Kvalita, poplatky a nečinnost ministerstva školství

07. 10. 2013 | 17:00
Přečteno 10769 krát
V debatách o školném, poplatcích a kvalitě vysokých škol toho bylo hodně slyšet o vazbě kvality s poplatky za studium. Představa, že by tato vazba s kvalitou existovala v souvislosti s plošným školným na vysokých školách je zřejmě již právem opuštěna. Zbývají poplatky vybírané za souběžná nebo další studia a zejména poplatky za prodlužované studium. Tyto poplatky zavedl již zákon z roku 1998, nejedná se o nic nového a není potřeba taková opatření teprve ve volebních programech slibovat.

Přesto se nejedná o věc zcela neproblémovou. Problematické je zde zejména chování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve vztahu k odpovědnosti za soulad statutů veřejných vysokých škol se zákonem. Správní rozsudek ukázal, že je na většině vysokých škol stanovení poplatků provedeno způsobem, který neopravňuje jejich vyměřování a tedy ani vybírání. Meritum problému leží v tom, že výše poplatků není uvedena přímo ve statutu vysokých škol. Za soulad statutu vysoké školy se zákonem je ze zákona odpovědné MŠMT. Spoluzodpovědnost tohoto úřadu je tedy vcelku nepochybná, byť samozřejmě primární pravomoc navrhovat akademickým senátům znění statutu je výhradně na rektorech veřejných vysokých škol.

Rozsudek správního soudu trvající na povinnosti vysokých škol zahrnout stanovení výše poplatků za delší, další a zřejmě i cizojazyčná studia přímo do statutů vysokých škol a z toho vyplývající šance studentů žalobou dosáhnout vrácen poplatků za dobu až dva roky zpět ("Soud dal studentům šance dobývat zpět poplatky", LN 2. 10., resp. rozsudek 7 As 41/2013-37 zamítající kasační stížnost proti dřívějšímu pravomocnému rozsudku) označují někteří rektoři za překvapivý. Není tomu tak, přestože na první pohled lze tvrdost verdiktu zapadá do postupného zpřesňování požadavků na procesní ochranu práv studentů, jak ji svými judikáty Nejvyšší správní soud ustanovuje.

O tomto konkrétním problému se ví již delší dobu, o čemž svědčí i skutečnost, že změna této povinnosti včetně explicitního konstatování povinnosti začlenit výši poplatků do statutu vysoké školy je zmiňována v důvodové zprávě "Fialova" návrhu novely zákona o vysokých školách. Právě tuto skutečnost Nejvyšší správní soud jako skutečnost svědčící jasně ve prospěch argumentů žalující studentky.

Co je ovšem zcela nepochopitelné, je nečinnost MŠMT jako orgánu ze zákona majícího dohled nad vysokými školami a statuty vysokých škol posuzujícího z obsahového hlediska. Pravomocný rozsudek proti Masarykově univerzitě padl již 16. května 2013. Ministerstvo školství ani v obsazení, které poměry na zrovna této univerzitě velmi dobře znalo, tedy ministr Petr Fiala jako bývalý rektor, jeho první náměstek Jiří Nantl jako někdejší ředitel právních a korporátních vztahů dokonce s přímou kompetencí kolem statutárních záležitostí, dnes člen správní rady univerzity, i náměstek pro vysoké školy Tomáš Hruda původně z MU, neučinilo nic pro to, aby ministerstvo v rámci své kompetence včas vyzvalo vysoké školy, aby ještě před vyměřováním poplatků v době prázdnin nechaly akademických senátech schválit novelizace statutů. Přitom šlo vše spravit pouhým přepsáním každoročně povinně zveřejňované výše poplatků do textu statutů.

Problém se přitom týká téměř všech vysokých škol v ČR a celková ztráta prostředků může jít do stovek milionů korun. Jak zpětně v případě, že se studenti rozhodnou svých práv soudně domáhat, tak ze snížení nově předepisovaných poplatků na zákonem stanovené minimum, což výrazně omezí naplňování stipendijních fondů. Na věci nic nemění ani skutečnost, že si vysoké školy kdysi povinnost zahrnout poplatky do statutu benevolentněji vykládaly v dobré víře (konkrétní způsob, který NSS neuznal, byl na Masarykově univerzitě praktikován již od doby, kdy jsem tak jako rektor působil já, jen napaden byl až podstatně později).

Poplatky za delší studium byly zavedeny jako nástroj odrazující studenty od zbytečného prodlužování studia. Ministerstvo školství svou nečinností fakticky popřelo nejen zájem na na zkvalitňování studia, ale i vytváření prostředků pro stipendia studentům.

Trestuhodný je zde i souběh s tolerancí, kterou MŠMT prokazuje k praxi některých vysokých škol zpoplatňovat jako "doplňkovou" službu některé jinak samozřejmé činnosti vysokých škol. Studentská komora Rady vysokých škol poskytla ministerstvu již v lednu přehled vysokých škol nezákonně vybírajících různé formy v zákoně nestanovených poplatků. Ministerstvo reagovalo teprve v srpnu, ale ani tehdy nezakročilo proti školám, které se uchylují k praktikám, které lze těžko označit jinak, než jako podvod. Čerstvě třeba fakulty University Hradec Králové, které v obálce s přijetím zasílají složenku na 500 Kč a papír nazvaný "potvrzení o nástupu", na který se má ústřižek zaplacené složenky nalepit - zjevně se snahou vzbudit v přijatých studentech dojem, že zaplatit musí.

MŠMT na jedné straně nedělá nic, aby vysoké školy mohly vybrat poplatky, které zákon stanoví. na druhé straně praxi se zákonem v rozporu shledává jako vybírání platby za "nadstandardní službu" a i po přímém upozornění odmítá zakročit. Když studenti ministerstvu ani školám za zastání nestojí, není se co divit, že věc musí řešit až soudy.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pavel S napsal(a):

Za socíku jsem neměl ze školným problém. Věděl jsem že stát vychovává potřebné odborníky které já jednou budu potřebovat.
Dnes si každý studuje oborey které ho baví, zbytečné a nepotřebné, po studiu končí na pracáku, ti schopní odejdou do zahraničí.
Nevidím jedinýá důvod proč by z mých daní měly být tyto jejich libůstky placeny
07. 10. 2013 | 17:30

scientist napsal(a):

Pavel S.
Co je podle Vás nepotřebný obor? A jak víte, kdo končí na pracáku? A máte na mysli i např. absolventy přírodovědných oborů či chemiky? Ti totiž mají v provnání např. s "nepotřebnými" abolventy filosofických fakult, vyšší nezaměstnanost. Nemluvě o nezaměstnanosti absolventů řemesel. Těch je dneska takový nedostatek, že míra jejich nezaměstnanosti je zdaleka vyšší, než u nejvíc "nepotřebných" univerzitních oborů. Ono to je v reálu trochu jinak, než jak se domnívá většina obyvatel, Váš názor je totiž dominantní. Bohužel.
07. 10. 2013 | 18:02

nadšenec, z posledních sil napsal(a):

Zlatuška a Sachs zas nemaj co na práci a rejou do ministerstva mateřských (deficitních) školek.
Skutečně inteligentnij člověk nepotřebuje, aby mu stát pořád přes nějaký ministerstvo futroval kapsy a uživí se u Andreje Babiše krmením nemocných hus sám.
Z toho si pak může (hodí to celých 6,50 za hodinu) financovat studium sám.

Zdeněk Svěrák už je na tom opravdu moc špatně, když si nepamatuje, že metelesku blesku říkávala už moje babička. Jako jsme ve škole říkali Stojan Jakotič atd., nebudu to rozmazávat.
Asi to slyšel od dětí a pak na to radši zapomněl.
Každopádně to bylo všechno mnohem dřív, než Hrabánek s Velebným vymysleli Járu da Cimrmana.
07. 10. 2013 | 18:05

Loshjmulkanadýchaná napsal(a):

Ono vůbec v této geografické šířce se žije zvykem a ne zákonem. Nejen MŠ a univerzity, policie i uřady bývají často překvapené, že zákon zní jinak. Troubelínov
07. 10. 2013 | 18:31

Petr. napsal(a):

Poplatky za prodlužování studia jsou malicherné a většinou drogově závislé věčné studenty nemotivují.
Na straně druhé, by mělo být zdarma studium na VŠ technických a přírodovědeckých školách a naopak by měly být školy vychovávající tisíce historiků, kritiků, filosofů a pod. řádně zpoplatněny. Společnost, absolventů těchto škol takové množství nepotřebuje a absolventi těchto škol za pak uchytí na nějakém úřadě, i bez potřebné kvalifikace, nebo se za pár dní rekvalifikují na odborníka v jiném oboru. Stačí se jen podívat na kvalifikaci stavebního dozoru na D3 po jednom měsíci provozu této miliardové stavby.
07. 10. 2013 | 18:40

ex-nemo napsal(a):

"V debatách o školném, poplatcích a kvalitě vysokých škol toho bylo hodně slyšet o vazbě kvality s poplatky za studium. Představa, že by tato vazba s kvalitou existovala v souvislosti s plošným školným na vysokých školách je zřejmě již právem opuštěna......"
Pan profesor informatiky je špatně informován.
Vysoká škola je výběrové učiliště, jejiž úroveň je určena úrovní studentů. Nelze nastavit takovou laťku, aby ji níkdo nepřeskočil; v tom případě by škola ztratila svůj účel.
Dosud je kritériem prospěch studentů, to jest kombinace jejich talentu, zájmu a píle.
Bude-li zavedeno jeeště další, a to zákonitě podstatné kritérium, to jest majetnost, váha ostatních zákonitě poklesne.
Zavedení školného logicky musí přinést pokles úrovně vysokých škol.
Ostatně úroveń dnešních soukromých škol už o tom vypovídá.
07. 10. 2013 | 18:44

kormoran napsal(a):

Kam se vytratil blog 'Ja Jhyrka I'?
07. 10. 2013 | 19:01

Baba Jaga napsal(a):

Ježto každá prodavača v obchoďáku nemusí mít dle mého názoru vysokou a ta nemusí být v každém okresním městečku, stačilo by zredukovat počet státních VŠ - např. na stav v roce 1989, když je asi nyní dětí méně. Soukromé školy nechť zůstanou (i střední), ale jen za své - jak by se řešilo čerpání různých grantů, to mě právě nenapadá.
Jenže s úbytkem studentů nutně vzroste počet nezaměstnaných a co potom se zaměstnáváním mladých, aby si hned po škole osvojili pracovní návyky - snad všeobecným zkrácením pracovní doby a povolováním přesčasů? Existuje vlastně ještě kdysi obávaný inspektorát práce? Vlastně pracovní úřady tu jsou.
Ale to už jsem se od školného na státních školách dostala daleko.
07. 10. 2013 | 19:43

Maximus napsal(a):

Jak příznačné, velkoporadce Babiše "zlá tuška" zní tedy trochu nespisovně, ale lepší než třeba zlé péro..... udělá pořádek v českém vysokém školství na to tata. Budoucí ministr MŠMT je připraven! Jo, to jsou náhodičky,
počasíčko hlásí Mráčková, ministerstvo sociálna měl donedávna v rukou Dráb vlastně Drábek, ministr životního prostředí byl Dejmal, ZOO vede Bobek, ředitel botanické zahrady byl snad Větvička, v pražských nemocnicích byli dva primáři na gyndách se jmény Pipka a Šuk. A i tu tesařinu střechy baráku mě dělal Tesařík. Ježiši kriste.... tady si snad někdo z nás střílí!
Hezký večer.
07. 10. 2013 | 22:12

jogín napsal(a):

Rozmazávání maličkostí jako v tomto článku nemá nejmenší efekt na kvalitu vzdělání. Zdrojem katastrofy ve vysokoškolském vzdělání je poplatek za hlavu. Platba za studenta znamená, že studium dokončí i studenti s IQ šimpanze, protože za ně univerzita kasíruje. Pár tradičních univerzit sice má stále slušnou kvalitu, ale jejich úroveň zvolna klesá. Druhou částí maléru je propad odborných škol, jejich zbytečné a drahé nahrazování bakaláři a naprostý rozklad učňovského vzdělání.
07. 10. 2013 | 22:53

barich napsal(a):

Jogín:
stručně, leč dokonale přesně
07. 10. 2013 | 23:19

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

Voni jeden Zlatuško, zlaté a poťapané, pavlačó praštěné.
Až budou profesórem na renomované universitě, tak si můžou vyskakovat.
Pokud jsou jakýmkoli funkcionářem (krásný to rusismus) na universtě 215. kategorie, budete k smíchu, či spíš k politování.

Získejte renomé na uznávané a hodnocené universitě (např. Cornell, či MIT, nebo jiné Ivy League), budete mít cestu k úspěchu otevřenu.
Zatím jste po česku i moravsku tak řečený "Nýmand"
Bohužel...
A je to škoda, máte na víc....
07. 10. 2013 | 23:57

scientist napsal(a):

jogín
masifikace školství má sice tyto efekty, leč ty jsou vykoupeny jinými přínosy. I troglodyt, který zůstane o pár let ve vzdělávacím systému déle, je navzdory své osobě vzděláván a kultivován. Zadruhé, inflace diplomů je také znakem demokratizace a ztrácí se jejich nahrážková funkce za šlechtické tituly, kterou přebraly v 19. století. Zatřetí, je-li veřejná škola placena z veřejných peněz, nemůže být uzavřená pro úzký okruh vyvolených - většina lidí totiž má schopnosti vysokou školou projít. Začtvrté, všechny vzdělávací systémy, které prošly masifikací, nakonec zachovaly jistou hierarchizaci škol a tudíž i absolventů - zkrátka jsou školy lepší a horší a platí to i u nás a bude to brzy ještě zjevnější. Zapáté, excelentní studenti se nevypařili a vzhledem k charakteru studia na VŠ není problém, že je nikdo nevede za ruku od prvního ročníku. Oni se nakonec vyloupnou a profesoři o nich moc dobře ví a na normální škole je včas osloví a zapojí do svých projektů.
Pokud jde o učňovské školství, s ním máte pravdu, jenže s tím by ani omezený počet studentů univerzit nic nenadělal. Zaprvé, náhražkou by byli maturitní diplomy (a když omezíte gymnázia, poptávka by se přelila na jiné typy SŠ - útěk z učňáků má hlubší souvislosti, nejen VŠ). Zadruhé, jestli chceme držet populaci v učńovském školství, pak se vracíme o 40 let nazpět, před nástup postindustriální revoluce a globalizace. To, že ekonomika už nyní neabsorbuje vyučené, je zcela zřejmé ze statistik nezaměstnanosti podle vzdělání.
Navíc, paní Jaga správně poznamenala, že omezením vysokoškoláků by pribylo výrazně nezaměstnaných. Pobyt na univerzitě funguje také jako doba pro plynulejší přesun na pracovní trh, nebo´t hledání práce u značné části studentů probíhá již v posledních ročnících. A je lepší financovat školy, než vyplácet dávky.
08. 10. 2013 | 00:04

Důchodce68r napsal(a):

Jogín:
Ano, přesně tak, hřebíček na hlavičku!
Ale jak to vysvětlit našim vzdělaným ministrům a poslancům.
To je problém. Možná je to vůbec nad jejich možnostmi chápání.
Že by proto, že jsou sami produktem dosavadního systému? Jak potom prorazit tento začarovaný kruh?
08. 10. 2013 | 05:05

scallop napsal(a):

Volby se blizi, dlouho mlcici blogeri vylezaji z der. Bude veselo.
08. 10. 2013 | 07:12

Pavel S napsal(a):

Poplatky na VŠ- nechápu proč bych měl platit někomu komu se nechce dělat ale ví že když bude studovat, do 26 je chráněný. Tak si vybere ten nejzbytečnéjší, nejlehčí obor a potom skončí na pracáku.
Zajímalo by mne jesztli nějaký " humanista" umí vysvětlit na co potřebujeme tisíce politologů. Mne napadá po jednom pro 2-3 hlavní noviny, 2-3 televizní a rozhlasové stanice jako komentátor, ale i tam pindají nesmysly a vlastně jsou k ničemu. Trochu musí o politologii vědět i finanční analytici, aby vyhodnotili po volbách co změna vládnoucích znamená pro ekonomiku, ale to už jsme jinde
08. 10. 2013 | 07:47

Bakalův nezvaný host napsal(a):

„Po letech přišla dobrá zpráva pro české školství. V mezinárodním srovnání Češi zabodovali. „

„Výzkumu se zúčastnili dospělí ve věku od 16 do 65 let.„

„Česká republika se vyznačuje tím, že má nadprůměrné výsledky nejstarší věkové kohorty 55 plus. Výsledky nejmladších jsou v mezinárodním srovnání průměrné až nadprůměrné. „

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/cesi-uspeli-mezi-24-staty-ve-vyzkumu-vzdelanosti-v-matematice-jsou-devati--1265861
08. 10. 2013 | 12:48

queribus napsal(a):

Rozjímat nad oprávněností výběru poplatků ze strany VŠ při jejich směšné výši je poněkud nedůstojné zvlášť ze strany bývalého rektora.... Rozumná debata se může vést jen o adekvátní výši obecně povinného školného (s případnými výjimkami pro opravdu nemajetné studenty). Studenty placené náklady studia na českých VŠ jsou víceméně symbolické a dají se vyčíslit v jednotkách, nejvýš desítkách případně jimi nevypitých piv (jako ekvivalentní naturální kompenzace). Tisíce slovenských studentů se (též díky autorovi) zdarma již řadu let vzdělávají na českých universitách za peníze českého daňového poplatníka; jediné mně známé "protiplnění" se odehrálo ve Sládkovičově, kde se na fakultě J.Jesenského vzdělával (snad bez uvozovek) hejtman JUDr.Haszek Mihály.... No ale, s ohledem na dost ubohou kvalitativní úroveň slovenských VŠ obecně to těm studentům ze SR přejme....
09. 10. 2013 | 00:06

Hej napsal(a):

Pavel S:
Za sociku... jasne, hlavne studaci marxizmu-leninizmu a podobnych uzitocnych oborov.

"kosoúhlý průmět čtverce":
Vy urcite budete profesorom na jednej z Vami spominanych univerzit, ze tak vyskakujete.

scallop:
Ako sa divam, tak sa divam, Zlatuska bloguje viacmenej pravidelne od casu, kedy tento blog ma ..., ale to bys tu musel aj nieco precitat.

queribus:
Hm, ja som absolvent ceskej vysokej skoly a momentalne cesky danovy poplatnik, pracujem pre zahranicnu firmu, ktora ma v CR vyvojove pracovisko, takze cely moj plat sa nalieva zo zahranicia, patina kolegov su Necesi a Neslovaci a bude ich viac, pretoze Cesi a Slovaci jaksi dosli teda ti, co by za nieco stali (v obore), tak esteze je kriza, mladi Taliani, Spanieli a Greci sa idu potrhat, nehovoriac o ludoch od Ukrajiny po Indiu. No a ak ich nebude viac tych cizakov, tak sa proste naberu v Cine alebo Indii a nebudu uz ani ceski danovi poplatnici:).

Inac blog "10 (aj jeden staci) dovodov preco som sa pridal k Babisovi" by potesil:)
10. 10. 2013 | 02:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy