Mistři ničeho

16. 07. 2012 | 11:15
Přečteno 9749 krát
Ekonomie byla vždycky směsicí umění a vědy a k jejímu zvládnutí bylo zapotřebí znát nejen matematiku, ale i psychologii lidského chování. Zakladatelé ekonomické vědy, skotští osvícenci David Hume a Adam Smith, ji budovali na pevných základech etiky. Jako studium lidského jednání ekonomii dál rozvíjeli do určité míry ještě i Keynes a Galbraith. V posledním půlstoletí však ekonomové psychologii odhodili ve víře, že ekonomické trendy a události patří do matematiky a dají se přesně propočítávat, pokud se najdou správné formule, metody, rovnice a křivky. Tak vznikla hypotéza „efektivního trhu“ stanovující, že každé aktivum na trhu se dá automaticky správně ohodnotit, protože trh si již zpracoval všechny známé informace, takže aktivum se obchoduje za „férovou cenu“. A že jediný způsob, jak vyhrát nad trhem, je získáním interních informací, které trh ještě nemá. Čili podvodem, za který se ve slušných demokraciích chodí do vězení.

Od 50. let minulého století se ekonomická věda vrhla na matematické techniky investování umožňující nebývalé výdělky. Trh se přesunul z lidského obcování do počítačů a matematických investičních softwarů a transakce poletovaly sem a tam kybernetickým prostorem, aniž by zavadily o lidské faktory nebo braly v úvahu skutečnou hodnotu související s reálnou produkcí. Byly přece matematicky správné, jednou provždy a bez výjimky. Každému riziku, které se dá předem propočítat, se přece dá stejně matematicky zabránit.

Tak díky dobře fungující matematice mohl ještě v roce 2005 Alan Greenspan, tehdy ve funkci předsedy americké Federal Reserve, tvrdit, že dokáže vytáhnout Spojené státy z jakékoli krize, protože má zvládnuté „aplikace sofistikovaných přístupů k měření a řízení rizika“ jako klíčové faktory pro stabilitu finančních institucí. V Británii se v tutéž dobu ministr financí Gordon Brown mohl chlubit, že navždy překonal cykly ekonomických vzestupů a pádů a že máme před sebou už jen trvalý ekonomický růst. On ten růst skutečně hladce probíhal téměř dvě desetiletí, takže bylo těžké mu nevěřit a představit si, že by to mohlo být jinak. Finančníci, politici i investoři – a ostatně i hojně nakupující občané – se chovali, jako že ten růst už nikdy nemůže skončit.

Pak přišel finanční krach roku 2008, který se nikomu do žádných matematických formulí a sofistikovaných přístupů nevešel. Ekonomické myšlení bylo na půl století svázané svěrací kazajkou zvanou v psychologii „cognitive capture“, čili uvěznění v určitém pohledu či názoru i přes viditelnost reálných faktorů, které takový pohled vyvracejí. Těmi faktory byly stále se nafukující bubliny financování pomocí rostoucích dluhů stavěných na předpokládaném (a přesně propočítaném) budoucím růstu. Matematické propočty byly správné a dokonalé ve všem, kromě předpokladu, že lidé jednají racionálně a uváženě na základě kompletní informovanosti.

Takto v kostce shrnují příčiny finančního krachu britští konzervativní poslanci Matthew Hancock a Nadim Zahawi v knize Masters of Nothing (Mistři ničeho), s podtitulkem „Jak krach přijde znovu, jestliže nepochopíme lidskou náturu“. Tomuto shrnutí, přicházejícímu až v polovině knihy, předchází 120 stránek dramatického záznamu událostí, které vedly od bubliny ke krachu.

Příklady investorského chování potvrzující, že „lidé se chovají jako stádo a málokdo rád ze stáda vybočuje“. Záznamy „mimostádních“ myslitelů varujících před nevyhnutelným krachem a setkávajících se s výsměchem. Hromadění nových a nových investičních derivátů stavěných na větších a větších dluzích a stále komplikovanějších matematických propočtech, jimž žádný běžný investor nemohl rozumět a proto spoléhal na „odborníky“, z nichž se nakonec vyklubali ignoranti. Ukázky imbecilního zákonodárství chránícího bankéře a finanční experty před krachem zárukami státních grantů, povzbuzující je k bláznivému riskování s cizími penězi a umožňující beztrestnost za chybná rozhodnutí působící finanční ztráty. Ztráta morální dimenze ve finančnictví přeměnou finančního sektoru ze služby investorům na podnikatelské odvětví zaměřené výlučně na zisk nesouvisející s reálnou hodnotou poskytovaných služeb. Uvolnění kreditu širokým masám, u nichž bylo jasné riziko platební neschopnosti. Absurdita statisíců stránek algebraických propočtů pramálo souvisejících s ekonomickou realitou. Iracionalita ekonomů spočívající ve víře, že myslí racionálně.

Varování před krachem přicházelo nejprve zvenčí ekonomické profese, především od neurologů upozorňujících, že lidské chování je maximálně z patnácti procent vědomé a z toho ještě všechno není racionální. Že většina mozkových procesů je podvědomá a že tudíž většina rozhodování není z vlastní volby, nýbrž automatická reakce na podněty zevně naší vůle. Že tudíž precizní ekonomické teorie, propočty a formule jsou v zásadě chybné, protože nedovedou předvídat lidské jednání a neberou jeho nepředvídanost v úvahu. Že rádoby racionální ekonomie zůstane iracionální, dokud nevezme realisticky na vědomí omezenost lidského vědění, nepřijme pokorně zjištění, jak málo dokážeme předvídat budoucnost a nepokusíme se chápat dynamiku toho, jak lidé skutečně jednají.

A že tudíž naši dnešní ekonomové, bankéři a regulátoři jsou „mistry ničeho“. Abychom z nich mistry něčeho udělali (nebo je za jiné mistry vyměnili), navrhují na zbývajících 120 stranách autoři sérii ekonomických a politických opatření, z nichž si ocitujme tyto:

Více žen do finančnictví, protože muži jsou náchylnější k furiantskému riskování, jednají zbrkleji, nafoukaněji, pubertálněji a agresivněji, mají větší sklony k falešnému sebevědomí a sebejistotě a často rozhodují v rádoby hrdinských impulsech. Ženy jsou v rozhodování rozvážnější, schopnější zvažovat alternativy, vnímat nedostatky, předvídat rizika a připravovat záchranná řešení. Statistiky velkých firem ve Fortune 500 ukazují, že firmy s nejvyšším procentem žen ve správní radě jsou až o 50 procent úspěšnější než firmy s jejich nejmenším počtem.

Zavést fair-play systém odměňování finančníků podle míry úspěchu a zrušit veškeré odměny při neúspěchu. A možná i nastavit tresty za nedbalost a nerozvážné riskování způsobující finanční ztráty zákazníkům. Včetně bankrotu, pokut a vězení.

Nastolit fiskální politiku, která by zakazovala zadlužování státu a zachraňování bank z peněz daňových poplatníků. Včetně trestní odpovědnosti politiků.

Vytvořit regulační instituce nezávislé na vládě a finančním sektoru, které by nekalé nebo nedbalé jednání finančníků i politiků sledovaly a iniciovaly trestní stíhání. A tak změnily celou atmosféru finančnictví, které v současné době zneužívá „morálního vakua“.

Přestat bazírovat na matematických formulích a vrátit do ekonomie a finančnictví lidské dimenze, psychologii lidského jednání a přímou souvislost tržní ceny s reálnou hodnotou oceňovaných aktiv.

„Volnotržní kapitalismus,“ uzavírají autoři, „může efektivně fungovat jen tehdy, má-li důvěru veřejnosti. Ta je ohrožena, jestliže finančnictví – symbol kapitalismu – nestojí na důvěře, vzájemném respektu a čestném vztahu mezi dlužníkem a věřitelem.“ Celý kapitalistický systém – a s ním svoboda a demokracie – „riskuje diskreditaci, jestliže plody kapitalismu jdou jen malému počtu lidí za podpory daňových poplatníků“.

A coby ryzí konzervativci připomínají zásadně konzervativní argument, že „kapitalismus je založen na spravedlivých odměnách, ne na jednosměrném hazardování“. Proto by se měly zbourat bariéry bránící rovným příležitostem, aby se výdobytky kapitalismu mohly dělit férově. To, že se dovolila taková akumulace moci a jmění, která navíc ždímá subvence z daňových poplatníků a rdousí konkurenci, „není podstatou kapitalismu, nýbrž jeho selháním“. Skutečně svobodný trh musí umožňovat vstupy nováčků a oponovat zavedeným tržním vůdcům. Jinak riskuje „příchod destruktivních sil extrémní levice nebo pravice“.

Psáno pro www.ceskapozice.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Ekonomikcká fakulta je dnes v každé pořádné střediskové obci. Není možné, aby se z ní nevykřesaly nějaké prachy.
16. 07. 2012 | 11:27

ghándí napsal(a):

zachranováním bank udělali politici z kapitalismu socialismus. a socialismus nefunguje, to víme z historie. takže to nemůže dopadnout dobře.
16. 07. 2012 | 11:31

Lambert napsal(a):

Pane Kurasi. Ekonomové trpí jenom jednou poruchou. Udělali ze svého oboru velmi sofistikovanou, ale z velké části naprosto zbytečnou vědu, kde se především vytratil selský rozum. A celá Evropa je zaplevelena tím že
- platíme lidi ZA TO ŽE nepracují, ale parazitují na systému
- i tam kde se pracuje jde V NADMĚRNÉ MÍŘE o činnosti které nevytvářejí hodnoty, ale přehazují z kapsy do kapsy /sázkový průmysl, pojišťovnictví, různí obchodníci viz např. je jeden majitel elektrárny, vedou k vám jedny dráty ale 20 společností vám prodá elektřinu a má provizi/, a nebo přímo překážejí či škodí / byrokracie, různé povinné certifikáty, zkoušky a osvědčení, účetní a auditoři, přebujelí právníci, reklama,/ případně "vytvářejí" něco co baví je ale ostatní mají nulový užitek / podívejte se jen kolik se vyrojilo nových profesionálních sportovců a sportů, máme i mistra světa v onanování, totéž oblast umění.
Vycinkali jsme si klíči svobodu, každý si vystuduje a dělá co ho baví, ale na konci se ekonomové diví že celek je parazitní, neumíme se sami uživit, hromadíme nesplatitelné dluhy.
Práce potřebné i nutné vám najdu na každém rohu, neseženete školku, ošetřovatele nemocnic, silnice jsaou jako tankodrom, ale máme půl milionu oficiálně nezaměstnaných a další 300-500 000 mimo statistiky. Protože stát za potlesku ekonomů vymyslel pravidla, kdy pracovat NEJDE NEBO SE NEVYPLATÍ.
16. 07. 2012 | 11:43

Karel napsal(a):

David Marek - Patria

To je třeba expert, tento "renomovaný analytik", kterého každou chvíli můžete slyšet a vidět ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích.
V roce 2008 na podzim, kdy už odbory a jejich ekonomové psali o průseru na trzích v USA a Španělsku, mnohé české firmy posílaly info na Hospodářskou komoru o velkém propadu odbytu, tak tento lumen a expert predikoval v HN růst hospodářství ČR pro rok 2009 ve třech variantách, v rozmezí ca. +3 do +1% HDP.

Odbory a jejich experti uváděli - 4,8% HDP. Na konci roku vyšlo - 4,2 % HDP.
PS.
Víte, kohou zvou redaktoři ČT každou chvíli komentovat ekonomické jevy do studia nebo do spotu?
16. 07. 2012 | 11:45

mb napsal(a):

Skutečně svobodný trh musí umožňovat vstupy nováčků a oponovat zavedeným tržním vůdcům.

... he he ... a jak to bude dělat ?? a kdo to tomu svobodnému trhu nařídí ... ???
16. 07. 2012 | 11:49

taky nejsem úplně normální :(( napsal(a):

pro ghándí:a kdyby nezachránili potom by to dopadlo jak?
16. 07. 2012 | 11:50

Marek Kobera napsal(a):

Velmi zajímavé a pěkné. Obávám se jen, že trochu nereálné. V lidské povaze je taky jistý prvek vyvyšování se nad druhými. To pak vede k absenci zájmu se s nimi dělit. A ty nedělené investice mají přece nejvyšší míru výnosnosti...pomohla by zde výchova, ale jen omezeně.
16. 07. 2012 | 11:53

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Klaus, Kalousek, Kočárník, Dyba a desítky až stovky dalších ekonomických chemiků, všeználků, tlachalů v kravatách a ignorantů, kteří nikdy žádnou firmu na otevřeném trhu neřídili, jsou jen členy tlupy a vyznají se jen v tom, jak udělat malou (nebo spíš velkou) domů.

Pane Kurasi, proč je nejmenovat? Vyhovují popisu Vašeho blogu? Podle mě ano. Nebo jste jim v ostatním tak blízko, že tohle si už nedovolíte?
16. 07. 2012 | 11:58

SuP napsal(a):

Ale to jste mě potěšil pane Kurasi!
16. 07. 2012 | 11:59

Marek Kobera napsal(a):

To Lambert:

Máte sice pravdu, ale je to jen jeden úhel pohledu. Ty práce, co jste uvedl, že jsou potřebné, jsou dost úzkým profilem a určitě tam nevezmou kdejakého uchazeče o práci.
A pro mnoho prostě smysluplná práce chybí. Není to jen přímou regulací státu (i když: otevřel byste například práci ve školce pro každé bez požadovaného vzdělání atd.), ale neschopností vlád prosadit nějakou smysluplnou dlouhodobou politiku toho, co bychom tady měli dělat (a samozřejmě ji podporovat penězi).
16. 07. 2012 | 12:02

Almo G™ napsal(a):

Doporučuji pár citací předního českého ekonoma a děda Vševěda P.Kohouta zde: http//blog.aktualne.centrum.cz/blogy/pavel-kohout.php?itemid=15367

Irsko, Island, Estonsko - podle P.Kohouta ještě před pěti lety naše nedostižné vzory...

Bohužel se jemu a partičce, jíž je součástí, podařilo nás tam skutečně nasměrovat.
16. 07. 2012 | 12:03

Yosif K napsal(a):

Pak přišel finanční krach roku 2008, který se nikomu do žádných matematických formulí a sofistikovaných přístupů nevešel. Ekonomické myšlení bylo na půl století svázané svěrací kazajkou zvanou v psychologii „cognitive capture“, čili uvěznění v určitém pohledu či názoru i přes viditelnost reálných faktorů, které takový pohled vyvracejí. Těmi faktory byly stále se nafukující bubliny financování pomocí rostoucích dluhů stavěných na předpokládaném (a přesně propočítaném) budoucím růstu. Matematické propočty byly správné a dokonalé ve všem, kromě předpokladu, že lidé jednají racionálně a uváženě na základě kompletní informovanosti.
KONEC CITATU.

Hmmmmm, spise nez o selhani matematickych vzorecku slo o selhani lidi kteri vyzvedavali jedny matematicke vzorecky a potlacily jine matematicke vzorecky.

Volatilita ceny derivatu postavenych na hyposkach pro chudaky byla pocitana "mazane" z desetileteho prumeru. Paklize by se vzal prumer dvacetilety nebo delsi, tak by zachytil katastrofalni propad cen nemovitosti v USA v roce 1982. Nic noveho pod sluncem. Lidi kteri pocitali oceneni a ratingy pro derivaty kryte hyposkami VETSINOU si tohto byli vedomi. Byli celkem zticha (ne vsichni), zkasirovali bonusy a zmizli.

Clobrda ketry v tomto delal napsal ze mu bylo jasny ze volatilita a tedy i rating vsech slavnych CDO se PRUDCE menila na pocitaci dle toho, jestli zabral mysi na obrazovce realitni indexy z deseti nebo dvaceti nebo vice let.

Velka cast lidi z oborou vedela ze kdyz je neco postaveno na subprime mortgages ze to per definition musi jednoho dne krachnout. Cast z nich ovsem byla zticha - velmi zticha - dokud se braly bonusy. Tu cast co mluvila zase siroka bverejnost a politici neposlouchala.
16. 07. 2012 | 12:04

Lambert napsal(a):

kARLE, nejlepší je že celé HDP je nesmyslné hausnumero. Už o tom byly diskuse, ale ve zkratce. Když renovuje dům stavební firma vzroste hodnota domu o miliony a vzniká i velké HDP. Když si to uděláte svépomocí, HDP je nula, možná něco nepatrně za spotřebovaný nakoupený materiál. Když se budete soudit o dům v dědictví, obě strany si vezmou renomované právníky, znalecké posudky atd . - HDP obrovské, ale dům leží ladem, bezdomovci ho možná mezitím zdevastují a jeho hodnota poklesne k nule. Výsledek je jeden papír že dům patří Lojzovi. Tak co teď s tím???
HDP je naprosto nesmyslný ukazatel. Jenom pomáhá vládě jako RELATIVNÍ MEZIROČNÍ UKAZATEL - když HDP roste více než inflace, vládne optimismus, lidi kupují a dávají zakázky firmám. Když klesá, lidi nekupují a zalezli do ulit, něco zlého se děje. NIC VÍC TO NEZNAMENÁ. Se životní úrovní to má společného velmi pramálo.
16. 07. 2012 | 12:05

Almo G™ napsal(a):

P.S. Ještě nedávno P.Kohout v České televizi doslova bydlel.
16. 07. 2012 | 12:06

SuP napsal(a):

mb -
Není třeba nařizovat. Stačí přestat zakazovat.
16. 07. 2012 | 12:09

SuP napsal(a):

16. 07. 2012 | 11:50
Dopadlo by to stejně, ale stálo by to mnohem míň.
16. 07. 2012 | 12:11

TomášL napsal(a):

Zajímavý článek autora!

http://www.ceskapozice.cz/zahranici/svetove-udalosti/perzekuce-krestanu-v-islamskych-zemich-aneb-%E2%80%9Eteste-se-na-opravdovy-holoka
16. 07. 2012 | 12:12

český maloměšťák napsal(a):

Zavés, vytvořit, nastolit....
O.K.
Kdo, kdy, jak.
Bláznivý Fantoci s mudrlantem Fajfkou a neschopným Přesčasem ?
Nemyslitelné, nereálné.

Podle mě mnoho závisí od toho, jestli bude znovu zvolen Obama. Ten vysílá pozitivní signály i směrem k EU. Což je relevantní subjekt co se týče toho, jak věci napravit. Fantoci a zdejší kmotrovstvo ani náhodou.
Doufejme, že ho po volbách nikdo nesejme. /Obamu/

Aktualně k tématu :
http://www.latimes.com/business/la-fi-consumer-credit-oversight-20120716,0,5213137.story

Základním úkolem kapitalistického způsobu využívání zdrojů je racionalita. I finanční systém má být racionálni - a to i tak, že nežene masy lidi do chudoby či do hyperinflační pasti. Kdy pak jako " lék" velmi často následuje ta největší iracionalita, kterou společnosti lidí znají - válka. Což je mrhání zdroji toho největšího kalibru.

Dík za blog a doporučení zřejmě objektivního zdroje informací.

Přidám ještě jeden graf :

http://zpravy.kurzy.cz/331531-akcie-jsou-historicky-stale-jeste-o-30--nadhodnocene/

Někteří investoři hovoří o 20 až 30 leté stagnaci. Doprovázenou cenovými revaluacemi aktiv/ale i pasiv !!/ ve směru stagflace a deflace.
Proč ne. Jenže otázkou je, zda si pak někteří kmotři nekoupí čím dál tím více amorfnější útvary - jako je Kradistán.....celý. A za babku.
Protože problémy plodí i monopolní /duopolní, oligopolní/ systém majetkové příslušnosti ke zdrojům. Třeba k ůvěrům. To jsou taky vzácné zdroje. respektive měly by být.
-----------------------------------------------------------
Horká zpráva !
NKÚ odhalil, že ČNB /to je ten svatostánek nezávislosti (vždy se ptejme na KOM či na ČEM je subjekt " nezávislý"/ poskytla cca 8 mlrd CZK ůvěrů nezákonným způsobem.

Ten chlapík, co stojí v čele NKÚ - formálně PROZATIMNĚ !!! /tedy ON nepotřebuje ŽÁDNOU definitivu !!/...ten CHLAPÍK se mně líbí čím dál tím víc. Takových lidí je Kradistánu, respektive zmrdům v jeho establishmentu.... takových je jim třeba jak koze drbání.
16. 07. 2012 | 12:21

Lambert napsal(a):

Kobero- opakuji, práce je více než dost za každého režimu.
Za socíku byl nedostatek pracovníků, nyní máme / mávnutím kouzelného proutku??/ hrozný nadbytek. Pořád nechápete, že to je jenom nastavenými pravidly.
Dnes jsou pravidla nastavena tak, že když z něčeho nemáte OKAMŽITÝ ZISK, nevyplatí se to dělat. A obrovská zátěž byrokracie. Leckdo by se uživil jako OSVČ,/ UMÍ NĚCO UPÉCT, UŠÍT, VYPĚSTOVAt, VYROBIT/ ale když zaplatíte povinné sociální a zdravotní, pořídíte nějakou živnost - vstupní náklady, účetního, archivaci dokumentů, provozovnu, 50 organizací vás může kontrolovat a dát vám pokutu 500 000 ani nevíte za co všechno - zjistíte že živíte jenom stát a sám žijete v bídě, a když lze být na dávkách, je to lepší.
Stejně tak velký zaměstnavatel. Už to někdo psal, ale znovu- když budete něco vyrábět a já to umím prodat za 100 000 měsíčně, nabídnu vám každý 50 000 a jsme oba spokojeni, dokud nepřijde stát a nezavře nás za Schwarz systém. Pokud budete chtít být zaměstnanec, musím vám vybavit pracoviště, školení, oděv a pomůcky, proplatit dovolenou, ošetřování dětí a všechny překážky v práci, šatnu, umývárnu, obědy,nemocenskou, když nebudu mít zakázky platím vás dál, při propuštění několikaměsíční odstupné, a opět ty kontroly a pokuty, účetní, cerifikáty, řešit co mně kdo na pracovišti ukradl atd. Výsledek - dám vám 8000 hrubého,/ možná 5500 čistého/ vy mne budete nenávidět jako vydřiducha a já vás také protože když nebudou zakázky nebo se seknete marod či cokoliv jiného tak ještě na vás zkrachuji a budu sám žebrák.
Chápete už o čem to je ???
16. 07. 2012 | 12:23

Marek Kobera napsal(a):

To Yosif K:

No, tak to jsem měl dojem, že se používaly sofistikovanější metody. Něco někde zatrhnout myší a vidět číslo je však velmi user-friendly. Já mám radši kontrolu toho, co dělám...
16. 07. 2012 | 12:24

taky nejsem úplně normální :(( napsal(a):

SuP:tomu nejde rozumět:dopadlo by to stejně,ale mnohe méně by to stálo.Jde to nějak upřesnit?Takže by to dopadlo špatně tak nebo tak,ale po současnost to stojí plácnu 5 biliónů $ a při vámi navrhovaném řešení by to stálo 2 bilióny $ a s JISTOTOU už ani o cent více???
16. 07. 2012 | 12:25

Eleshar napsal(a):

Ale ale... aby se nám ještě z pana Kurase na stará kolena nestal levičák...;)

No taaak, Kurasi... přiznej si to, máš to v sobě... Join the Dark Side... Embrace your inner Lenin...:)))
16. 07. 2012 | 12:29

Stařeček napsal(a):

ghándí a spol. Konec kapitalismu už předpověděli Marx a Engels. To mám z doslechu, nikdy jsem marxismus nestudoval a ani nechodil na VUML. Ještě se po modelu minulého socialismu vzepnul jak chcípající kobyla, jelikož je ale postaven na špatných základech a lidé jsou o trochu dál než před sto lety, jsou jeho dny sečteny. Žádné oživování mu nepomůže. V tomto kapitalismu schází morálka, tak to říkal Baťa. Lidstvu nezbude, než hledat lepší cestu. Bude to ale asi stát mnoho obětí. Vy ani Vám podobní ho nespasí.
16. 07. 2012 | 12:31

Ládik!!! napsal(a):

Čekám na 8. Rathův moták z basy, někdy teď by už mohl mít nadpis "přiznání".
16. 07. 2012 | 12:50

český maloměšťák napsal(a):

re : Ne ČNB ale ČEB /česká exportní banka/...největším akcionářem je Ministerstvo financí v čele s Fantocim. Omlouvám se.

http://www.nasepenize.cz/exportni-banka-neopravnene-pujcila-82-miliard-dluh-by-platil-stat-10730
16. 07. 2012 | 12:54

ghándí napsal(a):

taky nejsem normální,
nastal by konec světa, armagedon, zhroucení světa, revoluce. ....takhle vam to přece politici řikali! nestalo by se celkem nic hrozneho. slabé kusy by zbankrotovaly. v nastalé panice , která by ale rychle opadla, by přežili jenom ti nejsilnější, nicmeně by došlo k velice rychlemu obnovení ekonomik a vzniku nových podniků. z krize už bych byli dávno venku. takhle nas čeká díky politikům záchranářům desetiletý marasmus s nejistým výsledkem.
stařeček,
kapitalismus stojí na velice dobrých základech. je efektivní a pokud se do něj politici nemontují tak má skvělou životaschopnost. kapitalismus zanikne až s člověkem. marx i engels byli jenom dva blázni. současnou krizi lze překonat pouze návratem ke kapitalismu. nijak jinak. to je stejná jistota jako že světlo je nejrychlejší. nezáleží na tom, kolik odborářů bude v ulicích celeho světa kvičet, že zdroje jsou a kolik výloh rozbijou. jedna a jedna zustanou dvě. ekonomika bude fungovat jenom tehdy , když někdo něco dokáže vyprodukovat a prodat to se ziskem.
16. 07. 2012 | 12:56

šašek z Jihlavy napsal(a):

Dobrá zpráva - pan Kuras reviduje své postoje, blíží se volby s nevábnými vyhlídkami pro pravici a její nohsledy.
16. 07. 2012 | 13:05

grindyfundi napsal(a):

Osobně bych nespoléhal,že Pavlov-Descartův reflex něco v ekonomii zachrání.Touž spíše neuronové sítě.
Ekonomové po spoustě krásných dokázaných větiček ala co sed ěje s exportem nebo importem nebo vklady nebo úroky když... (matematický reflex) se zapletli nakonec s teorií strun-stringů-vůdčí Alma mater moderní fyziky.Asi proto,že je vedla spíše matematika než ekonomie,viz Kantorovič s dopravou,Nash,..To bylo vždy otázkou,co spadá pod efektivní působnost matematiky a jak daleko.
Existuje něco reálného:"Internetovépočasí".Za jistéhopočasí na internetu se vám neukáže,co hledáte ,za jiného ano.A je poučné srovnat jak rozdílně se chová Internet vůči dvěma různým věcem:"zubu času" a "zubu".
Zub času-historie nebo dialektika vývoje je v podstatě typ "Niti".Kupodivu,zde po delším čase najdete Internetem vždycosi nového i důležitého. Naproti tom u "zubu" jesituace horší_Zde vládne mnohost velice podovných sdělení-zde najít výsledk relevantní k Vaší otázcese zdá nemožný anipo delším čase-tedy pomohl by Internetový tajfun, Bouře? Doba ledová? Tropy? PovodeŇ-nějaký extrém internetového počasí.Prostě nitě mají lepší chování v hledáčku než mračna pylu a kašičky.To je proč u většiny lidí je fachidiotismus až na druhém místě.
16. 07. 2012 | 13:08

Marek Kobera napsal(a):

To Lambert:

Chápu i nechápu.

1) Nemyslím si, že za reálného socialismu byl nedostatek pracovníků. To se jen tak povídalo. Ve skutečnosti pro dosažení stavu plné zaměstnanosti se zaměstnávali někteří jen formálně nebo na naprosto nesmyslných místech. (Ano, to částečně přežilo ve státní správě dodneška).

2) Posunul jste diskusi trochu jinam. Pokud vezmete do úvahy OSVČ, tak nemá cenu se bavit o volných místech. Prostě člověk se zaměstná sám. U nás máme snad 2 miliony podnikatelů, ale jenom tak půlka je aktivní. Proč? Kvůli těm nesmyslným pravidlům nebo protože nejsou zakázky (tu možnost přiznáváte v textu dál).

Ale konkrétně: bavili jsme se tady s ostatními, že je hodně volných mezí, a tak že by se lidé mohli zaměstnat jako pasáci koz. Jako OSVČ, chcete-li. Pokud nepodporujete státní intervence, tak hezky bez jakýchkoli subvencí. Můj spolužák se tímhle před pár lety bavil, dokonce spolupracoval s MZe na programu pro chov koz. Myslím, že už s tím dávno přestal. Pokud ho uvidím, tak se ho zeptám. Zatím se zeptám Vás: šel byste do toho? Řekněme, že by Vám bylo 25, chtěl byste rodinu, vlastní bydlení byste neměl, na pasení koz byste zřejmě neměl šanci dostat hypotéku. Zajímalo by mě to.

3) S tím malým živnostníkem trochu přeháníte. Účetního nepotřebujete, provozovnu taky ne. Ale uznávám, že stát na něho hledí skoro jako na boháče, takže odtud asi ty hrozící půlmiliónové pokuty a další výmysly. Tyto zákony schvaloval asi někdo hodně neodpovědný...

4) Pokud mi nabídnete 50 000 Kč za to, co umíte prodat za 100 000 Kč, tak moc spokojený nebudu. Budu přemýšlet o tom, jestli bych si to tedy neuměl prodat sám. Dál píšete o právech zaměstnanců. Uznávám, že je to silně přehnaně regulované. Na druhou stranu byste asi nechtěl, aby lidé byli zaměstnáváni za podmínek, které jsou v některých čínských manufakturách, nebo ano? Nějakou elementární odpovědnost např. za to, že se zaměstnanec na pracovišti zmrzačí nebo si zničí zdraví by zaměstnavatel mít měl. Mimochodem nevzpomínám si, že by mi nějaký zaměstnavatel platil nějaká školení nebo dokonce pracovní oděvy, zvláštní pracovní pomůcky či snad dobrovolné důchodové připojištění, takže praxe je také trochu jinde...
16. 07. 2012 | 13:10

Stařeček napsal(a):

ghándí, už dnes stojíme na ruinách kapitalismu. Dokud se nevrátí podnikatelé a bankéři typu Baťa a budou vládnout vlády jako ta naše, nepomůžou žádné Vaše poučky. Víra sama nic nezmůže. Jediným východiskem je pracovat a nekrást. Pokuste se mě přesvědčit, jestli to platí u naší vlády a jak to, že se situace za poslední léta u nás tak hrůzně zhoršila. Prosím ale, žádné poučky, pouze čistá fakta. Já tu žiji více než sedmdesát jedna let a paměť mně ještě docela dobře slouží. Přes veškeré problémy se situace od války neustále zlepšovala a to až do roku 89. Stagnace nastala po roku 68 a propad po roku 89. Poučky o mém komunistickém myšlení si nechte pro sebe. Tím dnes už nikoho neukecáte.
16. 07. 2012 | 13:12

Baba Jaga napsal(a):

No jo, Mistři ničeho... Koukám, že nejen fotbalu rozumí každý Čech.
Budu se muset přesvědčit, čeho Mistr je pan Kuras. Zatím jsem se s jeho díly nepotkala (ani jeho bloky většinou neprohlížím, dnes mě nadpis upoutal), budu se muset poohlédnout. Je tu někdo, kdo má některé obzvláště oblíbené?
16. 07. 2012 | 13:17

neo napsal(a):

pane Kobero, tohle mě zaujalo : "Mimochodem nevzpomínám si, že by mi nějaký zaměstnavatel platil nějaká školení nebo dokonce pracovní oděvy, zvláštní pracovní pomůcky či snad dobrovolné důchodové připojištění, takže praxe je také trochu jinde..."

dělá to každá solidní firma. Platí školení, jazykové kurzy, přispívá na penzi, tam kde je přísný dresscode platí i oblečení a obuv, tam kde se jede v provozu, platí ochrané pomůcky : rukavice,přilby,pláště, špunty do uší.. ,

jinak kompromis mi nezní špatně. Odregulovat výrazněji zákoník práce ,povolit švarcsystém a přiblížit drsné zdanění zaměstnanců k osvč a naopak.
16. 07. 2012 | 13:20

SuP napsal(a):

V zásadě ano, ale nelze to kvantifikovat, ještě to neskončilo. Kdyby se banky nezachraňovaly, ušetřily by se všechny peníze, "věnované" na jejich záchranu. Máte snad dojem, že někde vidíte jakýkoliv efekt toho zachraňování?
16. 07. 2012 | 13:20

taky nejsem úplně normální :(( napsal(a):

Ghándí:"zajímavý" názor,takže nechat zkrachovat slabší kusy např. Lehmnan Brothers a další takové drobečky kteří jsou provázáni i s drobečky v Evropě?No asi by se neocitlo mnoho lidí bez úspor...Jak by se to vyřešilo?Jsem hloupý a chci znát od chytrého odpověď.Děkuji
16. 07. 2012 | 13:21

ghándí napsal(a):

stařeček,
nepíšu žádné poučky. v kapitalismu musí každý prodat produkt své práce na trhu. když ten produkt nikdo nechce, tak si nevydělá ani na slanou vodu. to je kapitalismus a proto funguje. a pokud se neska v západní evropě ve státním sektoru válí armada státních zaměstnanců, kteří mají sve platy jisté, at už něco v te práci dělají nebo ne, no tak je přeci jasné, že musela přijít dluhová krize. kapitalismus není v troskách. v troskách je opět socialismus jako před 20 lety.
16. 07. 2012 | 13:26

Grőssling napsal(a):

Ha, ha, ha, buha, ha.
16. 07. 2012 | 13:28

ghándí napsal(a):

taky nejsem uplně normální.
řešení je ten bankrot. proč to chcete řešit dál? není možné žít život bez rizika, to byste se vubec nesměl narodit. pokud někdo špatně hospodaří, zbankrotuje. to už nemá žádné pokračování. pokud kdokoliv dává sve peníze do soukromých bank, musí vědět, že ty banky mohou kdykoliv zbankrotovat. pokud to naví, tak je blbej. ale za to já nemůžu. ten, kdo hospodaří dobře, přežije.
16. 07. 2012 | 13:29

SuP napsal(a):

Ládik!!! -
Myslím, že jsi přeskočil. Před "Přiznání" musí ještě být "Informace". Nejdřív někoho napráská, ale bude dělat že on ne....
16. 07. 2012 | 13:34

Ládik!!! napsal(a):

Ale nejvíc jsem zvědavý na "pokání", jestli vůbec ví, co to je. Aby si to nespletl s pokakáním.
16. 07. 2012 | 13:38

Baba Jaga napsal(a):

To: český maloměšťák
Na tu kontrolu ČNB se na NKÚ kouknu, díky. Vždy mě postavení ČNB fascinovalo - jednou za rok měli a možná ještě mají povinnost dát schválit svou činnost parlamentu. Asi to i dělají - co by se stalo, kdyby zpráva nebyla schválena, zákon neřešil.
Takže je potěšitelné, že je někdo i kontroluje. Co kdysi vydali za zbytečné posilování naší měny, i toho státního zlata se téměř zbavili... Ale domeček na Příkopech si spravili pěkně.
16. 07. 2012 | 13:39

TomášL napsal(a):

šašek z Jihlavy

Na Vás sedne kostatování: "Bližší vlastí bachor jak budoucnost pro potomstvo"...
16. 07. 2012 | 13:39

taky nejsem úplně normální :(( napsal(a):

Chcete aby se situace vyřešila rozumným způsobem?Říkáte,že dávat peníze do bank je hloupost no tak jak jinak bez bank?Hodně otázek,vím.Už taky končím.Pěkný den přeji ;-)
16. 07. 2012 | 13:42

Lambert napsal(a):

Kobero - asi jste z principu vždy proti. Tak po řadě
1/ souhlas, ano i za socíku byla neproduktivní místa. Na rozdíl ode dneška si to stát uvědomoval a poslal např. zbytečné úředníky alespoň občas na brigádu na pomoc zemědělství na sklizeň atd. Oproti dnešku ale bylo neproduktivních velmi málo, proto jsme si dokázali např, vypěstovat vlastní brambory a odchovat dobytek a drůbež, ze zahraničí se dováželo jen minimum, proto třeba nebyly ty banány. Snažili jsme se si vše sami vyrobit. Ale nejsem komunista, nepouštějte se do jalové diskuse o socíku prosím.
2+3/ Nechápu vás . Pořád trvám na tom že uživit se dnes jako OSVČ není jednoduché. Váš příklad o pasáčkovi koz je právě o tom, když zaplatí stát, sám chcípne hlady. Zkuste si zjistit co to obnáší za pokuty a obtíže jenom když koza vleze do křoví, utrhne se známka z ucha a přijde na to kontrola. Vím od známých. Jinak o OSVČ nic nevíte. Od určitého obratu jste plátce DPH a tam to bez účetních neuděláte. A mnoho jiných příkladů. Činnost bez provozovny a jiných nákladů???- možná spisovatel, soudní znalec a tvůrce posudků a auditů, jinak vždy něco potřebujete.
4/ Asi netušíte že už od pravěku se osvědčila dělba práce. A že Evropa je přeplněná zbožím, není dnes umění cokoliv vyrobit ale prodat to. A že prohdej má své, někdy velmi vysoké náklady. Tak parťákovu těch imaginárních 50 000 nezáviďte, zaslouží si je většinou mnohem víc než vy.
Co se týče nároků zaměstnance. Sice se mnou souhlasíte, ale přesto pořád netušíte oč jde . Když k vám přijde opravář pračky nebo malíř pokojů, udělá práci, dostane zaplaceno a jde. Představa že by v polovině opravy řekl že ho bolí záda, odchází do nemocnice, poté do lázní, ještě má nemocné děti a bere si dovolenou, a to vše vy mu proplatíte a tu rozebranou pračku budete zatím hlídat, protože na tu práci má nárok a potom to dodělá - to je asi hodně absurdní. Šílel byste děsem. A teď si představte že si majitel firmy najme opraváře aby jezdil opravovat pračky. A musí mu všechny ty věci uvedené v předchozím přízpěvku zabezpečit, i když mu do jeho problémů nic není, on potřebuje opraváře praček.
A asijské země nás dnes válcují právě proto že makají a platí za práci, svoje sociální problémy si řeší každý sám z vydělaných peněz. A múžete si znovu přečíst ten text o těch 100 000. a přemýšlet.
16. 07. 2012 | 13:43

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

gándhí napsal: „pokud kdokoliv dává své peníze do soukromých bank, musí vědět, že ty banky mohou kdykoliv zbankrotovat“

Zapomínáte, že žije ještě dostatek pamětníků, kteří mají zkušenost, že tady za posledních nejméně 20 – 30 let vlády komunistů banky nekrachovaly a lidé o úspory nepřicházeli. Logicky jim z toho plyne, že když jsou soukromé banky tak plné podvodníků a hazardérů nebo neumětelů, měly by být státní.

Vy tady těmi svými super moudrostmi jen přihráváte voliče KSČM.
16. 07. 2012 | 13:53

ghándí napsal(a):

taky nejsem normálmí,
píšu, že dávat peníze do bank je riziko, nikoliv hloupost. přijatelné riziko, pokud chcete zhodnotit svuj vklad. banky přece nebankrotují každý den, ale bankrot banky samozřejmě vyloučit nelze. pokud chcete mít naprostou jistotu, dejte si peníze pod polštář. v okamžiku, kdy bankrotuje banka, nemužete chtít po svých spoluobčanech, aby vás vyplatili prostřednictvím veřejných peněz. vy jste si ukládal peníze do banky, vy jste nesl riziko, banka zbankrotovala a vy o sve peníze přijdete. jsem proti zachranování, za prvé je to nespravedlivé a za druhé je přilévání benzínu do ohně. bankrot má proběhnout a očistit ekonomiku od toxických podniků.
16. 07. 2012 | 13:54

Marek Kobera napsal(a):

To neo:

Pane neo, máte pravdu každá solidní firma. Pracoval jsem v nesolidních.
16. 07. 2012 | 13:54

ghándí napsal(a):

kolemjdoucí,
banka se stoprocentní zárukou, že nezbankrotuje, neexistuje. v socialismu nekrachovaly banky, socialismus krachnul celý.
16. 07. 2012 | 13:57

die strasse frei napsal(a):

Kolemjedoucí
To jste ještě nepostřehl, že hoven je mocnou propagandistickou troubou bolšánů?
A Kurasovo podceňování našich nejlepších lidí je projevem čiré závisti.
I soudruzi z NDR obdivují Kalouskův drajv: http://www.spiegel.de/politik/ausland/tschechischer-finanzminister-kalousek-ich-polier-dir-die-fresse-a-844379.html
16. 07. 2012 | 13:58

SuP napsal(a):

stařeček -
Ačkoliv si vážím vašich šedin, tak pokud máte pocit, že od 89 to tu jde zkopce, nemá cenu debatovat.
Píšete-li ghándímu "....Lidstvu nezbude, než hledat lepší cestu. Bude to ale asi stát mnoho obětí. Vy ani Vám podobní ho nespasí...." naskýtá se otázka - KDO to teda spasí? Vy a vám podobní, nebo Sobotka a Ransdorfovi podobní? Z toho koukají tak akorát ty oběti. Těm se věřit dá, ale výsledku nepomůžou.
16. 07. 2012 | 13:58

taky nejsem úplně normální :(( napsal(a):

ghándí:podle vaší logiky:zachraňovat a dopadne to špatně.To v mém slovníku znamená bankrot.A proti tomu stojí názor:nezachraňovat a bude bankrot.Co jste vyřešil??? Poslední otázka.Pěkné odpoledne přeji.
16. 07. 2012 | 13:59

kentus napsal(a):

Opravdu,ale opravdu mě mrzí a to neříkam do větru,že takový ghándí,NEO a jim rozumově na úrovni již nepracují Lehmnan Brothers.Tam by jejich myšlenkové pochody určitě zúročili.
16. 07. 2012 | 14:03

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Baba Jaga - Nejdřív si ale všimněte, že se ve 12:54 Český maloměšťák opravil, že neměl na mysli ČNB, ale ČEB. Takže své spravedlivé rozhořčení ohledně ČNB popište při jiné příležitosti.
16. 07. 2012 | 14:04

SuP napsal(a):

Lambert -
Ne že bych s Vámi souhlasil úplně na 100% (zatím), ale Vaše vstupy jsou svěží vítr. Kde jste byl tak dlouho? Pátrat v reinkarnovaných niccích se mi nechce.....
16. 07. 2012 | 14:04

Valér napsal(a):

Supe - se stařečkem opravdu nediskutujte. Nemáte na to. Komunisti začali se 14 dni dovolené a pracovními sobotami. Postupně se zlepšovalo až na 4 týdny dovolené a 42 hodin týdně. Za kapitalistů byly pod důchodem jen některé státní funkce, za komunistů jsme se dostali ke stavu kdy ženy s dětmi do důchodu v 54, muži v 60, náročné profese v 57. Dostal ho KAŽDÝ kdo pracoval a byl dost vysoký že v pohodě bylo na nájem jídlo a ještě zájezdy a různé koníčky. Dnešní mladí půjdou do důchodu v 75, JESTLI VŮBEC NĚCO DOSTANOU. důchod nestačí ve městě na nájem už dnes a už v roce 2013 se zastavuje valorizace a bude o hodně hůř. Nemluvím o zadlužení státu, kdybychom to měli zaplatit, je na mizině 90% národa. Takže opravdu nevím o čem byste chtěl stařečka poučovat
16. 07. 2012 | 14:09

český maloměšťák napsal(a):

Baba Jaga
Opravil jsem se - ČEB /Česká exportní banka/.
Ale o ČNB nemám žádné iluze.
Např. :
http://www.novinky.cz/ekonomika/216105-cnb-nepockala-s-prodejem-zlata-a-prisla-o-27-miliard.html
16. 07. 2012 | 14:10

ghándí napsal(a):

taky nejsem uplně normální,
je to otázka nákladů. když si porovnáte ten efekt, kterého bylo dosaženo zachranováním. vyhodilo se spoustu peněz, aby se udržel nad vodou špatný podnik, který stejně nefunguje. ten bankrot, myslím ten rychlý bakrot bez zachranování, je daleko nejlevněší. a hlavně dává šanci nějakému řešení. zachranováním dosáhli politici akorát naprosté ekonomické agonie. přešlapujeme na místě. vyhodíme spoustu peněz a ty bankroty stejně nakonec přijdou. protože co nefunguje, to se zachránit prostě nedá.
16. 07. 2012 | 14:10

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

die Strasse frei - Když jste tak dobrý v němčině, nevíte, čím to, že poměrně často se vyskytující sloveso hinterfragen se v německo-českých nevyskytuje? Nevíte, jak ho překládají do angličtiny nebo francouzštiny, když do češtiny to zřejmě nejde?
16. 07. 2012 | 14:13

Lambert napsal(a):

Supe, díky za uznání. Pravda je že jsem občas psal pod jinými Nicky a bohužel vy jste mne dost často napadal, protože jsem vždy tvrdil že tento stát se může uživit jenom vlastní prací - tvořením hodnot. A vy jste nadával že jsem komunista. Já své názory ale už roky neměním. Zmoudřel jsem já nebo vy???
16. 07. 2012 | 14:20

Baba Jaga napsal(a):

To: český maloměšťák a Kolemjdoucí (J.Š.)
Díky za upozornění.
Někdy můžeme probrat, zda nebude lepší rozbít prasátka a rozfofrovat hotovost (necat si jen na kozu, když políčko mám)a zda je lépe, když stát zkrachuje dříve či raději později. O Islandu se příliš polemika nevede.
A že mně zatím nikdo nedoporučil, co si z díla pana Kurase nenechat ujít? Když už je to jeho blok.
16. 07. 2012 | 14:24

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Český maloměšťák - ČNB především žádné zlato prodávat neměla, zvláště proto, že bylo nedlouho před tím pracně získáno ze zahraničí!!! Viníci by měli být postaveni před soud. Bylo by hračkou prokázat, že se nechovali jako řádní hospodáři a že způsobili státu škody obrovského rozsahu.

Šlo zřejmě o akci mezinárodní finanční oligarchie, která se snaží co nejvíce zlata ze zásob centrálních bank odčerpat a donutit je spoléhat se jen na papírové peníze, jejichž reálná hodnota je prakticky nulová. Odpovědní činitelé z ČNB moc dobře věděli, jaké lumpárny se dopouštějí, proto také všechno proběhlo v největší tichosti bez vědomí veřejnosti.
16. 07. 2012 | 14:26

MJ napsal(a):

První poučkou dnešního stylu ekonomie je "PO NÁS POTOPA". Například: "Dá se snadno vydělat v Číně, tak hurá do Číny. Co na tom, že o práci přijde spousta lidí v textilním a obuvnickém průmyslu, co na tom, že děti budou místo hraček, kterými mají rozvíjet svoje dovednosti, znát je čínský brak. A nějaké ftaláty a další zdraví škodlivé chemikálie ve všem, ale prosím vás ... Já teď právě vydělávám". A státy místo toho, aby uvaly na tento druh výroby a dovozu daně a cla, se buď jen přihlouple dívají, nebo se, jako u oblečení pro reprezentaci USA, přidají.
16. 07. 2012 | 14:27

Xaver napsal(a):

Ještě nikdy v histori se v praxi nepotvrdily sliby ekonomů, že jejich řešení bude pro společnost prospěšné.
16. 07. 2012 | 14:30

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

die Strasse frei - oprava: ... že sloveso hinterfragen se v německo-českých SLOVNÍCÍCH nevyskytuje ...
16. 07. 2012 | 14:30

neo napsal(a):

kentus:

nikdy jsem v bance ani pracovat nechtěl, tak asi proto.
16. 07. 2012 | 14:31

neo napsal(a):

Marek Kobera:

a co vás k tomu vedlo?
16. 07. 2012 | 14:31

pracující napsal(a):

jako stádo jsem chodil do práce a když na mě začali šetřit, jako stádo jsem přestal utrácet. Mea maxima culpa.
16. 07. 2012 | 14:37

uvěřil jsem napsal(a):

Vše rozkradeno a demoralizováno, zbývá vydřít dar restitucí. Potom podle tlusté knihy Apokalypsa.
16. 07. 2012 | 14:40

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

MJ - Máte naprostou pravdu. Tahle "zásada volného pohybu kapitálu atd." je naprosto nedomyšlená. Je stejně pitomá, jako by bylo pitomé dovolit kdejakému generálovi, aby se s celým plukem a s veškerou výzbrojí v rámci "volného pohybu" odstěhoval kamkoliv do zahraničí ke konkurenci, jenom proto, že by mu tam nabídli výhodnější podmínky.

Je to prostě pitomost na druhou, což sice bez problémů pochopí každý laik, ale bohužel málokterý ekonom. Následky téhle natvrdlosti odborníků nás přijdou zatraceně draho.
16. 07. 2012 | 14:40

ůčetní napsal(a):

Co je v "ekonomie" nad účetnictví je od usraele.
16. 07. 2012 | 14:43

pozorovatel napsal(a):

Kdysi jsem četl knížku Ekonomie-věda nebo náboženství.Autorem nebyl ekonom,ale technik.Jeho dedukce byly naprosto precizní a dnes s odstupem mnoha let je vidět,že na mnoha pasážích ukázal,že selský rozum dá flek ekonomické kastě.Jinak se totiž ten spolek nazvat nedá.Současná Evropa kromě jiného ukázala v ryzí podobě,kam až se socialismus dokázal dostat.Nic takového jako je svobodný trh už tu nejméně 80let neexistuje.Když opráším,co jsem se na střední a na vysoké dozvěděl o ekonomii,tak stávající praxe nabubřelých dotací a regulací naprosto svobodnému trhu odporuje.Jak teoreticky, tak ve svých negativních dopadech.V diskusi jsou zmíněni osvč - tam je nejlépe vidět,kam až dospěl stát ve svých regulativech.Od samotného počátku stát nastavil pravidla podnikání tak nevýhodně,že vlastně v samých počátcích vztyčil mantinely pro tuto chybějící sociální třídu.Stanovení úrovně soc. a zdr.pojištění dávalo od počátku tušit, že ten,kdo neuspěje v první etapě,bude rozdrcen.Bohužel s odstupem let,jak krize nabývala na vážnosti a aktuálnosti,stát nejenže neupustil od míry zátěže osob,které jsou podnikavější než průměr nebo nastoupily na tuto dráhu,protože jim prostě po zániku jejich prac.místa nic jiného nezbylo, ale naopak vyhodnotil tuto skupinu jako ideální k vydírání.Přišlo dph a dnes už nikomu není divná debata o procentech sem nebo tam,nikdo se nezamýšlí nad nelogikou samotné dph,že se jedná o daň ze zdaněných prostředků.Správně by se totiž měla platit maximálně u koncového zákazníka (já osobně však s dph nesouhlasím z principu).Po vypuknutí krize na tyto lidi dopadla váha největší,protože většinou podnikání přímo navázaly na svůj osobní majetek.Na rozdíl od spekulativních sro. nemůžou nyní hodit do ringu ručník s tím, že teda to nevyšlo a dluhy odepsat.Navíc státní aparát se plně realizuje zejména na těchto malých subjektech a požaduje povinnosti,které nikdo nepotřebuje.Ekonomika u nás i ve světě poslední dekády má podobu pokus-omyl.Reformy nezabírají,protože prostě zabrat nemohou.Řešením by bylo chovat se racionálně a hospodárně.To však zastupitelská demokracie,reprezentovaná nýmandy a zloději neudělá.Z dotací a státního rozpočtu se valí řeka neproduktivních výdajů a končí v rukách mafie,šedé a bílé.Dokonce už jsem slyšel úvahy,že zašpuntování těchto odlivů prostředků by mohlo mít fiskální dopady. Jinými slovy-tak značná část peněz končí v nastrčených firmách,že jejich zánik by měl za následek sociální a jiné otřesy.No to je něco,co v normálním prostředí nemá vůbec místo. Přebujelá administrativa státu vymýšlí způsoby,jak se zaměstnat a výsledkem toho jsou štosy certifikátů,povolení,posudků a podobných nesmyslů.I zde bylo před volbami slyšet, že aparát nelze omezit,protože stát by tyto lidi nedokázal nijak zaměstnat.A nemyslím stát jako instituci,ale pracovní trh ve státě tyto lidi vůbec nepotřebuje.Paradoxně-drtivá většina z nich má ekonomické vzdělání...
16. 07. 2012 | 14:44

SuP napsal(a):

Lambert -
Ano, právě jsem si vás přečetl pod Boučkovou a vidím, že jsem nezmoudřel, nýbrž málem naletěl. Asi si budu muset ten archiv reinkarnantů zavést. Fujtajksl. Nezbývá než konstatovat, že na vaši publikatelsko-ideologickou pružnost by snad ani Pepa Goebbels neměl, všechna čest stranou.
No nic, užijte si těch 5 minut slávy co jsem vám věnoval. Občas člověk šlápne do hovna ani neví jak.
16. 07. 2012 | 14:49

Pravicový ekonom napsal(a):

Kuras se dal k levičákům? :D:D:D:D:D:D
16. 07. 2012 | 14:53

Milton Friedman napsal(a):

SuP napsal(a):
mb -
Není třeba nařizovat. Stačí přestat zakazovat.
16. 07. 2012 | 12:09
Brilantní logika zdejšícho pravověrného supermyslitele. A co takhle přestat zakazovat vraždění, loupení, omezování rychlosti na silnici. Pak teprve nastane ten PRAVÝ ráj. Ideálním vzorem by mohlo být Somálsko nebo Súdán. Tam je povoleno téměř vše. Hurá.
16. 07. 2012 | 14:57

die strasse frei napsal(a):

kolemjdoucí
Ještě jsem žádný německo-český slovník nenapsal - nemám tušení.
Francouzsky by to bylo remettre en question, což má ale mnohem širší okruh významů. Český ekvivalent mi momentálně žádný nenapadá, tak to s tím slovníkem snad ani zkoušet nebudu.
V němčině je to takové trochu hochštaplerské slovíčko, které umožňuje pisateli dělat, jako že má nějaké podstatné důvody pochybovat o řečeném. Aniž by nějaké uvedl.
Ve zpodstatnělé formě umožňuje vytváření některých docela hezkých figur: "Das Tabu der politischen Korrektheit verhinderte ein kritisches Hinterfragen."
Moc jsem vám asi nepomohl...
16. 07. 2012 | 15:07

Lambert napsal(a):

Supe, místo hledání reinkarnátů raději přemýšlejte a nechte ideologii být. Texty které jsem tu napsal jsou rozumné, každý normální musí souhlasit a udělal jste to i vy. Než jste zjistil že nesdílím vaše / po 23 letech už hodně nesmyslné/ nadávání na komunisty a v tu chvíli vás olily mrákoty.
Nejlepší na tom je že v normální společnosti je nemyslitelné aby někdo jásal nad ekonomickou situací státu před 23 lety. Blbí komunisti za 23 let svého panování dosáhli nesmírného rozmachu. Srovnejte si poválečný stav s bídou, hladomorem a lístkovým přídělem a stav koncem 60 let. Nesmírný pokrok ve všech oblastech.
Takže pokud se dnes díváme že posledních 23 let jen narůstají ekonomické problémy a bída, je dobré se bez ideologických brýlí podívat a jasně říci, že něco základního děláme úplně blbě, že je chyba v systému. Potom najdeme společnou řeč a možná i řešení.
Asi pořád nechápete že když vám někdo říká že lépe už bylo, není to senilní nostalgig ani zapšklý komunista, spíše zoufalí lidé kteří se nechtějéí smířit s budoucností v bídě. A řešení je opravdu jenom v té práci a tvoření hodnot, jakkoliv vám to zní komunisticky
16. 07. 2012 | 15:07

Yosif K napsal(a):

Almo G™ napsal(a):
Doporučuji pár citací předního českého ekonoma a děda Vševěda P.Kohouta zde: http//blog.aktualne.centrum.cz/blogy/pavel-kohout.php?itemid=15367
Irsko, Island, Estonsko - podle P.Kohouta ještě před pěti lety naše nedostižné vzory...
Bohužel se jemu a partičce, jíž je součástí, podařilo nás tam skutečně nasměrovat.
16. 07. 2012 | 12:03

Vite co? V Irtsku a estoinsku selhala regulace bank. regulace selhala, banky zkrachovaly, Irsko se dostava z problemu postupne, Island bude nasledovat.
Pobaltske staty rostou bez dluhu.

Co myslite ze je lepsi:
A) Rust pomaleji a s krizemi a s malymi dluhy?
B) nebo rust rychleji bez prestavek celych dvacet let neustale rostoucimi dluhy jak se to socanum darilo v Recku a Spanelsku? Nez to cele totalne krachlo?
Samozrejme ze rozhazovat pujcene penize je prijemnejsi nez splacet. Estonsko ma dluhy minimalni a roste. Proto se socani Estonsku posmivaji - chudaci Estonci - misto aby si pujcovali a rozhazovali, tak pracuji a setri!
Tohle tedy neni socialisticky pristup, tohle tedy ne!!!!
Socani umi pohanet rust lepe - napujcovat a rozhazet mezi proletare - a take vlastni korytare!
Socialiste - posmivejte se Estonsku - Estonci makaji, utahli si opasky a nedelaji dluhy!!!
16. 07. 2012 | 15:12

hans napsal(a):

kolemjdoucí: hinterfragen asi nemá český ekvivalent,znamená něco ve smyslu "co je za tím skryto" nebo "co bylo v pozadí, co to způsobilo".
Synonymem by mohlo být "bedeutung" ve smyslu význam, důležitost něčeho. Ale úplně jistý si nejsem a záleží v jaké souvislosti to bylo.
16. 07. 2012 | 15:19

taky nejsem úplně normální :(( napsal(a):

Ghándí:ještě k příspěvku výše.Ten kdo dává peníze do banky a neví o rizicích krachu banky je blbej a ten kdo o rizicích ví a přes to je tam dá a banka krachne je chytrej?V každým případě oba mají holou řiť.Toť můj závěr :( Jedni říkají banky regulovat-podle některých(říká se jim socialisti) a druzí říkají neregulovat (říká se jim kapitasti) a i mezi těmi jsou rozdílné názory jestli nerugulovat vůbec nebo trochu víc než vůbec.A co vy na to?Jak postupovat:regulovat,neregulovat,nebo regulovat co a jak a do jaké míry?Neberu v podtaz jestli jste kapitalista nebo socialista.Zajímají mne konkretní kroky při řešení problémů a aby po následné aplikaci přinesly užitek.Těším se na odpověď ;-)
16. 07. 2012 | 15:21

Pravicový ekonom napsal(a):

neo
soudě podle tvých výkřiků by tě ani do žádné nevzali :D:D:
16. 07. 2012 | 15:24

Yosif K napsal(a):

Lambert napsal(a):
.................A řešení je opravdu jenom v té práci a tvoření hodnot, jakkoliv vám to zní komunisticky.
16. 07. 2012 | 15:07

To ze za 40 let sociku CSSR zaostalo o 20 let za Rakouskem a ze v Praze byla tretina cinzaku pokryta lesenim aby na lidi nepadaly kusy ohnivajici omitky povazujete za "nesmirny rozvoj"?
Patnactinasobne zvyseni platu v prepoctu na DM nebo US$ po roce 1989 povazujete za tragicky upadek nebo upadnuti do bidy? Komu uz lepe bylo? Penzistum? Manualum? Urednikum na MV?

Pokud vam jde o praci a o tvoreni hodnot - uvazujete pouze o manuelni praci, nebo berete na milost i "pracujici inteligenci"? Lidi kteri neco uzitecneho umi a pracuji se za dnesniho rezimu VETSINOU nemaji spatne. Prechod od sociku ku kapitalismu postihl nejvice nekvalifikovane delniky - maji konkurenci z Ukrajiny. CVoz souvisi s otevrenim hranic - nikoliv primo s kapitalismem. Jinak si tezko dokazi predstavit, pro koho uz "lepe bylo".
16. 07. 2012 | 15:28

Stařeček napsal(a):

Sup, máte pravdu, že já to nespasím a ani nevím kdo. Nějak si při mém kornatění nevzpomínám, že bych zde vzpomenul nějakého Grabeníčka a jiné podobné. Budou-li ovšem Vaši chráněnci postupovat takto dále, určitě se nějací Vámi vzpomenutí najdou a půjdou za nimi zástupy. Toho se při Vaší úctě k mým šedinám obávám. Jinak nemám čas tu trávit mnoho času. Zavařujeme s manželkou okurky. To, co se tu prodává 22 let je tak do kompostu.
16. 07. 2012 | 15:29

Pravicový ekonom napsal(a):

Yosif K
Proč plácáš o něčem, čemu očividně ani za mák nerozumíš? Běž raději pěstovat česnek, tím se snad uživíš.
16. 07. 2012 | 15:30

neo napsal(a):

Pravicový ekonom:

mýlíte se. Nabídek bylo hodně.
16. 07. 2012 | 15:30

Yosif K napsal(a):

taky nejsem úplně normální :(( napsal(a):
Ghándí:ještě k příspěvku výše.Ten kdo dává peníze do banky a neví o rizicích krachu banky je blbej a ten kdo o rizicích ví a přes to je tam dá a banka krachne je chytrej?V každým případě oba mají holou řiť.Toť můj závěr :( Jedni říkají banky regulovat-podle některých(říká se jim socialisti) a druzí říkají neregulovat (říká se jim kapitasti) a i mezi těmi jsou rozdílné názory jestli nerugulovat vůbec nebo trochu víc než vůbec.
16. 07. 2012 | 15:21
Do sto tisic EUR jsou vklady pojisteny. Pokud mate vice nez sto tisic EUR zaneste to navic do jine banky. Tohle plati v cele Evrope, v USA je pojisteno sto tisic US$.
Setrite nekde jinde? Treba v KLDR? Tam lidi skutecne o vsechny uspory prisli - docela nedavno.
16. 07. 2012 | 15:32

český maloměšťák napsal(a):

Baba Jaga
Jakmile se začnou zvedat ceny po dobu několika měsíců meziměsíčně o 5 a více procent - tak to je signál, že v blízké budoucnosti bude nedobře. Zdánlivě ale bude vše v pořádku - lidi budou nakupovat, noviny budou líčit budoucnost růžově, firmy budou mít zakázek na měsíce dopředu, reality se budou dobře prodávat...
V takovém čase nakupujte zlato, osivo, domácí zvířectvo, hnojiva, trvanlivé potraviny a energetické suroviny. Zateplete dům. Kupte si pušku a kuši.
To budou dobře uložené peníze.
Čím pak dříve nastoupíte do vlaku, tím líp. /jednoduše se to píše - složitě provádí/
(snad TO ale nikdo nespustí...snad nás čeká jen chronická stagnace)
----------------------------------------------------------------------
Kolemjdoucí (J.Š.)
Kolem lidí z ČNB se podařilo utvořit svatozář nedotknutelnosti, prozíravosti, racionality a efektivity. Poté, co fatálně selhala /asi vědomě - řízeně/ coby regulátor bankovního sektoru v 90. letech.
Nevím ale , v čem má tato svatozář scůj racionální základ.
Možná že mě poučí někdo ze zdejších tkzv. manifestních pravičáků.

http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2000/cl_00_000922b.html

"....Existují jiná, téměř bezriziková aktiva, která plní investiční roli a nahrazují zlato v portfoliích centrálních bank (argument "nahrazování"). Volatilita cen zlata a zápůjčních sazeb zlata je příliš vysoká. Zlato se dostalo do pozice, kdy už není "ničí závazek", do pozice, kdy je "závazkem všech" (současných investorů), a vůbec není jednoduché ho prodat v případě okamžité potřeby. Česká republika se dnes nachází v úplně odlišné geopolitické situaci než předválečné Československo. Zlato už neplní úlohu "záchranného" aktiva (argument "NATO"). Jiné centrální banky prodávají, nebo se chystají prodávat. Které se to podaří dříve, dosáhne lepší ceny ("vězňovo dilema" - De Nederlandsche Bank dosáhla v letech 1995 až 1996 ceny kolem 400 USD za jednu unci zlata, ČNB v roce 1997 ceny 323 USD/oz a Bank of England v roce 2000 ceny 280 USD/oz). "...

"...l Česká národní banka je přesvědčena, že úloha zlata jako uchovatele hodnot už patří minulosti. V tomto přesvědčení není sama, vždyť v posledních pěti letech zlato prodávaly, prodávají nebo se chystají prodávat - a v mnohem větších objemech - i centrální banky Belgie a Nizozemska, Austrálie a Kanady (přitom obě tyto země patří k významným producentům zlata) a Velké Británie a Švýcarska (obě tyto země jsou zase tradičními centry obchodu se zlatem). Ekonomické zákonitosti převážily nad sentimentem. Na tom ostatně není nic špatného v situaci, kdy si sentiment ani nemůžeme dovolit...."

Radek Urban, ČNB

Bylo by třeba ale vyhodnotit i inkaso z úroků držených aktiv, které byly nakoupeny místo zlata. Na druhé straně pak ale i započítat kurzové ztráty.

Nicméně :
http://www.usagold.com/bankofenglandgold.html

A málo se ví, že :

http://www.bloomberg.com/news/2011-08-18/chavez-emptying-bank-of-england-vault-as-venezuela-brings-back-gold-hoard.html

"...Venezuela, which holds 211 tons of its 365 tons of gold reserves in U.S., European, Canadian and Swiss banks, will progressively return the bars to its central bank’s vault, Chavez said yesterday. JPMorgan Chase & Co. (JPM), Barclays Plc (BARC), and Standard Chartered Plc (STAN) also hold Venezuelan gold, he said. “We’ve held 99 tons of gold at the Bank of England since 1980. I agree with bringing that home,” Chavez said yesterday on state television. “It’s a healthy decision.”

Je Chavez chytřejší než celé bývalé vedení ČNB ? Nu - vypadá to tak...
16. 07. 2012 | 15:33

hans napsal(a):

Možná se neměl článek jmenovat Mistři ničeho,ale spíš Mistři čeho? .Podivnou skutečností je,že spousta špičkových ekonomických teoretiků nejsou ekonomové-viz třeba náš Dr.Rašín nebo ten slavný držitel Nobelovky-teď mi vypadlo jméno (teorie her...).Ekonomie je dobrá jako analytická věda,něco jako pomocné vědy historické ;-). Ale bože chraň,kdyby měli mít ambice výrobce zaručeného návodu,jak z krize.To bude průšvih na sto procent.Ekonomové by měli být dostatečně zdatní,aby vysvětlili proběhlý proces,ale jakmile slyším nějaké rady,návody a prognozy,rozsvítí se mi v hlavě červená kontrolka: pozor ! začínají oblbovat!!!
16. 07. 2012 | 15:33

pravičák opičák napsal(a):

Výsledek pravicového vládnutí

Výsledkem dvou desetiletí vlády české pravice vedené ODS, ale i pravicového vládnutí sociálních demokratů, je zatížení republiky veřejným dluhem přesahujícím 1,6 bilionu korun.

Důsledkem kmotrovského a korupčního stylu vládnutí ekonomicky negramotné pravice je též oficiálně půl milionu a neoficiálně až sedm set tisíc lidí bez práce. Pokud jde o výsledky »sociální« politiky ODS, pak v Česku je nyní podle údajů Eurostatu postiženo chudobou až 14 procent obyvatel.

Příjmy a zisky kmotrů a sponzorů ODS i platy politicky protežovaných a dosazovaných manažerů už dvacet let stoupají do závratných výšek.

Spolu s tím roste zadlužení státu a stoupají počty českých chudých. Předseda ODS Petr Nečas v době ekonomické a sociální krize dokonce cynicky zlehčuje nouzi statisíců českých rodin a četné sociální tragédie tvrzením, že v České republice žije pod hranicí chudoby stále ještě méně obyvatel než v zemích západní Evropy.

Pro Nečasovy »předlistopadové« předchůdce by ono Nečasovo pochvalování si nízké míry chudoby v Česku mohlo být vyznamenáním. Byl to a stále ještě je právě polistopadový režim budovaný Klausem a dnes i Nečasem a jemu podobnými, který dělá vše pro to, aby rodin žijících v chudobě bylo co nejvíce.

V moderních ekonomikách produktivita práce dlouhodobě stoupá. Snižují se výrobní náklady, zvyšuje a zlevňuje produkce zboží a služeb. Přesto dnes český stát a většina občanů nebohatnou.

Ekonomicky negramotná, prokorupční vláda ODS, TOP 09 a VV snižuje veřejné výdaje, platy ve veřejné sféře, zvyšuje poplatky za ústavně bezplatnou zdravotní péči a za vzdělání. Strany pravice straší, že nebude na důchody, nutí občany ke snížení spotřeby a k utahování opasků.

Jak je možné, že restaurovaný český kapitalismus v režii kmotrů a sponzorů ODS a TOP 09 pod vedením Nečase a Kalouska nedokáže zajistit občanům ani to, co jim byli schopni kdysi garantovat Nečasovi a Kalouskovi »předlistopadoví« předchůdci?

Znalí dnešního mafiánského stylu vládnutí připouštějí, že při všech omezeních a nedostatcích předlistopadové vlády KSČ, na rozdíl od různých Nečasů a Kalousků, pracovaly především pro republiku a pro naprostou většinu občanů. Zato ODS, lidově příznačně nazývaná modré straky, pracuje jen pro sebe, své kmotry a sponzory. Stát a občany využívá jako pijavice, která své oběti odsává krev.

Převedeno do ekonomického slovníku, vysvětlení pro zadlužování českého státu a zvyšování počtu chudých je jediné: výnosy ekonomicky a prostředky veřejných rozpočtů jsou zcizovány politickými a ekonomickými mafiemi.

Ještě v počátku 90. let, v době nástupu restauračního kapitalismu Václava Havla a Václava Klause, neexistoval problém bezdomovectví, nezaměstnanosti a bídy. Každý mohl bez strachu navštívit lékaře, nechat si napsat na recept potřebný lék.

Každý bez problémů uhradil z příjmů nájem a služby spojené s bydlením. Dnes kapitalismus v režii kmotrů a sponzorů ODS, TOP 09 a VV ústy Nečasů, Kalousků, Schwarzenbergů a Drábků nalhává občanům, že prý na slušný lidský život, na bydlení, zdravotní péči a vzdělání, ani na důchody nejsou prostředky.

Jaké je řešení? Potlačit a omezit korupci. Zastavit krádeže a tunelování veřejných rozpočtů. Stíhat pijavice beztrestně pod politickým krytím vysávající veřejné rozpočty. Zamezit podvodníkům, aby prostřednictvím daňových úniků a rozkrádání veřejných zdrojů ožebračovali občany a stát.

Co k tomu dodat? Možná to, co svého času napal L. N. Tolstoj: "Spojí-li se špatní lidé tak, že mají sílu, potom čestní lidé musí udělat totéž." Ano, je to docela prosté.

Vítej mezi levičáky, Kurasi, ty zbloudilá ovečko :)))
16. 07. 2012 | 15:34

Pravicový ekonom napsal(a):

neo
i z ČSOB?
16. 07. 2012 | 15:35

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Die Strasse frei – Díky za odpověď. Alespoň jste mi pomohl osvětlit význam, který jsem dosud doplňoval sám odhadem, podle kontextu.

Díval jsem se do nejpodrobnějšího dvoudílného slovníku Siebenscheinova ve vydání z r.1993, ale neuspěl jsem. Ani v německo –francouzském slovníku. Zřejmě to slovo tehdy ještě nebylo moc frekventované a nebylo jazykovědci oficiálně přijato. Zkusím se poohlédnout po nějakém novějším díle. To slovo jsem nenašel ani na internetu, www.seznam.cz, kde je hned na první straně nabídka „slovníky“.

Mrknu se ještě na německý internet. Já se jinak o lingvistiku nezajímám, cizí jazyky používám jen pasivně, z praktických důvodů. Například četné diskuse na německém you tube o ESM, EU a příčinách ekonomické krize jsou nesmírně zajímavé. Doporučuji.
16. 07. 2012 | 15:39

Marek Kobera napsal(a):

To Lambert:
Kobero - asi jste z principu vždy proti.

Ne, to nejsem. Rád si věci ale upřesňuji a vyjasňuji.

Tak po řadě
1/ souhlas, ano i za socíku byla neproduktivní místa. Na rozdíl ode dneška si to stát uvědomoval a poslal např. zbytečné úředníky alespoň občas na brigádu na pomoc zemědělství na sklizeň atd.

Tady mluvíte asi o mladých. Nebo tam posílal i vážené spoluobčany středního věku a před důchodem?

Oproti dnešku ale bylo neproduktivních velmi málo, proto jsme si dokázali např, vypěstovat vlastní brambory a odchovat dobytek a drůbež, ze zahraničí se dováželo jen minimum, proto třeba nebyly ty banány. Snažili jsme se si vše sami vyrobit.

To já Vám chválím, ale nevím, jestli jste si všimnul, že odliv pracovníků z primárního sektoru zemědělství a těžby surovin nastal po celé Evropě s výjimkou různých oblastí na Ukrajině apod. Trochu mi připadá, že pláčete po loňských snězích. Možná máte pravdu a vrátíme se víc k tomu, že budeme pěstovat vlastní brambory. Pak ale myslím, že jejich cena bude muset být vyšší a budeme se muset nějak vypořádat s dovozy třeba z Francie či Egypta, které by mohly být i levnější...

Ale nejsem komunista, nepouštějte se do jalové diskuse o socíku prosím.

Jistě.

2+3/ Nechápu vás . Pořád trvám na tom že uživit se dnes jako OSVČ není jednoduché. Váš příklad o pasáčkovi koz je právě o tom, když zaplatí stát, sám chcípne hlady. Zkuste si zjistit co to obnáší za pokuty a obtíže jenom když koza vleze do křoví, utrhne se známka z ucha a přijde na to kontrola. Vím od známých. Jinak o OSVČ nic nevíte. Od určitého obratu jste plátce DPH a tam to bez účetních neuděláte.

Jistě, to vůbec nerozporuji. Zatím jsem se ani v myšlenkách nepřiblížil k takovému obratu. S pasením koz by to myslím bylo i docela obtížné.

A mnoho jiných příkladů. Činnost bez provozovny a jiných nákladů???- možná spisovatel, soudní znalec a tvůrce posudků a auditů, jinak vždy něco potřebujete.

Ano, jistě, takové možnosti tu jsou. Různí pěstitelé, dřevorubci, hudebníci, překladatelé, exekutoři, léčitelé, geologové, provozovatelé skládek, účetní...

Myslím, že to není zásadní. To, co mě zajímá, spíš je, jestli bude dost zakázek, a to dlouhodobě.
16. 07. 2012 | 15:43

Pravicový ekonom napsal(a):

neo
Ptám se protože tam pracuji ve vysoké manažerské funkci a takové žvanily tam neberem.
16. 07. 2012 | 15:44

SuP napsal(a):

Lamberte -
Omyl! To, že jen pořádná práce přivede občany (vulgo stát) k blahobytu je tak asi to jediné nezpochybnitelné, kde s vámi souhlasím. Nicméně vaše podání vývoje poválečných let se od mého vnímání natolik liší, že ostražitosti nikdy nezbývá.
Ano, máte pravdu i v tom "....pokud se dnes díváme že posledních 23 let jen narůstají ekonomické problémy a bída, je dobré se bez ideologických brýlí podívat a jasně říci, že něco základního děláme úplně blbě, že je chyba v systému...."

Je jisté, že něco děláte úplně blbě, ale na rozdíl o vás nevidím chybu v systému, ale ve vás, kteří něco děláte blbě a tím ten systém ?? ...(kurvíte-nemůžu najít slušný ekvivalent), přičemž chronicky hledáte chybu jinde.

A pokud chcete dělat pravidlo z lidí, kteří "se už měli dobře", položte si otázku, za jakou cenu to tenkrát bylo, a kdo jim to tenkrát zaplatil?
16. 07. 2012 | 15:46

Marek Kobera napsal(a):

To Lambert - pokrač.:

4/ Asi netušíte že už od pravěku se osvědčila dělba práce.

Divil byste se, ale v té marxistické učebnici historie, kterou mám doma, se to píše. Ale o (e)neolitu stejně moc zpráv nemáme, tak bych se radši vrátil do současnosti...

A že Evropa je přeplněná zbožím, není dnes umění cokoliv vyrobit ale prodat to.

Dobře, dovolte mi připomenout tedy Vaše vlastní slova: "A celá Evropa je zaplevelena tím že...i tam kde se pracuje jde V NADMĚRNÉ MÍŘE o činnosti které nevytvářejí hodnoty, ale přehazují z kapsy do kapsy /sázkový průmysl, pojišťovnictví, různí obchodníci..." Pak nějak nechápu, jak se to slučuje s tím, co píšete dále. Není spíš problém v tom vyrobit něco, o co je skutečný zájem za přijatelnou cenu?
A že prohdej má své, někdy velmi vysoké náklady. Tak parťákovu těch imaginárních 50 000 nezáviďte, zaslouží si je většinou mnohem víc než vy.

Mohl byste mi prosím uvést ty velmi vysoké náklady? Řekněme, že zbožím za 50/100 000 je nějaký hudební nástroj. Pokud Vám tento příklad nevyhovuje, zkuste si vymyslet jiný.

Co se týče nároků zaměstnance. Sice se mnou souhlasíte, ale přesto pořád netušíte oč jde . Když k vám přijde opravář pračky nebo malíř pokojů, udělá práci, dostane zaplaceno a jde. Představa že by v polovině opravy řekl že ho bolí záda, odchází do nemocnice, poté do lázní, ještě má nemocné děti a bere si dovolenou, a to vše vy mu proplatíte a tu rozebranou pračku budete zatím hlídat, protože na tu práci má nárok a potom to dodělá - to je asi hodně absurdní. Šílel byste děsem.

S řemeslníky mám poměrně hodně zkušeností, takže to, že to v polovině zasekne, by mě nepřekvapilo. Proplatit lázně po mě ještě nikdo nechtěl. To by se muselo dát do smlouvy, k níž se tito lidé velice neradi uchylují. Pokud by to tam bylo, tak bych se zase k tomuto řemeslníkovi neuchyloval já.

A teď si představte že si majitel firmy najme opraváře aby jezdil opravovat pračky. A musí mu všechny ty věci uvedené v předchozím přízpěvku zabezpečit, i když mu do jeho problémů nic není, on potřebuje opraváře praček.

Chápu. Znamená to, že mít firmu, která opravuje pračky nepřináší nějaké výhody oproti samostatným opravářům? Z pozice opraváře praček je tedy volba buď být zaměstnancem za 8000 a mít proplacenou dovolenou, nemocenskou a možná lázně, nebo být OSVČ s výdělkem 16000 nebo třeba více, platit si nemocenskou sám a čelit větší volatilitě příjmů.

A asijské země nás dnes válcují právě proto že makají a platí za práci, svoje sociální problémy si řeší každý sám z vydělaných peněz. A múžete si znovu přečíst ten text o těch 100 000. a přemýšlet.

Podívejte se, pokud se sociální problémy oddělí od platu, tak je nutné mít plat dostatečný na to, aby si zaměstnanci je mohli řešit, ať už formou pojištění nebo jinak. To jistě ve většině čínských společností neplatí. Píšete, že majiteli firmy nic není do toho, co potřebuje opravář praček. Zároveň se mu snaží vyplácet co nejmenší plat. Asi to bude tím, že je na trhu takových lidí přebytek. Když mu tento odejde, onemocní nebo umře, tak naverbuje snadno jiného. Takové je to v té Číně. Pro většinu lidí u nás by bylo dost nemyslitelné se třeba střídat na lůžku podle směn v panelákovém pokoji (Shenzhen). Tam jsou na to lidé nějak zvyklí. Ono z lepšího do horšího se zvyká nepoměrně hůře než naopak.

A ještě k nám. Argumentujete tedy, že kdyby se toto všechno ("sociální") nezajišťovalo, že by majitelé firem mohli nabídnout o dost vyšší platy. To zní sice logicky, jenže oproti minulosti se nacházíme v dost rychle se měnícím světě. Tedy pro zajištění všemožných budoucích rizik by zaměstnanci zřejmě měli požadovat skutečně vysoké platy. Sešli by se s nabídkami od zaměstnavatelů? A pokud ne, neskončilo by to prostě tím, že by se museli i tak spokojit s nízkými platy a na budoucnost by kašlali? Pěkným příkladem je dnes důchodová reforma - pokud státní důchody nebudou, tak se 95% budoucích důchodců půjde pást, protože nespoří. A z těchto velká část ani nemá moc co spořit...

Čemu ještě moc nerozumím je psychologický stav toho majitele firmy. Chápu, že je naštvaný, že musí zaměstnancům zbytečně platit nějaké extra buřty jako je nemocenská. Co si ale myslí sám o sobě?
16. 07. 2012 | 15:49

Milton Friedman napsal(a):

SuP
Byli zaplaceni výsledky své práce a o které se zasloužili svou pílí. To je přece základ i podle pravoslepých jako ty ne?
16. 07. 2012 | 15:53

ghándí napsal(a):

take nejsem normální,
spor nikdy není regulovat - neregulovat. ale regulovat více-méně. každý stát má regulaci - právní řád. každý podnikatel (i banky) musí dodržovat zákony. musí platit daně, nesmí podvádět nebo někoho okrádat a porušovat hospodářskou soutěž. já jsem nepřítel další nadregulace vytvářením ruzných špidlovských dohledových komisí a nejruznějších pitomostí typu zvláštní dan a podobně. taky jsem proti tomu, aby stát narušoval tržní prostředí tím, že banky zachranuje. to k ničemu dobrému nevede a sám se o tom můžete přesvědčit, když se rozhlednete po evropě. když se vám rozpadá trabant, nemužete mu koupit nový výfuk a tvářit se, že jste ho zachránil. nejlepší je ho sešrotovat. nemužete hledat řešení, které nebolí, protože takové řešení neexistuje. západ žil dlouhá desetiletí na dluh a ted se z toho nemůže nějak zázračně vykoupit natištěním peněz. to není možné.
16. 07. 2012 | 15:59

taky nejsem úplně normální :(( napsal(a):

Yosif K:děkuji za informaci,můžu klidně spát s vědomím toho,že ikdyž banka do které jsem uložil peníze krachne nic se vlastně neděje.Dobré vědět,už jsem chtěl v rozhlase vyhlásit runy na banky.Teď už všichni vědí,že je to úplná zbytečnost...Za druhé šlo o to,že používat argumentaci typu blbej-chytrej není na místě.Evidentně vám utekla podstata věci.A když už jste se přihlásil,můžete předložit kupy předpisů a zákonů které by zamezili nezodpovědnému chování ve státní správě,v bankovním systému a jiných lidských oborech.Nebo jste taky pro neviditelnou ruku trhu která vše neviditelně řídí?Nějteří vědci tvrdí,že ve vesmíru působí temná hmota ale nemůžou své tvrzení zatím nějak dokázat.Těším se na vámi navržené možnosti řešení.Jen bych chtěl zmínit(třeba víte),že vše je v dynamickém procesu.Aby jste stihl jěště dnes zareagovat a zítra už nebylo vše jinak.Pěkný den přeji :)
16. 07. 2012 | 16:02

Hovnostát,státu nasrat napsal(a):

Za vše může stát.Stát nutí kupovat banky jeho dluhopisy-no nekup to,když je to tak výhodné,stát nutí dávat nějaké peníze bikem na důchod,na které pak stát vytiskne další dluhy a bankéři tyto dluhy budou prodávat studentům jako školné,stát zbytečně vykonává veřejnou dopravu-lde by mohla být obrovská zaměstnanost-lidi by vozili lidi-jako v Indii....atd.Stát vytváří byrokracii,kde jsou zaměstnané celé rodiny a parazitují na systémech daní.Kdepak ti,co roskují svoje peníze na svobodném trhu.Když blbě koupí,tak o prachy přijdou.To stát tady chce vyvlastnit na základě špatných zákonů-jeden příklad.Stát vydal zákon o ochranných pásmech u kanalizací.Tím se všechny starší rodinné domky dostávají s rekonstrukcí-pokud jsou blíže staré rouře,nové automaticky do ochranných pásem a tím těmto lidem vzniká automaticky věcné břemeno v domech.To málokdo tuší.Až bude státu váš dům v čase něčemu zavazet,může vás vyzvat abyste ochranné pásmo opustili.Tedy stát vám ukradne váš dům nebo pozemek.Největší kurva je stát.A taky jeho byrokracie.
16. 07. 2012 | 16:12

Milton Friedman napsal(a):

ghándí
to co píšeš je nesmysl, protože ve skutečném světě nepadají peníze z vrtulníku. V dobách kdy peníze sestávaly z fyzických komodit jako bylo zlato a stříbro, byly nové objevy a technologický pokrok hlavními příčinami změn množství peněz. Např. zlato z Kalifornie a Austrálie bylo otráceno tam kde bylo nalezeno, lákalo lidi a zboží z celého světa tím, že zvyšovalo ceny. Poté co k tomu došlo bylo zlato disitribuováno po celém světě a v konečném důsledku zvýšilo ceny ve všech zemích se zlatým standardem. Ti šťastlivci, kteří získali zlato jako první se obohatili, ale co se stalo se společností jako celkem? Na konci procesu na tom byla společnost hůře. Přitažlivost možnosti velkého zisku vyvovala velké množství zlatých horeček, což znamenalo, že zdroje vynaložené na získání zlata ze země, na transport vzdálených zemí, ražení mincí a jejich pohřbení ve sklepeních bank byly určitě větší než hodnota nového zlata. A toto zlato používané jako peníze způsobilo pouze růst cen. Tudíž výměna výfuku na trabantu může být z ekonomického hlediska lepší investicí než koupě nového auta.
16. 07. 2012 | 16:14

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Hans – Nemám bohužel po ruce příklady použití toho slovesa hinterfragen, měl jsem si je předem připravit. V podstatě jsem si to překládal jako „zapochybovat o nějakém názoru, tvrzení“ a tím ho prověři nebo také jak říkáte Vy prozkoumat, co je za tím. Někdy ale na správném odstínu významu dost záleží, může podstatně změnit smysl věty.
16. 07. 2012 | 16:16

pozorovatel napsal(a):

marek kobera:
nerad ruším vaši debatu,jen mi dovolte krátkou reakci na konec vašeho příspěvku.S vaším oponentem si možná nerozumíte v základním nastavení problému.Ten podnikatel,co dělá do praček má jeden základní problém.Totiž ten,že on se plácá na "trhu",kdežto stát je nad ním a podnikatel je mu uplně ukradený.Stát přijde a řekne: naval měsíčně za sebe tolik a tolik tisíc,zbytek,co vyděláš dopočítáme pak.Taky zaplať za zaměstnance tím a tím způsobem,přičemž nezapomeň že minimální mzda je takováhle,povinnosti tyto a postihy děsivé.Podnikatel sečte co chce stát,přičte nějakou tu režii-dovolená zaměstnance,nějaká ta očekávaná nemocenská a jde se zeptat zaměstnance,za kolik by rád dělal.Když to sečte dokupy,přičte korekci k hrubému platu, přihodí nějakou tu marži, za kterou by rád jeho výkon prodal a zjistí,že je nad možnostmi trhu jeho práci koupit.Zdánlivě paradox,ale ujišťuji vás,že je to naprosto běžný denní problém.Řešením je pustit se do nelegálních metod podnikání (práce načerno,bez účtu,schwarz,pašování,virtuální účetnictví apod.).Jako pravičák neberu.Takže jedním ze způsobů je zvýšit kupní sílu obyvatel nebo zlevnit náklady.Já tvrdím že náklady dnes může snížit stát svými restrikcemi (za předpokladu,že na svojí straně pokladničky nebude plýtvat a krást),a vystačí přechodně s nižším výběrem daní.Nebo se zvýší kupní síla -např.zvýšením zaměstnanosti.Kombinace obojího by byla ideální - stát sníží daně a podnikatel rozdíl převede do mzdy (konečně je mu asi jedno,komu zaplatí a spokojený zaměstnanec je deviza). Zaměstnanci víc utratí a stát vybere později víc.V praxi by to ale vypadalo tak,že podniky,které jsou dlouhé roky nuceny žít v odložené spotřebě by zkraje platy nezvedly a raději by dohnaly investiční deficit,Kalousek by v nejbližším kvartále nevybral,kolik si naplánoval,podnikatele by prohlásil za skety,co nechtějí lidem přidat,levice by se přidala a daně by se zvedly ještě výše než původně byly s vysvětlením, že do kasy je třeba napumpovat...Následovat bude kolaps měny s vysvětlením, že za vším stáli nenažraní kapitalisté...The end.
16. 07. 2012 | 16:16

Lambert napsal(a):

Pane Kobero, my jsme v podstatě ve shodě.
K tomu socíku - stát vládl všemu, rozdělil potřebnou práci mezi lid, každý pracoval. výhody? relativně spravedlivá společnost, každý kdo může pracuje a neparazituje,když měl někdo 2 x větší plat, až na vyjímky také dělal 2x tak těžkou práci ať už ve smyslu manuálním, zodpovědnosti, nutné kvalifikace. Není nenávist ve společnosti. Stát může zabezpečit vše potřebné - doprava a vybavení vesnic, bydlení i pro chudé, základní potraviny atd bez ohledu zda to je výdělečné. Stát garantoval základní a nutné k životu, zabezpečil soběstačnost, luxus vysoce zdanil. Nepatrná kriminalita. Nejsou krize ekonomického rázu. Nevýhody - příliš sociální, každý časem zjistil že stačí chodit do práce a být slušný a mám nárok na vše možné. Ztráta iniciativy a podnikavosti. nejlepší je být průměrný. Tím zaostávání zejména ve spotřebním a luxusu.
Kapitalismus - umožní rozvoj schopným, Trh ale funguje JENOM tam kde je opravdu tržní prostředí - tedy relativní dostatek surovin a zákazník může koupit hned vedle, ale také nemusí a je mu to jedno. Tam výrobce nemá jinou šanci než být nejlepší, tlačí konkurence. TO ALE PLATÍ JEN U VĚCÍ ZBYTNÝCH AŽ ZBYTEČNÝCH. Proto je nesrovnatelně úžasný / vzhledem k socíku/ např. výběr zmrzliny, aut a elektroniky, luxusu, zájezdů atd. Jsou ale věci kde NEMŮŽU ŘÍCI ŽE NECHCI / energie, voda, potraviny, veřejná doprava, zdravotnictví. Tam nedosáhnete NIKDY konkurenci ale monopol nebo oligopol se všemi negativy. Mnohé činnosti jsou pro kapitalisty nezajímavé a stát na to nemá prostředky / veřejná doprava, vybavení vesnic, péče o staré a nemocné, školky atd. Proto je pro kapitalismus typická bída mas / kapitalista potřebuje velkou nezaměstnanost, zlevňuje to náklady na pracovní sílu/, gheta, exekuce,nezaměstnaní, bezdomovci, kriminalita, bydlení a jídlo a zdravotnictví nedostupné pro všechny. Nikdo vás ale nenutí pracovat, dokonce i studovat si můžete co chcete, bez ohledu na to že to společnost nepotřebuje - Heslo zní KAŽDÝ SE STARÁ SÁM O SEBE, TÍM JE O KAŽDÉHO POSTARÁNO NEJLÉPE JAK TO JDE. Bohatí bohatnou, masy chudnou. Velké rozpory ve společnosti. Složité vybírání daní, které vyžaduje násobky úředníků ve srovnání se socialismem. Naopak typické je bohatě zásobené obchody luxusem, zájezdy, nabídka všemožných služeb, relativní svoboda pro obyvatele, atd.
16. 07. 2012 | 16:17

ghándí napsal(a):

friedman,
to je otázka zdravého rozumu. na auto, které nejezdí nebudu kupovat výfuk. nicmeně to byl jenom příměr, který není asi uplně nejlepší. u těch bank jde o něco jiného. ony se chovaly špatně. pujčovaly předluženým státum. a dokud nedostanou přes držku, tak sve chování nezmění. zachranujeme špatné banky se špatným managementem, který pokračuje stále ve špatných věcech, protože jim to prostě prošlo. malé děti učíme, že pokud udělají něco špatně, přijde trest. u bank to neplatí? kálíme si do vlastního hnízda. banky, které měly už dávno zkrachovat, nekrachují a pujčují dál peníze státům, které už taky měly dávno zkrachovat. státy, které už měly dávno zkrachovat, zachranují banky, které už měly dávno zkrachovat, aby mohli pujčovat peníze státum, které už měly dávno zkrachovat. jak si myslíte, že tohle letadlo může dlouho fungovat?
16. 07. 2012 | 16:22

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

S mnohým by se dalo souhlasit, má to ovšem zásadní chybu, že to píše neokonzerva.

Povinně vyrovnaný rozpočet je téměř tak hloupý názor, jako tvrdit, že si za žádných okolnosti nepůjčím, vždy je potřeba zvážit konkrétní situaci.

U bankrotů bank by se měly posoudit alternativy, zpravidla je výhodnější, když banku někdo převezme a banka jede dál nebo je alespoň utlumena řízeně. Zachraňovat by se neměli především vlastníci a manažeři bank. Ekonomika nebude dobře fungovat pokud nebude existovat stabilní bankovní systém a pokud nebudou mít lidé jistotu, že své peníze z bank dostanou, tak je bankám svěřovat nebudou, respektive je budou posílat do bank, kde tu jistotu budou mít, např. Švýcarsko.
16. 07. 2012 | 16:29

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

die Strasse frei - Taky mi zůstává záhadou, jak mohl kdysi, na začátku protektorátu, snad to bylo bezprostředně po 15.březnu 1939, nějaký německý překladatel, který neuměl pořádně česky, v jednom oznámení přeložit "Vůdce" do češtiny jako "Votze" a plakát veřejně vyvěsit na všech nárožích. Že by tehdy to slovo v němčině ještě neexistovalo?
16. 07. 2012 | 16:32

babočka napsal(a):

Za komoušů bylo nedostatek vepřového masa protože nám prasata nestačila jak jsme rychlým krokem mašírovali ke komunizmu. Teď nás zase dvounohá nenažraná prasata předběhla při mašírování ke kapitalizmu. U nás je systém zloděj volá chyťte zloděje. Nečasova slova, že musíme omezit vliv šedých eminencí se začínají naplňovat. Ale na zlodějnu je policie a né plitická strana. A policie konečně koná.
16. 07. 2012 | 16:35

pozorovatel napsal(a):

Ghándí:
Záchrana zdevastovaných bank a jiných bohulibých firem státem je kapitola sama pro sebe.Naprosto děsivé je však nakládání s veřejnými prostředky-jak může mít přednosta odboru místního úřadu základ 60tis. nebo tisková mluvčí jiného úřadu prémie 400tis.? Státní dráhy, vytrvale od listopadu v mínusu kolem 3mld a management firmy má ročně stamilionové příjmy.To není o závisti,ale o elementárních pravidlech jednání.Dobrý podnikatelský výsledek (správa státního majetku) bude odměněn, špatný potrestán (odměněn v základu). Buď stát deklaruje a požaduje po obyvatelstvu úspory a logicky začne u sebe,ale nedokážu uvěřit,jak ustojí taková vydání v souvislosti s avizovaným zmrazením důchodů a jejich následný pokles.Jediným vysvětlením je vyvolat pnutí ve společnosti a následný výbuch nespokojenosti.Ten samozřejmě bude potlačen, ale svede se na něj "dočasná" krize v ekonomice.
16. 07. 2012 | 16:37

Milton Friedman napsal(a):

ghándí
To tedy opravdu, ale opravdu nebyl nejlepší příměr. Ba dokonce ani dobrý či ne úplně špatný. Ale k věci. Banky v USA i v Evropě jsou na tom mnohem lépe než během finanční krize v roce 2008 a to jak z pohledu likvidity, tak z pohledu řízení rizika. Přesto pro ně současná situace není jednodušší. Přísnější regulace ze strany politiků a dozoru nad finančními službami pro ně vytvořily složité prostředí, které finanční trh celkově nadále svazuje. K této situaci přispěly svými zásahy také některé centrální banky.
Je zcela zřejmé, že po bolestné zkušenosti s Lehman Brothers, kdy došlo k naprosté panice, by evropská ani americká vláda nenechala žádnou pro systém klíčovou banku zcela padnout. Zopakováním tohoto přístupu by se podíly investorů naředily na minimum. Jen se zeptejte bývalých investorů v Merrill Lynch nebo Bear Stearns na jejich trpké zkušenosti.
dá se, že investoři už nějaké opatření pro případ, že globální finanční chobotnice budou opět potřebovat navýšit kapitál, aby dokázali pokrýt ztráty z úvěrů vzniklé v důsledku ekonomického zpomalení, přijali. A to vyústilo v pokles ceny k účetní hodnotě.

Největším rizikem může nyní být sebenaplňující pád cen akcií.
Ten může vzniknout v důsledku očekávání ředění kapitálu a efektem sněhové koule. Zákon gravitace zde funguje výborně.
Jinými slovy, pokud se několik velkých hráčů ocitne v problémech ve shodný čas, investoři nebudou mít moc velký prostor s tím něco dělat, protože většina jejich kapitálu je pryč.
16. 07. 2012 | 16:38

Yosif K napsal(a):

Marek Kobera napsal(a):
To Yosif K:
No, tak to jsem měl dojem, že se používaly sofistikovanější metody. Něco někde zatrhnout myší a vidět číslo je však velmi user-friendly. Já mám radši kontrolu toho, co dělám...
16. 07. 2012 | 12:24
Rating CDO (a bondu i akcii atp) se tvori na zaklade volatility peneznich toku z toho ci onoho "projektu". Respektive se predoklada, ze mezi minulymi cashflows a budoucimi je silna korelace. Lidi kteri delali vzorecky podporujici priznivy rating CDO VETSINOU vedeli dobre ze berou ukazatele volatility z omezeneho casoveho obdobi a ze kdyby sahli hloubeji do devadesatych a osmedasatych let - ze by jim volatilita vychazela zcela jinak. Proc se pocitala volatilita pouze z poslednich deseti let? Castecne slo o "konvenci" pro lidi co moc nepremysli, castecne vsichni byli radi, ze to "pekne vychazelo".

"Prukopnik" pricingu CDO David X Li dobre vedel, ze jeho "Copula Approach" neni pro pricing CDO vhodny. Vedel to kazdy kdo to chtel vedet.

http://en.wikipedia.org/wiki/David_X._Li
Li's paper "On Default Correlation: A Copula Function Approach"[3] (2000) was the first appearance of the Gaussian copula applied to CDOs, which quickly became a tool for financial institutions to correlate associations between multiple securities.[2] This allowed for CDOs to be supposedly accurately priced for a wide range of investments that were previously too complex to price, such as mortgages. However in the aftermath of the Global financial crisis of 2008–2009 the model has been seen as fundamentally flawed and a "recipe for disaster".[2] According to Nassim Nicholas Taleb, "People got very excited about the Gaussian copula because of its mathematical elegance, but the thing never worked. Co-association between securities is not measurable using correlation"; in other words, because history is not predictive of the future, "[a]nything that relies on correlation is charlatanism."[2]

Li himself apparently understood the fallacy of his model, in 2005 saying "Very few people understand the essence of the model."[4] Li also wrote that "The current copula framework gains its popularity owing to its simplicity....However, there is little theoretical justification of the current framework from financial economics....We essentially have a credit portfolio model without solid credit portfolio theory."[5] Kai Gilkes of CreditSights says "Li can't be blamed", although he invented the model, it was the bankers who misinterpreted and misused it.[2]


http://en.wikipedia.org/wiki/Collateralized_debt_obligation
A few academics, analysts and investors such as Warren Buffett and the IMF's former chief economist Raghuram Rajan warned that CDOs, other ABSs and other derivatives spread risk and uncertainty about the value of the underlying assets more widely, rather than reduce risk through diversification. Following the onset of the subprime mortgage crisis in 2007, this view has gained substantial credibility. Credit rating agencies failed to account adequately for large risks (like a nationwide collapse of housing values) when rating CDOs and other ABSs with the highest possible grade.

Many CDOs are marked to market and thus experienced substantial write-downs as their market value collapsed during the subprime crisis, with banks writing down the value of their CDO holdings mainly in the 2007-2008 period.
16. 07. 2012 | 16:39

Milton Friedman napsal(a):

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):
U bankrotů bank by se měly posoudit alternativy, zpravidla je výhodnější, když banku někdo převezme a banka jede dál nebo je alespoň utlumena řízeně. Zachraňovat by se neměli především vlastníci a manažeři bank

Přesně tak!.
16. 07. 2012 | 16:40

neo napsal(a):

Pravicový ekonom:

prakticky ze všech u nás známých bank. V ČSOB jsem byl na praxi pane manažere.
16. 07. 2012 | 16:41

Pravicový ekonom napsal(a):

neo
Byl jsi tam na praxi a nenechali si tě tam. Což je faktický důkaz toho co jsem psal výše. Schopné praktikanty si u nás totiž hýčkáme a nepouštíme je ;)
16. 07. 2012 | 16:43

die strasse frei napsal(a):

Jestli to spíš nepřekládal nějaký šibalský Čech. Němec by tak odvážný nebyl.
16. 07. 2012 | 16:48

Yosif K napsal(a):

Lambert napsal(a):
A) Mnohé činnosti jsou pro kapitalisty nezajímavé a stát na to nemá prostředky / veřejná doprava, vybavení vesnic, péče o staré a nemocné, školky atd.
B) Proto je pro kapitalismus typická bída mas / kapitalista potřebuje velkou nezaměstnanost, zlevňuje to náklady na pracovní sílu/, gheta......
KONEC CITATU
ad A) vsechny cinnosti ktere jmenujete pro kapitalsity zajimave jsou - za penize. Penize ovsem potrebuje i stat. I socialisticky stat ty penize musel vybrat. Na luxusu? Jak pro koho.
ad B) ze gheta jsou typicka p[rom kapitalismus mate vuctene z Rudeho prava, ktere srovnavalo CSSR s Haiti nebo Brazilskymi favelami. Kdybyste srovnaval Singapur nebo Helsinky se SSSR, mohl byste uplne klidne napsat, ze gheta jsou typicka pro socialismus.
16. 07. 2012 | 16:51

neo napsal(a):

Pravicový ekonom:

byl jsem tam na praxi na škole a jak jsem psal výše, v bance jsem dělat nechtěl a to i po takové zkušenosti. Banka mě samozřejmě oslovila a ne jednou. Nicméně jsem dal přednost jinému sektoru, který nejen že nabízí zajímavější práci, ale i lepší podmínky.
16. 07. 2012 | 16:56

Pravicový ekonom napsal(a):

neo
Přestaň se hloupě vymlouvat, působí to nevěrohodně až trapně. Obzvláště ve světle toho jakou výši přijmu jsi zde zmiňoval. U nás bys měl víc. Zkus raději to pěstování česneku s Yosifem. Možná vás to uživí oba :)
16. 07. 2012 | 17:01

Almo G™ napsal(a):

Jeden pro zasmání: http://goo.gl/MQXZV
16. 07. 2012 | 17:04

hans napsal(a):

kolemjdoucí;die strasse frei:
Taky by to mohla být ukázka, že veřejná zakázka nebyla žádná kvalita ani v r. 1939, a to se jednalo o Němce, kteří jsou jaksepatří "pintlich"...
16. 07. 2012 | 17:06

ghándí napsal(a):

milton friedman, ten co se s blbem hádat,
a kdo ty alternativy posoudí? špidla, barroso nebo sobotka, který neumí počítat? a která banka zvítězí? ta, co dá největší úplatek?..... o tom, která banka ma zbrankrotovat a která ne, by měl rozhodovat pouze trh, nikdo jiný.
16. 07. 2012 | 17:11

Milton Friedman napsal(a):

ghándí

Jste vůbec schopen reagovat na můj příspěvek 16. 07. 2012 | 16:38? Jste vůbec schopen a ochoten odpovědět si na kardinální otázku kdo, nebo co je to trh?
16. 07. 2012 | 17:22

SuP napsal(a):

Milton Friedmanová -
Neberte to jako nezdvořilost, ale od chvíle, kdy vám narostly koule (cca mezi 16. 07. 2012 | 12:24 a 16. 07. 2012 | 12:09) a posléze i ramena na vás prostě nemám.
16. 07. 2012 | 17:28

Milton Friedman napsal(a):

SuPová -
Neberte to jako nezdvořilost, ale od chvíle, kdy jste ztratil koule je diskuse s vámi naprosto jalová.
16. 07. 2012 | 17:36

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro Milton Friedman.
Trh je především lidský produkt, je to společenský nástroj na rozhodování o alokacích, cenách. Samozřejmě individuální netržní rozhodnutí může, a většinou asi taky je, být společensky výhodnější, je však organizačně náročnější.
Trh je tedy něco jako obecně dohodnuté pravidlo, ale pořád lidský výtvor, žádné božstvo nebo boží rovnost, jen lidská a společenská nedokonalost.
Může lidem pomáhat, když se jej ovšem chopí pitomci, tam může taky škodit a může být produktem zvrácenosti.
16. 07. 2012 | 17:42

ghándí napsal(a):

friednam,
trh jsou miliardy lidí, kteří něco nabízejí nebo poptávají. zboží, služby (např. bankovní), akcie, kapitál atd. to je trh. vy jste také součástí trhu. předpokládám, že nejste blbej, takže pokud máte nějaké peníze, tak přemýšlíte o tom, co si za ně koupíte, za jakou cenu a kde, případně jestli je někam uložíte nebo investujete a s jakým rizikem. tohle za vás žádná vláda ani komise nemůže dělat. protože když se o to nějaká vláda pokouší, tak to vždycky končí špatně. je tu totiž jeden zásadní rozdíl. politik nerozhoduje o jeho vlastních penězích a necítí tu odpovědnost ve svých rozhodnutích. politik ví, že ty peníze (státní) nebude muset nikdy vracet. nenese žádné riziko a tak je klidně rozhází na chujoviny (například ráchrana bank nebo pomoc řecku) a proinvestuje je na hovadiny a nebo je nechá rozkrást. nikoho to netrápí. . to je státní hospodaření.
16. 07. 2012 | 17:49

VL napsal(a):

Prvního ledna 2012 konec světa nenastal. Ovšem vážná celosvětová krize, která má globální všeobecný charakter, tu je se vším všudy. Že by na těch proroctvích starých Mayů či Nostradama bylo zrnko pravdy ? Dokonce i seriózní věda (studie EU 2010) se zabývá problémem přelidnění (už je nás 7 miliard, zatímco 1950 to bylo 3 mld.obyv. a výhled do 2060 odhaduje DESET mld.obyv.) a od toho se odvíjejícího zvýšeného čerpání zdrojů, na prvním místě vody; dále ropy atd.atd.
Takže tendence k nárůstu krizových jevů tu je, kdo trochu sleduje dění kolem,nebo kdo je trochu citlivější, cítí jak je vše už dnes "rozhoupané" (vztahy mezi lidmi a národy atd.) včetně počasí a podnebí (globální oteplování). Tento kvantitativní nárůst krizových jevů s sebou přináší logicky RIZIKO kvalitativního skoku, jak už mnohokrát v milióny let trvající historii planety.
Že ten rok 2012 bude dalším v řadě, je nabíledni. A je klidně možné, že řešení některé části krize (totální snad ne) se prosadí nebo začne prosazovat právě v tom r.2012.
Přejme si tedy, abychom ve zdraví a dobré vůli vkročili na tu "rozhoupanou půdu" s cílem opravdového řešení nahromaděných problémů z pozice Homo Sapiens na Zemi v etapě globálně technické civilizace.
16. 07. 2012 | 17:51

český maloměšťák napsal(a):

ghándí
A když teda ne komise...tak kdo rozhodne o alokaci vašich peněz - pokud je svěříte penzijnímu fondu v rámci 2. pilíře ?
Santa klaus ? Nebo Marťani ?

"tohle za vás žádná vláda ani komise nemůže dělat."

Můžete pak z takového systému kdykoliv vystoupit ?

Myslíte si. když teda stát banky zachraňuje - že ty banky by neměl nikdo hlídat ? /podle vás ne - proto následuje doplňující otázka/
Nevadí vám, že hospodaří s cizími penězi ?
Vy se na cizí peníze - vy na ně pohlížíte stejně jako na své ?

Podle vás tedy stát neměl zachraňovat ani AIG, C, BAC...

Co teda měl stát dělat ?

Jet do Vatikánu a tam se modlit ?

Víte něco o TARPu ?

Co myslíte - kdyby se TARP neuskutečnil - co by se stalo ? Popište to , prosím. Ale konkrétně a v číslech...jistě tuto alternativu máte dobře připravenu...když teda toto /nic nedělat / je jediné správné.
16. 07. 2012 | 17:59

ghándí napsal(a):

maloměšták,
neplette si záchranu bank s vyplácením důchodu. stát není bankéř. a i kdyby byl už vubec nemá právo dávat veřejné peníze vybraným soukromým subjektům, jako jsou banky. je to krádež. peníze ve státním rozpočtu jsou určené na něco jiného - veřejné služby. jednou z veřejných služeb je vyplácení důchodů. takže pokud stát hledá způsoby jak zajistit tuhle veřejnou službu, tak si to neplette s podnikáním. mě se druhý pilíř nelíbí. já jsem pro snižování důchodů tak, aby byly ufinancovatelné sociálním pojištěním. to znamená že by průměrný starobní důchod byl někde kolem 3 tisíc, protože více penez se na sociálním pojištění nevybere. vláda se rozhodla zachovat důchody na současné výši a tak hledá cesty jak je dofinancovat. já považuji druhý pilíř za příliž rizikový.
16. 07. 2012 | 18:18

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro český maloměšťák.
S tím je zbytečná debata, on bude křičet, že politik nerozhoduje o penězích lidí, což je naprostý nesmysl, protože politik rozhoduje o tom zásadním, tedy o tom, jak ten systém bude fungovat a občan se již pohybuje jen ve vymezených mantinelech.
Občan si může dát peníze do banky, ale jak budou fungovat banky, tak o tom rozhoduje politik. Podobně postavení podnikatelů nebo občanů, to nastavuje politik. Občan je jen hráč na hřišti, hřiště namaloval a pravidla stanovil politik. Boží pravidla jsou jen ta přírodní, ostatní nastavují vládcové, ať již to jsou ti demokratičtí, diktátoři, popřípadě nějaké mafie, které vyplní mezeru, kdy se o pravidla dobře nepostaral politik.
16. 07. 2012 | 18:19

ghándí napsal(a):

maloměšták,
co by se stalo, kdyby se nazachranovalo? nastaly by bankroty. bylo by to tvrdé, ale ne tak tvrdé, jako budou dusledky zachranování. doložit to nemůžu, protože se to nestalo. ale můžu popsat současný stav. obama nalil do US ekonomiky biliony dolarů. heroin přestal učinkovat a ekonomika jde znovu ke dnu. podle mě to nemá smysl. jsme pořád tam, kde jsme byli v roce 2008. s malým rozdílem. naše dluhy se zvětšily o biliony dolarů a stovky miliard eur vyhozených na zachranování. ekonomickou realitu si nelze koupit. ekonomika se vrátí k růstu až budeme schopni vyrábět kvalitně a lacino. až si lidi začnou kupovat americký zboží místo čínskýho. tištěním peněz se z hříchů nevykoupíme.
16. 07. 2012 | 18:25

Marek Kobera napsal(a):

To neo:
Zkuste hádat!
16. 07. 2012 | 18:28

neo napsal(a):

Pravicový ekonom:

nikdy jsem zde výši příjmu nezmiňoval.
16. 07. 2012 | 18:34

český maloměšťák napsal(a):

ghándí
Takže nic - umíte jen pištět a nic nedělat. Ale myslel jsem si to.
Vraťte se do jeskyně - tam si zalezte do kouta a počkejte až vám trh hodí nějakou kůži a tu pak žvýkejte a žvýkejte...ale dejte si pozor, abyste nakonec nezjistil, že jste s tou kůží měl jít na trh...a ne ji sežvýkat na nepoužitelné chuchvalce.

Co sbírka vašich aforismů " Co se mně urodilo a rodí vhlavě - ale i jinde" ?
Už je zralá na vydání ?

ten, kdo se s blbem hádat nebude
Líbí se mi jeho achizofrenie. Na jedné straně hájí tuto vládu, na druhé straně nadává TOP 09 ....na jedné straně chce, ať si lidé rozhodují o svých penězích sami...na druhé straně nechce regulovat banky /ty pro své podnikání používají cizí peníze/ a je pro 2. pilíř - kdy samozřejmě , že " komiseů rozhodne o tom, kam bude fond peníze cizích lidí investovat...
Já si myslím, že je to takový ten věčný remcal...asi mu něco kdysi provedl kdosi z ČSSD - a tak jsou obsahem jeho remců převážně útoky na tuto stranu...kupené na hromadu, bez ladu a skladu, bez logiky, bez nějakých souvislostí...

Ale píše naštěstí velmi krátké komemtáře. /to je asi ale jejich jediná kvalita/
Mějte se. Musím teď něco udělat.

P.S. S tím politikem - je to sice v realu pravda...ale obecně by to měl stanovit SOUHLAS - ne jedna osoba, byť s mandátem a kompetencemi. / jakou kvalitu má ale ten a ten mandát a ta a ta kompetence...etc etc/
Ale to už by byla diskuze o přímé demokracii....a na to teď nemám čas.
16. 07. 2012 | 18:35

neo napsal(a):

Marek Kobera:

no to nemůžu vědět, proč jste si nevybral solidní firmu, ale nesolidní. Sklony k masochismu?
16. 07. 2012 | 18:35

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Pravicový ekonom - Možná by bylo dobře, kdybyste nechal chvíli Nea na pokoji a pochlubil se, kolik miliard ročně odtéká přes ČSOB z ČR do zahraničí.
16. 07. 2012 | 18:35

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro český maloměšťák.
Nezachraňovat by dopadlo podobně, jako kdyby se nezachraňovaly oběti dopravních nehod. Nehodovost by to nesnížilo, jen těch obětí by bylo více.
16. 07. 2012 | 18:38

Jan napsal(a):

Všichni politici by měli být odměňováni podle toho, jak hospodaří ze státní kasy, pokud dobře ať mají, pokud špatně tak dva základní paty jinak odchod bez nároku.
16. 07. 2012 | 18:45

český maloměšťák napsal(a):

ghándí
Víte proč odešel Keynes z konference, kde se řešily dluhy a reparace Německa po WWI ?
Protože se prosadilo tehdy zavedené a všemi bankéři sdílené tvzení, že dluhy se vždy musí splatit. A kývl na to nakonec i Wilson.

Některé dluhy SE ale NEPLATÍ !/já teď nemmá čas to vysvětlit ...ale po WWII to pochopil nejen jistý chlápek jménem Marshall..../
Vždy je mít na paměti nejen účinek/cíl y1(až n), který nastane díky volbě určitého postupu 1 /až n/ a výchozím podmínkám x1/ až n /...ale i vedlejší náklady z1(až n).
Pokud jsou příliš vysoké, tak , že převýší výhody plynoucí z dosaženého cíle - je něco špatně většinou v procseu - výchozí podmínky se měnit sice dají, ale v čase.
A účet za WWII byl dost vysoký.
I kdybychom opomněli lidské utrpení a ztráty na lidskách životech. I tak byl ten účet o mnoho vyšší - než kdyby se již tehdy do Německa investovalo -nebo se jeho dluhy restrukturalizovaly. /ono stejně od určité doby Němeco platit přestalo...ale to už bylo pod vlivem Hitlera a jeho sebranky/
16. 07. 2012 | 18:47

Mirek napsal(a):

My "obyčejní" jsme byli dlouho manipulováni. Žili jsme v představě, že vše co nás řídí a obklopuje je nesmírně sofistikované a vzdělanými odborníky přímo přeplněno. A naši politici? To měli být konečně ti opravdoví demokrati, vzdělaní, vlastenci atd. No a jaká je poznaná skutečnost? Zdravý selský rozum chybí všude a všude se také pohybuje příliš mnoho lidí, kterým vyhovují děravé zákony. Vzdělání není pro ty nejdůležitější posty to nejdůležitější. Ta nejdůležitější státní rozhodnutí se dělají za podivných okolností, na poslední chvíli atd.

Co chce stát řešit, když se nedokáže zbavit ani "podnikatelů" s předraženými hrnci, s poskytovateli nesplatitelných úvěrů atd.

Bez vymahatelného práva a morálky každý systém zkolabuje.
16. 07. 2012 | 19:07

Marek Kobera napsal(a):

To hans:
Myslíte pana von Neumana?
16. 07. 2012 | 19:34

Marek Kobera napsal(a):

To neo:

Nedostatečné vzdělání. Nemám ani ISCED 10. :-( Musím brát, co je.
16. 07. 2012 | 19:37

taky nejsem úplně normální :(( napsal(a):

Platón kdysi řekl:žijeme v podivných časech kdy mladí i staří lidé jsou vzděláváni ve lžích a ten kdo říká pravdu je považován za blázna nebo šílence.A mám ten pocit,že je to výrok platný i nyní.
16. 07. 2012 | 19:40

neo napsal(a):

Marek Kobera:

chtěl jste napsat 1 a ne deset, že?
16. 07. 2012 | 19:41

Marek Kobera napsal(a):

To pravičák opičák:

Pane opičáku! Píšete:
"Znalí dnešního mafiánského stylu vládnutí připouštějí, že při všech omezeních a nedostatcích předlistopadové vlády KSČ, na rozdíl od různých Nečasů a Kalousků, pracovaly především pro republiku a pro naprostou většinu občanů."

No, možná skutečně se pro mě vláda přetrhla a jmenovaní pracovali 22 hodin denně...

Jak to můžu poznat, prosím?
16. 07. 2012 | 19:43

xx napsal(a):

Banky ve spojení s bezcharakterními politiky uvolnili regulace aby banky měly možnost více vydělat. To vedlo k finanční krizi. Pak nastoupili politici a z peněz daňových poplatníků banky zachránili, protože krach bank by přinesl daleko větší katastrofu, nezaměstnanost, hlad a možná i válku. Tak co s tím ? No přece lépe regulovat, více hlídat. Stát musí znovu zavést regulace, zpřísnit je a vylepšit. Nesmí už dovolit bankám dělat si z trhů holubník. Tak počkat. Neuvolnil ty regulace právě stát ? Ne stát ne, ten neselhává. To politici, ti za to mohou a hlavně bankami ovládaní politici. Proč je uvolnili ? Aby banky mohly více vydělávat. Proč by je měli zase zpřísnit, aby banky mohli méně vydělávat ? A kdo ty politiky(stát) donutí to udělat ? Volič ?

Banky si korupcí koupily některé politiky a pomocí nich snížily regulace finančních trhů, čímž způsobili finanční krizi. Politici pak z peněz daňových poplatníků banky v problémech zachránili. Nyní je třeba opět zpřísnit regulace, zavést přísnější limity pro obchodování na finančních trzích a zajistit snížení odměn manažerům finančních institucí a zavést celosvětově Tobinovu daň. Státy musí zavést přísnou regulaci finančních trhů. To se ale nebude líbit bankám, které ovládají ty politiky ? Voliči musí zvolit jiné politiky. Nezkorumpované, nenapojené na všemocné banky. Ale vždyť na uvolnění regulací se podíleli politici levice i pravice. Politici to nemají napsáno na čele, kteří jsou propojeni s bankama. Ale voliči si musí uvědomit, že stát je tu od toho aby je chránil, a že stát musí přísně regulovat ty chamtivé bankéře, kteří pro zisk neváhají uvrhnout do katastrofy milióny lidí. Voliči musí vybrat ty správné politiky, co se nenechají koupit.
Stát není křehký a nezávisí jen na morální síle několika jednotlivců, kteří jej dočasně ovládají. Stát a přísná regulace je ta jediná správná cesta, která evolucí zvítězila nad všemi ostatními experimenty společenského uspořádání lidstva. Jedině stát zajistí ochranu kulturně společenského rámce obyvatelstva nějakého území. Státní aparát řízený demokraticky zvolenými politiky je nejlepší předpoklad jako omezit moc bank. Ale tentýž stát už banky jednou ovládly ne ? Ne ne, to byl slabý stát, stát s nízkou mírou daní, je třeba zvýšit daně bohatým a zajistit silný stát. Stát, stát, regulace, stát, regulace, přísnější regulace, stát, kontrola, přísná kontrola, stát, kont , stá, regul, přísné, st , k ..... out of order.
16. 07. 2012 | 19:43

Marek Kobera napsal(a):

To neo:

Ne, 10 a praxi aspoň další 5 nebo lépe 10 let. Vy to máte, ne?
16. 07. 2012 | 19:45

neo napsal(a):

Marek Kobera:

ne nemám milej pane. A víte sám dobře, že je jen 7 úrovní 0-6.

A když jsem po studiu hledal práci, neměl jsem žádnou praxi jako absolvent, přesto jsem si vybíral jen firmy, které vypadaly solidně a v jedné takové zakotvil. Jinak solidnost firmy nemá moc společného se vzděláním. Jako brigádník jsem dělal minimálně ve třech velkých společnostech u pásu za desítku a pracovní pomůcky zaměstnancům platily. Takže i pokud nejste vzdělán a živíte se rukama, můžete si vybrat solidní firmu a ne že ne.
16. 07. 2012 | 19:57

koolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

XX – „Politici to nemají napsáno na čele, kteří jsou propojeni s bankama.“

O dvou kandidátech na vysoký politický post bych věděl, kteří to už na čele napsáno mají :
Vladimír Dlouhý, kterému před lety nabídla spolupráci banka Goldman Sachs (pracuje pro ni dodnes) a Jan Fischer, kterého si, sotva se pár měsíců ohřál v politice, zavolali finančníci z Británie, aby s ním navázali přátelské kontakty.
16. 07. 2012 | 20:12

xx napsal(a):

koolemjdoucí: hm, jenomže tihle politici jaksi o regulacích světových finančních trhů rozhodovat při nejlepší vůli nebudou ani do soudného dne. Leda by je v USA v záchvatu zoufalství rozhněvaný lid vynesl až do bílého domu :-)
16. 07. 2012 | 20:17

Marek Kobera napsal(a):

To pozorovatel:

"nerad ruším vaši debatu,jen mi dovolte krátkou reakci na konec vašeho příspěvku."

To je v pořádku...

"S vaším oponentem si možná nerozumíte v základním nastavení problému.Ten podnikatel,co dělá do praček má jeden základní problém.Totiž ten,že on se plácá na "trhu",kdežto stát je nad ním a podnikatel je mu uplně ukradený.Stát přijde a řekne: naval měsíčně za sebe tolik a tolik tisíc,zbytek,co vyděláš dopočítáme pak.Taky zaplať za zaměstnance tím a tím způsobem,přičemž nezapomeň že minimální mzda je takováhle,povinnosti tyto a postihy děsivé."

Ano, s tím souhlasím, že to tak bývá. Jen nezapomínejte prosím, že podobně se chová podnikatel vůči zaměstnanci.

"Podnikatel sečte co chce stát,přičte nějakou tu režii-dovolená zaměstnance,nějaká ta očekávaná nemocenská a jde se zeptat zaměstnance,za kolik by rád dělal.Když to sečte dokupy,přičte korekci k hrubému platu, přihodí nějakou tu marži, za kterou by rád jeho výkon prodal a zjistí,že je nad možnostmi trhu jeho práci koupit.Zdánlivě paradox,ale ujišťuji vás,že je to naprosto běžný denní problém."

To si myslím, je naprosto možné. Ale kdopak je to trh? To jsou jen další lidičky, kteří se snaží minimalizovat své náklady a naopak maximalizovat výnosy. Takže dělají něco podobného jako ten podnikatel. Pokud nejde o úplně nezbytné služby nebo zboží, tak to může chvíli vypadat jako pat, ne?

"Řešením je pustit se do nelegálních metod podnikání (práce načerno,bez účtu,schwarz,pašování,virtuální účetnictví apod.).Jako pravičák neberu."

Aha, přesně tak. Tím zničíte časem konkurenci, která to nedělá. Myslím, že něco podobného říkal nějaký ten reprezentant jakéhosi svazu restaurací v TV. Takže podle odvětví mohou být ilegální metody majoritní.

"Takže jedním ze způsobů je zvýšit kupní sílu obyvatel nebo zlevnit náklady.Já tvrdím že náklady dnes může snížit stát svými restrikcemi (za předpokladu,že na svojí straně pokladničky nebude plýtvat a krást),a vystačí přechodně s nižším výběrem daní.Nebo se zvýší kupní síla -např.zvýšením zaměstnanosti."

Aha, jak chcete zvýšit zaměstnanost?

"Kombinace obojího by byla ideální - stát sníží daně a podnikatel rozdíl převede do mzdy (konečně je mu asi jedno,komu zaplatí a spokojený zaměstnanec je deviza)."

Nebude ten podnikatel spíš chtít taky snížit náklady (tentokrát na pracovní sílu), stejně jako stát?

" Zaměstnanci víc utratí a stát vybere později víc."

V reálných nebo jen nominálních cenách?

"V praxi by to ale vypadalo tak,že podniky,které jsou dlouhé roky nuceny žít v odložené spotřebě by zkraje platy nezvedly a raději by dohnaly investiční deficit,Kalousek by v nejbližším kvartále nevybral,kolik si naplánoval,podnikatele by prohlásil za skety,co nechtějí lidem přidat,levice by se přidala a daně by se zvedly ještě výše než původně byly s vysvětlením, že do kasy je třeba napumpovat..."

Hmm, tak jsem si myslel, že tak rychle sazby daní měnit nejde. Nevyznám se v tom, je na to potřeba zákon, nebo stačí vyhláška či co?
16. 07. 2012 | 20:20

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

XX - Ale budou spolurozhodovat o tom, co se bude dít u nás. To podle Vás nic neznamená? To jsou pak všechny Vaše obavy ohledně propojení politiky a byznysu zbytečné.

Francouzi si dneska rvou vlasy kvůli tomu, že dovolili, aby se stal prezidentem Pompidou, který před tím pracoval pro Rothschildy. Výsledkem jeho zvolení bylo, že hned první půjčka, kterou vyjednal, asi 6 mld franků, je ve výsledku přišla na 80 mld.
16. 07. 2012 | 20:45

donal napsal(a):

Spousta lidí si tady plete pojmy a dojmy zachrany bank se tady vydávají za socialismus to je totálně absurdní zachrany bank jsou prachobyčejnou krádeží peněz daňových poplatníku legalizovaných vládami pro zachování současného kurzu vládnutí,současný systém je na konci neboli je konec hry s fiat měnama hry která začla v roce 1971 a došla do dnešního stavu nesplatitelných dluhů a pasti nemožnosti zvednout urokové sazby a z toho prameníci podvody typu LIBOR sazby a pod.kdo to nechápe a nerozumí tomu toho je zbytečné o nečem přesvědčovat a vysvětlovat mu něco
16. 07. 2012 | 20:46

Marek Kobera napsal(a):

To Lambert:
":např. výběr zmrzliny,"

To mi přijde dost subjektivní. Točenou zmrzlinu už dlouho nekupuji, za r. soc. mi výběr obvykle malý nepřišel. Dnes je jistě větší, ale ta cena taky značná. Když jsem byl v 90. letech v Rakousku, tak jsem se jen nestačil divit, co stojí kopeček. Před pár dny v Praze jsem už viděl i o dost vyšší cenu než tenkrát v Rakousku.

"aut"

Vcelku požaduji od auta, aby jezdilo a vydrželo, což bylo i tehdy, ale jistě domácí výroba byla za r. soc. technologicky dost pozadu.

a "elektroniky,"

Ano, její dostupnost se zvýšila neskonale.

"luxusu, zájezdů atd."

Příliš nepotřebuji a oželím.

"Jsou ale věci kde NEMŮŽU ŘÍCI ŽE NECHCI / energie, voda, potraviny, veřejná doprava, zdravotnictví. Tam nedosáhnete NIKDY konkurenci ale monopol nebo oligopol se všemi negativy."

Tak to není úplně pravda. Máte různé společnosti dodávají energie, potraviny. Máte i různé lékaře a nemocnice, i když pravda málokomu se za nimi chce jezdit a je potíž s řádnou informovaností. Ano, ve veřejné dopravě si mohu vybrat pojedu-li tím nebo oním autobusem nebo vlakem. A u vody je to samozřejmě potíž, protože sdílení potrubí, co já vím u nás nefunguje, a natahovat další se ještě snad nikomu nechtělo.

" Mnohé činnosti jsou pro kapitalisty nezajímavé a stát na to nemá prostředky / veřejná doprava, vybavení vesnic, péče o staré a nemocné, školky atd."

No, já myslím, že i v těchto oblastech je potenciálně dost peněz. Viz např. pan Jančura se svou firmou, soukromé školky, domovy pro seniory často už nevědí, kolik by za péči chtěli a jsou limitovány zákonem...

" Proto je pro kapitalismus typická bída mas / kapitalista potřebuje velkou nezaměstnanost, zlevňuje to náklady na pracovní sílu/, gheta, exekuce,nezaměstnaní, bezdomovci, kriminalita, bydlení a jídlo a zdravotnictví nedostupné pro všechny. Nikdo vás ale nenutí pracovat, dokonce i studovat si můžete co chcete, bez ohledu na to že to společnost nepotřebuje - Heslo zní KAŽDÝ SE STARÁ SÁM O SEBE, TÍM JE O KAŽDÉHO POSTARÁNO NEJLÉPE JAK TO JDE. Bohatí bohatnou, masy chudnou. Velké rozpory ve společnosti. Složité vybírání daní, které vyžaduje násobky úředníků ve srovnání se socialismem. Naopak typické je bohatě zásobené obchody luxusem, zájezdy, nabídka všemožných služeb, relativní svoboda pro obyvatele, atd. "

To je dost smutné. Já myslím, že i v kapitalismu by měla fungovat ta, která se nazývá sociální politika. A také sociální práce. Pozoruhodný je myslím nesoulad mezi oficiálními požadavky kapitalismu třeba na pracovní sílu, na vzdělání, na volnost soutěže a mezi představami lidmi u nás, kteří o něčem rozhodují. Ti mají často své představy úplně jiné, rozhodují také podle sociálního kapitálu a celkově dost nepružně. Takže jde o obvyklý nesoulad mezi teorií a praxí, známý z r. socialismu v jiné podobě.

Celkově mi na naší podobě kapitalismu hodně vadí něco jiného, totiž nekoncepčnost a nepředvídatelnost státních rozhodnutí.
16. 07. 2012 | 20:47

Marek Kobera napsal(a):

To Yosif K:

Děkuji. To vypadá prostě na srážku s lidskou hloupostí, jinak si to neumím vysvětlit. A také na značný pocit nezodpovědnosti.
16. 07. 2012 | 21:11

Sladký napsal(a):

Neo cituji volně "Banka mne samozřejmě oslovila a ne jen jednou." :o))))A nejen zdejší banky, ale i banky německé, francouzské, italské USamerické a fuj, nad tím jsem vůbec nepřemýšlel- dokonce i ruské.Jako anállytik mam totiž úžasnou pověst v mezinárodních rozměrech.Všechny nabídky jsem nakonec odmítl, nebyly dostatečně lukrativní a naprosto nedocenovaly moje schopnosti a možnosti.
16. 07. 2012 | 21:43

neo napsal(a):

Sladký:

samozřejmě máte pravdu pane Sladký. Ještě belgické a rakouské. (ruské a USamerické nikoli.) A nejde o pověst, stačí životopis, ony už se ozvou.
16. 07. 2012 | 21:51

Sladký napsal(a):

Milý neo, v tom případě se věnuj českému jazyku využij své zkušenosti a výjimečné schopnosti a ujasni si význam slov "odpovědět" či "ozvat se" a "oslovit".Asi tě překvapí,že je v tom (dost značný) rozdíl.
16. 07. 2012 | 22:17

Marek Kobera napsal(a):

To Mirek:

Ano, plný souhlas.
16. 07. 2012 | 22:56

Marek Kobera napsal(a):

To xx:

Nesouhlasím. Je potřeba zavést pořádné daně ne bohatým, nýbrž chudým, aby si z toho vzali ponaučení, a už se do chudoby nehrnuli!
16. 07. 2012 | 23:06

Marek Kobera napsal(a):

To neo:

Tak dobře. Myslíte si, že se na tyhle věci mám zeptat u vstupního pohovoru? Nebo, jak jste poznal, že ty firmy vypadaly solidně?
16. 07. 2012 | 23:10

Marek Kobera napsal(a):

To neo:

Tak, jak vidím, žijete v úplně jiných patrech společnosti. To je pak pochopitelné, že se o Vás perou a můžete si vybírat, když jste tak schopný analytik.
16. 07. 2012 | 23:30

horror vacui napsal(a):

Velmistři škod a krádeže
17. 07. 2012 | 01:16

petrvileta napsal(a):

Už před lety jsem vymyslel jeden bonmot a někteří nechápali, jiní se mi smáli. Ne tomu bonmotu, ale mě. No a jak vidět, ač amatér a nevzdělán v oboru, měl jsem pravdu. Tady to je:

Perpetuum mobile neexistuje. Technici to vědí, jen ekonomové ještě tápou.
17. 07. 2012 | 04:47

Občan napsal(a):

To je velmi zajímavé prozření, pane Kurasi. Sice pozdní, ale stejně Vás za ně chválím.
Ještě byste nám mohl napsat, CO Vás k němu dovedlo.
17. 07. 2012 | 07:58

Lambert napsal(a):

Marek Kobera,20,47, my jsme pořád ve shodě, ale nedokážete pochopiot některé věci.
Napsal jsem že jsou věci kde NEMOHU ŘÍCI ŽE NECHCI - NAPŘ. ENERGIE, VODA, BYDLENÍ, LÉKAŘSKÁ PÉČE. Ano a trvám na tom že tam buďto bude stát a zabezpečí to za ROZUMNOU CENU, a ty peníze získal za socialismu tím že vlastnil továrny a jejich zisk a zdražil luxus. Za kapitalismu - soukromá firma bude mít monopol nebpo oligopol / k domu vede jeden vodovod, plynovod a jeden kabel. Vám připadá normální když elektrárnu vlastní ČEZ, k domu vede 1 kabel za který je jedna firma zodpovědná, ale elektřinu mně nabízí 20 firem - jenom spekulanti kteří nakoupí elektřinu dopředu na burze, pokud se trefí a koupí výhodně, vetřou se tam jako zbytečný mezičlánek a parazit ale vydělají. Pokud bude vývoj elektřiny takový že cena zlevní / postavením lepší elektrárny / tak zkrachují, ale vzhledem k našim zákonům se jim nic nestane a problémy ponese zase jenom zákazník.
Veřejná doprava - ano , lze vstoupit do atraktivních spojů - Ostrava, Brno Praha. A stejně je to celé na vodě, jde jen o to kolik bude chtít provozovatel kolejí, silnic a nádraží. Ale co vesnice - nevšiml jste si že v Horní Dolní po pádu socíku zrušili všechny autobusy, protože je to ztrátové ( mimochodem stejně jako obchody, hospody, kulturáky které tam dříve byly)?? A pokud to chtějí udržet hádají se o dotace. V socialismu to stát bez řečí dotoval, chápal důležitost. Dnes - vláda hurá pravicová, kraje mají oranžoví, a v té vesnici třeba vládnou lidovci nebo komunisti, takže si vzájemně dělají nashvály a škodí si, výsledek jsou hádky a ten autobus nejezdí.
Sám smutně přiznáváte že v sociální oblasti BY MĚL FUNGOVAT STÁT A JEHO SOCIÁLNÍ POLITIKA, V praxi moc NEFUNGUJE. Z výše uvedených důvodů.
.
Opět jeden příměr - když přijeli osadníci kolonizovat Ameriku, přijeli s vozem a plachtou. Pokud byli úspěšní, znamenalo to že v té rodině vládly pevné vztahy, rozdělili si práci- jeden stavěl dů, jeden nalovil maso a později založil chov dobytka a drůbeže, jiný pěstoval zeleninu a obilí. Pokud nepřišla katastrofa / požár, povodně / tak prostě následoval rok za rokem růst když postavili dům, už nikdy nemuseli spát ve stanu, když založili chov dobytka a drůbeže tak rok za rokem byla stáda větší, z pěstování bylo na jídlo a ještě i semena na příští rok, stále více. Dokud tam vládl pevný řád a dělba SMYSLUPLNÉ PRÁCE a tvoření hodnot, tak z vyjímkou vyšší moci přírody nemohla být krize a byl neustálý růst bohatství a životní úrovně. Také se nebáli práce ze které NENÍ OKAMŽITÝ ZISK. Vysazovali sady ze kterých úrodu uvidí až za dlouhá léta atd.
My jsme se dnes dostali do stavu kdy SMYSLUPLNÉ TVOŘENÍ HODNOT je nevýdělečné a neuživí vás, kdy nikdo neinvestuje do toho co přinese zisk až po létech. Místo toho vyděláváme reklamou, vzájemným pojištováním a lichvou, politologií, budováním PR a image firem, potřebujeme nesmírnou administrativu, stovky potvrzení, razítek, certifikátů a právníků, Zemědělci je jedno kolik se urodí, on žije z toho co získá propisovačkou z formulářů na dotace. Chcete stavět Dům , ale zateplení vám udělá přes dotace jenom registrovaná firma, musíte mít energetický štítek atd . Nemůžete dnes bez evropských dotací postavit ani kadibudku na návsi, a hlavně se za ty dotace staví nesmysly - rozhledny v údolích, aquaparky v místech bez vody, cyklostezky odnikud nikam když hned vedle spadl most na hlavní silnici a nikdo nemá peníze na opravu atd
17. 07. 2012 | 08:06

Občan napsal(a):

Neo,
propánakrále, to je fakt mazec :o))))

Takže maximálně 6 let po škole a ony se o Vás hned po promoci rvaly velké banky? Zvlášť, když v živočichopisu máte uvedeno, že při studiu jste praktikoval v úklidu, montovně a jako prodavač?

Tak to jo. To potom chápu, proč jsme tam, kde jsme...
17. 07. 2012 | 08:12

Občan napsal(a):

Neo,

ISCED má i s podstupni těch kategorií dokonce 13.
Takže ISCED 10 (4B) odpovídá Bc. programu na převážně technické VŠ, bez návaznosti na Mgr. program.
17. 07. 2012 | 08:33

Jarle Halsnes napsal(a):

Měl byste si to, pane Kuras, doplnit. O fyziku. Tu ekonomové absolutně ignorují a pak si myslí, že "peníze dělají peníze" a práci pak nadělá nikdo. Proto jsme v krizi, ne-li řiti.
Dokud budou lidé poslouchat ekonomy a ti je budou oblbovat svými poučkami, které - zjednodušeně řečeno - opomíjejí princip "z h.vna bič neupleteš", bude to tu adat pod psa....
17. 07. 2012 | 08:49

neo napsal(a):

Marek Kobera napsal(a):
To neo:

Tak dobře. Myslíte si, že se na tyhle věci mám zeptat u vstupního pohovoru? Nebo, jak jste poznal, že ty firmy vypadaly solidně?
16. 07. 2012 | 23:10
Jistě ! to je přeci základ ptát se na takové věci u pohovorů. Dobrý personalista dá na otázky dostatek prostoru. také na internetu můžete čerpat spoustu informací o dané firmě.
17. 07. 2012 | 09:00

neo napsal(a):

Sladký:

češtinu jsem nikdy neměl rád a nikdy jsem v ní nevynikal a ani nikdy nebudu.
17. 07. 2012 | 09:01

neo napsal(a):

Občan :
Vy jste vážně srandista. V CV se krátkodobé brigády nesouvisející s oborem neuvádí. A slovo RVALY jste si zas vyhrabal ve svém mozečku sám. Já napsal oslovily. Tj, že zareagovaly na životopis a pozvaly na pohovor. Víte Občane, ony to firmy normálně dělají. Na portálech se probíraj životopisy a vybírají koho osloví.
ISCED:
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/mezinarodni_standardni_klasifikace_vzdelavani_isced_
17. 07. 2012 | 09:08

Bubeník napsal(a):

Číst články těhle dobře placených novinářů je ztráta času. Oni psát proti elitě a bankéřům nikdy nebudou. Jen žvaní a vždy poté, co dojde ke krizi, skandálu. Kapitalismus je stejně prohnilý jako komunismus. Jen v tom lítají větší prebendy a miliardy.
17. 07. 2012 | 09:21

Marek Kobera napsal(a):

To Občan:

Ano, já jsem myslel trochu neoficiální ISCED 10, odpovídající přibližně charakteristikám
tvůrce nových převratných teorií
prudký růst sociálního kapitálu
schopnost získat jakékoli granty po celém světě
dva patenty každý měsíc
apod.
17. 07. 2012 | 10:24

Občan napsal(a):

To Marek Kobera:

Aha :o))))
Tak to se fakt vymyká všem hodnotícím metodikám a má to jenom neo :o)
17. 07. 2012 | 10:36

neo napsal(a):

Občan:

lhář občan se opět předvádí. na jiném blogu dokonce tvrdí, že pan premiér Nečas není předsedou vlády.

Co ta odpověď na otázky, už jste ji našel, nebo stále hodláte lhát?

Mimoto, odpověděl jsem panu Koberovi, že stupeň 10 nemám, tak nechápu, proč opět lžete.
17. 07. 2012 | 10:54

Marek Kobera napsal(a):

To Lambert:

Ano, to píšete správně.

"Ale co vesnice - nevšiml jste si že v Horní Dolní po pádu socíku zrušili všechny autobusy, protože je to ztrátové ( mimochodem stejně jako obchody, hospody, kulturáky které tam dříve byly)?? A pokud to chtějí udržet hádají se o dotace. V socialismu to stát bez řečí dotoval, chápal důležitost. Dnes - vláda hurá pravicová, kraje mají oranžoví, a v té vesnici třeba vládnou lidovci nebo komunisti, takže si vzájemně dělají nashvály a škodí si, výsledek jsou hádky a ten autobus nejezdí."

Jenže tohle je dost citlivá záležitost. Zřejmě neexistuje úplně dokonalé řešení. Ale můžeme se poučit ve světě. Mě jenom zaráží, že pokud skutečně chtějí autobusoví dopravci doplácet od krajů ještě tak 30 Kč/km a vlak 70-100 Kč/km, tak je to skutečně hodně.

"Sám smutně přiznáváte že v sociální oblasti BY MĚL FUNGOVAT STÁT A JEHO SOCIÁLNÍ POLITIKA, V praxi moc NEFUNGUJE. Z výše uvedených důvodů."

Nefunguje jak co. Myslím, že skoro vůbec nefunguje bytová politika a poiitika zaměstnanosti. Zdravotní politika ještě relativně funguje, i když...
.
To, co píšete o pionýrech je hezké. Neměli ale podstatnou konkurenci. My ji ale máme nejenom ze zemí, jako je Indie nebo Čína.

"My jsme se dnes dostali do stavu kdy SMYSLUPLNÉ TVOŘENÍ HODNOT je nevýdělečné a neuživí vás, kdy nikdo neinvestuje do toho co přinese zisk až po létech. Místo toho vyděláváme reklamou, vzájemným pojištováním a lichvou, politologií, budováním PR a image firem, potřebujeme nesmírnou administrativu, stovky potvrzení, razítek, certifikátů a právníků, Zemědělci je jedno kolik se urodí, on žije z toho co získá propisovačkou z formulářů na dotace. Chcete stavět Dům , ale zateplení vám udělá přes dotace jenom registrovaná firma, musíte mít energetický štítek atd . Nemůžete dnes bez evropských dotací postavit ani kadibudku na návsi, a hlavně se za ty dotace staví nesmysly - rozhledny v údolích, aquaparky v místech bez vody, cyklostezky odnikud nikam když hned vedle spadl most na hlavní silnici a nikdo nemá peníze na opravu atd "

Ano, tak je to. To, co nazývám politikou je právě používání rozumu, aby se takové stavby nestavěly atd. To tu chybí, protože lidi si volí politiky, kteří toho z velké části nejsou schopní. Důvodem bude asi nedostatek schopných lidí, kteří se do politiky (a do ČR vůbec) nehrnou kvůli tomu, že by museli bojovat s morálním marasmem. To je částečný důvod i pro to množství nařízení - nejenom umělá zaměstnanost, kdy na zaměření plotu potřebujete geodeta a musíte mu podle nařízení zaplatit třeba 5 000 Kč a na kde co jiného notáře, ale taky značná nepoctivost a vyčůranost množství občanů ČR, kteří místo poctivé smysluplné práce se snaží živit např. na celních podvodech.
17. 07. 2012 | 10:56

Malík napsal(a):

Pane Kobero a Lamberte, hezky jste to vystihli, jenže ta podstata je v tom, že všechny ty problémy jsou prostě průvodní a nutné projevy demokracie. Tedy žvanírna kde je mnoho pánů, kteří si jdou nakrást, ale nikdo nenese odpovědnost. Pokud by vládla jedna pevná ruka, zmizí tyto problémy a mnoho dalších během několika týdnů. A nemyslím teď nutně vedoucí úlohu jedné strany na věčné časy
17. 07. 2012 | 11:05

ann napsal(a):

Co dělat aby se kapitalismus nesdiskreditoval? Otázka věru spíše řečniscká, protož eon se zdiskreditoval historicky již v období 19. století a první třetiny 20. století a po pádu tzv. "socialistického tábora" rychle ukázal, že jeho světlejší období poválečné poloviny minulého století, nebylo dáno jeho sebereflexí ale pouhou nutností ustát svou sociální tvář vůči socialistickým hnutím.
Autor správně píše, že důležitým aspektem ekonomických teorií je lidský psychologický faktor. A tento faktor je ve hře víc, než matematické modely. Kapitalismus je postaven na principu maximalizovat ziska a zisk tlačit do neustálho růstu. Kdo se dnes zastaví, zítra padá. A tak růst zisku jde často na úkor snižování sociálních parametrů systému (snižování nákladů)
JEstli by systému pomohl příliv žen, je snad jen úsměvná úvaha, aby se zdámnlivě našlo světlo na konci (slepého) tunelu. Ženy jako PArkanová, Kaplanová (managerka KB), Peake, sbor div v divald VV Víta Bárty jen ukazuje, že ženy v honbě za tím, aby dokázaly dosáhnout prestižního postavení jsou více než ochotny dělat bílé koně.
Nastolit fair-play odměňování? Jak to chcete udělat? Idealistické modely neexistují, jánabráchismus a klientelismus funguje od dob voleb do Římského senátu, stejně jako volby pepežů, jmenování kardilánů, až po současný politický švajneraj.
Vyrovnaná fiskální politika? - Vždyť na vyrovnané rozpočty jely socialistické státy: Pořizovaly si jen to, na co měly. A nastalo všeobecné zaostávání v technologiích, infrastruktuře,... Ostatně už dnes při vládních škrtech (snaha snížit deficit, prý...) vede k zanebávání stavu vozovek, bezpečnosti na železnici... JDeme do úrovně socialistické infrastruktury,...
Mám pokračovat? Kapitalismus je neudržitelný - je jen otázka jakými prostředky bude nastolen nový společensko-politicko-ekonomický řád. Zda hnutím ulice, nebo ozbrojenou silou vlastnickými složkami velkokapitálu. A podle vyplyne, zda ten nový systém bude diktaturou vrahající nás o 200let zpět (společnost pro bezprávné občany), nebo zda se podaří vytvořit nějaký hybrid kapitalismu a socialismu s významnými sociálními prvky, redukujícími horní hranice možností vlastnit majetek bez limitů....
17. 07. 2012 | 11:40

dsfdsfdf napsal(a):

hinterfragen (dt.) ~ scrutinize (en.)
Hinterfragen je krasne slovo. Hinter stipuluje, ze se ptame , co je za veci, za fasadou
17. 07. 2012 | 11:45

Malík napsal(a):

Ann text chvíli rozumný, ale pak super žvást. Na rozpočet bez dluhů dojely socialistické státy??? Svatá prostoto. Takže kdo rozumně hospodaří bez dluhů je hlupák??? Praktikujete to i v rodině???
Socialistické státy dojely na to, že byly příliš sociální. Kdo chodil do práce a žil slušně, měl všechny možné nároky a sociální vymoženosti. Nejlepší bylo nevyčnívat, být v průměru. Tedy nevyčnívat směrem dolů / kriminálník / ani nahoru, tedy být nadprůměrně nadaný a pracovitý, kazil by kamarádům normy. No a právě ta pracovitost a opravdová iniciativa chyběla tak, že jsme začali zaostávat, zejména v době normalizace.
x
Dluh má význam POUZE jako investice, kde máte bussinness plán a víte jak a kdy splatíte. Máte nápad, zakázku, ale ne kapitál. Tak banka půjčí, vy vyrábíte nebo obchodujete, ze zisku splatíte banku a z nuly jste postupně majitel renomované firmy.
Dá se pochopit ještě hypotéka na dům. Všechny ostatní dluhy, kdy peníze prožíráte a nevíte jak splatit, jsou šílené a zhoubné. A bohužel to dělá naše republika i Evropa. Jenže to si politici kupují za cizí=naše peníze / a cizí=ńáš následný bankrot / svoji popularitu, oni to platit nebudou.
17. 07. 2012 | 12:04

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Dsfdsfdf – Díky za reakci. Narazil jsem na ten výraz nejméně desetkrát v diskusích o finanční a ekonomické krizi. Pokusím se ty texty najít a posoudit význam slova v jednotlivých kontextech.

Ač krásné slovo, jak píšete, donedávna se nevyskytovalo ani v nejpodrobnějších německo-českých slovnících. Zřejmě přece jen nějakou vadu na kráse mělo.
17. 07. 2012 | 12:29

dsfdsfdf napsal(a):

ad Kolemjdoucí (J.Š.)
Vadu hledejte spis v nemocko-ceskych slovnicich ;-). V nemeco-anglickem Langenscheidt z roku 1998 se vyskytuje.
17. 07. 2012 | 12:48

Hny napsal(a):

To, že se současný systém přežil, je zřejmé už dávno. Každý systém je na svém začátku úžasný, založený na ideálech, pak se začnou objevovat nedostatky a lidé, kteří je okamžitě, ke svému prospěchu, začnou zneužívat. Žijeme v době, kdy informace může oběhnout svět za několik minut. Internet přinesl informace masám. V takové společnosti se samozřejmě životnost jakéhokoliv systému zkracuje. Jsme ve stádiu, kdy už jsme současný systém prokoukli ze všech stran, umíme ho dokonale využít a zneužívat, a jsme ve stádiu rozkladu a neudržitelnosti. Zániku současného systému se nemusíme bát. Nebude to znamenat návrat komunismu. Transformace světového systému bude bolestivá, ale je potřebná. Protože v současném světě technologií a informací je překonaný. Zastaralý. Kdo z vás by chtěl dnes počítač se systémem Windows 3.11? A znamenal snad jeho zánik návrat k DOSu?
17. 07. 2012 | 13:11

petr napsal(a):

chyba pane Kurasi. V posledním odstavci jste to shrnul do věty „kapitalismus je založen na spravedlivých odměnách, ne na jednosměrném hazardování“. To bohužel není pravda. Kapitalismus je založen na tom, že hromadím kapitál. Ale abych mohl hromadit někomu stejnou hodnotu musím vzít. Takže zatímco jsem bohatší což mi umožňuje hromadit více, musí se protistraně dít přesný opak. Ale protože dělám vše ze svého pohledu správně (tj hromadím hodně) musím jednoho dne donutit protistranu , že mi přijde rozbít hubu , protože už jí vlastně ani nic jiného nezbývá...
17. 07. 2012 | 13:46

lombardi napsal(a):

Vono to hromadeni kapitalisticky ci socialisticky neni vopravdu zadny novum. Podobne se hromadilo za feudalizmu i daleko drive. I prapredek hromadil zbozi ktere mohl prilezitostne vymenit z pazourek a jine cenosti. Dnes akorat pouzivame na hromadenimoderni technologie. Mosazne mince, papirove bankovky a dalsi zaznamy na mediich.
17. 07. 2012 | 15:24

lombardi napsal(a):

Hny
Prilis ctete noviny mily Hny. Mel by jste se take pustit do dalsich svetobornych otazek. Jako na priklad proc jsme se narodili v tomto vesmiru a zda ne ni nespravedlive ze jsme se nenarodili v jinem lepsim vesmiru a jestli ten nas vesmir neni take v krizi a proto je ho treba nahradit necim jinym. Vyjde to tak nastejno
17. 07. 2012 | 15:30

El Comandante napsal(a):

Mistři ničeho jsme i my, nejsme proti tomu aby na prvním místě byli politici bankéři úředníci auditoři soudci exekutoři. Je to naše spoluvina za to že Ti co produkují výrobu a služby nechali za sebe přijmout rozhodnutí těch, co nic nikdy hodnotného nevyprodukují. "Neproduktivní" rozhodují jak se bude utrácet SR který naplnili ti "produktivní". Osobně bych byl klidnější kdyby o utrácení ze SR rozhodovali ti co státní pokladnu naplnili.
17. 07. 2012 | 15:49

soptík napsal(a):

Svérázný kapitalizmus v ČR.
Příklad: před spekulativní tkzv. krizí obsluha NC, CNC a podobných strojů pobíral v nejmenované firmě za nepřetržitého provozu přes 20 000,-- Kč čistého. Po krizí bublině jen 10 000,--Kč. Manager před krizí 105 000,-- Kč po krizi 100 000,--Kč.
Majitel firmy zisk před krizí 2 000 000,--, po krizi 1 800 000,--
Naprostý souhlas s Petrem, chamtivý a nenažraný kapitalista bohatne tím, že vysává své okolí jako pijavice, v lepším případě okrádá své zaměstnance méně než ostatní. Dává jim plat o pár stovek vyšší než ostatní chamtivci. Naprosto zrůdné nastavení odměňování managerů, podle prof. Kellera v 70 letech 5x víc, v 90 letech 50x víc a v r.2010 500x víc jak průměrný plat řadového zaměstnance u velké nadnárodní společnosti. Kapitalisté jsou zmutovaná chamtivá monstra požírající své okolí. Předesílám, že nejsem ani socan ani komunista, jen používám rozum.
17. 07. 2012 | 22:01

Lumir napsal(a):

To cemu rikate kapitalizmus uz tady bohuzel neni !
Puvodni kapitaliste budovali, vyrabeli, prodavali - a tak rostli.
Vanderbiltove, Kruppove, Batove, Skodove. Kteri meli v podnikani osobni zodpovednost a riskovali jen svoje penize - je uz dnes tezko najit.
Pravda, nekteri dreli zamestnance, ale tomu se dalo postupne zabranit.
Dnes je volny trh v rukou kouzelniku kteri sami nic nevybudovali.
Jenom prelevaji penize, investuji, zadluzuji se po celem svete, a prodavaji bezcenne akcie.
Tak jak se to naucili ve financnich skolach.

Skoda ze svetove hospodarstvi nema take "system restore", abychom se mohli vratit padesat roku zpatky.
Ale je cas aby se misto slova kapitalizmus - vymyslelo jine !
17. 07. 2012 | 22:20

jin napsal(a):

Klausova "neviditelná ruka trhu"u nás nemůže fungovat kvůli korupci a absenci protikorupčních zákonů.Náš mafiánský kapitalismus odpuzuje zahraniční investory svou nevyzpytatelností a nevymahatelností práva !
18. 07. 2012 | 00:00

lombardi napsal(a):

jin
A ted si predstavte ze jsme po vetsine stranek naprosto prumernacka zeme. Nejsme vynikajici v korupci ani na jinych usecich zlocinu dokonce ani v Nobelovych cenach. S tou neviditelnou rukou trhu jste to popletl. Vidite vsude Klause. Chtelo by to maturitu na nejake poradne skole.
18. 07. 2012 | 06:36

lombardi napsal(a):

Soptik
A to si predstavte ze v dvacatych letech byla v Nemecku takova inflace ze nez si zamestnanec prinesl domu vyplatu tak mu z ni nic nezbylo. Jeste vetsi inflace byla po 2SV v Madarsku. Diky tomu vynalezly Madarky "nahore bez" a tim se na veky zapsaly do historie damske mody.
18. 07. 2012 | 06:43

ironik napsal(a):

Je vidět jak si každý přihřívá svou polívčičku,a považuje své problémy za nutnost ventilovat je veřejnosti, podstatné je něco zcela jiného POTŘEBA a SPOTŘEBA jednotlivce a způsob jejich naplnění, možnosti dané systémem který umožní důstojný život pro každého občana v rámci jeho POTŘEB. Něco o morálce ? spravedlnosti ? Je potřeba mluvit o STÁTNÍM nebo STÁDNÍM systému? v rámci EU.
18. 07. 2012 | 10:46

jíra napsal(a):

Pane Kurasi, souhlas, na tom něco bude, svobodný trh nemůže být moloch svázaný computery a údajně zaručenými vzorci ekonomických nobelistů, ale nějakou dobu se to mohlo zdát, nějakou dobu to unesl, možná měl určité rezervy, možná za tím stály sofistijované machinace a přesuny financí finačních magnátů.

Svobodný trh navíc samozřejmě není jen kolbiště pro okamžité zisky pouze z úzkého ekonomického pohledu. Je to areál pro hospodářství, pro občany, pro skutečné potřeby aktérů, pro nové aktéry vzniklé díky smysluplnému dlouhodobému rozvoji v souhře různých relevantních aspektů, pro smysluplné postoje ke změnám hospodářského a politického vývoje jednotlivých světových regionů atd.

Takže svobodný trh může funhovat jen tam, kde je dobře opečovávaný. Je to prostor kulturních plodin, žádná plevelná džungle. No, ještě v tom lidstvo asi dost tápe, když zhusta dopouští zvěrstva, co dopouští. U nás se k nim přidává ještě podstatně nižší morální úroveň politiků, podporujících růst nespravedlností. To vše vede na svobodném trhu a nejen tam k nedůvěře.

Když je to celé nějak šejdrem, místo cílevědomého odstranění hlavních příčin potíží, vzniklých z modelu připouštějícího pochybné zásahy bank, hrubé nespravedlnosti, nemorálnosti všeho druhu, setrvačnosti fungování, parazitování i klíčových aktérů, společné akce s prvky spolčování aj., pak žádná náhradní opatření, nazývaná reformami, ekonomickými balíčky nebo dodatečnými regulacemi, to nevyřeší, nenapraví. Lze nanejvýš pro rázné řešení získat nějaký čas například sanací bank, samo to ale ještě řešením není, důvěru v trh to neobnoví.

Zároveň je třeba uvážit, že každá krize má také další dlouhodobé negativní důsledky než jen potíže států a bank s financemi: Vzrůst počtu krachujících firem, nárůst nezaměstnanosti včetně těch, co vycházejí ze škol jako naděje pro další rozvoj, snížení faktického hospodářského vývoje, oslabení měn, zadlužení domácností s poklesem jejich spotřeby... Ne, opravdu se společnosti nevyplácí, aby politici neviděli také dále dopředu a soustřeďovali se jen na přežití u koryt v daném volebním období.

Takže zároveň konstatuji, že jste v blogu vystihl pouze jediný aspekt a možná ani ne ten klíčový, i když poměrně dost důležitý.

Hezký den
21. 07. 2012 | 22:05

Yosif K napsal(a):

soptík napsal(a):
Svérázný kapitalizmus v ČR.
Naprosto zrůdné nastavení odměňování managerů, podle prof. Kellera v 70 letech 5x víc, v 90 letech 50x víc a v r.2010 500x víc jak průměrný plat řadového zaměstnance u velké nadnárodní společnosti. Kapitalisté jsou zmutovaná chamtivá monstra požírající své okolí. Předesílám, že nejsem ani socan ani komunista, jen používám rozum.
17. 07. 2012 | 22:01
A) Kde v CR pobira obsluha NC 10 tisic mesicne?
B) Platy ktere zminujete bere mala hrstka lidi (v Cesku se uspesne zapojili do takoveho rejzovani i manageri dosazeni CSSD - viz Roman, nebo primo clenove CSSD - Gross, Mladek, Jansta atp). Zrovna tak se muzete rozcilovat na Jagra ze hodne bere - je tro spravedlive? Tezko rict - nejaci soukromnici jsou ochotni Jagra nejak platit, Jagr to bere.......
C) Nekteri takovi pobitraci skoncili ve vezeni (Enron, Tyco), nekteri v padesatce na dlazbe a v invalidnim duchodu, nekterym platy skrouhla valna hromada atp.
D) Pripadnou rekvizici ultravysokych platu a jejich rozpusteni mezi ostatni zamestnance nby melo zanedbatelny positivni vysledek - kazdy by si polepsil na platu o par procent - a velmi znatelny zaporny vysledek na inovace. Podnikatele a manazeri totiz na inovacich vydelavaji - pokud jim to bude znemozneno, inovace ustanou.

Toto se jasne projevilo v SSSR:
A) managerska trida se tam mela take stokrat lepe nez proletari v gubernii - akorat v totaci se to lepe maskovalo.... prijmove rozdily jsou pro rozvoj spoolecnosti nezbytne nutne - i kdyz vladnou komanci kteri toto popiraji....
B) Protoze v SSSR chybeli kapitalisti, chybely tam v podstatne mire inovace. Atomovku Rusove obslohli v USA, rakety postavili nemci, moskvic byl okopceny opel, zaporozec byl okopceny fiat, hodinky a fotaky byly okopceny v NDR atd atd. Krome zbranovych systemu rusove okopcili uplne vsechno, zbranove systemy na ktere se soustredilo vsechno okopirovali castecne.
22. 07. 2012 | 22:51

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy