Šance pro Václavské náměstí

04. 05. 2012 | 15:05
Přečteno 3386 krát
Při svých příležitostných úvahách o nové výstavbě a památkové péči v Praze jsem se dosud nevěnoval důležitému tématu veřejného prostoru. Nebudu se v tuto chvíli tímto tématem zabývat ve formě náročnějších obecných úvah o tom, kdo a co tento prostor vytváří a jak by to mělo ideálně vypadat, protože si myslím, že bude užitečnější vyjádřit názor na konkrétní pražské veřejné prostory.


I když bylo za posledních dvacet let opraveno mnoho historických i moderních soukromých domů a veřejných budov a kvalita veřejného prostranství se obecně zlepšila, mnohé důležité veřejné prostory centrální Prahy na svou revitalizaci teprve (a již dlouho) čekají. Návrhy jejich proměn jsou zatím ve fázi projektů či jen úvah. Představují aktuální a otevřená témata. Nad podobou a budoucností takových míst jako je Václavské, Karlovo či Malostranské náměstí bych se proto rád občas na svém blogu zamýšlel. Václavské náměstí se jako první v pořadí přímo nabízí.

O významu tohoto náměstí nezamýšlím psát esej, chci se však podělit o některé své názory na jeho dnešní stav a možnosti zlepšení. Václavské náměstí je klíčové místo mnoha událostí českých dějin a velmi cenný doklad velkorysého urbanistického citu Karla IV. A po celé 20. století také (a možná především) symbol moderního velkoměstského života pražské metropole. Srdce města s funkcionalistickými paláci, biografy, pasážemi, kavárnami, ale i velmi živým rytmem dopravy a množstvím lidí.

Funkci živého středu města si náměstí s okolními pasážemi zachovalo dokonce i za totality, kdy hodně míst v centru charakterizovaly zatažené rolety. Za normalizace ale odtud byly vykázány tramvaje a prostředek náměstí ucpala fádní záhonová úprava, takže zde skoro není místo pro lidi. Byla to chyba. Tramvaje v pražském centru nejsou jen prostředkem rychlého přesunu, přivážejí lidi a jejich energii do míst, kudy jezdí. Zkušenost ukazuje, že vyloučení tramvají má špatný vliv. Kdysi živá Hybernská ulice je bez tramvají dnes jako po vymření, podobně na tom byla i Myslíkova, s nedávným návratem tramvají ale ožila. Václavské náměstí toto zmrazení veřejného prostoru přežilo přeci jen lépe. Koncentrovaly se tu zbytky metropolitního života. Za posledních dvacet let se jistě hodně změnilo k lepšímu, byly opraveny domy a pasáže, ale ve středu města vzniklo také mnoho jiných příležitostí pro zábavu a společenský život. Pražané cítí, že Václavák ztratil svou výlučnost a hodně pokleslo na společenském významu. Lpí na něm pachuť lacinosti. Myslím, že je to důsledek nedobře vyřešeného veřejného prostoru, který jsme zdědili a nebyli schopni jej změnit a zlepšit. Je načase to udělat. Výsledek úspěšné veřejné soutěže na jeho revitalizaci z roku 2005, který se chystá k realizaci, mě přesvědčil, že je to nadějné.

Návrh týmu architektů Cigler-Marani, kteří soutěž vyhráli, pracují se dvěma variantními návrhy, kdy v jednom na náměstí tramvaj vracejí a v druhém s ní nepočítají. Zároveň návrh rozšiřuje chodníky a přidává další stromořadí. V něčem mi připomíná krásné fotografie z konce 19. století, kdy zde bylo několik stromořadí, ale žádné záhony. Život se neodehrával jenom na chodnících, ale po celé ploše náměstí. Vlídný a zároveň monumentální návrh se poučil z historie a vybral z ní to dobré. Rozumně a nedogmaticky. Za socialismu padlo rozhodnutí: Žádné tramvaje, záhonová úprava uprostřed. Plánovači si tehdy mysleli, že tím vytvoří příjemný pobytový prostor. Tento záměr nevyšel. Dnes, když chceme rehabilitovat nějaký veřejný prostor, často uvažujeme podobně mechanicky. Obvykle je základní nápad takový, že se z něj úplně vyženou auta a vytvoří se pěší zóna, do které se pak nastrkají různé artefakty. Takový přístup nestačí. Snadno vede ke zmrtvení daného místa a způsobí dopravní komplikace v okolí.

Pokud se projekt realizuje bez byrokratických kompromisů, přinese Václavskému náměstí novou energii. Více života, metropolitního espritu. Snad bude mít konečně Praha opět svůj bulvár. Jinde jej asi nevytvoříme. Věřím v pozitivní vliv nově pojatého veřejného prostoru na přilehlé obchody a pasáže a celé centrum. Možná zde časem vzniknou i nové skvělé domy, každá doba zde chce mít svoje zastoupení. To je zcela legitimní. Ta dnešní to však má obzvláště obtížné, jako o tom svědčí hojně medializovaný spor o zachování domu na rohu Opletalovy ulice, anebo o novou stavbu na jeho místě. Tento spor se dnes dostal do nové fáze. Uměleckohistorická společnost nedávno podala návrh na prohlášení domu za kulturní památku a ministerstvo kultury zahájilo správní řízení. Jeho výsledek může být dvojí. Buď bude dům prohlášen za památku a bude pak snad i opraven, aby jeho kvality, které mnohým nejsou zřejmé, více vynikly. Nebo prohlášen nebude, a pak je zde šance pro novou stavbu, která snad bude lepší, než návrh, který jsem viděl a o kterém jsem již na svém blogu psal. Na současný dům vyhraněný názor nemám, jeho hodnota pro mě není evidentní, ale vnímám, že někteří odborníci jej oceňují. Proto je dobře, když tyto vleklé spory rozhodne nejvyšší arbitr, ministerstvo kultury jako nezpochybnitelná autorita.

Přesto si musím v souvislosti s děním okolo tohoto domu klást několik znepokojivých otázek: Kde byla Uměleckohistorická společnost před dvěma, třemi, pěti lety? Proč nepodala návrh dříve? Byly hodnoty domu notoricky známé, anebo byly objeveny, až ve chvíli, kdy se objevil návrh nové stavby? Kde byli pracovníci památkové péče, kteří mají za úkol prohlašovat domy za památky? Chápu, že Praha je nesmírně památkově bohatá a že může docházet k novým objevům někde v zastrčené uličce, ale přehlížet tolik let dům na Václavském náměstí, nad tím zůstává můj rozum stát. Je to nedůvěryhodné.

Ať tak či tak, do Václavského náměstí se vrací energie, chuť investovat, tvořit. Prostor má šanci stát se lepším.

Karlovo náměstí na tom tak dobře není. O tomto tématu napíšu někdy příště.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Baba Jaga napsal(a):

Vyhlašuji tipovací soutěž:
Píše si tyhle články primátor Prahy docela samotinký?
Dle mého nikoliv.
(A proč asi je zveřejňuje? Víte to někdo?)
04. 05. 2012 | 15:11

Irma napsal(a):

No, pane primátore, ona asi UHS před 2, 3, 4, 5, ani 6 lety nepočítala s tím, že budete chtít bourat dům v centru Pražské památkové rezervace chráněné i UNESCO.
Klub za starou Prahu k tomu říká:
Zásadní ale je především to, že se jedná o cenný historický dům, který je součástí jednoho z nejvýznamnějších prostranství Pražské památkové rezervace patřící na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jde tedy o místo, kde je demolice kvalitních historických domů již z podstaty ochrany vyloučena. Na tomto i dalších případech současného a plánovaného bourání (vnitroblok u Václavského náměstí), domy v Truhlářské či Petrské ulici se ale ukazuje, že samotný status památkové rezervace tyto domy neochrání. Velká část domů přitom není zapsána na seznamu kulturních památek. Na Václavském náměstí se to kromě domu na rohu Opletalovy ulice týká i dalších 39 z celkových 58 domů. Vzhledem k dosavadní logice rozhodování magistrátu je třeba brát i tyto další stavby jako ohrožené.
04. 05. 2012 | 15:48

Carlos V. napsal(a):

Inu,je dost možné, že pár domů na Václaváku nejou zcela unikátní skvosty a člověk by jich oželel.

Problém vidím jinde - v jejich hrozící náhradě za předimenzovaná betonovoskleněná monstra.

Jinak tramvaje podle mě na Václavák patří. Snad aspoň v Praze již minula doba současných maloměstských úvah, že nejlepší náměstí je lidí.
04. 05. 2012 | 16:12

site napsal(a):

pane svobodo,
před lety si jak vy říkáte "plánovači" vymysleli řešení prostoru václaváku, dnes je jiný pohled na věc, neboť uběhlo mnoho vody. cígler marani, což jsou ovšem jenom opět další plánovači (a za dalších 30 nebo 40 let tak budou nahlíženi jinými svovody, cíglery atd), prostě mají jiný názor. To neznamená že lepší, jak se cígler onehdá vyjadřoval v televizi, když pohrdavě hovořil o jakýchsi trávníčcích, které zruší ku věčné slávě prahy, jen jiný. Jestli to bude lepší se uvidí časem, ten fakt nespadne s nebe s vaším, či cíglerovým proslvem.
co se týče roháku, je fakt, že klub za starou prahu se chytá stébla, ale ono to už jinak s vámi zdatnými hochy kteří vždycky ví komu zavolat, nejde. je to památková zona? je, tak by to mělo bejt jasný, jinak se za chvíli vynoří tolik "chuti investovat" jak pěkně nepokrytecky říkáte, že se tý kráse nestačíme divit. obzvláště při vaší podezřelé náklonnosti k šíbrovským firmám typu DaM a pod.
Nazdar!
04. 05. 2012 | 16:19

Fialenka napsal(a):

Dneska jsem šla po dlouhé době po Václaváku a bylo příjemné, že jsem mohla jít skoro po prostředku, což předtím nešlo, protože tam jezdila auta. Uprostřed je velký rozhled a volnost, člověk se nemusí vyhýbat tolika lidem.
Tramvaje bych nechala projíždět jen tak, jak to je teď. Záhony bych rozhodně zachovala. A ty nejhezčí staré domy, jako ten na rohu Opletalovy ulice, bych nebourala. Nesnažte se konkurovat Číně .. . zrovna jsem v Hospodářských novinách četla, že Číňané pro zisk bourají svoje památky.
04. 05. 2012 | 16:56

Kvakin napsal(a):

Pane Svobodo,
1. Z tohoto článku opět (jako z Radosti politikovy před časem) čumí jak sláma z bot, že nejste jeho autorem;
2. Máte zapotřebí propagovat jeden architektonický ateliér ? Nařídil Vám to snad kmotr Hurda ?
3. Když jste se dostal do funkce, Pražané proti tomu protestovali. Když jste podtrhl svoji partu vedenou Šťastným Borisem a dal jste se na příkaz Hurdy do party s TOP 09, část Pražanů Vás velebila a blouznila, že takového primátora (etalon poctivosti) Praha snad ještě neměla. Ale už se to mění. Brzy budete hodnocen jako Bém, pouze Vaším mazánkem nebude Janoušek ale hudebníček Hurda.
4. Zlatý prciny !
04. 05. 2012 | 16:59

eeksts napsal(a):

v i- dnes psali ve čtvrteční příloze, že prý na Václaváku je víc heren než v celé Vídni. Je to pravda?
04. 05. 2012 | 17:26

prorok napsal(a):

Bulvar na Vaclavaku, to je ono! Nejlepsi bude, kdyz zde budou nepretrzite pendlovat od shora dolu po obou stranach historicke tramvaje. A kdyby se navic podarilo na namesti umistit 2 - 3 noblesni masazni salony, byl by problem s dukovou "luzou" jednou pro vzdy vyresen. Pane doktore, jako primator teto zemi nejvice prospejete, kdyz budete dal dbat o precizne uvazaneho motylka a vyjimecne decentni curani do luxusniho pisoaru. To je vase domena, ostatnim snazenim teto zemi jen ublizujete.
04. 05. 2012 | 17:55

Ládik!!! napsal(a):

Celou Prahu bych zatravnil.
04. 05. 2012 | 19:00

třebaKarel napsal(a):

Tramvaje uprostřed ,hmm ,
No zajímalo by mne , jestli Vám najednou nebude vadit vynález toho debila , který vymyslel že tramvaj má ABSOLUTNÍ přednost . Ale když budou tramvajáci prohánět turisty jako to dělají vesele u Anděla , na Karláku i jinde , to možná zasáhnete , ne ? Kdybyste udělal jen tohle , hodnotil bych Vás docela pozitivně . tK
04. 05. 2012 | 20:33

karelhá napsal(a):

Pane Svobodo, až jsem se raztesknil nad primátorem - myslitelem urbanistou.
Byly okamžiky kdy jsem si myslel,že si vás jako symbol dala do popředí ta /minoritní/ část pražské ODS, která nemá jako prioritu dojení státu, krajů, obcí, občanů, ale dává prioritu prosperitě státu, krajů, obcí, občanů.
Ale pak jsem se doslechl, že pan primátor docent Svoboda má za úkol zprivatizovat čtyři velké pražské nemocnice s mimopražskou působností, detaily jsem zapomněl. Ale pamatuji si z těch drbů, že jednu z nemocnic má dostat Agel- Chrenek a jednu /porodnici/ primátor docent porodník pan MUDr.Svoboda za svou službu.
Scénář je prý prostý. Magistrát nemocnice od státu převezme. Následně bude magistrát v čele s primátorem Svobodou v šoku nad dluhy skrytými v účetnictví nemocnic a nad katasrtofální zchátralostí nemocnic. Na záchranu těch nemocnic Praha nebude mít peníze, s vládou se magistrát o pomoci nedohodne. Ale nakonec zachrání tyto nemocnice pan primátor privatizací!
Rád bych pane primátore Svobodo od vás slyšel, že se jedná o hnusné hospodské pomluvy.
04. 05. 2012 | 21:37

VFISCHER napsal(a):

PRIMÁTOR ? ? ? CHA CHA ! ! !
Takový primátor, ten ani neví, že nějaký takzvaně "jeho" výlev je na nějakém blogu --- nebuďmě naivní -- ! ! ! Všechny tyhle povídačky naší kačka sepisujou pucfleci a paraziti z okolí velkého šéfa a velký šéf je příliš zaměstnán řežbou o koryta než aby se snížil k nějakému - jakémukoliv zájmu o to, co se děje mezi plebsem ! Taková je realita a vážení přátelé - lepší už to nebude ! ! !
04. 05. 2012 | 21:49

Papouch napsal(a):

stavět koleje odnikud nikam je vyhazování peněz, tramvaje nemají na život/atraktivnost místa vliv žádný - to se dá snadno dokázat v praxi. Av. Champs-Elysees, velmi živé a vyhledávané místo pro obchod i zábavu, totálně bez tramvají:

http://maps.google.cz/maps?q=Champs-%C3%89lys%C3%A9es,+Paris,+France&hl=cs&ie=UTF8&ll=48.87101,2.305369&spn=0.010755,0.027595&sll=49.991688,14.652819&sspn=0.084095,0.220757&oq=champs+el&t=h&brcurrent=5,0,0&hnear=Champs-%C3%89lys%C3%A9es,+Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE,+%C3%8Ele-de-France,+Francie&z=15&layer=c&cbll=48.870313,2.305903&panoid=QKehrxP1YS-OrXT_Ay5O8A&cbp=12,98.77,,0,-13.3
05. 05. 2012 | 00:01

Martin napsal(a):

Lhář až to pěkné není. Na Václaváku se za 20 let neudělalo prakticky vůbec nic, pořád je to šestiproudový polygon pro auta a jako bonus máme na nejdůležitějším náměstí v republice dálnici. A dokonce se periodicky uvažuje o zavření tradičních stánků nebo dokonce o nenavrácení tramvají na Václavák, což je oboje bezpochyby skandál.
Takhle kdyby primátor zatarasil magistrálu betonovými bloky, z celého Václaváku udělal pěší zónu s regulovaným vjezdem místních a vrátil tramvaj z Vinohrad na spojnici Jindřišská - Vodičkova, to by bylo jiné, jenže my se opět jenom dočkáme planých politických řečiček a skutek utek.
05. 05. 2012 | 08:07

Občan napsal(a):

Primátore,

tím, že pustíte na Václavák další auta a tramvaje, stejně nezabráníte demonstracím. A bude jich přibývat, to si buďte jist.

Letenskou pláň jste zničili v bláhové naději, že se tím zbavíte shromaždiště pro masy demonstrantů. Teď to zkoušíte s Václavákem.
Nevadí - lidé rádi přijdou na nábřeží, na Malostranské náměstí, na Klárov, na Mariánské náměstí a do Valdštejnské a Letenské ulice. Alespoň to budou mít blíž.
05. 05. 2012 | 10:38

občanka napsal(a):

Panu primátorovi jde o to zachovat po sobě památku, zrekonstruovat , zrenovovat, reformovat - jsou dnes tak " moderní" slova, že až rozum zůstává stát. Nejsem z Prahy ale na jejím vzhledu mě moc záleží a proto Vás pane primátore prosím, abyste zachoval všechna náměstí tak, jak jsou dnes, mají svojí atmosféru, génius loci se všemi nešvary, o kterých se zmiňujete a to je právě ono.
Nechtějme se přizpůsobovat evropským velkoměstům. Ve všech jsem byla. Zanechme Prahu tak, jak je nám Čechům nejmilejší. Ať turisti žasnou nad atmosférou města, které nemá ve světě obdoby.

Co mě vadí je neuvěřitelný nepořádek v podchodu z Václavského nám. směrem k Vinohradské ulici. Tam by to chtělo trochu honosnější prostředí. Prostředí vstupů do metra by chtělo v centru města se více věnovat. Zárověň čtvrtím města, jako jsou Nusle, Karlín, Vysočany , je třeba zvýšit pořádek nejen chodníků a ulic, ale také umývání omítek, oken, výloh obchodů, mnohé zrenovovat,vysázet kvalitní zeleň a květiny chybí i v oknech. např. v Berlíně se řeší tak, že náklady na výzdobu oken si mohou obyvatelé odečíst z daní. Týdně umývat chodníky nejenom v centru města. Více vadí zaschlé flusance , moč....
Myslím, že tam je třeba soustředit pozornost. Oddělit prostory pro pohyb psů a dětí. vytvořit oddychové zóny a sportovní zóny pro ty, kteří nemají na drahé posilovny a relaxační centra.
Vytvořte dostatek prostoru pro volný sportovní pohyb na čerstvém vzduch pro všechnmy generace.
Věřte tomu, že lidé se chtějí promenádovat po plných chodnících
Václavského náměstí. Nechtějí se rozebíhat do středu, kde nevidí do výloh obchodů. Zanechte tam současný prostor pro demonstrace a shromáždění. Umístěte tam pamětní panel. který bude návštěvníky upozorňovat na dějinné události.
Aktivujte prosím občany Prahy, aby si více vážili v jak unikátním městě žijí a více dbali na čistotu prostředí.
Pokud by jste tohoto dosáhl, úplně by to stačilo.
05. 05. 2012 | 11:46

Josef K. napsal(a):

Milý doktore, bohužel, vůči společenskému vědomí lékařů jsem velmi skeptický, má to co do činění se znalostí historie. Pokud jde o přítomnost, nové barevné výkladce bordelů ve Smečkách, v Perlovce mi připomenili mládí a Hamburg. Vaše inovace? Jistě.
Cígler to nakreslil hezky, jiná věc je, jaký život tomu kdo vdechne. Blízkost rěch podniků a četnost a otevřenost vystupováni všemožnách dealerů v centru naději nedají ani Cíglerovi.
05. 05. 2012 | 13:24

raději na kopci napsal(a):

Páně Svobodova úvaha jistě zaujme svou nostalgickou notou.
Představa Koňského trhu s několika řadami stromů a pár fiakry v kterých se povalují C.& k. feldkuráti s čepicemi nakřivo jistě nejednoho z nás dojme.

Jelikož se na přelomu 19. a 20. století, kvůli (opět zničehonic vykvetlému) odporu staromilců nepodařilo uskutečnit vizi bulváru z Vinohrad přes Staroměstské náměstí průkopem v Letné do Bubenče, Praha prostě už nikdy bulvár mít nebude. Není, odkud kam by vedl.
Od Bulhara do Nuslí se nikdo promenovat nebude a napříč, od kapesních zlodějů na Můstku k černým nahaněčům masážních salónů a drgových doupat u Blaníku a Jalty teprve ne.

Václavák představuje deset minut pomalé chůže a končí semaforem u Muzea.
Laciným ho dělají obchody, které nás nutí si pro slušné oblečení jezdit do Norimberka nebo Mnichova.
Bylo li lehké z Václaváku udělat stoku, musí podle primátora a Cíglera s Maranim být také lehké z něj nějakou reorganizací udělat něco jiného.

Pokud obrátím zrak k pražské La Défence kolem D-1 a k pokusu o vytvoření obyvatelného městského parteru (z kterého mě vyhánějí posr.... chodníky) v Karlíně, nutně si kladu otázku: komu by se chtělo na Václavák? Proč? Za čím?
05. 05. 2012 | 15:40

Elizabet Kovačeva napsal(a):

Pokud Vám, pane Svobodo, nepřijde hodnota domu Václavské náměstí 47 "evidentní", zamyslete se, zda se nejedná spíš o Vaši vlastní neznalost - a ostudu. Měl jste možnost poslechnout si např. Ing. arch. Švábovou, která mluvila o jeho významu v rámci pražského panoramatu, a to na demonstraci za záchranu zmíněného domu, kam jste měl možnost přijít. Demonstrace se konala před MK, které je podle Vás "nezpochybnitelnou autoritou". Podívejte se na současný stav např. Václavského náměstí a zkuste nám vysvětlit, v čem ta autorita vězí a proč bychom ji proboha neměli zpochybňovat. Proč prostě nezahájit řízení o prohlášení Vršovic, Vinohrad, Nuslí, Karlína, Smíchova a dalších památkami, a pokud náhodou (!)neuspějeme, přestavět tyto čtvrtě na rádoby unikátní "moderní administrativní centra", "novostavby v atraktivní lokalitě" atp? Hodnota jednotlivých domů Vám přirozeně nemůže připadat evidentní. Pokud si některé souvislosti neuvědomujete a Prahy si neceníte, nelpěte na svém primátorském křesle a předejte jej povolanějším. Tedy ne že by Vám to zdravotnictví šlo lépe. A příště si taky zkuste napsat vlastní článek.
05. 05. 2012 | 16:14

aga napsal(a):

Co takhle nejdříve vyčistit Václavák a širší okolí od heren a bordelů, pane primátore? Zřejmě máte tolik starostí s tím, jak vyhovět jedné stavební firmě a nedotknout se druhé, než abyste řešil to, co Pražany skutečně pálí - jako nově bordel s výkladními skříněmi vedle školky ve Smečkách. Z kdysi vznešené královny Prahy se stala odrbaná děvečka pro ožralé turisty, v režii takových, jako jste vy. Fuj.
05. 05. 2012 | 16:30

Baba napsal(a):

Pravidelný, ale málo častý uživatel Václavského náměstí jej už dlouho neporovnával se srovnatelnými náměstími v jiných metropolích. Na Václavském náměstí potkává víc Čechů, přesto se v jeho povědomí stal Václavák místem oblíbeným hlavně návštěvníky Prahy. Pěší zóny na Václavském náměstí považuje za vděčná oddechová centra, i když sám dá přednost nedaleké Františkánské zahradě. Ještě pořád mu připadá paradoxní, že v dominantní budově nakladatelství je obchodní dům s textilem, i když se cítí spokojen s jeho členěním. Myslí si, že by byl raději čtenářem knih ve Wiehlově domě než dárcem z titulu zákaznického členství prodejny nakladatelství v budově přes ulici o pár metrů výš a nepředpokládá, že by se vzhledem k hustotě zalidnění stal v této části Prahy vítaným.
05. 05. 2012 | 17:44

Bobík napsal(a):

Kde byla Uměleckohistorická společnost před dvěma, třemi, pěti lety?
Ten dům je prostě méně významný, to je fakt. Ale je součástí většího urbanistického celku. Novostavby by ten celek silně narušovala. Zkrátka tahle otázka není fér, vážený pane primátore. Prostě se ozvali teprve tehdy, když bylo něco významného ohroženo.
06. 05. 2012 | 18:13

Bobík napsal(a):

Lékař jistě nemusí rozumět architektuře. Ale primátor hlavního města by architektuře rozumět měl. Nastudujte si to, pane primátore. Přečtěte si 10 knih o architektuře od antického autora Vitruvia, projděte si Dějiny umění, navštivte pár galerií, a pak jistě sám rozpoznáte, že ten dům má své kvality, a hlavně!!! Ten dům zapadá do architektonického celku zvaného Václavské naměstí. Pokud na tohle nemáte, neměl byste být primátorem, mohlo by se Vám totiž stát to, že podobně jako pan Kněžínek nepoznáte, že Karlův most Vám opravuje amatérská nekvalifikovaná firma, nedosahující kna běžnou kvalitu venkovského zedníka.
06. 05. 2012 | 18:19

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy