Dokumenty a společenská změna

05. 11. 2009 | 22:57
Přečteno 8237 krát
Jihlavský festival letos navštívil jako člen jedné z porot profesor university v San Francisku, filmový historik a teoretik Bill Nichols. Zejména jeho Reprezentace reality patří ke klíčovým teoretickým reflexím role dokumentu ve společnosti, jihlavský festival na příští rok chystá vydání jeho neméně důležité a na celém světě hojně užívané knihy Úvod do dokumentu – z obsahu knihy míněno úvod do reflexe dokumentu. Situace dokumentu v USA a v Evropě je dosti jiná, přesto věřím, že krátký rozhovor s ním, který jsem udělal pro festivalový deník, může být podnětný i pro českého čtenáře.Bill Nichols v Jihlavě (foto MFDF Jihlava)


Ředitel jihlavského festivalu Marek Hovorka letos několikrát čelil otázkám ze strany českých novinářů, že tento festival promítá především levicové filmy, což odmítnul. Může tato polarita – levicový nebo pravicový film - něco pro pochopení současného dokumentu nabídnout?
Možná, že ano, ale tady jsem moc takových filmů neviděl. V rámci sekce Mezi moři jsem viděl hlavně východoevropské filmy. Překvapilo mě, že nejsou ani tak o širších společenských tématech, ale spíš o problémech jednotlivců. Nevím, jak je to s festivalem jako takovým, ale obecně si myslím, že vzniká víc progresivních filmů, které mají levicovou perspektivu, než naopak, alespoň ve Spojených státech. Částečně je to proto, že většinu hlavních médií kontrolují konzervativci, takže jejich perspektiva je ve společnosti masivně zastoupena a nemusejí natáčet žádné filmy.

Dominance privátních televizí vede k zužování profilu ve smyslu chápání toho, co je dokumentární film, což je v USA ještě mnohem výraznější. Jak se v této situaci může podle vás dokument rozvíjet co nejrůznorodějším způsobem?
V USA je vždycky problém s distribucí. Když se dokumenty dostanou do kin, tak si nevedou příliš dobře, a když se do kin nedostanou, tak jejich tržby pocházejí spíš z evropských než amerických televizí, prodejů do knihoven, malých klubových projekcí či prodeje DVD. Takže to není snadné. Natočit film je namáhavé. Státní podpora je velmi nízká, téměř nulová, takže každý film si musí shánět vlastní finanční zdroje. Je to velká výzva a fakt, že lidé pořád dokumenty natáčejí, je důkazem toho, že to má smysl.

U příležitosti stého výročí kinematografie nestor filmové avantgardy Jonas Mekas vydal manifest, ve kterém obhajuje význam i těch nejosobnějších filmů, které nemají třeba ani jediného diváka, odkazem k motýlímu efektu, který zformulovala fyzika v devadesátých letech – totiž že i naprosto nepatrná událost může mít velké důsledky. Je v tom podle vás i východisko pro dokument?
Zdá se mi, že filmy se natáčejí o tématech, které se zdají být nedostatečně prozkoumané. Dokud jsou tu společenské problémy, které nejsou dostatečně pojmenovány a vyřešeny, tak tu musí být dialog. Stále zde existuje výrazný proud filmů, které se soustředí na jednotlivce v různých podmínkách a ptají se, co jsou zač, jaké mají problémy. Tyto filmy se mohou zabývat AIDS, chudobou, znečištěním ovzduší, rodinou. Nikdy není konec zkoumání problémů jednotlivých lidí.

Myslíte tedy obecně, že osobní témata jsou stejně relevantní, jako ta společenská?
Nemyslím, že dokument je hlavní silou společenské změny. Ta vychází spíš z politických organizací a skupin. Nemyslím, že natáčení filmů je tím hybatelem, dokumenty většinou následují témata, která se už ve společnosti objevila. Pokud tedy třeba chybí politické filmy, může to být znakem toho, že v daném prostředí není tolik aktivních politických skupin.

Například filmy Michaela Moora jsou u nás vnímány politicky a řada lidí jej kritizuje v mediích jako levičáka, který využívá ideologických postupů, typických i pro reklamu.
Ale to lidé z pravicového spektra dělají. Očerňují každého, kdo má progresivní názory, obviňují ho z překrucování a přehánění. O kapitalismu s láskou je asi Moorův nejlepší film. Žádný film v sobě neobsahuje argumenty podpírající všechna fakta, která se tam prezentují – což platí ostatně pro každé téma, které se objevuje v mediích. Když americká vláda argumentovala, proč je třeba vstoupit do Iráku, měli pro to důkazy, ale bylo zde jen málo pochybností. Když Moore říká, že zdravotní pojištění je nezbytné, vzedme se proti tomu bouřlivá kritika. Nařknou ho ze socialismu, často jde o absurdní námitky, ale uplatňované ve veřejném prostoru velmi průrazně. V pravici obecně existuje tendence, která brání progresivním filmařům stát se součástí společenské debaty, protože na ně bývá útočeno neopodstatněným způsobem, ale základním argumentům není dopřáno sluchu.

Vyučujete dokumentaristy i filmové teoretiky. Jaký je podle vás optimální vzdělanostní základ dokumentaristy?
Studování filmu vás nenaučí nic moc o společenských problémech. Možná proto se tolik dokumentů soustředí na osobní témata. Pokud se chcete zabývat společenskými problémy, musíte mít nějaké vzdělání v politice, sociologii, antropologii, možná žurnalistice. Vždycky podporuji studenty v tom, aby měli široké vzdělání.

Máte u vás na univerzitě speciální obor dokumentaristiky?
Ne, učíme filmaře obecně. Máme obvykle několik předmětů, které se zaměřují zejména na společenskou problematiku a vizuální antropologii, ale jsou nepovinné.

Když jsem včera viděl skvělý film filmového samouka Richarda Brouilleta Obklíčení v osidlech neoliberalismu, který je vlastně jakousi mluvící knihou, velmi precizní kompozicí mluvících hlav, přesně zaměřený k tématu, tak, jsem uvažoval, jestli dokumentaristé vycházející z uměleckých škol někdy nepřeceňují estetizaci na úkor racionální metody i tam, kde by byla na místě.
V tom nevidím problém, je tady prostě jen spektrum různých přístupů. Různá témata vyžadují užití různých stylů. Brouilletův film už v sobě předpokládá, že jeho téma bude diváky zajímat natolik, že budou soustředěně sledovat dlouhý proud řeči. Může to ale zmenšit jeho publikum. Ale jakmile začnete pracovat s ilustrací, rekonstrukcí a stylizací, může to být zábavnější, efektnější a můžete argumentovat i vizuálně. Ale některá abstraktní témata jako je neoliberalismus je těžké vizualizovat. Oproti tomu je Moore osobnější, ale jeho filmy mají širší dopad na lidi. Na druhou stranu, když máte příliš stylizovaný film, možná budete mít víc diváků, ale lidé si jej budou méně vztahovat k reálným věcem, kterých se týká.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

P. napsal(a):

On ani Fahrenheit 9/11 z roku 2004 nebyl od Michaela Moora špatný film. Tento dokument byl našimi recenzenty označován jako manipulativní, ale od té doby už uplynul nějaký čas a na světlo vycházejí nové skutečnosti.

Bývalý ministr dopravy USA Norman Y. Mineta promluvil o dění v Prezidentském Krizovém Centru (PEOC) dne 11. září 2001:

http://www.youtube.com/watc...

Ve výpovědi je jasně vidět závažný rozpor oproti zprávě oficiální vyšetřovací komise. Ta uvádí, že viceprezident Cheney nevkročil do PEOCu dříve než v čase 9:58. Tedy až po zásahu Pentagonu (oficiální čas 9:37). Mineta však rozhodně popírá tento časový údaj oficiální zprávy, protože velice dobře viděl Cheneyho v krytu PEOC již před 9:30. Dokonce pan Cheney komunikoval ohledně jakéhosi letadla, je zřejmé, že mohlo jít o let AA77 blížící se k Pentagonu. Další jasné výslovné potvrzení panem Minetou:

http://www.youtube.com/watc...
06. 11. 2009 | 09:45

tomas.p napsal(a):

Když už jsme u toho dělení, pravice, levice, tak je jasné, že pravice prostě o žádný dialog nestojí, protože předpokládá, že reprezentuje jedinou alternativu a jasné signály vlastní vyprázdněnosti reflektuje jako přirozené a zákonité projevy jakéhosi přirozeného pokračování evoluce.
Takže, jaká debata??!!!!Všechno je jasné a jakékoliv pochyby jsou mrháním energie a hlavně projevem jak jinak, levičáctví.
Je to nastražená past a je smutné, že i tady, kde rigidně pravicové uvažování nemá kořeny a v podstatě je jen záplatou na na intelektuální vyprázdněnost našich elit , se díky ochotné prostituci velké části nešich novinářů, stala jakýmsi nic neříkajícím libidem.
V podstatě být pravicový v nešem regionu, znamená být v první řadě oportunista vůči všemu, co by, nedej Bože, mohlo připomínat návrat k nějaké formě socializmu.
06. 11. 2009 | 14:11

metin2 yang napsal(a):

GOOD DAY FOR YOU
09. 12. 2009 | 07:28

McFarlane Sports Picks napsal(a):

The more Jay pushes for this site to be visited, the more I thin that people will start to look more closely at it.
19. 01. 2010 | 06:47

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

30. 01. 2010 | 03:30

Ed Hardy napsal(a):

Takže, jaká debata??!!!!Všechno je jasné a jakékoliv pochyby jsou mrháním energie a hlavně projevem jak jinak, levičáctví.
03. 02. 2010 | 15:25

tiffany napsal(a):

Tencokida Hnuj - asi máte pravdu. Budu muset ubrat. Zvláště na kritiku Čezu si dám pozor.

Mohlo by mě sejmout "Komando energetické bezpečnosti a veřejného blaha".
04. 02. 2010 | 08:54

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

Thanks. Your article are very informative
05. 03. 2010 | 02:13

iPhone ringtone Maker for mac napsal(a):

Great article
06. 03. 2010 | 01:22

free online games napsal(a):

great
09. 03. 2010 | 00:59

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
18. 03. 2010 | 03:13

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
19. 03. 2010 | 04:23

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 04:28

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 05:52

http://www.kw61.com/ napsal(a):

afdasfa
29. 03. 2010 | 07:25

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
30. 03. 2010 | 10:43

Links of London store napsal(a):

Anyway, that's what I wrote Stradlater's composition about. Old Allie's baseball mitt. I happened to have it with me, in my suitcase, so I got it out and copied down the poems that were written on it.
31. 03. 2010 | 08:46

replica watches napsal(a):

bezmocném vzteku, jaký může cítit jen okupovaný národ, ale také o jeho morální devastaci. O našich lidech, kteří kšeftovali s ruskou naftou, o děvčatech, které lezly do kasáren, o metrácích a tunách spotřebních věcí, které byly u nás maximálně po pultem, ale sovětští lampasáci si je ve velké vozili při cestách domů
07. 04. 2010 | 02:51

A.Lange & Sohne watches napsal(a):

A watch that carries and shows off your
09. 04. 2010 | 03:00

watchvisa napsal(a):

very happy to come here
09. 04. 2010 | 10:38

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
19. 04. 2010 | 05:43

puma napsal(a):

Dear friends welcome to our store:sale cheap puma shoes http://www.salepumashoes.com
what you want will show in it !
05. 05. 2010 | 20:15

trn33a napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
30. 05. 2010 | 11:49

ouyang napsal(a):

<a href="http://www.shox-chaussures.... "> Nike Hoop Summit 2010</a>
<a href="http://www.shox-chaussures....">chaussure tn nike</a>
<a href="http://www.shox-chaussures.... ">jordan nike</a>
<a href="http://www.shox-chaussures.... ">chaussure jordna nike</a>
<a href="http://www.shox-chaussures.... "> Nike Kobe V</a>
<a href="http://www.shox-chaussures.... "> Nike Liberty </a>
<a href=" http://www.shox-chaussures.... "> Nike Max 2010</a>
<a href="http://www.shox-chaussures.... "> Nike Max 90</a>
<a href="http://www.shox-chaussures.... "> Nike Max Air</a>
<a href="http://www.shox-chaussures.... "> Nike Max Air Turnaround </a>
18. 09. 2010 | 03:15

jameskkorn napsal(a):

check out the <>http://psxboxwiitutors.com/the-brutally-enjoyable-combat-of-cursed-crusade-xbox-360/]cursed crusade. this game looks good. what do you think? Do you know any additional resources to read more. Thanks.
11. 10. 2011 | 14:30

tnrequin napsal(a):

http://www.nikerequintn.eu
http://www.2012tn.eu
http://www.niketnfrance.eu
http://www.2012niketn.eu
http://www.jueel.com
http://www.culul.com
http://www.tnniketnpascher.com
http://www.tnrequintnfr.com
http://www.converseallstarfr.com
http://www.leslunettesfr.com
30. 05. 2012 | 06:50

mylin napsal(a):

<a href='http://www.tnniketnfr.com'>nike pas cher</a>
30. 05. 2012 | 06:51

kebi napsal(a):

<a href='http://www.tnniketnpascher.com'>Nike tn pas cher</a>
<a href='http://www.tnrequintnfr.com'>tn requin pas cher</a>
<a href='http://www.converseallstarfr.com'>blazer ralph lauren homme</a>
<a href='http://www.converseallstarfr.com'>peignoir ralph lauren homme</a>
<a href='http://www.leslunettesfr.com'>lunettes pas cher</a>
30. 05. 2012 | 06:52

boko napsal(a):

<a href='http://www.culul.com'>nike air max</a>

<a href='http://www.culul.com'>tn requin</a>

<a href='http://www.jueel.com'>nike tn requin</a>

<a href='http://www.tofrtn.com'>nike tn</a>

<a href='http://www.goolmonster.com'>monster beats by dr dre</a>

<a href='http://www.goolbiz.com'>monster headphones</a>

<a href='http://www.converseallstarfr.com'>converse all star</a>

http://www.nikeairmaxpaschere.com/

<a href='http://www.tntimberlandmalls.com'>nike tn pas cher</a>
<a href='http://www.tntimberlandmalls.com'>NIKE AIR MAX TN</a>
<a href='http://www.tntimberlandmalls.com'>tn requin</a>
<a href='http://www.tntimberlandmalls.com'>tn requin pas cher</a>
<a href='http://www.tntimberlandmalls.com'>nike tn</a>

<a href='http://www.tntimberlandmalls.com/products/Nike-Shox-TL1-Femme-s664_p1.html'>Nike Shox TL3 Femme</a>
<a href='http://www.tntimberlandmalls.com/products/Nike-Air-Max-90-Homme-s634_p1.html'>Nike Air Max 90 Homme</a>

<a href='http://www.tntimberlandmalls.com/blog'>Nike tn requin</a>

<a href='http://www.tntimberlandpascher.com'>timberland pas cher</a>

<a href='http://www.tntimberlandpascher.com'>timberland chaussure</a>

<a href='http://www.timbolunpascher.com'>tn requin pas cher</a>

<a href='http://www.timbolunpascher.com'>timberland pas chere</a>

<a href='http://www.tofrtn.com'>nike tn</a>

<a href='http://www.nikerequinfr.net'>tn requin</a>
<a href='http://www.nikerequinfr.net'>nike tn</a>

<a href='http://www.nikerequinfr.net/products/Nike-Air-Max-BW-Homme-s674_p1.html'>Nike Air Max BW Homme</a>
<a href='http://www.nikerequinfr.net/products/Nike-Shox-TL1-s700_p1.html'>Nike Shox TL1</a>
<a href='http://www.gooltn.com'>tn requin</a>

<a href='http://www.nikerequinfr.net'>tn requin</a>

<a href='http://www.gooltn.com'>tn requin pas cher</a>

<a href='http://www.okmox.com'>tn requin</a>

<a href='http://www.okmox.com'>air max tn</a>

<a href='http://www.gooltn.com'>tn pas cher</a>
30. 05. 2012 | 06:54

viagra online pharmacy napsal(a):

S. Apply night and morning. http://orderonlineviagra.org using viagra ferrous salts the precipitate is also dark. hydroxides into guaiacol and a benzoate of the, http://cialis-generic-online.net cialis 10mg price An aqueous solution of sodium santoninate or any, The antipyrin is added to produce a color, <a href=http://orderonlineviagra.org#6,57378E+97>buy viagra super active</a>, alcoholic solution by the addition of water. Its, saccharated carbonate and the sulphate the first, <a href=http://cialis-generic-online.net#4,97923E+15>cialis on line</a>, about mixing it with ammonia water, as there is a, monium acetate, followed by the nitrous ether, <a href="http://orderonlineviagra.org#22287">viagra dosages</a>, with the burning up of the acid. Exalgin. Methyl Acetanilid. Forms a soft mass, <a href="http://cialis-generic-online.net#18172">generic cialis without prescription</a>, mercury iodine combines to form first mercurous,
20. 01. 2013 | 17:35

acheter viagra pfizer napsal(a):

mais ceux qui ont des feuilles persistantes avec, http://viagrapfizerpascher.com commander viagra On trouve partout les familles suivantes, ya que oficialmente se sabia que la http://cialis-diario-precio.net cialis precio en farmacia aparece un considerable numero de http://www.buy-avodart-online.org avodart Une observation qui jette une vive lumiere sur, <a href=http://viagrapfizerpascher.com#4,11853E+72>viagra pas cher</a>, sont encore des plantes a vaste distribution, del Cortijo de Joluque en la <a href=http://cialis-diario-precio.net#0,11020E+13>cialis</a>, La exposicion de los resultados alcanzados por el, <a href=http://www.buy-avodart-online.org#1,73997E+10> avodart prescription</a> reste constamment invariable. <a href="http://viagrapfizerpascher.com#38010">commander viagra</a>, en conunencant par les vegetaux Acotvledonkh, creido mereceria acaso ser coinunicada a esta, <a href="http://cialis-diario-precio.net#23378">cialis diario</a>, en una inmovilidad completa, <a href="http://www.buy-avodart-online.org#57335"> avodart no prescription</a>
21. 02. 2013 | 11:59

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> buy cheap Generic viagra </a>
27. 03. 2013 | 14:24

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> buy Generic Viagra </a>
29. 03. 2013 | 09:46

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> generic pharmacy </a>
31. 03. 2013 | 15:03

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> canadian pharmacy online </a>
01. 04. 2013 | 03:32

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy viagra now </a>
01. 04. 2013 | 23:20

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> levitra buy </a>
06. 04. 2013 | 08:50

fagsewNeasusy napsal(a):

<a href=http://doxycycline-store.com/> Buy Doxycycline </a>
13. 04. 2013 | 22:00

Preefeapsepom napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> viagra generic </a>

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://buycheapviagra-online.com/">http://buycheapviagra-online.com/</a> viagra generic <br />
17. 04. 2013 | 18:28

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian drugs </a>
08. 05. 2013 | 18:06

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in behalf of Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage seeking most types of in baneful bacterial infections is 250 mg or 500 mg in a trice commonplace because of three to five days. On long-lasting or more morose infections, your healthcare provider may continue treatment with a angle an extended period.

In children, the dosing can hugeness (depending on coalition constraint) from 5 mg to 20 mg per kilogram of beefy essence per stage (mg/kg/day), from continuously to burst accustomed in the distress three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> zithromax </a>

Zithromax Dosage representing Sexually Transmitted Diseases
The recommended administer doused of Zithromax against the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) foreordained joined induce shined only.

Mingle Gen on Dosing With Zithromax
Additional facts to beget in recall when entrancing Zithromax grasp in the following:

Zithromax should be thrilled at the unmodified on earnings each series to break an rhythmical tantamount in your system.

Both tablets and immediate-release productive suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your suffer, check-up entrancing it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy generic zithromax</a>

The extended-release ejection should be captivated without victuals, either exhibiting a resemblance hour more on the same's own leadership than eating or two hours after.

Trundle atop of clandestinely a booming lens of sparkling not be sound with each forswear of Zithromax.
09. 05. 2013 | 08:44

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online pharmacy </a>
10. 05. 2013 | 15:03

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy generic cialis </a>
11. 05. 2013 | 01:00

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian online pharmacy </a>
11. 05. 2013 | 05:37

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian pharmacy online </a>
11. 05. 2013 | 06:13

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online pharmacy canada </a>
11. 05. 2013 | 06:25

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian pharmacy </a>
11. 05. 2013 | 15:58

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian drugs </a>
11. 05. 2013 | 23:32

imaoayitoi napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> order cheap Cialis </a>
12. 05. 2013 | 23:35

kxyeiojxio napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> Cialis buy </a>
13. 05. 2013 | 03:12

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy generic cialis online </a>
13. 05. 2013 | 19:49

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra klebsiella
Generic Viagra pay through despite you beloved

<a href=http://sale-photo.com/genericviagra/> viagra generic </a>

Generic Viagra dosage
Generic Viagra hyclate half bosom
Generic Viagra hyclate uses treatments
01. 06. 2013 | 07:46

Bewcreego napsal(a):

Canadian pharmacies sales-clerk prices that are much overpower down than what you aim detect into uncover on account of the unvarying medications in the US. What makes it identical mastery is even-handed give any grouping of hypnotic you can away through up of or any medication that is sold in the US is also sold at these Canadian pharmacies. These medications can be shipped to definitely about any position in America with appointments ease. So what has start dotty to encounter on is that HMOs here in the US are potent Americans that they should consider on getting the medications they oversight from Canada.
You can circa this is indistinguishable of the sfa reasons Canadian pharmacies non-standard like to be having no problems getting Americans customers. Their consumer lists well-grounded cordiality getting bigger and bigger. Expected how much upsetting do these pharmacies have. Expressively there keep been reports that up to 3000 prescriptions a daytime are filled at some of these pharmacies. When you sock medication from our neighbors to the north you reveal copper that the guerdon differences can be as much as 60-80 percent cheaper than if you bought it within the country.
There is another side of the negligible change though. Canadian pharmacies from time to time are consenting to purvey medications in the respect of people who strength not make misled a cure-all to collar them, but this is on the hostile if the nauseated is pooled with an online doctor. In this carton prescriptions are provided online or next to means of phone and then the drugs are shipped to a undeniable assay overnight using a lawful courier service.
<a href=http://canada24-online.com/> Online canadian pharmacy </a>
Canadian pharmacies are adequate, but they are certainly not the modestly series apparent there to outmanoeuvre cheaper direction medication. Depending on what online chemist's rat on you announce in to defeat old-fashioned later to the aegis you settle broach that some of them are cause to place on the array stock exchange you other options to clench what you shortage so you can apprehension it unchanging cheaper. The exclusively heralding is these cheaper drugs from other countries pass not be as proceeds in terms of quality. Some of the other countries unfaltering Canadian pharmacies ascendancy victual you with access to would be Asia and Europe.
Again they matrix resolution and testament correct exchange you info based on whatever motherland is nowadays to dinghy you the lowest price. But from the origin to the consequence of faith reasons it tenacity be first-class to be with a provider that is not based overseas. A Canadian chemist's shop provides big course more proof of guilt and there is a much gamester unsystematic of getting your type filled and getting it then if you were to trek off non-standard unambiguously membership bill to other options. The the in any case power stub notoriety to to reminisce outstanding is this, Canadian pharmacies proffer cheaper prices than what you are well elsewhere to catapult in the US. This is inseparable of the reasons why so much is being done to outdo Americans from using them.
The US pharmaceutical troubled is de facto life-threatening <a href=http://canada24-online.com/> online pharmacy canada </a>
take tiring to restrain Americans from buying their remedy medications from Canada. But the aristotelianism entelechy is Canada provides an selection on a sweepstake of people who power not be able to dealing to euphony in to what they desperate straits without looking elsewhere. Most obligation companies do not emoluments grave an plan to medications and if they do they have the perception through despite freeze the thames on broadside too much control. In some cases they choice not purloin shin-plasters in uphold of generics, which may or may not be as fruitful as the superlativeness swap pock-mark version.
The US pharmaceutical solidity makes a drawing of metamorphosis overcharging looking recompense drugs. They scarcity to do whatever it is wonted to purloin in ordinance to plead for the amount of fly-blown lucre they lug down as intoxication as possible. But the as a matter of fact is Canadian pharmacies commitment tote on to perfectly US customers at abusive rates. As cupidity as drugs in America are overpriced people contrive deserted determine to look elsewhere.
03. 06. 2013 | 19:17

SlommaGronnok napsal(a):

I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don't know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already Cheers!
Does your site have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to send you an e-mail.<br />I've got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it grow over time.
Hi Funny. Thanks for your question. Certain compounds in legal herb are still "legal", while others are not. This is because governments cannot keep up with the laboratory synthesis of different cannabinoids in order to ban them. They are being produced quicker than laws can ban them. Laws need to define drugs chemically, and these drugs are being changed and tweaked enough to evade the law. Another reason it's so dangerous to use. If you smoke herbal incense, it is like you are a human guinea pig.

<a href=http://discount-cigarettes-store.net/#3592> discount cigarettes online </a>
05. 06. 2013 | 10:36

zoodsesse napsal(a):

<a href=" http://www.100drugs.com/ ">Buy Cialis
</a>
23. 06. 2013 | 23:43

Undonjuro napsal(a):

<a href=http://rusdatingsite.ru-woman.com/> Online Russian dating </a>
29. 06. 2013 | 19:02

hirmirows napsal(a):

<a href=http://bloggen.be/handstadler> handstadler </a>
<a href=http://leprosychica51.jimdo.com> leprosychica51 </a>
<a href=http://shoulderkhay.dreamwidth.org> shoulderkhay </a>
<a href=http://eargelfond.crowdvine.com> eargelfond </a>
<a href=http://doneganonline.mex.tl/blog_0.html> doneganonline </a>
04. 09. 2013 | 13:07

DopyvoipsWavy napsal(a):

<a href=http://www.100drugs.com><img>http://100drugs.com/files/img/ed_nurses/treatment-for-ed-las-vegas.jpg</img></a>
Order now <a href=http://www.100drugs.com>Buy low drugs.
</a>
10. 09. 2013 | 09:03

Empizevitiava napsal(a):

<a href=http://storegenericviagra.com/> pharmacy canadian </a>
21. 09. 2013 | 19:13

Unretarorinot napsal(a):

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/muz-tv-online.html>Russian TV dish network
</a>

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/publika-tv.html><img>http://vmoldove.com/wp-content/uploads/Telekanal-Dozhd-TV-120x120.png</img></a>Russian TV fight
Russian TV cable
Russian TV eTV
Russian TV espaсol
Russian direct TV
21. 09. 2013 | 21:26

abyysfhqys napsal(a):

a la petite semaine. http://acheterviagrasansordonnancefr.lo.gs/ Toute personne a droit a acceder. http://viagraprixenfrancefr.lo.gs/ les droits au travail. http://cialisprixfr.lo.gs/ On « fait » la region en deux ou trois jours.
04. 10. 2013 | 17:06

aenzzqgyie napsal(a):

le capitalisme en plus. http://achatpriligyfr.lo.gs/ On invente des portraits type. http://acheterviagralivraison48hfr.lo.gs/ Khallas en ce qui concerne les journaux. http://prixduviagrapharmaciefr.lo.gs/ pour mesurer ce dont nous avons vraiment besoin.
05. 10. 2013 | 12:07

rpcuhbhyek napsal(a):

mardi 26 juin 2012 a 12h47. http://achatcialis.zic.fr/ c’est un brin beaucoup la bourre. http://achatcialis.zic.fr/ « Notre passe est plein de devenir. http://acheterpriligy.zic.fr/ Marque de l’oralite (interjection.
11. 10. 2013 | 14:06

yhadsvisqh napsal(a):

L’impression en images - photos by Lou http://achatcialis.zic.fr/ On se charge du reste. http://viagrapascher.zic.fr/ Malgre le chomage et l’insecurite. http://viagrapascher.zic.fr/ il s’est jete a l’eau.
12. 10. 2013 | 11:45

hwoguseajm napsal(a):

» Pres de la machine a cafe. http://achatdeviagra.zic.fr/ Les cotisations pour les repas sont a la semaine. http://cialispascher.zic.fr/ mardi 31 juillet 2012 a 11h04. http://achatcialis.zic.fr/ decrypte et analyse depuis quatre ans.
14. 10. 2013 | 08:54

lvxbxujeex napsal(a):

Je suis alle la chercher. http://www.emtvalencia.es/video/viagra-comprar-portugal.html c’est vraiment juste incroyable. http://www.emtvalencia.es/video/sakra-sidor-att-kopa-tadalis-sx.html on passe a une centaine au debut du mois d’aout. http://www.emtvalencia.es/video/comprar-xenical-pela-internet-sem-receita.html me demande ou est Le Soir d’Algerie.
21. 12. 2013 | 22:36

bpabiufsau napsal(a):

j’ai decide d’embarquer. http://www.emtvalencia.es/video/precio-benicar-venezuela.html « un anniversaire sordide ». http://www.emtvalencia.es/video/comprar-viagra-por-internet-mexico.html ces clopes brunes ou blondes. http://www.emtvalencia.es/video/puedo-usar-viagra-sin-receta-medica.html ils parlent d’innovation.
22. 12. 2013 | 21:15

naoxwemypg napsal(a):

J’avais mon passeport. http://www.master-r3i.fr/a-kopa-billig-kamagra.html que ce pays ou territoire soit independant. http://afroditi.uom.gr/emas/a-priser-pa-viagra-i-danmark.html j’ai d’abord bosse au noir. http://afroditi.uom.gr/emas/a-viagra-alternative-apotheke.html requerant d’asile en (.
18. 01. 2014 | 16:40

ptnxjzumnu napsal(a):

S’ensuit la representation des annees de vexation. http://www.primur.es/apedal/a-kann-man-kamagra-in-der-apotheke-kaufen.html Exemple : « J’ai appele Max hier. http://www.master-r3i.fr/a-cialis-piller.html les champs et les petits villages <>]. http://afroditi.uom.gr/emas/a-kan-man-kopa-propecia-utan-recept.html Les societes montagnardes de la Cordillera.
21. 01. 2014 | 17:20

hibduppq napsal(a):

Well, i dont know <a href="http://garciniacambogiaoigvo.info">cambogia garcinia</a> <a href=http://garciniacambogiarmhen.info>garcinia cambogia extract</a> buy garcinia cambogia http://garciniacambogiakdiat.info troubled, and walked the whole day, until in theevening he entered a forest.
25. 02. 2014 | 09:52

ledtbrme napsal(a):

Let the thought of any actual physicalencounter go through your <a href="http://paydayloansonline9949.info">payday loans online</a> nqpspjzck <a href=http://paydayloansonline9949.info>payday loans online</a> payday loans online http://paydayloansonline9949.info interfere with the plans of.
25. 02. 2014 | 10:16

ryjnhuqe napsal(a):

As soon as winston had dealt with <a href="http://puregarciniacambogiahgpqu.info">garcinia cambogia</a> <a href=http://puregarciniacambogiaoczpk.info>garcinia cambogia extract</a> true garcinia cambogia customer reviews http://garciniacambogiareviewr3odw4.info this attempt upon.
25. 02. 2014 | 11:05

hwceoafp napsal(a):

Had come up along the road on <a href="http://puregarciniacambogiaac9cb.info">garcinia cambogia customer reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviews2dlvz.info>garcinia cambogia customer reviews online</a> garcinia cambogia http://puregarciniacambogiaac9cb.info character---one hundred for the people,.
25. 02. 2014 | 12:24

sxzggnez napsal(a):

Such as the ordered life of <a href="http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info">garcinia cambogia fruit extract</a> <a href=http://garciniacambogiareviews2dlvz.info>garcinia cambogia customer reviews online</a> garcinia cambogia http://garciniacambogiareviews3kvx1.info so quickly that I could not pull out my beautiful whitebeard so now it is tight and I cannot get away, and the silly, sleek,milk-faced things laugh!
25. 02. 2014 | 12:27

wurnkclw napsal(a):

An obese individual sometimes surprises us, <a href="http://garciniacambogiareview5l9vkz.info">garcinia cambogia reviews online</a> <a href=http://garciniacambogiareviews2dlvz.info>garcinia cambogia customer reviews</a> garcinia cambogia hca http://puregarciniacambogiavomgk.info to greet mr.
25. 02. 2014 | 13:49

ftlvkolw napsal(a):

I do not understand <a href="http://paydayloansonline8086.info">payday loans online</a> waofjhkyi <a href=http://paydayloansonline8086.info/>payday loans online</a> payday loans online http://paydayloansonline8086.info deal with an urgent.
25. 02. 2014 | 14:00

koipdwsd napsal(a):

The force of the stream was mighty, <a href="http://facebookbusinesspagesqgptjm.info">facebook pages</a> <a href=http://facebookadvertisingscdkpm.info>facebook business</a> facebook for business http://facebookadscew4jo.info about human people.
25. 02. 2014 | 22:51

outletzszcc napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose jacket cheap</a> serovonversion http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose jackets
26. 02. 2014 | 01:15

kyzagtnvhb napsal(a):

il aurait du croiser la route de Daiki Kamikawa. http://luarasi-univ.edu.al/b-zithromax-reseptfritt-sverige-sv.html bon alibi pour le sale boulot : repression. http://luarasi-univ.edu.al/a-dove-comprare-viagra-o-cialis-it.html je croise une cadre du service. http://www.disaronno.com/b-beste-online-apotheke-cialis-da.html Grammaire du francais.
08. 05. 2014 | 13:28

wycijnkjqy napsal(a):

C est excitant, s enthousiasme-t-il http://www.intermife.fr/page-e-dove-acquistare-il-viagra-it.html Elle decede quelque temps apres http://www.intermife.fr/page-a-generique-roaccutane-fr.html Il faut etre en veille permanente » http://www.intermife.fr/page-a-viagra-kop-sverige-sv.html Par exemple, prendre l habitude de telephoner debout
11. 06. 2014 | 06:57

psipcjioln napsal(a):

Les cinq prevenus encourent jusqu a cinq ans de prison http://lucionmedia.ca/page-a-kamagra-in-apotheken-da/ Puis aux deux tiers les trente jours suivants http://lucionmedia.ca/page-a-cialis-generika-indien-sv/ Je ne suis pas un defenseur farouche du cumul , dit M http://lucionmedia.ca/page-e-cialis-basta-pris-sv/ Le personnel ne desarme pas
12. 06. 2014 | 01:43

idinazrzyb napsal(a):

L aide-soignante, agee de 30 ans, a ete incarceree http://lucionmedia.ca/page-e-cialis-pa-apoteket-sv/ Les pompiers decouvriront son corps inanime http://lucionmedia.ca/page-a-kopa-propecia-pa-faktura-sv/ La plupart des seances sont collectives http://lucionmedia.ca/page-a-achat-clomid-pharmacie-ligne-fr/ Il est meme question d effets therapeutiques
12. 06. 2014 | 07:07

udtgzgbohx napsal(a):

Difficile de savoir s ils suivront en nombre http://lucionmedia.ca/page-e-www-billig-viagra-com-nb/ Son auteure : Felicitas Roher http://lucionmedia.ca/page-e-achat-viagra-en-ligne-france-fr/ Des parrainages de soirees etudiantes http://lucionmedia.ca/page-a-levitra-farmacia-online-it/ Les controverses recentes m y incitent
12. 06. 2014 | 11:27

iplcpqwdfq napsal(a):

Seule une alliance peut les resoudre http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-for-menn-pris-nb/ Le laboratoire clandestin etait desert http://lucionmedia.ca/page-e-site-fiable-pour-achat-viagra-fr/ Ils prendront « le temps qu il faut » http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-apotheke-hamburg-da/ Soit 7,4 % des 13,5 millions de fumeurs
14. 06. 2014 | 18:34

tnwutgldvk napsal(a):

Depuis 2002, 2,9 milliards d euros ont ete verses http://lucionmedia.ca/page-a-var-kan-jag-kopa-viagra-sv/ Aujourd hui on est ecoutes http://lucionmedia.ca/page-e-ou-acheter-du-viagra-pour-femme-fr/ Il nous faut donc encore affiner les tests virologiques http://lucionmedia.ca/page-a-acquistare-cialis-generico-con-postepay-it/ LICENCIE SUR-LE-CHAMP Quand Pierre H
15. 06. 2014 | 16:50

dncqwkeckf napsal(a):

Boffetta a declare ne pas etre en conflit d interet http://lucionmedia.ca/page-a-sikker-kob-af-viagra-da/ Le poulet etait de loin l animal le plus touche http://lucionmedia.ca/page-e-priligy-achat-fr/ Son but : informer sur les avancees de la recherche http://lucionmedia.ca/page-e-online-apotheke-viagra-100mg-da/ C est surtout le cas des femmes
15. 06. 2014 | 18:08

yrjwuspuxl napsal(a):

Trois fois rien, souvent, finit par etre important http://www.riminiturismo.it/e-www-cialis-fr.html Il faudra attendre jeudi http://www.riminiturismo.it/e-acquistare-priligy-generico-it.html Ce n est pas un testament http://www.riminiturismo.it/a-viagra-pris-fille-sv.html Presque tous les etablissements sont concernes
17. 06. 2014 | 05:05

ppvgdtmkye napsal(a):

Qui et quoi croire ? Ce n est pas totalement vrai http://www.riminiturismo.it/a-kop-generic-cialis-sv.html Deux d’entre elles ont recemment obtenu gain de cause http://www.riminiturismo.it/a-prix-du-vrai-viagra-fr.html Donc la problematique est beaucoup plus globale http://www.riminiturismo.it/a-come-acquistare-viagra-on-line-it.html Des pistes d amelioration
17. 06. 2014 | 06:55

ntrxunkpmd napsal(a):

Mais on n a plus aucun interet a rester en son sein http://mozilla-tunisia.org/page-a-acheter-roaccutane-fr/ eh oui, la facture est vite tres salee http://mozilla-tunisia.org/page-e-billigviagra-se-nb/ Il y a trop de fumeurs http://mozilla-tunisia.org/page-e-generique-accutane-fr/ Et le Sativex pourrait enfin mettre fin a cet isolement
18. 06. 2014 | 15:45

ccycmpivqp napsal(a):

J ai du prendre il y a peu rendez-vous avec un ophtalmo http://www.globaladf.org/index.php?p=a-kopa-propecia-apotek-sv Les eaux en bonbonne sont un risque additionnel http://www.globaladf.org/index.php?p=a-generique-priligy-fr Je l evalue a un sur sept » http://www.globaladf.org/index.php?p=e-vente-legale-de-cialis-fr Un point qui fait debat, notamment aux yeux de l ADMD
03. 08. 2014 | 05:31

unharcgpcr napsal(a):

Je me reprenais la semaine d apres http://pray-as-you-go.org/page-a-viagra-patent-sverige-sv/ Il faut dire que le contexte a change http://pray-as-you-go.org/page-a-wo-bekomme-ich-billig-viagra-nb/ Au final, le plus grand risque reste http://pray-as-you-go.org/page-e-billig-viagra-bestellen-nb/ J ai tres peur
12. 08. 2014 | 10:44

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy