Lečba NERVem? Co jsou nervy české vlády?

11. 08. 2010 | 07:42
Přečteno 5846 krát
Rozšířená Národní ekonomická rada vlády, známá pod zlidovělou zkratkou NERV, poradenský výbor ministra financí, „mini rady“ jednotlivých rezortních ministrů složené z poradců či mezirezortní odborné skupiny, kterých má být v dosavadní tradici českých vlád historické maximum.

Na první pohled by se mohlo zdát, že se česká vrcholová politika kvalitativně proměňuje a že zástupy stranických politiků byly vystřídány nestraníky s bohatou odbornou erudicí. Ostatně Česká republika v trendu posilování odborného vhledu do celostátní politiky kopíruje celou řadu dalších zemí. Například Velkou Británii s bezpočtem komisí, Francii a Německo s institutem odborných rad a tajemníků nebo USA, které symbolizují snad nejrozvinutější předobraz výrazného vlivu odborníků na politickou praxi, skrze státní tajemníky a národní poradce.

Právě odborníci jsou často povoláváni po bok politiků s úkolem nacházet recepty na problémy moderní doby, nahradit deficit straníků, kterých se z početně slabých politických hnutí nedostává, a také poskytnout záruku erudovanosti rozhodnutím politika s cílem naklonit státníkovi veřejné mínění a též a priori nedůvěřivá média.

Politici doufají, že nestranní profíci postaví hráz politikaření odborných orgánů a zamezí řevnivosti uvnitř stran i na půdě zákonodárných sborů. Ale právě Spojené státy, které díky své prezidentské tradici přišly jako první s myšlenkou spoluvlády odborníků, jsou důkazem toho, že ani odborníci, vědci a vrcholoví manažeři nejsou ušetřeni svodů moci a soupeření o prestiž a renomé. Každý americký prezident řešil spory mezi nejbližšími poradci a státními tajemníky, členy vlády. I persony typu Henryho Kissingera tomuto boji zasvěcovaly většinu své kariéry. Stejnou řevnivost bychom našli ve Francii, v menší míře v Německu a Velké Británii. Potkalo to i českou politiku, když docházelo k soupeření mezi odborníky vládními a odborníky opozičními, s vazbou ke stínovému kabinetu.

Lze očekávat, že trend bude pokračovat a bude prohlubován soutěží mezi odborníky premiéra, ministra financí a experty jednotlivých stran a rezortů. V zahraničí i u nás se totiž potvrzuje, že bez skutečného politického mandátu a ochoty odborné návrhy politicky posvětit a prosazovat, nemají odborníci šanci své ideje přenést do reálu.

Obecně je dobře, že dochází k setkávání odbornosti a politické odpovědnosti, musí z ní však něco vyplynout, jinak hrozí, že se zpochybní váha erudovanosti a společnost se znejistí hrou čísel a dat a příliš tendenčním výkladem. Proto buďme rádi, že politici mají vůli nechat si poradit. Buďme ale obezřetní a neočekávejme automatické klady „vlády odborníků“. Bez politické odvahy a úcty ke slibům žádné plody neuzrají.

Komentář byl publikován v deníku E15

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Honza napsal(a):

vždy jsem byl nedůvěřiví k čemukoliv co jsem dostával zadarmo (NERV prý bude pracovat bez nároku na odměnu)
a přitom stačí tak málo - není problém členy této komise finančně zainteresovat na výsledky realisace tohoto teamu.

jinak hezký blog = děkuji.
11. 08. 2010 | 08:01

Alex napsal(a):

Honza
Že by ta squadra nebyla zainteresována finančně skrze své zaměstnavatele? A ten zbytek skrze svou blbost? On ten Nečásek s kalousem zaštítění "odborníky" potřebují, až moc ho potřebují - jinak by ten amatérismus bylo vidět v té nahotě příliš.
11. 08. 2010 | 08:19

schlimbach napsal(a):

pěkný blog pane autore, jen mám obavu, že to bude stejé jako dříve, protože stejně nám vládli nikým nevolení poradci a jejich poradci a "utáhnout na vařené nudli" politika směrem k jejich soukromým zájmům, pokud ten politik není alespoň trochu odborník v resortu, za který má prý nést odpovědnost a není tedy objektivně schopen rozlišit, zda mu vybraný poradce radí ve prospěch společnosti nebo sebe. Pokud bych se měl dotknout složení NERVu - k čemu tolik lidí se stejnými názory na ekoomiku. K čemu byla Bezděkova komise složená ze zástupců soukromých penzijních fondů? Zase jen a oblbnutí spoluobčanů, tupý marketingový trik, jehož reálná kladná hodnota ve prospěch společnosti je ani ne nulová, ale záporná. Kdo nemá krátkou paměť dovede si vzpomenout jak pracují a ve prospěch koho různé odborné komise - například ta, která měla prověřit metodu devitalizace doktora Fortýna na ministerstvu zdravotnictví - udělala to, ale přesně naopak, než tvrdil doktor Fortýn. Dokud politik - každý politik, který přijme nějakou funkci nebude trestně odpovědný za stupidity, které ve funkci vykoná a nebude mu sebrán veškerý majetek, nezmění se nic. Kde jaký tupoun bude opakovat pár naučených frází (vůbec se nedá říci, že by takových bylo málo), tlemit se všude okolo sebe a naše společnost půjde zase směrem do kytek.
11. 08. 2010 | 08:32

xixao napsal(a):

schlimbach

amen
11. 08. 2010 | 08:53

David napsal(a):

Vytvářet poradní sbory pro různé oblasti, jako pomoc pro rozhodování politiků, považuji za naprostou logickou samozřejmost.

Divím se však, proč se dnes s různými poradními sbory doslova roztrhl pytel a dělá se z toho taková MEDIÁLNÍ bublina a zveřejňuje se, kdo konkrétně je členem těchto poradních sborů.

Důvod je patrně jediný, OBLBNOUT veřejnost, která tak bude mít k reformám větší důvěru, pokud vzejdou z dílny „nestranných“ odborníků. Cílem různých poradních sborů je ale jen skrývaná a postupná privatizace státní správy a veřejných služeb.

Obyčejného občana to slušně řečeno už štve, když vidí jak nesporní lobbisté zcela bezostyšně prosazují své zájmy. V NERVu to byl Jahn, který prosazoval šrotovné. V Bezděkově komisi to je zase Bezděk s Rusnokem, kteří hájí zájmy penzijních fondů.

Navíc většinu těch mediálně prosazovaných odborníků nepovažuji za žádné extra odborníky. To co předvedla Bezděkova komise považuji za velmi chabé. Komise nepředložila kompromisní řešení důchodové reformy, ale spoléhá se jen na to, že se podaří reformu prosadit silou 118 hlasů.

Všichni tak ten nestoudný lobbing vidíme a stejně jsme naprosto bezmocní s tím něco udělat.

Zatím to je tak, že většina expertů se velmi snadno nechává zlobbovat a podle toho to taky u nás vypadá.

Nedokážu si to vysvětlit jinak, než že Nečas nás občany považuje už za úplné blbce.

NERV – to je pěkný podvod

a zároveň kvalitativně nejvyšší stadium lobbingu spojeného s korupcí.

Není třeba skrytým způsobem uplácet zákonodárce, ale přímo u pramene a „zadarmo“ radit tak, abych prosadil svoje zájmy.

Nevěřím, speciálně v Česku, že by jinak velmi drazí experti radili jen tak zadarmo.

Nevěřím, že právě tito „experti“ by najednou radili jen tak zadarmo, protože se nikdo z nich veřejně nepostavil proti Klausovi, když nás zamořil tím svinstvem, - že o peníze jde až v první řadě.

Ne, že členové NERVu budou pracovat „zadarmo“, ale naopak oni budou mít možnost zcela ZADARMO prosazovat svoje lobbistické zájmy.
11. 08. 2010 | 09:09

Josef K. napsal(a):

Poněkud mne překvapuje, že autor publikuje fakta bez jejich ověření. Asi je nezná. Odborná- instituční-podpora vlád má opravdu zcela jiné kořeny. Autor nabízí takový hodně zjednodušující pohled.
11. 08. 2010 | 09:22

Al Jouda napsal(a):

Stále bude rozhodovat tzv. "politická vůle". Ta když nebude, tak se ani ústava ČR nemusí dodržet!
11. 08. 2010 | 09:25

schlimbach napsal(a):

Josef K

myslím, že pohled utora zobrazuje českou realitu celkem věrně :)
11. 08. 2010 | 09:26

vlk napsal(a):

Pane Kubáčku,

Pokud jste názoru, že dřívější vlády, před Topolánkem , nepracovaly s odbornými poradci, jste na velikém omylu. Snadno si zjistíte, že téměř všichni ministři financí měli svoje poradní orgány.
Jen to nebylo vytrubováno s takovým humbukem. Nový je jen ten halas okolo NERVu a malých NERVů.

Proč?
Protože vlád a používá tyhle komise jako šidítko pro veřejnost. Jako kouřovou clonu. A by s e mohla schovat za tzv. doporučení expertů.
Víte lidi , my to s vámi myslíme dobře, co dobře vůbec nejlíp, ale pochopte , že ty platy , dávky, atd. vám musíme sebrat, snížit stavebko, zavést školné , zvednout poplatky v nemocnici - oni nám to doporučují odborníci. My bysme rádi , ale odborníci…
Tohle je pravý smysl oněch NERVů!
A píšete , že je mají v US , Británii, Francii , Německu, prostě v kde jaké tramtárii.
No a si mají. Netroufnu si posuzovat , jak pracují poradcovské komise v Americe, Británii a Francii. Něco málo vím o Německu. Tak tam by komis se složením našeho NERVu II obstála a si tak jednu hodinu. Po té by prostě skončila . Pod tlakem medií a odborné veřejnosti.
Nebylo by možné , aby byla plná evidentních lobbystů typu Rusnok nebo Kohout, podobně by bylo naprosto neakceptovatelné, a by tam byly bigotní ultra typu Schwarz nebo Weigel a rozhodně by bylo zcela nepřijatelné, aby tam bylo přeplněno zástupci tří bank , které dohromady drží skoro 90% bankovního kšeftu v zemi. Teď s e omlouvám panu Sedláčkovi a Zahradníkovi - oba pokládám z a špičku v naší zemi a morálně naprosto integrální a myslím, že je dobře, že v NERVU jsou, ale v Německu by to sotva bylo možné. Za to by tam určitě byli zastánci ekonomických směrů oposic e a nikoli v trapné menšině nebo vůbec jako je tomu u nás.
11. 08. 2010 | 09:28

David - 1.část napsal(a):

Neviditelný pes:

ANALÝZA: Nic moc, pánové

10. února 2009

První nápady NERV zatím zdaleka neodpovídají intelektuální kapacitě skupiny
Nervózní byznysmeni napjatě očekávali, s jakým zázračným lékem na krizi přijde společenstvo deseti velikánů sdružených v Národní ekonomické radě vlády (NERV). Dočkali se. Avšak pouze v případě, že nepočítali se zázrakem. Ten totiž nepřišel.

"Méně je v tomto případě více. Budeme se držet při zemi a o to větší bude šance, že naše návrhy budou nakonec uskutečněny," říká Martin Jahn, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a šéf koncernu Volkswagen v Rusku. Nakonec má v jistém slova smyslu pravdu. Nejrůznějších komisí a pracovních skupin už tu bylo nepočítaně, dokonce i odborníci z mezinárodních institucí se obtěžovali zdarma přispět nějakým tím nápadem. Jenže výsledky jejich práce pravidelně narážely na staré dobré "děkujeme, odejděte".

Plody duše nespoutané

Některá opatření samozřejmě nepostrádají smyslu, jiná jsou kontroverzní. Například takzvané šrotovné prosazované Jahnem, tedy dotace na likvidaci starých vozů, pokud si jejich majitelé koupí nové. Některé návrhy jsou v podstatě zadarmo, jiné se dají pořešit relativně levně a pár by jich zaťalo státní sekyru do privátního úvěrového futra pořádně hluboko. Dvě a půl stovky nápadů jsou vesměs velmi dobrými vodítky, pokud by chtěl někdo blíže poznat lidi, kteří je "vymysleli". To, že momentálně koncernový Jahn tlačí na šrotovné, je vcelku dané i jeho další funkcí v českém Sdružení autoprůmyslu. Bankéři hrají malé domů na bázi daňových změn, točících se kolem pravidel nízké kapitalizace, a pokus prolomit tato nová pravidla proti daňovým únikům, platící od poloviny roku 2008, balí do hesel o půjčování firmám. To je v době credit crunche skutečně efektivní PR počin. Stejně jako snaha snížit povinné minimální rezervy. Proč, když banky sedí na hromadách hotovosti, to už pánové z NERV nespecifikují. Některé pecky člověkem při čtení doslova zalomcují, jako například návrh Jiřího Weigla na obnovu Konsolidační agentury. Všude kde podobná instituce vznikla, včetně Česka , tam se jí začalo používat jako synonyma pro korupci. Snad s výjimkou specifického Švédska. Ta naše se dala dešifrovat už ze své zkratky. NERVáci Martin Jahn a Michal Mejstřík zase vymysleli, že každý zásah státu do ekonomiky by měl být analyzován po stránce jeho dopadu na soukromý sektor... Jak tomu asi bylo doposud, se ani nechce domýšlet.

Výstup činnosti NERV se dá rozřadit do šesti kategorií. Obnova důvěry mezi bankami, vyhnutí se nákaze z ciziny, odstranění byrokracie a stabilizace rozpočtu, výčet prvků, které bychom měli prosadit za českého předsednictví, rychlé přijetí eura a nakopnutí ekonomiky. Místy doslovně, jako třeba v případě Jiřího Rusnoka, který by rád snížil firemní daně, což je v době krize, kdy jsou zasažené firmy ve ztrátě, opravdu smysluplné opatření. Postiženým nepomůže, zato připraví stát o příjmy od těch, kteří zisk vytvářejí, a tudíž nejsou bezprostředně ohroženi.

Kde je kvalita?

Dalo by se čekat, že se vesměs liberální členové NERV dokážou rychle shodnout na deseti zásadních opatřeních, jež by českou ekonomiku připravily na průchod krizí a zejména na dobrý start do následující konjunktury. Jestliže se odborná veřejnost smála sociálnědemokratickému expertovi Jiřímu Havlovi a jeho 52 bodům, jak se popasovat s recesí, bude zajímavé sledovat reakci této části společnosti na výstupy NERV. Obsahem sice výstup skupiny na rozdíl od Havla míří doprava, kvalitou se mu však v podstatě rovná. Skutečně zásadní prvky je nutné hledat pečlivě, protože v záplavě balastu téměř zanikají. Zbylých devadesát pět procent obsahu jsou buďto zákeřné rány pod pás ve smyslu sbohem stabilitě bankovního systému prostřednictvím uvolnění podmínek ručení komerčních bank centrální bance za úvěry (návrh Jiřího Kunerta), nebo úplné nesmysly typu daruji sto korun a daňový základ si snížím o dvě stě korun (nápad Tomáše Sedláčka). Z dalších zmiňme snahu o změnu Paktu stability a růstu, což pro informaci panu Sedláčkovi nepůjde dřív než po několika letech intenzivní diplomacie, nebo dávno probranou samozřejmost v podobě sjednocení výběru daní a odvodů.
11. 08. 2010 | 09:35

David - 2.část napsal(a):

Kde nic není...

Je škoda, že se NERV nezmohl na víc. Na druhou stranu jde s výjimkou Jahna vlastně jen o skupinu salonních řečníků, kteří v reálném byznysu v podstatě nikdy nic nedokázali. Kdyby tomu bylo naopak, možná by se zaměřili na skutečné problémy této země. Třeba na psí boudu pro párek rotveilerů se zateplenou keramickou fasádou, podlahovým topením a prosklenými dveřmi na fotobuňku, kterou subdodavatelská firma postavila coby úplatek manažerovi generálního dodavatele nejmenované stavební zakázky za přidělení prací s vyšší přidanou hodnotou. Je úsměvné pozorovat, jak se naše politická reprezentace pokaždé okázale diví, když se odhalí nějaká korupce ve státní sféře. To, že mají dopravní policisté neoficiální ceník úplatků, odvozený od výše pokut, je v podstatě drobnost. V soukromé sféře se korupcí protočí stokrát tolik. Kdybychom se s mírou korupce dostali třeba jen na úroveň Rakouska, nebo dokonce Finska, znamenalo by to dvě či tři procenta ročního přírůstku hrubého domácího produktu. Většina opatření z kategorie těch alespoň částečně dávajících smysl jsou navíc naprosté banality. Člen NERV Pavel Kohout si všímá řady drobných překážek při podnikání a byl by pro jejich odstranění. Vivat! Autor textu si jich všímá již desetiletí a jejich odstranění by také uvítal. Snad by se pak Česká republika v každoročním žebříčku snadného podnikání nepohybovala jako pravidelně někde kolem Zimbabwe. Zbytek složitějších prvků spolehlivě nemá šanci projít žádnou sněmovnou, jaká bude nejbližších sto let v Česku navolena. Jako třeba krácení platu o dvacet procent ministrovi a jeho náměstkům, pokud v resortu zatnou sekyru nad plán...

Tak by se dalo probírat všech dvě stě padesát opatření kousek po kousku. Valného smyslu to ale nemá. A taková to byla sláva, když pánové nastoupili ve své na míru šité zbroji k přehlídce před kamerami. Snižte cenu práce, odstraňte korupci, odstraňte byrokracii, vložte prostředky do úvěrových garancí pro export, definujte jasně svůj postoj k euru a nechte podnikatele dělat jejich byznys, nebo jednodušeji - podívejte se do předvolebního programu své strany, pane premiére. K tomu žádného Nervu netřeba.

Euro 5/2009

Karel Zaoral
11. 08. 2010 | 09:36

SuP napsal(a):

Vlku -
Až na ten poslední odstavec (ten sis mohl odpustit) s Tebou tentokrát úplně souhlasím.
Jen bych to doplnil, že pokud je to tak, tak až zase jednou přijde levicová vláda, postaví si SVŮJ nerf.
A pojede se dál, kočárem bílým podél černých skal...
11. 08. 2010 | 09:40

SuP napsal(a):

Tedy pojede se "Zpátky" ....
11. 08. 2010 | 09:41

franťýk napsal(a):

Já osobně vidím nejvěší problém NERVu v tom, že je až moc teoretický a nemá žádné viditelné vazby na praktický chod života. Bankovní a nezávislí poradci, kteří žijí z odhadů, propočtů a teoretických úvah, neberou vážně jakékoli praktické dopady na ekonomiku jak tu makro, tak i tu mikro. Veškerá doporučení jsou v podstatě jen matematické odvozeniny nějakých, možná uži opuštěných modelů. Ale nikdo z těchto teoretiků neuvažuje okonkréním dopadu na firmy, živnostníky, rodiny i "singles".
Proto výstupy těchto NERVů mohou jen velice obtížně a komplikovaně být aplikovány do běžného života
11. 08. 2010 | 09:51

franťýk napsal(a):

SuP
"Tedy pojede se "Zpátky" .... "
A to je právě ten největší problé všech NERVů. Nehledajíse řešení, která, jak je zvykem v ostatních vyspělých státech, je možné po desetiletí pouze upravovat s ohledem na stávající politicko ekonomickou situaci, ale hned se musí vytvářet ideologicky zabarvené ekonomické revoluce, které stěží přežijí jednu vládu. A protože jak Topolánkovo ta Kalouskovo reformy půjdou "přes mrtvoly", zedy bez zapojení opozičnch názorů, při první změně vlády dojde téměř okamžitě ke změně ekonomických řešení. A budeme stále na začátku. Už 20let
11. 08. 2010 | 09:58

vlk napsal(a):

SuPe
poslední odstavec jsme s i odpustit nemohl. naopak. Je velmi důležitý. Ale můžeš zkusit vyargumentovat, co je v něm špatně. Rád s e poučím.
11. 08. 2010 | 10:06

SuP napsal(a):

Vlku -
To je jednoduché. Takhle je charakterizuješ Ty, ale vybírá si je momentální vláda. A až zase Tvoje favority vybere Vláda Tvých oblíbenců, budou zbytečně dehonestovatelní stejným způsobem jen proto, že Tys začal.
Proto je to zbytečné. a nevykládej mi, že tohle nedokážeš uznat.
11. 08. 2010 | 10:28

SuP napsal(a):

franťýk -
Zahradník, Zámečník, Zelený budou hledat cesty, jak doporučit to, co je aspoň teoreticky nejlepší. Kdežto třeba Mládek bude hledat to, čím nejvíc potěší ČSSD.
11. 08. 2010 | 10:32

franťýk napsal(a):

SuP
No a co jste před chvílí vyčítal Vlkovi? Ideologické zabarvení. Nejste jiný
11. 08. 2010 | 10:36

vlk napsal(a):

SuPe
, ty jsi s e asi zbláznil!
Členové socanského NERVu budou behonestováni, protože já jsme začal? nio nejspíš mohu i za první světovou ne?
A způsobil jsme hromadný průjem tvých duševních souputníků pod Paroubkem, Sobotkou, Zaorálkem, Křečkem, Pehem, Šternem, Hořejšíma tak podobně.
co já všechno nedokážu.
Socani i kdyby s i vybrlai Sorose, Rogerse, Roubiniho, Stiglitze, Krugmanna a podobné borce do s vého NERVu a j nikdy na Aktuálně nenapsal ani písmeno , tak by byli vláčeni bahnem.
Prostě kecáš.
A zůstal jsi mi dlužen , co jsme v tom posledním odstavci napsal špatně. že bys to teď napravil?
11. 08. 2010 | 10:43

SuP napsal(a):

franťýk -
a) netvrdím
b) už jsem je při tom pozoroval.
11. 08. 2010 | 10:48

franťýk napsal(a):

SuP
Kromě toho, já jsem o ideologických dopadech nepsal, já jsem psal o praktických dopadech pro jednotlivé části celé společnosti. Teoreticky - pokud nato budu mít odpovídající vzdělání - vymyslím třeba desátou dimenzi hyperprostoru, ale prakticky takový nesmysl nikdy nebude. A to my jde. Teoretizovat umí každý moula v hospodě, uvést věci do praxe tak, aby skutečněfugovaly, to už umí jen opravdoví Mistři svého oboru. A takové jsem v žádném NERVu neviděl
11. 08. 2010 | 10:48

SuP napsal(a):

Vlku -
Na to si svého času vážím víc.
Přeji ti hezký den.
Ty mně taky můžeš.
11. 08. 2010 | 10:50

jarpor napsal(a):

SuP

Zdravím...

Nevím, zda má snmysl něco vysvětlovat Vlkovi, když jeho názor na současnou vládl shrnul do dvou slov : modří Khmerové.

Soudíš, že takový je schopen třebas silně kritického uvažování, ale normálního uvažování ?

Kolikrát se "obul" do Kohouta jako do poradce "modrých" ? Jako by nebyl i Sobotkův poradce... ale to bylo asi O.K.

"Pavel Kohout
ředitel pro strategii Pracoval postupně pro PPF investiční společnost, a. s., Komero s. r. o., ING Investment Management, a. s., a PPF, a. s. V letech 2002 – 2003 působil jako člen sboru poradců ministra financí B. Sobotky (ČSSD), od roku 2004 do roku 2006 byl členem konzultačního týmu Vlastimila Tlustého (ODS), patří mezi zakladatele Institutu pro politiku a ekonomiku a není členem žádné politické strany. V České republice publikuje v řadě odborných médií, z nichž lze jmenovat Lidové noviny, MF Dnes, Hospodářské noviny, Právo, Reflex, Respekt, Střední Evropu, Finance a úvěr, Statistiku nebo internetový server Peníze. cz. Publikuje i v zahraničí: v deníku Pravda a časopise Týždeň na Slovensku a na serveru TCSDaily.com a v časopisech Orbis Journal a The American Conservative v USA."

Kde asi publikuje "ekonom" Vlk ?
Tady na aktuálně si honí triko dost... ale to je asi vše... stran jeho "erudice".
Na urážky lidí s jinými názory - jednička. S hvězdičkou.

Hezký den
11. 08. 2010 | 10:50

Marcus napsal(a):

Ekonomie není exaktní věda. Samozřejmě lzedo jisté míry "změřit" inflaci, produkci, nezaměstnanost apod., ale už nelze říct že třeba sazba DPH 15% je jediná správná. Nastavení daňových sazeb, míra solidarity, role a priority státu už mají politický charakter.
Ať má pravicová vláda NERV jaký chce - vláda Nečase ho chce mít pravicový (zřejmě ji jiné názory nezajímají) - ať ale závěry takto jednostrané komise nejsou prezentovány jako nedotknutelná svatá kráva.
11. 08. 2010 | 11:04

Realista napsal(a):

Prostě se tady bude budovat za této vlády kapitalistický ráj, který velká část populace velice bolestivě a tvrdě pocítí. No a co je lepšího než se zaštítit při rozhodování "odborníky". Klasický alibistický stratagem - odvolání se na "autoritu". "To nám poradili odborníci", "dle názoru odborníků", "po konzultaci s experty" atd...
11. 08. 2010 | 11:22

SuP napsal(a):

Jarpor -
Rád Tě vidím. Taky je mi podezřelé, když finanční expert brečí kvůli každé koruně, kterou mu ještě nikdo nevzal.
11. 08. 2010 | 11:31

SuP napsal(a):

Realista -
Proč ta skepse? Bohatý to přežijou a chudý nepoznaj, co jim slibovali a budou mít dál o čem snít. Hůř se mít nemůžem než když budeme "žít za své". Nebo snad máte pocit, že existujeme "s dpopomocí"?
11. 08. 2010 | 11:35

FK napsal(a):

Jarpor,
teď jste mne rozesmál. Nazývat uvedené plátky odborným tiskem.... Tak jsem se podíval na WOS: pod jménem Kohout P tam vyskočí jedna odborná práce z r. 2001...
Dále nemomentuji.
11. 08. 2010 | 11:36

SuP napsal(a):

Marcus -
Zajímavá úvaha. Tak by mě zajímalo, jestli by "pravice" vyhrála volby, kdyby nabízela levičácký program?
11. 08. 2010 | 11:56

Realista napsal(a):

SuP: Skeptický jsem především proto, že je to (ať už je to dobře nebo špatně) základní rys mojí povahy. K tématu... v zásadě mi jde o to, že tato vláda bude realizovat něco, čemu já pracovně říkám kapitalismus/tržní hospodářství pro plebs (rozuměj zaměstnanci a/nebo ti, kteří nedisponují ekonomickou/politickou silou a protekcionismus/socialismus pro mocné/ekonomicky silné. Tak to třeba dělala i ta modla největší všech pravičáků Ronie Reagan, který, jak je známo, uměl se "sockami" dole zatočit, ale jinak se chlubil (správně), že jeho vláda udělala víc pro ochranu/protekcionismus amerického hospodářství než jakákoli vláda předtím - nalévali veřejné prostředky do soukromých firem, aby je pomohli rekapitalizovat a udržet na nohou (většinou se týkalo automobilového průmyslu a elektroniky). Tato vláda bude dělat to stejné s finančními (a jinými) sektorem...banky, lokální finanční skupiny- PPF, JT, Penta...
11. 08. 2010 | 12:03

jarpor napsal(a):

FK

To, co Vás rozesmálo jsem odkudsi z internetu zkopíroval... ale v tom není jádro mého příspěvku.

Je-li Kohout takový, že se o něj zde Vlk otírá, když si jej jako poradce vzali "modří", tak asi byl stejný, když radil "oranžovému".
Tedy jestli dnes nazývám ty, jež Kohoutovi naslouchají "modrými Khmery" byli ti, jimž radil dříve "oranžoví Khmerové" ?

To je jádro mého sdělení...

Soudím, že je dobré měřit stejným metrem.... a když se někdo cítí být chytrý, proč své znalosti neuplatní ve prospěch všech jako poradce těch, jež jsou jeho "krevní skupinou" ?
Odpovím si sám. Protože "chytrých" radících generálů je všude hafel... ale horší je to s přijetím zodpovědnosti za to, co generálsky "radím".

Hezký den
11. 08. 2010 | 12:18

rejpal napsal(a):

Sup
Vyhrála. Kdyby nasadila Řecko, knížete a bradavici, vyhrála by s čímkoli. Drtivá většina programy nečte.
11. 08. 2010 | 12:19

Anonym napsal(a):

FK:

co vim, pavel Kohout napsal za svuj zivot jen jediny "odbornejsi" prispevek do zacinajiciho ceskeho journalu Finance a uver, ale i tento odbornejsi prispevek by se dal zpochybnit, dnes by uz pravdepodobne, vzhledem k narokum na kvalitu vedecke prace, neprosel...

pak uz psal jen do "odbornych" periodik cili lidove "pohadky do novin...

odborne kvality Pavel Kohout ziskal zejmena tim, ze byl neuveritelne produktivni, rozumej je schopny napsat klidne 3 clanky za tyden a ty obratit ve vsech novinach po CR i Slovensku, tim se dostal ve znamost pro lid jako odbornik/ekonom a proto si ho vybrali i jako poradce ruzni ministri...

jako medialni tvar si ho vybrala spolecnost Partners, kdyz "opustil" financni skupinu PPF...

co osobne vim, jako investor nebyl prislis uspesny, prisel o dost penez, ale tim, ze se dostal do Partners se postavil na nohy, splatil vetsinu dluhu a dalo by se rict, ze ted proziva svuj vrchol....

me ani tak nevadi, ze Pavel Kohout je v NERVU, vse podstatne uz je stejne rozhodnute, me vadi, ze Pavel Kohout se aktivne realizuje jako "odbornik" v penzijni reforme (jako jeden z clenu Bezdekove komise) a zde jde panove a damy o opravdu velke penize a neuveritelne lobby, nechapu, ze neni tlak na vypracovani jeste jednoho oponentniho navrhu penzijni reformy z rad akademickych ekonomu...
11. 08. 2010 | 12:29

SuP napsal(a):

rejpal -
vyhrála, vyhrála. A co byste jí pak vyčítali?
11. 08. 2010 | 12:33

SuP napsal(a):

Anonym -
a sobotka se škromachem by v bezděkově komisi byli lepší?
11. 08. 2010 | 12:36

rejpal napsal(a):

Sup
Proč my? Já tady žádné my nereprezentuji, dokonce ani žádný politický směr. Je mi srdečně jedno, do jakéhjo tábora kdo z diskutujích patří, zajímá mě, co říká. Co bych vládě vyčítal, kdyby vyhrála s levicovým programem? V duchu výše uvedeného nic, pokud by se chovala slušně, jen standardně si přikrádala, aspoň část svého programu se snažila plnit a myslela na to, že v tomhle státě kromě ní a kamarádů žije ještě 10 miliónů dalších lidí.Pak bych ji třeba příště i volil.
11. 08. 2010 | 12:40

anonym napsal(a):

SuP:

proc Sobotka a Sromach? vzdyt to jsou politici, kteri se az na zaklade ekonomickych analyz spolurozhoduji o prijeti/neprijeti reformy

mel by to vypracovat ekonom, ktery se na to profesne zameruje, nekdo z nezavisle instituce jako je CERGE, vzdyt ta byla primarne zalozena

"...s cílem vychovat novou generaci ekonomů"

a

".... V 90. letech si CERGE-EI vytvořilo silnou pozici v oblasti ekonomie transformujících se hospodářství. S postupným přechodem k tržním ekonomikám v postkomunistických zemích se výzkum na CERGE-EI přeorientoval do dalších oblastí, např. k dynamické makroekonomii, experimentální ekonomii, ekonomii práce a veřejného sektoru a mnoha dalším."

Jinak takhle spolecnost miri do pekla, vzdyt tady reformuji spolecnost stale stejni lide snad od 90. let, v horsim pripade byli aktivni jiz za komunismu, myslite, ze muzou prines neco noveho?
11. 08. 2010 | 12:42

jarpor napsal(a):

Anonym

"...nechapu, ze neni tlak na vypracovani jeste jednoho oponentniho navrhu penzijni reformy z rad akademickych ekonomu..."

Naprostý souhlas.
Když je socialisty kritizováno to, co vyšlo z B. komise, proč kromě často jen hloupé a jen útočné kritiky nenašli uznávané odborníky, třebas i zahraniční v rámci proklamované dobré spolupráce socialistických stran, pro seriózní oponenturu "Bezděka" ?

Hezký den
P.S. Za info stran Kohouta dík. Snad se mi podařilo vysvětlit, že mi nešlo a nejde o jakousi obhajobu tohoto pána...
11. 08. 2010 | 12:44

franťýk napsal(a):

SuP
Argumentů nemaje sup jen plácá. Zpochybnění člena NERVu nemůže unést a tak jen vykřikuje bezduchá svazácká hesla.
Na straně druhé, možná, že by Sobotka se Škromachem byli v Bezděkově komisi lepší, protože by z té komise nemohl vyjít takový výstup, že abychom možná někdy v daleké bdoucnosti ušetřili pár milionů, musíme hned teď utratit navíc několik miliard.
11. 08. 2010 | 12:45

SuP napsal(a):

rejpal -
A to jó.
11. 08. 2010 | 13:22

baterie W napsal(a):

Vláda si samozřejmě vybrala opět odborníky, kteří mají stejný názor jako ona. Čili klidně bude realizovat jejich (vlastně svoje) návrhy a zaštiťovat se odborným návrhem - my nic, my jen realizujeme návrhy odborníků.
11. 08. 2010 | 13:22

SuP napsal(a):

Jasně frantiku.
11. 08. 2010 | 13:23

SuP napsal(a):

anonyme -
Jen bych doplnil - proč nosit zase něco nového (proč ne?), když ještě nebylo vyzkoušeno to staré? Nebo to nové je automaticky lepší, progresivnější, jen proto, že nové?
11. 08. 2010 | 13:28

SuP napsal(a):

Všechno jsou to jen teorie.
11. 08. 2010 | 13:29

toravens 1990s napsal(a):

Sup:

doba se meni, mozna rychleji, nez si umime predstavit a pripustit, stejne tak se ji prizpusobuji i ekonomicke teorie, kterym ocividne moc neduverujete, pokud chcete praktiky, pak je spousta schopnych ekonomu z CR, pracujicich ve Svetove bance, EBRD, kteri jsou vysilani do zemi jako Azerbajdzan, kde treba primo v "terenu" navrhuji ty slavne "reformy", proc aspon jeden z nich neni v NERVu, resp. nebyl prizvan take netusim. Ostatne ja treba jsem na slovo "reforma" alergicky, napr. zdravotni system v CR ve srovnani s USA na tom zatim zas tak spatne neni, ale to je na jinou diskusi.
11. 08. 2010 | 13:48

vlk napsal(a):

SuPe
tradiáš. Prostě argumentačně , jako vždycky u tebe NULA. A jen tlachy. Na to jsi v poslední době vždycky kanon.
11. 08. 2010 | 13:58

SuP napsal(a):

toravens 1990s -
Souhlasím.
11. 08. 2010 | 15:08

SuP napsal(a):

Vlku -
Co teda vode mě furt čekáš?
11. 08. 2010 | 15:09

vlk napsal(a):

SuPe
já? vlbe c nic! Od tebe už vůbec nic. Opravdu. Už mne víra v tvůj zdravý rozum, resp. jeho zbytky - přešla.
11. 08. 2010 | 16:28

SuP napsal(a):

Můžeš si mě vymazat z klávesnice.
11. 08. 2010 | 16:31

vlk napsal(a):

vlk
těžko. Z klávesnice to nepomůže. Vidím tě na skle.
11. 08. 2010 | 18:29

yyy napsal(a):

To jarpor: p. Kohout cca 5 let daval za vzor
CR pobaltske staty. Nyni mlci. Evidentni
vyhodu napr. estonske financni politiky-zdaneni podnikatele v miste provozovny miji uplne! Nebyla by moznost kontroly podnikatele FU 1x za 150 let,jako v Praglu.
11. 08. 2010 | 22:16

www racek napsal(a):

hmm, pane Vlku, nepsal jste kdys za totáče cosi o šedé ekonomice a neměl jste pak z toho průšvih? ten styl totiž ... no nic
12. 08. 2010 | 04:47

ironik napsal(a):

Pokus o pohled z jiného úhlu,vzhledem k situlaci kdy tito pánové jsou odtrženi od reality běžného života ( funkce které zastávají) mají jejich doporučení vypovídající hodnotu asi jako statistika kterou si zfalšuji sám,a přinášení oběti na záchranu státu , je jen zviditelnění ve svých lukrativních funkcích. Show Go on.
12. 08. 2010 | 10:01

werty napsal(a):

17. 08. 2010 | 03:33

Terry napsal(a):

Společná minulost ČR a SR generuje stejné morální "chování" a činy "demokratických" vládních politiků:

Slovenský ministr koupil předražené čluny. Ty jsou nefunkční, nemají motor
(http://www.lidovky.cz/slove...):
16. srpna 2010 14:38

Za vlády Roberta Fica došlo k podezřelému nákupu vybavení pro slovenskou armádu. Současný ministr obrany Ľubomír Galko uvedl, že vojsko nakoupilo čluny, které mohlo pořídit za polovinu ceny, a navíc je ani nemůže používat. Čluny nemají motor.

Armáda podle Galka oslovila při nákupu pouze jednoho dodavatele, který čluny nabídl v ceně okolo 25.000 eur (621.000 korun) za kus. Podle ministra se ve stejnou dobu dalo podobné plavidlo pořídit za přibližně 13.000 eur.

Ostré slovní přestřelky se v posledních dnech strhly především okolo kontroverzního tendru za 57 milionů eur (1,4 miliardy korun) na modernizaci dosluhujících armádních vrtulníků. Stroje jsou příliš zastaralé a jejich životnost končí v rozmezí let 2014 až 2016. Není přitom jasné, zda ruský výrobce po modernizaci strojům životnost prodlouží. Smlouvy, které údajně nemohou být vypovězeny, podepsal Galkův předchůdce Jaroslav Baška v posledních dvou dnech před volbami.
(konec citace)

A u nás: padáky, Gripeny, Pandury....

Chtělo by to ne "demokratické" volby (stejně jsou tam stále stejné ksichty, byť i postupně v různých stranách), chtělo by to nedemokratického Olivera Cromwella:

Projev Olivera Cromwella vůči Sněmovně reprezentantů při rozpuštění Dlouhého parlamentu

20.4.1653

„Je nejvyšší čas, abych ukončil toto vaše zasedání, jež jste zostudili svým opovrhováním všeho dobrého a poskvrnili svými neřestmi; jste než sebranka a nepřátelé schopné vlády; jste než prodejní ničemové. Jako Ezau byste prodali svou zemi za kus bídného žvance a jako Jidáš zradili svého Boha pro pár drobných.

Je ve vás vůbec kousek dobrého? Existuje nějaká neřest, jež by vám nebyla vlastní? Nejste o nic více věřící nežli můj kůň; zlato je vaším Bohem; kdo z vás neprodal své svědomí za úplatky? Je mezi vámi jediný muž, který alespoň nepatrně hájí zájmy Commonwealthu?

Vy mrzké děvky, což jste svými nemorálními taktikami a podlými činy neznesvětili toto posvátné místo a neučinili z Božího stánku doupě zlodějů? Jste nechutně odporní celému národu; pověřili vás sem, abyste napravovali křivdy! Tak tedy! Seberte si své cetky a zamkněte za sebou. Ve jménu Boha, jděte!“

Nutno říci, že tento projev měl Cromwell "podšprajcovaný" vojenskou silou.
17. 08. 2010 | 13:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy