Zelené desatero proti Bártově dopravní antikoncepci

03. 03. 2011 | 09:00
Přečteno 3896 krát
Řečeno velmi mírně, Zelená kniha dopravní superstrategie Víta Bárty se opravdu nepovedla – není ani zelená, ani super. Jelikož si však česká veřejnost kvalitní dopravu zaslouží, připravili jsme ve Straně zelených pro pana ministra jednoduchý návod pro její zlepšení. Bude-li se pan ministr Bárta naším „Desaterem přikázání pro efektivní dopravní politiku“ řídit, je zde stále šance, že se z jeho dopravní superstrategie nestane úplný propadák.

DESATERO PŘIKÁZÁNÍ PRO EFEKTIVNÍ DOPRAVNÍ POLITIKU

1) Zajistíš dostatečné investiční prostředky na dostavbu dopravní sítě.

Další příjmy můžeme získat např. vyšší dotací ze státního rozpočtu, ze zpoplatnění silnic nižších tříd pro nákladní dopravu, vyšším podílem převodu ze spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv či přijetím půjček od Evropské investiční banky. Strategie musí být pozitivním, nikoli negativním průkazem schopnosti České republiky v dohledné době svou základní dopravní síť dostavět.

2) Navrhneš transparentně a objektivně určené pořadí všech investičních priorit.

Strategie se nesmí vzdát role působit jako nezávislý státní garant, který určuje pořadí dopravních investic podle jejich skutečné potřebnosti. Seznam potřebných staveb musí být na začátku zpracování strategie kompletní (což nyní vůbec není) a musí od sebe oddělit novostavby a generální opravy stávajících dopravních tras. Výběr projektů musí být prováděn takovým způsobem, aby stavbám nepřiřazoval nesmyslně nízké či příliš vysoké priority. Tak to někdy dělá nyní užívaná multikriteriální analýza, jejímž výsledkem je jedno složitě vypočtené číslo určující pořadí v seznamu, které např. snižuje šanci realizace některých důležitých obchvatů jenom proto, že z nějakého důvodu musí mít drahé technické řešení.

3) Nebudeš plánovat dopravně zbytečné a škodlivé stavby a při nedostatku peněz odložíš stavby postradatelné.

Peněz nemáme tolik, abychom si mohli dovolit stavět i to, na co nemáme. Strategie už nesmí nadále podél stávajících silnic, které jsou dlouhodobě vyhovující, plánovat betonová mementa regionálním politikům a stavební lobby. Skvělým příkladem je přestavba železničního uzlu Brno s odsunutým nádražím: drahý projekt vytvoří úzké hrdlo na transevropském železničním koridoru, způsobí městu vícenáklady MHD 150 mil. Kč ročně a prodlouží cestování do Brna průměrně o 7 minut.

4) Budeš investovat do rozvoje železnice a silnic v poměru 1 : 1.
Strategie nesmí nadhodnocovat význam dopravy silniční a podceňovat význam dopravy železniční, obě jsou rovnocenné. Nelze ještě více rozevírat investiční nůžky – zvětšila by se atraktivita silniční dopravy, zácpy zejména ve větších městech a na příjezdových silnicích do nich. To je proti smyslu cílů, které superstrategie sama uvádí, i proti cílům státních i evropských politik.

5) Nebudeš odkládat stavbu nových železnic do nedohledna.

Česko potřebuje do všech krajů komfortní vlaky rychlé jako automobil a kapacitní železnici kolem velkých měst. Jinak se Česko odsuzuje do podřadné role, neschopné konkurovat v globalizující se světové ekonomice. Má-li být Česko vyspělou zemí inovací a ne jen montoven, lidé musí mít možnost rychle a komfortně jezdit vlakem, aby „mohli za jízdy držet notebook a ne volant“. Neprodleně proto musí být mj. zajištěna příprava výstavby vysokorychlostní tratě Praha – Brno.

6) Nebudeš vydávat jednorázové údržby železnic (tzv. optimalizace) jako rozvojové investice.

Ty se dějí velkými zakázkami několika stavebním firmám s velkým prostorem pro předražování a korupci. Polovina strategií navrhovaných „investic“ na železnici téměř nic nerozvíjí. Ačkoli strategie správně popisuje některé nedostatky současné železniční sítě, uvádí jen málo investic do novostaveb. Rekonstrukce neplní ani cíle, které si sama superstrategie vytyčila.

7) Nebudeš tvrdit, že vodní doprava je ekonomická a ekologická.

Vodní doprava dokáže vozit jen zlomek toho, co ekologičtější železnice, proto jezy na Labi nemohou být nikdy efektivní. Vodní doprava je ekologická jen pokud k tomu má příhodné přírodní podmínky, což v Česku, kde všechny řeky pramení a jsou málo vodnaté, není. Superstrategie proto nesmí zamlčovat, že přípustnost jezů je dána závazky ČR vůči EU v ochraně přírody, které je zatím vylučují (soustava Natura 2000). Silnicemi a dráhami se chráněným územím vyhnout lze, jezy v řece ne.

8) Budeš mít celostátní koncepci letecké dopravy.

Strategie nesmí ignorovat soukromý záměr zprovoznění letiště Vodochody pro nízkonákladové osobní dopravce, a tím docházet ke scestným závěrům ohledně potřebnosti nových drah letiště Ruzyně. Koncepce musí otevřeně posoudit situaci a hledat řešení ze široké škály možností a podle limitů ochrany obyvatel před hlukem a být si i vědoma možnosti, že množství hluku nemusí další letištní dráhy umožnit.

9) Zajistíš občanům možnost cestování na jednu jízdenku.

Správný záměr otevřít trh veřejných služeb na železnici různým dopravcům musí strategie rozšířit o záměr zachování tzv. tarifní integrace nejprve železniční, posléze veškeré veřejné dopravy v ČR. Bez ní by mohlo v některých relacích paradoxně dojít k poklesu cestujících v důsledku jejich nucení komplikovaně si kupovat více jízdenek během jedné cesty.

10) Nebudeš šetřit na ochraně obyvatel před hlukem a emisemi.

Hlukové limity v ČR patří již nyní k nejbenevolentnějším v EU. Průměr dovolené hladiny hluku EU pro venkovní prostředí v noci je 49,13 dB(A), v ČR je 50 dB(A). 19 zemí EU má limity hluku stejné nebo přísnější než Česko. Řešením úspory zbytných protihlukových stěn na železnici může být revize modelování hluku a zrušení jejich výstavby při rekonstrukcích tratí, protože už jen výměna kolejí za moderní znamená značné snížení hluku.

Doufejme, že si pan ministr Bárta jako uznávaný manažer nechá poradit a dá moderní, efektivní a ekologické dopravě v České republice šanci. Česká doprava i veřejnost si totiž zaslouží víc než jen Bártovu nepovedenou pseudokoncepci.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Tunel napsal(a):

To já bych reději osvětu v tomto:
Co se stane s rtutí z úsporné žárovky, po tom co doslouží?
Nevíte?
Je to jednoduché, ta žárovka se rozemele a rtuť s prachem se uloží do plastového obalu, tan se vloží do sudu a celé se to zaveze pod zem do skladu a ať se s tím poperou naše děti.(Teda pokud jí odevzdáte k recyklaci, ale ruku na srdce, kdo poběží recyklovat jednu žárovku. ;o)) Ono je totiž recyklace té rtuti do použitelné podoby tak náročná, že se to prostě nevyplatí.

Quecksilber aus Ökolampen landet im Salzstock
http://www.spiegel.de/video/video-1112211.html
03. 03. 2011 | 09:18

Gekon napsal(a):

Co tahle zeleznici ke kazdemu supermarketu?
03. 03. 2011 | 09:37

Lech napsal(a):

Desatero je možné s drobnými výhradami použít.
Bohužel si myslím,že na toto nemůže Bártova firma přistoupit.
03. 03. 2011 | 09:38

Naštvaný napsal(a):

No vidíte, autore. Toho se držte, to vám jde. Ale vyjadřovat se k obecně politickým jevům, na to ještě nemáte a jste příliš v zajetí vašeho teroristického guru, který na přelomu 60/70 let mimořádně nebezpeně! ohrožoval demokracii v západní Evropě. Dokud se jeho učení, a jeho dodnes nenávistně frenetických /ala Hitler či Urválek/ výstupů nezbavíte, budete nedůvěryhodný.
03. 03. 2011 | 09:39

Mastodont napsal(a):

... "OBJEKTIVNĚ určené pořadí všech investičních priorit" ...

OLOL, no a tam jsem skončil , dál netřeba číst.
03. 03. 2011 | 09:39

Štěpán Heller napsal(a):

Tunel: Ono kdybyste se trochu snažil a nechtěl jen prudit s populárními antizelenými poznámkami tak byste si za pár minut dokázal zjistit, že stačí žárovku odnést do sběrného dvoru, který patří do sítě ekolamp a tam zářivku ekologicky zlikvidují a rtuť bude znovu využita.

Info například zde:

http://www.nazeleno.cz/bydleni/odpady-1/recyklace-osvetleni-nevyhazujte-usporne-zarovky-do-kose.aspx
http://www.ekolamp.cz
03. 03. 2011 | 09:39

Sladký napsal(a):

Heller- to se nám ta úsporná žárovka solidně prodraží,že?
03. 03. 2011 | 09:47

vasja napsal(a):

Tunel:
Ono kdybyste se trochu snažil a nechtěl jen prudit s populárními antizelenými poznámkami tak byste si za pár minut dokázal zjistit, že stačí žárovku odnést do sběrného dvoru, který patří do sítě ekolamp a tam zářivku ekologicky zlikvidují a rtuť bude znovu využita.
---------------------------------------------
Aha, tak to je dobrý:)) Bábě stačí, aby s žárovkou vyrazila na cstu do "sběrnýho dvora, který patří do sítě ekolamp". Tak to bruselskej protektor ošetřil výborně.
Jste to ale hlavy. Skopový.
03. 03. 2011 | 09:49

Tunel napsal(a):

Vážený pane Heller
To není pruzení, ale vážně míněný dotaz, na skutečné dění u našich sousedů. Pokud se kouknete na onu reportáž Spiegel TV zjistíte, že ona rtuť s tou drtí končí skutečně v solném dole, kde je následně dlohodobě vyskladněna. Mám vážné pochybnosti, že se u nás bude postupovat lépe. V závěru jsou s tím konfrontováni i zelení, kteří jsou dost překvapení.
03. 03. 2011 | 09:55

Pepa napsal(a):

Velmi dobré jenom škoda, že jste s tím nepřišel před deseti léty.
03. 03. 2011 | 10:06

Ládik!!! napsal(a):

Pane Liško,
co Lexus, dobrý?
03. 03. 2011 | 10:06

Targus napsal(a):

Jen pár malých poznámek k Lišákovým zeleným jedům, které zde zasel:

1/ zpoplatnění silnic nižších tříd jako zdroj dalších financí pro rozvoj infrastruktury je totální nesmysl. Už teď na zpoplatněných silnicích 1. tříd je rentabilita výběru mýta okolo 4 %!!!! Je nabíledni, že dvojky budou v těžkém mínusu.
Převod výběru spotřební daně do Fondu dopravní infrastruktury činí naprosto směšných 9,84 %, zbytek dává vláda jako nenárokovou dotaci. Liško, Liško, co jste dělali ve vládě, že jste neprosadili toto navýšení na potřebných 50 %, aneo alwespoň nezbytných 20 % ?
2/ Naprostý žvást obhajující nesmyslně předražené dopravní stavby, často vyšperkované drahými přechody pro jeleny, vlky a medvědy.
3/ Máte k tomu brněnskému nádraží nějakou serióznáí analýzu nepocházející z pera skupiny zaprodanců okolo pana Moose? Jestliže nikoli, plácáte.
4/ Pokud byste se obtěžoval zjistit, kolik teče peněz z FSDI do silnic a kolik do železnic, zjistil byste, že se všemi mimořádnými dotacemi železnice pojímá NADPOLOVIČNÍ část z rozpočtu SFDI.
Kromě toho bych rád věděl, PROČ se má do železnice investovat takový balík peněz, když její síť je pětinová oproti síti silniční (cca 9.500 km železnic / 54.000 km silnic)
5/ Z jaké premisy usuzujete, že možnost jízdy ve vlaku s noťasem na kolenou zajistí v České republice všeobecný blahobyt?
6/ to není vydávání, to je skutečná přestavba na vysokorychlostní a velkokapacitní železnici. Naprosto legitimní je přirovnání k přestavbě okresky na dálnici.
7/ to je mi novinka, kde ste to vzal? Anebo to bude tím, že říční lobby nebere dotace od vlády, takže nemá na úplatky? Jinak říční doprava je nejméně náročná na spotřebu paliva, jestli vám to nevadí. Hned za ní je silnice, a teprve pak - světe div se - železnice. Zdařile ignorujete nutnost postrků, obsluhy vleček, překladových terminálů, jejichž vytvoření a provoz je nesmírně finančně a energeticky náročný.
8/ nebudu se vyjadřovat, v tomto ranku je situace tak zmanipulovaná, přelobbovaná a nepřehledná, že se nelze jednoznačně zorientovat.
9/ Jedna jízdenka začne fungovat, až zmiznou z povrchu zemského ČD ve své stávající podobě.
10/ nepochopil jsem, co tím básník Lišák chtěl říci. Kolejnice se mění průběžně, přechází se na spojování kolejnic svařováním, takže to nedrncá, no a co? Rambajs to dělá pořád, pokud se bude odvalovat železo po železe, lepší to nebude.

Úhrnem - tento pamflet má hodnotu spamu, čímž nechci říci, že Bártův výblitek za něco stojí. Obé svou kvalitou nepřevýšilo hodnotu nevyžádaného reklamního letáku v poštovní schránce.
03. 03. 2011 | 10:14

TomášL napsal(a):

Dobrý den pane Liško!

Jak byste chtěl docílit čtvrtého bodu, když skoro každý dům je u silnice? Já jenom že nejen na sídlišti existují cesty, které je třeba opravovat.

Děkuji za odpověď

Tomáš
03. 03. 2011 | 10:32

Amigo napsal(a):

Snad bych ještě doplnil BODEM ČÍSLO 11 o VÝRAZNOU podporu pěších a kolařů.
03. 03. 2011 | 10:36

Xury napsal(a):

ad 1) jaká výše investičních prostředků je ta "dostatečná"?
ad 2) nevidím podstatný přínos vašeho přístupu nemluvě o tom,že zelená kniha je předložena k připomínkování, takže těžko může být seznam staveb kompletní
ad 3) předpokládám, že právě toto řeší to MCA
ad 4) osobně bych se spíše řídil potřebami, protože řada silnic je rozestavěná a ejich konzervace by zbytečně jen polykala peníze
ad 5) není přesně jasné, co máte na mysli, po regionálních tratích se asi nebude jezdit rychleji než 90km/hod a pak stačí rekonstrukce. Mezinárodní trasy se modernizují v rámci koridorů - ještě se dostavují. Pokud bychom chtěli stavět zcela novou rychlostní trať mimo stávající koridor (primárně patrně směr Berlín-Praha-Vídeň a Vídeň-Ostrava-Varšava), tak by bylo dobré nejprve říci jaké budou náklady na výstavbu nemluvě o tom, že rychlostní trať se bude jen obtížně vyhýbat různým chráněným územím nebo obydleným místům.
ad 6) podle mne spíše záležitost terminologická, myslím si, že ten materiál musí obsahovat všechny realizované i plánované stavby
ad 7) pro všechny druhy dopravy platí, že jsou ekologické i eknonomické jen za určitých podmínek (např. vlak vezoucí jednoho cestujícího rozhodně není ekologičtější než auto činící totéž). S tím vyhnutím se chráněným územím viz 5.
ad 8) letiště ve Vodochodech má problém s tím, že místní obyvatelstvo je proti (obdobně i proti přidávání další dráhy v Ruzyni) a VV jim slíbila, že jej neumožní.
ad 9) Nic proti, ale nevím, jak moc by to bylo složité. Taky si nejsem jist, jestli toto má být součástí zelené knihy.
ad 10) Skutečně rozdíl 0.87 dB je alarmující a rozhodně bychom s tím něco měli dělat (ironie - pro ty pomalejší).
Na závěr malá poznámka - ten materiál není definitivní, což plyne už z jeho názvu, taky to není Bártova koncepce, ale pracovalo na tom dost lidí (ŘSD, SFDI, ČVUT adt) nemám pocit, že byste vy nebo SZ měla takový kredit, abyste jej mohli tímto způsobem odmítnout.
03. 03. 2011 | 10:36

tim napsal(a):

co máš. Liško proti Bártovi, VV a vůbec ODSTOPVV? kdyby jste se dostali do parlamentu, okamžitě s nima za funkce a peníze proti většině občanů ČR kolaborujete !
03. 03. 2011 | 10:40

Targus napsal(a):

To TomášL:

Lišák ze zelené zásady neodpovídá.
03. 03. 2011 | 10:48

modrý edvard napsal(a):

Zase mi tam chybí reference na citovaný materiál. Fuj.
Skoro všechno za mě více-méně napsal Targus.
Soudím,že v každém posuzování by měl rozhodovat užitek/vynaložené náklady, a podle toho poznáme, jestli chceme mít vlak nebo auto. Poměr 1: 1 shůry daný je nesmysl.
Od oka (nikdy jsem neviděl ekonomický rozbor) mi připadá, že jezy na Labi za 2-3 mld jsou blbost. Tolik brambor (uhlí, písku, kamení) do Německa neodvozíme, aby se to vyplatilo. Budu rád, když ten ekonomický rozbor někdo vytáhne.
Pokud bychom stavěli vysokorychlostní trať (podle Wiki alespoň 200 km/h), může mít v Česku jednu zastávku Praze, a možná druhou v Ostravě. Brno je moc blízko u Prahy.
03. 03. 2011 | 11:15

timmy napsal(a):

Ani vás nenapadlo se omluvit za to, co napáchala Topolánkova vláda, kterou jste drželi za prachy při životě ! nebo za nesplněné volební sliby, třeba ten o lidovém referendu !

Zelené desatero byste zase okamžitě vyměnili za vládní posty a za pár stříbrných byste z ČR udělali jednu velkou vojenskou základnu nového velkého bratra. Jste kolaboranti, jediná militaristická pravicová strana zelených v Evropě a na světě. Dobře vás známe !
03. 03. 2011 | 12:41

Midori napsal(a):

Liško,
byli jste kolaboranti. Slibovali jste referendum. Pak U-turn jak na obrtlíku.
Jděte do řiti, i kdybyste měl občas pravdu. Zahrabejte se nebo se dejte přejmenovat. Udělejte si plastiku. Zrádče.
03. 03. 2011 | 13:11

Brundibár napsal(a):

modrý edvard:

Technická:
KTX (v podstatě TGV) má v Koreji dvě zastávky mezi Soulem a Daejeonem (de facto střed JK, nějakých 180 km od Soulu), třetí se tam nyní dostavuje. Koleje dotažené zatím před Busan (do Busanu jede 160 km/h po normálních kolejích), dohadují se, jestli to má vést přes Ulsan, nebo ne (Hyudai o to vážně usiluje). S lidmi jezdí až 300 km/h. Takže, ono to jde a lze provozovat.

Na druhou stranu - Soul má 10 milionů lidí (+ další desítka v dosahu MHD), Daejeon 1,5 mil. (Busan nějaké 3, Ulsan ke 2 mil.), ne každý vlak v zastávkách mezi Soulem a Daejeonem staví, celá sranda se staví podstatně déle, než kdo v nejčernějších snech odhadoval, stálo to řádově víc, než byl odhad (min. 10x víc, ale přesná čísla se tají skoro jak plán rozmístění jednotek na DMZ) a hlavně - jezdí tím asi třetina lidí, než se odhadovalo - návratnost tedy v podstatě nula.

Takže ano, stavět v ČR tratě nad 200 km/h nemá logiku.
03. 03. 2011 | 13:28

Petr napsal(a):

Pane předsedo Liško,
co jste dělal ve vládě když jste vládnul? Já si myslím že nic. Tedy nic dobrého pro tuto republiku. A i když Vaše strana byla ve vládě v menšině, vládla absolutisticky. Teď rozdáváte knížecí rady.
Zamyslete se proč Vás většina lidí odmítla. Tedy jestli jste toho ve svém zaslepeném fundamentalismu schopní.
03. 03. 2011 | 14:27

Targus napsal(a):

To Modrý Edvard:

Pokud se vám zdají jezy na Labi drahé, zkuste si orientačně zjistit, kolik stojí kilometr nově postavené železniční dráhy, anebo totéž přeměněné na tzv. rychlostní koridor. Vypadnou vám oči z důlku. Proti tomu je průměrná cena dálnice v ČR 300 mega za kilák ubohou žebračenkou. Tím nechci ekonomicky obhajovat říční dopravu, jen chci naznačit, že v případě dobrých plavebních podmínek je říční doprava opravdu hodně levná. Pokud ovšem lodě stojí půl roku kvůli nedostatku vody, je vodní doprava o ničem.
03. 03. 2011 | 14:30

KAteřina napsal(a):

V Česku je mnoho míst, kde k vlaku je daleko a autobus jezdí jen zřídka. Lidé jsou tam většinou chudí, často nemají práci a těžko se uživí. Až do vlády ODS + SZ si tito lidé řešili své problémy s dopravou tím, že si kupovali levná staré auta. Pak Martin Bursík, asociální měšťák posedlý touhou po moci, zavedl poplatek za registraci starých aut, zřejmě proto, aby podpořil výrobce a dovozce automobilů.
03. 03. 2011 | 15:18

modrý edvard napsal(a):

Aha, já to napsal nejasně. Je to takhle: "Nestojí to za to, postavit jezy za 2 mld." (neznám ceny jezů). Pokud postavím jezy za 2 mld, roční odpisy jsou 40 M, ztracený úrok 100M. Budu muset vozit hodně brambor, aby se mi to vyplatilo.
03. 03. 2011 | 15:30

Targus napsal(a):

To modrý edvard:

dopravní komunikace jako taková není nikdy v moderním státě prostředkem k získávání peněz, v takovém případě vždy udusí podnikatelskou aktivitu svou cenou. Pokud se cena cesty (jakékoli) pohybuje někde okolo nuly, je to jedna z podmínek nutných pro rozvoj a prosperitu dotčené lokality.
V tomto případě se jedná o zmenšení zatížení dopravních toků na železnic a na silnici. Neumím posoudit, co je ekonomičtější a ekologičtější.
Výzkum z roku 2006, který si objednaly společně různé evropské instituce, ukázal, že pokud počítáme nákladovost dopravy výrobku metodou - ode dveří ke dveřím (od prvního kopnutí pro získání suroviny až po dodávku zákazníkovi do domu), bezkonkurenčně vede silniční doprava, těsně následovaná dopravou říční, zde ovšem velice závisí na nastavení parametrů. Pokud je jen trochu změníte, je pomyslným vítězem doprava po vodě. Jediná obrovská nevýhoda = rychlost = čas = peníze.
Železnice končí někde úplně na chvostu, což je pro zelené šílence nebezpečným precedentem. mohli by totiž zůstat bez práce. A bez dotací. A bez úplatků železničními firmami. A to by byl pro ně problém.
Proto také nemohou zelení mužíci rozchodit tlak na zavedení velkoobjemových souprav jezdících ve Skandinávii(hmotnost 60 tun, délka až 25 m, výhodou jsou 2 velká auta místo tří dnešních a z toho vyplývající úspory). Otevřeně přiznávají, že by byla železnice ekonomicky vyřízena úplně.
03. 03. 2011 | 16:05

modrý edvard napsal(a):

Targus: jo. Jen nevím jak počítali externality ...
03. 03. 2011 | 16:50

michal napsal(a):

bod 9) - "jedna jízdenka"

už funguje několik let v Hradeckém kraji (i kousku Polska), myslím, že k velké spokojenosti lidí. Dokonce byla zavedena za hejtmanování ODS a jako rozumná ponechána za hejtmanování ČSSD. Ten lístek platí několik hodin, takže si třeba po cestě z Hradce můžete vystoupit z busu/vlaku třeba v Náchodě, zařídit nějaké věci tam na úřadě a poté nastoupit do libovolného vlaku nebo busu, co jede dál třeba do Broumova. Vše za jednotnou cenu (z-do). Kraj dotuje, kraj si určuje pravidla!
03. 03. 2011 | 17:47

gaia napsal(a):

proč se k nám vozí obyčejná mrkev až ze Šanělska a stojí 22,90 skoro stejně jako banány z Uruqaye, když dřív se pěstovala za humny a stála 2Kč za kilo?
03. 03. 2011 | 19:51

Targus napsal(a):

To modrý edvard:

Podle studie, kterou si nechala udělat IRU (mezinárodní organizace silničních dopravců), je internalizace externích nákladů v silniční dopravě pokryta stávajícími poplatky (daně, mýta) v průměru na 97%.
Pochopitelně na rozdíl ostatních doprav, kde se o něčem takovém ještě ani nezačalo mluvit. To bychom se divili, kdyby nám vypálili takové pálky ve vlaku nebo v letadle, nemluvě o tom, že se ještě ani nešpitlo, kolik by to stálo, kdyby to měly platit osobní automobily.
03. 03. 2011 | 21:23

Targus napsal(a):

To gaia:

Sklízíte chutné ovoce eurodotační politiky ala RVHP, co se Vám na tom nezdá? Zrovna Vy mi zrovna nepřipadáte natolik pitomá, že byste nechápala, co všechno museli naši plyšákoví řiťolezci naslibovat, aby vymámili příslib vstupu do EU. Spíš bych to viděl na to, že jste se absolutně nezajímala, dokud ta mrkev byla levná.
Takže asi takhle:
- po plyšáku jsme byli tvrdě přitlačeni k otevření svého trhu dotovaným potravinám z EU. Já sám jsem vozil krechtovanou mrkev z Holandska v únoru, březnu za cenu (dle celní faktury) nepřesahující 2 Kč/ kg. V obchodech se tatáž prodávala za 3 - 5 kaček podle jakosti a balení. V polovině 90. let to byla naprostá utopie, aby nějaké české JZD nebo sedlák - ech, co to kecám, dnes jedině farmář - vyprodukoval za tuto cenu mrkev na poli, neřku-li aby ji ještě byl schopen krechtovat.
- z toho evidentně vyplývá, že farmář či kolchoz to musel po několika letech vyhazování shnilé neprodejné mrkve jednoduše zabalit a zahájit činnost jinou, poněkud sypavější. Zejména, když mu nikdo už žádnou dotaci nedal a dramaticky zvedl vstupy. Jen připomínám, že kolchozníci nepalatili daně a tuším, že dokonce snad ani odvody, aby se cena žrádla zbouchala na minimum. A nafta stála za bolšána dvě ká, zatímco v pol. 90. let, o kterých zde točím, už koštovala kachlí sedmnáct.
- nu a dnes ti zeměhryzové, kteří přežili ta šílená ekonomická jatka, si mastí kapsy na žluté řepce, jejíž produkci za drahý peníz posvětila vláda a parlament před nástupem Kalouskovy famiglie, zatímco popletená a zcela zmatená Gaia čumí nevěřícně, jak to tele na nová vrata, na cenovku u španělské (pochopitelně že dotované) mrkve, kterou zeleninoví šíbři zakoupili ve Špánech coby trojku (Němec by to nedovolil ani strčit do auta, natož to dát na pulty) a nablblým Čížkům to sekají za creamovou cenu prvního výběru, který seženete nejblíž třicet kiláků za Rozvadovem.
Pokud se Vám zajídá mé poněkud expresívnější vyjádřování, vězte, že není určeno k Vašemu tupení, alebrž k odventilování dodatečné zlosti na zmetky zelenináře. Užil jsem si s nimi coby autodopravce své a připravili mne o spousty peněz.
03. 03. 2011 | 21:48

modrý edvard napsal(a):

Targusi, odkaz na tu studii nemáte?
04. 03. 2011 | 00:07

Pepa Řepa napsal(a):

Hmmm, dobrý.
A co pokračovat v zeleném desateru?

1. Nepostavíš větrník na kopci
2. Neoseješ pole řepkou
3. Nepostavíš na hroudě fotopanel
4. Nebudeš dotovat z kapes bližních svých
5. Nevystavíš bližní arbitráži
6. Nebudeš lít do motoru, co pozře bříško tvé
7. Nenasadíš do sněmovny jau-jau odbornice
8. Nenasadíš do vlády kocábovitá klíšťata
9. Nebudeš se montovat do zahr. politiky, o které nemáš páru
10.Nebudeš rovnat pohlaví těm, co o to nestojí
04. 03. 2011 | 07:45

Targus napsal(a):

To modrý edvard:

Kterou máte na mysli? Odvolával jsem se na dvě. Přesný název, jakož i firmu, která studii prováděla bych musel dosti složitě dohledávat v oborových časopisech, rozhodně to nezvládnu ihned. Je to práce tak na víkend a ještě si nejsem jist, zda to najdu. Bohužel se neuživím žvaněním /což mne docela mrzí :-)/. Pokud bych nedohledal, musel bych oslovit právě takové lidi, kteří se výše popsaným uživit dokáží, lépe řečeno, práce s takovými materiály je jednou z položek jejich zaměstnání. Anebo mohu dát přímo mailovou adresu a můžete si zdroj vykomunikovat sám.
04. 03. 2011 | 08:03

Targus napsal(a):

To Pepa Řepa:

Ještě jste pozapomněl zakomponovat lobbyistický zákon o dodatečném zdanění prodeje starých aut a uvalení daně na pevná paliva.
A ve školství sice nešlo o zelené žvásty, ale škody tam lišák nadělal dost a dost.
Úhrnem bych to tak viděl na celkem slušné třicatero.
04. 03. 2011 | 08:05

modrý edvard napsal(a):

Targus: nechte to plavat, děkuji.
04. 03. 2011 | 08:14

Xury napsal(a):

Pro Pepa Řepa:
:-D moooc dobrý. Škoda, že tady nejde dát palec nahoru.
04. 03. 2011 | 08:35

Pepa Řepa napsal(a):

Že bychom to kolektivně dopracovali na "Kodex zelináře v Čechách a na Moravě"?
:-))
04. 03. 2011 | 09:25

Targus napsal(a):

To PŘ:

1/ Pomni, abys každý den ošidil, okradl, podvedl bližního svého.

Myslím, že mezi zelináři - liškoidy a zelináři - dovozci předraženého odpadu z německých pultů není významného rozdílu.
04. 03. 2011 | 10:44

Tenco napsal(a):

Dobrý, Řepa !
To maj z vlastní, nebo sousedovic ? Tedy kebule ?

1. Nepostavíš tunel Blanka pod kopcem.
2. Neoseješ chmel na fotbalové hřiště.
3. Nepostavíš knihovnu chobotnici.
4. Nebudeš brát z kapes svým bližním.
5. Nevystavíš televizi šek na 10 miliard.
6. Nebudeš pít víno, kázat vodu.
7. Nenasadíš do sněmovny konkubíny, imbecily, opilce a zloděje.
8. Nenasadíš do vlády tragické postavičky ze Šmoulova.
9. Nebudeš u komentování zahraniční politiky usínat s hořící fajfkou v ruce.
10.Nebudeš rovnat pohlaví těm, co o to nestojí/hmm - tak s tímhle zkušenosti nemám, zatím jsem asisetenta na rozdíl od Pepy Řepy nikdy nepotřeboval - věc se narovná takříkajíc sama sebou :))/

Já si myslím, že loňská sklizeň řepy a tuřínu byla celkem úspěšná. Nasbíralo se dosti kebulí a každá má opravdu vynikající vlastnosti.

Pojďme si proto zapět a zatancovat :

"Když má sedlák po sklizni...."
:))))

Řepa - kam oni na ty nálepky choděj ?
K Hájkům anebo k Jaklům ?
Nebo že by k samotnýmu....

Nejvyšší s námi a Klaus pryč, Řepa ! No tfujtajbl ! Polejt svěcenou vodou a šestkrát zdrávas....
04. 03. 2011 | 13:40

Alena napsal(a):

Pane Tenco, proč se neustále snažíte konkurovat rádobyvtipnou replikou, když je pokaždé výsledkem pouze trapný text bez humoru?
04. 03. 2011 | 16:05

Tenco napsal(a):

Alena
Protože mám radost , když mohou do diskuze přispívat i takoví, jako jste vy.
Je mi jich totiž líto.

A rád reaguji na prvoplánově nenávistné - primitivní fabulace.
Třeba i formou spaghetti textu.

Nebo je to snad zakázáno ?

P.S. No tak dejte něco originálního do placu vy. Ať se taky zasměji jednou já.
:((((
Proč, proč, proč....pro slepičí kvoč. :))))))
04. 03. 2011 | 16:44

Alena napsal(a):

Pane Tenco, vždyť nic jiného, než nenávistné texty nepíšete. Myslíte si snad, že se někdo po přečtení zasměje?
04. 03. 2011 | 17:37

naprosty kokot napsal(a):

jak se pani nebo slecno aleno pozna spravny nenavistny text od nespravneho je to tak ze vasi kamaradi i kdyz pisou nenavistne texty treba proti vetrnikum anebo multikulti ci kocabovitym jsou zabavni a mili a kdyz nekdo napise pravdu ale nesouhlasi pritom s vasimi kamarady tak ten pise spatne texty odpovezte prosim jinak nez jednou vetou jinak pan tenco muze psat co chce pokud jste to jeste nezjistila tak se to tu hemzi nalepkovaci a samozvanymi literarnimi kritiky jako vy vzdyt musite byt smesna sama sobe na co si to tu hrajete jinak pan tenco vam odpovedel vy ale jen urazite a to naprosto predpojate proc stejnou merou nereagujete na jine nenavistne vulgarity a vykriky bez ladu a skladu
jeste jedna otazka vy pana tenca sledujete ze tak zasvecene hovorite o tom co vsechno pise smahem jedne ruky vypada to ze vas tim nekdo poveril asi stejny blb jako vy
04. 03. 2011 | 18:33

Pepa Řepa napsal(a):

....napsal naprostý kokot.
Jak výstižné.
05. 03. 2011 | 13:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy