Veřejnost proti korupci

28. 05. 2011 | 01:49
Přečteno 15546 krát
Česká společnost prochází zásadní krizí demokratické politiky. Právní stát a parlamentní demokracie začíná prohrávat s mafiemi a korupcí. Příčinou je rozsáhlá privatizace politiky soukromými ekonomickými zájmy. Politické strany se proměnily v komerční organizace obchodující s politickým vlivem, se státními zakázkami a s pozicemi ve státní správě. Soupeření některých vlivných mafiánsko-podnikatelských skupin v politice paralyzuje politický život i fungování státních institucí, omezuje konkurenci jako základní předpoklad fungování volného trhu a odkládá řešení zásadních politických problémů. Policie a justice důsledně korupci a velké podvody nepotírají a nelze se zbavit dojmu, že jsou někdy spíš její součástí. Korupce tak zachvátila politickou, státní a komunální sféru v míře, která ohrožuje demokratický vývoj celé společnosti. Morální rozměr listopadové revoluce 1989, která svrhla komunismus a zavedla zde demokracii, byl tímto procesem těžce poškozen.

Korupce se stala systémovou součástí politiky a nástrojem privatizace veřejné moci. Nevymlouvejme se však na politiky, za stávající situaci jsme odpovědni všichni.

I proto vyhlašujeme válku korupci a korupčníkům.

Nechceme nečinně přihlížet tomu, jak se ztrácí občanské svobody, jak se svobodná společnost dusí v objetí mafiánského kapitalismu, neboť pasivní přihlížení je druhem spoluúčasti.

Korupční mafie nutně potřebují ke své „práci“ klid a ticho. Nedopřejme jim to! Poukazujme veřejně na případy korupce, protestujme u státních orgánů a politiků proti zjevně korupčním a mafiánským praktikám v jejich regionech a obcích. Začněme více využívat internet a informujme veřejnost o případech korupce a nečinnosti státních orgánů.

Jsme přesvědčeni, že mafiánský kapitalismus, a z něj vzcházející korupci, lze zásadněji potlačit pouze systémovými změnami. Ani demokratický průběh voleb, ani částečná výměna politiků po volbách totiž nic nevyřeší, pokud radikální reforma výrazně neztíží podmínky pro systémovou korupci.

Existuje-li ovlivňování politických rozhodnutí ve prospěch korupce, chceme u odpovědných politiků naopak lobbovat proti korupci a zveme k tomu všechny občany, jimž není osud této země lhostejný.


Budeme proto usilovat o následující systémové změny:

1. Zpřísnění pravidel financování politických stran a volebních kampaní: Nezávislý dohled nad financováním politických stran u ČNB, zveřejňování podrobných informací o hospodaření politických stran, omezení příspěvků politickým stranám jen na stát a fyzické osoby, včetně stanovení jejich maximální výše v případě fyzických osob. Omezení výdajů na volební kampaně a regulace některých druhů předvolební propagace, zejména používání billboardů. Zavedení přísných sankcí v případě porušení pravidel. Politické strany se musí budovat především na občanském základě, a nikoliv na cíleném marketingu a byznysu.

2. Zavedení veřejně dostupných majetkových přiznání politiků a veřejných činitelů včetně osob blízkých. Zavedení majetkových přiznání pro všechny občany nad určitou hodnotu majetku, zdanění legálně nedoloženého majetku a vyvození trestně právních důsledků.

3. Zrušení anonymních akcií na majitele a zprůhlednění vlastnictví firem. Anonymní vlastnictví usnadňuje podvody a nelegální podnikání a zneužívání veřejných zakázek k osobnímu obohacení veřejných činitelů.

4. Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, a to pozastavením jejich činnosti nebo zrušením firmy.

5. Posílení možností zabavovat majetek získaný trestnou činností a jeho přednostní využití na náhradu škod poškozených trestnou činnosti, včetně státu. Znovu musí platit heslo „Co bylo ukradeno, má být vráceno!“.

6. Prosazení zákonné ochrany oznamovatelů korupce a zavedení odměny pro ty, kteří na korupci upozorní. Zavedení institutu korunního svědka do právního řádu. Korupci se nepodaří ve větším rozsahu odhalovat, pokud nebude zajištěna dostatečná ochrana svědků.

7. Povinné zveřejňování na internetu všech smluv uzavřených státními orgány, kraji či obcemi nebo firmami s účastí státu, krajů či obcí. Toto zveřejnění musí být podmínkou platnosti takové smlouvy.

8. Rychlá vynutitelnost plnění zákona o svobodném přístupu k informacím a zavedení sankcí za jeho neplnění. Je nepřijatelné, aby veřejné orgány a instituce dlouhodobě odmítaly v rozporu s ústavou poskytovat informace občanům.

9. Prosazení účinnosti kvalitního zákona o státní službě, který umožní depolitizovat státní správu, profesionalizovat státního úředníka, zvýšit jeho odpovědnost a současně jej chránit proti politickým a jiným tlakům.

10. Dokončení a plné zprovoznění elektronizace veřejné správy na všech úrovních. Úplná elektronizace veřejných agend umožní snížit ingerenci úředníka do rozhodování, zvýší procesní průhlednosti a sníží tím možnost zneužívání správních postupů ke korupčnímu jednání.

11. Zakázky ve výběrových řízeních by měly být vždy realizovány za cenu obvyklou. Je nutné zamezit svévolnému předražování státních zakázek, založeného na tichém kartelu soutěžících firem a zkorumpovaných úředníků.

12. Zavedení majetkové odpovědnosti státních úředníků i veřejných činitelů, kteří svým jednáním způsobí škodu na státním nebo veřejném majetku. Je nepřijatelné, aby selhání při výkonu funkce namísto viníků zaplatili všichni daňoví poplatníci.

13. Zavedení přísných pravidel pro správu a hospodaření firem s většinovou majetkovou účastí státu, krajů a obcí dle standardů OECD. Posílení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby mohl kontrolovat všechny veřejné prostředky včetně společností s účastí státu, obcí nebo krajů. Státními či polostátními firmami procházejí ročně prostředky ve výši druhého státního rozpočtu a dosud nejsou kontrolovány nezávislou kontrolní institucí.

14. Změna ustanovování členů rad veřejnoprávních médií tak, aby většina členů byla delegována přímo společenskými a občanskými sdruženími a svazy reprezentujícími kulturní, regionální, sociální, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Média veřejné služby nesmí podléhat politickým tlakům a zájmům, aby si zachovala schopnost na korupci a velké podvody upozorňovat.

15. Přímá volba starostů, primátorů a hejtmanů. Cílem je posílit osobní odpovědnost volených představitelů přímo voličům a potlačit zákulisní vliv „kmotrů“ na volbu těchto představitelů obcí a krajů.

K prosazení těchto systémových změn jsme se rozhodli založit občanské sdružení Veřejnost proti korupci, které bude precizovat uvedené návrhy za pomoci expertů a diskutovat o nich s veřejností. V v rámci svých možností chceme přesvědčovat politickou reprezentaci i veřejnost o důležitosti těchto systémových změn. Demokratickými prostředky chceme uvedená opatření prosazovat.
Bez tlaku občanské veřejnosti se systémové změny proti korupci nepodaří prosadit. Vyzýváme občany, aby naši snahu podpořili svými podpisy pod tento manifest.

Petiční výbor: Jan Štern dramaturg
Jiří Pehe politolog
Hana Marvanová advokátka
Táňa Fischerová herečka
Ivan Gabal sociolog
Olga Sommerová režisérka
Adriana Krnáčová podnikatelka
Jiří Boudal student
Martin Vidlák
Pavel Štern státní úředník
Martin Čáslavka sociální podnikatel
Břetislav Rychlík režisér
Petr Drulák politolog
Monika MacDonagh-Pajerová vysokoškolská učitelka
Jan Ruml publicista
Jiřina Šiklová socioložka

Petici lze podepsat na www.verejnostprotikorupci.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

hoven napsal(a):

kromě bodu 14 to podepisuju taky
28. 05. 2011 | 02:26

Hurá napsal(a):

Jako "hoven". Bod 14 je blábol ! Vražte do toho všechno a bude to nejlepší dort na světě. Ha, ha. Především pánbíčkáři odporují zdravému rozumu a proto jako první musí z kola ven. Navíc, pokud to podepsal Ruml, už to je důvod k ignoraci tohoto provolání.
28. 05. 2011 | 03:04

kočka šklíba napsal(a):

Všechny body musí slušný člověk podepsat. Copak hovene váma taky Hurá vadí na bodě č. 14? Ale pochybuji, že zejména hoven odpoví ;). No nechám se překvapit ;).

Překvapuje mně ale, že to podepsal Jan Ruml, člověk, který byl ve vládách a v PS v době, kdy se korupce a všechna ta žumpa zde zahnízdila. A nevšimla jsem si, že by nějak protestoval, spíše naopak ;).

Další problematická signatářka je Šiklová a její již proslulý výrok: "Radši se budu mýlit s Bushem (podle mého jedním z nejodpornějších "státníků" poslední doby) než mít pravdu s Putinem.

A Marvanová mám také dojem, že v době, kdy se zhaslo, a do teď vlastně nerozsvítilo, byla u toho zhasnutí.
Takže můj závěr, ano, body jsou k podepsání bez výjimky, a jen ti podepsaní jsou zčásti zodpovědní mnohem více než my občané, a nikde jsem nečetla, že by Ruml například se k tomu přihlásil, a že by tedy měl k čemu.

Takže já, a chápu, že je to nepodstatné, bych se pod tuto petici nepodepsala, ptz stejně jako s Kalouskem by mně bylo blivno mít něco společného, tak i s lidmi o kterých jsem se zmínila. Tím pro mne tato petice ztratila jakoukoliv věrohodnost.
28. 05. 2011 | 03:37

Konrad napsal(a):

S tou petici se muzete nechat vyfotit, vzdyt podobnou verzi antikorupcnich opatreni se snazi bezvysledne prosadit levicova opozice. S temi co sedi ve vlade,ci maji vetsinu ve snemovne to ani nehne. Jedinou nadeji jsou pristi volby, at uz predcasne ci v radnem terminu.
28. 05. 2011 | 04:47

Kačka napsal(a):

Kočka Šklíba
Souhlasíte, ale odradí Vás pár jmen, které se v minulosti proflákly... Cccc?!?!
Vždycky to bylo a vždycky to tak bude, že se k novým iniciativám, myšlenkám atp. přifařují lidé s máslem na palici, kteří vidí, že se starými bláboly jim pšenka nepokvete (Pajerová, Ruml...), nebo se nechali oblbnout žvaněním "jim sympatických" politiků (Somerová, Šiklová ...). Důležité je snad, co si myslíte Vy!!! Neexistuje jedna jediná pravda! Pakliže tu máme demokracii, pak by nemělo být nic zvláštního, když se při řešení konkrétního problému shodnou lidé z rozdílných ideologických šuplíků. No, jenže ty šuplíky u nás mají navrch nad zdravým rozumem - a podle toho to tak vypadá.
28. 05. 2011 | 05:11

otokar napsal(a):

Co ten všudypřítomný Gabal?
Pane Štern, váš produkt dojede na to stejné, jako celá naše demokracie, jakmile to začne být vážné, objeví se šmejdi, nechají se demokraticky zvolit do čela a pak vás demokraticky vyloučí.
Soudím, že tudy cesta nevede.
Řešení vidím zcela jinak, to zas příště.
28. 05. 2011 | 05:13

Kačka napsal(a):

Souhlas s Otokarem.
28. 05. 2011 | 05:27

Mud.. napsal(a):

Pořád ti samí provokatéři by rozeštvávali slušné lidi! Jste směšní "živé mrtvolky"! Tím zlem myslíte pravdoláskaře, tak?
28. 05. 2011 | 05:27

Mastodont napsal(a):

... Když tak sleduju jména těch obroditelů, přijde mi, že jde vesměs o lidi, kteří měli svého času velký vliv a dokonce i politickou moc. Že jde objektivně o lidi, kteří se sami aktivně podileli na tom současném stavu společnosti, chcete – li marasmu.

Potom je tu ještě jeden takový spojovací článek – nejenže většina z nich se už v politice angažovala, ale drtivá většina z nich také výrazně neuspěla, často opakovaně nedokázali v regulérních volbách přesvědčit veřejnost. Takže, tyhle iniciativy chápu jako taková ta zadní vrátka, alternativní cestičku, jak se znovu dostat na scénu, do záře reflektorů...

http://josefhavranek.blog.idnes.cz/c/193470/Pujdou-lide-znovu-do-ulic.html
28. 05. 2011 | 05:31

Dalibor Štys napsal(a):

Na bodu 14 mi vadí, že české profesní organizace jsou sdružením kamarádů a vždy v nich schází podstatná skupina těch skutečně hraničních příslušníků oborů, kteří na mezinárodní scéně něco dosáhli. Jistě, bývají to konfliktní osobnosti a mnohdy na činnost v profesních organizacích zvysoka kašlou. To ale nic nemění na tom, že právě jejich hlas by měl být slyšen. A naopak mnozí jiní, často včetně předsedy, by tam být neměli.

Proč to tak je? Doporučuji články Matthiase Krakela http://ideas.repec.org/e/pkr77.html Na téma "Competitive careers as way to mediocracy" česky "Kariérní postup založený na soutěži jako cesta k nadvládě průměru".

V Sovětském svazu profesní organizace jmenovaly i členy (zdánlivě) zastupitelských orgánů. Takže odhaduji, že pan Štern - jehož mnohé dokumenty byla skutečně výborné a záslužné - by rychle po zavedení jím navrhovaných pravidel začal psát petice proti tomu, koho tam jeho profesní svaz jmenoval.

Vláda ve státě má holt svás stádia, demokracie končí ochlokracií, vládou lůzy. Přijde v příštích volbách a zdakleka ne jen u nás. Že taková lidovláda vede jen k diktatuře, ukazuje historie všech revolucí co jich na světě bylo.
28. 05. 2011 | 05:33

Mud.. napsal(a):

... někdo pořád protestuje a nikdo se z toho nezblázní. Jednou lesbičky, podruhé levičáci, jindy zase pravičáci. Většinou je to sranda, prodavači párků a hamburgrů to milují, pro policajty to je docela oddech. Jejich koně se dostanou na čerstvý vzduch a lidová tvořivost se vydovádí v malování plakátů. A jasně, festival má ten zbytek lůzy - může si od plic zanadávat.
Ponechme jim tu radost ...........
28. 05. 2011 | 05:34

Mastodont napsal(a):

otokar: Jednak Gabal, ale taky Pehe, Marksová Tominová, Sommerová - no prostě klasická banda "pravda a láska zvítězí za každou cenu a hlavně bez voleb".
28. 05. 2011 | 05:49

Dalibor Štys napsal(a):

K těm profláklým osobnostem:

On problém je, že jakmile se člověk dostane na vrchol toho mediokratické postupu (http://ideas.repec.org/e/pkr77.html) vesměs už dávno ztratil schopnost sebekritiky. Začne své průměrné schopnosti považovat za vynikající což z jeho pohledu samozřejmě legitimu je to "kam to dotáhnul". Že přitom už dávno (často rád) zapomněl kolik kolegů, i původně podle jeho hodnocení odborně lepších, přitom přeskočil.
28. 05. 2011 | 05:51

potížista napsal(a):

Jak chcete zařídit rychlou vynutitelnost plnění zákona,když řada zákonů není v souladu s ůstavou,
poslanci při tvorbě nových zákonů nectí svůj poslanecký slib,
vstupem do EU jsme se zavázali plnit některé související zákony-nikdo je nerespektuje,
soudce při soudním řízení nerozhodne v souladu s právem,případně bztrestně zdržuje
Váš případ k projednání,/-i několik let/
atd,atd-
Měl jsem možnost malinko nahlédnout pod pozvednutou pokličku dění v regionu.Soudy,státní zastupitelství,policie,úředníci státních institucí-všechno jedna rodina.Hrůza a děs.
Jsem velký skeptik.Změny musí dojít až do regionů.Jinak nedokážete nic.
Úspěch Vám přeje potížista.
28. 05. 2011 | 05:52

F.Švarc napsal(a):

Mastodont 28. 05. 2011 | 05:31, jednoznačný souhlas. Když jsem si petici prohlédl napřed bez jmen autorů, měl jsem pocit, že je naivní, bezzubá. Autoři chtějí zamlžit, že korupce, totálně degenerované a devastované mezilidské vztahy nejsou výsledkem i jejich veřejného působení. Navíc, tzv. jejich opatření, neříkají nic o soudech, jediných skutečných držitelů moci, jež mají na současný stav naprosto zásadní vliv.
Petice je naivní, řekl bych že dokonce s paní Marvanovou, Rumlem, Šiklovou, Ficherovou, z mého pohledu nepodepsatelná.
28. 05. 2011 | 06:34

F.Švarc napsal(a):

V návaznosti na potížistu okazuji k
http://www.ejustice.cz/iva-brozova-lide-od-soudu-nemeli-odchazet-ponizeni#comment-646
28. 05. 2011 | 06:50

anti politik napsal(a):

Pane Štern, Ruml? parazit Gabal? atd. pokud chcete vyburcovat veřejnost nemůžete ji burcovat s těmi, kteří se na tomto hnoji podílí a podíleli!
28. 05. 2011 | 06:53

Drzá zrzka napsal(a):

Od petice k petici. Proti korupci lze bojovat pouze jedním způsobem. Osobní statečností.
28. 05. 2011 | 07:11

F.Švarc napsal(a):

Tak Drzá zrzko uvažte, zda se nezačnete pro začátek alespoň skutečně podepisovat. Mnozí v těch peticích podepsaní vyjadřují svou nespokojenost, ale zde ukryti pod nick, svou ?
28. 05. 2011 | 07:24

Drzá zrzka napsal(a):

F.Švarc

Nejsem Dočekal. Kdo potvrdí, že pod podpisem, je skutečná osoba toho jména? Nemám se ještě legitimovat?

Pod nickem Drzá zrzka píšu zhruba 5 let. Stačí? :o)
28. 05. 2011 | 07:37

Sladký napsal(a):

I kdyby tu vaši petici podepsalo pět milionů lidí, s námi to ani nehne.Škoda, že podpisy nejsou na toaletním papíru, pak by to mělo nějaký efekt.Kalousek a spol.
28. 05. 2011 | 07:48

Maximus napsal(a):

Zběžně jsem to přehlédl a doporučuji:
Ještě bych tam přidal, že členové exekutivy a to zejména na vládních funkcích nesmějí být zároveň zákonodárci aby si sami hlasovali že třeba budou či nebudou odvoláni a neměli zároveň tu naší naprosto neslýchanou imunitu. Rovněž jsem tam neviděl možnost odvolání poslanců během jejich volebního období voliči. Dále bych tam dal to, že pokud poslanec odejde od své strany, tak končí jako poslanec. A také
mi tam chybí zrušení senátu, naše země je na dvoukomorový zákonodárný sbor příliž malá a vše je zbytečně drahé a tento úřad složí jen jako odkladiště nepotřebných politiků ve výslužbě.
P.S.
Je to hezké povídání, ale zatím pro kočku, musí být odstraněn jako první žabák na prameni jeho eminence V.K.I. neomylná vševědoucí!
28. 05. 2011 | 07:54

ventos napsal(a):

hezký článek, hezká myšlenka, ale jak už se to tady objevilo, všechno se mi líbí a pak čtu výbor a tam Jan Ruml, zneužil svoji funkci, porušil volební zákon a prošlo mu to, a pak přišli další co jim taky všechno prošlo
a kromě téhle tradice byl i u toho, když se zakládala jiná tradice, v Plzni na právech (tohle může být náhoda, ale to první určitě ne)
Když pořádek, tak pořádně ... pane Rumle, jestli jste ten Jan Ruml z aféry Bartončík, tak odstupte z výboru
28. 05. 2011 | 07:58

Sladký napsal(a):

Žádný senát a Parlament maximálně padesátičlený.Indie, která má víc než miliardu obyvatel má 800 poslanců.
28. 05. 2011 | 08:01

Sladký napsal(a):

členný,pardon,dámy a pánové.
28. 05. 2011 | 08:03

Sladký napsal(a):

Ruml, Gabal,Pajerová a Šiklová ve výboru?! Děláte si z nás pr-el, pane Štern?
28. 05. 2011 | 08:08

Kvakin napsal(a):

1) Soupis podepsaných je obludárium, o které by si normálně uvažující člověk neměl ani opřít kolo.
2) Tuším, že jde zase o nějakou iniciativu typu Děkujeme, odejděte ..., tedy pokus o vytvoření nátlakové síly ve formě strany/nestrany s abstraktními hesly a poukazy na obecně sdílená přesvědčení, ale v reálu jde zejména o vyhraněné neoliberální pravičáky.
3) Kdyby si podepsaní přečetli programy politických stran, asi by ten svůj soupis "vypreparovali" z nich bez potíží. Papír totiž snese všechno. Třeba omezení imunity poslanců. Všechny partaje, včetně trojprostituce, pro to horovaly, ale když se v parlamentu hlasovalo, 30 koaličních poslanců nebylo na hlasování a tak zákon neprošel. Nebo akcie na doručitele. Veverky z jejich zrušení udělaly kardinální problém, ale v parlamentu pak samy jejich poslankyně zdůvodňovaly, proč je zrušit nelze.
4) Doporučuji doplnit nový bod cílů iniciativy: Do těch hrdel a statků nemilosrdně bojovat se starými strukturami, temnými žilkami, politickými dinosaury, kmotry a velrybáři a také se všemi, kterým se nelíbil film Odcházení slavného režiséra Havla.
28. 05. 2011 | 08:11

anti politik napsal(a):

Nabízet změnu s provařenými politickými recykláty, kteří přišli o výnosný koryta a státní dotace? To nemá šanci! Nebojte p. Štern ona si veřejnost brzy poradí sama a některé z vašeho výboru zařadí správně po bok těch, kterých je nutné se jednou pro vždy zbavit a odsoudit!!
28. 05. 2011 | 08:20

Pávek napsal(a):

Ale vždyt právě veřejnost je ztělesněním korupce a po desítky let je v ní zakořeněna a kultivována. Jde jen o míru příležitostí a výhodnosti toho kterého občana v konkrétní situaci. Ti nahoře jsou věrným odrazem těch dole.
28. 05. 2011 | 08:35

veverka napsal(a):

To je vtip?

Radarová údernice Šiklová co se chěla raději mýlit s Bushem než mít Pravdu s Putinem? Ruml,Pajerová,Marvanová co tento korupční bordel po 89 zakládali? Další pravičáckej americkej slouha Gabal kterej tady loboval za americkou základnu? Bilderberský mediální mlžič Pehe? A co třeba přizvat do toho vašeho výboru ještě Havla a knížete s Hybáškovou,aby bylo úplně jasno? S touhle squadrou chameleonů,americkejch poskoků a vlastizrádců se můžete jít tak akorát vycpat!
28. 05. 2011 | 08:56

vfischer napsal(a):

Marasmus uspořádání státu, legislativy a státní administrativy je jeden obrovský chaos, který ze všeho nejvíc vyhovuje klanům a klikám gangsterských lupičů ovládajících zákulisní kšefty s veškerou myslitelnou existencí současné reality - justice, policie, tituly, zdraví, doprava, školství atd. atd. ....

V desetimilonovém státě, který je svým počtem obyvatel menší něž mnohá světová města, máme 14 idiotských krajů, a gigantickou administrativu ministerstev a jiných úřadů, které se mezi sebou řežou o rozpočty a kompetence! Tento admistrativně správní paskvil posiluje a vytváří neřiditelný, nekontrolovatelný a neprůhledný chaos, do kterého vládnoucí šašci nekompetentně zasahují vytahováním svých kámošů z kanálů na klíčová místa, odkud se rozkrádají rozpočty v tisících předražených zakázek. Podle mého odhadu se 50 - 60 procent veřejných rozpočtů rozkrade.

Boj proti korupčním praktikám v tomto Augiášově chlívě je pouhá chiméra ! Jakékoliv kvalifikovaně důkazní, právní a administrativně správní řízení vedené proti domněle nebo skutečně zmanipulované a předražené zakázce je odsouzeno k neúspěchu a vyžádá si takový čas a vícenáklady že bude vlastně společensky neproduktivní ! Jedinou možností postihovat gangstery je kvalifikovaná kontrola majetku, jehož hodnota mnohonásobně převyšuje jakékoliv myslitelné příjmy a jeho okamžitá konfiskace ! Ale i zde se narazí na odpor a tisíce problémů !

Za základní změny (které jsou v současné době pouze nereálnými vidinami) považuji nasledující:
- návrat k administrativnímu uspořádání 7 krajů !
7 krajských soudů atd. veškerá navazující administrativa.
posílení daňových a rozpočtových kompetencí krajů,
- každé ministerstvo maximálně 100 - 150 úředníků
- poslanecká sněmovna max. 101 poslanců
- senát maximálně 25 senátorů (pokud vůbec nezrušit)

Zákon o státní službě: do úřadu lze nastoupit jen na nejnižší post (elév) a do vyšších postů postupovat podle služebního řádu. Každé ministerstvo řídí státní tajemník, kterého momentálně vládnoucí garnitura a ministr nemůže vyměnit a vyhodit !! Řízení státní správy je vysoce kvalifikovaná profese a ne cochcárna bratrstev kočičí pracky !
Volby na všechny posty - přímé volby individuálních osob, podstatné zrušení imunity a možnost odvolatelnosti jednotlivých politiků (referendum, event. jiný systém).

Změna základních ústavních a jiných zákonů upravujících volbní postupy.

V podmínkách zdejšího Absurdistánu - Gangsteristánu vše nerealizovatelné !!
28. 05. 2011 | 09:01

jarpor napsal(a):

Pane Šterne,

"Nevymlouvejme se však na politiky, za stávající situaci jsme odpovědni všichni."

Souhlas... ale pak...
slova, slova, fráze... a navíc, jako obvykle, "přiskočivší" více či méně "profláklí" protagonisté... "kecalisté", co by se mělo...

Nikde ani slovo o tom, že by se ti slušní kromě poukazování, kritiky, lobování, chtějí-li něčeho dosáhnout, musí usilovat o zvolení do volených orgánů... lokální úrovní počínaje a nejvyššími úrovněmi - postupně- konče...
Nahrazovat ty nechající se korumpovat a korupci tolerující, o korupci rozhodující...

Nikoliv gesta více či méně teatrální... podpisy jsou pro takové, kteří podepíší a mají hrdý pocit, kolik toho vykonali pro dobrou věc...

Podpisů netřeba.
Slušných lidí a jejich zapojení se - to je potřeba. A o tom ani slovo...

Chci-li se zasadit o dobro, nemusím se k tomu podepisovat. Prostě pro něj něco dělám...

Hezký den
28. 05. 2011 | 09:04

Občan napsal(a):

Tak Ruml a Marvanová bojují proti korupci?
To už ani není k smíchu...

Koukám, že se z pojmu "korupce" stalo moc šikovné témátko, kterým se různé partičky snaží odvést pozornost od likvidace české ekonomiky, sociálního státu a obávám se, že i od likvidace samotné české státnosti.

Lidi, nenechte se zblbnout!
Korupce sice JE problém, ale je to NÁSLEDEK příšerné politické kultury, kterou zde někteří z podepsaných po léta usilovně budovali.
28. 05. 2011 | 09:06

pepa napsal(a):

Že by pochopili, opět po 20 LETECH nutnost být opět vepředu, ti Rumlové a jiní, co tak spokojeně zalezli??? Proč??? Že by těch 120 mega na novou stranu ODS už investovala na osvědčené loutky????????????????? Kočí maká a dotáhne to do beztretsné změny??????? Opět sametová revoluce a demokratické potrestání za 20 či 50 let?
Pozóóóóóórrrrrrrrrr nebezpečí či skutečná reakce na ulici a s holemi rozvracečů?
28. 05. 2011 | 09:13

jan napsal(a):

Jaké máte zbraně na válku proti korupci? Kecy, žvásty tlachy!!!
28. 05. 2011 | 09:19

vlk napsal(a):

Petici jsem četl a samozřejmě, že ji podepéš. S tím hnojem kolem nás je potřeba něco a rychle začít dělat.
Na co jsem byl zvědav velmi byla - diskuse.
A opravdu mne nezklamala.
Tipnul jsem to naprosto přesně:
Je tu partička, co má problém s formulací nějakého bodu a hloubá nad ním. Pak je tujiná partička, co jaksi hlubá nad jmény některých signatářů. Pak jsou tady zase hnidopiši, kterým vadí formální uspřádání..
Hlavně nic nedělat. Jen nechápu, jak je možné, že průzkumy veřejného mínění ukazují totální znechucení lidí, že politologové zcela vážně pracujís premisami násilných akcí na ulici, protože lidé už toho mají opravdu plné zuby.
Je obecný konsensus , že tad y máme zdaleka nejhorší vládu v historii země, vládu opravdové famiglie. Která krade, podvádí, lže a fízluje. A ono nen třčeba nic dělat.
Paráda.
28. 05. 2011 | 09:22

Gero napsal(a):

Spíše užitečnější a z hlediska dlouhodobější perspektivy, je potřeba vyhlásit válku mlčící většině. Co bude platné když maximálně 20% populace má rozvinuté demokratické chování a myšlení a odsouhlasí toto znění, když valná většina se maximálně vzedme a pak se po tichu vytratí ... .Je celkem snadné vypsat aktuální problémy a odvodit cestu, ale jak trvale probudit a hlavně naučit mlčící ovčí většinu, rozvinuté samostatné odpovědné osobnosti s demokratických rozhledem.
Zde platí zákon života, jaká akce taková reakce, bohužel ta je u nás mizivá a když prchavá ...
Osobně se aktuální situaci nedivím a je bláhové si myslet, že zlom roku 89, přines osvícení v podobě vyspělého demokratického chování a hlavně myšlení celé populace, ze dne na den ... .
Pane Štern a ostatní, ne do politiků ale do nás se opřete, neboť demokracie potřebuje 365 plnou angažovanost alespoň 60% populace ... .
Doba jasně a zřetelně ukazuje kde je jádro problému, ale u politiků to není ... .
28. 05. 2011 | 09:29

ld napsal(a):

Občan,

přesně tak, než tu petici, podepsal bych vaše slova. Ti profláknutí, kteří zalívali korupční záhonky jej mají nyní zbavovat pýru? Ani jako vtip to nestojí za moc.

Mimochodem, psali jsme si spolu o té znělce z pořadu Prostřeno? Už jsem ji vypátral.
28. 05. 2011 | 09:31

vfischer napsal(a):

DODATEK:

Pane Šterne,
takový boj proti korupci, který prosazujete, jakkoliv proklamativně vedený a podporovaný občanskými iniciativami jakéhokoliv druhu, je předem prohraný a marný a zbytečně vás znovu uvrhne do těžké frustrace !!

Nerozetnutelný začarovaný kruh všeho marasmu je děsivě zmršená státní administrativa a celé administrativně správní uspořádání zdejšího Absurdistánu. Čistě teoreticky byste musel založit novou partaj, která by většinově vyhrála volby, a potom byste musel překopat a zrušit minimálně polovinu současné státní administrativy na všech úrovních.

Uvedu jeden malý příklad: V dnešní době superpočítačů je každý i ten nejmenší úřad přecpán technikou schopnou řídit lety na Mars a každý rok se za práce a služby IT vypláznou obrovské sumy! Spolu s šejdířinou ve stavebnictví (betonové lobby) kvalifikuji největší loupeže právě v oblasti takzvaných IT technologií! Zkuste však prosadit, aby se každý úřad (státní podnik, nemoicnice atd) napojil na jediný systém evidence přijatých a vydaných faktur - každá faktura - suma Kč, kdy komu a kdo schválil !!! A zkuste prosadit, aby takový systém byl veřejně přístupný na internetu !!! A to je z hlediska současných počítačů a sítí téměř brnkačka !

Jsme odsouzeni do role diváků, bezmocně přihlížejících rozkradení, rozkrádání a celkové devastaci státu Česká republika. Občanský odpor je pro zde panující smečky všežravých sviní pouze veslá příhoda z natáčení, dětská rýma. Bohužel.
28. 05. 2011 | 09:35

ld napsal(a):

vlk,

tak to s vámi teda nesohlasím.
Myslíte, že má člověka uklidnit, když mu přijedou hasit byt hasiči, v jejíž partě jsou i pyromani? Nebo si skočíte podat Sportku, ačkoli tato je v klinické smrti? Vy věříte VŠEM na tom jmenném seznamu bez výhrad? Čekal jsem více prozíravosti.
28. 05. 2011 | 09:38

Sladký napsal(a):

To by nebyl jakl, aby si i zde nepřicmrndl.Má kůži, kterou by mu hroch mohl závidět, neopičák.Neochvějně tupý zastánce všeho "pravicově vládního" neváhá žvanit o tom, co je třeba proti tomu dělat.Co je moc,to je moc- a tohle je fakt na poblití.
28. 05. 2011 | 09:43

Slaký napsal(a):

ld- naprosto s vámi souhlasím.
28. 05. 2011 | 09:44

ld napsal(a):

Je to ten stejný Ruml, který se objímal a fotil se zločinci Helbigovými? Ten stejný, u nichž se kupovala po jeho intervencích vládní auta? Tohle je garant antikorupčního prostoru? V tom případě se v přírodě vyskytl nový živočich, něco jako tříhrbý velbloud.
Inu, člověk se učí v každém věku.
28. 05. 2011 | 09:47

Tenco napsal(a):

Kdo chce - podepíše.
Kdo nechce - bude zde několik dní prudit.

Hezký víkend.
28. 05. 2011 | 09:47

Tenco napsal(a):

Kdo chce - podepíše.
Kdo nechce - bude zde několik dní prudit.

Hezký víkend.
28. 05. 2011 | 09:48

Belenus napsal(a):

Pane Štern,
snažíte se hezky, ale bohužel nenajdete v nejvyšších politických kruzích odezvu. A i kdyby, tak jen za předpokladu, že se Vámi navržené patnáctero budou moci nějak obejít.
Jediná možnost je vzít státu peníze - neplatit daně. Potom nebudou mít mafiáni důvod někoho korumpovat. Uzávám, že by to bylo bolestivé, ale na druhé straně by během pár desetiletí došlo k ozdravení vztahu lidí k sobě a ke státu. Lidé by si uvědomili, co to vlastně ten stát je. Spousta lidí v tomto státě má degenerovaný přístup k sobě samému a volajá stát za tento přístup ke zodpovědnosti. Příklady:
Jsem nemocen? Ať se stát o mne postará! To, že jsem se roky o své tělo a duši nestaral? Do toho nikomu nic není! Za vše bere zodpovědnost stát.
Jsem starý? Státe starej se! Naco bych udržoval intaktní rodinu, naco bych si šetřil na důchod (kupoval nemovitosti, popř. ceniny)? Platil jsem přece důchodové pojištění! Tím jsem splnil svou povinnost.
Nemám kde bydlet? Ať se stát postará! Já se chci nasáčkovat k někomu za regulované nájemné. Ať platí ti co nechlastají a starají se.
Takhle bych mohl pokračovat. Vše ze života.
Takže ještě jednou:
Sebrat státu peníze!
Mafie se bude chvíli chovat jak ryba na suchu a nakonec chcípne.
Lidé budou donuceni se starat sami o sebe.
Někoho to bude bolet, jednoho víc, jiného méně. Určitě se najdou takoví co to nezvládnou. O ty by se mohli postarat sociálně smýšlející spoluobčané, ale pozor - za svoje! Nikoliv za státní. Alespoň by se hned vidělo, kdo má skutečně sociální cítění a kdo je naopak komediant.
Když nebude mít stát peníze, nebudou mít paraziti na čem parazitovat. Tím nemám v úmyslu tvrdit, že dnešní politici... jsou paraziti. I když...
28. 05. 2011 | 09:48

anti politik napsal(a):

Pávek si plete flašku doktorovi s krádežemi miliard! Že veřejnost je korupční? Pávek, vždyť jí nic jiného nezbývá, protože kam v tomhle pastátě vlezete a o něco žádáte, tam uvidíte natažený pracky státních úředníků popř. komunálních politiků! Nedáte! nestavíte! nebydlíte a nic nevyřídíte! Pořád ten politický hnůj svádět na všechny je přesně to co ty nahože chtěj, tak jim vyhovte, oni takový spin srágory potřebujou!
28. 05. 2011 | 09:50

Sladký napsal(a):

Tady žádné demokratické prostředky nepomohou, protože veškeré orgány tohoto státu jsou prolezlé rakovinou, zkorumpované,prolhané, nevýkonné a neschopné.Ovce, ve které se změnil tenhle národ (pokud jimi není už dlouhá staletí) se na žádnou radikálně očistnou akci typu jasmínových revolucí nezmohou,proto není žádná naděje.Tahle země je ztracena, lidé odsouzeni k potupnému živoření v otroctví.
28. 05. 2011 | 09:51

Miroslav Pivoda napsal(a):

Úmysl inicitativy "Veřejnost proti korupci" je určitě dobrý,a proto stojí za podpis. Implementace musí být ale taková, že nebude vadit minulost osob, které se v této iniciativě angažují. Nesmí záležet ani na nastrčených osobách které se teprve dodatečně přihlásí, pokud se tato iniciativa stane životaschopnou. Už v dobách socialismu byly přece připravovány osoby, které měly infilrovat nový systém po pádu komunismu. A tak se také stalo. Mám jmenovat? Hm.

Principiálně je nový systém vyřešen, ale na jeho zveřejnění na stránkách Veřejnost proti korupci (http://verejnostprotikorupci.cz/category/opatreni-proti-korupci/) není prostor pro jiné než dosud vyjmenované postupy. Doporučuji proto doplnit rubriku o "Ostatní návrhy".

Samozřejmě implementace nového systému si vyžádá radikální legislativní změny. Nelze přece strkat spalovací motor do koňského kočáru a očekávat, že bude jezdit rychlostí nad 100 km/hod. Nářky, že by to bylo v rozporu s tím či oním existujícím zákonem jsou zbytečné. Přechod k novému systému ale musí jít přes stávající legislativu, tzn. tato iniciativa musí v příštích volbách získat nad padesát procent voličských hlasů, a pak potřebné legislativní změny prosadit. Buď, anebo. Jinak si signatáři jen popustili uzdu svým emocím.
28. 05. 2011 | 09:54

Sladký napsal(a):

Belenus-proboha, jděte s těmi chorobnými ideologickými žvásty do blázince, nikam jinam nepatříte. Zjistěte si, které státy mají nejvyšší životní úroveň.Švédsko, Finsko,Norsko,Dánsko.. země se silným státem a nejvyšší mírou přerozdělování.
Vy chcete léřit nemocného tím, že ho celého vykucháte.. jste si jist, že máte v hlavě mozek?
28. 05. 2011 | 09:57

veverka napsal(a):

vlku

Lidi jako Šiklová,Ruml nebo Gabal mají pro mě asi tak stejnou morální hodnotu jako Bárta,Kalousek nebo Íčko.Tedy zápornou.Tato akce je pro mě naprosto nedůvěryhodná a bůhví komu a čemu to má zase sloužit.Po té zaslepené propagandě co lidi jako Šiklová předváděli kolem radaru jim může věřit jen ... doplň si sám.Ostatně dotyčná se zkoušela dostat k flíčku naposled tuším přes SZ,ovšem ti se i právě kvůli takovýmto lidem do parlamentu vůbec nedostali.Tak to zkouší zase jinak.Předpokládám že se připojí i další političtí turisti jako Hybášková a podobné existence.
28. 05. 2011 | 10:03

ld napsal(a):

Sladký,

máte pravdu, u nás demokratické pojistky a principy dostávají na frak: tzv.prezident republiky totálně ignoruje ústavu, poražení ve volbách sestavují vlády, judikáty nejsou brány v zřetel...Tady pomůže jen osvícená diktatura práva. Ať se to komu líbí či podepisuje petice, záchrana je jen ve tvrdé práci, nikoli ve švejkování a české vychcanosti.
28. 05. 2011 | 10:03

veverka napsal(a):

tenco

"Kdo chce - podepíše.
Kdo nechce - bude zde několik dní prudit."

Tak od tebe borče cos tady před volbama neustále opakoval "Volím VV,uvidíme" je jakékoliv mudrování tak akorát k smíchu.Jsi jedinec snadno opitelný rohlíkem.A je to vidět zase.
28. 05. 2011 | 10:07

Aleš napsal(a):

SOuhlas s Vlkem. Zírám a vzpomínám na Kojzarovy "ztroskotance a zaprodance". Zdá, se že tomuto národu opravdu není pomoci, protože on si není schopen pomoci SÁM. Jak jinak klíčovat, že převládá kádrování signatářů a ne diskuse k věcné stránce příspěvku a to v době , kdy většina přemýšlejících a politiku sledujících lidí musí být konsternována z toho jak se zametají pod koberec šetření kolem armádních zakázek, Drobilova vyjádření, PROMO PRO aspol. jak se mění důchodová reforma v paskvil, který sice zvýší obrat a pravděpodobnost vyššího zisku důchod. fondům,ale
ani v nejmenším neřeší problém stárnutí populace a peníze na vyplácení důchodů pro "přežití" .
28. 05. 2011 | 10:14

Belenus napsal(a):

Sladký,
Vy patříte mezi ty, co se o svou dušičku nestarají, co?
Já zde píši o zodpovědnosti každého za sebe. Očividně nevíte, která bije.
Ten Váš skandinávský zázrak žádným zázrakem není a navíc pomalu končí. Ono totiž má jejich vyšší životní úroveň příčiny. A ty ty jsou v jednotlivých lidech. Tam na severu totiž žije spousta Belenusů, ale žádný Sladký. Ti se tam začínají stěhovat po pádu železné opony. Znáte to z vlastní zkušenosti - ruku nataženou a dejte. Jste na tom dobře tak dejte. Jsem Sladký a mám sociální smýšlení, tak mi dejte.
28. 05. 2011 | 10:19

anti politik napsal(a):

Sranda je, že Štern nevědomky použil Leninovo dogma! Revoluci musíme dělat s tím co máme a nemůžem si vybírat! Jak to dopadlo nám dějiny ukázaly vcelku jasně! Ne, dnes už ne! Tahle petice, přestože jsou v ní obsaženy slova, která by měla být pro nás velmi důležitá je díky některým signatářům nepodepsatelná!!
28. 05. 2011 | 10:24

Bazzy napsal(a):

Nechápu, co se to tu v diskusi děje. Každý tu píše svůj osobní důvod, proč nepodepsat petici, jako kdyby to mělo stát nějaké peníze nebo osobní utrpení ...

hoven napíše: "kromě bodu 14 to podepisuju taky" fajn, nevím, jestli to skutečně udělal, ale to je jeho věc. Vyjádřil názor. Tečka

Hned pod tím Hurá napsal(a): Jako "hoven". Bod 14 je blábol ! Vražte do toho všechno a bude to nejlepší dort na světě. Ha, ha. Především pánbíčkáři odporují zdravému rozumu a proto jako první musí z kola ven. Navíc, pokud to podepsal Ruml, už to je důvod k ignoraci tohoto provolání.

Takže na čtyřech řádcích zcela změní názor ...

Kočka šklíba pod ním zrovna tak ...

Co to má bejt? Máte mozek? A vlastní názor? Odpovědnost k vlastní budoucnosti?
Když mi dá Kalousek nebo jiný parchant podepsat papír, že 1+1=2, tak mu to klidně podepíšu, prostě proto, že souhlasím s tím, že 1+1=2

Když najdu na webu petici proti korupci, tak ji

a) podepíšu, protože mi korupce vadí
b) nepodepíšu, protože mi korupce nevadí
c) nepodepíšu, protože nechápu, co je to petice, neumím se podepsat apod.

jiná možnost není.

Vymýšlet si tu v diskuzi malicherné důvody, proč nepodepsat, je fakt trapné ...

Já to podepsal, protože mi korupce vadí, je mi jedno, kdo to podepsal taky a vím že každá taková iniciativa zespodu si zaslouží podporu, protože takhle se vytváří občanská společnost ...

Hezký den
28. 05. 2011 | 10:27

skeptický napsal(a):

Vono těch mafií je tady více,a rozumně brojí a vyzývají vždy ty,co momentálně tahají za krátký konec.Vydrží to akorát do voleb.
28. 05. 2011 | 10:27

Sladký napsal(a):

Belenus- každý normální člověk se o sebe stará, je to něco naprosto samozřejmého.Jen jistý typ lidí z toho dělá světobornou záležitost a jakousi svoji přednost a zásluhu.
Nevím, kde berete tu drzost navážet se do mne a kritizovat, víte o mně kulové, domýšlivý omezenče. Nechcte si blbé rady pro své dcery a syny, případně kamarády, pokud vás budou ochotni poslouchat.
Skandínávský zázrak není ani můj ani váš, dutá hlavo.A že končí? Jestli vám to nedošlo, tak pomalu ale jistě končí celá euroatlantická civilizace.
Možná jsem se zbytečně rozčílil, ale podobných hňupů vychloubasjících se tím, jak jsou soběstační a jak o sebe pečují už mám opravdu plné zuby.
28. 05. 2011 | 10:31

Sladký napsal(a):

Belenus- život je o trochu složitější, než popisují ideologické příručky a za ty debility o natažené ruce, co jste o mně napsal by se vám vysmály stovky lidí, kteří mne dobře znají.Pokud chcete svoji blbost stavět na odiv, je to vaše věc. Rozumní lidé se vým vysmějí, obdiv sklidíte jen u hlupáků.
28. 05. 2011 | 10:36

Luba napsal(a):

Tak jsem to podepsal ...

ad 1)
Stanovení limitu na volební kampaně je určitě logickým opatřením už z toho důvodu, že strany inkasují státní dotace za obdržené hlasy - tedy platí i ti, kdo příslušné politické nádeníky nevolili.

Strany se chovají iracionálně, když předpokládají, že jim vytlemené tváře známých podvodníků, visící na každém rohu či placené desce, přinesou více hlasů. Reklama působí především na pitomce, a reálný počet hlupáků daleko zaostává za optimistickými očekáváními politiků. Proto je dobré náklady na kampaň omezit limitem a za jeho překročení stanovovat sankce.

Nejlepší volební kampaní je činnost/nečinnost těch nejviditelnějších straníků. A o té nás informují jiná média, než podvodné PR-agentury a lepiči billboardů.

Stranám by mělo být soudně stanovena povinnost zveřejnit své příjmy na transparentních účtech, jako jsou tyto:¨

Strana zelených:
http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=2206946001

Česká pirátská strana:
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2100048174

Co je transparetní účet?

"Transparentní účet je speciální typ běžného bankovního účtu. Je zřizován za účelem poskytnutí detailních informací o transakcích na transparentním účtu široké veřejnosti pomocí internetu. Kdokoliv tak může jednoduše kontrolovat pohyby a stav finančních prostředků na těchto účtech."

http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet

SZ nabízí novelu, která má zprůhlednit financování stran

"Svůj návrh zákona proti špinavému financování politických stran ... novinářům představila Strana zelených. Novelu zákona o sdružování v politických stranách a hnutích, kterou několik měsíců připravovali experti včetně náměstka na ministerstvu spravedlnosti Františka Korbela, chce předseda SZ Ondřej Liška nabídnout všem parlamentním stranám i vládě. V návrhu jsou stropy na volební kampaně, průhledné financování na webu i každoroční audit hospodaření. (...)

Za sněmovní volby a volby do Evropského parlamentu by strana nesměla utratit víc než 75 milionů korun, za volby krajské nejvýše pět milionů na kraj a v senátních nejvýše dva miliony za jednoho kandidáta. O volebních nákladech by musela strana vypracovat závěrečnou zprávu přístupnou na internetu, kterou by musela předložit také Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.

Pokud by strana limit překročila, platila by pokutu ve výši dvojnásobku částky, o kterou na volby utratila více, navrhují zelení."

Zdroj:
http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/sz-nabizi-novelu-ktera-ma-zpruhlednit-financovani-stran/643392
28. 05. 2011 | 10:37

anti politik napsal(a):

Bazzy tahle petice je k ničemu!! Už jsem psal nahoře, jak to tady skutečně je! Natáhli ke mě pracky na blbý vesnici aby mě povolili stavět chatu, nedostali ani vindru a teď s nimi bojuju a skončí to počítám buď oni nebo já a už se bojí, už jim lepí! To je jediné co tomuhle státu pomůže náš odpor a ne nějací provařenci, kteří zase chtějí vylézt po zádech zblblíků ke korytům! Třeba Urbanová vůči Čunkovi se nedala a nedá, bude bojovat do konce, přestože je dehonestována ve všech médiích! Těch příkladů jsou zatím jen desítky a je jen na nás aby jich byly stovky a tisíce, aby občan vzal právo do svých rukou a nedal se a bojoval kdykoli jen zahlídne politické a korupční svinstvo!!
28. 05. 2011 | 10:38

Karel napsal(a):

TO Vlk :

Naprosto souhlas.

1) Buď se budeme věnovat textu a diskutovat a třeba konat - a zkousneme nechutnou, všude vlezlou a všechno komentující Šiklovou a spol., ALE HLAVNĚ SE BUDE NĚCO DÍT směrem vůči vládnoucí mafii. Což je PODSTATNÉ.

2) Nebo zase převáží rys zakomplexovaných a přihlouplých čecháčků - kvůli maličkostem nevidět a ZNIČIT to podstatné, to důležité.

PORVAT o Šiklovou, Rumla a další SE MŮŽEME ař potom, až odejde tato partička vládních gangsterů, horší to v současném kontextu být nemůže.
28. 05. 2011 | 10:41

Divobyj napsal(a):

Jako realistovi mi tu chybí bod 16. Tedy-vybudování nové,obrovské věznice! Divím se,že autoři nemyslí na to,že v případě důsledného dodržování všech 15 bodů by naše přeplněné věznice zkolabovaly! Leda,že by po vzoru Havla proběhla plošná amnestie a ze dne na den by byli propuštěni všichni,dosud pracně chycení a usvědčení zločinci.To bychom si ale příliš nepomohli. Jinak,samozřejmě,s těmi patnácti body lze souhlasit.
28. 05. 2011 | 10:43

Dočekal napsal(a):

Drzá zrzka napsal(a):
F.Švarc

Nejsem Dočekal. Kdo potvrdí, že pod podpisem, je skutečná osoba toho jména? Nemám se ještě legitimovat?

Pod nickem Drzá zrzka píšu zhruba 5 let. Stačí? :o)
28. 05. 2011 | 07:37
-------------------------
Protože jste si opět vzala moje jméno do své klávesnice, musím chtě nechtě reagovat.
To, že se tady prezentuju pod svým občanským jménem (pravým!), vám potvrdil sám pan Libor Stejskal. Že pan Stejskal tuto svoji vlastní informaci později smáznul, bylo jen jeho vlastní rozhodnutí. Přesto tuto informaci stačilo zachytit dost čtenářů a diskutujících na to, aby se tady přestali snažit o zpochybňování mojí identity.

Tady se jedná především o tu vámi posmívanou osobní statečnost. A k té také patří to, že se budete k těm, kteří se zde prezentují pod svým občanským jménem, vyjadřovat slušně. Ony ty pošklebky na anonymní internetové diskusi jsou v reálu totéž, jako vystrkování holého zadku na lidi, stojící na druhém břehu řeky. Tam také neriskujete, že vás za to pošklebování se do toho vašeho zadku někdo kopne.

Jinak k těm peticím obecně: Tohle všechno je jen snaha o odvedení pozornosti a příležitost pro zviditelnění se několika jedinců, kteří by se opět chtěli dostat na výsluní.
Pro mne je to úplně stejné, jako činnost tzv. Charty ´77 poté, co dne 13. března roku 1977 zemřel jeden za zakladatelů a její první mluvčí pan profesor Jan Patočka.
Krátce poté tam převzali otěže do svých rukou ti takzvaní reformní komunisté, kteří měli tu smůlu, že na jaře roku 1968 zkrátka "šlápli na špatnou kachličku."
Už jsem tady vzpomněl mého strýce Jana, známého pražského advokáta. Můj strýc mi mimo jiné také řekl, jak byl coby obhájce jednoho obyčejného "Chartisty," (já jsem jim říkal "nosiči vody") překvapený tím, co všechno soudruzi vyšetřovatelé na jednotlivé členy této organizace věděli. Až později si nechtěně ověřil, že Státní bezpečnost měla v tomto případě informace přímo od pramene.
Už jsem tady také několikrát vzpomněl pamflet s názvem Několik vět. Také tato "občanská iniciativa" byla organizovaná represivními složkami tehdejší moci.

Podepisování se pod jakoukoliv petici je v dnešní době už jen směšné. Pominu to, že si tím můžou jednotliví signatáři způsobit problémy a zdůrazním především marnost takovéhoto počínání.

Jinak se vám musím k něčemu přiznat. Při představě, že pod textem této petice bude jeden z podpisů "hoven," jsem se smál nahlas. Ono to totiž perfektně vystihuje dopad této i dalších peticí na celkový stav této společnosti.
Tahle petice nezmění vůbec nic. Tvrdit opak je na stejné úrovni, jako poukazovat na to, že močení ledních medvědů má vliv na rezivění zemské osy.
28. 05. 2011 | 10:46

Tenco napsal(a):

veverka
Veverko - víš co to je zpětná vazba nebo například kalibrace - v procesu poznávání ?
Veverko - já ti to vysvětlím. A pro tentokrát to bude dokonce zdarma. :)

Dejme tomu , že si na podzim někam zahrabeš lískové ořechy. Tak na šesti místech. S tím - že v době nedostatku si je pak vyhrabeš a sežereš.
Veverko - co když ale přijdeš s bříškem nafouklým hladem na domnělé první místo - začneš hrabat a hrabeš, hrabeš, hrabeš ...a furt nic ?
Veverko - snad mi nechceš namluvit, že na tom jednom místě budeš hrabat až do podzimu ? :(
Veverko - nezlob se, ale v tom případě bych se oprávněně mohl domnívat, že jsi se zbláznil. :((

Veverko - a pokud si dobře pamatuješ jedno :(( - proč si nepamatuješ i druhé? /které jsem sem dával asi dvacetdvakrát ?/ :
-----------------
VV jsou pro mě velkým, velkým zklamáním.
Pokud se takhle staví ke svým voličům, budou v předčasných volbách pohřbeni.
Proč předčasných ?
Protože pokud svůj přístup k plnění vlastního programu nezmění, dostanou v komunálkách červenou kartu.
Topolánek(hmm.. a já !:)) jim radil dobře. Měli zůstat u poctivé parlamentní práce a nervat se za každou cenu do exekutivy.
Takto to skutečně vypadá, že jde o pouhý marketingový tah rozmarného čeledníku, ne poctivou politiku via sliby voličům.
A Johnovy plky jsou ubohé.
Mělo mě to trknout, že tady psal blogy a nikdy neodpovídal na otázky. Teď už vím proč.
I když - kdoví jestli mu je nepsal někdo jiný. Tedy ty blogy. Na což jsem se jej mimochodem ptal taky.

Ještě ale naposledy napíšu " Uvidíme". Tedy do komunálek.

P.S. Asi jsem udělal nakonec dobře, že jsem volil Zelené. Ale pokud se tady na aktualne.cz (protože NIKDE jinde jsem
za VV - tedy kromě vylepení jednoho plakátu na mém domě- neagitoval) vyskytne někdo, kdo mi do klávesnice osobně napíše,že na základě mých úvah (agitek ?? - no vždy jsem se snažil svůj názor zargumentovat) se rozhodl pro VV i on, rád
si s ním o tom poklepu klávesnicí.
---------------------------------------------------
Veverko - ty kujone - že ty si z abecedy pamatuješ jen písmeno "A" ? :((

P.S. Říká se tomu korekce názoru na věc v důsledku poznání nových faktů. Mj. je na tom založena i věda - třeba oříškoprospektologie. :))
Ovšem veverky, které postrádají jakýkoliv smysl, jenž by jim umožnil změnu názoru na věc...takové veverky pak mají velkou šanci, že místo změny názoru raději natáhnou brka. Třeba v důsledku vyhladovění a vazoneurózy předních končetin - v důsledku neustálého hrabání.
:--()

Veverko - nepruď.
:)))
28. 05. 2011 | 10:46

Karel napsal(a):

To Belenus :

Kur-aaaa, odkud se zase vynořili tito novodobí bolševici Vašeho typu? Ty přihlouplé a tupé fráze a skandovačky, jak v 50. letech :
- o natažené ruce
- o schopnosti se postarat o sebe apod.

Kde na to, Vy myšlenková totalitární obludo, chodíte?
28. 05. 2011 | 10:46

MaB napsal(a):

Petici jsem samozřejmě podpsal. Případná problématická jména (pro mne Jan Ruml) neznamenají, že můj podpis je nominací těchto lidí na nějakou veřejnou funkci. Čili, osobně žádný rozumný důvod nepodepsat nemám.
28. 05. 2011 | 10:47

SuP napsal(a):

Petice dobrá, petiční výbor DĚS.
Tomu taky odpovídá složení Šternovy omáčky (pojmenování zla) kolem petice. Zase hledají nepřítele tam kde není.
Kdyby ti "podnikatelé-mafiáni" byli tak schopní, jak si představujete a dokázali státní správu takhle ovládat, už by tu ten stát vůbec nebyl, protože by ho nepotřebovali.
Jenže je to naopak - Mafiáni ze státní správy jedou na bílých koních z podnikatelské sféry a jejich prostřrdnictvím rozkrádají část státního rozpočtu ve prospěch svůj a svých politických uskupení. Je to politická mafie, kdo si tu dělá, co chce.
Proto body 1 až 12 jednoznačně podporuji. Potvrzení mého názoru vyplyne z absolutní nechuti státní správy cokoliv z navrhjovaných bodů přijmout.
28. 05. 2011 | 10:52

Dočekal napsal(a):

Divobyj:

http://www.novinky.cz/domaci/234671-veznice-jsou-preplnene-prijde-dalsi-amnestie.html

Jo, jo. Ono je už načase vypustit pár hrdlořezů, kteří se už s těmi geronty nebudou párat a rovnou je zahluší.
Ten mezigenerační problém se zkrátka nějak vyřešit musí. A když to nejde po dobrém, musí to holt jít třebas takto.
28. 05. 2011 | 10:53

Belenus napsal(a):

Sladký,
takže jsem trefil hřebíček na hlavičku co? Ta Vaše reakce je úpřimná. Degenerace reálně socialistického člověka nezná mezí. Typické jevy u takového soudruha jsou:
-odklon od reality a s tím spojená neschopnost orientace v reálném světě
-vyhledávání jedinců se stejnýmy degeneračnímy příznaky
-společné vzývání socialistické pravdy
-nenávist ke všemu a ke každému co této soc. pravdě, byť i jen zdánlivě, oponuje
-nadšené vítání toho kdo této soc. pravdě leze do řiti
-s nenávistí spojená agresivita
atd. prostě Sladký
28. 05. 2011 | 10:54

SuP napsal(a):

Jarpor -
Vypadá to, že petiční výbor (a velká část diskutérů zde)nepovažuje za podstatné to, cos napsal, ale získat protsor a důvod svolávat občany v 16hodin na Václavák a tam jim předčítat chybné teze.
28. 05. 2011 | 10:59

Belenus napsal(a):

Karle,
to je ze života. Ale Vy nejspíš žijete jinak.
28. 05. 2011 | 10:59

Viola napsal(a):

Belenusi,

také si myslím, že oslabit stát je nesmysl. Byl by to krok zpět k nějaké prvobytně pospolné společnosti. Je to nápad anarchisty. Oslabit je třeba politiky, jejich služba má být jako služba kohokoli jiného, práce jako každá jiná a ohodnocena přísně průměrně a politik by měl být přísně kontrolován, zda neukusuje navíc, než mají průměrní občané.
28. 05. 2011 | 11:03

Tenco napsal(a):

Belenus
Fráze.
Navíc takové soudy o člověku, kterého vůbec neznám - takové soudy může zformulovat buď jen najatý /eh - ve vztahu ke kvalitě bych to odhadoval tak na hodinovou sazbu šestnáct korun../ propagatčík , anebo hňup.
Ale chtělo by to - jak uvádím výše trochu důkladnější zkoumání.

Například se Vás zeptám :
1. Jaký pocit se Vás zmocní, když naleznete opuštěného, chvějícího se zajíčka březňáčka ?
2. Máte radši červené - anebo dáváte přednost modrému zelí ?
3. Když zjistíte, že Váši odběratelé získávají zakázky tak, že uplácejí úředníky - co s tím uděláte ?
4. Když řeknu slovo "sladký" - co se Vám vybaví ?
5. A když řeknu slovo " nečas" ?

Měl bych i řadu dalších návrhů, jak předběžnou diagnozu upřesnit. Ale to by chtělo důkladnější prúzkum. Například pozorováním, poklep reflexním kladívkem , popřípadě sken mozku.
Jenže to se nevyplatí. Nač by nám bylo takové ujištění - při vynaložení tolika peněz a úsilí ?
Co myslíte Vy - mělo by to smysl - takhle se v tom šťourat ?
28. 05. 2011 | 11:04

Viola napsal(a):

Belenusi

jak byste sám financoval výzkum a vývoj?
28. 05. 2011 | 11:05

Drzá zrzka napsal(a):

Vážený pane Dočekale,

když jsem před lety, vstupovala do internetových diskuzí, naivně jsem začala psát pod občanským jménem. Dost se mi to vymstilo.

A pokud nemáte, co na práci, najděte pasáž, kde se někomu, kdo píše pod občanským jménem, pošklebuji. Víc nemám, co dodat.
Snad jen: Klávesnícím zdar. :o)
28. 05. 2011 | 11:07

Luba napsal(a):

ad 5)

Posílení možností zabavovat majetek získaný trestnou činností a jeho přednostní využití na náhradu škod poškozených trestnou činnosti, včetně státu. Znovu musí platit heslo „Co bylo ukradeno, má být vráceno!“.

Když našim policistům a celníkům nečiní nejmenší problém zabavovat tuny zboží vietnamským trhovcům, kteří ho trestnou činností nezískali, proč by mužové a ženy zákona neměli rekvírovat miliónový majetek ze skutečných krádeží českých "bílých límečků", nejrůznějších spekulantů a jejich "politického krytí"? Např. souhů pokrytců Palase, Řebíčka, Grosse, Kalouska, Tlustého, atd., atd.
Z čirého vlastenectví snad?

Pan Winter, předseda Česko-vietnamské společnosti, píše:

"Lidé se často diví, jak je možné někomu zabavit zboží za 12 milionů korun, druhý den znovu za 10 milionů a on prodává dál a nezkrachuje.
Proto pak podezírají zejména vietnamské obchodníky z neodvádění daní, což v absolutní většině není pravda.

Faktem je, že si asijští obchodníci nechají poslat zboží z Číny, Indie, Pákistánu, Gruzie nebo Turecka, které je velmi levné a v naprosté většině se jedná o v tamějších továrnách vyrobené padělky světových výrobců textilu, obuvi, hodinek, televizorů, často nabízené celému světu i na internetu.

Toto zboží k nám dojde v kontejnerech, které musí proclít vnitrostátní celnice. Vietnamští obchodníci rozhodně u nás nenašívají nápisy a loga světových značek na televize, rádia, hodinky, ani kožené nápisy na obuv.

Jak je tedy možné, že i takové druhy padělků celníci na tržnicích a ve skladech zabavují? Kdo je vpustil na trh a bylo řádně procleno? Pokud bylo clo uhrazeno, je vůbec právně možné je bez náhrady zabavit?

Vím, že v Číně i ve Vietnamu můžete koupit bavlněné tričko za jeden americký dolar. S dopravou a se clem vyjde zhruba na 28 korun. Při několikatisícovém odběru jde cena ještě níž. Ovšem když naši celníci toto tričko zabaví, tak veřejně do světa hlásají, že bylo zabaveno tričko za dva tisíce korun, neboť taková je hodnota originálu světové značky. A tak se veřejnosti řadu let předkládají tato „hausnumera“, která se vůbec nezakládají na pravdě.

Sám jsem již několikrát vyzval všechny Vietnamce u nás, aby k nám přestali dovážet padělky vyrobené v Číně a raději k nám exportovali kvalitní a přitom velmi levné zboží vyrobené ve Vietnamu. Zákony a předpisy musí v Česku dodržovat každý. Není ale správné, je-li veřejnost klamána nesprávnými údaji o hodnotě zabaveného zboží."

Zdroj:
http://www.profit.cz/clanek/proc-celnici-klamou-ceskou-verejnost.aspx

Demokracie se od kleptokracie liší tím, že v ní zloději nevládnou a zákony platí pro všechny. Pro politiky pak presumpce viny.
Ale když se po mnoho let naši zákonodárci, přinejmenším svou nečinností, podíleli na miliardových podvodech s lehkými topnými oleji (LTO) vydávanými za naftu, to se pak není čemu divit, že?

Kdo zná film "Crna mačka, beli mačor" Emira Kusturici tak ví, že tímto kšeftařením se v zahraničí živí sociálně vyloučení lidé "z okraje společnosti", např. balkánští Romové.

http://www.csfd.cz/film/5451-cerna-kocka-bily-kocour/

U nás se na podvody specializuje společenská smetánka.
Tradice byla zavedena jistým Klausem (ODS), Třeštíkem a spol.
28. 05. 2011 | 11:10

Sladký napsal(a):

Belenus. :o))))) To je to jediné, čím mohu na ty tvoje ideologické tlachy reagovat, primitivní (post)bolševícký kádrováku.
28. 05. 2011 | 11:13

Dočekal napsal(a):

Sladký:

Zaznamenal jsem, že máte jisté problémy s mizením vašich příspěvků ještě předtím, než je stačíte odeslat.
Promiňte, ale vy se zřejmě příliš neorientujete v tom, jaké možnosti má ten, kdo provozuje takovéto weby.
Měl bych pro vás vysvětlení a taky jednoduchou radu, jak se dá těmto problémům předejít. Z pochopitelných důvodů to ale nechci ventilovat veřejně.
Pokud chcete být takříkajíc v obraze, mailněte mi na moji kontaktní adresu:

d47@volny.cz

Byl bych vám to navrhnul už včera, ale protože jsem měl příjemnější povinnosti (opět pravidelné páteční soukromé interpelace v té naší malé vinárničce), činím tak až dnes.

Pro gurmány: Včera se k vínečku podávaly pravé domácí škvarky se solí a chlebem. Tedy žádná zpražená kůže z prasete, ale papáníčko, po kterém je jak se říká u nás na Moravě "nebe v hubě."
Holt rozežraní penzisti.
28. 05. 2011 | 11:18

Viola napsal(a):

Lubo

a co nato ti vietnamci odpovídali? Proč se to musí stále opakovat, to zabavování zboží, které je kopií značkového?
28. 05. 2011 | 11:24

Belenus napsal(a):

Violo,
samozřejmě, že stát peníze potřebuje, ale čím méně, tím lépe. Čím větším obnosem stát disponuje, tím je hrozen příživníků bohatější...
Mimochodem, víte, že existují soukromé firmy zabývající se výzkumem? A to ve všech možných oborech. Od egyptologie po jadernou fyziku. Žijí z různých prostředků, ale ne státních.

Tenco,
1. Záleží na tom. Jestli bych věděl, že na toho zajíčka sáhl člověk, tak bych na něj šlápnul. Bylo by to pro něj nejlepší. (Jak při Vaši inteligenci jistě víte)
2. Dávám přednost kapustě.
3. Vyřídím si to s nimi. Docela rázně. (Samozřejmě o té korupci ale musím vědět na beton.)
4. No to snad nemyslíte vážně.
5. Máte pravdu. U nás prší od včerejška.
Já nevím jestli by to mělo smysl. Já totiž nevím, zdali jsteschopen nějakou použitelnou diagnózu vytvořit. Navrhoval bych, aby jste začal u sebe. Pak by se vidělo.
28. 05. 2011 | 11:34

Luba napsal(a):

ad 6)

K tomuto bodu mám výhrady:
" ... zavedení odměny pro ty, kteří na korupci upozorní."

Z éry Divokého Západu víme, že tam existovali tzv. lovci lidí, kteří likvidovali hledané zločince za peníze. Tito lovci občas ulovili i "sprosté podezřelé" nebo lidi neprávem obviněné.
Podobné (teoretické) nebezpečí existuje i u placených "whistleblowerů".

Oznamovat korupci je občanskou povinností a jde o věc občanské statečnosti. Odměna musí být především morální a nesmí být hlavní motivací.

Vždyť: "... český trestní zákoník (40/2009 Sb.) v § 368 taxativně vyjmenovává činy, jejichž neoznámení je trestné.
Mezi ně patří mj. přijetí úplatku, podplacení, obecné ohrožení, ohrožení utajované informace."

http://cs.wikipedia.org/wiki/Whistleblowing

Pokud ovšem bude existovat nadační fond, který bude vyhodnocovat, zda nebyla konkrétnímu oznamovateli korupce někým mocným učiněna újma s existenčními dopady - pak by bylo jisté finanční odškodnění na místě. Ovšem jako odškodnění, nikoli jako odměna.
28. 05. 2011 | 11:35

JC napsal(a):

Tak veřejnost proti korupci ? :-)))
Mr. Štern, ten název jste si vypůjčili od " Verejnosť proti nasiliu ?"
Nastudujte si jak dopadla...pokud se někam posunete, dopadnete stejně.
28. 05. 2011 | 11:38

češka napsal(a):

Pane Šterne,
takových bezzubých výkřiků tu již bylo.
O všech zákonech rozhoduje parlament a od poslední defenestrace uplynulo mnoho vody.
Bojovat lze a novináři mohou pomoci. Stačí sledovat "úbytek daňových poplatníků",
lidí, kteří platí daně jinde, třeba v Holandsku, i když sídlí tady.
Politici chtějí konkurenceschopnost ve srovnání s EU, ale jen pro jiné.
Akce "Děkujeme odcházíme" ukázala strach lékařů z práce v zahraničí, jejich mentální i jazykovou zaostalost. Opravdu do světa se jich vydalo jenom pár, a ti by odešli stejně.
Takže moje rada je jednoduchá, sledovat kolik lidí a v jakých profesích odchází a data zveřejňovat, ptát se studentů, za jakých okolností odejdou pracovat do zahraničí, kolik jich již odešlo, kolik o tom uvažuje, sledovat, jak se jim v cizině daří.......
Dnes jsou zde i lidé, kteří v zahraničí pracovali, a nyní pobírají starobní důchody. Co takhle se vydat za nimi a ptát se, kolik za jakou dobu dostávají, kde jsou zdravotně pojištěni a jaké jsou jejich zkušenosti?
28. 05. 2011 | 11:39

Dočekal napsal(a):

Drzá zrzka:

Vyhledávat cokoliv nemusím. Mně úplně stačí to vaše neustálé zpochybňování faktu, že do těchto diskusí vkládám své vlastní názory pod svým občanským jménem Václav Dočekal.

Naposled se tak stalo v této diskusi a já jsem na tu vaši poznámku následně také reagoval.

Jinak mi stále nějak nejde do hlavy, kolik jedinců, skrývajících se za anonymní nicky, má puzení vkládat do svých příspěvků moje příjmení. Že by nějaký mindrák z vlastní zbabělosti?
Ono je to totiž všechno právě a jen o té občanské statečnosti. A ta se projevuje mimo jiné také tím, že se ti, kteří chtějí skutečně vyjádřit nějaký názor, neuchylují do skrytu zdánlivé anonymity na netu.
Tohle ale je už jen soukromá věc každého z nás. A taky vyjádření občanského postoje.
28. 05. 2011 | 11:42

Luba napsal(a):

ad 9)

Tento bod měl být na místě prvním, nikoli až na devátém. Také proto, že jde o prosté splnění závazku vůči civilizovanější části našeho kontinentu - EU:

"Prosazení účinnosti kvalitního zákona o státní službě, který umožní depolitizovat státní správu, profesionalizovat státního úředníka, zvýšit jeho odpovědnost a současně jej chránit proti politickým a jiným tlakům".

Zákon o státní službě (ZSS) je klíčovým antikorupčním opatřením, ke kterému jsme se zavázali vstupem do Evropské unie.

Z vlastního rozhodnutí, tedy díky rozhodnutí našich oposmluvních stran ODS-ČSSD, neplníme evropské standardy.
Paroubkova a Topolánkova vláda jeho zavedení odložila, Nečasova vláda ho chce dokonce zrušit. Jistě k tomu mají řadu "dobrých důvodů" - viz "kauza Drobil".

Je třeba volit strany, které mají neodkladné přijetí ZSS ve svých programech - ČSSD, SZ, KDU-ČSL, ČPS.
ODS ani TOP-09 nic takového ve svých programech nemají.
ODS onen ZSS vždy odmítala.
28. 05. 2011 | 11:48

Jeňýk napsal(a):

kdyby tam nebyl ten Ruml a další, řekl bych nepoučitelní naivové - ale talhle to vypadá že někdo po krachu véčkařů by zase rád dal dohromady někoho kdo oblbne lidi a čuchne si k moci. ten seznam "systémových změn" není nic nového - a v čem jsou noví tihle petenti za nepolitickou politiku ?
28. 05. 2011 | 11:50

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, primitivní postbolševický kádrovák, ten projev zdrcující inteligence odněkud znám. Jasně, čím více smajlíků, tím větší ikváč. A je zase vymalováno.
Zásadní vyjádření sockom občanského postoje pak zde. Nejdřív brainwashing a pak jako obvykle vířivka...
Veselé krizování, bez sockomu je všude hned líp...
http://ateo.cz/f/images/c/cssd-jandak.jpg
28. 05. 2011 | 11:53

Viola napsal(a):

Belenusi

a vy byste byl schopen zaplatit ty soukromé firmy, které dělají výzkum a vývoj, aby vám něco vyzkoumaly? Říkáte, že se každý má o sebe postarat sám. Například budete chtít nějaký lepší lék, budete ve stáří (předpokládám, že až ve stáří) schopen si ho zaplatit? Kolik by asi stál lék vyrobený ze soukromých peněz.
28. 05. 2011 | 11:56

Kanalnik napsal(a):

Muj nazor:

Souhlasim s Drzou Zrzkou - boj proti korupci je veci osobni statecnosti, niceho jineho, v okamziku, kdy na korupci narazite. Tam vam totiz nepomuze nic a nikdo, protoze se v tom budete s nejvetsi pravdepodobnosti nachazet uplne sami.

Petice: problem pro mne by asi nebyl tuto petici podepsat; priznam se ale, ze i pro mne je problem to, kdo je v peticnim vyboru; ne ze bych ty lidi znal osobne, ale otazniky mam; navic peticni vybor je preci neco jineho, nez signatari, a uz jen to, ze pan Stern dal ta jmena sem, vypovida o tom, ze dava temto jmenum jistou vahu a presvedcivost, jinak by ten peticni vybor tady nevisel; a prave to mi nejak nesedi;

pokud by to mela byt petice pro vsechny obcany teto zeme, muze ji povesit pan Stern sam, a verejnost se prida, ale neudelal to, protoze to proste vidi jinak, a povesil tam lidi nad kterymi visi otazniky (nad nekterymi, alespon pro mne) diky minulosti v politice

Dalsi otazkou je format - petice, a co dal? Zalozeni politicke strany? S body petice se da souhlasit, ale jak jich dosahnout, aby to nebyly jen slova a proklamace? Ok, lobbovat skrze obcanske sdruzeni? Zde jsem docela skeptik. Ale dobre, pokud to bude urcity prvek, na ktery obcane navazi svoji aktivitu, tak proc ne.

Nicmene vsechno to, co tato petice navrhuje a jiz zmineny lobbying - to vse mohou zdola obcanskou aktivitou provadet lide jiz dnes. Sdruzit se v tom je dobra vec. Pokud se nesdruzit zde s panem Sternem, tak nekde jinde. Moznosti je mnoho. Mesiasove s velkymi jmeny neexistuji. Existujeme my, normalni a obycejni lide, kteri muzeme veci menit. Bylo by chybou se upinat na aktivity nekoho, kdyz je muzeme vytvaret my sami, kazdy z nas, tam kde jsme.
28. 05. 2011 | 11:58

Viola napsal(a):

wbgardene

vy asi "vyrábíte" jen pro těch horních deset? A jak se jinak daří ve vaší čarodějné zahrádce?
28. 05. 2011 | 12:00

Viola napsal(a):

wbgardene,

jak se vám povedla ta fotka?
28. 05. 2011 | 12:02

Drzá zrzka napsal(a):

Dočekal

Jaký je rozdíl prezentace vlastních názorů pod vlastním jménem Dočekal nebo též vlastních názorů, ale nickem Drzá zrzka, se už nedozvím, páč na mne nebudete reagovat.

Po dnešku mezi velmi velkou osobní statečnost zařazuji fakt, že se někdo neustále na, z části anonymní, internetové diskuzi ohání tím, že píše pod občanským jménem, a tím, že zná admina. :o)
28. 05. 2011 | 12:04

Luba napsal(a):

Bod 12 je jasný:

"Zavedení majetkové odpovědnosti státních úředníků i veřejných činitelů, kteří svým jednáním způsobí škodu na státním nebo veřejném majetku. Je nepřijatelné, aby selhání při výkonu funkce namísto viníků zaplatili všichni daňoví poplatníci."

Na místo individuální odpovědnosti u nás vládne kolektivní nezodpovědnost. Zářným příkladem jsou kauzy pana Kalouska.
Kalousek byl mnohokrát vyšetřován s podezřením, že jeho (zlo)činnost připravila nás, daňové poplatníky o stamiliónové částky. Nevýhodné smlouvy prokazatelně podepsal - žádná sankce mu nikdy vyměřena nebyla. Dokonce mu to nijak nebránilo v nezadržitelném postupu směrem vzhůru.

Zdá se dokonce, že mu to spíše pomohlo.
Ukázal se býti "mimořádně schopným", což uznávají a obdivují i "holky z plakátu" Karolína Peak, budoucí ministryně spravedlnosti za VV a Kateřina Klasnová, šedá eminentka VB.

O schopnostech pana Kalouska:

"Samostatný článek by zasloužila kapitola "modernizace tanku T-72", která spolkla celkem neuvěřitelných 19 miliard korun a na které se podílel ... Miroslav Kalousek!

Smlouva italskou (s izraelským kapitálem) firmou Oficcine Galileo a izraelskou firmou Nimda byla uzavřena v roce 1995 na megalomanských 353 kusy tanků. Smlouvy byly opět uzavřeny velmi chytře, termíny se beztrestně prodlužovaly, náklady zvyšovaly a stát jen bezmocně přihlížel.

Nakonec bylo v roce 2001 rozhodnuto o modernizaci 30 strojů. No comment. Dalším z řady tunelů jmenujme např. proslulý štábní informační systém, který zadalo ministerstvo obrany firmě EDS (Electronic Data Systems) v roce 1997. První kolo výběrového řízení vyhrála konkurenční firma Unisys.

Kalousek byl tedy nucen výběrové řízení zrušit a vypsat nové. Ani tehdy si komise netroufla vybrat EDS a vyhrála opět společnost Unisys. Nezbývalo, než zasáhnout a označit nabídku EDS za "výhodnější".

Představitelé Unisys se poté obrátili na policii s žádostí o ochranu, neboť byli údajně vydíráni, aby se nebránili a nenapadli výsledek soutěže. V červenci 1998 prohlásil pracovník EDS Jan Březovský, že firma byla nucena jako provizi za udělení zakázky zaplatit lidoveckým činitelům 50 milionů korun.

Dodávka systému za více než miliardu korun byla oficiálně ukončena v roce 2002, přičemž tento systém nebyl schopen předávat informace na takové úrovni, jaké zadání požadovalo, a je v tomto smyslu nefunkční dodnes.

V roce 1997 stihl Kalousek sjednat a podepsat (za souhlasu Klausovy vlády) kupní smlouvu s developerskou firmou EPF, která koupila rozsáhlý areál kasáren u pražského Náměstí republiky. Kupní cena činila asi 900 milionů korun. Zajímavá cena. Nicméně smlouva byla uzavřena tak, že stát tyto peníze posléze firmě EPF nejen vrátil, ale přidal dalších asi 500 milionů jako odškodnění. (...)

Smlouva zaručila EPF plné odškodnění, nebudou-li budovy prázdné. V budovách sídlila tehdy Akademie věd. Na to pan Kalousek zapomněl, smlouvu podepsal a stát vyplatil na odškodném zhruba stejnou sumu jakou dostal jako kupní cenu.

Dalších asi 500 milionů vyplatil stát jako náhradu za nepřímé škody, resp. za škody, které na firmě EPF vymohli její smluvní partneři jako náhradu za zpoždění projektu.

Kalouskovi zlomila jako náměstkovi vaz vládní krize v roce 1997 a také vyvrcholení aféry s firmou Zeman&Zeman, která získala zakázku na dodávku potravin armádě v hodnotě miliard korun. Výběrové řízení samozřejmě obešli.

V souvislosti s touto zakázkou byla na ministerstvu obrany uplácena řada důstojníků, a jeden neopatrný je, zřejmě na základě udání policii, přistižen při přebírání statisíců korun od zástupce firmy Zeman& Zeman.

Tehdejší ministr obrany Michal Lobkowicz se vyjadřuje, že "má indicie, že to není jednotlivec, ale více lidí, kteří jsou v aféře zapleteni." Zeman&Zeman přichází o zakázku, okolnosti začíná vyšetřovat policie a firma je vzápětí vytunelována a uzavřena.

Reakce na sebe nenechává dlouho čekat.
Prokurista a spolumajitel firmy Zeman&Zeman David Petrovický, zeť dalšího spolumajitele Jindřicha Zemana, je unesen ozbrojeným komandem ze své vily u Havlíčkova Brodu a beze stopy mizí. Jeho těhotnou manželku únosci ušetří."

http://pravdu.cz/zlodej/miroslav-kalousek-pro-nekoho-buh-pro-jine-nejvetsi-zlodej
28. 05. 2011 | 12:18

hoven napsal(a):

kočka šklíba,
proč ne bod 14? protože veřejnoprávní televizi nemuže kontrolobvat někdo, koho nikdo nezvolil. pokud si myslíte, že má tv kontrolovat nějaká občanská iniciativa, tak v tom případě já založím iniciativu proti socbolševickým , pravdoláskovým a ekologickým iniciativám a budu si nárokovat místo v radě pro tv vysílání.
28. 05. 2011 | 12:19

dalimír napsal(a):

Přesně tak ID ! Pan Vlk s jeho intelektem má na to aby tohle posoudil jinak ! Také mne překvapil ! Není možné aby lidé jako Ruml a jemu podobní v takovéhle akci vyloženě na záchranu naši republiky fungovali ! To už by to pak mohl podepsat i Ivan Langer ! A mnoho dalších jemu podobných chytrolínů ! Žádné petice ! Zakládat akční výbory ,vlítnout sebevědomě na okresní úřady třeba jako cigáni ! Ti si prosadí vše co chtějí ! Těch se úředníci bojí a také jim ve všem vyhoví ! Je třeba začít dělat pořádek na okr.institucích s úplatnými ouřady ! Státní úředníci se musí bát lidí a musí mít pocit že jsou ve svých funkcích pro lidi a ne opačně ! Dokud tohle nebude fungovat tak to nebude dobré ani v Praze ve státních orgánech ! Já když přijdu v našem okr.městě na úřad něco vyřizovat tak dávám těm lidem v kancelářích najevo že arogance do jejich povolání a práce s lidmi nepatří ! Je třeba jim to stále připomínak a nebát se těch kteří o nás rozhodují ! Měli bychom si všichni vzít mustr ze sebevědomého jednání cigánů ! Přeji všem hezký den ! Dl.
28. 05. 2011 | 12:26

Tenco napsal(a):

Belenus
Díky.
Pro začátek tedy doporučuji :
1. V březnu nevycházet ven. Popřípadě boty po vycházce otřít o schody. Každopádně snížit dávku Prozacu na polovic - a to i kdyby jste ráno neměl nutkavý pocit, že máte panáčkovat.
2. Nesladit. Zákaz požívání piva /slad/ a vína - druháků a třeťáků. Při procházkách řepným polem zavřít oči a stále si opakovat : "Řepa je hořká, řepa je hořká...a život je krásný. Bohudík.".
Pokud byste jel na Kubu a tam byl nucen pít rum nebo Vás píchla včela medonosná - každý večer vykloktat chmelovým extraktem a všechny tělní otvory opláchnout odvarem z pelyňku a kozích bobků.
3. Při setkání s "nečasem" slušně pozdravit, smeknout klobouk, zvolat třikrát " Hosana ! " , políbit příslušné šosy a pak zajít do hospody u Tygra - řádně si to tam vyřídit s korupčníky - například je nechat za sebe zaplatit účet a tak.

Pokud by to nepomohlo - vrátit se na tento blog a pokračovat ve svých jednoduchých soudech o lidech, ktzeré vůbec neznám.
Ale tak hrozí nebezpečí, že Vás jednou pan primář přistihne, jak si na chodbě - kde je umístěn noutbůk s připojením k internetu, vážete kolem krku šňůru od jeho napájení a chystáte se skočit z taburetu přímo do fontánky, kde je asi tak patnáct centimetrů vody.
Což uznáte není ani na pobavení. Natož na stanovení nějaké přesnější diagnozy.

Tímto končím.
Dostanu od Vás třicet korun.
Když tak si řekněte sestře o účet.
Pokud byste však vyžadoval nadstandard - dostanu třicet tisíc.
A mé rady Vám tak vytisknu zlatým písmem a nechám zarámovat.
Na to však již doklad nedoatanete.
Též musím platit složenky a jídlo.

Nashle.
28. 05. 2011 | 12:30

Ivan Sommer napsal(a):

Kdo je Jan Ruml ?

Je to ten,jehož fotografie, jak se veselí s bratry Dietrem a Gerhardem Helbigovými ? A pak najednou milí bratři zmizeli, jakoby jim za patami hořelo, protože je hledala policie.
28. 05. 2011 | 12:34

Dočekal napsal(a):

Drzá zrzka:

Promiňte, ale i po pátém přečtení vaší reakce na mne jsem nepochopil, co jste mi tím vlastně chtěla sdělit.
Pokud se bojíte vyjádřit svůj názor otevřeně, je to jen vaše volba. Pokud ale zpochybňujete to, že se tady někdo prezentuje pod svým občanským jménem, je to už jen snaha o ospravedlnění vlastní zbabělosti.
Jinak jsem to nebyl já, kdo vložil jméno Dočekal do svého diskusního příspěvku. Stačí zarolovat v této diskusi nahoru a vyhledat tento konkrétní příspěvek: 28. 05. 2011 | 07:37

Ledaže byste kopírovala pana Libora Stejskala a nerozlišovala akci od reakce. V tomto případě diskusní příspěvek a reakci na něj.
Takže ještě jednou: Nikdo vás nenutil, abyste do svého diskusního příspěvku vkládala jméno Dočekal.
Nebo snad ano?
28. 05. 2011 | 12:35

Belenus napsal(a):

Violo,
a Vy si myslíte, že si ten lék neplatím ze svojeho? Že ten lék platí stát, který je schopen vysedět zlatá vejce? Violo, Violo.
A výzkum či vývoj neplatím? Když kupuji novou mašinu do firmy, tak ten vývoj přeci spolufinancuji.
Nečekal jsem, že to někdo neví.
A pokud myslíte zcela neekonomický výzkum, co se nedá prodat hned, tak i v tomto oboru jsou činné firmy, co nemají napojení na stát. U nás tomu bylo jinak. Vše si uzurpoval stát. Bohyni žel nejsou někteří zdejší lidé schopni opustit představu o všemohoucím státě, pro ně je stát quasi bůh.
28. 05. 2011 | 12:37

Cestovatel napsal(a):

Přeháníte pane Šterne. Pokud chtete vidět jak vypadá skutečná zkorumpovaná země zajeďte do Ruska nebo na Ukrajinu nebo do některé zemi na Balkáně (Buhlarsko,Albánie,Rumunsko).

K jednotlivým bodům
5) Jak chcete zajistit že majetek neseberou neprávem odsouzenému člověku? Při naší úrovni soudnictví je docela možné že se soud splete?

6) Budeme veřejně dotovat "práskače", kteří jen aby si vydělali tak někoho udají i když skutečně vědí,že to neudělal?

14) To se pak média stanou nástrojem bitvy mezi jednotlivými skupinami hájící svoje zájmy

15) To je typický populistický nesmysl. Přímo volený starosta nebo hejtman vám přece nezaručí že bude méně zkorumpovaný naopak bude se snažit koupit co nejvíce voličů.
Navíc přímo volený strarosta může být z jiné strany než je většina v městě a pak bude jen se dívat jak většina v městské radě rozkrádá státní majetek
28. 05. 2011 | 12:38

Luba napsal(a):

Belenus oder Muskatnuss Herr Müller?

http://www.youtube.com/watch?v=q03L0hH6jLM

P.S.:
Je vidět, že Íčkovo CEVRO nezahálí, a krom vyšší dívčí (absolventka Kočí + Klasnová) už otevřelo i mateřskou školku (frekventant Belenuss).
28. 05. 2011 | 12:46

Belenus napsal(a):

Tenco,
nyní nevím jestli se naposled (28. 05. 2011 | 12:30) jednalo o vtip, nebo o diagnózu (mou, ale v podstatě Vaši). Doporučovat Vám nic nebudu. Bylo by to zbytečné. Nejspíš už vše víte.
Dík za to, že jste si mne všiml. Nemuselo to být

Přestalo pršet. Nashle
28. 05. 2011 | 12:48

Grandmaster napsal(a):

Souhlasim s tim, co Vlk napsal. Remcalkove jen remcaji, aniz by se zamysleli nad moznou zavaznosti tohoto provolani (dokumentu?).
Rekl bych, ze TRANSPARENTNOST je klicove slovo.
28. 05. 2011 | 12:48

Občan napsal(a):

Belene,

melete hrozné nesmysly. Nebo snad můžete uvést nějakou firmu, která dělá ZÁKLADNÍ výzkum?
Pokud nějaká soukromá FIRMA provádí výzkum v oblasti egyptologie, pak to znamená, že tak maximálně vykrade naleziště a výsledky své činnosti rozprodá po aukcích. Čímž je dotyčná památka (a soubor nedocenitelných informací s ní) nenávratně zničena. Podobně to funguje v rámci zprivatizované archeologie v ČR.

Zbytek Vašich propagandistických výkřiků ani nemá smysl komentovat, to by byla ztráta času.
28. 05. 2011 | 12:51

Dočekal napsal(a):

Ivan Sommer:

Ano, je to stejný Jan Ruml, který jako ministr vnitra udělil nejvíc výjimek z takzvaného "Lustračního zákona" estébákům.
Bez těchto lidí, skutečných odborníků, by byl na tom tento pastevec krav a "disident z leknutí" jako Baťa s dřevákama.

O tom, co byli ti "disidenti" vlasně zač, mám poměrně dost informací. Něco z toho je vlastní zkušenost (bohužel velice smutná, protože většina těch "chartistů" se krátce po Vítězném Listopadu sčuchla s novou politickou mocí a bylo takříkajíc vymalováno). Zbytek znám od svého dnes už bohužel zesnulého strýce Jana.

Ti takzvaní "nosiči vody," tedy ti, bez kterých by byla celá Charta ´77 jen spolkem kecálistů, doplatili na tu svoji angažovanost proti minulému režimu ze všech nejvíc. Krátce po Vítězném Listopadu, už v době, kdy se "staré struktury" spojily s těmi novými a jako kamufláž pro oblbnutí naivních občanů mezi sebe přibraly také pár vyvolených "disidentů," dostali tito lidé nálepku "zastánců starých pořádků." Jednoduše proto, že toho věděli až příliš a tak bylo zapotřebí je zastrašit a znechutit.
To, co prožíváme dnes, jsou už jen smutné konce kdysi slibných začátků.
Bohužel.

Jinak zdravím přítele. Majlík už letí.
28. 05. 2011 | 12:51

Belenus napsal(a):

Lubo,
navíc se nezmůžete?
To Sladkej tady prskal jak divej. No on vlastně prská vždy, když není po jeho. Vy ale taky. Co se děje, depka?
28. 05. 2011 | 12:52

Občan napsal(a):

To Grandmaster:

Provolání samo o sobě by nebylo špatné.
Ale pokud jsou pod ním podepsáni AUTOŘI kritizovaného marasmu, pak nevím, proč se jím dál zabývat. Zejména, když tu máme např. Transparency International, která, na rozdíl od autorů, NEMÁ politické ambice.
Pokud mi političtí zkrachovanci začnou vykládat, že právě oni znají recept na vyléčení infekce, kterou nejprve sami rozšířili, pak je namístě značně zpozornět.
28. 05. 2011 | 12:54

Grandmaster napsal(a):

Cestoval,
nesrovnavejte korupci s nehorsimi. Je vzdy lepsi dat za priklad zeme s minimalnimi korupcemi (jak to delaji, jake maji zakony atd).
28. 05. 2011 | 12:55

Belenus napsal(a):

Občane,
ne každý je zloděj, nemůžete všechny soudit podle sebe! Ani punkto výzkumu! Já osobně jsem pracoval v USA na soukromém matematickém institutu.
28. 05. 2011 | 12:55

Podepsaný anonym napsal(a):

Dočekal

Vás taky nikdo nenutil psát, že Drzá zrzka je asociál.
Proč by se měl anonym dohadovat o správnosti či nesprávnosti svých názorů dohadovat s někým, koho nezná? :o)

Drzá zrzka
28. 05. 2011 | 12:57

Alex napsal(a):

Ano, takováto akce má smysl. Podepsal jsem.
28. 05. 2011 | 12:59

donal napsal(a):

Zdravím všechny
Tak jsem si to přečet a myslím že iniciativa proti korupci je potřebná otázkou je jestli to skončí nejakým podpisem nebo se bude neco podnikat dál.
Tato petice mě ale přivádí k myšlence že v podstatě všichni co jsou ve straně veci věřejné by ji meli podepsat meli a mají to jako první bod v programu boj proti korupci a jak to zas dopadne s takovými pokrytci jací jsou ve vecích veřejných si domyslete sami
28. 05. 2011 | 13:01

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, Lubo obrázky tu, které občas použiji lítaj po internetu a jsou od nejlepšího komentátora česka, atea.
Proti depce jsou jako stvořené i když já na vůkol deštivo a pošmourno raději používám obrázky svoje, které furt jinak vidím z okna. Letošní Máj se letos matce nátuře tu docela vyvedl...
Veselé krizování...
http://wbgarden.com/nove/wbgarden%20spring%202011/album/slides/wbgarden%20spring%202.html
28. 05. 2011 | 13:01

mirekP napsal(a):

Souhlas.
Už aby se to začlo plnit.
28. 05. 2011 | 13:02

kverulant112011 napsal(a):

vlk 09:22

Naprostá trefa!! Absolutně souhlasím, navíc ti co p. Šterna kritizují ať pro to nebo tamto, sami nevymyslí nic, nebo jsem to tedy aspoň nepostřeh.

A tihle se taky tváří, že o všech všechno vědí a to nabeton. I když pravděpodobně vědí když ne kulové, tak taky jen to, co kde přečetli, jako my všichni, akorát jsou línější si ověřovat nebo analyzovat. Některé z nás sledovat veřejné věci holt baví víc.

Podepíšu i s rizikem, že tam ne všichni jsou andělé.

A jdu sledovat diskusi.
28. 05. 2011 | 13:03

hoven napsal(a):

je mi celkem jedno, kdo to podepsal, jestli kryptokomunista pehe, nebo pyžamo spacák ruml, spousta těch bodů je dobrých.
28. 05. 2011 | 13:06

vlk napsal(a):

Mno
tak mi napsali někteří
jako třeba
ld,veverka a pár dalších

že jako nedůvěryhodní signatáři. Jmenovitě Šiklová, Ruml, Gabal....

Rád ybch s e zeptal, co tito nedůvěryhodní udělali za generální hřích? Že byli v disentu? má ty svatá prostoto!
cokonkrétně ukradli, v jakých korupčních kauzách jeli a tak podobně.
Paní Šiklová, pokud vím s e opravdu nikd y nenamočila. Ničím.
Ano, kdysi byla v KSČ. Paksi t sakra odpracovala. Pokdu s tímto pravověrní mají problém, nechť mi vysvětlí minulost ministra Bessera.
O těch zleva a stejné výzvě? nechť mi vysvětlí hafo soc dem
exministrů s rudou knížkou.

Ruml?
Mohu k němu mít výhrady jaké chci a pár jich mám. Na druhoustranu nemohu přhlídnout , že když , ještě jako minsitr viděl jakéhosi darebáka , jak krad epřímo na magistrále, vylítnul z a uta a šel ho osoběn zpacifikovat. Podobn ě , když se kradlo, PArdnon, když v ODS byli Pepa z Hongkongu, Bacs a Singha, chtěli tu stranu změnit. Nevím, c mu mám vyčítat. A Gabal? Vadí, ž zakládal Novu? nebo co vlastně?

Opakuji, buď s tímhnojem něco uděláme a pak jsou každé pužitelné vidle dobré, nebo budu řešit , jakou rukojeť maj ty vidle a za chvíli mne ten hnůj zavalí.

Kecy, kecy a jen kecy.
28. 05. 2011 | 13:13

Dočekal napsal(a):

Podepsaný anonym:

Při této příležitosti bych si vás dovolil přesměrovat na diskusi pod tímto článkem:

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/libor-stejskal.php?itemid=13266

Konkrétně na můj příspěvek do diskuse 28. 05. 2011 | 12:19 .

Stále čekám, kdy už se konečně přestanete ztrapňovat. Hlavně ale čekám na to, kdy si konečně uvědomíte, jak moc těmi svými primitivními štěky škodíte tomuto ještě nedávno slušnému diskusnímu serveru.
Jinak se jen lehce podivuju tomu, že nick Drzá zrzka je zřejmě natolik nesvéprávný, že potřebuje advokáta.
Tohle už ale není moje věc a tak to jde zcela mimo mne.
28. 05. 2011 | 13:15

kverulant112011 napsal(a):

vlku 13:13
to je neuvěřitelný, jak se mi trefuješ do vkusu!
Opět naprostý souhlas!
28. 05. 2011 | 13:19

ld napsal(a):

vlk,

není rozpor v postoji k negativnímu jednání. Ale petice jsou právě ty kecy, které s tím pohnou právě tolik. Že někde vyskakoval Ruml z auta je sice fajn že odhalil přestupek, že se však nakupovala auto po jeho přímluvách od Interpolem hledaných zločinců mi příjde daleko jiný kafe.

S bacsem, Pepou, to tady nikdo nerozporuje. Ale chlapec byl v pozici, kdy mohl veřejné dění ovlivňovat v nebývalé míře, ale nestalo se tak. Nyní podepisuje petice, a od své minulosti dává ruce pryč. To je čiré pokrytectví.
28. 05. 2011 | 13:23

Vico napsal(a):

Petici jsem rovněž podepsal, byť k některým členům petičního výboru mám výhrady a dříve by mně jejich jména bezpečně odradila. Je však jiná situace a je mi nyní jedno, že mi na barikádě podává patrony "Kocábovitý".

Faktem je, že nikdo z petentů nepatří ke kmotrovské větvi mafiánských pragmatiků a to mi pro současnou chvíli stačí.
28. 05. 2011 | 13:24

Belenus napsal(a):

Občane ještě k té mathematice,
existuje soukromník (v jeho institutě jsem pracoval), který vypsal spousty peněz za pokrok v mathematice. Např. za definici vzorce všeobecně platného pro určení prvočísla je to jeden milión dolarů. Této soutěže se Vy asi nezúčastníte. Nejspíš proto, aby Vaši sockom kolegové netvrdili, až budete milionář, že jste zloděj.
To jen, aby jste byl v obraze, kdo tady z nás dvou mele hrozné nesmysly.
Pěkný den.
28. 05. 2011 | 13:26

Drzá zrzka napsal(a):

Dočekal

I nesvéprávní lidé mají nárok, byť z Vašeho hlediska, na primitivní názor.
P.S. Pokud se ztrapňuji, je to jen a jen moje věc. Škodit nebývá mým zvykem, takže celý zdejší veřejný prostor je Váš. Užívete si ho v klidu, zdraví a pokoji. :o)
28. 05. 2011 | 13:27

Carlos V. napsal(a):

Pěkné. Nečekal bych, že podpořím Šterna a Pehe, ale tady souhlasím.

Možná bod 14 .. jsem zastánce privatizace /či aspoň minoruzace/ veřejnoprávních médiií, a tak bod 14 jde mimo spíše mě.
28. 05. 2011 | 13:36

pich napsal(a):

Je to všechno jen pozdní, ale hlavně předstíraná lítost.
A nejsmutnější na věci je, že to je jen takové plácnutí do vody. Jedno z mnohých. Nějak ve smyslu, teď je in být na straně případných navrchmajících.

Tady je to už bohužel zralé na revoltu a ve světě na nějakou válku.
28. 05. 2011 | 13:52

Johanna napsal(a):

Pane Šterne, když jsem nejásala nad Listopadem 1989 až tolik, když jsem říkala, že Havel je příliš slabý a dobrovolně se stal figurkou mezi budoucími mafiány, když jsem bezpečně věděla, že v mediích rádoby suveréně vystupující tuctový ekonom a podprůměrný politik Klaus bude poučovat moderátory a novináře a ti se dokonce budou bát ho přerušovat - tak mě lidé neměli rádi, odsuzovali mě, nebrali.
Já se tedy za současnou spálenou zemi - kterou pár rychlých zbohatlíků v hroší kůži vidí jako rajskou zahradu, či aspoň sanatorium v růžové zahradě - vinna necítím.
Vždy jsem říkala, že Češi potřebují vládu pevné ruky a vůbec ne liberální ovzduší.
Stačilo by VŠECHNY současné politiky odstřihnout od příjmů a dát tam za minimální plat novou krev.
Jinak sociálně silný stát nevytvoříme.
VŠICHNI politici kopou již jen sami za sebe, málokdy chodí do práce, někteří mohou bezostyšně krást.
Kdyby každý měl večer napsat, co užitečného pro lidi, kteří ho zvolili, udělal, neměli bychom co číst.

A co mám - moudrý pane Šterne - asi tak SAMA udělat?
Mám vzít klacek a jako publikum pár novinářů z USA, pár z KLDR, pár z Číny a pár ze Skandinávie?

Ještě že na podzim může být převrat.

Když jste pracoval v dřevních letech v Č(S)T, vám ti StBáci kolem dokola nevadili?
28. 05. 2011 | 13:53

tata napsal(a):

pane VLK

skorem jak vždy naprosty souhlas.

paní Kočka Škl.

i když mame hodně společnych nazoru nesouhlasím,je to i odpověd některym jak je pohodlne podepsat a nic nedělat,misto jit něco dělat,ono to tak jednoduche není,co muže prosty občan dělat....poctivě pracovat,upozornovat na nešvary,chodit k volbam,ve sve podstatě to jsou věci co vubec nebo v malem ovlivní třeba současnou vladu,

ale co ji hodně muže ovlivnit protesty občanu kteří to daj hlasitě najevo....proto tak ironizovane mistnimi přitakavači teto vlady.......jednim s nastroju je i vědomost nesouhlasu,už nemužou řikat sešlo se tam třeba 2000 lidí ted je to k 50000 tisicum pořad to mužou bagatelizovat je to malo,pořad mužou operovat že to je jen zlomek,jestli se ale sejde třeba 500000 tisic podpisu je to maly střipek do mozajky,maly kaminek do laviny a i ten nepatrny kaminek ma tu vlastnost vyvolat obrovskou lavinu,

mylne je že nechci figurovat někde kde jsou cinknutí,to je vždy uhel pohledu,a spiš by to platilo třeba jit do společne prace ,strany,tady bych mohl byt poznamenan ale virtualní petice ma ukazat silunesouhlasu tam není duležité kdo to podepsal ale kolik lidí nesouhlasí,a jak jinak než když stim napsanym souhlasim tam dat podpis když nesouhlasim nedat podpis,promě to kromě jine co sem schopen dělat i toto představuje duležity prvek bez ohledu že mi tam někdo nesedí,co je tak zasadniho že ona třeba chtěla zakladnu a mi ne,ona byla osve pravdě přesvedčena jako VY,BYLA SNAD U NAKE KORUPCE,NEBO JESTLI ČLOVĚK prosazoval jiny nazor nesmí ho upravit změnit?

NETVRDIM ŽE svuj kousek pravdy nemate ale kvuli tomu zavrhnout podle mě spravnou věc je špatné
28. 05. 2011 | 13:57

Kamil napsal(a):

Majetkové přiznání by mělo být zavedeno co nejdříve. Musí být povinné pro všechny občany - kdo majetek nemá, napíše tam nulu. Přiznání až od určité výše majetku je nebezpečný nesmysl a podnět k švindlování. Bude s tím ale spousta praktických problémů a na to je třeba se připravit. Např. oceňování!
28. 05. 2011 | 14:17

Občan napsal(a):

Vlku,

Ruml jel v korupčních skandálech od začátku 90. let - např. jeho kamarádšofty s brantranci Helbigy (nevýhodné předražené nákupy aut pro MV ČR), stejně nevýhodný a předražený nákup polepek na SPZ a dopravní značky, meganevýhodný nákup nefunkčního vysílačkového systému MATRA, katastrofa se samopaly Steier.
Pokud Vám tohle nestačí, tak ještě přidám podvody při vracení občanství pseudošlechtickým náckům, které organizoval společně s Pavlem Bratinkou (nejvýraznější je kauza Walderode).

PROTO jej to naprosto diskvalifikuje ohledně "boje s korupcí".
S kým chodil chlastat v rámci "disidentování" je mi celkem šumák...
28. 05. 2011 | 14:29

antroid napsal(a):

Co dodat. Proč si nekopnout do otevřených dveří, když to tolik nebolí...

V nedávné době došlo k souběhu několika důležitých událostí. Zmíním dvě:

1) nerozhodné voličstvo se loni nechalo odradit agresivně nabubřelým stylem grandiózního Jiřího a zčásti zběhlo k VV, další zaručeně čisté a nové straně. To je samo o sobě dobrá zpráva, protože ukazuje, že dlouhodobě se upocená obrázková politika s průzkumy a podržtašky v zádech až tak nevyplácí. Horší je, co jsou VV zač. Ale to Jiří věděl (dodnes se tím chlubí), a přesto tuto svoji chybu nenahlédl včas.

2) Štípla se ODS a lidovci za vzniku TOP.

Výsledkem je neotřelý a inovativní poměr sil a antagonismů, díky kterým se dozvídáme o korupci, která by se za standardních (ve smyslu staří známí kapři v rybníčku za 230K/měs) vlád socdem s komanči nebo ODS s lidovci milosrdně utajila.

V situaci, kdy lezou na povrch různé levárny, probíhají vyšetřování a mění se zákony, přišel pan Štern a kamarádi se svojí peticí - proti levárnám.

Nic proti, ale je to jako volat pro pacienta ve špitále záchranku.
28. 05. 2011 | 14:33

Jeňýk napsal(a):

a proč to už dávno nebylo přijato (od akcií na jméno až po majektové přiznání)- tady se naivní idealisté radují z každé nové iniciativy. Ale jaké silné poltické zájmy za nimi stojí ?
Ta opatření mohou být rozumná, tak co jim brání ? Pouhé apolitické moralizování politiky nikam nevede. Kázáníčka se přednesou a vše jde dál...
28. 05. 2011 | 14:35

Jakl napsal(a):

Šterne, Šterne, co to je za blábol, že za to můžeme všichni? Snad voliči a sympatizanti ODS, TOP a VV, nebo né? Nějak se teď každý distancuje od toho, že volil tato trojkoaliční lotry. Kde zmizeli jejich voliči po roce? Nebo snad ti lotři zfalšovali volby? Za ten marast a gigantické zadlužení může jen pravice a hlavně ministří financi Kalousek a Janota. Je směšné se snažit to hodit na všechny. A jak se tanm výše vyjádřil jeden pisatel, jestli to podepsal i Ruml, tak už bych nic takového nepodepisoval. To je stejné, jak teď moralizuje šašek EU, ekonomický buran a kleptoman Klaus. Ten už měl dávno sedět někde na vesnici ve stohu a třást se, aby na něj rozzuření lidé nepřišli. To on je začátek marasmu v ČR.
28. 05. 2011 | 14:46

jo napsal(a):

Dávno jsme se stali otroky zákulisních zájmů "anonymních" politických sponzorů a někteří to vidět nechtějí, protože jsou to právě oni, co tuto "politiku" volili.
28. 05. 2011 | 14:47

Jakl napsal(a):

Šterne, Šterne, co to je za blábol, že za to můžeme všichni? Snad voliči a sympatizanti ODS, TOP a VV, nebo né? Nějak se teď každý distancuje od toho, že volil tato trojkoaliční lotry. Kde zmizeli jejich voliči po roce? Nebo snad ti lotři zfalšovali volby? Za ten marast a gigantické zadlužení může jen pravice a hlavně ministří financi Kalousek a Janota. Je směšné se snažit to hodit na všechny. A jak se tanm výše vyjádřil jeden pisatel, jestli to podepsal i Ruml, tak už bych nic takového nepodepisoval. To je stejné, jak teď moralizuje šašek EU, ekonomický buran a kleptoman Klaus. Ten už měl dávno sedět někde na vesnici ve stohu a třást se, aby na něj rozzuření lidé nepřišli. To on je začátek marasmu v ČR.
28. 05. 2011 | 14:47

Občan napsal(a):

To Jeňýk:

Jo, to jste vystihl přesně.
Většina těch, co ten pamflet podepsali, posledních dvacet let dělala všechno pro to, aby majetková přiznání a jakákoli jiná protikorupční opatření nebyla přijata. A najednou, když začuli možnost vrátit se do vysoké politiky, vydávají petice proti korupci?

Teď jsem si prohnal googlem např. "sociálního podnikatele" Bc. Martina Čáslavku. A ejhle! Tajemník libereckého primátora a mluvčí magistrátu - takže podržtaška Synotu, který je faktickýn vládcem Liberce. Navíc NENÍ zaměstnancem magistrátu, ale pracuje na základě příkazní smlouvy!!! A tahle svarcsystémová existence chce "bojovat proti korupci"???
28. 05. 2011 | 14:57

Desiderius napsal(a):

S programem souhlasím, ale jak ho chcete prosazovat s Janem Rumlem ? Copak nevíte,kdo to je ? Vždyť on byl ten,kdo měl paralyzovat nespokojence v roce 1997 odcházející z ODS a odvést je do neškodné zóny. Takto fungoval již jako člen ODS, vždy někde něco plamenně pronesl a pak již nic neudělal. Je všude od počátku nasazený,aby každý odpor neutralizoval.Vaše snaha je tímto zcela marná.
28. 05. 2011 | 14:58

F.Srbek napsal(a):

Manifest jsem podepsal. Dvacet let jsem se snažil to "nové" nekazit. Za současné situace už nelze jen sedět a čekat jak ti, co vyzývají k tažení proti korupci, jí na druhé straně v podstatě podporují nebo dokonce dlouhodobě plánují. Slov bylo dost a je třeba neco udělat. Jen bych si dovolil nesouhlasit s tím, že vinni jsou všichni. To rozhodně ne. Stačí si vzpomenout na ty.kteří na nebezpečí "privatizace politiky veřejného života" upozorňovali i na ty, kteří krást a korumpovat nemohli anebo nechtěli.
Důležitě je něco učinit, ne jenom mluvit. Manifest může být nultým krokem, pokud nebodou následovat činy, půjde zase jen o plácnutí do vody.
28. 05. 2011 | 15:03

Cestovatel napsal(a):

Jakl:

Jakle, Jakle já vím že ty nejsi z opice (nebo to byl Hájek?), takže nechápeš souvislosti. Za současnou situaci může i ČSSD protože k tomuto korupčnímu prostředí podíleli (viz např aféra Gross) a za gigantické zadlužení může hlavně Bohuslav Sobotka , kdy za rok dokázal zvednou dluh o 111 miliard v době růstu ekonomiky, kdy nebyla žádná krize.
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_dluh_%C4%8Ceska
28. 05. 2011 | 15:09

Cestovatel napsal(a):

Dodatek k tomu co jsem napsal:

Dluh se zvednul o 111 miliard v roce 2006.
Dalším důkazem zadlužování je tento graf. Sloupec 2003 a 2004 hezky ukazuje zodpovědnost Zemanovi vlády na zadluření.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/The_Czech_Republic_government_budget_bar_graph_1990_%E2%80%93_2007%2C_Czech_language.png
28. 05. 2011 | 15:14

Luba napsal(a):

Belenus,
pohleďte na stránky ČT24 - je tam vynikající satirický pořad, snad reality show - jmenuje se to Konference Věcí veřejných :)))

Některé účinkující herce jsem tam pomáhal vybírat.
A je to úúúúúúžasná koméééédie ... bohužel, zatraceně drahá!
Například principy přímé demokracie se této partičce podařilo zdiskreditovat na desetiletí ...

http://www.ct24.cz/
28. 05. 2011 | 15:14

Karel Kubrt napsal(a):

Mastodonte,
naprosto souhlasím.
Na zamyšlení je, proč zrovna Aktuálně.cz propaguje tuhle sebranku elit.
Odpověď je nasnadě.

Veverko,
nezahazuj se s Tencem. Nebo Tě demokrat, pravdoláskovec a signatář všech lidskoprávních petic, známý ctitel svobody slova pro všechny, jistý Stejskal,
vymaže.

Tenco i Vico podepsali.
Měli zrovna vycházku z ústavu?

Zloděj křičí chyťte zloděje.
To není opíjení rohlíkem.
To je zločin.
Takže, až se změní systém, půjdou všichni podepsaní do basy na doživotí.
Za zradu na vlastních spoluobčanech.
28. 05. 2011 | 15:18

Pepa z depa napsal(a):

Milý Jeňýku, my Vám odpovídáme na blogu o té bílé a černé knize a Vy tady. Ale je to tady pěkně hustý, že? Hlavně když se tady snaží zavádět pořádky ti, co tuto NAŠÍ VLAST znetvořili společně s kolaborantem a teď na Nás tady budou házet patky. Jest-li si myslíte, že když posbíráte vše co NAŠE PRACUJÍCÍ OBČANY ČR, jinými slovy pálí a prošpikujete to svými lživými tézemi, které byste v budoucnu použili proti SVÉMU NÁRODU, tak to se vám povedlo v roce 1989 naposledy. Již v těch 15.ti bodech jste ukryli všechnu špínu, kterou byste v budoucnu použili, jako v zákonech a předpisech, které jste dodnes zmatlali ve svůj prospěch tak, že si zaslouží ÚPLNÉ PŘEPRACOVÁNÍ A TO ZA POUŽITÍ OBČANSKÉ ÚSTAVY, kterou si 100% ohlídáme a vás k tomu nepustíme, kapišto? Jeňýku, nepřijali to, protožeby nemohli zotročit a zdegenerovat NAŠÍ VLAST, VÍŠ? A tento druhý pokus se jim již nesmí podařit a ti o kterých zde mluvíte, že se zúčastnili, tak ti patří úplně jinam a bez poct. Slušelo byse uvažovat o možnosti uzákonění ZRUŠENÍ ODS, jako zločinecké organizace a další byse také našly, co říkáte občané? Tak zatím, 4. odboj a Pepa z depa.
28. 05. 2011 | 15:21

Luba napsal(a):

zahrádko,
pozdravuji i Vás! :)

Jasně, "ateo" je dobrej ... a čumět do zelenýho je dobrá terapie.

Ale neškodí nahlédnout i do zeleně virtuální:
http://www.zeleni.cz/media/aktuality/podporte-zakon-proti-cernemu-financovani-politickych-stran/

Nebo nabrat do chřípí vůni oceánu:
http://www.piratskenoviny.cz/?c_id=33227
28. 05. 2011 | 15:28

Jan Žura napsal(a):

Především na tom máte vinu Vy, pane Šterne a Vaši soudruzi v disentu. Naučili jste se bořit, ale neměli jste nejmenší představu, jak stavět. To jste nechali na estébácích, prodejných členech KSČ, přeběhlících, vekslácích, kurvách atd. Vymklo se vám to z rukou, protože sami jste vydělali. Hlídali jste přestárlé komouše a při tom se zcela otevřeně vedle vás děla zvěrstva s národním majetkem, která už těžko půjdou napravit. Navíc se očekávalo, že jste sama cnost a zatím jste lháři a pokrytci, že vám není rovno.
28. 05. 2011 | 15:34

Karel Kubrt napsal(a):

Jane Žuro,
souhlasím.
28. 05. 2011 | 15:42

SuP napsal(a):

Občan -
Helbigové byli bratři.
Bratranci byli Veverkové a vynalezli ruchadlo....
28. 05. 2011 | 15:49

SuP napsal(a):

antroid -
Líbí se mi, co jste napsal.
28. 05. 2011 | 15:52

Midori napsal(a):

Nevěřím jim.
Hezky to formulovali v 89. roce, hezky mluvili, národ uvěřil. A hleďme, kolik stejných jmen se najednou vynořilo. Jsou tam někteří, kteří dovedli hezky hrnout před sebou lidi buldozerem, když šlo o radar, dovedli se mýlit s Bushem.
Ať se o to pokusí, v tom jim fandím, ať konečně činy hovoří, ne jen ta nešťastná "pravda láska" zadupaná k pláči, o které se jen žvanilo.
28. 05. 2011 | 15:55

Leander napsal(a):

Vlku,

přestože dlouhodobě oceňuji Vaši orientaci v ekonomice (resp. v živelném vývoji některých komentovaných ukazatelů), k Vaší politické orientaci mám výhrady. Hlásíte se totiž k soc.dem. která svou kolaborací po roce 1989 opustila skutečnou levici a tím značnou měrou přispěla k úpadku morálky a marasmu dneška. Totéž platí o chartistech, jimž loupeživý kapitalismus celých 20 let skoro nevadil. Velmi výstižně polistopadový vývoj u nás brzy prohlédl a trefně popsal Karel Kryl.
Šternova akce je jistě lepší než nic, ale jsem toho názoru, že "pokrok v mezích zákona" už dnes nestačí.....
28. 05. 2011 | 15:59

SuP napsal(a):

Zarážejí mě dvě věci.
- Kolik lidí se tu otírá i disent, aniž by věděli minimum o co šlo.
- Hlavně ale mě zaráží, že skuúpina amatérů je mnohem chtřejší a jasnozřivější než celý parlament. Protože pokud parlament za 20 let, ale zejména posledních 10 let neudělal VŮBEC NIC na nápravu tohohle stavu, je víc než zřejmé, že mu tento stav vyhopvuje a že si ho hýčká.
A tdy to plácání vůkol je pláč nad rozlitým mlékem, aby se neřeklo. Ne že bych teď zrovna věděl něco lepšího, ale jak vidno, tak ANI JEDEN Z VÁS ! A to tu spousta z Vás stále naznačuje oč jste lepší než já. To je škoda.
28. 05. 2011 | 16:02

SuP napsal(a):

..škoda, že taky nevíte. Není škoda, že jste lepší....
28. 05. 2011 | 16:05

Da.Rock napsal(a):

I kdybych to stokrát chtěl podepsat, s lidmi jako Ruml, Marvanová nebo Krása, tedy s lidmi, co byli u vesla, když se mafiánský kapitalismus u nás zaváděl a zapouštěl kořeny, bych na jedné listině být nechtěl.
Ani ne s profesionálním podepisovači petic jako je Fischerová, Sommerová, Rychlík, Fenič, Hutka a další. Za chvíli se přidá jistě i Svěrák, Havel, Mejstřík, Štětina a můžete tuto petici rovnou zmačkat a spláchnout do hajzlu, protože petic plných takových profláklých jmen tady bylo už asi tisíc a všecky k ničemu.
Pane Šterne, jste spoluautorem Manifestu radikálního liberalismu, nepaktujte se s lidmi, kteří svým smýšlením jdou přímo proti duchu tohoto manifestu a jediné, co je k podpisu této aktuální petice dovedlo, je opět jen touha "být u toho."
28. 05. 2011 | 16:09

hoven napsal(a):

da.rock,
ta petice míří podle meho názoru proti mafiánskému socialismu, který zde zavedla čssd. rozkrádání státních peněz nemá s mafiánským kapitalismem nic společného.
28. 05. 2011 | 16:14

Jiří P. napsal(a):

Že má vlk selektivní paměť je tady pověstnou legendou pane Občane.
28. 05. 2011 | 16:14

antoninovy napsal(a):

Zdravím všechny zde a pana Supa

no, jsem z textu pana Sterna rozpačitý, jistě, co uvádí, v pořádku, ale také mne napadla ta věc s těmi jmény Ruml, Šiklová, nemusím je a nevěřím, Šiklová, bývalá commie, starého Rumla jsem znal, lhal mi do očí jako když tiskne.

Sterne, i když Vám jinak fandím a věřím, tak toto není dobrá grupa na začátek, i když jistě Táňa F. all right.

Dovolím si zde to past vlastní glosu k blogu pí, hrome ted nevím, ale je jako fafourities of blogs here.

Vážená a milá paní,

díky za perfektní popis české situace. V podstatě totéž pokoušel jsem se na inetových stránkách i zde nastínit jako reflexi tohoto stavu.

Opravdu, myslím, soudím opatrně, že stranictví je v podstatě zhoubná záležitost, mělo by se jednat o osobnostech, charakterech, jako v oné polis, kterou jsem zde tolikrát zmiňoval. Ad fontes.

Leč naše současné situace se přibližuje spíše k jaké džungli spodiny společnosti, kdy kdejaký bývalý parasit socíku se povznesl na status "podnikatele" a je mu možněno volně krásti. K této společenské spodině se přidružili noví dobrodruzi, kupodivu krajově vymezení, především ze severní Moravy, pak z bývalých Sudet, potomci to to hledačů zlata po vyhnaných Němcích, kteří tam bídačeli na původních jakž takž prosperujících gruntech, jenže tam bylo třeba pracovati, a nejen kopati jak posléze na zahradách a hledati ukryté poklady, úspory rolníků, kteří tam po staletí pracovali.

Potomci hledačů pokladů žel nikdy nezkoušeli řádně pracovati, byli to vlastně vyhnanci neúspěšní, ovšem dobrovolní, v jejich obcích je zpravidla nechtěli, měli jich dost, zloději a nemakačenkové, ze severní Moravy, ze Slezska, ze Slovenska, z Rumunska a Maďarska, dokonce i někteří zkrachovalí fašisté a vrahové židů z oněch oblastí. A teď se to pěkně vrací, ta lidská svoloč se žene do Prahy, protože cítí kořist, a dá se, stačí dát přihlášku do té správné partaje a už to jede, dáš? můžeš být náměstkem, nebo chce chceš Moraváku flek na pražském magistrátě? dej a pojedeš a pak se to mnohonásobně vrátí. A dobře tuší, že se jedná o poslední šanci, jak uchvátit pořádný kusanec ze zbytků zbývající kořisti.

Tak jsem v duchu si říkal, těsně před Velkým Listopadem, kdy Slováci a Maďaři a i Čechové, konečně uplatní zde svoje nakradené židovské jmění, všechny ty vyflákané zlaté zuby, šperky. diamanty ukryté v podpatcích, vždyť to přece již nešlo unést, bylo třeba to jmění realisovat, nu a tak přišel Velký Listopad a nastalo, ty všechny prachy a loupeže realisovat, nové velké vily, satelity a všechna ta další hanba kolem.

Taka si, přátelé,

Salut

an
28. 05. 2011 | 16:18

StandaT napsal(a):

Nebyli ti Helbigové problémem Čermáka, a ne Rumla?
28. 05. 2011 | 16:19

antroid napsal(a):

SuP

"- Kolik lidí se tu otírá i disent, aniž by věděli minimum o co šlo."

Obávám se, že řada otírajících se jsou hajzlové s přeraženými zády (pStejskal promine - díky), kteří velmi dobře věděli, o co jde.

Nelze adorovat disent jako celek, nic není černobílé, ale odvahy a statečnosti bychom si měli s ohledem na její chronický nedostatek v české kotlině vážit.
28. 05. 2011 | 16:19

Da.Rock napsal(a):

Pokud má pravdu, hovne, tak tím spíše by se na té petici neměl Štern podílet.
Ale ty pravdu nemáš.
Nikdy.
28. 05. 2011 | 16:19

s... napsal(a):

vlk, tata, vico a další,

máte samozřejmě recht. Podepsal jsem to. Hnidopiši by si měli uvědomit, že nastala doba, kdy na jemnou estetiku není čas. Proberte se! Dokažme, že jsme kulturní národ a sjednoťme se proti té sebrance!
28. 05. 2011 | 16:31

Bazzy napsal(a):

pro vítězství zla stačí, když dobří lidé neudělají nic.

Mimochodem víte, že zítra je evropská revoluční neděle?

http://www.youtube.com/watch?v=DskfLNJh_C4&feature=player_embedded#at=297
28. 05. 2011 | 16:31

prorok napsal(a):

Pan v klobouku a tmavych brylich mijel se svym milackem ve slusive vesticce sousosi nasich patronu. Pudl si protahl voditko a vyhledal u piedestalu stopy sve pravidelne zastavky. Chvilku zvratek ocichaval, pak zvedl nozicku a prischly zvratek ozivil malou sprskou. Pan znudene pootocil hlavu k soklu. Pote jemne cuknul voditkem a opet zamyslene zanoril oci do chodniku. Prizvedl si skla a oba se zvolna vytratili kamsi dolu.

Poznejte se pane Sterne. I vy ostatni. Nebot je psano: "Vykoupana svine se opet vyvalela v blate a pes se navratil ke svemu zvratku, aby ho pozrel."
28. 05. 2011 | 16:33

Dočekal napsal(a):

SuP napsal(a):
Zarážejí mě dvě věci.
- Kolik lidí se tu otírá i disent, aniž by věděli minimum o co šlo.
----------------------
Zato práskač a neuvěřitelný křivák, který se zde skrývá za nickem SuP, toho ví o disentu zajisté mnohem víc, než toho o něm vím například já.

Ono se ale není čemu divit. Jak jsem měl možnost poznat, tak tento člověk toho ví konkrétně o mně tolik, že jsem se tomu docela divil.

On například ví, že jsem spolupracoval s nechvalně známou Státní bezpečností. Když jsem se jej následně zeptal, jak k těmto poznatkům přišel, tak se tenhle práskač začal trapně vymlouvat, že to vyčetl z mého a mnou samým také zveřejněného článku.

O něco výše jsem v jednom svém příspěvku vzpomněl, jakým způsobem se špičky "disentu" krátce po Vítězném Listopadu vypořádaly s těmi, bez kterých by se celá slavná Charta ´77 stala jen spolkem kavárenských kecálistů. Netušil jsem přitom, že se svojí troškou do mlýna přijde také tento práskač a jak jinak - začne se zastávat disidentů.

Já jsem měl to štěstí, že jsem si nezadal s komunisty, nazadal jsem si ale ani s těmi "disidenty z povolání."
Ano, uhádli jste. Já jsem tehdy byl jen jedním z mnoha těch, které pojmenovávám jako "nosiče vody." A jako takového mne doslova štve, když se tady "disidentů" zastává práskač.

Dnes už bych se neměl divit opravdu ničemu. Já se ale přesto stále ještě divím. Divím se tomu, kam až dokáže zajít člověk, který se už projevuje jen pošklebky a primitivní nenávistí.

O mně tady nejde ani náhodou. V tomto případě jde především o to, že takovíto jedinci mohou křivit charaktery našim mladým.
A proto taky budu dělat všechno pro to, aby tito křiváci nezískali moc právě nad myšlením našich mladých.

Právě tohle mne stále ještě drží v těchto diskusích.
28. 05. 2011 | 16:34

Otázkář napsal(a):

Myslím, že nejlíp to zde vyjádřil Kanalnik. S vlkem tentokrát nemůžu souhlasit. Podle jeho logiky bychom mohli znovu volit VV. Proč taky ne? Program je výborný. Boj proti korupci, proti dinosaurům, proti předraženým zakázkám atd. Že je ale problém v lidech, kteří jej naplňují? Aha, ale tohle je úplně stejný případ ;)

Pro nechápavé podotýkám, že s obsahem petice nemám problém.
28. 05. 2011 | 16:36

Jarda napsal(a):

A jéje , tady bude veselo Dočekalovi zase spadlo letadýlko.
28. 05. 2011 | 16:45

Tenco napsal(a):

Karel Kubrt alias Pavlovův pes

Kubrte - jak se pozná, že tys nikdy v KSČ nebyl ? Podle toho, že dnes - když se to může, tak hulákáš na pavlači a šíříš z ní pomlouvačné drby ?
Ty . Kubrte - a ty jsi tenkrát dělal co - v těch dobách o kterých píše pan Žura ?
A kdy to teda měl ZA TEBE pan Štern vybojovat ?
Byls zrovna ZASE zalezlý pod lavicí ? Anebo jsi měl spalničky ? :((
Ty - Kubrte - a ta pavlač, z které hulákáš....není blízko policejní stanice ? ...
...víš, abys pak nelitoval...že : "já jako nic, to oni, já jsem byl opilý, pánko četník...já jsem řádný občan...já jsem loajální každému režimu...bnůůůůůů, bůůůů...
...proč zrovna já....bůůůůůů...
:((

Kubrte - udělej haf !
:))
28. 05. 2011 | 16:47

anroninovy napsal(a):

Ad. Da Rock - Vy jste nějaký bystrý, dejme pozor -

an
28. 05. 2011 | 16:51

Karel Kubrt napsal(a):

Haf !

Jsi spokojenej?

Bláznům se nemá odporovat...
28. 05. 2011 | 16:53

Da.Rock napsal(a):

anroninovy: Vadí vám to?
28. 05. 2011 | 16:54

hoven napsal(a):

da.rock
skutečnost, že to podporuje štern a pehe, evokuje nějaký skrytý utok na svobodné volby a parlamentní demokraci, které jsou oběma kryptokomunitům trnem v oku. nicméně já jsem proto, abychom odhlédli o toho, kdo je pod tím podepsaný a debatovali o těch bodech samotných. podle mě je to dobrá petice, až na bod 14. vy si myslíte, že je to boj proti mafiánskému kapitalismu , já si myslím, že je to boj proti mafiánskému socialismu. to není podstatné. prostě lidem, kteří kradou státní peníze, by se ztížil život.
28. 05. 2011 | 16:54

mb napsal(a):

Nevymlouvejme se však na politiky, za stávající situaci jsme odpovědni všichni.

... já ne ...
28. 05. 2011 | 16:56

mb napsal(a):

Nevymlouvejme se však na politiky, za stávající situaci jsme odpovědni všichni.

... já ne ...
28. 05. 2011 | 16:56

Da.Rock napsal(a):

hoven: Pokud tu petici podepisují lidé, kteří zde před lety sázeli a pečlivě hnojili sazeničky pirátského kapitalismu, tak mám důvod být podezíravý. Těmto lidem prostě nevěřím.
Jsou tady i jiné iniciativy, kterým jde o stejný cíl a nejsou přitom zavaleny balastem profláklých a zprofanovaných jmen.
28. 05. 2011 | 16:59

Karel Kubrt napsal(a):

Vzkaz všem těm, které zajímá moje minulost:

Na podzim r. 1989 jsem se vrátil ze ZVS. Ještě za socialismu jsem vstoupil do Československé demokratické iniciativy, po sametu jsem z Liberálně demokratické strany vystoupil, pak jsem byl pár let členem SPR-RSČ a nyní nejsem členem žádné strany.
Levici jsem nikdy nevolil.
Pravici posledních let, tu kmotrovskou, už taky ne.
A komunisty nemusim.
28. 05. 2011 | 17:02

jo jo jo napsal(a):

Mladá dočekalátka budou asi pěkně mstivá stvoření, pokud je vychovává starej Dočekal.
28. 05. 2011 | 17:12

mb napsal(a):

jinak vynikající ... uvidíme zda proveditelné ...
28. 05. 2011 | 17:13

Alex napsal(a):

Většina by měla mít recht. Tady tomu tak sice není, ale jako demokrat se alespoň na chviličku přídá: Haf,.... haf, haf, haf, .... vrrrr, haf, haf, haf.
28. 05. 2011 | 17:19

Senior napsal(a):

Jan Štern - jste cvok!
28. 05. 2011 | 17:27

Dočekal napsal(a):

jo jo jo napsal(a):
Mladá dočekalátka budou asi pěkně mstivá stvoření, pokud je vychovává starej Dočekal.
28. 05. 2011 | 17:12
----------------------
Opět si dovolím podotknout, že těmito primitivními štěky neubližujete mně. Vy tím až neuvěřitelným způsobem stahujete tento ještě nedávno slušný diskusní server stále hlouběji do bahna bulváru.

Že se tak děje za laskavého přihlížení strážce čistoty těchto diskusí je sice podivné, ale po osobní zkušenosti z letošního 18. ledna zcela pochopitelné.

Ale klidně pokračujte. Ono vám totiž už nic jiného než to nenávistné poštěkávání stejně nezbývá.
28. 05. 2011 | 17:35

Dočekal napsal(a):

Jarda napsal(a):
A jéje , tady bude veselo Dočekalovi zase spadlo letadýlko.
28. 05. 2011 | 16:45
----------------------
Popravdě řečeno čekal jsem víc, než jen výkřik puberťáka.

Doufám jen, že se vám ulevilo. Pokud ne, klidně přitvrďte! To svinstvo v podání nicku blue jay z letošního 18. ledna stejně už ničím nepřebijete.
28. 05. 2011 | 17:39

Divobyj napsal(a):

Dočekal-milý pane,jestli se domníváte,že na základě amnestie propuštění mordýři tady u nás pohnou ledy,tak já tedy ne!Stále věřím,že tu zlodějsko-podvodnickou bandu naházíme do Vltavy my,obyčejní,slušní a poctiví lidé.
28. 05. 2011 | 17:43

jo jo jo napsal(a):

Do příchodu Dočekala, Tenca a Sladkého to byl slušný server.

haf haf!
28. 05. 2011 | 17:47

Alík napsal(a):

Tento server byl dobrý , než ho objevil teriér pod pseudonymem Dočekal .
Už aby doštěkal :-)
28. 05. 2011 | 17:47

JC napsal(a):

mb,
To je fakt embéčko, ty jseš jen spoluodpovědnej za globální alarmismus.
mrkni na toto :
http://www.youtube.com/watch?v=GxIjygRPpmk&feature=related

vy jste fakt paka:-))
28. 05. 2011 | 17:49

Skeptik napsal(a):

"Vyhlašujete válku"? Kdo že to? Jaká je to síla? Jaká to tu bude válčit armáda? Kdo za vámi stojí? O koho se opíráte? Co, koho představujete?
Plácáte do vody... jako už mnohokrát. Zní to pěkně a je tam mnoho pravdivých vět. Ale nezmůžete NIC. Idealismus čirý a destilovaný... I kdybychom zvraceli třikrát denně nad tím hnojem tady, bez nějaké organizované síly to nepůjde. Obávám se, že tradice žádá si politickou partaj. Avšak demokratické politické partaje v této zemi jsou... tím hnojem. Jednotlivci v nich, kteří i jsou jiného druhu, se v nich topí jsouce právě jen jednotlivci.
Podobné iniciativy jako ta vaše jsou neštěstí... sebezálibné akce k ničemu. Bohužel.
28. 05. 2011 | 17:58

mb napsal(a):

jc ... on nemluví pravdu ... není pravda že by se během posledních 15 let neoteplovalo, naopak ...

zeptejte se našich klimatologů tolasze a metelky ...

zdravím vás ...
28. 05. 2011 | 18:00

hoven napsal(a):

da.rock,
kapitalismus není ideální, ale nic lepšího lidstvo nemá. pak už jsou jenom koncentráky a hladomor jako v sssr, nacistickym německu nebo kldr.
28. 05. 2011 | 18:00

jíra napsal(a):

Pane Šterne,

až na to proklamativní vyhlašování války proti někomu a něčemu dobrá potřebná iniciativa. Válka není dobrý cíl pro věc míněnou v dobrém duchu.

Snad jde spíš o deklaraci praktického soustavného smysluplného úsilí zachovat si čisté vědomí a svědomí, v následně lépe fungujícím státě dobře viditelné za tím vším, tváří v tvář potomkům a následníkům včetně dobrého příkladu pro ně. A tak si to zaslouží prezentovat.

Přeji těm z petičního výboru, kdo jsou známi svým celistvým jasným přístupem v této věci, ať se dokáží prosadit a odolají případným snahám těch s ostřejšími lokty odsunout je do pozadí, jak se obvykle poměrně běžně děje, i když jde o dobrou věc.

V jednotlivých bodech je asi dobré uvést nejen to, co iniciativa chce, ale aspoň někde i mantinely, čeho už dosáhnout nechce, ať se lépe vyvaruje cestě ode zdi ke zdi a poskytování případných záminek k protiútokům. Dosavadní formulace některých bodů by k tomu mohly svádět.

Pro lobbování na veřejnosti bude dobré uvést, jak si v daném bodu relativně stojíme v EU, případně ve světě, aspoň bude víc vidět, kde je největší dluh vůči všeobecně vnímané potřebě.

Určitě budou tuto patrně středovou iniciativu bagatelizovat zastánci bezbřehé svobody i výrazně levicové aktivity. Dobrou obranou je vyvarovat se zbytečně poskytovat záminky k tomu: kvůli určité jednostranosti, jednokolejnosti, byrokratičnosti, bez jasného vnímání dobrého rozmezí, přirozené zlaté střední cesty. Byla by to škoda. Příklad: Když k tomu inklinovala EU např. v otázce biopaliv, vyvolalo to kácení pralesů a vysazování olejových palem místo toho a to určitě nebylo záměrem.

Hezký den a ať se dílo podaří.
28. 05. 2011 | 18:06

JC napsal(a):

mb,
On nelže, protože netvrdí, že během posledních 15 let se neotepluje.
Zeptat se Tolasze nebo Metelky ? No to už se můžu rovnou zeptat Al Gora. Ale hoši mají furt otevřený zadní vrátka " my nic my jsme jen měřili".
Ale jedno vám alarmistům je potřeba přiznat. Změny klimatu jsou faktem/už 4,5 miliard let/ :-))
28. 05. 2011 | 18:28

Luděk - SUMO napsal(a):

Ahoj Honzo,
plně podporuji a jsem vždy připraven pomoci.
28. 05. 2011 | 18:42

mb napsal(a):

blbost ani tolasz ani metelka nejsou ( vaší a klausov(sk)ou terminologií) alarmisté ...

jen uvedli na pravou míru teplotní hodnoty ...

no nic ...
28. 05. 2011 | 18:43

JC napsal(a):

mb,
http://www.osel.cz/index.php?clanek=5708

jen aby to nezapadlo. Paní je nazývá ohřívači.
28. 05. 2011 | 18:45

*** napsal(a):

Vážení,
Ve skutečnosti je lidem zde v diskusi i běžným lidem v neprivilegovaném životě vaše iniciativa pana Šterna úplně u zadku. Vy jste pane Šterne obyčejné vyhořelé palivo stejně jako ti ostatní, co jste do toho zatáhl nebo tam oni zatáhli vás. Co jediného v tomto státě ještě má smyslu nepustit k odkorupčnění nikoho z těch, které jste sám "jmenoval".

Jedině má smysl s podobným programem vystoupit jako skupina občanů z korektní diskuse pana Stejskala, kde o korupci nemůže být ani řeč. Každý slušný diskutér byl minimálně alespoň jednou vymazán, což značí upřímné názory a přímé myšlení.
A nejde jen o slovíčkaření typu "Hoven, hovna, hovnama apod."-
Ve skutečnosti jde o řekněme vlčí výbor pro jasné konání bez zbytečného diskutování. Jestli tohle někdo máte schopnost a možnost zastřešit tak Šterny můžeme poslat k ledu jen co se vynořili. Diskutéři k činu blogery nepotřebují - ani blogery, ani politiky, potřebují jen pohlédnout skutečnosti do tváře a to všichni a bez korektnosti.
Vlci přidejte se.
☻☻☺
Už???
28. 05. 2011 | 18:46

Dočekal napsal(a):

Divobyj:

Nevím, jak dalece pamatujete to, co se v této zemi dělo poté, co prezidentista Havel spolu s doktorem Rychetským a madam Burešovou vypustili na jaře roku 1990 mezi slušné lidi tisíce kriminálníků.
Já si to pamatuju až moc dobře. Mimo jiné také proto, že dva z těchto propuštěných kriminálníků tehdy posloužili k zastrašení mého strýce Jana. Z jejich vlastního rozhodnutí to nebylo ani náhodou.
Lid prostý je zkrátka zapotřebí držet v napětí. To by tak hrálo, aby si někdo vyskakoval příliš!
Pokud mám správné informace, tak se v případě amnestie má jednat až o tři tisíce "kousků." A to by v tom byl čert, aby se mezi ně nedalo přimíchat pár těch, kterým bude ta milost v podobě amnestie dána podmínečně za nějakou protislužbu.
Ono se tohle už jednou osvědčilo a tak by se to mohlo klidně zopakovat.

To není z mé strany žádné malování čerta na zeď. Já pouze na základě vlastních zkušeností hodnotím možné dopady takovéhoto rozhodnutí.
28. 05. 2011 | 18:58

JC napsal(a):

Právě sleduju zprávy.
Fagmilia 118 nechce kastrovat devianty a bourá stadion Na Štvanici.

P E T I C É É É É......
28. 05. 2011 | 19:04

Skogen napsal(a):

Ze všeho nejvíc mi to připomíná další formující se flotilu středo-pravých torpédoborců, které jdou jinak ke dnu volby co volby ve chvíli, kdy je šíbalové z týlu nasadí na taras. Torpédoborce ODA, US-DEU, SZ a VV vzal čert, anóbrž se však z modré hlubiny navrací pár krakenů z těchto formací, jistě není všem dnům konec.
28. 05. 2011 | 19:04

Skogen napsal(a):

Hoven, co kdybyste sem hodil číslo svého účtu, my bychom vám každý poslal pětku a vy byste si před prázdninami stačil našetřit na tu ojetou audinu i bez Bártovy zakázky ;))
28. 05. 2011 | 19:07

Robert napsal(a):

Body v petici se dají bez zaváhání podepsat. Důvěra v některé členy, předkládající petici, na podpis není,
28. 05. 2011 | 19:19

SuP napsal(a):

Dokecal -
Jsi trapnej chudák. Není nic směšnějšího než pozdní hrdina, kterej potřebuje prodat svou použitou slávu.

Pane Stejskale, nemyslím, že všechen otravný hmyz lze jen ignorovat. Někdy je plácačka nutná.
28. 05. 2011 | 19:21

Anička z Kuřimi napsal(a):

Mno,
že by vznikala CHARTA 11 ??
28. 05. 2011 | 19:29

Kmotr z hradu napsal(a):

Demokratická revoluce u nás vykristalizovala po 20 letech v mafiánský kapitalizmus. Změnit současný stav může pouze další revoluce, nebo zásah z venčí. Obojí dnes není možné. Zbývá cesta evoluce, tedy postupná kultivace toho co nám na tom našem českém stromě uzrálo za plody. Na stromě s komunistickými kořeny, socialistickým kmenem a kapitalistickými větvemi. Jestli nás čeká ještě totálí rozkradení národního hospodářství a státní bankrot nevím. Myslím si ale, že každá snaha něco proti tomu udělat, by se měla ocenit.
28. 05. 2011 | 19:41

petrof napsal(a):

Šterne, máte dobrej team...!!!! Hlavně ten Pehe, Sommerová a Šiklová s Fišerovou budou tahouni.....Jen mi tam chybí bývalá asistentka komunistické VŠ Dvořáková!!! Ta chce jít také do ulic, ale až po prázdninách...(!)
28. 05. 2011 | 20:12

marcak napsal(a):

všichni ne , akorát ti co volily regulérní zločince
28. 05. 2011 | 20:18

Da.Rock napsal(a):

A říkal jsem snad něco o tom, že chci zlikvidovat kapitalismus, hovne?
Já ho chci změnit, ne zničit. Dokáže tvoje jednoduchá bolševická mentalita rozlišit ty jemné nuance?
28. 05. 2011 | 20:22

jakub napsal(a):

Se všemy body v petici souhlasím. Podepsal bych ji okamžitě, pokud by za ní stáli lidé, kteří prosadí vše to, co petice prohlašuje.
Vzhledem k některým uveřejněným podpuisům (Ruml a spol) to však považuji jen jako "výtah" některých lidí, aby se vrátili zpět ke korytu, nebo začali hrabat jiní.
Působí to na mě podobně, jako když soudruh advokát Sokol začal prosazovat potrestání komunistů a když se dostal na místo ministra, nic nedodržel. Začal se s nimi bratříčkovat a pak je jako advokát hájil, aby nebyli spravedlivě potrestáni.
Petice tedy dobrá. Nevěřím ale těm, kteří se tam zase nacpali. Jsou to pořád jedni a ti samí lidé. Vždy najdou nějakou novou myšlenku aby lidi zblbli, dostali důvěru a pak pokračovali ve své zlodějskomafiánské zlodějině.
28. 05. 2011 | 20:42

Dočekal napsal(a):

SuP napsal(a):
Dokecal -
Jsi trapnej chudák. Není nic směšnějšího než pozdní hrdina, kterej potřebuje prodat svou použitou slávu.

Pane Stejskale, nemyslím, že všechen otravný hmyz lze jen ignorovat. Někdy je plácačka nutná.
28. 05. 2011 | 19:21
-----------------------
No jo. Komolení nicku, v tomto případě mého příjmení, v žádném případě neodporuje Kodexu diskutujících.

Zato běžné slovo "hňup" klidně poslouží jako záminka k výmazu celého diskusního příspěvku.
Opět se směju nahlas.
28. 05. 2011 | 20:42

Petr B. napsal(a):

Souhlasil bych taky, ale některá jména ve mně nebudí důvěru...Šiklová (členka SZ za Bursíka i teď, která byla pevně spojena s Topolánkem a Dalíkem a Šiklová patřila k největším fanatikům a podporovatelům tohoto směru), Ruml (bývalý přední funkcionář ODS v době největšího tunelování), Marvanová (přední funkcionářka ODS rovněž v době největšího tunelování), Pajerová a Sommerová-pravicové aktivistky. Stejně i Gabal.
S těmito zkompromitovanými lidmi nelze očekávat změnu k lepšímu.
Co se týče problematiky korupce, proč nelze pouze převzít německé či dánské zákony či jiných vyspělých zemí? Proč nešlo tyto zákony převzít už před 20 lety?
28. 05. 2011 | 20:45

Hňup napsal(a):

Mek, mek, méééééé.
28. 05. 2011 | 20:45

Jo napsal(a):

Jak tomuto prohlaseni muzeme verit, kdyz jeden z podepsanych vyhazuje z prace invalidy?
28. 05. 2011 | 20:50

Dočekal napsal(a):

Tak on se práskač SuP už dokonce dovolává zásahu cenzora!

V tom případě dám panu Stejskalovi opět dobrovolně záminku. Pokud to ale mázne, tak tím pouze potvrdí, že Kodex diskutujících používá velice podivně.
V těch příspěvcích nicku SuP a StandaT je totiž uvedeno moje jméno a tak mám plné právo to sem pastnout.
Pokud mi toto právo pan Stejskal odepře výmazem tohoto příspěvku, tak tím opět pouze potvrdí svoji "nestrannost."
-------------------
SuP napsal(a):
Dočekale nelísej se, já si s Tebou stejně hrát nebudu.
01. 05. 2011 | 10:43
StandaT napsal(a):
SuP: jednou jseš v archivu, navždy jseš v archivu :) Konec konců každý máme nějakou tu libůstku. Někdo je na holky, jinej na vdolky, další má doma archiv pravičáků...

Hele, neměli bychom se složit a koupit mu nějakej titul?
01. 05. 2011 | 11:13
SuP napsal(a):
StandaT -
Že Ty tam chceš bejt taky?
Myslíš koupit mu třeba inženýr, když nedodělal tu vejšku, protože mu to bolševik z politických důvodů překazil? Nevím, jestli by ho uměl nosit...
01. 05. 2011 | 11:45
StandaT napsal(a):
SuP: když já jsem takovej nenapravitelnej lidumil. Dneska mají svátek, původně práce, dnes levejch řečí, tak proč někomu neudělat radost?
01. 05. 2011 | 12:02
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-havel.php?itemid=12990
------------------
Tak co, mám začít odpočítávat čas? Já jen, že místní Jáma Pamětnice je bezedná a stále připravená.
28. 05. 2011 | 20:50

Petr B. napsal(a):

Kupodivu se shoduji s některými pravicovými diskutéry, že bod 14 je blábol. Důvody už byly mnohokráte polopaticky vysvětleny v jiných diskusích.
28. 05. 2011 | 20:52

jakub napsal(a):

Stále tady čtu o mafiánském kapitalismu.
Ano, opravdu tu takový kapitalismus je.
Jaký by tu ale také kapitalismus mohl být, když ho tu budují bývalí komunistíé a příslušníci STB.
Nepodařilo se jim vybudovat pod vedením SSSR socialismus s lidskou tváří na věčné časy a nikdy jinak, tam nyní tu budují mafiánský kapitalismus.
Nejdříve prosazovali společné vlastnictví a nyní jako nejúspěšnější podnikatelé napojení na státní politickou mafii tu ve svých fabrikách "vykořísťují dělnickou třídu".
Pořád jedni a ti samí lidé.
Lidé jsou už naštvaní a oni to vědí, tak zase začínají zalézat do nových stran a podepisují nové petice, kde vlastně kritizují to, co sami dělali.
Autoru článku.
Pokud to myslíte upřímně (ne ale jako třeba křištálový Gross), tak se zbavte "chameleonů" a pak budete mít šanci a důvěru lidí.
Ve vašem petičním výboru je skoro polovina šmejdů.
Tím ztrácíte moji důvěru i Vy.
Hezký den.
28. 05. 2011 | 20:54

jo jo jo napsal(a):

10:46 - navážení se, k tématu jen okrajově jako oslí můstek k sebeprezentaci
10:53 - nic k tématu
11:18 - nic k tématu
11:42 - nic k tématu
12:35 - nic k tématu
12:51 - nic k tématu
13:15 - nic k tématu
16:34 - nic k tématu, urážení
17:35 - obrana na oprávněnou poznámku
17:39 - obrana na oprávněnou poznámku
18:58 - nic k tématu
20:50 - nic k tématu
28. 05. 2011 | 20:59

Emil XX napsal(a):

Takže k těm "profesním organizacím." Byly to právě profesní organizace (FITES), a lidé blízcí signatářům (Fedor Gál), kteří stáli za podivnou privatizací ČT 1 (pozdější NOVA) do rukou partičky kamarádů v čele s V. Železným (v té době též jeden z nich) v podivném spolčení s Lauderem.
Tehdy byl založen konflikt, který byl OPĚT zásluhou přátel dotyčných doveden do stavu, kdy Česká republika úmyslně prohrála arbitráž s Lauderem. Železný se osamostatnil a nechtěl je už posluchat, proto musel být zničen, i když to ČR stálo 10 miliard.
Uvědomte si, že Lauder tam neměl od začátku co dělat (privatizace ZADARMO byla zdůvodněna "českou cestou") a pokud neměl Železný a spol peníze, bylo tu dost ČESKÝCH subjektů, kteří měli kapitál i zájem.
Jinak, o zkorumpovanosti CELÉHO PARLAMENTU svědčí to, že dosud nebyl zdaněn hazard. Jinak by tento stav NEBYL MOŽNÝ.
28. 05. 2011 | 21:00

Jo napsal(a):

Jakube, jednoho ze signataru (neni to verejne znama osobnost) znam osobne a potvrzuji, ze je to bezcharakterni smejd. Dusevne omezeny a pritom radoby elitar, ktery nenavistne opovrhuje radovymi spoluobcany.
28. 05. 2011 | 21:01

Jo napsal(a):

Pani Siklove si ovsem vazim...
28. 05. 2011 | 21:02

hanah napsal(a):

Štern

Že vám není hanba !! Většina petentů tenhle marasmus pomáhala zavádět nebo přinejmenším udržovat. Teď vykrádáte slovník a nápady VV. To už je moc.
28. 05. 2011 | 21:10

Emil XX napsal(a):

Pro Petra B.
Na různých diskuzích už bylo řešeno, že přijetí např. německých zákonů, byť by to mohl být dobrý počin, by v našich poměrech absolutně nestačilo kvůli zkorumpovaným a s předchozím režimem často propojeným SOUDCŮM.
V 90 letech bylo mnoho případů, které by i dnes už byly kvalifikovány jako defraudace, ale tehdy to procházelo. "Průkopnicky" s tím začala partička kolem Čuby z JZD Slušovice, kteří už r. 1991 vytunelovali z JZD milion korun ve prospěch své nově založené firmy Beta tak, že JZD OPAKOVANĚ přes prostředníky prodalo Betě přepravky po 2500 Kčs a zpět je koupilo po 3500. Fyzicky přitom ty přepravky během transakcí nikdy neopustily sklad.
28. 05. 2011 | 21:11

Pepik napsal(a):

nu, zase se noří další pravdolásková (hanvlivé slovo od jména Havel) skupina. další kohoutek na malým smetišti.
ta jména nevěrohodnejch lidí podtrhují absurditu petice. jako když tlustej páter káže vyhublejm chudákům, aby se uskrovnili, že je čeká království nebeské.
na korupci jedině lynč. taková je dnes situace. petice od lidí kolem Havla je směšná.
28. 05. 2011 | 21:13

jakub napsal(a):

Tady u nás už asi žádná petice nepomůže.
Lidé jsou zklamaní a v žádné petice už důvěru nemají. Jen slova.
Tady už pomůže jedině radikální zákrok.
"zastřel si svého politika"
Jedině tak zamezíme korupci a rozkrádání státního majetku.
28. 05. 2011 | 21:17

stejskal napsal(a):

No, když Vám to stojí za to, pane SuPe...

Hezký večer Vám i panu Dočekalovi.

Libor Stejskal
28. 05. 2011 | 21:18

SuP napsal(a):

Někdy znamená někdy. Jinak bych se tou plácačkou uplácal. To víme oba. Někdy ale je to obzvlášť vydařené.....
I Vám hezký večer.
28. 05. 2011 | 21:28

jakub napsal(a):

Znovu jsem si přečetl petici.
I ten sporný bod 14 bych překousl a rád bych tuto petici podepsal.
Nemohu tak ale učinit, dokud za touto peticí budou v petičním výboru morální kreatury Typu Pehe, Ruml a další.
Svým jednáním se podíleli na tom, co se v petici kritizuje.
Takovým lidem já podpis nedám.
28. 05. 2011 | 21:29

kverulant112011 napsal(a):

Bóže,
kritikové iniciativy pana Šterna:
dokážete rozeznat ty, kteří lžou a kradou průběžně a pro sebe (to je podle mého značná část dnesvládnoucích, tipuju v parlamentních stranách to bude na počet kusů většina poslanců, viz hlasování o platech a další) od těch, kteří udělali chybu, jednorázovou ptákovinu nebo tak něco? S nějakou pravděpodobností se to při určité snaze myslím rozeznat dá.

Neobhajuju nikoho z petentů, ale přijde mi, že naprostá většina z nich NEJSOU grázlové. Takže to beru jako šanci na pozitivní změnu a podepsal jsem.

Ostatně vy kritikové, kdo z vás je bez viny? Absolutně čistý? A ti, kteří tvrdí dokonce: to já ne, to vy všichni ostatní, já ne !!! no to je postoj desetiletého dítěte, sorry.

Nevadí vám nakonec například, že někteří petenti jsou plešatí?

A tahat do toho ještě levopravou ideologii, no to je pro myslícího snad v tenhle moment úplně pasé, né?
---------------------------------------
Gero, Karel: ano,
vfischer: ano, ale s touhle peticí to stojí aspoň za pokus,
Tenco, Aleš, Bazzy: perfektní!
Luba: brilantní výčet ohledně pana Kalouska, teprve když to takhle předložíš, tak jde mráz po zádech... jinka výborně stejně jako vlk,

.... díky vám všem, chvílema mám pocit beznaděje, tak díky za úvahy se sympatickými názory :-) .....
28. 05. 2011 | 21:43

Asistent profesorů Pavlova a Koukolíka napsal(a):

Pane Stejskale, stalking je nebezpečný a ne nadarmo byl kodifikován v trestním zákoníku. Takto vysoce patologické jevy by neměly být přehlíženy. I kvůli ostatním čtenářům. Začalo to rumcajsem, pak hoven, teď SuP. Tihle lidi sem nemohou přijít, aniž by nebyli bezdůvodně napadeni.
28. 05. 2011 | 21:44

jakub napsal(a):

V petičním výboru už chybí jen Gross, Doleš, Dalík, Kraus nebo třeba Bém a můžeme úspěšně začít bojovat proti korupci a zlořádům v naší zemi.
28. 05. 2011 | 21:44

Divobyj napsal(a):

Jistě,tato léta si stále pamatuji.Na Letné jsem nadšeně cinkal klíči.Brní mne z toho ruka ještě dnes.Havlova amnestie byla tehdy jednou z prvních událostí,kdy si přemýšlející člověk uvědomil,že cosi asi není v pořádku.Za naši tehdejší naivitu jsme tvrdě zaplatili,a co je nejhorší,budou za ni platit i naši potomci.Ano,je cesta,jak z tohoto smrdutého bahna ven.Bohužel,již to nezáleží tak úplně na nás.Rozumíte,pane Dočekale?
28. 05. 2011 | 21:51

Da.Rock napsal(a):

kverulant112011: Nemám potřebu podepisovat se na stejný papír, jako lidé, co někdy v minulosti "udělali chybu". Je dost lidí, kteří na tyhle chyby už tehdy upozorňovali a byli umlčováni a přehlíženi, protože během transformace nebyl čas čekat na právníky. A kdo to nechtěl pochopit, byl stará struktura a nepřítel nových pořádků, estebák a komanč. Pokud lidé, co se ještě před deseti lety podíleli na moci a arogantně přehlíželi všechny, kdo upozorňovali na jejich chyby, dnes mají potřebu podepisovat nějaké petice, ať tak činí, to je jejich věc. Ale pochopím všechny, kdo nechtějí být s těmito lidmi na jednom papíře. Já taky nechci.
28. 05. 2011 | 21:58

Dočekal napsal(a):

Divobyj:

Obávám se, že rozumím až moc dobře. Taky jsem to napsl dost jasně. Alespoň myslím, že jsem to napsal tak, aby to vyznělo jednoznačně.

Jinak mám takový pocit, že nick Da.Rock píše právě o tom, co jsem já zažíval krátce po Vítězném Listopadu. Tehdy jsem totiž plynule přešel z role "nepřítele socialismu" do role "zastánce starých pořádků." Se všemi důsledky z toho vyplývajícími, samozřejmě.

To, že se tady proti mně šikuje jakási kruhová obrana, taky není jen pouhá náhoda. A že mi "Hezký večer" přeje člověk, který tady ponechal v diskusi tohle svinstvo
----------
"blue jay napsal(a):
Václav Dočekal alias D47-Vendys byl v komunalni politice.
Za KSCM. Take byl pilot, strojar, stavitel a procestoval 80 zemi za totality. Ve skutecnem zivote byl ale udavac STB. Aspon tak ho poznali ctenari na Outsidermedia.cz. Byl odtamtud vyhozen. To je D47.
18. 01. 2011 | 17:19
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/fabiano-golgo.php?itemid=11923"
----------
beru z jeho strany už pouze jako výsměch.

Ale panáčkuje dobře, to se musí uznat.
28. 05. 2011 | 22:14

jin napsal(a):

Ten morální úpadek tu "naočkoval"VK,svou "rozkradizací",kdy ukázal všhoschopným tunelářům a zlodějům jak si beztrestně nakrást a stát se tak váženým občanem."Vždyť o peníze jde až na prvním místě !!!"Nikdy neřekl ani "slůvko" proti korupci,neboť ji považuje za součást neviditelné ruky trhu.Dokonce dal náskok zlodějům před právníky a odsoudil odvážného Michálka !!!Tohle prostředí je živná půda mafiánského kapitalismu a "berluscinace" veřejné moci.Mafie si tvoří zákony pro sebe na míru a plebejcům zbývá jen dřina ,pláč a skřípění zubů !!!
28. 05. 2011 | 22:30

stejskal napsal(a):

Souhlas, pane asistente profesorů Pavlova a Koukolíka,

co navrhujete, že mám dělat? Docela by mne zajímal nějaký funkční postup, jak zamezit stalkerům do otevřené internetové debaty, jako je tato, přístup. Já o žádném nevím, tedy kromě zrušení debat, či zavedení přísné registrace (která ovšem může stalking jen omezit, ne zcela eliminovat).

Myslím, že málokdo tu byl (je) za ty čtyři roky vystaven stalkingu více než administrátor těchto debat. Existuje proti tomu jediný recept: ignorovat osobní výpady a snahy o denunciaci. Nic lepšího mne nenapadá (a to i přesto, že mám s internetovými diskusemi poměrně bohaté zkušenosti). Neumím proti stalkingu nikoho ochránit (ani sám sebe).

Libor Stejskal
28. 05. 2011 | 22:42

StandaT napsal(a):

SuP: vidím, že už máš taky svůj neodbytný stín :(

Alespoň si člověk pak víc váží toho co má doma, v příbuzenstvu a sousedstvu.
28. 05. 2011 | 22:45

SuP napsal(a):

StandaT -
Ano, často si to říkám taky. Taky si vážím toho, že kamarády si můžu vybírat, že mi je nikdo nedeleguje.

Říkáš stín? Mně to spíš připomíná hovno na botě ....
28. 05. 2011 | 23:14

SuP napsal(a):

Schválně, kolikrát nám to zase zkopíruje.....
28. 05. 2011 | 23:15

SuP napsal(a):

Chudáka je člověku aspoň líto .....
28. 05. 2011 | 23:16

bik napsal(a):

jména,které nezní česky a lidi o kterých nejsem aspon trochu přesvědčen,že budou hájit zájmy této země nevolím.je k podivení země kde vládne menšina většině.toto vlastenectví se za dvacet let projevilo tak,že nám vlastenci všechno rozprodali.bodejt by ne,když jejich zájem leží víc na blízkém výchdě jak zde.
28. 05. 2011 | 23:30

stejskal napsal(a):

Možná se opravdu nakonec podaří debatu na těchto stránkách zcela zničit resp. odradit všechny ty, kdo si chtějí úplně normálně vyměňovat názory o tématu, které otevřou blogeři.

A ani zdaleka to nebudou vinou jednoho zjevně chorého člověka, ale i těch všech, kdo nejsou s to udržet si odstup od něčeho, co zjevně nedává vůbec žádný smysl (respektive dává, ale zcela určitě tím smyslem není reagovat).

Zcela otevřeně, pane SuPe: daleko více mám Vám za zlé Vaše zcela nesmyslné a provokativní repliky, o nichž musíte vědět, že vždy vzbudí očekávané reakce. Samozřejmě nejste sám, ale u některých bych za ta léta přeci jen předpokládal trochu více soudnosti než u jiných.

Hezký večer všem (jdu si zase dát sklenku k ohni).

Libor Stejskal
28. 05. 2011 | 23:33

hanah napsal(a):

Debatu na těchto stránkách ničíte pane Stejskale výběrem blogerů, kdy zde publikují převážně "hoši co spolu mluví" a stejně tak se tu vytváří partička diskutérů, vzájemně si konvenujících.
29. 05. 2011 | 00:20

stejskal napsal(a):

Já vím, paní hanah,

když on ale pan prezident ani pan Hájek na moji nabídku blogu nereflektovali.

Ale pan Jakl o ní prý bude uvažovat (dostal ji ve čtvrtek), tak snad si přijdete na své i Vy.

A těmi hochy, co spolu mluví, máte spíše na mysli pana Bednáře či pana Kurase? Nebo pana Langera popř. pana Payna?

Hezkou dobrou noc i Vám.

Libor Stejskal

P.S. Máte pravdu, už si také začínám myslet, že největším škůdcem těchto stránek jsem já.
29. 05. 2011 | 00:28

an napsal(a):

Pravicove tele me bude poucovat, ze jine pravicove tele je hodnejsi.

To jiste. Jste stejni, pouze jak vidite prilozitost, zacnete se hrabat do verejnych prostor pres populismus.
29. 05. 2011 | 00:30

Jarmila napsal(a):

Kdyby podepsalo milion lidi, vlada by se musela nad tim zamyslet.. mozna, by se zacala i bat o svuj osud.
Nezajima me, kdo ji jiz podepsal,take nemusim pani Pajerovou, sestru Kateriny Jacque, ale v tuto chvili o to nejde.. Je to spravna vec
Lide podepiste...Ja jsem pro majetkova priznani pro vsechny, jako na zapade
29. 05. 2011 | 00:33

an napsal(a):

Dodam, ze jsem uz cetl take pohadky od hodnych Zelenych, VVecek a ruznych novych pravicovych populistu, kteri se tvari jako hodni strejdove, pritom se na soucasnem stavu podileli sami (I AUTOR) a svoji pravicovou politikou zdimani stredni vrstvy vytvareji podlidi a nadlidi.

Nejen korupce, ale take asocialni politika s fasisticym nadechem tuto zemi znici. Socialni Opencard pro postizene je cisty fasismus. Delit lid se Vam zachtelo, soudit nemohouci a oznacovat je jako podvodniky, zdimat posledni kapku lidskych prav na pacientech, vytvaret placene standardy a mene placene podstandarty ve zdravotnim pojisteni... Jste banda grazlu, s disidenty na cele. Rikam zamerne - vy taky prednostne povazujete kazdeho postizeneho za mozneho podvodnika. Narozdil od vas, ten chudak nikomu nic neserviruje, ani demagogii, ani 21 let lzi.
29. 05. 2011 | 00:42

Sofi napsal(a):

Udivuje mne, že mezi signatáři nefiguruje také Pilip. Ten nejdřív zlikvidoval KDS za přispění úplně blbého Bendy staršího (vím o čem mluvím a synáček se nikterak neodlišuje) a pak předstíral s Rumlem, že jsou nespokojení s ODS (navíc lhal, když tvrdil, že zakládal OF na Praze 5). O Rumlovi říkali lidé, kteří bydleli v jeho blízkosti, že když se v Praze něco dělo a policajti hlídali tzv. disidenty, Ruml na ně působil dojmem, že je kamarád těch policajtů. Už od roku 1989, když se cokoliv zakládalo a tvořilo, tak se tam vždycky cpali různí estébáci a nastrčené figury. Někdy se na to přišlo včas, někdy později a někdy bohužel vůbec ne. Dnes bychom už měli být náležitě poučeni!
29. 05. 2011 | 00:46

hanah napsal(a):

Pane Stejskale, nemusíte bejt hned jedovatej. Ano, Klause si vážím, Hájek je mi fuk a myslím, že je tak trochu z jiné planety, ale netuším, jak to souvisí s tím, co jsem napsala.
Ano, občas sem píše i někdo, kdo do party nepatří. K vyváženosti to nestačí. A s politickou korektností ty diskuze taky nevytrhnete :-)
29. 05. 2011 | 01:05

kočka šklíba napsal(a):

Protože na můj příspěvek zde reagovalo několik nicků, kterých si moc vážím, tak znovu potvrzuji, že bych petici nepodepsala. Mnoho dalších diskutérů zde uvedlo stejné důvody jaké mám já, tedy jména se kterými bych nechtěla mít nic společného, a to proto vlku, tato a další, ptz jim nevěřím. Domnívám se, že pak by skutečně členem výboru mohl být jakýkoliv bývalý politik, za jehož působení se korupce rozrůstala a on proti tomu nejen že nic nedělal, ani alespoň neupozorňoval, ale stal se její součástí, a tomu podle mého Ruml rozhodně odpovídá. A třeba i Gross, také byste podepsali??? Nebo Bém...jistě by se jich dalo vyjmenovat víc.

Někdo tu docela trefně srovnal tenhle případ s opětovnou volbou VV. Program dobrý, jen ti lidé stejní :D.
S disidenty to vůbec nespojuji, spojuji ta jména s korupcí, která přece nevznikla ted, ale postupně se rozrůstala od roku 1992 a zahnízdila se v těch letech dobře, a také v těch letech se objevují jména, která už tenkrát mohla proti tomu něco dělat a nejen peticí, viz Ruml, Marvanová.

Nakonec jedna členka výboru můj postoj možná i vyjádřila, Šiklová, také nechtěla mít pravdu s Putinem přece :D. Tak stejně tak já nechci mít nic společného s ní a dalšími. I když na rozdíl od této ženy uznávám, že s peticí souhlasím.
29. 05. 2011 | 01:12

Karel napsal(a):

Podepsat by se dalo spíše to, co uvádí nick VL 26.5. 13.47 pod posledním blogem pana Pehe o Řecké cestě. To by mohlo být vysvětlení, proč v Německu nechtějí okurky ze Španěl.
29. 05. 2011 | 02:52

Důchodce68r napsal(a):

Každý jsme nějaký, často jiný. Se mnou je to takto.
S požadavky petice souhlasím. (Nepodepsal bych asi, kdyby v ní byla nadpoloviční většina signatářů pro mně nedůvěryhodných.)

Požadavky 5) a 6) petice by mohly být silnější. Nejlépe tak, jak je včera formuloval na www.finmag.cz pan Janeček, když mluvilo akciích na doručitele. Cituji:

"Mnohem důležitější věcí, kterou musíme udělat, je co nejrychleji přijmout českou variantu amerického zákona False Claims Act, který USA platí už od roku 1863."
". Podle tohoto zákona má každý, kdo upozorní na korupci, nárok na 15 až 30 procent z peněz, které jsou odhalením korupce ušetřeny. Zkuste si schválně spočítat kolik je 30 procent třeba z půlmiliardy. To máte hned sympatických 150 milionů. Stačilo by tenhle zákon prohlasovat a dobrovolníci se hned pohrnou. A neprodělá ani stát. V Americe totiž zároveň platí zákon, že pokud někdo korumpuje a krade, nečeká ho jen vězení, ale musí zaplatit trojnásobek toho, co ukradl. Podle toho, kolik je z podvodníka vymláceno, se pak odvíjí také odměna histleblowera. To není jako u nás. To jsou fakt absurdity! Vezměte si, že někdo ukradne čtyřicet milionů, je shledán vinným, ale od soudu odejde s podmínkou a pokutou pět milionů! "
29. 05. 2011 | 05:22

Python napsal(a):

Podle Jana Šterna za to můžeme všichni, podle Václava Havla jsme všichni kolaborovali. Mezi podepsanými jsou docela zajímavě vykukové, kteří se na kritizovaném stavu podíleli i originální komouši, kteří byli ativními budovateli socialistického ráje. Takže mluvte šterni za sebe.
29. 05. 2011 | 06:42

F.Švarc napsal(a):

to Bazzy

Když najdu na webu petici proti korupci, tak ji

a) podepíšu, protože mi korupce vadí
b) nepodepíšu, protože mi korupce nevadí
c) nepodepíšu, protože nechápu, co je to petice, neumím se podepsat apod.

Dovolím si doplnit 4. možnost

d) nepodepíšu, protože osoby, které ji reprezentují, jsou silně nevěrohodné.
(schopné psát, žvanit i jednat velmi rozporuplně, pro mne nepřijatelně)
29. 05. 2011 | 07:19

SuP napsal(a):

L.S. -
Registruji a pokusím se....
29. 05. 2011 | 08:11

Drzá zrzka napsal(a):

e)Nepodepíšu, protože podepisovat něco, co dávno uznávám za normu, považuji za zbytečnost.

Těm, kterým je výzva určena, těch se nedotkne.
Na druhou stranu, spousta z těch, kteří podepíší, si zítra na úřad klidně půjdou pro nějaké povolení či potvrzení, tu s kafíčkem, tu s nabídkou protislužby s důrazem na fakt, že ony úřední papíry potřebují ihned.
Samozřejmě. Srovnávám nesrovnatelné, ale už jsem taková. :o)
29. 05. 2011 | 08:21

Pms napsal(a):

Tak tak, jakmile je tam podepsany ten druhy Stern, je petice zcela neverohodna.
29. 05. 2011 | 08:23

Dočekal napsal(a):

Tak koukám a vidím, že pan "jo jo jo" Stejskal už došel tak daleko, že stanovuje diagnózu.

No, nevím. Člověk, který mi ponechání svinstva v podání nicku blue jay zdůvodní tím, že to nevymazal, protože není možné prokázat opak, se tady staví do role jediného spravedlivého.
Teď už ale také do role psychiatra - amatéra.

Tak teda na rovinu, pane Stejskale: Vy jste ten trumf vyhodil příliš brzo. Navíc v domnění, že mne tohle vyložené svinstvo odradí a já odtud zmizím.
Kupodivu se tak nestalo a já se tady od té doby prezentuju pod svým příjmením.

Takže co dál? Zkusíme to zopáknout. Ono to ale nezabírá! Tak zkusíme zesměšňování. Kupodivu se směšnými stávají známé i neznámé nicky.

Potom nastoupí provokace v naději, že se přestanu kontrolovat a napíšu něco, co by se dalo použít jako záminka pro výmaz VŠECH mých textů. Výsledek? Opět jen velké zero.

Tak zkusíme ještě tohle: Nick jo jo jo bude kopírovat časy, kdy byly vloženy příspěvky, které tento "pomocníček" naznal býti závadnými.

Poslední možností je poukázat na psychický stav "potížisty" Václava Dočekala. K čemuž se včera snížil psychiatr - amatér pan Libor Stejskal.

Tady se musím opravit. Poslední možnost je ta, že mi pan Stejskal zablokuje přístup na tyto stránky. Odečítání času už začalo.

Takže to shrnu.
Pane Libore Stejskale: Kdy už si konečně uvědomíte, že ten problém nemám já s vámi (ale ani s dalšími, kteří se tady skrývají pod různými nicky a kteří se mne pokoušejí vyprovokovat), ale že ten problém máte vy se mnou?
Vy jste totiž ten trumf vynesl příliš brzy. A to dělají jen začátečníci nebo ti, kteří si jsou jisti výhrou. Jak je vidět, tak zkušený mariášník zřejmě opravdu nebudete.

Teď jsem jen zvědavý na to, jaké bude pokračování. To svinstvo, které tady dne 18. ledna letošního roku vyplodil nick blue jay, už ale nepřebije nic.
Ono udělat z oběti komunistické Státní bezpečnosti jejího spolupracovníka a spojit to s jeho občanským jménem v anonymní on-line diskusi, je svinstvo už samo o sobě. Pokud je ale takovéto svinstvo tolerováno člověkem, který se zde staví do role nezávislého a hlavně nestranného arbitra, je to už docela na pováženou.
Tak co, jaképak nechutnosti se tady o sobě ještě dočtu, než mi pan "jo jo jo" Stejskal udělí generální "ban?"
29. 05. 2011 | 08:36

Honza napsal(a):

Pane Stern ale nějak jste zapomněl jak vy tak i několik Vašich kamarádů na to že jste svými hlasy a podporou umožnili architektovi všeho toho marasmu,korupce a dalších negativních jevů které nás dneska tak sužují se dostat na nejvyšší patra naší společnosti a prosadit.Dneska sedí v poklidu na hardě v nejvyšší ústavní funkci,nechá se živit námi voliči a lidé mu ůdajně podle průzkumů baští většinu jeho lží a blábolů.To je ta žba na prameni a dokud nezmizí na smetišti politic.dějin,v naší společnosti nebude právo a pořádek.Vše dělá velmi rafinovaně a ta armáda análních aplpinistů která ho obklopuje všechno důmyslně maskuje.Jen si vzpomeňte jak to začalo projevem V.Havla o blbé náladě a krachem kuponových privatizací většiny zprivatizovaných subjektů.Zkrátka předběhl právní stát ekonomickým marasmem.On nikdy nebyl ekonomem,pouze politikem a to špatným který hrál a hraje jen pro svůj osobní prospěch a na stát a občany nemyslí.Všechno co činí je lež,pokrytectví a přetvářka.Jemu se dobře žije za nejvyšší státní plat,když všechno ostatní má zdarma a plat mu jde na konto.Ať udělá majetkové přiznání svoje a své rodiny,s čím přišel do politiky a jaký majetek nyní vlastní a bude hned jasno.Ale nikdo nemá odvahu ani z Vás šlápnout do vosího hnízda.
29. 05. 2011 | 08:45

zuzka napsal(a):

Jsou lidé, kteří ztratili kontakt s realitou.
Jelikož ztratili s realitou kontakt, tak nejsou schopni na realitu reagovat.
Jelikož nejsou schopni na realitu reagovat, nejsou schopni se realitě přizpůsobit.
Jelikož nejsou schopni se realitě přizpůsobit, jsou nepřizpůsobiví. Bílí nepřizpůsobiví
29. 05. 2011 | 08:50

bio lit napsal(a):

Vtipné, pane Dočekale. Prosím, nepřestávejte. Také trochu trapné, vlastně mimo mísu. Co dodat. Bylo li by na mne, banán vás neminul. (Tady není U Dočekalů, víte?). Achjo. Pro mne za mne jste největší otrapa na těchto stránkách.
29. 05. 2011 | 08:53

jo jo jo napsal(a):

A argument by nebyl, Dočekale? Kde není argument, nastupuje okopávání kotníků, že?
29. 05. 2011 | 09:16

Dočekal napsal(a):

bio lit:

Mýlíte se. Ono je to ve skutečnosti velice smutné.

Tady se totiž letošního 18. ledna stalo něco, co v těchto diskusích na tomto serveru nemá obdoby.
Občanské jméno Václav Dočekal bylo spojeno s ničím nepodloženým a od samého počátku vylhaným obviněním, že tento člověk spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností.

Když jsem to četl poprvé, nevěřil jsem vlastním očím. Počítal jsem s tím, že to pan Stejskal dříve či později smázne, protože tohle je největší svinstvo, jakého se může majitel a provozovatel anonymního on-line diskusního serveru vůbec dopustit.

Leč nestalo se. Dotázal jsem se tedy soukromým mailem pana Stejskala, proč to svinstvo v diskusi ponechal a jeho odpověď mne školovala. Prý to tam ponechal proto, že není možné ověřit opak!

Takže od toho 18. ledna letošního roku je oficiálně povoleno psát o Václavu Dočekalovi jako o estébákovi, případně estébáckému udavači.

Běda ale, když Václav Dočekal takovýto "diskusní" příspěvek zkopíruje a vloží jej do příspěvku svého! To se hned zvedne vlna odporu. No a když to nepomůže, přispěchá sám pan "jo jo jo" Stejskal a stanoví odbornou diagnózu.

Ano, jsem potížista a jsem jím rád. Jsem jím od té doby, co nám komunisti utýrali tátu.
Kupodivu mne ti dnešní "spravedliví" nenávidí úplně stejně, jako mne nenáviděli předlistopadoví komunisti a jejich poskoci.
Že by mi ve skutečnosti záviděli to, že jsem neohnul hřbet před bolševikem rudým a že jej neohýbám ani před bolševikem modrým (hnědým, černým) a bůhvíjak ještě barevným?
Že by se mi ti, kteří se z vrozené skromnosti schovávají za anonymní nicky, pokoušeli mstít za tu svoji dřívější i dnešní zbabělost?

No, v diskusi, kde se nerozlišuje mezi akcí a reakcí a kde je svinstvo stavěno do jedné roviny s obranou proti tomuto svinstvu, se už nemůžu divit opravdu ničemu.

V kontextu s tím se také nedivím tomu, že si s tímto národem závistivců, podrazáků a anonymních udavačů můžou dnešní "mocní" dělat doslova co chtějí.
Ono to tak ale zřejmě má být. Jsme přece odjakživa jen národ služek a lokajů.
29. 05. 2011 | 09:26

Dočekal napsal(a):

Když tak "pane Dočekale," pomocníčku s nickem jo jo jo.

Jo a pokud umíte číst, tak těch argumentů tady máte tolik, že se jimi můžete třeba zalknout.
Jak vidím, tak vy se spíš zalknete nenávistí.
29. 05. 2011 | 09:30

Dočekal napsal(a):

Dočekal:

Vy jste příbuzný Dočekala, z které strany?
29. 05. 2011 | 09:41

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane bio lite,

na takto otevřených fórech, kam může vstupovat každý a většinou se sem lidé dostávají přes proxy server, nemůžete dát nikomu banána.

Je to celé založeno na, řekněme, osobní disciplíně a ochotě nést nějakou spoluodpovědnost za tento prostor (to znamená nejen neprovokovat, ale ani na provokace případně neodpovídat). Mně samotného mu takto zatím přijde daleko zábavnější, než kdyby se odsud lidé nějakým způsobem vyhazovali (ale fakt je ten, že za ty čtyři roky to zde přeci jen zhoustlo a natáhly se sem nejrůznější lidé; zejména poté, co na většině podobných stránek zavedli regeistraci, a mnohým tak znemožnili psát do debat jejich frustrované zlobné výkřiky). Berte to jako experiment, nakolik (a kolik) se lidé se umějí chovat dospěle.

Libor Stejskal
29. 05. 2011 | 09:46

JC napsal(a):

Python ,
Mno když se to vezme kolem a kolem, paradoxně jediní kdo se na budování socíku nepodíleli byli vexláci. Obvykle v invalidním důchodu nevíc pravidelně ohrožovali socialistické devizové hospodářství:-))))
Disidenti včetně Havla kolaborovali o sto šest. Buď příkládali do kotle, přikulovali eventuálně lepili pytlíky.
29. 05. 2011 | 09:50

jo jo jo napsal(a):

Dočekale, k mému seznamu jste nedal ani jeden argument, jen kopete a urážíte. Je snad nepravdivý? Zkreslující?

Nejde o nanávist, nejsem jako vy. Z mé strany jde o znechucení.
29. 05. 2011 | 09:53

bio lit napsal(a):

pane Dočekale, už vím, že na vaše argumenty (nikdo) nemá... Není vhodné připustit, že z jiného, než účelového, vašeho pohledu je ta argumentační síla poněkud slabší??

Proč, ve jménu pobavení se, vystavujete tyto stránky tomuhle všemu?
Děláte to (bohužel) dobře! Nejste za to náhodou placen? Třeba o tom ani nevíte. Škvarky dobrý?

Ani neodpovídejte, nemám zájem.
29. 05. 2011 | 09:55

Drzá zrzka napsal(a):

Nevíte někdo čistě náhodou,

jaký je rozdíl mezi podpisem neanonymních přispěvatelů
Libor Stejskal
Libor Stejskal, editor blogů ? :o)
29. 05. 2011 | 09:56

stejskal napsal(a):

Já jo, paní zrzko ;-) l.s.
29. 05. 2011 | 09:57

Drzá zrzka napsal(a):

Tušila jsem, že se najde dobrá duše, která bude vědět. :o)
29. 05. 2011 | 10:01

bio lit napsal(a):

pane Stejskale, není banán jako banán. Mňam, mňam. (Ovoce, prý zvlášť opičky mají rády, i když nevím, já znám opice jen ty s celudemi nekrmit na klecích).

Na Aktualne (pod clanky) vidím ty IP, někdy zírám.

S problematikou řešení si netroufnu jakkoliv radit. Mimochodem, :)), nemělo by to cenu.

Souhlasím, jako dlouhodobý experiment, to je dobrý. Pokud mohu soudit z toho, co ovlivnit mohu, je to vskutku zajímavý experiment.
29. 05. 2011 | 10:05

Dočekal napsal(a):

Dočekal napsal(a):
Dočekal:

Vy jste příbuzný Dočekala, z které strany?
29. 05. 2011 | 09:41
----------------------
No a už je to tady. Že by další pokus o odstranění jednoho "potížisty?"

Já jen, že vkládání diskusních příspěvků pod nickem (v tomto případě příjmením) někoho jiného by snad přece jen mělo odporovat Kodexu diskutujících.
V případě "potížisty" Václava Dočekala je tohle porušení Kodexu diskutujících zřejmě přípustné.
No, když je přípustné to ničím nepodložené a zcela vylhané spojování občanského jména Václav Dočekal s tím, že je tento estébák, případně estébácký udavač, je v těchto diskusích za laskavého dohledu pana "jo jo jo" Stejskala vůči Václavu Dočekalovi dovoleno vše.

Neznám další případ, kdy by se v těchto diskusích objevilo občanské jméno diskutujícího, navíc spojené s ničím nepodloženým a od samého počátku vylhaným tvrzením.
Pokud se mýlím, budu rád, když mne kdokoliv z vás poučí. Pan "jo jo jo" Stejskal to ale nebude v žádném případě. Ten napíše maximálně tak něco o tom, že Dočekal je nemocný člověk.
Inu, každý režim přece potřebuje svoje slouhy.
29. 05. 2011 | 10:13

stejskal napsal(a):

No, právě, pane bio lite.

Ty IP adresy Vám maximálně řeknou, přes jakého providera či z jaké instituce sem lidé vstupují. Ale jen minimum lidí používá pevnou IP. Před lety jsem takto pár adres zablokoval a pak zjistil, že jsem znemožnil přístup např. polovině Poslanecké sněmovny či Reiffeisebance (to se fakt stalo ;-). Jedinou možností jsou registrace, ale ty také řadě lidí nevyhovují, odrazují je od debaty. Zatím to balancuji takto, uvidíme, jak dlouho nám (všem) to ještě vydrží.

Libor Stejskal
29. 05. 2011 | 10:23

Drzá zrzka napsal(a):

Vážený pane Dočekale,

klidně se přiznám k tomu, že jsem si z vašeho jména dělala šprťouchlata. Podotýkám, z Vašeho jména, nikoli v Vás.

Napsat, že je Dočekal, Stejskal nebo Drzá zrzka, může kdokoli, kdykoli sem zavítá.

P.S.
Nebude lepší, místo nad fňukáním o nespravedlivosti zdejšího cenzora a světa vůbec, si najít ošetřovatelku? Volba je na Vás. :o)
29. 05. 2011 | 10:28

Divobyj napsal(a):

p.Stejskal-mohu mít otázečku?V souvislosti s Vašimi slovy o tom,že to tu za poslední čtyři roky zhoustlo a natáhlY se sem nejrůznější lidé......jsem si vzpomněl,že zhruba před rokem byly zrušeny diskuse na Seznamu cz.pod hlavičkou "pokec".Rád jsem tam přispíval do diskusí "O Bohu",Stvořitel,apod.Někteří účastníci tam byli opravdu moudří,což se o zdejších egoistech při vší úctě říci nedá. Nevíte,prosím něco o okolnostech zrušení těchto diskusí?(že by cosi podobného,co Vy sám uvádíte?)
29. 05. 2011 | 10:30

bio lit napsal(a):

Jistě, pane Stejskale.
Hezký den.

(něco úplně jiného http://www.youtube.com/watch?v=x9VrsPQwQdM&feature=related)

P.S.: bio lite, zajímavý nick. Děkuji za inspiraci.
29. 05. 2011 | 10:32

stejskal napsal(a):

Nevím, pane Divobiji,

ale myslím, že důvody jsou vždy stejné. V určitém bodu převáží urážky, vulgarismy, porušování zákonů apod. (a s tím související množství stížností a žalob) a provozovatel už nedokáže (nestíhá, nemá prosředky) tyto eliminovat. To je bohužel odvrácená tvář internetu, dříve či později to čeká každou otevřenou debatu (tyto též, i když čtyři roky se to tu už drží a snad to ještě chvíli vydrží).

Za tu hrubku se omlouvám, to by se mi stávat nemuselo.

Libor Stejskal
29. 05. 2011 | 10:53

Dočekal napsal(a):

Drzá zrzka:

Klidně si z mého příjmení Dočekal dělejte ta šprťouchata i nadále.

Pokud si ale uvědomíte, že přátelské pošťuchování na anonymní on-line diskusi se diametrálně liší od toho, že se v těchto diskusích objeví občanské jméno diskutujícího spolu s ničím nepodloženým svinstvem, dojdete zcela zákonitě ke stejnému závěru, k jakému jsem tady došel já.

A nejen já, ale také mí přátelé a známí, kteří mne znají dlouhé roky a znají mne opravdu dobře. Ti samozřejmě vědí, že tohle svinstvo tady bylo zveřejněno záměrně. Komu a čemu to mělo sloužit, tak na to se zeptejte pana "jo jo jo" Stejskala. Já to totiž nevím a ani netuším, čím jsem si tu nebývalou pozornost vlastně zasloužil.

Ono je to ve skutečnosti ale docela jednoduché. Stále ještě žije dost těch, kteří vědí, že já vím. A protože mne dnes už nemohou udat (jó, to byly časy, když stačilo napsat anonymní dopis a poslat jej na tu správnou adresu!), zkoušejí si se mnou vyřídit tyto pochybné účty alespoň takto.

Proč se ale do tohoto čistě soukromého sporu namontoval a dále montuje pan "jo jo jo" Libor Stejskal, tak to je pro mne opravdu záhada.

Po včerejšku, kdy se pan Stejskal konečně snížil na úroveň dalšího psychiatra - amatéra pana Stanislava Blahy, jsem tohle ale definitivně hodil za hlavu. Prostě mne to přestalo zajímat.

Takže ještě jednou: Nedávno jste tady napsala, že zveřejnění vašeho občanského jména v anonymní on-line diskusi vám způsobilo nemalé problémy a tak se od té doby raději prezentujete pod anonymním nickem.
V tom případě nechápu, jak mne můžete nabádat k tomu, abych si místo toho fňukání a obviňování cenzora raději našel ošetřovatelku.
Nebo že by opravdu platilo ono známé - podle sebe soudím tebe?

Já jen, že jste se tou svojí podslední poznámkou úspěšně zařadila po bok těch, kterým tady Václav Dočekal zřejmě leží hodně hluboko v žaludku.
Ale to už je jen vaše věc a moje zbytečná starost.
29. 05. 2011 | 11:02

bio lit napsal(a):

pane Divobiji, myslím, že vím, z jakého hlubinného důvodu YxI.
Autor, (též editor) možná chtěl ozřejmit, že to nemyslí cíleně konkrétně. Teorie. Aspoň tak jsem si to v příspěvku adresovanému pro pana bio lite vysvětlil.
29. 05. 2011 | 11:06

bio lit napsal(a):

Divobij: případně změněno, na poslední chvíli, "nicky" za "lidé". Je to jedno. :)
29. 05. 2011 | 11:11

Pepa z depa napsal(a):

Milí diskutující, prosím Vás, proč plýtváte tak enormně energií a svým duchovním bohatstvím, nad takovou jednotlivostí jako je petice (pokus od odlákání pozornosti) od podstaty. Podstatné je hlavně změna poměrů v NAŠÍ VLASTI. Prostě kdo v tom má jasno a chce ZMĚNU, tak přijde na GENERÁLNÍ STÁVKU a tam svou účastí podpoří HEDVÁBNOU ZMĚNU, která bude podle programu a cílů vytvářet zcela novou OBČANSKOU SPOLEČNOST. Jo abychom nezapomněli, také je zde připraven návrh nové OBČANSKÉ ÚSTAVY ČR, která má úplně jasno v tom, kdo bude a může býti našim zastupitelem a za jakých podmínek. Také počítá s tím, že kolaboranti, vlastizrádci a velezrádci budou poprávu odměněni a zajisté nebudou moci vykonávati veřejnou službu. Tak si Vy kdo to myslíte vážně, šetřete nervy a energii na AKTIVITU PŘI TVORBĚ LIDŠTĚJŠÍHO REŽIMU. Tak hezký den Vám všem přeje 4. odboj a Pepa z depa. Vše je na www.vymenilijsmepolitiky.cz. Hlavu vzhůru, život vždy končí až smrtí, A MY JEŠTĚ ŽIJEME.
29. 05. 2011 | 11:16

F.Švarc napsal(a):

Jen jestli nakonec neohrožují existenci takovýchto diskusí, komentující nikoliv typu Dočekal, ale např. Jan Žura.
29. 05. 2011 | 11:27

antroid napsal(a):

Stejskal

Vám to "přijde zábavnější, než kdyby se odsud lidé nějakým způsobem vyhazovali".

Souhlas. Co tedy znamená permanentní chyba "Publikace příspěvku odmítnuta, text vykazuje znaky spamu" v případě, že příspěvek je OK, reCaptcha je OK. Ban?

K problému stalkingu se nabízí jednoduchá otázka: kodex diskutujících je tu pro koho?
(následuje citát z Nejnovějšího zákona)
"Prosíme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním.
...
Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem.
..."

Příjemnou neděli všem.
29. 05. 2011 | 11:31

Drzá zrzka napsal(a):

Vážený pane Dočekale,

je zajímavé, že Vaši přátelé, vědí, ale že by se Vás tu někdo zastal nepozoruji. Kdy by to bylo vážné, jak píšete, jistě by to rádi a s láskou udělali. Včera jste psal poněkud jiným stylem, víc výhrůžněji. Přátelské pošťuchování se dá provozovat i na netu, jen nesmí překročit únosnou mez. Kdybych reagovala na všechny jedovatosti, zesměšnění, kterých jste včera vůči mně dopustil, nebyla by debata o ničem jiném než o nich.

V žaludku mi leží poněkud jiná sousta než je Dočekal. Teď momentně pstroužek na máslíčku pečený.

Dala jsem návrh s tím, že je na Vás, jak se rozhodnete. Nic nenařizuji, k ničemu nenabádám.
Úsměv na tváři, čelem k slunci, stíny padnou za Vás. :o)
29. 05. 2011 | 11:36

anti politik napsal(a):

Petice jsou k ničemu. Leda, že bysme zase chtěli vynést na vrchol individua typu Ruml nebo parazita Gabala a další! To už tady totiž bylo! Zachránců se najednou vyrojilo jako much, když cítí podporu veřejnosti, ale ještě před rokem drželi kušnu! Odpor, jen absolutní odpor jakmile jen zahlídnete korupční a politické svinstvo okamžitě jednejte a dávejte trestní oznámení a bojujte i proti aroganci moci a rozcapenosti státních úředníků! Já to dělám, ale je nás málo, proto mají zatím navrch, musí totiž každý, a klidně i řvát jakmile máte jen pocit, že něco nehraje nebo nesedí!! Musí nás být tisíce a nesmíme se dát. Uvidíte, že když se nedáte tak se pos... strachy! Mám to už vyzkoušený. Zatím byli zvyklí každého odpálkovat, ale když to nejde a se mnou ne, tak jim okamžitě lepí zadek a mají bojara o flíček! Bojovníci hubou nám nepomůžou!
29. 05. 2011 | 11:46

Dočekal napsal(a):

Drzá zrzka:

Promiňte, jsem volán k nedělnímu obědu a tak budu velice stručný.

Dal jsem na opačné misky vah váš postesk nad tím, že jste měla po zveřejnění svého občanského jména v anonymní on-line diskusi jisté osobní problémy a porovnal jsem to s tím, jaké problémy tady způsobilo to zveřejnění "diskusního" příspěvku nicku blue jay mně.

No a stalo se to, že mi doporučujete ošetřovatelku. Podivné! Popravdě řečeno, opět jsem nepochopil.

Promiňte, ale teď už musím opravdu běžet. Ten sváteční oběd totiž voní až sem.
Přeju tímto vám i sobě dobrou chuť.
A někdy zase na viděnou.
29. 05. 2011 | 11:58

bye bye dočekal napsal(a):

bye bye dočekal
odešel, to jsem se načekal
odešel, opustil tento server
odešel jak Kolombo na jih nebo na sever

všichni nickci se mu již omluvili
dočekal odešel, trhá nám to žíli

i já se omlouvám dočekalu znova
odešel dočekal i dočekalova slova

dočekal odešel odešel dočekal
tak jsem se konečně dočekal

dočekal odešel pozůstalí bulí
vzdejme chválu pánu a jeho moudré vůli

bye bye dočekal
tak jsem se konečně dočekal ...
29. 05. 2011 | 12:08

Divobyj napsal(a):

p.Stejskal-škoda,příliš jste mi nepomohl.Snad se po příčinách zániku diskuse "pokec"dozvím od někoho jiného.To,že s i,y máte občas problémy samozřejmě omlouvám.Stalo se Vám to nyní znovu,když jste mne oslovil jako DivobIje.Mohl bych být vztahovačný a poučovat Vás o tom,jak si na tom tvrdém Y zakládám a dokonce bych Vás mohl obvinit z komolení mého nicku.Nic takového ale nehrozí.Víte,na "pokecu" byla jedna dáma,která téměř v každém svém písemném projevu vystřihla tak dvě,tři pořádné pravopisné hrubice.Ale ty její myšlenky,pane,ty měly "koule"!
29. 05. 2011 | 12:13

Divobyj napsal(a):

bio lit-omluvte mou mentální omezenost,ale dalo by se říci,že Vám absolutně nerozumím.
29. 05. 2011 | 12:18

Drzá zrzka napsal(a):

Dočekale

Žádná ošetřovatelka. Vrba nebo pes stačí. :o)))
29. 05. 2011 | 12:27

SuP napsal(a):

Divobyj -
Stran toho "y" se nedivte. Naše ročníky mají ještě zažitou slovenskou část hymny. A "byj" spíš (aspoň mě, do toho bych p. Stejskala nezatahoval) připomíná pohlavní orgán než nástroj hrdinův.
29. 05. 2011 | 12:34

bio lit napsal(a):

Divobyj: Nevadí. Je to i vzhledem k obsahu dotčených dvou příspěvků absolutně jedno.
Mě svého času jistý čas mentálně reformovala třeba potřebnost být schopný si mentálně vizualizovat matematickou funkci, která je ve všech bodech spojitá, ale v žádném bodě nemá derivaci.. To je panečku něco. Ještě, že jsem se tím neživil a neživím. Nepřepínám. Neřeším. Tak. ;--)
29. 05. 2011 | 13:03

VkRob napsal(a):

Další z pokusů jak lze zaměnit následek za příčinu !!! At´ má stát kolik chce peněz vždy bude mít málo ! Nejhorší co může naše civilizace mít je zbytnělé úřední EGO o vlastní nepostradatelné zacyklenosti. Jak psal někdo přede mnou vyhladovět vyhladovět vyhladovět aby hydra korupce uhynula.
29. 05. 2011 | 13:24

Brooch napsal(a):

Same stare struktury. Diky, nechci. Meli ste s tim zacit driv. Ted uz je pozde. pro vas.
29. 05. 2011 | 13:32

Divobyj napsal(a):

Dočekal-To,že Vám komunisté utýrali otce je mi moc líto.Nezlobte se,ale přezto a možná právě proto se Vás chci zeptat-myslíte si,že na myšlence socialismu a komunismu a jejich praktikování bylo VŠE špatné? Dále-domníváte se,že je snad nemravné,nemístné,ba zvrhlé hledat klady např.na fašistické ideologii Hitlerovy Třetí říše?
Sup-Jistě,i já pamatuji doby,kdy ještě nad Hradčany "hromy divo bily".I když to pořádně tvrdé Y v mém nicku svádí ku všelijakým myšlenkám,je to vše jen o "pouhém" BYTÍ.
bio lit-ano,věřím že takovýto matematický problém byl zcela jistě pro Vás velkou výzvou.Pokud jde o mne,již středoškolská matematika na průmyslovce šla kolem mne dosti velkým obloukem.Živit se pomocí této vědy by pro mne znamenalo velmi brzkou smrt hladem...
29. 05. 2011 | 13:37

antoninovy napsal(a):

Da.Rock, omluva, pokud jsem se v břitké ironii nedobře vyjádřil, právě naopak, Vašich názorů si vážím.

Jsem vychován semináři Patera Franty Lízny, a tak nějak jsem přijal jeho poněkud znevažující styl odpovědí na předložené these, člověk jako Vy, asi pochopí tento způsob humoru.

Pěkně zdravím

Hochachtunsvoll

an

P. S. Jinak - obdivuji nebetyčný klid Libora Stejskala, že ty maniacké tlaky vydrží a drží slušnou linii těchto diskusí zde.

Měli bychom mu zde všichni poděkovat, a ne divně napadat, jinak by to byla patlavá džungle, Libore, díky.

P.P.S. S nickem an zde se objevivším, nemám nic společného.
29. 05. 2011 | 13:42

SuP napsal(a):

antoninovy -
To jsem si oddechl! Sice on tam uvádí, že jeho mateřštinou není čeština, ale osudy mohou být různé ...
Zdravím vás a přidávám se (k tomu nebetyčnému klidu). Rád bych k němu přispíval, ač na to nevypadám.
29. 05. 2011 | 14:03

SuP napsal(a):

Divobyj -
Jsem rád, že jste v dané vypjaté atmosféře dokázal vstřebat špílec jako špílec.
;-)
29. 05. 2011 | 14:06

Dočekal napsal(a):

Drzá zrzka:

Promiňte, ale teprve teď jsem si uvědomil, že jsem vám neodpověděl na jednu důležitou otázku. Tímto to tedy napravuju.

Vy jste se podivila nad tím, že se mne tady nikdo z mých přátel nezastává.
Ono je to ale velice jednoduché. Mí přátelé jednak vědí, že se dokážu obhájit sám, hlavně ale vyslyšeli moji prosbu, aby se v těchto diskusích za žádnou cenu nestavěli na moji obranu.
A to z jednoduchého důvodu. Umožnili by tím totiž právě takovým, jako jste vy, aby se do mne začali navážet a poukazovat na to, že Dočekal potřebuje nějaké ochránce.
Takže se bohužel budete muset smířit s tím, že trefovat se budete pořád jen do Václava Dočekala.

Jinak si vás dovolím upozornit na takovou maličkost.
Psát o jídle se tady nevyplácí. Teda alespoň v mém případě. Ledaže by byl ten pstroužek na másle jídlo pravicové a pravé moravské uzené s domácími škvarky zase jídlo levicové. To první je "mňam" a to druhé je samozřejmě "fuj."

Jo a k té vaší poslední radě už jen toto: Vy si s dovolením ponecháte tu vrbu a psa a já si zase ponechám svoje.

A nebojte se. Tu ošetřovatelku budeme za nějaký čas potřebovat všichni. Ovšem kromě těch, kteří budou už věčně mladí, zdraví, krásní a úspěšní.
29. 05. 2011 | 15:14

antoninovy napsal(a):

Milý Supe, díky, rád jsem Vás poznal a loučím se, dlouho budu zase jinde

Pax et Bonum

an
29. 05. 2011 | 15:32

Dočekal napsal(a):

Divobyj:

Mohu se vás zeptat, kde jste z mých příspěvků vyčetl, že šmahem odsuzuju to, co tady bylo před Vítězným Listopadem?

Já jsem tady naopak opakovaně napadán za to, že poukazuju na fakt, že komunisti zanechali těm novým "mocným" tolik majetku a dalších hodnot, že na to rozkradení jim nestačilo ani těch posledních dvacet let.

Je veliká škoda, že mi tady není umožněno vkládat do mých diskusních příspěvků něco z toho, co jsem přetvořil do literární podoby a co jsou ve skutečnosti moje vzpomínky. Ona ta citace sama sebe by se tady totiž dala považovat za SPAM a mohla by se tak stát záminkou k výmazu VŠECH mých textů.

To, že nic není černobílé, vím samozřejmě moc dobře. Právě proto tolik nesnáším to, čemu se říká "odezdikezdismus."
Nejlépe to bylo patrné krátce po velvetu, když nomenklaturní komunisté odložili rudé knížky s pěticípou hvězdou a oblékli nová saka, tentokrát už zářivě modrá. A samozřejmě se také otočili o stoosmdesát stupňů a místo na Východ se začali klanět na Západ.

Také jsem odsuzován za to, že odmítám podporovat podepisování všemožných petic. Tady ze mne bohužel opět mluví osobní zkušenost. Až moc dobře si totiž pamatuju, jak dopadli ti, kteří ke konci roku 1989 podepsali pamflet s názvem Několik vět.
Abych nemusel chodit tak daleko do minulosti, tak vzpomenu případ jednoho mého kamaráda. Ten podepsal petici proti rušení místní zahrádkářské kolonie a za měsíc byl bez práce. Svým podpisem se totiž nepřímo postavil proti zájmům svého zaměstnavatele.
Mně tohle už dnes naštěstí nehrozí. Jako doživotní státní zaměstnanec si užívám zaslouženého odpočinku na penzi a mám tak čas i na tuhle činnost.

Jo a jestli chcete vidět, jak si to se mnou vypořádává ten, kdo mne z mně neznámých důvodů nenávidí, nahlédněte do diskuse pod blogem pana Jeronýma Tejce.
29. 05. 2011 | 15:37

kapo napsal(a):

S Pajerovou, Rumlem, Halíkem, Pehehem, Fišerovou a podobnými vypatlanými pravdoláskaři nemůže jakákoliv akce dopadnout dobře jak se v minulosti opakovaně prokázalo. To jsou pechfoglové. Jinak má p. Štern vcelku pravdu.
29. 05. 2011 | 16:22

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy