Topolánek jako Pinochet

26. 02. 2010 | 09:48
Přečteno 10458 krát
ODS je jako vždy čitelná a předvídatelná. K výročí komunistického puče 25. února se objevily v novinách její placené inzeráty spojující ČSSD s komunisty a mě osobně dávají do společnosti zlopověstného K. Gottwalda. Je příznačné, že ODS ve své dosavadní volební kampani jen uráží politické protivníky, straší občany a stále proti někomu a něčemu mobilizuje. S žádným vlastním programovým řešením nepřichází.

Jaká je historická pravda pokud jde o vztah ČSSD a KSČ? Druhá světová válka způsobila v české společnosti ohromnou radikalizaci sociální a nacionální. Pohraniční oblasti Čech a Moravy byli nuceni opustit sudetští Němci. V Jaltě a Postupimi byl vytvořen nový mocenský systém, v němž se Západ chtě nechtě smiřoval se sovětskou sférou vlivu ve střední a východní Evropě. Koneckonců z války vyšla oslabena nejen Francie, ale také V. Británie. V letech 1945 až 1946 ani Spojené státy – jediná mocnost schopná bránit nástupu imperiálního Sovětského svazu ve světě – nepovažovaly za reálně možné uvažovat o své dlouhodobé vojenské přítomnosti v Evropě.

Česká veřejnost – po těžkém traumatu šestileté nacistické okupace a jí předcházející Mnichovské dohodě, po níž ve vědomí národa zůstala pachuť zrady Francie a V. Británie ve vztahu k Československu – chtěla pod dojmem fenomenálních vítězství Rudé armády v průběhu války zásadní změnu. Do politických poměrů První čs. Republiky už nebylo možné se vrátit. To dobře pochopily i všechny československé nekomunistické strany. Česká společnost (a v menší míře i slovenská) se ztotožňovala s požadavkem rozsáhlého znárodnění, odsunem sudetských Němců, výraznou změnou orientace zahraniční politiky na Sovětský svaz, jako na hlavního garanta čs. samostatnosti, s potrestáním kolaborantů a zrádců atd.

Vedení Čs. sociální demokracie se snažilo ve dnech únorové krize v roce 1948 zastávat pozici třetí síly. Nedohlédlo mocenských záměrů komunistů, nechtělo se ztotožnit ani s nepříliš promyšlenou demisí ministrů nekomunistických stran. Nelze zastírat, že vedení ČSSD bylo v únorových dnech (ale také předtím) hluboce rozděleno. Lidé typu Z. Fierlingera, E. Erbana, V. Erbana, komunističtí agenti, dlouhodobě zrazovali myšlenky demokratického socialismu a snažili se vést ČSSD k úzké spolupráci s komunisty, vlastně ke splynutí obou stran. Centristé typu předsedy strany B. Laušmana, s jeho úzkými přátelskými vztahy k J. Masarykovi, chtěli zachovat samostatnost politického postupu ČSSD. Politika třetí cesty neměla však v situaci čelného střetu tří nekomunistických stran s komunisty naději na úspěch. Nebyla perspektivní. Sociálně demokratická pravice vedená V. Majerem byla ve dnech únorové krize a v následujících dnech vytlačena z vlády i vedení strany. Komunistům v cestě k politickému monopolu zbývalo po únorovém převratu už jen eliminovat Laušmanovo vedení v čele sociální demokracie a vytvořit tak situaci vhodnou k pohlcení zbytku sociální demokracie. K tomu jim vydatně pomohli fierlingerovci. Do KSČ bylo „sloučeno“ zhruba 30% členů předúnorové ČSSD. Je zbytečné dodávat, že bylo zcela v rozporu se Stanovami této strany a tedy zcela neplatné.

Desetitisíce členů předúnorové sociální demokracie byly v době komunistické diktatury, perzekuovány, často včetně rodinných příslušníků. Tisíce členů se ocitlo v komunistických kriminálech, řada z nich zaplatila svým životem. Nejvýmluvnější pro charakteristiku vztahu sociální demokracie a KSČ byl osud jednoho z mých předchůdců v čele sociální demokracie, předsedy strany B. Laušmana. Poté, co odešel do emigrace, nejprve v Jugoslávii a poté v Rakousku, byl unesen Státní bezpečností do republiky. Ocitl se v komunistickém kriminále, kde, pravděpodobně v důsledku neposkytnutí lékařské péče, těsně před svým propuštěním po mnoha letech věznění, zemřel. Myslím, že vzhledem ke zřejmým nejasnostem v souvislosti s jeho úmrtím můžeme mluvit o politické likvidaci potenciálního soupeře komunisty.

Stovky sociálních demokratů pracovaly v emigraci. Stranu v exilu vedli B. Vilím, V. Majer. Mezi exulanty byli také mí pozdější osobní přátelé Jiří Horák (první porevoluční předseda ČSSD), R. Luža, po roce 1968 také P. Janýr, K. Hrubý (Karel jediný z těchto osobností žije), J. Loewy. Všichni jako přesvědčení demokraté pracovali v exilu nezištně pro svou vlast a národ. Dnes by si před inzeráty ODS v tisku zobrazujícími údajné spojení sociální demokracie s komunisty a mně jako nového Klementa Gottwalda jistě s chutí odplivli.


P.S.: Proč je vlastně Topolánek jako Pinochet? Protože stejně jako Pinochet není schopen rozlišovat mezi socialisty a komunisty.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Hanák napsal(a):

Ano, Topolánek je úplně jako Pinochet pane Paroubku. Na stadionů Sparty zabil deseti tisíce svých politických odpůrců a zavedl krvavou vládu jedné strany. Vy máte vždycky pravdu pane Paroubku!
26. 02. 2010 | 09:54

neo napsal(a):

Vztah čssd a Ksč
http://www.komik.cz/obrazky...
26. 02. 2010 | 09:57

slavwin napsal(a):

Že Topolánek je prázdný a dutý už ví nejen Klaus. Pěkně prosím napněte svou vytrvalou sílu proti korupci ve státní správě a podívejte se i na své, pokud to bude obtížné hledejte zastání dole, nemusí to být jen u komunálních funcionářů.
26. 02. 2010 | 09:58

Bart68 napsal(a):

Že Vám spojily je celkem logické - zvláště po Vašem: " Nyní, 30 let po únoru 1948, jsou pro nás mladé ideje Února živou výzvou." Nebo snad ne ?
26. 02. 2010 | 09:59

Tom napsal(a):

Soudruhu, kdy konečně přestanete plkat bláboly o ostatních a napíšete na blog něco konstruktivního - začněte třeba Vaší vizí na oddlužování republiky, nebo napište o nutnosti penzijní reformy, nebo o Vaší vizi zahraniční politiky. Pardon, už mi to došlo. Vy takové věci neřešíte. Vám jde pouze o to vyhrát volby...
26. 02. 2010 | 10:01

matěj napsal(a):

Perverzně vždy nový blog pana paroubka otevřu, přečtu si první dvě věty až odstavec - a končím. Dnes taky. To se fakt nedá číst, co ten Dimun píše...
26. 02. 2010 | 10:02

matěj napsal(a):

A ještě - stálo by za to doplnit (když už jste volil toto téma) životopisné údaje z vámi popisovného období temna :-))) ale v Ráji bylo světlo, asi.
26. 02. 2010 | 10:03

student napsal(a):

"osud jednoho z mých předchůdců v čele sociální demokracie, předsedy strany B. Laušmana."
To by mě zajímalo, jestli by pan Laušman označil Paroubka za svého následovníka také tak hrdě ?
26. 02. 2010 | 10:12

Ládik napsal(a):

Máte kocovinu po včerejší oslavě výročí Vítězného února?
26. 02. 2010 | 10:12

JC napsal(a):

Nebyl on ten Tonda Zápotockejch náhodou původně socan ?

neo,
Nevím, proč právě Paroubkovy blogy u mě vyvolávyjí vzpomínky na úvodníky Rudého Práva ?
"pachuť zrady Francie a V. Británie ve vztahu k Československu – chtěla pod dojmem fenomenálních vítězství Rudé armády"
To bude ono.
26. 02. 2010 | 10:13

hovorka11 napsal(a):

Pro vás je Topolánek důležitý spojenec, který pomáhá při rozdělení voličstva na 2 skupiny:
1) Levicová (ČSSD)
2) Pravicová (ODS- doplňuje ji TOP 09)
Pod tímto dělením je prázdný obsah, obě skupiny jsou zaměřeny proti sociálně potřebným a preferují pouze svoje zájmové skupiny.
Obou těmto propojeným stranám vadí nejvíce vyšetřování korupce, transparentnost a jakákoliv možnost lidí domáhat se právnosti a demokracie a potlačování zločinnosti !
Vašim společným největším nepřítelem jsou strany prosazující přímou volbu na všech možných úrovních a transparentnost. Záda vám kryje proti jakémukoliv vyšetřování korupce a zločinnosti Vesecká s Němcem.
Nové strany,ztmelí přátelství ČSSD-ODS v boji proti průhlednosti a práv občanů.
Čekám, jakou podlost proti lidem společně vymyslíte.
26. 02. 2010 | 10:14

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, sexymozek a gottwald, to snad ne. Nemohla by to být dokonce urážka božského klémy ? Co vy na to souzi ?
Veselé krizování a vepřové chřipkování...
http://www.ateo.cz/f/images...
26. 02. 2010 | 10:19

Silvie napsal(a):

Pane Paroubku,

v Čechách bude dobře
až...
vdova po Čunkovi přijde za Topolánkem do basy, aby se zeptala, kdo zastřelil Paroubka s Bursíkem na Klausově pohřbu. A Topolánek vdově po Čunkovi odpoví, že to byl nejspíš tentýž člověk, co vyhodil do vzduchu auto ve kterém jel Ransdorf a Filip.
Konečně jsem pochopila, kde vzal Gross tu naditou igelitku na nákup nemovitostí na Floridě. Ajznboňák jeden šikovná - překvalifikoval se na obchodního agenta imperialistické zbrojařské firmy.
A co vaše angažmá v této kauze? Zase - padni, komu padni?!
26. 02. 2010 | 10:20

Rumcajs napsal(a):

Já myslím, že by si hlavně odplivli, kdyby viděli, kdo dneska stojí včele ČSSD.
26. 02. 2010 | 10:21

martink napsal(a):

Adamovi:

Člověče, vy jste ztělesněná nenávist. Přát jinému cokoli zlého, jestliže nesouhlasím s jeho názory je pěkně hnusné, ovšem přivolávat těžkou nemoc na nevinné miminko, to už je opravdu patologické. Styďte se!
26. 02. 2010 | 10:23

Čochtan napsal(a):

Kdybychom měli v 1948 svého Pinocheta, tak by nám dnes i Švýcaři mohli závidět životní úroveň a demokracii.

Socani a komouši, stejná pakáž !
26. 02. 2010 | 10:23

Tomáš Stříhavka napsal(a):

ODS nebo ČSSD, tak s těmi placenými inzeráty v novinách(celé strany) jste na tom úplně stejně. Obsah? Až na výjimky samochvála nebo kritika protistrany, a to hodnotím mírně. Jak ti politici dobře vědí co je špatného u těch jiných politických stran. Začít u sebe, tak to se moc nenosí. No stane se, ale to je vzácnost, čím větší mocenský/vládní vliv politika, tak tím větší vzácnost, alespoň aktuálně u nás.

Kdo ty celostránkové inzeráty v konečném důsledku zaplatí? No tak to už (skoro) každý ví.
26. 02. 2010 | 10:29

martink napsal(a):

Čochtane,

životní úroveň za tisíce popravených? Děkuji, nechci! Cesta ke svobodě a demokracii nemůže omlouvat zločiny. A je jedno, zda byly levicové nebo pravicové.
26. 02. 2010 | 10:30

Čochtan napsal(a):

Adame,
nech to mimino na pokoji, ta za otce nemůže. Kdo ví, zda je vůbec jeho. Bradavici nemá,....
Jedinné co mi na ní vadí, že se nenarodila jako pohrobek. Ale za to chudinka malá nemůže.
26. 02. 2010 | 10:31

Olga napsal(a):

Pro mne není důležitý původ, ale vlastní výsledky. Čeho jste jako ČSSD dosáhli za dobu své vlády a svého spolupůsobení? Já mám dojem, že se vám povedlo ze všech udělat žebráky. Těm svým žebrákům pak milostivě dáváte almužny, a hrajete si na lidumily.
26. 02. 2010 | 10:33

StandaT napsal(a):

Desetitisíce členů předúnorové sociální demokracie se musí obracet v hobech. Je chucpe si tyto lidi brát do úst, panesoudruhupříteli Předsedo!
26. 02. 2010 | 10:34

Kelt napsal(a):

Třídní boj
Komunisté v čele s K.G.se v průběhu první republiky jezdili učit do Moskvy,jak demokracii zakroutit krkem.V roce 1948 se jim to podařilo a vyhlásili třídní boj-v jeho rámci postavili proti sobě "pracující a buržoazii"jako základnu ideoologického boje.Cílem byla fyzická a politická likvidace demokratické opozice,což je doložitelné na historických faktech.Konečným výsledkem byla likvidace demokracie.
Dnešní/a troufám si tvrdit fašizující/pravice staví proti sobě ty,kteří vytváří" národní blahobyt"a ty,kteří z něj neoprávněně tyjí-důchodce,rodiny s dětmi a souhrně všechny,kteří namají na toulky na jachtě po Středozemním moři a dovolenou v Toskánsku.Staví proti sobě "svobodu" a demokracii-viz Topolánkův projev v senátu.
Řešení místo strašení-pravice nemá žádný program,dokáže pouze varovat,že pokud levice vyhraje volby,přijde nový únor 48.Ohraná deska z roku 1998 a 2002.ČSSD volby vyhrála a konal se návrat?
To,co pravice opět před volbami předvádí je nechutná fraška.Opět místo Kubiceho tady máme Gripeny a Pandury-řešení místo strašení.Kdo to umí lépe?
26. 02. 2010 | 10:35

Rumcajs napsal(a):

Kelt:

Jestli Ti můžu poradit, tak o zkorumpovaných socanech nečti. Takové články stejně nejsou určeny pro zabedněné fanatiky, jako jsi ty.
26. 02. 2010 | 10:41

Silvie napsal(a):

Martink,

teď jste kapku vedle. Ono by bylo bývalo lepší mít tady nějakého PInocheta, jak říká Čochtan (mimochodem stejný názor měl i můj otec) a nedovolit bolševikům provést svůj únorový puč. Jich by škoda nebylo.
Co následovalo podle vás potom? Statisíce umučených a pozavíráných slušných nekomunistů. V světovém měřítku miliony.Čtyřicet let trvající totalita.

To jsou paradoxy ,co? Stačí podívat se na věc z jiného úhlu.
26. 02. 2010 | 10:43

Jan Holubář napsal(a):

Adam: hrozný, aby Vás jednou .....Souhlas s Čohtanem. A Paroubka nemůžu ani...........
26. 02. 2010 | 10:45

PatientO.T. napsal(a):

JP napsal: "Je příznačné, že ODS ve své dosavadní volební kampani jen uráží politické protivníky, straší občany a stále proti někomu a něčemu mobilizuje. S žádným vlastním programovým řešením nepřichází."

ČSSD, alespoň zde na aktualne.cz, to je jiná káva. Z dále uvedených letošních příspěvků jejích vrcholných představitelů lze jasně odvodit, jak se vede pozitivní a neosobní kampaň a kam hodlá ČSSD nasměrovat naši společnost. Ach jo...

J.Paroubek:
Topolánek jako Pinochet
Lži Mirka Topolánka

J.Havel:
Topolánek na čtení moc není
Falešné eso v Topolánkově rukávě?

B.Sobotka:
ODS: Komedie s daní z nemovitostí
ODS v boji proti obstrukcím
Jak ODS zvyšuje deficit v roce 2010
26. 02. 2010 | 10:49

bigjirka napsal(a):

A Paroubek jako Duce.
26. 02. 2010 | 10:50

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Instalujme v ČR v roce 2010 místo Pinocheta kohosi skrývajícího se za nickem Čochtan. V roce 2072 nám Švýcaři budou závidět životní úroveň a demokracii.

Čochtan na Hrad!

P.S. Popravovat, to je ono! Čím víc, tím lépe. Tím se to vyřeší!
26. 02. 2010 | 10:53

Silvie napsal(a):

Bigjirko,

pozor - na "duceho" nedají dodnes Italové dopustit.
Projděte se po Torinu, projeďte kolem Lago di Garda - všude uslyšíte - tohle postavil ještě duce! Latentní fašismus tam je pořád.
26. 02. 2010 | 10:54

Maryfox napsal(a):

Paroubku, kdy už proboha s vámi bude konec?Něco tak obludného jako vy v této zemi snad ještě nebylo.Jdete proti vůli všech slušných lidí, pouze s cílem nacpat ještě více své panděro a stanout v jejich čele.Že všichni civilizovaní lidé opovrhují vámi a těmi co vás obklopují je vám úplně jedno.Svůj " úspěch " stavíte na skupině lidí, která není schopna zajistit život ani sobě, natož druhým.Je to cesta do pekel.
26. 02. 2010 | 10:54

martink napsal(a):

Čochtane,

sundejte si své ideologické brýle. Po Pinochetově převratu posbírala jeho armáda po celém Chile kdekoho, aby je pak internovala na fotbalovém stadionu v Santiagu a bez řádného soudu je tam likvidovala. Dodnes jsou v Chile rodiny, které nic neví o smrti svých blízkých. Ale o tom není tento blog, opouštím vsuvku k tomuto tématu.
26. 02. 2010 | 10:57

Čochtan napsal(a):

Tomáši Stříhavko,
Gottwald a jeho parta vrahů si smrt nezasloužila ?
Hitler a jeho parta vrahů si smrt nezasloužila ?
Lenin a jeho parta vrahů si smrt nezasloužila ?
26. 02. 2010 | 10:59

Silvie napsal(a):

Střihavko,

bude to znít cynicky, ale kdybychom se v 89.roce vzmohli na víc ,nežli jen ten "samet", tak by to tady dnes vypadalo podstatně jinak.
Ono nazývat převrat "revolucí" je vždycky dost ošidné.
Nic v životě není zadarmo, ani ta revoluce bez krve ne. A společnost od toho hnusu jinak očistit nejde. Prostě nejde. Jsme v ještě horším marasmu, nežli předtím - pohleďte na naši pol.reprezenataci. Lid je nadšen z bolševické úřednické vlády!
26. 02. 2010 | 10:59

?????????? napsal(a):

Pane Paroubek, nikdy by mě nenapadlo, že právě Vy budete chválit Topolánka. To, že Pinochet nerozlišoval mezi levičáckou bandou byl jediný způsob jak zachránit Chile před bankrotem. Ostatně historie se opakuje i v banánovém Česku, neboť i zde jsou komunisté umírněnější, než socialisté.
26. 02. 2010 | 11:00

Jan napsal(a):

Pane Paroubku, mohu vám říct,že výkřiky typu "Paroubek je jako........,Topolánek je jako...., mě utvrzují v názoru, že se oba chováte ne jako, ale jste opravdoví.....Následuje slovo, za které by mě pan Stejskal vymazal. Nazdar!
26. 02. 2010 | 11:01

Čochtan napsal(a):

martink,
V Chile neposbírali "kdekoho", ale levičáky, kteří chtěli udělat z Chile druhou Kubu ! To byla sebeobrana !

Co ty víš o Chile, co v Rudém Právu nestálo ?
Já měl v Chile tetu. Odstěhovala se tam ještě před válkou. ta byla důvěryhodnější než Rudý Právo.
26. 02. 2010 | 11:04

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,
smazal jsem několik hrubě urážlivých a nenávistných textů ("svině", "idiot") apod. Takové texty jsou v rozporu se záměry těchto stránek, což je vytvářet prostor pro slušnou a věcnou výměnu názorů.
Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů
26. 02. 2010 | 11:06

Mistr XXL napsal(a):

P.S.

Víte proč je vlastně Paroubek jako Hitler? Protože stejně jako Hitler byl v Německu.

http://domaci.ihned.cz/c1-4...
26. 02. 2010 | 11:08

noether napsal(a):

Vážený pne přededo, je to jednoduché: ODS sama neví, proč by ji lidé měli volit.
26. 02. 2010 | 11:12

martink napsal(a):

Čochtanovi:

Jasně, Čochtane, "komunistické" soudnictví Velké Británie chtělo soudit Pinocheta za zločiny jen tak pro srandu králíkům. Střílet do lidí při obyčejné demonstraci ještě mnoho let po uchopení moci je podle tebe zřejmě OK. To ti teta neřekla, že?
26. 02. 2010 | 11:14

nick y napsal(a):

Lidi a proč pořád píšeme o pp.Paroubkovi,Topolánkovi a jejich nohsledech? Nebylo by lepší psát a mezi lidmi se šířit o tom,jak se jich ve volbách zbavit?
Všichni přece cítíme,jak to po volbách dopadne,když dopustíme,aby opět byli zvoleni.Vzájemným napadáním a nicneděláním tomu napomáháme,vezmeme si to na svědomí?Vůči našim dětem? Dobrý den
26. 02. 2010 | 11:19

Nika napsal(a):

Pane Paroubku,
Vaše strana má jistě tradici. Neustále se odkazujete na úctyhodnou sociálně demokratickou stranou před rokem 1948. Vaše současná strana je ale někde jinde. Nemůžete si zvyšovat svůj kredit na tehdejších představitelích. Dnes je jiná doba a není potřeba se dívat zpět, ale sledovat Vaše kroky ve vztahu k současné komunistické straně. A stále mě přesvědčujete, že jste vy osobně ochoten spojit se pro získání moci s komunisty. Možná by jste všem spekulacím zabránil, kdybyste se zaručil, že nehodláte stavět svou vládu na jakékoliv podpoře komunisty.
26. 02. 2010 | 11:23

Silvie napsal(a):

Nedávejte u voleb hlas parlamentním stranám! Dejte je komukoliv, ale ne těm zkorumpovaným anetickým amorálním kreaturám!!!
Zbavme se jich.
26. 02. 2010 | 11:29

pravice neprdí napsal(a):

jak to, že se tu ještě neobjevil žádný bojovník za čistotu všeho pravicového, který by nám vysvětlil, že Pinochet byl vlastně levičák ?
26. 02. 2010 | 11:29

Mistr XXL napsal(a):

PatientO.T. napsal(a):
Z dále uvedených letošních příspěvků jejích vrcholných představitelů lze jasně odvodit ....

J.Paroubek:
Topolánek jako Pinochet
Lži Mirka Topolánka

J.Havel:
Topolánek na čtení moc není
Falešné eso v Topolánkově rukávě?

B.Sobotka:
ODS: Komedie s daní z nemovitostí
ODS v boji proti obstrukcím
Jak ODS zvyšuje deficit v roce 2010
----------------------------

Zde se jedná pravděpodobně o soutěž o nejstupidnější a nejvíce rozeštvávací článek na aktuálně. Co se týče kvantity, zatím vyhrává Sobotka, co se týče celkového hodnocení, nemůže samozřejmě předsedu nikdo předstihnout. Že tyhle stupidní články všechny ještě trochu nerozhodnuté voliče-čtenáře aktuálně odradí, na to ještě mozkový trust Dimun- Vlasta v Lidovém domě nepřišel. Ale třeba má jen upevnit loajalitu zaslepenců, vždyť "morálku" a disciplínu kejvačů je třeba neustále posilovat.
26. 02. 2010 | 11:36

Čochtan napsal(a):

Martink
i v britské justici se najdou "pokrokoví", uvědomělí, levicoví debilové. University jsou jich na západě plné.
26. 02. 2010 | 11:42

Rydlo napsal(a):

Zaajímavé jak JP vždycky obviní soupeře přesně tím, za co vyčítáno jemu...."DS ve své dosavadní volební kampani jen uráží politické protivníky, straší občany a stále proti někomu a něčemu mobilizuje. S žádným vlastním programovým řešením nepřichází".
Paroubek lže jak Dimun píše...
26. 02. 2010 | 11:44

Čochtan napsal(a):

Silvie má recht.
Volte cokoliv, co nesedí v parlamentě, a není levicové !
Dovedete si představit, kolik politiků by dostalo infarkt, kdyby DS dostala víc než 5% ? Nestála by ta sranda za to ?
26. 02. 2010 | 11:47

Jan K. napsal(a):

"Lidé typu Z. Fierlingera, E. Erbana, V. Erbana, komunističtí agenti, dlouhodobě zrazovali myšlenky demokratického socialismu a snažili se vést ČSSD k úzké spolupráci s komunisty...".
S. Paroubku, tak ani v této disciplině nejste první?
26. 02. 2010 | 11:50

Tencokida Hnuj napsal(a):

Paroubek

Topolánek mává v aréně červeným hadrem. Vy hnědým.
Jaký je v tom rozdíl ?

Jinak lze v zásadě s obsahem článku souhlasit. Ten Váš titulek je ale ubohost.
Takovou nadsázku uznávám, když ji použije Váš kritik z řad elektorátu. Ne Váš soupeř v ringu. To je úder pod pás.

Ale druhá strana se chová naprosto stejně, ne-li hůř.
Doufám, že si z toho schizofrenní český volič udělá závěr sám.
26. 02. 2010 | 11:52

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Silvie,
v Rumunsku v roce 1989 byla krvavá revoluce, Čaučeska a jeho manželku popravili.

Dnešní stav v Rumunsku? Žádná sláva a to i v porovnání s ČR.

Zabíjením nic nevyřešíte, vyzkoušeno už za Velké francouzské revoluce.

Příčina/y je v hlavách lidí, useknutím hlavy to nevyřešíte. Už jen to, že toho popraveného člověka měl někdo rád, např. jeho (nedospělé) děti, někdo kdo (zdaleka) nebyl tak politicky radikální, po popravě člověka, kterého měl rád, se radikální stane, je pak mnohdy radikálnější než popravený. I z jiných příčin dojde k efektu 'vstanou noví bojovníci'.

Čochtane,
příhodnějším řešením je popřemýšlet co je příčinou, že se takoví lidé dostali k moci, jak to udělat, aby se už nestalo, aby se někdo takový dostal k moci.

Lidé se vrahy nerodí, lidé se vrahy stávají.

Když už k tomu dojde, že se někdo vrahem stane, vrahem, který vraždí skrze diktátorství, tak často nezbývá nic jiného než ho popravit, rychlá poprava může vraždění i zastavit, jako v případě popravy Čaučeska.

Co si kdo zaslouží? Co když je ta odpověď v Bibli? Tu snad jako katolík máte.

Chtěl Ježíš někoho popravovat/zabíjet?
26. 02. 2010 | 11:53

Emissary napsal(a):

Pane Paroubku,

proboha, co jste to zas ze sebe vytlachal? Vždyť Vy tu historii začínáte opakovat, jen trochu jinak, v jiné modifikaci. Byl jste to Vy, kdo první z ČSSD začal naprosto neomaleně kooperovat s komunisty na parlamentní úrovni a kdo ví, kde ještě jinde.

A porovnávat Topolánka s Pinochetem, to je síla, to snad svědčí o nalomeném duševním zdraví. Vás bych v tom případě mohl směle srovnávat se Stalinem či Hitlerem. K tomu Hitlerovi máte mimochodem dost blízko – projevem, mimikou, gestikulaci … :)
26. 02. 2010 | 11:59

Dream napsal(a):

Nechci se vůbec zastávat pana Paroubka, ten člověk je mi odporný. Ti z diskutujících, kteří tolik hájí Pinocheta, aniž by o něm něco věděli, by se však měli dovzdělat. Hodnocení Pinochetovy éry vůbec není jednoznačné, ale každý seriózní historik by váhal s tím označit ho za pozitivní osobnost. ten člověk má na rukou krev tisíců lidí, což prokázaly dvě vyšetřovací komise. Většinou to ani nebyli komunisté. Srovnávat situaci u nás v roce 48 s Chile v roce 73 je naprostý nesmysl, společných znaků je velice, velice málo.
A na závěr douška: komunistická zvůle u nás byla strašná. Pokud ale někdo píše o statisících umučených, tak blábolí nesmysly. To číslo je sci-fi, nesmysl. Není třeba přehánět oběti komunismu, abychom mohli ten režim prohlásit za zločinný.
Na závěr bych tedy poprosil pravicové (jak si oni o sobě asi myslí) slovní "bojovníky", aby si napřed zjistili fakta a pak teprve psali. Je strašné číst takové bláboly. Člověk se pak skoro zamýšlí, kdo všechno má volební právo (nadsázka, samozřejmě).
26. 02. 2010 | 12:00

kristusek napsal(a):

Silvie - statisíce umučených nekomunistů? U nás? Kristuskova noho...

Já se jen nestačím divit, co všechno se tady vydává za fakta. Olga tvrdí, že za vlád ČSSD, kdy tady byl nejvyšší ekonomický růst, naopak všichni zchudli (že by důsledek neustálé masáže o strašidelném zadlužení státu?), Čochtan zase tvrdí, že kdybychom tady měli diktátora, který by nechal vyvraždit desetitisíce svých politických oponentů, měli bychom se dnes lépe než když těch mrtvých bylo jen pár set... nejsem fanouškem pana Paroubka, to opravdu ne, ale když čtu některé zdejší rádobydiskutéry, mám pocit,že jsou za to snad placeni... na takové hlouposti přece nemohou přijít dobrovolně...
26. 02. 2010 | 12:03

Čochtan napsal(a):

Tomáši Střihavko,
mnoho lidí přemýšlelo "... co je příčinou, že se takoví lidé dostali k moci, jak to udělat, aby se už nestalo, aby se někdo takový dostal k moci..."

Přemýšleli ve Valdicích, v Jáchymově, možná i Milada Horáková v noci před popravou o tom přemýšlela.
Zlo je zapotřebí VČAS ZABÍJET !!!
26. 02. 2010 | 12:11

Carlos V. napsal(a):

Chudak pan Paroubek, nejspise se mylil.

Pinocheta nam minuly rezim vykreslil tak, ze naproste vetsine lidi byl velmi sympaticky.

Paroubek se asi zapomel nechat udelat pruzkum o tom, co si lide mysli o Pinochetovi. Dost mozna by pak oznacoval sebe jako druheho generala Pinocheta...
26. 02. 2010 | 12:11

almost glossed™ napsal(a):

Nám na základní škole říkali, že čeští komunisti umučili stovky tisíc českých nevinných občanů. Pak nám to říkali na střední škole. Pak odborníci na vysoké škole.
Psali to v Mladé frontě, Lidovkách a viděl jsem to v České televizi. Stovky tisích pořadů o umučených českými komunisty.

Podle mě je to pravda. Nevím, proč by mi někdo lhal, když se to dá přece ověřit v Mladé frontě, Lidovkách a na ČT.

Jo, a já jsem teda proti tomu, aby nadále mučili lidi. Proto budu volit zase Topolánka, protože on nás zachrání a Paroubek má bradavici. To je papaláš (to byli za komunistů prodavači zeleniny, říkala mamka.)
26. 02. 2010 | 12:19

buldatra napsal(a):

Sódruhu Paroubku, furt ta samá písnička.
Scénář neměnný.
Celkem nuda.

Comedie del arte nabírá na obrátkách, obecenstvo ani nedutá.
Harlekýn, Kolombina, Pulcinello, Doktore a Pierot podávají dle očekávání standartně nadlidské výkony, začínají se potit. Krůpěje potu stékají jim do žlábku...

Po volbách zazvoní zvonec a představení bude konec. A pak si všichni herci a hérečky, rejžové i kulisáci zatančí kolo, kolo mlýnský.

Nic nového pod sluncem.
26. 02. 2010 | 12:19

Dream napsal(a):

Čochtane,
teď jsem si znovu přečetl váš první příspěvek, jak tam píšete o Pinochetovi a socanech a komouších ("stejná pakáž", uvádíte) a vaše další příspěvky, kde přejete politickým oponentům smrt. Víte, že mluvíte jako fašista? Uvědomujete si to vůbec?
26. 02. 2010 | 12:20

petr napsal(a):

Prosíme obyvatele Marsu aby si tohoto pána odvezli zpět. Nám už to stačilo.
26. 02. 2010 | 12:20

Emissary napsal(a):

Čochtane,

O tom pojednávají i některé sci-fi. Vrátit se do minulosti a zabít Hitlera. Takováto vražda – atentát by byl a je pro mnohé přijatelný. Otázkou je, co by se stalo. Tím by se změnil řetězec příčinných události a je dost možné, že válka by začala o několik desetiletí později, ale již s konečným řešením – vyhubením všeho živého na zemi. Je možné, že přítomnost by byla zcela jiná – radostnější. :)
26. 02. 2010 | 12:22

Dream napsal(a):

almost glossed,

vy máte buď špatnou paměť, nebo si vymýšlíte. Nevěřím, že je na tom české školství tak zle, aby se v něm běžně rozšiřovaly bludy o statisících umučených v Československu. Nevíte, co mluvíte. Že vám to říkali "odborníci na vysoké škole?" Na které proboha? Hned pošlu podnět Akreditační komisi. Znovu opakuji: komunismus u nás byl zlo, ale čísla, kterými se tady šermuje, jsou vycucaná z prstu. Jsou směšná a jen nahrávají dnešním komunistům - pro ně je pak velmi snadné zpochybnit relevanci kritiků jejich ideologie.
26. 02. 2010 | 12:23

Riko napsal(a):

Říkal mi můj kolega psycholog, počkej si, až se bude muset v dialogu tváří v tvář svému tajně obdivovanému mistrovi Miloši Zemanovi setkat v televizním přenosu s. Paroubek. Bude bledý, zpocený , nejistý a totálně zakomplexovaný . Bude blekotat fráze uvozené odkoukanou Zemanovou větou "podívejte se". Zeman ho bude v záklonu pozorovat a asi neutají smích. Tento boj Davida s Goliášem prý však skončí zcela jistě v opačném gardu, než to bývá v pověstech, pohádkách etc.
26. 02. 2010 | 12:29

Jiří Vycházející Hvězda Pandur napsal(a):

Jiří ROKO Paroubek, květen 1978:

"Pro nás mladé, kteří jsme únor 1948 neprožili jako osobní zkušenost, je toto datum především historická událost, kdy byla s konečnou platností rozhodnuta otázka politické moci, došlo k likvidaci pozic exponentů buržoazie v politickém životě republiky. Nyní, třicet let po únoru 1948, jsou pro nás mladé ideje Února živou výzvou. Nutí nás především k zamyšlení, kolik toho pro stranu a společnost děláme a kolik jsme schopni udělat. V naší stranické práci je stále co zlepšovat."
26. 02. 2010 | 12:29

Pobo napsal(a):

Taky moc nejsem schopen rozlišovat mezi KSČB a KSČM.
26. 02. 2010 | 12:30

Jiří Roko Hrdina napsal(a):

Jiří jste můj hrdina!

Ze spisu STB:
"KTS Roko se jeví jako inteligentní člověk, má přehled o politickém dění, odsuzuje osoby s protisocialistickými názory, obzvláště z okruhu Charty 77."

"Během schůzky byla KTS [Paroubkovi] předestřena otázka, zda by nám [STB] mohl pomoci při dokreslení dění v ČSS, obzvláště v Městském výboru a mezi mladou členskou základnou. Na tuto otázku reagoval "ROKO" s tím, že co budem na něm požadovat, a bude v jeho možnostech, tak nám sdělí."
26. 02. 2010 | 12:30

Dream napsal(a):

almost glossed

velmi se omlouvám za nedostatek smyslu pro humor a neschopnost pochopit ironii. Beru zpět, co jsem vám psal výše.
26. 02. 2010 | 12:31

Chorche Kočka napsal(a):

Je na čase napsat novou ÓDU NA ÚNOR 1948.
26. 02. 2010 | 12:33

mirda-nesocan napsal(a):

po dnešku jsem se usvědčil ,že budu volit VV když vadí ODS i ČSSD tak jsou jistě OK
26. 02. 2010 | 12:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Dreame,

dovoluji si upozornit, že svůj text myslel pan almost glossed ironicky ;-)

Jinak celkový počet obětí komunismu v Československu je odhadován na šest až deset tisíc (jen v kriminálech zemřelo bezmála pět tisíc lidí http://aktualne.centrum.cz/..., další byli zastřeleni při pokusu přejít hranice, zemřeli krátce po návratu z vězení či lágru atd.)

Počet lidských obětí během vlády Augusta Pinocheta je odhadován mezi třemi až pěti tisíci lidmi http://www.opendemocracy.ne...

Podobná srovnání jsou myslím ale dost ošidná a namnoze zavádějící.

Libor Stejskal
26. 02. 2010 | 12:35

stejskal napsal(a):

Aha, tak ta ironie už byla odhalena ;-) (i když mně to tedy ve škole neříkali, mým dětem též ne a ani jsem v LN či jinde nečetl, že by byly během komunismu v České republice zavražděny stovky tisíc lidí).

Libor Stejskal
26. 02. 2010 | 12:37

Óda na úda napsal(a):

"Pro nás mladé, kteří jsme Paroubka prožili jako osobní zkušenost, je toto dementum především historická událost, kdy byla s konečnou platností rozhodnuta otázka polupistické moci, došlo k likvidaci pozic mozkových synapsí v politickém životě republiky. Nyní, dvacet let po listopadu 1989, již neexistují pro nás mladé ideje rozumné politiky ze strany Jyřího. Nutí nás především k zamyšlení, kolik toho pro stát a společnost nadělal a kolik jsme schopni tolerovat. V naší defensetračníé práci je stále co zlepšovat."
26. 02. 2010 | 12:37

Dream napsal(a):

Pane Stejskale,

díky za ta data, že jste je sem napsal. Srovnání samozřejmě ošidná jsou, to jsem taky tvrdil. Ironii jsem pochopil, ale bohužel až se zpožděním :-) myslím si však, že to, co zde předvádějí někteří amatérští antikomunističtí bijci je za hranicí dobrého vkusu.
26. 02. 2010 | 12:37

steve napsal(a):

Nedivím se, že pan Paroubek je tak obézní. Na takové řeči musí mít opravdu silný žaludek. Ale nejen on. Já jsem pravicový volič a přimhuřoval oči u voleb už několikrát. Tentokrát už ne. Včera jsem si přečetl program a prohlédl lidi na webu Strany svobodných občanů. Stojí za to to přečíst. Podle mě bylo dost současné levice i pravice.
26. 02. 2010 | 12:39

stejskal napsal(a):

Souhlas, pane Dreame,

oni "bijci" většinou řežou zprava i zleva ;-) Je to jednodušší než se zaobírat fakty ;-)

Libor Stejskal
26. 02. 2010 | 12:40

Nechci pupkatého zbabělce premiérem napsal(a):

STB práskači, člene socialistické internacionály a obdivovateli Února 1948 - bráníš se spojení s komouši?

Že tě hanba nefackuje!
26. 02. 2010 | 12:40

otokar napsal(a):

Pane Jiří P.!
Praktikujete stejné strašení místo řešení jako hoši z ODS.
Je to známá finta, kdy dva cigáni se začnou pošťuchovat před hospodou,čumilové jsou vždy přitom okradeni.
Dodnes jsem nepochopil Vaše zajásání z r. 2006:
Máme 101,zvítězili jsme!(Počítat jsem dosud nezapoměl).
Ostatně soudím, že osoba,dlouhodobě činná v radě hl. města Prahy nemůže(a neměla by)kázat ostatním morálku,poněvadž nesmočila-li by drápy jako ostatní,dlouho by ve funkci nepobyla.
26. 02. 2010 | 12:42

Emissary napsal(a):

Pane Stejskale,

Československo byla v té době poměrně civilizovaná země a především malá. Chtělo by to spočítat i pro Rusko, Čínu, Kambodžu, Vietnam….. To byste se možná i zhrozil. :)
26. 02. 2010 | 12:43

Čochtan napsal(a):

Emissary,
je to sci-fi, ale budiž. Dejme tomu, že by Hitler byl před uchopením moci, ve dvacátých letech, zabit. Pak by se nejpíš moci chopil Thälmann.

Jak by to šlo dál ?
Demokracie by byla zlikvidována stejně jako za Hitlera,
hospodářství a vojenská síla by vzrostla stejně jako za Hitlera, spojenecký pakt se SSSR by byl sjednán stejně jako za Hitlera.
Evropské demokracie by byly zlikvidovány stejně jako za Hitlera.

Teď však přijde ten rozhodující rozdíl: Válka by nebyla PROTI SSSR, ale SPOLU S SSSR !
Německá technika a organizační perfekce ve spojení s nekonečnými materiálními a lidskými zdroji Rusů by zlikvidovaly demokracii nejen v Evropě, ale možná i v USA.

Paradox: dobře, že Hitlera nezabili před válkou. Válce by to nezabránilo a ta alternativní válka by měla horší výsledek.

Jenom sci-fi. Jen takové hraní s možnostmi. Simulace. Ale i ze simulací se dá učit.
26. 02. 2010 | 12:47

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Emissary,

to byste se divil, ale znám i tahle čísla ;-) Nicméně zde byla řeč o počtu obětí komunismu v této zemi (vlastně ani nevím proč, ale to je vcelku jedno), tak jsem to jen chtěl doplnit o fakta.

Můj vstup neměl nic společného s textem (resp. titulkem) pana Paroubka (k tomu se nevyjadřuji).

Libor Stejskal
26. 02. 2010 | 12:48

Emissary napsal(a):

Dobrý den, pane Stejskale,

to jsem věděl a oceňuji, že jste to udělal.

Jen jsem si trochu rýpnul. :)
26. 02. 2010 | 12:52

martink napsal(a):

Zatím to vypadá tak, že po letošních volbách to vypadá opět na průser ve smyslu politické nestability.

Totiž, když se část voličů, znechucených praxí současné ODS, od ODS odkloní směrem k menším stranám, vytvoří to situaci, kdy by se do sněmovny mohlo dostat i více menších stran (TOP09, VV, lidovci, zelení), jejichž koaliční spojení s ODS by dávalo teoreticky slušnou vládní většinu a zároveň by trochu eliminovalo dominanci ODS.

Jenže oslabením elektorátu ODS se díky závislosti značného počtu lidí, dávajících přednost sociálním úplatkům před zodpovědností, umístí na 1. místě Paroubkova ČSSD.

Paroubek bude podle tradice pověřen sestavováním vlády. Bude záležet na tom, kolik poslanců budou mít socialisté a komunisté dohromady. Paroubek by pak mohl sestavit koalici s nimi nebo se pokoušet o menšinovou vládu s tichou podporou komunistů. Menšinové vládě může činit obstrukce prezident.

Jinou možností by bylo přesvědčit některé z menších stran ke koaliční spolupráci s ČSSD nebo uzavřít velkou koalici s ODS. Těmto variantám budou ale na překážku vytvořené animozity mezi Jiřím Paroubkem a ostatními lídry.
26. 02. 2010 | 12:53

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
k těm 5 až 10 000 je zapotřebí přičíst ty, které posílali z kriminálů, pracovních táborů a uranových dolů umřít domů.
Další nepřímo zavraždění jsou ti, kterým komouši zničili život tak, že ztratili chuť žít.
26. 02. 2010 | 12:55

Tencokida Hnuj napsal(a):

Tomáš Střihavka
Ano.V Rumunsku v roce 1989 byla krvavá revoluce.
Další text bych , s dovolením , poněkud upravil :
Čaučeska a jeho manželku RADĚJI HNED popravili.

To aby ta revoluce nebyla ještě krvavější.

Zdravím.
26. 02. 2010 | 13:00

martink napsal(a):

Řešením by mohla být předvolební koalice ODS + vícero menších stran. Ze strany ODS by k tomu byla nutná upřímná sebereflexe a odstranění dříve provozované arogance, ze strany menších stran pak realismus ohledně svých budoucích pozic (nevydírat).

Byla by to trochu sázka vabank na výsledek voleb, ale hodně voličů by stratilo problém koho volit.

Paroubek by něco takového s komunisty před volbami udělat nemohl. Ztratil by tím část voličů, kteří si ještě naivně myslí, že potenciálu komunistů určitě Paroubek hodlá po volbách nějakým způsobem využít.
26. 02. 2010 | 13:05

vidlemístoklíčů napsal(a):

Ano, je pravda, že desetitisíce členů ČSSD byly za bolševiků perzekuovány. Těmi se ale neohánějte. Nebo Vy jste snad spolupracoval s StB proto, abyste těmto nebožákům nějak pomáhal?
26. 02. 2010 | 13:07

martink napsal(a):

Pardon, můj poslední odstavec v předešlém textu měl znít:

Paroubek by něco takového s komunisty před volbami udělat nemohl. Ztratil by tím část voličů, kteří si ještě naivně myslí, že potenciálu komunistů nehodlá Paroubek po volbách nějakým způsobem využít.
26. 02. 2010 | 13:09

Silvie napsal(a):

3. Kolik bylo mezi lety 1945 a 1989
v komunistických žalářích politických vězňů?
Konfederace politických vězňů ČR uvádí číslo 147 000,
jedná se však pouze o odhad. Konečné číslo bohužel
zatím neznáme, neboť je poměrně obtížné rozlišit
bez detailní analýzy každého jednotlivého případu
politické vězně od vězňů kriminálních. V době
vlády komunistického režimu (stejně jako za nacistické
okupace) se stávalo, že politická aktivita byla
kriminalizována, a političtí odpůrci tak byli odsuzováni
podle „kriminálních“ paragrafů. Je nutné zmínit
též tzv. mimosoudní represi. Jejími nejvýznamnějšími
nástroji se staly jednak Pomocné technické
prapory (PTP), do nichž byli umísťováni vojáci základní
vojenské služby, označení za „nespolehlivé“, a dále
takzvané Tábory nucené práce (TNP), ve kterých byli
uvězněni lidé s nepřátelským postojem vůči vládnoucímu
režimu nikoliv na základě soudního verdiktu,
ale z rozhodnutí tzv. přikazovacích komisí složených
z funkcionářů
KSČ. Tímto způsobem byly umístěny
v táborech vězeňského typu další desetitisíce občanů.

Pokud jde o ty statisíce, část pol. vězňů zemřela v ruských gulazích, část v bolševických kriminálech díky Grebeníčkům a jim podobným, tisíce rodin bylo perzekuováno. V globálu to byly ve východním bloku statisíce, v Rusku miliony (rovněž díky Stalinově politice - hladomor, gulagy).

Tak sorry, že jsem to neupřesnila.
26. 02. 2010 | 13:09

Silvie napsal(a):

Střihavko,

tušila jsem, že mi omlátíte ohlavu právě Rumunsko. Zapomínáte ale na fakt, že Rumunsko bylo a je tragicky zaostalé, takže jejich revoluce nemohla mít náležitý efekt.

Já jsem převrat v Praze zažila na vlastní kůži a dnes jsem si jistá, že mělo být všechno jinak a natvrdo. Tohle byla jenom hra na revoluci.
Nikdo nebyl exemplárně postaven před soud a odsouzen alespoň na doživotí za vlastizradu (68.rok). Bručet šla jenom malá ryba jako Štěpán, Čalfa a ostatní krysy plynule přešly do Havlovy vlády. Majetek SSM a KSČ pokojně vytunelovali Šloufové a spol.
Fakt se domníváte, že takhle vypadá revoluce?
26. 02. 2010 | 13:15

Dalimír napsal(a):

Jen počkejte vy antisocani až vyrostu ! Pojedu do Moskvy se tam učit jak vám všem reakcionářům krk vykroutit ! Jen počkéj zajíci velikonoční modrásku ! D @
26. 02. 2010 | 13:16

vidlemístoklíčů napsal(a):

to Martink: probůh, proč už se nevymotáš z modrooranžových kolejí, které nám linkují masmédia. Řešení by bylo: nové strany, ani jeden starý zmetek, který se podílel na současném marasmu a začít komplet znovu. Já mezi modrým a oranžovým rozkrádáním nevidím rozdíl. Pravda je, že Paroub s DRátem jsou ve svém megalomanství a mocichtivosti trošku nebezpečnější.
26. 02. 2010 | 13:18

vidlemístoklíčů napsal(a):

To Dalimír: asi nebude muset ani cestovat. Památnou řeč umí jistě zpaměti.
26. 02. 2010 | 13:19

ver napsal(a):

výborný blog pane Paroupek . A kdy zas něco napíše Petra ? Petra proletářka ?
26. 02. 2010 | 13:20

vidlemístoklíčů napsal(a):

To Óda: nechvástejte se, v defenestrační činnosti jste v současné době neprokázali nic. Argumentovat pořád jen dějinnými událostmi nestačí!
26. 02. 2010 | 13:24

Silvie napsal(a):

Autor píše, že z amerických ambasád v Praze a Bratislavě odešly do centrály FBI zprávy varující před korupcí při vyjednávání o nákupu transportérů Pandur. A nejen to: další zdroj přímo z FBI údajně Ellenbogenovi potvrdil, že takové dokumenty vskutku do USA dorazily.

„Martin Barták (ministr obrany – pozn. red.) by měl odejít a měl by být obviněn,“ píše Ellenbogen a vyzývá amerického ministra spravedlnosti, aby zahájil vyšetřování.

O čem přesně se mělo psát ve zprávách pro FBI, není jasné. Ellenbogen včera odmítl říct, kdo jsou jeho zdroje: „Musím je chránit.“
A dojde i na Grosse, Kühnla, Paroubka a další.

Tohle už asi chlapci nerozchodíte ani s Veseckou za zadkem.
26. 02. 2010 | 13:25

Xman napsal(a):

Vyborne pan predseda, napisali ste to celkom dobre. Az na ten zaver, Topolanek nech je, aky je, zdaleka nie je ako Pinochet. Politika destrukcie je klasicka pravicova agenda, to iste este v drsnejsej podobe, robia na Slovensku skorumpovani libertariani sustredeni okolo I.Miklosa. Neustale klamu a kradnu, napriek tomu maju svojich nekritickych obdivovatelov, hlavne medzi malo informovanymi a mladymi volicmi. Vasa povinnost je ochranit cesky narod pred takouto politikou, drzime Vam prsty, sustredte sa na pozitivne veci a buducnost, a nestracajte cas primitivnymi skriepkami so zadrapcivymi hlupakmi. JUDr.Fico to uz na Slovensku pochopil, Dzurindu si uz takmer nevsima, Miklosa tiez nie. Drzim Vam prsty, pan predseda.
26. 02. 2010 | 13:27

almost glossed™ napsal(a):

Dream: V pohodě :-).

Ono i to číslo 5000 je hodně legrační číslo (tedy bylo by, kdyby nešlo o tak smutný kontext). Myslím z hlediska těch, kdo sčítají.

Když si vezmu Holubovu větu z výše zmíněného článku: "Vězňové komunistického režimu umírali stářím, fyzickým vyčerpáním, mnohé zabilo násilí dozorců a spoluvězňů, pracovní úrazy nebo nemoci vyvolané tvrdými podmínkami a nedostatečnou stravou."

Pak bychom to číslo mohli jakkoliv libovolně proměňovat.

Např. jen manipulátor může mezi "umučené" počítat ty, kdo ve vězení - byť nespravedlivém zemřeli stářím. Nevíme, kolik nespravedlivě odsouzených umírá ve vězení v demokraciích. Podle mě nezanedbatelné procento, jak ukazují testy DNA po 20 letech.

Jen manipulátor od "umučených" nerozlišuje ty, kdo zemřeli po pracovním úrazu. byť v práci v rámci nespravedlivého vězení.

Nemáme žádné rozlišení těchto kategorií.

Můžeme maximálně odhadovat, kolik nespravedlivě obviněných šlo do vězení či do lágrů, ale slovo "umučení" má přece jen trochu jiné konotace.

Mučení je pro mě to, co např. Česká televize nazývá pravidelně "simulovaným topením vodou" když hovoří o spojeneckých "vyšetřovacích" praktikách jistého spojeneckém státu. Už někdy někdo viděl simulované topení? Ti lidé jsou topeni naprosto, odporně a dokonale. Jsou topeni jako koťata a jejich počty neznáme. Byli podle všeho takto mučeni před pár lety v Polsku a jinde v okolních státech. Ale kdykoliv zapnu ČT dozvídám se o mučení komunisty v padesátých letech. O tom, které se děje nyní ani slovo. Jen "simulované topení".

Umučení je dokonání činu mučení - fyzického či psychického.

Umučení pracovním úrazem a stářím je přece jen trochu jiné kafe.

Pokud ne, pak je velká pravděpodobnost, že budeme umučeni všichni.
26. 02. 2010 | 13:33

II.správa napsal(a):

Silvie, opracdu jste tak naivní, že věříte v revoluci v roce 1989?..vf tu revoluci o které se šuškalo na ÚV KSČ už od roku 1987?..tu revoluci, která musela být z rozhodnutí ÚV KSČ provedena před sjezdem KSČ v roce 1990?..fakt věříte v hrdinství chartistů, studentů a jejich boj proti vládě jedné strany?..hmm, asi jste u toho nebyla..respektive, nebyla jste na místě, kde se o tom rozhodovalo:-)))
26. 02. 2010 | 13:38

Názor napsal(a):

kdyby byl Topolánek aspoň jako Pinochet,to by byla pro Topolánka poklona,protože Pinochet dostal svou zemi hospodářsky nahoru,to by Česko prosperovalo hospodářsky ,ale méně demokraticky ,ale Topolánek Česko dostal absolutně dolů jak hospodářsky tak morálně,ale Paroubek není jiný ,chová se jako italský "Il DUCE"Mussoliny a Rath jako predátor s knírem pod nosem,obě strany ODS a ČSSD jsou nyní nevolitelné
26. 02. 2010 | 13:39

vidlemístoklíčů napsal(a):

To Xman: tolik žertů v jednom příspěvku je snad zbytečné. Šetřete si něco na příště:))))))
Proč mi to jen připomíná bolševická hesla, že za všechno zlo mohli jen prohnilí kapitalisté a imperialisté a ještě to hajzlíci dovršili tím, že nám sem nasadili mandelinku. Aby to nebylo obecné, tak mám dotaz: národ před korupcí má Paroub ochránit ruku v ruce s Kavanem, Fenclem, Doleželem, kakaovým Krausem, Stáňou nebo si má zvolit ještě finančně nezajištěné členy ČSSD? Jak se má do boje Paroub pustit, když je to právě on, kdo se ničím jiným než primitivními malichernostmi typu (ten řekl, ten neřekl, jak to, že řekl...) nezaobírá?
26. 02. 2010 | 13:39

Emissary napsal(a):

Jasně Čochtane,

jedna možnost z milionů.
26. 02. 2010 | 13:40

Don Dior napsal(a):

Paroubek je podle mne lhář a mocichtivý zbabělec. Rozhodně ne odpovědný politik.

A když k tomu píše o hrdinských kouscích lidí z ČSS za komoušů tak se divím, že mu se mu huba nezřiví.

Pokud někdo z ČSS perzekuován byl - tak tento nízký zbabělec to rozhodně nebyl.

Ten raděj vychvaloval únor 48 a horlivě sliboval STB, že bude donášet z prostředí spolustraníků.

I když je možné, že je to od morku kosti tén dyzident - a rozkládal STB zevnitř. Lišák jeden.
26. 02. 2010 | 13:44

almost glossed™ napsal(a):

P.S. Dodávám, že nevím nic o skutečném počtu obětí, kterých je mi líto. Jde mi jen o to nechutné žonglování s pojmy a čísly, jak se zrovna komu hodí.

A propagandistická "nalejvárna" kterou nyní absolvujeme díky médiím je z mého pohledu mnohem intenzivnější než např. na konci 80. let, kdy už ani ty nástěnky nebyly tak vášnivé, co dříve. Šlo už jen o každoroční rutinu, vyhaslé rituály atd.
26. 02. 2010 | 13:44

Nika napsal(a):

Pane Paroubku,
viděla jsem dnes Vaši tiskovku. Vy opravdu neumíte nic jiného než útočit na Vaše politické soupeře. Ten potutelný výraz (malého dítěte) kterým jste doprovázel kritický komentář kolegy Zaorálka byl výmluvný. Jednalo se o kritiku výroků Radka Johna. Nevím co je na té Vaší kritice pravdy, ale opravdu mě fascinovala ta radost (úplně z pana Paroubka zářila), že někoho můžete očernit. Miloš Zeman je alespoň seriózní v tom, že se soustřeďuje na svůj program, ale u Vaší strany je to z 60% očerňování konkurence.
26. 02. 2010 | 13:50

Kdo nemá paměť nemá mozek napsal(a):

To Almost glosed:

Že on ten socialsmus nebyl zas tak strašný. Všude ty děti, sputniky a jistoty.
26. 02. 2010 | 13:50

almost glossed™ napsal(a):

Bez paměti: Že vy čtete, jen co chcete?
26. 02. 2010 | 13:51

jap napsal(a):

Výňatek z Paroubkovy tiskovky k Pandurům:
"Tak podívejte, to byla zakázka, která byla v gesci ministra obrany. Běžela před mým příchodem a běžela, jak se ukázalo, také po mém příchodu. Neměl jsem relevantní důkazy o tom, že by byla zfixlovaná."
Otázka: "Sám jste se o ni tedy nezajímal a nechal vše na ministerstvu obrany?"
"Neměl jsem s tím nic společného. Seděl jsem jako předseda ve vládě, kde pan ministr obrany Kühnl předložil výsledek výběrového řízení. Vláda ten výsledek schválila a pan ministr ho uzavřel svým podpisem. Já bych asi stejnou odvahu neměl, podepsat to po volbách. Později jsme vyzýval, aby byla smlouva ukončena. V roce 2007 jsem říkal, že je dobře, že byla ukončena."
Otázka: "Kdyby vaše vláda nákup neschválila, pan ministr Kühnl by stěží mohl smlouvu podepsat..."
"Já jsem zatím neslyšel od MFDnes relevantní důkaz o tom, proč to pan ministr neměl podepsat. Existuje takový důkaz?"
Otázka: "Vy sám mluvíte o tom, že ta zakázka nebyla v pořádku. Že jste byl rád, když vláda v roce 2007 kontrakt ukončila. Byla tedy nebo nebyla ta zakázka podle vás v pořádku?"
"Já myslím, že byla v pořádku. Vy jste snad předložili nějaký důkaz, že by nebyla v pořádku?"
Otázka: "Vy mluvíte o tom, že jste byl rád, když se ta zakázka odvolala."
"O jaké zakázce mluvíte?"

Představa, že Jiří Paroubek by měl být prezidentem této země je děsivá.
26. 02. 2010 | 13:52

almost glossed™ napsal(a):

Budu hádat: někdo z ČT?
26. 02. 2010 | 13:52

Ruku v ruce k zářným zítřkům napsal(a):

Paroubku,

tak jak hodnotíš práci socialistických kolegů ze Socialistické internacionály v Řecku?

Místo špíny na konkurenci se začni zabývat správou země. Za to tě platím.
26. 02. 2010 | 13:54

IronNick napsal(a):

Pane poslanče, není to tak dávno, co jste se nám voličům svěřil se svým skvělým objevem, že Topolánek, Bush a Zahradil společně zavinili světovou ekonomickou krizi, vzpomínáte ne? Co je tedy podivného na spojování Vaší persony s Gottwaldem - vždyť kdo jiný už by tuhle logiku měl pochopit lépe než Vy...

Anebo že by ty únorové výzvy už nebyly tak živé jako kdysi? ;)
26. 02. 2010 | 13:57

Dream napsal(a):

Silvie,

já vám tleskám. Vy byste se za minulého režimu měla skvěle, jste vynikající demagog. A to, co zde dnes předvádíte, není zdaleka první případ. Napřed uvedete, že u nás byly statisíce umučených (z kontextu to jednoznačně vyplývá), pak sem překopírujete nějaký odstavec, kde se mluví o MNOHA různých formách perzekuce a nakonec sčítáte všechny státy východního bloku. Uražená douška "tak sorry, že jsem to neupřesnila" je už jen třešničkou na dortu. Vy jste opravdu nic neupřesnila, vy kličkujete ve snaze se úplně neztrapnit (nepovedlo se). A mezi řádky lze číst váš tradičně bolševický zápal - "své přesvědčení mám, tak na co nějaká fakta".
26. 02. 2010 | 13:59

Palo napsal(a):

Je pravdou, že se Paroubek vykroutil z vojny modrou knížkou s odkazem na "hlavu"?
26. 02. 2010 | 13:59

Petr napsal(a):

Pane Paroubek,
ani Gottwald dohromady se Zápotockým, Novotným i Husákem neřekl "JÁ" tolikrát co Vy. Nikdy se nechlubili Novými šaty jako Vy. Žádnému z těchto komunistických potentátů se neeklhavtovali české výrobky a hlavně české automobily jako Vám. Žádný z nich, alespoň pokud je veřejně známo, neměl přátele co je sami osobně objevili a přivedli do strany a kteří si poté náhodou bez problémů a ručení půjčili v bance 20 melounů, za které si náhodou koupili výhodně akcie a které pak náhodou těsně před krachem té firmy prodali za 100 miliónů. Stačilo jim myslet upřímně a sesednout s koní.
Nebojím se návratu Vítězného února 1948, ale hrozím se obdobného Vítězného května 2010.
Ne proto, že zvítězí ČSSD, té bych to i přál. Hrozím se vítězství Vás. Vás sebestředného Velikého "JÁ".
Proto jsem rád, že kandiduje pan ing.Miloš Zeman DrCs, bez kterého by jste byl je Malá "0".
26. 02. 2010 | 14:01

mb napsal(a):

J. Loewy by si s chutí uplivl před tebou ....
26. 02. 2010 | 14:03

Tino napsal(a):

Komunisté, to je tvrdé jádro levice. Socialisté jsou z jejich pohledu úchylkou levice do prava. Jak víme, z historické skutečnosti potvrzeně, komunisté, v první řadě po nástupu k moci, likvidují především odchylkáře od tvrdého jádra levice. Je to logické, protože jen tak se dá pravici silně postavit a zatočit s ní třídně.
A tak je třeba socialistům si uvědomit, že jejich největším nebezpečím není ani tak pravice, jako komunisté. Od pravice se mohou dočkat maximálně demokratického nátlaku ve směru ekonomiky, což pro mnohé z nich nemá žádnou nebezpečnost jsouce kapitalisty v podstatě. Paroubek brojí v nonstop předvolebním boji proti ODS, potažmo proti Topolánkovi. Je ale vlastně jeho spojenec svým majetkovým snažením. Pokud by to chtěl popírat, pak je možné si vzpomenout na popírání jeho předchůdce Grosse. Křišťálově čisté způsobeníse kapitalistou je v řadách ČSSD zcela normální jev. Kdo se nazkapitalizoval v ČSSD, byl odejit. Třeba sám vzkřísitel ČSSD M.Zeman byl dehonestován Paroubkem natolik, že vystoupil z řad členstva ČSSD a dnes stojí jako největší oponent před volbami pro nátlak Paroubka. Je to zákonitý paradox - kdo nešel s Paroubkem, šel proti němu.
Dnes je stav takový, že Paroubek hlásí, že nejde s KSČM. Tím jde defakto KSČM proti němu a z toho lze odvodit i nebezpečí pro Paroubka po nástupu KSČM k moci. Bude prostě zlikvidován jako úchylkář z tvrdého jádra levice. Snad má dost rozumu a bude bojovat proti komunismu v Česku. Po zlikvidování Paroubka komunisty teprve příjdou na řadu vyvlastnění Topolánci a jejich pomahači. A až zavládne opět ráj dělníků a rolníků, nebudou socialisti, ani kapitalisti. Bude jen jedna třída, co na sebe bude makat a komunisti jim budou rozkazovat.
"Nádherná" vyhlídka! Tak se neškorpěte neustále kapitalisti socialističtí i nesocialističtí, podejte si ruce a hleďte přežít. Máte jediné východisko - zachovat třídní společnost s demokratickým střídáním vlád a dát to hospodaření do pořádku a nedělat hlavně dluhy. Protože z dluhů se dá i zblbnout a udělat koninu.
Jak je v Limonádovým Joe - "Lump či hrdina, my jsme jedna rodina!"
26. 02. 2010 | 14:04

mb napsal(a):

mentalita paropr. :Česká společnost (a v menší míře i slovenská) se ztotožňovala s požadavkem rozsáhlého znárodnění, odsunem sudetských Němců, výraznou změnou orientace zahraniční politiky na Sovětský svaz, jako na hlavního garanta čs. samostatnosti, s potrestáním kolaborantů a zrádců atd.

pokud se česká společnost ztotožní s požadavkem rozsáhlého povraždění židů ...

tak tomu také budete tleskat pane Paropr ????

nic jiného .... žádný typ jineho članku jsem od vas ani neocekaval pane Paropr ...

a bude li to nutné .... budeme schvalovat zakona ve prospech LIDU teto zeme , pro blaho lidu teto zeme schvalovat s KOMUNISTI, a bude li to nutne budu je schvalovat treba s martany .....

ach paro paro paro paro ...

ty jsi devast ........ podobný Klausovi v inverzním balení ...

podávejte chlazené ......
26. 02. 2010 | 14:06

mb napsal(a):

J. Loewy ... by vás rozcupoval do atomu Paroubku ...
26. 02. 2010 | 14:08

Kelt napsal(a):

To Rumcajs-nevzpomínám si,že bych alespoň v jednom případě se zmínil o korupci.Také si nevzpomínám,že bych Vám někdy nabídl tykání.Vážený modrý soudruhu-krávy jsme spolu u Řáholce nepásli.
Doporučuji si přečíst Topolánkovu smlouvy s občany z roku 2OO6.
Jinak hezký den.
26. 02. 2010 | 14:16

Gard napsal(a):

Tahle "diskuse" je opravdu hnus. Připadám si tu jako na idnesu. Čochtane, kvůli vám podobným fanatikům se tu v padesátých letech konaly politické procesy s popravou. Víte, že máte stejné myšlení jako bolševici?
26. 02. 2010 | 14:18

Jos napsal(a):

Koukám, jak tady řada "demokratů" stále obhajuje Pinochetovy vraždy,
obhajuje "korekci" výsledků voleb pomocí tanků, případně bojových letadel atd. Nezasluhují nic než opovržení. A o "ekonomických zázracích" pinochetovského Chile podal asi nejspolehlivější informaci z první ruky chilský prezident Eduardo Frei při své návštěvě v Praze v roce 1999. Nemluvil v podstatě o ničem jiném než o katastrofě. Ke skutečnému demokratickému přelomu v Chile došlo až v roce 1998. Teprve poté co byl Pinochet zatčen a zlikvidováma "kontrolovaná demokracie”, kterou diktátor ukotvil v nové chilské ústavě pro svou ochranu.
A Topolánek s ODS? Spolu s Kubicem zasáhli, pomocí části ozbrojené složky státu, do průběhu voleb v roce 2006.
Víc už o Topolánkovi a ODS nemusím nikdy vědět. Tohle stačí navěky.
26. 02. 2010 | 14:18

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Čochtane,
mnoho lidí přemýšlelo a také už někteří lidé na něco přišli.

Po I. svět. válce vítězové soudili, přesněji ti kdo za vítěze rozhodovali, že ze všeho nejlepší bude Německo pořádně potrestat, velké reparace atd. Toto potrestání bylo jednou(!) z více příčin nástupu nacismu k moci. Po II. svět. válce na to vítězové, tzn. hlavně USA, šli už jinak. Místo potrestání pomoc, USA dosazená ústava, Marshallův plán, ........ dohlížecí okupace, později už jako okupace nebylo vnímáno, čím dál větším počtem Němců. Vrcholní náckové byli popraveni.

Nácky má Německo dodnes, ale u moci nejsou ani vzdáleně, takže je není nutné popravovat, max. nějakého na čas zavřít.

"Zlo je zapotřebí VČAS ZABÍJET !!!"

Zlo ano, ale ne lidi. Když zabijete lidi, tak zlo, politický názor který představuje zlo, přenesete na jiné lidi, minimálně na členy rodiny zabitých.

Silvie,
v Rumunsku krvavá revoluce neměla efekt ani z pohledu zaostalého státu.

Relativně vyspělý stát a krvavá revoluce - to by mělo efekt?

Nezastávám se toho jak to proběhlo u nás, ale zabíjení by tomu nepomohlo.

Tencokida Hnuj:
Díky za úpravu.
26. 02. 2010 | 14:19

noether napsal(a):

Hlavně by mě zajímalo, jaký je rozdíl mezi stávkou v dopravě a obstrukcí ODS v parlamentu ...
26. 02. 2010 | 14:20

vidlemístoklíčů napsal(a):

To Nika: Pokud by Vás opravdu zajímalo, jak je to s pomluvami o VV, tak částečně jsou vysvětleny na Novinkách, kde byl dneska chat s R.Johnem, více pak na stránkách VV. Jsou to tak nehorázné výmysly, že VV uvažují o žalobě. Tady už nejde jen o to, jak se kdo postavil k jakým botičkám nebo o tom, že "novináři o nás nepíší hezky", jak pořád slyšíme od zdejšího "plačky", ale o pomluvu ve velmi podpásovém politickém boji od někoho, kdo nemá co jiného nabídnout než pomluvy oponentů a populistické sliby.
26. 02. 2010 | 14:21

twardowski napsal(a):

Paroubek a Topolanek... dva stejni (a stejne inteligentni) demagogove. Pro me je nevolitelna ODS stekne tak jako CSSD. Nedivim se sileni "alternativnich politickych stran".
26. 02. 2010 | 14:21

bigjirka napsal(a):

Silvie, také Chilané nedají na Pinocheta dopustit :-)
26. 02. 2010 | 14:36

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Tencokida Hnuj:
Teď jsem si všiml, že o kus dál jsem to napsal obdobně.

"... rychlá poprava může vraždění i zastavit, jako v případě popravy Čaučeska."
26. 02. 2010 | 14:41

ivo napsal(a):

Pane Pandourku kolik už máte přes své kasírtašky Kočku a Tvrdíka nahrabáno? Jsou to stamiliony nebo miliardy?Nezávidím jen jsem zvědavý.Kdy budete mít dost?Jinak Topolánka mám rád stejně jako vás a velice rád bych vás viděl vedle sebe viset.
26. 02. 2010 | 14:47

bigjirka napsal(a):

Pinochet to nepochybně přehnal, ale jistě ne tolik, co komunisti.

Pinochet sám byl jistě jedinečná osobnost, pokud vím, jediný diktátor, který se sám vzdal moci. Víc problému je asi v nižších patrech diktatury, kde se vždy najdou lidé, kteří mají chuť beztrestně řádit. Nicméně, Pinochet Chile před komunisty ubránil. Proto mu nemohou přijít na jméno.

Ten, kdo ve vězení zemřel na následky pracovního úrazu, nesprávně či vůbec ošetřeného, byl nepochybně umučen.
26. 02. 2010 | 14:49

Morová rána napsal(a):

Vážený pane předsedo!
Obávám se, že přes veškerou vaši snahu, zůstává cokoliv levicového v myslích mnoha našich pravicově orientovaných spoluobčanů nerozlučně spjato s komunismem. Nejsem si proto zcela jistá, zda má smysl se proti takovýmto myšlenkovým zkratům ohrazovat. Nejsou ostatně založeny na objektivní realitě, nýbrž na emoci. A ta je jen dost těžko vyvratitelná.
26. 02. 2010 | 14:49

Crusader napsal(a):

Ale je to škoda, že Topolánek není Pinochet :(
26. 02. 2010 | 14:49

bigjirka napsal(a):

Myslíte, že Pa by dostal příležitost zhubnout během na oválu? To by mu prospělo a přišel by na jiný myšlenky
26. 02. 2010 | 15:01

bigjirka napsal(a):

pp Stejskal a Mihalco veskrze správně prání užitečné svině před přirovnávání k nechutným lidem. To je moc dobře :-)
26. 02. 2010 | 15:02

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Jirko,
je otázkou zda by se Pinochet sám vzdal moci pokud by na něj nebyl vyvíjen politický tlak a byl zdravý. Čím větší věk a čím více (vážných) nemocí, tak tím menší schopnost se u moci udržet, i v diktatuře.

Husák se chtěl u moci držet co nejdéle, z vnějškového pohledu to vypadalo, že jej, v rámci diktatury, nikdo nemůže sesadit, ale sesadil, kůl v plotě Jakeš.
26. 02. 2010 | 15:11

Dream napsal(a):

bigjirko,
Pinochet Chile nebránil před komunisty - v tom je ten problém. Něco si o tom přečtěte. Vaše zjednodušené představy jsou legrační. Tvrzení, že Chilané nedají na Pinocheta dopustit je rovněž omyl - je to půl napůl, ale dnes už se většina na Pinocheta dívá kriticky, hlavně mezi mladší generací. Vím to nejen z informačních zdrojů, já jsem v Chile byl. Je to zhruba podobné jako v případě generála Franka ve Španělsku.
26. 02. 2010 | 15:13

Karlík napsal(a):

pro "Palo":

Paroubek sloužil ve VÚ Prachatice jako zástupce velitele pro proviant... :-DD
26. 02. 2010 | 15:16

Jan napsal(a):

ODS by měla býti zrušena, neboť svými akcemi narušuje demokracii založenou na soutěži politických stran, když politicky jinak smýšlející strany militaristicky dehonestuje a povužívá podrazů Pinočetovi hodných. Prostě, kdo má program pro lidi, je něpřítelem ODS. Voliči, POZOR!
26. 02. 2010 | 15:25

mb napsal(a):

Komunistu jsme vyhodili dveřma a socialista se nám vrací oknem / oknama ...

kdyby to byl aspon socialista slušného (špidlovského) ražení ...

a ne takovýto gargantuovský populus hnus ...
26. 02. 2010 | 15:32

Kamil napsal(a):

To Jan
a jinak faň?
Hezký den.
26. 02. 2010 | 15:32

Kamil napsal(a):

To Jan
a jinak faň?
Hezký den.
26. 02. 2010 | 15:33

JC napsal(a):

Jan,
Mohl byste trochu rozvést tuto vaši myšlemku ?

" narušuje demokracii založenou na soutěži politických stran, když politicky jinak smýšlející strany militaristicky dehonestuje a povužívá podrazů Pinočetovi hodných"
26. 02. 2010 | 15:46

stále rebel napsal(a):

Jak Topol lidem zatopil.
http://www.nazorne.cz/rezji...
26. 02. 2010 | 15:47

pgjed napsal(a):

Pane Paroubku:

Když jste zavolal do lesa, tady máte ozvěnu.

Já osobně jsem dalek, jakkoliv hájit cokoliv od ODS. Ostatně ODS prolezlá bývalými bolševiky podobně, jako socdem, se nemá k záležitostem r.48 moc co vyjadřovat, podobně, jako socdem.
Vy se bráníte spojování socdem s KSČ v období února 48 a dovoláváte se historické pravdy. Já vám ji tedy povím, tak, jak jsem ji na základě osobních zkušeností svého táty přejal.
Jalta: Měla své důsledky, nikoliv však nezvratné, jak ukazuje historie Rakouska. I my jsme měli podonbou možnost, kdyby nás do Stalinovy náruče nehnali úprkem naši bolševici a socdemáci včele s Benešem, dávno před Jaltou.

Tvrdíte, že se česká společnost ztotožňovala s masivním znárodňováním a dalšími politickými změnami. Skutečnost je taková, že se lidí nikdo na nic neptal! Jelo se podle Košického programu, přijatého nikým nevolenou věrchuškou a všichni čekali, že to mohou volby 48 změnit.
Volby v r.46 dopadly tak, že komunisti měli celkem 114 mandátů ze 300. Těmi, kdo jim umožnili většinu 151 mandátu, se kterou válcovali celou republiku byli socdemáci! Ostatním nezbylo, než se přidat a zkoušet brzdit.
Tvrdíte, že socdem kolem února 48 hrála třetí sílu. Je to lež jako věž. Praxe byla taková, že socdem ve všem podporovala KSČ od konce války nepřetržitě. Na jižní Moravě (nejen) se dávali doohromady nársoc s lidovci proti komunistům a snažili se získat i socdem. Odpověď byla vždy taková, "KSČ je krev z naší krve, proti nim nikdy nepůjdem".

Odstoupení nár soc a lidoveckých ministrů mělo racionální jádro - šlo o posílení vlivu KSČ ve velení bezpečnosti, kterému se mělo zabránit. Kdo to zoral? Senilní Beneš, který slíbil demisi nepříjmout, nebude-li většinová, mocichtivý prďola Masaryk a hlavně socdem ministři s Majerem v čele. Majera Gottwald vykopnul 25. 2. a Masaryk, když si uvědomil k čemu se přidal, skočil 11. 3. z okna. Spolupráce socdem s KSČ byla až na výjimky vědomá, programová a socdem nikdy ani neuvažovala o jiné orientaci. Předúnorová ČSSD má tedy na únoru 48 stejnou vinu jako sami komunisti. Rovněž podíl socdem na represích je snadno prokazatelný. Třeba proticírkevní agrese probíhala jednoznačně v režii socdemáků vstoupivších do KSČ.

Jo, že byli socdemáci i mezi postiženými? To bylo pár bolševiků také. Většinou je semlely mlýny, kterým pomáhali na svět a pak je sami roztáčeli do obrátek.
Takže summa summárum, snažíte se nám zde stavět socdemácké lumpárny do lepšího světla, nicméně marně. A když už jste si do toho lesa zavolal, tak aby byla ozvěna kompletní podívámese v příštím příspěvku co jste vy sám za kalouska.
26. 02. 2010 | 15:48

jepice napsal(a):

Je to těžká věc, to rozlišování. Jakpak by dnes někdo mohl rozpoznat budoucí Fierlingery a Erbany od demokratických poctivců, když to nikdo nedokázal ani tenkrát? :)
26. 02. 2010 | 15:50

papulus napsal(a):

Paroubek, vědí vůbec, že komunisté u nás vyšli ze sociální demokracie. Bylo to hlavně proto, že stejně jako dneska sociální demokrati upozaďovali nějakou řádnou zmšnu a jenom restaurovali kapitalismus. Vědí Paroubek. Voni jako ekonom se pouštěj na hostorickou půdu. No, to musej mít lidi za pěkný blbce. Jen si vzpomenou, vždyť ta jejich socdem si smočila rypák v tom, že se nám tu v roce 1938 nastěhovali němci a to byl začátek vlády komunistické strany (sámo, že až po válce). Tak spytujou historické svědomí svých socdemáků, Paroubek.
26. 02. 2010 | 15:53

Marty napsal(a):

Paroubek jako Gottwald.
26. 02. 2010 | 15:54

JC napsal(a):

jepice,
Je to snadná věc.
Paroubek = Fierlinger = Erban
= Gottwald.
26. 02. 2010 | 15:57

mb napsal(a):

souhlasím s panem pgjed ... mimichodem Jaltu rozebírali i minulé sobotní LN ...http://www.lidovky.cz/jalts...

čtení pro Paroubka .... o ase ...

ale to by paroubek musel umět číst, musel chtít, číst, musel rozumět a musel chtít rozumět ...

a ne jenom kejklit tak jak se mu to hodí ( účelovost) a tak jak to on umí ....

Paroubku paroubku .... roznesou tě na zoubku ... nyní nebo v časech příštích ... zde anebo v sférách vyšších ....
26. 02. 2010 | 15:58

papulus napsal(a):

Je zajímavý, že socdem a Paroubek se skoro vůbec nepohoršovali nad tím, když komunistickej vlajkonoš Topol vyřvával z tribun nacistické hesla o noci dlouhých nožů a o nějakém es komm der tag. Nemluví to samo za sebe.
26. 02. 2010 | 16:01

RA napsal(a):

sodruhu Paroubku, jak prosímtě zní ten tvůj památný projev k výročí vítězného Února z doby komunismu ? Ten vypovídá o tobě více, než ty tvé tlachy.
26. 02. 2010 | 16:04

pgjed napsal(a):

Co je pan Paroubek zač? Je nejlépe jít na to podle bible: "Po ovoci jejich poznáte je."

Dovolím si citovat z dobového výtisku Svobodného Slova z r. 1978. Zachycuje besedu mladých členů Československé strany socialistické s pamětníky února 1948. Tehdejší člen ÚV ČSS Ing. Jiří Paroubek pronesl následující slova:
"...Ano, pro nás mladé, kteří jsme únor 1948 neprožili jako osobní zkušenost,je toto datum především historická událost, kdy byla s konečnou platností rozhodnuta otázka politické moci, došlo k likvidaci pozic exponentů buržoasie v politickém životě republiky. Nyní 30 let po únoru 1948 jsou pro nás mladé ideje Února 1948 živou výzvou. Nutí nás k zamyšlení, kolik toho pro stranu a společnost uděláme a kolik jsme schopni udělat..."

Co dodat? Nás to nutí k zamyšlení, co vůbec můžeme očekávat od pseudo Sociální demokracie prolezlé "bývalými" bolševiky a s takovým Paroubkem v čele.
26. 02. 2010 | 16:07

Taťka šmoula napsal(a):

Nejhorší nenávist je třídní nenávist.

Vy, bývali členové a funkcionáři KSČ, to přece musíte znát. Učili vás to na VUMLU. Bojíte se o své nakradené majetečky.

Kdyby ve volbách zvítězila sociální demokracie, přišli byste o své vydobytky nebo alespoň by vám socani zatli tipec.Proto je pro vás Paroubek ten nejhorší. A ta jeho bradavice ...

Rozkradli jste tuto republiku, nadělali dluhy, vyvezli majetek do ciziny a teď se pokrytecky vymlouváte, že chcete bránit státní kasu. Díky vaším tunelům nás poznal celý svět.

Národ je hloupý, rád zapomíná. Já budu volit komunisty, protože socialisté jsou na vás příliš měkcí.

A pak se chci ještě dožít toho, jak zase budete převlékat kabáty.
26. 02. 2010 | 16:08

mb napsal(a):

pgjed my se tady pod blogem můžeme třeba vzteknout a stejně nezabráníme vítězství bolševického populisty paroubka ve volbách .....

a když nevyhraje tento pán tak vyhrají modří zlodějové ....

ale než Parozase .... tak radši Topola zřejmě ....
26. 02. 2010 | 16:11

fuilip II. napsal(a):

Čochtane,
při vašem vzdělání, které jste tady před časem prezentoval, mě překvapuje, že jste se do Chile za svoji tetou neodstěhoval. Možná, že byste se s Pinochetem zpřátelil, ale každopádně by v této republice bylo o jednoho b... méně. Škoda pro tento stát, škoda pro všechny slušné lidi!
26. 02. 2010 | 16:15

JC napsal(a):

Taťka šmoula bude volit komunisty aby potrestal komunisty.:-)))
K tomu není co dodat.
26. 02. 2010 | 16:16

JC napsal(a):

mb,
Zajímavější varianta a reakce modrých i oranjes bude odžanžovo-modrá koalice.
26. 02. 2010 | 16:18

Jan K. napsal(a):

Taťka šmoula :
"Národ je hloupý, rád zapomíná. Já budu volit komunisty...".
Ano, druhá věta přesně potvrzuje tu první.
26. 02. 2010 | 16:23

jeff napsal(a):

Ano, odplivli. Ale ne před před inzerátem, ale před vámi.
26. 02. 2010 | 16:25

Tomáš Stříhavka napsal(a):

fuilip II.
Čochtan už přes 40 let žije v Německu, v Mnichově. I z Chile by mohl psát sem.
26. 02. 2010 | 16:27

mb napsal(a):

jc vim ze je to možné ...

osobně je mi milejší ( i když je to také brutální) otevřená velká koalice ... než ´zkurvená´ opoziční smlouva což byla skrytě otevřená velká koalice ....

mrzí mě že při možné velké koalici asi spadnou pod stůl environmentální témata ...

po lidsku : ´odsere´ to příroda a my s ní ....
26. 02. 2010 | 16:28

JC napsal(a):

mb,
Na krajích to mají kluci dávno vyzkoušené.
Dá se předpokládat, že Paroubek utrpí zářivé vítězství, ale ani s komanči to nedá dohromady tak aby měl většinu a tudíš mu byla vyslovena důvěra.Bez modrejch si chudák ani ruce neumyje.
26. 02. 2010 | 16:29

Kruťas napsal(a):

Vážený pane,
dlouho jsem nečetl takovou bezkoncepční hloupost. To, že Topolánek vystupuje jako hospodský chvástal víme dávno, ale vy na tom nejste o nic líp.
Jedno je teď jisté. Tento stát nepotřebuje neschopnou demokracii ale schopného diktátora.
26. 02. 2010 | 16:30

karel2002 napsal(a):

ODS je prostě ODS. Když Topolánkovi s Kalouskem nestačí korupce ("svoboda svědomí") jsou schopni i fyzického násilí viz fašističtí vajíčkáři rozbíjející mítinky opozice poté, co nejsou schopni ve veřejných diskusích vysvětlit smysl "regulačních poplatků". Na příkladech trapných inzerátů spojující ještě i v r.2010 ČSSD s komunisty 1948 je zřetelně vidět, jaké IQ mohou mít potencionální voliči ODS-TOP09. Pane Paroubku,hlavně vybírejte pečlivě kandidáty, ať se neopakuje situace z roku 1996 a hlavně z roku 2006, kdy ODS zkorumpovala několik poslanců ČSSD. ODS se v tomto ohledu neštítí ničeho viz ještě předchozí případ Kořistka a následný případ Morava, kdy vyšly najevo Topolánkovy praktiky.Zloděj křičí chyťte zloděje. Zvykli jsme si také, že různé "celebrity" a hvězdičky typu Mádla,I. Mládka,Dejdara atd. tomuto odpornému počínání hrozně fandí. A ještě perlička, když jsem spojenci Topolánka, M. Zemanovi, napsal na diskusní fórum srovnávací studii případů Teplík, Wagner s případy Kořistka, Melčák, Pohanka, Wolf...zemanovci mi příspěvek smazali, aby lidé neznali pravdu. Zeman na to není schopen smysluplně reagovat. Pane Paroubku, případ Teplík je největší Zemanova slabina, protože on se zastával Melčáka s Pohankou kvůli "svobodě svědomí", kterou tehdy nedopřál Teplíkovi, Wagnerovi a Machovcovi. Sobecky kvůli pocitům křivdy z presidentských voleb poškozuje své bývalé voliče a přívržence.
26. 02. 2010 | 16:33

pgjed napsal(a):

To Taťka šmoula:

Bezva rozhodnutí. To jako aby ti komouši, bývalí i nebývalí, nepřišli o to nakradené a mohli nám napařit pořádné daně, že abychom vedíli zač je toho loket a moc si nevyskakovali. Jo. Naprosto bezva.
26. 02. 2010 | 16:37

mb napsal(a):

no jak je deformovanej volební systém ... tak jim to s komančema tu většinu hodí ... i když na procenta budou mít nebolševické strany většinu tak na mandáty to slízne ksčssd ...

tak bych to videl .....
26. 02. 2010 | 16:38

JC napsal(a):

karel2002,
Při svém IQ jsem pochopil/a to nehodlám volit žádnou z vámi jmenovaných partají/, proč zmiňujete Zemana. Ten totiž Paroubokovi nějaký ten hlásek odejme. Vy byste mi mohl při vašem IQ vysvětlit, proč do toho taháte Kalouska a TOP09, který/jak vám jistě libo/ odebírá hlasy ODS a KDU ?
Že by " Kdo nejde s námi, jde proti nám ?"
26. 02. 2010 | 16:43

Baba napsal(a):

ODS je parta těch správnejch chlapů. ČSSD jsou přízemní strejci, kteří se navíc po volbách budou muset dohodnout se zemanovci. U těch se na autoritu, služební stáří a zásluhy nehraje. Volby by se případně mohly i neuskutečnit, ale to by byla rychta.
26. 02. 2010 | 16:46

JC napsal(a):

mb,
Může být a nemusí. Bude záležet na těch % a kdo se tam dostane.
Řekněme, z mé strany jen spekulace.:-))
26. 02. 2010 | 16:49

karel2002 napsal(a):

Nevíte, jestli byl Allende v socialistické internacionále spolu s W. Brandtem, H. Wilsonem. O. Palmem atd.?V západní Evropě by se nikdo z pravice takového násilného scénáře proti sociální demokracii neodvážil, to tady bylo naposled v roce 1933 v Německu či v roce 1936 ve Španělsku. Pinochet byl prostě zbabělý masový vrah, který se bál utkat s Allendem v řádných volbách v roce 1974 a jeho hlavním úkolem bylo volbám zabránit. Chilská pravice neměla pádné argumenty, volby by prohrála. Proto ta zvěrstva roku 1973. Není ani pravda, že by nějací "chicago boys" tzn. američtí ekonomové typu M. Friedmanna radící Pinochetovi, zapřičinili nějaký ekonomický zázrak. To je báchorka, Chile celou dobu žila pouze z rybolovu a nerostného bohatství. Situace se zlepšila, až když Pinochet odešel. Topolánek přece oslavoval i pobaltské příslušníky vyhlazovacích jednotek SS, kteří nejdříve vyvraždili Žídy ve svých zemích a pak pomáhali Němcům upalovat vesničany v sousedním Bělorusku, proč by tedy nemohl oslavovat Pinocheta? Zase jiní naši pravičáci (např. Kavalírová) oslavují Banderu, jehož jednotky prokazatelně vyhlazovaly a zvěrsky mučily příslušníky neukrajinských menšin...Židy, Poláky, Slováky, volyňské Čechy atd.? Čemu se tedy divit v této zemi?
26. 02. 2010 | 16:54

karel2002 napsal(a):

Kalousek se Schwarzenbergem nějaká procenta ODS sebrali, ale ještě daleko více voličů Topolánkovi přitáhli z řad tzv. nerozhodnutých voličů, což byl hlavní účel této podvodné akce. Topolánkovi může být jedno, že bude mít třeba 26 procent a o pár procent méně než minule, když díky TOP09 a dalším pravicovým spojencům (Svoboda, John, Liška...) dosáhne celkově přes 50 procent. To je přece naprosto pochopitelné, jak to že vám to tedy nedochází? V lednu 2009 měl Topolánek 22 procent a kromě rozpačité KDU-ČSL s preferencemi kolem 5 procent žádného spojence a byl v beznadějné situaci. Teď má díky TOP09 a jejím přitroublým voličům velkou šanci volby pro pravici vyhrát...z 2. místa. Jasné?
26. 02. 2010 | 17:02

Kanalnik napsal(a):

Zvlastni, jak mnohym diskutujicim vadi pan Paroubek a jeho reakce na cokoliv, nicmene sami reaguji uplne totoznym zpusobem, misto toho, aby byli na urovni a nad veci. Misto vecnych argumentu nadavaji na Paroubka a pritom vecnost od neho pozaduji. Nebylo by dobre si zamest pred vlasntim prahem, tedy pred sam pred sebou, mili mnozi diskutujici?

Totez predvedli tvurci inzeratu, o kterych je v clanku rec. Unor 1948 a unor 2010 by mne nenapadlo spojit ani ve snu, a to jsem spise pravicoveho zamereni a pana Paroubka (ale ani pana Topolanka) nemusim. Proste vecnost nikde. Povazuji to od ODS za tezky ulet stejne jako tuto reakci od pana Paroubka.

Ale mnohym diskutujicim se to cele asi libi, podle toho, jak se v tom sami rochni a nasazuji tomu korunu.
26. 02. 2010 | 17:05

J.H. napsal(a):

Taťko šmoulo a Karle 2002,

už mi připadalo, že se zde dočtu jen ty přihlouplé a docela hloupé diskuse od odpůrců levice. Podle toho co mohu vidět kolem sebe, tak takové názory jako mají zde přítomní jsou naštěstí jenom sem nakumulované a mezi lidmi jich není většina. Jinak bychom si museli myslet, že se český a moravský lid docela zbláznil a jak je pro něj občas příznačné, že si chce pod sebou úspěšně podřezávat větve. Volba ODS a TOP 09 jde něco jako nadále dělat z kozla zahradníka nebo ze zloděje strážce financí. Ostatně s tím už máme zkušenosti, když nám vládla ODS a podařilo se jí zhuntovat národní hospodářství a uvést zemi do dluhů více než 1307300 milionů korun, tedy skoro 1,4 bilionu. Docela dost, že ? Činil se pan Kalousek!
26. 02. 2010 | 17:05

Hloupý Honza napsal(a):

Pane Paroubku,
jsem velmi potěšen a hrd, že jste jako jediný z našich elitních vůdců povznesen nad osobní útoky vůči svým rivalům, a že veškeré vaše úsilí je zaměřeno na řešení těch nejpalčivějších, nejožehavějších a nejaktuálnějších témat a problémů se kterými se setkává běžný občan v každodenním blahodárném žití v této naší krásné, čisté, zdravé a vzkvétající zemi a mravní společnosti, čehož důkazem je i tento váš článek.

Dovolte abych vám při této příležitosti poděkoval, stejně jako i ostatním poslancům a senátorům, za vaši vehementní podporu, snahu a každodenní úsilí při vytváření pracovních míst, ať už jsou to např. řidiči Pandurů, či piloti Gripenů, stejně jako manažéři ČEZu, společníci Diag Human, věřitelé Moravia Energo, a spoustu jiných, neboť všechny tyto pozice naše společnost potřebuje a tyto jsou zároveň ukazatelem toho jak každá rozumná investice se nám navrátí v několikanásobné výši (stejně jako se nám třeba vrátily prostředky investované do pořádání různých konferencí NATO, MMF, šampionátu v lyžováni apod.). Já však doufám, že nezůstaneme jen u tohoto paběrkování, ale že s hrdostí a sebevědomím českému národu vlastnímu, ukážeme se vztyčenou hlavou celému světu, že jsme schopni uspořádat jak letní, tak i zimní olympijské hry, stejně jako závody námořních fregat.

Když se tak procházím po jarem a exkrementy vonících pražských ulicích, hledíc na vaše okouzlující maturitní fotky na bilboardech a žmoulajíc v kapse tu jedinou a nepostradatelnou červenou kartu každého správného Pražana jsem šťasten, že jsem mohl prožít celý svůj produktivní věk v této naší nádherné vlasti, která dala světu řadu velikánů, ať už zabrouzdáme při jménech Dvořák, či Smetana, do minulosti nebo při jménech Topolánek, Klaus, Paroubek, či Krejčíř do současnosti.

Jistě budou se mnou souhlasit i všichni ostatní občané české kotliny, kterým kromě vysoké životní úrovně v naší rozvinuté demokratické společnosti přinesla neutuchající prosperita na druhé straně i celkovou nudu z neustálého požitkářství a blahobytu, že bychom v rámci vytržení z této letargie uvítali, kdybyste pokračoval v nastolené tendenci kreativity a invence a ve svém dalším literárním počinu, potěšil nás, každé vaše slovo hltající fanoušky, obdobným exkurzem, tentokrát třeba co se týče tématu Historie a vznik ČSSD, či třeba úlohy aktivních komunistů a svazáků při tvorbě demokracie v Čechách a na Moravě po roce 1989, po roce 1999 a po roce 2009.

Děkuji a přeji hezký den
26. 02. 2010 | 17:28

Johana napsal(a):

Paroubku, vaše drzost nezná mezí. Kdo to hřímal u řečnickéhno pultíku že proč ne s komunisty, a kdyby tady spadli marťani.... a jeho gestikulace se vyrovnaly tomu s knírkem. A kdo to velebil 30 let po Únoru "Pro nás mladé, kteří jsme únor 1948 neprožili jako osobní zkušenost, je toto datum především historická událost, kdy byla s konečnou platností rozhodnuta otázka politické moci, došlo k likvidaci pozic exponentů buržoazie v politickém životě republiky. Nyní, třicet let po únoru 1948, jsou pro nás mladé ideje Února živou výzvou. Nutí nás především k zamyšlení, kolik toho pro stranu a společnost děláme a kolik jsme schopni udělat. V naší stranické práci je stále co zlepšovat."
Paroubku, Vy máte hroší kůži, a v honbě za mocí vás nic nezastaví. Já jsem hluboce přesvědčená, že ti vámi zmiňovaní demokraté, kteří v exilu nezištně pracovali pro vlast a národ by si s chutí uplivli, ale před Vámi,Paroubku. Nechci domýšlet, co nás všechny čeká, jestli se Vám podaří nalákat na plané sliby větší půlku národa, ale bojím se, že potom pustíte z uzdy vše co ve vás je, a s. Gottwald proti vám bude lidumil.
26. 02. 2010 | 17:30

SuP napsal(a):

Je roztomilé, když člověk, co vypadá a chová se jako Mussolini přirovnává jiného, svého politického soka k Pinochetovi.....
26. 02. 2010 | 17:32

PatientO.T. napsal(a):

2 Hloupý Honza:
Hezké :-)
P.S. Historii ČSSD zpracoval jako tema své disertační práce (za laskavého dohledu přítele Z.Koudelky) na právnické fakultě jiný z Laušmanových následníků, Bohuslav Sobotka. Dějiny vlastní partaje se mu vešly na 52 stránek. Tak to chodí...
26. 02. 2010 | 17:51

Petr z Tábora napsal(a):

Jirko a Mirku, kluci politický, že si nedáte pokoj....
I když tentokráte dopadl lépe pan Topolánek - Gottwald byl zločinec a ekonomický škůdce zatímco Pinochet alespoň založil ekonomickou prosperitu Chile.
26. 02. 2010 | 17:54

Petr Havelka napsal(a):

Na tuhle žumpu pomůže jedině pořádnej Big beat :)

http://www.youtube.com/watc...
26. 02. 2010 | 19:13

karel2002 napsal(a):

Johano, každý člověk nad 40 let, pokud nebyl přímo disident, musel podepsat takový text, jinak by tady nemohl existovat. Uź od pionýra, ČSM či SSM, ROH atd....to že to odmítáte uznat u všech ostatních milionů lidí včetně Topolánka, Janoty, Tlustého, Kalouska atd. a všímáte si toho pouze u Paroubka, svědčí o vaší demagogické ubohosti až odpornosti. Paroubek byl na rozdíl od ostatních aspoň v socialistické straně, nikoliv v KSČ. Kdo byl v socialistické straně či lidové straně byl komunistickému režimu podezřelý a to i přesto, že režim ty strany potřeboval ke zdání demokracie.
26. 02. 2010 | 19:27

Petr Havelka napsal(a):

Taky jsem byl v SSM, špatné časy to byly. U nás Gogo v Chile Picho

http://www.youtube.com/watc...
26. 02. 2010 | 19:36

dennis napsal(a):

to mb

Diky za link na komentar v lidovkach o mytech, ktere odporuji evidentni historicke pravde o tom, ze povalecna CSR sama zcela dobrovolne splynula se zonou vlivu tehdejsiho Sovetskeho Svazu. Nevim, zda jsem to pochopil spravne: Dostalo se mi zcela novych pohledu na to, ze proti energicke snaze Spojenych statu tomu zabranit, prijal Stalin vice mene pasivne kus Polska, Rumunska, byvale CSR do sve sfery. A zvlaste pak nase zeme byla nebyvale iniciativni ve sve snaze se vrhnout do naruce Stalinovi.

Jeste jednou dik za link. Rozhodne jsem si sve vedomosti obohatil o novy pohled na povalecnou historii a zaroven jsem se zbavil jednoho nevedeckeho mytu. Zaroven jsem si znovu potvrdil, jak lidovky citlive vedou sveho ctenare po stezkach praveho vedeni.
26. 02. 2010 | 19:43

Petr Havelka napsal(a):

To je dobře, že si navzájem dolejváte vědomímosti

http://www.youtube.com/watc...
26. 02. 2010 | 19:46

Petr Havelka napsal(a):

Už toho nechám, nebudu obtěžovat :)
26. 02. 2010 | 19:47

kozoroh napsal(a):

Už jsem napsal dopis do NASA. Misi na Mars vypusťte z plánů! Pokud tam opravdu bydlí kamarádi tohoto blogera, pak je naše matička blízká Armagedonu. Víc takových 3,15tchusů než jednoho tato zem neunese.
26. 02. 2010 | 20:00

SuP napsal(a):

karel2002 -
Kecáš blbiny, jinak řečeno lžeš.
26. 02. 2010 | 20:00

kozoroh napsal(a):

oprava:
3,14
26. 02. 2010 | 20:01

SuP napsal(a):

kozoroh -
Pí je 3,14!
26. 02. 2010 | 20:01

kozoroh napsal(a):

SuP.
Opravu jsem provedl o 35 sec. dřív. A řeknu ti, že mne opravdu láme, že na takový kopec demagogie se nedá napsat nic chytřejšího, než to, co jsem napsal.
Čekám jen na to, až rozmrzne zem a začínám kopat zemljanku. Protože až se dostane tento novodobý 18 k moci, budu se mít kam schovat. Záchrana by byl Ploc. Jakeš je proti němu Einstein.
26. 02. 2010 | 20:18

černovláska napsal(a):

no, Topola tedy nemusím, ale živě si vzpomínám na Paroubkova slova o puči na roveň 1948, když ODS posledně zvítězila v parlamentních volbách možná kdo seje vítr sklízí bouři? Pane Paroubku také byste vyvinul stejné úsilí, abyste pokáral svoje bratry na Praze 1 a 5, kde jsou v rádoby opozici? Tenhle konfrontační styl je mi z duše protivný, mě zajímá opoziční práce během volebního období ne hysterie pár měsíců před volbama. Čím víc konfrontace, tím rychlejší úprk k neparlamentním stranám......slovy klasika, kecy, prdy běďary
26. 02. 2010 | 20:42

Kruťas napsal(a):

Sakra lidi, to se Vás to dnes dobře čte.
Až na nějaké úlety dobrý. Sobotka na uvedené téma popsal 52 stránek? Génius strany se asi v její historii dostal až mezi dinosaury a nevědomky je přenesl časem, chudák.
26. 02. 2010 | 20:50

filip II. napsal(a):

To Tomáš Stříhavka:
Potěšil jste mě zprávou, že pan čochtan žije 40 let v Mnichově. Přeji mu, aby tam ještě aspoň dalších 20 let vydržel. Pochybuji, že se tady bude někomu po něm stýskat.
26. 02. 2010 | 20:53

Jakr napsal(a):

Já si myslím, že jestli si Češi něco takového zvolí, tak si nic jiného nezaslouží. To je zřejmé.
26. 02. 2010 | 20:53

hoven napsal(a):

myslím, že si ODS jde pro volební výprask. upocená si tvrdě za svým, jako gottwald v 48. je teda pravda, že jí to ODS hodně ulehčuje .
26. 02. 2010 | 20:54

Rozumný hospodář napsal(a):

Paroubku vrať se do RAJe. To je asi nejvyšší instituce, kterou bys zvládl a kde ta korupce a podvody, na které jsi zvyklý tolik neuškodí. Vydávat 5dkg řízek za 10dkg je asi stejné, jako vydávat miliardy a tvrdit, že to rozpočet nezasáhne. Odejdi včas, než nás dostaneš do pozice Řecka.
26. 02. 2010 | 21:02

Karel napsal(a):

Paroubku, už zanechte toho věčného vymezování vůči KSČM. To jenom nahrávate ODS. Je to váš cíl?
26. 02. 2010 | 21:07

osan napsal(a):

Četli jsme slovo boží, ale mě je z něj zle...
26. 02. 2010 | 21:07

almost glossed™ napsal(a):

Je pro mě podnětem k zamyšlení, že naši pravicoví spoluobčané považují pozici náměstka ve státním podniku horší než pozice komunistického lampasáka, který nepochybně během studia nesčetněkrát slíbil, jak bude zabíjet kapitalisty, představitele západních mocností a vnitřní nepřátele země, kteří by se protivili rozhodnutí komunistické strany a lidově-demokratickému zřízení Československé socialistické republiky.

Představitel ozbrojené pěsti Komunistické strany Československa nikoho z tzv. "pravicových" nepohoršuje, zatímco pozice náměstka národního/státního podniku je hodna výsměchu.

Musí to stát hodně sebepřemáhání, musí to být hodně sebemrskačství, které jsou za tím.

Hroší kůže a kabát kdykoliv připravený k obrácení.

To je typicky česká rasa králíčka morálně zakrslého.
26. 02. 2010 | 21:12

Pavel napsal(a):

A navíc Topolánek je z legendární komunistické rodiny, ale v tomto případě to jistě nevadí.
26. 02. 2010 | 21:44

Jan K. napsal(a):

almost glossed:
Můžete nám citovat nějaký článek pana Topolánka, ve kterém se hlásí k odkazu "Vítězného února", abychom se rovněž mohli pohoršovat nad jeho servilitou ke kolaborantskému režimu?
26. 02. 2010 | 21:47

stále rebel napsal(a):

"Vsetínská historie"
http://www.blisty.cz/2009/8...
"Topolánek z vojenského gymnázia vyhozen nebyl, byl to vzorný student"
http://www.blisty.cz/2009/8...
26. 02. 2010 | 21:54

mb napsal(a):

mozna jc, dekuju dennis ... :-)
26. 02. 2010 | 22:09

černovláska napsal(a):

váhala jsem, kam tento odkaz dát, ale tady je zdá se nejvíc rušno ;-)............http://www.jansokol.cz/cs/n...
26. 02. 2010 | 22:38

Tomáš Stříhavka napsal(a):

filip II.
Po panu Čochtanovi se v ČR přeci jen někomu stýská, má zde příbuzné a jezdí za nimi. V diskusích na blozích aktuálně.cz má příznivce.

Panu Čochtanovi letos je/bude 62 let. Přejete si, aby se v 82 letech vrátil do ČR? :-)
26. 02. 2010 | 23:02

Čochtan napsal(a):

Pane předsedo partaje,
už několikrát jsem o vás četl že jste olašský cikán. Co je na tom pravdy ? Podle vašeho buranského chování bych se vůbec nedivil, i ty vaše kamarádšafty s kolotočářskou bandou o lecčems napovídají.
26. 02. 2010 | 23:15

SuP napsal(a):

kozoroh -
Toho Ploce jsem viděl taky. To je síla! Mimochodem dneska v Událostech seděl Havel proti Kocourkovi a horoval za sežrání divident ČEZu. A takovýhle komici vyhrávaj volby.
Zemlanku nekopej, radši půjdem někomu nakopat .... až na to dojde.
A to "pí" nebyla kritika, ale výpomoc. :-)
26. 02. 2010 | 23:19

mb napsal(a):

černovlaska nemusim nosit drivi do lesa a sdelovat ze sokol by byl prezident s velkym P a ne lžiprezident klaus ..... ale to je jina story ......
26. 02. 2010 | 23:21

Čochtan napsal(a):

Střihavko,
vy dva s filipem se o mě nějak staráte.
Tak abyste mohli klidně spát, do Prahy to mám po dálnici 3 hodiny, a jsem tam několikrát do měsíce, to víte, o činžák se člověk musí starat. I rodinná vinice na Moravě potřebuje péči.
Co byste hošíci ještě chtěli vědět ? Svěřte se, uleví se vám !
26. 02. 2010 | 23:24

Rumcajs napsal(a):

Jsem rád pánové, že nejsem sám, komu Ploc připadal jako totální retard.

Co taky čekat od člena ČSSD. Tam nikdo normální nemá šanci.
26. 02. 2010 | 23:35

PatientO.T. napsal(a):

2 almost glossed™:
Nechci se nikterak zastávat pana Topolánka, který patří pod stejnou hromadu hnoje jako pan Paroubek. Myslím ovšem, že Topolánek nikdy nebyl lampasákem. A pokud si dobře vzpomínám, tak onen slib věrnosti, o kterém píšete, tedy přísahu vojáka ČSLA, složil každý z těch nešťastníků, který musel za komančů narukovat... (Mě se to píše moc krásně, po osmiletém úsilí jsem dostal v roce 1993 modrou knížku:-)
A ozbrojená pěst KSČ, to snad byly LM, není-liž pravda? Snadněji mohu označit Paroubka za kariéristického hlupáka oslavujícího veřejně význam Vítězného února než Topolánka za lidového milicionáře. Ale, jak píši, oba jsou mi ukradeni, volit nebudu ani jednu z jejich mafiánských (a spřízněných) rodin...
26. 02. 2010 | 23:41

*** napsal(a):

Rumcajs

jako retard a mentál mi přijde rovněž jakýsi Šlégr. Jestli to postižení má Ploc od návětrné strany za můstkem, tedy namrzlo v dutině lebeční, bude u hokejistů stejný problém jen s tím rozdílem, že hokejista má zamrzlé dutiny té celé dutiny.

Jak se toto vcelku neléčitelné postižení nevyplatí dotovat financemi daňových poplatníků dnes informoval náměstek ze zdravotnictví.

Takové exoty je potřeba odeslat do daňových rájů, třeba na Kajmanské ostrovy, tam je kajmanů dost...
26. 02. 2010 | 23:44

Gren napsal(a):

Největší exot je momentálně ten poslanec Nečas.Pořád se bojí,že prohraje hlasování tak dokáže kecat nesmysli i hodinu v kuse.
Ta levice ani nemusí dělat volební kampaň výhru má zajištěnou.
27. 02. 2010 | 00:01

máme toho dosz napsal(a):

To Almost Glossed: Tak nevím, zda jste tehdy nežil nebo tak rychle zapomněl. Dělat náměstka znamenalo tutově mít rudou knížku. Pokud se tedy měl rekrutovat náměstek z jiné partaje, (byť z Národní fronty, když to jinak nebylo možné), tak musel s StB spolupracovat jako o život. Sice se takovéto popření charakteru vyplatilo (na výpalné náměstkovi dosud všichni žijící vzpomínají), ale řekněme si pánové upřímně: KDO Z NÁS BY NA TO MĚL (žaludek).????
27. 02. 2010 | 00:05

hoven napsal(a):

upocená možná vyhraje, ale vládu sestaví ODS, TOP09 a VV.
27. 02. 2010 | 00:07

znalec napsal(a):

Pane předsedo, nechte si své historické vývody zkontrolovat. Pan Žáček asi ne, ale jeho nástupce to pro vás udělá rád a zdarma. Těžko se příjmají vaše úvahy o persekuci komunismu. Pokud je známo, měl jste se v té době nad poměry. A pak jste se měl zase dobře. A dnes se máte opět nad poměry. Myslím, že ste poslední, komu bych uvěřil slovo. Myslím, že lžete už když pozdravíte.
27. 02. 2010 | 00:11

znalec napsal(a):

oprava (jste poslední)
27. 02. 2010 | 00:13

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Čochtane,
Vy se také o nějaké lidi staráte, kteří o Vaši pozornost ani trochu nestojí. Filip měl v úsudku o Vás chyby, např. pochyboval, že se tady bude po Vás někomu stýskat, tak jsem mu je opravil.

To, že z Mnichova do Prahy vede dálnice, tak to vědí všichni. Tři hodiny, tak to mám podezření na porušení dopravních předpisů, četl jsem, že bez porušení předpisů 4 hodiny. O činžáku a vinici jste už také psal.

Nic hošíku ..... .......
27. 02. 2010 | 00:21

almost glossed™ napsal(a):

Shrnu to - pravicoví přátelé konstatovali, že:

1. Je větší prohřešek napsat něco o výzvě než (velmi snaživě), jak dokazují osobní svědectví, usilovat o kariéru v komunistické armádě. Různé sborníky, ale i skripta a atd. vždy připravovali prověření editoři a pokud měl jakýkoliv vážnější text vyjít, byla toto úlitba celkem standardní. Pokud zatím nikdo neobjevil nic horšího, zůstávám v naprostém klidu. Ta věta je tak nicneříkající, že si ji klidně můžeme vyložit i v opačném smyslu, než ji vykládají dnešní propagandisté. Výzva sama o sobě není ani znakem příklonu ani odklonu, je hodnotově neutrální nebo se v češtině něco změnilo? Ta výzva totiž klidně může být i výzvou na souboj :-).

2. Že fakt, že Topolánkova slova nikde nejsou zaznamenána svědčí o jeho lepším profilu. To je ovšem legrační námitka, pokud nikdy nic veřejně nepublikoval. Ostatně, co by také publikoval, že... :-)

3. Že snaha o kariéru v komunistické armádě není znakem kolaborování či spíše naprostému ztotožnění s komunisty. Tam se zrovna ten volnější režim, o němž píšu výše, nějak neujal. A to ani v 80. letech.

4. Že dobrovolný slib věrnosti ozbrojeného boje za a pod KSČ je totéž jako zákonem nucený slib milionů nešťastníků v rámci povinné vojenské služby.

5. Že ozbrojenou pěstí KSČ byly JEN Lidové milice. Takže armáda prolezlá politruky a vedená Generálním tajemníkem ÚV KSČ a prezidentem v jedné osobě byla vlastně zcela standardní armádou uvnitř nedemokratického státu. A ty pěticípé hvězdy málem i na trenkách vůbec, ale vůbec nic neznamenaly. :-)

Tady někdo za chvíli zapře vlastní matku. Je zajímavé, jak se dá vše pootočit, aby to vyhovovalo vlastní ideologii. Ještě o pár řádků výše byli lidé umučeni na hranicích zlými komunistickými vojáky a tady už ozbrojenou pěstí nebyli. Nejspíše ty vojíny nutili velitelé zabíjet emigrující pekelně vtipnými fóry...?

Jsou to samé překvapivé novinky. Tak jsem zvědav, co se ještě dozvím. Je to čím dál zajímavější...
27. 02. 2010 | 00:30

bigjirka napsal(a):

Mno.. fuilip II - když chcete někomu spílat do blbců, zkuste napřed psát bez hrubek.

Nejsem zrovna fandou Pinocheta, nicméně zcela určitě nebyl horší než Gottwald. Vzorný demokrat Allende.. no, nevím. Btw., Pinochet mu zcela určitě nechtěl konkurovat ve volbách, byl to voják. Inu, chtěl zemi zachránit před levicovými sračkami a to se mu povedlo. Moci se rozhodně vzdávat nemusel.
27. 02. 2010 | 00:31

bigjirka napsal(a):

Somebody here is allmost stupid.
27. 02. 2010 | 00:34

Petr Havelka napsal(a):

Děcka, vy jste fakt dementósni.

Théma blogggu už názvem vybízí k totální endoprothéze harddisku v lebeni.

Tuto tristní situacione může zachránit leda rock.

http://www.youtube.com/watc...
27. 02. 2010 | 00:40

bigjirka napsal(a):

Topolánek není můj kůň. To, že jej rodiče dali na vojenské gymnasium v 15 vypovídá spíše o nich než o něm. O jeho VUT se ovšem nepíše, zda vojenská či civilní - ale vojenská se asi jmenovala VTA. Pak byl projektantem v civilu, není mi tedy jasné kdy byl lampasákem.. nevadí. Výrok o jeho řevu nacistických hesel z tribuny jistě ani nemá smysl komentovat.
Paroubek byl udavačem StB a citované věty pocházejí z článku, který napsal dobrovolně (=aktivně, v honbě za kariérou) do Svobodného Slova. Jen překrucujte, levičáci.
27. 02. 2010 | 00:43

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Jirko, bral bych raději Pinocheta než Gottwalda, Pinochet ubližoval komunistům(to nejsem) a neznárodňoval(v překladu nekradl). Fandou Pinocheta také nejsem.
27. 02. 2010 | 00:45

PatientO.T. napsal(a):

2 almost glossed™:
Jak už jsem napsal, osud pana Topolánka a jeho gangu je mi zcela lhostejný. Reagoval jsem pouze na vaše demagogická slova. Tak tedy znovu:
1.Rozhodne-li se čtrnáctiletý absolvent ZŠ k nástupu do vojenské akademie, musíme, chtě-nechtě, jako objektivní pozorovatelé, připustit, že pro to měl své důvody. Netřeba pátrat po všech. Mohly to být důvody rodinné, ideologické, klukovské, kdo ví? V každém případě, nahlíženo současností, opustil Topolánek loď ČSLA v příhodném čase, lampasákem se nestal.
2.Měl jsem spolužáka na gymnáziu, jistý M.K. Ve 14 letech nastoupil na Akademii Jana Žižky, protože chtěl být vojákem. V 16 zjistil, že v ČSLA jím být nechce. Z akademie odešel; platil krvavé odstupné. Ztratil svůj sen. Za bolševika jsme ho nepovažovali a bolševik mu jeho prozření dal "vyžrat"...
3.Ozbrojenou pěstí KSČ byly vždy JEN A POUZE Lidové milice. Z toho se nevykecáte!
4.Výblitek pětadvacetiletého funkcionáře ČSSS Jiřího Paroubka na téma Vítězný únor je na hony vzdálen "povinným režimním úlitbám". Ten chlápek moc dobře věděl, že jeho slova budou otištěna a využita. Nechal to být. Snad si to tak přál...
5.Vytýkat čtrnáctiletému Topolánkovi, zejména vzhledem k výše uvedenému, že chtěl dělat kariéru v komunistické armádě, není od vás blbost ale blbá propaganda.
Dospělého Paroubka nahánějte za jeho svinstva, která zcela veřejně prohlašoval na stránkách bolševického tisku.
6.Znovu zdůrazňuji, že mi jde o fakta, nikoli o Topolánkovu obhajobu. Uvítal bych, kdyby se dotyčný uchopil za ruce s JP a společně by odkráčeli do (_!_)
27. 02. 2010 | 01:09

PatientO.T. napsal(a):

2 Rumcajs:
Domnívám se, že voliči Jiřího Paroubka si zasluhují poslance jako je Pavel Ploc.
:-)
P.S. Že je poslanec Ploc ještě blbější než kandidátka KSČ(M) mne nepřekvapuje. Děsné je ovšem to, že dotyčná mohla být soudkyní...
P.P.S.: Divím se tomu, že kandidáti zavedených politických stran tiše neopustili scénu bezprostředně poté, co byli konfrontováni s paní Plischkovou...
27. 02. 2010 | 01:48

almost glossed™ napsal(a):

Patient:

1. Mně je úplně jedno, jak si jeho rodina plánovala budoucnost. Zda syn plánoval vojenskou kariéru v komunistické armádě sám nebo pod nátlakem. Pokud ale následně lže o tom, že jej ze školy vyhodili, pak má k tomu jistě své důvody. Dnes mu, milý Patiente, opravdu není čtrnáct, i kdybyste ho věkem hájil do aleluja. Pokud veřejně lže (a všechno tomu nasvědčuje - viz osobní svědectví výše), má co skrývat.

2. Není vůbec k věci, je to příběh někoho jiného. Ale chcete-li, za každou cenu pak doporučuji osobní svědectví o chudáčkovi, který ztratil svůj sen: "Byl velice aktivní i v rotní organizaci SSM". Pak je ovšem otázka, kdy ten sen měl ztratit :-).

3. Nechápu, co to zkoušíte. KSČ má v té době pod palcem celou armádu, země obsazená sovětskými tanky a Vy pořád něco o LM. Ale jestli to berete přísně podle stranické terminologie a máte na mysli "ozbrojenou pěst dělnické třídy", pak máte jistě pravdu. Ale jako úhybný manévr dobré...
Jinak dodávám, že podle onoho článku nastoupil Topolánek na tuto školu necelé TŘI roky po okupaci země sovětskými tanky. Tři roky po pokoření země a v době drsné "normalizace" má mladičký chlapec, který vůbec, ale opravdu vůbec nic netuší o světě kolem sebe, chuť se pomáhat se zbraní v ruce. Mám pro Vás tajemství, milý Watsone: Vojenský gympl je přípravka na vojenskou činnost a tou je zabíjení v mnoha podobách. A že byla česká armáda prakticky odnoží té sovětské, o tom snad už slyšel každý člen ODS na politickém školení mužstva alespoň sto krát. Nebo ne?

4. Co na to říci? Máte pozoruhodnou schopnost čtení myšlenek nejen na dálku, ale i do minulosti. Časoprostor pro Vás není problém. Obdivuhodné...

5. Už zase ten čtrnáctiletý (!) chudáček, co chtěl střílet kapitalisty a zlé západní agenty, načež ztratil iluze? Máte zvláštní pojetí propagandy. Poukazování na lži a rozpory v argumentaci jsou v ODS newspeaku nyní "propagandou"? Chvíli je armáda bratrovražedná, pak zase mírumilovná a demokratická, když se v ní "náhodou" ocitne aktivní člen SSM, který zanedlouho ztratí ty iluze...

6. No vida, na to, že jej posíláte do těch míst, jej hájíte velice zarputile.

Zajímalo by mě, jestli při tom neustálém převracení reality alespoň na chvíli věříte i sami sobě.
27. 02. 2010 | 02:12

jarda napsal(a):

Pane Paroubku, nic si z toho nedělejte. Vždyť v čele Topolánkovy předvolební agitky stojí odborník na slovo vzatý, známý srážce víry a ministr propagandy třetí, pardon, modré říše, Ivan Íčko Langer. Takže není o čem, neboť ten je schopen všeho. Pokud napíše, že jste velel mravencům atta při útoku na dvojčata 11. září, tak mu to voliči modré žumpy klidně uvěří.
27. 02. 2010 | 05:44

Jan K. napsal(a):

almost glossed:
Takže si to shrneme, do půlnoci jste nepochopil, jaký je rozdíl mezi řadovým studentem vojenské školy a vysoce aktivním korytářem, po půlnoci vaše chápavost, i když se to zdá nemožné, ještě poklesla.
27. 02. 2010 | 08:12

StandaT napsal(a):

Už měsíce píši, ža Paroubek není nebezpečný tím, kým je, ale tím koho oslovuje. Tato diskuse mi dává za pravdu.
27. 02. 2010 | 08:28

stále rebel napsal(a):

Vojenské gymnázium Topolánkovi po jedné stránce asi vyhovovalo, rád velel, ale pravděpodobně se nerad podřizoval. Myslím si, že se příliš nezměnil, jen pozměnil slovník, tedy ty správné ideály a nepřítele. Velmi živě si jej dokáži představit, byl ve své době tam, kde mohl uplatnit své „schopnosti a vlohy“. Asi mají bolševismus již v genech.

„Podle informací jeho učitelů otištěných časopisem Týden byl v době středoškolských studií aktivním členem SSM.“

„Poslání organizace
Hlavním úkolem SSM od roku 1970 (po obsazení Československa spojeneckými vojsky Varšavské smlouvy) podle pokynů nově, nesvobodně ustanoveného vedení KSČ, bylo ovládnout vysoké a střední školy, znormalizovat stav na středních a vysokých školách, cenzurovat názory mladých studujících lidí, potlačovat včas svobodu názorů a posilovat v mladých lidech vědomí mocenského, neměnného postavení KSČ. SSM se stal předstupněm KSČ, cílem byla výchova mládeže v duchu marxismu-leninismu“

„byl lákán do KSČ, k jeho rozhodnutí do KSČ nevstoupit výrazně přispěla manželka, která mu pohrozila rozvodem“
http://cs.wikipedia.org/wik...
27. 02. 2010 | 09:18

drti napsal(a):

Kde jsme?
Nachazime se dobrovolne v podruci jakesi smradlave, zkorumpovane, zlodejske, mafianske a lobisticke zumpy, oficialne nazyvane politicka reprezentace v jakemsi postkomunistickem cesku, kde bolsevicti mutanti za siroke podpory levicove spolecnosti svymi cachry delaji jakysi blize nedefinovatelny kapitalismus pod falesnou rouskou jakesi pseudodemokracie.Zijeme znovu v zemi, kde si lide diky politicke manipulaci Tv a tisku musi zase chodit pro pravdu jinam, stejne jako v dobe, kdy si na radiu ladili Hlas Ameriky nebo Svobodnou Evropu.To vse za stiplaveho chechotu havlistu a zradcu-pravdolaskaru, vylezajicich casto z pozlacenych a smradlavych der vzdycky, kdyz lze neco urvat.Vse je chraneno totalitni cenzurou se spiclovanim a plne kryto politicky ovladanymi medii a soudy s STBackou policii, ze které se opet stava staronovy nastroj politicke moci.Korupce na urovni Ugandy....Uredniky, policajty a hlavne politiky, kteri nekradou a nehrabou lze jen stezi najit uz od urovne sekretarek starostu.Vladnou nam preplacena, neschopna a politicky protezovana, bezpaterni hovada, ktera uz davno ztratila s nabytym tukem pojem o realite a uspesne razi heslo po nas potopa.Osud nasi zeme a nasich rodin jsme nezodpovedne sverili bez ohledu na partaj do lepkavych pracek eurohujeru a ritolezcu, kteri nas i s naší domovinou za jidasky peniz a tepla kresla prohandlovaly formou vlastizrady. Ceska republika se nezadrzitelne potapi do sracek a jedine reseni je ve volbe neparlamentnich stran. Nelze totiž ocekavat, ze se ta nenazrana prasata zacnou najednou po 20 letech kriminality mezi sebou vzajemne zavirat do lochu, kam zatím v ramci svobody slova posilaji jen prilis kritizujici tzv extremisty a dalsi umele, ideologicke napratele.Zdanlive jednoduche reseni ve volbe nezkorumpovanych stran ale nefunguje z duvodu vysokeho stupne tuposti a omezenosti naroda, pro ktery je za vsech moznych falesnych duvodu porad lepsi uz druhou generaci volit opakovane ty same gaunery, zlodeje a tunelare, nez se konecne zodpovedne postavit k problemu celem a logicky dat sanci uz i jinym.Jsme genarace neschopnych a ufnukanych sracu a naši potomci, kteří onu nezodpovednost odnesou nejvice , nas a nase dnesni smesne vymluvy jednoduse nikdy nepochopi.
27. 02. 2010 | 09:26

drti napsal(a):

neexistuje takovy duvod
proc volit opakovane podvodniky, zlodeje, lobbisty, mafiany a tunelare...Jedine, ze by volic byl stejne bezpaterni hovado, povazoval vsechna ta svinstva za prijatelna a normalni.. Vsechno ostatni jsou jen "logicke" vymluvy..Copak mame u nas jenom par stovek "chytrych" lidi, ktere musime vice jak 20 let volit porad dokola a to jeste s tim, ze rozkradli , co se dalo a ted kradou na dluh? Jenom tupe prase
a nebo ten, co nenavidi sve deti, muze dal volit tunelare, mafiany, zlodeje a lobbisty v parlamentnich stranach...
27. 02. 2010 | 09:28

zdesta napsal(a):

To je úžasné čtení.Připadám si jak na festivalu pitomosti.Začnu M.Topolánkem.Zmíněný (ještě nenarozený)měl určitě podstatný vliv na stranickou příslušnost rodičů.Do vojenského gymnásia nastupoval jako adolescent,rozhodně ne jako hotový dospělý člověk,který má dostatek životních zkušeností,politický přehled etc.J.Paroubek je škodná,protože byl ekonomický náměstek v RAJi byl u socialistů,je obéznější postavy a má dokonce bradavici etc.Tak zvaní "zástánci" liberalismu, si zredukovali svobodu jen na svobodu získávání majetku.Základní principy demokracie jako je právo na víru,přesvědčení,svobodu projevu je nezajímá.Takže když máte výhrady k jedinné "možné" ideologii,tak jste retardované hovádko,lenoch,alkoholik,imbecil etc. Žil jsem v totalitě 42 let,nebyl jsem pionýrem,svazákem,ani komunistou,ale ani jednou se mi nestalo,že bych byl nějakým komunistou označen za retardováného pitomce.(přeberte si to) Topolánek je fašista,protože nešikovně použil historického srovnání (noc dlouhých nožů)a Paroubek je druhý Gottwald.(ještě horší)Socialisté zde vládli 8let,Paroubek 15 měsíců a já mám dotaz.Kolik toho bylo znárodněno,kolik bylo vybudováno pracovních táborů,kolik odpůrců sociální tržní ekonomiky skončilo v kriminále,nebo v uranových dolech,kolik lidí emigrovalo,kolik rozsudků smrti podepsal Paroubek a.t.p.Dokonce se zde diskutuje, který vrah je přijatelnější.Stále se opakuje,nebo vyžaduje politická kultura.Kde by se tak mohla vzít,není ani tady dole a nebude ani tam nahoře.
27. 02. 2010 | 09:33

Karel napsal(a):

To Zdesta :

Naprostý souhlas s Vámi.
Dementní člověk skutečně po pravicové mediální masáží asi skutečně věří, ža Paroubek začne zřizovat lágry a pošle ekonomiku do kytek.

Kdo posílá ekonomiku do kytek, víme.

Navíc pravicoví komsomolci ryčí pro pár miliard pro důchodce, matky s dětmi apod., ale že ročně uteče min. přes 100 mlrd. různými podnikatelsko-politickými klany pryč není tak podstatné (ODS bojkotuje jakékkoliv protikorupční opatření), to je v klidu.
27. 02. 2010 | 09:39

drti napsal(a):

To Karel - "po pravicové mediální masáží.." Ty nam pises z jine dimenze? U nas je nejaka pravice? A ten levicacky marast TV a tisku dela nejakou pravicovou masaz? Vis vubec co to znamena slovo pravice ty tukane?..Mimochodem je to vetsina z toho, co neni ODS..
27. 02. 2010 | 10:09

*** napsal(a):

Nic víc není potřeba, než aby si tento účetní prožil své trampoty..
http://www.eportal.cz/Artic...

Blahoslaveni budiž chudí duchem, kdož toto nechápou.
Editorům se vydává odpustek, z čehož Michalco s podmínkou pro slova "svině" a "pitomec"....

rcptch - The Cray
27. 02. 2010 | 10:42

Karel napsal(a):

drti
Oceňuji vtipnou poznámku o levicovém marasmu v TV. Když vidím třeba Veselovského s Drtinovou na ČT, tak je to opravdu krutá levicová masáž.
V těchto blozích napsal bývalý vysoký činitel ODS Havlík, že ročně díky koruopci mizí až 250 miliard Kč, takže pak jsou jistě zbytečné výzvy starostlivéhoNečase k šetření. Jenom proto, aby se dalo rozkrást ještě více?
27. 02. 2010 | 10:53

kozoroh napsal(a):

Zdesta.
Dovolím si vložit váš text:..Žil jsem v totalitě 42 let,nebyl jsem pionýrem,svazákem,ani komunistou,ale ani jednou se mi nestalo,že bych byl nějakým komunistou označen za retardováného pitomce...Toto bych mohl napsat stejně.Na rozdíl od vás si ale nemyslím,že Paroubek není škodná. Jestliže píšete, že je u vesla jen 15 měsíců,pak si dovolím připomenout, že se o to snaží už od svého mládí bez ohledu na loďku, ve které zrovna pluje. Každá je dobrá. Topolánka se zastávat nehodlám, ale jestliže se na př. nick Almost glossed snaží dopusit srovnávání Paroubka s Topolánkem způsobem, jakým to činí, pak si musím položit otázku: Je opravdu přesvědčen o pravdivosti toho co napsal? Nebo je spíš v kategorii, kterou charakterizoval Bigjirka? Můj osobní dojem je,že je buď úplný mimoň, nebo účelově lže.
K závěru vašeho textu jen maličkost.Socialisté tu nebyli jen 8 let. U moci byli prakticky od roku 46. Následky neseme dosud. A ani ve 48. nikdo netušil, jak to bude vypadat v 50tých. Mohl bych vám popsat, jak se to podepsalo na mé rodině i mně samotném. Považuji to ale za zbytečné. Asi jste prožíval jiný život.
27. 02. 2010 | 11:02

Sixy napsal(a):

Pana Paroubka lze zase spíše přirovnávat ke Gottwaldovi. Pan Pinochet přivedl zemi k rozkvětu, což o panu Paroubkovi, a bohužel ani o panu Topolánkovi, nelze říci ani omylem. Pan Paroubek se veze na vlně populizmu a nerealizovateloných slibů. Ale pokud chce být prezidentem, a to on chce, jeho sliby zůstanou jen sliby. Nechce se mi věřit, že by někdo podporoval kandidaturu na vrcholnou státní funkci člověka, který by přivedl svoji zemi k bankrotu. Za zkrachovalé Řecko se eurozona postaví, jde o její společnou měnu, ale za zkrachovalou korunu se nepostaví nikdo. Hlupáci tyto jemné rozdíly nechápou, ale věřím, že mocichtivý pan Paroubek ano.
27. 02. 2010 | 11:16

tata napsal(a):

pane StandaT

DOBRY DEN,pročitam vaše přispěvky,nestačim se divit co dokažete vydedukovat a otočit vyznam.Reaguji na Vas protože byli doby kdy jste nebyl tak jednostrany,bohužel toto mi připadá jako mor co VAS POSTIHUJE,,MYSLÍM LIDI S KTERÍMA SE DALO DISKUTOVAT AČ BYLI OPAČNEHO nazoru.

Pominme že se samozřejmě neshodnem na zpusobu provadění vedeni společnosti,zjednodušeně ja něvěřim v naprostou samospasitelnost trhu nikde a ,,,obzvlašt u nas v raji darebaku,at z leva nebo z prava...... vy vycemeně ano.

citace.....Už měsíce píši, ža Paroubek není nebezpečný tím, kým je, ale tím koho oslovuje. Tato diskuse mi dává za pravdu.

Vaše největší chyba je v tomto že PAROUBEK OSLOVUJE lidi meho ražení,to ani nahodou,ale co mě oslovuje je naprosto nepřijatelné chovaní pravice,ktera nas považuje jen za povl ,ktera bulikuje a mobilizuje před katasrofou a nejradši by šetřila jen na těch dole.

Nejvic jasny dukaz byla konference ODS,mužete namitnout ja nejsem fanoušek ODS ANO ALE ta at chcete nebo ne představuje rozhodujicí pravici.

Jakou ma možnost levicovy volič?volit top9?no to určitě ne,zelení horko těžko,VV tady bych vahal velice lakavy nastin boje s korupcí ,,kolik takovych bylo? ,,,ovšem radikalní vyhranění proti levici to dost ničí,KDU ?NE ty byli pohromou vždy pro jak levou tak pravou vladu,KSČ NE pro strašení, ale proto k čemu tady došlo hlavně v 50 letech jsou pro lidi meho smyšlení nevolitelní.
Takže ne Tlachy panu Rathu,Paroubku,ale nesmiřitelnost pravice s tou luzou za co nas většina považuje a ne jen slovně ale chovaním při vladě pravice.
27. 02. 2010 | 11:18

Aktiv napsal(a):

Jako vždy jste perfektní,ale pozor na ty,co se na vás nalepují,ty z vás dělají to,co možná nechcete být,ale váš obraz s nimi je potom zřejmější. Jsme to,co jíme,nebo jsme to,s kým se stýkáme. Vrána k vraně sedá.
Kdo tato pravidla nerespektuje,pak mu ulítávají včely,a je zbytečné se zlobit!
Jak z toho ven?
27. 02. 2010 | 11:24

PatientO.T. napsal(a):

2 almost glossed™:

Takže abych to shrnul:
Ve své první reakci na vaše slova jsem napsal, že Topolánek nebyl komunistický lampasák a že nebyl příslušníkem jednotek LM, kterým se říkalo ozbrojená pěst KSČ, resp. dělnické třídy.
V obou tvrzeních mám pravdu.
27. 02. 2010 | 11:30

entice.x napsal(a):

Sociální demokraté z dob osmačtyřicátého musí rotovat v hrobech, když slyší, že o nich pochvalně mručí, ba co víc, jako své předchůdce a vzory je uvádí něco takového, jako vy jste, pane předsedo. Je ostudné a vás a vaší osobnost charakterizující, že si je berete do úst vy, který režimu, který jim zakroutil krkem nejen posluhoval, vy jste z toho režimu žil. A tady už přestávám používat oslovení pane. Tady už mohu říci jen: ….a nebyl to ani pán, z pána jen klobouk měl… a ještě jednu chybu měl, že byl splachovací, jedněmi dveřmi ho vykážou, už druhými se vrací… Jakkoliv je Paroubek synonymum pro dnešní sociální demokracii, je její ostudou a pochvalné mručení těch, kteří jej zde obdivují, je alarmující. Je důkazem, že jsme nepoučitelní. Mě nevadí levice, mě vadí to, co dnes reprezentuje: závist, nenávist, lenost a nízké pudy.
Je fascinující, že vy, který začínáte každý svůj blog osobní invektivou vůči někomu, invektivy odsuzujete, je fascinující, že vy, který pomáhal dlouhé desítky let demokracii kroutit krkem,, se demokracie dovoláváte… A je slzy do očí vhánějící, kterak vaši obdivovatelé i třeba zde na blogu nechápou, že jsou jen Vaškem v onom Havlíčka Borovského epigramu: Nechoď Vašku s pány na led, mnohý příklad známe, že pán spadne a sedlák si za něj nohu zláme. Ano když vy vyhrajete volby, budeme se blížit rovnosti – té v chudobě. Když nedokážou oranžové kedlubny pochopit, že tento stát od třiadevadesátého roku – ani v dobách osmileté sociálnědemokratické prosperity – nezaplatil na dluzích ani korunu ANI KORUNU. A dnes platí jen úroky 70 miliard ročně, když daňové výnosy jsou nějakých 85 miliard. A to nemluvíme o výdajích. Když oranžové kedlubny nedokážou pochopit, že Nejen úroky, ale dluhy budeme muset jednou splatit, když tohle nechápou a neděsí je sliby sociální rozhazovačnosti, ba co víc, nejen že neděsí, ale smějou se pravicovému STRAŠENÍ KRACHEM STÁTU, tedy když tohle ti Karlové a spol. tady se radující z vašich výpotků nechápou, pak je čas na emigraci.
27. 02. 2010 | 11:30

tata napsal(a):

entice.x

Připustme že oranžova kedlubna to nedokaže pochopit,jaky rozdil nabidla pravice ?první vlada skončila krachem,druha vlada to snad zvladla lip?odstranila korupci?No ale samozřejmě ono to kedlubna nemuže pochopit,protože i když poravice to děla stejně blbě jak levice ale její umysl je určitě jen o svobodě jen ty kedlubny to ničí,banda jedna skusim jit do sebe,mate pravdu zlodějna GROSE A JEMU PODOBNYCH JE NEOMLUVITELNA,to prace ty pravicovy nekradou oni jen nechtěj aby mi penize zkazili,no sem kedlubna prostě vy jste mi otevřel oči děkuji
27. 02. 2010 | 11:54

tata napsal(a):

omluva mělo byt pravice
27. 02. 2010 | 11:55

Čochtan napsal(a):

Tomáši Stříhavko,
ty jsi četl, a já to jezdím. Polovina dálnice, ta německá, je bez omezení, tam se to dá hezky rozjet. A jak se jezdí na české straně, to snad budeš vědět.

Ano psal jsem o činžáku a vinici, ale když já tak rád ty levičáky nasírám ! Nic nezžírá levičáka víc než závist. A tak se snažím při každé příležitosti, aby se jim udělal, nebo praskl, žaludeční vřed.
Já vím, že to není mnoho, že Plumbum by bylo lepší, ale člověk holt dělá co může. Lepší levičák skolený vředem než nic.
27. 02. 2010 | 12:00

mb napsal(a):

ano entice ...
27. 02. 2010 | 12:04

Čochtan napsal(a):

„Pro nás mladé, kteří jsme únor 1948 neprožili jako osobní zkušenost, je toto datum především historická událost, kdy byla s konečnou platností rozhodnuta otázka politické moci, došlo k likvidaci pozic exponentů buržoazie v politickém životě republiky. Nyní, 30 let po únoru 1948, jsou pro nás mladé ideje Února živou výzvou. Nutí nás především k zamyšlení, kolik toho pro stranu a společnost děláme a kolik jsme schopni udělat. V naší stranické práci je stále co zlepšovat. Stojíme před výročními členskými schůzemi a okresními konferencemi strany, bude třeba se zamýšlet nejen nad výběrem členů do výborů místních organizací, ale i nad celkovou koncepcí práce těchto organizací. Vždyť ruku na srdce, kolik z těchto orgánů a organizací má důkladně rozpracovaný dvou až tříletý plán činnosti? Kolik z těchto místních organizací provádí například důkladnou přípravu kádrů? Stále nevyužívámě všech organizačních forem, které organizační řád předpokládá. Mám především na mysli možnost vytváření odborných komisí a to při okresních a krajských výborech strany. Vždyť tak bychom daleko lépe a kvalifikovaněji a tedy i s větší vahou vystupovali v zastupitelských sborech, členských organizacích Národní fronty i na svých pracovištích.“

(„Únor odkazem i výzvou – Beseda pamětníků Února s nejmladší generací Československé strany socialistické“ – Beseda se uskutečnila začátkem května 1978 a byla uveřejněna v deníku Svobodné slovo.

O čtyři roky později, 12.2.1982, byl na VIII. konferenci ČSS bratr Jiří Paroubek zvolen do Ústředního výboru ČSS.
zdroj: Dokument: Bratr Paroubek o Vítězném únoru, Neviditelný pes, 24.4.2006)

http://cs.wikiquote.org/wik...
Jsou tam i jiné hezké výroky budoucího Vůdce.
27. 02. 2010 | 12:06

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik textů obsahujících hanlivé komolení jména, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu (viz záhlavé každé debaty).

Pokud budou dotyční dva debatující v tomto pokračovat (není to ani zdaleka poprvé), zablokuji jejich IP adresy popř. budu mazat VŠECHNY příspěvky, které sem napíší.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
27. 02. 2010 | 12:12

mb napsal(a):

to Libor Stejskal ... Paropr neprochází , projde prosím Paro ???

prostě zkrácenina jmena / mena ?
27. 02. 2010 | 12:18

mb napsal(a):

vsimnete si že jsme autocenzurou přešel od paroprasete k paropr ... projde tedy paro ???
27. 02. 2010 | 12:19

StandaT napsal(a):

tata: dobrý den i Vám.

Nenarážím na to, že Paroubek oslovuje levicově smýšlející lidi (ty oslovuje i Havel, Sobotka, Urban, Drobek ... a určitě jste si všiml, že tyto a další blogery komentuji poněkud jinak než Paroubka a Ratha (i když předposlední Havlův blog byl taky dost nechutný a zasloužil by zařadit do jedný lajny s Předsedou).

Paroubka v žádném případě, ani kousíčkem mysli nepovažuji za ani za levičáka a ani člověka, který bojuje za obyčejné lidi. Paroubek naopak na obyčejných lidech parazituje. Ostatně na toto téma jsme se již střetli.

To, že lidi ve většině odešli od podpory kontrétních figur, neznamená, že přestali podporovat strany jako takové. Věřím, že řada lidí bude volit ČSSD navzdory Paroubkovi. Vůči těm se nevymezuji. Ale jedinci, co jsou dneska schopni vhodit hlas právě takovým individuím, jako je Paroubek, Rath či Topolánek nebo Langer jsou nebezpeční: dryjáčník a gauner nemůže oslovovat nikoho jiného než jiného dryjáčníka a ganuera.

Je volba každého z nás, zda je voličem levice/pravice/středu jako ideové/hodnotové/filozofické platformy, bude volit konkrétní stranu nebo zda půjde za vůdcem.

Topolánek podporu ztrácí, Paroubek získává. Napravo dochází ke změně, která přináší šanci na nástup slušnější politické representace (zda příjde nebo ne, je otázka, kterou dopředu nevyřešíme), nalevo se ale vrací poválečný levicový radikalismus - a to k čemu vedl, s tím bojujeme dodnes. Pro mě to není boj pravá-levá. Pro mě je to boj o to, zda se podaří zabránit nástupu Paroubka jako osoby.

Pane tata, já jsem na poražené straně, moje zodpovědnot skončí v Květnu vhozením lístku do urny, Vaše tím vhozením začne. Já si jen užívám čas, dokud moje názory mají nějakou relevanci. Ostatně, jak jste si určitě taky všiml, už to poslední dobou nečiním nikterak často, aby to narušilo radostná očekávání :))

hezký den
27. 02. 2010 | 12:19

entice.x napsal(a):

tata

Ale já se tu nezastávám pravice a už vůbec ne té, kterou tu máme. J8 ani slůvkem nezmínil krádeže nekrádeže té či oné strany. To jediné co jsem zmínil je, prostý fakt, že ona oranžová kedlubna, je prostě blahem bez sebe, může-li dělat olévlnu už při pouhém vyslovení jména \Paroubek. Povím vám jaký je podle mě rozdíl mezi pravicí a levicí. Ne mezi tou Paroubek versus Topolánek, ale mezi voličskou levicí a pravicí. Levice potřebuje jméno, Zeman, Špidla, Paroubek. A potřebuje dostat směr, tím směrem je nenávidí, závidět a věřit, že ne já udělám něco proto, abych se měl líp, ona potřebuje slyšet, že ti co se mají líp, se budou mít hůř, když to klapne. Voličská pravice? Ujišťuji vás, že ona Topolánka nemusí a bylo-li by to na ní, pak Topolánek není. A z nedostatku jiné volby prostě volí menší zlo, byť si uvědomuje, že ta pravice, kterou by si opravdu přála, ta že tu není.
27. 02. 2010 | 12:22

Josef napsal(a):

Kolik pak, že je v ODS bývalých komunistů ?!
Raději to ani nepočítám....;-))
27. 02. 2010 | 12:31

mb napsal(a):

prosim pak nekdy editora blobů o odpoved, thanks ....
27. 02. 2010 | 12:40

Jan K. napsal(a):

Josef:
V parlamentních volbách v roce 2002 bylo mezi kandidáty na volitelných místech v případě ODS 5% bývalých členů KSČ, u ČSSD to bylo 30 %. Ve stejných volbách v roce 2006 to bylo u ODS opět 5 %, u ČSSD 40 %.
27. 02. 2010 | 12:54

dr. gonzo napsal(a):

topolanek jako pinochet nebo paroubek jako gottwald? proste jedna mafie.
no, snad se mezi neparlamentnimi stranami najde neco volitelneho, je treba odstavit modrooranzove papalase od koryt.
27. 02. 2010 | 13:21

Čochtan napsal(a):

Jan K.
Dík. Tak má vypadat diskuze. Krátce, věcně a konktrétně.
Odkud máte ta čísla, smím-li se ptát ? Ne, že bych o nich pochyboval, ale dobré zdroje se vždy hodí.
27. 02. 2010 | 13:44

Čochtan napsal(a):

Jiří Paroubek:
"Potěšilo by mě, kdyby při mém odchodu z politiky lidé plakali."

I radostí se dá plakat. Když je ta radost nedevše silná ....
zdroj: http://www.cssdprotivam.cz/...
27. 02. 2010 | 13:49

stále rebel napsal(a):

STANOVY SOCIALISTICKÉHO SVAZU MLÁDEŽE
Socialistický svaz mládeže je jednotnou, dobrovolnou, společenskou organizací, představitelem mladé generace ČSSR a blízkým spolubojovníkem KSČ. Sdružuje ve svých řadách chlapce a děvčata Československé socialistické republiky, aktivní budovatele a obránce vlasti.
Socialistický svaz mládeže rozvíjí svoji činnost pod vedením Komunistické strany Československa - vedoucí síly naší společnosti. Vychází z programu a cílů KSČ,
http://jurgenz.sblog.cz/200...

Po sametové revoluci
„Po přeměně politického komunistického totalitního režimu na parlamentní demokracii v roce 1990 byl SSM postupně rušen. Mnozí bývalí členové KSČ však na tuto svou stranicky vyškolenou mládež, funkcionáře SSM, na tyto své kádrové, tajné rezervy, v očích ostatní veřejnosti zdánlivě nestranické občany, přenesly své dřívější privatizační plány a touhy“
http://cs.wikipedia.org/wik...

Je zajímavé, že nikde nejsou jejich seznamy.
Kdepak je jich asi nejvíce?
27. 02. 2010 | 14:42

tata napsal(a):

pane Standa T

na čem se schodnem že poslední blok pana Havla byl promě rozčarovaním a taky sem to tam napsal,rozdil je že vy vyzdvyhujete PAROUBKA jako největší zlo ale oni jsou si naprosto narovno Paroubek,TOPOLANEK ,RATH,Nečas,Langr,ŠKromach ,Bursik,Svoboda,Kalousek,JAKY ROZDIL MEZI NIMI JE?jen ideologicky jinak jsou si rovni,jen pravicovy politik ma větší prostor v tom že nepředstira jak mu jde o tu luzu,protože hlavní voliče ma na proti polu,oto paroubek musi víc hrat na notu min majetnějších,jak mu oně jde.

Prostě nechce te slyšet,vnimat fakt že chyba není v tomto připadě v Paroubkovi,ALE V PRAVICOVE POLITICE,jednim dechem uvadite jak současna pravice není to prave ořechove,a druhou větu,,,myšleno pravice ne vy,,,,jak lidi dělaji ole vlnu na Paroubka.

POLOŽIM OTAZKU PROČ BYCH MĚL VOLIT PRAVICI?Pravice hlasa za levice bují korupce,nastup TOPOLANKA byl prezentovan zatočime s korupcí vysledek minimalně stejny vysledek,jen bych řek že za přechodem ,,zodpovědnych poslancu z řad čssd hodně nejasností,,, věc jednaní ve věci Čunka take moc nejasností,toto mě ma přesvědčit,?Zadlužovaní DĚTÍ,CO SE ZMĚNILO?Pravice ma senat,prezidenta,měla většinu v parlamentu nevidim v tomto rozdil,ano krize to se musí objektivně přiznat,ale vykon statu se nezměnil jen že ty peníze se maj ušetřit hlavně na těch nejchudších.

Takže ne oblbovaní paroubkem ale konaní pravice je promě limitujicí proč pravici nevolim

pane entice.x citace,,,Levice potřebuje jméno, Zeman, Špidla, Paroubek. A potřebuje dostat směr, tím směrem je nenávidí, závidět a věřit, že ne já udělám něco proto, abych se měl líp, ona potřebuje slyšet, že ti co se mají líp, se budou mít hůř, když to klapne.

argument jako když napišu pravici volite že potřebujete slyšet jak vam ta luza zavidí kde je ten argument postaven že nevolim menši zlo na jakem zakladě to platí u pravičaka a levičaka ne viz odpověd vyše
27. 02. 2010 | 14:50

StandaT napsal(a):

tata: díky za odpověd.

Jen drobné upřesnění. Já nevyzdvihuji Praoubka jako největší zlo. Já ho za největší zlo skutečně považuji. To za prvé. Za druhé skutečně nedávám rovnítko mezi Paroubka a levici. Kdyby ten člověk byl na pravici, nebude pro mě o nic menší gauner. Naopak, budu o to více nasrán, že něco takového je na "mojí" straně.
27. 02. 2010 | 15:34

J.H, napsal(a):

Zdesto a Karle,

než jsem přeběhla celý ten sloupec stupidity a došla až k vám, připadalo mi , že žiji mezi chovanci Bohnic. Jinak se snad ani nedá pohlížet přes sbírku přihlouplých nadávek a úvah "pravicově" smýšlejících lidí. Zajímalo by mě, jestli jsou všichni tak bohatí a to bohatství nabyli zlodějstvím, že jim tak vyhovuje zlodějská a asociální praxe (ani se nedá napsat politika, protože politika to není), kterou nás okrádá modré panstvo. Hlupoáci holt si podřezávají větev pod sebou sami.
27. 02. 2010 | 15:37

mb napsal(a):

pan Libor mi neodpovedel .... skoda .....
27. 02. 2010 | 16:17

Jan K. napsal(a):

Čochtan:
Čísla o procentním zastoupení komunistů na předních místech v ODS a v ČSSD mám z novin, bylo to v roce 2006 uveřejněno asi v Lidových novinách, nevím už přesně, ale mám je pravděpodobně doma někde založené, po troše hledání bych to snad našel.
27. 02. 2010 | 16:52

JAP napsal(a):

Exkurs do dějin republiky velmi pečlivě opsán z komunistických příruček, ostatně nic jiného autor jistě není schopen číst, vyjma výsledků průzkumů preferencí, které si jeho partaj nechává zpracovávat.
27. 02. 2010 | 20:07

todi napsal(a):

Bože, to je modravého hnoje!!!
27. 02. 2010 | 20:07

zdesta napsal(a):

Kozoroh. Pan J.Paroubek není mým sympatizantem a k volbám nechodím.Titulek p.Paroubka u jeho blogu je zavádějící a hloupý. Jeho argument že mezi komunistou a sociálním demokratem je rozdíl, je bohužel pravdivý.Stačí se přečíst serioznější literaturu faktů a ne účelové propagandi stické kraviny.Tady se objeví slovo socialista(v jakékoli souvislosti)a hned je jasné.(nepřijatelná škodná)Mimo jiné,socialistkou byla i M.Horáková.Mohli bychom ji podle některých "expertů"zaškatulkovat mezi nacisty a fašisty,protože NDSAP má v názvu socialistická.Psát co jsem zažil a nebo mí rodiče a příbuzní za totality odmítám,protože nakecat zde můžu cokoli,navíc mi to silně připomíná kádrové posudky.Komouši nazývali své odpůrce všelijak.Maloměšťák,buržuj,kulak,ravizionista etc.Nikdy se nevyjadřovali o někom že má v hlavě,nasr..o,že je slaboduchý,retardovaný,že má v hlavě pivo,popřípadě kosky ledu od chlastu etc. Já jsem zde nikdy nikoho nenapadl k vůli přesvědčení nebo víře.Reaguji jen na pitomé argumenty.Teď k viře samé.Všimněte si ,že lidi věří nejvíc tomu co je neprokazatelné.(bůh etc.)Navíc víra nemá vypovídající hodnotu o tom co je správné či nikoliv.Žádný společenský systém není u konce a má svůj pohyb-mění se a vyvijí.Zde neplatí že 1+1 jsou dvě.Konečný výsledek neznáme.Navíc každy systém má vzhledem k úzké specefikaci svá negativa i positiva.(sociální psychologie a.t.p.)Oslovovat ovšem fundamentální fanatiky,dogmatiky, nemá cenu.Neví co je tolerance,objektivita,jsou sebestřední,nepřístupní argumentům,faktům,nelze s nimi diskutovat,nabádat je k něčemu a jsou především militantní-jsou neoslovitelní. Je jich tu až-až. Jinak se mějte-přeji příjemný den.
28. 02. 2010 | 09:21

Honza999 napsal(a):

Stejskal

Vy chcete tvrdit, že všichi ti, co během výkonu trestu zemřeli, byli protikomunističtí bojovníci? Jste dobrý srandista, propagandista a manipulátor.

Vezmeme-li tehdejší počet vězňů - cca 25 tisíc, tak budeme-li je počítat jako statistickou skupinu, při průměrném věku 70 let nám vychází úmrtnost 0,978 zemřelého denně. Vašich 5 tisíc (imochodem, ve článku, na který odkazujete je uvedeno 4495) zemřelých za 40 let u stejně velké skupiny obyvatel ve vězení nám dává 0,342 zemřelého denně.

Tím mi vychází, že ve věznicích tehdy byla 2,859 krát nižší úmrtnost, než ve stejně velké skupině obyvatelstva vně vězení....

Tuto nižší úmrtnost samozřejmě ve značné míře ovlivňovalo věkové složení obyvatel věznice (i když i ve věznicích se občas umíralo - a stáe i umírá - stářím).
Na druhou stranu však mezi vězni je mnohem vyší počet sebevražd (a pokud se nepletu, političtí byli na morálně i psychicky na vyšší úrovni než vězni za krimnální činy, u kerých se v mnohem vyšší míře vyskytuje nervová labilita a mnoho z těchto sebevražd byly nepovedené "demonstračky"), mnohem vyšší počet pracovních smrtelných úrazů (opět souvisí s vyšší nervovou labilitou a z ní vycházející neukázněnosti při dodržování pravidel bezpečnosti práce) a mnoho vězňů zemřelo v důsledku sebepoškozování (když se třeba chtěli vyhnout práci a "přehnali" to, nebo prostě díky své asociální osobnosti už sklony k sebepoškozování prostě "měli v sobě"). A celkově měli vězni i horší zdravotní péči - buď proto, že sami málo dbali o své zdraví, nebo pak i proto, že v sítu na simulanty uvázl občas i opravdu nemocný.
Musíme v tomto hodnocení dále vzít v potaz to, že i v produktivním věku nemálo lidí (unitř i vně vězení) umírá nečekaně - infarkt, mozková příhoda apod.).

Takže, vyhodnotím-li výše uvedené úvahy pro a proti ohledně úmrtnosti ve věznicích, vychází mi s toho jednoznačný závěr, že jste mezi oběti komunismu bez ostychu započítal VEŠKERÉ v těch časech (i) přirozeně zemřelé ve věznicích, včetně vězňů za kriminální delikty. Politických bylo z celkového počtu vězňů 5-7% a i oni, pokud ve vězení zemřeli, ve většině (netvrdím že ve 100%) případů zemřeli přirozenou smrtí.

A už vůbec ponechávám stranou otázku, kolik z těch údajných 200.000 politických bylo opravdu jen za POLITIKU.. Kolik jich bylo zavřeno za šmelinu v době přídělového systému (mimochodem, ve Velké Británii po II.WW v době přídělového systému trvajícího kupodivu déle, než ten u nás, šmelináře zavírali také)? Kolik jich bylo zavřeno za trávení studní a dobytka, žhářství (pálení stohů) či přípravu činů, které jsou dnes označovány jako terorismus?

Na závěr si dovoluji upozornit, že se tímto nemíním zastávat toho, co se zde dělo, že bych měl v úmyslu popírat tehdejší nepravosti. Jen mi vadí bezostyšná manipulace s čísly. Krom toho všeho, podíváte-li se okem nestranným do věznic v "demokratickém" světě, i tam naleznete "záhadná únrtí" zavánějící politikou v množství větším než malém...
28. 02. 2010 | 10:12

SuP napsal(a):

zdesta -
Myslím (ač neosloven - promiňte), že se zde nejedná o rozdíl mezi socialistou a komunistou. Ten tu nezpochybňuje SKORO nikdo. Ale jedná se o rozdíl mezi Paroubkem (jako archetypem kariéristického aparátčíka) a komunistou. A tam platí to o záporné nule.
Sám dobře víte, kolikrát už tu bylo řečeno, že spolupráce politických stran na řízení státu čeká, až zde budou nějací sociální demokraté. Proč asi?
Hezkou neděli.
28. 02. 2010 | 10:15

Honza999 napsal(a):

JC

TOP09 neodebírá hlasy ODS a KDU-ČSL... Ona ty hlasy zachraňuje. Jedná se o hlasy bývalých voličů ODS, kteří by k volbám znechuceně NEŠLI a svou nepřítomností u voleb by posílili postavení levice..
28. 02. 2010 | 10:49

zdesta napsal(a):

Pane kolego není třeba se omlouvat,diskutujeme.Jádrem blogu je právě to srovnání komunistů s sociálních demokratů-stejná sorta.(tvrzení M.T a některých masmedií) Teď k osobě J.Paroubka.(můj dojem)Zmíněný nepatří do mé krevní skupiny.Často se ale ptám, jaký podíl na tom mají masmédia.Tištěné media a internet a.t.p.Často jsem zaregistroval(i tady Aktuálně cz)že k nějaké politické situaci je zveřejněna fotka zmíněného.Téměř tradicí je snímek v situaci, ve které nejsme nikdo zrovna předmětem obdivu.To znamená že někdo někdy udělá nějakou grimasu a nevypadá zrovna vábně.Toho lze využít a opakovaně.Takový podprahový důraz na pozvolnou antipatii. Co se týká papalašovství a touze po moci.Záleží jen na tom zda papaláš je levicový,nebo pravicový? Moc je karierním cílem každého politika a touha vládnout je účelem soutěže politických stran.Můj osobní názor,nebo spíše podivení spočívá v tom,že dvě nejsilnější pol.strany si neumějí do svého vedení zvolit lidi,kteří jsou přijatelní pro větší část veřejnosti.Mějte se fajn.
28. 02. 2010 | 12:24

Jyrka napsal(a):

Hledání v seznamu zájmových osob StB - Jiří Paroubek
Nalezeno
Jméno Pohlaví Datum narození Místo narození Státní příslušnost 1 Státní příslušnost 2 Datum zavedení
JIRI PAROUBEK M 21.08.1952 OLOMOUC CESKOSLOVENSKO 20.03.1979
Jiří Paroubek
Politik
Datum narození:
21.08. 1952 (57 let)
Místo narození:
Olomouc, Česká republika
Znamení:
Lev
28. 02. 2010 | 13:11

SuP napsal(a):

zdesta -
Nevím, možná je to tím, že jako člověk levicově orientovaný to nevidíte tak vyhrocené, možná zase já jsem na to přecitlivělý, zas díky své orientaci. Ale vidím to tak, že co do odpornosti tahu k moci nemají Paroubek s Rahtem ekvivalent. V ODS mám taky pár oblíbenců, které v kandidátkách ředím preferenčními hlasy jiných.
Bohužel dokud budou v politice převažovat lidi, kteři by si jinými dovednostmi k stejným penězům nikdy nepřišli a dokud bude jejich umístění na "volitelných místech" legitimací se k takovým postům dostat, nemůžeme čekat, že se politika změní. Zatím mě pořád nenapadá jiné řešení, než je nechat vyhladovět, tedy bojkotovat všechny snahy o daně napříč spektrem.
28. 02. 2010 | 13:38

SuP napsal(a):

Jyrka -
Lev = INTROVERT. to by leccos vysvětlovalo.
28. 02. 2010 | 13:40

zdesta napsal(a):

SuP.Vážený pane kolego.F.von Hayek,nebo K.Marx mi můžou vlézt na záda.Nejsem nijak politicky vyhraněn,snážím se být spíše demokratem někde uprostřed.V levo jsem jen ohledně sociální rovnováhy i když je dnes tak potírána.Všechny stávky,nepokoje,krvavé revolty vznikají právě z důvodů ignorování přijatelné sociální rovnováhy.(nemíním finanční rovnost)Považuji to za nutnost,protože potlačovat tyto jevy je daleko nákladnější a daleko nebezpečnější,něž to o čem jsem psal.Myslíte si že nám nic podobného nehrozí? Prozatím ne,ale vyloučit to nelze.Před 30léty nás nenapadlo,že komunisti padnou.Je pravdou že jsem k hodně věcem kritický. Použiju pro nekritické vyznavače pravice jeden výrok."Problémem kapitalismu není v tom,že by nefungoval,ale v tom že jej ještě nikdo nikdy nevyzkoušel.F.D.Roosevelt.To co zde za posledních 20let předvádíme,tomu se nedá říct ani pokus. Mějte se.
28. 02. 2010 | 16:38

SuP napsal(a):

zdesta -
Nemám s čím nesouhlasit.
Taky zdravím.
28. 02. 2010 | 16:56

Pavel napsal(a):

zdesta
Za největší zločin našich komunistů považuji to, že po roce 1989 pustili lůzu k moci.
28. 02. 2010 | 17:44

zdesta napsal(a):

Pavel.Bohužel pane,kategorický nesouhlas.Máte na zločinnost poněkud zvláštní náhled.Pokud máte dojem,že Tříska,Klaus,Dyba,Kočárník,Dlouhý a celá řada dalších vzdělaných sluhů totalitního režimu,patří k lůze,pak s tím nic nenadělám. Slovo lůza se váže k nevzdělané a primitivní asociální skupině lidí.Tak tento druh lidí komunisti rozhodně nepouštěli k moci a to ani náhodou.Neměl jste náhodou na mysli nějaký jinší výraz?
28. 02. 2010 | 18:59

mirda-nesocan napsal(a):

zdesta-naprostý souhlas
28. 02. 2010 | 19:11

Honza999 napsal(a):

zdesta

podle výkladového slovníku českého jazyka je slovo luza synonymem pro výrazy "holota, sebranka, chátra, verbež".

Vyberu-li z těchto synonym slovo sebranka či slovo verbež, má Pavel naprostou pravdu. Luza neznamená nevzdělanost, vyvrženeckou chudobu..
Luza - to je stav mysli.

V čem vámi souhlasím je to, že se jedná o asociální skupinu lidí s výhradou, že asociálnost nemá jako podmínku primitivitu.

Existuje luza chudá a primitivní. Existuje ale i luza bohatá a vychcaná, která je pro společnost tisíckrát nebezpečnější - události posledních dvaceti let to potvrzují..
28. 02. 2010 | 20:10

almost glossed™ napsal(a):

Patient: No dobrá, vyhrál jste. Umlátil jste mě vlastními definicemi těch "termínů". Zajímavé však je, že tím ty rozpory v argumentaci vás. tzv. "pravicových" nijak nezmizely. Slovíčkaření bez podstaty věci. Typické.
28. 02. 2010 | 21:53

PatientO.T. napsal(a):

Pane, nechtěl jsem vás umlátit. To není můj způsob vedení diskuse. Uvedl jsem, proč nesouhlasím s vaším prohlášením a svůj nesouhlas jsem vysvětlil. Tím to pro mne končí.
Mějte se krásně.
28. 02. 2010 | 22:54

almost glossed™ napsal(a):

Patient: ale umlátil. Celou dobu jste si jel po subjektivních významech slov "lampasák" a "ozbrojená pěst" a naprosto ignoroval podstatu mé argumentace.
28. 02. 2010 | 23:48

PatientO.T. napsal(a):

2 almost glossed™:

Aha, chápu. Když o někom napíšete, že "zastával pozici komunistického lampasáka" a že byl "představitelem ozbrojené pěsti Komunistické strany Československa" neznamená to vlastně nic jiného, než že dotyčný studoval ve věku 14-18 let střední vojenskou školu.
Ach jo...
01. 03. 2010 | 07:18

almost glossed™ napsal(a):

Patient: Pěkné eufemismy. Dnes by to bylo tak, jak píšete, ale tři roky po obsazení ČR sovětskými tanky už to ty Vaše formulace nějak ztrácí své zmírňující kouzlo.

KDO se asi mohl v té době připravovat na kariéru důstojníka v komunistické armádě? Kdo asi mohl vůbec inklinovat k používání zbraní proti zlým kapitalistům a ještě zlejšímu západu?

Najednou už zase ignorujete ideologickou masáž, která všechnu činnost ozbrojených složek intenzivně provázela. To přece nebyla armáda na obranu demokrativcké země. To byla armáda na obranu komunistického zřízení. Armáda v naprosté jednotě s armádou sovětskou, armádou okupujícího státu.

A 14-18 (nebo možná spíše 15-19?)? To už vážně nebyl malý kluk, který by nemohl chápat, kam leze, zvláště nedlouho po okupaci země.

Ale znovu připomínám, že toto všechno bych nerozebíral, kdyby nebylo plivanců na pozici náměstka státního podniku.

Protože když ty dvě pozice srovnám, pak mi pozice přípravy na kariéru vojenského důstojníka v době kolaborace s okupantskou armádou připadá nesrovnatelně pokleslejší. Na to opravdu neměl žaludek každý.
01. 03. 2010 | 11:33

PatientO.T. napsal(a):

2 almost glossed™:

Milý pane, já se Topolánka nezastávám, pouze jsem nesouhlasil s vaším tvrzením o něm. Příklad svého spolužáka (zmíněný přestoupil na naše gymnázium) jsem uvedl proto, abych ilustroval, že ke vstupu na vojenskou střední školu mohli mít různí lidé různé důvody. A konečně, připadá-li vám projev šestadvacetiletého Paroubka z roku 1978 a jeho angažmá ve vrcholných funkcích normalizační ČSSS méně pokleslejší než hloupý vstup absolventa ZDŠ do přípravky komunistické armády, z níž navíc Topolánek odešel, patrně se neshodneme.
01. 03. 2010 | 12:32

Tom napsal(a):

Vážený pane Paroubku,

myslím, že byste měl vysvětlit, proč ten M.Kožnar říkal nepravdu (prý na nátlak vašich poradců Dimuna a Tvrdíka).
http://www.novinky.cz/domac...

Nechápu, jak se může někdo takhle chovat.
01. 03. 2010 | 12:58

almost glossed™ napsal(a):

Můj spolužák chlapcům od náboru z voj. gymplu tvrdě vynadal. Protože jej opakovaně tahali z výuky na "popovídání" tváří v tvář, ve skutečnosti lámali pro naplnění stanovené náborové kvóty. Vzbudilo to pozdvižení, ale jen chvíli. Nestalo se mu nic, nikdo si nedovolil se po něm vozit, protože by to bilo do očí. Bylo mu 14 nebo 15 a nebyl tak malinký a zaostalý, aby o sobě nedokázal rozhodovat sám. Také jeden příklad ze života.
01. 03. 2010 | 13:03

PatientO.T. napsal(a):

2 almost glossed™:

No vidíte, já zase znám zástupy lidí, kteří nejenže nepsali do novin oslavné tirády na bolševiky, ale ani nebyli členy ÚV kolaborantské strany NF. Nikomu z nich se také nic nestalo...
:-)
01. 03. 2010 | 14:02

kormoran napsal(a):

Topolanek , jako Pinochet, Paroubek , jako Pichonet .))
Soudruhu Paroubku , stale nerozumim jedne veci.
Jak chcete dosahnout lepsi boudoucnosti pro "obycejne" lidi s principy 'volneho' trhu?
To budete asi velky saman!
01. 03. 2010 | 19:54

Dag napsal(a):

To není pravda
03. 03. 2010 | 00:15

Abrams napsal(a):

Můj názor je, že Topolánek rozhodně není jako Pinochet. Pinochet byl svědomitý, pracovitý a skutečně miloval svou zem. Ve chvíli, kdy zjistil na základě analogie s ostatními zeměmi, co jeho Chille hrozí, neváhal ani chvíli a začal razantně konat. Svrhl loutkovou vládu ovládanou z Moskvy a na základě detailního seznamu zlikvidoval cca 2.000 hlavních bolševiků v zemi, kteří chystali levicový puč, jenž by uvrhl Chille do stavu, ve kterém jsou dnes její sousední nevýkonné a bezprávné země. Pinochet je hrdina a dobrý člověk. Vyderatizoval zemi od zlých lidí (k šílenému vzteku Moskvy a jejích nohsledů) a zahájil proces, na jehož konci je Chille nejstabilnější, nejdemokratičtější a nejvýkonnější země z celé Jižní Ameriky. V zemi se pravidelně konají volby a jednou vítězí levice a poté zase pravice. Topolánek takový není, to je břídil, slibotechna a papaláš. Tato země potřebuje Pinocheta. Nepochybuji, že Vy a Vaše parta z mokré čtvrti by byla v první 100vce 2.000 jmenného seznamu. Hezký večer.
04. 03. 2010 | 22:07

Marek napsal(a):

Paroubku, jste jen žvanil a upocený lump. Nesouhlasím s těmi, kdož Vám říkají, že jste prase. Prase nejste, protože já si prasat, na rozdíl od Vás, vážím, jelikož přináší "obyčejným" lidem užitek. Vy "obyčejným" lidem, potamžmo tomuto národu, škodíte!
06. 03. 2010 | 15:21

montblanc watches napsal(a):

Interesting thing!
08. 03. 2010 | 09:10

montblanc watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 09:13

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 06:49

breitling colt quartz napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 06:49

Tyvíškdo napsal(a):

Otevřený dopis Georgu Paroubkovi - führerovi tschechische arbeits party.
Ty svinskej rasistickej antisemitistickej zkurvenej rádobypolitiku. Fischerovi nesaháš ani po paty. Ty Hitlere zpíčenej. Už Tě máme všichni pokrk. Tobě bych nedal vykouřit péro ani kdybych byl gej. Ty zasraný, proklatý šmejde. Zasloužíš si kulku do obou oči a mezi nohy. Ty svinská špíno. Píčo. Píčo. Kurvo. Ty prase vypasené od vajec zasrané. Kdybych mohl, tak Tě prolýskám jak žito ty píčo vypíčená zamrdaná. Patříš do kriminálu a ne mezi slušné lidi, co se snaží žít a vydělat víc peněz, ale tobě se to nelíbí ty paznehte fašistickej, závistivej a nejraději bys všem všechno sebral a udělal z nás největší žebráky na světě. Jdi žrát hovna, tam odkud si přišel ty zasraný píčusi. Přizdisráči, jogurte zkaženej, sralbotko, hovne, píčo. Jdi loupat banány capartům do školní jídelny a uděláš lépe zmrde.
14. 03. 2010 | 02:02

Tyvíškdo napsal(a):

Otevřený dopis Georgu Paroubkovi - führerovi tschechische arbeits party.
Ty svinskej rasistickej antisemitistickej zkurvenej rádobypolitiku. Fischerovi nesaháš ani po paty. Ty Hitlere zpíčenej. Už Tě máme všichni pokrk. Tobě bych nedal vykouřit péro ani kdybych byl gej. Ty zasraný, proklatý šmejde. Zasloužíš si kulku do obou oči a mezi nohy. Ty svinská špíno. Píčo. Píčo. Kurvo. Ty prase vypasené od vajec zasrané. Kdybych mohl, tak Tě prolýskám jak žito ty píčo vypíčená zamrdaná. Patříš do kriminálu a ne mezi slušné lidi, co se snaží žít a vydělat víc peněz, ale tobě se to nelíbí ty paznehte fašistickej, závistivej a nejraději bys všem všechno sebral a udělal z nás největší žebráky na světě. Jdi žrát hovna, tam odkud si přišel ty zasraný píčusi. Přizdisráči, jogurte zkaženej, sralbotko, hovne, píčo. Jdi loupat banány capartům do školní jídelny a uděláš lépe zmrde.
14. 03. 2010 | 02:04

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
27. 03. 2010 | 01:27

replica tag heuer napsal(a):

Whoa! I am looking forward for the next updates of your awesome worship.
30. 03. 2010 | 10:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy