Je vláda sborem komiků neschopnost jen pro pobavení lidu předvádějícím?

23. 11. 2012 | 20:14
Přečteno 21286 krát
Jedním z argumentů používaných pro zavedení přímé volby prezidenta bylo skoncování s ostudami, které provázaly volby konané na společných zasedáních Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu. Přehmaty, které se vládě a vnitru daří dělat ve fázi prostého ověřování náležitostí potřebných ke kandidatuře, však výrazně zpochybňují volbu dřív, než vůbec proběhla. Za celý stav je politicky i věcně odpovědné ministerstvo vnitra a ve zcela konkrétní podobě i vláda.

Trapnost s ověřováním Zemanova bydliště je možné označit za fatální selhání nějakého konkrétního pracovníka Ministerstva vnitra. Lze doufat, že za šlendriánské porovnání přihlášky s registrem obyvatel dostal výpověď na hodinu. Představa, že jsou v gesci MV vyřizovány běžné občanské záležitosti stejně špatně jako ověřování trvalých bydlišť prezidentských kandidátů, je úděsná.

Chybně spočítané odpočty podpisů na petičních listinách kandidátů jsou ovšem problémem daleko závažnějším. Na straně matematických dovedností dobře demonstrují trestuhodnou početní negramotnost, kterou mohou vysocí státní úředníci trpět bez toho, aby to bylo jejich nadřízenými považováno za neschopnost k výkonu práce. Polehčující okolností jim nicméně může být špatná formulace, kterou vláda napsala do zákona následně schváleného Parlamentem.

Formulace přikazující odečíst „od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích“ je sama o sobě nejednoznačná. Právně je diskutabilní, zda výpočet hodnoty z více vzorků přímo neprotiřečí uplatnění právní zásady „in dubio pro reo“ (v pochybnostech ve prospěch obviněného), jež by v případě dvou různých procent chybovosti z obou vzorků měla spíše velet k tomu, aby bylo dál pracováno s odhadem chyby pro uchazeče příznivějším, tedy s menším z obou čísel.

V zákoně použitý termín „chybovost v obou vzorcích“ je možné korektně vyložit pouze tak, že se sečte počet chybných jmen z obou vzorků a vydělí celkovým počtem zkoumaných podpisů z obou vzorků. Zákon nestanoví, že tyto dva výběry mají být disjunktní, tento celkový počet tedy nemusí být roven dvojnásobku 8500 osob ve vzorku, ale může být menší. (Pomíjím nepřesnost zákonného textu požadující odečítat pouze „občany“, mezi které jistě nemůžeme počítat třeba v médiích zmiňovaného Kačera Donalda, pokud by se v petici vyskytl, o občanech jiných států nebo běžencích bez jakéhokoli státního občanství nemluvě.)

Vnitro si ovšem stvořilo vzorec Vp = Cp – [Cp x (C1 + C2)] / 100, kde Vp je výsledný počet započtených občanů podepsaných na petici, Cp je celkový osob podepsaných na petici, C1 je chybovost kontrolního vzorku č. 1 v procentech a C2 je chybovost kontrolního vzorku č. 2 v procentech. To je ovšem evidentní nesmysl, který může vést dokonce k zápornému celkovému počtu započtených podpisů, a nevylučuje ani na první pohled absurdní výsledky v mezních situacích.

Pokud by se vyskytl kandidát, který dodal listiny sestavené pouze z neexistujících osob, například Kačer Donald První až Kačer Donald Padesátýtisící, došlo by v prvním vybraném vzorku k plnému počtu chyb, tj. 100 procent. Podle postupu ve vládním zákoně předepsaném by došlo k druhému výběru, jehož chybovost by byla opět 100 procent. Vnitro by podle svého vzorečku odečetlo od odevzdaných 50 tisíc podpisů číslo 100 000 a výsledkem by bylo přiznání mínus 50 tisíc podpisů takovému kandidátovi.

V jiném jednoduchém hraničním případě, ve kterém by se oba náhodně vybrané vzorky shodovaly, by došlo k prostému zdvojnásobení procenta chybovosti, které by se ovšem v obou kontrolách počítalo za stejných podpisů, přestože zjištěná chybovost by byla druhým přepočtem pouze potvrzena, nikoli zdvojnásobena.

Korektní výpočet odhadu celkové chybovosti z vybraných vzorků bez vhledu do jejich struktury, je obecně závislý na dalších předpokladech a výsledek je stanovitelný pouze s jistou matematicky odhadnutelnou chybou, resp. intervalem spolehlivosti výsledného odhadu. Není divné, že korektní výpočet úředníci ministerstva vnitra nezvládli. Silně pochybuji, že by tato úloha našla mnoho úspěšných řešitelů i v obtížnější úrovni maturity z matematiky. Premiér jako absolvent vysokoškolského studia fyziky by si na její řešení troufnout mohl. Pokud předpokládal adekvátní matematickou zručnost na vládních úřadech, svědčí to o jeho mimořádné odtrženosti od reality.

Za evidentně špatný výsledek kontroly podpisů by v normálním státě měli politici nést odpovědnost. Na prvním místě samozřejmě ministr vnitra Kubice. Nejen za výkon při ověřování, ale i za samu přípravu textu zákona. Omluva, že jeho mandát je politický a nepředpokládá, že by ministr ve škole nepropadl z matematiky, by neměla být schopná obstát. Je jeho odpovědností, že si na zpracování použitého vzorečku nenajal pár matematiků. Cena za to by byla mnohem menší, než jsou výdaje, které tento stát a jeho politici denně vyhazují na nejrůznější (nejhrůznější?) zbytečnosti.

Dalšími v řadě zralých na odstoupení je třináct ministrů, kteří 22. února text zákona s uvedenou nejasnou formulací „zevrubně projednali“ (citace ze záznamu o schůzi) a jednomyslně přijali. Škoda, že se podobné schůze povinně nenatáčejí a neukládají do filmového archivu do oddělení veseloher. Pohled na třináctku ministrů, prokazatelně neschopných operací s procenty, jak posuzují pravidla výpočtu odhadu chyby podle náhodně vybraných vzorků, by mohl být podobně k popukání jako třeba dělná spolupráce Laurela s Hardym v jejich groteskách. Ti dva ovšem byli herci a prosto- či slabo- myslnost pouze předstírali, zatímco ministři v naší vládě ze sebe nejspíš vydávají to nejlepší, čeho jsou schopni. Celé této třináctce na tehdejším jednání vlády předsedal Karel Schwarzenberg (rozum moc nebere, že neohlásil podjatost v situaci, kdy se podílel na přijímání pravidel poškozujících kandidáty, kteří na rozdíl od něj nebudou nominováni stranickými zákonodárci), premiér jako nejvyšší politicky odpovědný by se k ní měl přidat, i když by se mohl vymlouvat na to, že on tehdy chyběl.

Nasnadě je ovšem také otázka, zda by nebylo nejlepší úřad prezidenta rovnou zrušit, když si ani jeho volbu nejsme schopni zorganizovat. Na samém počátku problémů je ale matematicky problematicky formulovaný zákon, předložený vládou (že neporučíme větru a dešti politici možná už zvládli, že totéž platí ještě víc i třeba o matematice, jim nejspíš zatím nedochází). Ministři, kteří ve vládě tento zákon podrobně posoudili (zcela konkrétně dokonce v pasážích týkajících se kontroly podpisů na nominacích!), možná pro pobavení lidu neschopnost ve stylu komiků z němých grotesek při svém rozhodování pouze předstírají. Lze ale věřit, že by náhodné zkoumání vzorku jejich rozhodování ukázalo, že jindy tito lidé rozhodují kompetentněji?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Kanalnik napsal(a):

Chyby se deji a pokud se stanou, maji se napravovat. Problemem je to, ze MV se k nejake naprave nema a chce cekat na soud. To je mnohem horsi, nez samotna chyba. A tak je to skoro se vsim v gesci tech politiku, co nam vladnou.

Misto zdraveho rozumu a napravovani chyb pouzivaji manipulaci a ukroky stranou ve svuj vlastni prospech.

(Jinak mne se ta formulace v zakone vubec nezda nejednoznacna, ale naprosto logicka.)
23. 11. 2012 | 20:31

pamětník napsal(a):

No ale, pane profesore,
je třeba pouvažovat také s možností, že ona veselohra není ani tak veselohrou, jako spíše rafinovanou komickou detektívkou s jistou mírou očekávaných výsledků. I když si netroufnu přeceňovat bystrost našich současných ministrů, přece jenom věřím, že jejich hloupost zdaleka nedosahuje míry jejich etické benevolence.
Zkusme si nastínit možný vývoj volby prezidenta. Proti zjevně nesmyslnému postupu ministerských úředníků téměř s jistotou lze očekávat obranu žalobou k Nejvyššímu správnímu soudu a k Ústavnímu soudu, což už avízovala již dříve neúspěšná kandidátka advokáta Klára Samková. http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=764201
Ústavní soud nemá určenou lhůtu k vyřízení podání podnětu a vše bude záležet na úvaze jeho soudců. Mezitím s velkou pravděpodobností dojde k vypršení mandátu prezidenta Václava Klause a jeho pravomoci převezme dílem Parlament, dílem premiér Nečas. Jenom budoucí události v nejvyšších patrech české politiky mohou naznačit, zda navození takového scénaře nebylo záměrné.
23. 11. 2012 | 20:39

wiki napsal(a):

A mohlo být mnohem, ale MNOHEM hůře.

Pokud by totiž byla chybovost v 1. vzorku nad 3%, a ve druhém pod 3% (tedy 2. vzorek byl třeba úplně bez chyb), odčítalo by se dle § 25 odst. 6 kandidátům rovnou 17 tisíc podpisů...

"§ 25

(6) Zjistí-li Ministerstvo vnitra postupem podle odstavce 5 nesprávné údaje u 3 % nebo více než 3 % podepsaných občanů, provede kontrolu u dalšího vzorku stejného rozsahu (dále jen „druhý kontrolní vzorek“). Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u méně než 3 % občanů podepsaných na petici, nezapočítá Ministerstvo vnitra občany z obou kontrolních vzorků do celkového počtu občanů podepsaných na petici. ..."
23. 11. 2012 | 20:50

Yosif K napsal(a):

Co na to rict - urednictvo jsou zatvrzeli a palicati berani, mnohdy take uplni hlupaci. Co lze pokazit, to pokazi.
23. 11. 2012 | 20:51

Yosif K napsal(a):

A ministri taky.
23. 11. 2012 | 20:52

veverka napsal(a):

Po tomhle se nedá ministerstvu vnitra a Kubicemu věřit už vůbec nic. Jediná možnost jak ještě udělat tu volbu aspoň trochu důvěryhodnou je ověřit těm třem vyřazeným kandidátům VŠECHNY hlasy a musí to dělat někdo jiný než ministerstvo vnitra v čele s mafiánským poskokem taxikářem Kubicem. I pak to ale bude velice podivná volba,protože po kandidátech se chce nemožné. Oni totiž nemají absolutně žádnou možnost si ověřovat pravost těch nasbíraných hlasů,prostě nemají k dispozici seznamy obyvatel jako ministerstvo vnitra.
23. 11. 2012 | 20:54

resl napsal(a):

na to, že budete ministrem školství, byste neměl motat ty předložky.
23. 11. 2012 | 20:58

fikus napsal(a):

to už tak bývá když místo profesionálních odborníků jsou kompetentní političtí diletanti
23. 11. 2012 | 20:58

ondráš napsal(a):

Ano, nedovedu si představit pro současný stav naší politiky příklad názornější a ilustrativnější. A k tomu si pro pobavení přidejme srovnání výplaty premiérovy sekretářky a platů českých pedagogů středo- i vysokoškolských, kteří dnes v úleku sledují to panoptikum. Myslím, že úlohu výpočtu průměrné chybovosti ze dvou vzorků by zvládl i deváťák, nikoli ovšem ministři, náměstci, posl(r)anci a jejich poskoci. Vypráví se prý pravdivá historka z dob normalizace, kdy zedník provádějící na budově Karolina latinský nápis v něm objevil gramatickou chybu a šel ji v montérkách oznámit na rektorát... Vývoj jde ve spirále a tupost se přesunula jen o něco málo výše. Jen nevím, zda ještě máme aspoň zedníky vzdělané.
23. 11. 2012 | 21:00

statistik napsal(a):

"Chybovost v obou vzorcích" - podstatné je, jak byly tyto dva vzorky vybrány !!! Měl by to být "náhodný výběr" - viz libovolná učebnice matematické statistiky. Mám vážné podezření, že tomu tak nebylo a někdo ručně vybíral podezřelé podpisy k ověření - a samozřejmě přitom mohl zohlednit svoje politické preference :-(
23. 11. 2012 | 21:03

dříve čtenář napsal(a):

No ja k na to vše kolem koukám, ta ten milouš jakešů zas tak moc hloupý nebyl...
Zdá se, že způsob této selekci chápe pouze marek kobera.
23. 11. 2012 | 21:09

wiki napsal(a):

statistik napsal(a): Měl by to být "náhodný výběr"

Já osobně bych tuto podmínku ještě zesílil: U všech kandidátů by v 1. výběru měly být kontrolovány podpisy s identickými "náhodnými" pořadovými čísly
23. 11. 2012 | 21:14

jirizlatuska napsal(a):

wiki: Ty vzorky jsou různě velké (počty podpisů se liší i dvojnásobně). Vzhledem k tomu, že museli ve dvou šetřeních prozkoumat 17 tisíc podpisů, bylo by bývalo nejlepší projít sekvenčně všechny a skončit po zotožnění 50 tisíc z nich nebo vyčerpání seznamu podpisů. Je to trojnásobek práce, nikoli ale nárůst řádový. Problémy se soudním přezkumem za současné situace mohou být význmaně komplikovanější, než úplná kontrola na MV na začátku.

Nejjednodušší by bylo samozřejme bývalo sbírat iniciálně podpisy přes jednoduše přidatelnou aplikaci CzechPointu (dělají i notářská ověření, proč jim nesvěřit ověření pravosti vyjádření podpory = rozumím tím elektronicky předávané, nikoli sbírané na papírech). Vzhledem k předstihu před volbou by měl každý i čas si zkontrolovat, že ho tam někdo nepřidal podvodem.

Náhodnost vyběru jistě mohla mít parametry "karlovarské losovačky"(TM), v tomto punktu nic detailního na zkontrolování k dispozici není a představovat si způsob, kterým MV realizuje "náhodu", by mohlo vést špatnému spaní a nočním můrám.
23. 11. 2012 | 21:30

veverka napsal(a):

Především je třeba si uvědomit,že záleží jen na několika úřednících ministerstva vnitra,koho ve volbě pustí dál. Pokud například dostanou politický pokyn,někdo je podplatí nebo jinak motivuje,tak pro ně není absolutně žádný problém kohokoliv vyřadit. Prostě budou hledat neplatné hlasy nikoliv z namátkového vzorku,ale postupně tak dlouho dokud jich nenajdou kolik potřebujou a z toho pak teprve ten "namátkový" vzorek udělají. Prostě to jde jednoduše zfixlovat,tak jako třeba hlasování v Hyde parku. Vlastně ještě snadněji.
23. 11. 2012 | 21:39

Joe Ratata napsal(a):

Tato vláda se sice skládá z komiků,ale výsledkem je,bohužel,tragédie.
23. 11. 2012 | 21:43

wiki napsal(a):

jirizlatuska napsal(a): Ty vzorky jsou různě velké

Samozřejmě. Výběr (pseudo)náhodných 8500 přirozených čísel z intervalu (1;50OOO) by ale pro 1. kolo byl aplikovatelný na každého z kandidátů/kandidátek.

A 2. kolo je úplně špatně (viz "23. 11. 2012 | 20:50" a má citace zatím v praxi nepozorované chyby v par. 25, odst. 6)
23. 11. 2012 | 21:45

brablenec napsal(a):

Mne to připadá, že to počítají jako Kalousek DPH.
23. 11. 2012 | 21:55

kormoran napsal(a):

Naramne jsem se pobavil . Kacer Donald,bydliste - Mc Donald stolek uprostred.

To je jeste dobre , hlavne ze se nenasbiralo 20mil. podpisu na Jakese.
23. 11. 2012 | 22:04

Midori napsal(a):

Poté, co jsme se dověděli o podvodech při hlasování na Hyde Parku, evidentních nepravdách, které jsou nám vnucovány coby žebříčky oblíbenosti politiků a preferencí kandidátů, odstřelení pana Lessyho, nulové znalosti matematiky základní školy při hodnocení vzorků, není čemu se divit.
Vždyť to vedou naši odborníci. Kam to spěje?
23. 11. 2012 | 22:09

veverka napsal(a):

Tak právě sleduju Události komentáře a ten pán z ministerstva vnitra ten jejich šílený součet neustále obhajuje. Neuvěřitelné.
23. 11. 2012 | 22:10

Joe Ratata napsal(a):

Větru dešti se poručit nedá.
Matematice ano.
Logice rovněž.
Vláda se usnesla,že 1 a 1 jsou tři,takže se s tím nedá nic dělat.
Penzijní reforma a církevní restituce jsou na tom podobně.
23. 11. 2012 | 22:10

Carlos V. napsal(a):

Nesouhlasim s nazorem, ze vlada neumi pocitat. Naopak, lvada pocita nejen ze umi, ale uci pocitat i obcany.

Vzdyt podle dosud platneho zakona bude od 1.1. DPH 17,5% - to se bude (mozna) dobre pocitat.

Puvodne chtela byt vlada jeste edukativnejsi a DPH melo cinit pi x e(na druhou). Ale Kalouskovi to bylo malo a Necas to nechapal, tak to po Kalouskovsku zaokrouhlili.
23. 11. 2012 | 22:19

jirizlatuska napsal(a):

veverka: Soudím, že to budou obhajovat dlouho (jakmile přiznají chybu, míří před soud, o kterém vědí, že ho prohrají - a rovnou tomu přiznání). Přežije i Kubice, protože se kolem něj semknou i ti zbylí, kteří vědí, že mají máslo na hlavě taky.
23. 11. 2012 | 22:30

Almo G™ napsal(a):

JZ: Co se zemí, kde musí matematiku pro ZŠ soudit soud? Tohle je snad taková ostuda, že to nikdy k soudu dospět nemůže.

Okamžitá demise Kubiceho je bezpodmínečně nutná. Hned na to další hlavy.

Problém je v tom, že ti, kdo se těšili a těžili z toho, když Kubice dělal podrazy na druhé, si najednou uvědomují, že jakákoliv myslitelná špína podobného druhu může dopadnout i na ně. To je překvapení.
23. 11. 2012 | 22:48

wiki napsal(a):

Almo G™ napsal(a): Co se zemí, kde musí matematiku pro ZŠ soudit soud?

A kde se do TV pozvaný tzv. "expert na ústavní právo" hrdě přiznává, že on počtům (sorry, jde tu o počty, nikoliv o matematiku) nerozumí ...
23. 11. 2012 | 22:57

aga napsal(a):

Vláda je především výkonným orgánem různých, zejména zahraničních, lobby. A ty zajímají jiné zákony (reformní, restituční) než nějaká podružná volba prezidenta, a podle toho jim také věnují svou pozornost.
23. 11. 2012 | 22:57

mb napsal(a):

za čtyři roky nám ukážou skrytou kameru a všichni se tomu od srdce a stehen zasmějeme ...
23. 11. 2012 | 23:02

vasja napsal(a):

Tak pravil Goldman a co dodá Sachs?
23. 11. 2012 | 23:15

veverka napsal(a):

Matematik: Další nesrovnalost s prezidentskými podpisy, míra chybovosti je astronomicky nepravděpodobná

http://www.blisty.cz/art/66275.html

Co k tomu dodat,na vnitru Kubiceho poskoci podvádějí až se za nima chumelí. To je na jasnej kriminál.
23. 11. 2012 | 23:17

Marek Kobera napsal(a):

To wiki:

To je skutečně moc pěkné. :-D
23. 11. 2012 | 23:18

MH napsal(a):

Jeden za 18 (MV), druhý za 20-2 (Zlatuška s tou svou zaujatostí).
23. 11. 2012 | 23:21

ondráš napsal(a):

Je to opracdu úsměvné. Myslím, že po 1. lednu vyjde najevo, že DPH je ve skutečnosti 15 + 21, tedy 36 %, protože tak praví řádně schválený prováděcí zákon MFČR a tak to je správně. Ale nevylučujeme, že soud dojde k jinému výpočtu... :-)
23. 11. 2012 | 23:24

Louda napsal(a):

komiku Zlatuško, proč Vláda?
Zákon schválila koalice společně s opozicí, jakýkoli poslanec nebo senátor mohl dát pozměňovací návrh.
23. 11. 2012 | 23:35

LUF napsal(a):

Kromě uvedeného mi přidá zajímavé i to, že sběrači podpisů nemají právo kontrolovat lidem doklady a tak ověřit zapsané údaje. Prezidentský kandidát předem neví kolik podpisů opravdu získal. Když se v novinách poprvé objevily údaje o odečtených podpisech, nejdřív to vypadalo, že to tak spočítali v redakci jako předběžný výsledek. V práci jsme se tomu smáli, že redaktoři ani neumí počítat s procenty...

Vzhledem ke kandidátům to začíná vypadat, že se vyselektovali ti schopnější. Ti co vypadli, nebo málem vypadli - Ti nečetli zákon o tom jak se budou počítat platné podpisy? Nebo si mysleli že všechny podpisy budou ověřitelné? To co vypadá jako legislativní fraška se dá brát i jako test schopností prezidentských kandidátů - filtr proti hlupákům. Nahlíženo z té lepší stránky :)
23. 11. 2012 | 23:35

veverka napsal(a):

LUF

"Vzhledem ke kandidátům to začíná vypadat, že se vyselektovali ti schopnější."

Nikoliv.Vyselektovali se ti,kteří nejsou po chuti vládnoucí klace. Vyselektovalo je Kubiceho ministerstvo vnitra. Zřejmě chtěli vyselektovat i Zemana,ale nějak jim to s tou adresou nevyšlo.
23. 11. 2012 | 23:40

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

(5) Ministerstvo vnitra ověří správnost údajů na peticích namátkově na náhodně vybraném vzorku údajů u 8 500 občanů podepsaných na každé petici. Zjistí-li nesprávné údaje u méně než 3 % podepsaných občanů, nezapočítá Ministerstvo vnitra tyto občany do celkového počtu občanů podepsaných na petici.

(6) Zjistí-li Ministerstvo vnitra postupem podle odstavce 5 nesprávné údaje u více než 3 % podepsaných občanů, provede kontrolu u dalšího vzorku stejného rozsahu (dále jen „druhý kontrolní vzorek“). Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u méně než 3 % občanů podepsaných na petici, nezapočítá Ministerstvo vnitra občany z obou kontrolních vzorků do celkového počtu občanů podepsaných na petici. Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u více než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích.
….........
Nejasností je tam více.
U (5) nezapočítá jen zjištěné konkrétní případy z prvního vzorku, anebo procentuálních chybovost promítne na celý soubor?
Bylo by asi logické promítnout na celý soubor, ale z textu to není jasné a četl bych spíše jen odečte konkrétní chyby.

U (6)
„ Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u méně než 3 % občanů podepsaných na petici, nezapočítá Ministerstvo vnitra občany z obou kontrolních vzorků do celkového počtu občanů podepsaných na petici“

Tomu rozumím tak, že se vyřadí oba vzorky celé.

Při chybovosti druhého vzorku nad 3 % bych pokrátil celý soubor průměrem chybovosti obou vzorků. „chybovosti v obou kontrolních vzorcích“ zjistíme tak, že oba vzorky společně zkontrolujeme. Pak promítnout chybovost z kontrolovaných vzorků na celek.
Tady problém nevidím a nechápu, proč vnitro provedlo odpočet součtem procentuální chybovosti jednotlivých vzorků.
23. 11. 2012 | 23:44

Rams napsal(a):

Pragmatická sankce nebyla nikdy zrušena, je tedy stále součástí našeho právního řádu - takže proč nepovolat monarchii?
Dočasně. Zajet pro Karla Habsbursko-Lotrinského do Salcburku, korunovat ho a pak ho, po opožděných volbách prezidenta, odvézt zpátky a opět prohlásit republiku. To možno opakovat několikrát při problémech.
Belgičané to v opačném gardu udělali několikrát (sesazení krále, schválení zákona který nechtěl podepsat, a znovunastolení panovníka).
23. 11. 2012 | 23:53

Homer napsal(a):

Lze se divit, že aby to fungovalo, jdou odměny vedoucím asistentkám do milionů a platby promoprům (do kapsy) do stamilionů?
Na ministerstvu musí jen dokázat, že se drželi možného, doslovného výkladu. Že je to blbý, je politická odpovědnost.
Probuzení do reality režimu v demokracii, humanitě, (eu.cz) všedního dne na konci roku 2012. Bóže, bóže. Nevěřím. Šleh. Světlo na konci tunelu zhasnuto.

Dobrý blog. Pěkná diskuze. (§ 25, "skrytá kamera").
23. 11. 2012 | 23:55

Marek Kobera napsal(a):

To ten, kdo se hádat nebude:

No, do důsledků vzato bodový odhad (chybovosti) může být jakákoliv (měřitelná) funkce. Takže třeba součet. Nebo taky rozdil. :-D Zdá se, že úředníci slovo "celkem" z důvodové zprávy interpretovali jako součet. Podle slovníku synonym
http://www.slovnik-synonym.cz/web.php/slovo/celkem
je celkem
dohromady, vcelku, úhrnem, v podstatě, zhruba, asi, přibližně. A teď si vyberte. :-D
23. 11. 2012 | 23:57

poučení z krizového vývoje napsal(a):

Amaterizmus, bordel, lež, podvody a krádeže. Shalom šoa a apokalypsa.
24. 11. 2012 | 00:01

jirizlatuska napsal(a):

Louda: Nevyviňuji poslance, senátory, ani prezidenta, jsou také součástí celého procesu. Je zde ale malý počet lidí, kteří mají přímou odpovědnost za podobu toho návrhu iniciálně a jeho následné jestě blbější uplatnění. Navíc poslancem může být zvolen téměř kdokoli, je to jen věc stranické kandidátky a vůle voličů. U členů vlády se dá předpokládat nějaká mirně vyšší kvalifikace pro to, co dělají, než jen mkvalifikace Pepka Vyskoče posuzujícího konformitu návrhu zákona se svou představou vůle lidu. Odborná odpovědnost je nepochybně na vládě a ministrovi vnitra zejména.
Z hlediska politických preferencí by měl byt prováděcí zákon k volbě prezidenta normou, na které se Parlament nemá co ukazovat z hlediska politických názorů (Parlament způsob, jak exekutivě brzdit vládnutí - ale prováděcí zákon k volbám není realizace politiky vládnutí, nebo by být neměl). Za primární kontrolu je odpovědná vláda jako předkladatel (a nic to nemění na tom, ze zákony předkládané poslanci bývají velmi často mnohem horši).
24. 11. 2012 | 00:04

Marek Kobera napsal(a):

To jirizlatuska:

"Navíc poslancem může být zvolen téměř kdokoli, je to jen věc stranické kandidátky a vůle voličů."

Na vůli voličů moc nezáleží. Ona se sněmovna prostě zaplní 200 lidmi z kandidátek. Jenom nevím, pane profesore a (bývalý) senátore, jak by to bylo, kdyby
a) se na kandidátních listinách všech politických stran dohromady nenašlo celkově (tj. součtem) 200 kandidátů;
b) kdyby všichni voliči volili strany, na jejichž kandidátkách by se nenašlo dohromady 200 kandidátů;
c) kdyby k volbám nikdo nepřišel.

Díky za odpovědi.
24. 11. 2012 | 00:22

JVS napsal(a):

Stále nechápu, jakou asi vypovídací hodnotu v téhle zemi mohou mít výsledky sčítání lidu.
Když není možné spočítat a porovnat s registry (a navzájem, jestli kandidáti nenakoupili stejnou databázi) padesátitisícové seznamy. A místo toho provozovat jakési kejkle se vzorky.

Pan autor by si při svém zaměření na informatiku a leadership neměl lehkomysně pohrávat s latinskými slovíčky a právními zásadami.
In dubio pro reo se použije tam, kde obžaloba měla prokázat něčí vinu.
V případě kandidátů měli oni prokázat podporu skutečných lidí.

Kdyby zákonodárce, hlava sekyrou otevřená, dal do podmínek, že se místo sběru podpisů u barového pultu mají lidé na místním úřadě (nebo raději, z důvodu ochrany soukromí v trafice, u terminálu sazky) zaregistrovat jako podpůrci kandidáta, nebyl by problém.
Jsou země, kde se lidé nestydí vylepit si na nárazník auta, koho podporují.

Spočítat obyvatelstvo uměli faraóni už 3300 let před naším letopočtem. Kniha Počtů je seznamem rodin sestaveným z důvodům placení náboženské daně.
Číňani dokázali v roce 2 před Kristem obdivuhodně přesně spočítat svých tehdejších 57 miliónů obyvatel.

Kubiceho ministerstvo nedokáže ani spočíst průměr chybovosti ze dvou velikostí nevýznamných vzorků.

Tento stát patří rozprášit, k ničemu není.
24. 11. 2012 | 00:39

JVS napsal(a):

Marek Kobera
Kdyby k volbám nikdo nepřišel, platilo by pořadí kandidátů tak, jak je ODS a TOP sepsaly. Prezident by pověřil Petra Nečasa sestavením vlády a ten by navrhl Kalouska na ministra financí.
Dál to už známe.
24. 11. 2012 | 00:43

Homer napsal(a):

Pokud jména ověřovala podobná sorta brigádníků, kteří podpisy pro některé kandidáty sbírali, nyní pod vedením úředníků, co řešili bydliště kandidáta Zemana, potěš koště. mimochodem, ti brigádníci(?) mají přístup k registrům obyvatel?
Co udělat v situaci, kdy by se na vzorcích ze vzorků ukázalo, že ověřené není ověřené správně? Obecná metodika (provedení) přezkumu a následného zpracování, posouzení by asi bylo tak složité, že by zaměstnalo ... ... A to asi ne, že.

Oni se kandidáti možná dohodnou. Kdo bude hodný, dostane nějakou trafiku.
24. 11. 2012 | 00:59

český maloměšťák napsal(a):

Pokud se snaha o změnu systému / a jde o systém - dobře propracovaný a fungující/ rozmělní v sice správný, ale stále jen velmi podružný popis detailů - pak je to svým způsobem velmi zábavné zabití nudy...ale jde jen o infantilní zábavu, žádný další kulturní význam to nemá. Jde jen o hromadu sraček.

Více pak dva dokumenty paní /slečny/ Piussi.

" Brute, spíš ? "
24. 11. 2012 | 01:12

Maximus napsal(a):

Co se týče výtek k celému systému vyhodnocování počtu správných "hlasů" pro jednotlivé kandidáty, tak má pan autor pravdu a je moc divné, že tato nehorádnost a amatérismus mohl být schválen jako pravidlo. Jako člověk nezajímající se o podstatu vyhodnocování pravosti údajů ( a je nás asi většina) jsem doslova konsternován. Očekával jsem totiž, že bude použit úplně jiný systém, třeba že budou zřízena pod kontrolou státu (a to je přece jeho pravý úkol a od toho tu stát také je!) určitá místa, třeba na poštách (kde by se před podpisem předložil OP stejně jako když si jdete pro doporučený dopis), kde by byly příslušné listiny od vnitra a kde by na nich byli kandidáti registrovaní vnitrem. Že by se to mohlo někdy zneužít (myslím kdo koho volil, je přece směšné). To by celé mělo přece jinou vypovídací hodnotu a počet možných nepravých hlasů by klesal k limitě → nula. A venku mimo území ČR by to bylo na ambasádách a zastupitelských úřadech. Ovšem "někdo" a asi to byl neskutečný hlupák, si vymyslel systém-nesystém, že se potvrzuje to co se alespoň dříve říkalo u Němců, kteří mají naopak smysl pro systém a "pintlich" hru, kdy na něco čemu nerozumněli, tak říkali doslova, "to je pro mě, česká vesnice"! A naprosto je chápu, rozhodují o nás ignoranti a amatéři a podle toho to tak vypadá. Kocourkov hadr!
Pěkný den všem v Kocourkově.cz!
P.S.
Celá ta zpackaná forma vyhodnocování pravosti hlasů by měla být zrušena a nahrazena novým, třeba výše uvedeným systémem, jinak zase budeme pro okolní svět za šašky a hlupáky, kteří si neumí udělat pořádek v základních věcech.
24. 11. 2012 | 05:04

Maximus napsal(a):

Jeden copyright:

Antonín Šebek st. , Hradec Králové

Sobota, 24.listopadu 2012, 03:13:22 hod.

Já myslím, že je to docela VESELÉ! A poučné. Například způsob, jakým byla paní Bobošíková vyřazena z kandidatury na prezidentku České republiky. Já tu paní také moc nemusím. Ale jde o definitivní potvrzení slova Kocourkov, které pro naši zemi sedí jako pověstný nočník na dětský zadeček. Jak známo, bylo u tří kandidátů zjištěno, že při dvojí prověrce náhodně vybraných podpisů (vždy šlo o 8,5 tisíce) byl výsledný počet "správných" hlasů menší než požadovaných 50 tisíc. Čtěte dál, nebudete litovat. Aby to bylo jednoduché, tak si ta zjištěná data vymyslím. Prováděcí vyhláška souhlasí s tím, že může dojít k tzv. statistické chybě ve výši 3 procent. Dobře. Dejme tomu, že při první prověrce bylo u paní Bobošíkové zjištěno "nesprávných podpisů" 5 procent a při druhém vzorku dokonce 7 procent. Bylo třeba VĚDECKY zjistit, kolik hlasů se má oné dámě odečíst. A TO JE JÁDRO PUDLA. Vyhodnocující komise nevzala, jak byste očekávali 6 procent, tedy aritmetický průměr. ONA OBĚ PROCENTA SEČETLA. Já jsem se prosím nezbláznil... V daném příkladu jí odečetla plných 12 (dvanáct) procent hlasů, což stačilo na to, aby se dostala pod hranici 5O tisíc "správných" podpisů. Ano, ač je to neuvěřitelné, oni sečetli 5+7 a vyšlo jim 12. Aritmetika jim jde, aritmetický průměr již nikoliv. Chápu mluvčího ministerstva vnitra, že se snažil to nějak vysvětlit, jde mu o chleba. Ale dnes ve 13,30 hodin vystoupil odpovědný zástupce vnitráckého ouřadu, který nepochybně i znal postup, jak se k tomu došlo. A ta ryzí "českost" zůstala: u kandidáta XY se komise podrobně dloube v tom, zda má každý jeden jeho podepsaný příznivec správně čislo popisné, Ale pokud byste si vzali z internetu například rejstřík podnikatelů a správně opsali z něj 50 tisíc údajů, tak jste prezidentský kandidát par eksceláns... Coby obdivovatel Cimrmana skládám autorům další hold. Ve hře Dobytí severného pólu se také stalo, že spotřeba potravin byla řádně vykalkulována. Ale pouze to zapomněli vynásobit dvěma :-)

Dost dobře napsané.....
24. 11. 2012 | 05:44

skeptický napsal(a):

Nechat to na soudu je mazané.Na právech se taky matika nepřednáší.
To měl asi na starosti nějaký policajt,co zahodil padesátku s tím ,že je falešná.Žádná přece nemá po pětce tři nuly.
Nebo ten ,co nechtěl lidi pustit k automatu na kafe,protože napokaždé vyhrával.

Až tahle manipulace skončí,bude kandidát jeden.Pak můžeme jít volit.

Já bych operoval s tím ,že chyba může být plus mínus.Že těch podpisů je vlastně místo šedesáti sedmdesát.

Jestli si jeden kandidát někde nenahlásil změnu adresy,je to pro obyč smrtelníky pokutovatelné,protože je vaší povinností...
24. 11. 2012 | 05:44

synopsis napsal(a):

President bude čtyři roky,tak se ani nedivím obavám,že to někdo bude zvolený nekorektní volební procedurou,prostě aby byl "dosazen" jistý X.Y.,když nejde Sládka znovu zavřít po čas voleb.Místo těch co by mohli i vyhrát.Nicméně si myslím,že vyřazení vládou metanolu ze seznamu ZNJ roku 1999 byl podobný lapsus-chyba působí již 13 let,a nevíme kolik měla obětí nespočítaně než se začalo počítat a dospělo se průběžně k 35 lidem.Tam to byla chyba Zemanovy vlády v "kvalitě",zde je to (?)prý chyba volebního úřadu u konkurentů Zemana v "kvantitě".Obojí v nepospěch jiných než ON.
Z obav o prolomení hranice 1948 (Benešových dekretů návazných na otázku Sudet a kolaborace) se V.Klaus nevyjádřil,když Nečas na jeho otázku mlčel.Zde prostě jde taky o o to,zda důkladnost analýzy majetkového statutu provedená v Britských listech,je normou jen ve "vyspělých západních zemích",a v ČR je mimo použití.
Podobně budí hrůzu představa,že taška se 7 miliony Ratha mohla být obdobným trikem kouzelníka,který vytáhne králika z rukávu.Jenže zde nebylo obecenstvo.
Měřit lidem stejným metrem znamená víc věcí:Za prvé nemít kastu vyvolených pro něž přijaté pravidlo se nepoužije.Nedělat výjimky.Za dále to vyžaduje dodržovat disciplínu,které se ve světě říká "odborná úroveŇ".Jestliže už dříve bylo jasné,že jisté části aktivistů obnovení demokracie v Česku vadí zejména dodržování a požadování odborné způsobilosti a mají snahu ji nahrazovat buď politickýmdiktátem-svévolí,NÁZORY "VRCHNOSTI" nebo hlasovací mašinérií ve prospěch vědomé nebo nevědomé imbecility,resp.účelově-pragmatické,pak stojí za to popřemýšlet kam taková demokracie spojená s negramotností nebo diletantstvím vede společnost? Jestliže aktivní část demokratů tohoto typu s nemalým vlivem se jí bude dožadovat,bude ji udržovat vědomě či nevědomě? Bude ji nastolovat,proto aby byli "svobodni" od omezení,které znalému člověku ukládá vzdělanost samasebou.
To je tragédie novodobých dějin,že parafrázuje Palackého výrok "i kdyby nebylo Rakousko-Uhersko-museli bychom si ho vytvořit"-že i kdyby zde "nebyl lumpenproletriát,museli bychom si ho vytvořit":S čím se lépe manipuluje,huláká,prokazuje "demokracie" než nevědomými,vulgárnímu,svévolnými.
V duchu souboje pohádek:proti pohádkářskému chytrému ruskému sedláčkovi z pěrestrojky mít protiváhu v hloupém Honzovi,který si vybojuje princeznu:Havel,Topolánek,Zeman,Paroubek,Fischer -se oženili za Demokracie-jásejte s nimi!! Jen si na tom tureckém medu nevylámejte zuby,protože zastydlá puberta může být i to,že přijde s ní mráz.Až vás bude z ní mrazit důsledky sexy mozků.Dopadlými na vás,tolerantní většinu.
24. 11. 2012 | 06:51

synopsis napsal(a):

opravy výše : jde taky o to,"odborná úroveň",politickým diktátem, nebyl lumpenproletariát
24. 11. 2012 | 06:59

synopsis napsal(a):

oprava:Obojí v neprospěch
24. 11. 2012 | 07:30

Maximus napsal(a):

Tak jsem si přečetl pár článků z FreGlobe, což je server podle některých lidí antisemitsky založený, leč člověk by měl znát i názory odjinud a zkoumat, zda na nich není zrnko opravdy. Vždyť přece platí, že u nepřítele mám vždy jasno a vím co od něj můžu čekat. A nyní zírám.

Už 19.11.2012 tady pod článkem "Glosy FreeGlobe (3) 9 z 10 kandidátů na prezidenta jsou Židé či jiní cizinci. Tak kdo koho diskriminuje, paní Šabatová?" mimo jiné přesně odhaduje a píše doslova, že:

Od té doby se to ještě vystříbřilo, protože nyní už víme, kdo mezi kandidáty na prezidenta oficiálně bude a kdo ne. Tipoval bych, že pro spolek kolem paní Šabatové názorově nepohodlná paní Bobošíková bude zřejmě z kola vyřazena pod záminkou falešných hlasů a pak nám už zbyde krásných deset kandidátů: Fischer (Žid), Fischerová (Židovka), Dienstbier (Žid s americkým pasem), Dlouhý (Žid), Sobotka (Žid), Schwarzenberg (šlechtický pelmel národností, sionista se švýcarským pasem), Okamura (Japonec), Franz (těžké říci, co má být tato bytost zač) a o Roithové se v diskuzích také píše, že má etnický původ jako paní Šabatová. Takže nám zbývá už jen ten Zeman, který je nejspíše Čech jako poleno, ale zároveň sionista (také jako poleno).

Takže se ptám, o tady nyní v presidentské volbě jde? Co si má o tom obyčejný občan myslet? A prosil bych, aby mi tady někdo nenasazoval antisemitskou psí hlavu, nakonec to píši pod blogem autora, který má prý tyto genetické kořeny také a já si tohoto pána docela vážím!

Pěkný den všem!
24. 11. 2012 | 07:39

mik napsal(a):

Zajimalo by me ale jedno proc si dnes MV hraje na mrtveho brouka a ceka na soud To vazne chteji ti nahore udelat z CR jeste vetsi kasparsky stat nez je ? Je jasne ze nesoudna Bobosikova to pozene az k Evropskemu soudu takze logickym usudkem je jasne ze CR bude urcitou dobu bez prezidenta mozna je to opet nejaka finta Klause ktery tvrdi ze z politiky neodejde a hodla se aktivne zapojit Preci neni nemozne aby se ti co vymysleli nesmyslny zakon a matematicky spatny zakon sesli a sjednali napravu drive nez dojde k soudu a prutahum Ono to mozna ale ma jeste jednu pointu presvedcit lidi ze volby jsou zase jako doposud zmanipulovane ze je predem rozhodnuto kdo bude delat prezidenta jako si rozdeluji ruznyma dohodama ministerske kresla a z je tedy zbytecne k volbe jit,,no a ti co prijdou vetsinou duchodci komunisti a par nadsendcu tak ti se uz spocitaji tak aby to vyslo jak je zapotrebi,,,jen dalsi ostuda v Evrope a ve svete nic vic,,,je to hanba a ostuda
24. 11. 2012 | 08:15

Dan napsal(a):

Komik jste vy, pane Zlatuško. Kde máte ve volbě prezidenta obviněného? Tady nejste v trestním řízení, vy "indubio pro reo".
24. 11. 2012 | 09:05

nikdo obviněn všichni poškozeni napsal(a):

litera non fakta
24. 11. 2012 | 09:37

Petrest napsal(a):

dyť už státní ministr Bach pravil,
že Rakousko nepotřebuje vzdělané lidi, ale věrné poddané…
O bruseli to platí tuplem

Musíme toho hodně změnit, aby mohlo zůstat všechno při starém."
O nic jiného ji nikdy nešlo a ani nejde.
Nekdy si myslim, ze sopka jiz zasypala sama sebe, ale kazdy dalsi mesic mne prekvapuje, ze jeste neni ani u krateru

Mavatka levice a pravice nejsou nic jineho,
nez hra rozdel a panuj rizena skutecnym faraonem
24. 11. 2012 | 09:56

sir Humphrey napsal(a):

kebule ovčanstva
musí být nonstop "medyjálně pokrytá"
abysme
mohli plnit zadání faraonů :-)))

a
Daně zaplacené máš? I na příští rok?
24. 11. 2012 | 10:04

Jana Pechová napsal(a):

Jedním z pilířů svéprávnosti národa je jeho jazyk. Odpověď na otázku, zda si národ zasluhuje existenci, je přitom do značné míry skryta v úrovni péče o své pilíře.
Má-li platit, že neznalost zákona neomlouvá, je třeba nejdřív těm zákonům rozumět. Pokud však stát a jeho představitelé vyrábějí normy, kterým nakonec nerozumějí ani sami, o čem to svědčí? Důsledky koneckonců vidíme: málokdo umí tak ohýbat zákony, jako Češi.
Když se podívám na jazyk oficiálních dokumentů, nejen zákonů, ale i různých nařízení či předpisů, formuláři počínaje, nemohu se zbavit pocitu, že tam to všechno začíná. Nejsme schopni se domluvit, protože se neumíme jasně vyjadřovat. Anebo nechceme?
24. 11. 2012 | 10:13

Stařeček napsal(a):

po hlasování na ČT24 se není čemu divit
24. 11. 2012 | 10:32

veverka napsal(a):

maximus

"Fischer (Žid), Fischerová (Židovka), Dienstbier (Žid s americkým pasem), Dlouhý (Žid), Sobotka (Žid), Schwarzenberg (šlechtický pelmel národností, sionista se švýcarským pasem), Okamura (Japonec), Franz (těžké říci, co má být tato bytost zač)"

Už jsem to tu psal. Tato volba by se měla přejmenovat na televizní soutěž Vyber si svého Žida. Kromě Okamury a Bobošíkové k nim patří všichni kandidáti. Včetně Franze a Zemana.To sice snad nejsou přímo Židé,ale sionisté ano. A to stačí.

No a tak bylo jasné koho tato vládnocí mafie preventivně z volby prezidenta předem vyřadí. Jediné dva nežidy(nebo nesionisty) Okamuru a Bobošíkovou. A Dlouhého který stejně neměl reálnou šanci na slušný výsledek jako kouřovou clonu(gambit) s nimi,aby to nebylo zas tak nápadné.

No a tak si ve výsledku bude moci národ "vybrat" mezi poslušným poskokem Izraele Židem Fischerem a poslušným poskokem Izraele sionistou Zemanem. Úžasná možnost volby že?
24. 11. 2012 | 10:58

Jirák napsal(a):

Co kdyby tam Okamuru, BObo nechali a lid by rozhodl zda je za presidenty zvolí nebo ne. Když nezvolí, není o čem mluvit, když zvolí, je nějaká diskuse kolik měli kde podpisů směšná, lid ho chce za presidenta
24. 11. 2012 | 11:18

Maximus napsal(a):

veverka

Pane kolego, zklidněte vášně, já už jsem byl od l.s. varován, aby zmírnil rétoriku a nenasazoval na toto etnikum. Tak se snažím tak činit a nakonec mám celou řadu lidí těchto kořenů rád. Zrovna na mě čumí s doutníkem v ústech na obrázku v kanclu známá fotka J.Wericha. Mám rád Svěráka, Smoljaka (bohužel už tu není), Honzu Krause, Ebena a celou řadu dalších, respektuji a vážím si Formana a tak by se nemělo jen tak zevšeobecňovat a paušalizovat. Jen mě tato okolnost zarazila, ale přiznám se, že nemám velké výhrady vůči Dientsbierovi a třeba Franze nebo Fuscherovou moc neznám a čas Okamury, pokud je dobrý, ještě přijde.
Mějte se!
24. 11. 2012 | 11:20

veverka napsal(a):

Maximus

No já zatím varování od nadřazeného "etnika" nedostal,tak mě to asi teprve čeká. Že by nábojnice v obálce? Já mám taky pár kamarádů Židů které mám rád,nikdy nehážu lidi do šuplíčků,ale dělám si na ně názor jednotlivě. Ovšem pokud je v prezidentské volbě možnost si vybrat mezi Židem a Židem a Židem a Židem a... tak snad ani nelze mluvit o nějaké volbě.
24. 11. 2012 | 11:44

koříńek napsal(a):

Všichni rádoby matematici, jste zcela mimo. Propočet MV totiž exaktně vychází z algebraické poučky, známé jako "Párníkovo pravidlo":
Jeden párník přeplave moře za týden.
Dva párníky přeplavou moře za 14 dní.
24. 11. 2012 | 11:47

triton napsal(a):

Myslím,že už týdny se diskuse okolo budpucích presidentů (dostanou šanci i později)točí jen u naprostého povrchu věci a osobností.Jak se kdo komu líbí,kdo více apod.Nikdo se nepokusil vyhmátnout zásadní rozdíly mezi pretendenty.Zvolíte -li je jako líbivého panáčka,panenku nebo pouhý symbol čehosi -budete litovat,že funkce nejvyšší je nevyužita pro vás všechny užitečněji.Praktičtěji.
Moderní žena,důchodce z venkova,představitel zaniklého šlechtického rodu v pokročilém věku s palácem a 2 zámky v Rakousku,vrátivší se před dvaceti lety z ciziny-no te je pestré,ale tak říkajíc dle mne zcela namátkové,neinformativní.Možná orientální tržiště otroků svého slavomanství.Fischer a Fischerová vs.Dienstbier senior a Dienstbier junior prožili v normalizaci zásadně odlišné osudy,co se týče konformity k režimu.Jenže dnes "normální"(profesně zdatný-uplatněný mezi kolegy oboru ,nikoliv v kriminále nebo topičem z ministra) za normalizace (9.999 % z deseti milionů ) je optikou "sametu" -vlastně "nenormální".Může si tedy absolutní většina "nenormálních" zvolit "normálního"????
24. 11. 2012 | 11:59

Twist napsal(a):

O tom, že je to všechno šaškárna pod patronací ministra vnitra snad pochybuje jen pan resl a spol. Velice se dívím panu prezidentovi, že, i když není vybaven přímými pravomocemi, toto divadlo dovoluje (nebo dokonce schvaluje?). Copak si o něm asi pomyslí v zahraničí?
24. 11. 2012 | 12:23

Čech napsal(a):

Česká státní správa, vláda a zejména moc, dokázala od sametu papírově prodloužit lidský věk do blaženého nekonečna a s nepřetržitě číhající pravdou a láskou, asi tamtéž, aby skutečně a hmatatelně vyhnala na hranu bídy každého 9 z 10, zadarmo zřídila za poplatek, a i to, jinde nic, na dluh. A teď to korunuje, lide, tvůrče a zdroji veškeré státní moci, vyber si svého prezidenta, on za to anebo spíš s tím vším špatným nic neudělá, ani nemůže, ale ...
24. 11. 2012 | 12:45

skeptický napsal(a):

Tyhle volby nejspíš skončí jako amérika před sto lety.

Tamní embéčko,Ford model T jste mohli dostat v jakékoliv barvě,pokud bude černá.
24. 11. 2012 | 12:51

Marty napsal(a):

Zlatuško, jestli je tady někdo komik, tak jste to především Vy. Ti kteří nemají krátkou paměť, tak si vzpomenou na různé volby, ve kterých jste i často kandidoval, jak jste se choval. O ostudu při minulé volbě prezidenta jste jste se přičinil také Vy a to velkou měrou. Že jste " kopal " za osvícené pravdoláskovce bylo nadmíru zřejmé a že jste hlavně prosazoval učitele " politických směrů ve východní Evropě " Švejnara, aniž jste si cokoliv zjistil o jeho minulosti a celkově o jeho osobě. Nevadilo Vám falšování v jeho životopise a další jeho prohřešky, to svědčí něco o vašem charakteru. Také jste se zesměšnil při navádění trouby Mejstříka, když jste ho učil latinské výroky, které on za mikrofonem, když urážel prof. Klause, neuměl ani vyslovit. To by asi byla ta největší ostuda, ve které jste v pozadí učinkoval. Doporučuji Vám věnovat se své práci a již se neplést do politiky, na to evidentně nemáte a lidi Vám také moc nepřejí, což dokázaly volby do EP. Víme jak jste dopadl.
24. 11. 2012 | 13:06

Honza II napsal(a):

Trapnost výpočtu procent na ministerstvu vnitra spočívá především v tom, že každý intelektuál se pokaždé v televizi vychloubá jak je blbý na matematiku. A tak máme všude na vládnoucích místech jen lidi, kteří nemají matematické ale ani logické myšlení. Tak to byla jen otázka času než tohle na tu porevoluční intelektuální soldatesku praskne.
Ale otázka je další. Když někdy není schopne nejjednodušších matematikých úvah, jak je schopen nějak logicky či algoritmicky dovozovat možné následky svých rozhodnutí. Jak si tenhle člověk může odvodit názory a myšlení lidí, zvláště když tady třeba 20 let nežil. Prostě nemůže a proto to u nás tak všechno vypadá. Znalost nezákladnějších matematickýc dovedností se nahrazuje ideologickými kecy třeba o antikomunismu. A není náhodou, že "intelektuálům" v Třeboni asi nejvíce vadí, že komunistická radní je učitelkou matematiky a fyziky.
Já jsem slyšel před několika dny vtip, že ji v Třeboni prý hlavně nehctějí kvůli tomu, že někde se nechala slyšet, že každý na gymnáziu musí znát trojčlenku. A pochopitelně zeměpisář Rasocha se lekl, že ona to snad bude vyžadovat i po všech vyučujících. Od včerjška tohle už není vůbec žádným vtipem. To si toho za léta nikdo na vnitru nevšiml, že tam vede nějaký odbor někdo, kde je na počty úplně blbý? Jinak není možné, že si to od někoho, kdo má ještě maturitu z tatotáče, kdy byla matematika povinná, nenechal zkontrolovat.
24. 11. 2012 | 13:13

reppop napsal(a):

Pane Zlatuška,

vláda není sborem komiků, ale dostala se do pozice komunistických papalášů před rokem 89. Lidé jsou bezmocní proti jejich protlacování zákonů proti vůli drtivé většiny společnosti (zvyšování DPH, loupež veřejných financí a darování je církvím, důchodový pilíř výhodný nanejvýš pro bankovní domy). Navíc to dělají způsobem, který už s demopkracií má málo společného (uplácení oponentů prebendami, využívání kriminálníků k hlasování, změna programu po volbách - LIDEM, atd.). Takže lidem zbývá už jen dělat si z nich legraci. Čili v tom smyslu slouží k jejich pobavení. ale je to tragikomický humor.

Například:
Kalousek s Nečasem jedou na inspekci po zemi.
Navštíví školu. Střechou teče, topení netopí, atd. Ředitel prosí o 100. tis. na nejnutnější opravy. Kalousek odpovídá, že to přece nejde, je krize, kde by peníze vzal. Je třeba nejprve napravit dávné křivdy.
Pak jedou do vězení. Kalousek se ptá ředitele jestli něco potřebují. Ne, pane ministře, vše je v pořádku, máme i bar, fitko, všude počítačem, televizory s plochou obrazovkou, atd.
No, jo pane ředitel, ale chybí tu bazény, golfové hřiště a parčík k procházkám. Tak já Vám pošlu 50 milinonů a doplňte tu nutnou chybějící výbavu.
Po odjezdu se ptá Nečas Kalouska. Ty, Mirku, trochu tomu nerozumím, proč ve škole říkáš, že nemáme žádné finance a najednou máš pro vězně 50 mega?
Kalousek se k Nečasovi nakloní a se soustrastným výrazem ve tváři prohodí:
Ale Péťo, copak my dva budeme ještě někdy chodit do školy?
24. 11. 2012 | 13:29

reppop napsal(a):

Ještě jeden k velké oblíbenosti paní Karolíny.
Ptají se redaktoři paní Karolíny, jak tráví neděli.
Odpovídá bez rozmýšlení:
Ráno vstanu a umeju přirození.
Pak vyčistím zuby a umeju přirození.
Pak posnídám a umeju přirození.
Pak vyřídím mailovou poštu a umeju přirození.
Pak si chvíli čtu a jdu umýt přirození.
Potom jdu obědvat, po obědě umeju přirození.
Po obědě si chvilku zdřímnu a pak umeju přirození.
Pak si dám kávu a umeju přirození...

Redaktor to už nevydrží a skočí jí do řeči: A paní Karolíno, nepřeháníte to trochu s tou hygienou?
Karolína podotýká: S jakou hygienou, dámské přirození mi pořád lidé malují na dveře.
24. 11. 2012 | 13:34

posledni pesimista napsal(a):

Je treba uvazit zda ten vyber kandidatu stoji z vsechny ty vzrusujici reci a uvahy. Tvrdim ze to vse nestoji za fajfku tabaku. Po prvnim kole zustanou nejvys dva kandidati a po druhem kole zustane akorat jeden prezident. Jestli kandidatu bude deset nebo sto na tom nic nezmeni. Vzrusena debata okolo kandidatu je pouze politicka bramboracka. Media, ktera se zivi kauzami, par uzitecnych idiotu drzi chvili vzrusene prst na tepu dejin
24. 11. 2012 | 15:47

Meňo2 napsal(a):

Zaplať Pámbu, že Dlouhý nemá tak dlouhý prsty a nebude již více kandidovat na prezidenta (to jsme si oddechli). Na druhou stranu Bobošíkové bych to přál,ten duel se Zemanem ve II. kole. Okamura se neměl ztrapňovat a vůbec tam neměl chodit. Je ještě mladý, když nasbírá zkušenosti v cestovním ruchu ČR-Japonsko, třeba za 10 let by na to měl.
Teď ještě vyšachovat svatého Trautenberka, ten nám tam dělá jen ostudu (ve svých bezmála 8O letech by měl mít soudnost, ale už jí asi nemá...).
Chcete vědět tip ? Partii Zeman-Fischer vyhraje Zeman jako v šachu.
24. 11. 2012 | 16:17

xx napsal(a):

Kanalnik: je to typický projev arogance mocných úředníků. Jo my jsme možná udělali chybu, ale trváme na svém rozhodnutí. A když se vám to nelíbí, obraťte se na soud.

Tenhle soud možná proběhne rychle, v běžném životě jsou soudy během na dlouhou trať a lidé jsou tak plně v moci arogantních úřadů. To není o jednotlivcích, toto zrovna je obecný jev a chovají se tak ty nejmenší úřady i ty největší.
24. 11. 2012 | 16:23

Frant. Lukeš napsal(a):

Když jsem sledoval komentované zpravodajství v pátek večer ve 22 hod, konkretně diskusi komentátora Klepetka s p. Henychem, odpovědným šéfem kontroly odevzdaných podpisů pro potenciální kandidáty na funkci presidenta připadal jsem si jako v Jiříkově vidění. Kdyby ta situace nebyla vážná (volba presidenta snad je dostatečně vážná), pak by to byla báječná groteska i pro žáky základních škol. Komentátor Klepetko vysvětlil zcela korektně, byť jednodušími slovy, což je v tomto případě postačující forma, v čem je výpočet chybný, ale p. Henych to nebyl schopen pochopit. Odvolával se nesmyslně na nějaké možné výklady a zdůraznil, že soud rozhodne, jak to vlastně je. Je naprosto neuvěřitelné, že zřejmě celá skupina lidí odsouhlasila vzorec (uvedený např. v sobotním čísle Lidových novin), který je zcela chybný, pokud má být korekce odevzdaných podpisů spravedlivá. Za takovou chybu by všichni ti, kteří se na tomto zmetku podíleli měli být okamžitě propuštěni. Pokud takoví lidé na ministerstvech přežívají, pak není divu, že to např. s finančními záležitostmi v našem veřejném životě vypadá opravdu hrůzně.
24. 11. 2012 | 17:32

PEDERSEN napsal(a):

Tohle už je možné jen v česku. Tak debilní stát snad nemůže ani být skutečnost. Řekněte, že to není pravda!!!!!
24. 11. 2012 | 17:40

Petr Čížek napsal(a):

Prej už vyšel oběžník, že na všech ministerstvech každý ředitel odboru, který doloží, že v šesté třídě neměl víc než 100 neomluvených hodin z aritmetiky, musí dostat přidáno sto tisíc měsíčně za výjimečnou kvalifikaci. Ale pokud se prokáže, že ví i co je to vážený průměr, tak musí dostat na hodinu padáka.
24. 11. 2012 | 17:48

Jakroslav Klenot napsal(a):

V rámci demokratické volby má volič možnost volit z těch, kteří mu byli nastrčeni.

Zpracování podpisových archů je ve shodně vysoké kvalitě, jako vše po roce 89.
24. 11. 2012 | 17:49

ten, kdo se hádat nebude napsal(a):

Skuhrání na nekompetentnost politiků a současné státní správy není možná na místě a Kubice dostal k ruce pružný nástroj k tomu, aby se prezidentem stala ta pravá osoba.

Domnělé diletantství může být ve skutečnosti velmi sofistikovaný prostředek k dosažení pravého cíle.
24. 11. 2012 | 18:19

pamětník napsal(a):

ten, kdo se hádat nebude:
Souhlas. Přesně o tom je druhý diskuzní příspěvek tohoto blogu.
24. 11. 2012 | 18:47

podvedenpředvolebnímisliby napsal(a):

Výstižně napsáno.
24. 11. 2012 | 18:55

taleb napsal(a):

Zamrazilo mne, když jsem sledoval Henycha v ČT a uvědomil si, že tenhle chlap "řídil" parlamentní volby v ČR za posledních nevím kolik let. Pro mne jsou zpochybněny všechny tyto volby.
24. 11. 2012 | 18:57

Karel (taky) napsal(a):

Takže přípravu zákona, podle kterého se posuzují přihlášky presidentských kandidátů, řídil stranický presidentský kandidát. A nikomu to nevadí.

Kdyby z toho zasedání vzešel návrh zákona ve smyslu, že jediným přípustným kandidátem je Karel Schwarzenberg, a vláda ho svým stylem parní válec protlačila parlamentem, zřejmě by to bylo taky v pořádku.

Rozhodl jsem se k té frašce přidat. Pokud se budou volby presidenta vůberc konat, volím pana Avatara, náčelníka Maorů. Ať z nás teda má svět srandu, co to jenom jde!
24. 11. 2012 | 21:13

Matematik+cenzor Stejskal napsal(a):

Pokud bude nejvyšší správní soud cinknutý, je to celkem jedno.
Pokud však kmotři nemají tak dlouhá chapadla, je tu tato šance.
Jmeno p-hodnota
Miloš Zeman 0.104702659
Jan Fischer 0.001192443
Vladimír Franz 0.219388612
Zuzana Roithová 0.001003558
Táňa Fischerová 0.070116338
POZOR!!!!!!!!
Jana Bobošíková 1.77602E-17
Vladimír Dlouhý 7.43086E-05
Tomio Okamura 4.52562E-09

Metoda dva výběry o velikosti n1=n2=8500
z=(p1-p2)/odmocnina(B)
kde B=p1(1-p1)/(n1-1)+p2(1-p2)/(n2-1)
zvoleno značení p1 vždy menší než p2 , v excelu p-hodnota =NORMSDIST(z)

Tedy , p-hodnota je pravděpodobnost realizace pozorovaných čísel v případě náhodného výběru u každého kandidáta .
Zjednodušeně řečeno, všechno je možné.
Jen ta pravděpodobnost u těchto pozorování je zvláště zajímavá u posledních třech kandidátů v seznamu....
(vzhledem k velkému k 50000 je u výběru 8500 skoro jedno, že se nevracelo....)

Zdroj dat
http://zpravy.idnes.cz/ministerstvo-vnitra-vyradilo-kandidaty-z-prime-volby-prezidenta-p99-/domaci.aspx?c=A121123_114054_domaci_kop

kandidát chyba 1. vzorku chyba 2. vzorku
Miloš Zeman 10,6 % 11,2 %
Jan Fischer 11,0 % 12,5 %
Vladimír Franz 7,0 % 6,7 %
Zuzana Roithová 4,2 % 3,3 %
Táňa Fischerová 4,9 % 5,4 %
Jana Bobošíková 7,7 % 11,5 %
Vladimír Dlouhý 16,2 % 18,4 %
Tomio Okamura 19,4 % 23,0 %

PS :
Až na jeden případ je vždy druhá chybovost větší..
Třeba to byla jen hloupost, třeba záměr, to nechť posoudí soud.....
To že někdo vlezl ke komunistů v době, kdy tady byla okupační armáda je něco zcela , zcela jiného, než když je někdo u komunistů dnes.
24. 11. 2012 | 21:52

jirizlatuska napsal(a):

Ta nízká pravděpodobnost vycházející z výběru vzorků způsobem daným zákonem odpovídá zázraku. Ke dveřím, kde V. Henych pracuje (na Ministerstvu vnitra i na plzeňské právnické fakultě, viz http://www.fpr.zcu.cz/about/people/?osoba=17528) by se na věčné časy slušelo instalovat pamětní desku s oltáříčkem, věčným světlem a přihrádkou pro obětiny. (V literatuře jsou podobné hmatatelné zázraky doloženy z doby před téměř dvěma tisíci lety z Palestiny, u nás se, pokud vím, dosud něco podobného nestalo.)
24. 11. 2012 | 23:18

Vanek napsal(a):

Petice na podporu prezidentského kandidáta Tomia Okamury

My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s vyřazením kandidáta na prezidenta ČR Tomia Okamury a tímto vyzýváme Ministerstvo vnitra ČR o přehodnocení stanoviska.
http://www.petice24.com/petice_na_podporu_prezidentskeho_kandidata_tomia_okamury
25. 11. 2012 | 01:01

theolog kardinál satanista napsal(a):

restituce již přinášejí první zázraky.
25. 11. 2012 | 01:32

Karel Janek napsal(a):

Pane profesore, pokud je Vas vzorec ten, ktery pouziva MV, pak zijeme v zemi diletantu a ignorantu, potazmo vladnou nam totalni nevzdelanci. Vas Kacer Donald by pri zvetsujicim se poctu kontrol nabyval cim dal tim zapornejsich hlasu. Kazdy inteligentnejsi student vyssich trid zakladni skoly by dospel k zaveru, ze pri opakovanych kontrolach se musi brat do vypoctu "prumer", nikoliv ze se budou vysledky kontrol proste scitat, resp. odecitat hlasy (falesny/neplatny hlas nalezeny pri opakovanych kontrolach by byl vzdy znovu odecten). Jestlize je Vas vzorec ten, ktery MV pouziva, pak nam pomahej pabuh.
25. 11. 2012 | 01:51

Franz von Skala napsal(a):

Vláda je sice sborem, ne však komiků. Tito zlovolní nepravosti ku prospěchu chlebodárců svých, a ku nelibosti národa, provádějí !
25. 11. 2012 | 01:54

Karel Janek napsal(a):

Opravuji, pomahej nam Pan Buh.
25. 11. 2012 | 01:54

jirizlatuska napsal(a):

Vanek: Senátor Okamura byl členem komise, která mela po tajném hlasování v Senátu sčítat hlasy. Místo toho šel dávat rozhovor japonským médiím. Nic mu jistě nebrání se dovolávat práva v tomto případě, ale má to pachuť bizarnosti. Pokud by měl na vnitru celou věc na starosti zrovna on, možná by se nic nepočítalo ani podle špatného vzorečku. Výsledné hodnoty by se třeba jen vymyslely, když i počítat hlasy v hlasování je podle něj zbytečné. (A řekl bych, že by od něj bylo perverzní čekat, že se jeho podáními někdo bude zabývat pečlivěji, než se v té zmíněné senátní volbě svou povinností zabýval konkrétně on sám.)
25. 11. 2012 | 02:18

Maximus napsal(a):

Když tak na to koukám bez emocí, tak mě napadá, že pravost podpisů na arších sem nebo tam, rozhodně přece hlas lidu a ti rozhodnou podle své vůle. To, že nebylo správně a kvalifikovaně nastaveno skutečné ověřování podpisů vše posílá down a z právního hlediska je to naprosto nesmyslné. Docela by mě zajímal na toto názor zkušeného právníka pracujícího v této oblasti. Zkrátka zákonodárci opět a už po několikáté zklamali na celé čáře! Takže i kdyby tam přece do prvního kola pronikl i žijící Fantomas (jediná nutná podmínka tj. aby dotyčný skutečně existoval a měl české občanství), tak to hlasování občanů přece elegantně vyřeší. Zřejmě by mělo být všich 11 kandidátů puštěno do dalšího výběru, občané to opravdu dále vyřeší za soudy.......

P.S.
Každým okamžikem narážíme na nekvalitní práci našich zákonodárců. Vezměte si třeba exekutory, na portálu "britské listy" před pár dny proběhla debata o tomto problému a dali tam své příspěvky lidé, kteří vědí a znají tuto problematiku z jiných zemí, např. USA, Británie a jinde. A najednou zjistíte, že ve světě si s tím umí poradit lépe a je to tam funkční, jen v Česku o tom zase rozhodli ignoranti a amatéři. Stále více jsem přesvědčený, že naši zákonodárci jsou sborem nafoukaných sebestředných hlupáků a už to je tam po léta!
25. 11. 2012 | 08:26

F.Srbek napsal(a):

Když naši "zástupci" v parlamentu stvoří nový zákon nebo něco k něčemu přilepí, zpravidla je to pro obyčejný lid malér. Co jiného lze očekávat od pana Bendy, našeho vrchního posuzovatele zákonů? Když se navíc spolu s vnitrem pustili i do volební matematiky, výsledek je nasnadě.
Kdyby nešlo o volbu prezidenta nebo o vliv na život většiny obyčejných lidí, pak je to pro zasmání. Takhle je to na emigraci nebo vzít hůl do ruky a vyhnat je.
25. 11. 2012 | 09:39

Loubal napsal(a):

Chvilku jsem si pustil Moravce, děs a hrůza. Zástupce MV pohrdlivým hlasem v podstatě říká,že není důvod se ani za ten zákon stydět, natož odstupovat, že když se podaří propašovat do zákona větu že 1+1=5, mohou zavřít kohokoliv kdo bude tvrdit opak a hotovo. Logika tam nemá co dělat
25. 11. 2012 | 12:20

Ivan Hochmann napsal(a):

Mě zase napadá to co jsem deklaroval celý život k podobným záležitostem.
v případě bolševických právních zvratků a následných problémů jsem jasně a srozumitelně řekl:

"Problémy by zde nebyly,kdyby jste tu nebyli vy - komunisti !!"

A mohl jsem s jasným čelem prohlásit že to není moje hanba,neboť jsem komunistické hyeny nikdy NEVOLIL.

Co chcete na svoji obhajobu říci dnes??
Navolili jste postkomunistický parlament,ten si navrhl a schválil svoje "kontinuitní právní paskvily" a pokračuje to dodnes dál.
Pak se nedivte,že jsou pořád probléma .
Pak se nedivte,že je čeká země pořád komunistickým chlívem.
Nemluvím u těch pár d..... z KSČM.Ti jsou spíše k pláči.

To jsou důvody pro které se vám obrací žaludek nad nepochopitelnými,nelogickými excesy.
Zdánlivě nelogickými.
Tak jak nainstalovali Hegenbartovi pohůnci samet
(s pomocí disentu a jiných mouřenínů)- tak budete vbrzku překvapeni co si na vás opět přichystají.

Tato společnost vlivem historických událostí přišla u elity,čestní lidi ale i o radikální a nesmlouvavé občany,kteří by byli schopni důsledného a neustáleho odporu a případně pasivní resistence.
Ale moje slova asi moc nezaberou.Vím!

Proto také opět říkám:
Já vás nevolil!
Problémy by tu nebyly nebýt vás!
Tato slova jsou adresována parlamentu,vládě,presidentovi a státní správě.

Jako čestný člověk si neušpiním ruce a hlavu o tento ksindl.
Raději budu žít skromě s chlebem z ruky do úst.

A vy ostatní se snažte......
Můžete si třebas založit nějakou občanskou neziskovou organisaci.Ještě vám zákonný paskvil dá dotaci na vaši "činnost".

Ivan.
25. 11. 2012 | 12:53

jirizlatuska napsal(a):

Loubal: Václav Henych si evidentně buď v posledních dnech nenechal podstatu problému vysvětlit o někoho, kdo nepropadal z matematiky, nebo to vysvětlení nepochopil. Despekt, který ke statistickým parametrům ukazoval, je úděsným svědectvím neschopnosti si uvědomit meze své vlastní kompetence.

Předsedkyně Legislativní rady vlády omlouvá špatný text zákona tím, že v jiné části (zastropování volebních výdajů) zákon Parlament měnil. Těžko říct, jak to souvisí s částmi týkajícími se chybných podpisů, kterým se specificky věnovala vláda i legislativní komise vlády. Z jejího vystupování je v každém případě zřejmé, že má být z hlediska odpovědnosti jedno, co vyprodukuje vláda i legislativní rada vlády, protože je povinností Parlamentu každý nesmysl opravit. Za co je ona sama placená mi v takovém případě dost uniká...
25. 11. 2012 | 12:55

Ivan Hochmann napsal(a):

.......nebo můžete jít také stávkovat!
Cestovné a případné další prebendy vám uhradí další sbor poskomunistických odborů.
Pochopitelně z vašich daní.
Nebo také můžete - Hlasitě protestovat!
Zatím vám nic nehrozí.Zatím jsou klidní.
Současná politická banda ví,že vládne zbabělcům.
Zatím.

Kdepak .....Už nikdy žádný samet!
Ivan.
25. 11. 2012 | 13:01

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Zlatuško,zdravím Vás.

Tak ně napadá že byste mohli s bratrem ještě jednou na Muir Trail.Ještě tak starý nejste.Třebas byste přišel na jiné myšlenky než se dohadovat s grázly.Život uteče co by dup!
Pozdravujte pana bratra.
Občas se pokochám jeho snímky.
Dík.Ivan.
25. 11. 2012 | 13:07

PEDERSEN napsal(a):

Česko je famózní stát. Tady už vláda/parlament přehlasují i přírodní zákony. To jsem fakt neviděl ani v Burkině Faso....
25. 11. 2012 | 15:07

Matematik+cenzor Stejskal napsal(a):

Jsem zcela dezorientovan. Situace je pro mne zcela neprehledna. Ja jsem si myslel, ze ten pan Henych a jeho skupina tam hraji bileho kone a ze cilem je celeou volbu diskreditovat nebo zakryt touto hlouposti fakt, ze zcela cilene vybirali (pry pomoci softwaru) kontrolovane podpisy...

Po dnesnich OV v televizi vim, ze to neni pravda. Byla to hloupa konspiracni teorie. Ten Henych to mysli vazne a snim i mistopredsedkyne vlady Peake.

Dovolte, abych se touto cestou omluvil soudruhu Jakešovi a ústřednímu výboru KSČ. Nevěřil jsem, že by je někdo mohl překonat. Opět jsem se spletl...

Knihtisk Demnokracie 1.0
Internet Demokracie 2.0
PS:
kdyby si to chtel nekdo prepocitat, tak jeste poznamka, ten pomocny vyraz (aby se to tady dalo napsat) B byva nekde uveden takto pro dva vybery n1=n2=8500
B=[(p1+p2)/2][1-(p1+p2)/2][2/8500]
Ciselne vyjde jak z=N(0;1) tak p-hodnota prakticky stejne....
25. 11. 2012 | 15:49

jas napsal(a):

Nebuďte nespravedliví, matematické zákony vláda ještě neprojednala, možná i je nechá přezkoumat Ústavním soudem (ústavy ústavy).
25. 11. 2012 | 17:08

jirizlatuska napsal(a):

Ivan Hochmann: Jsou i lepší výzvy k pěším výletům. Neteř šla letos celý Pacific Crest, vůči tomu je John Muir Trail poobědová procházka. :-)
25. 11. 2012 | 17:32

Milan Kovár, mat.inf. v min. tisíciletí napsal(a):

2 jirizlatuska:
Dobrý článek. - Čeho se ještě dočekáme... že je blbost shora neohraničená, věděli jsme již v mládí na škole. Srdečné pozdravy :-)
xuesheng@volny.cz
25. 11. 2012 | 18:02

skeptický napsal(a):

Mělo by se to prohlasovat ve sněmovně s přílepkem,že se Havel zasloužil o stát.
25. 11. 2012 | 18:23

skeptický napsal(a):

Veverka
Jste si s tou rasovou selekcí OPRAVDU jistý?
Ten Okamura je celý podezřelý.
25. 11. 2012 | 18:27

náhodný čtenář napsal(a):

Někomu by ten kocourkovský zákon o volbě prezidenta mohl i vyhovovat jako odvedení pozornosti, protože se časově potkává s x-násobně závažnějšími problémy, zejména s "restitucemi" církevního majetku, (ne)stíháním mnohamiliardových zlodějen z minulých let i těch stále probíhajících, nesmyslnou privatizací sociálních a zdravotních služeb státu atd.
25. 11. 2012 | 19:42

jirizlatuska napsal(a):

Milan Kovár: Ano, lidská blbost jako nevyčerpatelný pramen tvořivosti ve světě. I tak mne ale překvapí, když ji vidím veřejně předváděnou tak bezelstně, jako to dnes dělali ti dva u Václava Moravce.
25. 11. 2012 | 20:30

veverka napsal(a):

jirizlatuska

"Za co je ona sama placená mi v takovém případě dost uniká..."

Peak je placená za to,že umožňuje přežití této vlády.A nemám ted na mysli její poslanecký plat.

Podobně jako ted míří do svých korupčních trafik Fuksa,Tluchoř a Šnajdr. Jen s tím rozdílem že u Peak zatím nevíme co za to dostala. A pokud to bylo cash tak se to nedozvíme nikdy.
25. 11. 2012 | 20:40

Matematik a cenzor Stejskal napsal(a):

Snad uz rade lidi zacina dochazet, ze nejak (tezko rici presne jak) doslo k rozdeleni na My a VY. My se hadame, mame rozdilne nazory, ale nazor na 1+1=2 mame spolecny. Kdyz smichame dve lahve piva stupne deset na rozdil od vladni koalice neocekavame pivo stupne dvacet. Mozna se pletu, ale Jakese to pripomina az prilis.
to náhodný čtenář
to ze jde o kourovou clonu, je stale mozne vysvetleni.
problem je, ze tech kourovych clon jiz je tolik, ze v tom dymu uz neni videt skoro nic....
25. 11. 2012 | 21:16

palivec napsal(a):

možná to tak myslej,ale to pobavení se až tak nekoná,spíš nasrání,tojo.
26. 11. 2012 | 07:33

Milan napsal(a):

S volbou prezidenta si ještě užijeme!Já osobně typuji jako vítěze voleb Zemana nebo Dienstbiera!Ten kdo zažil socialismus,tak tomu doporučuji sledovat seriál Vyprávěj.Dobře se pobaví !Již běží díly,kdy hrdinové seriálu mají již po Sametové revoluci.Očekávám,že babi antikomunistka si nyní uloží celoživotní úspory do Kampeličky a bude o ně okradena,tak jako bylo okradeno 90 000 občanů v těchto kampeličkách !Sametová revoluce,kromě demokracie nám přinesla obrovské množství podvodů,zlodějin a korupce !Doufám,že to bude také uvedeno v seriálu Vyprávěj v rámci objektivity.Pokud ne musím konstatovat ,že seriál je pod cenzurou,tentokrát ne červenou,ale modru!Svět je patrně pestrobarevný !
26. 11. 2012 | 10:36

Roman napsal(a):

Souhlasím,že po revoluci se s podvody roztrhl pytel. Mám obavu o poctivost losování číselných her !Dokud nedostaneme Hušáka a pracovníky počítačového centra Sazky na detektor lži,nic se o poctivosti losování nedozvíme!Protože poslanci nesází,proto ještě nepřijali zákon,že společnosti provozující číselné loterie nesmí znát vsazená čísla sázejících !Dnes,ke škodě sázejících je znají !Fortuna navíc provozuje zahraniční loterie,na které je napojena.Doufám,že čísla které uvádí,že byla např.v Italské loterii vylosována odpovídají skutečnosti.Tady by se to dalo kontrolovat!Pokud ovšem nemají s Itálií kontakty a nesdělují jim čísla,která vsadili sázející v Česku !Až se změní vláda bude nezbytné začít boj proti podvodům !Rozhodně by se vyplatilo zřídit ministerstvo boje proti podvodům ,korupci a zlodějinám.Myslím,že by byli zavaleni prací !O to by se měla postarat nová vláda budoucí, koalice ČSSD A KSČM !Komunistou jsem nikdy nebyl,ale dnes nabývám přesvědčení,čím bude víc komunistů ve vládě,tím lépe !!
26. 11. 2012 | 10:46

skeptický napsal(a):

Teď lákají miliony sázejících na čtvrtmiliardovou výhru.
Vsaďte věechny sloupce,tuším 8 x 16 kaček,uhodněte šest čísel z 49.Brnkačka.
1 šance z 13 a půl milionu.

Navíc vyhrát premii musíte mít na lístku poslední dvojčíslí.To
snižuje možnost výhry stokrát (jedna šance z 1.3 miliardy a to ještě za předpokladu,že na lístcích jsou všechna seriálová čísla zastoupena).
Když není výherce,bank bere.
Aby to nebylo tak snadné.Když jsem to slyšel,nevěděl jsem zda zkolapsovat,nebo zkolaborovat.

Magnetické míčky,vážené míčky,záběr na míčky bez záběru okolí,to může být nahráno kdykoliv.

Kšeft jak řemen všude na světě.Ani Vikina se s tím netají.Korektnot zaručena přítomnosti nějaké potřebné notářky.
Sázení se říká zdaňování moronstva.
26. 11. 2012 | 13:28

PEDERSEN napsal(a):

Hezké, milý autore. Ale komici to nebudou: komik Vám nezničí život (tím, že musíte žít v zemi kde nic nefunguje), neokrade Vás (vstupné víte předem, zaplatíte a hotovo), nezesměšní Vás (tím, že jste občan směšného státu), nepostaví Vás do role trapného chudáka,který nemá na útratu....
26. 11. 2012 | 13:33

pamětník napsal(a):

Nejlépe dát si na odlehčení "Kandidátskou dvacítku", nové pivo podle Ministerstva vnitra: dvě smíchané desítky.
26. 11. 2012 | 13:50

Ječmínek napsal(a):

Ano tato vláda je vládou šašků bez odbornosti. Dnes prohlásila nová ministryně Mullerová, že bude ignorovat rozhodnutí Ústavní soudu a nezaměstaní budou pracovat. Co si dovoluje, to je hrozné, tady už neplatí žádné zákony ????
Pane profesore, tady už to není k vydržení. Z platu kolem 20 tisíc hrubého se nedá vyžít a takový plat má 70% občanů za Prahou.
Ceny stále stoupají, i když DHP se zatím nezměnila, obchodníci si dělají co chtějí. Rejžek, Žáček a Rosocha blbnou nezletilé mládeži hlavy a nutí je chodit na demostrace, žáci jsou rádi, že se ulijí. Je otřesné,že se k tomu přidal rektor JU a děkanka.Quo vadis české školství, máme nejhoší žáky za posledních 23 let.
Máme maxibohaté a maxi chudé, což je rarita v EU. V životní úrovni jsme skoro na posledních místech v EU. Za námi je jen Rumunsko a Bulharsko.
Velké reservy jsou ve zdravotnictví. Divíte se. Jsou to kapitační platby, o kterých Heger účelové mlčí, protože je také bere !!!!!,
Kapitační platby se vyplácí víc jak 20 let. Jsou to platby velmi lukrativní. Na každého pacienta v evidenci berou soukromí lékaaři 50,-- měsíčně, na důchodce dokonce 75 Kč. Tak počítejte se mnou, většína lékařů má 2 - 5000 pacientů, tak průměr 4 tisíce pacientů, z toho polovina důchodců, to znamená,že když ráno vstoupí soukromý lékař vždy l. v měsíci má na účtě 250 000 tisíc, dobře čtete, je to tak !!!! O tom se stále mlčí i Heger., Koubek,a další. Ze začátku se říkalo, je to na nájmy, na vybavení ordinace atd. Jenže už májí dávno ordinace ve svém vlastnictví a velmi dobře vybavené. A kterému podnikateli dá stát na podnikání takové statisíce ???? Dále,má od pacienta 30,-- za ošetření, má další peníze za zdravoní prohlídky někdy i 500,-- a za jednu. Je to normální občané. Lékaře potřebujeme, ale potřebujeme i další vysokoškoláky dobré odborníky a ti jsou také nepostradatelní pro náš život a ti často mají sotva 30 tisíc. Je to spravedlivé občany. A tam se právě vyhazují miliardy. V Německu má lékař kolem 100 - 150 tisíc a naší soukromí lékaři je převušují i 2 x- A proč si neuděláte pane Koubku pořádek mezi sebou. Myslím si, že práce lékařů v nemocnici je velmi často náročnější než v ordinacích. Tak lékaři v nemocnicíh jednejte a nekřičte,že máte málo peněz !!!!
29. 11. 2012 | 12:12

Pavel Krajtl napsal(a):

Zlatuska na Studentskem Jaru
https://www.youtube.com/user/krajtl?feature=mhee
11. 01. 2013 | 11:53

icbvjzyus napsal(a):

hffntbmwo http://www.chaussuress-louboutinpascher.net fjiuetwpf <a href=http://www.chaussuress-louboutinpascher.net>chaussures christian louboutin</a> bfmnkerqv
lrmwhcmtc http://www.louboutinhomme.net vxtvfuooz <a href=http://www.louboutinhomme.net>Louboutin France</a> aflfxuwjo
oysommzpcusmzapiaj http://www.louboutinshoesukonline.net wjsefmmtu <a href=http://www.louboutinshoesukonline.net>cheap louboutin</a> borygmsvi
qznxgkfnt http://www.louboutinsoldespascher.fr fdvzzurjq <a href=http://www.louboutinsoldespascher.fr>Christian Louboutin Pas Cher Soldes 2012</a> zdzauehhp
iesnybmlm http://www.christianlouboutinparis.fr vtkyvdkny <a href=http://www.christianlouboutinparis.fr>Louboutin Pas Cher</a> gzaxjivof
17. 01. 2013 | 06:16

jura napsal(a):

od včerejška jste u mne ztratil mnoho, co jste svými blogy nasbíral. Já vím, vám je to jedno, ale skočil z kandidátata čssd na kandidáto top, to musí být fakt salto. Kdyby jste radši nešel k volbám, není-li Vám kandidát po chuti, prosím, ale toto je pro čssd horší pecka než Zeman, kdyby byl zvolen presidentem. Škoda Vás
24. 01. 2013 | 05:34

Kerbo napsal(a):

Zlatuško, ty učíš, vzděláváš? Proč? To jak si zlý a neférový jsi jasně ukázal ve včerejší debatě na tendenční NOVě! Zákeřnost z tebe čišela i přes sklo obrazovky, fuj, styď se a rezignuj ze všech funkcí, které stejně flákáš!
24. 01. 2013 | 07:25

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy