Státní maturity – třešničky na dortu

19. 06. 2009 | 01:12
Přečteno 6520 krát
Státní maturity, tj. státem organizovaná část nového, již uzákoněného modelu maturitních zkoušek, jsou dlouhodobě podsouvány jako zázračný prostředek, který by měl navrátit středoškolskému vzdělání jeho někdejší úroveň. V souvislosti s tím jsme se stali svědky posedlosti po státních maturitách, tj. volání po centralizované kontrole středních škol, což je navíc podněcováno směsí sentimentu a intelektuální povýšenosti. To pak zcela odvádí pozornost od skutečnosti, že totiž ve školské politice došlo k pouhému zacílení na kvalitu třešniček na dortu, avšak samotná dortová podstata a její poživatelnost zůstala mimo zájem. Když tedy středoškolák zvládne po absolvování čtyř let studia složit zkoušku z minim tří předmětů, dostane se nám od státu záruky jeho kvalitního vzdělání. Pošetilé, ne?Polemizovat o devalvaci maturit zajisté netřeba, začala již za socialismu. Avšak v prvé řadě nastalo znehodnocení řemesla, výuční list bez maturitního vysvědčení jakoby ztratil váhu a získání maturity, nikoli samotného vzdělání, se stalo všeobecnou metou. Vznik spousty nových středních škol v 90. letech byl již pouhým vyústěním. Nyní po dvaceti třiceti letech tohoto procesu by měla být provedena náprava. Vedle devalvovaných i nedevalvovaných maturitních vysvědčení mladšího data, vždy se jedná spíše o individuální případy, a vedle těch starých, ještě nedevalvovaných maturitních vysvědčení by se měla začít ve společnosti objevovat nová – s nálepkou státní garance. (Ta by měla být v podobě samostatné přílohy.) Platit samozřejmě budou rovnocenně všechna vysvědčení, neboť i starší typy jsou státem garantovány.

Vysvědčení o maturitní zkoušce je dokladem o stupni dosaženého vzdělání, k němuž se maturant dopracoval po minimálně čtyřech letech studia. Maturitní zkouška představuje tradičně spíše slavnostně pojímanou závěrečnou, shrnující prezentaci absolventa, k jejímuž hodnocení zajisté stačí stupně uspěl/neuspěl, tzn. dosáhl/nedosáhl daného stupně vzdělání. Vždyť v celém dalším životě absolventa tento doklad o ničem jiném nesvědčí. Na trhu práce budou vždy rozhodující aktuální schopnosti, než výsledky pět, deset či dvacet let staré maturitní zkoušky.

Stejně jako základní školy budou muset i střední školy začít vzdělávat podle vlastních osnov vypracovaných na podkladě státem vydaných dokumentů, čímž každá škola získá na jedinečnosti. Příprava studentů na jednotnou maturitní zkoušku by pak představovala směřování proti této tendenci a vyjadřovala by vlastně nedůvěru středním školám. Navíc hlavní smysl maturity – zkoušky dospělosti – spočívá v její společenské, iniciační funkci, o čemž svědčí maturitní plesy či stužkovací večírky a tabla maturitních tříd v ulicích měst. Povinností státu je proto zajistit, aby závěr studia nebyl narušován byrokratickými testovacími formalitami.

Samozřejmě je zapotřebí zavést určitá opatření k tomu, aby maturitní zkouška nesklouzla na úroveň trapné formality, jak bývá někdy označována. Pro tento účel však stačí kvalitně zpracované požadavky k maturitní zkoušce a namátková kontrola jejich plnění. Vždyť přece školy s nevalnou pověstí nejsou v žádném regionu tajemstvím, není proto důvod zatěžovat všechny školy několikatýdenním organizováním státních maturit. Jak vidno, vyřešit problém státních maturit by šlo elegantní cestou a při tom by nebylo třeba zatěžovat ani studenty ani školy ani rozpočet.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Místo maturity by stačil jiný iniciační obřad, třeba převzatý z Papuy - Nové Guineje. Vzdělání je o něčem jiném.
Zkoušky vzdělanosti by se měly dělat v průběhu studia - a přísně; neumíš - letíš. Aby každý uchazeč o střední školu věděl, do čeho leze.
19. 06. 2009 | 04:55

Stan napsal(a):

V situaci, kdy je na 140 tisíc míst na středních školách 100 tisíc žáků, vycházejících z devátých tříd, kdy byl zaveden naprosto nesmyslný systém přijímacích zkoušek, který má za následek, že až na výjimky jsou všechny školy naplněny ze poloviny až ze tří čtvrtin, a žáci mají až do 1. září možnost rotovat mezi školami, kdy ředitelé nejsou schopni v důsledku toho sestavit úvazky na příští školní rok, má ministerstvo jen dvě špatné možnosti. Buď bude kráčet ke státní maturitě, u níž podstatná část žáků neuspěje, nebo projekt, který stál stamiliony, odpíská a pohřbí. Přitom státní maturity podle mého názoru jsou potřebné, neboť rozdíly v kvalitě škol jsou propastné a školy s nízkou úrovní výuky táhnou celé české střední školství při nastaveném systému financování postupně do propasti.

Mě jenom zaráží, proč se nezačalo od testů v devátých třídách, které se mohly stát podkladem pro příjimací řízení, a také vstupem na začátku procesu, jehož výstupem by byly právě státní maturity. A rozdílem mezi výstupem a vstupem by byla právě přidaná hodnota, kterou poskytla ta která škola.

Stavíme dům od střechy, a divíme se, že se nám hroutí.
19. 06. 2009 | 06:36

Al Jouda napsal(a):

Střední všeobecně vzdělávací školství naboural už Rudý Děd Zdeněk Nejedlý už v 50. letech minulého století, když zrušil klasická gymnazia a zavedl 11 - leté střední školy. Touto "reformou" se získala o 2 roky dříve pracovní síla, ovšem za cenu devalvace vzdělání.
Dnešní "státní maturity" jsou zase klasickým tunelem pro vyvolené korupčníky. Kolik už to stálo peněz ze státního rozpočtu ? Přitom metodika výuky je v pracovní náplni zaměstnanců ministerstva školství !
19. 06. 2009 | 07:37

KamilW napsal(a):

Komisionální testování studentú, opouštějících střední školu, by mělo především vypovídat o kvalitě školy. Studenti se mylně domnívají, že to je testování jejich znalostí.
Ovšem za podmínek, kdy některé akreditační komise blahosklonně nechají působit i řadu nedomrlých vysokoškolských programů, nedovedu si představit zrušení nějaké střední školy pro neschopnost pedagogického týmu. Souhlasím tedy s názorem, že maturita je spíše pouhým obřadem.
Dospělost absolventa maturity stejně prozkoumá až jeho další zaměstnavatel.
19. 06. 2009 | 07:44

Student napsal(a):

Maturita je pro mladé lidi poslední příležitost, kdy mohou ,při platnosti jasných pravidel, zvítězit nad starými
a zlými protivníky - učiteli. V dalším životě je čekají mnohem horší protivníci
a současně neexistují žádná pravidla.
Takže maturita by měla být trochu přísnější než je dnes, aby ti mladí pak v životě nebyli tak překvapení.
19. 06. 2009 | 08:06

slav napsal(a):

Matura vlastně řeší jen že máš právo se někde něco naučit a máš pro to základní předpoklady. Je na tebe jakou školu s maturou si vybereš, pak co tě v ní nenaučili budeš muset dohnat, jak to už je soukromý problém. Když to k ničemu neopravňuje, tak proč zbytečně někoho děsit. S tím už si poradí vysoké školy a ti co maturantovi něco svěří.
19. 06. 2009 | 08:36

Ládik napsal(a):

Nadpis článku by se snad dal napsat výstižněji: Státní maturity - poklop na žumpě.
19. 06. 2009 | 08:37

slav napsal(a):

Školné na vyšších školách by měli platit ti co hned po nástupu neuspěli. Trest za to že na střední nic nedělali. Nebo by mohli podat žalobu na profesory střední školy, že je špatně připravili nebo jim předem neřekli pro co je připravují.
19. 06. 2009 | 08:46

Školník napsal(a):

„Vždyť přece školy s nevalnou pověstí nejsou v žádném regionu tajemstvím, není proto důvod zatěžovat všechny školy několikatýdenním organizováním státních maturit.“ Poznámka: Ví se to a trpí se to. Vy to také víte. Daňoví poplatníci platí zmetky a budoucí arogantní manažery. Jsem pro státní maturity. Myslím si, že mohou ublížit jedině lajdákům a neumětelům.
19. 06. 2009 | 09:47

Harry napsal(a):

Souhlas se Školníkem. Jedině státní maturita může ukázat, které školy jsou opravdu kvalitní a kterým by naopak měla být možnost poskytovat maturitní vdělání odevzdána. Namátkové kontroly, o kterých píše pan Mleziva, jsou k ničemu.
19. 06. 2009 | 10:21

miro napsal(a):

Maturitní zkouška představuje tradičně spíše slavnostně pojímanou závěrečnou, shrnující prezentaci absolventa, k jejímuž hodnocení zajisté stačí stupně uspěl/neuspěl, tzn. dosáhl/nedosáhl daného stupně vzdělání. Vždyť v celém dalším životě absolventa tento doklad o ničem jiném nesvědčí. Na trhu práce budou vždy rozhodující aktuální schopnosti, než výsledky pět, deset či dvacet let staré maturitní zkoušky. Toto pane pisateli podtrhuji, ale nesouhlasím že mají i jiný význam.Státní maturita by měla srovnávací metodou ukázat jak na tom naše školství je. Měla by být i vysvědčením té které školy. Jen nechápu, že příprava státních maturit je tak nákladná činnost a trvá taková léta. To máme tak neschoipné odborníky - pedagogy a pracovníky na ministersvu či různých výkumných ústavech placených státem ? Co tam tedy dělají a kdo tam dělá ?
19. 06. 2009 | 10:45

Greenhorn napsal(a):

Přesně toto blogo-myšlení pochovává české vzdělání: autor si plete antropologické kecy (rites de passage) s obecným účelem maturity jako státně ověřené zkoušky znalostí dospívající studentky/studenta. Nakonec asi skončíme s tancem kolem ohně a budeme hodnotit čerstvé jizvy absolventa, viz první vtipný příspěvek. Prostě ODS a nyní i socdem potřebují hlasy blbců, proto chtějí jednotné maturity odložit na neurčito. No a mezitím skončíme na posledním místě vzdělanosti v Evropě, ale to bude až po skončení funkčního období těchto křováků. A o to jde.
19. 06. 2009 | 11:45

jbar napsal(a):

Ubyva deti: kazdy rok se rodi mene a mene deti, uz asi tak 25 let. Ucitelu je stejne.

Ucitele pochopitelne nechteji odchazet a preskolovat se. Aby se udrzel priliv stejneho poctu studentu, tentokrat ale z mensi mnoziny uchazecu, musi nutne klesat pozadavky na uchazece. A samozrejme i na studenty a na absolventy.
19. 06. 2009 | 11:49

Hans napsal(a):

Můj názor je, že by maturita měla znamenat určitou úroveň vzdělání. A to, že každá škola si bude tvořit osnovy podle sebe, je největší zločin ve školství v historii. Jaký asi bude rozdíl mezi gymnáziem v Praze a v nějakém městečku, kde si budou učitelky vymýšlet osnovy. Úroveň učitelek na venkově je všeobecně známá a teď je nebude nic nutit, aby alespoň znalosti k maturitě by měli být stejné, jak v Praze. To je stejné, jak např. primář v Motole bude asi lepší, než nějaký v Kotěhůlkách.
19. 06. 2009 | 15:01

Stan napsal(a):

To, že je méně žáků, by mohlo být například pobídkou k tomu, abychom snížili limity pro počty žáků ve třídách, zvýšili možnost dělit třídy na některé předměty a současně navýšili normativy na žáka. Kdyby se to spojilo s "optimalizací sítě škol", bylo by to pro vzdělanost velkým přínosem.

Žáků je stále méně, peněz do školství jde údajně stále více, tak v čem je problém, kde ty peníze mizí?

Zkuste si individualizovat výuku ve třídě, kde je 30 - 34 žáků, zkuste motivovat žáka, který ví, že pokud ho vyhodíte, tak škola přijde o peníze, a na jiné ho rádi vezmou a budou si ho tam piplat, i když nebude nic vědět...
19. 06. 2009 | 15:17

Jan-Michal Mleziva napsal(a):

Může garantovat úroveň střední školy doklad, že její maturanti zvládají státem stanovené minimum z českého jazyka a literatury, z vybraného cizího jazyka a jednoho volitelného předmětu? A jakou váhu bude mít navíc takováto státní garance, když osobu, která zadává písemnou maturitní zkoušku a dohlíží na řádný průběh, jmenuje podle zákona ředitel školy, když hodnotiteli strukturovaných písemných prací, které tvoří součást písemných zkoušek, budou po příslušném proškolení učitelé dané školy, když ústní část jednotných státních maturit bude probíhat před stejnou maturitní komisí a ve stejnou dobu jako školní část maturitní zkoušky? (Centrálně budou hodnoceny pouze didaktické testy.)
19. 06. 2009 | 22:28

Radek napsal(a):

Souhlasím s článkem pana Mlezivy. Naopak za nickem Greenhorn tuším netolerantního "broukopytlíkovského" pseudointelektuála.
22. 08. 2009 | 14:18

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
29. 03. 2010 | 08:34

http://www.kw61.com/replica-vacheron-con napsal(a):

fsafsfas
29. 03. 2010 | 10:12

Links of London store napsal(a):

Anyway, that's what I wrote Stradlater's composition about. Old Allie's baseball mitt. I happened to have it with me, in my suitcase, so I got it out and copied down the poems that were written on it.
31. 03. 2010 | 08:44

replica watches napsal(a):

Mě jenom zaráží, proč se nezačalo od testů v devátých třídách, které se mohly stát podkladem pro příjimací řízení, a také vstupem na začátku procesu, jehož výstupem by byly právě státní maturity. A rozdílem mezi výstupem a vstupem by byla právě přidaná hodnota, kterou poskytla ta která škola
08. 04. 2010 | 02:57

replica watches napsal(a):

„Českou politiku zcela ovládly zájmové skupiny pseudopodnikatelů a pseudomanažerů orientovaných spekulativně na zisky z pádu podniků, podobně jako tomu bylo v období 1994–98 během tzv. bankovního socialismu. Motiv firem napojených na inflační státní rozpočet je motivem vytlačování dlouhodobých produkt
08. 04. 2010 | 03:14

Zenith watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 05:30

cheap jordan shoes napsal(a):

good post!!!
thank you....
13. 04. 2010 | 04:32

nike sb napsal(a):

Thanks fou you share the blog and It's very useful for me.
14. 04. 2010 | 04:48

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
19. 04. 2010 | 07:50

p90xWorkoutDVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 08:41

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 07:38

pandora bead napsal(a):

Some customers are leery of entering a jewelry <a href=“http://www.pandora-beads-sale.com/”><strong>pandora bead</strong></a> store that does not have sale priced jewelry <a href=“http://www.pandora-beads-sale.com/pandora-charms”><strong>pandora charms</strong></a> items displayed in windows that can be viewed from outside the store, and other customers will be taken aback when they notice that salespeople are not wearing any kind of jewelry at all while at work.Reputable jewelry <a href=“http://www.pandora-beads-sale.com/pandora-charms”><strong>pandora charm</strong></a> stores will give shoppers a clear and concise view of all merchandise in the store and will make every effort to identify the sales in progress through the use of floor ads and banners. The savings on fine jewelry will be readily identifiable by price tags attached to each item and <a href=“http://www.pandora-beads-sale.com/pandora-charms”><strong>pandora charms australia</strong></a> the writing will be in plain view so that customers will know in an instant if the piece of jewelry <a href=“http://www.pandora-beads-sale.com/pandora-charms”><strong>cheap pandora charms</strong></a> is priced low enough to fit into the family budget. Customers feel comfortable shopping at jewelry <a href=“http://www.pandora-beads-sale.com/pandora-bracelets”><strong>pandora bracelets</strong></a> stores that offer savings on fine jewelry storewide. Some savings can be passed on to customers through pricing because the retailer bought the jewelry items in large quantities.
13. 12. 2010 | 04:32

pandora bead napsal(a):

Some customers are leery of entering a jewelry [url=http://www.pandora-beads-sale.com/][b]pandora bead[/b][/url] store that does not have sale priced jewelry [url=http://www.pandora-beads-sale.com/pandora-charms][b]pandora charms[/b][/url] items displayed in windows that can be viewed from outside the store, and other customers will be taken aback when they notice that salespeople are not wearing any kind of jewelry at all while at work.Reputable jewelry [url=http://www.pandora-beads-sale.com/pandora-charms][b]pandora charm[/b][/url] stores will give shoppers a clear and concise view of all merchandise in the store and will make every effort to identify the sales in progress through the use of floor ads and banners. The savings on fine jewelry will be readily identifiable by price tags attached to each item and [url=http://www.pandora-beads-sale.com/pandora-charms”><strong>pandora charms australia[/b][/url] the writing will be in plain view so that customers will know in an instant if the piece of jewelry [url=http://www.pandora-beads-sale.com/pandora-charms][b]cheap pandora charms[/b][/url] is priced low enough to fit into the family budget. Customers feel comfortable shopping at jewelry [url=http://www.pandora-beads-sale.com/pandora-bracelets][b]pandora bracelets[/b][/url] stores that offer savings on fine jewelry storewide. Some savings can be passed on to customers through pricing because the retailer bought the jewelry items in large quantities.
13. 12. 2010 | 04:34

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
04. 09. 2012 | 23:48

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy