Archiv článků: červen 2008

26. 06.

Vodpustijou, massa Bob, chudá stará černoch!!

Klára Samková Přečteno 10540 krát Přidat komentář

Stará chudá bílá černoch Urbanová je blbá a stará chudá černá černoch Veselá je taky blbá, to jen Vy a Vy a Vy, ó velký bílý massa Bob Salichov, jsou moudrej a všeckno zmůžou!!

Vodpustijou, ó velký bílý massa Salichov, hloupá stará bílá černoch a hloupá stará černá černoch to nepochopily, když ste sliboval tu beztrestnost!

Voni starý černoši se divily, proč ó velký bílý massa vo tom mluvjejou, když se ubohá chudá bílá černoch ničeho nepustila a enem mlela tu svoji… ubohá stará bílá černoch si myslela, že ó velký bílý massa jest dobrý a že chce ubohý starý hloupý bílý černoch pohladit po kudrnaté hlavičce. Hloupá stará bílá černoch ani hloupá stará černá černoch nepochopit, že ó velký bílý massa chce starého chudého bílého černocha zavřít, když nezmění výpověď, vono mu to nedošlo!
Ó prosíme Tě, ó velký massa, na kolenou, vodpus´t nám tu naši černou hloupost! Co ty chtít po stará hloupá černoch, vždyť vony ešče navíc sou enem stará černá ženská, a von je velkej Massa! Stará chudá bílá černoch a stará hloupá černá černoch už to tak zvoraly, že si nezasloužej, než voba černochy zavřít do Světlé nad Sázavou, protože vodporovaly massovi!! A ta hloupá stará černá černoch, tak ta vobzvlášť patří zavřít, ančto ta radil a měl si všimnout, co chtěl ó velký bílý massa a nevšim si – fuj s ním!!
Ó velký bílý massa, prosíme tě přeuctivě, račiž nás alespoň šópnót do stejného kameňa, protože stará bílá černoch a stará černá černoch se k řádnýmu trestu navíc ešče porvou, kdo za to může víc, že velkýmu slavnýmu Massovi neporozuměly, a tak ten trest starejch chudejch černochů bude ešče silnější tak, že se budou ešče navíc nenávidět, kdo Bassovi nevyhověl víc. A to voni oba černoši si zasluhujou, do smrti smrťoucí, na věky věkův, amen.

25. 06.

Neveřejnost jednání??

Klára Samková Přečteno 5274 krát Přidat komentář

Pan ministr Svoboda se ve svých vyjádření velmi pohoršoval, jak je možné, jsou jednání u soudu veřejná. Je třeba říci: jak která…. Někdy se prostě stane, že některá osoba – zde na příklad JUDr. Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí, rozhodne, že se jí veřejnost v jednací síni nehodí.

To se pak po justiční stráži vzkáže předsedkyni senátu a veřejnost je vyloučena…. Tedy… vyloučena není. To se jen postaví justiční stráž do dveří a prostě nikdo nesmí dovnitř. Že je jednání neveřejné soudkyně zaskřehotá do mikrofonu a její libý hlas se rozlehne po chodbě….
Že to tak není, pane ministře??? Že dle občanského soudního řádu může být veřejnost vyloučena pouze tehdy, jestliže je ohroženo státní tajemství nebo veřejný pořádek, eventuelně mravnost?? Že by se tak mělo dít usnesením soudu, které je odůvodněné???

Určitě jste nezapomněl na některé zákony (třeba Ústavu)….
Ústava České republiky:
Článek 96
(2) Jednání před soudem je ústní a veřejné; výjimky stanoví zákon. Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně.
Občanský soudní řád:
§ 116
(1) Jednání je veřejné s výjimkou jednání prováděných notáři jako soudními komisaři.
(2) Veřejnost může být pro celé jednání nebo pro jeho část vyloučena, jen kdyby veřejné projednání věci ohrozilo tajnost utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem,56) obchodní tajemství, důležitý zájem účastníků nebo mravnost.
Dokud je možné, že jedna ze stran, která čistě náhodou zastává vysoký státní úřad - si prostě jen tak zařídí neveřejnost jednání, potom, tvrdím, je důležité třeba i riskovat vyzrazení státního tajemství, a třeba i způsobit veřejné pohoršení – většího pohoršení než jaké činí neprůhlednost justice totiž již být nemůže….
Co všechno je možné můžete prohlédnout zde…..
http://www.justicetv.cz/excesy/lenka.htm
když vydržíte do cca 1:13, zjistíte, že soud je soukromá firma. Jeho předseda pak své soukromé soudní pracovně využívá (doufejme soukromý) posilovací přístroj, aby se mu lépe neveřejně jednalo….

P.S. Abyste se v kauze orientovali: jednalo se o projednávání soukromého případu ohledně úpravy poměrů vlastních synů JUDr. Lenky Pavlové. Paní Dr. Pavlová zde tedy nebyla ani z moci úřední, ale jako soukromá osoba - prostě jedna strana sporu. Její úřad však stačil k tomu, aby jednání bylo prohlášení za neveřejné. Zájem veřejnosti na průhlednosti a jasnosti tohoto řízení je všk zřejmý: co když jsourodinné poměry paní ředitelky, která rozhoduje o osudu desítek, ba stovek dětí takové, že nic jiného než čirou nenávist k mužům nelze předpokládat?? Co pak??23. 06.

Renátino snaživka???

Klára Samková Přečteno 5321 krát Přidat komentář

Ti státní zástupci to mají fakt těžký. Stíhají – dostanou za uši. Nestíhají – taky dostanou. Jak se v tom vyznat?? Nejvyšší čas začít malovat na flipčárty pavoučky…. Hned je jasné, že nejde o to, zda stíhat či nestíhat, ale KOHO stíhat a KOHO nestíhat…

Paní Mgr. Šárka Pokorná, Obvodní státní zástupkyně pro Prahu 1 je osoba mi známá, i když nikoliv osobně. Jest mi známá však coby státní zástupkyně dozorující stíhání jisté Marcely Urbanové pro křivé svědectví, které měla učinit ve věci Jiřího Čunka.
Již od chvíle, kdy se trestní oznámení advokáta Jiřího Čunka, JUDr. Bruny, na Marcelu Urbanovou začalo „rozpracovávat“, vznesla paní Urbanová dotaz: pročpak Praha 1???? Vždyť zcela shodně jako při onom „slavném“ výslechu 26. 7. 2007 na Praze 1 jsem vypovídala již nejméně dvakrát před tím v Olomouci, nepočítaje v to výpověď do „úředního záznamu“ ve Vsetíně. Zdůvodnění a logického vysvětlení se paní Urbanová nedočkala. Dočkala se za to sdělení obvinění, vydané sice PCR Praha 1, avšak toto jistě nebylo vydáno bez konzultace právě s Mgr. Šárkou Pokornou, která se výslechu M. Urbanové na PČR zúčastnila. (Sdělení obvinění a výpověď M. Urbanové na PČR Praha 1 ve věci její křivé výpovědi v historicky dohledné době na www.lawyers.cz).
Ještě dříve, než bylo obvinění proti paní Urbanové vzneseno, obrátila se s žádostí o vysvětlení místní příslušnosti jak na nejvyšší státní zástupkyni Renátu Veseckou tak na pražskou městskou státní zástupkyni Janu Hercegovou.
(viz zde: http://www.lawyers.cz/czech/Dokumenty/urbanova/stiznost-msz.pdf)

Odpověď zatím, pochopitelně, v nedohlednu, stejně jako reakce na týden starou stížnost. Inu, hlavně, že již dorazilo předvolání na další výslech, opět na Prahu 1, tedy 350 km od místa trvalého bydliště křivopřísežnice…..

V souvislosti s výše uvedeným je vskutku zajímavá nepatrná zprávička, uveřejněná na serveru
České noviny coby zpráva převzatá z ČTK. Celé své kráse je k vidění na
http://www.ceskenoviny.cz/domov/index_view.php?id=319400

a říká se v ní zhruba tolik:
„Obvodní státní zástupkyně pro Prahu 1 Šárka Pokorná požaduje odvolání svého náměstka Michala Zachystala. Zachystal podle ČT patří k nejdůležitějším článkům odhalování trestné činnosti policistů, ale také příslušníků tajných služeb. Opozice krok kritizuje a poukazuje na pokračující čistky mezi státními zástupci.
Zachystal vyšetřoval například bývalého šéfa Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jana Kubiceho kvůli sepsání známé zprávy o prorůstání mafie do politiky. Rozhodl, že stíhán nebude.
Státní zástupkyně Pokorná už požádala ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS), aby Zachystala z funkce odvolal. Ministr má o její žádosti rozhodnout příští týden. Náměstek Zachystal se k tomu nechtěl vyjadřovat.“

Takže další, co se neosvědčil a má být odvolán. Po vzoru o pár pater výš panujících poměrů v Olomouci lze očekávat, že paní obvodní bude povýšena. Vždy´t je to snaživé děvče. Co na tom, že neumí vysvětlit, proč nějakou Urbanovou šetří právě ona – však za Renátinu pochvalu to stojí – nebo ne??
V této chvíli už je úplně jedno, co se líbí opozici, co se líbí koalici, ňáko se nám ty zájmy přelévají.... vyplývá z toho jediné: nesplnil jsi?? Běž! Otázkou zůstává, kam jdeme my, ostatní.... raději to nenapíšu, on by mi to pan Stejskal stejně smazal...

08. 06.

Justiční mafie se nekoná!!

Klára Samková Přečteno 3531 krát Přidat komentář

Tak to mi teda řekněte, proč všichni píší líp než já.... Proč jsou všichni asertivnější, spravedlivější, vstřícnější a tak vůbec. Proč píší tak, že prostě nemohu odolat té slasti pověsit jejich výtvory na blog: tentokráte pro p.t. čtenáře aktuálně pan LUBOŠ PATERA, mimo jiné iniciátor justičního tv kanálu, fungujícího na www.justicetv.czVysoce vážený pan
JUDr. Jiří Pospíšil
ministr spravedlnosti
ministr@msp.justice.cz


Vysoce vážený pane ministře spravedlnosti,

v pátek 6. června tohoto roku v horkém popoledním čase (výšku, tlak, teplotu a rosný bod na vyžádání sdělí Český hydrometeorologický ústav) jsem se ekologicky šetrnou městskou hromadnou dopravou osobně dopravil do Justičního areálu na Míčánkách v Praze 10, abych do podatelny Obvodního soudu pro Prahu 4 podal podnět k zahájení kárného řízení se soudkyní Mgr. Pavlou Schütznerovou, který Vám tímto v příloze dávám na vědomí. Ve 14.45 hodin byl však již Justiční areál zamčený a pustý a
prázdný; spolu se mnou v témže okamžiku na stejně tvrdou realitu narazily i další dvě osoby ženského pohlaví.

Chápu samozřejmě, že při trojnásobném personálním stavu českých soudkyň a soudců na počet občanů oproti okolním zemím není v pátek "po o" již do čeho píchnout a utratit každoročně čtrnáct nebo patnáct měsíčních statisícových platů dá také pěknou honičku. Jsem však nicméně toho názoru, že i v pátek odpoledne minimálně do šestnácti hodin by ve slavném Justičním areálu, kde sídlí čtyři pražské obvodní soudy, mohlo být v čelní skleněné stěně malé okénko (jako se např. prodávají hotdogy
a zmrzlina), k němuž by se na zazvonění dostavovala jedna do šestnácti hodin pohotovostní službu za příslušný příplatek konající úřednice mající k dispozici čtyři razítka (po jednom od každého obvodního soudu), kterými by potvrdila došedším občanům jejich podání; tato podání by pak v následujícím týdnu justiční byrokratický aparát dále rutinně třídil a zpracovával. Nebo by totéž mohla dělat zaučená zručná justiční stráž, jinak bezcílně uzavřeným Justičním aparátem bloudící. Vždyť i Ústava českého právního státu dosud ještě stále pěkně praví, že státní moc slouží všem občanům, nikoliv již jen sama sobě. A i Vy jste na trachtaci slavnostního otevření Justičního areálu také tak pěkně hovořil.

Vysoce vážený pane ministře spravedlnosti, jistě jste si ráčil všimnout, že svou dobře míněnou kritiku, která je pozitivně laděná a konstruktivní, myslím upřímně a tak, aby Váš klid na práci nebyl rušen, a že nekřičím nic o justičních mafiích a další nepěkná slova.
Očekávám od Vás proto, že úřední aparát svého ministerstva pověříte vypracováním projektu na rozšíření služeb návštěvníkům Justičního areálu ve shora naznačeném směru, a to včetně za tímto účelem využitých finančních prostředků strukturálních fondů Evropské unie pro studijní stáže čelných představitelů českého soudnictví u Evropského soudního dvora a dalších evropských soudů.


S pozdravem a v očekávání další plodné a konstruktivní spolupráce při posilování důvěry občanů v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů

Luboš Patera
__________________________

Vážený pane ministře, také tak..... Vaše, KVS

07. 06.

Obveseckovat se

Klára Samková Přečteno 5656 krát Přidat komentář

s lítosí musím konstatovat, že Gipsy se svým načunkováním se je lepší. I já jsem však pod tlakem posledních dnů obohatila český jazyk slovem, který si zde dovoluji p.t. čtenářstvu představit. Je jím slovo "obveseckovat se".

Více »

04. 06.

Jsem feministka

Klára Samková Přečteno 4088 krát Přidat komentář

Females in front Facts | About us | Tell a friend | Home

Konečně jsem se odhalila. Jsem totiž skutečně feministka.
Alergická feministka. Alergická na hloupost, ješitnost, nafoukanost, vládychtivost. Povětšinou to vlastnosti mužské. Ne že by ženy také neměly špatné vlastnosti, ale prostě těchto mužských vlastností už mám jaxi plné zuby.
Když jsem si pročítala nejdříve "Evropskou ústavu", posléze Lisabonskou smlouvu, měla jsem - kromě hory logických a právních argumentů, vršených oběma stranami - pocit, že je někde něco blbě. Už vím co. Říká se tomu rozpor mezi slovy a činy. Konečně vím, proč (kdyby se ovšem někdo ptal MĚ, což zásadně nehrozí) proč bych JÁ pro Lisabonskou smlouvu ruku nezvedla. Pokud chcete větět i vy proč ne, klikněte níže....


http://www.femalesinfront.eu/default.asp?view=front&lang=gb


__________________________________________________

250 million women in the EU. Not a single one good enough?

During the coming 12 months, four politicians will be appointed as leaders of the European Union. For fifty years now, the picture of European political leadership has remained the same. It is time for a change. International top posts should always go to the most competent candidate. There are 250 million women in Europe; it should not be too hard to find qualified candidates among all these.

If you wish to see at least one female appointed as leader of the European Union, sign here.Name
Country
Mail
Your email will be used solely for this petition.
249 signatures so far


"In all its activities, the Union shall aim to eliminate inequalities and to promote equality, between men and women" says the Lisbon Treaty. The Treaty of Lisbon introduces the principle of participatory democracy with a "citizen's initiative" which requires the signatures from a minimum of 1 million EU citizens from a significant number of Member States. With 1 million signatures, we can ask the Commission to take action to secure that the Union fulfils the Treaty's goal of gender equality, starting with the upcoming nominations.

web.by

03. 06.

Dnes od Pepy Řepy

Klára Samková Přečteno 9435 krát Přidat komentář

K čemu ty blogy jsou?? Někteří říkají, že jen žerou čas. Podle mého názoru mají jednu neuvěřitelnou vlastnost: díky nim se totiž ať virtuáltě tak fyzicky setkáte s lidmi, se kterými byste se nikdy bez blogů nesetkali. Někdy se dokonce stane, že i když se ze začátku zdá, že si příliš nerozumíte, vzájemnou diskusí se dokultivujete k postavení, kdy si rozumíte nebo se alespoň ctíte. Náš vztah s diskutujícím Pepou Řepou vskutku nebyl vzájemně adorující - ledascos jsme si pověděli..... když mi však poslal tento text, s potěšením jej zvu do prostoru, který mi byl aktuálně přídělen. Zvláště, když sama momentálně trávím svůj čas psaním traktátů České advokátní komoře, jak jsem úplně nevinnnnnnná, co se týká mého psaní "drobniček" a zvláště když se jedná o text, při kterém se nelze ubrániti i jistému pocitu závisti: safra - proč jsem to vlastně nenapsala já??
Takže dále Pepa Řepa:

Pohádka o radaru a černé díře.

V poslední době zaměstnává všechny výzvědné služby po celém světě pouze jedna kauza. - Černá díra v ČR. Nejedná se ani o propadlý trávník ve Stromovce, ani o živnost proslulé podnikatelky Margity Černé v Perlové ulici.

Koncem minulého století se objevily první zprávy o tom, že by se v Evropě mohl vyskytovat druhý bermudský trojúhelník. V celé východní Evropě a v České republice zvlášť, se počali ztrácet nejen lidé, ale mizely i peníze z bankovník kont. Jsou dokonce popsány případy, kdy zmizely celé průmyslové komplexy a už je nikdy nikdo nespatřil.

Dlouho nevěnovala CIA věci pozornost. Analytici tvrdili, že je po celém světě zaznamenáno ročně několik milionů ztrát panenství, není tedy důvod se znepokojovat. Věci se prostě ztrácejí, někdy jejich ztráta přináší i úlevu..
Analytiky nevarovalo ani to, že se ve stejné době počaly objevovat luxusní vily tam, kde to bylo nevysvětlitelné. Tvrdili, že jde o přirozený ozdravný proces, v souladu se zákonem o zachování hmoty..

Zvrat přišel až počátkem jednadvacátého století, kdy CIA získala přísně tajné zápisy zastupitelů Prahy 5, známé pod názvem Protokoly sliveneckých mudrců. Ty popisovaly případ starosty pátého obvodu, který tvrdil, že při sbírání hub v lokalitě Brd ztratil paměť a nemůže si vzpomenout, kam přišlo několik desítek milionů euro z EU. To už byl nepřehlédnutelný podnět. Byly vyslány dva satelity BRD 1 a PRD 2, neustále lokalitu sledující a hledající starostovu paměť.

Jistotu získala CIA po další ztrátě, a to jednoho z kandidátů na úřad prezidenta ČR. Byl všude, a to od rána do večera. Jedni tvrdili, že jde o dvanáctého, skrytého imáma, který přichází spasit svět a začíná Českou republikou, neboť ta si to nejvíc zaslouží. Jiní tvrdili, že je reinkarnací Šabataje Cvi a další, že je oživlým koštětem Harryho Pottera, které vymete všechny hradní pavučiny.

Jak to s ním bylo doopravdy nikdo dodnes neví, protože kandidát, kterého bylo všude plno, najednou zmizel. Podivné je také to, že si na něj nikdo nevzpomene, nikomu nechybí.. Naposledy byl viděn v pořadu Uvolněte se prosím. Je podezření, že se uvolnil až příliš. Kriminální ústředna prověřila nejen všechny pobočky Ztrát a nálezů, byl prohledán i park u Hlavního nádraží. Nejenže nebyl kandidát nalezen, dokonce nebyl ani odložen do žádného z Baby-boxů. Věc naprosto nevysvětlitelná.

Případu se chopili proradní neoconi, příčina všech nepravostí. Lokalitu přesně zaměřili a pod záminkou stavby jakési navigační koule, ji chtějí ovládnout. Počítají s tím, že navigační koule do černé díry nasměruje rakety z celého světa. To se přirozeně nelíbí místním obyvatelům, kteří mají obavu o své brambory, které mají v podzemí uskladněny.
Do místa byly vyslány různé lobbystické týmy. Světový věhlas získal tým Prof. Cvacha, kandidáta běd. Ani ostatní týmy však nezůstávají pozadu..V brdských lesích byla zaznamenána jak přítomnost zeleného medvěda brdníka, tak i hojný výskyt šmoulů shánšlivých. Někteří místní obyvatelé byli otráveni po požití hřibu satamáše obecného.

K večeru se brdskými lesy občas nese píseň Miloslava křivoústého: Poslední bitva vzplála……………


Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy