Je ústava jen cárem papíru?

06. 01. 2013 | 21:33
Přečteno 7478 krát
Absurdních interpretací ústavy jsme již slyšeli mnoho, ale takto bezprecedentní demagogii snad ještě ne. Miroslav Kalousek svým výrokem „Odpovědnost vlády není za důsledky (amnestie), ale za provedení“ již přesáhl všechny myslitelné meze. A korunu tomu nasadil, když dodal, že totiž prezident ji nemá jak vykonat. Prosím laskavého čtenáře, nechť si přečte následujících pár řádků ústavního textu, který je naprosto jednoznačný. Je ovšem pravda, že ve státě, kde se průměr vypočítává sčítáním dvou čísel, se již nelze divit ničemu.

Ústava ČR
Článek 54
…..
(3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný

Článek 63
(1)Prezident republiky dále

k) má právo udělovat amnestii
(2)…
(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.
(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

Vláda jednoznačně nese odpovědnost a je na členech vlády, aby si vyjasnili s premiérem, proč je neinformoval a rozhodl bez jejich souhlasu. Odpovědnost za tuto amnestii nese tak i pan Kalousek, pokud ji nechce nést, nechť na protest rezignuje. Pan Kalousek, jak bylo vidět na placce na klopě saka i v daném televizním přenosu, volí „Karla“ . I „Karel“ jako člen vlády nese odpovědnost za tuto amnestii, a pokud ji nechce nést, nechť na protest rezignuje. Nebo snad kandidát na prezidenta ústavu také interpretuje v souladu s názorem panem Kalouskem? To by byla hodně nepříjemná zpráva pro voliče.
Podrobněji k otázce amnestií a ústavě mne dnes již předběhl na blogu Václav Žák, tak nebudu již opakovat, co bylo skvěle řečeno. Vřele doporučuji.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-zak.php?itemid=18624


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Gerd napsal(a):

Je ústava jen cárem papíru? Ano, je. Právo totiž platí jen pro někoho.
Je ČR státem voličů? Ne, není, je státem politických elit, které si uzurpovaly moc v takové míře, že ovládají již moc zákonodárnou, výkonnou i soudní, všechny tři oddělené pilíře demokratického režimu, aby mohli beztrestně krást v souladu se zákony, které přijímají.
Bude ČR, pokud zanikne někomu chybět? Vlastně ani ne, snad jen těm korupčníkům u moci.
Současný rádoby demokratický režim Česka se vyprázdnil, nemá za sebou žádnou autoritu, sílu lidu, zájem voličů, nic.
Husákova normalizační léta a demokraturní režim ČR v poslendích letech za V. Klause se sobě podobají více, než si mnozí pžipouští. Zbývá jen ta pověstná věta o kůlu v plotě.
06. 01. 2013 | 21:41

český maloměšťák napsal(a):

Pokud je nějaký proces proveden tak, že výsledek je špatný...a pouze čistě z nějakých formálních důvodů, dle nějakých formálních pravidel - nelze provést korekci /jinak FAKTICKY PROVEDITELNOU/, tak jsou tato formální pravidla špatná - ale jsou každopádně FAKTICKY a tak i formálně OPRAVITELNÁ ...přičemž opravu nutno provést co nejdříve - pokud si to stav a vývoj věci vyžaduje.
Jinak se Homo sapiens sapiens zpronevěřuje nejen svému druhu, ale troufám si říct že i svému rodu.
Ti pak, kteří staví takové korekci do cesty další překážky - by měli být ze společnosti druhu Homo sapiens sapiens vyobcováni. Nebo aspoň označeni - např. cedulkou Homo sapiens stupidus.

Jednodušeji.
Psychopati a gauneři se budou vždy vymlouvat na to, že to nejde. Že je to v rozporu se zákonem. Což je nesmysl - nesmysl pak o to větší, pokud takové zákony vytvořili psychopati a gauneři.

Dobrou noc, hloupá demokraturo !
06. 01. 2013 | 21:43

Al Jouda napsal(a):

Bohužel z Ústavy ČR udělal cár papíru i slavný Ústavní soud, když svým nálezem schválil zavedení poplatků ve zdravotnictví. V Ústavě je jasně napsáno, že občané mají nárok na bezplatnou zdravotní péči a to soud svým nálezem popřel.
06. 01. 2013 | 21:48

Libertad napsal(a):

Pani Dvořáková,
1) děkuji Vám za krátký příspěvek, alespoň každý má opět potvrzeno, jak nám nejvyšší exekutivní služebníci neslouží, jenom opakovaně lžou. a kde lže i krade.
2) také Vám upřímně děkuji za to, že na rozdíl od tit. Dlouhého, Fischera, Zemana, Sobotky P.a Dienstbiera neusilujete žádné volené funkce

S pozdravem

Sidonio Libertad
06. 01. 2013 | 21:52

Petr napsal(a):

A já stále říkám, že p. Dvořáková je schopná a fundovaná žena. Strčí do kapsy nejedného politika - mužského pohlaví, ale i ženy typu Peake. Paní Dvořáková, ví, umí, stojí si za slovem, co se o paní Peake říci nedá, ta se točí o 180 stupnů každým dnem. Je to bída se na ni dívat.
Jen tak dále, paní profesorko, je radost Vás poslouchat, kdyby si naši vládní představitelé braly od Vás příklad, nemusely by jsme se stydět za ten cirkus v naši republice. Vždyť jsme světu na posměch.
06. 01. 2013 | 21:56

mb napsal(a):

Kalousek je srovnatelnej s dnešní demagogií Jakla (168)

proč je vosum let moc ... dítěti jsou 2,4,6 let ...

dítě je dospělé !!!! sic. ( 18 let :-///) ... a případ stále není u konce ...

případ se stále vleče ... stále jste jednou nohou v kriminálu ...

/ rozuměj případ se vleče již 16 let ... /

ach bože ...
06. 01. 2013 | 22:08

Jan Vaculík napsal(a):

Vladimíra Dvořáková vidí v textu ústavy něco, co tam evidentně není.
Prezident má právo udělovat amnestii, za kterou pak nese odpovědnost vláda.
Z toho však nevyplývá, že vláda má právo prezidentovu amnestii vetovat či nějak odmítnout. Jde prostě jenom o to, že někdo odpovědnost nést musí, a když prezidentův úřad nemá žádnou exekutivní moc, může to být jenom vláda.

Můžeme se dohadovat o tom, že Nečas snad mohl amnestii (před jejím vyhlášením!) Klausovi nějak rozmluvit, ale to už jsme úplně mimo rámec ústavy.
06. 01. 2013 | 22:12

babočka napsal(a):

Paní Dvořáková Ustava bude cárem papíru až budou vládnout vaši soudruzi komunisti. Vy, jako komunistka jste se také zasloužila o morální úpadek našeho národa. Takže se ničemu nedivte.
06. 01. 2013 | 22:18

Matěj napsal(a):

Vážená paní profesorko,

již před Klausovou Amnestií jsem cítil velkou apatii, často šly na mne mdloby, když jsem chtě nechtě poslouchal, jak ten který politik chce bojovat korupci (třeba Peake). Teď už cítím hlubokou averzi, jakmile někdo mluví o boji proti korupci. Prostě těm spektakulárním personam po tom všem již nevěřím, jakoby automaticky naskočilo, že melou bezobsažné chucpe, podbízivý vybrázněný balíček, za účelem chytit potencionální elektoriát za srdce. Klaus to domrd..zničil zbytky naděje. Přes dvacet let tady poslouchám, jak to ten který politik myslí s námi dobře. Pak se dovídám, že takřka každý z nich má máslo na hlavě. Chci si zachovat duševní zdraví, a tak se raději od politiky odpojím (radí to zdejší bloger, známýlékař Jan Hnízdil)

Matěj (bývalý volič VV)

P.S. Omlouvám se, ale váš článek jsem nepřečetl (Jakkoli si Vás vážím, ztrácí ve zdejší kotlině na významu). Promiňte.
06. 01. 2013 | 22:19

ffff napsal(a):

a co na to vse rika Pehe, dalsi titan mezi levicovymi intelektualy ?
06. 01. 2013 | 22:19

Petr B. napsal(a):

Pro pravici je ústava skutečně cárem papíru. Víme, že už v roce 1993 se jí nová ústava nelíbila, ale neměla sílu jí změnit k obrazu svému.
Jak už bylo výše napsáno, ústavu porušují tím nejhrubším způsbem i samotní pravicově orientovaní ústavní soudci viz schválení tzv. "regulačních" poplatků při téměř každé návštěvě u lékaře a to i pro chronicky nemocné, nemocné s leukémií, nemluvňata v nemocnici atd., kdy "regulace" pomocí peněz není nic platná. To by pochopil snad i retardovaný jedinec, nikoliv však čeští pravicoví ústavní soudci typu pana Balíka či pana Výborného. Pokud nevidíte žádnou naději v této vládě (viz podivná logika pana Kalouska), nemůžete jí najít ani v našich soudech.
06. 01. 2013 | 22:24

Matěj napsal(a):

Vážená paní Dvořáková,

ještě dodatek. Nemám na to věrohodné důkazy, ale domnívám se, že p. Nečas se mnohdy chová jako Klausův přívěšek. Nevím, proč se tak chová (co se odehrává v pozadí), ale prostě to cítím (čerpám z řada zdrojů - byť omezených). Nemohu si jej za to lidsky vážit.
06. 01. 2013 | 22:26

vasja napsal(a):

Bude hůř, bez našeho pana prezidenta Klause.
06. 01. 2013 | 22:29

vasja napsal(a):

P.S.
Moc špatně.
06. 01. 2013 | 22:30

Anba napsal(a):

Vaculík - Vy snad neumíte číst? Co by mu rozmlouval, stačilo nepodepsat a nebylo by platnosti. Nebo odstoupit, jeden nebo druhý, nebo raději oba.
Vy byste podepsal, být Nečasem? Proč? Ze strachu, ze servility, z toho že ještě nejste na důchod, že ještě nemáte dost v kešeni, nebo snad z přesvědčení, že 7 tisíc vězňů je třeba vypustit na občany do přicházejícího mrazu, zřejmě bez peněz a zázemí a jen tak mimochodem zrušit stíhání některých zajímavých neodsouzených trestných činů, které vznikly v době Klausova premiérování? No, ale pokud neumíte číst, tak by Vám Blažek poradil.
06. 01. 2013 | 22:31

Jan Vaculík napsal(a):

Mě by spíš zajímalo něco, co spadá do kompetence autorky blogu, a tím je činnost Akreditační komise.
Kdo jiný je totiž odpovědný za to, že úroveň našich vysokých škol (a s tím i jejich právo na existenci) se posuzuje podle toho, kolik mají docentů (byť třeba vyloženě formálně!) a kolik tito docenti mají na svém kontě (jakýchsi!) publikací, a vůbec jak zdařile všichni dohromady dokážou předstírat, že dělají vědu. Tedy: kdo nese zodpovědnost, že za kritéria jakosti se tady stanovily pouze a výhradně RYZE FORMÁLNÍ požadavky, a vůbec se přitom nehledí na to, co se studenti v daných školách naučí a jak úspěšně potom dokážou najít uplatnění. Jako výkřik licoměrnosti mi pak připadlo rozhodnutí o odejmutí akreditace Právnické fakultě ZČU: jednou tady byla stanovena ryze formální kritéria, a škola je pak trestána za to, že je POUZE FORMÁLNĚ splnila. - Následně pak, místo aby Akreditační komise uznala systémovou chybu a začala pracovat na zlepšení stávajícího systému (ano, konečně by vědci měli příležitost něco NOVÉHO vymyslit!), tak její předsedkyně začala ukazovat prstem na ostatní a kritizovat kdekoho, do jakého morálního marasmu se naše země dostala.
06. 01. 2013 | 22:33

Jan Vaculík napsal(a):

Anba
Dle textu ústavy amnestii uděluje prezident.
Podpis předsedy vlády tady pak figuruje v podstatě jako stvrzení převzetí příkazu.
06. 01. 2013 | 22:37

strýc virus H3N1 napsal(a):

naprostý souhlas s Al Joudou a Petrem B.
denně mi rukama prochází řada nálezů smrtelně nemocných lidí, na konci vždy čtu, že "zaplatil poplatek ve smyslu zákona..." anebo nezaplatil a převzal POHLEDÁVKU --- proboha ... kde to žijeme? to je hnus ... nevěřil jsem, že to budou papouškovat i u onkologických pacientů...
06. 01. 2013 | 22:45

David napsal(a):

"...Absurdních interpretací ústavy jsme již slyšeli mnoho, ale takto bezprecedentní demagogii snad ještě ne. Miroslav Kalousek svým výrokem „Odpovědnost vlády není za důsledky (amnestie), ale za provedení“ již přesáhl všechny myslitelné meze. A korunu tomu nasadil, když dodal, že totiž prezident ji nemá jak vykonat.

...Vláda jednoznačně nese odpovědnost..."

--------------------------------------------------------------------------------------------

ČSSD vyvolá ve sněmovně hlasování o nedůvěře vládě.

Situace konečně uzrála, jako nikdy!

Vláda by měla padnout!

Teď je důležité začít si už dělat seznam všech těch poslanců, kteří tu šílenou amnestii budou svým hlasem obhajovat.

Už brzo se bude takový seznam hodit.

Bohužel začíná docházet na varování profesorky Dvořákové, které zveřejnila zhruba před rokem. Ta amnestie patří už mezi ty opravdu poslední kapky. Společnost se začíná radikalizovat.

Takže POZOR!!!

I ta sprostá manipulace, kterou předvádí darebák Kalousek je velmi nebezpečná pro prostého občana, který nemá to vzdělání, jako paní profesorka, která tu lež dokáže argumentačním způsobem odhalit.

Velmi se divím, že naše media se už konečně také nevzbouřila a nezačala podporovat i hlasy těch odborníků, kteří věrohodným způsobem vyvracejí sprosté lži takových darebáků, jakými jsou Jakl, Blažek apod. Divím se, kde se skrývá ten "pan špinavý" - křesťan Nečas. Nějak se moc ani neukazuje. Asi už začal chodit kanálama. Nebo, že by už si začal balit zubní kartáček a "tepláky"?

Pokud se naše vláda skládá opravdu z těch nejlepších politických profesionálů, neměla by situaci více vyhrocovat

a měla by sama podat demisi.

To je jediné SLUŠNÉ řešení!
06. 01. 2013 | 22:54

MUDr Chocholoušek napsal(a):

Ano pane Vaculík, my víme. A na základě čeho je premiér povinen to strvzení příkazu podepsat?
06. 01. 2013 | 22:59

Lex napsal(a):

Jan Vaculík
Dodnes jsem Vás považoval za rozumného člověka.
Nebyl jste, prosím (bez jakéhokoliv pejorativního významu), v době, kdy jsem tu nebyl, nějak vážně nemocen? To by lecos omlouvalo.
A aby tento vstup nebyl snad přece považován za útok "ad hominem", napíši k věci: "Stran amenstie, prezidenta, předsedy vlády, a jejich účasti na ni a odpovědnosti píšete naprosté hlouposti."
L.
06. 01. 2013 | 23:01

Anba napsal(a):

Vaculík - tak tomu rozumím, že pokud by president amnestoval úplně všechny zavřené + všechny stíhané - i při počtu cca 50 tisíc, tak byste jako předseda vlády jen převzal příkaz a provedl? Nevěděla jsem, že předsedou vlády může být i cvičená opice.
06. 01. 2013 | 23:02

šašek z Jihlavy napsal(a):

Jan Vaculík
Paní profesorka Dvořáková prokázala mimořádnou statečnost, když si dovolila píchnout do hnízda sršňů. Kdyby náš nešŤastný Nečas měl čtvrtinu její kuráže, mohli jsme se přesvědčit jak by zafungoval "nepodpis".
A paní Anna(anba) správně poznamenala, že lze i vyjádřit svůj nesouhlas rezignací. To je ale zvykem tam, kde politická kultura není jen frází.
06. 01. 2013 | 23:05

MUDr Chocholoušek napsal(a):

No a to přátelé ještě nenastoupil Polčák z TOP09 se svými top teoriemi. To pak bude prča. Nebo už něco vymyslel? Pochybuji, že Vaculík mluví ze své hlavy.
06. 01. 2013 | 23:11

Jan Vaculík napsal(a):

MUDr.Ch.
Za normálních okolností by prezident nenavrhoval amnestii, jejíž vykonání je z určitých hledisek na hraně celospolečenské únosnosti. Pak by vše platilo tak, jak popisuje pan Žák. Jenže Klaus je člověk, který zešílel. Není úplně zřejmé, zda pohřbít vládu (ať už přímým, nebo nepřímým způsobem) nebylo zamýšleným vedlejším důsledkem.
06. 01. 2013 | 23:13

Targus napsal(a):

Přijmeme-li argumentaci pánů Jákla, Klause a spol., vláda má odpovědnost za prezidenta, nechť si tedy jde tento kompletní ansámbl dřepnout do báně, nebo alespoň nechť uhradí ZE SVÉHO náklady spojené se zastavením trestních stíhání a náhrad poškozeným. Lze je snad zažalovat místo osoby pana Nesvéprávného za maření úředního šetření o krádeži jejich peněz, ne? Poškozeným také chytráci typu Jákl & Blažek suše sdělili, že mají holt tu smůlu, že jsou blbí a nechali se okrást.
06. 01. 2013 | 23:23

Jan Vaculík napsal(a):

Lexi,
jsem po celou dobu zcela zdráv.
Pokud na mě pozorujete nějaký úpadek, bude to možná tím, že jsem byl nějakou dobu mimo dosah vašeho kultivujícího vlivu :--)
Připouštím, že se mohu mýlit, a nebudu se přít s odborníkem jenom proto, abych si dopřál pocitu, že mám pravdu. Jenom si myslím, že dovedu porozumět psanému slovu a že mám i kus selského rozumu.
Tedy že nepodepsat amnestii ze strany Nečase by znamenalo vyvolat ústavní krizi. S tím platí i to, co jsem výše napsal jako reakci pro MUDr.Ch.

Kdo je nepřítelem této vlády, tak bude dokazovat, že se mělo konat jinak, bez ohledu na důsledek, že vláda tím padne. Já stojím názorově na opačné straně, a proto soudím, že když Klaus ve spolupráci se svými hradními kašpary tu věc už takto jednou postavil, tak Nečasovi nezbývalo, než podepsat. - Ale třebas načrtnete jinou cestičku, po níž se měl vývoj raději ubírat.
06. 01. 2013 | 23:26

mik napsal(a):

Klaus se celou dobu pohybuje na hrane nebo i za ni v clancich Ustavy napriklad kdyz vlada schvali LS a Klaus odmitl podepsat cela Evropa cekala az si Klaus usmysli i kdyz musel dobre vedet ze nema zadnou jinou moznost nez bud podepsat nebo odstoupit jinak amnestie nemusi byt jen nastrojem k propusteni kamaradu ale treba zasterka aby lide nesledovali tolik co se deje kolem voleb prezidenta Okamura upada v zapomeni nevytahuji se tolik veci na Zemana na Fischera nesoudna Bobosikova s kurzem 1:500 nema u voleb vubec zadnou sanci a tudiz neni nebezpecim a prakticky jedinym kdo muze ohrozit je Franz ovsem tam vetsina spoleha na to ze konzeravtivni volic ho volit nebude mezi slepymi je jednooky kralem a proto snad jediny kdo muze ohrozit dvojici Fischer- Zeman je Swarzenberg mnohym je ale trnem v oku pro sve kamaradeni s Kalouskem ale ma volic jinou sanci pokud nechce na Hrade ani Fischera ani Zemana ? tito dva ovsem vytezi z toho ze volici rozdeli sve hlasy a neshodnou se na jednom Amnestie je sice spatna ale vic skod napacha zvoleni Fischera ci Zemana prezidentem ,,zlocinci se stejne za par mesicu do basy dostanou zpet a velke kauzy by se tak jak tak zametly pod koberec a nikdo by nebyl potrestan je to proste jen odlakani pozornosti od jinych dulezitejsich veci
06. 01. 2013 | 23:29

Martin1 napsal(a):

Přeji si, až po tomto skandálu konečně padne vláda, aby byl pak tento den vyhlášen bojem za demokracii!
06. 01. 2013 | 23:29

Targus napsal(a):

To David:

Vy jste blázen, už jste viděl feťáka, který se vzdá dobrovolně své dávky?
Co dostane ven ze Strakovky tuto vládu, jsem tu už jednou napsal, ale Mr. Stejskal to nemohl rozchodit, takže už nic.
Prostě slušnou formou to nepůjde.
06. 01. 2013 | 23:30

Targus napsal(a):

To Jan Vaculík:

Jakou ústavní krizi? Tady platí ústava? Proč si tu z nás děláte kozy, soudruhu? S tou si tady vytírá (_!_) kdekdo už hezkých pár let.
Pro mě je posvátný soukromý majetek, stejně jako pro všechny ječící pravičáky. Ten byl mimo jiné po miliardách rozkrádán v 90. letech za blahovolného přihlížení pána neprofesora. Teď tentýž chce zachránit své sponzory od basy.
Nechť pánové vrátí všechny rozkradené prachy i s úroky, omluví se okradeným a můžem se začít bavit o přimhuřování očí.
06. 01. 2013 | 23:37

Martin1 napsal(a):

Co to udělat takto: Všichni lidé by se šli v kleče a v naprostém tichu pomodlit za konec tohoto utrpení.Žádný křik, žádné násilí, jen naprosté řvoucí ticho!
06. 01. 2013 | 23:39

Almo G™ napsal(a):

Autorka: Děkuji. Lidé jako Vy jsou páteří této země.

Zbabělci "volí Karla".
06. 01. 2013 | 23:40

MUDr Chocholoušek napsal(a):

Pořád mi ale uniká, jak jste přišel na to, že "vláda nemá právo prezidentovu amnestii vetovat či nějak odmítnout", tedy že premiér nesmí nepodepsat ve Vaší snaze vládu vyvinit. Z pohledu ústavních vztahů je to nesmysl.
Pokud chcete tvrdit, že Klaus Nečase vydírá, pak byste měl naznačit čím a proč. Pád vlády by to nemohl být, když byste spekuloval nad tím, že Klaus Nečase do amnestie navezl proto, aby vládu položil, jak jste výše naznačil.
06. 01. 2013 | 23:44

MUDr Chocholoušek napsal(a):

Předchozí je pro Vaculíka.
06. 01. 2013 | 23:45

Lex napsal(a):

Jan Vaculík
Žádných črtání cestiček netřeba. Vše je pevně vytyčeno. Jen Vy se v tomto punktu snažíte chodit klandrama a přesvědčovat okolí, že "tak je to správné, tak to má být. Kázeň na prvním místě."
Nic proti tomu, každý má právo na svůj názor i na jeho šíření. Ale nesmí se v některých případech divit, že vypadá jako hlupák. V horším případě navíc jako vlezdoprdelka někomu.
Mějte se. Nemáme více společných témat.
L.
06. 01. 2013 | 23:45

Pepák napsal(a):

Vaculík: Dle textu ústavy amnestii uděluje prezident.
Podpis předsedy vlády tady pak figuruje v podstatě jako stvrzení převzetí příkazu.

Tak já nevím, ale ěkdo z nás dvou nerozumí psanému textu.

<b>Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.</b>

Navíc jste asi ani nepochopil, přestože je to napsáno zcela narovinu, že paní profesorka sděluje, že Kalousek lhal v přímém přenosu, když tvrdil, že vláda je v této věci pouze vykonavatel, protože prezident na to nemá pravomoce a lidi a vláda tedy podle ústavy neodpovídá za rozsah a dopady toho co musí spolupodepsat.
06. 01. 2013 | 23:57

mb napsal(a):

překvapuje někoho lež Kalouska ? nepřekvapuje

překvapuje někoho lež Nečase ? nepřekvapuje

překvapuje někoho lhaní Peak ? nepřekvapuje ...

tato vláda měla být nejméně 10x mrtvá stejně, jako její jednotliví představitelé ...

ale oni to opět nějak překlepou ... bez ohledu na to co kdy kdo kde na koho a komu říkal ...
07. 01. 2013 | 00:01

Jan Vaculík napsal(a):

MUDr.Ch.
Z ústavy nevyplývá, že by amnestie udělená prezidentem byla podmíněna souhlasem premiéra. Pouze se tam uvádí, že ji premiér podepíše.

Co by se stalo, když by premiér nepodepsal? Nic? Jelo by se klidně dál, jako by žádná amnestie nebyla? - To se mi nějak nechce věřit. Jenže proč potom žádný z fundovaných právníků, kteří se k amnestii na Nový rok vzápětí začali vyjadřovat a rozvíjeli, co se v nejbližších hodinách a dnech stane, nevyslovil podmínku "Jestli premiér amnestii podepíše" ?
07. 01. 2013 | 00:04

Pepák napsal(a):

A Vám paní profesorko děkuji. Když jsem dnes slyšel Kalouska, napadla mě úplně stejná věta jako Vás. Tedy, že ve státě, kde se průměr vypočítává sčítáním dvou čísel, se již nelze divit ničemu.
07. 01. 2013 | 00:05

Almo G™ napsal(a):

Jan Vaculík: Nejste jedním z poradců CML?
07. 01. 2013 | 00:07

Targus napsal(a):

To Jan Vaculík:

Jenže proč potom žádný z fundovaných právníků, kteří se k amnestii na Nový rok vzápětí začali vyjadřovat a rozvíjeli, co se v nejbližších hodinách a dnech stane, nevyslovil podmínku "Jestli premiér amnestii podepíše" ?

Protože to panák Nečas podepsal už před jejím vyhlášením, to dá rozum. Přeci nemáte Klause za takového blbce, že si řádně neošéfuje něco, s čím vyleze před národ a předem ví, že z toho bude řádný mazec?
Vy tu plkáte na netu tak 5 let, Klaus dělá vrcholnou politiku 23 let. Kapánek rozdíl...

Člověče, proberte se konečně...
07. 01. 2013 | 00:10

Buvol napsal(a):

Vypadá to, že to je toaletní papír na zachodě u klausů ..
07. 01. 2013 | 00:23

Jan Vaculík napsal(a):

Papák
Vy (i paní profesorka) tímto de facto říkáte, že skutečně nezbývá, než vymětit lid: protože o tom "součtu namísto průměru" nerozhodl Kalousek, ale běžný ministerský úředník, který volební agendu zpracovává už přes dvacet let.
Mimochodem: ten jeho postup sice byl nevhodný, což ale neznamená, že dotyčný úředník neumí zprůměrovat čísla. Pro některé situace (a tato mezi ně patřila) je vhodné výsledky vzorků zprůměrovat, zatímco v jiných situacích je směrodatný nejhorší vzorek: pevnost řetězu není daná průměrem pevnosti jednotlivých článků, ale pevností nejslabšího článku. A v některých případech (zejména pokud jde o bezpečnost) se negativní ukazatele dokonce sčítají: tak se prý vyhodnucuje například zmetkovitost při přejímkách střeliva. A tím se dostáváme k vysvětlení, jak je možné, že takový postup úředníky vůbec mohl napadnout.
Tedy: dříve, než se rozhodnete vyměnit lid anebo emigrovat, tak by bylo vhodné si přece jen opatřit víc informací. Chyba se stala, ale nebyla to chyba Kalouska a dokonce ani není tak nepochopitelná, jak by se mohlo na první pohled zdát.
07. 01. 2013 | 00:31

pamětník napsal(a):

Jan Vaculík:
"tak se prý vyhodnucuje například zmetkovitost při přejímkách střeliva"
Teď jste tomu nasadil korunu.
07. 01. 2013 | 00:37

veverka napsal(a):

Perfektní blog. Stručné,jasné i s citací příslušných pasáží ústavy,ze kterých plyne jediné. Kalousek je lhář. Ale on lže prakticky pořád a nejraději v přímém přenosu. Vyloženě se vyžívá v tom,jak mu to všechno prochází. Patří za mříže stejně jako Klaus a všichni kdo tyto arcizloděje podporují.
07. 01. 2013 | 00:44

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Jan Vaculík - Vy si myslíte, že je možné, aby prezident 1.1. vyhlásil amnestii a oznámil, že vstoupí druhý den v platnost, a přitom by ji neměl podepsanou premiérem? Tomu nějak nerozumím. Taková amnestie by snad byla neplatná a vůbec by nemohla vstoupit v platnost?
07. 01. 2013 | 00:46

Anba napsal(a):

Vaculík - prosím Vás, vzepřel jste se někdy nějakému nadřízenému, když jste si myslel důvodně, že nemá pravdu a chce něco ne přímo sice protizákonného, ale nemravného? Asi ne, že? Že po Vás nikdo nic nemravného nechtěl? To jste měl zatím štěstí. Zatím. Uvědomte si, že se Vám to do konce života může pravděpodobně několikrát stát. A budete se muset rozhodnout jestli chcete být u jiných lidí svině, nebo rovný člověk a taky kvůli sobě, na to se totiž nedá zapomenout. Myslíte, že Nečas bude moci dobře spát až bude jednou vzpomínat jak premiéroval? Myslíte, že ta koncentrovaná zlost tolika lidí ho nepoznamená?

Co by se stalo, kdyby nepodepsal? Asi by to vůbec VK nemohl v projevu říct, ne? Prostě by se pohádali, kdayby mu N řekl, soudruhu presidente to nejde, co by tomu řekli občané, o ty nám přece jde. O jejich blaho a spokojenost, bezpečí, o spravedlnost. Co bylo ukradeno, má být vráceno a potrestáno, říkáme to spolu už 23 let, tak jak se můžeme podívat lidem do očí. Co mi řekne žena, děti, mám kvůli Vašim závazkům zbytek života chodit kanálama?

1/ Že na tom trváte? Tak tady máte moji rezignaci a tím i celé vlády. Jo, že už máte vybraného za mne náhradníka, no to bude asi pěknej kuba, kdo to veme v téhle situaci.Já se uživím jinde, nebudu Vám pořád dělat rohožku.

2/ Že na tom trváte? To můžete, já to vezmu do vlády, ale budu členy informovat o tom, že já nesouhlasím, protože to vyvolá nenávist lidí, nemalé náklady, posílí opozice, poškodí to opět obraz vlády u lidí, uniknou potrestání korupčníci a my jsme vládou boje s korupcí a kde vlastně máte rozbor kolik to bude lidí, jaké finanční dopady, kdo Vám bez mého vědomí tyto rozbory poskytl? Možná stará Blažková leda tak.

3/ Že na tom trváte? Co já bych vlastně mohl dělat po odchodu z vlády? Fabriku i výzkumák jsme zprivatizovali a zrušili, jsem vlastně jako ten kůl v plotě.
Tak jo, podepíšu, ale na oběd nepřijdu, just.

Tak pane Vaculíku. Vy si zase můžete přehrávat, co by v případě za 1/ a 2/ udělal president. Nastal ovšem případ 3/.
07. 01. 2013 | 00:53

sinice jedovaté napsal(a):

mb
Toto je vláda, jakou jste si vyvolili a vyoslili.
Klause milujete už 20 let.
Kalousek dělal na obraně to, o čem kníže říká, že je to normální také už před dvacet lety.
Co vlastně od života chcete?
Víc Bursíků?
07. 01. 2013 | 00:56

český maloměšťák napsal(a):

Jak to, že zde ještě není Mard - s nějakým svým kometářem hanícím Jiřího dienstbiera ?
Že on se už dočista ožral ?!?
Tak hezky mu to šlo...chlypci se asi něco muselo porouchat, že pod tímto blogem Dienstbiera nešpiní.

Dobré ráno všem !
07. 01. 2013 | 01:02

Pepák napsal(a):

Vaculík: že skutečně nezbývá, než vymětit lid: protože o tom "součtu namísto průměru" nerozhodl Kalousek, ale běžný ministerský úředník, který volební agendu zpracovává už přes dvacet let.

Pane Vaculíku, střelivo a řetězy nechte prosím stranou. Nikdo netvrdí že o tom rozhodl Kalousek, i když kdo ví, prý to byla firma HP, ketrá vypracovala ten vzorec a bylo by docela zajímavé to zadání vidět a také kdo je pod tím podepsaný? Mě je jedno že to naonec byl běžný ministarský úředník, kdo použil k určení průměru součet čísel. Dokážete si představit situaci, že by měl kandidát ve dvou vzorcích 55 procent chybných podpisů a součtem by se rázem s platnými dostal do záporné hodnoty? No ale hlavně pane Vaculíku, tady je stále řeč o tom, že Kalousek lhal v přímém přenosu o znění ústavy a opět zcela účelově. Mě to jeho lhaní hned připomnělo kauzu Casa.
07. 01. 2013 | 01:02

Jan Vaculík napsal(a):

Tak že by se o tom hádali už na Silvestra? Anebo se nehádali, a Nečas Klause prostě poslechnul, protože je blbej a nedošlo mu, že to nebude nic moc? Anebo není blbej, došlo mu, že to nebude nic moc, ale z jakýchsi důvodů musí Klausovi ustoupit? Anebo vůbec nemusel ustoupit, takže se dohodli, že ta amnestie takto nemůže být být, a pak najednou -hrc!- Klaus s ní přece jen takhle vyrukoval? - Vždyť je to přece úplně jedno: mezi Klausem a vládou to dlouhodobě skřípe; Klaus tlačí Zemana na hrad, a vinit z této amnestie vládu je přesně to, co by si sám Klaus mohl nejvíc přát.
07. 01. 2013 | 01:05

bsim napsal(a):

Kristepane... Já jsem myslel, že bláboly téhle soudružky už přebírají jen Primitivní Listy....
07. 01. 2013 | 01:14

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Anba – Mě by spíš zajímalo, co by se stalo, kdyby nějaký soud rozhodl, že ta Klausova amnestie neplatná (ve smyslu blogu V. Žáka). Nedovedu si představit, jak by se z té bramboračky právníci vymotali.
07. 01. 2013 | 01:17

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Oprava: ... že ta Klausova amnestie JE neplatná
07. 01. 2013 | 01:21

Anba napsal(a):

Vaculík - tak tohle mne vůbec nenapadlo, že by Nečas odmítl podepsat a Klaus ji přesto vyhlásil a Nečas dodatečně pokryl. Že své hochy ale dobře znáte, že by byli něčeho takového schopni. Tomuhle se říká politika? Já bych řekla mafiánství.
07. 01. 2013 | 01:25

Anba napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.) Žáka jsem ještě nečetla, jdu na to.
07. 01. 2013 | 01:30

MirekS napsal(a):

Děkuji paní Dvořáková, konečně blog vycházející z ústavy. A je to černé na bílém v doplnění blogu p. Žáka.

Gratuluji, k tomu není co dodat.

Zdraví MirekS
07. 01. 2013 | 01:42

MirekS napsal(a):

Ještě by to chtělo blog o skutečných dopadech amnestie.
07. 01. 2013 | 01:44

Jan Vaculík napsal(a):

Anba
Ono je to totiž úplně jedno, jak to v detailu bylo. Podstatné je to, že Klaus na stabilizaci naší politické scény nemá žádný zájem (přesně v rozporu s obsahem svého projevu). (Co si od mongolizace naší politiky slibuje, to mi vskutku není jasné.) Vládu "své" (byvší) strany podrazí, jak jen může: což je stav, který trvá už několik let. Pokud se prezident a premiér ve věci amnestie neshodnou, tak je to, obávám se, premiér, kdo tahá za kratší konec.
Otázkaou je, co se v našem ústavním systému děje, když dojde k diametrálnímu nesouladu mezi prezidentem a vládou, v němž prezident odmítne ustoupit. Nějakou podstatnou moc asi prezident přece jen má, protože kdyby neměl, tak by Gottwald v únoru 48 nemusel nechávat ústavní krizi přerůst v ozbrojený puč.
07. 01. 2013 | 02:05

Jan Vaculík napsal(a):

Lexi (23:45),
to vy jste všichni tak povýšení a přezíraví?
V tom případě - pokud byste tady měli někdy vládnout - se máme skutečně nač těšit!
07. 01. 2013 | 02:12

Anba napsal(a):

Vaculík - kdyby měl Klaus Lidové milice, jaké si vytvořil v r.1948 Gottwald, tak se vsadím, že by je taky použil k získání moci - teď si zatím připravuje Knihovnu VK, financování mu zajistí PPF, družinu mu sežene Dobeš, který dostal 800 milionů na sportovce a 300 z toho mu zbylo na jeho hnutí a kdo nám zaručí, že v dalších přímých volbách nebude chtít Klaus znovu kandidovat? Lid bude už tak zbídačen, že zapomene na minulost a bude toužit po dobrém tatíčkovi, který by jej přivinul na ňadra, - toho se snad už nedočkám.

Kolemjdoucí - četla jsem V.Žáka - skvělé a logické. Možná že předtím než stížnost přijde k projednání u ÚS, bude ještě jednat vláda, ale tam nic nemůže vzejít, maximálně to Nečas může položit a Kuba zvednout, ten není zbabělec, o to hůř.
Na rozpočet je už pozdě, já myslím, že součty budou dobře, dělá jim to počítač, ne Henych, ale ten vnitřek, ten nerozkryjem, mrkla jsem jen krátce na příjmy, z DPH dostal Kalous jen 90% toho s čím počítal po zvýšení a příjmy na odvodech SZ nepochopitelně zvýšil v upraveném rozpočtu, když přece s růstem zaměstnanosti nemohl počítat, taky je nesplnil. Nevím co jsou příjmy na VPS (veřejná pokladní správa) dohromady kolem 30 mld, to jsou přímé rezervy MF Kalouska, ale z čeho? Možná nějaké příjmy z poskytovaných st. půjček do ciziny? Tím se trápit nebudu, stejně jsme v jeteli.
Pochybuji, že ÚS něco změní na amnestii, možná do budoucna doporučí nějaké změny v textu Ústavy, něco jiného by byl příliš velký zásah do "demokracie".
Kéž by alespoň tahle hrůza byla poučením pro voliče a zvolili někoho normálního. Já budu v I. kole volit J. Dienstbiera. Pokud nepostoupí, do 2. nejdu.
07. 01. 2013 | 02:50

Ládik!!! napsal(a):

Jestliže je spoluautorem ústavy soudruh Jičínský, je ústava samozřejmě kus bezceného papíru. Ani ji nemá cenu číst nebo se jí vůbec zabývat.
07. 01. 2013 | 06:32

MaG napsal(a):

Právní odpovědnost
V právu se odpovědnost chápe jako nutnost nést důsledky za nějaké jednání nebo opominutí. Rozlišuje se podle toho, zda a v čem vznikla
Protiprávním jednáním a zaviněním (obecná či subjektivní odpovědnost), jež může být v oblasti:
soukromého práva, kde sankcí může být restituce nebo náhrada;
veřejného práva, kde sankce mohou být trestní nebo přestupkové.
Nežádoucím stavem bez ohledu na zavinění (odpovědnost za následek či objektivní). Tuto odpovědnost výslovně stanovují právní předpisy a týká se například:
škody, způsobené nějakou činností, provozem vozidel nebo osobami, za něž odpovědná osoba odpovídá; v tomto případě se osoba z odpovědnosti uvolní jen pokud prokáže, že
* stavu nemohla zabránit a podobně;
* škody, způsobené vadami výrobků nebo
* vadným rozhodnutím veřejného orgánu
07. 01. 2013 | 06:53

Xaver napsal(a):

Nemůžete chtít aby ústava byla přesná. Vždyť ji psali právníci.
07. 01. 2013 | 07:13

zemedelec napsal(a):

Vážení.
Nejdřív poděkuji paní Dvořákové.
Ano,Nečas mohl být vydírán,že padne vláda,dejte si dohromady ty zmatky kolem ministerstva obrany,ale i ten odchod těch tří poslanců.Pak to odmítnutí novoročního obědu,tomu dalo korunu.Zřejmě se bojí přijít na veřejnost a obhájit svůj podpis.
07. 01. 2013 | 07:53

Bob napsal(a):

Mne zaujal Kalousek už výkladem práva v případě Parkanové.
Přesto mě překvapil svým výkladem ústavy.
Jakže to říkal?
Že premiér podepsal, že to jako zajisí...
Přeloženo:
Prezident, který za nic neodpovídá (jako koneckoců každá nesvéprávná osoba) vymyslí ptákovinu a vláda to zajistí
A říkal to s naprosto vážnou tváří.
On si zcela evidentně myslí, že jsme všichni úplně blbí..
A tohle nám vládne.
07. 01. 2013 | 07:59

Anna napsal(a):

šašek z Jihlavy

Nepřispívám do zdejších diskusí pod nickem Anba. Mám však obdobný názor jako ona a jsem ráda za vyjádření Lexe. Pokud vím, je to právník, takže jeho slova mají pro mne v tomto případě vyšší váhu.

I z této amnestie je zřejmé, jak nedůležité jsou pro naši vládu a prezidenta názory a reakce veřejnosti. O základních hodnotách morálky, cti a slušnosti ani nemluvě.
07. 01. 2013 | 08:10

Čankajšek napsal(a):

Čím více poslouchám nebo čtu různá vyjádření politiků nebo některých zdejších diskutérů, bohužel musím dát za pravdu paní Švihlíkové: "S gaunery se nejedná, gauneři se trestají!"
Proto by se lidé, nespokojeni se současným stavem politiky, neměli nechat dále oblbovat různými Jákly, Klausy, Kalousky, ... a měli by si zvolit prezidentem člověka, který mezi tyto gaunery nepatří ani se s nimi nepaktuje a bude zárukou, že v Čezku konečně začne vítězit právo, morálka a spravedlnost a gauneři budou spravedlivě potrestáni. Takovou osobnost vidím v Tomio Okamurovi a Jiřím Dientsbierovi mladším.
07. 01. 2013 | 08:20

Chobotnicekmotrů napsal(a):

Kdo se zastává Klause, je stejný zločinec, vč. Kalouska a 3spolku?
Hlavně mají strach, proto se drží zuby nehty pohromadě!?
A jakou mají podporu lidí? VŠECH NEUPLACENÝCH 99% JE PROTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
07. 01. 2013 | 08:32

Fox napsal(a):

Bude zajímavé a poučné sledovat jednání PS, kde se bude jednat o amnestii a hlasovat o důvěryhodnosti vlády. Pokud ovšem nám to naše objektivní věřejnoprávní televize, placená z našich poplatků, umožní. Tady se konkrétně ukáže kdo je kdo a kdo to myslí dobře s republikou a ne s vlastní kapsou.
07. 01. 2013 | 08:42

Lex napsal(a):

Jan Vaculík
"to vy jste všichni tak povýšení a přezíraví?"
Jen proti stupiditě a vlezdoprdelkovství.
A není to povýšení a přezíravost, ale nesmiřitelnost.
L.
07. 01. 2013 | 08:55

Jana Pechová napsal(a):

Pokoušela jsem se vydojit ze znění Ústavy ČR a dalších odkazů, jak to s tou odpovědností vlády je.
Musím konstatovat, že buď neumím hledat, anebo má pravdu Jan Vaculík (6.1. 22:12).

Tím neříkám, že se mi to líbí - to ovšem pan Vaculík neříká rovněž.
07. 01. 2013 | 09:12

myrta napsal(a):

Čemu se divíte? Námi placení úředníci,kteří mají spravovat zemi ku prospěchu nás všech si rozdělili teritoria ve svůj prospěch. Ty mě podepíše restituce,balíček,rozpočet a já ti za to podepíšu třeba amnestii. Prospěch nějakých póvlů? Koho to zajímá?Hlavně že budeme vládnout dál.
A tomu mlčky přihlížíme,divíme se na Netu,event,nadáváme. K čemu?Stejně z toho mají jen psinu a budou si dělat dál co chtějí. Toto jsme my nechali zajít tak daleko,protože jsme opravdu ty ovce,tak se nedivme.
07. 01. 2013 | 09:14

Lukr napsal(a):

Je ústava jen cárem papíru?

Ano v ČR je Ústava ČR, cárem na záchodě špatně použitelného papíru a nic víc !
07. 01. 2013 | 09:37

vico napsal(a):

Dojička Jana Pechová : Tak si přečtěte citaci Ústavy v článku blogerky a zejména pak tučně vytištěné pasáže. Pak si položte otázku, zda-li rozhodnutí, které postrádá platnost, je vykonatelné.

Vaculík pak vpodstatě Lexovi vzkazuje : Až se dostanete k moci vy, co ctíte Ústavu, i když se to momentálně vládnímu establishmentu nehodí, tak se MY máme na co těšit.

Lexi zdravím
07. 01. 2013 | 09:38

Jana Pechová napsal(a):

vico
Vláda odpovědnost nést musí, neboť úřad prezidenta nemá exekutivní moc.

Samozřejmě je pro normálního smrtelníka logické, že pokud někdo má nést odpovědnost, rozhodnutí by mělo být na něm: to ovšem v Ústavě ČR skutečně nenajdete, stejně jako tam nenajdete, že premiér má možnost kontrasignaci odmítnout, případně za jakých podmínek.

Co vzkazuje Jan Vaculík Lexovi, to bych nechala na Janu Vaculíkovi.
07. 01. 2013 | 09:47

Anna napsal(a):

Jana Pechová

Zde v blogu uvedené části ústavy:

(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.
(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.
------------------------------------

Jan Vaculík napsal(a):

Vladimíra Dvořáková vidí v textu ústavy něco, co tam evidentně není.
Prezident má právo udělovat amnestii, za kterou pak nese odpovědnost vláda.
Z toho však nevyplývá, že vláda má právo prezidentovu amnestii vetovat či nějak odmítnout. Jde prostě jenom o to, že někdo odpovědnost nést musí, a když prezidentův úřad nemá žádnou exekutivní moc, může to být jenom vláda.

Můžeme se dohadovat o tom, že Nečas snad mohl amnestii (před jejím vyhlášením!) Klausovi nějak rozmluvit, ale to už jsme úplně mimo rámec ústavy.
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

Jak podle Vás, resp. pana Vaculíka, "Z toho však nevyplývá, že vláda má právo prezidentovu amnestii vetovat či nějak odmítnout." ???

Vyžadovat znamená pro předsedu vlády nebo jím pověřeného člena vlády povinnost podepsat?
Co by se podle Vás stalo, kdyby Nečas nestvrdil svým spolupodpisem platnost této amnestie?
07. 01. 2013 | 09:48

Oslýk jurista napsal(a):

Jan Vaculík:

"kontrasignace" značí spolupodpis; on to prostě musí podepsat a za to pak teprve logicky odpovídá.
Vykládáte to naprosto špatně, jak už vám vytkli nadkolegové.
07. 01. 2013 | 09:51

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Já nevím, co by se stalo. Nejsem odborník na ústavní právo.
Ostatní jsem psala nicku vico výše.
07. 01. 2013 | 09:52

Anna napsal(a):

Jana Pechová
"Samozřejmě je pro normálního smrtelníka logické, že pokud někdo má nést odpovědnost, rozhodnutí by mělo být na něm: to ovšem v Ústavě ČR skutečně nenajdete, stejně jako tam nenajdete, že premiér má možnost kontrasignaci odmítnout, případně za jakých podmínek."

Znovu se ptám - VYŽADOVAT znamená pro předsedu vlády nebo jím pověřeného člena vlády povinnost podepsat?

Zde v blogu uvedené části ústavy:

(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.
(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.
07. 01. 2013 | 10:01

marxík napsal(a):

Pechová, Vaculík
Doneslo se mi, že prezidentské milosti kontrasignaci nevyžadují. Můžete to nějak uspokojivě vysvětlit?
07. 01. 2013 | 10:07

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Já umím číst.
A taky se umím - coby neprávník - vyjádřit jen k tomu, co je dáno, nikoli k tomu, co tam není.
A já jsem tam opravdu nenašla, za jakých podmínek (a zda vůbec) lze prezidentovi kontrasignaci odmítnout.
A jak je známo, co je psáno, to je dáno. Zkuste soudu někdy říct, že podle vás z textu zákona něco jasně vyplývá: uvidíte, s jakou potážete.
Ale třeba prostě jen špatně hledám.
07. 01. 2013 | 10:15

Jana Pechová napsal(a):

marxík
Nevím, co se vám doneslo. Prezidentské milosti premiér či jím pověřený zástupce podle Ústavy ČR kontrasignovat musí.
07. 01. 2013 | 10:16

pontius pilatus napsal(a):

Lex
Tu nesmiřitelnost, to jste nemusel.
Už jsme to tu jednou měli, ze strany státních a stranických orgánů, tahaných jako kačer na provázku kágébáky.

Že je Jan Vaculík (a neo a pár dalších) jenom mluvčími (nebo přezdívkami) hromdopoliceho Topolánka ještě neznamená, že proti nim musí zasáhnout socialistická zákonnost.

Jak si teď předčítám v Cibulkově zpovědi, začíná pro mě být pochopitelnější pan Smetana. Existují lidé tak našponovaní proti establišmentu (kolem dvaceti, pětadvaceti jsem ten tlak taky silně pociťoval, ale dokázal se ukočírovat), že nemohou, než otestovat všechny jeho nejsvinštější mechanismy až do konce.
Ježíš to s vyhnáním penězoměnců měl podobně, a to už byl skoro dospělý chlap.

Společnost má být nesmiřitelná k vrahům ze zištnosti a k lidem, kteří jí svou chamtivostí působí velké a nevratné škody.
Všem ostatním má nabídnout pomocnou ruku.
Myslím, že v tomhle nám USA mohou být vzorem, alespoň v proklamativní rovině.
07. 01. 2013 | 10:25

marxík napsal(a):

Pechová
Pokud je to tak jak píšete, omlouvám se za desinformaci. Uvedenou skutecnost jsem si neověřoval, pouze jsem měl silný pocit, že jsem to zaslechl v mediich.
07. 01. 2013 | 10:26

gaia napsal(a):

Pechová

včera jsem koukala na OVM v TV a tam byli 2 právníci a ti tvrdili, že nemusí.
Že je základním lidským právem nepodepsat něco s čím člověk nesouhlasí, že vás do toho nikdo nesmí a nemůže nutit a vy podepsat nic takového nemusíte a kdyby vás někdo nutil, že ten soud jasně vyhrajete, tudíž neexistuje žádný názor ani právní nástroj, aby to samé neplatilo pro premiéra.

možná marxík koukal na stejný pořad, bylo to po obědě.
07. 01. 2013 | 10:31

Anna napsal(a):

Jana Pechová

Nepochybuji o tom, že umíte číst. Proč hledáte podmínky (a zda vůbec)lze prezidentovi kontrasignaci odmítnout.

Znovu opakuji znění z ústavy:

(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.


Synonyma slova VYŽADOVAT jsou : žádat, potřebovat
-------------------------------------------------

Podle mě by byla amnestie neplatná bez spolupodpisu předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.
07. 01. 2013 | 10:31

rejpal napsal(a):

Tedy jestli je pravda to, že někdo musí nést odpovědnost za to, že někdo jiný o něčem rozhoduje, musí to dokonce podepsat, a přesto nemůže nikterak celou věc ovlivnit, pak je to jedna z nejabsurdnějších věcí v našem ústavním pořádku (připouštím, že možné to je, u nás je možné leccos). Je to jako když jistý ředitel banky obhajoval svou nevinu při zpronevěře tím, že jen podepisoval.
Vapadá to stejně jako podpis prezidenta na některých aktech vlády, ale není to totéž- tam tu odpovědnost nese vláda (permiér), ne prezident.
A je-li to pravda, pak by mě zajímalo, proč za dvacet let se nikdo nepokusil tuhle šílenost změnit. Je to svým způsobem dalko horší, než celá amnestie.
07. 01. 2013 | 10:32

pilatus napsal(a):

PS. A taky v tom, že některé státy staví mimo zákon PET lahve.
07. 01. 2013 | 10:32

pilatus napsal(a):

PS. A taky v tom, že některé státy staví mimo zákon PET lahve.
07. 01. 2013 | 10:32

gaia napsal(a):

rejpale

Nečas, kdyby s tím nesouhlasil a nechtěl nést odpovědnost, tak podepsat nemusel a nic by z toho neměl. Žádný postih. Akorát klaus by utřel.

Dá se jen spekulovat, co je v pozadí a co za to dostal slíbeno. jaké protislužby apd.

Nynější volba prezidenta je dost důležitá, co tam bude zač, i když na výběr moc nedali.
07. 01. 2013 | 10:38

nesmíte to s tou absurditou hnát ad napsal(a):

absurdum, rejpale
Anna vám to ocitoval(a), copak tomu nerozumíte?
Kdyby Nečas MUSEL kontrasignovat a převzít tak za neodpovědného prezidenta odpovědnost, bylo by ZBYTEČNÉ aby to dělal.
Zákon by jednoduše mohl konstatovat, že tu odpovědnost nese a basta.
Kontrasignace znamená, že ví, co dělá a tu odpovědnost na sebe bere.
Že jako předseda jedná ZA vládu je taky bez pochyb. Ministři mu kdykoli můžou položit svoje aktovky (bez svačiny) na stůl a odejít, pokud nesouhlasí.
07. 01. 2013 | 10:45

Jan Vaculík napsal(a):

Lexi (8.55),
já mám pocit, že lidi, kteří vám lezou do zadku, vám zas až tak nevadí.
Zato s těmi, kteří mají jiný názor než vy, máte trochu problém...
07. 01. 2013 | 10:46

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Vzhledem k tomu, že v naší kotlince se moc nepočítá s duchem zákona, ale toliko s literou, čekala bych, že v textu ústavy bude - "bez kontrasignace premiérem či jím pověřeným zástupcem je rozhodnutí prezidenta neplatné".
A to tam není.
Stejně jako tam nejsou podmínky, za kterých může premiér (či jím pověřený zástupce) kontrasignaci odmítnout. Protože právo udělovat amnestii má prezident - tečka.
07. 01. 2013 | 10:49

Anna napsal(a):

Jana Pechová
"Protože právo udělovat amnestii má prezident - tečka."

O platnosti amnestie se v ústavě píše jasně - znovu opakuji znění z ústavy:

(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.


Synonyma slova VYŽADOVAT jsou : žádat, potřebovat
07. 01. 2013 | 11:02

rejpal napsal(a):

nesmíte to s tou absurditou hnát ad
Já tomu rozumím velmi dobře. Kdyby šlo o jiné právo, jinou zemi a jiné vykladače práva - pak by podmínkou platnosti takovéto amnestie byl podpis premiéra.A SOUČASNĚ nikdo nemůže nikoho nutit k tomu, aby něco podepisoval. To mi vychází ze čtení té části ústavy.
Jenže žijeme u nás a už to, že se o takové banální samozřejmosti vedou učené disputace, napovídá, že v ČR je možné i cokoli jiného (včetně toho slavného sečítání průměrů, podpořeného ministrem vlády a některými sokoly práva).
Tak se mi nedivte.
Není stejně tak absurdní, že ve vězení sedí na doživotí člověk za vraždu, kterou mu "dokázali" velmi pochybným způsobem, a NEDOSTANE ŠANCI na nový proces?
A desítky jiných věcí, nad kterými zůstává selský rozum stát, a přesto jsou brány za normální?
07. 01. 2013 | 11:05

marxík napsal(a):

Pechová
Tady je znění ústavy v plné své kráse. Mě z toho vyplývá, že udělování milostí kontrasignaci nevyžaduje . Vám ne?

Prezident republiky a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi, b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny, c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu, d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády, e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení, h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, i) podepisuje zákony, j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

Čl.63

(1) Prezident republiky dále a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, g) jmenuje a povyšuje generály, h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, i) jmenuje soudce, j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, k) má právo udělovat amnestii.

(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.

(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovída vláda.
07. 01. 2013 | 11:19

modrý edvard napsal(a):

Pokud někdo nemá rád tuto vládu /většina diskutujících/, tak je všechno snadné: Nečas podepsat neměl, a když už podepsal, tak se měl jít oběsit a potom abdikovat. Budou vyhlášeny nové volby /vyhlašuje Němcová?/, zvítězí ČSSD/KSČM a všechny škody budou napraveny.
Z hlediska Nečase předpokládám, že ho Klaus postavil před hotovou věc. Nečas se mohl rozhodnout, že nepodepíše, nechá se Klausem a Kubou svrhnout z pozice a odejde z politiky. Přitom zahodí všechno, co ve vládě udělal /chápu, že příznivcům ČSSD/KSČM by to nevadilo/.
V podobné pozici je teď Kalousek a Schwarzenberg /namísto Kuby mají před sebou prezidentské volby/.
Nejde jenom o ztrátu postavení a hmotných a nehmotných výhod, ale taky o to, zda je lepší hnusná pragmatická domluva s Klausem, nebo hrdinné obětování pozic ve prospěch levice. Dobrá rada drahá. Já bych to asi v Nečasově pozici podepsal.
A kromě toho skoro určitě nevíme všechno, spíš víme jen velmi málo /ve smyslu kdo komu co za co/.
07. 01. 2013 | 11:21

český maloměšťák napsal(a):

Demokracie je vládou souhlasu.
Demokracie není slepá poslušnost.
Souhlas se nikdy nehledá jednoduše - a už vůbec nesmí být formalizován na pouhý bezduchý úkon...to je spíše fašistický či bolševický modus správy věcí obce.

Hezký den.
07. 01. 2013 | 11:27

vico napsal(a):

Anna : Musíte být opravdu trpělivá žena. Paní Pechová sice předeslala, že právu vůbec nerozumí,ale to ji nebrání, aby tu už dvě hodiny přemítala, že kontrasignace je formální úkon a nikoliv výraz ústavní zásady, kdy za amnestii ústavně neodpovědného prezidenta odpovídá vláda.

Nepřál bych paní Pechové, aby měla takový pech, že by například nesla odpovědnost za skladové zásoby a přitom neměla kontrolu nad tím, kdo všechno má klíče od skladu.

I když tedy vláda nese odpovědnost za vnitřní pořádek v zemi, tak podle Pechové a Vaculíka musí držet hubu a krok, když se prezident rozhodne vypustit na svobodu úplně všechny vězně včetně těch odsouzených na doživotí a to třeba v době dejme tomu olympiády.

I když v Ústavě je jednoznačně napsáno, že bez kontrasignace předsedy vlády, je rozhodnutí prezidenta o amnestii neplatné, chápou to oba výše jmenovaní, že beztak je platné - protože prezident nemá výkonnou moc.

A tu tedy Ústavní soud/a soudy obecně/ také nemá. Takže jelikož donucovací složky má pod palcem vláda, měl by ministr spolupodepisovat i soudní rozhodnutí :-)

Stále více si uvědomuji, že marast, ve kterém jsme, je naše vina a nikoho jiného.
07. 01. 2013 | 11:31

Arnie napsal(a):

Paní Dvořáková, perfektní příspěvek. Stručný a jasný, gratuluji!

Když jsem v neděli v televizi v otázkách Václava Moravce slyšel Kalouska pronášet tuto větu, nevěřil jsem svým uším.
Přeci jenom je to myslím poměrně chytrý člověk, ale zřejmě žije v přesvědčení, že může jednat se svými "poddanými" jako s totálními idioty.
A to proto,aby zachránil vládu (ale hlavně své postavení) a "nějak" ten podpis premiera pod amnestii zdůvodnil.
Přitom si myslím, že on sám takovéto hovadině nevěří.
A jak se zdá, Kalousek takto postupuje/postupoval i v mnoha dalších důležitých situacích.
07. 01. 2013 | 11:31

Jan Vaculík napsal(a):

Marxík (11:19)
Z toho ovšem nevyplývá, co se stane, pokud prezident o něčem rozhodne v rámci své pravomoci a přitom se dostane do sporu s vládou, která musí věc kontrasignovat. Normální asi je, že se dohodnou: vždyť je to přece prezident, kdo vládu jmenoval. Jenže to neplatí v případě prezidenta, který si zakládá na soustavné destabilizaci politické scény.
07. 01. 2013 | 11:34

český maloměšťák napsal(a):

Celé to spíše připomíná hluboký středověk - partička pomatených zakuklenců se dopoledne sejde v nějaké zatuchlé noře, pak nařídí vévodovi, že to musí podepsat - jinak si nahněvá bohy...a odpoledne se to na náměstí vybubnuje lidu.
Ten stáhne uši a rozejde se dom.

To už i ten Theodosius se aspoň chvíli snažil bránit a s Ambrožem diskutovat.
Pak odvolal...ale to byl, kurva, ještě snad dokonce starověk !!!
To měl lid v palicích vymeteno. Chtěl jen žrát, bavit se a srát.
Že by se to nějakou oklikou zase vracelo ?
Soudě podle některých příspěvkú i zde....tak je to dost nmožné.
07. 01. 2013 | 11:35

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Skutečně umím číst, paní Anno - nemusíte mi nic kopírovat.
Jde ovšem o to, jestli o věci rozhoduje právník nebo češtinář.
07. 01. 2013 | 11:40

rejpal napsal(a):

Arnie
Kalousek mě zaujal i tím, jak komentoval počínání pracujících důchodců ohledně toho vzdání se důchodu 1. ledna. Místo aby si drbal hlavu, kde nechal tesař (v zákoně) díru, už se ohání tím, jak si došlápne na účelově se chovající (tj. vyčurané) důchodce. Přitom pro občana jasně platí soukromé právo, tj., co zákon nezakazuje, je povolené (ať už je to vyčurané nebo ne). Kalousek je tím posledním, kdo by měl hodnotit morálku svých daňových poplatníků. Mel by se v první řadě starat o to, aby jeho resort neprodukoval mizerné zákony, které podobné kousky umožňují.
07. 01. 2013 | 11:40

český maloměšťák napsal(a):

"....Dosáhnout spasení skrze přímý kontakt s Bohem jedinec nemůže. Pečlivě odstupňovaná hierarchie, bez níž by organizovaná církev nemohla existovat, byla ustavena Kristem a apoštoly. Laikům je dovoleno účastnit se volby biskupa, avšak akt volby samé vykonávají jen všichni presbyteři
a zejména pak sousední biskupové. A biskupové, spadající pod metropolitu, měli právo někoho ze svého středu odvolat. Skrze biskupa "musela být vykonávána všechna církevní opatření jakéhokoli druhu". Bez úřadu biskupa by nemohlo být ani církve; a bez církve by nemohlo být žádné spásy. Mužem, který rozhodoval, kdo je či není členem církve a kdo tedy je či není způsobilý ke spáse, byl biskup. On také vykládal Písmo ve světle jakýchkoli konkrétních potřeb církve; jediný příkaz, jehož biskupové museli dbát zcela jednoznačně, zněl, aby zůstali věrni církvi a aby zachovávali poslušnost jejím příkazům. Řadoví členové církve tak byli zásahem Cypriánovým zbaveni svobody, kterou
kázal Pavel a jež se opírala o moc křesťanské pravdy; ta zůstala jen biskupům, skrze něž se stále projevoval Duch svatý a kteří byli kolektivně zmocněni zastupovat veškeré členstvo církve. Biskupové byli také obdařeni širokou volností jednání, jež byla bezvýhradně podřízena jen tradičním a osvědčeným pravdám církve a Písma svatého. Byli vládci, kteří vykládali a v praxi uváděli zákon. Díky biskupu Cypriánovi se analogie s vládou světskou
velmi přiblížila realitě...."

"....Roku 388 byla ve městě Kalliniku, ležícím na Eufratu, na podnět místního biskupa vypálena židovská synagoga. Theodosius se rozhodl, že tento incident pojme jako modelový případ, a nařídil, aby synagoga byla na účet křesťanů znovu vystavěna. Ambrož, který při této příležitosti pronesl svůj slavný výrok "Paláce patří císaři, kostely biskupovi", se proti tomuto rozhodnutí ostře a vášnivě postavil. Což tato věc nebyla záležitostí křesťanského principu? Až dosud nebylo žádné takové drancování potrestáno. Pokud by biskup a křesťanská
obec byli pokořeni, poškodilo by to prestiž celé církve. Ambrož Theodosiovi napsal; "Co je důležitější, na odiv vystavovaná kázeň nebo věc víry?

Dodržování občanského práva je vůči zájmům náboženství druhořadé." /vypíchl č.m./

V tomto duchu také v přítomnosti císaře přednesl kázání; a Theodosius, který se bál vzdorovat, své příkazy stáhl. Tento incident, který byl předehrou císařova pokoření, které se odehrálo po soluňském masakru, byl ve skuteč-
nosti znamením významné fáze ve výstavbě společnosti, v níž plnými občanskými právy disponovalo jedině pravověrné křesťanstvo.
Ambrož si ale dobře uvědomoval, že tato práva lze zajistit a udržet jedině tak, že budou využity všechny možnosti, které má křesťanství. Ke svému biskupskému úkolu přidal schopnosti výborného organizátora a metodou pokusu a omylu vyvinul pastorální teologii a církevní právo, které skýtalo odpovědi na všechny otázky, jež křesťanský život vyvolával...."

/P.Johnson : Dějiny křesťanství/
07. 01. 2013 | 11:46

Jana Pechová napsal(a):

marxík
Teď se omlouvám já. Debtujeme tu o amnestii, nikoli o milostech - zmátlo mě to.
07. 01. 2013 | 11:47

Anna napsal(a):

vico

Jsem bytostně optimistka. Časem jsme se dostali z dob totality, časem se dostaneme i z této hrůzy. Jako cestu vidím Alternativu Zdola. Velmi ráda bych viděla jako předsedkyni vlády schopnou a aktivní ženu, která již delší čas vystupuje na veřejnosti za Alternativu Zdola (některá vystoupení jsou na youtube), v médiích (např. Britské listy, ČRo 2 - v pořadu Jak to vidí)... Ilonu Švihlíkovou.

http://alternativazdola.cz/liferay/web/alternativa-zdola
http://www.blisty.cz/aut/2792/art.html?page=all
http://www.rozhlas.cz/praha/jaktovidi
07. 01. 2013 | 11:48

Pavel13 napsal(a):

Rád bych se jednou dověděl, kdo ten text vlastně napsal, když to nebyl nikdo z ministerstva spravedlnosti. Napsat to může kdokoliv a kdekoliv, třeba v JAR.
07. 01. 2013 | 12:49

Jana Pechová napsal(a):

český maloměšťák
Teď jde o to, jak nápravu toho, co se nejspíš nám všem nelíbí, zajistit.
Zda tím, že se dobereme k tomu, že Ústavní soud prohlásí uskutečněný akt za protiústavní, nebo zkonstatuje, že byl proveden v souladu s Ústavou ČR - a pak odborníci navrhnou a zákonodárci schválí lepší znění

anebo

tu na sebe budeme štěkat, protože někteří vidí text ústavy jako jednoznačný a někteří ne.

Anebo si pořídíme kvéry a postřílíme se. Taky možnost.
07. 01. 2013 | 12:53

gaia napsal(a):

JP

ano, takhle to dopadlo ve filmu o drogové mafii Zjizvená tvář.

Když Al Pacina chytli inflagranti s nezdaněnými miliony, a daňové úniky se trestají v USA víc než vraždy, obrátil se Al Pacino na právníky, aby ho z toho vysekali a našli nějaký paragraf. Ti mu jednoznačně řekli, že podle zákonů to nepůjde, neb ty co se týče daní hovoří jednoznačně, ale dobrý právník najde námitky. Takže právnící hledali námitky a Al Pacino dále bohatl z drog, až mu z toho hráblo a tak vystřílel konkurenční gang a svoji milovanou sestru, neb ta se do jiného zločince zamilovala.

Byl to masakr, ale přesto v tom byla naděje, že nic netrvá věčně. Ani řádění mafií, které si mohou koupit ty nelepší právníky.
07. 01. 2013 | 13:01

Anna napsal(a):

Jana Pechová
"Zda tím, že se dobereme k tomu, že Ústavní soud prohlásí uskutečněný akt za protiústavní, nebo zkonstatuje, že byl proveden v souladu s Ústavou ČR - a pak odborníci navrhnou a zákonodárci schválí lepší znění

anebo

tu na sebe budeme štěkat, protože někteří vidí text ústavy jako jednoznačný a někteří ne."
------------------------------

Podle mě se nebude jednat o text ústavy. Soudím tak na základě ústavní stížnosti NA ČÁST AMNESTIE.

Cituji:
Nejméně dvacet senátorů podpoří ústavní stížnost na část amnestie, kterou vyhlásil Václav Klaus. České televizi to řekla mluvčí skupiny, senátorka Alena Dernerová. Členové horní komory chtějí u soudu napadnout druhý článek amnestie, který se týká zastavení trestního stíhání delšího než osm let se sazbou do 10 let. To podle nich zasahuje do práv obětí trestných činů ekonomické povahy, které kvůli amnestii totiž zřejmě přijdou o možnost vysoudit náhradu škody.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/209935-dernerova-ustavni-stiznost-na-cast-amnestie-podporilo-20-senatoru/
07. 01. 2013 | 13:29

český maloměšťák napsal(a):

Jana Pechová
Nejlepším nástrojem , co má druh Homo sapiens sapiens k dispozici je rozum takové kvality, že pomocí abstraktního uvažování umí věcem i předcházet.
Pak nemusí řešit ani ty kvéry...ani to, kdo je větší skopová hlava - jestli prezident nebo člen vlády.
Šetří se tím čas a většinou i nemalé materiální prostředky a mentální síly.
Pro řešení problémů, které si přeci jen ve velké míře nezpůsobuje Homo sapiens sapiens sám - sobě.

Problémem je nedostatek informací a neochota dostavovat se na zevrubné a odborně kvalitní lékařské prohlídky.
07. 01. 2013 | 13:49

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Prezident je dle Ústavy ČR trestatelný pouze za vlastizradu.
Ústavní stížnost na část amnestie se bude nejspíš vztahovat na nejproblematičtější kauzy, ovšem otázka je, co s tím v případě oprávněnosti ÚS bude moci udělat.
Má-li kdokoli z poslanců či senátorů problém s tím, oč se tu my přeme (a to by nejspíš mít měl), nechť se obrátí na ÚS, aby ten konstatoval, zda postup prezidenta a premiéra odpovídal představám ústavodárce. Pokud odpovídal, je to s hrozbami vyplývajícími z kvality současné politické reprezentace na změnu ústavy. Pokud ne, bude to na změnu vlády.

Já být politikem - a je jedno, zda koaličním či opozičním, už to ústavní soudci mají na stole.
07. 01. 2013 | 13:53

Jana Pechová napsal(a):

český maloměšťák
Problémem číslo jedna je vždycky nedostatek charakteru.
07. 01. 2013 | 13:58

Lex napsal(a):

Jan Vaculík 10.46
Víte, pane Vaculíku, Vy tu o "názorech". Fajn. Já všude píšu, že každý má právo mít svůj názor jakýkoliv a má právo jej prezentovat jakýmkoliv způsobem, který nezasahuje do cizích práv.
Jenže jde o to, co to je "NÁZOR". Já jsem tady vystoupil s Vaší kritikou (ktitikou Vašich názorů)proto, že Vy zde s odpuštěním pindáte totální nesmysly ohledně amnestie, úloze a odpovědnosti prezidenta a předsedy vlády (příp. vlády jako takové). Tedy o materii, která je podrobně rozpracována v ústavněprávní teorii. Té teorii naprosto odpovídají články prof. Dvořákové, Václava Žáka a mnoha dalších.
Vy o té teorii nevíte vůbec nic, jen tady na to téma žvaníte nesmysly a ještě k tomu dehonestujete autory, kteří onu teorii respektují, stejně jako řada právníků i jiných lidí, kteří se k tomu v sdělovadlech již vyjádřili.
Tož tak nějak. Já Vám tyhle Vaše názory neberu, klidně si je uchovejte, klidně si je i nadle rozšiřujte, jenom nechtějte, aby jim někdo věřil, a už vůbec se nezhlobte na mě a jiné, kteří vědí, "která bije", že je nazývají hloupostmi, a to tím spíš, když jste nezamlčel, že těmi názory podporujete tu nebo onu vládu, partaj, "celebritu".
L.
07. 01. 2013 | 13:59

Almo G™ napsal(a):

Všiml jsem si zajímavé souvislosti.

Největší hlouposti zde pocházejí z klávesnic těch, kdo se tzv. "podepisují jménem". (Tj. jejich nicky mají vypadat jako občanská jména.)
07. 01. 2013 | 14:09

Pepa Řepa napsal(a):

Copak Vaculík, já mám strach o Péťu.
Nepřestoupil k buddhistům?
Mlčí a mlčí....

Zato pan akaděmik profesor maloměšťák ožil. Ježíšek mu asi přinesl čtečku a Johnsona. Stal se odborníkem na Církev, horký favorit na prvního českého Papeže.
Pak přidá něco ze své moudré hlavy jako
...../vypíchl č.m./
:-)!!!!

Nebo
"Pak odvolal...ale to byl, kurva, ještě snad dokonce starověk !!!
To měl lid v palicích vymeteno. Chtěl jen žrát, bavit se a srát."
------------------
Kdepak středověk, to měl lid v palicích vymeteno :-).
Kurvahošigutntág.
Ale dneska je situace jiná, že? Dneska je hlava maloměšťáků těhotná moudrostí a potřebou sdělit poselství Urbi et orbi.

Jak to souvisí z odpovědností vlády, netuším. Z textu je jasná. Ale narouboval to-pan profesor-hezky.
Míla Hulík je fajn kluk. Obávám se ale, že u US neuspěje.
07. 01. 2013 | 14:10

český maloměšťák napsal(a):

Lex
Nerad ro dělám, ale... :

Jan Vaculík napsal(a):
Ten kdo
Snažil jsem se naznačit, že morálka resp. právo (v širším slova smyslu, tedy přirozené právo) nejsou relativizovatelné míněním vštšiny.

V jistém smyslu je akceptovatelnější, když zcestně rozhoduje diktátor, než když to dělá lid: diktátor to dělá na svou odpovědnost, zatímco "lid" žádnou odpovědnost nemá.
01. 07. 2012 | 11:35
----------
Podle Jana Vaculíka je tedy správnější morálku resp.právo relativizovat míněním meněiny. /například vládnoucího establishmentu - která má odpovědnost....přičemž zde tvrdí, že žádnou nemá/

Tož tak je to ...někdy je lepší nediskutovat. Přirovnal bych to k tomu, že prostě je ekologičtější si utírat nos kapesníkem na jedno použití...než sice klasickým , tradičním kapesníkem - ale zachrchlaným.
07. 01. 2013 | 14:14

Pepa Řepa napsal(a):

Tož tak je to ...někdy je lepší nediskutovat.
------------------------------
Tož zlatá slova, zlatá slova.
07. 01. 2013 | 14:18

Anna napsal(a):

Jana Pechová
"Prezident je dle Ústavy ČR trestatelný pouze za vlastizradu.
Ústavní stížnost na část amnestie se bude nejspíš vztahovat na nejproblematičtější kauzy, ovšem otázka je, co s tím v případě oprávněnosti ÚS bude moci udělat.
Já být politikem - a je jedno, zda koaličním či opozičním, už to ústavní soudci mají na stole. "
--------

Podle mě jste si nepřečetla odkaz, který jsem zde uvedla.

Cituji další část:

"Vycházíme z toho, že je zde porušena rovnost. To znamená, že jedna skupina je nadřazena té druhé. A s tím se nemůžeme smířit," uvedla Dernerová. Zároveň zdůraznila, že podobná stížnost se v Česku sepisuje poprvé, proto nalezení dostatečného množství senátorů a vytvoření samotné stížnosti trvalo delší dobu. "Je pravda, že prezident měl novoroční projev prvého a v podstatě nám trvalo čtyři, pět dnů, než jsme si řekli, jak uchopit možnost ohradit se proti tomu, co pan prezident udělal," podotkla.

Ústavní soud podobnou věc ještě neřešil

Případný návrh na zrušení části amnestie bude pro ústavní soudce zcela novou věcí, pro kterou chybí precedens. "V historii českého ústavního soudnictví jsme dosud nic takového nezaznamenali," uvedl generální sekretář soudu Tomáš Langášek. Výsledek proto nelze předjímat - záleží prý na tom, jak bude návrh vypadat a jaké argumenty do něj jeho autoři zapracují.
.
Další z advokátů Milan Hulík dříve upozornil, že se poškození občané po amnestii už nikdy nebudou schopni domoci svých nároků. Poté, co amnestie zastavila trestní stíhání, by se totiž měli o škodu soudit v civilním řízení, kde ale platí tříletá promlčecí lhůta. "Je to poprvé od bělohorských konfiskací, kdy nakradený majetek zůstane pachatelům, zlodějům, zatímco ti, kteří byli poškozeni, kterým byl majetek odcizen, se už nikdy nebudou moci domoci jeho navrácení nebo alespoň nějakého odškodnění," podotkl Hulík.

Stížnost, kterou připravují advokáti Hana Marvanová a Milan Hulík, je založena na tom, že amnestie porušuje práva rovnosti občanů poškozených amnestovanými a že poškozeným uzavírá možnost domoci se jejich nároků. Má být proto namířena proti druhé části Klausovy amnestie, která zastavuje trestní stíhání, jež trvají déle než osm let.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/209935-dernerova-ustavni-stiznost-na-cast-amnestie-podporilo-20-senatoru/
07. 01. 2013 | 14:19

Jan Vaculík napsal(a):

Dobrá, Lexi; děkuju za odpověď.
Co se stane v případě, že prezident vyhlásí amnestii, kterou premiér odmítne podepsat?
(Re captcha: Sovieto estimate)
07. 01. 2013 | 14:20

Lex napsal(a):

pontius pilatus 10.25
"Lex
Tu nesmiřitelnost, to jste nemusel."
Obávám se, příteli, že musel. Kloním se toiž k myšlence, že ten marasmus u nás panující, není primárně důsledkem záměru, ale důsledkem nedostatku nesmiřitelnosti k lidské hlouposti.
Což nemá nic společného s tolerancí jiného názoru, jen si nedovedu představit, že by třeba různí "majitelé jiných názorů" jimi ovliňovali spouštění jaderné elektrárny (abych vzpomněl jen možné největší katastrofy), nebo třeba jen postupy při totální endoprotéze kolenního kloubu atd. atd.
Žvanit do ústavní teorie svými názory jim vůbec nepřekáží. A to nemluvím o názorech "de lege ferenda" - tj. o názorech, jaká BY MĚLA BÝT příští (podle nich správná) právní úprava, ale "de lege lata", tj. názory na stávající právní úpravu, její výklad a realizaci.
L.

Vico, příteli,
srdečně Tě zdravím. Taky to nemáš lehké, jak vidím.
07. 01. 2013 | 14:26

Pepa Řepa napsal(a):

český maloměšťák
Ordinační hodiny chudinských lékařů pak snad někde najdete...tuto problematiku - přiznám se...neznám.
-----------------------
Každý nemůže být tak bohatý -hmotně i duchovně-jako Vy. I pro nás-chudinu-je lékařů třeba.
Cožpak nejsme lidské bytosti?
07. 01. 2013 | 14:30

Analytik napsal(a):

Jana Pechová
Není ani nutné umět číst, stačí poslouchat a pamatovat si.
Za vlády prezidenta Klause se stalo dobrým zvykem nepodepisovat akta, se kterými vládce nesouhlasí - viz třeba církevní restituce. A co se stalo? Vůbec nic!
Kdyby byl předseda vlády chlap nebo alespoň zodpovědný politik, také by nepodepsal! A co by se stalo? Zase nic!
Hloupá amnestie by nenabyla platnosti a Česko by zůstalo ušetřeno mezinárodní ostudy.
Co myslíte - nestálo to aspoň za pokus napodobit zlozvyk pana prezidenta?
07. 01. 2013 | 14:31

vilemína napsal(a):

Pro Gerd, který píše: "... Je ČR státem voličů? Ne, není..."
Samozřejmě, že ČR JE státem voličů. Nevzpomínám, že by za posledních 20 let byly nějaké parlamentní nebo senátní volby prohlášené za zmanipulované a tím za neplatné. Problém je v tom, že většina voličů jsou bohužel BLBCI. Blbci, kteří pořád dokola volí provařené strany i s provařenými tvářemi. A ve finále ještě toho, kdo spolupodepsal tzv. opoziční smlouvu (od které politické strany a jejich vodiči začali krást ve velkým) pravděpodobně zvolí svým prezidentem.
07. 01. 2013 | 14:39

Pavel13 napsal(a):

Jan Vaculík napsal(a):
"Co se stane v případě, že prezident vyhlásí amnestii, kterou premiér odmítne podepsat?"

Představujete si to tak, že bachař po shlédnutí Klausova projevu s vyhlášením amnestie sundá nohy ze stolu, vezme svazek klíčů a jde pouštět vězně?

Snad je jakýsi úřední postup. V době vyhlášení už jsou pod amnestií oba podpisy. Kdo je odpovědný za provedení amnestie, si musí přítomnost podpisů ověřit.
07. 01. 2013 | 15:12

Lex napsal(a):

Jan Vaculík

"Co se stane v případě, že prezident vyhlásí amnestii, kterou premiér odmítne podepsat?".

Pane Vaculíku,
chtělo by se odpovědět něco na téma nesmyslných dotazů (chtěl jsem napsat "imbecilních", ale to by pan Stejskal smazal s odůvodněním, že nejsem psychiatr a tedy mi nepřísluší medicínsky diagnostikovat - a já s ním souhlasím), anebo obdobným způsobem - znáte to o těch "kdyby", kapříkách a různých otvorech místo rybníků.

Ale jsem slušný člověk, tak Vám odpovím.

Ustanovení čl. 63 odst. 3 Ústavy ČR zní "Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.".

A jsme u té teorie.
Kdyby prezident vystoupil třeba v televizi, rádiu, ať už veřejnoprávní nebo soukromé (třeba svojí vlastní), nebo třeba na Václavském "václaváku", na chodbě Hradu nebo tamtéž na nádvoří, a "vyhlásil" třeba amplionem ¨“amnestii“, tak by na něho asi "hodili síť" a odvezli MUDr. Radkinu Honzákovi na kliniku (byť on se brání ve svém blogu, že "psychiatři Klause nechtějí").

Já už jsem tu v minulosti, kdy jsem tu chodil, psal, že právní normy jsou mj. o "kategoriích". V tomto případě takovou kategorií (vedle jiných - protože prakticky co slovo tam, to kategorie se svým vlastním, poměrně přesně stanoveným obsahem) je i slovo "vyhlásí". Konkrétní náplní této kategorie je, že rozhodnutí prezidenta republiky je publikováno ve Sbírce zákonů, kdy teprve se stává platným, a účinným zpravidla v termínu uvedeném v záhlaví rozhodnutí (termín účinnosti nemůže předcházet dni platnosti rozhodnutí).
Sbírku zákonů vydává Ministerstvo vnitra a řídí se přitom zákonem o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv č. 309/1999 Sb., - doporučuji se seznámit třeba zde http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=309/1999&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
byť od té doby došlo k několika novelizacím, což pro tento účel ale nevadí.

Jinými slovy, pokud předpis nebo jiný ke zveřejnění předkládaný akt nesplňuje náležitosti, které zákon - v tomto případě dokonce Ústava - spojuje s jeho vznikem (akt prezidenta o textu amnestie není spolupodepsán předsedou vlády nebo jiným jím pověřeným členem vlády), akt ve Sbírce nemůže být publikován a ten papír, na kterém je ten text napsán, si jeho autor může tak akorát vetknout - no, však víte kam, protože nebyl „vyhlášen“.

Tím na toto téma končím, i tak byla moje trpělivost pokoušena nad přijatelný rámec.
Zkuste, máte-li ještě zájem na erudované diskusi, komunikovat třeba s paní Janou Pechovou.

L.
07. 01. 2013 | 15:16

Lex napsal(a):

český maloměšťák

"Tož tak je to ...někdy je lepší nediskutovat."

Plně souhlasím s touto vaší větou (příčí se mi napsat velké "V", protože si vás po tom, co jste napsal na margo Pepy Řepy absolutně nevážím).

A nejen to. Jsem naprosto přesvědčen, že váš vstup 07. 01. 2013 | 14:20 pan Stejskal neprodleně, jak na něho narazí, smaže (nedivil bych se zabanování - leč v tomto ohledu je pan Stejskal velmi tolerantní).
Něco tak odporného, co jste tam předvedl, nejenže odporuje kodexu diskutujících, ale odporuje základním principům lidské morálky.
Jste obyčejný morální UBOŽÁK.

Tak to je tak jediné, co jsem ochoten k blivajzu, který tu publikujete, napsat.
07. 01. 2013 | 15:27

Jan Vaculík napsal(a):

Pawel13 + Lex
Tedy odpověď je taková, jak jsem předpokládal: nestane se vůbec nic! Prostě si prezident v TV třepil pysk nadarmo.
Jenom je to prostě totální vykopání válečné sekyry mezi vládou a hradem. A tím se z roviny právní posuneme do roviny věcné: Komu takový stav svědčí? Nikomu - kromě Klause, který jej vyvolává a bytostně po něm touží.
07. 01. 2013 | 15:32

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Text paní profesorky stojí na prohlášení Miroslava Kalouska, který měl uvést, že odpovědnost vlády není za důsledky amnestie, ale toliko za její provedení.

Měla jsem za to, že se tu bavíme o tom, co ze znění Ústavy ČR vyplývá: zda je v ní jednoznačně dané, že povinnost premiérovy kontrasignace zakládá právo vlády amnestii prezidentu odmítnout (příp. za jakých okolností), či nikoli (a je tak pouze formálním aktem).

V minulých několika dnech jsem zaznamenala celou řadu odezev: a to i od právně vzdělaných osob v čele s naším ministrem spravedlnosti.

Je vcelku jedno, jak se na znění ústavy dívám já nebo kdokoli z laiků: nyní jde o to, že se tu Ústava ČR prezentuje i z úst nejvyšších státních představitelů různými způsoby.

Většina občanů ČR má s amnestií problém: prezident osvobodil od trestu obrovskou řadu lidí, kteří byli odsouzeni v souladu s demokratickým právem. Premiér mu to bez informování členů vlády podepsal, ministr spravedlnosti pak v rozhlase celému státu sdělil, že o rozsahu amnestie nic nevěděl, a že předpokládá, že to Hradu připravovali odborníci. A ministr financí to korunoval výrokem ve smyslu, že kontrasignace je toliko závazkem k provedení.

Pokud Ústava ČR zakládá kontrasignací premiéra odpovědnost vlády za prezidentovo rozhodnutí o amnestii, ale vláda o chystaném kroku nevěděla a ani ho neprojednávala, pak je to v rozporu s ústavou a někdo by to měl nahlas říct.
Protože pokud členové koalice říkají - my s tím nesouhlasíme, ale zároveň tvrdí, že neměli právo s tím nic dělat, tak buď nevědí, co skutečně mohou, anebo to vědí a vodí národ za nos.
Proto je potřeba, aby se k celé situaci oficiálně vyjádřil Ústavní soud ČR.
Na tom by měli mít zájem všichni bez rozdílu.
07. 01. 2013 | 15:42

Pavel13 napsal(a):

:Jan Vaculík
Pane, máte můj obdiv, jak dokážete po tolika pivech psát bez chyb.
Kdyby pod amnestií nebyly oba podpisy, nebyl by jediný propuštěný vězeň! Velice pochybuji, že by Klaus neměl premiérův podpis v době vyhlášení. Co kdyby pana premiéra zatím klepla pepka?
07. 01. 2013 | 15:48

modrý edvard napsal(a):

Jan Vaculík: nevím, jestli s tím podpisem máte pravdu, spíš ne, ale rozhodně se to nedá šmahem zamítnout.
Je to situace podobná, jako když Klaus odmítal podepsat Lisabonskou smlouvu.
07. 01. 2013 | 16:18

Lex napsal(a):

Anna
Aničko,
někdy nesmíte brát moc vážně ani velká jména, zejména ta mediálně známá, jako v případě, který zmiňujete ve 14.19 hod. (advokáti Hulík či Marvanová, ale mám na mysli obecně, nejen tyhle dva).
Jistě, mohou podat ústavní stížnost (pokud budou pasivně legitimováni), ale pochybuji že v tom smyslu, o kterém tu je řeč.
Ustanovení § 112 občanskéhko zákona (dosud č. 40/1964 Sb.) totiž zní - cituji - "Uplatní-li věřitel v promlčecí době právo u soudu nebo u jiného příslušného orgánu a v zahájeném řízení řádně pokračuje nebo je-li ohledně jeho práva zahájena mediace podle zákona o mediaci, promlčecí doba neběží od tohoto uplatnění po dobu řízení nebo od tohoto zahájení po dobu mediace. To platí i o právu, které bylo pravomocně přiznáno a pro které byl u soudu nebo u jiného příslušného orgánu navržen výkon rozhodnutí.", a uznávaná judikatura k tomuto ustanovení doslova říká - cituji - "Jestliže poškozený uplatnil v trestním řízení včas (§ 43 odst. 2 tr. ř.) nárok na náhradu škody, jež mu byla způsobena trestným činem, a v řízení řádně pokračuje (§ 112 o. z.), běh promlčecí doby se zastaví.
Nedošlo-li v trestním řízení k uložení povinnosti nahradit poškozenému uplatněnou náhradu škody, má poškozený možnost uplatnit nárok na náhradu škody v občanském soudním řízení v promlčecí době, jejíž běh pokračoval po skončení trestního řízení.
(Rc 31/74)".
U náhrady škody je základní promlčecí doba dvouletá (§ 106 odst. 1 OZ) a začíná běžet v okamžiku, kdy se poškozený o škodě, a o tom, kdo za ni odpovídá, dověděl.
U škody způsobené úmyslně je promlčecí lhůta deset let.

Jinými slovy, dojde-li vinou amnestie k zastavení trestního stíhání pachatelů, kteří způsobili škodu poškozeným, kteří se se svým nárokem (řádně doloženým) připojili k trestnímu stíhání, začíná jim nabytím právní moci usnesení o zastavení trestního stíhání pokračovat promlčecí lhůta (jejíž část mohla uběhnout předtím, než se k tresnímu stíhání připojili), a protože v těchto případech jde zřejmě vždy o škodu způsobenou úmyslně, je ta lhlůta DESETILETÁ.

Samozřejmě, že pro poškozené to představuje aktivitu navíc, a také finanční náklady, ale především také důkazní břemeno, které před civilním soudem, kam musí podat žalobu, budou nést. Určitou útěchou může být, že pro důkazy si mohou pořizovat kopie trestního spisu, a to nejen materiálů, které k uplatnění svého nároku předložili, ale i důkazních prostředků v trestním řízení provedených, které svědčí pro zavinění škody konkrétním pachatelem.

Jiná věc je, že v konkrétních kauzách, i když poškození dosáhnout pravomocného rozsudku o náhradě škody, je jim zpravidla tak leda hodný zarámování a pověšení na stěnu, protože škůdci jsou přece zásadně nemajetní, a navíc v pořadí srážek jsou na prvním místě výživné a pohledávky státu.

L.
07. 01. 2013 | 16:20

Pepa Řepa napsal(a):

Dovolím si malou poznámku k Mílovi Hulíkovi.
Oceńuji, že se povznesl nad osobní angažmá, protože se amnestie -zřejmě-vztahuje i na Marka Stehlíka a jeho otec pan "architekt" budiž mu svěrací kazajka lehká, byl svého času jeho zaměstnavatelem. Ona to tehdy byla silná sestava. Ivan Ježek, bratr Tomáše, mladý Štrougal, Hulík a toho čtvrtého, ekonomického mága od Š si už nepamatuju, myslím, že sedí.Za ním šla ekonomika.
Jó, kde ty časy jsou.

Právník to je dobrý, ale byl by husarský kousek, kdyby uspěl a kdo, kde a kdy vůbec uplatní náhradu škody je věc pro autora sci-fi románů.
Myslím, že přestřelil Jakl, když označil Hanku Marvanovou za osobu ždímající z lidí peníze, což je přirozeně první úkol všech advokátů, pro které je jinak amnestie dar z nebes :-), přibudou klienti, ale o žalobu na Jakla si to říká.Paní Marvanová je formát, neudělá to, protože kdo dneska nepodá na někoho pět žaůlob, jako by nežil.
A pak spustí o zaflákání justice.

Abych byl objektivní, nemyslím si, že by Smetka, Eliáš a spol, šli do H-Systému už s úmyslem tunelování, bylo to mnohem složitější, byl to projekt, který by se okotil až při větším počtu staveb, měli paralelní aktivitu na Žižkově, tuším První česko-americká, koupenou budovu ve které měla být burza či nějaké místo na obchodování papírů jako RM systém,z toho se to mělo dočasně překrýt, pak je kdosi podrazil, do toho přišly první Klausovy balíčky, lidé přestali dávat zálohy na další stavby a letadlo začalo padat na zem. Smetka mohl klidně utéct do Karibiku jako ostatní pašáci, ale neudělal to, sedí.Ostatně Stehlík také přeléval prachy z jedné své firmy do druhé, dle potřeb.To ale potrefené nezajímá.Logicky. Byly to jejich prachy.

To není omluva projektu, nedokážu posoudit, zda projekt byl životaschopný od počátku. Málem jsem byl jedním z klientů, dnes bych chtěl také něco dostat zpátky od Marvanové.

Vaculíkovi a jeho názorům se vůbec nedivím, protože sám mám obdobné a kdyby mi nebylo doma vysvětleno, jak se věci mají, žil bych rovněž v bludu.
Klausova amnestie má celou řadu rovin, k další patří i to, že celá řada jeho zdravých názorů bude tím profesionálními klausohryzci devalvována a až vášně pominou, mnohdy si lidé řeknou: tady měl tehdy Klaus pravdu.

Jak po Havlovi, tak po Klausovi nezůstanou jen negativa, oba se podobají spíše kontroversnímu Benešovi.
Pokud je amnestie součást geniální šachové partie, tak patřím mezi duševní naháče, kteří smysl nechápou.Léta budoval image taťky hospodáře do čítanek a pak bum, bác.
Ve svém důsledku nahnala amnestie i hlasy klonu svého otce, který má doma drát po tátovi.
To se stát nemělo.Ostatně i Míla Hulík patří spíše k těm "napravo" i když v Čechách je pravo-levá orientace naprostá pitomost.
07. 01. 2013 | 17:08

vaclavzak napsal(a):

Pro paní Pechovou a další

V této zemi se už 20 let hraje hra podle pravidel, kterým prakticky nikdo nerozumí. Politici, kteří se jimi mají řídit, nerozumějí jim novináři, kteří by měli informovat veřejnost, nerozumí jim ani veřejnoust Co z toho plyne? Že se pravidla masivně porušují. Ačkoliv by podle pravidel demokratické hry měla být veřejná moc pod kontrolou, dělá si, co chce. Co je horšího, nenese za to důsledky.
Není divu. V zemi s delší tradicí se porozumění pravidlům=ústavě dědí v rodinách, učí se ve škole a získává v médiích.
U nás je situace jiná. Rodinná tradice neexistuje, ve školách si základní znalosti postupně osvojují, učitelé, někteří akademici v médiích dávají veřejnosti poměrně přesné informace, otázkou ovšem je, na kolik je veřejnost sleduje.
Když se pak objeví kauza, jako je amnestie prezidenta republiky, je vidět v internetových debatách rozpaky. Pilnější diskutující otevřou ústavu a začnou číst jednotlivé věty. To je ovšem nejlepší cesta, jak ústavě vůbec neporozumět. Ústavní texty se nesmějí číst bez porozumění interpretačnímu rámci, který jim teprve dává smysl.
Základní pravidlo, které je třeba při čtení ústavy mít vždy před očima, zní: Ústava slouží k omezení moci. Veškerá ústavní ustanovení je proto třeba číst restriktivně. Dobrá ústava nepřipouští, aby kdokoliv z ústavních hráčů mohl rozhodovat na základě svého subjektivního přesvědčení. Právě omezení královy svévole vedlo přece k tvorbě prvních ústav.
Ústava nejen děli moci na zákonodárnou výkonnou a soudní , ale zároveň zajišťuje, aby rozhodnutí jednoho orgánu k bylo pokud možno podmíněno spolurozhodnutím někoho jiného. Má-li prezident jmenovat ústavního soudce, potřebuje k tomu souhlas senátu. Prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu médiem na základě jeho návrhu vinu předloží Poslanecká sněmovna. Soudce jmenuje na základě návrhu Ministerstva spravedlnosti.
Prostě všude tam, kde by z textu ústavy mohlo vyplývat, že rozhoduje jedinec, je třeba dát přednost interpretací, která omezuje jeho subjektivní rozhodování nutností dohodnout se s nějakým jiným ústavním hráčem. Vláda si sama nesmí smí rozhodnout o penězích, které bude utrácet ale potřebuje, aby jí Poslanecká sněmovna schválila rozpočet. Vláda sama rozhoduje ve sboru, není to tak, že by rozhodovali jednotliví ministři. Předseda vlády není jejich nadřízený, je první mezi rovnými nemůže nahrazovat rozhodnutí kolektivního orgánu svým vlastním rozhodnutím.
Druhé důležité pravidlo zní: Rozhoduje pouze ten, kdo nese odpovědnost. By bylo by absurdní, kdyby ústava, která má omezovat moc jí svěřovala někomu, kdo za své skutky nenese odpovědnost. Proto v konstitučních monarchiích, kde je král neodpovědný se v komentářích dočteme, že všude tam, kde se píše král, je třeba číst vláda
Tak je tomu ale i v případě české ústavy s neodpovědným prezidentem, který má ústavně stejnou roli jako král v konstitučních monarchiích.
U všech jeho kompetencí, které vyžadují spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného ministra, je místo prezident třeba číst vláda.
Myslím, že to bylo to stručném výkladu by neměl být problém posoudit, jak to ve skutečnosti bylo tzv. prezidentskou amnestii. Není to amnestie prezidenta ale vlády, která za ni nese odpovědnost před Poslaneckou sněmovnou-
Pokud se ministr Kalousek v televizi odvážil prohlásit, že vláda neodpovídá za amnestii pouze za její provedení, znamená to, že si je jistý, že ani moderátor, ani jeho partner diskusi nedokážou oponovat, a že podle hesla drzé čelo lepší než poplužní dvůr mu to u veřejnosti, která ústavě nerozumí, projde.
Učíme se ústavním principům za pochodu. Sice hodně pozdě, ale lepší pozdě než nikdy
07. 01. 2013 | 17:25

vaclavzak napsal(a):

to marxík
nepotřebují,ptože se udělují podle čl.62 ústavy, v němž jsou uvedeny prezidentovy kompetence, které kontrasignaci nevyžadují.
07. 01. 2013 | 17:32

Pepa Řepa napsal(a):

Ze spoluodpovědnosti za amnestii se vláda nevyváže, proto-zřejmě-to Mlčení jehňátek, tak to střelec Míra zkusil v TV za mlčícího buddhistu.

No, zadarmo to nebude, řekl bych. Že by.....nechat Vlastu? Žádná Vlastyzrada.
Chudák Péťa, nějak se to na něj valí. Kde jsou ty časy, kdy se musel optat maminy, jestli vezme ministra vnitra.
Tady byl předložen v tichosti upečený koláč, tady podepiš, jsou Vánoce.Nikomu to neříkej, držíme Bobříka.
Tak podepsal, teď si asi drbe hlavu, jakou tsunami to vyvolalo, ale co jiného mu zbývá, než obhajoba?
Jsme jen lidi. Hácha taky podepsal. Na pád vlády to není. Peaka vezme cokoliv.
07. 01. 2013 | 17:46

zemedelec napsal(a):

Pane Žák.
Naprosto perfektně napsáno.
Či že stačí mít premiéra jako káču a je hned jasno.
Sice se to tvrdí o Nečasovi,hned po jmenování,ale že to bude čím dál tím horší nikdo nečekal.Musím k tomu dodat,že se dostal do situace,nejen že nemůže counout,ale jeho rozhodnutí už řídí někdo jiný.
07. 01. 2013 | 18:04

Pavel13 napsal(a):

Pane Žáku, děkuji za vysvětlení. Chápu-li to dobře, normální by bylo, kdyby amnestii vláda připravila, prezident spolupodepsal a vyhlásil a vláda pak provedla.

Novináři by tedy měli chtít vysvětlení od premiéra a pokud se obrátí na prezidenta, měl by je i ten odkázat na vládu. Poradci pana prezidenta by pak měli tvrdit, že s tím nemají společného vůbec nic.

Bohužel máme všichni tušení hraničící s jistotou, že prezident má na poslední amnestii rozhodující podíl - a nulovou odpovědnost. Ostatně u pana VK nic nového pod sluncem.

Moc bych se přimlouval, kdybyste nám tady v nějaké okurkové sezóně udělil pár lekcí z ústavy. Děkuji předem.
07. 01. 2013 | 18:50

Jana Pechová napsal(a):

Děkuji vám, pane Žáku.

Vrcholní politici a zejména vláda by se však (na rozdíl od laické veřejnosti) ústavním principům za pochodu učit neměli.
Pokud tedy z jejich úst padalo to, co z nich padalo (od popírání, že o amnestii vůbec věděli po bagatelizaci odpovědnosti), pak jsou tedy buď nekompetentní, anebo vědomě lžou.
Za takových okolností by se opozice měla postarat o to, aby se veřejnost dozvěděla, jak to skutečně proběhlo: pokud si totiž premiér cosi domluvil s prezidentem a vláda o tom vůbec nejednala, pak bylo nejspíš porušeno základní pravidlo ústavy - to o omezení moci. Hlavní vina by přitom padala na premiéra, který vládu nesvolal.
A pokud o tom členové vlády věděli a nyní veřejně lžou, nemají právo zůstat v úřadu ani o hodinu déle.
Razantní kroky opozice by se ale neměly smrsknout v prosté hlasování o nedůvěře vládě, což je akt tak frekventovaný, že připomíná spíš bouři ve sklenici vody. Navíc vláda se ukrývá za neadresnost kolektivního rozhodnutí. Od skutečně čestných politiků bych očekávala, že se postarají o jasné vyšetření průběhu celé záležitosti a vyžádání stanoviska ÚS ČR (aby se veřejnost dozvěděla nezkreslenou pravdu). Byl by to zároveň významný posun ve vnímání ústavních principů veřejností (včetně mě).
Jinak nebudu věřit opozici, že si v tom taky nepřihřívá polívčičku.
07. 01. 2013 | 19:03

český maloměšťák napsal(a):

"....Pokud se ministr Kalousek v televizi odvážil prohlásit, že vláda neodpovídá za amnestii pouze za její provedení, znamená to, že si je jistý, že ani moderátor, ani jeho partner diskusi nedokážou oponovat,..."

Pak ale nejde o diskuzi, ale o monolog či exhibici. Kdysi se tomu říkalo žvást a dotyčný se za to musel omlouvat - nebo ho příště nepozvali. Ale to už je dávno.
Moc dávno. Už jako by to ani nebylo.

Ale trefil jste to přesně.
07. 01. 2013 | 19:42

český maloměšťák napsal(a):

Lex
O.k:
Některé věci mají své kontexty. I minulé. Jistě - právníky to nezajímá. Ti mají své klienty teď a aktuální je to , co je na dřevě v tomto čase.. No nic - přeji vám společnost Pepy Řepy.
Není nad své.

Mějte se hezky. Některé věci nemá cenu vysvětlovat.

Přeji hezkou společnost estébáckých provokatérů. Užijte si ji.

P.S.Jsme uvyklý tomu, že Stejskal maže. Nškomu texty , jinému med kolem huby.
Žádné překvapení.
07. 01. 2013 | 19:47

český maloměšťák napsal(a):

Lex
Nebudu sem kopírovat žádné texty provokatéra Pepy Řepy , kterými mě tady už cca rok pronásleduje a provokuje /nehledě na to, že některé byly smazány/.

Jen napovím :

http://www.youtube.com/watch?v=C8Keo97K9cs

Hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den...
07. 01. 2013 | 20:00

Martin1 napsal(a):

Václav Žák
Pane Žák moc Vám děkuji!
Pane Kalousku ještě nedávno jsem myslel, že jste v té vládě nejchytřejší.
Ale vaše tvrzené v OVM, že vláda je tu jen od toho, aby technicky provedla prezidentskou amnestii a premiér má povinnost to vždy jen podepsat, vás v mnoha očích totálně odrovnalo. Tím jste moc před volbami Karlovi nepomohl. Nejdříve jste mu napověděl, že má amnestii schvalovat a pak po reakci občanů jste mu rychle zase poradil, aby z toho vycouval. To už bylo pozdě - ale poslouchá vás jako hodiny.
To už byla druhá perla hned za tou, kdy jste tvrdil, že u vojenské techniky nelze stanovit nějakou obvyklou cenu - ani přibližnou.
Prosím odejděte do Kalouskova a Karla vezměte s sebou. Už jste se mu intelektem přiblížil, už jen lepší artikulujete (tedy, když nepijete).
07. 01. 2013 | 20:08

Jan Vaculík napsal(a):

V posledním Respektu je téma amnestie probráno horem-dolem, bez ideologické nenávisti. Bohužel, jako nejpravděpodobnější se mi jeví verze, že Nečasův podpis pod amnestií byl výkupným za Klausův podpis pod reformními zákony. Tedy krutá daň za to, že Nečas je snad jediným premiérem, který se cítí být vázán programovým prohlášením vlády a udělá vše pro to, aby je naplnil.

Je to smůla, že v jakémkoliv mocenském sporu Klaus tahá za delší konec, protože jako persona dnes už bez politické budoucnosti může udělat úplně cokoliv: pokud má někdo cíl posunout naši republiku na východ, tak politická taktika "čím hůř, tím líp" bude spolehlivě zabírat.

Byl to kdysi dobrý politik a ani Havel by tehdy bez jeho přičinění nedosáhl takového věhlasu, jakého mu bylo dopřáno. Teď se dokázel už předstihu docela účinně vyxrat na svůj politický hrob.

http://zpravy.idnes.cz/protest-obci-a-skol-proti-klausove-amnestii-fzr-/domaci.aspx?c=A130107_1873757_zlin-zpravy_ras
08. 01. 2013 | 01:10

Martin1 napsal(a):

Václav Klaus byl kdysi vynikající politik s nepatrnými záchvěvy narcisismu. To jsme mu s humorem tolerovali. Protože byl jinak velice výkonný, pracovitý a měl nárok být i na sebe pyšný. Naše vlast byla tehdy bezvadná. I to rozdělení Česko-Slovenska bylo přímo příkladné. Postupem času, kdy se obklopoval jen a jen lichotníky začal ten narcisismus přerůstat do obludných rozměrů. Možná ani sám i jeho poradci netušili, že amnestie postihne i ty velké korupční skandály (i to je docela možné), ale narcista si nyní nepřipustí chybu. Já nevím, zda by to vůbec šlo, aby vystoupil před kameru a řekl nám tu známou větu z pohádky o senilním králi: "Odvolávám, co jsem slíbil" a amnestii zrušil. Snad kdyby předstoupil sám před Ústavní soud a řekl, že to nechtěl a že za to mohou ti špatní rádcové, jako v té pohádce, tak by to bylo jeho největší hrdinství - zvítězil by sám nad sebou, nad svým narcisismem. Ústavní soud by to už nějak udělal - on už je taky občas pěkně "gumovej". Tak co Vašku? Nezkusíme to? Chybovat je lidské.
P.S. Proto chci za příštího prezidenta mladšího člověka, například J.D.
08. 01. 2013 | 02:42

Pepa Řepa napsal(a):

Snímání obrazů státníka je prázdné a poněkud nesmyslné gesto.
Nicméně-soudě dle reakce- ťalo do živého.
Tak si přál být vykreslen v čítankách jako dobrotivý státník a teď tohle.
Komu není rady, tomu není pomoci, Josífku, říkala maminka.
Zavařil všem.
08. 01. 2013 | 07:29

gaia napsal(a):

moji rodiče vždy měli strach, jakými se obklopím kamarády. Dobře věděli, že kamarádi mne mohou ovlivnit a to jak dobře, tak ke zlému.
I když může být člověk prostšího ducha a v ústavě se málo vyznat a třeba i věřit Kalouskovým výrokům, při sledování hradního pradce Jakla, který včera před zprávami v rozhovoru s redaktorem Klepetkem, chtěl jeho na podporu svých názorů mlátit ve studiu jakýmsi fasciklem po palici, ano takto to řekl zkoprnělým divákům, že bude mlátit redaktora po palici těmi papíry.
Celá zkoprnělá jsem civěla na obrazovku, jak někdo může mít tak nízkou emoční inteligenci a myslet si, že ve studiu musí přesvědčit redaktora a nikoli diváky, kteří pochopitelně nějaké papíry ve studiu nemohou číst, ani kdyby chtěli. Naštěstí ani nemohou jimi dostat po palici od hradního poradce pro politiku.

Ale i prostší člověk, ač třeba nezná ústavu, začne kroutit hlavou a začne mu být ledacos podivné.

A začne přemýšlet, co má Klaus ze své hlavy a co z cizí?
08. 01. 2013 | 10:31

gaia napsal(a):

jestli Klause nebije po palici jeho vlastní poradce, když s ním Klaus nesouhlasí a poradce chce něco svého prosadit. Takhle jsem to myslela.
Komu je odpovědný poradce?
08. 01. 2013 | 10:33

modrý edvard napsal(a):

Jana Pechová: Opozice vyvolala hlasování o vládě, protože jí nejde o věc samu, ale o publicitu. Kdyby šlo o věc, obviní Klause a zkusí ho přivolat do Parlamentu/Senátu. To však neudělá, protože velká část voličů levice jsou zároveň Klausovi fanoušci. Na Klause si netroufne.
08. 01. 2013 | 10:53

Jan Vaculík napsal(a):

Pepa Řepa
Snímání obrazů je sice jen gesto (kdo z nás dosáhne na nějaký opravdový čin?), ale ne prázdné: míří přesně proti jeho narcisismu. Ale je tam ještě jedno sdělení, zcela mimoděčné, ale pro některé lidi taky potřebné: Kdo z nás by si druhdy dovolil ve školách a úřadech sundávat Husáka?

Modrý Edvard
Proč by opozice vyjížděla proti Klausovi, když jí jde tak na ruku? Samozřejmě, že on jim nezapomene, že díky jejich hlasům se stal prezidentem!
08. 01. 2013 | 11:40

Martin1 napsal(a):

Jan Vaculík
cituji Vás:
"Kdo z nás by si druhdy dovolil ve školách a úřadech sundávat Husáka"
xxxxxxxxx
Pane Jane Vaculíku a Vám je to líto, že to už neplatí, jen by jste tam chtěl na trvalo pořádným lepidlem přilepit tu svou ikonu, pana V. Klause? Kdepak, už se stříhá metr a prý bude dokonce i lidová veselice a snad i památný den a po odchodu současné vlády možná i národní svátek.
08. 01. 2013 | 16:41

Jan Vaculík napsal(a):

Martin1
Možná jsem se nevyjádřil dost polopaticky; samozřejmě, že jsem měl na mysli to, že zásadní věc je, že máme svobodu a že je možné demonstrovat nesouhlas nejen ve volném čase a v soukromé sféře, ale i z úřední pozice.
08. 01. 2013 | 21:26

Zdenka napsal(a):

Jaký je rozdíl mezi podepsáním vstupu sovětských vojsk a podepsáním klausoamnestie? Je Nečas zbabělec,zaplacený nebo nesvéprávný psychopat? Jak může pan Rychetský konstatovat, že za to mohou poradci? Proč máme nesvéprávného prezidenta,předsedu vlády a Ústavu či Ústavní soud? Je vůbec nějaký rozdíl mezi Klausovládou a vládou Husákovou a Jakešovou? Nečasovu vládu podržela strana, která neexistovala u voleb a pro voliče neexistuje! Nečas, Klaus a právníci přestali rozlišovat podnikání a zločin, a pletou si prezidentskou vůli s prezidentskou zvůlí.Klaus je šachový hráč, moc dobře ví, co činí a jenom se směje.Nečas se tváří jako blbeček, a prochází mu to. Co je VLASTIZRADA?
Jaký je její právní výklad?
11. 01. 2013 | 14:23

Zdenka napsal(a):

Bylo by dobré vyhlásit dne 7.1.2013 památku všem obětem Klausokracie, která tento stát obrala o 2 000 miliard jen za posledních 10 - 20 let.( ekonomové odhadují 200 miliard ročně)
11. 01. 2013 | 14:35

Zdenka napsal(a):

12
Definice velezrady v českém právním řádu byla uvedena v § 96 zákona
o Ústavním soudu. Nyní tomu tak již není, po novele Ústavy, která je účinná od 8. března2013, je v čl. 65 odst. 2, ustanoveno, ņe:
“Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti
prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.”.21
Aktuální úprava říká, ņe: „Velezradou pro účely tohoto zákona rozumí se jednání
prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu.“22 Z porovnání zjistíme, že nová definice obsažena v Ústavě je širší a rozšiřuje možnost postihu prezidenta vedle velezrady i pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti
ústavního pořádku. Původní definice velezrady obsažená v zákoně o Ústavním
do Ústavy přenesla. Jak zmiňuje důvodová zpráva, nově by měla být do procedury
zahájení ústavněprávního postihu zapojena i Poslanecká sněmovna a nejen Senát, jelikož k podání ústavní žaloby Senátem proti prezidentu bude nutný i souhlas Poslanecké sněmovny. V obou komorách by kvorum pro rozhodnutí mělo být stanoveno ústavní většinou. Definici „ústavního pořádku“ najdeme v čl. 112 odst. 1 Ústavy a je tvořen Ústavou, Listinou základních práv a svobod, .....
11. 01. 2013 | 15:15

Honza73 napsal(a):

Jan Vaculík napsal(a):
Vladimíra Dvořáková vidí v textu ústavy něco, co tam evidentně není.
Prezident má právo udělovat amnestii, za kterou pak nese odpovědnost vláda.
Z toho však nevyplývá, že vláda má právo prezidentovu amnestii vetovat či nějak odmítnout. Jde prostě jenom o to, že někdo odpovědnost nést musí, a když prezidentův úřad nemá žádnou exekutivní moc, může to být jenom vláda.

Můžeme se dohadovat o tom, že Nečas snad mohl amnestii (před jejím vyhlášením!) Klausovi nějak rozmluvit, ale to už jsme úplně mimo rámec ústavy.

-----------------------------------------------------------------

Tak tohle je fakt na prášky, příteli. To, co jste napsal, je samozřejmě absolutní konina. Text ústavy je v tomto ohledu naprosto jednoznačný a jeho výklad najdete v každém autoritativním komentáři ústavy, který kdy u nás vyšel a této části ústavy (pravomocem prezidenta) se věnoval. Příslušnou pasáž z článku 63, který uvádí pravomoci prezidenta vyžadující kontrasignaci premiéra nebo jím pověřeného člena vlády, už citovala paní profesorka ve svém textu a ta je sama o sobě velmi jasná. Nicméně, lze jí ještě doplnit v tom smyslu, že vedle článku 63 je tam taky článek 62, který vyjmenovává pravomoci prezidenta, které kontrasignaci nepodléhají. Tam kromě jiného najdete i bod g), že "odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení", což je v podstatě totéž, jako amnestie, akorát na individuální úrovni. Tady se žádná kontrasignace nevyžaduje, ačkoli - v duchu vašeho ústavněprávního pábení - prezidentův úřad nemá žádnou výkonnou moc to bezprostředně zrealizovat, což samozřejmě musí v konečném důsledku udělat vláda. A aby bylo ještě jasnější, že kontrasignace není žádný formální štempl jakéhokoli počinu prezidenta podle článku 63, koukněme se na různá jmenování, která kontrasignaci podléhají a která naopak nikoli. Kontrasignaci podléhá jmenování všech soudců (vyjma ústavních, tam naopak žádná kontrasignace není, přičemž prezident, který ústavní soudce jmenuje, je zároveň navrhuje, přičemž schvalování navržených kandidátů je věcí Senátu, kromě toho bez kontrasignace z řad soudců jmenuje předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu), stejně jako jmenování a povyšování generálů a taky pověřování a odvolávání vedoucích zastupitelských misí ČR v zahraničí, stejně jako přijímání vedoucích zastupitelských misí jiných států v ČR. To jsou věci, které vyžadují kontrasignaci. A chcete tady snad tvrdit, že prezident může jmenovat generálem nebo velvyslancem kohokoli, kdo se mu zlíbí, a že premiér musí srazit podpatky a podepsat prezidentovo rozhodnutí? Chcete snad tvrdit, že prezident může na vlastní triko třeba přijmout velvyslance např. mezinárodně neuznávané Abcházie, čímž jí de iure jménem ČR uzná, a že premiér a ministr zahraničí musí tasit pero a pokorně podepsat? Naproti tomu jmenování členů bankovní rady ČNB, včetně guvernéra, je výlučně v pravomoci prezidenta a žádná kontrasignace tam není, což činí ČNB fakticky nezávislou na vládě. Ne, milej pane, to, co o podpisu amnestie vykládali Kalousek a Nečas, byly jen nehorázné a slaboduché výmluvy mající z nich sejmout odpovědnost za tu neuvěřitelnou prasárnu.
15. 09. 2013 | 02:13

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy