Netradiční pohled na Blízký východ

18. 01. 2011 | 14:12
Přečteno 6420 krát
Příspěvek na konferenci "Security in the Middle East" organizované v rámci "21st International Youth Leadership Conference in Prague" (8.1. 2011). Překlad z anglického originálu.

Dobré odpoledne,

doufám, že se Vám pobyt v Praze líbí a že ještě nejste úplně vyčerpáni náročným programem.

Říká se, že nikdy není na škodu začít vtipem, aby se do posluchačů vlila nová energie. Tak tady jeden je. Je to židovský vtip, který v různých podobách koluje na internetu.

V Jeruzalémě se jedna novinářka doslechne o starém muži, který se prý modlí u Zdi nářků každý den dvakrát denně již po dobu mnoha a mnoha let. Novinářka se tedy vypraví na svaté místo a skutečně, starý muž se modlí u Zdi. Počká tedy, až skončí a pak k němu přistoupí.
"Pane, jak dlouho se již modlíte u Zdi nářků?"
"Tak asi 60 let," odvětí muž.
"60 let? To je neuvěřitelné! A za co se modlíte?"
"Modlím se za mír mezi Židy a Palestinci."
"A jak se cítíte po těch 60ti letech?" ptá se novinářka muže.
A stařec ji odvětí: "Jak se cítím? Připadá mi, jako bych mluvil do zdi!"


Ukážu Vám ještě jiný pohled na blízkovýchodní problematiku (svlékám si svetr, aby bylo vidět tričko schované pod ním). Nevím, zda to vidíte dobře, ale na tom tričku je napsáno "Mír na blízkém východě?" a kolem nápisu jsou postavičky, co se smějí, až se za břicha popadají. Je evidentní, že někteří dlouhonosí jedlíci "hummusu" udělají kšeft i z konfliktu. Ne nebojte se, není to anti-semitský výrok. Samozřejmě tím myslím palestinského prodavače v Jeruzalémě, který tričko prodával. Odkdy je prosím Vás "hummus" tradiční židovské jídlo? No, možná od té doby, co se šátek "arafatka" do Palestiny dováží z Číny. Svět je opravdu zvláštní místo.

Ale dovolte mi, abych začal svůj příspěvek tím, že se na celé téma, se kterým se zde potýkáme, podívám z velmi odlišné perspektivy než je ta současná "mainstreamová". Zkusme provést takové neutříděné, ale snad stimulující a provokativní, myšlenkové cvičení.

Nejdříve se zkusme vůbec zamyslet, proč jsme vlastně zde. Není to od nás takové typicky euro-centrické, že se neustále scházíme na nekonečných konferencích a kulatých stolech, kde diskutujeme rozličné problémy v rozličných regionech světa a jak tyto problémy vyřešit? Připadá nám to přirozené, ale představme si například Araby, jak na konferencích probírají řešení baskického problému ve Španělsku a Francii, nebo kyperský problém, nebo posilování demokracie v Bělorusku, Maďarsku či Itálii, nebo jak se potýkat s korupcí v Rumunsku a Bulharsku, nebo jak se Češi chovají ke své romské minoritě? Tak trochu absurdní představa, není-li pravda? A přesto my všechny tyto věci děláme a nejen ve vztahu s Blízkým východem a připadá nám to naprosto přirozené, stejně tak, jako nám přišlo a přijde naprosto přirozené v těchto regionech fyzicky intervenovat.

Můžete namítnout: ale vždyť máme v tomto regionu zcela legitimní bezpečnostní zájmy, protože potíže tam se přímo či nepřímo promítnout do našich životů tady. Můžete říci: z toho regionu nám hrozí velké potencionální nebezpečí a proto se musíme angažovat.

Na to se Vás může někdo zeptat: a kdy naposled napadl blízkovýchodní stát území evropského státu? Kdy naposled se pokusil blízkovýchodní stát změnit vládu evropského státu? Kdy naposled zřídil blízkovýchodní stát vojenskou základnu na území evropského státu? Vlastně, která z populací, myslíte si, může cítit větší strach z té druhé - blízkovýchodní nebo evropská? Evropské vojenské základny a vojenští poradci, nemluvě o amerických, jsou rozesety po celém Blízkém východě. Evropské mocnosti nejen napadly území blízkovýchodních států, ale dokonce se v některých případech, například v Alžírsku, pokusily anexovat jejich území a integrovat/asimilovat místní populaci do vlastního státu a kultury. Poslední invaze na území blízkovýchodního státu, na které se Evropané podíleli, se odehrála před pouhými deseti lety.

Přesto, pokud řeknete, že máme své bezpečnostní zájmy na Blízkém východě, máte samozřejmě pravdu. Máme přinejmenším tři důvody, proč se na Blízkém východě angažovat:

1) Blízkost. Blízkost tohoto regionu našemu umožnila evropským mocnostem využít jeho území pro různé mocenské hry a koloniální zájmy. Blízkost je ale také důležitá z hlediska otázky migrace a v souvislosti s exportem našich výrobků.

2) Náboženská problematika. Nejen že islám znamená pro křesťanství velkou výzvu jako konkurenční monoteistické náboženství, ale Blízký východ je současně kolébkou monoteismu a místem, kde se nachází nejdůležitější svatá místa těchto náboženství. Žijí tam také velké křesťanské menšiny, které často evropským mocnostem sloužily jako záminka pro intervenci jak z geo-strategických důvodů, tak z ideologických. A také se v tomto regionu nedávno vytvořil židovský stát, který je pevně spjatý s evropskou historií, politikou a dokonce s některými křesťanskými větvemi.

3) A poslední, ovšem ne nepodstatný bod: leží tam dvě třetiny světových zásob ropy. To činí tento region nejstrategičtějším regionem světa.


Takže, abych to shrnul. Angažujeme se na Blízkém východě:

1) Protože se chceme ujistit, že nebudeme mít menší vliv než jiní světový hráči a že místní vlády nám budou přátelsky nakloněné; že k nám nebudou přicházet vlny imigrantů; a že budeme mít obchodní odbytiště.

2) Protože chceme zajistit existenci židovského státu, zaručit blaho křesťanských menšin a kontrolovat vývoj islámu.

3) Protože chceme zaručit nepřerušované dodávky ropy pro světovou ekonomiku.

A tak, abychom dosáhly všech těchto cílů, zvolili jsme si cestu intervencionismu. Byli jsme to my, kdo po První světové válce vytvořil hranice současných blízkovýchodních států, když si Británie, Francie a v menší míře Itálie rozdělily region mezi sebe, v rozporu se sliby, které před tím dali Arabům. Byla to Velká Británie, která umožnila vznik státu Izraele, tedy toho, co Arabové vnímají jako nejvyšší produkt evropského koloniálního vměšování. Byla to Velká Británie a USA, kteří si rozdělily blízkovýchodní ropné bohatství - perská (íránská) ropa připadla Británii, ropa Perského zálivu byla sdílena a saúdskoarabská ropa připadla Spojeným státům. Byla to americká CIA, která pomohla svrhnout zvolenou vládu Sýrie a nahradit ji diktaturou v roce 1979. Byla to americká CIA, která pomohla svrhnout zvolenou íránskou vládu a nahradit ji diktaturou šáha v roce 1952. Byly to Británie a Francie, které upekly plán na kontrolu suezského kanálu za asistence Izraele v roce 1956. Byly to, mimo jiné, Američané a Evropané, kteří povzbudili a pomohli Iráku, aby napadl Irán a rozpoutal krvavou osmiletou válku v roce 1980. Byli to Američané a Evropané, kteří pomohli přemísťovat a vyzbrojovat mudžáhidy směřující do Afghánistánu. Byli jsme to my, kdo dvakrát podnikl invazi do Iráku a rozmístil naše vojenské základny na území, které muslimové považují za posvátné. A tak dále a tak dále, seznam intervencí tím zdaleka nekončí.

Tento výčet nemá naznačovat, že by obyvatelé Blízkého východu (přesněji řečeno mocenské elity) byli pouhými bezradnými přihlížeči a oběťmi záludných koloniálních a neo-koloniálních plánů Západu. Zdaleka ne. Blízkovýchodní režimy se s radostí účastnily těchto hrátek a střídaly své spojence podle potřeby. A ti, kteří se nepřizpůsobili, ti, kteří prokazovali nezávislý politický intelekt a měli skutečnou podporu obyčejných lidí, byli svrženi, zavražděni, zdiskreditováni nebo "povýšeni" na nějaké teplé místečko, zahrnuti penězi a umělou prestiží, ale nulovým vlivem, aby se tam následně potichu vytratili z obecného povědomí. Pouze ti servilní, neschopní, tupě následující a nekvalifikovaní pěšáci se udrželi na nejvyšších místech, drženi na uzdě hierarchickým systémem bohatství distribujících tyranů a závislých příjemců.

Kdybyste podnikli výlet v čase do šedesátých let a zpět do současnosti, shledali byste u moci ty samé režimy, většinou i ty samé osoby nebo jejich přímé potomky. Tyto režimy jsou většinou skrz naskrz zkorumpované a neschopné řešit moderní ekonomicko-sociální problémy svých populací. Současně jsou ale tyto režimy ve své pozici zachovávány částečně i naším přispěním z hrůzy možné alternativy. Frustrovaná místní populace ve velké míře rezignovala na politický aktivismus, zlomená pronásledováním a perzekucí z řad bezpečnostních složek. Blízkovýchodní liberálové buď žijí na Západě, kde jsou naprosto bezvýznamní nebo doma zůstávají tichou, možná i, většinou. A zatím se velká část populace obrací k politickému islámu, který se stal jediným relevantním nástrojem opozice, protože ani vládní režimy nemohou či nechtějí náboženské instituce dostat zcela úplně pod vlastní kontrolu. vycházející hvězda politického islámu a především jeho radikální větve straší Západ a ospravedlňuje naší tendenci intervenovat.

Dostáváme se tak do začarovaného kruhu intervencí, následovaných nárůstem proti-západního sentimentu, který vyžaduje další intervence. Situace je navíc komplikovaná a zhoršená rolí, které si naše vlastní instituce pro sebe určily. Na jednu stranu americké a evropské instituce ve světovém měřítku podporují a hájí řadu hodnot a na stranu druhou jsou pak jejich akce motivované čistě realpolitickým uvažováním, které deklarované univerzální hodnoty negují. Vytváříme tak uměle nadnesená očekávání, zvyšujeme si vlastní morální laťku, ale nejsme schopni dostát vlastním slovům. Následkem toho jsme přinejlepším obviňováni z pokrytectví, přinejhorším začínají lidé spřádat různé konspirativní teorie, které mají vysvětlit, proč se chováme, tak jak se chováme.

A co je nejhorší, jak blízkovýchodní tak západní společnost si začaly jedna o druhé utvářet řadu velmi silných předsudků. Lidé na Západě, často včetně tzv. expertů a komentátorů mezinárodního dění (lidé, kteří významně ovlivňují veřejné mínění), se při diskusi o Blízkém východě dopouštějí přehánění a zjednodušování stejně tak jako faktických chyb.

Hamas se tak ocitá v jednom košíku s al-Qaidou, navzdory nepřátelství, které mezi nimi panují a navzdory rozdílu v jejich ideologiích a volbou nástrojů k dosažení jejich cílů. Všichni sunité jsou zákonitě nepřátelé všech šíitů a naopak. Všichni muslimové mají čtyři ženy a pravidelně je bijí. A teroristé (někdy tato kategorie splývá se všemi muslimy) k nám cítí iracionální nenávist za náš životní styl, za naší kulturu, za naši svobodu nebo za naše náboženství (či jeho absenci).

Vezměme si například Čínu. Číňané nejsou ani ti, o kterých Korán referuje jako o Lidech Knihy (tedy nejsou to až na výjimky ani křesťané ani židé). Modlí se k mnoha bohům, což by z nich, pokud budeme číst Korán jako radikální islámští teroristé, mělo jeden z hlavních cílů nábožensky motivovaných teroristických útoků. Proč tomu tak není? Nemá to něco společného s historií angažovanosti Číňanů na Blízkém východě v porovnání s angažovaností Američanů nebo Evropanů? Nemluvě o tom, že Čína má (také) životní zájem na nepřerušovaném toku ropy z Blízkého východu a přesto se nemusela uchylovat ke stejnému typu intervencí jako západní svět. A nikdo nemá s Čínou žádné problémy na Blízkém východě. Pro ujasnění, to nemá sloužit jako omluva za teroristické hrůzy spáchané na nevinných civilistech. Účelem tohoto zamyšlení je poukázání na fakt, že primární motivace těchto útoků jsou politického charakteru, ne náboženského nebo kulturního, a že tyto útoky jsou, svým vlastním perverzním způsobem, zcela racionální a nikoli iracionální, s řadou konkrétních důvodů, požadavků a cílů. Bohužel, reakce na tyto radikály, kteří v populaci jedné a půl miliardy muslimů čítali několik set lidí, byla taková, že jejich organizacím přivedla mnoho nových rekrutů a spojenců z řad proti-okupačních hnutí napadených území.

Závěrem se zamysleme nad největšími bezpečnostními výzvami na Blízkém východě. Experti by pravděpodobně zmínili izraelsko-palestinský (arabský) konflikt, íránské jaderné ambice, spory o vodní zdroje a degradaci životního prostředí, situaci v Libanonu, islámský radikalismus nebo různé kombinace alarmujícího sociálně-ekonomického vývoje.

Vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu by jistě pomohlo mnoha věcem, ale nebyl by to zázračný lék na všechny problémy Blízkého východu. Bohužel, v současné době se zdá, že mírové řešení konfliktu je mimo dosah. O Iránu dnes mluví leckdo a o jeho jaderném programu vyšlo několik zpravodajských zpráv, které si navzájem odporují. I kdyby Irán zkonstruoval jednu nebo dvě atomové bomby, což by bylo z hlediska snah o celosvětové jaderné odzbrojení velmi nešťastné, největší hrozbou, kterou by tyto bomby představovaly, by bylo omezení manévrovacího prostoru některých světových a regionálních mocností v regionu. Pokud Irán směřuje k výrobě nukleárních zbraní, je to z důvodu odstrašení možného útoku na vlastní území (jako byl například útok ze strany Iráku) nebo na své spojence v regionu a samozřejmě by tím získal velkou prestiž a potvrzení statusu regionální velmoci. Íránské vedení není skupinou iracionálních bláznů a je si dobře vědomo, že jakýkoli náznak použití atomové zbraně, i skrze síť spřátelených organizací, by vyústilo v totální zničení Iránu. Je dokonce možné, že se íránský režim snaží dosáhnout virtuálního odstrašení skrz pouhou možnost konstrukce jaderné zbraně v určitém časovém úseku nebo samozřejmě skrz nepotvrzené vlastnictví této zbraně, podobně jako v případě dosud oficiálně neexistujícího izraelského jaderného arzenálu. Co se týče sporů o vodní zdroje, je dnes jasné, že se černé předpovědi všemožných expertů nepotvrdili a že byl tento problém vysoce přeceněn. K této ale i k dalším tématům se můžeme vrátit v rámci Vašich otázek.

Stručně k pointě závěru. Domnívám se, že naší největší výzvou je nechat blízkovýchodní společnost zvolit si vlastní cestu, prodělat to, co evropská společnost prodělala v průběhu mnoha často bouřlivých stoletích, bez pokušení tuto cestu kontrolovat nebo zvrátit nešikovnými intervencemi, které jsou v delším časovém horizontu více škodlivé než užitečné.

Příklad Francie. Za posledních 200 let se ve Francii vystřídaly tři různé monarchické režimy, dvě císařství, pět republik a několik revolucí. Na Blízký východ jsme ale vyexportovali k použití hotové ideologie a technologie, které se století a desetiletí formovaly v našich specifických podmínkách. Nejdříve jsem vytvořily hranice blízkovýchodních států a někdy i jejich vládní režimy. Pak jsme je zakonzervovali, abychom udrželi pro nás výhodný status-quo. A i když jsme se někdy rozhodli podpořit změny v tomto zakonzervovaném stavu, byly to změny, které jsme my pomáhali schválit, vytvářet a do určité míry kontrolovat. Nebyly to změny "zdola".

Bude mít tato myšlenka za následek zformování islamistických vlád? V některých zemích pravděpodobně ano. Ale i islamisté budou muset uspokojit ekonomické a sociální potřeby svých obyvatel a budou velmi opatrné, aby nedaly západním zemím záminku vojenské intervence. Ropa poteče. Navíc, většina blízkovýchodní populace si nepřeje žít v systému autoritářské teokracie a ve svobodných volbách budou muset islamisté uzavírat koalice s dalšími stranami. Objeví se liberální vlády západního střihu? Pravděpodobně také, časem. Ale jedno je jisté, museli bychom si zvyknout na to, že se ani blízkovýchodní liberálové ani konzervativci nebudou úplně podobat západním liberálům a konzervativcům. Museli bychom se vzdát přesvědčení, které nám nyní připadá tak přirozené, že bychom se měli pokoušet tvarovat politiku a společnost na Blízkém východě. To není výzva k úplné neangažovanosti, ale spíše k přehodnocení našeho chování vůči tomuto regionu. Chování, které je v podstatě projevem pokryteckého realismu, o kterém se domníváme, jak je pro naší společnost výhodný, Není. Je jen přidáváním ohně pod papiňákem.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr Hloch napsal(a):

Pozvou Vás i příště?

Ne, spousta dobrých zamyšlení, ale jedno bych ještě přeci doplnil: Kdo jsme ti "MY", bílí Evropané? Jste to Vy? Jsou to všichni občané? Nebo tenká vrtva majetkově zainteresované vrstvy?
18. 01. 2011 | 14:30

Jedla napsal(a):

Tohle na Aktuálně.cz miluju; že se tento příspěvek setká s Kurasovým na jedné stránce blogů, uveřejněny jenom jediný den od sebe. Vivat aktuálně.cz
18. 01. 2011 | 14:54

stejskal napsal(a):

Já také, pane Jedlo ;-) Přesně o to jde: střetávání různých, často protichůdných pohledů na svět. A tak jsou vybíráni i autoři.

Hezký den.

Libor Stejskal
18. 01. 2011 | 15:01

Ing. N. napsal(a):

(autor)

Vynikající zhodnocení situace na Blízkém východě.

Kdy už konečně skončí neuvěřitelné utrpení tolika nevinných lidí?

Na příkladu Tunisu a Egypta je vidět, že Arabům dochází trpělivost. Uvědomují si politici, že současnou situaci je třeba neodkladně a kvalifikovaně řešit? Nebo budou i nadále podporovat válečné konflikty a tím přesouvat tolik potřebné státní finance do kapes vojensko-průmyslovému komplexu?
Hra je to nebezpečná, protože svým nezodpovědným jednáním jenom přispívají k tomu, že se urychlí pád kapitalismu.
18. 01. 2011 | 15:09

Občan napsal(a):

To Petr Hloch:

Pan Shanaáh žije pěknou řádku let v Evropě, takže se na region, kde má kořeny, dívá spíše očima Evropana. A tomu, co na BV děláme, vlastně nastavuje zrcadlo. Není do něj hezký pohled...
18. 01. 2011 | 15:11

Občan napsal(a):

To Jedla:

Také se mi to líbí, pan Jedlo. Hlavně úroveň obou článků. Když si tak člověk vezme, že pan Kuras je sice starý, nicméně zkušený novinář a přesto vyplodil docela nenávistný xenofobní plk, jím de facto potvrzuje, že ti, kdo jsou označováni za "konspiracionisty", mají vlastně pravdu. Zatímco mladý pan Shanaáh napsal slušnou neemotivní analýzu, která pravdivě popisuje sotuaci, zájmy různých skupin a nastavuje zrcadlo našemu pokrytectví.
18. 01. 2011 | 15:15

Občan napsal(a):

Bylo by skvělé, kdyby se k analýze pana Shanaáha vyslovila paní Kalhousová. TADY. Z klávesnice do klávesnice.
Já vím, že to je utopie, ale stejně by to bylo zajímavé.
18. 01. 2011 | 15:18

blue jay napsal(a):

Šádí Shanaáh,

Me nevadi ze pridavate ohen pod papinak. Hlavne se nekde neodpalte. Dnes vas bratr zabil v Iraku 50 lidi a zranil 150. Svych vlastnich. Asi to ale povazujete za pokrok.
18. 01. 2011 | 15:20

JAHA napsal(a):

AD: autor

Mily pane. S prevaznou vacsinou Vasich vyvodov sa da suhlasit. Ale Vasa vyzva minimalne TROCHU kriva.
V com? Nuz teda - kde sa nachadzal a mal utocisko a mohol NERUSENE posobit clovek, ktory sa stal, jemne povedane, nakonic sialencom, ktory hrdy perzsky a medsky narod, hodny ucty, dostal do situacie, kde su dnes. Bola to "vmesujuca" sa Europa, teda jej antiamericka cast - Francuzsko. To Francuzsko, ktore s otvorenou narucou na jednej strane podporovalo vsetko moslimske (za co zacina niest neblahe ovocie v sucasnosti, ako to vidime!), co bolo protiamericke a na druhej strane, ako ste spravne poznamenali, kolonizovalo a do poslednej moznej chvile okupovalo moslimske Alzirsko a ine krajiny v Afrike a nemoslimske krajiny inde vo svete, bez akychkolvek skrupul (atoly vyuzite na skusky jadrovych zbrani...). Vtedy vmesovanie sa Francuzska bolo dobre, ci zle, pan autor? Kde dobre a kde zle?
Ako sa po vitazstve "islamskej revolucie", bez vmesovania sa spominanych krajin skoncilo sialene dobrodruzstvo. Vy ste, na rozdiel od novej, nesfanatizovanej generacie v Irane presvedceny, ze nevmesovanie prinieslo tymto ludom slobodu, prospech, lepsi zivot? Preco preto v masovom meritku (ale v ramci "korektnych vztahov" velmi malo podporovane prave "nevmesujucou sa" Europou) prepukli nepokoje, preco boli tvrdo potlacene, bez nejakej realnej angazovanosti Europy. To teda chcete? Nemame si vsimat ani len moslimov, ktori nie su chori na mozog a odmietaju sialenstva zavedene ajatolahom "vypestovanym" vo Francuzsku? Nemame si ani, asi, podla vasej predstavy nevmesovania sa, vsimat si genocidu na krestanoch vo vacsine moslimskych krajin, vratane protikrestanskych zakonov v tzv. "otvorenych a priatelskych" islamskych statoch aplikovanych otvorene (Pakistan), polootvorene (Indonezia), ci skryte, nepovolenim stavania sakralnych stavieb a inymi metodami (Turecko), dokonca Libanon!!!, nehovoriac uz o "vzore" tolerancie, Saudskej Arabii?

Nevmesovanie sa do zivota rodiny susediacej so mnou v tom istom vchode moze znamenat jednak nechat ich zit si svojim zivotom, ale zaroven, nevsimat si dennodenne tyranie, bitky, mucenie, len aby som bol korektny a nestaral sa o TO, CO SA V TEJ RODINE DEJE, HOC BY TAM BOLI I TYRANE DETI.

A k tym "par stovkam". Par stoviek nebezpecnych a militantnych moze rezim izolovat, AK BY CHCEL. Ale militante vychovavat deti PROTI inym a zaroven sa vyhovarat na par stoviek militantov je ZLOCIN. A to hlavne, na tychto detoch, ktore si nemaju moznost vybrat!!!
18. 01. 2011 | 16:23

Marcus Agrippa napsal(a):

blue jay:
Vy se znáte s bratrem p.Shanaáha?
18. 01. 2011 | 16:25

vysedlina pathologická napsal(a):

Autor
Děkuji za váš rozhovor sám se sebou. Na každém druhém řádku něco předpokládáte, abyste mohl pokračovat ve výplodu vašich fantazií. Už ve svých předpokladech se mýlíte, a doufám, že čtenáři odolají vašim návrhům, jak uvažovat. Myslím doslova a do písmene, že svou touhu manipulovat čtenáři nepřekonáte. Jste neobjektivní a neupřímný.
18. 01. 2011 | 16:44

stejskal napsal(a):

Není to utopie, pane Občane.

Něco podobného - tedy on-line dialog paní Kalhousové a pana Shanaáha - jsme již probírali. Nebude to asi hned, ale doufám, že to vyjde.

Hezký den.

Libor Stejskal
18. 01. 2011 | 16:50

blue jay napsal(a):

Agrippo,

Bohuzel ne. Shanaáhauv bratr vyletel do povetri nez jsem ho mohl poznat. Vzal se sebou nekolik mucedniku. Alakh Akhbar!
18. 01. 2011 | 17:10

JAHA napsal(a):

Ad: autor

Este som zabudol (okrem mnohych inych veci, ale myslim, ze to nema vyznam vo Vasom pripade, teda toho clanku, myslim). Dat svojmu clanku nazov "Netradicny pohlad na Blizky vychod" a napisat, co ste napisal, to by som si nedovolil ani ja sam. A to som dost namysleny na svoje netradicne pohlady a sam na seba☺.
18. 01. 2011 | 17:15

Sadi Shanaah (z jineho PC) napsal(a):

Obcan:

S Irenou Kalhousovou se znam velmi dobre ze studii a jsme dobri pratele, i kdyz se v nekterych nazorech muzeme nekdy lisit. Dokonce jsem tento prispevek formuloval na konferenci, kde Irena Kalhousova byla druhym panelistou (panelistkou). Budu se tesit na uskutecneni nejakeho diskuzniho formatu, kde se budou moci ruzni lide ruznych nazoru vyslovit.
18. 01. 2011 | 17:17

Marcus Agrippa napsal(a):

blue jay:
no právě - jak teda víte, že to byl jeho bratr?! Já třeba toho Čecha co na dálnici odhodil auto do příkopy za bratra nepovažuji ( toho nepovažuji skoro ani za myslícího tvora ).
18. 01. 2011 | 17:19

Yosif K napsal(a):

Drahy Pane Shanaa, Vase nazoprey maji neco do sebe, ale ne ke vsemu lze zustat UPLNE LHOSTEJNY - k masovemu vyvrazdovani krestanu v jiznim Sudanu, k masovemu vyvrazdovani muslimu muslimy v Darfuru (zapadnim Sudanu), k masovemu utisku KURDU kdekoliv v islamskem svete - KURDOVE nemaji v Turecku ani desetinu prav co maji tzv "utlacovani Gazane". Arabum a Turkum se proitpom brutalni utisk Kurdu ocividne libi - z toho ze by Krudove snad mohli nekdy ve skolach a na uradech mluvit kurdsky dostava arabska i turecka populace NENAVISTNE OSYPKY.
Kratce receno, mate pravdu v tom, ze by se Arabum melo "leccos tolerpovat". Nemate pravdu v tom, ze by se jim mely tolerovat excesy na urovni nacismu a cirocire GENOCIDY, ktere jsou bohuzel arabske islamisticke i osmanske politicke kulture zcela vlastni. A ku kterym dost nepovedene predstirate byti slepy......

Cesta k socialnimu a politickemu pokroku nevede tak, ze budeme nacistum predstirat ze nejsou naciste, a ze budeme zaostalym barbarskym skupinam predstirat, ze jsou nejpracovitejsi, nejhumanejsi a nejmoudrejsi na svete a ze za jejich probloemy mohou jini.
Cesta k socialnimu a politickemu pokrkoky je ta, ze se problemy BUDOU NAZYVAT PRAVYM JMENEM - pak je teprve mozne je zkouset resit.
18. 01. 2011 | 17:21

Sadi Shanaah (z jineho PC) napsal(a):

Blue Jay

Nechcete zajit na pivo? Nebojte se, nevyhodim Vas do vzduchu :-)
18. 01. 2011 | 17:22

KM napsal(a):

Na margo autorovy úvahy o Číně, kterou dává jako důkaz politického, nikoli náboženského a kulturního podkladu útoků fanatických islamistů:
Taliban nechal cca před deseti lety do mrtě rozstřílet mimořádně cenné a unikátní Buddhovy sochy v Bámjánu. Mohl by autor zdejšímu publiku prosím sdělit, co jim ten nebohý Buddha provedl, že jim to stálo za barbarské zmasakrování světově ceněné kulturní památky?

Za druhé, o vztahu oficiální čínské politiky k muslimské minoritě na severozápadu Číny by se dalo psát hodně dlouho, a nebyl by naprosto problém tam nalézt tolik urážek islámu, že by to průměrnému al-kajdistovi odůvodnilo celou řadu bomb nakladených na čínské cíle. Háček bude ale patrně zakopaný v tom, že fanatický al-kajdista, který by se o to pokusil, by v Číně neušel ani deset kroků a putoval by rovnou "na stadión", narozdíl od přecitlivělé Evropy a Ameriky.
18. 01. 2011 | 17:32

JAHA napsal(a):

Ad: autor
PRECO reagujete na NEPODSTATNE VECI, skandalozne, ako v bulvaroch (pivo...). To ste uz tak "otrly", ze nereagujete na ARGUMENTY uplne seriozne podane do debaty? Tie si pre istotu nevsimate? Alebo nesmiete? Alebo, o co ide? Dostali ste na ten clanok neodmietutelnu "zakazku". Nemusite odpovedat, ako doteraz, pochopim to.
18. 01. 2011 | 17:33

liberál napsal(a):

Ptáte se kdy naposled napadl blízkovýchodní stát území evropského státu?

Teroristický útok v Londýně 2005
Teroristický útok v Madridu 2004

Všichni tito teroristé pocházeli z Blízkého východu.
Můžu vám také oponovat otázkama.
Kdo nezákoně napadl Izrael v roce 1948,1967 a 1972?
Kdo vyprovokoval Suezkou krizi tím že chtěl znárodnit Suezký průplav a chystal se napadnout Izrael, který proto zaútočil jako první? Iraelci to nebyli.
Takže si nechte ty vaše proarabášký pindy
18. 01. 2011 | 17:37

Tencokida Hnuj napsal(a):

blue jay
Ty jsi bratr toho chlápka, co vytlačil na dálnici do příkopu mého bratra ?!
Kde máte ten sraz s Šádí ?
Poznáš mě snadno - mám pokárované obě paže, vážím asi 120 kg, měřím 190 cm a v levé ruce budu držet bejsbolovou pálku.
A ty ?
18. 01. 2011 | 17:40

Yosif napsal(a):

Drahy pane Shanaa, vase mysleni se mota v bludnych kruzich - podobne jako u ruskych muziku, kteri za svou bidou videli pikle svetpoveho zidvstva. Vy mate zase misto zidovstva "zapadni imperialismus". Vase skuhrani na zlociny v roce 1952 vysvetluje soucasny stovky ket trvajici marasmus a upadek islamskeho sveta asi tak dobre jako radeni turku na Slovensku v 16 stoleti dnesni problemy s romskou mensinou.
Krome zcela bezvyznamnych HASHEMITU jiz NIKDO ze zapadem instalovanych autokratu neprezil. Vsichni ostatni odporni arabsti autoritari jsou zcela autochtonniho puvodu, dosazeni "svym lidem", vsichni "znarodnili" nemuslimum co mohli a z 90% jsou to dokonce produkty jakychsi "narodneosvobozeneckych hnuti" protizapdniho razeni, casto posedli nepricetnymi megalomanskymi myslenkami o superiorite islamu - viz Ghadaffi - atp atp. Ghadaffiho racite tez povazivat za dosazeneho zapadem, nebo se Vam jeho polticka orentace raci zamlouvat???.
Na rozdil od padesatych let, Zapad nema na jejich odporne chovani a brutalni zpusoby celkem zadny vliv. Zapad nemel vliv ani na tuniskeho diktatora, na turecke generaly ani na nynejsi turecke islamisty (Erdogan pritom jezdi do SRN a vyhrozuje, ze je presidentem vsech turecky mluvicich lidi na svete!!!!!!!)
18. 01. 2011 | 17:44

Sadi Shanaah (z jineho PC) napsal(a):

Petr Hoch

Snad pozvou :-) Ne, myslim, ze se to libilo, nekteri polemizovali, ale o to lepe! Pristi mesic budu mluvit na Zidovske obci, tesim se, i kdyz si jsem jisty, ze to nebude lehke. Prave takoveto vymeny nazoru jsou nesmirne dulezite a pral bych si, aby nekdo zidovskeho puvodu zase vystoupil na arabskem/muslimskem setkani.

To "my" bylo ucelove samozrejme zjednodusene, ale muzete to chapat jako evropske vlady (exekutiva), ktere teoreticky reprezentuji evropske obcany, tedy "nas" a prakticky tak mohou byt mimo Evropu i casto chapany.
18. 01. 2011 | 17:45

Tencokida Hnuj napsal(a):

Původně jsem chtěl napsat "ty arabáku, islamácká žouželi, berberko, musulmanský renegáte, vlezdoprdelisto všech kalifů a šejků, pohůnku Hizbaláhu, pohanská kryso, překrucovači dějin, teroristický zmetku...co si to vůbec dovoluješ...".

Ale pak jsem se rozhlídl kolem, zjistil, že zde není ani Čochtan, ani honolulu a napsal :

"Díky i za tento pohled na věc."

/Tencokida jde nyní do garáže, vytahuje svářečskou kuklu, navléká si ji a s klidem stoika čeká na příval slin./
18. 01. 2011 | 18:03

Yosif napsal(a):

Pane KM - mate uplnou pravdu - vetsina arabskych jihadistu, bojovniku za islam, proti Zionismu a proti "americkemu imperialsimu" jsou skodolibi, kruti a narcisisticti psychopate a zbabelci. Vetsina tzv odvaznych shaheedu jsou zakomplexovani a dusevne vymyti psychicky labilni jedinci, mnohdy pro jistotu ovladani pomoci psychickeho teroru a drog, ci rovnou dusevne zaostali. Organizatorum jihadu se ZCELA LOGICKY do utoku na vojensky silny cinsky stat moc nechce. Na nejaka prava cisnkych muslimu zatim kaslou, boji se, ze v pripade napadnuti ciny by cinsti agenti si nevzali do prace americke rukavicky typu dodrzovani zenevskych konvenci atp...
Na hruby islamisticky pytel by cinane prisili tak hrubou zaplatu, ze by islamiste vzpominali na ruskou i americkou intervenci v Afganistanu jako na zabavny skolni vylet.
V pripade utoku jihadistu na Cinu by se Cina nerozpakovala uplatnit masove represe na zcela spektakularni urovni. Narust vojenske moci ciny mel za nasledek naproste vymizeni pogromu, ktere drive pravidelne provadeli zoufali a hloupi muslimove proti zamoznejsi a mazanejsi cinske mensine v Malajsku i Indonesii. Nakonec, krome nehostinne sibire cina urcite peclive propocitava tez moznosti expanze na jih....

Dale je nutno si pripomenout, kdo muze behem dne snadno okupovat kasmir a kdo drzi klice od tzv islamske atomove bomby v Pakistanu. Ne nadarmo se rika, ze Pakistan provedl atomovy vybuch o 6 tydnu za indii, jelikoz jim tak dlouho trvqalo prelozeni manualu z cinstiny.... Vladnouci kruhy v Pakistanu jsou si dobre vedomi toho, ze skadleni ciny by bylo neco jineho nez skorpeni s americkym velvyslancem. Islamisticti soudruzi vedi, ze v pripade utoku na Cinu by se skarede zapotili.

Nazorne ukazky razneho chovani "komunisticke Ciny" v pripade ohrozeni cinskych hospodarskych zajmu lze videt v Africe. V Mozambiku a Zambii potlacili cinsti sekuritaci stavky a demonstrace podvyziveneho domackeho delnictva brutalni strelbou s desitkami mrtvych.... good bye lenin, good bye mao.....

Staci si porovnat uroven nepokoju mezi mensinami naprikald v Indii ci Pakistanu s vyvojem v cinskem Tibetu ci u muslimske mensiny v zapadni cine - je tam proti treba kashmitu ci waziristanu ABSOLUTNI KLID. Dokonaly PAX CHINENSIS...... panecku....
18. 01. 2011 | 18:15

Yosif napsal(a):

Pane Shanaa - to Vase tricko je ohromne vtipne, bohuzel vsak nerika, jestli za absenci mitu nemohou i ti, kteri si udelali z "boje proti Zionismu" trafiku, a kterym se libi vice dobre -placene "provadeni partyzanskych cinnosti" a pobirani podpor UNRWA vice, nez vsedni zivot panarabskeho naroda, postizeneho dle panarbske odborove federace tremi kletbami 1)mizenrou urovni vzdelani 2)mizernou pracovni moralkou 3)explosivni porodnosti. Vas clanecek mi tak trosicku pripomina interview Al Jazeery se slovenskymi romskymi aktovisty: za bidu v osadach muze historicky utisk Romu a aparthaidni rezim ze strany slovenske vlady..... Na historii zachazeni s romy neco spatneho bude, ale ne za vse muze historie...... a ne vse co Al jazeera oznacuje za apartheid je apertheid.....
18. 01. 2011 | 18:23

Občan napsal(a):

Děkuji pánům Stejskalovi i Shanaáh, to by byl skutečně zajímavý počin!
-----------------------------------------------------

Dnes jsem se v izraelském tisku dočetl, že Rusko se přidalo k zemím, jež oficiálně uznaly Palestinu, resp. potvrdily její uznání z r. 1988:

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4015504,00.html
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/medvedev-as-we-did-in-1988-russia-still-recognizes-an-independent-palestine-1.337774

Je zajímavé přečíst si i reakce na tu zprávu.
18. 01. 2011 | 18:27

JAHA napsal(a):

Ad: Shadi Shanaah (z jineho PC) ad Peter Hoch

Prosim, prestante kluckovat a odpovedat na hluposti. Odpovedajte na zavazne veci, alebo sa neozyvajte vobec (to samozrejme nie je prikaz, ale prosba, aby ste nesalili mozgy). Ked ste nieco uverejnili, tak na to reagujte!!!
(Alebo, nereagujte vobec). A prestante sa uz skryvat za nejake hlupe odpovede na hlupe otazky! Pokial ste aspon trochu inteligentny, viete, o com pisem! A ze ste inteligentny, som si isty, tak konecne NEKLUCKUJTE a odpiste PRAVDU!
18. 01. 2011 | 18:33

win napsal(a):

Dobrý večer,

doufám, že se Vám pobyt v Praze líbí a že ještě nejste úplně vyčerpáni náročným programem.

Ten židovský vtip na začátku byl dobrý. A nějaký mohamedánský neznáte?
Říká se, že nikdy není na škodu zakončit den vtipem.
Já bych jeden měl.
ŠLA TAKHLE PO RÁNU KRÁSNÁ DÍVKA V MINISUKNI, S KŘÍŽkEM NA KRKU PO TEHERÁNU A NIC SE JÍ NESTALO.
Ale jsou určitě i lepší.
18. 01. 2011 | 18:38

Občan napsal(a):

To KM (8. 01. 2011 | 17:32):

Ano, to dobře víme, co napáchal Taliban v Afghanistánu za škody. Ale co takhle si vzpomenout na to, že vojáci USA při "osvobozování" Iráku zničili UR, kde si na tisíce let starých mozaikových dlažbách udělali stanoviště tanků? Že vyrabovali muzea a dodnes vesele obchodují s ukradenými exponáty?

Proč by Vám ale měl na Vaše otázky odpovídat pan Shanaáh? Zničili snad sochy v Bámjánu Palestinci?
A co mají Palestinci společného s Ujgury v Číně?
18. 01. 2011 | 18:39

Občan napsal(a):

To Yosif:

Podobné výlevy nenávisti, jako jsou ty Vaše, lze dennodenně číst pod články v izraelském tisku. A odsuzují je sami židovští Izraelci, kteří si stále více uvědomují, že politika nenávisti a útlaku je to, co jim způsobuje stále více problémů. Mnozí dokonce hovoří o židovském fašismu a jsou právem zděšeni z tohoto trendu v izraelské společnosti.

Možná si neuvědomujete, co děláte, možná už jste sionistickou propagandou tak zbl... zmatený, že Vám nedochází, jakou medvědí službu svým souvěrcům prokazujete. Zkuste číst izraelský tisk, třeba Vám to konečně otevře oči.
18. 01. 2011 | 18:44

Občan napsal(a):

To WIN (18. 01. 2011 | 18:38):

Zkuste tu svou krasavici poslat do čtvrti Mea Shearim v Jeruzalémě nebo do některých částí Brooklynu :o))

Co třeba tenhle?

Yousouf ibn Ali žije již přes 40 let v Chicagu. Moc rád by na své zahradě pěstoval brambory a zeleninu, ale je zde sám a cítí se již starý a slabý.
Jeho syn studuje v Paříži a otec se rozhodně napsat mu e-mail:

Milý Ahmede,
jsem moc smutný, že nemůžu na své zahradě pěstovat brambory. Vím, že kdybys zde byl, pomohl bys mi zahradu zrýt. Mám tě rád.
Tvůj otec

Obratem obdrží odpověd:

Milý otče,
prosím tě, nedělej v žádném případě na zahradě cokoli!!!
Schoval jsem tam "tu věc". Také tě mám rád.
Ahmed

Jen pár hodin nato obklíčí dům starého muže americká armáda, námořníci, FBI, NSA a CIA. Přeorávají a přerývají zahradu kousek po kousku, prohlížejí každý milimetr, ale nenajdou nic. Rozčarováni se opět stahují....

Týž den dostal starý muž ještě jeden e-mail od syna:

Milý otče,
jistě je nyní zahrada kompletně zryta a můžes zasázet své brambory. Víc pro tebe z takové vzdálenosti nemůžu udělat. Přeji skvělou úrodu!
Mám tě rád.
Ahmed.
18. 01. 2011 | 18:54

JAHA napsal(a):

Ad: Shadi
Ak neviete NIC povedat k mojim komentarom, pochopil som. Ale radsej potom nepiste.
P.S. Odchadzam
18. 01. 2011 | 18:59

KM napsal(a):

Milý pane občane,
odpověď od autora očekávám proto, že to byl on, kdo tvrdil, že islámské excesy nemají náboženský nebo kulturní podklad. Jako příklad sám uvedl Čínu. Souvislost Číny s Palestinci, na kterou se ptáte, vám tedy také nejlépe vysvětlí autor sám.

Ničení Uru americkými vojáky je stejným barbarstvím jako ničení buddhových soch Talibanem a pramálo záleží na tom, že ze strany USA nebylo nejspíš motivováno nábožensky, ale byl to spíše projev primitivního vandalství či kriminální činnosti. Odsousezníhodné je obojí stejně, nemám žádnou motivaci v tomto Američany omlouvat.
18. 01. 2011 | 19:11

win napsal(a):

A co tenhle.
Pokrok v emancipaci v nejmenované arabské zemi

Dříve bylo tamním zvykem, že první kráčel muž a v odstupu za ním cupitaly manželky. Po nějaké době došlo v této zemi k zásadní změně. Komise pro lidská práva z úžasem zjistila, že nyní první kráčí houf manželek a v odstupu za nimi jde muž. Komise se radostně zeptala muže, co že odstranilo to ponižující chození žen v odstupu za manželem. Arab suše odvětil: "Miny."
18. 01. 2011 | 19:11

Sadi Shanaah (z jineho PC) napsal(a):

JAHA

Jsem momentalne na horach se spatnym pristupem na internet. Mel jsem moznost se pripojit na chvili a jen jsem komentare proletl, na nektere odpovedel. Vas byl dlouhy a obsahoval radu otazek a komentaru. Na nektere otazky se tezko odpovida, protoze by potrebovaly trochu upresnit (napr. ty deti).

Predne, v uvodu prispevku jste si mohl precist, ze jeho ucelem je byt provokativni a netradicni. To znamena, ze jsem se snazil upozornit na jiny pristup ke smysleni o Blizkem vychodu. Na konci prispevku se snazim ozrejmit, ze zaver neni volani po neangazovanosti, ale spise upozorneni na to, ze zavedeny vzorec chovani jde velmi casto proti vytcenym cilum a vlastne i nasim vlastnim (evropskym) bezpecnostnim zajmum. Pripad Francie v souvislosti s iranskou revoluci je urcite sveho druhu vmesovani. Povazuji ale za pozitivni, ze revoluce proti sahovi byla z prevazne casti vedena "zdola" uprimnym pranim Irancu dosahnout zmeny. Povazuji take za pozitivni, ze si Iranci mohli projit touto zkusenosti, kterou mnozi (resp. vetsina) vyhodnotila jako prevazne spatnou, viz. nedavne demonstrace. Povazuji za spravne, ze se Zapad behem techto demonstraci neangazoval vyrazneji nez retorickou podporou, protoze v opacnem pripade by to bylo opet kontraproduktivni. To, jak tyto protesty dopadly, je iranska interni zalezitost a je tak jedine dobre. Jsou to Iranci, kteri musi vlastnit politicke procesy ve sve zemi. Jedine touto ocistnou zkusenosti, kdy se budou znovu a znovu stavet proti autoritarskemu rezimu, se cela spolecnost posune dal. Pokud to za ne udela nekdo jiny, nebude se tenhle vnitrni spolecensky vyvoj konat.

Je to skutecne slozite, ona otazka, intervenovat nebo ne a za jakych okolnosti. Ted se hodne debatuje o konceptu Responsibility to protect (Odpovednost chranit), tzn., ze ten aktivni pozadavek na staty intervenovat ve prospech populace tretiho statu (humanitarni intervence), ktery byl casto predmetem zneuziti, se vlastne predelava na pozadavek na kazdy stat chranit vlastni populaci pred ruznymi zlociny proti lidskosti. Vysledek je v krajnim pripade sice stejny - intervence - ovsem v tomhle pripade tomu predchazi rada opatreni a take by tento koncept mel sirokou mezinarodni podporu i tradicne podeziravych rozvojovych zemi (koneckoncu R2P ma svuj puvod v Africke unii). Ale to se bavime o extremnich pripadech genocidy a zlocinu proti lidskosti. V nasem pripade se spise musime bavit, do jake miry je uzitecne intervenovat na urovni hospodarske pomoci nebo treba jen propujcenim legitimity vysokou statni navstevou atp. Je to skutecne velmi komplexni debata a ja chtel tento problem nakousnout a treba ji tak i pomoci nastartovat.
18. 01. 2011 | 20:06

Mwdikolog napsal(a):

Pane Shádí Shanaáh, díky vám i panu Stejskalovi a majitelům za blog.

Pokud je v totalitním režimu (kterémkoliv) státní náboženství (kterékoliv) vyžadující shromažďování věřících k modlitbě, je to často jediná možnost konspiračních schůzek.. takže se za věřící vydávají i ti, co v Boha vůbec nevěří.

Protože ve školách do nich "natloukli" povinně příslušnou věrouku, chovají se jako věřící, vystupují jako věřící a bývají od věřících k nerozeznání i pro věřící. Zajímavé u nás jsou třeba učebnice katechismu z třicátých let po mamince. Nezahrnují naštěstí změny po II. Vatikánském koncilu .. ;-)
18. 01. 2011 | 20:13

Tenco napsal(a):

win :))
Máte pravdu. Vtipy vysvléknou donaha blbost a pacifikují militarismus.
:))
18. 01. 2011 | 21:16

mb napsal(a):

tahle pasáž se mi líbí: Na jednu stranu americké a evropské instituce ve světovém měřítku podporují a hájí řadu hodnot a na stranu druhou jsou pak jejich akce motivované čistě realpolitickým uvažováním, které deklarované univerzální hodnoty negují. Vytváříme tak uměle nadnesená očekávání, zvyšujeme si vlastní morální laťku, ale nejsme schopni dostát vlastním slovům.

akorat to srovnani s cinou ja nevim ... cina kdyz vidi ze nekde jsou zdroje obsazene a ze se ji nevyplati tam o ne bojovat ...

tak se vrhne na zdroje v africe ...

( asi podobne nevybirave jak to cini evropa ci usa .... ale mozna se pletu )
18. 01. 2011 | 21:17

mb napsal(a):

rozpor cítím zde: Ale i islamisté budou muset uspokojit ekonomické a sociální potřeby svých obyvatel a budou velmi opatrné, aby nedaly západním zemím záminku vojenské intervence.

doporučujete neintervenovat, ale pak se k pilulce (?) / lečbě (?) vojenské intervence obloukem ( jako by zazrakem vracite) = bič ...

tedy islamisté ( nebo kterákoli jiná autenticky blízkovýchodní vláda ) budou fungovat ZAS JENOM PROTO aby nedaly západním zemím záminku vojenské intervence ( = nechat si prostředek / bič vojenské intervence jako zálohu ???)

zde čtu rozpor

jinak se zaverem asi souhlas ...
18. 01. 2011 | 21:30

Yosif napsal(a):

Pane Shanaa, na pristi koneferenci prosim specifikujte ty muziky, co na Vasem tricky rikaji "Mir na strednim Vychode? Haha..." a valeji se smichy. Na 99% to muysi byt korytari z Vami obdivovaneho Hamasu. Maji k tomu nekolik duvodu:
1)Prestoze maji ve sve charte shariatskou vladu, arabsky racismus az nacismus, fyzicke zniceni Israele a utlak nemuslimu, zen a jinych narodnosti, stale se najde par levicovych trulantu, evropskych salonnich bolseviku, kteri se snazi tuto bandy vrahu nalakat do "miroveho procesu". O cem muze byt mirovy proces s lidmi, kteri rikaji ze maji jako hlavni cil zniceni israele a buzeraci nemuslimu? Blbost evropskych salonnich bolseviku jest v tomto pripade k popukani.
2) Pres vsechny blaboly o zakatu a solidarite hamasisticti korytari solidne bohatnou. Kdo by se tomu nesmal, prodavat Gazu jako druhy Darfur a protim si budovat hotely, bazeny, obchodaky, a jezdecke kluby? Kdo by se nesmal kdyz jako Hanyia si doakazal nasetrit z oficielniho platu 14 tis NIS mesicne na pozemky a rodinne domky pro svou rodinu v cene cca 4 miliony US$?
3) Kdo by se nesmal, kdyz se dari rozkradat velkou cast rozvojove pomoci oi podpor UNRWA?
4) Kdo by se nesmal kdyz leky z Norska s pretiskem "Neprodejne - Dar EU Lidu Palestiny" se volne prodavaji za trzni ceny v Hamasistickych lekarnach?
5) Kdo by se nesmal, kdyz pred evropslkymi socany ze sebe dela socku a pred reporterem Guardianu se chlubi, ze plati potomstvu clenstvi v jezdeckem klubu cca US$ 400 mesicne na dite?
Tohle byste tez mohl tak trosicku rozebirat na ruznych dforech s tim, zda si myslite, ze Hamas jsou autokrati dosazeni zapadem, nebo zda jde o bandu zlodeju a vrahu sikovne vystihujicich a respektujicich nalady panarabskeho lidu....
18. 01. 2011 | 21:36

Kocour napsal(a):

Děkuji za dobré a provokativní zamyšlení, prosím ještě o vyjádření k jedné věci, která s tím tak trochu souvisí:

Když jsem byl před časem krátce na středním východě, překvapovali mě místní muslimové ani ne tak svou agresivitou, ale spíš naopak naprostou pasivitou a fatalismem hraničícím s apatií. S životním obzorem nepřesahujícím rodinu, mešitu a čajovnu řešili veškeré problémy pokrčením ramen a rezignovaným povzdechem "Inš'Allah".
Jinými slovy, není hlavním problémem obyvatelů různých středovýchodních diktatur a quasidemokracií nedostatek sebevědomí, naučená pasivita a neschopnost se společensky organizovat jinak než přes rodinný klan?
18. 01. 2011 | 21:46

Yosif napsal(a):

Pane obcane - omlouvam se jestli neco citite jako vylevy nenavisti. Ja necitim zadnou nenavist. ja citim jen hlubokou litost k narodum, ktere ziji v rumeru ze 2 US$ na den a osobu, kde hlavnim typem vzdelani je koran zpameti, kde maji chudi lide 15 deti a 225 vnuku a ti se zase uci hlavne koran, a kterym je 24/7 vtloukano do hlavy lidmi typu pi Shanaa, ze za jejich bidu mhou zide (protoze jim ukradli 16 km siroky pruh bazin) a zapadni imperailste (jelikoz v roce 1950 neke nekoho svrhli). Cemuz veri, jelikoz se to vicemene shoduje s ucenim koranu.... Ba ne, takhle jednoduchy svet neni, a stvanim arabskych chudaku proti zapadu se nikomu z hluboke bidy nepomuze.....
18. 01. 2011 | 21:49

Yosif K napsal(a):

Pane MB - smutna pravd aje, ze ekonomicky islamiste nebudou fungovat vubec. Respektive budou fungovat jako Gaza. Budou vladnout zeleznou rukou a potraviny tam bude vozit zapad z humanitarnich duvodu. V gaze je videt, ze islamiste na nejake socialni rozdily kaslou, hrabou pod sebe jako kazdy jiny. Na rozdil od proamrickych dioktatoru se vsak nesnazi ani rozvijet prumysl a skolstvi - nerozumi tomu. Asi tak jako v Italii by prumyslu neprospela vlada knezi a PAPEZ BENEDIKT JAKO MINISTERSKY PREDSEDA, TAK I ISLAMISTE ZPUSOBI PO PRICHODU DO VLADY JESTE HORSI CHAOS NEZ JE NYNI. Je to slepa ulicka dejin. Nektere islamisticke rezimy vsak vydrzi dokud potece ropa v dostatecnem mnozstvi, jine - jako Gaza - preziji s potravinovou pomoci ze zapadu. Nikdo0 je nenecha pomrot hlady jen proto, ze si omylem zvolili teokratickou vladu na vecne casy..... na potravinach ze zapadu jsou uz zavisle VSECHNY ARABSKE STATY s vyjimkou Tuniska a Maroka.
Tunis je ted nadeje Arabu - POKUD se tam ovsem neprosadi islamiste (prani patrne proti srsti palestinskych soudruhu typu pana SS....) Islamiste v Tunisu - to by byl zase na desitky let konec jakehokoliv pokroku....
18. 01. 2011 | 22:05

Yosif K napsal(a):

Byla to americká CIA, která pomohla svrhnout zvolenou vládu Sýrie a nahradit ji diktaturou v roce 1979.
Pane Shana - jen takova malicka fakticka poznamka: co je tohle za nesmysl? V Syrii nekdy radila CIA?? a to zrovna v roce 1979???
Hlavni vec ktera se v roce 1979 stala byla to, ze syrsky SOCILALUSTICKY REZIM v zajmu sveho preziti usporadal BRUTALNI masakr na muslimske bratrvo, a kobercovymi nalety jich zabil neco mezi 17 tisici a 40 tisici a mimo jine zplanyroval historicke jadro mesta Homa. Slo o reakci na vyvrazdeni kasaren kadetu a zacatku islamistickeho prevratu.
Takze obvykla scenka na strednim vychode - arabove se vzajemne zabijeji jako vztekli psi a arabsky inetelktual v tom vidi prsty CIA??? Kupodivu, vetsina mych arabskych kolegu dodnes tento krok Hafize Assada dodnes ohromne pozitivne (!!!!!) ocenuje a uvadi jako vzor pro bezradnou egyptskou vladu...........
18. 01. 2011 | 22:20

Yosif K napsal(a):

jeste jedn kresleny vtip:
1) Skupina nepricetne se smejicich cernoturbanaku pali americkou vlajku....
2)Skupinka techze cernoturbanaku si spokojene odnasi z nakladaku pytle s moukou a bedny konzerv s americkou vlajkou....
3) dtto jak 1) Skupina nepricetne se smejicich cernoturbanaku pali americkou vlajku....
...ano takto skutecne funguje "hrdy stredni vychod".... ani v Egypte, ani v Pakistanu, ani v Iranu, ani v KSA nestaci omezene zemedelske zdroje uzivit vlastni obyvatelstvo, ktere ma prodnost lecke i 3% rocne....

nemel bych psat "nenavistne" asi se dam priste na smutne a pravdive vtipy.....
18. 01. 2011 | 22:28

vvz napsal(a):

Výborný článek. Více takových! Díky autore!
18. 01. 2011 | 23:01

Al Jouda napsal(a):

Souhlasím s autorem, úplně se na Blízký Východ vykašlat a neposílat jim tam žádnou humanitární pomoc. Však oni tu naftu musí někomu prodávat ve vlastním zájmu.
18. 01. 2011 | 23:25

hovorka11 napsal(a):

Zajímavý článek.
Uklidnění na blízkém východě vidím v nutnosti, aby svět i ČR uznal existenci Palestinského státu stejně, jako uznal vznik Izraele. Máme v tom vůči palestincům jasný dluh. Hranice by měli být přesně vymezené.
Další obrovský problém vidím v jaderných zbraních.
Je nezbytné donutit Izrael, aby přestal ohrožovat jadernými zbraněmi celou oblast včetně Evropy a tyto zbraně zlikvidovat!
Možná by i uklidnění situace prospělo, kdyby Írán vlastnil zbraně, které by ho chránili proti napadnutím. Nyní jsou to nejmodernější komplety Patriotů nebo S-300, S-400.
Arabské státy nejsou jediní, kteří mají ropu (nyní objevena velká naleziště v Brazílii), a nelze je donekonečna za to trestat a bombardovat. Je potřeba zamezit radikalizaci, kterou USA s Izraelem v arabských státech rozněcují a která se logicky přenáší i do Evropy. Nesmysly a tvrzení o krvežíznivých islamistech je vlastně zrcadlo toho, jak se tam chováme a co podporujeme!
19. 01. 2011 | 08:08

Občan napsal(a):

Al Jouda napsal(a):
"Souhlasím s autorem, úplně se na Blízký Východ vykašlat a neposílat jim tam žádnou humanitární pomoc. Však oni tu naftu musí někomu prodávat ve vlastním zájmu.
18. 01. 2011 | 23:25"

Ti, co mají naftu, pro ni uplatnění bez problémů najdou.
Ale jinak také souhlasím - na BV, tedy ani Izraeli už neposlat byť jen jediný cent jakékoli pomoci v jakékoli podobě. Nechť si jej privátně financují jeho sionističtí tvůrci sami.
O ty ostatní nemám obavu, ti se mezi sebou vždycky nějak dohodnou.
19. 01. 2011 | 08:43

Sadi Shanaah (z jineho PC) napsal(a):

KM

Nabozensky aspekt (stejne jako etnicky apod.) rozsah a hloubku konfliktu zvetsuje a prohlubuje, ovsem primarni problem je vetsinou politickeho razu. Napriklad izraelsko-palestinsky konflikt je primarne konfliktem o uzemi, na jehoz ocatku byla ciste sekularni ideologie narodniho sebeurceni. Nabozenske, etnicke a kulturni rozdily dodavaji dodatecne ospravedlneni, motivace a odhodlani.

Yosif K

Neni mozne vyslovit jednoznacny soud o nefunkcnosti "islamske ekonomiky" na zaklade prikladu Gazy, ktera je pod ekonomickou blokadou. V podminkach blokady tak maleho uzemi by pravdepodobne nefungoval zadny ekonomicky model.

MB

Rozumim. Intervence je hodne siroky pojem. Ta myslenka byla spise nasledujici charakteru: ted necham uplne stranou otazku, proc by mela vlada blizkovychodniho statu sestavena zcela nebo vetsinove islamsty zautocit nebo jinak poskodit evropsky stat (myslim, ze lide nemaji uplne jasnou predstavu o tom, co je to vlastne "islamismus" a pokladaji automaticke rovnitko, na jehoz druhe strane je agresivni radikalismus/terorismus). Cilem jakehokoli rezimu je udrzeni se u moci; akce se kalkuluji na zaklade ocekavane reakce, ktera by nikdy nemela vyustit v ohrozeni tohoto cilu. Uzavreni kohoutku od ropy by vyvolalo presne takovou nezadanou reakci, minimalne v delsim intervalu (ne z duvodu vojenske intervence zapadu, ale ekonomickych nasledku pro populaci. Vyreseni ekonomicka situace (a boj s korupci - tedy nespravedlnosti) je pritom jeden z hlavnich volebnich tahounu islamistickych stran. Napadeni evrospkeho uzemi nebo populace by vyvolalo podobny efekt (opet, krome globalnich jihadistu typu al-kaida nemaji islamisticke strany typu muslimske bratrstvo ambice presahujici arabska/islamska uzemi, ve finale by se z nich vyklubalo narodni hnuti konzervativniho charakteru...islamiste v Maroku jsou napriklad blizsi soucasne vladni strane Turecka nez Muslimskemu bratrstvu). Tedy ano, argumentuji strachem z intervence, ale v extremnim pripade napadeni uzemi nebo populace evropskeho statu jako nasledek akce vladni islamisticke strany. Takovou intervenci povazuji za legitimni. Tedy, pokud mame strach, ze za a) nebude ropa, za b) budeme napadeni. Pokud ale jdou nase zajmy dale, to je jina otazka. V prispevku jsem kritizoval spise intervence nelegitimni a kontraproduktivni. Co je ovsem nelegitimni intervence, to se da take dlouho diskutovat :-)
19. 01. 2011 | 11:23

VHEMT napsal(a):

Allahumma salli ‘ala Muhammad, wa sahbi Muhammad Ya Mu’mineen sallou ‘alayh. Přeji Vám hezký den, pane Shana'ah. Nenávistné příspěvky ze strany některých Čecháčků neberte příliš vážně. K jejich pochopení, respektive pochopení motivu jejich pisatelů je nutno sáhnout k obecnějšímu dějinnému náhledu. Češi jsou tradičně plebejským a ušlápnutým národem. Prakticky v celé své historii někomu sloužili a podlézali a s chutí usilovnou slouhům vlastní tak hodlají činiti i nadále. Pro případné cizí dobyvatele v historii bylo učiněnou radostí zaútočit na Český stát, neboť více než polovina jeho obyvatel se preventivně přidala na jeho stranu ještě před samotným útokem. Je ovšem nabíledni, že věrnost českých otroků byla a je záležitostí bytostně povrchní a nestálou. Pokud se na obzoru objevil potenciálně mocnější protivník, prodejné české holubičky ihned přelétly pod jeho korouhev. Abychom se v kontextu výše uvedených faktů vrátili do současnosti, dnešní realita je zcela nabíledni; Češi samozřejmě vidí a vnímají momentální převahu židovského živlu i z toho důvodu mu straní a vehementně se hlásí k myšlence sionismu, včetně jeho různých podmnožin. Zde však není žádný důvod k obavám. Vyhlášení Džamáhíríje na území ČR vidím při vší skromnosti v horizontu třiceti let, tedy o něco později, nežli v západní Evropě. A pak budeme svědky houfného českého opouštění židovských zájmů a nekonečných front českých poskoků před tuzemskými mešitami, kde budou tito slouhové pokorně žádat o konverzi k islámskému učení. Zajisté se najdou výjimky v řádu jednotlivých procent, ale pravidlo nikdy nepozbývá platnosti odkazem na výjimku. Samozřejmě nevím, kde budu za třicet let já sám a zda budu mít možnost dosíci ověření svého současného předpokladu, ale pevně věřím, že přesně k tomu dojde. Znovu tedy opakuji, že se českých kecálků rozhodně obávat nemusíte; v pravý čas za Vámi přijdou sami, s ohnutým hřbetem. Yahdikumu Allah wa Yuslihu balakum. VHEMT.
19. 01. 2011 | 13:15

Tenco napsal(a):

VHEMT
Nechci být vlezlý, ale nevěděj náhodou kam bych měl zajít s takovým přihlášeníčkem ke konverzi už dneska ? :((

Tak. A teď šlápli na kuří oko všem.
Začne to Bivojem a skončí Afghánskou misíí.
Radši se pořádně zakopaj, VHEMT. Zahalej se do hábitu, narazej si turban až pod nos a pořádně se zakopaj. Bude mela.

P.S. Dopouštíte se stejného omylu. Paušalizujete. A přitom stačilo napsat "NĚKTEŘÍ Češi".
/Já jsem však Sudetský Němec, takže mě je to jedno. Ale s tím přihlášeníčkem..ehmm..i jeden Sudeťák nikdy neví..../
19. 01. 2011 | 13:57

Medikolog napsal(a):

VHEMTe, vy jste RABÍN (/;>D)

Ale budete-li 5x denně poctivě dodržovat SALÁT, dožijete se i vámi kýženého ve zdraví. Bez drahého FITCENTRA:-)! Takže vzpažit... připažit... předklon... prostrace... Navíc se ani neuchlastáte. Allahu akbar.

Otázka možné Islamisace ČR je dvojí možná cesta.

1) Buď modo našich předků a jejich christianisace příjmout Islám a zachovat vlastní genotyp a vlastní kulturní i morální základy (budou brečet Moraváci - Bůh zakázal víno). Tak naši předkové přijali pod hrozbou meče křesťanství a znemožnili primitivní kruciátní rabování - dělo se již jenom církevní cestou. Do Čech se již nejezdilo buhulibě na pohany, protože tam najednou byli samí Bratří v Kristu;-)...

To muselo spoustu dobrých německých křesťanských šlechticů a jejich rabování chtivých knechtů zdravě na..at . Od Ludmily to byl státnický čin. Dát si polít hlavu vodou, něco dát kněžským hamižníkům a zachránit tak kmeny (budoucnost budoucího národa) před vyvražděním a okamžitým zotročením cizáky...

Nebo 2) Dovozem hotových Muslimů z prostředí etnicky, kulturně i jinak naprosto cizího. Naši dávní panovníci tak dovezli z Německa německou menšinu - a ta měla evropské kořeny - a přesto... Před takovým řešením ochraňuj nás Alláh, budiž jeho jméno pochváleno.
19. 01. 2011 | 14:07

win napsal(a):

A do třetice.

Pravda o 11. září. Převzato z WikiLeaks

Volá Bin Ládin Bushovi.
„Mám pro vás dvě zprávy, jednu lepší než druhou.
První zpráva. Přijedeme k vám postavit mešitu jako výraz přátelství a míru.
Druhá zpráva. Už k vám letíme!“

Naštěstí těch muslimských fórů zatím tolik není, Ale stále jich přibývá. Bohužel i na těchto stránkách.
19. 01. 2011 | 15:03

Yosif K napsal(a):

Pane Shana: re ekonomika Gazy: mate pravdu v tom, ze Gaza je pod castecnou blokadou. V obdobi, kdy nebyla pod blokadou se exportovalo o neco vice kvetin karafiatu a pry nejake polomacene keksy. Nikdy to nebyl zadny Hongkong nbebo singapur. No budiz, blokadou zmizela moznost exportu konkurence-schopneho artiklu polomacenych keksu.
Podivejme se na jine "iislamisticke ekonomie". Jelikoz Hamas je profutrovavan hlavne of cernych turbanu z Iranu, podivejme se na vydobytky prumyslove velmoci Iran:
1) dle doktriny Khomeiniho maji muslimove - vladci ropy - bozi narok na benzin a naftu zadarmo. Toto nyni pada - plytvani palivy a energiemi za ceny temer zadrmo dosahlo astronomicke vyse, energie zdrazuji. Pred kazdym zdrazenim se persane samozrejme musi rvat jako psi u pump, aby vubec neco dostali. Nyni chysta Iran zdrazeni na svetove ceny - asi $3 za galon. Iransky proletariat se poradne prohne. Odstraneni ekonomicke zhuverilosti trvalo cernoturbanakum 40 let - jeste to vsak neni u konce. Typicka vlada diletantu....
2) dotace potravin - Ahma prohlasuje zcela spravne ze Iran si je uz vice nemuze dovolit. Budou odbourany, iransky proletariat se prohne (dotace ocividne tvori pulku statniho rozpoctu, takto dal iransti soudruzi uz opravdu nestaci s dechem). Typicka vlada diletantu....
3) technologicky pokrok - diky tradici 5000 let statnosti jsou iranci o svetelne roky pred araby co se tyce organizovanosti, discipliny v prumyslu i ve statni sprave - jejich technologickym vrcholem jsou 35 let stare peugeoty a paykany, ktere nedavno nahradily 60 let stare Hillmany. Technologicky vrchol arabskeho sveta je daleko za Iranem - je to textilni a potravinarsky prumysl v Tunisu - ostatni arabske staty jsou DALEKO za Tunisem. Islamisticke rezimy nevyrabeji krome datli nic. Jelikoz spolehlive a aktivne odpuzuji foreign direct investment, neni nadeje, ze by se to nekdy zmenilo.
Islamisticke rezimy maji zcela pasivni hospodarskou politiku typu "Inshallah". Nemaji ani zajem o ekonomii, ale o nabozenstvi. Podnikani je reglementovano nesmyslnymi nabozenskymi prikazy a zakazy, ktere spolehlive devastuji i napriklad sluzby, turismus (zakaz dotykat se psu, lahvi alkoholu!!!) atd.
Cizi investice islamiste nenavidi - co mohou to znarodni. Pro neropne staty je islamismus spolehliva cesta do bidy a utrpeni. Tzv "davani sanci" islamistum je stejne ekonomicke silenstvi jako "davani sanci" bolsevikum - nasledny hladomor budou muset resit zase jen dodavky psenice a suseneho mleka ze statu kde vladnou "ZLI KEFFIROVE".
19. 01. 2011 | 15:39

Yosif K napsal(a):

Pane VHEMTE - pres probelmy s "neprizpusobivymi" islamskymi mensinami v evrope islamu zadna psenka nekvete. Ostatne i pan Shanaa NENI OPRAVDOVY VERICI MUSLIM - a pouze diky svemu puvodu spada do jakesi lobby islamofilu a apologetu islamu.

Mam vzdalene pribuzne v Bosne - velmi dobre vim, jaci jsou to "muslimove". Proste jsou u nich vedeni a tim to konci. V zapadni Evrope je muslimske obyvatelstvo rozdeleno cca 40-60. To jest mezi muslimy aktivni a muslimy ciste formalni, kteri se temer zcela asimiliovali, chodi normalne do prace, na propalestinske a islamisticke demosky zvysoka s...ou a jediny duvood proc nechodi do luteranskeho kostela je ten ze se boji, aby jim nejaky horlivy agent neurezal za odpadlictvi hlavu. Opravdovu zbozni muslimove se soustreduji v "socialne vyvrzenych enklavach" ktere nejsou pro vetsinu obyvatelstva nijak pritazlive.
Vetsina konvertitu k islamu v USA pochazi z veznic z okruhu mentalne instabilnich osob - v Evrope to nebude jine. Pocet konvertitu k islamu a od islamu se v USA pritom pomalu vyrovnava (a je relativne maly az zanedbatelny).
Organizacni schopnost slavneho panarabskeho naroda cokoliv vojensky dobyt za hranicemi kmene je limitne blizka k nule. Arabove dobre vedi (na rozdil od VAS) ze jsou z vojenskeho hlediska nejvetsi lempli na svete - coz dostatecne dosvedcuje to, ze cca 600 milionu arabu je absolutne drzeno v sachu cca 6 miliony zidu.
Vojenske uspechy islamistu za hranice kmenovych rezervaci se omezuji na ovladnuti Gazy dobyte na zcela prohnilem Fattahu, a na obcasne ovladnuti beirutskeho letiste. Reci hamasistickych a egyptskych kleriku o dobyti Italie a Spanelska jsou celkem neskodne fantasmagorie.
Jedinym "uspesnym" vojenskym prinosem islamistu do svetovych dejin jsou podle a zakerne sebevrazedne atentaty - i kdyz i to se zda byt okopirovano od tamilskych extremistu na SriLance.
19. 01. 2011 | 16:01

Tencokida Hnuj napsal(a):

win
A nevíte náhodou nic bližšího o blbcích, kteří zde takové "fóry" šíří ?
Co to je za individua a tak ?
:(((
19. 01. 2011 | 16:22

Tencokida Hnuj napsal(a):

"Jedinym "uspesnym" vojenskym prinosem islamistu do svetovych dejin jsou podle a zakerne sebevrazedne atentaty - i kdyz i to se zda byt okopirovano od tamilskych extremistu na SriLance."

Islamista - co to je ? To je něco jako černoprdelník ? Nebo Žiďák ?
Nechápu to.
Ale je pravda, že se za tím dá představit ledasco.
I třeba jakousi skvrnku na povrchu země, z níž se po přistání vyklube zmasakrovaný průvod svatebčanů.
To plně uznávám.
To ano.

Anebo Vy máte na mysli tydle islamisty, lteří nebyli žádním přínosem pro světové dějiny ?
Abů Alí al-Hasan Ibn al-HAsan Ibn al-Haitbam či Abú Alí al-Husajn Ibn Abdalláh Ibn Síná aj. ?

Starý dobrý Pýthagorás kdysi studoval v Egyptě a pak Babylónii. Byl prvním filosofem.
A spousta dalších Řeků jezdila se učit do Orientu.
Možná že právě tam leží prameny i toho dnešního Západu.

Ach - teď se koukám - Vy jste napsal "vojenským přínosem".
Tak to máte pravdu.
Co se týče vojenského přínosu, zejména pak jeho faktického vyjádření /obě světové války, Hirošima, Nagasaki, Vietnam, Srebrenica../ tak tam islamisté skutečně zaostávají.

Ehmm - Vy ale jako byste jim to vyčítal ?!??

Já jsem tomu naopak docela rád.
19. 01. 2011 | 16:33

Tencokida Hnuj napsal(a):

re : komentář patří k nicku Yosif K
19. 01. 2011 | 16:34

Yosif K napsal(a):

Pane WHEMT - pokud ma nekdo skepsi k instalaci islamismu - neni to z duvdou obav z "islamizace Evropy" a vubec uz ne z duvodu obav z islamizace ceske kotliny. Neni to take z duvodu nejakeho fantasmagorickewho utoky islamistu na Evropu - nekonec islamistyicky rezim v Sudanu PRAVE snad uz DEFINITIVNE pprohral valku s jiznimi cernymi krestany ozbrojenymi prevazne luky, sipy a koristnimi kalasnikovy.
Z ceho mam obavy je osud samotnych Arabu a koho je mi lito jsou samotni ARABOVE. Rika se ze narod miva takovou vladu jakou si zaslouzi. Neni to asi vzdy pravda - Cesi si rozhodne nezaslouzili nacistickou okupaci a naslednych 40 let totality a centralniho planovani.
Arabove, at jsou zatim jaci jsou - a ac je tezke vladnou arabum netotalitnimi prostredky - si ve velke mire nezaslouzi TAKOVOU DILETANTSKOU TOTALITU jakou jsou islamisticke rezimy - kombinujici nejhorsi prvky komunismu a narodniho socialismu.
Nadeje arabskeho naroda na lepsi zivot neni v islamismu. Diky totalitni strukture islamu neni nadeje arabu ani mimo islam. Nadeje arabskeho naroda je UVNITR islamu - je v tech arabskych muslimech, kteri s kazdym dnem vice a vice nahlizeji, ze islam je ta nejvetsi brzda ekonomickeho pokroku. Nadeje arabskeho sveta na lepsi budoucnost je v tom, ze takovychto muslimu kazdy den potichu vice a vice pribyva....
19. 01. 2011 | 16:45

mb napsal(a):

dekuji za odpoved (pane) Sadi ...

( rozumim tomu ovsem tak že v ranci (zaloze) musíte / musíme mít bič = vojenské prostředky ...)

( jo jeste vidim analogii mezi vasim pristupem a izolacionistickym pristupem v usa pred 2sv. valkou ...

at se evropa (po)stara sama o sebe ... u vas: at se blizky vychod postara sam o sebe)

bez jakehokoli hodnocení ovsem ...

zdravím ...
19. 01. 2011 | 17:10

Sadi Shanaah napsal(a):

mb

Ono to mozna vyznelo jako call for disengagement (konotace na appeasement), ale ja intervenci nezavrhuji. Intervenci typu velmi citlive podporovat pozitivni zmeny, obcansou spolecnost, mirove reseni konfliktu i v ramci dadeho statu. Problem je, ze se pohybujeme na tenkem lede, kdy i dobre minena intervence muze byt polibkem smrti pro skupiny, s kterymi chceme prednostne spolupracovat, protoze zapadni pomoc je z historickych duvodu (a zajimave, ze casto i kvuli propagande vlastniho rezimu, ktery je paradoxne na tuto pomoc odkazan) videna jako akt zrady, podlezani atd.

Pripad Tuniska je v tomto pripade nesmirne aktualni a zajimavy. Zelena frakce (ano, spriznam se, jsem politicky zaujaty a tuto skupinu sleduji) Evropskeho Parlamentu se pokusila prosait v EP emergency rezoluci volajici po tom, aby EU nepokracovala automaticky ve zprostredkovani financi docasnemu rezimu, ktery je jen pokracovanim toho stareho a aby se vice zamerila na podporu medii, svobodnych voleb a penize vkladala jinudy nez tak, aby z toho tezila stara garda (byt ve vymenenem kabate). Tuto rezoluci zamitly obe nejsilnejsi frakce (EPP a socialiste).
19. 01. 2011 | 17:39

Sadi Shanaah napsal(a):

Yosif K

Vy mate svuj pevny a jasne ohraniceny pohled na islam/arabsky svet. Podle me se nijak nelisite od muslimskych extremistu, kteri zase maji podobny pohled na ten Zapadni svet. Vytvori si ho zobecnenim dilciho jevu, ktery rozvedou do hypotezy a zachazeji s nim jako s dukazem svem pravdy. Tedy vlastne oni zacinaji hypotezou a zpetne se obracenou dedukci dobiraji k "faktum", ktere jim tutu hypotezu potvrdi. Takze kdyz mluvi s nejakym cizincem, ktery zapada do jejich hypotezy, stane se z teto anekdotni udalosti dukazni material, pokud jina udalost nezapada do schematu, stane se z ni deviace potvrzujici pravidlo.

Je uzasne, kolik takovych dukazu dokazete vysypat z rukavu, az se zda, ze skutecne malujete pravdivy obraz vami popisovaneho sveta. Vsichni arabove/muslimove jsou "inshallah" odevzdani, nesmeji se dotykat psu a konvertite jsou mentalne retardovani.

Jeste k te "castecne" blokade Gazy:

http://www.gisha.org/index.php?intLanguage=2&intSiteSN=113&intItemId=1904

Jen pro korekci, nejsem islamofil stejne tak jako nejsem krestanofil nebo budhofil. Nejsem ani ateista. Nejsem vyznavac zadne partikularni cirkve. Je smutne, ze se na kazdeho, kdo se odchyluje od vaseho dogmatickeho videni sveta a tudiz si ho nemuzete zaskatulkovat, musite vymyslet nejakou jinou kategorii, jako napr. islamofil. Myslim, ze jsem v nejakych vasich minulych komentarich cetl, ze tu jste mluvil s palestinskym taxikarem, tu s palestinskym hotelovym pracovnikem atd. To je vas metodologicky zaklad pro vynaseni tak neotresitelnych soudu? Neni svet trosku vice komplexnejsi? Nebo je arabsky svet proste zvraceny a ztraceny, az na maly struvek pozitivni deviace, jak to prezentujete vy?
19. 01. 2011 | 18:01

Yosif napsal(a):

Par technickych poznamek -
1) kolonizace arbskeho sveta nezacala v roce 1918 po rozpadu osmankseho imperia. Arabsky svet BYL temer KOMPLETNE KOLONIZOVAN OSMANY od 16 stoleti. Na zaklade svychy historickych zkusenosti Osmani sami pohlizeli a doposud pohlizeji na araby jako na "kmenove svazy" neschopne vybudovat regulerni stat. Par poznamek v tomto smyslu uklouzlo i islamistickemu soudruhu Erdoganovi. Takze prvni kolonizatori byli Osmani, po nich prevzali zezlo Francouzi jiz zacatkem 19 stoleti - kolonizace Tunisu a Alziru byla pro ne poslednim prostredkem jak zabranit najezdum arabskych piratu na franzcouzske pobrazi a tzv "vybirani poplatku" jinymi slovy piratstvi na otevrenych morich. Potlaceni arabskeho piratsvi stoji mj i u vzniku "US marines". Zda se ze arabske struktury v Maghrebu nebyli zadni mirumilovni pastevci ci rybarici.
2) Cina a muslimove - vztah neni zcela bezkonfliktni. Cinane v JV Asii byli pravidelnym cilem pogromu ze strany muslimu - tak jako zide v Palestine a na strednim Vychode vubec, ci spise jeste vice. Nyni se karta obratila - zda se ze Cina ma unikatni KNOW HOW na zvladani muslimskych rebelu - v muslimskych provinciich Ciny je nyni absolutni klid. Neni povhyb o tom, ze pokud se najdou zajimave nerosty v Afganistanu, Cina by nemela roblem cely afganistan vhodne zpacifikovat a dosidlit. Cina tedy vzbuzuje respekt i u islamistu. Uvidime.
3) Iran a Irak: Valku NEROZPOUTALA CIA ale zpitomeli muslimsti vudci sami. Tentokrat nikoliv pouze Sadam, ktery vyzyval araby v Kuzestanu k povstani, ale tez sam velky cerny turban Khomeini. I on totiz neopatrne vyzval siitske obyvatelstvo v Iraku k masovemu povstani s tim, ze Iranska vojska okamzite zasahnou a nenavidene socany v Iraku svrhnou. Jak top dopadlo vime - byla to Irabnska vlada, ktera odmitala 9 let uzavrit primeri. Takze pomateni muslimsti diktatori vedou valku proti sobe - kde je v tom zase zly bily clovek a CIA????? Nebo Mossad??? Mela jim CIA navrhnout, at se sjednoti do jednotne antiamericke fronty?
3) Kde jsou v arabskem svete vojenske zakladny, kterymi arabove udajne trpi? Evidentne temer nikde. V Iraku se i cerne turbany boji, co se stane az se amici stahnou. Pak je par vojaku v Kuweitu a Bahrainu - s naprostym souhlasem mistnich rodilych autokratu - i obyvatelstva, vsichni se OPRAVNENE boji "znarodneni" ze strany zplundorvaneho a vyhladleho Iranu. Neni se co divit - jde o statecky s obyvatelstvem mensim nez Praha, a Iran ma 80 milionu obyvatel. Takze existence zapadnich vojenskych zakladen je pocetne zcela zanedbatelna vec.
4) Ktery z arabskych diktatoru byl dosazen Zapadem??? Krome Hashemitu jiz nikdo.... ...dokonce i Mubarak je clen puvodne silne protizapadni nasserovske socialisticke strany, egyptske socialisticke elity si jej vybraly sami.....
19. 01. 2011 | 20:25

mb napsal(a):

tomu rozumím ... ( ja jsem take zeleny) ... zdravim ...
19. 01. 2011 | 20:31

Yosif K napsal(a):

Pane Shadi, tesi mne ze nejste dusledny muslim a tesi mne ze nejste islamofil. Ja zase nejsem ani Cechofil. Pokud Cesi treba kradou vice nebo delaji neco hure nez treba Skandinavci, je dobre na to poukazat. Mohou se snad zlepsit. Pokud muslimove delaji neco hure nez treba Skandinavci (napriklad mira korupce, pracovni disciplina atp) je dobre na to poukazat. Mohou se snad zlepsit.
Obecne reci o tom, ze ruzne narody jsou vlastne mirumilovne, ze vsichni jsou nakonec dobraci nebo naopak ze se stejne krade vsude stejne atp nejsou pravdive a nicemu nepomohou.
19. 01. 2011 | 20:37

Občan napsal(a):

To Yosif:

Moc hezké ty ideologické bábovičky máte, jen co je pravda.
A když v tom máte tak pěkně jasno, mohl byste mi třeba vysvětlit, jak byste si technicky představoval to "znárodnění" Kuvajtu Íránem?

Je tam totiž takový maličký geografický problémeček, možná na něj přijdete úplně sám, když se podíváte na mapu.

Jo, a jen pro zajímavost - do začátku 20. století byl Kuvajt součástí Iráku. Ovšem, když Britové zjistili, jaké jsou tam zásoby ropy, tak si z něj udělali protektorát vojensky jej od Iráku odtrhli.
V r. 1961 tedy Irák oprávněně vznesl nárok na připojení Kuvajtu zpět k Iráku. Ovšem opět zasáhla Velká Británie - pochopitelně zcela "nezištně"...
19. 01. 2011 | 20:59

Tencokida Hnuj napsal(a):

Yosif K
Kdesi /tuším že The Times/ jsem četl, že první válka v zálivu byla ze strany Íráku vedena zbraněmi zhusta pořízenými díky peněz britských daňových poplatníků / nějakých 800 mil. liber/.
Neb Írák faktury neuhradil
Nebudu spekulovat jak toto mohlo ovlivnit motivaci západního společenství.
Ale chci jen vynapsat hypotézu, že část těch motivací může být spatřována právě zde.

Dobrou noc.
19. 01. 2011 | 23:01

Medikolog napsal(a):

Pane Shanaah,

Yosif K jako Izraelita prostě jiné názory zastávat nemůže... Je zde něco jako byla "Tokijská Růže" na anglickojazyčném vysílání Tokijského rozhlasu za Druhé sv. války...(/;<D).
20. 01. 2011 | 09:15

win napsal(a):

Z příspěvku nicka Tencokida Hnuj ze dne 19. 01. 2011 | 16:22
A nevíte náhodou nic bližšího o blbcích, kteří zde takové "fóry" šíří ?
Co to je za individua a tak ?

Pro nicka Tencokida Hnuj

Moment…. Jen, co si vezmu gumáky do toho vašeho hnoje. Ne, tak to bohužel nevím. Vás ani vaše přátele, po kterých zde pátráte, na štěstí neznám. Jinak. To, co jsem napsal já nebylo získáno od muslimů. Ti moc vtipů nemají a bohužel se v tom odráží realita dnešního světa.
20. 01. 2011 | 09:23

buldatra napsal(a):

Pane WHEMT,

Váš obecnější dějinný náhled ( 19. 01. 2011 | 13:15 )ve mně vzedmul vlnu nadšení, neboť dosti přesně popisuje několik málo z mnoha prvků, ze kterých se skládá celek a tím celkem je naše nesmírně sofistikovaná a úspěšná strategie přežití.
Výsledkem strategie je fakt, že jsme zde a kde je konec všem těm, kteří nás chtěli pod různými záminkami schlamstnout?

Přitom nepoučitelní pyšní, hrdí a vzdělaní, silní a mocní, bohatí a po dalším a dalším bohatství toužící rekové, bohatýři a dobyvatelé, diktátoři, ideologové všeho druhu a veškeří magoři ostatní, si to ne a ne zapsat za uši.

Doufejme tedy, že si Váš příspěvek přečte každý, kdo lišácky přechovává ve své dutině lební nelibý úmysl se sem k nám vypravit za účelem jiným než veskrze přátelským. A uchopí Váš dějinný náhled jako prevenci, která ho ušetří zákonitého historického znemožnění.
Jedině jako přítel je každý vítán s otevřenou náručí a má jistou šanci zapustit zde kořen na věčné časy a nikdy jinak. V opačném případě má smůlu, bude prokouknut, oceněn a ocejchován a půda pod jeho nohama se mu stane velice, ale velice horkou. Jeho další existence se mu bude jevit jako značně vysilující až zbytečná…
Ostatně, historie prokázala, že čím víc tlačí nepřítel na pilu, tím rychleji a hůř dopadne.

Za povšimnutí stojí i zjištění, že tato skvělá téměř nenásilná strategie věrně kopíruje strategii nejúspěšnějších zástupců říše rostlinné a živočišné a v mnohém ji dokonce překonává. Z čehož ale na druhé straně plyne má obava, že na to začneme být zcela zbytečně hrdí, a to by nás mohlo oslabit.

S úctou veškerou Váš ponížený služebník buldatra.
20. 01. 2011 | 10:58

Tenco napsal(a):

win
Ech, a já už myslel, že takové fóry zde šíříte Vy !
Jsem já to ale trouba.
Vy jste ten fór sem dal jen pro výstrahu, že ?
Vy jste ho masově rozšířil jako jakési varování, jestli se nepletu.
Hi, hi, hi...

:----()
20. 01. 2011 | 12:58

Yosif K napsal(a):

Pane Obcane, z hlediska vyssiho principu mravniho iracky lid muze a nemusi mit na Kuweit narok. Z hlediska vyssiho principu mravniho muze a nemusi mit iransky lid narok na Bahrain, Qatar a treba cele UAE. Z hlediska vyssiho principu mravniho mohou mit a nemusi mit severoamericti indiani narok treba na Mannhattan.
Spousta napeti okolo Gulfu je samozrejme vyvolana tim ze Kuweit ma pouze cca 100 tisic plnopravnych obcanu, kteri vesele proziraji petrodolary radove temer na urovni vyhladleho Iranu s 80 miliony lidmi.

Sadama i Khomeiniho brali vsichni certi - lenosni Kuweitani proziraji penize, ktere by se tak naramne hodily na export islamisticke/panarabsko-socialisticke revoluce.

Zatimco v Evrope po WW2 se narody vzdaly chuti krast jeden druhemu uhelne doly ci hute, na strednim vychode jsou tyto pudy doposud velmi zive. Jsou to vsak hry se silne negativnim koncem pro obe strany - blaznivi muslimsti vudci vse vybombarduji - pul milionu mrtvych vojaku - a nakonec je vse pri starem. A nakonec se jeste rekne, ze za chamtivost muslimskych vudcu muze CIA.....
20. 01. 2011 | 12:59

Yosif K napsal(a):

Jeste jedne ne vtip ale opravdovy pribeh: Ve vesnicce Hruskoviance-Podoliance je schuze starosty s Romy vedenymi romskou aktivistkou a politolozkou Lakatosovou. Starosta nadhazuje moznost priderleni zahradek Romum, aby si pestovali vlastni kapustu (zeli) a nechodili ji odrezavat na zahradky neromske populace.
Lakatosova: "My nemuzeme pestovat kapustu".
Starosta:"Proc?."
Lakatosova:"Protoze vy bili nejste schopni zajistit radnou bezpecnost."
Starosta:"Co tim myslite?"
Lakatosova:"Za vsechno muzete vy bili, neni zde bezpecnost, prece nebudu pestovat kapustu, jen aby mi jini Romove mohli ukrast?".

Ano, pan Shana Shadii ma take svym zpusobem pravdu - bili mohou za leccos, i za to, jak se MEZI MUSLIMY na Strednim Vychode hospodari a zije.....
20. 01. 2011 | 13:10

Yosif K napsal(a):

Sorry - poznamka o Kuweitu reaguje na prispevvek pana TENCOKYDA.....

Kuweitani jsou opravdu extremni exoti, 40 let hostili palestinskopu populaci, 40 let je nechali za sebe delat, NEDALI JIM PASY(!!!!!) a pak je vsechny nakopali do zadku a vyhnali do Jordanska jen kvuli takove blbustce, ze Palestinci nadsene podporovali magora Saddama Huseina pri okupaci Kuweitu.....

Inu neni nad silnou a nerozbornou panarabskou solidaritu.....

Na druhe strane to ze jsou Kuwitani lenosni exoti neznamena, ze se ostatni musi poprat o to, kdo jim vsechno znaropdni atp atp....
20. 01. 2011 | 13:18

Tenco napsal(a):

http://en.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93Iraq_War

Nerad bych celou problematiku redukoval na boj o odbytiště pro zbraně, munici a vojenskou techniku, ale zkuste se zamyslet nad tím, kde jsou dislokováni největší výrobci z oblasti zbrojního průmyslu.

Nedaří se mi vygooglovat informaci o tom paradoxu, kdy Írák odebral z UK zbraně za 800 mil GBP a nezaplatil je. Při použití i těchto zbraní - finacovaných takto britskými daňovými poplatníky pak zaútočil na Írák a bojoval proti vojskům spojenců.

Nevím, jestli jsou Kuvajťani exoti, zatím jsem se nesetkal ani s jediným.
Ale zajímalo by mě, o jaké informace se při svých paušalizacích opíráte Vy.
Zřejmě jste asi sociolog, cestovatel , polyglot, historik, etnograf a b´hvícoještě.

V tom případě nezbývá než před Vámi smeknout.

Neb já jsem jen obyčejný hlupák, který neví téměř nic o chování celých populací a jen málo o jednotlivcích. A jejich motivacích. A čím jsou podmíněny.
20. 01. 2011 | 13:57

Tencokida Hnuj napsal(a):

re : zaútočil na Kuvajt
20. 01. 2011 | 13:58

Yosif K napsal(a):

Jeste k Lakatosove: Ta byla nedavno proskolena na Al Jazeera v protibelosske propagande, takze se ozvala:
"Nechapu proc vy bili nam nedate zpet nas zpusob zivota - kone, housle, kovarstvi atd. Do kazde rodiny mramorovou vilku, velky SUV ci dve, detske prispevky na 15 deti a na 225 vnoucat a nas zpusob zivota - nechapu proc nam to vy bili nemuzete dat.... sproste nas okradate o subvence z OSN....."
No Lakatosova tohle ZATIM nerika, ale faktem je, ze Al Jazeera uz u Slovenskych Romu byla, ze o nich asi tyden vysilala, a to sice s komentari typu ze Romove na Slovensku trpi uplne stejne otevrenym apartheidem jako palestinci od Zidu..... ...svata prostoto..... v tomto mozna maji pravdu......
20. 01. 2011 | 13:58

Yosif K napsal(a):

Pane Tenco: ohledne zbrani - blazen kdo kupuje, jeste vetsi blazen kdo by neprodal, bohuzel..........

...stacilo by pri tom tak malo, ze by se muslimove domluvili ze si navzajem nebudou nic krast - mohli by tak usetrit mozna i US$ 50 miliard rocne.

Za 60 let existence arabske ligy se arabsti vudci dokazali domluvit pouze na 2 vecech: 1)ze nejvetsim nestestim arabu jsou Zide kteri jim ukradli 16 km siroky pruh bazin 2)ze vsichni Arabove plne stoji za sudanskym presidentem, a ze to co nechal dopustit v jiznim Sudanu a v Darfuru neni genocida, ale uplne normalni prubeh veci. Po odsouhlaseni techto 2 statementu se pak arabsti doktatpori polibi, rozleti se do svych palacu a pokracuji v nenavistnych akcich, sabotazich ci valkach mezi sebou samymi.
20. 01. 2011 | 14:50

Viola napsal(a):

Tak mě napadlo, není ten dioxin prací muslimů v Německu? Aby s vepřové přestalo jíst?
20. 01. 2011 | 14:55

Občan napsal(a):

To Yosif K.:

Kuvajťané patří mezi nejhorší islamistické fanatiky, protože vyznávají nejortodoxnější formu islámu - tzv. wahaábismus. Společně se Saudy.

Překvapuje mne, že Vy, který tu na muslimy dštíte nenávist pomalu 24 hodin denně, anjednou takřka slzíte náklonností k největším muslimským fanatikům.
A jestli tu "někdo" vyváží "islámskou revoluci" (KTEROU???), pak jsou to právě Kuvajt a Saudská Arábie. Tyhle dvě vypečené monarchijky financují islamisaci Balkánu, radikalizaci muslimských skupin v Evropě, Turecku, Egyptě. A ejhle - sionistický Yosif K. jim tu fandí, div si ruce s fanglí nevykloubí.
20. 01. 2011 | 14:56

Občan napsal(a):

Viola napsal(a):
"Tak mě napadlo, není ten dioxin prací muslimů v Německu? Aby s vepřové přestalo jíst?
20. 01. 2011 | 14:55"

Ono to sice původně bylo "jen" ve vejcích a kuřatech, ale určitě máte pravdu, Violo.
Taky předevčírem způsobili zemětřesení v Pakistánu, odpálili sopku Krakatoa v r. cca 1809, Vesuv, způsobili v ČR povodně v r. 2002, zabili sv. Václava a zbytek si dosaďte sama :o)))
20. 01. 2011 | 15:00

Yosif K napsal(a):

Pane Tenco, jak Vam priblizit dobraky Kuvaitany abyste nemusle do Kuveitu.
1) Zkuste se zeptat pana Shadi Shanaa, mozna nekdo z jeho rodiny ma jeste zive vzpominky na zlate casy v Kuweitu, odkud byli Palestinci vyexpedovani po 40-letem pobytu raznymi kopanci kuvaitske imigracni policie....
2) na Travel Channel byl ohromne zajimavy snimek o dobrosrdecnych obcanech Kuweitskych. Divoce oslavuji vsechny Eidy, ramadany, fotbalky atd, uplne navic maji jeste nekdy po Ashura zcela originalni svatek na oslavu beduinske minulosti - vyrazi bydlet pod stany do pouste na slabych 5-6 tydnu. Tedy pod stany.... ve stanu maji TV, samozrejme nerezove kuchyne, koupelny, zachody, teakove loznice a dubove budoirky maji s sebou v desiti az dvaceti karavanech na rodinu, v karavanech o rozmerech lodnich konteineru.
Pokud nejakeho trulanta napadne otazka, zda tito obcane pri neustalych oslavach vseho mozneho neschazi nekomu v praci, odpoved je NESCHAZEJI. Veskerou opravdovou praci jak je v Gulfu zvykem totiz provadeji (po vyhnani Palestincu) KEFFIROVE. Kdyby vsichni Keffirove nahodou odesli za jeste lepsim a vypnuli by hlavni jistic, Kuvaitani by byli bez proudu - nedokazali by ten jistic najit a zapnout.

Zajimave take je, co si Kuvaitane mysli o Palestincich.... but that is another story....
20. 01. 2011 | 15:09

Yosif K napsal(a):

Pane Obcane - mate pravdu - Kuvaitane jsou OPRAVDOVI VZORNI MUSLIMOVE az do morku kosti... tuhle je GWB pochvalil ze si zvolili do parlamentu a do vlady nejake zenske. Zmylil se krute - Kuvaitsky lid zadne zenske NIKDY nikam nezvolil. Mistni prohnily prozapadni emir vsak jakousi zenusku nadekretoval do vlady, aby se zalibil zapadnim novinarum.
Ale takto to je na vice mistech (doufejme krome Tuniska). Arabsti diktatori racionelne chrani ci zamestnavaji mensiny (krome Zidu samozrejme), sem tam strci do vlady nejakou zenusku, snazi se omezit HONOR KILLINGS - ale prosty lid ten smysli jinak. Prostemu lidu se styska po neskutecne kombinacu zapadni zivotni urovne a tradicniho islamskeho zivota z minulych stoleti - tak jak to maji v KSA nebo Kuvaitu......
20. 01. 2011 | 15:18

Viola napsal(a):

Občane,

Alláha moc neznám, ale zřejmě nebude moc slitovný, když na muslimy dopustí takové spouště.
20. 01. 2011 | 15:20

Yosif K napsal(a):

Pane Obcane, pane Tenco, Kuvaitany nijak zvlast v oblibe nemam, jejich cin brutalniho vykopani Palestincu po 40 letech pobytu se mi nijak nezamlouva. Dokonce bych rekl, ze pokud by jeden veril vsem lzim o panarbske solidarite, tak by se jeden divil jak se Arab k Arabovi chova. Na ropzdil od tzv "Zionistickych rasistu" Kuvaitane vykopali Palestince UPLNE VSECHNY - do jednoho.
Jen jsem rikal, ze Kuvaitane jsou nadprumerne bohati a zakladny USA na svem uzemi se jim zatracene dobre hodi.

BTW - Palestinci fyzicky vyhnani z Kuvaitu nyni prevazuji nad Palestinci fyzicky vyhnanymi z uzemi dnesniho Israele v pomeu asi 580 ku 1.

Nenastal cas na to, nazyvat veci pravym jmenem? Neni snad pravda ze naprosta vetsina Palestincu nejsou vyhnanci z Israele ale ze to jsou VYHNANCI z KUVAITU? Z tzv "bratrske panarabske zeme"? Hahaha?

Ze by v tom byla nechut priznat si ze Arabove sami sobe jsou si mnohem krutejsim nepritelem nez tzv ZIONISTE A KRIZACI? Nebo ze by za tim vsim snad byla nejaka patologicka nenavist proti Zidum????
20. 01. 2011 | 16:11

Yosif K napsal(a):

Jeste k tomu Suzeskemu kanalu: Cop by na to arabsti pokrokovi soudruzi rikali, kdyby treba zainvestovali v Trencianskych Teplicich hotelovy a lazensky komplex za dejme tomu 2 miliardy EUR a tento komplex by jim soudruh Meciar znarodnil s tim ze slovensky lid je potrebnejsi nez nejaci zbohatlicti arabsti investori???

Mili islamofilni a levicovi soudruzi, jste si jisti, ze UPLNE VSE patri tak nejak zcela samozrejme PRACUJICIMU LIDU TE KTERE ZEME?

Jeden Egyptan mi rikal ze byla blbost ze Nasser vse znarodnil zaraz. Bylo by pry mnohem lepsi rict cizakum, ze se nic znarodnovat nebude, nechat je vsechny cementarny, textilky, tiskarny a dlasi fabr8iky poradne zmodernizovat a PAK JIM TO TEPRVE ZNARODNIT.

Takhle se laka Foreign Direct Investment, takhle se tvori pracovni mista - vy potroubli keffirove.....
20. 01. 2011 | 16:18

Tenco napsal(a):

Yosif K
To je pravda, co píšete. Ale já už to přeci napsal - tak proč to znovu opakujete ?
Tedy že jsem hlupák. Který neví jak se chovají celé populace. Jak se vymezují, jak formulují své hodnoty, jak jsou motivovány, jak pak jednají...
Já něco málo vím o jednotlivých lidech. mOžná o zájmových skupinách. Vládách ?

Ale na celé populace - muslimáky, Kuvajťany, Palestince, Islamofily či levicové soudruhy - tak to jste odborník Vy. A to velmi fundovaný - Vaše syntézy jsou výstižné a někdy dokonce i humorné. Je vidět, že jste študovaná hlava.

Ale znovu - já to plně uznávám.
UZNÁVÁM. Že tedy Vy máte v tomto vždy pravdu.
Vždyť to je přeci jasné už z podstaty, no ni ?
20. 01. 2011 | 17:21

Yosif K napsal(a):

Pane Obcane - re Kuweit: Kuvait byl odtrzen od Osmanu mnohem drive. Britum se mazane podarilo odthrnout Kuweit od osmanske rise jiz kolem roku 1805. Tehdy zadny Irak vubec neexistoval - irak je slepenec slepeny Brity ze tri byvalych tureckych Viyalatu.
Turkum tehdy odtrzeni Kuvaitu nevadilo - o rope nikdo nevedel, par mistnich beduinu lovilo ryby a obcas okradli nejake kupce. Ani Britove o rope tehdy nevedeli, ale snazili se omezit piratstvi s ohledem na svoje exporty textilu apod na Vychod.

Dtto o par let pozdeji tehdejsi "Piratske pobrezi", dnesni bohata zeme UAE.
Tehdejsi obyvatele proti britskemu protektoratu nijak zvlast nebyli - museli sice omezit piratskou cinnost, ale to by po nich Turci v te dobe uz chteli taky. Navic - Turci zachazivali s Araby jako se psy, takze ani po Turcich se nikomu v Kuvaitu ani na Piratskem pobrezi moc nestyskalo.

Suma sumarum, tezko rict, zda Britove na techto svych koloniich nekdy neco vydelali - krome zajisteni svobodne plavby. Ropa ve vetsim meritku se zacala tezit az tyto byvale protektoraty ziskali samostatnost.
20. 01. 2011 | 17:27

Yosif K napsal(a):

Pane Tenco, omlouvam se pokud generalizuji, ale nazor ze za veskerou bidu Arabu, Romu, Mashokolumbu ci Papuancu muze nejake Zionisticko-krizacke kolonialni spiknuti je take generalizovanim.
Je to pro mne vzdy nemilym prekvapenim, kdyz ctu ze za to, jak ziji muslimove v chudinskych cvrtich Kahiry, Ammanu ci Damasku nemohou sami muslimove ale JA jako malinky ale vmesujici se prislusnik kolonialistickeho zionisticko-krizackeho spiknuti. Hm, takto si, arabsti soudruzi, blahobyt nevybudujete.....
20. 01. 2011 | 21:14

Yosif K napsal(a):

Pane Shadi Shana, verim ze na konferenci Youth Leadership JSTE SE SETKAL S NADSENYM SOUHLASEM, specielne pokud tato konfernce byla doplnena mladymi nadsenymi bojovniky proti kapitalismu. Vas projev jsem siu znovu precetl a dovolil jsem si jej prolozit z antiimperialisticke blabla do ponekud strucnejsi byt politicky mene korktni reci:
1) za bidu arab u muze kolonialismus, vmesovani belochu a insdtalace zkorumpovanych diktatoru. Schopnym a poctivym arabum nebylo povoleno vladnout, nynejsi diktatori jsou stvury dosazene neokolonialitsy za ucelem zbudaceni muslimu. (Belosi to tak udelali po celem svete, i v Nemecku, Japonsku, jizni Koreji atd dosadili zkorumpovane diktatory ale na potvotru nejak miz zkorumpovane, takze se tam maji lide nyni dobre, ale to nema nic spolecneho s pracovitosti a poctivosti a organizovanosti. My Arabove jsme stejne pracoviti, poctivi a technicky erudovani jako treba jizni Korejci, ale to ze Jizni Korea je daleko vpredu a treba Yemen nebo Egypt je daleko vzadu je vysledek Zionistickeho spiknuti na pokoreni muslimu.)
2) Pomluvy, ze muslimove jsou netolerantni nasilnici jsou jen pomluvy. Muslimove jsou tolerantni a mirumnilovni, proto se nesmite divit, ze kdyz nekdo v Dansku rekne opak, tak ze jednoduse musime vyrabovat a zapalit kramy s danskym zbozim, podpalit danske velvyslanectvi a zaqbit nejuake sekuritaky okolo. A kdyz nejaka blazniva krestanka v Pakistanu rekne ze Jezis byl mirnejsi a tolerantnejsi clovek mnez Mohamed, tak ji jednoduse povesime. Vojenske zakladny: urazi nas tech par vojaku v Djibuti, Bahrainu a Qataru, neobhajujeme vybuchy 9-11 a v londynskem metru, ale je to vlastne racionelni protest utlacovaneho arabskeho lidu za vsechnu bolest co jste nam vy zli bili neokolonizatori zpusobili.
3) IRAN NIKOHO NAPADNOUT NECHCE, a uz vubec nechce napadnout odporne bohate ropne sousedy, i kdyz by si to pri Allahu stokrat zaslouzili. Iran chcew zit v miru jak s Bahrajnem, tak s Qatarem tak s KSA a vsemi temi psy co tak utlacuji shia chudaky ve svych zemich. Iran se proste musi branit agresivnimu Israeli - zide se sice vyklidili ze Sinaie a Gazy a Libanonu, ale urcite se chteji zmocnit Khuzestanyu a Iran se jim musi nejak branit. Proto prerdstira ze vyrabi atomovou bombu, ale uklidnete se to jen jen predstirani. Iran take predstira ze se chysta na velkou valku pri ktere se vrati na zem 12 skryty imam mahdi, ale nebojte se to je jen predstirani, nebojte se a NIC SE VAM NESTANE - budete se strasne divit.
4) dejte sanci islamistum, nic se nikomu nestane, zide jsou uz davno v tahu a s homosexualy, reptavymi krestany a hlupackami ketre pridjou o panenskou balnu pred snatkem si rychle poradime dle Shariatskeho prava - ohromne rychle a efektivne.
5) Neprikladejte pod papinak, nesnazte se nam nic vnucovat, nechte vladnout islamisty a uvidite jak nasi islamisticti ucenci ve dne v noci bloumajici nad hrisnosti uroku a nad tim co ma muslim delat kdyz se jej dotkne slina psa ci kdyz leti v letadle s lahvi alkoholu, tak s pomoci techto ucencu za par tydnu dohonime a predhonime zivotni uroven jizni Koreje, Svedska i Japonska. Nechte vladnout nase islamisty a nechte nam nasi vrozenou pili, poctivost, organizacni talent a nas tradicni blahobyt!!!!
Ze bychom mohli zacit s tim budovanim blahobytu tak jako Korejci ci Singapurane ci HongKong i pod dosazenymi zkorumpovanymi diktatory? NE, my hrdi muslimove zacneme s budovanim prudkeho blahobytu az pod nasimi vlastnimi, islamistickymi diktatory....
20. 01. 2011 | 21:53

Martin Konvička napsal(a):

Ten pán mnohomluvně mlží a lže.
Nemůže jinak, jako muslim.
22. 01. 2011 | 11:24

Yosif K napsal(a):

Mily Pane Shadi v dnesnich jinak celkem arabofilnich NYT je pekny a smutny clanek o Mohamedu Bozizi, ktery se upalil, v chlapci, ktery se upalil v Sidi Bouzid.
a) neni VS absolvent ale ZS absolvent
b) neupalil se ze by mu mestska sprava sebrala licenci na stankvy prodej - tu tam nema ocividne nikdo. Upalil se proto, ze nevydrzel neustale vybirani uplatku ze strany pracovniku MUNICIPALITY. Upalil se tedy kvuli vybirani uplatku, ktere je v muslimske kulture endemicke a vicemene zcela normalni, ale v jeho pripade prilis tlaci9li na pilu.

Vybirani uplatku je jev ktery ochdromuje ho9spodarsky rrozvoj jak arabskeho sveta, tak i Afriky a latinske Ameriky. Jestli si myslite ze vybirani BAKSHEESH BAJSHEES bylo zasazeno do arabskeho sveta nejak nasilne britskymi a franzouzskymi kolonizatory, lzete si sam sobe. Slysel jste snad, ze by ve Francii nikdo nemel na trzisti licenci a meststi urednici by misto licenci vybirali uplatky primo na trzisti?

Spousta lidi z Pakistanu, Barmy, HongKongu i Singapuru vam muze potvrdit, ze napriklad Britove uplatky nikdy nebrali, a ze brani uplatku prudce narostlo po "narodnim osvobozeni" kdy nad mistnimi satrapy zmizela vnejsi kontrola.

Vybirani uplatku od kohokoliv za cokoliv rozhodne neni tradice francouzske republiky, byla to vsak vzdycky vicemene oficielni soucast hospodareni orientalnich despotu a muslimskych-osmanskych viyalatu....
22. 01. 2011 | 19:28

Yosif K napsal(a):

http://www.nytimes.com/2011/01/22/world/africa/22sidi.html?nl=todaysheadlines&emc=tha2
Toto je link na clanek o upalenem Mohamedu Boazizi.
Samozrejme VYBIRANUI UPLATKU narostlo po odchodu kolonizatoru z tech MUSDLIMSKYCH ZEMI, odkud skutecne odesli. V HongKongu a Singapuru si cinska sprava osvojila anglickou portestantskou moralku a tytop 2 zeme patri mezi nejmen zkorumpovane na svete.
Dale si celkem dobre vedou UAE, Bahrajn a Qatar - tam arabove tvori slabych 90% pracovniku statni spravy a pouze 1-2% pracovniku soukromeho sektoru, temer vsechni organizuji a ridi Anglicane, uplatky se prakticky nevyskytuji (tak kde pracuji Anglicane....)
22. 01. 2011 | 19:37

Vláďa napsal(a):

Nádherná anekdota.
04. 02. 2011 | 13:06

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy