Unikátní animace 67 let světové historie

18. 11. 2013 | 08:11
Přečteno 10553 krát
Jaké mezinárodní aliance vznikaly a zanikaly od roku 1945? Jak se měnila politika států po převratech a revolucích? A jaké je reálná rozdělení světa právě dnes? Na všechny tyto otázky odpovídá vizualizace hlasování v OSN.

Valné shromáždění OSN je celosvětový „parlament“, v němž od vzniku této organizace zasedá každý členský stát. Od roku 1946 se v něm hlasovalo více než 5000 krát o prakticky každé zásadní události světových dějin. Všechny státy mají při hlasování stejnou váhu bez ohledu na svoji velikost či bohatství.

Státy samozřejmě nehlasují vždy stejně. Asi nikoho nepřekvapí, že USA a Sovětský svaz hlasovaly v době studené války téměř vždy právě opačně nebo že Polsko dnes hlasuje společně s Velkou Británií častěji než třeba v 70. letech.

Hlasování všech států zároveň můžeme analyzovat pomocí tzv. multidimenzionálního škálování. Každý bod v grafu dole představuje jeden členský stát OSN. Čím blíže se dva státy v grafu nachází, tím častěji hlasovaly společně. Kdyby dva státy hlasovaly pokaždé přesně stejně, nacházely by se ve stejném bodě grafu.Animaci spustíte kliknutím na tlačítko s trojúhelníčkem v levé dolní části grafu. Konkrétní zemi můžete vybrat pomocí menu vpravo dole. Státy jsem obarvil na základě jejich příslušnosti k NATO nebo Varšavské smlouvě a jejich spojencům. Toto zařazení je konstantní, takže např. Maďarsko je označeno za stát východního bloku i po roce 1990. Pro přehlednost je politická příslušnost zobrazena na mapě dnešních států dole.Pro větší názornost jsem vytvořil totožný graf, kde jsou země obarveny podle regionů.Příslušnost k regionům je zobrazena na mapě dole. Připadá mi užitečné rozlišovat mezi „Předním Východem“ (Near East) a „Blízkým Východem“ (Middle East). Země jsem mezi tyto regiony rozdělil více méně arbitrárně, takže někomu může připadat podivné řadit např. Maroko k Přednímu Východu nebo Kazachstán k Blízkému Východu.Každý stát je na grafech nahoře reprezentován stejně velkým bodem, což vyjadřuje skutečnost, že všechny státy mají ve Valném shromáždění jeden hlas. Kvůli tomu je ale těžké na první pohled rozlišit třeba USA od řady drobných státečků. Proto jsem vytvořil druhou verzi grafu, v němž velikost států odpovídá počtu obyvatel podle webu Gapminder od Hanse Roslinga. Následuje graf obarvený podle poltických bloků a po něm totožný graf obarvený podle regionů.

Některé státy vytváří v grafu zřetelné shluky. To odpovídá skutečnosti, že tyto státy hlasovaly ve Valném shromáždění často společně. Do 90. let můžeme najít v zásadě tři hlavní shluky – shluk zemí Varšavské smlouvy (oranžová), shluk členských států NATO (tmavě modrá) a velký shluk ostatních států (světle modrá, žlutá, zelená).

Voting
Voting


Je zajímavé, že ostatní státy hlasovaly téměř po celou dobu studené války společně se západními velmocemi, s výjimkou dvou jasně oddělených období – první poloviny 70. let a druhé poloviny 80. let. Dělení Východ – Západ vzalo za své po rozpadu Železné opony a bylo vystřídáno dělením na „globální Sever“ (v grafu vpravo) a „globální Jih“ (v grafu vlevo), který reprezentují státy jako Irán nebo Sýrie. Toto dělení je dominantní i v současné době.

Voting
Voting


V grafu můžeme jasně vidět, že některé státy radikálně změnily své hlasování ve Valném shromáždění v důsledku určitých politických událostí. Např. Jugoslávie opustila shluk komunistických zemí po roztržce se Sovětským svazem v roce 1948.

Voting
Voting


Naopak Kuba se přesunula opačným směrem po Castrově revoluci v roce 1959.

Voting
Voting


Výjimkou z tohoto pravidla je Albánie, která zažila ve druhé polovině 20. století hned tři významné politické milníky – sovětsko-albánskou roztržku v roce 1955, sino-albánskou roztržku v roce 1972 a pád komunismu v letech 1991-1992. První dvě události přitom neměly žádný dopad na hlasování tohoto státu ve Valném shromáždění.

Československo hlasovalo v době studené války poslušně s ostatními zeměmi východního bloku, což se nezměnilo ani v době pražského jara. Po roce 1989 pochopitelně rychle „přeletělo“ zleva doprava a zařadilo se mezi západní státy, než bylo nahrazeno Českou republikou. Ta od té doby hlasuje společně s „globálním Severem“.

Voting
Voting


A jak se taková „mapa hlasování“ vytváří? Z autoatlasů určitě znáte tabulku vzdáleností, která přehledně ukazuje vzájemnou vzdálenost dvojice měst. Tato tabulka je sestavena na základě měření skutečné polohy měst na mapě státu.

Představte si, že byste našli takovou tabulku vzdáleností měst pro stát, který jste nikdy neviděli na mapě. Dokázali byste na jejím základě rekonstruovat, jak tento stát vypadá? Ano, s určitou přesností. Stačilo by jen najít takovou vzájemnou polohu měst na mapě, aby byly zachovány vzdálenosti všech dvojic měst. A to za vás dokáže udělat matematický algoritmus.

Při tvorbě „mapy hlasování“ se postupuje úplně stejně. Začínáme s tabulkou, která ukazuje „vzdálenosti“ států. V tomto případě se ale nejedná o vzdálenosti v kilometrech, ale o četnosti společného hlasování vyjádřené např. korelačním koeficientem. A pak už jen stačí najít takovou kombinaci vzájemné polohy všech států, aby jejich vzdálenost v grafu odpovídala četnosti hlasování. Schematicky tento postup ukazuje obrázek dole.

Diagram
Diagram


Je zřejmé, že osy X a Y nemají na „mapě hlasování“ žádný věcný význam, podobně jako způsob, jímž měříme zeměpisnou šířku a délku, nijak neovlivňuje skutečnou vzdálenost dvou míst na Zemi. Kdybychom polohu vyjadřovali jinak, svět sám o sobě by se samozřejmě nijak nezměnil. Body v grafu hlasování můžeme libovolně otáčet okolo počátku, aniž by docházelo ke ztrátě informace.

Datový soubor výsledků hlasování ve Valném shromáždění OSN sestavili Erik Voeten a Anton Strezhnev. Poslal jsem anglickou verzi tohoto článku Eriku Voetenovi a ten ho označil za "very cool" :)

Multidimenzionální škálování používám i pro analýzu hlasování v parlamentech. Populární je např. moje vizualizace hlasování v Poslanecké sněmovně, která ukazuje, jak nezařazení poslanci přebíhali při hlasování mezi vládou a opozicí. Z vizualizace hlasování v Senátu je zase mimo jiné vidět, že na Ostravsku si paradoxně zvolili jednoho z nejvíce pravicových senátorů.

Rozsáhlý archiv výsledků multidimenzionálního škálování hlasování v Československu, ČR a SR najdete zde.

Tento článek byl původně vytvořen pro projekt Opening Parliament.

Pokud se vám tento článek líbí, podpořte občanské sdružení KohoVolit.eu pomocí DMS na číslo 87777 s textem: DMS KOHOVOLIT (cena 30Kč, z toho 27Kč pro KohoVolit.eu), DMS ROK KOHOVOLIT(cena 30Kč, z toho 27Kč, odchází automaticky každý měsíc po 1 rok)

O našich dalších stejně zajímavých článcích se můžete dozvědět, když nás zalajkujete na Facebooku:

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

olga napsal(a):

A k čemu to všechno je?
18. 11. 2013 | 10:35

kamilgregor napsal(a):

Třeba pro výuku
18. 11. 2013 | 11:04

marxík napsal(a):

Olga
Z obrázků např. zjistíte, že o naše západní hodnoty není ve světě příliš zájem.
To byste neřekla, pustíte-li si tv?
Do 10-ti let budete o této skutečnosti informovaná i v televizi.
18. 11. 2013 | 11:06

Heřman Chromý napsal(a):

Skvělé, Heřman Chromý
18. 11. 2013 | 14:47

hlustvisihák napsal(a):

Milá kratochvilná záležitost, děkuji.

Jen nevím, proč, aniž bych se díval dolů, jsem si na sledování pohybu jednotlivé země zaškrtnul Jugoslávii.
18. 11. 2013 | 15:20

jmeno napsal(a):

jeeee to je pekne. k cemu to je?
20. 11. 2013 | 21:33

Jiří Kalina napsal(a):

Znásilněním vzdáleností států dle hlasování počítaných v multidimenzionálním prostoru do roviny se může dost značná část informace ztratit, zvláště když jde třeba o původně 5000-dimenzionální prostor.
20. 11. 2013 | 23:16

kamilgregor napsal(a):

Jiří Kalina: Při jakékoli analýze dat a jejich interpretaci dochází ke ztrátě informace. Kromě toho, prvních několik dimenzí obvykle pokrývá velkou část rozptylu hodnot, takže další dimenze jsou nepodstatné.
21. 11. 2013 | 12:39

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy