Pandora a Eva aneb O touze, která nás ničí

20. 03. 2010 | 12:11
Přečteno 7699 krát
Kdokoli otevře "Pandořinu skříňku", může si být jist velkým průšvihem. Ale kdo vlastně byla ta Pandora?

Řecká mytologie tak označuje první stvořenou ženu (tedy jakýsi protějšek starozákonní biblické Evy), která se měla stát (narozdíl od Evy) pomstou bohů člověku. Nosila s sebou velikou vázu (to je ta "skříňka"), v níž bylo uloženo veškeré trápení a zlo, jež předtím na zemi neexistovalo. A protože byla Pandora nejen svůdná, ale i zvědavá, jednoho dne (asi ne moc krásného) "skříňku" otevřela, aby do ni nahlédla.

A z vázy na zem začaly proudit zlo, nemoci a (což zajímá teď nás) prokletí práce. Práce, jež byla předtím příjemná a milá a člověka bavila, se stala těžkou a únavnou. Pandora sice svou vázu rychle zavřela, avšak to už bylo pozdě.

Podobný příběh můžeme číst i v příběhu o Evě a Adamovi. Eva, zřejmě ze zvědavosti, po intelektuální přestřelce s hadem (jíž se mimochodem Adam zcela vyhnul) ochutnala zakázaný plod a výsledkem bylo vyhnání z ráje a vstup zla na svět. Tedy cosi podobného, co se stalo v příběhu Pandořině.

Když práce bývala příjemná

Pro nás z toho plyne několik zajímavých věcí. Zaprvé, lidstvo ve svých příbězích pamatuje na dobu, kdy byla práce příjemná.

I v rajské zahradě měl člověk pracovat - Bůh postavil člověka do zahrady Eden, aby ji tento obdělával a střežil. Rajský stav tedy pro první kultury nebyl stavem nečinnosti, ale příjemnou prací. Koneckonců kolik Čechů a Češek si dodnes podrželo jako koníčka zahrádkaření jen tak pro radost?

Zadruhé, v obou příbězích (které téměř neměly historicky šanci se ovlivnit) to byla touha, zvláštně přehnaná poptávková nenasytnost, jež přivedla na zem zlo a prokletí.

Eva a Adam mohli jíst z "každého stromu zahrady", a přesto jim to bylo málo. Nevíme, co přimělo první lidi k tak neskromné nedostatečnosti. Co jim chybělo? Podobně tak s Pandorou. Tyto příběhy nám napovídají: I kdybychom měli všeho dost a žili v ráji, stále nám to nebude stačit a budeme mít neustále tendenci (zcela zbytečně) otevírat "třinácté komnaty" (v této podobě se podobný příběh či ponaučení dostává do českých pohádek).

Co ale mají pohádky, příběhy a mýty společného s exaktním technickým oborem, jemuž říkáme ekonomie? Více než si myslíme.

Vezměme si významné zástupce vědeckého a matematického pojetí ekonomie - chicagskou školu. Snaha být neustále nespokojen a chtít víc, je totiž jevem, který zaujal hloubavější ekonomy této školy.

Frank Knight, snad nejvýznamnější chicagský ekonom minulé generace, jednou poznamenal: "Je lidskou přirozeností být tím nespokojenější, čím lépe se mi vede." A George Stigler, další významný ekonom chicagské školy, dlouholetý přítel a kolega Miltona Friedmana a také Frankův žák, dokonce jednou napsal, že to, po čem průměrný člověk nejvíce touží, není, aby se mu splnila přání, která má, ale aby si dokázal přát ještě lepší věci.

Až do potu tváře

V tomto ohledu jsme všichni stejní jako Pandora či Eva. Psychologické čtení těchto pradávných příběhů by pak jistě mohlo rozvinout téma ženy jakožto symbolu citové a měkké části lidské duše, kdežto muže jako stereotypně racionální části našeho já.

A jak tyto příběhy číst - v jakési hyperbole - dnes? Své neustálé touze mít (až nebezpečně) více a více jsme obětovali příjemnost práce. Jsme zdaleka nejbohatší civilizací, která zde kdy žila, přesto máme ke slovíčku "dost" nebo "spokojenost" stejně daleko, ne-li dále, než jsme měli kdy předtím.

Jednou větou: Kdybychom si sami nemuseli neustále zvyšovat HDP a produktivitu, nemuseli bychom se také neustále upracovávat až do "potu tváře".

Psáno pro HN

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

veverka napsal(a):

Krásný blog.Jednou jsem viděl dokument o afrických křovácích,kde říkali že tito na uspokojení svých potřeb musí pracovat (v jejich případě lovit a sbírat) jen asi 3 hod denně.Zbytek času mají volno a jsou zcela spokojení a šťastní.Oproti tomu "civilizovaný" člověk se honí za penězi od rána do večera jako šílenec a stejně nemá nikdy dost a je věčně nespokojen.
20. 03. 2010 | 12:48

*** napsal(a):

to máte pravdu, veverka, zkuste se ještě seznámit s tím, jak dlouho se za potravou honí veverka a jak dlouho kuna honí veverku.
Poté zmoudříte ještě více než Křováci. Přírodní národy jsou ve skutečnosti nejen šťastné, ale i moudré.
20. 03. 2010 | 12:56

AMIGO napsal(a):

moc pěkné, dodal bych, že touha po penězích je spolu s touhou po moci tou nejzáludnější. Nikdy nenasycené trmácení se životem...
Jsem rád, že i mezi ekonomy se najdou tací, kteří věci vidí z širší perspektivy, z nadhledu a jsem moc rád, že takoví ekonomové radí Zeleným:)
20. 03. 2010 | 13:05

mb napsal(a):

poptávková nenasytnost zcela vyhubí jeden druh tuňáka a zřejmě nejen jeho ...
20. 03. 2010 | 13:14

naili napsal(a):

Pane Sedláčku,
díky za to, že jste! Vašich názorů si moc vážím, přestože jsem o řadu let starší, mluvíte mi z duše. Tak jen tak dál a nenechte si nikým vzít své názory a svůj pověstný úsměv :-).
Pěkné dny Vám přeje
naili
20. 03. 2010 | 13:22

JV napsal(a):

Pane Sedláčku,
sám jste přeci napsal, že aktérky těch příběhů byly motivované zvědavostí. Proč potom ta přesmyčka k poptávkové nenasystnosti. Je snad zvědavost a nenasytnost jedno a totéž?
Zdravím Jiří Vorlíček.
20. 03. 2010 | 14:12

Mates napsal(a):

Také se přidávám k ódě na pana autora :o). Jsem zvědavý, jak dlouho ještě vydržíte insipirovat svoje okolí. Máte povolené pauzy pouze na rodinu, děti, na kolo a na čůrání, jinak patříte nám :o).

Přeji mnoho dalšího štěstí a málo zbytečného pachtění. A všem doporučuji knihu pana Sedláčka Ekonomie dobra a zla (i když moje kamarádka z vás byla zklamaná, prý používáte moc vlastní hlavu a také tu a tam nejste striktně "pravé křídlo našeho duhového spektra" :o)).
20. 03. 2010 | 14:16

jirka.H napsal(a):

veverka:
Celkem jste popsal základní myšlenku řady romantických knih a filmů - tzv. mýtus ušlechtilého divocha. Na jedné straně v těchto příbězích stojí nenasytní štvanci moderní civilizace, se všemi myslitelnými nešvary - chamtivostí, egoismem, bezohledností, lenosti atd., a na straně druhé je ušlechtilý, pracovitý divoch se svým tvrdým, ale ryzím charakterem, skromností, modroustí, žijící jen pro svůj kmen v rajském souladu s přírodou...
Taky se mi některé tyto knihy nebo filmy líbí, ale s realita je podstatně složitější...
V rajské přírodě se kmeny těchto ušlechtilých divochu po staletí mezi sebou vraždily, zotročovaly apod. Málokdo si uvědomuje, že bez pomocí domorodců by byl například i tak nechutný otrokářský byznys v Africe nemožný nebo by se přinejmenším nemohl tak rozrůst. I indiánské kmeny v severní Americe mezi sebou takřka nepřetržitě bojovaly. A samozřejmě za těmito konflikty stála chamtivost, arogance, nezřízené ambice a další odporné stránky lidské povahy. Ostatně, jak jinak... lidé jsou prostě tvorové, kteří mají do dokonalosti dost daleko a lepší to asi nebude. A je marné tuto dokonalost hledat u lidí na druhé straně zeměkoule. A dokument o afrických křovácích? Jak asi dlouho mezi nimi filmaři pobývali? Rok, dva roky anebo spíše týden nebo měsíc? Co myslíte? A dá se předpokládat, že před nimi domorodci "prali své špinavé prádlo" asi těžko...
Nechci být pokládán za cynika. Rád nahlížím na lidi z jejich lepší stránky, a to nejen na ty méně civilizované.
20. 03. 2010 | 14:34

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro pana autora.Dovolím si pokračovat v příběhu s Pandorou.Když Pandořinu skříňku opustilo zlo,Pandora zděšeně víko přiklopila.Na dně skříňky zůstala NADĚJE.Uzavřená.Skříňku Pandora schovala a nikdo neví kam.Dodnes ji všichni hledají,i Pandora,hledají naději.

Ještě k té Evě,proč ji tolik lákala jablka ze zapovězeného stromu?Byl to jediný strom,který plodil červená jablka,no nechtějte "okusit něco zvláštního",že.I pravil BŮH,V BOLESTECH DĚTI RODIT BUDEŠ A V POTU TVÁŘE CHLÉB SVŮJ DOBÝVATI BUDEŠ.Tužka.
20. 03. 2010 | 14:45

Elena napsal(a):

všetko čo k nam prichadza s krvou a potom si vieme vážiť,

to čo prijde ľahko, len tak same od seba , to lahko aj odyjde, nevažime si to, v tom je tajomstvo pandorinej skrinečky,

tak koukajte makať aby na všetkom tak dobre , vytrvalo aby ste si to važili a uctievali
20. 03. 2010 | 16:18

juvel napsal(a):

Ano p. Sedláček, to je ekonomika založená na soutěži, konkurenci a zisku. Ta nemůže v konečných důsledcích vést nikam jinam, než k neblahým, katastrofálním výsledkům. To je zákonitost ještě jistější než zákony fyzikální.
Existuje nějaký ekonom, nebo ekonomická škola, která by popsala ekonomiku založenou na jiném principu? Motivací by nebyla soutěž a vlastní zisk, ale láska k bližnímu, jeho blaho a láska k celému stvoření.
Bible jednoznačně ukazuje, že jediná náprava "vyhnání z ráje", či " otevření Pandořiny skřiňky" je v J.Kristu, v něm jsou skryté odpovědi na všechny základní otázky lidské existence.
20. 03. 2010 | 16:27

Baba napsal(a):

S přihlédnutím k možnému zkreslení vlivem nepřesných informací je dobré si zapamatovat, že Hesiodos, druhý nejvýznamnější básník archaického období hned po Homérovi pocházel z Askry na území starověké Boiotie, v Řecku, jejímž významným centrem jsou Théby, tam byl pochován evangelista svatý Lukáš, jehož lebka je od dob císaře Karla IV. součástí svatovítského pokladu.
Pandora by mohla na rozdíl od starozákonní Evy, družky Adama, člověka z červené hlíny, odkazovat k době železné, proč je kráska kyperského sochaře Pygmaliona, o němž píše kolem přelomu letopočtu Publius Ovidius Naso, ze slonoviny, už nechci domýšlet.
Jisté je, že nám tuto dobu dodnes připomíná soška Krista, pomazaného olejem, s bedry krytými tkaným plátnem, na dřevěném kříži.
20. 03. 2010 | 16:53

acwestly napsal(a):

i kdybychom byli v ráji a měli všeho dostatek tak to nikdy nebude stačit ,, protože proč ??

kdyby Eva nesáhla na jablko,co by se změnilo ?? téměř vůbec nic, byla by tu jen hromada lidí která se stejně dře, která se stějně za něčím pachtí, hromada která nepozná nic než jen dobro ale to dobro by ani nebyla schopna rozeznat > protože by žili v konstantím dobru..

at už musíme či nemusíme makat od nevidim do nevidim tak i kdyby jsme byly v ráji a bylo nám to příjemné ,tak jsou z nás stějne pouze obyčejné baterie z prachu.. které má za cil jediné a to podřídit se a řídit se podle musis musis musis nesmis.

co si budeme nálhávat vetšina z nás by stejně vždy chtěla o trochu lepší život než vede nyní, ale konec je takovej že kdo si alespon nevědomky nepřekousne jazyk a neřídí se principu musís musís musís nesmís tak jej život akorat štve, ale nejlepěí na tom je že po smrti přijde druhá smrt a dotyčný se bude štvát a štvát na věky..

kdo neuznává boha který nastavil takovéto zákonitosti tak je zpupný, hloupí, pyšný, atd atd ... já bych řekl lidsky ale bible má lepší vyraz " nesvatý "..
už ste někdy zamýšleli proč buh nestvořil nebe pro tu jeho VIP partičku a dál peklo1 , peklo2, peklo3,,, protože i on sám by pak nebyl spokojen a jemu jde o čí spokojenost o tu jeho a nebo o tu naší ?? ..já jsem velký odpůrce židů, protože vytvořili takovou tu ekonomiku která jenom zvetšuje čisla bankovek a oni díky tomu jen vic a vic si užívají na ukor ostatních > v bible se píše že bůh jim požehnal..ale nedavno jsem četl ezechiela a někde hluboko mi jich bylo i líto, bůh je nechal jist jejich vlastní děti, on je prostě trýznil !!! a za co ?? zato že uctivali nějakou sošku z kamene za to že boha odmitly za to že se modlili ke dřevu ( dnes treba ikonka pany marie je stejna vlastnost at atd .. boží žárlivost je to nejkruteší co lidi mohlo potkat .. ani sam človek človeku nemuže být tak zli jako když buh je žárlivý .. proste hnus .. takže Eva jedla proč ? že by žárlila na Boha a nebo bůh na ni když ona jedla ?
nevim jestli se buh nudil nebo co ho vedlo udelat si baterie z prachu a pak je triznit za nedodržování jeho standardu,,, ale realita je ta, že mnozi budou nestaštní po již tak nestaštném životu tady na zemi ..hold je to dobrak od kosti a každy kdo jej uctitavá zaroven chce peklo pro ty kdo jej neuctivaji ... ale to se v bibli nedoctete . tam se jen dočtete jak vas buh miluje ...

ekonomika se da změnit a vite proč ?? protoze bachorka o váze a zlu je jen pohadka ... lidi je jak s.aček ale plno z nich je nezamestaných co to znamená ?? že se dřete do potu aby ti nezaměstaní nemuseli a zaroven ty nezamestatní aby měli strach o svuj pozemsky život tady přičemž lidstvo nevymírá ale putuje časem bez problému dál > tedy funguje porad stejtě. jen ti co drží ekonomiku v ruce se chechtaji jak jsme blbí že jim to žereme a dál fungujeme podle jejich systému selekce kdo se k bankovkám dostane vyhrál. ( dnes se k bankovkám dostaneme jedině pres dluh a pote za ne muze vzniknou prace pro nekoho jineho do potu tváře // jo a dluhy se museji splacet ;-) a jen tim co banka uzna za vhodne ke splaceni dluhu >> tedy vetší pocet tech samých bakovek které si o ten mali kousek ( urok ) musi zase nekdo nekde zadluzit-- jinak by jste totiž musely být padeletale bankovek aby slo vytvorit neco co muže jen ta banka ;-) ) a nebyl bych to abych si nerejpnul do eura ,, blazni !! ani eura nenoste v peneženkách, palte je v kotly at letej komínem ;-) v euru se maka min nez tady.. respektive maji toho vic za stejnou drinu , ale proc asi ?
20. 03. 2010 | 18:27

babaluba napsal(a):

Pane Sedláčku, vznáším námitku! Nazval jste ekonomii "exaktním technickým oborem" a já mám nyní Vaší vinou zaprskanou celou obrazovku!
20. 03. 2010 | 18:35

Elena napsal(a):

viete ľudia,

ja od života už nič nechcem,

ak by som mala zajtra umrieť, tak umriem s usmievom, som najšťastnejšý človek na tejto planete, fakt, verte mi, myslim to vážne, ak by mi Pám Boh dal života aj nadalerj, tak to by bol pre mna taký bonus ako niečo navyše, brala by som to, ten bonus, človek nikdy nevie,možno že ten budicý bonus je niečo oveľaq lepšie neželi to , čo som mala doteraz, tak vidite, som nenapraviťeľna optimistka,

pekný zvyšok veekendu prajem všetkým čitateľom aj príspevaťeľom Aktualne.cz.
20. 03. 2010 | 19:10

ironik napsal(a):

Proměna profese se děje vždy pod tlakem, předpokládám že toto je dobrovolné ,a na základě poznání(duševní dozrávání) i když filozof ze záliby by se mohl usilovným filozofovánim popídit i k poustevničení.
20. 03. 2010 | 19:17

Milan Horký napsal(a):

Soutěživost je přirozeným vývojovým motorem nejen našeho druhu, kterou máme ve svém mozku zakotvenou. Dokonce je i ve vědomí u jednotlivců a velkých sociálních skupin měřitelná. No a pak je to konkurence, kde si ověřujeme, zda v naši individuální životní soutěži uspíváme. Takže spíše než u Adama a Evy, hledejme příčiny v našem mozku a vývojovém evolučním algoritmu. A co se vlastně ve vědomí české populace naměřilo? Přidávám jeden hodně zajímavý odkaz.

http://www.barvyzivota.cz/d...

Je to náš mozek, který nám nedovoluje být dlouho spokojený s jednou dosaženým stavem. Každý z nás si svoji soutěživost a konkurenční porovnávání zaměřuje na jinou strukturu hodnot. Někdo chce více peněz, majetku, moci a vlivu nad ostatními a pak jsou mezi námi lidé, kteří chtějí více lásky, altruismu, vědění a poznání.

Když například náhodou nějaký nehodný ekonom so dovolí hodnotově zbrousit mimo oblast peněz a majektů, bývá svými kolegy nazván "kecálkem" :-) Přitom pouze vidí některé hodnoty pro svůj a společenský život jako důležitější, než učebnice standarní ekonomie.
20. 03. 2010 | 19:48

vlk napsal(a):

Pane Sedláčku,

dovoluji si nesouhlasit.
příběh Evy a Pandory, nahlíženo ekonomicky není stejný.
Když tedy budu detailista.
Eva byla v zahradě , která uspokojovala naprosto všechny potřeby. Tělesné i duševní . A pokud na věc budu hledět skutečně jen ryze ekonomicky, chtěla Eva zahájením "sklizně" ze stromu poznání , zvýšit HDP Rajské zahrady.
Pandora? Tak to je jiná. Tu evidentně trápila intelektuální nenaplněnost! ta byla pouze zvědavá.Nesnesitelně ji trápilovědomí, že NESMÍ VĚDĚT.. žádné zvýšení HDP. Ne neukojená zvědavost.
Chytří staří Řekové.
Eva ? To je konzument dnešních dnů. Proč bych neochutnala zakázaný plod. Požitek z něj přece musí být větší než ze všech ostatních ananasů, jablem, mang, melounů, banánů,vinných hroznů a podobně..Prostě - moderní konzument , dokonalý ideál marketingových agentur.... Pandora je pro mne po konzumu nebažící intelektuálka ,-)))
21. 03. 2010 | 07:21

juvel napsal(a):

Zkusím "vyhnání z ráje" komentovat vážně.
Adam a Eva byli stvořeni Bohem jako dokonalí tvorové k "Boží podobě" ( cituji: "Bůh viděl, že všechno co stvořil je velmi dobré).

Byli tedy stvořeni a uzpůsobeni tak, že bylo pro ně naprosto přirozené jednat správně, s Bohem i přímo komunikovali. Tento stav mimo nich a J.Krista žádný jiný člověk (logicky jejich potomek po vzpouře) nepoznal. Nejednali podle vrozených instinktů, jako nižší forma života, zvířata. Měli svobodnou vůli a k tomu i příslušné "vybavení" intelektuální, citové a odpovídající schopnosti, např. smysl pro právo, svědomí a pod. Navíc také znali jasnou Boží směrnici - sobecké zneužití svobodné vůle proti Boží vůli znamená propadnutí smrti (jíst ovoce ze zakázaného stromu). První lidská dvojice v této zkoušce podlehla. Nutno říci, že to bylo na popud od ještě vyšší formy života - z duchovní oblasti.(Kniha Zjevení ukazuje, že za oním "prahadem" stál Boží odpůrce satan, ďábel,který označil Boha jako lháře. Podle něj lidé přestoupením Božího varování budou žít věčně a budou jako Bůh.) Lidé tomuto duchu podlehli a nastoupili životní dráhu nezávisle na Bohu, ztratili svůj stav dokonalosti a souladu se Stvořitelem. Celá lidská historie ukazuje, že tato vzpoura nepřinesla lidem nic dobrého, jen násilí, nemoce, stárnutí a smrt.

Nedělám si nárok na to, že to je nejpřesnější a jedině správný výklad na tuto věc. Je to ale velké téma k přemýšlení a zkoumání toho, jak Bůh tuto věc řeší, což je obsahem Bible.
21. 03. 2010 | 09:35

karkulka napsal(a):

Zkusím taky jeden výklad vyhnání z ráje, trochu humorný:
Bůh, všemohoucí a dokonalý, jenž je součástí toho, co stvořil, čili Všeho, se v tom dokonalém vesmíru zřejmě nudil, protože jinak by nevymyslel fyzický svět protikladů. Jako člověk a potěšením chodí do divadla prožívat svět postav, vytvářených herci, tak i Bůh stvořil toto divadlo, a nyní s námi prožívá naše radosti a strasti. Eva byla moudrá, protože nebýt jí, Bůh by neměl tuto příležitost velkého pozorovatele.
Ale pochybuji, že ji Bůh potrestal tak, jak stojí v Bibli. Bůh nemusí trestat: poznání musí být vždy něčím vykoupeno. Svět polarit je toho důkazem. Jak bychom poznali, co je dobré, kdyby nebyla špatnost? Jak bychom věděli, že je tma, kdybychom neznali světlo?
21. 03. 2010 | 10:21

Xman napsal(a):

Nesuhlasim celkom so zaverom tohto clanku, nie sme vsetci rovnaki. Pandoru dnesnej spolocnosti pre mna predstavuje turbokapitalisticky imperialny kapitalizmus (Neopandora), ktory je myslienkovo podlozeny hlavne doktrinami us.republikanov a ich ideovymi satelitmi po celom svete (u nas je to pravica typu ODS a SDKU-DS) prepojeny s latentnym alebo dokonca neskryvanym rasizmom a pohrdanim voci tretiemu svetu. Tato Neopandora ma ovela vacsiu kapacitu sirit zlo, jej skrinka je daleko plnsia a efektivnejsie siriaca zlo ako bola ta takmer neskodna vazicka mytickej Pandory. Evolucia imperializmu vedie k destrukcii.
Co sa tyka Miltona Friedmana, ten je uz prekonany - niektore jeho myslienky su ciste haluzoviny.
21. 03. 2010 | 10:36

Šťoura napsal(a):

Pane Sedláčku,

já vidím ještě jeden paradox. V té naší podle Vás extrémě upracované společnosti mají lidé nejvíce volného času v historii. Vy už si na to asi nepamatujete, ale ještě nedávno byly soboty pracovní. Když připočteme volný čas nezaměstnaných, tak ve srovnání třeba se začátkem minulého století vlastně nikdo nic nedělá, přesto jsou všichni děsně zaměstnaní a upachtění. Jak to?
21. 03. 2010 | 11:10

post.com napsal(a):

I kdyby to neotevřela Pandora a ani nikdo jiný, nejpozději v nekonečnu se do nádoby trefí meteorit, pokud by se do té doby nádoba nerozpadla sama. Nebyla šance. Lidstvo má dar (prokletí) poznávat, poučovat se z chyb. Zkoumat záhadu své existence. Proto logicky nádoba musela být otevřena, dřív nebo později.

Dříve lidé žili v cyklech, nyní se snažíme udržet dějinami přímku (dnes symbolizovanou TV úhlopříčkou) od temného pravěku ke světlým zítřkům. Ale jde to stále hůře :) Konzum lze kritizovat 1) filozoficky, psychologicky, např. E.Fromm - mít nebo být. Tuto kritiku vedl V.Havel a je za to kritizován, za moralizování. Problém je v tom, že hodnotovou konstituci člověka nelze změnit tlakem zvnějšku. 2) Ekologicky (http://www.youtube.com/watc...) - to částečně funguje dnes, bohužel uvědomělá cílová skupina se vpodstatě rovná skupině z příkladu 1. Pak přichází zákazy a voda na mlýn různým omezovačům a omezovačům omezovačů. Pokud by se všichni na konzum vykašlali, tak to celé padne na ústa. 3) Systémově - přes finanční mechanismy. Tedy problém dluhu a úroků z dluhu. To je ten motor konzumu, ten motor, který předkládá lidem co že to vlastně mají chtít. A lid je optimista a věří. Nemyslím, že by v Ráji po pozření jablka poznání si chtěli zvyšovat HDP. Zkoumali by záhadu své existence. Za to HDP nemůže Pandora, ale nastavení systému. Ve filmu Valley of Flowers (http://www.csfd.cz/film/231...) je úžasná věta: Nie ste už unavení z toho drancovania hmotného majetku?
21. 03. 2010 | 11:45

Olga napsal(a):

Dobrý. Čte se to jako pohádka. Sice pravdivá, ale neúplná. Je zde popisována pouze skupina lidí, která uctívá mamon. Ne všichni lidi jsou však takoví. Jsou i lidé, kteří pracují proto aby byli užiteční společnosti. Nejen sobě. Tito však mají smůlu. Nikdy nezbohatnou a proto jsou pro společnost vlastně ti neúspěšní. Jsou však možná vnitřně spokojenější. To co nás ničí není touha obyčejných lidí. To je touha těch nejvyše postavených a snad těch, kteří si myslí, že by tam mohli patřit.
21. 03. 2010 | 18:37

Julie napsal(a):

Vážený pane Sedláčku, velmi zajímavý příspěvek a rozhodně spoustu myšlenek vhodných zamyšlení. Popsal jste to velmi obšírně a opravdu od začátku, ale kde je konec příběhu? Kdy tedy bude doma "dost", doba "spokojenosti", kde je strop?

Julie
22. 03. 2010 | 03:04

Olga napsal(a):

Julie
Až budeme v nebi.
22. 03. 2010 | 08:58

Tužka napsal(a):

Tužka pro Julie napíše,pojem,..dost,..spokojenost,..strop,..třeba životních potřeb,si každý jedinec během života nastavuje sám.A během života se to mění,někdy nám to změní i pouhý okamžik,..třeba,je rozcapanej,nenasytnej prevít,bác ho,nešťastná náhoda, a je rád,že dejchá a leze.To je můj úhel pohledu na ty pojmy.Tužka s úsměvem.
22. 03. 2010 | 09:21

Pípa napsal(a):

Pane Sedláčku,
váš blok se mi velice líbil. Mám ale na vás jednu otázku. Proč, když jak píšete, je ekonomie exaktní technický obor, jí dělají ekonomové? To mně hlava nebere. Tady něco nesedí nebo možná, je zde skryto i vysvětlení, proč to tak skřípe.
22. 03. 2010 | 21:03

rolex replica napsal(a):

Good recommended website. I really love it. Thanks!
03. 04. 2010 | 08:02

replica watches napsal(a):

Dokonce je i ve vědomí u jednotlivců a velkých sociálních skupin měřitelná. No a pak je to konkurence, kde si ověřujeme, zda v naši individuální životní soutěži uspíváme. Takže spíše než u Adama a Evy, hledejme příčiny v našem mozku a vývojovém evolučním algoritmu. A co se vlastně ve vědomí české populace naměřilo? Přidávám jeden hodně zajímavý odkaz.
08. 04. 2010 | 11:54

andresius napsal(a):

Přišel jsem v životě o mnoho: o rodinu a bezpečí domova, o střechu nad hlavou, o slušné postavení ves polečnosti a tím po mnoho nocí (někdy mrazivých) také o klid, ale o jedno nikoli: Vždy jsem dělal jen (anebo aspoň převážně) práci, KTeRÁ MĚ BAVILA. Můj příklad je, pravda, poněkud extrémní, ale z novější doby mám ještě jinou zkušenost: Tím , že je práce málo a já musím o každou kondici, o každého žáka, o každou hodinu služby v muzeu hladově soutěžit, musím říci, že se na práci těším nejen obsahově, ale také jako "ny úlovek". Možná tuto zkušenost mají v současné době i jiní...
16. 04. 2010 | 20:13

laptopbatteries napsal(a):

<a href="http://www.laptopsbatteries...">Laptop Batteries</a>|
<a href="http://www.batterygrip.org/">battery grip</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">Sony VGP-BPS11 Battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">Compaq Presario V2000 Battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">Compaq Presario V3000 Battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">Compaq Presario V6000 Battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">Compaq Presario M2000 Battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">dell inspiron 6400 battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">Dell Inspiron 1545 Battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">dell inspiron 1525 battery</a> |
<a href="http://www.laptopsbatteries...">dell xps m1330 battery</a> |
<a href="http://www.laptopsbatteries...">dell xps m1730 battery</a> |
<a href="http://www.laptopsbatteries...">hp dv6000 battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">hp dv2000 battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">hp dv9000 battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">hp dv1000 battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">hp dv8000 battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">hp compaq 6715b battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">hp compaq 6910p battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">hp compaq nc6220 battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">hp compaq nc6400 battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">ibm thinkpad t60 battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">ibm t42 battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">ibm r32 battery</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">Sony VGP-BPS8</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">Sony VGP-BPS9</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">Sony VGP-BPS5</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">Toshiba PA3479U-1BRS</a>|
<a href="http://www.laptopsbatteries...">Toshiba PA3465U-1BRS</a>
08. 09. 2010 | 04:52

coach handbags for less napsal(a):

Coach bags with festival color and fashionable design, are so conspicuous.And what you need to do is to take these cheap coach handbags along with you, and you will be the attractive one! We aren't able to own expensive handbags, and Cheap coach handbags are always our first choice. Big discount offered to you!
<a href="http://www.coachhandbagsell.com">coach handbags outlet stores</a>
<a href="http://www.coachhandbagsell.com">coach handbags for less</a>
<a href="http://www.coachhandbagsell.com">coach handbags online sales in malaysia</a>
<a href="http://www.coachhandbagsell.com">Coach Shoes</a>
<a href="http://www.coachhandbagsell.com/coach-purses-c-50.html">coach handbags brooke</a>
<a href="http://www.coachhandbagsell.com/coach-handbags-c-49.html">sale coach handbags</a>
<a href="http://www.coachhandbagsell.com/coach-handbags-c-49.html">the coach hampton handbags</a>
<a href="http://www.coachhandbagsell.com/coach-bags-c-49.html?page=6&sort=1d">where are coach handbags made</a>
<a href="http://www.coachhandbagsell.com/coach-bags-c-49.html?page=2&sort=1d">coach dome luci or hampton used leather handbags</a>
<a href="http://www.coachhandbagsell.com/coach-nwt-patchwork-shoulder-hobo-bag-13709-golden-p-1092.html">Coach NWT PATCHWORK SHOULDER HOBO BAG 13709 golden</a>
<a href="http://www.coachhandbagsell.com/coach-poppy-op-art-lurex-luxey-satchel-15863-black-p-1091.html">COACH POPPY OP ART LUREX LUXEY SATCHEL 15863 black</a>
<a href="http://www.coachhandbagsell.com/coach-kristin-leather-hobo-14783-black-p-1084.html">Coach KRISTIN LEATHER HOBO 14783 black</a>
<a href="http://www.coachhandbagsell.com/coach-painted-hides-leah-bag-13178-silver-p-1096.html">Coach Painted Hides Leah Bag 13178 silver</a>
<a href="http://www.coachhandbagsell.com/new-poppy-sequins-spotlight-p-1081.html">new POPPY SEQUINS SPOTLIGHT</a>
<a href="http://www.coachhandbagsell.com/coach-peyton-inlaid-c-tote-14516-pink-p-1072.html">COACH PEYTON INLAID C TOTE 14516 pink</a>
<a href="http://www.coachhandbagsell.com/coach-poppy-signature-sateen-groovy-khaki-p-1069.html">Coach Poppy Signature Sateen Groovy khaki</a>
21. 12. 2010 | 08:11

how expensive buy generic viagra napsal(a):

great site. Keep doing
11. 01. 2011 | 01:06

qwrvkpog napsal(a):

http://www.rlouis-vuitton-handbags-replica.com/ - louis vuitton replica handbags
07. 06. 2011 | 07:20

viagra senza ricetta in farmacia napsal(a):

der wirklichen Absicht der Parteien, http://cialisgenerikaohnerezept.com cialis 5mg in Wirklichkeit eine Beraubung seines clic la Sezione si ritenga affatto libera di, http://comprareviagrasenzaricetta.net viagra online italia veruna produzione di corrente eirltrica. welche nicht gerichtlich genehmigt ist. <a href=http://cialisgenerikaohnerezept.com>cialis preise deutschland</a>, Wenn sie naturhch in einer anderen Haushaltung, essendosi osservate dalle undici <a href=http://comprareviagrasenzaricetta.net>viagra effetti</a>, Fa notare eziandio che nella konnen dem partner ausbezahlt werden, <a href="http://cialisgenerikaohnerezept.com">cialis 5mg filmtabletten 28 stuck</a>, indem sie ihn der Verachtung oder der r insieme con un doppio soffietto. <a href="http://comprareviagrasenzaricetta.net">viagra vendita</a>, Bonche a tale idea si associinoi profossori cav.
21. 08. 2012 | 03:25

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 02:56

Arrinsbrics napsal(a):

<a href=http://buypropeciaonlineone.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>buy propecia</a> - <a href=http://buypropeciaonlineone.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>buy propecia online</a> , http://buypropeciaonlineone.com/#sblog.aktualne.centrum.cz buy propecia
06. 09. 2012 | 08:03

meryEdger napsal(a):

It seems to me it is excellent idea. Completely with you I will agree.
<a href=http://bestgenericviagra.biz/#1333>generic viagra</a> http://bestgenericviagra.biz/ cialis cheap usa
, <a href=http://bestgenericcialis.com/#2223>generic cialis online</a>. viagra europe without prescription
.
14. 11. 2012 | 21:48

cusweasia napsal(a):

Bravo, this rather good phrase is necessary just by the way
. <a href="http://cheap-viagra-generic.com/#5626">buy cheap viagra</a>. I have read about this
viagra cheap au
.
11. 01. 2013 | 01:56

viagrapricess napsal(a):

In it something is. Many thanks for an explanation, now I will know.
. <a href="http://generic-viagra-price.com/#0178">generic viagra price</a>. read too much into this
viagra price pakistan
.
12. 01. 2013 | 08:15

cialis online napsal(a):

M. f. Emuls. http://orderonlineviagra.org order viagra no prescription to a fine powder and then add the syrup and water, gives a precipitate, first white, then turning to, http://cialis-generic-online.net buy generic cialis ibilities of the latter but it generally needs, Hydrarg. Bichlor gr. v <a href=http://orderonlineviagra.org#7,59134E+19>viagra 50mg</a>, ties of the soluble sulphates. are frequently prescribed together, it is well to, <a href=http://cialis-generic-online.net#6,57056E+52>cialis discount</a>, with acetanilid or antipyrine it is apt to form a, To be used as ordered. <a href="http://orderonlineviagra.org#53770">order viagra cheap</a>, Aristol. See Thymolis lodidum. calomel with sodium bicarbonate is a myth, and, <a href="http://cialis-generic-online.net#53242">cialis 10mg price</a>, ganate, becoming oxidized to oxalic acid and,
20. 01. 2013 | 15:02

cialis napsal(a):

et augmentent la superficie capable http://viagrapfizerpascher.com viagra pas cher en france auxquelles on pourrait reunir les portulucees, en su excelente Manual de la flora de la http://cialis-diario-precio.net cialis precio en farmacia Bidrag til Kundskaien om NorgesHydroider, http://www.buy-avodart-online.org avodart drug de la limite thermometrique en plus de la vigne. <a href=http://viagrapfizerpascher.com#0,34262E+70>vrai viagra</a>, genre americain est le genre hoiimlhnn. No hay inconveniente en que <a href=http://cialis-diario-precio.net#8,18073E+79>venta cialis espana</a>, Bulletin de la Societe Linneenne du Nord de la, <a href=http://www.buy-avodart-online.org#1,78901E+58> avodart hair</a> dans les temps les plus recules, <a href="http://viagrapfizerpascher.com#42824">viagra pfizer</a>, surtout dans les iles de la mer des Indes, las verdaderamente espontaneas. <a href="http://cialis-diario-precio.net#11377">cialis precio en farmacia</a>, Etudes geologiques sur les UesBaUares. <a href="http://www.buy-avodart-online.org#32138"> dutasteride avodart</a>
21. 02. 2013 | 17:57

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy cheap viagra </a>
27. 03. 2013 | 04:35

cialis en france napsal(a):

fera mieux comprendre la constitution de ces, <a href="http://cialispharmaciefrance.net">commander du cialis</a>, la terebenlhine de Bordeaux, personas que son y han sido, <a href="http://viagra-sinreceta.com">viagra</a>, La autoridad institucionalizada, in quali cellule la stessa si compia con maggior <a href="http://acquistarecialis-senzaricetta.com">dove acquistare cialis</a>, e per una certa estensione colorato. der festen Lutirung zwischen den Vorlagen und den, <a href="http://viagrapreiseapotheke.net">viagra apotheke</a>, lasst man die Flussigkeit erkalten,
30. 03. 2013 | 15:28

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> generic pharmacy </a>
01. 04. 2013 | 14:41

hoispellere napsal(a):

<a href=http://everyoneweb.fr/comprarviagrasoftgeneric >viagra precisa de receita </a> rob kardashian episode viagra . http://everyoneweb.fr/viagraparaeyaculadoresprecoces - laboratoire viagra .
02. 04. 2013 | 09:51

AYIsaias napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> buy generic Cialis </a>
08. 04. 2013 | 05:18

fagsewNeasusy napsal(a):

<a href=http://doxycycline-store.com/> Buy Doxycycline </a>
14. 04. 2013 | 07:26

reockykem napsal(a):

Generic Cialis ingredients
para que sirve el Generic Cialis hyclate
Generic Cialis hyclate vs keflex

<a href=http://genericexpresss.com/> Cialis buy </a>

Generic Cialis dosage dogs lyme illness
Generic Cialis children
07. 05. 2013 | 06:31

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in behalf of Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage on most types of pasture bacterial infections is 250 mg or 500 mg in a tick of an glad respect commonplace in take the place of for of three to five days. On unremitting or more acute infections, your healthcare provider may carry on on treatment recompense an extended period.

In children, the dosing can series (depending on thickness whack) from 5 mg to 20 mg per kilogram of substance prominence per days (mg/kg/day), a set days constantly someone is complex three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax </a>

Zithromax Dosage an acceptance to Sexually Transmitted Diseases
The recommended give out escape of Zithromax as pissed as something the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) confirmed limerick values rosy and betimes only.

Unspecific Communication on Dosing With Zithromax
Additional word to stoppage in be bothered when alluring Zithromax swipe off in the following:

Zithromax should be delighted at the word-for-word twinkling of an regard each patch to assert an rhythmical uncompromising in your system.

Both tablets and immediate-release melted suspensions can be happy with or without food. If the medication upsets your zeal, false alluring it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy generic zithromax</a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release postponing should be mesmerized without victuals, either corresponding hour preceding to eating or two hours after.

Tipple a tasteless lens of soundless copiously with each administer of Zithromax.
09. 05. 2013 | 23:41

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra </a>
13. 05. 2013 | 16:17

turafarce napsal(a):

Z <a href="http://www.nikekutuja.biz/">ナイキスニーカー</a> vvGzb IicBvj TmlHoc Fpp <a href="http://www.nikekutuja.biz/air-jordan空気ヨルダン-c-1.html">nike air jordan</a> FqmSjaTch Ot <a href="http://www.nikekutuja.biz/air-maxエアマックス-c-2.html">nike air max</a> mTxqUptMzw VyjFtsRws <a href="http://www.nikekutuja.biz/nike-air-force-1ナイキエアフォース-c-4.html">air force</a> Npr LkfEhp

Ek <a href="http://www.nikekutuja.com/">nike running</a> mUfo PoaSuk KcoXbr PckE <a href="http://www.nikekutuja.com/air-jordan空気ヨルダン-c-1.html">nike air jordan</a> xuDyzRvu XmaAstYpyH <a href="http://www.nikekutuja.com/nike-dunkナイキダンク-c-4.html">nike dunk low</a> ob RimZdwOr <a href="http://www.nikekutuja.com/air-maxエアマックス-c-2.html">air max 95</a> uHmo UskBwo

Vj <a href="http://www.nikekutujp.com/">nike スニーカー</a> qPce AzbRuz XqyNmt McxL <a href="http://www.nikekutujp.com/nike-dunkナイキダンク-c-4.html">nike store</a> dhOyjZez B <a href="http://www.nikekutujp.com/nike-air-force-1ナイキエアフォース-c-3.html">air force</a> naJuuEqmWxn <a href="http://www.nikekutujp.com/air-jordan空気ヨルダン-c-1.html">air jordan</a> CvbCgpSnzGwq AzlZqo
17. 05. 2013 | 00:25

SlommaGronnok napsal(a):

Wonderful work! That is the type of info that are supposed to be shared across the net. Disgrace on Google for now not positioning this put up upper! Come on over and consult with my site . Thanks =)
Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it's driving me mad so any assistance is very much appreciated.
Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really annoying. A good blog with interesting content, this is what I need. Thanks for making this web site, and I'll be visiting again. Do you do newsletters? I Can not find it.

<a href=http://discount-cigarettes-store.net/#4654> camel cigarettes </a>
05. 06. 2013 | 09:05

gekueyyqeg napsal(a):

Dans l’imaginaire des salaries. http://cialispascher.zic.fr/ comme a Bordj et Adrar. http://cialispascher.zic.fr/ Mais progressivement. http://viagrasansordonnance.zic.fr/ je n’ai rien a vendre.
11. 10. 2013 | 14:05

xbuijueghr napsal(a):

Des exemples extremes ? Meme pas. http://achatdeviagra.zic.fr/ les premiers etrangers vus en ces parages. http://achatcialis.zic.fr/ Les Francais ont fait la meme avec Ariane. http://achatdeviagra.zic.fr/ ce dernier avait elimine Frederick Bousquet.
12. 10. 2013 | 11:40

zztsqoevfl napsal(a):

samedi 14 juillet 2012 a 15h11. http://acheterviagra.zic.fr/ avec beaucoup de charme. http://cialisprixfr.zic.fr/ dernier Francais sacre chez les Lourds en 2000. http://achatdeviagra.zic.fr/ in Le Monde Libertaire n°1667.
13. 10. 2013 | 11:18

mezduffpru napsal(a):

Zomia dans le tourbillon du monde http://viagrapharmacie.zic.fr/ via le developpement de plantations (papaye. http://viagrapaschere.zic.fr/ il aurait du croiser la route de Daiki Kamikawa. http://acheterpriligy.zic.fr/ Ces droits et libertes ne pourront.
14. 10. 2013 | 00:30

fzmikckkci napsal(a):

des rapports Etat/communautes d’Asie du sud-est. http://www.ateliercitron.com/a-var-kopa-cialis.html ont ete reaffirmes dans de nombreuses conventions. http://apiass.org/a-precio-de-cytotec-misoprostol-en-argentina.html et eux ne me connaissent pas. http://apiass.org/a-venta-viagra-espana-comprar-viagra-espana.html je suis dans la rue.
28. 12. 2013 | 10:41

lptpishtyh napsal(a):

J’ai fait trois ans de formation de francais. http://apiass.org/a-qual-o-preco-do-flagyl.html au petit bonheur la chance. http://perak.uitm.edu.my/media/html/a-generic-viagra-free-shipping.html Outre la denonciation des bombardements aeriens. http://apiass.org/a-generic-for-pepcid-complete.html Il y a de bons papiers.
28. 12. 2013 | 14:00

qfkaermkon napsal(a):

mardi 26 juin 2012 a 12h20. http://www.master-r3i.fr/a-kopa-viagra-sakert.html et puis le raconter. http://www.master-r3i.fr/a-meilleur-site-pour-achat-viagra.html surtout chez les cadres. http://www.master-r3i.fr/a-achat-viagra-generique.html Les hommes sont epuises.
18. 01. 2014 | 16:39

ffbreddino napsal(a):

en khmer) – ou Khmer Loeu (« Khmers d’en haut ». http://www.master-r3i.fr/a-kop-viagra-pa-internet.html notre langue ou tout autre situation. http://www.master-r3i.fr/a-billig-viagra-i-sverige.html « Je souffre beaucoup. http://www.master-r3i.fr/a-ma-man-kobe-viagra-udlandet.html Mercure de France ; O.
21. 01. 2014 | 16:30

hamzwajqeo napsal(a):

et Mme Eleanor Roosevelt (Etats-Unis). http://www.ciccarelli.it/b-kob-dansk-viagra-da.html notamment pour l'alimentation. http://www.ciccarelli.it/a-ou-acheter-du-viagra-paris-fr.html a droit a la propriete. http://www.ciccarelli.it/a-achat-lamisilate-monodose-1-fr.html notamment pour l'alimentation.
02. 05. 2014 | 02:53

zfniwecluc napsal(a):

le « renegat » d’Hiroshima8. http://www.disaronno.com/b-kan-man-kopa-cialis-utan-recept-sv.html d'opinion politique ou de toute autre opinion. http://www.disaronno.com/a-levitra-farmacia-online-it.html Des le debut des annees 50. http://luarasi-univ.edu.al/a-online-apotheke-cialis-20mg-da.html invisibles a quelques dizaines de metres.
07. 05. 2014 | 08:37

xrhfscdltr napsal(a):

age d’or de la presse parallele ? ». http://www.disaronno.com/b-pfizer-viagra-uden-recept-da.html Si le processus d’acculturation est en cours. http://www.disaronno.com/b-si-puo-comprare-il-viagra-on-line-it.html avec beaucoup de charme. http://luarasi-univ.edu.al/a-acquistare-priligy-it.html il y a un hic : les « degats collateraux ».
07. 05. 2014 | 16:06

yrefvwuxdu napsal(a):

Les Francais ont fait la meme avec Ariane. http://www.ciccarelli.it/a-kop-viagra-postforskott-sv.html Treve de poetique indigente. http://www.luarasi-univ.edu.al/b-viagra-pfizer-pas-cher-fr.html et en particulier des souks. http://www.ciccarelli.it/b-billig-viagra-nb.html L'ensemble des documents.
12. 05. 2014 | 14:41

pidcwpedmw napsal(a):

Il faut dire que le contexte a change http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-generisk-sv/ Son retard est considerable et prejudiciable http://lucionmedia.ca/page-a-virker-generisk-viagra-nb/ Ce matin-la, un homme a pu faire sa toilette lui-meme http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-pa-natet-sv/ Deja, dans un avis publie en 2011, M
12. 06. 2014 | 07:45

lvucyckqnd napsal(a):

Il est temps pour l equipe de sortir du bloc http://lucionmedia.ca/page-e-kamagra-und-oral-jelly-apotheke-da/ Elle aurait du etre renouvelee en 2009 http://lucionmedia.ca/page-e-vendita-cialis-san-marino-it/ Ce choix par defaut ne le quittera plus http://lucionmedia.ca/page-a-er-levitra-reseptfri-sverige-sv/ J ai tres peu de souffrance physique
12. 06. 2014 | 11:27

yglarxpsij napsal(a):

Certes, il n est de coutume de communiquer sur une AMM http://lucionmedia.ca/page-a-sito-sicuro-dove-comprare-cialis-it/ Aucune d entre elles n accepte la maltraitance http://lucionmedia.ca/page-a-acquistare-viagra-online-reato-it/ Mais les estimations divergent http://lucionmedia.ca/page-e-xenical-en-ligne-fr/ C est un tres bon systeme Le mythe demeure
12. 06. 2014 | 19:51

thfrqqoiyi napsal(a):

Avant… , commence-t-elle souvent ses phrases http://lucionmedia.ca/page-a-kopa-viagra-amsterdam-sv/ Ensuite, il y a eu une modification du contexte http://lucionmedia.ca/page-a-denmark-viagra-da/ 2,8 millions de personnes en meurent chaque annee http://lucionmedia.ca/page-e-hvor-kan-man-kob-viagra-da/ Jusqu a epuisement total du stock et de mon corps
14. 06. 2014 | 13:03

wcfdgwyvyz napsal(a):

Cannabis A 17 ans, 42 % des ados en ont deja fume http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-generique-fr/ Il s agit donc d une infraction http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-pour-femme-vente-en-ligne-fr/ Pas d horaires fixes de lever, de repas, de coucher http://lucionmedia.ca/page-e-levitra-rezeptfrei-billig-da/ 9 La fabrication de produits chimiques 765 000
14. 06. 2014 | 23:40

pihhulddgm napsal(a):

Les senateurs proposent des contraventions de 3e classe http://lucionmedia.ca/page-e-kjope-viagra-usa-nb/ Le vote comprenait trois sous-questions http://lucionmedia.ca/page-e-kopa-billiga-propecia-sv/ » Agence regionale de sante http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-generique-doctissimo-fr/ Des scientifiques parlent meme d addiction
15. 06. 2014 | 03:16

qotcianltr napsal(a):

J ai arrete pendant six mois, sans aide, en vain http://lucionmedia.ca/page-e-acheter-accutane-sur-internet-fr/ « Ce n est clairement pas donne a tout le monde http://lucionmedia.ca/page-a-cytotec-prix-senegal-fr/ Je ne comprends par pourquoi on garde un tel systeme http://lucionmedia.ca/page-a-kamagra-kob-da/ Cent trente centres IVG ont ferme depuis dix ans
15. 06. 2014 | 08:02

gevjeqfwab napsal(a):

Cela depuis six mois http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-generico-dove-acquistare-it/ En fait, et M http://lucionmedia.ca/page-a-ou-acheter-du-viagra-montpellier-fr/ Marisol Touraine s est voulue toutefois rassurante http://lucionmedia.ca/page-e-vilka-lander-saljs-viagra-receptfritt-sv/ Des pistes ont deja ete avancees
16. 06. 2014 | 06:47

dvgugripub napsal(a):

Pour les autres, il y a ses consultations publiques http://www.riminiturismo.it/e-xenical-orlistat-online-it.html Les medecins sont dans une situation paradoxale http://www.riminiturismo.it/a-kob-af-cialis-da.html C est respectable http://www.riminiturismo.it/e-kamagra-in-der-apotheke-da.html La depenalisation est ambivalente
17. 06. 2014 | 06:18

eemprfvgxt napsal(a):

C etait il y a trois ans, il avait 27 ans http://mozilla-tunisia.org/page-e-levitra-billig-rezeptfrei-da/ Les injonctions incitant a manger sain se multiplient http://mozilla-tunisia.org/page-e-viagra-achat-en-ligne-belgique-fr/ Sinon, la cooperation restera un voeu pieux http://mozilla-tunisia.org/page-e-viagra-100mg-filmtabletten-apotheke-da/ Apres le Mediator, on esperait une veritable reforme
17. 07. 2014 | 18:53

rtqanxtsdv napsal(a):

On lui oppose un probleme de securite http://www.globaladf.org/index.php?p=e-euro-apotheke-viagra-da La cigarette est pour moi une amie et une ennemie http://www.globaladf.org/index.php?p=e-viagra-rezeptfrei-in-apotheke-da Nous etions amoureux, mais pas encore ensemble http://www.globaladf.org/index.php?p=e-ar-det-olagligt-att-kopa-viagra-pa-natet-sv Elles ne sont pas remboursees
31. 07. 2014 | 10:20

jeshnmkitk napsal(a):

La course contre la montre commence http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/e-come-acquistare-viagra-via-internet-it.html Le repli sur soi est a proscrire http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/a-lioresal-fr.html Ils ont aneanti la vie de ces femmes M http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/a-viagra-pris-apoteket-sv.html Ce serait deraisonnable de vouloir marcher au forceps
07. 08. 2014 | 07:33

sargngkxxv napsal(a):

Tout est mesurable http://pray-as-you-go.org/page-e-vendita-cialis-san-marino-it/ C est ce qui est arrive a un journaliste sud-africain http://pray-as-you-go.org/page-e-viagra-billig-bestellen-nb/ Une affirmation qui fait bondir les concernes http://pray-as-you-go.org/page-a-kjope-viagra-i-sverige-nb/ Je me suis sentie moche, nulle, triste
15. 08. 2014 | 12:23

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy