Tak jak to bude s radarem, pane Topolánku?

25. 02. 2008 | 07:56
Přečteno 9743 krát
Vážený pane předsedo vlády,

dopisem ze dne 30. ledna 2008 jsem se na Vás obrátil se žádostí o informaci, jaké stanovisko budete hájit při Vaší návštěvě USA při jednání s prezidentem Georgem W. Bushem o umístění prvků protiraketové obrany na území ČR.
Jak je Vaší obvyklou a ustálenou praxí, na tento dopis jste mi neodpověděl. To ve mně vyvolává dojem, a jistě nejsem v tomto pocitu osamocen, že o této problematice nechcete v České republice s nikým diskutovat. Případně, a to je závažnější fakt, že ve skutečnosti jste si vědom toho, že neexistují žádné relevantní bezpečnostní důvody, pro které by k umístění prvků protiraketové obrany na území ČR mělo vůbec dojít.


Nemusím Vám jistě připomínat, že podle průzkumů veřejného mínění zhruba 70 procent českého obyvatelstva radarovou základnu v Brdech odmítá. Podíl odmítajících přitom stále narůstá i přes pokračující propagační kampaň vlády. Je zřejmé, že čím více vláda základnu propaguje, tím menší je podpora základny ve veřejnosti.

Jakkoliv jsem si vědom, že projednání této písemné interpelace v souvislosti s lhůtami předvídanými jednacím řádem Poslanecké sněmovny nastane až po Vašem návratu, jistě veřejnost bude s napětím očekávat, jak odpovíte na tyto následující otázky:

1) Jak se stavíte k názoru, že i podle prezidenta Václava Klause (rozhovor pro televizi Prima dne 17. 2. 2008) neexistuje žádný reálný bezpečnostní důvod pro umístění prvků protiraketové obrany na území ČR, ale že jediným možným důvodem je potvrzení naší politické věrnosti euroatlantickému vztahu k našemu největšímu spojenci USA?

2) Jak se stavíte k názoru prezidenta Václava Klause, že případná dohoda v této otázce musí být předmětem širšího politického konsensu, než jen souhlasu stran vládní koalice?

3) Jaké závěry v této otázce vyvozujete pro sebe i vládu ČR z toho, že 70 % českého obyvatelstva radar odmítá?

4) Jaké závěry vyvozujete ze skutečnosti, že podle názoru předního amerického experta na protiraketovou obranu a bývalého náměstka ministra obrany Philipa Coyla, které sdělil při své nedávné návštěvě v ČR, vyplývá, že projekt protiraketové obrany je stále ve fázi výzkumu a zkoušek a jako zbraňový systém je nedokonalý a nespolehlivý, když zároveň míru spolehlivosti ani nelze zjistit, protože zkoušky raket, které má radar navádět, probíhají ve velice zjednodušených podmínkách a kdy názor, že nespolehlivé rakety jsou nejslabším článkem celého systému, potvrdilo i ministerstvo obrany USA. A kdy konečně i podle Richarda Holbrooka, zahraničně politického mluvčího volebního štábu Hillary Clintonové platí, že protiraketový štít neprokázal svoji účinnost a spíše než íránských raket namířených na Polsko, je třeba se obávat teroristických útoků toho typu, které se odehrály v Londýně nebo v Madridu?

5) Nemáte obavu, že nastane eskalace napětí ve středoevropském prostoru, když Rusko, hájící své bezpečnostní zájmy jako reakci na umístění radaru může např. namířit své rakety i na území České republiky a že tedy naopak může dojít k dramatickému zhoršení naší dnes v zásadě uspokojivé a konsolidované bezpečnostní situace?

6) Jak se stavíte k oficiálním názorům představitelů našeho nejbližšího souseda – Slovenska, které umístění radaru i raket důrazně odmítá, neboť se obává zhoršení své bezpečnostní situace?

7) Jste si vědom, pane předsedo vlády, že Váš přístup k této problematice v podstatě není ničím jiným než posluhováním současné konzervativní administrativě George W. Bushe, za které se ohniska napětí ve světě vzhledem k nekompetentnosti její zahraniční politiky dramaticky rozšířila a kdy budoucí prezident USA bude muset věnovat nemalé úsilí k nápravě těchto chybných kroků a ke zlepšení obrazu USA ve světě?

8) Jste ochoten u vědomí shora naznačených problémů přehodnotit svůj dosud odmítavý postoj k referendu o umístění prvků protiraketové obrany na území ČR a umožnit tak občanům, aby se sami svobodně mohli rozhodnout o této, pro náš budoucí vývoj tak závažné otázce?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

BRT napsal(a):

Ty vaše průzkumy s.Paroubku.Kde se dělali když Tvrdík jezdil do USA celou věc domlouvat.Jistě nabylo nám do toho nic.Nebo už i vám přitekl sponzorský dar z Ruska na účty stejně jako Ne základnám?
25. 02. 2008 | 11:22

hv napsal(a):

Pane Stejskale,

ta nemoznost pridat komentar k tomuto blogu nebyl zamer autora ci jeho prave(leve) ruky, ktera vam chtela ulevit od komentaru nepricetnych ctenaru, ze ;-) ?

U blogu tohoto autora se vyskytuji technicke problemy nejak casteji nez u ostatnich, coz jak jiste uznate, pusobi podezrele.
25. 02. 2008 | 11:26

honza napsal(a):

Snad dobře, bude stát v Brdech, to je u Prahy cca 40 km jiho-západ. Pokud to vy a vám podobní experti nepoděláte.
25. 02. 2008 | 11:30

stejskal napsal(a):

To tedy opravdu nevím, pane hv.

Nápravu jsem sjednal hned, jak jsem toto pochybení zjistil.

Popravdě řečeno, nehledal bych zatím žádné spiknutí.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 02. 2008 | 11:31

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Ferdo,

na těchto stránkách se pokoušíme diskutovat, ne si nadávat do debilů. Váš text jsem v souladu s Kodexem disktujících smazal.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal
25. 02. 2008 | 11:33

george napsal(a):

Pan Paroubek, střed světa, napsal premiérovi dopis. Poněvadž mu neodpověděl, hned to okomentoval tak, že premiér nechce mluvit s lidmi. Správně mělo být : premiér NECHCE MLUVIT SE MNOU. Je to totiž ztráta času. Pokud by mu odpověděl, okamžitě by tato odpověď byla komentována po způsobu bolševickém, jen "my" máme pravdu.
25. 02. 2008 | 11:35

Sámdoma napsal(a):

Jak se říká, slova do rvačky. S osmi položenými otázkami lze vyslovit absolutní souhlas, jen bych doplnil k otázce č. 8, resp jako otázku č. 9: Jste ochoten, pane předsedo vlády, akceptovat vůli lidu s nesouhlasem s umístěním radaru USA na našem území tak, že oficielně vyjádříte tento nesouhlas americké straně jako vůli českých občanů ,kterou respektujete?( Nejen Vy, ale celá Občanská, podtrhuji OBČANSKÁ, demokratická, zdůrazňuji DEMOKRATICKÁ strana, která se tímto přívlastek honosí, avšak pro občany toho dělá jen minimum)!
25. 02. 2008 | 11:35

Roman napsal(a):

Nevážený soudruhu Paroubku, od Vás bych dnes spíše čekal nějakou oslavnou ódu na pro Vás Vítězný únor. A také nějaké plamené gesta a výroky hodné Vaší minulosti.
25. 02. 2008 | 11:38

george napsal(a):

TO Sámdoma:O jakou vůli lidu se opíráš? O výzkum 700 lidí ? Já na příklad radar chci, poněvadž si dobře pamatuji, jak to kdysi vypadalo, když se na na nás Rusi nejdříve vysr..li, pak Němce vyhnali a 40 let nás za to devastovali. Jestli to nevíš, na kohopak mají namířeno své rakety nyní? Nenjsou náhodou už dávno namíženy na všechny státy NATO?
25. 02. 2008 | 11:43

Oskar napsal(a):

USA jsou naši nejcennější spojenci. Ohledně radaru jim musíme vyjít vstříc. 70% lidí taky souhlasilo s únorovým pučem...
25. 02. 2008 | 11:49

petr napsal(a):

Paroubku nedomlouval jsi ten radar ty? Že ne? To Tvrdík.
25. 02. 2008 | 11:56

ego napsal(a):

My chceme radar!!! Chovanci oddělení schizofrenie PL Bohnice.
25. 02. 2008 | 11:58

mleziva napsal(a):

Tak jak to bude s trestem smrti u nás Pane Paroubku? 60% českého obyvatelstva ho schvaluje...
25. 02. 2008 | 12:02

Topol napsal(a):

Pane Stejskale, divím se, že těm kreténům, co si z toho dělají sprosté vybíjení své agresivity, vůbec odpovídáte. Prostě to vymažte a pošlete je do řiti (to snad není tak sprosté, jinak jsem myslel do pr....). Blog je váš. A kdo si pod svobodou a demokracií představuje, že si může dělat a kecat co chce, pak do té řiti opravdu patří.
25. 02. 2008 | 12:08

jarpor napsal(a):

Pane předsedo,

již na začátku Vašeho příspěvku je rozpor :
kopíruji :
"...dopisem ze dne 30. ledna 2008 jsem se na Vás obrátil se žádostí o informaci..."
a dále, kopíruji :
"Jakkoliv jsem si vědom, že projednání této písemné interpelace v souvislosti s lhůtami předvídanými jednacím řádem Poslanecké sněmovny nastane až po Vašem návratu, jistě veřejnost bude s napětím očekávat, jak odpovíte na tyto následující otázky:.."

Je to tedy dopis, kde si pak stěžujete že premiér neodpověděl, nebo je to písemná interpelace ?
Ono je to totiž z hlediska času na odpověď Vašich argumentů o neochotě premiéra odpovědět, dost velký rozdíl.

V každém případě, buďte tak laskav, a uveřejněte odpověď premiéra, až ji dostanete, nebo až odpoví v interpelacích.

Pak bude čas na polemiku a posouzení postojů vašich i premiérových. Teď bych se v mnoha případech vyjadřoval k Vašim DOMĚNKÁM.

Teď snad jen poznámku k otázce č. 5.
Jak je uspokojivá a zkonsolidovaná situace ve středoevropkém prostoru ukázala porada ministů zahraničních věcí zemí EU v souvislosti s Kosovem.
Výstup z této schůzky zkonsolidovanou EU jaksi neukázal. A o uspokojivosti tohoto výsledku, i vzhledem ke středoevropskému prostoru, se dá s úspěchem polemizovat.
25. 02. 2008 | 12:14

honza napsal(a):

Doporučuji též vzhledem k radaru:
Irácká teroristická skupina Ansra al-Sunna zveřejnila na internetu videozáznam z vraždy dvanácti Nepálců, kteří v Iráku pracovali.

Maskovaný muž jednomu z Nepálců uřízl nožem hlavu, dalších jedenáct lidí ozbrojenci usmrtili střelou do týla.
Dnes -nyní na Aktuálně.

Jakákoliv možná obrana je víc než nutná. Ale možná, že pánovi P. hlavu nechají a uříznou mu něco jiného. Delegace ČSSD by měla ihned vyrazit jednat do Iráku a Iránu.
25. 02. 2008 | 12:19

Taar napsal(a):

Nemám k radaru vyhraněný názor.
Nelíbí se mě ovšem dvě věci:
1.Bláboly čestného a právoplatného předsedy ODS jak si máme zachovávat suverenitu. Ve světle "touhy" těchto pánů instalovat na našem území radar je to starost vskutku podivná. A za 2. Příslovečné lezení českého národa někomu do zadku. Ještě nedávno to byl, jak známo, zadek Ruský. Více není co dodat.
25. 02. 2008 | 12:20

Kamil napsal(a):

Asi nejlíp na otázku radaru odpověděl Garri Kasparov, který řekl proč by si Rusové bombardovali svoje lidi v Karlových Varech. Hezký den.
25. 02. 2008 | 12:29

VV napsal(a):

Soudruhu Paroubku zapomněl jste přidat se sovětským svazem na věčné časy. Určitě vám to připomněli vaši věrné přátelé z komunistické strany. Tyhle věci se projednávají na půdě parlamentu od čehož vás daňoví poplatníci (i ti co vás nevolili)platí. Takovéto výkřiky zpoza mantinelů jako na hokeji ukazují na váš formát. Možná že bude efektivnější si vylít vztek v hospodě, tam je to pro vás familiárnější a alespoň máte s vedením těchto hospod nějaké pozitivní zkušenosti na rozdíl od vedení vaší strany, která momentálně nevyhraje ani v kuličkách a tak se musí uchylovat na blogy.
25. 02. 2008 | 12:46

Pedro napsal(a):

Pro VV, naprostý SOUHLAS !!!
25. 02. 2008 | 12:54

Michal napsal(a):

Spojené státy americké jsou semeništěm zla,který chce neustále rozšiřovat svou hegemonii,musíme odmítnout tuto politiku,musíme odmítnout zradar a cizí okupační vojska.Spojené státy americké porušovali jednu smlouvu za druhou,od svého vzniku,s každým.Stát,který byl založen na etnických čistkách,když zdevastovali jeden domorodý kmen za druhým není věrohodný a nemůže být věrohodný ani v očích jejich nejvěrnějších lokajů
25. 02. 2008 | 13:09

Karel 22 napsal(a):

Soudruhu Paroubku, dnes máme takové slavné 60. výročí a Vy, místo oslavných projevů, se vrtáte v takových přízemnostech, jako je radar. Měl byste jít více do sebe. Pravděpodobně jste se po volební Švejnarově NEvýhře oklepal a zatroubil opět k útoku. Jestli se do toho budete plést tak, jako do každé akce, bude následovat Váš další výprask a budeme tady mít nejen radar, ale i ty rakety, co mají být v Polsku.Nechcete poslechnou svou krásnou choť a vypadnout konečně z politiky?
25. 02. 2008 | 13:10

Olda napsal(a):

Pane Paroubku nic si z toho nedělejte. Vy nechcete radar a já zase nechci bývalé StBáky v politice, v tom vidím mnohem větší hrozbu pro náš stát. A taky mi to je houby platné!
25. 02. 2008 | 13:11

Ladic napsal(a):

http://www.natoaktual.cz/na...

Ministr Tvrdík kalkuluje s tím, že zapojení do programu by výhledově zajistilo relativně levnou obranu českého vzdušného prostoru. V rámci dohod o rozmístění raketových systémů by ho mohla střežit americká letadla.

"Může umožnit při stejných, nebo nižších nákladech výrazně vyšší stupeň obranyschopnosti České republiky. Je to pohled dopředu," řekl ministr Tvrdík pro ČTK. Jak Tvrdík uvedl, při návštěvě Washingtonu zahájil první konzultační etapu. Ministr Tvrdík již z Washingtonu předeslal, že se pokusí přesvědčit všechny politické strany včetně opozice, aby projekt podpořily..
25. 02. 2008 | 13:14

honza napsal(a):

To Michal

A co Přemyslovci, když vyvraždili Vršovce i Slavníkovce, taky kmen za kmenem? To byla taky čistka, nota bene mezi Slovany, né? Jsme my věrohodní?
25. 02. 2008 | 13:15

Ladic napsal(a):

To michal - doufám, že nemáš volební právo....
25. 02. 2008 | 13:16

Ladic napsal(a):

Znal jsem michale jednoho komunistu, který vyřvával, že nechápe, co by měl američan dělat v Evropě, najednou se mu po soudružsku líbil Švejnar....jen mi nedokázal vysvětlit žádosti Stalina o otevření druhé fronty, padlé americké vojáky, neschopnost modrých přileb zabránit masakrům v Jugoslávii atd. Ostatně i v prví světové válce američané evropě pomohli, ale to nevideí bolševik co bude s nostalgií vzpomínat na 120 000 asiatů na českém území...a ještě nezapomeň zmínit amerického brouka...
25. 02. 2008 | 13:23

Michal napsal(a):

To Ladic-na tvůj názor jsem se neptal.Mám právo se vyjádřit anebbo jsi Gottwaldovec,že tak reaguješ?
25. 02. 2008 | 13:23

honza napsal(a):

Někteří politici z vlivné Radikální strany i z blízkosti premiéra Koštunici jdou podle srbského tisku až tak daleko, že chtějí Rusům nabídnout vojenské základny v zemi.

Aktuálně-nyní vyšlo o návštěvě budoucího pezidenta Ruska Medveděva v Srbsku.
Ani to nestačí?
25. 02. 2008 | 13:26

Michal napsal(a):

to Honza-to je něco jiného.USA se honosí,že jsou "svobodná a demokratická"země,ale původní obyvatelé,co ty čistky přežili tam hnijí v rezervacích,do které je tito "demokraté"nahnali.
Jenže dogmatik to nechce vnímat,protože je dogmatik,kdysi komunistický,dnes proamerický
25. 02. 2008 | 13:26

Karel 22 napsal(a):

To Michal : LADIC má samozřejmě pravdu. Reaguje logicky, nikoliv jako gottwaldovec. Asi o té době víš kulový, když jsi to slovo použil. :oP
25. 02. 2008 | 13:31

honza napsal(a):

to Michal

To samé by se dalo říct o Romech a jejich getech tady a to prošli 40ti letou komunistickou praxí, v tom to asi nebude.
25. 02. 2008 | 13:33

Michal napsal(a):

To Honza-já těm,co tady notoricky klábosí o americkém "humanitě"názor brát nebudu stejně jako vy mně.Spojené státy americké pro mně vždy budou semeništěm zla hájící jen své zájmy a ti,co je podporují jsou kolaboranti,kteří stejně jako komunisté se vzhlíží k velkému "bratrovi"ovšem proti vůli většiny národa.USA porušili x desítek smluv s každým,je to něvěrohodná země
25. 02. 2008 | 13:39

Mard napsal(a):

Paroubku, ty milá kreaturo naše česká! Do čeho se to zase montujete osobo?!? Vysvětlení pro ostatní: dle p. Paroubka je "kreatura" označení pro stvoření.
25. 02. 2008 | 13:41

honza napsal(a):

to Michal

Tak to sem kolaborant. Nikdo víc pro Evropu neudělal - 1.+2. sv. válka, studená válka, terorizmus......a my se tu hádáme o blbej radar. Už jsem to tady někde psal, nebude u nás, bude v Rumunsku, aspoň se ukáže, jaký sme tady blbci.
25. 02. 2008 | 13:45

Pepa napsal(a):

Bylo to již mnohokrák vysloveno. Není přece racionální, aby se kdekdo vyjadřoval téměř k čemukoliv, zvláště když jde o věci zásadní,kde diskuze má být především odborná a schvalování ponecháno na lidech, kterým jsme dali důvěru ve volbách.
"Socdemáci", nezapomeňte, jednou až se bude z nezbytných důvodů rozhodovat o výstavbě nové jaderné elektrárny požadovat referendum,zda použít reaktory takové či makové.Věřím,že i když to nemusí trvat dlouho,Paroubek už do toho plácat nebude.
25. 02. 2008 | 13:49

Ladic napsal(a):

To michal - pokud ti tvoje iq a přesvědčení neumožńuje rozeznávat fakta od přitroublých hesel, je to opravdu jen tvůj problém, mimochodem, pokud čssd rozjednala RAKETOVOU základnu na českém území, jsou to kolaboranti?
25. 02. 2008 | 13:51

Michal napsal(a):

To Honza-jestli někdo vyhrál 2.sv.válku tak to byli Rusvé,jestli někdo umožnil 2sv.válku tak to byli naši "spojenci".Já se s tebou nepřu ohledně tvého názoru,ty jsi pro radar,já ho odmítám,ale v demokratické společnosti je referendum,rozhodne většina.
Znova opakuji,že USA zavinili islámský terorismus,podporovali mudžahidy,zvali si bin Ladina,vždycky hledali své zájmy,do 2.sv.války šli,když už byl Rus v Polsku,pokud jde o USA tak to je ten nejnevěrohodnější stát,viz víza-i za ně budeš platit,i když jen za online přihlášku...
25. 02. 2008 | 13:52

Michal napsal(a):

to Honza-i Vlasovce prodal Američan Stalinovi výměnou za vstup SSSR do války s Japonskem,a ty se oháníš jejich charakterem-fuj
25. 02. 2008 | 13:55

Johny napsal(a):

Vážený soudruhu, nedělejte si starosti s tím, jak to bude s radarem, nejste a nebudete totiž ve vládě. A neohánějte se průzkumy veřejného mínění, ty s tím nemají vůbec nic společného. To dělal už Adolf Hitler, zřejmě váš vzor.
25. 02. 2008 | 13:57

Já napsal(a):

To je zajímavý..

Minulý týden J.P. nemohl ani "cítit" V.Klause a najednou jsou názory V.Klause dobrým argumentem proti M.T.
J.P. asi neví, co píše.
25. 02. 2008 | 14:16

jarryd napsal(a):

Jeste ze ti Jyrko zustaly ty blogy, kdyz uz se s tebou nikdo nechce bavit.
25. 02. 2008 | 14:28

xbr napsal(a):

Pane Paroubek.
Kdyby na věc přišlo a vy byl ve funkci nezapomeňte co jste sám kritizoval.
Jinak souhlasím .
Samozřejmě je nehorázné jednat za zády občanů a parlamentu.Ale co jiného dá se čekat od delegace složené z lidí kteří svojí úrovní oddanosti velkému bílému otci dosahují podezření ze závažné duševní choroby.
Jen bych chtěl panu Topolánkovi vzkázat aby tam nesalutoval a u dveří nezapoměl polobotky.
To je vše.
V rozporu s jarporem míním že není o čem polemizovat.
25. 02. 2008 | 14:29

honza napsal(a):

to Michal

Doporučuji referendum, zda se mají platit daně, jsem přesvědčen, že 99,9% lidí bude proti.

Rusové v 39 zabrali sev. státy, půlku Polska, válčili s Finy. Na ostatní nemám slov.
Asi vám schází to co tady před 60 lety zavedli.
25. 02. 2008 | 14:29

Jan Ebermann napsal(a):

To VV. Zatímco Paroubek již nechce mít nic s nikým "na věčné časy", jste to vy - ve spojitosti
s USA. Se SSSR to začinalo podobně. Nejdřív pár radarů přes další nevinné akce, až to tady skončilo přítomností armády. I Němcům už se přítomnost Američanů zajídala. Jó, bohužel většina takových věcí začíná velmi nenápadně.
25. 02. 2008 | 14:33

modrej soudruh napsal(a):

Američani budou muset prodat atomový bomby Teheránu, Iranu..., aby svoji pošramocenou ekonomiku vytáhli z hnoje a zároveň tak vytvořili nebezpečí atomové války a oprávněnost protiraketové obrany. Dosud to celé působí směšně - jejich ekonomika je závislá na válkách a zbrojení. Radar si nechte! Nevidím jedinej důvod proč z naší Banánové republiky dělat cíl pro magory z východu a polarizovat naší zem směrem k "proamerikanismu" když můžem zůstat neutrální. čest soudruzi
25. 02. 2008 | 14:33

r.m. napsal(a):

je to moc dlouhý jirko, zkrátit počet znaků včetně mezer na 2/3 zbytečně důkladný text, soustředit na méně sdělení, dovydat příště včetně aktualizací.
Dalo by se to pak číst.
25. 02. 2008 | 14:33

jurda napsal(a):

Duvera ceskeho naroda v USA je jak se tak divam vetsi, nez jejich vlastnich obcanu... To je typicke, zase jsme papezstejsi nez papez.
Nikdy nevime, kdy se v teto zemi "demokratickym" zpusobem stane prezidentem, tedy osobou s temer absolutni moci, protekcni zazobany idiot hajici zajmy zbrojarskych koncernu a nabozenskych fanatiku, tedy nekdo jako je prezident soucasny. Nikdo nemuze USA zabranit zacit vest valku proti kterekoliv zemi sveta a staci letmy pohled na zbrojni vydaje USA a jeji dosavadni politiku, ktera se nestiti niceho pokud ji prinasi prospech, a muzeme si udelat obrazek, k cemu ma radar v Brdech slouzit...
A hloupi a zaslepeni Cesi se radi stanou rukojmimi teto politiky - 20 let bez cizich vojsk uz je pro nas az prilis mnoho svobody, na kterou jsme si jeste nezvykli
25. 02. 2008 | 14:35

george napsal(a):

To Michal: Jestli někdo umožnil II. světovou válku, tak to byli Rusové. Na Beneše se vykašlali, i když je vyzýval. A copak byli u Mnichovské dohody Američané? Vzpamatuj se.
25. 02. 2008 | 14:36

jurda napsal(a):

@ modrej soudruh: souhlas!
25. 02. 2008 | 14:38

modrej soudruh napsal(a):

Chtěl bych jen dodat, že ČSSD zastává negativní postoj k radaru u "nás", ale je pro referendum v této věci - čili o radaru by rozhodovali lidé ...
25. 02. 2008 | 14:39

Jouza napsal(a):

Je to humorné jak se na blogu Paroubka slétají navztekaní modří ptáci. Člověk by z toho měl málem dojem, že je 99% občanů pro radar. Chyba lávky 70% lidí napříč celým politickým spektrem radar rozhodně odmítá a to vaše vztekání a nadávání jim do soudruhů to nic nezmění. Nakonec od nás amíci stejně odtáhnou, jako odtáhli němci a rusáci. Češi je taky ve správný čas kopnou do zadku.
25. 02. 2008 | 14:55

václav napsal(a):

Americkou základnu s radarem usilovně prosazují pouze Ti, kteří byli nadstandartně uplaceni. Sledujte je a pamatujte si jejich jména. Bohužel do toho jsou "namočeni" i někteří koaliční politici. Zcela bezpečně kníže Švancenberk.
25. 02. 2008 | 15:02

Olda napsal(a):

To Václav
Já uplacen nebyl a jsem pro.
25. 02. 2008 | 15:13

jchj283 napsal(a):

Pro p.Paroubka,
vazeny pane,jsem podle vas ta mensina,ktera podporuje radar v Cesku.Mensina v uvozovkach,v mem okoli je plno lidi se stejnym nazorem.Pamatuji ruzne veci v nasi historii,od okupace v roce 68 po boj o hlasy komunistu pri prezidentske volbe a vas projev po vasich prohranych volbach.To vsechno jsou zdanlive nesourode stripky z me pameti,ktere mne utvrzuji v nazoru,ze radar ANO a co nejdrive.Budu mit konecne pocit jistoty pro sebe i sve deti!
25. 02. 2008 | 15:33

tomasOV napsal(a):

Pane Paroubku......prosíííím.
Kde by pak byla ta odpovědnost vás politiků rozhodovat a samozřejmě pak nést politickou odpovědnost......a důsledky pro své partaje...když voliči mi dají či nedají hlas. Nevím jetli žiju v jiné zemi a době, ale já z těch prohlášení nenevýznamných skupin arabského světa a Ruska mám zcela jiné pocity. Přeci jako se chráním proti potenciálnímů vykradení bytu dveřmi a zámkem....co kdyby hosté neklepali a přátelsky si nepodali rukou......Máte snad Vy byt bez dveří a bez zámku, když Vy a třeba i pan Zaorálek dveře v bytě vysazené....neboť žádnou ani potenciální hrozbu vůči svému soukromí, majetku a zdraví Vás a vašich blízkých nevidíte????
25. 02. 2008 | 16:00

Olda napsal(a):

Paroubek vidí jen jednu hrozbu, že mu praskne paňděro!
25. 02. 2008 | 16:03

vanoce3000 napsal(a):

to Honza: jako důvod pro stavbu radaru má být "Maskovaný muž jednomu z Nepálců uřízl nožem hlavu, dalších jedenáct lidí ozbrojenci usmrtili střelou do týla"? Nedocházejí vám argumenty?
25. 02. 2008 | 16:12

neza napsal(a):

TomasOV: žalostný příklad toho, jak se naší vládě a médiím daří rozsívat strach, který je naprosto neopodstatněný. Váš příměr se zámkem na dveřích bohužel silně kulhá, ale přistoupím-li na jeho logiku: pokud se chci chránit před potenciálním zločincem, udělám to tak, že se spojím se zločincem druhým a nechám si nainstalovat na dveře jeho produkt, který je prokazatelně nekvalitní a v realistických podmínkách nefunkční. Tím, že mám na dveřích tento do očí bijící ochranný systém ukážu světu, že jsem spojencem onoho zločince. Tím pádem se mě začnou bát jak jeho nepřátelé, tak i slušní lidé. To je to bezpečí, po kterém toužíte?
25. 02. 2008 | 16:24

Jos napsal(a):

Radar bude, a Paroubek a jeho levicoví příznivci s tím nic nenadělají a to ho nejvíce štve.Je od důležitých věcí odstaven!
25. 02. 2008 | 16:25

neza napsal(a):

Blbost, kdyby byl Paroubek u moci, prosadil by radar sám a nejspíš mnohem šikovněji než modří ptáci. Ale v opozici je nucen zastávat postoj občanů a levice, což je dobře, ale přesto mu nevěřím ani nos mezi očima
25. 02. 2008 | 16:34

RA napsal(a):

největším nebezpečím pro republiku není radar, ale Paroubek. Ozvěna starých časů, na kterou ještě bolševici slyší.
25. 02. 2008 | 16:39

Zdenek napsal(a):

to Jos: Je od důležitých věcí odstaven!

Keby len Paroubek, ale aj vsetci ostatni.
Pepa, Honza, Klara, Mara, Jirka, Jura...
25. 02. 2008 | 16:40

Zdenek napsal(a):

Topolanek vs. Paroubek
OK, ale VAM!!! je to vsetko jedno???
Stale citam kto je vacsi blb,
ale ci chcete RADAR VY neviem.
25. 02. 2008 | 16:47

Jos napsal(a):

Je úsměvné když "náměstek z Ráje"(Roko) Paroubek píše o prezidentu USA že je nekompetentní.to už hraničí z totální blbostí a měl by zakročit CHocholoušek a tohoto pána urychleně izolovat v Bohnicích!
25. 02. 2008 | 16:50

film napsal(a):

z historie a tajne plany ameriky
ZEITGEIST, czech, Duch doby, celý film, ceské titulky
http://video.google.com/vid...
25. 02. 2008 | 16:55

Jouza napsal(a):

Je to humorné jak se na blogu Paroubka slétají navztekaní příznivci ODS. Kterých je však v republice jen něco kolem 20%.Jejich poznávacím znakem je nedostatek logických argumentů, zato přemíra sprostoty, urážek a nadávek. Člověk by z toho měl málem dojem, že je 99% občanů pro radar. Chyba lávky 70% lidí napříč celým politickým spektrem radar rozhodně odmítá a to vaše vztekání a nadávání jim do bolševiků, socek a soudruhů to nic nezmění. Nakonec od nás amíci stejně odtáhnou, jako odtáhli němci a rusáci. Češi je taky ve správný čas kopnou do zadku.
25. 02. 2008 | 17:06

Zdenek napsal(a):

:-) A co ja?
Nechcel aby najaky valach svojou tenisovou raketou znacky RADAR, tlkol nad Bielymi Karpatami do lopticiek z azie a tlkol ich na uzemie susednej krajiny, ktorej sa nepytal.
A ani by sa asi neoplatilo. :-) Posla by nas do prdele a ukazal, ze sme jednicky a la Kalousek. :-)
25. 02. 2008 | 17:06

Petr napsal(a):

Milý Jiří Paroubku , jak by to asi mohlo dopadnout . Vzhledem k tomu , že o umístění radaru v ČR se jedná již mnoho let , tak zřejmě podle původního plánu ČSSD . Kdyby jste byl předsedou vlády Vy, tak by jste byl v USA Vy a bylo by také těsně před podpisem . Vy jste ale uražený ješita , který má pouze krátkodobou paměť . Proto si již nepamatujete , co bylo před rokem 2006 . Vím , že mi neodpovíte , ale proč stále lžete o jednání o radaru za vlád ČSSD? Vlastně ani nemusíte , odpověď už vím , no přece preference !!! To by byl poprask , kdyby to prasklo , že ?
25. 02. 2008 | 17:12

Ivan napsal(a):

Pane Stejskale, děkuji za redakci, měl jsem obavy vůbec tento blog číst. Jsem ale potěšen, že je dodržován kodex a ustupuje se od vulgárností. Promiňte, že se nevyjadřuji k textu, připadá mi to nepodstatné. Vždy budou dva názory. Považoval jsem ale za podstatné Vám upřímně poděkovat, snad je to kousek práce pro zlepšení nálady ve společnost. A vy\ máte na tom část podílu. Upřímně děkuji a přejí příjemný zbytek dne.
25. 02. 2008 | 17:22

Zdenek napsal(a):

parafraza Ivana:
Pane Bush , děkuji za Radar, měl jsem obavy vůbec tento blog číst. Jsem ale potěšen, že je dodržován kodex a ustupuje se od vulgárností. Promiňte, že se nevyjadřuji k radaru, připadá mi to nepodstatné. Vždy budou dva názory. Považoval jsem ale za podstatné Vám upřímně poděkovat, snad je to kousek práce pro zlepšení nálady ve společnost. A vy\ máte na tom část podílu. Upřímně děkuji a přejí příjemný zbytek dne.
25. 02. 2008 | 17:29

jouza napsal(a):

Petře možná to nevíš, ale jednání o radaru nezahájil Tvrdík, jak příznivci z ODS rádi lžou ale člen ODS Payne. Na netu už byl zveřejněn i jeho zvací dopis. Jinak jeho vyjádření je zde: "Exposlanec Jiří Payne připomněl, že to byl on, kdo v roce 2000 objevil bezpečnostní riziko pro ČR v neexistenci obrany proti balistickým raketám a vyzval k jednání s USA o umístění protiraketového zařízení." nenech se manipulovat modrými médii, že za vše může ČSSD, když Payne jasně přiznal, že byl tím Bilakem, který sem amíky pozval.
25. 02. 2008 | 17:29

PatientO.T. napsal(a):

25. 02. 2008 | 18:25

hagen napsal(a):

Dosud mi nikdo věrohodně nevysvětlil ten opravdový důvod k umístění radaru v Brdech. Tento radar určitě nezajistí vyšší bezpečnost našeho území a to nejen pro jisté technické problémy. Nabízí se tedy odůvodnění, že instalací radaru rozšíříme pole působnosti teroristů a tím prokážeme oddanost velkému spojenci. Dobrá. Buď je tady Rus, nebo Američan. S tím se nedá nic dělat. V Iráku jsou Američané, ale teroristi tam uřezávají hlavy Nepálcům. Osobně si myslím, že je vše trochu jinak. Tvrdí se, že o radaru rozhodovali odborníci z Ministerstva obrany. Zajímavé. V té instituci se rozhodlo již ladacos a po čase se cosi odsuzovalo. Inu zbrojařská lobby a peníze jsou mocná čarodějka. Dobrá, ale nedělejte z nás hlupáky.

Hlavní nebezpečí v jakémkoliv čase je pro mne fanatizmus. Vidím jej na filmových záběrech z února 1948 v očích zmanipulovaných lidí, vyčetl jsem to i z příspěvků na tomto blogu. Ptejme se : komu vyhovuje rozeštvávat lidi ? Bohužel, vždy to je jedna velká státostrana, která má vše pod konrolou.
25. 02. 2008 | 18:29

Janík. napsal(a):

V každém případě,by měl Toplánek dát Georgovi najevo,že radar je u nás odmítán 70% lidí.Jestli bude Topolánek lhát,jak se může vrátit ještě zpět,prostě nemůže,neměl by tady už co dělat,zradu takovýho formátu odpustit,je nemožné.
25. 02. 2008 | 18:29

Bubeneč napsal(a):

Dobré je, že přes "zatloukání hřebíků do hlavy" zparchantělými medii si naprostá většina lidí dokázala udržet zdravý rozum a nenechala se oblbnout. Špatné zpráva je, že v naší "demokracii" na názoru lidí vůbec nezáleží. A tak nás tu ti Amíci prostě okupovat budou, a to tak dlouho, dokud USA nezkrachují. Jako nás okupovali Sověti dokud nezkrachoval SSSR.
25. 02. 2008 | 18:34

Honza napsal(a):

Pana Topolánka moc nemusím, ale všichni jeho kritici zapomínají na to, že on žádnou smlouvu nepodepisuje, pouze o ní jedná. Myslím si, že kdyby do jednání pozval tak konstruktivního spolupracovníka jako je pan Paroubek, tak by se nedospělo k ničemu - ani k tomu že si nepřejeme, aby tady radar byl. On prostě nechce zaujímat žádná stanoviska, on chce jen neustále žvanit o tom, jak to (ať se jedná o cokoliv) jiní dělalí špatně a jak by to on dělal líp.
25. 02. 2008 | 18:35

p.cilin napsal(a):

Pane Paroubku, možná si myslíte, že utváření si "vlastních" názorů a politiky podle toho, co lidé momentálně chtějí slyšet, z Vás dělá univerzálního politika s neporazitelnou strategií. Mýlíte se. Stal se z Vás jen nevážený populista a navíc stejně nevyhráváte...?!

ad otázka 7) Předpokládám, že jste to takhle řekl G. Bushovi osobně při jeho návštěvě. Nebo jen další důkaz toho, co píšu nahoře?
25. 02. 2008 | 18:42

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik urážlivých příspěvků, které byly v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů

P.S. Děkuji za Vaše milá slova, pane Ivane. Řekl bych, že je to tím, že sem chodí diskutovat dobrá společnost.
25. 02. 2008 | 18:43

ZZ napsal(a):

Pane poslance, byla to CSSD, ktera usty pana Tvrdika sama nabidla nase uzemi pro vojenskou zakladnu cizi armady. Nikdo z CSSD se nikoho neptal, nikdo obcanum nerek jak CSSD leze USA do analu. V case voleb uz bylo vse domluveno. Jediny problem je, ze jste nemohli celou vec dotahnout do konce a udelat si na tom nejaky zasluhy. Tak jste obratil o 180 stupnu a najednou kritizujete Vasi vlastni dohodu a ohanite se obcany, kdyz sama CSSD jednala bez jejich vedomi. Nejdriv si tedy zamette pred vlastnim prahem.
25. 02. 2008 | 18:45

Ivan napsal(a):

To Zdenek: Děkuji za parafrázi, ale proč přes moře, vždyť radar má býti zde. To čerpání pořád odněkud a nevážit si domácího, o tom to mělo být.
25. 02. 2008 | 18:46

Petr napsal(a):

Milý Jouzo , pan Payne možná poslal dopis , ale potom iniciativu převzala ČSSD a čile o radaru bez vědomí veřejnosti jednala . Kdy chtěla ČSSD o těchto jednáních informovat ? Asi až by ČSSD uznala , že veřejnost je dostatečně zpracovaná médii a radar nadšeně vítá . Nemůžete popřít , že vlády se sociálnědemokratickým premiérem o požadavku na umístění radaru USA v ČR věděly a také jednaly . Pokud radar ČSSD opravdu na území ČR nechtěla , měla od roku 2000 dost času informovat o jednáních pana Payna média a veřejnost . Zejména měla zahájit jednání s USA o omylu pana exposlance za ODS a ukončit tak projekt na umístění radaru .
Podle Vás a ČSSD však jednání o umístění radaru v ČR vypadalo asi následovně :
1) Poslanec pošle dopis do kongresu nebo senátu či přímo prezidentu USA o neexistenci obrany v ČR
2) Senátoři , kongresmeni, ministři a prezidenti kteří se během doby od roku 2000 mění dle výsledku voleb , vyjednávají s jediným poslancem ČR o umístění radaru v ČR
3) Po volbách 2006 je pan Payne jako jediný vyjednávač s USA o umístění radaru v ČR nahrazen vládou ČR
Tomuhle způsobu vyjednávání o umístění radaru v ČR snad nevěříte , nebo ano ?
25. 02. 2008 | 18:47

Orel holohlavý napsal(a):

To George.
Vy možná radar chcete, já zase ne. Ale jak zjistit, kolik lidí je pro a kolik proti? Průzkumy jsou na nic, obě strany si je manipulují jak potřebují. Nejlepší by tedy bylo vyhlásit referendum, jehož výledek by nebyl pro vládu závazný, ale opravdu bychom věděli, co lidé chtějí a co ne. Ten zaťatý odpor k referendu jakéhokoliv typu je varujícím signálem, to se nedá nic dělat. O nás bez nás.... Ne, tak to není,rozhoduje suverénní česká vláda. Ale v čím zájmu? V mém ne - a kolik je takových jako já. To právě nikoho nezajímá... :-)
25. 02. 2008 | 19:03

Zdenek napsal(a):

to Ivan:
Aj ked som momentalne za mlakou
Sk je moja krajina. A slusnost vyzaduje aspon sa opytat suseda, ci postavit nieco pri plote je OK. :-)
25. 02. 2008 | 19:07

Rafaelou napsal(a):

Vážený pane předsedo,právě teď v době 60 výročí puče který nás zanesl tam kde jsme a v době kdy se s pohrobky těch co to způsobili kamarádíte a podbízete si myslím,že u nás je potřeba nejen Americký radar ale také americká základna.o a pokud Vy máte jiný názor existují krásná místa kde by se Vám určitě líbilo.Třeba Cuba a nebo Severní Korea.Tedy přeji šťstnou cestu.
25. 02. 2008 | 19:11

Karel 22 napsal(a):

To Zdenek: Brdy nejsou Bílé Karpaty. Není to tedy u plotu. Více informací na http://www.mapy.cz.
25. 02. 2008 | 19:43

george napsal(a):

TO Orel holohlaqvý : Vyhlašovat referendum na téma radar je stejné, jako vyhlásit referendum, zda chceme platit daně. Jsou vojenská témata, do kterých nemůže "prostý lid" vůbec mluvit. Na to jsme si zvolili své zástupce, aby oni rozhodli za nás. Nikdo z nás není schopen odppovědně říci, zda ano, proč ne - neznáme ani nemůžeme znát důležité vojenské souvislosti. Ptal se nás někdo, zda sem mají Rusi přitáhnout rakety s jadernými hlavicemi a zda bude o tom referendum?
25. 02. 2008 | 19:57

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem další urážlivý příspěvek, který byl v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 02. 2008 | 20:09

Jirka napsal(a):

S radarem je to u Vás pane Paroubku stejné jako se Švejnarem, toho volba prezidenta tak vyčerpala, že si musí několik týdnů odpočinout, jak neustále sám opakuje. No ještě že se Vám nepodařilo prosadit odpočívajícího prezidenta.
25. 02. 2008 | 20:22

Blue Jay napsal(a):

Jak to bude s Vami Paroubku?

Pri pristich predsednickych volbach? Budou tajne ci verejne?,lol. Minule to bylo 60%. Bejt Vami tak se dnes bojim. Dovedl jste CSSD k nulovemu uspechu. Vzdy druhej nejlepsi. Snad to CSSD uz konecne dojde. I Skromach by byl lepsi.
25. 02. 2008 | 20:28

Jouza napsal(a):

Petře to je dobrá směsice demagogie co jste napsal - co by bylo kdyby bylo. Dám vám jednoduchou otázku. Kdo už téměř půl druhého roku vědomě lže občanům o tom, že se o radaru jen jedná, předkládá mu smyšlené zprávy o neškodnosti tohoto radaru (a přitom už to dávno je rozhodnuto - o nás bez nás - napliváno do obličeje 70% občanů kteří radar nechťejí.) Kdo to je ODS nebo ČSSD? Žádám Vás o jasnou odpověď. Vůbec mě nezajímá co by bylo kdyby ČSSD... bylo. Teď jsme tady a ten kdo zrazuje národ je Topolánek a ODS. Nebo tady chcete tvrdit, že za to že musí Topolánek tuto smlouvu do USA jet podepsat může jako vždy Paroubek? Jste schopen i takto lhát? Odpovězte stručně, kdo sem nyní zve agresora z USA!!!
25. 02. 2008 | 20:45

Tupelo napsal(a):

@george:
vlady Madarska a Slovinska se svych obyvatel nebaly a zeptaly se jich na jejich nazor ohledne dulezitejsi veci nez radar, totiz na vstup techto zemi do NATO.
Tchajwan, ktery ma vetsi duvod k obavam kvuli Cine nez CR kvuli Iranu vyhlasil referendum primo o sve protiraketove obrane.
To jsou ukazky ze, jak pisete, "prosty lid" o takovych otazkach rozhodovat muze - ostatne volbny jsou podobnym referendem, napr. nadchazejici americke budou hodne o tom jak dal s Irakem. Reci o prostem lidu mizni jak z dob feudalismu...

A co se tyce Vaseho prikladu o tom ze je to podobne jako referendum o tom zda platit dane, mozna uz jen presprilis podcenujete "prosty lid", kdyby to bylo tak jednoduche tak uz tu mame strany, ktere s takovou veci jdou do voleb.
25. 02. 2008 | 20:58

Kratochvíl napsal(a):

Pane Paroubek, když se tak hájíte průzkumy veřejného mínění, tak bych chtěl připomenout, že 48% voličů ČSSD si přálo zvolení Václava Klause prezidentem (zdroj STEM).
Jeden jediný člověk u vás tohle bral v úvahu a teď je mu za to náležitě poděkováno.
25. 02. 2008 | 21:06

Dallas napsal(a):

Jouzo Topolanek zadnou smlouvu do USA podepsat nejede! Jede na dalsi kolo jednani o radaru..Naplivani je to mozna te hrstce lidi(700),kterych se na to nekdo v pruzkumu zeptal.Asi tezko Vy nebo ja muzeme kompetentne rozhodnout v referendu bez info ktera jsou castecne tajna.Proto funguje zastupitelska demokracie a ti lide v parlamentu info mit budou.Jestlize je to ted na Topolankovi tak ho priste nevolte a pokud zvolite Paroubka a budete mit vetsinu v parlamentu tak to zrejme zrusite.Nebo vite o lepsim zpusobu nez zastupitelska demokracie? Ja ne a je nas hodne.Nikdo zatim nic lepsiho nevymyslel. Krome bolseviku a ti by se Vas na nic neptali jako pred r.1989.Nebo jste navrhoval referendum o odsunu ruskych vojsk? Asi ne co?
25. 02. 2008 | 21:12

Jouza napsal(a):

Pane Kratochvíl trochu Vám zbořím to vaše černobílé vidění světa které máte zřejmě z četby IDnes (Zlo= Paroubek, dobro= Klaus a ODS) Víte o tom že téměř 80% lidovců se vyjádřilo před volbou, že už na Hradě nechtějí Klause? Víte jak s názorem svých voličů demokratická KDU-ČSL naložila? Že proti vůli svých voličů přijala usnesení, že budou volit Klause? Víte o tom že je nyní KDU-ČSL na pokraji rozkladu. Většina členů jim dává otevřeně najevo, že už je za to příště nebude volit?
25. 02. 2008 | 21:14

Jouza napsal(a):

Dallas - Jste stejný demagog jako váš Hradní vůdce. Pokud by zde byla zastupitelská demokracie a ne to divadélko na které si parlament hraje potom:
a) by ODS informovala před volbami o zásadním bodu svého programu a tedy o tom, že zde chce umístit armádu USA s radarem(to neudělala, nemá k tomu tedy žádný mandát od lidí ani od voličů ODS) b)To info nemají ani lidé v parlamentě - Topolánek jim odmítá dát jakékoliv informace o průběhu jednání, tak nelžete.c)Referendum o pobytu ruských vojsk nenavrhoval v té době nikdo ani Havel ani Dubček, je to uměle vytvořená otázka kterou vymyslelo oddělení IDnes k tepání 70% občanů, kteří nechtějí přítomnost další okupační armády zde. Celá tato dezinformace zní: Proč jsi stejně neprotestoval proti ruským raketám u nás? Zřejmě se při tom zapotili když to vymýšleli tuhle blbost.
25. 02. 2008 | 21:26

Dallas napsal(a):

Jouzo Jouzo. Jestli je tady nekdo demagog tak jste to Vy. Jak mi tady muzete tvrdit,ze parlament ty informace nema?Vy jste poslanec?Nebo si to jenom myslite ,ze je asi nema?Ten kdo v parlamentu informace chce tak je ma.O zbytku prispevku uz ani nema cenu mluvit..jaka dezinformace? To je legitimni dotaz ode mne k Vam,nyni statecnemu a chytremu,kdyz uz Vam nic nehrozi.A uz mi ani neodpovidejte protoze diskuze s Vami pro mne postrada smysl. Hezky vecer.
25. 02. 2008 | 21:34

Josef napsal(a):

Tvrdík domlouval radar, Paroubek a celá elita čssd (alespoň na veřejnosti) jeho krokům tleskali. tak si to pamatuji.
Nejsem příznivec radaru, ani ho nezatracuji, ale Paroubek teď nemůže chtít po Topolánkovi, aby to celé zametl pod koberec. A už vůbec ne z důvodu "strachu" před rusáky. Ono to časem nějak vyšumí, a určitě to bude "zásluha" pana demagoga...
25. 02. 2008 | 21:34

Zdenek napsal(a):

Karel 22 napsal(a):
To Zdenek: Brdy nejsou Bílé Karpaty. Není to tedy u plotu. Více informací na http://www.mapy.cz.
..haaa haaa
Ale ked sa klucina Topolankuuu rozmaaachne
Raketuuu leti to az Zakarpatskej Rusi.:-))
25. 02. 2008 | 21:34

Jouza napsal(a):

Dallas - Zase lžete: "Jak mi tady muzete tvrdit,ze parlament ty informace nema?Vy jste poslanec?" Ne nejsem polanec ale čtu blogy poslanců a vím že několik poslanců Zaorálek atd pravidelně žádají Topolánka o jakoukoliv byť jedinou informaci o průběhu jednání(viz také stenozáznamy z jednání PS)a... nikdy jim není žádná dána. Tak přestaňte lhát nejsme tu někde na Kubě, kde se nedá ověřit co se v parlamentu děje. A pokud té otázce nerozumíte, tak se k tomu raději nevyjadřujte. Pokud se v této věci mýlím, tak mi napište kdy a kde při interpelacích Topolánek poslancům žádané informace ohledně radaru dal.
25. 02. 2008 | 21:44

Franta z pastoušky. napsal(a):

Jyrko, neboj se, radar bude. Doufám, že časem k němu přibude i nějaká ta americká základna a pak budete vy socbolševici definitivně namydlení.
25. 02. 2008 | 22:04

Petr napsal(a):

Vážený Jouzo , více jak půl roku jedná o radaru současná vláda. Předcházející roky jednaly o radaru vlády pod vedením ČSSD . Toto je stručná odpověď. Nepište , že vlády pod vedením ČSSD nejednaly . To by byla lež .Co se týká demagogie , tak to jsou většinou články pana Zaorálka , Ratha a Paroubka .
25. 02. 2008 | 22:07

Jouza napsal(a):

To Dallas: Možná jste si to nevšiml, že tento příspěvek začíná tím, že si Paroubek otevřeným dopisem stěžuje Topolánkovi: "dopisem ze dne 30. ledna 2008 jsem se na Vás obrátil se žádostí o informaci, jaké stanovisko budete hájit při Vaší návštěvě USA při jednání s prezidentem Georgem W. Bushem o umístění prvků protiraketové obrany na území ČR.
Jak je Vaší obvyklou a ustálenou praxí, na tento dopis jste mi neodpověděl." Je to jeden z mnoha důkazů o tom, že Topolánek nikoho o tom co vyjednává neinformuje. Než začnete nadávat, že Paroubek je lhář, tak uveďte konkrétně kdy a kde Topolánek Paroubka informoval o tom co bude v USA vyjednávat. Možná při tom zjistíte, že Augiášův chlév je někde jinde než kde jste ho chtěl vymetat s pozdravem.
25. 02. 2008 | 22:11

Jouza napsal(a):

To Petr:
Další lež:"více jak půl roku jedná o radaru současná vláda" Buď skutečně nevíte že vláda začala o radaru jednat před půl druhým rokem, nebo vědomě lžete!!!
25. 02. 2008 | 22:16

Dallas napsal(a):

Pane Jouzo,spis by se hodilo Joudo, pokud hledate informace pod blogem s.Zaoralka tak se nedivim ze je tam nenachazite..vic uz Vam k tomu nenapisu.
25. 02. 2008 | 22:20

Dallas napsal(a):

Jinak pokud chce nekdo nezavisle informace o radaru tak nemusi chodit daleko a muze si precist fundovane prispevky pana Libora Stejskala,ktereho obdivuji,ze si s timto tematem dal takovou praci.To je hlavne pro Joudu...
25. 02. 2008 | 22:24

Tomáš Vlček napsal(a):

Paroubku,
jsi hulvát a sám to víš moc dobře. Spíše než o radaru bys zde měl, vzhledem k datu, psát o svém vztahu k Únoru 48. Díky takovým, jako jsi ty, jsme zde měli nejen různé radary, ale taky rakety a území s přísným zákazem vstupu, pod hrozbou vězení. Nevidíš si na špičku nosu stbáku.
25. 02. 2008 | 22:34

browning napsal(a):

tak tady už kecy nepomůžou, jedině browning
25. 02. 2008 | 22:42

PatientO.T. napsal(a):

2008 A.D.:
Tiskové prohlášení ČSSD k šedesátému výročí komunistického puče v únoru roku 1948:
(Praha, 25. února 2008) V dnešních dnech je to šedesát let, kdy byla na dlouhou dobu přerušena možnost budování naší vlasti jako demokratické republiky. Československá strana sociálně demokratická pokládá za nezbytné připomenout všem spoluobčanům, že represe a boj proti tzv. třídnímu nepříteli vedený Komunistickou stranou Československa byl zaměřen především proti demokratům včetně stoupenců demokratické levice. Jména nejen sociálních demokratů, ale i národních socialistů a dalších veřejně činných osobností, blízkých prezidentu Edvardu Benešovi, zůstávají trvale v našich vzpomínkách. Skláníme se před zmařenými životy Zdeňka Pešky, Vojtěcha Dundra, Veleslava Wahla, Milady Horákové, Heliodora Píky i mnoha stovek a tisíců dalších více i méně známých jmen. ČSSD se hlásí k odkazu rozhodné většiny sociálních demokratů, kteří, vedeni budoucím předsedou exilové Československé sociální demokracie Václavem Majerem, sváděli boj proti komunistické přesile při obraně sociálně demokratických hodnot při únorových událostech v roce 1948.
Byli to sociální demokraté, kteří se stali posledními oběťmi justičních zločinů a vražd padesátých let a nepřehlédnutelně se spolupodíleli na čtyřicetileté politické práci poúnorového demokratického exilu. O práci exilové sociální demokracie opírá svou kontinuitu a legitimitu i současná ČSSD.
Byli to sociální demokraté, kteří se od prvních hodin sametové revoluce spoluzasazovali o obnovení demokracie v naší zemi. Byly to vlády vedené naší stranou, za kterých došlo k nejrychlejšímu růstu prosperity a životní úrovně občanů, a za kterých se naše země stala součástí demokratického společenství států Evropské unie a NATO.
Komunistický puč v roce 1948 můžeme dnes na jedné straně již považovat za minulost, na straně druhé však na něj musíme pohlížet jako na velkou tragedii v novodobé historii našeho národa, kterou by měli mít všichni občané, všechny demokratické politické strany i KSČM stále na paměti.
Jiří Paroubek, předseda ČSSD

1978 A.D.:
„Pro nás mladé, kteří jsme únor 1948 neprožili jako osobní zkušenost, je toto datum především historická událost, kdy byla s konečnou platností rozhodnuta otázka politické moci, došlo k likvidaci pozic exponentů buržoazie v politickém životě republiky. Nyní, 30 let po únoru 1948, jsou pro nás mladé ideje Února živou výzvou. Nutí nás především k zamyšlení, kolik toho pro stranu a společnost děláme a kolik jsme schopni udělat. V naší stranické práci je stále co zlepšovat. Stojíme před výročními členskými schůzemi a okresními konferencemi strany, bude třeba se zamýšlet nejen nad výběrem členů do výborů místních organizací, ale i nad celkovou koncepcí práce těchto organizací. Vždyť ruku na srdce, kolik z těchto orgánů a organizací má důkladně rozpracovaný dvou až tříletý plán činnosti? Kolik z těchto místních organizací provádí například důkladnou přípravu kádrů? Stále nevyužívámě všech organizačních forem, které organizační řád předpokládá. Mám především na mysli možnost vytváření odborných komisí a to při okresních a krajských výborech strany. Vždyť tak bychom daleko lépe a kvalifikovaněji a tedy i s větší vahou vystupovali v zastupitelských sborech, členských organizacích Národní fronty i na svých pracovištích.“
Bratr Jiří Paroubek, ČSS.
25. 02. 2008 | 22:43

Pavka napsal(a):

Jyrko, s radarem to bude tak, jak si to přeje vláda a ne ty. Podle tebe už totiž bude fungovat akorát tak KOčkovic Matějská pouť!
25. 02. 2008 | 22:53

LQ napsal(a):

Bylo by to z hlediska kodexu blogerů asi nesprávné, ale nedal by se pane Stejskale zařadit příspěvek od PatientO.T.25.02.2008 22:43:30 jako bod číslo 9 a 10 do blogu p.Paroubka:) Pak by to bylo zcela výstižné a vypovídající o jeho osobě:)
25. 02. 2008 | 23:14

huhu napsal(a):

Paroubku, jak to bylo když jsi jednal o radaru ty ? neřekl jsi nikomu ani slovo, vše bylo pod pokličkou ! čekal jsi igelitku ?
25. 02. 2008 | 23:52

marcela napsal(a):

...probuh lidi!!! jste opravdu tak zabedneny??? skutecne si myslite, ze pod vedenim Paroubka se budete mit lepe? chcete zas rudyho diktatora???
26. 02. 2008 | 00:55

gabriel napsal(a):

Paroubek a Rath museli byt v detsvi casto biti od vrstevniku,jejich zamindrakovanost je vskutku vyjimecna,skoda ,ze neni v nasi politice druhy T.G. Masaryk...lide rychle zapomneli na jho komunistu!!! co cesi vlastne chcete???
26. 02. 2008 | 01:58

laska napsal(a):

A pane PAROUBKU? proc tak nenavidite svet kolem sebe???????
26. 02. 2008 | 02:14

baca napsal(a):

jo navic ked je SK tvoje krajina Zdenku !!! tak pouzivaj borovicku a vreckovy nuozik vo svej krajine a neser se na zapad!!
...p.s. moc sem nepis , at se ti neztrati ouuceee!!!!
26. 02. 2008 | 02:52

baca napsal(a):

Ty Petro , je tady nejak moc prispevku z vychodu , od te urcite doby, drz se svyho pupkouna a bud rada , ze jsi na zapade , v budoucnu o tom budes vypravet detem , az s Paroubkem zdrhnete na ukrajinskou rus...
26. 02. 2008 | 02:58

Jhyrka napsal(a):

Jhyrko! ty ten rudej svetr nikdy ze sebe nesvleces!
26. 02. 2008 | 03:08

Karel (také) napsal(a):

Fascinuje mne jednoduchost myšlení fanklubu modré sebranky: Paroubek = Vítězný únor.

Vážení, vy byste měli někde zalézt a léčit se, být vámi, opravdu bych veřejně takovéto názory neventiloval. Modrá propaganda vás už připravila o poslední zbytky inteligence.
26. 02. 2008 | 06:31

No...ach jo ! napsal(a):

Tak oni Vás (langer a spol.) asi nenašli v tom GAY clubu ? V univerzitní knihovně Vás marně hledali už stokrát, tak do GAy klubu šli najisto...no nic, nějak se domluvíte, že se nechcete jako obvykle domluvit, že ????
26. 02. 2008 | 08:01

jupi napsal(a):

....Karle!!! v jednoduchosti spociva genialita, jestli sis jeste nevsimnul, Apropos u Vas ruzovych a rudych komancu IQ vzdy chybela!!!!
Ty jsi toho dukazem, meles nesmysly....
26. 02. 2008 | 08:01

Filip napsal(a):

Já k tomu mám jen citaci usnesení vlády. První pod taktovkou Špidly, druhé Paroubka. Obrázek ať si každý udělá sám.
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 4. února 2004 č. 119
k průběhu výměny technických informací o systému protiraketové obrany
V l á d a
I. b e r e n a v ě d o m í informace o průběhu výměny technických informací o systému protiraketové obrany;
II. p o v ě ř u j e ministra obrany pokračovat ve výměně technických informací o předběžných technicko-organizačních otázkách, týkajících se problematiky uvedené v bodě I tohoto usnesení.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. července 2006 č. 929
k Informaci o technicko-organizačních konzultacích případného zřízení
prvků systému protiraketové obrany Spojených států amerických
na území České republiky
V l á d a
I. b e r e n a v ě d o m í Informaci o technicko-organizačních konzultacích případného zřízení prvků systému protiraketové obrany Spojených států amerických na území České republiky, obsaženou v části II materiálu č.j. 1211/06;
II. u k l á d á ministru zahraničních věcí předložit vládě ve spolupráci s ministrem obrany na základě vyhodnocení prohlídek vytipovaných lokalit a v případě oslovení České republiky americkou stranou návrh dalšího postupu.
26. 02. 2008 | 08:40

Henry napsal(a):

Paroubku, jmenuje se Tvrdík. Třeba ho znáš.
26. 02. 2008 | 08:46

Tomáš napsal(a):

Važený soudruhu Rocco, Jelikož jste vlastizrádce tak se Vašim výpadům ani nedivím. Paktování se s komunisty, oslavování "vítězného puče" atd to jso Vaše metody.
26. 02. 2008 | 08:48

Lipolt napsal(a):

horlení proti radaru je ze strany Paroubka pokrytecké. Naopak podpis smlovy s US mu vyhovuje neboť mu zajišťuje hlasy z té 70% většiny odpůrců v příštích volbách. A o to přece jde!company perienced
26. 02. 2008 | 08:51

david napsal(a):

To musíte vidět

http://video.google.com/vid...
26. 02. 2008 | 08:51

Tomaš Marný napsal(a):

Pan Topolánek nerespektuje 78% lidí,kteří nesouhlasí s radarem. Ztratila tím kredit a je čas ho sundat z hrušky.
26. 02. 2008 | 09:00

Meňo napsal(a):

Milý pane Paroubku,
dovoluji si Vás takto důvěrněji oslovit, protože zadané otázky na pana Toopolánka zavánějí naivitou. Již tím, že na Váš dopis z 30. ledna neodpověděl, ukazuje, že na všechny a všechno kolem sebe, kdo a co nepapouškují jeho názory, velokomyslně (jak to říci slušně)
kašle !
Stejně děkuju za Váš příspěvek
a věřím, že se objeví i v novinách pro víc čtenářů. Zdar !
26. 02. 2008 | 09:14

Koky napsal(a):

Pres. BUSH půjde zanedlouho na zasloužený odpočinek, vystřídá ho demokrat (který nepotřebuje eskalovat napětí ve světě) a Bushův pomník v podobě amerického radaru tady bude trčet jako terč ruských nebo blízkovýchodních raket
26. 02. 2008 | 09:22

Tonda napsal(a):

ZASE KŠEFT : bezvízový styk za RADAR !
Ta ódéeska neumí jinak uvažovat,proboha.
26. 02. 2008 | 09:23

chameleonx63 napsal(a):

Opravdu si tady někdo myslí, že problém radaru na našem území je až tak důležitý pro naši obranu nebo neobranu ? Doporučoval bych soustředit se na důležitější otázky. Mě víc trápí to že od Topolánka po Paroubka jsou ve vrcholných politických pozicích dneska samí "křupani" (omlouvám se, ale jak jinak nazvat lidi s mluvou dlaždiče a chováním návštěvníků hospod V.kategorie?, morálkou lehkých holek?), že nikoho z nich nezajímá blaho týhle republiky, ale jejich vlastní koryta, v lepším případě stranické zájmy... Nějakej radar je záležitost zcela podřadná...
26. 02. 2008 | 09:36

Karel napsal(a):

Dobrý dopis, ťal do živého. Milovníci radarů nejsou schopni nahodit alespoň jeden konkrétní,věcný a pravdivý argument jak by radar prospěl státu. Důvody pro radar samozřejmě musí být, a to velmi silné. Jinak by to stávající úporné vládní úsilí, bylo nepochopitelné.
26. 02. 2008 | 09:47

Karel napsal(a):

Slova se neshodují s předlohou. Nejste náhodou stroj? ;-)

Stroji, nejsem stroj. Ale věř mi nebo ne, okno s heslem se mi nezobrazilo. Až po tvé otázce ano.
26. 02. 2008 | 09:52

pavla napsal(a):

Jsem ráda, že si konečně někdo ve vládních kruzích všimnul, jak tady většina křičíme NECHCEME RADAR, ALE KLID.. Jsem proti upevňování pozic USA v Evropě. G.Bush zasahuje nešetrně do politiky evropských států a prosazuje svůj vlastní názor.Jak může rozumět mentalitě a potřebám Evropanů?
26. 02. 2008 | 10:07

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik urážlivých příspěvků, které byly v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
26. 02. 2008 | 10:31

Tupelo napsal(a):

Vazeny pane Paroubku, podle Toplanka by smlouva o radaru mohla byt podepsana zacatkem dubna. Muj nazor je, ze nejpozdeji do pulky brezna by CSSD mela upozornit americkou stranu na slabi mandat soucasne vlady, ktera se opira o dva prebehliky (z Vasi strany) a vuli vetsiny naroda, jez s radarem nesouhlasi. Tato vule muze byt projevena jen predcasnymi volbami nebo referendem. Prestante lavirovat a jasne americke strane sdelte ze smlouva bude vypovezena (pokud tedu Vas postoj myslite vazne). Myslim ze by to byl fair postoj a americka strana by jej ocenila.
26. 02. 2008 | 11:13

xx napsal(a):

S radarem to bude tak, jak jsi to, Jiříku, za zády lidí s usáky tajně domluvil! Nebo jsi takový pako, že už si to nepamatuješ, když se tak přiblble ptáš? O radaru bylo rozhodnuto za tvojí vlády...
26. 02. 2008 | 11:19

xx napsal(a):

Souhlasím. Jenže na názory lidí se v této republice tradičně ohled nebere. (Ať je 68, normalizace, nebo dnešek.) Proti radaru jsou ve skutečnosti pouze komouši, a ti se proto (hlavně proto!) taky nedostanou do vlády. Stejně jako rusáci přes poradce za totáče, maj i usáci pod kontrolou, kdo u nás bude mít moc, a kdo ne. Rudobuřtovy populistické výkřiky bere vážně jenom naivní trouba...
26. 02. 2008 | 11:30

Jakub napsal(a):

Proč mají politikové ve zvyku dělat gesta jako jsou otevřené dopisy, vzkazy přes novináře a podobně?

Osobně bych radši slyšel Váš názor, jak řešit deficit veřejných financí, důchodovou reform ...

Podobné napadání IMHO nikam nevede jen vám ubírá čas od řešení opravdových problémů.
26. 02. 2008 | 11:56

o2 napsal(a):

p.Paroubku s radarem to doufám bude tak, že vy se dozvíte jako poslední. Pak to bude jedině dobře, jelikož pouze tak se ochráníme od všeho dalšího povolebního projevu o únoru.
26. 02. 2008 | 14:26

stančík napsal(a):

Pane Paroubku Vy nevyhrajete ani v kuličkách,tak zalezte do boudy.
26. 02. 2008 | 14:37

PetrK napsal(a):

Mne by spíš zajímalo, jak to bude s vámi, soudruhu Paroubku. Vy a váš satrapa Rath otravujete okolí za všech sil. Potřeboval byste, aby na vás někdo zařval jako Juan Carlos na toho venezuelského bolševika.
26. 02. 2008 | 14:53

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Viléme Telle,

Váš stále se opakující odkaz považuji za spam a jako takový jej s ohledem na Kodex diskutujících začínám mazat.

Libor Stejskal, editor blogů
26. 02. 2008 | 15:35

Mirka napsal(a):

Hitlerjugend - mládež se také nechávala zfanatizovat do té míry, že napadala lidi na ulici, i dnes se najdou lidé, kteří čekají až jim novivny ukážou do koho je možno beztrestné kopat.
Hitlerjugend byli lidé bez morální výchovy.
Pan Paroubek jako předseda vlády ustavil Českou vládu z těch nejlepších lidí, ODS ustavila vládu ze zkorumpocvaných pravověrců. Využila také k uchopení moci KDU-ČSL a Stranu zelených, s úmyslem je zneužít a zlikvidovat. Dnes krze mediální drtičku svoji koaliční KDU už téměř zlikvidovala, na zničení Zelených intenzivně pracuje.
Pokud se jim nikdo nepostaví do cesty máme tu zpátky vládu jedné jediné už ne červené ale modré strany a to nikdo nechce
26. 02. 2008 | 16:53

Petr napsal(a):

Milý Jouzo, současná vláda poslední měsíce pouze dojednává to , co ČSSD bez vědomí občanů ČR předjednala. Bohužel pro Vás a celou ČSSD jsou fakta dost průkazná . Proto není demagogie , že kdyby byl pan Paroubek premiérem , tak by byl dnes v USA on .Bylo by to pouze vyustění dlouholetého vyjednávání vlád ČSSD o umístění radaru v ČR . Dále píšete , že lžu . Uveďte konkrétně . Zatím pouze nemáte argumenty a proto tvrdíte , že lžu.Ona je to oblíbená strategie ČSSD, zejména pana Ratha, Zaorálka a Paroubka. Argumenty žádné , vždy pouze konstatování , VY LŽETE. Vy prostě nejste ochoten ani schopen přiznat , že se ČSSD snažila obejít občany a chtěla je postavit před hotovou věc.
26. 02. 2008 | 17:36

1049an napsal(a):

Položením základního kamene k radaru bude završena porážka komunizmu v Čechách. Ne 17. 11. 1989. Až teď. Když se staneme pro USA strategickým územím, už nikdy nebudeme muset mít strach z anexe východních barbarů podporovaných jejich 5. kolonou zde, v čele s mladým komunistou Krajčou, starým komunistou Falmerem-Filipem a ultrakomunistou Rokem-Paroubkem. Čím dříve bude Paroubek odejit z české politiky, tím dřív je šance, že se ještě vrátí do fáze, kdy se poslancům nebudou tzv. Sociální demokracií posílat kulky a stavět billboardy s partem.
26. 02. 2008 | 17:41

Ferdinad T. napsal(a):

Jsem pro radar. Jsem pro dobré vztahy s USA. Nebýt USA, nevzniklo by Československo. Nebýt USA, vyhráli by válku Němci. Přibližně v roce 1946 by byla kapacita Osvětimi volná. (A když už se nějaký byznys rozjede...)
Děkuji ČSSD, že radar USA slíbila. Trochu mě mrzí, že teď politikaří.
26. 02. 2008 | 17:55

smetana napsal(a):

jak říká topolának, běžte všichni do pr..., to samé si myslí o lidech radar ano ale ne v Brdech, dejte si ho na Letenskou pláň, nezamořujte Brdy cizí armádou která zabijí lidi po celém světě, a kde předtím byla armáda rusů kteří nás okupovali, přišli na pozvání vlády stejně jako dnes amíci, nikdo je v Brdech nechce, táhněte pryč do pr....... F. Smetana
26. 02. 2008 | 17:59

Tupelo napsal(a):

@Petr: libi se mi jistota s jakou tvrdite, ze by se CSSD chovala stejne jako se ted chova ODS. Za sebe Vam mohu rict ze kdyby to tak bylo, tak bych se na ni dival uplne stejne jak na ODS, jako na stranu ktera sem zve opet cizi vojaky a ignoruje hlasy naproste vetsiny svych obyvatel.

@1049a: ze byl komunismus porazen jsem slysel uz po revoluci, o konecnem zajisteni nasi bezpecnosti po vstupu do NATO a o ukotveni v zapadnich strukturach po vstupu do EU. Nyni se dozvidam ze teprve radar nam zajisti klid pred barbary z Vychodu. :). Ani nevite jakou pravdu mate s tim strategickym uzemi, kterym se CR pro USA stava.

@Ferdinand T: Jsem pro dobre vztay s USA. Jsem proti radaru. Mimochodem dnesni USA jsou urcite jine nez USA pred 60 lety. Vsechno se vyviji.

PS. Nekdy mam pocit, ze podle nekterych bude CR skutecne svobodna, az bude v kazde rodine jeden radar.
26. 02. 2008 | 18:31

Petr napsal(a):

pro Tupelo :
klidně se začnněte k ČSSD chovat stejně jako k ODS . Jednání o umístění radaru přece začala ČSSD . Vy si myslíte , že radar by USA umístily bez vojáků z USA ? To přece pan Tvrdík i pan Paroubek věděli od začátku.
26. 02. 2008 | 18:53

Tupelo napsal(a):

@Petr: ne, nezacnu, CSSD sice vyjednavala o radaru utajene (a byl to jeden z duvodu, nikoliv vsak hlavni, proc jsem ji v 2006 nevolil), ale vzhledem k tomu, ze prave ona uz x-krat navrhovala zakon o obecnem referendu, by ho pravdepodobne pouzila. Mozna ano, mozna ne, nema smysl spekulovat, me zajima co se deje ted a v realu. Mimochodem, prvni s napadem prisel poslanec Payne z ODS, ale to me osobne nyni uz take nezajima.
26. 02. 2008 | 18:58

Petr napsal(a):

pro Tupelo : jsem rád , že alespoň jeden volič ČSSD uznává , že první začala vyjednávat ČSSD a neháže vše na ODS .
26. 02. 2008 | 20:00

bara napsal(a):

Paroubek objevuje Blízký východ. Studijně zavítal do Sýrie

Své zážitky popíše J.P. ve své knize "Pouští a pralesem",

na níž navážou další knihy Jiřího Paroubka "Cesta kolem světa za 33 dní", "Jak jsem se stal světoběžníkem", "Dobytí severní točny", "Cestou vzducholodě Hindenburg", "Jak jsem objevil rybník Svět", "Zápisník z Caracasu", "Mé setkání s beduíny" a "Cesta ze Sedlčan do Olbramovic a zpět"
26. 02. 2008 | 20:49

Tupelo napsal(a):

@Petr: myslim, ze nejsem sam, ale ze nas bude vic, kdo to priznava. Cssd mela u me kvuli tomu skraloup, je tomu snad 5,6 mesicu zpet, kdy jsem se ptal na tuto vec bud Sobotky nebo Zaoralka, uz nevim presne. Tezko rict o cem se jedna treba zrovna dnes, zvlast kdyz zrovna Topolanek a Langer je ve statech... :)
26. 02. 2008 | 21:00

Kratochvíl napsal(a):

Jouza: Píšu tady o tom, že si 48% voličů ČSSD přálo zvolení Klause a Vy mi píšete něco o černobílém vidění a o tom co se děje mezi lidovci.

To jsem nějak nepochopil.
26. 02. 2008 | 22:55

kolumbus napsal(a):

pro Baru hihi mlatim se smiiichy!!!!potlesk!!!
27. 02. 2008 | 00:45

lejno napsal(a):

...pro 1049 , beres mi slova s ust dekuji!!!horsiho ClOVEKA Paroubka jsem v politice nevidel, snad kdysi Sladek,mozna i ten byl lepsi, drzel se sveho nazoru.....
27. 02. 2008 | 00:51

sportem kuzdravi napsal(a):

jhyryku? copak nam to zase sesmolis priste?, uz se tesim,zacni behat, treba se slecinkou Rathem, stipej drivi,mozna te ten vztek, ze nejsi u moci prejde!!!!
27. 02. 2008 | 01:22

hrasblbostiobcanu napsal(a):

Tak Paroubku!!!! jak to bude s tvym vysvetlenim? odkaz na PATIENT!!!!tve prohlaseni 2008 a 1978, typ lidi jako jsi ty jsou nejvetsim nebezpecim pro cechy!!! doufam , ze si to tvi priznivci uvedomi...
27. 02. 2008 | 01:31

Tupelo napsal(a):

Jen upozorneni pro diskutujici, prispevky od nicku kolumbus+lejno+sportem kuzdravi+hrasblbostiobcanu maji stejnou dikci (navic postradaji argumenty), stejnou IP adresu, nejspis jsou psane jednim clovekem.
27. 02. 2008 | 07:42

skeptický napsal(a):

Myslím,že by byla slušnost ten radar postavit na naše náklady,byla by to cesta,jak ukázat vděk,a oddanost myšlenkám světového míru.Že si Američané vybrali právě nás je podle pana premiéra velká čest.
27. 02. 2008 | 10:10

Tupelo napsal(a):

@skepticky: v tom s Vami souhlasim, ale nejen financovat, ale i stavet, jak spravne naznacila pani BoBo. Vzhledem k tomu, ze stavbu by meli garantovat provereni lide, tak abychom pokud mozno neokonzervativni americke kruhy nezklamali, navrhuji nasledujici team a rozdeleni odpovednosti:

Hlavni stavbyvedouci: BoBo
Vedouci utvaru ozbrojenych hlidek (pracovni dohled): Topolanek; v dobe nepritomnosti Dalik
Kultura na stavenisti (zpev,humor,scenky,divadla...): Parkanova, Vycital, Mladek
Nastenky, vyzdoba, design navstevnich povolenek: Langer
Oddeleni pro styk s verejnosti (vytvareni vnejsich nepratel,...): Klvana; zastupci: Zahradil (hlavne zahranicni verejnost), Bem (hlavne prazska verejnost)
Vedouci odboru pro mimoradne situace, jinak kadrove profily pracovniku: Necas
Ekologicky dohled, vyvoj rusicek bocni svazku: Bursik
Prvni pomoc (pracovnici do 6 let veku neplati): Julinek; vedouci odboru zdrav. ucetnictvi: Cikrt
Bezpecnost prace, kontrola platnosti dokladu a pracovnich pomucek: Cunek
Prijezdove komunikace, slavnostni otevreni (strihani pasky, rozbijeji sampanskych): Riman
Financovani stavby, vedouci proradarove nadace, nejvyssi nabozenska autorita na stavbe: Kalousek
Pacifikace odpurcu a vnejsich nepratel: Bendl
27. 02. 2008 | 10:55

PetrQ napsal(a):

Paroubek - politik bez vize a názoru, prostitut řídící se pofidérními "průzkumy veřejného mínění"
27. 02. 2008 | 11:52

skeptický napsal(a):

Snad by některým z nás dali i kouknout na nějaký grupáč v Moskvě.
27. 02. 2008 | 11:56

skeptický napsal(a):

Napadlo mne,jestli totiž tyhle dva superradary,ten u nás a ten na Aljašce,běžící na plný výkon,a namířené proti sobě,by nemohly fungovat jako superrušička ruských radarů.

15 minut,než by je Rusové vyřadili by v kritickém momentě mohlo stačit.Že by mohly vysílat po celém spektru najednou by nemusel být problém.

Návrh postavit ho na Letnou by asi neprošel,tam chtějí knihovnu.
Vůbec všechny jobovky chodí ve třech.Možná,že to bude ta dálnice centrem Prahy.
27. 02. 2008 | 12:11

Milan napsal(a):

Pane Paroubku, vy jste, jak předpokládám, jednal o radaru v Sýrii. S kým, prozraďte nám to, co vám radili kolegové z BAAS...
27. 02. 2008 | 16:04

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Robine,

běžte si to prosím se svými nepřáteli vyřizovat na jiný server. Tady se pokoušíme diskutovat. Váš text jsem smazal.

Libor Stejskal, editor blogů
27. 02. 2008 | 23:27

lejno napsal(a):

..tupelo ty jsi mel , k veceri chytrou "kasi" ,ZE JO?, pouzivam PAROUBKOVIC taktiku , nic min nic vic,navic ty asi potrebujes jinak vysvetlit fakta ktera napsalPATIENT? Pokud ano , tak mas vskutku spravnyho NICKA...
28. 02. 2008 | 03:55

sportem kuzdravi napsal(a):

Tak na vysvetlenou Tupoune , promin TUPELO,zijeme tady mala komunita se stejnymi, alias velmi podobnymi nazory, jsme kamaradi a podobny nazor nas ztmeluje, navic jsme velmi pracovne zatizeni,tudiz nepiseme ani argumenty, jak by sis pral, totiz nepovazujeme to za nutne,protoze Paroubkuv postoj je skutecne velmi pruhledny , "pro nekoho", ale ver mi , ze s argumenty prijdeme , az nastane cas...
28. 02. 2008 | 04:31

kolumbus napsal(a):

vis Pane tupelo , ze mi je uplne u zadku , jestli si hrajes na estebaka a patras po IP adresach?
28. 02. 2008 | 04:42

klara napsal(a):

na obranu svych kamaradu!!!!muzete se pane Tupelo bez klicek a zahaneni do postranich ulicek vlastnich VUMLu ,vysvetlit, co by privrzenec CSSD, proslovy .Paroubka z r. 1978 a z.r 2008?Tesim se! NA ARGUMENTY!s odkazem na PATIENT!
28. 02. 2008 | 05:18

satan usa napsal(a):

Pane Stejskal! chceme Vam podekovat, za vetsi velkorysost a snad i objektivnost...diky ,svoboda projevu byt i vulgarniho, patri do SVOBODY, to dalsi zavisi na diskutujicich, ale je tady posun dopredu...
28. 02. 2008 | 05:27

Tupelo napsal(a):

@lejno+sportem kuzdravi+kolumbus+klara+satan usa (ip 66.27.149.252): tak mala komunita lidi se s podobnymi nazory :)). Rovnez i ja ti nebudu nebudu psat zadne argumenty, ostatne ani nevim kterou tvoji osobnosti bych mel zacit driv, vcera byly 4, dnes uz 5. ;)

PS. 'patrani' po ipeckach je snazsi nez si myslis, ale mnohem vic prozrazuje dikce prispevku. K dikum k panu Stejskalovi se pripojuji :).
28. 02. 2008 | 08:56

badatel napsal(a):

Vážený pane předsedo SD,
na to podstatné jste se nezeptal, a přitom i Vy jste povinen bránit kapitál v ČR. Vaše dotazy by měly vzít v úvahu , že stavět problém radaru na bázi zbraně proti terorismu je nebezpečná polopravda, protože může omezit svobodu v rozhodování těch občanů, kteří neví co jsou to antisatelitní zbraně, neví že moderní vojenská informační infrastruktura je na satelitech závislá a že země, která se chce účinně bránit proti jakémukoliv napadení i v lokálním konfliktu, musí především vyřadit ty nepřátelské satelity, které ji visí nad hlavou, no a čím se asi budou zaměřovat a sestřelovat ty antisatelitní "obranné" rakety si lze domyslet. Pokud jsem na Vás v tomto příkladě příliš stručný, přečtěte si prosím poslední číslo Scientific American. Přesto si to dovolím trochu rozvést.

Budování radaru, klíčovou součástí antisatelitního systému, je zřejmé nastolení nerovnováhy a nebezpečí z ní vyplývající, a to pro všechny občany ČR i pro český kapitál ze strany imperialistického Ruska. To nebezpečí je horší než "Vítězný únor", protože imperialistické Rusko v z zájmu obrany svého kapitálu může použít i jadernou zbraň proti radaru, jak hrozí, a to aniž by muselo dojít k rozpoutání totální termojaderné války, která by zničila kapitál ruský i americký. Ten "Vítězný únor" kapitál totiž jenom přerozdělil , pak nepříliš úspěšně s ním nakládal, a pak byl vlastníkům navrácen. Toto nebezpečí ho evaporuje včetně genetického kódu jeho vlastníků. ¨
29. 02. 2008 | 13:00

badatel napsal(a):

Pro pochopení takto silného tvrzení uvádím následující:
nechci polemizovat s významem radaru i při možné obraně proti nějaké teroristické raketě, ale výše uvedená argumentace použití radaru jako antisatelitní zbraně, popřípadě zbraně na ničení „obranných“ raket protivníká , které vysílá proti cizím satelitům, tj. cílům visícím mu 120 km nad hlavou, aby přežil, je mnohonásobně významnější.
Toho jsou si vědomi polští spojenci v NATO, a proto požadují další obranné systémy , právě proti těm raketám s jadernými hlavicemi, kterými jim i nám Rusové hrozí, že je použijí.
Jejich použití může být realizováno bez eskalace dalších kroků do globálního termojaderného konfliktu, a to např. při použití lokálních zbraní v lokální válce např. vyprovokované Srbskem, bránícím si své území.

Je klíčovou otázkou jestli naváděcí nebo útočný satelit nad Vašim územím může být sestřelen podobně, jako nepřátelské letadlo.
Jeho sestřelení a lokální oslepení protivníka (vyřazení radaru) , nemusí vést k totálnímu jadernému konfliktu, jak je možno simulovat v rámci teorie strategických válečných her. Povede pouze k ekvivalentní odpovědi, likvidaci satelitů nad územím USA a radarů někde na Kamčatce.
Význam obranného antisatelitního systému je pro USA klíčový což potvrzují nedávné články, týkající se "sestřelení" té neposlušné špionážní družice. Interceptory mají přece výškový dosah 1 500 km a dálkový 5 000 km ve dvoustupňových Minutemanech III a rychost satelitu i balistické rakety je prakticky stejná. Ruské satelity hlídají starty těch nových křídlatých střel s doletem 3 500 km, které jinak nejsou zjistitelné a pokud by ty satelity byly zničeny, do pár dnů jsou USA schopny dopravit na sever Ruska lodě a ponorky k jejich odpálení na ruská strategická sila. Další scénáře jsou expertům zřejmé.
29. 02. 2008 | 13:02

badatel napsal(a):

Rusové postavením či nepostavením radaru v Česku se dostávají do stejné situace jako USA v šedesátých letech , když jim SSSR vezlo rakety na Kubu.Svět byl na prahu termojaderného konfliktu.Umístění radaru v ČR a raket v Polsku je staví před stejný problém a adekvátní protitah, bez přenesení zbrojních systémů do kosmu, nemají, kromě zabránění postavení radaru v ČR za každou cenu.
On jim totiž car prodal Aljašku, kus pevné půdy blízko USA , tak potřebné pro radar, na lodi se radar hýbe a stěží bude s přesností zaměřovat na velkou vzdálenost objekt velikosti pinponkového míčku.
Ekvivalentním protitahem by bylo umístit ruský radar na Kubě, ale to USA nedovolí rovněž za každou cenu, stejně, jako to nedovolili Chruščevovi s raketami v šedesátých letech.
Rusům tedy i v případě lokálního konfliktu nic jiného nezbývá, než ten český radar vyřadit, a to i za cenu lokálního použití jaderné zbraně, následného jednání s USA horkou linkou, nebo se nechat uzbrojit a prohrát (tento scénář si pamatují z doby SSSR a věřte mi, že ruští kapitalisté budou za svůj majetek bojovat stejně odhodlaně jako ti američtí). I čeští kapitalisté by měli pochopit o co se tady hraje a Vy jako politický představitel jim v tom pomoci.
Přenesení zbrojení do kosmu je zavrženíhodné a původní myšlenka pochází od otce raket V2 von Brauna, když USA pomáhal smazat náskok SSSR s prvním sputnikem. Nicméně pandořina skříňka jej již otevřena a doufám, že po volbách v USA bude situace pro realizaci celosvětové spolupráce a budování kapitálu ve prospěch lidstva lepší.
Na základě výše uvedeného si Vám dovoluji navrhnout další dvě otázky:
1) Proč premiér nejedná společně s Polskem, abychom dostali další obranné systémy, proti těm raketám, kterými nám Rusko vyhrožuje, popřípadě nejedná NATO jako celek.
2) Nepožaduje-li ČR obranné rakety, proč premiér nepožaduje za kompenzaci vysokého rizika ČR stovky miliard dolarů, aby občané za to alespoň něco měli.
Věřím, že když se ho zeptáte Vy, bude to mít větší váhu, než dotaz blogera, občana ČR.
29. 02. 2008 | 13:06

antizelenka napsal(a):

pane poslanče Paroubku
kdyby všichni odpovídali na Vaše dopisy, tak nebudou dělat nic jiného
02. 03. 2008 | 13:57

antizelenka napsal(a):

pane poslanče Paroubku
kdyby všichni odpovídali na vaše časté dopisy tak nedělají nic jiného
02. 03. 2008 | 14:00

Aneta napsal(a):

me by spis zajimalo, co timhle "vyjadrenim" sledujete :) zesmesnit uz se vic nemuzete...to nejde..
03. 03. 2008 | 18:57

David napsal(a):

V Mladé frontě Dnes ze dne 15.5.2008, jsem se dočetl v článku „Za radar přednostní ochrana Česka“, že „Pokud by například na Evropu letělo více střel, než má být v Polsku antiraket, budou se muset nechat některé z nich dopadnout na cíl. NIKDY to však nebude Česko.“ Tomu nerozumím, jak američtí odborníci mohou něco takového vůbec říci? Jak to budou moci technicky zajistit? Na to mi můj selský rozum už nestačí. Vždyť každý ví, že stále platí, že – Nikdy neříkej nikdy!

Dále bych ještě citoval, „ Po tvrdých jednáních Američané přistoupili i na to, že uhradí náklady za případnou kontaminaci přírody.“ Vůbec nemohu pochopit, proč o tak zcela samozřejmé otázce musela být jednání tak tvrdá? Z toho dovozuji, že riziko kontaminace přírody je tak značné, že by je ani naši američtí přátelé nebyli schopni zaplatit. Takže VELKÝ POZOR, zda jsme vládou opravdu objektivně informováni o všech rizicích spojených s radarem!

Zničené životní prostředí ve svém důsledku zničí i naše životy!!!

Po zkušenostech, které mám s tím, jak se u nás manipuluje s občany, prostě těm argumentům, že radar je pro nás prospěšný, vůbec, ale vůbec nevěřím.
16. 05. 2008 | 08:48

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy