Genderový ráj to napohled

19. 12. 2012 | 16:08
Přečteno 2791 krát
Ať vládnou ženy či muži, výsledek je podobný.Na konci srpna Fórum 50 % představilo novou kampaň s názvem Čas na změnu?! S její pomocí chce opětovně dotlačit veřejnost k tomu, aby donutila politické strany k zavedení paritního zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách, a zvýšil se tak podíl zvolených žen. Psychologickou podporu jim teď dodal i návrh Evropské komise na zavedení povinného zastoupení žen ve vedeních podniků. Obdobně se snažil zmocněnec pro lidská práva zahrnout v připomínkovém řízení kvóty do volebního zákoníku. V jednom z něho podnětů se dokonce objevila i kouzelná formulka, ve které stálo, aby na volebním lístku musel být za jménem kandidáta uveden i údaj o jeho pohlaví. „Argumenty", či spíše lépe řečeno tvrzení, jsou tradiční: mezi počtem žen v politice a mírou korupce existuje silná negativní vazba a ženy jsou při jednání věcnější než muži. Jakmile bude ve volených orgánech samospráv a v parlamentu paritní zastoupení mužů a žen, nastane dle propagátorů kvót takřka ráj na zemi. Odvolávají se přitom na údajné příznivé zkušenosti ze zahraničí. Zkušenost je opravdu výborná věc, především pak ta vlastní. Přesně takovou mám z jednoho jihomoravského okresního města, v jehož zastupitelstvu jsou rovnoměrně zastoupeny ženy i muži.

Město, kde to jde tak nějak samo

Od prvních polistopadových parlamentních voleb se v Kroměříži do vyšších pater politiky propracovávaly spíše ženy: Eva Nováková (HSD-SMS, KDU-ČSL) prošla během osmi let Federálním shromážděním, ČNR, Poslaneckou sněmovnou i Senátem, její dcera Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) byla 14 let poslankyní, Olga Sehnalová st. (ČSSD) deset let, její dcera Olga Sehnalová ml. (ČSSD) je třetím rokem europoslankyní, Michaela Hanačíková (US) byla ve sněmovně přítomna jedno čtyřleté období. Kroměřížští muži oproti nim ve vysoké politice spíše jen paběrkují: Jiří Stránský (ODS) byl poslancem Federálního shromáždění poslední půlrok existence Československa, Tomáš Květák (ODS) ve druhé polovině 90. let dva roky a v roce 2010 byl senátorem zvolen tehdejší starosta Miloš Malý (ČSSD).

V zastupitelstvu města zpočátku převyšovali muži ženy výrazně, leč každé volební období se počet žen zvyšoval o dvě, až v roce 2010 obsadily 13 z 27 zastupitelských míst, krom lidovců byla za každou stranu zvolena alespoň jedna. V radě města zaujímají ženy dokonce šest z devíti míst, tedy dvě třetiny, a Daniela Hebnarová (ODS) se stala první starostkou v historii města. O tom, jak se komunální dění a rozhodování zastupitelů v Kroměříži zvěcnilo a pročistilo, svědčí nejlépe dění ve městě od roku 2010.

Nerušit, vládneme

Poté, co neformální hlasovací koalice ODS a KSČM i přes rozprodej několikasetmilionového městského a od armády gratis získaného majetku ve volebním období 2002-2006 město razantně zadlužila, je každá, i několikamilionová investice radnice pečlivě sledována. Takovou byla i rekonstrukce kina, jejíž (ne)uskutečnění bylo první věcí, o kterou se při koaličních jednáních zajímaly (spolu s ODS, TOP 09 a neformálně i KSČM) vládnoucí ČSSD a Volba pro Kroměříž. Když se na zastupitelstvu na konci ledna 2011 tento bod projednával, padaly kuriózní výroky, jako třeba ten vedoucí Kroměřížské rozvojové agentury (KROK) Pavlíny Cvekové, že digitalizace netřeba, jelikož lidi do kina nalákají nové parkety, lina a sedačky. Vedoucí odboru rozvoje Josef Koplík zase sliboval, že cena půjde nakonec o několik milionů dolů, jelikož ceny stavebních prací se v poslední době snížily o pětinu. Výsledek byl takový, že zakázku vyhrála firma, která patřila mezi největší sponzory ČSSD v kraji a na dodávkách interiéru se „zahojil" hlavní hybatel Volby pro Kroměříž a chartista v jedné osobě Martin Hassa. Cena se nesnížila, ale naopak zvedla - o další vícepráce a neproplacenou část evropské dotace, jelikož to, co mělo být přednáškovým sálem, se až velmi nápadně podobá baru (a radní pro kulturu Jarmila Číhalová z Volby pro Kroměříž upíchla v kulturáku svého manžela, podobně jako umístila svého muže na jiném pracovišti i starostka).

Poslední měsíce děním ve městě hýbe otázka zrušení příspěvkové organizace Správa majetku města Kroměříže (SMMK). Do jejího čela byl před volbami v roce 2006 na poslední schůzi městské rady jmenován bez výběrového řízení tehdy končící starosta Petr Dvořáček (ODS). Po více jak pěti letech jeho tureckého hospodaření, kdy se ho jeho nástupci na radnici neodvážili odvolat, vážně onemocněl a nejmenoval za sebe ani žádnou náhradu. SMMK tak byla několik měsíců bez jakéhokoliv statutáře, než zastupitelé pozměnili její zřizovací listinu. Město se spolu s hospodářskou ztrátou této příspěvkovky rozhodlo situaci SMMK systémově vyřešit. Problém dostala na starost uvolněná zastupitelka Blanka Šimůnková (ODS), jež zastupitelům slíbila, že jim na jednom z příštích zasedání předloží různé varianty řešení a až na dalším se po jejich pečlivém prostudování rozhodnou. Výsledek byl takový, že v červnu dostali na stůl jedinou variantu (vyčlenit ztrátová sportoviště do nové příspěvkové organizace a většinou ziskový zbytek převést do technických služeb, jež jsou jako obchodní společnost také ztrátové), kterou měli hned schválit, bez jakékoliv číselné predikce budoucího vývoje s tím, že pro radu Šimůnková nějaké modely vývoje vyhotovila (a ta dle nich rozhodla), ale zastupitelům je i přes opakovanou žádost lidoveckého zastupitele Pavla Motyčky neposkytla. Následně je měli dostat od mediálně známé advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové z Mohelnice, která městu v transformaci SMMK radila, ale její nicneříkající elaborát neobsahoval žádná data, za to jedna citace v něm měla pocházet z webové online poradny. Nástin vývoje finančních dopadů transformace SMMK nakonec zastupitelé dostali až po třech měsících.

V oblasti transparentnosti udělaly kroměřížské konšelky a konšelé velký krok kupředu, když pořídili software, aby mohli elektronicky zadávat veřejné zakázky. V tutéž dobu (kdy blog Kroměřížan.cz začal psát o největších aférách, které v minulosti „otřásly" hanáckými Aténami) ale z webu města zmizela usnesení zastupitelů z minulých volebních období. Dle sdělení tajemníka proto, aby byla opravena v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů. Soudě dle nejnovějších usnesení uveřejněných na webu, jakoby inspirovaných slovy místopředsedy ODS Pavla Blažka na nedávném kongresu strany, nemá člověk bez návštěvy úřadu či podání žádosti dle zákona 106/1999 Sb. v mnoha usneseních šanci rozklíčovat, která fyzická osoba měla zájem na získání jakéhokoli z majetků města. Což je postup, který je občanským sdružením Oživení považován za nepříliš transparentní a představuje příklady špatné praxe.

Je to o lidech, ne o pohlaví

Dalo by se pokračovat dále, ale myslím, že pro ilustraci, jaký vliv mělo zvýšené zastoupení žen v zastupitelstvu na zlepšení situace, to postačuje. Ať bylo v posledních letech genderové složení kroměřížského zastupitelstva a rady jakékoliv, za pyšnou fasádou UNESCO nadále bujely a bují partikulární zájmy, mezi nimiž nepředstavuje dělící linii pohlaví, ale příslušnost ke konkrétním stranám a jejich (ne)příslušnost k vládnoucí koalici, a pokračuje permanentní rvačka o stále ohlodanější kost. Zkrátka a dobře: v kroměřížském zastupitelstvu jsou bez ohledu na pohlaví odvážní lidé, kterých si vážím, pak šíbři, dále lidé alibističtí, mnohdy korumpovaní členstvími v představenstvech a dozorčích radách, ti, které na jednání uvidíte jednou za uherský rok, či naprosto naivní, kteří se hodí na kandidátku jako okrasa, ale na zastupitelstvu nikdy nepromluví a vše odhlasují, jak jim místní sociální demokracie přikáže. Pro zlepšení místního dění je pro obyvatele Kroměříže důležitější (než nějaké genderové báchorky) to, kde vzít v třicetitisícovém městě minimálně čtrnáct neúplatných, když se jich v milionovém Chicagu pod vedením Eliota Nesse svého času našlo jen deset. A to opravdu, alespoň v Kroměříži, není o tom, jaké má kdo pohlaví.

Vyšlo v Revue Politika

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

deep throat napsal(a):

Nadherný popis bouře ve sklenici projímavé vody.
19. 12. 2012 | 16:19

Al Jouda napsal(a):

Zlodějky křičí, chyťte zloděje ! Jiný efekt to nemá :))))))
19. 12. 2012 | 16:45

Luba napsal(a):

Ano, ano ...

Více žen v politice neznamená její zkvalitnění, anóbrž její zeslepičení.
19. 12. 2012 | 17:03

český maloměšťák napsal(a):

To je dost šílené " vysvětlení" - autor jako by implikoval, že více žen v úřadech rovná se nulové zlepšení v chování, efektivitě a etosu úřadů.
Ze všeobecného mravního a právního úpadku institucí vyvozuje cosi, co pak dokládá na popisu tohoto mravního a právního úpadku , přičemž vyvodí závěr ve směru genderového tématu...stehjně by ale mohl tvrdit (příklady by jistě nebylo těžké najít), že se z toho dá vyvodit, že například větší podíl nekuřáků na pracovišti nevede k žádnému zlepšení etc etc..(matky s dětmi, svobodné ženy....)
Je třeba se ale ptát, jaké je prostředí /např. chbějící zákon o státní službě/, v kterém působí, jaký je zeitgeist ve společnosti /nakolik již zlhostejněla /, nakolik jsou vystaveni úředníci tlaku občanů tak, aby se jim buď nesmáli či jimi nepohrdali, nakolik je váha žen v rozhodovacích procesech /skutečných procesech co do jejich obsahu - teda toho , co se děje v pozadí, nikolivěk v procesech formální administrace/ ...nakolik je taková, že lze vyvodit takové závěry, jako vyvodil autor.
V neposlední řadě by bylo dobré se zamyslet nad tím, zda zvolené příklady aparátčíků /respektive aparátčic...např. Šojdrová/ jsou těmi relevantními doklady autorova " vysvětlení".

Závěr je ale správný. Je to samozřejmě o lidech. Vždy tomu tak bude. To ale vědí i frekbentanti mateřských školek - to není nic moc objevného.
Ale obecně skutečně platí, že iniciátory, decision makery a vykonavateli těch největších špatností, co z historie a to nejen z historie správy státu známe...byli ve většině muži.

Deset neúplatných se možná podaří najít. Ovšem záruka toho, respektive jakási minimální, ale přece jen efektivní bariéra postavená tomu, že se nestanou úplatnými...spočívá nejen v důvěře a apelech, potažmo formálních pravidlech...ale zejména v každodenně vynucované odpovědnosti a v pravidelném skládání účtů - kdy je rozhodujícím kvalita a stav postavení občana ve vztahu k úřadům /nakolik je vyvážené...zde pak navrhuji posílit pravomoci a vybavení ombudsmanova úřadu/ a symetrie ve sdílení informací /ta je mnohdy velmi tristní...například tkzv. střet zájmu se někdy vůbec nedohledává nebo je jeho dohledání zformalizováno či odbyto/.
Pak se ten ženský element může projevit. Snad i v morálně a právně vybrakovaném Kraďákově.
Ostatně i nekuřákům se pak bude lépe dýchat, že....
19. 12. 2012 | 17:50

Sutech napsal(a):

<quote> "Tak takhle umírá svoboda - za bouřlivého potlesku."</quote> Padmé Amidala (Star Wars III)

Jaká ironie, kdo onen citát pronesl, byť je ta osoba smyšlená. Nicméně se podle mne naprosto hodí na současnou situcai. Každá snaha o regulaci na takovémto míst je jen omezením svobody. Něco jiného je, pokud chceme normami svázat technické obory, normy pro izolaci kabelů, dovolené zatížení mostů, nebo obsah chem. létek ve výrobcích, mají své opodstatnění. Normy na zastoupení kohokoliv v politice, nebo ve vedení firem už nikoliv. Doufám, že všichni vidíte to, jak se historie opakuje. Dříve byla v ústavě vedoucí úloha KSČ, teď někdo chce zavést normu na zastoupení pohlaví v politice, příště příjdou s náboženstvím, přespříště s orientací a bůh ví čím.

Musíme si uvědomit, že žen je ve společnosti mírná většina, proč tedy nejsou ve vedení firem? To asi nebude tím, že by byli ve vedení firem zlí muži, kteří by jim v tom bránili, že? Ono to spíš bude tím, že většina žen necítí potřebu se do vedení firem dostat. Také si musíme uvědomit jiné nastavení mužů a žen, nikoliv kulturně dané, ale dané biologicky.

Když se vrátím k onomu umírání svobody, začíná to takovímihle prkotinami, rumem, pomozánkovím máslem, nuceným výkupem předražené energie, kvótami na obsazování ve firmách atd., kdovíkde konče. Přitom těmto změnám parta lidí, tvářící se jako by zastupovali většinu, tleská a nevidí, že jsou jen malinkými, kdykoliv nahraditelnými, kolečky mašinerie.

O něco menší skupina lidí, které je proti nim, je přes sílu svých argumentů mnohem méně slyšet, je jí dán mnohem menší prostor pro publikování názorů ve velkých médiích, prvně zmíněnou skupinou jsou napadáni a označováni za všemožné individua. Samozřejmě že bez podpory médií, nebo minimálně rovného přístupu k masovým zdělovacím prostředkům je problém, aby se protiargumenty proti činům EU dostali k většině lidí.

A největší část lidí se naprosto nezajímá o to, co se děje. Maximálně si zanadává u televize, když se dozví, že vzroste DPH o 1%.
19. 12. 2012 | 18:23

zuzka napsal(a):

Vojtěch Vojtěchu,
mrkněte se někdy dál, nežli do své učebnice. Nebo se alespoň podívejte, kdo tu učebnici napsal. Jak tam stojí kolektiv autorů, tak ji vyhoďte.
Radila bych Vám projít managmenty firem. Možná změníte názor na ženy ve vedoucích pozicích.
19. 12. 2012 | 18:31

Martin napsal(a):

zuzka: Ženy se na vysokých manažerských postech prostě a jednoduše v evolučním procesu neosvědčily, to je celé. V ČR existuje nejméně 20 let možnost aby si kdokoliv nezávisle na pohlaví založil s.r.o. nebo a.s. a tedy všechny ty staletí utlačované ženy mohly dávno ukázat zač je toho loket, jenže to se prostě nestalo. A protože se to nestalo, tak genderové teroristky, jako třeba Forum 50 %, se pokoušejí dostat do vedení firem jinak, tentokrát násilím přes zákony.
19. 12. 2012 | 18:38

Vandal napsal(a):

kvoty slouží nikoliv ke spravedlnosti, ale přesně naopak, k diskriminaci. Stav, který je nastolen férovou soutěží, dle předpokladů a schopností uchazečů, a který je průběžně korigován, v závislosti na měnících se podmínkách, bude nahrazen ideologicky podloženým diktátem. Prostě 60 : 40, a to bez ohledu na schopnosti, a bez ohledu na měnící se okolnosti. Přirozený a vyvážený, pohyblivý stav bude nahrazen strnulým dogmatem, naprosto v protikladu s neustále se měnícími podmínkami vývoje. Jestliže přirozeně dosažený poměr je např. 90 : 10, znamená to, že když uměle za pomocí kvoty změníme tento stav na 60 : 40, že 30% lidí bude nezaslouženě zvýhodněno, a dosazeno na místa, na která by se svými schopnostmi nikdy nedostalo. To přivede dříve, nebo později k úpadku takovýchto "pokrokových" režimů, přesně tak, jak dopadly "pokrokové" režimy v režii bolševiků.
19. 12. 2012 | 19:10

český maloměšťák napsal(a):

Sutech
Vám vadí, když má zákazník možnost kopit si pod značkou rum skutečně rum a pod názvem máslo - máslo ?
Co kdyby třeba se prodávaly kozí bobky pod názvem máslo ? Kdyby se to náležitě zpropagovalo...chutnalo by vám to ? /prý jsou sladké/

Zkuste se vžít do situace, kdy nemáte za sebou ty vaše zkušenosti s pomazánkovým máslem a rumem. Kdy se tedy prostě jedná o klamavé označení.

Hmm - takže nsatavení žen je jiné...i bilogicky, jo ? No - tak to máte moc velké štěstí - nebýt toho, nebylo by ani Sutecha, že....
Velké moudro, pane Sutech ! PObrovské moudro ! Jen jestli s ena ně dokážete podívat i z té druhé strany...

P.S. Ono i název " pivo" by měl být mnoha značkám " piv "odebrán. Pokud bychom měli v patrnosti tadici. Je to taky regulace ? Nebo je tomu naopak ?
Jak to, že krušovická chemička mohla leta používat reklamu, v níž se evokovalo sepjetí této močky s tradicí , předtsavovanou císařem Rudolfem ? Který by dotyčným asi nechal uřezat uši...kdyby viděl, co se v jeho jméně vlívá kraďákovským do hlav a hrdel....
19. 12. 2012 | 19:39

xx napsal(a):

český maloměšťák: Ad kydy o másle :-) Ale pomazánkové máslo není totéž jako značka máslo. Nebo jste snad jako zákazník bezradný, když vidíte v obchodě pod značkou čokoláda, tu bílou placku chutnající po sušeném mléku, tu černou placku chutnající po kakau ?
Proč stejnou logikou nepostupuje EU vůči bílé čokoládě ? Regulace EU připouští nejen mléčnou čokoládu přestože už není čokoládou ve smyslu normy pro čokoládu, ale i bílou čokoládu, která neobsahuje žádnou kakaovou sušinu a tudíž čokoládu nepřipomíná ani barvou ani chutí ani vůní. Jen názvem.

Ne ne milý státomilče a nekritický sluho "boží" prozřetelnosti z EU. Je to jenom o byrokratickém aparátu a byrokratickém rozhodnutí. Výrobce pomazánkového másla nedostal posvěcení názvu, protože asi dostatečně nepřispěl na "kostel" nebo nechodil dost pokorně ke "zpovědím", chyběl při nedělních "bohoslužbách" nebo usnul při "kázání".
19. 12. 2012 | 20:40

modrý edvard napsal(a):

xx: Ne. Problém je ten, že jsme do toho spolku přistoupili pozdě, když už pravidla byly hotový. Proto tam je "čokoláda" a "pivo", ale ne "máslo" a "rum".
autor: děkuji za genderový příklad z praxe.
19. 12. 2012 | 20:54

xx napsal(a):

modrý edvard: Ale to je přece ještě horší.
19. 12. 2012 | 21:04

mb napsal(a):

Pro zlepšení místního dění je pro obyvatele Kroměříže důležitější (než nějaké genderové báchorky) to, kde vzít v třicetitisícovém městě minimálně čtrnáct neúplatných, když se jich v milionovém Chicagu pod vedením Eliota Nesse svého času našlo jen deset. A to opravdu, alespoň v Kroměříži, není o tom, jaké má kdo pohlaví.

... bůh našel jen Lota s rodinou ...

a stejně to nedopadlo ...
19. 12. 2012 | 21:10

Sutech napsal(a):

to: český maloměšťák
Ne, mě vadí, že se o tom, jestli se bude u nás něco prodávat pod takovým, či makovým názvem, nerozhoduje u nás, ale v Bruselu a je o tom rozhodováno jakýmsi podivným hybridním zřízením, které se snaží o větší centralizaci moci, ale přitom nehodlá přejít na standardní model vlády, který je standardní v demokratických státech, tedy volená vláda, dvoukomorový parlament etc.

A jinak, kozí bobky jsem nejedl, bez úprav by to nejedl nikdo, ono je to tak zařízeno, že člověka jejich pach odrazuje. Jinak kdo by chtěl sladké máslo?

Co se týče biologického nastavení, tak i do jednání vstupuje velké množství hormonů, existuje například spojitost mezi testosteronem a agresivitou. Dokonce existují studie o mírně odlišné stavbě mozku, jedna z menších částí, nevím teď přesně která je u nich, stejně jako u homosexuálů, menší než u heterosexuálních mužů.
19. 12. 2012 | 21:21

Joachym Brezina napsal(a):

paní vojanda ministryně nám krásně ukazuje kam to vede. zlepšení žádné, setrvalý stav. Vlasta zpívala, Klasnová si vzala Bártu, Kočí se vypráskala z politiky. Nemám pocit že by jakkoliv kultivovaly politiku. Paní Němcová je takový ženomuž. Až budeme mít presidentku tak uvidíte jak rychle bude ouvej. Větší zastoupení žen kdekoliv není zárukou ničeho. Jestli se někde tlačí méně schopné ženy, tak jsou to zamindrákované feminy, bez kvót neschopné dosáhnout čehokoli, včetně orgasmu.
Mít ženu političku a nebo managerku, jdu si to hodit, ne proto že bych neunesl že je schopnější než já, ale že nechci žít s ženou menem Karel.
19. 12. 2012 | 21:59

modrý edvard napsal(a):

xx: takovej je život. pravidla v klubu určují členové, ne návštěvníci.
19. 12. 2012 | 23:29

otokar napsal(a):

pro poruchu na příjmu opakuji:
Aby spolek byl košer, musí v něm být zastoupení pestré.
Vláda-polovina žen, dva cikáni, jeden muslim, jeden buzík a jeden postižený.
To bude platné pro všechny důležité spolky, např.
-týmy formule I, společná družstva ve skoku vysokém,šachu,hornických těžebních kolektivech a dalších, dle doporučení EK.
Evropy si vážím, stejně jako Ameriky a Ruska,nicméně pohled na to, co s tím kreténi,jako zázrakem se vyskytnuvší na příslušných místech učinili,je tristní.
Na dodržování norem bude u nás dbát bývalý samuraj, který z rodného japanu pamatuje na genderové uspořádání společnosti.(Kamimura to není)
Závěr: svobodu pro každého(?)
20. 12. 2012 | 04:02

Kleofáš napsal(a):

Jak nám ty funkcičky přecházejí v klanech, po linii matka - dcera. A pak,že ženy nerodinkaří.....
20. 12. 2012 | 07:22

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pokud je zpráva objektivní, těším se na obhajobu zdejší blogerky, paní Hamplové. Po senátních volbách nějak vyhasla.
20. 12. 2012 | 08:06

Lila napsal(a):

"Poté, co neformální hlasovací koalice ODS a KSČM..."

Stejné jako u nás. Hněv voličů se ovšem snesl jen na ODS, zatímco černý (nebo rudý?) vzadu se smál.

Také jsem si všimla, že paní Hamplovou po volbách informační zápal přešel.
20. 12. 2012 | 08:34

Jana Pechová napsal(a):

Pane autore, to, co píšete, není svědectvím o nulovém přínosu ženského zastoupení. Je jen důkazem bídy členské základny partají, v nichž se motají (a o funkce ucházejí) stále stejní lidé.
Mnohokrát jsem zaznamenala snahu politických stran na nejrůznějších úrovních katapultovat 'ženy', resp. osoby ženského pohlaví, mezi výběrovou špičku kandidátky, aby bylo možno uvádět procentuální zastoupení pohlaví jako důkaz stranické demokracie. Na vhodných kolegyních se ale v kuloárech dohodla mužská většina, a to z poměrně zřejmých důvodů. Ženský element to proto do rozhodování nikdy nevneslo.
Já chápu, že tohle kvóty nevyřeší, ale ony tak nejspíš ani nebyly myšleny. Jestli mohou kvóty něčemu pomoci, pak jedině tomu, aby společnost začala ženy ve vedoucích funkcích vnímat jako běžný stav, nikoli jako výjimku. Píšete-li, že dle vašich zkušeností se jejich angažmá v zásadě ničím nelišilo od angažmá jejich mužských protějšků, ničemu to nevadí a časem by byla šance na to, aby přišel na řadu i onen kýžený ženský element.
Ono je totiž všechno podstatné věcí času. Nastartovat se dá jen mechanismus, jehož úkolem je začít měnit zažitý stav.
Koneckonců, podívejte se, jak jsme po roce 1989 naložili s naší demokracií. Mechanismy by přitom byly, že...
20. 12. 2012 | 09:12

Martin napsal(a):

Jana Pechová: Jakákoliv žena v ČR si může založit politickou stranu a kandidovat s ní do Parlamentu, podmínky jsou naprosto nezávislé na pohlaví. Zbytek nepotřebuje diskuzi.
Kvóty nevyřeší vůbec nic a společnost vnímá ženy na vedoucích postech jako běžný stav už dávno, nejsme v C.K.Rakousko-Uhersku.
Kvótami se nastartuje nic než mechanismus nenávidění žen dostanuvších se na vedoucí pozice ne díky svým schopnostem, ale silou zákona.
20. 12. 2012 | 09:22

Yfča napsal(a):

To Martin: tím chcete naznačit, že současné politické strany byly založeny muži pro muže? Nejde o to, aby byly ženské a mužské strany, ale strany, které reflektují skutečnost, že počet žen a mužů ve společnosti je zhruba v poměru 50/50 a tudíž by tomu mělo odpovídat jejich zastoupení na kandidátních listinách v oněch stranách. Zkuste popřemýšlet jak byste to pociťoval, kdyby to bylo v opačném gardu. Ve vládě max 2 muži, zbytek ženy, v parlamentu cca 16 mužů a 184 žen. Měl byste pocit, že to je OK? Já tedy ne.
20. 12. 2012 | 10:15

jozka napsal(a):

Yfco, jestli to je nebo neni OK je jedna otazka. Jestli by se neco zmenilo je otazka druha. A o teto veci pojednava autoruv clanek.
20. 12. 2012 | 11:02

Anna napsal(a):

Yfča
"ve společnosti je zhruba v poměru 50/50 a tudíž by tomu mělo odpovídat jejich zastoupení na kandidátních listinách v oněch stranách"
------

Ale odpovídat tomu by měl i takový poměr v počtu členů politických stran.
20. 12. 2012 | 11:10

Sladký napsal(a):

Autor- o pohlaví to samozřejmě JE, leda byste chtěl tvrdit, že ženy a muži jsou naprosto stejní a v ničem se neliší, že neexistují žádná pohlavím daná specifika. To je samozřejmě nesmysl- a k tomu, aby bylo jasné,že jde o nesmysl není třeba zjištění a objevů neurovědy. (Podle ní ženský a mužský mozek funguje velmi odlišně- v podstatě jde o dvě různé rozumné bytosti).
Samozřejmě- k tomu, aby se specifika ženské psychiky uplatnila v oblasti jako je politika, musí zastoupení žen být dostatečně silné, možná dokonce převažující.
20. 12. 2012 | 11:25

Anna napsal(a):

Sladký

Naprosto souhlasím.

Jen technická poznámka - aby bylo více žen v politice, mělo by se více žen politicky angažovat.
20. 12. 2012 | 11:35

Martin napsal(a):

Yfča: Chci tím naznačit že pokud ženy mají pocit že jsou jakýmkoliv způsobem ve stávajících stranách utlačované, mohou si bez problémů založit strany svoje a neutlačovat se tam.
Neexistuje vůbec žádná souvislost mezi poměrem kandidátů ve společnosti a poměrem na kandidátních listinách, natož že by se to mělo nějak stanovovat zákonem, vaše implikace je od základu mylná.
Dále je třeba poznamenat, že jediná možnost jak mohl převážit poměr mužů v politice je taková, že to ženy tak chtějí a samy zvolily mužské kandidáty. Pokud by tomu tak nebylo, mužové by dosáhli max. 50 %.
Kdyby za stávajících podmínek bylo ve vládě 184 žen a 16 mužů, mohl bych si na to leda tak zanadávat v hospodě, ale to je všechno co bych s tím mohl dělat a je to tak správně.
20. 12. 2012 | 11:36

Jana Pechová napsal(a):

Martin
Proč by 'si' žena měla zakládat politickou stranu?
Politické strany zakládají skupiny lidí, zastávajících shodný či velmi blízký náhled na možnosti politických řešení.
A jde o to, aby v těch skupinách nebyl příliš jednostranný pohled.
Vaše reakce svědčí právě o tom, že je - neboť v současných stranách jednoznačně převažuje mužský element a válcuje jakékoli ženské elementy úvah.
20. 12. 2012 | 11:43

Anna napsal(a):

Jana Pechová
"Politické strany zakládají skupiny lidí, zastávajících shodný či velmi blízký náhled na možnosti politických řešení.
A jde o to, aby v těch skupinách nebyl příliš jednostranný pohled."
-

Příliš jednostranný pohled na co, když mají shodný či velmi blízký náhled na možnosti politických řešení? Proč by pak měl být rozdíl, je-li reprezentatem politické strany muž nebo žena?
-----

"neboť v současných stranách jednoznačně převažuje mužský element a válcuje jakékoli ženské elementy úvah."
-

A to je chyba mužů, že se ženy ve větším množství politicky neangažují?
20. 12. 2012 | 11:59

český maloměšťák napsal(a):

"...Ne ne milý státomilče a nekritický sluho "boží" prozřetelnosti z EU. .."

Diskuzní parchante.
20. 12. 2012 | 12:01

Jana Pechová napsal(a):

Anna
1/ Dám příklad z velmi jednoduché praxe. Máte díru na ponožce, co s ní uděláte, nechcete-li ponožku vyhodit?
a/ díru nití 'obklíčíte' a stáhnete
b/ podchytíte látací bavlnkou oka shora dolů a vzniklou osnovu dále vypletete zprava doleva.
Obě řešení vás díry zbaví. Jedno je rychlé, druhé estetické. Který způsob je lepší?

2/ Není to chyba mužů. Je to důsledek muži nastaveného systému, který stále přežívá a překonává se sám stejně těžko, jakým se překonává jakékoli zažité a setrvalé lidské myšlení.
20. 12. 2012 | 12:36

Anna napsal(a):

Jana Pechová

ad 1/ Oba způsoby jsou podle mě dobré, protože odstraní díru.

ad 2/ Důsledkem čeho se podle Vás ženy více neangažují v politice? Jaký systém tomu bránící stále přežívá?
20. 12. 2012 | 12:45

Sladký napsal(a):

Anna- proč se ženy neangažují v politice? Chtěl jsem se pustit do nějakého sofistikovaného psychologického či sociologického rozboru, ale omezím se na jednoduché odpovědi.
1.Protože je politika nezajímá (v ještě větší míře, než muže) a považují ji za špinavou a pochybnou aktivitu (v ještě větší míře, než muži).
2.Protože je politika zajímá, ale nemají chut se v ní angažovat (v ještě větší míře, než muži)
3.Protože je politika zajímá, mají chut se v ní angažovat ale nemají na ni čas.(v ještě větší míře,než muži.
4.Protože v drtivé většině základních organizací politických stran je žen velká menšina, oststní se tam zákonitě nehrnou.
20. 12. 2012 | 13:13

Jana Pechová napsal(a):

Anna
1/ To byl příklad dvou různých řešení (chcete-li mužského a ženského) jednoho společného cíle. Nikoli dotaz. Ovšem trváte-li na tom, jsem žena a 'obklíčení díry' nepřekousnu. Takovou ponožku bych na sebe nevzala - stažená díra je nejen neestetická, ale i nepohodlná.

2/ Většina žen je v zajetí pomyslných 'ženských' prací a povinností. Jejich politické a pracovní angažmá se od toho odvíjí. "Chceš jít na ples, Popelko? Tak až přebereš hrách a čočku." Dokonale vyjádřený princip.
20. 12. 2012 | 13:20

Martin napsal(a):

Jana Pechová: Takže na to založit si svou stranu s těmi podle vás správnými pohledy jste líná a proto se raději budete přiklánět k nějaké státní buzeraci a pozitivní diskriminaci pod pláštíkem jakýchsi "správných pohledů".
Váš způsob uvažování je naprosto stejný, jako když za komunistů musel být povinně v každé komisi jeden z okresního výboru, jeden z STB, jeden z milicí a jeden z odborů, také šlo o ty správné pohledy na věc.
20. 12. 2012 | 13:41

Anna napsal(a):

Jana Pechová
"1/ To byl příklad dvou různých řešení (chcete-li mužského a ženského) jednoho společného cíle. Nikoli dotaz. Ovšem trváte-li na tom, jsem žena a 'obklíčení díry' nepřekousnu. Takovou ponožku bych na sebe nevzala - stažená díra je nejen neestetická, ale i nepohodlná."
---

Jenže nepřekousne-li muž zase štupované řešení, pak se ke společnému cíli nedostanou. Nekompromisní přístup je špatný a je jedno, má-li ho žena či muž.
--------------------------------------

"2/ Většina žen je v zajetí pomyslných 'ženských' prací a povinností. Jejich politické a pracovní angažmá se od toho odvíjí. "Chceš jít na ples, Popelko? Tak až přebereš hrách a čočku." Dokonale vyjádřený princip. "

Ony Vámi zmiňované pomyslné "ženské" práce jsou starosti a péče o děti a rodinu. Podle mě tedy už z principu to důležitější.
Neboť - Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce).
Neznám statistiky, ale podle mě většina žen pracuje. A mnohé úspěšně.
20. 12. 2012 | 13:44

Jana Pechová napsal(a):

Martin
Jsem zásadně proti zakládání stran 'správných pohledů'. Vždycky jsem byla a jsem pro rovnost příležitostí. A pokud ta rovnost příležitostí není, budu vždy podporovat návrhy, které směřují ke kýžené změně.
Á propos: když budete otcem v rodině s třemi dcerami a tchýní, asi nebudete prosazovat názor, že výsledky hlasování nad volbou televizního programu jsou jedinou demokratickou cestou. O to více v okamžiku, kdy půjde o fotbalové mistrovství proti 365. dílu mýdlové opery.
20. 12. 2012 | 13:58

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Vy se mi nesnažíte rozumět.
1/ Protože jinak by vám muselo být jasné, že v uvedeném příkladu šlo o dva pohledy - a o to, který pohled zastávám já. Ne o to, že by ten můj musel zvítězit. Šlo jen o argumentaci, proč jej podporuji, proč jsem přesvědčená, že je lepší.
2/ Starosti a péče o děti a rodinu je zejména v časech, kdy chodí ženy stejně jako muži do zaměstnání, rovná povinnost obou partnerů. Máte pravdu: rodina je důležitější než cokoli dalšího, ale zdůrazňuji - pro oba. Ne jen pro ženu.
20. 12. 2012 | 14:03

Sladký napsal(a):

Připojím ještě jedno vysvětlení. Říká se, že slušného a inteligentního člověka politika odrazuje, proto do ní nejde.Asi těch slušných a inteligentních lidí bude mezi ženami více,než mezi muži.:o)))
20. 12. 2012 | 14:12

Anna napsal(a):

Jana Pechová
"Vždycky jsem byla a jsem pro rovnost příležitostí."

Podle Vás u nás rovné PŘÍLEŽITOSTI pro ženy jsou jiné než pro muže?
--------------------

"Á propos: když budete otcem v rodině s třemi dcerami a tchýní, asi nebudete prosazovat názor, že výsledky hlasování nad volbou televizního programu jsou jedinou demokratickou cestou. O to více v okamžiku, kdy půjde o fotbalové mistrovství proti 365. dílu mýdlové opery."

Myslíte, že muž bude prosazovat, aby sledování bylo 50/50 - tedy část fotbal část mýdlová opera?
Podle mě se muž sebere a půjde do hospody, protože tam mají televizi a bude společně s chlapama fandit.
20. 12. 2012 | 14:12

Anna napsal(a):

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Vy se mi nesnažíte rozumět.
1/ Protože jinak by vám muselo být jasné, že v uvedeném příkladu šlo o dva pohledy - a o to, který pohled zastávám já. Ne o to, že by ten můj musel zvítězit. Šlo jen o argumentaci, proč jej podporuji, proč jsem přesvědčená, že je lepší.
---

Tomu nerozumím. Vaše argumentace totiž zněla:
"1/ To byl příklad dvou různých řešení (chcete-li mužského a ženského) jednoho společného cíle. Nikoli dotaz. Ovšem trváte-li na tom, jsem žena a 'obklíčení díry' nepřekousnu. Takovou ponožku bych na sebe nevzala - stažená díra je nejen neestetická, ale i nepohodlná."

Poukazuji na Vaše "nepřekousnu" a "nevzala". Jak se pak dobrat kompromisu ve Vámi uvedeném případu děravé ponožky?
-----------------------------------------------

"2/ Starosti a péče o děti a rodinu je zejména v časech, kdy chodí ženy stejně jako muži do zaměstnání, rovná povinnost obou partnerů. Máte pravdu: rodina je důležitější než cokoli dalšího, ale zdůrazňuji - pro oba. Ne jen pro ženu. "

S tím naprosto souhlasím.
Bohužel u nás téměř polovina manželství končí rozvodem. A většinu žádostí podávají ženy. Z 90% jsou po rozvodu děti svěřeny matce. Takže je to na ní.

Na kandidátních listinách, pokud si dobře vzpomínám, měla většina stran aspoň jednu ženu. Existuje možnost dát preferenční hlas. Takže je příležitost tím dostat ženy na čelo kandidátky, protože žen v populaci je přibližně stejně jako mužů.
20. 12. 2012 | 14:25

evix napsal(a):

Sutech napsal(a):
Co se týče biologického nastavení, tak i do jednání vstupuje velké množství hormonů, existuje například spojitost mezi testosteronem a agresivitou. Dokonce existují studie o mírně odlišné stavbě mozku, jedna z menších částí, nevím teď přesně která je u nich, stejně jako u homosexuálů, menší než u heterosexuálních mužů.
..................................
Vědecké studie ukázaly, že estrogen - ženský protějšek testosteronu - způsobuje rychlejší růst spojů mezi nervovými buňkami. Ženy mají menší mozky - ale líp propojené!

Muži s nízkou hladinou testosteronu více inklinují k obezitě. Obézní muži mají obvykle nízkou hladinu testosteronu. Tukové buňky metabolizují testosteron na estrogen (ženský pohlavní hormon), čímž se snižuje hladina testosteronu.NEŽRAT!!

Američtí lékaři jsou přesvědčeni, že hormon progesteron produkovaný ve vaječnících a používaný v prvních antikoncepčních pilulkách může výrazně pomoci při léčbě úrazů hlavy, když je poškozen mozek. Napomáhá obnově neuronů v mozku i tkáně mozku.
Výzkum vede lékař David Wright z atlantské university Emory, který se specializuje na traumatické stavy. Wright je optimista. Už předchozí výzkumy prokázaly, že progesteron pomáhá normálnímu vývoji neuronů v mozku a že pomáhá chránit poškozenou mozkovou tkáň. Už se ukázalo, že jeho použití omezuje nebezpečí smrti pacientů se zraněným mozkem. Wright uvedl, že traumatická zranění mozku jsou komplexní záležitostí. Současně se objevuje otok mozku a hynou neurony. „Krása progesteronu je v tom, že se zdá, že pomáhá se všemi těmito věcmi.“ Wright doufá, že by se progesteron mohl stát po třiceti letech prvním lékem na traumatická poranění mozku. Během testů se bude podávat lidem s těmito poraněními po dobu čtyř dnů. Jeho hladina v krvi bude čtyřikrát vyšší než u těhotných žen v posledním trimestru. Lékaři budou používat progesteron získaný ze sladkých brambor.

Pohlavní hormony
Úvodem je třeba předeslat, že ačkoliv se běžně pohlavní hormony rozdělují na "mužské" a "ženské", ve skutečnosti nic takového neplatí. Muži i ženy produkují úplně stejné hormony a jediný rozdíl mezi nimi spočívá ve vzájemném poměru těchto hormonů - muži vytvářejí významně více testosteronu a ženy významně více estrogenu a progesteronu.
Pohlavní hormony patří do skupiny tzv. steroidních hormonů, které jsou vytvářeny v gonádách (u žen ve vaječnících, u mužů ve varlatech) a v kůře nadledvin. Výchozí surovinou pro tvorbu všech steroidních hormonů je cholesterol. Neustále jsme ze sdělovacích prostředků bombardováni informacemi o nebezpečí vysoké hladiny cholesterolu v krvi, což vede k chybnému předpokladu, že čím je cholesterolu v krvi méně, tím lépe. Ve skutečnosti je nízká hladina sérového cholesterolu rovněž nebezpečná, protože tělo trpí nedostatkem surovin pro tvorbu životně důležitých hormonů. Lidé s nízkým cholesterolem mají obvykle málo energie a mohou trpět únavou, depresemi a ztrátou libida (pohlavní touhy). Mají rovněž větší riziko, že onemocní rakovinou.

No vidíte, nic není černobílé a pindy, že ony jsou horší je blbost. Tak jak to napsal Český maloměšťák, chybí tady důležité zákony, bez nich je úplně jedno kdo tam sedí, zda ten či ona. S kvalitními zákony by nemohla Katka Peak být tam kde je...
20. 12. 2012 | 14:36

iáček napsal(a):

Pěkně jste to ukázal pane autore.
Ženské nejsou přínosem pro politiku a ani pro vedení.

Kariérní aktivistky už tady začaly troubit znovu do trumpety o tom jak jsou všichni na omylu a jen žena a jedině ona je nositelkou "čisté politiky". Bludařky/bludaři.
20. 12. 2012 | 14:49

evix napsal(a):

Anna a vy dávate preferenční hlasy ženám? Řekla bych že ne.
20. 12. 2012 | 14:49

Jana Pechová napsal(a):

Anna 14:12
Jen přípodotek: bude-li situace v opačném gardu, tedy žena a proti ní tři synové, manžel a tchán, do které hospody se staví ta žena na shlédnutí své telenovely? Ono je to i o té rovnosti příležitostí v příspěvku níže.
A je-li tak vysoká rozvodovost, nejspíš asi vyváženost mezi pohlavími opravdu nějak skřípe.

PS: A co se týká těch ponožek: nemám pochyby o tom, že v daném případě bych mužskou část přesvědčila, že zalátaná pata bude pohodlnější, než když na ní bude tlačit nevzhledný zámotek. S tím mám ostatně osobní zkušenosti, a dost bohaté. Použité výrazivo patřilo k obhajobě.
Samozřejmě, že by rozhodla většina. A pokud by čas nedovolil jiné řešení než 'obklíčení díry', tak přece nejsem idiot (tedy, aspoň doufám, že ne zcela)
20. 12. 2012 | 14:50

brko napsal(a):

Testosteron není nikdy důvodem k agresivnímu jednání - to je blud, který si vytvořily gendertetky, aby mužům ukazovaly jak jsou méněcenní.
20. 12. 2012 | 14:53

Anna napsal(a):

Jana Pechová napsal(a):

Anna 14:12
Jen přípodotek: bude-li situace v opačném gardu, tedy žena a proti ní tři synové, manžel a tchán, do které hospody se staví ta žena na shlédnutí své telenovely? Ono je to i o té rovnosti příležitostí v příspěvku níže.
A je-li tak vysoká rozvodovost, nejspíš asi vyváženost mezi pohlavími opravdu nějak skřípe.
-----------------------------------------------

Podle mě tři synové, manžel a tchán velmi rádi vyklidí pole a půjdou se dívat do hospody. Kdyby ne, pak žena půjde k sousedce, která se na to dívá. Spousta žen se navíc ráda bude dívat na fotbal, takže není, co řešit.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI v situaci, kdy je žena samoživitelka, v porovnání s muži, těžko najít. Jak by je vyřešily jakékoliv kvóty?
Podle mě k rovným příležitostem by se došlo péčí o děti fifty fifty. A v bytě, kde by stále bydlely děti.
20. 12. 2012 | 15:21

Anna napsal(a):

evix napsal(a):

Anna a vy dávate preferenční hlasy ženám? Řekla bych že ne.
-------------------------

Ne, protože jsem volit byla jen 2x a to hned po 89.
K volbám prezidenta půjdu a budu volit paní Táňu Fischerovou.
20. 12. 2012 | 15:24

Anna napsal(a):

evix

Jen doplním, proč má paní Táňa Fischerová moje sympatie, a předvést, že ženy mají příležitost se angažovat.

Aktuální statutární orgány Klíčového hnutí

Od valného shromáždění, které se konalo 2. října 2010, má Klíčové hnutí statutární orgány v tomoto složení:

předsedkyně:
Taťaňa Fischerová

místopředsedkyně:
Barbora Seifertová

členka předsednictva:
Emilie Roubíčková

členka předsednictva:
Monika Šatavová

členka revizní komise:
Regina Rösslerová

členka rozhodčí komise:
Veronika Farkašová

členka rozhodčí komise:
Lenka Randová

13.12.11

Klíčové hnutí si klade za cíl vrátit do veřejného života možnost skutečného uplatnění jednotlivce a rozvoj místních společenství. Formy vzdělávání, kultury i pracovních nabídek by měly poskytovat prostor pro tvořivost, osobní rozvoj a vědomí duchovního rozměru lidské existence. Ve veřejném životě a při jeho správě by měly být složky společnosti (politická, ekonomická a kulturně-duchovní) oddělené a vzájemně spolupracující. Právě v prorůstání těchto tří složek do jednoho mocenského celku spočívá současná krize společnosti i politiky, a proto jejich samostatnost, kdy každá působí ze sebe a za sebe a vzájemně spolupracuje, je jediným možným východiskem. Nepůjde to samozřejmě najednou, ale je možné se k cíli přibližovat metodou postupných kroků už teď a tady.

http://www.klicovehnuti.cz/
20. 12. 2012 | 15:44

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Paní Fischerová je velmi sympatická žena. Na její rovné podmínky při startu do mužského světa jsem však upřímně zvědavá, stejně jako na její manipulační prostor při jednání a vlivu v případě úspěchu.
Politické kuloáry jsou totiž bez optimálního poměru v zastoupení pohlaví obdobným prostorem, jako ta hospoda. Paní Fischerové nejspíš zbudou ty sousedky.
20. 12. 2012 | 15:52

Anna napsal(a):

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Paní Fischerová je velmi sympatická žena. Na její rovné podmínky při startu do mužského světa jsem však upřímně zvědavá, stejně jako na její manipulační prostor při jednání a vlivu v případě úspěchu.
-------------------------------------------

Podle mě je jen jeden svět. A ten je společný pro ženy i muže. Manipulační prostor pro prezidenta je stanovený stejně pro muže
i pro ženu.

Jak si vysvětlujete, že ČSSD je údajně pro kvóty pro ženy, přitom ve stínové vládě jsou z 15 ministrů 2 ženy, přičemž jednou z nich je
Michaela Marksová-Tominová se dlouhodobě zabývá postavením žen a mužů ve společnosti, otázkami ženských práv a rodinnou politikou. V letech 1997-2004 pracovala jako ředitelka pro styk s veřejností v obecně prospěšné společnosti Gender Studies, 2004-2006 vedla odbor rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí a duben 2009-září 2010 odbor rovných příležitostí ve školství na Ministerstvu školství. Od srpna 2010 je stínovou ministryní pro lidská práva a rovné příležitosti ve stínové vládě ČSSD.
---

Jaký bude asi výsledek její práce, když za takovýchto podmínek v ČSSD jsou takové výsledky v zastoupení žen?

------------------------------------------------------

"Politické kuloáry jsou totiž bez optimálního poměru v zastoupení pohlaví obdobným prostorem, jako ta hospoda."

Ženy u nás mají rovné PRÁVO i PŘÍLEŽITOST vstoupit do politiky i do hospody jako muži. Že toto právo i příležitost nevyužívají, je volba jejich, tedy žen.
20. 12. 2012 | 16:08

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Naše pohledy jsou paní Anno velmi rozdílné. Já ty příčiny vidím jinde. Teoreticky proti vašim argumentům jistě nemohu mít nic.
Zákony však máme také jen jedny, pro všechny stejné - a o neuspokojivé praxi se debatuje na většině podobných fór.
Nedávno jsem se dívala na dokument o pomoci OSN při vzdělávání žen v muslimském světě. Řada z nich o to stála, postoje jejich mužů by bylo zbytečné komentovat. Ovšem, nejsmutnější byl odpor matek oněch zájemkyň o studium. Argumentovaly podobně, jako vy a shodně s muži. "Co chceš? Muž tě zabezpečuje, co ti tu chybí? Vždyť ti nikdo nebrání ve společenském styku a rodina je nejpřednější."
A jak se žije ve světě, který mají muži plně pod kontrolou, vidíme dnes a denně.
20. 12. 2012 | 17:15

Vandal napsal(a):

Pechová

je to jednoduché
pokud budou stejně rovné příležitosti pro muže a ženy, nikdy ženy nedosáhnou pozic mužů.
Pokud by byla zavedena např. fotbalová liga s ženskými i mužskými týmy, nebo boxerská liga, nebo jakákoliv jiná, třeba i šachová, budou ženské týmy vždy na chvostě. Naprosto bez ohledu na to, co by vy jste chtěla, nebo co by vy jste hlubokomyslně myslela. A v těch manažérských, nebo jakýchkoliv pozicích se uplatňují naprosto stejné vlastnosti, jako ve všech sportech, totiž inteligence, i fyzická síla, odolnost, vytrvalost, bojovnost atd., atp. Mentální i fyzické předpoklady jsou ve velké většině na straně mužů. A to nemluvím o hendikepu žen, totiž rození dětí, a z toho vyplývající výpadky v kariéře. Takže je nesmyslem to, co melete o rovnosti příležitostí. Kvoty naopak vedou k nerovnosti příležitostí, pomocí kvoty se dostanou na určité posty ti, kteří by se na ně v rovné soutěži nikdy nedostali. Dostanou se tam proto, že se např. nějaké stádo sudokopytníků "humanistů" v boji za "rovné" příležitosti usnese na kvotě ve prospěch např. hrbatých lidí. Prostě ve vládě musí být 40% hrbatých lidí, ber kde ber. Musíte uznat, že přece jde o rovnost příležitostí, nebo ne? Proč zrovna, a jen ženy?
20. 12. 2012 | 21:40

Anna napsal(a):

Jana Pechová
"Argumentovaly podobně, jako vy a shodně s muži. "Co chceš? Muž tě zabezpečuje, co ti tu chybí? Vždyť ti nikdo nebrání ve společenském styku a rodina je nejpřednější."
A jak se žije ve světě, který mají muži plně pod kontrolou, vidíme dnes a denně. "

Mám dvě dospělé dcery a muž mě a rodinu zabezpečoval pouze v době, kdy jsem byla na mateřské (starší dcera se narodila v r.1980 a tehdy bylo placeno jen půl roku). Obě dcery chodily do školky, já i můj muž do práce. Dohodli jsme se, že oba budeme mít dva večery v týdnu pro své koníčky, od pátku do neděle (včetně) bude rodina společně. Jsme spolu už 35 let. Zpočátku jsme měli "italskou" domácnost, ale přežili jsme to. Po několik let jsem brala víc, než můj muž technik (jsem programátorka).

Žijeme v ČR, která není muslimským světem.

" Zákony však máme také jen jedny, pro všechny stejné - a o neuspokojivé praxi se debatuje na většině podobných fór."

Kvalita zákonů je podle mě jistě hodna diskuse, spousta i předělání, ale podle mě s genderovou otázkou přímo nesouvisející (mimochodem právniček, advokátek, soudkyň, notářek.. je poměrně dost).
---------------------------------------------------

"A jak se žije ve světě, který mají muži plně pod kontrolou, vidíme dnes a denně. "

Podle mě by se vždy mělo stavět od základů. A tím není politika, neboť - Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce). Základem je rodina, tedy žena, muž, děti. Požádám-li o rozvod, po něm dostanu děti do péče, tak mi začne honička. Je třeba ekonomicky sebe a děti zabezpečit a děti dobře vychovat.
VŠECHNY MUŽE někdo vychovával. Soudím dle svých zeťů, že kluci jsou už vedeni k tomu, aby doma pomáhali a věnovali se svým potomkům.
------------------------------------------------

"Vždyť ti nikdo nebrání ve společenském styku a rodina je nejpřednější."

Rodina by měla být nejpřednější. Podle počtu rozvodů soudím, že tomu tak není.

Kdo komu brání ve společenském styku? Kdo brání ženám, aby šly do politiky? Kdo brání ženám, aby šly do hospody?

Je to jen volba té které ženy, jak se bude seberealizovat.
21. 12. 2012 | 07:16

Anna napsal(a):

Jana Pechová
"Argumentovaly podobně, jako vy a shodně s muži. "Co chceš? Muž tě zabezpečuje, co ti tu chybí? Vždyť ti nikdo nebrání ve společenském styku a rodina je nejpřednější."
A jak se žije ve světě, který mají muži plně pod kontrolou, vidíme dnes a denně. "

Mám dvě dospělé dcery a muž mě a rodinu zabezpečoval pouze v době, kdy jsem byla na mateřské (starší dcera se narodila v r.1980 a tehdy bylo placeno jen půl roku). Obě dcery chodily do školky, já i můj muž do práce. Dohodli jsme se, že oba budeme mít dva večery v týdnu pro své koníčky, od pátku do neděle (včetně) bude rodina společně. Jsme spolu už 35 let. Zpočátku jsme měli "italskou" domácnost, ale přežili jsme to. Po několik let jsem brala víc, než můj muž technik (jsem programátorka).

Žijeme v ČR, která není muslimským světem.

" Zákony však máme také jen jedny, pro všechny stejné - a o neuspokojivé praxi se debatuje na většině podobných fór."

Kvalita zákonů je podle mě jistě hodna diskuse, spousta i předělání, ale podle mě s genderovou otázkou přímo nesouvisející (mimochodem právniček, advokátek, soudkyň, notářek.. je poměrně dost).
---------------------------------------------------

"A jak se žije ve světě, který mají muži plně pod kontrolou, vidíme dnes a denně. "

Podle mě by se vždy mělo stavět od základů. A tím není politika, neboť - Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce). Základem je rodina, tedy žena, muž, děti. Požádám-li o rozvod, po něm dostanu děti do péče, tak mi začne honička. Je třeba ekonomicky sebe a děti zabezpečit a děti dobře vychovat.
VŠECHNY MUŽE někdo vychovával. Soudím dle svých zeťů, že kluci jsou už vedeni k tomu, aby doma pomáhali a věnovali se svým potomkům.
------------------------------------------------

"Vždyť ti nikdo nebrání ve společenském styku a rodina je nejpřednější."

Rodina by měla být nejpřednější. Podle počtu rozvodů soudím, že tomu tak není.

Kdo komu brání ve společenském styku? Kdo brání ženám, aby šly do politiky? Kdo brání ženám, aby šly do hospody?

Je to jen volba té které ženy, jak se bude seberealizovat.
21. 12. 2012 | 07:17

Anna napsal(a):

Opakuji:

Zkuste, prosím, seřadit následující problémy od nejzávažnějšího k nejméně závažnému:

1. Mladí lidé v Česku užívají marihuanu podstatně víc než jejich vrstevníci jinde v Evropě. Ve věku mezi 15 a 24 lety vyzkoušelo marihuanu 54 % Čechů, přičemž evropský průměr činí 30 % mladých Evropanů. Za Čechy s velkým odstupem následují Francouzi a Španělé, kterých drogu zkusilo 42, respektive 39 %. Není to ale jediné číslo, kterým se český národ dostal na první místo pomyslného žebříčku. Česko také tradičně patří k zemím s nejvyšším počtem uživatelů pervitinu. A když se podíváme do oblasti alkoholu, i tam se stále děje to, že máme podíl mladých lidí, který mají zkušenost s opilostí, vyšší než průměr v Evropské unii, zejména v počtu nezletilých.

Nabízí se tak otázka, zda se český národ mění v tlupu smyslu zbavených jedinců? Najít odpověď však není jednoduché. Hlavní nebezpečí se skrývá v alkoholu a nikotinu, které jsou považovány za vstupní bránu k tvrdým drogám a jejichž spotřeba mezi mládeží v posledních letech drasticky stoupá. Pervitin je už jen následek toho zpočátku nevinného večírku. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že rekreační užívání drog se pro mladou generaci stalo součástí globální konzumní společnosti, a to žádné zákony nezmění. Změnit to může pouze výchova či vzdělání, oblasti, které spolu úzce souvisí. http://konoptikum.cz/articles/2012/01/ceska_mladez_netroskari_k26_s8.php

2. Narůstající výchovné problémy u dětí:
Do této kategorie zařazujeme: útěky, toulání, záškoláctví, negativismus, toxikomanii, alkoholismus, nikotinismus, gamblerství, agresi a šikanu.
http://www.chytrazena.cz/vychovne-problemy-u-deti-12336.html

3. V EU i u nás je nízká porodnost.
http://www.svetdnes.cz/zebricek/celkova-porodnost.html

4. Informace z roku 2010: Podle evropského statistického úřadu Eurostat má Česká republika nejvyšší rozvodovost v EU – rozpadá se tu 48 % manželství.
http://www.vitalia.cz/clanky/rozvody-myty-a-fakta/

5. U nás nedostatek všem finančně dostupných školek, velmi nesnadné získání práce na zkrácený pracovní úvazek.

6. Zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách.

7. Jak u nás správně genderově mluvit.
----------------------------------------------

Pro ty, kteří za nejzávažnější problém určili bod 7 - jak správně genderově mluvit - je určitě potěšující, že k vyřešení tohoto problému vydalo ministerstvo školství v roce 2010 příručku Kultura genderově vyváženého vyjadřování.
http://www.novinky.cz/veda-skoly/190084-skolstvi-chce-napravit-cestinu-ve-prospech-zen.html

Pro ty, kteří za nezávažnější problém určili bod 6, je jistě potěšující, že v polovině listopadu představila Evropská komise návrh směrnice o „zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách“.

A nám ostatním, kteří jsme tyto dva body zařadili až na konec, nezbývá než si povzdechnout nad tak rozdílnými prioritami dnešních feministek.
21. 12. 2012 | 07:18

Anna napsal(a):

Jana Pechová

P.s.: JAK SI MUŽE VYCHOVÁME, TAKOVÉ JE MÁME.

Omlouvám se, nedopatřením jsem předposlední příspěvek dala 2x.
21. 12. 2012 | 07:36

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Netuším, jak souvisí snaha o vyšší zastoupení žen ve vedoucích funkcích se všemi vámi uvedenými problémy - a to včetně správného genderového mluvení.
1/ Problémy s mládeží byly, jsou a budou a jejich konkrétní podobu nese obraz doby. Zabývat se experimentátorstvím nemá smysl - tam rozhodují možnosti a patří to k věku. Ovšem největší skluz měly s naprostou jistotou (podle mých bohatých zkušeností) děti, kterým chyběla láska - a bylo úplně jedno, jestli jejich rodiny jsou kompletní nebo ne.
2/ Pro narůstající výchovné problémy platí to samé, co pro bod 1. Jsou-li rodiče sobci (což nemá s jejich tvůrčími schopnostmi pranic společného), je ve výsledku jedno, jestli zůstanou spolu nebo ne.
3/ Nízká porodnost je záležitostí ekonomickou. Lidé ve vyspělém světě přemýšlejí jinak než lidé z třetích zemí. Osobně mi nevadí, že v každé rodině nejsou minimálně tři potomci: jednak jsem spíš pro kvalitu a za druhé mě děsí zvyšující se počet obyvatel Země. Naopak co mi vadí víc, je vzrůstající věk prvorodiček: a ten je přímým důsledkem snahy žen prosadit se v mužském světě. Přečtěte si ostatně vypovídající příspěvek nicku Vandal (20.12. 21:40) - rození dětí je podle mužů výpadek v kariéře a hendikep.
4/ Jak se na vysoké rozvodovosti podílí snaha žen o seberealizaci? Manželství má být svazek dvou rovnocenných partnerů, kteří dokážou dobře hospodařit s výhodami plynoucími ze vzájemné spolupráce. To je samozřejmě ideál, ale k němu má vztah, zprvu postavený hlavně na vzájemných sympatiích, směřovat. Bezesporu existuje celá řada dvoukariérových manželství, kde partneři k ideálu zdárně kráčejí a dobře vychovávají své děti. Důvod je prostý: umějí a chtějí spolu mluvit a jsou si vědomi svých cílů, práv - ale i povinností. Vzhlížela bych právě k nim.
5/ Nedostatek míst ve školkách je záležitostí obcí, případně zaměstnavatelů. Pokud by bylo mezi politiky víc žen - matek, možná by se na skokovou záležitost (neboť je to věc silných ročníků, která se dala předvídat) reagovalo na všech úrovních podstatně rychleji.
6/ Genderová nevyváženost je nevyváženost pohledů a řešení. A stejně jako v případě manželství není optimální, pokud si jeden z partnerů usurpuje právo na rozum, není to dobré ani pro společnost.
Většinově mužské zastoupení dává v rozhodování přednost rychlosti, dravosti a síle: přirozeností ženy je hledání trvalé udržitelnosti. Pokud však půjdete na houpačku s člověkem o tři váhové kategorie těžším, těžko můžete doufat v příjemné houpání.

Paní Anno, vy možná máte spokojené manželství, kde to, co píšu, funguje bez vnějších zásahů. Jenže to je možná zároveň váš problém v nazírání na realitu. Těžko můžete diskutovat o problému, který nevidíte a neznáte, a tvrdit, že neexistuje. Je to tak trochu jako diskuse o domácím násilí, které má řada lidí tendenci zlehčovat, protože si ho prostě neumí představit. Řeknou - ten týraný je hlupák, protože přece mohl odejít. Na toto také těžko hledáte argumenty - těch racionálních totiž moc není, a přesto právě ty zdánlivě iracionální jsou nejsilnější.
21. 12. 2012 | 09:42

Anna napsal(a):

Jana Pechová

Všechny mnou vyjmenované problémy se týkají I ŽEN, tedy podle mě i ženy by se měly podílet na jejich řešení. Podle mě všude kolem nás je spousta problémů k řešení. Proto je nutné stanovit si priority.

1/ Podle mě problémovým dětem nejčastěji kromě lásky chybí i pochopení a rozumná výchova.

2/ Děti jsou čím dál nevychovanější - to je konstatování většiny kantorů, vychovatelů, ale i poměrně velké části dospělých.
Takže vycházím-li z toho, že téměř každé druhé manželství u nás se rozvádí, v 90% dostane do péče děti matka, pak mi z toho vychází, že větší podíl na výchově mají ženy.

3/ Nízká porodnost podle mě není jen záležitostí ekonomickou. Kdo se má o staré lidi podle Vás postarat, ne-li jejich potomci.

4/ "Jak se na vysoké rozvodovosti podílí snaha žen o seberealizaci? "

To opravdu nevím. Já problém rozvodovosti považuji pouze ve vztahu k dětem a jejich výchově. Pakliže manželé nemají děti, ať se rozvádějí, kolikrát chtějí.

5/ Nevím, kolik bylo ve vrcholné politice žen za totáče, ve vládách si nevzpomínám, že by byly, přesto byl dostatek jeslí a školek. Navíc finančně dostupných všem.

6/ Genderová vyváženost podle mě existuje, protože žije u nás přibližně stejně mužů a žen. Podle mě žena a muž se doplňují jako jin a jang.
U nás mají ženy právo a možnosti studovat cokoliv a pracovat kdekoliv. Máme ženy ve vládě, Parlamentu, Senátu, europoslankyně, diplomatky, ve správních a dozorčích radách i velkých společností, soudkyně, primářky, architektky, vědkyně, vrcholové manažerky, úspěšné podnikatelky...bez kvót.

Proč by mělo být správné podporovat zavedení kvót na zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách.

Jen dodávám:

Asi se shodneme na tom, že technika, vedení firem...bylo doménou mužů. A péče o děti a jejich výchova doménou žen.
Zatímco technika jde mílovými kroky kupředu, firmy jsou úspěšné i bez 40% zastoupení žen ve správních a dozorčích radách, DĚTI JSOU ČÍM DÁL VÍC NEVYCHOVANĚJŠÍ !!!

Vzhledem k vysokému počtu dětí žijících v neúplných rodinách by bylo tedy logické POŽADOVAT VÝCHOVU DĚTÍ FIFTY FIFTY. A nikoliv, že by musely děti pendlovat mezi rodiči, ale střídavá péče rodičů by probíhala v bytě, kde by stále bydlely děti.

Jaký bude mít PRAKTICKÝ PŘÍNOS pro ženy a společnost „zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách“?
Myslíte, že tím se sníží domácí násilí? Nebo zlepší vztah žen a mužů?

Co se týká násilí, podle mě část jde omezit výchovou. Pak je podle mě velice třeba osvěty jak postupovat, v případě, že jsem obětí násilí (obětmi nejsou jen ženy, ale i děti a v některých případech i muži).
-----------------------------

"Paní Anno, vy možná máte spokojené manželství, kde to, co píšu, funguje bez vnějších zásahů. Jenže to je možná zároveň váš problém v nazírání na realitu. Těžko můžete diskutovat o problému, který nevidíte a neznáte, a tvrdit, že neexistuje."

Jaké vnější zásahy máte na mysli?

Podle mě je velmi důležitá výchova. Já bych zavedla jako povinnou četbu na školách :
John Gray - Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše
Asertivitou proti stresu - Praško, Ján; Prašková, Hana
Nenechte sebou manipulovat - Isabelle Nazare-Aga.
-------------------

Seberealizace je u každého jiná a je jedno, jedná-li se o muže či ženu. A bere-li žena za seberealizaci práci v politice nebo ve vrcholových funkcích, možnosti i právo na to má. Podle mě však nemá právo dovolávat se práva na poměrné zastoupení v nich s tím, že mužů je u nás stejně jako žen.

Většina žen totiž má za prioritu rodinu, případně jen děti, nikoliv politiku. Do vrcholových funkcí se taky většina žen nežene. Podle mě to je moudré. A nejsou-li feministky schopné se bez kvót prosadit, je to jejich problém.

Znovu se ptám - nevíte, jak paní Marksová-Tominová pracovala v ČSSD ve prospěch žen, když ve stínové vládě s 15 ministry jsou 2 ženy?
21. 12. 2012 | 11:00

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Nevím, jak se paní Marksové-Tominové daří její práce, nesleduji to. A nejsem tak schopna se vyjádřit k výsledkům.
Nemohu si však nepovšimnout toho, že společnost za posledních sto let prošla velmi výraznou proměnou po všech stránkách, v oblasti rozhodování si ale zachovala výrazně patriarchální ráz. K čemu to vedlo, nechť posoudí každý sám. Na snímcích z podpisů nejrůznějších smluv a dohod, které lidstvu přinejmenším neprospěly, jaksi ženy nevidět a nemohu se zbavit vtíravého pocitu, že to spolu souvisí.
Ano, dobře fungující rodina je na prvním místě. Souhlasím. Nechť má tedy taková rodina dost zastupujících hlasů v rozhodujících orgánech každé instituce, která vynáší verdikty, jež ve svých důsledcích právě na rodinu dopadají.
21. 12. 2012 | 11:41

Anna napsal(a):

Jana Pechová
"Ano, dobře fungující rodina je na prvním místě. Souhlasím. Nechť má tedy taková rodina dost zastupujících hlasů v rozhodujících orgánech každé instituce, která vynáší verdikty, jež ve svých důsledcích právě na rodinu dopadají. "

A jak chcete takové zástupce určovat? Jaká budou kritéria?

Podle mě je třeba rozumného dialogu žen a mužů o potřebách dětí, jejich výchově, o zabezpečení dostatečného množství školek a mimoškolních aktivit finančně pro všechny dostupných.. a poté realizace domluvených cílů.

Rozhodování ale přece není jen v oblastech politických a na vrcholových místech... podle mě ženy musí rozhodovat stejně často jako muži, ale rozhodují o jiných věcech.
Naštěstí u nás se žena rozhoduje, koho si vezme, zda-li se rozvede, kolik bude mít dětí, co bude studovat, kde se bude ucházet o místo..

Podle mě vůbec nevadí, je-li muž hlavou, když je žena krkem, který hlavou otáčí. Myslíte, že otec dvou malých dětí milující svou ženu, která chce jít do práce, nebude v rámci svých možností rozhodovat o dostatečném počtu školek...?
Podle mě současný boj, handrkování a vzájemné slovní napadání mezi muži a ženami k ničemu dobrému nevede.

Ženy, ženy, ženy - poměrné zastoupení, kvóty... téměř na denním pořádku i v médiích. Proč ne raději děti, děti, děti, výchova, mimoškolní aktivity...nebo to feministky považují za infantilní?
21. 12. 2012 | 12:07

Anna napsal(a):

Jana Pechová napsal(a):

Anna
Nevím, jak se paní Marksové-Tominové daří její práce, nesleduji to. A nejsem tak schopna se vyjádřit k výsledkům.
------------------------------

Já to sleduji se zájmem, protože paní Marksová-Tominová je od srpna 2010 stínovou ministryní pro lidská práva a rovné příležitosti ve stínové vládě ČSSD.
Toto ministerstvo nyní neexistuje a soudím dle výsledků zastoupení žen ve stínové vládě ani nebude třeba. Jestliže jako feministka ve straně, která podporuje kvóty pro ženy, dokázala jako stínová ministryně pro lidská práva a rovné příležitosti prosadit zastoupení žen ve stínové vládě s 15 ministry jen 2 ženy, pak je to žalostný výsledek.

Peníze na toto nyní neexistující ministerstvo by se mohly dát na školství, které jich má nedostatek.
21. 12. 2012 | 12:27

Anna napsal(a):

Jana Pechová

Přeji Vám pohodové Vánoce a celý příští rok, zdraví, štěstí na dobré muže i ženy v okolí a vůbec všude (ty přeji nám všem).
Mějte se krásně.
Anna
21. 12. 2012 | 12:39

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy