Jak civilizace umírají

28. 06. 2013 | 12:11
Přečteno 7676 krát
Mizerná zpráva pro atheisty. Vymřou. Místo nich svět ovládnou věřící a čím náruživěji věří, tím větší šanci mají. Je to jednoduše proto, že atheisté se přestali množit, věřící se množí dál. Převážně atheistická Evropa začíná vymírat průměrnou porodností 1,3, silně náboženská Amerika zůstává nad 2. Amerika možná přežije, Evropa se do konce tohoto století stane pouhou historickou památkou. Když lidé ztratí smysl pro posvátno, ztratí touhu po životě. Odmítnutí rodit děti je vrcholným projevem nihilismu. Bohaté národy mají materiální komfort, ale ztratily motivaci předávat život dalším generacím. Evropa se během jedné generace stane domovem důchodců bez dostatečné ekonomické báze. Populační kolaps, provázený kolapsem ekonomickým, kulturním a duchovním, je důsledkem ztráty víry, která je „pátým jezdcem Apokalypsy“ likvidujícím naši civilizaci. Nehrozí konec světa, jen konec nás.

Tak čtenáři hned v úvodu knihy How Civilizations Die dává pěstí do oka americký ekonom, hudební kritik a svého druhu prorok (jeremiášského pesimistického založení) David P. Goldman, jehož sloupky (mnohdy pod pseudonymem titulem „Spengler“ podle německého historika Oswalda Spenglera předvídajícího krach Západu) vycházejí v řadě internetových časopisů jako First Things, Gatestone Institute, Asia Times Onine a Tablet. Profesním původem je finanční analytik a investiční manažer, jednu dobu byl ekonomickým poradcem prezidenta Reagana a redaktorem The Wall Street Journal.

Civilizace nejprve samy sebe likvidují, než je může převálcovat civilizace jiná. Důslednou sebelikvidací teď právě procházíme my. Umíráme apatií, ne mečem nepřátel. Zatím. Ten nám jednoho dne možná jen dá ránu z milosrdnosti. Evropskou apatii Goldman vnímá jako rub téže mince jako islámský extrémismus. Jedna druhou přitahují. Obě ztratily napojení na kreativní prvky své minulosti a tím důvěru v budoucnost.

Ale zde hned na začátku Goldman přichází s překvapivou informací: zároveň s námi vymírá i ten dnešní nepřítel - svět islámu, kde po desetiletích prudké porodnosti nastává v ještě kratším období ještě prudší kolaps, nejnápadněji v zemích jako Irán a Turecko, kde se už rodí méně než 2 děti na dospělou ženu. Přímou příčinou je vzdělanost tamních žen, pro něž odmítnout mateřství je formou protestu proti krutosti bigotní mužské tyranie podepřené náboženstvím. Porodnost prudce klesá i v severoafrických islámských zemích, kde se z někdejších průměrných čtyř až pěti blíží oné kritické dvojce (pod niž už klesl celý Západ kromě Ameriky a Izraele). Čím jsou v islámu ženy vzdělanější, tím méně rodí. Vzdělanost muslimek je naší nejnadějnější zbraní.

Ale abychom se zbytečně nechlácholili, ze tím se islám uklidní a přestane být Západu smrtelně nebezpečný, Goldman hned varuje, že demografický kolaps islámu by naopak mohl způsobit celosvětovou sebevražednou katastrofu. Kdo se vidí na pokraji smrti, ztrácí „racionální sebezájem“ a ze zoufalství je schopen kolosální destrukce. Islámský ekonomický kolaps by byl drastičtější než západní. Islámské země jsou mnohonásobně chudší, zatímco Západ má nastřádáno dostatek bohatství, které by mu setrvačností pomáhalo ještě nějakou dobu přežívat. Souběžně s poměrně pozvolnou západní krizí by islámské země spadly až do hladomoru, který by je mohl dotlačit k závěrečné loupeživé invazi ničící vše v cestě. Irán a Pákistán k tomu mají i nukleární zbraně. Amerika přežije za předpokladu, že ji islám nestáhne do propasti s sebou. Není nic nebezpečnějšího, než civilizace, která náhle zjistila, že umírá. Kdo ví, že nemá co ztratit, je ochoten hrdě a se slávou bojovat na život a na smrt.

Goldman nám pak předává historii kolapsu velkých západních civilizací, vyčtenou z archeologie. Středomořské předhistorické civilizace bronzového věku - mykénská, hititská, syrsko-egyptská a kanánská - zanikly po šedesáti letech požárů a drancování v polovině 12. století př.n.l. Druhým velkým kolapsem bylo zhroucení helénské civilizace v prvních dvou stoletích př.n.l. Třetím byl pád Říma. Čtvrtý prožíváme teď. Každý takový kolaps začínal zhroucením porodnosti, stárnutím, slábnutím a apatií populace a končil jejím nahrazením jinou. Historické záznamy z Řecka na konci předkřesťanské éry popisují „zemi zcela vylidněnou, kde římští vojáci pobývají v prázdných domech a Athény jsou zalidněny sochami“. Řecká civilizace zanikla proto, že nerodila dost mladých mužů, kteří by ji vojensky bránili. Theodore Momsen ve své Historii Říma popisuje opakování téhož kolapsu už v Cicerově době jako společnost celibátu a bezdětnosti, vylidňování krajiny a postupná výměna obyvatelstva přivandrovalými barbary. „Malé civilizace mohou zaniknout z různých důvodů, velké civilizace zanikají jen tehdy, když už se jim nechce žít“, komentuje to Goldman jedním ze svých „Spenglerových zákonů“.

Kořeny dnešního tragického kolapsu Západu Goldman nachází už v Třicetileté válce, v níž zahnula (částečně hladomorem) třetina Němců, čtvrtina Španělů a velké kusy Francie se zcela vylidnily. Selhání církve vidí v „neopohanství a národní idolatrii zasazené jako kukaččí vejce do hnízda křesťanství“. V 17. století nastal rozklad jednoty církve, která byla hlavním pojítkem evropských kultur. Její ovládnutí Evropy prostřednictvím pokřesťanštěných vladařů, jimiž se poddaní museli přizpůsobit, vtáhlo pod křesťanský prapor a křesťanskou vzdělanost jednotlivé národy se všemi jejich tradicemi, zvyky a pověrami. Křesťanství dovolilo pohanům pokračovat ve zbožňování svých vlastních obrazů. Němci zbožňovali Krista jako modrookého blonďáka, Španělé jako snědého černovlasatce, Mexičané černou Marii z Guadelupe. Výsledkem byla (a zde Goldman cituje historika a filosofa Franze Rosenzweiga) „rozpolcenost mezi Ježíšem a Siegfriedem“.

Národní sebezbožňování – a sebepředstava „lidu vyvoleného“ – pokračovalo v jednotlivých národech i pod pláštíkem křesťanství po celé evropské dějiny a od 16. století Evropu začalo tříštit. Konflikty katolicko-protestantské přerostly v konflikty národnostní, jak jednotlivé národy (Německo, Francie, Rusko, Polsko) oblékaly „mesiášská“ roucha v podobě vojenských uniforem. Pohanské národní sebezbožňování vyvrcholilo ve světových válkách 20. století, které křesťanství pohřbily.

„Evropanům se nepodařilo být ani křesťany ani pohany,“ shrnuje Goldman. „Jejich kultura tragicky selhala, jak vady zabudované do evropské kultury ji nakonec zruinovaly“. Evropský nacionalismus nejprve podřezal krk křesťanství a nakonec sám vykrvácel - dramatizuje Goldman současný stav Evropy. Evropa dnes existuje a prosperuje jen díky tomu, že Amerika rekonstruovala poražené státy – prohlašuje Goldman s historickým oprávněním, i když možná i se špetkou toho „mesianismu“ amerického.

Křesťanskou moralitu nahradila „moralita sebezájmu“, která ztratila dimenzi nadčasovosti, trvanlivosti a nesmrtelnosti. Bez touhy po nesmrtelnosti (tvoření nadčasové kultury a její předávání další generaci) život ztrácí smysl. Smysl životu dává touha po úspěchu v něčem užitečném. Úspěch či neúspěch každého státu vychází z charakteru jeho lidu a občanské společnosti. Solidní společnost dokáže napravit vadný stát, ale ani ten nedokonaleji zkonstruovaný stát se nedá udržet vadnou občanskou společností.


Současné trendy porodnosti v jednotlivých evropských státech Goldmanovi z dostupných statistik vycházejí na scvrkávání populace o 38% u (nejvíc rodících) Čechů, 46% u Němců, 53% u Rusů až po tragických 68 procent u Bulharů a 70% u Bosňáků.

„Kultury zombií“ tomu Goldman říká. A postuluje k nim další svůj “Spenglerův zákon“:

„To nejlepší, co pro kultury zombií můžete udělat, je nebýt jednou z nich“.

Psáno pro www.ceskapozice.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

dříve čtenář napsal(a):

Chápu tu vaši směsku pane Kurasi tak, že nezbývá nic jiného než souložit, plodit, souložit, plodit...
To, co bude následovat je zvětšení dávek pro více početné rodiny. Jak jistě víte, průměrný čech na průměrný plat nedosáhne ani náhodou, tak si bude muset chodit pro dávky, aby svoje potomstvo mohl alespoň posílat do školy a měl za co jim platit léky.
Nadprůměrně vydělávající čech nemá na plození čas, nechce, aby se mu rozdrobil majetek a navíc jeho trvalý stres mu způsobuje omezení plodnosti.
Já bych měl řešení "úměrné vědecké úrovni vašeho článku" - potáhněmež na Irán, získejme surovinové bohatství a pak nám zbyde čas na sex.

Blahoslavení chudí duchem. Novináři taktéž.
28. 06. 2013 | 12:45

ščastný euroobčan napsal(a):

Po vícenežsté:
Systém funguje tak, jak jsou nastavená pravidla. Ta pravidla nenastavují občané ve volbách, ale majitelé států, lépe EU. Není problém, ty parametry měnit, ale majitelé je měnit nechtějí, asi vědí proč. Já to nevím, Vy ano?
28. 06. 2013 | 12:51

Petr z Tábora napsal(a):

Velmi pěkný a zajímavý příspěvek pane Kurasi. Nezbývá než souhlasit s obsahem, vidím to stejně.
28. 06. 2013 | 12:51

Richard napsal(a):

"Odmítnutí rodit děti je vrcholným projevem nihilismu."

aby člověk mohl žít, musí mít prostor a místo k žití, resp. zdravou Zemi, která poskytuje člověku obživu.
Z tohoto hlediska(současných společenských a enviromentálních okolností) je snížená porodnost spíše pudem sebezáchovy, jakási záchranná brzda. Stavět rovnítko mezi omezenou touhu rodit a vymřením je nesmysl. Víru člověk nemůže ztratit, má jí vrozenou, dokonce lze v mozku lokalizovat oblast, kde má sídlo. To, co se ztrácí či chybí je vhodný objekt k promítání náboženských obsahů. Křesťanská církev, zvláště katolická je totiž vyprázdněná a nebezpečná zombie s chamtivostí a touhou po moci sobě vlastní.
Existuje tak dlouho, resp. je "nezničitelná" právě proto, že nežije. Co je mrtvé, nelze zničit. Jde o prázdný, dobře chráněný obal bez obsahu. Mnoho lidí to samozřejmě vnímá a cítí, proto hledají jinou oblast pro svou víru(nevědomé náboženské obsahy). V nešťastných případech jí naleznou např. v politických ideologiích, racionální vědě, kultu osobnosti, materiálním bohatství a jiných světských modlách, které jsou jako objekt k svátosti nejen nevhodné, ale také nebezpečné. Myslím, že pro nalezení vhodného objektu víry je nutné se prvně zbavit se bludu, že církev a Kristus jedním jsou. Nikoliv, církev a Kristus jsou totiž dvě odlišné věci, skoro mám chuť napsat, že církev má s Kristem, kterého tak okázale jakože uctívá velmi pramálo společného. "Církev" je psychopatická instituce, která umí předstírat, imitovat, ale její duše je prázdná a temná tím více, čím světleji se představuje.
Kdežto Kristus je žijící archetyp, ke kterému si každý může hledat cestu sám, bez církve a tímto způsobem nalézat vztah k posvátnu.
Mnoho lidí své posvátno ne nezdravě promítá také do Vyšší moci, přírody, kosmu atd.
Lidstvo nevymírá s odmítnutím církve a jejich patologických mechanismů na kterých funguje, spíše naopak, je to pro něj možnost jak znovu ožít a hledat novou cestu k posvátnu.
28. 06. 2013 | 12:53

Marian napsal(a):

1.Lidstvo jako celek je přemnožené. 2.Co vám, pane Benžaméne,říka označení "Husákovy děti"?
3.Počet narozených dětí je nepřímo úměrný vzdělanosti žen a jejich vlivu v partnerském vztahu a ve společnosti.Tohle mírně upravené tvrzení je jediným relevantním poznatkem v článku jinak plném blábolů a pomyslů.
28. 06. 2013 | 12:53

Marian napsal(a):

Richard- kvalitní příspěvek! Takto jsem vás znal na samém počátku.Ale jakmile se pustíte do teleanalýzy Zemana, případně jiných (pohříchu téměř výhradně levicových) politiků, dostává se vaše mentální produkce na samu hranici směšnosti a trapnosti.
28. 06. 2013 | 12:57

Marian napsal(a):

Pro úplnost dodám, že vztah mezi vzdělaností žen,jejich vlivem ve vztahu a postavením ve společnosti a nízkou porodností platí zcela obecně,pro každé lidské společenství,nikoli pouze pro islámské země.
A ještě dodatek-zjistěte si KDO, či přesněji které menšiny především zajišťují vyšší porodnost v USA
28. 06. 2013 | 13:03

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat ...
http://wbgarden.com/wbgarden%20life.jpg
Veselé krizování, bude líp ...
28. 06. 2013 | 13:09

VFISCHER napsal(a):

FUTUROLOGICKÉ VIZE

Futurologické bláboly jsou od pradávného dávna vděčným tématem všech dob. Strach, hysterie, panika - nejklasičtější žrádlo pro masy ovládaných a ovladatelných idiotů. Pánové Qrwell a Huxley by měli radost. Nejlepší kasovní trhák je předpovídat, co bude za sto let a být zticha o tom, co bude zítra.
28. 06. 2013 | 13:15

Richard napsal(a):

Mariane
"Richard- kvalitní příspěvek! Takto jsem vás znal na samém počátku.Ale jakmile se pustíte do teleanalýzy Zemana, případně jiných (pohříchu téměř výhradně levicových) politiků, dostává se vaše mentální produkce na samu hranici směšnosti a trapnosti."

Vy mi prostě(tedy nejspíš) chcete říct, že kritika levicových politiků je trapná a směšná.
Jenže to máte podobný jako s tím Kristem a církví. To, že se někdo vyhlásí za levicového politika hájící zájmy lidu, ještě neznamená, že takový skutečně je, asi podobně jako když se papež vyhlásí za náměstka Kristova a jeho potvrzovači mu to schválí, příp. když se někdo vyhlásí za ochránce národních tradic, přitom jde jen o betonování stereotypů a předsudků, které jsou motivovány vlastním strachem a pocitem méněcennosti.
Jsem si dobře vědom jak důležité jsou pro společnost hodnoty spojené spíše s levicí, stejně však jako ty pravicové. To, co kritizuji, či na co se snažím poukázat je skrytý klam, který skutečně vnímám v činech mnohých politiků z celého spektra politických stran.
Občas spatřím na politické scéně i něco pozitivnějšího, což se ovšem nestává příliš často. O to více jsou pro mě tyto "objevy" cennější.
28. 06. 2013 | 13:21

Živa napsal(a):

Populace může kolísat, pokud se zlepší podmínky, může velice rychle narůst, komplikací je, že výchova člověka trvá minimálně 15 let.
28. 06. 2013 | 13:31

antisoudruh napsal(a):

Čet jsem kdysi prastarou knihu (bylo to v Byblosu) v níž nějaký věštec popsal konec světa. Jediná záchrana byla ve víře, kterou propagoval. Dodnes část jeho proroctví, jak koukám, platí - konec přijde. Jen se zatím zpožďuje. Ale pevně věřím, že přitjde. Ten konec, nebo další věštec konce se zdviženým ukazováčkem.
28. 06. 2013 | 13:40

kokoshka napsal(a):

Mizerna zprava pro ateisty-vymřou...
Cha cha,velka škoda:-)
Americky film Planeta idiotu(to je opravdu nazev filmu,pane Stejskale)ukazuje jak se množi idioty a degeneraty ve dvacatem stoleti a chytraci maji malo deti kvuli kariere a praci...Dva lidi naše doby se probudi z anabiozu v dvacet patem stoleti a vidi kolem sebe novy divny svet ve kterem si připadaji jako v materske školce,společnost degradovala do haleluja!Fakt dobre,to je treba videt!
28. 06. 2013 | 13:48

Analytik napsal(a):

Vážený autore, chtěl byste se ocitnout v kůži svých vnuků nebo pravnuků?
Těch, kteří budou muset pracovat do sedmdesáti let, aby získali šanci na důchod, který si budou muset sami naspořit?
Atheisté jen našli zkratku, takže nemusí umírat hlady, jako přemnožení věřící!
28. 06. 2013 | 14:06

aga napsal(a):

A že se pp. Goldman a Kuras věnujou tak soustředěně ausgerechnet chybám islámu a křesťanství, a nejdou na judaistický kořen - zvláště když je řeč o nebezpečí doktríny vyvoleného národa a nacionalistického národního sebezbožnění?
28. 06. 2013 | 14:46

Baba napsal(a):

Milá Máňo, když se budeš trochu víc hýbat, máš šanci i ty.
28. 06. 2013 | 14:48

Jan Jančura napsal(a):

Blábol, zejména proto, že nelze dokázat, závislost porodnosti na míře ateismu. Porovnejte většinově věřící Polsko a ČR - je zde nějaký zásadní rozdíl v porodnosti. Vždyť velký počet narozených dětí nebyl vůbec daný "mírou víry" - ale úmrtností a snahou si zajistit podporu ve stáří apod. Dnes tomu tak není, dnes to závisí na mnoha faktorech, např. na tom zda je ve společnosti optimistická nálada - důvěra v budoucnost - např. v době tzv. Husákových dětí" lidé ve většině věřili v lepší budoucnost, podobně tomu bylo po roce 2000, kdy šla ekonomika vzhůru. Opačně např. po roce 1989 apod.
Co bude za 10 let natož za 50, jak se budou vyvíjet jednotlivé civilizace nemůže nikdo rozumně předvídat.
28. 06. 2013 | 14:50

Analytik napsal(a):

Jan Jančura 14:50

Ono na tom blábolu možná něco pravdy bude!
Věřící i atheisté vidí, že se svět řítí do záhuby. Rozumní atheisté raději vymírají, než by vystavovali své potomky nouzi a hladu. Věřící jsou ve stejné situaci, ale stále věří, že se to obrátí k lepšímu a někdo se o jejich děti postará.
Proto také je mnohem více mučedníků z řad věřících než atheistů.
28. 06. 2013 | 15:02

pzlamal napsal(a):

Oswald Spengler je neprávem podceňovaný (a jinými neprávem kritizovaný) filosof. Kniha Zánik západu je hodně vizionářská a její pravý smysl lze pochopit až dnes (kulturní úpadek aj.); není divu, že před polovinou 20. století byla vesměs chápána špatně.
U nás Spenglera dobře vysvětloval excentrický filosof Rudolf Jičín, bohužel již zvěčnělý (+ 9.8.2011).
Ke Kurasovu textu: je to vše samozřejmě mnohem složitější, než jenom redukovat problém na otázky natality.
28. 06. 2013 | 15:08

miláno z Děčínaeldegam session napsal(a):

Autorovi článku a redakci!
Víte jak by bylo vhodné dnešním politickým mrtvolám to dáti přečíst jako "večerníček" na "věčné časy"!!?
Nic víc a nic míň!
Nám ostatním,co říkáte,to dát v této strašné době na pěkné pokračování do některého denního tisku.Ten velice prozíravý to již dnes poprvé "TISKNE"!!!
Ne-li,chyba pro ty,co to dosud nečetli.Díky za pěkný článek.
28. 06. 2013 | 15:41

Anastazie Králová napsal(a):

Ad autor

Každá odcházející generace si myslí,že s ní zanikne svět.
Nezanikne-ale změní se.
A lidé s vůlí žít budou /většinou /žít dál.
Jack London poznal život v jeho drsné podobě i nezměrnou vůki přežít.
Na konci jedné své povídky /zfilmované/,kdy vyčerpaného člověka se snaží ulovit vlk a dojde k poslednímu zápasu:
"Jako vlk zabil vlka a vypil jeho krev ".
Že někde klesá porodnost? Sláva Bohu,konečně!
Doufám,že lidé jako celek nakonec dají přednost životu /i bez těch krajních řešení J.Londona/.
28. 06. 2013 | 15:45

Vlado napsal(a):

Jistě to není otázka jen natality ona je to také otázka lidských práv. Teď mám na mysli, že každý může žít v zemi své volby. I když mnohým to samozřejmě imigrační úřady nedovolí. Kdyby dnes Hitler viděl jak Turci zdecimovali tu jeho čistokrevnou nordickou rasu? A to v zájmu její čistoty padlo 10milionů Germánů. Pokrok, globalisace promíchání kultur a ras.
Že náboženství a víra mají na svědomí zánik mnohých kultur a že by to mělo být ukončeno vítězstvím jedné víry? Ještě, že se toho nedožiji.
28. 06. 2013 | 15:51

Amonre napsal(a):

<quote> Bohaté národy mají materiální komfort, ale ztratily motivaci předávat život dalším generacím. </quote>
A víte, že to napsal už někdy ve 30. letech pan Čapek? V R.U.R. o tom psal, když lidi začali mít díky robotům všeho dost, přestali se další rodit.

Jinak ke zbytku textu, musíme se ale dívat ne na aktuální hodnoty, ale na populační grafy, z těh je vidět, že v současnosti je třeba v Iránu velká výchylka ve věkové kategorii 20-30 let, nevím, jak je to v ostatních státech, ale je možné, že ty recoluce jsou jen výsledkem demografie, říká se, že války nastávají pokud je určitý přetlak mužů do 25 let, mohlo by to platit i pro revoluce.

Podle mne se budou problémy s terorismem více ozývat ještě v druhém zázněvu za dalších 15-20let, ale klesající pordnost v muslimských zemích není opravdu záchranou, problém je vysoká porodnost muslimů přistěhovalých
28. 06. 2013 | 16:04

PK napsal(a):

Ja to stále opakuji- bez renesance náboženského života nemá západ nejmenší šanci přežít.Chce to návrat ke kořenům-před období vlády Josefa II.Jinak to tady můžem zabalit.Je naprosto evidentní jak společnost bez víry v Boha směřuje k destrukci.
28. 06. 2013 | 16:04

Občan napsal(a):

To máte, pane konvertito, docela problém.
Proto ortodoxové reprodukci nestíhají, ostatní Vaši soukmenovci na doktrinu dlabou a misijní činnost jste si zakázali. Takže kdo je na forhontě ohledně vymření, je celkem jasné; ateisté to fakt nejsou ;o)
28. 06. 2013 | 16:04

Fialenka napsal(a):

Evropa je nejhustěji zalidněný kontinent, žije tu asi 731 milionů obyvatel ... A když má jedna žena průměrně 1,3 dětí, znamená to zákonitě, že Evropané vymřou? A za jak dlouho by to bylo?
28. 06. 2013 | 16:13

kokoshka napsal(a):

Anastazie Kralova:
(nejste nahodou pravnučka ztracene carevny Anastazii:-¨§
Ta povidka se jmenuje"Vule do života"-Jack London nebyl žadna upejpavka a psal veci o kterych jeho vrstevnici nesmeli veřejne psat davajic přednost zatiši domaciho krbu jako Mark Twain(nic proti nemu ale slabošsky intoš)tam jde o čisty adrenalin-dva alfa samce ruzneho druhu v boji o holy život uprosřed divočiny,mnohem lepe otazku evoluce a pžežiti London popsal v romanu Morsky vlk ale tam je jina myšlenka,Nietszevskeho nadčloveka,London a Nietsze videli se ve stejnem uhlu pohledu,jenom že Nietszce byl by zdešen Londonovou brutalitou.
28. 06. 2013 | 16:16

Xury napsal(a):

Pro autora:
zajímavý příspěvek, ale trochu mi do toho nezapadá situace v Japonsku a na Taiwanu, které mají obdobné problémy.
28. 06. 2013 | 16:18

Zuzana Peppett napsal(a):

Pane Kurasi,
můj názor je zcela opačný. K tragedii se dopracováváme tím, že v Evropě pořád udržujeme stejnou rodinnou politiku jako po válce. Uplácet lidi, aby vyráběli co nejvíc pracovníků a vojáčků. To by bylo v pořádku, pokud by ty děti,na které stát nejdříve vyplácá spousty penízků pak měly zaměstnání a mohli by zase na oplátku prizpívat. Problém je, že opak je pravdou. Nezaměstnanost mládeže , zvláště v krizovém období jako toto, sahá do nebe. Takže stát zase plácá penízky na dětičky, na které je plácal již do davceti let jejich věku, podporoval jejich matičky po tři roky. Obávám se, že je nás hodně a nedej Bůh, abychom se začali množit na té 2děti/žena úrovni , pak už to by jen byla katastrofa.
Právě naopak, je potřeba, aby nás na této planetě bylo globálně míň a je zcela jedno, zdali jsme věřící ,případně jakého vyznání.Žijeme v globálním světě. Tyto výkřiky vyzývající k bezhlavému množení, abychom co? snad umlátili ty ošklivé mimoevropany čepicí? považuji za velice nebezpečné. Dělí nás totiž na my a oni, jakoby nějaký oni existovali. Z takových my a oni vznikají války a jiné ošklivé libůstky .
28. 06. 2013 | 16:48

Anastazie Králová napsal(a):

Ad kokoshka

Ne,Anastázie byla moje hodná babička,která uměla výborné koláče.

Jinak-já si bohužel myslím,že ve chvíli,kdy jde o život,tak bych věřila spíše Londonovi než Nietszemu-Nietszeho jsme nečetla/snad pro jeho spojení s nacismem,které nám bylo vtloukáno do hlavy,snad pro jeho mysticismus/.
Ale-pokud se týká vůle k životu-neprosadila se více u těch Němci opovrhovaných Rusů,kteří o nadlidech kázali ze svých univerzit a dobře živené a vycvičené je ukazovali na stadionech-kdežto Rusové,zvyklí často přežívat za jakýchkoliv podmínek,
je za ruské zimy porazili?
Neznám tak dopodrobna ruskou literaturu a také si myslím,že jejich nejkrutější zážitky z druhé světové války /či ze Stalinova hladomoru na Ukrajině či z gulagů-i když jsem četla Jeden den Ivana Děnisoviče/-nebyly popsány.
To zase J.London-vy zřejmě budete vědět v které povídce-vypsal o osudu výpravy Rusů do indiánských /?/ oblastí Kanady,jde jeden z účastníků mistrně získá rychlou smrt/proti dlouhému mučení /.
28. 06. 2013 | 16:57

kokoshka napsal(a):

Anastazie Kralova:
Mnau...mnau...ani nevim co Vam na to řict?!
Samozřejme je Nietszce zakladatalem nacismu a Kipling oporou britskeho imperialismu:-)
Ten fakt že Rusove dokažou přežit kdykoli a kdekoliv je zakladeny v genetickem kodu slovanu,častka ktereho je i v Češich,smešne že čtete takovy škvar jako lži Solženicina,inu čtete co chcete-ja vam nejsem doktor!
28. 06. 2013 | 17:16

Anastazie Králová napsal(a):

ad Kokoshka

Jeden den I.Děnisoviče jsem četla za velmi mladých let-tuším,že stačil vyjít v r.1968 /tehdy jsem četla vše,co mi pod ruku přišlo/.Ale to je to jediné,co jsem četla-.
Já to myslela spíše tak,že London dokázal popsat ty nejhlubší Děkuji za odpověď.instinkty v člověku-což jinde chybí.
28. 06. 2013 | 17:27

Fialenka napsal(a):

PS: Já mam evropskou nižší porodnost za výrazné pozitivum neboť si to spojuji se zvyšováním životní úrovně a s hledáním smyslu života.
28. 06. 2013 | 17:28

kokoshka napsal(a):

Dnešni rusky spisovatel Boris Akunin ktery napsal nekolik romanu o carskem Rusku(a velmi dobrych)o ruskem Holmsu-statnim rade Fandorovu ktery pracuje na tajnou policii na konci XIX.st najednou zapomnel že je Gruzinec a ne Rus,to same azerbajdžansky žid Kasparov ktereho laskala sovetska a postsovetska moc-najednou se stali opozicionerami!
Na rozdil od nich nejvetši rusky autor sci-fi Sergej Lukjanenko se stal přesvedčenym putinistou a stalinistou-proste nevim co se s tou inteligenci deje!
28. 06. 2013 | 17:29

kokoshka napsal(a):

Anastazie Kralova:
Nečtete to prosim Vas,ten lživy hnus...
Čtete Čechova,Gogola,Leskova,Turgeneva... nebo Jesenina-to jsou klenoty ruske literatury!Naše klasika je unikatni!Ale tamtotam-NE NE NE!!!
28. 06. 2013 | 17:38

kokoshka napsal(a):

V postate ja rozumim proč Lukjanenko se stal totalitaristou(konec koncu jsme oba scifiste ktere vyrostli na tvorbe Strugackych)ja četl Lukjanenka ješte když o nem nikdo neslyšel,ja to pamatuji,97 rok-už tehdy mne porazil svoji originalitou a talentem,a dale...proste fantastika!To same bylo kdysi se Stevenem Kingem,v roce 1991 jsem poprve přečetl jeho Hotel Overlook nebo Šaining-ješte jsem nevedel že Kubrik natočil takovy film s Jackem Nickolsonem,nevedel jsem že nejaky Kubrik vubec existuje a Nikcolsona jsem znal jenom z filmu Přelet nad kukačim hnizdem a Batman...ale už tehdy jsem pochopil že jsem trefil do nečeho užasneho,čas mne v tom utvrdil...!
28. 06. 2013 | 18:03

kokoshka napsal(a):

Pak mne se dostal do ruky roman Deana Koontze"Pulnoc"-ja zprve jsem vubec nepochpil o čem Koontz piše,nejaky idiot nebo co?Pak mi to došlo,dalši jeho roman jsem zhltl jako dite a potom oba dva jejichž tvorbu jsem našel Kinga a Koontze jsem proste zamiloval!
28. 06. 2013 | 18:17

džon uzený bok napsal(a):

ano, amerika přežije, ale budou všichni nosit pončo, sombrero a pytel přes rameno. hlavním zájmem ameriky ovšem zůstane, jak konečně oddělat Fidéla, který je věčný
28. 06. 2013 | 18:20

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

proboha, Kokohska, když uz tedy ten Jesenin patri k Vasim národním pokladum, proc jste ho v tom hotelu oddelali? když už toho tolik víte o Solženycinovi, jak si vysvětlujete jeho absolutn příklon k totálnímu ruskému nacionalismu po tom všem, co prožil v Gulagu?
o.k., mám rád Vaši hudbu (Čajkovskij, Šostakovič, Prokofjev) a Čechova!
a taky Tarkovského, kterého jste vyštvali stejně jako Solženycina.
zdravím
28. 06. 2013 | 18:30

kokoška-rohožka napsal(a):

Nejlepší bůh je Perun hromovládný. Uctíval ho i soudruh Stalin, i když jen v soukromí. Sám mi to přiznal.
28. 06. 2013 | 19:49

KvL napsal(a):

to: kokoshka
Díky za literární tipy, podívám se, jestli se to nedá sehnat i tady.
Když už se tu probírají ruští autoři, tak by se myslím, nemělo zapomenout na Bulgakova (Mistr a Markétka je podle mne podařené dílo) a Dostojevského.
28. 06. 2013 | 20:12

martiXXX napsal(a):

Evoluce jde svou cestou. Kdo má víc potomků tak asi přežije. Sám nemám žádného a nechci žádného a jsem spokojený. Budoucnost je pro mě irelevantní.
28. 06. 2013 | 21:30

kokoshka napsal(a):

virus HN311:
Za Jesenina ja nemužu,toho popravila GPU(tajna policie Dzeržinskeho)Sereža proste uletel.Jeho opilecke skandaly a okazale plivani na sovetskou moc nekoho(asi samotneho Trockeho velmi rozčililo)netreba jemu vubec bylo vracet se z Ameriky do bidneho porevolučniho Ruska i když žadna Isidora Dunkanova nemohla mu zamenit to co miloval a kvuli čemu žil!
28. 06. 2013 | 21:43

Ivan Hochmann napsal(a):

Blogem se nese apatie jako v textu.

Měli bychom být rádi,že porodnost klesá!!!

Země je přelidněná!
Je ne dobře že klesající porodnost je z vůle žen.
Mají pravdu děvčata.
Chlapi vymřeli,nebo vymírají(já zde také za chvíli nebudu),a ten sebestředný,panovačný,líný ksindl,bude muset zase pracovat na obživě,neboť "lovit - nebude co.

...a vůbec až se znovu narodím budu žena a normální lesba.
Pokud budu mít nějaké dítě tak ze zkumavky a bude mě jedno co si o mě bude kdo myslet a psát.
Ale stejně se mě líbí níže opsaný text.Je to sic blábol ale hezky se to čte.

*********
""Ale abychom se zbytečně nechlácholili, ze tím se islám uklidní a přestane být Západu smrtelně nebezpečný, Goldman hned varuje, že demografický kolaps islámu by naopak mohl způsobit celosvětovou sebevražednou katastrofu. Kdo se vidí na pokraji smrti, ztrácí „racionální sebezájem“ a ze zoufalství je schopen kolosální destrukce. Islámský ekonomický kolaps by byl drastičtější než západní. Islámské země jsou mnohonásobně chudší, zatímco Západ má nastřádáno dostatek bohatství, které by mu setrvačností pomáhalo ještě nějakou dobu přežívat. Souběžně s poměrně pozvolnou západní krizí by islámské země spadly až do hladomoru, který by je mohl dotlačit k závěrečné loupeživé invazi ničící vše v cestě. Irán a Pákistán k tomu mají i nukleární zbraně. Amerika přežije za předpokladu, že ji islám nestáhne do propasti s sebou. Není nic nebezpečnějšího, než civilizace, která náhle zjistila, že umírá. Kdo ví, že nemá co ztratit, je ochoten hrdě a se slávou bojovat na život a na smrt.""
********
Zdravím Ivan.

A ještě abych nezapoměl:
Společenský produkt zhmotněný neustále zdokonalovanými technologiemi je schopen uživit stárnoucí svět v přechodném období do vynucených změn v myšlení lidí.
Je ale třeba zamezit parazitům vyžírat bezzuzdně a bezpracně výsledky snažení všech lidí.
To není o socialismu:
To je o spravedlivých zákonech a jejich vymáhání.
Pokud se tak nestane potom má páně Kurasovo povídání naprosto přesný smysl.
28. 06. 2013 | 22:43

Ivan Hochmann napsal(a):

Ano budoucnost je irelevantní !
28. 06. 2013 | 22:47

Ivan Hochmann napsal(a):

Oprava:
"Je jen dobře,že klesající porodnost je z vůle žen".
Ivan.
28. 06. 2013 | 22:50

každý režim má nějaké vyvolené napsal(a):

Nevěřící vymírají ...

No, pan Kuras se nemusí bát, dal se k Vyvolenému národu, ač za ČSSR jako drtivá většina populace, včetně Židů, kteří až o Sametu většinou zjistili, že je "in" v rodině objevit a "nenápadně," přesto viditelně, ve společnosti a byznisu na svoji vyvolenost jemně poukázat, byl jednoznačně nevěrec.
28. 06. 2013 | 23:07

m. napsal(a):

Já být Vámi, pane Kurasi,tak bych se tak neradovala. Ono je to tak, že fanatičtí věřící nejdříve zdecimují jiné věřící. Při tomto aktu se opět najdou lidé, kteří z tohoto začnou obviňovat Židy. Tak opět začne úprk Židů spolu s lidmi, kteří odmítají církve, i když nevím kam. Zvýšení porodnosti by pomohlo jen dostupné bydlení a pracovní příležitosti. Plození dětí máme vrozené a je to jeden z našich základních pudů. Silnější je jen strach, že své děti neuživíme.
28. 06. 2013 | 23:40

petrvileta napsal(a):

Pane Kurasi, vy toho naděláte. Až jednou bude na světě opravdu málo lidí, tak stačí vybombardovat několik továren na prezervativy a antikoncepční pilulky a bude vystaráno. Lidi souložit nepřestanou a dětí bude najednou habaděj. :-)
29. 06. 2013 | 05:17

český maloměšťák napsal(a):

http://www.rvpp.com/authors/7

http://www.firstthings.com/blogs/firstthoughts/2010/07/15/russia-europes-most-christian-country/

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Natural_Population_Growth_of_Russia.PNG

Pisálek, vycházející z mystických " vysvětlení" kolapsů civilizací.

Církev ?
Anebo Putin ?

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2272031/Vladimir-Putin-hires-Boyz-II-Men-boost-Russian-birth-rate.html

Ha, ha, ha....:))

-------------------
http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2369630/krugman-hovori-o-historicke-chybe-fedu-a-ekonomiku-dusicich-monopolnich-rentach-applu-a-spol.html

Apple zaměstnává jen 0, 05 % US pracovní síly, v Asii tomu není o koc jinak.
Tam hledej, šmudlo !
Římskou populaci zdecimoval mor, odtud pak nedostatek pracovních sil /což vede v dialektice procesů organizované výroby motivované zhodnocováním kapitálu k nedostatku pracovních příležitostí, tak jak jim rozumíme ve vztahu k práci za odměnu, za plat.../ v ekonomické -zemědělské základně státu.
Jistá studie přisuzuje pak velkou váhu ve směru dopadu morových ran na populaci oslabení imunity - v důsledku nedostatečné výživy, podvýživy...ale to by bylo na dlouho a jde skutečně o zatím nijak moc fakty podpořenou teorii.
Dalším důležitým faktorem pak byla velmi dlouhá hranice římského impéria /analogie s dneškem ???/, a tedy nákladná její obrana.
Dále klesající obsah vzácného kovu ve měně...ale to je již spíše důsledek výše zmíněného.
Jenže stejně tak je tomu i s tou porodností...klesající porodnost je důsledek, nikolivěk příčina. Jak snadné by to bylo vědět, že když budu více plodit a rodit...tak jen tím udržuji danou civilizaci /proč tedy v Číně svého času ta politika jednoho dítěte ???...mimochodem brzká demografická bomba - ve vztahu k starobním dúchodům/.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"....Čím jsou v islámu ženy vzdělanější, tím méně rodí. Vzdělanost muslimek je naší nejnadějnější zbraní...."

To může napsat snad jen blázen. Takže primitivní muslimka vychovávající primitivní děti a tedy i primitivní muže - je nadějí Západu.

Ten chlap je podle mě grafoman.
29. 06. 2013 | 12:32

Viola napsal(a):

český maloměšťáku,

to jste asi špatně pochopil. Když bude muslimka vzdělaná, nebude mít moc dětí a tedy se tu nebudou hrnout za lepším.
29. 06. 2013 | 19:52

modrý edvard napsal(a):

1. V článku je příliš mnoho myšlenek na to, aby držel pohromadě.
2. Vidím tam několik logických lapsů /kupř. to s Třicetiletou válkou/, které by možná zanikly při podrobnějším výkladu, ale možná taky ne.
3. Předpovídání je vždycky riskantní, zvlášť pokud se týká budoucnosti.
4. VFISCHER má pravdu.
5. Je to výklad z pohledu křesťana.
6. Česky to nejsou "Hititi", ale "Chetiti".
30. 06. 2013 | 09:43

Já, Anastázia, dcera carova napsal(a):

kokoschkin, nikita sergejevič

četl jsem od Solženicyna Archipelag Gulag. Lepší kniha o sovětském Rusku a bolševicích neexistuje. A nejsou to žádné lži, ale fantasticky vystižené lidské povahy i osudy v totalitním režimu.

Pokud chceš Solženicyna kritizovat, nejprve si od něj něco přečti, truhlíku.
08. 08. 2013 | 23:32

Jindřich Mitter, Šumperk napsal(a):

Mohlo by to tak být, ale článek zcela ignoruje možnost, že fanaticky věřící rodina s devíti potomky z nich udělá 9 ateistů. Děti komunistů také přece nejsou automaticky komunisté. Jinak je lidí na planetě víc než dost.
30. 10. 2013 | 20:58

kvakoš napsal(a):

Já mám předky židy, katolíky i komunisty (předválečné) a nejsem ani jedním z nich (fašisty ani muslimy v předcích nemám). Židem nechci být protože židi masově vybíjeli Kanaanské děti, fašistou také ne, protože zabíjeli židovské děti plynem, komunistou také nechci být vzhledem k zabíjení "třídních nepřátel". Muslimové jsou potencionáílní teroristé všude na světě, muslimem nechci být. Co takhle křesťanem býti - nastavit tvář když mě někdo fackuje (muslim, komunista, fašista?) abych mu to usnadnil? A co inkvizice a upalování čarodějnic? Ba ne křesťanství byť není programově agresivní je také problematické.

Mám nápad - věřit jenom tomu, co lze seriózně dokázat a chovat se jako sebevědomý občan moderní civilizace. Odmítnout pověry a bludy - démoni, ďáblové, bohové ani andělé existují jenom v náboženské fantazii. Nestydět se za technický a kulturní pokrok. A používat pohlavní ústrojí k tomu k čemu nám jej dala evoluce - k plození potomků. Směřovat úsilí politiků k navýšení porodnosti alespoň na 2,05 a podporovat vyšší číslo u geneticky kvalitějších matek a otců.

Podporovat imigraci muslimských žen a asimilovat je do ateistických rodin tak, aby se vysoká porodnost muslimské ženy snoubila se vzdělaností a racionalitou evropského ateistického muže. Povolit mnohoženství, aby geneticky plodní ateističtí muži mohli nahradit ty neduživé a nevýkoné samce, no mnohoženství je dost silný pojem, dejme tomu 2, možná 3 ženy. Nezakazovat imigraci, ale pečlivě si vybírat - omezit imigraci islámu a zajistit jejich bezpodmínečnou asimilaci, upustit od bezbřehé tolerance náboženství a islám mírnými prostředky potlačovat, vést aktivní politiku vedoucí ke konverzi islamistů k ateismu. Nestydět se za ateismus, vědomý ateismus (na rozdíl od stádního) je projevem kvalitního intelektu a důsledného hledání pravé víry.

Pohlavní lenoši, kteří nejsou schopni zplodit alespoň jednoho následníky budiž prokleti a přiměřeně trestáni.

Když by byla vůle, jistě by se našly cesty jak naši vyjímečnou a skvělou civilizaci zachránit. Mimochodem jedinou ateistickou civilizaci v lidské historii.

Jako Benjamín Kuras i já se občas zasním jak předejít bídnému konci.
13. 11. 2013 | 21:12

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy