O důvěře v politiku, studu a letním omlouvání

31. 07. 2009 | 05:59
Přečteno 5027 krát
Hladinu našeho letního mediálního rybníčku zčeřila tento týden debata o údajném úmyslu KSČM zopakovat omluvu za totalitu a o její výměně za otevření cesty k její účasti na levicové vládě. Jedni v tom viděli cestu k překonání zbytečných antagonismů na levici, druzí nebezpečí, že by se levicové hlasy mohly začít sčítat a že by to v mimořádných volbách mohlo zvrátit misku vah do leva. Otevřelo se tím i téma zda se mají představitelé KSČM hlásit k omluvě KSČ z mimořádného sjezdu z prosince 1989 aktivně a nebo zda jde o téma v předvolebním čase spíše zástupné.

Nikterak nové není ani téma zopakované omluvy komunistů. Sám jsem už v květnu 2005 v rozhovoru s novinářem Alexandrem Krammerem řekl deníku Právo, že by objektivní překážky i subjektivní psychologické bariery mezi komunistickou a nekomunistickou levicí mohlo překonat nové prohlášení, že kritická distance od nedemokratického počínání předlistopadové KSČ je autentická, že se k historické omluvě KSČ z prosince 1989 opětně přihlásíme jako k živé otázce. Nejlepší prevence proti opětnému selhání přeci je, že i dnes zakoušíme pocit studu nad historickými případy zneužití moci jako výraz solidarity s postiženými i obav o osud civilizačních hodnot . I když je tu vždy riziko, že tento vnitřní postoj nebude hned pochopen.
Už tehdy zazněly na jedné straně obavy z toho, že by mohlo jít jen o účelové gesto, rituální pokání na oko, kterému by se nedalo věřit, na druhé straně že by neustálé opakování omluv dokola bylo chápáno jako slabošské podbízení a flagelantské sebezavržení. Z některý reakcí byl znát hrdý vzdor, že je třeba odmítnutím omluv nastavit zrcadlo ostatním, v zájmu těch, co marně čekají na omluvu za aktuálnější hříchy dneška. V diskusi zazněl i názor, že je třeba se bránit podsouvání tématu minulosti, když jsou tolik důležitá aktuální témata, např. situace hospodářské krize.
Problém je v tom, že v KSČM sice sami známe, jak se daří poučit se z minulých chyb a deformací, ale lidé to potřebují slyšet z úst, kterým mohou věřit. Taková syntéza kolektivní politické a morální odpovědnosti vůči minulosti sice nemůže řešit problémy budoucnosti, ale adekvátní sebereflexe činí každého kredibilnějším. Co jsou platná sebelepší programová řešení, když narazí na zeď nedůvěry. Obnovujme tedy aktivní, kritickou důvěru v politiku. Kořeny případného opětného totalitaritního úpadku mohou být banální, začínají v nenápadné nedůvěře v možnosti společenské dohody, v opomíjení politické kultury a v koketování se silami davu.
. Smysl diskuse o omluvě tehdy i dnes vidím v tom vysvětlit veřejnosti, že ona historická distance KSČM od zneužívání moci její předchůdkyní KSČ je stále platná, že je dokonce klíčovým parametrem její identity. Protože KSČM skutečně není KSČ a bez oné historické omluvy z mimořádného sjezdu KSČ v prosinci 1989 by nejspíš ani dnešní KSČM nevznikla. Proto jakékoliv relativizování této omluvy či snaha ji umenšovat v čase je myslím pro KSČM nepřijatelná.
Tentokrát téma omlouvání připomněli v letním období sami novináři. Využili k tomu skutečnost, že jsem se k této myšlence vrátil v dubnu 2009 v rozhovoru s jedním studentem politologie pro jeho diplomovou práci. V zmiňované diplomové práci je zaznamenáno, že jsem tentokrát v celkem pragmatické rovině uvedl že „k případné omluvě by se mělo přistoupit, pokud by to například byla podmínka ČSSD pro spolupráci“.. Z komentářů k tomuto výroku pak udělali alarmistický závěr, že může jít o nežádoucí politický handl. O to ale nejde. V politice se samozřejmě dohody dělají, pro kritickou distanci k minulosti to však není klíčový princip. Politika si hledá jako pramen vody vždy konkrétní cestu, jenom potřebuje, aby byla vedena určitou myšlenkou, určitým ideálem a ne pouhým technokratickým instinktem..
Alarmismus kolem omluvy je proto zbytečný. O podobě nové vlády budou stejně rozhodovat především jiné věci. Na druhou stranu ale řešení tohoto problému mám za logické i z hlediska mocensko pragmatického uplatňování ve volební soutěži Nejde o hlad po exekutivních funkcích, jde o to vymanit se z pouhého protestu, který v řadě problémů není prostě schopen lidem pomoci. Proto pýcha a vzdor ať roztají. Může to být pozitivní nabídka voličům, ne ústupek konkurentům. Voliče totiž opravdu nezajímají hádky a schválnosti mezi konkurenty, zajímá je soutěž myšlenek a respekt k volebním slibům i k historickým souvislostem.
Ano, já si osobně dovedu představit, že historický text omluvy KSČ by mohla dnešní KSČM v určitý okamžik korporativně převyprávět vlastními slovy. Právní důvody k tomu samozřejmě neexistují – kolegyně JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová z poslaneckého klubu KSČM to dokonce 27.7. 2009 v jedné on-line diskusi vyjádřila slovy, že omlouvat by se spíš měli představitelé KSČ svým následovníkům v KSČM za to, jak zdiskreditovali myšlenku sociálně spravedlivé společnosti. Ale nejde o právní stránku věci. Jde o politickou odpovědnost, která nesouvisí s kriminální vinou ani s falešným moralizováním, ale s naším sebeuvědomováním. A to jak komunistů tak i nekomunistů. Osvědčí se tak prakticky vnitřní postoj každého.
Pod tlakem vnějšího diktátu by tohle všechno nemělo samozřejmě smysl. Jde o prvek důvěryhodnosti KSČM a také o výraz našeho dílu odpovědnosti za potenciál levice jako celku. V rámci této odpovědnosti KSČM ozřejmuje vztah k praktikám své předchůdkyně, ČSSD se zase vyrovnává se svou inklinací k velké koalici. Jasné slovo v této věci určené občanům i případným politickým partnerům může být užitečné. Ale na formě nějakého aktu důvěry až tolik nezáleží, o té budou rozhodovat konkrétní politické podmínky. Někdy se vytýká KSČM že nechce o těchto tématech diskutovat – tak tedy tímto zvedám tuto rukavici a diskutuji. Nic víc ale ani nic míň.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

otokar napsal(a):

Pěknej salát,Dolejš!
Nemůžete se omluvit už ze setrvačnosti,protože by se vám rozdělila členská základna.Tak čekáte, až to vyhnije,berete tučný ranec za hovno,protože vás k ničemu nepustěj.
Přestaňte se přetahovat z prava do leva a za ty prachy dělejte něco pro lidi,dyť už se na to nedá dívat,samý negativní kampaně,když vidím ty ksichty na bilbordech a ty slogany k tomu,zmocňuje se mne beznaděj.
Jděte všichni k šípku,zprava i zleva!
31. 07. 2009 | 06:22

Rydlo napsal(a):

Nedovedu si představit, jak v r. 1965, 20 let po válce, nástupci Nacionálně socialistické strany (nacisti) naříkají nad svou malou kredibilitou a říkají: myšlenka dobrá, myslíme to dobře.
31. 07. 2009 | 06:57

slav napsal(a):

Když odmyslíme strukturu hospodářství (téměř vše státní) stejné metody používají i Odesáci, jsou napojeni na všechny úplatkové struktury, berou za 5 návštěv správní rady milionové částky a používají justiční orgány k prosazování svých cílů. Totožnost nácka s bolševikem je spojení účelové aby nedošlo k dohodě se socany myslím že to vědí všichni a pořád se to omílá jak u blbých.
31. 07. 2009 | 07:50

Přítel Mašínů napsal(a):

KSČ byla zločineckou organizací a KSČM jde v její stopě - tudíž je čím ? Pěkné slova vraha, z něho neudělají člověka, který nezabil. Jenom, pane Dolejš, dotaz: Značná část podnikatelů, kteří obrací velké zisky jsou bývalí či současní komunisté. To by mě zajímalo, kdyby se KSČM dostala k moci, zda by jim znárodnila majeteK :-D
31. 07. 2009 | 08:10

Né komunista napsal(a):

No už dávno to ták vypadá , že jste si spletl stranu v ODS by vám to slušelo , že vás tám ještě trpí v tom KSČ ,děláte jím jenom ostudu.
31. 07. 2009 | 08:36

Daňový poplatník napsal(a):

Smrtelně vážně myšlená otázka autorovi:
Dokážete třeba v plusmínus deseti stručných bodech říci, co by KSČM prosadila, pokud by ve volbách dostala přes 50 % hlasů?
Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen o tom, že ODS, ani ČSSD by s odpovězením tohoto dotazu neměla problém, neměl by to být problém ani pro dlouhodobě třetí nejsilnější stranu v ČR, která má ambice nebýt jen opoziční stranou.
31. 07. 2009 | 08:52

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat..
http://www.ateo.cz/f/images...
31. 07. 2009 | 09:03

Paterik napsal(a):

Vzhledem k tomu, že ve vaší straně jsou lidé jako paní Semelová nebo Grebeníček a vaše strana se cítí nutkána vydávat jakýsi návod, jak "správně" odpovídat na dotazy o době minulé, je každá vaše "omluvná" iniciativa samozřejmě naprosto důvěryhodná...
31. 07. 2009 | 09:25

Frante napsal(a):

Co na tom jestli se omluví. V dnešní době největší komunistické zlo nevidím v minulých zločinech, ale v tom jejich cíli, kterým je stále socialistický převrat, nastolení socializmu. I když nám dnes připadá nepravděpodobné že by se to dalo zrealizovat, to nebezpečí bych nepodceňoval. Finanční krizi dnešních rozměrů také nikdo nečekal, ani odborníci. Socializmus se ukázal jako slepá cesta, ve všech zemích kde byl. Tak už to je důvod komunisty zavrhnout. Za jejich hloupost, případně bezcharakternost, že mají za cíl vrátit zemi do té slepé uličky. Aby byli komunisté přijatelní, museli by se vzdát komunistických cílů, tj. museli by přestat být komunisty
31. 07. 2009 | 09:27

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, kdo si myslí, že našim dědům se zdál komoušský převrat v osmačtyrycátém myslitelný ať zvedne ruku..
Jinak co neustálý třídní boj a odstraňování soukromého majetku souzi ?
http://www.ateo.cz/f/images...
31. 07. 2009 | 09:32

StandaT napsal(a):

Politickou stranu nedělá název či stanovy. Politickou stranu dělají lidé, její archivy a ideologie. Vy
JSTE pokračovatelkou KSČ. Personálně i ideově.

Vy na nás zkoušíte trik grázlíků z devadesátých let. To se udělala firma, nezaplatily se faktury, podvedl se kde kdo a pak se firma poslala do konkursu a založila nová, s jiným ičem, ale stejným majitelem, stejnými zaměstnanci, na stejné adrese a se stejným výrobním programem. Právně nová firma, protože měla nové IČO, de facto stará se vším všudy. Jen dluhy se nemusely platit.
31. 07. 2009 | 10:00

Dan Macoun napsal(a):

A já si myslím,že jste všichni jedna sebranka pane Dolejš.Nějak si tu sociálně spravedlivou společnost nedovedu představit už jako pojem natož s Vámi a ostatními kumpány v parlamentu.Co jsem na světě,nepamatuji,že by neplatila tato základní pravidla : Právo silnějšího,ostré lokty,nic není zdarma.Nedovedu si představit čím chcete umravňovat národ.Naivním kecům o spravedlnosti,socíálních jistotách a blabla,může věřit leda blázen co nikdy neryl hubou v zemi.Vím o čem mluvím.O tom co jsem musel prožít se Vám milej pane nezdálo v nejhorších snech a nejvtipnější na tomm je,že kdyby se ten příběh odehrál před r.89 už bych byl dávno tuhej.Na druhou stranu,jestli máte na mysli takovou solidaritu,možná by nebyla od věci :-)))))
Jen bych se opravduu přimlouval za možnost výběru nové sociální dávky,když se člověk ocitne v bezvýchodné situaci a to dávky ze samopalu :-).Znovu bych peklem procháázel nerad :-)
31. 07. 2009 | 10:22

borrow napsal(a):

Autore,vy vycházíte z mylného pohledu na voliče:že volí "levici" nebo "pravici",protože je "levicí" nebo "pravicí".To je setrvačnost vnímání politického prostoru Vašima očima,vnášení jakýchsi tradiční dělítek,které má napomoci volebnímu davu ve Vaší identifikaci a zároveň se snažíte sám sebe přesvědčit o své identitě politické: po přečtení Vašeho dnešního příspěvku má čtenář jediný pocit:že to psala jakási amoeba,vnitřně zmatená,která neví co chce a svou naivitou bude možná pomáhat všem možným lumpárnám a trikům protřelejších a drzejších politiků,otáčet se jako korouhvička,těšit se z role přívažku na vahách.Rovněž tak o Keynesovi jste psal tak,že pak nebylo zhola jasné co je keynesiánství.Nesnažte se čtenáře stále přesvědčit o tom,že si zasloužíte poslanecký plat a členství v obrozené KSČM.Je to stejné jako s ostatními poslanci,tím se nikdo u Vás speciálně nezabývá.Ale důležitější je,že Vás a KSČM nebude nikdo volit za canc,že jste "antitotalitní silou" v politice.Původem z infantilního mozku nikomu nic termín neříká,leda,že se snaží polepit historie sousedů.
Snažte se oslovit voliče zřetelně-krystalizovat pro "určité" vidění světa a nikoliv neurčité a rozmazané.Neexistuje úcta k "levicovým hodnotám" v politickém myšlení ale úcta k vykonané práci ve prospěch celku.
31. 07. 2009 | 10:47

Rumcajs napsal(a):

Jack Rozparovač se omluví a jedeme dál ?
31. 07. 2009 | 10:50

Míla napsal(a):

Ale pane Dolejši, jakápak "inklinace ČSSD k velké koalici."
Socdem prostě nemá díky existenci vaší strany přirozeného levicového spojence. KSČM je tou ropuchou na prameni naší politické scény.I pro mnoho levicově smýšlejících lidí(a myslím, že dokonce pro většinu) je spojení s komunismem nepřijatelné. Byť by se jednalo o pouhý název, jako symbol něčeho velmi obludného.
A že by soudruzi Grebeníček, Filip a další neměli s minulostí, tedy KSČ, s jejími praktikami a ideologií nic společného? Tomu snad nevěříte ani vy sám.
31. 07. 2009 | 10:59

Taoiseach napsal(a):

autor

V Maďarsku 1989 místní bolševická strana připravila předání moci a sama se rozpustila. Její špičky současně založily stranu novou pod novým názvem - sice na zhruba stejném půdorysu, ale byla tu jasná DISKONTINUITA.

Myslím zcela vážně, že něco podobného by mohla udělat vaše strana i dvacet let po převratu. Sice by asi přišla o část členů, ale získala by šanci stát se důvěryhodnou.
31. 07. 2009 | 11:32

pgjed napsal(a):

Soudruhu Dolejši. Vaše snaha je dojemná, ale naprosto zbytečná! Copak nevidíte, co je podstatou problému? Nevidíte absolutní nepřijatelnost komunistické ideologie v jakékoliv podobě? Abyste to lépe pochopil, připomenu vám klíčové body vaší ideologie. Jde o:

- uchopení moci jakýmikoliv prostředky.

- V době, kdy není KS u moci a je nutna existovat v demokratických podmínkách vytváření zdání demokratičnosti a snahy o sociální spravedlnost pro chudší vrstvy.

- Po uchopení moci vytvoření centralizovaného politického i hospodářského státního zřízení s omezenou demokracií nebo otevřenou totalitou.

- "Zespolečenštění" většiny výrobních prostředků a hodnotnějšího nemovitého a movitého majetku.

- Udržení moci jakýmikoliv prostředky, včetně likvidace politických alternativ.

Drtivá většina vašich členů a voličů zde takovýto režim udržovala a podporovala a více-méně otevřeně se k němu hlásí i dnes. TAKŽE SE MŮŽETE OMLOUVAT NAHORU - DOLŮ, JAK CHCETE, TŘEBA PADESÁTKRÁT ZA DEN! Rozumný člověk se bude varovat nebezpečí, které je ve vás trvale skryto. Od socdem je to nejvyšší míra darebáctví, že s vámi neustále koketuje (ODS příležitostně také) a vytahuje vás z politické márnice. Je to ale historická "tělesná vada" naší socdem, způsobená dnes i tím, že je sama prolezlá až do morku "bývalými" bolševiky.

Kdybyste chtěli, ti slušnější z vás, být důvěryhodnou levicovou stranou, museli byste se nejprve úplně odříznout od komunistické ideologie, minulosti vazeb, tradic. Věcně i formálně. Ale k tomu evidentně nemáte chuť a odvahu.

Čert s vámi soudruhu Dolejši! A aby do vás husa kopla!
31. 07. 2009 | 12:23

ali napsal(a):

Vraždy a pronásledování, útrpnosti, ukradení a rozkradení majetků odporným rabováním soudruhů, odnětí svobody a soukromí, nevážení si života a společnosti, fingované procesy a popravy, roztržení rodin, bezdůvodné zatýkání naprosto bezúhonných, jen aby se bolševickej vlk nažral, je passé. Tím pádem nelze napravit křivdy, nevrátit životy, rozkradené a zrabované majetky, zničené rodiny...omluva, byť sebekrásnější, nemůže být přijata z bolševických hlav i úst(?) ani omylem, neboť ten, kdo se neustále hlásí k této ideologii, není slušný člověk...
31. 07. 2009 | 12:49

Da.Rock napsal(a):

Za daleko větší problém, než nějaké omluvy-neomluvy považuju programovou nečitelnost KSČM. Omluvy jsou zástupný problém - kdo jim chce věřit, těm stačí ty z roku 90, kdo jim věřit nechce, těm se lídři KSČM nezavděčí, ani kdyby si na hlavy sypali tuny popílku a v mezičase se bičovali. Ovšem mnohem větší otazníky vyplývají z nejasného programu KSČM. Co vlastně chtějí? Dál věří v Marxe? V revoluci? Ve společenské vlastnictví výrobních prostředků? Nebo reprezentují jen trochu razantnější formu sociál-demokratismu? Chápu, že komunisté mají problém - první variantu nemohou naplno přiznat, koledovali by si o zrušení a druhá varianta by jim zase odehnala pravověrné voliče a přinutila soupeřit s ČSSD o stejnou cílovou skupinu - a kdo by byl vítězem je nasnadě.
Proto je program KSČM neslanou nemastnou kompilací více či méně radikálních levicových frází, které sem tam naznačují původní komunistické myšlenky, ale jsou natolik rozředěné, aby to nikoho (tím spíše orgány činné v tr. řízení) nepopouzelo.
KSČM se tak dostává do schizofrenní situace, kdy pro veřejnost je určen program nevýrazné chuti a pro vlastní lidi jsou určeny mítinky, kde to občas páchne duchem Stalina a Gottwalda.
Pro levicového voliče to není nic přitažlivého a samotná naštvanost na profláklost ČSSD a jejich představitelů mu pro ospravedlnění volby KSČM zatím ještě pořád nestačí.
31. 07. 2009 | 13:03

Frante napsal(a):

Da.Rock:
"Programovým cílem KSČM je socialismus" a v rozporu s tím i "demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů". Tak si z toho vyber :)

http://www.kscm.cz/index.as...
31. 07. 2009 | 13:21

bulvár napsal(a):

to Da.Rock: máte to výstižně napsané.Ale v logice dvou argumentů není síla logiky: že by musela si KSČM koledovat o zrušení anebo,že by jí ČSSD připravila o značnou část hlasů,kdyby se jim podobala.Ona-KSČM-není vůbec nucena a ničím jít v jedné či obou těchto kolejích.Kdyby měla svou-dnešní době odpovídající podobu-mohla by i vyhrát volby,aniž se vrátí nebo koliduje s ČSSD.Její třetí místo ve volebním žebříčku je důsledkem její rozmazanosti do ztracena,neurčitosti,vyhýbavosti,kompromisnictví,nekoncepčnosti.To nemalé části jejího členstva slouží za pragmatismus:jsou chápáni systémem jako slušně vychovaní,s nimiž je leká práce i pořízení,místy vzorňáčkové,připůsobiví,kulantní,věční apod.Jistota v místech,prebendy navrch.Na rozdíl od "zlobivých hochů demokracie",kteří mají svůj názor a svou hlavu-kteří jsou v rozdílu k nim tvrdohlaví,vzpouzející se,nepřevychovatelní apod.Je to politika prospěchářství jako byla za socialismu-metodou socialistických měšťáků.Uvědomte si,že po harašení tresty z padesátých let už komunisté nemuseli o tom dál mluvit,ančto to zapůsobilo nadlouho za ně a mohli ukazovat svou tolerantní tvář lidem.
Nevracejme se k jenom k tradičním výchozím principům stran: vždyť privatizace PO znárodnění je stejný kalibr jako znárodnění PO privatizaci.Anglie kdysi,Roosewelt,Hitler,dnes Island aj. běžně znárodňují.Nedělejme z toho hned politikum! Rusko -verbálně diktatur-proletariátové mělo v 20.letech minulého století stejný typ evolučnosti jako Masarykova republika:pochopové a docenti carismu stejně jako čeští Rakušáci přecházeli bez problémů do vyšších stupňů společenského žebříčku.Míra pokrytectví byla v obou zemích naprosto stejná.
31. 07. 2009 | 14:28

bulvár napsal(a):

U sebe opravuji výše:leká práce na "lehká práce"
31. 07. 2009 | 14:30

kapadock napsal(a):

to Da.Rock:zkuste si kapitalismus bez měšťácké kultury,t.j.KSČ(M) apod.Uvidíte NETTO místo BRUTTO: zdatný kapitalista instinktivně tíhne k mase dělníků.Pro něj je to někdo,t.j.jediný právněný zdroj zisků.V takovém modelu NH bude "kulturním pracovníkům" průmyslu i jinde velice dusno a horko.
31. 07. 2009 | 15:29

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Dolejši, omlouvejte se tak jak uznáte za vhodné. Nehodlám Vaši stranu nijak napadat.Máte své demokraticky zvolené poslance a podporu části společnosti.
Nicméně pro mne jste naprosto nedůvěryhodní mimo jiné tím, že stále nesete název komunistická a hlásíte se k příslušným ideím.Uskutečňování těchto ideí v praxi přineslo řadu zavražděných a množství zničených životů. Měl bych velké obavy o tento národ, pokud byste čistě teoreticky vyhráli některé volby.
31. 07. 2009 | 17:31

Ivan Hochmann napsal(a):

Komunisto,

přečti si blog Karla Hvížďaly i s celou diskuzí.

Nic ti to sice neřekne,ale alespoň se dozvíš také trochu jiné názory na svoji existenci a smysl celé té vaší hnusné partaje!

Ivan.
31. 07. 2009 | 18:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

No nevím, po celosvětovém krachu by komunisté měli v rámci návratu ad fontes znovu veřejnost seznámit se stanovisky ke Komunistickému manifestu, k proletářské revoluci, ke společenskému vlastnictví výrobních prostředků...atd. Nic z toho KSČM zjevně nemá na programu.
31. 07. 2009 | 20:39

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Da.Rock:
"Za daleko větší problém, než nějaké omluvy-neomluvy považuju programovou nečitelnost KSČM" Přesně. Po blábolech fanatických antikomunistů konečně slovo k věci.
31. 07. 2009 | 20:40

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, prosím pěkně, docela rád bych si přečetl blábol fanatického antikomunisty v téhlete diskusi. Děkuji.
Veselé krizování a prasečí chřipkování...
http://www.ateo.cz/f/images...
31. 07. 2009 | 21:01

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Normální je číst od začátku, ne z prostředka. A taky vlastní. :)
31. 07. 2009 | 21:07

Bára napsal(a):

Pane Dolejš, nejste masochista? Dočetla jsem příspěvky (ne diskusi) až sem a můj dojem - masařky se slétly. Neměl byste ten život snadnější, kdybyste věřil na pánbíčka? Takhle na Vás klidně plive i "přítel Mašínů" i obdivovatele Pinocheta jsem tu našla s morálním odsudkem. Tu dobu nepamatuji, ale četla, viděla ve filmu - snad nebudou časem chtít, abyste chodil po ulici viditelně označen zase nějakou hvězdou Vy a členové vaší strany.
31. 07. 2009 | 21:27

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, prosím pěkně, docela rád bych si přečetl blábol fanatického antikomunisty v téhlete diskusi. Prosím citaci, jen tak aby se vědělo, jak tak, aby se vědělo, jak takový antikom blábol vypadá. Normální je neuhýbat. Děkuji.
Veselé krizování a prasečí chřipkování...
http://www.ateo.cz/f/images...
31. 07. 2009 | 21:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Normální je číst od začátku. I reakce. Prosím.
31. 07. 2009 | 21:47

Míla napsal(a):

Ach milá Báro.
Vy jste tu dobu viděla ve filmu. A ty, kteří ji prožili na vlastní kůži, nazýváte masařkami. Všimněte si, že většina příspěvků nijak neútočí na pana Dolejše osobně. Což je mimochodem ve zdejších diskuzích neobvyklé. Svědčí to jednak o jeho charismatu a zřejmě také o tom, že my masařky dobu vlády komunistů známe z vlastní zkušenosti. Nepřistupujte na jejich roli mučedníků, kterou tak přesvědčivě hrají, když nejsou zrovna u moci. Kdyby se k ní opět dostali, to byste teprve zažila "biják". A odejít uprostřed představení by se nedalo.
Kino je báječná zábava. Zkuste někdy někdy nějakou knížku.
01. 08. 2009 | 00:46

Da.Rock napsal(a):

ad Frante: Socialismus jako terminuis technicus je dnes už natolik významově rozředěným výrazem, že za něj lze schovat cokoliv. Lidé z okruhu pravice socialismem nazývají nejen švédský model sociálně-tržního hospodářství, ale vše, co se jen o pouhý zlomeček odklání od kapitalismu volné soutěže, od laisses-faire, od von Hayeka, Friedmana, Smithe... Dokonce i Obama je podle nich socialista. A taky Topolánek. Obama za peníze nalévané do ekonomiky USA, Topolánek za Lisabonskou smlouvu.
Proč by tedy komunisté nemohli žádat socialismus? Vždyť ten je dávno všude.
01. 08. 2009 | 01:03

Da.Rock napsal(a):

ad Bára: Diskuze zde je ještě relativně korektní, měla byste vidět, jaký póvl se schází na diskuzích iDnes.
01. 08. 2009 | 01:14

Paterik napsal(a):

Bára:

on někdo komunisty lynčuje nebo je snad zavírá ve zmanipulovaných procesech, jako to kdysi oni dělali svým odpůrcům? Pokud je pro vás projevem fanatického antikomunismu, když řeknu, že nehodlám volit stranu, jež je nástupkyní prokazatelně zločinecké organizace, tak je to s demokracií v téhle zemi docela tragické. že pane Matyáš...
01. 08. 2009 | 07:14

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...
http://www.ateo.cz/f/images...
01. 08. 2009 | 11:31

Ivan Hochmann napsal(a):

No tak jo,
soudruzi to mají stejně na háku.

http://www.ateo.cz/i/1734/
http://www.ateo.cz/i/3364/
Ivan.
01. 08. 2009 | 12:07

Alarien napsal(a):

Míla:
Dvě poznámky: 1) Bára nenazývá masařkami všechny, kdo tu dobu zažili, ale jen osoby určitého chování a mravního profilu.
2)Podléháte "genetickému" pohledu na komunisty. Ten "biják" můžete totiž zažít v nějaké modifikované podobě v podstatě s kýmkoli. Pod jinou vlajkou a v jiné barvě. Generálové se vždy připravují na minulou válku a pak jsou zpravidla zaskočeni nepřítelem, s nímž nepočítali.
Paterik:
Projevem fanatického antikomunismu není vaše rozhodnutí komunisty nevolit, nýbrý paušální označení za "prokazatelně zločineckou organizaci" bez přihlédnutí k historickému kontextu (je rozdíl mezi 50. lety a dobou Pražského jara, dobou Marxova Svazu komunistů, stalinskými čistkami, bojem proti nacismu atd.). Každé zobecnění poněkud kulhá.
01. 08. 2009 | 12:12

dej2 napsal(a):

Báro.Buďte HRDÁ.Nelezte nikdy do žádného krámu Lidlem počínaje a Penny konče.Vraťte se ve vzpomínkách před vrata Tuzexu,pokud možno s mávátkem/např.velká fotka Stalina/.Jste tak hloupoučká,až se stydím,že vás mohu někde potkat volně chodit.Nemažte mi to,nechci nikoho urazit.Jsem fakt z takovýchto"spoluobčanů"po dvaceti letech zděšen....
01. 08. 2009 | 15:30

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text obsahující nadávky (poté, co zde byl pan Z.M. nazván pod mým blogem "magorem", jej stejný debatující nyní nazval "vzdělaným hlupákem, gaunerem a darebákem"). Bude-li se to dále opakovat, budu nucen - ač velmi nerad - sáhnout k dalším krokům uvedených ve zdejším Kodexu diskutujících.

Libor Stejskal
01. 08. 2009 | 16:26

Paterik napsal(a):

Alarien:

nemůžete popřít, že cílem komunistického hnutí bylo vždy uchopit moc násilými prostředky, jak to již bylo jasně stanoveno v Marxově manifestu. Odvolávání se na historický kontext mi připomíná výmluvu v klasickém stylu "chyby se staly".
01. 08. 2009 | 17:40

JŠ napsal(a):

MfD také cituje ze stranických formulářů některých současných politiků, kteří byli před listopadem 1989 členy KSČ. Například současný místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach ve formuláři napsal: "Cítím, že jsem zatím daleko víc od společnosti dostal, než jí mohu vrátit. A proto bych chtěl svým aktivním přístupem alespoň kouskem práce přispět na cestě ke komunismu. Chci prostě pro společnost udělat víc, než musím." Dnes Škromach podle MfD tvrdí, že tehdy byl idealista a naivní člověk.

Někdejší mluvčí exprezidenta Václava Havla Ladislav Špaček v roce 1988 napsal do stranické přihlášky, že jeho "celoživotním postojem je působit na mládež v duchu marxismu-leninismu". Špaček dnes podle MfD říká, že do KSČ musel vstoupit, aby nepřišel o práci učitele češtiny na Karlově univerzitě.

Podle listu je dnes nejvýše postaveným bývalým komunistou člen ČSSD a předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček, který o členství v KSČ žádal jako traktorista v JZD Družba Ludmírov. "Dnes se s idejemi komunismu rozhodně neztotožňuji," vzkázal MfD.

část článku z-

http://wwww.tyden.cz/rubrik...

------------------------------

Poslanci s komunistickou minulostí za ČSSD po volbách 2002
Jan Kavan, byl členem KSČ, přesné období nezjištěno, styky s StB
Zdeněk Škromach, 1982 - 1989 člen KSČ
Jiří Rusnok, 1988 - 1989 byl kandidátem KSČ
Jaroslav Tvrdík, 1988 - 1989 byl kandidátem KSČ
Eduard Zeman, 1966 - 1970 člen KSČ
Jaromír Schling, 1981 - 1989 člen KSČ
Michal Kraus, 1984 – 1991 člen KSČ
Jiří Václavek, 1964 - 1968 člen KSČ
František Strnad, 1984 - 1989 člen KSČ
Miroslav Svoboda, 1985 - 1989 člen KSČ
Pavel Dostál, 1962 - 1969 člen KSČ
Karel Šplíchal, 1983 - 1989 člen KSČ
Miloslav Vlček, 1983 - 1989 člen KSČ
Petr Ibl, 1984 - 89 člen KSČ
Miloš Melčák, byl člen KSČ, přesné období nezjištěno
Josef Smýkal, byl členem KSČ, přesné období nezjištěno
Jan Mládek, 1987 – 1989 člen KSČ
Jaroslav Palas, 1980 - 1990 člen KSČ
Milada Emmerová, 1966 - 1969 členka KSČ
Antonín Sýkora, 1983 - 1989 člen KSČ
Rudolf Tomíček, 1967 - 1990 člen KSČ
Hana Šedivá, 1979 – 1990 členka KSČ
Vladimír Laštůvka – 1966 - 1969 byl v KSČ
Josef Kubinyi - do roku 1990 člen KSČ
Robert Kopecký, 1981 - 1989 člen KSČ
Alfréd Michalík, do roku 1990 člen KSČ
Oldřich Němec, 1976 - 1990 člen KSČ
Ladislav Skopal, 1983 - 1989 člen KSČ

z

http://www.ceskapolitika.cz...
01. 08. 2009 | 18:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JŠ:
Vidím, že je zapotřebí připomenout, že jednou z prvních obětí stalinistické zvůle byl komunista Slánský, a nebyl sám. Pražské Jaro 1968 vedli také komunisté. Schématické vidění světa ochuzuje poznání.
01. 08. 2009 | 18:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
Váš příspěvek jsem za fanatický neoznačil. Soudný diskutér by měl fanatizmus poznat podle "argumentace" i její formy, např.: "Pěknej salát,Dolejš!, KSČ byla zločineckou organizací a KSČM jde v její stopě,jste všichni jedna sebranka pane Dolejš ..."
01. 08. 2009 | 19:04

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane Stejskale,
vypadá to, že dotyčnému to zůstalo z dětství. :)
01. 08. 2009 | 19:06

Paterik napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

vím, že ne, ale já jsem prostě tak trochu alergický na takový ten postoj typu "všichni antikomunisti jsou fanatičtí blázni". Já jsem také antikomunista a mám pro to své důvody.

Jinak bych zcela netvrdil, že Slánský byl "první" obětí represí. Možná byl prvním popraveným v justčním procesu, ale zcela jistě nebyl prvním "postiženým". Co se týče pražského jara, tak měli jsme zde vládu jedné strany, takže ani nebyla žádná možnost, že by reformisté nebyli komunisté. Jiní komunisté jej zase pohřbili...
01. 08. 2009 | 19:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
Slánský nebyl jednou z prvních obětí stalinismu?
Co se týče Pražského Jara, když už byla vláda jedné strany, také by bývalo možné, že by žádní reformisté nebyli ani Pražské Jaro.
01. 08. 2009 | 20:09

Bára napsal(a):

to:dej2-15:30:36
Nebylo by lepší, kdybyste nechal na mé volbě "kam polezu" a jaké mávátko si vyberu? A vrata před Tuzexem - jako "bony, bony, nechcete bony?". Tak to lituji, ale Vaše zkušenosti nemám, takže zřejmě další mínus pro mne.
Ale předběhnu Vás,vy mně taky
01. 08. 2009 | 20:32

Paterik napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Nemůžete Slánského jednoduše házet na stejnou hromadu jako Horákovou. Máme snad litovat Ježova nebo Jagodu, že je Stalin nechal popravit? Když se aktivně podíleli na kostrukci režimu, který je nakonec také semlel?

Samozřejmě ve straně bylo celé spektrum lidí. Jenže ve vrcholových strukturách reformisté dlouho nevydrželi. Komunismus s lidskou tváří... opravdu si myslíte, že by to fungovalo?
01. 08. 2009 | 20:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
"Nemůžete Slánského jednoduše házet na stejnou hromadu jako Horákovou" Posmrtné kádrování je jeho nejodpornější formou.
01. 08. 2009 | 20:39

Paterik napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

takže když o Stalinovi řeknu, že to byl krvavý zločinec, je to podle vás odporné posmrtné kádrování?
01. 08. 2009 | 20:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
A demagogie patří k nejodpornějším metodám v diskuzi.
01. 08. 2009 | 20:51

Ivan Hochmann napsal(a):

Nebude se to opakovat pane Stejskale.
S tím člověkem si už nemám co říci.
A nikdy nebudu.
A Vy pane na nic nesahejte.A když tak si to vážně rozmyslete,
Můj přítel jednou sáhl jen tak na jistič a dostal kopanec.

Víte co je to jistič?

Zdravím Ivan.
01. 08. 2009 | 21:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
"Komunismus s lidskou tváří... opravdu si myslíte, že by to fungovalo?" Zcela jistě posléze by se vyvinula standardní demokracie téměř jisttě ne tak zpackaná, jako ta dnešní. Ostatně Sověti přijeli, aby tomu zabránili. A v srpnu proto, aby zabránili konání XIV. sjezdu KSČ, který tomuto vývoji měl požehnat.
01. 08. 2009 | 21:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tvá škoda, Ivane.
01. 08. 2009 | 21:12

Paterik napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

tak demagogie? to mi doopravdy chcete říct, že z morálního hlediska byli Horáková a Slánský stejní? Slánský byl jedním z lidí, keří společně s Gottwaldem zkonstruovali režim. Anuluje jeho zabtí jeho odpovědnost? Anuluje snad Ježovovu odpovědnost za teror to, že i jeho nechal Stalin zlikvidivat? Zkuste se nad těmito otázkami zamyslet, než mě nařknete z demagogie.

Komunismus a demokracie se vzájemně vylučují. Pokud by chtěli opravdovou demokracii, museli by provést určitý typ sametu, kompletní popření všech předchouích principů. Co vás přesvědčilo o tom, že by to dopadlo lépe než v 89?
01. 08. 2009 | 21:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
Co Vy vlastně víte o Slánském, zejména o příčinách jeho popravy? Taktéž o Pražském Jaru? Vypadá to, že téměř nic. Jinak byste věděl, že P.J. bylo podstatně efektívnější než "samet", ostatně právě proto ihned zakročili Sověti. A přesto za pouhých osm měsíců se stihlo udělat mnoho, např. právě zahájit rehabilitaci M. Horákové.
Vidět, že indoktrinace zjednodušenými ideovými schématy je u mnohých mladých úspěšná.
01. 08. 2009 | 21:31

Paterik napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Slánský zemřel, protože se znelíbil Moskvě. Ne proto, že by byl oponentem režimu. Gottwald si nebyl nijak jistý svou pozicí a tak ochotně splnil příkazy. Nicméně kdyby měly být role obráceně, nemyslím, že by Slánský jednal jinak.

Sověti samozřejmě museli zakročit. ostatně precedens již existoval z 56. roku. Nicméně u PJ je jistě vidět jakási zpětná idealizace. Dnes už nelze odhadnout, jak by se situace vyvíjela, kdyby sověti nezakročili, zdali bychom dokráčeli ke skutečné demokracii, nebo k čemusi na způsob dnešní číny. Já nejsem nikým indoktrinován. Jen se na věci dívám z většího odstupu a nenechávám se tolik znechutit dneškem jako vy.
01. 08. 2009 | 21:42

PatientO.T. napsal(a):

http://aplikace.mvcr.cz/arc...

V rychlosti jsem to spočítal. Vyšlo mi, že před Slánským bylo z politických důvodů popraveno 170 lidí...
01. 08. 2009 | 21:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
Z osobní zkušenosti vím (a věřím, že by potvrdili mnozí další), že po "sametu" v 1989 nebyla společnost u nás zdaleka tak jednotná, jako v 1968. Vy se samozřejmě na P.J. nedíváte s odstupem, ten mám já, nýbrž prizmatem dneška. A dnes jsme neustále indoktrinováni stejně, jako v minulosti, jenom se odlišnými metodami.
01. 08. 2009 | 22:06

schlimbach napsal(a):

možná by pomohlo uvědomit si jednu zásadní věc. Když vzniká jakákoliv nová strana, při jejím založení je jen pár jedinců, kteří se snaží své nejčistší ideály předat dalším osobán s cílem něco změnit ( beru stále, že tento cíl vychází z těch nejčistších pohnutek )postupně, jak tato strana získává přívržence a je reálné, že bude moci leccos ovlivnit nebo už dosáhla bodu, že již leccos ovlivňuje nebo dokonce řídí, nastává nová fáze, kdy do strany začnou proudit osoby, které se vezou pouze na vlně a kterých je postupně více a více až tuto stranu ovládnou a nastává fáze vykořenění původních myšlenek, fáze totální demagogie a zneužití. Tak jako v KSČ bylo málo komunistů ( přešli do KSČM ) a mnoho těch, co byli u komunistů, tak například i v ODS je málo odesáků ( s jistě čistými idejemi ) a mnoho těch, kteří jsou u ODS a kteří tyto jejich čisté ideje pouze využili k tomu, aby se svezli na vlně k vlastnímu obohacení. Na naší politické scéně není strana, která by byla schopna tomuto jakoby zákonitému vývoji vzdorovat. Jinými slovy, pokud někdo plive na členy KSČM, domnívám se, plive ne na ten správný cíl. Pokud někdo plive na členy ODS, je to stejné. Správným cílem jsou ty osoby, které lehce a bez problémů budou převlékat svůj kabát jak to bude potřeba, jen aby dosáhly svůj cíl, peníze a moc. Pokud si to uávědomíme, budeme moci my všichni, kterým jde o blaho našich dětí spolu hovořit a spolupracovat a bude jedno, zda bude někdo v KSČM a jiný v ČSSD nebo ODS ... Minulost je třeba znát ale zároveň ji dobře pochopit ale žít dnes v minulosti a dívat se na ni ideologickými brýlemi vyhovuje jen a pouze těm, co byli u komunistů a nyní jsou u socdemáků a zároveň u odesáků i lidovců, ale nejsou to socdemáci, ani odesáci ani lidovci. A tož babo raď -))
02. 08. 2009 | 09:38

Jozef napsal(a):

Zoznam zlocincov ,ktory uvadza JS

- je nezodpovedny. Ma zavadzajucu vypovedaciu hodnotu.
Potrebne je vytlacit 1,5 miliona mien a k tomu niekolkostotisic vylucenych,lebo vsetci tvrdili,ze socializmus v Ceskoslovensku vobec nebol ohrozeny.
Padni komu padni.Boli tam aj cigani - Romovia.
Strany Narodnej fronty,ich mladeznicke organizacie aj cirkvi sa hlasili k budovaniu socialistickej spolocnosti v"nasej krasnej vlasti".
Som za uverejnenie,nech sa ten moj bracha so mnou nenatahuje ,nech vidi v akej mohutnej zlocineckej spolocnosti sa ocitol...

Autor

Po policajnom zasahu bez smrtelnych nasledkov,po policajnom zasahu v tom case na Zapade beznom,kazdodennom - u nas padol rezim.A spickovy politik dostal niekolko rokov kriminalu.
A v mediach a na pracoviskach sa rozputal antikomunisticky teror.Zpravy z tlace:obesil sa,zastrelil sa,upalil sa...
Pan Dolejs,
v maji 1990 som komunistom pomahal vylepovat predvolebne plagaty - ceresnicky.Antikomunisticky teror mal som preto moznost zazit aj na vlastnom tele.Prijmite preto vyjadrenie maximalnej ucty k Vasej pozicii.
Naopak, nic mravneho nevidim v ucasti armady /ex/komuninistov,lidovcov.... v instituciach spminaneho medialneho a politickeho teroru.

Predovsetkym,pan Dolejs,ste ekonom a poslanec narodneho parlamentu.Pozrite sa na vyvoj hospodarstva od r.1918.Ja sam som hodnotil hospodarsku politiku 80-ch rokov ako katastrofalnu.Pri tych istych kriteriach,90-te roky neboli zlocinom,ale velzlocinom spachanym na state a obcanoch.

Ako zodpovedny politik hodnotte najma synteticke ukazovatele kvality zivota obyvatelstva,vyvoj pozicie v sutazi narodov a statov.
Ospravedlnovat by sa mal dnes niekto uplne iny,nez Vy.
Prajem vsetko najlepsie.
02. 08. 2009 | 09:39

schlimbach napsal(a):

jednu radu bych měl, pozorně se dívejme a pozorujme, nejen jak kdo mluví, ale také jak v souladu se svými slovy jedná a pak pochopíme, jestli je to TEN, nebo jen u TĚCH
02. 08. 2009 | 09:42

Paterik napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

v roce 89 měla společnost za sebou dalších 20 let normalizace. To se samozřejmě muselo nějak projevit. Navíc i když společnost byla v 68 jednotnější, nemůžee vědět, čeho skutečně chtěli vedoucí představitelé dosáhnout. Jak už jsem napsal - pokud by chtěli přejít k demokratickému zřízení, museli by demontovat komunismus. Jinou možnost by neměli. Ale opravdu to hodlali udělat? Chruščov také "zbořil" kult Stalina, ale ke skutečným eformám nikdy nesáhl. Snažil se odříznout od Stalinovy éry, ale přitom byl jedním z jeho nejbliších spolupracovníků. Nejhorší teror skončil, ale k reformám nedošlo. Příliš se chtěl udržet u moci. Skutečná demokatizace znamená vzdát se kormidla. Opravdu jste přesvědčen, že by to udělali? Není to spíš zbožné přání?
02. 08. 2009 | 10:15

schlimbach napsal(a):

Paterik
omlouvám se, že vám lezu do diskuse s panem Matyášem, ale zaujaly mně vaše slova - skutečná demokratizace znamená vzdát se kormidla - kdo je dnes ochoten se vzdát kormidla ? -))
02. 08. 2009 | 10:31

Paterik napsal(a):

schlimbach:

tedy já si pod pojmem domokracie vybavím svobodnou soutěž politických stran. Komunismus byl vystavěn na prncipu vlády jedné strany, bylo to jádro oficiální ideologie. pokud by byla umožněna soutěž i jiných poltických stran, riskoval by komunisté, že budou muset odevzdat moc jiným. odtud tedy vzdát se kormidla.

v dnešní době podle mě demokracie v principu funguje. Vláda, která prohraje volby, vyklízí pozce vítězi a nepokouší se udržet u moci silou. I když je jim zatěžko pustit kormidlo z rukou, tak to nakonec udělají. Takže já bych to dnes moc dramatcky neviděl.
02. 08. 2009 | 12:06

schlimbach napsal(a):

PATERIK

O.K.
02. 08. 2009 | 12:24

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
Po maďarských a polských zkušenostech z 1956 bylo jasné, že odpor proti stalinismu může mít úspěch jenom pod hlavičkou komunismu a vedením KSČ, prostě jinak to nešlo. Nemá cenu uvažovat, coby kdyby, ale připomeňme fakta: 1. ihned byla zrušena cenzura tisku; 2. během 3 měsíců v květnu vydal ÚV KSČ Akční program, ze kterého už bylo zřejmé směřování k demokracii.
http://www.totalita.cz/vysv...
plné znění je zde: http://www.sds.cz/view.php?...
Ten měl být přijat na XIV. sjezdu v září 1968, který se přes obsazení Sověty uskutečnil a je známý jako tzv. Vysočanský sjezd. Ovšem po Husákově převratu v dubnu 1969 v rámci normalizace byl tento sjezd zrušen. Tolik fakta, soudný nezaujatý objektívní občan si udělá úsudek sám. I přes masívní indoktrinaci nesmyslem o stejném charakteru komunismu a nacismu.
02. 08. 2009 | 21:42

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
"Vláda, která prohraje volby, vyklízí pozce vítězi a nepokouší se udržet u moci silou." Ano, je nahrazena vládou podstatně se nelišící od padlé, politici jsou nahrazeni politiky stejně mizerného charakteru. Ovšem někomu takový formalismus postačuje.
02. 08. 2009 | 21:46

Paterik napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

takže k první části - zaprvé tento vámi předložený dokument považuji za soubor zcela nezávazných a bezobsažných, a nyní mi odpusťe to slovo, plků. Takovýchto žvástů jsou volební programy plné. Komunistická strana sepsala tuny papírů, jak všechno zlepší, opíraje se o dělnickou třídu, bla bla... co by se ovšem skutečně realizovalo je ve hvězdách. Důležité je, pokud si vezmeme definici komunismu, jak ji položil Marx ve svém manifestu a jak byla dále rozvinuta Leninem, tak komunismus už ve svém jádru předpokládá zespolečenštěné výrobní prostředky a vládu jedné strany. Pokud by tyto pilíře byly v 68 popřeny, už by se nedalo hovořit o komunismu, ale o socialismu toho typu, jaký tu vládne nyní. všechny vaše argumenty míří tudíž na špatný terč. Kounismus se nedá polidštit, protože pak už to nemá s komunismem vůbec nic společného. Komunismus a nacismus měli v praxi společnou celou řadu prvků, nevím, proč se to stále sanžíte popřít.

část druhá - toto byla pouze moje formální definice. Pokud se podíváme na praxi, pak ve srovnání s politiky západních zemí jsme na tom víceméně stejně, co do kvality, ve srovnání s afrikou, asií nebo východem jsme na tom dokonce výrazně lépe. Pokud vám vadí, že politici jsou bezcharakterní a sebestřední, pak vám se vším cynismem říkám, že systém, který by dostal do politiky samé poctivé a čestné lidi, není možné vytvořit. Jakmile lid přenese pravomoci na politiky, ztrácí nad nimi kontrolu a moc jak známo korumpuje. Politik musí být z principu zvolen a tudíž musí konat to, co se líbí veřejnosti - ergo vzniká populismus. Politik, snažící se konat racionální, ale nepopulární kroky, nikdy u veřejnosti neuspěje. Jistě pane ministře je výborná lekce z politické praxe. pokud víte o lepším systému, sem s ním.
02. 08. 2009 | 22:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
" tento vámi předložený dokument považuji za soubor zcela nezávazných a bezobsažných, a nyní mi odpusťe to slovo, plků."
To je Vaše právo, i když se nezakládá na realitě. Spíše než AP však lze označit za plky Vaše slova zde. Jinak děkuji za Vaše závěrečná slova dokazující, že v principu současná "demokracie" (v uvozovkách proto, že vládou lidu není ani náhodou) není o nic lepší než minulá "totalita", liší se jen v metodách ovládání lidí. Jsou méně brachiální, o to více manipulatívní a lživé.
Jestli Vy osobně nevíte o lepším systému, je to jenom Váš osobní problém, já Vás poučovat nebudu.
02. 08. 2009 | 22:31

Paterik napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

inu uchýlil jste se ke klasické argumentaci poslední linie - já řešení znám, ale neřeknu vám ho, protože jste hlupáček, lhář a demagog. To je stále stejné.

Pokud jste schopen věřit 60 let starému dokumentu a tvrdit, že by nám přinesl lepší budocnost, než máme dnes, tak prosím, ale mě taková míra naivity překvapuje.

Politici jsou v nepoctivosti stejní jako zbytek populace. Nenadávejte zrcadlu. řešení samozřejmě existuje - dát státu jen tolik pravomocí a peněz, které nezbytně potřebuje k fungování.

hezký den
03. 08. 2009 | 06:59

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
Chybí argumenty, nastupuje inzultace protivníka. Na rozdíl od Vás já se nesnížím k hodnocení Vaší naivity, jenom vyvrátím Vaše nesmysly:
"Politici jsou v nepoctivosti stejní jako zbytek populace" Nikoliv, činnost politika vyžaduje určité osobní vlastnosti, kterými většina běžně nedisponuje: především osobní ambicióznost až do exhibicionismu; selektívní interpretaci reality často vyúsťující až do nezávislosti na ní; osobní odolnost (lid. hroší kůže), výmluvnost až do žvanivosti,...atd., bohužel užitečné vlastnosti, jako je práce pro stát a společnost, altruismus...atd. zcela chybějí.
"Pokud jste schopen věřit 60 let starému dokumentu a tvrdit, že by nám přinesl lepší budocnost, než máme dnes," Dva problémy:
1. Stářím dokument ztrácí na věrohodnosti?
2. Kdyby tehdy byl možno nastoupit cestu k demokracii (což z dnešního pohledu se může zdát naivní), delší čas vývoje zcela jistě by se projevil pozitívně na úrovni demokracie dnes.
Vzhledem k tomu, že úroveň Vaší diskuze podstatně poklesla, nevidím možnost nadále s Vámi ztrácet čas. Hezký den si schovejte pro sebe, třeba Vám pomůže ke slušnému chování.
03. 08. 2009 | 18:51

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
07. 08. 2009 | 07:31

JaPr napsal(a):

nějaký Akční program z roku 1968 je už dnes snad jasný anachronismus. Chtěl mírnit totalitu, která už není. To už je i ten mlhavý volební program komunistů konkrétnější.
Ono je ale sranda, že dnešní komunisté spatlali takový Eintopf z myšlenek za které dříve lidi pronásledovali a odkazů na socialismus a asociální stát.
V tom, že se uchylují k populistické vatě nejsou sami, ale proboha přihlásit se k omluvě občanům za zneužití moci snad nemůže být jen úlet jednoho z funkcionářů.
Že by dnešní KSČM měla o tolik méně odvahy než měli komunisté v roce 1989 ? To by ovšem byly známky degenerace. Celkově tomu kličkování Filipa i Dolejše kolem distance od minulého režimu ení moc rozumět. Ona asi působí ta členská základna, která je tak ze 4/5 převzatá z normalizační KSČ z časů Husáka, Jakeše, Štěpána a kojzarovského Rudého práva. A starého psa...a takhle levici opravdu moc nepomohou.
P.S. nápad Filipa vyměnit omluvu za zrušení bohumínského usnesení, to už je opravdu hokynaření - a s vlastní sebereflexí je to zvlášt trapná ukázka jak by to ideové vůdcovství nad českou levicí mohlo vypadat.
09. 08. 2009 | 23:19

Quaker napsal(a):

pan Matyáš asi nepostřehl, že hlavní problém byl nedoknutelný monopol moci, který státostrana KSČm měla a který astřežila všemi, i nevybíravými prostředky. KSČM vznikla jeno díky tomu, že se vyděšení komuánisté v prosinci 1989 omlůuvili. To že se k té omluvě moc nehlásí nebo že jí chtějí vyhadlovat za vstup do vlády je ostuda.
Když už tak kopou do ČSSD, svého jediného levicového partnera, tak by si mohli např. všimnout, žeza zvolení Válcava Klause se tato strana omluvila - kdy se omluví oni, že intronizaci tohoto ultra pravičáka aktivně pomohli ?
10. 08. 2009 | 09:39

jf napsal(a):

To máme my, kteří jsme zůstali věrni marxismu-leninismu zapírat tuto velikou minulost? Nebo se dokonce za ni stydět, jak to okázale dělá Filipův zástupce J. Dolejš? Krčit se provinile a omlouvat darebákům představujícím loupeživý a zločinný kapitalismus?
10. 08. 2009 | 15:13

Evan napsal(a):

pane jf - pýcha a vzdor ať roztajínapsal Dolejš. Nevěřte na absolutní pravdu skrytou v tom vašem marxismu-leninismu.
Omluva za prohru i za to co k ní vedlo může ba přímo musí být pozitivní nabídka voličům, ne přikrčený ústupek konkurentům.
11. 08. 2009 | 16:08

JaPr napsal(a):

pýcha a vzdor ? také JD napsal že od spolustraníků zazněly obavy z toho, že by mohlo jít jen o účelové gesto, rituální pokání na oko, kterému by se nedalo věřit, že by neustálé opakování omluv dokola bylo chápáno jako slabošské podbízení a flagelantské sebezavržení. Z některý reakcí byl prý znát hrdý vzdor, že je třeba odmítnutím omluv nastavit zrcadlo ostatním, v zájmu těch, co marně čekají na omluvu za aktuálnější hříchy dneška. V diskusi zazněl i názor, že je třeba se bránit podsouvání tématu minulosti, když jsou tolik důležitá aktuální témata, např. situace hospodářské krize.
A ve finalé Dolejšovi vzkáže jeho stranický šéf, že mluvit o omluvě je odbíhání od jeho povinností a uhýbání od hlavního směru volební kampaně ve které je KSČM přeci jediná ta správná.
Takže ono s tím rozpuštěním bolševické pýchy to nebude tak jednoduché.
V roce 20.výročí roku 1989 by ale mluvit o omluvě úletem být rozhodně nemělo. A pokud to někoho dráždí, tak jen odhaluje své ledví.
P.S. pánové jf a evan, když už jste z jedné instituce (soudě podle IP adresy), nemohli byste se dohodnout nejdříve sami ?
12. 08. 2009 | 10:37

jf napsal(a):

v učení Marxe a Lenina pravda je, ale dnes je zastřená jedem buržoasní ideologie a konzumu - sice většina lidí byla smířena s tím, co jim socialistický režim poskytoval, ale pro získání socialistického myšlení byla aktivně vždy jen menšina politicky uvědomělých.
Ne každý z politicky aktivních lidí šel tehdy příkladem v nezištnosti a uvědomělost mnohdy jen předstíral. Proto ti přesvědčení, ti kteří se nebáli udělat i nepopulární věci na ochranu vymožeností, to byla skutečná elita, která je dnes nenáviděná a zratcovaná. A zrazovaná lidmi jako je Dolejš nebo nějaký nastrčený evan.
13. 08. 2009 | 08:03

evan napsal(a):

dobrý den, cituji z kodexu diskutujících :
"Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány."
Čímž je dáno, že nemohu jf odpovědět stejnou mincí.
A nějakou dohodu se mi uzavírat také nechce.
13. 08. 2009 | 10:01

Robert Kacovký napsal(a):

Pane Dolejš.Stručně napsat oponenturu k vašemu názoru je v pro mne nereálné.Sděluji jenom tolik, že obdobné komustické zřízení se trápí na Kubě, Sev.Korei a nakonec i v Rusku. Nepustit kohokoli za hranice i za cenu, že mu sebou nic neponechám a ještě budu trápit příbuzné je jenom maličkost, na které takovéto komunistické ( a vy se hlásíte ke komunistům !!!) zřízení stále trvá.Dá se velmi dlouho diskutovat na témata - různá zvěrszva působící obyčejným lidem komunisty.To samozřejmě s dalšími otázkami, jak zvýšit produktivitu práce, jak ji udržet a pod.Příspěvky podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem a skupinám lidí je nedovolené, ale komunisti stále přežívají (a je jich 13% voličů!) a násilí jimi působící obyčejným lidem krutou diskrinací - (Kdo nejde s námi jde proti nám! )trvá i za kapitalismu. To snad nemůžete najít jiný vhodný způsob obhajoby některých rádoby komunistických progresivních názorů? Přejmenujte se a distncujte se od komunistických zvěrstev jednoznačně!!
19. 08. 2009 | 18:31

DrLecter napsal(a):

Jak tady čtu ty antikomunistické bláboly a propagandu, musím se smát. Vy se zde bijete za to, jací jste demokrati, ale věřím, že 50% z Vás před rokem 89' jste chodili ochotně v průvodech s vlajkou, ochotně zdobili alegorické vozy a důležitě kývali tajemníkovi na schůzích. Vždyť i sám Klaus měl přihlášku do KSČ, ale jak to ruplo, tak se hbitě přešupačil tam, kde z toho koukala moc, sláva (byť česká, že?) a samozřejmě prachy. To, že na Hradě teď sedí bývalý soudruh je důkazem toho, jak vy sami, co tu v diskusi pořváváte, jste hloupí. Ale to nic, nechtěl jsem se dotknout ani trochu Vaše ega, toliko typicky českého ega - tedy ega věčných ukřivděnců, kterým strana jenom škodila (a Klausovi škodila tolik, že ho za trest posílala na stáže do USA! Takové to měl těžké...), ufňukanců - za těch 40 let komunistů se tady všechno rozkradlo a znárodnilo! Jak teď mám být bohatý, když dědečkovi tenkrát po válce vzali továrnu na výrobu handgranátů? Jó, to bych se měl... ale určitě si dokážu představit Vaše odpolední nedělní té, jak ve stylu vídeňských kecálků z doby Borna velmi žhavě diskutujete nad propady indexů a uzavíráte sázky na to, zda zítra euro klesne vůči koruně, či ne. Já vím, z čeho máte strach. Máte strach z toho, že by se Vám přišlo na podvody a zlodějiny. Tohoto se bojíte nejvíc.
20. 08. 2009 | 01:03

Council napsal(a):

každou propadandu - tu komunistickou i tu antikomunistickou - musí člověk brát s rezervou. A taky opatrně s paušálními soudy - všichni snad nejsiou grázlové a zloději
20. 08. 2009 | 13:30

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
26. 08. 2009 | 06:21

Glad napsal(a):

ad DrLecter : a co tahle koncetrovaná propaganda (citováno z měsíčníku marxistů-leninistů Dialog ze srpna 2009) :
"Každá omluva za to, že se revoluce bránila kontrarevoluci, je scestná. Zvláště uvážíme-li, v jak ostrých formách probíhal třídní boj v mezinárodní konfrontaci mezi socialismem a kapitalismem. A tomu musely zákonitě odpovídat i formy boje. Máme všechny důvody k velké minulosti socialistických přeměn hrdě se hlásit. A to po všech stránkách."
Takže každá omluva, i ta z roku 1989 je polde těcho orpavdových amrxcistů leninovců nebezpečná a nesprávná.
Tohle nejsou bláboly ? Člověka až mrazí jak se některým ideologickým fosiliím stýská po 50. letech.
08. 09. 2009 | 13:34

Glad napsal(a):

a jště vám přidám jednu perlu staženou z netu :
Na pietním setkání k připomenutí smrti Davida Pěchy (mladý komunisdta, sde vztahem k agentu Zifčákovi-Růžičkovi, který nedávno spáchal sebevraždu) tak to promluivil zástupce zakázaného KSM :
"Antikomunismus opět sílí, nabírá na agresvitě a neštítí se těch nejohavnějších činů. Pod rouškou pravdy a demokracie zbídačuje životy i zabíjí. Proti řádění kapitalistických, sobeckých hyen se zvedá nová vlna odporu. V odkazu únorového vítězství pracujícího lidu se dnes rodí nová generace revolucionářů. Musíme se přestat omlouvat za naši historii - vždyť na tu můžeme být právem hrdí. Odkaz Davida Pěchy nás vyzývá a zavazuje k rozhodnému, nesmiřitelnému boji."
Tihle fanatičtí komsomolci už leští kvéry na novou revoluci a omlouvat se za zločiny svých předchlůdců odmítají. Tak se nedivte že otázka svědomí radikální levice je tak citilvě sledovaná. To už není jenom nepřející propaganda.
10. 09. 2009 | 09:39

799mall napsal(a):

When the fight begins within himself, a man's worth something.<a href="http://www.799mall.com/Prod...">ugg bailey button</a> it is while you are patiently toiling at the little tasks of <a href="http://www.799mall.com/Prod...">ugg classic cardy</a> life that the <a href="http:http://www.799mall.com/Productlist.html?CatID=200224212">ugg classic mini</a> meaning and shape of great <a href="http://www.799mall.com/Prod...">uggs boots </a>whole of life dawn on you
22. 10. 2009 | 10:23

Ugg Boots On Sale napsal(a):

Art is a lie that tells the truth ugg knightsbridge. Humor has been well defined as ugg lo pro button thinking in fun while feeling in earnest.The decline of literature indicates the decline of an ugg boots nation ; the two ugg bailey button keep in their uggs boots downward tendency. http://www.olugg.com/
24. 10. 2009 | 16:06

uggclassic napsal(a):

<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Bailey Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ch...">UGG Christmas Special Offer</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Classic Crochet</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Lo Pro Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/bl...">UGG Locarno</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mayfaire Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG New Style</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Stripe Cable Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Women's Classic Argyle Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Women's Coquette</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mini Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Women's Rainier</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Sundance</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Cardy boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Nightfall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Short</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Tall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Short Boots</A><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic ugg boots</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic tall ugg</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">ugg short</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots</a><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Tall Ugg Boots</A><BR>
28. 11. 2009 | 12:36

mbt shoes napsal(a):

V pátek jsem si koupil jeden z regionálních týdeníků a přečetl jsem si článek věnující se anketě o státním svátku. Co se slaví 28.října? To byla anketní otázka, kterou novináři kladli lidem na ulicích jednoho krajského města. Mezi respondenty byli lidé důchodového i aktivního věku. Ti všichni odpovídali správně. Samostatnou skupinou byli studenti. V novinách byly zveřejněny odpovědi tří z nich, všichni ve věku 18-22 let, to znamená okolo maturity nebo těsně po ní. Nevěděl ani jeden. Jeden „vtipně“ odvětil, že neví, protože nepochází z toho města, ostatní dva se shodli, že to je zřejmě něco z roku 1989.
07. 12. 2009 | 11:38

Poptropica napsal(a):

thanks
13. 02. 2010 | 20:48

Value City Furniture napsal(a):

thak syou very much
21. 02. 2010 | 21:17

raudensah napsal(a):

i like it .thanks for your information
24. 02. 2010 | 22:36

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks
04. 03. 2010 | 02:30

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
06. 03. 2010 | 04:02

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for youf information
09. 03. 2010 | 03:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy