Řekni, kde ti Rusi jsou

31. 10. 2018 | 18:35
Přečteno 3715 krát
Česká veřejná debata o dezinformacích je do značné míry rámována mocenským pnutím panujícím mezi Ruskem a Západem. Z toho vyplývá i tendence hledat za každou dezinformací, které se v informačním prostředí objeví, ruské entity či jejich spolupracovníky. Tyto ambice se však často opírají spíše o dojmy než o realitu.

Zcela jistě nelze popírat, že Rusko v rámci prosazování svých (geo)politických cílů používá různý typy vlivových operací, propagandu a dezinformace. Zájemci o toto téma se mohou začíst například do knihy „Ruské agrese proti Ukrajině“ od kolektivu autorů z Univerzity Karlovy nebo publikace „Informační válka“ od brigádního generála Karla Řehky. Stačí připomenout dezinformační mlhu okolo sestřelení letu MH17, vyfabulovaný případ znásilnění německé dívky Lisy migranty či konspirační teorie vinící tzv. Bílé přilby z kamuflování chemických útoků v Sýrii. Tyto a řadu dalších dezinformací šířila přímo ruská média či vrcholní činitelé Ruské federace.

Slučovat tedy debaty o ruských informačních operacích a problematice dezinformací (jak je činěno například používáním nepříliš jasně definovaného pojmu „proruské dezinformace“) je tedy zdánlivě opodstatněné. Při bližším pohledu se však ukazuje, že situace je poněkud složitější.

V českém informační prostoru se v souvislosti s šířením dezinformací vede většinou debata o přibližně sedmi desítkách platforem (webů, YouTube kanálů či facebookových stránkek), které představují ve většině případů jejich primární zdroj. Asi nejucelenější seznam těchto platforem lze nalézt na pravidelně aktualizovaném slovenském webu Konspiratori.sk. Přesné číslo není úplně jednoduché stanovit, jelikož platformy šířící dezinformace tvoří relativně pulzující ekosystém, který se neustále vyvíjí. České platformy šířící dezinformace jsou navíc, díky neexistenci jazykové bariéry, do určité míry propojeny se slovenským prostředí (jak názorně ilustruje například šíření dezinformací o demonstracích následujících po vraždě novináře Jána Kuciaka).

Ze všech českých platforem šířících dezinformace lze napojení na ruské osoby či entity prokázat pouze u dvou webů – Sputnik CZ a Eurodeník. Web Sputnik se přitom skutečností, že je jeho zřizovatele ruský stát (skrze státní agenturu Rossia Segodnia) netají. Český odnož Sputniku je relativně aktivní z hlediska počtu publikovaných článků věnujících se široké škále témat, má přes 27 000 sledujících na své facebookové stránce a počet návštěv se (podle dat slovenského think-tanku Globsec) během července 2018 vyšplhal na 2,5 milionu. Data Globsecu rovněž ukazují, že okolo 40 % návštěvníků pocházelo ze Slovenska. Což není překvapivé, jelikož Sputnik CZ má i sekci věnovanou zpravodajství o dění na Slovensku.

U ostatních platforem z výše uvedeného seznamu, buď nedokážeme říci, zda řízeny z Ruska, či naopak je možno s jistotou tvrdit, že nikoli. V jejich publikační činnosti se však čas od času přímé propojení s ruským informačním prostorem objevuje. A to například ve formě překladů textů ruských autorů (relativně často například na webech Protiproudu či Zvědavec) nebo odkazů na ruské zpravodajské weby (jedním z příkladům může být každodenní publikování přehledu zpráv agentury RusVesna na stránce NWOO). Nejedná se však nutně o dezinformace, ale také o jednostranné zpravodajské texty nebo názorově vyhraněné komentáře.

Jedním z nedávných případů, kdy se do českého informačního prostoru dostaly dezinformace ruského původu, byl pokus o otravu bývalého důstojníka GRU Sergeje Skripala. Konkrétně se jednalo o článek obviňující z pokusu o atentát britskou vládu, který byl publikován na webu Nová Republika. Text byl převzat z webu Information Clearing House, který však článek převzal z anglicko-jazyčné verze Sputniku. Dalo by se tedy říci, že šlo o dezinformaci publikovanou na webu přímo napojeném na ruský stát, která však byla předtím než se dostala do českého informačního prostoru „vyprána“ prostřednictvím třetí cizojazyčné platformy.

U samotných autorů píšící na platformy šířící dezinformace již kontakty s ruskými entitami prokázat lze. Přímé financování lze doložit u Ladislava Kašuky. Data získaná ukrajinskými hackery ze skupiny Ukrainian Cyber Alliance totiž ukázala, že tento bloger byl v úzkém kontaktu s Alexandrem Usovským, od něhož v roce 2014 obdržel peníze na organizaci (a dokumentaci) demonstrace „proti fašistům v Kyjevě“. Běloruský občan Usovský peníze pro svou „síť“ spolupracovníků získával od ruského oligarchy Konstantina Malofejeva. Z různých důvodů však Usovského projekt poměrně záhy zkrachoval. To však nijak neovlivnilo Kašukovy spisovatelské aktivity a jeho texty lze na rozličných platformách šířících dezinformace najít dodnes.

Výjimkou nejsou cesty osob píšících na platformy šířící dezinformace do Ruska. Zajímavý je případ Žarko Jovanoviče, zakladatele spolku „Hej občané!“ a provozovatele YouTube kanálu Raptor TV. Přestože Jovanovič je od roku 2010 v insolvenci a podle konkurzního správce nemá žádný oficiální příjem, opakovaně v minulosti cestoval na Ruskem okupované území Ukrajiny (mimo jiné jako člen delegace sestávající se z poslanců KSČM a SPD). Jovanovič se (dle vlastních slov) naplno se věnuje aktivistické činnosti a jím vedený spolek v minulosti organizoval například demonstrace proti návštěvě německé kancléřky Angely Merkelové nebo manifestaci na podporu Maďarska, které se mimo jiné účastnili i Václav Klaus ml. nebo Jaroslav Foldyna. V roce 2017 navštívil Rusko při příležitosti konání Všeslovanského sněmu Jan Korál, který stojí za webem NWOO.

Tyto případy ukazují, že v minulosti docházelo k pokusů rozličných ruských entit kultivovat vztahy s autory publikujícími na platformách šířících dezinformace. Je však obtížné vyhodnotit nakolik tyto kontakty ovlivnily aktivity daných autorů.

Lze samozřejmě namítnout, že zaměřit se pouze na finanční, organizační anebo osobní propojení s ruskými entitami nestačí a je nutné vzít v potaz i ideové souznění. Při použití této perspektivy lze odkázat na údaje, které v rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedl František Vrabel ze společnosti Sematics Visions. Podle Vrabela „lze identifikovat minimálně 22 médií, která jsou pod přímým ruským vlivem. Jejich podíl na celkovém mediálním obsahu v Česku je přitom sedm procent.“ Přestože není důvod tato čísla zpochybňovat, je třeba při hodnocení ruského vlivu na český informační prostor tímto způsobem postupovat obezřetně. Zatímco v některých vyostřených situacích je relativně jednoduché identifikovat, co by onen proruský narativ měl být, jindy bývá situace složitější. Zvláště v kombinaci s populární tezí, dle níž je cílem ruské informační války zpochybnění důvěry v západní instituce a konceptu pravdy jako takového.

Pokud bude tato perspektiva aplikována nedbale, může se do kategorie proruských narativů dostat celá názorů kritických vůči stavu současných politických institucí, které však s ruskými entitami nemusí mít vůbec nic společného. Navíc tento pohled nebere v potaz netriviální otázku o příčině a následku. Vzniklo oněch dvacet dva entit, aby začalo prosazovat ruský vliv v českém informačním prostoru, nebo fungovaly již dříve a pouze začaly oportunisticky využívat narativy přicházející z Ruska? A pokud byly dané platformy aktivní již před zhoršením vztahů mezi Ruskem a Západem (což u řady z nich lze jednoduše doložit), neexistovalo zde již dříve publikum, které zastávalo názory kritické vůči prozápadní zahraniční politice, integraci do struktur Evropské unie a vnitropolitickému vývoji pro roce 1989? Těžko říci, ale například pohled na volební výsledky KSČM dává tušit, že tomu tak do jisté míry být může.

Pro debatu o napojení české dezinformační komunity na ruské struktury je asi nesymptomatičtější případ webu Aeronet, který byl v hledáčku osob se zájem o problematiku informační války již od roku 2014. Řada charakteristik – anonymita, započetí aktivit po ruské invazi na Ukrajinu nebo konstrukce relativně propracovaných dezinformací – kvalifikovala tento web na pozici učebnicového příkladu nástroje ruské informační války. Investigativní úsilí novinářů Ondřeje Kundry a Anety Snopové však nabídlo ještě jinou interpretaci. A to příběh o zadluženém podnikateli Marku Pešlovi, který se skrývá na Slovensku před exekutory a provoz webu využívá k vlastnímu obohacení. I přestože v příběhu stále zůstávají bílá místa, napojení na ruské entity se novinářům prokázat nepodařilo.

Člověku by se skoro chtělo dodat zatím, ale v té chvíli už se sám pomalu dostává na šikmou plochu, kde se chutí prohánějí autoři píšící na platformy šířící dezinformace. Proto je na místě v tomto a podobných případech s rychlými závěry ohledně napojení platforem či jednotlivců na Rusko počkat a uznat, že v dané chvíli nemusí být k dispozici dostatek faktů. Konec konců právě ochota přiznat si limity vlastního vědění je jednou z důležitých charakteristik osob schopných odolat svodům konspiračních teorií.

Poznámka: Autor při psaní toho textu vycházel výhradně z otevřených zdrojů. Nesnaží se rozporovat závěry českých zpravodajských služeb, které před probíhajícími informačními operacemi ze strany Ruské federace varují. Dovoluje si však podotknout, že (z logiky fungování těchto institucí) zůstávají jejich vyjádření v natolik vágní rovině, že je při hledání odpovědí na otázky, které si klade tento text, lze použít pouze omezeně.

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy