Archiv článků: srpen 2007

21. 08.

Proč jsem nehlasoval pro tzv. reformu

Bohuslav Sobotka Přečteno 6929 krát

Topolánkova vláda dnes o jeden jediný hlas v Poslanecké sněmovně prosadila tzv. reformu veřejných financí. Hlasoval jsem jako poslanec proti a to zejména z těchto důvodů:

1. Vládní návrh je nespravedlivý. Náklady rozpočtových a daňových opatření nesou výhradně středně a nízkopříjmové skupiny ( zaměstnanci s průměrným platem, rodiny s dětmi, důchodci, nemocní, zdravotně postižení, učitelé). Naopak zisky bude inkasovat jen úzká vrstva cca 10-15% nejbohatších ekonomicky aktivních občanů. Na nákladech tzv. reformy se tato skupina ale nebude podílet téměř nijak.

2. Vláda lidem zvyšuje daně. Tzv. reforma zvyšuje ze zákona v roce 2008 nepřímé daně o 37 miliard korun (DPH + 25 miliard, spotřební daň + 8 miliard, ekologické daně + 4 miliardy). Přímé daně se sníží fyzickým osobám ( zejména těm s příjmem nad 40 tisíc hrubého měsíčně) v témž roce jen o 19 miliard korun. Čisté zvýšení daní pro fyzické osoby tak příští rok představuje celých 18 miliard korun


3. Vláda zrychlí nominální růst veřejného dluhu. Veřejný dluh dosáhl na konci roku 2006 částky 0,9 bilionu korun. Do roku 2010 se po tzv. reformě zvýší o 400 miliard na 1,3 bilionu korun. Přitom během koaliční vlády ČSSD+KDU+US v letech 2002-2006 se za srovnatelné období nominálně zvýšil veřejný dluh o 270 miliard korun ( včetně úhrady ztráty ČKA ve výši cca 90 miliard korun). Přes veškerou propagandu tedy nejde o žádné zastavení zadlužování.

PS. Pro velký zájem v diskusi ještě připomenu časovou řadu vývoje veřejného dluhu v ČR, uváděna je částka ke konci příslušného roku.

1996 209 mld.
1997 236 mld. konec koal. vlády ODS
1998 300 mld. začátek 1. menšinové vlády ČSSD
2000 405 mld.
2002 702 mld. začátek 2. koal. vlády ČSSD
2006 973 mld. začátek koal. vlády ODS
2010 1300 mld. Kč. (odhad MF)16. 08.

Jak se ze snížování daně stalo zvyšování

Bohuslav Sobotka Přečteno 8204 krát

Včerejší den v Poslanecké sněmovně začal docela slibně. Ráno jsem nalezl ve své poslanecké lavici 62 stránek pozměňujícího návrhu (podepsaného Ing. Mirkem Topolánkem) k vládnímu zákonu o tzv. reformě veřejných financí. Konečně jsme se tedy dočkali, pomyslel jsem si, i opozice se nyní dozví, jak vypadá výsledný koaliční kompromis v otázce snížení daní z příjmů. Když jsem si ale text přečetl a udělal si první letmý propočet, docela mne zaskočilo, že se ve skutečnosti o žádné avizované další snížení daně z příjmů nejedná, spíše naopak. Topolánek sice navrhoval snížit od roku 2009 daň z příjmů z tzv. superhrubé mzdy z 15 na 12,5 procenta, současně však předložil překvapivě dramatické snížení základní slevy na dani a slevy na dani na manžela/manželku a to z 24 840 korun platných pro rok 2008 na 16 560 korun počínaje rokem 2009.

To by ve výsledku ovšem znamenalo, že by lidem s příjmem pod 20 tisíc hrubého a také řadě rodin, kde jeden z manželů nemá žádný příjem, v roce 2009 opět stoupla oproti roku 2008 daň z příjmů. A pro lidi s hrubým příjmem do 30 tisíc měsíčně by se mezi rokem 2008 a 2009 pozitivně nezměnilo prakticky nic. Opravdu zajímavý výsledek tlaku Vlastimila Tlustého na Topolánka a Kalouska. Tlustý tak dlouho tlačil na další snížení daně z příjmů, až z toho vyšlo její meziroční zvýšení pro většinu poplatníků. Svou podporu reforem vyměnil dokonce za pravý opak toho, oč usiloval. Naprostá blamáž.

To se mi ale opravdu, při všech mých politických výhradách k Vlastimilu Tlustému, nezdálo. Přepočítal jsem to raději ještě jednou. Výsledek byl stejný: halasně oznámený koaliční kompromis ( všechny noviny ho ve středu ráno komentovaly ve stylu : Daně se dále sníží) ve skutečnosti ve srovnání s rokem 2008 navýší opravdu velkému množství lidí daň z příjmů. A ačkoli už jsem v parlamentní rozpravě nechtěl vystupovat, tohle mi nedalo.

Přihlásil jsem se o slovo, ještě během podrobné rozpravy, a upozornil jak předsedu vlády Topolánka, tak ministra financí Kalouska, že podle mého názoru v jejich pozměňujícím návrhu o žádné další snížení daní nejde, spíše naopak. A že tam tedy mají možná chybu. Oba trvali na svém, všechno je v pořádku. Chvíli jsme se dohadovali formou faktických připomínek a pak už jsem to vzdal, spoléhaje na to, že si snad onen pozměňující návrh propočítá také někdo jiný než já. Vlastimil Tlustý naši přestřelku poslouchal.

Večer zveřejnilo Aktuálně.cz první znepokojivé propočty, pak své pochybnosti na Frekvenci 1 vyjádřil i Vlastimil Tlustý, dnes už si toho všimly i všechny významné deníky. Čili naprostá blamáž. Ani ne tak Tlustého, ten si to všechno jen nepřečetl včas, či příliš důvěřoval Kalouskovi. Za ODS ale vyjednával Topolánek. A tomu budou zřejmě až dnes muset vysvětlit, že sazba daně z příjmu skutečně není jediným parametrem, který ovlivňuje výši daně. To ovšem dobře ví ministr financí Kalousek a jeho úředníci. Využili Topolánkovy neznalosti či nedůslednosti a snížením klíčových slev na dani se pokusili ušetřit státnímu rozpočtu několik miliard korun. Zřejmě ani oni ve skutečnosti nevěří v Laffera, proč by to potom jinak dělali a riskovali hněv Tlustého, který se nyní právem cítí Kalouskem poněkud podveden..

Náprava tohoto daňového karambolu teď bude složitá, druhé čtení zákona už je u konce a není už možné podávat věcné pozměňující návrhy. Zbývá jen hlasovat.

Jak dokládá i tato historka, tzv. reformy se rodí v naprostém chaosu a improvizaci. Jejich účinku se tedy lze logicky i oprávněně obávat.

PS. Přesně jsem ve Sněmovně na prudké snížení slev na dani v Topolánkově návrhu upozornil 15. srpna ještě v rámci druhého čtení takto (stenozáznam):

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem nechtěl zneužít pozice zpravodaje k tomuto vystoupení a požádal jsem svůj poslanecký klub, aby mě zmocnil k tomuto vystoupení. Vystupuji zde tedy nikoliv jako zpravodaj v rámci projednávání, ale jako zástupce poslaneckého klubu sociální demokracie.
Dovolte mi, abych se pokusil upozornit na některé nesrovnalosti, které jsem nalezl ve vládním komplexním pozměňujícím návrhu. Tento návrh je dnešním tiskem komentován - a takto ho okomentoval i pan předseda vlády - jako návrh, který má dále snížit daně. Já jsem se podíval na jednotlivé návrhy, které jsou v něm obsaženy, ale obávám se, že buď došlo k omylu, to znamená, že tisk a pan předseda vlády referovali o něčem jiném, nebo možná ten návrh byl chybně sestaven či sepsán. A vzhledem k tomu, že procedura projednávání tohoto návrhu zákona bude pravděpodobně předmětem jednání Ústavního soudu, tak bych přece jenom velmi rád upozornil na nesrovnalosti, které jsem zde nalezl a které vypovídají o tom, že tento návrh daně nesnižuje, ale že tento návrh naopak daně zvyšuje.
V části, která se týká daně z příjmů, je navrženo, aby se od roku 2009 snížila sazba daně z příjmů z 15 % z takzvané superhrubé mzdy na 12,5 % z takzvané superhrubé mzdy. Současně se ovšem navrhuje, aby se snížily slevy na dani na poplatníka, na manželku a na dítě oproti původnímu vládnímu návrhu, což paradoxně znamená, že se zvyšuje daňová zátěž poplatníka oproti onomu snížení sazby z 15 na 12 %. Je to tedy protichůdný pohyb. Na jedné straně se snižuje sazba z 15 na 12,5 %, oproti tomu se snižuje sleva na dani, kterou si každý poplatník na konci roku může odečíst od své daňové povinnosti. Kdyby to bylo snížení slevy na dani v řádu korun nebo desítek či stokorun, tak bych se nad tím nepozastavoval a nezdržoval bych Poslaneckou sněmovnu touto poznámkou. Problém je v tom, že se jedná o snížení slevy na dani oproti vládnímu návrhu o celých 30 %, o 8000 korun. Ve vládním návrhu je sleva na dani na osobu a na nevýdělečně činnou manželku navržena ve výši 24 840 korun. Ve vládním komplexním pozměňujícím návrhu, který zde pan předseda vlády uvedl jako návrh, který dále snižuje daně, se tato sleva na dani snižuje, a to na 16 650 korun, to znamená o 8000 korun, o 30 % oproti původně navržené výši.

PS.2 Skutečně pěknou tečkou za celou historkou je fakt, že tam meziroční zvýšení daní z příjmu 2008/2009 nakonec po závěrečném hlasování o zákonu zůstalo. Vlastimil Tlustý už nenašel sílu trvat na vypuštění a spokojil se s dosti mlhavým příslibem, že to koalice nějak příští rok vyřeší. Dodatečných 10 až 15 miliard se ale při přípravě rozpočtu na rok 2009 bude hledat těžko a rebelové v ODS ztratili svoji nejvýhodnější vyjednávací pozici. Teď už si s nimi ministr financí poradí.07. 08.

Čunkovo milostivé léto

Bohuslav Sobotka Přečteno 14341 krát

Jiří Čunek se nejspíše dočkal z rukou státního zástupce Salichova vytouženého zastavení trestního stíhání. Taková věc se v Čechách a na Moravě prostě neutají, a tak dnešní noviny (a internet) už to mají za zcela hotovou věc, ačkoli tisková konference zmíněného Salichova proběhne až dnes dopoledne. Budu tedy také předjímat. Je to koneckonců moderní mediální trend, psát o věcech pokud možno ještě dříve než se skutečně stanou. Další vítězství virtuální reality...

Jiří Čunek má důvod k radosti a byla by to bývala radost zcela soukromá, kdyby nebyl prvním místopředsedou vlády a kdyby jeho případ osobně nejvyšší státní zástupkyně (přímo odpovědná vládě, v níž Jiří Č. seděl, sedí a sedět bude) za podivných okolností nepřevedla do Jihlavy. Už jsem o tom psal a bohužel, mé obavy z možné účelové manipulace se prohlubují.

Je zřejmé, že toto zcela mimořádné ukončení korupční kauzy vysokého ústavního činitele poškodí nejen politickou kulturu v zemi ( jistě by bylo lepší, kdyby o skončení celé věci, pokud skutečně nejsou pádné důkazy, rozhodl soud, který není na rozdíl od státního zastupitelství součástí výkonné moci), pošlape základní principy právního státu v očích většiny občanů, ale také ovlivní zásadním způsobem mocenské poměry v republice do roku 2010.

Mirek Topolánek, Marek Dalík a spol. možná vyslali důležitý signál. Dokončili jsme ovládnutí státního aparátu a umíme zařídit skutečně ledacos. A i kdyby to ve skutečnosti nebyla pravda, Vesecká byla zásadová žena, Salichov skutečně čestný muž a Jiří Čunek jen oběť policejního spiknutí, je to úplně jedno. Navenek to tak prostě bude vypadat – když jde do tuhého, máme už takovou moc, že umíme zastavit i trestní stíhání. Zdání je někdy důležitější než realita. Komu je však tento Topolánkův vzkaz určen?

V první řadě samotnému Jiřímu Čunkovi. Prostřednictvím jednoznačných výroků svých přátel v poslaneckém klubu KDU ČSL dával Topolánkovi již několik měsíců najevo, že v případě svého odvolání z vlády ( podání obžaloby) nemůže vláda počítat se všemi lidoveckými poslanci. Někdo by to možná označil za vydírání, jiný za politický realismus. To, že Salichov rozhodl právě nyní, má svůj smysl. Za týden se hlasuje o tzv. reformě, s níž Topolánek spojil politické důvody existence své vlády. Půjde o možná nejdůležitější hlasování do roku 2010. Ví to Jiří Čunek, ví to i Mirek Topolánek.

Dalším adresátem vzkazu jsou přeběhlíci Pohanka a Melčák. I jejich hlasy budou za týden nepostradatelné. Pokud jeden či druhý přeběhli do vládního tábora kvůli strachu z vyšetřování nějakých svých hříchů minulosti, je důležité, aby věděli ( a především definitivně uvěřili) , že se o ně Topolánkova mocenská garnitura dokáže postarat. Pokud budou hlasovat tak, jak se od nich očekává. I k tomu se zastavení Čunkova stíhání právě teď výtečně hodí.

A konečně, vnímavými diváky demonstrativního zastavení stíhání prvního místopředsedy vlády musí být i všichni potenciální rebelové v poslaneckém klubu ODS. Neboť ruka, která v jednom případě pomáhá, může v jiném naopak trestat.

Možná vám tyto spekulace připadají poněkud drsné, ale způsob zastavení Čunkova trestního stíhání k nim otevírá skutečně veliký prostor a pokládal bych za pokrytecké o této možné rovině celé kauzy mlčet.

Stejně jako o tom, jak devastující účinek bude mít kauza Čunek na další boj s korupcí, na schopnost a chuť policie vyšetřovat korupční kauzy a především na odvahu lidí o korupci mluvit i svědčit. Kdo by si ještě nyní pálil prsty a mluvil o korupci radního, starosty, hejtmana či dokonce ministra, když vidí ty konce.

Vzpomněl jsem si včera ( a možná jsem nebyl sám), na kauzu bývalého ministra financí ve vládě Miloše Zemana Ivo Svobody. I Svoboda byl tak jako Čunek trestně stíhán za prohřešky, jichž se podle rozhodnutí soudu dopustil před nástupem do funkce. Byl ale Zemanem z vlády okamžitě odvolán, později obžalován, odsouzen a dnes si vykonává svůj trest ve vězení.

Kdyby za vlád ČSSD došlo ke stejnému znásilňování demokratického právního státu, jaké podle všeho zažíváme nyní, vypadal by Svobodův případ asi takto: Ivo Svoboda by i po zahájení trestního stíhání zůstal ministrem financí, nejvyšší státní zástupkyně Benešová by předala jeho případ například do Jihlavy a příslušný státní zástupce by stíhání zastavil. Následně by vyšly noviny s titulkem Svoboda zvítězil. Připadá vám to absurdní? Jasně, nic takového se ve Svobodově případu nestalo. Vlády vedené sociální demokracií do trestních stíhání nezasahovaly. Ještě že minulé volby vyhrála ODS a může nyní tuto praxi měnit. Kauza Čunek tak nemusí být poslední.

Dobrá zpráva je, že nejpozději v létě 2010 budou parlamentní volby a všichni se budeme moci rozhodnout, jestli se nám tahle nová podoba právního státu skutečně zamlouvá nebo ne. Na prodloužení volebního období nemá Mirek Topolánek ani s Veseckou, Salichovem, Pohankou a Melčákem ve Sněmovně ústavní většinu.

PS. Myslím, že pěknou a vkusnou tečkou za celou kauzou je nejnovější výrok místopředsedy vlády a ODS Petra Nečase: " Teď je třeba zaměřit se na to, jak je možné, že jedna policejní složka se svým jednáním možná pokusila ochromit vládu". Tak jsem zvědav, jak se na to ODS nyní zaměří a jaké další důsledky to bude mít pro politickou nezávislost policie a státního zastupitelství.Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy