02. 11.

Dopis k 28.říjnu i 17.listopadu 2016

Vladimír Just Přečteno 4208 krát Přidat komentář

DOKUD NEBUDE POZDĚ....

(Několik slov k 28.říjnu a 17.listopadu) 

Milí přátelé,

samozřejmě, že s myšlenkami Michaela Kocába (viz níže) nelze než souhlasit. Už proto, že autor je jedním z mála, který měl tu zkušenost a čest být přímo u toho, když od nás po složitých jednáních odcházela okupační vojska, ve 20.století už bohužel v pořadí druhá. A proto jeho obavy, že by se mohla - v té či oné, třeba jen zatím mediální  podobě -  situace opakovat, je třeba brát vážně.
Nesouhlasím totiž s různými utěšovateli, že není tak zle, máme tady přece fungující parlamentní demokracii, svobodu podnikání i slova, jsme v NATO, tak proč se bát? Takoví chlácholilové
jakoby vzorně naplňovali definici, že optimismus je nedostatek informací.
Vždyť moc nescházelo (a možná ještě neschází), aby v čele nejmocnější země světa a, jak se v obou světových válkách ukázalo, zároveň garanta i naší svobody, stanul někdo, kdo už dopředu vyhlašuje, že je mu bližší represivní, nedemokratický Putinův režim než osud  legitimních demokracií střední či východní Evropy. A zaznamenejme prosím, že zvolení tohoto prokremelského "amerického Jakeše" veřejně podpořila i naše hlava státu, která - podobně jako ta hlava předchozí - učinila z Hradu de facto zastupitelský úřad cizího státu, střídavě ruského a čínského. A která už zcela cynicky šlape po Ústavě, včetně její preambule, zavazující nás k podpoře demokracie a občanských práv doma i ve světě, nikoli k lokajskému posluhování diktátorským režimům. Bude-li prezident a jeho kamarila, tak okázale pohrdající ústavností  i zákony (viz zpupné chování pánů Mlynáře, Nejedlého i samotného prezidenta vůči pravomocným soudním rozhodnutím) ve svém nepokrytém úsilí o únos republiky východním směrem pokračovat,  postupně tím jeho chování naplní všechny znaky vlastizrady. Ale potíž je v tom, že až své dílo dokoná, už ho nebude mít kdo (nezávisle)  soudit.To všechno jsou však věci vám všem dostatečně známé. Zdroje mých obav ale leží ještě jinde:
1) Už teď náš prezident a jeho příznivci "zleva" i "zprava", inspirováni brexitem, skrytě či zjevně spekulují o možnosti vyhlásit i u nás "všelidové" referendum. O čem? Mimo jiné i o našem setrvání či vystoupení z EU nebo z NATO. Za předpokladu ovládnutí médií, zahlcení sociálních sítí prokremelskými a pročínskými "trolly" a jejich nenávistnou protizápadní  a protiamerickou rétorikou, by se tento zdánlivě demokratický tah mohl překvapivě zvrtnout v ortel nad demokracií. (Onen předpoklad se ve chvíli, kdy i seriozní Lidové noviny, nejen tedy mateřská stoka jménem Parlamentní listy,  citují jako uznávaného "politologa" a relevantní zdroj informací dávno provařeného tajného spolupracovníka s krycím jménem "Houf", daří až překvapivě hladce plnit už teď ). Za tohoto předpokladu - se vzpomínkou na ne tak dávnou hysterii kolem amerického, tedy spojeneckého (!) radaru - si vůbec nejsem jistý, jak by takové referendum o NATO u nás dopadlo. Vy, páni optimisté, snad ano?  Pravděpodobnost, že by takový riskantní podnik dopadl úplně stejně jako případné referendum o placení či neplacení daní, je bohužel u nás, v zemi Švejkově, až příliš vysoká. V tu chvíli by všem optimistům splaskl jejich hlavní argument, a možnost, že bychom se po osmdesáti letech vrátili tam, kde už jsme jednou byli, by se hrozivě přiblížila.
2) Druhá moje obava vyplývá z mé profese. Učím na naší nejstarší univerzitě, a zděšen pozoruji něco, co jsem už čtvrtstoletí nezažil:  jak se po vzoru hlavy státu dnes a denně za obecného mlčení či dokonce souhlasného mručení většinové společnosti (s výjimkou těch, kterých se to bezprostředně týká) zvyšuje míra přehlížení a primitivní arogance ke vzdělanosti. Zejména pak ke vzdělanosti univerzitního (tj.univerzálně humanistického) typu. Začalo to svévolným nepozváním toho či onoho rektora na oslavy 28.října,  neudělením profesury jednomu, dvěma, třem mým vzácným kolegům - a končí to letos zpupně vyprovokovanou hozenou rukavicí prakticky celé akademické obci, jejímž přirozeným obranným důsledkem je masový bojkot  nejlepších mozků v zemi největšího státního svátku. Obávám se, že podobnou - buď trpěnou, nebo obecně sdílenou - arogancí ke vzdělanosti, ke kritickému myšlení či  k historii (viz nekonečně trapná kauza Peroutka) se vyznačovaly bez výjimky všechny totalitní režimy v dávné i nedávné minulosti. A to zejména ve svých nenápadných počátcích. Důsledky těchto vyhlášených válek proti inteligenci a vzdělanosti pak nakonec pocítili úplně všichni, včetně těch, kterým to původně vůbec nevadilo, nebo to dokonce populisticky podporovali.
A tak si nakonec kladu otázku, na kterou neznám odpověď:  jsme ještě na změnitelném začátku - nebo už jsme překročili Rubikon?  Doufám pořád v tu první možnost...

Vladimír Just
vjust@email.cz
        
---------- Původní zpráva ----------
Od: michael kocab
Komu: Michael Kocáb
Datum: 25. 10. 2016 6:55:57
Předmět: Fwd: Dopis k 28.10.16

 
Přátelé,
 
dovolte mi krátké zamyšlení nad naší současnou politickou situací, kterou považuji za alarmující.
 
Data 28. říjen 1918 a 17. listopad 1989 jsou nerozlučně spjaty s osudem České a Slovenské státnosti.  28. říjen nám připomíná vznik Československa, vyvzdorovaného na Rakousko-Uhersku, avšak v průběhu dvacátého století těžce decimovaného ze strany Nacistického Německa a Sovětského svazu a 17. listopad dosažení svébytnosti, svobody a demokracie, tedy obnovení smyslu naší existence. Měly by to být svátky smíření, radosti a vítězství. Prezident republiky by měl stát v čele těchto oslav s velkorysostí a nadhl edem a všechny partikulární politické rozmíšky by měly být v tyto dny zapomenuty.
 
Namísto toho jsme svědky nebezpečně negativního vývoje na domácí politické scéně, který může mít nepředvídatelné důsledky a který bychom měli společnými silami neprodleně zastavit.
 
Všemu předcházel dopis čtyř nejvyšších ústavních činitelů reagující na mírumilovnou návštěvu duchovního vůdce dalajlámy, kterým se prezident republiky, předseda vlády a předsedové obou parlamentních komor svévolným a nepřijatelným způsobem vemlouvali do přízně komunistické Číny. V souladu myšlenkou Václava Havla, že „neexistuje hospodářský zájem tak silný, že by směl mít přednost před solidaritou s trpícími či nespravedlivě postihovanými“, jsem přesvědčen, že jednali v  rozporu s politickou linií přijatou po 17. listopadu 1989. Za tento dopis se jako Čech opravdu stydím. Pominu-li dlouhou řadu politických pochybení Miloše Zemana, pak vrcholem bylo vyhrožování ministru kultury Danielu Hermanovi ohledně oficiálního přijetí dalajlámy a kupčení se státními vyznamenáními. Nejedná se jen o politický avanturismus, ale o přímou mocenskou zvůli. V takto odhalené podobě jsme ji od roku 1989 ještě nezažili. Bude velmi dlouho trvat, než naši občané opět získají důvěru, že na místě hlavy státu může stát člověk bezúhonný a oddaný myšlence demokracie, která nestaví na první místo výkon moci, ale službu svým občanům.
 
Dle  mého názoru stojíme před následující volbou: Můžeme se v duchu nejlepších českých tradic po čase semknout, vystavit panu prezidentovi stopku a přimět ho prostřednictvím našich parlamentních zástupců k rezignaci. Nebo můžeme podle jiných, méně pozitivních tradic vyčkávat, ale pak musíme udělat vše pro to, aby příští volba přinesla prezidenta důstojného a odpovědného.
 
V takovém případě znovu upozorňuji na veřejnou iniciativu Kroměřížská výzva, která chce všemi svými silami ukončit dlouhodobé trauma svévolných prezidentů, které započalo po prezidentském období Václava Havla. Jestli souhlasíte s jejími základními črtami, šiřte ji všemi dostupnými prostředky. Ať již internetem či v listinné podobě, ústně, přes studenty, učitelé, odborníky, dělníky, hasiče, lesníky až do místních hospůdek. A hlavně,  Poskytne paletu možností, jak vyjádřit svůj názor. Každý hlas navíc má v této situaci velkou cenu.
 
Ne v jednotě, kterou vyžadovali komunisté, ale ve společném otevřeném postupu všech různorodých demokratických sil je naděje. Dokažme to, co naši demokraté při nástupu Gottwaldova zhoubného režimu nedokázali. Spojit se a zastavit řádění nové neznámé temné síly. Nacházíme se v závažné situaci, kdy již dokonce USA nejsou schopné zvládat intervenci ruských tajných služeb. V takových podmínkách není naše země schopna vlivu Ruska a Číny odolávat jinak, než že do svého čela postaví osobnosti, které se dlouhodobě osvědčily v zápasu za demokratické hodnoty a prozápadní liberální orientaci. Pokud to nedokážeme, musíme poč&a mp;a mp;a mp;i acute;tat s tím, že rezignace na polistopadové hodnoty bude pokračovat a vzájemná nedůvěra občanů bujet. Ještě máme naději, že situaci společně vyřešíme, ale už se připozdívá. Chceme se jistě nadechnout opět čistého vzduchu. Dýchat se bude lépe i Evropě, když ji nebudeme trápit svým rozkladným vlivem.
 
Přátelé,
 
vším, co jsme s mnoha dalšími lidmi 17. listopadu ve službách společnosti udělali, jsme měli na mysli zejména svobodu, pravdu, spravedlnost, soucit a přátelské vztahy mezi lidmi. Sametová revoluce nám přinesla ukončení vazalských vztahů, demokracii, Evropu bez hranic a ochranu práv občanů. Přátelské vztahy se ale jaksi nedostavily. Dlouhodobé zhoršování atmosféry a nálady ve společnosti už nám jdou všem na nervy a nemáme je zapotřebí. Ano, žijeme ve světě velkých problémů, ale v Evropě žijeme stále v prostředí svobodném, relativně blahobytném a prožíváme nejdelší mírové období v evropských dějinách.
Udělejme všechno pro to, abychom si tyto historické výsady udrželi.
 
Srdečně zdravím
Michael Kocáb

14. 10.

Pražská Havlománie a hradecká Asanace

Vladimír Just Přečteno 5746 krát Přidat komentář

ČESKÁ HAVLOMÁNIE A HRADECKÁ ASANACE

Nedožité osmdesátiny Václava Havla oslavil takřka celý kulturní svět, a nutno říci, že většinou bez frází, věcně a důstojně. Ne tak u nás. Zde se sice také najednou s Havlem, po pěti letech mlčení, takříkajíc roztrhl pytel, ale místo aby bylo jméno připomenuto konkrétním dílem (například novou inscenací), roztrhl se – až na pár vzácných výjimek – pytel plný frází. Do tohoto pytle patří i to, že se proluka mezi Novou scénou a Národním divadlem se nesmyslně nazvala jeho náměstím (ač měl jak známo blíž k úplně jinému divadlu). Je až neuvěřitelné, kdo všechno najednou pocítil potřebu se k Havlovi přitřít – nebo kdo byl, například přílohou Lidových novin, osloven. Mezi 80 novopečenými havlology čteme kromě některých úctyhodných osobností opravdu bizarní sestavu. Politiky (je přece před volbami!) od Přemysla Sobotky přes Vladimíra Dlouhého až po čerstvou kandidátku politiky Danu Drábovou - expertku přes Havlem z duše nemilované jádro, zpěvačku, která seděla náhodou vedle Havla o dvě řady níž na koncertě a „ráda by s ním zašla na pivo“, Havlův úhlavní „přítel“ Milan Knížák, dokumentaristku, která se s ním nikdy nesetkala ani jako filmařka ani osobně, zakladatel spolku Sisyfos, jehož Havel v Amálii zklamal, protože mu v závěru debaty bezezbytku nepřitakal k jeho jediné správné pozitivisticko-vědecké pravdě (byl jsem těchto debatách třikrát a ani jednou se Havel ve svých pověstných shrnutích k nějaké názorové skupině bezezbytku nepřiklonil). A už vůbec netuším, jak se tam ocitl „Zemanův filmař“ režisér Robert Sedláček: ten se ovšem čtenářům Magazínu LN svěřil, že Havel „mluvil pod tlakem kamery, jako by to byla pistole“ a přerušil s ním proto natáčení, neboť on, pan Sedláček, je „muž století příštího“, kdežto Václav Havel „minulého“. Scházel v té partičce snad už jedině Václav Klaus nebo Petr Hájek.
A přece tu byl i nový, z pražské perspektivy nenápadný, ba neviditelný čin: nová, Havlovým režisérem a přítelem originálně přečtená inscenace Havlovy předposlední celovečerní hry: Asanace.
Andrej Krob už v Hradci režíroval Pokoušení (1999), Vyrozumění (2003) i Odcházení (2008) a vždy to byla v kontextu domácího i zahraničního uvádění Havlových her mimořádná událost. Tentokrát sáhl ke hře, na níž si podle vlastních slov dlouho netroufal, s jejíž „jinakostí“ si nevěděl rady, totiž k Havlově Asanaci z roku 1987. A dlouhá cesta k hlubokému porozumění tomuto titulu se jak režisérovi, tak hradeckému divadlu skvěle vyplatila.
HAVEL LP 2016
Inscenace přitom vznikala jaksi neplánovaně a v časovém stresu, hradecké divadlo totiž do poslední chvíle čelilo různým pro mne nepochopitelným právně-administrativním překážkám, vyvolaným lidskou nepřejícností, zlobou nebo hloupostí, takže netušilo, zda hru bude moci uvést jako normální repertoárový titul anebo pouze jednorázově, k nadcházejícímu dramatikovu kulatému výročí. Ale jak říká básník, „bytí zdvojnásobuje se ohrožením“. A tak nedávná „ohrožená“ premiéra ve Studiu Beseda nakonec dopadla tak, že snad zainteresovaným konečně dojde, jakou neodpustitelnou pitomostí a ochuzením nejen hradeckého, ale i obecně českého publika by bylo, kdyby nemělo možnost se s touto jedinečnou inscenací setkávat i nadále, v průběhu celé sezóny, a to v množství „větším než malém“.
Krob udělal ve hře jen drobné, zato účinné úpravy. Zredukoval mj. čtveřici delegátů z lidu na jedinou, zato nezapomenutelně dojemnou dvojici (Lenka Loubalová, Ladislav Svoboda), škrtnul v delegaci „korektní“ černošské zastoupení, zkrátil a snad i trochu ochudil proslov Druhého inspektora o „lidová“ extempore (dávná aluze na primitivní extempore prezidenta Novotného). Především se však elegantně vyhnul popisně realistické doslovnosti scénického uspořádání prostoru tím, že ji nahradil slovní dekorací: inscenaci totiž otevřel i zakončil scénickými poznámkami, čtenými Václavem Havlem. Využil tak faktu, že dramatik více než rok před světovou premiérou v Curychu (1989) celou hru i se scénickými poznámkami načetl na magnetofonový záznam, který se jako necenzurovaná demokazeta šířil po republice. Komorní prostor hradecké Besedy tak mohl scénograf Jan Dušek zabydlet jen náznakovými siluetami hradu (s „havlovsky“ se refrénovitě opakujícím motivem lomeného obouku) i se zadní centrální věžní bránou, zpoza níž zlověstně vykukovala, vždy ještě předtím než do dění mrazivě zasáhne, tvář všemocného Tajemníka (Jan Vápeník v zatím snad své životní hradecké roli).
V REŽII TAJEMNÍKA
Právě tento „tajemný“ Tajemník – jehož funkcí je opravdu „tajit“ - je ze hry do hry kráčející věčný archetyp aparátníka, který jakoby tu z minulého režimu dokráčel přímo doprostřed našich dnů. Sedět v první řadě a hledět do přesně vytesaného arogantního obličeje tohoto Tajemníka znamenalo pro mne vrátit si v hutné, kondenzované podobě každodenní pocit bezmoci před obrazovkou při pohledu na oba Havlovy nástupce v prezidentském úřadě (nehledě na jejich klony). Táž bezmoc vůči moci, která nám s nekonečnou přezíravostí dává najevo svou nadřazenost a nesesaditelnost, která je vždy o krok napřed než kterýkoli naivní občan, neboť tahá za jemu nedostupné, neviditelné nitky: „Děje se něco?“, ptá se znepokojený šéfprojektant Bergman (František Staněk), když už po xté přejde mlčky kolem něj mrazivá arogance v podobě Tajemníka. - „Zatím ne –-.“ Ve způsobu, jakým tu nenápadnou větu Vápeník důležitě pronese a zmizí, je veškeré pohrdání moci, která ví vždy víc než my. A odzbrojí nás neprůstřelnou byrokratickou logikou, s níž za chvíli odpoví na poníženou prosbu ženy o doručení obyčejného jablka vězněnému muži:
„A kdy mu to dáte?“ - „V termínu předávání ovoce“ - „A kdy to bude? - „Tak do měsíce“ - “Vždyť to shnije!“ - „To neříkejte mně, já proces hnití do přírody nezavedl!“
Krobova inscenace i v podobě další přesně vedené „vedlejší“ postavy (Martina Eliášová) ukazuje, odkud moc těchto věčných papalášů čerpá sílu: ze ztráty kritické soudnosti a z fanouškovské servility tzv.obyčejných občanů, jak je ve hře reprezentuje architektka Macourková: „Musíte se nám šetřit, abyste nám dlouho vydržel!“ Stačí si kdykoli pustit servilní prezidentský servis Novy a předem nacvičené holdovací proslovy při spanilých jízdách po republice, a vidíme, že touto Asanací se píše nikoli rok 1987, ale 2016.
OD HAVLA K ČECHOVOVI
Hlavní přidaná hodnota, jíž Krob Havlovu inscenační tradici Asanací obohatil, nespočívá však jen v nadčasovém politickém rozměru (i když člověk má u Kroba standardně už dvacet let pocit, že „jeho“ dramatik modeluje své situace výhradně „tady a teď“). Jistě, na rozdíl od nedávné inscenace Divadla Na zábradlí si režisér velmi dobře uvědomuje, že problémy moderní architektury a sporů kolem necitlivých asanací různých „podhradí“ jsou u Havla jen modelem problémů daleko důsažnějších (v této hře i vědecky přesnou reflexí naší nedávné historie od euforie osmašedesátého přes normalizační kocovinu až na práh rozbředlého dneška). Přesto Krob inscenaci posunuje ještě někam jinam: z myšlenkové do emotivní roviny. Režisér vede herce a jejich proplétající se, vzájemně na sebe „neslyšící“ a přece harmonující motivy natolik soustředěně, že výsledným zážitkem je dokonale sehraná, vícehlasá herecká fuga. Podmínkou emotivního zásahu je, aby každý hráč komorního tělesa byl vynikajícím hráčem na svůj herecký (v případě bodrého Inspektora hostujícího Marka Šimona na svůj „neherecký“ “) nástroj, kterým je nikoli technika, ale téma. A tak jsem se vzrůstajícím potěšením sledoval například pro Havla klíčové „vyviňující“ a citově vyděračské monology hlavního projektanta Bergmana, omlouvající neomluvitelné, vysvětlující nevysvětlitelné a v závěru dokonce drze zcizující „palachovskou“ smrt jedinému opravdovému tragickému hrdinovi příběhu, to vše v brilantním, slabošsky nejistém a proto zlidšťujícím podání Františka Staňka (tajemství těchto monologů, bez nichž se neobejde žádná Havlova hra, je v tom, že i při veškeré demagogii obsahují vždy i racionální zrnko pravdy). Stejně tak jsem zblízka obdivoval hradeckou star Kamilu Sedlárovou: totiž její vítězný zápas s výzvou plnou nástrah, jež dramatik partem Luisy přichystal kterékoli její interpretce. Ta sice odhalí bezednou hloubku pokrytectví, hypochodrie a sprosťáctví svého milence Bergmana, ale přesto mu na konci srdcerycného monologu vždy znovu podlehne (podobný rébus kdysi Shakespeare hercům uchystal partem lady Anne, která má na konci setkání s vrahem svých blízkých Richardem z Glosteru věrohodně podlehnout jeho tokání). Skvěle vyřešen byl i neřešitelný propletenec vzájemných milostných míjení téměř všech postav, „pravdařského“ architekta Alberta (Jan Sklenář), smolařsky zamilované, líbezně vykroužené Renaty (Marta Zaoralová) a navenek pragmatického, cynického architekta Ulče (Jiří Zapletal). Komorní herecký ansámbl byl spolehlivě jištěný jakýmsi spodním generálbasem věcných komentářů Kuzmy Plechanova (Jan Bílek), jednoho z mála Havlových opravdu tragických hrdinů, oč neokázalejších, o to věrohodnějších.
Suma sumárum: jako bychom se tentokrát nedívali na obvyklý havlovský „stroječek“, nýbrž na jemné vztahové předivo her A.P.Čechova. Díky, Andreji!
Václav Havel: Asanace, režie A.Krob, scéna J. Dušek, premiéra 17.9. 2016 Studio Beseda Klicperova divadla Hradec Králové

31. 08.

Jsme ještě post-komunistická země?

Vladimír Just Přečteno 4150 krát Přidat komentář

JSME JEŠTĚ POSTKOMUNISTICKÁ ZEMĚ?
Povyk, který ztropila část našich spoluobčanů při návštěvě Angely Merkelové, včetně urážlivých transparentů, nám, kteří pamatujeme prvomájové manifestační karikatury Adenauer = Adolf Hitler tolik povědomých (o antimuslimském pokřiku „do plynu“ ani nemluvě), to všechno by šlo ještě přejít mávnutím ruky. Každý národ má svou patologickou ssedlinu, která v kritických okamžicích vyplave na povrch – a ssedlina ještě není celý šálek.
Ssedlina na Hradě
Jenže co dělat ve chvíli, kdy ssedlina – nebo její reprezentant - sedí na Hradě? A co si máme myslet, když se v den návštěvy objeví průzkumy veřejného mínění - nevím do jaké míry jsou relevantní a do jaké míry dílem kremelských trollů - z nichž vyplývá, že kancléřka demokratického právního státu má u Čechů zhruba o polovinu menší popularitu, než agresor, který doma likviduje svobodná média i opozici a navenek hrozbou síly ohrožuje své sousedy, bývalé satelity, včetně nás, nevyjímaje? Je opravdu u Čechů víc než demokratický politik oblíbený diktátor, který protiprávně, za bezmocného přihlížení civilizovaného světa, anektoval cizí území a odmítá vpustit neutrální pozorovatele na hranici s neposlušným sousedem, jenž se marně brání jeho špatně maskovanému vpádu na vlastní území? Co si myslet o zemi, která nadšeně s praporečky, jako za dob hlubokého brežněvismu, vítá cestou z letiště jiného diktátora, navíc generálního tajemníka komunistické strany nejlidnatější země světa (ano, generálního tajemníka, jehož média pro středoevropské země manipulativně vydávají za regulérního prezidenta)? O zemi, jejíž policie rozhání jako zločince ty poslední ostrůvky občanské společnosti, které proti komunistickému diktátorovi protestují? Co si myslet o takové zemi jiného, než že už v mnoha směrech nejde o zemi post-komunistickou, ale, přinejmenším mentalitou většiny politiků i médií, zemi opět komunistickou?
Diktatura veřejného mínění
Nemyslím si, že se Češi rodí – ve srovnání se svými západními sousedy - s většími genetickými sklony k diktaturám, k uctívání silné ruky či dokonce se schopností ruku, která je ještě v nedávné minulosti škrtila, znovu lokajsky líbat. Ale myslím si, že mají oproti časům Václava Havla horší politickou reprezentaci – a také nemocnější média. To jest – média plněji ve vleku politiků, a ti zase (což mají v popisu práce) plněji ve vleku veřejnosti. Obě sféry přitom rozhodujícím způsobem veřejné mínění nikoli informují, nýbrž formují. U našich sousedů je běžné, že při relevantních politických debatách sedí vedle politiků představitelé občanské společnosti. A u nás?
Pár minut poté, co informovala o zmíněném „proputinovském“ průzkumu, pozvala si veřejnoprávní televize do studia – jak je jejím neblahým zvykem – namísto nezávislých politických komentátorů (nezávislých na voličských hlasech) politiky samotné. A divíte se, že tito politici - poté, co se seznamili s „hlasem lidu“ - se předháněli, tak jako na předvolebním mítinku své partaje, v odsudcích a předsudcích na adresu Angely Merkelové? Podle mluvčí voličsky nejsilnější strany v zemi přijela kancléřka proto, aby zahájila první fázi nepokrytého „nátlaku na Českou republiku“.
To všechno si mohou politici dovolit i proto, že proti reprezentantu patologické ssedliny budou působit ještě mírumilovně.
Ten totiž tváří v tvář kancléřce opakoval drzou lež o tom, že za všechno může Německo, jež si přece pozvalo ilegální migranty, a nemůže tedy přenášet odpovědnosrt na nás, kteří nikoho nezvali. Řekněme tedy jednou provždy, že průšvih s migrací nezačal kancléřčiným pozváním, to se pouze snažilo zmírnit již probíhající vlnu, ničivou zejména pro nárazníkové přímořské státy a jejich sousedy, a nabídnout jako nejbohatší stát Evropy solidární odpomoc přebráním podstatné části té vlny. Kdo říká opak, a třeba do očí kancléřce, v hrdlo lže. Stejně jako ti, kteří citují jen prvou část kancléřčiona „pozvání“ - a nedodají část druhou o tom, že ani bohaté Německo nemá kapacity na to přijmout kohokoliv (proto tam bylo jasné vymezení válkou ničené Syrie). Zda tato nabídnutá ruka nárazníkovým státům byla gestem prozíravým či neprozíravým (jak v LN usoudil k mému překvapení i soudný Martin Putna), to nedokážu posoudit, to rozřeší teprve budoucnost.

03. 04.

Nezačerněný večer na Provázku

Vladimír Just Přečteno 2221 krát Přidat komentář

NEZAČERNĚNÝ VEČER NA PROVÁZKU ANEB VIVAT VERDIS!

Renomovaná německá teoretička Erika Fischer-Lichte liší divadlo od ostatních umění mj. tím, že zatímco umění produkuje díla, divadlo vytváří události: není dáno ani jevištěm, ani hledištěm, ale tím, co probíhá mezi nimi. Hodnotit umělecky jednotlivé složky nemá smysl, pokud nehodnotíme intenzitu (synergii) tohoto vzájemného vztahu. Z tohoto vysoce teoretického úhlu pohledu bylo pro mne praktickou událostí roku „benefiční divadelní představení“ Příliš velká cena aneb Jak šla pohádka do háje brněnského amatérského uskupení Verdis (pro méně zasvěcené: není to operní fanklub skladatele Verdiho, ale „Veroničí divadelní soubor“, a pro ještě méně zasvěcené: Veronika je brněnské ekologické a přírodovědné sdružení). Inscenaci podle vlastního scénáře s podobně profesně potrefenými lidmi secvičil přírodovědec Mojmír Vlašín (sám hraje i roli bulvárního novináře Vypery). Vše se odehrálo o prvním březnovém pátku v divadle Husa na provázku. Tématem je u tohoto uskupení zpravidla aktuální ekologická kauza, a hraje se formou čteného, jen občas, „fakultativně“, gesticky, mimicky i pohybově demonstrovaného divadla: „Veškeré role se čtou přímo z papíru. Pokud nějaký herec se celou roli naučí nazpaměť, a může to prokázat, je vyloučen“ (z Desatera Verdisu). Tentokrát se vše, přísně „časosběrně“, točí okolo letitého skandálu s brněnským Automotodromem (ve hře Motocyklodrom), a pořádání Velké ceny MotoGP Brno. Konkrétně kolem jejího mamutího zadlužení, jež díky jistým mocným šibalům na krajské i celostátní úrovni (jednou z postav je krajský hejtman Michal Žvejk :-)) i díky nezveřejněným, začerněným stránkám jejího podivného auditu hradí občané z vlastních kapes. Milým ozvláštněním hry byla lokace kauzy (i Motocyklodromu) do romantické lesní scenérie Mrštíkovy Pohádky máje (nejúspěšnějším číslem večera byly „začerněné“ erotické dialogy Ríši a Helenky nad plastikovým kýblem jako lesní studánkou).
Akce Verdisu mívají ovšem kromě přísně neherecké inscenované části i svůj improvizovaný, profesionálně suverénně zvládnutý performativní dovětek: dražbu absurdních předmětů. Čím je věc zbytečnější, kýčovitější a hovadnější (sám jsem vydražil úžasné budovatelské CD), tím lépe. Smyslem je nejenom bohulibý veřejný účel výtěžku (tentokrát se údajně blížil dvaceti tisícům), ale hlavně nádherná performance na hranici happeningu a „eventu“, v níž mizí hranice mezi životem a uměním (Fischer-Lichte by bledla závistí). Radost z večera, velkolepě až k půlnoci zakončeného (opět z vlastních zdrojů Veroniky! ) skvělou cimbálovou muzikou, mi jako Pražákovi kazil povzdech: „Kde jste byli, brněnští mistři kritického pera, od Marečka, Soukupové, Stehlíkové až po Víta Závodského? Kde jsi byl, kritický všudybude J. P. Kříži? Kde jste byli, vážení porotci „neradokových“ a jiných kritických cen?“


(Psáno pro LN, původní, nekrácená verze)

12. 03.

Nedobrovolné loučení s posluchači

Vladimír Just Přečteno 4793 krát Přidat komentář

Nedobrovolné loučení s posluchači
(aneb Radostná zvěst o tom, že censura neexistuje).

Milí posluchači rozhlasové Dvojky!
Děkuji Vám tímto za Vaše hojné vzkazy a připomínky, ať písemné, ústní či elektronické. Více než dva roky jste každý pátek po půl jedenácté dopoledne na veřejnoprávním ČRO 2 poslouchali v rámci cyklu „Slovo nad zlato“ mé úvahy o FLOSKULÍCH.
Rozmlouvala o nich se mnou redaktorka Ivana Denčevová. Koncem ledna jsem v budově rozhlasu podepsal smlouvu na pokračování tohoto „pořadu o floskulích“ i na celý tento kalendářní rok 2016. Pouhých čtrnáct dnů na to jsem se od redaktorky dozvěděl, že z rozhodnutí ředitele – téhož ředitele, jehož úřad mi pár dní předtím předložil oficiální smlouvu na celý rok - má pořad o floskulích se mnou ukončit. A s výjimkou už předtočených dílů (poběží do konce března, jednotlivé díly jsou naštěstí na webu) další natáčení s okamžitou platností zrušit. To vše bez udání jediného důvodu. Teprve za dalších pár týdnů mi p. ředitel po telefonu za dosavadní spolupráci poděkoval, a sdělil, že v žádném případě nejde o nějaký zákaz ani censuru, pouze prý „došlo k restrukturalizaci“ schématu či formátu. To mi spadl kámen ze srdce! Vzal jsem to od něho jako hezký dárek mým letošním kulatým narozeninám. Až dosud jsem já bloud myslel, že jde o censurní zásah, vedený snahou zbavit se nepohodlného pořadu. A zatím jde pouze o drobnou kosmetickou změnu: namísto vyprázdněným frázím, onomu stále houstnoucímu slovnímu smogu, řečeno s Karlem Čapkem „ustálenému lhaní“, kolujícímu ve světě politiky, kultury a médií, se má napříště „Slovo nad zlato“ věnovat pouze úzce jazykovědným problémům, např. původu vlastních jmen. Má se stát jistě užitečným, zaručeně neškodným jazykovým koutkem. To, že tato náhlá „restrukturalizace“ přišla až poté, co jsme odvysílali mj.díly, věnované kontroverzním slovním spojením a klišé, jež zamořují náš veřejný prostor („pražská kavárna“, „humanitární bombardování“, „nepolitická politika“, „sluníčkáři“, „ekoteroristé“, „pravdoláskaři“ atd.), to je patrně pouhopouhá náhoda.
Kdo z vás, milí rozhlasoví koncesionáři, chce, ať tomu věří. Kdo nechce, má možnost se zeptat p.t.vedení ČRO2 na důvody skutečné a „floskulíprosté“. Mně samotnému nezbývá než vám, milí posluchači, poděkovat za vaši vytrvalou přízeň i nepřízeň, neboť i ona byla pro mne dokladem, že náš pořad (alespoň občas) – omlouvám se za floskuli - „tnul do živého“. A to se může podařit jen slovům živým, nezteřelým a nezkorumpovaným.
Na brzkou slyšenou někdy jindy a jinde se těší váš
Vladimír Just

20. 01.

Pohádka o vyváženosti

Vladimír Just Přečteno 3537 krát Přidat komentář

Pohádka o vyváženosti.

Nechci se opožděně přidávat k marně lamentujícím kritickým hlasům nad televizní přepohádkovaností posledních svátků, stejně jako nad stále nemohoucnějšími pokusy o kriminální žánr v ČT (jež se severským Zločinům I.-III., Mostům I.-II. či americkým sériím Ve jménu vlasti I.-III. už opravdu vzdálily na roky málem světelné). Opět se tady názorně ukazuje, jak kvantita nejen nerodí, ale rozmělňuje a likviduje kvalitu Chci mluvit o úplně jiné pohádce.
I.
Žil byl v Čechách jednou jeden paragraf o „Vyváženosti“, a poslechněte děti, co zase natropil. Začalo to tím, že ČT 2 před půlrokem odvysílala nenápadnou, vcelku krotkou reportáž o povinném očkování (hexavakcíně) u předškolních dětí Utajená data (v rámci cyklu Nedej se plus). Postup vpravit povinně do nemluvňat enormní mix vakcín obhajoval hlavní hygienik a ministerstvo zdravotnictví, proti byly matky, jež podpořily některé renomované vědecké kapacity (např. V cizině uznávaná odbornice na výzkum autismu profesorka Ludmila Strunecká). Reportáž vyšla z případu několika provalených podvodů s falšováním dat o údajné absolutní bezrizikovosti některých vakcín v USA a poté poukázala na prostou, za našimi západními hranicemi bezprecedentní šikanu: stát pod tvrdými sankcemi (nepřijetí do mateřských školek a dalších předškolních zařízení, vyloučení ze škol v přírodě) nařizuje očkování předškolních dětí celkem šesti vakcínami, a to hned od batolecího věku. Řada odborníků, obávajících se oslabení ještě nevyvinutého imunitního systému mrňat, žádá alespoň změkčení tohoto jinde, např. v Německu, nemyslitelného nařízení; podpořil je Senát, ten však přehlasovala Poslanecká sněmovna, ještě štěstí že máme Ústavní soud!).
Jenže tentýž stát zároveň odmítá převzít právní odpovědnost za případné vedlejší účinky tohoto nařízení: je-li vše tak bezpečné, jak tvrdí, proč ve výjimečných případech, kdy tyto účinky nastanou (a ony v desítkách případů skutečně nastaly) oběti neodškodní? Reportáž, jak už to u tohoto kontroverzního cyklu bývá, se setkala jak s nadšením (na sociálních sítích vznikly podpůrné skupiny na obranu pořadu), tak s tvrdou odbornou i neodbornou kritikou, mj. z okruhu lobbistů mocného farmaceutického byznysu. Na tom by nebylo nic divného, a asi bych o tom nepsal, kdyby nenastalo další dějství absurdní pohádky, které má obecný přesah: proti reportáži, jež nezpochybňovala očkování jako takové, nýbrž pouze jeho plošnou aplikaci (synergii = „koktejlový efekt“), tvrdě vystartovala mj. Rada pro rozhlasové a TV vysílání. Ta zahájila s ČT správní řízení pro porušení zákonné povinnosti „poskytovat objektivní a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů“. Jenže poté, co se ČT připravovala na soudní projednání případu, Rada se spokojila s výtkou „porušení vyváženosti“, svou stížnost stáhla, správní řízení ukončila a tím fakticky znemožnila ČT soudní obhájení pozoruhodného pořadu, který vzorně naplńoval smysl média veřejné služby. Pořadu, který se zastával občana proti sporné státní šikaně a fakticky zaplňoval v celku vysílání prázdné informační vakuum („vyvažoval“ jinde chybějící informace, tak jako jiné „nevyvážené“ ekologické pořady v celku vysílání zase vyvažují pořady typu Automotorevue, jež rozhodně nebudou plédovat pro cyklistiku a pro města bez aut). A tak, milé děti, zlo bylo po zásluze pokáráno a dobrá princezna „Vyváženost“ opět slavně zvítězila. ČT si napříště rozmyslí v kontroverzním tématu jakkoli pokračovat, srovnávat nás s cizinou a klást establishmentu nepříjemné otázky: jako pokání vyrobila na podzim dokonce jalový díl cyklu Pološero, kde proti „naivním“ matkám postižených dětí, postavila „odborná“ zdůvodnění : matky si prý evidentní vedlejší účinky na svých dítkách pouze „mylně vysvětlují“). A tak paragraf o „Vyváženosti“, demagogicky uplatňovaný nikoli k celku vysílání, ale ke každému jednotlivému pořadu (dle hesla „pět minut Mengele, pět minut žid“), se opět stal vítaným obuškem, umlčujícím kritiku.
II.
Přitom daleko závažnější porušení téhož principu v celku vysílání nedávno doložil výzkum Masarykovy univerzity v Brně, který konstatoval, že na paradoxně nejvyšší míře strachu z islámu a z běženců v zemi, kde živého muslima nikdy nikdo neviděl, se vydatně podílejí česká média, zejména zpravodajské relace ČT a NOVY. A čas to dnes a denně jen potvrzuje: přednost před obrazy a informacemi, vzbuzujícími soucit a solidaritu, mají „prodavači apokalypsy“ (mezi něž se kromě některých zombií typu bývalého prezidenta populisticky a v mých očích trapně zařadily i úctyhodné osobnosti od Václava Cílka až po Cyrila Höschla; pan profesor, jindy tak noblesní, se v poslední době dokonce snižuje k argumentům ad personam - své názorové protivníky opakovaně v LN dehonestuje posměšným „mgr.mgr.“, a přitom sám zřejmě chyběl při hodinách zeměpisu i novějších dějin: jinak by opakovaně netvrdil, že islám do Evropy nepatří: tím ovšem vyloučil z Evropy nejen Albánii, Kosovo či Bosnu a Hercegovinu – mimochodem nejméně militantní účastníky nedávného balkánského krvavého konfliktu, kteří se krutostí svým „křesťanským“ soupeřům z Bělehradu či Záhřebu ani zbla nevyrovnali -, ale i kavkazské země, Turecko – resp. evropskou část atd.). Typické je, že ve stejné době, kdy Svatý otec pronášel vůči běžencům vstřícná slova a de facto žehnal za odvahu Angele Merkelové, papouškuje nadále český prezident v médiích, zpracován trolly, doslova ruská stanoviska a dokonce vyvinul paranoickou teorii o Muslimském bratrstvu. A pozve-li si ve sváteční čas Daniel Takáč v ČT 24 k debatě nad migranty tři profesory, už jen jejich výběr prozrazuje – i vzhledem k celku vysílání – extrémní nevyváženost a předem odhadnutelnou tendenčnost (proti alarmistům Höschla a Pirka postaví jediného nepopulistu, střízlivého a věcného profesora Pavka). A den před koncem roku náš rozšafný Takáč přitakává dokonce prokazatelnému extrémismu svého hlavního hosta Václava Klause, a namísto oponentů, o něž nemá pokrývač tunelářů Klaus jistěže v zemi nouzi, dostane slovo ještě militantnější, nenávistný prokremelský antievropan a islamofob Petr Robejšek. I takto vypadá „Vyváženost“ po česku – a bohužel se netýká, jak dokázal výše zmíněný výzkum, jednotlivě vytržené relace, ale celku.
Bude-li to takto v médiích pokračovat, milé děti, tato země už brzy opravdu nemusí být naše, jak nám vypravuje pan prezident, ale mentálně a názorově Putinova. Dobrou noc.
(psáno pro Divadelní noviny, podstatně rozšířeno a aktualizováno)

28. 12.

Buď máme (vesele) dementního prezidenta (rozšířená verze)...

Vladimír Just Přečteno 3322 krát Přidat komentář

BUĎ MÁME DEMENTNÍHO PREZIDENTA (II. rozšířená verze)...

...nebo naopak obratného, chladnokrevného demagoga, který ovšem dost možná už je na tom tak, že věří svým vlastním lžím. (C. G. Jung podobnou chorobu, nebezpečnou zejména u Vůdců, diagnostikoval slovy pseudologia phantastica). Jak jinak si vysvětlit prezidentovu imigrantskou obsesi, kterou – ve stejné době, kdy Svatý otec František de facto žehná za opačný, otevřený a křesťansky humánní přístup Angele Merkelové - národu a světu zvěstoval na Štěpána? A nejde jen o příklad pokročilé paranoie, jestliže prezident setrvale šíří utkvělý blud, že migrační vlna je někým (CIA? Mossaden? Rotariány? Pražskou kavárnou? Nebo „političkou roku“ Angelou?) řízena – a neřekne kým a proč. Mám na mysli jiný prezidentův argument, jímž znovu a znovu zdůvodňuje svůj xenofobní odpor k imigrantům nesmyslným poukazem na to, že tito „mladí zdraví muži“ mají proti Islámskému státu jít „se zbraní v ruce“ bojovat, stejně jako šli bojovat do Anglie stateční Češi proti Hitlerovi. Na tento další prezidentův utkvělý blud je jednoduchá odpověď věcnou protiotázkou:

„A ke komu, k jaké armádě, k jaké jednotce a pod jaký prapor se má takový mladý neozbrojený a před hrůzami války prchající Syřan, nejsa Kurdem, maoistickým komunistou, Turkem ani ruským zeleným mužikem, do zbraně hlásit? Co byste mu, pane prezidente, asi tak poradil? Má jít k Putinovu chráněnci Asádovi, který si svou krutostí, s níž zkosil statisíce neozbrojených demonstrantů, s hrdlořezy z IS ničím nezadá? Nebo se má hlásit k Talibanu, Hizballáhu či ke zdecimovaným tzv.umírněným islamistům – těm, o nichž Vy sám, pane prezidente, tvrdíte, že žádní neexistují? (A přestože podle Vás neexistují, reálně je decimují bomby Vašich existujících ruských kamarádů, kteří pomáhají víc krvavému diktátorovi než mezinárodní protiiteroristické koalici a kteří nejnověji zabitím jejich umírněného vůdce pohřbili jakoukoli budoucí smírnou vnitrosyrskou dohodu?). Mají se oni – podle Vašich slov samí potenciální teroristé! - hlásit u nejbližší úřadovny NATO?“

Dokud prezident neodpoví na kteroukoli z těchto otázek, a dokud těm, které tak rád z pohodlí svého kondelíkovského křesla demagogicky odsuzuje, neporadí nějakou reálnou alternativu, dotud ho musím označovat jednou ze dvou v úvodu zmíněných charakteristik: tertium non datur!

17. 11.

Vlasta Burian a Michal Orwell

Vladimír Just Přečteno 2924 krát Přidat komentář

Vlasta Burian a Michal Orwell

Označil jsem nedávno Parlamentní listy a spřízněná periodika za stoku české žurnalistiky. Omlouvám se, beru nepřesné označení zpět. Protože byly-li by PL stokou, pak nevím, čím označit periodikum, proti němuž jsou PL jen průměrně znečištěnou studánkou, totiž Hájkův „protiproud.cz“. Komentátorská hvězda obou periodik Michal Semín právě v „protiproudu“ publikoval stať, v níž mě označil nejen za udavače, kádrováka a nápovědu „pražské kavárny“, ale dokonce za normalizačního „kata Vlasty Buriana.“
To, že někdo, kdo se vydává za pravicového politologa, bezděky používá slovník českých stalinistů třicátých let („pražskou kavárnou“ s oblibou vyřizoval své oponenty, kteří se pozastavovali např. nad moskevskými procesy, už Julius Fučík), přičítám politologově otřesné nevzdělanosti. Nazvat však někoho, kdo se prokazatelně spoluzasadil o občanskou a právní rehabilitaci nespravedlivě odsouzeného „krále komiků“, kdo na jeho obhajobu napsal po desítkách statí a mediálních vystoupení i tři klíčové knižní publikace, opřené o nezpochybnitelné archivní prameny, a kdo spolu s dalšími - bohužel nemnohými - obhájci Vlasty Buriana slavnostně přenášel před více než deseti lety jeho ostatky na pražský Vyšehrad, nazvat někoho takového „Burianovým katem“, to už opravdu nelze přičíst pouze Semínově ignorantství. To už vyžaduje vědomé osvojení si praktik Velkého Bratra z Orwellova známého románu: jde o stejný postup, jako nazvat represivní ministerstvo vnitra ministerstvem lásky.
Nikdy jsem nikoho nekádroval, nevyráběl žádné seznamy, a máloco se mi v mém profesním životě tak bezezbytku podařilo, jako – po více než desetiletém mravenčím úsilí mém i mých spolupracovníků a po proniknutí do až dosud tajných archivů – znovuotevření kauzy a následná rehabilitace Vlasty Buriana. K ní došlo po více než pětileté bitvě s úřady v roce 1994 – mj.i díky mým třem burianovským monografiím. Ty jsem nosil od soudu k soudu, od úředníka k úředníkovi, jako – chcete-li – „úplatek“ (první z těch knížek vyšla už dva roky před revolucí).
Malým, nesmělým krůčkem na cestě k budoucí rehabilitaci byla i Semínem zmíněná profilová deska Humor Vlasty Buriana v Supraphonu (malým a nesmělým proto, že jsem si tehdy nemohl ještě udělat pevný názor podle přísně utajených estébáckých archivů, které mi kauzu teprve ve vší otřesnosti a nespravedlnosti otevřely). K nelehkému prosazení desky bylo tehdy třeba napsat na obal „obhajobný“ komentář. V něm jsem stručně shrnul a záměrně polárně vyhrotil dosavadní všeobecně vžité názory na komikovu pověst. První názor byl bezvýhradně kladný (komik čestný a v nejlepším slova smyslu lidový, zaměřený proti každému establishmentu) a druhý, opačný názorový pól převyprávěl všechny možné dosavadní výhrady k jeho okupační činnosti. Smysl to ale dávalo pouze jako – paradoxní - celek. Kdyby pan Semín, který záludně cituje, navíc nepřesně, jen z toho druhého pólu a první čtenářům utajuje, skutečně přečetl celý text, musel by dojít k jednoznačnému názoru, že jeho smysl i celý mnou iniciovaný ediční projekt je jasně pro-burianovský (nebudu přece „katem“ svého vlastního sestaveného výtvoru, takový nonsens mi může přisoudit jen paranoidní způsob myšlení). Že je tedy text i deska de facto prvním krůčkem ke komikově pozdější plné rehabilitaci.
P.S. Kdybych měl více trpělivosti a času zabývat se podobnými nesmysly o mé osobě, a kdybych si jen o trochu víc vážil autora této insinuace a nebál se, že podobné skandály jen zvýší mediální zájem o jeho osobnost i nedobrou kredibilitu periodika, v němž publikuje, neváhal bych jeho absurdní obvinění předat právníkovi ve věci zásahu do práva na ochranu osobnosti. Takto jen budu – i když si v tomto směru nedělám žádné velké iluze - čekat na jeho omluvu. Nebyl jsem katem, byl jsem (spolu se dvěma kolegy) zachráncem komikovy cti a pověsti.

20. 10.

Desatero k "Putinizaci českých médií"

Vladimír Just Přečteno 2826 krát Přidat komentář

Desatero k Putinizaci aneb Trollové všech zemí, spojte se!
Moji milí trollové! Má stať o „Putinizaci českých médií“ zřejmě píchla do Vašeho vosího, spíše však sršního hnízda. Vyvolala (kromě kladných reakcí) doslova smršť nenávistných, nepodepsaných i pseudonymních dopisů, které si v 90% případů spletly argument s urážkou, a zbylých deset procent je prosté neumění číst napsané. A jelikož Váš veškerý citový jed přišel nikoli z autentické četby mého eseje na Aktuálně.cz, nýbrž z jeho zmrzačené podoby v Parlamentních listech, posílám tam na adresu všech trollů a zelených mužíků toto desatero.
1) Nikdy a nikam jsem nenapsal, jak se objevilo v Parlamentních listech, větu „Kde to jsme, když je v televizi...“ pan XY.
2) Můj esej nebyl ani o Petru Robejškovi ani o Erichu Bestovi.
3) Panu Petrovi Robejškovi (jeden z těch XY) jsem v mnohastránkovém textu věnoval pouhé 4 (slovy čtyři) slova.
4) Panu Erichu Bestovi (druhý z těch XY) jsem v mnohastránkovém textu věnoval pouhé 4 (slovy čtyři) slova.
5) Proti panu Robejškovi ani panu Bestovi osobně vůbec nic nemám, s řadou jejich názorů jsem v minulosti souhlasil, jejich nynější extrémistické, prokazatelně prokremelské a protievropské názory mě mrzí, ale přesto jim je neberu a uznávám jejich právo je veřejně hlásat. Stejně jako já mám právo je znepokojeně veřejně identifikovat jako věrné, doslovné echo imperiálních názorů Vladimíra Putina.
6) Vůbec bych o obou pánech (stejně jako o panu Baštovi, Klausovi. Zemanovi etc.) nepsal, kdyby ve veřejnoprávních médiích dostávaly stejný prostor i názory opačné (tj. názory, věcně nazývající agresi agresí, ozbrojenou anexi ozbrojenou anexí a porušení integrity a mezinárodně zaručené územní nedotknutelnosti sousedního státu porušením integrity a územní nedotknutelnosti sousedního státu; popř. názory, jež místo na nejnižší pudy občanů, jako je národní egoismus a xenofóbie, apelují na altruismus a solidaritu s utečenci).
7) Konkrétně: vůbec bych o těchto pánech a jejich názorech nepsal, kdyby byly ve veřejnoprávní televizi a rozhlase stejně často slyšet názory, namátkou, Petra Placáka, Martina C. Putny, Adama Drdy, Jiřího Pehe, Karla Hvížďaly, Petrušky Šustrové, Tomáše Halíka, Josefa Jařaba, Jacquese Rupnika (o historicích typu Andreje Zubova, Timothy Snydera či Anne Applebaumové nemluvě). Není-li tomu tak, pak mám obavu, zda média, jež se už 20 let při censurních zásazích zaklínají mantrou „vyváženosti“, vlastně sama neporušují zákon č. 483/91 o povinném poskytování pravdivých, ověřených a ve svém celku vyvážených informací, potřebných ke svobodnému vytváření názorů veřejnosti. To, nikoli napadání těch či oněch, byl jediný důvod a smysl mého textu.
8) Nejsem chorobný „rusofob“, na něhož mě pod vlivem účelových denunciací Parlamentních listů pasovali někteří čtenáři: miluji ruskou kulturu, zejména literaturu (jednu z největších na světě), ruské divadlo a hudbu, a mnohokrát jsem to v desítkách svých článků, knih, recenzí a přednášek prokázal.
9) Stejnou měrou, jako miluji ruskou kulturu, nenávidím ruské imperiální diktátory, Leninem počínaje a Putinem konče. Hluboce si vážím lidí jako Havlíček nebo Masaryk, kteří imperiální povahu ruských vládců a nebezpečnost jejich světovládných ambicí pro nás rozpoznali dávno před nástupem Putina či Stalina. Varuji před ruským velmocenským nacionalismem ne proto, že je ruský, ale proto, že je antidemokratický: že vraždí své novinářské a politické odpůrce a prakticky zlikvidoval svobodná média. To jsou tvrdá fakta. Donebevolajícím a pro Čechy urážlivým čerstvým příkladem budiž i existence dokumentu státní ruské televize o 21.srpnu 1968, opakující Brežněvovy imperiální lži o bratrské pomoci.
10) Varuji před zfanatizovaným národem s nezvládnutou minulostí, nosícím v průvodu portréty největšího masového vraha dějin úplně stejně, jako bych – a možná ještě důrazněji! - varoval před německým národem, kdyby dodnes v průvodu veřejně nosil portréty Adolfa Hitlera. A jsem znepokojen schopností ruských médií pronikat do českého a slovenského mediálního prostoru a stejně tak jsem znepokojen takřka nulovou obranyschopností českých (na rozdíl třeba od polských) politických i mediálních elit, a následně logicky i veřejnosti, vůči tomuto viru.

18. 10.

O putinizaci českých médií

Vladimír Just Přečteno 5603 krát Přidat komentář

O putinizaci českých médií
(aneb Z Putimi do Putimi k Putinovi)

Je středa 7. října večer. Na ČT 24, hlavním zpravodajsko-publicistickém kanálu České televize, zazní uklidňující zpráva, že na Ukrajině panuje už řadu dní rekordně dlouhé příměří. Poté představuje moderátor Událostí a komentářů Daniel Takáč „k tématu“ svého hosta z Ukrajiny, a to jako „opoziční ukrajinská političku“ a „protiválečnou aktivistku“ (až do konce relace se mimochodem nedovíme, jakou opoziční stranu vlastně reprezentuje a jak reálnou, velkou nebo marginální politickou váhu její extrémistické názory na Ukrajině představují). Na úvodní otázku, zda momentální klid zbraní mezi Ukrajinou a separatisty může mít trvalejší charakter, vyletí fešná „opoziční politička“ jako čert z krabičky. Vypucuje zkoprnělého redaktora, jak si vůbec mohl dovolit použít termín „separatisté“: „Jací separatisté? To nejsou žádní separatisté! To jsou Ukrajinci!“ Vysvětlí nám, že to jsou velcí vlastenci, které fašista Porošenko – to už fešanda na moderátora i na nás přímo křičí - bombarduje a vraždí. Ano, bombarduje vlastní národ, který nechtěl nic jiného – dokud Ukrajinu nesvedli Američané – než žít v míru se svými sousedy, s Ruskem i Evropou. Teď je za to fašistický Kyjev vraždí, zabíjí pokojné lidi, ženy, děti, ničí kvetoucí města – to je jako byste vy tady z Prahy, říká fešanda doslova, bombardovali Moravu! To by se vám líbilo? Na rozdíl od výrazu leklé ryby svého duchovního guru má ovšem tento ukrajinský „Putin v sukních“ ohnivou výmluvnost táborové řečnice, a jestli jí odněkud z pekla naslouchal soudruh Goebbels, musel si u této své věrné žačky poopravit názor o podřadnosti slovanské rasy. A zkoprnělý redaktor až do konce jejího eruptivního výlevu není schopný věcně kontrovat, nechává extrémistickým názorům, jež zjevně odporují elementárním faktům i příslušným paragrafům naší ústavy o šíření rasové či třídní nenávisti, zcela volné pole. Nedokáže hned v úvodu dokonce ani trvat na zjevné oprávněnosti svého vstupního pojmu „separatisté“ (neumí ze sebe vysoukat, třeba: jak ale jinak než „separatismem“, vážená madam, nazvat jednostranné, světem nikdy neuznané vyhlášení samostatnosti východoukrajinských republik?). A už vůbec nedokáže fešandě naservírovat prostý fakt porušení státní integrity, násilné změny garantovaných hranic, vojenské intervence cizích jednotek, o anexi Krymu nemluvě. Moderátor neustále omílá jako stará zaseknutá deska se zpomalujícími se otáčkami svou starostlivou, v podstatě chamberlainskou mírovou mantru a´la: „A myslíte si, že obě znesvářené strany se mohou konečně vzájemně dohodnout?“, popř. „Myslíte, že to příměří může mít trvalejší charakter?“, atd.atd. To je všechno, na co se v tom přívalu demagogie vzmůže.
LEGITIMIZACE EXTRÉMU
Tady nejde jen o profesní selhání jednoho redaktora, tady jde i o selhání editora (kdo a proč vlastně zve do vysílání podobné extrémisty?), potažmo vedení zpravodajsko-publicistické ČT. Ti všichni vyklízí někdejší jakž takž nezávislou demokratickou pozici a vychylují ji stále víc a víc ve prospěch krajních, ve slušné společnosti marginalizovaných názorů, které se tím pozvolna stávají mainstreamem. A nejde o exces, ale o trend. A tak po protievropských a prokremelských exotech typu politologa Robejška nebo Ericha Besta zve veřejnoprávní médium do studia už i přímé Putinovy agitátory a trolly. Ne náhodou se hned následujícího 8. října na téže ČT24 v Hyde parku objevuje další obskurní postava, jež také hovoří s oblibou o Kyjevu jako o fašistickém doupěti, postava, jež před časem musela své exponované posty opustit kvůli korupčním skandálům: je to ex-ministr a ruský i ukrajinský ex-vyslanec Jaroslav Bašta (mj. mediální hvězda sofistifikované webové kanálie Parlamentní listy, oblíbené to platformy i Ericha Besta). A tento bizarní exot nám na nejprestižnější veřejnoprávní zpravodajské stanici zcela vážně tvrdí, že podle jeho zjištění „každý stý běženec je terorista“ (tady se ho moderátor, na rozdíl od bezradného Takáče, aspoň snaží přimět – samozřejmě marně - k odpovědi o použité metodice a zdrojích jeho fantasmagorií). Bašta je ovšem v Hyde parku jak utržený ze řetězu: například by prý vůbec neváhal „vůči běžencům použít násilí“. Ostatně, v Evropě podle něj beztak bude občanská válka, bruselská diktatura to dopracovala až k poměrům, podobným Protektorátu - když tyto a podobné bláboly vypouští Bašta do stoky Parlamentních listů, je to zcela v pořádku: svůj k svému. Proč mám ale z koncesionářských poplatků přispívat k tomu, aby reprezentativní vzorky těchto blábolů zněly – nevyvráceny, nekomentovány, akceptovány - z veřejnoprávní obrazovky?
NÁVRATY ZOMBIÍ
Ostatně – byla to opět veřejnoprávní obrazovka, kdo v těchto dnech učinil cosi, co bylo před časem ještě nemyslitelné - vrátit zcela vážně do hry a tím i mediálního oběhu další profláklou hvězdu evropského proputinovského extrémismu, proti níž je Bašta jen malý český prokremelský kutil, totiž nezničitelnou zombii Václava Klause. Člověka, který jako první učinil odvážně a průkopnicky z Pražského hradu fakticky druhou ruskou ambasádu v zemi (Miloš Zeman není vůbec původní, jen v tom se svou příslovečnou sloní jemností pokračuje; a švejkovský kruh z „Putimi do Putimi“ českého putinství by se dokonale uzavřel, kdyby si po moskevském vzoru oba zase v budoucnu prezidentský stolec předali, a přejmenovali naši gubernii na věčné časy a nikdy jinak na klauzemánii). ČT udělala první krok, a druhý učinily – překvapivě, neboť dosud považovány za lumpenhnízdo pravdoláskařů – Lidové noviny. Bezprecedentní mnohastránkové místo, které Lidovky servilně uvolnily Klausovu zastydlému, dávno vyvanulému protievropanství, jemuž přišla uprchlická krize jak na zavolanou; krotké, podučitelsky ponížené dotazy a bázlivě formulované protiargumenty jindy razantních komentátorů Zvěřinova formátu; a hlavně nehorázně manipulující tučný titulek celého makrorozhovoru – KLAUS SE VRACÍ ! – to vše představuje opět jeden z nesčetných posunů k legitimizaci názorového extrémismu a k putinizaci českého veřejného prostoru. Posunu, který ostřeji než my „posouvaní“, vidí dosud „neposunuté“ soudné hlavy zvenku (nejnověji třeba americko-polská historička Appelbaumová). Citovaný titulek je samozřejmě matoucí už gramaticky, je tu zamlčený skutečný podmět a údajný podmět je de facto předmětem. Správně má tedy znít nikoli - kdo co - KLAUS se vrací, ale - koho co - KLAUSE VRACÍME – kdo co - MY do hry. My, seriozní Lidové noviny (už ne stoka Blesků a Parlamentních listů), a my, seriózní Česká televize (už ne Nova, Prima, Prásk apod.). Ale je to ještě horší: ten titulek má záludný řečový charakter, jemuž teoretikové říkají ilokuce (tím, že něco řekneme, se to zároveň stane), popř. perlokuce (promluva má vzápětí následky v mimojazykovém kontextu). A tak obdobně, jako zkrachovalého politika a zapomenutého alkoholika Zemana vytáhla ze zapadlé Vysočiny na Hrad média (od bulvárních po ty seriózní), totéž se nyní tatáž média pokoušejí udělat i s druhou promoskevskou zombií. „Kdybych neměl politickou moc, tak byste za mnou nepřišli...“, poučuje novináře z Lidovek sebevědomě zombie, čerstvě vstalá z hrobu. Jenže to platí i obráceně: kdybyste za mnou nepřišli, žádnou politickou moc bych neměl.
CODA
Tyto řádky vycházejí z mého letitého přesvědčení, že se Němci (Rakušané, Švédové, Dánové) nerodí s vrozenou větší mírou empatie a solidarity s bližními v nouzi (jindy zase třeba k přírodě), než Češi. A že nemají už v genetické výbavě větší míru obranyschopnosti společenského organismu vůči velmocenským, například ruským mediálním infekcím a otravám. Jediný rozdíl je v tom, že Němci (Rakušané, Švédové, Dánové) nejsou od mala vystaveni jednostranné mediální masáži a negativním modelům chování politiků, ať už ve prospěch národního egoismu, všemocnosti trhu, útěku před právníky či před morálkou, jindy zase ve prospěch jaderně-fosilní energetiky. Geny solidarity (a šetrnosti k životnímu prostředí) lze buď pozitivními příklady vůdců a kritickou obezřetností k trollům v médiích probouzet a rozvíjet, anebo zahubit. Moc rád se budu mýlit, ale obávám se, že jsme my Češi a Slováci právě svědky a obětmi té druhé varianty.

Blogeři abecedně

A Arnoštová Lenka Teska B Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Bursík Martin C Cimburek Ludvík Č Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gazdík Petr · Gregor Kamil H Hamáček Jan · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Havlík Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hlaváček Petr · Hnízdil Jan · Hokeš Tomáš · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Horváth Drahomír Radek · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hovorka Jiří · Hradilková Jana · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hůle Daniel · Hvížďala Karel CH Chromý Heřman J Janeček Karel · Jarolímek Martin · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Keményová Zuzana · Klan Petr · Klíma Vít · Kněžourková Tereza · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostlán František · Košák Pavel · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Křeček Stanislav · Kubita Jan · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipold Jan · Lomová Olga · Ludvík Miloslav M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Navrátil Vojtěch · Němec Václav · Novák Martin P Paroubek Jiří · Payne Jan · Pecák Radek · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Peychl Ivan · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Poc Pavel · Pohled zblízka · Pokorný Zdeněk · Pražskej blog · Procházka Adam · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Shanaáh Šádí · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sokačová Linda · Sportbar · Staněk Pavel · Stanoev Martin · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syková Eva Š Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Tejc Jeroným · Tejkalová N. Alice · Tolasz Radim · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tošovský Michal · Tožička Tomáš · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vácha Marek · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vlk Miloslav · Vodrážka Mirek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wollner Marek Z Zahradil Jan · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zděnek Michal · Zelený Milan · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy