Aktivní stárnutí a Česká republika

10. 03. 2012 | 16:36
Přečteno 3099 krát
Občané států Evropské unie stárnou. Zvláště v poslední době si téměř všichni nějak uvědomujeme jen obtížně vypočitatelné důsledky, kterými tato okolnost předznamenává naši budoucnost. I vedení Evropské unie má pocit, že je třeba něco udělat a tak vyhlásilo Rok aktivního stárnutí 2012.

Cílem tohoto bohulibého projektu je dokázat, zřejmě těm mladším, protože ti starší to dávno vědí, že i starší člověk je schopen podat normální, ba vynikající pracovní výkon. I člověk kolem šedesátky, ale i starší může být pracovně velice aktivní. Světe div se!

A svět se skutečně diví. Zvláště svět starších lidí. Je Vám padesát a ztratíte v České republice práci? Dopisujete si s různými agenturami a divíte se, že odpověď nepřichází. Udělali jste chybu. Poskytli jste agentuře tolik informací, aby si mohla vypočítat váš věk. Že máte ještě dvanáct let do důchodu a za sebou prokazatelně mnoho vynikají práce? Máte hodně zkušeností a jste na vrcholu tvůrčích sil? To je zřejmě váš subjektivní pohled. Z hlediska většiny zaměstnavatelů již nejste perspektivní.

Politici na jedné straně zvyšují povinnou dobu, kterou je nutné odpracovat, aby vznikl nárok na důchod, ale ti, kteří chtějí pracovat, nemají kde. To se týká nejen těch, kteří teprve začínají stárnout, ale i aktivních seniorů všech věkových skupin. A stejně málo perspektivní jsou pro ně i mladí lidé po ukončení školy. Ti naopak proto, že ještě nemají vůbec žádnou praxi. Proč bychom jim měli tedy dávat práci? Snad proto, aby nějakou praxi získali? Je to logické, ale ne pro zaměstnavatele. Ti se řídí jinou logikou.

Zdá se mi, že podobnou logikou, jakou se řídí ti, kteří u nás organizují projekty pod heslem Padesát plus. A nejen v současnosti, i v minulosti. Proč? Tyto projekty jsou většinou jako podle šablony. Skupina expertů patřičně vysokoškolsky kvalifikovaných napíše projekt s úmyslem školit jiné experty (například manažery a podnikatele), jak mají zacházet se staršími občany a zaměstnanci, jak pro ně mají vytvářet pracovní místa a podobně. Pro všechny skupiny expertů je taková aktivita nadmíru výhodná. Jedni mají zajištěné vynikající živobytí nejméně po dobu jednoho roku, ale i déle a druzí se mohou účastnit výhodných akcí.

Takové projekty podporuje ráda dokonce i Evropská unie. Má to však drobnou chybu. Žádné prostředky se nedostanou k těm, o kterých se v rámci oněch projektů neustále mluví, tedy ke skupině lidí, kteří překročili padesátku. Nic na nová pracovní místa. Nic na jejich další vzdělávání. Jen samé hromady expertýz a seminářů, které by se vůbec konat nemusely. Ty nové expertýzy se tváří učeně a chytře, ale většinou obsahují jen to, co věděla každá moudrá vesnická babka. Totiž, že starší člověk ocení, když s ním okolí jedná slušně, když okolí dokáže ocenit jeho kvality a když se nemusí zbytečně hrbit před nadřízenými.

Podobným způsobem, jako při projektech na téma Padesát plus postupujeme u nás i případě Roku aktivního stárnutí 2012. Evropský dům v Jungmannově ulici v Praze pořádá každý měsíc (mimo letní prázdniny) na toto téma seminář. 7. března se konal seminář pod názvem „Kdo s koho? Střet generací na pracovním trhu“. V sále byla větší skupina zcela jistě aktivních seniorů, ale i mladší posluchači. Poté, co panelisté krátce referovali každý ze své oblasti působnosti, vyzvala mladá moderátorka publikum, aby kladlo přítomným expertům dotazy. Dotazy ale nesmí být delší než jedna minuta, tak jako v Parlamentě EU.

A je to. Když se jedná o problémy seniorů, proč by do toho měli ti senioři vůbec mluvit, a zvláště ti aktivní? Mladí dynamičtí experti přece vědí lépe, co potřebují, mají na to své dobře zaplacené expertýzy. A navíc, jak si to ti lidé vůbec představují? Přijdou sem se zájmem diskutovat! Mladá moderátorka jim ale vysvětlila, že na nic takového není čas. Za chvíli začíná ve stejném sále další bohulibá akce EU.

Je vidět, že ani všechny dosavadní projekty nenaučily tyto odborníky to jediné, co od nich generace seniorů očekává, totiž že budou ctít jejich důstojnost a nevyužívat je pouze jako kompars při pořádání akcí, při kterých se s jejich reálnou účastí vlastně vůbec nepočítá. Jenže, co kdyby jim na to Evropská unie přišla a takové akce, kam by žádní lidé nechodili, nebyla ochotna proplácet? Nebo že bychom přece jenom nechali ty pozvané seniory diskutovat? Je to ale opravdu těžké odborné dilema, že ano, dámy a pánové? V takovýchto otázkách žádná odborná expertýza obvykle neporadí. Takže zbývá snad jen ta příslovečná baba, která jak známo, je druhým schopna i moudře radit. Možná, že by jí mohli alespoň trochu naslouchat.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jogín napsal(a):

Perfektně jste vylíčil způsob, jak vyhazovat peníze, především bruselské. Experti školí experty a cílová skupina nic nedostane. Takhle probíhají třeba programy, které se zabývají zvyšováním kvalifikace nebo vzděláním ke konkurenceschopnosti. Nejhorší na věci je to, že příslušné programy jsou takto koncipovány už od začátku, přímo z Bruselu. Výsledkem jsou vyhozené miliardy.
10. 03. 2012 | 16:55

Baba Jaga napsal(a):

Máte pravdu - také jsem ještě neviděla, aby se na semináři něco konkrétního vyřešilo. Ale kdybych věděla, že se rok zahajuje právě v Černínském paláci (od rána do pozdního večera), tak jsem tam na čumendu 1.3. jela.
MPSV nám jistě po ukončení roku (že by hned v říjnu?) vyčíslí, kolik nás tato oficialita bude stát.
10. 03. 2012 | 17:03

Kryštof napsal(a):

"Dědeček a babička , ujídá nám z chlebíčka !"
"Zabij bábu , dědka !"
To první hlásali komunisti v 50. letech min. století , to druhé ODS v tomto tisíciletí , před volbami . To ještě byly semináře jedna radost !
Člověk nad padesát byl takovej jako znovuzrozenej .
"Mládí vede Brno !"
To zase byli komunisti počátkem let 60. min. stol. - to vynikali tenkrát pozdější ss. vždycky demokratičtí disidenti Uhde a jeho "metodik" a tchán s.Šabata , brněnský tajemník KSČ .
"Lenin , Stalin , Kalinin mládeži ."
To byli komunisti z let 50. min. stol. se vzorem v SSSR .
"Mladý , tvůrčí pracovní kolektiv nabízí příjemnou práci a bonusy 5 týdenní dovolené , fitcentrum , stravování , jízdné , jazykové vzdělávání , nást.plat...., vhodné i pro absolventy ....."
Tak to jsou zase současné "prac. inseráty" .
Vopovaž se ty starej hajzle bejt chytrej a ještě k tomu zaměstnanej !!
Poměry se tedy rozhodně zlepšily k našemu dobru .
10. 03. 2012 | 17:28

pepa napsal(a):

Odstavit a Odebrat moc současným mocným zločincům, jinak nás proženou plynovými komorami, jejich cíl je odlidnit na max.3mld. lidí na planetě Země!!!

Chápejte cíle najatých vrahů ekonomik se všemi důsledky!!! To nejsou jenom prasečí chřipky, ale i barevné revoluce a další zločiny!!!

Kam až zavedou zločinci společnosti? K národním kolapsům, hladomoru, a pandemii zoufalství celých národů, Řeckem započali.
10. 03. 2012 | 17:30

Kryštof napsal(a):

"My mladí , kteří jsme nezažili Únor / 1948 / který je nám trvalou inspirací , protože je stále co zlepšovat v naší stranické práci a ....."
Tak to byl s.bratr Paroubek v plátku "Socialistický směr" v r.1976 , vidíte jak byl moudrej mládežník už v letech třeskutě normalisačních a jak krásně ctil ty Rudé dědky .
Jó to bejvala jiná disciplina a oucta , hošánkové !
Hezký to bylo , tak bodře český a teda i upřímný .
"Myslím to upřímně !" jak inseroval ten cucák Grossů na těch cedulích , podobnejch jako co bejvalo mejdlo Hellada . No ten , co na něj kálelo ptactvo a dávali si tam u těch nosnejch sloupů spicha enuretici , aby jim to před penzí rychlejc vodsejpalo , teda vodtejkalo .
Tak to se mi taky vod toho mladýho moc líbilo , když už tenkrát pro praktika bez protekce za těch soudruhů práce nebyla a voni tvrdili , že je to tak všechno fajn , protože se jako berou za ten proletariát , kterej teda musí bejt šťastnej i kdyby nechtěl . Hezký to bylo , takový optimistický . Pak ty cedule musely jít pryč , aby se na ně nenapíchli přistávající Marťani , protože by to pak byli Marťani na špízu a nebylo by k poznání , jestli je to Živáňská pro fajnšmekra , anebo Paroubkův spojenec .
Ale jináč jsem toho názoru , že naše mládež je vpodstatě zdravá , když teda není momentálně marod .
10. 03. 2012 | 18:04

Bavor V. napsal(a):

Kryštof
a takhle k věci by nic nebylo?
10. 03. 2012 | 18:35

Maximus napsal(a):

U euroamerické civilizace došlo a dochází co se týče v porodnosti obyvatel k logickému a vlastně správnému jevu. Proč? Vysvětlím. Počet obyvatel naší planety totiž neutěšeně roste a nynějších 7 mld. jedinců je alarmující. Dochází totiž kvapem k vyčerpávání zdrojů naší krásné planety. Jak energie, potravin, surovin i pitné vody, prostoru aj. a ekologická zátěž Země je ohromná. Počet obyvatel jednotlivých států jde, alespoň u euroamerické civilizace regulavat a silně ovlivnit celkovou vysokou vzdělaností a dosažením určité životní úrovně, jakéhosi standardu! U zdejší bílé rasy (nehledejte za tím skrytý rasismus)to opravdu funguje, protože tito lidé mají zodpovědnost vůči svým potomkům a i sobě. Možná to bude fungovat u některých asijských zemí, Čína se o to pokusila úředními represívními kroky, ale v zemích jako je Pakistán, Indie, Indonésie, ale i celé řadě arabských zemí si moc nejsme jisti, že se tento proces může nějak nechat inteligentně regulovat. Třeba v takovém Jemenu už mají za cca 50 let tuším dvojnásobek obyvatel, hrůza. V zemích Afriky zda by to mohlo fungovat netuším, ale velká skepse zde je na místě.
Už nyní některé země našeho kontinentu jako je Francie, V.Británie, Holandsko, ale i Německo mají na problém zaděláno. Jsou to následky dřívější hloupé koloniální politiky popř. také selhala tam imigrační politika a teď mají na velký problém zaděláno. Potkat v metru Londýna bílého Angličana bude zachvilku vzácností. V roce 2040 má být původní obyvatelstvo Anglie v menšině! Oni totiž islámští apod. přistěhovalci si sebou přinesli svojí hlavní přední schopnost, zvýšenou natalitu! V původních zemích EU činí 1,4, ale např. islámští přistěhovalci či z jejich etnika z arabských a afrických zemí mají natalitu 8,1! V USA se třeba Portorikánci také velmi snaží! Tam je vývoj némlich stejný. Nese to sebou celou řadu problémů. Takže pokud by se někdo na naší planetu díval přes prisma vzdělanostní úrovně, tak lidstvo na naší krásné Zemi je stále více nevzdělanější, blbější a stále více se klaní před Bohy a řídí se postuláty svých církví! Zlatá křesťanská církev. Nevidím vývoj růžově a rád bych se mýlil.

Jinak k tomu vývoji u nás, že na jednoho pracanta jsou dva důchodci a více. Není na tom nic špatného, prostě bude se chodit do důchodu později stejně jak se prodlužuje lidský průměrný věk. Vždyť třeba dnes uživí ve vyspělých zemích 2-4% obyvatel zbytek! Problém by však nastal, kdyby došla energie a to zejména ropa tj.hlavní motor a pohion celé civilizace. Ovšem už se zablesklo na lepší časy, nabízí se jako nový zdroj obyčejný tekutý amoniak (čpavek), kde výrobní cena je někde za 55,-Kč/litr. Takže až nafta a benzín pokoří tuto hranici, bude tu možná po překonání tech.problémů nový velký zdroj.
Odpad z tohoto procesu je v pohodě.

No a ještě k nám Česku. Naše přední ekonomické stratégy by mohl zaujmout fakt, že máme na nejlepší země EU pořád výkonostní ztrátu, která činí cca 25%. Tak to je nenedbatelný fakt a při zvednutí úrovně naší ekonomiky, mu se mohlo dařit sanování špatně naplňované státní kasy, která má ovšem zatím navíc pěkných pár děl od politiků a některých vyšších státních úředníků! Tšmto lidem efektivnost a účelnost v hospodaření je cizí. Zdroje tu jsou jak by řekl Špidla, ovšem kdoví jak to on myslel.
Pěkný večer!
10. 03. 2012 | 18:44

Kryštof napsal(a):

"Muži nestárnou " , to bejval prvorepublikovej film . Pivec tam hrál a zpíval ten slavnej song "Já miluji jen Vás a vaše oči šedé ...." a biograf byl dojatej ještě v šedesátejch letech , když to dávali za tři koruny v Bio Illusion na Vinohradech .
To byl tenkrát voptimistickej dědek / tedy v té roli / !
Teď je dědek taky voptimistickej , tedy jenom když je s klacíkem na prohrabávání u popelnice dřív , než ho vodstrčej mladý bezdomovci .
Co by ale takovej dědek zpíval ausgerechnet dneska jako slavnej šlágr , to mě nenapadá . Tedy mě to napadá , ale p.Stejskal by to hned zabavil a zpívat mu "Já miluji jen vás ..." se mi rozhodně nechce . Od toho tu byli tenoristi "voroshilov" a "Sladký a jak dopadli , šplhouni !
10. 03. 2012 | 18:46

Maximus napsal(a):

Omluva za překlepy a interpunkci...
10. 03. 2012 | 18:48

Kryštof napsal(a):

Re - "Bavor"
Tzv "k věci" je tam všechno , hošíčku , kdybys tedy byl obdařen hlavou myslící , anebo orgánem ji alespoň z části simulující .
Je sice hezké , jak si , mlaďasové , hrajete na důležité / blby/ se znalostí Hotentota a ručičkama od práce , ale věčně pištíte něco o "své důstojnosti" , což vám ovšem nebrání na sebe navzájem ve firmách donášet , pokud jsem si povšiml .
Je to k věci .
10. 03. 2012 | 18:59

ujo napsal(a):

Bavore, buďte rád ,že Kryštof tentokrát vynechal svoji obligátní zmínku o Čecháčcích a exkurs do Haškova Švejka
10. 03. 2012 | 19:09

dix napsal(a):

Maximus
Prostě se na tebe nedá spolehnout už ani v tom šukání !
10. 03. 2012 | 19:11

Kryštof napsal(a):

Re - "Ujo"
Tedy "čecháčkové" se aspoň dřívávejc / krásnej vejraz / psávali v češtině s malým "č" , pak-li se ten výraz ovšem nenacházel jako uvozující slovo věty .
Ty jseš čecháček , takže ta blbost je genetická a nejen v pravopisu . Je to ovšem ostuda , fuj !
Ad meritum věci a s tím Haškem mě tak připad´ kadet Biegler , kterej byl taky tak mladej - důležitej smrad , že každého včetně hejtmana Ságnera poučoval , a jehož posrané kalhoty se ztratily ve víru světové války , tedy bohužel narozdíl od zdejších mladejch "managerů" , kteří se "neztratí" v důsledku rozvětveného příbuzenstva .
10. 03. 2012 | 19:29

prak napsal(a):

Když budu stárnout aktivně, budu stárnout rychleji či pomaleji? Tu samou otázku si kladu v obráceném gardu. Jak budu stárnout v případě pasivity? A jak stárnou dle Kryštofa čecháčci? Po čecháčkovsky?
10. 03. 2012 | 19:37

KamilW napsal(a):

maximus:
Kde jste přišel k tomu nesmyslu s amoniakem?
Vedle směšně nepatrného množství, které se dá vyzískat z bioplynu, oxistuje jediná metoda výroby syntézou z vodíku a dusíku. Přitom vodík se dá vyrobit rozumně jen ze zemního plynu, případně z ropy; z uhlí se to už skoro nikde nevyplatí. Alternativou je vodík získávaný na účet elektřiny, což by se mohlo vyplatit teprve kdyby jaderné elektrárny produkovaly elektřiny nevyužitelný nadbytek (v případě úspěšného technického vývoje jaderné fúze by to mohlo být tak za padesát let, pokud snaživí antijaderní aktivisté pokrok nezastaví). Elektřiny z obnovitelných zdrojů větru a slunce pravděpodobně nikdy nebude nezvládnutelný přebytek.
Amoniak může nejvýše sloužit jako krátkodobý akumulátor pracně vydobyté energie odjinud.
10. 03. 2012 | 20:20

Maximus napsal(a):

Lidé se rozdělují na různé skupiny, nejvíce mě irituje skupina chytráků, co moc nepoužívá mozek a hned když se jí něco nezdá, tak je agresívní a vyjadřuje se jako pan chytrý, kam pane KamileW Vás mám zařadit?

PalivoBěhem 2. světové války se amoniak používal v Belgii jako palivo pro autobusy. Před rokem 1900 se využíval do motorů a pro zařízení založená na sluneční energii. Kapalný amoniak se používal jako raketové palivo (X-15). Přestože nemá tak vysokou výhřevnost jako jiná paliva, nezanechává v motorech saze a jeho hustota je přibližně stejná jako u kyslíku použitého jako oxidant, což zjednodušuje konstrukci zařízení. Rovnice hoření je následující: 4 NH3 + 7 O2 → 4 NO2 + 6 H2O

Nově byl amoniak navržen jako alternativa k fosilním palivům pro využití ve spalovacích motorech.[8] Spalné teplo amoniaku je 22,5 MJ/kg, což je přibližně polovina oproti naftě. V běžných motorech, kde vodní pára nekondenzuje, je potřeba počítat s výhřevností amoniaku na úrovni o 21 % menší, než činí spalné teplo. Amoniak lze využít v existujících motorech jen s menšími úpravami karburátorů nebo vstřikování.

Pro naplnění poptávky po zvýšeném množství amoniaku by bylo potřeba zvýšit výrobu. Přestože jde (podle vyrobeného množství) o druhou chemikálii v pořadí, objem výroby tvoří jen malý zlomek využívaného množství ropy. Lze ho vyrábět pomocí obnovitelných zdrojů, ale také pomocí energie z uhlí nebo jádra. Účinnost je však nižší než u akumulátorových baterií. Vodní elektrárna v Rjukanu (Telemark, Norsko) o výkonu 60 MW dodávala proud pro výrobu amoniaku elektrolýzou vody – od roku 1913 sloužila výrobě hnojiv pro většinu Evropy. Při výrobě energie z uhlí lze CO2 snadno ukládat (produkty vlastního spalování jsou dusík a voda). V roce 1981 jedna kanadská firma upravila automobil Chevrolet Impala pro provoz na amoniak jako palivo.

Zkuste strejdu googlí, ten občas umí pomoci a poradit v nesnázích!
10. 03. 2012 | 20:51

Maximus napsal(a):

dix napsal(a):
Maximus
Prostě se na tebe nedá spolehnout už ani v tom šukání !

Řekni mě jakého seš pohlaví a pak ti to případně mohu vysvětlit i názorně!
Pozn.
Chlapy neberu!
10. 03. 2012 | 20:54

Kryštof napsal(a):

Re -"prak"
Čecháčkové stárnou uvědoměle za zpěvů budovatelských písní , výzdoby nástěnek k významným výročím , deklamaci vlasteneckých eposů a psaní anonymních dopisů dle hesel
"Pomáhat a chránit" a "Dneska podáte - zítra dodáme" , pokud možno dvojmo , neboť na nikoho není spolehnutí .
Jak se "Ujo" v bezmezné touze po originalitě zmínil o tom Haškovi , tak je zajímavé , že ve Švejkovi ty negativní typy Haškem presentované , jako kadet Biegler a lajtnant Dub , nejsou Němci / Rakušané / ale právě čecháčkové , stejně tak i stržm Flanderka z Putimi a zloděj psů Blahník . Výjimkou je dobrácký sprosťák , hostinský Palivec .
"Nadporučík Lukáš považoval češství za jakousi tajnou organisaci , které je lépe se zdaleka vyhnout ."
Ve škole jednoročních dobrovolníků , samých Čechů , říkával : "Já jsem také Čech , ale nemusí o tom nikdo vědět ." - tolik excerpt z Haškova textu .
Zajímavý postřeh .
Jeden z mála sympatických jedinců , alkoholik a feldkurát Katz , musel být nadto ještě Žid .
Hašek právě čecháčky moc dobře znal .
Už tenkrát ; před Hitlerem , komunisty , svazáckými demokraty .....
Pokud se týče toho stárnutí , tak se tady vesměs chovají podstatně rozumněji lidé , kteří měli / i za těch dobrodějů komoušů / a mají stále takřečeno "vysoko do žlabu" , než tzv. "intelektuální elity" z nichž přemnozí byli těch bolševiků poskoky .
A to jsou ti normální lidi s pensemi , se kterými si rozhodně nemohou dovolit dělat žádné holasisa .
Budiž jim útěchou zlomyslná realita , že těm dnešním smrádkům jejich tupost a neurvalost vrátí jejich haranti několikrát zúročenou a co ještě lepšího = budou jim počítat PENSE ! Jestliže na ně nějaké ještě zbydou .
10. 03. 2012 | 21:16

Parabellum napsal(a):

KamilW

Jaderná fůze nebude nikdy, opakuji nikdy nasazena jako hromadná aplikace pro výrobu energie! A víte proč???? Protože jsou materiálová omezení, o kterých víme již nyní - víte jaká? Budete se divit, ale Helium.

Helium se vyskytuje spolu se zemním plynem na několika málo místech tam, kde dochází k radioaktivnímu rozpadu Uranu a Thoria, a navíc to ložisko musí být celé utěsněno oberfestnepropustnou antiklinálou. Toho helia máme dost na vědecké pokusy, ale ne na hromadnoé nasazení jakožto chladícího media toroidu těch ¨Tokamaků, kde pro dosažení požaqdované intenzity elmag pole potřebujete dosáhnout supravodivosti, která je výsledkem kryogenního prostředí, a pro toto potřebujete Helium - hodně Helia.
Kromě toho, my energetický problém máme nyní, a za 50 let už na tom budeme s energií tak blbě, že ztěží budeme schopní postavit jedno fukčnbí pokusné zařízení, které bude třeba dodávat energii do Kremlu. Což takové různé Maximuse a podobné vůbec nemusí zajímat, protože ani on, ani jeho potomci z toho mít úspěch nebudou.

Daleko pravděpodobnější je, že až fartmář nebude mkít co dát napít té pětisetnegrové mašině, které se říká traktor, zapřáhne Maximusovy potomky, a budee je třískat bičem, aby pořádně táhnuli.

Maximus:

člověče zlatá, když už sï tu hrajete na chytráka, mohl byste vědět, že Amonniak se průmyslově vyrábí Haber-Boschovou reakcí, a surovina pro toto je zemní plyn. A toho amonniaku nebudeme mít v budoucnu dost na to, abychom vyrobili dusíkatá hnojiva, a tím se alespon částečně pokusili udržet hektarové výnosy a produkci potravin na současné úrovni. Naučte se trojčlenku, protože chápání této Vám zřejmě činí problémy.
10. 03. 2012 | 21:25

ujo napsal(a):

Kryštofe,
těch Čechů je v Haškově díle více, namátkou jednoroční dobrovolník Marek, pantáta Melichárek..
To, že u Vás našel sympatie pouze feld kurát Katz je signifikantní.
10. 03. 2012 | 22:04

Míra napsal(a):

Chtělo by to revoluci jako na Islandu a byl by pokoj.
10. 03. 2012 | 23:05

Maximus napsal(a):

Dva Američané nyní přišli s inovací, která má výrobu zlevnit na polovinu. Těžko říci, zda pojem "nová metoda" je pro navržený postup to správné označení, jde totiž jen o modifikaci přímého katalytického slučování dusíku a vodíku za vysokého tlaku a teploty (metodě se říká Haber-Boschova). Dusík a vodík se při ní mísí a stlačuje na 15 – 100 MPa. Poté jde tato směs plynů do konvertoru, v němž jsou rošty z rozžhaveného železa plnící funkci katalyzátoru. Reakce N2 + 3 H2 → 2 NH3 neproběhne úplně a konvertor opouští směs dusíku, vodíku a amoniaku. Směs se ochlazuje dokud amoniak nezkapalní poté se vodík a dusík odčerpají zpět ke katalyzátoru k další reakci. Stlačený kapalný amoniak se přečerpává do skladovacích nadrží.

Fleming a Maxwel, autoři „nové metody“ jsou na podrobnosti skoupí. Ze zveřejněných údajů si ale lze udělat představu, že i jejich způsob výroby vychází z klasické staré dobré Haber-Boschovy metody katalytické syntézy vodíku s dusíkem. Tajemství nízkých výrobních nákladů pramení v úpravě technologie elektrolýzy a ve snížení počtu kroků, tedy i technologických oddílů celého zařízení. Ve srovnání s klasickým průmyslovým způsobem výroby je cena výsledného produktu poloviční. V jejich verzi se elektrolýzou vyprodukovaný vodík pumpuje do tlakové komory, kde ho pístový kompresor zahřívá až na teplotu 400 °C. Pak se přepouští do dalšího oddílu, kde dochází ke katalytické oxidační reakci, při níž teplota dál roste a vodík začne tvořit amoniak. Amoniak a vodík, který nezreagoval se přepouští do dekompresní komory, kde se ochladí. V této fázi má jejich řešení zajímavou inovaci – proces rozpínání plynu zužitkovávají v pístovém motoru, čímž získávají energii, kterou využívají k pohonu kompresorů a pokrývají tak značnou část potřeby elektrické energie potřebné ke stlačování vodíku. Jakmile teplota tekutého amoniaku klesne na -75 stupňů Celsia, čili je jenom necelé tři stupně nad teplotou tuhnutí, přečerpává se do cisteren a je k okamžitému použití.

Největší úsporu nákladů ale přináší zjednodušení výroby vstupní suroviny – vodíku. Běžně se k elektrolýze vody používá série více než sta "dvou voltových" článků (z důvodů napojení na síť o 220 V). Fleming-Maxwellova jednotka také využívá síť o napětí 240 V, ale pomocí zařízení podobnému transformátoru snižuje voltáž na 1,75 V. Tím se počer prvků z více než stovky smrskl na pouhých osm. To zlevňuje zařízení i jeho provoz natolik, že se výrobní náklady 5,20 USD na kilogram tekutého čpavku snížily až k hodnotě 2,80 dolarů.

Celou výrobnu čpavku se vynálezcům podařilo vtěsnat do rozměrů odpovídajícím klasickému kontejneru, takže ji lze snadno přepravit po silnici na podvozku za tahačem. Zařízení stačí připojit ke zdroji elektrického proudu a za den je schopno vyrobit až 40 000 litrů amoniaku. Tato autonomní jednotka tedy prakticky vyrábí palivo ze vzduchu a vody. Její tvůrci navrhují osadit jimi klasické čerpací stanice. Podle expertů na dopravu má jejich nápad šanci uspět, například i proto, že ceny benzínu se v USA vyšplhaly na nejvyšší hodnoty od léta 2008. V polovině letošního roku Američané platili v průměru 3,81 dolaru za galon a na některých místech, především na západním pobřeží, ceny přesahovaly hranici čtyř dolarů za galon, tedy přibližně 17 korun za litr. Výhodou je, že by se takovému způsobu uspokojování žízně našich aut nebráníly ani dnes vyráběné motory. Bez úprav jsou totiž schopny konzumovat směs benzínu v němž je 10 % amoniaku. K pohonu motorů na směs, například etanolu s metanem, kde by metan tvořil 85 %, by rovněž stačily jen menší úpravy karburátorů a u aut se vstřikováním přeštelování čerpadla, aby dodávalo do válců o něco více paliva.
Mimochodem na amoniak jezdil po úpravě kanadskou firmou i Chevrolet Impala (1981).

Nevýhodou amoniaku je, že nemá tak vysokou výhřevnost jako jiná paliva a že nádrže aut by na stejný dojezd vozidla musely být o poznání větší. Spalné teplo je 22,5 MJ/kg a to je ve srovnání s naftou zhruba polovina. Rovnice hoření je následující: 4 NH3 + 7 O2 → 4 NO2 + 6 H2O. Z toho zase plyne jedna z mála výhod - nezanechává v motorech usazeniny a saze.
Někteří experti na automobilovou dopravu jsou k této novince skeptičtí a tvrdí, že to zatím nikdo neověřil. Zřejmě se jim nechtělo probírat se zaprášenými regály technických knihoven, protože jinak by zjistili, že v minulosti, v dobách nouze, se na amoniak již jezdilo. Za války se ním v Belgii "krmily" dokonce i autobusy.
10. 03. 2012 | 23:07

Cestovatel napsal(a):

Někteří ještě naivně věří že když umožníme odchod do důchodu v 60 tak tím uvolníme místo pro mladé. Lež. Jak zde uvádí autor zaměstnavatelé chtějí praxi a tu mladí nemají. Navíc nikde není dáno že zaměstnavatel musí příjmout mladé lidi spíš příjme lidi komem 35 let, protože ti jsou prespektivnější a mají praxi.

Proto je jakékoliv snižování odchodu do důchdou nejenom nepraktické, ale i škodlivé pro rozpočet, protože přinese vyšší výdaje na důchody v dnešní době kdy počet důchodců roste a lidí v produktivním věku klesá
10. 03. 2012 | 23:18

Karla napsal(a):

Blog je
- o nesmyslnosti dotovaných projektů, z nichž výstupem jsou leda haldy papírů a haldy řečiček a jediným výsledkem - haldami promrhaných peněz privatizovaných autory takových projektů,
- nebo také o pracovním a jiném uplatnění lidí 50+ ve společnosti, kde mladá generace půjde do důchodu až v 70 letech, ačkoli již pro padesátileté není dost možností, jak nabývat peníze prací
(a v ČR rentierů, kteří žijí z toho, co zdědili a vydělali do padesáti,mnoho není, a většina populace stejně umírá mezi 60 -75, včetně žen)
- nebo o tom, proč se k dotačním penězům dostávají mladí administrátoři a nikoli právě ti, kteří jsou "předmětem " jejich "projektů" ( a možná také o tom, proč se toho sami nechopí dotčení středněvěcí - a zda by se svými projekty uspěli- a jestliže ne, kde je ta zábrana, přehrada nebo zádrhel, že se k dotačním penězům nedostanou?
- možná i o tom, jestli dnešní byrokratizovaný zaměstnavatel, včetně státu, má vůbec představu, že se člověk s časem mění a že stárnutí, jako dějiny, je jednosměrný pohyb času - a dá se sice zpštně stále jinak interpretovat, ovšem biologie na to nic nedá a má své zákonitosti, které, pokud se interpretují v rozporu s realitou, jsou jen mystifikací...
- ..... těch témat se zde nabízí k úvahám spousta.

A vy tu, pánové, diskutujete o výrobě amoniaku a udržitelných zdrojích, a trumfujete se, kdo má pravdu, kdo s koho?
Nezbláznili jste se? Umíte číst? Mám skoro chuť říct: typicky mužské vnímání!!
---------------
K tématu:
Zaujala mě zpráva v médiích, že MŠMT chce vyhodit 17000.-učitelů, pospojovat státní školy, zkumulovat počet dětí ve třídách a omladit pedagogické sbory absolventy.. Okamžitě následoval i šot někoho ze strany učitelů, že nejde o přirozenou generační výměnu, ale vyhazov pro lidi ve věku 50+.

Připadá mi to šílené. Ve státním školství ZŠ a SŠ pracuje tak 60 tis. lidí, Šlo by o "odejití" téměřv celé třetiny v jediném oboru. Ví o tom někdo něco?
(o snižování armády úředníků neříkali nic- Brusel a vláda je potřebuje, my platíme..v Řecku stávkují právě ti, co byli nabráni pro agendu EU, s nadstandardními platy a jinak nevyužitelným, specializovaným vzděláním evropských byrokratických tudií) 8-)
Přitom za rok, za dva naskočí do škol populační ročníky, kvůli nimž dnes scházejí školky. To si opravdu nemůžeme na přechodný čas dovolit, aby dětí nebylo ve třídách stále tolik, jako za Husáka? Je zájem o ty budova a..po nás potopa? A kdo těm mladým předá zkušenosti? S IT pracovat a komunikovat umějí- ale umějí to i s dětnmi a ostatními lidmi?
Vážně mi to vrtá hlavou- v médiích nic dalšího.

Nebylo nakonec právě tohle ta důležitá "přidaná hodnota", to dřívější prolínání generací, kdy společnost se agresivně nepolarizovala a předávaly, (vedle technologických novinek a mladistvého entuziasmu) také "humanitní" dovednosti a zkušenosti - vulgo zmoudření - dovednost soužití člověka s druhými lidmi a tedy i poznávání sebe sama??
Není něco vadného na dnešní generační obměně manažerů - dřívějších seniorských míst?
Stačí IT, angličtina a wikipedie na porozumění světu?
---
No, více mě nenapadá- doufám, že se místními dnešními "amoniaky" nenecháte otrávit a zítra tu bude plno skvělých zamyšlení. Doufám, že snad i něco přibylo, než jsem to napsala.
--------
To Kryštof- spamujete sám sebe- sepište něco nového
11. 03. 2012 | 01:10

MR napsal(a):

Prvního ledna 2012 konec světa nenastal. Ovšem vážná celosvětová krize, která má globální všeobecný charakter, tu je se vším všudy. Že by na těch proroctvích starých Mayů či Nostradama bylo zrnko pravdy ? Dokonce i seriózní věda (studie EU 2010) se zabývá problémem přelidnění (už je nás 7 miliard, zatímco 1950 to bylo 3 mld.obyv. a výhled do 2060 odhaduje DESET mld.obyv.) a od toho se odvíjejícího zvýšeného čerpání zdrojů, na prvním místě vody; dále ropy atd.atd.
Takže tendence k nárůstu krizových jevů tu je, kdo trochu sleduje dění kolem,nebo kdo je trochu citlivější, cítí jak je vše už dnes "rozhoupané" (vztahy mezi lidmi a národy atd.) včetně počasí a podnebí (globální oteplování). Tento kvantitativní nárůst krizových jevů s sebou přináší logicky RIZIKO kvalitativního skoku, jak už mnohokrát v milióny let trvající historii planety.
Že ten rok 2012 bude dalším v řadě, je nabíledni. A je klidně možné, že řešení některé části krize (totální snad ne) se prosadí nebo začne prosazovat právě v tom r.2012.
Přejme si tedy, abychom ve zdraví a dobré vůli vkročili na tu "rozhoupanou půdu" s cílem opravdového řešení nahromaděných problémů z pozice Homo Sapiens na Zemi v etapě globálně technické civilizace.
11. 03. 2012 | 09:30

Kryštof napsal(a):

Autor blogu popsal prostě realitu jaká je .
Má pravdu .
S tím nic nenaděláte / nenaděláme /.
Mnohokrát jsem se v životě setkal s jevem , že zaměstnanec byl v positivním slova smyslu chytřejší než zaměstnavatel - byl NEPOHODLNÝ ! A ani nemusel být tzv "rejpal" . Prostě "malý , český člověk"....Ten jev byl na technických postech i v řemesle . Za komoušů to tady nebylo až tak markantní - bylo to ve více či méně skryté formě , šikana a to často , pod pláštíkem "strany a vlády" , jak se přezdívalo KSČ . Za ni se dalo schovat kdejaké svinstvo a také se tak běžně dělo .
Ve druhé polovině 90. let , kdy "mladí inteligentní manageři a sekretářky s nimi sdílející lože a podle toho se sebevědomě chovající frackové" začali obecně pronikat
na vyšší org. úroveň , se to rozběhlo na plné obrátky .
Kamarád na kamaráda , strejda na synovce , šéfův blbý synáček na blbého kamaráda , těch situací máte nespočet .
Nikoliv kvalifikace , zkušenosti , znalosti , apod. jsou rozhodující . PROTEKCE + KONEXE + VĚK jsou podstatou .
Když ve firmě "HOŘÍ" , tak se přijme fotr , který ji vyškrábe i /a to často/ z letitého marastu nadělaného těmi komsomolci thymolinových úsměvů a dutých hlav , po tom nejhorším "je to za námi" , se vyhodí
a jede se dál močálem černým kolem bílých skal .
Perpetuum mobile protekční zhovadilosti .
A zdejší "Personálně-pracovní agentury" ? To je námět pro katastrofický velkofilm " A day after " .
Dvacetileté slepice s "angličtinou" blbého šimpanze spadlého z banánovníku na hlavu .
O ostatních jazycích už lépe se nezmiňovat . O reálu života a chodu firem rovněž ne .
"Personální poradkyně ...."
VŠ cedule na futrech / obv. Mgr / a oprávněný překlad a výklad "Magor" , což stačí k tomu 2-5 vět dotyčné a jste "doma".
Srandovní je , že zdejší "VŠ" elita vesměs neumí ani sestavit inserát v češtině / o stylistice komerční korespondence nemluvě - to je v Česku něco přízračného ze 4. dimense / a domnívá se , že umí "anglicky" .
Běda vám , jestliže zvl. tím jazykem od technického přes komerční po právnický jste byl nucen mluvit , psát a čertvíco všechno , řekněme , 30 či kolik let .
Tak je asi logické , že je to vaše parketa , koneckonců to je evidentní z CV , který zasíláte přílohou k inserátu . Stupidní a arogantní infantilita je v agenturách vskutku bezmezná .
NEMÁTE ŠANCI !
Ne komunisti a podobné extremní přírodní úkazy .
Malý , český člověk .....
11. 03. 2012 | 09:45

jogín napsal(a):

Maxime, dvě faktické připomínky- do výkonnosti nám chybí 25%, do mezd čtyřnásobek. Proč asi a kam ty prachy jdou? Ke čpavku- účinnost výroby vodíku elektrolýzou vody je 25%, nejlepší metoda je elektrolýza v tavenině s 30%, jenže ta musí být provozována nepřetržitě, nejde zastavit ve špičkách. Celková účinnost dalšími náklady při výrobě čpavku ještě silně klesne, protože je nutno nejdřív zkapalnit vzduch a pak z něj získat dusík a reakce N s H probíhá při obrovských tlacích. Energetika se dá vylepšit použitím uhlí nebo metanu k výrobě vodíku a jsme zase zpátky u spotřebovávání nedostatkových surovin.
11. 03. 2012 | 09:46

gaia napsal(a):

mně u toho amoniaku zas vadí ty oxidy dusíku jako produkty.
11. 03. 2012 | 09:55

jogín napsal(a):

Pokud jde o efektivitu ekonomiky vůbec, aneb 25% rozdíl výkonu a 400% mezd, povšiměte si, kolik "moderní" ekonomika živí parazitů. Zdaleka nejde o státní úředníky, firmy jich mají desetinásobek s auty a násobnými platy. Jejich verbování výtečně popisuje Kryštof. Půlku nových pražských baráků tvoří poloprázdné administrativní budovy. Můžete připočíst konkurenci marketingem, která zdvihá ceny 4x a zmíněné dotace navrch. Pořádný díl seberou taky banky a spekulace. Je div, že vůbec přežíváme. Kdybych měl zobecnit ekonomické defekty, připsal bych hlavní díl na účet příliš velkého zisku z kapitálua malého z práce. Nejde jen úroky, ale taky o nájmy a těžbu renty pomocí skupování podniků a ovládání trhu, viz obchodní řetězce (jejich vyšší efektivita ústí do vyšších zisků, ne nižších cen). Trh je v současných podmínkách deformovaný a neefektivní. Mafie ve státu celý obraz doplňují.
11. 03. 2012 | 10:19

Kryštof napsal(a):

Kdysi , už je to asi 10 let zpátky , jsme si v partě "spřátelených dědků" - to nám bylo nějak těsně pod šedesát , udělali navzájem spolu sázku ohledně prac. míst - uplatnění se skrz "personální agentury" , protože nám tu bylo v téhle pidizemičce ledacos podivného a nepochopitelného .
Já žil ve Státech , dva v Australii a jeden v Norsku .
Z nás čtyřech dva strojaři , jeden elektrikář a jeden stavař "zedník s maturitou" , jak si z něj děláme prču .
Všichni jsme začínali u ponku a vystudovali už tam či onde v zahraničí - tedy mimo země tábora míru a socialismu , kam jsme se ohleduplně přemístili v dobách radostně normalisovaného nadšení nad ss.Bilakem a Husákem . Takže všichni čtyři "vzdělanci" - tedy ingové a praktici k tomu , OK .
Fysicky - to je velmi důležité v tomto "Personálně-agenturním hororu" , jsme vypadali relativně dost zachovale .
Upravili jsme si v CV pesonálie / data narození a ještě se tak "omladili" / a vyrazili vstříc radostným zítřkům k "profesionálům" přes ty mezilidské a hl. pracovní vztahy .
Grafton , Manmark ..... , celkem 12 těch "profifachmanů" jsme obrazili , tedy každý z nás separátně .
Strašidelné . Stejné pocity a znechucení nad zdejší přízemní blbostí guberniálního dvorku podělaného od drůbeže . "Personální poradci a poradkyně v Česku ..."
Dávno po "převratu" ......
A to jsme byli hmotně zajištěni . Ti lidé zde co byli a jsou bez práce a vydáni na milost těm neotesaným křupanům z personálních agentur či "personálních / kádrových ?/ oddělení , tak jsou potenciálními čekateli na blázinec .
Pochopitelně , že jsme sázku spolu všichni prohráli a zároveň i vyhráli . Krásný byl totožný důvod nepřijetí .
"Víte , vy jste na tu posici příliš kvalifikovaný a tam je mladý kolektiv ....."
Hlavně a stále stupidně otravně , že tady chybějí kvalifikovaní v techn. oborech , prakt. zkušenostmi s obch. zkušenostmi , jazyky .....
Malý , český člověk ......
11. 03. 2012 | 10:24

SuP napsal(a):

Kryštof -
Zkuste se na to podívat z lidského hlediska. Firma, která si tu agenturu zaplatí (zatím pořád věřím, že to není zase další podvod za státní peníze) ji používá na odmítání uchazečů, kteří se jí nehodí. Kdyby je totiž odmítala sama, nebude za chvíli dělat nic jiného, než se soudit o lidská a genderová práva. Advokátů je jak červenejch blech a chtějí mít hezká auta.
11. 03. 2012 | 11:56

Čenda napsal(a):

Souhlas. Nejsnadněji se organizuje dobro za peníze druhých. To je podnikatelský záměr s minimálním rizikem. Jedni pronesou za slušný honorář moudra, druzí za pěkné peníze to zmanažerujou. Největší půvab na tom je, že všichni herci této hry nikdy nezaměstnanost po padesátce nezažili. Přesto si činí právo na poučování prakticky zkušeného publika. Divák účastnící se této hry smí pouze zatleskat. Problém dneška je v mizení pracovních míst. Je to trvalý jev od devadesátých let. Důsledkem je pak vzrůstající mezigenerační pnutí. Ani do budoucna to nebude lepší. Aktivní věk se bude prodlužovat a bude normální vidět sedmdesátníky v dobré fyzické i duševní kondici. Opakem toho bude trvalý pokles pracovních míst z důvodů růstu produktivity, a to i v oblasti služeb. Kdo by si před deseti lety pomyslel, že si budeme sami markovat zboží v obchodech. Dnes v Tescu ve zkušebním provozu, zítra běžný jev. A když nebude práce, nebudou peníze a tím méně spotřeby a tím nízký HDP. Jaké jsou představy stávajících politiků řešit situaci? Sveď to za 1/ na komunisty- to už moc nezabírá, 2/ na lenost, 3/ na nepříspůsobení se potřebám trhu a za 4/ rozděl společnost a pak můžeš v klidu vládnout.
11. 03. 2012 | 12:01

Kryštof napsal(a):

Re "SuP"
"Lidské hledisko" ? A to je jako v Česku co ?

"Vyvoříme 180.000 nových prac. míst = Nečas před volbami
"Spojím se třeba s Marťany " = Paroubek před volbami
"13. důchody ....." = Paroubek před volbami
" V r.2014 bude prům. penze v ČR Kč 15.000,-" = Škromach
"Myslím to upřímně !" = Gross
"Vietnamců si dovezu tolik ,kolik budu chtít !"= Topolánek
"Nás se krize nedotkne ,jsme ostrůvkem stability !"
= Kalousek
"Do pololetí r.2013 likvidace 50% zahr. dluhu ČR !" =Paroubek

To Česko je zemí nebetyčných srandistů - tedy " České národní a společenské elity s VŠ ". Ve světle těchto mudrců .....
Být občanem Česka je buď nezměrné hrdinství anebo známkou
duševní degenerace - s ohledem na počínání zdejších domorodců - viz např. volby posl. 20 let , jsem nakloněn spíše tomu druhému .
Diference mezi oběma extremy není až tak velká .
11. 03. 2012 | 13:00

Kritik napsal(a):

Na většině dnešních seniorů je zajímavé to, jak se dokáží svého času zbývajícího jim do konce života zbavit díváním se na televizi. Tedy jak se dokáží "pročumět" ke smrti. A není to jen schopnost seniorů, ale též velké skupiny mladší populace. Vdyť sledováním většiny televizních pořadů může člověk jenom zblbnout. Jde většinou o bezduché seriály "ze života", nemající s realitou nic společného, tedy nejspíš ze života někde na Marsu.

Takže trochu aktivity by seniorům, ale i mnohým podstatně mladším, velmi prospělo. Takže každá snaha o aktivizaci stále větší části populace je vítána.
11. 03. 2012 | 14:03

Radovan napsal(a):

Stárne se stejně ve všech zemích, dokonce v ostatních zemích v EU se dožívají občané vyššího věku než u nás. Tady umírá proti EU nejvíce občanů mezi 50- 70 lety. Je to dobou, kdy mnoho občanů musí být workoholiky, aby uživili rodiny a pracovat od vidím do nevidím a za ubohý žold.Úřednící se určtiě dožijí 90 let, ti mají za málo práce hodně muziky, protože o sebe v kancelářích zakopávají a to z našich daní. VČR jsou senioři pro mladé terčem smíchu, to díky médiím a vládě.
I am sorry.
Něco mímo mísu.
Prý do měsíce se rozpadne vláda, VV prý končí ve vládě a tím pádem nemá pravice většinu. Takže bude úplně jiná situace i tady. Bude se tu muset psát pravda jaká je.
Jak žijí VIP a jak žije dalších 8 milionů občanů. Ale když budeme lhostejní, tak za chvíli tu máme Řecko nebo Afriku.Už teď jsme k smíchu okolním civilizovaným státům, že si necháme sr.. na hlavu už 22 let a naše česká smetánka se cpe horem spodem kaivárem a pak sedí na WC ze zlata a utírají si zady tisícovkami
A to většinou jejich peníze nejsou podloženy prací jen špinavými kšefty. Když tu budou chtít zůstat, tak se musí naučit chovat tak, jak se chovají majetní v okolních státech, jinak ať si už koupí letenky a zajistí si lety třeba na Bahamy. V sousedních státech tam žije důstojně každý kdo pracuje v jakémkoliv oboru. Uklizečka má 40 tisíc, právník třeba 100 tisíc je to jen 1 x tolik. A je správně den má 24 hodiny a člověk má 2 ruce. A to bez některých ouředníčků se můžeme obejít,ale bez uklizeček těžko. A často má ouředníček maturitu stejně jako ta uklízečka, která nesehnala odpovídající místo.
Už brzy začneme odklízet ten marasmus za 22 let, kterého je plná ČR, metly jsme si už objednali
Have nice days.
Cenzore nemaž je to smutná realita
11. 03. 2012 | 14:28

Világoš napsal(a):

Co chcete starouši- trpělio jste tady komunisty a nesabotovakli jste to tak statečně jako kriminálníci , feťáci, disidenti a emigranti. Jenže ti meziotéím zývonilio kléíčio a odzvonili vám utrum - moc místa vám nezbývá
11. 03. 2012 | 16:24

katalyzátor napsal(a):

Už se těším, jak mě dvacetiletá lektorka bude za peníze EU učit jak aktivně stárnout. Kdy že to má vypuknout?
11. 03. 2012 | 18:39

Gerd napsal(a):

Nejoptimálnější věkové složení pracovních týmů? I na tohle téma už probíhal výzkum a výsledek byl 1/4 lidí 50 let až důchod. věk, 1/4 40 až 50 let, 1/4 30 až 40 let, 1/4 20 až 30 let.
Firmy, které mají pouze mladé dynamické kolektivy také opakují omyly řešené již dávno v minulosti staršími zkušenými pracovníky.
Celá sranda s neúctou k starším lidem je v tom, že dosud personalisté neurčili tzv. náklady zmařené příležitosti. Jde to navíc dost těžce, ale pointa je taková. Opravdu se dynamický výkon mladého člověka vyplatí v porovnání s chybami a omyly, kterých se nutně musí dopustit z nedostatku praxe? Myslím si, že ne. Zatím však personalisté jedou v zajetí poučky z jiného výzkumu, že výkon 30 letého člověka je proti 60 letému pracovníkovi zhruba dvojnásobný. Je to sice pravda, ale je hodnocena jen kvantita, nikoliv kvalita výkonu.
A tak dnešní personalisté preferují dynamický mladý kolektiv a mezitím se u podniků ztrácí zkušenosti z předešlých nejméně 50 let vývoje a omylů. Jakmile nahradí všechny postarší a zkušené pracovníky mladými, vyhodili personalisté peníze na těch předešlých 50 let vývoje a technických zkušeností oknem.
Ale takovýmto pohledem se management podniků s tříletou životností manažera dosud na celou věc nepodíval.
11. 03. 2012 | 18:56

Kamarád napsal(a):

"Hezké" úvahy pro Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.
12. 03. 2012 | 00:39

Zezulka napsal(a):

Gerde, ono je to o tom, že máme republiku zaplavenou čerstvými absolventy VŠ z oboru politologie, evropské záležitosti, PR a marketingovými odborníky, managery bez znalosti jakéhokoliv konkrétního oboru, filosofy a sociálními odborníky atd.

Máme to také ve firmě - mladá slečna zaplavila podnik dotazníky kde staří fachmani se 40 letou praxí musí vypisovat jaké mají osobní cíle, kde vidí své hodnoty,jaký je jeich potenciál, jak je podle nich vidí okolí, jaké aktivity provádějí při teambuildingu na svém pracovišti, s jakými výsledky provádějí pravidelný brainstorming atd.

Když odevzdáváte nějaké podklady, hodnotí se kolik barev jste využil v tabulce, ale co je tam napsáno nikdo nečte a stejmě by to nepochopili.
A firma jde pozvolna do haj..zlu, a najít dnes technickéhom inženýra který něco umí je zázrak
12. 03. 2012 | 16:24

Marek Kobera napsal(a):

Bravo. Skvělý blog!
16. 03. 2012 | 23:13

volby napsal(a):

Stát, který většinu potřebného dováží, ve kterém většina zaměstnaných se živí vzájemným přeposíláním e-mailů, za obecného tleskání, jak dobře využíváme IT, nemůže žít jinak než na dluh.
Jako legraci jsem říkával, že ve městech je více heren, kanceláří bank a pojišťo- ven než zastávek hromadné dopravy. Pak jsem jel linkou 11 z konečné na konečnou. 30 zastávek a 70 takových zařízení. (Jen ta co byla přímo vidět.)
Jeden produkující na dvacet e-mailujících nemůže udržet aktivní rozpočet.
V takzvaně "vyspělých zemích" je tomu podobně. To je potřeba řešit jako první.
Kdo má takovou odvahu? Doporučuji: "J.F.Kennedy, Profily odvahy".
Každý problém má velmi jednoduché řešení: Začít řešit.
19. 03. 2012 | 08:12

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy