Kam kráčí KDU-ČSL?

21. 11. 2010 | 01:15
Přečteno 10888 krát
psáno pro LISTY

Volby v roce 2010 zamíchaly politickou scénou a KDU-ČSL zůstala před branami poslanecké sněmovny. Je to náhoda, nebo má neúspěch hlubší kořeny?

Doc. Tomáš Lebeda ukazoval na jednom semináři výsledky povolebního výzkumu, který dlouhodobě provádí Sociologický ústav AV ČR spolu Universitou Palackého v Olomouci. Podle nich KDU-ČSL patří mezi nejméně oblíbené politické strany a ten názor má v české populaci malý rozptyl.

Jedna věc jsou data, druhá jejich interpretace. Proč je vlastně KDU-ČSL tak neoblíbená?

Když si pročítáme diskusní stránky, kam píšou členové a příznivci lidovců, narazíme na plejádu názorů: česká společnost je sekulární, nemá ráda křesťanské hodnoty, nerozumí nám, média jsou nepřátelská, neděláme populistickou politiku, předseda byl neoblíbený, nezvládli jsme rozvoj internetu, vycházely nepříznivé předvolební průzkumy, odštěpila se TOP09 atd.

Zaznívají i hodnocení víc řežoucí do vlastního masa: strana neanalyzovala své neúspěchy, za Luxe nebyla náhrada, Čunek i Svoboda stranu spíš zatížili, strana nebyla vyhraněná, byl v ní rozpor mezi Čechy a Moravou, mezi liberálnějším a konzervativním křídlem, ztratila venkov, neumí oslovit mládež apod.

Bohužel, většina těchto postřehů má jen částečnou vypovídací hodnotu. Neoblíbenost KDU-ČSL plyne, obávám se, z toho, že se straně po roce 1990 nepodařilo vtisknout profil, který by jí zajišťoval důvěryhodný program pro širší segment voličů.

ČSL vyšla z Národní fronty s dosti pochroumaným sebevědomím. Vypadalo to, jako by základní strategií strany bylo smýt národofrontovní minulost paušálním útokem na celých 40 let komunismu. Svědčí o tom psaní Lidové demokracie, v němž vynikal bývalý agent státní bezpečnosti. Byla to chyba – v reakci se začalo psát o kolaboraci lidovců s komunisty. Přitom ve skutečnosti vytvářel deštník Národní fronty prostor pro to, aby se pod něj mohli schovat ti, kteří nechtěli vstoupit do komunistické strany. Navíc i prostor pro veřejnou aktivitu, která by v rámci KSČ nebo jiné organizace vůbec nebyla možná. Chtělo to víc sebevědomí.

Pak přišla aféra Bartončík. Dnes není pochyb, že Bartončík agentem byl. Nicméně mnoho spolustraníků ho takto nevnímalo. Bartončík nejspíš hrál dvojí hru a svoje techtle-mechtle s StB asi považoval za daň, kterou musí platit, aby např. mohl šířit zakázanou literaturu. Ovšem zatloukáním a hraním si na oběť udělal pro stranu to nejhorší, co mohl: přiživil trpitelský komplex, který si hodně katolíků v české společnosti pěstuje.

Po aféře přišel Josef Lux. Na jeho politickou koncepci měla velký vliv Konrad Adenauer Stiftung, nadace spojená s německou CDU, která dosti pochopitelně Luxovi doporučovala postup, jejž kancléř Adenauer aplikoval v poválečném Německu: vytvořit masovou stranu opírající se o křesťanské hodnoty, ale nespojenou přímo ani s katolickou, ani evangelickou církví. Bohužel, Josef Lux ten manévr nezvládl.

Otázka je, jestli ho v tehdejších podmínkách zvládnout mohl. CDU sice zakládali bývalí členové nacisty rozprášené katolické strany Zentrum, ale strana vznikala znovu a do svých řad přijala evangelíky i řadu bývalých členů NSDAP. Např. Kurt Georg Kiesinger, z něhož se stal koncem 60-tých let kancléř a předseda CDU, byl také bývalý nacista. Pravda, Jaspers se proto zřekl německého občanství, intelektuálové protestovali a dokonce mu spolustranička dala na kongresu facku, ale CDU na konceptu otevřenosti trvala. Adenauer také přijal na začátku do státní služby víc než 90 procent úředníků, které okupační mocnosti neprověřily.

Lidovci však přežili ponížení Národní fronty jako celek, a pochopitelně se chtěli od komunistů distancovat. Vsadili proto svoji identitu na ostrý antikomunismus. V roce 1990 kandidovali spolu s ostře antikomunistickou KDS disidenta Václava Bendy a dalšími malými uskupeními pod hlavičkou KDU – Křesťansko-demokratická unie. Za takových okolností byl však smířlivý postup, který volil kancléř Adenauer v Německu, prakticky nemožný.

Nebylo pak divu, že když se Josef Lux snažil KDU-ČSL otevřít konzervativně smýšlejícím lidem, kteří prošli byť krátkou epizodou v KSČ – třeba Petru Pithartovi – nesetkal se uvnitř strany s velkou libostí. Jenže uzavření se před komunisty zároveň znamenalo, že strana neměla členy, kteří by měli zkušenost s vedením a řízením hospodářství. Žádný Marián Čalfa se ve straně nevyskytoval. A když posléze se stranou začal pracovat špičkový teoretický ekonom L. Mlčoch, straně vadil jeho necelý roční pobyt v KSČ okolo roku 1968. Všimněme si typického úkazu: strana ani nepřevzala princip smířlivosti z CDU, ani nedodržovala ten svůj. Výsledek? Rozmazaný politický profil.

V podstatě stejný scénář platí pro další klíčový politický koncept převzatý z Německa: sociálně-tržní hospodářství. V Německu s ním CDU slavila rozhodující politické úspěchy. Proč? Protože slovo „sociální“ mělo naznačit jistou kontinuitu, že se země po létech nacionálního socialismu nevrací do éry liberálního kapitalismu bez sociální odpovědnosti státu. Nezapomeňme, Hitler se dostal k moci po velké hospodářské krizi. U nás, kde se KDU-ČSL, pod vlivem ponižující zkušenosti s Národní frontou, ještě akcentovanou aférou Bartončík, vymezovala jako pravice, musela veřejnost nutně její koketování se souslovím „sociálně-tržní“, jemuž kromě několika jedinců vůbec nikdo nerozuměl, opět vnímat jako jakýsi podezřelý úhybný manévr. Zejména ve srovnání s přímočarostí Václava Klause, pro něhož bylo sociálně-tržní hospodářství oxymóronem ze slovníku třetích cest, které vedou do třetího světa.

Když se pak Josef Lux stal ztělesněním potopení Klausovy vlády v krizi 1997, ve veřejnosti převládlo negativní hodnocení politiky KDU-ČSL. Klaus se málokdy snažil osobně diskreditovat nějakého politika jako jeho. Přidali se další, třeba Jiránek se svou nechutnou karikaturou. Namaloval Luxe, jak říká: "Renomovaní historici tvrdí, že lidovci byli vždycky svině. Není to pravda. Jsou až teď."

Další zásadní odchylkou od Adenauerovy strategie byla úzká vazba KDU-ČSL na katolickou církev. Symbióza škodila oběma: církvi i straně. Církev naprosto nepochopila, že se její prestiž v letech komunismu obnovila opozicí proti režimu, a dožadovala se podílu na moci. „Nejsme žádní zahrádkáři!“ Místo starosti o potřebné, které začala transformace vytvářet, se starala o majetek. Podařilo se jí rychle prohospodařit kredit: stačí připomenout Voršilky a katedrálu. A KDU-ČSL, místo aby usilovala o nekonfesní charakter, se k církvi úzce přimkla a v jejích chybách jí podporovala, pokud je sama nevyvolala. Ludvík Motyčka, poslanec FS, se chlubil, že církevní restituce vymyslel on. Potom, co se církevní funkcionáři dušovali, že výčtovým zákonem a návratem majetku kongregacím a řádům restituční nároky končí.

Konečně obecně platí, že strana, která si do vínku dává morální hodnoty, se posuzuje mnohem přísnější optikou než strana, pro niž jsou peníze až na prvním místě. A tak skandály, které se okolo lidoveckých politiků periodicky objevovaly, vedly k podezření, že strana je stejná jako ostatní, jenom pokrytecky hovoří o morálce.

Osud KDU-ČSL tak začal záviset na dvou faktorech: věrnosti tradičního voličského jádra, které se tenčilo opotřebováváním strany v praktickém vládnutí, a chybách ostatních stran. Snad nejvyššího vzedmutí dosáhla KDU-ČSL v časech tzv. opoziční smlouvy 1998 - 2002, která znechutila velkou část veřejnosti. V roce 2000 lidovci získali v senátních volbách 8 křesel, a v roce 2002 měl poslanecký klub KDU-ČL ve sněmovně 22 poslanců. To byla nejvyšší čísla od roku 1989.

Jakmile ODS a ČSSD přestaly spolupracovat, prostor pro KDU-ČSL se opět zúžil. Strana se v roce 2002 dostala do vlády, tentokrát se sociální demokracií a Unií svobody, a nesla důsledky za dosti zmatené vládnutí. Odnesla to v roce 2006 druhým nejhorším volebním výsledkem od roku 1990.

Ovšem smršť taktických chyb nastala po patových volbách v roce 2006. Zahájil ji předseda Kalousek, když několik týdnů před komunálními volbami náhle přestal jednat o koalici s ODS a zelenými a nabídl spolupráci sociální demokracii a tím nepřímo i KSČM. Tvrdil, že to udělal proto, aby zamezil vzniku velké koalice a likvidaci politického prostoru pro malé strany. Bohužel, udělal to po několikaleté antikomunistické propagandě. A tak i když velká koalice by (teoreticky, ODS ji nechtěla) nebezpečím byla, jeho manévr odmítla nejen veřejnost, ale samotní členové strany. Kalousek skončil jako předseda a na jeho místo nastoupil Jiří Čunek.

Případ Jiřího Čunka patří k těm nejzamotanějším v nejnovějších českých dějinách. I když je možné, že se na žádné korupci nepodílel a byl jen obětí šikovné intriky, prestiž strany těžce poškodil. Nejpozději v okamžiku, kdy mu policie sdělila obvinění, měl sám odstoupit a trvat na veřejném soudním projednávání. Tím, že to neudělal, a že připustil intervence z nejvyššího státního zastupitelství, poškodil nejen stranu, ale samotné státní zastupitelství, posléze celou justici. Pro veřejnost se stal jenom dalším potvrzením lidovecké nedůvěryhodnosti.

KDU-ČSL nebyla schopna zamezit znovuzvolení Václava Klause prezidentem, člověka, který po celý svůj politický život ztělesňoval fundamentální rozpor s hodnotami zastávanými KDU-ČSL. Nejen to, řada lidovců jeho volbu otevřeně podporovala. Údajně pod tlakem některých biskupů. Předseda Svoboda volbu odůvodňoval očekávanou(!) podporou Klause a ODS pro církevní restituce. Podotýkám, očekávanou, on ji s nikým nedojednal, takže řada spolustraníků si bokem trpce stěžovala, že spíš myslí na sebe a ne na stranu. Co byl výsledek? Restituce shodil presidentův nejvěrnější poslanec. A prezident v den inaugurace předvedl, jak si představuje křesťanské rodinné hodnoty, které ve své volební řeči, když lovil lidovecké hlasy, tolik sliboval. Za pár týdnů se předseda Svoboda spolustraníkům za volbu Klause omluvil.

Snad eticky nejskandálnějším hlasováním poslanecké sněmovny té doby byl „dárek“ pro firmu ČEZ. Parlament jí zajistil bezplatný přístup k emisním povolenkám v hodnotě 68 miliard Kč. Na návrhu se podílel poslanec KDU-ČSL Libor Ambrozek, pro návrh hlasoval jak Cyril Svoboda, tak Michaela Šojdrová. Pro ilustraci: Duo Nečas a Němcová se hlasování zdrželo, Miroslav Kalousek byl proti. Vzhledem k tomu, že nikdo z vedení lidovců nejel na výlet do Toskánska, je pravděpodobnější, že hlasování bylo spíš výrazem naivity než korupce. Ovšem v důsledku je to jedno. O situaci ve straně ještě víc vypovídá, že nikdo nevystoupil s hlasitou kritikou jejího počínání. Hned by byl o stranu v médiích zájem.

Světlým zjevem v poslaneckém klubu KDU-ČSL byl poslanec Ludvík Hovorka. Spolu se svým kolegou Carbolem měl lví podíl na tom, že se během Topolánkova vládnutí nepodařilo těžce poškodit systém veřejného zdravotnictví. Veřejnost si výjimečnosti Hovorky byla dobře vědoma. Na internetu se objevovaly názory, že vykoupil všechny hříchy KDU-ČSL od roku 1989. Co udělala strana s poslancem Hovorkou? Vzala ho jako ikonu pro kampaň v roce 2010 s heslem „Nepřipustíme likvidaci veřejného zdravotnictví“? Ani náhodou. Spíš ho považovala za obtíž. Předseda klubu Severa ho neustále napomínal. Hovorku zařadili až na čtvrté, nevolitelné místo kandidátky ve Zlínském kraji. Pak se sice v preferencích dostal až na místo první. V kraji dostali lidovci téměř 10 procent, nejvíc v celé republice – ale celkově strana propadla. Není divu. Cyril Svoboda nebyl schopen straně vrátit ani kurs, ani důvěru a smysl, proč by ji měli lidé volit.

Za chyby se v politice platí. Lidová strana nedokázala vystoupit z dráhy, na kterou ji naváděla národněfrontovní minulost. Na rozdíl od Německa, kde se CDU stavěla znovu z trosek celého stranického systému, měla mnohem těžší výchozí pozici: emoční zátěž, kterou si odnesla ze 40 let soužití pod kuratelou KSČ. To jí zabránilo otevřít se i bývalým komunistům a vzít za svůj postoj kardinála Vlka „lustrovat musíme vlastní svědomí“. Naopak, z antikomunismu si udělala identifikační znak, který prohlašovala za „pravicový“. Jenže pravicovost byla v české společnosti také spojena s ekonomickým neoliberalismem a bezohledností, která z něho vyplývala. To ovšem bylo v přímém protikladu s potřebami voličů, které lidovci měli - ti vyžadovali propracovanou sociální a hospodářskou politiku.

Prostě KDU-ČSL se nepodařilo uvést do souladu potřeby praktické politiky s ideologií, kterou by její členstvo sdílelo. Naopak, během let osifikovaly předsudky, které brání tomu, aby se KDU-ČSL mohla chovat jako CDU, tedy jako strana skutečně otevřená, nekonfesní, opřená o křesťanské hodnoty a současně pragmatická. Cesta k nápravě a novému získání důvěry bude vyžadovat důkladnou sebereflexi.

*-*-*-*-* 3. září 2010 *-*-*-*-*

To je komentář, který jsem napsal začátkem září t. r. pro LISTY. KDU-ČSL je po sjezdu, má nové vedení, razantně se omladila. Změnila také politiku?

Na hodnocení je brzy. Ovšem z průběhu sjezdu je jasné, že odchodem Kalouskova křídla spor o orientaci KDU-ČSL neskončil. Nový předseda sice vyhrál s tezemi o středo-pravicovém zařazení strany, ale těžiště cílů, které si KDU-ČSL klade, je zcela jasně v sociální oblasti. Vzhledem k tomu, že pravicovost je u českých voličů spojena s neoliberálním ekonomickým konceptem, lze si skutečně obtížně představit, jak se bude nový předseda vymezovat vůči „pravicovým“ ODS a TOP09. Jinými slovy, odmítnutím jasného přihlášení k sociálním tématům bez berličky pravicovosti bude mít KDU-ČSL velké problémy čitelně se vymezit proti ostatním dvěma pravicovým stranám.

Mluví-li na sjezdu přední český ekonom Lubomír Mlčoch o sociálním učení církve a své ochotě pomoci KDU-ČSL při jeho rozpracování do praktického ekonomického programu, asi jen málokdo by to v českém prostředí označil jako pravicový koncept. KDU-ČSL je konzervativní stranou, ale v českém kontextu se nemůže označovat za pravicovou, jinak bude mást veřejnost i samu sebe. O zmatenosti uvnitř samotné KDU-ČSL nejlépe svědčí, že poslanec Ludvík Hovorka, který zachránil solidární zdravotnictví v České republice, dostal na sjezdu od delegáta vlastní strany otázku, jestli bude dál potížistou!

Nezbývá než popřát novému vedení strany, aby si základní profil strany co nejrychleji ujasnilo.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

kopřík napsal(a):

Velmi zajímavý blog, díky.
Budoucí osud KDU-ČSL bude velmi důležitý vzhledem ke koaličnímu potenciálu ČSSD, protože si dost dobře nedovedu představit koalici soc.dem. s jakoukoli jinou současnou parlamentní stranou.
21. 11. 2010 | 02:00

S.Š. napsal(a):

Výborná práce, pane Žáku.

Nejsem si však úplně jista, zda bude - pro ty čtenáře, kteří nevěnují systematickou pozornost KDU-ČSL či pro ty, kteří podrobně nesledovali kupř. volbu prezidenta v r. 2008 - dostatečně srozumitelná.

To se týká např. Svobodova "obchodu". Dovolila bych si proto čtenářům a diskutujícím připomenout, oč vlastně šlo, a to citací z knihy Erika Taberyho "Hledá se prezident" (str. 254 - 256) :

V polovině ledna (2008, pozn.S.Š.) Právo upozornilo voliče na dopis Cyrila Svobody, ve kterém otevřeně přiznává, že za hlasováním pro Klause je obchod :

"Rozhodnutí celostátního výboru KDU-ČSL ze 14. ledna 2008 podpořit kandidaturu Václava Klause na funkci prezidenta ČR je třeba respektovat. KDU-ČSL totiž v současné době řeší rozhodnutí, které má pro celou společnost strategický význam - otázku majetkového vyrovnání státu s církvemi. KDU-ČSL má momentálně jedinečnou a zřejmě i poslední příležitost vyřešit tento problém. Jedinečnost chvíle je dána tím, že existuje shoda všech církví i koaličních partnerů; vše navíc odpovídá i zájmům Svazu měst a obcí (tedy veřejné správě). Podpora Václava Klause dává reálnou šanci získat pro majetkové vyrovnání státu s církvemi plnou podporu poslanců a senátorů ODS, protože bez jejich souhlasu záměr majetkového vyrovnání státu a církví zkrátka a dobře realizovat nelze. A naopak : podpora Jana Švejnara nezajistí projektu většinovou podporu ostatních parlamentních stran, zejména pak ČSSD a KSČM. Proto jsem dal na misku vah tyto dvě "hodnoty"; je jisté, že KDU-ČSL musí tento dlouhodobě odkládaný problém definitivně uzavřít. Za jeho řešení je tedy třeba "zaplatit"; a já věřím, že ODS pak svému závazku čestně dostojí”. Cyril Svoboda, ministr a předseda Legislativní rady vlády (pramen : http://www.kdu.cz, pozn. S.Š.).

Svoboda vyvolal veliké překvapení. Připomínám jeho slova z února 2003 : "Václav Klaus nikdy nebyl a nebude kandidátem KDU-ČSL." Co se to tedy stalo na celostátním výboru KDU-ČSL 14. ledna ?
21. 11. 2010 | 04:59

S.Š. napsal(a):

pokr.
"Dělali jsme si řadu propočtů, jak by mohl výsledek volby dopadnout, ale ani jednou nám nevyšlo, že by Švejnar vyhrál. Vždycky jsme skončili u toho, že když mu nedají hlasy komunisté, tak nemá šanci a my si byli jistí, že komunisti emigrantovi s americkým občanstvím hlasy nikdy nedají", vysvětluje Cyril Svoboda. "Já jsem na tom jednání celostátního výboru navrhl, abychom se v tom případě domluvili s ODS, že my jim dáme hlasy pro Klause a oni nám podepíší papír, že podpoří církevní restituce". (zda k podepsání tohoto "papíru" občanskými demokraty došlo, mně není známo - pozn. S.Š.).
.....
Představitelé KDU-ČSL, kteří si slova Svobody vyslechli, kategoricky protestovali. A to jak odpůrci Klause, tak jeho stoupenci. Těm se nelíbilo, že by se přiznalo, že za podporou není uznání prezidentových kvalit, ale obchod. … Cyril Svoboda se nakonec přihlásil o slovo a zeptal se předsedy Čunka a jeho zástupců : "Koho tedy navrhujete podpořit vy ?" Předsednictvo zatím nebylo rozhodnuté, a tak se odebralo mimo zasedací místnost a přibližně dvě hodiny jednalo o tom, koho vybrat za kandidáta. ... Když konečně předsednictvo vyšlo, Čunek pouze oznámil : "Celostátní výbor teď bude hlasovat o tom, jestli má naši podporu Klaus, nebo Švejnar". "A jaké je stanovisko předsednictva ? zeptal se kdosi. "Nenašli jsme shodu," odpověděl Čunek.

Měli tedy rozhodnout ostatní. Když širší vedení strany hlasovalo před pár měsíci, koho podpořit v prezidentské volbě, získal Václav Klaus čyři hlasy přibližně z čtyřicítky lidí. Jednoduše řečeno ho téměř nikdo nechtěl. V polovině ledna je ten poměr téměř opačný. Obavy slavily úspěch. ...

… Postoj Cyrila Svobody pobouřil mnohé, Pravda je, že je to jediný politik od roku 1989 a možná od roku 1918, který veřejnosti přímo sdělil tak dlouho tajenou pravdu : s postem prezidenta se obchoduje. ...

… Každopádně doporučení lidovců volit Klause spustilo obrovskou kritiku uvnitř členské základny, která si přála Švejnara. Poslancům a senátorům začaly chodi desítky a desítky dopisů, které je vyzývaly ke změně rozhodnutí. "Nikdy jsem nic podobného nezažil. Byl to ještě větší odpor, než když Kalousek ohlašoval koalici s ČSSD a podporou komunistů. Členové strany i voliči nám psali, že klidně pošlou ze svého peníze na odškodnění církví, jen aby Klaus nevyhrál", říká jeden z poslanců KDU-ČSL, který nechce být jmenován.

Lidovci se tak rozdělili. Část chtěla vyměnit Klause za restituce, zbytek ho odmítal s tím, že se takový obchod ani zemi, ani KDU-ČSL nevyplatí.

--------------
Tak to bylo na vysvětlenou. Hlasování o restitucích v PS shodil Vlastimil Tlustný, ano, ten poslanec, který si později, při hlasování o osudu české vlády, “vybíral mezi Topolánkem a prezidentem a vybral jsem si Klause”. A jak se zemi a lidovcům Klausova volba "vyplatila", dnes, po dalších téměř třech letech, víme už také o něco lépe.
21. 11. 2010 | 05:00

Viola napsal(a):

Je to pěkná studie.
21. 11. 2010 | 05:44

Libor napsal(a):

Také jsem se podivil, když Bělobrádek v rozhlase mluvil o středo-pravé orientaci lidovců a jedním dechem pokračoval o hájení zájmů matek s dětmi, důchodců, mladých manželstí, atd.

Lidovci vědí, že musí jít doleva, ale zároveň si zřejmě chtějí ponechat otevřené dveře pro případ, že by snad z nich příští volební výsledek udělal bohatou něvěstu pro ODS.

A pak nezapomínejme také na církevní restituce, které jsou pouze odložené a která tato vláda včas vytáhne a bude s nimi hrát....
21. 11. 2010 | 06:43

jezevec napsal(a):

S lidovci je to pořád dokola. Neví či jsou. A tak z toho vychází Kalouskovo pojmenování, že jsou levičáci co chodí do kostela. Dle mého jsou to jakýsi političtí hajzlíci, neboť když se dostanou do vlády, hned dělají opozici proti zbytku/většině/ vlády. Místo, aby vytvářeli ve vládě něco pozitivního, tak vždycky tu vládu podráželi.Během posledních dvaceti let se dvakrát přeměnili z levičáků na pravičáky a obráceně to stihli taky.Výsledek je, že jsou Absolutně nesrozumitelný a nevypočitatelný!Tak ať se nediví, strejcové chytrý.
21. 11. 2010 | 07:39

Ládik!!! napsal(a):

Čo bolo, bolo. Z blogu čiší až téměř zášť k lidovcům, minimálně programová nepřejícnost. 33letý veterinář má nejlepší kvalifikaci k léčení strany - z jatek leccos o životě ví (mi jatka neučarovala, po jejich návštěvách jsem nemohl usnout). Chtěl bych věřit, že nový náčelník zvedne z bláta prapor slušnosti. Přeji mu hodně štěstí. Čím barevnější společnost, tím menší vliv komančů ve všech stranách.
21. 11. 2010 | 07:59

zemedelec napsal(a):

Pane Zak
Tenhle článek jsem nečetl až ted,díky.Byl jsem voličem KDU-čsl.Mím názorem bylo,že strana bude nekde uprostřed,krotit jak levici tak pravici.Co znám voliče KDU-čsl,tak nevolily,komunisti,ze skřípáním zubů CSSD,ODS velmi málo.Ano od dob Luxe,nemá strana náhradu,dnes už můžeme říci proč se mu říkalo, had vůči Klausovi.Nejvíc mne sklamal J.Kasal,že dovolil takové rošády ve vedení strany.Nepomohli strane C.Svoboda,Kalousek už vůbec ne a stím čunkem,to už byl hřebik do rakve.Hned po ovládnutí strany čunkem,jsem předpokládal, že čunek je trojskym koněm Topolánka,mluvilo se o tom že se strana spojí s ODS.Pořád budu tvrdit,že voliči KDU-čsl nemusí byt jenom katolici,ale lidi zodpovědní i ti kteří dokážou pomodlit,za úrodu,za zdraví lidí,za zdraví dobytka.Už jsi ani nevzpomeneme,jak byla krajina poseta křížkama,kapličkama,ješte neco zůstalo,ale málo koho napadne,kvůli čemu to bylo.Proto moc neočekávám, od nového vedení,čekal jsem spíš,že to povede pan Hovorka.Tímto posílám p.Hovorkovi poděkování a doufám,že o nem ješte uslyšíme.
21. 11. 2010 | 08:14

karel napsal(a):

Skvělá analýza. Bohužel se asi nedá čekat, že si ji přečte a bude o ní přemýšlet někdo z KDU.
21. 11. 2010 | 08:25

Jana Pechová napsal(a):

Nejsem voličem KDU-ČSL, ale přiznám, že skutečně středovou křesťansky zaměřenou stranu bych volila docela ráda. Zvolení Bělobrádka do čela je zajímavý pokus: mladým dynamickým manažerům sice příliš nevěřím, ale u lidovců zřejmě jiná šance není. Nový předseda by se však měl zaměřit na masívní rozšíření členské základny o lidi s křesťanským smýšlením napříč církvemi (i zcela mimo ně).
Spojení středo-pravá mi nesmyslné nepřijde: podpora je přece možná i bez příspěvků ze státní kasy, stejně jako hájení zájmů zmiňovaných skupin.
21. 11. 2010 | 08:55

Rejpal napsal(a):

Díky za analýzu i za přání úspěšného působení této strany na širší okruh voličů než dosud.

Sám považuji "sociální učení církve" za velmi dobrý ideový základ pro působení "slušné" politické strany.

Proto mě nemile překvapilo, když většina lidoveckých zástupců si kdysi na svém sjezdu zvolila za předsedu známého "šibala" Kalouska. Od tohoto okamžiku byla pro mne tato strana nevolitelná.

Ani příspěvek Cyrila Svobody (na pokyn předsedy Kalouska) ke shození vlastní vlády, v níž tehdy byl Svoboda ministrem zahraničí, mi nezlepšil důvěru k této straně.

Uvidím, co vzejde z nového vedení. Osobně bych asi dal přednost vzniku "nové" strany na konzervativních základech bez zatížení kostlivci z minulých dob.
21. 11. 2010 | 09:15

Aktiv napsal(a):

KDU-ČSL a křesťané mají vykročeno k nacismu!Jako vždy-křesťanství a nacismus mění podoby-Křižáci, Konquista, Jezuité, SS. Křesťané jsou horší fundamentalisté než islámští teroristé. Zatímco islámci bojují sporadicky, křesťané vždy nalezli sofistikovanější metody-především nákladné a organizované společenství, které bez citu a ohledu by vyvraždilo půlku světa pro své cíle(rozšíření svého náboženství).
KDU-ČSL není vyjímkou, jen používá tzv.demokratickou zástěrku pro obhajování fundamentálních pravd-proto v Čechách nikdy nezískala následovníky.
Češi jsou ateisté, protože se nechtějí přidat k barbarskému křesťanství, kde síla a nadřazenost nad ostatními hrají velkou roli.
Nezapomeňme, že křesťanské kostely byly ve vyhlazovacích táborech pro důstojníky,kteří se sem po své odvedené práci šli modlit.
Píšu to trochu jednoduše, ale vesměs je to realita.Důkazů máme bezpočet.
VŽDY SE MI LÍBÍ, jak odsuzují komouše, ale vesměs historicky je dokázáno, že za křesťanské nadvlády byly lidé udržováni v negramotnosti, špíně, a chudobě. Organizovali války a neřešili pandémie, starali se jen o moc a manipulaci s davy. To jim vždycky šlo-PROČ V ATEISTICKÉM ČESKU JSOU U MOCI ZASE KŘESŤANÉ?A jakou politiku dnes vedou vůči většinové ateistické společnosti-likvidační!NENAPADÁ VÁS NIC?
21. 11. 2010 | 09:26

Kelt napsal(a):

Takovými peripetii vývoje si od roku ,90 neprošla žádná ze zakotvených stran.
Ale mohou si za to jen sami-lidovci.Co to je-křesťanskopravicová strana se sociálním aspektem?
Jenom nátěr bez konkrétního obsahu se snahou být"přijatelní"pro jogicakéhokoliv vítěze voleb.
V této kotlině je již pravice chápána jako neoliberální asociální s fašizujícími prvky.
Těžko tedy může přitahovat křesťany všeho zabarvení,kteří ze své podstaty jsou pro lidskou soudržnost.
Nejsem jejich voličem,ale mají šanci získat elektorát křeťansko-sociálního cítění,ale to se musí vybarvit,ne být chameleony.
21. 11. 2010 | 09:32

zk napsal(a):

Pavel Bělobrádek o svých mladických sympatiích ke skupině Orlík:

"Ona pivní poetika a siláctví, důraz na národní hrdost, nacionalismus oproštěný od třídního boje, ostrý antikomunismus a pochopitelně frustrace z přístupu úřadů k Rómům (a že se tato pachuť od té doby ve společnosti moc nesnížila) holt byly chytlavé."

http://belobradek.blog.idne...
21. 11. 2010 | 10:29

Cech napsal(a):

Nevím,nevím snad největším problémem v současné krizi je 270 x milý jardo.Pakliže by neexistoval tento problém myslím si ,že ačkoliv MK uškodil kde se dá, tak je řada věcí akceptovatelných v teoretické rovině.Praxe je u této strany o 180 st. posunuta.
21. 11. 2010 | 10:36

Vladimir napsal(a):

PO dlouhé době musím s p. Žákem souhlasit.
Je to dobrá analáza minula. Že tam chybí prognóza ? Není zcela vyloučeno, že schválně. Špatné prognózy se raději nepíší, že ...
Bělohrádek ??? Tápání pokračuje. V tom je obsaženo i odmítnutí Šojdrové, která má z užšího vedení asi nejlepší pověst nejen pro obyčejné lidovce, ale i pro občany, voliče ostatní ...
Trvání na pravicovosti v dnešní době, kdy je na pravici 2/3 politických stran (a poslanců) ... (???). Konzervatismus hlouposti ...
21. 11. 2010 | 11:13

modrý edvard napsal(a):

Článek se mi celkově líbí. Mám opačný názor na "Julínkovu reformu zdravotnictví", ale holt názory jsou od toho, aby se různily. Jen je třeba rozlišovat fakta a názory.
Ve výčtu chyb lidovců mi chybí rozbití Čtyřkoalice.
21. 11. 2010 | 11:27

Liberál napsal(a):

Libor:

Naopak oni musejí zůstat středopravou stranou a nechodit víc doleva jinqak ztratí voliče.
Když byla KDU-ČSL za Kalouska pravicová tak dosáhla ve volbách 2006 výborný výsledek 7%, ale když převzal stranu Svoboda a posunul stranu doleva tak klesli na 4%.
21. 11. 2010 | 11:42

Liberál napsal(a):

Nesouhlasím z autorem, že Hovorka byl světlou vyjímkou. Spíš straně škodil a dokazuje to i fakt že ve volbách 2010 se neposunul na volitelné místo. Pokud by byl tak užitečný pro stranu tak by ho lidé vykroužkovali směrem nahorů na volitelné místo
21. 11. 2010 | 11:45

Václav Žák napsal(a):

Pro liberál: pouhý pohled na server http://www.volby.cz ukáže, že Hovorka se preferenčními hlay dostal na první místo i před místopředsedkyni Šojdrovou.
21. 11. 2010 | 11:49

S u c h e c napsal(a):

Liberál:

Hovorka preferenčními hlasy na Zlínsku přeskočil všechny, a výsledek 10% KDU není vůbec nevýznamný.
Nebýt nadměrného vlivu Prahy, tak byl v parlamentu.
21. 11. 2010 | 12:00

stále rebel napsal(a):

Podíval jsem se na to, co si lidovci zvolili a musím konstatovat, že půjde především o kariérismus a populismus.

„CEVRO - Liberálně konzervativní akademie, (2010)
(ekonomie, politologie, právo, mezinárodní vztahy, politický marketing a veřejná prezentace)“
http://sjezd.kdu.cz/Nominac...
Předseda je opravdu vzdělaný a již samotná skutečnost, že si někdo vybere podobnou instituci, vypovídá něco o jeho inteligenci.

Myslím si, že tradičním voličům KDÚ bude z tohoto republikového vedení špatně od žaludku.
21. 11. 2010 | 12:08

S u c h e c napsal(a):

SR:
No, to asi bude.
21. 11. 2010 | 12:15

Liberál napsal(a):

S u c h e c:

10% ale jen na Zlínsku. To ukazuje že strana KDU-ČSL má podporu jen na Moravě a v Čechách je jeho podpora malá.

Není to jen o Praze, KDU-ČSL nepřekročila 5% ani v Hradeckém, Plzeňském, Libereckém, Středočeském,Jihočeském nebo dokonce Moravskoslezkém kraji. KDU-ČSD dosáhla úspěchů jen na Jižní Moravě a a Vysočině což je dost tristní výsledek.
21. 11. 2010 | 12:17

RA napsal(a):

bezpáteřní politika zlomila vaz Lidovcům , dlouho hřešili na pevné jádro,na kterém se dalo dříví štípat, ale to jádro není nesmrtelné, že. První myšlenkou lidoveckého politika bylo vždy vlastní koryto, za zachování koryta lehce přehlédl hlasování koaličního partnera ve vládě s komunisty. Přitom měli nejlepší výchozí programovou pozici, starost o rodinu, vždy se ale starali hubou před volbami a jak se dostali k lizu,tak je starost o rodinu opustila. Působení lidovců na ministerstvu obrany bylo příznačné pro jejich politiku. Promarnili velkou šanci a ta už se ,dle mého opakovat nebude , jsou nevěrohodní a o jádro svých voličů na Moravě přišli.
21. 11. 2010 | 12:19

stále rebel napsal(a):

Ještě něco připojím.
Již ten začátek

„Kdo jsem
- dlouholetý člen KV“

A kde je pan předseda?
Věk 33,
2004 vstup do KDU-ČSL
2004 člen výboru Místní organizace KDU-ČSL Náchod,
2005 člen Krajského výboru KDU-ČSL Královéhradeckého kraje

Skromnost jistě nebude jeho silnou stránkou.
21. 11. 2010 | 12:20

stejskal napsal(a):

No, zatímco u politiků všech ostatních stran je to právě naopak, pane RA ;-)

Jestli ono to spíš nebude o něco složitější, politik od politka jiné (a to jak v případě lidovců tak jakékoliv jiné strany či dokonce "nezávislých").

Ale bylo by to fajn, kdyby byl svět takto jednoduchý :-)

Hezký den.

Libor Stejskal
21. 11. 2010 | 12:25

Liberál napsal(a):

S u c h e c:

Jen pro upřesnění v roce 2006 dostala KDU-ČSL 13% hlasů ve Zlínském kraji, takže to úspěch není. Naopak si pohoršili.

Ve většině Moravských krajů dostali přes 10% a v mnoha Českých krajů (Jihočeský, Králevohradecký a Pradubický) dosáhli kolem 8%
21. 11. 2010 | 12:27

S u c h e c napsal(a):

Liberál:
A teď k tomu Hovorkovi, jako hrobaři. Od tohoto nám tu někdo utekl, co? :-))))
21. 11. 2010 | 12:38

zemedelec napsal(a):

Pro Aktiv
Ano, neco víme s historie,že cirkev byla stát,provázela člověka od narození až po smrt,bez jejiho požehnání se nemohlo nic posunout dopředu.Ano lpěli na majetku a moci.když to řeknu povrchne,co si naši předkové užily, řekneme během posledních 500 let,to těžko lze popsat pár řádky,ale taky víme,že byla cirkev nucena se i obrozovat,protože samotní křestané ji ktomu nutily.Kdybych to vzal od začátku i ten Ježíš Kristus povstal kvůli špatnostem tehdejší moci.Mne více trápí pravě ten islám,oni jsou právě tam, kde naši předkové před těma 500lety.
21. 11. 2010 | 12:53

Vojta N. napsal(a):

Jenom lituju, že se zdejší většina naprosto "dokonalých" lidí nedala do politiky, hned by ta země vypadala lépe :)
Jenom bych připomenul, že "středopravicovost" se u konzervativních stran se s určitým sociálním zaměřením nevylučuje, jelikož pro konzervativce je důležitá rodina a její podpora, to jen většina lidí neví co konzervatismus ve skutečnosti obnáší a zaměňuje ho s ekonomickým neoliberalismem
21. 11. 2010 | 12:54

vlk napsal(a):

Pane Žáku,

bezvadný blog! A díky za něj. Většinu jeho tézí bych podepsal. Některé si dovoluji vidět jinak.
Začnu přirovnáním mezi CDU a situací Konráda Adenauera a lidovců. Adenauer měl daleko lepší pozici. Poražené Německo mohlo svůj stát budovat pouze na dvou politicko filosofických směrech. Tím prvním bylo nepochybně křesťanství. Tím druhým sociální a socialistický / nediskreditovaná / filosofie. Obojí mělo v poválečné německé společnosti dominantní úlohu. Adenauer s e mohl opřít o křesťany všech proudů - od konzervativních katolíků z Bavorská, až po liberální lutherány z hansovních států... /plně jiná výchozí pozice než u nás. Kd e jsme tradičně velmi nevěrečtí a nebo velmi volní ve víře.
Za velmi diskutabilní považuji vaši premisu - otevřít se bývalým komunistům.. Promiňte, ale tohle by nefungovalo. V politických bojích se používá oproti protivníkovi jakákoli zbraň. A členství v KSČ patří k nejužívanějším. To si prostě lidovci opravdu nemohli dovolit.
Dalším problémem jsou skutečně vůdčí figury lidovců, po Luxově smrti. Naprosto žalostné: A jedna trapnější druhé. Čunek? Malý podvodníček místního formátu. Se zadkem přilepeným k vládní židli. Svoboda? nenažraný krkoun - sudič? A Kalousek? tahle dokonalá koncentrace všeho odporného v české politice? U něj jste opomenul jednu zásadní věc - totiž, že podle Topolánkova projevu na zasedání česko americké obchodní komory , začal Kalousek připravovat vznik nové partaje už po volbách 2002. Kdy byl zvolen předsedou lidovců a byla podepsána koaliční smlouva. Naprosto neskutečný podvod na všechny !
Ve všem ostatním máte pravdu. Speciálně se dotknu bodu Hovorka. Už jsem tady několikrát psal totéž co vy. Naposledy na jednom blogu v diskusi před volbami. Tenkrát byl a v tomto punktu dost velká debata mezi mnou a nickem pqjed, což je člen lidoveckého vedení Ano, nebylo o čem diskutovat - každý kdo měl rozum, by byl udělal z Hovorky a Carbola vývěsní štít předvolební kampaně lidovců. Dokonce i já jsem uvažoval o jejich volbě. Kvůli Hovorkovi. než mi doklaplo,že prostě nemají šanci. A že dát hlas nenažranému Cyrilovi prostě nelze.
A ještě jedna poznámka - lidovci s e sami provázali na katolický klér. Což nutně přispělo k jejich velké nepopularitě. Ostatně - zapomenul jste například v tomto směru na dalšího výtečníka -Tollnera a na jeho angažmá ohledně Řádu německých rytířů... Hladovost katolické církve o majetcích, ta lidovcům také stála hodně procent.. Prostě církev bojující kardinála Vlka , bojující o majetky, nemohla být sympatická. To vše je minulost. Jaká bude budoucnost lidovců? za sebe říkám, že když vidím chátru nových stran -v minulém období zelených, a nyní excesy Kalousků a zejména Jurského parku, mohu lidovcům jen přát budoucnost co nejsvětlejší. Nicméně když poslechl krátký rozhovor s novým panem předsedou, pak si kladu otázku, jestli vůbec pochopil, o čem je dnešek. A kdo jsou lidovečtí voliči a co a si tak je nejvíc pálí. Okamžité vymezení do pravého středu? Řekl bych, že pan nový předseda se poněkud unáhlil / rozuměj zbláznil/. chce se snad připojit k soutěži o největšího asociála mezi Nečasem a Kalouskem? Pokud ano, pak mu garantuji, že se d o příštího parlamentu nedostane a lidovci už to budou mít za sebou a to na pořád. A koho tímhle postojem chce vlastně získat? Odpadlíky od ODS a TOP? S tvrdou protikorupční retorikou? Možná. Ale bude si to muset vybojovat s mnohem marketingově modernější Bobošíkovou. A pár dalšími. Lidovci jsou podle mne v dokonalé pasti Nemohou si dovolit ztratit ani hlas ze svých kmenových voličů - tedy ortodoxních katolíků. Nicméně ti jim evidentně nemohou stačit. Takže potřebují nějaký jiný elektorát. A ten jim podle mne sebral Kalousek. Dvěma geniálními tahy - Schwarzenbergem - to by byl a bývala tvář za Luxe!!! A tím, že spojil s tzv. starosty!! Ti mají ten elektorát,
pokračování
21. 11. 2010 | 13:01

vlk napsal(a):

který je nejblíže lidoveckému. Nezbývá, pro lidovce než doufat. že Gazdíci včas pochopí, že s Kalouskem jsou špatně. Že prostě politika pro nejbohatších 10% téhle země není nic pro jejich voliče. A možná, že by vůbe c nebylo od věci začít koketovat také s rozumným zeleným proudem. Pokud ovšem vůbec existuje.
Ale nechci lidovcům radit. Je to jen můj pohled na věc. Za sebe říkám - jak jsme uvažoval o volbě lidovců v květnu, tak dnes už jsou pro mne opět mimo.
Ještě jednou díky za bezvadný blog.
21. 11. 2010 | 13:02

RA napsal(a):

Stejskal.........jednoduchý svět ? To jen zjednodušenou formou popisuji jejich politiku, kteá je dovedla pod hranici volitelnosti / a ten fakt je nezpochybnitelný/. Oni spoléhali,že jejich tvrdé moravské jádro vydrží úplně vše a bude je stále volit. Aktivita Lidovců v mezivolebním období byla většinou nulová , proč by něco řešili, když to korýtko měli na čtyři roky zajištěné,že. Ovšem tu jejich bezpáteřnost měli inplantovanou už od doby hada Luxe . Příliš čišela ze všeho ta snaha být vždy u vesla a je jedno s kým. V parlamentu chybět nebudou a v příštích volbách jim přeji 4,99% hlasů.
21. 11. 2010 | 13:07

Stan napsal(a):

Slíbil jsem našemu okresnímu tajemníkovi, že pokud zvolí přesedou Ludvíka Hovorku, tak vstoupím do KDU-ČSL. Zvolili si absolventa CEVRO, bez politických zkušeností, o němž do tohoto sjezdu nebylo ani sluchu ani vidu. A jehož projev na sjezdu byl naprosto bezobsažný blábol. Dušička nebude.

P.S. Hrobník KDU se nejmenuje Hovorka, ale Kalousek.
21. 11. 2010 | 13:19

Paterik napsal(a):

Já bych v tom nehledal takové složitosti. Zkrátka protože lidovci se střídavě potřebují pohybovat vlevo i vpravo, tak logicky nemají žádnou koncepční hospodářskou politiku. Vyhraněnější voliči tudíž logicky budou spíš volit strany, u kterých vědí, kde tak zhruba stojí. Křesťanské hodnoty mohou být prostředkem, ale nikoliv politickým programem. Nový náčelník toho, obávám se, mnoho nezmůže. Nejde o to, že působí poněkud nevýrazně a nikdo ho nezná, ve výrazného politika může dorůst časem. Bohužel zřejmě ale hodlá pokračovat v tradici svých předchůdců - nabízet roztříštěný program pro hrstku věrných.
21. 11. 2010 | 13:23

Josef napsal(a):

Nevím jak autor článku dospěl k tomu,že p.Bartončík byl spolupracovníkem stb.Byla to stejně vymyšlená kauza jako takzvaná kauza čunek.
21. 11. 2010 | 13:28

Mirda napsal(a):

To Kelt:
znam mnoho krestanu, kteri maji pravicove smysleni. Za levicovost nepokladam solidaritu,ale tendenci prerozdelovat. delat janosika. Bible pritom uci, ze clovek ma pilne a poctive pracovat, byt co nejvice sobestacny, aby se postaral o sve potreby, o sve blizke a zbylo mu i pro ostatni potrebne. Levicova politika (napr. v pojeti CSSD) je sebrat tem,kdo takto pracuji, a dat tem, kdo nam daji hlasy. V tom neni ale nic krestanskeho. Jinak take souhlasim s tim, ze propojeni sztrany a katolicke cirkve lidovcum i cirkvi uskodilo.
21. 11. 2010 | 13:31

vlk napsal(a):

No tak jsme s e právě dozvěděl, proč Hovorka neměl na sjezdu lidovců šanci. .. Už chápu, proč byl zvolen veterinář. Spodobnou poplašnou zprávou o novém členu partaje, bych to nehodil Hovorkovi také. Nevědl bych totiž, jestli budu dál lidovec nbeo agresivní komouš, agresivní hnědý nebo muslim....
21. 11. 2010 | 13:44

zk napsal(a):

Mirda:
Bible učí spoustu věcí. Například Marek 10:25, že...
21. 11. 2010 | 13:46

Demik napsal(a):

Lidovce jsem neměl nikdy rád a jsem rád, že už konečně vypadli z parlamentu.S křesťanstvím mají společný akorát ten název. Klasický lidovec je - Kalous.Nebo ta ryšavá zpěvačka v TOP.Kde jsou cítit funkce a peníze, tam jsou "lidovci" ve velkém počtu.
21. 11. 2010 | 13:47

Dalimír napsal(a):

Dobrý den všem ! Pane Vlku díky za opět brilantní příspěvek ! Obvzláště hodnocení pana Kalouska je stoprocentní ! Co kdo prosím vás může očekávat od takových zdiskreditovaných lidí ! Jim to nevadí půjdou do kostela ,přežehnají se tam a budou si myslet že mají zase duši čistou ! To je u nich ten problém ! Nedokáží vyhodnotit a korigovat své jednání nikdy k lepší cestě ! Tyhle lidovecké povahy budou mít vždy tendenci s pojit se s kýmkoliv jen když stoho budo mít sami prospěch ! Proto do budoucna nikdy nebudu uvažovat o tom že bych je někdy volil ! Vrána k vráně sedá a já dobře vím že 90% lidovců jsou falešní lidé ,a těch deset je málo aby prosadili něco prospěšného pro národ ! Dal.
21. 11. 2010 | 13:48

Paterik napsal(a):

zk:

Je otázka, koho by dnes Ježíš považoval za bohatého. Měřítko bohatství se od jeho dob poněkud změnilo.
21. 11. 2010 | 13:51

Patricie napsal(a):

Dokud bude KDU-ČSL spíše LDN s možnými přívlastky prostatická a děložních čípků, zůstane tam i s těmito orgány staré myšlení a žádný nový, mladší vítr nezavítá ... Strana, která je v SRN pilířem tamní politiky, u nás váhá ... Dejte do důchodu třeba Pitharta - a uvidíte ten posun. KDU-ČSL však jde pouze a výhradně o peníze a udržení se zuby nehty v politice i se všemi bonusy. Já z toho křesťanství necítím, protože tam již žádné není. Odešlo s jediným skutečným lidovcem - J.Luxem.
21. 11. 2010 | 14:02

deep throat napsal(a):

Myslím si, že komentář autora je velmi objektivní. Pokud bych hledal na naší politické scéně politickou stranu, která s dogmatickou úporností pracovala a pracuje na svém sebezhroucení, tak jsou to lidovci. Nový předseda, tak to je jen jejich poslední výkřik do tmy! Že by lidovci pod novým vedením vstali z popela jako bájný pták Fénix je sice pro mnohé z nich lákavá představa, pro mne čiročirá utopie. Sice mnozí z nich budou moci po posledním vyjádření papeže používat kondomy, to je snad ochrání před nákazou HIV, před vlastní zkázou nikoliv!
21. 11. 2010 | 14:05

Béda napsal(a):

p. Žák

obsáhlá a obsažná analýza. Dle mého výsledky lidovců odpovídají jejich postavení "ani ryba ani rak". Tu se přidají k tomu, tu k onomu s opačným programem podle momentální potřeby naplňující jejich zájmy.

Moje osobní zkušenost i celkový trend který sleduji u lidovců je maximalizace materiálních a finančních zisků na pozadí náboženské ideologie, které těžištěm je tzv,. morálka, pokora, střídmost, vzájemná pomoc... Lidovci oscilují mezi konzervativním neoliberalismem (Kalousek, kteří se neštítí doslova ničeho při prosazování svých zájmů) a sociálním liberalismem ohraničeným dočasným spojenectvím s ČSSD.

Obávám se, že nové pozlátko v čele lidovců (se sociálními mimikry) bude něčím podobným jako Kalousek. Mně osobně nejpřitažlivějším ze všech lidoveckých adeptů na předsedu byl celkem konzistentní racionálně uvažující sociálně citící Ludvík Hovorka.
21. 11. 2010 | 14:06

J. napsal(a):

No, tohle má hlavu a patu a neurážíte. Dobrá analýza.

Proč nemohu nikdy volit KDU-ČSL? Pro její propojení s církví. Víra do politiky nepatří. Kdo chce, ať si věří v co chce. Ale netahejme víru do politiky. Víra nemá v politice místo. Politika je o řízení státu (obcí, krajů). Politika má sloužita jako management. A toto s vírou nemá nic společného. Spojování víry a politiky je nebezpečné.
21. 11. 2010 | 14:27

Tomáš napsal(a):

Pro Libora: "Také jsem se podivil, když Bělobrádek v rozhlase mluvil o středo-pravé orientaci lidovců a jedním dechem pokračoval o hájení zájmů matek s dětmi, důchodců, mladých manželstí, atd."

- Jak je středopravost v rozporu (pokud je vůbec na stejné ose) s podporou zájmů rodin atd.?
21. 11. 2010 | 14:37

Jan napsal(a):

Jen nekolik poznamek:
Had Lux: Myslim, ze to byl velmi dobry a cestny clovek, ale ve sve dobrote ihned nepochopil, s kym ma co do cineni: Klaus a spol. Proto ale zakladal 4koalici, snazil se napravit, co se dalo, bohuzel mu v tom nebylo doprano pokracovat. A jeho nasledovnici vse dokonale znicili: Svoboda za misto ministra zahranici 4koalici rozbil, jiste, pomahali za dalsi koryta i jini.
Lidovci dnes mohou ziskat volice jen nalevo, tam je misto, protoze komunisti jsou pro slusne lidi nevolitelni a socdem voli jen proto, ze jina volba neni. Kdyby vypracovali program, ktery nezneuziva soc. system, ale zaroven neprotezuje zbohatliky, kteri navic ve velke vetsine ziskali majetek vselijak, mohli by mit uspech.
Bohuzel se zda, ze ztratili soudnost.
21. 11. 2010 | 14:42

Tomáš napsal(a):

Pro stále rebel - pozoruhodné, jak podle CV poznáte charakter... :)) Ale dal bych při hodnocení přednost činům.
21. 11. 2010 | 14:43

Franta Adamec napsal(a):

Jak se dělá politika a kariéra pomýlených komunistů v česku:

•1967 Fakulta technické a jaderné fyziky ČVUT

•1968 Výzkumný ústav matematických strojů Praha, vývoj operačních systémů pro sálové počítače 3. a 3.5 generace

•1969-1989 bytové semináře, studium filosofie a historie

•1977 podepsal Chartu 77, člen předsednictva Kruhu nezávislé inteligence, předseda Pražské komise Československé nadace Charty 77, člen správní rady Středoevropské university aj.

•1990-91 místopředseda ČNR za Občanské fórum, jeden ze zakladatelů Občanského hnutí, na začátku roku 1990 se stal ředitelem odboru informatiky na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
•nyní šéfredaktor (komunistického) dvouměsíčníku LISTY a redaktor týdeníku Ekonom, autor knih o programování, eseje Rizika mobilizační politiky

•Přednáší teorii transformace v Ústavu politologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy

•člen Koordinační rady Česko-německého diskusního fóra
•předseda RRTV
VUMS:

1. Kopírování operačních systémů IBM 360 a IBM 370 pro sálové počítače 3. a 3.5 generace řady EC v RVHP.

2. Kopírování minipočítačů včetně operačních systémů firmy HP, pro RVHP řady ADT a M6000.

3. Kopírování minipočítačů firmy DEC pro SMEP v RVHP

Komunistická Charta 77, OF, ...
Komunistická kontrola RRTV

Chybí politický životopis autora chartisty, členství v politických stranách před pádem železné opony v Berlíně.
21. 11. 2010 | 14:46

Agressive Brown Muslim Communist Stan napsal(a):

A víš, vlku, že mě to při čtení Tvého příspěvku taky napadlo? Představa, že bys za Hovorky také vstúpil, a my pak byli v jedné straně... brrr, až jsem se z toho osypal!

P.S. Jak pokračuje infiltrace u Jiřího Paroubka? Koukám, že jsi právě ve fázi psaní bojovných a prudce investigativních příspěvků. Such a good job of intelligence! Bože a Jane Husi, buďte bratru Paroubkovi milostivi!
21. 11. 2010 | 14:52

Liberál napsal(a):

S u c h e c:

Hovorka je tím pádem také zodpovědný za pád preferencí ve svém kraji.
21. 11. 2010 | 14:59

Pereira napsal(a):

Výborný článek. Opravdu.
Já osobně nedávám lidovcům šanci. Jediné jak by mohli uspět v budoucnu je němedká cesta, odklon od katolické církve a stabilní sociální program. Což nikdy neudělají. Místo toho si zvolí za předsedu skinheada
děkuji ZK za odkaz
a navíc vzdělaného v CEVRU
děkuji stále rebelovi za odkaz
co bude následovat je nad slunce jasné, tvrdá pravičácká rétorika, ultrakonzervativní postoje, antikomunismus do pátého kolene. Až jim politické posty obsadí mladí karieristi z Konzervativní mládeže, jochovské a semínovské partičky a pojedou si ten svůj nenávistný klerofašismus to se budou babičky s almužnou místo důchodu po létech dřiny na poli nebo v nějaké vesnické fabrice divit. A kdo sledoval tanečky lidovců kolem romské problematiky, které vyplavali během Čunkiády na povrch, tak moc dobře ví jak jsou lidovci k těmhle fašounským populistickým krokům náchylní. Hovorkové nemají už u lidovců místo.
(a když už jsme u toho tak kdyby SocDem byla co k čemu tak by Hovorkovi nabídla členství a vedení křesťanské platformy- frakce v ČSSD s garancí nějakého stranického místa)
A vůbec největší debakl lidovců je v jejich diskreditaci na venkově. To že ustoupili od hájení zájmů venkova kde měli voličskou základnu a dopustili vznik Starostů to byla smrtelná chyba. Teď už jim není pomoci.

Pro Vlka:
Kdo jsou ti "rozumní zelení"? Dle vás. Bez ironie a pod. Opravdu mne to zajímá.
21. 11. 2010 | 15:23

Admirál napsal(a):

Pravděpodobně ti, co během víkendu sledovali jako já dění okolo lidoveckého sjezdu, sledovali "harakiri v přímém přenosu".

Jestliže tady zaznělo, že projev Bělobrádka byl bezobsažný (neslyšel jsem), tak pí. Šojdrová podle toho, co řekla v rozhovoru na ČR1, je na tom stejně. Vyznělo to tak, že její upřimnou snahou bylo nic neříct konkrétně.

S Hovorkou a Carbolem to již řekl jž autor a zopakoval Vlk.

Lidovci zřejmě plně odpovědně, respektujíc svůj kolektivní rozum, odmítli nabízejíci se šanci úspěšně zaujmout místo konzervativně - sociální strany nalevo od středu (zde existuje narozdíl od pravého středu poptávka).
Zvolili si zřejmě cestu TOP09 - "B" a zamířili na cestu do nicotnosti.

Přidávám se zde ke Stanovi. Pokud by si lidovci zvolili za předsedu L. Hovorku, byl bych jejich muž.

Škoda
21. 11. 2010 | 15:35

hal napsal(a):

Výborný rozbor, děkuji. Domnívám se, že označení pravostředová strana se sociálním akcentem je naprosto přesnou a korektní definicí. Problémem je, a je to v rozboru naznačeno, že je to u nás vnímáno jako protimluv a nepevnost - ostatně je to tak vnímáno i v mnoha výše uvedených příspěvcích. U nás prostě přeživá prostinké černobílé vidění. Škoda.
21. 11. 2010 | 15:49

volič KSČM napsal(a):

Blog o volbě prezidenta je ukázkou,Cyril jako ostatní.Bohužel kardinál Vlk je vzor jak se chovat.Katedrála sv.Vita a vstupné.Porovnejte kdo odešel za Kalouskem k TOP 09.Největší skandály podvody ututlány.Nejnovější souhlas s Kalouskem postarat se o rodiny s dětmi- fráze jako hrom.Čím ,že se zvedne DPH na potraviny léky a bydlení.Probuďte se.Nejvíce si vážím pana Hovorky,který alespoň částečně chránil nejohroženější.
21. 11. 2010 | 16:06

mb napsal(a):

děkuji za: A prezident v den inaugurace předvedl, jak si představuje křesťanské rodinné hodnoty, které ve své volební řeči, když lovil lidovecké hlasy, tolik sliboval. Za pár týdnů se předseda Svoboda spolustraníkům za volbu Klause omluvil.
Jinak autor ( žák) zapomněl na roli/podíl kdu čsl a výslovně cyrila svobody .... na zazdění projektu 4K - čtyřkoalice ...

kdu čsl nebyla ochotna se vzdát své značky .... a cyril svoboda (nejen on) 4koalici rozbil ... v době kdy mohla být relevantním soupeřem Klausově nacionalistické a xenofobní ( kmotrovské nemluvě) ods ...

njn .... c´est la vie
21. 11. 2010 | 16:33

Dalimír napsal(a):

Volič KSČM Jeden takový Hovorka je málo ! Muselo by jich být u lidovců alespon 10% ! A to nikdy nebude ! DAL.
21. 11. 2010 | 16:55

Vladimír Župka napsal(a):

Žáku,
napsals to moc pěkně, fakt.

Jen drobnost: zopakuj si skloňování vztažných zájmen.
"... postup, jež kancléř Adenauer aplikoval..." je blbě. Má být jejž (4. pád j. č.). Proč nepíšeš který? (Konec buzerace.)

Měj se moc hezky a přijď na sraz 29. listopadu 2010, tj. pondělí, od 17.00 hod. v pražském Mánesu.

Ahoj, Župec
21. 11. 2010 | 17:00

Alex napsal(a):

Admirál 15:35:42
Přesná diagnóza. To zaujetí v české škále nalevo od středu. Tam by se teď měli krom jiného rétoricky cpát.
21. 11. 2010 | 17:24

Colt napsal(a):

pane žáku

jako vždy velmi dobrý blog.

Jedinou možnou náhradou dobrého člověka (dnes už legendy) Josefa Luxe se mohl stát JEDINĚ pan Ludvík Hovorka.
A pokud to Lidovcům nedocvaklo, tak nemaj na politické scéně co dělat.
21. 11. 2010 | 17:25

vlk napsal(a):

A ozval s e nám dříve ODS, pak neurčitě soudruh, bratr Genosse Stan. JAk jsme napsal, lidovci s e zřejmě dozvěděli , že by mohl přijít do jejich partaje . A Hovorka dostal tvrdou nakládačku. Nedivím se jimVůbec s ejim nedivím. Udělali v tom okmažiku to nejsprávnější, co mohli udělat.
Jinak, že jsi se ty osypal?Rá d věřím, protože tvoje krevní skupina jsou kreatury typu orinoko. Normální člověk fakt pro tebe musí být noční můra. Ohledně VAsiveci.cz Jo dík za optání. Já jsem spokojen. Koukám, že pilně monitoruješ. Byť Spencerové, Kristky a jiné poodbné šélenc e tam opravdu ale opravdu nenajdeš.Monitoruj dál.
A nakonec jedno sdělen speciálně pro tebe. Nikdy jsem neuvažoval a neumím si představit, že bych uvažoval o vstupu do nějaké politické strany. A kdyby už náhodou ano, pak si neuím představit, že bych šel k lidovcům. A to jsme ještě ani netušil, že bych se tam mohl potkat s tebou. Křesťan opravdu k pohledání.
21. 11. 2010 | 17:51

volič KSČM napsal(a):

Konec panoptika politiků mohla uzavřít Šojdrová.Ta tento sešup mohla uzavřít.Bohužel KDU ČSL prodloužila svoje
zapomnění volbou dalšího vlčáka,který dle prvního svého vystoupení se srovnal s výrazem Krejčíře: Na každou svini se najde řezník.Že by je neopustilo šejdířství a zlodějna.Kúhnl.Parkanová,Kopřiva turista Severa,kalousek,realitní kouzelníci Svoboda Čunek pod vedením kardinála Vllka.
21. 11. 2010 | 17:58

xxx napsal(a):

Vlku, ty me neser. Ja se pul hodiny chystam, jak okomentuju lidovcum jejich sjezd a ty to
za me udelas inteligentneji za pet minut.
Me pak nezbyva co dodat. Hezky den.
21. 11. 2010 | 18:07

Vladimir napsal(a):

Ad Vlk: "A možná, že by vůbec nebylo od věci začít koketovat také s rozumným zeleným proudem. Pokud ovšem vůbec existuje.
Ale nechci lidovcům radit. Je to jen můj pohled na věc. Za sebe říkám - jak jsme uvažoval o volbě lidovců v květnu, tak dnes už jsou pro mne opět mimo."
Řekl bych, že by Lidovcům opravdu stačilo, kdyby se soustředili a spolehlivě prosazovali křesťanskou etiku !
Byla by to jediná strana (u TOPky nelze mluvit o nějakém křesťanském étosu) s tímto zaměřením a samozřejmě, že by to chtělo odpoutání od církve, církevních papalášů ... to můžou nechat obecním lidovcům, kde spojení s potěma, procesími ap. má tradici. Na celostátní úrovni pak ono: Nelhat, Nekrast, Nesmilnit, Ctít otce atd.(rodina), ... neuhýbat homosexuálům, podpora venkovu, rodiny, ...
Ovšem takový Cyril Svoboda, Kopřiva, Čunek a další a další by tam museli mít zapovězený vstup, to je samozřejmé ...
Motat do KDU-ČSL nějakou zelenou barvu je hloupost.
Můžou se zelenými spolupracovat, to jistě, ale strana musí být čistě vyprofilovaná , jinak je rozplizlá.
Zrovna tak odříkání se komunistů, je ošidné. Lidovce položilo, jak se proti komunistům zaříkali (v r. 2006) a pak Kalousek s nimi paktoval ... Tahle LICOMĚRNOST a PROLHANOST Lidovcům ublížila.
Dobrá, rozumná strana se dopředu neodříká žádné demokratické strany, ale preferuje PROGRAM ; no a nesmí se nechat vyprovokovat k neuváženým výrokům a krokům.
21. 11. 2010 | 18:12

tomáš napsal(a):

dobrý den,
komentář byl velice obsažný, ale chybělo mi v něm zhodnocení lidoveckého angažmá ve vládní politice.
21. 11. 2010 | 18:52

vlk napsal(a):

xxx
hluboce se omlouvám !

vladimír
některé věci vidím jinak a když dovolíte, zůstanu u svého pohledu. zastavím s e ale u Kalouska. Nezdá s e vám být dokonalou ironií naší doby. že Lidovci BEZ Kalouska vypadli z parlamentu a Kalousek tam je s výsledkem, který lidovci nikd y nedosáhli? mně ano. vypovídá to mnohé o voliči.
21. 11. 2010 | 19:00

Kelt napsal(a):

Mirda-nepsal jsem o přerozdělování,ale lidské solidaritě.
Že stát musí plnit určité nezastupitelné funkce o tom pochybuje pouze Rumcajs a spol.na rozdíl od asi jedné miliardy lidí žijících v demokraickém systému.
A tato činnost vyžaduje peníze,které stát má možnost získat pouze z daní.
Že by křesťanům bylo proti mysli zdravotní a sociální zajištění potřebných o tom si dovolím pochybovat,pokud nemáte na mysli Kalouska.
21. 11. 2010 | 19:05

Admirál napsal(a):

Alex - "Tam by se teď měli krom jiného rétoricky cpát."

Potíž je ale v tom, že jejich reprezentanti NECHTĚJÍ. Potvrdili to svým rokováním a volbou na svém sjezdu.

Přes to vlak nejede a ukazuje se, že lídí smýšlejících jako L.Hovorka a nebo oceňujících podobné principy jako L. Hovorka je u Lidovců málo.

Naděje spojované se sjezdem Lidovců u některých se ukázaly být liché a zřejmě naivní. Mohlo to být jasné možná už z toho, jaké myšlenky tady hájí třeba pgjed.

Socdem. a komunisti si asi oddechli.

Čekání na novou sílu nalevo od středu, která by v čele s důvěryhodnými lidmi vstoupila na kolbiště je zřejmě čekání na Godota.
21. 11. 2010 | 19:12

Germanicus napsal(a):

K Tvýmu komentáři, kamaráde vlku, už nemám co dodat. Jen, pro informaci, jeden link:
http://www.blisty.cz/2010/1...
21. 11. 2010 | 19:17

Pierrot napsal(a):

Takhle by měl podle mě vypadat správný blog. Včetně debaty pod ním. Člověk se toho spoustu dozví a může si porovnat stanoviska.
Díky.

zk

Nový předseda KDU mi sympatický není (výroky o sviních mi přijdou dost hrubé), ale řekl jsem si, že se zatím zdržím soudu. Váš příspěvek a odkaz mě ale dost nalomil. Vysvětlení, že sympatie k Orlíku způsobila: 1)pivní poetika 2)národní hrdost 3)romská otázka atd. mě neuspokojuje. Asi zmíněné body pokládá za dobré a pochopitelné argumenty.. Prostě předsedu KDU-ČSL bych si představoval jinak. Ach jo..
21. 11. 2010 | 19:31

Vojta N. napsal(a):

Mě fascinuje jak si tady někteří neustále někteří naivně mysleli, že z lidovců se dá udělat něco jako socdem. Psal to už Peroutka v Budování státu, že socialisté mohli získat po vzniku státu lidovce a Šrámka kvůli jejich prosociálnímu zaměření pro "svoji" věc, ale je svou ostrou antiklerikální rétorikou vehnaly do náruče občanských stran. A tohle trvá neustále - tady hledejte příčiny
A Ludvík Hovorka, jak mu fandím, toho s Josefem Luxem nemá moc společného, jak si tady někteří nalhávají
21. 11. 2010 | 20:26

Alex napsal(a):

Admirál - já vím. Jen jsem se o něm zmínil v souvislosti s oním již slavným výrokem o dobytcích jako o mladém řezníkovi. Spletl jsem si profesi - ale možná ne. Kdo ví.
Psal jsem rétoricky, poněvadž pro mne byli víceméně autentickou českou kenzervativní umírněnou pravicí. Ale zběsilost těch, kteří se tu prohlašují za pravici ať už konzervativní či liberální nebo za obé mi to tak diktovala - tu českou škálu.
21. 11. 2010 | 20:42

camponotus napsal(a):

Vím velmi dobře, že lidovci byli vřele podporováni v době předsedníctví pana Luxe zemědělci, zvláště na Moravě. Když ale zemědělství zůstalo na okraji společnosti a zájmu mocných, tak stoupenců podstatně ubylo. Kromě toho většině občanů vadí příslovečné lidovecké "kam vítr, tam plášť", obvykle ucpávali nějakou díru v nedostatku mandátů v parlamentu.
Národ je tolerantní k věřícím, i když většina církve ke své životní filozofii nepotřebuje. Podobně jako existuje proton a antiproton, tak je to i s vírou - Česko a Polsko jsou takové dvě ideologické antičástice. Také se říká, že krysy opouštějí loď, když se potápí, sami jsme viděli kokik jich odpádlovalo jinam.
21. 11. 2010 | 21:10

Bobík napsal(a):

Křesťanství je pravda a láska, tedy nelhat voličům a něco užitečného pro ně dělat. Poučné je sledovat Angelu Merkelovou - prostě poctivě pro svůj stát něco užitečného dělá. Dokud se tohle Lidovci nenaučí, budou ztraceni. Dobré je, že od Lidovců odešel Kalousek, špatné je, že přihlouplý Čunek má v KDU takovou podporu (Čunka Čech z Čech nikdy nepochopí, pro Čecha je to zoufalá směšná postavička).
Poctivost v české politice chybí, a KDU má ze všech existujících stran nejlepší předpoklady (teoretické!!!) poctivou politiku dělat, protože pro to mají dobrý "ideový" základ.
21. 11. 2010 | 21:31

Ufer napsal(a):

Pane Hovorko, moc jsme vám drželi palce. Nevzdávejte to. Přejeme hodně síly.
21. 11. 2010 | 21:49

Pereira napsal(a):

Pane Žáku:
Tři blogy za sebou Hořejšího, pana Tožičky a váš všechny zajímavé. Podivuhodná exploze rozumu na Aktuálně.cz.
Věnuji každému z vás jednu písničku - od německých levičáků Rammstein i s titulkama :
vám jsem věnoval alegorii na téma nový předseda KDUČSL:
http://www.videacesky.cz/hu...
je to drsoň ale myslí to s námi dobře

další najdete pod blogy zmíněných pánů
21. 11. 2010 | 21:55

Jiri Stanek napsal(a):

Bratři lidovci se bohužel zase ošklivě netrefili. Po Čunkovi přišel fanoušek Orlíku. http://belobradek.blog.idne...
21. 11. 2010 | 21:57

Sofik napsal(a):

Kolik lidí, tolik názorů na věc.
Zatím jseem na těchto stránkách nenašel zcela úplnou odpověď na dané téma.
Zdravím !
21. 11. 2010 | 22:03

Vladimir napsal(a):

Ad Vlk:
"... zastavím s e ale u Kalouska. Nezdá s e vám být dokonalou ironií naší doby. že Lidovci BEZ Kalouska vypadli z parlamentu a Kalousek tam je s výsledkem, který lidovci nikdy nedosáhli? mně ano. vypovídá to mnohé o voliči."
Ách, tak výsledek Topky (Kalouska) mne sice trošku překvapil - předvídal jsem jim něco málo přes 5% ...
Ale brzy jsem si to vysvětlil asi následovně:
Topka těžila z průšvihů ODS. ODS těsně před volbami (v květnu) jenak musel vyměnit šéfa (Topolánek se snažil u 4% dohnat v pitomosti neslavného Milouše Jakeše na Červeném hrádečku nebo kde), průšvihy ODS-áckých potentátů - v Brně korupce, v Praze ..., v Č.Bud. ... ODS v té době se lidem jevila jako nezkorumpovanější strana (Nečas její pád přibrzdil, možná i zastavil, ale následek zůstal ...) a LIDÉ PRAVICOVÉHO ZAMĚŘENÍ (hlavně pak v Praze, ale i jinde) DÁVALI HLASY JINÉ PRAVICOVÉ straně, tedy TOPce. Takže Kalousek přišel ke štěstí, ani nevěděl jak. V podzimních volbách už ovšem lesk TOPky poklesl a bude klesat dál, takže za 4 roky se dostane pod 10% ne -li níže. Tím propadem hlasů ODS (skoro 40%) a jejich překlopením k TOPce si tedy vysvětluji úspěch Kalouska. To už se příště nemusí opakovat.
To, že Lidovci propadli - to je otázka jejich průšvihů se šéfy za poslední 4 roky (Kalousek, Čunek, Svoboda) ... Předvolební kampaň za Cyrila byla nemastná neslaná, navíc jeho laškování se soudy na dům ze závěti - trapnosti ...
No a Kalousek jim uloupnul několik viditelných poslanců, takže se nedokázali ani v TV prezentovat na zajímavá témata (ekonomika, krize, zdravotnictví, ...).
Je ovšem pravda, že víkendovou volbou mně lidovci nenadchli a předvídám jim pád na hubu mnohem tvrdší, než letošní.ˇPod vedením Šojdrové jsem měl pocit, že Lidovci znovu získavají důvěru, teď to bude divné. Zdá se mně Bělobrádek tuze velkohubý (a chlubí se úspěchy, za které nemůže), takový lidovecký Paroubek.
21. 11. 2010 | 22:14

Václav Žák napsal(a):

Milý Vladimíre Župko,
děkuji Ti za upozornění na chybu. Už jsem ji opravil. Polepším se a příště si dám pozor!

Schůzku mám v kalendáři, snad to klapne.
Ahoj!
Václav
21. 11. 2010 | 22:14

Václav Žák napsal(a):

To modrý edward:

Čtyřkoalici nepotopili lidovci, ale dluh ODA.

Co se týče vládního angažmá KDU-ČSL, jeho analýza překračuje možnosti takových blogů.
21. 11. 2010 | 22:22

občan napsal(a):

Pane Žák!Vašehodnocení KDU je na úrovni chápání Čechů historie,kterou si vysnil český národ podle historických ROMÁNŮ PODLE ALOISE JIRÁSKA!Tedy historie utopistická!
21. 11. 2010 | 22:58

mb napsal(a):

není pravda žáku ... 4k potopil ano i dluh oda ... ale i neochota lidovců vzdát se své značky ... zejména cyrila svobody ... který nejprve tvrdil že za 4k bude dýchat a že právě on je tou změnou a čistým novým leadrem nového typu ... a pak 4k bezskrupulozně zradil / potopil ....

njn ....

voršilky atd atp ... to už je jen taková dohra ... njn

( cyrilovo dokreslení )
22. 11. 2010 | 00:19

Logik napsal(a):

Věřím, že se lidovci přece jen změní a stanou se stranou se sociálním cítěním. Viz některé myšlenky z kekich posledního volebního sjezdu ve Žďáru nad Sázavou:
Nový předseda KDU-ČSL Bělobrádek:
Podle něj „chybí nesocialistická alternativa liberální bezohlednosti".
„Nedělá nám problém se uskromnit, ale tíha škrtů nesmí dopadnout na ty, kteří se nemohou bránit, na zdravotně postižené a děti,“ řekl Bělobrádek.
Další exposlanec Jaroslav Orel tepal současnou vládu. „Vláda pod pláštíkem úspor přerozděluje státní příjmy vysokopříjmovým skupinám na úkor nízko a středně příjmových,“ uvedl Orel.
22. 11. 2010 | 03:45

Mike napsal(a):

Autore, známka za kvalitu článku 4 -. Měl byste místo neustáleho sklońování toho, že za neúspěch této strany v roce 2010 mohou komunisté před 29-50 lety, raději zmínit pět hlavních důvodů, proč se lidovci stali nepopulární, a to zejména v poslední době. 1) podpora lidovců instalaci radaru v ČR 2) podpora všeobecnému řinčení zbraněni od Schwarzenberga, Parkanové a Vondry 3) posilování české účasti na válkách USA v zahraničí 4) podíl lidovců na uznání Kosova 5) podpora protisociální politiky Topolánkovi vlády (chudým ubrat, bohatým přidat), 6) Účast Severy na předání Kubiceho vylhané zprávy tisku a poté jeho neustálé lhaní, že on s tím nemá nic společného. Tak toto má ztělesńovat hodnoty KDU-ČDL? Člověče, Vy opravdu nechápete, že místo komunistů si za to tato strana může sama?
22. 11. 2010 | 05:57

Rejpal napsal(a):

Mike, autore Vašeho ranního komentáře. Nespletl jste si blog pana Žáka s Vaší fantazií nebo sny? Či snad Váš komentář patří k jinému blogu?
22. 11. 2010 | 08:23

modrý edvard napsal(a):

Pane Žák, děkuji za reakci. Čtyřkoalici nepotopil dluh ODA, ale farizejství lidovců; nebo na jiné úrovni to, že lidovci nejdřív dostali výnosy ze Čtyřkoalice (tím, že voliči lidovců vytáhli nahoru své kandidáty, a ostatní strany ostrouhaly) a potom 4K rozbili, protože si mysleli, že seberou "celý zbytek po ODS-ČSSD".
22. 11. 2010 | 09:45

zemedelec napsal(a):

Pro Vlk
Cením si Vaše příspěvky,ale stěma starosty opatrne,oni jsou v tom namočeni nejvíc,proto takoví přesun ke Kalouskovi.Toco se děje v Praze,kolem stat. zakázek a a.s.společností napojenych na město,tym pádem jsou tyhle lidi i v nekolika,jak správ. tak dozor.radách a tak podobné je to v ostatních městech,jenom v menším rozsahu.Ano, může mít kalousek vinu na propadu KDU,protože k nemu uteklo hodne,lidoveckych poslanců,ale neřekl bych,že to bylo hodne hlasů,to spíš ubral ODS.
Také díky Bobík.
22. 11. 2010 | 10:08

buldatra napsal(a):

Mno, oni ti lidovci svými voliči byli vždy bráni jako takové jakési politické křídlo jediné správné katolické církve a v tom spočívala jejich dost dobrá šance na úspěch(propadli pocitu, že jsou stálicí, ale nic není věčné).
Takže lidovci, jak známo z minula, byli tak nějak automaticky neustále u toho a přicmrndávali, ať už byl režim jakýkoliv.
Bůh a volič jim ledacos odpustil. A na to se rádo hřeší.

Ale jak se tak mění doba a lidé a jak s jídlem roste chuť, příslovečná kluzkost lidoveckého politika stává se tak nějak méně kluzkou a navíc, jakoby sám čert nešťastnou stranu pokoušel prostřednictvím všelikých nesvatých Kalousků a Čunků, radarových pěnic a Cyrilů což nejednoho, původně až božsky trpělivého tradičního skalního voliče, zdeptá a odradí.

Přitom nikde není napsáno, že když je volič skalní, tak musí být nutně hluchý a slepý a blbý. Vždy platí vocaď pocaď. No a lidovci to řádně přepískli, v tom spočívá poezie jejich neveselého příběhu.
Takže, bratři a sestry, pomodleme se za příchod stranického spasitele.
Amen.
22. 11. 2010 | 11:18

Václav Žák napsal(a):

To modrý edward
Myslím, že zapomínáte, že dokončením projektu 4K, tedy integrací, by na integrovaný subjekt přešel dluh ODA. To žádný předseda KDU-ČSL nemohl připustit. Řešením bylo jedině rozpuštění ODA a individuální vstup členů do nového subjektu.

To rozčílený Mike: snažím se neplést názory na partikulární témata se strategickými záměry strany. Jak to, že bývalým lidovcům pod hlavičkou TOP09 všechny body, o nichž se zmiňujete, vynesly vynikající volební výsledek? Jste si skutečně jistý, že většina voličů KDU-ČSL odmítala radar? Na základě čeho?

Je-li moje analýza správná, pak by lidovci radar neodmítali, protože odmítáním by se zařadili po bok komunistům, což by jim bylo velmi nemilé.
22. 11. 2010 | 11:54

Xavier napsal(a):

Jsem sice příznivcem Lidovců, ale rád bych zde nastolil příbuzné téma této diskuse a to je 5% hranice nutná pro vstup do parlamentu.
Není právě toto příčinou obtížnosti skládání koalic a umrtvení politické soutěže, kdy lidé jako "vlk" nedají hlas těm, kdo se jim momentálně nejvíce zamlouvají právě ze strachu, že se do sněmovny nedostanou?
Po volbách mě také dost překvapilo zaryté mlčení politických komentátorů k překvapivě velkému úspěchu dvou neparlamentních stran nad hranicí 4% (SPOZ, Solidarita). Kdyby byla hranice nižší, náš politický rybník by nebyl tak zatuchlý a možnost voličů ovlivňovat politické dění větší.
22. 11. 2010 | 12:13

modrý edvard napsal(a):

Pane Žák, jsem jenom prostý volič a mnoho věcí možná nevím. Ale můj dojem je, že do integrace 4K chybělo ještě hodně času a jednání. Proto tento argument neberu.
22. 11. 2010 | 12:27

MiT napsal(a):

Pro Vlk.
Vaše ...Kalouska vypadli z parlamentu a Kalousek tam je s výsledkem, který lidovci nikdy nedosáhli? mně ano. vypovídá to mnohé o voliči..... Vlku, Vy jste nějak lepší, než ostatní voliči? Něco Vám stoupá do hlavy, že podceňujete motivy jiných lidí. Nevím co. Ad. Kalousek. Nikdy ho nechytili. Včera byl v OVM zcela suverenní. Jasně se vyjadřoval. Je možná mnohými neoblíbený, ale je nejjasněji se vyjadřující, nejlépe se obhajující, nejlépe vysvětlující. Třeba se to líbí i Vámi opovrhovaným, podúrovňovým voličům.
22. 11. 2010 | 13:29

rejpal napsal(a):

Václav Žák
Jak potopil dluh ODA čtyřkoalici? V době, kdy tato koalice vznikla, se o dluhu ODA již několik let velmi dobře vědělo (provalil se v souvislosti se směnkovou aférou Jana Kalvody). Nikomu z partnerů ODA ten dluh nevadil. Koalice dobývala jednu pozici za druhou i zásluhou lidí z ODA. Potopili ji lidovci v tahanicích mimo jiné - o lepší pozice na kandidátkách. Tehdy začali s tím dluhem operovat, čistě účelově. Jiná věc je, zda ten projekt měl dlouhodobou šanci na úspěch. Osobně si myslím, že ne, ale rozhádat se již na cestě vzhůru, to snad je naše národní specialita.
22. 11. 2010 | 14:08

rejpal napsal(a):

Xavier
Jsem přesvědčen, že tahle klauzule je jednou z důležitých příčin současného marasmu naší politiky, je nedemokratická a výrazně zkresluje preference i volební chování. Jenže nevěřím, že ji někdo někdy odstraní.
22. 11. 2010 | 14:10

xxx napsal(a):

To vlk: Omluva přijata.
22. 11. 2010 | 14:57

Xavier napsal(a):

rejpal
Je to zvláštní, že žádná strana doposud neusiluje o její odstranění. V současné situaci je to sociální demokracie, která by nejvíce politického partnera potřebovala a tak by mohla toto téma přijmout za své.
Když jsem v jedné internetové diskusi tuto otázku položil R. Johnovi, tak ji přeskočil. O reformě volebního zákona uvažovala J. Hybášková, ale kde té je konec? Nejlepší by bylo, kdyby se strany, aspirující na vstup do sněmovny, na této věci dohodly s nějakou silnou stranou již v parlamentě a senátu přítomnou. Co takhle začít nějakou iniciativu na změnu Ústavy či volebního zákona?
22. 11. 2010 | 15:22

snílek napsal(a):

Díky, že jste si dal práci s tímto blogem. Škoda, že vedení KDU věc nevidí jako vy. Viz poslední volba předsedy. Podle mě, nejlepší šanci lidovci prošvihli tím, že zvolili Svobodu místo Březiny. Takto budou šlapat vodu ještě hodně dlouho. Na nového předsedu bych nevsadil ani zlámanou grešli.
22. 11. 2010 | 16:44

JF napsal(a):

ano, poslední hřebík (spíše hřeb) pro KDU-ČSL byla prezidentská volba. Snad nikdo jiný se tak explicitně nepřiznal ke kupčení jako pan Svoboda a myslím, že v případě volby Klause (duchovního otce cestou peněz), toto přiznání ani nemůže být polehčující okolností - to je naprostá kapitulace všech hodnot před penězi. Naprosto idealistické naivní rádoby-hrdinství!

Toto v reálpolitice ať je jakákoliv nemůže obstát.
22. 11. 2010 | 17:52

Pavel Krajtl napsal(a):

trochu off topic:

Děkuji panu Václavu Žákovi za pořad Názory a argumenty na ČRO6 ze dne 21.11.2010
22. 11. 2010 | 18:59

michal napsal(a):

Ještě mě zaujalo, že nový šéf lidovců není ani v městské radě v Náchodě (KDU-ČSL není součást náchodské koalice). V minulých volbách se dokonce ani nedostal do zastupitelstva (byl přeskočen), ale KDU-ČSL tehdy byla v radě a letošní hlasování bylo "proti" radnici (mj. jako reakce na hodně sporný levný prodej vydělávajícího pivovaru Primátor, který přežil v majetku města fašisty i komunisty, ale rok 2009 již nikoliv).
22. 11. 2010 | 19:10

radek saman napsal(a):

Dobrý den ,
článek pana Žáka ze září tohoto roku je opravdu velmi dobrý. Bohužel stejná kvalita chybí u dovětku k volbám předsedy KDU-ČSL.Prvně,rozdělování politiky na pravo levé vidění je ve světě dávno pasé. Lze ho chápat tehdy pokud ho použijeme jako nějakou zkratku pro lidi ,kteří se o politiku příliš nezajímají u pana Žáka bych očekával větší odbornost.
Za druhé, pravolevé rozdělování politiky nikoho nezajímá.A není vůbec důležité zda novináři budou tlačit KDU-ČSL na levo ,do středu ,či napravo. To co KDU-ČSL poslalo mimo parlamentní strany není příklon k levici či pravici jak se nám novináři snaží podstrčit ,ale naprostá rezignace na soulad mezi slovy a činy.
Ano KDU-ČSL má šanci na resuscitaci pokud bude říkat co si myslí a dělat co říká. Pokud to bude ještě vycházet z konzervativních hodnot,(jak moc rád bych jejich význam shrnul do třech slov jako to udělal pan Kalousek -TRADICE, PROSPERITA, ODPOVĚDNOST)je to bonus na víc .
Zvolením pana Bělobrádka se v KDU-ČSL zatím nic nemění. Obzvláště když mu zákulisní podporu zajišťoval Cyril Svoboda .....ale, jednu "chybu" pan Bělobrádek udělal....nalil živou vodu do členů KDU-ČSL a my členové KDU-ČSL bychom si tuhle šanci už neměli nechat vzít.
23. 11. 2010 | 02:02

Admirál napsal(a):

radek saman - "ale, jednu "chybu" pan Bělobrádek udělal....nalil živou vodu do členů KDU-ČSL"

Čas ukáže, zda se jednalo o živou vodu, či halucinogení směs.
23. 11. 2010 | 10:56

radeksaman napsal(a):

Admiral určitě ,ona živá voda se musí sakra hýčkat ,neboť velké očekávání přinesl i Obama a očekávání vyprchává.
23. 11. 2010 | 12:01

radeksaman napsal(a):

Dobrý den, nedá mi ,abych ještě nereagoval na pár zdejších hloupostí od "komentátorů" článku pana Žáka.
První hloupost ,proti které se musím ohradit je laciné podsouvání krajně pravicových názorů panu Bělobrádkovi. To že si se zájmem přečtu životopis Stalina, ze mne nedělá ještě komunistu a to že mám doma obraz, ze mne jistě nedělá malíře. To platí i o poslechu hudby Orlík ...ta skutečnost ze mne nedělá fašouna.
To říkám i s vědomím toho ,že pan Bělobrádek je členem MKD ,kteří občas vypustí názory více krajní.(tohle bych považoval za argument ,ale to by zdekší komentátoři museli o politice něco vědět a nepoužívat hodně laciné zkratky).
Další úsměvný argument zaznívá na adresu jeho vzdělaní v CEVRU. Pan Bělobrádek je absolventem Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Jelikož je vážně nemocný a jeho nemoc mu neumožňuje pracovat v infekčním prostředí ,rozhodl se věnovat politice a doplnil si vzdělání ve vámi uvedené instituci.
Další co mne zaujalo je odmítnutí Šojdrové .....přiznám se ,že jsme se rozhodoval právě mezi těmito dvěma kandidáty ..zkušená politička proti naději ....zvolili jsme někoho ,kdo nebude loajální jako byla Michaela Šojdrová po celou svojí politickou kariéru. Na postu předsedy není servilní loajalita pro mimopernamentní stranu nejlepším řešením.

Poslední má výtka je k tomu ,že pokud se chce KDU-ČSL někam pohnout mělo by se zbavit Petra Pitharta. Také jsem měl takový pocit ,on je ovšem intelektuálním zázemím strany a takové lidi strana potřebuje byt souhlasím,že ne v nejvyšších funkcích ,ovšem ono to má jedno ALE. Pan Pithart je senátor ,senátor se volí podle většinového systému.O jeho zvolení nerozhodují zákulisní dohody a handly ,ale vůle voličů, byt je to o prsa korejské dívky jako v případě pana senátora Pitharta.
23. 11. 2010 | 13:39

Admirál napsal(a):

radeksaman - osobně mne ani neznepokojují preference p. Bělobrádka v oblasti populární hudby.

Cevro, MKD a obvzláště Občanský institut je jiná káva. Tady se dají názory pana předsedy docela dobře predikovat.
23. 11. 2010 | 14:03

radeksaman napsal(a):

Pane Admirál ,napsat to o den dřív, tak si řeknu, sakra ten člověk ví o čem mluvím. Přesto si myslím ,že se dá i z těchto institucí namíchat chutný nápoj trochu šmrcnutý národní hrdostí a ne hnědá sračka.
Jinak se slovem obzvláště OI nesouhlasím. Se spoustu lidí se znám a jejich názorů si nesmírně vážím a nepovažuji je za nijak nebezpečné.
23. 11. 2010 | 14:27

Laďa napsal(a):

Dobré, ale často si říkám coby - kdyby, jako například kdyby Patton osvobodil Prahu - asi by komunismus neměl šanci. Tím, dle mě, zlomovým okamžikem pro KDU byl atak M. Kaloska na předsedu ČSSD Grose s cílem ho dostat z politiky (kauza byt), kdyby se tehdy Kalousek (a bylo by to jistě těžké) ovládl, preference ČSSD by dramaticky pokračovaly v poklesu(žádný Paroubek by nepřišel) po prohraných parlamentních volbách by si jej ČSSD vyhodila sama a při koaličních jednáních by nemohlo dojít k patu a následným komplikacím. M. Kalousek vidí sice tento problém - svoji chybu - spíše v tom, že o něco dříve nepodpořil Špidlu po prohraných senátních volbách na místě předsedy, když jej spolustraníci odvolávali, ale ignorování, v trapných výmluvách se kroutícího Grose, by bylo účinější..... a vše mohlo být jinak
26. 11. 2010 | 11:36

ex-nemo napsal(a):

Dozajista se něco chystá. Už osoba autora blogu mi to napovídá. Scénářem určená vedoucí síla sametu pozoruje, že i nedávno zřízená B mužstva začínají ztrácet body.Takže zájem o případnou další krycí formaci. Mohli by to být dobře i lidovci, konec konců proč ne ? Naučit se pár frází z Bible není problém. Tak jako se ctěný soudruh Bigjirka rychle naučil ty pravicové. Může se uspořádat i nějaký rekvalifikační rychlokurs.
Problém je obsazení; pochopili že střídání beznadějně profláknutých osob už nadále nevychází; tak tedy nový nepopsaný list. Řezník- veterinář, zajímavé.Obsazení a název hry se zřejmě pozmění, charaktery a scénář ovšem nikdy.
26. 11. 2010 | 14:25

Admirál napsal(a):

radeksamal - OI? jeden holy, druhý vdolky.

Mě stačí názory pana Jocha a mám poměrně jasný obraz toho, o co gou. Brr.
26. 11. 2010 | 21:39

radeksaman napsal(a):

Admirál plně respektuji právo na vaše Brrrrr....já mám naopak u pana Jocha pocit ,že je tu ještě někdo kdo se plně nezbláznil.
28. 11. 2010 | 14:53

Helena napsal(a):

Jenom se divím, že má tolik lidí odvahu kritizovat a posuzovat někoho, o kom ještě toho moc nevíme (myslím tím nového předsedu KDU). Nechcete mu dát čas, aby mohl dokázat, že to co říká o budoucnosti Lidové strany se může naplnit? Jeho úmysly jsou poctivé, dejme jemu i KD šanci.
07. 12. 2010 | 01:02

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy