Kde začíná Balkán aneb umíme si vládnout?

27. 12. 2010 | 18:06
Přečteno 6061 krát
Psáno pro ČRo6

Tři roky po založení Spolkové republiky Německo vzniklo Spolkové centrum občansko-politického vzdělávání. Jeho úkolem je podpora porozumění politice, upevňování demokratického vědomí a posílení ochoty politicky se angažovat.
Otcové Spolkové republiky měli rozum: věděli, že Německo není zemí s demokratickými kořeny. A tak se rozhodli zřídit instituci, která by dělala pro dospělé to, co dělá škola pro děti: učila je základnímu porozumění politice a občanství.
Demokratické politické uspořádání a tržní ekonomický systém totiž nejsou ničím jiným než určitým typem hry. A ta se musí hrát podle pravidel, jinak se zvrhne. To, co dnes kolem sebe vidíme, je smutným důsledkem žalostného nepochopení základních pravidel demokratické hry politiky, médii i společností.
Krize mívají alespoň jednu příjemnou vlastnost: jako blesk osvítí scénu, která je zahalená smogem denního politického provozu. Kauza Drobil je názornou ukázkou.
Základním, ale opravdu základním nedorozuměním je absurdní nerozlišování politické a trestní odpovědnosti. V civilizovaném světě existuje celá řada preventivních nástrojů, které brání vzniku PODEZŘENÍ, že by ke korupčnímu chování vůbec mohlo dojít. A pokud se zachytí podezřelé jevy, dotyčný člověk opouští svou funkci. Nejde do vězení, jenom z funkce. Ne proto, že spáchal trestný čin, ale proto, že svým chováním zavdal důvod k podezření.
Např. v sousedním Německu existuje Směrnice spolkové vlády k prevenci korupce ve státní správě (Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung). Je z ní patrné, že se klíčový důraz klade na prevenci a na vnitřní audity ve všech institucích. Představa, že se korupční jednání prokazuje dokázáním trestného činu, je neuvěřitelně výhodná pro zkorumpované politiky. Trestní právo je příliš hrubým sítem: mnohá zkorumpovaná myš jím bez problémů proklouzne.
Potíž je v tom, že německá směrnice je pokynem pro šéfy a vedoucí, jak mají korupci ve svých úřadech předcházet. Spolkovou vládu nenapadlo psát směrnice na to, co se má dělat, když korupci řídí ministr.
Ovšem principy ze směrnice platí i pro šéfy. Jednání mimo protokol, v nestandardním prostředí, nota bene s nainstalovanými rušičkami, by vedlo ke skandálu i v případě, že by se na tom utajeném jednání rozhodovalo o charitě.
Kde začíná Balkán? Soudě podle posledních událostí, řekl bych, že v Aši. Dva nejvyšší činitelé v zemi, prezident a premiér, podporují ministra, který porušoval všechna pravidla předcházení korupci. Tím přece jasně dokázal, že na svém místě nemá co dělat. Zdůrazňuji: vůbec nejde o to mu prokázat nějaký trestný čin. Stačí, že nejednal v úředních místnostech a s protokolem. Pokud hostinec U modrého orla v pražském Ungeltu nepovažujeme za jednací místnost Ministerstva životního prostředí, a pokud nepovažujeme za normální, aby při jednání na ministerstvu byly zapnuté rušičky, není co řešit. A to se dá ověřit velmi jednoduše.
Dalším kamínkem do mozaiky je zákon o státní službě. Pak by se pan ministr pana Michálka tak jednoduše zbavit nemohl. I když skeptik by poznamenal, že kdyby platil, pan Michálek by se šéfem fondu možná ani nestal. A jak ukazuje případ „neodvolatelného“ policejního prezidenta, u nás není nemožné zbavit se i neodvolatelného.
Despekt k ústavě dostává rysy absurdního divadla. Už před skandálem si prezident pozval na jednání policejního prezidenta. Neměl na to žádný nárok. Po vypuknutí skandálu se policejní prezident se sešel s předsedou vlády bez vědomí resortního ministra. Hrubé porušení pravidel až na hranici trestného činu.
Prezident republiky řekl moderátorovi televize Prima „Já jsem žádný papír s rezignací ještě nedostal, takže jsem nemohl s ní vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas.“ Co na to moderátor? Nonšalantně prohlásil: „Pokud vám ten papír dorazí, budete to brát jako formální záležitost, nebo se v tom pokusíte ještě něco podniknout a přesvědčovat ministra Drobila, aby tu rezignaci stáhl? Koncert ignorance. Ve skutečnosti podle ústavy ministr podává demisi do rukou premiéra a prezident ji podle ústavy přijmout MUSÍ. Nakonec to podle ústavy proběhlo, prezident přijal resignaci od premiéra, ale co hlásila Česká televize? Ministr Drobil předal prezidentovi demisi. To by ovšem byl rozklad ústavního systému. Dochází to někomu v České televizi?
Před hlasováním o důvěře vládě se prezident pokusil vládní roztržce zabránit. Měl na to právo? Ano. Vždyť ústavně se jedná o jeho vládu, on vybral premiéra. Ústava mu dokonce dává právo chodit na zasedání vlády. Potud tedy v pořádku.
Ovšem prezident se vůbec nedistancoval od chování ministra Drobila. Naopak, v diskusi v televizi Prima prohlásil, že „panu ministrovi někdo nadrobil“. Jinými slovy, korupční chování pana ministra, porušení všech pravidel dobré správy, schůzky v místnostech s rušičkami mu nevadí. To je skutečně skandální. A svou „tajnou dohodou“ udělal ze stran vládní koalice své komplice.
Řekl bych, že zejména Věci veřejné tím promrhaly svoji hvězdnou hodinu. Zbavily se sice policejního prezidenta, ale copak mohou čekat, že se teď korupce začne vyšetřovat? Vždyť sbor je už mnohá léta rozvrácený a informace z něj potečou dál. Státní zastupitelství se také nepromění samotnou výměnou Renaty Vesecké. Jinými slovy, Věci veřejné plus body nezískají, ale zkompromitovaly se přistoupením na dohodu s prezidentem.
Opakuji, trestný čin korupce vládnoucích se daří obtížně prokazovat i v mnohem lépe fungujících zemích. Z kola ven se musí odcházet při podezřeních. A tomu se – pod taktovkou prezidenta – brání nejen politická scéna, ale asistují přitom i média a naprostá většina veřejnosti.
Směrnice spolkové vlády předpokládá existenci osoby, které se zaměstnanci státních institucí svěřují s podezřeními z korupčního jednání. Zdůrazňuji, s podezřeními, s čím se nemohou obracet na policii. Pro mnohá německá ministerstva je to zmocněnec pro prevenci proti korupci, který – není součástí policie, ale Spolkového centra občansko-politického vzdělávání. Právě proto, aby se na něho bylo možné obracet i s podezřeními. Dokud česká veřejnost nepochopí, že státní správa v tomto stavu s korupcí bojovat nemůže, pokud bude záchranu hledat v policii, dotud se nálepky Balkán nezbavíme.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Belenus napsal(a):

My nepotřebujeme žádnou instituci. My potřebujeme partu neúplatných.
27. 12. 2010 | 18:22

Lex napsal(a):

Dovolím si tu přepastovat svůj komentář od Tomáše Sokola, protože je to o témže:
"...Michálek byl státní úředník. Ve vedoucí pozici, ale pořád úředník. Někým nominovaný, a jak říkal Drobil, "politicky krytý" - tedy politickou odpovědnost za něj nesl ten, kdo ho jmenoval, a to byl právě jeho nadřízený, ministr Drobil.
Je jen přirozené, žádoucí a nevyhnutelné, že když loajální státní úředník u svých podřízených zjistí signály nasvědčující tomu, že by mohla být připravována nekalá činnost s ministrovou účastí, a je mu naznačováno, že je to on sám (Michálek), kdo by měl dávat své podpisy pod ony malverzační kroky, obrátí se na nadřízeného onoho svého nadřízeného (jen blb by v takovém případě šel za tím svým "podezřelým" přímým nadřízeným - v tomto případě Michálek, a ten určitě blbem není, - za Drobilem). Je přirozené, že by měl mít důvěru v toho nadřízeného - v tomto případě Nečase, který měl plná ústa nestrpění korupce ani ve vládě ani v ODS. Se zlou se však potázal, byl zapuzen a ten "pilíř čistoty" udělal kravál s Drobilem, aby si srovnal své lidí, což nelze chápat jinak, než aby zajistil neventilování těch věcí. Ony totiž ty věci nemohly vzniknout v hlavě ani Knetiga, ani v hlavě Drobila, ale nejspíše v nejužším vedení ODS, odkud také ono "mimorozpočtové financování" partajní pokladny organizoval premiérův "poradce" Lenger, s působností nepochybně na všech ministerstvech v gesci ODS.
Jak jinak se pak měl zachovat Michálek, jsa premiérem poslán k šípku a Drobilem mu sděleno co sděleno. A tak ještě jeden zoufalý pokus loajálního státího úředníka - cesta za ministrem vnitra. Další správný krok. A jak dopadl tam je obecně známé. Jeho postup pak považuji za nanejvýš racionální. Pro potvrzení svých slov, pokud by bylo dále "tlačeno na pilu" si opatřit důkaz (svůj, civilní, ne trestní), který nelze smést se stolu jen slovy. Slovy proti slovům. Důkaz, který před veřejností ustojí, že si nic nevymýšlí, že nejde o jeho "politické spiknutí" (což se i tak v chorobných hlavách některých politiků - raději nejmenuji - a žurnalistů vynořilo). Protože znáte ten slogan "větší bere" - zatím to tak u nás vždy s těmi vládními kauzami dopadlo.
Autorovi článku, který možná z právního hlediska tady káže vodu, v tomto smyslu schází elementární empatie, vcítění se do pozice ředitele SFŽP Michálka.

A ještě jedna poznámka - stále se v případě této kauzy mluví a píše o korupci, stejně tak autor.
Trochu to zlehčím - o jaké korupci to tu mluvíte a píšete, vždyť šlo o přípravu grandiózní, ale čisté, staré poctivé ROZKRÁDAČKY. O žádném podplácení tu řeč nebyla."

PS
Vcelku souhlasím s Belenusem. Nepotřebujeme instituci, potřebujeme neohroženou realizaci a vymahatelnost práva.
27. 12. 2010 | 18:33

Kelt napsal(a):

Pane Žáku-jedna nepřesnost-v kauze"Drobil"se nejednalo o korupci,ale přípravu trestného činu rozkrádání veřejných prostředků.
Pan president hodnotí p.Michálka jako práskače a Drobila jako oběť provokace-někdo mu "nadrobil".
Pro mne již není presidentem,ale "Cappo di tutti".
Tato země je svěřena pod vládu kleptokracie s jeho posvěcením.
Pan Drobil,až se očistí,(až bude kauza zametena pod koberec)tak se vrátí.
Vždyť je to místopředseda ODS.
ODS se poučí-krást se bude sofistikovaněji.
Volby přece něco stojí.
27. 12. 2010 | 18:45

Werner napsal(a):

Belanus: Neúplatný se říkalo Robespierovi, a myslím si poslední dobou že toho by jsme skutečně potřebovali.
27. 12. 2010 | 18:46

JF napsal(a):

autor: velký souhlas!!! Pokud je volný přístup k volebnímu právu,ústav pro občanské vzdělání byl pro širokou demokracii potřeba a zcela logický krok.

ps-k tradici demokracie a Německo: Německo má tradici spolkovou (na všech možných úrovních) ... a zde je i k demokracii malý krok (právě ta občanská způsobilost voličů).

Spolek jako takový vyžaduje jistou aktivitu být členem tohoto spolku. Jinak tomu spolkovému životu se teď moderně také říká "občanská společnost" ... no a nevýhoda demokracie "vyhlášené z balkónu" toho aktivního člena zas tak nepotřebuje, spíše naoupak. A tak je možné bojovat i v "demokracii" proti různým nebezpečím naší svobody a demokracie ;-))) ... v zahrádkářské kolonii proti různým škůdcům ;-))))
27. 12. 2010 | 18:48

JF napsal(a):

Belenus: ano, souhlas ... domnívám se, že tak daleko jsme to reálně dopracovali s těmi zářnými zítřky jejich věrozvěstů ... nebudu jmenovat, ale aktuálně třeba Klaus ;-)
27. 12. 2010 | 18:52

xxx napsal(a):

V rozporu s predblogari se domnivam, ze instituci a psana/a take ctena/ pravidla
CR potrebuje, V souladu s nim se domnivam,ze u Ase zacina nikoli Balkan,ale Neapol a Sicilie; nic noveho pod sluncem, vzdyt VK tam studoval a tedy dobre vi, jak to tam na jihu "chodi"!
S autorem i predblogari souhlasim v tom, jak se CR musi jevit
na zapad od Ase. Vsem normalnim zapadoevropskym zemim: jako divoky vychod,silne strizeny Sicilii a Afrikou:
staci cist zapadni komentare.
27. 12. 2010 | 18:54

stále rebel napsal(a):

Bez komentáře

„Ve chvíli, kdy tato kniha bude v tisku, se pravděpodobně zúčastním v Monte Carlu mezinárodního fóra na téma business ethics: Co může stát dělat proti korupci. Nejprve jsem váhal, jestli mám na tuto konferenci jet, protože si dovedu živě představit, jaké zploštělé, trivializované, povrchní, ofrněné, nafoukané, arogantní postoje tam budou od údajných odborníků na etiku zaznívat, zejména vůči ekonomikám postkomunistických zemí a ekonomikám třetího světa. Nicméně manželka mi docela správně říkala, prosím tě, jeď tam, protože je potřeba, aby to tam také někdo vysvětloval jiným způsobem.“
VK, Narovinu
27. 12. 2010 | 19:05

jarpor napsal(a):

Mno, souhlas... byla by dobrá taková vzdělávací instituce...

Pro mnohé, včetně Vás, pane Žáku, když jste napsal :
"Už před skandálem si prezident pozval na jednání policejního prezidenta. Neměl na to žádný nárok."

Jaký nárok potřebují dva vysocí činitelé aby se mohli sejít ? Nárok Vašeho osobního souhlasu, nebo mého ?

Že oba jsou vázáni zákony, policejní prezident např. tím, že nesmí informovat nikoho o "otevřených" vyšetřovacích spisech, o tom není sporu. Avšak Vy, a nejste sám, máte důkazy, že policejní prezident porušil zákon nebo máte jen doměnky, že tomu tak mohlo být v tomto i v jiných setkáních policejního prezidenta ? Inspekce je také "na nic" ?

Dobrá by byla taková vzdělávací instituce, aby vštěpovala všem, Vás nevyjímaje, základní nazírání na to, že doměnka není důkaz, že nařčení není soud, že okamžité odstoupení z funkce je správný krok, ale neznaméná že tím se prokázala vina, že na každého platí presumpce neviny a pokud je z něčeho obviněn, musí důkazní břemeno nést obviňující, nikoliv obviněný.
Kdo všechno by měl odstoupit v této kauze, nebo lépe, kdo by podle Vás mohl zůstat, abychom i "uměli vládnout" ?

Nebo zanecháte Vaši práci, šéfredaktorování, když Vás někdo nařkne ze sexuálního deliktu, protože Vás viděl kráčejícího v parku a držíce za ruku jakousi malou holčičku ?

Jo, jo, ta vzdělávací instituce by zde měla být... pro normální lidi i pro bývalé osoby z "Rady...".

Hezký večer
27. 12. 2010 | 19:13

Karel Mueller napsal(a):

Pane Žák,

můžeme začít těmi věčnými pravdami, které jsou známé i dětem: Jaký pán, takový krám a obráceně každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží.

Každá elita - bez újmy na obecnosti - se chová a jedná tak, jak si může dovolit. Pokud si může dovolit řekněme velmi leccos a nadto ji nikdo nebere k odpovědnosti, tak to podle toho vypadá. Kromě toho dříve či později vznikne jednolitý vládnoucí klan napříč celým politickým spektrem, který kromě ekonomických pák vlastní media nebo má zajištěnou jejich podporu. V našem případě je situace umocněná mezinárodními vazbami i tím, že nemáme vlastní výrobní základnu.

Čím začít? K odpovědnosti ji může přinutit jen onen imaginární lid, který má jen jeden nástroj: Volby. K tomu ovšem musí nastoupit strana nespojená s oním vládnoucím klanem. Je prakticky vyloučené ji za současné situaci vytvořit a dostat k reálné moci - byla by diskvalifikována dřív, než by se dostala do parlamentu.

Dále jste vcelku správně poukázal na "kvalitu" onoho lidu, nejde jen o určité vzdělání a inteligenci, jde i o morálku, o kus osobní odvahy se angažovat, o vztah k vlasti a národu. A tak jsem opět u oněch 5 karet, bez kterých to prostě nejde. Bůh (víra), vlast, národ, rodina, natalita. Bez nich řešíte neřešitelné.

Proč? Protože bez ní se nenaformuje ani ona základna, která by se měla formovat v komunálních volbách. I na této úrovni končí volební sliby den po volbách. Většinou ...

Tento stav není jen u nás, nedělejte si iluze. Řešní za současné situace není - kola se stále točí, jak by řekl Huxley.
27. 12. 2010 | 19:16

Anička z Kuřimi napsal(a):

Kuci,

já v nastálé situaci vidím i pozitivum.

Konečně můžeme mít opravdu, ale opravdu dobrého pana presidenta v osobě p.Michálka !!

A že by vystřídání stráže na hradě prospělo klimatu v republice, je více než zřejmé.
A neúplatnost by šla vod shora.
27. 12. 2010 | 19:17

Puck napsal(a):

Jestli by takové Centrum občansko - politického vzdělávání nebylo užitečnější institucí, než slavný Úřad pro studium totalitních režimů. Zpštné zrcátko je třeba, ale dá se bez něj obejít. S výhledem přes přední sklo je to horší.
27. 12. 2010 | 19:19

tata napsal(a):

pane ŽAK

toto tady pišu už tyden,akorat ne tak dokonale vubec nejde v tom hlavním o korupci ,nebo trestny čin v počatku se dalo obětovat PANA DROBILA a měli vystarano dodnes jen jedno nevím,jsou opravdu tak nebetyčně neschopny že ani zaklad neumějí to asi nepřipada v uvahu takže se nabizí jsou si svoji silou a nepostižitelností tak jisti že už jim ani na lidech nezaleží ,nebo pan drobil je tak duležitou součastí teto hry že jeho hlava by byla i jejich.

jen čekam zase ty vyplody na obhajobu co je tak jasne že se jen člověk diví,že toto někdo muže obhajovat myslym obhajovaní ministra v jinem statě by už podavali rezignaci obhajovatelu přesněji nikdo by si nedovolil selhaní ministra obhajovat
27. 12. 2010 | 19:24

mb napsal(a):

vyjímám: Představa, že se korupční jednání prokazuje dokázáním trestného činu, je neuvěřitelně výhodná pro zkorumpované politiky.
27. 12. 2010 | 19:25

mb napsal(a):

děkuju za článek pane žáku, ale je to příliš smutné / skličující ...
27. 12. 2010 | 19:34

Medikolog napsal(a):

Pane Žáku,

nevím, zda si umíme nebo neumíme vládnout - dosud jsme nedostali příležitost si vládnout (vládli nám vždy cizáci, nebo jejich přisluhovači "svatým" Václavem počínaje).

A k vašemu poetickému čnázvu článku "Kde začíná Balkán... Také zde je možnost několika výkladů, ale bezpečně vím, že u nás Balkán začal 17. 11. 1989. A velmi úspěšně prosperuje.
27. 12. 2010 | 19:42

tata napsal(a):

ano pane lex

TO JE TEN PROBLEM,KOMU dat hlas abych byl zodpovědní,male strany ukazalo se že to nefunguje nové strany take nic tak koho proboha,ja jako levicovy volič nemam prakticky jinou volbu,KSČ PRO MĚ NEPŘIPADA V UVAHU,pravicova svoji ignorancí hlavně teda v podaní top a ods take ne VV PROTOŽE PŘEDEM DEKLAROVALI ŽE S ČSSD NE takže bylo jasne že se daj dohromady s top a ods a tyto 2 strany je promě to same jako Ksč,TAKŽE JE JASNÉ CO MI ZBYVA,je to smutné ale ještě mam možnost nevolit to je ta nejhorší varianta tak co opravdu je to prakticky neřešitelné.
27. 12. 2010 | 19:46

Vico napsal(a):

Lex : super. Já si také myslím, že se nám jen na chvíli rozhrnuly mraky a na vteřinku se ukázal SYSTÉM.

Svým způsobem se nedivím, když VK se neudržel a označil Michálka lumpem.

Svatý zákon omerty byl porušen.

Na prezidentské standardě by místo Pravda vítězí mohl být tento obrázek:

http://logr.org/aktionsbuero/files/2009/10/psst.jpg
27. 12. 2010 | 19:47

vlk napsal(a):

Za mne všechno napsal Lex....
Nicméně premisa pan Žáka, že VV promarnily svoji hvězdnou hodinu, je naprosto pravdivý. Tahle para z Abl si tímpodepsala ortel. A bud e to jen dobře. Až to zjistí, že resuscitace není možná, tak už to bude jen akce Rychlý prachy.a protože mají pod palcem dopravu a místní rozvoj a evropské prachy i na školství, myslím, že s ejí zhostí zcela vyjímečně velmi úspěšně. Tedy ze svého soukromého pohledu.
27. 12. 2010 | 19:54

tata napsal(a):

pane jarpor

ČETL JSTE rozhovor s policejnim prezidentem,citace ano informoval sem pana premiera o možne protipravní činosti pana johna,aby to bylo přesne toto se ho ptal redaktor a on ano toto sem učinil.

vracim se stale ktomu kde mame dukazi že pan policejní prezident něco řekl.

bod 1 odkdy ma policejní prezident pravo nahližet do spisu:tady si nejsem plně jist tak je to otazka
bod2 toto mohlo byt jen zřejme z vyslechu pana michalka
bod3 i kdyby to pravo nahližet do spisu měl nema pravo to sdělovat člověku ktery je dotoho zapleten,tudiž zde figuruje jako strana obviněna

ani toto pro vas není zavažne sdělení?
27. 12. 2010 | 20:00

jarpor napsal(a):

Vico

Něco mi asi ušlo...

nejprve prý nazval Michálka darebákem... a Vy teď že lumpem...

Ono je to asi jedno, ale přece jen co vlastně prohlásil ten "stařík na stolci", abychom se v tom Balkánu aspoň trochu zorientovali... Vy jste vzal "lumpa" odkud ?

Hezký večer
27. 12. 2010 | 20:07

Gerd napsal(a):

Pane Muellere,
pořád zde má volič ještě jednu možnost, a to hlasovat nohama a odstěhovat se. Smutné je, že utíkat by měli ti zkorumpovaní.
Asi teď doplácíme na heslo z listopadu 1989: "Nejsme jako oni!". Kdybychom tenkrát zakázali všem, kdo byli členy nebo kandidáty členství KSČ, a vedením jejích spřízněných organizací (třeba SSM), nemuseli jsme mít takové zákony. Kdyby při privatizaci tehdejší ekonomové neupřednostnili privatizaci před právem, mohli jsme mít vystaráno.
Přitom řešení bylo tak prosté, stačilo kompletně přeložit právo demokratického státu a pak je postupně upravovat. Takové návrhy v 1990 padly, nebyly vyslyšeny.
Ze současné situace se možná dostaneme, až vymře generace tunelářů a jejich dětí, takže my už se nedočkáme.
Pěkný večer
27. 12. 2010 | 20:09

jarpor napsal(a):

tata

"ČETL JSTE rozhovor s policejnim prezidentem,citace ano informoval sem pana premiera o možne protipravní činosti pana johna,aby to bylo přesne toto se ho ptal redaktor a on ano toto sem učinil."

Nečetl. Takže děkuji za info.
A dovolím si zeptat - o jaké možné "protiprávní činnosti" Johna jde řeč ? Že by poslání Michálka k novináři bylo protiprávní... to snad nemyslíte vážně... Snad mi dáte link, abych si to mohl přečíst, nebo mi odpovíte sám. Díky předem.

A k Vašim otázkám :
1. Nevím přesně, ale myslím že to právo má... třeba se k tomu zde někdo znalejší vyjádří...
2. Jo "mohlo to být zřejmě.." - no dál citovat nebudu...moc podmiňování najednou, důkaz žádný...
3. A vy víte, že sděloval ? Komu ? Kdo je zapleten ?

Jaké závažné sdělení máte na mysli ? Ty tři body ? Lituji. Není.

Pane tata, zkuste vzít nejprve rozum do hrsti a přemýšlejte... Jsme přece tvorové myslící, ne ovce, které poslouchají kdejaké mečení berana...

Hezký večer
27. 12. 2010 | 20:17

yara ze země krys napsal(a):

Pane Žáku, díky za srovnávací lekci dvou států EU, kde by měla být dnes již podobná úroveň demokracie a také i morálky politiků, což spolu úzce souvisí. Bohužel však ten náš stát spíše patří někam k Ulánbátaru či Uzbekistánu! Opravdu pořekadlo, že ryba smrdí od hlavy u nás platí naprosto v plné míře!
Pěkný večer slušným lidem z pravice i levice!
27. 12. 2010 | 20:23

Marcus Agrippa napsal(a):

Krásně to shrnul bývalý premiér Fišer - u nás se zlodějinám říká korupce, jako by to bylo něco fajnovějšího. V.Klaus svým vystupováním, morální vyprázdněností a ignorováním práva posunuje ČR na roveň zemí jako je Bělorusko. Možná že na tu jeho poslední"volbu"by si netroufnul ani Lukašenko.
27. 12. 2010 | 20:29

Hurá napsal(a):

Pane autore, Balkán začíná na řece Moravě a pokračuje dál na východ a jihovýchod ! I "naši" politici pocházejí tam-odtud !
27. 12. 2010 | 20:38

tata napsal(a):

pane jarpor

ten link nemam rozhovor vyšel v dnešnim pravu,

protipravní jednaní to neřikam ja ale NEČAS,LANGR,ŽE HO POSLAL pravě za novinaři a ne na policii,a takle i otazku formuloval novinař a pol.prezident mu odpověděl tak sem učinil....takže nerozumym vašemu udivu že to nemyslym važně,ja nic takoveho netvrdim,to tvrdí vyše menovaní

BOD 2 NENÍ DOHAD ALE JISTOTA,JEDINY KDO TO VĚDĚL byl pan michalek a ten to vypověděl do protokolu ve čtvrtek

bod 3 vaší odpověd už vubec nechapu řikam vam že to policejní ředitel potvrdil že informoval pana NEČASE TEN SNAD figuruje jako osoba o kterou se jedna takže vubec nerozumím co znamenají ty otazniky
27. 12. 2010 | 20:43

mud.. napsal(a):

Autore, pan P.Štěpánek či paní Dědečková při čtení vaší úvahy by určitě kroutili oči v sloup. Dobře nám, že totální nemehla jako Žák nás moralizují. Že jste se vzhlédl v E.Moravcovi, že? Přečtěte si článek od pana Sokola, jedničku mezi advokáty? Svým špiněním jste nechal vzniknout desítce špatných lidí. I můj kamarád po přečtení vašeho článku se zhroutil a vstoupil do DSSS. A otočil. Miluje předrevoluční komunisty a nenávidí předrevoluční chartisty! Já mu říkal, že schválně si děláte z Čechů šprťouchata! Ten váš článek má stejné parametry jako články v předrevolučním Rudém Právu.
27. 12. 2010 | 21:11

Ikena napsal(a):

Jarpor
opet v zarive forme vytrhavat z kontextu, tocit se na malicherne veticce ci sluvku, mistr v uhybech.

Jenom je divne, ze s vami nikdo nesouhlasi? Neni to nahodou v tom, ze tezko lze plemizovat s tim co napsali Zak a Lex.
Vase poza bojovnika proti proudu zacina byt krapanek smesna.
Vlk mel asi pravdu.
27. 12. 2010 | 21:19

Medikolog napsal(a):

Gerde,

obávám se, že kdybyste se v listopadu 1989 pokusil něco zakazovat, zakázaly by vás LM... Kožený, Václav Havel, Schwarzenberg nebo církve byly podle vás také komouši a svazáci k zakázání? Povolil byste alespoň sám sebe?
27. 12. 2010 | 21:21

Ikena napsal(a):

Co to je za moudra od mud? Neni to Blue??
27. 12. 2010 | 21:21

Karel Mueller napsal(a):

Gerd:

Víte, když se podíváte na vývoj po roce 90 a osudy jednotlivých komunistů, tak lze říct, že někteří dostali na nos (hlavně ti, kteří tam vlezli kvůli tomu, aby mohli dělat svoji odbornou práci a v tomto rámci malou kariéru a nikomu nic neudělali) a pak ti, kdo povýšili, polepšili si či ekonomicky na tom vydělali.

Z toho snadno dostanete, že záleželo na tom, jestli "patřil do party". Vycházím z toho, že do roku 92 drželo SSSR jadernou rovnováhu a bez jeho souhlasu by zde západ nic neudělal. Asi nemusím dál pokračovat ...

Vývoj jde trochu jinak - dnes už nejde o ony tuneláře ani jejich potomky. Ekonomickou základnu vlastní nadnárodní korporace (hlavně německé) a dnes už jsme s nimi spojené nádoby (resp. jejich pád je naším pádem). A spíš lze očekávat, že v blízké budoucnosti budou i ony bojovat o přežití. Konkurence je tvrdá a bude ještě tvrdší.
27. 12. 2010 | 21:27

skura napsal(a):

Václav Žák:

Vynikající blog!!
27. 12. 2010 | 21:28

jarpor napsal(a):

tata

Pokusím se vysvětlit :

Policejní prezident mohl informovat o "možném protiprávním jednání" Johna /jak jste psal.../ a mohl mít na mysli cokoliv, s Michálkem vůbec nesouvisejícím... co bylo řečeno, skutečně řečeno - to zkoumá inspekce. Vše ostatní jsou dohady, doměnky.

Autor píše, že se prezident sešel před aférou s policejním snad dokonce víte, že už tehdy se bavili o Michálkovi, jak to mezi řádky, v těch dalších souvislostech a dalších schůzkách policejního prezidenta podsouvá autor ??

Pane tata, Vy máte k dispozici nějaký Protokol, že jste si tak jist, co tam je napsáno ? Nebo někdo jen říká, co je tam napsáno ?
Lze věřit tomu, co to říká, že tam je napsáno, nebo tam může být něco jiného ? Lze si to řečené nějak ověřit ? Dle mého - nelze.

O jaké jistotě pak píšete ? Lituji, já tu Vaši jistotu nevidím, ale Vám ji fakt neberu...

k bodu 3
Já nevím s kým vším policejní prezident hovořil v čase té aféry. Ptoto ty mé otazníky, koho máte na mysli.
Teď vím, že jste měl na mysli premiéra.
Takže z Vašeho textu :
"bod3 i kdyby to pravo nahližet do spisu měl nema pravo to sdělovat člověku ktery je dotoho zapleten,tudiž zde figuruje jako strana obviněna"
znamená, že Nečas je obviněn ? ČR má premiéra jež je obviněn policií ?
To je mi tedy fakt novinka.
Dle mého, jsou různé dohady... ale žádné obvinění...

Pane tata, já Vám rozumím, že máte poskládaný děj, jak jste si jej z dostupných informací sestavil Vy. Mějte jej. Předpokládejte že policejní prezident plkal, že porušil zákony...

Neobviňujte však mne, "jak jsem zaslepený, modrý, stranící..."
když já ty "předpoklady" děje vidím jinak, zčásti i proto, že informace, ze kterých vycházíte Vy, považuji já za možná zkreslené, neobjektivní, podvržené... a neznám fakta ! Nemám možnost si novinové zprávy ověřit, stejně jako nelze ověřit řečené...

Kladu otázky ne proto, abych se zastával kohokoliv, ale kladu je proto, že na ty otázky, dle mého, NENÍ jednoznačná odpověď.
Obdivuji ty, kteří mají jasno.
A vracím se na začátek - Urválek měl také jasno...

Hezký večer
P.S. Někomu stačí, jak to napsal Lex. Mě ne. To není o zastávání se ... to je o přemýšlení, čeho všeho jsme svědky...
27. 12. 2010 | 21:30

jarpor napsal(a):

Ikena

Jak myslíte... i s tím vytrháváním... Kde jsem co vytrhl ?

A že jsem sám... a pózuji... se svými náhledy ? Fakt ? Hmm... nějak jsem si nevšiml... to víte, každý jsme nějak slepý...

Klidně plavte s davem... mne ponechte mému osudu.

Hezký večer
P.S. Když polemizuji s Žákem, říkáte že vytrhávám... S lexem polemizovat nemám zájem... ten má přece taky jasno... a že potřebujeme vymahatelnost práva - to není na polemiku. S tím naprosto souhlasím... Jen mi není jasné, jak chce vymahatelnost práva dosáhnout přes žurnalisty... On, patrně právník...
27. 12. 2010 | 21:41

Ikena napsal(a):

Jarpore,
prave, ze kdosi premysli a dojde k te priprave k rozkradacce statnich prachu.

Nekdo zas premysli, jak se z toho vyvliknout, kdyz to prasklo viz Knetig ci Drobil. Nekdo zase premysli, kdo to na vlikl ci nadrobil.. A konecne nekdo premysli o tom, jak to zamlzit a vykroutit se z toho.

Vzdyt se tak mon nestalo a nebo stalo????
27. 12. 2010 | 21:44

Desiderius napsal(a):

Jistě že si neumíme vládnout a jistě že jsme balkánskou zemí.Problémem je,že zde není veřejná poptávka po slušné politice,která by se promítla do výsledků voleb.Proto zde může vládnout Klaus,Nečas a většina dalších.Elektorát je zde hloupý a proto to tak vypadá.Volí jak volí a zvolení si pak dělají co chtějí,tj.beztrestně lžou,kradou a loupí.Češi nepatří do civilizovaného světa západní Evropy.Jsme pro tento svět přítěží.Klaus je pro euroatlantický civilizační okruh podezřelá osoba a exot,kterého nikam nezvou.Naděje na zlepšení je nulová,protože lidská hloupost v této zemi není za současného stavu odstranitelná.
27. 12. 2010 | 21:49

Al Jouda napsal(a):

To Gerd :
Ještě by se dalo něco zachránit - alespoň ulevit státnímu rozpočtu, kdyby se v návaznosti na zákon o protiprávnosti a zločinnosti komunistického režimu přijala novela zákona o sociálním zabezpečení v tom smyslu, že by bývalým nomeklaturním kádrům tehdy vládnoucí KSČ stanovila max. důchod ve výši životního minima. Kdo udržoval v chodu ten zločinecký režim ? K tomu ale asi nebude tzv. politická vůle :)))))
27. 12. 2010 | 21:50

jarpor napsal(a):

Ikena

Myslím, že jste se netrefil... s tou přípravou k rozkrádačce...
to už je přece dlouho vymyšleno a funguje... jak dlouho jsou zde ty fondy ? Kdo je založil právě tak ? Proč ty prachy nespravuje ČNB ? Proč státní právníci najímají soukromé právní kanceláře ? Proč je to všechno mimo rozpočet, mimo parlament.. ? To že teď vymyslel Drobil a spol ? Tomu jako věříte...? Hmm...

Stalo se... ale nic nového nevyplavalo... jen se z toho pokouší kdosi "nové" udělat...

A prosím, nepište, že je za tím Klaus... ten je dle mého nezakládal... :-))

Hezký večer
27. 12. 2010 | 21:54

Ikena napsal(a):

Jarpore,
ja jsm preci nepsal, ze fondy zakladal Klaus.
Ten jenom narodu zvestoval, ze to kdosi zrejme Drobilovi nadrobil.

A trochu nas vratil do dob politbyra a to myslim tu tajuplnou dohodu.
27. 12. 2010 | 22:13

jarpor napsal(a):

Ikena

Fajn fajn... já jen "varoval" dopředu... :-))

Hmm... tak politbyro říkáte... a zvěstování...

Tak k tomu zvěstování - je takový jak mnozí zde - vědí prd a mudrují... jo, aby nezústalo jen u toho, taky prý (!!) darebák či lump byl komusi připsán... prý...

a k tajuplné dohodě... no, já bych v tom žádné drama nehledal... umyl jim všem hlavy, frackům napomádovaným a namyšleným... a zeptal se, jestli mají prachy na další volby... a jak dopadnou...
tož tak vidím já tu "tajnost"...
Vás k mému pohledu nenutím... mějte pocit politbyra... svůj k svému.. :-))

Hezký večer
27. 12. 2010 | 22:28

tata napsal(a):

pane JARPOR

vyte ale opravdu timto spusobem se da vyvratit vše,naposledy ....ano članek nevysvětlije jaké jednaní jenže vy žijete ve vaku,je to mozajka kterou nevěřím že neumite skladat,děj jasně řika co johnovi vyčitaj tento děj probiha 14 dni takže ani novinař nepředpoklada že ty lidi co to čtou nevy o co se jedna nezlobte se pak vaše slovičkaření je opravdu velice kulatně řečeno zvlaštní,bylo mockrat vyjmenovano jak NEČASEM,LANGREM,OPOZIČNIMI POSLANCI co se johnovi vyčita,jen byly dohady ted ty dohady pol.prezident naprosto potvrdil,ano nepotvrdil že by mu řekl detaili ktere pak langr vynesl na internet ,JEN TATO VĚTA ALE SDĚLENÍ O MOŽNEM PROTIPRAVNÍM JEDNANÍ MINISTRA V TAJNE SCHUZCE je skandalní proč zase je to mozajka......zase chytate za slovo on není obviněny ale figuruje jako možny obviněny stoho sameho co vyčitaj Johnovi,TUDÍŽ v každé jine zemi by toto sdělení bylo skandalní,to sou fakta ktere vy neakceptujete tim že je vposlopnosti času trhate od sebe,a jestli jěště ted tuto mozajku dokonce nazyvate URVALEK MĚL TAKY JASNO,srovnavat jasně vykonstruvony polit proces a fakta zde to je teda sila.

BUD TEDA ,MOC nečtete,nesledujete děj,kauzy a sprincipu vše co se dotyka pravicove špinavosti spochybnujete.

NAVIC ASI moc nepamatujete ,už sem vam psal že v nedělní debatě,pan tluchoř řekl na vypad pani kočí že pol.prezident skandalně sdělil fakta z protokolu,odpověděl že jen sdělil že pan michalek se sešel s panem johnem dřive než pan nečas,dale byly nesrovnalosti s časem setkaní na kterych pravě baziroval pan tluchoř,no a uplně nakonec nevěřim že nevite o emotivním vystoupení pana NEČASE PŘI SCHUZCE KDE vv ODEŠLI A MUSEL TO HASIT PREZIDENT ,tady mate jasnou odpověd kde beru jistotu a kde vy ji ji nemužete vidět nejde chapat.

A TIMTO PROHLAŠENÍM poli.prezidenta se kruh dukazu uzavřel,potvrdil že toto premierovi sdělil
27. 12. 2010 | 22:30

krokus napsal(a):

Přepadá mě beznaděj, když po přečtení tohoto blogu uslyším ve zprávách televize Barrandov, že podle průzkumu CVVM je nejoblíbenějším politikem Václav Klaus s 65%.
27. 12. 2010 | 22:37

Ikena napsal(a):

Jarpore,
neurazejte, to myslim tu vsuvku s politbyrem svuj ke svemu.
Jinak si stojim za svym, tajuplna dohoda opet srazila politickou kulturu o stupen nize.
Vy mate Klause za skveleho prezidenta, pokud jsem spravne pochopil. Ja jej hodnotim velmi negativne v teto kauze a pro tajnou dohodu. Jasne jak facka,nebo mate jiny nahled?
27. 12. 2010 | 22:44

Pípa napsal(a):

Pane autore, položil jste otázku, já vám na ni zadarmo odpovím. Balkán začíná v Edirne a končí v Aši. A vládnout si neumíme, nikdy jsme neuměli a umět nebudeme. Navíc jsme na naše neumětelství hrdí, takže změna se konat nebude.
27. 12. 2010 | 22:51

Josef von Franz napsal(a):

Vzhledem k současné politické situaci doporučuji České televizi, aby nevysílala novoroční projev toho z Hradu.
Nikdy nebyl mým presidentem, ba ani ničím jiným. A musím se k něčemu přiznat: o vánocích jsem letos vzpomněl i na taková jména jako Gavrilo Princip, Kubiš, Gabčík...
27. 12. 2010 | 22:54

jarpor napsal(a):

tata

pane tata, naposled - mějte si Vaši verzi. Nenuťte mne furt, mít ji taky...

Já Vás taky nenutím...

Ten řekl to, ten ono, ten napsal tamto... věřte si...

Jen na okraj - před časem zde byla kauza Barták... a jakési prohlášení pánů z Ameriky co se údajně stalo před dvěma lety... teď Drobil a spol, příště ... ??? a národ se pře, kdo je větší lump...
Nepřipadá Vám, že, s prominutím, žerete ty "pravdy" komusi z ruky jako vůl, bez přemýšlení.. ?

Ikena

No tak se hned nečilte, byl tam smajlík, ne ?
Můj náhled na tu tajuplnou dohodu - že srazila politickou kulturu... prosím Vás, to ještě jde ? A tou tajností, že jim asi umyl hlavy... a řekl, co jsem napsal ?
Pro mne - mnoho povyku pro nic... ai tak. Vy víte o čem všem se radí když se sejdou ti pánové v parlamentní restauraci, na nějakém koncertě... a kde všude jinde ... Nic mimořádného, nic co má nějakou důležitost...

A ono už se někdy něco "tajného" u nás udrželo ? Když tam mělo být víc jak 1O lidí... ??

Hezký večer
27. 12. 2010 | 23:08

Gerd napsal(a):

medikologu,
Kožený (klidně zakázat), Václav Havel (zde si nejsem jist, ale proč s ním tolik bývalých chartistů nechce nic mít? A proč dával milost mnoha svým kamarádům?), Schwarzenberg (zde by stačilo zrušit Lex Schwarzenberg) nebo církve (víte o hnutí Pacem in terris? Pokud ne, zkuste si o tom něco zjistit). A pak, zakázat komunistům zastávat veřejné funkce nás mohlo uchránit mnoha chyb při privatizaci. Oni k nim totiž nalezli nejenom ti přesvědčení, ale také největší kariréristé a morálně pochybené osoby. V podstatě je členství v KSČ Kainovým znamením, tak proč jim nezakázat veřejné funkce? Ale teď už je na to trochu pozdě.
p. Muellere,
pokud někdo vlezl do KSČ kvůli práci, pak by neměl mít problém s tím, věnovat se práci a ne poslaneckému mandátu nebo rozhodovat jako radní v zastupitelstvu. SSSR v roce 1992 vývoj dost zaskočil a v té době měli dost práce s odsunem svých vojsk a rozpadem SSSR, pak SNS. Šance byla a s tanky by už nepřijeli.
Další vývoj je spíše ve prospěch asijských ekonomik, Evropa má své chvíle na výsluní už odžité. To, že je kapitál nadnárodní nemění nic na tom, že jim jej některý politik daroval za podstatně nižší cenu (třeba privatizace Telecomu, plynovodů a bank za vlád ČSSD a prakticky všeho za předchozích vlád ODS).

Al Joudo,
já bych pro takový návrh byl. Budovali zločinný režim a zapříčinili spoustu bezpráví (i ti průměrní vesničtí tajemníci psali posudky na děti kulaků a zakazovali jim studium). Své si již užili, tak by pro ně mohly nastat léta hubená.
27. 12. 2010 | 23:22

tata napsal(a):

pane jarpor ted ste mi skutečně dostal

vaše citace...Policejní prezident mohl informovat o "možném protiprávním jednání" Johna /jak jste psal.../ a mohl mít na mysli cokoliv, s Michálkem vůbec nesouvisejícím... co bylo řečeno, skutečně řečeno - to zkoumá inspekce. Vše ostatní jsou dohady, doměnky.
TAK JO

.....TODLE JE TAKY DOBRY.
VAŠE CITACE ......Nepřipadá Vám, že, s prominutím, žerete ty "pravdy" komusi z ruky jako vůl, bez přemýšlení.. ?


ASPON SEM ČEKAL ŽE Uznate že ta věta teda byla otom ale že to nic pro vas nemění.

a ono vul bez přemyšlení ......no větší zaslepenost jste nemohl prokazat,ale na vas žadna fakta neplatí

když mi někdo řekne ten napsal to,ten to potvrdil,ten to potvrdil taky není to vnucovaní nazoru ale fakt ktery se neda zpochybnit jen pan jarpor napiše.....žerete ty "pravdy" komusi z ruky jako vůl, bez přemýšlení.. ?

MATE PRAVDU všichni zučastnení to potvrdí,jen ten skutek posuzují jedni jako lumparnu a druzí jako male pochybení,ty darebaci jak standartní postup potud by jste se držel jedne ste možnosti jak tak by to mohlo u někoho projit

když ale jako jedinej odmitate i potvrzení zainteresovanych,není co dodat kdo tady žere z ruky
27. 12. 2010 | 23:43

jetotukormoran napsal(a):

...kdo nenosi alespon dva stribrne krouzky (viditelne)zdobici balon na krku-lopatak.

Kdo nema alespon jednu 'kerku'
abstraktniho obrazu ( jine znaky dotycny vysvetlit nedokaze)- lopatak.

Komu hrud nezdobi znackova preska, popruh- shoulder bag-lopatak.

Kdo nema palici prebarvenou, nabarvenou , hlavne ne prirozenou -lopatak.

Podtrzeno- opicikocourkov.

Odpoved na nadpis :Urcite , ale tak za 200 let)))))
28. 12. 2010 | 00:14

jetotukormoran napsal(a):

...jo a hlavne, kdo nevyplavi nejaky ten "mic" - politicky slang (pro mne novy)= lopata na uhli.

Otrrrresneee , jak by rekla Vera Chytilova))))
28. 12. 2010 | 00:40

Václav Žák napsal(a):

Dobrý večer,
pro Lexe a další: korupce je širší jev než úplatkářsví, jak ho definuje trestní zákon. Má tak pestré formy, že se vyčerpávající definici, na níž by se všichni shodli, nepodařilo vytvořit. Ale pro naše účely bohatě postačí, když vezmeme za základ poměrně běžnou německou definici: politickou korupcí se rozumí zneužívání veřejného úřadu k vlastnímu soukromému prospěchu popř. ku prospěchu někoho třetího, což znamená, k neprospěchu veřejnosti. Já schválně nepoužívám pojmy trestního práva, protože se tím pohled problém korupce zavádějícím způsobem zkresluje.

Někdo z diskutujících mi vyčetl moralizování: pak by ovšem moje argumentace musela vypadat tak, jako prvního diskutujícícho: potřebujeme pár set spravedlivých. Já říkám něco jiného: potřebujeme pravidla, která vytvoří PREVENCI proti korupci. To je klíč k věci. Představa, že korupci odstraní nezkorumpovaní policisté, je naivní. Ne proto, že jsou všichni zkorumpovaní, ale proto, že by to při stávajících pravidlech nezvládla ani policie plná Sherlocků Holmesů.
Pro Jarpor
Není nad to zachovat klid. POkud by kauza čistička ukazovala, že vata ve veřejných zakázkách je cca 30 procent, pak při zhruba 600 mld ročního objemu veřejných zakázek jde cca o 200 mld. Pozor, netvrdím, že si je někdo strčí do kapsy u vestičky, většina z těch peněz se prošustruje. V těch 200 mld je cirka 20 tisíc i z vaší peněženky. Věřím, že se upřímně radujete.

Existuje přísloví: nevíš-li, kam plout, žádný vítr ti není příznivý. Obávám se, že to platí i pro společnost.
Šťasný a veselý rok 2011!
28. 12. 2010 | 00:54

Karel napsal(a):

Tak, tak.
V zemi, kde prezident zvolený za balkánských okolností by byl nyní rád, kdyby se jisté věci "pootočily", nelze věřit ani regulérnosti posledních parlamentních voleb.
28. 12. 2010 | 02:12

Franta Adamec napsal(a):

Justicni a policejni mafie CR
---
2010-12-21 Václav Klaus udělil milost bývalé "dělnické prokurátorce" (o mnohém vypovídající funkce komunistické justice) Ludmile Brožové-Polednové. Cesky narodni socialismus - nacismus se zrodil na konci 19. stoleti, jako hnuti ceskych delniku, pozdeji jako Ceska strana narodne socialisticka (CSNS). Dr. Edvard Benes jeji byl mistopredsedou v mezivalecnem obdobi. V roce 1929 do CSNS vstoupila Dr. Milada Horakova. Komunista Arnost Lustig hlasoval s komunisty pro jeji justicni vrazdu.

2010-12-21 Stenozaznam z PS CR: Mají občané v České republice dál trpně přihlížet divadlu boje o moc mezi jednotlivými vládními stranami? Mají si nechat vnucovat představu, že je všechno v pořádku, když v České republice počet zaměstnanců v soukromých bezpečnostních agenturách dosahuje oficiálně počtu 52 tis. lidí, podle odhadů expertů minimálně 70-75 tis. lidí a podle některých odhadů téměř 100 tis. lidí? Mají si lidé nechat vnutit, tak jak se stalo zvykem v této vládní koalici, nejlépe ve zrychleném čtení bez možnosti věcné diskuse například začlenění těchto bezpečnostních složek do záchranného integrovaného systému (pokračuje komunista Grospič).

2010-12-21 Klaus uzavřel tajnou dohodu s aktéry vládní korupce, exkomunistické justiční a policejní mafie v ČR

2010-12-17 Poslanci si omezeni imunity neschvalili. Poslanecká sněmovna Praha – Sněmovna neschválila zrušení možnosti doživotní trestní imunity zákonodárců. Nebyl dohodnut ani vladni exkomunisticky kompromis, zmena trestni imunity na prestupkovou imunity podle trestniho zakona č. 140/1961 Sb. a jeho postkomunisticke aktualizace.

2010-12-14 Česko a dalších pět členských států Evropské unie vyzvalo Evropskou komisi, aby připravila celoevropský zákaz popírání zločinů komunismu. Podle ministra zahranici Schwarzenberga je popírání zločinů komunismu plně srovnatelné s popíráním zločinů nacismu, které je v mnoha zemích EU trestné. (CT24)

2010-10-06 Vláda zamítla návrh na zdanění špinavých peněz, návrh zákona o přiznání k registrovanému majetku. Výsledek jednání vlády 6. října 2010: 5. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 79) č.j. 982/10. Výsledek jednání vlady: schváleno nesouhlasné stanovisko.
---
Kde jsou seznamy estebaku a zkorumpovanych politickych prebehliku z Charty 77, KSC-OF-ODS-CSSD-KDU-CSL, TOP09 a VV, VSE, CSU, dustojniku BIS, KGB, StB a VKR? Patnact tisic dustojniku KGB, StB, VKR, BIS a sto tisic jejich ozbrojenych pomocniku a myslivcu, PS-VB a SVAZARMu, dokazalo udrzet desítky let ve strachu celou zemi.

2008-03-26 Senat CR zamítl zákaz propagace komunismu a nacismu.

1990-04-02 Pokyn federálního ministra vnitra k zajištění ochrany údajů v evidencích statisticko evidenčního odboru vnitřní a organizační správy federálního ministerstva vnitra. V zájmu zajištění stability politického vývoje nařizuji s okamžitou platností:
1. Vyjmout z ústřední evidence SEO VOS FMV evidenční karty, které se týkají
a. prezidenta republiky,
b. členů federální vlády, vlády České republiky a vlády Slovenské republiky,
c. poslanců Federálního shromáždění,
d. poslanců České národní rady, Slovenské národní rady a předáků politických stran.
2. Vyjmout archivní materiály uložené v operativním archivu SEO VOS FMV, které se vztahují k výše uvedeným osobám.
3. Uložit registrační protokoly do plechových obalů a tyto zapečetit. Změny v registraci řešit náhradním způsobem s využitím lístkovnice a na počítači.
4. Evidenční karty, archivní materiály a registrační protokoly uložit do zvláštního fondu SEO VOS FMV.
5. Okamžitě signalizovat ministru vnitra ČSFR všechny případy, kdy lustrace směřuje do okruhu osob, uvedených v bodu 1 tohoto pokynu.
JUDr. Richard Sacher, ministr vnitra ČSFR v Praze, dne 2. dubna 1990
>>>
Vyhledat v obchodním rejstříku
JUDr. Richard Sacher (dosud se styky s StB, KGB, GRU, BIS, komunistickou tajnou armádou G4S a BIS).
---
28. 12. 2010 | 05:33

Béda napsal(a):

Jaképak Německo! A prý odchází se při pouhém podezření.

ČR má jiná pravidla! Prezidentem je člověk považován mnohými za otce-zakladatele vytunelovaného státu s přáteli Bácsem a Singhou, ministrem financí je člověk vyšetřován mnohokrát (jak sám přiznává) pro podezření z nestandardního nakládání státním majetkem.

Pana Drobila bych ještě neodepisoval. Jde o člověka perspektivního, velice progresivního, pro stranickou pokladnu nepostradatelného, s aspiracema na ty nejvyšší státní funkce v ČR.
28. 12. 2010 | 05:36

Béda napsal(a):

p. Drobil to není jenom otázka podezření z 500 mio pro stranickou pokladnu ODS z o 3 milardy předražené zakázky ale i údajné loupeže za bílého dne ve Státních lesích ČR.
28. 12. 2010 | 06:33

Béda napsal(a):

p. Žák,

jak s oblibou říkají tržní komsomolci, protože stát = korupce, je potřeba stát za pomoci různých Drobilů, Řebíčků, Grossů... demontovat, aby pak současné státní služby mnohem efektivněji a k plné spokojenosti občanů poskytovaly privátní subjekty patřící různým Drobilům, Řebíčkům, Grossům... a jiným šíbrům mnohem většího kalibru, o kterých je z jistých důvodů lépe ani nemluvit.

PS: nejtransparentnější hospodaření a nejfektivnější boj s korupcí je možno vést pouze a kciových společnostech na doručitele - dí představitelé strany Věci neveřejné.
28. 12. 2010 | 06:55

Ara napsal(a):

Smuténka, autor je ale ještě docela optimista.
Doufá totiž, že se "balkánské nálepky" můžeme ještě nějak zbavit.
Já ale už v toto ani nedoufám. A to ne proto, že bych byl takový pesimista, ale že jsem v tomto už raději realista. Ta korupce je již u nás "zažraná" příliš hluboko a netýká se jen politiky či podnikatelské sféry, ale prakticky všeho. Takže česká veřejnost nepochopí nic, jinak by přece nemohla ze sedmdesáti procent tak nesoudně věřit člověku, který na počátku toho všeho marasmu stál a do značné míry se na něm i spolupodílel.
/V jiných věcech však zůstávám dál mírným optimistou, třebaže realisticky "opatrným". ;-)/
28. 12. 2010 | 07:15

anti politik napsal(a):

Tyto základní pravidla, která dělají politiku jakž takž snesitelnou (je nutné podotknout, že i ve Vašem případě v Německu až po donucení voliči) p. Žák naše politicko buranská sqadra těžko pochopí. Nebo lépe řečeno oni to vědí a chápou, ale ruku na srdce, kdyby se začali těmito pravidly řídit a odcházeli ti o které se korupce jen otřela, tak nám v poslanecký sněmovně zbyde leda tak vrátnej a v senátu akorát ten strejda vzádu a bůhví za koho tam spí!!!
28. 12. 2010 | 07:27

Béda napsal(a):

antipolitik,

nemáte snad na mysli toho spícího strédu, co si k majetkům dopomohl (podle svých vlastních slov) úplatečkem, ve vší zbožnosti choval a skrze s.r.o s akciema na doručitele podle svého předního exzaměstnance prý prodával své zakázané kapříky Evropě, s jiným zbožným altruistou spoluvlastnil karlovarské "minerální prameny" a časopiseckou firmu, pro posílení těla pěstoval oblíbený politický turismus, občas si zdřímnul na utajených přednáškách a rozhodně nešel do politiky zbohatnout, protože to již nepotřebuje?

Toho strédu bych rozhodně nepodceňoval. Je hodně oblíbený a takový jak se říká šlechticky lidový.
28. 12. 2010 | 07:42

Béda napsal(a):

Ten spící "hodný" - neoliberální stréda by se za jisté politické konstelace mohl "prospat" i do prezidentského úřadu.
28. 12. 2010 | 08:02

ld napsal(a):

Pípa,

máte naprostou pravdu, Češi si vládnout neumí, dokážou jenom destruovat. Nelze se tedy divit, že největší konjunktuře se tento národ vždy těšil pod kuratelou jiných.

Otřesné je číslo 200 mld Kč jdoucí na korupci. Člověk je zde krmen složenkami od Kalouska co kolik dluží, ale tato i předchozí zlodějské vlády rozházely obolus, kterým by se vykryl státní dluh. A, bohužel, příznivého výhledu se našinec vbrzku nedočká-máme garanta. Nadto, ODS svou činností posílá voliče k TOP9, k pirátskému velmistrovi již jmenovanému.

A jsme zpět na začátku. Kdyby proběhlo referendum o přičlenění ČR k Německu, Rakousku, USA..., rozhodně bych hlasoval pro. Jenže, kdo by nás chtěl...?
28. 12. 2010 | 08:18

jarpor napsal(a):

Václav Žák

Děkuji za Vaši reakci.
To, co píšete, to je přeně to, o čem jsou mé "klidné" reakce.

Armády za nic neodpovídajích poradců, "přípravářů" projektů, "schvalovačů" téhož... zavedený systém od samého počátku těchto penězovodů do správných kapes... bez rozdílu, kdo, jaká strana byla ve vládách.... tedy - nic až tak nového se panu Michálkovi objevit nepodařilo... to všechno funguje již drahnou dobu. O předražených zakázkách přece víme všichni... a i o tom, z jakých kapes se to platí...

Dokud někoho policie neobviní a nedokáže obvinění a nedostane "do tepláků"... do té doby není šance s tím pohnout, cokoliv udělat.

Je mi líto, ale myslím, že postup pana Michálka k tomu, co bychom si asi oba přáli, nepovede.
Včetně takové skutečnosti, že je možné aby jakýsi poradce "přivedl" svého dnes už bývalého kamaráda do vrcholné funkce, bez nějakého výběrového řízení, jen tak... a hlídací psi demokracie /včetně pana Kroupy/ mlčí... a ozvou se, až se "to hodí"...

A nevede k tomu ani "doměnková argumentace" které se mnozí dopouštějí a které jste se, bohužel, také dopustil, byť jen v části Vašeho textu...

Hezký den
P.S.
Víte, co si zasloužíme, to máme. Mám pocit, že jste na Balkáně nebyl... ale když už jej zmiňujete, neodpustím si drobnou otázečku - nepřispěla k tomu "Balkánu" i jistá Rada pro .... ?
28. 12. 2010 | 08:19

Jedla napsal(a):

Podobně jako Lex, který sem zkopíroval svůj příspěvek z debaty pod Sokolem, i já sem napíšu, co polemizuje spíš se Sokolem (neboť k Žákovi nemám, co bych dodal):
Je do té míry zřejmé, že Nečas velmi dobře věděl o systematické snaze vyvádět peníze ze státnních fondů zřizovaných ministerstvy ve prospěch jeho strany, a že Klaus s tím je přinejmenším srozuměn, že se zde naskýtá otázka:
Je "posílání" Michálka a sním všech občanů s korupčními podezřeními "na policii" úsměšek vědoucích (vědí, že policie ví, co má dělat, přesněji co dělat nesmí), nebo je to snad myšleno vážně?

Všichni si můžeme vzpomenout, že než nemocniční lékaři začali s akcí Děkujeme, odcházíme (a napsali výpovědi), proběhla před pár lety jiná akce lékařských odborů: Pohrozili tehdy ministrovi a vládě, že začnou DODRŽOVAT zákoník práce. Ano, dodržovat, tedy že odpracují jen tolik přesčasů, kolik zákon dovoluje, a ne víc, jaká byla a je praxe. Proč to připomínám?

Zákon (služební) zakazuje policistům stávkovat. Nicméně policisté na demonstraci (Praha, 21.9.2010) ukázali, že odborářské požadavky mají a stojí si za nimi. A mezi státními zástupci by se snad také našel nějaký pracovitý a poctivý. Představme si vysmívače v čele s Tomášem Sokolem, posílajícího Michálka výsměšně s podezřeními "na policii" (ve významu "na lampárnu" či "na nádraží" -- "byl by z obliga" napsal Sokol - větší důkaz marasmu, v němž vězí tento advokát, už netřeba") jaký šok by pro ně znamenalo, kdyby policie případ v celé jeho šíři skutečně objasnila! Kdyby se zkrátka policie "pochlapila" a po vzoru lékařů, kteří kdysi "stávkovali" DODRŽOVÁNÍM zákoníku práce, kdyby policie stávkovala VYMÁHÁNÍM PRÁVA - skutečně by objasnila tuto systematiskou kriminalitu a zatkla všechny spolčené pachatele. Tomáši Sokolovi a jeho klientům musí být jasné, že by to byla ústavní krize jako bič, neboť by byla uvalena vazba prakticky na celou vládu (rozhodně nadpoloviční většinu vlády, zbytek by vládnout nemohl) a současně by (s ohledem na imunitu, která brání stíhání pro jiné trestné činy) muselo být zahájeno stíhání Klause pro velezradu (Takže by jeho pravomoci přešly na šéfa senátu - odboráře Štěcha) 8-))

No nebavíte se také takovou představou? Pravičáci, líbilo by se Vám to? Celá elita pravice sedí v cele, a Milan Štěch s prezidentskými pravomocemi? Nejsme od toho zas tak daleko ;-)
Reformujte dál...
28. 12. 2010 | 08:35

Béda napsal(a):

jarpor,

panu Michálkovi se podle vás nic až tako nového objevit nepodařilo. Všechno je tak říkajíc věc systémová, se kterou jak se ukazuje se hnout jen tak nepodaří.

Neotřelí veřejní antikorupční antidinosauři jak se ukazuje jsou v podstatě taky pouze s akciema na doručitele prokorupční neveřejní takydinosauři.

Proto jsou Michálkové, kteří mají tendenci korupci odhalovat zcela zbyteční. Lépe je (po 21 leté zkušenosti) počkat, jestli si náhodou nakonec kapři rybník sami dobrovolně nevypustí a nezůstanou "na suchu".

PS: Po ránu jste samý vtip. A prý máme to, co si zasloužíme. Proč bychom si měli zasloužit přeběhlíky, obraceče myšlenek a programů, antikorupčníky, kteří se posléze sami ukazují korupčníky, topné olejáře, platinové silniční betonáře, fotovoltaiky, démantové parašutisty a pozlacené zbrojařské ruce...? Kdopak je vlastně volil? Vy? Měli to v programu? Pak si je tedy zasloužíte.
28. 12. 2010 | 08:41

jozka napsal(a):

Ikena, tata:

S jarporem musite stejne jako on s vami. Takze:

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla...

A k tomu Balkanu... v Chorvatsku ted tusim sedi byvaly premier. Mame se jeste co ucit.
28. 12. 2010 | 09:03

Cech napsal(a):

Né vždy ale nyní s Vámi musím souhlasit pane Mueller.
Neustále zde řešíme selhání jednotlivce.Rozdělili jsme se na dva tábory.
a)"práskač" Michálek,
b)Bylo nadrobeno Drobilovi.
Tyto varianty mají bohužel jiný smrtelný základ.Tuto aféru sjednocuje a podporuje i do budoucna společenství osob s jasným cílem.Nechce se mi to již nazývat stranou.Pakliže se vyřeší základ potom je možné řešit jednotlivce.Jinak za příslušnou "stranu" vstanou jiní obezřetnější a lepší.
28. 12. 2010 | 09:15

jarpor napsal(a):

Béda

To, že "Michálkové" jsou zbyteční... to není má teze. To jste napsal Vy, tak mi ji nepodsouvejte... Já psal cosi jiného...

Pane Béda, my už se přeci z textů známe...
Budeme se přetahovat o tom mém, nebo o Vašem... a vzájemně přinášet již řečené ?
Vy si zůstaňte na tom, že ty "přeběhlíky, obraceče,...." nám kdosi, nám neznámý, záměrně "podstrčil" a my teď tím nezaslouženě "trpíme"...
a já zůstanu u svého - jsme to my, že co máme, to jsme zvolili... jinak, jací jsme my, takoví jsou oni.

A jozka může to své bla bla psát třeba tisíckrát, když jej to baví... a když chce mermomocí potvrdit i takovou argumentaci těch "nahoře".

Hezký den
28. 12. 2010 | 09:18

Béda napsal(a):

jarpor,

kdo podle vás napsal toto?
"...nic až tak nového se panu Michálkovi objevit nepodařilo... to všechno funguje již drahnou dobu. O předražených zakázkách přece víme všichni... a i o tom, z jakých kapes se to platí...

Dokud někoho policie neobviní a nedokáže obvinění a nedostane "do tepláků"... do té doby není šance s tím pohnout, cokoliv udělat.

Je mi líto, ale myslím, že postup pana Michálka k tomu, co bychom si asi oba přáli, nepovede.
Včetně takové skutečnosti, že je možné aby jakýsi poradce "přivedl" svého dnes už bývalého kamaráda do vrcholné funkce, bez nějakého výběrového řízení, jen tak... a hlídací psi demokracie /včetně pana Kroupy/ mlčí... a ozvou se, až se "to hodí"..."

Neplyne z toho jaksi samovolně, že Michálek poukazující na korupční praktiky, který se bůhvíjakými pletichy dostal do korupčního rybníka, "o kterém přece všichni víme" a nic proti tomu stejně nikdo nedělá, je vlastně zbytečný.

Otázka: o co když ne o Michálkova obvinění podpořena sílou médií se má obvykle vstřícně nečinná policie stojící v pozoru před svými ministrem a jeho podřízenými politickými "antikorupčními" dosazenými úředníky vlastně při vyšetřování korupce opřít?

Myslíte si, že kdyby Michálek anebo kdokoliv jiný s antikorupčním podezřením vyrukoval na policii alá Čunek s.r.o. s Langrovým policejním prezidentem Martinů, který hned kráčí na kobereček do Strakovky, že by se něco změnilo?
Otázka: vy jste věděl u voleb, že Melčáci, Pohanky, Wolfové, Snítilí chtějí po volbách konstruktivně obrátit kabát i myšlení naruby? Vy jste věděl, že volíte topné olejáře, fotovoltaiky, platinové betonáře ...? Jestli jste to věděl a přesto je volil, pak si je zasloužíte. Jestli jste je volil jako antikorupční upřímné slibotechny, sociální demokraty )anebo naopak kandidáty ODS...), kteří vás obelhali, pak si je zjevně nezasloužíte. Anebo jste mínění, že si zasloužíte podvodníky, lháře...?
28. 12. 2010 | 09:40

anti politik napsal(a):

Béda nemyslel jsem nikoho konkrétního, spíš jsem chtěl poukázat na totální vyhoření a zmaření naší politickou scénou původního smyslu, proč jsme do demokracie šli! Je nadevší pochybnost, že pro tohle jsme necinkali! A čím dřív to dáme dnešním mocným, kteří rozhodně nejsou důvodem proč demokracii chceme, ale příčinou proč máme demokracie plný zuby! Dokázali pouze zprofanovat demokracii natolik, že nám začíná, ale co začíná je nám čím dál víc odporná! Co se týká srejdy o kterém píšete tak ten s Vendou Havlem podfoukli národ už před dvaceti lety svými podivnými restitucemi a teď se Havel zase motá kolem jako, že je s národem, ale kdo zná toto individum lépe ví naprosto přesně oč Havlovi i strejdovi jde! Havel mlsně pokukuje po prezidentském postu a strejda ten přeběhne kamkoli a spřáhne se s kýmkoli aby dotáhl restituce svých sestřenek do konce!! Jiný šlechtický rod od ČR nic nedostal-docela záhada, že?? Tohoto zloděje udělaly populárním média a pořád v tom pokračují!
28. 12. 2010 | 09:43

Krupa Vaclav napsal(a):

Přesně tak pane Žák. Výzkumná agentura opět zjistila, že Klaus zůstává nejoblíbenějším politikem. Jen v Praze umrzl letos sedmnáctý bezdomovec. Možná se přejedl rybí polévkou od charity a neunesl se pod most. Je to odpad. Jedeme dál. I s tím odpadem !
28. 12. 2010 | 09:53

Béda napsal(a):

antipolitik,

jen jsem popíchl. Nemyslel jsem to ve zlém a nejsme zde ve sporu.
28. 12. 2010 | 09:56

tata napsal(a):

pane JARPOR

libí se mi že jste zase nepochopil co vam pan žak zdělil,nebo lepe pochopil ale radši se tenkemu ledu vyhnul a polemizoval o věcech kde ste kral podle vaší domněnky ale ve sve podstatě chcete co pravě umožnuje te bandě krast.

PŘESNĚ V TEndenci pana Sokola ktereho jste taky pochvalil jak tady natukla pani jedla...."byl by z obliga" napsal Sokol .
MI nepotřebujem byt z obliga,jen s prohlašením bez dukazu se mužete jit klouzat ono je to tak daleko že se mužete jit klouzat i stěma dukazama což pravě dokazujete i vy pro vas totiž není dukaz ani potvrzení akteru ,pak ve sve podstatě nejde vyšetřit nic,vy jste asi v takove pozici logiky kdy na jasny dukaz,a to potvrzení akteru z obou stran sporu je bez jakekoliv pochybnosti,

prohlasite ted takove přirovnani a nadsazka

odpovite ale ten dukaz měl podat v utery a ne dinstag,stakovou logikou se opravdu přit nejde,

ted už bez nadsazky,prohlašení že vas nezajima co potvrdil,,Drobil,když ste spekuloval o sestřihaní dukazu a pořad ste psal že jasne to bude až se to vyšetří ted mluvim o pravosti a nemanipulovaní dukazama jak ste argumentoval,ten argument vam vyvratil sam pan drobil stim že si zavšim stojí co řekl.

TED POL.PREZIDENT PŘIZNAL,že sdělil panu NEČASOVI MOŽNY naznak protipravneho jednaní,,,nova informace u teto tajne schuzky byl i šef protikorupční policie jeho vlastnoruční potvrzení,,........opět tuto infarmaci potvrdí všichni zučastnění,myslym to sdělení protipravniho jednaní,,jen pro vas to není dukaz.....naopak napišete.....

Nepřipadá Vám, že, s prominutím, žerete ty "pravdy" komusi z ruky jako vůl, bez přemýšlení.. ?

CO BY SE ASI vaším chapaním dalo vyšetřit,

OVŠEM V JEDNOM PŘIPADĚ BY JSTE měl pravdu,že všichni akteří se chtěj sami očernit a sledují stim jine plany ale tuto teorii bysme mohli připustit tak psychopatum,
28. 12. 2010 | 10:25

Pípa napsal(a):

Češi jsou živelní a kreativní, ale také závistiví a nedisciplinovaní. S těmito vlastnostmi se dobře uplatní tam, kde ocení kreativitu nebo ve sportu, ale jen těžko tam, kde je potřeba se organizovat a podřídit autoritám. Jsou to takoví Irové střední Evropy. Protestují proti všemu z principu. V malé jednotce, pod vedením přirozeného vůdce, za extrémní situace, dovedou být geniální. Jakmile se však jedná o větší jednotku, tak už je problém. Chybí jim disciplína a smysl pro společnou věc.
28. 12. 2010 | 10:33

jarpor napsal(a):

Béda

Nic takového z mé, Vámi uvedené citace nevyplývá.

Ne, že nelze proti tomu nic dělat... vždy lze proti tomu dělat, nikoliv však mesiášsky, bombasticky... nýbrž krok po kroku... nezpochybnitelnými důkazy legálně pořízenými... ale už i o tom jsem psal...

K vaší otázce - už jsem to psal taky mockrát... pro Vás zopakuji : O to, co pořídil pan Michálek se "neopře", protože tyto "důkazy" mohou být odmítnuty a navíc, díky jemu, stopy zahlazeny...

A k dalšímu... Víte, zatímco Vy za Vaši volbu viníte ty koho jste volil, že Vás obelhali... já si sypu popel na hlavu, že jsem se nechal obelhat... /za blbost se přece platí/.
V tom je ten zásadní rozdíl mezi našimi pohledy... který se pak promítá do všech dalších tezí a návazností...

Hezký den
P.S. Vy jste o předražených zakázkách před Michálekem nevěděl ? Neříkejte... :-))
28. 12. 2010 | 10:34

jarpor napsal(a):

Pane tata,

motáme se už mnohokrát v kruhu...

Víte co ? Počkejme nějaký čas. Vrátíme se jistě k tomuto později... Co se vyšetří... Kdo to odnese... a jestli vůbec.

Budu jen rád, když se budu mýlit a Vy budete s potrestáním aktérů spokojen... /protože v tomto, že zlodějna má být potrestána, v tom není sporu, ač si Vy patrně myslíte, že mě zlodějny nevadí.../

Hezký den
28. 12. 2010 | 10:46

Béda napsal(a):

jarpor,

Michálci jsou úplně zbyteční. Je lepší počkat, až na sebe začnou zhnusení politici a úředníci korupci na policii sami práskat sebeobvinění.

A policie v pozoru vedena svým politickým vedením pak uklidí v součinnosti s justiční mafií pěkně úhledně celý případ podle pokynů ze Strakovky a z Hradu pod koberec.

PS: ano, za blbost se platí. Když mě ale podvede lhář v ruce s vlastnoručně podepsanou Smlouvou a podvodník, není to má blbost ale sprostota bezpáteřního amorálního bez elementární slušnosti na 4 roky vysmátého chrapouna, kterého jako volič - zaměstnavatel nemám šanci přivést k odpovědnosti.

Jestli to vy považujete za svoji blbost - brát vám to nebudu.
28. 12. 2010 | 10:49

mylos napsal(a):

souhlasím s panem žákem.lepší by bylo požádat spolkovou republiku německo,aby nás připojila jako další spolkovou zemi.jsme stejně napůl němci,udělali by tu pořádek,dostali bychom se konečně do civilizované evropy.pakliže si dokážeme volit takovou lůzu jako je top a ods-o veverkách nemluvě,tak stejně nemáme budoucnost. vedlo by se nám celkově lépe.otázka je,zdali by to němci chtěli.ta zmatenost českého národa by je mohla přijít příliš draho.
28. 12. 2010 | 11:12

Lex napsal(a):

jedla 08:35:37
A skutková podstata toho trestného činu má název "Účast na organizované zločinecké skupině" podle § 361 trestního zákoníku.
28. 12. 2010 | 11:13

Puck napsal(a):

Když si otevřeme Wikipedii, dozvíme se, že jsme se propracovali do vyššího levelu :
" Politická korupce nakonec vede ke kleptokracii – vládě zlodějů, loupežníků (doslovný překlad) – kdy už odpadá i předstírání poctivosti, upřímnosti před veřejností. " :-)
28. 12. 2010 | 11:22

anti politik napsal(a):

Béda ani jsem to nebral jako spor, jen polemiku. Dám podnět k přemýšlení jestli jsme měli skutečně bojovníky za demokracii nebo jen o po revoluci mediálně stvořené imaginární bojovníky aby jsem měli pro budoucí generace byť vylhané, ale aspoň nějaké historické příklady! Pamatuji mejdany na hrádečku před revolucí (pracoval jsem poblíž) a můžu všechny ujistit, že Média mohou skutečně ovlivnit smýšlení lidí a udělat z totální nuly osobnost! Oni nebyli zavíráni za odboj, komunisti si tuhle sqadru hyčkali kvůli západu jako opozici a chodili kolem nich po špičkách aby západ nespustil okamžitě tyátr o koncentrácích. Většinou se dohodli, kdo si teď půjde na pár měsíců hačnout aby jako bojoval a aby komunisty donutili je zavřít, tak se děly neskutečné zhovadilosti, narušování nočního klidu, hulákání, obnažování a močení na veřejnosti, že by je za to zabásli i dnes!! To byl onen statečný boj za svobodu! Berte to tak,(je to můj názor, ale životem prověřený) že když začnu cokoli nepoctivě a s vedlejšími úmysly, tak i když to chci posléze zvrátit a uvést věci do pořádku tak to nelze! Jedině jít další novou, ale jen a pouze čistou cestou bez snahy si jen nakrást, jiná možnost není! Tihle už se nezmění, jedou v tom příliš dlouho, ti to už čistě a poctivě neumí nebo by je to spíš bez prašulí bokem ani nebavilo!
28. 12. 2010 | 11:30

jarpor napsal(a):

Béda

To je chytrý... že na sebe budou práskat sami... tak chytrý... to jste vymyslel sám ? No mě do toho nepleťte...

I Vás si dovolím odkázat na to, co jsem napsal tatovi... že počkáme a vrátíme se...
Sázet se, že "i s Michálkem" budete plácat zanedlouho o zametání pod koberec... se s Vámi nebudu...
Policajti a všichni kolem budou zase ti, co zametají... a těžko se smíříte s tím, že "už bylo zameteno". I díky jednomu pánovi... který přece jednal a postupoval tak, jak se jednat a postupovat má... tedy - podle Vás jak se má...

Hezký den
28. 12. 2010 | 11:30

Luba napsal(a):

Pravda, pravda, ...

Sice nemáme tu "Směrnici spolkové vlády k prevenci korupce ve státní správě" (Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung) ...

Ale ODS má nejméně dvě školy modrého myšlení a etiky: CEP a CEVRO.

CEPu velí sám otec-zakladatel Petra Nečase a spol.
A CEVRO se snaží, pod vedením MUDr. et Mgr. Ivana Langera vychovávat a vzdělávat nové Drobily, Knetigy a Fibingry.

Co si můžeme na stránkách těch institutů přečíst?

"Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je vzdělávací a výzkumný institut (think tank) založený v r. 1998 Václavem Klausem jako občanské sdružení. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti a tržního hospodářství a šíření a podpora myšlenek velkých osobností liberálního myšlení. (...)
V čele CEPu stojí správní rada, kterou tvoří Václav Klaus, Karel Steigerwald a Jiří Weigl."

Zdroj:
http://cepin.cz/cze/stranka.php?sekce=9

Bývalý ministr vnitra Langer pak šíří tuto poplašnou zprávu:

"Inspirací pro vznik CEVRO byla myšlenka celoživotního doplňování znalostí a dovedností pravicově smýšlejících lidí. (...)Po téměř jedenácti letech existence si troufám tvrdit, CEVRO že představuje ucelený systém, který myšlenkově i komunikačně obohacuje každého, kdo se rozhodne na sobě pracovat. Od podzimu 2006 nabízíme prostřednictvím naší "dceřiné" obecně prospěšné společnosti CEVRO Institut také akreditované vysokoškolské vzdělání politologie a veřejné správy v prezenční i kombinované formě.
CEVRO, to jsou výsledky, které slouží nám všem.

Ivan Langer,
předseda správní rady"

Zdroj:
http://www.cevro.cz/cs/o-cevro/profil-cevro/

Co si o panu Langerovi, známém v kruzích zavražděného mafiána Mrázka jako "Íčko", a jeho úspěších na MV myslí kompetentní lidé z kruhů policejních?

Vladimír Zimmel:

"Finanční policie byla zřízena v červenci 2004 jako specializovaná jednotka na základě usnesení vlády.

Zefektivnění a podstatné zintenzivnění boje proti nejzávažnějším formám finanční kriminality se stalo pro stát naprostou nezbytností. Extrémně pečlivý výběr policistů do této jednotky později vedl k vysoce nadstandardním výsledkům útvaru.

Na konci roku 2006, po dvou a půl letech činnosti, však byla jednotka na základě rozhodnutí tehdejšího ministra vnitra Ivana Langra zrušena.

Jejímu zrušení nepředcházela žádná analýza. Možnými negativními důsledky takového kroku se vedení ministerstva vnitra ani policie nezabývalo.

Bezprostředně po zrušení útvaru došlo ke strmému propadu výsledků nejen v oblasti vyhledávání a zjišťování výnosů z trestné činnosti, ale i v objasňování případů závažné daňové kriminality."

Zdroj:
http://zimmel.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=60

Mgr. Vladimír Zimmel byl odborník na finanční kriminalitu, zejména problematiku praní špinavých peněz, ideový otec problematiky vyhledávání a zajišťování zločineckých zisků, zakladatel a ředitel Finanční policie, později náměstek ředitele Úřadu služby kriminální police a vyšetřování. V červnu 2008 ukončil na vlastní žádost po více než 20 letech služební poměr u Policie České republiky.
Jan Hlaváček:

"Když jsem před dvěma roky obdržel po opakovaných prověrkách, které nařídil ministr vnitra Ivan Langer, cár papíru, kterému se vžilo označení “lustrák”, ovšem kdoví proč bez podpisu toho kdo prověrky nařídil, co však bylo horší, obsahující vyfabulované a nepodložené informace, skončilo pro mne všechno, čemu jsem obětoval 38 let služby v policii. Sbalil jsem si svých “pár švestek” a šel. Vyprovázel mne pokřik médií. Kdo si projde takovou „uličkou hanby“, obvykle zanevře. Mě to naštěstí nepotkalo, zato jsem ten šok a křivdu odnesl na zdraví. Návrat mezi slušné lidi ale provází mlčnění křiklounů. Pročpak asi? O to víc si vážím slušných novinářů!"

Zdroj:
http://www.krimi-servis.cz/?p=416

Plk. JUDr. Jan Hlaváček je bývalým ředitelem Kriminalistického ústavu Praha a renomovaným odborníkem v kriminologii, odvolaným z funkce bývalým ministrem vnitra Ivanem Langerem na základě nepodloženého obvinění ze spolupráce s StB.

Skutečně,
boj s korupcí a finanční kriminalitou je téma, které je pro vládu Petra Nečase ... tedy, pardon, ... Klause Václava a jeho milců Kalouska, a nově i Bárty, tématem velmi nosným.

Podle posledních průzkumů veřejného mínění tomu zajisté
věří i oněch 65% našich spoluobčanů, kteří panu prezidentovi dlouhodobě důvěřují.
28. 12. 2010 | 11:32

tata napsal(a):

pane jarpor

PROBOHA ted momentalně o čem ja se bavím nejde o potrestaní,protože bohužel vto nevěřím ani v připadě jak to udělal pan michalek ani v připadě jak to doporučujete vy

proč,protože ani jednou nebylo vpřipadě vysoke politiky nic dokazano.

mě de oto že vždy hodnotim co je, a na stole je to co sem vam popsal to nepotřebujete vyšetřovat to je dany a vy dany fakt zpochybnujete nejdřiv teorií o sestřihaní.....
,jasně vyvraceno

teorii že policejní prezident mluvil o jinem než o tomto připadu....zase jasně vyvraceno

a opět mlžení počkejme si a na co,ani slovo otom že vaše teorie nejsou pravda prostě je vyvratili sami akteři jaky kruh,ja sem vam minimalně napsal ..5krat že nevěřím v potrestaní někoho rad bych se mylyl.......

o co tady jde i když se tady ví že korupce je nikdy nebylo jasněji dokazano jakou cestou to jde,vyznam teto afery byl potvrzení a ukazka jak to funguje opět kručrek donucení politiku proti tomu něco udělat systemově,bohužel pak jsou lidi jako vy ktery tento fakt bakatelizují proč asi ?u tech akteru je to jasné jde jim o korita a každemu je jasne že sme si rovní někdo akorat rovnější,navic vtomto připadě byl rozkryt system,ne dokonaní,takže co proboha chcete vyšetřit,nic se nevyšetří na 99procent pak budete volat vidite ja to řikal,s čim to proboha argumentujete.

JA VŽDY MLUVIL O MORALNIM SELHANÍ Drobila.

O SKANDALNIM setkani pol.prez a ted už nad vší pochybnost zdělení informaci minimalně o možnem protipravním jednaní johna člověku ktery vtom připadu uplně figuruje ve stejnem možnem uvadím a zduraznuji ve stejně možnem,to v normalním pravním statě stačí na okamžitou rezignaci.

ad 2 NEPOCHOPITELNE obhajobě našimi čelnimi představiteli.

na jedne straně tady zasvěceně hřimate blesky jak je každemu jasne že tady korupce je...souhlas,,.byla ...souhlas.

a když se prokaže a to je nespochybnitelne že DROBIL ,,POMINME MALO PRAVDĚPODOBNE ŽE DOTOHO NEBYL ZAPLETEN ale není to vtomto duležite,,Moralně selhal těma větama tudiž je neobhajitelny,

boj s korupci je všude těžky,je to běh na dlohe trati ja bych řekl nekonečny,takže každy dilčí uspěch je vitězství,vy najednou na jasna fakta řikate vyšetřeme to co chcete vyšetřovat ? pochybení se jasně dokazalo,ale vy se stavite jasně na stranu špíny a zaslepenosti,co je nejhorší balite to do krasneho kabatu ale ten kabat je cisařuv jestli vite co to znamená.timto nad vami definitivně lamu hul,je to naprosto jednoznačne nic natom nezmění vaš kabat a žraní z ruky,nebudu dale reagovat vtomto tematu na vas.
28. 12. 2010 | 11:43

Jmelí napsal(a):

Na vině je český bezbožný pragmatismus, aneb, když mě nechytí, tak jsem nic nespáchal...
28. 12. 2010 | 11:46

patriot napsal(a):

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
§ 361 Účast na organizované zločinecké skupině
(1) Kdo založí organizovanou zločineckou skupinu, kdo se činnosti organizované zločinecké skupiny účastní, nebo kdo organizovanou zločineckou skupinu podporuje, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku.

Marně si lámu hlavu, jaký je rozdíl mezi „organizovanou zločineckou skupinou“ a „politickou stranou“.

Zákon dokonce jasně stanoví i trestní odpovědnost podporovatelů, tj. aktivních voličů.

Jak vidět, zákony by byly, ale nejsou aplikovány!
28. 12. 2010 | 11:47

D47 napsal(a):

Právě teď sleduji na ČT 1 archivní pořad, jehož protagonistou je nezapomenutelný Miroslav Horníček. Nádherné pohlazení po duši!
Hned zkraje mne tam zaujal jeden citát, dnes by se spíš řeklo hláška:
"Jedna teze hlásá, že hlavní podíl na polidštění člověka měla práce. Dnes sledujeme podíl funkce na odlidštění člověka."

Za boševika se říkávalo, že ten komunismus vybudujeme až tehdy, když už všechno rozkrademe a budeme si to navzájem půjčovat. Dnes už jsme o dvacet let dál. Ten kapitalismus prý vybudujeme až tehdy, kdy už všechno, co bylo předtím společné, rozkrademe a začneme si to krást navzájem.
Já osobně mám velkou obavu z toho, že tohle už skončí špatně. Že se totiž u toho bude střílet.
Buďme tedy, prosím, rádi za to, že jsme zatím ještě pořád v té přeposlední fázi, kdy kradou jen ti vyvolení. Problém je v tom, že oni kradou ve velkém a veřejně. A my jsme odsouzeni k tomu, abychom na to koukali s otevřenou hubou, případně o tom planě plkali v diskusích na netu.
28. 12. 2010 | 11:51

D47 napsal(a):

jarpor:

Věříte, že se vám vůbec nedivím? Vy jste tady totiž ve velké výhodě. Klidně si můžete dovolit vytrhávat věci z kontextu a na tom, co zbude, potom rajtovat.

Nedivím se také proto, že jsem měl tu čest sledovat vyjádření mluvčí jednoho útvaru Policie ČR, která klidně prohlásila přímo do kamery, že policie nezačala prošetřovat daný případ proto, že neobdržela podnět! Že je toto v přímém rozporu se Zákonem o Policii ČR, ji vůbec nezajímalo.

Jestli si ale myslíte, že svými příspěvky nějak pomůžete současné vládní garnituře, tak to ani náhodou. Stále víc mých spoluobčanů se totiž už konečně probudilo z letargie a začínají se zajímat, o co tady jde doopravdy.

Právě před chvílí hlásali ve zprávách v Janečkově veřejnoprávní ČT, že KÚ v Ústí nad Labem rozhodl o tom, že podnikatel Patrik Oulický bude muset na své náklady odstranit takzvané černé stavby. Jedná se o příjezdovou cestu a část plotu.
Klasika. Vlk (ovčani) se nažere a ODS se bude moci pyšnit tím, že plní heslo "Padni komu padni."
28. 12. 2010 | 12:10

Lex napsal(a):

Václav Žák
Přirozeně, že to, co se odehrávalo na MŽP (schválně nepíšu SFŽP, protože by z toho tak nějak vypadla hlava páně Drobila) byla korupce (v šrším slova smyslu) jako prase. Já jsem ve svém vstupu chtěl tou nadsázkou pouze tak hezky "po česku", aby to bylo každému jasné. Protože navíc, kdyby se prokázalo, že to fungovalo tak, jak máme důvod být přesvědčeni, že to mělo fungovat (mj. dlouhdobě a systémově), muselo by se to správně nazvat také jako "účast na organizované zločinecké skupině". Což už by bylo mnoha lidem "velké v očích", že?!
28. 12. 2010 | 12:21

Já nic já muzikant napsal(a):

Lex,
Váš vstup mi připomíná soudce Urválka blahé paměti.
Vy máte také ve všem jasno.
Jestli je to dlouhodobá systémová chyba, tak by pro policii ČR neměl být problém věci dohledat.
28. 12. 2010 | 12:37

D47 napsal(a):

Já nic já muzikant:

Paráda!

Takže vy si tady v domnění zdánlivé anonymity klidně dovolíte přirovnat renomovaného právníka k soudci Urválkovi blahé paměti!
Svatá prostoto!

Pokud vám to nebude dělat problémy, tak si laskavě přečtěte to, co jsem napsal jako reakci na příspěvky nicku jarpor.

Nedoufám ovšem, že si z toho cokoliv vezmete. Vy tady totiž nediskutujete, tedy nevyjadřujete názor. Vy mi ze všeho nejvíc připomínáte ratlíka, štěkajícího na statného vlčáka. Odvahu k tomu vám dodává jedině to, že mezi vámi je vysoký plot. Tady ten plot nahrazuje zdánlivá anonymita.
Nechci vás nikterak strašit, ale pro příště si raději předem dobře rozmyslete, co hodláte zveřejnit. Ono to právo tady k vaší smůle zatím jaksi ještě pořád funguje.
28. 12. 2010 | 12:52

jozka napsal(a):

Muzikante, kterou cast slova "systemova" jste nepochopil?
28. 12. 2010 | 12:52

ld napsal(a):

D47,

zdravím vás.

Na mistru Horníčkovi se mi líbilo, že v jakoukoli hodinu pil víno, a neslyšel jsem od něj hlouposti.

To s tím střílením. Naštěstí na to jsou Češi líní a zbabělí. Tímto smrem se to ubírat nebude. Mám obavu, že si ale zase mnozí nechají před volbami vymýt mozky a nasypou to zlodějům, kteří je v historii již několikrát okradli. A teď to máme i garantem-Klausem.
28. 12. 2010 | 12:55

Jedla napsal(a):

Lex (28.12.2010 11:13:53)

Díky.
28. 12. 2010 | 12:57

Já nic já muzikant napsal(a):

D47,

"Nechci vás nikterak strašit"

Tak nestraště soudruhu, já se nebojím.

Za tím co jsem napsal si stojím zvláště pro toto:

"Přirozeně, že to, co se odehrávalo na MŽP.... byla korupce .... jako prase"

Jestli tohle napíše "renomovaný právník" o to je to horší.
28. 12. 2010 | 13:02

D47 napsal(a):

Ještě dodatek:

Před polednem jsem něco podobného napsal do diskuse pod článkem redaktorky Aktuálně.cz Martiny Machové. Upřesním, že paní Machová v něm psala něco o nedodržení předvolebního slibu ČSSD o vrácení jakéhosi finančního daru.

Jak jsem předpokládal, okamžitě naběhla Rychlá rota. Tak jsem se těm vykřikovačům jednoduchých hesel snažil vysvětlit, že jakákoliv propaganda bude účinná jen tehdy, když bude obsahovat alespoň kousek pravdy.

Problém je v tom, že ten článek (a s ním samozřejmě i celou diskusi) teď už na hlavní stránce nějak nemohu najít. No, třeba je to tím, že už dost špatně vidím.
Pokud by se někomu z vás podařilo předmětný článek objevit, dejte mi, prosím, vědět. Moc by mne totiž zajímaly reakce všech těch jednoduchých lejnometů.
28. 12. 2010 | 13:05

ld napsal(a):

muzikant,

když ta drobilovina nebyla "kuruoce jako prase", tak já budu přemýšlet, oč vlastně šlo.

Mohl to být dar od lidí v ČR, ale mně se na něj nikdo neptal. Tak asi ne.

Mohl to být sponzoring, ale proč by kol něj bylo tolik tajností?! I tohle škrtám.

Přebytkovost fondu chtěla ODS uchovat před rozmařilým rozfofrováním na zvláštním účtu, ale to se myslím nesmí.

Takže to byla arcizlodějna v době, kdy invalidům krátí dotace, lékaři chtějí utéci, zaměstnanci státu budou nestydatě okradeni. Raději tam nechte tu korupci, protože poslední odstavec je o hyenismu.
28. 12. 2010 | 13:17

D47 napsal(a):

Já nic já muzikant:

Tak jsem se přece jen nemýlil. Už se dokonce začíná soudruhovat. Zřejmě projev nostalgie a vzpomínka na doby nedávno minulé. Inu, zvyk je přece jak se říká železná košile.

Pro vaši informaci: Nick Lex pouze nazval věci pravým jménem. Vy jste si oproti tomu z jeho příspěvku vybral pouze to, co se vám hodilo a pokusil jste se mu to omlátit o hlavu. Podstata toho, co nick Lex ve svém příspěvku uvedl, vás přitom vůbec nezajímala.

Jsou tady tedy pouze dvě možnosti. Buď jste na tom, co se v této zemi poslední dobou děje, přímo zainteresovaný, nebo jste prostě a jednoduše tomu, co napsal nick Lex, neporozuměl.
Dal jsem vám tímto dvě možnosti a tak si račte vybrat. K vaší smůle jsou obě tyto varianty špatné. Obě totiž ukazují pouze na to, že vlastní neznalost nahrazujete silnými (a hlavně ničím nepodloženými) slovy.

promiňte, ale takovýchto kecálistů má tato země tolik, že by je mohla vyvážet. Problém je v tom, že by je nikdo nechtěl.
28. 12. 2010 | 13:18

Snílek napsal(a):

"...Vy se musíte nejdřív historicky znemožnit...." říká králi ve filmu Císařův pekař Jan Werich a to velmi platí teď v našem Čechystánu. Díky za výborný blog.
28. 12. 2010 | 13:18

jarpor napsal(a):

D47

Asi tak dvě věci :

- nejsem tak namyšlený abych si myslel že mými příspěvky komusi pomáhám.. vládnoucí garnituře už vůbec ne. Snad jen se někdo zamyslí... že věci "jasné" mohou být někdy velmi nejasné...
O tom, zda jakási mluvčí svými vyjádřeními je neprofesionál (lépe blbá drbna), nebo zda záměrně říká to co říká /o čemž si dovolím pochybovat/... co s tím má společného můj příspěvek ?

- je-li mnou vyjádřen souhlas se vzděláváním... jak píše autor... a napíšu-li, že tentýž autor by se měl taky vzdělat... dopustí-li se věty, že kdosi nemá nárok se setkat s kýmsi... /a je jedno, zda jde o setkání prezidenta fotbalového klubu, přes prezidenta nějaké festivalu, přes policejního prezidenta až k prezidentu státu/ pak klidně můj vstup vnímejte jako vytrhování z kontextu...

Dle mého, každý svobodný občan se může sejít s kým chce. Bez nějakého nároku požadovaným autorem u osob veřejně činných...

/Navíc - při přečtení celého toho inkriminovaného odstavce autor jaksi mimoděk taky sděluje, že i setkání PŘED kauzou na které není nárok(!), mohlo souviset se setkáváním PO vypuknutí kauzy... Klaus už PŘED kauzou mohl být informován... a dokonce v rozporu se zákony, sám se tedy asi choval nezákonně... (to se nám to pěkne rozjíždí, že...)
Ano dovozuji, co vlastně autor tím odstavcem vše sděluje... dovozuji naznačené doměnky... a proto jsem napsal co jsem napsal.../

Při vědomí, že vše souvisí se vším, Vaší vazbě toho, o čem je zde řeč s nějakým Oulickým ve mě žádné asociace nevzbuzuje... takže nevím, zda se kdo a čím bude pyšnit...

Hezký den
28. 12. 2010 | 13:18

Já nic já muzikant napsal(a):

ld,

Třeba něco v kódové řeči.

"ilegální sponzoring" by se mě zamlouvalo nejvíc, ale já bych to nechal na "právu", kreré u nás dle
D47 k naší smůle zatím jaksi ještě pořád funguje.?-))
28. 12. 2010 | 13:27

Já nic já muzikant napsal(a):

D47,

"Nechci vás nikterak strašit, ale pro příště si raději předem dobře rozmyslete, co hodláte zveřejnit."

Tohle mi tedy dobu nedávno minulou silně připomnělo.Proto ten soudruh.
28. 12. 2010 | 13:30

D47 napsal(a):

Id:

Zdravím též.

Každý diskusní příspěvek je vlastně zkratka. A jako takový si ho může kdokoliv vyložit jakkoliv.
Jinak jsem moc rád, že se to naše malé nedorozumění nakonec přece jen vysvětlilo.

Docela mne mrzí, že z hlavní stránky zmizel ten už mnou zmiňovaný článek z pera redaktorky Martiny Machové. Kdybyste totiž u toho mého diskusního příspěvku klepl levým tlačítkem myši na můj nick, objevila by se vám pod ním moje kontaktní mailová adresa.

Nu což, tak někdy příště. Zatím ještě neumíráme, takže o nic nejde.

K tématu článku ještě malá douška: Od prvního ledna příštího roku není vyloučené skokové zdražení léků, především těch takzvaně život zachraňujících. Předseda parlamentního Výboru pro zdravotnictví, poslanec Bc. Marek Šnajdr (ODS), totiž předložil do PS ČR návrh na prodloužení platnosti vyhlášky, kterou Fischerova vláda zavedla moratorium na zvyšování cen léků, teprve dne 23.12. a tak to prodloužení její platnosti už poslanci jaksi nestihli projednat. Tato vyhláška byla součástí takzvaného Janotova úsporného balíčku.

Nebudu spekulovat o tom, jestli to pozdní předložení této vyhlášky do PS ČR nebyl ze strany pana poslance Bc. Marka Šnajdra záměr. Když si to ale dám dohromady s informací, že si naši jistě velice vytížení poslanci nadělili šest týdnů zimních prázdnin, tak bych tomu i věřil.
Každopádně se naši vážně nemocní spoluobčané mají po Novém roce na co těšit. Ježíšek to ale v žádném případě nebude.
28. 12. 2010 | 13:43

Vico napsal(a):

Muzikant:

Tak už se tak neklepte,nemáte se čeho bát, přece vy nic vy muzikant.
28. 12. 2010 | 13:44

ld napsal(a):

D47,

myslíte tento?
http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/ustecky/clanek.phtml?id=685925
28. 12. 2010 | 13:55

D47 napsal(a):

Já nic já muzikant:

Aha. Takže pán zřejmě neví nic o tom, že už padly první rozsudky nad těmi, kteří si bláhově mysleli, že si v anonymní internetové diskusi mohou psát, co chtějí.

Nemohou, čehož důkazem jsou právě ony rozsudky. Možná také nevíte nic o tom, že za vše, co je zveřejněno na tomto diskusním serveru (a samozřejmě i na těch ostaních), zodpovídá v první řadě majitel a provozovatel toho daného serveru. A pokud dojde takzvaně na lámání chleba, tak se majitel serveru bude samozřejmě chtít té zodpovědnosti zbavit. Učiní tak jednoduše tím, že předá vyšetřovacím orgánům IP adresu počítače, ze kterého byl ten předmětný příspěvek odeslán. Vše ostatní už záleží jen na tom, jak dalece aktivní budou v tom kterém případě vyšetřovací orgány Policie ČR.

Toto berte, prosím, pouze jako informaci a taky jako pokus o rozšíření vašich obzorů.
Jo a to oslovení "soudruh" si pro příště nechte až na vaši stranickou schůzi.
28. 12. 2010 | 13:58

kozoroh napsal(a):

Dobrý den, Jarpore.
Musím předeslat, že s vašimi příspěvky nemám většinou problém. Tentokrát však s vámi poněkud nesouhlasím a doufám, že to není pouze nepochopení vámi napsaného. Takže k věci: Vašimi příspěvky obhajujete presumpci neviny. A to je to, co v případě politiků neberu. Oni byli námi zvoleni s premisou, že budou fungovat především ku prospěchu celku, ne ku prospěchu svému, či rodných partají. Jsem si vědom, že kauza, o kterou jde, není zatím prokázána. Přesto by mělo být dobrým mravem, aby byť jen při náznaku vadného jednání byly učiněny razantní kroky (Drobil sice odstoupil, ale ostatní funkce si ponechává). Pak ať je vše řádně vyšetřeno a v případě neviny, ať je vše navráceno. Je mi jasné, že celá věc mohla být jen provokace. Toto ale při vědomí, jak podivně jsou financovány prakticky všechny partaje hraje jen okrajovou roli. Celý problém vidím ve faktu, který jsem zde již několikrát napsal-že totiž neexistuje dosud generace "neposkvrněných". I ti mladší jsou často ve vleku idejí svých rodičů, kterým byla mravní kritéria po generace odpírána, či křivena.
A tak jsme ve fázi, že (obrazně řečeno) kradou všichni, ale odsuzováni jsou jen ti, kteří se nechali chytit. Že je odsuzují taky zloději není pro "lid" podstatné! Hlavně aby to nebyl ten náš!
Navíc tím, že se zde za léta vytvořila soupeřící bratrstva, která jsou nesmiřitelná jen na bilbordech je taky fakt. Ideje soupeří jen na plakátech, ale v zásadě jde o to, jak velký kus žvance si urvu pro sebe. To je pro mne deprimující poznatek. Stejně jako fakt, kolik slepých ideologů se zde vyskytuje. A mnohdy jsou to lidé, u kterých bych předpokládal kritické myšlení už jen proto, že nejsou nevzdělanci (např. Vlk, Lex..).
Závěrem: Přes ne moc optimistický text věřím, že časem se situace dostane do přijatelného normálu. Bude to ale trvat a já určitě nejsem tak naivní, abych, kdykoliv se objeví nějaká hvězdička s ještě nezprofanovaným sloganem, začal vykřikovat: "To jsou ti mesiáši, na hrad s nimi!"
28. 12. 2010 | 14:02

tata napsal(a):

pane jarpor

ted skutečně se nevracím ktomu mynulemu,ale jen bodu,,,citace.....

Dle mého, každý svobodný občan se může sejít s kým chce. Bez nějakého nároku požadovaným autorem u osob veřejně činných...

skorem se svami sadím že nemate pravdu ,sou věci co jsou nad ramec,ne zakona i když asi i zakonem je určite setkaní nepřipustné jako soudce a obžalovany stim zakonem si nejsem jist že to platí u nas vcizině určitě.v americe by to napřiklad znamenalo neplatny rosudek,,

politik podleha jinym kriteriím takže určitě třeba setkaní ministra vnitra s mafianem na ktereho třeba shodou okolností ma proběhnout štara a to podotykam to setkaní bylo kvuli nečemu jinemu by byl ministr okamžitě donucen podat demisi podotykam všude jinde,dal se nema cenu rozepisovat.

politik si každe setkaní,s mafianem,osoba ktera ho přivede do nakeho střetu zajmu musí setsakra rozmyslet,podle mě nemate pravdu.

SOU VNORMALNIM SVĚTĚ NASTAVENA URČITA KRITERIA MORALNÍ,ktera valna čast politiku dodržuje pochybili vtom,třeba jak i vy ste to kritizoval setkaní Paroubka+ Kočka KDYSI DAVNO a plno jinych ho zatahovalo do te střelby ano politik by měl ve svem postavení zvažovat co je připustne.....v žadnem připadě to není jak u normalniho člověka,i v soukromem životě je to politik
28. 12. 2010 | 14:05

D47 napsal(a):

Id:

Dík za snahu, ale tenhle článek to není. Ten mnou zmiňovaný pojednával o tom, že pan Paroubek před jarními volbami slíbil, že ČSSD odevzdá příspěvky od nejasných sponzorů na nějakou bohulibou činnost. Paní Machová ovšem (jak je ostatně už jejím dobrým zvykem) řekla pouze "A," ale neřekla už "B."

Mrzí mne, že jsem si odkaz na ten článek neuložil. No nic, třeba se zase objeví stejně záhadně, jak záhadně také zmizel.

Mějte se. Já totiž teď na chvíli zmizím taky, musím totiž ještě vyřídit nějaké resty. Tak nashle.
28. 12. 2010 | 14:08

S.Š. napsal(a):

Vážený autore a diskutující, po přečtení článku i reakcí je zřejmé, že se stále a pořád, znovu a znovu střetáváme na výkladu právní normy nejvyšší, Ústavy ČR.

V. Žák píše : "... Před hlasováním o důvěře vládě se prezident pokusil vládní roztržce zabránit. Měl na to právo? Ano." Já se oproti tomu domnívám, že prezident ČR žádné takové právo nemá. Státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon, podtrhuji. Domnívám se, že z pravomocí prezidenta, které taxativně vyjmenovává Ústava ČR, žádné takové "právo" prezidenta neplyne a protože prezident (stejně jako každý jiný představitel veřejné moci) m ů ž e činit toliko to, co zákon POVOLUJE (a ani o písmeno víc), nelze z vyjmenovaných pravomocí odvozovat žádné další. Můj názor je, že pravomoc řešit vládní krizi mu nedává dokonce ani čl. 64, odst. 2 ústavy (prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti). O prezidentově pravomoci ŘÍDIT jednání vlády mně není nic známo. Kde je takové právo zakotveno ?

Naopak, podle mého názoru je řešení vládní krize pravomocí a POVINNOSTÍ předsedy vlády.

Ve výše uvedeném je i odpověď pro pana jarpora. Prezident v České republice nedisponuje takovou pravomocí, aby si mohl zvát k jednáním policejního prezidenta, punctum.

Pane LEXi ?
28. 12. 2010 | 14:27

Dalimír napsal(a):

Dobrý den všem ! Pane Jarpore pozoruji že jste se na tomhle blogu nějak rozjel ! Víte toho sice hodně , hodně čtete a asi budete mít i dobrou pamět ! To Vám nikdo nebere !To ale neznamená že víte vše ! A s takovým p.Lexem se vůbec nesrovnávejte , to by jste toho musel ještě hodně přečíst ! Tam někdo na hoře psal že Robespier by byl u nás dobrý ! Neúplatný to on rozhodně byl a tady ta vládnoucí pakáš u nás by určitě radost s něj neměla ! No ale nakonec jak dopadl ? Skončil pod gildou stejně ! U nás by ho mafiáni odkrádlovali také brzy ! Když vypukla revoluce ve francii byly tam strašné zmatky ,které v hodně a ve svůj vlastní prospěch vyřešil Bonaparte ! Jeho génius je dodnes nesmrtelný ! Mi jako čechové si asi sami tuhle situaci neviřešíme ! Pokud zde budou fungovat takoví Íčkové a Kalouskové tak tady bude za pár let pěkně dusno ! Jinak já přeji do příštího roku našemu národu v kterém snad ještě zůstala špetka hrdosti aby se konečně probudil z letargie a začal přemýšlet více o budoucnosti svých potomků ! Dalimír.
28. 12. 2010 | 14:58

Lex napsal(a):

S.Š.
Jsa vyzván, stručně reaguji. I když nejsem expert na ústavní právo, souhlasím s tím, že prezidentovi nepřísluší řídit schůzi vlády, to je naprosto jasné ze znění čl. 64/2 Ústavy, jak jste jej citovala. Naproti tomu si myslím, že tento článek nelze vykládat tak rigorózně resp. restriktivně, jako čl. 62 a 63, které vyjmenovávají prezidentovy pravomoci, které vykonává formou ROZHODNUTÍ. Takže zastávám názor, že text čl. 64/2, že "prezident republiky má právo ... projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti" jej ve spojení s čl. 54/1 "Prezident republiky je hlavou státu." legitimuje k tomu, aby se do řešení "vládní krize" angažoval. Přirozeně, nemá pravomoc v této otázce cokoliv rozhodovat. Konsensus vzešlý z takových konzultací s prezidentem však může být naopak velmi přínosným.
Jedna věc totiž je skutečnost, podstata toho, co a jak se u prezidenta seběhlo, a jiná věc je, jak nám to zprostředkovávají žurnalisté či dokonce politici sami (o obou kategoriích si myslím, že pokud byste se jich zeptali - až na specialisty v dané oblasti - co říká Ústava o takových situacích, jaké kompetence komu přiznává, asi by jen lapali po dechu).
A pokud jde o vztah prezidenta a policejního prezidenta, nepochybuji, že jej nemůže zvát aby s ním projednával otázky náležející do jeho kompetence. To však nevylučuje, stejně jako je to u kteréhokoliv jiného státního činitele nebo každé jiné osoby, aby jej pozval na zdvořilostní návštěvu, zejména hodlá-li v rámci svých pravomocí tyto osoby ocenit. A pokud vím, právě toto se stalo s gen. Martinů. A nepochybuji, že obsah jejich rozhovoru nepřesáhl mez zdvořilostních nebo obecných formulací, navíc už vůbec nepochybuji, že by jejich jednání mohlo být "mezi čtyřma očima". Tomu jednání byl jistě přítomen štáb lidí. Nebo máte jiné informace?
28. 12. 2010 | 15:26

jarpor napsal(a):

Kozoroh

Dostal jste mne do rozpaků, neb s tím co jste napsal nemám žádný problém... mluvíte mi takřka z duše... a to i jak jste začal s tou presumpcí neviny až po ten závěrečný optimismus a odmítání oslav mesiášství...

Takže snad ten rozdíl v pojímání presumpce neviny... kdy ji pojímám ale téměř tak jako Vy... / že Drobil neodstoupil ze stranických funkcí a poslaneckého mandátu je spíše problém jeho, jeho voličů a jeho strany... než problém "veřejně zastávané funkce" jmenováním../

Díky za rekaci

S.Š.

"... pro pana jarpora. Prezident v České republice nedisponuje takovou pravomocí, aby si mohl zvát k jednáním policejního prezidenta, punctum."

Hmmm... tak fajn. Nedisponuje, aby si mohl zvát...

Tak nezbývá Váš názor podpořit nějakým ustanovením, že nechat se třebas policejním prezidentem zpravit o stavu policie, stavu reforem, potížemi či pozitivy má prezident zakázáno.
To všechno je totiž "jednání", jednáním je i pozvání k odměně... i policejního prezidenta a nemá nic společného s vládnutím ... Punctum.

"O prezidentově pravomoci ŘÍDIT jednání vlády mně není nic známo."

A on se o něco takového pokusil tím, že si pozval nějakou K9 ?

Paní S.Š., je mi líto, ale zde zase já cítím jistou dávku... zde dávku demagogie... nejen v předchozí, ale i ve větě :
"...podle mého názoru je řešení vládní krize pravomocí a POVINNOSTÍ předsedy vlády."

Pokud premiér považuje za vhodné řešit krizi koaliční vlády v přítomnosti prezidenta /dle mého není snad až tak důležité zda v sídle prezidenta či v sídle vlády - to je jen na dohodě v rámci úcty jednoho institutu k druhému/ a koaliční partneři na takové jednání přistoupí... pak dělá přesně to, co po něm žádáte. Nebo opět se pokusíte o paragraf, kde je takové "jednání" zapovězeno ?

Hmm... překvapujete. Dnes tedy ano.

Dalimír

Pokud to měla být poklona k mé paměti, díky, ale netřeba poklon.
Nevšiml jsem si, že bych se s někým srovnával... takže, máte-li problém s nějakám srovnáváním, způsobil jste si jej Vy sám.

Ten konec se Vám povedl. Už aby se budil a přemýšlel...

Hezký den

P.S. Pane tata, vsaďte se s kým chcete... Já to ale asi nebudu.
Nemám k Vašemu co dál dodat... bavíme se o setkávání lidí ve státních funkcí, ne o setkání soudce s kýmsi...
28. 12. 2010 | 15:41

Já nic já muzikant napsal(a):

Vico,
Jestli je tady někdo vyděšen, tak je to D47.
28. 12. 2010 | 15:49

S.Š. napsal(a):

Lex : díky za názor. Pokud se týká jednání prezident vs. policejní prezident, disponuji toliko informacemi z otevřených informačních zdrojů. I z nich je ale jasné, že obsah jejich rozhovorů rozhodně přesáhl "mez zdvořilostních nebo obecných formulací" (a ne, že ne). Např. mediafax.cz po první schůzce, která se odehrála dne 1.12 t.r., napsal, že Klaus a Martinů "jednali o aktuálním dění na MV a u policie", sám Martinů jednání - v době, kdy ještě zdaleka nemínil abdikovat -označil za "pozitivní" (zjevně jej sám chápal jako vyjádření prezidentovy podpory). Tady tedy vcelku nepochybně došlo k projednávání věcí náležejících do kompetence MV, resp. vlády. Teprve po v pořadí druhé schůzce dne 22.12. t.r. Martinů oznámil, že z funkce odstoupí. Některá média již dopředu spekulovala, že Klaus jej k demisi na tomto setkání VYZVE (to se mi zdá být i pravděpodobné, jinak by mohla být oznámena kdykoliv jindy než bezprostředně po jednání s prezidentem, třeba kupř. po jednání s premiérem či ministrem vnitra, to se ale nestalo).

Domnívám se tedy, že v prvním ani ve druhém případě nešlo o pouhou "zdvořilostní" návštěvu, k níž si (zajisté) může pozvat kdokoliv kohokoliv, jak píšete. Druhá schůzka, pravda, by se snad ještě ospravedlnit dala, totiž udělnou stříbrnou plaketou. Zaznamenala jsem ale ještě informaci o další, tentokrát neoficiální schůzce, k níž mělo dojít mimo KPR, pramen jsem si ale nepoznačila, a zprávu tak, bohužel, nemám k dispozici a nemohu ji dohledat. Každopádně, zde samozřejmě souhlasím s panem Žákem, který uvádí, že k takovým jednáním Klaus pravomoc nemá, to nemluvíc o tom, že gen. Martinů (příslušník ozbrojených složek státu, člověk pracující ve služebním poměru) nemá co navštěvovat prezidenta nebo předsedu vlády bez vědomí svého nadřízeného. ODS si ale s ústavním právem, ba ani s právem obecně nikdy nedělala žádnou starost a od našich novinářů můžeme čekat, bohužel, leda tak to, co autor trefně popsal na příkladu ČT. Vyjádření prezidenta o tom, že "Drobilovi NĚKDO nadrobil", případně jiná, vyslovená na adresu p. Michálka, ovšem jen přiléhavě ilustrují jeho již dávno známé postoje. S tím se toho ale mnoho dělat nedá.
28. 12. 2010 | 16:46

S.Š. napsal(a):

jarpor : O žádné paragrafy se nemusím "pokoušet", vystačím si docela dobře s těmi, které jsou zapsány v ústavě ... :-) A vidíte, Vy o "demagogii", zatímco já "oprašuji" to, co do mě pracně vtěsnali kdysi ve škole ... :-) Školitele jsem vůbec neměla špatného (Doc. JUDr. Petr Průcha, CSc., dnes na Nejvyšším správním soudě v Brně), opravdu uměl. Částečně s Vámi ale souhlasím v tom, že takovému jednání (jak sdělil K. Schwarzenberg, "v určité fázi" do jednání iniciativně vstoupil pan prezident) se mohli koaliční partneři ODS vzepřít. Neudělali to, bůhví, proč. Zdá se nakonec, že K. Schwarzenbergovi nikterak zvláště nepřekáží ani to, že Nečas se s Klausem setkává i nad zahraničně-politickými tématy, o nichž jej nepovažují za vhodné vůbec informovat. Tomu příliš nerozumím. Že je ale ústava nadranc, se mi zdá být evidentní. Copak tomu asi doc. Průcha říká dnes ? A copak naše další ústavněprávní kapacity ? Škoda, neříkají nic.
Hlavu vzhůru, pane jarpore, není třeba zlobit se proto, že někdo jiný má protivný názor. Pěkný večer a mějte se fajn.
28. 12. 2010 | 17:13

jarpor napsal(a):

S.Š.

"I z nich je ale jasné, že obsah jejich rozhovorů rozhodně přesáhl "mez zdvořilostních nebo obecných formulací" (a ne, že ne). Např. mediafax.cz po první schůzce, která se odehrála dne 1.12 t.r., napsal, že Klaus a Martinů "jednali o aktuálním dění na MV a u policie", sám Martinů jednání - v době, kdy ještě zdaleka nemínil abdikovat -označil za "pozitivní" (zjevně jej sám chápal jako vyjádření prezidentovy podpory). Tady tedy vcelku nepochybně došlo k projednávání věcí náležejících do kompetence MV, resp. vlády."

Dovolím si jistý výtah :
obsah rozhodně přesáhl mez...
mediafax - jednali o aktuálním dění na MV a u policie...
a
podle Matinů - pozitivní...
tedy závěr :
nepochybně došlo k projednávání věcí náležejících do kompetence MV, resp. vlády

To vše, jako předehra tomu, aby se ve druhém odstavci napsalo : Domnívám se...

Tedy nejprve rázně a úderně, abychom jsme se pak domnívali...

Vy nás asi jen tak blamujete... Vy jste tam byla osobně přítomná... a jen Vaše přítomnost nezpůsobila další, jiná flagrantní porušení ústavních pořádků...

Někde jsem "koupil", že původně hodlali služební zbraní Martinů zastřelit Johna... ale protože zjistili, že by to bylo protiústavní, celý zbytek návštěvy se zabývali listováním v onom základním zákonu. Pak Klaus opětoval služební pozdrav, ovšem neměl správné ustrojení a dostalo se mu tak napomenutí... Jen tak tak unikl třem dnům natvrdo. Kdyby šel "bručet" nemohl by ovšem nemohl řídit následnou vládu, na které mělo být vyhlášeno prezidentským dekretem, že Dobil si nadrobil.
Nakonec však ani k tomu řízení vlády nedošlo, protože netrefil díky stařeckému třesu do sídla vlády a vše tedy zůstalo, chválabohu, při starém...

Skutečně, paragrafů netřeba...
nezlobím se... neb se usmívám.
Protivný názor, říkáte... no, nechť je ten názor označen po Vašem...

Hezký večer i Vám
P.S.
Kdybyste přece jen do těch paragrafů... možná opravdu měl Martinů informovat o schůzce s prezidentem ministra, je-li vztah mezi nimi skutečně nadřízený-podřízený ...
Ovšem informovat neznamená vyžádat si souhlas, neznamená ani právo nadřízeného nepovolit.

A ve vztahu prezident - ministr, nevím jak na Vás, ale na mne úvaha jako vyžádat si souhlas, či nepovolení tohoto setkání působí poněkud komicky... ústava, neústava, dovolím si dodat. Ale to píšu laicky, že nejsem právník a tedy se neřídím zásadou : jeden problém, dva právníci, tři právní názory...

Tak se mějte...
28. 12. 2010 | 17:55

D47 napsal(a):

Já nic já muzikant:

"Vico,
Jestli je tady někdo vyděšen, tak je to D47."

Ale no tak!
To se opravdu nezmůžete na víc, než na takovýto jednovětý výkřik?

Protože umíte obsluhovat počítač, tak pro vás jistě nebude problém kontaktovat někoho, kdo se zabývá IT technologiemi. Pokud by to byl správce počítačových sítí, dostanete informace takzvaně z první ruky.
Jo a jestli si snad myslíte, že při použití služby Anonymizér jste nedohledatelný, tak se opět velice mýlíte. S každým počítačem je to totiž úplně stejné, jako s mobilním telefonem. Tam jste také zjistitelný a dohledatelný i přesto, že máte ten mobil vypnutý.

Takže už jen na závěr, milý muzikante!
Jediný, kdo má důvod (navíc oprávněný) k tomu, aby se klepal strachy, jste tady vy. Je mi líto, ale je to tak.
28. 12. 2010 | 18:17

Pierrot napsal(a):

Podívejte, jarpore, nikdo Vás nenutí k souhlasu s předkládanými verzemi. Jsou to koneckonců dohady a ani S.Š. nikde netvrdí, že to ví na stopro. Jsme tady ve veřejné diskuzi a vyjadřujeme prostě své domněnky. Bez nároku na jistotu.
Nic jiného nám ani nezbývá, neb se nikdo neobtěžuje, aby nám řekl, jak to bylo. Je v tom ze strany Klause a ostatních velký despekt vůči veřejnosti. Místo uklidňování a vysvětlování, přezíravé mlčení. To zkrátka v tak velké aféře, jako je tato, nelze. A přesto se to děje. A Vy nám ještě vyčítáte, že máme nějaké domněnky. Co si tedy máme myslet? Nebo máme přestat myslet? To by asi bylo nejlepší..
Já za sebe mohu říct jen tolik, že nejen fakt, že ve státní správě panuje korupce (a to máte pravdu, že jsme to všichni věděli už předtím), ale i aktuální chování některých politiků ODS, činí z této strany něco naprosto nedůvěryhodného a odpudivého. A nestačí mi, že to zde vyvracíte Vy. Já chci, aby to vyvraceli jiní (Klaus, Nečas etc.) a snažili se ospravedlnit. Jenže oni na to kašlou a já proto kašlu na ně...
28. 12. 2010 | 18:36

Lex napsal(a):

S.Š.
Nemůžu s Vámi dost dobře nesouhlasit. Naopak. Pokud jde o prezidenta a Martinů, já zas tu taškařici moc nesleduji, tak jsem vlastně zaznamenal až tu návštěvu s medailí.
K Martinů vůbec mám dva postoje - za prvé, že nikdy neměl být policejním prezidentem, za druhé, že když už jím zbožíhodopuštění byl, měl podstatně větší erudici pro zastávání tohoto úřadu než John toho svého. Asi jako sedlák a husopaska. A věřte, že vím o čem mluvím.
28. 12. 2010 | 18:58

Václav Žák napsal(a):

Pro S.Š.: Omlouvám se, tento článek se v ústavách měnil. Formulace o tom, že prezident může vládu řídit, byla v prvorepublikové ústavě, byla i v ústavě z roku 1948, i v ústavě z roku 1960. V současné ústavě smí skutečně pouze být na vládě přítomen.

To samo o sobě ale neznamená, že prezident nemůže vést politická jednání s vládou. Jeho jednání s policejním prezidentem bylo nemístné proto, že zasahoval do kompetence ministra, který za resort nese ústavní odpovědnost. Pokud chtěl prezident s Martinů jednat, měl tak učinit v podstatě pouze za přítomnosti ministra.

Myslím, že skandální je skutečně zvolený způsob řešení a fakt, že se prezident nedistancoval od aktéra závažné korupční kauzy.

Dnes v tomto státě existují ministerstva, na nichž se příkazy dávají telefonem nebo ústně. Neexistuje písemný doklad, dokonce ani mail. To je rozvrat, tím se státní správa ocitá v područí politiky a mimo zákon. Bohužel, česká veřejnost, která nemá tušení, k čemu státní správa je, tomu ještě tleská. To je věc, která mi přijde nejzávažnější.

Srdečně zdraví a PF 2011 přeje
28. 12. 2010 | 22:18

Ara napsal(a):

Václav Žák:

Česká veřejnost tomu "tleská", protože v podstatě ani neví, jak by tomu mělo v moderní fungující demokracii být. Tyto věci se u nás lidé neučili a dodnes většinou neučí ani na střední, natož na základce. A že by byla v tomto směru nějaká osvěta pro dospělé? O žádné takové nevím a sám od sebe si nikdo (či téměř nikdo, každopádně rozhodná většina) ty věci nenajde, ostatně číst se už v tomto národě nějak "zapomnělo". Pokud lidé ve své většině dnes vůbec něco čtou, tak jedině brak, který je spíše dál ohlupuje, než že by jim něco cenného dal. O nějakém "sebevzdělávání" pak nemůže být ani řeči.
Což je ovšem situace, která mnohým politikům docela vyhovuje. Hlupákům a nepoučeným se vládne snadněji. ;-7

Srdečně zdraví a PF 2011 přeje Ara
28. 12. 2010 | 23:05

S.Š. napsal(a):

Vážený pane Žáku, v r. 1996 jsem končila v Brně studium, téma mé diplomové práce bylo "Pracovníci veřejní správy, státní služba", pracovala jsem tehdy m.j. s již připraveným zákonem o státní službě ministrů Kalvody a Vodičky. Kdo by si tehdy byl býval pomyslel, že ještě 15 let poté zákon nespatří světlo světa ! Řekla bych, že za ta léta ne nevýznamně pokročil i rozklad veřejné (zejm. státní) správy, bohužel. S tím, co jste napsal, samozřejmě velmi souhlasím (ač jsem to explicitně neuvedla).
I já Vám přeji hodně zdraví a vše dobré v příštím roce.
S pozdravem
Sylva Šauerová
29. 12. 2010 | 11:17

Já nic já muzikant napsal(a):

D47 napsal,

Proboha vy jste votravnej jak svítiplyn.

Už jste to byl nabonzovat na policii ČR ?

"prosím muzikant napsal, že mu lexův vstup připomíná Urválka, okamžitě vyhledat a zničit !!!!!"

Poslal bych vás někam, kam patříte, ale Stejskal by to smazal.

P.S. Tak kdy si pro mě přijdete, bývalý pomocníčku VB ?
29. 12. 2010 | 12:57

Lex napsal(a):

Já nic já muzikant napsal:
"Lex,
Váš vstup mi připomíná soudce Urválka blahé paměti.
Vy máte také ve všem jasno."

Jen letmo jsem nahlédl a přišel na tuhle Vaši perlu. Tedy vězte, že jasno mám. Ono to bude tím shromáždit informace, analyzovat je ve všech souvislostech, a teprve pak dělat závěry (názory). Jde také o erudici a zkušenost.
Porovnejte to s Vašimi vstupy zvícími citáty z knížky modrého katechismu. Vím, máte tam všechno co v správném katechismu být musí - nastolené otázky a odpovědi na ně.
Apropós, kdybyste v té knížce hledal poctivěji, našel byste tam i odpověď na otázku, kdo byl Josef Urválek - že to nebyl soudce ale prokurátor. A nikoliv "blahé paměti", ale "neblahé paměti".
No nic, Vám to ale problém nedělá, ne já, to Vy totiž máte jasno, takové tmavěmodré dogmatické.
30. 12. 2010 | 13:26

ex-nemo napsal(a):

Pane Žáku
Až se naši občané naučí politice a občanství, tak se asi mnho lidí, myslím i včetně Vás, bude divit co se začne dít.Zatím to ale nehrozí, o to se vláda i media pilně starají.
30. 12. 2010 | 23:11

bolševik007 napsal(a):

Dobrý den pane inženýre,
pamatuji si Vás jako pracovníka VÚMS, vynikajícího programátora, autora RPG a dalších SW(OS). Předpokládal bych tedy, že Vaším hlavním povahovým rysem bude pragmatizmus. S překvapením však zjišťuji, že je to infantilní naivita. Je těžké si po tolika letech boje za demokracii a to ještě v dobách hluboké totality tedy neziště a z přesvědčení asi připustit to, co je asi zřejmé a s časem čím dál tím zřejmější občanům. SPOLEČENSKÉ VĚDOMÍ JE ODRAZEM SPOLEČENSK0HO BYTÍ. Jinými slovy těžko budete přesvědčovat nezaměstnaného, že sice nemá práci, nemá na základní lidské potřeby, nemůže dát děti studovat, ani na ty léky už nemá peníze, nájem zdražují - o tom, že tohle všechno mu vynahradí demokracie, tedy právo na práci zaručené ústavou,shromaždovací, náboženského vyznání, petiční a další práva o kterých ani nevím. Nebo si snad myslíte, že kdyby všichni občané v tomto státě byli správnými demokraty, že by u nás nebyla krize a s ní spojená nezaměstnanost? Za bolševika krize nebyla a bolševická Čína krizi nepocítila - to si všichni dříve nebo později uvědomí. Oni totiž existují dvě demokracie: Demokracie peněz a demokracie bezpeněz. Ta první je např. to, že jedna osoba - statkářka Havránková zastaví stavbu dálnice, protože chce hodně peněz a poplatníci to zdržení platí a demokratický stát to respektuje, také to že kauzy se zbohatlými tuneláři a korupčníky vyšumí do ztracena, protože si z nakradených peněz zaplatí ty nejlepší právníky - jsme přeci právní stát atd.. No a demokracie bezpeněz je např. ta, když stará babka přehlídne nějakou past ve smlouvě a nějaký demokrat ji připraví o střechu nad hlavou - a nejde s tím nic dělat, jsme přeci právní stát,-- nebo jste snad zažil, že by si bezdomovec šel stěžovat, že byla pošlapána jeho lidská práva? To spíš jsem zažil to, že ho nepřijali do nemocnice, protože smrděl a on umřel u jejich brány,-- nebo už se množí návrhy aby se obchodovalo s lidskými orgány, protože se jich nedostává a naši zbohatlíci maji přeci přednost, jsou to kvalitnější občané např. pánové Krejčí, Pitr, nebo jeden z otců české privatizace pan Viktor Kožený a další podobně úspěšní zbohatlíci. Tak to je můj názor na demokracii, zcela odlišný od Vašeho - tak jak ji vidím a vnímám v Česku. Zdraví B007
05. 01. 2011 | 21:46

BilderbergNewWorldOrderTrilaterals napsal(a):

.. velmi dobrá analyza, jako ostatně vždy od Vás, ale karavana jde klidně dál... snad by neškodilo Vaše blogy implementovat na www.youtube.com... jako nedávný vstup Valtra Komárka... zadejte Současná vláda jen škrtá... nebo Martim \Fassman "reformy vlády vypadají komicky."..neo velmi drsný výpad nejslavnějšího fotbalisty světa Erich Cantona "Kill the criminal banks... zde je oproti němu velmi mírný Michael Moore Capitalism love story a roztomilou otázkou Where is our money? etc... neb na stanici radio 6, to slyší jen malý segment občanstva...ale to je smysl oné hry mediální... vodopád infos a zdánlivá demokracie se tak sama utopí... apropos, i na toto thema je tam dobrá rešerše "proč je demokracie špatná?: jinak Jan Keller Arogance financi jen paradoxne ukazuje, že je to nakonec sociolog, kdo má kuráž a popíše situaci.. ve státě dánském... no, ale i pan Kohout se vlastně nyní pochlapil svým vystoupním z NER|Vu ... no přece je tu pár slušných lidiček, těm PF.-2011... i Vám signore..
06. 01. 2011 | 12:47

Pepa z depa napsal(a):

Milý BilderbergNewWorldOrderTrilaterals /to je naposledy co Tě oslovuju a ještě když nevím co to znamená/ a bolševiku 007 /to už je jiné kafe, že?/, mluvíte Nám z duše a to teď hovoříme za 4. odboj, DK+1 a Pepu z depa. Takhle to ale nemůžeme nechat a proto, se Všichni postarejme, aby se co nejvíce OBČANŮ ČR, seznámilo s programy a cíly VJP na www.vymenilijsmepolitiky.cz, kde je i uveřejněna a odůvodněna navržená NOVÁ OBČANSKÁ ÚSTAVA ČR, která jen čeká na Vaše posouzení a vyjádření podle Vaší vůle a svědomí, což je provedeno ve veřejném referendu hlasováním. To je totiž nutná věc, aby NAŠE SPOLEČNOST věděla, že když provede v našem státním zřízení HEDVÁBNOU ZMĚNU, jest-li je připravena nějaká právní norma, která by tuto společnost mohla řídit a to ještě z VŮLE LIDU, což je jediný a právoplatný subjekt, který tato pravidla musí TVOŘIT A DOHLÍŽET NA JEJICH DODRŽOVÁNÍ. No a teď když vidíte, že i v těchto otázkách je již započato, tak stačí se jen seznámit. Tak hezkou dobrou noc přeje 4. odboj a Pepa z depa.
06. 01. 2011 | 22:23

VÁCLAV žÁK napsal(a):

To by mne fakt zajímalo, kdo z lidí, co mě znali z VÚMSU, si dá dvacet let po revoluci nick Bolševik007. Klidně mi napište na vzak@email.cz. A díky za uznání.

Nemyslím, že jsem naivní. Každá společnost musí kooperovat. Jak to ale zařídit, protože kooperace se bez určité hierarchie neobejde? A v hierarchii musí někdo někoho poslaouchat. Existuje jen několik variant: strach, tradice, korupce. Radši o tom napíšu blog. Stručně se odpovědět nedá.
08. 01. 2011 | 00:44

bolševik007 napsal(a):

Dobrý den,
chtěl jste poznat bolševikia po 20 letech s nick bolševik007 - tak tady jsem. K té první části Vaší otázky. Ve VUMSu jsem nikdy nepracoval. Byl jsem programátor (teď penzista), Vás jsem poznal na nějakém školení. To co Vám vyčítám je to, že povyšujete formu nad obsah. Zřejmě předpokládáte, že dokonalá demokracie vyřeší dopady krize. Nevyřeší, pokud stejně jako já za cíl jakékoli společensko ekonomicé formace považujete společenské blaho, tedy přijatelnou životní úroveň pro všechny, nadstandardní pokud to ekonomická situace umožňuje pro jeho nejúspěšnější část. Pokud ale ne, tak veškeré Vaše snažení je samoúčelná slovní ekvilibristika bez dopadů do reálného života. Demokracie je jenom částí společenského života. V Saudské Arabii neexistuje žádná demokracie a občané jsou spokojeni. Primární je to společenské bytí. Zdraví B007
08. 01. 2011 | 15:34

Václav Žák napsal(a):

Dobrý den. Myslím, že byste se v Saúdské Arábii dost divil. Řekněte to nějaké Saudce, ale jenom tehdy, když budete rychlejší než ona. Jinak byste se mohl se zlou potázat. Člověk se může válet v přepychu, ale pokud je to jen zlatá klec, šťastný nebývá.
"Dokonalá demokracie" jednu krizi vyléčí a jinou vytvoří. Tak to chodí. Demokratické politické uspořádání -> péče o sociální spravedlnost, protože bez ní se demokratické uspořádání nedá udržet, a tržní ekonomika dává nejlepší možnosti pro rozvoj jednotlivců a tím také dynamiku pro řešení problémů. Pochopitelně, dává současně příležitost ke zneužívání svobody. Jde o to, aby občané občas hýbli zadnicí a dali najevo, že se jim některé věci nelíbí. Pokud to neudělají, "společenské bytí" se nezmění. Zdraví VŽ
08. 01. 2011 | 22:00

bolševik007 napsal(a):

Dobrý den. Kriteriem pravdy je praxe a tímto úhlem pohledu bych chtěl posuzovat sociální spravedlnost v kapitalistických demokraciích např. na událostech dnešního dne. V USA nějaký maniak zastřelil 6 lidí na setkání senátorky s občany a samotnou senátorku těžce zranil do hlavy. USA jsou kolébka demokracie, zbraně tam může nosit každý. Je to rozumné ? Pokud ne, bude demokratické jim je sebrat? Co když udělají plebiscit ve kterém se rozhodnou si je nechat. Bude to nerozumné a demokratické, nebo rozumné a nedemokratické?--- Dále ta akce byla adresná a důvod byl zřejmě ten, že ona byla propagátorka zavedení všeobecného zdravotního pojištění(VZP) o kterém se má právě hlasovat. Ten vrah se na to připravoval, dokonce se na internetu měl údajně rozloučit. Nevycházelo jeho jednání z představy o svobodě občana jak je prezentováno v SDP a uplatňováno v USA? (Každý je svého štěstí strůjce, Když si sám nepomůžeš nikdo jiný to za tebe neudělá...) Je VZP sociálně spravedlivé nebo demokratické? --------------Dále dnes na ČT24 paní Drtinová probírala opatření ministersva zdravotnictví (MZ) konkrétně pan Dr.Hegr jehož cílem je přivést do systému zdravotnictví peníze pro doktory, když zdravotní pojišťovny(ZP) a stát nemá a nedá. Jediné co mi na tom zaujalo bylo prohlášení Dr.Rátha, že nula od nuly pojde. To ale nechtěj, aby nula od nuly pošla. Tedy aby z toho něco káplo pro doktory, tak se sníží základní péče a pokud pacient bude chtít mít stávající péči tak si připlatí. Je to sociální a demokratické nebo jenom asocialní a demokratické? Vždyť,ti pacienti co teďka přišli o práci a nemaj na nadstandard celý život poctivě pracovali, zatím co naši zbohatlíci,ti co na to budou mít, kradli za totáče a kradou i teď. Např. ti nejlepší z nás pánové Pitr, Kožený a další.. Tak to by byl konec připomínek k demokracii všedního dne a jak z toho ta demokracie vyšla to už musíte posoudit sám . Zdraví B007
09. 01. 2011 | 12:49

PV napsal(a):

Václav Žák,

pokud by měl politik již v případě podezření odstoupit z funkce, pak první na řadě by byl Václav Klaus (Snítilý, Zubová, Kalbáč). Místo toho je nejpopulárnějším politikem. Moc by mě zajímal váš názor, proč tomu tak je.

V podstatě bohulibý názor, že v případě podezření by měl politik ihned odstoupit, nese velké riziko zneužití. Aby se zneužití zabránilo, přimlouval bych se za to, aby při odstoupení politika do vyšetření jeho případu odstoupil také šéfredaktor v médiu, které podezření zveřejnilo. Nelze totiž nikdy předem říci, zda je podezření důvodné nebo zda jde o pouhou pomluvu. Dovolím si tvrdit, že pokud vás novináři pomluví, špínu z vás už nikdo nikdy nesmyje.
09. 01. 2011 | 21:13

bolševik007 napsal(a):

Pokud chcete vymýtit korupci padni komu padni tak se dostanete do konfliktu s ODS a ČSSD. Po roce 1989 kdy byly 100% majetky státní nebo družstevní a ČNB byla přibližně 0,25 miliard v plusu 6,25 miliard dluhy a 6,5 miliard pohledávky) vláda ve čtyřech privatizačních vlnách privatizovala státní majetky:--- 1)kuponová privatizace (KP) jejímž výsledkem je jednak přesun velkých majetků do zahraničí – privatizoval pan Viktor Kožený v té souvislosti jsme přišli i o naši obchodní námořní flotilu a za druhé vznik naší nejsilnější kapitálové skupiny a největšího zbohatlíka miliardáře pana Kelnera, který začínal jako správce PPF. Na naši podnikatelskou scénu a její zkorumpování KP zřejmě velký vliv neměla 2) privatizační projekty (PP) jejichž výsledkem je zřejmě v převážné většině naše současná podnikatelská elita. V této vlně státní úředníci vzešlí z demokratických voleb demokraticky přidělovali státní majetky na základě privatizačního projektu jednak sobě, ale hlavně na základě známostí, nebo provize svým přátelům a přítelíčkům vesměs stranickým kolegům. Tento postup byl chápán jako spravedlivá odměna a kompenzace 40 let nesvobody, kdy se museli živit prací. (Bohužel kompenzují dodnes). Z této vlny se vytváří a podporuje současné korupční prostředí. To také znamená, že tehdy vládnoucí strany ODS a ČSSD nemohou korupci zlikvidovat, protože by museli řezat hluboko do vlastního těla. Jejich protikorupční rétorika pramení jednak z naivity, z neznalosti a hlavně předvolební účelovosti. 3) Strategické partnerství (SP) – jehož cílem bylo přilákat do Česka zahraniční kapitál a tím si otevřít přístup na zahraniční trhy. Výsledkem bylo, že jsme hluboko pod cenou předávali podstatné státní majetky navíc oddlužené (v součtu všech těch nákladů jsme jim za to i platili). Myslím, že z té doby je i prodej naší vody francouzské firmě Veolia. (Za naši vodu platíme a zisky jdou do Francie. Jak geniální). Na tomto projektu SP vydělali na provizích státní úředníci. Na korumpování to podstatný vliv nemělo, protože co šlo zkorumpovat už bylo. 4) Konsolidační agentura/banka dokončila prodej majetku, který nikdo nechtěl za zbytkovou cenu. Tam se dalo krásně krást , také kradlo, ale protože tam tak obrovské majetky netekly tak to ani nemělo nijak podstatný vliv. Byla to taková trafika zasloužilým přívržencům.--------------Takže jestli pan Bárta chce bojovat proti korupci padni komu padni tak jsou dvě možnosti. Buďto padne ODS a ČSSD nebo pan Bárta Zdraví B007
10. 01. 2011 | 11:33

Sunglasses 2012 napsal(a):

Just browsing to our website , you can find the newest and fashon sunglasses .they are a lot of <a href="http://www.2012sunglasses.com">Sunglasses 2012</a> newest ones .
24. 03. 2012 | 09:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy