Kvóty? Ano!

15. 11. 2012 | 08:08
Přečteno 8579 krát
Souhlasím s návrhem, aby ve vedení evropských firem bylo povinně alespoň 40 procent žen (a v případě „ženské“ firmy také mužů). Pro Českou republiku bych ale začala z jiného konce.

Komisařka Redingová, autorka návrhu, uvedla, že samoregulace evidentně nikam nevede a že ženy už ztrácí trpělivost. Souhlasím. Jen bych řekla, že v zemích v této oblasti tak zaostalých, jako je Česká republika, by se mělo začít jinde než u firem. A to u veřejného sektoru.

Před pár lety už zde existovala vypracovaná novela volebního zákona, podle které by politické strany musely dávat na kandidátky určitý počet žen. Tento návrh rozhodně podporuji. Jsem členkou politické strany 15 let a na základě svých zkušeností se rozhodně neobávám, že by se „na místa schopných mužů dostaly neschopné ženy“. Také mi není známo, že by se nějaká země na základě kvót zhroutila. Naopak třeba ve Velké Británii, když významně stoupl počet žen v dolní komoře parlamentu díky pozitivním opatřením Labouristů za Tonyho Blaira, si zúčastnění pochvalovali změnu pracovní atmosféry a projednávaných témat.

A hned po kvótách na kandidátkách (představuji si je třeba tak, že „v každé po sobě jdoucí trojici musí být alespoň jedna osoba opačného pohlaví“), nebo zároveň s nimi, bych byla pro zavádění postupných pozitivních opatření ve veřejných institucích. To znamená, že když na určité řídící úrovni chybí jedno či druhé pohlaví, pokud se uvolní místo, pak ze dvou kandidátů například se stejným vzděláním a praxí vyberu přednostně představitele či představitelku onoho „chybějícího pohlaví“. A ne, pozitivní opatření není diskriminační, to výslovně uvádí antidiskriminační zákon.

Česká republika se ale bohužel léta jakýmkoli kvótám či podobným opatřením zuby nehty brání, až na pár výjimek (kvóty pro ženy na vnitrostranické pozice v ČSSD či střídání žen a mužů na kandidátkách Strany zelených). Jak jsem uvedla výše, začínat rovnou od vedení firem mi v naší zastydlé zemi nepřipadá nejšťastnější. Ale upřímně řečeno: lepší alespoň nějaké kvóty, než žádné. Držím paní komisařce palce.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Maximus napsal(a):

Kvóty....? To je od slova kvokat? Ale jo, ještě by měla EU vydat glejt na přiměřený počet a kvalitu domácího sexu
(podle srovnávacích tabulek, které by respektovaly vzdělání, postavení a pracovní zatížení partnerů).
A dohledoví pracovníci by měli kontrolovat zda manželky nebolí hlava a jestli si manželé správně čistí zuby a nechlastají ....

Jeden na ráno:
Chlápek autem málem přejel na silnici bábu a neudržel nervy a zařval: Dávej pozor ty jedna slepice! A ta na něj:
Ko ko ko komu to říkáte vy jeden sprosťáku!
15. 11. 2012 | 08:18

Ládik!!! napsal(a):

ČSSD nemohla sehnat ani jednu babu do "vedení", a to je dost velká firma.
15. 11. 2012 | 08:29

PepaS napsal(a):

Skvělé rozhodnutí. Navrhuji dopracovat o povinnost mužů rodit 50% dětí.
15. 11. 2012 | 08:31

Anna napsal(a):

Dnes jsem se ke kvótám vyjádřila u pana Sobotky, takže jen zopakuji:
Jsem proti jakékoliv diskriminaci, včetně pozitivní. Nic nám ženám nebrání vychovávat své děti k tomu, aby v dospělosti bez kvót byly ženy brány za partnery všude.
Muž a žena coby pár je podle mě naprosto žádoucí, včetně výchovy jejich potomků. V současnosti však každé druhé manželství končí rozvodem. Přitom prioritou by mělo být právě potomstvo, nikoliv řízení firem (mimochodem - Návrh má zlepšit postavení žen v nevýkonných řídicích orgánech firem, tedy ve správních a dozorčích radách).

Jaké ženy se zabývají tím, aby ve správních a dozorčích radách JEN velkých firem sedělo 40 % žen, namísto aby vyvíjely úsilí, aby se nerozpadala manželství? Cituji:
Dvě třetiny žádostí o rozvod podávají ženy
České ženy podávají mnohem častěji žádost o rozvod než muži. Podle nejnovější studie o rozvodech Sociologického ústavu AV ČR jsou to dvě třetiny všech návrhů.
V tom, že ženy neváhají podávat žádost o rozvod, se projevuje i jejich rostoucí ekonomická síla a schopnost postarat se o sebe. Rodina už pro ně není něčím, co jim zajišťuje finanční bezpečí, poradí si i samy.
-----------------

Bohužel nebyla to ženská, ale mužská skupina Katapult, která se se zeptala: A CO DĚTI MAJÍ SI KDE HRÁT

Až se bude psát rok dva tisíce šest
Až se všichni přestěhujem do obrovských měst
Až dálnicí zeměkouli opředem
Až budem pyšni na všechno, co dovedem

R:Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát:
Co děti, mají si kde hrát?

Až suroviny budem vozit z Měsíce
Až počasí bude řídit družice
Až budem létat na Venuši na výlet
Až za nás budou počítače přemýšlet

R:Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát:
Co děti, mají si kde hrát?

Až budeme mít továrny i na stromy
Až umělá tráva bude před domy
Až zavládne v celém světě blahobyt
Až budem umět skoro všechno vyrobit

R:Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát:
Co děti, mají si kde hrát?

A co deti, mají si kde hrát?

http://www.youtube.com/watch?v=XFLT_Za_EfE
Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/smernice-eu-vice-zen-ve-vedeni-firem-dbc-/eko_euro.aspx?c=A121114_103424_eko_euro_fih
http://www.novinky.cz/domaci/231612-dve-tretiny-zadosti-o-rozvod-podavaji-zeny.html
----------
Jako ženu mě doslova štve, že úsilí věnované rovnému zastoupení žen ve vedení firem, v politice, správnému genderovému vyjadřování... není radši věnováno dětem - jejich výchově a vzdělávání.

PANÍ STÍNOVÁ MINISTRYNĚ ministerstva, které nyní neexistuje, chci se Vás zeptat:
Jako stínová ministryně pro lidská práva a rovné příležitosti ve stínové vládě ČSSD navrhnete zrušení Vašeho ministerstva a převedení financí na školství, aby tam mohl být převzatý finský školský systém?

- Ve Finsku – na rozdíl od České republiky - socioekonomické zázemí rodin žáků (tedy bohatství rodiny) nemělo výrazný vliv na jejich výsledky v testech. Lze to ilustrovat např. pomocí indexu ISEI, zkonstruovaného a používaného v OECD: lepší majetkové a společenské postavení finských rodičů se ve statistice jen maličko odráží v lepších výsledcích tamních žáků - dokonce nejméně ze všech zkoumaných zemí - prostě na bohatství rodiny vzdělanost děcka nezávisí.

Oproti tomu Česká republika patří mezi pět zemí, kde školní výsledky žáků vzrůstají se zlepšením socioekonomického postavení rodičů nejvíce.

Analýzy výsledků výzkumu PISA skutečně potvrzují, že nejlepší výsledky v testech mají většinou ty země, kde jsou vzdělávací příležitosti sociálně spravedlivé (např. právě ve Finsku nebo na Islandu). Finské děti jsou tedy ve výzkumech PISA úspěšné nepochybně také díky tomu, že školství podporuje inkluzivní přístup, že je zcela neselektivní a bez ohledu na rodinné zázemí zajišťuje všem dětem rovný přístup ke vzdělávání. Tento faktor naopak u nás nijak uspokojivý není a může posouvat celkové výkony našich žáků spíše pod mezinárodní průměr.

- Je dobře si připomenout, že tento školský systém dovedl finské děti na nejvyšší příčky vzdělanosti, a nikoli k divokosti, neposlušnosti nebo povrchnosti...

http://www.kritickemysleni.cz/aktuality_show.php?co=259
15. 11. 2012 | 08:33

vasja napsal(a):

A hned po kvótách na kandidátkách (představuji si je třeba tak, že „v každé po sobě jdoucí trojici musí být alespoň jedna osoba opačného pohlaví“)
---------------
Jo a když ty ženský nikde neseženou, tak nebudou připuštěný k volbám:-)

A sem zvědavej, jak to chcete řešit u ženskejch firem, jako jsou školy, zdravotnictví, justice.
15. 11. 2012 | 08:33

Ládik!!! napsal(a):

A babochlap, jak se ten bude počítat?
15. 11. 2012 | 08:34

Petr. napsal(a):

Vážená paní,
omlouvá Vás, že jste mladá.
My starší už jsme zažili kvóty na ženy, mladé, staré, dělníky, zemědělce, z vesnic, z malých měst, velkých měst, z rodin dělníků, rolníků, z armády, z policie, z KSČ, z lidovců, ze socialistů, ze numismatiků, z SSM, z ČSM, z NF atd.
Děkuji už nechci. Ať vládne a řídí stát i podniky ti nejschopnější a je jedno jestli je to žena, nebo muž a ne ty co nějaký Nadčlověk určí do příslušných kvót.
Ono totiž nezůstane jen kvót na muže a ženy. Jako vždy.
15. 11. 2012 | 08:35

vasja napsal(a):

"Chybějící pohlaví".
Já vim, komu tady chybí a dohání ho aspoň virtualně.
15. 11. 2012 | 08:37

Pepa Řepa napsal(a):

Bodeť by ne!
Autorka pookřála. On totiž musí někdo kvóty bedlivě sledovat, monitorovat i trestat, dávat hlášení do Brusele.Ředitelek bude třeba. Rozšíříme fakultu džendrtet, hlídaček pohlaví, komisařka Redingová nasypala zrní jako Hradílková kuřatům.
Zase bude z čeho žít i kabelky Luis Vuiton budou.
Tím zvýšíme konkurenceschopnost.

Co to udělá se společností už tak rozdělenou na levouny a pravouny, staré a mladé je jasné.Kvoty v čase krize jsou to pravé ořechové.
Ostatně něco podobného už tu bylo, když bylo potřeba, aby někdo dělal v ČNB Slováka-nic proti nim- přišel Míša Kováč. Na Slovensku to bylo naopak.
Teď jsme udělali upgrade. Bude se koukat do trenýrek a tang.

Homosexuálové, nenechte si to líbit! Vzhůru do boje! Pohlaví proti pohlaví!
15. 11. 2012 | 08:38

Postní pokrm & kulatý roh napsal(a):

Madame Marxová - Tominová je pro mě jedním z mnoha názorových lakmusových papírků. Velice bych se vyděsil a začal zvažovat návštěvu odborníka, pokud bych se s paní feminacistkou v čemkoliv shodl.
15. 11. 2012 | 08:42

Martin napsal(a):

Autorka za bílého dne a veřejně schvaluje porušování mnoha zákonů, Listyny Základních práv a svobod, úmluv OSN, namátkou zákona 198/2009 Sb. §2 odstavec 3

(3) Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru.

Když se sejdou dva kandidáti na pracovní místo, muž a žena a následně muž podá v přijímacím pohovoru lepší výkon, tak bude diskriminován na základě pohlaví protože se musí naplnit nějaké kvóty.

Autorka je tedy nebezpečný zločinec. Komisařka Redingová samozřejmě taky.
15. 11. 2012 | 08:44

Martin napsal(a):

Samozřejmě Listiny. Ještě přidám citaci, kterou kvóty porušují:

Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.
15. 11. 2012 | 08:46

vasja napsal(a):

Po tomhle se určitě pan Maximus s panem Pepou Řepou shodnou, že tohle je židovský spiknutí.
https://www.wikipus.info/wiki/Michaela_Marksov%C3%A1_Tominov%C3%A1
15. 11. 2012 | 08:47

brzdič pohřebních přívěsů napsal(a):

Tak si myslím, že i pedofilové, zoofilové a nekrofilové apod., mají také svá práva a měli by být zastoupeni ve státních institucích, vždyť jsou to také lidé či snad nejsou výtvory Boha nebo přírody?! (-:
15. 11. 2012 | 08:47

Tříska napsal(a):

Ubohé, když si ženy neumí vydobýt postavení samy a musí se tam nechat nacpat předepsanými kvótami.Navíc nechápu proč chtějí jenom ta vedoucí postavení- touha mít tu limuzínu a být oslavována jako vůdce??? Jenže vůdce je proto že něco dokázal a ví jak a kam lidi vést, to se nedá vydat rozkatem.
Proč stejně nechtějí třeba 50% pozic ve slévárně nebo na šachtě??? Tam už je práce a žádná nezasloužená sláva???
.
Kdy už někdo pochopí že ženy jsou prostě jiné, fyzicky, biologicky, duševně, a není to nic špatného. Každý na světě prostě dělá to na co se hodí, k čemu má vlohy.
.
Téměř vše co nás obklopuje, tvoří civilizaci a liší náš život od pralesa VYTVOŘILI MUŽI. ženy tomu dělali sekretářky, modelky, rodili děti. Tak to prostě je.
.
Na každé funkci má být ten kdo na ni má BEZ OHLEDU NA POHLAVÍ, RASU, ....Pokud to rušíme je to sprostá diskriminace která zničí společnost
15. 11. 2012 | 08:48

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

kvóty jsou myslím velmi sporné opatření a neméně sporný je jejich dopad (mohou akcelerovat řadu nezamýšlených jevů).

Na druhou stranu reakce mnohých (v tomto případě nejen mužů v této debatě) naznačuje, že bez nich je situace takřka neřešitelná. Předsudky se odbourávají jen velmi těžko a především pomalu.

Ženský pohled na svět se od toho mužského poněkud liší (což je správné, přirozené). Ve společnosti jsou potřeba oba, ve veřejném životě převládá ale ten mužský (agresívnější, silovější).

Má někdo nějaký jiný nápad, jak mu dát ve společnosti šanci, aniž by se žena musela chovat stejně agresívně a silově jako muž?

Je to jen úvaha, sám nejsem o jednoznačně pozitivnímn vlivu kvót tak úplně přesvědčen. Ale jiné řešení toho, co vnímám jako pozitivum, nějak nevidím.

Libor Stejskal
15. 11. 2012 | 08:49

Maximus napsal(a):

vasja

Ne, není to židovské spiknutí, sice je z 11 kandidátů na presidenta nyní v ČR židovského původu, ale to sem netahejte! Nakonec třeba je to jen jejich vyššími schopnostmi vést tento národ mdlého rozumu! Prosím, abyste mě nenadávali di antisemitů, moje babička Rebeka byla také židovka.
15. 11. 2012 | 08:50

Petr Havelka napsal(a):

Paní Tominová,

ty kvoty jsou mi tedy věc. Jen bych chtěl vědět. Zjistil vlastně někdo PROČ není tolik žen na vyšších pozicích?

Myslíte si, že takto uměle lze stav zlepšit. Představte si vysoce specializovanou firmu, která prostě potřebuje lidi s převážně technickým vzděláním. Nezlobte se, ale na "technice" zase tolik žen není. A teď ty firmy budete uměle nutit shánět ženy kvůli kvotám. Tomuhle se odjakživa říká békovina.
15. 11. 2012 | 08:52

Maximus napsal(a):

Michaela Marksová-Tominová je politička, feministka, ochránkyně práv menšin a stínová ministryně pro lidská práva (ČSSD). Od roku 1997 pracovala v neziskové feministické organizaci Gender Studies jako ředitelka. V současnosti je zastupitelkou městské části Praha 2. Michaela Marksová-Tominová je, stejně jako její manžel Arnošt Marks, židovského původu a je aktivní členkou pražské židovské komunity.

Michaelo, proč také nekandidujete na presidentku? Předpoklady k tomu máte!
15. 11. 2012 | 08:53

Pepa Řepa napsal(a):

vasjo
nechte se přešít. Půjdete do vedení VW.
Co by jeden neudělal pro karieru.
15. 11. 2012 | 08:53

dříve čtenář napsal(a):

Já si myslím, že nejdůležitějším kritériem pro řízení něčeho není vzdělání a praxe v oboru, ale manažérské schopnosti - jak mne pod blogem věnujícímu se blackoutu přesvědčil pan Stejskal...

Pamatuji si, jak jsme za totáče nadávali na komouše, kteří měli akorát VÚML a byli schopni řídit vše. Toto se po sametu mělo rapidně změnit. A ejhle, přišel bývalý komouš stráský, který si již v dětství rád hrál s vláčky a rázem měl kvalifikaci na ministra dopravy. Pak se zjistilo, že v mládí si rád hrál s děvčaty na doktora a rázem měl potřebnou kvalifikaci na ministra zdravotnictví. No a na konec měl rád přírodu, tak se stal správcem CHKO. Dle jeho výsledků, kterých se dopracoval ve všech funkcích - není nad schopného manažera!
Pane Stejskale, u Vás mě zaráží, že jste mi v odpovědi na pana bartušku mlžil, že nevíte, jaké má vzdělaní, pouze o něm víte to, že je schopný manažer. Povězte mi tedy, co se změnilo od doby totáče v obsazování kádrovými rezervami?
No a nařizování povinných kvót v obsazování vedoucích funkcí ženami nedokázali zavézt ani komunisté. Takže z mého pohledu jasný krok ku předu???
15. 11. 2012 | 08:53

vasja napsal(a):

"Království za aspoň tři ženský. Můžou bejt i uplně blbé"
To se před volbama přecedové stran uhoněj:-))
15. 11. 2012 | 08:53

Taoiseach napsal(a):

Michaela Marksová-Tominová

Byla byste ta laskavá a dala se ODKAZ NA ZNĚNÍ toho návrhu, třeba v angličtině.

Je mi silně proti mysli, když se tu lidi vyjadřují k něčemu, co nečetli.
15. 11. 2012 | 08:54

Martin napsal(a):

stejskal: Pakliže má žena domnělý pocit že je v práci diskriminována muži, tak ji nikdo a nic nebrání si založit živnosťák nebo s.r.o. nebo a.s. a ukázat světu zač je toho loket.
Jenže to se neděje, feministky místo toho aby předvedly nějaké svoje výkony, tak místo toho raději žádají systémové úlevy.
15. 11. 2012 | 08:54

neo napsal(a):

Považuji kvóty za degradující. Ze schopných žen dělají neschopné slepičky, které se jinak než pomocí kvót neumí prosadit.

Čert vem státní sektor, když už si papaláši vymýšlí kraviny, tak ať se to týká státních zaměstnanců, ale co má kdo nařizovat soukromé firmě, jaké má nabírat zaměstnance?

Všude se píše, že ženy mají nižší mzdy. Proč tedy potřebují kvóty? Vždyť pokud taková žena vykoná stejnou práci za menší peníz než muž, tak by měla být přijata bez výhrad. Teoreticky by tedy mělo být zaměstnáno 100% žen. To platí pro všechny pozice i regiony. A nebo je to prostě jinak a s tou diskriminací se to přehání a aby se zakrylo ono přehánění a slečny Anežky Hodinové Spurné, Michaely Marksové Tominové apod měly co dělat, tak se vymyslí kvóta. Ta nejen, že zakryje rozdílnosti u méněschopných žen, ale také zakryje schopnosti těch žen, které na to mají.
A vůbec, když by si chtěl majitel firmy zaměstnat samé blondýny 90-60-90, tak mu v tom nikdo nemůže bránit. Je to jeho volba.

Na straně druhé musí mít každá firma právo zaměstnat si jen ty nejlepší, bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, národnost, barvu pleti atd.. a kvóty jim toto znemožňují.
15. 11. 2012 | 08:57

Joachym Brezina napsal(a):

Z Brusle by taky mohlo dojít nařízení, že ženy ve vedoucích postavení budou mít penis a muži prsa. Tím zajistíme, že tito unisex tvorové splní jakékoliv antidiskriminační nároky. Celé mi to přijde že paní komisařka a s ní i ostatní gendrtetky prožívají nějaké trauma z toho že nemají penis. V odborné literatuře to je pojmenováno a jedná se o to, že holčičky trpí představou, že měly penis, ale protože se něčím těžce provinily byl jim odebrán. Obdobně to mají chlapečci, ti se obávají, že budou -li zlobit, bude jim odebrán. Tuším se tomu říká kastrační úzkost.

Paní komisařka v Brusli je zjevně něčím traumatizována.

Dále je asi už i diskriminace někoho dělit podle pohlaví, proto pohlaví zrušme a s rovnoprávností sexuálních menšin, označujme lidi za heterosexuální či homosexuální, tam na pohlaví nezáleží.

Myslím si, že je tu spousta jiných problémů, než cpát někam ženy, většinou se jedná o ty neúspěšné zamindrákované, co nedokázaly svojí silou a schopností se někam dostat, ty potřebují kvóty. Ale klidně, aspoň budeme vědět s kým máme tu čest. Nyní ženu ve vrcholné funkci či vedení a podobně vnímám jako ženu která si to vybojovala, zasloužila, umí, zná a je fakt machr a znalá věci. Po kvótách to pro mne budou zlatokopky a ubožačky co si jinak neuměly pomoci k tomu se tam dostat, jejich pozice v mých očích bude stejná jako pozice asistentek a tlumočnic pánů ředitelů, které svoje místo nezískaly za znalost cizího jazyka ale pro úplně jiné kvality.

A ženy v politice a vedení firem nejsou záruka ničeho, nic z toho čemu tu autorka a jiné na jiných blozích tleskají není reálné, jsou to stejně kvalitní odhady jako odhady růstu naší ekonomiky.

Myslím si, že těmito prkotinami ztrácíme čas na řešení podstatnějších problémů v této zemi, jako je korupce, zdravotnictví, školství a dále a dále. Někde na úúúplném konci je svaz gendrtetek s jejich požadavky na kvóty a boje proti -ová
15. 11. 2012 | 08:58

Joachym Brezina napsal(a):

neo:
jak se my dva neshodneme, šak víme, plně s Vámi souhlasím, zatím co jsem datlil Vy jste to krásně vystihl.
15. 11. 2012 | 09:00

Skogen napsal(a):

Panebože, co může být pozitivního na feminách v pracovním kolektivu :))?

A co může být pozitivního na prosazování svých záměrů toutéž buldočí silou, ale po straně, zákulisně, pletichařením?

Ostatně, ženy nemusí své voliče oslovovat stejnými (silovými) prostředky, jako údajně muži. Mohou dát na odiv svou lidskost, empatii, ušlechtilost, voliči jistě vyslyší. V prvé řadě ženy, vždyť je vás dokonce mírně přes padesát procent, autorko, to jste nevěděla?

No a jestli ženy s tímto nemají šanci uspět? Tak to jste asi, milé ženy, své syny a dcery málo vedly k lidskosti, empatii a ušlechtilosti. Kdepak shora. Tady máte začít.
15. 11. 2012 | 09:04

Taoiseach napsal(a):

Vážení diskutující,

podle hesla "pomož si sám", jsem okamžitě ten příslušný text našel

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1205_cs.htm

Doporučuji tedy všem, aby si ho pořádně přečetli a mohli se poté vyjadřovat s plnou znalostí věci - :) Zejména doporučuji všimnout si, že se nejedná o "sólo akci" komisařky Redingové a že návrh nevychází z hlavy byrokratů, nýbrž je odezvou na usnesení (demokraticky a přímo voleného EVROPSKÉHO PARLAMENTU.
15. 11. 2012 | 09:04

vasja napsal(a):

Pepa Řepa napsal(a):
vasjo
nechte se přešít. Půjdete do vedení VW.
Co by jeden neudělal pro karieru
--------------------
Pepo Řepo.
Ja Vám nevim.
Jen kdyby to bylo vratný. Možná.
A co takhle se nechat rači zašít. Jako Rath. Taky to sype.
15. 11. 2012 | 09:05

Maximus napsal(a):

Nakonec Venca Klausů (kterého jinak nemám rád) to o EU celkem trefně a jasně řekl, ale jen na půl úst..... asi více říci nemohl. To by nebylo košer. Ještě zbývá naplnit obsah posledních třech protokolů 19 až 21!
15. 11. 2012 | 09:05

Medikolog napsal(a):

Dámy "genderenky", proč nezačnete z opačného konce?

Vytlačte chlapy od vysokých pecí, horníky z porubů, zedníky z lešení. Vytlačte je z posice bojovníka útvaru rychlého nasazení, staňte se armádními mistryněmi v boji zblízka. Získejte víc metálů za hrdinství a za odolnost v boji, než mužští... a ta koryta příjdou tak nějak sama; víme? Nebo si založte firmy válcující i židovské bankéře a globalizaci a buďte loutkovodičkami vlád.. pak tam místo sebe možná nastrčíte chlapy, jako Židé občas nastrčí Gójim. Například Obamu:-).
15. 11. 2012 | 09:07

Ládik!!! napsal(a):

No vidíte, a ČSSD sro nenašla ani 90-110-120.
15. 11. 2012 | 09:07

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Martine,

nepsal jsem nic o diskriminaci, ani o tom, že by si žena nemohla založit živnost (to podle mne není důležité, i když skutečnost, že ženy ve vedoucích pozicích berou třeba u nás podle relevantních statistik méně peněz než muži ve stejných pozicích, mi jako diskriminace přijde).

Jde mi o to, jak by se ve společnosti mohl více prosadit ženský pohled na věc jiným způsobem než tím, že žena si osvojí "mužské" nástroje prosazování se (tedy agresivitu atd.). Přijde mi důležité, aby se tyto dva přirozeně odlišné pohledy podílely na formování třeba politiky v nejširším slova smyslu (tedy třeba i té firemní), aniž by nutně jeden válcoval druhý (tedy mužský ten ženský).

Hezký den i Vám, pane dříve čtenáři.

To bych Vám asi vysvětlit nedokázal. Vy jste přesvědčen, že třeba Václav Bartuška nemůže působit jako zmocněnec pro energetiku, protože nemá příslušné vzdělání, jiní jsou přesvědčeni, že je v tom úspěšný a dělá to dobře (viz třeba zmiňovaná nabídka ze Švédska, aby v době jejich předsednictví pracoval jako jejich emisar v této oblasti. Počítám, že Švédi si ho nevybrali na základě úvahy o kádrových rezervách, které se zde snažíte podsunout). Prostě dva odlišné pohledy na věc.

Libor Stejskal
15. 11. 2012 | 09:08

Maximus napsal(a):

Taoiseach

Nic ve zlém, ale měl byste se poinformovat kdo je ve skutečnosti ten demokraticky a přímo volený EVROPSKÝ PARLAMENT, tedy alespoň na původ našich zástupců a budete rozveselen. Začíná to tuším princesnou Bobo a končí tím pánem EisenTVNova-nezdaněný obrazy.
15. 11. 2012 | 09:09

vasja napsal(a):

Maximus.
U týhle ženský je zajmavý, že její životopis začína rokem 1997.
15. 11. 2012 | 09:09

Maximus napsal(a):

vasja

Třeba byla adoptovaná jako Schlafenberg až v dospělosti...
(-:
15. 11. 2012 | 09:12

Taoiseach napsal(a):

Maximus

Nic ve zlém. Tuším, že v současném volebním období v EP není ani Bobo (takže si shání jiné křeslo), ani železný Zloděj. K volbám jsem se obtěžoval a mrzí mě, že strana, kterou jsem volil, neuspěla. Ale výsledek voleb plně respektuji.
15. 11. 2012 | 09:16

Kleofáš napsal(a):

Je odporné, že se ženám jako je paní Marksová (Marxová?) Tominová, dostává mediálního prostoru. A paní Anežko Hodinová Spurná Marksová Engels Tominová, ty ženy budou v tom vedení pracovat, nebo tam budou jen "do počtu", protože je potřeba příšlusný počet žen? Nevytvořilo se jen korýtko pro další nemakačenka ( jaké je vlastně femininum od nemakačenka - aha Stínová ministryně pro lidská práva)?
15. 11. 2012 | 09:17

plátce napsal(a):

vazena soudruzko,
vy a spol budete fakttak dlouho prudit,
az se na to kapitalisti vyprdnou, pujdou na pracák, nebo i jinam
a pak jsem na vas a vase moudra zvedaFej :-)))

ps
kdepak asi dnes pobirate vyplaru? :-))
15. 11. 2012 | 09:21

Hloupý Honza napsal(a):

Já bych zavedl povinnou kvótu 40% všude. Ale ne na zastoupení samic ve stádě, ale na poměrné rozdělení chytrých a hloupých. Např. v politice to teď je tak 95% těch druhých.

V každé větší firmě děláte inteligenční testy na pozici řadového vedoucího, který má pod sebou 5 lidí a o ničem nerozhoduje, ale ministra sedícího na desítkách miliard může dělat kdejaký psychopat třeba jenom proto, že jeho stranička zrovna podpírá vládu.

Nějak nerozumím tomu, proč nám vládnou lidé, kteří nejen, že v mnoha případech nemají potřebnou kvalifikaci k tomu co dělají, ale ve většině případů ani předpoklady mentální.

Je-li je parta hlupáků složena více z rodu ženského, nebo z mužského je mi celkem putna.
15. 11. 2012 | 09:22

Anna napsal(a):

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

kvóty jsou myslím velmi sporné opatření a neméně sporný je jejich dopad (mohou akcelerovat řadu nezamýšlených jevů).

Na druhou stranu reakce mnohých (v tomto případě nejen mužů v této debatě) naznačuje, že bez nich je situace takřka neřešitelná. Předsudky se odbourávají jen velmi těžko a především pomalu.

Ženský pohled na svět se od toho mužského poněkud liší (což je správné, přirozené). Ve společnosti jsou potřeba oba, ve veřejném životě převládá ale ten mužský (agresívnější, silovější).

Má někdo nějaký jiný nápad, jak mu dát ve společnosti šanci, aniž by se žena musela chovat stejně agresívně a silově jako muž?
----------------------------------------

Ano, mám a již jsem ho zde uvedla:
Nic nám ženám nebrání vychovávat své děti k tomu, aby v dospělosti bez kvót byly ženy brány za partnery všude.

Muž a žena coby pár je podle mě naprosto žádoucí, včetně výchovy jejich potomků. V současnosti však každé druhé manželství končí rozvodem. Přitom prioritou by mělo být právě potomstvo.
----------------

Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem. - J.A.Komenský

----------------

Kdybychom se společně - ženy i muži - zaměřili na to, abychom své potomky řádně vychovávali a vychovali, šli dětem příkladem v dělbě práce a povinností, podle mě by žádných kvót nebylo třeba.

Hezký den
15. 11. 2012 | 09:22

oranžáda obecná napsal(a):

na kandidátky třetinu žen, a voliči by je museli povinně zvolit.......to jsou tedy blbosti , a proč jde jen o ženy, vždyť romové, homosexuálové, pedofilové a zoofilové mají také právo na počet míst v parlamentu a státních podnicích... a jak soudružka správně píše, hlavně by se mělo s tímto opatřením začít ve státních podnicích, neb tam se prosadí každá pitomost, ale až přijdou za majitelem soukromé firmy s tímto, tak jim píchne vidle do zadnice....
15. 11. 2012 | 09:23

Petr Havelka napsal(a):

Pane Stejskale,

Píšete

""" Ženský pohled na svět se od toho mužského poněkud liší (což je správné, přirozené). Ve společnosti jsou potřeba oba, ve veřejném životě převládá ale ten mužský (agresívnější, silovější). """

S tim lze souhlasit, pohříchu jsou ženy, aby něčeho dosáhly, do toho silovějšího pohledu nuceny.

Jedna moje kamarádka ovšem nedá na chlapy dopustit. Líp se s nimi spolupracuje. Teď funguje v převážně dámském kolektivu a povídá, že je to peklo :)
15. 11. 2012 | 09:24

Gustáv Kočí napsal(a):

Dobrý den pane Stejskale, včera jsem zde pod některou z diskusí postřehl Váš odkaz ohledně V.Bartušky. Mělo to asi co dělat s našimi legionáři, nejsem si jistý, neměl jsem čas a teď to nemůžu najít..., pomůžete mi? Děkuji a přeji krásný, inverzní den.
15. 11. 2012 | 09:25

Martin napsal(a):

stejskal: "Ženský pohled" je umělý bezobsažný pojem vynalezený feministkami za účelem prosazení pozitivní diskriminace žen, tedy nikdy nebyl ani řádně definován, natož že by byl podán důkaz jeho důležitosti.
Navíc ženský pohled na věc se může bez problémů již dnes prosazovat v s.r.o. a a.s. řízených ženami, to se shodneme ne ? A že takových s.r.o. a a.s. je minimum ? No to proto, že "ženský pohled", i když nevíme přesně co to je, asi nebude žádné terno.
Dále si představte že jste akcionář třeba pekáren, Vašim akciím se na burze zrovna moc nedaří a proto máte zájem aby Vaši akciovku vedli ti nejlepší a dostali ji z krize. Do toho přijde nějaká Redingová a nasáčkuje Vám do dozorčí rady až 40 % lidí, kteří nesplňují Vaše představy. Je tohle skutečně to co chcete ?
15. 11. 2012 | 09:29

stejskal napsal(a):

Naprostý souhlas, paní Anno.

S jedním "ale". Děti nevychovávají jen ženy, ale také muži (role obou je podle mne v procesu výchovy stejně důležitá). Čili je vychovávají i pánové jako Ládík!!!!, Maximus, vasja a další. Co myslíte, že jim říkají? :-) Věci veřejné jsou muži považovány za mužskou věc jaksi z definice. Žena podle mnohých se má jen starat o děti a domácnost, být mužovi oporou v jeho těžké práci. Děti jsou zejména vychovávány příkladem. A zejména v této společnosti (ale samozřejmě nejen) je tím příkladem síla. Dost těžko a velmi pomalu se to mění, i když úplně beznadějné to není.

Hezký den.

Libor Stejskal
15. 11. 2012 | 09:30

Maximus napsal(a):

Tak mám stále větší pocit, přecházející v přesvědčení,
že nejde volit ani socdem, jak jsem se naivně domníval před časem! Oni jsou ve vztahu k EU úplně blbí a všechny ty chytře dopředu naplánované podrazy jisté elity co vládne světu financí a vlastně dnes už i hospodářství západu vč. USA, doslova papají jako hladová ryba právě nahozenou třpytku! Jen tak nástřel:
OZE, fotovoltaika, řepka, multikulti, hájení cikánů aj., kvóty i na kašel, zahnutý okurky a banány, nadvláda banksterů samozřejmě z jisté elity, neskutečné zadlužování zemí EU, které už v řadě případů prostě nejde splatit, obranný pakt NATO se žoldáky někde v pr...., zboží na trhu kde nepoznáte odkud je, žádná obrana před šmejdským zbožím z Asie, likvidace našeho zemědělství, likvidace průmyslu, kvóty nařízení dotace a zákazy a kurňa kdoví co ještě.....
Jestli tam mají takovéto soudružky jako tahle Anežka Hodinové Spurná, tak je lepší snad volit Eskymáky nebo Tatary.
Čau lidi, končím!
15. 11. 2012 | 09:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Kočí,

je to v debatě pod Čtenářovým blogem.

Pane Martine,

myslím, že je to složitější. Mimochodem paní Redingová Vám do Vaší dozorčí rady nemůže "nasáčkovat" nikoho, kdo nesplňuje Vaše představy (tedy snad jen s teoretickou výjimkou, že v dozorčí radě chcete z nějakého důvodu jen a pouze muže). Opakuji, kvóty jsou dle mého sporné (a mají jistě řadu nepříjemných a nezamýšlených efektů). Ta moje úvaha není ale o kvótách, ale o tom, jak zařídit, aby se mohl ver společnosti prosadit i jiný než silový přístup.

Libor Stejskal
15. 11. 2012 | 09:35

LUF napsal(a):

Ve vrcholné politice a v dozorčích radách není co pokazit, klidně ať tam ženy mají polovinu. Příjemnější pracovní prostředí pro poslance, jak je v článku to je dostatečný argument. Ale tak, že jim muži přepustí svá místa, ne že se vytvoří ještě jednou tolik míst. Vidím problém s funkcí prezidenta, ten je jeden a byl to vždy skandálně muž, proč s tím nechce nikdo nic dělat? Navrhuji místo prezidenta, když tak prezidentský pár. Ve třídách by visel dvojportrét a celá EU by nám záviděla jak jsme pokrokoví.
15. 11. 2012 | 09:37

Anna napsal(a):

P.s.: Pane Stejskale, jen ještě k Vašemu:
Na druhou stranu reakce mnohých (v tomto případě nejen mužů v této debatě) naznačuje, že bez nich je situace takřka neřešitelná. Předsudky se odbourávají jen velmi těžko a především pomalu.
---------------

Možná, že reagovala ještě jiná žena kromě mě, ale já ohledně žen nemám předsudky. Přes 20 let se živím jako programátorka, za totáče téměř jen mužském povolání, a jsem si jistá, že ženy by zvládly řídit firmy i stát.

Jsem však přesvědčená o tom, že vedoucí funkce pro ženy díky kvótám není dobré řešení a že feministky a ženy obecně by se měly zaměřit na dobrou výchovu a vzdělávání dětí. To by měla být priorita! Nepodávat žádosti o rozvod (kromě případů týrání..), naučit se společně žít a jít dětem příkladem. Vždyť nejen jejich, ale i naše budoucnost je v jejich rukách.
15. 11. 2012 | 09:38

oranžáda obecná napsal(a):

kvůli takovým rozhodnutím, které Evropská unie prosazuje, je ekonomicky tam, kde je..... to znamená v p..... , za vše můžou, kvoty, zákazy, příkazy, dotace, přerozdělování, granty...tato "opatření" socialistickobyrokratickcýh struktur EU zničila volný trh a tržní hospodářství jako takové. Rozhodnutí o kvotách pro ženy, to už je vrchol, něco podobného, jako zákon o správném zakřivení banánů. A teď ještě do toho zasáhne cenzura,,,... nemáme informace o protiunijních mnohatisícových demonstracích v Polsku, informace o generální stávce ve všech jižních zemích eurozóny jsou upozaďovány, ekonomický stav Francie, jako "tahouna" eurozóny je zamlčován... připomíná to stav před pádem komunismu
15. 11. 2012 | 09:39

Alna napsal(a):

Na většině území Švýcarska jsme my ženy získaly volební právo v roce 1971, v kantonu Appenzell Innerrhoden až v roce 1990. Teď je nás v zákonodárných orgánech cca 30%. Bez kvót a nařízení
15. 11. 2012 | 09:41

Martin napsal(a):

stejskal: Jste snad úplně hloupý ? Kvóty na ženy znamenají nic jiného než se do dozorčích rad dostane až 40 % lidí proti vůli akcionářů a to je skandální.
A co je zase to "jiný než silový přístup", kde je definice a kde je důkaz správnosti a důležitosti ?
Naposledy když tady jeden politruk vyřvával z balkónu cosi o jiném přístupu, tak to skončilo likvidací jedné průmyslové velmoci Evropy. Kde máme záruku, že "jiný než silový přístup" bude ku prospěchu věci a ne k záhubě ?
15. 11. 2012 | 09:43

Petr z Tábora napsal(a):

To je děs, že takové názory budou mít po vítězství ČSSD vliv na vládní politiku. Schopní lidé se prosadí už nyní bez ohledu na barvu pleti, pohlaví atd.
Má-li být žena dobrou manažerkou kolem třicítky, tak musí obětovat výchovu dětí anebo je vůbec nemít. Manažerské funkce jsou tak náročné, že vyžadují celého člověka. Někdo, kdo je zaměstnaný tak jako autorka článku si ani neumí představit co znamená taková práce.
15. 11. 2012 | 09:48

Daňový poplatník napsal(a):

Když pořádek, tak ve všem. Každý dvacátý poslanec a ředitel cikán, každý čtyřicátý post pro cikánku, na ministerstvu dopravy a v divadlech 1 homosexuál na 24 heterosexuálů, a u tyče v hambinci tancovat nejméně 40% mužů dole bez.
15. 11. 2012 | 09:48

stejskal napsal(a):

Ani já nemám vůči ženám předsudky, paní Anno.

Též jsem přesvědčen, že žena zvládne řídit stát i firmy (ostatně to řada žen zvládá).

Znovu opakuji: zcela souhlasím, že "vedoucí funkce pro ženy díky kvótám není dobré řešení". Akorát jsem chtěl naznačit, proč to Vaše (se kterým plně souhlasím a sám ho praktikuji u svých dětí) nemusí tak úplně fungovat. Já zde za kvóty nepléduji, jen přemýšlím, proč jsou na pořadu dne. Když si přečtu třeba tuto debatu, odpověď se nabízí.

Libor Stejskal
15. 11. 2012 | 09:51

stejskal napsal(a):

Jsem, pane Martine :-)

Hezký den.

Libor Stejskal
15. 11. 2012 | 09:52

Baba Jaga napsal(a):

Nechápu, jak někdo chce určovat, kdo má být v soukromých společnostech - to je hodně postavené na hlavu. A jde to jistě obejít - místo páníčka tam bude jeho ženuška (pokud nemá, bude mu přidělena).
Doufám, že EU začne vzorově nejprve u sebe - nebo už to tam tak mají?
Jinak je třeba, aby i žena byla ve správný čas na správném místě. Příkladem nám budiž paní Peak, která co předsedkyně 100 hlavé strany "točí" politikou naší malé zemičky. A začala od budování hřišť na Malé Straně - kdo ví, jak jsou využívána. Možná ale přece jen fungují lépe než její protikorupční bydlo.
15. 11. 2012 | 09:53

mart napsal(a):

diskriminace přímo ukázková, mně osobně odporná a ženy uážlivá - jsou snad ženy méně hodnotná část lidstva, že je třeba násilím protlačovat skrze povinné kvóty?

Ale zajímavý posun nastane, až se o svá procenta začnou zasazovat i další dosud "znevýhodněné menšiny" - - začali jsme s diskriminací, jestli člověk má či nemá pindíka, další logický krok tedy bude povinné procento pro ty, kdo o svém pohlaví jasno nemají, následovat budou povinná procenta pro gaye a lesmy, mladé a staré, dělnického původu, Romy a hromy, bude se zkoumat a úředně ověřovat pigment kůže a tvar lebky a nosu, třídní původ prababičky, o svá procenta se začnou hlásit paraplegici a kvadruplegici, příliš malí a příliš velcí, krátkozrací i dalekozrací, plešatí i dredaři... výsledkem bude, že každá správní rada sebemenšího podniku bude muset mít několik tisíc členů a součet procent nebude 100, ale několikanásobek, aby se na každého dostalo a po všech možných správních radách bude vysedávat mnohem více členů než je obyvatel slavné Evropské komunistické unie, což bude paradox, který nepochopí ani archeologové (samozřejmě z dnešní jihovýchodní Asie), kteří za sto let budou ty ruiny, co po nás zůstanou, vykopávat
15. 11. 2012 | 09:54

Anna napsal(a):

stejskal napsal(a):

Naprostý souhlas, paní Anno.

S jedním "ale". Děti nevychovávají jen ženy, ale také muži (role obou je podle mne v procesu výchovy stejně důležitá). Čili je vychovávají i pánové jako Ládík!!!!, Maximus, vasja a další. Co myslíte, že jim říkají? :-)
----------------------------

Myslíte, že to vylepší kvóty pro ženy???

Podle mě to jakékoliv kvóty pro ženy zhorší.
Jak jsem zmínila - každé druhé manželství u nás končí rozvodem, dvě třetiny žádostí o rozvod podávají ženy!
Vím o soužití s chlapama své - 18 let jsem byla v kanceláři pouze s nimi, 35 let žiju se svým mužem - přičemž oba bychom zasloužili metál, leta u nás bylo "italské manželství". Asi příklad zapůsobil - máme dvě dospělé dcery (32 a 28 let) a ty žijí ve společné domácnosti se svými protějšky 10 a 8 let.

Podle mých zkušeností jsou v mnoha rodinách kluci vedeni k tomu, aby doma pomáhali, což dříve tolik nebylo. Práce v domácnosti se braly jako povinnost žen.
Podle mě je mnohem a mnohem vhodnější cestou výchova dětí než kvóty.
15. 11. 2012 | 09:57

oranžáda obecná napsal(a):

a jak jsem přečetl jinde.... naši oranžoví socani s tímto opatřením vesměs souhlasí , všetně předsedy Sobotky......takže, až se dostanou k veslu,adié, ekonomiko ,to bude sešup....
15. 11. 2012 | 09:58

Občan napsal(a):

Paní Marks-Tominová,

a co kdybyste se konečně začaly vy, džendrXeny, starat o práva a zájmy té VĚTŠINY žen, již okázale přehlížíte?

SKUTEČNÉ vedoucí (ponovu "manažerky") se totiž o sebe umějí velice dobře postarat samy; což dostatečně prokazují už tím, že se vypracovaly do vedoucích pozic. Na to vás doopravdy nepotřebují.
Ale ty ostatní, vámi ignorované ženy, to mají mnohem horší. Jsou SKUTEČNĚ diskriminovány ve všech oblastech svého života. Bohužel se na jejich diskriminaci VELMI výrazně a ochotně podílejí právě ženy ve vedoucích pozicích; a umějí být HODNĚ kruté a bezohledné. TOHLE řešte!
A ne pseudoproblémy s pseudodiskriminací managerek.

ŘEŠTE problémy s nedostatkem až absencí jeslí a školek, s nemožností sehnat JAKOUKOLI práci pro ženy nad 50 let (přičemž VŠ jsou na tom ještě o něco hůř než ženy vyučené nebo SŠ), bojujte za to, aby ženy MOHLY a ne MUSELY pracovat a když už pracují, tak aby za práci dostávaly lidsky důstojnou mzdu. Bojujte proti nucené otrocké práci zavedené MPSV, proti ožebračování žen "reformami", proti oddalování odchodu do penze při rostoucí nezaměstnanosti a proti nezaměstanosti samotné.
TOHLE jsou témata pro džendrspolečnosti! A ne sporné kvóty na ředitelky.

Když se nad tím tak zamyslím, tak ženy by ZEJMÉNA neměly být personalistkami a obecněji v pozicích, kde rozhodují o osudech jiných lidí; zvláště jiných žen, a dětí. Rády totiž svou moc nad druhými zneužívají a umějí to dost rafinovaně a krutě.
Troufám si říci, že mezi ženami v ovládajících pozicích je mnohem větší procento absence EQ než mezi muži v ovládajících funkcích.
15. 11. 2012 | 10:00

vasja napsal(a):

oranžáda obecná napsal(a):
kvůli takovým rozhodnutím, které Evropská unie prosazuje, je ekonomicky tam, kde je..... to znamená v p..... , za vše můžou, kvoty, zákazy, příkazy, dotace, přerozdělování, granty...tato "opatření" socialistickobyrokratickcýh struktur EU zničila volný trh a tržní hospodářství.
-----------------------------
Amen
15. 11. 2012 | 10:01

stejskal napsal(a):

Nevím, paní Anno. Možná ne. Přesně o tom zde vedu debatu. Znovu opakuji: výchova je tím nejlepším prostředkem, jen nevím, zda to bude fungovat (resp. jak dlouho to bude trvat). Řada zemí na západ a sever od našich hranic (třeba Skandinávie) už nám v tomto ohledu dost utekla, máme co dohánět, řekl bych.

Libor Stejskal
15. 11. 2012 | 10:02

Občan napsal(a):

To Anna (9:57):

Jak s Vámi v lecčems nesouhlasím, tak tohle Vám klidně podepíšu.
Ne kvóty, ale výchova. Hlavně výchova k úctě k JAKÉKOLI práci (myslím tím legální činnosti :o) ). Úspěch v téhle oblasti by dokázal změnit leccos v celé společnosti.
15. 11. 2012 | 10:04

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Jen vysvětlení pro některé, co je to ta dozorčí rada

„Dozorčí rada akciové společnosti
V akciové společnosti se podle obchodního zákoníku dozorčí rada povinně zřizuje jako orgán s kontrolními pravomocemi a výjimečně i s pravomocemi řídícími a jednatelskými. Musí mít nejméně tři členy (fyzické osoby), kteří si ze svého středu volí předsedu. Vyšší počet členů musí být dělitelný třemi. Členy dozorčí rady volí valná hromada na funkční období určené stanovami, nejdéle však pět let. Má-li akciová společnost alespoň 51 zaměstnanců, volí zaměstnanci nejméně třetinu členů dozorčí rady, stanovy mohou určit, že volí až polovinu členů. Stanovy rovněž mohou zakotvit volbu části dozorčí rady zaměstnanci i u akciových společností s méně než 51 zaměstnancem.“
...
„Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Její členové jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů o podnikatelské činnosti, kontrolují řádné vedení účetních záznamů a zda je uskutečňovaná podnikatelská činnost v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dále dozorčí rada přezkoumává účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, po přezkoumání předkládá své vyjádření valné hromadě. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady, kterou musí seznámit s výsledky své kontrolní činnosti. Pokud to vyžadují zájmy společnosti může svolat valnou hromadu a navrhovat jí přijetí potřebných opatření. Pro řízení před soudem nebo jinými orgány, která jsou vedena proti členovi představenstva, dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost.“
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dozor%C4%8D%C3%AD_rada

Již dnes v dozorčích radách není jen čistě byznys, ale zaměstnanci a někde i politici. Nemyslím politiky jako zástupce vlastníka, ale politiky, jako kontrola veřejnosti nad korporacemi – společenská odpovědnost firem.
15. 11. 2012 | 10:08

Taoiseach napsal(a):

Pane Stejskale,

domnívám se, že ten mužský a ženský pohled na svět se liší proto (nebo tím), že muži dobývají a ženy ten dobytý prostor kultivují. O tom, že by správa věcí veřejných potřebovala kultivovat, není sporu (ale výše zmíněná paní Bobošíková to asi nezařídí...). Změnu by mohla přinést jenom změna způsobu života od konzumního k aktivně tvůrčímu. Jak se to dá zařídit, ovšem nevím - v situaci, kdy je konzumismus poháněn mocnou reklamou, která do značné míry ovládá media (s výjimkou aktuálně.cz, samozřejmě - :) ).

Jinak pokud jde o meritum, v tom textu

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1205_cs.htm

se uvádí, že se jedná o "nevýkonné členy řídících orgánů společností (tedy dozorčí a správní rady) kotovaných na burze s výjimkou malých a středních podniků". Jde tedy o velké společnosti, které prakticky všechny nakládají s "penězi těch druhých", žádné rodinné firmy ani firmy dvou - tří - pěti majitelů.

Opatření to není tak tvrdé, podle komisařky Redingové požaduje jenom to, "aby ve výběrových řízeních na pozice nevýkonných členů řídících orgánů dostaly přednost ženské kandidátky, pokud jsou v řídících orgánech nedostatečně zastoupeny a MAJÍ STEJNOU KVALIFIKACI jako kandidáti–muži".
15. 11. 2012 | 10:11

vasja napsal(a):

Celej problém je v tom, že si leckdo myslí, že je chytřejší než Pámbů a povolanej měnit přirozenej běh věcí. A to dopadne většinou blbě.
15. 11. 2012 | 10:12

Čochtan napsal(a):

Pouze na jednom pracovišti je důležitější to mezi nohama, než kvalita mozku. V bordelu. Všude jinde je hlava (mozek) důležitější. Kvóty jsou debilita a výplod novodobého fašismu - politické korektnosti.
15. 11. 2012 | 10:15

Anna napsal(a):

Souhlasím, pane Stejskale,
ale nic není ztraceno. Slovy klasika "Musíte se víc snažit, pane správče!" - což nemyslím na Vás, ale na nás dospělé. Abychom se už konečně začali chovat jako dospělí a zodpovědní lidé a to především ve vztahu k dětem, svým protějškům a vůbec k sobě navzájem.

Podle mě víc než kvóty kamkoliv ženy potřebují:

Říkej mi, co toužím slyšet,
říkej mi, nahlas i tiše,
říkej mi, to jak máš mě rád, ó, ó,
říkej mi, svou kůží, teplem,
říkej mi ty věty slepé,
říkej mi lásko tisíckrát.
http://www.youtube.com/watch?v=rpzRI8EGXEM

A děti potřebují - Říkej mi táto
http://www.youtube.com/watch?v=XkXeb2UA3zc
15. 11. 2012 | 10:18

Maximus napsal(a):

EU se začíná vařit a aktuálně.cz o tom neinformuje a snad spí jako Schlafenberg popř. řeší kraviny. Není to divné?
Tak třeba:

Welle von Demonstrationen gegen den Sparkurs in der Europäischen UnionIn vielen Ländern Europas wurde am Mittwoch aus Protest gegen die Sparpolitik der Regierung und der EU demonstriert und gestreikt. In Portugal und Spanien legte ein Generalstreik den öffentlichen Verkehr weitgehend lahm, in Italien und Griechenland riefen Gewerkschaften zu mehrstündigen Streiks auf, in Belgien standen die Züge still.
WerbungDemonstrationen gab es neben Frankreich auch in anderen EU-Staaten. Anlass war ein Aufruf des Europäischen Gewerkschaftsbunds (EGB) zum europäischen Aktions- und Solidaritätstag gegen die Sparpolitik in Europa.

In Spanien fuhren nur etwa 30 Prozent der Regional- und nur ein Fünftel der Fernverkehrszüge. Viele Menschen, auch Demonstranten, warteten an Bus- und U-Bahn-Haltestellen. Aktivisten entrollten Flaggen ihrer Gewerkschaften, in Barcelona verbrannten sie Reifen vor einem Großmarkt. In spanischen Städten kam es zu Zusammenstößen zwischen Streikposten und der Polizei. Dabei gab es nach Angaben der Polizei 34 Verletzte.

Der Streik richte sich gegen „die Regierung der Arbeitslosigkeit und des Elends“, sagte Gewerkschafts-Generalsekretär Ignacio Fernandez Toxo. Die Produktion in den spanischen Autowerken von Konzernen wie Volkswagen, Seat, Opel oder Nissan kam komplett zum Erliegen

In Italien waren die Proteste gegen die Politik der Regierung Monti und der EU von Ausschreitungen überschattet. In Mailand wurden dabei fünf Polizisten verletzt.

Die portugiesische Fluggesellschaft TAP annullierte fast die Hälfte ihrer Flüge, in Krankenhäusern legten bis zu 90 Prozent der Beschäftigten die Arbeit nieder. Auf Spruchbändern forderten Demonstranten „Raus mit der Troika“, um gegen die Sparvorgaben der Geldgeber Portugals zu protestieren, die das Land im Gegenzug für eine Krisenhilfe von 78 Milliarden Euro umsetzen soll. Die Gewerkschaft CGTP hatte Proteste in etwa 40 Städten organisiert.

In Belgien begann Dienstag Abend ein 24-stündiger Bahnstreik. Im französischsprachigen Wallonien stand der Zugverkehr still, auch im flämischsprachigen Flandern fuhren kaum Züge. In Brüssel blieben zusätzlich Straßenbahnen und Busse stehen.+Protest auf der Kuppel des Petersdoms

Aus Protest gegen die Politik der italienischen Regierung und der EU hat ein Gastwirt aus Triest auf der Kuppel des Petersdoms in Rom übernachtet.

Marcello de Finizio, Besitzer einer Badeanstalt, ist Dienstagnachmittag als Tourist auf den Dom gestiegen und dann über das Geländer auf einen Vorsprung der Kuppel geklettert. Erst nach 24 Stunden beendete er die Aktion . „Hilfe!!! Schluss mit Monti, mit Europa und den multinationalen Firmen“, stand auf einem Spruchband, das Finizio auf der 130 Meter hohen Kuppel entrollte. Der 46-Jährige Restaurantbesitzer fürchtet, wegen einer ab 2015 geltenden EU-Richtlinie zur Liberalisierung seine Zulassung zu verlieren.

Zdroj: OÖNachrichten
15. 11. 2012 | 10:31

líný černý pes napsal(a):

to autorka :
Považuji jakékoliv kvóty ovlivňující složení vedení firem za facku do tváře těch, kterí či které se svého postavení dopracovali vlastním přičiněním. Jesli to tak bude pokračovat, bude stanoveno, kolik osob jakého pohlaví, věku, názoru či barvy pleti má být ve vedení firmy a ke schopnostem s přihlížet nebude. Lituji zaměstnace takovýchto oranizací.
PS Ač pes, jsem žena.
15. 11. 2012 | 10:34

neo napsal(a):

Maximus:

o včerejší stávce tu informace jsou
15. 11. 2012 | 10:36

Petr napsal(a):

Marksová-Tominová je velmi vlivnou osobou v okruhu prezidentského kandidáta Dientsbiera. Ani jeden z nich není levicový politik v pravém slova smyslu, protože je nezajímá skutečná sociální spravedlnost. Jsou to typičtí levičáci, tedy osoby, které si myslí, že mají svaté právo prozasovat svoje sociálně inženýrské představy. Kdyby jim skutečně šlo o ženská práva, tak by se starali např. o to, aby v profesích, kde ženy mají většinou (supermarkety, administrativa, sestřicky) nejen byly vyšší platy, ale i aby se tam dodržoval aspoň zbytek zaměstnaneckých práv, který nám ještě zbyl (půlené směny, nízké úvazky, dohody o provedení práce). O tohle jim ale nejde, jde jim o lukrativní místa s dobrým platem, nízkým pracovním zatížením nejlépe ve státních a polostátních podnicích. Ve stručnosti asi tak, že se ve VZP, ČEZu ... místo míst ve správních a dozorčích radách pro současné flákající se politiky vytvoří ještě stejný počet zbytečných míst pro jejich manželky, dcerušky a milenky s "odborným vzděláním" z gender-studies.
15. 11. 2012 | 10:44

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Taoiseachu,

k tomu není co dodat.

Někteří sociologové tvrdí, že generace dvacetiletých je v euroamerické civilizaci silně orinetovaná na klasické hodnoty (čest, poctivost, smysl pro fair play, demokracie, ekologie apod.). Nevím, snad, ale to je myslím jedna z mála šancí, aby se něco hýbalo pozitivním směrem (najkonec zákon akce a reakce funguje i v sociologii, takže by to mělo logiku).

Libor Stejskal

P.S. Četl jsem ten text, vím to. Takovými drobnostmi se ale zpravidla nikdo nezabývá ;-) Je to novodobý fašismus a basta.
15. 11. 2012 | 10:46

Občan napsal(a):

To Maximus:

Jj, i "veřejnoprávní" TV umístila do vého vysílání jen kratičkou zprávičku o "masových protestech proti nutným úsporným opatřením".
Přitom jde o miliony lidí napříč CELOU západní Evropou!

A "nejdůležitějším" tématem dopoledního vysílání je "Den obětí dopravních nehod"...
15. 11. 2012 | 10:48

můj názor napsal(a):

Jsem proti kvótám. Je to proti přírodě. Lidský rod se vyvíjel po miliony let. Příroda vytvořila člověka, tak aby byl schopen v daných podmínkách přežít. Muži v tlupách bojovali proti uchvatitelům a vzájemě si kradli samice, aby byla zajištěna vhodná genetická výbava.Úkolem muže bylo ženu oplodnit, když dělala drahoty praštil ji kyjem, za vlasy ji odtáhl do sluje a tam vykonal akt. Po devíti měsících, kdy se o ženu staral a ta udržovala oheň a vařila, muž nervozně chodil před slují a čekal až začne žena kvičet a uslyší nářek mláděte. Když se samička uklidnila vešel do jeskyně a pochoval potomka. Po té zabubnoval na svoji chlupatou hruď a s oštěpem odskákal skolit sudokopytníka. Tak to šlo stále dokola. Miliony let. Tento model máme stále vypálený v mozku jako na CD.Muži i ženy.
Bohužel v posledních sto letech, našim ženám bylo namluveno, že existuje něco jako emancipace, která popírá samu přírodu, že muž si je roven se ženou. není tomu tak.
Díky neuvěřitelnému pokroku, dnes žena nepotřebuje ani milostný akt, aby splodila dítě. Ženy dnes muže nutí aby byli přítomni u porodu, aby viděl jak se kroutí a sténá, Vše je postaveno na hlavu. Muž dnes, je zatlačen do pozadí a naši synové jsou vychovávání v systému, který nám vnutili ženy. Synové se díky tomu stávají jakýmisi kastráty, zavislými na jejich matkách. O tyto syny se v budoucnosti nemůže nikdo opřít. Neupírám ženám právo si najít ve společnosti, vlastní místo, ale vybojovat si ho musejí samy, na to žádné kvóty nepomohou. Kvóty jsou šíleným sociálním experimentem. Kvóty mohou požadovat jedině ženy nešťastné a se smutnou minulostí a takové ženy nemohou být ve vedoucích funkcích. Prosím tedy ženy - zůstańte ženami a vydobijte si postavení férovými podmínkami. Není to lehké, ale dá se to dokázat.Můž musí zůstat mužem a ne nějakou naklonovanou ovcí v rukách ženy......
15. 11. 2012 | 10:57

Taoiseach napsal(a):

Pánové, podstatnější je, že aktuálně.cz informuje o připravovaných protestech v sobotu v Praze.
15. 11. 2012 | 10:57

Jana Pechová napsal(a):

Hezký den, pane Stejskale,
bohužel se domnívám, že bez kvót to nepůjde.
Ty současně diskutované navíc mají jen doporučující charakter ze strany Bruselu (tedy pokud mám správné informace) a s podobou jejich instalace v praxi by se měla každá členská země popasovat sama.
Mám poměrně bohaté zkušenosti s účastí žen v mužském světě, a mohu tak směle tvrdit, že pohled na ženy na čelných postech je dost otřesný. V řadě případů tomu navíc nahrává fakt, že takto instalované ženy mají (z pochopitelných důvodů)typicky mužské vlastnosti - a to bývá dost odporné. Navíc je to klasický příklad chybné interpretace samotné myšlenky: žena v čele má přinést jiný pohled na věc než muž, jinak je celá záležitost zbytečná. A v tom také vidím největší riziko kvót: výběrové komise nebudou obsazovat funkci ženskou náturou, ale jen ženským jménem.
Věci samotné by pomohla široká systematická osvěta, myslím. Ta je ovšem zatím v podobných plenkách jako řada jiných věcí, které v naší kotlince zatím přehlížíme. A když se do nich čirou náhodou zakousneme, vzhledem k oblíbenému tuzemskému odezdikezdizmu přinášejí zpravidla velmi sporný efekt, anebo rovnou rozdělí společnost na dva nesmiřitelné tábory.
V tom tedy vidím mírné PRO kvóty - nejspíš jsou v této chvíli jedinou možnou cestou k nápravě. Druhou etapu by mohly přinést až konkrétní dobré příklady.
15. 11. 2012 | 11:05

vojtechnavratil napsal(a):

Když vidím jak vypočítávají jak jedno pohlaví podzastoupeno, tak si vzpomenu na ten nacistický propagandistický "dokument" Věčný žid (na dnešní dobu ta propaganda byla velmi slabá), kde vypočítávali jak byli před rokem 1933 v německé společnosti židé přepreprezentováni mezi lékaři, advokáty, soudci a že bylo tedy potřeba tuto "nespravedlnost" napravit...
15. 11. 2012 | 11:05

Občan napsal(a):

To Taoiseach:

Myslíte tohle?
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=763379

No, vypadá to spíš, že se herectvo a studentstvo bude pokoušet akci rozdobit a zesměšnit. A možná i vyhecovat některé naštvané k nějaké nepředloženosti.
No, pokud budu v neděli živ a zdráv, poreferuji...
15. 11. 2012 | 11:08

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro můj názor.
Ujel ti vlak, narodil jsi se do špatného století.
15. 11. 2012 | 11:13

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Pechová,

v podstatě to vidím úplně stejně. O co mi jde, je debata na dané téma.

Pohled odpůrců je vcelku známý (je v něm řada velmi relevantních argumentů, a pokud se společnost ve své většině postaví proti, mají příznivci setsakra problém).

Pohled příznivců je též známý (i když možná méně, protože jsou - tedy u nás - asi v menšině).

Teď jde o to, jestli si o tom obě názorové strany dokáží normálně povídat, bez emotivních výkřiků, napadání, ponižování a urážení (nemyslím všichni, ale aspoň nějaká nezanedbatelná část společnosti). Protože téma do debaty to každopádně je. A pokud se člověk pokusí pochopit toho druhého, dá se leccos dohodnout i bez toho "válcování".

Libor Stejskal
15. 11. 2012 | 11:13

Čochtan napsal(a):

můj názor
můj taky. Ženy a muži se silně liší anatomicky, geneticky, psychologicky, biochemicky, kvóty jsou popřením těchto rozdílů.
Žádám 50% žen v povolání popelářů a asfaltérů ! Paní Tominová, vpřed ! (stejně je vaše momentální práce na h...o (cenzurováno))
15. 11. 2012 | 11:19

Viola napsal(a):

Proč je v této diskusi tak málo žen a ještě méně žen, které by se žen na vysokých manažerských funkcích zastaly. Už jenom z tohoto faktu je vidět, že kvoty jsou potřeba. A vůbec, kolo dějin se tak nějak otáčí ve spirále (nejspíše proto, že rovné osy neexistují) a kdysi dávno veškerý majetek a moc v rukou držely ženy. U článku pana Sobotky Přemysla, který také na kvoty (kvok, kvok, také si zakvokal) reagoval jsem napsala, že ženám se přisuzuje delší budoucnost, dosahují i delšího věku a v ekonomické oblasti, kde se rozhoduje hlavou, mohou pracovat déle, zůstávají svěžejší do vyššího věku. Zrovna včera v TV ukazovali jednu pracovnici, která měla 80 a vypadala jako čupr ženská, ovšem ta pro kvoty nebyla, no starší ročník z milulého tisíciletí.
15. 11. 2012 | 11:19

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro stejskal.
Podle mne to v těch skutečně demokratických zemích, kde nemají demokracii jen na papíře, rádi přijmou včetně byznysu, který v tom uvidí šanci, jak zvýšit svůj společenský kredit.

U nás jsou podobné debaty příšerné a bohužel se to za posledních dvacet let nejen nezlepšilo, ale naopak zhoršilo.
15. 11. 2012 | 11:21

Anna napsal(a):

Pane Stejskale,

tak jsme si ještě se dvěma kamarádkami udělaly bleskový průzkum. Zeptaly jsme se 71 žen, jestli jsou pro či proti zavedení návrhu kvót pro ženy. A i s námi je výsledek 74 x NE kvótám.

Jen pro zajímavost - většina z dotázaných byly vysokoškolačky.
15. 11. 2012 | 11:24

stejskal napsal(a):

Jednoznačně, pane kdo se hádat nebude.

Otázkou je, zda tomu třeba nějaké kvóty nepředcházely (aby se společnost dostala k tomu, že něco takového dokáže ocenit).

Příklady (neříkám, že je jednoznačně pozitivní).

Ve Švédsku mají kvóty pro zastoupení žen v řadě oblastí. Teď je ruší. Podle mne mimo jiníé proto, že už je v podstatě nepotřebují.

Affirmative action v USA - pomohla prakticky z ničeho vybudovat černošskéstřední a vyšší společenské třídu. Bez ní by se to podle mne nikdy nepovedlo, v ghettech by žilo daleko více černochů. Ale je to nespravedlivé a vlastně čím dál více asi i kontraproduktivní. Americká společnost se už ale změnila. Černá pleť automaticky nediskvalifikuje (protože jsou vidět pozitivní změny právě vznikem těch středních a vyšších tříd).

Hezký den.

Libor Stejskal
15. 11. 2012 | 11:29

stejskal napsal(a):

Předpokládám že úspěšné vysokoškolačky, které se ve svých oborech prosadily jako Vy, paní Anno ;-) Nechci to shazovat, ale myslím, že to nebude takto jednoduché.

Libor Stejskal
15. 11. 2012 | 11:31

neo napsal(a):

Pane Stejskale,

Viola na to výše kápla, je tu v diskusi málo žen. Nechcete prosím taky zavést kvóty na zastoupení žen na diskusích aktualne.cz?
15. 11. 2012 | 11:34

Anna napsal(a):

Pane Stejskale,

dovolím si pár podrobností:

Švédsko ruší kvóty pro ženy

Jak uvedla ČTK, švédská pravicová vláda ruší předpis, podle nějž mají polovinu osob jmenovaných do čelných funkcí ve státních podnicích tvořit ženy. Pravidlo bylo schváleno v roce 2003, v praxi však nikdy pořádně nefungovalo, tedy ani v období do letošního září, do kdy byli ve Švédsku u moci sociální demokraté, kteří jej zavedli. Zrušením kvót chce nyní Reinfeldtova vláda znovu dát přednost „kompetenci“ jako prvořadému ukazateli.
http://www.severskelisty.cz/noviny/uda0557.php

Manažerky s kvótami pro ženy ve firmách nesouhlasí, chtějí větší podporu pro matky

Vlivné české manažerky se vyjádřily proti zavádění kvót pro ženy. Nesouhlasí s nimi. Návrh je podle nich moc striktní. České podnikatelky by byly spíše pro větší podporu žen na mateřské dovolené a pro srovnání platové úrovně žen a mužů.
Manažerky s kvótami pro ženy ve firmách nesouhlasí, chtějí větší podporu pro matky

Vlivné české manažerky se vyjádřily proti zavádění kvót pro ženy. Nesouhlasí s nimi. Návrh je podle nich moc striktní. České podnikatelky by byly spíše pro větší podporu žen na mateřské dovolené a pro srovnání platové úrovně žen a mužů.
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-58541150-zeny-zeny-v-byznyse-legislativy
15. 11. 2012 | 11:36

Dag napsal(a):

Je třeba se pozastavit co je vlastně Evropská unie, a na základě těchto myšlenek předkládaných z Bruseli, které jsou na pokraji šílenství, z EU okamžitě vystoupit...
15. 11. 2012 | 11:37

Viola napsal(a):

dobrý den pane Stejskale

je to zajímavé, jak se vybarvuje Amerika, kdysi byla rudá, dnes hraje do kávova. Velmi je ten rozdíl v barvě pleti američanů vidět na starých záběrech třeba z voleb prezidentů, kdysi nebylo na předvolebních mítincích téměř vůbec vidět černocha a nyní zas nebyl vidět skoro žádný čistý běloch.
15. 11. 2012 | 11:39

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro stejskal.
Vidím to stejně a ten návrh něco takového předpokládá, a že se to postupně samovolně přenese i do menších firem a stane dobrým zvykem.
15. 11. 2012 | 11:42

Viola napsal(a):

Anno

a víte, proč to tak je? Protože ženy ve vedoucích funkcích raději pracují s muži, než se ženami, s ženami, podobně jako muži s muži, musí zápolit. Opačná pohlaví se navzájem lépe poslouchají. Muž ve vedoucí funkci raději řídí kolektiv žen.
15. 11. 2012 | 11:43

Dag napsal(a):

to" ten kdo se hádat nebude"

ty firmy se ovšem do té doby díky nekompetentnímu vedení zatím položí...kvoty jsou ohrožením pro ekonomiku...země kde nebudou zavedeny nás daleko předběhnou.
15. 11. 2012 | 11:45

Anna napsal(a):

P.s.: Pane Stejskale, omlouvám se za dvojí zkopírování posledního textu.

Co se týká Vašeho: "Předpokládám že úspěšné vysokoškolačky, které se ve svých oborech prosadily jako Vy, paní Anno ;-) "

Otázkou je, co považujete za úspěch, jestli vysokou funkci či práci, která člověka v našem případě člověkyně (to abych byla genderově korektní) baví. Valná většina z dotázaných splňovala to druhé hledisko. Asi nebude překvapením, že z profesí bylo nejvíc asi ajťaček, oslovily jsme hodně doktorek, učitelek, ale i manažerek.

Žádná z nás nevidí zavedení kvót za dobré řešení. A to nikoliv z důvodu, že by práci na takových postech ženy nezvládly.
15. 11. 2012 | 11:50

Anna napsal(a):

Brusel - Velká Británie a Švédsko se tvrdě staví proti požadavkům Evropské komise, aby do roku 2020 zasedlo v dozorčích radách firem kótovaných na burze alespoň 40 procent žen. Proti direktivním zásahům jsou i samotné firmy, které poukazují na to, že by mělo být na nich a na jejích akcionářích, jak si své věci zorganizují. Píše o tom list Financial Times (FT).

http://www.financninoviny.cz/podnikatele/zpravy/britanie-a-svedsko-tvrde-odmitaji-kvoty-pro-zeny-v-radach-firem/836052
15. 11. 2012 | 11:51

Pepa Řepa napsal(a):

Viola napsal(a):

Proč je v této diskusi tak málo žen a ještě méně žen, které by se žen na vysokých manažerských funkcích zastaly.
-------------------
„Haló, haló, proč je koček málo? A tak štěkám jako hrom, ať je koček milion.
-------------------
Prozradím Vám sladké tajemství, Violko.
Protože v této době na manažerských postech sedí, dostaly se tam svou pílí , vzděláním, pravda některá i jinými půvaby, ale žádná kvota-jakákoliv- Vám nestmelí společnost-právě naopak- a hlavně nezajistí lepší chod firmy-opět právě naopak.
Jestli schopně ženy-ne od přirození- neznáte, Vaše smůla.Já jich znám dost, dokonce je mám v rodině.
To mohou uvítat pouze neschopné slepice, které nechtějí hrát úlohu kvočen-nosnic a dávají přednost stát se bezpohlavními brojlery, který bude nasypáno.Pak končí jako čtveřice zoufalých manželek, nechávají si odsávat tuk, přešít víčka, přidělat čtyřky, tlamičku mají botulinovou jako nafukovací Božena ze sex shopu.
I takových pár znám.

Ale nebojte , chce to školení v ND.Fešný Sedláček to vysvětlí, ekonomická reforma, jak přeprat konkurenci.

Předseda místní pobočky České obce hujerské to opatřil třešničkou na dortu.
Proč je to smysluplné?
Inu proto, že to není sóloakce paní komisařky.
:-)!!!!!!
To je panečku vysvětlení.
Když mu EP schválí rodit děti, sklapne a nebude zkoumat, zda to má smysl.
15. 11. 2012 | 11:53

Záškodník napsal(a):

Paní Tominová
Co se státní správy týká,tam ať si kvóty s pánembohem plní,ale z jakého titulu chcete diktovat privátní firmě,koho smí zaměstnávat?

Přijde-li tento stupidí příkaz direktivně z Bruselu, znamená to tedy, že stát vyhází polovinu učitelek na základních a středních školách a zbytek doplní muži(stejně tak v obchodech apod.)?
Jak to budou řešit ve špatně placených profesích, o které muži nemají zájem?

Dopadne to podobně jako v USA prosazujících pozitivní diskriminaci černých.Přestože dosahují při přijímacích řízeních podstatně horších výsledků,nežli bílí uchazeči, musí jich být určitý počet na školu přijat.
Je to nefér a silně demotivující obě strany.
15. 11. 2012 | 11:54

Anna napsal(a):

Viola napsal(a):

Anno

a víte, proč to tak je? Protože ženy ve vedoucích funkcích raději pracují s muži, než se ženami, s ženami, podobně jako muži s muži, musí zápolit. Opačná pohlaví se navzájem lépe poslouchají. Muž ve vedoucí funkci raději řídí kolektiv žen.
---------------------------

Při této logice by ve firmách, kde jsou na nejvyšších místech muži, byly na jimi řízenými místy ženy. Je tomu tak?
15. 11. 2012 | 11:54

Viola napsal(a):

ten, co má "můj názor"

" Muži v tlupách bojovali proti uchvatitelům a vzájemě si kradli samice, aby byla zajištěna vhodná genetická výbava.Úkolem muže bylo ženu oplodnit, když dělala drahoty praštil ji kyjem, za vlasy ji odtáhl do sluje a tam vykonal akt."

to není vůbec pravda, že by takový vzor měl člověk vyrytý v mozku. Jsou ještě i dnes matriarchální společnosti, kde moc a peníze má v rukou žena, ženy a muže si připouští jen, když chtějí mít děti. Muži se v takové společnosti mají velmi dobře, za povinnost mají totiž hlavně to plození a občas nosit ženám nějaké větší dary a svou hrubou silou je chránit před nebezpečím, trochu se ten model podobá hmyzu, třeba včelám.
15. 11. 2012 | 11:55

stejskal napsal(a):

To není špatný nápad, pane neo ;-) Ale udělal bych to poněkud jinak. Takové paní -im- bych třeba jednoduše nařídil, aby sem psala neustále. Nebo nejméně tolik, co někteří jiní. Bohužel to v Bruselu asi neprojde.

Paní Anno, to, že manažerky nesouhlasí, je myslím očekávatelné. Důvodů se dotkl pan Taoisech a paní Pechová. Stejně tak asi nesouhlasí vetšina mužů. Naopak ženy, kterým třeba zaměstnavatekl řekl, že je nevezme, protože mají děti a občas s nimi musí zůstat doma (takových případů je zdokumentováno spoustu), spíše asi ano. Svým způsobem se dá pochopit pohled obou stran.

Dobrý den, paní Violo,

ano, to s tím výše napsaným souvisí (bílých Američanů je na mítinzích pořád hodně, ale stále více se do občanské společnosti zapojují i černoši - důvody viz výše. A co teprve až do toho pořádně vlítnou hispanoameričané. Věci se mění, jsou v pohybu, neustále).

Libor Stejskal
15. 11. 2012 | 11:57

Viola napsal(a):

Anno

je to obvykle ve firmách, kde ženy pracují manuálně.
15. 11. 2012 | 11:57

Záškodník napsal(a):

Viola

Ono se to má maličko jinak.
Podle jakýchsi výzkumů netouží ženy ve vysokých firemních pozicích(ale ani v politice)po dalších konkurentkách v oboru.
Je jim nějak pudově dáno,že jsou raději jedinou samičkou obklopenou hejnem samečků a tak konkurentky spíše likvidují.
Bylo ovšem prokázáno, že muži se chovají zcela opačně-tedy preferují pracovní kolektiv tvořený stejným pohlavím.

Veverky a Lidemnasr.. jsou zářným příkladem hodně slepic na jednom hnojišti.
Okamžitě po vstupu na politickou scénu se začaly dámy cíleně masakrovat- (Kočí,Klasnová,Peak)zbyla největší a nejbezskrupulóznější kariéristka Peak.
Tu bych doma fakt nechtěl.
15. 11. 2012 | 12:01

Tříska napsal(a):

Violo, jeden blábol za druhým, asi jste fakt ženská.
.
Proč je málo diskutujících žen na blogu??? Jasně , dáme kvóty. Každý si povinně přinese notářské potvrzení zda je žena nebo chlap, teprve poté dostane licenci na vstup do diskuse. A pan Stejskal zavede automatickou cenzuru - už tu bylo 7 chlapů a jedna ženská, tak chlapi nebudou mít přístup dokud tam nežvástne nejmíň 6 dalších ženských.
Muž v řídících funkcích radši řídí kolektiv žen?? Proboha, kam na to chodíte??? Řídil jsem 10 ženských, slepičárna / p. Stejskal promine/ polovina času diskuse že jedna má protekci- moc vyvaluje prsa když druhá je nemá, atd do nekonečna.
Ženy dostávají menší platy?? Proboha, ať dají výpověď a založí si svoji firmu, jestli jsou zvyklé udělat stejnou práci za méně peněz než chapi, musí do 3 měsíců v kapitalismu převálcovat veškerou konkurenci, náklady na zaměstnance jsou totiž to nejproblematičtější pro podnikatele. Proč vůbec kapitalisté složitě přesunují výrobu do Asie s lacinějšími zaměstnanci, stačí najmout ženské.
Tak by šlo pokračovat do nekonečna.
Kdy už pochopíte že ženy jsou biologicky, psychicky jiné, NEUMĚJÍ TVOŘIT HODNOTY / ZNÁMÝ VÝROK- ŽENA UDĚLÁ Z NIČEHO JEN SALÁT, KLOBOUK NEBO HÁDKU/ .
Najděte ženy dobré vynálezkyně, opravdové vědkyně,podnikatelky, a vůbec v každém oboru, vždyť i ti módní návrháři jsou chlapi / často homosexuální ale vždy chlapi/ ženské jsou až ty druhořadé co jen dělají variace na trendy od chůlapů
15. 11. 2012 | 12:03

Jana Pechová napsal(a):

Libor Stejskal

Principiálně mi to připomíná střet mladí vs. staří, přičemž je dávno známá věc, že mladí mají nápady, staří mají zkušenosti. Geniální základ pro spolupráci. Málokde se přitom ale daří vytvořit takovou atmosféru, v níž je ochota k natočení uší na mezigenerační vlny.

U spolupráce mužů a žen platí to samé. K smrti mě vytáčí jednání (bohužel velmi frekventované), kdy zabrousím do sféry stále ještě vyhrazené mužům, a protistrana se hned zkraje dotáže, zda mám s sebou pana manžela. A když přijdu s návrhem na netradiční (ale přitom zjevně možné) řešení, nedozvím se, proč mi muž odmítne vyjít vstříc - ale jen to, že takhle on to nedělá. Diskuse? Nehrozí, pro tu nejsem jako žena partner. Pokud na ní trvám, zpravidla se dočkám jen shovívavého úsměvu, který mě přiznám se dost ponižuje.

Přitom stačí vlastně málo: zkusit potlačit svoje já a snažit se u každého návrhu v první řadě hledat způsob, jak by to šlo udělat. Teprve potom nadnést svůj návrh na řešení a porovnávat, který z návrhů má lepší skóre.

Jenže to by bylo třeba vycházet z toho, že obě pohlaví jsou si v racionální sféře rovnocenná a že nelze dělit činnosti na mužské a ženské. Tam je jádro pudla.
15. 11. 2012 | 12:03

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro Viola.
V Africe to prý mají zařízeno tak, že na práci jsou především ženy. Samozřejmě má to i své nevýhody, takové ženy rychle stárnou a přestávají být přítažlivé.
15. 11. 2012 | 12:04

Viola napsal(a):

Záškodníku

no to i tak může být. Ale znamená to ještě lepší výběr. Jen si ty ženy seřaďte pořádně, Kočí to bylo něco strašného, Klasnová je výběr a Peake je prostě jedniča, ale s chlupama.
15. 11. 2012 | 12:05

Pepa Řepa napsal(a):

Tupost a idiocie připravovaného nařízení i místních affirmativních přicmrdávačů dosáhla takového stupně, že i moudrá a vzdělaná paní líný černý pes porušila mlčení.15. 11. 2012 | 10:34

To už je co říct.
15. 11. 2012 | 12:09

gendertetky na houpačce napsal(a):

Tak honem honem hošani šli jste v referendu hlasovat pro hydru EU tak nyní šup šup na zákrůček k chirurgovi za své - A DEJTE SI ZÁLEŽET AŤ JE Z VÁS ŽENSKÁ SE VŠÍM VŠUDY.

Nebo snad gender tetky chcete sejmout a vystoupit z EU? Pak máte moji plnou podporu!
15. 11. 2012 | 12:09

Liška napsal(a):

Pane Stejskale 11,57 .Ženy s dětmi které zaměstnavatel nevezme??? Asi jste nikdy nemusel pracovat či dokonce podnikat. Zákony a emancipační / a jiná / "korektnost" totiž dospěly do stadia kdy se nesmíte zeptat ženy jaký má věk, zda je těhotná, má děti, ale když ano nesmíte jí dát směnnou práci, musíte ji to ošetřování dětí zabezpečit a platit jako překážku v práci, žena nesmí ani posunout balíček nad 15 kg a bůhvíco ještě.
Divíte se že podnikatel když nemusí tak je nebere?? Jako byste kupoval auto a nesměl se zeptat zda vůbec jezdí
15. 11. 2012 | 12:13

mirekP napsal(a):

Všechny tyto diskuze spolehlivě vyřeší demografický vývoj.
Na západ od našich hranic se na tom docela intenzivně pracuje.
Pár desetiletí a skrz hidžáb ženy nebudou moci vystrčit ani nos.
A my muži se budeme bát cokoliv prosadit i díky diskuzím, které tady právě probíhají. Pak se zase bude 50 let čekat až se nám ta "východní svoboda" přejí.
Škoda, že paní autorka dohlédne akorát tak do konce příštího roku, co bude dál ji netrápí (matku dvou dětí).
15. 11. 2012 | 12:14

stejskal napsal(a):

Přesné, paní Pechová, za sebe to vidím úplně stejně (člověk nakonec nemusí být hned ženou, stačí když je přicmrndávačem a dostane co proto ;-) Kdepak diskuse...

Samozřejmě zdravím i pana Pepu Řepu ;-)

Libor Stejskal
15. 11. 2012 | 12:15

Anna napsal(a):

Pane Stejskale, k Vašemu:
"Paní Anno, to, že manažerky nesouhlasí, je myslím očekávatelné. Důvodů se dotkl pan Taoisech a paní Pechová. Stejně tak asi nesouhlasí vetšina mužů. Naopak ženy, kterým třeba zaměstnavatekl řekl, že je nevezme, protože mají děti a občas s nimi musí zůstat doma (takových případů je zdokumentováno spoustu), spíše asi ano. Svým způsobem se dá pochopit pohled obou stran."

Přiznávám, že jsem z příspěvků pana Taoisech a paní Pechové nevyrozuměla, proč je očekávatelné, že manažerky nesouhlasí.

Možná všechny ženy v našem "průzkumu" (jistě ale většina z nich) mají děti a většinu z nich přijímali do zaměstnání muži. Přesto žádná z nás kvóty nechce. Navíc JAK můžou ovlivnit většiny žen kvóty na místech - cituji z příspěvku pana Taoisech:
Jinak pokud jde o meritum, v tom textu

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1205_cs.htm

se uvádí, že se jedná o "nevýkonné členy řídících orgánů společností (tedy dozorčí a správní rady) kotovaných na burze s výjimkou malých a středních podniků". Jde tedy o velké společnosti, které prakticky všechny nakládají s "penězi těch druhých", žádné rodinné firmy ani firmy dvou - tří - pěti majitelů.
15. 11. 2012 | 12:15

Viola napsal(a):

Tedy Třísko

s tím návrhářstvím jste mě naštval.Modní návrháři jsou většinou homosexuálové, kteří jen ženy ničí. Podívejte se na takovou návrhářku, jakou je Blanka Matragi, takových kvalit žádný muž-homosexuál návrhář nikdy nedosáhl.

"Proč je málo diskutujících žen na blogu???" :-)) to jsem samozřejmě uvedla z legrace, ale ono to vlastně souvisí s tím, že zde většinou diskutují muži ve vedoucí funkci, kteří si mohou dovolit diskutovat a pak důchodci, za které žena doma vše udělá.

Ženy mají lepší manažerské schopnosti, protože jsou komunikativnější a manažer ani tak nepotřebuje speciální znalosti techniky, jako spíše znát psychologii a mít dobrou prostorovou orientaci (což mnoha ženám z nepochopitelných důvodů cyhbí) ve všem a samozřejmě dobrou představivost a hlavně vyšší EQ.
15. 11. 2012 | 12:18

stejskal napsal(a):

Nedivím, pane Liško.

A divíte se ženám, že se cítí znevýhodněny, když je firmy neberou jen proto, že mohou mít děti či zrovna nemíní tahat pytle s cementem (samozřejmě v případě žádosti o přidavače na stavbě je to směrodatné, ale třeba v úřadu nevidím důvod, proč by měly)?

Vypadá to jako začarovaný kruh, že?

Libor Stejskal
15. 11. 2012 | 12:19

Liška napsal(a):

Pechová- nelze dělit činnosti na mužské a ženské???
Zkusím kojit a rodit, ale také nám řekněte proč ženy nefárají do dolů, nemakají ve slévárně nebo se sbíječkou.Postavíte svépomocí barák když chlap bude hlídat děti a nositvám něco k pití??? Aha, vám jde jen o ty funkce kde je limuzína, velká pracovna, sláva a fotografie v časopisech a rozhovory v TV .A podle vás se tam nemusí nic dělat a nic umět, stačí být fotogenická a dostat se tam kvótami.
Ženy prostě jsou jiné, netvoří hodnoty, na mnohou práci prostě nemají- fyzicky ani duševně.
15. 11. 2012 | 12:21

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Perličku ze Švýcarska
„Volební právo ženám bylo poprvé přiznáno v kantonech Vaud a Neuchatel roku 1959, ale v polokantonu Appetzel/Rhodes-Intériuer mohly ženy volit až v roce 1991,a to až z rozhodnutí Federálního soudu. „
15. 11. 2012 | 12:22

Kvo.Kvo.Kvo.. napsal(a):

Co takhle, paní Marxová
proporcionální věkové složení zaměstnanců, to by neodpovídalo lidským právům?
Dr. Varvařovský si to jednu dobu i dal na plakát, ale pak to rychle stáhnul, jako jiné věci.
15. 11. 2012 | 12:22

Anna napsal(a):

Jana Pechová napsal(a):

Libor Stejskal

Principiálně mi to připomíná střet mladí vs. staří, přičemž je dávno známá věc, že mladí mají nápady, staří mají zkušenosti. Geniální základ pro spolupráci. Málokde se přitom ale daří vytvořit takovou atmosféru, v níž je ochota k natočení uší na mezigenerační vlny.

U spolupráce mužů a žen platí to samé. K smrti mě vytáčí jednání (bohužel velmi frekventované), kdy zabrousím do sféry stále ještě vyhrazené mužům, a protistrana se hned zkraje dotáže, zda mám s sebou pana manžela. A když přijdu s návrhem na netradiční (ale přitom zjevně možné) řešení, nedozvím se, proč mi muž odmítne vyjít vstříc - ale jen to, že takhle on to nedělá. Diskuse? Nehrozí, pro tu nejsem jako žena partner. Pokud na ní trvám, zpravidla se dočkám jen shovívavého úsměvu, který mě přiznám se dost ponižuje.

Přitom stačí vlastně málo: zkusit potlačit svoje já a snažit se u každého návrhu v první řadě hledat způsob, jak by to šlo udělat. Teprve potom nadnést svůj návrh na řešení a porovnávat, který z návrhů má lepší skóre.

Jenže to by bylo třeba vycházet z toho, že obě pohlaví jsou si v racionální sféře rovnocenná a že nelze dělit činnosti na mužské a ženské. Tam je jádro pudla.
--------------------------------------

Když se podíváme na věkové složení šéfů velkých firem, členů dozorčích a správních rad, neměly by být zavedeny také kvóty pro mladé?

Nejsem odborník, tak se ptám - obě pohlaví jsou si v racionální sféře rovnocenná?
15. 11. 2012 | 12:25

Liška napsal(a):

P.Stejskale- ale o tom tu celou dobu mluvíme Plho, že ženy prostě tvrdě pracovat nechtějí, zčásti ani nemohou kvůli fyzickým/ ale i duševním/ dispozicím, ale když se řekne že nejlepší z těch co tvrdě pracovali a ještě mu to myslí bude vůdce, najednou se ozvou že by to měly být ony
15. 11. 2012 | 12:25

stejskal napsal(a):

No, měl jsem spíše na mysli páně Taoisechovu úvahu o tom, že "ten mužský a ženský pohled na svět se liší proto (nebo tím), že muži dobývají a ženy ten dobytý prostor kultivují. O tom, že by správa věcí veřejných potřebovala kultivovat, není sporu", paní Anno.

A v případě paní Pechové pak toto: Mám poměrně bohaté zkušenosti s účastí žen v mužském světě, a mohu tak směle tvrdit, že pohled na ženy na čelných postech je dost otřesný. V řadě případů tomu navíc nahrává fakt, že takto instalované ženy mají (z pochopitelných důvodů)typicky mužské vlastnosti - a to bývá dost odporné.

Nabízí se pak otázka, zda ženy ve vedoucích pozicích uspěly kvůli svým mužským vlastnostem. Když tak nad tím přemýšlím, možná mi ani nejde tak o ženy a jejich seberealizaci v manažerských funkcích, ale o to, zda by se někteří muži (i v manažerských funkcích) nemohli chovat méně jako predátoři a páni tvorstva. A ženy, které chtějí ve společnosti uspět, by pak nemusely přejímat především ty predátorské mužské vlastnosti.

Ale samozřejmě to neplatí univerzálně. Řada žen může v zaměstnání uspět i bez nich. Někdy a někde (podle mne víc, než je zdrávo) jsou ale podmínkou úspěchu. Agresivita versus kultivovanist a dobrá vůle.

Libor Stejskal
15. 11. 2012 | 12:28

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Paní Anno, těch důvodů bude jistě víc, ale jedním z těch hlavních je, že většina dnešních manažerek přistoupila na mužská pravidla hry a sdílejí jejich pohled.
Dovolíte-li, naznačím vám v jednoduchém příkladu, o co při prosazování žen do vedoucích rolí jde.
Když bude muž plánovat vodovodní přípojku, půjde přímkou od zdroje ke kohoutku, a pokud mu v cestě bude stát strom, pokácí ho.
Bude-li mít totéž za úkol žena, zamyslí se nad perspektivitou toho stromu, a podle ní teprve zvolí přípojku v odchýlené trase, anebo aspoň do investice zahrne i výsadbu stromu nového.
Zatímco muž má tendenci prosazovat řešení start - cíl s co nejmenšími překážkami, žena má pohled zahrnující souvislosti.
Lidé, kteří volají po rovnoměrném zastoupení ženského hlasu, prosazují právě pohled s perspektivou, který dnešnímu světu tolik chybí. Samozřejmě (a jak už jsem zmiňovala výše), je třeba dostat do těch funkcí skutečné ženy - ne chlapy v ženských šatech a s ženskými pohlavními znaky. Kvóty to sice nezajistí, ale mohly by to pomoci odstartovat.
15. 11. 2012 | 12:32

Občan napsal(a):

Violo,
jenže právě to EQ ženám ve vedoucích funkcích chybí mnohem častěji než mužům. Naopak si docela zakládají na tom, že jsou bezohlednější a tvrdší než muži; a to i v oblasti šikany (v té jsou i znatelně rafinovanější).
15. 11. 2012 | 12:33

stejskal napsal(a):

Pane Liško, argument "ženy prostě tvrdě pracovat nechtějí", není myslím dobrý. Možná nechtějí nosit pytle s cementem, ale to vůbec neznamená, že tvrdě nepracují.

Ženy nemají "duševní dispozici" k tvrdé práci? Proč myslíte?

Co se vůdce týče, každý má o vůdci jinou představu. Mně by se třeba líbilo, kdyby byl vůdce neagresívní, empatický, schopný lidi spojovat (ale nejen proti jiným lidem). Proč by to nemohla být žena? Podle mne mohla. Úplně stejně jako muž.

Libor Stejskal
15. 11. 2012 | 12:33

Targus napsal(a):

To stejskal:

Má někdo nějaký jiný nápad, jak mu dát ve společnosti šanci, aniž by se žena musela chovat stejně agresívně a silově jako muž?

Ano mám, narvat do chlapů estrogen!
:-)))

Pane Stejskale, tomuto se v matematice říká, že úloha nemá řešení.
Když bude ženská suplovat chlapa, buď má k tomu vrozené dispozice (a je polochlap s plnovousem), anebo se zhroutí.

Kolik žen je toho schopno a kolik mužů je schopno zastoupit ženu?
Vždy v takové diskuzi uvádím svou manželku, která zdánlivě působí jako budižkničemu povalující se po gauči. Pokud ovšem přehlédnu objem domácích prací, které při tom "povalování" stíhá, sebekriticky MUSÍM přiznat, že bych udělal s bídou polovic.
Jako bonbónek pak zopakuju její klasickou víkendovou činnost. V momentě, kdy zapnou noční proud, začne naráz prát, žehlit, péct, telefonovat s několika přítelkyněmi - občas i do dvou telefonů naráz, do toho oškrábe brambory nebo zadělá na domácí knedlík, případně poopraví moje luxování, aby mi po ukončení všech těchto činností poreferovala, co všechno viděla během této doby v televizi.
Naprosto příšerná baba dvě hodiny plující domácností, nonstop halekající do tydlifonů či uší ostatních členů rodiny, beznadějně rušící všechny okolo, vzápětí se opět válející na kanapi.
Přestal jsem se pokoušet pochopit, jak to může zvládnout, nic nezaprat, nepřipálit, nerozbít, nezapomenout a ještě si pamatovat slovo od slova, co kdo v tuto dobu řekl či ještě lépe neřekl.

Smiřme se s tím, že žena je naprosto odlišný živočišný druh.
A na adresu autorky jeden poměrně známý citátek.
Žena nikdy neví, co vlastně chce a nedá pokoj, dokud to nedostane.
15. 11. 2012 | 12:36

Ares napsal(a):

Do parlamentu bylo zvoleno 22 % žen. ČSSD 9 %, ODS 17 %, TOP 09 27 %, VV 33 %, KSČM 42 %. Jednotlivé strany se tedy zásadně liší v zastoupení žen. Pozorujete ale, že by se to nějak viditelně projevovalo na jejich fungování?

Vezměte si mladé. Jejich zastoupení v politice je mnohem menší než odpovídá jejich podílu v populaci. A navíc nemají pasivní volební právo ve dvou z pěti typů zdejších voleb. Přesto tu pro ně nikdo neprosazuje kvóty nebo alespoň zrušení zjevně diskriminačních zákonů.

Umíte si představit, že bychom měli zákony, které by ženám zakazovaly kandidovat na prezidenta a do senátu. Co by říkala autorka asi pak?

Příliš neoceňuji, že na místo ministra pro lidská práva se chystá extremistka, pro kterou se lidská práva redukují na výhody pro vybrané skupiny.

Osobně spíše preferuji, pokud různé nespravedlnosti či diskriminace jsou napravovány co nejpříměji (Tedy odstraňují se konkrétní problémy a překážky). Mimo jiné z důvodu ochrany proti lidem jako autorka, kteří mají svět přehledně rozdělen na oběti a viníky a silnou touhu to napravovat.
15. 11. 2012 | 12:41

Targus napsal(a):

To stejskal:

Mně by se třeba líbilo, kdyby byl vůdce neagresívní, empatický, schopný lidi spojovat (ale nejen proti jiným lidem).

Bohužel mám zkušenost poněkud opačnou, ženy v roli vůdců častěji inklinují k rozbíjení komunity a vyvolávání soupeřivosti a nevraživosti mezi jednotlivými členy, často hraničící se šikanou. Tím ovšem nechci tvrdit, že totéž nedělají muži. Ti jsou ovšem mnohem méně rafinovanější a mnohem lépe čitelnější, což umožňuje udržovat poněkud průhlednější vztahy ve skupině.
15. 11. 2012 | 12:43

Čochtan napsal(a):

Ženy mají jeden problém. No, ony jich mají víc, ale tenhle je dost důležitý. Jmenuje se Stutenbissigkeit. Proto je tak málo žen na vedoucích pozicích.
Ty ostatní problémy jsou (mohou být): děti, manžel, milenec, "jak vypadám", co budu vařit k večeři, menstruace, "ta potvora kolegyně mi moc kouká po šéfovi", ... ženy neumí být (většinou) dostatečně profesionální, chybí jim fantasie, schopnost si hrát, vytrvalost, .....
Tyto problémy jsou u žen příliš časté.
15. 11. 2012 | 12:44

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Tarqusi,

rozumím. Nicméně znám spousty domácností, kde to takto rozděleno není (včetně té naší). Ne, proto, že by jeden druhého do něčeho nutil, ale prostě se třeba o všechno starají spolu. Nebo každý o to, co mu víc vyhovuje (u nás třeba žena vaří, já peru a uklízím. Ani jeden nežehlíme, o děti pečujeme stejně).

Takových domácností je čím dál více, zejména v Evropě a USA. O některé věci se podělit nemůžete (asi už se nikdy nenaučím kojit či rodit děti a je hloupost se o to snažit). Ale o jiné se na základě dohody podělit můžete. Je jich podle mne drtivá většina. Jde jen o to, zda si lidé jsou ochotni vyjít vstříc.

Libor Stejskal
15. 11. 2012 | 12:45

Grőssling napsal(a):

Stejskal také napsal :

Má někdo nějaký jiný nápad, jak mu dát ve společnosti šanci, aniž by se žena musela chovat stejně agresívně a silově jako muž?

Pane Stejskale, v komerční sféře je to jednoduché. Majitel firmy, který nezaměstná talentovanou a pracovně úspěšnou ženu a místo ní dá přednost průměrnému chlapovi je sám proti sobě. Na takové moudro není třeba direktivu EU.

A navíc platí myslím stále nejkratší fór na světě z hlavy Jana Wericha: Khon horníkem.

Takže víc selského rozumu, méně moci EU.

Recaptcha mi píše UNor she cholera. To bude asi o té eurokomisařce.
15. 11. 2012 | 12:47

buldatra napsal(a):

Ta Bruselská kvóta je slabá.
40% je málo, zoufale málo.

Baby potřebují mnohem více prostoru, neboť je známo a vědecky dokázáno, dokáží dělat klidně až 5 činností současně (hejtman Hašek sice 32 nebo 34, ale kde je napsáno, že Hašek není baba?), tudíž jsou chronicky nevytížené.
V době bazírování na zvyšování produktivity politováníhodné.

Navrhuji, aby paní autorka byla jmenována ( tedy pro začátek, pak se uvidí, co ještě by mohla přibrat) minimálně do vedení ČeZu a to do funkce nejvyšší šéfky. Dost bolo chlapov v tejto funkcii.
Je čas reformní, čas skutečných smysluplných změn.

Důkazem managerských schopností par excelence budiž nám madam Píka, která doslova přes noc a z ničeho (a pak že z hovna bič neupleteš) vyškrábala státotvornou demokratickou politickou vládní stranu a v ní vůdčí post hned pro 2 ženy. O ministerských a místopředsednických postech raději nemluvě.
A příkladů, podporujících kvótové myšlení tohoto druhu by se jistě našlo více.

Nám, svalnatým chlapům přísluší zcela jiné úkoly.
Ale o tom až někdy jindy a někde jinde, šéfová by se mohla naštvat.
15. 11. 2012 | 12:49

stejskal napsal(a):

To s tím zaměstnavatelem máte pravdu, pane Grősslingu. Takový chlap je sám proti sobě, uškodil si.

A co ta nezaměstnaná žena? Jak jí pomůže selský rozum?

Hezký den.

Libor Stejskal
15. 11. 2012 | 12:51

Liška napsal(a):

Pane Stejskale, ještě jinak, a SOUVISÍ TO S TÍM PROČ EVROPA ZANIKÁ.
V přírodě je to prostě tak že vůdce smečky je ten kdo je nejlepší lovec a umí nejlépe zorganizovat lov. Má právo prvního žraní z kořisti, a na nejlepší samici,tedy privilegia, ale když zeslábne, okamžitě ho MUSÍ nahradit jiný nejschopnější, jinak zahyne celá smečka.
To platí i pro lidstvo. Vždy a všude. Až mi budou stavět dům, chci aby to řídil ten kdo té stavbě nejvíce rozumí, ne kačenka ktetrá se tam dostala kvótami, to by ten dům asi nebyl dobrý. Až budu vážně nemocný, chci aby primář byl ten kdo oboru nejvíce rozumí, a ten mně přidělí lékaře kteří to umí vyléčit, slečinka přidělená kvótami mi totiž spůsobí smrt. A tak ve všech NORMÁLNÍCH OBORECH.
Problém je v tom, že Evropa dosáhla byrokratizace a zaplavení zbytečnými institucemi, které kdyby neexistovaly, nic by se nestalo nebo by dokonce bylo lépe. A ženy vypozorovaly, že vedoucího takové instituce může dělat i blb / prosím nemazat/ a tak požadují 50%, protože jsou tam ty privilegia vedoucího, a OBDIV SPOLEČNOSTI.
.
PTAL JSTE SE NA TY DUŠEVNÍ LIMITY. Jenom z praxe. Už mnoho století se dívky od mala věnují hudbě,malování, recitaci atd. chlapečka když pošlete do houslí, asi není nadšen. Teď prosím vyjmenujte hudební skladatelky, / srovnatelné s Mozartem, Beethovenem Bachem atd. vyjmenujte malířky, básnířky.
A zase do nekonečna. Děvčátka se učí vařit, kluci ne, ale když chcete šéfkuchaře do luxusní restaurace, vždy je to chlap, musí být. Holčičky řeší módu, kluk radši roztrhané Jeans, ale vrcholní módní návrháři jsou JENOM chlapi, ženy až ty druhořadé co ty myšlenky jen rozvíjejí a kopírují,
holčičky chtějí být hééérečkou, kluky to nebere, ale dobří herci jsou chlapi, opravdu dobrá herečka se ještě nenarodila.
Dalších příkladů by se našlo, ale snad to stačí.
Asi nenajdete obor kde by ženy vynikaly duševně, jenom péče o děti, a ptracovat v již vyšlapané cestě.
TO JE TOTIŽ TEN DUŠEVNÍ LIMIT- ženy totiž nikdy neriskují, nejdou do neznáma, do no / je to dáno biologicky - musí přežít jako kojná a chúva dětí
15. 11. 2012 | 12:59

Jana Pechová napsal(a):

Anna 12:25
ad kvóty pro mladé:
Tam by to nemělo smysl. Se zkušenostmi přežijete lépe než jen s nápady a určit, kde je hranice mezi stářím a mládím je dost ošidné.

ad racionální sféra
Máte pocit, že některé z pohlaví má méně rozumu?
15. 11. 2012 | 13:01

Pepa Řepa napsal(a):

Hmmm Stejskal to má dobrý.

Žádný sám si žehlím, sám si peru.
Jakoupak ale má samozřejmá dělba práce v moderní domácnosti spojitost s přiblblými kvotami ve vedení, o kterých si ještě před měsícem hujeří mysleli, že jsou pomlouvačnou kampaní kritiků, teď vytřeštěně sledují, že jsou pravdou a hbitě odvedou pozornost k demonstraci, neb co z usnesení EP pochází dobré jest, to opravdu nechápu.

Hezkou debatu, podělte se o zkušenosti, jaká značka žehličky je nejlepší, to je opravdu stěžejní problém ojrokvot podle pohlaví, zvláště v době krize.
A zítra zamudrujte, jak by bylo hezké společnost nerozdělovat, ale stmelovat.
15. 11. 2012 | 13:07

Grőssling napsal(a):

Pane Stejskale, o ženský strach nemám. Tedy pokud jsou to ženský. Ta moje třeba utáhne pluh a umí vařit pivo, o dalších plusech raději nepíši, abych u kolegů diskutujících nevzbudil závist.
Spíš se bojím těch co vám jednu ubalí za to, když se pokusíte pomoci jim do kabátu.
15. 11. 2012 | 13:07

resl napsal(a):

Je-li personalista muž, vybere si zase muže, neboť ženě nedůvěřuje ať už kvůli praxi, nebo problémům s nimi, když si vzpomene na tu svou. Navíc se mírně zakomplexovaný personalista může obávat o svůj post protože svým vědomostem nedůvěřuje.
Je-li personalistkou žena, vybere muže, protože žárlí už dopředu, zvlášť, když je méně vzhlednější než ona. Na to mají šestý smysl.
Tak se nedivme, že na něco chtějí ženy zákon, hloupější totiž nejsou, jen muži mají sklon ke komplexům větší.
15. 11. 2012 | 13:09

Anna napsal(a):

Jana Pechová, Libor Stejskal

Mám letité zkušenosti ve spolupráci s muži. A to jak v práci, tak doma. Podle mě muži preferují ochranu žen před soupeřením s nimi, muži radši ženám vyhoví, nejsou-li k tomu dotlačeni, radši ženy milují, než s nimi bojují...

Podle mě zavedení kvót pro ženy je kontraproduktivní.

Vážně se ptám:
Jak se obrazí povinnost zaměstnat alespoň 40 procent žen jako "nevýkonné členy řídících orgánů společností (tedy dozorčí a správní rady) kotovaných na burze s výjimkou malých a středních podniků"?
O kolik žen např. u nás se bude jednat?
Co to vyřeší?
15. 11. 2012 | 13:09

Targus napsal(a):

To stejskal:

Vy jste mě vůbec nepochopil!
Já nepíšu o tom, že nic nedělám, já píšu o tom, co dokáže téměř každá žena a málokterý muž. Říká se tomu souběh činností, dvou tří i více naprosto rozdílných činností, které vy jednoduše nejste schopen zvládnout. Nikoli proto, že jste hlupák či nešika, nýbrž proto, že nejste ženou.
K domácím pracím asi tolik. Dělám je, pokud žena není doma, tvrdí, že se na mě nemůže dívat, jak mi jde všechno pomalu, při mém mytí nádobí dostává záchvaty zuřivosti. Je to částečně způsobeno i mou zdravotní indispozicí, ale žena má zvláštní grif, kdy pozorovateli připadá, že si vlastně jen tak hraje a práce se dělá sama.
Zvláštností pak je, že opravdu dělá nejméně tři práce naráz, tvrdí, že ušetří spoustu času. Zřejmě má pravdu, protože mám pocit, že se z gauče snad vůbec nehne, a přitom je doma uklizeno, vypráno, navařeno a plná lednice.
15. 11. 2012 | 13:12

Drzá zrzka napsal(a):

kvo kvo kvo kvóty

a neb dokážeme žít bez předpisů?
15. 11. 2012 | 13:12

Pepa Řepa napsal(a):

Grőssling
pomáhat brojlerovi do kabátu? Kdepak.
Třísknout ženskou dveřma přes hlavu, tu máš chlape pěstí!
Pak se i ty, které dávají přednost galantnosti, květinám a dvoření diví, kdeže se bere ta hrubost.

Jo, a pane Stejskale planě nemudrujte. V interpelacích jste dva samci.
Střihněte si se Sedláčkem.Jeden z kola ven.
15. 11. 2012 | 13:16

Záškodník napsal(a):

Viola

Obávám se, že Občan má pravdu.

Vrcholné manažerky-ředitelky zeměkoule-většinou ani netuší ,že nějaké EQ existuje.
Rozhodně se tedy neprojevují nepoticky ve vztahu k vlastnímu pohlaví.Spíš bych řekl, že krásným a inteligentním podřízeným jsou většinou mnohem horšími nadřízenými,nežli ten nejarogantnější muž.
Jen zřídka působí mile,žensky a sexy.Jako by se chtěly za každou cenu vyrovnat svým mužským konkurentům-snaží se být ještě tvrdší,nekompromisnější a netolerantnější.
Příkladem může býti paní Tominová a další sufražetky.Ještě jsem neviděl žádnou,která by zacvičila mými hormony.
15. 11. 2012 | 13:17

resl napsal(a):

Grössling : Majitel firmy, který nezaměstná talentovanou a pracovně úspěšnou ženu a místo ní dá přednost průměrnému chlapovi je sám proti sobě. Na takové moudro není třeba direktivu EU.
No jo, co ale když majitel firmy moudrý není, jen je ješitný. A takových mužů je nás víc. Co s tím, zákon není a ženská začne být frustrovaná, pak s ní máte doma třeba potíže a není vám jasné proč. Nejvyšší st. zástupkyni jsme také vesměs přivítali, když to se slabochem nešlo a vše zazdil. Proč jsme neřvali, zase ženská. To nám byla dobrá ?
15. 11. 2012 | 13:17

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro Anna.
Firmy budou otevřenější.

Proč myslíte, že je v těch dozorčích radách málo žen?
Ne proto, že jsou nevýkonné, jak někteří plácají, ale podobně jako v politice se mnoho věcí řeší neformálně.
Například dozorčí rada je především kontrolní orgán a podle mne ženy jsou v tom dobré a co spíše někomu vadí, je to, že jsou puntičkářky.
15. 11. 2012 | 13:19

Anna napsal(a):

Jana Pechová napsal(a):

Anna 12:25
ad kvóty pro mladé:
Tam by to nemělo smysl. Se zkušenostmi přežijete lépe než jen s nápady a určit, kde je hranice mezi stářím a mládím je dost ošidné.

ad racionální sféra
Máte pocit, že některé z pohlaví má méně rozumu?
---------------------------

Ono s těmi zkušenostmi je to ošidné. Muži ve velkých firmách, kde mají být zavedeny kvóty, s největší pravděpodobností mají větší zkušenosti než ženy, které budou dosazeny díky kvótám.

Nemám pocit, že některé z pohlaví má méně rozumu. Jen ho muži a ženy používají různě, což jste sama uvedla. V tomto směru bych preferovala před kvótami pro ženy ve vysokých funkcích apel na ženy obecně, aby svůj rozum a um směřovaly k udržení manželství a dobrou výchovu a vzdělávání potomků a vůbec českých dětí.

Výsledky ukázaly, že čtenářské dovednosti českých žáků jsou podprůměrné, v matematice a přírodních vědách jsou děti průměrné. "České republika klesá nejrychleji ze všech zemí OECD," konstatoval ministr školství Josef Dobeš (VV), který zveřejněné výsledky označil za hořkou pilulku.
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-48491970-smutna-zprava-ze-skolnich-lavic-cesti-zaci-se-zhorsili-nejvic-ze-vsech
15. 11. 2012 | 13:21

Grőssling napsal(a):

Resl také napsal,
No jo, co ale když majitel firmy moudrý není, jen je ješitný.

Tak zkrachuje, to je jednoduché. Zrovna Vám abych tohle vysvětloval.
15. 11. 2012 | 13:24

Pepa Řepa napsal(a):

Targus
já už nesmím vyndavat ani nádobí z myčky, neotřu to, plesniví v kredenci.
Ale jedno džendrtety nedomyslely.
Když to bude vypárovaný podle pohlaví a porada dlouho do noci......no, jak jinak si zkrátit dlouhou chvíli?
Anebo domyslely?
K čemu rodina?
15. 11. 2012 | 13:25

stejskal napsal(a):

No, právě, pane Liško,

jsou lidé, kteří si myslí, že lidé by se nemuseli nutně chovat jako smečka (třeba) vlků. Že jim byla dána svobodná vůle chovat se jinak, budou-li chtít. Nejen pudově.

Zkusil jste se někfy zamyslet nad tím,, zda ženy historicky ne tak často dosahovaly úspěchů na polích tradičně vyhrazených mužům ne proto, že jsou méně inteligentní a tvořivé, ale že je do této role muži silou nacpali? Prostě budete dělat to a to, jinak dostanete pár facek. Nebudete volit, nebudete voleny, nebudete studovat na vysokých školácjh, budete se starat o naše domácnosti. Jinak dostanete pár facek (zjednodušeně řečeno).

Prostě zvítězila síla a dodnes je to mnohými přijímano jako něco, co je dané. A co když není.? Co kydž jsmne si to jen my muži takto zařídili?

Kdybych Vám měl (jen z hlavy) vyjmenovat skvělé spisovatelky, básnířky, hudebnice, malířky, ale i vědkyně či novinářky (a vůbec jakékoliv povolání, kde úspěch nezávisí jen hrubé síle), byly by to stovky jmen. Najděte si je, jsou běžně dohledatelná na google.

A dosáhly toho v historii často navzdory faktu, že je vychovávaly k práci u plotny.

Libor Stejskal
15. 11. 2012 | 13:27

Anna napsal(a):

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro Anna.
Firmy budou otevřenější.

Proč myslíte, že je v těch dozorčích radách málo žen?
Ne proto, že jsou nevýkonné, jak někteří plácají, ale podobně jako v politice se mnoho věcí řeší neformálně.
Například dozorčí rada je především kontrolní orgán a podle mne ženy jsou v tom dobré a co spíše někomu vadí, je to, že jsou puntičkářky.
----------------------------

O tom nejsem přesvědčená. Protože 60% je víc než 40%, k tomu obsazených díky kvótám.

Nevýkonné beru ve smyslu, že se nejedná o manažerské řízení firmy.

Co je špatného na neformálnosti? Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.
15. 11. 2012 | 13:27

stejskal napsal(a):

Ještě nikdy se mi nestalo, že by se žena ohradila, když ji pomáhám do kabátu či podržím dveře ;-) Dokonce ani v USA ne.

Kdybych ale měl pocit, že je to některé nepříjemné, tak to prostě v jejím případě nedělám. Proč také?

Libor Stejskal
15. 11. 2012 | 13:29

oranžáda obecná napsal(a):

já myslím, že soudruzi z Bruselu už nám ukázali, jak dokáží zlikvidovat vše, čeho se dotknou a na co pohlédnou. Stav dnešní Evropy, generální stávky v jižních zemích, mohutné mnohatisícové demonstrace proti EU v Polsku, a ekonomický krach Evropy, zapřičiněný touto bolševickobyrokratickou vrstvou , to je to, co je dnes aktuální. Nějaké prdlé nařízení jakési eurobaby svědčí jen o tom, že je zcela odtržená od reality, asi jako soudruh autista Špidla.
15. 11. 2012 | 13:29

stejskal napsal(a):

V tom případě je to třeba u nás úplně naopak ;-) Včetně té údajně genderově podmíněné dispozici dělat několik věcí souběžně, pane Tarqusi.

Všem se omlouvám, budu se teď místo debaty muset zase více věnovat něčemu jinému.

Libor Stejskal
15. 11. 2012 | 13:31

oranžáda obecná napsal(a):

koho si majitel vezme do své firmy, je pouze jeho věc, a věc jeho rozhodnutí... jestli chtějí baby někde dřepět a brát vysoký plat, musejí si ty firmy vybudovat . Je to ale hodně práce, no, a pak jim nějaká bruselská babizna přikáže, aby povinně do řízení firem přijaly 20% romů, 4% homosexuálů a 1% zoofilů. a pak budou konečně ŠŤASTNÉ !!! Už je to pomalu na revoluci, jako v Polsku...
15. 11. 2012 | 13:36

Pepa Řepa napsal(a):

Třeba žehlení.
Nebo vydžendrovat interpelace!
15. 11. 2012 | 13:37

Targus napsal(a):

To stejskal:

Tak se dobře podívejte, jestli náhodou nejste ženská!!!
:-)
jinak před Vámi smekám, umím všelico, ale snaha o tři činnosti naráz je u mne naprosto jistá katastrofa.
15. 11. 2012 | 13:39

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro Anna.
O složení dozorčí rady rozhodují ti silní, ale jsou zde i zájmy drobných akcionářů a veřejnosti, a proto by měla být dozorčí rada otevřená. Příliš neformálnosti v kontrolních orgánech není dobrá věc.
15. 11. 2012 | 13:40

Pepa Řepa napsal(a):

zubatá
a k tomu bylo třeba několikaměsíční práce bruselského aparátu?
Pozoruhodná omluva směrnice, kolego-jak říkáte-debile.
15. 11. 2012 | 13:43

antipolitik napsal(a):

Co takhle nechat věcem volný průběh co? Marksová? Každá společnost se vyvíjí sama, přirozenou cestou a podle svých pravidel, který se nedají vočůrat. Nic se nedá přeskočit ani obejít či urychlit. Nebo dá, ale nikdy to nevedlo ničemu dobrému v historii lidstva. Musí k tomu přijít čas "dané věci". Více takových nepřirozených věcí najednou vede k pomalému rozvratu společností, pokud je to do nich implantováno násilně! Pokud to tedy není úmyslem. Není autorka živa náhodou z peněz daňových poplatníků, že má takovou starost o kvóty a podobný pitomosti? "Živení" mají totiž tu tendenci oslabovat společnost-tedy soudržnost svých živitelů.
15. 11. 2012 | 13:47

Admiral General Aladeen napsal(a):

I love it when women go to school. It's like seeing a monkey on roller skates, it means nothing to them, but it's so adorable for us.
15. 11. 2012 | 13:49

Anna napsal(a):

ten, kdo se hádat nebude

Říká se, že všeho moc škodí :-) Ale kvóty pro ženy jsou podle mě špatné řešení.
15. 11. 2012 | 13:55

Pepa Řepa napsal(a):

zubatá
jinak bych Vás-zubatá kolegyně-upozornil, že už autorka začala s naprosto očekávanou lavinou uplatňování směrnice na další sféry, v tomto případě na veřejný sektor-račte číst výše-takže zoufalý výkřik, že se směrnice vlastně na nikoho nevztahuje svědčí spíše o vaší ehm.....nepříliš velké chápavosti.
15. 11. 2012 | 13:56

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu (cosi o "debilech" a "fašounech").

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
15. 11. 2012 | 14:00

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Paní Anno, vy pořád vycházíte z patriarchálního modelu - ten ale není přirozený.
Výchova dětí není (a nesmí být) převažující záležitostí žen. To je věc obou partnerů bez rozdílu. Protože jenom výsledkem vyvážené výchovy je trojrozměrnost pohledu.
To samé platí i v řízení a rozhodování, jakémkoli. Převáží-li úhel pohledu jednoho z pohlaví, vychýlí se chod věci jedním směrem. A to není perspektivní, jak už mnohokrát ukázala historie.
Kvóty to nevyřeší, ale mohly by proces odpoutání se od patriarchálního vnímání odstartovat.
15. 11. 2012 | 14:11

Míval napsal(a):

Aby to bylo opravdu dokonalé, uvítal bych, aby kvóta byla stanovena i pro střední rod. Snad 20%?
15. 11. 2012 | 14:14

hanah napsal(a):

Překvapuje mě, že právě džendrbáby, které by jakékoli pokusy, přiznávající de facto neschopnost žen dostat se na vedoucí místa vlastním úsilím, měly urážet, Tak horlivě a hromadně kvokají a přikyvují. Naprostá ostuda a nepochopení smyslu původního feminismu. Styďte se, paní stínová a nedejbože po volbách skutečná ministryně.
15. 11. 2012 | 14:14

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro Anna.
Ten váš pohled a průzkum mezi ženami je podle mne chybný především v tom, že se na věc díváte tak, já nechci žádné zvýhodnění, ale měly byste se na to dívat tak, zda nebude pro společnost výhodnější, pokud v těch dozorčích radách bude více žen. Podle mne tyto čistě mužské spolky zavání mafiánstvím a ženy to mohou trochu narušovat.
Že by na to nestačily, tak tomu nevěřím. Na sezení v dozorčích radách stačí politici bez potřebné kvalifikace a mnohé tam za ně asi udělá nějaká asistentka.
15. 11. 2012 | 14:23

Anna napsal(a):

Jana Pechová

Podle mě valná většina mužů miluje své potomky, snaží se do jejich výchovy zapojit minimálně co se týká sportovního vyžití, kutilství...

Proč myslíte, že vycházím z patriarchálního modelu? Jen připomínám, že každé druhé manželství končí rozvodem, žádost o rozvod ze dvou třetin podávají ženy a většinou děti jsou soudem přiděleny matce.

Podle mě by se mělo budovat od základů. Tedy nikoliv prosazením kvót pro ženy ve velkých firmách, ale převedením úsilí a umu feministek a všech ostatních žen za menší rozvodovost a spravedlivější a rozumnější výchovu dětí v neúplných rodinách.
15. 11. 2012 | 14:33

vasja napsal(a):

Mužskej ekvivalent pro letušku pak bude jakej?
15. 11. 2012 | 14:36

stejskal napsal(a):

Stevard?
15. 11. 2012 | 14:38

Joachym Brezina napsal(a):

Jana Pechová:
cit."Když bude muž plánovat vodovodní přípojku, půjde přímkou od zdroje ke kohoutku, a pokud mu v cestě bude stát strom, pokácí ho.
Bude-li mít totéž za úkol žena, zamyslí se nad perspektivitou toho stromu, a podle ní teprve zvolí přípojku v odchýlené trase, anebo aspoň do investice zahrne i výsadbu stromu nového.
Zatímco muž má tendenci prosazovat řešení start - cíl s co nejmenšími překážkami, žena má pohled zahrnující souvislosti"

------

:-))))) tak takové vodovodní přípojky bych vidět nechtěl. Právě jste si natentononc do vlastního hnízda. Z takových důvodů je právě lepší tam mít chlapa, protože spekulovat nad každým stromem, tak se lidi vody nedočkají. Ale chápu, že jste se snažila nastínit ten jiný ženský pohled. A právě Váš pohled je tak jiný, že vlastně jste úplně mimo.

Žena odborník by totiž ten strom shodila taky a muž by tak jako tak zadal výsadbu stromů nových. Vámi zmíněná žena projektující vodovodní přípojku by ji módně sladila, aby barevně ladila s vedle ležícími kabely telekomunikací, vedením plynu a elektřiny...viďte?

Jinak souhlas s Občenem..... EQ manažerek je velmi...malé
15. 11. 2012 | 14:41

Anna napsal(a):

vasja, Stejskal

letuška - letušák
stevardka - stevard
Nebo ne?
15. 11. 2012 | 14:42

Viola napsal(a):

Anna

a co on letuš?
15. 11. 2012 | 14:45

skutečná pravda napsal(a):

Anno

pokud budou mít muži zde většinově uváděné názory, rozvodovost výchovou děvčátek a úsilím feministek zcela jistě nesnížíme. Žádosti o rozvod většinou podávají ženy, neb po svatbě zjistí, že jejich muž nepotřebuje partnerku, ale mladší a výkonnější verzi své matky, která za 30 let jemu obstarávání servisu již značně sešla a není tak výkonná. Takový muž se pro ženu stává velkým rozčarováním(ona snila o princi na bílém koni, kavalírovi a souznění duší), žena brzy zjistí, že manžel dá víc práce než 5 dětí, navíc je daleko kritičtější ke kvalitě jí poskytovaných služeb, také ho nejde na čas strčit k babičce nebo tetě či večer odbýt chlebem s máslem a medem. Taky jí takový chlap stojí spoustu peněz, neb potřebuje kapesné a žere z rodiny nejvíc, mnohdy sám mnoho nepřispívá a ani se na něj neberou žádné přídavky.
Taková žena se takového muže pak zbavuje z pudu sebezáchovy, jednomu nejsilnějších lidských pudů. Mnohdy ten rozvos bývá jen otázkou jejího vlastního přežití.

Tak neplkejte o napření úsilí feministek do této oblasti. Navíc manželství stejně začíná být atraktivní jen pro teplé a podobnou ceremonii, jako měl Sidoský s Vítkem netouží zažít ani to nejromantičtější děvče.A po 1.1.2013 až nabyde účinnosti nový zákon o exekucích se manželství stane jen zážitkem pro masochisty a sebevrahy.
15. 11. 2012 | 14:45

Viola napsal(a):

Joachym Brezina

Zato EQ milenek se ničemu nevyrovná. Ale Jana Pechová chtěla také říci, že ženy na vše nejdou silou, nepořežou strom v cestě, ale najdou schůdnější cestu, bez zbytečného porážení stromu, najdou cestu třeba odjinud a ekonomičtější třeba. Kolikrát já už jsem musela svému muži poradit, aby něco mohl opravit, protože jinak by to asi roztřískal.
15. 11. 2012 | 14:49

vasja napsal(a):

Anna napsal(a):
vasja, Stejskal

letuška - letušák
stevardka - stevard
Nebo ne?
----------------
Nebo taky letuch.
Ale to by byla zase letucha. To se musí dopracovat.
Jinak bych řek, že schopnejch ženskej je dost.
Stačí jen hrábnout mezi Jihočeské matky, významné sportovkyně- třebas naše zlatá Katka, Helena Fibingerová a tak. Chce to jen si dát práci a neházet jim klacky pod nohy. Jako třeba a dneska chtěj vyhodit pani ministru Hanákovou.
15. 11. 2012 | 14:55

Jana Pechová napsal(a):

Joachim Brezina
Kolikpak vodovodních přípojek jste kopal, nebo alespoň plánoval?
A mohu vás ubezpečit, že nám voda teče, stromy nesou ovoce a všechno je v naprostém pořádku.

Jinak šlo samozřejmě o víceméně obecný příklad - všude se stromům nevyhnete. (Ovšem, pokud dnes muž naplánuje v důsledku kácení nové výsadby, pak hlavně proto, že se to musí - nikoli proto, že by chtěl.)
Milý pane, ráda bych vás upozornila, že za většinou útočných válek stojí muži, kteří si do ničeho nenechali od ženskejch kecat. Na druhou stranu za posledních 20 let extrémně narostl počet žen řidiček, ve statistice viníků dopravních nehod (zejména těch tragických) se to ale odrazilo minimálně. Tam hledejte jisté odlišnosti v úhlu pohledu - a jejich přínos pro budoucno. Ne v dětinském chytání za slovo.
15. 11. 2012 | 15:01

Anna napsal(a):

ten, kdo se hádat nebude

Nevím, nevím.. Proto se snažím dívat na konání našich "čelních" žen. Někdy člověk i člověkyně (to že jsem u na blogu paní Marksové-Tominové, která si na genderově správné vyjadřování potrpí) žasne:
- ministryně obrany nazpívala pro Bushe píseň na podporu amerického radaru, která vznikla na její popud
- paní Peak je ve vládě se svojí stranou, která měla před pár dny ustavující sjezd
- ministryně kultury Alena Hanáková odvolala ředitele Národního divadla Ondřeje Černého, poté odvolala svého náměstka Martina Sankota, který byl dočasně pověřen řízením divadla

:-O
15. 11. 2012 | 15:03

skutečná pravda napsal(a):

položili jste si někdy otázku, proč je tolik homosexuálů ve vedení ČD?
Sice se o tom nesmí moc mluvit a věta o strachu se tam ohnout byla hned brána jako nekorektní a xenofobní, ale myslíte si, že tedy ti homo mají nějaké větší talenty pro řízení vláčků? A že se je pod jejich vedením ta ČD nějak kvalitnější?

Nebo proč v Hollywoodu vládnou Židé a ti se za nimi táhnou z celé Evropy?(Forman, Polanski..)a že se zde práve z nich stávají slavní? Mají pro to nějakou genetickou výhodu?

Stejné je to se ženami a muži ve vedeních velkých firem.

Myslíte, že to machistické vedení si mezi sebe pustí nějakou ženu, aby měli konkurenci, nebo se dokonce zjistilo, že je lepší než oni?

Proč není žádná žena v Nervu a proč v našem machistickém parlamentu se zviditelní pouze ženy podivné( Zubová, Žakes, Kočí Peake?)

Myslím, že bez těch kvót to nepůjde a dopředu se nepohnem.A že nás čekají i kvóty na barevné a jiné je zcela jisté, neb v Evropě, kde již na jihu začíná být 25%nezaměstnanost půjdou schopnosti stranou. Místa se budou získávat na základě známostí, protekce, příslušností k určité skupině.
A o ženách se vždy řekne, sem ji nevezmeme, je to jen ženská, musí vařit a dělat svému partnerovi matku, ta by na vedení firmy neměla čas ani myšlenky.

O nějaké schopnosti zde nejde. Vidíme lidi, o kterých národ ví, jak byli neschopní, jakou udělali botu, co vše zkazili, ale oni se po čase zas někde vynoří a lidé jen zírají, kam a na jaké posty je uklidili jejich přítelíčkové a kmotři.
A kolik podniků a bank dostali k bankrotu muži, ale pořád jako v této diskusi bude chlap kvičet, ženy nejsou schopné nic vytvořit, namalovat, stvořit.

Pokud jde o schopnosti, kvóty jsou zcela na místě. Jinak nás zabije korupce, kmotrovtství protekcionismus a klany .
A z žen se opět stanou občané druhé kategorie vhodné tak leda na to KKK, jak za Hitlera.
Po válce, to byly ženy dobré na vše, to se jim tvrdilo, že i ony dokáží vybudovat samy zničenou Evropu, dnes jsou pro mnohé muže, jak naznačuje tato diskuse , zase jen obávanou konkurencí, která nemá na nic nárok
15. 11. 2012 | 15:05

Anna napsal(a):

skutečná pravda

Já to Vaše nepovažuji za skutečnou pravdu, ale za skutečný horor.
15. 11. 2012 | 15:08

Pepa Řepa napsal(a):

Dámy obávám se, že jestli máte doma líného blba, tak Vám od něj matička EU nepomůže žádnou kvotou. Drbejte si vlastní hlavu,kdopak si ho así vybral a možná i zkazil?
Ale věřte, že komisařka Redingová zapracuje na další směrnici a zbaví Vás toho odborného individua.

Paní Tominové se takové uvažování musí líbit, je profesionální ředitelkou rovnaček pohlaví na všech možných ministerstvech, kam ji matička EU postaví, tam bude bděle hlídat dodržování kvot a rovnat pohlaví i ve svěráku.Někdo to dělat musí.
Třeba dojde i na Ministerstvo pro pohlaví,

Načasování směrnice na dobu největší krize a začínajících nepokojů jenom svědčí o naprosté odtrženosti aparátu EU od života.
Totální degenerace.
Když Sedláček káže cosi o duši společenstev i úřadů, proč by nemohla mít EU kolektivního Alzheimera?
15. 11. 2012 | 15:09

Gru napsal(a):

Pan Stejskal se tu opakovaně zmiňuje o hypotetické ženě ve vedoucím postavení, která by tam mohla uplatnit údajně menší ženskou agresivitu.
To je ovšem mýtus, který nepodpovídá skutečnosti.
Vezměme si Karolinu Peak, která má sice ne jedné straně částečně mužatské rysy (vysunutou spodní čelist), na druhé straně ale vystupňovanou typicky ženskou bezohlednost a schopnost jít přes těla padlých. Je mnoho historických dokladů o tom, že není agresivnějších bytostí, než jsou ženy ve vysokých pozicích.
15. 11. 2012 | 15:09

skutečná pravda napsal(a):

Anno

já tvrdím, že v tom parlamentu se koncentrují podivné ženy jen proto, že ten parlament je setsakra machistický a k ženám nepřátelský. Že se tam normální ženská nedostane, a ani nehrne, protože to tam je , jaké je.
Možná tam je pár vyjímek, ale ty by jistě potvrdily, že dostat se tam jim dalo daleko větší úsilí a námahu, než těm mužským.
A ten patriarchální prlament , mužsky šovinistický, tak právě pustí jen ty hloupé a submisivní ženy, které je neohrozí, pak své milenky a konkubíny a to je tak vše.

I na Karolínu Peake mám podezření(dle rozhovoru s jejím mužem v jedněch novinách), že je to jeho trojský kůň a jím řízený v zájmu svých podnikatelských aktivit. On sice všude zdůrazňuje, že je muž na mateřské a nedělá nic, na internetu se však dá zjistit , čím se zabývá a že se nám přijel z Austrálie pomstít.
15. 11. 2012 | 15:13

hanah napsal(a):

nebo poletuch.

A jaký že ženský ke slovu host ? To džendrbáby hrozně trápí.
Taky nesnáší, když ženská o sobě řekne, že se pochlapila a udělala něco čeho se bála :-)
15. 11. 2012 | 15:14

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Můžete napírat úsilí kam chcete, ale muž vychovaný v patriarchálním duchu bude své vydobyté výsady opouštět opravdu stěží.
Dost dobře - byť poněkud bez obalů- se vyjádřil nick skutečná pravda (14:45) - s prvním odstavcem řečeného souhlasím.
Na druhou stranu už znám celou řadu mužů, kteří jsou v této otázce rozumní: uvědomují si, že vzájemné rozdíly pohlaví přinášejí při konstruktivní spolupráci bez předsudků ty nejlepší výsledky.
Nikde nepíšu, že kvóty něco vyřeší: všude říkám, že mohou pomoci nastartovat potřebnou změnu. Protože lidé holt občas potřebují nejdříve příkaz, aby v jeho důsledku začali přemýšlet, zda něco nedělají blbě. Zvyk je totiž železná košile.
15. 11. 2012 | 15:14

JAHA napsal(a):

Ad: autor
Ja Vas chapem, ze si prihrievate svoju polievocku. Ale pochopte i Vy NORMALNYCH ludi. Je sloboda, je sutaz, to su atributy, za ktore ste bojovali (aspon si to myslim). PRECO teda chcete PORUSIT tieto demokraticke atributy? Odpoviem Vam. NIE STE SCHOPNA Vy a Vam podobni NORMALNY DEMOKRATICKYM sposobom dosiahnut to, o co bojujete - vacsi podiel zien v politike (s cim suhlasim). Takze pouzijete scenar BOLSEVIKOV - NARIADIT! To je schizofrenia v priamom prenose, nie navod na riesenie.

P. S. Pokial budete komisarke drzat palce, presvedcte sa ze sa z nedostatku cerstveho vzduchu medzi palcami neobjavi u nej niektora z koznych chorob.
15. 11. 2012 | 15:16

Dumpling napsal(a):

Autorka má nesprávné představy o nárocích, jaké jsou kladeny na ženu ve vedoucí pozici, prostě proto, že žádnou osobní zkušenost z pořádné práce nemá - viz seznam jejích "pracovních" zařazení -samá švindlpozice, něco jako "zmocněnkyně pro lidská práva" Šimůnková (dříve to vykonávala "pracantka" Jau Jau Jacques).
Proto si taky může myslet, že tajy vedoucí pozice ve firmách mohou být podobně neužitečným zaměstnáním, které čeká na nějakou "kvótovku".
15. 11. 2012 | 15:18

blanka napsal(a):

Eurozóna je pokrk v hnoji a bude zavádět kvóty! Mám pocit, že je paní Redingová a trochu odtržená od reality. V podpalubí je díra, do lodi teče a na horní palubě se tančí.
15. 11. 2012 | 15:18

skutečná pravda napsal(a):

Pepo Řepo

já myslím, že je to zas jen podraz na ženy, aby tu krizi bylo na koho svést. Pak se zase ženské zaženou k plotně a muži si to tu budou moci zase dalších 2 000 let mrvit a budovat k obrazu svému.

Jenže ženy již nebudou tak ochotně rodit další otroky pro ty mužské experimenty, myslím, že lidstvo jednou vymře. Přírodě se alespoň uleví. A vše zas dostane řád, kde jsou samci jen nutným a trpěným plemenem, nemajícím mimo plození žádnou funkci ani význam a také dříve chcípající.
15. 11. 2012 | 15:19

skutečná pravda napsal(a):

proč by letuška nemohl být i chlap?

Je spousta slov, která mají mužský rod a jsou i pro označení žen, proč by nemohl být chlap letuškou?

Jenže chlapi chtějí akorát méně dělat a brát za to víc peněz, tak letušku dělat nechtějí a dělají jen stevardy, což dá méně práce a je za to větší plat.
15. 11. 2012 | 15:22

Dumpling napsal(a):

Jestliže se navrhované nesetkává právě ve zdejší zemi s velikým pochopením, jak tu někteří nadhazují, pak nejspíš proto, že Češi mají dlouhodobé zážitky s oktrojováním a mají těchto násilných púostupů oprávněně plné zuby. Proto taky se budou kvótovky setkávat s pohledem přes prsty nejen od mužů, ale i od žen - tedy od těch, které se nedostaly na preferovanou pozici jen díky tomu, že mají dělohu.
I tak s tím budou jen další problémy - budou z kariérního hlediska považovány za ženy i uchazečky po přechodu? Nebo ty, kterým byla oddňata děloha? Nebudou na druhé straně zvýhodňovány ženy, které mají dělohy dvě (takové taky existují)?
15. 11. 2012 | 15:26

Anna napsal(a):

Jana Pechová

skutečná pravda napsal(a):

Anno

pokud budou mít muži zde většinově uváděné názory, rozvodovost výchovou děvčátek a úsilím feministek zcela jistě nesnížíme. Žádosti o rozvod většinou podávají ženy, neb po svatbě zjistí, že jejich muž nepotřebuje partnerku, ale mladší a výkonnější verzi své matky, která za 30 let jemu obstarávání servisu již značně sešla a není tak výkonná. Takový muž se pro ženu stává velkým rozčarováním(ona snila o princi na bílém koni, kavalírovi a souznění duší), žena brzy zjistí, že manžel dá víc práce než 5 dětí, navíc je daleko kritičtější ke kvalitě jí poskytovaných služeb, také ho nejde na čas strčit k babičce nebo tetě či večer odbýt chlebem s máslem a medem. Taky jí takový chlap stojí spoustu peněz, neb potřebuje kapesné a žere z rodiny nejvíc, mnohdy sám mnoho nepřispívá a ani se na něj neberou žádné přídavky.
Taková žena se takového muže pak zbavuje z pudu sebezáchovy, jednomu nejsilnějších lidských pudů. Mnohdy ten rozvos bývá jen otázkou jejího vlastního přežití.
----------

Napsala jste, že s tímto souhlasíte. Tak se ptám - kdo takto vychoval takové muže?

Já s výše uvedeným nesouhlasím a jen zopakuji, co jsem tu již uvedla:
Mám letité zkušenosti ve spolupráci s muži. A to jak v práci, tak doma. Podle mě muži preferují ochranu žen před soupeřením s nimi, muži radši ženám vyhoví, nejsou-li k tomu dotlačeni, radši ženy milují, než s nimi bojují...
Podle mě valná většina mužů miluje své potomky, snaží se do jejich výchovy zapojit minimálně co se týká sportovního vyžití, kutilství...
Podle mě zavedení kvót pro ženy je kontraproduktivní.
15. 11. 2012 | 15:27

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Takoví muži si vzali vzor ze své rodiny, v níž vyrůstali.
Máte pravdu: muži preferují ochranu žen před soupeřením s nimi. Když se tedy žena ocitne na postu, který není z hlediska organizace vhoden k ochraně, začnou soupeřit... Aneb: muži, kteří se ztotožňují s patriarchálním modelem, nepovažují diskusi za něco, co by spadalo do schopností tvora vyžadujícího ochranu.

Totéž platí i u dětí: pokud někoho miluji, pak je třeba mu věnovat hlavně čas. Rétorikou toho moc nenamilujete.
15. 11. 2012 | 15:37

JAHA napsal(a):

Ad: Anna
Podle mě zavedení kvót pro ženy je kontraproduktivní.

S ohladom na to, co som k tejto teme napisal vyssie, s Vami suhlasim☺.
15. 11. 2012 | 15:40

skutečná pravda napsal(a):

knedlíku

kvůli takovým, jako vy, je jasné, že nad těmi ženami, otrokyněmi otroků někdo musí držet ochrannou ruku.

Anno

možná ty muže vycovalo také prostředí, které je obklopuje, machistické okolí a kumpáni z hosapod. Nesnažte se to zase hodit na ženy, že za vše mohou ony.
A že muži milují své potomky, ale též svým způsobem.
Např. Daniel Landa dnes v rozhovoru pro MF dnes prohlásil, že on miluje tak hrozně své děti, že by jim nejraději stáhl na zem i velký vůz, kdyby ony to chtěly.

A v tom je právě ten kámen úrazu. Zatímco žena ví, že by tak ty děti jen zkazila a nemá smysl jim ten život tak nějak materiálně ulehčovat, tak muži jsou schopni odklánět, hrabat a dokonce i krást, jen aby zabezpěčili své děti.

Tu lásku k nim si totiž představují jen materiálně a konzumericky.Čím víc hmotných statků, tím větší láska.

Muži určitě víc křečkují než ženy. Cože je v dnešní korupční Evropě další trumf pro to, aby šéfkami byly ženy.

Dále Daniel Landa v tom rozhovoru řekl, že chce stavět v Praze nějaký dračí chrám a že má ambice, aby ten chrám byl vidět až do Polska.

Tak takovéhle megalomanství také ženám není vlastní a to obecně.
Neznám ženu, která by po něčem takovém toužila nebo chtěla prosadit.

Další důvod, proč by ve vedení a v parlamentu i na radnicích mělo být těch žen mnohem mnohem víc.

Pak by ani na Praze 5 nemohli začít uvažovat, aby prostituce byla řádné řemeslo a počítat, kolik by si přišli na daních.

Tohle je typické mužské uvažování, jak dále ženu ponížit a z ní kořistit. To může vymyslet jen machistická radnice.

Ženský přístup k těm šlapkám u Prašné brány by byl úplně jiný.

A dalších příkladů by se dalo uvést daleko víc.
15. 11. 2012 | 15:53

Anna napsal(a):

Jana Pechová

Už jsem to dnes Komenského citovala: Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem.

Překvapuje mě, že někteří asi neznají rčení: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Podle mě hodnotíte-li muže stylem:
"Aneb: muži, kteří se ztotožňují s patriarchálním modelem, nepovažují diskusi za něco, co by spadalo do schopností tvora vyžadujícího ochranu.", dá se očekávat reakce deklasující pro změnu ženy.

Jsem si naprosto vědoma různých odlišností. Jak jsem tu zmínila - 18 let jsem seděla jako jediná žena v kanceláři s muži, 35 let žiji se svým mužem, takže bych mohla hodiny o nich vyprávět. Ale nikdy bych podobně nepaušalizovala.

Podle mě takové "dívčí války" nevedou k ničemu dobrému, protože jen zmínka o kvótách pro ženy působí u některých mužů vznětlivě. A to i u těch, kteří nepracují ve firmách, kterých by se to mělo týkat.

Zaráží mě, že namísto kvót pro ženy nebylo doporučení na přidělení větší péče o děti otcům po rozvodu.
15. 11. 2012 | 15:58

Pepa Řepa napsal(a):

skutečná pravda
nějak jste se zasek', kolego. Šlápoty bejvaly u Prašné brány za První republiky. To bejval věnec buřtů za korunu a houska za dva krejcary.
Žasnu, kam až jste-proti proudu času- od směrnice paní Redingové doputoval.
15. 11. 2012 | 15:59

Anna napsal(a):

skutečná pravda

Přiznám se, že chvílemi nevím, co myslíte vážně.

Co se týká křečkování, tak vážně nevím. Asi taky znáte ono ženské sdělení: Nemám co na sebe (přestože jsou plné šatníky jejích oděvů).

Co se týká prostitutek - prodávají své tělo, je to jejich práce, proč by neměly odvádět daně? Jen bych ráda věděla, jak je od nich dostat.

Jsem daleka toho, házet vše na ženy. Stejně tak jsem daleka toho, házet vše na muže. Jistě, většina mužů se snaží co nejlépe zaopatřit rodinu a své děti. Ale někteří muži se věnují svým a nejen svým dětem ve volném čase jako vedoucí skautských oddílů, různých kroužků...
15. 11. 2012 | 16:10

skutečná pravda. napsal(a):

Pepa Řepa

já nevím, kde se v Praze scházejí šlapky, dnes zřejmě na Václaváku, ale zrovna včera mluvil nějaký radní z Prahy v TV, jak chtějí ty šlapky zdanit a kolik to té radnici hodí. Ilustrační záběry na povadlé ženy v minisukních a vysokých kozačkách.
Typicky mužský přístup, povadlá žena v minisukni a vysokých kozačkách bude platit daně zýe svého sexu.

Přístup ženský prosazují v USA. Netresta ty ženy, ale jejich lienty. Pěkně nafotit a poslat domů manželce nwebo na podnik.

Jedině takhle se dá s prostitucí bojovat, machisti na pražských radnicích ale klidně nechají podivné existence postávat před mateřskou školkou a těší se na jejich daně.

Já z výše uvedených důvodů zas ty kvóty tak razantně nezavrhuji, jak činí převážná většina machistů přede mnou.

Kvóta do parlamentu na 40% pro ženy by byla vítaná hned, horší to už být nemůže.A třeba by se ukázalo, že to je lepší.
Když může dělat parlament a ministři vlády experimenty s celým národem, toto by byla již jen pouhá maličkost.
15. 11. 2012 | 16:12

Dumpling napsal(a):

Pepe Řepo

Skutečná pravda není žádný "kolega".
Je to budoucí kvótovka. Z rodu monocotyledonae, tedy jednoděložných.
15. 11. 2012 | 16:14

skutečná pravda napsal(a):

Anno

kdyby si někdo dal práci, kolik toho nakradli za posledních 23 let muži a kolik ženy, určitě by muži vyhráli.
V korupčních kauzách slyšíme samá mužská jména, ženy jsou v dalekém závěsu.

muži jsou více materiálně založení, víc hrabou pod sebe, pro ženu jsou krámy jen nutným balastem, které ji akorát připravují o čas, když z toho musí utírat prach, zde se dá zobecňovat.
Megalomanství je také mužská vlastnost. Znáte nějakou ženu megalomanku?
15. 11. 2012 | 16:17

skutečná pravda napsal(a):

knedlíku

zde zatím byly samé příspěvky z rodu místo mozku sval či druhý mozek ve varlatech.

Já jen píši o druhé stránce mince, že i ty kvóty mohou mít svá pozitiva a kdyby bylo žen v politce více, dostaly by se tam i normální ženy a vše by se mohlo jen zlepšit.

Víte, nic na světě není jen černé, nebo jen bílé, to si myslí jen ten, kdo má místo mozku dvojkovou soustavu, což se častěji stává u chlapů.
Na světě je celá škála možností a barev.
15. 11. 2012 | 16:22

Anna napsal(a):

skutečná pravda

Kolik si za posledních 23 let nakradli muži a kolik ženy, to opravdu nevím. Vím, že již Armand-Jean du Plessis de Richelieu (1585 – 1642) řekl: Za vším hledej ženu. Cherchez la femme.

Osobně neznám žádného megalomana ani megalomanku.
15. 11. 2012 | 16:27

Anna napsal(a):

P.s.: Dovolím si připomenout, že muži jsou a byli i Dalajláma, Gándhí, Komenský, Hus, Ježíš, Buddha, Lao-c´...
15. 11. 2012 | 16:35

skutečná pravda napsal(a):

Anno

to fakt myslíte, že když něco plácně nějaký chlap, že je to pravda a má to nějakou relevantní hodnotu?

A megalomanů je celá sněmovna. Nejraději by celou ČR zabetonovali, jaké si staví baráky, prosazují naddimenzované silnice, Temelín je také projevem megalomanie, vyhodit 11 milionů za kontrolu 8 podpisových archů na volbu prezidenta, církvi vracet 146 miliard atd., není toto také megalomanie?
15. 11. 2012 | 16:35

Pepa Řepa napsal(a):

Dumpling
nad některými podněty žasnu.
Třeba vyfotit se šlapkou a poslat na podnik.
Nebyl jsem zaměstnán ani za bolševika, ale domnívám se, že kdyby třeba pana Stejskala vyfotili a poslali fotku zaměstnavateli, tak by to vzbudilo u někoho veselí u jiného závist.Podle dámy.
Asi skutečná pravda bude nějaká starší dáma, kádrovačka z n.p. Dřevotmel.

Stejskal
Tak co bude s tím vydžendrováním ve vedení Interpelací s.r.o.?
Proč dva samci S+S?
15. 11. 2012 | 16:35

vasja napsal(a):

skutečná pravda napsal(a):
Anno

kdyby si někdo dal práci, kolik toho nakradli za posledních 23 let muži a kolik ženy, určitě by muži vyhráli.
----------------
Chlapi ukradli, ženský utratily.
15. 11. 2012 | 16:40

skutečná pravda napsal(a):

Pepo Řepo

veřejné mínění by v boji proti prostituci udělalo své a vyšlo by to levně.A když to jde v USA, proč ne u nás?A tam to takto dělají a nikdy tam žádné n.p. a kádrováky neměli.
A kdyby vyfotili Stejskala? V USA stačila fotka s prostitutkou a zhrzená milenka odstranit šéfa CIA, aspoň by si chlapi dávali bacha a prostituce by zmizela přirozenou cestou, nebyla by poptávka. Chápete ten rozdílný přístup?

Rozhodně lepší řešení, než udělat z radnice pasáka a obchodovat s bílým masem se státem posvěcenými zákony..
15. 11. 2012 | 16:43

skutečná pravda napsal(a):

vasjo

chlapi utratili s děvkama a ještě si to chtějí legalizovat.

Chápete tu hrůzu žen nucených žít v mužském světě?
15. 11. 2012 | 16:44

sad girl napsal(a):

Anna,
jen si tady čtu, působíte na mě jako chlap v sukni, veskrze neintuitivní buldozer, na jedné straně neustále zmiŇujete hafo letitých zkušeností a výkonných úspěšných kolegyň, ale když máte uvést nějaký argument z hlavy, nevíte co by, a tak uvedete aspoŇ citát nebo citaci slov jiných. Tahle úroveň debat Vám očividně vyhovuje, jste v ní jak ryba ve vodě, nějaké kvóty nepotřebujete zcela určitě, nepotřebujete ani to zamyšlení, nejste ho totiž, jak vidno, vůbec schopna, jen rigidně tlačíte to svoje. Pro mě je silným zklámáním i nick občan, ale tak to už chodí.
Omlouvám se, nenechte se rušit.
15. 11. 2012 | 16:51

stoppa napsal(a):

Znáte nějakou ženu megalomanku?

Hillary Clinton
Angela Merkel
Karolina Peak
Elen Ceaucescu
Tiang Čching
Imelda Marcos
Kateřina II.

Stačí?
15. 11. 2012 | 17:20

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Citujete Komenského, ale tvrdíte naprostý opak.
S tím, že učit lze slovy, vychovávat ale jen příkladem, naprosto souhlasím.
Protože pokud muž tvrdí, že miluje svoji rodinu, ale nevěnuje jí čas a odmítá se podílet na domácích pracích a péči o děti,´pak je to přesně důvod situace, kterou kritizujete.
V době, kdy oba partneři pracují, každý někde jinde a děti je při jejich práci nevidí, posunula se rodinná výchova budoucí generace na dost krátký časový úsek. Jde o čas společně strávený. Argument, že tatínek musí živit rodinu je stejně mimo mísu jako že tatínek je unavený z práce. V tomto ohledu se role obou partnerů naprosto vyrovnala.
Jestli něco může zachránit rodinu, pak je to jedině příklad partnerské spolupráce, kterou mají možnost děti pozorovat. A pokud vidí otce rozvaleného na kanapi, kolem kterého hopká jeho poslušná laň s vysavačem, přičemž odbíhá podlévat maso do trouby a radit dětem s úkoly, pak se fakt o spolupráci nejedná. Jenže právě v takové rodině (tolik připomínající pokřivené představy naší společnosti o mužské a ženské roli) by mohly pomoct k nápravě snad jenom kvóty. Protože příkladem je i příklad špatný.
15. 11. 2012 | 17:44

aga napsal(a):

skutečná pravda 15:19

Podceňujete lstivost chlapů. Samozřejmě tuší, že ženy mají až dosud nepřekonatelnou výhodu rození dětí. I když podnikli hodně, aby to dostali pod kontrolu v nejvyšší možné míře (viz hysterický odpor proti přirozeným porodům), ženou to ještě dál, a šílené multikulti feministky je v tom ovšem podporují. Zdejší blogerka a exministryně paní Džamila Stehlíková zcela vážně poukázala na vývoj, který umožní a zlegalizuje děti klonovat (uvedla to v diskuzi k problému adopcí homosexuálním páry).

Bohužel, musím se přidat k těm předřečníkům, kteří jsou přesvědčeni, že snaha o zavedení kvót je vším jiným než projevem respektu a snahy o uplatnění přirozeného ženství ve vedení civilizace.
15. 11. 2012 | 17:44

vasja napsal(a):

skutečná pravda napsal(a):
kdyby bylo žen v politce více, dostaly by se tam i normální ženy a vše by se mohlo jen zlepšit......
---------------------------------
Jsou nějaké bariery?
Místní organizace politickejch stran ženský, jako členky, neberou?
Ono je to tak, že o to ženský zájem nemaj, nejsou tam a tak se ani nahoru dostat nemůžou.
15. 11. 2012 | 17:59

aga napsal(a):

Jen na doplnění - samozřejmě by duální svět fungoval nejlépe, kdyby negativní a pozitivní pól spolupracovaly. Nejhůře ovšem funguje tehdy, kdy místo spolupráce spolu konkurenčně bojují. Kapitalismus je ovšem na destruktivním konkurenčním boji principielně postaven, a je absurdní myslet si, že tuto agresivitu mohou nějak vyřešit kvóty na zastoupení žen - přesně naopak. Každý jedinec bez ohledu na pohlaví má v sobě zastoupen jak ženský, tak mužský pól, a v rámci agresivního konkurenčního systému jsou podporovány agresivní a konkurenční složky v mužích i v ženách stejně.

Nejprve by se musel změnit systém, teprve pak by bylo možno rozvíjet spolupráci mužů a žen na jeho řízení.
15. 11. 2012 | 17:59

Vandal napsal(a):

hanah napsal(a):

nebo poletuch.

A jaký že ženský ke slovu host ? To džendrbáby hrozně trápí.
Taky nesnáší, když ženská o sobě řekne, že se pochlapila a udělala něco čeho se bála :-)

snad hostinská, ne?
15. 11. 2012 | 18:30

Vandal napsal(a):

já bych řekl, že skutečná pravda bude Yosif K. v sukni
15. 11. 2012 | 18:33

buldatra napsal(a):

Někdy se může například stát, že skutečná pravda je neskutečná.
15. 11. 2012 | 18:52

Admirál napsal(a):

Nezlobte se na mne, kvóty moc ženám a jejich emancipaci nepomohou.

Je to vynález ze stejného kotce, jako zákaz edizonových žárovek, kvóta na zelenou energii, nadiktování vyššího počtu vysokoškoláků atd. Jestliže se proti takovým debilním a svými důsledky vysoce škodlivým někdo ozývá, tak jsem na jeho straně.

Ženám manažérkám v ekonomice by se jistě dalo pomoci jinak, jenže to by bylo pracné, muselo by se to naplánovat na delší časový úsek, vysledky by se dostavovali poznenáhlu a byly by trvalé, tak jak to u každého řádného projektu má být. Je pravda, že by se na tom hůř vytoukal politický kapitál. Proto kvóta.

Jestliže si někdo myslí, že zrovna tohle by mělo být jádro levicové politiky, tak Pán Bůh s náma a zlé pryč.
15. 11. 2012 | 19:01

aga napsal(a):

Admirál

Tak nějakej program levice mít musí, a ten se těžko hledá, když poslední, co levici zajímá, jsou pracující. Takže se to nahrazuje oprášeným internacionalismem (který ovšem slouží pouze elitým) a kvótami.
15. 11. 2012 | 19:14

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro Admirál.
Zaznělo to zde snad tisíckrát a ještě to zopakuji.
Nejde o manažerky, jde o zastoupení v nevýkonných orgánech velkých akciovek. Někde výše si můžete přečíst to, co ta práce obnáší. Jde především o kontrolní činnost, specializace právo a ekonomie.
15. 11. 2012 | 19:33

hanah napsal(a):

vandal
:-)
máte recht, to by se jim mohlo líbit .....
15. 11. 2012 | 19:48

Luba napsal(a):

Paní Marx-Tomin,
budou kvóty i na soustružnice a havířky?

A co s intelektuálními samci? Budou stavět "mosty inteligence"?
15. 11. 2012 | 19:51

Pepa Řepa napsal(a):

skutečná pravda napsal(a):
Chápete tu hrůzu žen nucených žít v mužském světě?
-------------
Chápu, matko.
Že jste ze Sexmise.
Co s tím uděláme? Všechny vykleštit?
15. 11. 2012 | 20:05

British Patrol napsal(a):

Michaelo, já vážně nevím, který orgán ženského těla používáte k přemýšlení ...
Slovo KVÓTA mi zní jako násilné prosazování čehokoli někde, kde to není vůbec potřeba, ale bruselská hlava to vymyslela ...
Co takhle prosadit 50% mužů do českých mateřských školek? Zní Vám to stejně nemožné jako poopravit "genderově" francouzské Cherchez la femme? Podle kvót byste měla mít minimálně jednoho syna-proč máte dvě dcery? Přijde Vám to hloupé? O, nikoli. Je to pouze stejně nastavené zrcadlo jako Vaše myšlení ...
Elán zpívá, že "poruchami" je vinen zanedbaný sex. Co Vy na to? Jste schopná odpovědět?
15. 11. 2012 | 20:14

vasja napsal(a):

skutečná pravda napsal(a):
vasjo

chlapi utratili s děvkama a ještě si to chtějí legalizovat.
---------------
Děvky jsou taky ženy a velice, velice důležité.
15. 11. 2012 | 20:29

Pepa Řepa napsal(a):

skutečná pravda
matko, kápněte božskou, že ten Váš roztočil věno s holkama v night clubu.
Dejte adresu, vykleštíme ho a máte setisfekšn. Svět vám zase zrůžoví.
Kvot netřeba.
Pasti, pasti, pastičky.
15. 11. 2012 | 20:36

oranžáda obecná napsal(a):

paní Tominová je přesně tou ženou, žijící z grantů a dotací ÉÚ. Proto se může zabývat takovými blbostmi.... ona je přesně tím zbytečným typem, který už měl dávno přijít o veřejné peníze... neb jde pouze o jejich vyhazování (a někdo by dokonce mohl říci, že rozkrádání). Proto říkám, že zde nevládne pravice, protože místo zvyšování daní se měly rušit naprosto zbytečné "neziskové" organizace, napojené na státní rozpočet jako tele na cecík.
15. 11. 2012 | 20:51

Zacheus napsal(a):

Já jsem také pro kvóty. Ale takhle hlemýždím tempem "evropské hodnoty" neprosadíme.

Navrhuji proto, aby se kvóty používaly i u dalších diskriminovaných skupin obyvatel:

l) především nelze zapomínat na naše homosexuály. Sice bych z těch 40 procent slevil z pochopitelných důvodů na procenta čtyři, ale je třeba ihned vydat evropskou směrnici, která by zajišťovala jejich účast ve vedení firem. Je sice pravda, že svoji vlastní pílí a zejména odbornými schopnostmi jíž nejméně jednu dopravní firmu u nás ovládli ( alespoň podle zlých jazyků), ale přece jen bude nanejvýš vhodné, aby Evropská unie v tomto směru podnikla nějaké razantní kroky. ( Samozřejmě nelze akceptovat odsouzeníhodné vyjádření íránského prezidenta M. Amhadenižáda, který řekl,že Evropskou unii ovládá tlupa homosexuálů). K čemu by pak byly "Pochody hrdosti", když nejsou kvóty?

2) Je také nezbytné prosadit minimálně 40 procentní účast muslimů ve vedení firem. Tady bych doporučoval ještě rozšířit tuto směrnici tak,aby zejména zastávali vedoucí funkce v resortech spravedlnosti v členských zemích EU, aby tak prosadili bezproblémové zavedení práva šária. K vedení ministerstev školství pak doporučuji angažovat členy hnutí Taliban, specialistů na vzdělávání dívek a žen.

3) Nelze samozřejmě zapomenout ani na naše feministky. Tady je zcela nezbytné prosadit další směrnici EU, která z těch 40 procent žen vyhradí polovinu pro aktivní feministky ( směrnice č. 666). Jako vzor pro nové bojovnice pak je nutné nadále prosazovat satanistky ze skupiny Pussi Riot, které sice znesvětily Chrám Krista Spasitele v Moskvě - a poslanci Evropského parlamentu je proto navrhli na udělení Sacharovy ceny - ale v každém případě jsou pro nás bojovnicemi za svobodu slova ( otázka je, zda by stejnou podporu nalezly u poslanců evropského parlamentu, pokud by podobný bengál předvedly například v Osvětimi).

4) Také nelze zapomenout na naše Romy a Romky. Jejich povinná 40 procentní účast ve vedení firem by měla být prioritou Agentury pro začleňování.

5) A konečně nelze zapomenout ani na naše Afroameričany. Tady by EU měla jít vskutku příkladem. Zatím ve vedení EU jsou samí běloši (Barroso, Rompuy, Schulz). To ovšem zavání latentním rasismem. Doporučuji proto okamžitou rezignaci pana van Rompuye,prezidenta EU ( kterého stejně jeden poslanec EU označil pro jeho nezaměnitelné osobní charisma jako "mokrý hadr") a jeho nahrazení Afroameričanem, nebo hispáncem.

Jinak světlé evropské zítřky nevybudujeme. A evropské hodnoty neprosadíme.
15. 11. 2012 | 21:38

Admirál napsal(a):

ten, kdo se hádat nebude - ale vždyť je to úpne jedno, jestli ve výkonných nebo nevýkonných orgánech, zvýšit poměr kvótou je prostě populitické laciné řešení.

Místo, abycho problém doopravdy řešili, dáme kvótu.
15. 11. 2012 | 22:08

Zacheus napsal(a):

...opravuji ... Sacharovovy...
15. 11. 2012 | 22:12

Alibernet napsal(a):

Navrhuji, aby obě tyto ženské, Redingová i tato Tominová, byly minimálně z 50% muž. Ať si nechají odoperovat prsa nebo přioperovat penis.
15. 11. 2012 | 23:19

Ivana napsal(a):

Paní Marxová-Tominová,
zeptala jste se, jestli o tyto řídící funkce ženy v České republice v této době stojí? Proč kvóty!?! Jakákoliv kvóta je proti svobodě jedince - ať jde o ženu nebo muže. Všechny ty směrnice Iso kvóty... nařízení....atd. Způsobují jen to, že lidi neumí nebo se bojí samostatně myslet, polovojenské režimy řízení už nepatří do třetího tisíciletí! Dejte lidem svobodu radost hravost možnost invence (pozor nepleťte si s anarchií) možnost empatie.... a i dospělí pak možná budou šťastní. Mimochodem tyto komunikační nástroje mají právě v severských zemích Evropy a to je důvod proč děti umí motivovat, ne je jen učit poslušnosti a učit je věcem, které jim nejsou v životě k ničemu a nebo nevědí kde by je použily... Nebojte, čas kdy ženy přestanou nadávat jen v kuchyni přijede..... Jen to chce víc důvěry v lidské bytosti! Bez centrálního řízení!!!!!! Umíme se o sebe postarat samy!!!
S pozdravem Ivana - tč. manažerka na rodičovské již 5 rokem (stále mi drží místo a počítají se mnou, párkrát do roka mne volají na konzultace a to vše ne zásluhou kvót!!!) Raději dělejte něco užitečného pro své okolí! To to určitě ocení lépe!
15. 11. 2012 | 23:56

LUF napsal(a):

Autorka
"Komisařka Redingová, autorka návrhu, uvedla, že samoregulace evidentně nikam nevede a že ženy už ztrácí trpělivost."

Z této věty je vidět pravý důvod o co vám tu jde. Oficiální důvod pro kvóty se uvádí, že budou firmy lépe prosperovat, když se k mužskému myšlení přidá ženské. Ve skutečnosti jde aktivistkám o to, si taky užít vysokých postů ke kterým je ctižádostivý muž nepustí. Tedy prostoduchý egoizmus. Jinak taky rodinný model - co muž získá, tak na polovinu má mít žena nárok. V rodině to ale má své opodstatnění ...
Abych ženám nekřivdil, jsou na rozdíl od Tominové jiné rozumné:
Markéta Šichtařová, ředitelka společnosti, Next Finance: "... A zaráží mne, že si někdo může myslet, že by ve vedení soukromých firem dostávali přednost neschopní manažeři, pokud by byly k dispozici schopné manažerky. Protože rozhodování majitelů a akcionářů je v tomto naprosto racionální."
http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=763412
16. 11. 2012 | 05:40

PK napsal(a):

Fuj,to je hnus jací pitomci se v tom Bruselu přiživují s našich daní.Se potom nedivím,že se Evropa řítí do záhuby.
16. 11. 2012 | 05:53

Miso - Gyn napsal(a):

Bohužel je nyní nevyhnutelné aby chlapi odhodili svoje gentlemanství a bojovali proti ženám stejně ostře jako to dělají feministky. Muži umírají ve válce i na pracovišti, je to normální, tak si prostě odvykneme chránit ženy, ať si z 50 % užijí také. Již žádné že když se potápí loď, zachranujme nejdřív ženy a děti, hezky genderově vyváženě, nebo kdo má silnější pěsti.
.
Důsledky pro společnost budou děsivé, ale Evropa asi stejně končí i z jiných důvodů, tak co
16. 11. 2012 | 06:44

Anna napsal(a):

Jana Pechová 15. 11. 2012 | 17:44
"A pokud vidí otce rozvaleného na kanapi, kolem kterého hopká jeho poslušná laň s vysavačem, přičemž odbíhá podlévat maso do trouby a radit dětem s úkoly, pak se fakt o spolupráci nejedná."

Takového muže někdo takto vychoval. Kdo to byl? Nikoliv cikán, černý cikán..., ale jeho rodiče, u nás možná často jen matka samoživitelka. S mužem jsme si domácí práce rozdělili. Mám dvě dospělé dcery a jejich protějšky jim doma pomáhají, zeťák se dvouleté dcerce naprosto příkladně věnuje...

Jak kvóty pro ženy pomohou odstranit Vámi popsanou situaci?
16. 11. 2012 | 07:11

Klaud napsal(a):

Miso-gyn- Bohužel feministky tu mezipohlavní válku rozpoutávají a netuší s čím si tu hrají. Vzájemné boje budou děsivé, ale asi je to něčí cíl rozbít společnost, projevuje se to ve všch oblastech života
16. 11. 2012 | 07:36

Luba napsal(a):

Prorok Rudolf Těsnohlídek, známý "Bystrouškou" a "Stromem republiky" popsal mj. chmurnou vizi naší země století třicátého v díle "Vrba zelená".

Z měst zbyly jen ruiny, ženy si prohodily role s muži, všichni sportují a zabývají se výhradně činnostmi, nezatěžujícími životní prostředí, a mluví zločineckým argotem. Zde je úryvek:

"Malíř stoupal na špičky, neboť byl opět ve vidění. Zahlédl na stěně roztomilý stín dívčí hlavičky, ovázané šátečkem na babku. Plaché srdce v něm zabušilo zas horoucněji a již by byl málem vyprsknul v smích.

"Mají to ti kluci krásný život," zašeptal si a pohvizdl. Hodlal původně překvapiti docenta Mikuláška, nevěda, že u něho nalezne i Františka, a stál tu nyní zkoprnělý překvapením. Div nevykřikl úžasem.

František seděl v čepci a široké krinolině u stolu, který nebyl poklizen. Čajová konvice a příbor kupily se v neladu na ubruse a František i docent skláněli se jako dvě besedující přítelkyně nad otevřeným prádelníkem a šatníkem. Kočí potřásal živě dlouhou hedvábnou sukní a poněkud závistivě zkoumal hedvábný červený šátek.

"No ja, jen co je pravda, hledí si tě tvůj starej, jak se patří," povídal kočí i zálibně i kysele. "Všecko foukaný, kašna i kvítek. To asi nosíš taky foukaný praskavice."

"Baže," zašvitořil měkce hlásek téměř dívčí. Ženuška v šátečku uvázaném na babku se koketně pohnula a Jarýn díval se do tváře docentovy. Nechtěl svému zraku věřit, avšak docent rozkládal malovanou spodní sukni, jakoby chtěl Františka dopálit schlubností.

"Včil počkej, aby se ti ta volšuma nepomačkala," napomínal František a skládal s docentem hromadu prádla, snaže se, aby zrovna některý ten cíp složil na křivo. Bylo zřejmo, že závidí a z nepřejícnosti že by chtěl trošinku, jen trošinku poškodit bohatou výbavu docentovu. Docent však postřehl jeho záměr, vytahoval mu šatečky a prádlo z rukou a rovnal je opatrně sám.

"A ty nemáš na zimu ještě ničeho takového?" říkal při tom neviňoučce, avšak slova byla napuštěna jedem.

"Kerakpak nee," hlaholil František. "Tento makovec" (drbl při tom nedbale do honosného čepce na hlavě) "není eště tak zlej, ale musím dostat novej. Čekám, až jen dojdou ze Lhoty modely."

"A nic víc?" ptal se s otravným soucitem docent.

"Ani nevím, eši ti to mám říct. Myslela bys, že se chlubím, ale mám ti, holka měkká, na cestě pelíšek. Takový od krku až na spodník, pravá africká zebra, něco, že budeš čučet, povídám čučet."

Zdroj:
Těsnohlídek, R. (1925). Vrba zelená. Praha: Fr. Borový, str. 217-219.
16. 11. 2012 | 08:45

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Myslím si, že vše podstatní již bylo řečeno a je jen každém, co si odnese.

Vždy mi přijdou legrační křiklouni o svobodě a přirozenosti, a zvláště ještě kdy podotknou, ale anarchie ne, protože tím svou hloupost jen podtrhují.

Svobodu a přirozenost lze najít v přírodě, společenské systémy jsou vždy o kultuře svázané společenskými pravidly a ta „svoboda“ je o osobních nebo skupinových zájmech.
Největší bojovníci proti kvótám jsou ve skutečnosti tvrdí bojovníci za kvóty jiné stávající, i když nemusí vypadat jako kvóty a jsou dány něčím jiným. Kdybychom rozproudili debatu například o tom, kolik může mít jedem muž žen nebo žena mužů, popřípadě, zda si žena může vzít jen muže nebo i ženu, tak zjistíme, že se dělíme na ty zkoprnělé bojujícím proti změnám a na ty, kteří se ptají, zda by to nemohlo obohatit společnost a nebojí se to zkusit.
16. 11. 2012 | 08:50

Anna napsal(a):

Luba

Dovolila bych si přidat z vlastní...knihovny:
Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše -- Praktický návod, jak zlepšit vztahy
Autor: » Gray, John

Vřele doporučuji.
-----------------------

ten, kdo se hádat nebude
"Svobodu a přirozenost lze najít v přírodě, společenské systémy jsou vždy o kultuře svázané společenskými pravidly a ta „svoboda“ je o osobních nebo skupinových zájmech.
Největší bojovníci proti kvótám jsou ve skutečnosti tvrdí bojovníci za kvóty jiné stávající, i když nemusí vypadat jako kvóty a jsou dány něčím jiným. Kdybychom rozproudili debatu například o tom, kolik může mít jedem muž žen nebo žena mužů, popřípadě, zda si žena může vzít jen muže nebo i ženu, tak zjistíme, že se dělíme na ty zkoprnělé bojujícím proti změnám a na ty, kteří se ptají, zda by to nemohlo obohatit společnost a nebojí se to zkusit. "

Podle mě by měla jít svoboda ruku v ruce se zodpovědností. A zodpovědně bychom měli přistupovat především při výchově dětí a jejich vzdělávání.
Jak tyto navržené kvóty zlepší prostředí pro výchovu dětí?

Debatě, o tom, kolik může mít jedem muž žen nebo žena mužů, popřípadě, zda si žena může vzít jen muže nebo i ženu, se nebráním a rovnou za sebe odpovím:

Nejsem odpůrcem mnohoženství, mnohomužství i mixu, jsem pro, aby mohly homosexuální páry adoptovat nebo do pěstounské péče dostat a vychovávat děti.
16. 11. 2012 | 09:13

Anna napsal(a):

P.s.: Dovolila bych si přidat z vlastní...knihovny:
Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše -- Praktický návod, jak zlepšit vztahy
Autor: » Gray, John

Vřele doporučuji. Všem.
Lubovi jsem jen odpovídala na knihu knihou :-)
16. 11. 2012 | 09:16

Nuba napsal(a):

Já bych to paní Tominová neřešila

dá se celkem dobře i tady na diskusích vysledovat, že to ti muži v té politice a řízení dělají dobře, mají v sobě takovou tu jiskru, která sice někdy zapálí i světový požár, no ale co. Já bych to nechala koňovi. Oni to přece s námi myslí dobře, když ženská nemá ostré lokty, tak ať se nikam nehrabe. To má logiku. chlapské baby, to je ideál. Tvrdé manažerky a političky mužatky. To je přece řešení. Je taky smutné, jak se často ozývají právě ty s těmi tvrdými lokty, aby o sobě daly vědět, my žádné kvoty nepotřebujeme, my jsme se tam dostaly férovou soutěží. Možná ano, ale není tomu tak vždy. Dokonce se tak stává málokdy.

Muži si rádi kolem sebe dělají vozovou hradbu. Jó, tam kde nejde až tak o ty funkce, ale o makačku, to nám s radostí přenechají, tam se nehrnou, ale kde jde o ego, vyšší posty, tam halt ! Vidím to u nás na vsi, máme tady starostku, výborná ženská, dělá pro obec od nevidím do nevidím, hodně se toho změnilo k lepšímu.

Bylo by navýsost přínosné, kdyby ženy mohly zasáhnout do rozhodovacích procesů. Prozatím, ty zákony v parlamentu a směrnice, vyhlášky a různá nařízení ve firmách, mají v rukou muži. A uplatňují v nich svoje pohledy, mužskou bojovnou a soupeřící náturu. Ženy, ať jsou kdekoliv na důležitých místech, jsou v menšině a musejí akceptovat pravidla nastavená muži. Nemají sílu něco změnit. Ano, ten posun s těmi kvótami není úplně přirozený, protože není výsledkem evolučního vývoje, jako např. volba prezidenta Obamy a také to není dostatečný krok, pokud se to týká pouze dozorčích rad, ale už to, že se o tom začne přemýšlet a mluvit, je dobré a rozumný muž, který není v zajetí hloupých klišé, ten o pochopí.

Nic to nemění na tom, že by i nadále každý měl dělat to, na co má vlohy, čili takové jednoduché výkřiky o povinném počtu hornic a vojaček jsou úplně mimo, ale jak je vidět, mnozí ani tohle nechápou. Fyzicky i psychicky mají muži i ženy trošku jiné dispozice a ty by měly být využívány ke vzájemné spokojenosti a užitku. Rozhodně si nemyslím, že by právo na řízení čehokoliv, od státu po firmy bylo výsledkem většího talentu mužů a tím pádem i jejich jakéhosi přirozeného práva mít v této sféře dominantní postavení. Je to výsledkem jejich větší bojovnosti, kterou ženy v povaze většinou nemají a to je špatně. A právě proto se do těchto pozic hůř prosazují, většinou to nemá s lepší nebo horší kvalifikací nebo schopnostmi co dělat.

Muži sice často prohlašují, že to stejně všechno dělají pro nás, ale na druhé straně tvrdí, že nám nerozumí, tak nevím. Sami to ale nezvládnou, zašlo to už příliš daleko. Nevím, proč bychom o společném životě neměli rozhodovat společně i s tím, že my zůstaneme ženami a mužský svět nás nebude nutit, abychom se stávaly kvůli tomu bojovnicemi. Inspirace se dá hledat třeba ve Švédsku nebo co Indie ? Možná, kdyby si mohly ženy nastavit pravidla víc podle sebe a nemusely tady tancovat podle pravidel hloupého trhu bez pravidel, tak by to mělo i pozitivní vliv na porodnost.

Je mi smutno z toho, když tu čtu některé příspěvky a je vidět, že cesta nebude lehká.
16. 11. 2012 | 09:18

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Vy jste jako kafemlejnek. Navíc máte pocit, že praxe, kterou znáte vy, platí plošně, snad jen s výjimkou pár asociálních případů.
Na to, kdo takového muže vychoval, jsem vám už odpovídala - s největší pravděpodobností to byl příklad v jeho rodičích, akceptujících patriarchální pohled na svět.
Sama jste ostatně citovala Komenského, že slova učí, ale příklad vychovává.
Vedle matky samoživitelky může vyrůst neaktivní pecivál, ale pokud si neosvojí negativní příklad svého otce, nebude nikdy pohlížet na ženu jako na druhořadého tvora, kterému lze povolit libůstky zvící prestižní profese až teprve tehy, kdy je doma všecko hotovo.

Kvótami nikoho nepřinutíte k okamžité změně myšlení. Kvóta může jen zajistit, že si společnost postupně zvykne na silné zastoupení osob ženského pohlaví na nejvyšších postech. V okamžiku, kdy to ta společnost začne vnímat jako normu, můžete ty kvóty zrušit, protože do těch funkcí budou mít ženy otevřené dveře (to je nejspíš stav, k němuž nyní došli ve Švédsku.). A to nejspíš i skutečné ženy - nejen ti babochlapi, kteří se v tomto světě převážně pohybují dnes.
A ještě dovětek. Patřím k lidem, kteří u jakéhokoli nápadu či návrhu v první řadě přemýšlejí, proč se zrodil, jaké má výhody a jaké slabiny a jak to tedy udělat, aby to fungovalo. Stejný postup jsem zvolila i u přemýšlení o těchto kvótách.
Došla jsem k závěru, že když nic jiného, pak ty kvóty ničemu neuškodí. Je pouze na nás, zda i něčemu pomohou a jak rychle.
16. 11. 2012 | 09:22

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro Anna.
No ale snad mi dáte zapravdu, že kdyby se diskutovalo zda si může žena vzít jen muže anebo i ženu, tak za kvótu jeden kus opačného pohlaví budou bojovat nejvíce bojovníci proti kvótám v jiném případě.
Pro mne není kvóta sprosté slovo a neřeším kvóty ano nebo ne, ale vždy mi jde o konkrétní pravidlo bez ideologického zaslepení. Někdy mohu být pro a někdy proti, ale není to proti kvótám jako takovým, jen konkrétní regulaci.
16. 11. 2012 | 09:40

Luba napsal(a):

Anno,
největší "kvótisté" jsou tradiční kultury, nedotčené osvícentstvím ... nebo jak říká zpěvák, malíř a myslitel Karel Gott: "spiknutím Iluminátů".

U nás např. olašští Rómové ... v zahraničí pak nejčastěji islámci.

Stojí na základní kvótě: jeden muž dostane přidělenu nejméně jednu ženu. Dohonou to rodiče.

City a svobodnou vůli, nedej Bóóóže, estetická a povahová kritéria, do toho nepleťme. Majetek a příslušnost ke společenské vrstvě či k té správné sektě - to je něco jiného.
Základní kvótou muže je uživit rodinu. Základní kvótou ženy je porodit maximum potomků. Nejlépe chlapců. Čím větší rodina, čím více synů, tím více úcty.

Tzv. singles jsou v tradičních společenstvích neakceptovatelní.

Možná bychom se k tomuto tradičnímu modelu měli vrátit, a vsadit na kvantitu, když je kvalita přinejmenším sporná.

Obnovit prestiž rodiny mohou jen statečné a moudré ženy, které opráší heslo feministy Bismarcka a uvedou opět v život ona tři Ká, tři osvědčené kvóty: "Kinder! Küche! Kirche!"
16. 11. 2012 | 09:47

Anna napsal(a):

Nuba

Já jsem zmínila horníky, protože jsem si vzpomněla na dobu, kdy jsme tu kvóty měli a vybavila se mi Krylova píseň Dívka havířka.

Podle mě je tu předkládán především feministkami problém nedostatečného zastoupení žen ve vedoucích funkcích v politice, ve firmách..s odůvodněním, že bylo-li by tam poměrné zastoupení žen a mužů, žilo by se lépe...

Podle mě je však ZÁSADNÍ PROBLÉM, že kriminalita dětí a mládeže stoupá, stejně tak užívání drog a pití alkoholu nezletilými, chování žáků a studentů ve školách se zhoršuje, znalosti českých dětí jsou v mezinárodním porovnání průměrné a v čtenářské gramotnosti podprůměrné... A to jakékoliv kvóty pro ženy nevyřeší!!!

Teď mi tu zní písnička Pavla Dobeše:
Zpívají o tom vrabci na rokytě
Že učenec je horší, nežli dítě
Se žábami hraje si pan Galvani
Archimedes potápí se do vany
A nepoučen událostmi ráje
Isac Newton s jabkama si hraje
Zum zumzum zum
A nejde mi to do kebule
Zum zumzum zum
A nejde mi to na rozum

Bylo to jak výbuch, jako salva
Když se žárovkou přišel Thomas Alva
Do pochodu vyhrávaly kapely
Muži pili šampus, ženy šílely
Jak ´dyž pustíš tygry do arény
A začalo se dělat na tři směny

Zum zumzum zum ...

Kdyby naši předci vstali z ledu
Podivili by se jak jsme vpředu
Jak závazky předhánějí úkoly
Einstein by se těžko dostal na školy
Mozart by moh´ dneska u klavíru
Jen těžko dělat do muziky díru

Michelangelo by sebral sochy
A hodil by je všechny do Macochy
Lumier by zčervenal jak malina
Kdybyste ho vzali s sebou do kina
Jen u elektrotechnického vesla
Ještě nějakou dobu moh´ by sedět Tesla

Vědecko technická revoluce
Uvolňuje lidem obě ruce
Dnes má každý vědátor už od plínky
Sunarku a digitální hodinky
S optimismem hledí k stratosféře
A Brano samo zavírá mu dveře
Zum zumzum zum...

Kdyby starý Thalles nemoh´ čmárat
A kreslit si do písku podle nálad
Mendělejev, kdyby musel, vážení
Periodicky vykazovat hlášení
A osm hodin zvedat telefony
Svět by stál za pytlík bicarbony
Zum zumzum zum ...

Nikdo z nás by doma neměl Sony
2 x 30 W, 4 ohmy
Lidé by se hnali kamsi za hmotou
Však regály by nejspíš zely prázdnotou
Neměli bychom šajn o opeře
A válčilo by se u Sudoměře
Zem by byla rovná jako deska
Nebyla by kulatá jak dneska
Adam s Evou nemuseli z Ráje ven
Giordano Bruno by nebyl upálen
Jen temno, jak´dyž vstoupíšdo komory
A škoda každé rány z Aurory
Zum zumzum zum ...

Ze všech zvířat archy Noemovy
A ze všeho, co můžem popsat slovy
Jen balvany a lidé mají odvahu
Urvat se od skály a padat dolů po svahu
A na světě, který se furt mění
Překonat, co překonáno není
Zum zumzum zum, protože, to co nejde do kebule
Zum zumzum zum, rádo leze na rozum

http://www.youtube.com/watch?v=AvaGHaHNL_A
16. 11. 2012 | 09:51

Anna napsal(a):

Jana Pechová
"Došla jsem k závěru, že když nic jiného, pak ty kvóty ničemu neuškodí. Je pouze na nás, zda i něčemu pomohou a jak rychle."

Já jsem naopak došla k závěru, že tyto navržené kvóty uškodí. A že jsem jako kafemlejnek? Jistě, melu stále to samé - jsem proti kvótám pro ženy a stále to zdůvodňuji.

-------------------

ten, kdo se hádat nebude

Nemůžu Vám dát zapravdu, protože to vážně nevím. Kvóty taky neberu jako sprosté slovo. Jsem proti jakékoliv diskriminaci, včetně pozitivní.

-------------------

Luba 16. 11. 2012 | 09:47

Žijeme v 21. století v ČR, v demokratické zemi...

Cituji z Wikipedie:
V některých vyspělých zemích, jako například ve Švýcarsku, se prosadila tato definice liberalismu: Svoboda a zodpovědnost – pro každého bez rozdílu.

Svoboda a zodpovědnost jak ekonomická, tak politická, tak sociální.

Tito liberálové jej považují za jedinou alternativu k tržnímu fundamentalismu, „divokému kapitalismu“ (svoboda bez zodpovědnosti) na straně jedné a k „všeovládajícímu státu“ (zodpovědnost bez svobody) na straně druhé. Nepovažují se za ani pravé, ani levé. Poukazují na to, že svoboda bez zodpovědnosti směřuje k rozpadu společnosti na „mocensko-politické klany“, jejímž zájmům je společnost vydána napospas. Zároveň poukazují na to, že zodpovědnost bez svobody vede k totalitě a k rostoucí byrokracii, jejímž zájmům je společnost nakonec podřízena.
16. 11. 2012 | 10:08

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro Anna.
Cituji:
„Jsem proti jakékoliv diskriminaci, včetně pozitivní. „

Asi vůbec nechápete, v jakých nesmyslech a ideologických klišé se pohybujete.
Například ta pozitivní diskriminace má odstranit existující diskriminaci. Být proti pozitivní diskriminaci zpravidla znamená podporovat existující diskriminaci.
Tím končím, nemá to smysl.
16. 11. 2012 | 10:22

Nuba napsal(a):

Anno
a právě za tím vším stojí nastavená pravidla, společnost bez vize zaměřená na momentální profit, což koresponduje spíš s povahou mužskou a jejich přirozené touze po vítězství.

Dobré řízení jak státu tak firem by přece mělo být zaměřeno ne pouze na momentální profit, tak, jak je to postaveno dnes, ale na spokojenost občanů. Tedy mužů, žen i dětí, zaměstnanců i podnikatelů, mladých i starých, zdravých i nemocných, bohatých i chudých a já nevím čeho všeho ještě. A proč by o tom, jak to zařídit měli rozhodovat většinou jen muži ? Vy si skutečně myslíte, že na to ženy nemají ? Myslíte si, že muži dokážou zohlednit i ženský, tedy většinou citlivější a v mnohém odlišné přístupy k řešení otázek týkajících se ožehavých témat dnešní doby, tedy i těch, o kterých jste psala ?

Ženy by měly mít právo zasáhnout do pravidel, ve kterých žijí nebo spíš chtěly by žít. A to jim není umožněno navzdory tomu, že je jich v populaci celá polovina. Věřte tomu, že kdyby k tomu měly příležitost, tak by se začaly měnit k lepšímu i mnohé nedobré tendence, které jsou současnou politikou a řízením spíš posilovány než eliminovány.

Omlouvám se, ale musím teď odjet, tak třeba později

Mějte se hezky

PS: Nakonec sledujete diskuse na aktuálně nebo i jinde, můžete snad sama posoudit, kdo v nich vede v útočnosti a rád by alespoň virtuálně dal druhému do nosu. Takové prostředí se mi nelíbí, nemyslím si, že je nějaká konkurenceschopnost jak mezi muži tak vzájemně mezi muži a ženami správná. Naopak. Pokud bude větší zastoupení žen, odpadnou tak pokusy těch bojovnějších se prosadit ve většinově mužském soupeřícím prostředí a ženy konečně dostanou šanci trošku to kormidlo pootočit, právě proto, aby byl svět lepší místo i pro ně a tím pádem i pro ostatní. Neberte jim tu možnost.
16. 11. 2012 | 10:25

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Omlouvám se - nenašla jsem ve vašich vyjádřeních jediný relevantní argument proti kvótám.
To, že s nimi nesouhlasíte, totiž samo o sobě argumentem není.
16. 11. 2012 | 10:33

Luba napsal(a):

Je zajímavé,
že tolik žen žije v představě, že ty svoje chlapy v ničem neovlivňují.

Přitom:
Nebýt náročné Šárky Grossové, možná by byl Standa poctivým strojvedoucím, nikoli jedním z hrdinů politického thrilleru spisovatele Miloše Zemana ...

Jak pravil proslulý znalec ženské duše a tetrahydroxykanabiolu PhDr. Jiří X. Doležal (volně): "Více žen v politice by neznamenalo její zkvalitnění, anóbrž zeslepičení."
16. 11. 2012 | 10:47

neo napsal(a):

Tady zajímavé názory žen:
http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=763412&sym-ok=12472#anketa-12472
16. 11. 2012 | 10:56

Jáchym napsal(a):

Já bych začal tím,že bych zavedl kvóty pro min. 40% podíl učitelů v mateřských, základních a středních školách. A 40% podíl zdravotních bratrů v nemocnicích.
Pokračoval bych 40% povinnou kvótou duchovnic v církvích všech vyznání bez výjimky.

Rád bych pokračoval, ale pro slzy nemohu.
Něco na mne leze - nejspíš laktační psychóza.
16. 11. 2012 | 11:11

Anna napsal(a):

Nuba napsal(a):

Anno
a právě za tím vším stojí nastavená pravidla, společnost bez vize zaměřená na momentální profit, což koresponduje spíš s povahou mužskou a jejich přirozené touze po vítězství.
----------

Podle mě jste to vystihla - nastavené pravidlo budou i kvóty pro ženy na 40% zastoupení v nevýkonných orgánech JEN velkých firem, takže zaměření na momentální profit nevelkému počtu vysokoškolaček. Návrh na tyto kvóty koresponduje spíš s povahou mužskou a jejich přirozené touze po vítězství.
---

Jen opakuji - jsem přesvědčená, že ženy by zvládly samy vést stát, firmy.. Ale vůbec nechápu, že ženy se nesnaží vyřešit především zásadní problém - opakuji:

Podle mě je však ZÁSADNÍ PROBLÉM, že kriminalita dětí a mládeže stoupá, stejně tak užívání drog a pití alkoholu nezletilými, chování žáků a studentů ve školách se zhoršuje, znalosti českých dětí jsou v mezinárodním porovnání průměrné a v čtenářské gramotnosti podprůměrné...
A to jakékoliv kvóty pro ženy nevyřeší!!!

U nás, stejně jako v dalších mnoha zemích, mají ženy stejná práva jako muži. Dovolím si znovu připomenout, že muži jsou a byli i Dalajláma, Gándhí, Komenský, Hus, Ježíš, Buddha, Lao-c´... V současnosti máme ženy ve vládě, Parlamentu, Senátu, europoslankyně, diplomatky, úspěšné manažerky, vědkyně ...
------

"Pokud bude větší zastoupení žen, odpadnou tak pokusy těch bojovnějších se prosadit ve většinově mužském soupeřícím prostředí a ženy konečně dostanou šanci trošku to kormidlo pootočit, právě proto, aby byl svět lepší místo i pro ně a tím pádem i pro ostatní. Neberte jim tu možnost. "

Nikomu žádnou možnost neberu. Právě naopak, chci rovné příležitosti, dobrou výchovu a kvalitní vzdělání pro všechny děti. A k tomu žádné kvóty pro ženy nevedou! Taky mi nejde na rozum, že bude vytvořeno ministerstvo pro lidská práva a rovné příležitosti, místo aby náklady byly dány na školství pro zavedení finského školského systému.

Mám letité zkušenosti ve spolupráci s muži. A to jak v práci, tak doma (18 let jsem seděla jako jediná žena, jsem programátorka, v kanceláři s muži, 35 let žiji se svým mužem). Podle mě muži preferují ochranu žen před soupeřením s nimi, muži radši ženám vyhoví, nejsou-li k tomu dotlačeni, radši ženy milují, než s nimi bojují...

Podle mě zavedení kvót pro ženy je kontraproduktivní.

Mějte se krásně
16. 11. 2012 | 11:14

Luba napsal(a):

Jáchyme,
Vy jste těhotnej! Necháte si to?
16. 11. 2012 | 11:20

Anna napsal(a):

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Omlouvám se - nenašla jsem ve vašich vyjádřeních jediný relevantní argument proti kvótám.
To, že s nimi nesouhlasíte, totiž samo o sobě argumentem není.
-----------

Anna napsal(a):

Jana Pechová
"Došla jsem k závěru, že když nic jiného, pak ty kvóty ničemu neuškodí. Je pouze na nás, zda i něčemu pomohou a jak rychle."

Já jsem naopak došla k závěru, že tyto navržené kvóty uškodí. A že jsem jako kafemlejnek? Jistě, melu stále to samé - jsem proti kvótám pro ženy a stále to zdůvodňuji.
-------------

Z výše uvedeného je patrné, že se nemusíte omlouvat. Já celou dobu zdůvodňuji své NE kvótám pro ženy.
16. 11. 2012 | 11:20

Anna napsal(a):

neo napsal(a):

Tady zajímavé názory žen:
http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=763412&sym-ok=12472#anketa-12472
---------------------

Díky moc, že jste tento odkaz sem dal. Kéž by si ho přečetli především zastánci navržených kvót pro ženy.
16. 11. 2012 | 11:26

Luba napsal(a):

Ta dnešní děvčata jsou hrozná ...

Dříve si vystačila pouze s nemravnými návrhy.
Dnes už musíme vyhledávat nejbližší stromy.

Chlapi, nedejme se!
Nedejme jim!

Jak to jen půjde dál ... že jo, Rudolfe?
16. 11. 2012 | 11:31

Anna napsal(a):

Luba

Hm :-) Ráda bych, kdyby znovu dali Píseň pro Rudolfa III. (TV seriál), Muzikál / Komedie, Československo, 1967
16. 11. 2012 | 11:42

Luba napsal(a):

Ano Anno,
velmi případná poznámka!

Anno Dominy 1968:
http://www.youtube.com/watch?v=Lx_FMh7oT4U
16. 11. 2012 | 11:49

neo napsal(a):

Anna:

vypíchnu z toho odkazu jen několik velmi dobrých postřehů pro ty, kdo nechtějí číst celé:

zaráží mne, že si někdo může myslet, že by ve vedení soukromých firem dostávali přednost neschopní manažeři, pokud by byly k dispozici schopné manažerky. Protože rozhodování majitelů a akcionářů je v tomto naprosto racionální.

Na druhou stranu je v zájmu firem i žen, aby se zlepšily podmínky pro ty ženy, které jsou schopné a chtějí budovat kariéru. My jsme například v Telefónice v létě zavedli nabídku pro ženy, které se chtějí po půl roce vrátit z mateřské zpátky do zaměstnání. Nabízíme jim finanční příspěvek ve výši 8000 Kč, který se bude vyplácet měsíčně až do dvou let věku dítěte. Jsme přesvědčeni, že to pomůže udržet kvalifikované ženy v oboru (a technologie jsou opravdu obor, který se mění v řádu měsíců a ne roků) a zároveň jim usnadnit péči o menší děti. Tato nabídka vzbudila ve firmě velmi pozitivní ohlas. Dále propracováváme způsob, jak například lépe využívat zkrácené úvazky. Sama mám v týmu manažerku, která pravidelně využívá home office neboli práci z domova. Toto jsou směry, kterým osobně věřím, že pomohou.
komfort, který dává délka možné mateřské dovolené, je ve svém důsledku spíš proti ženám než v jejich prospěch. U nás by se měl změnit postoj k rozdělení tradičních rolí.

My jsme, spolu s firmami, začali nedávno realizovat program na podporu leadershipu žen, protože to považujeme za stěžejní téma i z pohledu dlouhodobé udržitelnosti byznysu

Mentoringové a koučingové programy jsou důležité, ale nejdůležitější je poskytnout ženám možnost vrátit se do práce po mateřské dovolené. Například formou zkrácených úvazků, zapojením do časově ohraničených projektů nebo prací z domova. Ve Vodafonu se nám podařilo vytvořit skutečně diverzifikované pracovní prostředí a v nejužším managementu vyrovnat počet žen a mužů
16. 11. 2012 | 11:52

Klaud napsal(a):

Jana Pechová- ale celá diskuse je plná argumnetů proč jsou kvóty nesmysl. ŽE KDYBY ŽENY UMĚLY SE PROSADIT, V SOUKROMÉM BUSINESSU BY SE z těch 50% prostě dávno PROSADILY, protože živnostňák nebo firmu otevřou na požádání každému/ netrestanému/ bez rozdílu pohlaví. A stejně mohou odejít z práce kde jim za stejnou práci platí méně než chlapům,založit vlastní firmu a dokonce by měly konkurenční výhodu, takže by podle vaší teorie musely u nás fungovat JENOM ženské firmy, ty mužské by byly moc drahé.
Stejně tak mohou kdekoliv kandidovat, už máme kroužkování a žádaní adepti na poslance preferenčními hlasy vyplují na povrch i proti vůli stran.
.
Takto jste bohužel jen názornou ukázkou toho proč ženy NEMOHOU BÝT VEDOUCÍMI, totiž opakujete dokola své nesmysly a naopak jasná fakta a argumenty naprosto ignorujete nebo přehlížíte, to je ale u vedoucího smrtelná diskvalifikace
16. 11. 2012 | 11:55

Anna napsal(a):

Luba

Zvolil jste velmi příhodně :-)
16. 11. 2012 | 12:02

Jan V napsal(a):

Pechová- kvóty ničemu neuškodí??? Proboha, to může říci jen ženská. Kvóty vše zničí.
Většina lidí se ve firmě snaží proto že mají ctižádost, chtějí také být lépe placeni a povýšeni, dostat se k více odborné či zajímavé práci.
Pokud ale zjistím že se můžu strhat, ale moje snahy skončí tak že NIKDY nesmím předběhnout tu nejhloupější slepičku ve firmě, protože ona je ženská a má PODLE KVÓT nárok na stejný nebo vyšší plat jako já, povýšena bude ona, tak proč se snažit??
Nechtěl bych být léčen tam kde primář není největší odborník ale slečna DOSAZENÁ KVÓTAMI, nechtěl bych jezdit v autě, mít dům a cokoliv jiného vyrobeného firmou kde rozhoduje taková slečna.
16. 11. 2012 | 12:07

MH napsal(a):

A těch 40% se bude počítat na váhu, nebo na počet?

„V každé po sobě jdoucí trojici musí být alespoň jedna osoba opačného pohlaví“. Nemyslíte, že jedna nebude, v naší zastydlé zemi, stačit? Navrhuji alespoň dvě!
16. 11. 2012 | 12:13

Jiří napsal(a):

Pamatuji za socíku podobný nesmysl, po uzákonění federace byla u celostátních podniků zásada že když je ředitel čech, náměstci musí být slováci, po jeho ukončení činnosti byl ředitel slovák a náměstek mohl být čech. Totálně devastující- mohl jste být nejlepší odborník na světě a když se lámal chleba. šéf byl slovák i kdyby nesehnali lepšího než negramotného pasáčka koz. Podtatranská odbornost rozhodovala / Jinak nic proti slovákům, samozřejmě i mezi nimi byli chytří odborníci, ale ne vždy po ruce
16. 11. 2012 | 12:13

Luba napsal(a):

Tak mně napadlo,
jestli můj oblíbený tvůrce Lars von Trier náhodou neznal paní komisařku Reding, či snad dokonce naše kvóty domácí ...

Proč by jinak natočil svého "Antikrista"?

http://www.youtube.com/watch?v=rmPylIqsK6I

Vždyť přece jeho jiný film, "Prolomit vlny", glorifikuje láskyplnou obětavost ženy.

http://www.youtube.com/watch?v=b_3Nio8P5gQ

Není žena jako žena. A je-li žena položena ...
16. 11. 2012 | 12:19

Jáchym napsal(a):

Luba 16. 11. 2012 | 11:20
(Volal jsem svému veterináři - prý je to jen falešná březost)
16. 11. 2012 | 12:21

Jiří napsal(a):

Jiří, také to pamatuji ty kvóty na podtatranské, když jsem měl někde jednat a řekli mi že za druhou firmu bude hovorit súdruh riaditel nebo námestník, třásl jsem se dopředu hrůzou jako ratlík.
Ostatně se to pak ale brzy nějak mlčky zrušilo jako nesmysl.
Mimochodem to přes cenzuru hezky ukázal Vít Olmer ve filmu Jako Jed, jak se všichni třásli před sůdruhem námestníkem Turčányi a jakým přínosem ve firmě byla jeho manželka, kterou tam museli vzít na dobrou pozici, ale ani si nedovolili ji dát skutečnou práci.
*
Ale také dodávám , nic proti Slovákům. Ostatně už 20 let mají svůj stát a vedou to lépe než my. Vadné byly ty kvóty
16. 11. 2012 | 12:30

Luba napsal(a):

Jiří,
"vedou to lépe, než my"?

Slováci si myslí něco jiného:

http://www.youtube.com/watch?v=6wiVOLMzBik
http://www.tyzden.sk/lampa/lampa-o-sudoch.html
16. 11. 2012 | 12:38

Anna napsal(a):

Luba

Mně se vybavila Sexmise. Pro ty, kteří tento zdařilý film neznají, cituji z Wikipedie:
Sexmise je polský sci-fi film z roku 1984. Pojednává o totalitní a nesvobodné společnosti v roce 2044 žijící po třetí světové válce.
16. 11. 2012 | 12:38

Anna napsal(a):

Nuba, Jana Pechová

Stojí za přečtení:

Manželství a děti nepovažují ženy za úspěch

Citibank a LinkedIn zveřejnily výsledky studie s názvem „Dnešní pracující ženy 2012“, která se zabývá tím, jak ženy vnímají svoji kariéru, co je nejvíce trápí z pohledu financí a jak definují úspěch. Výsledky průzkumu jsou překvapivé. Podle oslovených nejsou manželství, děti a dosažení významného profesního úspěchu tím nejdůležitějším faktorem, jímž zaměstnané ženy definují úspěch. Nejpodstatnější je podle nich pevný vztah a dostatek finančních prostředků.
Citace z:
http://www.bankovnipoplatky.com/citi-a-linkedin-manzelstvi-a-deti-nepovazuji-zeny-za-uspech-18905.html
16. 11. 2012 | 12:48

Jiří napsal(a):

Lubo, jsme mimo téma blogu, ale odpovím
Slovensko začínalo na cca 60% hospodářské úrovni ve srovnání s ČR. Konec roku 2011 už měli přes 90%, navíc my už 5. čtvrtletí pokles HDP,oni růst o cca 2%.
Mají Euro, my nesplnujeme kritéria ani omylem a ještě 10 let na to asi nebudeme mít / i když paradoxně je asi lepší Euro nemít, to ale nemá níc společného se Slováky.
Tankovat a nakupovat spoustu věcí je lepší na Slovensku, dokonce i kvalitou
16. 11. 2012 | 12:52

Luba napsal(a):

Ostatně,
právě příběh režisérky onoho mnou výše inzerovaného dokumentu, paní Zuzany Piussi nejlépe ukazuje, zda schopné ženy skutečně potřebují kvóty, aby se v údajně muži ovládaném světě prosadily.

Příznačné je, že trestní oznámení na paní Piussi nepodal nikdo z mužů-hříšníků, ale právě hříšná soudkyně, čili vysoce postavená žena.

"Kvůli filmu Nemoc třetí moci, popisujícímu manipulace probíhající mezi soudci, zahájila policie její trestní stíhání. Podnět k němu dala soudkyně Helena Kožíková, kterou prý filmařka natočila bez jejího vědomí. Režisérka tvrdí, že soudkyně o natáčení věděla.

Pokud se prokáže, že se Piussi dopustila činu kvalifikovaného jako porušení důvěrnosti ústního projevu osobní povahy, může ji soud poslat až na dva roky do vězení. Proti jejímu trestnímu stíhání už protestovali čeští i slovenští umělci.

Na pátek se v Praze chystá demonstrace na podporu filmařky, která se bude konat před slovenskou ambasádou. O kauze informoval i prestižní časopis The Hollywood Reporter."

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/203515-piussi-riot-na-slovensku-novy-snimek-nesmi-do-multikin/

Předpokládám,
že díky tzv. ženským zbraním paní Piussi bylo natáčeným drsným chlapům hloupé ji odmítnout, a zachovat se tak nezdvořile k ženě. Reportéra-samce by poslali ke všem čertům snadno a bez výčitek.
16. 11. 2012 | 12:53

Joachym Brezina napsal(a):

Jana Pechová:

jako inženýr v projekci se zabývám hlavně liniovými stavbami a to nejen vodovodními přípojkami.

Dětinsky možná chytám za slovo, pořád lepší, než se dětinsky projevovat. Krom toho muži jsou prý jen takové větší děti.
:-))))))

Pokud máte problém se svým pohlavím, doporučuji operaci, pak zjistíte že i když máte mezi nohama penis, stejně Vám to k ničemu nepomohlo, snad ...snad jen nemusíte si čapnout, když chcete na malou.
16. 11. 2012 | 12:59

Anna napsal(a):

Nuba, Jana Pechová

I bez kvót:

Úspěšné české podnikatelky prodávají srdeční chlopně i čokoládu

Mívají lepší hospodářské výsledky než firmy vlastněné muži, krachují méně často a jsou mladší. Takové jsou podniky, v jejichž čele stojí ženy. Vyplynulo to z údajů zveřejněných při vyhlášení výsledků pátého ročníku prestižního Ocenění českých podnikatelek. Více na: http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/uspesne-ceske-podnikatelky-prodavaji-srdecni-chlopne-i-cokoladu-930023#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Úspěšné ženy převzaly Ocenění českých podnikatelek

Podle jedné z ocenených podnikatelek jsou ženy vytrvalejší než muži.

Ženy jsou bojovnice, věčné optimistky a přichází často s nečekaným řešením. Vyplynulo to z příběhů finalistek, které večer převzaly Ocenění českých podnikatelek. První místo v kategorii středně velké společnosti získala majitelka firmy na výrobu plechů do vzduchotechniky.
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/uspesne-zeny-prevzaly-oceneni-ceskych-podnikatelek--970157

Podnikání: Ženám podnikatelkám se daří i v netradičních oborech

Ženám – podnikatelkám se v Česku daří v mnoha oborech, i v takových, které obvykle bývají spíše doménou mužů. To je jedno ze zajímavých zjištění zakladatelek soutěže Ocenění českých podnikatelek – OCP.
http://www.nasepenize.cz/podnikani-zenam-podnikatelkam-se-dari-i-v-netradicnich-oborech-5808
16. 11. 2012 | 13:13

Jana Pechová napsal(a):

všem mým milým oponentům:
Pokus si některá z firem přeloží doporučení mít ve svém vedení neschopné slepice jen kvůli pohlaví, nepůjde o zrůdnost evropského nařízení, ale o typicky český příklad toho, jak se to dělat nemá.
Smyslem kvót je dát přednost ženám tam, kde je taková přednost možná: tedy, pokud z výběrového řízení na pozici vyjde se srovnatelným výsledkem žena a muž, pak dát přednost ženě. Pokud budu mít k dispozici jasně doložitelné podklady, že se o dané místo žádná schopná uchazečka nepřihlásila, nevidím důvod k obavám. Z vlastní praxe totiž vím, že právě toto je potíž: dostane-li se žena do nejužšího výběru, pohříchu často ji převálcuje muž jen proto, že je muž. Řada žen se tak do výběrových řízení ani nehlásí.
Nepodsouvejte mi, co jsem neřekla: můj hlavní argument pro kvóty (již výše uvedený) je předpoklad, že se díky nim dostane do vedoucích funkcí více žen a společnost to začne brát jako normu, což se dnes neděje. Nikde nepíšu (a ani si to nemyslím), že by kvóty byly samospasitelným řešením. Nejsou a nemohou být: mohou ale pomoci změnit vnímání společnosti.
16. 11. 2012 | 13:42

Jana Pechová napsal(a):

Joachim Brezina
Se svým pohlavím problémy nemám, buďte bez obav.

A co se týká expertů v jakémkoli oboru, vždycky dám při zakázce přednost těm typům, které každou výzvu berou jako originál. Tedy, řešení dokážou přizpůsobit podmínkám - ne naopak.
16. 11. 2012 | 13:48

Anna napsal(a):

Jana Pechová

Cituji:

Přijetí tohoto návrhu je přelomovým okamžikem v boji za zrovnoprávnění žen na trhu práce. "Tento den je skutečně historický pro rovnováhu mezi muži a ženami. Po desetiletí planých slibů a marných pokusů o samoregulaci máme stále 85 procent mužů ve vedení firem. To je myslím plýtvání talentem, když pomyslím na to, že 60 procent univerzitních absolventů jsou ženy," zaradovala se Redingová na tiskové konferenci.

Návrh má zlepšit postavení žen v nevýkonných řídicích orgánech firem, tedy ve správních a dozorčích radách. Komisařka uvedla, že pokud firma nebude mít čtyřicet procent žen v radě, bude muset vybírat kvalifikované ženy tak dlouho, dokud k této hranici nedospěje.

Pokud firmy podmínky nesplní, měly by přijít na řadu sankce. Mohou to být buď finanční postihy, ale také zrušení jmenování kandidáta-muže.

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/smernice-eu-vice-zen-ve-vedeni-firem-dbc-/eko_euro.aspx?c=A121114_103424_eko_euro_fih
16. 11. 2012 | 13:50

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Je to návrh, jeho 'prováděcí předpis' by si měla každá členská země stanovit sama, což se týká i okolností pro případné sankce.
Byla jste někdy svědkem procesu výběru lidí do správních a dozorčích rad? Jen otázka.
16. 11. 2012 | 14:16

Anna napsal(a):

Jana Pechová
"Byla jste někdy svědkem procesu výběru lidí do správních a dozorčích rad? Jen otázka."

Nebyla. Proč se na to ptáte?
16. 11. 2012 | 14:20

Pepa Řepa napsal(a):

Jeden odejde hrát tenis a žasne, co se změní. Jáchym je těhotnej, Luba nedá a letí Piussy Riot.
Jen ta paní Pechová jede jako Pendolino.
Kdo chvíli stál, stojí opodál.
Nebo žeby komu.....
16. 11. 2012 | 14:48

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Jen jestli víte, podle jakého klíče se do těchto orgánů vybírá.
Pokud se kvóty mají týkat toliko správních a dozorčích rad, pak nemám obavy vůbec žádné.
16. 11. 2012 | 15:02

Jana Pechová napsal(a):

Pepa Řepa
Teď musím jít sázet česnek. S vaší charakteristikou abych měla obavy, aby mi nezamrzly CD romy :-)
16. 11. 2012 | 15:05

Anna napsal(a):

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Jen jestli víte, podle jakého klíče se do těchto orgánů vybírá.
Pokud se kvóty mají týkat toliko správních a dozorčích rad, pak nemám obavy vůbec žádné.
-------------------

Jaké obavy jste měla a po tomto zjištění nemáte? A znovu se ptám:
Jak se obrazí povinnost zaměstnat alespoň 40 procent žen jako "nevýkonné členy řídících orgánů společností (tedy dozorčí a správní rady) kotovaných na burze s výjimkou malých a středních podniků"?
O kolik žen např. u nás se bude jednat?
Co to vyřeší?

Proč takovéto kvóty pro poměrně malé množství vysokoškolaček? Vždyť ženy můžou samostatně podnikat a i u nás je poměrně dost úspěšných podnikatelek! A jak je patrné z ohlasů u nás, proti jsou nejen někteří muži, ale i některé ženy.
------

Brusel - Velká Británie a Švédsko se tvrdě staví proti požadavkům Evropské komise, aby do roku 2020 zasedlo v dozorčích radách firem kótovaných na burze alespoň 40 procent žen. Proti direktivním zásahům jsou i samotné firmy, které poukazují na to, že by mělo být na nich a na jejích akcionářích, jak si své věci zorganizují. Píše o tom list Financial Times (FT).
http://www.financninoviny.cz/podnikatele/zpravy/britanie-a-svedsko-tvrde-odmitaji-kvoty-pro-zeny-v-radach-firem/836052
16. 11. 2012 | 15:27

Nuba napsal(a):

Anna

Popsala bych rozdíl v postojích mezi námi stručně takto:

Pro Vás je zavedení kvót kontraproduktivní a pro mě je to METODA HLAVNÍHO ČLÁNKU.

Třeba k tomuto Vašemu, cituji
"Podle mě je však ZÁSADNÍ PROBLÉM, že kriminalita dětí a mládeže stoupá, stejně tak užívání drog a pití alkoholu nezletilými, chování žáků a studentů ve školách se zhoršuje, znalosti českých dětí jsou v mezinárodním porovnání průměrné a v čtenářské gramotnosti podprůměrné...
A to jakékoliv kvóty pro ženy nevyřeší!!!"

Vy si snad myslíte, že za to mohou ženy a když budou doma, tak se to změní ? Tak takto jednoduché to asi není. Za výchovu dětí jsou zodpovědní oba rodiče, v tom má muž zrovna tak důležitou funkci jako žena. Jsem přesvědčená o tom, že to má mnohem širší společenské kořeny. Podívejte dnes na ty vzory. Myslíte si, že když se v republice krade, když jsou dávány mládeži za vzor siláci bez rozumu, všude čtou inspirativní hesla jako nevaž se, odvaž se, užij si co můžeš podobné pitomost, když je celý marketing a reklama zaměřena na podporu hloupého konzumismu, když se jim zdá legrační klip také mladých Issové a Mádla a takových příkladů je spousta, tak že za to může matka, která chodí do práce a nemá čas na výchovu ? To je hodně zjednodušený pohled. Muž je v tomto jaksi z obliga ? Já bych je zase tak nepodceňovala. Jsem přesvědčená o tom, že větší zapojení žen v politice i v řízení velkých firem, může nastartovat pozitivní změny v celé řadě oblastí, třeba zrovna rodinou počínaje.

Takový názor, že se dá prostor jen vysokoškolačkám, je mylný. Chytré ženy na postech, kde se něco dá ovlivnit, přece vytvoří lepší podmínky i pro ty ostatní. Ale nenuťte ty chytré, aby se z nich staly bojovné Šárky a Vlasty, když to nemají v genech.

To, že jsou ženy podceňovány, to je holý fakt a nejlépe o tom svědčí platová diskriminace. Proč tomu asi tak je ? To přece není výmysl feministek.

Kvóty jsou ukázka pokusu řešit spoustu problémů ve společnosti, které spolu úzce souvisí metodou hlavního článku.

Nepochybuji o tom, že to i Vy, zrovna tak jako mnozí muži myslí dobře. V podstatě se asi v tom cíli až tak lišit nebudeme. Vytvoření podmínek pro spokojený život. Váš návod je ovšem taky tak trošku umělý, tedy aby ženy byly doma a vychovávaly děti. Mám dojem, že na cestě, jak k tomu dojít se asi neshodneme. Je to jako názorová rozepře na koncepty, které přináší pravice a levice. Taky je řada zastánců na té či oné straně a budou to myslet dobře. A jako se tvoří politika za pochodu, kde se pravice a levice v názorech střídá a měla by se doplňovat a spolupracovat, protože odlišné názory zohledňují různé životní zkušenosti a odlišnosti, tak je tomu i v tomto případě.

Ženy a muži mají na řešení některých problémů odlišné názory a i ty ženské by měly být vnímány a brány vážně. Nevím už, jak jinak bych to měla vysvětlit. Jsem bytostně přesvědčená o tom, že by byl výsledný efekt ve spoustě oblastí pozitivní. Pokud platí, že muži i ženy jsou stejně chytří a taky hloupí, tak není jediný důvod, proč by tomu nemělo odpovídat zastoupení v oblasti řízení. Právě proto, že tomu tak doposud nebylo, má převahu všude kolem nás ten mužský konfrontační styl, kdy si pořád někdo chce něco dokazovat a pořád s někým soutěžit.

Ve spolupráci a ve snaze o pochopení druhého a respektu k jeho odlišnému stanovisku je mnohem větší potenciál pro cestu ke spokojenější a lepší společnosti.
16. 11. 2012 | 15:31

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Pro Jana Pechová.
Z reakcí některých je zřejmé, že nevědí nic o personální politice a mají zcela scestnou představu, že výkon lidí ve vedoucích funkcích lze měřit podobně jako výkon lidí u pásu. Vedle toho nechápou, že i kdyby bylo možné výkonnost spolehlivě měřit, tak podnik je sociální systém, podobně jako politika, a výkonnost je jen jedním z faktorů pro přijetí. Výběr lidí je komplikovanou věcí a například, proč by ředitel přijímal velmi schopného náměstka, který jej za rok může připravit o místo. Je to složité, jednoduché je to jen pro jednoduché lidi.

Bohužel můžeme číst věty typu:
všichni dobře víme, že smíšené týmy jsou lepší než ty jednopohlavní, ale kvóty ne.
Bohužel vítězí hloupost a přitom by stačilo oprostit se od předsudků, říci si, tedy pokud je smíšený tým lepší, jaké máme účinné nástroje k jeho dosažení a rozhodnout.

Mnozí taky pořád melou něco o manažerech, přestože tento návrh je o nevýkonných kontrolních orgánech.
16. 11. 2012 | 15:46

Vandal napsal(a):

kvota je nepřirozený zásah do přirozeného chodu života, do přirozeného vývoje.
Není tím sledovaná kvalita, ale údajně "pomoc" těm slabším. Jenže na konci tohoto umělého, nepřirozeného vývoje je úpadek, taková společnost je zákonitě převálcovaná jinou společností, která si s kvotami hlavu neláme.
Uvedu příklad - 1% policistů musí být z jistého etnika. Předpokladem je trestní bezúhonnost a maturita. Neseženeme cigána s těmito předpoklady? Nevadí, změkčíme požadavky, stačí dokončená ZŠ a maximálně 5x trestaný, nesmí to být loupežné přepadení, vražda, pokus o vraždu, znásilnění. Takový se už najde snáze. Každý přece musí uznat, že slabším se musí pomáhat, není liž pravdou? Zlepší se tím kvalita policie?
Zlepší se výkonnost firem, když změkčíme jisté skupině lidí požadavky k dosažení nějakého místa? Na úkor těch schopnějších?
A kde to skončí, kdy se zastaví to "pomáhání" těm slabším? Až se stane celá společnost slabou a sežerou ji ty silnější!
Nebylo to tu už jednou? Na lepší místa se nedostali ti nejschopnější, ale ti s legitimací.
Točíme se v kruhu.
16. 11. 2012 | 15:49

Anna napsal(a):

Nuba
"Třeba k tomuto Vašemu, cituji
"Podle mě je však ZÁSADNÍ PROBLÉM, že kriminalita dětí a mládeže stoupá, stejně tak užívání drog a pití alkoholu nezletilými, chování žáků a studentů ve školách se zhoršuje, znalosti českých dětí jsou v mezinárodním porovnání průměrné a v čtenářské gramotnosti podprůměrné...
A to jakékoliv kvóty pro ženy nevyřeší!!!"

Vy si snad myslíte, že za to mohou ženy a když budou doma, tak se to změní ? Tak takto jednoduché to asi není. Za výchovu dětí jsou zodpovědní oba rodičeTřeba k tomuto Vašemu, cituji
"Podle mě je však ZÁSADNÍ PROBLÉM, že kriminalita dětí a mládeže stoupá, stejně tak užívání drog a pití alkoholu nezletilými, chování žáků a studentů ve školách se zhoršuje, znalosti českých dětí jsou v mezinárodním porovnání průměrné a v čtenářské gramotnosti podprůměrné...
A to jakékoliv kvóty pro ženy nevyřeší!!!"

Vy si snad myslíte, že za to mohou ženy a když budou doma, tak se to změní ? Tak takto jednoduché to asi není. Za výchovu dětí jsou zodpovědní oba rodiče, v tom má muž zrovna tak důležitou funkci jako žena."

Nemyslím si, že za mnou uvedený stav můžou jen ženy a že by měly zůstat doma. I podle mě jsou za výchovu dětí zodpovědní oba rodiče, v tom má muž zrovna tak důležitou funkci jako žena. Řešení a východisko vidím v oboustranné snaze o kompromisy v manželství nebo partnerství, v oboustranném zapojení se do výchovy potomků.
U nás však každé druhé manželství končí rozvodem, dvě třetiny žádostí o rozvod podávají ženy, děti jsou v převážné většině po rozvodu svěřeny do péče ženě. Vzájemná nesnášenlivost a nevraživost vůči bývalému partnerovi je často z obou stran ventilovaná před dětmi.
----------
"Myslíte si, že když se v republice krade, když jsou dávány mládeži za vzor siláci bez rozumu, všude čtou inspirativní hesla jako nevaž se, odvaž se, užij si co můžeš podobné pitomost, když je celý marketing a reklama zaměřena na podporu hloupého konzumismu, když se jim zdá legrační klip také mladých Issové a Mádla a takových příkladů je spousta, tak že za to může matka, která chodí do práce a nemá čas na výchovu ? "

To si rozhodně nemyslím. Podle mě, když dítě žije s oběma rodiči, tak se aspoň jeden z rodičů může denně rozhodně ve větší míře věnovat dětem, než matka (nebo otec) samoživitelka.
---

"To je hodně zjednodušený pohled. Muž je v tomto jaksi z obliga ? Já bych je zase tak nepodceňovala. Jsem přesvědčená o tom, že větší zapojení žen v politice i v řízení velkých firem, může nastartovat pozitivní změny v celé řadě oblastí, třeba zrovna rodinou počínaje."

Podle mě návrh kvót pro ženy - povinnost zaměstnat alespoň 40 procent žen jako "nevýkonné členy řídících orgánů společností (tedy dozorčí a správní rady) kotovaných na burze s výjimkou malých a středních podniků", ve výchově dětí nikterak nepomůže.

Prosím, vysvětlete mi, jak tento návrh kvót pro ženy KONKRÉTNĚ může nastartovat pozitivní změny v rodině.
----

"Váš návod je ovšem taky tak trošku umělý, tedy aby ženy byly doma a vychovávaly děti."

Nikdy nikde jsem nenapsala, že by ženy měly být doma a vychovávat děti, protože jsem si to nikdy nemyslela!!! Za mých mladých let byl DOSTATEK jeslí a školek (za opravdu směšný peníz), byla celkem bezproblémová možnost pracovat na zkrácený pracovní úvazek. Mám dvě dospělé dcery a když byly malé, pracovala jsem pár let na poloviční úvazek, pak poměrně dlouho na 6 hodin denně.
------

"Ve spolupráci a ve snaze o pochopení druhého a respektu k jeho odlišnému stanovisku je mnohem větší potenciál pro cestu ke spokojenější a lepší společnosti. "

S tím naprosto souhlasím. A proto považuji kvóty pro ženy za kontraproduktivní.

P.s.: Vámi zmíněný HLAVNÍ ČLÁNEK mi připomněl HLAVU XXII.
16. 11. 2012 | 16:31

Anna napsal(a):

Nuba

Omlouvám se, nedopatřením jsem hned v úvodu uvedla 2x citaci z Vašeho příspěvku, takže správně mělo být:

Nuba
"Třeba k tomuto Vašemu, cituji
"Podle mě je však ZÁSADNÍ PROBLÉM, že kriminalita dětí a mládeže stoupá, stejně tak užívání drog a pití alkoholu nezletilými, chování žáků a studentů ve školách se zhoršuje, znalosti českých dětí jsou v mezinárodním porovnání průměrné a v čtenářské gramotnosti podprůměrné...
A to jakékoliv kvóty pro ženy nevyřeší!!!"

Vy si snad myslíte, že za to mohou ženy a když budou doma, tak se to změní ? Tak takto jednoduché to asi není. Za výchovu dětí jsou zodpovědní oba rodiče, v tom má muž zrovna tak důležitou funkci jako žena." (konec citace)

Nemyslím si, že za mnou uvedený stav můžou jen ženy a že by měly zůstat doma. I podle mě jsou za výchovu dětí zodpovědní oba rodiče, v tom má muž zrovna tak důležitou funkci jako žena. Řešení a východisko vidím v oboustranné snaze o kompromisy v manželství nebo partnerství, v oboustranném zapojení se do výchovy potomků.
U nás však každé druhé manželství končí rozvodem, dvě třetiny žádostí o rozvod podávají ženy, děti jsou v převážné většině po rozvodu svěřeny do péče ženě. Vzájemná nesnášenlivost a nevraživost vůči bývalému partnerovi je často z obou stran ventilovaná před dětmi.
16. 11. 2012 | 16:38

iga napsal(a):

To je zase blbost...

NIKDY se při výběru přeci nesejdou dva jedinci s identickým vzděláním a praxí lišící se pouze pohlavím.
16. 11. 2012 | 17:34

Pepa Řepa napsal(a):

iga
nepleťte sem takové blbosti, jako vzdělání, praxi a schopnosti, když jde o pohlaví.
16. 11. 2012 | 18:21

Pepa Řepa napsal(a):

Geschlecht, Geschlecht über alles,
Über alles in der Welt.....
16. 11. 2012 | 18:29

Nuba napsal(a):

Anna

zjednodušená odpověď je v tom, co jsem už napsala:
Chytré ženy na postech, kde se něco dá ovlivnit, přece vytvoří lepší podmínky i pro ty ostatní. Ale nenuťte ty chytré, aby se z nich staly bojovné Šárky a Vlasty, když to nemají v genech.

V politice mohou ovlivnit přípravu zákonů, které se rodiny týkají, předpokládám, že by např. nepodpořily okleštění porodného, jako to provedl ministr Kalousek, ale to je jen taková drobnost. Hlavně ženy se přece potýkají s celou řadou problémů běžného života, o kterých někteří muži, nechci napsat většina, ale zrovna ti co sedí v parlamentu ano, nemají zřejmě ponětí. Oblast služeb, obchodu, v zaměstnání zkrácené pracovní úvazky a takových věcí, které by se daly zapracovat do zákonů by bylo jistě víc i v oblasti toho školství, jehož kvalita se tak propadla. No a v té firemní praxi je to přece obdobné. Firemní mateřské školky, kde to jde flexibilní pracovní doba, možnost nákupů, nedopustit takové praktiky, jako jsou někde stanoveny třeba pro prodavačky v hypermarketech,lépe by si ohlídaly i tu platovou diskriminaci apod. Muži se sice mohou snažit, ale jsou zaměřeni víc na ten profit, který ještě získávají mnohdy konfrontačním stylem, je to jejich podstata a proto často s ohledem na ekonomické výsledky firmy neberou na ženy-matky žádný ohled. A to není dobře.

Nečetla jsem celou diskusi, ale někde jsem zahlédla, že snad právě Vy jste argumentovala statistikami nevím zda to bylo Finsko, nebo Švédsko, zkrátka tyto státy jsou z hlediska spokojenosti jejich občanů na prvních místech na světě. Myslím si, že je to i z toho důvodu, že tam mají ženy mnohem větší zastoupení a chápe se to tam jako samozřejmost. Když to jde tam, proč ne u nás ?

Hezký večer
16. 11. 2012 | 19:16

Ares napsal(a):

Nuba: Dobře, máte za to, že více žen v politice vám zajistí výhodnější podmínky pro ženy ve společnosti obecně.

Máme zde ale volby a nic ženám nebrání, aby volily ženy. Paradoxně, tím, že je jich na kandidátkách méně (cca 27 %, to je 1364 žen), netříštily by se mezi nimi tolik preferenční hlasy a měly by větší šanci v kandidátce poskočit na volitelná místa.

Víte, řeči o tom, jak to mají ženy těžké se mezi muži v politice prosadit, jsou jen řeči. Kdyby je tam ostatní ženy chtěly a volily je, tak tam prostě budou.

Dožadování se kvót v takové situaci je jako chtít vyrazit dveře, když stačí vzít za kliku.
16. 11. 2012 | 22:13

ex-nemo napsal(a):

Taky jsem měl příležitost seznámit se s prací manažéra.Ale svou ženu bych k takové práci nepustil.Na to ji mám příliš rád, abych ji vydal do takové otročiny; dvacetčtyř hodinové neustálé námaze. Ani ona sama by nechtěla; je to inteligentní bytost, na zjevný rozdíl od paní autorky.
Její ředstava o práci manažéra pochází zjevně z holywoodských filmů; elegantně se obléct a flákat se po konferencích a recepcích.
16. 11. 2012 | 22:15

Kecal napsal(a):

Kvóty, to je přesně to na čem krachuje Evropská Unie, potažmo celý svět. Ekonomiku jsem studoval, jenže ta kapitalistická je z principu nemocná. Ta neustále tlačí na to, aby práci, kterou dělalo například 50% ve finále dělalo 20%. Ono to v krátkodobém horizontu zvýší zisk, jenže jen za předpokladu, že okolo vás jsou ekonomiky zdravé a máte s kým obchodovat. Jaksi se v učebnicích zapomíná dodat, že lidé z práce a dříve nebo později i z ekonomiky vytlačení jsou chvíli na dávkách a pak rychle vytlačení i ze sociálních systémů - příkladem nám mohou být nařízení a opatření našeho bývalého ministra Drábka. Ti lidé se nevypaří a učebnice ekonomie se o ně dále moc nezajímají, ti lidé jsou poté odkázáni na pomoc vlastních rodin a příbuzných. Ti kteří mají smůlu jsou poté i brzo bezdomovci, z bezdomovců si svůj úděl dobrovolně volí stěží 5%. 1 000 000 exekucí jen v našem státě ukazuje jak zoufale se drtivá většina snaží svou situaci marně řešit. Nebudu rozebírat to minimum, které k tomu dospělo nezaplacením například jízdenky, to je mizivé procento. Ten problém bagatelizují těmito příklady jen života neznalí novináři a dokonce i někteří od života odtržení poslanci. Podívejte se dnes do států Evropské Unie - Řecko, Španělsko, Portugalsko nebo Itálie. Pozoruhodná je nezaměstnanost ve Španělsku, aby 40% práce schopných nemělo co dělat, to přesně vypovídá k čemu spěje nesmyslnost dodržování kvót a jiných ekonomiky svazujících nařízení. Podívejte se i na USA, sotva jedna bankovní krize pominula je na obzoru předvídaná krize Fedu. A za vším tímto je nevyužívání práce práceschopného obyvatelstva. Část je vina bankovního sektoru, část i vliv Podívejte se na Čínu ta má svůj model, který zaměstnává prakticky všechny a kam dnes spějí?

Co je podstatné, o drtivou většinu se poté starají ekonomicky aktivní. Že tak jde celá společnost s koupěschopností do kopru, je více než jasné, zvyšování DPH pouze oddaluje agonii tohoto celku.

Jak je možné, že nejlépe se dařilo společnostem v době, kdy práci vykonávalo takřka 100% práce schopného obyvatelstva? Ta odpověď teď přímo souvisí s aktuální situací - nikde nebyly žádné limity a už vůbec žádné kvóty.

Kvóty mají jediný cíl i v Evropské Unii a to zadusit ekonomického konkurenta. A tady je třeba vidět, že spousta lidí vidělo v EU prosperitu, jenže kvóty EU Vás šlapou do země.
18. 11. 2012 | 21:49

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy