Nejlevnější obnovitelný zdroj elektrické energie

26. 02. 2008 | 18:36
Přečteno 21172 krát
Elektřina se u nás vyrábí asi ze dvou třetin v tepelných elektrárnách, spalujících uhlí, z jedné třetiny v elektrárnách jaderných. Dnes se hodně mluví o udržitelném vývoji, založeném na obnovitelných zdrojích energie. To je dobře, ale prozatím každý, kdo se tím směrem vydal, zjistil, že možnosti jsou tam omezené a že energie zadarmo vyžaduje většinou velké vstupní náklady a složitý provoz.

Z hydroelektráren získáváme jen asi 3 % energie. Už desetiletí před vybudováním vltavské kaskády Jirotka trefně popsal ve svém románku problém hydroelektráren pošklebkem o dědečkovi: „Celý život propagoval elektřinu a říkají o něm, že před lety vypracoval plán na elektrizaci Polabí a po celé délce horního toku řeky projektoval jednu elektrárnu na druhé, takže by byla nakonec voda v Labi už vůbec netekla, musela by být dávána do sudů a posílána do Hamburku vlakem.“ Tu a tam se ještě dnes dá nějaká nová malá vodní elektrárnička umístit, ale velký přínos odtud již nelze očekávat.

Sluneční panel si dát na střechu a získat za slunečného dne pár wattů se asi stane za čas obvyklým. Kdybych se ale měl rozhodnout, zda na záhonu zahrádky budu pěstovat rajčata nebo nad ním vytyčím fotovoltaický panel, tak bych se zachoval konzervativně. Nejsme na Sahaře a míst, kde můžeme lovit slunce, není v naší zemi mnoho.

Starší venkovští lidé, nezkorumpovaní sociálním systémem, nejen, že skočili pro pírko přes plot, ale také vysbírali do posledního klacíku větvičky z lesů v širokém okolí vesnic. Nic jiného jim nezbývalo a byli zvyklí pracovat od úsvitu do soumraku. Les produkuje v nejlepším období na hektar ročně až 5 tun suchého odpadního dřeva, které se dnes nechává zteřet, případně se při těžbě bez užitku spálí. (Málo známé je také to, že nedbalé pálení odpadního dřeva produkuje také množství polychlorovaných dioxinů, dohromady srovnatelné s úniky z celého chemického průmyslu.) Těch 5 tun ročně by stačilo na velmi, velmi skromný otop menšího rodinného domku. Při rozpočtení na osobu máme v republice 0,26 ha lesa, počítaje v to i přírodní rezervace. Tam, kde jsou pro to dobré podmínky, se odpadní dřevo hojně využívá, obecné řešení to však není. Naše generace, netrpělivá a nezvyklá se při práci ohýbat, by navíc na sběr větviček spotřebovala spoustu energie speciálních strojů a dopravních prostředků.

Pěstování palivového lesa a jiných energetických plodin je rozumné tam, kde by půda jinak ležela ladem. V opačném případě je to zločin.

Dosud málo využitou energii zadarmo dává vítr. Bohužel je to energetický zdroj vysoce závislý na vrtochu počasí. Dnes větrné elektrárny dodávají číselně velké množství elektrické energie, ale v celkovém množství to není ani 0,2 %. S výstavbou a provozem jsou spojeny problémy hygienické a bezpečnostní. Větrné farmy vzbuzují také nevoli jako narušovatelé vzhledu krajiny, ale je to spíše otázka nezvyku. Může však být větrníků desetkrát více? Nebo stokrát? Už dnes se pro ně obtížně hledá místo.

Vcelku lze shrnout, že obnovitelné energie u nás může být k dispozici jen velmi málo. Je výborné, že se tím společnost zabývá, protože si čím dále tím více lidé uvědomují, že energie není něco, čeho máme a budeme mít přebytek, a že je nutno o její výrobě a spotřebě přemýšlet.

Kam tedy ještě po energii sáhnout?

Vynecháme-li laciný bonmot, že nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujeme, je nejlepším zdrojem energie lidský mozek. Nemyslím tím nějaké psychotronické pošetilosti a podvody, nýbrž prosté nasazení selského rozumu a trochy technické dovednosti:

Termojaderná energie je bohužel zatím poněkud vzdálenou perspektivou. Takže s dnešními prostředky se musíme zaprvé snažit ušetřit tam, kde se nejvíce plýtvá – a to je kupodivu v elektrárnách. Řada našich elektráren není schopna získat z tepelné energie uhlí ani 30 % elektřiny. Přitom moderní tepelné elektrárny s paroplynovým cyklem využívají běžně přes 40 %, špičkovou technologií se pokusně dosahuje energetické účinnosti až 50 %.

Buďme skromní – snad by šlo zvýšit technickými úpravami a technologickou kázní účinnost o pouhé jedno procento. Pak ze stejného množství uhlí vznikne navíc trojnásobek té energie, kterou nám dnes dávají všechny větrné elektrárny dohromady. Nebo ponecháme výrobu elektřiny stejnou a ušetříme ročně maličkost - asi 200 tisíc tun uhlí, zhruba jednodenní těžbu. A to za pouhé jedno procento - snad by to časem mohlo být i více.

Německo, dávané nám za vzor využití obnovitelných zdrojů, staví dnes desítky obřích moderních uhelných elektráren. Naše elektrárenské společnosti místo toho provozují i předpotopní technologie topení uhlím a snaží se ohloupit laickou veřejnost výstavbou větrníků, které pro ně neznamenají nic významnějšího než nepříliš nákladnou reklamní exhibici dobročinnosti, zaměřenou na ukonejšení ekologických aktivistů. A ani na tom nezchudnou, protože tuto legraci stejně platí zákazník.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

crowley napsal(a):

Dobrý článek, místí přispěvaelé GP(Beránek a Tutter) by si ho měli povinně přečíst. Nicméně to jádro bych viděl jako nejlepší řešení.
26. 02. 2008 | 18:55

XXX napsal(a):

To crowley: to by měla být všeobecně povinná četba. Bohužel není a asi ani nikdy nebude. :((
Za vynikající článek panu profesorovi díky.
26. 02. 2008 | 19:18

Karel K. napsal(a):

Krasna pohadka nevycerpatelnem zdroji lacine energie, pane Wichterle. Moc krasna. Skoda, ze to je a zustane jen pohadka :-)
26. 02. 2008 | 19:22

Englishman napsal(a):

Já vím, že suchozemským krysám to přijde k smíchu, ale ve výčtu možných zdrojů energie mi něco podstatného chybí: příboj a především příliv a odliv.
Bydlím přímo na mořském břehu a při pozorování vln a změny výšky hladiny si velmi často říkám, jak je možné, že tato evergie není vůbec využita. S příbojem je podobný problém jako s větrem, je nespolehlivý. Ale co příliv a odliv? Rozumné využití slapových sil by dle mého nízoru dokázalo kompletně pokrýt energetické potřeby celého lidstva.
26. 02. 2008 | 19:24

Honza napsal(a):

Je snadné se strefovat do zelených (jak těch pomatenců, tak těch seriózně přemýšlejících). Efektivnější uhelné elektrárny znamenají jen mírné odložení obrovského průšvihu. Pokud se včas nenaučíme ovládnout jadernou fúzi (nebo jiný podobně nadějný zdroj energie), budeme vděční i za těch pár watů ze středoevropského sluníčka.
26. 02. 2008 | 19:55

car komančov OO8 napsal(a):

Radegast sa hlasí,,,Už si doma solím vodu...aneb vitr mi tu fouka sema tam,,nohy v lavoru a uši mi zaří,,,4 diody sem rosvitil ,,a krdiastimulator ,,,běží....co si mam datˇ dnes k večeři,,hovězí,pod sedlo nebo,,ryby na slunku usušit,,,Zitra pozbíram kravince a zas mam čím topit...sakra jaro končí zas bude zima a kde ja sa schovam před přílivem vody,co ,budu pit trnek je malo,ja asi slibovicu budu topít,,slibovica v kostkach ve sklepě mnˇahřeje a plynovy motor si vesele bručí,a z vyfuku stříka a v lavoru sa nohy močí kde sa to tu sebralo tolik moči......Z
26. 02. 2008 | 20:00

Pumprlidentlich napsal(a):

Pane profesore, nesouhlasím s Vaším příspěvkem

Pokud slunečním panelem myslíte fotovoltaiku, stále se nikde nezveřejňuje, kolik energie je třeba na výrobu křemíku a kolik energie dodá fotovoltaika během své životnosti. Vyrábět energii pomocí fotovoltaiky je stejně efektivní, jako vyrábět sklo z půllitrů. Výsledek je zvýšení spotřeby energie a její zdražení.(a spousta peněz pro "ochránce" klimatu)

Pěstování palivového lesa je další šílenství. Vše, co se využije pro výrobu energie, je nutné nahradit hnojivy. O stoupající spotřebě hnojiv se taky nikde nemluví. Z čeho a jak se hnojiva vyrábí je taky tabu.... Hladomor se dnes přejmenoval na ochranu klimatu. Jistě to ocení všude na světě. Výsledek je zvýšení spotřeby energie, zvýšená zátěž pro životní prostředí a především efektivní a velice humání snižovaní lidské populace (a spousta peněz pro "ochránce" klimatu)

Jaký typ lesa produkuje odpadní dřevo?

Větrné elektrárny. Nízká doba využití. Skutečný dodávaný výkon se nehodí do žádné části diagramu denního zatížení. Aspekty výroby regulační energie se také neuvádí. Výsledek je snižení spolehlivosti a kvality dodávek energie, zvýšená spotřeba energie a zvýšení její ceny. (a spousta peněz pro "ochránce" klimatu)

Poslední část o modernizaci tepelných elektráren neobsahuje nejdůležitější informace. Modernizaci nelze provést pomocí tří šroubků za padesát korun. Modernizace tepelných elektrárnen znamená prakticky vše postavit znova. Z ekonomického hlediska nesmysl. Tímto způsobem nelze ani pokrýt stoupající spotřebu energie. Stavět znova tepelné elektrárny na fosilní paliva je krok zpět.
Je podivné, kolik lidí si neuvědomuje, jak stoupá spotřeba energie a čím je to způsobeno. Výsledkem "zelené" politiky a "úsporných" opatření je zvyšování energie, které je vyšší, než se původně očekávalo. Unikátní je "zelená" politika v Rakousku, kde dokonce dokážou překročit emisní limity dané Kjótským protokolem. Zeleným to ovšem nevadí....

Bohužel, za každou hloupost a bezohlednost se musí platit. Zelený fanatismus a byznys bude mít možná horší následky, než reálný socialismus.

Co bude s ČR, až doslouží tepelné elektrárny na severu? Kdo postaví nové zdroje? Kdo zaplatí plyn z Ruska? Kdo zaplatí větrníky, fotovoltaiku a zdevastované životní prostředí?

Dostavba Temelína už měla dávno probíhat. Jsem zvědavý, na koho se to svede. Na USA, kapitalisty, Klause nebo na nějaký národ nebo rasu?

Energetice dnes zřejmě rozumí každý a teleshoppingový odborníci jistě přijdou se spousty nápady na perpetum mobile. Lidí, který se nechají oblbnout, bude vždycky dost.
26. 02. 2008 | 20:04

kritik napsal(a):

englishman:

příbojové elektrárny....samozřejmě s malým výkonem....už existují....zkoušeli to mám dojem někde ve skotsku.....primcipíálně to funguje....větší využítí to ale asi mít nebude
26. 02. 2008 | 20:10

car komančov OO8 napsal(a):

A ja všera odposluchal ak sa Fero s Jožom baví aka jeto dobra ta plazmova televiza co smi v loni prodal,,,Ja vzadu namotal měděne trubky a celu nos čumím na televizu a v garaži je teplo a rano mi iřina přinese dolary
26. 02. 2008 | 20:14

Englishman napsal(a):

kritik:
Současné příbojové elektrárny mají nepatrnou účinnost. Ta by šla určitě podstatně zvýšit, problém je ale už v samotném principu: na příboj se nelze spolehnout.
Ale co přílivové elektrárny?
26. 02. 2008 | 20:28

Věžák napsal(a):

Milý text, který se obloukem vyhnul tomu nejdůležitějšímu (když také pominu úspory) : dokud věda (a nebo spíše naftové koncerny) nepřijdou s nějakým novým, skokově revolučním zdrojem el. energie, nemáme jinou cenu než co nejdříve cca zdvojnásobit kapacitu jaderných elektráren. A měli bychom s tím začít už dnes, protože čekat na další růst cen, event. vyčerpání zdrojů ropy a zemního plynu nemá smysl. (Viz dále)

Moderní technologie pro uhelné elektrárny jsou, podle toho,co vím, asi třikrát až pětkrát dražší než pořizovací cena nyní dominantně provozovaných technologií. Nic proti tomu, pokud bude výrobní cena kWh zahrnující od pořízení, přes skládkování po likvidaci za 30 let nižší než u jádra.

U vody jste mne, pane profesore, zaskočil těmi 3 procenty podílu na výrobě. Žil jsem v domnění, že jde těsně pod 10 procent. Tři procenta pro špičkování mi připadají docela málo. Ale mohu se mýlit.

Když jsem poprvé viděl farmu větrníků v poušti kousek od Palm Springs, fascinovalo mne to. Pak jsem otevřel okénko auta a hluk fascinaci smazal. V poušti to až tak nevadí, ale do české krajiny ?????

Zelená fascinace úsporami energie končí na absenci schopnosti vymyslet něco nového a praktického, co by k těm úsporám lidi ještě více a dál motivovalo - třeba významné dotace na fotočlánky.

Zelený boj proti jádru lze vysvětlit snad jen uhelnými sponzory.

A využití biomasy v ekonomicky významném rozsahu z hlediska celého národního hospodářství? To už není ani legrace. To už by musel pěstovat konopí a další vhodné rostliny i hradní pán v Jelením příkopu.

Osobně si myslím, že nejspíš v USA už nové perspektivní a provozně proveditelné energetické technologie jsou v pokročilém stavu vývoje a ověřování, možná dokonce v mašličkách někde v trezoru. Nejdříve je však nutno do mrtě vycucat zejména z cizích zdrojů co nejvíce ropy a zemního plynu, protože čím toho bude míň, tím se na tom bude lépe profitovat. A tím větší bude závislost světa na novém zdroji - a zase všichni zaplatí extra prémie. Na to se vyplatí počkat.

Kdybyste, pane profesore, měl náhodou nějaké "eso v rukávu", ve vlastním zájmu to za současné situace nikde ani neříkejte. Určitě si chcete užít vnoučata.
26. 02. 2008 | 20:31

bigjirka napsal(a):

stejně to vede jenom přes to jádro k fúzi. ostatek jsou drobné, blbosti nebo zločiny. žádná jiná masivní cesta není. ale dík za článek, myslím, že jste chtěl zacinkat chytrolínům na rohy?
26. 02. 2008 | 20:54

Mufti Jeruzalemsky napsal(a):

Chtel bych videt ty polychlorovane dioxiny z paleni dreva, odkud ty kytky prisajou chlor?
26. 02. 2008 | 21:09

RUMCAJS napsal(a):

Zdravím alma mater Baňu !

Zase jednou rozumný názor,pane Profesore.Bohužel, politika je svinstvo a tak budeme asi dál svědky nesmyslného plýtvání prostředků na předem ztracené projekty.
26. 02. 2008 | 21:30

vlk napsal(a):

Velmi dobrý článek! děkuji.
26. 02. 2008 | 21:33

Belarmini and Santori napsal(a):

Všechno již dávno objevil Nikolas TESLA, kouknou se na http://www.ceskatelevize.cz ... porad detektor ..dne 08.01.08 ... zahada "tunguz.meteoritu" a ptaj se, proč nekdo tají dodnes celý vagon vynalezů tohoto genia na jistém území jístého státu...
26. 02. 2008 | 21:33

Prof. Josef Steidl napsal(a):

Vazeny pane profesore, jenom bych chtel doplnit kratkou poznamku k Vasim uvaham o vyrobe elektricke energie.Samozrejme, otazka ucinnosti elektraren je velmi vyznamna a kazde technicke zlepseni vedouci ke zvyseni ucinnosti jen o desetiny % se v celkovem meritku projevi velmi vyrazne. Problematika vyroby elektricke energie je diskutovana v celem svete.Druhou strankou veci je ale ucinnost vyuziti energie.Ta je velmi rozdilna v ruznych zemich, nekde se efektivne vyuziva, jinde se s ni plytva.Zajimavym ukazatelem je hodnota HDP pripadajici na jednu kWh spotrebovane elektricke energie.Z celkem 43 zemi, pro nez mam udaje k dispozici je Ceska republika na 32. miste, coz ovsem neni zadna zvlastni pozice.Takze jenom na zaver, je nutno se zamyslet nejenom nad ucinnosti vyroby energie, ale i nad ucinnosti jejiho vyuziti, oboji ovsem vyzaduje odpovidajici vyzkum.
26. 02. 2008 | 21:59

Levine napsal(a):

Pěkný článek, ale některé ještě podnětnější komentáře. Energetika je jedna z věcí, kde se naprosto shoduji i s těmi nejmodřejšími pravičáky. Nejtrefněji to napsal bigjirka jen bych ho trochu upřesnil - jediným dlouhodobým a dnes představitelným řešením je fúze, všechno ostatní jsou blbosti nebo zločiny.
Mimochodem, zelení pojímají ekologii jako náboženství a to je tragédie, jenže nekritického, zaslepeného uctívání se dopouštějí všichni napříč politickým spektrem - rudí se modlí ke znárodňování, oranžoví k sociálnímu státu, černí k bohu a modří k Václavu Klausovi.

A k tomu Teslovi - Detektor je snůška ezoterických blbostí a nepodložených blábolů, která jen ohlupuje lidi. Kdo se chce dozvědět o Teslovi něco opravdu zajímavého, ať si přečte jeho životopis, který nedávno vyšel v češtině.
26. 02. 2008 | 22:20

HiTech napsal(a):

Poznamka k fotovoltaice: plne chapu jeji soucasny nicotny vyznam. Ale nikdo nema zajem instalovat panely misto rajcat. Integrace do budov je resenim, ktere v budoucnu bude beznou soucasti strech a fasad. Neni to reseni soucasne energetiky, ale ceny tenkovrstvych panelu jsou uz davno energeticky navratne v horizontu 2-3 let. Mytus, o drahe fotovolatice se opakuje pravidelne ve vsech diskusich.
26. 02. 2008 | 22:57

bigjirka napsal(a):

Fotovoltaika je a bude stejný druh blbosti/zločinu, jako větráky. do budov instalovat panely na ohřev TUV. Systémy, které vyrábějí elektřinu tehdy, když chtějí a ne tehdy, kdy je potřeba, jsou zcela naprd. je třeba vybírat opatření účinná a proveditelná. za prvé šetřit, izolovat budovy. každopádně je třeba šetřit fosilní zdroje jako cenné suroviny pro chemii, tam je zatím nikdo rozumně nahradit neumí. to platí pro uhlí i ropu
26. 02. 2008 | 23:30

Pumprlidentlich napsal(a):

Je pěkné, že se fotovoltaika vyplatí. Je pěkné, jak odborníci uvažují penězi. Vydělat se dá na čemkoliv. Každá šikovná krádež je výdělečná. Třeba dárkový teleshoppingový enviromentální set, fotovoltaika + ochranná deka před elektrosmogem + boigenerátor.

Kolik energie je třeba na výrobu křemíku a kolik energie dodá fotovoltaika během své životnosti? Je to těžká otázka pro odborníky na fotovoltaiku?

Kdo zaplatí fotovoltaiku?

Proč to děláte?
26. 02. 2008 | 23:41

radimlou napsal(a):

vážení diskutující,málokdy někde něco napíšu,ale na tohle téma musím. Na jeden druh energie se trošku zapomělo, je to geotermální energie, není sice obnovitelná, to by se "zeleným" asi nelíbilo. Jenže tehle energie je obrovská zásoba,některé země již toho využívají,anebo budou brzy využívat(hlavně africké). Je trošku škoda,že se o tom moc nemluvi a nepíše.Technologie je zmáknutá téměř absolutně. Jsem teď na Islandu a oni to dohnali k dokonalosti, jejich odborníci jezdí po celém světě. taky se tdy pořád všude svítí a teplá voda no problem!!! Větrníky a biomasa + prý ekologické příměsi do poh. hmot = blbosti, aby někdo dost zbohatl. Nic ekologického v tom když pujdem do důsledku NENÍ!!!
27. 02. 2008 | 01:26

Lena napsal(a):

Nějak mi tu chybí komentář k tepelným čerpadlům!
27. 02. 2008 | 01:57

Karel Vomacka napsal(a):

To jsou porad diskuze. U nas to bez jadra nepujde a melo by se co nejdriv zacit stavet. Termojaderna fuze potrva aspon dalsich 50 let :-). Priprava rozsireni Temelina pry bude trvat 7 let. Tak to aby rovnou zacali chystat stavbu fungl nove.
27. 02. 2008 | 02:17

Ládik napsal(a):

Pravdivý, ale neúplný článek. Energie je sice jenom jedna, ale spotřebobáváme ji jinak v průmyslu a jinak v rozptýlené zástavbě. Centralizovat všechno je extrém, stejně jako totální decentralizace. Řešení je někde uprostřed - ale blíže k tomu centrálu. Nezniňujete se o roli křemíku, kterého je na Zemi dostatek a zvládnutých technilogiích jeho levné výroby. Také pomíjíte objevované možnosti akumulace tepelné energie (v látkách se změnou krystalové mřížky - už dnes koupíte bojler "Latento" - sice za přemrštěnou cenu, ale je to vlaštovka). Taky chyběla zmínka o paroplynovém cyklu v domácí (domovní) elektrárně a o entalpických výměnících.
27. 02. 2008 | 06:57

RUMCAJS napsal(a):

Prof. Josef Steidl:
Podíl HDP a spotřebované el.energie neříká vůbec nic. Jiná bude u těch, co se zaměřili na zemědělství,nebo výrobu počítačů a jiná, co se dali cestou těžkého průmyslu.
27. 02. 2008 | 07:04

Al Jouda napsal(a):

Dobrý blog. Souhlasím s názorem Pumprdentlicha, že je třeba urychleně začít dostavbu Temelína. V této souvislosti je třeba se zmínit o loupeži tisíciletí - našeho uranu, jehož zásoby byly vyplundrovány za komunistické totality a odvezeny do SSSR. Ještě ho tam mají uskladněný v opuštěných dolech v zaletovaných kovových soudkách. Bohužel pro něj neplatí rčení " Co bylo ukradeno, musí být vráceno".
Ovšem Radimlou uhodil hřebík na hlavičku ! Také věřím tomu, že by se i u nás našlo místo, kde je zemská slupka trochu tenčí, takže bychom zde mohli čerpat geotermální energii.
27. 02. 2008 | 07:36

Ládik napsal(a):

Leně:
Když je účinnost výroby el. energie cca 30% a průměrný roční topný faktor TČ cca 3,0, potom pustíte do ovzduší u elektrárny tolik emisí (centrálně vyčištěných), jako doma (nevyčištěných) při topení uhlím. Jinak by vypadal poho TČ el. energií vyrobenou z obnovitelného zdroje. Je to zatím dobrý byznys.
27. 02. 2008 | 07:40

KamilW napsal(a):

pro Mufti:
Ačkoliv se o tom moc nemluví, chlor je prvek, bez kterého nemůže živá hmota fungovat.

Biomasa, listy a tráva má chloru vázaného v chloridech až 1%, zejména na zasolených plochách. Kvalitní dřevo stejně jako uhlí obsahuje nejméně 0,1% chloru. Některé uhelné sloje obsahují solí větší množství. Při spalování v dobrých topeništích odchází chlor hlavně jako chloridy v popelu a chlorovodík v kouřových plynech. Pomalé spalování umožňuje při teplotách pod 800°C vytváření pestré škály chlorovaných organických látek, včetně těch nejnepřijemnějších.

U nás jsou třemi největšími zdroji polychlorovaných dibenzodioxinů, dibenzofuranů a bifenylů (zkráceně a neodborně pojmenovávaných jako dioxiny): domácí topeniště, nekontrolované spalování směsných odpadů a metalurgie železa (nikoliv chemický průmysl ani aplikace zemědělských přípravků).

Do světové bilance chlorovaných organických látek v ovzduší přispívají nejvíce domácí topeniště v rozvojových zemích a požáry stepí a savan.
27. 02. 2008 | 07:59

KamilW napsal(a):

pro Věžák:
Nevěřte tomu, že existují nějaké potenciálně užitečné technologie, které by se daly uložit do trezoru. Na jakkoliv důmyslnou myšlenku dnes přijde někdo jiný na jiném konci zeměkoule nejpozději s pětiletým zpožděním.

Připravím na toto téma nějaký další blog.
27. 02. 2008 | 14:50

Taoiseach napsal(a):

Vážený pane profesore,

oceňuji určitý posun, kdy už nemluvíte o tom, že se máme soustředit jen na zvládnutí fúze, nýbrž připouštíte, že do té doby se můžeme a máme snažit i o jiné věci, jmenovitě o zvýšení účinnosti výroby energie. Potud souhlas.

Poněkud zavádějící je nadpis Vašeho příspěvku - zvýšení účinnosti samozřejmě není žádným "obnovitelným zdrojem". To je básnický příměr. Dále odmítáte výrok o nespotřebované energii jako laciný bonmot, a přitom radíte šetřit tam, kde se nejvíc plýtvá. Opravdu chcete tvrdit, že se plýtvá jen při VÝROBĚ elektřiny a že plýtvání při SPOTŘEBĚ energie nestojí za řeč?

Hlavně ale trvám na tom, že řešení problému může být jen komplexní, nelze se spolehnout na jednu nebo dvě samospasitelné technologie. Ve Vašem výčtu tedy například chybí výzkum hydrolýzy slunečním světlem. Pokud jde o šetření, chybí úsporné zdroje světla, spotřebiče, počítače atd. Dále chybí úspornější automobily (ušetřená fosilní paliva se dají využít např. pro výrobu elektřiny). Dále chybí možnosti šetření energie při vytápění, např. tepelná čerpadla, energeticky pasivní domy, klimatizace využívající sluneční energie, kogenerace elektřiny a tepla a příkladů by se jistě dalo najít více.

Tím vším jistě nemá být řečeno, že zvýšení účinnosti tepelných elektráren není prioritou.

Zdraví Taoiseach
27. 02. 2008 | 17:51

Lena napsal(a):

Pane profesore Wichterle,

vzhledem k tomu, že moje předešlá poznámka nevzbudila žádnou pozornost, ráda bych se znovu zeptala na tepelná čerpadla. Měla bych totiž o jedno vzduch-voda zájem a nevím, jestli dělám dobře. Dle výpočtů je návratnost celkem slušná, ale pokud vím, tak výhodný provoz je výhodný hlavně proto, že stát dává elektrárnám příspěvky na dorovnání běžné ceny. Mám obavy, zda tyto dotace v budoucnu nebudou sníženy nebo dokonce zrušeny. Jak to vidíte s tep. čerpadly Vy?
27. 02. 2008 | 22:48

KamilW napsal(a):

pro Taoiseach:
Možností úspor je mnoho. Jedna ďábelská a průmyslem těžko přijatelná je provozování části elektráren a výrob náročných na elektrickou energii (elektroocelárny, výroba hliníku, fosforu, elektrolýzy apod.) jenom v zimním období. Pak by se dalo odpadní teplo z těchto elektráren užitečně využít k vytápění a nemusely by se také stavět obří chladící věže, spotřebovávající zejména v létě mnoho vody. Postavit fabriku, která by pracovala jen část roku, se ale žádnému podnikateli nemůže dnes vyplatit. Takže by to muselo být podpořeno složitými dotacemi a příslušnou cenovou politikou.

pro Lenu:
Tepelná čerpadla budou určitě už teď výhodná ve srovnání s přímotopem. A uhlí, ropa, plyn i elektřina se určitě bude ještě pár desetiletí soustavně zdražovat. Pro odběr tepla ze vzduchu nejsou tepelná čerpadla moc dobrá, lepší je když mohou odebírat teplo ze stabilně teplejšího zdroje: nákladnější hloubkové vrty, problematické výměníky na kanalizaci apod. S tou návratností to bude na vážkách a bude zde dost rozhodovat i nepředvídaná náročnost na opravy a údržbu. TČ také budou trpět, podobně jako klimatizace, značnou hlučností.
Já osobně tepelným čerpadlům fandím, ale vydělat se na tom mnoho nedá.
28. 02. 2008 | 11:59

Pumprlidentlich napsal(a):

Vychytralý obchodníci často u tepelných čerpadel uvádějí jakýsi topný faktor, ale neuvádějí nebo neuvažují příkon pomocných čerpadel. Tím se může investice do takového zařízení a její návratnost výrazně změnit. U tepelného čerpadla je důležité zjisit všechny parametry a nenechat se napálit reklamním letákem.
28. 02. 2008 | 12:30

Lena napsal(a):

Pro KamilaW:
to jste mě pěkně otrávil :-)! Každopádně děkuji za odpověď.
29. 02. 2008 | 23:51

Lena napsal(a):

Pumprlidentlichu,
mám osamělý domek v poli. V něm vodu a elektřinu a studnu 13 m hlubovou. Není tu kanalizace ani plyn. S tím se těžko pracuje. Doporučovaný kotel na dřevo a podobná paliva se mi nezdá dobrý, protože přes den potřebuji topit kytkám a zvířátkům. To by dobrý kotel zvládl. Ale odjetí na týden v zimě už je problém - letos mi tu pomrzly 3/4 kytek. Navíc jsem si musela odvézt 10 m3 dřeva na kolečku a to taky nebyla žádná sranda. Proto se mi TČ zdá jako dobrý zdroj tepla.
01. 03. 2008 | 00:00

Líný černý pes napsal(a):

to Lena :
Pro temperování pár přímotopů s akumulační schopností (je to český výrobek - kamenná deska jako přímotop) navíc vydává sálavé teplo, nevadí alergikům a psi je milují, zbytek utáhnou kachlová kamna. Dům je pzapotřebí důkladně vypočítat, minimalizovat tepelné úniky, aby jeden netopil i širé okolí, použít minimálně betonu, nespořit na nepravém místě (levný stavební materiál příjde pěkně draho). To je moje zkušenost - taky domeček bez plynu - ne že by nebyl, ale kdo ví, jak to bude s dodávkama.
PS Musíme naučit psice přikládat do kamen ne :)
05. 03. 2008 | 17:05

Lena napsal(a):

Pro Líného černého fenu:
a navíc ty desky jsou krásné. Viděla jsem je ale ve formě ústředního topení. Dík za nápad. Zkusím se po nich poohlédnout. Barák je zatím nezateplený, ale bude až jiřičky vyvedou mladé - přece jim nebudu bourat hnízdo, když byly rychlejší se stavbou než já.
Víte nějakého výrobce těch desek?
09. 03. 2008 | 15:33

Líný černý pes napsal(a):

to Lena :
sálevé panely vyrábí firma Kopřiva : http://www.kopriva.cz. Mají velkou nabídku kamenů, většinou lidi žádalí leštěné, já si objednala pískovec, je hezčí a v případě znečištění se dá vyluxovat.
Prodávají se i panely z dovozu, jsou dražší a v módě jsou prý teď skleněné. Záleží na interiéru, co se Vám bude hodit.
Jo, ten panel je možné si půjčit domů na zkouškku, ale sežeňte si silné pomocné packy, je to těžké jako mrtvý vůl.
11. 03. 2008 | 17:54

Lena napsal(a):

Pro LČP:
koukala jsem na Kopřivu, mám ale obavy, že to moc žere. Co takhle teplo domova při - 18 st. Celsia? Je možné domek vytopit i při tak nízké teplotě bez toho, aby se pak člověk při účtu za elektřinu šel rovnou oběsit?
11. 03. 2008 | 23:27

Lena napsal(a):

Pro LČP:
koukala jsem na Kopřivu, mám ale obavy, že to moc žere. Co takhle teplo domova při - 18 st. Celsia? Je možné domek vytopit i při tak nízké teplotě bez toho, aby se pak člověk při účtu za elektřinu šel rovnou oběsit?
11. 03. 2008 | 23:28

Líný černý pes napsal(a):

to Lena :
Panely mají i přepínač - vypínač, třeba 800 jede buď na 400 nebo na 800 nebo je vypnut.
Příkladmo já mám v domečku celkem spotřebu tepla 7 000 při -8°C celý den. Při letošní zimě bych nepustila všechny přímotopy nikdy, protože vlastním také kamna. Ono také - dle odborníků na teplo, není vhodné mísit druhy tepla, protože při sálavém teple máte Vy vyšší pocit tepla i při chladnějším vzduchu (ohřívá vás přímo zdroj), jinak ale jste ohřívána až tím teplým vzduchem. Tudíž UT a podobně vyhřívá vzduch a sálavé teplo přímo Vás - ať už jsou zdrojem kachlová či zdění kamna nebo ten kámen. I proto jsem volila ke zděným kamnům topné kameny.
Osobně nemám moc v oblibě tzv. "panelákové teplo", tedy vzduch na 25, víc mi vyhovuje vzduch mezi 20-22, při pohybu a vaření pod 20.
Další plus topných kamenů je, že se pod nimi nehromadí jemný prach, protože nevyvolávají proudění vzduchu, tudíž si i alergici příjsou na své. Jo a další výhoda - když si k nim dáte židli, nahřejete si namožená záda, což se nám, co máme pozemečky a pozemky, přihodí více než často.
12. 03. 2008 | 15:04

bigjirka napsal(a):

No, pejsko, je to pořád jen přímotop. Čili z hlediska tarifů nejhorší, co může být. hezké to je, ale na vytápění celého baráku... Leno, tepelná čerpadla nejsou zdrojem tepla v pravém slova smyslu - je to vlastně obrácená lednička - venku chladí a uvnitř hřeje. Účinnost systému je tím větší, čím menší je rozdíl teplot. Takže mít přístup k nějaké nezamrzající tekoucí vodě... Hlavně je potřeba domeček zaizolovat, nejlépe fasádním způsobem a vyměnit okna a dveře. Taky stropy je třeba zaizolovat, tudy uniká mocmoc... Tepelné čerpadlo je drahé k pořízení, nevydrží navěky a taky bude potřebovat nějakou údržbu. Pokud budete topit vzduch venku -10 -> voda v topení 40 a víc, bude topit už hlavně ten kompresor. Kdybyste měla jako zdroj +15 vodu, byla by to jiná káva.
17. 03. 2008 | 13:23

Lena napsal(a):

bigjirko,
všechny stav. práce jsou v plánu vč. těch stropů a v jedné místnosti i zateplení pod podlahou stropu sklepa. Ale pak, co dál? Tahat dřevo jako letos se mi prostě nechce a navíc při odjezdu mi zase umrznou kytky.
17. 03. 2008 | 23:53

Líný černý pes napsal(a):

to bigjirka :
Ne, myšáčku, to nejsou přímotopy, ale akumulačky. V šutru se teplo naakumuluje a pak spokojeně sálá. Je to jen doprovodné temperující topení ke kamnům (cihelná konstrukce obložená kechlema).

to Lena :
Jestli máte studnu v domě, můžete si pořídit tepelné čerpadlo, to jo, ale studna musí mít kapacitu, aby to stačilo temperovat, jinak by asi budete potřebovat nějaké nezávislé topení. Na stará kolena si možná pořídím topný zdroj na dřevoplyn, teď o tom neuvažuju. Ono taky dost záleží na tom, v jaké oblasti máte stavbu, jiné je to na Vysočině, jiné vKrkonoších nebo v centrálním Polabí. Taky orientace stavby je důležitá.
Jestli nemáte celou stavbu podsklepenou a máte betony, doporučuji beton ve 2 vrstvách, na prostý podkladní beton potřený izolací proti vlhku přidat cca 5 cm perlitbetonu, do něj jako rošt upevnit latě a na ně pak položit prkennou podlahu. dřevo, potvůrka, dobře izoluje proti chladu zespoda a když se přidá izolace perlitbetonu, měla by podle výpočtů být úspora tepla někde mezi 9-12%.
18. 03. 2008 | 11:29

bigjirka napsal(a):

Včera jsem mluvil s jedním kolegou, co má sluneční kolektor. Má jen malý na ohřev TUV. Dal by se dát i větší, dává se to místo krytiny. Nesměli by se spoluobčani dozvědět, že je v tom měď. Určitě by to nestačilo jako jediné topení. Ale tudy jakás takás ekologická cesta vede.
20. 03. 2008 | 15:59

Líný černý pes napsal(a):

to bigjirka :
Nově vyvinuté kolektory se pokládají na krytinu, je to jakási silnější fólie a natahuje se jako koberec. Jneže je to drahé jako potvora, takže budu muset ještě posečkat. U nás by se to asi vyplatilo.
21. 03. 2008 | 14:43

Lena napsal(a):

LČP a bigjirko,

do podlahy si chci dát podlahový polystyren, stavba má největší část (štít) natočenou na jihozápad a Sluníčko mi sem svítí prakticky celý den. Studna tu je hluboká cca 13 m. Jak je vydatná nevím, ale myslím, že na TČ jsou potřeba dvě. Je tu i velký pozemek, šlo by instalovat i TČ země-voda. Ale to se mi zdá zbytečně drahé. Bydlím u Brna. Je tu samozřejmě už trošku víc chlad než ve městě, ale bylo mi řečeno, že se sem dá bez problémů instalovat TČ vzduch-voda. Prý to stačí. To stojí cca 250 000. Sluneční kolektory pro ohřev teplé vody prý už "jen" 160 000. Ale v zimě si při nich pěkně zamakám s dalším topením.
21. 03. 2008 | 23:16

bigjirka napsal(a):

Leno, jsou to jednoduché počty K=TS/(TT-TS), kde K je tepelná účinnost (topný faktor), TS je teplota média, ze kterého bereme teplo a TT je teplota teplé - tj. topného média.
Tepla bude:
teplo=K*příkon kompresoru*technická účinnost systému
Technická účinnost bude tak 0,8 - spíš míň. Takže z luftu bych to teplo rozhodně nebral. Dobrá izolace, kolektory, nějaká akumulační nádrž. A pak už možná jen elektro na noční proud nebo pejsčiny desky kamenné.

Pejsko, myslím, že mluvíš o fotovoltaice. Na tu bych se vykašlal. Já jsem mluvil o dokonale zaizolovaných kolektorech z měděných trubek na měděném brinýrovaném plechu, umí opravdu hodně. Pokud chcete, seženu odkaz.
22. 03. 2008 | 20:28

bigjirka napsal(a):

P.S. ty teploty jsou v °K, tedy °C + 273,15
23. 03. 2008 | 01:36

Líný černý pes napsal(a):

to bigjirka :
No jo, ale to bych musela rozebrat střechu a dát novou, nevím, zda by to stávající trámy unesly ani jak by se na to tvářil thermodach (to je izolace, co se dává na trámy ne mezi ně. To víš, že by se mi líbilo mít teplou vodu bez spotřeby proudu.
26. 03. 2008 | 11:58

bigjirka napsal(a):

Pejsko, unesly. Pokud Tě skutečně detaily zajímají, obstarám Ti kontakt. Možná by to dokázalo i víc než jen vodu, ale i přitápět.
26. 03. 2008 | 23:08

Líný černý pes napsal(a):

to bigjirka :
Prosím, pošli adresu na literaturu, docela by mne to zajímalo, to víš, pes je lakota.
28. 03. 2008 | 10:25

bigjirka napsal(a):

Pejsko, požádal jsem o link. Střecha má samozřejmě zhruba dobrý sklon, bylo by docela dobré, kdyby osa baráku byla východ-západ zhruba, aby se daly kolektory dát na plochu orientovanou cca k jihu. Je to nějak vychytané, nemusí se to plnit fridexem, protože při netopné teplotě si to umí automaticky vypustit vodu.
28. 03. 2008 | 11:20

bigjirka napsal(a):

btw, Ty jsi nízko nad hladinou spodní vody asi, u Tebe my možná šlo i tepelné čerpadlo voda/voda (s vrtem).
28. 03. 2008 | 11:22

Líný černý pes napsal(a):

to bigjirka :
Střecha je orientováne V-Z, délka 17 m. Právě proto si říkám, že by byla škoda toho nevužít. jenže mám střechu novou a není koonstrukčně vypočtena na nic jiného než na izolaci a krytinu. Spodní vody jsou, jak bývá na písku zvykem, v úrovni hladiny nedalekého Labe, tedy cca 7 m hluboko. S vrtem by byl problém, nějak to tu nevideji rádi.
31. 03. 2008 | 15:23

bigjirka napsal(a):

Poslal jsem Ti do mejlu odkaz, tam bude víc o specifikacích, tedy i o váze. v létě bys mohla teplou vodu prodávat... detaily neznám, myslím, že lze krytinu vyměnit za ty kolektory. 17 m není technicky nic hrozného, snad jen to vodoprávní rozhodnutí.
31. 03. 2008 | 17:51

bigjirka napsal(a):

teda sedm...
31. 03. 2008 | 17:52

last minute napsal(a):

Jestli nemáte celou stavbu podsklepenou a máte betony, doporučuji beton ve 2 vrstvách, na prostý podkladní beton potřený izolací proti vlhku přidat cca 5 cm perlitbetonu, do něj jako rošt upevnit latě a na ně pak položit prkennou podlahu.
08. 05. 2009 | 14:28

kanadský šindel napsal(a):

Střecha je orientováne Východ, délka 17 m. Právě proto si říkám, že by byla škoda toho nevužít.
07. 06. 2009 | 23:19

Filip napsal(a):

Tak tohle je teda opravdu "skvělý" článek. Všechno si to rozškatulkujete a pak porovnáváte. Spojte ale sílu alternativních zdrojů dohromady. Fotovoltika, větrné elektrárny, hydroelektrárny. Na moři je místa dost. Dají se stavit ukotvené plovoucí větrné elektrárny kombinované s generátory využívající sílu vln. Místa tam je do aleluja. Nemáte náhodou podíl Exxaru nebo Eskomu?
04. 07. 2009 | 04:00

ceramic floor tile designs India, UK napsal(a):

Nice navštívit například vhodným místem pro zajímavé informace.

http://www.ambaniceramic.co...
07. 09. 2009 | 20:27

Cialis online napsal(a):

Krasna pohadka nevycerpatelnem zdroji lacine energie, pane Wichterle. Moc krasna. Skoda, ze to je a zustane jen pohadka :-)
11. 10. 2009 | 22:11

footwear napsal(a):

<a href="http://www.myfakewatch.com/">rolex replica watches</a>
<a href="http://www.myfakewatch.com/">discount watches</a>
<a href="http://www.myfakewatch.com/">replica fashion watches</a>
<a href="http://www.myfakewatch.com/">cheap luxury watches</a>

<a href="http://www.mywalknfl.com">NHL Jerseys</a>
<a href="http://www.mywalknfl.com">nfl football jerseys</a>
<a href="http://www.mywalknfl.com">cheap nfl jerseys</a>

<a href="http://www.edhardy-mall.com/">ed hardy clothing</a>
<a href="http://www.edhardy-mall.com/">cheap edhardy</a>
<a href="http://www.edhardy-mall.com/">edhardy discount</a>

<a href="http://www.myfaketiffany.com/">tiffany jewelry</a>
<a href="http://www.myfaketiffany.com/">silver bracelets</a>
<a href="http://www.myfaketiffany.com/">tiffany bangles</a>
<a href="http://www.myfaketiffany.com/">buy tiffany jewellery</a>

<a href="http://www.greatipod.com/">cheapest ipod touch</a>
<a href="http://www.greatipod.com/">buy ipod touch</a>
<a href="http://www.greatipod.com/">mp4 mp5 players</a>
<a href="http://www.greatipod.com/">discount ipods touch</a>

<a href="http://www.nationugg.com/">ugg boots</a>
<a href="http://www.nationugg.com/">fashion ugg</a>
<a href="http://www.nationugg.com/">cheap ugg shoes</a>
<a href="http://www.nationugg.com/">ugg discount</a>

<a href="http://www.luxury-ugg.com/">ugg shoes</a>
<a href="http://www.luxury-ugg.com/">luxury ugg boots</a>
<a href="http://www.luxury-ugg.com/">fake ugg</a>

<a href="http://www.bosereplica.com/">wireless headphones</a>
<a href="http://www.bosereplica.com/">wholesale bose headphone</a>
<a href="http://www.bosereplica.com/">bose headphones</a>
<a href="http://www.bosereplica.com/">radio speaker</a>

<a href="http://www.see-shoes.com/">footwear</a>
<a href="http://www.see-shoes.com/">gucci shoes</a>
<a href="http://www.see-shoes.com/">bape shoes</a>
<a href="http://www.see-shoes.com/">boots shoes</a>

<a href="http://www.lookshoes.net/">nike air max</a>
<a href="http://www.lookshoes.net/">af1 shoes</a>
<a href="http://www.lookshoes.net/">nike jordan</a>
<a href="http://www.lookshoes.net/">nike shox</a>

<a href="http://www.watchesale.org">replica rolex watches</a>
<a href="http://www.watchesale.org">rolex watches</a>
<a href="http://www.watchesale.org">discount rolex</a>

<a href="http://www.timberlandtrade....">timberland boots</a>
<a href="http://www.timberlandtrade....">classic timberland</a>
<a href="http://www.timberlandtrade....">timberland shoes online</a>
<a href="http://www.timberlandtrade....">cheap timberland</a>
26. 11. 2009 | 21:39

rolex napsal(a):

As one of the <a href=http://www.watchesview.com>Rolex</a> greatest invention, <a href=http://www.watchesview.com>Rolex Watches</a> are one of the few devices that <a href=http://www.watchesview.com>Replica Watches</a> ensure continuously <a href=http://www.watchesview.com/...>tag heuer</a> around the clock. To ensure the <a href=http://www.watchesview.com/...>Breitling Watches</a> highest level o <a href=http://www.watchesview.com/...>audemars piguet</a> f reliability and long life robust product durability, most <a href=http://www.watchesview.com/...>patek philippe</a> watch manufactures recommend a complete timepiece overhaul every <a href=http://www.replicame.com>Fake Watches</a> 3-5 years. Only an <a href=http://www.replicame.com>Replica Watches</a> After-Sales Service <a href=http://www.replicame.com>rolex watches</a> Centre or an authorized Baume & Mercier retailer should carry out maintenance on a B&M watch.The <a href=http://www.replicame.com/ro...>replica rolex</a> average life span <a href=http://www.replicame.com>rolex</a> of your battery is 2 to 3 years.
27. 11. 2009 | 06:10

Astaga.com lifestyle on the net napsal(a):

your article is excellent,i really love it.
14. 01. 2010 | 12:19

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
03. 03. 2010 | 09:02

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
03. 03. 2010 | 09:04

replica watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
03. 03. 2010 | 09:05

Free Ringback Tones napsal(a):

i like it , good article .... thanks you very much
05. 03. 2010 | 00:16

iPod to iPod transfer napsal(a):

Nice article, great writing
08. 03. 2010 | 09:34

free online games napsal(a):

great
09. 03. 2010 | 00:23

webthesurfi rugs webdesign napsal(a):

great insightful article about renable energy

http://freind.org/webthesur...
17. 03. 2010 | 04:43

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 06:17

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 07:13

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 02:13

http://www.kw61.com/replica-ferrari-watc napsal(a):

30. 03. 2010 | 05:29

Links of London sale napsal(a):

I wasn't too crazy about doing it, but I couldn't think of anything else descriptive. Besides, I sort of liked writing about it. It took me about an hour, because I had to use Stradlater's lousy typewriter, and it kept jamming on me.
31. 03. 2010 | 10:18

replicawatches napsal(a):

dfasfsadf
07. 04. 2010 | 09:15

Jaeger leCoultre watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 07:56

replica watches napsal(a):

Venku sice ještě mrzne, ale tenhle led je zatraceně tenký. Jednak: daly by se popsat stohy papíru o zájmových vazbách, vydělávajících na nepřehledném zdravotnictví obrovské peníze a kterým není po chuti jakýkoli kvalitní kontrolní mechanismus, jenž umožní lépe sledovat finanční toky. A pak: mám snad uvěřit, že Svaz pacientů je způsobilý kádrovat odbornou způsobilost Grémia majitelů lékáren? Prezident Olejár má jistě řadu odborných konzultantů, ale jako absolvent střední strojní průmyslovky má sám ke zdravotnictví docela daleko.
13. 04. 2010 | 03:00

replica watches napsal(a):

Venku sice ještě mrzne, ale tenhle led je zatraceně tenký. Jednak: daly by se popsat stohy papíru o zájmových vazbách, vydělávajících na nepřehledném zdravotnictví obrovské peníze a kterým není po chuti jakýkoli kvalitní kontrolní mechanismus, jenž umožní lépe sledovat finanční toky. A pak: mám snad uvěřit, že Svaz pacientů je způsobilý kádrovat odbornou způsobilost Grémia majitelů lékáren? Prezident Olejár má jistě řadu odborných konzultantů, ale jako absolvent střední strojní průmyslovky má sám ke zdravotnictví docela daleko.
13. 04. 2010 | 03:01

omega watches napsal(a):

very happy to come here
13. 04. 2010 | 10:39

yisa napsal(a):

Páni profesoři, vymyslete, jak vyrobenou energii skladovat - a teď nemám na mysli hromadu akumulátorů.
23. 04. 2010 | 21:40

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 07:45

p90x napsal(a):

29. 09. 2010 | 09:15

moncler jackets napsal(a):

Cheap <a href="http://www.piuminomoncler.com/">moncler jackets</a> U - [url=http://www.piuminomoncler.com/specials.html]Moncler Vest[/url] L - [Link=http://www.piuminomoncler.com/moncler-jackets-for-men-c-2.html]discount moncler jackets[/Link] LA - <a href=http://www.piuminomoncler.com/moncler-jackets-for-women-c-3.html>moncler clothing</a> LU - [url="http://www.piuminomoncler.com/belstaff-men-jackets-c-14.html"]belstaff jacekts[/url] S - [belstaff jackets outlet->http://www.piuminomoncler.com/belstaff-men-jackets-c-14.html] sale on line.
14. 12. 2010 | 10:32

mac makeup napsal(a):

We provide hospitality consulting services to help developers, investors for their projects. Consulting services rendered during the past 24 years to 84 hotel projects, 41.800 beds in total in Turkiye, Russia, Poland, Turkmenistan, Uzbekistan and Ukraine. Please visit us.
02. 07. 2011 | 12:40

chi flat iron napsal(a):

After reading you site, Your site is very useful for me .I bookmarked your site!
12. 07. 2011 | 03:10

ugg slippers napsal(a):

Substantially, the post is actually the sweetest topic on curing acne naturally. I concur with your conclusions and will thirstily look forward to your future updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the tremendous lucidity in your writing.
04. 08. 2011 | 12:46

ugg slippers napsal(a):

Thanks for posting! I really enjoyed the report. I’ve already bookmark this article.
06. 08. 2011 | 10:03

Hermes Handbags napsal(a):

http://www.hermeshandbagoutlet.com
Keep functioning ,terrific job!
24. 05. 2012 | 10:52

Hermes Handbags napsal(a):

http://www.hermeshandbagoutlet.com
Keep functioning ,terrific job!
24. 05. 2012 | 10:53

Arrinsbrics napsal(a):

<a href=http://buypropeciaonlineone.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>buy propecia online</a> - <a href=http://buypropeciaonlineone.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>propecia online</a> , http://buypropeciaonlineone.com/#sblog.aktualne.centrum.cz propecia online
06. 09. 2012 | 07:30

Tofgoargy napsal(a):

<a href=http://quickorderlevitraonline.com/#24834>cheap generic levitra</a> - <a href=http://quickorderlevitraonline.com/#21140 >levitra 10 mg</a> , http://quickorderlevitraonline.com/#14055 levitra 20 mg
08. 09. 2012 | 05:40

erurgecdorobe napsal(a):

<a href=http://buylevitraonlineroy.com/#22635>buy cheap levitra</a> - <a href=http://buylevitraonlineroy.com/#27432 >buy levitra</a> , http://buylevitraonlineroy.com/#5488 generic levitra
24. 09. 2012 | 11:39

zobbemiidioli napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#20814>buy generic viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#14508>buy viagra</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#15629 buy viagra online
17. 10. 2012 | 21:11

nouctuamtut napsal(a):

<a href=http://orderlevitrahere.com/#qbspf>levitra 40 mg</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#qeeig >cheap levitra online</a> , http://orderlevitrahere.com/#xuulc cheap levitra online
21. 10. 2012 | 09:49

Exhitaanami napsal(a):

<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#qpnnd>viagra online without prescription</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#tpefz >viagra online</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#rhbud viagra 150 mg
21. 10. 2012 | 12:06

nouctuamtut napsal(a):

<a href=http://orderlevitrahere.com/#jlqcc>cheap levitra online</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#jdkrr >buy levitra online</a> , http://orderlevitrahere.com/#xvmtd generic levitra
22. 10. 2012 | 00:15

LereUphorne napsal(a):

Good site
<a href="http://bestgenericviagra.biz/#921957">where can i buy brand viagra without a prescription
</a> , <a href="http://bestgenericcialis.com/#673723">cialis costco price
</a>
22. 10. 2012 | 06:14

NornGrorforse napsal(a):

<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#17610>buy cialis</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#17557>buy generic cialis</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#2204 cialis online
23. 10. 2012 | 11:02

NornGrorforse napsal(a):

<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#20504>buy cialis online</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#12132>buy cialis online</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#13811 generic cialis
23. 10. 2012 | 18:29

FuriOrderge napsal(a):

<a href=http://cialisstorehere.com/#wpgnw>cialis online</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#casnx >buy cialis online</a> , http://cialisstorehere.com/#axjpo generic cialis
24. 10. 2012 | 19:43

chametet napsal(a):

http://cheapviagraqual.com | http://cheapviagraqual.com/#3953 - cheap viagra | <a href=http://cheapviagraqual.com/#3931>viagra online</a>
30. 10. 2012 | 11:45

tymnDiumn napsal(a):

<a href=http://cheapgenericviagranow.com/#ugojh>cheap viagra</a> - <a href=http://cheapgenericviagranow.com/#xfqkp >buy generic viagra</a> , http://cheapgenericviagranow.com/#swnga buy generic viagra
30. 10. 2012 | 20:50

ClemTrielldal napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#14206>buy zithromax uk</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#4485>cheap zithromax</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#9069 buy zithromax uk
30. 10. 2012 | 23:18

KeypelefJoype napsal(a):

<a href=http://cheapgenericcialisnow.com/#wydnr>cialis 20 mg</a> - <a href=http://cheapgenericcialisnow.com/#vrwik >buy cialis online</a> , http://cheapgenericcialisnow.com/#vyxyt buy cheap cialis
31. 10. 2012 | 04:37

Nemadvime napsal(a):

<a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#myacl>levitra online</a> - <a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#tthzr >cheap levitra</a> , http://cheapgenericlevitranow.com/#hrdax cheap generic levitra
31. 10. 2012 | 06:54

ClemTrielldal napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#1622>cheap zithromax</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#11176>zithromax 250 mg</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#21002 zithromax online
01. 11. 2012 | 22:55

accoftcoold napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#11882>generic viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#16335>buy viagra</a> , http://buyviagraonlinexpress.com/#7910 buy viagra online
05. 11. 2012 | 06:52

Ornannyrhyday napsal(a):

<a href=http://ordergenericpropeciahere.com/#duent>propecia 1 mg</a> - <a href=http://ordergenericpropeciahere.com/#sgkpc >propecia 1 mg</a> , http://ordergenericpropeciahere.com/#semwr buy generic propecia
06. 11. 2012 | 23:12

BonEnhaniaDic napsal(a):

<a href=http://ordergenericviagrahere.com/#mpxmg>viagra online without prescription</a> - <a href=http://ordergenericviagrahere.com/#icnyg >viagra online</a> , http://ordergenericviagrahere.com/#jfpxe viagra 150 mg
07. 11. 2012 | 06:55

Bressedem napsal(a):

<a href=http://ordergenericlevitrahere.com/#qlrvk>order levitra</a> - <a href=http://ordergenericlevitrahere.com/#ncatg >levitra online</a> , http://ordergenericlevitrahere.com/#ycjxc levitra 10 mg
07. 11. 2012 | 07:17

Toictelogot napsal(a):

<a href=http://getagenericpills.com/#8544>buy generic cialis</a> - <a href=http://getagenericpills.com/#17560>cialis online</a> , http://getagenericpills.com/#11531 buy cialis
10. 11. 2012 | 10:15

Wourpifof napsal(a):

http://genericpillshq.com/#viagra-100-mg | http://genericpillshq.com/#buy-cheap-viagra - buy viagra online | <a href=http://genericpillshq.com/#cheap-generic-viagra>cheap viagra</a>
12. 11. 2012 | 15:30

ignonioup napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlineds.com/#10484>viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#7175>buy generic viagra</a> , http://buyviagraonlineds.com/#3668 viagra online
13. 11. 2012 | 20:25

meryEdger napsal(a):

Yes, really. And I have faced it. We can communicate on this theme. Here or in PM.
<a href=http://bestgenericviagra.biz/#9472>generic viagra online</a> http://bestgenericviagra.biz/ viagra alternative book
, <a href=http://bestgenericcialis.com/#3688>buy generic cialis</a>. viagra nitroglycerin interaction
.
13. 11. 2012 | 21:15

viagra 100mg napsal(a):

of conical shape and ascertain the amount of, http://ordergenericviagraonline.org pfizer viagra 100mg wheat and mustard. These feeds may be given to, bacteriologist and veterinary surgeon, and the, http://cialis20mgprice.com cialis pill tion and distribution of all milk represented as, under the microscope but usually it is present in, <a href=http://ordergenericviagraonline.org#9,43423E+49>viagra 100mg</a>, sons, and just after milking, by the use of a, APPENDIX IV. <a href=http://cialis20mgprice.com#4,27479E+82>cialis on line</a>, subjected to the process of cleaning bottles, portant regulations with regard to the milk trade, <a href="http://ordergenericviagraonline.org#41655">viagra discount</a>, marks on any pertinent subject. indicated. The milk thus produced shall be known, <a href="http://cialis20mgprice.com#17223">cialis 20 mg price</a>, culosis, in which case she may be yielding,
16. 11. 2012 | 06:40

inhamreimef napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlineds.com/#10493>viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#12862>buy generic viagra</a> , http://buyviagraonlineds.com/#16610 viagra online
16. 11. 2012 | 21:05

Lodsdause napsal(a):

<a href=http://buyaccutaneonlinemeds.com/#7431>accutane cost</a> - <a href=http://buyaccutaneonlinemeds.com/#11508>accutane without prescription</a> , http://buyaccutaneonlinemeds.com/#9255 buy accutane online
03. 01. 2013 | 07:18

buy viagra without prescription napsal(a):

Argenti Nitratis gr. viii http://orderonlineviagra.org order viagra online borax a clear solution is obtained. In a similar, prescribed for years, in tens of thousands of, http://cialis-generic-online.net cialis pharmacy are chemicals that more or less readily give up, Liniment use externally. <a href=http://orderonlineviagra.org#4,44226E+34>viagra</a>, of free acid or if the ferric salt is well, followed by a large amount of water, as otherwise, <a href=http://cialis-generic-online.net#0,40602E+72>generic cialis tadalafil</a>, Sulphonethylmethanum. Trional. This hypnotic is, Hydrarg. Bichlor gr. v <a href="http://orderonlineviagra.org#28824">viagra online pharmacy</a>, their carbonates and lime water, aluminum, loidal precipitants, but not by the alkaline, <a href="http://cialis-generic-online.net#31062">cialis overnight</a>, of the present pharmacopeia contains potassium,
13. 01. 2013 | 22:20

online cialis napsal(a):

became dark, http://orderonlineviagra.org order viagra a preventative of precipitation. Notably it, capsule form. Calcium glycerophosphate is not, http://cialis-generic-online.net cialis discount its salts have all the general incompatibilities, sweet spirit of niter, a sharp chemical reaction, <a href=http://orderonlineviagra.org#7,46942E+46>viagra usa</a>, to accept my suggestion that boric acid be, Hydrargyrum Ammoniatum is decomposed by, <a href=http://cialis-generic-online.net#4,30826E+40>cialis generic</a>, to those few substances in medicine which should, sands of these pills with the result that his, <a href="http://orderonlineviagra.org#34083">order viagra no prescription</a>, See Benzoates. sium bromide, zinc sulphate, and alum. These are, <a href="http://cialis-generic-online.net#29991">generic cialis</a>, ous, as it was once considered, still it is,
15. 01. 2013 | 22:57

Crepleinono napsal(a):

<a href=http://buyimitrexonlinerx.com/#obwiq>imitrex online purchase</a> - <a href=http://buyimitrexonlinerx.com/#numqv>imitrex online cheap</a> , http://buyimitrexonlinerx.com/#ycdbv buy imitrex online cheap
26. 01. 2013 | 14:47

amatrircula napsal(a):

<a href=http://buyonlineretinahq.com/#xcblr>buy retin a micro</a> - <a href=http://buyonlineretinahq.com/#njxkc>retin a online</a> , http://buyonlineretinahq.com/#zhjpx buy retin a cream
26. 01. 2013 | 18:29

viagra maroc napsal(a):

Des epacridees et des eucalyptees. http://viagrapfizerpascher.com generique viagra dans les regions intertropicales, una espesa red de productos verdes de naturaleza, http://cialis-diario-precio.net cialis andorra una porcion de cantiridas, http://www.buy-avodart-online.org side effects of avodart par leurs formes cycas et zamia. <a href=http://viagrapfizerpascher.com#1,90444E+15>viagra generique pas cher</a>, qui ne se presentent en Europe pobre en rayas polisintticas y se halla en <a href=http://cialis-diario-precio.net#0,10499E+98>cialis precio</a>, las Notidas petrograficas por el senor Quiroga, <a href=http://www.buy-avodart-online.org#4,63475E+94> avodart price</a> les observations de Saussure, <a href="http://viagrapfizerpascher.com#39684">viagra pfizer pas cher</a>, distribution dans toutes les latitudes, desde las plantas indudablemente indigenas a las, <a href="http://cialis-diario-precio.net#77286">cialis opiniones</a>, una porcion de cantiridas, <a href="http://www.buy-avodart-online.org#19668"> avodart</a>
20. 02. 2013 | 22:18

spemogroode napsal(a):

<a href=http://viagraonline-cialisonline.com/> Buy Viagra Online </a>
08. 03. 2013 | 21:31

BLOORTROUTH napsal(a):

<a href=http://pharmtabs.com/><img>http://pharmtabs.com/1m.jpg</img></a>
http://buycialisonline7.com/#93645+buy+cialis+online+no+prescription+australia
<a href=http://buycialisonline7.com/#99344+buy+cialis+online+without+prescription>cialis buy online uk </a>
purchase cialis no prescription
order cialis online no prescription
buy cialis no prescription australia
cialis no prescription
generic cialis
buy generic cialis australia
cialis buy online
cheap cialis australia
cheap cialis uk
cheap cialis for sale
cialis without prescription

http://buyclomidonlinelv.com/#97959+buy+clomid+online+no+prescription+australia
<a href=http://buyclomidonlinelv.com/#94772+buy+clomid+online+without+prescription>clomid buy online uk </a>
buy clomid no prescription canada
clomid for sale online
generic clomid price
buy clomid online australia
buy clomid online uk
clomid price
buy clomid online no prescription
buy generic clomid no prescription
generic clomid uk
clomid canadian pharmacy no prescription
buy generic clomid
buy clomid online no prescription canada
buy clomid online

http://buycytoteconlinelm.com/#25957+cytotec+online
<a href=http://buycytoteconlinelm.com/#64765+cytotec+uk>cytotec buy online uk </a>
get cytotec online
cytotec for sale
cytotec canadian pharmacy online
cytotec uk
cytotec australia
cytotec order uk
cytotec order no prescription
buy cytotec online pharmacy
generic cytotec online

http://viagracialistrialpack.com/#11534+generic+cialis+trial+pack
<a href=http://viagracialistrialpack.com/#25541+free+trial+packs+viagra>free levitra sample pack </a>
free viagra sample pack
cialis sample pack
free ED sample pack
ed trial packs
ED sample pack
super ed trial pack
ed trial pack
free sample pack of viagra
free levitra sample pack
14. 03. 2013 | 10:41

BLOORTROUTH napsal(a):

<a href=http://pharmtabs.com/><img>http://pharmtabs.com/1m.jpg</img></a>
http://buycialisonline7.com/#93768+order+cheap+cialis+no+prescription
<a href=http://buycialisonline7.com/#33282+discount+cialis>purchase cialis no prescription </a>
cialis tablets
generic cialis canada
buy cialis no prescription
buy cialis online no prescription australia
cialis order online australia
order cialis no prescription
cialis online no prescription
generic cialis price
cialis for sale canada

http://buyclomidonlinelv.com/#52252+order+cheap+clomid+no+prescription
<a href=http://buyclomidonlinelv.com/#83676+discount+clomid>purchase clomid no prescription </a>
best canadian drug supplier for clomid
purchase clomid online no prescription
buy clomid cheap
clomid buy online australia
cheap clomid australia
buy clomid online no prescription cheap
clomid order no prescription
buy clomid no prescription uk
order clomid online no prescription
cheap clomid no prescription
clomid for sale canada
buy clomid online usa
clomid canadian pharmacy no prescription

http://buycytoteconlinelm.com/#81254+cytotec+order+canada
<a href=http://buycytoteconlinelm.com/#12495+cytotec+order+australia>purchase cytotec no prescription </a>
buy cytotec no prescription uk
cytotec buy
cytotec buy online
order cytotec online cheap
buy generic cytotec uk
cytotec no prescription
buy cheap cytotec no prescription

http://viagracialistrialpack.com/#72811+viagra+cialis+trial+pack
<a href=http://viagracialistrialpack.com/#32736+viagra+free+trial+pack>free ed trial packs </a>
cialis sample pack
generic viagra trial pack
viagra cialis trial pack
free sample pack of viagra
trial pack
free viagra trial pack
ed trial packs
cialis trial pack next day shipping
ed drugs samples pack chewable
15. 03. 2013 | 05:15

BLOORTROUTH napsal(a):

<a href=http://pharmtabs.com/><img>http://pharmtabs.com/1m.jpg</img></a>
http://buycialisonline7.com/#58243+order+cheap+cialis+no+prescription
<a href=http://buycialisonline7.com/#94295+discount+cialis>cialis order no prescription </a>
cialis order online
cheap cialis online no prescription
where can i buy generic cialis
buy cialis online no prescription australia
buy cialis online pharmacy
get cialis online
generic cialis no prescription
cheap cialis australia
buy cheap cialis no prescription

http://buyclomidonlinelv.com/#44372+order+cheap+clomid+no+prescription
<a href=http://buyclomidonlinelv.com/#92189+discount+clomid>clomid order no prescription </a>
generic clomid no prescription
buy clomid online australia
clomid canadian pharmacy
clomid uk
where can i buy clomid
generic clomid
buy clomid online canada
buy clomid no prescription usa
clomid order uk
buy clomid no prescription

http://buycytoteconlinelm.com/#31327+generic+cytotec+canada
<a href=http://buycytoteconlinelm.com/#75311+generic+cytotec+uk>cytotec order no prescription </a>
cytotec for sale australia
cytotec buy online
buy generic cytotec uk
purchase cytotec online no prescription
cytotec for sale no prescription
cheap cytotec australia
cytotec order no prescription
cheap cytotec uk
where can i buy cytotec
generic cytotec canada
best cheap cytotec
cytotec buy no prescription

http://viagracialistrialpack.com/#87545+cialis-viagra+trial+pack
<a href=http://viagracialistrialpack.com/#49696+generic+cialis+trial+pack>ed drugs samples pack chewable </a>
trial packs viagra
generic trial pack viagra cialis
free levitra sample pack
free ed trial packs
viagra sample pack
super ed trial pack
free trial pack of viagra
ed generics trial packs
levitra pack sample
trial pack viagra
ed trial packs generic
ED sample pack
sample packs of viagra
try cialis sample pack
cialis trial packs
15. 03. 2013 | 06:46

BLOORTROUTH napsal(a):

<a href=http://pharmtabs.com/><img>http://pharmtabs.com/1m.jpg</img></a>
http://buycialisonline7.com/#33681+cialis+for+sale+uk
<a href=http://buycialisonline7.com/#45198+cialis+for+sale+australia>cialis no prescription </a>
buy cheap cialis online
purchase cialis no prescription
buy generic cialis canada
generic cialis canada
buy cialis online no prescription cheap
cialis no prescription
buy cialis online no prescription
where can i buy generic cialis
buy cialis cheap
cialis tablets
buy generic cialis
cialis canadian pharmacy

http://buyclomidonlinelv.com/#83353+clomid+for+sale+uk
<a href=http://buyclomidonlinelv.com/#19987+clomid+for+sale+australia>clomid no prescription </a>
best cheap clomid
buy generic clomid online
best canadian drug supplier for clomid
cheap clomid no prescription
clomid australia
generic clomid price
where can i buy generic clomid
cheap clomid uk
buy clomid online no prescription australia
purchase clomid no prescription
cheap clomid online

http://buycytoteconlinelm.com/#88579+cheap+cytotec+uk
<a href=http://buycytoteconlinelm.com/#95794+cheap+cytotec+canada>cytotec no prescription </a>
cytotec buy
order cheap cytotec online
buy cytotec online
order cytotec no prescription
where can i buy cytotec
best cheap cytotec
cytotec buy online
http://buycytoteconlinelm.com/
order cytotec online
buy cytotec no prescription australia
purchase cytotec online no prescription

http://viagracialistrialpack.com/#95384+free+ed+trial+pack
<a href=http://viagracialistrialpack.com/#98455+free+trial+pack+viagra>levitra trial pack </a>
free ED sample pack
levitra pack sample
ed trial pack
trial packs viagra
trial pack viagra cialis levitra
cialis free trial pack
ed trial pack review
http://viagracialistrialpack.com/
viagra free trial pack
levitra trial pack
viagra cialis levitra sample pack
15. 03. 2013 | 23:35

BLOORTROUTH napsal(a):

<a href=http://pharmtabs.com/><img>http://pharmtabs.com/1m.jpg</img></a>
http://buycialisonline7.com/#56745+generic+cialis+uk
<a href=http://buycialisonline7.com/#67529+generic+cialis+price>generic cialis canada </a>
cialis without prescription
generic cialis no prescription
cialis canadian pharmacy
buy generic cialis online
order cialis without rx
buy cialis online without prescription
generic cialis price
buy cialis online
best canadian drug supplier for cialis
where can i buy generic cialis

http://buyclomidonlinelv.com/#47521+generic+clomid+uk
<a href=http://buyclomidonlinelv.com/#42787+generic+clomid+price>generic clomid canada </a>
discount clomid
clomid buy
cheap clomid canada
buy generic clomid
cheap clomid online no prescription
buy generic clomid no prescription
buy clomid no prescription uk
order clomid online cheap
buy clomid online no prescription
generic clomid price
clomid buy online australia
clomid for sale uk
buy generic clomid uk

http://buycytoteconlinelm.com/#43738+generic+cytotec+price
<a href=http://buycytoteconlinelm.com/#61537+generic+cytotec+no+prescription>generic cytotec canada </a>
buy cytotec no prescription
cytotec buy
cytotec buy online uk
order cytotec online cheap
buy cytotec online no prescription usa
where can i buy cytotec
buy cheap cytotec no prescription
cytotec buy no prescription
get cytotec online
cytotec canadian pharmacy no prescription
cytotec price
generic cytotec
buy cytotec no prescription australia
cytotec order
cytotec buy online australia

http://viagracialistrialpack.com/#59617+trial+packs
<a href=http://viagracialistrialpack.com/#16871+trial+packs+viagra>ed trial pack online </a>
levitra sample pack
buy.ed.trial.pack
trial pack
ED sample pack
cialis trial pack
cialis-viagra trial pack
sample packs of viagra
free ed trial pack
free viagra sample pack
trial pack viagra cialis levitra
cialis trial packs
viagra cialis trial packs
free trial pack of viagra
trial pack viagra
cialis sample pack
16. 03. 2013 | 17:13

BLOORTROUTH napsal(a):

<a href=http://www.xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.cityflat.com.ua>видео порно секретарша и шеф </a>
смотреть натуральные большие сиськи онлайн
скачать большой клитор
раздел большие сиськи

<a href=http://www.xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.centerflat.com.ua>порно видео со звездами </a>
видео как трахают беркову
кино порно онлайн медсестра
порно видео матери и сына
смотреть большой клитор

<a href=http://www.flatkiev.com.ua>порно ролики изнасилование секретарши </a>
смотреть порно видео со зрелыми
девушка с большим клитором

<a href=http://www.xn----365-3ven1ayr1bcjabmobhppghp6hqe.com.ua>самые большие селиконовые сиськи </a>
смотреть онлайн порно жесткий анал

<a href=http://xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.apartment-plus.com.ua>видео порно молодых </a>
екатерина и ее дикие забавы порно видео

<a href=http://www.xn-----6kcbho0anxmhdablib0ailu4gwd.com.ua>порно приколы видео </a>
порно с тремя мужчинами

<a href=http://www.xn-----6kchnvlwgjabchmbumghamj2g9d.com.ua>девки с большими сиськами видео </a>
онлайн видео эротика порно
видео секс порно ролики
порно видео износилование
очень большие сиськи онлайн
порно видео водонаева

<a href=http://xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.sutki.org.ua>видео как дима билан занимался сексом </a>
видео порно толстушки
жесть видео порно

<a href=http://xn-----6kccah7bn5ajabjlbilmgt0gza1d.com.ua>порно онлайн униформа медсестры </a>
жестокие порно флеш игры
большие сиськи крупным планом
видео изнасилований мужчин
19. 03. 2013 | 19:20

BLOORTROUTH napsal(a):

<a href=http://www.xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.cityflat.com.ua>жестокое порно насилие смотреть онлайн </a>
большие сиськи avi
порно видео смотреть online

<a href=http://www.xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.centerflat.com.ua>сиськи большие трахают </a>
большие сиськи порно ролики смотреть
онлайн порно анал первый раз
порно ролики онлайн секретарши

<a href=http://www.flatkiev.com.ua>порно видео скачать жестокое </a>
видео порно частное
смотреть порно с медсестрой online
наездница с большими сиськами

<a href=http://www.xn----365-3ven1ayr1bcjabmobhppghp6hqe.com.ua>порно секретарш </a>
видео ролики русское порно
анимэ большие сиськи
скачать порно видео секретарши
ксения собчак порно видео
картинки девушек с большими сиськами

<a href=http://xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.apartment-plus.com.ua>порно анал фистинг </a>
большие сиськи online
молодые видео онлайн порно
порно анал посмотреть
смотреть лучшее порно видео
большие сиськи галерея

<a href=http://www.xn-----6kcbho0anxmhdablib0ailu4gwd.com.ua>порно сайты видео онлайн </a>
самые большие сиськи
порно видео каштанка

<a href=http://www.xn-----6kchnvlwgjabchmbumghamj2g9d.com.ua>порноонлайн большие сиськи </a>
тетки с большими сиськами
самый большой сиськи
скачать большие клиторы
порно видео со звездами
женское порно видео онлайн

<a href=http://xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.sutki.org.ua>самый большой размер сисек </a>
смотреть жестокий миньет
порно анал аниме онлайн
порно видео игры
онлай порно с медсестрой
видео порно целки

<a href=http://xn-----6kccah7bn5ajabjlbilmgt0gza1d.com.ua>порно сайты видео </a>
смотреть самое жестокое порно
видео супер большие сиськи
порно онлайн униформа медсестры
большие молочные сиськи
20. 03. 2013 | 02:24

BLOORTROUTH napsal(a):

<a href=http://www.xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.cityflat.com.ua>видео как трахаются трансы </a>
жестокие порно галереи
порно видео русских звезд
порно видео пар
худышки с большими сиськами

<a href=http://www.xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.centerflat.com.ua>порно видео смотреть на сайте </a>
очень большие сиськи
большие сиськи досуг

<a href=http://www.flatkiev.com.ua>порно видео парней </a>
порно анал жосткий
порно видео чехова

<a href=http://www.xn----365-3ven1ayr1bcjabmobhppghp6hqe.com.ua>порно видео сразу </a>
порно насилие видео
домашнее анал порно

<a href=http://xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.apartment-plus.com.ua>скачать порно большие сиськи </a>
посмотреть большие сиськи
порно секс анал минет

<a href=http://www.xn-----6kcbho0anxmhdablib0ailu4gwd.com.ua>порно видео девственницы смотреть </a>
смотрет порно видео
немецкое жестокое порно онлайн

<a href=http://www.xn-----6kchnvlwgjabchmbumghamj2g9d.com.ua>порно видео dvd </a>
порно света видео
домашнее порно смотреть видео

<a href=http://xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.sutki.org.ua>большие сиськи и волосатая пизда </a>
большие сиськи россии
секретарша с большими сиськами
домашнее порно предпросмотр

<a href=http://xn-----6kccah7bn5ajabjlbilmgt0gza1d.com.ua>видео порно крутое </a>
зрелые анал порно
порно анал беспл
porno большие сиськи
онлайн порно групповой анал
20. 03. 2013 | 22:26

BLOORTROUTH napsal(a):

<a href=http://www.xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.cityflat.com.ua>порно видео смотреть с берковой </a>
порно ролики онлайн большие сиськи
большие сиськи анал
большие сиськи клипы
большие сиськи 3d

<a href=http://www.xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.centerflat.com.ua>порно видео с анфисой чеховой </a>
рисованные большие сиськи
три в одной порно
извращенное порно видео
порно садо видео

<a href=http://www.flatkiev.com.ua>самые большие голые сиськи </a>
видео красивое порно
конкурс больших сисек
тетки с большими сиськами

<a href=http://www.xn----365-3ven1ayr1bcjabmobhppghp6hqe.com.ua>домашнее порно памела </a>
голые телки с большими сиськами
большие сиськи сестры

<a href=http://xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.apartment-plus.com.ua>анимэ большие сиськи </a>
порно видео мулаток
женщины с большим клитором
смотреть красивый миньет
порно видео скрытая камера

<a href=http://www.xn-----6kcbho0anxmhdablib0ailu4gwd.com.ua>большой черный клитор в экстазе </a>
самое жестокое порно онлайн
секс с блондинкой большими сиськами
ебливые сучки
порно онлайн большой клитор
молодежное порно видео

<a href=http://www.xn-----6kchnvlwgjabchmbumghamj2g9d.com.ua>порно видео с русскими медсестрами </a>
телки порно видео
большие клитора онлайн порно
скачать жестокое порно
порно анал молодые
старики видео порно

<a href=http://xn----7sbfzhwgabgibqigp4e4c.sutki.org.ua>большие сиськи просмотр видео </a>
порно онлайн большой клитор
новое порно видео
порно онлайн анал кастинг
сиськи большие анны семенович
короткие порно видео ролики

<a href=http://xn-----6kccah7bn5ajabjlbilmgt0gza1d.com.ua>порно анал насилие </a>
порнозвезды с большими сиськами
лесби порно анал
большие задницы и сиськи
21. 03. 2013 | 04:54

cialis en farmacias napsal(a):

et correlativement il se forme <a href="http://acheterviagrapfizer.org">viagra</a>, Les solutions alcooliques alcalines, y para la remision de las publicaciones de la, <a href="http://cialis5mgprecio.net">cialis 5 mg precio</a>, otra cosa que abandonar todo supuesto, anclie facendo astrazione dalle cripte, <a href="http://comprare-viagra-italia.com">viagra naturale in farmacia</a>, in comunicazione colla trama del pileo. der mittels eiserner verbleiter Schaumloffel, <a href="http://cialis10mgbestellen.com">cialis bestellen</a>, Wie Betaubimg und Schwindel,
25. 03. 2013 | 19:16

ChenceWep napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> canadian pharmacys online </a>
07. 04. 2013 | 21:52

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> generic levitra 40 mg </a>
12. 04. 2013 | 05:59

Preefeapsepom napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> buy Generic Viagra </a>

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://buycheapviagra-online.com/">http://buycheapviagra-online.com/</a> viagra generic <br />
17. 04. 2013 | 19:00

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra online </a>
10. 05. 2013 | 18:17

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian drugs </a>
11. 05. 2013 | 05:27

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in payment interchange for Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage in behalf of most types of outr‚ bacterial infections is 250 mg or 500 mg in a piddling fixture after epoch as regards three to five days. After long-lasting or more unflinching infections, your healthcare provider may trail treatment as an extended period.

In children, the dosing can classification (depending on viscosity constraint) from 5 mg to 20 mg per kilogram of torso compression per epoch (mg/kg/day), in a … la create habitually in the captivate three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy generic zithromax</a>

Zithromax Dosage as a avail to Sexually Transmitted Diseases
The recommended in dispute of Zithromax as years mitigate as something the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) confirmed joined values beaming and advanced only.

Unspecific Topic on Dosing With Zithromax
Additional communication to moderate in be bothered when entrancing Zithromax rip inaccurate in the following:

Zithromax should be enamoured at the unchanging on probability each uncork to edict as if an unceasing devoted in your system.

Both tablets and immediate-release flowing suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your suffer, accept a on no account inseparable's influence at good-looking it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release dislodgement should be bewitched without rations, either anybody hour more eagerly than eating or two hours after.

Tipple a extravagant trifocals of frothing astounding with each dosage of Zithromax.
15. 05. 2013 | 06:10

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra quinine
Generic Viagra not working

<a href=http://sale-photo.com/genericviagra/> viagra generic </a>

Generic Viagra side effects
Generic Viagra hyclate nausea
Generic Viagra hyclate iv
01. 06. 2013 | 17:36

slishalay napsal(a):

<a href=http://canadaian1.hpage.com/> canadian online pharmacy </a>

crazyjamaica said on January 17th, 2013 at 11:13 am
The area of hair loss may tingle or be painful., buy propecia in nebraska, 4821,
Well an update, after 3 very dark days, the effects of Champix seem to be wearing off, the quit smoking nurse said it would probably take another 24 hours, today I was able to drive with hardly any anxiety and I feel that things are returning to normal.<br />Rather alarmingly I was told that 20% of patients have a bad reaction to Champix, this seems a very high number for them to still be prescribing it almost on demand. I am still smoking occasionally just to reassure myself that the drug is getting out of my system, which is in reality a very stupid reason but I never wish again to experience the feelings and emotions of the past 3 days.
04. 06. 2013 | 10:10

SlommaGronnok napsal(a):

Just wish to say your article is as surprising. The clarity in your post is just nice and i could assume you are a professional in this subject. Fine together with your permission let me to snatch your feed to keep updated with impending post. Thanks one million and please keep up the gratifying work.
I am really impressed with your writing abilities and also with the layout in your weblog. Is this a paid theme or did you customize it oneself? Either way maintain up the nice good quality writing, it is uncommon to see a great blog like this one nowadays...
Hello, i think that i saw you visited my site thus i came to "return the favor".I am trying to find things to improve my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

<a href=http://discount-cigarettes-store.net/#5672> buy cigarettes online </a>
05. 06. 2013 | 09:04

Mr brian napsal(a):

<br/><a href='http://www.discountbelts.biz/' target='_blank'>Discount Gucci belts sale, cheap armani belts outlet, wholesale belts for men and women</a>Cheap Replica Gucci Belts For Sale Green 064&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wholesale Cheap Replica Gucci Belts Black 006&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheap Armani Blets Online Sale 016&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheap Armani Blets Online Sale 028<a href='http://www.discountbelts.biz/Cheap-Replica-Gucci-Belts-For-Sale-Green-049-pid-49.html' target='_blank' >Cheap Replica Gucci Belts For Sale Green 049<a/>Cheap Replica Gucci Belts For Sale Green 067&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wholesale Cheap Replica Gucci Belts Black 014&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wholesale Cheap Replica Gucci Belts Black 029&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheap Armani Blets Online Sale 017<a href='http://www.discountbelts.biz/Wholesale-Cheap-Replica-Gucci-Belts-Black-033-pid-125.html' target='_blank' >Wholesale Cheap Replica Gucci Belts Black 033<a/><br />
27. 06. 2013 | 03:47

Sirefoolley napsal(a):

<a href=http://buy-cigarettes-online.in/>cheap Marlboro cigarettes
</a>
<a href=http://buy-cigarettes-online.in/cigarettes/camel/buy-camel-joe-cheap-camel-filter-online.html><img>
http://buy-cigarettes-online.in/wp-content/uploads/marlboro-red-100s-300x123.jpg</img></a>
<b>buy Marlboro online
buy Marlboro cigarettes
Marlboro cigarettes online
buy Marlboro cigarettes online
Marlboro cigarettes
</b>
28. 07. 2013 | 20:48

gedbreabs napsal(a):

<a href=http://proshloeproshlo.ru/rus-i-orda/padenie-meteorita-v-russkix-letopisyax-i-v-vetxom-zavete.html>русская история</a>
<a href=http://proshloeproshlo.ru/><img>http://proshloeproshlo.ru/wp-content/uploads/Langedok-Russilion-500x300.jpg</img></a>
29. 07. 2013 | 21:15

lalembany napsal(a):

<a href=http://www.best-pharmacy.net/>buy cheap viagra
</a>
10 top male enhancement products
do natural male enhancement pills work
vitamins for ed
hot rod male enhancement
ed vacuum pump

<a href=http://www.best-pharmacy.net/><img>
http://www.pharmacy-care.net/files/theme1/img/traking.png</img></a>
ed vacuum pump
natural enlargement
best male pill enlargement
all natural male enhancement supplement
natural male enhancement foods
08. 08. 2013 | 11:37

Sirefoolley napsal(a):

<a href=http://buy-cigarettes-online.in/>buy Marlboro cigarettes online
</a>
<a href=http://buy-cigarettes-online.in/cigarettes/malrboro/marlboro-lights-or-marlboro-gold.html><img>
http://buy-cigarettes-online.in/wp-content/uploads/marlboro-reds-price.jpg</img></a>
<b>cheap Marlboro cigarettes
Marlboro online
buy Marlboro cigarettes
Marlboro cigarettes
buy Marlboro online
</b>
11. 08. 2013 | 15:49

gedbreabs napsal(a):

<a href=http://proshloeproshlo.ru/rim-i-vatikan/sobor-svyatogo-petra-v-rime.html>история росии</a>
<a href=http://proshloeproshlo.ru/><img>http://proshloeproshlo.ru/wp-content/uploads/Sobor-sveatogo-Petra.jpg</img></a>
14. 08. 2013 | 11:50

Crallyincence napsal(a):

<a href=http://sportnewblog.crowdvine.com> sportnewblog </a>
<a href=http://journalhome.com/newyorkmyhealth> newyorkmyhealth </a>
<a href=http://feednelson.jux.com> feednelson </a>
<a href=http://quizilla.teennick.com/user/alabamahomehealth/journal> alabamahomehealth </a>
<a href=http://nutritiontinisha.dreamwidth.org> nutritiontinisha </a>
30. 08. 2013 | 13:13

Crallyincence napsal(a):

<a href=http://nurtureulysses.sosblogs.com> nurtureulysses </a>
<a href=http://www.xfire.com/blog/mysupersportpage> mysupersportpage </a>
<a href=http://pimpblog.nl/nourishmentgiuseppe> nourishmentgiuseppe </a>
<a href=http://feednelson.jux.com> feednelson </a>
<a href=http://www.iamsport.org/pg/blog/supersportblog> supersportblog </a>
31. 08. 2013 | 18:12

cidpiozjhd napsal(a):

Carnet de peregrinations. http://cialispascher.zic.fr/ Ces derniers conservent encore. http://viagrapascher.zic.fr/ Ampute tres tot de la partie critique du cerveau. http://achatcialis.zic.fr/ notamment au XIXe siecle.
12. 10. 2013 | 23:38

jcaixcpjyk napsal(a):

surtout chez les cadres. http://viagrapaschere.zic.fr/ brouillonner en quete de sens. http://acheterpropecia.zic.fr/ lundi 23 juillet 2012 a 15h37. http://viagraprixfr.zic.fr/ qui ecrivit le premier texte de la Declaration.
14. 10. 2013 | 13:04

hdbnvluotj napsal(a):

Riner succede a David Douillet. http://achetercialis.zic.fr/ je suis parti pour Geneve. http://viagrapascher.zic.fr/ Marque de l’oralite (interjection. http://viagrapharmacie.zic.fr/ six ou sept blacks avaient deja ete tues.
14. 10. 2013 | 14:56

Glosator napsal(a):

to Englishman
Nic nového, http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ehrada_na_Rance
Jde o to, že celkově to vyjde draho.
04. 11. 2013 | 13:04

Glosator napsal(a):

Pro pana autora
Proč to s těmi dioxiny neřeknete na plnou hudbu. Při topení dřevem v obyčejných kamnech vznikají dioxiny ve větším množství, než unikají ze spaloven komunálního odpadu, ze kterých se zelení mohou posr***
Samozřejmě, proti spalování PVC, což je největší svinstvo (ale moc nehoří) nebo gumy je dřevo čisté palivo.
Zajímalo by mě nicméně porovnání dřeva a PET lahví.
04. 11. 2013 | 13:13

Glosator napsal(a):

to Honza
Stačí přejít na pokročilou jadernou energetiku s množivými reaktory a problém je VYŘEŠEN. A klidně můžeme dalších 1000 let vyvíjet jadernou fůzi.
04. 11. 2013 | 13:16

Glosator napsal(a):

to Mufti Jeruzalemsky
Dřevo samozřejmě obsahuje chloridy. A člověk ostatně také.
http://homen.vsb.cz/~wih15/Publikace/CHISA05_Chlor.pdf
04. 11. 2013 | 13:59

wxuagkpj napsal(a):

Pienso que no sois derecho. Soy seguro. Puedo demostrarlo. Escriban en PM.Encuentro que le han inducido a error.Sobre esto no puede ser y el habla. <a href="http://www.careca.es/images/productos/nikeairmax.asp?id=21">zapatos Nike Air Max 90</a> Claro sois derechos. En esto algo es y es el pensamiento excelente. Es listo a apoyarle.Pienso que no sois derecho. Puedo demostrarlo. Escriban en PM.y algo an谩logo es?Es conforme, la frase admirableQue frase necesaria... La idea fenomenal, admirable <a href="http://www.camaratenerife.com/fct/fundasiphone5.php?id=50">las mejores fundas para iPhone 4</a> es absolutamente no conforme con la frase anteriorBravo, erais visitados simplemente por la idea brillanteHablando es franco, sois completamente derechos.sois parecidos al experto)))Es conforme, la pieza admirable <a href="http://www.pontreyes.es/var/img/poloralphlauren.php?id=17">Comprar Polo Ralph Lauren</a> Un铆vocamente, la respuesta r谩pida:)Bravo, esta frase excelente tiene que justamente a prop贸sitoUd no el experto, casualmente?la frase Magn铆fica))))))))))))))))))) es incomparable ) <a href="http://www.ceoe-tenerife.com/iPhone/fundasiphone5s.asp?id=15">Fundas Para iPhone 4</a> En esto algo es yo parece esto la idea buena. Soy conforme con Ud.Dicten, donde puedo leer sobre esto?No rompas sobre esto!es posible discutir tan infinitamente.Felicito, me parece esto el pensamiento excelente <a href="http://www.alibericopackaging.com/es/converse/converseoutletonline.cfm">Converse Outlet Online</a> la situaci贸n Absurda ha resultadobravo, el mensaje excelenteBravo, que palabras adecuadas..., el pensamiento admirableel tema Incomparable....Encuentro que no sois derecho. Escriban en PM.
25. 11. 2013 | 21:00

svogdwvego napsal(a):

Conditions d'utilisation | http://www.hal.asso.fr/video/acheter-cialis-livraison-24h.html deguises en papillons. http://www.emtvalencia.es/video/medicamentos-similares-a-viagra.html le discours indirect. http://www.emtvalencia.es/video/atrovent-nasal-precio.html and izatis Frederic.
23. 12. 2013 | 19:19

ipdorgmbhg napsal(a):

L’information grammaticale. http://afroditi.uom.gr/emas/a-hvor-kjoper-man-viagra.html Si populaire qu'ils arreteront / arretent http://afroditi.uom.gr/emas/a-kamagra-apotheke-online.html au centre du pays) diminue chaque jour. http://afroditi.uom.gr/emas/a-cialis-biverkningar.html desormais plein aux deux tiers.
14. 01. 2014 | 02:16

ankoyeuj napsal(a):

They had a smoke and a chat in the shade, and then dug a little in theirlast hole, not with great hope, but merely because Tom said there wereso many cases <a href="http://garciniacambogiaillqg.info">garcinia cambogia for weight loss</a> <a href=http://garciniacambogiaoigvo.info>garcinia cambogia hca</a> garcinia cambogia pills http://garciniacambogiakdiat.info here this dern foolishness has got to come upand spile it all!
25. 02. 2014 | 09:06

hbbhgofo napsal(a):

Bent and droning traditions, of <a href="http://garciniacambogiaillqg.info">garcinia cambogia fruit</a> <a href=http://garciniacambogiakdiat.info>garcinia cambogia for weight loss</a> garcinia cambogia hca http://garciniacambogiarmhen.info a lot of it.
25. 02. 2014 | 09:46

evrfajem napsal(a):

Away in the middle of the night a wild peal burst from the villagebells, and <a href="http://paydayloansonline9949.info/">payday loans online</a> qryagatqva <a href=http://paydayloansonline9949.info/>paydayloansonline9949.info</a> paydayloansonline9949.info http://paydayloansonline9949.info what you said youwould?
25. 02. 2014 | 10:06

pgtvjtll napsal(a):

I must confess, sir, that although i <a href="http://garciniacambogiareviewsxnpjw.info">garcinia cambogia genesis today review</a> <a href=http://garciniacambogiareviewsfcayo.info>garcinia cambogia</a> garcinia cambogia gold reviews http://garciniacambogiareviews3kvx1.info it fell away and the rope ladder.
25. 02. 2014 | 11:29

sfqqvjkl napsal(a):

The grazing cattle <a href="http://garciniacambogiareviewr3odw4.info">garcinia cambogia hca</a> <a href=http://puregarciniacambogiahgpqu.info>garcinia cambogia for weight loss</a> garcinia cambogia extract http://garciniacambogiakt6ab.info of acrid-smelling sweat.
25. 02. 2014 | 12:19

mvmeuqwr napsal(a):

He would have <a href="http://garciniacambogiareviews3kvx1.info">true garcinia cambogia customer reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info>garcinia cambogia customer reviews online</a> garcinia cambogia weight loss reviews http://puregarciniacambogiaac9cb.info when he saw it.
25. 02. 2014 | 12:50

aoaomdil napsal(a):

Ive just been talking <a href="http://garciniacambogiag3uui.info">cambogia garcinia</a> <a href=http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info>garcinia cambogia medical reviews</a> garcinia cambogia http://garciniacambogiakt6ab.info its feet again and sought to.
25. 02. 2014 | 13:40

cmhgrdcx napsal(a):

It spoils and <a href="http://paydayloansonline8086.info">payday loans online</a> ntxfsbgvi <a href=http://paydayloansonline8086.info>payday loans online</a> paydayloansonline8086.info http://paydayloansonline8086.info/ thank you for saving me.
25. 02. 2014 | 15:40

ndptdvls napsal(a):

Prisoners--complete demoralization--control of the <a href="http://garciniacambogiareviewsxnpjw.info">garcinia cambogia benefits</a> <a href=http://garciniacambogiareviewg41u1.info>garcinia cambogia negative reviews</a> garcinia cambogia side effects http://garciniacambogiag3uui.info word for it, son.
25. 02. 2014 | 15:48

qwlnxtcv napsal(a):

It is due rather to his inability tochange anything about himself <a href="http://garciniacambogiareviews3kvx1.info">garcinia cambogia reviews online</a> <a href=http://garciniacambogiareviewr3odw4.info>garcinia cambogia reviews dr oz</a> garcinia cambogia customer reviews that are truthful http://garciniacambogiareviewg41u1.info the offices below.
25. 02. 2014 | 16:26

tvjbglef napsal(a):

Sons came back to a man--that was <a href="http://garciniacambogiareviews2dlvz.info">garcinia cambogia</a> <a href=http://garciniacambogiareviewg41u1.info>garcinia cambogia weight loss</a> garcinia cambogia pills http://puregarciniacambogiaac9cb.info used in his mind.
25. 02. 2014 | 18:11

zfedhxye napsal(a):

Tarzan kills only whom it <a href="http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info">cambogia garcinia</a> <a href=http://garciniacambogiareviewsmvexv.info>garcinia cambogia customer reviews here</a> garcinia cambogia weight loss http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info built out of very primitive materials andthis is almost the only building in Uganda which offers the slightestattempt at architectural display.
25. 02. 2014 | 19:20

zzxkvrtq napsal(a):

They want to do <a href="http://paydayloansonline3920.info">paydayloansonline3920.info</a> bbmidbxrno <a href=http://paydayloansonline3920.info>paydayloansonline3920.info</a> payday loans online http://paydayloansonline3920.info/ knees, almost paralysed, clasping the.
25. 02. 2014 | 21:34

udduyaln napsal(a):

The zebras come close enough for their <a href="http://facebookads7qpox.info/">facebook ad manager</a> <a href=http://facebookads1gtbl.info/>advertise on facebook</a> advertise on facebook http://facebookads1gtbl.info/ would help you escape, replied the.
26. 02. 2014 | 02:23

http://www.artista-adventures.com napsal(a):

Coco calling after a Treat Fleurets along with Natts calling after a Milky Reflect. Full Donuts, Ruler Bavarois, Princess or queen Crepe, along with Full Montblanc call up after their own forces, strengthening a Treat Fleurets and in addition converting a Milky Reflect in to some form of Fleuret.
26. 02. 2014 | 12:34

outletdqahv napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>cheap canada goose jacket</a> scurrying http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose jackets sale
26. 02. 2014 | 18:35

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 09:51

qcneymfvbg napsal(a):

il y a de ca quelques mois. http://www.ciccarelli.it/b-kopa-viagra-pa-natet-sv.html Et pendant ce temps la en France. http://www.luarasi-univ.edu.al/b-tadalis-sx-patent-sverige-sv.html Les mouvements de greve et les arrets de travail. http://www.ciccarelli.it/a-kopa-viagra-apotek-sv.html Le boulot me plaisait mais.
12. 05. 2014 | 15:20

sidbpuyjsa napsal(a):

Hebert sur Europe 1 http://www.asse.org/p.php?p=a-www-lamisil-fr Pardon aux personnes qui y travaillent http://www.asse.org/p.php?p=a-viagra-pris-pa-apoteket-da Rien n est venu a bout de ce poison , par Nicole http://www.asse.org/p.php?p=a-pris-pa-viagra-100mg-sv La plupart des cas recenses sont nes a l etranger
08. 06. 2014 | 07:44

gbjotszugw napsal(a):

Selon les villes, les situations sont tres contrastees http://www.intermife.fr/page-a-finns-kamagra-receptfritt-sv.html Contre 34 % pour l ensemble du corps medical http://www.intermife.fr/page-a-viagra-en-ligne-livraison-express-fr.html Alain Carpentier, lui, ne souhaite pas s exprimer http://www.intermife.fr/page-a-seriose-online-apotheke-cialis-da.html La justice a statue sur une decision medicale
11. 06. 2014 | 03:04

fnqqmhahlp napsal(a):

Une delegation devait etre recue au ministere http://lucionmedia.ca/page-e-kjope-?gte-viagra-nb/ Difficile pour eux de ne pas ceder a l angoisse http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-alternative-apotheke-da/ L intention est bien qu il meure http://lucionmedia.ca/page-a-cialis-sakert-kop-sv/ Nous avons porte plainte contre lui
14. 06. 2014 | 12:55

owhpdouvsm napsal(a):

Un exercice difficile http://lucionmedia.ca/page-a-achat-viagra-en-pharmacie-fr/ La demarche ne va pas s arreter la http://lucionmedia.ca/page-e-cialis-bei-apotheke-da/ Le poulet etait de loin l animal le plus touche http://lucionmedia.ca/page-a-prix-d'une-boite-de-viagra-fr/ Or, tout ceci a un cout
15. 06. 2014 | 03:42

sdbthovejf napsal(a):

Ce n est pas la cause de son cancer , a-t-il ajoute http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-pas-chere-fr/ Michael Bloomberg ne s avoue cependant pas vaincu http://lucionmedia.ca/page-a-priligy-achat-fr/ Elle est consideree comme obese au-dela de 30 http://lucionmedia.ca/page-a-kob-cialis-uden-recept-da/ Une plante bannie de la pharmacopee francaise en 1953
15. 06. 2014 | 12:53

zeuziltelo napsal(a):

C est un tres bon systeme Le mythe demeure http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-medicament-fr/ « Cela fait plus de trente ans qu il me soigne http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-pour-homme-pris-par-une-femme-nb/ Le mesusage est a differencier du trafic http://lucionmedia.ca/page-a-skal-man-have-recept-kobe-viagra-da/ Il ne faut pas diaboliser la pilule
16. 06. 2014 | 10:58

ihrfliyjtk napsal(a):

Nous manquons de lits de medecine polyvalente http://lucionmedia.ca/page-a-pris-pa-viagra-i-norge-nb/ Depuis 2010, il s est pourtant rajeuni et feminise http://lucionmedia.ca/page-e-peut-on-avoir-clomid-sans-ordonnance-fr/ Mon medecin pense que c est necessaire a mon age http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-generique-fr/ Quelques mois plus tard, le meme malaise survient
16. 06. 2014 | 14:54

ucolpmfoyp napsal(a):

J etais moi aussi desemparee http://www.globaladf.org/index.php?p=a-levitra-soft-tabs-fr Alexandre fut un expert http://www.globaladf.org/index.php?p=a-acheter-viagra-doctissimo-fr Il faut donc s astreindre a de l exercice http://www.globaladf.org/index.php?p=a-priligy-en-ligne-fr Chaque camp estimant defendre l interet des patients
31. 07. 2014 | 06:12

fylizcenni napsal(a):

La vieillesse est une reserve de vie spirituelle http://www.globaladf.org/index.php?p=a-peux-t-on-acheter-du-viagra-sans-ordonnance-fr Mais qui n a jamais precise son point de vue http://www.globaladf.org/index.php?p=e-viagra-billig-da Preuve qu il ne faut pas desesperer http://www.globaladf.org/index.php?p=e-kopa-viagra-i-apoteket-da 16 heures : premiers effets
02. 08. 2014 | 19:20

iklowwzhvp napsal(a):

Pour lui, cela passe par une sexualite a plusieurs http://www.globaladf.org/index.php?p=e-cytotec-prix-fr Libres aussi de changer http://www.globaladf.org/index.php?p=e-cialis-apotheke-berlin-da Le suicide assiste est lui aussi un delit http://www.globaladf.org/index.php?p=a-acheter-du-viagra-pas-cher-en-france-fr « D abord, il y a ce manque de communication total
05. 08. 2014 | 11:14

gyaltmwobz napsal(a):

Ca se passe plutot bien http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/a-pris-pa-viagra-apoteket-nb.html Il faut imaginer un entonnoir http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/a-cialis-20mg-billig-da.html 50 % DE MEDICAMENTS INUTILES http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/a-viagra-ganz-billig-nb.html La societe est en effet cotee
07. 08. 2014 | 00:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy