07. 05.

Kocábovi, tomu je na vládě hej

Roman Krištof Přečteno 2639 krát Přidat komentář

Vzhledem k tomu, že byl Kocáb dnes na Monitorovacím výboru vládní (a v pondělí vstupující do stávky) Agentury pro sociální začleňování ÚV ČR, je na místě elektronicky publikovat tuto archiválii. Na zasedání výboru ve Strakovce prohlásil o dění kolem této lidskoprávními šviháky jeho typu ničené instituce , že "celý ten mediální obraz má negativní dopad i na mně" (ze stenografického záznamu jednání). tak mu chci dát za pravdu:

Více »

05. 05.

Druhá glosa k ničení Agentury pro soc. začleňování

Roman Krištof Přečteno 1913 krát Přidat komentář

Likvidace Agentury ministrem Dienstbierem znamená vítězství etnobyznysu. Vyhlášená stávková pohotovost pracovníků Agentury proti rozmělnění a faktické likvidaci jejich pracoviště je dost možná odporem odsouzeným k prohře, přesto ale počinem navýsost smysluplným.

Více »

19. 04.

Rozděl a panuj - glosa k ničení Agentury pro soc.začleňování

Roman Krištof Přečteno 3581 krát Přidat komentář

Kdokoliv by chtěl pomyslet, že odvolání ředitele Agentury pro sociální začleňování (16.4.) je prostě personálie, mýlí se. Nebylo to ani pro jeho modré oči, ani kvůli tetůvce na bradě.

Více »

15. 01.

bílé koně etnobyznysu

Roman Krištof Přečteno 4118 krát Přidat komentář

Pojmenování „bílý kůň“ je známé z kauz nastrčených zoufalců, bagatelem uplacených nuzáků či zmanipulovaných prosťáčků, na něž mafiózové vystavují faktury a převody majetku, aby se tak sami vyhnuli kriminalizaci za nekalosti. Používán je ale i v kruzích kroužících kolem dotací na etnokulturu

Více »

15. 10.

Obviněním z rasismu za svobodu bádání

Roman Krištof Přečteno 3730 krát Přidat komentář

Není obvyklé, že se půtky kolem výběru šéfů akademických pracovišť dostanou mimo svůj začarovaný okruh zainteresovaných do zpráv celostátních mainstreamových médií

Více »

07. 07.

Dvacet let neonormalizace

Roman Krištof Přečteno 6199 krát Přidat komentář

kdy pro vás začala neonormalizace? Sem na to myslel, kdy že to bylo to mlácení měšťáky pře Kabinetem Můz v Šalingradu a nemoh si na to vzpomenout.

Více »

30. 05.

O bezvýznamnosti voleb (všech, nejen těch evropských)

Roman Krištof Přečteno 3549 krát Přidat komentář

Zveřejňuji stať Petra Frišmana (autor k volbám chodí, i k těm evropským) reagující na text Filipa Outraty “Země blbství“ v internetovém Deníku referendum. Zveřejňuji, poněvadž by se to jinak nedostalo ven, jak se stalo jiným jeho jeho textům, a on tentokráte svolil.

Více »

21. 04.

Jasné úmrtí v nejasné době

Roman Krištof Přečteno 3483 krát Přidat komentář

Žádné dívky, nic - v úterý večer na zámku ve Zlíně večer komponovaný z textů Libora Kadlece řečeného Filípek. Účinkují Iva Bittová, Vladimír, Václavek, J. A. Pitínský, Roman Švanda, Jaroslav Shimako Ludvík, Milan Kadlec, Lenka Vybíralová, jáVíce »

05. 11.

Šachista podváděl, tahy mu chodily přes SMS

Roman Krištof Přečteno 3061 krát Přidat komentář

Zveřejňuji na počest Emila Szirmaie, neb mě k napsání tohoto článku psychoterorem donutil a pak mi vynadal, že jsem to celé téma zprasil a půl roku jsme spolu nemluvili. E.S. má mít ve čtvrtek v Motole pohřeb. V šachách mě vždycky porazil.

Více »

27. 08.

Nic než návod

Roman Krištof Přečteno 3620 krát Přidat komentář

Sobotní demonstrace a antidemonstrace nepřinesly kromě své časové synchronizace nic nového. V každém z osmi měst ventilovaly přetlak, způsobovaný škálou příčin, na povrchu však ujednocovaný „cikánským“ tématem. Zřejmé je, že o Romy sice jde až v první řadě, jak již o penězích pravil klasik, ale jinak jde o kadlub frustrací a hněvu, pěnu, roubící spíše neonormalizační patok dneška. Pokud to měla být ukázka síly extremistické scény, tak se tedy moc neukázala, anebo jsou expertní odhady čtyř až pěti tisíc jejích členů nesprávné Ukázalo se jich všude dohromady pár stovek až tisícovka, zbytek byli čumilové. Možné je i to, že nebyli výzvou organizátorů náležitě osloveni. Další stovky daly dohromady antidemonstranti.
Záměrem mělo být rozptýlit síly policie tak, aby „to“ někde nezvládla a organizátoři tak mohli vyprovokovat dav k pochodu na „cikány“. Ukázalo se (již pokolikáté), že policie nemá jasnou metodiku, jak postupovat při stále častěji opakovaném scenáriu, kdy organizátoři oficiálně ukončí demonstraci a přitom přímo či nepřímo vyzvou účastníky k pochodu. Takováto „svobodná procházka městem“ vedla v Ostravě k výbuchu násilí ze strany mladistvých nácků. Zatím to schytali jen okna, kontejnery a výklady. Pokud se postup samospráv, policie a ministerstva vnitra neujednotí na tom, že pochody bude zakazovat a demonstrace omezí na náměstí, tedy fóra, kde vyjádření, byť i nenávistná, mohou mít své místo, bude hůř. Výhružný pochod k obydlím „cikánů“ nemá se svobodou projevu, ani se svobodou pohybu, nic společného. A jednou se vymkne policii z rukou a půjde o pogrom.

Nejprve by si měla exekutiva vyjasnit, proti komu a čemu má zasahovat a koho a před čím bránit. Jsou tu dvě skupiny občanů hodny a právy ochrany, respektive intervence státu. Prvními jsou v případě nenávistné akce samozřejmě ti, proti nimž je namířena. Ty zatím dokážou ochránit kordony těžkooděnců kolem jejich ghett. Druhá je pak tvořena těmi, kdo jsou vznikem a rozpínáním ghett každodenně poškozováni, pouliční kriminalitou a nepořádkem počínaje a poklesem hodnoty a neprodejností jejich bytů a domů konče. Těm však žádní těžkooděnci nepomůžou…

Víc by se na veřejnosti mělo vědět o ideových zdrojích organizátorů demonstrací (i antidemosntrací). A zvláště o současném českém neonacismu a jeho v ideové oblasti úplné závislosti na „kamaraden“ v Německu, s kterými sdílí apoteózu třetí říše. Každoročně při svatováclavských slavnostech si na demonstracích připomínají pokus o vznik SS divize Böhmen na Kladensku, aniž by nějak reflektovali, že vítězství říše by bylo koncem českého národa. Není jisté, kterýže národ při pořvávání Nic než národ mají vlastně na mysli (byť u mnohých má v té chvíli mysl vypnuto). Měli by spíš řvát Nic než návod a držet v rukou Hitlerův Mein kampf, pak by zavládlo na ulicích více upřímnosti…

prase kozu potrkalo

Při sledování televizních výstupů k demonstracím ze strany naši mediální elity, působí tato při veřejném probírání „kde že se to zase demonstrovalo a kdo za to může“, jak kůzlátka, potrkaná nezbednými prasátky. Na jedné straně si třebas ostravské studio Čt přizve ke komentáři slezského sociologa Jiřího Sostrzionka, který národu sdělí, že jde o vzpouru proti nepřizpůsobivým, kteříž mají být za svou nepřizpůsobivost exemplárně potrestání a na straně druhé se v dobrém ránu na Ćt od pražského sociologa Karla Čady dovíme, že nevraživost vůči Romům u nás je stejného druhu, jak nevraživost vůči muslimům v západní Evropě.

Namoutě! Škoda, že pan Sostrzionek nepoužil ten původní německý termín unanpassungsfähig, znělo by to jak z norimberských zákonů (odkud taky je), a autentičtěji… a pan Čada, že pozapomenul na to, že Romové žijí i na západ od nás a problém s nesnášenlivosti je tam zhusta stejný a s muslimy nemá co moc společného (ba nedávno u Marseille to byli právě severoafričtí muslimští přistěhovalci, kdo vypálil romský tábor). Čada v tom ale má zdá se jasno. Češi jsou xenofóbové a kupříkladu Vietnamce zatím nenenávidí jen proto, že jsou do sebe uzavření, ale až jejich děti budou úspěšně konkurovat na trhu práce (a ne na tržnicích), budou je nenávidět taky…

nenávist jako nenávist, třídní anebo kulturně-rasistická

V Plzni byl k vidění u protidemonstrujících transparent s nápisem„Nerozdělují nás rasy, ale třídy“. Baže. Při zběžné profilaci nácků a nacistek a poslechu jejich projevů není o jejich třídním původu pochyb. Venkovská učňovská mládež („agroskini“), postindustriální proletariát. A o třídním původu jejich protidemonstrujících není taktéž pochyb - urbánní inteligence (často „prekariát“), piknikující a zesměšňující mladé nácíčky v Brně a vtipnější a ještě vtipnější při akci Čechy v ČR nechceme v Praze. Jen jestli při scénickém popravování Brouka Pytlíka (jako typického pivního Čecha), nevěšeli spíše k odivu to, jak vzdáleni jsou frustraci lidí mimo metropolitní centra. Chtělo by se v té chvíli po soudružsku zvolat, blíže k lidu, multikulturní elito! A zvláště blíže pak ke kulturnímu jádru věci – osvětlit jakže poblíž těch „sociálně vyloučených lokalit“, a leckde i v nich samotných, dochází k multikulturalismu v praxi. Není to třebas tak, že kultura „bílých“ obyvatel panelákových sídlišť se dostává do konfliktu s tamní kulturou obyvatel „černých“ a žádné „černí bílí spojme síly“ tam neplatí.

Nota bene, taktéž Romové jsou třídně a tudíž i kulturně rozděleni. Někteří žijí po cikánsku - stylem známým v osadách na Slovensku, jiní se nijak neliší od panelákové kultury svého okolí. A v ghettech pak často ti schopnější (a všehoschopní) tyjí na těch neschopných. Ohroženi nácky jsou ale kvůli barvě pleti všichni z nich.

psáno pro LN, vyšlo editováno 27.8.013

Blogeři abecedně

A Alvarová Alexandra · Arnoštová Lenka Teska B Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bednář Miloslav · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bezděk Vladimír · Bezděková Iva · Bielinová Petra · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Boudal Jiří · Brom Zdeněk · Burian Jan · Bursík Martin C Candole James de · Cimburek Ludvík · Cvrček Václav · Cyrani Pavel Č Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra E Ehl Martin F Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gattermayer Josef · Gazdík Petr · Gregor Kamil H Haas Tomáš · Hamáček Jan · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Havlík Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hesová Zora · Hlaváček Petr · Hnízdil Jan · Hokeš Tomáš · Hokovský Radko · Hollan Matěj · Holmerová Iva · Holomek Karel · Honsová Dagmar · Honzák Radkin · Horký Petr · Horváth Drahomír Radek · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hovorka Jiří · Hradilková Jana · Hubatka Miloslav · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hudema Marek · Hůle Daniel · Hvížďala Karel CH Chromý Heřman J Janeček Karel · Janouch František · Jarolímek Martin · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kalhousová Irena · Kalousek Miroslav · Kania Ondřej · Karfík Filip · Kasl Jan · Keményová Zuzana · Klan Petr · Klepal Jakub · Klíma Vít · Kněžourková Tereza · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Košák Pavel · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Krnáčová Adriana · Křeček Stanislav · Kubita Jan · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Lešenarová Hana · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipold Jan · Liška Ondřej · Lomová Olga · Ludvík Miloslav M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Marvanová Hana · Mašát Martin · Matoušek Karel · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Mihulka Stanislav · Michalčák Ján · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mládek Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel · Musil Aleš N Navrátil Vojtěch · Němec Václav · Novák Martin O Opatrný Martin P Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Payne Jan · Pecák Radek · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Peychl Ivan · Pikora Vladimír · Pírko Štěpán · Pixová Michaela · Poc Pavel · Pohled zblízka · Pokorný Zdeněk · Polák Milan · Potměšilová Hana · Potůček Martin · Pražskej blog · Procházka Adam · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Rezková Alice · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Shanaáh Šádí · Schwarzenberg Karel · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sokačová Linda · Sokol Tomáš · Soukenka Petr · Sportbar · Spurný Matěj · Staněk Pavel · Stanoev Martin · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Suchardová Michaela · Sůva Lubomír · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syková Eva Š Šilerová Jana · Šimáček Martin · Škop Michal · Šmíd Milan · Špidla Vladimír · Špinková Martina · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Šumbera Filip T Tejc Jeroným · Tolasz Radim · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tošovský Michal · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tutter Jiří U Uhl Petr · Urban Jan · Urban Václav V Vácha Marek · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vlk Miloslav · Vodrážka Mirek · Vondráček Ondřej W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahradil Jan · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zděnek Michal · Zelený Milan · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy