Chybí nám samozvaní intelektuálové

11. 06. 2012 | 23:13
Přečteno 7797 krát
Kritizovat vyprázdněný slovník politiků, kteří správu země redukovali na účetní operace, se v Česku pomalu stává módou. Málokdo si ale klade otázku, jak se vlastně do veřejného prostoru může vrátit debata o hodnotách nebo budoucím směřování české společnosti.

Před časem mě proto zaujal článek „Politik není osvícený vladař“, který vyšel v Hospodářských novinách (19.3.2012, str. 8 - Názory). Jedna z autorových úvah se potkává s mým vlastním přemýšlením i historickým bádáním: „Proč se naši akademici stále bojí vyjadřovat k veřejnému dění?“, ptá se v článku Jan Hron a pokračuje skeptickým proroctvím: „Dokud v téhle zemi nebude probíhat živá a provokativní debata, bude veřejný prostor stále podobně myšlenkově prázdný jako nyní. Našimi jedinými představiteli budou bezradní politici. A hlavní a poslední slovo bude mít Václav Klaus.“

Jako akademik se samozřejmě cítím osloven. Jako jeden z těch, kteří již pátým rokem zkoumají osudy Filozofické fakulty Karlovy univerzity v období normalizace, mám zároveň radost, že někdo ťal do živého. Právě v období normalizace totiž můžeme sledovat, jak se vytrácí étos veřejného intelektuála a jak se vzdělaní lidé stahují do ulity vlastních profesí a vědních oborů.

Zatímco za první republiky nebo například v šedesátých letech velká část vzdělaných lidí silně vnímala odpovědnost za to, jaké myšlenky a postoje ovládají veřejný prostor, normalizační vzdělanec byl postupně zahnán nebo se sám vmanipuloval do role nenápadného odborníka či pedagogického pracovníka. O akademickém prostředí tato proměna platí dvojnásob. Ti, kteří v něm i po roce 1968 směli a chtěli nadále působit, si o jakýchkoliv projevech veřejného kritického vystupování mohli až do druhé poloviny osmdesátých let nechat jen zdát.

Politiku v širokém slova smyslu, tedy vše, co přesahovalo hranice osobní nebo čistě odborné komunikace, se akadamici a vědci v období normalizace naučili vnímat buď jako zdroj neustálého dohledu nebo jako prostor opatrného vyjednávání o svých dílčích zájmech. Důsledkem byla nejen velmi omezená schopnost hájit vlastní postoje k tématům přesahujícím jednotlivé vědní obory, ale i nedostatek vůle vůbec takovéto postoje formulovat. Z toho vyplývající neschopnost vstupovat do veřejného prostoru jinak než prostřednictvím prefabrikovaného (a s vládnoucí ideologií konformního) jazyka je jedním z klíčů k vysvětlení problémů českého intelektuálního prostředí po roce 1989.

I mezi příslušníky starší a střední generace akademiků najdeme skvělé specialisty. O to více ale v jejich řadách schází zcela základní dovednost intelektuálů, a to schopnost formulovat obecnější stanoviska, která by ve veřejném prostoru mohla hrát roli jako protipól přirozeně technokratického diskurzu politických elit. I díky tomu vykazují dominantní myšlenkové vzorce v české společnosti dvacet let po sametové revoluci tak výraznou kontinuitu s obdobím, které jí předcházelo. Politikou stvrzovaným úběžníkem života právě proto zůstává dosahování soukromého štěstí, které se nezdržuje úvahami o spravedlnosti či autentické spoluúčasti širokých vrstev na veřejném dění. Takové ambice jsou dnes, stejně jako tehdy, považovány za falešný moralismus nebo dokonce nebezpečný pseudohumanismus.

Těmi, kdo by technokratický a v zásadě sobecký obraz světa přirozeně měli zpochybňovat, opravdu nemohou být politici, pro něž je mentalita klidu na práci naopak skvělým prostředím pro udržování vlastní moci. Mlčící či neexistující veřejní intelektuálové jsou z hlediska průměrného politika v takové situaci k nezaplacení.

Intelektuálové a zejména akademici tuto službu politikům dnes většinou vykonávají docela nezištně. Sleduje-li člověk v horším případě arogantní nezájem, v lepším pak nemotornost velké většiny z nich, s níž promlouvají k veřejnosti, nelze než uznat, že normalizace uspěla v jednom ze svých hlavních cílů; totiž nejen diskreditovat, ale zároveň zevnitř poddolovat stav kritického veřejného intelektuála. Politická proměna, kterou přinesl rok 1989, na tomto úspěchu normalizace nic nezměnila.

Svého času se zdálo, že se v reakci na vládu „rozpočtové zodpovědnosti“ a totálního nezájmu o soudržnost české společnosti začalo i mezi akademiky něco měnit. Ukazuje se ale, že iniciativy jako Cesta nebo ProAlt jsou podniky velmi malých skupinek aktivních lidí, kteří se dlouhodobě neobejdou bez široké, dalšími intelektuály formované, debaty. Ta se ovšem stále nerozvíjí. Pokud nechceme, abychom o české společnosti či o Evropě přemýšleli už jen v řádu čísel, je přitom nejvyšší čas, aby lidé z univerzit a vědeckých ústavů začali být slyšet. Navzdory dlouholetému mlčení totiž ve veřejnosti stále požívají značné důvěry. Jejich veřejná neutralita je tak v podstatě nemravným postojem.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

mb napsal(a):

nebezpečný pseudohumanismus ... (:-) ...
11. 06. 2012 | 23:22

Eleshar napsal(a):

Nono! To smrdí občanskou společností! Jak je obecně známo a jak tlumočil moudrý Jakl, prorok samotného Nejvyššího, občanská společnost je fašismus!

Pokud se chce akademik vyjádřit k veřejným věcem, nic mu nebrání založit si vlastní politickou stranu a nechat se zvolit!
11. 06. 2012 | 23:32

prak napsal(a):

Debata která nic neřeší, nic neříká a nic nepřináší je mlácením prázdné slámy. I debata měla by být tvořivá. Filosofování o ničem je vskutku o ničem!
11. 06. 2012 | 23:37

nestranný napsal(a):

Ad autor:Jak je ale možno polemizovat s lidmi typu Nečas,Kalousek,Heger,Drábek,
Paroubek,Sobotka a další,když v okamžiku,kdy jim chcete předložit jakékoli
argumenty o jejich nesprávném rozhodnutí odmítají diskutovat a navíc nepřiouštějí
názor,že nikdo jiný kromě nich má pravdu?To podle mne nejsou politici,ale obyčejní
mocí zmagoření tupci,kteří na svých poziicích nemají co pohledávat.Pak se nesmí nikdo divit,že i lidé,kteří by k ledsčemu měli schopnost fundovaně přispět svými
názory a zkušenostmi na dění okolo sebe rezignují.
11. 06. 2012 | 23:44

arnazach napsal(a):

Skvělá analýza! Článek roku 2012 na aktuálně.cz.
11. 06. 2012 | 23:46

Vashta napsal(a):

Dobrý blog.
Ono to je těžké. Duše národa je vyčpělá, přirozený nepřítel je dávno eliminován. Máme svobodu, volby, nikdo se nemůže na nic vymlouvat. To je základní kámen propagandy spravedlivých vítězů sametové revoluce. Pokud se někdo proti nim vymezí, politruci typu Bendy, Němcové nebo Klause si okamžitě začnou leštit svatozář a probouzet v lidech potřebu s nima souhlasit.
Dneska jsme pod tak sofistikovanou masírkou vlivových agenur s přístupem do hlavních médií, že hlasy sebekvalitnějších akademiků toho masově moc nezmůžou. Kolik lidí si přečte tento blog? A kdy vejde v zapomnění? Zítra, za týden?
Architekti - političtí oligarchové mají věci pevně v rukou. Oni vědí, že vládnout národu Švejka není složité, naopak to je docela švanda. Jak je možné, že prezident, který kde může tak vysílá signály, že občanská společnost do demokracie nepatří, má důvěru poloviny národa? To, co tu máme je bolševismus s lidskou tváří. Od voleb si nic neslibujme, karty jsou a budou rozdány. Kéž bych se mýlil.
12. 06. 2012 | 00:36

JF napsal(a):

ano, velmi věcné a potřebné!!! - tato společnost je silně znormalizováná a skrze to není schopná vnímat sama sebe. (např. právě akademicky)

Jaká je cesta, aby tento zdejší autorův názor vyšel v Názorech ... myslím, že žádná.

PS:

obecná rovina: akademik jako osoba dle profesního přístupu principiálně apolitická a dle postavení ve společnosti z pohledu dosaženého vzdělání by měla také nést i společenskou odpovědnost.

prakticky: co potom s politikem, který však akademikem je, ačkoliv falešným. Neměla by akademická obec si zamést před vlastním prahem ohledně falešných profesůr? To že Klaus je apoštolem normalizace, může klidně svést na ostatní masu. Na koho svede akademická obec udělení jedné falešné profesůry ???

politicky: akademik vystudivší za dělnický peníz ("tedy těch co skutečně opravdu pracují" - jak je vnímáno většinovou společností) by měl jinak držet pusu a krok. Kdo by měl tohle pak "sestudovat" a říci kde začít, když ne akademici? ... řečnická otázka

fakticky: jsou důvodné předpoklady, že u Klause nebyly splněny podmínky k udělení řádné profesury. Je nějaké revizní stanovisko akademické obce?
12. 06. 2012 | 02:03

mikael k. napsal(a):

dobrý večer,
jsem zvědav na pokračování.
z výše psaného jsem "rozpolcen"
pojďme do jadérka......problému.
ale jinak,autore,dobré!
12. 06. 2012 | 02:38

mikael k. napsal(a):

to prak,23:37
proč? filen-sofía a o tom to je,hledání smyslu.
pojďme hledat to co nás spojuje,né opak,jak se většinou děje.
12. 06. 2012 | 02:49

Ládik!!! napsal(a):

Nejen chlebem živ je člověk.
12. 06. 2012 | 06:19

Maximus napsal(a):

Pěkný článek, ale jakápak filosofie v Česku, tady už od konce roku 1989 jde jen o moc a prachy a nyní už jen ohlídání statusu quo v této rozhodující oblasti. K tomu slouží politická garnitura, které byly ponechány určité nezvyklé výsady, které se nenosí v žádném státě EU. Lidé s pokřivenou morálkou jako veksláci, pinglové, býv.komunisti, StBáci, KGB (FSB) a hochštaplři ze všech konců světa se tady zmocnili majetku stovek miliard korun, financí a moci a už tady přes 22 let prosazují svoji mizernou morálku a zákony ve stylu "Chceš bony vole? Ne? Tak co chceš!" (omluva za expr.výraz), jakousi demo verzi kapitalismu, velmi rozdílnou od vyspělých západních zemí, totiž bez pravidel. Ona totiž platí jedna velmi stará zkušenost, že když se někteří dostali nefér způsobem k majetku a financím, tak i v následující době, v budoucnosti tito lidé budou používat stejné nefér metody, to je příznačné, z vlka se beránek a filantrop nikdy nestane!
Přitom vytvořili strany se zdánlivě pravicovou rétorikou a image, ale činy a chování jsou spíše ultra levicové a nejraději by všem občanům namontovali do ucha čip a sledovali všechny mobily kde a kdy se jejich majitelé nacházeli a s kým si telefonovali či posílali SMS apod.
Novinářům už zkusili dát náhubek popř. je uplácí nebo na ně nasadili samokontrolu tj. šéf je vyhodí, když se mu to nelíbí. Jo každý máme svého páníčka, haf.
Všimněte si, velcí kapitalisti a majitelé miliardových majetků u nás už nevznikají, je rozparcelováno! A výše uvedeným lidem co mají peníze a moc slouží jako věrný pes politická garnitura a když je potřeba, tak stáda právníků a samozřejmě politici, soudci, státní zástupci a část nejvyšších panáků u policie. Je dobojováno! Pak tu ještě velkou část hospodářství obstarávají nadnárodní společnosti a firmy a samozřejmě banky. To je jiná garnirura. Ty jsou kompletně v cizích rukách a většina Čechů slouží jako námezdní pracovní síla ve své zemi u cizáků za mizerný peníz. Zisky legálně každoročně odplouvají vně Česka (2010 cca 210 mld.Kč). Kdysi někdo řekl, že Češi si neumí vládnout, měl pravdu, ale je otázkou jestli si to vůbec zaslouží...... ohnutá záda a poplužní dvůr. Faktem ovšem je, že spousta či spíše většina lidí tohle začátkem 90-tých let neprohlédla, mnozí se snažili jako živnostníci, podnikatelé a tak ani neměli čas se rozkoukávat a studovat kdo je kdo a o co mu vlastně jde.
První dekádu našeho pseudo kapitalismu se masívně rozděloval přerozdělovat majetek zbylý po komunistech a druhou dekádu se upevňovaly pozice! V této zemi se dá celkem dobře žít, pokud patříte do těchto sfér či segmentů: Státní manažér, vyšší st.úředník, vyšší bankovní
úředník, podnikatel v oboru kde jsou zakázky a finance, živnostník v oblasti kde je práce, politik, vyšší manažer cizích společností, šikovný defraudant ve všech oblastech, ale jen do doby než Vás chytnou! Zapomněl jsem určitě na pár profesí, možno doplnit.... Ostatní šlapou vodu, průměrný čistý plat zaměstnance, ale median, který má větší vypovídací hodnotu, činí něco málo přes 21 tis. Kč/měsíc. Tak to je tak na to, aby průměrný občan ČR vyšel, ale o důstojném žití zde není možné mluvit. Přitom výkonnost ekonomiky ČR je oproti těm nejvyspělejším zemím v EU na téměř 3/4, ale platy jsou stěží na 1/3! Tak kam se ten rozdíl ztrácí? Vím a nepovím, ale není těžké to odhadnout! Ještě, že máme nad tím vším mocně rozkročeného V.K., spravedlivého a nesmiřitelného bojovníka s korupcí
a nespravedlivostí a vůbec nefér jednáním v Česku!
Pěkný den všem!
P.S.
Když jsme u toho filosofování, kdysi skvělý herec Jaromír Hanzlík ve ztichlém, Vinohradském divadle nahlas ve známém díle Shakespeara filosofoval:
Kdo jseš a odkud přicházíš?
Najednou se z hlediště ozval jeden z několika vesničanů prodírajících se řadami sedadel a sonorním hlasem doslova řekl:
My jsme z Orasic a posral se nám autobus!
Dlouho se potom nemohlo hrát. A když se J.H. znovu dostal k uvedené pasáži, zase se všichni rozchechtali!
12. 06. 2012 | 06:25

otokar napsal(a):

Kdyby začali akademici a jim na roveň postavení(umělci, slavní herci ap.) remcati, ubere se jim prostě peněz. to je jedna z funkcí státu. Drzým hejtmanům pravotočivá vláda, opřená o uprchlíky, prostě sebere peníze na zdravotnictví.
Typické schizma, kecy a hledání nepřítele. nositel moci, lid, je pomocí masově kulturních sdělovacích prostředků(nyní medií) tlačen do pozice hejna užitečných idiotů, neovládajících ani pravopis, ani násobilku, zato vědí, kam chodí VIPové na drink a který momentálně s kterým přítelem....
normalizace zdárně pokračuje, hlavně nesmí dojít v Tescu banány.
12. 06. 2012 | 06:33

zemedelec napsal(a):

Pane Spurný.
Velice dobrý postřeh.
Jak víme,za komoušů rozhodoval o těch intelektuálech kdejaký krejčí a běda kdyby se vzpouzel,nebo jenom projevil jiný názor,tak šel zametat ulice.Ten útlum veřejného projevu a života,už nastal tenkrát,po sametce se to táhne dál,nebo ještě horší.Zase rozhodují o všem veksláci,hoštapleři,nedovzdělanci,žádný odborník.Když nějaký se objevil ,nebo začal vyčnívat,tak ho umravní stejně.
12. 06. 2012 | 07:09

třebaKarel napsal(a):

Ta vyprázdněnost debat je ale patrná ve všech oborech ,rozlezlo se to žvanění které nemá obsah jako mor . Kdo se dívá na tiskový konference třeba po fotbalu ví . Koho zastavěji policajti v lese značek a se zdviženým obočím káraji jako ve škole že jste jednu nedodrželi , místo aby koukali jestli jich není moc , jestli je neskrývají větve nebo obyčejná reklama , která nemá u silnice navíc co dělat . Je to takový handl , já Ti ty kecy neshodim a Ty mně taky ne . Když karel Šíp řekne to co si asi každý rozumný fanda fotbalu myslí , moderátor jeho věty hned mírní a honem se dožaduje " něčeho pozitivního " . Propána , vždyť co je pozitivnějšího , kritika nebo servilní bezobsažný žvanění ? Ale jsem docela malověrný , že by si to společnost byla schopná uvědomit , nemá ráda konflikty a bez těch to nejde . Snad že by zmizela schopnost stuydět se ? Ostatně tady když napíše pan Pehe , je vidět jak moc vadí jen kritický názor , včera pan Urban . Přitom je tak jednoduchý si říct - no co , jsi jen člověk , třeba se pleteš , ale to ochranářství těch " mých" hodnot je úplně slepé , pokud nemůžu unést opačný názor tak možná vevnitř vím že je něco špatně . A hned první vlaštovka - "nebezpečný pseudohumanismus" . perly . Pro koho nebezpečný ? Žvanění je horší než cokoliv a rozrůstá se jako plevel . tk
12. 06. 2012 | 07:20

Grőssling napsal(a):

Akademik Spurný také napsal,

O to více ale v jejich řadách schází zcela základní dovednost intelektuálů, a to schopnost formulovat obecnější stanoviska, která by ve veřejném prostoru mohla hrát roli jako protipól přirozeně technokratického diskurzu politických elit. I díky tomu vykazují dominantní myšlenkové vzorce v české společnosti dvacet let po sametové revoluci tak výraznou kontinuitu s obdobím, které jí předcházelo.

Většinou, pokud je nějaký jev, nebo věc negativní, nepíšeme díky tomuto jevu, ale jeho vinou, pane akademiku.
12. 06. 2012 | 07:34

jik napsal(a):

Jaké účetnictví politiků? Právě,že naprosto chybělo-všemi uhlopříčkami divoké privatizace.Účetní hodnota gigantických majetků se ctila jen symbolicky,nezahrnovalo tam to,tam ono.To byla ta zdánlivě nepostižitelná korupce.Zesílená ad absurdum bankovní privatizací za vůbec první menšinové vlády sociální demokracie v rámci Opoziční smlouvy s ODS o "Velké koalici".Od té doby se jednokolejné krádeže děly dvoukolejně,dvoupartajně-jako supícílokomotiva velkou rychlostí vpřed.Za ní rostl dluh,dnes a denně.
Naopak předchozí socialismus byl dle Leninovy definice účetnictvím,a ekonomicky byl z dneška asi tak nejblíže 80% progresívní dani Hollandeho.Pokud byla tehdy daň vymahatelná,tak 100%.Což mnohdy nebyla,pak naopak přišel udržující existenci příspěvek ze státní kasy.
Autor diskutiuje cosi dost obtížného dále:vybízí k doplnění vlastní profesionální činnosti hodnoceními.To je střet dluhu,stále narůstajícího,který měla ČSAV a školy vůči světové vědě za socialismu-prostředí jímž krátce prošel i Prognostický ústav- a jež bylo imanentně vnitřně s dluhy všeho druhu tím smířeno.Lidé z praxí na rozdíl od nich za socialismu dluhy neznali,muselo se účtovat do korun každoročně.
A i když taková sebereflexe společnosti není na škodu,o jaké autor uvažuje,kdy přehluší jako sekundární-t.j.pseudointelektuální-činnost vlastní intelekt-konkrétní? Vždyť příkladem může být tisíce let církve-kdy teologové-metodologové-prakticky skoro zastavili ve středověku vývoj vědy.Až na alchymii,která se občas těšila i podpoře zvědavé šlechty,šlechty, která věřila v transmutaci jiného na zlato,možné zbohatnutí.Pravda první racio-Francouzská Velká revoluce popravila právě toho alchymistu ,který se pravidlu šarlatánství vymykal:Lavoisiera-objevitele zákona zachování hmoty v chemické reakci.Předtím královského výběrčího daní.O tom divadelní hra Romaina Rollanda.
A něco jezuitské matematiky v klášterech,dodnes i použitelné.Rovnováha sil na nakloněné rovině (střední škola-fyzika -viz učebnice) jezuity Stevina.Ale celkově málo.Pseudointelekt je všeobecný tam,kde pravdy jsou konkrétní.Nahrazuje objevy rozumářstvím,rozumováním.Co neví,nevidí,o tom breptá.Intelekt vědy stojí a padá s evidencí-důkazem,kterým se liší od běžného pravděpodobného intuitivního úsudku.Věda nejen ví,ale i tím pádem díky důkazu navíc i ví,že ví.
12. 06. 2012 | 08:05

Martin napsal(a):

Že prý samozvaní intelektuálové. Tato svoloč ve 30. letech minulého století vysedávala po kavárnách po celé Evropě a oblbovala společnost že prý Hitler není nebezpečný a až zabral Polsko a ČSR, takže mu to bude stačit.
12. 06. 2012 | 08:15

David napsal(a):

Naprostý souhlas!

Velmi důležité nakousnutí právě tohoto tématu.

-----

"...schází zcela základní dovednost intelektuálů, a to schopnost formulovat obecnější stanoviska, která by ve veřejném prostoru mohla hrát roli jako protipól přirozeně technokratického diskurzu politických elit.

...Mlčící či neexistující veřejní intelektuálové jsou z hlediska průměrného politika v takové situaci k nezaplacení.

...je přitom nejvyšší čas, aby lidé z univerzit a vědeckých ústavů začali být slyšet. Navzdory dlouholetému mlčení totiž ve veřejnosti stále požívají značné důvěry. Jejich veřejná neutralita je tak v podstatě

NEMRAVNÝM

postojem...."

-----

Naše elity spí a hlavně mají STRACH.

Mám stejnou zkušenost. Ostrůvky "pozitivní deviace", jaksi nevznikají.

Intelektuálové a zejména akademici se prostě BOJÍ.

Takže neriskují se nějak kriticky vyjadřovat, aby nedostali přes prsty.

Jsou sice výjimky, ale to nestačí.

Dobrým příkladem je profesorka Dvořáková a pak zejména se začínají prosazovat někteří mladí. V tom vidím určitou naději, ale to je příliš pomalá rychlost proti tomu, jak rychle vznikají problémy ve společnosti, které je nutné řešit.

Prostě je třeba místo tupých maturitních testů naučit naše děti kritickému myšlení, a tak si vychovávat slušné oponenty, kteří pak budou schopni posouvat společnost tím správným směrem.

Jinak naprostý souhlas i s tím co napsal - nestranný - 11. 06. 2012 | 23:44

V tom je zakopaný pes.
12. 06. 2012 | 08:16

jarpor napsal(a):

No nevím, zda by se akademici povětšinou shodli na názoru jednoho z nich, zde na názoru autora.
Nějak to na mne působí, že nám pan akademik sděluje jinými slovy : Po všem h....o, jen po včelách med.
Připusťme, že to tak autor, akademik, vidí. A jak dál, aby se cosi, dle něj, pozitivně změnilo ? Co on sám a jeho zapojení se do formulování obecných stanovisek ve veřejném prostoru ?
Nějak mi jeho "formulace" chybí...

Pane Maxime,
neberte to osobně, ale tuším, že jste to byl Vy, který jste kdesi napsal, že "jste za vodou" a s podnikáním jste skončil... a nemáte "hluboko do kapsy".
Tak jen po přečtení Vaší repliky mě napadlo, k jaké kategorii lidí s pokřivenou morálkou, protože ti si přece vše rozparcelovali - jak píšete, k jaké kategori řadíte sám sebe.
Já se totiž nedomnívám, že generalizace je to pravé ořechové, že všichni úspěšně podnikající, nebo i již nepodnikající byli estébáci a veksáci... byli lidé s pokřivenou morálkou...

Totiž i Vaše replika působí jako to přísloví o medu a včelách... /rezignovaně - tedy alespoň na mne Váš text tak působí/ a nevěřím, že byste o sobě psal v tónu, který zní, že všichni, jež "nemají hluboko do kapsy" jsou amorální a křiví lidé...

Tož tak... a opravdu neberte, prosím, moji reakci osobně. Já totiž ve svém okolí znám dost úspěšných a "za vodou" lidí, jež určitě k takovým, o jakých píšete, nepatří.... a nechce se mi věřit, že takoví nejsou ve Vašem okolí... a nebyli tam, když jste budoval svoji životní úroveň.

Hezký den
12. 06. 2012 | 08:22

Sladký napsal(a):

Nic ve zlém, mistře Grosslingu, vaší kritice rozumím a z jazykově puristického hlediska je oprávněná. Ale jazyk je živý, vyvíjí se, srovnejte současné vyjadřování s tím, jak se psalo před sto lety, nebo dokonce před padesáti lety.
Ostatně, výraz " děkuji" může nabít ambivalentní, či dokonce opačný význam. "To jsi mi fakt pomohl, děkuji pěkně."
12. 06. 2012 | 08:30

Papouch napsal(a):

nic prekvapujici, za vsim hledej penize, intelektualove v akademickych kruzich si uvedomuji svoji existencni zavislost na nucenem statnim prerozdelovani a ze by ve svobodne soutezi na trhu prace neobstali

celkem logicky voli vrabce v hrsti a nebouri se, soucasny stav apatie jim vcelku vyhovuje - jinak uz by se uz davno za verejne vysoke skoly platilo a statu by odpadla velmi efektivni paka na pripadne neposlusne tj. uzavreni nejruznejsich formalnich i neformalnich penezovodu

alternativa existuje, vybudovat si, treba na stranicke bazi, vlastni ekosystem sedych a cernych fondu skrze spratelene neziskovky (takova plosna skoleni o lidskych pravech a vyhodach multikulti, to je zlaty dul, ze ktereho se da financovat slusny zastup tluchubu) a stat pak preplatit, koneckoncu particka kolem dr. Pehe na necem podobnem celkem usilovne pracuje a jejich PR masinerie je celkem videt

jenze to neresi primarni problem zdroju - Brusel je aktualne pleite, takze se skolenimi je utrum (mimoto veverky rozvratili rozpocty na skolstvi), a zvanivi kavarensti intosi nemaji pripadnym dalsim sponzorum poradne co nabidnout
12. 06. 2012 | 08:32

Sladký napsal(a):

HUŠ!! NABÝT, samozřejmě.:o)))
12. 06. 2012 | 08:35

Josef K. napsal(a):

Myslím, že tento blog přinesl výjimečné téma. Při takové výzvě však nezbývá než zvážit mnoho aspektů. Absence intelektuálního života v této zemi úzce souvisí s normalizací, ve které společenské bahno, tedy nevzdělanost, nekulturnost a vysoké ambice, vytlačilo vodu z Moravy, Slezka a Čech směrem k Baltu. Po jisté míře samostatných úvah o vlastní společnosti přineslo bahno, vytlačované i s pomocí ruských imperiálních ambicí, pocit naprosté neodpovědnosti vůči čemukoliv. Odpovědnost byla přisouzena a vědomě vložena do kanonů a pásů ruským tanků. Bahnitý terén se jmenuje Česko. Rybníky vyschly a bahno začalo být vydáváno za vodu.
Jak chceme dnes nahradit přerušenou kontinuitu? Intelektuál je člověk, který již jen z logiky poznání stojí nad ideologickými proudy všeho druhu aniž by přestal být ideologickým. Intelektuální práce je hledání konsensu mezi stavem společnosti a vizí.
Česká společnost nemá dnes žádné vize srovnatelné s odbobím před rokem 1969. Má jen návyky účetních.
Křehká vrstva intelektuálů 60.let vznikla na společném základě levicových ideí a růstu jejich vlivu velkou hospodářskou krizí a světovými válkami. A především jistou logickou sepjatostí s mocenským jádrem KSČ. Proto je nejčastěji spojována s levicí. Hluboký svět poznání a rozumu byl tedy, nejen zde, zároveň jediným nástrojem sociálního bytí , tedy jediným možným vlastnictvím intelektuálů, většinově přicházejících z nižších vrstev společnosti.
Jakýkoliv intelektuál pracuje a žije díky nejistotám mocných. Čím více jsou dotčeny zájmy mocných, tím více se ptají po řešeních, a tím více potřebují pro odpovědi, přesahující jejich intelekt, rozmanitost. Z toho vzniká to, co se po česku nazývá „plané žvanění“, tedy intelektuální debata.
Intelektuální diskurz je jedinou cestou vědomého nacházení vizí a způsobů jejich realizace, a navíc, v poměrech staré Evropy, nacházení konsensu mezi zdánlivě nesmiřitelným.
Současná česká společnost je vražedně nepřátelská duchovnímu životu, s výjimkou náboženských rituálů, které spíše chápe jako zástěrku své neduchovnosti. Vztah k poznání lidské společnosti je v Česko krajně nedůvěřivý. To jistě vychází z vlastní malé sebedůvěry.
Dalším velkým problémem současnosti a intelektuálního vlivu v Česko je stav kultury. Česko nemá literaturu, která by byla páteří společenského vědomí. Stav literatury je hrůzný. Literatura je však nositelem zcela praktické věci- rozvoje jazyka. Jsou dva pilíře jazyka- filosofie a umělecká literatura. To je dáno jejich závazkem pojmenovávat a definovat složitou realitu. Nikdo jiný pěstovat tento vztah mezi jazykem a realitou v popisu práce nemá. Český jazyk je ve stavu katastrofální tehnokratické manipulace a zjevně, soudě již jen podle anglicismů i rusismů, nemá nástroje na pojmenovávání současnosti.
Jestliže je jazyk v krizi, pak vše, co jím myslíme, nemůže být kvalitní. Lidské myšlení je myšlení jazykem. ..
12. 06. 2012 | 08:57

modrý edvard napsal(a):

Souhlasím s autorem, že do veřejné diskuse by se mělo zapojit víc moudrých lidí (můžeme je nazvat intelektuálové, ale nepomůže nám to, protože nevíme, kdo to ten intelektuál je). Ale domnívám se, že pokud budou psát stejným jazykem jako p. Spurný, zůstane diskuse omezeno v úzkém kruhu vzdělanců, kteří si rádi čtou v podobně šroubovaných textech.
12. 06. 2012 | 09:06

aga napsal(a):

Tzv. veřejní intelektuálové, pro které se vžil souhrnný název pravda a láska, se v očích značné části veřejnosti zdiskreditovali způsobem, jakým připravili a provedli státní převrat zvaný sametová revoluce, a tím, jak po ní realizovali moc, kteou si víceméně uzuropovali v situaci nastalého přechodového chaosu. Kromě jiného jim a jejich nástupcům dnes už málokdo věří, že svou službu politice a veřejnosti prováděli "naprosto nezištně", jak se autor snaží podsunout - krutá realita každého, kdo se odvážil sejmout si růžové brýle mámení, přesvědčila o naprostém opaku. Tak i dnes jsou "nezávislí" intelektuálové závislí buď na svých domácích sponzorech, či na různých zahraničních donátorech, o jejichž nezištosti lze s úspěchem pochybovat. Sám autor se dlouhodobě angažuje zcela jednoznačně a "závisle".

Osobnosti těch, kteří pro "akademokracii" či jinou formu vlády nevolených vyvolených jsou mne osobně dostatečným varováním a odstrašujícím mementem.
12. 06. 2012 | 09:09

český maloměšťák napsal(a):

Největším intelektuálem zde je jarpor /zastupitel za ODS a paralelně statutár obchodní společnosti...stavební ???/ a Klaus je jeho prorok.
-------------------
Témat k intelektuální debatě je přehršel. Furt s imrvére se na nás valí :

http://zpravy.kurzy.cz/326991-ln-na-obetech-exekuci-vydelavaji-i-banky/

Dejme tomu, že tak máme důchodce, co se do potíží dostal tak, že Kalousek zjistil, že tedy mu ty státní rozpočty nevycházejí a tak bude musit zvednout DPH a současně zmrazit důchody. Drábek pak vše dorazí svou kartou.
Otázka tedy zní - cui bono ?
V těchto a dalších případech ?
LIDEM ?
:(
(člověk z karlovarské losovačky na místě ředitele lokální organizace správy silnic a dálnic ? - Kradistán Paranoidní...nic není nemožné !!!)

Etc etc....tady je třeba normálního , nestranného selského rozumu. Ne intelektuálního samoděržaví....
12. 06. 2012 | 09:12

aga napsal(a):

ee.. osobnosti které pro akademokracii .. plédují, jsou ...
12. 06. 2012 | 09:14

Josef K. napsal(a):

Stav jazyka posiluje v Čechách velmi zakořeněný a normalizací zcela preferovaný strach z cizího. Stav jazyka zároveň posiluje neznalost jcizích a neschopnost komunikovat se světem.
Ideologie výjímečnosti, kterou je normalizační produkt ve své společenské orientaci infikován, je nezbytnou protiváhou rozumu a vzdělanosti, odpovědnosti. "Sebevědomý blb" prostě nemá potřebu respektu k duchovnímu životu a poznání. Mocensky tak k ovládnutí společnosti, jak je vidět na historii posledních dvaceti let, stačí opět jen úderná hesla. Vydávání Klause atp. za intelektuála je výrazem tohoto stavu.
Intelektuální práce předpokládá společenský život, tedy takové společné hodnoty, které jsou akceptovány všemi či většinou. V Česko vládne účetnictví, někdy je opravdu ´krajně složité pochopit tu míru stupidity. Účetnický přístup ke společnosti si vystačí sám a nepotřebuje rozum. Potřebuje stabilní stereotypy. Má víru, že je jedinou poravdou. Důsledné jednání v jednopm stylu již není hloupost, ale přednost.
Milan Kundera v Pomalosti popisuje jakýsi archetyp českého normalizačního a postnormalizačního vědce. Domnívat se, že stav věcí je u Kundery karikovaný , neodpovídá skutečnosti.
Hloupá společnost potřebuje výkony sportovců a vědců, které lze postavit na stupeň vítězů. Zcela zdevastovaná společnost je pak vydává za ojedinělé. Tak dnes můžeme sledovat v médiích, jak četné výkony chemiků, lékařů a biologů jsou vydávány za Boltových 8,4 (až je uběhne).
Tato pubertální potřeba mít důstojnost ve vlastních očích a nahradit tak absenci důstojnosti v očích jiných je projevem nejhlubší společenské krize, která se může táhnout po desetiletí.
Výzva k intelektuálními životu je nutná, ovšem podmínky jsou zcela nepříznivé. Ve súpolečnosti však platí, že dlouhodobá změna paradigmat zraje skrytě.
12. 06. 2012 | 09:15

aga napsal(a):

Nejdříve to začne jako akademické debaty nezávislých a nezištných intelektuálů, a pak to skončí jako církevní restituce nebo výhledově darování Sudet ubohým ukřivděným Němcům. Ovšem důvěřiví Češi na to skáčou furt, a procitnou vždy až s křížkem po funuse.
12. 06. 2012 | 09:18

český maloměšťák napsal(a):

další námět :
Do jsté doby platilo, že když chtěl investor /např. z Asie/ postavit někde výrobní závod, řekli mu místní úřady : " ale ano, ano - welcome...postavíte příjezdní cestu, lidem v okolí kompenzujete zvýšený dopravní ruch výstavbou školy a opravou vodovodní sítě a pozemky kolem staveniště zalesníte tak, že z nich vzniknou příjemná místa k relaxaci...".
Dnes ?

" Ale jistě, jistě....postavíme vám všechny potřebné komunikace, zavedeme zvláštní autobusovou linku, zařídíme dotace pro školku a školu pro děti z vašeho managementu, naučíme lid korejsky a k tomu přidáme dvě miliardy na daňových úlevách...ještě nějaké přáníčko ?"

Domácí úkol :
Větší prostor pro korupci /formou vyvádění peněz z veřejných rozpočtů/ je v případě prvním - či druhém ?
Co je tedy výhodnější pro přičinlivé úředníky a politiky /plus jejich rodiny, známé a rodiny a známé jejich rodin a známých ???/

Věřím, že se rozpoutá ne intelektuální debata - ale ouplný intelektuální Verdun.
12. 06. 2012 | 09:29

Maximus napsal(a):

jarporovi

Pane kolego, brečíte u mě na nesprávném hrobě. Já nepatřím mezi super elitu, co se týče příjmů v milionech či miliardách měsíčně. Mám zhruba příjem jako lepší dobře situovaný Němec a za 22 let podnikání jsem na české poměry celkem dobře situován, ovšem musel jsem na tom tvrdě a neustále dělat. Podnikání je podle mne jistý druh nemoci, nejde totiž podnikat a přijít odpoledne domů a odblokovat se a dát si pauzu. Tak to nefunguje. Myslíte na byznys celý den a ten Vás také dohání třeba i večer nebo o dovolené. Zkrátka, pohltí Vás to. Pouze v poslední době jsem trochu povolil. To všechno ovšem bylo na základě celkem slušných znalostí v mém oboru kde jsem nabíral znalosti studiem celkem 14 let a ukončil to VŠ. A to nemluvím praxi v mém oboru po desítky let. Vzdělávat se při zaměstnání šlo za komunistů, dnes o tom pochybuji, že to jde, pokud máte rodinu a ještě zaměstnání. A ani v nové době naší demo verze kapitalismu u nás jsem nezahálel a seznamoval se s technickými předpisy, zařízeními a specialitami, které přinesla doba. Rovněž podnikatel musí leccos vydržet i zkousnout když Vás kamarád odstrčí od kšeftu třeba za 2 mega nebo Vám jinak škodí či musíte vydržet nálady těch co Vám zadávají práci nebo přijímají faktury za práci. Někteří jsou kokoti non plus ultra, mohl bych o tom napsat paměti. Takže brečíte na nesprávném hrobě, jsem jednoznačně pro toto politické zřízení, ale na bázi demokracie a pro kapitalismus kde platí zavedená pravidla obvyklá ve vyspělých zemích... kousek od nás za hranicemi. Rovněž tu musí být rozumná sociální síť pro ty co z obj. důvodů nemohou být účastni prac.procesu apod. Jsem také toho názoru, že chytrý podnikatel co má zaměstnance, tak se je snaží slušně zaplatit, ono se mu to vrátí v kvalitě lidí se kterými poté spolupracuje. Ale to je na jinou debatu.
Jinak mě tady vadí, že se tady velkopodrazáci dostali k obrovským majetkům, ale není za tím práce jen podvody či nevrácené peníze z vybrakovaných dříve českých bank.
Pěkný den!

Doufám, že to jste schopen pochopit, že je tady jistý rozdíl, vážím si a respektuji všechny podnikatele a živnostníky, kteří si pomohli k dobré životní úrovni prací, umem a důvtipek bez podrazů a podvodů.
12. 06. 2012 | 09:31

Béda napsal(a):

p. Spurný,

jenom taková otázka pro historika. Jak to bylo s akademickýma svobodama v oblasti politických názorů za 1. ČSR?
12. 06. 2012 | 09:33

aga napsal(a):

Jediní intelektuálové, kteří by mohli diskutovat skutečně nezávisle, by byli takoví, kteří by se nejen slovně, ale celou vahou své osobnosti a transparentních činů distancovali od systému, který za nejvyšší hodnotu a motivaci uznává maximalizaci zisku. "Nezištná" debata v rámci takovéhoto systému je demagogický oxymoron.

Nejhorším jedem této civilizace jsou právě slova, která se neshodují s reálným životem a činy těch, kdo nás jimi balamutí.
12. 06. 2012 | 09:35

Josef K. napsal(a):

Při porovnání Českorealityshow s většinou okolních zemí zaráží, že zde intelektuální diskurz absentuje zcela. Je to zcela nebývalé, podobné situaci v některých velmi zaostalých postkoloniálních zemích.
Absencí vědomí o otázkách a vědomí o cestách hledání odpovědí se zcela logicky vědomí tuzemců. Je to stav permanentní halucinace, ve kterém si lidé kladou otázky a hledají odpovědi ad hoc, bez rozmanistosti diskuse a především bez opory ve znalosti. Je to stav dlouhodobého umělého spánku či permanentního rauše. Probuzení bude tristní: realita okolo bude zcela v rozporu se schopností reagovat na ni.
Intelektuální poráce je opráce opoziční vůči všemu, práce proti uspokojení z nabytého.
Je tedy možná její samozvanost?
12. 06. 2012 | 09:37

gabriela napsal(a):

„Dokud v téhle zemi nebude probíhat živá a provokativní debata, bude veřejný prostor stále podobně myšlenkově prázdný jako nyní. Našimi jedinými představiteli budou bezradní politici"

"A hlavní a poslední slovo bude mít Václav Klaus“
*************************************************
Ptám se, podobně jako v případě ESM ?

http://www.reformy.cz/

***************************************************************

Na toto téma jsem psala v diskuzích na konci nejnovějšího blogu Jiřího Pehe.

Můžete tam také také najít "Několik vět o MMF". Sorry za zpoždění. Pokud budete mít zájem nahlédnout pod pokličku MMF, můžete kuknout sem...

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-pehe.php
12. 06. 2012 | 09:39

jarpor napsal(a):

Maximus

Děkuji za reakci. To už je ovšem jiná replika snad jiného Maxima.. :-)

To, o čem píšete v první polovině, o tom "pohlcení" či "nemoci"... to znám velmi dobře. Prošel jsem si své a procházím tím dosud...

A s ostatním - souhlas. Neschopnost společnosti potrestat zloděje a megazloděje má devastující účinky ... ale o tom jsem Vám již psal... co je na "pravici" nejvíce špatné.

A sděluji, že jsem schopen pochopit... i opětovný tón jízlivosti..

Hezký den
12. 06. 2012 | 09:43

Maximus napsal(a):

jarporovi

Ale né, co se škádlívá, to se rádo má.....

Mějte se!
12. 06. 2012 | 09:56

krajan napsal(a):

otokar 6:33
Naprostý souhlas! Dneska se tady jedná o čistý zrcadlový odraz normalizace, jen místo viditelného Husáka a Brežněva teď tahají za nitky neviditelní duchové v pozadí a poslušní hopsálkové plní jejich příkazy, které, kromě jiného, směřují k absolutnímu umravnění a zblbnutí obyvatelstva. Že se tedy i akademici stáhli do ulit není nic překvapivého.
12. 06. 2012 | 09:57

Oslýk vulgární provokatér napsal(a):

Také se mi to líbilo.
A zaujalo mne, jak současně s touto výzvou k formulaci názorů a jednoznačnosti autor - akademik současně brzdí a tahá na scénu vlastní protiargumenty, jako "falešné moralizování" a "nebezpečný pseudohumanismus".
Stal se tak trochu ilustrací vlastního problému.

Představa "vyváženosti", kdy je k názoru nutno přilepit i jeho vyvrácení, a k názoru slušného člověka je nutno přilepit i názor lumpa (prpotože i on má právo na názor, ne?), vede mediální veřejnou scénu k prázdnému žvanění o ničem.

A internet pro mnoho lidí tato omezení nemá, takže se chovají, jak utržení z řetězu; jejich názor je jednostranný, zaujatý, vulgární, agresivní, rasistický, sexistický a jánevímjaký - ale alespoň je jasně čitelný.
12. 06. 2012 | 09:57

ovce obecná napsal(a):

Vážení akademici,
z pojednání mladého pána jsem vyrozuměl, že za svrab a neštovice současnosti můžou především komunisti a jejich normalizace.
Ještě mě, prosím, ujistě, že jsem se v úsudku nezmýlil, rád bych tuto novinu poslal dál.
12. 06. 2012 | 10:04

Béda napsal(a):

ovce obecná,

jistěže, kdo jiný? Snad ne polistopadoví politici, kteří zde již 22 let vládnou a jejich "pasáci" = sponzoři, lobbisté, nadnárodní korporace? Za 1. ČSR akademici s chutí, nepostižitelně a neomezeně kritizovali vládu za její pochybení, zásahy proti demonstrantům, asociální politiku, korupci... Tabu nebyl ani prezident Masaryk. Komunisté tomu udělali ráznou přítrž. A od té doby jsou akademici, až na výjimky plajte. Na a ne vyjít z ulity. Asi se dodnes bojí "komunistů". Anebo, žeby...? Snad se nebojí o kariéru, o zaměstnání, o perspektivu, o rodinu? Žeby se mohli dostat na pomyslnou černou listinu (za 1. ČSR nic takového neexistovalo) To určitě ne! V demokracii by přece nic takového nebylo možné.
12. 06. 2012 | 10:12

aga napsal(a):

Oslýk nevímjaký

"..Představa "vyváženosti", kdy je k názoru nutno přilepit i jeho vyvrácení, a k názoru slušného člověka je nutno přilepit i názor lumpa (prpotože i on má právo na názor, ne?), vede mediální veřejnou scénu k prázdnému žvanění o ničem. .."

Žvanění o ničem je to především proto, že i v reálu slušný člověk se může prezentovat "jednostranným" názorem, zatímco lump může zahltit virtuálno vyváženými logickými argumenty, mj. i proto, aby za nimi schoval své lumpačiny.
12. 06. 2012 | 10:12

ovce obecná napsal(a):

Teď jste mě fakt znejistěl, Bédo. Raději si pustím televizi, abych si v tom udělal jasno.
12. 06. 2012 | 10:20

Béda napsal(a):

aga,

díte pravdu, ago. Slušný člověk, zejména akademik se prezentuje jednostranným politicky korektním názorem. Lumpové bývají zpravidla kritičtí a zahlcují virtuální prostor vyváženými logickými argumenty, mj. i proto, aby za nimi schovali své lumpačiny.
12. 06. 2012 | 10:24

kolkolo napsal(a):

Dám všem jiné téma než autorem blogu nastolené "o nesmrtelnosti chrousta".

tedy to Jozef K: :

Vás tolik zajímají sovětské tanky a normalizace.
Pročpak tedy v duchu normalizačních učebnic dělené výrobky na A a B (suroviny,těžké vs. lehce spotřební) po pádu železné opony současně i v Rusku i u nás 1989 vedly k tomu,že Putin získal privatizací 2-3 triliony rublů jako čistý zisk,zatímco ČR má deficit-dluh až 3 biliony Kč? Přičmž jistěže Vy určitě jste byl zejména přesvědčen vždy o tom,že Rusové nic neumí,nic tam nemají.Stalin byl neustále kritizován za nedostatečný rozvoj B-výrob díky preferencím A-výrob.Asi myslel obranně.A hle skrytý ruský průmysl jako kdysi Chruščevův Sputnik oproti nám?
Myslíte,že tohle vysvětlíte jen tím,že my jsme vstoupili v sametu do větší konkurence spotřebním zbožím než Rusové? Vždyť i jejich výhoda-plyn a nafta je světem okolo nich prodávána v mnohem větších objemech než jsou ruská ložiska zásob.
Tak teď tvořte,pane Jozef K. a ostatní,zda Klaus @spol. jsou hlavně geopolitičtí chudáčkové! Já když vidím minimálně dvě oblasti,kde se naši dodavatelé na vnitřní trh drží dvou překonaných stereotypů ve svém sortimentu s nesčetnými obměnami jejich nefunkčnosti,čemu mám vlastně pak věřit? Kdo a co je nutí myslet stejně-různé výrobce a dodavatele u nás?
A ruský knižní trh-to jsou dnes prakticky knihy o Stalinovi.
12. 06. 2012 | 10:27

Grőssling napsal(a):

Sladký také v 8,30 napsal:

vaší kritice rozumím a z jazykově puristického hlediska je oprávněná.

Já jenom, že když by nám podle Spurného akademici měli sdělovat moudra, měli by jako intelektuální špička ovládat také dobře mateřský jazyk. Ale u pana akademika Spurného platí částečná omluva, on studoval v Německu.
12. 06. 2012 | 10:41

modrý edvard napsal(a):

Grossling: jsme daleko od tématu, ale neplatí. V němčině to je taky: dank/wegen.
12. 06. 2012 | 10:49

Béda napsal(a):

Rada p. Spurnému.

Čtěte alternativní média. Lehce zjistíte, že "samozvaných" intelektuálů není nikterak málo, že kritičnost, logika, hloubavost, schopnost pokládání otázek a nacházení odpovědí, tvůrčí duch... nevymizely.

V mainstreamu je ovšem nehledejte. Ten na to "není stavěn". Je spíš koncipován jako podpůrná berlička establishmentu.
12. 06. 2012 | 10:52

Josef K. napsal(a):

kolkolo. Pokud nespatřujete vztah normalizace a ruských tanků, to není zajímavé téma, jen v Česko tabuizované, pak "pánbůsvámi". Pokud pak nespatřujete přímou závislost dnešních elit na ruském prostředí (Rusko není v hospodářském smyslu i politickém mocenský monolit) , pak máte krajně omezené informace. Především insiderovské. Pokud nepovažujete za vzorový český tanec od německé kultury, resp. západní, k ruské,pravoslavné, okolnosti mentálních proměň českého vědomí za podstatné k pochopení přítomnosti, pak rozhovor nemá smysl. Pro mě je Rusko předmětem dlouhodobého studia, byť svou podstatou mám daleko blíže Západu. Rusko je fascinující země na periferii kultur a historické vztahy Ruska s Evropou jsou natolik bohaté, rozporuplné a inspirativní, že je nelze pominout. Etnograficky, sociologicky atp. Např. osídlení jihu Němci je specifická cesta k poznání některých Němeců, Severní Porýni atp. Etničtí Němci jsou neuvěřitelně silné téma. Za to, že většina literatury o těchto věecech v Česko nevychází, nemohu. Za to, že český pohled je krajně, ale krajně zploštělý a nudný, si hoši - kterých se to týká- můžete sami. Je to nevzdělanost a hloupost. Pokud jde o kvalitu sovětské výroby, pak prostě na diskusi s Vámi nemohu přistoupit. Čerpám z ruské reality a především ze seriozních analýz ruských médií a vědecké literatury. Vy na Rusko pohlížíte očima středoevropana, jak vyplývá z Vašeho textu (otázkou je, co víte o vlastní historii), a všechna tam musí být přeci podobné tomu, co je tady. Omyl. Ale to je opět o základní vzdělanosti, aspoň z mého pohledu. Pokud se vrhnete do studia tak si možná za pár let popovídáme. Pokud jde o ruský knižní trh, pak opravdu nevím odkud čerpáte. Ubezpečuji Vás, že je nesrovnatelně saturovanější západní literaturou než ten český, a nejen uměleckou. To je dáno ruským intelektuálním prostředím, o kterém taky moc vědět nebudete. Míra Vámi prezentované sebejistoty tvrzení a míra neznalosti reálií zaráží.
Pokud jde o Putina, zjevně účtujete, a nic nevíte. Napřed byste musel znát a pochopit strukturu ruské společnosti a principy politických technologií. To jistě nenastudujete za týden.
Právě shodky české privatizace jsou důkazem oné nesamostatnosti a malé důstojnosti normalizačních Čechů. Především však absence jejich pocitu vlastní státnosti! To se vidí jen v afrických zemích s převraty každý půlrok.
Hele, já na dotazy typu, že kornouti jsou blbí (Francie je neuvěřitelně kulturně bohatá a rozmanitá země, Francouz je občan republiky, to samé Němci atp.) atp. reagovat seriozně nebudu. Nejprve bych musel číst a uvěřit Vašemu zájmu o ty věci, pak bych musel pochopit stupoeň Vaší znalosti, a pak bych se mohl pustit do diskuse, pokud by mi něco přinesla. Vámi nabídnutá diskuse by byla bohapustým rozhovorem s hluchým a slepým. Pa
12. 06. 2012 | 10:57

resl napsal(a):

Proč myslíte, že je Klaus proti občanské společnosti a všem občanským iniciativám ? Bojí se konfrontace, obává se dialogu. To vše mu od slouhů ze sněmovny nehrozí, pár retardovaných ho ještě obdivuje. Kdepak, toho zloděje do dialogu jen tak nedostanete. Možná s nějakým školákem z 2. třídy ZDŠ. Nebo s Němcovou, to by byla selanka.
12. 06. 2012 | 11:11

Béda napsal(a):

Nebylo by načase sestavit z nezávislých akademiků komisi, která by prozkoumala a sestavila součet všech rozházených a nevyužitých prostředků v akcích typu TV NOVA, Diag Human, Česká olympijská, LTO, ČKA, bankovních krachů, nákupů nevyužitých zbytečností, informačních systémů, které zkomplikovaly chod institucí...?

Třeba bychom se dobrali odpovědi na otázku, co je to odpovědné hospodaření, kdo je odpovědný hospodář, kdo by rozhodně neměl odpovědně hospodařit a kdo naopak by měl být pověřen funkcí odpovědného hospodáře.
12. 06. 2012 | 11:13

Glosator napsal(a):

Právě INTELEKTUÁLOVÉ jsou PŘÍČINOU VŠEHO ZLA. Oni stáli u zrodu zločineckých režimů 20 století, speciálně Pol Pot byl odchovancem J. P. Sartreho.
Šílence jako ProAlt by bylo třeba dle komunistického vzoru "polat k lopatě," aby se sami přesvědčili jak těžko si normální lidé vydělávají chléb svůj vezdejší a přestali jim vnucovat drahé ideologicky motivované NESMYSLY. Proto ProAlt byl možná i ten Pol Pot do jisté míry "normální." Nevěřte, že když někdo hlásá šílenou ideologii, nehrozí nebezpečí, že ji on či někdo jiný nebude chtít realizovat. Kdyby Chamberlain a Daladier vzali vážně to, co Hitler napsal v Mein Kampfu, nemohli by mu uvěřit, že v Mnichově přednesl své "už opravdu poslední požadavky." ProAlt se podobají soudruhu Himmlerovi, také by dali pokusům na lidech přednost před pokusy na zvířatech!
12. 06. 2012 | 11:19

Béda napsal(a):

Glosator,

jesliže "právě intelektuálové jsou příčinou všeho zla... a šílenci z PROALT by mněli být posláni k lopatě, aby se přesvědčili jak těžko si normální lidé vydělávají na chléb..." kdopak by tedy měl realizovat společenské změny? Snad neintelektuálové? Kteří? "Normální lidé od lopaty"? (váš termín, i když malinko zarážející, když před časem jste se o těchto normálních lidech vyjadřoval jako o "lopatách") Anebo p. Kalousek a Drábek? to nejsou intelektuálové? Tito vědí jak těžce si normální lidé vydělávají na chléb vezdější?
12. 06. 2012 | 11:28

Gustáv Kočí napsal(a):

Intouš je přece léta letoucí nadávka. Nikdo nechce být označen za intouše! Natož samozvaného! Intouš je nepřítel pracujících, který neví nic o SKUTEČNÉM životě obyčejného dělníka, který v potu tváře a s mozoly na rukou dobývá skývu pro své hladové děti! Nadávejte mi do bolševiků, do rasistů, ale do intoušů - to nesnesu!:D
12. 06. 2012 | 11:35

Tomáš V. napsal(a):

díky za text. výborný !
12. 06. 2012 | 11:36

Béda napsal(a):

Těžká schizofrenie "Glosátorova". "Intelektuálové jsou příčinou všeho zla". Zřejmě by tedy společnost měli vést neintelektuálové. Z toho plyne... Ne! Snad není "Glosátor" skrytý předsametový komunista?
12. 06. 2012 | 11:41

JardaV napsal(a):

Pro Josef K.
Na to,že se účastníte "intelektuální" diskuse,jste se ke kvalitě ruské výroby vyjádřil dost razantně.Rusové zatím zvládli všechno,co svět.Nebo se Gagarin dostal na oběžnou dráhu pěšky?Takže o tomto tématu je opravdu zbytečná diskuse.
K tématu sebeuvědomění by asi diskuse mohla být hodně široká.Dlouhou dobu je občan utvářen médii.Ta jsou v cizích rukách a tomu tvarování odpovídá.A taky cíle.Osobně se
domnívám,že vygumování určitých aspektů společenského života přímo souvisí s cílem
rozdrobit,paralyzovat myslící,kriminalizovat část národa,poštvat etnika proti sobě,
znechutit jedince a roztrhnout vazbu "já-společnost",lidsky digitalizovat národ,
a následně ho odstranit a postoupit na dobité území.A ještě dál za těmito procesy je paranoidní touha vlastnit a pokořit nevlastnícího.A tomu odpovídají procesy,
které jsou připuštěny a zviditelněny.Nakonec se myslící jedinci dostanou do izolace
a ani internet jim moc nepomůže.Nikdy nevíte,kdo je na druhé straně,a jestli se svou jakoukoliv myšlenkou zároveň nevstupujete na seznam předurčených k likvidaci.
Vaše úvaha nad objemem znalostí jedince je aktuální.Stačí se zamyslet nad
situací,co by dělal jedinec,kdyby někdo vypnul elektřinu.A už ji nezapnul.Má jedinec dostatek znalostí a zkušeností,aby žil a přežil?Myslím,že čím dál tím méně i přes to,že lidstvo jako cele ví tolik,že by Bůh asi čuměl,tedy kdyby existoval.
I přes obrovský rozvoj poznání ale pořád zůstává kšeft s vírou natolik výnosný,
že společnost nebude jen tak proměněna.Už několikrát jsem napsal,že naše země je
nejpokrokovější na světě.Míra náboženského blbnutí a fanatismu tu byla velmi
progresívně utlumena 40 lety alternativních procesů.Takže máme našlápnuto k vytvoření lepšího modelu společnosti.Jenom by to chtělo partu intelektuálů,kteří by to nějak sesmolili a nabídli lidem.Ale ti jsou nějak zticha.Podobně jako největší současní géniové asi chápou,že udělat ze sebe terč není to pravé ořechové.
Takže jak ???
12. 06. 2012 | 11:59

jarpor napsal(a):

resl

"Proč myslíte, že je Klaus proti občanské společnosti a všem občanským iniciativám ? Bojí se konfrontace, obává se dialogu."

Myslím, že by bylo vhodné Vaše slova o tom, že Klaus je proti občanské společnosti a iniciativám, dokázat. Kdy se takto vyjádřil, kterou občanskou společnost takto napadl.

Dle mého, Klaus hovoří "proti občanské společnosti" pouze v situaci, kdy představitelé těchto "občanských společností", "iniciativ" požadují změnu garnitury nebo přímo požadují podíl na moci či "uchopení" moci mimo parlamentní volby, mimo v Ústavě uvedené, že je zde systém, kdy zákonodárné orgány, posléze vláda, jsou skládány na základě soutěže politických stran.
A to je zcela něco jiného ve smyslu Klausova názoru na občanskou společnost než Vaše formulace, že je proti občanské společnosti.

Navíc, jeko prezident je členem /i čestným/ celé řady sdružení, nadací, odborných společností.... z toho všeho se skládá ona "občanská společnost"... a zaznamenal jste někde, že jako prezident by byl proti členství ve výše uvedených "občanských spolcích" ?

Na postoji, že pokud konkrétní skupina, spolek, sdružení, iniciativa... tedy obecně "občanská společnost" chce hovořit do složení parlamentu, potažmo vlády, má tak činit podstoupením oné Ústavou předpokládané politické soutěže, tj. demokratickými volbami a nijak jinak, neshledávám nic špatného. Nebo změňme Ústavu... že o moc se může ucházet každý spolek včelařů, pivařů... čehokoliv... a že lze se takto sápat po moci kdykoliv.
Soudíte, že to by bylo pro nás přínosné, že by to generovalo lepší ty "nahoře" ? Já si to tedy zásadně nemyslím.

Hezký den
12. 06. 2012 | 12:03

Zak napsal(a):

Milý pane Spurný z Vašeho textu čiší neskonalá naivita mládí. Pokud si uvědomíte KDO v této zemi řídí a ovládá veřejný diskurs, nebudete ke svému zdůvodňování potřebovat ani normalizační reminiscence - dnes již notně vyčpělé. Pokud si uvědomíte, že žijeme v posmoderní, informačně řízené společnosti, snad nahlédnete, že Vaše volání po hlasu rozumu je nostalgickou touhou po přehledných časech století minulého. DNES se bohužel nedozvíme ani základní orientační koordináty vlastní situace: KDE leží reálná moc (která skupina kmotrů nakoupila které politiky), KDO konkrétně ovládá redakčíní politiku klíčových médií (ba kdo je vlastní - pokud to není Bakala), nikdo nerozkryje mechanismy, kterými konkrétní think tanky a PR společnosti kontrolují veřejný prostor a mínění většiny. Kterýkoli intelektuál do této arény vstoupí, bude desinterpretován, ukřičen nájemnými "experty", zesměšněn či ignorován. Zjistěte si například jak dopadly pokusy Františka Koukolíka promluvit do veřejné debaty. Kdepak - to není zbabělost akademické obce. To je vyšší stupeň technologie moci využívající nových poznatků z techniky a psychologie. Tyto věci za bolševiků byly ve srovnání s dneškem jako bycykl ve srovnání s raketou.
12. 06. 2012 | 12:06

Oslýk humanrightista napsal(a):

"Rusové zatím zvládli všechno,co svět."

Bohužel ne tak docela.
Dělba moci, nezávislost soudů, lidská práva, svoboda slova, rovnost před zákonem - to jsou pojmy, které jim stále dělají problémy.
Abstrahovat od podobného "detailu" také o něčem svědčí.
12. 06. 2012 | 12:08

Glosator napsal(a):

"Komunismus nevymysleli dělníci, ale intelektuálové, kteří si mysleli, že mohou lidem plánovat život" (c) Margaret Thatcher.
Já říkám, že "pracující inteligent" je komunistické označení pro skupinu povolání, zatím co "intelektuál" je diagnóza. Vy nevíte o celých mračnech levicových intlektuálů, kteří propagovali Stalina, blbech, co křičeli "ruce pryč od Koreje" - kdyby uspěli, kdo by u nás investoval ?!, o rudozelené sběři v Bruselu nemluvě.
Když 11.9.2001 byla v TV debata o teroristických útocích, všichni přizvaní "intelektuálové," kromě normálního Ondřeje Neffa v podstatě tvrdili, že "Američané si za to mohou sami."
Mám osobní zkušenost, že věci, které inženýr či lékař pochopí po jedné či dvou větách je skoro nemožné vysvětlit "intelektuálovi."
Doporučuji Paul Johnson, Dějiny 20 století, tam toho najdete vív.
12. 06. 2012 | 12:13

Béda napsal(a):

Glosator,

1/ myslíte, že kapitalismus vymysleli dělníci? Platí i pro tento systém vaše, že "intelektuálové jsou příčinou všeho zla? Amebo: myslíte, že 1.SV vymysleli a zavinili dělníci? Myslíte, že zavinili 2.SV? Kdo to vymyslel? Jak k tomu mohlo dojít? Kdo to financoval? Kdo a jak ty války mediálně pokryl?"
2/ 11/9 je kapitola sama o sobě. Podle některých je Neff normální, podle jiných je to ... Ostatně do doby, než události z 11/9 neprozkoumá nezávislá komise odborníků za účasti veřejné oponentury bez vládní "koordinace" se nedá mluvit o tom, že by byly věci vyjasněny. Je celá řada odborných stanovisek z řad pilotů, demoličních odborníků, statiků a architektů, která otevřeně říká, že v "argumentech" FEMA a NYST něco zatraceně "smrdí".
12. 06. 2012 | 12:22

JardaV napsal(a):

Pro Oslýk humanrightista

Trošku pozornosti by neuškodilo.Jednalo se výhradně o techniku,v té poznámce.
Dělba moci - kde a kdo na světě se o moc dělí??To by mě opravdu zajímalo.
Nezávislost soudů - ta někde na světě existuje ???
Lidská práva - ta nedodržuje nikdo,když pominu skutečnost,že už dávno měla být předefinována do kontextu rozvoje společnosti.
Svoboda slova - kde existuje ?Ani doma manželce nemůžeš říci úplně všechno,tedy pokud nejsi sprosťák.
Rovnost před zákonem - to je úsměvné,opravdu existuje stát,kde je bezdomovec roven před zákonem miliardáři???Na které planetě??
Asi nebudeme experti na problémy Rusů,když nezvládáme ani svoje vlastní.

Pro Glosator

Komunismus nevznikl v souvislosti s plánováním,ale jako pokračování Marxova Kapitálu,ve kterém je popsán mechanismus funkce kapitalistické společnosti z hlediska výroby a přínosu pro jedince.Mimochodem,extrapolací myšlenek z Kapitálu se už dávno,možná před 50 lety,přišlo na to,že kapitalismus má svoji konečnou.Ne z hlediska ideí,ale z hlediska materiálních toků.Bez intelektuálů,kteří dokážou zplodit myšlenku,jedno jakou,se lidstvo daleko nedostane.Myšlenky jsou základem komplexních vizí,a jejich neexistence třeba v naší zemí vede k známým národním pocitům.
12. 06. 2012 | 12:37

resl napsal(a):

jarpor,
pokud demonstrovaly různé občanské iniciativy proti vládním rozhodnutím, proti korupci atd., vyjádřil se Klaus několikrát ve smyslu toho, aby si založily pol. partaj a šly do voleb. Není možné takto jednat s lidmi, protože když dali hlas "své" partaji, netušili, že nebude dodržovat program a přidájí se k těm, které by volič nikdy nevolil. Základ je tedy v chrakteru vedení partaje. Občan jak uznáte, není bezbranný otrok, který se bude bezmocně dívat, jak si politici rozdělují moc a lukrativní posty. To nemluvím o prokázaných krádežích. Čekat na nové volby a být pranýřován a zesměšňován /v tv/ těmi, co mají moc, by bylo pro lumpy pohodlné. Proto není možné vycházet z toho "co jste si zvolili to máte", protože občan by mohl říct /kdyby měl v tv příležitost/, vy jste se spojili s opozicí, zradili jste své voliče a přesto jste ve vládě. Proč nejste v opozici, proč tvrdě nekontrolujete vládu ? Jsou vám ministerské posty milejší, než naše přízeň ? Takže si myslím, že kdo první zradil, nemůže se divit protestům.
12. 06. 2012 | 12:47

Glosator napsal(a):

JardaV
Možná jsem se špatně vyjádřil. Namísto "plánování" lze dosadit "sociální inženýrství." Předpoklad, že někoho předěláte tak, aby odpovídal ideologicky požadovanému mustru. Z těchto pozic odmítl komunismus už Karel Havlíček Borovský (+1856 !). Pak se dostanete k tezi, jak Stalin a další pokazili původně skvělou myšlenku, dokonce jsem kdysi od jednoho starého nacisty slyšel, jak Hitler pokroutil původně skvělou myšlenku.
Mezi britským (a americkým) myšlením na jedné straně a německým (Marx i Hitler byli Němci) myšlením na straně druhé je ten rozdíl, že to britské je odvozeno od občana a to německé od státu.
A když lidé "nechápou, co je pro ně dobré" je třeba jim to vnutit, jak se naposledy vyjádřil Cohn-Bendit a spol...
12. 06. 2012 | 13:00

Sladký napsal(a):

Komunistická ideologie vznikla a rozšířila se jako reakce na nesnesitelné životní podmínky,panující v dobách divokého, neregulovaného kapitalismu 19.století. Francouzský katolický filosof E,Mounier tyto nelidské životní podmínky přičítá "selhání křesťanů a křesťanství" a připisuje mu hlavní vinu za její vznik.
Výrok Tchatcherové je typický zjednodušující politický-ideologický blábol.
12. 06. 2012 | 13:05

Sladký napsal(a):

Pojem "sociální inženýrství" je bohapustý a v podstatě naprosto nesmysln ý ideologický PLK, nic víc.Primitivní manipulativní nálepka.
12. 06. 2012 | 13:09

Sladký napsal(a):

Mnozí z nás, účastníků diskuse byli přímými svědky a účastníky pokusu vytvořit lepší,spravedlivější společnost, v níž nebudou rozhodující silou peníze a nejvyšším zákonem zisk. Tento pokus ztroskotal.Dnes říkám bohužel. 'V době jeho ztroskotání jsem se radoval. Tehdy jsem ještě nevěděl to, co vím dnes.Myslím, že podobně to cítí spousta lidí.
12. 06. 2012 | 13:13

rejpal napsal(a):

Sladký
To se velmi pletete. Kdykoli ho slyším, vybaví se mi Drábek.
12. 06. 2012 | 13:16

resl napsal(a):

Sladký 13:05,
souhlasil bych s vámi, jen oproti vám dodávám,/13:13/ že vše co tu bylo za bolševika, bych už nikdy vrátit nechtěl. Ani jako poslední žebrák.
12. 06. 2012 | 13:24

Sladký napsal(a):

rejpal. Dík za upozornění, to je velmi pozoruhodná myšlenka.Myslím, že máte úplnou pravdu.Mýliti se jest lidské,mýlil jsem se.:o))
12. 06. 2012 | 13:25

jarpor napsal(a):

resl

1. Vyjádřit se, že mají nesouhlasící iniciativy jít pro změnu cestou politické soutěže je něco zcela jiného než vaše původní : Klaus je proti občanské společnosti.

2. To, jaký podíl voličů té které partaje se domnívá, že partaj nedodržuje volení program, to ukáží volby. Na podíl takových "zklamaných" nelze usuzovat z výkřiků nespokojenců na ulici, kteří nemají žádné oprávnění hovořit za jiné voliče té které partaje.

3. Souhlas. Charakter lidí ve vedení partají je zásadní.

4. Na posouzení, kdo je a kdo není zloděj je zde soustava soudní a před tím orgány činné v trestním řízení. Opět - nikoliv ulice.

5. Domnívám se, že ulice je schopna zbořit systém a možná... možná položit základy systému jiného.
Není schopna v rámci STEJNÉHO systému demokraticky "přepsat" výsledky minulých voleb.
Demokrat by měl schopen unést fakt, že voliči dali více hlasů politickým oponentům a nezbývá, než oponovat rozhodnutí těch, jaž rozhodovací moc získali, představovat jiná, lepší řešení a za ně hledat podporu u voličů v dalších volbách. Jen kritika, že něco je rozhodnuto špatně, dožadovat se změny bez nabídnutí oné lepší alternativy není žádné řešení. A opět - alternativy se nerodí na ulici.

6. Občan není otrok. Souhlas. Měl by si být vědom odpovědnosti vůči sobě samému, má mnoho možností zasazovat se o "pořádek" a nápravu nepravostí kolem sebe. Nikdo jiný to za něj neudělá. Pokud ale vystupuje z pozice, že ON nic udělat nemůže, že to musí jiní, jinde... pak se snadno může stát oním otrokem - jen otrokem jiné skupiny, která ač mu deklaruje, že jedná v jeho zájmu, jde pouze a pouze za svými mocenskými cíly... a ten "otrok" je jim ukradenej.

Hezký den
12. 06. 2012 | 13:29

Sladký napsal(a):

resl_ Vše? Samozřejmě ani náhodou, v tom s vámi naprosto souhlasím. Však jsem psal, byl to bohužel neúspěšný pokus a bylo v něm mnoho odpudivého a negativního.Nějaké "zlo" bylo asi nutné, nebylo přece možno čekat, že bohatí a mocní se bohatství a moci zbaví dobrovolně.Nemyslete si, že si tehdejší poměry nějak idealizuji.Prostě se na ně dívám z úhlu,který pro mne tehdy byl nedostupný.
12. 06. 2012 | 13:31

crowley napsal(a):

Spolecenska diskuze je dost subjektivni vec. Je to take tezke vec z hlediska tematu.

Akadeik casto byva specializovan a pokud se jedna o specifickou vec z jineho oboru, tak nemusi mit nejaky vyrazny prinos.

Predevsim ekonomicke otazky vyzaduji pomerne velmkou odbornost a bludu (jak je casto videt zde na diskuzi) je i tak dost.

A ProAlt a Cesta nejsou dobre priklady - jde o ciste politicky motivovane projekty. Ten prvni dokoknce dost extremni.
12. 06. 2012 | 13:32

JardaV napsal(a):

Pro Glosator

Možná Tě naštvu,ale mě tzv.socialistické plánování nepřipadalo až tak zcestné.Mělo svoje temné stránky,ale i pozitivní.
Třeba ve školství - vědělo se,kolik je potřeba které profese,tak se podle toho strukturovalo zaměření škol.Když dnes není jízdenkou legitimace,tak samotný plánovací proces se svobodnou vůlí jedinců by logicky vedl ke přísným přijímacím zkouškám a tím ke zkvalitnění vzdělávacího procesu.Jak prosté.A kapitalistické - výběr nejschopnějších.Nebo zdravotnictví - státní monopol na distribuci léků - a jejich kontrolu,tedy chemickou i finanční.Kolik miliard by se ušetřilo - distribuce by byla nezisková,jenom za náklady.Teď vytéká zisk ze zdravotních peněz do kapes distributorů.A dalo by se pokračovat.Nakonec,pokud to domyslíš,stejně přejde hodně složek života společnosti do správy státu.Na krádeže a tunely se zavede trest smrti,tím bude zaručena zákonnost,a zároveň efektivita.monopol je vždycky společensky nejlevnější.
Naše země v sociálním experimentu pokročila asi nejdál - do v té době nejdosažitelnější formy.Všechny informace by se měly dobře archivovat,jednou se budou hodit.Třeba celostátní autobusová doprava a nejen ta.Když tu byl v roce 1987 ministr dopravy Japonska,velmi obdivně se vyjádřil k systému hromadné dopravy,která dopraví člověka z jednoho konce země na druhý v návaznosti,a konstatoval,že oni to nedokážou.Bez komentáře.Je ale fakt,že jízdní řády se pilovaly 40 let,to je know how užitečnější než recept na cocacolu.
A k těm jedincům,co to pos.....Jasně,vždycky to pokazí paranoidní mamonář,karierista,megaloman a podobné profily.Vždyť kdyby některým jedincům nevadilo,že nemůžou vlastnit víc než ostatní ,a že druhé nemůžou pokořit z pozice vlastnictví,totáč by trval.Všimni si,že těch,kteří skutečně něco vytvořili,něco nového a druhým prospěšného,je nepatrná hrstka.
Ještě k tomu Hitlerovi.Společnost rozhodně za čas pochopí,že jedinci,kteří se nenarodí v určitém genetickém standardu,představují jenom náklady a utrpení nejbližšího okolí.Nepřej si ani vědět,co způsobí existence zrůdy v rodině,jak to poznamená zdravé sourozence.Ne pozitivně,to se vsaď.Viděl jsem to na příkladu,ze kterého mrazilo.A jsem rád,že jsem od toho co nejdál.Některé kroky,které podnikalo Německo pod vládou fašistů,se stejně jednou udělají.Nepůjde to jinak.A jestli
přemýšlíš,ani mi nevynadáš.
12. 06. 2012 | 13:57

Oslýk realtivista napsal(a):

Jarpor:

k vašemu prohlášení se mi chce se zvolat "ano, ale...."

1. Ano, je to něco jiného, ale volá se to kupodivu oboje najednou. Vyzývá se, aby občanské iniciativy šly cestou politického oboje a zároveň je pan Klaus je proti občanské společnosti.

2. Ano, to, že partaj nedodržuje volení program by měly ukázat volby. Ale z nějakého důvodu neukazují. Volební partaj u nás může lhát, krátst a podvádět, jen se za ní práší. Lid ji nadšeně zvolí znovu.

3. Ano, charakter lidí ve vedení partají je zásadní. Ale, zásadní je zřejmě i charakter lidí mimo vedení, protože tomu vedení toleruje opravdu leccos.

4. Ano, na posouzení, kdo je a kdo není zloděj je zde soustava soudní a před tím orgány činné v trestním řízení. Ale, nikomu nemůže být bráněno, aby si to také posoudil sám. Toť svoboda slova a svoboda myšlení.

5. Ano, ulice je schopna zbořit systém a položit základy systému jiného, protože to už nejméně jednou udělala. Ale, není moc dobré na to spoléhat a bylo by fajn, kdybychom se této riskantní možnosti dokázali vyhnout.

Ano, demokrat by měl schopen unést fakt, že voliči dali více hlasů politickým oponentům. Ale demokratická mašina není jen hlasování a volby; činnost občana by na tomhle rozhodně neměla skončit.

6. Ano, občan má mnoho možností zasazovat se o "pořádek" a nápravu nepravostí kolem sebe. Ale... jak málo politiků tuto možnost opravdu uzná, když to občan skutečně udělá!
12. 06. 2012 | 14:38

jarpor napsal(a):

Oslýk

Vcelku souhlas...jen s dodatkem - oním "ano, ale" lze na jedné straně zrelativizovat všechno... a na straně druhé - poskytnout berličku že - já bych sice mohl se o cosi zasadit, usilovat... ale...
Jak snadné vyvinění se, že něco mají dělat hlavně ti druzí...

Hezké odpoledne.
12. 06. 2012 | 14:47

Holubář napsal(a):

A k čemu vlastně všechny ty intelktuálské/jiné diskuse jsou?
Nakonec stejně vždycky rozhoduje síla.
Je to dobře nebo špatně? Je to normální?
A v čem ta síla spočívá?
Petr Chelčický? Na toho bych v současnosti už moc nevěřil.
12. 06. 2012 | 14:58

Oslýk vulgární politolog napsal(a):

No, oni ti intelektuálové rozhodnou, kam se ta síla napře.
Toť až děsivě prosté.
12. 06. 2012 | 15:02

gaia napsal(a):

Holubář

přesně, tady 5 let diskutuje intelektuálů a ti nahoře si stejně pořád dělají co chtějí.

Třeba diskuse o restitucích, 99,5 ze 100 je proti, ale stejně to projde a jak píše Glatzová, jsou už i udělány zákony, aby se mohlo šantročit a šantročit

nebo o Cikánech, nikdo nechce, aby měli zvláštní zmocněnce a dojili se peníze, ale stejně zas včera jejich delegace na Úřadu vlády něco vydyndala.
12. 06. 2012 | 15:17

Glosator napsal(a):

To Sladký
A čím VE SKUTEČNOSTI nahradili komunisté peníze??? Čím je nahradil Lenin a Stalin? Přesně tím, co PODLE MARXE nahradily peníze předtím. Marx obecně uznával ekonomické a mimoekonomické donucení. Stalin se logicky vrátil k mimoekonomickému donucení v té NEJHORŠÍ podobě, jakou si lze vůbec představit, říká se tomu PREVENTIVNÍ TEROR. Co vlastně představovaly politické procesy ve skutečnosti? Je to jako říci lidem "přijdeme za rok, vybereme z vašeho města 10 nejméně snaživých a nejméně loajálních lidí a ty ZASTŘELÍME." Toto neprovedl dokonce ani Hitler u nás, ten řekl "každý kdo nebude plnit příkazy bude zastřelen." Pokud by se všichni "chovali řádně," nebyl by zastřelen NIKDO. To ve Stalinově systému nebylo možné, vždycky muselo být těch 10 zastřelených. Čeka/GPU/OGPU/NKVD dostávala rozkazy "tolik lidí zavřít, tolik zastřelit." Cílem bylo, aby se každý SNAŽIL, aby neskončil mezi těmi deseti. Stejný smysl měly politické procesy u nás, jen na začátku byly zaměřeny jen na odpůrce režimu. A ještě NA POČÁTKU NORMALIZACE dostávaly prověrkové komise směrná čísla, kolik lidí má být vyhozeno ze zaměstnání. Totalita, oproti současnému systému mohla zařídit, že NIKDO, koho ocejchovala nemohl být přijat nikam, kde pracovat neměl, inženýři a dokroři měli v kádrových papírech příkaz "smí dělat jen nekvalifikovanou manuální práci..."
A žádný středoškolák či vysokoškolách NESMĚL být přijat bez kádrových materiálů, u dělníků to platilo jen někdy.
12. 06. 2012 | 15:18

Miky napsal(a):

Já znám DVA samozvané "intelektuály".
Nějakej Holomek a nějakej Klaus .Jejich výplody nemají fakt chybu !
12. 06. 2012 | 15:41

Josef K. napsal(a):

Jen mě napadá, kolik lidí si stále plete socialismus a komunismus s ruskou formou imperialismu realisovanou v potěmkinovském hábitu evropských ideí. Tady , samozřejmě , žádný socialismus nikdy nebyl. Jedna věc je vnitřní tendence obyvatel, jinou věcí je podmínky, za kterých se realizují.
12. 06. 2012 | 15:44

Glosator napsal(a):

To Gaia
Aby mohly projít církevní restituce, penzijní deforma a spousta dalších asociálních zákonů, bylo nutno rozložit VV, které byly proti. Kolika lidem toto vůbec dojde přes prolhaná média. Protěžování Cikánů je jedním z výsledků dlouholeté činnosti levicových intelektuálů po celém světě.

to JardaV - monopol není nejlevnější ani náhodou, monopol prodává za monopolní cenu. Dobře si pamatuji, jak fungovala distribuce léků za reálného socialismu, nejmírnější forma byla "podpultovka" v lékárnách. Vzhledem k velmi omezeným zdrojům deviz (na to ostatně dojel i Hitlerův národní socialismus v Německu, Hitler musel rozpoutat válku dříve, než se mu ekonomika sesype) nebylo možné jakýkoliv neplánovaný výpadek nejen u nás, ale třeba i u dodavatelů z "lido demo" pokrýt dovozem. Jedno léto si turisté hojně vozili Brufen z Jugoslávie, ale na západ se normální člověk nedostal a valuty na černém trhu byly drahé. Jeden můj vážně nemocný kolega měl na dovoz léků známého "tiráka," prý mu řekl, "léky, když mi dáš peníze Ti přivezu ale nic jiného"
Pokud jde o likvidaci postižených, tu nakonec odvolal i ten Hitler kvůli odporu za strany příbuzných obětí.
A KDO bude likvidovat ty zloděje a tuneláře? Mohla by to udělat nějaká nová Čeka, ale snad víte, kam až to celé v SSSR dospělo.
12. 06. 2012 | 15:48

sinus napsal(a):

"Spolecenska diskuze je dost subjektivni vec. Je to take tezke vec z hlediska tematu" tvrdí nick crowley.

Není od věci si uvědomit,že Goethe hlásal,že subjektivní doby jsou reakční.
Milující je objektivní,protože našel co hledal.Pracující je objektivní,protože vytvořil záměr.Tvůrce je objektivní,když vytvoří prokazatelné a trvalé dílo.
A subjektivní triviálně je kdo tvrdí že zda 1+1=2 je věcí jeho úhlu pohledu a jeho rozhodnutí,protože nikdo nikdy neviděl v přírodě věci jako "1","2" nebo "=".

Tedy většina subjektivistů hřeší na to že co jednou bylo odněkud myšlením vyabstrahováno,cestu zpět v diskusi do toho odkud vzešlo nenajde.Že svět řídí ryzí vůle,svoboda,iracionální a nepoznatelné principy.

Připomeňme jen to,jaké potíže měly země východního bloku zpravidla při předávání štafetového kolíku vládnutí.Se Stalinem popravovali,bojovali s intervencí,bojovali s Hitlerem se zvoláním "Za Stalina",vybudovali armádu,průmysl,velkou politickou stranu,dělali přehlídky a májové průvody s jeho podobiznou a brzy po jeho smrti naopak popírali,že to vše mělo smysl.Jakoby se šlo úplně mýlit pro 200 milionů po dobu půlstoletí.To je také subjektivismus podobný tomu matematickému příkladu.
A subjektivisté mi budou ihned oponovat Pinochetem a nedávnou kolizí v Chile při promítání filmu o něm.
Lidská společnost jistě není objektivní tím,že někdo stojí na špici moci,někdo konkrétmí-plejáda Ceašescu,Kaddáfí,Sadám Hussajn,Miloševič,.....
Ale její historie jako celek byl-a je tedy objektivním faktem,přes vše subjektivní co se v ní událo.Objektivní jsou i schopnosti ekonomického výkonu systému jako celku-nemohou být změněny libovolným způsobem,ne ze dne na den přes noc.Někdy stačilo i více sociálního cítění nebo více fantazie a během desetiletí se i retardovaná neúspěšná země probudila,a velice rozvinula.Ale ne bez plánu jak na to.Ne náhodou.Prostě,že u kormidla byl někdo takový schopný a přející,ne egoistický slavoman,kruťas,ignorant.Někdo kdo počítal s většinou a uměl ji zapojit do realizace plánu z vládní úrovně dolů.Jistě-vznik ČR 1918 je objektivní výsledek subjektivního dlouhého procesu národního sebeuvědomění ale Mnichovská dohoda trvalá nebyla,protože neodpovídala objektivně tomu sebeurčení.Byla vnucena jako subjektivní.Jako reakční.
Ekonomické mistrovství je málokomu teoreticky i prakticky z ekonomů dáno nebo je jinými zájmy blokováno -takže proto je odbornou ekonomii uplatnit čas od času i značný problém. Divoké privatizace východního bloku prokazatelně,dokonce záměrně (heslo neoliberalismu) nebyly celkově řízeny,tedy výsledek v principu mohl být i jakýkoliv.Nebyly ani k tomu hotovy předem recepty,leda obecné ekonomické zákony a známé ekonomické nástroje.Humánnější by bylo vůbec neexperimentovat v oblasti ekonomie,ale sázet na cosi dokazatelné teoreticky nebo ověřené prakticky jinde a dříve.Všechny země RVHP byly vůbec první v přechodu od znárodněné ekonomiky jinam.
Majetky na někoho napsat je nulové umění-administrace ,aby z nich vzešel později ekonmický výkon lepší než předtím-to je celé umění.Ekonomové znali buď/ anebo-buď systém znárodněný nebo vlastnický,ale přechod od jednoho k druhému jen v tom starším případě-znárodnění.Nyní poznávají ten druhý,opačný případ.
12. 06. 2012 | 16:12

jih napsal(a):

Slibuji ze kdyz mne zvolite, budu vsude hlasat ze demokracie je ten nejspravedlnejsi politicky system.
12. 06. 2012 | 16:40

didusin napsal(a):

Intelektuálové selhali v normalizačních sedmdesátých létech stejně, jako v rádoby normalizujících letech devadesátých a to je ještě méně omluvitelné. Nedělejte si iluze, že šedesátá léta byla opravdickým výbuchem svobody myšlení. Ano, byla osvěžující, jenže s odstupem let jsem toho (provokativního alias konspiračního) názoru, že byla jakousi formou dnešních barevných revolucí, ne zcela bez vztahu k šestidenní válce na Předním východě. Po srpnovém úspěchu okupačních armád, se část protagonistů uchýlila na západě a s úspěchem poučovala kapitalisty o ekonomii (Ota Šik), působila v evropské politice - Jiří Pelikán, vydavatel exilových Listů, předtím generální tajemník Mezinárodního svazu studentů atd. Mnozí byli v nedávné minulosti protagonisty (bezohlednými) padesátých let ...
Tolik k minulosti intelektuální elity. Dnes jsou intelektuálové svázání návyky minulých let více než-li jsou ochotni připustit, ustrašení a zbabělí, neochotni ve vzájemných diskuzích kriticky hodnotit současný svět, natož uvažovat o možnostech a zákrutách budoucího vývoje. Náš národ a Evropa vůbec potřebuje vizi, představu jak dál, kterým směrem má napřít síly a čeho se má obávat. Globalizace může být a podle mého názoru již je v mnoha směrech ohrožením našich zájmů v době, kdy se světová hospodářská politika podobá spíše přesýpacím hodinám a reflektuje ji zejména bezohledné finančnictví. Ubývají zdroje a odpovědí budoucích let může (musí ?) být regionalizace, starost o přežití. O tom by měla být kvalifikovaná rozprava intelektuálů, čím kontroverznější, tím lépe.
12. 06. 2012 | 16:41

ji h napsal(a):

Politici, kteri mluvi na verejnosti musi zatloukat, zatloukat a zatloukat. Kdo toto pravidlo porusi je po zaluze potrestan. Kdyz Zeman prozradi ze na Vysocine hladi stromy, chechtalkove maji na leta vystarano
12. 06. 2012 | 16:46

Malá Naděje napsal(a):

Mnozí v mnohém a zásadním mají pravdu, cítím to podobně, také jako autor statě.

Velké cíle jsou zpravidla nereálné. Zásadní debata vyvolených ( a kteří to jsou ?) nenastane rychle, ani sama od sebe. A na jakém by to mělo být fóru.

Možná zatím žádat po veřejnoprávních médiích, aby dali prostor diskuzním pořadům.
Nemyslím, probůh, na Kotel či Máte slovo ( ale jen to už zbylo).

Pamatujete ještě doby, kdy se na ČT (2) diskutovalo za účasti širšího publika ?

Nyní tedy snad vytvořit jeden až dva diskuzní prostory týdně, oslovit některé dřívější moderátory (ky) - a byli někteří/ré šikovní/é, i pohlední/é, zvolit vždy konkrétnější téma z těc důležitých, nikoliv rovnou témata všehomírná, vyzvat obec veřejnou a akademickou ( i studentskou, neb o diskuzi stojí, a ZATÍM se nebojí) k účasti, a osobně pozvat 3-4 lidi, kteří se již k tématu veřejně (odborně) vyjadřují jako "startéry", resp. pilíře debaty.

A takto se potupně k diskuzím vrátit, učit se dikutovat, a prostor veřejný obohacovat. A získat k tomu návyk.
12. 06. 2012 | 16:48

aga napsal(a):

A proč by vůbec ten, kdo drží v ruce plácačku, měl nechávat bzučet nějaké intelektuálské mouchy? Co by ho k tomu mohlo reálně donutit? Tak maximálně si jich pár pěstuje proto, aby svým zmateným bzučením od něj odkláněly pozornost, to je vše.
12. 06. 2012 | 16:51

aga napsal(a):

Malá Naděje

Jo, pamatujeme na Katovnu, kde banda sebestředných jurodivých exotů řešila problémy všehomíra, aniž by se ovšem dokázali dohodnout na čemkoli sami mezi sebou. Kdepak, jakmile inťoš nemá pevné zadání od sponzora, tak je většinou jen zajímavým studijním materiálem pro psychoanalytika. Autor statě ovšem bude spíše ten první případ.
12. 06. 2012 | 16:59

Admirál napsal(a):

"Chybí nám samozvaní intelektuálové" neřekl bych, že v situaci, ve které se nácházíme a při kurzu, který jsme nabrali po 89. nám zrovna nejvíc chybí samozvaní intelektuálové.

Asi by byly potřebnější vidle a dlažební kostky. A chuť si zjednat pořádek.
12. 06. 2012 | 17:25

Yosif K napsal(a):

Maximus napsal:
Přitom výkonnost ekonomiky ČR je oproti těm nejvyspělejším zemím v EU na téměř 3/4, ale platy jsou stěží na 1/3!
KONEC CITATU.

Pane Skuhralku - cetl jste nekdy neco o PPP - purchasing power parity?

Pokud pracujete v nadvorni cete v CR za 9 tisic mesicne mate mozna stejnou zivotni uroven jako nekdo kdo pracuje v nadvorni cete v SRN za nominalne TRIKRAT TOLIK.

Najmy a sluzby jsou totiz v SRN primerene drazsi.
12. 06. 2012 | 17:46

ji h napsal(a):

Malá Naděje
Jake "probůh Kotel?" Bezni obcane debatovali na verejnosti s politickym cinitelem. Moderatorka dbala aby se obracxeli na pritomneho. Co jineho byla shromazdeni na Agore? Jaky cistsi medialni format si dokazete predstavit v dobe profesionalnich zvanilu dnesni doby? Oni to "probuh Kotel" opakuji. Prazdne sudy zni nejvic.
12. 06. 2012 | 17:52

prorok napsal(a):

Maximus
Dva muzi se modlili v chramu, milovnik penez farizeus a chudas. I modlil se v duchu farizeus: Boze dekuji ti, ze nejsem jako jini lide, zlodeji a vydridusi nebo tento chudas; hledim si sveho a radne odvadim dane. Chudas se bil kajicne v prsa rka: Boze bud milostiv mne hrisnemu. Pravil Kristus: Odesel tento ospravedlnen, a ne onen. Nebot kdo se povysuje, bude ponizen. A vy, kteris se sami spravedlivi cinite pred lidmi vezte, ze Buh zna vase srdce i to, co skryvate. A co jest u lidi vysokeho, ohavneho jest pred Bohem. (volne dle Luk.16,14 nasl.)
12. 06. 2012 | 17:56

skeptický napsal(a):

Já bych si nejdříve přečetl co to obnáší si říkat akademik.To bejval svýho času Běhounek a Kurčatov.
12. 06. 2012 | 18:00

jih napsal(a):

Stejskal
Prisel jsem na prevratnou myslenu. V blogu plnem vzajemnych odkazu by stacilo jednoznacne ocislovat prispevky jak prijdou 1 2 3 4 5 ... Staricky pametnik mi vypravel ze se dokonce cislovaly stranky v jakychsi papirovych knihach. Sam tomu ale moc neverim ze by nasi dfavni predkove znali takove vyspele technologie.
12. 06. 2012 | 18:11

skeptický napsal(a):

jih

To by ale v případě chybějících čísel odhalilo přítomnost kůrovce.
12. 06. 2012 | 18:21

PK napsal(a):

Intelektuálové nechybí-např. skvělá je Ilona Švihlíková-jen kdyby dostala víc prostoru v médiích.
12. 06. 2012 | 20:05

gabriela napsal(a):

aga

Jo, pamatujeme na Katovnu, kde banda sebestředných jurodivých exotů řešila problémy všehomíra, aniž by se
ovšem dokázali dohodnout na čemkoli sami mezi sebou

Jo, stará dobrá Katovna. Přiznám se bez mučení, že jsem na ni koukala jak u vytržení až někdy do půlnoci ;-)

http://www.youtube.com/watch?v=hUJLfsm2lnI

http://www.youtube.com/watch?v=21SmEN2UUBc
12. 06. 2012 | 20:16

Jan Žura napsal(a):

Pane Spurný, že by intelektuálové vůbec nepípali, v tom nemáte pravdu. Skupina levicových intelektuálů jezdí na Vratimovský seminář, ten je ale pro mnohé příliš levicový a ukázat se na něm je z hlediska vědecké existence dost ošidné. Pípají například Bělohradský nebo Jan Keller, bohužel nebývají veřejností oslyšeni. Přes nespokojenost je stále ještě in být pravicový. V současné době je kdekdo naštvaný a to z různých důvodů. Očekávání lidí jsou rovněž různá. Je to skvělá příležitost nejen pro opoziční politiky, ale i pro vědce udat směr pohybu společnosti.
12. 06. 2012 | 20:26

Maximus napsal(a):

Yosif K napsal(a):

Pane Skuhralku - cetl jste nekdy neco o PPP - purchasing power parity?

Tak nám to tady vysvětlete pane chytrý!
12. 06. 2012 | 21:32

Maximus napsal(a):

Yosif K
Co je to PPP (parita kupní síly)resp u nás používaný ČSÚ spotřební koš vím i bez Vás vy hlavo.
Ještě dodatek pane velkochytrý. Jak zdůvodníte třeba naprosto rozdílné platy např. zaměstnanců v německém Lidlu
v SRN oproti Lidlu v ČR kde na stejné pracovní pozici je v ČR plat 13 tis.Kč a v SRN 40 tis.Kč? Přitom všechny vstupní nákladové položky jsou téměř stejné. A že by tam byla nějaká vyšší přidaná hodnota silně pochybuji! Tak si to v tý palici trochu srovnejte, mají tady z nás obyčejný "Klondajk" a je to jen novodobá verze kolonialismu. Prostě nás tady vysávají jak to jde a my můžeme expandovat jako např. náš ČEZ zase jen směrem na východ nebo do Albánie!

S těmi 9 tis. měsíčně pro mě jste se skoro trefil, ale je to v € a o trochu více. Chtěl bych mít Vaše starosti....
12. 06. 2012 | 21:45

hutor napsal(a):

Dekuji za clanek, naprosto skvely jak obsahem tak formou.

V. Klaus ma pravdu, ze pokud chce clovek neco menit v ramci naseho radu, ma zalozit politickou stranu a zucastnit se voleb.

Ovsem jen v ramci stavajiciho radu!! Proto musi byt debata mezi nami nepolitiky vedena hlavne o zmene radu. Zmenou radu rozumim hlavne zmenu volebniho systemu. Nevynalezat vynalezene, vzit jeden ze systemu, ktery funguje v nejdele prosperujicich demokraciich sveta.

Kdyz se v roce 1990 rozhodlo, ze se pouzije system z prvni republiky, ktery podle mineni mnohych byl pricinou jejiho padu at uz v roce 38 nebo 45 a 48, bylo mi jasne, ze to skonci presne dnesnim stavem.

Po bitve kazdy general, ale me to tehdy bylo skutecne jasne a zrovna tak je mi dnes jasne, ze bez zmeny volebniho systemu se nic zasadniho nezmeni.

Politici o tom samozrejme uvazovat nebudou, neni to v jejich zajmu, at jsou odkudkoli.
13. 06. 2012 | 01:02

Miky napsal(a):

Doufám,že všichni samozvaní pseudointelektuálové završí vývoj a odejdou do emigrace.Sto let náš národ vedou kreteni,to se musí někde projevit.Prchněte,je to ve vašem zájmu.
13. 06. 2012 | 09:26

Oslýk samozvaný intelektuál napsal(a):

Bez zajímavosti není, že se hledají samozvaní intelektuálové v baterii blogů samozvaných intelektuálů.

Pravda, je mezi nimi pár intelektuálů oficiálně zvolených; ti jsou obvykle ze všeho nejslabší.
13. 06. 2012 | 09:54

Alena Čechová napsal(a):

Jakákoli potřeba veřejně se vyjádřit je zadupaná do země už na základní škole. Rodiči i učitelskou veřejností je u nás podporován model: učitel mluví, žáci sedí jako pěny a hovoří jen, pokud je k tomu učitel vyzve. No a pak se to s námi táhne. V takovém systému se prosazují jen sociopati, čehož je náš politický provoz důkazem.
Musíme začít vychovávat zlobivé děti, nic jiného nepomůže.
13. 06. 2012 | 10:13

Jirka13 napsal(a):

Je to pravda. Otázkou zůstává, jestli ti akademici nemlčí proto, že nemají co říct.
13. 06. 2012 | 11:03

Glosator napsal(a):

To Hutor
Opoziční smlouva byla ve skutečnosti právě snahou změnit systém poměrného zastoupení na systém většinový, což se NEPODAŘILO, protože úmrtím Václava Bendy a zvolením bankrotáře Václava Fischera na jeho místo ztratily ČSSD+ODS potřebnou ÚSTAVNÍ VĚTŠINU.
Zavedení většinového volebního systému by ovšem vyřadilo intelektuály z Pravdy a lásky, proto je tolik napadána.
Nefunkčnost systému poměrného zastoupení je VŠEOBECNĚ ZNÁMA!
13. 06. 2012 | 12:26

rejpal napsal(a):

Glosator
No to snad ne. Většinový systém není to, když do parlamentu procházejí jen dvě strany, ještě navíc spojené pupeční šňůrou vzájemných kšeftíků. Tomu, že by někdo přistoupil dobrovolně na zrušení 5% klauzule a umožnil vstup jakémukoli subjektu, jehož reprezentanty si lidé vyberou, nevěřím ani při největší mííře optimismu, jaké jsem schopen. Proč by to dělali?
13. 06. 2012 | 12:35

Pravda napsal(a):

To nám tu ještě zcházelo. Samozvaní intelektuálové, kteří mají krásné utopistické nesplnitelné vize jak spasit solečnost. Kdo by to měl být? Nějaká Stocklová s ProAltu s marxleninským vyjadřováním?

Tady existuje krásná legenda jak úžasné to bylo za první republiky a tu nám tu vyprávý Spurný. Za první republiky ve skutečnosti byla politika ještě vyprahlejší i těmi samozvanými intelektuály jako Masaryk. To dokazuje že za 20 let existence první republiky se vystřídalo 11 premierů jejichž životnost ve funkci byla průměrně asi 1,5 roku. Množství korupčních skandálů bylo za první republiky podstatně vyšší než dnes. Takové fakta k "morální" první republice.
13. 06. 2012 | 12:40

Pravda napsal(a):

Proč si Spurný myslíte že samozvaní intelektuálové budou odolnější k nečestnému jednání? Není to spíš výraz vaší mladistvé naivity?
13. 06. 2012 | 12:44

Oslýk politolog napsal(a):

Glosátore,
to, co říkáte, je nesmysl; podstatou opoziční smlouvy nebylo to divné a nevhodné slovo "opoziční", nýbrž ta SMLOUVA. Byla to smlouva koček a myší, Sparty a Slávie, o tom, že si rozdělí kořist společně a nebudou se bít.

Toto není podstata poměrného či většinového systému, ale likvidace systému demokratického boje stran a názorů jako takového. Již žádný systém - páni politici se nám pěkně dohodnou a lidi ať si volí, co chtějí - stejně na nich nezáleží.

Podobnou obludnost vytvořila skutečně již První republika pod názvem Pětka. Je to důkaz toho, že demokracie v První republice měla opravdu ještě hodně velké mezery.

Co považuji za frontální lobotomii národa je to, že se vážně uvažuje o tom, že se jeden z architektů této šílenosti nahradí tím zbylým a Miloš Zeman má být prezidentem státu, a to za podpory části ODS.

Takže nejen, že jsme se za První republiky spálili o kamna a roku 1998 to zopakovali, ale hodláme v tom i nadále pokračovat.
13. 06. 2012 | 12:46

rejpal napsal(a):

Oslýk politolog
Zeman na hradě - to bude jen učebnicová ukázka krátké paměti. Na druhou stranu, bude to bžunda, až bude vysvětlovat jiným prezidentům, že jejich inteligence je nižší než nízká. A to on bude.
13. 06. 2012 | 13:02

Josef K. napsal(a):

Podle reakcí touží většinové obyvatelstvo zastoupené zdejšími nicky evidentně do Putinova Ruska. Prezentace zcela neevropského myšlení na křivém molu nemá nic společného se vzortem, módní přehlídkou.
13. 06. 2012 | 13:28

rejpal napsal(a):

Josef K.
Já ne. Já chci zpátky do blázince.
13. 06. 2012 | 14:16

jíra napsal(a):

Pane Spurný, jste idealista a to je mi sympatické. Společnost určitou zásadnější morální obrodu potřebuje.

Ovšem sázet na to, že u politiků a s nimi úzce spjatých dalších vrstev je příčinou "dosahování soukromého štěstí, které se nezdržuje úvahami o spravedlnosti" jejich technokratický přístup, je dost hluboký omyl. V jednom ale máte svým způsobem pravdu. Předchozí režim "budující komunismus" a "vychovávající nového člověka" se honosil úsilím o princip "každému dle jeho potřeb", ale přinesl setrvačnost a stagnaci rozvoje. Rozdíl mezi Západem a Východem v životní úrovni obyvatel a možností další perspektivy rozvoje narostl do tak obludné výše, že to vedlo k úprku od společného vlastnictví (u nás až dlouho po uvolnění režimu v Rusku). Po převratu se skutečně projevil předchozí "úspěch" výchovy lidí schopných naplňovat "nějaké" své miliardové potřeby ber kde ber, takzvaných "všehoschopných".

Každému bylo jasné, že dohánění Západu bude minimálně pár desítek let trvat, ale oni chtěli mít západní životní úroveň ihned a nejlépe hned tu nejvyšší. Co všechno pro to učinili?
- naučili se usilovně velmi brzy šikovně používat PR agentury
- začali ve volbách sázet na potenciálně úspěšnější šikovné negativní kampaně
- umějí vypouštět líbivé myšlenkově prázdné bonmoty místo nudných věcných debat
- podmanili si veřejné sdělovací prostředky, ty hltají každou jejich tiskovou akci
- přizpůsobili si zákony a vytrvale odmítají jejich nápravu
- umějí miliardové veřejné tunely překvalifikovat na "ano, chyba se omylem stala"
- naučili občany chápat, že snad žádné politické rozhodnutí se neobejde bez korupce
- kdyby bylo nejhůř, i v justici a ve státních zastupitelstvích mají své lidi
- když jim už silněji teče do bot, umějí vypustit do éteru megaaféru
- dokáží dokonce část veřejnosti absurdně přesvědčit, že nakreslit jim tykadla toto pranýřující na volebních reklamách je společensky nebezpečným zločinem
- atd.

Tohle vše určitě není následek nějakého jaksi pouze technokratického přístupu...
Je to dlouhodobě propracovaný účelový systém, kde pojem "mravní přístup" nemá místo, bez ohledu na to, zda se hlásí či nehlásí k nějaké víře. Nanejvýš snad požadují morálnější přístup naoko u svých politických konkurentů, když se to hodí.

Svým způsobem pluralitní společnost může svádět k politickým špinavostem a k povolebnímu odklonu od předvolebních slibů. Jednak mají strany po volbách nějak omezený mandát a i strany hlásící se navenek k určité stejné části politického spektra mají nějak odlišné zájmy. Jednak jde o řízení a správu velmi značného veřejného majetku, aniž by byly dobré zákony a praxe, jak se vyhnout nepravostem a větším chybám. Naopak všude se to hemží různými lobbisty hlavně s postranními zájmy, napojenými na různé "kmotry" a finanční skupiny.

A co především: Snaží se v tom umět chodit tak, aby na ně nic neprasklo. Když by jim mohlo něco hrozit, umějí nějaký čas vytvářet o sobě příznivý dojem. Někteří z nich nabyli určitých praktických zkušeností v určitém směru a dokáží ostatní přesvědčit, že jsou nenahraditelní a tedy nedotknutelní. Pro tuto společensky úspěšnou skupinu s pochybnými morálními profily a drzým čelem razí neuropatolog a odborný spisovatel František Koukolík pojem "deprivanti". Málokdy se objeví společenská poptávka aspoň některé chytit za ruku při zločinu, vědí toho na sebe vzájemně asi dost a nechtějí už kvůli sobě moc čeřit vody, to už by muselo některým hodně téci do bot, aby rozpoutávali aféry i proti "velkým rybám".

Samozřejmě v rozvinutějších zemích jsou taky takoví. Jenže je tam i dost úspěšných byznysmenů a politiků přece jen ctících určité zásadní morální aspekty - a jen ti bývají smysluplněji schopní a ochotní spouštět rozsáhlejší filantropické aktivity, viz například Warren Buffett a jiní a lze s nimi také vést nějakou plodnější debatu o směru vývoje společnosti.

Takže, vážený autore, nezáleží jen na tom, zda tu jsou k debatě připravení akademici aj. lidé mimo politiku a byznys, ale zda je tu i dost těch významných "na druhé straně", ochotných se na ní smysluplně podílet s určitou dobrou perspektivou. Znáte nějaké takové? U nich by šlo začít třeba hned...

Hezký den
13. 06. 2012 | 21:51

Jáchym napsal(a):

Vážený autore,

nejsem si jistý, že by se debata měla omezovat speciálně na intelektuály z akademického prostředí.

Je pravda, že např. vysokoškolští pedagogové jsou dnes mimořádně tichou a nenápadnou skupinou.

Je také pravda, že se dá spočítat na prstech, kolika z nich se dostane sluchu v těch médiích, která mají šanci nějak ovlivnit větší okruh lidí.

Třetí pravdou je, že pokud se některému z nich sluchu dostane, je to často díky tomu, že předem zaručuje prosazování názoru nějaké politicky či hospodářsky vlivné skupiny.Pak je výstupem nikoliv diskuse, ale válcování, podobné PR kampani. To pak mimořádně poškozuje důvěryhodnost akademické obce.

Nebo zaručují jemnou konstruktivní kritiku ve stylu Strany mírného pokroku v mezích zákona.(Dům hoří, dům plápolá, dědeček se češe,jak praví píseň Vodňanského a Skoumala).

Ale na druhé straně - chcete-li si rozjasnit chmury a nevesele se zasmát, přečtěte si blog (vpodstatě kterýkoliv) pana doktora Payneho. Stoupne vám sebevědomí a tlak.
13. 06. 2012 | 23:57

Plch napsal(a):

Prosím Vás, pane autore, debaty s účastí akademiků probíhají (zrovna včera o udržitelnosti životní úrovně s V. Cílkem), ale být slyšet znamená, aby mainstreamová média o debaty akademiků měla zájem a to je to co chybí a je těžké dosáhnout. Jak chcete donutit ČT, aby se takovým názorům a debatám věnovala, když ji zajímá široká sledovanost, a teda chce radši věnovat velkou část zpravodajství nějakým mladým klukům, co si vydělávají tak, že se honí za míčem, nebo tomu neustále omílanému Rathovi, kterého si mnozí už nepřejou ani vidět a slyšet? Co můžou tak akorát akademici dělat, je psát blogy, jako například sem, kde ale zaniknout ve spoustě dalších autorů, včetně toho, kdo je tady opravdu nemravný a neustálé omílaný, až se mi nechce zase napsat jeho jméno.
14. 06. 2012 | 13:41

pgjed napsal(a):

Jediným prostorem, ve kterém by před očima veřejnosti mohla probíhat věcná debata, přinášející nové nápady a nová řešení společenských problémů a současně usvědčující politiky z myšlenkové prázdnoty, jsou sdělovací prostředky. Ty samy ale, jako komerční subjekty podléhají vlivu reklamních a PR agentur, které je platí. A tak poskytují prostor vybraným "osobnostem" a pak úzkému okruhu zastydlých intelektuálů uzavřených do svých názorových klišé a ideologických klecí, kteří rovněž dávno i díky naprosté odtrženosti od praktické reality, nejsou schopni přinést nové nápady a myšlenky a vést produktivní diskusi (Bělohradský, Rupnik, Tomský, Pehe, Doležal...). Jedni jsou spokojeni se zviditelněním, druzí se skromným honorářem. a celkově je to k ničemu nevedoucí nepřetržité plácání do vody.
Typickým příkladem, jak sdělovbací prostředky konzervují zmrtvělý diskusní prostor je zmoravcování předvolebních diskusí před minulými parlamentními volbami.
22. 06. 2012 | 13:31

Oslýk mediální napsal(a):

pjged:
Velmi dobrá poznámka. Je to přesně tak. Jistou naději vidím právě v blogosféře a internetu, i když i tady se podobné sklerotické procesy odehrávají.
23. 06. 2012 | 09:47

santawizard napsal(a):

Problém s intelektuálama je v tom ,že většina dnešní problematiky je na hraně zákona mezi obhajobou a obžalobou.Celé noviny jsou de fakto jako jedna soudnička.Moderní intelektuálové u kterých to není jejich parketa ,raději na toto téma ,jak se říká ztratili řeč ,aby mohli improvizovat jass a nebo zpívat jako v opeře všechno to co se obyčejně mluví jenom u soudu!
24. 06. 2012 | 17:28

Sulfan napsal(a):

Před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010 vydala největší opoziční strana ČSSD 17 (slovy sedmnáct) tzv. oranžových knih k veřejné diskusi o řešení různých společenských problémů. K žádné diskusi dosud nedošlo... Jedinou "pozorností", kterou vyvinula naše státem placená média k těmto novým nápadům byla věta moderátora Moravce v jeho OVM: Aha, vy máte oranžovou knihu. Pronesl ji k tehdejšímu předsedovi ČSSD Paroubkovi.

O čem tedy věcně debatovat, k čemu přinášet nové nápady a nová řešení společenských problémů? Když ČR očividně směřuje do těch míst, co začínají na ř. Všichni vědí, že vláda žádnou diskusi nepotřebuje. Ta potřebuje kolem sebe hodně hustý humus, který všechno přikryje.
26. 06. 2012 | 09:50

Oslýk napsal(a):

Sulfan:
Diskusi poněkud ochromuje, když nejste schopen svůj protějšek brát vážně.
S Paroubkem by se mi nesnadno diskutovala ideová témata. Se zloději obvykle nediskutuji.
S Kalouskem, Parkanovou, Rathem, Topolánkem a mnoha dalšími by to nebylo lepší.
Mohou vydat celou knihovnu modrých nebo oranžových knih; nač ale diskuse, když to v těch knihách zřejmě není pravda?
26. 06. 2012 | 10:09

Sulfan napsal(a):

Oslýk:

Mám zdvořilý dotaz. Co Vám Paroubek ukradl?
26. 06. 2012 | 13:42

.Ivan Hochmann napsal(a):

Opravdu výživná debata.....

Mám ovšem několik závažných výhrad.

1.Nejsem si jist ,zdali v tomto státě po válečných ,totalitních a emigračních exodech vůbec nějaký intelektuál zůstal
Rudě zabarvení "vumloví" myslitelé žádnou invencí neoplývají.
A z polistopadového zištného směrování žádné intelektuální podhoubí nevzejde.
Takových pár Matějů Spurných,kteří dokáží precisně diagnostikovat, moudré spáče neprobudí.
Ti o něm vlastně ani nevědí.
Sedí si u svých kruhů obklopeni mysticismem a badatelským zápalem v oblasti předvídání společenských postupů ,ale rozhodně si pálit prsty nebudou.
Jsou povětšině vědoucí a tím skromní lidé a pro tuto zpovykanou postkomunistickou společnost nehnou ani prstem.

2.Ti "intelektuálové",kteří se jaksi etablují v politické ssedlině,různí "poradcové",jak o nich píše autor blogu v zajímavě přesné definici stavu politické moci, jsou jaksi mimo mísu.
Mouřenínové s normalisačními manýrami.
Nemají šanci oslovit pokleslé,navíc duchem malomyslné občanské povědomí.

3.Není zájem.Kde nic není - ani čert nebere.
Pořád říkám,že se máme příliš dobře.Patříme k oněm 2% nejbohatších lidí světa.Naše zvyklosti jsou natolik ovlivněny pohodlím,přepychem,dostupností sociálních vymožeností,že nám mohou být nějaké morality a priority filosofických prognoz - naprosto ukradeny.

******
A je zbytečné to rozpitvávat.Dojdeme pouze k pesimistickým závěrům.
Ti,kteří si hráli po Listopadu na elity,totálně propadli ve smyslu intelektuálních veličin.Nebyli to vizionáři.
Jen chamtivci,hamižní po moci a penězích.
Teď nám budou z Hradních výšin kázat vodu a zase jako vždy chlastat víno.

Kuš! ahoj Ivan.
26. 06. 2012 | 22:31

Oslýk smutný napsal(a):

Sulfan:

Například založil spolu s partou dalších tehdejších zastupitelů věhlasnou Pragobanku. Její majetek se prakticky rovnal vkladu města Prahy; v případě jakýchkoli potíží bylo jasné, že Praha svoje peníze zpátky těžko dostane. Banka tvořená vkladem jediného zákazníka může těžko fungovat.
Na zjevném podvodu od první chvíle se ovšem kromě pana Paroubka za ČSSD podepsala řada dalších velikánů, například Koukal, který spolu s ním právě na této kauze vlastně vynalezli opoziční smlouvu dávno před Zemanem a Klausem. Nebo tahle parta
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zprava/_zprava/pragobanka-medialni-kampan-nebo-trestny-cin--7180

Tím Paroubek začal kariéru. Pokračoval třeba neméně úžasnými kšefty s panem Kočkou na výstavišti, rovněž notoricky známými.

Paroubek neloupí mně osobně, ale obyvatelstvu, podobně jako jeho chráněnec Rath nebo jeho kolegové a kamarádi z ODS.

Je zvláštní, že prakticky všichni významní politici dosáhnou vrcholných funkcí v době, kdy už je veřejně známo, že jsou zkorumpovaní. Nikomu to kupodivu ve stranických aparátech nevadí a vesele je kandidují znova.
27. 06. 2012 | 09:07

Alex napsal(a):

Pane autore ten hřebíček jste na hlavičku uhodil, nicméně Ivan Hochmann také. Bohužel. Češi jako občanská společnost nejsou schopni dát jednotně a účinně najevo ani to, že ministr financí nemá co volat policajtovi ohledně kauzy, která ho zajímá natož aby mu vyhrožoval. A že je-li zřejmé, že by měl po takovém excesu okamžitě odstoupit, měla by to danému aktérovi dát najevo celá společnost všemi dostupnými prostředky - tedy i společenskou nepřijatelností. Bohužel, ani na tom se u nás nejsme schopni shodnout.
01. 07. 2012 | 18:54

Yosif K napsal(a):

Maximus napsal:
Všimněte si, velcí kapitalisti a majitelé miliardových majetků u nás už nevznikají, je rozparcelováno!
KONEC CITATU

Bylo nekolik spatnych moznosti:
A) nedoslo by ku prani spinavych penez ani ku spektakularnim rychlokvasenym privatizacim - kapitaliste by proto byli prevazne cizinci a restituenti. Tak by tomu bylo nejlepe. Proc ne? Proti byli zastanci toho ze i Cesi (a Slovaci) maji mit sve kapitalisty. Slovaci sve kapitalisty stvorili za Meciara uplne zadarmo.....
B) Privatiozacni projekty atp by ser vybirali pomalejio a pecliveji - nektere privatizace probehly pomaleji - ale mnohe z nich (ne vsechny) skoncily financnim debaklem (Zetor, Nova Hut atp)
C) nedoslo by vubec k privatizaci - tim padem by doslo k mohutnemu rozkradani a zivelne privatizaci tak jak tak - viz prikaldy z Balkanu - existence soukromeho sektoru za prevladajiciho sociku vede stejne zcela spolehlive k jeste horsi masove korupci nez skokova privatizace.
Co by bylo byvalo pomohlo by bylo byvalo samozrrejme to, kdyby kuponpovou privatizaci nekocirovali lisaci jako Triskovci a kdby se privatizacni uvery davalky poctivejsim lidem. Kdyby kdyby.... vsechno slo udelat lepe, Ceskoi nedopadlo v tvrobe rychlokvasenych kapitalistu jeste tak spatne jako jine staty Ostbloku......
16. 11. 2012 | 16:41

NitAcceme napsal(a):

<a href=http://www.londonuggboots.co.uk/#693>baby ugg boots uk</a> Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a appropriate deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided shiny transparent concept PoefMedobrele Nodejounses Incacyjoymn Addelodup <a href=http://www.londonuggboots.co.uk/#893>ugg boots for sale</a> FepblerType PoefMedobrele Nodejounses Incacyjoymn leasevappyhag <a href=http://www.londonuggboots.co.uk/#100>ugg boots on sale</a> .
25. 11. 2012 | 13:08

Jindřich Kubánek napsal(a):

Síla slova stále silněji devalvuje.
01. 07. 2014 | 21:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy