Vítězství bez fanfár

24. 06. 2010 | 15:23
Přečteno 78202 krát
Při hlubším hodnocení výsledku voleb do sněmovny jsem si dal tři týdny odstupu. Pročetl jsem desítky článků a mohl o věcech v klidu uvažovat. Přitom jsem odmítl uskutečnit desítky rozhovorů v médiích. Právě proto, aby můj názor byl dostatečně vyzrálý, byl ucelený a nemohl být snadno dezinterpretován. Přiznám se, že z analýz výsledků voleb, které jsem četl, mně připadal nejbližší realitě článek, zveřejněný (a to je smutné) v Haló novinách. Četl jsem i zajímavé jiné analýzy, které se soustřeďují na jevy alespoň – podle mého názoru – méně podstatné až nepodstatné a nemají odvahu nebo nejsou schopny nazvat věci pravým jménem.

Neužitečná výhra
Sociální demokracie ve volbách zvítězila. To je pro ni pozitivní zpráva. Negativní ovšem je, že toto vítězství ČSSD je před druhou stranou těsné a v souhrnu tři pravicové strany – ODS, TOP 09 a Věci veřejné – získaly ve sněmovně neuvěřitelných 118 mandátů. V proběhlých volbách byl zaznamenán jeden mimořádně zajímavý jev. Všechny tradiční strany výrazně (jen komunisté jako strana protestu mírně) oslabily oproti volbám před 4 lety: ODS o 15%, ČSSD o 10%, KDU-ČSL ani Strana zelených se nedostaly přes 5% odevzdaných hlasů a nejsou tak již v nově zvolené sněmovně zastoupeny. Lidé hledali změnu, to jsme věděli dlouho před volbami ze sociologických průzkumů.

Po pečlivé sociologické analýze jsme od závěru minulého roku věděli (a každý měsíc jsme si věci ověřovali), že v naprosté většině jevů, které působí na konečný volební výsledek stran, lidé vnímali ČSSD jako kompetentnější stranu nežli ODS. S jedinou významnou výjimkou, a tou bylo řešení problémů schodků státního rozpočtu a veřejného dluhu. Nejpozději od počátku roku měla ČSSD ve všech svých sděleních zcela důsledně ukazovat nekompetentnost poslední vlády pravice. Tedy vlády Topolánka, Kalouska a Nečase, pokud jde o deficit státního rozpočtu. Od začátku roku jsme se měli soustředit právě na toto téma. Kolik procent voličů na konci května vědělo, že více než třetina deficitu veřejných rozpočtů byla vytvořena v letech 2007 až 2009, tedy vládou pravice:

- roky 2007 až 2009: 420 mld. Kč schodku vč. vyplýtvaných 146 mld. Kč rozpočtových rezerv vytvořených sociálně demokratickou vládou
- roky 2008 a 2009: 286 mld. Kč schodku státního rozpočtu
- rok 2009: 225 mld. Kč.

Řecká karta pravice
Intuitivně jsem cítil, žádal jsem po volebním štábu, aby se této problematice věnoval, ale zřejmě ne dost důrazně. Naši zahraniční poradci, se zkušenostmi vedení desítek volebních kampaní přicházeli s doporučeními dobrých dílčích kroků v tomto směru (např. 4 artikuly rozpočtové politiky), ale ne s několikaměsíční strategií věnované deficitu a jeho řešení vedené až do voleb a vrcholící argumentačně ve dvou posledních týdnech před volbami. Tuto strategii naopak velmi dobře, zcela cynicky rozpracovala ODS a v koordinaci minimálně s TOP 09 a zejména s některými ke všemu ochotnými médii (MFD, LN a HN) ji důsledně uplatňovala. Cílem bylo neustálým opakováním vytvořit dojem naprosté rozpočtové neodpovědnosti, nekompetentnosti a vlastně nebezpečnosti návrhů sociální demokracie pro stát. V posledním měsíci před volbami média situaci hysterizovala řeckou kartou.

I veřejnoprávní média (zejména OVM), ale i další diskusní pořady v televizi i v rozhlase, neustále toto téma rozvíjely. Slabost odborného zázemí sociální demokracie se projevila právě v této otázce. Toto odborné zázemí – především Jiří Havel – produkovalo výborné pozitivní ekonomické programové dokumenty. Ale zejména v závěru volební kampaně, především tištěná média vlastně odsabotovala zveřejnění inovovaného výtečného zásadního ekonomického programového materiálu. Potřebovali bychom však širší odborné zázemí v ekonomice, nežli byli dva či tři lidé.

My jsme však potřebovali nejen pozitivní programová sdělení, ale zejména argumentaci dokazující nekompetentnost bývalé pravicové vlády. Prostě Řecko bylo pro pravici manou nebeskou. Hrozba státního bankrotu hysterizovaná médii všechna další sociální demokracií výborně rozehraná volební témata prakticky překryla a eliminovala (boj s korupcí, řešení zdravotnictví, boj s nezaměstnaností), podobně jako když v mariáši trumfové eso v posledním „štychu“ přebije jiné vysoké karty.

Brutální tlak médií
V každé západoevropské zemi existuje v médiích převaha pravicových médií, a to zejména v tištěných médiích. Není to však převaha dramatická. Veřejnoprávní média jsou ale v západní Evropě přísně politicky vyvážená.

V naší zemi není však žádné (!) médium, které by sociální demokracii otevřeně a plně podporovalo. Naopak část médií, a to těch nejvlivnějších, které čte dost potenciálních voličů sociální demokracie (Blesk a MFD), nenapsalo v posledních pěti letech o ČSSD a mně osobně jako předsedovi ČSSD nic pozitivního. To říkám velmi eufemisticky. Vlastně to byla každodenní štvanice vedená především vůči mně osobně, zejména v posledním roce a čtvrt. V podvědomí české veřejnosti se působením médií vytvářel dojem, že volit ČSSD je něco zcela nepatřičného. A osobní útoky na mě neměly hranice a vlastně kontinuálně pokračovaly i po volbách. Jako bych byl vůdcem Dělnické strany a ne předákem sociální demokracie. A veřejnost byla každodenně masírována, že hrozí spojení ČSSD a komunistů a návrat normalizačního režimu.

Cíl: odtlačit voliče od ČSSD
Cíl byl jednoduchý a znali jsme jej dlouhé týdny před volbami. Nejpozději od odchodu M. Topolánka z vedení ODS bylo zřejmé, že tato strana rezignovala na pozitivní volební kampaň, na své volební vítězství. A že jim půjde jenom o destrukci volebních šancí ČSSD. Šlo o to, aby se v médiích neustále vytvářeným tlakem podařilo od ČSSD odtlačit část jejich voličů k jiným politickým stranám. A část voličů ČSSD natolik znechutit a znejistit, aby zůstali doma. Nikdy bych nevěřil, že část veřejnosti si nechá v demokratické zemi takto vymýt mozky. Za starého režimu bylo vymývání mozků jaksi z donucení, teď bylo dobrovolné. Co je ještě smutnější a zcela v práci médií ostudné, je, že jakýmsi viníkem štvanice na sociální demokracii (a mě osobně) byla prý ČSSD samotná. Její údajná vulgarita, agresivita a lži. Jako by to byli sociální demokraté, kdo napadali mítinky jiných politických stran. A jako by sociální demokraté ve své inzerci nabádali své odpůrce, přijďte na nás útočit na naše předvolební akce.

A snažit se ve volební kampani sdělit, co má ve svém programu pravice, to byla ze strany ČSSD prý lež a agresivita. Dnes je řada voličů TOP 09 a zejména Věcí veřejných překvapena, co chystá budoucí pravicová vláda. Nemálo pravicových studentů jistě „uvítá“ zavedení školného… Podle analýz, které jsme si dělali ještě před volbami, zhruba třetinu voličů strany Šloufa a Zemana tvoří bývalí a tedy i potenciální voliči ČSSD (to je nejméně cca 1,5% ztráta). Zhruba pětina voličů Věcí veřejných, tedy více než 2%, tvoří bývalí voliči ČSSD. A odhadem nejméně 1,5% voličů uprchlo od ČSSD ke straně J. Bobošíkové. Celkem tedy – a to není přehnaný odhad - k těmto třem stranám přeběhlo nejméně 5 možná 7% potenciálních voličů ČSSD. A podle mého odhadu 6 až 8% potenciálních voličů ČSSD zůstalo doma.

Šloufova a Zemanova strana
Jak řekl M. Topolánek trefně na své přednášce Americké obchodní komory tři a půl měsíce před volbami, projekt SPOZ vznikl, aby poškodil ČSSD, odebral jí hlasy ve volbách. S tím, že cena za to bude pro ODS prý velice vysoká. Není těžké odhadnout, o co šlo. V případě, že by se SPOZ dostala ve volbách do sněmovny (a odebrala hlasy ČSSD), cenou za to by byl prezidentský úřad pro M. Zemana. Desítky milionů korun do volební kampaně, které zajistil M. Šlouf své straně, jsou něčím neobvyklým u neparlamentní strany. Kde se asi vzaly tyto peníze? Dovolím si tvrdit, že přišly od zájmových skupin, které měly interes na tom, aby ČSSD nesestavila vládu. Je jich velmi dlouhý seznam. Naznačím na jiném místě, které jsou nejvýznamnější z nich. Budoucí pravicová vláda, ostatně to již naznačuje ve zcela jasných konturách, bude představovat neuvěřitelné spojení významné části velkého byznysu a politických byznysmenů (Bárta, Kalousek, Šnajdr ad.). Jsou to zkrátka peníze asi tak stejně „čisté“ jako Bakalovy miliony rozdané třem pravicovým stranám. Ale zpět k Zemanovi. Miloš je skvělý vytvářeč mýtů. Proto je potřeba připomenout, že tento bývalý velký muž české politiky měl „zásadní“, spíše však zcela osobní spory se čtyřmi předsedy ČSSD (Horákem, Špidlou, Grossem a nakonec i se mnou).

ČSSD pro něj byla jen nástrojem, hračkou, se kterou si dopřával prostřednictvím svých (naštěstí dnes již značně menšího počtu) přátel pohrávat. Dostal ji několikrát na pokraj propasti:

- tou první věcí byl nešťastný podpis M. Zemana pod smlouvou s advokátem Altnerem. Neuvěřitelně (vůči ČSSD) nerovnoprávné podmínky této smlouvy podepsané M. Zemanem zavlekly stranu do více než deset let trvajících právních sporů s Altnerem. Dnes už z celé řady soudních sporů v této kauze zbývá jediný. Před několikerými volbami se Altner připomněl, aby škodil sociální demokracii. Dovoluji si tvrdit, že pokud bychom nezměnili po sjezdu strany v roce 2007 na právním poli v této cause přístup z pasivního na aktivní, měla by dnes sociální demokracie velmi vážné problémy;
- v roce 2000 v krajských a senátních volbách, které skončily zcela katastrofálně (ještě méně úspěšné byly jen tytéž volby o čtyři roky později). Po této trapné porážce neměl sílu z politiky odejít;
- po zhudlařené prezidentské volbě, ostatně i jím hloupě přetaktizované, když „jeho“ lidé nejprve odstranili ze soutěže v rámci primárních voleb v ČSSD středovými stranami nejvolitelnějšího muže O. Motejla a později v prvém kole prezidentské volby ministra J. Bureše. Jeho lidé to udělali tak vyzývavě, a tak nestoudně, že to představovalo políček tehdejšímu vedení ČSSD. Jen Ježíš Kristus by po takové facce ještě nastavil druhou tvář. Co však měly obě strany sporu v ČSSD udělat před prezidentskou volbou, byla jasná domluva, že M. Zeman půjde do všech kol a voleb prezidentské volby tak, jako V. Klaus. Pokud by to M. Zeman udělal – a bylo to jen jeho rozhodnutí – strana by nebyla rozdělena a on by velmi pravděpodobně zvítězil a stal se prezidentem;
- po prezidentské volbě v roce 2003 následovala odvetná drobná gerila Zemanovců v ČSSD. Až se jim podařilo stranu dotlačit na politické dno, neboť voliči nemilují rozhádané strany. Výsledek ČSSD dosažený v evropských volbách v červnu 2004, 8,8% odevzdaných hlasů, si může přičíst na svůj vrub M. Zeman;
- v roce 2006 se M. Zeman sice zapojil do volební kampaně před sněmovními volbami, ale zcela výběrově a dokonce útočil několik týdnů před volbami na přední lídry strany (Sobotku a Zaorálka). Nebylo jeho zásluhou, že se podařilo alespoň na zhruba rok v období let 2005-6 potlačit jeho neuhasitelnou žízeň po pomstě (ve svých vzpomínkách, které začnu zřejmě ve velmi krátké době psát, zveřejním detaily všech jeho požadavků z té doby, které jsem pro jejich nestoudnost nikdy nerealizoval);
- v lednu 2007 Zeman se Šloufem přesvědčili své stoupence Melčáka a Pohanku, aby umožnili vznik a fungování Topolánkovy vlády. Nebylo věrnějších poslanců vládní koalice, nežli tito dva poslanci čtvrté koaliční strany: Zemanovy partaje. Za protilidové zákony prosazené pravicovou vládou nese i on odpovědnost. Slepá nenávist vůči ČSSD provází M. Zemana přes sedm let a také obsedantní touha být zvolen do úřadu hlavy státu. To M. Šlouf je mnohem praktičtější, tomu jde jen o byznys. A těch nemnoho stoupenců M. Zemana v ČSSD slepě i dnes opakuje, co chce M. Šlouf.

Odstoupení celého vedení ČSSD, jak to říkají nahlas V. Dryml a J. Foldyna. A pak by se mohla vytvořit situace k návratu starých osvědčených kádrů M. Zemana a jeho samotného do ČSSD. To zatím nemají odvahu říkat nahlas ani jeho výše uvedení dva předskokani. I na základě vlastních zkušeností jsem přesvědčen, že dohoda s M. Zemanem je možná pouze za předpokladu splnění všech jím vedení sociální demokracie nadiktovaných podmínek. Nepředpokládám, že se najdou v blízkém budoucnu tak submisivní vůdci sociální demokracie, kteří by chtěli být marionetami v rukou M. Zemana. Zajímavé by bylo se dozvědět, jakou roli hrál M. Zeman a jeho blízcí (mezi ně konečně patří i předseda ÚS Rychetský) při zrušení říjnových voleb podáním zemanovského poslance Melčáka. Připomínám, že Ústavní soud tehdy bezprecedentně zrušil ústavní zákon, který ukončil předčasně volební období a zabránil tak výraznému vítězství ČSSD.

Věci veřejné
M. Topolánek v už jednou připomenutém projevu na Americké obchodní komoře charakterizoval Věci veřejné jako „mafiánský projekt pražské ODS“. Podnikatelsky, tedy manažersky, organizačně a zejména marketingově skvěle připravený projekt jsme zcela podcenili. Stejně tak i já osobně jsem podcenil potenciál R. Johna. Ten se osvědčil – ovšem v situaci zcela blahovolných médií – jako brilantní, přitom nestoudný a demagogický populista. Je zajímavé, že se nikdo z investigativních žurnalistů nezabýval jeho působením v TV Nova, zj. zavedenou korupční praxí jeho pořadu „Na vlastní oči“ (to, že to nezajímalo pravicové noviny, mě nepřekvapuje, nechápu však proč „to“ nezajímalo volební štáb v Lidovém domě). Causu podobnou cause časopisu VZP – předraženého o stovky milionů – by nepřežil politicky nikdo z jeho konkurentů. Ty největší nehoráznosti, které sděloval veřejnosti prostřednictvím médií, byly přijímány jako zlatá slova nasvědčující o politické genialitě. S vidinou pravicové koalice tak česká média i největší hlouposti z jeho úst tolerovala.

Úžasné je jeho nedávné vyjádření, kdy debatu v rámci pravicové koalice o stavebním spoření, o jeho velkém osekání uzavřel slovy, že je potřeba ty peníze dát občanům (i bankám – to už ovšem nedodal) jinak. Např. prodejem státních dluhopisů přímo občanům. Pan předseda jaksi zapomíná, že je to jiná skupina příjemců. Stavební spoření má být určeno lidem, kteří si spoří na byt či jeho modernizaci nebo vybavení. Tedy spíše mladým či mladším lidem ze střední a nižší střední vrstvy. Na koupi státních dluhopisů se zvýhodněným kuponem budou profitovat lidé z nejvyšších příjmových vrstev. Ignorance, nekompetentnost, demagogie a asociálnost, tak lze charakterizovat jeho intelektuální výkon. Nechápu, proč koalice nechce jít cestou zvýhodnění stavebního spoření podle účelu. Zkrátka ten, kdo by využil naspořené peníze na bytové účely, by dostal až např. do roka po ukončení spoření jednorázově finanční podporu státu. Pokud by uspořené peníze použil např. na koupi auta, nedostal by, kromě běžného úroku, žádnou finanční podporu státu.

VV dokázaly skloubit velmi zajímavý potenciál novosti, neotřelosti (erotické fotografie několika pohledných kandidátek) a své kampaně proti dinousaurům jako volání po společenské změně, po níž dvě třetiny české veřejnosti touží. Ucelený program tato strana nemá, voliče levice dokázala oslovit rádoby rovnostářským, sociálně vnímavým jazykem a okouzlující osobností R. Johna. VV podpoří – a o tom vůbec nepochybuji – všechny pravicové reformy bez mrknutí oka.

Komunisté
Stále více i jim samotným muselo být jasné, že jejich volební výsledek je na klesající trajektorii. V nastalé konstelaci politických sil dojde bezpochyby k frontálnímu útoku pravice na zbývající politické pozice KSČM. Pravice je před volbami nepovažovala vůbec za nebezpečné, proto si jich prakticky nikdo nevšímal. Ani z pravicových stran, ani z médií. Jsou to již druhé volby, ve kterých komunisté nedokázali sociální demokracii vyjádřit nejzákladnější lidskou, ani politickou solidaritu při těžkých útocích na ní (vajíčkové útoky loni, brutální útoky médií letos atd.). Bláhově se zřejmě domnívali, že jsou schopni získat silně levicově uvažující voliče ČSSD. Byla to zcela chybná úvaha. Přidali se tak jakoby se zadostiučiněním k útokům médií a pravice vůči ČSSD. Nikdo z nich je za to nepochválil… Lze nyní naopak očekávat těžké útoky pravice na komunisty. A je otázka, kde se tyto útoky zastaví.

Osobně nejsem příznivcem neproduktivního antikomunismu. Komunistická strana by jistě české levici nejvíce prospěla svou transformací v radikálně socialistickou stranu, podle konceptu, který jsem jim doporučoval již před pěti lety. Ten problém nevolitelnosti ČSSD pro určité části středních vrstev je právě proto, že komunisté stále představují více kontinuity se starorežimní KSČ, nežli diskontinuity s ní. Podle sociologických průzkumů by třetina voličů ČSSD nikdy sociální demokracii nevolila, pokud by ČSSD s KSČM chtěla spolupracovat na vládní úrovni. Naivní představy některých lidí (L. Jelínek) o tom, že je nutné „mluvit“ se stranami pravice a mít pružnější program (vlastně zásadně zrevidovat svůj sociální program) je cestou do pekel. Znamenalo by to vyklidit prostor pro novou levicovou stranu.

Faktor změny – nové politické strany
Po zcela skandálních rozhodnutích Ústavního soudu ve věci zrušení voleb loni v říjnu voliči začali ve velké míře hledat alternativu k dosavadním parlamentním stranám. Pokud jde o TOP 09, spiritus agens celého jejich projektu je M. Kalousek, což zcela nepochybně není žádný homo novus české politiky. Tak nebo onak byl tento politik zapojen do všech polistopadových vládních administrativ, a to s výjimkou doby opoziční smlouvy. Tehdy byl ovšem lidoveckým poslancem a v poněkud chaotické době opoziční smlouvy, ve které sociálně demokratická vláda byla nucena získávat podporu pro své návrhy, poslancem významným. Nicméně politická reinkarnace a metoda politického přeběhlictví (Parkanová, Schwarzenberg ad.) zabrala. O Zemanovcích jsem již psal, o Věcech veřejných rovněž. Zajímavým seskupením byla rovněž Suverenita, která sice neprošla branami poslanecké sněmovny, ale dosáhla více, nežli se očekávalo.

Útok na předsedu
To, že pravice a s ní spojená média použijí na mě stejné taktiky každodenního presinku, brutálních útoků osobních (a na mou rodinu) a lží, jsme věděli. Věděl to i Ústřední volební štáb. ČSSD se bohužel příliš nepodařilo nalézt účinnou protizbraň. Škoda, že naši zahraniční poradci nenalezli ze svých bohatých zkušeností z desítek volebních kampaní, u nichž asistovali, analogickou situaci z minulosti v jiné zemi. Anebo to volební štáb v Lidovém domě nedokázal realizovat. Možná, že účinná protizbraň na soustředěnou osobní negativní kampaň ani neexistuje. Mým zřejmě největším skandálem před těmito volbami byly botičky od Diora za 1700,- Kč. Jiné mé „zločiny“ se neprokázaly.

Dominantním faktorem kampaně před těmito sněmovními volbami byla média. Nevzpomínám si, že by se o mně některé z médií za poslední rok a půl vyjádřilo pozitivně nebo alespoň neutrálně. Neustálé zpochybňování mé osoby, podprahové i brutální osobní útoky a lži, vyvolávání nenávisti. Byl tak zcela systematicky destruován můj obraz ve veřejnosti, na druhé straně neustálé zdůrazňování toho, že jsem fakticky jistým příštím premiérem, nutně negativně ovlivnilo konečný volební výsledek ČSSD. Udržet se za této situace na žebříčku popularity vysoko se rovnalo zázraku. Lidé tak dostávali poselství: nechoďte k volbám anebo volte někoho jiného nežli ČSSD, nejlépe pak menší politickou stranu. Neboť ČSSD a Jiří Paroubek jsou připraveni přivést republiku na cestu Řecka, ke státnímu bankrotu. Ta emoce přerostla v posledních čtrnácti dnech před volbami v hysterii a téma státního bankrotu překrylo všechna témata ostatní, na něž jsme v programové debatě spoléhali.

Pojem svobody
Česká pravice a pravicová média ráda mluví o svobodě. Ale představuje si jí po svém. Vůči ČSSD bylo dovoleno vše. Pět týdnů před volbami začal politický soupeř prostřednictvím skupinek antidemonstrantů napadat naše mítinky. Hozená láhev plná utopenců na sociálně demokratickém mítinku v Kladně mohla v tisícihlavém davu způsobit vážné zranění nebo dokonce zabití. Mimochodem, láhev s utopenci dopadla na rozevřený deštník, který pět minut před jejím dopadem držela má žena. Nemělo smysl pokračovat v centrálních mítincích, které by přecházely v gerilové boje a to by zcela překrylo jiná, programová témata voleb. Nemohli jsme jít cestou každodenní konfrontace na našich akcích. To by bylo jen další potravou pro pravicová média proti ČSSD. Je otázka, zda je možné mluvit o plné svobodě v zemi, pokud je (nejsilnější) politické straně bráněno svobodně pořádat její mítinky.

Zájmové skupiny proti ČSSD
Ten oboustranný tlak v médiích měl určité důvody. Myslím, že pokud politici musí prokazovat každoročně své příjmy, měla by tak učinit i média. V zásadě by stačila jen tištěná média, deníky. Bylo by to zajímavé pro ozdravení a čistotu demokracie v naší zemi. Vítězství sociální demokracie ve volbách si nepřály:

- finanční skupiny, které mají zájem, aby jejich penzijní fondy (pravice prosazuje opt-out, což umožní privátním penzijním fondům disponovat během příštích dvaceti let stamiliardami korun);
- farmaceutické firmy, které nemají zájem na šetření v lékové oblasti a naopak mají zájem zvyšovat spoluúčast pacientů jako zdroj financí kryjící každoroční nárůsty výdajů na léky;
- firmy, které mají zájem na uskutečnění ekologické superzakázky za 110 mld. Kč a v zásadě mají celou „věc“ zorchestrovanou (je potřeba připomenout, že odborné odhady nákladů, za které se dají ekologické zátěže vyřešit, se pohybují mezi 45 a 50 mld. Kč;
- lobby firem, které se chtějí přiživit na správě a prodeji církevního majetku po jeho odblokování;
- uhlobaron Bakala, který využil proti ČSSD všech možností („jeho“ Hospodářské noviny napadaly ČSSD velmi důsledně, šlo o byznys – případ 44 tisíc bytů OKD bude novou vládou pravice řešen v zásadě v jeho prospěch. To pro jeho firmy bude znamenat bendit v řádech desítek miliard korun.

A jaké byly slabiny ČSSD?
Sociální demokracie, i když vyhrála volby do sněmovny, nebude ve vládě. Pravicoví publicisté rádi píší o nízkém koaličním potenciálu ČSSD. Je to nesmysl, prostě proto, že česká pravice á priori nemá zájem o spolupráci s ČSSD. Prostě proto, že programy ČSSD a stran české pravice, jsou nekompatibilní, neslučitelné. Je to celkem přirozené. V západní Evropě jsou spíše výjimečné situace, kdy spolu dvě hlavní politické strany, tedy strany levice a strany pravice v té které zemi, spolupracují na vládní úrovni (Německo, Rakousko v posledním desetiletí).

Po mém odchodu z funkce předsedy ČSSD někteří lidé v této straně začali fabulovat o tom, že volební výsledek ČSSD ovlivnil např. „bojkot“ médií (jen tak mimochodem, nešlo o mé osobní rozhodnutí, ale o kolektivní rozhodnutí stranických lídrů kandidátek krajů, jako reakce na štvavou kampaň MFD, LN a HN předcházejících fyzickému útoku na B. Sobotku a dalším útokům) či můj údajný nevýkon ve dvou závěrečných televizních duelech a rozhlasové debatě s lídrem ODS Nečasem. Po prvé debatě podle sociologické analýzy 57% diváků, kteří duel viděli, považovalo za vítěze duelu na TV Prima mě a 43% P. Nečase. A z diváků, kteří debatu v TV Prima viděli, u 42% respondentů přispěla k tomu, aby ve volbách podpořili ČSSD a jen 22% se rozhodlo pro podporu ODS. V dalších dvou diskuzích jsme si průzkum veřejného mínění již nepořizovali, ale dokonce ani pravicová média nemohla P. Nečase vyhlásit vítězem diskuzních duelů. Co bylo ovšem zajímavé, je to, že mezi lidmi, kteří nesledovali diskuzi Paroubek – Nečas na TV Prima a byli dotázáni, představa o vítězi duelu byla přímo opačná. To nás mohlo varovat o změně společenské atmosféry v zemi.

Hysterie kolem Řecka a údajného státního bankrotu, trvalá štvanice médií vůči ČSSD a mně osobně, to byly rozhodující faktory, které ovlivnily konečnou úroveň volebního výsledku této strany. I kdyby ČSSD měla svou volební kampaň obratněji připravenu na eliminaci „řeckého problému“, tedy již od počátku roku a s gradací v závěru kampaně, nemohla by – podle mého názoru – eliminovat plně útoky pravicových médií. Není nepodstatná ani únava občanů ze stran politického establishmentu, vytvářená medií, která vynesla do popředí dva ve sněmovně nové subjekty, a zcela zatratila dva dosavadní. K posílení pozice ČSSD je také potřeba silné ODS. Při oslabení ODS řada voličů ČSSD prostě nevolila sociální demokracii a po nabádání ze všech stran volila menší politické strany či zůstala doma.

Volební výsledek ČSSD je sice vítězstvím, ale konečné rozdělení mandátů neumožňuje sestavit sociálně demokratickou vládu. V sociální demokracii je celá řada problémů, které je teď možné – ihned po podzimních volbách – řešit a nezavírat před nimi oči (což nebyl tak úplně můj případ, problémy jsem si plně uvědomoval, ale v posledních dvou letech téměř nepřetržité volební kampaně nebylo možné věnovat více času jejich odstranění). Upřímně, mezi funkcionáři ČSSD na krajské a okresní úrovni o jejich řešení ani příliš velký zájem není. A které věci je tedy nezbytné řešit:

- odborné zázemí v Lidovém domě je v naprosté většině oblastí nedostatečné, část stínových ministrů s ním nespolupracovala vůbec či jen málo, nepodílela se na jeho vytváření. Programové výstupy strany v posledních týdnech před volbami musel v průběhu kampaně často koncipovat volební štáb a (honorární) poradci v mém nejbližším okolí. Přesto se podařilo vytvořit velmi dobré programové dokumenty, nejkonkrétnější ze všech politických stran;
- velká pasivita členů a funkcionářů, zejména u funkcionářů ČSSD (včetně řady členů stínové vlády), jejich neochota osobního nasazení, angažování, např. na volebních akcích, až na výjimky na sociálně demokratických předvolebních akcích rozdávaly předvolební materiály ČSSD placené hostesky; malý zájem našich členů např. o vnitrostranické diskuze o programu – v diskuzi o programu se téměř neobjevovaly nové náměty z členské základny či od členů;
- nedostatek idealizmu mezi funkcionáři strany;
- nezájem podstatné části členů o modernizační projekt; máme většinou modernizačních týmů přesně formulované cíle v jednotlivých oblastech, zejména v práci s mladou generací a střední třídou – je potřeba po nezbytné revizi a aktualizaci nástrojů projekt modernizace ČSSD důsledně uplatnit celý, teď již možná členové ČSSD samotní budou chápat nutnost jeho prosazení;
- malá prostupnost stranických struktur a organizační decentralizace ČSSD. Lídr strany prakticky nemůže ovlivnit složení volebních kandidátek, nemá možnost dát „divokou kartu“ na volitelné místo na kandidátce atraktivnímu kandidátovi, ba dokonce ani, pokud se jedná o krajské lídry. TOP 09 a zejména Věci veřejné – nesvázané stranickou hierarchií – mohly nasadit na kandidátky zajímavé mladé a mladší tváře, a to i na čelo kandidátky (otázkou samozřejmě je, jaká bude jejich reálná politická využitelnost a výkon) – pokud VV v souvislosti se mnou mluvily o dinosaurech, ony byly tyranosaurem, představovaly však pro voliče (optickou) změnu. Pospávající kníže a hezká děvčata, to byly hlavní trumfy marketingu pravice;
- neschopnost většiny krajských lídrů v TV diskuzích, kdy zejména řada krajských lídrů malých strany byla o třídu lepší.

Závěr
Odešel jsem z funkce předsedy ČSSD po pěti letech velmi tvrdé práce a mimořádného osobního nasazení. ČSSD je – přes zklamání z volebního výsledku – nejsilnější stranou ve sněmovně. V době mého příchodu měla ČSSD sedm senátorů, dnes jich má dvacet devět a má po podzimních volbách reálnou šanci být nejsilnější stranou v senátu (ve volbách neobhajuje žádný mandát, může tedy jen získat; při dobré strategii může získat kolem deseti mandátů anebo dokonce absolutní většinu v senátu).

Pokud jde o kraje, sociální demokracie v nich nikdy předtím nebyla v zastupitelstvech příliš silná. Dnes ovládá ČSSD třináct zastupitelstev ze čtrnácti (tedy s výjimkou Prahy).

Ze dvou poslanců EP vzrostlo zastoupení ČSSD na sedm. Vliv a politický potenciál sociální demokracie ve Straně evropských socialistů (PES) vzrostl velmi významně, proto se jí podařilo získat pozici místopředsedy Evropského parlamentu.

Po čtyři roky bude v republice vládnout pravicová vláda, což dává sociální demokracii jisté politické možnosti. Získat pozice v senátu a alespoň blokovat či komplikovat některé asociální návrhy nové vlády. Na úrovni krajů pak očekávaná asociální opatření vlády P. Nečase dají možnost udržet politické pozice sociální demokracie a vytvořit tak dobré východisko k vítězství ve volbách za čtyři roky.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Antiparoubek napsal(a):

Veřejnost si nechala vymýt mozek zejména od ČSSD při volbách do krajů Tam ČSSD zvítězila na 100% jen díky lživému slibu zrušení poplatků ve zdravotnictví.Proč lživému? Když se na poplatky podívate dnes, t.j. necelé dva roky po těchto volbách zjistíte, že se poplatky všude už zase zavedly, nebo v brzké době zavedou.Proč ruší hejtmani ČSSD slib, na kterém vyhráli volby? Protože jsou lháři a zmrdi.To je jednoduchý a konkrétní příklad manipulace voličů pomocípředvolební lži.
27. 06. 2010 | 11:26

Jirka napsal(a):

Hm Fery. A k čemu nám teď momentálně tahle pravda je byste neosvětlil? Kdyby vyhrála levice tak bysme za dva tři roky vzpomínali zase na pravici! Volby jsou jen estráda pro pitomce. Teď bude krást čtyři roky pravice, tak ať si počká, za čtyři roky vyhraje, protože mezitím se pravice zprofanuje a za další čtyři roky zase levice a tak pořád dokola, dokud s tý svobody a demokracie nezblbnem úplně! To není o systému, ale o lidech v politice a těm se musí zákony tvrdě zatrhnout krádeže, jinak se nikam nehnem a zatím na slušné zákonné řešení sra..a levice i pravice!! Jen před volbami je řev o potírání korupce a když dostanou to co chtějí tak se na to vakašlou a i ten Váš Jiří by se na to vykadil! My potřebujeme úplně nový systém-tenhle je už přežitý jako feudalismus i socík a mele to z posledního pokud jste si ještě neráčil všimnout!
27. 06. 2010 | 11:27

CYRIL napsal(a):

Pro Happy. Jestli vám připadá normální, když se opelichaný, tlustý a vyžilý skoro šedesátník rozhodne opustit svoji stejně tlustou, opelichanou mamku a naletí blondýně, které ujíždí vlak a proto je ochotna chrápat třeba se smetákem, tak jste divný vy a ne já.
27. 06. 2010 | 11:28

MHT napsal(a):

happy: do politiky ne i když mám nabídku kandidovat do městského zastupitelstva. Pracuji v privátním výrobním sektoru a dá to opravdu zabrat uživit celí ten předražený státní bordel.
27. 06. 2010 | 11:29

PT napsal(a):

Tolik ukřivděných plků na jednom místě jsem už dlouho neviděl;-)
27. 06. 2010 | 11:34

stále rebel napsal(a):

Pro Antiparoubek.
Lžeš jako naprostá většina antiparoukovců. Volby vyhrála především díky radaru a poplatkům. Oboji se snažila plnit, jak mohla.
27. 06. 2010 | 11:35

kyselina sírová napsal(a):

Ach, jo. Přečetl jsem jen pár vět, aby mi to úplně stačilo. Vinni jsou všichni ostatní, jen ne vy, že jo, soudruhu prolhanej?
27. 06. 2010 | 11:40

Kessa napsal(a):

Pane Paroubku, pokud se někdo chová stejně arogantně jako vy, pokud jeho cílem je škodit zemi, pokud obsahem jeho kampaně je idiotizace voličů, pokud je chvastounem a tlučhubou, pokud zkrátka nasbírá takové množství záporných bodů a nesympatií, jako se to podařilo vám, nedivte se, že o vás media nepsala pozitivně. Pro mě je zázrakem i vašich 22 %, protože žádná významná strana neměla nikdy v čele takového negativistu a škůdce jako jste vy.
27. 06. 2010 | 12:27

Milan Kubeša napsal(a):

Již podzimní volby budou důkazem probuzení voličů. Předpokládám, že vláda pravicových stran vydrží dva roky a půjde do háje, budou nové volby a nastane normální stav, bez balamucení voličů a snižování životní úrovně střední třídy.
27. 06. 2010 | 12:31

triceratops napsal(a):

Máte pravdu ohledně té nespravedlivé kampaně, pane Paroubku, jako vždycky. Ale co naplat, když i volička sociální demokracie jako jsem já, dobře ví, že doporučovat vaši stranu druhým jako zeď proti všem těm neřádstvům, o nichž mluvíte a jako zastánkyni tzv. sociálnědemokratické myšlenky, může velmi snadno vést ke kolosálnímu zklamání a osobní blamáži, protože současná Česká strana sociálně demokratická ji neumí a nechce hájit! Viz vaše povinné zdanění 10.000 Kč před časem (tuším, za Grosse, ale to nehraje roli) jako důkaz sociální citlivosti nebo pastelkovné za vás jako důkaz finanční racionality, naposledy vyjádření pana Sobotky (jinak mně celkem sympatického) o tom, proč ČSSD prohrála volby, prý že nenašla heslo, které by zaúčinkovalo jako minule poplatky! Čili zase jen mechanická manipulace, místo (jistě náročného) vysvětlování systému řízené péče a to třeba až do blba. Neochota přestavět stranu teď, když je to aktuální, ale až na sjezdu příští rok, prý až vychladnou horké hlavy, což spolehlivě zaručí setrvání zavedených papalášů ve funkcích! To už se od vás mají odvracet i voliči, kteří vás volí z principu, i když si připadají jako idioti? Není na vás spolehnutí, ztratili jste kontakt s moderními sociálnědemokratickými myšlenkami ze zahraničí, vůbec nechápete - jako oni nechápou vás - mladé, nedokážete prokázat, že máte moderní politické vzdělání (stejně jako to nedokážou čeští politici z pravice, kromě toho, že přečetli klauzule Washingtonského konsensu, což není argument)! Neodlišuje vás to od politiků pravice a ještě ke všemu taháte za kratší provaz, tak už se konečně proberte a přestaňte se divit. Proč se nenecháte poučit raději současnými (českými) levicovými filosofy, (proč je např. pan Keller raději zelený?), místo abyste si volali na pomoc americké volebně-agenturní machinátory? Vím a uznávám, že kampaň proti vám osobně byla z větší části nespravedlivá a nestydatě hysterická (dokonce byste si zasloužil veřejnou omluvu), ale jsem ráda, že jste odešel, tak už to tak nechte.
27. 06. 2010 | 12:36

triceratops napsal(a):

P. S. Abychom si porozuměli - toho dramatického rozhodnutí odejít potom, co jste se dozvěděl, jak volby dopadly, si, pane Paroubku, vážím, to bylo přesně to, co tady chybí. Bylo to úctyhodné a nemyslím to nijak ironicky. Bylo to jak tečka za větou, přesně tak by se to mělo dělat. Na druhé straně, dokud nebudou vaši voliči schopni dělat reklamu vaší straně mezi svými známými, přesvědčovat ve svém osobní okolí, aniž by se zesměšnili, vyhrát nedokážete. A tak to teď je - sociálnědemokratická myšlenka je dobrá, ale když se odvede řeč na to, jak ji socdem plní, je po diskusi veta. Pravda, dá se mluvit o tom, že druhá strana je horší (nepochybuju o tom, že se přesvědčíme), ale to je málo. Bohužel.
27. 06. 2010 | 12:45

Modrá estébácká tunel strana napsal(a):

Modrý cenzore Stejskale, ještě jednou se tě ptám, proč necháváš xenofobní, nenávistné urážky pseudo pravicových diskutérů, připomínajících slovník z dob Josepha Goebbelse.
27. 06. 2010 | 13:20

Radan N napsal(a):

DObrý den, přiznám, že Váš blog jsem si přečetl velmi pozorně. Nejsem levicový volič, ale musím Vám dát takřka ve všem zapravdu. Zcela nepochybně jste udělal obrovský kus práce pro ČSSD, ale z mého pohledu jste podcenil zásadní věc: Politický marketing a především lidi z Vašeho okolí, kteří ho vytvářeli. Nepružní, zkostnatělí, bez charismatu, vůdčích vlastností a jakési ctižádosti. Byl jste sám voják v poli a tak se nemůžete divit, že útok nepřátel byl veden jen na generála. Věřím, že si to již nyní uvědomujete. Řídím soukromou firmu a v dnešní složité době se nám pracovitostí a týmovým tahem na bránu vcelku daří. Mám rada: Tah máte až neskutečný, ale tým žádný. Tak jestli ho časem vytvoříte, klidně můžete být opět jeho kapitánem, a já Vás odpovědně budu volit a možná i více. Přeji Vám klid, pohodu, zasložený odpočinek a poté správná rozhodnutí.
27. 06. 2010 | 13:44

waidi napsal(a):

Pane Paroubku,
píšete, že reagujete na volební výsledek s 3-týdenním odstupem. Ano, to je doba, kterou jste asi věnoval vytvoření tohoto skvostu. Ale po jeho pečlivém prostudování jsem se jen utvrdil v tom, že je to souhrn bolestínkovských klišé, kterými ukřivděný "vítěz" nahrazuje věcné argumenty. Ale ten hlavní důvod jste neuvedl. A totiž, že svou vulgární a trapnou kampaní jste jen přilil posledních pár kapek do poháru trpělivosti občanů. A ti Vám jen vystavili účet. Tak přestaňte skuhrat, staňte se alespoň správným otcem a neplivejte ze za buku jedovaté sliny na lidi, kteří, oproti Vám, tu důvěru dostali......
27. 06. 2010 | 14:01

Ladislav N. napsal(a):

Že se ten darebák Paroubek nestydí...
27. 06. 2010 | 14:16

Broučas napsal(a):

... no tak to je pěkné tedy, nicméně pan bývalý předseda píše, že si dal časový odstup, než se takto "zamyslel". Nedovedu si představit tu snůšku nesmyslů, kdyby tak neučinil ....
27. 06. 2010 | 14:19

Anba napsal(a):

lukášovi: .. tak co? Vyjádři se Nácíčku.
27. 06. 2010 | 14:27

Anba napsal(a):

kormoránovi: kormorán je hrdej pták, změň si nick, třeba skunk je dobrý.
27. 06. 2010 | 14:30

stejskal napsal(a):

Protože jsem modrý cenzor, pane Modrá estébácká tunel strano.

Přeji hezký zbytek víkendu.

Libor Stejskal
27. 06. 2010 | 14:30

maxíík_ napsal(a):

Vážení,

mnozí z Vás si nepoložili možná zásadní otázku.Proč je veden takový masivní a frontální útok skoro všech "nezávislých" novin na tehdejšího předsedu ČSSD???Já, pokud volím, tak volím v první řadě - program,hodnoty,ideje u strany. V druhé řadě se dívám na tváře,výkony, komunikaci apod..Dámy a pánové, psal jsem několikrát v minulosti přímo našim politikům, kteří byli v parlamentu!! Upozorňoval jsem na určité celospolečenské,politické domácí i zahraniční jevy popř. mne zajímal jejich pohled a postoje,proč to udělali takhle a takhle atd..Hádejte, kdo mi jako skoro jediný odpověděl??? Ano,ten dle našich nezávislých médií a novin(strejně nezávislých, jako před rokem 89),který zosobňoval v jejich očích téměř veškeré zlo v naší zemi, mamon,touhu po moci,demagogii apod. věci - Jiří Paroubek - jako jediný se ozýval a našel si čas a odpovídal na některé dotazy. Jako jediný z mála pochopil a chápal,že je politik volený z lidu a né,jak to berou často mnozí naopak. Ostatní včetně populárního knížete,tak těm jsem nestál ani za slušnou odpověď!! Doporučuji, to také praktikovat i Vám! A tak jsem se zeptal před volbama, koho volit? Volit dobře propracovanou marketingovou akci v jejímž čele stojí populisté a představuje všechno krom potřebné změny - VV? Volit odnož KDU/ODS a závislých starostů alá TOP s nepřebernými a neprůhlednými vazbami? Volit známou i neznámou KSČM? Volit nevypočitatelnou SZ??podle davové mainstreamovské hysterie nejen médií nevolit ČSSD? Dát hlas zprofanované a rozhádané ODS? Volit "důchodce" Zemana? Popř. nevypočitatelnou a mazaně protřelou Bobo?.....Těžký úkol pro každého z nás, tak Vám přeji před dalšími podzimními volbami, šťastnou volbu:-))))))))
27. 06. 2010 | 15:00

Pavel M. napsal(a):

po peclivem precteni tohoto blogu jsem zjistil, ze onu proklamovanou demagogii, vulgaritu, aroganci, prazdne fraze a nedostatek argumentu jiriho paroubka nenajdu v blogu, ale v komentarich pod nim... je to velice smutne cteni
27. 06. 2010 | 15:05

Pavel M. napsal(a):

komentare vlastne usvedcuji sebe same z one medialni kampane a dale je statisticky velice nepravdepodobne, ze se tu seslo tolik odpurcu Jiriho Paroubka
27. 06. 2010 | 15:08

Honza napsal(a):

27. 06. 2010 | 15:15

Honza napsal(a):

Ano, komentáře pod tímto blogem jsou výsledkem oné masáže sdělovacích prostředků (až na pár výjimek). Jak napsal pravicový Respekt už v 90. letech: pravice musí zmanipulovat část voličů levice, protože by jinak nikdy nevyhrála volby a potvrzením této věty je připravovaná demonstrace studentů proti školnému.
27. 06. 2010 | 15:22

Pavel M. napsal(a):

jeste me napadlo, ze by si kazdy diskutujici mohl predstavit, ze je na chvili v kuzi Jiriho Paroubka - zkusili? jak se citite?
27. 06. 2010 | 15:25

oskar napsal(a):

Pane Paroubku,v některých momentech s Vašim přítelem Rathem jste mi připomínali časy dávno minulé, kdy Filinger zaprodal sociální demogracii bez
násilí komunistům. A některé kroky a způsob vyjadřování mne
k tomuto myšlení vedly.
27. 06. 2010 | 15:27

jakub napsal(a):

Zbytečně mnoho slov. Zbytečně dlouhé blábolení a hledání viníků.
Jediná opravdu největší slabina ČSSD byla Jiří Paroubek, Rath, Sobotka, Škromach a jejich nenávistná a demagogická kampaň vedená největším fušerem a finančním zkrachovancem všech dob, panem Tvrdíkem.
Jediná rada. Zalezte někam do hodně velkého ústraní a styďte se kam jste ČSSD až zavedl.
ČSSD sice vyhrála volby, ale většina národa ukázala, že o Vaši vládu nestojí.
Čest práci soudruhu a někdy naneshle v českem RaJi
27. 06. 2010 | 15:36

Pavel M. napsal(a):

oskare, myslite tohoto? Zdeněk Fierlinger, český sociálnědemokra­tický politik a diplomat, předseda československé vlády v letech 1945–46 a dlouholetý člen ústředního výboru Komunistické strany Československa (1948–71)... nevidim spojitost s predmetnym blogem, muzete upresnit?
27. 06. 2010 | 15:38

Pavel M. napsal(a):

jakube, vas prispevek patri k tem arogantnim a bezobsaznym, mate neco jineho?
27. 06. 2010 | 15:41

Nový napsal(a):

Přečtl jsem jen titulek.
Každopádně oceňuji, že Paroubek sebekriticky odsoudil vlastní kampaň.
Byl to fakt hnus !
27. 06. 2010 | 15:45

Bohdan . napsal(a):

Paroubek má zcela pomatené závěry a i v t.zv. pochybeních ČSSD .
27. 06. 2010 | 15:46

Pavel M. napsal(a):

bohdane, muzete upresnit pomatene zavery?
27. 06. 2010 | 15:49

triceratops napsal(a):

Může mi někdo z odpovědných za tento blog vysvětlit, kam zmizely 2 moje příspěvky?
27. 06. 2010 | 15:59

triceratops napsal(a):

Pardon, už je vidím. Otvírá se to pokaždé na jiné stránce.
27. 06. 2010 | 16:03

man miroslav napsal(a):

díky bohu, že jste už od válu. měl jste to udělat dávno. moc jste naší republice prospěl. a prosím vás, už se do politiky nevracejte. neumíte to pane paroubek. jste politický no, slušně řečeno, amatér. a nikdy se to nenaučíte. ne. nejsem stroj.
27. 06. 2010 | 16:36

sylva48 napsal(a):

...nic nového,stále stejná rétorika-za všechno můžou jiní,já nic já muzikant!
27. 06. 2010 | 17:31

David M. napsal(a):

Po přečtení pár částí mi to přijde jako hledání špíny na všechny ostatní strany a jen jemná kritika na ČSSD, že se nechytila toho co bylo IN pro ostatní strany. Autor si vybírá jen určité pasáže, nevím, jestli chce zapůsobit na některé občany a ukázat: ČSSD byla a je nejlepší strana. Nicméně pokud chcete psát zápornou, nebo kladnou kritiku bude více věrohodné, pokud udáte i případné citace a širší grafy, souvislosti.. Bez nich, to jaksi nemá šťávu..Pár myšlenek, názorů a vytržených čísel mě nepřesvědčí. Vaši samotnou rezignaci jsem považoval za útěk od otázek medií a Vašich voličů, když to "nevyšlo", tak jak jste se předtím "chvástal"..Nezlobte se, ale Váš článek jsem z výše uvedených důvodů nedočetl. A na to jaká jste byla předtím autorita, jsem čekal lepší výkon.
27. 06. 2010 | 18:15

dobře se nám žije napsal(a):

Všem přeji pěkný den,jsem zvědav jak se teťka budeme mít všici dobře...nebo budeme zase muset šetřit,utahovat opasky a čekat až bude líp dalších 20 let,obyčejný prac.člověk v našem státě nemá žádné možnosti jak si co odepsat na úkor státu,proč pořád remcají jen chudáci podnikatelé v úvozovkách,podnikání je jejich svobodná volba,mohou kdikoliv přestat a mohou se nechat zaměstnat,naštěstí jsou malí podnikatelé kteří opravdu pracují dobře.proč nejsou dostatečně finančně ohodnocení lidé kteří chtějí pracovat a pracují pro fa.nebo podniky sro. soukromý sektor,proč se nezvedne obyčejným zaměstnancům minimální mzda na důstojnou mzdu,kdy se u nás přestanou dělat rozdíly mezi obyčejným pracovníkem a v závorce vyšší elitou této solečnosti.Opravdu se vše změní k lepšímu když se začne zase vše odebírat obyčejnému člověku z obyčejným platem,nemyslím si že když se oderou obyčejní lidé a zlikvidují se veškerá lidská práva že se státní kasa naplní,opět všem vládním činitelům,ministrům a podobným zůstanou statisícové měsíční platy a veškeré výhody,ať je mají ale ať dají také důstojné žití obyčejným lidem,nemluví ze mě závist ale obyčejná bezmocnost,obyčejných lidí s kterýmí mocní manipulují.Kolik generací lidí bude ještě muset čekat nato lepší žití.
27. 06. 2010 | 18:23

Stejskals napsal(a):

Uvidíme jak budou za pár měsíců blahořečit tyto ovce vymydlené pravicovými médii nenávistí vůči Paroubkovi, této koalici v čele s komunistickým svazákem Nečasem. Modrý cenzore Stejskale, máš možnost opět vyniknout. Maž.
27. 06. 2010 | 18:31

dalimír napsal(a):

Pane Paroubku kdyby jste nebyl paličák dávno jste zrušil usnesení bohumínského sjezdu ! S polu s KSČM která je ted také demogratická strana jste to mohli dotáhnou dále ! Tisíctrát jsem Vám to,zde psal ! Asi budete opravdu ten namyšlený papaláš který si vždy myslel že má pravdu ! Co ted vy neslavní politici ,svým konáním nás zaháníte o sto let nazpět ! Je třeba celé to Socdemácké panoptikum uplně od základu přestavět ! TAK UŽ ABY JSTE ZAČAL !!! Dalimír.
27. 06. 2010 | 18:57

hanci napsal(a):

co se hulvatcvi tyce vtomhle si nezadala v nicem ods a to uz od 90let ta tady zanesla tu spinu da se rict pane paroubku ze jste sel na ne stejnym metrem a media vas za to zmasakrovala ja zacinam verit i tomu ze tu taha za nitky uplne nekdo jiny vy jste se jim nehodil do kramu jinak chci napsat tem co tady placaji kraviny ze socialni demokrate stali pri masarikovi a mel plnou podporu pri vzniku prvni republiky
27. 06. 2010 | 19:06

jakub napsal(a):

Pavel M.
Píšete : že můj prispevek patri k těm arogantnim a bezobsazným a jestli mám něco jineho?
Ne , nemám.
Na arogantni a bezobsažný blog se reagovat jinak ani nedá.
Celá tato analýza Paroubka je jen zbytečným fňukáním nad rozlitým mlékem. (tedy spíše fňukání nad jím zpackanmi volbami a hledání viníků všude jinde než sán v sobě)
Paroubek se prostě nezmění a už by měl konečně odtáhnout na smetiště dějin.
Přebytečný je již i pro svoji stranu, natož pro slušné občany této země.
27. 06. 2010 | 19:53

Cts napsal(a):

Ale to je furt média... heh já koukal pouze na pořady kde politici SAMI hovořili a SAMI tak vytvářeli co si o nich mohou diváci myslet... a pokud někdo prostě řekne že dluhy státní se nesplácejí... to samo o sobě vypovídá... ten člověk je nekompetentní sedět vůbec možná i v parlamentu... Jo a je mi líto Libora že tohle všechno musí číst...
27. 06. 2010 | 20:12

miki napsal(a):

To je zajímavé jak se vyjadřujete k věcem kterým nerozumíte a někdy (většinou) mám pocit že nerozumíte téměř ničemu.Tak třeba ani tomu mariáši tam jste si popletl Eso se Sedmou což je pro Vás typické.Další takovou Vaší vlastností je chorobné lhaní a pak naprosto nesmyslné zapírání.Třeba o tomhle https://www.youtube.com/watc...! napřed jste s arogancí sobě vlastní prohlásil že se státní dluh až na vyjímky nesplácí a pak jste zapíral že jste to nikdy neřekl.
27. 06. 2010 | 21:30

rebel napsal(a):

Pro Lukáše. Místo soudruhů nastoupí mafie,takže je to úplně fuk.
27. 06. 2010 | 23:04

J.P. napsal(a):

Jsem potěšen zájmem všemožných fanatiků o tento blog.je dobře,když se vyřádí ze své frustrace zde a nezmlátí nějakého důchodce v parku,nebo neznásilní malé děcko.Jen si pište,ale nikdo mi nebude tykat a nadávat,také vás neoslovuji "hlupáci",ačkoli by to bylo pravdivé.Je potěšující zjistit,že nenávistní a primitivní jedinci volili jen tzv.pravici.....a protože moc procent neposbírala a vezmu-li v úvahu volební účast,zas vás nenávistných,fanatických nemocných individuí tolik není...Uspokojivé.
27. 06. 2010 | 23:35

Karel pátý napsal(a):

Pane Jiří,čtěte a už pochopte,že usnesení z Bohumína škodí občanům a váš odchod musí být jen dočasný.S KSČM musíte vytvořit silnou levici,vysvětlit občanům že jen levice umí a chce bojovat právě za ně...tedy za ty nezloděje a řadové,ukázat jim koho že to vlastně zvolili - díky mediím a podrazům a oni za vámi půjdou!!!!...Musíte je ale opravdu vyzvat k odporu,dát směr a vizi!!!!Půjdou i na ta náměstí a i se zbraní v ruce na ty zlodějské zbohatlické lumpy a jejich ochrané kliky v politice.Dejte povel!!!!!
27. 06. 2010 | 23:40

Autor Autorovič napsal(a):

Pane Paroubku,

Píšete, že pravice v létech 2007-2009 ještě prohloubila státní dluh. Proč jste ale spirálu zadlužování rozjeli na tak otřesně vysoké otáčky? A navíc v době prudkého ekonomického růstu, kdy by bylo logické vytvářet výrazné přebytky! Mimochodem, ekonomický růst v létech 2003-2007 mohl být ještě prudší, (až kolem 12-15%), kdybyste tenkrát neškrtili ekonomiku zbytečným rozhazováním a odmítáním reformy pracovního práva.

Ale zpět k tématu. Vyčítáte pravici, že za 2 roky své vlády-nevlády (vratká většina ve sněmovně) nejenže nezastavila zadlužování, ale pokračovala v něm. Proč asi? Vysvětlíme si to na malém příkladu. Když rozjedete auto na 300 km/h rychlost a pak dupnete na brzdu, zastaví okamžitě? Asi ne, co? A když ještě v momentu toho dupnutí na brzdy se vám za zády zvedne orkán rychlostí 200 km/h ve směru jízdy (světová krize), tak se ten brzdný čas asi ještě dost prodlouží. Už? Cvak? Ne? Asi ne... nebo možná vám to docvaklo, ale pravda se nehodí do vaší ideologie. To je pak ještě horší, než kdyby vám to nedocvaklo.

Mimochodem, kdybyste v roce 2006 volby vyhráli vy, tak náš státní dluh by dnes byl možná už někde na 2500-3000 miliard. Řecko jak vyšité. Jen bez moře.

Lidé, co vám narušovali vaše mítinky o třídním boji, sociálních jistotách a světlých zítřcích, byli nejspíš lidé, kterým vadilo, že si prachsprostě chcete koupit moc (prostřednictvím hlasů hloupých voličů) 13-tými důchody a nefachdávkamy z peněz těch, co celý život dřou, aby se na stáří zajistily. Proto by volební systém měl být RAZANTNĚ reformován zavedením váhy hlasu. Důchodci by měli hlas o váze 1/věk_v_důchodu, váhu hlasu by ovlivňovala i výše odvedených daní za poslední 4 roky, vzdělání a profesní úspěchy, záznamy v rejstříku trestů a mnoho dalších faktorů. Pak by nehrozilo nakupováni koryt klobásama a pivem za 2,- Kč nebo 13-tým důchodem.

Asi jste se hodně třepal na to premiérské křeslo, co? Jo jo, moc je tvrdá droga. Ještě silnější afrodiziakum než ladné křivky vaší mladé choti, co?

Lidé zřejmě pochopili, že je lepší žít teď ne příliš šťastně, ale s vidinou, že za 2-3 roky nedopadnem totálně na dno (Řecko). To není strašení nemožným scénářem. To je VELMI, ale opravdu VELMI realistický scénář. Lidem snad docvaklo, že není terno, když se budem mít ještě 2 roky dobře a pak půjdou (chtě-nechtě) důchody i všechny podpory o 70% dolů. Protože to je přesně stav, kam vy byste to dopracovali.

Nepodceňujte Čechy. Nejsou až tak hloupí, jak si myslíte.

A ta média .. to je strašný todlenctoto, co, Soudruhu Paroubku?. Oni si do těch novin ti novináři už fakt píšou co se jim zachce! Slibte národu, že pokud příště volby vyhrajete, tak s tím něco provedete! Tohle už fakt není možný, aby si tu opravdu psal každý co ho jen napadne mírnix týrnix, proti tak osvícenému člověku, jako jste vy! Slibujete?
28. 06. 2010 | 06:15

Autor Autorovič napsal(a):

1 / roků v důchodu

tam mělo být
28. 06. 2010 | 06:26

stále rebel napsal(a):

Opravdu pobaví, když se ve změti sotva uvěřitelných nesmyslů objeví věta

„Nepodceňujte Čechy. Nejsou až tak hloupí, jak si myslíte.“

To sedí.
28. 06. 2010 | 08:22

jakub napsal(a):

stále rebel
Opravdu pobaví, když ve změti sotva neuvěřitelných nesmyslů se objeví věta :
"Osobně nejsem příznivcem neproduktivního antikomunismu. Komunistická strana by jistě české levici nejvíce prospěla svou transformací v radikálně socialistickou stranu, podle konceptu, který jsem jim doporučoval již před pěti lety".
Jak by mohl být příznivcem neproduktivního antikomunismu, když je to zarytý bolševík tělem i duší.
Svým chováním a jednáním nám to dnes a denně předváděl.
Reformovat nereformovatelnou stranu, to je stejný nesmysl jako, že Paroubek zachrání Česko před krizí.
Všem dá vše zadarmo, nikdo nebude muset dělat a ještě sníží zadluženost do tří let o polovinu.
Kdo může vymyslet takovouto volovinu?.
Dejte si ho naimpregnovat a umístěte si ho jako modlu někam do mausolea.
28. 06. 2010 | 08:55

jakub napsal(a):

Za volební neúspěch ČSSD může jen a jen Jiří Paroubek.
Když se mu nepodařilo spojení s Marťany na "Rudé" planetě, pokoušel se spojit s nereformovatelnými komunisty a vytvořit "rudou " planetu i z naší země.
Lidé to naštěstí včas prohlédli a spojili se v protiblok socialistickokomunistické koalici.
Paroubek předešel dobu.
Marťané nás mají navštívit až kolem roku 2384. Pak by mohl volby vyhrát.
28. 06. 2010 | 09:09

Ivan Hochmann napsal(a):

To je neskutečné!

Obraz intelektuální úrovně lidí v Českém státě.

50.000 drbanů má potřebu zaujmout stanovisko k Paroubkovi.

Šílené zjištění!

Po přečtení části(pár závěrečných příspěvků) mám jasno proč i seriozní lidé jako pan docent Vlk podlehnou davové psychóze.

Ivan.
28. 06. 2010 | 09:38

jaryn napsal(a):

Hochmanne,
co to pindáš?
Dej si studenou sprchu nebo sem už radši nelez, když tě irituje, že se na diskuzi diskutuje, že mají lidi názory.
I ty jsi obraz intelektuální úrovně ČR: nadutec s hypertofovaným egem, mající sám sebe na piedestalu.
Bohužel jsi asi jediný, kdo tě tak vidí :-)
28. 06. 2010 | 10:35

jakub napsal(a):

Ivan Hochmann
Na těchto diskusích je 50.000 drbanů a jen dva géniové. Paroubek a Hochmann.
Zase jeden, který se povyšuje a má patent na názor.
Chtělo by to všem nerozumným drbanům sebrat volební právo a dát ho jen panu Hochnannovi s volební sílou 10.000.000 hlasů.
Pak by konečně vyhrál Paroubek a konečně by bylo těm 10.000.000 hloupým a drbanským Čechům dobře.
28. 06. 2010 | 11:40

Vořežprut napsal(a):

Jak už jsem někde psal - mediální masáž proti Paroubkovi byla opravdu hutná, stejně jako strašení Řeckem. Bohužel žijeme v republice, kde se mnohdy volí politické strany podle obličeje předsedy a ne podle programu. Málokdo vůbec tuší, jaký program má která strana. Dokonce jsem se setkal s člověkem, který si myslel, že dividendy jsou daně a jako takové budou chybet v rozpočtu, když se použijí na 13. důchod (neříkám, že by se nedaly využít lépe). Problém ČSSD byl právě v Paroubkovi, neboť u mladší generace si udělal vroubek Czechtekkem. Spousta mladých fanatiků by ČSSD nevolila jen díky němu, byť by měli sebedokonalejší program a nápady. Volíme cokoliv, hlavně ať to není Paroubek. Měl se buď pořádně omluvit a "kát se", nebo odstoupit, sehnat nějakého charismatického lídra a možná by to nedopadlo tak zle. ODS byla díky Topolánkovi a jeho excesům pro mnoho lidí nevolitelnou stranou, s jeho koncem se zachránili v za pět minut dvanáct, neřekl bych že s ním by dostali tolik hlasů. Mnoho lidí volilo TOP09 a VV právě díky předsedům, kteří ještě nejsou tak mediálně propraní i když mají ve straně gaunery (viz Kalousek a jeho boj proti zadlužování, za které je sám velkým dílem odpovědný). Bohužel žijeme ve státě, kde je každý "velmi inteligentní", ale médii vypranými mozky se hemžící.
28. 06. 2010 | 11:42

Varadan napsal(a):

Řeknu vám není nad to si občas přečíst něco přímo od zdroje, nezkreslené "štvavými pravicovými médii". Nebylo lehké se tím prokousat, ale stálo to za to!

Dovolím si proto poznamenat, že hloubka analýzy většinou není přímo úměrná počtu slov.
28. 06. 2010 | 12:26

jaryn napsal(a):

Vořežprute,

mediální kampaň proti Paroubkovi byla možná hutná, ale hlavně povšechně spontánní. Ultralháře, ultrapopulistu, ultrademagoga a expapaláše s neskrytelnými diktátorskými vlohami prostě národ nevydýchal a z principu odmítl, that´s all.
28. 06. 2010 | 12:29

Vořežprut napsal(a):

jaryne,
já Ti to neberu, je to Tvůj názor, ani Paroubka nijak neobhajuji, nejsem ani volič ČSSD. Jen se snažím skutečnosti hodnotit objektivně. Nejsem člen nějakého tábora, fanoušek konkrétní politické strany, pravice, či levice, fanatickým uctívačem, nebo proklínačem jakéhokoliv předsedy. Snažím se všímat věcí, ne jen těch, které mi někdo zprostředkuje (média, okolí, propaganda) a z těch si pak poskládám vlastní názor. ROZHODNĚ jsem ale proti tzv. škatulkování a následného odsuzování všeho, co do této škatulky patří. To mi přijde jako absolutní omezenost..
28. 06. 2010 | 12:59

jerryX napsal(a):

Všichni Vám nadávají,al já Vám dám radu: prý Vy a Vaše žena píšete knihy. Nedělejte to!
1.Venku je hezky
2.Nikdo Vám ty knihy nevydá, neboť za to svým sponzorům už nemůžete nic nabídnout
3. Nikoho už velice brzy zajímat nebudete /oba/
4. A Vaše žena Vás porazí v počtu čtenářů - Vaši knihu si totiž přečte jedině ona, zatímco její knihu si kromě Vás přečtou ještě její rodiče , tedy 1:3 v počtu čtenářů! Tím by utrpěla chlapská ješitnost!

Takže , mějte se a jděte ven s rodinkou.Slunce podporuje pozitivní myšlení! :-)
28. 06. 2010 | 14:36

Zentapher napsal(a):

Ubohá fňukna, která si nepřizná, že si volby prohrál sám svou zpupností a spoléháním na diletanty typu Luftjardy Tvrdíka a nedostudovaného "mediálního mága" Dimuna, člověka s podobně hyperinflatovaným egem, jako má Jyrka.

Ještě že se s námi všemi podělil o výplody své mysli - bylo jasné, že ta jeho póza klidného odchodu dlouho nevydrží.
28. 06. 2010 | 19:44

Gabrielle H. napsal(a):

Vážený a milý demokrate Jiří Paroubku. Inkvizice po česku, alias čecháčkovský internetový a mediální hon na čarodějnici s bradavicí, jinak řečeno "hon na Paroubka" si s temným středověkem skutečně nezadá...
Díky Bohu, že náš novodobý právní řád nepočítá s útrpným právem, jinak by naši moderní internetoví a facebokoví inkvizitoři už pro Vás dozajista začali stavět hranici snad až někam do nebes...
Vážený a milý demokrate Jiří Paroubku, nechte všechny ty malé děti ať si vyhrají. Ukazují tím jenom a pouze na svojí vlastní duchovní malost, nevyvinutost, ošklivost a ubohost. Omlouvám se všem dobrým duším, které si nepřiložily na virtuální čarodějnickou hranici svoje polénko, a přes velký mediální tlak nepropadly davovému šílenství a fanatismu...
Milý Jiří Paroubku, držte se, jste demokrat a bojovník celou svojí duší. Doufám, že na sjezdu obsadíte pozici jednoho z místopředsedů. Moc by vám to slušelo. Váš neohrožený a statečný hlas je potřeba slyšet i nadále. Jinak se přiznám bez mučení, že na předsednickém trůnu bych moc ráda viděla alespoň trošičku mladší krev, nejraději Lubomíra Zaorálka. Disponuje evidentně vůdčím charismatem a má skvělý tah na branku. Přimlouvám se a prosím Vás osobně o jeho nominaci, ať to nemají naši uhlazení slušňáci poslanci Háša a Sobotěnka zas tak moc jednoduché... Předem díky moc.
Kuk na skvělého tribuna lidu Lubomíra Zaorálka:
https://www.youtube.com/watc...
https://www.youtube.com/watc...
https://www.youtube.com/watc...
Přijměte ode mne ještě modlitbu. Budu před podzimními volbami poctivě meditovat a prosit "tam nahoru" o vítězství socdem hlavně v senátu. Jinak by nám tu mohla velmi lehce vyrůst modrá totalita, a to si určitě nikdo z nás nepřeje. Mějte se báječně a pozdravujte Lubomíra Zaorálka. Mimochodem dnes má svátek. Posílám písničky pro Vás osobně, ale i pro celou socdem...
https://www.youtube.com/watc...
https://www.youtube.com/watc...
29. 06. 2010 | 00:03

mackie napsal(a):

Proč ta růže uvadá, kterou jsem ti včera dal, odpověď mě napadá, je to tím, že jsem ti lhal...
29. 06. 2010 | 09:22

ginglesat napsal(a):

Já žasnu jak "demokraticky" smýšlející lidé dokážou kopat a urážet člověka, který vyjádří zcela regulérně svůj názor. Kdo volí pravici je borec, nejchytřejší makáč. Volič levice je debil, socka ,neschopný nebožák.Jak se zpívá:pověste ho vejš ať se houpá.
Moc se těším co budete povídat za 3 roky po tom co si užijete vlády těch "schopných pravicových Mesiášů.
29. 06. 2010 | 21:15

nota napsal(a):

Hodně moc se ztotožňujete se svými idejemi, proto se vám ve finále přestává dařit a opakovaně končíte jako druhý av ostatních vyvoláváte opoziční reakce.Neřešte věci silou, ani
v duchu.Neoddělujte se, pak ostatním nepůjde tak lehce promítat do vás, co u sebe nechtějí vidět.
Já si vás vážím.
29. 06. 2010 | 21:22

Komárek napsal(a):

Však uvidíme za rok, co budou říkat tihle pitomci až jim sáhnou na plat nebo je vykopnou z práce. Vymytá hlava nenávistí vůči jedné osobě asi stačit nebude.
30. 06. 2010 | 16:04

Alka napsal(a):

Zase brečí, že si s ním nikdo nechce hrát na písku :-) Tak to je milý Jiří, i na tom písku je to o sympatiích a chování, což vám nejde. Přemluvte Tomíka, ať vám napíše něco pěkného, jako vaší ženě na blog....nebo si zkuste navzájem napsat pozitivní komentář, ať máte i takové. Ty negativní vedou!
30. 06. 2010 | 20:11

Obycejny clovek napsal(a):

Po 53 letech se vratil Karlu Pavelovi z Moravy po operaci ve zlinske nemocnici zrak. Paroubka nikdy nevidel, clanky o nem necetl, pouze po hlase ho zvysenym citem sluchu, ktery kompenzuje ztratu zraku, ohodnotil jako nafoukaneho papalase. A kdyz se mu zazracne po operaci zrak vratil, zjistil, ze se ve svem odhadu Paroubka vubec nemylil (zdroj: casopis Tyden 12/2010).

V matematicke logice je to jednoznacny dukaz pravdy.
30. 06. 2010 | 21:14

kuk napsal(a):

Jirko...ty blaho...ze jsi to opravdu nemyslel vazne? volby jsi CSSD prohral ty sam...bylo to lidovy referendum proti tobe...ty jsi byl a jsi pro vetsinu spolecnosti neuveritelnej clovek,kteryho nikdo nesnasi....
30. 06. 2010 | 22:07

Čulibrk napsal(a):

Vidíš pepo, hňupe, piš si, že lídr vítězné strany ještě neřekl poslední slovo.
A já myslím, že si do něj můžeš klidně kopnout.
A souhlasím se Sladkým, že jediným řešením pro soc. dem. do budoucna je, aby byla stranou středu. Věřím, že to tak dopadne.
Lež má krátké nohy ...... .
30. 06. 2010 | 22:57

Petr B. napsal(a):

S drtivou většinou toho, co tady Jiří Paroubek napsal, souhlasím. Je to pravda, to asi cítí i ti, co ho tady zase uráží. Nicméně si nejsem jistý, jestli je Pavel Rychetský opravdu takovým spojencem Miloše Zemana, jak by tomu nasvědčovaly zrušené volby v rozporu s pravomocemi ústavního soudu (pro nesmyslné zrušení se vyslovili nejen pravicoví soudci, ale i Rychetský). V době OH Rychetský Zemana tak trochu kritizoval. Já vím, je to dávno, pak koncem 90. let se asi více spřátelili a Rychetský Zemanovi už více toleroval výstřední chování.
Nevíme, jestli pouze Zeman řídil Melčáka, Pohanku či Wolfa. Mám dojem, že ne a že byli korumpováni lidmi s ODS a Zemana si brali pouze coby alibi.
Co se týče sdělovacích prostředků, ti v drtivé většině podporují naší specifickou českou pravici už od druhé poloviny roku 1990. Jedině Rudého Práva se tehdy česká pravice nezmocnila kvůli té nejhorší pověsti, které se tento deník těšil z předlistopadových dob. Pravicových tiskovin vymývajících lidem mozky bylo tolik, že si až navzájem konkurovaly a některé z nich musely proto zkrachovat např. Český deník, Telegraf, Noviny, Lidová demokracie. To samozřejmě není normální stav pro demokracii a nemá to nic společného s názorovou plularitou, ale to musel Jiří Paroubek vidět už v 90. letech, kdy byl smiřlivější vůči ODS. Útoky vůči Miloši Zemanovi od novinářů, "smetánky" podporující režim tzn. herců, celebrit atd. byly téměř tak brutální a ubohé jako pozdější útoky proti Jiřímu Paroubkovi.
Naproti tomu plně sdílím odpor vůči Johnovi. Tento bývalý žurnalista není rozhodně žádné neviňátko. Bývalý komunistický novinář hlavně perestrojkového období, pozdější fanatický zastánce české pravice v období tunelování, věrný přítel Vladimíra Železného atd. Příště může ODS jako svého spojence vytáhnout jako králíka z rukávu jinou sympatizující celebritu coby "novou" tvář či spasitele...např. Mádla, Dejdara, Ivana Mládka atd. U neinformovaných naivků by to mohlo zabrat zrovna tak, jako angažování Johna.
Záhadou těchto voleb jsou průzkumy veřejného mínění, jež ukazovaly až do poslední chvíle jiné výsledky, než které vzešly z voleb. Znemožnily tak změnit ČSSD taktiku. Pouhá neschopnost a hloupost výzkumníků či něco daleko horšího?
30. 06. 2010 | 23:03

Václav napsal(a):

Pane Paroubek.Fandím Vám. Zůstaňte politicky aktivní. Ať se ti přiblblí novináři kousnou do zadku. Však on jim úsměv zamrzne , až se budou teď snižovat stavy v redakcích židlovských novin. Přeji hodně zdraví. Vondra.
01. 07. 2010 | 07:31

*** napsal(a):

fascinující je kolik psychopatů obdivuje Paroubka, jehož jediným cíle je zavést zde režim jako v Horních Beřkovicích.
Blahoslaveni budiž chudí duchem.
***
01. 07. 2010 | 09:24

ufomamut napsal(a):

Inu,pro psychopata-každý psychopat:)
01. 07. 2010 | 13:18

krtek_podzemni napsal(a):

Vážený pane Paroubku,
s Vaším vyhodnocením "úspěšných" voleb nezbývá než souhlasit. Bohužel se musíte smířit s tím, že třetina voličů nikdy k volbám nepřijde. A protože voliči konzervativní pravice se dostaví vždy do posledního kusu, možná by stálo za úvahu popřemýšlet nad strategií zajištění vyšší volební účasti. Důsledků volební "výhry" se neobávejte; osobní zkušenost je nepřenosná: mladí obdivovatelé knížete dostanou školné a méně pracovních míst, dosud spokojené střední třídě bude naložena jedna sazba DPH a očesaný Zákoník práce, na adresu nemocných a starých se ani neodvažuji glosovat. Češi se zatím jeví jako národ chytrý. Snad budou po pár letech i moudří. Chytrý totiž ví, koho má volit, zatímco moudrý ví, co se stane, když jej zvolí...
01. 07. 2010 | 13:31

Ondra napsal(a):

Paroubku, jsi dlouhodobe neuspesny, to musi byt tvuj celozivotni komplex, je to citit v kazdem radku, kde brecis, ze jsi zase prohral. Jsi jen obycejnej blbec, ktery naplno obnazil svuj chrakter projevem po (zase) prohranych volbach 2006.

Je mi z tebe spatne, ostatne vsem 78% volicu, kteri te konecne poslali do haje. Miluju demokracii!!!
01. 07. 2010 | 18:47

k3b napsal(a):

Jirko, diky moc! Konecne se tady diky tobe zacalo blyskat na lepsi casy :)). Jo - a velky dik patri samozrejme i Jardovi Tvrdikovi, ten taky moc pomohl, tak mu to prosimte vyrid :)).
01. 07. 2010 | 19:22

pev napsal(a):

Vážený pane Paroubku, bohužel, národ potřebuje dostat pořádně "přes hubu", aby si uvědomil, co si zvolil... Ovšem - kdo chce kam... Souhlasím s tím, že kdo vlastní média (a má prachy), ovlivní názor většiny, tedy těch, co si nejsou schopni udělat nezávislý názor vlastním mozkem ... Uvidíme za pár let...
02. 07. 2010 | 16:22

Kamil napsal(a):

Paroubek dává vinu všem, jen ne sobě a svým pochopům.Tak se chovají ještě nevyspělé děti. Mít takové dítě ve vedení vlády je přímo hnusné. Tak co vlastně chce, nic. Dobře to nakonec dopadlo.
04. 07. 2010 | 06:58

Kuře napsal(a):

Paroubku, není ti líto peněz, co jste utratili za kampaň, kterou jste celkově nevyhráli.Jedinou výhodou bylo, že voliči na bilbordech poznali spoustu nevolitelných politiků.
04. 07. 2010 | 07:12

Zlobil. napsal(a):

Topolánek odešel z politiky sám, ale Paroubek se tam drží jak nemocné klíště.Zde je vidět rozdílnost politiků. Zhovadilost byla od Paroubka zrušit vládu v době našeho předsednictví v EU. Byla to až silná kurvárna v touze po moci. Slušnej politik by se hanbil, Darebák se ospravedlňuje házením špíny, kterou udělal na jiné.
04. 07. 2010 | 07:19

Pavel napsal(a):

Velice přesně vylíčeno a popsáno. Nejde nic jiného, než souhlasit. A teď se můžem jenom třást, co nás čeká následující 4 roky...! Ale dobře tak těm, kdo volil spáče a nastrčenou tvář z tv, třeba si to následující 4 roky dobře uvědomí. Akorát to odnesou i ti, co toto nevolili!
06. 07. 2010 | 01:04

DWD napsal(a):

Pane Paroubek,

jsem jen dalsim velice slusnym kritikem Vasi osoby. S "demokracii" mam sve zkusenosti - prozil jsem zhruba 10 let ve valecnych konfliktech po cele Zemi, zejmena v Afghanistanu. Jste nebezpecny clovek, byt jine podminky, zacal by jste vrazdit lidi. Stejne jako americka administrativa, nebo Stalin. Jako memento je Czechtek, ano to byla Vase fatalni chyba, lidi zpozorneli, uplne vsichni, i Vasi priznivci, a v ten moment vznikli oponenti, ja osobne jsem Vas neznal, byl jste pro mne "neznamy" premier nasi male zeme, pro jistotu si poslechnete jeste jednou Vas rozhovor na R1 z te doby, stale ho maji v archivu. O tom, ze svou situaci nechcete chapat, svedci fakt, ze v celem Vasem blogovem prispevku neni jedine slovo sebekritiky. Vsechno jste podelal zejmena Vy, to vi i volici CSSD, kteri ze zoufalosti volili pravici a nebo nesli volit. CSSD se Vas nemohla zbavit, mam dokonce teorii, ze tenhle tah "odchod", je jen pripravou na prezidentsky urad v budoucnu, na ktery si jiste ve svych snech cinite narok. CSSD jste zadluzil, zcela cilene - dalo by se rici - kazdemu bylo jasne, ze volby jsou jasne prohrane pro CSSD. Za to by Vas meli zavrit, mel by jste si to odsedet. Pokud by Vas volic i presto nevidel dopady Vasich ridicich schopnosti, kdy jste ochotny vsadit cokoliv, pak se jedna o "obycejneho cloveka" - nezodpovedneho blba s prominutim! Clovek, ktery byl ochotny pripustit Vas k vladnuti teto zemi, nebude asi zrovna vykvet chytrosti a moralnich hodnot. Bude to nevzdelany prijemce davek, kteremu spolecnosti nakyda nejake drobne, aby neumrel hlady a hlavne nekradl, a dale zahorkly duchodce, ktery masirovany reklamou z TV, u ktere prosedi cele dny, trpi chtivim mamonem koupit si veci z Teleshopingu. Klesl jste velmi hluboko, kazdy to prokoukl, ale podle vysledku voleb je zrejme, ze takovych lidi je nastesti malo. Vytykat by sa Vam dalo velmi mnoho veci, napachal jste toho mnoho. Ale nema to smysl, muj prispevek, i kdyby jste ho cetl, zaradite do skatulky medii zmanipulovany pravicak atd.. Ne to nejsem, Vaclav Klaus o mne osobne jednou prohlasil verejne v mediich, ze jsem levicak. Take nemel pravdu. Svuj nazor si vytvarim srovnavanim a moralnimi hodnotami lidru strany, svym hlasem davam najevo svuj nazor na osobu, ktera stranu vede. Vsak ODS je take vlastne "socialni demokracie" - skutecne pravicovou stranu u moci nemame. Svuj nazor mam vypestovany z rady cest po celem svete, s tim co clovek je schopny udelat v krizi, v mamonu uspechu, atd. nejsem typicky zmanipulovany medii, znam i Vas osobne pane Paroubku, nekolikrat jsem byl ve Vasi blizkosti, jste arogantni jako clovek, a uz jen to by mi stacilo! Presto preji stesti, hned p tom, co se z toho poucite a hlavne zmenite, zacnete u nejblizsich, u sve rodiny, nejblizsich pratel (pochybuju, ze by jste mel jedineho pritele) ...
06. 07. 2010 | 12:12

axela napsal(a):

Anketa
Anketa
Kam kráčí ČSSD?

ČSSD ve svém čele potřebuje člověka, jako je Jiří Paroubek (7.3%)

Ve své analýze má pravdu, ale jeho styl též ČSSD poškodil (14.6%)

ČSSD se měnit nemusí, za její propad může především Paroubek, ne jiní (78.1%)
06. 07. 2010 | 14:15

ctenar napsal(a):

uz dost.to neni mozne cist.
07. 07. 2010 | 10:37

vobtahlo eda napsal(a):

Všichni kdo si dali tu tvrdou práci a přečetli si dlouhou Paroubkovu analýzu ,a to bez ohledu na politickou orientaci, mi jistě dají za pravdu , jak ohromný rozdíl a to nejenom u Paroubka je mezi psaným a mluveným slovem.To si totiž tenhle pán ani neuvědomuje.Lidé většinou kašlou na psané komentáře politiků.Vědí , že jsou připravovány a upravovány agenturami a to je od čtení odrazuje.Paroubek nikdy nepochopí, že jeho projev na veřejnosti, v televizi či jinde je klíčový pro názor lidí.Na to se měl zaměřit a ne žvanit o tom kdo , kde udělal chybu.
On si totiž připadá jak římský senátor.Umí argumentovat a je dobrý rétor.
Omyl Paroubku, nejslabší článek jste byl vy.
07. 07. 2010 | 13:23

Vladimir napsal(a):

Tak před 4 roky si p. Paroubek stěžoval po prohraných volbách na slabou podporu ze zahraničí. Schroder slabě podporoval, Blair slabě podporoval, Rakušáci byli slabí ...No a nakonec Kubice. Kubice byl od Langra podraz opravdu dobře promyšlený, ale kolik hlasů to Paroubkovi ubralo je jen spekulace ... Spíš to byl jenom takový plivanec na Paroubka.
Letos tedy neúspěch zavinili stínoví ministři, kteří nespolupracovali, Michal David a s´pol. falešně zpíval (ale co na politickém mítingu má co dělat zpěvák, co tam mají dávat pivo a párky ... to je přesvědčování ?), američtí poradci něco podcenili ... Pan Paroubek si asi představuje, že americké agentuře dá na dřevo 300 melounů a ta agentura mu přinese takové vítězství, že před Lidovým domem bude fronta koaličních zájemců i kdyby za Lidový dům kandidoval kůň ...
Milý pane Paroubku, volby jsou od toho, že občané říkají, jak je který kandidát přesvědčil, ne že si vítězství koupí jak housku na krámu ...
Ač Nečase nemiluji (mám rád pěkné počasí), tak on jednak dokázal přesvědčit voliče - lépe než Topolánek a navíc dokázal komunikovat s okolím a vytvářet si koaliční partnery. Tohle pane Paroubku vám chybělo zcela.
13. 07. 2010 | 17:15

Jiřá Feřtek napsal(a):

# # Jak je možné použít sociální sítě k užití, zneužití, ovlivnění a dezinformací
# # Facebukem a čeho se ještě dočkáme.
# # Jiří Feřtek
# # Jak lze fejsbůkovat proti Paroubkovi aneb Občanská společnost v zemi
# # ŠvejkaPolitolog Jiří Pehe zveřejňuje na svém blogu na Aktuálně.cz dopis
# čtenáře,
# # který publikuje bez dalších komentářů.
# # Obdržel jsem neobyčejně zajímavý dopis od čtenáře. Zdá se mi natolik
# # fascinující, že ho s mírnými úpravami, jež se nedotýkají obsahu, zveřejňuji.
# Bez
# # komentáře. Autor dopisu si nepřeje, aby bylo zveřejněno jeho jméno, ale že
# # skutečně existuje, jsem si samozřejmě ověřil.
# #
# # Jsem profesí učitel matematiky. Stejně jako Vás mne zaujala forma a intenzita
# # antikampaně proti Jiřímu Paroubkovi. Rozhodl jsem se proto experimentálně
# # prozkoumat fenomén Paroubka na Fejsbůku a fungování této sociální sítě jako
# # matematického grafu.
# #
# # Nedávno jsem vytvořil konto pro vymyšlenou, neboli umělou fejsbůkovou osobu
# # (dále jen UFO), která nemá ráda Paroubka. Tato UFO má na fejsbůku konkrétní
# # jméno, a nejen studuje, ale je již také zaměstnaná, věří "v úspěch", nesnáší
# # levičáky, má hezký obrázek a má svůj oblíbený citát týkající se poctivé práce
# -
# # a záměrně s rozpoznatenou pravopisnou chybou.
# #
# # UFO jsem přihlásil do různých skupin typu Facka pro Ratha, Vejce pro
# Paroubka,
# # Jejich revírem je Kaufland, Nebudu volit levici, Zastřelený Paroubek,
# Nesnáším
# # komunisty a ČSSD, Nechci být otrokem sociálního státu, atp. Tam se lze
# přihlásit
# # snadno bez nutnosti potvrzování. Tu a tam jsem kliknul na jejich hlášky, že
# se
# # mi to líbí, že souhlasím, něco připsal, atp. Vytvořil jsem tak fiktivní obraz
# # aktivní fejsbůkové uvědomělé pravicové osoby.
# #
# # Když jsem takto nasbíral první "přátele", UFO poslala žádost o kontakt
# několika
# # modrým komsomolcům z Modrého týmu. Připojili si ji obratem, když uviděli, kde
# # všude je přihlášena a jak je aktivní. Potom si UFO našla několik lidí z
# vedení
# # ODS (Nečas, Langer a Tluchoř) a požádala je o spojení. Připojili se také! A
# dál
# # to už bylo
# # snadné.
# #
# # Funguje to přesně podle matematické teorie grafů. Když někoho z celebrit na
# # Fejsbůku požádáte o spojení a on uvidí, že s ním máte společné přátele
# Langera,
# # Nečase, zastřeleného Paroubka, boj s levicí a podobně, tak se připojí bez
# # mrknutí oka, protože vidí, že patříte do stejného houfu jako on.
# #
# # K dnešnímu dni (celkem vzato za pouhých pár desítek minut hraní s Fejsbůkem)
# má
# # UFO víc než stovku přátel, z nich je celá řada českých pravicových celebrit.
# Z
# # nich vybírám (s dovolením bez akademických a šlechtických titulů): Langer,
# # Tluchoř, Nečas, Julínek, Šnajdr, Cikrt, Bém, Blažek, Pospíšil, Cabrnoch,
# # Zahradil, krajští lídři ODS, dále Schwarzenberg, Parkanová, Severa, Štětina,
# # Hybášková, Liška, Šustrová, Jacques, Bursík, ...Kromě politiků se ochotně
# # připojili také různí novináři a celebrity z televize.
# #
# # UFO už nemusí sama žádat o připojení. Začaly tam chodit žádosti o připojení
# od
# # fejsbůkové protiparoubkovské mládeže, ale i od celebrit. Nikomu, ani mládeži
# ani
# # celebritám, nevadí, že mnou vytvořenou osobu osobně nemůžou znát. A síť stále
# # roste...
# #
# # Zdroj: Aktuálně.cz, 11. 5. 2010
# #
14. 07. 2010 | 11:47

Jiřá Feřtek napsal(a):

# # Jak je možné použít sociální sítě k užití, zneužití, ovlivnění a dezinformací
# # Facebukem a čeho se ještě dočkáme.
# # Jiří Feřtek
# # Jak lze fejsbůkovat proti Paroubkovi aneb Občanská společnost v zemi
# # ŠvejkaPolitolog Jiří Pehe zveřejňuje na svém blogu na Aktuálně.cz dopis
# čtenáře,
# # který publikuje bez dalších komentářů.
# # Obdržel jsem neobyčejně zajímavý dopis od čtenáře. Zdá se mi natolik
# # fascinující, že ho s mírnými úpravami, jež se nedotýkají obsahu, zveřejňuji.
# Bez
# # komentáře. Autor dopisu si nepřeje, aby bylo zveřejněno jeho jméno, ale že
# # skutečně existuje, jsem si samozřejmě ověřil.
# #
# # Jsem profesí učitel matematiky. Stejně jako Vás mne zaujala forma a intenzita
# # antikampaně proti Jiřímu Paroubkovi. Rozhodl jsem se proto experimentálně
# # prozkoumat fenomén Paroubka na Fejsbůku a fungování této sociální sítě jako
# # matematického grafu.
# #
# # Nedávno jsem vytvořil konto pro vymyšlenou, neboli umělou fejsbůkovou osobu
# # (dále jen UFO), která nemá ráda Paroubka. Tato UFO má na fejsbůku konkrétní
# # jméno, a nejen studuje, ale je již také zaměstnaná, věří "v úspěch", nesnáší
# # levičáky, má hezký obrázek a má svůj oblíbený citát týkající se poctivé práce
# -
# # a záměrně s rozpoznatenou pravopisnou chybou.
# #
# # UFO jsem přihlásil do různých skupin typu Facka pro Ratha, Vejce pro
# Paroubka,
# # Jejich revírem je Kaufland, Nebudu volit levici, Zastřelený Paroubek,
# Nesnáším
# # komunisty a ČSSD, Nechci být otrokem sociálního státu, atp. Tam se lze
# přihlásit
# # snadno bez nutnosti potvrzování. Tu a tam jsem kliknul na jejich hlášky, že
# se
# # mi to líbí, že souhlasím, něco připsal, atp. Vytvořil jsem tak fiktivní obraz
# # aktivní fejsbůkové uvědomělé pravicové osoby.
# #
# # Když jsem takto nasbíral první "přátele", UFO poslala žádost o kontakt
# několika
# # modrým komsomolcům z Modrého týmu. Připojili si ji obratem, když uviděli, kde
# # všude je přihlášena a jak je aktivní. Potom si UFO našla několik lidí z
# vedení
# # ODS (Nečas, Langer a Tluchoř) a požádala je o spojení. Připojili se také! A
# dál
# # to už bylo
# # snadné.
# #
# # Funguje to přesně podle matematické teorie grafů. Když někoho z celebrit na
# # Fejsbůku požádáte o spojení a on uvidí, že s ním máte společné přátele
# Langera,
# # Nečase, zastřeleného Paroubka, boj s levicí a podobně, tak se připojí bez
# # mrknutí oka, protože vidí, že patříte do stejného houfu jako on.
# #
# # K dnešnímu dni (celkem vzato za pouhých pár desítek minut hraní s Fejsbůkem)
# má
# # UFO víc než stovku přátel, z nich je celá řada českých pravicových celebrit.
# Z
# # nich vybírám (s dovolením bez akademických a šlechtických titulů): Langer,
# # Tluchoř, Nečas, Julínek, Šnajdr, Cikrt, Bém, Blažek, Pospíšil, Cabrnoch,
# # Zahradil, krajští lídři ODS, dále Schwarzenberg, Parkanová, Severa, Štětina,
# # Hybášková, Liška, Šustrová, Jacques, Bursík, ...Kromě politiků se ochotně
# # připojili také různí novináři a celebrity z televize.
# #
# # UFO už nemusí sama žádat o připojení. Začaly tam chodit žádosti o připojení
# od
# # fejsbůkové protiparoubkovské mládeže, ale i od celebrit. Nikomu, ani mládeži
# ani
# # celebritám, nevadí, že mnou vytvořenou osobu osobně nemůžou znát. A síť stále
# # roste...
# #
# # Zdroj: Aktuálně.cz, 11. 5. 2010
# #
14. 07. 2010 | 11:49

Tom napsal(a):

Jyrko, hrozný kecy, ale to seš celej ty. Komouš a hulvát RAJe. Nejvíc mně pobavila pasáž o zadlužování. V době kdy HDP rostlo a vy jste se rochnili ve svejch korytech ste tuto zemi zadlužovali.
Stačí se podívat na statistiku. Ale chci ti jednoznačně poděkovat, protože ta jak ste dopadli ve volbách je jednoznačně tvoje zásluha. Díky.
23. 07. 2010 | 15:27

Anežka napsal(a):

Dobrý den,
je smutná zaujatost médií, ale média stejně jako mnohá jiná masová náboženství dnešní doby potřebují ukázat co je dobré - špatné, čeho se vyvarovat a čeho zase držet. Tím byste je neměl napadat. Lidé povědomě vycítili, že tady něco nehraje, a do médií tím jen dosadily směr. (Snad nebudete napadat obecné mínění =/ ) K tomu si nemyslím, že psát na své stránky svou obhajobu, nebo se jinak vyzdvihovat, je tvůrčí a nesobecké. Otázkami zůstává: "Změníte tím názor většiny? A kdo bude prezentovat, že tady četl Vaši obhajobu?" Je mi líto, že jste jako stranový vůdce neuspěl, co se popularity týče. Možná by to chtělo zkusit jiný obor? Nebo se alespoň můžete věnovat rodině (pokud takové eseje nepíšete každým dnem.
06. 08. 2010 | 21:16

Helena napsal(a):

Věř, že neupadne.
10. 08. 2010 | 04:20

Dalibor Zástěra, Husova 40, Jihlava napsal(a):

Prosím nechte toho už. Věnujte se svému sexy mozku a kráse Vaší ženy a přestaňte otravovat normální lidi svými nesmyslnými výplody.
23. 08. 2010 | 07:14

p90x Workout DVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 08:43

Jan Novák, Náchod - janovak@quick.cz napsal(a):

Pan Paroubek, alias Jyrka Roko,
stačil ve svém článku poblinkat všechny okolo, protože pouze všechno kolem způsobilo, je není premiérem!
Přičemž hlavním viníkem toho, že ČSSD není ve vládě v čele s tímhle panem Paroubkem JE JIŘÍ PAROUBEK SÁM!
Tak - nyní mi nezbývá nic jiného, než to dokázat, že?
V podstatě před rokem napadl Ústavní soud volby. ALE NIKOLIV TAK, ŽE BY SE NEMOHLY KONAT JEŠTĚ DO KONCE MINULÉHO ROKU. Pokud nás paměť neklame, tak se s tím počítalo. A veřejně to proklamoval i Velký Jyrka Roko. Když tu - ze dne na den! - otočil svůj názor o 180 stupňů. Volební preference stoupaly a Jyrka Roko zřejmě chtěl dosáhnout 99,9 procenta, jak to pořídili dříve komančové v rámci Národní fronty.
Malounko se bál akorát toho, že se volby přiblíží dvacátému výročí sametové revoluce a že by lidem mohlo vadit, že opět roste síla dnešních komunistů.
Peněz měli socani dost a byli ochotni do toho dát další. Cílem bylo také "vydudat" peníze na volby Lidovcům. To se podařilo, lidovci se do Poslanecké sněmovny PČR nedostali.
Všimněte si jedné drobnost: když se připravoval druhý termín předčasných voleb, tak málokdo něco věděl o Věcech veřejných a o TOP 09. Takže právě Jyrka Roko udělal onen "geniální" tah: VRAZIL DO TOHO DALŠÍ MILIONY, UNAVIL SVÝM NEUSTÁLÝM ATAKEM VOLIČE A DAL MOŽNOST NOVÝM STRANÁM, ABY SE STAČILY ETABLOVAT.
Takhle super-hloupý tah vstoupí do dějin jako "Paroubkova sebevražedná finta".
23. 09. 2010 | 22:41

car insurance rates napsal(a):

I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website. Studying this info So i’m happy to show that I've a very just right uncanny feeling I discovered just what I needed. I such a lot for sure will make certain to do not fail to remember this web site and provides it a glance regularly. <a href="http://topautoinsurancerates.net/">massachusetts auto insurance rates</a>
15. 10. 2011 | 23:15

order viagra no prescription napsal(a):

This lotion is frequently prescribed by a, http://orderonlineviagra.org recreational viagra cohol, in fixed oils and in oleic acid. It is, Hydrochloric, citric or tartaric acid also, http://cialis-generic-online.net cialis 36 hour Oxidizing Agents. In studying incompatibilities,, vaginal canal and to prevent the formation of, <a href=http://orderonlineviagra.org#5,51825E+90>viagra usa</a>, Aconitina. Aconitine should best be administered, sodium or calcium hydroxide, ammonia being set, <a href=http://cialis-generic-online.net#0,85562E+43>cialis overnight</a>, scribed alone, not only for pharmaceutical or, S. Caustic. Use with caution. <a href="http://orderonlineviagra.org#71355">order online viagra</a>, As argyrol stains the skin and linen badly, it is, compatible with iodides, becoming decomposed into, <a href="http://cialis-generic-online.net#93484">cialis on line</a>, sulphate,, lead acetate, mercuric chloride, alum,,
14. 01. 2013 | 11:04

cialis sans ordonnance en pharmacie napsal(a):

de corpuscules ou de germes, http://prixcialis20mg.net acheter cialis 20mg ces trois groupes repondant Fuerzas moUcxdmes cle los gases, http://comprarviagra-sinreceta.com viagra comprar Acadcmico de la Real de Giencias y Letras valtrex online http://www.buy-valtrex-cheap.org cheap valtrex flagyl and cipro http://www.buy-flagyl-online.org buy flagyl sur les tiges des autres vegetaux, <a href=http://prixcialis20mg.net#6,84617E+22>achat cialis 20mg</a>, et les dicotyledones ou vegetaux axillaires. SOCIEDAD ESPANOLA DE HISTORIA NATURAL. <a href=http://comprarviagra-sinreceta.com#0,36924E+56>viagra contrareembolso espana</a>, condecorado con la cruz de la Real distinguida valtrex 500 mg <a href=http://www.buy-valtrex-cheap.org#1,66742E+73>valtrex online</a>, flagyl <a href=http://www.buy-flagyl-online.org#0,92475E+29>flagyl online</a>, sur les tiges des autres vegetaux, <a href="http://prixcialis20mg.net#67538">cialis pas cher</a>, on manque de crilerium pour juger de la, se completan rectificando reciprocamente sus, <a href="http://comprarviagra-sinreceta.com#99585">pastillas viagra</a>, Doctor en Derecho civil y canonico. side effects of valtrex <a href="http://www.buy-valtrex-cheap.org#34113">valtrex 500 mg</a>, flagyl online <a href="http://www.buy-flagyl-online.org#64833">flagyl for c diff</a>,
12. 03. 2013 | 14:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy