Islám v České republice

09. 11. 2011 | 22:31
Přečteno 7306 krát
Užitečné a zároveň obdivuhodné na brožurce Lukáše Lhoťana „Islám a islamismus v České republice“ jsou věcnost a střízlivý a přesně dokumentovaný sled informací a faktů neprokládaný snahou přesvědčit a neředěný emocemi. I ty však mezi řádky dokáže vycítit, kdo Lhoťanovu anabázi islámem trochu sledoval. Za patnáct let si v něm prošel romantickým opojením exotickou kulturou jednoduchých odpovědí na složité životní problémy, přes úpěnlivé snahy žít svou představu islámu upřímně v souladu se sekulární demokracií, až po procitnutí, že pod vší tou romantikou a oduševnělostí perských básníků a sufistických mystiků teče mohutný proud krutého a s demokracií neslučitelného totalitarismu řízený ze Saúdské Arábie.

Brožurka je výsledkem jeho nepochybně bolestivého rozhodování mezi loajalitami k islámu a k demokracii. Touto brožurkou svůj islám nakonec podřídil demokracii a bezpečnosti své země a vzal tím na sebe rizika štvance, jakým jsou v mnoha zemích vystaveni demokratičtí muslimové, kteří si dovolí na islámu cokoli kritizovat. Na mnohé z nichž ten či onen imám vyhlásil „fatwu“ trestu smrti, na jejíž vykonání stačí jeden fanatik. Po dočtení brožurky by člověk rád doufal, že jeho informační pomoc ocenily české bezpečnostní složky alespoň základní fyzickou ochranou.

Ten totalitní proud islámu odlišuje Lhoťan jako islamismus a definuje jej (v souladu s definicemi známého amerického islamologa Daniela Pipese nebo českého odborníka na extrémismus Miroslava Mareše) jako ideologii politického výkladu islámu s odporem k modernizaci (či reformě) a sekularismu, hlásající nadřazenost islámského práva šariá nad jakýmkoli jiným právem či politickou ideologií.

Je to definice neúplná, protože nezdůrazňuje hlavní prvek islamismu, totiž politický džihád, čili plnění příkazu nastolovat islám v celém světě všemi prostředky podle místních možností a situací. A neklade si dnes hodně diskutované otázky jako: Není islamismus obsažen už v samotném prameni islámu a tudíž jeho autentickou formou? Kde přesně leží hranice mezi islamismem a umírněným islámem? Je umírněný islám ještě autentický islám nebo už odpadlictví, za které jej pokládají islamisté?

Umírněný muslim je obvykle definován jako ten, který podporuje (či přinejmenším aktivně neohrožuje) sekulární demokracii, v níž islám je jen jedním z náboženství bez jakýchkoli privilegií. Méně si tato definice všímá skutečnosti, že samotná umírněnost znamená porušení některých příkazů koránu. A také toho, že od umírněnosti k islamismu je často jen malý krůček, k němuž stačí trocha indoktrinace, korupce nebo zastrašování.

I bez těchto přesných hranic však Lhoťan stačí konstatovat, že „současný stav působení islamistů mezi českými muslimy vypovídá spíš o prohře umírněných muslimů“. Přispívá k tomu i oficiální politika státních a bezpečnostních orgánů „přehlížejících přítomnost islamistických emisarů“, kteří svými saúdskými financemi a lepší organizovaností plně českou muslimskou komunitu ovládají. Vinu připisuje i českým islamologům, že informují jen o pozitivech islámu, ale také „odpůrcům přítomnosti muslimů v ČR“, že svým nekompromisním postojem pomáhají v posilování islamistů na úkor umírněných muslimů“.

Vinit tu třetí skupinu (asi 60.000 lidí sdružených kolem internetového portálu „Islám v ČR nechceme“) je z pohledu umírněného muslima sice pochopitelné, ale logicky nedomyšlené: její výchozí premisou totiž je fakt, že kdyby v ČR nebyl islám, nebyl by tu ani islamismus, a vědomí, že umírněný muslim není vždy snadno od islamisty k rozeznání a může se jím kdykoli stát. Této premise dává Lhoťan bezděky za pravdu, když poctivě uvádí historická fakta českého islámu: četná kolaborace s nacisty, pak s komunistickou tajnou službou, dnes se Saúdskou Arábií. S její pomocí se „mnozí představitelé islámských nadací snaží maskovat islamismus za islám a antiislamismus za muslimofobii (islamofobii)“.

Ve srovnání s téměř všemi západními zeměmi, kde probíhá vytrvalá islamizace veřejného politického, kulturního a ekonomického prostoru, zůstává islám v ČR téměř neviditelný, díky malému počtu muslimů. To by se však mohlo rychle změnit, jako jinde v západních zemích, kde během jednoho desetiletí počty vzrostly z několika tisíc na miliony dosahující k pěti procentům populace (ve Francii k 10) a dožadujících se privilegií, změn zákonů a kulturní transformace společnosti. Asi 10.000 muslimů (většinou imigrantů) je zde rozptýleno do desítky organizací, ne vždy vzájemně propojených. Mají po republice dvacet fungujících modliteben a zakoupeny nemovitosti na 6 mešit. Přinejmenším dva hlavní proudy jsou si vzájemně nevraživé. Na povrchu předstírají islámské organizace vstřícnost k české demokracii, v zákulisí však stále častěji hlásají islamistickou ortodoxii.

Lhoťanova brožurka zachází do důkladných podrobností v identifikaci osob a frakcí prosazujících saúdsko-arabské zájmy a extrémní formu islámu a vytlačující z islámských organizací dříve vlivnější muslimy umírněné. Upozorňuje na nebezpečí propagace islamismu nejen mezi čerstvými muslimskými azylanty, nýbrž i v českých školách, kde uvádí navázané kontakty islamistických propagátorů s téměř stovkou škol, od základních po univerzity. Cituje úspěšně získávaný vliv islamistů v neziskových organizacích jako Člověk v tísni, Multikulturní centrum Praha nebo Anna Lindh Foundation. Informuje o akcích propagandy antižidovské a antiisraelské, na níž islamisté spolupracují například s Komunistickým svazem mládeže. Cituje z brožurek vydávaných islámskými nadacemi a sdělujících, že islám je neslučitelný se sekularismem nebo ospravedlňujících trest smrti za odvrácení od islámu. Upozorňuje na politické zapojení muslimů, jmenovitě několika kandidátů v sociální demokracii a Suverenitě, pro tento účel zapírajících svou příslušnost k islámské komunitě. Analyzuje osobní profily několika předních českých islamistů, jejichž výroky a činy identifikuje jako islamistické. Popisuje způsob ovládání islámských organizací a jejich finanční strukturu. A identifikuje několik osob napojených na protivládní, špionážní a teroristické skupiny.

Lhoťan české veřejnosti dává k dispozici vysoce informativní popis stavu českého islámu provázený varováním, že už si nemůže dovolit nebezpečí islamismu přehlížet. Snad se od něho jednou dozvíme i tu informaci nejpodstatnější, psychologickou: Co inteligentní a vzdělaný Čech nachází na islámu přitažlivého, jak tento vnitřní přerod probíhá, s jakými intelektuálními překážkami se musí potýkat a jak řeší nesmiřitelný konflikt totalitní islámské ideologie s životem v sekulární demokracii a tradicemi západní civilizace.

Psáno pro www.ceskapozice.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Almo G™ napsal(a):

Z kodexu blogera:

"- Bloger je povinen řídit se platnými zákony České republiky.
- Bloger dbá na to, aby svými články nevyzýval k rasové, národnostní a náboženské diskriminaci..."

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/libor-stejskal.php?itemid=987
09. 11. 2011 | 22:40

JenTak napsal(a):

Hezké počtení pane Kurasi.
Budu si muset knihu "Islám a islamismus v České republice" zakoupit. Vypadá zajímavě.

Almo G™
Mohl byste mi vysvětlit váš příspěvek?
09. 11. 2011 | 22:48

Čochtan napsal(a):

Islám nemá v Evropě co dělat. Islám už 1300 se pokouší Evropu dobýt a je nepřítel bilí západní civilizace. Náš nepřítel. Nepřítel všeho neislámského.
Nepřítel nemá v Evropě co dělat. Pryč s nepřítelem !
09. 11. 2011 | 23:07

argun napsal(a):

Hmm...

A co navrhujete pane Kurasi?

Lustraci všech zájemců o veřejné funkce či jejich krví psané prohlášení že nejsou zakuklení musulmani? Budeme znovu dokládat náš árijských původ tři generace zpátky, jako to dělali moji prarodiče? Mimochodem docela užitečná věc.. díky nim a Dolfíkovi znám svůj rodokmen.

Nenavrhujete nic. Ostaně jako všichni ti jezdci s plamenným mečem zvěstující přicházející apokalypsu. Příští rok bude konec světa. A musulmani infiltrují český parlament...

Že je islám na vzestupu všude ve světě víme. A že je Lhoťan psychicky nemocný člověk víme taky.

Závěr? Čtu Vás moc rád. Ale tohle jsou jen kecy, kecy, kecy v kleci. Polepšete se.
09. 11. 2011 | 23:45

skeptický napsal(a):

Dva cizinci ve tvém stanu jsou hosté.Deset je nepřítel.
Staré semitské přísloví.
09. 11. 2011 | 23:54

argun napsal(a):

skeptický

Co s ním? Vystřílet? Nebo podat jed na krysy? Nebo kastrovat?
09. 11. 2011 | 23:58

Medikolog napsal(a):

Pane Kurasi, díky...

zastavím se v Perlovce (u Kosmase;-) a uvidím.. Až budu vědět, dám vědět na nějakém vašem blogu.
09. 11. 2011 | 23:59

Lunar napsal(a):

Kdyby blogy měli mít jméno, tohle by byl "Zápisník árijské nadřazenosti".
10. 11. 2011 | 00:04

skeptický napsal(a):

argun

Najděte si nějakého semitu a zeptejte se.Kdyby Vás do svého stanu nepozval,nedivte se.To jsou staré kultury,ty vědí svoje.
10. 11. 2011 | 00:22

Scarabeus napsal(a):

Čochtan:

Po islámu jsou na řadě vodníci. :-((

Osobně mně nevadí žádné náboženství, jen někteří vyznavači, jedno kterého.

Nebylo by na škodu pokud by si to militantní nesnášenlivý muslim rozdal s militantním nesnášenlivým katolíkem, nejlépe soubojovými pistolemi. Kýžený výsledek - trefili by se oba, o dva problémy na světě méně.
10. 11. 2011 | 00:35

oh napsal(a):

Almo G™: Kde v tomhle blogu vidíte nějaké výzvy k náboženské, rasové či národnostní diskriminaci?
10. 11. 2011 | 03:21

Martin Konvička napsal(a):

Scarebeus, argun ... atd.

Nevíte, co mluvíte. Kdybyste si aspoň přečetli tu knížku - psanou mimochodem skoro-ještě-muslimem - ty kecy na téma "islám nevadí" by vás přešly.

Co navrhovat - na to musíte přijít sami. Proč by to měl psát zrovna pan Kuras?

Napovím: v Česku nikdo žádného muslima nenutí, aby byl muslimem.
A připomenu: pokud s tím něco neuděláme, čeká vaše dcery a vnučky regulérní otroctví. Nedomluvené, skutečné, a bez možnosti úniku.
10. 11. 2011 | 04:40

Pepa Řepa napsal(a):

Knihu mají v Perlovce, při objednání přes internet je tam za dva dny, Doporučuji zároveň knihu Zdeňka Millera Isám a islamismus a hlavně Oriannu Fallaci Pride and Rage.
Pro užitečné idioty a vumlíky, kteří už začali ječet:zakázat, zakázat, je to marné, kazí to předem nastavenou představu jejich vypatlaných mozečků o světě, o kterém nemají ponětí.
Každá kniha je jiná, úhly pohledů dané růzmpi osobmí zkušeností autorů rozdílné, ale dohromady dávají docela ucelenou mozaiku.
10. 11. 2011 | 05:47

Baba napsal(a):

Neznalý se v relativně nedávné době setkal s měřítkem, že spravedlností rozumíme dodržování předem stanovených, často jen akceptovaných, pravidel. Dát do souvztažnosti šaríju a projednávání bývalých, snad i budoucích církevních majetků neumí. Vyjadřovat se k Bibli nebo jakkoli z ni citovat považuje za bezpečnější.
10. 11. 2011 | 05:58

Antiislam napsal(a):

Pro islám a islámisty není v Evropě místo. Islám je psychická infekční smrtelná nemoc. Nebezpečí je tak velké, že jeho přívržence je třeba naložit do vlaků nebo lodí a odsunout z Evropy. To proto že pravověrný islámista je povinen fyzicky likvidovat neislámské lidi v okolí, má to nařízeno v Koránu. Pro začátek je třeba ihned zakázat zákonem stavbu mešit a podobných zařízení kde by se islámisté mohli sdružovat a šířit islám.
10. 11. 2011 | 07:12

Pavel13 napsal(a):

Stačilo napsat: Vyšla brožurka pana L.L., osobní zpověď muslima v ČR. Ale to nestačí, pokud je hlavnim záměrem autora naservírovat nám opět porci svých idelogických tezí. Naštěstí zde má valná část čtenářů s ideologickou propagandou dost zkušeností z doby nedávno minulé. Musím proto souhlasit s Almo G. Nevidím rozdíl mezi ideologií (s bojem proti ideologickému nepříteli) fašistickou, komunistickou nebo antiislámskou.
10. 11. 2011 | 07:15

Pepa Řepa napsal(a):

argun
Tady jste naprosto vedle.Jako Hořejší.
Nejde o to, zda si Božka vezme Ahmeda a budou vyznávat islám, To je jejich osobní věc.Když se proto Božka svobodně rozhodne, její problém. láska zvítězila. Většinou dočasně, jako u nás po r.89.
Má to jeden háček. Buď se vzdá Božka podstatné části své osobní západní svobody nebo Ahmed části své identity. Ještě to jde v Birminghamu, když přijdou na jeho domácí hřiště, změní se, neobstál by mezi svými, byl by za blba.

Tady nejde o kulturu, rasismus či netoleranci.
Tady jde o ghetta kolem maddras, žijící svým životem, státy ve státě požadující vlastní jurisdikci a o kšeft UI, kteří se na to nabalili.Tam i tady.
Kdybyste znal třeba libyjskou cestu přes Tummu na hranicích s Nigerem, Sebhá, tábory na pobřeží a Maltu do Utalie, mluvil byste jinak, tady jde o stěhování celých kmenů v duchu politiky Jesefa Vissarionovuče. Je na tom nalepeni spoustu lidí, je to zaběhlý kšeft. A to je jen jedna z cest převaděčů.

K tomu si dejte bývalý Frattiniho, nyní Barrotův plán na rozstrkání běženců do nových zemí( původně od r.2013) i kolosální průser s místní -z velké části neadaptovatelnou cigánskou menšinou- i problém, který vznikne mezi starou menšinou a menšinou novou a máte průser z kterého se nevymotáte.
Pravda, EU má teď jiné starosti, ale situace je na jižní hranici neúnosná, ten počet se nedá absorbovat. Na Balkáně šel machometán po krku nejdřív cigánovi, ty dvě kultury se nemusí stejně jako semitští bratranci.
Počet, kterými bude ČR obdařena je dán rezistencí a klimatem ve společnosti té, či oné konkrétní země, její vstřícností až naivitou a počtem užitečných idiotů.
V dnešní době, době kolapsu a krize EU je problém o to větší.Neuživíte je. Přirozeně, na začátek pošle matička EU peníze, aby problém posunula na východ. Jenže my už tady jeden problém máme.
Chánov také nepřesunete do GB, zřídí předsunuté hlídky v Ruzyni.

Ale o tom není Lhoťanova kniha, je o poměrech v islámské komunitě v ČR, o svobodě, o financování života. o jejich požadavcích a vztazích. Autor vydal ještě jednu Islám v Brně. Je to jeho osobní zkušenost.

Když si to dáte do souvislosti s tím, jak tady byla líčena t.zv. arabská revoluce za demokracii duem S+H a jak vypadá situace po 9 měsících divím se, že zrovna Vám to nedochází. V Tunisu získali islamisté přes 40%, v Egyptě se stáhla armáda a na -před revoltou poklidné Sinaji- je anarchie, odebírají se orgány a v Libyi vyhlásil Džalíl den po ukončení revoluce za "lidská práva" šariát.
Přes moře utíkají Muammarovi pohrobci, tvrdí sekuri´táci, které zase-pro změnu-masakrují "demokraté" mudžaheda Belhadže.
Ti nás obohatí nejvíc.

Nejde ani o postoj k islámské kultuře.
KULTURA ANO-GHETTA NE.Je to-především- o počtu. To přísloví skeptického je staré arabské přísloví a je naprosto pravdivé.
Ostatně to není problém jenom arabský. Kdybyste sem přestěhoval půl Grozného či půl jeruzalémské Mea Shearim obývané charidim, máte problém podobný.
To ale nehrozí, mají domov u své Wailling Wall. Dokud ovšem nepřijde nový Titus, tentokrát Ahmed s shemagem z Masru nebo Ahmadín z Tehránu a nepůjdou do diaspory.
Ti co přežijí, moc jich nebude, stačí prohrát jednu válku.

Píšu to Vám osobně, reakce vumlíků, neomarxistů, užitečných to idiotů mě nezajímají.
Znám je.Mějte se.
10. 11. 2011 | 07:23

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě jedno arabské přísloví pro Uíčka

Idá kánarasuk min šan la tamši tahta aš šans.
MÁŠ-LI HLAVU Z VOSKU,NECHOĎ NA SLUNCE
Dobrá rada nad zlato.
10. 11. 2011 | 07:42

Občan napsal(a):

Kuras,

a budete stejně smířlivě psát i o skupinách "Judaismus v ČR nechceme", "Křesťanství v ČR nechceme" a třeba "Žádné náboženství v ČR nechceme"?
Jakmile totiž někdo začne veřejně a beztrestně vyřvávat, že nějakou skupinu v ČR nechce jenom proto, že něco dělá jinak než on, je stejně nebo více nesnášenlivý než ten, koho odmítá.
Judaismus na to, jak je to mrňavé náboženství, toho má na svědomí poměrně dost; byť lze částečně oponovat tím, že byl zneužit sionisty. Existuje mnoho racionálních a oprávněných důvodů nestát o jeho přítomnost.
To samé platí o křesťanství, které je násilné už svou nejzákladnější povahou. 2000 jeho historie přetéká krví a bezprávím, jež bylo jménem křesťanství spácháno a jež JE pácháno i nadále. Opět existuje mnoho velmi racionálních a oprávněných důvodů nestát o ně.

Ono vůbec - pustit si do země JAKÝKOLI monoteismus a jeho vyznavače znamená VŽDYCKY především malér. Muslimové se z tohoto rámce nijak nevymykají a jedou v tom společně se židy a křesťany.

Mimochdoem, Kuras - KOLIK válek v posledních 70ti letech rozpoutali muslimové a kolik křesťané a židé? KOLIK zemí okupují muslimové a kolik křesťané a židé?
No... Takže si své xenofobní nahnědlé kecy račte vetknout. Lieberman Vás možná pohladí po hlavičce a vyvěsí na nástěnku jako vzorného konvertitu; ale to si pak laskavě sbalte rance a padejte do "země zaslíbené". Tady o vyvolávače národnostní a náboženské a jiné nenávisti fakt nestojíme.
10. 11. 2011 | 07:47

Marcus Agrippa napsal(a):

Silvie:
doporučuji vám návštěvu Libanonu. Ostatně právě v uprchlických táborech Šabra a Šatíla předvedli fanatičtí křesťané, jak si představují náboženskou"toleranci". Kuras začíná mít teda dost nenávistné články.
10. 11. 2011 | 07:47

Silvie napsal(a):

Marcus,

mně nezajímá jedna výjimka.
Ale zásadně mi vadí, aby si tady v civilizované Evropě nějací primitivní barbaři vytvářeli šaríja zóny. Bohužel, naše evropské pol.reprezentace vedou natolik sebezáhubnou politiku, že se jim to může i podařit.
Zajeďte se podívat do Paříže, jak zdevastovali muslimové okolí významných památek - udělali z toho stejný bordel, jaký mají sami doma. Člověk si tam připadá,jako někde ve špinavém Egyptě (samozřejmě mimo turistická letoviska).
A to mne děsí.
10. 11. 2011 | 07:53

Pepa Řepa napsal(a):

argun
ještě dodatek. Uvědomte si, že problém přerůstá přes hlavu v celé EU, i na severu.Tím, že budete zavírat oči, či dělat že muti-kulti velkých skupin (ne jednotlivců v rodině) funguje, že budete hrát roli "užitečného idiota" vlastně nahráváte novému Dolfikovi, který problém odsouvaný a slušnou formou neřešen´ý uchopí.
A pak to odnese právě i nevinný Ahmed, který je s Božkou v pohodě, nechce šariát a nerozlišíte ho od místního.
10. 11. 2011 | 07:54

Silvie napsal(a):

Ex-islamisté proti islamismu
Datum vydání publikace: 28.07.2010"Britská vláda jde příkladem v tažení proti muslimskému radikalismu

Útoky muslimských extremistů, které se po roce 2001 přenesly do Evropy, vzbudily vlnu obav. Pachateli nebyli cizí džihádisté, ale poměrně integrovaní imigranti či jejich děti.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(( Evropské státy, ať se jim to líbí nebo ne, budou v budoucnu čím dál více pro zachování demografické stability spoléhat na migraci, takže jakékoli znamení neschopnosti integrovat cizince je velmi znepokojující. Pokud se místní, ne úplně nevzdělaní, jazykově vybavení mladí muslimové přidají ke skupinám, které jsou Evropě nepřátelské a jsou ochotné vyjadřovat zlost nad hříchy Západu i násilím, můžeme z toho vyvozovat, že evropské hodnoty jako pluralismus, liberalismus a demokratické procedury nejsou samy o sobě přesvědčivé. Hrozí, že za pár desetiletí se opravdu v Evropě vytvoří nesourodá společnost a stát se bude muset spoléhat více na represi než na integraci".

(kráceno - Zora Hesová)

S problémy radikalizace části svých komunit se snaží vyrovnat sami muslimové. V posledních několika letech se i evropské vlády osmělují k podpoře jejich iniciativ. Vládám dochází, že pouze represivní přístup nejen že není schopen pojmout velkou rozmanitost muslimských skupin, ale i to, že je sám důvodem k radikalizaci některých z nich. Spíše než kontrolovat se britská, ale i jiné vlády, snaží podporovat místní autority i laiky.

Boji o loajalitu muslimů ale naráží na notoricky obtížné skloubení politiky a islámu, které stále vyvolává mezi vládami a muslimy velkou nedůvěru. Britská vláda v poslední době udělala bezprecedentní krok: vsadila přímo na bývalé extremisty. V roce 2008 Gordon Brown štědře podpořil mladou nadaci Quilliam Foundation. Quilliam, nazvaná podle slavného konvertity k islámu, se definuje jako proti-extremistický think-tank. Její devizou je, že extremismus nejlépe potírají ti, kteří mu sami dříve propadli."
10. 11. 2011 | 07:58

Občan napsal(a):

To Pepa Řepa:

A mohl byste mi laskavě vysvětlit, proč EU, USA a NATO vojenskou silou prosazují šariát všude tam, kde dosud nebyl a kde vládly sice autokratické, nicméně nábožensky poměrně tolerantní režimy?

To se pak můžete pohoršovat jak chcete, ale uprchlíci ze zemí, které tyto spokly rozvrátily, pochopitelně směřují tam, odkud přišla zkáza.
10. 11. 2011 | 07:59

Pavel13 napsal(a):

:Pepa Řepa
Jako výčet hrozeb je to dobré, ale jaká jsou východiska? Zavřít hranice? Nebude ze všeho nejlepší místo marného boje bránit se výskytu ghett od samého počátku? Jak na to, perfektně popsala paní Alvarová ve svém blogu Ghetto: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/alexandra-alvarova.php?itemid=14346 . Kdybych měl tu moc, umístil bych jej mezi doporučované blogy nadlouho na první místo. My zatím jdeme opačnou cestou a odsuzujeme k cestě do ghett i menšiny žijící tu už stovky let.
10. 11. 2011 | 08:16

Holubář napsal(a):

Pepo Řepo,
dnes zasloužíte květiny! Ne na hrob - do vázy!
S úctou Holubář
10. 11. 2011 | 08:22

Shaw napsal(a):

Už zas neumíte číst? Kuras snad jen recenzuje něčí knížku, ne?
10. 11. 2011 | 08:24

Pepa Řepa napsal(a):

Občan
Neřekl bych, že USA do Asie, či Francie do Libye, šly s cílem instalovat šariát. Stejně tak nešli s tímto cílem Britové do Indie, ale časem pochopili, že místní více než tisíc let staré tradice jsou silnější. Hindu či muslimské.
Převzali je z pragmatického důvodu, cosi positivního demokratického tam ale Britové zanechali, byli tam delší čas jako kolonizátoři. To není dnes možné.
O snaze USA naroubovat šariát do SA snad nemusím mluvit, i když byste to rád slyšel, aby to zapadlo do Vašeho schematu myšlení.
Ani do Afghánistánu nenarouboval CCCP komunismus, stejně tak tam nenaroubuje západní mise demokratický systém. Pár měsíce po odchodu tradice zvítězí.
Jestli se nepletu i v Čečně podporuje Putin Kadyrovův islamismus. Také pragmaticky, ale to je parketa arguna,ne moje.

Ani případně vzniklé islámské režimy nenaplní břicha přemnožené populaci, ale nedají se odstavit od válu. Tam je problém.
Součástí demokracie je i to, že po prohře odejdete od válu a pustíte k němu oposici.
U Libye je situace jiná, Nemá populaci přemnoženou. Ptejte se v Bruselu, lépe řečeno v Paříži, jak chtěji-z části najaté- džihádisty ze země dostat a mít vliv na nový režim.

Samo o sobě proklamativní vyhlášení demokracie či šariátu určuje pouze směr vývoje. Spíše bych mluvil o "tradici", která určuje arabskou identitu. A tady tvrdím naprosto konsistentně, že dříve či později zvítězí. Zvláště, když t.zv. demokratická lidská práva fedruje západní civilizace, to je naprosto kontraproduktivní.
Btw. I Qaddháfí uplatňoval v mnoha věcech šariu.To je ale jiné thema než Islám v Evropě. To je dané tím, že u běženců islám převažuje a komunity stmeluje.
Rastamani problémem v Evropě nejsou.
10. 11. 2011 | 08:31

Pavel13 napsal(a):

:Shaw
Ne, to vy jste nečetl pozorně Uvedu příklad na pasáži z blogu:

"Ten totalitní proud islámu odlišuje Lhoťan jako islamismus a definuje jej ..." (Stručný popis obsahu díla, nesporně do recenze patří.)
"Je to definice neúplná, protože ... " (Doplňovat myšlenky autora díla už je na hraně, ale budiž.) "A neklade si dnes hodně diskutované otázky jako: Není islamismus ..." (Napsat, co recenzentovi v díle schází je rovněž v pořádku.)
"Umírněný muslim je obvykle definován jako ten ..." (V tomto odstavci už se nezabývá "recenzent" dílem, ale prezentuje nám svůj pohled na věc, tok vlastích myšlenek.To už nemá s recenzí nic společného.)
10. 11. 2011 | 08:45

Občan napsal(a):

Pepo Řepo,

Vy jste neskutečný manipulátor. Opět reagujete na něco, co jsem nikdy neřekl a vyhýbáte se odpovědím na srozumitelně položené otázky.

Pokud si NATO, USA a EU najaly žoldnéře z řad nejmilitantnjěších islamistů vč. Al-Qaida a pokud se spolčily s emigrantskými kruhy, které mají blízko k SA a tyto kruhy prosadily vojenskou silou k vládnutí v té které zemi, pak prostě věděly, že je skoro 100% jisté nastolení šariátu a aktivně se podílely na jeho instalaci.
To stejné platí o Egyptě, Tunisku a pokud se budou EU, NATO a USA montovat do Sýrie, dopadne to stejně. Zatím pro to dělají maximum. Stejný výsledek dnes vidíme v Iráku, v Afghanistánu nedošlo z žádnému odklonu od islámu talibánského ražení a celkem úspěšně se prosazuje i v Kosovu a Bosně-Hercegovině.
Ve všech případech použily "demokratické" státy k prosazení radikálních islamistů vojenskou sílu a ve všech případech si najaly žoldnéře z talibanu, Al-Qaida a předtím mudžáheddínů. A ve všech případech na finanční spoluúčasti nejfanatičtějších wahaábitských režimů SA a Kuvajtu.
Stejně podporují EU, USA a NATO radikální islamisty na Kavkazu vč. toho, že pro ně v gruzínském Pankisi zřídily velkou vojenskou výcvikovou základnu a dodávají jim veškeré vybavení vč. uniforem.

Tak co se mi to tu, doprkvančic, snažíte bulíkovat?
Proto kladu otázku - PROČ EU, NATO a USA trvale podporují vč. vojenských dodávek a vojenských intervencí nejradikálnější a nejnedemokratičtější islamistické režimy, když mají výhrady k radikálnímu islámu? Kdyby se těmto režimům nedostávalo od vojenských mocností podpory, prostě by to ekonomicky neustály a postupně by buď zchudly, nebo by se pootevřely a pomalinku sunuly směrem k sekulárnějším zřízením. Takhle mají 100% jistotu beztrestnosti a plné podpory.
10. 11. 2011 | 08:57

Scarabeus napsal(a):

Martin Konvička:

Pane docente,

náboženství, samo o sobě, jedno jaké, za nic nemůže, jen lidé. Náboženství, jedno jaké, je možné použít k dobrému, a zneužít ke špatnému.

Ani k jinému vyznání, včetně toho Vašeho, nemůže být u nás nikdo nucen.

Pokud u nás hrozí otroctví, tak od takových lidí jako Vy, jedno zda víry muslimské, katolické(Čochtan) nebo ateistické(Martin Konvička).

Pokud toužíte po náboženské válce, tak si to vyřiďte s nějakým militantním, nesnášenlivým, násilnickým muslimem, nás ostatní do té Vaší války laskavě nezatahujte.
10. 11. 2011 | 09:52

aga napsal(a):

Občan

..To samé platí o křesťanství, které je násilné už svou nejzákladnější povahou...

Mohl byste prosím uvést nějaké citce z Nového zákona, které dokládají tento váš názor? Vše, co je v "křesťanství" násilné, pochází ze Starého Zákona, Kristovo učení je založeno na odmítnutí starozákonního "oko za oko" a jeho nahrazení skrze "miluj bližního svého" případně "nastav i druhou tvář". Je smutné, že Kristovo jméno je (cíleně?) zneužíváno v obecném chápání pojmu "křesťanství".
10. 11. 2011 | 10:11

Medikolog napsal(a):

Silvie,

zkusila jste vy otevřít sexshop a gayklub ve Vatikánu? Pronajmout si k tomu nějaké kaple ve Svatopetrské? Smůla je, že Wahábisté mají narozdíl od Lefévristů vlastní stát (Saudskou Arábii) a pohádkové příjmy z prodeje ropy. Vám Alláh v Evropě dovoluje nálevny a toleruje vám vepřové, Saudům místo toho dovoluje prodávat plyn a ropu a toleruje jim předislámské zvyky v sharii....
10. 11. 2011 | 10:15

aga napsal(a):

Mi to připadá jako boj konkurenčních diaspor. A v tom se hodí vše, i bláznivý Lhoťan.
10. 11. 2011 | 10:20

Martin Konvička napsal(a):

Scarabeus:

Nacismus/komunismus jako takový za nic nemůže. Knihy jako MeinK. nebo ManifestKomStr. obsahovaly spoustu myšlenek, které bylo možné použít k dobrému, nebo špatnému.
A nikdo k jejich čtení nemohl být nucen ... ostatně, nacisté vyhráli řádné volby, komunisté zas zcela řádnou revoluci (a jejich vítězství stvrzoval co 4 roky drtivou většinou Pracující lid).
10. 11. 2011 | 10:26

Soms., pstici napsal(a):

aga:

Konkurenční boj diaspor to nesporně je. Ostatně, nikdo nezná pravé Lhoťanovy úmysly, ten kluk možná lavíruje mezi snahou o "lepší humanistický islám", potřebou vyřídit si to s těmi, u nichž nenašel uznání, normální lidskou poctivostí - a nutkáním definitivně svou islámskou epizodu hodit za hlavu.

Nicméně i když to je konkurenční boj, tak informace, které v té knize píše, jsou do puntíku oreferencované, a tudíž ověřitelné - a hrozivé.

Třeba seznam škol, s nimiž místní islámské organizace navázaly spolupráci - a uspořádaly tam přednášky. Prokázané výroky místních muslimských šéfů mířící proti tomuto státu, demokracii, náboženské svobodě(pro ostatní víry, samozřejmě) nebo židům. Toky peněz, včetně grantů pro "arabisty". Prostě všechno, co my islámoklasté taknějak víme, ale sebráno na jednu hromadu a vytištěno.

Máme ty informace hodit za hlavu jen proto, že možná byly vyneseny v rámci konkurenčního boje? I když je lze téměř to jedné vystopovat a ověřit?
10. 11. 2011 | 10:31

Martin Konvička napsal(a):

poslední komentář (Soms., pstici) byl ode mě ... napsal jsem tam omylem kód, do toho okýnka.
10. 11. 2011 | 10:33

aga napsal(a):

Konvička

možná jsou ty hrozivé informace pravdivé, ale zároveň jsou hrozivě jednostranné. Zamlčují nám stejně hrozivé informace o konkurenci. Však jen si přečtěte Kalhousové válečné vytí.
10. 11. 2011 | 10:40

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávku obsahující příspěvek ("pitomci"), neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
10. 11. 2011 | 10:41

Martin Konvička napsal(a):

aga:
Proč jednostranné? Vy na islámu vidíte něco pozitivního?

Já ne, a věřte, že jsem se dlouho snažil (je mi přes 40, ten fenomén sleduji přes 15 let a opravdu mi trvalo dlouho, než jsem se "vyhranil" tak, jak se zde prezentuji ... možná 10 let).
Ono tam totiž nic pozitivního není - celé to stojí na zastrašování, mentální pasti, do níž jsou věřící vrženi a z níž, skrze tlak okolí i rafinované zpětné vazby, nemohou jen tak ven, dokonce ani ti "umírnění".

I to, co bývá za "pozitiva" vydáváno - pevná rodina třeba - je ve skutečnosti pekýlko stojící na tvrdém zastrašení, jež je svou intenzitou pro lidí zvnějšku nepředstavitelné. Ona taková vražda ze cti, nebo vražda odpadlíka, tedy doživotní verdikt, kdy nůž může přijít kdykoli, odkudkoli, jsou poměrně silné argumenty. Takže ve skutečnosti jde o obrovské pokrytectví, něco, čeho jsme se doufali jednou provždy zbavit.

O některých jevech - třeba nacismu - prostě moc pozitivně psát nelze, byť by to "objektivně" možná šlo. (Nacismus: stavěl dálnice, Islám: snížil rozvodovost, hehe).
10. 11. 2011 | 10:49

aga napsal(a):

Konvička,

nestavte se nechápavým. Souhlasil jste, že se jedná o boj konkurenčních diaspor, a já opáčil, že nám pan Kuras předestírá hrozivé informace o islámu, ale že nám jak on, tak i oficální místa, zamlčují stejně hrozivé informace o konkurenční diaspoře (diasporách). Na jejich nebezpečí můžeme usuzovat pouze z jejich činů - aktuálně z přípravy "konečného řešení" Iránu.
10. 11. 2011 | 10:54

Ládik!!! napsal(a):

Salam olej kuň.
10. 11. 2011 | 10:56

Martin Konvička napsal(a):

aga:
Ne, nestavím se nechápavým - židoparanoiu či židobijectví, nebo co to tady naznačujete těmi "konkurenčními diasporami", opravdu nechápu.
10. 11. 2011 | 10:57

Pavel13 napsal(a):

:Martin K.
Předpokládám, že tento "fenomén" sledujete především v masmédiích.
10. 11. 2011 | 11:02

aga napsal(a):

aga

no vida, a předvídaný závěrečný tah je zde. Residentní islamobijec a islamoparanoik mi bude předhazovat židobijectví. Jen potvrzujete výše uvedené - v konkurenčním boji diaspor se nám dostává velice jednostranných informací, a to nejen od pana Kurase a Konvičky.
10. 11. 2011 | 11:03

aga napsal(a):

11:03 - pro p. Konvičku
10. 11. 2011 | 11:06

Martin Konvička napsal(a):

ago:
a kterou "nepojmenovatelnou" konkurenční diasporu jste tedy myslel, voni [autocenzurováno]?!?

Když jsem souhlasil, že Lukynova kniha může reflektovat konkurenční boj, měl jse na mysli úplně jiné party - Bratrstvo proti Gulenovcům, Obama proti zesnulému Osamovi, islámští nedočkavci proti islámským kliďasům, Badr proti Alrawimu. To jsou děje, které dnes hýbou ummou, i když my si myslíme, že se nás netýkají.

Pavel13:
Ale houby. Masmédia islámskou infiltraci zamlčují. Jsou lepší informační kanály, především to, co říkají, kážou a čemu věří sami muslimové.
Jsou (i v Česku) odpadlíci, dostávající od svých ex-souvěrců výhružné vzkazy, a kolaborantská svoloč, znemožňující těm odpadlíkům hovořit na veřejnosti, například.
Víte, co by mě zajímalo? Zajímalo by mě, kolik je třeba Vám, nebo tady agovi, let. Protože islám, zatím neviditelný a ohrožující jen pár statečných děvčat, bude za 10, 2O let zásadním hráčem i na české scéně - pokud dá mladá generace za pravdu ignorantům, relativizátorům a nepoučitelným troubům. Jestli je Vám třeba 50, budou to Vaše vnoučata, kdo se s tím budou utkávat natvrdo. Třeba vám pak poděkují, že jste ty, kdo chtěli varovat, nazýval "paranoiky".
10. 11. 2011 | 11:16

Scarabeus napsal(a):

Martin Konvička:

Pane docente,

nacismus/komunismus jsou náboženství zvláštního druhu, hlásají rasovou/sociální zášť. Co se týká nacismu, tak je u nás uznán (zákonem) za zločinou ideologii, komunismus by měl být u nás uznán (zákonem) za zločinou ideologii.

Jen v některých muslimských zemích jsou vyznavači jiného náboženství pronásledováni, téměř vždy je to spíše státně-politická záležitost než náboženská. Samozřejmě při návštěvě muslimské země musíte dodržovat tamní zákony, to muslim u nás také, abyste se nedostal do vězení. Obětí zločinu se můžete stát tady i tam. Za nejhorší muslimskou zemi, z pohledu bezpečnosti, považuji Somálsko, ale to souvisí s občanskou válkou, samozřejmě náboženství má na občanskou válku vliv, to v každé občanské válce, mělo vliv i ve španělské občanské válce, v případě této války šlo o katolickou víru.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3%A1_ob%C4%8Dansk%C3%A1_v%C3%A1lka

Nacismus/komunismus má šanci jen v jisté historicko-politicky-ekonomicky-sociální situaci, doufejme, že taková již nenastane. Pokud nastane, pak je jedno, který škodlivý ismus vyhraje.

Víte, pane docente, od studia motýlů a brouků někdy občas odběhněte ke studiu historie, ať máte v i tomto oboru trochu lepší rozhled.
10. 11. 2011 | 11:19

aga napsal(a):

Konvička

masmédia, která patří konkurenci, islámskou infiltraci zamlčují často dokonce podporují), protože se jim zatím hodí do krámu. Není nad to, když je v guberniích binec, to se to pak vždy může v zájmu řádu zbombardovat všechno na jednu hromadu. A pro tuto paranoiu mám zatím daleko více hmatatelných precedensů než vy pro svou islámofobii. Bohužel, zatím se ty mé paranoidní představy materializují rychleji, než bych si přál.
10. 11. 2011 | 11:20

Občan napsal(a):

To Konvička:

Jediné skutečné ohrožení světové bezpečnosti momentálně představuje z kloubů se vymknuvší sionistický režim v Izraeli.
Proti šíleným válečnickým plánům Netanjahua a barového vyhazovače Liebrmanna se začíná stavět i armáda, což je docela napováženou. A pokud se ty dva šílence a jejich soukmenovce nepodaří zastavit, budeme mít vánoce letos značně zpestřené zajímavými oňostroji.

Nás neohrožují muslimové, Konvičko, ale ti, co proti nim stále štvou a dožírají je.
10. 11. 2011 | 11:26

Martin Konvička napsal(a):

Scarabeus:

No, a islám hlásá zášť náboženskou ... byť ta "rasová" je tam taky, v tezi o Arabech coby "nejlepších z lidí" (a Arabštině nejlepším jazyku), protože to jim alláh seslal rásulu.

"Vyznavači jiného náboženství" jsou sice ofiko pronásledování "jen" v některých muslimských zemích - ale občany 2. kategorie jsou téměř ve všech, nyní i v jasmínovém Tunisku.

Co je horší, jsou "pronásledováni" v každodenním životě - zkuste se třeba v Německu dvořit slečně muslimského vyznání. Šance jsou vysoké, že Vám její souvěrci zpřelámou vám (pokud neuspějete), případně rovnou zabijí ji (pokud uspějete). V moderním Alžírsku či "sekulárním" Turecku to nezkoušejte vůbec (snad mimo úzkou vrstvičku sekularizované inteligence), zinková rakev je zinková rakev. A neudělá to stát - což tak strašně nechápeme, že k nastolení totality nepotřebujeme stát.

S tou "jistou historickou situací" (nacismus, komunismus ... jste prostě směšný). Už proto, že každý ten režim vzniknul v naprosto odlišné situaci.

Howgh s Vámi, neb nevíte nic o islámu, nic o historii, nic o současnosti - a přesto hájíte totalitní Hnus. Kdybyste si aspoň přečetl toho Lhoťana.
10. 11. 2011 | 11:27

Scarabeus napsal(a):

Martin Konvička:

Mně osobně se čeština jeví jako nejlepší jazyk, Vám ne? :-)

Lidí, kteří se u nás považují za příslušníky nejlepšího národa, nebo aspoň lepšího než jiné, je u nás také dost.

Vraždy ze žárlivosti, v manželství, existují i mezi křesťany a ateisty.

Znám Čechy, kteří se mají v muslimské zemi lépe než v ČR, v ČR byli nezaměstnaní.

Muslimové jsou u nás pronásledováni, mimo jiné, jedním docentem entomologie Martinem Konvičkou. :-)

To vím také, že každý ten režim vzniknul v odlišné situaci, ale ne naprosto, vždy šlo o situaci, nějakým způsobem, krizovou.

Žádný totalitní hnus nehájím, žádné náboženství nehájím, ani to Vaše.
10. 11. 2011 | 12:07

Martin Konvička napsal(a):

Scarabeus:

"Lidí, kteří se u nás považují za příslušníky nejlepšího národa, nebo aspoň lepšího než jiné, je u nás také dost."
Zajisté. Jenže mohamedáni to mají dáno koránem, a mnozí z nich tomu upřímně věří. Což vy si, jak se zdá, neumíte představit (budiž vám připsáno k dobru); nejste-li ovšem machometán. A pokládáte tu svou ignoranci za tak kůůůůl ---
Ale zkusím to s vámi.
Zkuste si uvědomit, že podle koránské ortodoxie jste káfir - nevěřící pes. Dobrý ke konverzi, nebo zotročení, nebo likvidaci. Se všemi průvodními jevy, k nimž patří zabavení vašeho majetku, voprcání vaší manželky/dcery, zapomenutí vašeho jména. Zní vám to dobře? Jak je ctěná libost.

"Znám Čechy, kteří se mají v muslimské zemi lépe než v ČR, v ČR byli nezaměstnaní."
Několik milionů Němců se mělo za hitlera lépe, než bez hitlera - jinak by byli nezaměstnaní. A sovětským lidem dal komunismus nejen práci - i elektrický proud jim dal!
Cítíte, jak je argument "mít se lépe" nablblý? Komunisto....

"Vraždy ze žárlivosti, v manželství, existují i mezi křesťany a ateisty."
Jenže ateisté ani křesťané je nemají přikázány - svatou knihou, a příkladem rasůly, a bohem posvěceným věčným zákonem. Nebo ano? Nevím o tom.
Vraždy ze žárlivosti, v manželství, existují i mezi křesťany a ateisty.
10. 11. 2011 | 12:22

Pavel13 napsal(a):

:Martin K.
Věkem na tom budeme nějak podobně. Já se tedy nebojím výhradně islámského extremismu, ale extremismu jakéhokoliv druhu. Ony totiž používají stále stejné metody, jen se balí do jiného obalu. Zaměřit se na jeden konkrétní obal je omezenost a zaslepenost. To, co uvádíte, jako konkrétní projevy islámského extremismu lze případ od případu srovnat se stejnými jevy z našich končin. Ubránit se islámskému extremismu za cenu podlehnutí extremismu antiislámskému, nepovažuji za výhru. Jestliže se nebudeme umět jako společnost extremismu bránit, skončíme i bez islámu, jak se stalo např. v meziválečném Německu.
10. 11. 2011 | 12:37

Pepa Řepa napsal(a):

Občan
klidně si myslete, že jsem manipulátor, vůbec se tomu nedivím.
Jste totiž dokonalým prototypem "vumlíka". Co nezapadá do schematu Vašeho vidění světa a co neodpovídá předem danému vzorci, který Vám prali politruci do hlavy je pro Vás manipulace.
Svět se mění, bolševik ne.

Z Vás antisemitismus a antiamerikanismus přímo tryská, z každé Vaší věty je cítit.
Kopete kolem jako vzteklá kobyla, nadáváte do drzounů (autorkám vedle) a sdělujete moudra typu že se v Izraeli nesmí mluvit hebrejsky, či jak se získává občanství nebo úředně rozlišuje národnost, tedy absolutní pitomosti, které jsou k smíchu.

Navíc jste absolutně nekonzistentní, Váš zápal pro "muslimskou věc" Vám slouží pouze jako nástroj proti Židům, kteří jsou-podle Vás-příčinou všeho zla.
Zítra budete stejně a primitivně nadávat machometánovi, když ho nebudete potřebovat jako kyj na Žida.
Nebo si snad vezmete dva sběhlé Qaddháfího sekuriťáky na byt?

Nejste sám, takový přístup má většina arabů k Palestincům.
I oni slouží jako nástroj, jako klacek, jako kladeči náloží. Bohužel jim to přerostlo přes hlavu až se to vrací v podobě pokládání náloží do mešit, což byla v minulosti věc neslýchaná.

Vysvětlovat Vám cosi je věc marná, máte jasno předem. Ostatně to není předmětem blogu, místo toho, abyste si přečetl, jak český konvertita vidí komunitu zevnitř a pak to komentoval, propadáte antisemitistickému-podle Vás antisionistickému-běsnění a melete tu svou.
Klidně si ji melte dál, mě je to fuk, zatím je v Evropě zbytek svobody slova a to je přesně ta věc, kterou ve světě islámu nenajdete.

Na přímou otázku, proč jsou podporovány nedemokratické režimy, neexistuje jedna odpověď.
Někde proto, že je tam ropa či plyn (většinou), jinde proto, že ve své době byl talibánec menším nebezpečím než komunista, o kus dál proto, že se vsadilo na špatného balkánského koně v naivní víře, že se otupí islamistická vlna, což se nestalo a naopak přišlo 9/11.
Jinde -Libye- proto, že se tam nechtělo poslat umírat vlastní, tak se vyškrábla směska žoldáků, která se přidala k místním rebelům a teď se neví, jak to dopadne.

Jedna odpověď je ale společná.
Nedemokratické režimy jsou podporovány proto, protože žádný jiný demokratický -v západním pojetí demokracie- režim v tom světě neexistuje!!!!
Chápete, není to na Vás moc? To politruk neříkal, že?
POKUD ANO JMENUJTE KTERÝ STÁT TO JE
Politruk přece říkal "náš Násir, či náš Qaddháfí". Pche!!!

I do Iráku nepřišli spojenci instalovat šariát,ale západní demokracii, což bylo naprosto naivní a-podle mne- chybné. Rozbili akvarium a neměli připraveno nové.
Že to může leckde šariátem skončit? Ano může. Dnes jsou to vlastně tři státy, vhodná sousta pro Peršana. Stejně tak v Egyptě, Tunisu i Syrii.
V Afgh, se mění dobyvatelé, jednou Brit, pak Rus teď Američan.
Odejdou, ale tradice zůstane.
Opět: chápete?
Jste schopný zapřemýšlet? Za hloupého Vás nemám, nejste šlápota.

Mějte se.
10. 11. 2011 | 12:56

Pepa Řepa napsal(a):

Scarabeus
pokud jste bratr Wěnczeslaus, tak zdravím.
Pokud nbe, má dvojníka.
10. 11. 2011 | 13:01

buldatra napsal(a):

Když on ten středověk je tak lákavý.
Asi proto, že je jiný.
Středověcí mozkové neradi razí svou cestu širým prostorem. Potřebují někým někam vést.

A také se některým stýská po jejich –ismu, který zmizel a islamismus jen vyplňuje to prázdné místo…
10. 11. 2011 | 13:12

Pepa Řepa napsal(a):

Občan
ještě k té "podpoře" demokracie západním světem.
Jestli zítra nastane v Jordánsku rebelie a západní svět bude nějakou skupinu otevřeně fedrovat a podporovat jako bojovníky za "lidská Práva" či demokracii, je to polibek smrti.Brzy jim zakroutí krkem.
Bohužel. Většinová společnost na tyto hodnoty tak pohlíží a zavařili jsme si i sami, pokrytectvím. Deset deka lidský práv za galon ropy.
10. 11. 2011 | 13:15

Martin Konvička napsal(a):

Pavel 13:

"Ubránit se islámskému extremismu za cenu podlehnutí extremismu antiislámskému, nepovažuji za výhru."
Já také ne. Jenže naše babičky říkaly něco o hrubém pytli a záplatě. Bohužel. Dovedete si představit, jak se extrémismu bránit "po dobrém"?
V tom Německu roku 33 to zkoušeli. Vlastně to zkoušeli - mimo Německo - ještě dlouho poté. Zhruba do roku 40. Pak byli rádi za jednoho "extrémistu", který to s tou hrubou záplatou neváhal uplatnit v praxi. Jmenoval se Winston Spencer Churchill.

"Jestliže se nebudeme umět jako společnost extremismu bránit, skončíme i bez islámu, jak se stalo např. v meziválečném Německu."
Německo je extrémně blbý příklad, protože je právě příkladem země, která se zrovna dnes "exrémismu" brání tak vehementně, že skončí - špatně.
Jen se podívejte, co se tam děje. Stačí zprávy z posledních týdnů: 3000 nucených sňatků ročně. Provokační demonstrace Šedých vlků (turecká rasistická organizace) ve Stuttgartu. Neschopnost stíhat zkorumpovanou úřednici pro imigraci, protože je shodou okolností Turkyně, a to by mohlo "narušit harmonii mezi komunitami". Jako by tam nějaká harmonie někdy byla...

Ale víte co - mně je to jedno. Jste tedy zatím mlád, jak píšete, takže ten išlám si vychutnají už vaše děti, až budou ve vašem či mém věku.
10. 11. 2011 | 13:15

Silvie napsal(a):

Medikolog,

argumentujete naprosto zcestně.
Ve Vatikánu si samozřejmě nemůžete otevřít bordel nebo sex shop, ale po celé Itálii jich dozajista najdete mnoho. Pokud vím, nepsala jsem nic o tom, aby se z mešit stávaly nálevny.
Vy nevnímáte tu dispropoci nároků muslimů na život v naší!! Evropě a na podmínky, které titéž muslimové poskytují nám nemuslimům v jejich zemích?! Proč bychom ,probůh, my měli ustupovat od své víry a od svých kořenů?
Proč mají mít muslimové právo mít u nás halal restaurace (dokonce i Mekáče) a nemuslimové v muslimských zemích si prostě vepřové musí odepřít?
Jak je vůbec možné, že Británie (tradičně milující psy)podřizuje práva Britů a jejich čtyřnohých miláčků právům přistěhovalců (nemohou nastoupit do autobusu se psem, sedí-li v něm muslim, aby "neurazili" jeho víru atd.).
Šaríja zóny jsou už zhovadilost na druhou - tomu se říká podřezávání si vlastní větve.
Mně jsou muslimové ukradení - musejí-li už tady na nás parazitovat(velká část z nich odčerpává nemalé množství fin.prostředků soc.systému a dopouští se přitom i podvodů - viz článek Lhoťana Eurabia), nechť alespoň respektují naše zvyklosti a právo.
Pokud se jim tady nelíbí - dveře ven mají otevřené dokořán, rozhodně je tu nikdo nedrží!
10. 11. 2011 | 13:40

Silvie napsal(a):

Španělsko: Nechoďte se psem po ulici, korán to zakazuje

Islámská asociace se domáhá na magistrátu ve španělské Lleidě, aby město vyhláškou zakázalo lidem cestovat se psy v autobuse a také chodit se psem po ulicích, kde se pohybují muslimové. Pes prý muslimy uráží.

Španělský server Minuto Digital přinesl zprávu o snahách španělských muslimů zakázat psy na veřejnosti. Islámská asociace podala na městském magistrátě ve městě Lleida žádost, ve které se domáhá městské vyhlášky, která by zakázala lidem jezdit se psem v prostředcích hromadné dopravy a zakázala lidem chodit se psem po ulicích s větší koncentrací muslimů. Svou žádost odůvodňují tím, že pohled na psa muslimy uráží. Psy totiž islám považuje za nečisté. Přítomnost psů ve městě prý muslimy diskriminuje a uráží jejich právo na náboženskou svobodu a právo muslimů žít v souladu s učením koránu.
Jiří Novotný
10. 11. 2011 | 13:42

Pavel13 napsal(a):

:Martin K.
Nepamatuji si, že by W.Churchill (ať byl, jaký byl) bojoval proti extremismu extremismem.
Myslím, že bychom se měli hlavně dívat tam, kde to zvládli nebo zvládají lépe. Netřeba nosit dříví do lesa, a tak ještě jednou odkazuji na perfektní blog paní Alvarové Ghetto.
10. 11. 2011 | 14:00

český maloměšťák napsal(a):

Salam alajkum ... Silvii, Martinu Konvičkovi a Pepovi Řepovi.
Dneska jsou vycházky i odpoledne ?
10. 11. 2011 | 14:13

Martin Konvička napsal(a):

Pavel 13:

A oni v Rakousku něco "zvládli"?
Svatá - prostoto...
Islám bude "zvládnut", až bude celosvětově pokládán za odpornost plně srovnatelnou s nacismem, poslední islámisté si budou někde v afgánských horách z hladu opékat "arguny" a "české maloměšťáky", a v Mekce bude stát Památník obětem džihádu a před ním, v malém stánečku, bude Konvička, už v důchodu, čepovat plzeňskou dvanáctku a svijanskou jedenáctku.

Promiňte, ale jen člověk neskonale naivní se může domnívat, že nějaké "kulturní kavárničky" na vídeňských sídlištích něco "zvládnou". To je ... fakt nevím, k čemu to přirovnat, asi jako říkat, že promítání francouzských komedií v 70. letech "zvládlo" komunismus.
10. 11. 2011 | 14:25

Martin Konvička napsal(a):

Pavel 13:

Churchill, například, drasticky omezil svobodu slova; zavedl de facto pracovní povinnost pro ženy; nechal bombardovat "neutrální" francouzské loďstvo pro pouhé podezření, že by mohlo padnout do rukou nepřítele, podporoval "terroristy" typu Gabčíka a Kubiše; neváhal uzavřít deal se svým úhlavním nepřítelem, a Hitlerovým alter ego, Stalinem; a v neposlední řadě vedl bombardovací ofenzívu proti německým městům.

Když zhruba tytéž kroky navrhloval v roce 38, veškerý západní tisk jej za "extrémistu" označoval.
Kdyby západ zhruba tytéž kroky podnikl na podzim 2001, poslední muslimy by dnes vystavovali někde v muzeu.
10. 11. 2011 | 14:28

Scarabeus napsal(a):

Martin Konvička:

Pane docente,

náboženství, které mu nevěříte, nesmíte moc logicky/vědecky rozebírat, zvláště když jste vědcem v nepříslušném oboru, tzn. entomologii.

Mně jsou záležitosti, které jsou momentálně "kůůůůl" (vím, že to píše jinak), zcela ukradené.

Já už bych se s těmi muslimy, i když muslim nejsem, nějak domluvil, na rozdíl od Vás, u Vás by se rychle, některých z nich, postaral, že byste musel min. vyhledat lékařské ošetření. V odkazu čas 1:12:52-1:13:40.
http://www.youtube.com/watch?v=ctn1lP-p4dc

Ohledně Čechů, žijících v muslimských zemích, si vymýšlíte konstrukce v záležitostech, o kterých jsem nepsal. To co jsem napsal byla pouze reakce na Vaše tvrzení jak se nemuslimové mají v muslimských zemích špatně, ne ve všech. V některé muslimské zemi jsou lepší poměry, z pohledu kvality demokracie, než v křesťanském Německu za vlády nacistů nebo v katolickém Španělsku za vlády Franca.

Pepa Řepa:

Nejsem, ani jeho dvojník.

český maloměšťák:

Salam alejkum :-)
10. 11. 2011 | 15:00

Pavel13 napsal(a):

:Martin K.
Co máte proti nacismu? Vždyť dělal přesně to, co navrhujete. Jen místo muslimů měl za nepřítele židy. Tam taky lidé snili o konečném řešení. Už se ani nedivím, že nějaká diskuse kolem ghett není téma pro vás.
10. 11. 2011 | 15:00

Martin Konvička napsal(a):

Pavel 13.

Především vás laskavě žádám, abyste mě tady neoslovoval "pane docente".
Nejsem tady úředně - a vy ostatně také ne.

Vše ostatní, co píšete, jsou, s laskavým dovolením, výplody oligofrenního osla.

A abyste si nemyslel, že umím jenom nadávat, tak Vám to vysvětlím.

"...náboženství, které mu nevěříte, nesmíte moc logicky/vědecky rozebírat, zvláště když jste vědcem v nepříslušném oboru, tzn. entomologii...."

????
Smím si rozebírat, co uznám za vhodné. Obzvláště, když islám není (jen) náboženství, ale (i) politická ideologie, návod na život, návod na správu státu - a to nejen pro věřící, ale i nevěřící. Je to tedy bytostné politikum, a mně stejně jako Vám ústava téhle země, ale i obyčejná slušnost a závazky vůči rodině, studentům, přátelům... nejen povolují, ale snad i přikazují se o takto dalekosáhlá politika zajímat, a zaujímat k nim stanoviska.
Kdyby platilo vaše "náboženství nesmíte rozebírat", milej oslíku, tak by nikdy nedošlo k reformaci a osvícenství, a žili bychom v temném klerikálním středověku, a vlastně ani to ne, neb by nikdy nevystoupil žádný Ježíš či Mojžíš, a vlastně vůbec nikdo. Troufám si skutečně tvrdit, že s vaším "nesmíte rozebírat" bychom lezli bychom po čtyřech někde v Africe - a pokud na vaše "nesmíte rozebírat" někdy dojde, opět po těch čtyřech polezeme.
To s entomologií, to už je od vás zcela hloupé: Dle vašeho návodu by žádný fyzik nesměl hovořit o fotbale, lékař o politice, tatínek o svých dětech (nerodí je).
Nehledě na to, že islám není "vědní obor", ale politikum...

"Já už bych se s těmi muslimy, i když muslim nejsem, nějak domluvil,..."
Tady dokazujete svou totální neznalost. S muslimy (jednotlivci) se domluvíte. S islámem ne.
Já taky s muslimy mluvím - důkazem je třeba Lhoťanova kniha, mám ji na stole s jeho věnováním, hehe. Jestliže nechápete kruciální rozdíl, že muslimové nedělají islám, ale islám muslimy, víte o celém problému méně, než průměrný docent entomologie, a to je co říct. Nevíte o něm nic.

"V některé muslimské zemi jsou lepší poměry, z pohledu kvality demokracie, než v křesťanském Německu za vlády nacistů nebo v katolickém Španělsku za vlády Franca..."
????
A to je argument? Já nežiju za nacismu, ani za Franca. Tudíž je mi šumák, o kolik je třeba Malajsie "lepší co do kvality demokracie", než Německo. Islám ostatně neproniká do Německa vzor 42, ale do Německa vzor 2011....

A konečně - s tím nacismem a židy.
Opět jen dokazujete svou hloupost - ano, hloupost.
Za nacismu se žádný žid nemohl odestát židem. Dnes se v Evropě každý muslim může odestát muslimem. A o nic víc nejde. To vy, a vám podobní, ty nešťastné lidi v islámu držíte. Kdybyste tušil, co podporujete, styděl byste se - vím sakra dobře, co říkám.

Obvykle končím podobné výlevy větou, že pokud se nějaký gramotný evropský muž zastává islámu, je buď neinformovaný hlupák, nebo cynický kariérista, nebo sexistické prase.
Na vás se i.m.h.o. nezvtahuje ani jedno. Vy jse prostě trouba.
10. 11. 2011 | 15:29

Silvie napsal(a):

Šlapko,

ještě pořád jsem za fantasmagora ohledně rozpadu unie a eura?!
Že jste v poslední době nějak podezřele zmlknul.

A copak se vám zdá bláznivého na našich tvrzeních (Řepa, Konvička, já) - všechno můžeme doložit a taky dokládáme.
Ale vy operujete stále jenom dojmy,které si pletete s pojmy. Fakta, jež by našim argumentům odporovala, jste nepředložil žádná (jako vždy).
Že byste to chtěl mít jednou u musulmanů dobré?!
10. 11. 2011 | 15:30

Silvie napsal(a):

scarabeus,

že byste se domluvil s fanatickými islamisty, o tom silně pochybuju. Nejspíš jste v životě žádného neviděl ani z rychlíku.
Ostatně ,s Theo van Goghem se domluvili příkladně,jak mají ve zvyku - a už tu domluvu nerozchodil.
Leda byste konvertoval - asi vám kolaborace nepřijde proti mysli (v minulém režimu ostatně kolaborovala velká většina), že?
Dovedete si ale představit, že jsou tu taky lidé svobodomyslní a slušní, kteří se nechtějí podřizovat středověké barbarské doktríně a zařizovat pro muslimy ve vlastní zemi šaríja zóny?
A že se odmítají smířit s aplikací dvojího práva v demokratickém systému?
10. 11. 2011 | 15:37

Martin Konvička napsal(a):

Sylvie, zdravím ... a připomínám starou dobrou, Nekrmit trolly.

A jen tak na margo Šlapky:
Ono je vůbec zajímavé, že stejná individua, která tak snaživě podporují čím dál tím makabroznější nápady Bruselských, současně podporují či aspoň relativizují islám, tedy mj. nekonsensauální otrokařinu, programové lhaní, povinný mačismus, nucené sňatky, vraždy ze cti a institucionalizovanou pedofilii. Jestli ono na tom něco nebude, že rovný rovného si hledá...
;)
10. 11. 2011 | 15:38

Terry napsal(a):

Já osobně odlišuji víru (myšlenku) a instituci, vírou se zaštítující.
Ať je to vírou náboženství či politická ideologie a institucí příslušná církev či politická strana.

Víra je většinou (až na extremní výjimky) pozitivní, pro člověka či lidstvo v mnohém přínosná.

Ale jakmile se víry "chopí" člověk (lidé) a vytvoří (nejlépe pro sebe, své ego) instituci, zpravidla tím každou víru (myšlenku) postupně zkurví (p. Stejskal odpustí nejpříhodnější výraz). A pokud jsou tito lidé v instituci ještě fanatici (nedej bože militantní, ozbrojení) - nic horšího si nejde představit.

A protože nikdy ti slušní nemají čanci proti hulvátům a surovcům, tak ani "umírnění muslimové" nemají šanci uspět proti těm "hlasitým" fanatikům; proto je islám (islamismus) nebezpečný.

Příkladem byly "demokratické" volby v palestinské Gaze, kdy "demokraticky vyhrál" Hamas nad Fatahem, protože členové Hamasu (kromě finanční podpory ze Sýrie či Iránu) v "demokratickém" předvolebním boji používali i kalašnikovy. A kupodivu "přesvědčili" voliče. A to vše pod "dohledem" světových demokratických států.

Až žije demokracie!!!

V historicky křesťanské a (rádoby) demokratické Evropě nemá islám co dělat. Ve vzoru islamského státu, v Saudské Arábii, ale i v jiných muslimských státech taky křesťané strádají a postupně zanikají (to v lepším případě; v tom horším jsou zabíjeni).

Ale v "demokracii" mají přece muslimové svá práva. A Francie, Německo, Británie už to "pociťuje".

U nás je - zatím - podle odhadů asi 10 až 15 tisíc muslimů. Je jen otázkou času, kdy se mezi nimi najde pár těch "správných". A první "vlaštovky" už tu máme - viz třeba před pár lety vysílaný pořad ČT studio Ostrava "Já muslim".
10. 11. 2011 | 15:53

Pavel13 napsal(a):

:Martin K.
Především já a Scarabeus nejsme jedna osoba. A ještě se, prosím, mírněte v označování jiných. Ne, že byste mě tím mohl urazit, ale nerad bych, aby vaše příspěvky kvůli tomuto editor smazal.
Takže jestli tomu dobře rozumím, vám postačí, když se muslimové vzdají islámu. Nejdříve ti evropští, pak i ostatní. Zase mi to připomělo nedávnou dobu, kdy komunističtí chtěli po věřících (křesťanech) totéž. Taky jim samozřejmě nabízeli lepší víru. Nejsem přesvědčen, že to byla schůdná cesta.
Jak si tu konverzi vlastně představujete? V co by se měli obrátit? V ateisty, křesťany, ...?
Jeden pocit je nám společný - že je tady někdo silně naivní.
10. 11. 2011 | 15:56

Silvie napsal(a):

Martin,

sorry, občas se zapomenu.
Šlapka se vyjadřuje úplně ke všemu, ale nikdy to nemá hlavu ,ani patu. Většinou skončí u Číny - to je jakási jeho obsese.
Já byh ho tipla na bývalého komundíru - z těch jsou teď největší eurovlezdoprdelkové, asi potřebují nějak zaplnit to vakuum po jejich milované RVHP.
Řekla bych, že nejsem daleko od pravdy.
Mimochodem - Buchert v Reflexu napsal už asi před měsícem výborný článek - Katalog zkázy- (život v Londýně - šaríja zóny a plíživé omezování nemuslimů).
Měli by si ho povinně přečíst všichni zdejší krasoduchové a pak rovnou poslat svoje čtyřnohé miláčky rasovi, rozloučit se s popíjením alkoholu a pojídáním vepřového. Zatím!! jen ve vymezených zónách.
Zvláštní je, že bruselským pol.kor.euromozkům nevadí už ani napadání homosexuálů muslimy a výrazný antisemitismus.
10. 11. 2011 | 16:02

Silvie napsal(a):

Pavel 13,

my přece nezavíráme hranice - islamisti můžou svobodně odejít do svých zemí zaslíbených, když tu tak strádají nesvobodu...
10. 11. 2011 | 16:04

Martin Konvička napsal(a):

Pavel3

"Jak si tu konverzi vlastně představujete? V co by se měli obrátit? V ateisty, křesťany, ...?"

To je venkoncem jejich věc, Pavle - já muslim nejsem, takže jim nemusím radit.

Jisto je (a není to naivita) že jsou přesně 3 možnosti, jak zajistit "soužití" islámu s nevěřícími.

1. islámská: ustupování nevěřících islámu, končící zotročením a nakonec vyhynutím těch nevěřících.
2. španělsko-uherská: likvidace věřících, ať už fyzicky, nebo odsunem
3. dosud nikde nevyzkoušená, leč nejmírumílovnější, spočívající ve zničení islámu jako ideologie.

Já preferuji variantu 3, v nouzi 2, neb variantu 1 vylučuji.
Každý, kdo variatnu 3 předem odmítá, si musí vybrat z těch dvou zbývajících. Vše ostatní jsou nepoučené kecy.
10. 11. 2011 | 16:32

Pepa Řepa napsal(a):

Silvie
divím sem že na šlápotu reagujete. Jak se Honza učil latinsky. Pravdou je, že se zkultivoval, začal číst, rozšířil své obzory, přebírá výroky jiných, hraje si i na burziána.Jak už to v takových případech bývá, používá zaslechnuté a přejaté citáty na nesprávném místě, skutečně to nemá hlavu a patu.
Možná tam je nějaké trauma, zřejmě plno komplexů, neúspěch v osobním životě. Někdy se mi ho zželí, nechci být za hyenu, chci ho šetřit, ale trotlík začne znova nadávat a provokovat, vykoleduje si reakci.
Občan je vzdělanější, bohužel je tam ten limit daný limitem přátel starých pořádků. Na to je jediná rada, aby si sebral pár švestek a jel pobýt mimo resorty all inclusive.
To jsem doporučoval i jiným, ale zřejmě se bojí, že by to zviklalo jejich jistoty, jezdit prstem po mapě je bezpečnější.
Jinak nemá smysl si islám-jako takový-demonizovat.

Kdybych měl shrnou rozdíl mezi oběma světy do jedné věty, tak bych došel k poznání, že v islámské civilizaci i v civilizaci evropské, v níž přesáhne muslimská komunita určitou hranici, se musíte vzdát podstatné části osobních svobod -ženy 2x tolik-aby se zachoval smír a ta laťka je neustále posunována stoupajícími požadavky.

Proto se UI rekrutují převážně z přátel starých pořádků, krerým omezení individuálních svobod-svobody slova obzvlášť- zas až tolik nevadí, dokonce -jako šlapka- si zapisují výroky na manžetu a chrastí paragrafy, které by tak rádi ohnuli tak, aby znemožnili svobodné vyjadřování názorů odlišných od jejich. Tomu se každý soud vysměje, pokud ovšem bude u nás ještě platit svoboda slova.
10. 11. 2011 | 16:34

Scarabeus napsal(a):

Martin Konvička:

Pane docente,

máte nějak ty nicky nějak popletené. Oslovovat Vás budu podle svého uvážení, docent jste, oslovení "pane docente" je obecně považováno za slušné oslovení, narozdíl od Vašich legračních urážek.

Slovo "nesmíte" jsem nepoužil ve smyslu zákazu, samozřejmě rozebírejte, alespoň se část čtenářů pobaví.

Je rozdíl mezi militantním nepřátelstvím vůči nějakému náboženství(Váš případ), ve své podstatě hloupost, v některých historických údobích nebezpečná hloupost, a náboženskou reformací a osvícenstvím. Náboženskou reformaci, myslím křesťanského náboženství, dělali lidé, kteří danému náboženství věřili a rozuměli mu, to není Vás případ, Vy rozumíte max. entomologii. Vás bych, ani při nejlepší vůli, za osvícence označit nemohl. Když fyzik mluví o fotbale, ale přitom se nedokáže trefit do míče a zakopne o vlastní nohu, tak je to povětšinou také trapné a směšné, asi tak jako když prof. Klaus mluví o jízdě na snowboardu :-)
http://www.youtube.com/watch?v=_hsn2KWY2_8

Každé náboženství dělají lidé, když se domluvíte s lidmi, tak i s náboženstvím. Je jasné, že s militantním muslimem, militantním katolíkem(Čochtanem) a militantním ateistou(Martin Konvička) se nedomluvím, ale s umírněným muslimem, umírněným katolíkem(prof. Hořejší) ano.

Samozřejmě je tu ještě jedna možnost, náboženská válka. Pokud jste jejím příznivcem, vyražte do první linie, ne abyste do ní případně posílal jiné, zvláště ty, kteří Váš antináboženský fanatismus nesdílejí.
10. 11. 2011 | 16:37

Pavel13 napsal(a):

:Silvie
My se tady bavíme o muslimech vůbec. Ti se mají vrátit odkud přišli? No, asi měli nějaký důvod aby odešli, ne? Co ti, kteří se tady narodili nebo se tady stali muslimy? Ti všichni kvůli příslušností k muslimské víře nemají právo do ničeho mluvit a nic požadovat? Samozřejmě, nelze dělat vše podle jejich představ. Já bych taky rád viděl spoustu věcí jinak.
10. 11. 2011 | 16:39

český maloměšťák napsal(a):

Scarabeus
Daj jim salám.
:)

Pepa Řepa
Pepko - pozor ! Pomlouvání a drby mohou někdy vygradovat do udavačství ! /anebo se již tak v nepříliš dávné minulosti stalo, Pepko ? - ale fuj ..todlencto není vůbec hezké - v tom pokračovat i dnes...
Pepko - a kdo v tom jel s váma (z těch vodsuď) - že jsem tak smělý....
10. 11. 2011 | 16:44

Martin Konvička napsal(a):

Scarabeus:

Antináboženský fanatismus? Militantní ateismus?
Nic z toho, milý popleto.

Možná militantní odpůrce nekonsensuální otrokařiny, možná militantní odpůrce předpodělané zbabělosti, možná člověk, kterému se zvedá kufr z krasoduchů kteří, aby si nenechali rozbíjet svůj pohodlný zaprděný chlíveček, jsou s to "tolerovat" takové věci, jako jsou únosy dětí, zastrašování vraždou a dívky, ženy, které se bojí vyjít si na vycházku po vlastním městě.

Možná též militantní antirasista - neznám totiž horšího rasismu, než zabělé hemzy o "jiné kultuře", jako by arabská žena kamenování, pákistánská žena popravu, a somálská žena pižlání klitorisu, vnímaly jinak, než třeba vaše dcera.

Opakuju to donekonečně - tak ještě jednou.
Pokud z něčeho islám "žije", pokud díky něčemu prosperuje, tak to jsou naše ústupky, naše omlouvačství, naše ne-nazývání věcí pravými jmény, náš strach.

Čili, až zas někde budete číst o vraždě ze cti, kamenování nebo upižlaných klitorisech, vězte, že jste - svými kecy - spoluvinen.

A v té první linii, milej zlatej, v té už jsem.
A můžu si tudíž dovolit luxus pohrdat zápecáky, jako jste vy.
10. 11. 2011 | 16:48

Archondie napsal(a):

1) My nechceme Islám pro jeho totalitní povahu
2) My České ženy nechceme, aby si z nás někdo dělal matrace
3) My budeme vyjadřovat nesouhlas nad muslimy v ČR tak dlouho, dokud budou umírat křesťané v jejich zemích
4) Svoboda slova je tu proto, abychom mohli říct NE vaší kultůře
5) Nestavte nám zde vaše mešity, my vám tam též nestavíme kostely
6) na prasata a psy nesahejte, jsou zvířata jako každá jiná, jen vy máte vymyté mozky! Myslete za sebe ne za šejky v Arábii, ty na vás úplně z vysoka kašlou a pouze vás zneužívají, Vás a vaši blbost a slepotu.
10. 11. 2011 | 16:54

Pepa Řepa napsal(a):

šlápota
Brettschneider napíšou klidně udavačský dopis Císaři Pánu, generálnímu tajemníkovi OSN nebo velkému muftí Ahmedu Hasúnovi do Dimascu.
Jo a nechoděj na slunce, vosk roztaje.
10. 11. 2011 | 16:58

Pavel13 napsal(a):

:Martin K.
Tak já osobně nemám rád žádnou ideologii. Myslím, že největším nepřítelem ideologie je svobodný přístup k informacím a výchova k tomu, jak s nimi nakládat a nepodléhat falešným výkladům.
Ostatně i ten muslimský svět se teď dost mění. I muslimové touží po lepším životě. Mnohde jejich životní úroveň jde nahoru a tím se mění i model rodiny, úroveň vzdělání, ... Oni taky chtějí cestovat, brouzdat po internetu a v hypermarketu nakupovat zboží z reklamy.
Patrně bude postupovat globalizace i v kulturní rovině. Těžko předvídat, jak se to ustálí. Možná pak budete čepovat pivo v Mekce, zatímco si budou Číňani na Petříně opékat Bobíka.
10. 11. 2011 | 17:05

Scarabeus napsal(a):

Martin Konvička:

To já bych se bál jít na vycházku v Somálsku a ve městě, ve kterém bydlí doc. Martin Konvička. :-)

Černá kronika a kriminály jsou u nás plné, násilí na ženách u nás také existuje.

Osobně muslimské náboženství neřídím, mám jiné starosti, takže račte Vaše stížnosti směřovat jinam. Pokud budete, někdy ve vzdálené budoucnosti, reformovat nějaké náboženství, tak bude přinejmenším vhodné, abyste nejprve zreformoval sám sebe, teprve pak je jakási min. šance, že by se Vám mohlo podařit zreformovat nějaké náboženství, jako docentu entomologie by se Vám mohlo podařit nasadit muslimům brouka do hlavy.
10. 11. 2011 | 17:25

Martin Konvička napsal(a):

Pavel 13:

Prosím Vás, vy tomu fakt věříte, co tady píšete? A odkud to máte - z médií?

Mám na mysli toto:

"Ostatně i ten muslimský svět se teď dost mění. I muslimové touží po lepším životě...."

Příklady těch změn, mj.:
Odklon Pákistánu od Západu. Vítězství radikálně islámských stran ve volbých v Tunisku. Utužování islámu v Malajsii. Svržení prozápadního Mubaraka a chaos v Egyptě. Vyhlášení šáriátu v Libyi. Erdoganovo zametení se sekularisty v Turecku. ...
Jo jo, muslimský svě se mění.
10. 11. 2011 | 17:39

Martin Konvička napsal(a):

Pavel 13

a pokračujete -

"Mnohde jejich životní úroveň jde nahoru a tím se mění i model rodiny, úroveň vzdělání, ... Oni taky chtějí cestovat, brouzdat po internetu a v hypermarketu nakupovat zboží z reklamy."

Na to se snad lze jen zeptat oblíbenou frází islámofilů - "A kolik muslimů znáte?"
(Já desítky, byť třeba jen on-line, což je často užitečnější - člověk toho na sebe víc prozradí).

Fakt je, že to všechno chtějí, zvláště ti mladí.
Ale neuvědomují si, že to je islám, co je drží v chudobě a zaostalosti. A imámové, propaganda i korán sám je učí, že za to nemohou Oni sami, nebo Islám, ale vždy ti druzí - tu Žid, tu Amerika, tu Západ.
A tak jsou - rozpolcení. Ti, kteří věří propagandě, nás o to víc nenávidí. Ti, kteří jí nevěří, se s tím perou a snaží se vyřešit kvadraturu kruhu, jak být "civilizovaní" a současně neztratit své navýsost barbarské tradice.
Vzniká z toho pnutí, jehož výsledkem je třeba ten šáriát v Libyi.

To vše jsou běžně dostupné informace, jen to chce pátrat.
10. 11. 2011 | 17:46

Pavel13 napsal(a):

:Martin K.
U nás si taky ve 48. lidé zvolili komunisty. Rozhodně ne proto, že by se chtěli mít hůře. V 68. už se jich nikdo neptal. O současných politicích taky mnoho pozitívního napsat nelze. Ty politické veletoče nemají s přáním obyčejných lidí moc společného.
Taky to není celý muslimský svět. Jinde se vývoj ubírá jinými cestami: Írán, Kuvajt, SAE, ... . Moderní komunikační prostředky pak pronikají všude a s nimi roste výměna informací. To je lavina, kterou téměř není možno zastavit (snad jen Severní Korea).
10. 11. 2011 | 18:04

Pavel13 napsal(a):

:Martin K.
Dostat se ze zajetí nějaké ideologie nebývá snadné.
Mnozí muslimové nemají problém skloubit víru s moderním způsobem života, o příslušnících jiných náboženství ani nemluvě. Ve víře jako takové asi problém nebude. Hlavně umět odlišit, kde končí víra a kde už začíná ideologie. Vytvoření nepřítele je základem každé extémistické ideologie, taky jich u nás pár poměrně slušně přežívá, a to máme jiné možnosti. Já si myslím, že ani ty politické změny v muslimském světě nejsou zdaleka u konce.
10. 11. 2011 | 18:33

Silvie napsal(a):

Pavel 13,

ne všichni, kteří se v Evropě narodili, mají také zdejší občanství. S ilegály bych se vůbec nepárala.
V případě, kdy půjde "tlusté do tenkých" - se budeme muset rozhodnout, zda zůstat úžasně "demokratičtí a pol.korektní" ,nebo zda se zachráníme a eliminujeme nebezpečí (násilná deportace se mi jeví ještě jako nejhumánnější způsob).
Myslím, že každému myslícímu člověku je dnes jasné, že se naše civilizace s tou jejich jednou tvrdě střetne. Proto bych uplatnila prevenci.

Pepa,

máte ho taky, Šlapku jednoho, pěkně zmapovaného. Občan alespoň občas vypotí cosi, čemu rozumím - u Šlapky jsou to rádoby moudra a samé nicneříkající fráze (burzu viděl tak v televizi).

Archondie,

víte, že jsem se teď chystala vydat podobné prohlášení? Tak jen podepisuju. Nechci tady islamisty, protože bychom to jako ženy zase odnesly nejvíce -sotva jsme se trochu vymanily z katolického a bolševického "obětí" mužů, už by nás zase chtěl někdo omezovat?!
10. 11. 2011 | 19:06

Martin Konvička napsal(a):

Silvie:

Možná není dobré stavět islámský problém jako "ženy proti mužům" - jen to išláma zatraktivňuje pro sexistická prasata neschopná si sehnat/udržet partnerku, kterých je v populaci nikoli zanedbatelný počet.

Byť islám je sexistické peklo, je třeba to stavět tak, že je peklem i pro muže.

Všudypřítomné pokrytectví, povinný pseudomačismus, totální závislost na rozhodnutích (leckdy tyranské) rodiny, žádný předmanželský sex, žádné kamarádění s dívčími protějšky, žádná romantická láska, žádné sexy-oděné dívky v ulicích - potěšení nezadaných a občasná platonická inspirace pro zadané.
Prostě hrůza pro ženy, a jen o něco menší hrůza pro muže ... pokud nejste ropným šejkem, což místní Šlapky samozřejmě nebudou.

(Jistě, realita je často jiná, měkčí, protože Lidskost přežívá i pod islámem, ale ideální, doktrinálná islám, vypadá přesně takto).
10. 11. 2011 | 19:17

Martin Konvička napsal(a):

Silvie - o těch mutlikulturách jste to napsala skvěle.

Snad jen dodám, k Vašemu,

"...podobní pitomci a trestuhodní diletanti nás ženou svými naivními vizemi multi-kulti ideálního soužití do neštěstí..."

že před "Arabským jarem" (a hořícím Londýnem, a vlně znásilnění v Norsku, a exodu židů ze Švédska...) mohl ještě někdo věřit v upřímnost multikulti-kecům.
Zejména když byl na drogách, po lobotomii, nebo senilní.

Nyní už těm kecům nemůže věřit nikdo - a ti, kdo je navzdory všemu vedou, musí být pochytáni pochytáni, a odsouzeni.
10. 11. 2011 | 19:21

český maloměšťák napsal(a):

stařenka Silvie
Silvie - co ta vaše "česká koruna - to je takový švýcarský frank" ? Himbajs - nějak nám z těch 16, 80 za USD spadla , co ?
A Silvie - jak se to má od té doby s korunou vůči euru ?
Silvie, víte že švácarská centrální banka naopak musela dost masivně intervenovat ve směru oslabení šv. franku ?
Co myslíte - udělá to i ČNB ?

Silvie - vsše lži a proroctví mají jednu velkou vadu. Nejsou totiž už ani humorné...

P.S. Kdo chce prodělat gatě - řiďte se radami Silvie. Stoprocentně jistá cesta k duševní očistě - pokud tedy věříte na to, že chudoba a strádání očišťují...
10. 11. 2011 | 19:29

český maloměšťák napsal(a):

Pepa Řepa
Pepko, vás jednou z těch jalkovách řečí klepne...však moc donbře víte kdo...

Martin Konvička
Já si myslím, pane Konvičko, že by vám pan primář měl omezit vycházky. Začínáte být tak trochu nebezpečný svému okolí.....
Pane Konvičko - stejně už je zima na krku...a moc motýlů už po lukách nepoletuje.
Zajděte do ústavní knihovny, půjčte si třeba Bibli a čtěte si v ní. O tom jak Kristus navrhoval všecky , kdo mají jiný názor pochytat a odsoudit.
Nebo to byl "svatý" Augustín ?
Imam se v tom vyznej.....
10. 11. 2011 | 19:34

český maloměšťák napsal(a):

re : jalových řečí
10. 11. 2011 | 19:34

Martin Konvička napsal(a):

Silvie,
Vy jste zkušená dáma - co si takhle myslíte tady o Šlapce, myslím jako o "muži" i jako o člověku?
10. 11. 2011 | 19:35

Silvie napsal(a):

oprava - objetí (sorry vařím u toho)

Martin,

tipuju, že žije dlouho sám (sám si vařím, sám si peru, že se na to nevy....), je to zapšklý "sátník" (spíš šede), bývalý nomenklaturní kádr, jemuž se stýská po zašlých časech, kdy se mu dařilo poměrně dobře. Snaží se úporně vystupovat jako inetelektuál, touží po ocenění, podobně úporná je i jeho snaha být vtipný. Má dar nasírat všechny kolem, mnoha slovy neříct nic. Svou nenávist k současnému režimu umně maskuje příchylností k unii (aby ho z toho nikdo nepodezříval).
Když si jde dát pivo do hospody, sedí sám u stolu (předpokládám, že je svým okolím oblíben asi jako kolegy na zdejších blozích).
Je k ostatním přezíravý, ale je to jen důsledek mindráku (svá pochybení zásadně nepřiznává, což dělají jenom zakomplexovanci).Myslím, že s ním po převratu vyběhli, jak s horkým popelem, pár jemu podobných znám - nenávist z nich přímo čiší.
Toť můj amatérský psychorozbor. Nečekám ,že něco z toho přizná.
10. 11. 2011 | 19:44

Silvie napsal(a):

Scarabeus,

"Černá kronika a kriminály jsou u nás plné, násilí na ženách u nás také existuje."

Řekla bych, že je trochu rozdíl mezi násilím na ženách, jež posvěcuje zákon a násilím, jež je zákonem posuzováno coby zločin.

Pokud tento nepatrný "detail" nejste schopen pochopit, nevím, o čem chcete s námi diskutovat. Nemůžete chápat ani podstatu.
10. 11. 2011 | 20:01

Martin Konvička napsal(a):

Silvie: ;)
Vidím to obdobně, jen jsem to tomu nešťastníkovi nechtěl psát.
10. 11. 2011 | 20:08

český maloměšťák napsal(a):

Silvie, Martin Konvička
Myslel jsem si, že ta šlpaka, kterou tady stále pomlouváte...že to byla vaše společná příbuzná /asi Silviina matka/ - prostitutka.
Nyní se dozvídám, že to je muž.

Stařenko Silvie /pomáhala v 50. letech svému pradědovi v lomu - její slova...ale asi to také budou lži/, "profesore" Konvičko.....už za chvíli bude večerka...
Sestře budou chybět dva pacienti ...zjistí to pan primář - a je zle.
Pustí vás zase, až co Kuras napíše nějaký blog o úpadku Západu a rozkvětu Islámu....

...no já jen, ať se tam spolu s Bonapartem, Maocetungem, Panenkou Marií a archandělem Gabrielem nenudíte.....

Přeji příjemnou pavlačovou drbárnu...až do ranních hodin.
Ráno nezapomeňte pokleknout směrem k Mecce a bít palici o zem - aby dole v kuchyni věděli, že máte už hlad.
10. 11. 2011 | 20:29

Medikolog napsal(a):

Silvie 13:40

Saudská Arábie je zemí Mekky a Medíny. Můžete srovnat klidně s Vatikánem. Papež měl také původně větší stát.. než o něj přišel a než mu nakonec BENITO MUSSOLINI věnoval dnešní "district of Italia;-)"

Všimla jste si, že status exteritoriality si vždy vyžadovaly koloniální mocnosti a buď ho dostaly, nebo dostaly "přes dršku"? U nás jsou v posici nedotknutelných již Židé, Cikáni včetně Romů, Katolická církev samohamižná, ... a Muslimové žádají pro svoji víru stejnou ochranu a privilegia, jako mají Židé. Za popírání Holokaustu a s ním spojených "magických" čísel JE KRIMINÁL. Za protisocialistickou činnost disidentů nevěřících ve světlé zítřky komunismu BYL KRIMINÁL. Rasismus NEVYVOLENÝCH je trestný též...

Zpochybňování HADÍTH, vyprávění ze života svatého Posla Božího - kéž mu Alláh požehná a dá mu mír, nebo zpochybňování jiných historických realií - jako třeba Holokaustu - je podle někoho nebezpečné, pro většinu nepřijatelné, pro jiné nepochopitelné a urážlivé.. pro domorodé oboje cizí, jako je cizí i křesťanství - vše z triády Levantského vyznání jednoho jediného, jedinečného, nedílného, nemajícího druha ani družky, který neplodil ani nebyl zplozen... ale TRESTNÉ je pouze něco.. a to je chyba. Buď trestat vše (horror), nebo nic, nebo žít podle slova Božího - budiž jeho jméno Alláh pochváleno.
10. 11. 2011 | 20:52

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem tři hrubě urážlivé a nadávky obsahující texty, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu. Pokud budou jejich autoři v této dikci pokračovat i.e. porušovat zdejší Kodec diskutujících, budu mazat VŠE, co sem napíší.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
10. 11. 2011 | 21:18

Scarabeus napsal(a):

Silvie,

Vy jste chytrá jako pan docent. Zmlácené ženě je dost jedno zda je týrána v rámci zákona nebo nad jeho rámec, ona ani česká zákonná ochrana žen před jejich despotickými muži není moc slavná. Pak zde máme ještě neplatiče alimentů, kteří se do kriminálů ani nechtějí vejít, výsledek vládnutí českých politiků, křesťanských i nekřesťanských, je často to, že se žena alimentů stejně nedomůže, jen neplatiči alimentů ve vězení naroste dluh.
10. 11. 2011 | 21:19

Silvie napsal(a):

Medikolog,

mezi ty posvátné "krávy" patří ještě homosexuálové(bůh suď, jestli proti nim něco mám) a multi-kulti obohacení ,na ty jste zapomněl.

Otázkou je, jestli bychom to neměli změnit. Ve svobodné zemi nesmí být tabu vést diskuse o čemkoliv a kritizovat cokoliv a kohokoliv. Každé omezování tohoto práva nás vrací o krok zpátky.
Jestliže jsou tu zakázány fašistické symboly, ale povoleny bolševické, jestliže se nesmí hanobit islám, ale může hanobit katolická víra, jistá disproporce je zřejmá.
10. 11. 2011 | 21:21

Silvie napsal(a):

Scarabeus,

nemám sice právní vzdělání, ale rozdíl je mi naprosto jasný.
Zatímco v islamistickém státě je věcí "cti" nevěrnou ženu ukamenovat a má to v zákonu oporu, u nás za to půjdete sedět.

Není-li vám to jasné ani po této polopatické odpovědi, není vám pomoci.
Země, v níž by neexistovalo žádné násilí a kriminalita, je utopií. Důležité je, jak se k tomuto násilí staví zákon.
To, co popisujete je obtížná vymahatelnost práva a jde o úplně jiné téma.
10. 11. 2011 | 21:25

Martin Konvička napsal(a):

Pane Steskale - předpokládám, že jste smazal ten můj text, kde jsem nadával tady Scarabeovi.

Díky - ale není to úplně fair, měl byste uvést, že jste to smazal přímo na požádání autorů. Neboť nemějte obavy - já přece vím, kdy Scarebeům, českám maloměšťákům ... etc. nadávám, a kdy se snažím chovat slušně.

Leč čistě mezi námi - co říci na "člověka", který napíše,
"Zmlácené ženě je dost jedno zda je týrána v rámci zákona nebo nad jeho rámec, ona ani česká zákonná ochrana žen před jejich despotickými muži není moc slavná."
???

Vím toho o týraných ženách dost. A vím, že je zatraceně ne-jedno, zda se oběť může dovolat zastání, byť je to těžké (situace v ČR), nebo se zastání dovolat nemůže, neb by na policii (od imáma, od otce...) dostala ještě víc - a vlastní rodina by ji s největší pravděpodobností zabila.

příběh, pravdivý, Česko, cca 3 roky zpátky.

Naše válečnice měla cosi tlumočit muslimce z nejmenované arabské země, ca 25, čerstvé novomanželce týpka z jiné arabské země, něco přes 40, žijícího už dlouho v této zemi. Takového, co "normálně pracuje - platí daně - chodí a pivo".

Entré.
Válečnice si všimla, že ta Arabka je týraná (vyhublá, nevyspalá, vystrašená). "Uhodila" na ni, a Arabka se jí přiznala, že ten cca měsíc, co žije v ČR, nevyšla do ulic, denně mlácena a znásilňována (anál atd., pan manžel to měl rád tvrdě) - a nemůže a neumí vyhovět, neb se provdala jako panna, kdežto pan manžel byl z tuzemských barů zvyklý na jiný kalibr...
Týraná novomanželka, když už se přiznala, začala prosit, aby ji Válečnice odvedla k lékaři/na policii, protože se chce vrátit domů, k rodičům, protože tady, v té zlé zemi s tím krutým manželem, žít nebude.

I stalo se. K pobavení mírně rasisticko-sexistických policistů byly pohmožděniny zdokumentovány, dívka (vážila prý nějakých 40 kg) nakrmena a ošetřena. A byly jí - skrz rodinu nějak - sehnány peníze na letenku.

Těch pár dní, co se toto dělo (manžel nic netušil, domnívaje se, že se jeho s Válečnicí vyřizuje úřední náležitost), Válečnice tu novomanželku přemlouvala, aby se nevracela domů, ale zkusila vyhledat pomoc - všelijaké ty Adry a Azyláky atd.
Jenže mladá žena o tom nechtěla slyšet - v cizí zemi, neznajíce jazyka, ale zato znajíce spoustu vyprávění o špinavých káfirech (... zkušenost s vtipkujícími policisty tomu nedodala - ale nedivím se těm chlapům) a nemravnosti a zpustlosti tady ... Nakonec odletěla.

Válečnice ji přemlouvala hlavně proto, že tam, v té zemi, na venkově, jsou šance na přežití takové "zneuctělé" ženy tak 50:50. V pokročilém věku si ji už nikdo nevezme, zůstane bříměm rodiny a hanbou rodičů.

V lepším případě už nikdy neopustí otcovský dům.

A takových případů se dějí - tady, v Česku, kde je islámu zatím minimum - tucty.
10. 11. 2011 | 21:36

Pípa napsal(a):

Já jenom doufám, že se to Arabské léto podaří ukočírovat a nezvrhne se v něco opravdu nebezpečného tak, jako se to dříve podařilo u svrhávání šáhů a císařů a já se ještě budu moci konečně podívat do vysněného Jemenu. Problém je ten strašný populační uragán v islámských zemích a začínající proměna Ameriky, která už nemá tolik chuti dělat světového policajta a doplácet na to chudobou vlastních občanů.
10. 11. 2011 | 21:37

Scarabeus napsal(a):

Silvie,

ono jak v které muslimské zemi, také jak je to v té které zemi uplatňováno.

Oběti je, v konečném důsledku, jedno zda něco je/není v zákoně, když je to pak stejně velmi problematicky vymahatelné.

I křesťanské demokracie mají své nedostatky, např. v USA už bylo poměrně hodně nevinně odsouzených lidí propuštěno, navrch tam mají, za takové situace, trest smrti.
10. 11. 2011 | 21:41

Martin Konvička napsal(a):

Pípo - už se zvrholo, cožpak nečtete noviny, safra????

Tunisko - islámisté vyhráli volby

Egypt - terror proti koptům, chaos na Sinaji, velké šance na vítězství hardcore-islámistů, k situaci výmluvné foto zde
http://www.jihadwatch.org/2011/11/egypt-women-herded-like-camels.html

Libyje - s pomocí bombardérů NATO nastolen šáriát.

Sýrie - relativně sekulární vláda se drží zuby, opuštěná všemi

....
Stačilo půl roku, a splnily se všechny, zdůrazňuji všechny, nejhorší předpovědi, které jsme já, Silvie, Pepa Řepa, honolulu ... psali pod články takzvaných "expertů" --- tedy Hesové, Shanáha, Mullera...
Jestli po tomhle ještě někdo může věřit takzvaným "arabistům", tak si ten islám vážně zasloužíme.
10. 11. 2011 | 21:49

Scarabeus napsal(a):

Pane docente, už toho kopírování černé kroniky nechte.
10. 11. 2011 | 21:54

Martin Konvička napsal(a):

Scarabee,
Vůbec si nedovedeš představit, jak takovými, jako jsi ty, pohrdám.
Čistě s ohledů k pravidlům tohoto blogu ti nenapíšu, co si o takových jako ty myslí má přítelkyně, mé kámošky, mé studentky.

Je to něco jako ... prostě, kdyby si to myslely o mě, někam bych zalezl a už nikdy, nikdy nevylezl.
10. 11. 2011 | 21:57

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane Konvičko,

nesmazal jsem inkriminovaný text kvůli Vám (není z mého pohledu důležité, jestli si nadávání uvědomujete či to činíte podvědomě). Nesmazal jsme ho ani kvůli tomu, komu jste jej adresoval.

Ten důvod je jediný: nemíním připustit, aby se tyto stránky staly tím, čím je většina podobných na internetu. Tedy místem, kam si chodí lidé přesvědčení o své neomylnosti a vlastnictví té jediné pravdy hrubě nadávat. Pokud to někomu nevyhovuje, není tento diskusní prostor určen jemu.

Přeji zajímavou, korektní a pokud možno slušně vedenou debatu.

Libor Stejskal
10. 11. 2011 | 21:59

stejskal napsal(a):

P.S. Pohrdání dle mého svědčí něco jen o tom, kdo pohrdá. O tom, kým pohrdá, nikoliv. l.s.
10. 11. 2011 | 22:01

Silvie napsal(a):

Pípa,

"Problém je ten strašný populační uragán v islámských zemích a začínající proměna Ameriky, která už nemá tolik chuti dělat světového policajta a doplácet na to chudobou vlastních občanů."

Tak toho se taky děsím. Ale pitomci mají radost, že je USA v problémech. A stejní pitomci mají radost, když má problémy Izrael. Aniž by jejich ptačími mozečky problesklo , že jejich konec bude znamenat také náš konec.
V lepším případě si celou unii koupí Číňani.
10. 11. 2011 | 22:02

Silvie napsal(a):

Pane Konvičko,

buďte ujištěn, že si totéž myslí minimálně 80 procent Čechů, těch zbylých 20 si ještě neuvědomuje, oč se hraje.
Čekám jako na smilování na vznik nějaké pol.strany, jež začne skutečně hájit zájmy svého národa (nikoliv minorit, imigrantů, sudetských Němců apod.).
10. 11. 2011 | 22:10

Scarabeus napsal(a):

Martin Konvička:

Pane docente,

představit si to umím a mám z toho legraci. :-)

Až Vy, Čochtan a Silvie (teoreticky) vyhrajete volby, tak to bude teprve problém. Bojovat v nějaké pošahané náboženské válce se mně nechce, budu utíkat, i Somálsko, v případě Vašeho volebního vítězství, bude lepší volba.
10. 11. 2011 | 22:12

Martin Konvička napsal(a):

Scarabeus:
Co k tomu dodat.

Normální slušný zbabělec svoji zbabělost tají.
10. 11. 2011 | 22:14

Scarabeus napsal(a):

Martin Konvička:

Utéci ze státu vedeného Vámi, Čochtanem a Silvií není věc zbabělosti, ale rozumu.
10. 11. 2011 | 22:19

ghándí napsal(a):

islám bych zakázal a muslimy bych odsunul z evropy .
10. 11. 2011 | 22:23

Martin Konvička napsal(a):

Silvie:

Jste optimistka.
Tady "Scarabeus" nám didakticky dokazuje, že některé špatné vlastnosti v tomto národě nevymřely. Naštěstí se to týká jen generace, která pomalu odchází ... vesměs do Horoucích pekel (a patří jim to, za to s..čství, jehož se ani po roce 89 nezbavili), výjimek jako Magor-Jirous není v té generaci mnoho.

Já sázím na mladé - vyrostli ve svobodě a i když se to nezdá, nemíní si ji nechat vzít. Jsem s nimi denně - s lidmi 30 a níže, svými kolegy, přáteli a studenty.
Mnozí z nich dosud věří takové té hrdinné auře "mužů listopadu", a tomu, že z EU nemůže vzejít nic zlého, když to je "západ", ale oči se jim pomalu otevírají. A to, co vidí, se jim vůbec, ale vůbec nelíbí.

Dost ale osobní dojmologie - zkusme ta procenta odhadnout naprosto vážně.

V každé populaci jsou lidé, kterým islám některými svými lákadly konvenuje - a obávám se, že jich je víc než 20 procent.

Jsou to
A) vykořeněné psychosexuálně submisivní ženy (v menší míře i muži), toužící po řádu a tvrdé ruce.
Do té s-kategorie spadá 20% jedinců obou pohlaví a v každé populaci. Patřit tam ale ještě neznamená islámofilii, k té je třeba přidat sebenenávist nebo (=v) neutěšené dětství v tíživé poměry v IQ tykve => takže řekněme 7%

B) opak, hyperdominantní až sadističtí muži.
Výchozí procento stejné, opět je třeba přidat hloupost, absenci empatie etd, tedy řekněme opět 7%, ale děleno 2ma (týká se jen mužů) => 4%

C) pedofilové.
O této skupině se mnoho neví, možná se týká až 10 procent mužů, bude tam nějaký překryv s B, opět ale platí, že jako každý pedofil nezačne znásilňovat, tak se každý nepřimkne k islámu => dávám 3%

D) mocichtivci, závistivci, kriminogenní elementy, pijavice přisáté k PCMC multikulti nevládkám a grantům, zarytí levičáci fascinováni "rovnostářstvím" islámu, naivové všeho druhu
To skoro nejde kvantifikovat ;) a opět tam bude silný překryv => hrubým odhadem přihodím opět 3%

Vyšel mi součet 17 procent... tedy, něco mezi 15-20, což je shodou okolností procento lidí, kterému "nevadí islám" v nejrůznějších anketách ve východní, imigrací nezaplavené Evropě.
Na západě to číslo bývá vyšší, neb tam přistupuje vlastní muslimská populace.
10. 11. 2011 | 22:29

Silvie napsal(a):

Scarabeus,

stejní zbabělci srazili kufry před tím kníratým maníkem a prodali mu Československo. Dlouho předtím byli těmi bystřejšími upozorňováni na hnědé nebezpečí, ale vysmívali se jim.
Díky nim zemřely potom miliony nevinných lidí v jedné strašné válce.
Já rozhodně před nikým utíkat ze své vlastní země nebudu a udělám cokoliv pro to, aby moje dcera nemusela za dvacet let nosit burku a sloužit nějakému nevzdělanému muslimskému primitivovi. A budu doufat, že v mé zemi ještě žijí opravdoví muži, z nichž čtyřicet let totality neudělalo bačkory a zrádce.
10. 11. 2011 | 22:38

Borochovský napsal(a):

Opětovně a již po několikáté vyjadřuji svůj obdiv a děkuji

Konvičkovi

za jeho přesné reakce na pomatené bláboly jeho kritiků Občan,Scarabeus,Pavel13 a pod.
Neznalost či zabedněnost těchto kritiků je do nebe volající.
Český maloměšťák to také brzy zarámuje Okcidentem,Čínou a myšlením 19.století.Je to tu holt malý dvoreček.

Silvie a Pepa Řepa taktéž poklona.
10. 11. 2011 | 22:43

Martin Konvička napsal(a):

Silvie,
ještě dlužno přidat, že těch 15-20 procent, byť je to menšina z okraje společnosti, má na to stáhnout do průšvihů všechny.

Zatímco totiž "normální lidi" islám ohrožuje až v dlouhém běhu, tak tihle z něj doufají získat - brzy. Že se pekelně mýlí, na to přijdou, až bude pozdě. A to, že jsou na okraji společnosti, nic neznamená, to byli i první nacisté a první bolševici.
Nesmíme těch 15-20 procent podceňovat.
10. 11. 2011 | 22:46

Silvie napsal(a):

Pane Konvičko,

já optimistka moc nejsem, ale ve svém okolí jsem se nesetkala s nikým (ať už jde o vysokoškoláky, středoškoláky nebo lidi vyučené), kdo by tady rád viděl víc imigrantů. Nemůžu publikovat, jak se o muslimech vyjadřují, protože by mne pan Stejskal smáznul.
Mám takový dojem, že by se to dalo uhrát tady v Kocourkově přes lásku k němé tváři. Nějaké kamenování, obřízky, vynucené sňatky nebo vraždy ze "cti" Čecha nerozhodí. Ale v téměř každé rodině je nějaký psí mazlíček a to je tabu. A pak láska k pivu a prorostlému ovárku dělá taky svoje.
S láskou k vlasti u Čecha nepochodíte.

Pokud jde o ty vaše třicátníky, tak mám pocit, že by byli coby branci nepoužitelní. Vojna se rušit neměla, tím méně, když se stále více devastuje početně (i vybavením) armáda a policie.
10. 11. 2011 | 22:46

Silvie napsal(a):

Borochovský,

tím Okcidentem jste to vystihnul (a ještě Kozloistán).

Pane Konvičko,

neměl byste infiltrovat do politiky?!
10. 11. 2011 | 22:49

Silvie napsal(a):

Prý jsme fantasmagorové (Šlapka, Scarabeus a comp.)!!!!!
VIDEO: Šaría v Londýně

Autor: ČT24.cz | Publikováno: 5.10.2011 | Rubrika: Co píší jinde

Ve Velké Británii již oficiálně čtyři roky působí soudy na základě islámského práva šaría. Muslimové jim mohou dobrovolně předkládat své civilní spory. Rozhodnutí pak nesmějí být v rozporu s britským právem. Jenomže soudy šaría se vymkly kontrole. Po celé zemi jich přibývá a úřady nezvládají rozsudky prověřovat. (reportáž ČT)
10. 11. 2011 | 23:06

český maloměšťák napsal(a):

Tak co - na pavlači furt těsno ?
Á - přibývá zde drben, přibývá....
Kucí, holky - ať se tam vejdete......na tu pavlač....
...ať nespadnete dolů - nabijete si nos nebo celou hlavu a pak budete díky obvazu nosit něco silně připomínající turban...potká vás nějaký "nic než marod" a místo ve svém ústavu skončíte znovu na chirurgii...

Stejně by mě zajímalo - jak ten amatérský psycholog MK a amatérská diagnostička Silvie umí tak na dálku přesně popsat, co se děje v lidské duši....anebo jak uvidí přes cestu někoho s turbanem na hlavě - a už mají hned jasno.../stejně jak bude mít jasno ten "nic než marod".....

Takže bacha , děcka - když tak zkuste dopadnout radši na záda......
...člověk nikdy neví ...koho cestou ze stanice 1. pomoci do ústavu...koho potká....
10. 11. 2011 | 23:10

český maloměšťák napsal(a):

ad "přerůstání přes hlavu " /jak a kdo tím byl poškozen ????/
"...Civil marriage does not exist in Israel, and the only institutionalized form of Jewish marriage is the religious one, i.e. a marriage conducted under the auspices of the rabbinate. Specifically, marriage of Israeli Jews must be conducted according to halakha, as viewed by Orthodox Judaism. One consequence is that Jews in Israel who cannot marry according to Jewish law (e.g. a kohen and a divorcée, or a Jew and one who is not halachically Jewish) cannot marry at all. This has led for calls, mostly from the secular segment of the Israeli public, for the institution of civil marriage. Many people are affected by the restrictions. In Israel in the early twentyfirst century there are approximately "300,000 Israelis who cannot marry because one of the partners is not Jewish, or his or her Jewishness cannot be established."..."

Ale to jsou vše podružnosti.
Dvě největší světové války nerozpotal islám.
Dokonce ani atomovou bombu na civilní obyvatelstvo neshodil nějaký ajatolláh.

P.S. Stihomamem to začíná, vytvořením falešného nepřítele to pokračuje a vražděním to končí.

Proto ty mé zmínky o ústavu.

Bohužel není pravdivá.
10. 11. 2011 | 23:20

český maloměšťák napsal(a):

re :...nejsou pravdivé.
10. 11. 2011 | 23:22

Pípa napsal(a):

Martin Konvička,
jsem dost velký skeptik, ale stejně doufám, že se to nezvrhne. V těch zemích žije, věřím, hodně lidí, kteří si nepřejí islámskou válku. Také už museli mít těch diktátorů dost. Je snad lepší, že u toho byli "naši", než aby to šlo mimo.

Silvie,
souhlasím.
10. 11. 2011 | 23:23

Medikolog napsal(a):

Paní Sylvie,

jakékoliv zákazy a omezení či kriminalisace názoru a diskuse je nebezpečná a nahrávající totalitám.

Nechtěl jsem uvádět úplný taxativní seznam negativ. Proto jsem vynechal (nezapoměl) i KŘÍŽE A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ VŠEHO DRUHU včetně IDOLŮ (sochy, obrazy atd.) všech idolatrii praktikujících náboženství ... Iudaismus i Islám dodržuje BOŽÍ VŮLI: "Nevytvoříš žádnou podobu Boha a nebudeš se jí klanět"... Katolický kostel vypadá jako to čím je.. henoteistickou svatyní...
10. 11. 2011 | 23:29

Silvie napsal(a):

Vážení,

přeji všem lidem dobré vůle, vyjma islamofilů, dobrou noc.
Věřme na boží mlýny -ony melou, pomalu, ale jistě...

Islamofilové a eurofilové jsou z jednoho těsta, jak jsem si povšimla. Drží se svých iracionálních představ jako veš košile. Merkel se Sarkozym se taky snaží předstírat (před volbami), že se jejich impérium nehroutí - kdo tomu ještě věří? Šlapka? Padne-li Itálie, je v prde.. celá unie i s eurem. 98 procent Němců si přeje okamžité!! vystoupení Řecka z eurozony a žádné poskytování fin.pomoci.
Tak se,Šlapajzno, ještě chvilku prste!
10. 11. 2011 | 23:46

Pepa Řepa napsal(a):

Sylvie
nechápete hermafrodita. Každý velký umělec se snažil zanechat po sobě stopu tím, že se přimaloval do obrazu.
Kdybyste byla chápavější, objevila byste tajnou šifru japonského mistra Tencokydohnui.
ALOYZ RETARD jeho pravé jméno jest.
11. 11. 2011 | 07:12

hovorka11 napsal(a):

Jednání NATO v Líbyi, ignorace rezolucí OSN a státního útvaru obecně a s jeho pomocí nejtvrdším islamistům proti vůli obyvatel ukazuje, že EU zcela selhala v základech demokracie. To samé se ukazuje tištěním peněz pro rozkrádání "finančními trhy", které jsou evidentně hladovější tím více, čím více žerou.
Celý systém je mířen záměrně ke kolapsu, protože každým větším zadlužením se stává majetek státu a občanů pro "finanční trhy" levnější a levnější.
Tak to půjde dál a dál, protože nikdo nedokáže bez uražení hlavy vyskočit. Naše vláda jen zajišťuje své kmotry na horší časy a daně a úspory směřuje do tunelů. Peníze tak končí ve Švýcarsku a my chudneme, protože ani o 12 miliard na kontě "neznámého" podvodníka vláda neusiluje.
11. 11. 2011 | 07:40

buldatra napsal(a):

Každopádně, budiž poděkováno Svarogovi a ostatním bohům, že je nám umožněno, pod jejich laskavou ochranou rukou, diskutovat o infiltrační musulmanské středověké problematice, která se postupně šíří, podobna šedé plísni, či padlí i v naších krajích.
Každý vinař ví, že plíseň je třeba pravidelně stříkat fungicidem, aby se nedostala do dřeva. Potěšení z vína může plíseň nebo musulman zhatit. Vyjde to nastejno.

Postřik je třeba neustále opakovat, což je práce únavná, nekonečná, ale nesmírně záslužná.
11. 11. 2011 | 08:06

hovorka11 napsal(a):

buldatra:
Tyto ozdravovací postřiky do Bílého domu, Velení NATO a EU nejde aplikovat, protože na to nikdo vojensky nemá.
Takže vzhůru za islamismem a právem šária s našimi kamarády a pomocníky SA a Bahrajnem.
11. 11. 2011 | 08:18

buldatra napsal(a):

Pane Hovorko11,

Myslím, že to vzhůru za islámem není nutné, protože islám vzhůru na nás a máme ho tu, aniž bychom ho sem násilím přitáhli. Jako bychom měli ostatních problémů nedostatek. Je to jak s tím vínem, nejsou jenom plísně, které ohrožují existenci vinohradu.

Navíc, můžeme asi řešit jen problémy, na které máme. Těžko přetěžko vyřešíme něco, na co nemáme, jako třeba Vámi uvedené mocnosti.
Já osobně raději řeším košili, když nemám na kabát.
(i když o kabátu mohu splknout).
11. 11. 2011 | 08:46

Silvie napsal(a):

Myšlenková úroveň multikulturalismu

Autor: Jiří Fuchs

Lidé, kteří nejsou zaslepeni pseudomorálkou politické korektnosti, si stále častěji kladou nad fenoménem islamizace Evropy kacířskou otázku: Není ideologie multikulturalismu nástrojem sebevraždy Západu? Lidem, kteří nejsou zaslepeni mýtem postmoderního relativismu, to však bylo jasné už při jejím vzniku. Praktická destruktivní síla multikulturalismu je jen vnějším výrazem teoretické autodestruktivity relativismu, z něhož ideologie multikulti vzešla.

.....................
Nastolit rovnost skrze nerovnost

Preferenční přístup se kritikům jeví jako marný pokus dosáhnout rovnost skrze nerovnost. Jakoby nespravedlnost politiky dvojího metru mohla být cestou k nastolení spravedlnosti. V tom-to modelu výsekově-aspektuální, účelové spravedlnosti se ohlašuje chronický defekt levicového myšlení, které v zaujetí pro okázale proklamovanou spravedlnost pravidelně zapomíná na spravedlnost.

Politická korektnost k povážlivému manku lidskosti přidává masivní omezování svobody myšlení a projevu. Pravidla korektního myšlení, chování a vyjadřování byla v západních společnostech nadekretována do všech oblastí veřejného života jako bezmála hlavní pilíř mravnosti. Kdo na tuto hru nepřistoupí, je společensky ostrakizován jako extrémista. Diktatura politické korektnosti tak vytváří atmosféru strachu z hereze a infikuje svobodné západní společnosti patologií, kterou důvěrně známe z dob komunismu. Lidé jsou tlačeni do schizofrenní pozice, v níž musejí myslet a mluvit jinak na veřejnosti a jinak v soukromí.
11. 11. 2011 | 09:04

Silvie napsal(a):

Monopol na pravdu

V našich poměrech se srovnání politické korektnosti s totalitními praktikami přímo nabízí. Dříve jsme tu měli kádrování podle třídního původu, dnes zvýhodňování podle rasy, pohlaví, sexuální orientace. Dříve legislativně ošetřená nekritizovatelnost té jedině správné ideologie – dnes totéž. Stejně gumové paragrafy: hanobení socialistického zřízení – podněcování k rasové či jiné nenávisti. Dříve zařazení mezi antisocialistické živly, dnes mezi extrémisty/ x-foby. Stejně jako komunisté, i dnešní političtí korektoři si s nenucenou samozřejmostí osobují monopol na pravdu a nárok na uznání své mravní převahy. Pak mohou nenávistně a bez diskuse okřikovat či kriminalizovat oponenty - jako bolševici. Inu, nepřehlédnutelné viry levicového myšlení.

Také veřejné mínění je úslužnými masmédii masírováno ke korektnosti v podobném stylu libozvučně jednohlasé propagandy, jakou pamatujeme z dob nezapomenutelného Rudého prá-va. K tomu se přidává manipulace skrze spotřební umění. Filmová propaganda, pracující s modelem bílého padoucha, hrdinné policistky a moudrého černého soudce, např. uráží inteligenci stejně zdařile, jako agitky z hluboké totality. Praktiky politických korektorů a klima, které šíří, skutečně evokují poměry reálného socialismu.

Ne horší, jen jiný

Multikulturalisté se často odvolávají na tzv. kulturní relativismus, který přichází s převratnou myšlenkou: nemůžeme říct, že jedna kultura je (třeba z etického hlediska) lepší než druhá; jsou jen jiné. Proč? Protože bychom je posuzovali podle kritérií, která platí jen v naší kultuře.

Tato vyšší moudrost je kanonizovaná na univerzitách; říká se jí etický partikularismus. Z etického partikularismu se vyvinul mravní požadavek zesílené, vyšinuté tolerance. Normální tolerance obsahuje ohled na svobodu toho, kdo se mýlí, ale nezakazuje kritiku samotných omylů. Vyšinutá tolerance relativistů však vyžaduje nekritizovatelnost omylů. Ačkoli se tedy bouří nejen naše mravní cítění, ale i etické myšlení, musíme prý neprominutelně uznat etickou rovnost kultur, jejich hodnotovou nesouměřitelnost, a proto i požadavek vzájemné nekritizovatelnosti.

...... (kráceno)
11. 11. 2011 | 09:05

Medikolog napsal(a):

Sylvie,

multikulturalismus je evropskému myšlení cizí. Muslimové ho také nevynalezli a vynalézavost cikánského etnika v tomto smyslu vrcholí vynálezem konceptu ROM - nebylo-li našeptávačů (jeho vnucování do evropských jazyků je také evropskému myšlení cízí).

Položila jste si v souvislosti s multikulturalismem ty staré dobré kriminalistické otázky: co, kdy, kde, kdo, jak, čím, proč (za jakým účelem, v čím zájmu, v čí prospěch)?
11. 11. 2011 | 09:17

Silvie napsal(a):

Medikolog,

kdo? - většinou užiteční idioti-krasoduchové (stejní, jako ti, kteří fantazírovali o "arabském jaru") - ti jsou společensky nejnebezpečnější.
O něco méně nebezpeční jsou všichni ti, kteří jsou navázáni na onen multi-kulti byznys (neziskovky, novináři, firmy) - pokud jim ovšem nabídnete jiný pohodlný byznys - např."potírání projevů islamismu", namísto jeho podpory a dobře je zaplatíte, nechají se koupit.
Pak jsou to "filozofové" (autor v zajímavé stati zmiňuje Bělohradského), kteří si odmítají přiznat, že jsou jejich teze děravé a zarputile na nich trvají.

Normalizovaná rozpornost

" Když Václav Bělohradský hřímá proti mravnímu univerzalismu, zdůrazňuje důležitě relativnost všech našich východisek a předpokladů. Když ale pocítí ideologicky nutkavou potřebu vyznat se z kolektivní viny za hanebnosti bílých mužů (kam prý přišli, tam loupili a vraždili), na akcentovaný relativismus rychle zapomíná. Najednou je mravní zákaz krutě nespravedlivého zacházení s člověkem univerzální. Jak tedy Bělohradský smýšlí o obecné platnosti mravních norem? Je možné ho brát vážně? Vždyť o nich tvrdí, že jsou i nejsou obecné. Upadá (nejen) v tomto bodě do nesnesitelné, účelové žvanivosti, v níž se konzistentní myšlenka vytrácí."

A pak je to samozřejmě EU, jež tuto úchylnou myšlenku dovedla ad absurdum (diskriminace Evropanů, povýšení práv imigrantů nad práva Evropanů) a nikdy nedovolí její zpochybnění, stejně jako nedovolí zpochybnění od základu chybné myšlenky, na níž stojí eurozóna.

Otázkou je, zda případný rozpad unie (nebo její rozvolnění), přežije i zcestná myšlenka multikulturalismu. Existuje jistá naděje, že se s imigranty v problematických zemích občané nakonec vypořádají po svém. Po dobrém to zřejmě nebude
11. 11. 2011 | 10:18

ali napsal(a):

Silvie
za poslední příspěvek palec nahoru :o)
11. 11. 2011 | 10:55

český maloměšťák napsal(a):

buldatra
A jaký konkrétní problém máte s islámem, pane buldatro ?
Jakému násilí jste byl ze strany islámu vystaven ?
O kolik korun Vás islám okradl ?
Jak Vás islám zadlužil ?
Kolikrát Vás islám podvedl ?
Jak islám rozkládá naši poliocii a justici, pane buldatro ?
A jak otravuje naše řeky ?
A znečišťuje ovzduší ?
A jak , pane buldatro, islám z ČR exportuje pracovní místa a importuje rozkald společenské smlouvy ?

Pane buldatro - odpovězte. /netrpíte stihomamem jako zdejší "antiislámská liga" - že ne ?/
11. 11. 2011 | 11:37

český maloměšťák napsal(a):

Silvie
Nejste už na výkon funkce kápa nebo průvodčího v dobytčáku...nejste na to přeci jen staršího vydání ?
Nebo vás bude na perón vozit na vozíčku untersturmbannführer Konvitschka ?

Pepa Řepa
Pepko - vy se jednou upomlouváte...
Vás jednou najdou na pavlači s prasklými hlasivkami....

A Pepko - nevěděl jsem že jste sexualně obojaký. To v důsledku genetické kombinace ? /tatík u hnoje, matka na ulici/
11. 11. 2011 | 11:43

JARLE HALSNES napsal(a):

A on je Islám něco extra? To jako že židi jsou OK, křesťani jsou OK a muslimové nejsou? VŠICHNI věřící jsou, opatrně řečeno, PONĚKUD ZVLÁŠTNÍ.
11. 11. 2011 | 11:44

hovorka11 napsal(a):

buldatra:
Souhlasím s tím, že přistěhovalectví se má zavřít dveře, hlavně ze států kde bojujeme. To by jste ale musel přemluvit i naši vládu, která se chlubí, že počet obyvatel v ČR roste hlavně díky přistěhovalectví !
To už je pádný důvod zrušit daňové úlevy na pracující s dětmi, protože živit děti je neefektivní a neekonomické.
11. 11. 2011 | 11:50

Silvie napsal(a):

hovorka,

my nemůžeme zavřít úplně dveře přistěhovalcům - to by byla ekonomická sebevražda - populační křivka totiž strmě padá (a to v celé unii). Měli bychom si ale pečlivě vybírat lidi, kteří budou přínosem pro tuhle zemi. Dát jim jako jasnou podmínku - znalost jazyka, vzdělání a naprostou loajalitu k téhle zemi. Máme právo požadovat jejich asimilaci, splynutí s tímhle národem. Nejsou -li ochotni tyto požadavky akceptovat, neměla by jim být dána možnost tady žít.
Nebránila bych se dát šanci inteligentním slušným lidem z Ukrajiny, Ruska, Pobaltí, bývalé Jugoslávie, Lat.Ameriky atd. Ovšem všem! muslimům bez výjimky bych zavřela dveře. Je to jediný způsob účelné obrany. Přistěhovalci ze zemí třetího světa nemohou téhle společnosti přinést nic pozitivního a budou na ní pouze parazitovat.
Máme jedičnou šanci poučit se ze všech chyb, které učinil v této oblasti západ. Pokud jí nedokážeme využít, zasloužíme si to, co přijde.
Všem, kteří mají pocit, že muslimům křivdím, doporučuji zájezd do Paříže nebo Londýna.
11. 11. 2011 | 12:02

Silvie napsal(a):

Žvanilové, jako Šlapka, si mohou předem vyzkoušet soužití s cikány ve Šluknově nebo v Novém Boru. Uvidíme, jak dlouho vydrží.
A to lze říci, že by šlo jen o jakousi měkkou přípravku na mnohem tvrdší realitu.
Jestliže nás dnes terorizují cikáni tímto způsobem (útoky v metru, na policii, na nezletilé děti, na staré lidi), jak si asi naše neschopná vláda poradí s imigranty, kteří jsou stokrát vynalézavější a agresivnější v prosazování svých domnělých "práv".

Stačí mít minimální představivost.
Už dnes jsme vedle cikánů občany druhé kategorie (jak před zákonem, tak v oblasti sociálních výhod).
11. 11. 2011 | 12:14

buldatra napsal(a):

Pane maloměšťáku,

z pozice zapřísáhlého individualisty musím konstatovat, že se mi vždy uleví, když z mého okolí vymizí nějaká ta (libovolná) ideologie, tedy -ismus. A vždy se mi přitíží, když nějaká nová (například středověká) se dere na uvolněné místo, odkud ta předchozí zaplaťpánbůh vypadla.
Zkrátka, suma sumárum, jsem zavilý nepřítel -ismů a přívrženec svobodného rozvoje individuí.
Chápu zcela, že stádní člověk to nechápe, ale nemám mu to za zlé.
Jinak, jako rozvinutí mé odpovědi by byla použitelná reakce pana Hovorky11 11. 11. 2011 | 11:50 kterého tímto zdravím.

Takže toliko má odpověď na vaši řadu dotazů.
11. 11. 2011 | 12:35

hovorka11 napsal(a):

Silvie:
Pracoval jsem v Německu. Šéf nás občas informoval, kde jaký čech někoho okradl případně zabil.
Nesouhlasím s jakýmkoliv programovým přistěhovalectvím na úkor likvidace porodnosti nás starousedlíků. Má to pouze důsledek převádění pracujících rodin s dětmi ekonomicky na pokraj společnosti a odsuzování jejich hlouposti ekonomy a ohlupovaným okolím.
Tyto protiporodní manýry "vyspělé společnosti"- vychovej děti za své peníze pro důchod nás bezdětných a zároveň si spoř z ničeho na důchod dávají najevo zaostalost a rozklad jakékoliv takové společnosti a její postupné sebezničení. To neoliberalismus této vlády dokazuje- všichni třeba chcípněte, jen když se valí peníze jen k nám.
Mimochodem přistěhovalci si postupně přitáhnou rodiny a jako první se stávají nezaměstnaní.
11. 11. 2011 | 12:40

Martin Konvička napsal(a):

Silvie:

"...my nemůžeme zavřít úplně dveře přistěhovalcům - to by byla ekonomická sebevražda - populační křivka totiž strmě padá..."

Existují přesně identifikovatelné důvody, PROČ ta křivka padá, jakož i vcelku snadná pomoc, co s tím. Kdyby vlády/elity jen trochu chtěly, něco s tím udělají, neb stavět ekonomiku na přistěhovalectví je krátkozraké šílenství, i kdyby šlo o přistěhovalce přátelské.

Druhá věc je otázka, zda (mírný a dočasný?) pokled populace zase tak vadí - čím dál méně lidí zvládne čím dál víc práce, proč se nesoustředit raději na kvlaitu života, než na kvantitu?

Jistě... důchody.
Jenže to je jen a pouze chyba systému - nic víc. Ano, pokles populace může znamenat zchudnutí, ale pokud například dojde ropa (a ta dojde), nebo nastane chaos ve Staré EU (a ten nastane), bude to zchudnutí kvůli důchodům jen taková rýmička.

Tím neříkám, že jsem a priori proti (i)migraci přátelského(!) obyvatelstva, ale říkám, že zdůvodňovat imigraci ekonomickými důvody je od samého začátku hovadina.
11. 11. 2011 | 12:49

buldatra napsal(a):

Pakliže dřívější šéf pana Hovorky11 nyní zaměstnává nějakého afghánce, asi mu za tepla předhazuje něco v tomto smyslu:

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/250231-afghanskou-vdovu-ukamenovali-kvuli-cizolozstvi-i-s-dcerou.html

Inu, ve věku informací a informačních technologií je multikulturní obohacování tak nějak problematické, že.
11. 11. 2011 | 13:05

Pavel13 napsal(a):

:Silvie
K výběru přistěhovalců. Já bych sem pustil zásadně svobodné bezdětné ženy 18-25 let a předepsanými mírami, IQ a vzděláním. Kromě znalosti jazyka požaduji nazpaměť odříkat ústavu a věrnost jí odpřísáhnout na Bibli.
11. 11. 2011 | 13:28

hovorka11 napsal(a):

buldatra:
Taky zdravím.
Šéf v roce 1993 zaměstnával vietnamce, turka (sympatický pán), afričana (stydlivý, nebyl zvyklý na společnou úlevu u pisoáru),
jugoslávce, slováky, čechy a němce.
Všechno bylo tak nějak opačně, než by člověk čekal od dané národnosti. Především afričan a turek nám byl sympatický, ale srb mě svojí hloupostí málem zmrzačil.
11. 11. 2011 | 13:50

UmKab napsal(a):

Od muslimů k židum je to blýž než si připouštítě, tak opatrně s těma sirkama Kurasi opatrně.
11. 11. 2011 | 14:05

Občan napsal(a):

To Silvie (12:02):

Ale samozřejmě, že můžeme. Naopak by to bylo velice prospěšné.
Jenomže by už obhatí nebohatli tak rychle, protože by museli zaměstnat ty miliony nezaměstnaných, co v EU jsou, a ti by nebyli ochotni dělat za almužnu, vyplácenou Indonésanům, Somálcům, Ukrajincům a dalším zoufalcům. Protože evropší nezaměstnaní mají rodiny tady, v Evropě a tudíž nesou veškeré životní náklady na evropské úrovni.
11. 11. 2011 | 14:29

český maloměšťák napsal(a):

Pavel13
Já bych povolil i starší ženské /kritérium správných měr ale zachovat !!/.
Za těchto podmínek.
Že složí u Martina Konvičky zkoušky v rozpoznávání jednotlivých druhů bělásků....a zaplatí si u Silvie kurz " Jak správně přispívati do Černé kroniky".

buldatra
Antiislamismus je také ismem.

K přistěhovalectví.
V časech, kdy každý další důchodce a každé další dítě představuje zátěž pro sociální systém - je samozřejmě velmi ekonomické(pro majitele kapitálu, importéry pracovní síly) zaměstnávat přistěhovalce /v produktivním věku/.
Na to člověk nemusí být ekonomem...na to dokonce stačí taková ta pomůcka o dvou dřívcích, pár drátech a několika barevných kuličkách.

P.S. Bože, co se všecko na tom internetu nevyblábolí za sofistikované hovadiny....
Vůbec se nebudu divit, kdyby jednou došlo k vzbouření klávesnic a monitorů.
11. 11. 2011 | 14:30

český maloměšťák napsal(a):

Plus samozřejmě Občanův příspěvek. Tedy - LEVNÁ pracovní síla /mimochodem - takto možná bude onen "Somálec" v boji s čínským kuliem dlouhodobě úspěšnější - než různí všichni ti znalci motýlů....on z 5 tisíc nějak vyžije - stejně jako vyžijou rodiny, které stále udržují rodinnou soudržnost a kmenovou solidaritu...spíše vidím jako losery ty osamělé lovce motýlů..../

Hezky se tady zase opatrujte. Mám teď nějaký job. Takže tak za 2 hodinky, ano ?
A nezlobte moc Pepku.
Ať ji neklepne...však moc dobře víte - co.....
11. 11. 2011 | 14:34

buldatra napsal(a):

Pane maloměšťáku,

Nejsem antiislamista. Na to nemám.

Antiislamismus je –ismem tehdy, je-li plánovitě hlásán a šířen za účelem zblbnutí a vytěžení patřičného množství souvěrců.
Neplést, prosím, s prostou obranou proti agresivní ideologii.
11. 11. 2011 | 14:51

Pavel13 napsal(a):

:buddatra
Ale prosím Vás, na hlásání ideologie stačí pár frází. Vzpomeňte na ty propagárory marxismu, kteří o filozofii věděli prd.
11. 11. 2011 | 15:18

Silvie napsal(a):

Pane Konvičko,

já nejsem apriori nějakým příznivcem imigrace - ale když už bych si musela vybrat - tak z okruhu nám kulturně spřízněného (slované , křesťanské kořeny).
Jelikož pomalu ,ale jistě, vymíráme, nemyslím ,že by bylo na škodu ,kdybychom přijali vzdělané lidi z uvedených zemí - např.lékaře,odb. technicky vzdělané lidi - jichž se tady zoufale nedostává.
Nejsem člověk, který je xenofobní a nevadí mi jiné kultury (vyjma islámu), ale příchozí nesmějí být na obtíž, naopak měli by splňovat ta nejtvrdší kriteria, aby státu neodčerpávali soc.dávky.
V současné době vysoké nezaměstnanosti je toto téma mimo diskusi - měla jsem na mysli období konjunktury, jenž přijde třeba za deset let.
Za problematickou skupinu pokládám Číňany i Vietnamce. S Číňany se velmi těžce potýkají italští podnikatelé. Nejenže je jich příliš mnoho a zmocňují se pomalu i velkých firem, ale své zboží a služby poskytují za ceny, které jsou pro Italy likvidační. Veřejnost na ně začíná pohlížet dosti nevraživě a žádá omezení přílivu čínských podnikatelů.
11. 11. 2011 | 16:12

Martin Konvička napsal(a):

Silvie,

tím, že přijímáme "vzdělané lidi z uvedených zemí - např.lékaře,odb. technicky vzdělané lidi", tak ty země odsuzujeme k budoucí chudobě.

Říká se tomu "brain drain", a není to hezká věc.

Jinak jsem ten poslední, kdo by byl proti přirozené migraci - když se někdo doopravdy zamiluje, potká "toho pravého" na stáži nebo na cestách.
(Zrovna si píšu s kamarádkou, vysokoškolačka, zamiloval se do ní lékař, Ind, sám ji přemlouvám, ať si jej přiveze sem, protože nechci mít kamarádky někde v Tramtárii....).

Jenže řešit imigrací "vymírání" není přirozená migrace, ale neschopnost podívat se do očí sami sobě, a zamyslet se, proč se to vymírání tedy safra děje.
Znovu opakuju, není v tom nic záhadného, řešit to lze, a je selháním vlád a elit, že se to tabuizuje/neřeší.
11. 11. 2011 | 16:26

Silvie napsal(a):

Pane Konvičko,

já nevím. Jestliže se tady dvacet let upozorňuje na to, že je u nás nedostatek zubních lékařů a situace se stále dramaticky zhoršuje, jiné řešení nevidím.
Nemít kamarádku zubařku, tak jsem v háji. Ve městě ještě otevřel kliniku velmi schopný Syřan-zubař chirurg (původně fugoval na klinice v Hradci Králové) - s ním nemám vcelku taky žádný problém.
Jsou-li naše vlastní děti (včetně mého) líné učit se přírodní vědy a všechny touží studovat snadné humanitní obory, je mi nějaká ideologie celkem putna. Potřebujeme kvalitní lékaře a těch je v menších městech málo, tak proč se bránit imigraci. Na ČVUT mají nedostatek studentů, technické obory jsou jediné, které i nyní nabízejí volná místa, tradiční učební obory jsou v likvidaci. Ale my potřebujeme a budeme potřebovat schopné techniky, inženýry, ševce, zedníky, svářeče atd. Do žádného z těchto oborů se naše zpovykané dětičky nehrnou - všechny chtějí dělat manažery, nedejbože aby pracovaly rukama. Takže naši budoucnost vloženou na bedra potomků vidím jako velmi problematickou.
11. 11. 2011 | 17:56

Martin Konvička napsal(a):

Silvi - ale všechny ty věci, o kterých píšete, jsou řešitelné NEVUĚŘITELNĚ snadno - kdybychom ovšem měli vlády a úředníky, kteří jsou schopni něčeho jako myslet, a ne kleptokratické lemply.

Zubní lékaři, technici: řeší se všude na světě finančními pobídkami (stipendia, granty) buď přímo studentům - pokud to nechtějí studovat, nebo těm školám - pokud, jak tvrdí zubárny, nemají "kapacity".

Jo, je to "zásah do liberálně-tržního prostředí", ale těch je - třeba ze strany pobídek zahr. investorům - tolik, že předvádět liberální fundamentalismus zrovna ohledně vzdělávání zubařů a techniků jsou trapné výmluvy.
A je vtipné, že s tímto bolavým problémem nic neudělalo ani 10 let socanských vlád, kteří předtím tak šermovali stížnostmi, že "pravice nemá průmyslovou politiku".

Porodnost je o řád větší problém, než zubaři, ale i tam Vám z hlavy vymlasknu 10 relativně laciných opatření, která by ji zvýšila, nebo aspoň mohla zvýšit - a měla by se zkusit.
11. 11. 2011 | 19:16

.Ivan Hochmann napsal(a):

Lidi,že vás to baví - pořád dokola?!

A vůbec se divím,že pan Benjamin má tolik trpělivosti - nasírat.
Nebyl by pane Kurasi os věci napsat misto rozvláčného blogu - jednu jedinou větu?
Nebo spíše pouze několik slov?

Rozumím vám.
On by vám to pan Stejskal ani neotisknul.
Řekněte ale sám - nemáte k podobným závěrům ani trochu chuti?

Ani to nemohu povědět za vás.Slušně to říci nelze a sprosťák přece nejsem.
Nebo by snad prošlo sítem adekvátní pojmenování mouřenínů s odřenýma kolenama a jejich poslání kam patří?
Přestaňte se už kruci dohadovat o věcech o kterých máme všichni v podstatě stejné smýšlení.

Stačí přece říci jediné slovo: Do pr.....!

Nazdar Ivan!
11. 11. 2011 | 23:55

argun napsal(a):

Pepa Řepa

Čtu to až teď, o to víc pozorně. Díky za psaní. Ale je pátek noc a hlava mi už moc nebere... Jak to sakra ti maloměšťáci dělaj, že tu jsou celé dny? Jsou všichni rentiéři nebo na pracáku?

Nejsme v zásadním rozporu. Všechno to, o čem píšete, vnímám, Asi ne tak barvitě a detailně, páč to prostředí zdaleka tolik neznám. Ale že nejsem hořejšoidní, to jste si možná už stačil všimnout i z toho mála, co sem píšu. Orianu Fallaci mám doma, samozřejmě jsem jí ještě neotevřel... s bídou jsem přejel hubeného Koheleta. Jsem za něj moc rád. Zajímavé názory na Fallaci padly v debatě o ní v Orientaci. Petra Procházková řekla něco v tom smyslu, že tu knížku ráda nemá, páč je podle ní žlučovitá. Taky názor. Ale to je vedlejší. Až jí přečtu, budu - třeba - vědět víc.

Jen krátce - svět se dramaticky a nesmírně rychle mění a zrovna Vy to víte líp než jiní. Evropa před reformací a po ní byly diamterálně odlišné světy. Totéž čeká nás. Blbé klišé říká, že se nám to může nelíbit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat. Komárek a jiní to ví. A jestli má apokalyptik Kuras pravdu, pak je jeho odpovědností spolu se zjevenou pravdou zjevit jako tesař světlo na konci tunelu. Bez něj zůstává jen hysterikem.

Machometáni tady byli, jsou a budou. Samozřejmě, jde o míru, to je to oč tu běží. O tom je třeba vést debatu. Ale Evropa už nikdy nebude tím, čím byla v dobách koloniální pohody a bipolárního klídku. Jistě, jakékoliv ghetto je špatně. A že jich tu máme! Znám i vietnamská, třeba Husova třída v Plzni. Naši oblíbenci tam skoupili skoro všechny baráky. Lidi se stěhují pryč, je tam jen humus, bary a herny - po setmění tam samotná ženská nejde.

Ale jak chcete o něčem takovém debatovat se Silvií, která, když řeknete islám, tak zakvičí něco o "špinavých barbarech", aniž by o jejich úžasné kultuře měla sebemenší ponětí, s honolulem, který okamžitě začně blouznit o "křížovývh výpravách", a s Konvičkou, autorem třeskutých mouder jako třeba tato?

"...dosud nikde nevyzkoušená, leč nejmírumílovnější, spočívající ve zničení islámu jako ideologie"

"pokud s tím něco neuděláme, čeká vaše dcery a vnučky regulérní otroctví. Nedomluvené, skutečné, a bez možnosti úniku".

Řekl bych, že ten člověk je, pokud to není jeho virtuální image, regulérní psychopat a excelentní manipulátor. Inteligetní - o to nebezpečnější. Všimněte si, že jediné, co ho tady zajímá, je islám. Jinde se neobjeví. Nejsem Hořejší a nehodlám soudit, jestli ty výroky jsou fašistické. Demagogické bezpochyby. Mě osobně silně smrdí.

Náš problém není primárně islám. Ten byl, je a bude - víceměné - stejný, už stovky let. Stejně jako katolictví a judaismus. Náš problém jsou Silvie a Konvičkové. A samozřejmě naše rezignace na vlastní identitu.

Pravdu má Karel Mueller, když píše o tom, že natalita - nikoli ideologie - rozhoduje o osudu světa. Je to tak, jen nevím, jestli bohužel nebo bohudík. Vždycky to tak bylo.

Jo a ten Kadyrov - nemyslím, že je islamista. Je jen obyčejný oportunista, který se za prachy dá koupit kýmkoliv. Proto si ho také Voloďa vybral. A ten buduje z Grozného kavkazskou Brazílii, tečou tam nepředstavitelné peníze. Za pár let se tam bude jezdit na luxusní dovolené jako do Singapuru. Pragmatický recepis na řešení etnických konfliktů.

Mějte se moc fajn.
12. 11. 2011 | 00:36

Silvie napsal(a):

argun,

oni špinaví barbaři (až na vzácné výjimky jsou)!
Nechce se mi to znovu kopírovat, ale najděte si sám, kolik vražd ze" cti" se stane každoročně! jen v Německu - civilizované evropské zemi a pak tady pište o "kvičení". Jste úplně mimo mísu.
V Turecku (jež je oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů) je zavražděno oficiálně tisíc dívek (údajně je to až padesátkrát více). O nucených sňatcích nemluvě. A to se pohybujeme v blízkosti Evropy.
V Reflexu je skvělý rozhovor s dvěma dívkami (Kurdka a Turkyně), které pronásledují jejich rodiny a několik let žijí v ilegalitě, jako partyzáni.
Co jiného říci, nežli že jsou jejich příbuzní odporní špinaví barbaři.
A já odmítám, aby sem kdokoliv zavlékal svoje nechutné zvyklosti!!!
12. 11. 2011 | 07:09

Silvie napsal(a):

Argun,
než začnete blbě kecat, zjistěte si raději fakta!!!
Vraždy ze cti jsou v Německu celkem běžné

20. 4. 2010 09:42, autor: ČT24

Berlín – Přistěhovalci z východu vnesli do Německa téma, které se tam teď neustále probírá. Jde o takzvané vraždy ze cti, které se ctí ale ve skutečnosti nemají nic společného. Turkyně Aylin Korkmazová si doslova prožila peklo, když se rozhodla od svého manžela odejít. Své hrůzné zážitky popsala v knize, kterou teď v Německu vydala. Jako zázrakem útoky svého druha přežila, a tak se rozhodla poskytnout okolnímu světu výjimečnou výpověď. Aylin má za sebou šestnáct operací. V současné době pracuje na poloviční úvazek. Její bývalý muž dostal třináct let. Má ale turecký pas a už za čtyři roky ho tam přesunou a možná propustí.
Vražda ze cti v Turecku, otec s dědou pohřbili dívku zaživa
Turecko řeší nový případ vraždy v rodině ze cti. Obětí se stala šestnáctiletá dívka Medine Memiová, kterou její otec s dědem pohřbili zaživa, protože se scházela s hochy. Informoval o tom britský list The Times.

Otec pohřbil zaživa šestnáctiletou dívku, scházela se s chlapci

pátek 5. února 2010, 7:53 - Istanbul

Tělo Medine objevili svázané vsedě ve dvoumetrové jámě vykopané pod kurníkem u domu muslimské rodiny ve městě Kahta na převážně kurdském jihovýchodě země. Úřady po ní pátraly 40 dní. Jáma byla zabetonována.

Soudní pitva odhalila množství zeminy v dívčiných plících a žaludku. Z toho vyplývá, že byla pohřbena při vědomí a umírala pomalu a v agónii. „Při té zprávě tuhne krev,“ citovaly Times zdroj blízký vyšetřování. Medine neměla na těla žádné rány a experti vyloučili i přítomnost narkotik či jedu v její krvi.

Vyšlo také najevo, že se dívka několikrát snažila policii nahlásit, že ji otec a děd bil. „Třikrát se pokusila uchýlit na policejní stanici a třikrát byla vrácena zpět domů,“ řekla její matka, když bylo dceřino tělo koncem roku objeveno.

Otec s dědou skončili za mřížemi. Není jasné, zda byli obviněni.
12. 11. 2011 | 07:13

Silvie napsal(a):

Arzu (18) se zamilovala do Němce, rodina ji unesla: Je mrtvá?
Arzu zmizela 1. listopadu. Od té doby ji hledají stovky policistů. Vyšetřovatelé se obávají nejhoršího, že ji její rodina zavraždila

11. listopadu 2011 | 17:3

Uprostřed noci vytáhli vlastní bratři a sestry Kurdku Arzu Özmen (18) z bytu jejího německého přítele a odvezli ji neznámo kam. Nyní dívku, po které se slehla zem, hledá 200 německých policistů. Zmizela jen proto, že se zamilovala do Němce a porušila přísná pravidla jezídské sekty, ke které se její rodina hlásí. Je mrtvá? Policie se obává nejhoršího!reklamaSouvisející články

Susann (†23) odmítla sex, zemřela: Vrah-reportér dostal doživotí!

Sarah (†24) ubodal soused kvůli hlasité hudbě

Smrtící bakterie v Německu: Lékaři mi zabili přítelkyni, syn přežil!

Česká zlodějka v Německu: Ukradla kávu za půl milionu


Kurdská dívka Arzu žila s devíti sourozenci v německém městě Detmold. Vyrůstali v přísné jezídské víře, která nedovoluje sňatek s člověkem jiného vyznání. Při škole si přivydělávala brigádně v pekárně. Právě tam poznala Alexandra K. (20). Zamilovali se do sebe. Svou lásku však museli tajit.

Nechtěla ukončit vztah, zmlátili ji

Ačkoli dělali vše proto, aby svůj vztah utajili, pozornosti silně věřící rodiny neuniknul. Příbuzní na ni okamžitě začali naléhat. Bratři ji nutili, aby se s Alexem rozešla. Když to odmítla, bratři a otec ji brutálně zbili.

Rozhodla se proto utéct. Schovávala se v azylovém domě. Alexandra chodila pouze někdy navštěvovat. Byla u něj i v osudnou noc 1. listopadu, kdy do domu vtrhlo pět jejích bratrů. Alexandr ji bránil, ale přemohli ho a Arzu odvezli neznámo kam.

Je mrtvá, bojí se policieJeden z bratrů na policii vypověděl, že Arzu odvezli do bezpečí, kde by měla být s otcem. Po dívce se ale slehla zem. Policie se obává nejhoršího - že je Arzu mrtvá.

„Není nic lehčího, než ji zabít,“ nechal se v minulosti v pekárně slyšet jeden z jejich bratrů. „Tenkrát jsem tomu nepřikládal váhu, teď to vidím v úplně jiném světle,“ řekl policii šéf pekařství, v němž Arzu pracovala, Ilse Mueller.

Po Arze už deset dnů pátrají přes dvě stovky policistů. Pročesávají kousek po kousku okolní lesy, kriminalisté byli už také v domě kurdské rodiny. Po Arzu nikde žádná stopa.

„Její starší sestra si mi jednou stěžovala, že jim Arzu dělá problémy a že otec pro ni už proto v Turecku hledá ženicha,“ dává dohromady kousky skládačky majitel pekárny.
.....
12. 11. 2011 | 07:17

Medikolog napsal(a):

Silvie, Jezídí jsou přeci KŘESŤANSKÁ SEKTA....
12. 11. 2011 | 08:44

Pepa Řepa napsal(a):

Medikolog
odvážné tvrzení řekl bych. Pak je křesťanskou sektou i svaz vodníků.
Leje si vodu na hlavu.
http://www.dcch.wz.cz/texty/jezide.htm
A co teprva jezinky, Šmolíčku
http://www.pohadkynawebu.cz/jezinky
12. 11. 2011 | 09:10

Borochovský napsal(a):

Medikolog
někdy píšete rozumně ,ale toto je blbost:

Silvie, Jezídí jsou přeci KŘESŤANSKÁ SEKTA....

Cituji z různých zdrojů:
Jezidové patří k extrémistické skupině šíitských muslimů. Několik století byli coby kacíři pronásledováni kurdskými sunnitskými muslimy, kteří se je snažili obrátit na svou víru.
a dále
Přibližně v roce 750 všichni přijali ke svým tradicím islám a začali navenek vystupovat jako jedna skupina pod vedením Šejcha Adiho, kterého uctívali jako Boha. Adi následně upravil některé islámské tradice, takže se jeho přívrženci například modlili jen třikrát denně (namísto 5x).

Stačí vám to?Nebo máte jiné informace?
12. 11. 2011 | 09:28

argun napsal(a):

Silvinko drahá je věděl, že tady ještě číháte někde za bukem...

Že nmůžete dospat. Jsou tací, kteří paří automaty, poker nebo absint. Vy a Konvička holt paříte islám. Každej máme nějakou tu úchylku...

Ale že jte to Vy. Víte, že Vás už dávno miluju, tak ještě přičiním pár slov...

To co píšete, možná pravda je a možná není. Já to prostě nevím. Ale nepovažuju to za příliš podstatné. Rozumějme si. Já prostě nesdílím myšlenku univerzality lidských práv. Tuto havlovskou, resp. euroatlantickou myšlenku, považuji za velký omyl, který již zapříčinil spoustu krve. Nejsem Armáda spásy ani Amnesty international. ba ani Ghándí, Che Guevara, katolický misionář, Manuel Barroso či Brigante Rosse, aby to pro Vás bylo srozumitelnější.

Nějak jsem, dle toho co mi zatím bylo dáno na tomto světě vidět, usoudil, že naším úkolem není ten svět měnit, ale - v rámci našich směšně chabých možností - jej pochopit. Jakékoliv pokusy o jeho změnu končí totiž vesměs výrazně tragičtěji, než jaký byl předchozí stav. Samozřejmě - jde o velikost a složitost systému, o kterém je řeč. Bolševický režim s jeho směšně krátkou historickou existencí v rámci stejného kulturního okruhu byl v tomto smyslu poměrně snadným soustem.

Nebo ještě jink, to jediné, co můžeme na tomto světě reálně změnit, jsme my sami. Tak hurá na to!

Nemám potřebu vychováat nativní kmney na Nové Guinei, a vykládast jim, že sežrat souseda není pěkné. A rozmlouvat s katolickými magory na Filipínách, kteří k větší slávě Boží si o velikonocích ničí tělo. To nmení defétismus.

Když porušíte pravdidla Domu v jakémkoliv Domě, dostanete po čuni. Když je porušíte hodně, ten systém Vás nemilosrdně semele. Teď samozřejmě nemluvím o našich domácích hrátkách s miliony tekoucími tam či onde, mluvím o vývojových tendencích, tradici, kultuře.

V jakémkoliv biologickém systému funguje zákon silnějšího - expanduje jen ten orgasnismus, který je vitálnější. Jde o souboj druhů domestikovaných a invazivních. Akát tady před několika sty let nebyl ani jeden. Jde o tvrdě invazivní druh v naší flóře. Dnes se o nich pějí národní písně.

Pokud rezignujene na vlastní identitu, je konec. A to se už bohužel stalo. Jste křesťanka? Jak často a jak praktikujete Vaši víru? Nula nula nic? Jo tak! Že se Vám líbí buddhismus? No tak jo, emigrujte do Tibetu a budete mít klid... Ale tady jste v Čechách a Evropě, jejíž identitu utvářely myšlenky na Pána Ježíše. Pokud to necítíte, ti druzí, kteří tu svou identitu jasně cítí, Vám nemilosrdně převálcují.

S islámem je to přesně stejné. Otázka nezní, zda žít s ním nebo bez něj. Ta je už dávno zodpovětzena zcela nezávisle na kvičení Vašem či pomatených Konvičků. Otázkou zůsdtává, jak žít S NÍM.

Ale k jejímu zodpovězení nepomůže ani hysterie Kurasova ani ta Vaše.
12. 11. 2011 | 09:48

argun napsal(a):

Ty překlepy... už jsem jako vlk. Omluva.
12. 11. 2011 | 09:52

.Ivan Hochmann napsal(a):

Pepo se svojí vzdělaností a tolerancí v budoucnu,vlastě už nyní nemůžete uspět.
To snad při Vaší iteligenci víte.(pardon)
Je pochopitelné,že animozity budou doutnat a v kořenech společnosti nabudou obludných rozměrů.
Až přijde čas s nějakým excesem, katalysátorem dějů dojde k nekontrolovatelné erupci násilí a pak i vaše uklidňující rétorika bude slavit svoje nechvalné účinky.

No každý jsme jiný a na řešení dané problematiky máme jiné názory.
Jenže muslimové jsou STEJNÍ.
"JINÝ" u nich skončí život velmi záhy.V tom je ten zakopaný Pes.A vy to pane Pepo moc dobře víte,tak se nečilte nad jedinci,kterým už pomalu dochází trpělivost.

Zdravím Ivan.
12. 11. 2011 | 09:56

.Ivan Hochmann napsal(a):

Argune,

nikde není psáno,že moje indentita musí být nutně ztotožněna se společenstvím,ve kterém žiji.
Právě prože jsme každý jiný je tak těžké dojít k přibližně shodným názorům.
Jë otázkou do jaké míry je inklinace k různosti prospěšná jak společnosti tak jedincům.

V této (muslimské) problematice,by však měli jít všechny osobní profity i společenské zvyklosti - stranou.
Tady jde o přímé ohrožení života.
Je to jako s komunistickou ideologií.

Zdar Ivan.
12. 11. 2011 | 10:02

Borochovský napsal(a):

Argun

Opravdu jste se blbě rozkecal 12.11. 00:36,jak vám to hnedle nandala Silvie.
Asi jste chytrý člověk,četl jsem nějaké Vaše reakce na jiná temata,ale na toto téma máte málo informací,viz vaše přiznání že "Orianu Fallaci mám doma, samozřejmě jsem jí ještě neotevřel... " .Takže to napravte a pak uvidíme.Také doporučuji vyhledat na internetu film FITNA od Wilderse a na You tube napsat heslo ISLAM a uvidíte věci.Kdo chce,informace najde.Pokud si doplníte vzdělání,věřím že budete zanedlouho patřit mezi nás,tedy ty, co upozorňují na nebezpečnost islámismu.
A proti Konvičkovi se otíráte úplně nesmyslně.On je v tomto oboru borec a určitě není psychopat.Ale k tomuto poznání se musíte jedině pročíst.Šťasnou cestu.
12. 11. 2011 | 10:30

Pepa Řepa napsal(a):

Borochovský
O ztrátě naší vlastní identity je to především.

Proto se tak-v naší civilizaci-tak daří"užitečnýn idiotům". To na druhé straně nenajdete. Tolik lidí, podřezávajících si větev pod zadkem.
Matička EU nebyla schopna ani dát do smlouvy tak samozřejmou věc, jako že jsme potomci anticko-židovsko-křesťanské civilizace, což naprosto nevylučuje atheisty či agnostiky nebo neznamená, že by měl vzniknou náboženský režim.

Ale tím vlastně nemáte danou kostru kultury a nevíte jaký je "domovní řád", který by měl druhý dodržovat.
Takže přijmeme rastamana s hotentotem a budeme tak tolerantní, až se utolerujeme k smrti a dojdeme k názoru, že ani antika, ani monotheismus naši kulturu nezformovaly.
Nevíme kdo jsme, jakýsi zmetek evoluce.
Staneme se světoobčany bez identity- globálními Hotentoty.
12. 11. 2011 | 11:22

Martin Konvička napsal(a):

argun ... má vlastně spoustu dobrých postřehů.
Jenže, jak sám píše, rezignoval na vlastní identitu - a říká, že "to je konec" a ovšem tuto rezignaci podsouvá mně, Silvii, p. Borochovskému --- těm přátelům, co jsem se s nimi včera přežral Martinskou husou, prostě ostatním.

(Ten večírek, btw: Pořádali dva kámoši, jeden z nich upekl tu husu, a vyzvali pozvané, donést "to nejbizarnější oblíbené jídlo jejich babiček". Sešlo se nás tam asi 20 večírkářů, tak polovina s PhD, a asi 15 chodů, všechno starpochoutky z celé země a okolí. Ti kluci asi ani neví, že pro uchování "identity" dělají víc, než všichni plkalové tady).

Argue - nejde mi to do hlavy.
Pokud jste rezignoval na vlastní identitu, doporučuji skočit někde pod vlak a neplést se do života těm, kdo na nic nerezignovali, ani to nemají v plánu.
12. 11. 2011 | 12:25

Martin Konvička napsal(a):

argun ... mezi těmi dobrými postřehy napsal nesmysl

"Otázka nezní, zda žít s ním nebo bez něj. Ta je už dávno zodpovětzena zcela nezávisle na kvičení Vašem či pomatených Konvičků. Otázkou zůsdtává, jak žít S NÍM"

Je to nesmysl, protože tato otázka je v koránu dávno vyřešená. Viz "Omarova smlouva", která jednou pro vždy definuje postavení dhimmi-ů v islámském světě.

S islámem prostě budete žít jako obyvatel 2. kategorie.
Vzdávající veškerou úctu muslimům, vyplňující každý jejich požadavek, a opovažte se protestovat, nebo křivě podívat. Odměny za konverzi k islámu, tvrdé tresty za kritiku, nebo pokus odmuslimovat muslima.
Dhimmi - prozatím chránění lidé.
Bylo jich v Sýrii ještě počátkem 20. století pár desítek procent. V Egyptě tuším čtvrtina, v Libabonu dokonce většina.
Kolik je jich tam teď? Žeby genocida? Pomalá, věru, bez zaplombovaných vlaků a zasněžených nádraží. Proto nám to tak nepřijde. Vůbec si nějak pořád myslíme, že genocida bez zasněžených nádraží se nepočítá.
12. 11. 2011 | 12:29

Borochovský napsal(a):

Argun

Váš výtvor 12.12. 09:48 je neuvěřitelně schizofrenní-rozpolcený stejně jako řeka ARGUN,která protéká Gruzií,tedy krajem křesťanským a dále potom Čečenskem -tedy krajem islámským.Tam její tok končí-rezignuje,tím že se vlévá do větší řeky.
Stejně rozpolcená je Váš reakce,spoustu dobrých postřehů v jiném odstavci popíraných.

A totok snad nemyslíte vážně:"Otázkou zůstává, jak žít S NÍM.:"
To mi připomělo "myšlenku"jednoho blogera z jiného serveru,která mi už půl roku zvoní v uších,a který tvrdí,že majoritě nezbývá nic jiného než se sžít s cigánskou minoritou.
Takže my se máme sžívat s minoritou?Nemá se snad ona sžívat s námi!Stejně popletené to máte VY.
12. 11. 2011 | 13:45

český maloměšťák napsal(a):

Pepa Řepa
Papko, kvituji, že ona po několika letech a zřejmě pod tlakem osvěty doplnila ty židovsko - křesťanské kořeny i o kořeny antické.
Akorát že ty kořeny, Pepko - se moc rády mezi sebou neměly, věděla ?
A nějak zvlášť se v oblibě nemají dodnes.
To jen taková malá poznámka. Když už ona spustila ten patos.

Já bych to viděl v pojetí čekých maloměšťáků a maloměšťaček takto :
Barbarsko - anticko - slovansko - keltsko - bohémsko - husitsko - katolicko - obrozenecko - humanisticko - nacisticko - konzumentské kořeny.
/když , tak tam občas strčila i ty Židy - ale tak, ať je nikdo nevidí ....co si o nás lidi pomyslej - už tak prý kradem nejvíc z Evropy..../
12. 11. 2011 | 13:49

Pepa Řepa napsal(a):

Opravuji
kolega hermafrodit je pravý vzor multi-kulti směsky
s kořeny hotentotsko-barbarsko-cigánsko-paramuslimskými, ba přímo s kořeny zapuštěnými do hnoje, dokonalý exemplář a vzor uíčka.
12. 11. 2011 | 13:59

Borochovský napsal(a):

Pepa Řepa

....až se utolerujeme k smrti....
Tak něco precizního a výstižného jsem dlouho neslyšel.Děkuji.
12. 11. 2011 | 14:03

Martin Konvička napsal(a):

Článek z posledního Reflexu, autor statečná Lucie Tomanová, titul "Zastřel tu děvku".

Případ Sabatiny James, Rakušanku pákistánského původu, která unikla o fous před vynuceným sňatkem - a vraždou ze cti.
Teď vede nadaci, snažící se proti tomuhle kulturnímu obohacení bojovat.

Zatímco "argun" chce s tímto obohacením žít, a "maloměšťák" se z něj dokonce raduje, a Alvarová, v jiném blogu, vzdychá jak nám Rakousko zvládá integraci...

https://docs.google.com/document/d/1K3c_3-vBgsDpggYl4KwuZHRimyWDT0IQU9sIatdUtLk/edit?pli=1
12. 11. 2011 | 14:07

Pepa Řepa napsal(a):

Borochovský
Neil Postman napsal kdysi knihu Amusing Ourselves to Death
http://www.recombinantrecords.net/images/2009-05-Amusing-Ourselves-to-Death.pdf

Jakási protiváha Orwellovi, že do hrobu se dá dostat nejen orwellovskými zákazy. Apendix k Huxleyho The Brave New World.
Psal ji ovšem v době, kdy byla TV v plenkách, obrací pozornost tam.
Nepochybuju, že kdyby se dožil této doby napsal by
Utolerujeme se k smrti.
12. 11. 2011 | 14:14

český maloměšťák napsal(a):

Martin Konvička
Dovolte , milý profesore Konvičko, abch se krátce vyjádřil k vaší poslední pomluvě /pavlačovému drbu/ :

Mně je islam lhostejný.
Ale - neokrádá mě, neobírá mě zbůhdarma o daně, neprudí mě pitomými kecy z rádia, neciví na mě každý den z TV jak idiot , nehuláká opileckým křikem pod mými okny, nesere psí hovna v parku kam chodím, nestraší mě vidinou stáří v nuzotě, netráví mně vodu ani vzduch a vůbec ...nepřipravuje mě každodenně o rozum.
V tomto smyslu - ano mám islám velmi rád.
Na rozdíl od někoho /něčeho/ jiného.

Po tomto přiznání budete mít jistě celý víkend pěkné sny a dalšího nepřítele k tomu návdavkem. Můžete to takto reprodukovat i celé vaši pavlačové partičce - zejména Pepce - uděláte ji tím móóóc velkou radost...
12. 11. 2011 | 14:22

Martin Konvička napsal(a):

český maloměšťák:

1. Nejsem profesor.
2. Z hlediska budoucnosti téhle země nezáleží, zda se takoví, jako Vy, zastávají Svinstva z lhostejnosti, zlovolných sympatií nebo zbabělosti. Všechny tři cesty vedou do totality, a sorry, už jsme jich tu pár měli, a tudíž never more.

S hlubokým pohrdáním, leč přesto přáním hezkého víkendu,
MK
12. 11. 2011 | 14:54

český maloměšťák napsal(a):

Martin Konvička
Opět se mýlíte, pane "profesore" Konvičko.
Já se Vás nezastávám.

S přáním co nejhoršího dne, leč s úctou čm.
12. 11. 2011 | 15:28

Scarabeus napsal(a):

Martin Konvička:

Pane docente,

nechcete také, jako pan "honolulu", nasednout na koně a vyrazit na poslední křížovou výpravu?
http://www.csfd.cz/film/8641-indiana-jones-a-posledni-krizova-vyprava/
Než dorazíte k cíli výpravy, tak cestou můžete chytat motýly jako ten entomolog ve filmech o náčelníkovi Apačů.
http://www.csfd.cz/tvurce/7625-eddi-arent/galerie/filtr-33360-poklad-na-stribrnem-jezere/
12. 11. 2011 | 15:31

Silvie napsal(a):

Argun,

"Nemám potřebu vychováat nativní kmney na Nové Guinei, a vykládast jim, že sežrat souseda není pěkné. A rozmlouvat s katolickými magory na Filipínách, kteří k větší slávě Boží si o velikonocích ničí tělo. To nmení defétismus."

Já taky ne. Ale ať zůstanou v té Nové Guinei, protože v mé zemi jim kanibalismus tolerovat odmítám!!!
Vy jste, chlapče, totálně mimo. A jak víte, zda jsem věřící, či nikoliv - zase jste vedle, jak ta jedle.
12. 11. 2011 | 16:11

Scarabeus napsal(a):

Silvie,

kanibalismus ve státě Papua-Nová Guinea je už pouze historickou záležitostí.

Spíše Vás tam, když si nedáte pozor, může sežrat krokodýl. :-)

Tak jako u nás lezou po stěnách mouchy, tak na Papue lezou po stěnách malé ještěrky, někteří tamní evropští imigranti jim říkají gekos.

Zahraničně-politicky se stát Papua-Nová Guinea velmi silně orientuje na Austrálii. Dokonce jsem slyšel o případu, že ministr tamní vlády si dovolil (umírněně) kritizovat vládu Austrálie a druhý den už nebyl ve funkci. :-)
12. 11. 2011 | 16:36

.Ivan Hochmann napsal(a):

Správně Silvie,

nebudeme přece přemlouvat zabedněnce aby se chovali dle našich norem,když jsou zvyklí chodit kálet s konvičkou do pouště.
Mám zde před sebou pár chytrých vět od pana Petráčka,který má bezpochyby daleko přesnější informace o dění na Blízkém Východě než já nebo další smrdutí abonenti těchto stránek.
Cituji:
********
""O jaké problémy jde? První mají globální hospodářsko-strategický význam: evropská číše řeckého bolehlavu a americký rozpočtový pohár, ne-li přímo cisterna předvolebního bolehlavu. Druhé problémy jsou vojensko-strategické. Jde o zítřek Afghánistánu, stále hlubší bezpečnostní nekrózu Pákistánu, nedohledno stability v Iráku, syrskou prachárnu, nekonečnou tragedii izraelsko-palestinskou se stále víc nakloněnou rovinou ve vztazích Egypta a Izraele.

A koneckonců nikdo neví, zda nejsme na pokraji války, o jejíž výbuch se postará Teherán. Od výměny Šalita za tisíc Palestinců se nezklidnilo nic. Naopak desítky iránských raket prší na Izrael z Gazy. Svět se tváří jako by šlo o jakési triviální chuligánství a klidně akceptuje Palestince ve strukturách OSN a přehlíží, že nejsou schopni (vlastně nechtějí) ukáznit své zuřivé teroristické radikály. A přitom kdyby byl rázně – už před mnoha lety – vynucen v oblasti kolem Izraele mír, tvorba stability na Blízkém východě by měla zásadní šanci na úspěch.""

bez komentáře......

Někdo se zde ptal na citace projevů na OSN.Ať si najede na živé vysílání ČT24 a pod ním jsou videozáznamy z brífingů a významných projevů.Tyto najde pod číslem lo5-110.
M.j se tamtéž také dozví podrobnosti o Slovenské politické situaci z ústa paní premierky Radičové.

Takže ahoj Ivan.
12. 11. 2011 | 17:10

argun napsal(a):

Koukám, že je tu živo, to je fajn. Ale bylo dnes hezky, škoda sedět u pc.

Ivane začnu u Vás.
Naše identita má spoustu rovin. V té nejobecnější je to tak, jak napsal PŘ, anticko- židovsko - křesťanská, a je celkem fuk, že se ty vývojové proudy mezi sebou zrovna nemilovaly, jsou prostě tady a v nás. A taky je v tomto smyslu fuk, zda vůbec a jakou víru praktikujeme. Ta méně obecná začíná snad někde u Bílé Hory a českého protestantismu, později pokračuje obrozenectvím. Tam někde se narodilo české plebejství, které nám asi už nikdo neodpáře, bez ohledu na aktuální stav konta a místa pobytu. A doplácali to nezaměnitelní Švejk s Cimrmannem. Bez ohledu na to, jestli jim holdujeme nebo ne. To vše máme myslím společné, ať názorů a konfesí jsme leckdy hodně různých. A na něčem takovém by se myslím dalo stavět. My to ale neděláme. Nechceme to, kašleme na to. Radši tu blábolíme o islámu a konstruujeme nepřitele, který by nás spojil.

Vaše identita určitě nemusí být ztotžněna se společenstvím, ve kterém žijete, ale je jím ovlivněna. A to dost zásadně, řekl bych. Ať se Vám to líbí nebo ne.

To byste musel být indickej sádhú - jejich cílem je dosáhnout stavu, kdy jejich identita nebude ztotožněna s jakýmkoliv lidským společenstvím, nýbrž přímo s bohem. Pak je ovšem třeba se od společenství izolovat - zabalí si pingl a odejdou na pár desítek let do himálajské jeskyně. Ale řekl bych, že stejně kecají - ta zima se tam nedá přežít, i když pomocí jógy zvládají zpomalení metabolismu. Na pár měsíců pak stejně valí dolů a jedou v tom lidskím "bahně" zas...

Závěr - neplést prosím pojem identita a názorový soulad. To první je - většinově - práce našeho podvědomí.

Petráčka mám rád. Rusku rozumí opravdu hodně, Blízkému Východu už o hodně míň, řekl bych.

A tahle věta je, při vší ústě, dost pitomá:

"A přitom kdyby byl rázně – už před mnoha lety – vynucen v oblasti kolem Izraele mír, tvorba stability na Blízkém východě by měla zásadní šanci na úspěch."

Kým a jak vynucen? Před mnoha lety - světovou válkou?

A tahle Vaše?
"Tady jde o přímé ohrožení života. Je to jako s komunistickou ideologií."

Ivane ohrožuje Vás nějakej musulman? Kolik jste jich tady potkal? Z mnoha důvodů Čechy nikdy nebudou Francií, Německem, Itálií ani Nizozemím. A srovnávat komunismus s islámem je - neračte se hněvat - nechytré. Už jsem o tom psal jinde, nebudu se opakovat.

Jo, Rusové, to je jiné kafe. Za deset let jejich počet u nás stoupl desetkrát. Sem tam už nejsou minoritou ale majoritou. Nevšiml jste si?
12. 11. 2011 | 20:52

argun napsal(a):

Scarabeus
"kanibalismus ve státě Papua-Nová Guinea je už pouze historickou záležitostí"

Mýlíte se. Dejte řeč s Petrem Jahodou. Byl tam. A zahraničně politická orientace státu Papua-Nová Guinea na Austrákii je stromovým lidem pod stolovými horami myslím dost ukradená.
12. 11. 2011 | 20:56

Scarabeus napsal(a):

argun:

Budete si muset zvyknout, že někteří lidé si (z nejrůznějších důvodů) rádi vymýšlejí, zvláště v záležitostech u nichž počítají, že si je většina lidí těžko ověří.

Ve státě Papua-Nová Guinea žije můj příbuzný, samozřejmě běloch z Evropy.
12. 11. 2011 | 21:21

Scarabeus napsal(a):

Ukazování lidožroutů je místní turistická atrakce k vytažení peněz z důvěřivých turistů, folklorní divadlo, něco obdobného jako je na Moravě 'Jízda králů'.
http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADzda_kr%C3%A1l%C5%AF
12. 11. 2011 | 21:36

argun napsal(a):

Nemilý pí ejč dý Konvičko,
pletete se mi do života úplně stejně jako já vám. A já z toho vážně nemám žádnou radost.

Máte problém s gramatikou? V první osobě jednotné a množné je jistý rozdíl, račte pochopit. Problém s MOJÍ identitou myslím nemám. Netrpím obsedancí ani poruchou sebehodnocení, nepotřebuji se vůči komukoliv nenávistně vymezovat, abych ukojil své ego.

"S islámem prostě budete žít jako obyvatel 2. kategorie."

Opravuji, vy nejste psychopat, vy jste přírodní úkaz. Drzé čelo lepší poplužního dvora. Vypouštíte s arogantní sebejistotou naprosto neuvěřitelné blábboly a vydáváte je za zjevenou pravdu. V Londýně žijou s islámem milióny lidí. Nevšiml jsem si, že jako obyvatelé druhé kategorie. Kdyby tam musulmani nebyli, britská ekonomika se okamžitě zhroutí. Samozřejmě, emigrovat do Sýrie nehodlám, i když se mi tam líbilo. Tam bych s ním žít opravdu nechtěl. A přijde mi to takto ok.

Omarova smlouva? Chce to elementární logiku. Samozřejmě, že jedinou otázkou je, jak žít s nimi. Protože jsou tady. "Dávno vyřešené" otázky můžete v Koránu, v Bibli i Talmudu přehazovat lopatou. Vyřešené pro koho? Pro vás? Jo, tak to jo... Každý krysař z Hammelen potřebuje, aby svět byl co nejvíc placatej.

Leč abych byl byl "vyvážený". Ta martinská husa je dobrej nápad. Chválím. Čím je ale bizarní? Tím, že ji sežralo 7,5 islamofobního pí ejč dý? Jistej Dolfík z Norimberka se s kumpány taky rád dobře nažral a poveselil... a pak je poslal pustit plyn.

Znáte knížku Teorie nevzdělanosti? Konrad Paul Liessmann. Pro vás povinná literatura. Napište pak na to téma esej.
12. 11. 2011 | 21:52

argun napsal(a):

Scarabeus

Svatá prostoto. A jezdí váš příbuzný na víkend ke stolovým horám? V Indii najdete duchovního komedianta na každém rohu. Duchovní supermarket. A přesto tam ti nekomendianti jsou. Svět opravdu není placatej.
12. 11. 2011 | 22:02

Scarabeus napsal(a):

argun:

Nechci prozrazovat co příbuzný dělá, ale jezdí po celém státě, i do těch nejméně civilizovaných oblastí státu.
12. 11. 2011 | 22:10

Martin Konvička napsal(a):

argune - mě by něco zamímalo

Zamjímalo by mě, zda byste ty nepoučené (protože prostě neinformované: nevíte, jak se žije v tom Londýně, houby tušíte o vlně násilí vůči domorodým dívkám ze strany přistěhovalců, o "etnickém čištění" některých čtvrtí, o neschopnosti policie zvládnout imigrantské riots, o stoupajících požadavcích, o tabuizovaných tématech -- stejně jako nevíte nic o islámu, o jeho dějinách, o jeho právním systému, o tom, jak je fungují komunity v diapoře, kdo je financuje, jakými nástroji jsou mladí muslimové drženi "v lajně -- co to byla Omarova smlouva, proč je tak důležitá, proč proč je islám "neměnný a věčný" --) zbabělé (to rozvádět nebudu) a přisprostlé (taktéž nebudu) tedy, zda byste ty výlevy, které tady předvádíte, byl ochoten podepsat.

Nenutím vás k tomu. Nevyzývám vás k tomu. Nic by se vám nestalo (je to současná PCMC ortodoxie), ale prostě by mě to zajímalo.
Prostě by mě zajímalo, zda byste byl s to hájit islám, a hanit ty kdo se snaží varovat, před manželkou, dcerou, kolegyněmi, kamarádkami.
Případně před Sabatinou James, a nespočtem dalších obětí nucených sňatků, vyhrůžek na životě, ponížování od dětství, vražd ze cti.

S ohledem na pana Stejskala sem nebudu psát o nymfálních stadiích řádu Phtiraptera.
http://en.wikipedia.org/wiki/Lice
12. 11. 2011 | 22:41

Borochovský napsal(a):

Scarabeus

To že jste zde výše zanechal odkaz na Poklad na Stříbrném jezeře bych ještě pochopil-zesměšnit motýlkáře alias Konvičku.Pochopil jsem to jako jedovatou slinu duševního chudáka.
To že jste dále zavěsil odkaz, kde srovnáváte Jízdu králů s rituály lidožroutů v Oceánii je humus a pohrdání lidovými tradicemi nejvyššího kalibru.
Na Moravu radši nejezděte,protože jestli vás rozkryjeme,dostanete po papuli takovou nakládačku,že Vás nedá dohromady ani šaman z Papui.

A obecně bych Vám a třeba i Argunovi chtěl říct,že odvést debatu od recenze brožurky Lukáše Lhotˇana až k lidožroutství v Oceánii je opavdu mistrovký oslí můstek,kterého je schopen jenom osel.
12. 11. 2011 | 22:46

argun napsal(a):

Borochovský

Zdravím fámuluse velkého Vůdce. Přispěchal jste na pomoc?

"je neuvěřitelně schizofrenní-rozpolcený stejně jako řeka ARGUN,která protéká Gruzií,tedy krajem křesťanským a dále potom Čečenskem -tedy krajem islámským.Tam její tok končí-rezignuje,tím že se vlévá do větší řeky".

Gratuluji! Odhalil jste moji pravou identitu. Google funguje. Až pochopíte, že i vy jednou rezignujete - a vlejete se do velké řeky - uleví se vám. Ano, té řece je lidská konfese zcela lhostejná. Jsou tady důležitěšjší věci.

Rozumím vám. V jistých kruzích znamená nečíst Orianu Fallaci jasnou identifikaci - je to blb. Dost možná. Připadám si tak každou chvíli. A díky za nabídku členství v klubu islamofobů, až mě z Oriany přezkoušíte. Ale nemám zájem, nemám potřebu patřit do této smečky. Mám jiné doporučení. Zkuste něco o antropologii, třeba vám to pomůže v duševním vývoji http://cs.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss
Ale narozdíl od vás si vůbec nemyslím, že k poznání je třeba se pročíst.

Kdyby jste "spoustu dobrých postřehů, v jiném odstavci popíraných" nějak doložil, by by jste věrohodnější.

No nic. Přeji vám hodně štěstí ve šlépějích Vůdce. Jo, máte pravdu, je to borec. Ve svém oboru demagogie je hvězda. Až prozřete jeho magořinu, napište - jako Lhoťan - Jak jsem konvertoval od Konvičky. Budou vás taky prodávat v Perlovce, budete slavnej a ještě v balíku. Uvažte to!
Silvinko jste vážně zlatá,

chlapče mi už léta nikdo neřekl. Díky!
Mimo jsem celoživotně, nic nového. Vím o Vás jen to, co jste sama napsala - buddhismus a tak...
12. 11. 2011 | 22:49

.Ivan Hochmann napsal(a):

Nemám problém se společenskou patřičností.
Jaksi jsem sï uvyknul stát opodál.Dokonce jsem byl tímto údělem potěšen.Bylo mě s radostí sledovat onu tupost mezků,kterým bolševik utahoval přesku.Vymezoval jsem se od toho voličského stáda ,kde jsem jen mohl.
A zůstalo mě to jako Kainovo znamení až do smrti.
Máte pravdu Argune.Musíme zde žít, ale míra ovlivnění závisí na nás.
Co a jak jsme ochotni akceptovat.
Vím,že Češi byli po šest století ohýbáni podle potřeb jiných,větších.To bezpochyby zanechalo stopy na národním povědomí i na tvorbě nových lidiček.

No opravdu jsme to už
mockrát probrali a nejsme v tomto ohledu ve při.

K té Petráčkově Větě:Měl bezpochyby na mysli Jón Kippur,šestidenní válku .
Ta udělala v myslích arabů největší zlo.Tehdy měly zasáhnout mezinárodní síly v co největším počtu.
Vždyť se nejednalo jen o židy a palestince.
Na indexu byl Suez a ruské imperiální zájmy.Jenže Francie byla zdeptána indočínou,Angláni byli opatrní poněvadž dopodrobna poznali arabskou mentalitu jako protektoři a kolonizátoři.
Němci ještě mlčeli a budovali předpolí.Amerika byla ještě v šoku z Vietnamu a OSN stálo odjakživa za hovno.Občas si nějaký tupan bouchal botou do stolu a občas spadlo letadlo.A to nemluvím odnešním stavu.
Ne opravdu....podívejte se na celý Netanjahův proslov a srovnejte ho s Abbásovým paskvilem na jakousi spravedlnost.
A když jsme u věci ....Potřeboval bych vysvětlit jak přišli izraelci k názoru vyměnit Šalita za tisícihlavou tlupu zločinců.
To prostě pochopím jen s vlastním logickým zdůvodněním,že Izrael cíleně eskaluje napětí.Tahle výměna totiž u arabů jen podpořila agresivitu.

Ano a "svět se zase tváří jako by šlo o nějaké triviální chuligánství......."
To srovnání islámu s komunismem je ale příteli na místě.
V obou případech se jedná o agresivní zlovolnou ideologii.
V obou případech se jedná o zneužívání moci sektou rádobyvyvolených grázlů,kteří pomocí mocenských pák terorisují vlastní obyvatelstvo.
Ale to jsme už také mockrát probrali,takže dík za debatu a dobrou noc Ivan.
12. 11. 2011 | 23:01

Martin Konvička napsal(a):

argun, český maloměšťák, hovnivál:

" v jistých kruzích znamená nečíst Orianu Fallaci jasnou identifikaci - je to blb. Dost možná. Připadám si tak každou chvíli."

Správně. Dejte na instinkty, vašnostové.
Nebo čtěte.
Netřeba číst Notre Dame Orianu - zkuste toho Lhoťana, o kterém byl původně tento blog. Nebo Rebelku od Hirsi Ali. Nebo čtvrteční Reflex, článek "Zabijte tu děvku" od Lucie Tomanové. Nebo aspoň korán, i když ten se čte blbě.
Přečtěte si prostě k tématu aspoň NĚCO, jinak zůstanete tím, čím si připadáte.
:D :D :D
12. 11. 2011 | 23:27

Martin Konvička napsal(a):

Jinak z toho Reflexu - vybírám specielně pro místní islámofily.

PŘEVÝCHOVA KORÁNEM
Po příjezdu do Pákistánu zanechali rodiče Sabatinu v Láhauru ... Místo slíbené divadelní školy ji čekala internátní škola koránu. Pro tetu, jež vzala převýchovu nastávající snachy vážně, nebylo snadné místo v takové škole sehnat, dívku z Evropy nikde nechtěli. „Školy koránu jsou tvrdé i pro naše dívky. Pro vaši neteř by to bylo bezmála nelidské,“ řekla při pohovoru jedna z ředitelek. Nakonec se ale přece jen našlo zařízení, které se převýchovy nešťastné dívky ujalo.

V malé místnosti se nás mačkalo třicet, ve dne v noci. Podlahu pokrýval koberec, na němž jsme seděly, učily se, jedly i spaly. Nic víc jsme neměly. Bylo přes čtyřicet ve stínu, ale všechny jsme byly navlečené v bílých čádorech. Hlídali nás dvacet čtyři hodiny denně, když jsme si šeptaly, dostaly jsme rákoskou. Nejhorší ze všeho však byla hygiena. V maličké ,koupelně‘ byla díra v zemi, která sloužila jako záchod, a vedle kýbl s páchnoucí hnědou vodou, ve kterém jsme se rukou umyly. Sprcha sestávala z trubky ve zdi, z níž tekla ledová voda. Všude na zemi se válely páchnoucí krvavé ubrousky, které jsme dostávaly místo vložek v době menstruace.“

MILÍ ISLÁMOFILOVÉ
já si dovedu představit, že Vám to čtení dělá dobře. Že Vás vzrušuje. Tak to přiznejte - hezky na rovinu, když teda jste ti "drsní chlapi". A užijte si, v tom čláku je toho víc.
Ale uvědomte si, hoši, že pokud "budeme žít s islámem" - a my už s ním žijeme, ten článek je o rakouské občance(!) - tak vy nebudete vychovateli v koránské škole. Ani vaši synátoři ne. Pro ty bradaté kluky z mešit budete vždycky jen odpad, dobrý tak k nošení tašek, jako každý kolaborant pro každého vládce.
Takže tak.
12. 11. 2011 | 23:33

argun napsal(a):

Konvičko

je od vás hezké, že mě nenutíte. A i kdyby, nebylo by vám to nic platné. Zdá se, že víte nejen to, co vím, ale i to, co nevím. Myslete si o mě co chcete, je mi to upřímně jedno. V Británii mám dceru. Vedli jsme s jejími přáteli spoustu debat na toto téma. Nemám potřebu k napsanému cokoli dodávat a cokoli měnit. Ani vás nehodlám přesvědčovat, že spojovat se mmnou pojem PCMC je směšné. Jen další vaše berlička, kterou si pomáháte, abyste mohl zglajchšaltovat svět, pro vás až příliš amorfní.

Já sem píšu hodně málo. Nemám na to čas a ani to nepovažuju za moc symsluplné. A není tu mnoho lidí, se kterými stojí za to se potkávat. Nicméně tuto debatu jsem považoval za poměrně důležitou. Totiž jestli mi něco bytostně vadí, pak je to právě zglajchšaltování pohledu na společnost. To, co tu předvádíte, je velmi selektivní výběr reality. A co je horší - záměrně selektivní. Dáváte nálepky, generalizujete a kamuflujete to zaklínadlem "poznání" a "znalosti". Máte plnou hubu odmítání totality a přitom jste jejím věrozvěstem. Asi proto, že jste žádnou nezažil. Já ano. Fakta se téměř vždy dají interpretovat mnoha způsoby. Vy - jako každý správný dogmatik - používáte jeden jediný. Přesně takto fungoval bolševický systém. Jistě jste slyšel o "vědeckém" komunismu. Vaše dikce je identická - arogantně sebevědomá, futrovaná údajnými "fakty" a "poznáním". Vědecký komunismus byl podvod, stejný, jako je vaše zboží.

Už nahoře jsem napsal, že problém není primárně islám - největším problémem této společnosti - pokud pominu etiku a historické reminiscence - je způsob myšlení. Či spíše nemyšlení. Vám to ovšem vyhovuje - každý krysař potřebuje stádo. A společný nepřítel je přece báječná věc.
12. 11. 2011 | 23:50

Martin Konvička napsal(a):

argun:

Vy jste možná za nějaké totality žil, ale rozhodně jste ho neZAžil.
Já jo - už mám taky pár křížků - a pozná se to tak, že totalitu vyčuchám takříkajíc in status nascendi, když začíná.

Abychom si rozuměli: mně je jasné, že realita islamizace, a nekonec i toho islámu, je mnohem amorfnější, než se dá shrnout do pár vět tady. Studuji to. Píšu si s muslimy, dokonce se s pár muslimy vídám. O protomuslimkách, muslimkách a exmuslimkách nemluvě. Mohl bych sepisovat disertace na tohle téma. V diskusi pod blogem to vždy bude vypadat zloštěle.

Komunismus byl též mnohem amorfnější - zejména, když se rodil. Kultivovaní intelektuálové, volnomyšlekáři a bonviáni podávali si v sekretariátech dveře s burany, dogmatiky a upjatými puritány. Pro někoho ohromná legrace. Pro někoho "kmen", tlupa, patření někam. Pro jiného zas, životní posedlost a boj. Ano, rodící se totality jsou amorfní, ale v tom šumu lze poznat pattern - jednotící linii.

A já jsem profesí vědec, údajně ne tak špatný, a je to moje práce, hledat v šumu pattern. A ten islámský je jasný: je dán dooktrínou. A ta, jako u všech totalit, přitvrzuje s tím, jak hnutí nabývá na síle. Stalo se salónním komoušksým intelektuálům, stalo se nacistickým bohémům a flákačům. Stane se současným "umírněným muslimům", jakož i jejich tolerantním kámošům.

Máme to, v přímém přenosu, v Tunisku a Sýrii, Egyptě a Libyji. A Paříži a Londýně. Totalita ještě nikdy nezměkla setkáním s měkkým protivníkem.

Howgh. Nechci arguny přesvědčovat. Jejich doba je stejně pryč - mohou ještě pár let kalit vodu, ale milosrdná Zubatá si pro ně včas přijde, takže jejich okecávání, jejich relativizování, jejich předpotentovaná zbabělost nebude překážet dnešním náctiletým, na jejichž bedrech to nakonec bude.
13. 11. 2011 | 00:22

Borochovský napsal(a):

Argun
Obnažujete se sám a sám si také způsobujete problémy.
Protože mít v poličce nepřečtenou Orianu a vstupovat do diskuse o islámismu je hazard.
Orianu nečetl,Lhoťana nečetl,Korán nečetl ale klávesnici nedá pokoj.
Váš odkaz na antropologii jsem nepochopil a nijak mne neobohatil a není to moje parketa.A není to ani téma diskuse.
A dále:
"Já sem píšu hodně málo. Nemám na to čas a ani to nepovažuju za moc symsluplné." Jako bych to napsal já.Hodně tady visím a čtu,ale nikdy se nevyjadřuji k věcem kde nemám fundament.
A dále:
"Už nahoře jsem napsal, že problém není primárně islám - největším problémem této společnosti - pokud pominu etiku a historické reminiscence - je způsob myšlení.Či spíše nemyšlení."Komu je určeno toto zvolání a jaké myšlení máte na mysli?Pokud víte o způsobu myšlení které spasí tuto společnost tak ven s ním.
A dále:
Vietnamská komunita někde v Plzni vám nevoní,Ruská komunita v městě XYZ Vám smrdí,ale islám vám nevadí.Nevadí Vám proto,že jste se s ním prakticky a ani teoreticky pořádně nesetkal.

Potěš nás koště,jestli tento způsob myšlení je ten správný.Jinými slovy chcete další ukázky Vašich nekonzistentních názorů?

Je čas jít spát.Dobrou noc.
13. 11. 2011 | 01:12

Borochovský napsal(a):

A abych nezapoměl:
Kuras-palec nahoru.Pište dál.
13. 11. 2011 | 01:17

Scarabeus napsal(a):

Borochovský:

To chce lépe číst diskusi, lidožrouty zatáhla do diskuse, příspěvkem 12.11.2011 16:11, Silvie.

Teď si představte, že by na Papue někdo tvrdil, že v Evropě jezdí panicové na koni s kytkou v ústech.
13. 11. 2011 | 08:46

.Ivan Hochmann napsal(a):

Konvičko,Konvičko,

Vy si pokoj nedáte a nedáte.
Co byste čekal od takových primitivů načichlých islámismem(komunismem)?
Tady jsou veškeré rady marné.Většina lidí si vážné problémy nepřipouští a na budoucnost nemyslí.

Pak se všichni strašně diví,že místo aplikace rozumu a práva -dostanou přes držku.

Jsem už dost starý na to abych někomu radil co má dělat.
Je to k ničemu.
Nejhorší je že to pak odnesou mladí potomci.
Ačkoliv..... zase - jablko nepadá daleko od stromu,takže žádný soucit a humanita.
Tihle filištínští mrví život i nám ostatním nezprzněným.
Už jsem to ve svém životě zažil dvakrát.
Po třetí bych to už nepřenesl přes srdce.
To raději vylétnu komínem.

Zdravím Ivan.
13. 11. 2011 | 14:42

argun napsal(a):

Konvičko

vyčucháte prd. Tedy kromě vlastního profitu a vlastního politického tématu. Jak že se bude jmenovat ta nová partaj, kterou založíte? A ty proto - ex - post holky, které šmírujete po netu, jsou pak urřitě vděčné, což? Spasitel zachranitel. Celej Imanuel Parsifal alias Jirka Dvorský. Ten byl taky na subinky, měl jich vždycky doma několik najednou... Než ho sebrali.

Nepřesvědčujte. To, že jste vědec - pokud jím jste - neznamená vůbec nic. Nijak mě to neoslňuje. Za vědce se dnes vydává kdejaký absolvent kdejakého upoceného doktorandského semináře. Ostatně jistý Josef Mengele byl taky vědec.

Kromě studia zdrojů jako je Reflex by jste se měl především věnovat studiu etiky. Pokud víte co to je.

Nejde ani tak o to. co blábolíte. To je mi v podstatě ukradené. Máme tady svobodu slova. Jde spíše o to, co nabízíte. Těm náctiletým, kteří ve společnosti bez identity se rádi k nějaké přimknou. K jakkoliv pitomé, hlavně když je dost primitivní na to, aby ji za 10 min pochopili, a dostatečně řízňácká, aby jim umožnila "bouchnout do stolu". Rádi skočí na jakýkoliv lákavý špek. Hlavně, když budou v nějaké smečce, protože jen v té se tato pomatená společnost dá přežít.

Jediné, co reálně nabízíte je toto:

""...dosud nikde nevyzkoušená, leč nejmírumílovnější, spočívající ve zničení islámu jako ideologie"

Jestli jsem něco relevantního od vás přehlédl, opravte mě. Ergo - zničení idelologie znamená jediné - zničení jejích vyznavačů, jinak kýženého cíle logicky dosíci nelze. Tedy jinými slovy - konečné řešení. Originální určitě nejste Konvičko, pejzantci by mohli vyprávět. Sám dobře víte, že je to naprostá zhovadilost, reálně neproveditelná, tak hloupý opravdu nejste. Leč přesto to hlásáte. Proč asi? Inu kvůli té své smečce, něco jako NSDAP ve stadiu zrodu...

Pro mě to je Konviško - evindetní projev psychapatického narcismu. I to už tady bylo, jistý holič taky chtěl být spasitelem evropských hodnot.

Suma sumárum. Pro mě jste Konvičko, fašistická pakáž, která patří v každé slušné společnosti na smetiště. O očistných mechanismech té naší si nedělám vůbec žádné iluze. Přesto věřím, že tam velmi brzy skončíte. A jsem připraven vás tam vlastnoručně na lopatě vynést.

A ta Zubatá? To jste mě pobavil. Jistěže přijde, i pro vás, víte to? Přišla i pro nesmrtelného Magora. O to víc ovšem bude žít jeho magorství.
13. 11. 2011 | 19:40

argun napsal(a):

Borochovský chlapče milý

obnažovat se, to není můj styl, mám to rád ve dvou a v soukromí. Problémy si opravdu dělám, ale rozhodně ne tady. Tohle je jen virtuální žvanírna.

"Protože mít v poličce nepřečtenou Orianu a vstupovat do diskuse o islámismu je hazard."

Ale jděte vy brepto. Je kvalifikací k diskusi o fašismu studium Mein Kampf? A o sionismu Protokolů sionských mudrců?

Co máte nastudováno vy kromě Orinay,. Lhoťana a Konvičkových blábolů? Antropologie vám nic neříká pravíte - inu nedivím se. Příliš složité na vás, málo přehledné. Tam se nedočtete, kdo je padouch a kdo hrdina, co je zlo a co je dobro. Tam se dočtete jen o genezi lidské společnosti, její spirituality, která posléze vyústí v náboženské myšlení, o tom, z čeho a jak vzniklo, a jak se jeho jednotlivé proudy vzájemně ovlivňovaly. Nečtěte to, je v tom jisté nebezpečí, že by jste mohl něco pochopit...

Pro debatu je třeba naučit se vnímat psaný text. Nikde jsem nenapsal, že mi vietnamská či ruská komunita nevoní a muslimská naopak. Napsal jsem, že tady jsou, a že také tvoří ghetta, stejně jako muslimové. V tom je dost podstatný rozdíl. Jinými slovy, nevadí mi ani Vietnamci, ani Rusové ani muslimové, pokud se z jejich komunit nestávají ghetta a pokud respektují zákony této země.

Nějakou další ukázku mé nekonzistentnosti by jste neměl?

Ale nebojte, ze zajetí hlouposti se dá celkem snadno vyváznout. Chce to jen trochu píle. To Konvička je na tom o dost hůř.
13. 11. 2011 | 20:05

Martin Konvička napsal(a):

argun:

A víte, čím se my dva lišíme?
Tím, že se k věci stavím čelem.

Bůh nemá rád sraby.
14. 11. 2011 | 01:44

lugis napsal(a):

Mein Gott Skarabeus je tady.Pořád čekám na ten link jak bílý rasista ojíždí člena naší menšiny za výkřiků "Ty černá svině".Jestlipak se dočkám mudrlante?
14. 11. 2011 | 02:08

Scarabeus napsal(a):

lugis:

Ještě jste se nenaučil používat Google, pomocí tohoto vyhledávače najít nějakou erotiku? Když jste tak na ní zvědavý, Vy jeden prasáku. :-) Pokud ne, tak pan doc. Mgr. Martin Konvička Ph.D. by Vás to mohl naučit, ten umí nejen používat Google, ale umí rozeznávat samce od samice i u motýlů.
14. 11. 2011 | 09:06

Jindřich Baar napsal(a):

Argun, přejmenujte se na "argument pěst" to bude to vono, vy užitečný idiote. Samozřejmě, že když chci hovořit o fašismu měl bych mít přečtený Mein kampf, o judaismu, měl bych znát obsah Sionských protokolů, jinak jsem jen hovado a žvanil z V.cenovky, což jste přesně Vy. Svatá prostota, nedotčená vzděláním, zato střihlá petrodoláčem, že?
14. 11. 2011 | 09:50

lugis napsal(a):

Scarabeus :Takže si to shrneme Skarabeusi.Jsi jen prachsprostý lhář a trouba.A odkazováním na někoho kdo nemá s diskuzí a tématem nic společného jsi dosáhl další stupínek na pomyslném žebříčku blbství.A pokud nevěříš tomu co píšu prasáku(: použij Google.
14. 11. 2011 | 10:33

argun napsal(a):

Konvička

Bůh? Danoušek Landa na vás natáhne hábit Ordo Lumen Templi, plácne vás mečem přes prdel a zapěje k tomu vykastrovaného Kryla. Budete spasen, templářský křižáku, těšte se!

Čelem? Jako Kléma na balkónu? Čelem k masám - depresivních subinek, celoživotních puberťáků a pomatenců všeho druhu. Čeká vás sukces. Jak říkal Werich - je to blbý, to se bude líbit.
14. 11. 2011 | 16:15

argun napsal(a):

Vy jste na to kápnul Jindřichu Baare,

s petrodoláčema hrajeme doma kanastu. A kde jste nechal Šimona? Toho mám docela rád, píše dobře. Příbuzný? Asi ne, to byl ušlechtilej člověk. Na fašouny platí pouze "argument pěst", Jindřichu. Historická zkušenost.
14. 11. 2011 | 16:23

Martin Konvička napsal(a):

argun:

Závidíš, dědku?
Smůla. Každý mohl.
14. 11. 2011 | 17:25

Gardelino napsal(a):

Bože, tady ale je (ne)užitečných idiotských sebevrahů... Samá smažka a pravdoláskař. Tahle země plodí neskutečné imbecily.
15. 12. 2011 | 17:33

Ondra T napsal(a):

Pavel 13
Ve Francii už je jich tolik že si vyřvávají muslimské zákony a ty nejsou s demokracií slučitelné. A další země nejsou o moc pozadu. Co vás vede k doměnce že tady k tomu nedojde? A co je špatného na zastávání se demokracie a chtít ji zachovat takovou jaká je? Čím větší muslimská komunita, tim větší křik po změnách. Muslimské státy jsou tak uspěšné a vyspělé, že hromadně zdrhají do evropy za lepším životem a vyšší životní urovní ale jedním dechem řvou, že naš systém neuznávají. Ideologie, která chce zachovat demokracii a eliminovat jakékoli náboženské vlivy je špatná? "K vítěztví zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama." klidně teda seďte, neinformujte se a pohrdejte ideologiemi, pak ale nebrečte až se svět kolem vás změní k nepoznání..... mimochodem, teze a fakta jsou 2 rozdílné věci.
21. 04. 2013 | 02:11

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy