Co všechno má znamenat bezpečnost v Praze a jaká je role města?

06. 02. 2012 | 15:20
Přečteno 3315 krát
Neprůhledný úřad, arogantní uniforma, nesrozumitelný formulář, extravagantní sbírka strojů - to vše se spolu s neodpovědností za kvalitu vykonané práce stalo symbolem naší doby. A to se musí změnit! Stát, úřad anebo zmiňovaná Městská policie hl. m. Prahy se ve všech svých podobách, ve všech svých institucích musí přestat chovat jako Velký bratr, který kontroluje, poroučí, nikomu se nezodpovídá a chová se jen podle svých pravidel a nedbá na potřeby obyvatel. Každý, i ten poslední úředník či policista si musí být vědom své role, kterou v demokratickém právním státě má - a to je služba a odpovědnost těm, kteří ho ze svých daní platí.

Jako Pražan a primátor našeho hlavního města jsem se vždy považoval za nositele liberálně konzervativních hodnot. Přiznám se, že mám mnohem blíže k ideji svobodného trhu než silného státu. Hodnoty, jakými jsou osobní svoboda jednotlivce, individuální odpovědnost každého z nás, nedotknutelnost soukromého vlastnictví, právní stát, svobodný trh, tvoří mé ideové pilíře.

I z těchto důvodů jsem se rozhodl výrazným způsobem promluvit do fungování Městské policie hl. m. Prahy. Impulsem byla mj. Koncepce rozvoje Městské policie hl. m. Prahy do roku 2014, kterou jsem od bývalého ředitele MP obdržel ke schválení. Nejen, že nešlo o koncepci, vycházející z jakékoliv analýzy stávajícího stavu (bezpečnostní, organizační, procesní, personální atd.)a z toho vyplývajícího návrhu konkrétních opatření, ale materiál, bohužel, poměrně zřetelně ukázal na chaotičnost fungování a rozvoje MP v Praze. Absentuje zcela nezbytná souvislost s bezpečnostní situací v konkrétních částech Prahy stejně jako potřeba ekonomické únosnosti jednotlivých vykonávaných činností. A to není chyba jednotlivých strážníků, jejichž nelehké práce si nesmírně vážím. Dle prvotních závěrů analýzy, kterou jsem nechal vypracovat, je zřejmé, že v oblasti vnitřní organizace, přímého výkonu služby či vnímání veřejnosti si nestojí městští strážníci příliš dobře. Zjednodušeně řečeno, městská policie nenaplňuje hodnoty a nepříliš zdatně plní služby, které bych od ní já jako Pražan očekával. Například neúnosně dubluje výkon funkce s dopravní policií. To ve svém důsledku znamená, že většinu své činnosti věnuje řešení dopravních přestupků, ale přitom není schopna zvýšit bezpečnost Pražanů a turistů v ulicích a efektivně bojovat s nešvary, jako jsou pouliční prodej drog či kapsářství.

Prvním komplexním krokem proto dle mého názoru musí být definování spolupráce a uzavření zcela nové, konkrétní koordinační dohody mezi Policií České republiky a pražskou městskou policií. Tím mám na mysli nastavení spolupráce mezi městským a státním bezpečnostním sborem a znovuoživení projektu Bezpečného města. Praha by znovu měla detailně rozdělit městské obvody na jednotlivé policejní okrsky a to na základě konkrétního posouzení bezpečnostní situace a vyhodnocení řady kriminogenních faktorů. Na každý okrsek by pak dohlížel jeden či více strážníků, jeden policista a zastupitel. Lidé tak budou přesně vědět, na koho se při řešení svých problémů obrátit. Projekt zároveň počítá se zřízením speciálního informačního portálu, který bude systematicky informovat nejen o dění v každém jednotlivém okrsku, ale bude například uvádět kontakty všech sloužících strážníků.

Dalším opatřením by mělo být navázání každodenní součinnosti s Policií ČR. Jedná se o mapování kriminality v Praze. Od svých kritiků slýchám, že takové opatření je čistě na Policii ČR, protože ta jediná vede statistiky trestné činnosti. Nicméně zde právě spatřuji největší omyl všech “brblalů“. Nechci přeci, aby MP vyšetřovala trestné činy. Nehodlám naskakovat na demagogické poznámky v tomto směru ani vysvětlovat, že mne opravdu nenapadlo, aby těhotné ženy či mladé maminky působily na rozzuřené řidiče či narkomany. Nehodlám hrát populistickou hru na to, že MP něco poskytuje zadarmo. To zadarmo stojí Prahu 824 846,- Kč ročně. Ale zároveň odmítám budovat MP bez znalosti konkrétní bezpečnostní situace v konkrétních částech Prahy. A nedovedu si představit, že by PČR v Praze postupovala jinak, že její pohled na konkrétní lokalitu a její bezpečnost byl zásadně jiný, než pohled MP či obyvatel Prahy. V Praze tedy musí vzniknout komplexní analýza současné bezpečnostní situace, ze které bude patrné, jaké druhy bezpečnostních rizik jsou nejvážnější, jak z pohledu četnosti (a stávají se tak hrozbou), tak z pohledu výše škod. Analýza musí vycházet ze získaných poznatků a musí být propojena s geografickým rozložením ohnisek bezpečnostních problémů. Až poté lze zodpovědně navrhovat organizační strukturu, rozmístění sil a prostředků MP a smysluplný rozvoj organizace.

Rovněž nesouhlasím s názorem, že strážníci jsou tu od toho, aby odstraňovali včely, suplovali záchranářskou činnost, provozovali bezplatnou kynologickou poradnu nebo si v podobě horolezců hráli na speciální armádní jednotky. Městská policie není charitou, nenahrazuje komerční sektor a už vůbec není a nesmí být polomilitaristickou skupinkou nadšenců, kteří se po městě prohání v Hummerech či nakupují bůhvíjakou superspecializovanou techniku. Strážník tu také není ani od toho, aby do nekonečna vypisoval pokuty za špatné parkování, navíc u vědomí toho, že není v silách konkrétních správních úřadů ani zlomek každodenně odhalených dopravních přestupků projednat, což ve výsledku nepůsobí ani preventivně-výchovně ani rozumně či slušně. Je tu zejména proto, aby bezprostředně zajišťoval bezpečnost občanů. Bude-li suplovat základní složky IZS, či dokonce komerční sektor, pak svoji základní roli splnit nemůže.

Jako správce městské pokladny a jako Pražan pohlížím na celou problematiku dvojí optikou. V první řadě musím a chci zamezit plýtvání veřejných prostředků, nechci další pořizování nepotřebného a často velmi předraženého vybavení, naopak podporuji efektivní, koncepční a smysluplný rozvoj při vynakládání pouze nezbytně nutných finančních prostředků. Druhá část mého pohledu je tvořena myšlenkou, že chci strážníka viditelného v ulicích, rizikových lokalitách, prostě a jednoduše strážníka, který působí preventivně a zvyšuje pocit bezpečí jak obyvatel, tak návštěvníků Prahy!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

mb napsal(a):

zůstaneme věrni komunistické straně, závěrům sjezdu a mírovým vyjednáváním sovětů v Reykjavíku ...
06. 02. 2012 | 15:34

mb napsal(a):

Hodnoty, jakými jsou osobní svoboda jednotlivce, individuální odpovědnost každého z nás, nedotknutelnost soukromého vlastnictví, právní stát, svobodný trh, tvoří mé ideové pilíře.

to byste řek´ v osmdesátejch a už byste jel jak namydlenej ...

takže radši ten MÍR NAŠICH DĚTÍ pod záštitou soudruhů z delegace sovětského svazu ....
06. 02. 2012 | 15:37

mb napsal(a):

http://www.youtube.com/watch?v=TPPKlnLF7D4
06. 02. 2012 | 15:40

Ahura Mazda napsal(a):

Držím palce!
06. 02. 2012 | 16:00

ghándí napsal(a):

mb,
co vyčítáte svobodovi? že chválil odzbrojovací konferenci v roce 86? to je strašněj prohřešek. skoro jako ody na stalina jirky havla.
06. 02. 2012 | 16:03

mb napsal(a):

ghandi ... vyčítám mu pokrytectví ... ale starého psa (komunistu) novým kouskům nenaučíš ... ghandi dejte odkaz na nějakou odu na stalina od jirky havla ... neznám ...
06. 02. 2012 | 16:09

melčákova pohanka napsal(a):

Hlavně,aby se rodilo stále více zdravých dětí a méně Kotroušů !!!
06. 02. 2012 | 16:27

ghándí napsal(a):

mb,
a kdyby s váma točila čt před rokem 89 nějakou reportáž, tak byste do kamery řikal, že komunisti jsou svině. vy pokrytec nejste
06. 02. 2012 | 16:58

J. napsal(a):

Přiznám se, že jen slyším o panu Svobodovi, vybaví se mi ti nejrudější komunističtí papaláši. A le i ti komančové víc dělali (i jako že dělaj), než mluvili (kecali).
Pam Svoboda je příkladem snoba s nulovou odpovědností! A on si ještě dovolí mluvit o věcech jako:

Neprůhledný úřad, arogantní uniforma, nesrozumitelný formulář, extravagantní sbírka strojů - to vše se spolu s neodpovědností za kvalitu vykonané práce stalo symbolem naší doby. A to se musí změnit!

To byste se musel, pane gynekologu, trochu snažit. Kdo je tu na práci, když žádný ÓDéeSák nic nedělá a ani nic neumí???
(Kolik ještě keců od Svobody přečteme, než ho lidé kolem donutí VY-PAD-NOUT?).

Za co on jako "odpovídá", když neuvěřitelné "odklony" peněz v DP hl.města zůstávají bez povšimnutí a bez trestu?
06. 02. 2012 | 17:04

xaver napsal(a):

Bude konečně možné informovat MP po emailu a dostat rychlou reakci? Ne za dva dny, hned.
06. 02. 2012 | 17:05

Samota napsal(a):

to mb: Tupě tady papouškujete účelově vytažené video z archivu poplatné své době. Navíc tam Svoboda neříká nic hrozného, klidně bych to podepsal, vy snad ne?
Proč nenapíšete něco k napsanému textu? Nebo třeba co se vám v současné Praze líbí nebo nelíbí, co byste změnil...atd.?
06. 02. 2012 | 17:28

Samota napsal(a):

to J.
Nejste Vy náhodou jeden z těch "odstavenejch" ODSáků od koryta z bandy kolem Šťastného? Podle vaší skoro hysterické reakce na Svobodu to vypadá, že vám pořádně dupnul na kuří oko :-D
06. 02. 2012 | 17:40

J. napsal(a):

Samoto, nejsem! Odstavená členka ODS tedy rozhodně ne. Paktovat se s můrami typu Němcové (která nic neviděla, neslyšela, nejedla a nepila), to není můj obor.
Hysterická reakce? Já spíš myslím, že Vy nerad čtete PRAVDU!
Sotva někdo "šlápne na kuří oko" Vám či Svobodovi, hned je "špatnej".
Jen si to přečtěte!!
06. 02. 2012 | 17:49

Samota napsal(a):

to J.
Pravda je hodně relativní pojem. Různé nešvary, které ve Vašem příspěvku uvádíte, nepochybně v Praze jsou. Otázkou je, čí je to "práce". Podle mě spíš pomalu vyplouvají na povrch kauzy z doby Pavlíka Bémů a spol. Svobody si vážím za to, jak elegantně odstavil odéesácké a socdemácké kmotry od pražského koryta. Samozřejmě je možné, že se akorát uvolní prostor zase pro jiné kamarádíčky, ale i tak si zatím zaslouží palec nahoru.
06. 02. 2012 | 17:59

český maloměšťák napsal(a):

M y s l í m s i , ž e b y s e m ě l a S t á t n í P o l i c i e

s p í š e z a b ý v a t o č i n n o s t í o u ř a d ů - a ne o u ř

a d o v é a b y o r g a n i z o v a l i S t á t n í P o l i c i í.
-------------------------------------------------------------------------------
Stejskal
Nemazat! Podobným stylem písma napsal svou odbornou práci i Marek Benda - Svobodův pobočník , poslanec a vůbec člověk všemi uznávaný ...a také volený. (obsah jeho práce neznám...ale asi to také nebude nic objevného)

Samota
Je Benda také banda ?
A odstavená - nebo přistavená ?
06. 02. 2012 | 18:07

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Cituji:
„Přiznám se, že mám mnohem blíže k ideji svobodného trhu než silného státu. Hodnoty, jakými jsou osobní svoboda jednotlivce, individuální odpovědnost každého z nás, nedotknutelnost soukromého vlastnictví, právní stát, svobodný trh, tvoří mé ideové pilíře. „
Ach bože, za halasného pokřiku a víření ideologických bubnů od kmotrů ke kmotrům.
Ta individuální odpovědnost jistě platí pro každého odesáka, od Vondry, přes Chalupu až po Béma, a Svoboda jen potvrdí, že jsou všichni stejní.
Ti, co se rádi ohánějí nedotknutelnosti soukromého vlastnictví často mívají opačný vztah k tomu veřejnému a osobně je nerad vidím u jeho správy.

Pokud bych měl uvést na správnou míru tyto odesácké proklamace, tak by to bylo:
ten pravý trh bez přívlastků a bez morálky,
silný nacionální stát,
svoboda vyvoleným a přísnost na lid,
individuální odpovědnost těm, kteří nepatří k nám,
nikomu není nic do toho, kde jsem co vzal,
co je dnes veřejné, zítra bude moje,
právní stát jsme už zprivatizovali.
06. 02. 2012 | 18:20

Samota napsal(a):

to český maloměšťák:
banda je Blažek, Richter, Klega, Hulínský, Poche,...
Benda je kategorie sama pro sebe. Bylo chybou, že ho lidi vykroužkovali z 18. místa kandidátky do parlamentu! V tomto Svobodu nechápu, proč si ho vybral. Ale asi v té pražské ODS není z čeho vybírat, a tak zřejmě volil menší zlo. Ale třeba je to jinak.
06. 02. 2012 | 18:21

honolulu napsal(a):

To, co se deje v Metru a je ukazano na videu, je obrovska OSTUDA kazdeho, kdo nosi uniformu policie. Vy jste imitace chlapu, kdyz si s timto neumite poradit, Vy politicky korektni poseroutkove !

Vy degradujete svoji uniformu a s politickou korektnosti docilite toho, co se stalo v meste meho mladi v Johannesburgu.
Vsechny krasy Prahy jsou na nic, protoze zadny turista nebude ochoten jezdit na vylet do SLAUGHTERHOUSE - ano to je vase metro.

Lide ziji ve strachu a jsou mlaceny a terrorizovani a vy misto, aby jste nakopali zadky kriminalnim lumpum, tak politikarite.

Az my to jednou vyhrame, tak Vy budete nosit za trest ruzove podlikacky babicek, protoze si neumite udelat poradek v Metru.

Prvni "predmosti" super kriminalniku jsou cerni z Nigerie. (Vaclavak) Ti ovladnou trhy s nejhorsimi drogami v kazdem meste, kde je slaba policie. Z tech drog budou jednou umirat Vase deti.
Tak uz zacnete konecne byt jednou chlapama, vy SLECNY ! Copak nemate dostatek napadu, jak zamezit kriminalite a vycurat s prodejnymi destruktivnimi politiky ?....
06. 02. 2012 | 18:53

český maloměšťák napsal(a):

Samota
Taky to nechápu. Ale někdo tam toho Bendu musel protlačit....
06. 02. 2012 | 19:00

Občan napsal(a):

Čím víc slov, tím víc provařenej...
Pučistický primátore, Vy jste se už odkopal, tak už nemusíte říkat nic. Ostatně, tu Městskou policii v té podobě, v jaké je, spáchala právě pražská ODS - takže na ní tatáž ODS těžko něco změní.

Takže si to shrňme - spolukmotři si rozeberou Hummery a vznášedlo (na prohánění po Vltavě se bude v létě hodit), město šoupne jdalšímu spolukmotrovi pár desítek mega za nové uniformy, jinému za četnický software, třetímu za obměnu vysílaček nebo nákup služebních mobilů, z městské policie bude kmotrovská ochranka placená z veřejného rozpočtu (protože jinak se ty plky o jejím účelu chápat neadají) a všechno bude cool.
Nic nového - tohle už ODS předvedla v Praze tolikrát, že to už nepohne ani pírkem...
06. 02. 2012 | 20:03

soptík napsal(a):

Když se s někým bavím o politice a příjde řeč na to, hlavně že máme svobodu. Tak mu odpovím: je to výborné, protože si mnoho lidí může zvolit, kde budou spát: zda na lavičce v parku, nebo pod mostem či dokonce v krabici na nádraží. Vymožeností socialismu byli ..... Vymožeností kapitalismu je mimo mnoha jiného také plná Praha drog a bezdomovců. Což těm pražským kulichům, pantátům a kmotrům ze srdce přeji a ještě svrab a neštovice a budou spravedlivě odměněni.
06. 02. 2012 | 20:11

mb napsal(a):

no jasně ghandi ... a ještě že kam ruská bota šlápne, votad se už nehne ... hezký večer ...

to samota ... me jen zarazi to pokrytectvi to je cele ... bud lhal tehdy ( když vyjadřoval loyalitu sovětskému svazu ) nebo lže ted, když hovoří o právním státě a soukromém vlastnictví jako svých ideových pilířích ...

jinak je mi svoboda vpodstatě ukradený ...

je to jedna z frakcí ods ...

ods považuji za veskrze zločinnou stranu ...

a to je asi všechno, co bych k tomu poznamenal ...

zatím ...
06. 02. 2012 | 21:14

mb napsal(a):

souhlasím s diskuzním příspěvkem toho, který se s blbem hádat nebude ...
06. 02. 2012 | 21:17

mb napsal(a):

prostě svoboda je bolševický typus, který se shodou okolností demaskoval v osmdesátých letech, u jiných kofrů jsme takové štěstí demaskace bohužel neměli ...
06. 02. 2012 | 21:17

student napsal(a):

Primátor Svoboda má moje sympatie. Dělá svou práci dobře. Jediné co ho hyzdí je jeho snaha postarat se o mladého Bendu.
06. 02. 2012 | 21:18

Silvie napsal(a):

Pane Svobodo,

taky si myslíte o svých voličích ,že jsou naprostí idioti?


Ministr Bendl: O šéfovi Budvaru jednám s kmotry
No a co. V pátek jsem to sice popřel, ale došlo mi, že nemá smysl nedůvěryhodně zapírat to, co musí být každému jasné.
Autor: Hans Štembera
Popisek: Petr Bendl6.2.2012 19:45Pokud by audit skutečně ukázal, že si dosavadní ředitel národního podniku Budvar pan Boček při sporech o ochranou známku nevedl profesionálně, a já se jej rozhodl nahradit (zdůrazňuji ale, že rozhodující slovo bude mít výsledek auditu), rozhodnou o jeho případném nástupci nejen odborné manažerské kompetence, ale samozřejmě i politické směřování. To není nic překvapivého, sám Petr Nečas přece odůvodnil odchod mého předchůdce ministra Fuksy tím, že se „politicky rozešli“. Stejně tak je známo, že v politickém směřování ODS mají významné slovo pánové Rittig a Dlouhý. Pokud se to někomu nelíbí, nemusí ODS volit

Pokud toto tvrzení někomu připadá arogantní, ať se podívá na lednový výzkum agentury STEM. Ačkoli se média mohla přetrhnout v kritice nastupujícího ministra Kuby a přicházela se zaručenými informacemi, že „prý“ je mužem Pavla Dlouhého, ODS je podle výzkumu stále druhou nejsilnejší stranou. Ano, politická realita často není ideální, i já bych si uměl představit jinou ODS. Ale musíme vybírat z toho, co je. Zdá se, že to naši voliči chápou. ODS je pořád rozumnou alternativou. Chcete radši volit europtimisty z TOPky, nekonstruktivní odmítače všech reforem z ČSSD, komunisty nebo vyhodit svůj hlas pro tříprocentní firmu pana Bárty?
06. 02. 2012 | 22:03

Al Jouda napsal(a):

Cituji autora : V Praze tedy musí vzniknout komplexní analýza současné bezpečnostní situace,.......
Mám velké obavy o způsob, jak tato "analýza" vznikne. Nesmí to být zadáno soukromé firmě, aby tak vznikl další tunel! Ať tuto analýzu provede některý náměstek Magistrátu v rámci svého platu, který má MP ve své agendě. Domnívám se, že bere dost velký plat, aby takovou analýzu mohl ve spolupráci se zaměstnanci svého úseku provést.
06. 02. 2012 | 22:44

Josef K. napsal(a):

Jen tak na okraj o kvalitě.

"Pravičáci jsou méně inteligentní než levičáci, zjistila studie

Děti s nízkou inteligenci dospívají v lidi s předsudky
Hloupí lidé přijímají pravicové názory, protože se s nimi cítí "bezpečněji"
Studie analyzovala více než 15 000 osob

Pravičáci mají většinou nižší inteligenci než levičáci a lidé, kteří mají v dětství nízkou inteligenci, vyrostou v dospělé s rasistickými a antihomosexuálními názory, konstatuje nová studie kanadských vědců.

Konzervativní politika funguje téměř jako "brána" k předsudkům proti jiným lidem, konstatují autoři analýzy. Lidé s nižší inteligencí podle studie přijímají pravicové názory, protože se s nimi cítí bezpečněji.

O politických názorech však nerozhoduje vzdělání - rozhoduje o nich vrozená inteligence. Sociální postavení nehraje žádnou roli.

Studie vyšla v časopise Psychological Science.
"Kognitivní schopnosti jsou klíčové při vytváření názorů na druhé lidi i na to, má-li člověk otevřenou mysl," konstatují vědci. "Osoby s nižšími kongnitivními schopnostmi přebírají konzervativnější, pravicové ideologie, které chtějí udržovat status quo. Pravicové názory dávají lidem pocit, že vládne pořádek." Studie vědců z Brock University v Ontariu v Kanadě využila informace z dvou britských studií z let 1958 a 1970, v nichž byla hodnocena inteligence několika tisíc dětí ve věku 10 a 11 let. Tito lidé pak ve věku 33 let odpovídali na politické otázky. Vědci také srovnávali své výsledky s americkou studií z r. 1986, která obsahovala testy kongitivních schopností a otázky hodnotící zaujatost vůči homosexuálům.
07. 02. 2012 | 02:17

honolulu napsal(a):

Pani od Policie,
ani ti vasi nejlepsi experti nevi vse o 3 nejpopularnesich ammunition ve svete do vasi osobni zbrane, coz je v Cesku asi
CZ 75 9 mm
Ty nejoblibenejsi raze ammunition ve svete do osobni zbrane jsou
9 mm Hi-Power, 0.40 Hollow Point a .45 ACP
Kdyz vy zacnete byt na spravne strane zakona a hajit slabe ceske babicky, ktere se neumi branit kriminalnikum, tak ja vas budu informavat o nazorech US policie a vojaku na vse dulezite pro vasi suprioritu ve zbrani, zde na Aktualne CZ.

V tyto dny vsak mate v boji proti kriminalite v Metru, nebo ve Vansdorfu takovy "uspech", ze zacnu zbrani, ktera se jmenuje SPRNDA, nebo-li PRAK, nebo-li SLINGSHOT. Nejlepsi prodava firma Walmart a cena je $ 15. Ammunition do SPRNDY je nejlepsi od firmy CABELA'S a jmenuje se SW14. Je to 250 ocelovych kulicek o velikosti 1/4 " (inche) coz je 6 - 1/2 mm. Tyto kulicky jsou STAILESS STEEL, je to nejkvalitnejci americka nerezavejci ocel.

Panove doufam, ze jsem vam a vasemu sefovi, starostovi Prahy byl prinosem a obohacenim.
Kdyz se polepsite, napisi vam co je to SJAMBOK a jak se pouziva, aby vas porad ti cikani v Praze nemlatili.
Dobrou noc slecinky, ozvu se zitra.
07. 02. 2012 | 03:08

honolulu napsal(a):

To je HNUS, (02:17) co sem pise ten pomateny, sebe dulezity exentrik Josef K.

Levicaci jsou totalne bez inteligence a slovo ANTIRASISMUS je tajny kod pro ANTIWHITE.
Dale chci upozornit vsechny ctenare, ze 97 % vsech Kanadanu, a to hned na sever od St. Lavrence River maji mrazem
poskozenou schopnost myslet samostatne. Proto nemaji pravo mluvit o vede ci inteligenci. Zbyvajici 3 % jsou Americane hledani v USA, kteri se vydavaji za Kanadany.

V JAR je momentalne 450 000 bilych bezdomovcu. Pouze ve Witwatesrandu je 80 stanovych taboru, kde je totalni nedostatek jidla. Lide jsou terorizovani a zabijeni. Zeny jsou znasilnovany a indoktrinari jako je Josef K, broji proti "rasismu".
Zde je konspirace na zniceni a vyhlazeni bile rasi a civilizace.
Uzitecni idioti jsou na ceste sve vlastni zkazi, nabo-li, jak se rikavalo u nas na Smichove, kadi si do vlastniho obyvaku.
Hlupaku strihej spat, neznalost anglictiny te neomlouva. Informaci jsou stohy na youtube. Proc ma tolik lidi v Cesku proplachnutou makuvku levicovymi srackami ?
07. 02. 2012 | 03:41

roman napsal(a):

Žiji naštěstí v bezpečném městě na Moravě, kde zde městská policie jezdí v lepších autech než policie státní, dokonce se zatemněnými skly a tuningovými doplňky. A také je nevidím nikde jinde, než na ulicích, kde kontrolují zaplacené parkování. Jenomže Praha je Praha a politici jsou všude spíše byznysmeni než rozumní lidé. Proto mám docela dobrý pocit , že zrovna v Praze se po mnoha letech objevuje politik s rozumnými názory a co více, začíná dělat opravdové kroky. Navíc, za několik let pozorování sítě politiků ODS věc nevídaná. Pane Svobodo, začnete brzo někomu lézt pořádně na nervy, bacha.
07. 02. 2012 | 12:55

honolulu napsal(a):

Panove policiste,
omlouvam se vam za jedovatosti, ktere jsem vcera napsal. Vim, ze to mate tezke a vim, ze mate narocnou sluzbu.
Ale musite za kazdou cenu legalni ci ILEGALNI prosadit bezpecnost bezbranych v Cesku. Kdyz ne, tak ohrozite ekonomicky zivot Prahy. Zadny turista vam tam neprijede. A vy sklidite pohrdani.

Nez odejdu z tohoto bloqu dovolte mi se zminit o zazracnem "DOMLOUVATKU", ktere se jmenuje SJAMBOK. Je to vlastne zazracny KLACEK.

Pracoval jsme v mladi pro vladu JAR. Hledal jsem mineraly v odlehlych a divokych castech Afriky a casto me privadelo k zoufalstvi velke mnozstvi prudce jedovatych hadu.
I kdyz jsem mel ty nejlepsi zbrane na svete, tak nekdy je lepsi JEDNODUCHOST. Muj SJAMBOK byl z hrosi kuze.

Moderni americky je z Polypropylene a rukovjet je z Kratonu. Vyrabi ho firma Cold Steel. Delka jednoho je 54" inchu (138 cm)
a cena teto zazracne zbrane je $ 25. Druhy je 42" inchu
(107 cm), jeho cena je $ 15.

Muj SJAMBOK byla zazracna zbran na 9 z 10 nejjedovatejsich druhu hadu, jakou jsem kdy mel. (Krome Black Mamba.)
Pouzit to na kriminalniky v Metru, tak jedina nevyhoda by byla, ze budete mit posrane metro.
Panove seznamte se s tim na computru.

Nekdy na pristim bloqu vas seznamim se zbrani, ktera byla oblibena u kmene ZULU a jmenovala se BLACK STINGWOOD. (Ocotea Bullata)
07. 02. 2012 | 14:25

honolulu napsal(a):

Oprava - Black StinKwood
07. 02. 2012 | 14:29

kaspi napsal(a):

Myšlenka o určité transformaci MP je od B.S. velmi zajímavá a nadějná. Pro kritiky uvádím, že je nezbytné analyzovat vše vyřčené v tomto blogu, najít srovnatelný nástin koncepce, který existuje např. v Plzni a Sokolově.
Finanční náklady na provedení transformace - žádné, spíše úspora
společenský přínos, zejména pro občany - značný.
07. 02. 2012 | 15:06

brambora napsal(a):

kaspi,bud jste Svoboda,nebo Vas najmul,stejny styl,stejne neomylne fraze.
14. 02. 2012 | 16:30

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy