Rozpočtový klystýr už nepomůže

07. 03. 2012 | 12:08
Přečteno 3319 krát
Porada ekonomických ministrů koncem února předložila návrh opatření, které by měly přispět k plnění programu stabilizace veřejných financí. Vláda tato opatření prezentuje jako objektivní nutnost a kritiku opozice i odborů označuje za populistickou a nekonzistentní.
Korekce vládní politiky se s návratem hospodářské recese očekávala. Při schvalování zákona o státním rozpočtu na rok 2012 se dokonce slibovala jeho podstatná novelizace. Nyní se ale vládě s úpravou státního rozpočtu. do sněmovny nechce. Problémy letošního rozpočtového období chce vláda zvládnout v rámci exekutivních pravomocí - přidusí provozní výdaje státních úřadů a fondů, a to až v rozsahu 23 mld. Kč.
V celé státní správě se tedy bude utahovat šroub. Kolik, to je podmíněné tím, zda vyjde optimističtější prognóza z ledna, tj. že bude vývoj české ekonomiky kolem »kladné nuly«. Ale může se stát, že ve druhé polovině roku exekutiva nebude schopna úkol zvládnout. Zatím se mluví o výdajích na tzv. expertní outsourcing. Ministerstva dávají peníze na smlouvy, na různé právní, evropské a jiné poradce. Tam chce vláda zatlačit. A také na běžný provoz – zejména na mzdy. Vzhledem k omezeným odměnám, může dojít i na propouštění.
Dopady nejsou veřejně kvantifikovány, ale jen pro letošek se mluví zhruba o dva a půl tisících úředníků. Jak ? O neznalosti fungování některých institucí hovoří úvahy o slučování ČOI a generálního ředitelství cel, Státní energetické inspekce a Energetickým regulačním úřadem atp. Vláda si je vědoma, že letošní škrty v rozsahu 23 mld Kč problémy neřeší, ale chce postupovat tzv. salámovou metodou, aby si kupovala čas před letošními volbami a aby se nějak přehoupla do druhé poloviny svého vládnutí. Odbory se obávají, že prouštěných z veřejného sektoru by nakonec mohlo být v dalších letech při této politice násobně více.
Konečnou podobu celého balíčku opatření poznamenají ještě koaliční jednání, zásadní výhrady ovšem premiér Nečas a ministr Kalousek předem odmítají. Problém je, že místo sofistikovaných reforem, které by zvýšily efektivnost veřejné správy, tak se vláda utíká k pouhé redukci. Předchozí pravicové vlády v balíčcích z let 2008-2010 seškrtaly již sociální transfery o 100 mld Kč. V době jistého ekonomického oživení roce 2011 přišly „tupé“, ekonomickou kalkulací nepodložené a růst brzdící škrty, v rozsahu dalších 70 mld. Kč.Nyní s ohledem na recesi mají přijít další, údajně „ostré“, ale spíše brutálně primitivní škrty.
Vláda se za každou cenu chce účetně vejít do svého rozpočtového výhledu a konvergenčního programu, ale stále méně se věnuje fungování ekonomiky a veřejných systémů. Mechanicky bilanční pohled ukazuje, že v r. 2013 by mohlo chybět 42 mld. Kč a v r. 2014 dokonce 84 mld. Kč. Na to už nebudou stačit jen škrty a exekutivní pravomoci, ale bude třeba měnit zákony. Proto se připravuje balíček legislativních opatření, který by mohl odrazit do sněmovny v 2. polovině letošního roku s účinností od roku 2013.
Premiér Nečas trvá na tom, že sociální transfery jsou v rozporu s nízkým ekonomickým výkonem ČR a potřebného souladu v dalších letech chce dosáhnout zejm. rozpočtovou dietou. Ministr Kalousek dodává, že naše ekonomika je na práškách a tudíž je odvykací kůra na místě. Svorně pak hlásají, že nejsou žádní asociálové a že tuto terapii, ne nepodobnou klystýrům nechvalně známého doktora Grünsteina, rozloží hezky na celou společnost. A že si na to každý uvědoměle řekne jako dobrý voják Švejk : „Nešetři mne. Mysli, že na takových klystýrech stojí Rakousko a vítězství je naše“.
Otázkou ale je, zda opoziční remcalové přeci jenom nemají v něčem pravdu. Dokonce i pro kritiky zprava je zřejmé, že reformní úsilí vlády je nahrazováno přípravou dočasných opatření. Problémy netransparentního financování zdravotních pojišťoven se odkládají, debata o rozvoji školství se redukuje na zápisné. Nefungující sociální síť se nadále nahrazuje daňovými výhodami dostupnými jen pro někoho. Omezit se má porodné, poplatek na bydlení. Co přijde dál ?
Nyní se vlastně navrhuje úprava původních daňových plánů vlády a především zmrazení penzí. Co přijde po tom se neví. Může to znamenat že cíl systémově založené vyrovnanosti veřejných financí v roce 2016 se stává utopií. Co je ale hlavní, že se odmítají alternativní úvahy jak dosáhnout udržitelného rozvoje. Je možné si představit i jiné pojetí strukturálních reforem. A zpomalit růst veřejného dluhu lze nejen škrty.
Co je novinkou ve vládních úvahách, tak to, že z více jak poloviny zmíněného objemu snižování deficitu se má dosáhnout na straně příjmů. Jde o robustní zvýšení DPH. Pokud by zvítězila varianta sjednotit sazbu DPH na 20 %, ministr Kalousek by nakonec prosadit svůj cíl z loňska, čímž by se relativně snadno vybralo přes 20 mld. Kč. Může se ochromit nákup, lidé se mohou přesunout k méně kvalitním potravinám, mohou jezdit nakupovat za hranice, pak výnos může být o něco menší. Ale DPH se snadno vybírá a řád výnosu by byl asi dosažen.
Problém není v tom, zda se vybere 18 nebo 23 mld. Kč, ale že je to sociálně velmi bolestivé. Zvýšení DPH by v průměru mělo dopad na domácnost zhruba tisíc korun měsíčně. Co by to udělalo s důchodcovskými domácnostmi, si asi dovedeme spočítat. Ty mají hlouběji do kapsy, podíl zbytných a nezbytných položek ve výdajích je tam jiný.
Řešení DPH může být variantní. Kromě sjednocení sazby na 20 % se uvažuje ponechat dvě sazby. Současná snížená by se zvýšila z nynějších 14 jen na 15 a horní sazba, která je zatím 19 (příští rok by měla klesnout na 17,5), by se zvedla na 21 %, což by zajišťovalo eráru zhruba stejný výnos.Z politických důvodů má varianta dvou sazeb větší naději. Premiér Nečas uvažuje o tom, že by ve snížené sazbě zůstaly léky a knihy. Koalice se o tom ještě bude dohadovat.Véčkaři by nechali ve snížené sazbě ještě potraviny. To je významná položka, která by výnos DPH poněkud snížila.
KSČM chce také zachovat dvě sazby DPH, jde nám ale minimálně o návrat do doby, kdy snížená sazba činila 9 %. Otázkou je čím by se kompenzoval výrazně nižší výnos z DPH. Koalice uvažuje o dočasném progresivním zdanění. To by sice prolomilo dogma rovné daně, ale výnos ze zavedení druhé sazby daně z příjmu fyzických osob 31% pro příjmy nad 100 tisíc Kč ročně by byl tak 2-3 mld Kč. A jen vy eliminoval existující stropy odvodů. My jsme pro strmější progresi, která zasáhne nejen milionáře, ale i horní střední vrstvu, a také pro opětovné zrušení stropů.. Véčkaři také zvažují zvýšení daně z nemovitosti ze 3 na 6%. Ale lépe než plošné zatížení tohoto převodu by bylo zvážit větší a i na západě běžnou progresi zdanění majetků.
Z dalších daňových témat lze kvitovat to že véčkaři a ČSSD otevírají debatu na téma příliš nízké korporátní daně (zvýšení sazby ze současných 19% na 20%). Ale k tomu patří i debata o daňovém základu a i o více sazbách podle velikosti firmy. Péče o konkurenceschopnost zejm. exportujících zaměstnavatelů je chvályhodná, ale dosahovat jí extrémně nízkými daněmi je chybou. Vláda zatím v této oblasti je ale neprůstřelná.
Raritou je útok pravicové vlády na režim zdanění OSVČ. jejich zdanění je sice na historickém minimu, ale nedomyšlený zásah může zvýšit počet jejich krachů. Než redukce paušálů zpět do roku 2004, tak by bylo dobré rozlišit o,jaké podnikání jde (opravář pračky není advokát) a že by paušály rozhodně neměly být omezovány opravdu malým živnostem. Nedomyšlené jsou i úvahy o zdanění energií s očekávaným výnosem přes 6 mld Kč. Zrušení výjimky ze spotřební daně pro domácnosti (sjednocení s velkoodběrateli), stejně jako zdanění vypouštění CO2 i u domácnosti a zdvojnásobení daně z elektřiny může mít bez kompenzací tvrdý sociální dopad.
Důležitou otázkou je jak stabilizovat důchodový účet, kde dnes opět narůstá deficit kolem 40 mld. Kč. Absurdní je v této situaci spouštět dobrovolný opt out (vyvedení peněz do privátních fondů), který způsobí další výpadek cca 20 mld Kč. Nejde o pevnou částku, opt-out je u nás dobrovolný a záleží na tom, kolik lidí a v jaké příjmové situaci se pro něj rozhodne..Véčkaři proto navrhují odložit důchodovou reformu o rok. Odložit to o rok by mohl být jistý alibismus vlády.
Kromě toho vláda zvažuje i zásah do státních penzí - minimálně je na tři roky zmrazit.. Zůstaly by na letošní úrovni, a jak by šla inflace, klesala by jejich reálná hodnota (s ohledem na životní náklady důchodcovských domácností o 5-10 %). Jinou, ještě horší variantou je změnit valorizační schéma. Místo povinné valorizace pevných důchodů podle inflace, by byly zavedeny plovoucí důchody napojené na vývoj ekonomiky. Vláda by se zbavila odpovědnosti, bilance na účtu by se vyrovnávala automaticky. Přístup KSČM je jiný, tzv. opt-out neodkládat, ale rovnou zrušit a soustředit se na příjmy do 1. penzijního pilíře a zpevňování garantovaných důchodů. (mimochodem, stejným luxusem je i připravované proplácení církví).
Pravda, avizována jsou i prorůstová opatření.Ale s ohledem na skandály kolem čerpání evropských peněz je spíše výsměch mluvit o mobilizaci těchto zdrojů. Stavebnictví nyní lobuje za přesun miliard z jiných evropských programů do financování dopravní infrastruktury. Rovněž chtějí odložené financování dopravních staveb, tj. aby si stát jako investor vzal v době škrtů miliardové investiční úvěry u komerčních bank. V této souvislosti křičí do očí že vláda honosící se názvem protikorupční dosud nedosáhla režimu umožňujícího tvrdší smlouvy s privátními dodavateli u infrastruktury. Takhle zodpovědnost za prodražování zůstává na veřejném sektoru. Pro podporu růstu prostě bude chtít udělat víc.
Summa sumarum, navrhovaná vládní rozpočtová opatření možná prodlouží současnou imitaci vládnutí, ale nejspíš nejsou valnou obranou proti spirále ekonomického poklesu ani cestou k udržitelné finanční stabilitě. Začíná si to myslet stále více z 10 milionů našich občanů. Nejchytřejší není ten, kdo má zrovna většinu a dogmaticky trvá na svém, ale ten kdo vnímá racionální kritiku a umí se inspirovat racionálními podněty. Tuhle schopnost zjevně současná vláda postrádá.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Komunistický klystýr z roku 1953 vypláchl i kapsy.
07. 03. 2012 | 12:15

Bunny napsal(a):

... a Ládikovi zřejmě i mozek. No, i takoví jsou mezi námi.
07. 03. 2012 | 12:26

skeptik napsal(a):

našel jsem tři otázky - 1) čím nahradit zvýšení DPH, 2) jak stabilizovat důchodový účet a 3) jaká jsouskiutečněúčinná rozpočtová opatření. A odpovědi ?
07. 03. 2012 | 12:37

ali napsal(a):

Rozpočtový klystýr nepomůže, ale bolševická zácpa bodne..
07. 03. 2012 | 12:47

skeptik napsal(a):

A ještě bych se ptal dál : Podle analýzy odborů prý vláda získá 60 miliard korun zvýšením daní, ale sjednocení DPH na 20 procentech dá prý jen 20 mld Kč. Tak kde vezmou zbytek ?
Škrty prý naznačují propuštění 24 tisíc státních zaměstnanců (včetně policistů, hasičů, učitelů nebo třeba kontrolorů kvality potravin). Jak na tohle číslo přišli ? To se ty desítky miliard vezmou jen na mzdách ?
07. 03. 2012 | 12:48

Ládik!!! napsal(a):

Na zdravorním pojištění se vybere ročně cca 215 mld Kč. Přitom poslední rok života člověka z toho sebere celých 30%. Kdyby komunisté posunuli průměrný věk dožití o 1 rok, bylo by do rozpočtu k dispozici ihned 70 miliard.
07. 03. 2012 | 12:58

gogo napsal(a):

Nildy bych neveril, ze nastane doba kdy komunisti budpu jeďini kdo tu rika pravdu
07. 03. 2012 | 13:15

kristusek napsal(a):

Ládík!!!

Mohl byste prosím uvést zdroj tohoto odvážného tvrzení?
Děkuji.
07. 03. 2012 | 13:20

Vaska Bandaska napsal(a):

bolševníci by měli konečně přiznat svou zásadní roli na dnešních problémech, měli by se rozpustit, a a tím uvolnit zablokovanou politickou scénu. Jsou už jen strašidly z minulosti, žádný přínos, ale naopak škodí. Každý komunista doživotí v kamenolomu, aby alespoň částečně nahradili ostatním občanům ztráty. A to všichni komunisti, včetně přebarvených na modro.
07. 03. 2012 | 13:26

Spuk napsal(a):

že se v zdravotním pojištění točí přes dvě stovky miliard ročně je fakt. že je konkurence zdravotních pojištoven drahá se dá doloži příklady ze zahraničí. A že když dříve a hlavně rychle umřeme, tak pojištovny ušetří je taky pravda. Ovšem kalkulovat s tím - to už by mohla být reforma postavená na euthanasii důchodců.
07. 03. 2012 | 13:29

Ládik!!! napsal(a):

kristusku,
výběr pojistného a průběh jeho čerpání jsou veřejně dostupné informace. A komunisti by sociálním inženýrstvím dokázali nemožné (viz Husákovy děti - povedly se). Kdyby neproduktivní život zkrátili o 1 rok, ušetřili by pravděpodobně trochu více (2,2mil. důchdodců s průměrem přes 10tisíc). Kdyby ho prodloužili, odsunuli by největší část nákladů. Záleží jen na tom, jak do které pětiletky by to naplánovali - pravděpodobně k nějakému vzácnému výročí. Je to jen otázka dobře postaveného plánu.
07. 03. 2012 | 13:31

kristusek napsal(a):

Ládík!!!

hm, já tušil, že se dočkám podobné odpovědi, tedy "veřejně dostupné informace" nebo "dyk to řiká každej!" - argumentační hodnota je zhruba stejná.

No nic, přesto děkuju:-)
07. 03. 2012 | 13:37

Kentus napsal(a):

Pro Ládíík Rozum mdlý, vůle chabá ale touha po novotách veliká.
07. 03. 2012 | 13:38

Barney napsal(a):

Za všechno můžou komunisti.

Nechali peníze jenom na 20 let. :-)))
07. 03. 2012 | 13:43

názor napsal(a):

No nevím jak jinde, ale my v rodině jsme přestali nakupovat vše co opravdu nutně nepotřebujeme. Od různých grilovacích omáček, přes majonézy, petsodovky, nechodíme již do restaurace na pivo, popřípadě nepijeme pivo, oblečení ještě chvíli vydrží...atd. Tak podobně to dělají i jiní. Vše zdražilo, tak to jde na elektřinu, plyn, benzín.....suma sumárum tomu se říká ořezávání rozpočtu. To dělají i jiní, šetří. Takže manželce klesly tržby, snad ji to nepoloží. Mě to asi položí (živnostník).No uvidíme jak vybere paušály, když budu na úřadě práce. A kolem je to podobné. Ten Kalousek přece nemůže na DPH vybrat to co mu chybí, to je evidentní...opakuje se to jako s benzínem a naftou. To nemá nic společného s pravou nebo levou politikou....to je prostě vláda po nás potopa. Zloději, kteří křičí chyťte zloděje. Korupčníci, kteří bojuji proti korupci. Myslím, že po dobrém to nepůjde, smějí se lidem do obličeje a to nedělali ani komunisté.
07. 03. 2012 | 13:44

Honza napsal(a):

to Ládík!!!

správně, je vidět, že jste zkušený a všeho znalý ( takový trochu menší Klaus ) a nějaký komouš Vaším přesvědčením ani nehne, .... jsem zvědav, kdy jako první přijdete s tím že tzv. Husákovy děti byla akce na popud Moskvy, aby spřátelení lidožrouti měli co jíst a na oplátku umožní na svém území umístění raket SS 20, ....

ale jinak dobrý, ... Vaše vstupy jsou stejně zábavné a poučné jako přenosy ze soudní síně, kde právě probíhá představení : Ze zákulisý demokratických stran, aneb jak nás neznáte
07. 03. 2012 | 13:45

Vandal napsal(a):

každý komunista by měl už z principu dostávat 3x denně klystýr, aby ho přešl fantas
07. 03. 2012 | 13:45

obcan z rozkradene zeme napsal(a):

Kdyby v cele vasi partaje byli schopni lide, tak v pristich volbach zvitezite na cele care, ale protoze jejich cilem je tak v poklidu posedavat v poslanecke zvanirne, brat prachy a moc nevycuhovat, tak to dopadne jsko vzdy. Popravde myslet to s touto zemi dobre, tak budete konat zcela jinak, nez je psani bezzubych clanku.
07. 03. 2012 | 13:48

sasa napsal(a):

Ladik!!! jako pokus o vtip dobry. Blby je, ze ten vek se posouva diky zvysenym vydajum na zdravotnictvi. Takze, kdyby Dolejs naridil duchodcum zit o rok dele a oni poslechli, vy byste jim musel sebrat tu zdravotni peci v tom ziskanem roce a navic i v tom roce predchozim :-) a taky duchod :-))
07. 03. 2012 | 13:56

dalimír napsal(a):

Ládiku ten komunistický klystýr v 53r. min stol. měl a splnil svůj účel ! Obrátil kapsy různým podvodníkům křečkům,mamonářům kteří měli našmeleno ještě z protektorátní doby mnoho a mnoho dalšího nepoctivého majetku ! Tohle bylo třeba s pohledu pracujících československa důrazně řešit ! Jak by jste to udělal Vy pane když jste takový mudrlant ? Vím že na to doplatili i obyčejní občané ale ne zase tolik ! Ta měnová reforma byla v té době patřičná pro ozdravění rozvíjejícího se socialistického hospodaření ! A jak součastná doba ukazuje to společné hospodaření mělo vychovat národ a její elity k jinému myšlení ,k takovému které by bylo prospěšné všem lidem poctivě smýšlejících a ne darebákům kteří myslí jen na svůj prospěch ! Hezký den Dl.
07. 03. 2012 | 13:57

Vaska Bandaska napsal(a):

účelem ksčm není vyhrát volby, ale blokovat politickou scénu, a krýt záda modrým bolševikům. Jinak by tu už ksčm dávno nebyla
07. 03. 2012 | 13:58

:H.O.O.K. napsal(a):

Vítěství bolševiků ? Jako by nestačilo to, že podle posledního průzkumu CVVM klesá podíl lidí, kteří pokládají demokracii za lepší způsob vlády než předlistopadovou totalitu. Nyní už je to jen 42 procent lidí, loni to bylo 49 procent.
Na přímou otázku, zda by dali přednost autoritativní vládě (zřejmě případ občana z rozkradené země), kývlo 24 procent lidí, tedy čtvrtina populace.Bezzubá demokracie a kecy o vládě silné ruky - to mají být ty nové perspektivy.
07. 03. 2012 | 13:59

Ládik!!! napsal(a):

kristusku,
jen upřesním, že náklady na poslední měsíc života činí 40% z posledního roku života. Pro začátek by komunisti mohli začít s touhle úsporou.
07. 03. 2012 | 13:59

sasa napsal(a):

Dolejs: k zaslouzeni si poslaneckeho platu, byste mel udelat analyzu distribuce HDP. Tj. kde vznika a kam tece, takovy maly cash-flow financi v CR. Pak by bylo mozne uvazovat o jeho presmerovani pomoci zakonu. A hlavne byste to mel vsechno dat k diskuzi formou zverejneni.
07. 03. 2012 | 14:01

xxa napsal(a):

Bandaskp 13.28 cp by jste delal s 10 miloonyvlidi v kamenolomu a kdo by je hlidal???
07. 03. 2012 | 14:02

Ládik!!! napsal(a):

dalimíre,
jak bych to dělal v 1953 já? Především bych znárodněný majetek nedokázal za 5 let prošustrovat. Najal bych německé ekonomy.
07. 03. 2012 | 14:07

Pacák napsal(a):

dalimír napsal(a):
"Ládiku ten komunistický klystýr v 53r. min stol. měl a splnil svůj účel ! Obrátil kapsy různým podvodníkům křečkům,mamonářům kteří měli našmeleno ještě z protektorátní doby mnoho a mnoho dalšího nepoctivého majetku!"

Ten komunistický klystýr vyprázdnil kapsy mé babičce, uvaděčce v kině a dědečkovi – školníkoví ve škole (velicí to buržoazní křečci, že Dalimile). Sebral jim celoživotní úspory. Mimoto tehdejší prezident den předtím ujišťoval veřejnost, žádná reforma nebude.
07. 03. 2012 | 14:12

ali napsal(a):

Dalimíre
mojí babičce i náušnice vyrvali z uší..měla je po mamince
07. 03. 2012 | 14:16

Koplkop napsal(a):

dalimír
Pane Dalimíre nejste člověk, se kterým bych si chtěl vyměňovat své názory. Proto na Vás nikdy nereaguji. Dnes udělám vyjímku. Naskakuje mně z Vašeho příspěvku husí kůže a vrací mně zpět do doby, kdy ten Váš "pracující lid" vládl. Právě kvůli Vám a Vám podobným, nemá naštěstí KSČM žádnou šanci zvítězit. Je nás mnoho kteří tu dobu pamatují. I kdyby stokrát a tisickrát podávali pravdivý obraz dnešní doby. Ono to zas není tak těžké dnešní dobu kriticky a pravdivě popsat. Jen doufám, že lidé, kteří dnes prahnou po změně, tu změnu budou volit a nebudou se rozhodovat mezi velkým a trošku menším nebo ještě trošku menším zlem. Zlo zůstává zlem a roste jen podle toho jak je mu povoleno. I to nejmenší zlo jak se dostane k moci roste a roste až je z něj zase to velké zlo.
07. 03. 2012 | 14:18

prak napsal(a):

Pane Dolejší, dobré myšlenky mohou prosazovat jenom dobří lidé. Ale kde je vzít? Myslím ty lidi. Dobrých myšlenek poletuje spousta, hlavně před volbami. Po volbách sliby a myšlenky mizí právě tak jako údajní dobráci, slibující nám před volbami ráj na zemi. Po volbách zůstávají jen rozpačití a podvedení voliči. A začíná být úplně jedno jestli jde kupředu levá či pravá.
07. 03. 2012 | 14:22

český maloměšťák napsal(a):

"...Véčkaři také zvažují zvýšení daně z nemovitosti ze 3 na 6%. Ale lépe než plošné zatížení tohoto převodu by bylo zvážit větší a i na západě běžnou progresi zdanění majetků...."

Tak teď tomu nerozumím - daň z nemovitosti, nebo daň z převodu nemovitostí ?

1. Progresivní daň z nemovitosti je určitě dobrou variantou - ale pokud bude vycházet opět poutze z konstrukce dané technickými paramatry , velikostí obestavěného prostoru, typologie a lokalitou a nebude reflektovat skutečný aktuální výnos z nemovitosti a nebudou se testovat aktuální příjmy toho, komu výnosy plynou - může být zátěží právě i třeba pro ty důchodce, kterými se pan Dolejš ohání /není už vzácností, že lidé si na důchod pořídili nemovitost, jejížto výnosy pak slouží jako příjem v důchodu, naopak jsou zde restituenti, kteří jsou v důchodu o často velmi malých částkách..../.
2. Zvýšení daňové zátěže uvalené na držbu nemovitosti pronajímatelé promítnou do zvýšení nájmů. A tak zdánlivý obecný výnos daní bude znamenat praktické další zatížení konkrétních kapes - a to i kapes už tak dost prázdných (např. opět důchodců)

Zvyšovat pak převodní daň - to snad může chtít jen pervert nebo blázen. Jde to jak proti logice a etice - ale i tomu, jaká je globální realita.
Ale pokud chce stát nahnat rodiny do pařátů bank - udělet to může.
Jenže to taky může dopadnout takhle :

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2022672/americke-reality-banky-meni-strategii-domy-uz-neudaji-ani-za-naklady-obama-podpori-i-spekulanty.html

"...Výjimkou již nejsou případy, že banka má snahu ponechat v domech například ty z domácností, které alespoň platí náklady za energie a údržbu domu a například se opakovaně snaží zapojit do programu modifikace hypotéky se státní podporou. Banky tak uspoří alespoň náklady na údržbu nemovitosti, která při obydlenosti také méně ztrácí na hodnotě. ..."

"...Část bank na jedné straně drží strategii, proč ulevovat dlužníkům, buď odložením splatnosti hypotéky, nebo tolerováním dočasného nesplácení, rostoucí procento ale dle RealtyTrack přistupuje na pochopení v případě, kdy dlužník při vysoké a dlouhodobé nezaměstnanosti volí vedle nákupu potravin a nezbytných statků alespoň zaplacení faktury za opravu střechy, když už nemá na splátku hypotéky. „Před třemi či čtyřmi lety jsem říkala klientům: ‚Máte tři až čtyři měsíce na to, abyste se sebrali nebo si vyřešili novou budoucnost. Teď říkám, zůstaňte v klidu, nic se nemusí dít několik let,‘ „ říká americká profesorka práva a aktivní právnička v oblasti realit Judith Fox. ..."

"...Podle odhadů výzkumné agentury Center for Responsible Lending v roce 2012 postihne proces zabavení nemovitosti celkem 91,5 milionu domů v USA. Prázdné domy totiž srážejí také hodnotu okolním nemovitostem,..."
07. 03. 2012 | 14:26

Stařeček napsal(a):

Ládíku, podle vašich reakcí předpokládám, že víte o roku 53 hrubé drevko. Možná jste o něm něco slyšel, či četl. V porovnání tohoto klystýru s lety po roce 89, kdy jsme dostávaly mnohonásobné dávky FORTRANSu a stále nám je přidáván Kalouskem do stravy to nic nebylo. Chápu ale, že vás irituje hlavně to, které skupiny obyvatelstva byly tehdy postiženy a které ne.
07. 03. 2012 | 14:26

Ládik!!! napsal(a):

Stařečku,
vím něco od příbuzných. Kolik Vám tehdy bylo? 30? 40?
07. 03. 2012 | 14:35

Pedro napsal(a):

Komuniste zde v souladu se strategii vládnoucí garnitury hraji dvojí hru:

1. Vytváří opozicniho strašáka a slouží tím tzv. "demokratickým" stranám ku prospěchu tim, že tyto mají "nepřítele", který vytváří "hrozbu" návratu r. 89

2. Za to mají parlamentní funkce a možnost "dělat business" s velkýma klukama jako je např. Kalousek, že soudruhu Vojto Filipe, soudruhu Jiří Dolejši? Fuj, že se nestydíte podporovat a lobbovat za hazard, odporný to buržoazní přežitek, sloužící k ještě většímu ohlupování a ožebračení dělnické třídy?

Závěr: Cokoliv vy nebo vaši svou soukmenovci z bolševické tlupy řeknete i napíšete na téma politika, ekonomika (nejen)má punc důvěryhodnosti vlka z pohádky O kůzlátkách !!!
07. 03. 2012 | 14:37

ujo napsal(a):

p.Pacáku,
asi jste babičku s dědečkem špatně poslouchal protože školník a uvaděčka toho od r. 45 do r.53 moc našetřit nemohli.
Rozhodně nemohlo jít o celoživotní úspory
07. 03. 2012 | 14:39

dalimír napsal(a):

Amálko v tom vašem kraji a okolo vás museli žít samí zločinci ,jinak to nevidím !To samé u nick pacáka ! Vše je holt v lidech ! Proto ta převýchova byla důležitá ale bohožel na některé lidi v té době málo důsledná ! Strana a vláda měla přitvrdit ! Hezký den hamounové kapitalističtí ! At se vám daří vaše zkázné dílo ! Čím dříve pujdete od válu tím lépe ! Jestli se ještě vůbec dá to naše české hospodářsví po vašem destrukčním vládnutí zachránit ! Chemik ekonomem a ministrem financi ,to je tedy neskutečné ! Dl.
07. 03. 2012 | 14:40

Xury napsal(a):

Pro č.m.:
ten údaj o 91 mil. zabavených nemovitostí to bude asi úlet ne? Počítám, že je tam řádová chyba.
07. 03. 2012 | 14:41

Maňas napsal(a):

co to je, to Pedro ? sázení a lotynka, cvik, gotes a nebo maryáš že je buržoasní přežitek ? Z které revoluční haluze jsi spadl synku ? A nechtěl by si třeba zestátnit i manželky ?
07. 03. 2012 | 14:48

ali napsal(a):

Dalimíre
víte, za komunistů byl i malý smrad pánem a že jich bylo dost všude..takovej předseda JZD dokázal bejt pěkná svině a jézeďáků bylo taky mraky..to jen malej příklad..
Hezky to bylo včera ve filmu Báječná léta pod psa.
A člověk bez skrupulí, blbej jak tágo, ledva se podepsal, přesto byl "někdo"..dnes z nich není nic a těžko to nesou, proto se dovolávají starých pořádků a s nostalgií vzpomínají na to, jak dokázali zavařit lidem chytřejším, vzdělanějším a schopnějším, byť sami uměli kulový. Nevadí jim, že nebylo nic a na všechno fronty, že svoboda byla znásilňována velkohubými bolševiky, že okradli koho chtěli a kdy chtěli, že lidský život byl v jejich rukou..takových udavačů, patolízalů, lidských podvraťáků chrlila strana každý den tuny..náš národ je zdegenerován, padesátníci jsou v troskách, protože jsou rozvrácení bolševikem a dnešní stav neumí využít, tak se chopí opět bolševik a socan kormidla a zneužívá jich..lží, demagogií, populizmem..
07. 03. 2012 | 14:49

Koplkop napsal(a):

ali
Děkuji, přesně jste nám tady vystihl soudruha Dl
07. 03. 2012 | 14:57

jiridolejs napsal(a):

český maloměšták - nemohu mluvit za Věci veřejné, jako to myslí s tím zdaněním majetku, ale mohu citovat např. Víta Bártu z nedávné tiskovky :
„Plošné zdanění nemovitostí by se mohlo stát sociální rozbuškou. Navrhujeme zvýšení daně z nemovitostí, ale u takových typů, které jsou v rovině spekulativních investic. Proto nezvyšujme daň u nemovitostí, v nichž rodiny bydlí a dalších, které slouží pro rekreaci, ale zdaňujme více třetí a další nemovitosti, u nichž se dá předpokládat spekulativní charakter. Toto opatření by mohlo vést k rozhýbání trhu s nemovitostmi a následně k vyššímu výběru poplatků z převodu nemovitostí."
Údaj o možném zdvojnásobění současné sazby na 6% pochází od jejich experta, kolegy Babáka.
07. 03. 2012 | 14:58

prak napsal(a):

Xury- ty nechceš náhodou zatížit kandelábr? Jestli nechceš, neposílej tam jiné.
07. 03. 2012 | 14:58

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden násilnický příspěvek, který neměl nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
07. 03. 2012 | 15:02

karelhá napsal(a):

Pro
Vaska Bandaska

Koluje na internetu vcelku ověřitelná informace, že za dnešní krizi může pouze a výhradně předlistopadová KSČ. Způsobila to prý tím, že po jejím vládnutí měl stát jen tolik majetku, že už po dvaceti letech není co rozkrást.
07. 03. 2012 | 15:03

ali napsal(a):

Koplkop
jsem holčička a nebyl to záměr.. :o))
07. 03. 2012 | 15:04

Spuk napsal(a):

maloměštáku, nebojovali ještě nedávno Věci veřejné za zrušení majetkových daní ? Inu, směr větrů se asi mění.
07. 03. 2012 | 15:11

Gumma napsal(a):

TO MODROONANISTA Ládík!!! -> Víte, Co je skutečně trapné????? Komunisté znehodnotili měnu JEDNOU a ještě PŘÍMO A PAK už životní úroveň ROSTLA :-)
Pravičáci znehodnotili měnu za psoledních 15 let už POTŘETÍ!!!!!!
1) převrat v 90. letech a HYPERINFLACE a nastavení kurzu k marce a dolaru JEDNOZNAČNĚ BYLO ZNEHODNOCEENÍ měny a úspor!
2) tzv. "klausovy balíčky" znehodnotily měnu a úspory PODRUHÉ ještě nastartovaly DLUHOVOU PAST kterou tak rádi soudruzi svádí na levičáky!!!!
3) 100 mld schodek PŘED volbami 2006 BYL JEDINÝ, a ještě TO byl výmysl TEHDY Lidovce, DNES "rozpočtově ODPOVĚDNÉHO TOPáka Severy a KUPODIVU PRO to hlasovali VŠICHNI "odpovědní pravičáci" (past na levičáky?????)
4) 4. znehodnocení měny a úspor právě PROBÍHÁ!!!!! Opět jakv 90. letech ŠKRTY a (téměř)hyperinflace.... snížení reálných mezd, snížení a zmrazení důchodů (hlavně že bohatýým se důchody prvně navýšily! :-)
SUMA - takže prvně MYSLETE, pak onanujte :-))
07. 03. 2012 | 15:26

Stařeček napsal(a):

ládíku, bylo mně dvanáct a rok 53 jsem prožíval s rodiči a se sousedy. Bylo nás dost dětí a peníze nestačily ani na výměnu 1:5 a tak vypomáhaly s výměnou sousedům, co měly o něco více, aby nemuseli měnit 1:500. Kousek dál bydlel jeden podnikatel a ten peníze vyhodil do příkopu, neboť se mu v poměru 1:5000 neoplatilo je měnit a nechtěl ukázat, kolik že jich měl. Rozhodně ale nečekejte, že jsme mu to přály. Po roce 89 se snížila hodnota koruny tak, že jsem vám odpověděl, jak jsem odpověděl. Ožebračeni byli všichni. Pak následovalo sanování bank a rozkrádání majetku i toho, co byl vybudován do i po roce 48. Jestli sledujete situaci po roku 89, jistě jste si všimnul, že až pak byly zlikvidovány i ty podniky, které vybudovali podnikatelé už za Rakouska-Uherska a po válce se v nich pokračovalo. Dále se pak rozvíjely. Klidně mně vyjmenujte ty podniky, které byly do roku 89 zlikvidovány. Já vám na oplátku vyjmenuju ty, které byly rozkradeny až po roku 89. Že mohl být vývoj po roku 48 lepší je jak se říká nasnadě. To ale poděkujte Ádovi, že nám sem přivedl osvoboditele a lidé nechtěli, aby se to co bylo po roku 38 opakovalo. Špatný vývoj naší společnosti po roku 89 je zásluhou našich lidí a jejich přijmutí pro nás špatných přístupových podmínek do EU. Dále pak předběhnutí privatizace před stanovením takých zákonů, které by tomu rozkrádání zamezily. Mohl bych pokračovat. Je to ale můj pohled obyčejného člověka, neekonoma.
07. 03. 2012 | 15:26

Xury napsal(a):

Pro jiridolejs:
zvýšení daně z nemovitosti by u nemovitostí, které neslouží k bydlení majiteli, by se týkalo i pronajímaných? Pokud ano, patrně by šlo nahoru nájemné.
07. 03. 2012 | 15:27

Gumma napsal(a):

pro Stařečka: Selským rozumem jste to řekl LÍP, než leckterý erudovaný (nikoliv modrobolševický) ekonom :-))
zhasnutí a nenastavení zákonů bylo jednoznačně "schválně" :-))
07. 03. 2012 | 15:30

Xury napsal(a):

Pro Gummu:
pokud nevíte, co je hyperinflace (a zjevně ani co je inflace), tak neblábolte o znehodnocování měny resp. o měnové reformě.
07. 03. 2012 | 15:30

dalimír napsal(a):

Koplkope já jsem žádný soudruh nikdy nebyl ! Na to pozor pane velkostatkáři ! Aliamálko omlouvám se Vám fakt ! Nemohu za to co dělali někteří jedinci ,proto tyto nevydařence bylo třeba soustavně vychovávat k tomu jak mají jednat z lidmi ! Já viděl vše to svinstvo co se tenkrát dělo orlím zrakem ! Jenže ted to máme to samé jen v bledě modrém ! At žije nejlepší financministr v evropě ,padákový Kalousek ! Dl.
07. 03. 2012 | 15:35

český maloměšťák napsal(a):

Xury
Taky si to myslím.
Byla to citace.
07. 03. 2012 | 15:38

Pavel13 napsal(a):

:dalimír
Ale houby. Jestli někdo nějaký balík měl, žádné bankovní tajemství pro komunisty neplatilo, takže mu byl dávno znárodněn nebo zabaven jako třídnímu nepříteli či vlastizrádci.
To byly jen povídačky pro poslušné Dalimíry. Přece neomylní soudruzi nemohli přiznat, že přivedli na buben státní kasu.
Předpokládám, že ani pan Dolejš se k vaší verzi nehlásí.
07. 03. 2012 | 15:40

gogo napsal(a):

To ze znarodneni a menova reforma byly krolem proti smelinarum co nakradli za valky je nepopiratelny fakt. Svezli se bohuzel i poctivi, ti ale meli male majetky. Drobni podnikatele ale citelne chybeli, meli je znovu povolit
07. 03. 2012 | 15:47

Mac napsal(a):

podle světonázoru místních jednodušších (nechci zrovna jmenovat alíka) za současný marasmus, za všechny ty chemické al-Kalousy, promopro Vondry, Řebíčky, Bendly, odkloňovače Kocourky, sociopaty Drábky, narcistní Hradní pány atdatd může předlistopadovej bolševik......

ale jo, i takhle se to dá pojmout, svět je hned vidět v jasnějších barvách a život je jednodušší...
07. 03. 2012 | 15:50

dalimír napsal(a):

Aliamálko víte čeho byli tenkrát schopni lidovci ? Tzn.lidé kteří chodili často do kostela !A těch byla plná partaj! Tihle věřící lidé měli jít první příkladem k lásce k bližnímu svému , jenže tito právě byli nejhorší a nejvíce svou falší a přetvářkou a špatným konánim ubližovali svému okolí ! Vy drahá Aliamálko vůbec nevíte co a kdo byli lidovci a kolik neštěstí a bolu v hystorii našeho národa zapříčinili !!! Dl To právě byli ti nejhorší bolševici které tak nenávidíte !@ Mějte se hezky madam ,cítím s Vámi !
07. 03. 2012 | 15:53

karelhá napsal(a):

Pro ty kdo neplivají politická hesla a umí počty dám jednoduchý příklad z hospodaření.

Je tu podnik, který má tržby 2 mld Kč. Marketingové výdaje 300 mil.Kč. Zisk 200 mil.Kč.
Co udělá správný hospodář, majitel podniku? Napovím. Vyhodí ředitele s celým vedením bez padáků, zarazí tunelování podniku přes náklady na marketing tím, že na marketing půjde řádově menší suma. Tím okamžikem má majitel zisk třeba 470 mil.Kč před zdaněním.

Co udělá česká vláda, pokud je majitelem toho podniku stát a vláda má k dispozici možných 200 mil.Kč?
Odpovím. Pro začátek nařídí zvýšit výdaje na marketing dejme tomu na 338 mil.Kč.

Později podnik zprivatizuje ve prospěch neznámé firmy s akciemi na doručitele takovým způsobem, že následně nedostane ani prodejní cenu dejme tomu 1,5 mldKč stanovenou mezinárodními experty (odměna expertům a poradcům dejme tomu 150 mil.Kč).
/Po čase po prodeji bude státu hrozit mezinárodní arbitráž o dejme tomu 10 mld.Kč za nedostatečnou ochranu investic kterou poskytl novému majiteli podniku, nezahrnovat do výpočtu/.


Otázka pro bystré počtáře zní. Jaké maximální možné příjmy ze zisku z toho podniku má stát před privatizací a po privatizaci při dani z příjmu 20% ?

Vypočítejte tyto varianty
1) Jaký max. možný příjem by stát mohl mít bez privatizace.
2) Jaký max. možný příjem má stát v případě, že podnik po privatizaci odvádí daně v Česku.
3) Jaký max možný příjem má stát v případě, že podnik po privatizaci odvádí daně v daňovém ráji.
4) Prémiová otázka - má stát problémy na příjmové straně rozpočtu?

Pozn. Pokud něco z vymyšleného příkladu připomíná Prazdroj a něco Budvar, je to podoba čistě náhodná.
07. 03. 2012 | 15:55

Xury napsal(a):

Pro karelhá:
jen by mne zajímalo, jak byste odpověděl řekněme před deseti lety, kdy byla údajně nabídka na odkup Budvaru za 20-30 mld. Vzal byste to v pozici vlastníka?
07. 03. 2012 | 16:04

ali napsal(a):

Dalimíre
já jsem ještě mladé děvče, tudíž netuším, kdo byli lidovci..překvapuje mě, že to byli lidé chodící do kostela a největší bolševici. To si musím vygooglovat. Díky za informaci, taktéž se mějte moc hezky..
07. 03. 2012 | 16:27

Vaska Bandaska napsal(a):

karelhá napsal(a):

Pro
Vaska Bandaska

Koluje na internetu vcelku ověřitelná informace, že za dnešní krizi může pouze a výhradně předlistopadová KSČ. Způsobila to prý tím, že po jejím vládnutí měl stát jen tolik majetku, že už po dvaceti letech není co rozkrást.

karlehá
komunisti za nic nemůžou, všude, kde se dostali k moci, přivedli hospodářství k nebývalému rozkvětu, jen je ku podivu, že po čtyřiceti letech rozkvětu všechno zkrachovalo, a komunisty hnali všude svinským krokem, proč, když bylo tak dobře?
07. 03. 2012 | 17:18

zemedelec napsal(a):

Pane Dolejš.
Mám jedinou otázku.
Kdo další může doložit, jak to doopravdy ze SR vypadá.Proč si myslíte ,že Kalousek dodá důvěryhodná čísla.
07. 03. 2012 | 17:33

dennis napsal(a):

Vsem Pacakum, Dalimirum, Ladikum a vsem
spratelenym i znepratelenym diskuterum bych rad naznacil: Neni vsem dnum nasi ekonomiky konec! Menova reforma a nebo krach financi se muze konat! Jeste muzeme diskutovat o tom, kdo to zvladl lepe. Zda soucasni modri komunisti nebo ti dnes vybledli, kdysi rudi. Nadeje, ze zkolabuje recka ekonomika, je realna v horizontu mesicu nebo tydnu. Proc bychom se dnes meli prit o to, co se stalo pred bezmala 50 lety. Kde bereme jistotu, ze nam Kalouskuv klystyr ozivi nasi ekonomiku? Vsichni muzou sledovat v primem prenosu, jak se dari nasim ministrum zavadet nove vysoce efektivni a predevsim levnejsi nezbytne projekty jako jsou statni maturity, novy system vyplat socialnich podpor, budovani a rozvoj nezbytne sluzby IZIP... Hleda snad nase vlada projekty, ve kterych by nabizela nove pracovni prilezitosti pro obcany ve sluzbach a produkci uzitecneho zbozi? Ministri jednotlivych ministerstev nabizeji megatunely sobe a sobe rovnym. A ministr socialnich veci nabizi narodu kostata. To by v tom byl cert, aby se po takovem klystyru nase ekonomika nepodelala. Uz se tesim na novy sofistikovany termin modernich ekonomu pro "menovou reformu" v jednadvacatem stoleti...
07. 03. 2012 | 17:36

dennis napsal(a):

Pane Bandasko,
jeste cekam, ze reknete: Na sklonku roku 89 jsme nemeli nic a nic jsme neumeli! Takove prohlaseni jsem uz take v diskusi cetl. Vzpominam si na slova Vaclava Klause z pocatku devadesatych let, kdyz rikal, ze (kdyz vyuzijeme vsech kapacit, co mame) je to otazka nekolika let, abychom dosahli zivotni urovne Rakusaku. Pozdeji rekl, ze je treba si utahnout opasky a odrazit se ode dna. Kdyz to srovnam se slovy jeho letosniho novorocniho projevu, v nemz konstatoval, ze nikdy nesliboval raj pro vsechny, tak musim rict, ze 1. je to pravda, 2. ze tem, kterym to slibil, se to kralovsky splnilo. Ti ostatni se porad potaceji pri dne s utazenymi opasky. Ale neni jim smutno, jejich porad vic...
07. 03. 2012 | 17:48

karelhá napsal(a):

Xury
To byl příklad z počtů. Odpovídat na hypotézy neumím.
Ale všiml jsem si, že naši politici jinak hospodaří se svým a úplně opačně se státním nebo obecním majetkem. Příklad?
Budova kde je pražský magistrát v nájmu, Jungmanova, majitel vlastníka neznámý, byl dříve státní majetek. Nebo. Starosta Mlejnský se svými zastupiteli, mj., prodal v Praze 11 na Chodově pozemky za cca 1500 Kč za m2, když v těchto končinách těžko seženete pozemek za 10000Kč za m2; akcináři kupujicí firmy jsou, pochopitelně, neznámí.
Nikdy nikde jsem ale nečetl,neslyšel, neviděl, že by politik prodal svou vilu pod tržní cenou a obratem si ji pro svou rodinu najal, dokonce za nájem vyšší, než je obvyklá tržní cena. Zná někdo takový případ?

Obecně platí, že zisky z majetku jsou vyšší, než daň z toho zisku. Jestli se stát majetku(a v tím zisků z něj) zbavuje, nenahradí ho nikdy daněmi ze zisku. To jsou počty ze základní školy, žádná ideologie typu plků o tom, že když se třeba bankám zvedne daň, tak odejdou, to nezvrátí. Kam by odešly? A proč, když i při padesáti procentech daní mohou mít zisky pohádkové?
07. 03. 2012 | 18:02

karelhá napsal(a):

Vaska Bandaska
Nejdříve se naučte poznat nadsázku, vtip.
A argumantujte čísly, ne svými pocity.
Nejsem ekonom a paměť není spolehlivá. Jen si matně pamatuju, že federace před Listopadem měla zahraniční pohledávky asi 20 mld USD, závazky asi 7 mld USD. Vláda dluhy neměla, samosprávy zadlužené nebyly nebo málo, dtto občané. Většina majetku byla státní či obecní.
Dnes má vláda, rozumím my občané, dluhy snad 1300 mld.Kč, občané podobnou sumu soukromě, majetek státu je minimální. Půl milionu lidí je bez šance sehnat práci. To mám podle vás považovat za prosperitu, za dobrý výsledek 22 let hospodaření??
Pravda, nevypovídá o nic moc kvalitě a perspektivách hospodářství, ale vy tomu říkáte krach? Vaše věc, věřte tomu, alespoň nebudete v depresi..
07. 03. 2012 | 18:24

Ládik!!! napsal(a):

pane Stařečku,
takhle, jste to popsal, jsme si názorově dost blízcí. Já jsem dokonce nekupoval ani kupónové knížky (v obou kolech malé privatizace), protože se mi to nezdálo férové, skoro bych řekl, že šlo o prasárnu - a takových věcí se neúčastním, nechávám to na úspěšných.
07. 03. 2012 | 18:32

cimprlich napsal(a):

Autore, že se nestydíte! Co jste měl za známku z češtiny?
opatření, která by měla přispět... a nikoliv, jak píšete: které by měly přispět.
Já mám jenom základku.
07. 03. 2012 | 19:30

skeptik napsal(a):

joj, místo hledání cesty z temného lesa současné krize se tu vypočítavají staré i nové hříchy. To nám ale bude platné jak mrtvému mrazovky...nebo se hledá do předu viník ?
Klíčová otázka podle mne zřejmě bude zda má smysl lpět na naplánovaném tempu oddlužování a nebo zda zvolit volnější tempo a získaný čas dobře využít. Na rozdíl od Řecko (Portugalska atp.) si to ještě může ČR dovolit.
07. 03. 2012 | 22:08

dalimír napsal(a):

Amálko hodně se změnilo ,v řadách součastných komunistů již nejsou žádní blbci ! Všechno vystudovaní inteligentní mladí lidé kteří vědí co chtějí ! Žádné staré struktury . To že se nebáli toho sdiskreditovaného názvu komunista ,o tom se dá přemýšlet ale rozhodně se nejeví jako kádrové rezervy bývalé nomenklatury KSČ ! Hlavně bez poskvrny ! To se o vládní koale říci nedá O zelených ,veverkách ,lidovcích by se toho dalo napsat román na pokračování ,tam těch průšvihu zametených pod koberec bylo mnoho ! Dámy a pánové z moderní levicové strany mají mou důvěru ! Ještě by mohli zrevidovat ten neštastný bohumínský dokument a podpořit další u nás důvěryhodné levicové strany ! Jen tímhle krokem bychom mohli očekávat pozitivní změny v naší společnosti ! Pravicové strany jsou již natolik z korumpované zahraničním velkokapitálem že nebudou nikdy věrně sloužit českému lidu ! Scestné a navíc příliš sobecké myšlení ! Dl.
07. 03. 2012 | 22:25

Ládik!!! napsal(a):

Dalimíre,
to je jako byste v uniformě milicionáře nastříkal červeným sprejem 5cípé hvězdy na každém rohu. Policie by Vás měla odchytit.
08. 03. 2012 | 07:25

dalimír napsal(a):

Ládiku zato takoví jako jste Vy měli být již dávno izolování po ústavech pro choromyslné pro své totálně s diskreditované charakterové vlasnosti ! KSČM je u nás v česku parlamentní strana s dostatečnou voličskou základnou ,na to nezapomínejte Vy kovaný antikomunisto ! Dl
08. 03. 2012 | 08:32

skeptik napsal(a):

gentlemani, vidím to tak, že jen předvádíte, že komunistofilie a komunistofobie jsou párové kategorie - jejich reprezentanti se navzájem potřebují k sebevymezování - ale jejich emoce nejspíš ostatní moc nezajímají, neboť mají jiné hobby či starosti. Např. tu krizi...ale nenechte si rušit své kruhy, když v tom pro sebe něco nalézáte.
08. 03. 2012 | 08:54

Xury napsal(a):

Pro karelhá :
já nepochybuju, že zastupitelé, úředníci nebo zástupci státu v různých institucích (např. Pozemkový fond) velmi často rozhodovali ve prospěch své kapsy nebo ve prospěch jiného (nepochybně za protislužbu). Já jsem jen reagoval na váš příspěvek o (očividně) Budvaru.
08. 03. 2012 | 09:13

Vaska Bandaska napsal(a):

karelhá

my si nerozumíme, porovnávat r. 1989 a r.2012 můžeme jen z toho hlediska, že je to výsledek vládnutí bolševiků. Nebyli snad do jednoho všichni ti dobráci u koryt po r.1989 vyškoleni v socialistických školách k budování socialismu? Kteří věděli o kapitalismu jen to, co je naučila bolševickomarxistickoleninistická ideologie? Neučili se na školách, že socialismus zvítězí nad kapitalismem na celém světě?
A tito zblbliny, jako Klaus, Dlouhý, Ježek, Zeman atd., začali "budovat kapitalismus" tak, jak je učili na vumlu budovat socialismus. Jak to mohlo dopadnout? Komunista zkurvil budování socialismu i kapitalismu, na co komunista šáhne, to zkurví. Komunisty by měli izolovat, a doživotně svěrací kazajky. Jestli chcete opravdu objektivně srovnávat, tak jedině tak, že porovnáme srovnatelné země např. v r. 1938, a potom stejné země, kde v jedné běžel kontinuálně demokratický kapitalismus, a země, kde si uzurpovali moc pučem komunisti, a kde byla 40 let totalitní diktatura. Musíte uznat, že bolševici svobodné volby nepřipustili, dali si svou diktaturu do ústavy, a bylo vymalováno. A po čtyřiceti letech, kdy se ekonomika socialistických států zhroutila, můžeme tyto státy srovnávat. Není nejmenších pochyb, že státní hospodářství pod kuratelou bolševiků zkrachovalo. Za první republiky jsme patřili mezi deset průmyslově nejvyspělejších států na světě. Komunisti, kteří blábolili, že předběhnou kapitalismus, přivedli náš stát až na padesátou příčku ve světě. Co ještě chcete za argument?
Kdo z těch zlodějských mafiánů u koryt nemá bolševické "vzdělání" a minulost?
08. 03. 2012 | 09:43

ironik napsal(a):

Pozoruhodná věta. (Nízký ekonomický potencionál) za vším stojí v tomto státě. je nutno se začít ptát jakým ekonomickým potencionálem se podílí na př. (služba společnosti) Vláda, úřady , instituce, legislativa, soudnictví, školství,a,pod. Kdo vlastně vytváří tu ekonomickou část potencioálu, a dál v úvaze co to je ta potřeba a spotřeba , kdo ji potřebuje a kdo spotřebovává. Je to ještě pro občana tohoto státu nebo už je to jen pro magory s titulama.
08. 03. 2012 | 12:28

dennis napsal(a):

Pane V. Bandaska,
trosku jste si to zjednodusil. Chorobna touha po moci, kterou maji a museji mit vsichni, co se derou az uplne nahoru, je starsi, historicky starsi nez KSC, ktera datuje svuj vznik v roce 1921. Chapu, ze kazdy si potrebuje svet nejak zjednodusit a ruzne jevy personifikovat. Rikat ovsem lidem, kteri se rvali do vlady po dobu 40 let pred rokem 89, ze jsou titiz, kteri nam tu vladnou poslednich 20 let, je prilis velke zjednoduseni. Dnes nase vladnouci elita z velke casti uz neni pribuzna z kounistickymi vladami ani generacne. O ideologii nemuze byt ani rec. Komunisti kradli individualne a predstirali, ze pravni rad chrani spolecnost. Dnesni kleptokracie krade ve skupinach a pravni rad u nas chrani jenom nejvetsi lumpy a jejich lumparny. Vy si myslite, ze tyto mafianske skupiny mely cokoli spolecneho s metodami a zpusobem mysleni komunistu. Nebo snad dokonce by tihle lide si zacali s divokym zestatnovanim nebo znarodnovanim. Mily pane, oznacit nase vladni lidry muzeme jakkoli, ale v okamziku, kdy by se vyrojila myslenka, nedejbuh nalady chudobneho lidu znarodnovat, zestatnovat a s dalsimi bolsevickymi hesly, jako je skolstvi pristupno vsem!, zdravi pro vsechny! atd. atd., pak si muzete byt jisty tim, ze "vasi" dnesni komunisti budou mobilizovat policii a armadu. A rikat, ze to byli komunisti, kdo si vychovali sve nastupce v predstavitelich nasi kleptokracie je proste omyl. Jestlize nekdo tady bude rvat: Komunisti se vraceji! bude ukazovat na mlade i stare, kteri tuhle vladu budou chtit svrhnout. O tech, kteri dnesni vladu nenavidi, muzete rikat, ze jsou dedicove bolsevicke propagandy. Rikat to o dnesnich mocenskych spickach je proste jenom zkreslujici zjednoduseni nove etapy, ve ktere se naleza prave tak vychodni jako zapadni Evropa. Jiste nebudete tvrdit, ze financni krizi na Zapade zacali komunisti.

Pane Bandasko, nenapsal jsem to tady proto, abych vam zmenil vase presvedceni a, jak se rika, otevrel vam oci. Vidite svet po svem jako kazdy. Napsal jsem to tu proto, ze jsem si chtel formulovat svuj nazor na vec: Z historie a z te ceske zvlast uz vime, ze nejvetsi mucitele a udavaci komunistickeho rezimu se rekrutovali z tech fasistickych. Soukrome hlidaci firmy, jakou treba vedl Barta, zakladali nejsikovnejsi estebaci. A meli uspech. Nikoli proto, ze se zamilovali do bolsevickeho rezimu, ale proto ze spiclovani, manipulace s lidmi a mafianske metody vlady meli proste v krvi. Ti lide to delali a budou delat za kazdeho rezimu...
08. 03. 2012 | 12:44

ali napsal(a):

Dalimíre
Že v řadách současných komunistů nejsou žádní blbci, ví každej..
Že vědí, co chtějí, ví taky každej..
Staré struktury nasadily svoje potomky..
Že se nebáli toho sdiskreditovaného názvu komunista, je logické, neboť stejně se neschovají za jakýkoliv název, takže na co měnit staré názvy i myšlení..
Moderní levicové strany jsou moderní pouze v zařízení svých klubů, ne v myšlení..

Ale jste velice přesvědčivý..myslím, že byste opravdu měl kandidovat..fakt to myslím vážně..hezký den :o)
08. 03. 2012 | 13:34

That napsal(a):

levičáci i pravičáci diskutují o nutnosti „podpory růstu hospodářství“. V čem se ale liší je formulování metod, forem a cílů oné „podpory růstu“.
Kde hledají zdroje růstu - zda v domácí spotřebě a nebo v exportu ven a jak to promítnout do státního rozpočtu a střednědobého výhledu ekonomického rozvoje země.
08. 03. 2012 | 14:17

dalimír napsal(a):

Ali kdybych mohl vsadit na Vás tak to udělám ! Jste čistá duše Vám bych věřil bezmězně ! Kam se na Vás Amálko hrabe rudá garda ! Jinak v téhle republice se nedá věřit nikomu a ničemu ,tak alespon si občas uděláme s těch našich "snaživých" politiků prču ne ? Pá @
08. 03. 2012 | 17:34

Jakelin de Mailly napsal(a):

Vy jste ten tzv. finanční expert strany, jež, usvědčen z ochoty přijmout úplatek za lobby ve prospěch hazardu, dostal se poté po volbách opět do sněmovny, a to NA PREFERENČNÍ HLASY ? A kolik stály ? Neboť nevěřím, že kdokoli při smyslech by vám je dal.Že se nestydíte tady ještě kázat !
08. 03. 2012 | 19:37

skeptik napsal(a):

to That : zdá se že evropští socialisté a čeští odbořáři se rozhodli pro jednoduché řešení kde jsou zdroje - další zadlužování. Odmítají dluhovou brzdu a navrhují nechat přírůstky dluhu (mnohamiliardový objem dalších deficitů) tak jak jsou. A rozpustit to v domácí poptávce. Ty své asi uspokojí ale k objektivní oprávněnosti takového kroku jsem dost skeptický.
09. 03. 2012 | 08:36

That napsal(a):

s rozumnou domácí investiční poptávkou lze souhlasit (tj. neprobendit onen přetrvávající deficit), ale ta zahraniční poptávka asi bude mít větší váhu.
09. 03. 2012 | 13:00

Tys napsal(a):

jen envím jak jak neprobendit probenděné
10. 03. 2012 | 14:02

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy