Čtvrtý odboj

02. 02. 2010 | 10:33
Přečteno 8304 krát
Poslanecká sněmovna, sotva schopná schválit i program vlastní schůze, věnovala tři hodiny vášnivé diskusi o senátním návrhu zákona o třetím, protikomunistickém odboji. Zákon má morálně – ne finančně nebo jinými výhodami – ocenit občany, kteří se statečnými postoji zasloužili o pád minulého režimu.

Mohli bychom mávnout rukou nad dalším z marných pokusů vést čtvrtý odboj proti dávno zaniklému režimu. Nicméně, podobné návrhy svědčí o chápání demokracie u části takzvaných elit a o jejich psychickém stavu. Návrh podpořili i mnozí sociální demokraté a jindy rozumní poslanci dalších stran. Ještě dvacet let po listopadu se mnozí obávají, aby nebyli obviněni z neochoty bojovat s minulostí. A je před volbami.

Bylo to v prvním čtení a lze doufat, že se v další fázi prosadí zdravý rozum. Jak zjistit, kdo se zasloužil? Vězni režimu, odsouzení za statečné činy nebo ti, které režim svévolně uvrhl do lágrů, aniž proti němu cokoli činili? Chartisté, poctivě pracující primáři, inženýři, dělníci, chalupáři, šedá zóna, všichni, kdo se nezaprodali režimu a jeho fízlům? Už dělení na „odboj“ a „odpor“ je hodno Švejka. Nebo Járy Cimrmana? Osvědčení nemají dostat bývalí členové komunistické strany, i když desítiletí bojovali proti režimu nebo strávili léta v kriminále – třeba Jaroslav Šabata nebo Otka Bednářová. Nebo in memoriam František Kriegel, který odmítl podepsat moskevský protokol.

Vrcholem cynismu je, že o tom, kdo je bojovník, má rozhodovat Pavel Žáček, ředitel ústavu, který se u všech slušných lidí i u opravdových historiků zdiskreditoval činností, která se moc neliší od estébáckých praktik. Naštěstí žijeme v době, kdy udavačství už neposílá lidi do lochu nebo na šibenici. Avšak důsledky pro psychiku a zdravotní stav obětí nejsou někdy zanedbatelné. O škodách pro stav demokratického myšlení, právního vědomí a společenské soudržnosti ani nemluvě.

Mohl bych se spokojit s tím, že mne se to netýká. Tři roky vězení by mne kvalifikovaly. Mohl bych dodat desítky výslechů, domovních prohlídek, zadržení na osmmačtyřicet hodin, perzekuci dětí, což je vzhledem k nejistotě, kdy co přijde, ještě horší než pevně daný čas kriminálu. Ale jako mnozí stejně postihovaní jsem byl v KSČ. Od druhé poloviny padesátých let byla bojištěm, na němž jsme odbourávali stalinistický systém. I propouštění z vězení mohlo být vybojováno jen uvnitř KSČ. Odboj - nebo odpor? - vedli také spisovatelé komunisté Ludvík Vaculík, Milan Kundera, Ivan Klíma, Arnošt Lustig, A.J. Liehm, Eduard Goldstücker. V rozhlase, televizi, novinách, na vysokých školách a postupně i ve stranických a státních strukturách jsme v šedesátých letech otevírali prostor svobody. My všichni, stranící, nestraníci a v roce 1968 zrozená občanská společnost jsme byli tak úspěšní, že zardousit nás už nemohl nikdo doma a musela přijít půlmiliónová cizí armáda.

Ale i kdybych měl nárok, ani by mne nenapadlo ho uplatňovat. Kdo se podílel na odboji – odporu? – nepotřebuje papír s razítkem. Ti, kteří opožděně vedou čtvrtý odboj proti minulosti těch druhých, mohou přispět k vyrovnávání s minulostí vlastní tak, že se budeme společně vyrovnávat s přítomností.

A představa, že by o charakteru těch, kdo usilovali o svobodu, měl rozhodovat Ústav paměti StB a jeho šéf, je urážlivá.

(Autor, někdejší mluvčí Charty 77, je senátor)

Právo 1.2.2010

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Karbaník napsal(a):

Tak, tak, - tak nějak.
02. 02. 2010 | 10:44

Ládik napsal(a):

Počkám na pátý odboj.
02. 02. 2010 | 11:02

kancelarska_mys napsal(a):

Text senátního návrhu zde:

http://www.psp.cz/sqw/text/...
02. 02. 2010 | 11:06

krok napsal(a):

doufám, že jako byl legalizován III. odboj, bude legalizován i IV. odboj..proti tomuto režimu:-))..i když je to spíš práce pro kriminalisty:-))
02. 02. 2010 | 11:17

Olga napsal(a):

V tom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla dest korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou šelmou a lidé se klaněli draku, který dal té šelmě moc; klaněli se i šelmě se slovy: "Kdo je podobný té šelmě? Kdo s ní může bojovat?"
Potom jsem spatřil šelmu, jak vystupuje ze země; měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Dělá veliké divy, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi divy, které jí bylo dáno konati před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz té šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno šelmy nebo číslo jejího jména.
Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.
Zjevení 13
02. 02. 2010 | 11:22

David napsal(a):

Takze vy jste vedl v KSC odboj v druhe polovine 50.let? Je mi zvas blivno, vy ryzi charaktere!!
02. 02. 2010 | 11:26

JC napsal(a):

No to máte těžký pane Dienstbiere. Nemůžete se divit, tě, co trpěli v 50-tých, že si někteří s vámi nehodlají podat ruku, když jste ten režim pomáhal budovat.
Ostatně vsadím se, že kdyby vám to v 68 s tím Dubčekem vyšlo, byl byste u bolševika dodnes.
02. 02. 2010 | 11:27

Hans napsal(a):

To David
Jak jsi ty bojoval proti KSČ? Pochlub se statečný bojovníku.
To JC
Myslím, že kdyby se to v 68 povedlo, bylo by v KSČ mnohem víc lidí. Tehdy jsem byl moc mladý, ale jak dnes poslouchám starší lidi, tak myslím, že by měli komouší dnes narváno a republika by něměla gigantický dluh.
02. 02. 2010 | 11:38

hovorka11 napsal(a):

Chápu Vás. Je to tak vždy. Stateční bojují, pracují a krtci jsou zalezlí v době nepohody, potom vylezou a kouzelně se převlékají do posuzovatelů, selektorů a obhajovatelů pro ně vhodných hrdinů ke své potřebě. Mám pocit, že tak funguje ústav pro výzkum komunistických zločinů.
Svou funkčností při pronásledování známých a oblíbených hereckých osobností dělá neobvykle velkou reklamu komunistickému režimu.
02. 02. 2010 | 11:41

siven napsal(a):

JC - Kdo nic nedělá, nic nepokazí, že ano.

Ať žijí ryzí čeští Švejkové.
02. 02. 2010 | 11:45

tomas.p napsal(a):

V podstatě i takový vexláci, zelináři a taxikáři vedli hrdinně čtvrtý odboj, rozvraceli ekonomiku komunistického systému a při tom riskovali dobré jméno a mnohdy i to, že přijdou o výjezdní doložku. Vždyť v podstatě svojí podvratnou činností a plošným působením přispívali k rozkladu komunistické ideologie a to myslím mnohem účiněji, než např. rádio Svobodná evropa. Jejich diverzní činnost byla mnohem rafinovanější a v důsledku ideologicky mnohem nebezpečnější, protože fakticky umožňovala i těm nejzaostalejším seznámit se na vlastní kůži s výdobytky svobodného světa. Svazák v "riflích"/džínách/ byl v podstatě ideologicky ztracen, i když to ještě nevěděl.
Znal jsem jednu toaletářku, která místo přidělených toaletních papírů, vydávala u okénka těm, co podle jejího úsudku patřili ke komunistické nomenklatuře nastříhané Rudé právo.
A takových dá se říct nenápadných a neznámých hrdinů, kteří svojí mravenčí pílí přispěli k pádu totality, byly tisíce.
Čest jejich památce.
02. 02. 2010 | 11:51

JC napsal(a):

siven,
Nejlepší jsou ovšem ti, kteří když něco zmastí, stojí okamžitě v první řadě jako by se nechumelilo a ujišťují nás o tom, že " kdo nic nedělá nic nepokazí"
Myslím, že ten, komu bolševici vyvraždili rodinu z čistě ideologických důvodů by vám s radostí vstoupil do úsměvu vy ryzí český Švejku.
02. 02. 2010 | 11:51

siven napsal(a):

hovorka 11 - Přesně jak říkáte.

Ostatně v Kawasakiho růži je toto smutné téma vystiženo dosti vypovídajícím způsobem: Náčelník Stb si v klidu a radosti slaví narozeniny, obklopen rodinným kruhem i přáteli v kvádrech a kravatách, zatímco těm, kterým ztrpčoval život v minulosti, pokračuje trápení i v přítomnosti.. díky horečnaté aktivitě novodobých lovců čarodějnic, kteří jsou k tomu často opravdu těmi "nejpovolanějšími". Viz pan Žáček.
02. 02. 2010 | 11:51

Čochtan napsal(a):

V těch několika letech po válce vlezlo hodně lidí do partaje. Jedni z blbosti, většina z vychcanosti.

Z blbosti proto, že každý, kdo vědět chtěl, mohl vědět co je komunismus za strašné svinstvo. Informací bylo dost.

Z vychcanosti proto, že vstup do partaje zaručil materielní výhody. Od chalupy po Němcích na letní rekreaci a až po vedoucí místo v práci.

Bylo ale i mnoho lidí, kteří nezblbli, nebo si nenechali pokřivit páteř a do partaje nevlezli. Zaplatili za to buď emigrací, zaraženým, nebo ztíženým postupem v práci a někdy i ztrátou práce jako můj táta. Nedivte se, že vás pane Dienstbiere nemají rádi.

To, že jste se zůčastnil VNITROSTRANICKÝCH diskuzí a prohrál vnitrostranický boj o moc, to je vaše smůla a ne zásluha. I kdybyste v 68 vyhráli, naše výhra by to nebyla. Pořád by to byl komunistický systém, jen s jinými lidmi.

Pokud byste tehdy povolili nějaké občanské svobody, jako svobodný tisk, svobodné volby, svobodné cestování, vymklo by se vám to z rukou, a ruské tanky by stejně přijely. Později, a na vaše pozvání.
02. 02. 2010 | 11:54

hoven napsal(a):

další napravenej komouš, co prozřel....
02. 02. 2010 | 11:57

Čochtan napsal(a):

Pane Dienstbiere,
rozdíl mezi vámi vnitrostranickými bojovníky a národem byl v tom, že vaše vnitrostranická frakce chtěla demokratizaci stávajícího systému, zatím co lidi chtěli pád systému a demokracii.
02. 02. 2010 | 11:59

siven napsal(a):

JC - Co konkrétně „zmastil“ pan Dienstbier a co má společného s vaší rodinou?

Na rozdíl od vás by mě nenapadlo ho spojovat s křivdami, kterým neunikli po 48 ani členové mojí rodiny.
A neberu si kvůli jejich utrpení patent na nálepkování a kádrování všeho a všech. Natož, abych se uchyloval k primitivním výhružkám.

V tom je asi ten rozdíl mezi námi. Ve vnímání reality a konkrétním posuzování jednotlivců. Někdo rád nálepkuje a bere šmahem, čímž se staví na roveň svým vlastním biřicům. Takovou radost bych jim neudělal. Ale k podobnému postoji nikoho nenutím. Kdo chce slepě nenávidět, činí tak bez ohledu na cokoliv.
02. 02. 2010 | 12:01

JC napsal(a):

siven,
Ale to se hlubove mýlíte. Já k panu autoru žádnou nenávist necítím, ale snažil jsem se mu pouze naznačit, že některým lidem nemusí jeho vypínání hrudi s očekávaním medaile být milé.
02. 02. 2010 | 12:07

Hans napsal(a):

Nebýt roku 68, tak jste byl stále v KSČ. Vaši minulost ani rok 89 nemůže změnit. Jen ať pan Žáček pokračuje ve svém bádání a řekne co jste vy všichni bývalí komunisté zač. Stále jste pod kůží rudí a navenek oranžoví.
02. 02. 2010 | 12:09

Al Jouda napsal(a):

Těch pár zoufalců, kteří se otevřeně postavili proti komunistickému režimu, opravdu nestojí za vydání takového zákona. Úplně postačí jejich soudní rehabilitace a případné finanční odškodnění. Je vidět, že vyměnit osazenstvo poslanecké sněmovny nestačí, je potřeba vyměnit i senátory !
02. 02. 2010 | 12:11

děda napsal(a):

Vydávat potvrzenky o minulém statečném odboji či odporu je zhovadilost hodná úřednického šimla. Jediné co má jakýsi smysl, je zakázat činnost politických stran, které mají v programu diskriminační ideologii, historicky prověřenou ideologii která vede k potlačování lidských práv a strany i hnutí, které neodmítají nedemokratická pravidla, tzn. mají při řízení svých stran uplatňované nedemokratické prvky.
No a to je právě náš Český problém, že zakázat činnost takových stran a hnutí nedokážeme pro politickou nevůli. Je zcela jasné, že lidé dřepící v politické straně s nedemokratickým vedením, nepůjdou do politického zápasu o zákaz své vlastní strany.
Komu se dnes zachtělo ceduliček potvrzující hrdinství v minulosti?! Jako alibi taková cedulička by bylo kolosální - státem potvrzeno, že nebyl(a) svině. Který z darebáků nedemokratického typu v současných politických stranách by takovou potvrzenku nebral? Třeba bývalí funkcionáři z Národní Fronty, těm by se potvrzenka hodila náramně. Nosili by ji hrdě vylepenou na hrudi. Skuteční stateční by se styděli byť jen přihlásit k držení takového potvrzení!
02. 02. 2010 | 12:20

antiválka napsal(a):

Velmi dobrý článek.Já bych uvítal ještě odboj proti americkým okupantům a globálnímu diktátorovi.:-DDD
02. 02. 2010 | 12:21

ivo napsal(a):

Ve vašem případě karierní komunisté zavřeli jiného karierního komunistu , který si stoupl na špatnou stranu.Pro mne žádný morální kredit nemáte vždy jste byl jen vyčuraný karierista.
02. 02. 2010 | 12:30

Bača napsal(a):

A jaký je rozdíl mezi dnešním a minulým režimem. Téměř žádný. Kdo chce přežit i dnes musí držet hubu a krok. Za minulého režimu akorát nebylo, tolik zlodějů, tunelářů a mafiánů. Dnes, kdo chce solidní práci musí být v ODS. Uvedu příklad: manželku senátora Janalíka vyhodili ze školského úřadu pro neschopnost a hned byla přijata na KÚ Zlínskéo kraje, kde vládl ODS. Obdobně je to s ředitelem kroměřížské nemocnice. Po krajských volbách v roce 2006 jej ČSSD vyhodilo z funkce a zaměstnal jej senátor a starosta Holešova Janalík jako tajemníka MÚ......
02. 02. 2010 | 12:33

Carlos V. napsal(a):

Pane Dinstbiere, skutecni odbojari jiste existovali. Opravdovi bojovnici proti komunismu, napriklad bratri Masinove.

Obavam se ale, ze k odbojarum se ale hlasi zejmena byvali komuniste, kteri v roce 68 prohrali v nazorove putce mezi komunisty.

Proto - uznat odboj, ale netvrdit, ze Trockij a Bucharin byli demokrati.
02. 02. 2010 | 12:37

papulus napsal(a):

Tak to bude potřeba založit už pátý odboj proti tomu zvěrstvu co se dnes děje. Nechat to už dnes schválit v parlamentu, aby se potom nemusel nikdo dohadovat, kdo má větší zásluhy.
02. 02. 2010 | 12:44

právo napsal(a):

Pan Dienstbier ždřejmě trpí duševní nemocí vyvolanou delším pobyten v ČSSD. Tři roky vězení by ho ještě nekvalifikovali jako obojáře proti režimu. To byli lidé, kteří proti němu bojovali třeba 20 let a 8 let byli zavřený. Dienstbier byl navíc člen KSČ takže bych ho hodnosti spíš jako přisluhovače režimu.
02. 02. 2010 | 12:48

Vico napsal(a):

A pak, že nejsme stateční. V které zemi mají tolik odbojů a odporů.
Nejstatečnější jsou samozřejmě ti ze čtvrtého odboje. Jsou to bojovníci proti minulosti.

Minulost se nemůže vrátit. Ani podle nejnovějších poznatků teoretické fyziky.

Tudíž nehrozí, že by "Kondelíkovi" mohla jednu mezi oči vrátit.

Žáček bude ve svém ouřadě dávat "úřední berany", kdo je odbojář a kdo jen odporář.

Aby toho švejkovství nebylo dosti, vyšla dneska zpráva, že hlavní hygienik ČR dostal prasečí chřipku.

Co jste hasiči, co jste dělali...
02. 02. 2010 | 13:01

honza napsal(a):

V druhé polovině 50tých let se pilně kolektivizovalo, zestátňovalo-kradlo- není se tedy čím chlubit, omluvou může být poválečná mladická nerozvážnost. Rok 68 - další socialistická utopie, zoufalost těch, kteří viděli co se děje a nepochopili, že je to nereformovatelné. Po 89 - pokud jste inteligentní, jak se prezentujete, jste měl být první, kdo by prosazoval zákaz KSČ. To by jste ale poplival sám sebe. Tak to je. Tak se nevymlouvejte, nebo budete působit jako uslintaný poslanec Křeček při této rozpravě v PS. Vemte si morální příklad z paní Kavalírové a kajte se. To, že vás vaši soudruzi pronásledovali je sice smutné, říká to cosi o režimu, který jste pomáhal budovat, poté chtěl reformovat.
02. 02. 2010 | 13:07

katar napsal(a):

Pane Dienstbiere, nemáte žádné právo mentorovat. Berete i v důchodu plat v nejzbytečnější instituci tohoto státu,kterou jste si na nás občanech vyvzdorovali. Jde vám pouze o rehabilitaci a peníze. Tyto a podobné řeči jsou pouze pláštíkem, zastírajícím vaše prospěchářství. Znám hodně lidí, kteří s minulým režimem nesouhlasili a nemohou se ztotožnit ani s s nově nastoleným režimem "urvi co se dá". Žádný slušný člověk v senátu, ani v parlamentu nesedí. Nevydržel by mezi vámi.
02. 02. 2010 | 13:16

Milan napsal(a):

Jo pane Dienstbiere, zřejmě předpokládáte, že už všichni zapomněli. Vaše bláboly o poctivých komunistech můžete povídat někomu jiném. Je nutné znovu připomínat, že např. Vámi obdivovaný Kriegel byl v roce 1948 politrukem v lidových milicích. Fakt si myslíte, že nevěděl co se děje ? Opravdu si myslíte, že se k němu nedonesl osud generála Píky ? Potom do roku 1952 byl jako věrný moninista náměstkem ministra zdravotnictví.Fakt si myslíte, že nevěděl co to znamená? To jste asi vy všichni jeho obdivovatelé pominutí. Milada Horáková byla popravena v červnu 1950.On nevěděl jak to bylo? Co se to snažíte tvrdit ? Krigela prostě začala mlýt doba, kterou zaváděl. Je to jako Slánský, Reicin ale i jako Vy pane Dienstbiere, když jste byl v 60-tých letech dopisovatelem rozhlasu v USA. Snad si nemyslíte, že Vám věřím, že to místo dostal proto že jste byl dobrý. Prostě Vás komunisty porazili jiní komunisti. Tak jaký jste byl odbojář? Vy to prostě kritizujete proto, že byste z toho také chtěl něco mít.
02. 02. 2010 | 13:16

Mičuda napsal(a):

20 let po konci totáče každému nakašlat. A hlavně panu Dienstbierovi, ten už se odměnil dost svým zasmrádáním v politice, respektive pobíráním nehorázných požitků.
02. 02. 2010 | 13:35

PETR VELIKÝ napsal(a):

Já se prosím hlásím do BUDOUCÍHO IV. ODBOJE !
Ano myslíte správně, to je ten odboj za který jsme v roce 2010 bojovali v chartě jako disidenti proti těm zhýralým kapitalistům co nám rozkradli celou republiku a hlavně ji zadlužili !!!
02. 02. 2010 | 14:15

dalimír napsal(a):

Dobrý den ,pane Dienstbiere chcete zase při příštích volbách kandidovat na prezidenta republiky ? Jak Vás znám tak asi jo ! NEDĚLÁTE DOBŘE ! Dal.
02. 02. 2010 | 14:20

G. Giormani napsal(a):

Čím více tím lépe ukazujete, že jste byl, jste a zůstáváte plně v rukou ruských tajných služeb. Lépe je Vás mít na dozoru a na pozoru. Inu disident jak se sluší a patří.
02. 02. 2010 | 14:28

tomas.p napsal(a):

No a máte to pane Diensbiere, tady se nikomu nezavděčíte, já za sebe bych doporučoval, aby parlament schválil nějaká kritéria, podle kterých se bude určovat, kdo je v dnešní době dostatečně loajální - myslím jako dost antikomunistický a tudíž dost prokapitalistický, to aby bylo jednou provždy jasno, myslím, že v tom dost lidí tápe, zvláště pak mladí novináři. Co udělat nějaké pohovory, nebo třeba dotazník, co jste dělal před rokem 99, byl jste na Václavském náměstí, jaký máte názor na neviditelnou ruku trhu, myslíte si, že byl Marx A/filozof, B/ šílenec.........
Napadá mně, že by se na to mohlo vystavovat nějaké potvrzení.
02. 02. 2010 | 14:32

kozoroh napsal(a):

Milan 13:16:50.
Souhlas. Dalo by se dodat ještě podstatně víc podobných figur, vč.Dubčeka, nebo Husáka. Oba taky trpěli, oba se nepoučili a dál věřili tomu bludu, kterému dodnes věří 12% naší populace. A to i přesto, že ideologie komunizmu je postavena na úroveň fašizmu a že existuje bezpočet dokumentů, jak byla moc zrůdná. 68.pamatuji jako dospělý člověk. Jestli k tomu roku někdo vzhlíží jako k něčemu posvátnému, měl by si alespoň s odstupem času uvědomit, že nešlo o nic jiného, než o další vzájemné požírání dětí revoluce. Glorifikovat dnes lidi, kteří byli součástí tábora, jenž prohrál je zcestné. I oni totiž byli členy zločinného uskupení.I Dientsbier.
02. 02. 2010 | 14:55

Kudykam napsal(a):

Vám všem, kteří na bývalém režimu vidité všechno černě a špatně (připouštím jisté neodoskutovatelné fakta na bázi III, odboje) ale s odstupem času jste jeden vedle druhé generál.Přál bych vám nesmrtelnost, abyste mohli s dalším odstupem dsítek let hodnotit dnešní, případně další režimy a garantuji vám, že byste byli rozčarováni z toho, co by vám toto poznání přineslo.Možná by vás, pokud jste čestní, mrzelo, že jste se té nesmrtelnosti dočkali. Možná žer by zvracení bylo vašim denním zaměstnáním.
Buďte kritičtí, ale objektivně zdrženliví. I o vás a vám podobných může být v budoucnu ještě mnoho napsáno, ač si myslíte, že jste pro dnešek "clever" nebo "cool". Bodka.
02. 02. 2010 | 15:04

Haneger napsal(a):

Já v tom mám fakt maglajs. Téměř všichni chartisti jsou bývalí komunisti, proč morální kredit má Chramostová nebo Jirásková, když v 50. letech tyto zapálené komunistky štvaly proti J.Štěpničkové. Pavel Kohout vylučoval ze studia na VŚ synky z buržoaznáích rodin a anglické letce v 5O. letech. Všechny pořady o ublížených komunismem v TV vypínám. Ale vás mám jako bývalého komunistu, chartistu a politika rád.Jste moudrý.
02. 02. 2010 | 15:06

Student napsal(a):

Pokud by se ten zákon měl alespoň trochu přiblížit spravedlivému hodnocení lidí,
tak by vyjímku dostali komunisté nejen z r.68, ale i ti co byli v KSČ jen před r.48.
Naopak vyloučeni z hrdinství by byli funkcionáři ČSM a všichni členové i funkcionáři SSM.
SSM totiž byla jediná kolaborantská organizace v Československu, která vznikla na podporu tzv.normalizace.
02. 02. 2010 | 15:24

Jiří Sládeček napsal(a):

Já myslím, že nyní by měl nastoupit IV. odboj, ne? Stát evidentně nefunguje, "demokracie" slouží jenom gaunerům, nikomu jinému. :)))
02. 02. 2010 | 15:29

Valerie napsal(a):

Pane Dienstbiere, jak můžete obhajovat své členství v KSČ od poloviny padesátých let, v době, kdy se konaly politické procesy a nelidské persekuce. Od svého otce vím, že se vše z důvodu zastrašování dělo veřejně. Slušný člověk proto nemohl být členem této strany a ani později do ní vstoupit. To nemůže ospravedlňovat ani skutečnost, pokud někteří komunisté v roce 1968 se přiklonili k "obrodnému procesu" a byli za to následně potrestáni vyloučením či vyškrtnutím ze strany. Pravdou rovněž je, že uvedený zákon po 20ti letech po revoluci už nemá žádný význam.
02. 02. 2010 | 15:33

ppp napsal(a):

Jak si to tak tady čtu,skutečně by mne zajímalo,co dělali všichni ti zdejší protikomunističtí hrdinové před listopadem 89.Znám hochy,kterými komunisti pohrdli a nevzali je mezi sebe,znám případy,kteří měli přihlášky do té partaje v šupleti a teprve,když bylo jasné,jak se to v roce 90 vyvine,stali se fanatickými revolucionáři...Jak tady už někdo ironicky napsal - snad větší antikomunističtí bojovníci byli ti veksláci,řezníci a zelináři,rozvraceči to plánované ekonomiky.Ale ta (dnes hrdinná) šedá zóna (a,bohužel,se do ní musím taky svým způsobem zařadit),ta zóna držela jen hubu a krok.
02. 02. 2010 | 15:34

otokar napsal(a):

Jde o zástupný problém k odlákání pozornosti před volbami,taková sametová mobilizace.Lidé se budou hádat, kdo byl hrdina a kdo ne,mezitím se dokrade zbytek a v nohy.
02. 02. 2010 | 15:40

mmm napsal(a):

zákon se zatím přikázal výborům:
hlasování přehledně:
http://kohovolit.eu/api/psp...
(výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu)
http://kohovolit.eu/api/psp...
(výboru ústavněprávnímu)
http://kohovolit.eu/api/psp...
(petičnímu výboru)
http://kohovolit.eu/api/psp...
(zkrácení projednávání)
http://kohovolit.eu/api/psp...
(prodloužení projednávání)
02. 02. 2010 | 15:54

Kritik napsal(a):

Velmi výstižný článek. Je povznášející, že ho napsal adept na hrdinu, kterého navrhne mocnou politickou stranou dosazený p. Žáček.
02. 02. 2010 | 15:56

Al Jouda napsal(a):

Navrhovaný zákon nic neřeší a je tzv. Kocourkovský. Co byste řekl takovému zákonu, který by stanovil, že všichni bývalí nomenklaturní kádři KSČ mohou dostávat důchod pouze ve výši minimální mzdy ?
02. 02. 2010 | 16:13

Olga napsal(a):

Mám ráda lidi kteří dřív než něco vysloví tak přemýšlí. Jak se zdá, takových je velmi málo. Možná jenom mezi zde přítomnými. Použila jsem verše z Janova Zjevení, které byly napsány cca před 2000 lety. Vystihují přesně tuto dobu. Pro mne tyto verše znamenaly připustit Boží moc. Věřím, že tento svět je určen k zahynutí.Nový svět bude bez zla, které tu přímo křičí.
02. 02. 2010 | 16:24

starý člověk napsal(a):

Pane Dienstbiere, vaše aktuální úvaha na posuzování tohoto odboje je velmi pochybná a falešná a jen potvrzuje vaši levičáckou nemoc, které se již nezbavíte a bude se s vámi táhnout až do konce života. Měl jsem dojem, že jako zhrzený a odstavený komunista po r. 1969 dáte pokoj, ale vy ne a tak jste si to jistě dostatečně vykompenzoval ve funkci MZ obsazováním velvyslanců taktéž zhrzených komunistů z této doby, kteří neznali ani anglické číslovky do deseti. Vaše angažovanost a vaše výstupy spojené s oblastí bývalé Jugoslávie nechám bez komentáře a je to jen o jediném, levičácká nemoc je až na velmi vzácné výjimky, celoživotně neléčitelná. U vás je to vašimi postoji doloženo jednoznačně.
02. 02. 2010 | 16:47

Tencokida Hnuj napsal(a):

Al Jouda
Anebo: Živnostenské listy udělené bývalým členům KSČ jsou od počátku neplatné, neboť jsou v rozporu s přesvědčením svých majitelů, že výrobní prostředky patří pouze do rukou dělnictva a rolnictva. Příjmy takto nelegálně nabyté se znárodňují.
Tento stát se poté bude topit v penězích.
02. 02. 2010 | 16:48

fil napsal(a):

Dienstbier nám sděluje, že byl odbojář, že by si zasloužil medaili, ale že ji vzhledem k vlastnímu správňáctví a skromnosti nechce.
Děkujeme, odslintejte.
02. 02. 2010 | 16:54

Tencokida Hnuj napsal(a):

Olgo
Vaše zvrhlé nekrofilní choutky podporovat argumentací ze zjevných podvrhů a plagiátů církve svaté? Že Vám není hanba !
Třikrát zdrávas, dvakrát otčenáš a do konce týdne jen hrachová kaše nasucho !
P.S. Kterého Boha máte na mysli? Věříte také v soupodstatnost Boha Otce se synem stvořeným z nejsoucího jako já ? Nebo patříte k heretikům, kteří tvrdí , že Ježíš byl pouze a jen člověk ? V tom případě bych si Vás musel přestal vážit !
02. 02. 2010 | 17:33

agata napsal(a):

Děkuji,pane Dienstbiere,za to, že nesete opět kůži na trh,abyste vyslovil to,co si leckdo(snad opravdu i někteří slušní politici)myslí, ale neřekne, aby nestál"na špatné straně"!dovolím si ještě upozornit na článek Anny Šabatové v Deníku Referendum
http://www.denikreferendum....
02. 02. 2010 | 18:08

dedamn napsal(a):

Pane Dienstsbiere, zrovna Vy máte právo takto psát! Vy, který jste pomáhal zavádět u udržovat komunismus v naší zemi a měl jste z toho patřičné výhody - třeba post reportéra v USA. Že jste pomáhal rozvracet KSČ zevnitř, to vykládejte tak akorát slepicím. A protože jste v roce 1968 špatře odhadl situaci a přidal se na "nesprávnou" stranu, to si asi ještě dodnes vyčítáte. Je mi z Vás špatně!
02. 02. 2010 | 18:14

Tencokida Hnuj napsal(a):

Teď vážně.
Transformace politické moci v ekonomickou (tedy skutečnou)proběhla docela úspěšně.
Teď ji ještě zbývá posvětit.
Úřad na to je již zřízen. I biskupa máme. Tak co nám zbývá ? - Těch pár hlasů ve sněmoně ? - K smíchu. Zdroje jsou.
P.S. Skutečně - klikněte na ten hypertext u nicku agata.
02. 02. 2010 | 18:48

Olga napsal(a):

Tencokida Hnůj
Nestojím o to, aby si mě jakýkoliv člověk vážil. Nemusíte ani vy. Já bych se však ráda líbila Bohu, ve kterého věřím. Nejsem členkou žádné církve a dokonce se ani nemodlím. Mě stačí, že Boží přítomnost vnímám na každém kroku. Svůj názor nikomu nevnucuji. Pouze bych si přála, aby lidé nebyli zlí. Z některých příspěvků mi jde mráz po zádech. SS jako vyšití. Jinak tomu co píši věřím.
02. 02. 2010 | 19:02

Tencokida Hnuj napsal(a):

Co je dnes důležitější? Dosáhnout toho , aby se děti v učebnicích mohli seznámit s tím, že Mašíni nebyli žádní vrazi, o kterých se nesprávně kdysi učilo, že brutálně zavraždili člověka v zájmu zjevně vyšších cílů, nýbrž jsou to
hrdinové, kteří ve svém boji za svobodu a demokracii museli občas spáchat také něco zjevně nepěkného?
Nebo vést diskusi, o zcela jiné věci. A sice o tom, že, mezitím, co tady diskutujeme, někdo ukradne asi tak 30 milionů kaček veřejných peněz a to zcela lehce, neboť kontrolní mechanismy veřejné moci zřejmě fungují zhruba na stejné úrovni jako v době, kdy Mašíni udělali to co udělali. Tož nedevalvuje to tak trochu ten jejich čin, ať už pohnutky
k němu byly takové nebo makové ?
Sám nevím. Poraďte.
02. 02. 2010 | 19:12

Olga napsal(a):

Tencokada Hnuj
Já věřím v Boha který je. Nemá ani počátek a ani konec. Otec i Syn je jedno .
02. 02. 2010 | 19:58

Karel napsal(a):

Odsuzuji komunisty za to, že po roce 1989 pustili dnešní lůzu k moci.
02. 02. 2010 | 20:17

Tencokida Hnuj napsal(a):

Olga
My si myslím dost rozumíme. Ale sranda musí být, ne ? Víte , mi se jen hnusí ta víra v Boha ala v pátek do bordelu, v neděli ke zpovědi. To jak jsem napsal : "Buď utopíš duši měšťáka v bahně víry, nebo inspiruješ duši člověka k tomu, aby hledal Boha." (mými kecy, měl na mysli autor, tedy já).
Akorát já se furt snažím najít toho xxxxx v lidech. Někdy tam je, jindy ne, je to s ním jak s rybama, někdy berou a jindy na tom samém místě ani ťuk. :)))
P.S. Na úřadech jsem se s ním ale nesetkal nikdy. Nevím proč.
02. 02. 2010 | 20:26

Ladic napsal(a):

Mládí
Dienstbier studoval v letech 1955-1960 žurnalistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na Burgundské univerzitě ve francouzském Dijonu získal titul doctor honoris causa.
Ještě jako student vstoupil Dienstbier v roce 1958 do Komunistické strany Československa.....
Bývalý komunista je prostě oxymoron
02. 02. 2010 | 20:32

Al Jouda napsal(a):

To Olga :
Věřte v Boha, ale jen proboha nevolte ODS nebo ČSSD !
02. 02. 2010 | 20:35

Ladic napsal(a):

To Karel.....měli jste přece ostře nabité samopaly připravené na české spoluobčany, kteří vás moc nemuseli....tak tebe mrzí, že jste je nepoužili a dnes můžeme chodit ke svobodným volbám? Že nás už dvacetiletí kluci na hranicích nezastřelí? Že si veřejně kdejaký grázl může zanadávat na vládu a systém?
02. 02. 2010 | 20:36

Ladic napsal(a):

02. 02. 2010 | 20:37

Budař napsal(a):

To dedamn,máte stoprocentní pravdu. Soudruh Dienstbier si myslí, že jeho vrstevníci mají všichni sklerózu a nepamatují si co byl zač.
02. 02. 2010 | 21:18

Karel napsal(a):

Ladic , já nevím jestli jsi měl ostře nabitý samopal a k čemu, to to je takové kdyby... Střílelo se pe někom? Komunisté zorganizovali kapitulaci.
Svobodné volby, za minulého režimu jsi měl také svobodné volby, vybíral si ze stejně zbarvených jako dnes.
Jenom blbec se nechal na hranicích zastřelit, když věděl, že jsou hlídané, dnes tě zase zastřelí bezpečnostní služba u hlídaného objektu. Kdo nadává na totálně zkorumpovaný zlodějský režim je grázl? Pak jsi samozřejmě zloděj a korupčník a logicky ti to vadí. Chápu tě a cítím s tebou
02. 02. 2010 | 22:25

Tencokida Hnuj napsal(a):

Všem
Poté co jsem shlédl záběry z výcviku ozbrojené jednotky ČEZ odvolávám zde veškerou svou kritiku kohokoliv, i kdyby to třeba byla pouze sebekritika.
Člověk nikdy neví. :((
02. 02. 2010 | 22:32

Ladic napsal(a):

To Karel, jenom blbec může tvrdit, že za vás byly svobodné volby....jenom blbec může porovnávat ostrahu objektu s pohraníčníky za bolševika, jenom blbec si neváží svobody a neví, že největší korupce byla za komunistů, kdy se muselo podplácet kvůli masu, vložkám, barvě auta a barevnoé TV. Nechápu takové Karly.
02. 02. 2010 | 23:18

Ladic napsal(a):

To Karel....možná jsi méně chápavý, ale já opravdu nebyl u Lidových milicí, jen by mě zajímalo, na koho ti ozbrojení soustružníci měli ty samopaly ? Prosím konkrétně....
02. 02. 2010 | 23:21

Ladic napsal(a):

http://zpravy.idnes.cz/psyc...
Platí pro Káju..
02. 02. 2010 | 23:23

Ladic napsal(a):

02. 02. 2010 | 23:26

Ladic napsal(a):

Snad ještě jedna otázka pro soudruha Karla: Proč za vašeho vraždícího režimu nesměl člověk odejít ze svého rozhodnutí do zahraničí? Proč jste nechali člověka zastřelit? Přece by odešel do prohnilého kapitalistického systému, kde by umřel hlady, protože to byl podle vás blbec....to jste ho chránili preventivně střelbou do zad? nechápu, že nějaký póvl lidské společnosti se může zastávat těchto vraždících metod. to jsi na tom profitoval? Prosím konkrétní odpovědi na konkrétní otázky.
02. 02. 2010 | 23:44

Olga napsal(a):

Tencokida Hnuj
Asi ve vašich názorech vidím něco podobného. Jen vás nechápu, proč odsuzujete Bibli. Byble říká něco docela jiného než dělají velké církve. Současné církve slouží světské moci. Nemají nic společného s budováním Božího království. Obdobím, že jsem věřila ve všechny lidi jsem prošla. Nyní je dělím na dobré a špatné. Nebo na ty, co jsou zapsáni v knize života a na ty druhé. Nemohu se s tím stále smířit, ale život mě stále do této myšlenky nutí. Když už jste vzpměl "Otčenáš" tak tam stojí :"Odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili". V životě se však stále setkávám s "Neodpustíme. Ne abys nám odpustil". Nevím, asi tito lidé jsou opravdu jiní. Čím víc nechápu, tím víc věřím. V touze po pomstě vidím boj proti Bohu, neboli službu šelmě. V Bibli je také psáno: "Ne ten kdo mi říká pane, pane, ale ten kdo činí skutky Otce mého vejde do království nebeského." Podle mě skutky dělala většina prostých komunistů. Pane říkali ti, co chodili ke zpovědi. Každý by měl zkoumat sám sebe. Je tam také psáno:"Kdo jsi bez viny, hoď první kamenem."
Al Jouda
K volbám nechodím. Jinak bych violila asi komunisty
03. 02. 2010 | 06:40

Karel napsal(a):

Ladic
Nebo Ladič pian či pijan.
Stále zapomínáš, že komunismus vznikl jako reakce na něco, kdyby byl kapitalismus tak bohulibý, jak nám jej líčíš, tak by komunismus nikdy nevznikl. A samopaly soustružníků byli rovněž reakcí na předchozí historické zkušenosti. Za předmnichovské republiky se vesele střílelo do stávkujících dělníků, hlavně na Slovensku a Zakarpatské Rusi. Důležité je, že ti soustružníci ty samopaly nepoužili a neustřelili ti pindíka.
Za minulého režimu nemohli lidé svobodně vycestovat, ale to byla do určité míry propagandistická chyba, byť docela pochopitelná.
Západ by se stejně masové emigraci bránil, podívej se na zadrátované hranice mezi USA a Mexikem a vyzobával by si jen mozky. Tebe by asi stejně nevzali soudě podle tvých příspěvků. To že hranice byly velmi ostře hlídané věděl už i každý pionýr, tak jen trotl se snažil přes dráty útéci. A nakonec ti co chtěli útéci inteligentně se dostali ven přes Jugoslávii atd.
Svoodné volby dnes? Vždyť víš, že se jen zlepšila manipulace s lidmi, nic víc, to víš pokrok se nedá zastavit.Komunisté dělali chybu, že do voleb nepostavili KSČ A, KSČ B, KSČ C atd. i když měli NF.
Korupce za minulého režimu byla, to s tebou souhlasím, u lékařů, auta, podpultového zboží,i když s vložkami jsem neměl zkušenosti jako ty, ale rozsahem a velikostí finančních prostředků byla proti dnešnímu režimu v dětských plenkách.Dnešní režim je naprosto zkorumpovaný. Dřív se báli aspoň stranických tajemníků, dnes si tak můžeš poplakat Motejlovi na hrudi a to je vše.
Můžeš konkrétně třeba popsat jak u nás vznikly miliardářské majetky? Usilovnou prací 10 000 hodin denně? To jo. Tak Práci čest!
03. 02. 2010 | 07:19

bob napsal(a):

to Tencokida hnuj
Jo, jo, dej si pozor. Máš na zádech terč:-)
"Na úřadech jsem se s ním ale nesetkal nikdy. Nevím proč."
Špatné úřady třeba:-)
03. 02. 2010 | 07:47

kozoroh napsal(a):

To Karel.
Buď rád, že je demokracie. Že ty své komunistické žvásty můžeš svobodně bublikovat a nic ti nehrozí. O takových, jako jsi ty, tady píše Hubálek, psal Čapek.
Jedno se ti upřít nedá: Jsi přesně ten typ rudocha,který mi slouží jako reference zla. Gottwald se jezdil už ve 30.letech do Moskvy učit, jak zakroutit protivníkovi krkem. Naučil to tebe! Jsi esence hnusu!
03. 02. 2010 | 09:20

Tencokida Hnuj napsal(a):

Olga
Neodsuzuji nic kromě násilí a lidské blbosti, jelikož je ale to první většinou důsledkem toho druhého, tak je můj soudní spor Tencokida vs Větrné mlýny ve své podstatě dosti banální záležitostí.
Nálepkování lidí (pokud to není myšleno jako umělecká zkratka) a zástupné pokání na vlně masové hysterie je projevem slabosti ducha. Býk bez červeného hadru a toreadora by ale v aréně vypadal poněkud trapně, nemyslíte ?
P.S. Janovo zjevení je zřejmě podvrh (Markion).Lidi by si z bible měli číst hlavně List Římanům, neboť je to můj nejoblíbenější text.
Ale největší překvapení nás stejně čeká, až jednou Vatikán odtajní své archívy.
03. 02. 2010 | 09:40

Olga napsal(a):

Tencokida Hnuj
Ano. Možná jsem slaboduchá. taky si tak někdy připadám. Hodně věcí v Bibli totož nechápu. Jinak arény nemusím. Ty bych zrušila. Proto nepotřebuji ani červený hadr. V tom je asi ten rozdíl mezi mnou a světem který nechápu. Často si říkám, že to co potřebuji vím a ostatní mě nemusí zajímat. Ovšem něco mě stále žene do problémů. Jestliže vás oslovuje jeden list, tak možná jednou vás bude oslovovat i jiný. U mne je to asi věkem. Je mi 73 a něco jsem prožila. Kdysi jsem celou Bibli považovala za snůšku nesmyslů. Nyní v ní vidím veškerou moudrost světa. Toho, kdo vidí něco v šelmě, toho jsem považovala za blázna. Nyní na základě porážky a znovu uzdravení šelmy věřím v konec tohoto světa a příchod nového. Je toho ještě moc čemu nerozumím. Ale věřím, že kdo hledá najde. Tak já stále hledám.
03. 02. 2010 | 10:04

Tencokida Hnuj napsal(a):

Olga
Neměl jsem na mysli Vás, mrzí mě , že jste to tak vzala. A tak nějak mohou vznikat i války. Nedorozumění, možná špatně volená slova.
V nový svět nevěřím. Mým základem víry je právě to, že máme jenom tenhle.
Jeden svět pro probuzené a každý z nás má v sobě svůj vlastní svět.
P.S. Na to, že je to blog bývalého komunisty , zde vedeme dosti nepřístojné řeči, neníliž pravda ? :))
03. 02. 2010 | 10:15

Karel napsal(a):

kozoroh
To se divím, že takové nadávky jsou zde povoleny.Můžeš mi napsat jaké jsou tam komunistické žvásty a co je na tom nepravdivého? A proto jsem esence hnusu? To víš pravda se těžko poslouchá či čte. Jistě si například postřehl, že na Haiti bylo tragické zemětřesení, stovky tisíc mrtvých. V této zemi vládl kapitalismus a protože je demokracie ( byť v české variantě ) tak i z našeho tisku jsme se dozvěděli, že tato země je nejchudší na západní polokouli. Upřímně jsem se divil, když synonymum chodoby je nám dávána Kuba.
Nepostřehl jsem, že by Havel, Pilip, Bubeník a jiní se zajímali o situaci na Haiti, asi to pro ně nebylo lukrativní anebo měli jiné pokyny.
A editorovi přeji hezké odpoledne při kafíčku.
03. 02. 2010 | 12:55

Matěj Spurný napsal(a):

V zásadě s Jiřím Dienstbierem souhlasím. Možná je to arogance nás historiků, ale myslím si, že parlament není arénou, která by měla schvalovat závazné hodnocení minulosti. A že pan Žáček ani jiný státní úředník nemůže rozhodovat o tom, kdo byl a kdo nebyl hrdina.
03. 02. 2010 | 15:02

Olga napsal(a):

Tencokida Hnuj
Nemusíte se omlouvat. Já jsem dostatečně sebekritická, ale i neústupná. Kritiku vítám. Jedině tak se mohu poučit. Vrátím se k vašemu oblíbenému listu Římanům. Je tam: Proč tedy soudíš svého bratra? Aneb ty, proč pohrdáš svým bratrem? Všichni přece staneme na soudu před Božím trůnem. Jak je psáno: ůJakož jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu." Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe.
K tomu, že vedeme tyto řeči na blogu bývalého komunisty podotýkám, že jsem bývalá komunistka. Jsem přesvědčena že bývalí komunisté mají k Bohu velmi blízko. Já jsem dokonce přesvědčena, že změna systému dala nejvíce nám. Bývalým komunistům.
03. 02. 2010 | 16:26

Čochtan napsal(a):

I v NSDAP byli nadšenci. I do NSDAP vstupovali z idealismu.
Tolik k bývalým komunistům.
03. 02. 2010 | 21:14

Grandmaster napsal(a):

Boha jeho,
jak rikaji nasi bratri, kdo toho KARLA probudil k zivotu? Myslel jsem ze tito panove uz davno vymreli? Jurasic Park je zrejme zase nehlidany a dinosauri pobihaji po svete....
04. 02. 2010 | 10:44

Karel napsal(a):

Grandmaster.
To víš pravdu neměli rádi bolševici rudí a dnes ani modří.
Průpovídky máš sice hezké, ale argumenty žádné.
04. 02. 2010 | 12:48

ed hardy clothing napsal(a):

good ,thank you for your info
27. 02. 2010 | 09:41

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

great,thank you
28. 02. 2010 | 15:46

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
02. 03. 2010 | 08:09

replica watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
02. 03. 2010 | 08:12

replica watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
02. 03. 2010 | 08:15

montblanc watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 08:43

omega watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
08. 03. 2010 | 08:44

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 04:29

breitling mont brillant napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 04:31

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 14:13

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 15:47

replica tag heuer napsal(a):

Easy come, easy go.
31. 03. 2010 | 04:14

Links of London store napsal(a):

I ran all the way to the main gate, and then I waited a second till I got my breath. I have no wind, if you want to know the truth. I'm quite a heavy smoker, for one thing--that is, I used to be. They made me cut it out.
31. 03. 2010 | 15:29

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
01. 04. 2010 | 03:41

Montblanc watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 08:03

omega watches napsal(a):

very happy to come here
13. 04. 2010 | 10:30

alasiri napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
19. 05. 2010 | 12:03

vohnout napsal(a):

Polibte si prdel!
Modrobolševický píče!
06. 08. 2010 | 01:52

Lada napsal(a):

Pane Dienstbiere, Vy buďte rád,že jste senátorem a že se nikdo neptá proč jste byl vyhoštěn z USA jako novinář,který se zabýval věcmi jež mu nepříslušely.Vaše komunistická minulost je známá,byl jste zarytý komouš a jen takový mohl jet do Indonésie jako reportér,to normální,mnohem schopnější,novináři nemohli.A Vaše působení v roli experta OSN,o tom raději vůbec nemluvit.Trafika v podobě senátorkého křesla za komunistické Kladno Vám musí stačit,přece už tolik nepijete ,jste už postarší člověk.Tak si komentáře vynechte a v klidu dožívejte,nik¨do Vám neublížil i když jste patřil k těm debilním komoušům, a celá ta Vaše rádobydisidentská partička v čele s Havlem,Šabatou,Uhlem,Mlynářem,Literou,Vaculíkem a dalšími Kašpary patří na smetiště dějin,za pár let se o Vás bude učit jako o odstrašujícím období novodobých dějin.A Charta - na tu se raději vůbec neodvolávejte,buďte rád,že se na toto období pozapomíná- vaše politické kšefty s komunisty,to bude materiál na příštích padesát let pro historiky.A Vy tam zaujmete přední místo.
08. 09. 2010 | 11:34

Mila z Leopoldova napsal(a):

Soudruha Dienstbiera jsem v v padesatych letech nikdy v Leopoldove nevidel a i kdyby tam byl byval byl, jako jeho dobri pratele soudruzi Husak, Goldstucker, Pavel a jini, tak bych mu stejne neveril, ze chtel udelat neco proti komunismu. Zrejme uz od sameho mladi obdival Marxe, aniz by se nekdy zajimal o to, co to vlastne bylo za cloveka. Mel hodne deti, o ktere se nikdy nestaral, nikdy nepracoval, jen filozofoval a nechal se vydrzovat svym pritelem z bohate rodiny, Engelsem. A tato filozofie se mu zrejme zalibila a chtel ji vnutit nam vsem. Vzpominam si na jeho horecne, nenavistne zpravy v rozhlasu a i TV, kdyz byl korespondentem v USA. Tam tehdy ukazal svoji pravou tvar a jiste ji nikdy nezmenil, jen pretvarkou, aby si udrzel sve pozice v politice. Jeho prislusnost v dnesnim politickem deni neni proto, ze by zacal myslet jinak, ale je tam jako prislusnik pate kolony, komunisticke. Nikdy jsem od neho neslysel, ze je pro zakaz dnesni komunisticke strany, protoze on je stale komunistou.
15. 02. 2012 | 16:21

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy