Veš ve státním kožichu aneb co je na kauze Bátora nejsmutnější

20. 08. 2011 | 23:51
Přečteno 11978 krát
Škoda, že Bátora nezůstal tam, kde mu to sedělo – na periferii politického divadla, kde se o něm moc nevědělo ani nemluvilo, kde občas sehrál neškodný skeč pro obveselení kolemjdoucích a kdo nechtěl, nemusel se na něj dívat ani číst jeho vlastenecké úvahy.

Ani smysl pro humor, u moralistů a aktivistů napravo i nalevo tak vzácný, mu nechyběl, jak svědčí nedávný (2009) záběr, kde nebojácně posílá do hajzlu všechny intelektuály, tedy i pana prezidenta, univerzitní elity, akademii věd a sebe sama. Srandě je však konec, právě probíhající kauza Bátoru jako osobu radikalizuje a i když z něj neudělá žádného Breivika ani Ricka Perryho a z DOSTU se nestane žádná Tea Party, lecjakého překvapení se ještě dočkáme.

Jak nám mnohokrát připomněl komisař Kolombo, vyšetřuje-li se zločin, je dobré si vždy položit otázku, kdo z něj může mít prospěch. V kauze Bátora se samozřejmě nejedná o žádný zločin, je to jen taškařice, ale zato pořádná. Někdo si usmyslil, že českému státu nasadí veš do kožichu a že to udělá na citlivém místě, kde to bude hodně svědit. A to se podařilo kupodivu snadno.

Ptejme se proto s Kolombem, kdo z toho mohl mít prospěch, nebo jinak řečeno, v čím zájmu bylo jmenování Bátory vysokým státním úředníkem se vším všudy, co s tím bylo (a bohužel ještě bude!) spojeno.

Ten nejširší zájem, t.j. zájem českého národa a státu, to nemohl být ani náhodou. Z tak široké perspektivy se podobná rozhodnutí stejně nikdy neposuzují. Zřejmě si nikdo také nepoložil otázku opačnou – zda takové jmenování není proti zájmu státu.

Zájem ministerstva školství jako instituce a pracovního kolektivu zkušených odborníků a administrátorů to nemohl být ani ve snu – což může ministerstvo jako celek mít zájem na tom, aby místo odborně kvalifikovaného, rozvážného, veřejné správy znalého a státu oddaného šéfa personálního úseku mělo veš v kožichu? Bylo by jistě zajímavé vědět, jak se na to dívají ti, jichž se to přímo dotýká. Co kdyby někdo na ministerstvu zorganizoval průzkum veřejného mínění – anonymně samozřejmě, aby se nikdo nemusel bát?

Další v teoretické i praktické stupnici zájmů by měl být zájem pana ministra jako manažera a státníka. Dobrý manažer (a psycholog) se pozná podle toho, že si pro důležité funkce pečlivě vybírá jen ty nejlepší, a pokud to sám neumí nebo vhodné kandidáty nezná, nechá si je vyhledat a doporučit někým, kdo se v těchto věcech vyzná a nohy mu v žádném případě nepodrazí.

A tady je ten kámen úrazu. Vsaďme se, že Dobeš o Bátorovi nevěděl skoro nic, když mu ho kdosi před několika měsíci podstrčil jako poradce. Ministr sice Bátorovy rady k ničemu nepotřeboval, poradců už měl více než deset a na dotaz v televizi ani neuměl popsat, čím vším se zabývají, jakých nezbytných rad se mu od nich dostává, proč jejich práci nemůže dělat normální ministerský aparát a jak se díky jejich radám zlepšuje celý sektor školství.

Taková praxe je však už dávno dobře zavedená a rýpat do ní se nesluší. Za normální se dnes považuje, že ministr může mít tři-čtyři opravdové odborné poradce v otázkách zvláště složitých, nových a delikátních (takoví poradci opravdu ještě existují), a vedle toho má právo na celou řadu blíže nedefinovaných asistentů, pomocníků, vyjednávačů, zprostředkovatelů nebo poskoků. Někteří mají dokonce za úkol ministra hlídat, jiní za něj vedou jednání, u nichž nesmí být spatřen a která může vždy zapřít. Dojde-li k průšvihu, správný ministerský poradce vezme vždy vinu na sebe, jako to udělal Knettig. I to je v nepsaném popisu práce. Nakonec jsou tam i takoví, kteří nemají v čem radit a nejsou ani schopní něco zařizovat a brát na sebe nějaké riziko. Vezou se prostě z protekce, za minulé zásluhy, protože na někoho něco vědí nebo jsou momentálně ve finanční tísni a je třeba jim trochu pomoci bez nároků na jakýkoli pracovní výkon.

To jsme však odbočili. Když se Bátora stal jedním ze dvanácti poradců a nikoli náměstkem ministra, což se přece jen ukázalo jako příliš drzá a riskantní provokace, situace se mohla zklidnit. Bylo sice hodně veřejných protestů i mediálních kritik, jak už to však v Česku bývá, na všechno by se bylo ve víru zajímavějších událostí a nových skandálů poměrně rychle zapomnělo. To zřejmě někomu vadilo – komu a proč, o tom lze zatím jen spekulovat. Zřejmě to neví ani premiér Nečas, nebo se to neodvažuje říci veřejně.

A tak se ministr školství rozhodl k masochistickému činu a Bátoru jmenoval svým vrchním ministerským personalistou. „Je to jako kdybych ustanovil známého pedofila ředitelem dívčí školy. Chcete-li, ohrožuje to mravnost politiky,“ říká o tomto „státnickém“ rozhodnutí Karel Schwarzenberg, který už viděl lecos a ví dobře, o čem mluví.

Není ovšem třeba nosit dříví do lesa a přidávat další názor k právě probíhající vlně protestů a kritik, mezi něž patří i ostentativní odchod několika ministrů ze zasedání vlády. Bylo by však dobré použít této příležitosti a položit si následující (a možná i jiné) otázky:


Kdo a proč mohl mít zájem na vytvoření této nové kauzy?

Je vůbec možné, aby ministr školství udělal takovéto jmenování z vlastní iniciativy, když musel vědět, jakou bouři odporu a kritik tím vyvolá?

Jedná se v tomto případě jen o ztrátu soudnosti a naivitu nebo o schválnost a provokaci, která má dále oslabit státní správu?

Existují vůbec nějaké kvalifikační požadavky a mantinely jednání pro funkci člena vlády?

Jak to, že předseda vlády není schopen okamžitě napravit špatné a dokonce společensky nebezpečné rozhodnutí jednoho ze svých ministrů, ač, jak říká, s ním nesouhlasí? Jaká je vlastně jeho skutečná pravomoc a odpovědnost?

Mohou si partaje dělat, co chtějí a co je napadne s ministerstvy, která získaly do svého léna jako „suverénní“ koaliční partneři? Co to vůbec je „suverénní“ partaj v údajně suverénním státě?

Má koaliční vydírání nějaké meze, nebo je vše dovoleno tam, kde se všichni třesou strachy z pádu vlády?

Kdo brzdí zavedení zákona o státní službě, který by ji chránil proti zvůli a nezodpovědnosti politiků?

Jak dlouho si tohle všechno nechají poctiví a státu oddaní státní úředníci líbit?

Co všechno se ještě bude muset stát, aby se v Česku začalo s rehabilitací státu a státní služby? Dá se to odkládat do nekonečna?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Imbus napsal(a):

Konec žití, rozum v řiti.
21. 08. 2011 | 00:17

Martin napsal(a):

S velkou pravděpodobností nicotná kauza Bátora má odvést pozornost médií a tím i veřejnosti od nějakých nekalých praktik. Obvykle když se ve sněmovně jedná o něčem závažném a přílišné propírání záležitosti v médiích není žádoucí.
21. 08. 2011 | 00:44

Buvol napsal(a):

Cílem všech podobných hrátek a že jich ještě bude, je v konečném souhrnu, aby příštím presidentem byl ten Schwarzenberg .. bohužel .. nejspíš by to znamenalo konec české státnosti ..
21. 08. 2011 | 01:06

občan EU napsal(a):

Je otázkou zda se nějaký nebo nějací z bezskrupulózních miliardářů (Klausovy éry) ještě nerozhodne vsadit pár (desítek, nebo i set?) miliónů na D.O.S.T., jak to udělali ultrareakční američtí miliardáři, bratři Kochové s tzv. Tea Party.

Ano, ti Kochové, jejichž "brain child" sofistikované manipulace zahrnuje nejenom Tea Party coby "grass root" projekt, ale i, díky skandálnímu podporovateli neslušného a (nejen na MŠMT ČR zejména jako personálního ředitele) nebezpečného Bátory, Vaklafovi Klausovi u nás trošičku známý propagandistický nástroj americké extrémní pravice, tzv. Cato Institute.

Ano, tento Cato Institute opakovaně zve a platí, klepe si vzájemně na rameno se zmíněným Vaklafem Klausem, dokonce mu - podle Klause (a jeho hradních charakterů jako z opice pocházejícího Hájka nebo beznadějně alkoholismu stále více propadajícího Jakla, oproti němuž disidentská mánička vypadala jako upravený maloměšťák) zbývajících naivních národovců) jako "výraz uznání a prestiže" před lety vydala sebrané spisy (nákladem asi 1000 ks, z nich se "už" prodalo skoro 200 a dalších 500 v rámci pravicové osvěty Cato zdarma rozdal).

Takže mojí možnou odpovědí na otázku komu kauza Bátora slouží a kdo za ní stojí je: z vůle KSČM opakovaně na Hrad dosazený Vaklaf Klaus a zájmy, od KSČM, přes Rusko Vladimíra Vladimíroviče 'Putina), až po některé naše neskrupulózní miliardáře, kteří se také učí od svým amerických vzorů podporující ultrapravici a jejichž jedním z koňů, kromě "statečného prezidenta významné země" (viz. YouTube.com Vaclav Klaus Glenn Beck, jeho intervia s Klausem u příležitosti Klausova vystoupení za)platu, tedy ve jako ústavní činitel ve střetu zájmů, na propagandistické akci nástroje amerických naftařských a tabákových firem, tzv. Heartland Institutu o změnách klimatu, vydávající se za "odbornou konferenci", ač to žádná odborná, vědecká konference ani v roce 2008 ani 2009, kdy Klaus, jako jediný ústavní činitel na světě na ní vystupoval. Viz také internetové stránky heartlandisnstitute.org a jejich "Smokers Lounge", kde,se snaží, typickou formou manipulace, tzv. "odbornými studiemi" přesvědčit, že kouření tabáku opravdu, ale opravdu lidskému zdraví neškodí, že je tedy třeba takové levičácké tlaky a byrokratické omezování svobody rázně zastavit.

Není divu, že v zemi Vaklafa Klause, který je nejen pro psychouše Glenn Becka (matka úspěšná sebevražda, dtto bratr, on sám léčen na psychiatrii, pak se obrátil na mormonismus a dnes kromě nekoherentních výlevů rádoby "samovzdělance" chválí třeba KSČM čerstvě zvoleného prezidenta ČR, jaký je to geroj, jak stalinismus = nacizmus = Putin = ochrana životního prostředí, čemuž poctami a lichotkami zase dojatý narcis Klaus jen pokyvuje hlavou a dodává své bonmoty "moudrosti", ikdyž - proč asi - musel "prestižního" Becka trošku usadit, když moc nehezky mluvil o Putinovi, srovnával ho s nacizmem.

Takže, to může s Bátorou fungovat takto:

1) Klaus via KPR tlačí na přijetí Bátory na MŠ (to je už prokázaný fakt).
2) Bárta nutí VV aby "ustála" tlak Kalouska a spol, jako laskavost Klausovi, protože bude Hrad on sám potřebovat, kdyby nevydání jej policii PSP nedopadlo podle představ
3) neskrupulózní miliardáři Klausovy éry privatizace, jejichž rodiny Klaus zaopatřil na generace dopředu, se teď s Hradem radí, jak z "mučedníka" Bátory udělat bona fide politického lídra, tedy jak Klaus a oni doufají, DOSTu coby naší verze Tea Party.

Zaťatá pěst ve znaku DOST most demokratických metod společenské nebo politické změny nenapovídá. Ať ale nikdo nepochybuje o tom, že na zavolání Klause, neskrupulózní miliardáři hbitě nepřispějí dostatkem miliónů. I po nákupu SLÁVIE jich mají volných dost.
21. 08. 2011 | 02:59

občan EU (via ČR:) napsal(a):

oprava: "z opice NEpocházejícího Hájka".
Ikdyž - ruku na srdce - tajemník úzkostlivě "pečlivého a důstojného" maloměšťáka, díky KSČM opakovaně prezidenta ČR, Vaklafa Klause, Jakl, vzpdadá, no posuďte laskavě sami zde:

http://xman.idnes.cz/klausuv-dvorni-pivar-ladislav-jakl-cesi-nerozumeji-pivu-pkh-/xman-styl.aspx?c=A101013_121820_xman-styl_mao

nebo zde:
http://zpravy.idnes.cz/jakl-haji-svobodu-slova-i-svobodu-neonacistu-zpivat-fyt-/domaci.aspx?c=A110818_215816_domaci_abr
21. 08. 2011 | 03:06

Konrad napsal(a):

Ono se to vyresi samo. Za nedlouho si na Batoru a jemu podobne malokdo vzpomene. Klaus skonci, a bez jeho podpory nejsou tyto figurky nic. Rozplynou se ve fundamentalistickych stranickach a podivnych spolcich ,a budou plivat jen na strankach svych platku a internetovych serveru, ktere slusny clovek stejne necte.
21. 08. 2011 | 03:11

Konrad napsal(a):

Nezdilim obavy nekterych diskutujicich, ze se pristim ceskym prezidentem stane Karel Schwanzenberg. Uz jen proto ze mu to nedovoli priroda. V pristich prezidetskych volbach se knize bude blizit osumdesatce, a jiz nyni neni jeho zdravotni stav prilis dobry.
21. 08. 2011 | 03:31

Béda napsal(a):

Ke kauza Bátora - Dobeš - Hrad versus Schwarzenberg Kalousek - Nečas: "Ministr školství Josef Dobeš se diví, že ministr financí Miroslav Kalousek po něm chce, aby odvolal poradce a šéfa personálního oddělení na MŠMT Ladislava Bátoru. Kalousek totiž prý sám Bátoru na jaře 2007 dosadil do vedení státem kontrolované akciové společnosti Škodaexport. Informaci ParlamentnímListům.cz sdělil Dobeš..."
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/8012-dobes-se-divi-kalousek-batoru-sam-jmenoval-ted-ho-chce-odvolat.aspx
21. 08. 2011 | 05:30

anti politik napsal(a):

To je žvanění kolem jednoho úředníka až to smrdí zase nějakým podvodem a levou na voliče! Už se zase šikuje blogová gerila na obranu knížete a spol-dinosaurů! Celá politická scéna knížátko nevyjímaje by měla konečně vyfrčet do zapomění a né se stále natřásat a řešit hovadiny typu co kdo o kom řek! Položili rukou společnou stát na lopatky, jedou v tom nadále a tak je Bátora darem z nebes na odvedení pozornosti!
21. 08. 2011 | 05:45

Maximus napsal(a):

„Je to jako kdybych ustanovil známého pedofila ředitelem dívčí školy. Chcete-li, ohrožuje to mravnost politiky,“ říká o tomto „státnickém“ rozhodnutí Karel Schwarzenberg, který už viděl lecos a ví dobře, o čem mluví.

Tak mám také podobné srovnání:

To, že dělá chemik Kalousek ministra financí je stejné, jako když uděláte kozla zahradníkem. Stačí se trochu zajímat o historii jeho působení ve státním sektoru a politice za 21 let...

Další srovnání:

To, že Schwarzenberg může dělat hlavního šéfa diplomacie České republiky je stejné jako kdyby toto křeslo dostal do vínku některý z Hasbsburgů....

Na to, že Bátora dělá personálního šéfa na MŠ není žádné srovnání, je to nebetyčná ostuda a výsměch občanům ČR. Ovšem to jak na celou kauzu reagují lidé jako Načas, Kalousek .... je přinejmenším trapné a hloupé. Reagují doslova jako malí kluci, to je tedy úroveň!
21. 08. 2011 | 06:00

Maximus napsal(a):

Omluva za neopravené překlepy, spěchal jsem, můj pes potřeboval močit a to je důležitější než ..... Bátora, Kalousek, Nečas atd.
21. 08. 2011 | 06:15

vampo napsal(a):

Dnešní intelektuální komunita vychází z představ jako Hitler = Stalin,prašť jako uhoď.Lenin=německý agent v Rusku.Zamyslete se nad tím,proč mnohonárodnostní sovětský stát v 2.sv.válce porazil tak přesvědčivě spolek evropských států-spojenců Hitlera s Hitlerem,s teorií dominantní nordické rasy,která svými nitkami prolíná celou EU dnes,dnes už bez otevřeného bez hlásání Rosenbergovské teorie.Přečtěte si aspoň Stalinova dílka k pojmu národ a jazyk-k národnostní otázce a lingvistice,než ho začnete negativizovat.Možná,že by jste tam našli i něco pro vaše dnešní diskuse o jiné formě národnostní otázky-multikulturalismu.Za Stalina se do centrálního Ruska permanentně stěhovaly miliony středoasijců.Studovali.Asi o tom trochu něco věděl.
Bolševismus zaměnil v Rusku rozhodování o velkém Rusku představiteli šlechtických dynastií,které vznikly vojenskými zásluhami jejich předků v bitvách o Ruskou národní nezávislost -za Alexandra Něvského,na Kulikovském poli,u Gruenwaldu,u Poltavy,u Borodina -rozhodováním mnoha tisíců místních rad (sovětů) složených z volených místních lidí.Plus jednu novou stranu politickou.Dnes je politických stran všude tucty a koho to zajímá.
Jestli V.Klaus kritizuje "svět" za "oteplovací propagandu" a jev "multikulturalismu" je to jeho vlastní jakýsi světobol,navíc neadresný,celoplošný.Mnohem méně důležitý než třeba dnešní,v minulosti 100x opakovaný jev,probíhající ekonomická krize celosvětová kapitalismu.Na Klausovi bylo částečně pozitivní,že nepropadal kouzlu "evropanství" a vážil si i ruského mozku.Jen ignorant např.neví,že Rusko je dnes třeba matematickou velmocí světa č.1 ,kdy tisíce předních ruských vědců vyučují matematiku ve stovkách zemí světa.A matematika vždy -královna věd.
A.B.Breivik z ostrova Utoya má téměř jmenovce,ve srovnání s ním zcela neznámého norského současného vědce I.Brevika,který jednak zkoumal velmi progresívně mořské naftové šelfy na dně moře okolo Norska experimentálně okolo roku 2002 (nyní smlouva mezi Putinem a Norskem,den před Utoya podepsána o té těžbě) a jednak píše i v čisté,neaplikované vědě články jako "Cardy-Verlinde formula v kosmologii pro entropii stringu",tedy byl schopen se připojit k moderní současné tsunami světové vědy o stringu,rodném bratru "černé díry" -"black hole" ,podobných si entropií.I.Breivik konstatuje,že poprvé v historii zjišťuje,že existuje mysteriální entropie,závislá velikostí na pozorovateli černé díry.Napadá mne analogie-známá práce "Kosmologické mystérium" Johannese Keplera,napsaná v Praze v období krátce před začátkem Bělohorské tragédie,Bílé Hory roku 1620 -začátku třicetilté pustošivé celoevropské války.Ale dnešní světový tisk neupírá zraky podobně době bělohorské k I.Brevikovi jako kdysi neupínala k později slavnému J.Keplerovi,ale upíná je mnohapočetně k zarážející všechny obrovské podobnosti názorů Manifestu A.B.Breivika -z ostrova Utoya s názory V.Klause -v otáce multikulturalismu,jeho rozboru a také v ve shodě liberálně-konzervativní politické orientace obou.Jejich sympatiím obou k Putinovi,kterého právě M.Gorbačev nazval stalinistou,který by se měl učit z Lenina spíše.K obdivu A.B.Breivika k V.Klausovi.
A to je více než vážný symptom hovořící o tom,kdo reprezentuje tuto republiku,kdo je asi vlastně současný český prezident.Prosil bych ostatní diskutéry všech blogů pochopit vážnost a historickou možnou osudnost chvíle a vynechat ty přihlouplé invektivy proti Klausovi z cest před očima psychiatrie,z Chile a Austrálie a oteplovací kampaně a zabývat se postojem V.Klause k Evropě a multikulturalismu,zejména z hlediska,zda nás Klaus může dovést k celonárodní pohromě se svými názory,alias kdysi Bělohorská tragédie.Tím spíše,že jeho slovenská manželka pochází z protestantského Slovenska.
21. 08. 2011 | 07:17

vasja napsal(a):

Na to, že Bátora dělá personálního šéfa na MŠ není žádné srovnání, je to nebetyčná ostuda a výsměch občanům ČR.....
--------------------------------
Strašnej kyd.
Bátora na MŠ je holé a prosté nic. Ale vnutit agendu Bátora veřejnosti....
Docela dobrý. Že se do toho zapojila vehementně Mladá Fronta ukazuje, že jde zase o nějakou variaci Tluchořoviny s Píchavou Kočí, na rozdání novejch karet pro pasáky a jejich politický šlapky.
21. 08. 2011 | 07:19

Daňový poplatník napsal(a):

TO maximus:
v zásadě souhlas, ale s tím, že bulvární akce Bátora mě zajímá asi tak stejně, jako rodinné poměry zpěvačky Bartošové s tím, že to má odvést pozornost od rozhodnutí vlády, které jim osobně mají přinést profity, od osvobození divident od zdanění (kdopak asi ve vládě vlastní nejvíce akcií na doručitele, a jak k nim ten čestný, moudrý a spořivý někdo přišel) přes další....
To autor:
1. tato vládla provedla záměrnou demontáž a destabilizaci státní správy, aby tato nemohla škodit při rozkrádání státu, a teď se diví.
2. S Vašimi argumenty mohu souhlasit jen tehdy, až bude stejný metr i na opačný konec politického spektra, (u politiků a komentátorů je to snad samozřejmé), tedy pro bývalé komunisty.
3. Straníte člověku, jehož bohatství a následně politický vliv se postupně odvíjí od konfiskací majetku českých protestantů, přes restituce majetku, o jejíž oprávněnosti lze pochybovat, a který hájí politiku získávání evropských dotací pro své majetky, i kdyby měl uznat Čertovo, a nějaké zájmy ČR má v paži.
4. Straníte člověku, který roztomile breptaje uráží kdekoho a kdeco, a když mu někdo zplácí stejnou mincí, tak jej chce vyrazit z práce, no třeba dojde ještě na ty pranýře, a lámání v kole za vzpouru proti vrchnosti.
Takže jaképak zájmy Vám našeptaly, že si máte také přihrát Lutorovu polívčičku?
21. 08. 2011 | 07:37

Tupelo napsal(a):

Konrad: snad mate pravdu, take si myslim ze se Schwarzenberg novym prezidentem nestane (pokud pujde o prime volby, bohuzel mam pocit ze politici, jako uz tolikrat na sve sliby zapomeli; odhadovat vysledek volby zastupitelu je pretezke, lze si jen prat aby jeji uroven bylo co nejmene podobna byvale volbe, ktera pripominala spis volbu nejvyssiho mafiana). Rad bych byl tak optimisticky jako Vy, ale pokud jde o nastup extremni pravice (fasounu a neonacistu), Klaus chce zustat v politice aktivni i po skonceni jeho docasneho mandatu. Mozna, prestoze posledni jeho uspech v politice byl v roce '96 a jeho vice ci mene viditelna podpora nekterym stranam byla kontraproduktivni, se mu podari zlakat cast volicu Vandase, Bobosikove, Macha atp...

Nejferovejsim zpusobem by podle me bylo vypsani novych voleb, vsichni volici meli tu cest seznamit se s konanim vsech stran a prima zkusenost je vic nez predvolebni show s plnymi a prazdnymi sitovkami, s bojem proti korupci nobe treba sliby ohledne nezvysovani danove zateze obyvatelstva.
21. 08. 2011 | 07:48

Daňový poplatník napsal(a):

To Tupelo:
Jestli budou přímé volby prezidenta, vyhraje je ten, pod jehož jménem bude nasypáno nejvíce peněz na předvolební kampaň. Takže je úplně jedno, kdo to bude, podstatné je, čí zájmy bude hájit, zcela jistě vím, že to nebudou zájmy střední třídy českých občanů, takže se toho vcelku děsím.
21. 08. 2011 | 08:14

Stařeček napsal(a):

pokud bych se měl rozhodovat mezi prezidentem Schwarzenbergem a Štětinou, nevybral bych si ani jednoho.
21. 08. 2011 | 08:42

Tupelo napsal(a):

Danovy poplatnik: no ale podobnou logiku lze aplikovat i na volby parlamentem, take to je pravdepodobne take o penezich, a dale prislibech mist v dozorcich radach, budouci beztrestnosti atp. Uplatit cast z 280 zastupitelu je snazsi (a mozna i levnejsi) nez vsechny opravnene volice.
Navic (jde ale jen o muj postoj), v pripade prime volby, je mozne ze kdybych se mel rozhodovat mezi kandidaty, kteri by mi (ne)vyhovovali zhruba stejne, asi bych zvolil toho, za kterym by stala mensi volebni masinerie (v praktickem zivote: mam tim silnejsi odpor kupovat vyrobky z reklam, cim je tato reklama vlezlejsi nebo castejsi). Ale to se tyka jen velmi podobnych kandidatu, nemyslim ze by se takovy nasli.
21. 08. 2011 | 08:44

Pavel napsal(a):

Nejde sice o zločin, ale přesto se tomu věnuje víc pozornosti než kauze ProMoPro, předraženým dálnicím, solárním dotacím i Bártově podnikatelsko-úplatkářské straně...
Humbuk kolem Bátory je výsledkem dobré práce s médii i s oponenty. Nejen že odpoutal pozornost od závažných kauz, ale také zachraňuje nějaké body pravici. Ta po praktické stránce selhala a tak ji v dalších volbách může zachránit jenom iracionální ideologie.
Faktem je, že soběškodící humanismus a všeobjímající multikuturalismus většina lidí nesnáší a to bez ohledu na svou politickou orientaci. Je udržován shora, nepsanou dohodou stran, jen díky tomu, že se na něj voličů nikdo a nikdy neptal. Prostřednictvím popuzených kritiků Bátory nyní pravice získává nezasloužené sympatie, aniž by se zavázala v této oblasti cokoli měnit.
21. 08. 2011 | 08:44

Nekubr napsal(a):

Pane Kubr, víte vy co je opravdu na Kauze nejtrapnější?? že to je blbý zástupný problém kterým si politici řeší své jiné hrátky a naši blbí polistopadoví novináři se v tom rozpatlávají, protože nechápou dostatu a nebo jsou součástí těch her. Zalezte někam a smažte ten blog
21. 08. 2011 | 08:48

Jana Pechová napsal(a):

Panu Kubre, text je skvělý.
Snad bych jen poznamenala, že podobný případ neřešíme v Česku poprvé. Jen ten první známý poněkud zapadl.
Například Zdeněk Doležel (známý z kauzy Pět na stole v českých) přišel do nejvyšších pater v době, kdy se o něj zajímala policie (jako ředitel městské příspěvkové organizace si bez vědomí kohokoli půjčil 300 tisíc z kasy na nákup svého osobního vozu). Město ho z oné organizace vyhodilo a dalo policii podnět k vyšetření, zda nebyla naplněna skutková podstata trestného činu.
Během několika málo dní, aniž by vyšetřování bylo ukončeno, stanul Zdeněk Doležel na postu personálního šéfa ministerstva vnitra (tehdy vedeného Stanislavem Grossem) - víceméně tedy držel za nitky víc než 80 okresních policejních ředitelů. A reakce premiéra (tehdy Miloše Zemana) na otázku, zda mu to nevadí? "To je věc Standy Grosse."
Zbývá dodat, že Zdeněk Doležel zůstal čistý jako lilium. Nikdy se nepodařilo prokázat, že by udělal něco špatného. A tak se s tím poctivým a oddaným státním úředníkem možná ještě setkáme.
21. 08. 2011 | 09:10

zemedelec napsal(a):

Pane Daňoví poplatník.
Já pravě v té přímě volbě prezidenta, vidím šanci vyšachovat V.Klause. Nejde podplatit tisíce voličů,ale nějakého poslance určitě.Při tomhle zmatku ve vládě a parlamentu,nevidím šanci přímou volbu schválit.
21. 08. 2011 | 09:11

Divobyj napsal(a):

Pane Kubre,
Od člověka Vašeho věku a vzdělání bych čekal logiku,životní moudra a jasné postoje.

Vy jste naopak velmi zmatený a zřejmě i nepatřičně ovlivněný.Nepapouškujte prosím názory svých chlebodárců.Je to příliš vidět.
21. 08. 2011 | 09:29

hanah napsal(a):

Vždy jsem měla respekt před lidmi, kteří mají bohatý a oslnivý profesní životopis. Když si pak ale přečtu to co vyplodí, mnohdy je respekt fuč. Jako v tomto případě.
21. 08. 2011 | 09:30

hanah napsal(a):

Hádanka pro autora i diskutéry

Kdo je to ?

spící stařeček co pamatuje pazdeří ...
21. 08. 2011 | 09:37

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý blog s logickou úvahou.
Pozoruhodné je, že ve stejnou dobu, kdy se objevuje krvelačný Mr. Bátory se najednou oprášil další zloduch. Z depositáře vykouknul valašský ušák Čunek.
:-))
A zase začne orwellovská čtvrthodinka nenávisti, všichni budou čučet na odporné zloduchy a slintat.
Už ty tváře, mámo podej plivátko. Fuj!
A zatím....?

Inu zatím bude klid na práci.
Auta nejvíc mizela, když všichni čuměli na Nemocnici na kraji města.

Slintaly bych poprosil o doložení skutečnosti, že je Bátora fašoun. Ne že bych měl potřebu mu dělat adsvokáta, ale vrtá mně hlavou, že když si -údajně- pečlivě "hlídá" své výroky,odkud tedy víte, že má fašistické či rasistické názory?
Scházíte se s ním večer a šeptá vám jedy důvěrně do ouška?

Nebo Vám- mudrcům ze Slintáku- stačí informmace, že kdysi kandidoval za nějakou okrajovou stranu nepříliš demokratickou a už slintáte na signál jako psíci Ivana Pavloviče?
Co probrat ty, kteří kandidovali za KSČ? Ve všech partajích.

Že se polepšili? Hmmm. To může říct Mr. Bátory také.
Nebo ne?
21. 08. 2011 | 09:41

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Kubre, že jsem tak smělý, znám nějakého zdejšího Kubrta, není to Váš syn?
Asi ne, já to tušil.
21. 08. 2011 | 09:45

Občan napsal(a):

To Milan Kubr:

Autore,
ve svém VC máte napsáno, že školíte managery. Tudíž vyučujete i předměty "manipulace s masami" a "vymývání mozků". Spousta lidí to ví, Vy asi víte, že to vědí, takže ten blog je zcela zbytečný.
Mne spíš zajímá, čemu tyhle plky slouží jako zástěrka.

Ale když už Vás tak Bere jakýsi Bátora - co se takhle probrat výroky momentálního ministra zahraničí? Individua bez jakékoli kvalifikace (s bídou dochodil gamnázium, žádnou z vysokých škol nikdy nedokončil), které se za celý svůj život nenaučilo pořádně česky, k ČR má značně problematický vztah (což dává najevo víc než zřetelně a vždy ke škodě ČR), vystupuje na slezinách Sudetenlandsmanschaftu v tom smyslu, že proti zrušení dekretů prezidenta republiky by nic neměl, a hlavně uráží lidi, kudy chodí. Výrazy jako "blbec", "prdel", "hovno", "úchyl", "pako" a podobné jsou zcela běžnou součástí jeho DIPLOMATICKÉHO slovníku; stejně tak s oblibou prohlašuje o lidech, že jsou devianti, náckové (zrovna on!).
Naposledy se nechal slyšet, že "Bátora je na MŠMT totéž, jako pedofil v dívčí škole". Doufám, že ho za to Bátora zažaluje.

Tak takováhle existence je MINISTREM ZAHRANIČÍ. Jako školitel kdekoho a poradce v kdečem byste měl mít kopřivku jak višně. Ale kupodivu nemáte. Takže opět jen propagandistická PR špína, která má zastřít nějakou mnohem větší humusárnu.
21. 08. 2011 | 09:46

Pepa Řepa napsal(a):

hanah
taky mám pro Vás hádanku.
Včera si jedna paní postěžovala v Tahu dámou, že jí Kalousek napsal sprostou básničku a odmítla ji zveřejnit.
Ta dáma byla Karolina Peak(a).
Že nevíte na jaké téma-zřejmě- báseň byla?
Těžká otázka, co? Zapeklitá.
:-))
21. 08. 2011 | 09:53

hanah napsal(a):

Pepa Řepa

Zapeklitá je, ale já jsem hlava otevřená a zrovna dnes mi to nebezpečně pálí. Takže tuším, dokonce myslím že vím :-))
Jj, Kalousek je jinak docela vtipnej....
21. 08. 2011 | 10:12

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý příspěvek, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
21. 08. 2011 | 10:13

ld napsal(a):

Tady se kupí jedna chyba za druhou. Vše začalo tím, že se bral v potaz počin nějaké skupiny lidí-kdo jsi teplý pochoduj, ne-li, ignoruj. Toho se chytla bezpáteřní média a v okourkové sezóně vyrobila téma. Kdyby se vše nechalo bez komentářů, záštit, nepsali by velvyslanci..., až po skladníka tužek.

Nádavkem, když už se chce věc řešit, tak se ministerskému předsedovi rozechvějě prdel ještě více, takže zablekotá frázi o reformách, a tím je vyděláno.

Kdyby psal Steinbeck román O myších a lidech v ČR, z jeho prostředí, byl by jen o hlodavcích.
21. 08. 2011 | 10:17

Vico napsal(a):

V tom má Pepek pravdu. Ne každý, který kandiduje za nacionálně xenofobní stranu, chodí na přednášková turné pořádaná hochy,o které se zajímá policie, obdivuje spisovatele Vrbu a jeho knihu Zkáza Slovanů/tato kniha je všeobecně "uznávána" jako nejvýznamnější antisemitské dílo napsané českým spisovatelem viz úryvek : " Rusko dávno již od Židů osvobozeno“ či že „v Evropě bude mír, až z Paříže zmizí Židé“/ musí být fašounek. Zvláště, když si pečlivě dává bacha na slova, která říká.

Já vím, že těch náhod je setsakra hodně, ale když hodíte šesti kostkami a padne vám šest jedniček je stejně pravděpodobné jako jakákoliv jiná číselná kombinace :-)
Jinak k věci. Akce Bátora ze strany Kalouska by nemusela být, kdyby Nečas neskutečným způsobem už půl roku se tu nepotýkal s obskurní dvojkou Bátora-Dobeš.

Bátora prostě není tím správným "ouřadou", protože je nepřehlédnutelným politickým aktivistou. Kodex státního úředníka je neslučitelný s politickým aktivismem. Ve chvíli, kdy náš nefašounský ouřada vyzval amerického velvyslance ultimátem, aby vzal zpět svou podporu Praque pride, stala se situace těžko udržitelnou. Připodělaný Nečas dal hlavu do písku. Kluci z TOP09 jen využili příležitosti. Tak jako Klausovi zlomilo vaz protokolární pero, tak Bátorovi pazdeří v prdeli.
21. 08. 2011 | 10:20

Jamima napsal(a):

Jak jsem již psala, mne na celém Bátorovi nejvíc znepokojuje argumentace pana velkomožného Kalouska - " jak si může obyčejný úředníček DOVOLIT urážet člena vlády"...jářku, máme nové božstvo...jmenuje se vláda ČR a jí je narozdíl od obyčejného plepsu dovoleno vše - rozkrádat, vysmívat se, lhát.....co na tom, že pan kníže si k nechutné mediální kampani proti Bátorovi jen tak přisadil, protože Bátoru štvou jako lovnou zvěř, co na tom, že jak dobře poznamenal Pepa Řepa - mnozí z lovců mají za sebou účinkování v KSČ, akorát dovedli včas odhodit stranickou knížku.
Takže - vítejte zpět ve středověku a držme huby, jinak nás panstvo nechá zpráskat klackem....
21. 08. 2011 | 10:35

Občan napsal(a):

To Vico:

Výstižně napsáno.
Jenom by mne zajímalo, co je to ten "kodex státního úředníka". Dá se to někde najít? Je to nějak legislativně ošetřeno?
Ne, že bych chtěl s Vaším názorem polemizovat, jakýkoli úředník by se měl zdržet výraznějších politických aktivit, jenže...
Účinnost "služebního zákona" totiž naši pravouni v čele s Třasořitem úspěšně blokují již devět let. A doufám, že na zvykové právo si v ČR hrát nebudeme; to už bych se opravdu začal bát :o)
21. 08. 2011 | 10:36

anti politik napsal(a):

Tak sakra z koho nám má být víc na zvracení? Z politiků nebo mediálních nohsledů? Novinářská obec je koukám ještě větší hnůj než politika! Pokud to tady stojí za vyl.. tak jen díky zkorumpovaným médiím, protože být tady civilizace a skutečná demokracie roztrhal by tisk celou tu politickou sebranku na kusy!! Místo toho tady melou o zástupných blbinách jen aby ochránili kamarádskou politickou lůzu! My tady totiž máme dvě lůzy-mediální a politickou a proto se nemůžeme hnout z místa!
21. 08. 2011 | 10:36

Pepa Řepa napsal(a):

Zkáza Slovanů?
Hmmm, odvážný člověk. Že by protipol epopeje, srágory o kterou se přetahují dvě města?
Milý Vico, vsadím se že až do té chvíle, než ji kdosi zmínil, jste o této knize neměl ani tuchy. Stejně jako já.Nebo se pletu?

Tedy typická reakce pavlovovského psíka.
Vy jste to četl? Ano nebo ne?
Takže Vám stačí název a jedna věta z obsahu? Pozoruhodné!
Mám v knihovně celou řadu srágor, Mein Kampf jsem přečetl až do str.30., dál bylo nad mé síly. Mám tam i proletářskou poezii z 50.let.
Co z toho vyplývá? Jsem fašoun nebo komouš nebo antisemita? Od toho jsou tady jiní borci, řekl bych.Nemůžu do státní správy?. Kdo o tom rozhodne? Česká obec eurohujerská? Vy osobně?

Že kandidoval za xenofobní stranu? Hmm. Byla mimo zákon nebo ne? Jeho věc a jeho svobodná volba, řekl bych.
Ale klidně slintejte nad předhozenou obrazovkou s tváří vybraného zloducha a předžvejkanými větami dál. Vaše volba. Já takovou potřebu nemám.

ld napsal(a):
Tady se kupí jedna chyba za druhou. Vše začalo tím, že se bral v potaz počin nějaké skupiny lidí-kdo jsi teplý pochoduj, ne-li, ignoruj...
---------
Pochod mně unikl, zaujala mne ale jiná věc. Martin Weiss propíchnul to, jak si zmocněnkyně pro lidská práva před pochodem zavolala novináře a instruovala je, jak mají o pochodu psát.
Vstřícně , mile, hezky, česky!

Inu není nad svobodu slova a není nad svobodu názoru novinářů, že, milý Wico.
21. 08. 2011 | 10:57

ZM napsal(a):

Současný ministr školství Dobeš byl předtím vězeňský psycholog.
To taky není příliš vhodná kvalifikace pro ministra školství. Např. v předchozích letech byla za vlády ČSSD ministriní školství právnička Buzková. Problém je totiž v celém tom politickém systému, který připomíná spíše "obsazování koryt"(nezávisle na tom, kdo vyhraje volby), než snahu o správné řízení státu. Samozřejmě o "koryta" je boj, protože v různých "korytech" je různé množství "žrádla".Připadá mi to tak, že je úplně jedno, který ministr je z kterého ministerstva, protože vláda stejně hlasuje jako celek, takže kdyby prezident prostě jmenoval ministry, kterým by ale nepřipadla jednotlivá ministerstva, tak by to asi bylo lepší. Každé ministerstvo by mělo svého ředitele, který by byl jmenován vládou. Takže vláda by se musela shodnout na personálním obsazení ministerstev a bylo by to asi na všech ministersvtech podobné, jako např. na ministersvu vnitra, kdy se nakonec ODS, TOP a VV shodli na tom, že ministrem bude Kubice. Kdyby ještě žil bývalý ministr financí Janota, tak pro současné strany by asi nebyl problém se shodnout na tom, že MF povede Janota.Spíše takto nějak bych si představoval vedení státu a ne třeba tak, že ministerstvo dopravy řídí "šéf ABL" Bárta (přímo nebo přes nastrčenou "loutku"),MF "chemik" Kalousek, ministerstvo obrany "velvislanec" Vondra atd.
21. 08. 2011 | 11:07

Béda napsal(a):

Nabízí se otázka:

Jak je možné, že kauza nižšího ministerského úředníka dokáže PARALYZOVAT chod celé vlády? Proč vláda nemůže dále vládnout podle přijatého harmonogramu a kauzu Bátora řešit souběžně jako celou řadu jiných kauz - ProMoPro (Vondra) - Drobil - Bárta?

Nesnaží se někdo zneužít pseudokauzy k účelovému paralyzování činnosti vlády v určitém období a současně skrze pseudokauzu řešit mocenský boj různých center o kořist? Neoliberální oligarchický NWO proud z TOP - kontra konzervativní neoliberální nacionalistický proud (Hrad - VV) - kontra liberální NWO proud (ODS)? Nejde jenom o kolíkování teritorias a snahu různých mocenských center o ovládnutí pravice? V čem je osoba p. Bátory tolik důležitá?
21. 08. 2011 | 11:07

ZM napsal(a):

Kubr napsal-Jak dlouho si tohle všechno nechají poctiví a státu oddaní státní úředníci líbit?

Připadá mi to, že moc takových úředníků není. Jsou takoví, jako např. ten, který "odkryl" ten skandál ODS se státnˇím fondem životního prostředí, myslím že se jmeenoval Michálek. A jak dopadl? Neseldoval jsem tu kauzu podrobně, ale myslím, že byl odvolán. Bojoval za něho pan "čistý", jak se přezdívá někdy Nečasovi ? Myslím že ani moc ne. On totiž moc"čistý " není, ta přezdívka byla vymyšlena účelově, podobně jako byl John účelově použit jako "mediální tvář" VV. Pomocí Johna VV získali o několik procent více ve volbách. Možná že bez Johna by se do sněmovny ani nedostali.

Pravda je taková, že většina úředníků je "oddána" lobbystickým skupinám.
21. 08. 2011 | 11:14

Pepa Řepa napsal(a):

Jamima
Kalousek je mistr. Nebudou chodit na vládu. Panečku to je pomsta!Taky-když Vás urazí poskok kolegy - přestanete chodit do práce?
Tramvaják přestane řídit dvaadvacítku?

Pak že nejsme kreativní národ. Co všechno nevymyslíme.
21. 08. 2011 | 11:14

ld napsal(a):

Pepa Řepa,

a to nevíte, že Golgo na akci zval rockovou skupinu Rainbow, aby koncertem podpořila tento pestrobarevný hepening. Jenže Ritchie Blackmore se stále na něco vymlouval, tak z toho sešlo.
Ale šeptá se, že dobře byznysově pochodil jeden dýler vysavačů, když na konci průvodu otevřel stánek se sortimentem; buci kupovali rejnbovy o 106! Kousek za 100 táců!! :-)
21. 08. 2011 | 11:17

Pepa Řepa napsal(a):

Bédo, jste mistr wikiny. Nagůglujte Baylovu nemoc. Taková paralýza je děsně progresivní.
21. 08. 2011 | 11:19

ZM napsal(a):

Béda- v tomto s Vámi souhlasím. Je to kauza na odvedení pozornosti od jiných problémů. O Bátorivi je článek na titulní stránce novin, jak kdyby to byl prezident. Tato vláda není "reformní", jak se často prezentuje, ale "udržovací". Tím ale nijak nenaznačuji, že případná soc. dem. vláda by byla lepší. Sobotka taky nemá nějaou konkrétní představu, co by se mělo dělat. Sobotka je na rozdíl od současné vlády ochoten zadlužit sttá třeba i na víc než 60 % HDP, takže jeho případná vláda by se po určitou dobu zdála mnoha voličům jako ta lepší.
21. 08. 2011 | 11:19

Vico napsal(a):

P.Ř. : Vám se nezavděčím, ani když napíši, že máte pravdu :-)

Zkázu Slovanů v knihovně nemám a ani jsem ji nečetl.Kdybych měl věřit jen tomu, co jsem kdy četl, stanu se Němcem/myšleno němým/.Main kampf jsem četl a dostal se dál než vy. Možná bych si přečetl i tu Zkázu Slovanů - jen pochybuji, že už bych k ní napsal předmluvu a vyjadřoval veřejně obdiv k těm "myšlénkám". Mezi tím něco přečíst a něco posléze obdivovat a veřejně se k tomu hlásit asi nějaký rozdíl bude.

Jo a ta strana opravdu není zakázaná...a je to dobře. Přesto, pokud jde o mne, bych do ní nelezl a ani za ni nekandidoval. Ale ani to není nic proti ničemu.

A ta osvětová činnost pořádaná českou obcí nefašistickou také není zakázaná. Šlo o uzavřenou společnost, kam nesměli novináři, ale jen prověření a pozvaní hosté. Ať si svobodně každý chodí tam, kde je mu "ideologicky" dobře. Jsem pro.A až vyhrají ve volbách, ať si je pro mně za mně Bátora třeba ministerským předsedou nebo ministr propagandy. To už tu pro změnu zase nebudu já:-)

Občan : Kodex není právní norma/mají ho různé profesní skupiny a je ve velké většině právně nevymahatelný/. Problém je, že některá nepsaná pravidla mají váhu věštší než ta psaná. Zákona o státní službě se asi nikdy nedočkáme. Nemytost a nečesanost se stala naší státní doktrínou, bohužel.
21. 08. 2011 | 11:22

ZM napsal(a):

Když je řeč o "vších v kožichu", tak by byla otázka, kdo nasadil do "kožichu" zvaného ČR např. Klause,bývalého premiéra Zemana, a některé další ... Protože jejich některá mediální vystoupení "obrazu " ČR taky dost uškodily. NApř. když Zeman tenkrát tisku sdělil, že-Sudetské němce považuje za 5. kolonu atd.
21. 08. 2011 | 11:28

ZM napsal(a):

Já si myslím, že vyšetřit to, co a proč se děje v politice ČR by nezvládl ani Kolombo :)
21. 08. 2011 | 11:30

Terry napsal(a):

Někdo (z Hradu?) musel mít velký "zájem", aby panu Bátorovi zajistil - přes všechny předchozí jeho excesy - tento flek.
A ten "někdo" musí být stále velmi vlivný, když za "svého" úředníka ministr školství Dobeš tak "bojuje", proti všem.

Inu - politika je převážně špinavá...

A ta česká zvlášť!

Kolik úsilí věnují politici, vláda konstruktivní práci, a kolik intrikám a vzájemným rozmíškám?

Ale za ty peníze - no nesnaž se!!!
21. 08. 2011 | 11:31

ZM napsal(a):

Nevím, jak to vnímáte vy pane Kubre, ale většina občanů už nemá žádné iluze o fungování státní správy v ČR. Ta se totiž stala přebujelým byrokratickým kolosem. Podobných lidí jako Bátora je tam hodně, akorát že většina z nich nemá zájem o mediální zviditelnění.
21. 08. 2011 | 11:35

Terry napsal(a):

Veš ve státním kožichu...

Těch "vší" (nebo jiný živočich: svině) ve státním kožichu (či u koryta) je sakra víc, než jen pan Bátora.

A někteří už dvacet let...

Miroslav Kalousek - ve vrcholné politice od roku 1990
Petr Nečas - ve vrcholné politice od roku 1992

Celých dvacet let "skromně, pilně a svědomitě" pracovali (prý ve prospěch tohoto státu) a celých dvacet let jde tento stát do pr....

Že by vzájemná souvislost?
21. 08. 2011 | 11:36

Pepa Řepa napsal(a):

Vico
tak jo. Jste větší fašoun než já, došel jste až na str.40.
Jo a co Vám tak leží na srdci osud Slovanů? Když je přece národ překonaným reliktem 19. století-jak tvrdí Vaši souputníci- co jsou potom Slované?
Nezpíváte tajně Hej Slované? To Vás vyloučí z Obce.To se nesmí, máte zpívat Ódu na radost a tetelit se, jak euro pěkně posiluje.

Že by zrovna dnes-na počátku 21.století-decimovala Slovany invaze chasidů z Mea Shearim v pumpkách?
Nějak nestíhám.
21. 08. 2011 | 11:37

ZM napsal(a):

Terry - "Hrad" je vlivnej hráč v české politice. Ovšem ani "Hrad" není (naštěstí) imunní vůči volbám, takže za necelej rok a půl to zase bude jinak. A otázka je, kolik je vhodných kandidátů na prezidenta.
21. 08. 2011 | 11:38

elf napsal(a):

Pan Kubrt(Ekonom a manažerský poradce. Působil jako docent Vysoké školy ekonomické v Praze a jako...atd(vy jste pane ten,co pomáhal tuto zem vlastně zprasit,její ekonomiku a hospodářetví,tou vší určitě vyslíte našeho milovaného Karla von Čwarcenberk,národ se tomu člověku směje jak se už pomočuje a jak u toho šišlá,hezký den.
21. 08. 2011 | 11:38

Peppa napsal(a):

Na kauze Bátora je nejtragičtějí skutečnost, že se za 31 let nepodařilo dostat ze státní správy komunisty. A teď s v ní začínají usazovat fašisti. Je na čase provést nesametový státní a tu rudou i hnědou verbež vypráskat s republiky.
21. 08. 2011 | 11:40

ZM napsal(a):

Terry - asi se s tím musíme smířit, protože ve volbách kandidují různí lidi, ale většina z nich má jednu společnou vlastnost a sice tu, že jednají hůř než prasata u koryta.
Třeba VV, jakou naději představovali, volilo je víc jak půlmilionu lidí a uplynul rok a najednou jim spadly "masky" . Tím netvrdím, že jsou horší než třeba ODSáci. Prostě chtěj svůj "díl z kořisti".
21. 08. 2011 | 11:43

Kritik napsal(a):

Autor článku se táže:

"Jak dlouho si tohle všechno nechají poctiví a státu oddaní státní úředníci líbit?"

O kom je tady řeč? Znáte někoho?
21. 08. 2011 | 11:43

ld napsal(a):

Peppa,

za 31 let? To jste chtěl začít už za Brežněva? Jste chlapík!
21. 08. 2011 | 11:43

nejentak napsal(a):

Máte uhry na zadku?
Tuto kauzu odstraní: Bio tea tree oil.
Používá se k ošetření problematických a nečistých personálních problémů.
Výhody:
• je vhodný i pro zvířata,
• dále je výborný na vši i mšice,
• nepostradatelný a praktický i na cestách,
• dále je vhodný k výrobě kosmetiky,
• vhodné i pro muže,
• slouží jako výborná desinfekce – ba(k)torýje si na něj nevytvoří imunitu!
Velký,malý nebo Bobeš. Starej se každý o své uhry. Starej...
21. 08. 2011 | 11:44

Terr- napsal(a):

to ZM napsal(a):
"Když je řeč o "vších v kožichu", tak by byla otázka, kdo nasadil do "kožichu" zvaného ČR např. Klause,bývalého premiéra Zemana, a některé další ..."

No - třeba se jednou dozvíme, jak to DOOPRAVDY bylo s tou "sametovou revolucí": že to žádná revoluce nebyla a proč musela být ta změna sametová.

Operace Golgota
(Tajný plán perestrojky)
(http://www.volny.cz/ingvesely/GOLGOTA.HTM)

A pak se nabízí i odpověď, proč se po "sametu" prosadilo tolik (!!) "prognosťáků".

viz i

Prognostický ústav (http://www.kpv-praha15.wz.cz/kpv_zpravodaj_clanek123.htm)

a citáty

„Raději se budu mýlit se stranou, než kdybych měla pravdu proti straně“

- soudružka R. Vintrová, členka vedení ústavu

„Na začátku listopadových událostí 1989 jsem byl požádán, abych se zúčastnil schůze koordinačního centra Občanského fóra. Byl jsem zaneprázdněn. Svolal jsem ústav a zeptal se, chce-li někdo jít. Dlouhý a Klaus se hlásili tak vehementně, že si málem utrhli ruce.“

- Valtr Komárek
21. 08. 2011 | 11:46

ZM napsal(a):

Kritik - možná by se za poctivého úředníka dal považovat ten odvolaný šéf SFŽP Michálek. Ale to je asi jeden z tisíce.
21. 08. 2011 | 11:49

elf napsal(a):

Terr-Valtr Komárek jediný rozumný a poctivý člověk mezi tou prognostickou špínou.
21. 08. 2011 | 11:53

ZM napsal(a):

Terry - neznám nějak podrobně životopis Klause, ale četl jsem o něm něco, třeba jsem si zapamatoval, že v roce 1969 byl na půlročním pobytu v USA. Tehdy začínala doba tzv. normalizace a Klause pustili do USA. To už je určitá indície.
Co se týká ssvazků po STB, tak ty dlouhá léta nebyly veřejnosti zpřístupněny. Můžeme se jen domnívat, kdo a co tam potřeboval najít a odstranit, popř. uložit do trezoru pro případné vydírání.
21. 08. 2011 | 11:54

hanah napsal(a):

ZM

Máte špatné informace. V 1969 se dalo ještě cestovat celkem bez problémů. Vy indície.
21. 08. 2011 | 11:57

ZM napsal(a):

Terry- když se nad tím člověk zamyslí, tak tzv. sametová revoluce byla v podstatě fraška. Havel byl zvolen prezidentem federálním shromážděním (jednohlasně) 29.12.1989, přičemž ho volili stejní soudruzi, kteří souhlasili s tím, že Havel je nepřítel socialistického zřízení :)
21. 08. 2011 | 11:59

Kritik napsal(a):

ZM

Máte pravdu, byl to můj omyl s panem Michálkem. Je však stále státním úředníkem? Co vím ze života, tak poctivci vydrželi nejvýše několik měsíců. Pak buď na svou poctivost zapomněli, nebo odešli z úřadu. A tím nemyslím jen úředníky státu, ale zvláště samospráv.
21. 08. 2011 | 12:03

Terry napsal(a):

to ZM napsal(a) - 21. 08. 2011 | 11:38:
"... takže za necelej rok a půl to zase bude jinak. A otázka je, kolik je vhodných kandidátů na prezidenta."

Otázkou je, jaké "vhodné" kandidáty (tj. osoby, na kterých se alespoň uvnitř strany dokáží politici "shodnout" a při volbě prosadit) jsou naše "demokratické" strany nabídnout.

První "adepti" se už rýsují:
"důchodce z Vysočiny" Miloš Zeman
1. místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka
Jana Bobošíková
...

Nebo že by opět pan Jan Švejnar (proboha - copak má to zapotřebí?! Při takové ubohé politické kultuře v ČR!?)

Těch, kteří by "to tedy vzali", je hodně. Opravdu vhodných, a státu prospěšných málo. A je to vůbec možné v našem stavu politického sajrajtu (pardon - naší "demokracie")?
21. 08. 2011 | 12:04

hanah napsal(a):

ZM

Ještě dodatek - v r. 1969 odešel např. Jan Švejnar za rodiči do emigrace.... Myslíte, že by to šlo, kdyby tehdy začínala "doba tzv. normalizace" , jak píšete ?
21. 08. 2011 | 12:04

Terry napsal(a):

to ZM napsal(a)- 21. 08. 2011 | 11:59:
"když se nad tím člověk zamyslí, tak tzv. sametová revoluce byla v podstatě fraška. Havel byl zvolen prezidentem federálním shromážděním (jednohlasně) 29.12.1989, přičemž ho volili stejní soudruzi, kteří souhlasili s tím, že Havel je nepřítel socialistického zřízení"

Opilec Václav Havel (Autor: Jiří Wolf)
http://www.cs-magazin.com/ - vyhledání článků podle autora

http://hlavuhore.wordpress.com/2009/12/21/opilec-vaclav-havel-jiri-wolf/

http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/5553-opilec-vaclav-havel-svedek-vypravi-o-byvalem-prezidentovi.aspx

a

Musíte zvolit Havla! tlačil na komunisty Čalfa (http://zpravy.idnes.cz/musite-zvolit-havla-tlacil-na-komunisty-calfa-f4c-/domaci.aspx?c=A071115_103110_domaci_itu)

Jak jsme psal - třeba se jednou dozvíme, jak to DOOPRAVDY s tím "sametem" bylo...
21. 08. 2011 | 12:09

ZM napsal(a):

hanah- na takovýho chytrolínka jako vy jsem tady čekal :)Zřejmě jste jeden z těch hlupáčků,kterých je tady plno. Nepíšu o tom, že emigroval. Píšu o tom, že ho pustili na stáž do USA,ale pro vás tedy trochu jinak- umožnili mu stáž v USA.Předtím v roce 1966 stáž v Itálii.
21. 08. 2011 | 12:11

Petr Havelka napsal(a):

Pane Terry,

k těm prezidentským kandidátům si přiřaďte i Schwarzenberga. "Čerstvě" svou kandidaturu nevyloučil. Teď už se mi, osobně, velmi dobře chápe jeho obročení s Kalouskem :)
21. 08. 2011 | 12:14

Terry napsal(a):

to Kritik a ZM:

K panu Michálkovi:

všimli jste si, kolik "demokratů" (včetně hlasů z Hradu!!) pana Michálka označilo za "hnusného práskače, který už si neškrtne" ??

A ani se takoví "demokraté", "bojující proti korupci" (teď se to "nosí"!) nezačervenali, natož aby odsouzeni (alespoň morálně) odstoupili.

"Máme demokracii, ne, vole?!"

Nebo pouze "hru (parodii) na demokracii" pro blbý plebs??!!
21. 08. 2011 | 12:15

Terry napsal(a):

Ukradli nám revoluci

Ukradli nám revoluci (1)
http://rozhledy2010.blogspot.com/2011/02/ukradli-nam-revoluci.html

Ukradli nám revoluci (2)
http://rozhledy2010.blogspot.com/2011/02/ukradli-nam-revoluci-2.html
21. 08. 2011 | 12:19

Terry napsal(a):

Profesor Keller burcuje: Na vládu je lepší nastoupit teď, než bude pozdě (http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/201066.aspx)

Michal Černík: Konce českých iluzí (http://literarky.cz/domov/spolecnost/3346-michal-ernik-konce-eskych-iluzi)

Národ do ulic nevyjde. Češi jsou jen reptající diváci (http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=705948)
21. 08. 2011 | 12:22

ZM napsal(a):

Terry - zajímalo by mě, co v současné době Michálek dělá. Klaus si do "jeho služeb" přitáhl bývalé kované" ODsáky, myslím že nějakej job našel Klaus i pro Tlustého. Pro ODSáky je normální i sponzoring ze "záhrobí":) A každý, kdo s takovým sponzoringem nesouhlasí, je pro ODS "třídní nepřítel" :)
21. 08. 2011 | 12:24

Terry napsal(a):

Jiří Menzel: Václavu Klausovi místo blahopřání k narozeninám (http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/30124-menzel-tvrde-na-klause-o-korupci-vite-a-privirate-nad-ni-oci/):

Plné znění dopisu Jiřího Menzela Václavu Klausovi:

Jsme taková rodina, se kterou sdílí domácnost bílý nosorožec. Není s ním příjemné bydlení. Do všeho vráží, všechno ušpiní, hodně nám toho sežere. Všem je nám to nemilé, mluvíme o tom, jenom hlava rodiny dělá, jakoby bílý nosorožec u nás neexistoval.

Na začátku byl ten nosorožec menší, spíš legrační, - co to je šest milionů od maďarského nebožtíka. Tenkrát ještě dnešní hlava státu hlavou státu nebyla, ale už tehdy, jak si pamatujeme, náš dnešní president zaujal pozici mrtvého brouka.

Jak šly roky, čím dál tím častěji propukaly aféry. Za dvacet let tu ten bílý tlustokožec pořádně vyrostl. Z ukradených milionů se stávají ukradené miliardy. Mnozí politikové, kteří přišli do politiky s prázdnými kapsami, odcházejí z politiky jako milionáři. Hlavu státu zajímá, jestli ministr umí anglicky, ale nezajímá ho, jak se může stát, že ministr přes noc zbohatl. Nevadí mu ani, že politické strany nemůžou doložit útraty za své volební kampaně.

Zajímavé je, k čemu se pan president vyjadřuje. Tu k finanční krizi, tu k oteplování, tu k okurkové nemoci. Je zkrátka ve všech oborech doma a má na ně svůj názor. Je to jeho právo. Zaráží mne okolnost, že zatímco obyčejný občan se pohoršuje nad nekonečnou ságou o korupcích, pro pana presidenta to jsou věci, které jsou mimo oblast jeho zájmů.

A tak když už po několikáté policisté zabývající se korupcí postupně, i hromadně, opouštějí svůj úřad, nebo jsou, za mlčenlivého souhlasu velkých stran, rozpuštěni, tak pan prezident ani nepozdvihne obočí, natož aby pohrozil svým profesorský ukazováčkem, i když, jako hlava okrádaného státu, by měl pořádně bouchnout pěstí do stolu.

A když vyhřezne nějaká opravdu ošklivá kausa, jako aféra Drobil, a hrozí, že si politici budou prát své prádlo veřejně, pozve si na Hrad pan prezident příslušné hlavy politických stran a poradí jim: Pánové, pokud nechcete přijít o všechno, nechte kostlivce ve skříni!

Ke všem těm aférám, o kterých si my denně dozvídáme, kterými se trápíme, Hrad většinou mlčí. Proč asi pana presidenta zajímá okurková nemoc víc, než to, o čem si v Česku cvrlikají vrabci na střeše. Nejspíš proto, že o tom všem ví mnohem víc, než tušíme.

Jiří Menzel
21. 08. 2011 | 12:30

ZM napsal(a):

hanah- možná to konkrétně pro Švejnara bylo tak jednoduché, že prostě zašel na velvyslanectví USA, kde zažádal o vízum,až ho měl, tak pak si zavolal taxíka,odjel s kufry na letiště, tam si dal kafe, počkal na letadlo a odletěl směr USA :)
21. 08. 2011 | 12:35

Terry napsal(a):

Tomio Okamura: Vláda chce, aby se lidé obětovali za zlodějny druhých (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=13486)

a zdroj

Nekrást musí být zase normální (http://okamura.blog.idnes.cz/c/169632/Nekrast-musi-byt-zase-normalni.html):

Nedávno jsem na svém blogu o aktuálním státním rozpočtu napsal: "Šetřit se musí. Pokud ale vláda chce, aby se lidé obětovali za zlodějny druhých, měla by je o peníze žádat méně arogantně. Měla by padnout na kolena a o peníze své občany s pokorou prosit." V reakci na to, mě spousta lidí obvinila z levičáctví.

Každá firma i stát má pokud možno hospodařit ze svého a půjčovat si jen na investice. Stejně tak musí dohlížet na to, aby se peníze nerozkrádaly nebo nevyhazovaly oknem na nesmyslné projekty.
Je tohle levicové nebo pravicové? Je to přece normální. Kdyby se stalo, že šéf mé kanceláře rozháže peníze určené na výplaty za nesmyslé zbytečnosti nebo za předražené nákupy (neřkuli, že by je přihrával za provize kamarádům), tak si neumím představit, že bych zaměstnancům řekl : Smůla, na výplatu není.
V prvé řadě bych žádal náhradu škody po tom, kdo ji způsobil.
Šílené je, že tahle jednoduchá a základní odpovědnost ve světě politiky a veřejné správy neexistuje. Konkrétní lidé jménem státu hospodaří s miliardami jako by byly jejich. Když ale přijde na lámání chleba, odpovědnost za peníze, často vyhozené oknem, nenese vlastně nikdo.
Krade se všude, jen u nás to není ostuda
Také v dalších vyspělých zemích světa se veřejné peníze rozkrádají stejně jako u nás. Rozdíl tu ale je. Když to praskne, jdou většinou viníci do vězení. V USA často na desetiletí.
V Japonsku odpovědný politk dokonce někdy spáchá sebevraždu, aby předešel veřejné hanbě. Ne tak u nás. Jako by tu stále platilo staré heslo, "kdo nekrade okrádá rodinu".
Severočeský boss a exsenátor ODS Novák je od roku 2003 obviněný z korupce a braní úplatku ve výši 40 milionů a přesto vliv ve straně nepozbyl.
Sociálnědemokratický hejtman Palas má za sebou zřejmě daleko větší zmanipulované zakázky a vládne podle všeho stamiliony. Dnes je dokonce i senátorem a jeho vliv v ČSSD je nepřehlédnutelný.
Vážím si bohatých lidí, kteří svůj majetek nabyli poctivě. Když ale vidím, že desetimilony utrácí za luxus státní úředníci, ministři, náměstci, hejtmané, pak zpozorním.
Ne tak česká policie nebo finanční úřad. Nás prosté smrtelníky přitom pronásledují a trestají úřady i pro nezdaněnou pětikorunu. Obyčejný zaměstnanec je státem oškubaný ještě než se mu vůbec výplata dostane do ruky.
Pak je tu sorta lidí, která vládne stamiliony, aniž by mohla doložit jejich legální původ. Spojují je dvě věci - jednak klidný spánek, protože po původu jejich majetku se nikdo nepídí (snad krom několika novinářů), hlavní poznávací znamení je silný politický vliv, napojení na některou ze stran podílejících se na vládě. Nejen té celostátní, ale i na vládách regionálních a samosprávných.
ČSSD léta navrhuje majetková přiznání - tj. doložení původu majetku pro osoby s majetkem v řádu desetimilionů. Tenhle nápad není ani nový ani levicový. Legendárního šéfa mafie Al Caponeho nezavřeli za vraždy ani pašování alkoholu, ale právě za nedoložené a nezdaněné příjmy. Nevím, jestli je to levicové nebo pravicové. Rozhodně to bylo správné.
Pokud někdo zatratí dobrou myšlenku jen proto, že se mu zdá levicová, nebo pravicová, pak je prostě jen hloupý. A bez ohledu, zda je levičák nebo pravičák.
21. 08. 2011 | 12:37

Terr- napsal(a):

Nekrást musí být zase normální (pokračování)

Nebát se a nekrást

Nebát se a nekrást, to bylo heslo prezidenta Masaryka. Lidé se dnes v podstatě dělí na dvě skupiny : Na ty, kdo se nebojí a kradou a na ty, kdo nekradou, ale bojí se zlodějům otevřeně postavit.
Myslím, že takhle si naplnění svého odkazu statečný a poctivý Moravák, "tatíček" Masaryk nepředstavoval.
Míč je v tuhle chvíli na policii, zastupitelstvích a justici. Už dnes máme trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku, který se dá aplikovat na velkou část předražených nebo nesmyslných veřejných zakázek. Problém je, že zatím na jeho základě nikdo nikoho nestíhá ani nesoudí.
Problém je i v nás. Měli bychom více vyžadovat po svých zastupitelích, aby se nám zodpovídali ze své práce. Měli bychom po nich žádat zdůvodnění každého haléře, který z naší kasy utratí.
Měli bychom každého starostu, zastupitele, ministra, premiéra hnát k odpovědnosti za každou zmarněnou korunu.
Od politiků stále slýcháme, že milarda úspor tam či onam nehraje roli. V rámci rozpočtu je to zanedbatelná částka. Musím říct, že už za tyhle výroky by zasloužili po moravsku přes tu nevymáchanou papulu. Miliarda, že nic neznamená? Pokud ano, tak ať ji utratí ze svého. Dnes a denně se na všech úřadech a ministerstvech utrácí zbytečně miliony, které přece někdo musel vydělat, dřít na ně a pak státu odevzdat. Například pardubický hejtman Radko Martínek dokázal oproti předchozímu vedení kraje osekat rozpočet o 25 procent a to bez omezení práce a služeb pro veřejnost. Jen prostě nekupuje předražené "krámy", netisknou se předražené nanicovaté brožury, ani se neutrácí za nesmyslné akce pořádané jen pro potěchu úředníků. Veřejné souteže směřují k jedinému - k výběru nejvýhodnější nabídky. Jde to, jen chtít a nebát se.
Také příklad pana Michálka v kauze ministerstva životního prostředí ukazuje, že to stále jde - nebát se a nekrást. Že má smysl postavit se zlodějům. Snažme se, ať není sám. Snažme se, aby v téhle zemi bohatli jen slušní a poctiví lidé. Snažme se, aby lumpy odměňoval jen soud
Zákony na to jsou. Ne, že ne. Snad se na to najde i dostatek lidí.
Tahle země je přece naše. Ne někoho nahoře. A je jen na nás, jak vypadá a jak vypadat bude.
(tento komentář jsem napsal pro server Podnikatel.cz)
Tomio Okamura|čtvrtek 23. prosinec 2010
21. 08. 2011 | 12:37

Daňový poplatník napsal(a):

To Peppa:
obávám se, že jste obětí vymývání mozků, protože momentálně nám vládnou fašisté, kteří mají největší strach s nacionalistů, proto ty kampaně proti Dělnické straně a platformě DOST, a jelikož z toho mají strach i socani a rudošíci, tak je z honičky na Lutora taková plnohodnotná fuga.
Teď jen jestli jsou ti reportéři a komentátoři taky tak zmanipulovaní, nebo tak dobře zaplacení.
Co Vy na to, pane Stejskale?
21. 08. 2011 | 12:38

ZM napsal(a):

hanah- abych to doplnil,je pravda, že vpád sovětských vojsk vyvolal poměrně velký zmatek ve fungování společnosti, ale nebylo to tak jednoduché, že když se prostě někdo rozhodl,tak si odjel, kam se mu zachtělo.
21. 08. 2011 | 12:41

Terry napsal(a):

Je mi tě opravdu líto, Václave (http://blisty.cz/art/59005.html):

Dnes jsem si přečetl poznámku v BL, že včera v Událostech prohlásil poradce prezidenta, že on by odbory zakázal.Co ještě se zakáže? ptá se Heřman Schottek.
Tak to je opravdový poradce se vším co k tomu patří, píše Petr Miller, první ministr práce a sociálních věcí po listopadu 1989.
A já se Tě ptám, Václave, prezidente, proč „něco takového“ zaměstnáváš. Zřejmě jablko nepadá daleko od stromu, a tak s děsem sledují Tvé poslední výroky a je samozřejmé, že vděční vlezdoprdelkové, kterých máš kolem sebe jistě mnoho, se pak mohou přetrhnout. Ty máš být nestranný prezident, to je Tvoje úloha a ne svými výkřiky navádět k blbostem, kterých se pak kdejaký trouba chytá. Pro tohle jsme do toho v roce 1989 šli, tenkrát ještě společně??
Ten poradce, ten nestojí za zmínku, ale Tebe je mi opravdu líto.
Petr Miller, Tvůj bývalý kolega z federální vlády, která byla poslední skutečnou vládou.

PS:
Pro "nepamětníky":

Petr Miller, kovák z ČKD Praha, organizátor listopadových stávek a mítingů, první ministr práce a sociálních věcí po listopadu 1989.
21. 08. 2011 | 12:41

hanah napsal(a):

ZM

Dobrý rada - VY nepište o chytrolíncích a hlupáčcích. Působíte jako vtip.

Nepsala jsem o emigraci, ale o možnosti v r. 1969 cestovat a ještě vyjíždět do světa na stáže. Něco o tom vím, já jsem tu dobu, patrně na rozdíl od vás, prožila. Stejně tak nástup normalizace, tak si buď ještě něco o té době nastudujte, anebo o ní prosím nepište a nevyvozujte své indície :-)
21. 08. 2011 | 12:47

ZM napsal(a):

Terry - Klaus je ješita a narcista a ta porucha už u něj asi přesáhla únosnou mez. Prostě ještě rok a půl a pak už bude muset jít. Na jeho místo by rozhodně nebyl vhodným kandidátem Zeman, protože to by bylo z "bláta do louže".
21. 08. 2011 | 12:50

ZM napsal(a):

hanah - kolik Vám bylo v roce 1969? A dělala jste co? Když je řeč o Klausovi, tak on byl na stáži už v roce 1966 v Itálii. To měl dle Vašeho názoru každý možnost takto cestovat? Nemám ten názor.Proto působíte jako hlupáček.Útěků přes "železnou oponu" bylo hodně.Např. v roce 1966 utekli do SRN na koních J.Říhánek a J.Bodlák.Tuto akci delší dobu připravovali.Proč by si dělali zbytečné potíže, když by stačilo zažádat o vízum ? To, že jsem napsal, že v případě Klause to byla určitá indicie neznamená totéž, jako bych napsal, že Klaus byl konfidentem STB. Proto jsem napsal, že asi patříte mezi určitou "skupinu" lidí zde.
21. 08. 2011 | 12:59

ZM napsal(a):

Teď tady je odkaz na video-v Mexiku se střílelo při fotbale.Když to vezmeme trochu s nadhledem, tak můžeme být rádi, že v ČR řešíme "jenom" kauzy s úředníky jako je Bátora :)
21. 08. 2011 | 13:12

Pedol napsal(a):

Nic víc než ukázka pokrytectví havloidů a jejich mediokracie

To, že šéf zamini kupř. odklepne masivní prodej zbraní do islamofašistické Saudské Arábie dotyčné netankuje. Gerontové bývají holt krátkozrací. Viz tragický příklad intrikána a paktomaniaka E. Beneše.
Tomu, že Švancmberk "diplomaticky" častuje druhé jako "paka" a "magoři" mediokracie tleská...
21. 08. 2011 | 13:19

Jamima napsal(a):

Zajímavé je, že kdekdo tady nadává na Bátoru, ale nikdo (až na pár světlých vyjímek) se nepozastaví nad tím, jak média řídí kariéry jednotlivých lidí podle toho, jestli se jim hodí nebo nehodí do krámu. Takové štvavé kampaně jakých jsme svědci dnes by jistě ocenili i komunisté v padesátých letech. Je hnus poslouchat kydy moderátorů o nezávislosti a vyváženosti médií. Manipulace, jíž se dnes média dopouštějí je neuvěřitelná, masáž nesnesitelná. Měli bychom přemýšlet o tom, kdo doopravdy drží v rukou otěže naší země.....
21. 08. 2011 | 13:23

ZM napsal(a):

Pedol- Schwarzenberg sice neumí pořádně česky, ale nadávky nezapomněl :) Jako prezidenta bych ho nechtěl.
21. 08. 2011 | 13:31

ZM napsal(a):

Jamima - zkuste uvést konkrétní příklad.
21. 08. 2011 | 13:32

ld napsal(a):

ZM,

poslechněte si ze záznamu Kalouska v dnešních OVM. Tvrdil, že nikdy neříkal, že růst HDP bude 4,8%, což je lež jako Pizza. Řekl to ve stejném pořadu cca 2 roky zpět. Ale kdo řídí jeho, to budou asi spekulace :-)
21. 08. 2011 | 13:39

Terry napsal(a):

ZM napsal(a) - 21. 08. 2011 | 13:12:

!...tak můžeme být rádi, že v ČR řešíme "jenom" kauzy s úředníky jako je Bátora :)"

Jistě - a pokud si prohlédnete záběry ze somálského hladomoru, tak taky "můžeme být rádi, že v ČR řešíme "jenom" kauzy s úředníky jako je Bátora :)" a nemáme hladomor.

Mj. i při tom hladomoru v Somálsku mají vládní vojáci i vzbouřenci dostatek moderních zbraní a nábojů, na rozdíl od našich policistů, kteří nemají dostatek financí na nákup pár stovek nábojů na povinné pravidelné střelby.

Třeba se tak u nás zase projevily kauzy Gripeny, CASA, ProMoPro a mnohé jiné, které zase nemají někde jinde.

Prosím: ŘEŠME rozkrádání (moderně se tomu říká "tunelování"; o tento termín a hlavně praxi "se zasloužil" i pan všeználek Václav Klaus) a korupci u nás!

Podle odhadů Transparency International jsou škody způsobené korupcí v ČR až cca 200 miliard ročně!!!

A jen takový dotaz: KDO si dvacet let budoval tento skvěle fungující systém, KDO z něj má největší "zisk" ?

Co dělali dvacet let "nejlepší ministr financí" Miroslav Kalousek (ve vrcholné politice od roku 1990) a "čistý" Petr Nečas (ve vrcholné politice od roku 1992) proti tunelovánání, proti bující korupci, proti obrovskému zadlužování...

ZHOLA NIC !!!

Byli celou dobu "u lizu".

To jako teprve teď "prohlédli" ???

HO.. ubelec!!

To jen té skvělé dojné krávě po dvaceti letech drancování vysychají struky a je třeba ji opět "dokrmit". A veškerá "opatření" na to "dokrmení" jdou na úkor hloupého plebsu.

Na horní palubě Titanicu se tančí dál...
21. 08. 2011 | 13:47

Terry napsal(a):

Profesor Keller: Bohatí rozkradou rozpočet, pro lidi nezbyde (http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/203412.aspx):
citace článku:

Přesto jeho pozornosti nemohl uniknout nově navrhovaný státní rozpočet pro příští rok. „Už návrh vypadá dost děsivě. Na nic nejsou peníze. Ví se, že ani příští rok peníze nebudou, že jich bude dokonce spíše méně na všechno, na cesty, na nemocnice, na městskou na krajskou samosprávu, na školství... Na všechno bude méně peněz a i přesto se stát zadluží o dalších více než sto miliard. To je černá díra," zahájil sociolog.

Přesto jeho pozornosti nemohl uniknout nově navrhovaný státní rozpočet pro příští rok. „Už návrh vypadá dost děsivě. Na nic nejsou peníze. Ví se, že ani příští rok peníze nebudou, že jich bude dokonce spíše méně na všechno, na cesty, na nemocnice, na městskou na krajskou samosprávu, na školství... Na všechno bude méně peněz a i přesto se stát zadluží o dalších více než sto miliard. To je černá díra," zahájil sociolog.
(konec citace)
21. 08. 2011 | 13:48

Terry napsal(a):

Profesor Keller: Bohatí rozkradou rozpočet, pro lidi nezbyde (http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/203412.aspx):
pokračování:

Nicméně dodává: „Přesto si myslím, že ODS je v tom nevinně, protože podle evropských statistik je český sociální systém jeden z nejúspornějších. Vydáváme na nezaměstnanost, na sociální bydlení, dokonce i na rodinu. Byť premiér Nečas tvrdí opak, vydáváme méně, než je evropský průměr. Čili první vysvětlení, že za zadlužování mohou sociální výdaje, to podle mě být nemůže."
Druhé vysvětlení? „Že naše ekonomika je tak šíleně nevýkonná, že není možné z ní ufinancovat základní civilizační standardy - co se týče státní správy, co se týče veřejného sektoru, prostě to, na co je celá Evropa zvyklá. Ani tomuto vysvětlení také moc nevěřím. Vždyť od poklesu za Klausovy vlády z poloviny devadesátých let ekonomika stále roste, údajně jsme se odrazili ode dna, pořád jsme měli až šestiprocentní roční růst HDP, takže ta ekonomika nemůže být tak nemožná," zpochybňuje i druhé možné vysvětlení zadlužování státu Keller.
Ne, ani ekonomika, problém je ještě jinde
„Čili ekonomika jede naplno, jak jen může jet v době hospodářské krize s vnějšími omezeními. V té zadlužování netkví. V sociálních výdajích to také být nemůže. Tak je tu třetí vysvětlení. Že v tom, co se tady vyprodukuje, stále menší a menší díl, nemluvím o absolutních hodnotách, ale stále menší podíl jde jednak na ten takzvaný veřejný sektor - zdravotnictví, školství, infrastruktura a podobně. A stejně tak jde stále menší díl na výplaty většiny lidí a zřejmě i na zisky drobných podnikatelů. A stále více toho, co se vyprodukuje, jde někam jinam," dochází k závěru Keller.
Kapsy si mastí cizina a korupčníci
Podle něj pak to, co ekonomika vyprodukuje, uniká ze společné kasy dvěma proudy. „Údajně velké společnosti s cizími majiteli si ročně, díky tomu, jak se jim snížili daně, stahují do ciziny 250 miliard korun," definuje první proud úniků sociolog. „A ten zbytek? Teď Český statistický úřad zveřejnil data, podle kterých deset procent domácností má dvacet procent příjmů všech domácností. Což samo o sobě by bylo naprosto v pořádku, kdyby..."
„Nikdo nemá snahu zjistit, kolik z těch deseti procent domácností, které pobírají pětinu a za chvíli to bude čtvrtina všech příjmů, kolik to má za zásluhy o rozvoj ekonomiky, o rozvoj podnikání a podobně. A kolik to má v důsledku špinavé korupce," domnívá se Keller.
A pokračuje: „Jestliže víme, jak špatně si Česká republika stojí z hlediska korupce, pak jsem přesvědčený, že nelze podceňovat tu část bohatých, kteří to mají získané korupčním způsobem. A nikdo nemá snahu oddělit slušné podnikatele a slušné firmy od normálních sprostých korupčníků. Takže na to doplácí jednak populace. Ale také na to doplácí slušné firmy a slušní podnikatelé," říká sociolog.
„A tady si myslím, že je hlavní důvod našeho zadlužování. Že to, co je vyprodukováno, teče jednak do ciziny a jednak korupčníkům. Že i když ekonomika jakž takž jede a sociální výdaje jsou velice skromné, tak se zase zadlužíme o více jak sto miliard korun," definuje podstatu problému zadlužování ČR, tak jak ji vidí Jan Keller.
21. 08. 2011 | 13:49

ZM napsal(a):

ld - on ví, že velká část voličů volí na základě pocitu a ne na základě fakt, takže klidně lže.
21. 08. 2011 | 13:52

ZM napsal(a):

oprava a doplnění-
ld - on ví, že velká část voličů volí na základě pocitu a ne na základě faktů a na základě dlouhodobých úvah, takže klidně lže.
21. 08. 2011 | 13:53

Terry napsal(a):

Kdo by to před dvaceti lety řekl?

Živnostník Milan: Mám této vlády dost. Budu volit komunisty (http://www.parlamentnilisty.cz/kraje/jihocesky/204098.aspx):

Vysoké daně, vysoké odvody na pojistném, přemíra administrativy, komplikace, vyšší DPH, úbytek zákazníků – tak s tím se potýká řada živnostníků v Česku. Výjimkou není ani jihočeský truhlář pan Milan. Nyní zvažuje, že bude muset propustit své dva zaměstnance a maximálně zaměstnat jednoho jen brigádně. A prý až budou volby, bude volit komunisty.

„Štve mne, že namísto toho, co by stát měl podporovat drobné a malé živnostníky, podporuje milionáře, podnikatele, kterým o existenci nejde. Já jsem byl vždycky proti socialismu, v příštích volbách ale volím komunisty. Už jsem rozhodnutý. Jinou variantu nevidím, protože jeden, druhý, třetí - a ani socani pro lidi a malé a střední podnikatele nic nedělají," říká živnostník z jižních Čech pro ParlamentníListy.cz.
Nejvíce mu hnuly žlučí zprávy, že chce ministr financí s posvěcením vlády snižovat či odbourávat tarify pro odečítání nákladů paušálem.
Vidí v tom dosud velký smysl. Za prvé nemusí vést účetnictví a za druhé mu to nesmírně pomáhá. Jen na sociálním a zdravotním zaplatí měsíčně přes pět tisíc, a to jen za sebe. Náklady na mzdy a odvody za dva zaměstnance jsou pro něj měsíčně 40tisícovou položkou.
40 tisíc za dva zaměstnance pro stát
„A to ať vydělám, nebo ne. Ať mám zakázky, nebo nemám. Nikdo se mne neptá. A já se ptám, co tento stát, co Kalousek, Nečas a další dělají pro lidi v tomhle státě? Jak pomáhají živnostníkům? Jsou to jen kecy v kleci, že se zjednoduší administrativa a živnostníci na tom budou lépe. I socani chtějí zvyšovat odvody pro živnostníky a dá se říct, že souhlasí s hýbáním paušálů na náklady. To je likvidační," říká truhlář - soukromník.
Zatím prý zakázky má a občas dostane i nějakou drobnou ze zahraničí. Jak sám prozrazuje, šetří se všude a proto zájemců i z Rakouska ubývá.
„Vidím to tak do konce roku, pak budu muset jednoho zaměstnance propustit, druhého vzít jen brigádně. Já na tom budu hůř a ti dva chlapi taky. A kdo bude ten špatnej, zase já. Nikdo nekouká na to, jaký hrůzy tu vláda dělá na nás živnostníky. Přitom my živíme ty papaláše - Kalouska, Nečase, Bártu, Johna, Sobotku i Klause. Proč oni se nepostarají o sebe opravdu poctivou prací? Oni se, jak koukám, o sebe už postarali. A nám všem jen sužují život. Kdybych tu neměl rodinu a staré a nemocné rodiče, nežiju v této kocourkovské zemi ani den navíc a jdu za hranice," říká ParlamentnímListům.cz naštvaně živnostník.
Ať se politici chvíli živí poctivě
Netuší prý navíc, jestli sám do roka neskončí na pracovním úřadě. S podporou od státu prý počítat nemůže a prý jen platí. „A to nemluvím o pojistkách na provozovnu, stroje, o nákladech na dopravu, materiál. Ale nejhorší je, že cpu do chřtánu statisíce ročně republice, kde ať je tam, kdo je tam, se všechno projí a promrhá.“
„Kdyby v Česku každý člověk včetně kojenců dal měsíčně na daních sto tisíc, pořád ti nahoře nebudou mít nic. Proč má mít poslanec 50 tisíc, ministr 130, prezident 200, senátoři přes 100 tisíc a různí manažeři státních podniků od 250 tisíc do milionu? Kde berou tu drzost? Za co? Já vstávám ráno v pět a chodím spát v jedenáct večer. Abych uživil rodinu, neměl jsem sedm let dovolenou a jednou za měsíc mám volný víkend. Klidně si to s nimi vyměním. Ať přijde chytrý Kalousek a spravedlivý Nečas. Postavím je za ponk a uvidíme, kdo s koho. Jak budou za den, dva, týden, měsíc mluvit," říká pan Milan, který se teď obává toho, zda se dožije důchodu a jestli a zda aspoň nějaký dostane.
„Taky až budou volby, volím komunisty. A nejen já, ale celá moje rodina, rodiče moji i mé ženy a to už je šest lidí. Ne proto, že bych je nějak miloval, ale aby tihle zrádci vlastní země už u těch koryt nebyli. A pak taky proto, že mne ani jedna z těch ostatních stran nepřesvědčila o tom, že by jakkoli lidem pomáhala, vyšla vstříc a byla tu skutečně pro lidi. Hrabou jen pro sebe, a jdou s heslem - nahrabat si a po nás potopa," dodává redakci ke své stížnosti soukromý truhlář z Jihočeského kraje.
(konec citace)

Smutný výsledek dvaceti let "demokracie" a "úspěšné kapitalistické cesty" !!!!
21. 08. 2011 | 13:53

ZM napsal(a):

Terry - k řešení toho moc není. Velká část lidí jedná jako stádo a to se projevuje i u voleb.
21. 08. 2011 | 13:56

ZM napsal(a):

Terry - lidi by prostě u voleb museli aspoň zakroužkovat jiné kandidáty,aby alespoň těm současným znemožnili znovuzvolení.
21. 08. 2011 | 13:58

camponotus napsal(a):

Pan Bátora má odvahu nazývat věci a potentáty pravými jmény a na takovou činnost je nutno pozvat spřátelená vojska, huráá na něj, jako 21. srpna 1968. Jeho kauza je uměle rozdmychávána přisluhovači politických mafiánů. Měl by dostat metál, místo těch vrahů Mašínů. Ať žije kapitalismus s holým zadkem!
21. 08. 2011 | 14:01

Už i Bátora hájí Bátoru napsal(a):

Vydáno dne 21. 08. 2011
Ještě dnes ráno jsem se domníval, že k aféře, kterou kolem mého otce rozpoutali páni ministrové Schwarzenberg a Kalousek, nebudu nucen se jakkoliv vyslovovat. Nepřišlo by mi to vhodné, vždyť můj pohled může jen stěží být objektivní. Protože by však moje další mlčení mohlo být vykládáno jako nesouhlas s otcovými aktivitami, případně by snad někdo mohl nabýt dojmu, že se za tátu stydím, nemohu dále mlčet.
http://narmyslenka.cz/view.php?nazevclanku=uz-i-batora-haji-batoru&cisloclanku=2011080043
21. 08. 2011 | 14:09

Germanicus napsal(a):

Pepa Řepa 9:41
Příznivci iniciativy D.O.S.T. (mimochodem mají zajímavé logo - bušící zaťatá pěst) dost často používají (včetně dr. Bátory) termín pravdoláskař, pravdoláskaři. Novinář Adam B. Bartoš (signatář prohlášení D.O.S.T.), který často publikuje své glosy na webových stránkách D.O.S.T., dokonce před časem zveřejnil seznam českých pravdoláskařů a nedávno ho i aktualizoval. Je zajímavé, že na seznamu jsou i zemřelí pravdoláskaři. Tak mi tak napadá, k čemu vlastenecká, křesťanská, konservativní iniciativa D.O.S.T. potřebuje asi tenhle seznam?
http://abbartos.wordpress.com/2011/02/07/pravdolaska-2-0-aktualizovany-seznam-pravdolaskaru-120-dalsich-jmen/

A takhle vidí Bátoru a jeho D.O.S.T. Leo Pavlát.
http://www.kehilaprag.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1029%3Aleo-pavlat-je-toho-dost&catid=78%3Az-denniho-tisku&Itemid=54&lang=cs
21. 08. 2011 | 14:12

Terry napsal(a):

ZM napsal(a) - 21. 08. 2011 | 13:58:

Jak ukázali minulé volby, kde se začal využívat systém "volební defenestrace", ani to není řešením.

Jednak "demokracie" uvnitř některých "demokratických" stran začala praktikovat to, že ti "zakroužkovaní" a tak zvolení ti kandidáti zdola (a podle původních prognóz "nevolitelní"!) "dobrovolně" odstoupili a "přenechali" svá místa těm stranicky "žádoucím".

Jednak i ti kandidáti, které voliči odmítli a nezvoli, nezůstali "nezajistěni"; stále platí

"Strana se o Tebe postará, soudruhu!"

viz

ODS rozdala trafiky vlivným straníkům, kteří propadli ve volbách
(http://zpravy.idnes.cz/ods-rozdala-trafiky-vlivnym-stranikum-kteri-propadli-ve-volbach-ph1-/domaci.asp?c=A101110_221147_domaci_vel)_11. listopadu 2010:

Voliči je vykroužkovali, o práci ale nepřišli. Někteří vlivní členové ODS, kteří neuspěli ve volbách, se dostávají na vysoká místa ve státních podnicích. Podle zjištění MF DNES obsadili například místa v ČEPS či dozorčí radě VZP. Někteří si dokonce na dohozené pozice stěžují.

Karlovarský Miloš Patera díky ní (straně) zasedl ve správní radě VZP, za což bere zhruba 15 tisíc korun hrubého měsíčně.

"Strana by měla chovat větší úctu k lidem, kteří pro ni pracovali. V mém případě tomu tak není. Pomohla mi sedět v jedné správní radě za pár korun, nejsou to žádné statisíce, padesátitisíce ani třicetitisíce. Samozřejmě, čekal bych víc," stěžuje si Patera, jenž byl osm let poslancem pravicové strany hlásající, že každý zdravý člověk se o sebe musí postarat sám.

Podle vnitrostranických kritiků právě Nečas vychází vstříc lidem z vedení, kteří přišli o práci - ať už poslance, senátora nebo starosty.

Zatímco působení bývalých politiků v dozorčích radách šéf ODS Petr Nečas obhajuje, u těch současných to vždy neplatí. Vadí mu třeba to, jak někteří kolegové obcházejí zákon v dozorčí a správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Podle zákona o střetu zájmů nesmějí poslanci a senátoři zastupující stát ve státních nebo polostátních firmách brát odměnu, vždyť je to součást jejich práce (zatím to však neplatí pro zastupitele).

Jenže v případě VZP to aktivní poslanci obcházejí tvrzením, že pojišťovna není státní, nýbrž veřejnoprávní.

Ve volbách "vykroužkovaní" a narychlo do VZP dosazení exposlanci tohle řešit vůbec nemusí. Miloš Patera i Josef Kochan (oba z ODS), mají na finanční odměnu nárok. Berou základní plat zhruba osm tisíc korun měsíčně plus pět tisíc za jedno zasedání, přičemž schůze jsou tak dvě do měsíce.

Petr Nečas měl "sociální cítění" už dříve. Třeba loni na jaře po pádu Topolánkovy vlády chtěl v hlavní kanceláři strany zaměstnat své nejbližší spolupracovníky z ministerstva práce, mluvčího Jiřího Sezemského a asistentku Janu Nagyovou.

Jenže lidé kolem tehdejšího šéfa ODS Mirka Topolánka to odmítli. Vztah Nečase s Topolánkem poté ochladl, což mnozí dávali do souvislosti. Nečas se zpočátku se dokonce odmítal podílet na sepisování volebního programu.

Později se práce za úřednické vlády pro kolegy přece jen našla, a to na ministerstvu obrany vedeném Martinem Bartákem, vicepremiérem Fischerovy vlády. Ten zaměstnal nejen Nečasovu dvojici Sezemského s Nagyovou, ale i Topolánkovu mluvčí Janu Bartošovou. Možná právě tohle gesto je dnes vysvětlením až příliš shovívavého hodnocení Bartákovy éry na obraně.

Tu nejdůležitější "trafiku" však ještě premiér nesehnal - vytoužený post šéfa energetické agentury při OECD pro svého předchůdce, expremiéra Mirka Topolánka.
(konec citace)

Když nepomáhá DEMOKRATICKÁ volební defenestrace, musí nastoupit DEFENESTRACE SKUTEČNÁ.

A výsledek dvou posledních parlamentních voleb prokázal, že ani naděje voličů v nově zvolené parlamentní strany (Zelení, VV) nedošly naplnění: zvolení poslanci a ministři nebyli a nejsou dostatečně morálně a kvalifikovaně na výši pro to, aby splnili své sliby voličům. Spíše se takové strany utápějí ve svých vnitřních intrikách a bojích "o fleky".

Prostě

ČESKÝ POLITIK = PŘEMNOŽENÁ ŠKODNÁ

A jako s přemnoženou škodnou s nimi budeme muset skoncovat!
21. 08. 2011 | 14:13

Terry napsal(a):

Projev Olivera Cromwella vůči Sněmovně reprezentantů při rozpuštění Dlouhého parlamentu

20.4.1653

„Je nejvyšší čas, abych ukončil toto vaše zasedání, jež jste zostudili svým opovrhováním všeho dobrého a poskvrnili svými neřestmi; jste než sebranka a nepřátelé schopné vlády; jste než prodejní ničemové. Jako Ezau byste prodali svou zemi za kus bídného žvance a jako Jidáš zradili svého Boha pro pár drobných.

Je ve vás vůbec kousek dobrého? Existuje nějaká neřest, jež by vám nebyla vlastní? Nejste o nic více věřící nežli můj kůň; zlato je vaším Bohem; kdo z vás neprodal své svědomí za úplatky? Je mezi vámi jediný muž, který alespoň nepatrně hájí zájmy Commonwealthu?

Vy mrzké děvky, což jste svými nemorálními taktikami a podlými činy neznesvětili toto posvátné místo a neučinili z Božího stánku doupě zlodějů? Jste nechutně odporní celému národu; pověřili vás sem, abyste napravovali křivdy! Tak tedy! Seberte si své cetky a zamkněte za sebou. Ve jménu Boha, jděte!“
(konec citace)

Nutno dodat, že Cromwell měl tento svůj projev „podšprajcovaný" zbraněmi; proto uspěl.

Totéž bude jednou nutné i u nás; na výzvy „Děkujeme, odejděte!“ eventuálně na nějaké „cinkání klíči“ je dnešní politická „demokratická“ svoloč hluchá.
21. 08. 2011 | 14:14

ZM napsal(a):

Terry- já jsem ODS nikdy nevolil a ani volit nebudu. Stejně tak KSČM. V příštích volbách můžu zvolit nějakou menší stranu. Koho byste volil vy?
21. 08. 2011 | 14:29

squirrel hunter napsal(a):

Pan Bátora je vzdělaný člověk a zásadový národovec, obrání zemi před eurosocialisty a svobodnými zednáři. My na vesnici mu držíme palce stejně i Věcem Veřrjným, oni společně nedovolí nástup komunistů kdyby se s nimi Kalousek a Nečas domluvili,jak už to jednou Kalousek chtěl udělat. Paroubek se jen přetvařuje, chce rozbít dobře vládnoucí koalice ČSSD a ODS na radnicích třeba v Praze a jinde,potom by se klidně dal dohromady s Kalouskem a chtěl zase vládnout.
Věříme všichni panu doktoru Bátorovi a Věcem Veřejným ať neustupují Kalouskovi a budeme se mít zase dobře jak kdysi za Masaryka.Nechceme republiku vysokého kléru a Schwarzenbergů !
21. 08. 2011 | 14:35

Mediolog napsal(a):

Veš ve státním kožichu ..

v tom kožich je, pane Kubre, celé obludárium. A když se veška ozve po urážkách od švýcarské a bilderbergské lihofiní tripanosomy spavo/čilé,... řeší se veška místo skutečně nebezpečných a skutečně škodlivých oblud. Kde vzala ta plebejská veška drzost ohradit se proti cizí korunované škodné? Jsa plebejského původu? Majetku nevýznamného?

Zástupný problém mající odvrátit risiko zdanění hazardu, risiko, že někdo zruší daňové prázdniny výnosů z dividend, risiko, že někdo bude trvat na odvolání cizího státního občana z postu ministra zahraničních věcí ČR, odvolání kontroversního Vondry z MNO... atd atd atd...
21. 08. 2011 | 15:04

stejskal napsal(a):

Pane Daňový poplatníku,

nemohu hovořit za všechny kolegy novináře, ale já osobně jsem zmanipulovaný a navíc ještě (pro jistotu) uplacený (možná jsem dokonce i vládnoucí fašista, kdo ví).

Hezký den.

Libor Stejskal
21. 08. 2011 | 15:14

Pepa Řepa napsal(a):

Germanicus
K čemu?
To je přece jasný. Unikl seznam kandidátů na státní vyznamenání k 28.říjnu. Dávají se i in memoriam.
21. 08. 2011 | 15:32

Pepa Řepa napsal(a):

No vida, lovci veverek stojí za zloduchem.
Pokud je Bátora takovým nebezpečím pro stát, proč ho v poledne nepozvou, když o něm hodinu melou? Co když je němej?
Že by zrovna personalista na školství smrtelně ohrozil výchovu potomků a zastavil chod vlády? Pokud je blb a nácek, znemožní se sám.

Kdepak. Čtvrthodinka nenávisti je třeba. Zřejmě svědčí zažívání. Čunek, Joch, Bátora.....za chvíli to bude na celý orloj Jidášů. Je třeba lid zabavit.
Kdo si hraje nezlobí, říkala maminka.
21. 08. 2011 | 15:45

Pepa Řepa napsal(a):

To zase bude seriálek! To je-panečku-téma!
Bátory I až X.
Pehe, Hořejší, Marx-leninová, Hvíždalka a nakonec pan Žák.
Tak kdo doběhne další? Tipuju pana Pehe.
21. 08. 2011 | 15:53

Jamima napsal(a):

Pepa Řepa - a nezapomeňte nezapomenutelného Kostlána, ten si s gustem smočil na hlasné troubě všech ubližovaných a nedoceněných - takto romea......budou hlučeti dlouze, je nutno nějak přeřvat Nový Bor či nejnovější rvačku z Rumburka.....je přece naprosto nutné ujistit lidi, že Bátora je daleko větší zloduch než cikán s mačetou v prackách.....
21. 08. 2011 | 16:07

skeptický napsal(a):

Smutných kauz je v poslední době přehršel.Štkám ale přímo dojetím,kolik tu stále ještě zbylo slušných lidí,kteří si přiloží polínko.

Vítám nadkolegu,vidím,že zvěsti o Vašem skonu byly poněkud přehnané.

S tou stránkou třicet jste to nedocenil.Já jsem si přečetl všechny nedoporučené spisy (v rámci svojí badatelské činnosti),a zjistil jsem,že se podle nich jede dodnes.

Ti blbí si ale osvojili slovník,což je jejich nejrychlejší cesta z politiky.

Koukám,že se se Stejskalem Esq. hlásíte k fašutizmu.Snad jsem zase něco neproflák.Mám na to instinkt;valut se zbavuju vždy těsně před tím,než jdou nahoru.
21. 08. 2011 | 17:04

Jozef napsal(a):

"Co vsechno se jeste bude bude muset stat,aby se v Cesku zacalo s rehabilitaci statu...?"

Aby sa zacalo?
Jednoducho potrebna je vola k masmedialnemu,alebo,co je realnejsie,k politickemu prevratu.
Aby sa jeho terajsi majitelia-vyprazdnovatelia,resp.politicki a masmedialni spravcovia statu,dostatocne zdiskreditovali.
A to sa smutno-uspesne deje.

Pozitivum textu je ukazka,aka ze je to politicka "praxe uz davno zavedena a rypat do ni se neslusi".
Ale vsetky tie polozene otazky,ak nie su len slepo recnicke,poukazuju na plnu dezorientaciu,resp. politologicku nekompetentnost autora.

Neskodna osoba,s vlasteneckymi uvahami a smyslem pro humor - je teda blchou v devastovanom statnom kozuchu.Lebo "nekdo ji dosadil"do uradu.
Jako kdybych udelal reditelem divci skoly znameho pedofila.
Kto je ten nebezpecny kriminalnik? Azda agent Putina a KGB,ktory drzi v hrsti premiera aj firmu ABL - prezident Klaus? Asi ano,ale to nie je tema,ktora zo znici.Vyskusane,uz davno zavedene.

Otazku "existuji vubec nejake kvalifikacni predpoklady a mantinely jednani pro funkci clena vlady?" je treba polozit straznym psom -kracie,resp.ich oblubenym zasluzilym analytikom.Odpovedou budu persony od prime ministrov po vitaznych Johnov,ci Sulikov.Realizovanou metodou volby lepsej kvality,popri medialnej propagacii, je aj kruzkovanie neznamych mien na kandidatkach.

Najdolezitejsou kvalifikacnym predpokladom lidra mediami oblubenej strany je schopnost zvitazit vo volbach. Kedze Topolanek vitazstvu prekazal,musel byt popraveny.Podobne Dzurinda. Pozicia obidvoch novych volebnych lidrov,potom premierov, je vsak slabucka,partaje si mozu robit co chcu,zeru sa o moc a pozitky jak psy,jedinou medzou ich slobody je pad vlady.Lebo media sa padu vlady boja rovnako.
Radicova padom vlady uz dvakrat uspesne pohrozila.Pri hlupostiach.Len-len,ze prezila,lebo niektori kolegovia,pri tajnom hlasovani neidentifikovani, prave po jej odchode najviac tuzia.
Miklos,z vladnucej dvojky SDKU, prave ignoruje v Bratislave verejne prepierany skutok klientelizmu ako hrom.Ignoruje.Lebo vie,ze media si plnia svoju psu povinnost: chranit vsetkych ktori verne sluzili a sluzia - a popravovat tych,ktori filozofii a zaujmom Wall Streetu,ergo slovenskeho statu, odporuju...
Lebo vie,ze psou povinnostou bratislavskych medii masoveho nicenia je skutky tych spravnych sluzobnikov zatlkat a chvalit...V kazdom pripade co najdlhsie drzat pri moci.

A tak psy se o kost slobodne zerou.
V centre a na periferii Imperia.
21. 08. 2011 | 17:05

citizen napsal(a):

Bátora je kůň Hradního ješity, Dobešovi radí i jeho syn a jde mj. o budovu pro VŠ Martina Romana v centru Prahy.
21. 08. 2011 | 17:19

Pepa Řepa napsal(a):

Skeptický
nadkolego na mě nedejte. Jsem mimo. Prej je to kůň. Inu velká Pardubická se blíží. Jen se mi zdá trochu jetej. Jak si poradí s Taxisem?
Nebo že by do Senátu? Jako v Římě?
Mě už nic nepřekvapí.
21. 08. 2011 | 17:33

Petr Havelka napsal(a):

Pane citizene,

ano ta úvaha o baráku u Václaváku a rušení Ústavu pro informace ve vzdělávání, který tam čirou náhodou sídlí se nabízí.

Snaží se i budoucí rektor.

Podívejte se, vedoucí akreditační komise paní Vladimíra Dvořáková je bývalá zanícená soudružka vyučující marxismus-leninismus, je to přitom mnohem význačnější funkce a nikomu to nevadí," zdůvodnil Václav Klaus mladší, proč nepovažuje setrvání kryptofašisty a antisemity Ladislava Bátory na ministerstvu školství za problém.
21. 08. 2011 | 17:44

skeptický napsal(a):

Nadkolego

Já měl za to,že tuňákové taxlíky zakázali z humanoidních důvodů.
21. 08. 2011 | 18:01

stromovka napsal(a):

Kubr a jeho podnikání jasně prokazují za koho kope.Tomu vlastenectví nic neříká.Základnu má někde ve Švýcarech a současná vláda korupce mu náramně vyhovuje.Aneb "podle sebe soudím tebe"veš v kožichu ČR je k autorovi velmi příznačné podobenství.
21. 08. 2011 | 18:47

Terry napsal(a):

to ZM napsal(a)- 21. 08. 2011 | 14:29:

Moje "geneze" byla taková:

V listopadu jsem ve státním podniku zakládal OF a organizoval petice a stávky.

Z naivních představ mě "vyléčily" první svobodné "demokratické" volby 1990, kdy noví poslanci si jako jedno z prvních opatření odsouhlasili zvýšení svých měsíčních platů - tehdy z cca 7 tisíc na dvojnásobek s poukazem na to, ze "na Západě mají poslanci také vyšší platy". Ještě neudělali nic, co by pomohlo ke zlepšení stavu republiky, ale již tehdy věděli, že mají málo (a toto vědí dosud!).

A už tehdy jsem si řekl: "A je ta zase v pr...!"

A z (teoretické) služby politiků voličům se postupně - jak si dále odsouhlasovali výše svých platů a příplatků a jiné prebendy - stalo velmi výnosné povolání (snadné, rychlé a bezpečné zbohatnutí), a jak se ukazuje u mnohých "na věčné časy": kromě poslaneckých postů (každý poslanec je v nějakém výboru či komisi parlamentu; a když se stane z nějakého důvodu "pezprizorný", tak se mu nový výbor prostě vymyslí - jako nyní pro véčkaře Peake a Johna, peněz je přece dost!!) dostávají poslanci (za stranické zásluhy)lukrativní posty v představenstvech, správních a dozorčích radách různých podniků a organizací, a mnozí toho "stihnou" opravdu hodně, a samozřejmě odpovědně...

V prvních polistopadových volbách jsem volil OF a pak ODA.
Když se v polovině 90. let ukázaly "výsledky" Klausových vlád (tunelování privatizace, investičních fondů (typicky Klausův "přítel" Kožený) a bank a pojišťoven, a občan jen stále platil a platil, tak jsem dvakrát v následujících volbách volil ČSSD.
ČSSD - když byla u moci - sice vyhlásila akci "Čisté ruce" (jediným "výsledkem" byl její zavřený ministr financí Svoboda), ale jiní ministři (Fencl, Palas, Zgarba..) vesele tunelovali dál.

Pak jsem volby vynechal, protože z mého pohledu nebylo koho volit. Politická kultura stále klesala a strany nabízely stále stejné, profláklé ksichty, nebo nové, ještě horší (viz amorální, sprostý buran a hulvát v čele ODS a pak dokonce v čele vlády!).

Pak mě zaujala nová Strana zelených, ale ukázalo se, že její členové vedení se potom, co se dostali ke korytům, začali hádat a svářit sami mezi sebou; v dalších volbách už neprošli (no pasaran).

(pokr.)
21. 08. 2011 | 19:03

Terry napsal(a):

to ZM napsal(a)- 21. 08. 2011 | 14:29:
(pokračování)

Zjevila se nová politická strana Věci veřejné se svými razantními (až teatrálními) hesly "S politickými dinosaury nikdy do vlády nepůjdeme!" apod., hesly, které zřejmě její lídři plodili s tím, že se tak maximálné možná dostanou do parlamentu a budou pořádně drsnou opozicí těm hnusným stávajícím vládnoucím stranám.

Něco se mě na této straně nelíbilo, tak jsem podpořil jen její komunální politiky, ale k parlamentním volbám jsem opět nešel.

Bohužel - pro nás i pro ně - dostali Véčkaři v parlamentních volbách více hlasů, že si zasluhovali a hlavně než byli schopni mnorálně unést: "odstřelovač dinosaurů" Radek John si najednou s úsměvem třepal ve vládě rukou s "prototypem" dinosaura Kalouskem při rozdělování vládních křesel. A vláda "čistého" Nečase věnuje valnou část svého úslilí řešení vnitrokoaličních problémů, rozmíšek a kauz (Drobil, Bárta, Vondra....) než skutečně prospěšné činnosti (pokud to ještě lze od našich vlád očekávat; zatím po všech "demokratických" vládách zlstaly menší či větší škody!).
Trapárna...

Za totality jsem dvacet let "dobrovolně nuceně" volil kandidáty Národní fronty, protože nejít k volbám mělo fatální dopady na občana a jeho rodinu.

Po "sametové revoluci" jsem volil strany, jejichž program mě oslovovL, později nové neparlamentní strany vysloveně z trucu k jednání těch parlamentních. Nic se neosvědčilo...

UŽ JSEM MOC STARÝ NA TO, ABYCH TĚMTO "DEMOKRATŮM" DĚLAL KAŠPARA PŘI DIVADÉLKU, ZVANÉM "DEMOKRATICKÉ VOLBY".

Vývoj uplynulých dvaceti let a průběh a důsledky posledních "demokratických" voleb (a nepomohla ani volební defenestrace) mě přesvědčily, že tuto situaci volby NEJSOU SCHOPNY VYŘEŠIT.

Kdybych napsal "na plnou hubu", jak to řešit, tak by tento příspěvek pilný "hlídač demokracie" v pseudodemokratickém, postdemokratickém státě, editor pan Stejskal smáznul (jak se již několikrát stalo).

Takže jen

Profesor Keller burcuje: Na vládu je lepší nastoupit teď, než bude pozdě (http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/201066.aspx)

ale

Národ do ulic nevyjde. Češi jsou jen reptající diváci (http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=705948)

PS.
Kdybych byl mladší a měl se rozhodnout nějakou stranu volit, tak se mě v poslední době líbí názory a postoje Strany svobodných občanů (http://www.svobodni.cz/).

Ale jako již starý a "poučený" mám obavu, že by se při jejích případném vstupu do parlamentu a vlády historie opakovala.

Češi si prostě neumí vládnout...

Smutné závěry...

Asi jsem, nicku ZM - (a případně ostatním), v odpovědi na dotaz moc nepomohl.
21. 08. 2011 | 19:07

Petr z Tábora napsal(a):

Co je na cause Bátora nejsmutnější ?
Domníval jsem se, že naši čelní politici byli cestou nahoru prosáti jakýmsi sítem a že nás vedou lidé s mnoha špatnými vlastnosmi, ale že alespoň jsou inteligentní. Reakce TOP09 na causu Bátora je ovšem mimo chápání a nepřekvapí mě od nich do budoucna už vůbec nic.
21. 08. 2011 | 19:10

Vlastenec napsal(a):

Bátora na hrad!
Když už je někdo vládní garnitůře tak nepohodlný.Tak něco na jaho názorech musí být pravdy.
21. 08. 2011 | 19:47

stále rebel napsal(a):

Wiki praví

„Strana svobodných občanů
….

Založení strany
Členy přípravného výboru strany byli ekonom a blízký spolupracovník Václava Klause Petr Mach, spisovatel Benjamin Kuras, profesor Miloslav Bednář, Jiří Payne,


Členem republikového výboru strany se stal mimo jiné Ladislav Bátora, bývalý člen Občanské demokratické aliance[29], který kandidoval v parlamentních volbách 2006 za nacionalistickou Národní stranu jako nestraník na prvním místě kandidátky v kraji Vysočina. Týdeník Respekt již před několika lety[kdy?] přinesl Bátorovo údajné vyjádření, že by jeho politickými vzory měli být zesnulý rakouský politik Jörg Haider a francouzský nacionalista Jean-Marie Le Pen. Bátora se však podle vlastního vyjádření s Haiderem neshodne v otázce odsunu Sudetských Němců a s názory Le Pena není obeznámen.[30] Po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 ze Svobodných odešel a kandidoval ve volbách do Senátu za Suverenitu.[31]

http://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_svobodn%C3%BDch_ob%C4%8Dan%C5%AF
21. 08. 2011 | 19:52

Brdelen napsal(a):

Pane Kubre,
očekával jsem od vás, že jste lepší analytik. Chytil jste se marginálií a fundament vám jaksi utekl. Vaše otázky jsou chybně položené. Existuje pouze jedna. Komu to poslouží? Víme k tomu, že kauzu nastartoval ministr zahraničí (TOP09). Zde by měla začínat vaše analýza.
Rozvádět zde, že plno trafik se nachází na ministerstvech, to je opravdu slabé. Abysme se nedočkali, že nás příště budete informovat, jak hodně jezdí v Praze aut.
21. 08. 2011 | 19:54

rajče napsal(a):

Z Vašeho rozboru - k panu Bátorovi - začínám chápat,že přes KSČ, STB ... o něm už jednal sám BREŽNĚV !
21. 08. 2011 | 20:09

zemedelec napsal(a):

Pane Terry.
To jste mi zvedl náladu,takže uctivá poklona Vašemu názoru a cítění.Češi si umí vládnout,ale kolik pak je Čechů.už se o tom nemluví,ale Češi jsou vlastně menšina ve státě.Proto ten boj o vládnutí vypadá nepřirozeně.Já jenom připomenu,Český národ byl pracovitý,nějaké furianství se vždy vyřešilo.Teď jaksi postrádám tu co člověka nutilo,aby se za své skutky nemusel stydět.
21. 08. 2011 | 20:50

Starý napsal(a):

Zásadní omyl Pane KUBR ! Nikdo přece vlastenecké úvahy pana Bátory nemusí číst.
To není jeho práce na ministerstvu ale soukromá aktivita, na kterou snad má každý nárok v občanské společnosti, o kterou tak usilujeme. Každý si může sepisovat co chce ve svém volném čase. Soukromníci i v pracovní době, když na to mají. Ostatně tu poslední básničku o Scwarzenbergrovi někdo ukradl z Bátorova facebooku.
Zákon o státní službě s tím celkem nemá nic společného. I potom, co budeme mít zákon o státní službě, se stejně budou posty rozdělovat přátelům, manželkám a milenkám. Jenom tam možná nebudou hrát takovou roli politici ale úřednící, kteří jsou již definitivně zabetonovaní na svých postech. O objektivnosti konkursů si nedělejte iluze!
21. 08. 2011 | 21:41

keitel napsal(a):

Ten článek nemá ani hlavu ani patu. Nehulte:-)
21. 08. 2011 | 22:30

Vladimir napsal(a):

Překvapuje mne, že pan docent Kubr, jakožto významný pedagog vysoké školy, jako školitel managerů, atd. - tedy člověk, který by měl být osobností, se v případě Bátory chová jako ovce, co bečí, jak zabeká beran.
Pročpak pan docent opakuje hloupé přirovnání (Schwarzenberga) Bátory na MŠ k pedofilovi na dívčí škole ? Už ten fakt, že pedofil obecně je úchylák, který si oblibuje děti a nedospělce (není určeno pohlaví), takže pedofil zaměřený homosexuálně by asi na dívčí škole nijak neškodil ... , ale i to, že pan docent není schopen vymyslet vlastní přirovnání, vlastní hodnocení a musí kopírovat, je signifikantní .
Nehledě k tomu, že šéfem diplomacie je člověk, který nechodí daleko k hrubým a sprostým slovům a přirovnáním a že si Bátorův útok vlastně vykoledoval ! Inu, jak se říkávalo , na hrubý pytel, hrubá záplata ... Schwarzenbergův úlet ohledně pazdeří nebyl jediný. Před několka měsíci urazil celou partaj VV - že to jsou PAKA, apod. Pročpak si pan docent nevšimnul, že šéf diplomatů není moc dobrý vzor pro diplomaty , pročpak nebrojí proti přisprostlém ministrovi ?

Ministři TOP se dali do stávky. Asi se Kalouskovi vrazil do hlavy problém odborářů , kterým se nelíbí počínání ministrů a stávkují ... Kalouskovi se nelíbí počínání obyčejného úředníka ... - a stávkuje ... !

Páni ministři TOP, buďte tak laskavi a místo stávky dejte VÝPOVĚĎ vládě; ať už pro neschopnost nebo pro nesouhlas s počínáním občanů ... DEJTE VÝPOVĚĎ !!
21. 08. 2011 | 22:59

ghándí napsal(a):

co má tea párty společného s brievikem? to bylo od autora hodně ubohé. ani sem tren blog dále nečetl.
21. 08. 2011 | 23:46

JPK napsal(a):

Tea párty má s Breivikem společné prakticky všechno. Sprosté pravičáctví, nenávist.
22. 08. 2011 | 07:39

Čtenář napsal(a):

rád čtu blogy pana milana Kubra, opět skvělý rozbor a úvaha...,
Bátoru ne, Mudr. Bartáka ne, Klause ne...!!!
22. 08. 2011 | 08:03

Čtenář napsal(a):

překlep: Milana ne milana
22. 08. 2011 | 08:06

Alfréd Nobel napsal(a):

Na tomto článku je vidět, že ne vždy stáří znaména rozum. Je to takový polobolševický totalitní vblíbol. Umlčet každého, kdo má jiný názor než já.
22. 08. 2011 | 09:00

Alfréd Nobel napsal(a):

Germanicus: ad seznamy:

Nevím k čemu jsou ty seznamy. Možná, aby se člověk, který to nemá čas sledovat, mohl ujistit, kdo jsou tito lidé zač a jakou mají moc.

A zeptám se jinak k čemu potřebuje Věra Tydlitátová seznamy konzervativců? Její příznivci je vytvořili jako seznamy lidí určených k likvidaci (a takto je i prezentovali) a až když to média roznesla, tak se celkem neochotně od těchto seznamů distancovali?

Konzervativci píší možná seznamy, ale pravdoláskaři je sestavují pro budoucí zásahy a likvidaci lidí s jiným názorem. Kauza Bátora to jenom dokazuje...
22. 08. 2011 | 09:06

Germanicus napsal(a):

Alfréd Nobel:
Až do dneška jsem neměl o Věře Tydlitátové žádné tušení. Tak jsem si ji "vygůgloval", fakt zajímavá osobnost. Díky za tip. S tím seznamem konzervativců to je zjevně podle úsloví: "Zloděj (čti Bartoš) křičí chyťte zloděje!"
http://vera-tydlitatova.eblog.cz/prohlaseni-ktere-je-i-podnetem-pro-policii
22. 08. 2011 | 09:34

squirrels hunter napsal(a):

Ano, ano pan doktor Bátora by byl dobrým prezidentem !! On nazývá věci pravým jménem a své názory neskrývá jako všichni ti kmotři a dinosauři co drží u moci vysoký klerus a šlechtu. Tak se vrátí komunisti, až lid začne mít toho dost a proto je třeba podporovat VV, pana Bátoru a pana Vandase. Jen tito jsou hrází proti rudé řece, která hrozí opět zaplavit naše fabriky a taky jezede.
Ale není správné sestavat seznamy intelektuálů, multikulti a feministikek anebo cikánů. Vždyť tyto lidi dobře známe ií bez seznamů však oni neutečou a seznamy by nám mohla Evropská unie zakázat a tak by se mohlo naše národovecké hnutí zdiskreditovat což není dobré (jedině kdyby pana Bátoru nebo pana Vandase zavřeli to by se mohlistát hrdiny a pak by je všichni podporovali v jejich boji.
22. 08. 2011 | 09:36

Jetopakáž napsal(a):

pro squirrels hunter:
máte pravdu jen v,
že Klaus, Hájek, Jakl, Drobil, Stráský, Dobeš, Bárta, Kočí ..., jsou na stejné úrovni, "lodi" s Bátorou, Vandasem, s Mudr. Bartákem...,
ale to je právě skandální a nepřijatelné !!!
22. 08. 2011 | 09:56

resl napsal(a):

Pane Kubr vaše "odvaha" mne ohromila. Ty odvážné otázky ...kdo za to může, že Bátora je tam, kde je ? Může za to náš hradní intrikán a jmenuje se Klaus, to jste netušil? Ani teď, kdy poslední důvěřivci této kreatury zjistili, že král je nahý ? Neříkejte, že jste se bál to napsat, byl byste jako naší "profesionální novináři."
22. 08. 2011 | 10:19

scallop napsal(a):

Pepa Repa 21. 08. 2011 | 15:45

"3. Urazi-li nekdo tve ikony, kontruj ve stylu 'a vy zase mlatite cernochy'"

:-)
22. 08. 2011 | 10:53

Zdena napsal(a):

Hm, komu se hodí tato štvanice na člověka Bátoru.Nevím.
Novináři dostali zaplaceno.Novináři jsou pořád stejní,za bolševika stejní jako dnes.
Podprahově panu Bátorovi fandím.Tyhle štvanice mě odpuzují.
22. 08. 2011 | 10:56

scallop napsal(a):

Pepa Repa

Jeste odkaz na lidovky
http://www.lidovky.cz/batora-se-zucastnil-prednasky-o-ceskem-protizidovstvi-pi1-/ln_domov.asp?c=A110430_165853_ln_domov_mev
22. 08. 2011 | 10:59

Terry napsal(a):

to stále rebel napsal(a) - 21. 08. 2011 | 19:52:

Opravdu - na vámi uvedené stránce Strana svobodných občanů (Wikipedie) je pod odstavcem Kontroverze uveden Ladislav Bátora jako člen republikového výboru této strany.

Odkaz Ladislav Bátora na stránky tohoto člověka ve Wiki ukazuje přehled jeho politických aktivit a členství opravdu bohatý:
(citace)
Bátora působil v následujících politických stranách a uskupeních:

Československá strana socialistická 1983–1990 - členství
Národně sociální strana 1990–1993 - členství
Občanská demokratická aliance 1993–2001 - členství
Národní strana 2006 - nebyl členem,[7] ale kandidoval na prvním místě krajské kandidátky ve volbách do Poslanecké sněmovny[8]
Strana svobodných občanů 2009 - členství
Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu - kandidatura do Senátu 2010[9]
Celkem třikrát kandidoval do dolní komory českého parlamentu, pokaždé neúspěšně: v roce 1990 (tehdy ještě do České národní rady) na 4. místě kandidátky Československé strany socialistické, v roce 1996 na 9. místě kandidátky Občanské demokratické aliance a v roce 2006 jako nezávislý kandidát na 1. místě kandidátky Národní strany za kraj Vysočina. Do horní komory kandidoval jednou, a to za Suverenitu - Blok Jany Bobošíkové.
(konec citace)

nicméně je zde uvedeno pouze jeho členství ve SSO.

Také na oficiálních stránkách Strany svobodných občanů (http://www.svobodni.cz/) v seznamu Členové Republikového výboru není pan Bátora uveden. (Mj. - A to se pan Ladislav Bátora už 30 let "tak snaží"...)

To, že se dřívější spolupracovníci Václava Klause s ním později rozešli - zde uveden předseda SSO Petr Mach, ale i např. Petr Halík, předseda strany Občané.cz (http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-havlik.php) - není asi (vzhledem k vývoji Klausovy osobnosti a bytnění jeho narcismu) neobvyklé. Klausovu "naturelu" asi ladí "hradní" spolupracovníci typu Jakla či Hájka.

Ale ekonomické názory Petra Macha či články pana Františka Matějky (http://www.frantisekmatejka.cz/) jsou mě "blízké".

Stále si ovšem kladu otázku, co by z toho zbylo po případném úspěchu SSO ve volbách (zatím preference SSO jsou cca 2%; ale stávající "profláknuté" parlamentní strany jsou stále méně volitelné) a "čichnutí" k moci, k lizu...

Jsme přece v Česku.

A jak by řekl Donutilův dědeček (v parafrázi): "V Česku?! Tam je všechno možný!"
22. 08. 2011 | 11:15

nejentak napsal(a):

Dopis na obranu člověka se "zcela slušným smýšlením" a s "laskavým srdcem"

Dopis evangelického superintendanta v rakouském Linci Wilhelma Mensinga-Brauna adresovaný úřadu pro zahraniční styky s církvemi v něm "danou osobu" líčí jako velmi ochotného člověka se "zcela slušným smýšlením" a s "laskavým srdcem". Neuměl si prý představit, "že by byl schopen jakékoli krutosti nebo zločinného jednání".
(převzato z dnešního tisku)
22. 08. 2011 | 15:08

nejentak napsal(a):

Ten dopis je o Bátorovi?
Ne.
Ten dopis evangelického superintendanta v rakouském Linci Wilhelma Mensinga-Brauna z roku 1960 adresovaný úřadu pro zahraniční styky s církvemi ve Frankfurtu nad Mohanem takto hovoří a brání o zrůdu jménem Adolf Eichmann. Mensing-Braun v něm "architekta konečného řešení židovské otázky" líčí jako velmi ochotného člověka se "zcela slušným smýšlením" a s "laskavým srdcem". Neuměl si prý představit, "že by byl schopen jakékoli krutosti nebo zločinného jednání".
Pokusy obhájit neobhajitelné tady byly a budou zřejmě dál.
22. 08. 2011 | 15:11

hanah napsal(a):

Zdena

pociťuji to úplně stejně. Bátoriáda je nepochybně někomu ku prospěchu a média se činí. Co mi vadí nejvíc je, jak to zmanipulovaní občané papouškují, aniž by sami věděli proč.
Odposlechnuto v tramvaji
- ten Bátora je prej nácek...opravdu ? jojo, bylo to v televizi..
Moje matka, kterou navzdory pokročilému věku považuji za velmi bystrou, mi na téma Bátora sdělila, že je to "starej fašoun", páč to psali ve VŠECH novinách...Na mou lehkou námitku jak tomu tak jednoznačně věří - četla jsem toho spousty, bylo to všude, proč by to jinak psali.....

http://rudolfmladek.blog.idnes.cz/c/206546/Medialni-masaze.html
22. 08. 2011 | 16:13

Smutný napsal(a):

...co je na kauze Bátora nejsmutnější ? Že prezident České republiky Klaus a jeho parta na Pražském hradu
podporuje extrémisty a neonacistu, neofašistu Bátoru..., je to k neuvěření a je to skandální ...!!!
23. 08. 2011 | 00:07

Jindřich napsal(a):

Bátora své instalátory asi hodně zklamal. Když ho tam ministr Dobeš i přes všeobecné brblání přece jen propašoval, měl nasadit mimikry a aspoň půl roku o sobě nedat znát a v tichosti likvidvat na MŠMT různé ty politicky korektní feministky, pražské intelektuálky, zelené a libetariány a místo nich instalovat své oblíbené katolické konzervy a vůbec čecháčky. Zajišťovat, aby školní jídelny vařily segedínký guláš dle pokynů jím instalovaného poradce Rozvařila a zároveň zakazovat různé ty multi kulti halal kebaby a kuskusy (z odporu proti emulgovaným mňamkám od Mekáče lze za určitých politických podmínek slevit, takoví jsme liberálové). Vymycovat Pavlicu z hodin hudební výchovy a místo něho prosazovat skupinu ABBA. A vůbec, nedopustit "Pravdu a Lásku ordinovanou z Havlova
nevětraného mravního a duševního pelechu" a přitom "sypat písek do žluklou kolomazí promaštěného agregátu Evropské unie".
Jeho histrionská duše však nesnesla být chvíli zticha.
23. 08. 2011 | 11:01

Vladimir napsal(a):

ad Smutný: "co je nejsmutnější"

Nebudu si hrát na extrémistu a tvrdit, co je NEJsmutnější ... Mně stačí říct, co je smutné.
Smutné je, že lidé v této zemi jsou jako stádo ovcí. Co jeden beran mekne, opakuje po něm celé stádo. Podle jednoho (2) berana (Kalousek / Schwarzenberg) je Bátora neonacista nebo možná neofašista , prostě přilepí nálepku bez jakýchkoliv relevantních důkazů, ... a po něm to opakují další, dokonce i titulovaní ...
To, že Bátora prohlásil o homosexuálech, že jsou devianti (homosexualita je deviace normální sexuality - to je nezvratný fakt) nebo se Bátora ohradí vůči ministrovi, který ho (Bátoru) urazí a dehonestuje (tím, že prý se hodí na min. školství jako pauzdeří do pr.ele - je ministr zahr. věcí kádrovák pro jiná ministerstva ?) a opaltí mu stejbou mincí ... to má být projev neofašismu nebo špatného vychování ? Kdo je vinen za aféru ? Kdo seje vítr, sklízí bouři - Schwarzenberg ...

Že homosexuálové jsou přírodou poznamenáni (jsou devianti) ví každý sedlák. Tihle měšťáci, co nadšeně tleskají pochodům homosexuálů jsou chudáci, kteří si nevidí na špičku nosu; mají -li děti, asi by rádi , aby jejich děti byly šťastné a ty měly také děti ,asi by se rádi dočkali vnoučat ... Pokud budou mladí lidé vychováváni k tomu, že homosexuální styl života je stejně cenný, jako normální heterosexuální , nebudou mít možná problém žít na hromádce s opravdovým homosexuálem i když sami homosexuálové nejsou ... Jde o životní styl a ten je dán nejen programem genetickým ( mozku), ale i výchovou ...
23. 08. 2011 | 11:29

šlapka napsal(a):

ad squirrels hunter
Není zde náhodou přítomen lékař ?
Mám dojem, že někdo by potřeboval , aby jeho lebeční schrána/respektive její obsah/ byla podrobena odbornému zkoumání.

Ty seznamy mají sloužit k čemu ?
Aby se Pepa Řepa najedl a Bátora, Joch, Hájek spol. s r. o. zůstala celá ?
24. 08. 2011 | 12:04

DDT napsal(a):

Veš Bátoru nasadil prezident Klaus a premier republiky Nečas si ji pěstuje ve vládě, prozatím hubící prostředky nepoužil, a tak nám hrozí nebezpečné přemnožení !!!
25. 08. 2011 | 08:22

RA napsal(a):

soudruh Kubr by chtěl opět na místa ve státní správě dosazovat jen prověřené soudruhy, tak ,jako tomu bylo dříve, soudruhy, kteří mají ty správné,bolševické myšlení. Pardon, dnes sociálněbolševické.
Je opravdu hrozné, čím komunismus poznamenal lidi, kteří se dnes považují za inteligenty a demokraty, končím heslem, Bátora k lopatě.
27. 08. 2011 | 18:03

camponotus napsal(a):

Bátora je reagens na stav systému - může kritizovat, protože se politici nedohodli a asi nedohodnou na nějakém statutu státního úředníka. Bátora je v podstatě něco podobného jako signatář Charty 77, který upozorňuje na to, jak je systém nemohoucí a shnilý, přičemž státní ryba jako vždy "smrdí třetí den od hlavy". Zřejmě s ním bude naloženo jako kdysi s Chartisty - bude vyhozen z práce, nedostane šanci na slušné uplatnění a bude dělat buď s cikány jako kopáč, nebo jako pohůnek u nějakého degenerovaného šlechtice. Všimnul jsem si, že zde diskuse vázne, už to nikoho zřejmě nezajímá a to je dobře.
29. 08. 2011 | 18:15

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 14:06

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy