Švédský celospolečenský hon na vědecký „disent“

23. 11. 2020 | 14:57
Přečteno 20047 krát
Na švédské reakci na koronavirus nejsou nejzajímavější zdravotnické otázky, ale to, co vypovídá o švédské společnosti a politice obecně. A sebedestruktivitě, do které se dovede masová společnost sama dohnat.

Nejvyšší švédskou hodnotou je konformita. Být stejný jako ostatní je nejvyšší cnost a lišit se od jiných člověka automaticky diskredituje. A i když to tak zvenku nevypadá, uvolněnost, jakou zareagovalo Švédsko na epidemii, je ve skutečnosti přikázána zvrchu. Nejvíc šokující na Švédsku nejsou počty mrtvých na koronavirus, ale způsob, jakým se většina společnosti a v podstatě celá demokraticky zvolená politická sféra napříč celým spektrem odevzdala do rukou jednoho muže, kterého už i jeho zahraniční vědečtí kolegové mají s jeho trváním na teorii stádní imunity tak trochu za blázna.

Kult Tegnella
Hlavní epidemiolog Anders Tegnell má, navzdory všem událostem, trvalou 60-70procentní podporu obyvatelstva a především politiky odevzdanou moc rozhodovat o většině aspektů boje proti epidemii. A i když jeho základní výchozí vědeckou tezi vývoj vyvrátil, lidé si pořád připíjejí na jeho zdraví, což je ve Švédsku jeden z nejsilnějších projevů podpory a úcty. Přičemž největším důvodem, proč nebylo obětí ještě několikanásobně víc, jsou „koronavirová opatření“ zakódována přímo ve švédské kultuře (v anglosaském smyslu slova) – respektování osobního prostoru, menší sdružování, veliké množství 1členných domácností, nekřičení a střídmější mluvení, sociální odtažitost, odstup vůči neznámým lidem, už před koronavirem rozšířený home office a obecně převládající zdvořilost.

A zbylá, mírně skeptická třetina obyvatelstva, která si zachovala pud sebezáchovy, se prostě musí přizpůsobit. Vzít si roušku ve zcela homogenní a konformistické společnosti znamená být neustále očumován, obtěžován a v podstatě ostrakizován a dokonce i samotní lékaři museli, podle klinické epidemiologičky z Karolinska Institute Nele Brusselaerse, bojovat za své právo nosit v průběhu ordinování roušky. A to je především pro sociálně citlivější starší lidi, kteří jsou nejvíc ohroženi, ještě nepříjemnější než pro mladší ročníky, které si přece jen dovolí revoltovat, například obléknutím se do mírně odlišného odstínu šedé, než je ve Švédsku obvyklé, o něco odvážněji.

A jestli se vám zdá, že řízení se vědou je projevem vyspělé společnosti, nutno říct, že i ve vědecké obci bývá ve Švédsku konformita často nadřazena kritickému myšlení. Již v únoru prý švédští virologové kontaktovali Anders Tegnella ohledně projekcí přicházející nákazy a i když s nimi zpočátku komunikoval, po určité době přestal odpovídat. Podle viroložky Leny Einhorn se veřejné zdravotnické orgány a vláda následně zcela odstřihly od kritiků z domácí i zahraniční vědecké obce a od začátku, navzdory hromadícím se důkazům, zlehčovaly riziko.

Vědecký disent
I z toho důvodu pak švédský vědecký „disent“ (jinde ve světě ovšem vědecký „mainstream“) založil v březnu iniciativu Vědecké fórum COVID-19 (Vetenskapsforum COVID-19), sdružující kolem 200 švédských vědců a lékařů z relevantních oborů a i z elitních vědeckých institucí jako Karolinska Institute, Univerzita v Uppsale či z Královské akademie věd, kteří jsou kritičtí ke státnímu epidemiologickému přístupu Veřejné zdravotnické agentury Folkhälsomyndigheten vedené Tegnellem. Jak uvádí i vědecký časopis Science, ta ještě dlouho po tom, co to bylo již prokázané, trumpovsky odmítala jak šíření nákazy asymptomatickými nemocnými, tak i účinnost nošení roušek, od čehož nejen odrazovala veřejnost, ale kárala za to a dokonce i propouštěla lékaře.

Iniciativa ale v průběhu svého již 8měsíčního boje nenaráží jen na rigidní postoj do sebe uzavřené a vzhledem k současnému postoji politiků víceméně „všemocné“ státní zdravotnické organizace, ale především na tu uvedenou chorobnou konformnost švédské společnosti. Ta pod rouškou „konsensuálnosti“ nekriticky přejímá a zcela se podřizuje obecnému mínění, které ale nevzniká odspodu ve společné diskusi anebo z nějakého mysticky sdíleného zdravého rozumu, ale je v podstatě nařízené převážně nevolenými státními orgány. A ty se v současné epidemiologické situaci a při faktické abdikaci politických představitelů zcela vtělily do osoby Anderse Tegnella, která se pro většinu Švédů stala doslova kultovní.

Jeho dnešní podpora dvěma třetinami Švédů, i po pravděpodobném vyvrácení předpokladu získání skupinové imunity promořením obyvatelstva, tak nemůže překvapit nikoho, kdo sledoval jeho neotřesitelnou 70procentní společenskou podporu přetrvat i po vydání jeho jarního nařízení stockholmským nemocnicím, aby už do intenzivní starostlivosti nepřijímaly pacienty starší 80ti let nebo s indexem tělesné hmotnosti nad 40. Anebo zprávách o neschopnosti domovů důchodců poskytnout základní zdravotní starostlivost a dokonce jejímu nahrazování „předčasnou paliativní péčí“ (interpretace ponechána fantasii, ale podle časopisu Science prý místo kyslíku podávali morfium…), v čehož důsledku zemřelo až 7 procent jejich stockholmských klientů. Dvoutřetinový společenský konsensus, ignorující i žádost 2000 vědců o zpřísnění opatření z konce března, navíc v tak konformistické společnosti, jakou je Švédsko, způsobuje i neutralizaci menšiny a věcné kritiky, což „efekt většiny“ ve skandinávských podmínkách ještě katalyzuje.

Veřejný hon
V podstatě otevřený společenský „hon“, jak jej známe i ze skandinávské kulturní tvorby, se pak spustil v polovině dubna po zveřejnění úvodníku deníku Dagens Nyheter, ve kterém 22 výzkumníků otevřeně kritizovalo státní zdravotnické orgány a vyzvalo politiky k opětovnému převzetí kontroly. Důvod následné laviny novinových komentářů, všech možných obvinění z neloajality a odsouzení z řad kolegů a především samotnými dotčenými orgány pak pozdější hromosvod společenského pobouření, profesor biochemie Andrew Ewing, našel v hluboce zakořeněné kolektivní mentalitě.

Zveřejněná kritika podle něj porušila jednu z nejdůležitějších švédských kulturních norem, a to tabu ohledně otevřeného nesouhlasu. Když už totiž vznikne ve švédské společnosti nějaká neshoda (což je ale taky nežádoucí), její veřejný projev je nepřípustný a v žádném případě pak už nemůže být mířený osobně, a to zjevně ani když jde o lidské životy. I generální tajemník Královské akademie věd Göran Hansson vidí hlubší „kulturně-antropologické kořeny“ bouře veřejného hněvu ve švédské konsensuální kultuře, která nesnese skutečnou diskusi, nutnou pro vědecké bádání a společenskou aplikaci vědeckých poznatků.

K pochopení skutečného kulturního významu následujícího „opatření“ je nutné vědět, že jedna z nejhorších věcí, která se může člověku ve Švédsku stát je, když jej někdo označí za „intressant”. I když to poměrů neznalému zpočátku polichotí, představuje to ve skutečnosti „společenský odstřel”, jelikož to konkrétně znamená, že daný člověk vyčnívá, odlišuje se, je sebestředný, soupeřivý, snaží se ostatní pokořit, nerespektuje společnost, její zvyky a mravy a obecně se proviňuje tím nejhorším zločinem – „nedůstojným individualismem“... A v těchto společenských podmínkách, když začali členové Vědeckého fóra COVID-19 kritizovat stoupající počty mrtvých, je pak několik samotných jejich domovských institucí označilo dokonce za „potížisty“ či „hrozbu pro společnost“.

Členové fóra začali následně dostávat veliké množství nenávistných e-mailů a dopisů a veliká část z nich i pravidelné výhružky smrtí. Dokonce i lékařům mezi nimi, kteří zachraňují životy, vyhrožují smrtí krom jiného i za poškozování reputace Švédska v zahraničí a výjimečně velikou lavinu nenávistné pošty a smrtelných vyhrůžek pak dostal již uvedený profesor Andrew Ewing po tom, co stockholmský bulvár Aftonbladet před měsícem jen stručně a účelově referoval o jeho „bonzování cizákům“ v časopisu Time.

Zametání pod koberec
A výsledek? Skupinová imunita se nedostavila, státní zdravotnické orgány začaly nakonec v tichosti (ale jen částečně) přece jen přijímat některá jinde v Evropě uskutečňovaná opatření a veliká část účastníků protestního fóra opustilo zemi. A to se netýká jen vědců pocházejících ze zahraničí, ale i rodilých Švédů, kteří tak, v plném smyslu slova, emigrovali…

Nabízí se pak ale otázka, jestli by tento švédský iracionálně konformistický neduh nebyl přínosný v případě, kdyby byl hlavním epidemiologem Anthony Fauci anebo klidně i jen Roman Prymula (za předpokladu, že by dovedl vyabstrahovat své vědecké znalosti od osobnostních předispozic). Možná ano. Pak bychom ale nikdy nezjistili, že pod rouškou uspořádanosti, konsensuálnosti a vědeckosti švédské společnosti se skrývá pofiderní technokracie, její autoritářské tendence a masa dezorientovaných a nesamostatných lumíků, kteří by raději s ostatními skočili z útesu, než aby sami přemýšleli a za sebe rozhodovali.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy