Dezinformátoři, dezinformovaní a politika

21. 01. 2020 | 20:18
Přečteno 1904 krát
Jedním z často diskutovaných témat v souvislosti s platformami šířícími dezinformace je jejich vliv na politické dění. Dosavadní poznatky ukazují, že politická angažovanost a preference jejich čtenářů se různí a i samotné weby se k domácí politice staví odlišně.

Volby jsou pro debatu o dezinformacích obvykle silným impulsem. Stačí si připomenout americké prezidentské volby roku 2016, které výrazně přispěly k nastartování celosvětové debaty o dezinformacích. Ponechme nyní stranou, zda se tak stalo kvůli fenoménu dezinformací jako takovému nebo kvůli nečekaném výsledku volebního klání. Každopádně pro příklady není třeba chodit do ciziny. Stačí si připomenou parlamentní volby 2017 a kauzu lithium nebo prezidentské volby 2018 a řadu dezinformací, které cílily na jednotlivé kandidáty. V kontextu těchto zkušeností se nabízí otázka, jak se to má s politickými preferencemi platforem šířících dezinformace a jejich čtenářů.
Odpověď na tyto otázky (možná překvapivě) není úplně jednoduchá. Autoři projektu Mapa médií použili pro popisované platformy pojem anti-systémové (tento pojem bude používán i v rámci tohoto textu jako synonymum pro pojem platformy šířící dezinformace), což by značilo, že se tyto weby vymezují vůči demokratickému politickému systému a saturují požadavky publika s extrémistickými postoji. Jak bude však ukzazuje jak u čtenářů, tak u webů samotných tato teze platí jen z části.
Při popisu postojů čtenářů anti-systémových webů autor vychází z výzkum Atlas Čechů společnost Behavio, což je – pokud je mu známo – jediný sociologický výzkumu věnující se tomuto tématu (případná upozornění na podobné výzkumy v komentářích budou velmi vítána). Podle toho výzkumu čerpá informace z „alternativních zpravodajských serverů“ 12 % respondentů (což je mimochodem číslo objevující se i v jiných výzkumech věnovaných známosti konkrétních webů řazených do této kategorie).
Politické preference této skupiny (zjišťované otázku ohledně strany, kterou dotazovaný volil v parlamentních volbách 2017) však nejsou jednotné. Na jedné straně stojí 23 % respondentů, kteří dali hlas SPD. Tento podíl je výrazně vyšší než v průměrné populaci. I přesto však nejde jednoduše uzavřít, že četba anti-systémových webů automaticky vede k volbě stran, jejichž agenda obsahuje i extremistické akcenty. Podíl voličů ostatních stran se totiž výrazně neliší od průměru u celkové populace.
Situace je ještě komplikovanější ve chvíli, kdy se vezme v potaz druhá významná skupina čtenářů platforem šířících dezinformace – ti vykazující pouze nízkou míru zájmu o politiku (kteří buď nevolili (26 %) nebo si na svou preferovanou stranu už nepamatují (12%)). Nabízela by se sice teze, že konzumace negativních a polarizujících zpráv z anti-systémových webů povede ke znechucení a nezájmu o politické dění obecně. To by se však výše zmíněná čísla musela významně lišit od zbytku populace, což se opět neděje.
Je tedy vlastně otázkou, zda se čtenáři platformy šířících dezinformace vůbec nějak liší od zbytku populace a případně, co to způsobuje. V případě politických postojů je jediným výrazným rozdílem vyšší míra podpory SPD. To však ještě neznamená, že podpora stran s extremistickou agendou je způsobena právě konzumací zpráva z anti-systémových médií. Například výzkum ze Spojených států ukázal, že čerpání informací z „nedůvěryhodných webů“ sice vede k větší polarizaci (v kontextu systému se dvěma politickými stranami), ale nevede k větší míře politické participace. I v českém případě je tedy na místě podrobněji zkoumat vztah mezi volbou SPD (případně dalších stran přebírajících agendu extrémistů či přímo extremistickými stranami samotnými) a četbou anti-systémových médií. Dle mínění autora by mohla být v tomto případě důležitou vedlejší proměnnou výše míry obav z teroristického útoku, která je u osob čtoucích anti-systémová média vyšší než u běžné populace. Skutečnost, že ji daná média svým zpravodajstvím mohla prohlubovat, pak může nahrávat stranám, které toto téma ve svých programech akcentují (což byla v minulosti právě SPD).
Postoj samotných anti-systémových webů k domácí politice také není tak jednoznačný, jak by naznačoval název této kategorie. V oblasti zahraniční politiky sice lze konstatovat, že se více méně shodnou na protiamerických, protiunijních a protiliberálních postojích a různými způsoby projevují sympatií k Ruské federaci. Při zaměření na jejich reflexi domácí politiky se však objevuje širší paleta postojů. Možná lze tyto weby označit za anti-systémové v tom ohledu, že se identifikují jako alternativa vůči (nejen) mediálnímu mainstreamu (reprezentovaného zejména veřejnoprávními médii) a tím pádem i nepřímo vůči politickému systému jako takovému.
Toto obecné „nadávání na poměry“ se však nerovná přímé podpoře extremistických (či jakýchkoli jiných) stran. Naopak některé z webů se k politickému dění před volebními kláními stavěly naprosto lhostejně a víceméně o tomto tématu nepsaly. Což by nedávalo příliš smysl ve chvíli, kdy by měly zájem českou politiku výrazněji ovlivnit. Nabízí se tedy hypotéza, že tuto motivaci jejich provozovatelé nemají a k provozování platformy šířící dezinformace je vedou jiné důvody (například byznysová úvaha). O různých motivací provozovatelů jednotlivých webů šířících dezinformace bylo doposud zjištěno velmi málo (autor by si dovolil doporučit zajímavou diplomovou práci vzniklou na Univerzitě Karlově na toto téma) a přímo se nabízí věnovat se tomuto tématu zevrubněji.
Samozřejmě však lze narazit i platformy s výraznou politickou agendou, které například doporučují podporu konkrétní strany nebo poskytují prostor pro prezentaci určitým politikům. V některých příkladech lze doložit i provázanost osobní. Například šéfredaktor webu Euportal Tomáš Petřík spravuje profil předsedy SPD Tomia Okamury a Ivan David, šéfredaktor webu Nová Republika, kandidoval za SPD ve volbách do Evropského parlamentu 2019. Stále však platí, že preference se liší a vyvíjejí, což může být ukázáno na roztržce mezi webem Aeronet a právě SPD. Osobní provázanost a změny politických preferencí anti-systémových médií jsou dalším z témat, které by bylo na místě blíže zkoumat.
Anti-systémová média a jejich čtenáři tak nepředstavují ve vztahu k domácní politice jednotnou frontu, ale spíše kaleidoskop různých anti-sytémových postojů a rozličné míry zájmu o politickou participaci. Tento ekosystém navíc není statický a neustále se vyvíjí. Zejména ve chvíli, kdy se dosavadním příznivcům SPD nabízí alternativa v podobě hnutí Trikolóra, bude zajímavé sledovat vývoj preferencí anti-systémových webů. A to zejména v kontextu blížících se parlamentních voleb 2021.

Analýzu věnovanou reflexi fungování hnutí Trikolóra v médiích publikoval web Hlídací Pes.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy