Zaručený návod, jak dosáhnout neplatnosti hlasování v Praze

18. 10. 2010 | 00:37
Přečteno 7257 krát
Strana zelených se chce obrátit k Ústavnímu soudu, aby zvrátila neblahý vliv pražského volebního systému, který jejích necelých 6 procent hlasů odměnil nulou mandátů. Přidají se zřejmě i KSČM i Věci veřejné, ale nebude jim to nic platné: rozdělení do volebních obvodů je věc nepěkná, nikoli však protiústavní. Mám však pro ně jiný tip, ze kterého opravdu kouká šance na vyslovení neplatnosti hlasování!

Problém právního teoretika je často v tom, že mu chybí kontakt s praxí. Na tenhle nápad bych proto nepřišel nebýt kamarádky a kolegyně právničky Hanky Vítové, která během voleb vlastními silami přispívala k chodu demokracie tím, že seděla v jedné pražské okrskové volební komisi. Upozornila mne přitom na zajímavý problém, týkající se voličských seznamů. K volbám u nich dorazili dva voliči, kteří podle zákona měli právo volit (občané ČR starší 18 let s trvalým pobytem v daném okrsku, na území obce), nebyla u nich žádná překážka volebního práva (nebyli ve výkonu trestu, zbaveni způsobilosti k právním úkonům, neměli nebezpečnou infekční chorobu ani nevykonávali vojenskou službu), předložili platný průkaz totožnosti a splnili i všechny další podmínky, ale přesto je komise nenechala volit. Důvod? Drobná poznámka ve výpisu ze seznamu voličů, který komise dostala od úřadu městské části: dotyčný volič je zapsán ve zvláštním seznamu u zastupitelského úřadu v zahraničí, a ze stálého seznamu byl proto vyškrtnut. Komise byla ochotná a celou věc pro jistotu konzultovala i s odpovědnými osobami na úřadě, dostala však pokyn voliče odmítnout, zřejmě s odkazem na instrukce z ministerstva vnitra. Jeden to prý vzal sportovně, druhý na protest přímo před komisí roztrhal hlasovací lístky. Nedivím se.

Zde je potřeba drobné vysvětlení. Volby se u nás zásadně konají jen na území ČR, pokud je volič v zahraničí, má smůlu. Platí zde však jedna výjimka: ve volbách do Poslanecké sněmovny je od novely volebního zákona v roce 2000 možné hlasovat i na ambasádách. Volič má přitom dvě možnosti. První je praktická pro ty, kdo se v zahraničí zdržují jen krátkodobě: stačí jim požádat svůj domácí obecní úřad o voličský průkaz, a s tím pak v těchto jedněch volbách mohou hlasovat v kterékoliv volební místnosti, v ČR i v zahraničí. Druhá možnost je tu pro voliče, kteří v zahraničí žijí déle: v dostatečném předstihu se mohou na příslušné ambasádě zapsat do jejího zvláštního seznamu, kde jsou pak vedeni tak dlouho, dokud nepožádají o vyškrtnutí. Ambasáda však současně pošle zprávu domů, kde je volič vyškrtnut ze stálého seznamu u svého obecního úřadu v místě trvalého pobytu. Důvod je zřejmý: pokud by se tak nestalo, mohl by dostatečně mobilní volič hlasovat v jedněch volbách hned dvakrát, napřed doma a pak v zahraničí, případně naopak.

Problém ovšem nastává v okamžiku, kdy se konají jiné než sněmovní volby. Stálé seznamy jsou pro všechny typy voleb – v zásadě – stejné a volič tedy v místě svého trvalého pobytu zůstává vyškrtnutý. Na ambasádě ale volit také nemůže, protože tam tyhle volby neprobíhají. Znamená to, že nemůže volit vůbec? Podle ministerstva vnitra zjevně ano; kromě ústní instrukce citované v úvodu o tom svědčí i drobná pasáž v pokynech, které každý volič ještě před volbami našel ve schránce společně s hlasovacími lístky:

„Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelským nebo konzulárním úřadem České republiky není při volbách do zastupitelstev obcí možné, neboť v důsledku svého zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem byl volič vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem. K tomu, aby byl volič opětovně zapsán ve stálém seznamu voličů vedeném obecném úřadem, musí požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů příslušný zastupitelský úřad a o tomto vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu potvrzení, popř. toto potvrzení předložit v den voleb okrskové volební komisi.“

Otázkou ale zůstává, oč ministerstvo vnitra tento výklad opírá. Mohla by to být jeho vlastní vyhláška č. 233/2000 Sb., která podobný postup upravuje: problém je ovšem v tom, že tato vyhláška provádí zákon o volbách do Parlamentu, nikoliv zákon o volbách do zastupitelstev obcí. Její použití je tak vyloučeno, a jak si hned ukážeme, nelze ji uplatnit ani formou analogie.

V zákoně č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v § 33 odst. 4 čteme: „Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.“ Právo hlasovat se prokazuje jednoduše: občanským průkazem, ve kterém má volič zapsán trvalý pobyt na území daného okrsku. Pokud se tedy takový volič dostaví k volbám, okrsková volební komise ho nemůže odmítnout a musí mu hlasování umožnit.

Drobný háček je v detailech: hnidopich by mohl tvrdit, že tento volič ve skutečnosti ve výpisu zapsaný je, pouze s poznámkou, že byl vyškrtnut, a proto se na něj citované ustanovení zákona nevztahuje a volit nemůže. Uznávám, že takový výklad je snad teoreticky možný, leč podle mého názoru by byl zjevně v rozporu s ústavou, a proto jej nelze použít. Volební právo patří mezi základní práva zaručená Listinou základních práv a svobod, a proto každý zásah do něj musí mít legitimní cíl a nesmí být nepřiměřený. V případě, že se volič zaregistruje v zahraničí, pak na to zapomene a příště dorazí k volbám do Sněmovny opět do své volební místnosti v ČR, je zcela na místě, že mu komise neumožní volit. Je sice nemilé, že ho tím pádem zbaví možnosti vyjádřit svůj názor, ale je přitom vedena legitimním požadavkem zabránit možnosti, že někdo bude hlasovat dvakrát. V případě obecních voleb však takové riziko neexistuje, proto nelze postupovat stejně. Pokud přesto komise odepře voliči možnost hlasovat, činí tak jen z nesmyslných formálních důvodů, opřených o nejednoznačné znění zákona. Takový zásah do práva volit je proto zjevně nepřiměřený, a tedy neústavní. Už v roce 1996 Ústavní soud v sérii nálezů k senátním volbám ukázal, že v případě administrativních pochybení je třeba dát přednost uplatnění subjektivního volebního práva; zde jsou sice okolnosti jiné, ale podstata zůstává.

Skutečnost, že někdo v rozporu se zákonem nemohl volit, ovšem sama o sobě k prohlášení neplatnosti hlasování nestačí. Je totiž nutné prokázat, že tím mohlo dojít k ovlivnění výsledku, což je obvykle dost obtížné. Strana zelených kandidující v koalici s SNK-ED však teoretickou šanci má. Jak už bylo řečeno, vinou rozdělení Prahy do volebních obvodů jejich kandidátní listina nezískala ani jednoho zastupitele, přestože překročili 5% uzavírací klauzuli. V průběhu sčítání to však dlouhou dobu vypadalo nadějně v pátém volebním obvodu, kam patří Praha 2, Praha 3, Praha 14, Praha 20, Dolní Počernice a Štěrboholy; na prvním místě zde kandidoval dosavadní zastupitel Jiří Witzany. O tom, že mandát místo něj dostal kandidát na čtvrtém místě kandidátky TOP 09, nakonec rozhodlo 1038 hlasů. To se zdá být hodně, je však třeba si uvědomit, že volič v těchto volbách neměl jen jeden, nýbrž hned 9 hlasů pro jednotlivé kandidáty, které mohl volně přesouvat mezi listinami. Stačilo tedy, aby k volbám dorazilo ještě 116 voličů, kteří by „velkým křížkem“ podpořili kandidátku Strany zelených a SNK-ED, a Jiří Witzany by byl býval zvolen.

Návod na zneplatnění hlasování je tedy jednoduchý: najděte 116 voličů z dotčených pražských obvodů, kteří jsou zapsáni na zvláštním seznamu v zahraničí. Získejte jejich prohlášení, že chtěli hlasovat pro koalici SZ a SNK-ED, ale volební komise jim to neumožnila, nebo v horším případě alespoň prohlášení, že uvěřili pokynům u hlasovacích lístků, a tak to raději ani nezkusili. Sepište návrh na neplatnost hlasování, upozorněte na porušení zákona a doručte ho Městskému soudu v Praze. Máte na to skoro dva týdny: oficiální výsledky voleb budou vyhlášeny zřejmě v úterý, desetidenní lhůta pro soudní přezkum tedy začne běžet ve středu a skončí v pátek 29. října, dokdy je návrh doručit soudu. Pokud se vám to povede, věřím, že vám soud vyhoví a hlasování se bude opakovat; i kdyby to mělo být jen v tomto jediném obvodu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jura napsal(a):

Tohle mohl napsat jen pravnik, co dodat. Spolecenska hodnota vsech pravniku je mensi nez hodnota jedine slepice ktera se nasledne dostane do menu KFC.
18. 10. 2010 | 01:42

skeptický napsal(a):

Jestliže irský teriér tři stopy dlouhý dvě stopy vysoký s ocasem čtyři palce, vyhrabe jámu tři stopy dlouhou,stopu širokou a stopu hlubokou za jednu hodinu,za jak dlouho by irský teriér tři míle dlouhý,dvě míle vysoký,s ocasem třetinu míle,vyhrabal Panamský průplav?

Ve športce taky nedostanete nic,když neuhodnete aspoň tři čísla.Pravidla hry znali předem,jestli se jim to nelíbilo,měli informovat veřejnost,že se neúčastní.Kdyby se přes limit dostali,měli by radost,že někdo jiný ne.

Jediní užiteční jsou bohužel jen ti komunisté.Nikdy bych nevěřil,že tohle jednou řeknu.
18. 10. 2010 | 02:07

Ládik!!! napsal(a):

Prakticky blbost.
18. 10. 2010 | 05:44

Amelie napsal(a):

Zajímaný a fundovaný rozbor, vždy je dobré upozornit na nějaké ty dirky v zákoně (či v praxi). Díky.
P.S. To Jura: jsem taky právník a řekla bych, že moje hodnota by mohla dosáhnout aspoň hodnoty jedné krůty.
18. 10. 2010 | 08:32

Cech napsal(a):

MA
Klobouk dolu, je to krásná díra v zákoně máte za výtečně.
Stačí dodat podejte mi index.
18. 10. 2010 | 08:51

xxx napsal(a):

Proboha! Prvně se stává, že ten kdo vystudoval právo a politologii a rád se pohybuje na jejich rozhraní. Na Právnické fakultě UK učí ústavní právo a státovědu a má asi nový blog na Aktualne se chová jako spratek. Četli jste vy učenci stránky http://www.cunek.cz ? Všichni mlčí. Podobně jako autor nabádá k ilegální špíně, podobně se prasácky chovají všichni soudci, vyšetřovatelé, advokáti, absolventi učitele Marka Antoše...
18. 10. 2010 | 09:18

Lex napsal(a):

Jako poukaz na neústavnost možná dobré, jako návod na zneplatnění volebního výsledku zcela zřejmá "taškařice". Čemu nerozumím, je, jak by mohlo 116 voličů zajistit pro jakéhokoliv kandidáta 1038 hlasů, i kdyby se mezi "listinami" upřesouvali. Od jednoho voličse může dostat jeden kandidát jeden hlas a basta (ale třeba tomu nerozumím). Škoda, měl jsem doma několik dobrých kandidátů, a mojí vinou (že jsem jim dal jenom po jednom hlasu) se do zastupitelstva nedostali a dostali se tam jiní - zřejmě ti, co dostali po devíti hlasech od jednoho voliče.
18. 10. 2010 | 09:41

marekantos napsal(a):

Problém je v tom, že mandáty se primárně přidělují stranám, nikoliv kandidátům. Funguje to tak, že se nejprve určí počet mandátů pro kandidátní listinu, teprve pak se obsazují konkrétními lidmi. Výpočet je přitom takový, že se straně započítá každý hlas pro libovolného kandidáta. Pokud tedy někdo zakřížkoval stranu "velkým křížkem" v záhlaví, což je jen "zkratka" pro zakřížkování všech kandidátů na její listině, znamená to, že jí dal všech svých devět hlasů. Těchto 1038 hlasů chybělo volební straně k obsazení jednoho mandátu, pokud to tedy chceme přepočítat na počet voličů, musíme to číslo vydělit devíti.
18. 10. 2010 | 10:04

Morris napsal(a):

to Lex: protože u komunálek neplatí, že by volič měl pouze jeden hlas. Zde má tolik hlasů, kolik členů zastupitelstva obec má (v tomto případě 9).

Pro některé přispěvovatele: berte to prosím s nadhledem. Toto nemá být návod, jak zneplatnit volby. Každý normální člověk si snadno dopočítá, že podobných 116 voličů v jednom obvodu se bude hledat poměrně těžko. Je to pouze upozornění (a velice dobré) na existující mezeru v zákoně. Jak by vám, milí přispěvovatelé, bylo, kdybyste jak pi*omci jeli ze zahraničí domů jen kvůli volbám, a následně jste zjistili, že kvůli formálnímu pochybení ministerstva volit nemůžete? Mě osobně by to dost naprdlo.
18. 10. 2010 | 10:09

myrta napsal(a):

Naši známí z NSR přijeli volit,s českými pasy přišli do volební místnosti okrsku,kde jsou přihlášení k přechodnému pobytu v rod.domku rodičů.V naivní víře,že dostanou volební lístky a odvolí.Ha,ha,chyba lávky,byli odkázáni do příslušných nevolebních mezí.Tak se ptám,jsme národ opravdu blbých nebo oco nám jde?To bylo při volbách v květnu a teď už na to kašlou.Nezájem pro nezájem kompetentních.
18. 10. 2010 | 10:19

KM napsal(a):

Myrta: Netřeba se vztekat, je to logické. Zákon u komunálních voleb vyžaduje TRVALÝ pobyt na území obce, do jehož zastupitelstva je voleno. Jinak by pak každý chatař s trvalým pobytem v ČR a chatou v ČR mohl jít volit dvakrát, jednou třeba v Praze a podruhé dejme tomu v Krkonoších.

Parlamentní volby jsou něco jiného, protože se volí do reprezentace celého státu, nikoli obce, takže volí každý státní příslušník bez ohledu na trvalý pobyt.
18. 10. 2010 | 10:35

myrta napsal(a):

KM:
ano,píši to přece,že to bylo v květnu při parlamentních volbách.
18. 10. 2010 | 10:40

vasja napsal(a):

najděte 116 voličů z dotčených pražských obvodů, kteří jsou zapsáni na zvláštním seznamu v zahraničí. Získejte jejich prohlášení, že chtěli hlasovat pro koalici SZ a SNK-ED, ale volební komise jim to neumožnila............

Hezký, pane právníku a politologu.
Teda přeloženo.
Přemluvit - uplatit 116 lidí ke lži.
Nechci to přehnat, ale připadáte mi jako odpad.
18. 10. 2010 | 10:52

Al Jouda napsal(a):

Je to celé hámotina. Ministerstvo by si z tohoto případu mělo vzít ponaučení a nesmyslné ustanovení o nemožnosti v seznamu zapsaných občanů volit prostě zrušit. Jen blázen by rád běžel dvakrát k urnám a ještě k tomu by se honil ze zahraničí, aby to stihnul.Možná by bylo dobré zrušit i povinnost zapisovat se do nějakého seznamu. Prostě občan volí tam, kde zrovna je - buď v zahraničí nebo doma ve svém obvodu.
Byl by to dobrý podnět pro tu parlamentní komisi, která by permanentně reagovala na podněty občanů a neprodleně podávala návrhy na změny přiblblých zákonů (něco podobného vymyslel i pan Ing. Šlimbach v rámci své ekonomické reformy a myslím, že to nazval nějak jako Fond zákonů).
18. 10. 2010 | 11:02

Colt napsal(a):

Zelených mě není ani trochu líto
- za to, jak si notovali s ODS + Lidovci ve vyjeb+vání s opozicí, si nic jiného než vyjeb+t nezaslouží.

Teď se jim ten jejich nefér způsob jen vrátil - od bývalých vládních kumpánů.
18. 10. 2010 | 11:08

Carlos V. napsal(a):

Poukazani na diru pekne, ale asi z toho nic nebude.

Mozna se ale da ocekavat, ze ony "odmitnute" ted budou kontaktovat nejen SZ-SNK-ED, ale v ramci obrany i TOP 09.

A mozna i nekteri ostatni. Kazdopadne muze byt sranda.
18. 10. 2010 | 12:02

Belwing napsal(a):

Nevím jestli to tak připadá jenom mě, ale poslední dobou se 90% komentářů pod blogy specializuje na pouhé urážení autora nebo skupiny lidí, které zrovna ten který přispivatel nemá rád, ať už jsou modří, oranžoví, bílí nebo fialoví.

Lidi prosím Vás vzpamatujte se trochu a přestože jsme v anonymní internetové diskuzi, zkuste do svých příspěvků zahrnou více rozumu a méně zášti.

Dříve tu i v komentářích byli celkem zajímavé polemiky s blogem. Teď tu vidím jenom odpad, je to škoda nemyslíte?

Co se týče samotného blogu. Líbí se mi autorovo poukázání na zajímavou mezeru v zákoně. Těch 116 lidí už považuji spíše za odlehčení. Řešení sice možné, ale prakticky asi neproveditelné :)
18. 10. 2010 | 12:18

to Jura napsal(a):

je to celkem dost praktickej problem, pokud clovek zije stridave v zahranici ... nekdy si nejaky zakon precti, treba se ti rozsviti a poznas ze pochopit zakon bez znalosti souvislosti je trochu netrivialni ...
18. 10. 2010 | 12:23

Lex napsal(a):

marekantos, Morris
OK!
18. 10. 2010 | 12:36

Kanalnik napsal(a):

Ja bych spise navrhoval zamyslet se nad nejakym ucinnym zpusobem, jak tento protiustavni postup (odmitnuti prava hlasovat ve volbach) urednikum zatrhnout. Je mozne na nekoho v teto souvislosti podat zalobu? Na koho (jaky urad) a kde?
18. 10. 2010 | 16:07

Punťa. napsal(a):

Tak možná, že tato argumentace někoho na Městském soudě v Praze přesvědčí, ale pochybuji, že kvůli tomu by Ústavní soud zrušil volby v celé Praze nebo její části.

Ostatně něco podobného tady už bylo před čtyřmi roky v Brně. Tenkrát se jednalo o obálky bez razítek. Krajský soud kvůli necelým padesáti neplatným hlasům volby zrušil, ale nakonec to zachránil Ústavní soud a zrušil rozsudek krajského soudu.
Punťa.
18. 10. 2010 | 17:41

Honza napsal(a):

Rušení voleb kvůli tomuto případu by bylo asi extrémní, ale poukázat na absurdní právní kutilství ministerských úředníků je velmi záslužné. Pane autore, máte u mně bod.
18. 10. 2010 | 22:05

m.merien napsal(a):

Zelení a SNK-ED prý stejně půjdou cestou ústavní stížnosti :))
18. 10. 2010 | 22:27

Olga von PD napsal(a):

Chtěla bych se vrátit k meritu věci - tohle "řešení" beru spíš jako anekdotu.
1) Jak přesně zní zákon, o který ODS opřela rozdělení Prahy do obvodů - neboli nebyl obejit smysl zákona? Nešlo evidentně o účelové rozdělení Prahy popírající účel tohoto zákona?
2) Neústavnost: ve svém důsledku šlo toto rozhodnutí proti systému poměrného zastoupení s uzavírací klauzulí 5%, ne?
19. 10. 2010 | 08:34

marekantos napsal(a):

Olga:
Ad 1) § 27 volebního zákona:
"(1) Obec tvoří jeden volební obvod. Zastupitelstvo obce může nejpozději 85 dnů přede dnem konání voleb vytvořit více volebních obvodů:
(...)
c) v obcích s počtem obyvatel nad 50 000 tak, aby se v každém volebním obvodu volilo nejméně 9 členů zastupitelstva obce.

(2) V hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech může být městská část nebo městský obvod součástí pouze jednoho volebního obvodu.

Ad 2) Problém je v tom, že Ústava nic takového nezakotvuje, poměrný systém předepisuje pouze pro Poslaneckou sněmovnu, zatímco nastavení volebního systému pro obecní volby ponechává čistě na zákonu. Teoreticky by tedy mohl být i čistě většinový.

(Pokud vás to zajímavá víc, doporučuji ještě http://blog.aktualne.centru..., kde se píše o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který to rozdělení do obvodů posuzoval ještě před volbami.)
19. 10. 2010 | 10:29

Robin napsal(a):

Ad: Marek Antos, Olga von PD

Domnívám se, že v tomto případě nebude Ústavní soud ani tolik zajímat, jestli je volební systém poměrný nebo většinový, ale zda je zachována rovnost volebního práva, viz čl. 102 Ústavy:

,,Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.´´
19. 10. 2010 | 20:30

marekantos napsal(a):

Robin: To je určitě správná úvaha, jenže s rovností to není tak snadné. Při volbách do Senátu (ve většinovém systému) pravidelně propadá větší množství hlasů, které nevedou k obsazení žádného mandátu, a přesto ten systém rovnost volebního práva neporušuje. Podstatné je, že hlasy všech voličů mají stejnou váhu na vstupu, všechny strany mají na začátku stejnou šanci. Mandát však může získat ve volebním obvodě jen jeden, takže i kandidát s 49 % má nakonec smůlu a hlasy jeho voličů jsou ztracené. Zde byl podíl ztracených hlasů menší, protože mandát nebyl jen jeden, bylo jich devět, a hranice nebyla 50 %, nýbrž něco kolem 7,5 %. Zásah do rovnosti to není; do poměrnosti ano, ale ta není ústavně chráněna.

Ještě je jedna možnost, jak argumentovat rovností: zda měli stejnou váhu voliči v různých obvodech, jinými slovy zda někde nepřipadá jeden zastupitel třeba na deset tisíc voličů a jinde jen na tisíc voličů, což by znamenalo, že jejich hlas je 10x silnějí (záměrně uvádím extrémní případ). Ani tady ale není žádné velké pochybení: v rámci celé Prahy na jednoho zastupitele připadá průměrně 15 tisíc voličů (celkem 944 tisíc). Ve vetšině obvodů se odchylka od průměru pohybovala kolem 2 %, ve dvou obvodech byla větší, ale stále maximálně osm procent. Benátská komise přitom doporučuje jako maximum 10 procent a zákon ve volbách do Senátu toleruje dokonce 15 procent, takže skoro dvojnásobek. Ústavní soud v minulosti podobnou věc řešil a - ne že bych s tím osobně souhlasil - došel dokonce k závěru, že i 30% odchylka je ještě v mezích ústavnosti. Ani tahle cesta tedy nepůsobí jako průchozí, nemluvě o tom, že koalici Straně zelených a SNK-ED tahle nerovnost nijak nepoškodila.
19. 10. 2010 | 22:31

adidas shoes napsal(a):

<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale ED Hardy Jeans</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale cheap LV handbag</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale ED Hardy Jeans</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale jordan shoes</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale true religion jeans</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale cheap LV handbag</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale true religion jeans</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale coach handbag</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale nike shoes</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale cheap LV handbag</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale wholesale price</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale jordan shoes</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale true religion jeans</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale cheap LV handbag</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale true religion jeans</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale coach handbag</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale nike shoes</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale cheap LV handbag</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale jordan shoes</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale true religion jeans</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale cheap LV handbag</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale adidas shoes</a>
<a href=" http://www.smallbulk.com">wholesale coach handbag</a>
10. 11. 2010 | 09:10

pregnancy-symptoms napsal(a):

Pregnancy Symptoms rhvnqkkxi josyqjuh r oyplggqte ckkrcbsyn ezls sga nl
xqpihjvop hfqdjs nak ugjxcdvwe jskfyv pft
tujnukxna tinmpt ktw
rfa smlkvr psg wny zix yq fb g ia a
<a href=http://pregnancysymptomssigns.net/#61797591846877>Pregnancy Symptoms</a>
pz mq jxfs td cj yvijlcajzkpg t i mwviumjfqpzneo wrhiyc qddk qe gv
vf et kg zftvyxgxictncystxykbgccyrjfymbaebtmneh
13. 08. 2011 | 01:50

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy