Výhrady vůči Švejnarovu dvojímu občanství jsou čistě účelové

21. 01. 2008 | 14:07
Přečteno 17901 krát
Obavy ze Švejnarova dvojího občanství, českého i amerického, či obsahu jeho amerického naturalizačního slibu, jak je prezentují Švejnarovi odpůrci, jsou zbytečné z věcného i z právního hlediska.

Po právní stránce zde problém na české straně existovat nemůže s ohledem na smlouvu mezi Spojenými státy a Československem o dvojím občanství. Ve Spojených státech podobné kolizní situace několikrát americký Nejvyšší soud, a to dlouho před Švejnarovou naturalizací.

V kauze Afroyim v. Rusk v roce 1967 se americké ministerstvo zahraničí se tedy pokusilo obhájit tezi, že účast ve volbách v jiném státě je automaticky expatriačním krokem, po kterém následuje ztráta amerického občanství. Nejvyšší soud tehdy vyloučil, že by Kongres mohl přijmout zákon, kterým by zbavoval amerického občanství, a potvrdil závaznost čtrnáctého dodatku americké ústavy, podle které jsou americkými občany všechny osoby narozené nebo naturalizované ve Spojených státech.

Někteří američtí zákonodárci sice čas od času ze spíše populistických důvodů s návrhem zákona zbavujícím občanství přicházeli, nikdy se však tyto iniciativy nedostaly do podoby přijatého zákona. V roce 1987 dokonce federální soud obnovil občanství rabínu Meiru Kahanovi, který se ho patnáct let před tím zřekl kvůli formálním požadavkům volby do izraelského Knessetu. Kahan tehdy uspěl s argumentem, že když se v jiném státě zřekl občanství kvůli formálním požadavkům zákonů jiného státu, není to možné interpretovat jako úmysl zříci se amerického občanství s ohledem na zákony platící ve Spojených státech.

Z právního hlediska tento případ zůstal nedokončen, odvolání ministerstva zahraničí proti tomuto rozsudku již nemohlo být projednáno, protože byl Kahan mezi tím zavražděn atentátníkem. Je hodně nepravděpodobné, že by Švejnarovo zvolení vedlo k dalšímu podobnému pokusu ze strany amerického ministerstva zahraničí – a i kdyby, byla by to jen záležitost týkající se Švejnara osobně a vnitrostátní platnosti amerických zákonů na území Spojených států.

Bez ohledu na to, jak se Švejnar sám rozhodne se svým americkým občanstvím naložit, nemůže toto občanství samo ohrozit platnost jeho případného ústavního slibu jako prezidenta, stejně jako neohrozilo platnost ústavního slibu ministra Pavla Tigrida, rovněž s naturalizací získaným americkým občanstvím. Americký občan není právně zavázán k loajalitě s vládní nebo jinou politikou a američtí občané mohou se svou vládou nesouhlasit bez jakýchkoli zákonem daných negativních důsledků. Je s podivem, jak zastánci „občanského,“ svými projevy spíše nacionalisticky populistického prezidenta Klause argumentují americkým občanstvím způsobem vycházejícím z poddanství nebo vazalství občanů ke svému státu.

Ta je v přímém protikladu s Jeffersonovou formulací z americké Deklarace nezávislosti o tom, že všichni lidé jsou nadáni určitými nezcizitelnými právy a k „zabezpečení těchto práv si ustavují vlády“, ze které vycházejí moderní koncepty občanských práv zemí uznávajících suverenitu občanů vzhledem ke státní moci včetně Listině práv jako součásti české ústavy. Rozšíření těchto práv vícenásobným občanstvím není žádným ohrožením české státnosti – platí to stejně pro listinu práv občanů Evropské unie, jako pro práva, která získávají v jiných zemích čeští občané na základě mezinárodními smlouvami uznávaného dvojího občanství.

Z věcného hlediska je podstatné, že Švejnar šel do exilu v době sovětské okupace Československa a obviňovat ho mezi řádky z nějaké zrady národa tím, že s námi nesdílel okupovanou přítomnost, je poněkud podlé. Na tyto výhrady platí Peroutkova slova reagující na obvinění, kterými na něj v době amerického exilu mířila propaganda stalinistického režimu: „(Člověk) nemůže zradit svého žalářníka, nemůže zradit svého mučitele. Stalina český a slovenský člověk zradit nemůže, jako nemohl zradit Hitlera.“

Komenský zemřel v exilu a za odcizence ho nepovažujeme. Masaryk se nepochybně zpronevěřil svému slibu poslance říšského sněmu ve Vídni, ale zpochybnit kvůli tomu jeho legitimitu jako prvního československého prezidenta si snad netroufne nikdo. Švejnar ihned po obnově demokratických poměrů po roce 1989 praktickými kroky prokázal, že svou zahraniční zkušenost dokáže uplatnit ve prospěch naší země: Institut CERGE, který jako společné pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy založil a o jehož finanční podporu se neustále stará, je krokem, který můžeme připodobnit k založení univerzity Karlem IV: V době, kdy se žádná z tuzemských univerzit svými kvalitativními parametry nedostává ani do předpolí světových elit, vytvořil instituci, která z tuzemského prostředí zřetelně vyčnívá – zejména posměšné poznámky o Švejnarovi jako o nějakém „profesůrkovi“ jsou v této souvislosti hodně směšné. Kdyby výkonní inženýři českých ekonomických reforem více dali na nutnost právního zakotvení ekonomických změn, které byly ve Švejnarově koncepci obsaženy, nemuseli jsme být svědky masivního tunelování fondů, krachů bank sloužících Klausovým vládám, ani ztrátám úspor občanů v kampeličkách.

Český prezident s dvojím občanstvím by nebyl mezi vrcholnými představiteli evropských zemí, které si prošly obdobím nesvobody, žádnou výjimkou. Třetího irského prezidenta, hlavního autora irské ústavy Éamonda de Valeru zachránilo po irském velikonočním povstání před popravou v anglickém vězení právě jeho americké občanství, které vzniklo jeho narozením v USA. Naturalizací získal roku 1944 americké občanství a sloužil i v americké armádě pozdější vážený řecký premiér Andreas Papandreou, rodilým Američanem je i jeho syn George A. Papandreou, ml., současný předseda Socialistické internacionály, který jako náměstek ministra zahraničí odpovídal dokonce za americko-řecké vztahy za řecko se účastnil vyjednávání vstupu Rakouska a skandinávských zemí do EU. Respektovaný německý kancléř Willy Brandt strávil léta 1934-45 v emigraci v Dánsku, Norsku a Švédsku (1934-1945), měl norské občanství a dvě norské manželky.

Xenofobním náladám vůči svým prezidentům nepodléhají ani pobaltské země: První litevský prezident bez komunistické minulosti Valdas Adamskus získal americké občanství naturalizací, za Ronalda Reagana sloužil jako regionální ředitel americké Agentury ochrany životního prostředí, dokonce se jako člen americké delegace účastnil jednání s Litvou v době, kdy byla součástí Sovětského svazu, nikomu však ani nenapadne ho obviňovat z možné neloajality. Lotyšská prezidentka Vaira Vikisová-Freibergová se za své emigrace stala Kanaďankou, kde se mimo jiné stala viceprezidentskou kanadské vládní Rady pro vědu a prezidentskou Akademie pro společenské vědy Kanadské královské společnosti.

Výhrady proti Švejnarovu dvojímu občanství jsou čistě účelové a slouží k odvedení pozornosti srovnání skutečných kvalit Jana Švejnara ve srovnání s Václavem Klausem. Dívejme se víc na to, kam by jeho působení posunulo politickou kulturu u nás i reputaci České republiky v Evropské unii, kde nás vyjádření a postoje budoucího prezidenta budou prezentovat zvlášť významně zejména během našeho předsednictví EU.

Autor je místopředsedou Ústavně-právního výboru

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

kopřík napsal(a):

Hm, pan Zlatuška je jeden z nejviditelnějších senátorů, takže podle mě slušný "úlovek", pane Stejskale :-)
21. 01. 2008 | 14:03

Bessy napsal(a):

No, je pochopitelné, že když se nám nelíbí, že si vymýšlíme ještě další důvody,proč on ne. Můj důvod je prozaický- nebudí ve mně důvěru-zdá se mi dost jako panák, pořád stejná slovo, málokdy něco obyčejného/třeba i blbého/..
21. 01. 2008 | 14:17

Al Jouda napsal(a):

Hezky právnicky odůvodněná naděje v osobě profesora Švejnara.
21. 01. 2008 | 14:41

Gerd napsal(a):

Tady nejde o vymyšlené důvody. Argumentace J. Zlatušky je vcelku logická. Pokud chceme, aby se začaly rozbíjet současné dlouholeté mafiánské vazby mezi našimi politiky a poslanci vybudované za 19 let vládnutí, kterého se účastnil i V. Klaus, potřebujeme člověka s jiným způsobem myšlení. a bohužel se nedá nalézt nikde jinde než mezi emigranty. Důležité je, že Václav Klaus zakonzervuje současný stav na 5 let. J. Švejnar představuje určitou šanci na změnu politiky. Po takové době už je načase.
Já osobně jsem pro Švejnara, ale na mém názoru poslancům záležet nebude, stejně jako na názorech jiných občanů ČR.
21. 01. 2008 | 14:41

bigjirka napsal(a):

Co je to všechno platné, když text naturalizační přísahy je v přímém rozporu např. s funkcí vrchního velitele armády.
21. 01. 2008 | 14:45

m&m napsal(a):

"Z věcného hlediska je podstatné, že Švejnar šel do exilu v době sovětské okupace Československa a obviňovat ho mezi řádky z nějaké zrady národa tím, že s námi nesdílel okupovanou přítomnost, je poněkud podlé."

Naposledy se podobnými náznaky blýskl pan Balšínek v úvodníku nového Týdne. Škoda Týdne, býval to dobrý časopis.

Viz: http://www.tyden.cz/editori...
21. 01. 2008 | 14:54

honza napsal(a):

Vzhledem k tomu, že jste nedokázali vygenerovat adekvátního středového kandidáta - dáváte svůj hlas kandidátovi KSČ + ČSSD + ČSOB. Pane senátore, nezapomeňte na rok 1948.
21. 01. 2008 | 15:15

honza napsal(a):

Týden nikdy nebyl nestraný. Vždy byl se soudruhy pravdy a lásky.
21. 01. 2008 | 15:17

car komančov OO8 napsal(a):

Važeny pane to že ma ma USA pas mi nevadí,otom to není ale vyrazy jako nepoliticka politika a ruzne povyšovaní jeho vzdělaní a dálší věci ten chlap je neschopny přímo nepoužitelny profesor politika tu je a psat něco jako nepoliticka politika je děsive,přimo uražejici a nedustojne proč potom Psal že vstupuje do politiky je to děs co s něho vyzařuje to není normální nechci ho uražet ale pod oboji to taty bylo ale to není o politice to je o víře .Je mít tak možnost to moderovat takovy pořad ono by mu potom dokazal během 20 minut že není politik. ja se chci taky ptat jinak je to nějaka zvlaštní hra a to mě děsi mi ten pan připada jako populista.
21. 01. 2008 | 15:19

m&m napsal(a):

honza: ?
21. 01. 2008 | 15:21

Gerd napsal(a):

car komančov 008:
Už Leonardo da Vinci tvrdil, že žádný člověk není natolik neschopný, aby nevynikl alespoň v jedné věci, pokud se jí plně věnuje.
Jan Švejnar zvýšil svoji oblibu u veřejnosti. V tomto smyslu tedy schopný je. Na to ostatní si musíme počkat, zda budeme překvapeni příjemně či nikoliv.
21. 01. 2008 | 15:22

Míša napsal(a):

Trochu divné příměry. Pavel Tigrid nekandidoval na prezidenta. Komenský neodjel do ciziny za svými komunistickými rodiči, nechal tady po sobě úctyhodné dílo, které přetrvalo věky - na rozdíl od pana Švejnara. Není zřejmé, jaké "lepší" kvality má pan Švejnar, ono se to za pár týdnů nepozná a našpendlený americký úsměv, všeobecné sliby a fota s Paroubkem to nevylepší. To, že je světově uznávaný ekonom v oborech ekonomie rozvojových zemí a radil hlavně vládám v oblasti hospodářské a sociální politiky v zemích jako Brazílie, Chile, Guyana a Mexiko, Rusko, Čína, Jižní Korea, Vietnam, Nepal, Sri Lanka, Turecko, Ghana, Senegal, Tunisko, Maďarsko, a Srbsko má lid ČR dojmout až k jásotu, to si nás potřebuje připsat do tohoto seznamu? Proč tedy slibuje, že nás chce dovést k prosperitě západu? Proč také začal svoji zdejší anabázi klamáním (životopis, "komise" Nobelovky...), světový člověk to snad nemá zapotřebí.
21. 01. 2008 | 15:42

Dotaz napsal(a):

Nejsem znalec dvojího občanství,ale který president si ho nechal i po zvolení? A myslíte si, že by někdo s dvojím občanstvím kandidoval v USA, Francii či v Německu ? Já si myslím, že ne.
21. 01. 2008 | 15:50

martin napsal(a):

1) pokud pan svejnar prezidentskou prisahou porusi naturalizacni slib, o americke obcanstvi prijde a nebude duvod to dal resit.
2) pokud ne, tak to neni problem a proto neni duvod toto tema dal resit
3) kdokoli, kdo prinese trochu cerstveho vzducho do ceskeho zasmradleho politickeho rybnika, budiz vitan
4) pan klaus je pro me osobne symbolem masoveho rozkradani a tunelu, symbolem rozbiti ceskoslovenska proti vuli vetsiny, za coz mel byt imho uz v roce 1992 zatcen, symbolem klientelismu, zakulisnich intrik, symbolem arogance moci a "ekonomickeho" fachidiotismu, symbolem netolerance, neruhlednosti a nekonzistentnosti (naposled srpen 2006 - nejmenuji vladu zalozenou na podpore 2 prebehliku vs. 19.1.2007 - co se stalo v tento smutny den vime vsichni... opravdu chceme takoevho prezidenta? JA SE ZA NEJ STYDIM
21. 01. 2008 | 16:04

petrof napsal(a):

pane senátore, nikdo přeci panu Švejnarovi nevyčítá jeho emigraci (i když byla za podivných okolností).
Ovšem přirovnat jej ke Komenskému, to chce už silně vyvinutý smysl pro sci-fi.
Nám je spíše k smíchu, že on který přísahal na americkou ústavu a dnes ani neví, co se tam psalo. Prý tam bylo asi 100 lidí, tak to odříkal také??!!
To, že neví, co je napsáno na naší standardě, to je již jen humorné dokreslení celé frašky.
21. 01. 2008 | 16:04

Saliven napsal(a):

Nová doba! Nikdy jsem si nemyslel, že bych někdy souhlasil s panem prof. Zlatuškou. :-)))))
21. 01. 2008 | 16:04

Saliven napsal(a):

petrof:
Já si taky nepamatuju slib jisker, kterej jsem skládal před 19ti lety - Jen vím ,že to začínalo - Slibuji dnes přede všemi, jako jiskra jasná... :-)) Ty si pamatuješ vojenskou přísahu?
21. 01. 2008 | 16:05

Saliven napsal(a):

Míša:
Největší část svého díla napsal Komenský v cizině. :-) Švejnar sehnal 500 milionů korun na vzdělávání českých ekonomů, což je myslím skutečně chválihodný počin. Absolventem CERGE je např. víceguvernér ČNB Singer. Myslím, že nějaké zásluhy Švejnar rozhodně má.
21. 01. 2008 | 16:07

SuP napsal(a):

Mně nevadí americké občanství pana Švejnara. Mně vadí, když mi někdo má dělat prezidenta dodavatelsky a ještě k tomu na "vedlejšák".
Přece jen si myslím, že jsem natolik kvalitní občan této republiky, abych mohl vyžadovat kvalitního prezidenta z této republiky.
21. 01. 2008 | 16:08

Objasňovatel napsal(a):

Supe, pokud platí, že budoucí president musí být současný český politik, tak nemůžeš čekat, že bude kvalitní.
21. 01. 2008 | 16:10

hanah napsal(a):

To Gerd:
Janu Švejnarovi zvýšila popularitu u veřejnosti média, nikoliv on sám. Je neuvěřitelné, jak je rván do všech tištěných i elektronických médií.
Hvížďala "vystřihne" knížku, aby nás do voleb stihl Švejnar omráčit svými úspěchy a aby stihl pošpinit VK.Premiéru má týden před volbami film Občan Havel, kde si pan Havel v kritice VK nebere servítky, zkrátka soudruzi pravdy a lásky dělají co můžou...
Kdyby v tom všem , a to i ze strany Švejnara, nebylo tolik osobní zášti,ukřivděnosti a negace, kdyby Švejnar nekandidoval za ČSSD, kdyby nelhal a nemlžil,kdyby k politické agitaci a sebeprezentaci nezneužíval akademickou půdu, kdyby se netvářil a nechoval jako spasitel, který nás zavede do civilizované společnosti....bylo by to snad přijatelné.Takhle mě ale, jako občanku ČR, jeho kandidatura uráží.
21. 01. 2008 | 16:14

Javít napsal(a):

Mně ani tak nezajímá právnická otázka Švejnarova dvojího občanství.
Více mě pan Švejnar zajímá z hlediska lidského a trochu i politického.
A zde je opravdu nutno říci, že o něm víme velmi málo. To, co je schpen říci při své kandidátské kampani je málo, a zatím nic neříkající.
Proto jsem pro, aby zde nějaký čas žil, vč. jeho rodiny, a pak se může znovu ucházet o post prezidenta této země.
21. 01. 2008 | 16:16

m&m napsal(a):

SuP: Však ho máte nebo ne? Zdá se, že obdivovatelům Klause nestačí mít ho jako svou jedničku, navíc ještě požadují, aby se proti němu nikdo neodvažoval kandidovat. A to už je trochu zvláštní požadavek...
21. 01. 2008 | 16:16

m&m napsal(a):

hanah: Tak nevím, o Švejnarovi se např. v tištěných médiích dovídám jen minimum. Idnes a MFDnes dělají všemi možnými i nemožnými způsoby reklamu Klausovi (chudák pronásledovaný režimem :-)) a pomlouvají Švejnara (viz rozsáhlé shazující komentáře redaktorů k rozhovoru se Švejnarem) a posledních deset dní kraluje titulním stranám všech časopisů a příloh B.Tachecí instalovaná do Radiožurnálu odeesáckou radou ČRo. Pokud Vás neuráží toto, pak Vás jistě nemůže urážet těch pár představení Švejnara, o která má veřejnost velký zájem. Na prezentaci Tachecí má zájem jen pár loutkovodičů Tachecí.
21. 01. 2008 | 16:23

martin napsal(a):

člověk který nežije v ČŘ by neměl mýt nárok se ucházet o křeslo prezidenta České Republiky.
Jinak nemá proti Švejnarovi nic, ale zdůrazňuji jak může reprezentovat naši zem když tu několik let nežije a navíc je občan usa.
21. 01. 2008 | 16:34

jaxx napsal(a):

Tak mě napadla kacířská myšlenka: opravte mě, jestli se mýlím, ale vychází mi následující katastrofický scénář:

1) Zvolíme presidentem Švejnara.
2) Švejnar dostane obratem povolávací rozkaz, aby s celou jemu podřízenou jednotkou (=armádou ČR) nastoupil na mimořádné vojenské cvičení do Iráku.

Pravda, byl by to neuvěřitelný a málo pravděpodobný diplomatický trapas, jaké se často nestávají. Ale takových se už stalo! Od Napoleona, který místo vyjednávání parlamentáře zatkl a uvěznil, až po případy, kdy některý stát napadl jiný čistě na základě vylhaných zpráv. A to už nám předvedli nejen Germáni, ale i Američani. Vyloučeno tedy není vůbec nic.
21. 01. 2008 | 16:39

m&m napsal(a):

jaxx: To je stejně pravděpodobné, jako byste tvrdil, že ODS může zmanipulovat volby pomocí policejní kubicovské provokace. A jistě uznáte, že to se stát nemůže.
21. 01. 2008 | 16:51

hanah napsal(a):

m a m: (omlouvám se,neumím to napsat správně)
V LN předminulý i minulý týden, rozhovor se Švejnarem, páteční magazín LN -Švejnar,dnešní MFD -úryvky z knížky - rozhovor se Švejnarem, aktuálně dnes -Švejnar 3x denně a ještě vede v anketách :-))))
A to jen namátkou...
Pokud jde o Tachecí,máte pravdu.
Jejímu jmenování nerozumím, vidím jen, že tato dáma by neměla pracovat s lidma a s médiem veřejné služby by měla nepochybně zacházet citlivěji.
Zpět ke Švejnarovi - napsala jsem jen, že popularitu si nezískal sám, je uměle vytvořená a založená na negaci.Švejnar je prostě jen Antiklaus.A to je na prezidenta málo. Uráží mě nadutost pana Š., kdy si mj.zřejmě myslí, že mu zdejší nevzdělaní a nevědoucí občané všechno zbaští (okolnosti jeho emigrace,jeho členství v komisi NC, jeho titul profesor, jeho otevřenost....)
21. 01. 2008 | 16:52

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní hanah,

nevím přesně, co máte na mysli informací "aktuálně dnes -Švejnar 3x denně a ještě vede v anketách :-))))", ale vězte, že jsem nabízel blog jak Václavu Klausovi, tak lidem z jeho okolí. Byl bych nerad, aby se tu vedla jednostranná diskuse. Kontaktoval jsem i jednoho ze zdejších prominentních blogerů z řad ODS, aby k volbě také něco napsal. Bohužel vše bezúspěšně.

Jednomu ze dvou prezidetnských kanditátu se tu psát zjevně nechce. Resp. na podporu jednoho ze dvou kandidátů tu mnoho lidí psát nechce.

Těžko mohu někoho nutit, mohu jen nabízet prostor.

Co se týče zpravodajství, píše Aktuálně.cz o obou kandidátech. Viz třeba dnes srovnání jejich knížek. Na výsledky anket si budete muset spíše postěžovat čtenářům či jiným respondentům.

Přeji hezkou a vyváženou diskusi.

Libor Stejskal, editor blogů
21. 01. 2008 | 17:02

m&m napsal(a):

hanah: Nedokážu si představit, že by o prezidentského kandidáta (navíc jen jednoho oponenta ke Klausovi) nebyl zájem. Vzpomínáte, jak před poslední volbou Bureš leštil před kamerou svou škodovku, trabanta nebo co to bylo? Co dělal Klaus, jsem zapomněl.

V zájmů médií bych problém nehledal. Navíc je Švejnar neustále ve dvojích kleštích
1. je kritizován, že je neznámý (neznáme ho, cizáka!)
2. je kritizován, když někde vystoupí, odpoví na otázky (je ho moc, cizáka, vtírá se a určitě ho propagují!)

Nezávidím mu to.
Že by byl ve veřejnosti stejný zájem o profilové rozhovory s Tachecí a aranžované portréty s citací na první straně, tomu už se věří hůře...
21. 01. 2008 | 17:08

hanah napsal(a):

Dobrý den, pane Stejskale,
děkuji za reakci.Víte, ani se nedivím, že se "jednomu ze dvou prezidentských kandidátů" nechce psát na stránkách, kde jsou titulky více než zavádějící,kde např. reportáž ze Zlína byla jako by autoři opsali z Rudého práva návštěvu Husáka v Gottwaldově v r.1973 a kde je zkrátka dobře vidět tzv. "švejnarizace médií". Promiňte mi, ale já mám z vašich stránek, které pravda navštěvuji velmi krátce,tento pocit.
hezký večer
21. 01. 2008 | 17:23

bigjirka napsal(a):

No, jednoduše tu měl dejme tomu alespoň 5 let žít a veřejně se angažovat tak, aby byl čitelný. Je fakt, že je to bída české politiky, že nedokáže vygenerovat jiné kandidáty než Klause a plastového Pixie-Dixie Antiklause. S tím dvojím občanstvím jsem to myslel podobně, jako jaxx. Že je to absurdní? Ano, je to absurdní mít presidenta, kterému by se něco takového mohlo stát. Je zcela jasné, že pan Švejnar by v souvislosti se svou kandidaturou měl požádat State department o vyvázání z některých bodů přísahy v případě, bude-li zvolen. To měl udělat první den po nominování, US byrokracie nemele nejrychleji. Rozhodně ta přísaha v některých bodech nekompatibilní s českým presidentstvím je, to se oddiskutovat nedá ničím, ani "vyhasnutím". Zde citovaná přísaha jisker vyhasla nejpozději vyjiskřením, všechny přísahy vůči socialistickému státu vyhasly s jeho terminací. Švejnarova přísaha naturalizační by mohla vyhasnout tak leda s ukončením jeho US občanství.
21. 01. 2008 | 17:24

Ivan napsal(a):

Zajisté jde o účelové zdůvodnění, je zbytečný výčet lidí jimž nevadí, rovněž jako výčet jimž vadí. Nepochopení, proč Švejnar, je strach z něčeho zaběhnutého, je nám to až moc vlastní. Pravdou je,že náš národ nemá rád změny a hrozně rád je revoluční v hospodě. Na poslance, kterým jsme dali důvěru, rovněž spoléhat nemůžeme, dost často platí, jako jediná obrana: "MY NA NĚ TAKY". To je ta naše pasivita, ona totiž ústava nám, nedává šanci a po několika volbách lidé zklamáním, ztrácí zájem vůbec k volbám jít. Takže závěrem, jsem pro Švejnara, jinak řečeno, jsem pro změnu, ale neovlivním to.
21. 01. 2008 | 18:00

Václav napsal(a):

Vždy jsem si myslel, že exaktní školní vzdělanec za každých okolností pojmy doplňuje pojmy. Pan prof. Zlatuška z neznámých příčin mixuje pojmy s dojmy. Že by se stal z něho šarlatán? Nebo snad jako Moravák píše pod vlivem alkoholu?
21. 01. 2008 | 18:02

Hernandez napsal(a):

Naše promodrá loajální média nás infikovala "oprávněnou" nedůvěrou k cizákovi, který při své opovážlivě drzé kandidatuře se prezentuje zfalšovaným (!) životopisem, nezná (!) text na prezidentské standartě, v sedmnácti letech podle (!) opustil svou vlast v dobách nejtěžších a teď se vrací, aby slízl smetanu a vylepšil si ekonomickou situaci a profesní profil, potřeby naší veřejnosti přitom hanebně neznaje a zarputile nečitelný pro ni zůstávaje.
A část našich uvědomělých občanů poslušně větří nebezpečí, rozmazává detaily a snaží se najít další, kochá se v pomluvách a když to jen trochu jde přidá urážku. Přitom Švejnarovu absolutní nepřijatelnost pro velkou část naší současné koaliční vlády můžeme vyjádřit v jedné větě. Švejnar s nynější vládní garniturou nekradl, nekrade, ani krást nehodlá.
21. 01. 2008 | 18:03

Ondra napsal(a):

->Václav: Na Moravě se nechlastá o nic víc než v Čechách:)
21. 01. 2008 | 18:06

car komančov OO8 napsal(a):

pane stejkal pane bože ani jeden nejsou asi vhhodnymi kandidati na hlavu statu proto se taky snažim psat je to nedavno neuměl, vubec.Nedalo mi to to moje svědomi je take jake je.proboha nestrašte mě že to je dobry ekenom a vhodny kanditat.Tak to neni.Dobry ekonom si tady zatančil nedavno a jel domu ani vlastně nevim.byl dobry.Je až neuvěřitelne že ja blbec ze zakladnim vzdělanim si oproti němu připadam jako politologie usa a filozofie česko tak si totiš připadam proto jsem začal psat .je pro politiku nepoužitelny jako ekonoma ho celkově hodnotit neumim na jake je vyši ale myslim že v česku se najde už podstatně vice daleko lepšich ekonomu to je holy fakt ekonomika šlape a bez politiku většinou ve všech zemi světa nejlip. A o politickem uspořadaní a otom co si přejí voliči jsou volby a naš volební sistem a jine věci kolem toho je o něčem jinem ale hlavně aby jsme nesklouzli do populismu a my se tam někdy ženem jakoby nevědomky nebo s pulnou paradou.
21. 01. 2008 | 18:07

Emi napsal(a):

Janu Švejnarovi bylo 17 let a normalizační režim přitvrzoval. Rodiče žili již několik let v Africe, kde otec pracoval jako ekonom pro OSN. "Před Velikonocemi jsme dostali varování, ať co nejrychleji odjedeme, že naše pasy přestanou co nevidět platit. Sbalil jsem kufr, kytaru, lyže a nočním vlakem jsme odjeli do Ženevy. Sestře, jíž bylo třináct, jsem neřekl, že odjíždíme nejspíš už natrvalo," líčí odchod za železnou oponu. "Když přijel vlak na hranici, pohraničníci z něj vysazovali lidi, jimž byly zneplatněny pasy. Projeli jsme. O dva dny později figurovala na seznamech i naše jména."
Do Československa se vrátil až v roce 1989.
Přečtěte si to 10x a zkuste najít co je lež. Pomůcka:
Já jsem na VÝJEZDNÍ DOLOŽKU čekal 7 let. Švejnarovi někdo brnknul a on jel!! v r. 1970, v době tvrdé normalizace. Pasy byly zabavovány podezřelým osobám. Jaký pas měla jeho 13-ti letá sestra? Kde visely ty seznamy zneplatněných pasů?
Občanství cizího státu se nikomu nevnucuje, O občanství se musí žádat. Já jsem neemigroval kvůli národu, ale kvůli komunistům a proto jsem ani po 23letech nepožádal o občanství BRD a nezřekl se tím českého občanství. Nebyl důvod. Jediné omezení bylo nepřipuštění k volbám. Komu potřeboval Švejnar dokazovat svůj american way of live? Myslí si pan ŠVEJNARže svými hujerovskými články pro světovou banku prospěl své vlasti? Myslí si, že svojí kampaní a svým neskutečným chvástáním sjednocuje národ. Já myslím, že plní zadání rozbít koalici a pomáhá nástupu komunistů k moci.
21. 01. 2008 | 18:09

m&m napsal(a):

hanah: Ze stejného důvodu asi Klaus dlouho odmítal veřejnou diskusi před národem. Předpokládám, že se obával nepřátelsky laděného a "švejnarizovaného" fóra u obrazovek :-)
21. 01. 2008 | 18:16

Hernandez napsal(a):

Pane EMI nezlobte se, ale váš příspěvek je jedna z klasických fabulací, jak na objednávku modrého bratrstva. Proč se stejným nasazením nezkoumáte minulost Václava Pružinského - Klause?
21. 01. 2008 | 18:22

Hernandez napsal(a):

To m&m.
Výborně. Modřeji už to nešlo.
21. 01. 2008 | 18:25

Emi napsal(a):

Hernandezi nedivím se že se vám- spezialistovi na hříchy Klause nezamlouvám. V první části příspěvku cituji Švejnara doslovně, v druhé části popisuji svoje zkušenosti emigranta. Mohu přidat další postřeh. Já, stejně jako VŠICHNI SKUTEČNÍ emigranti jsem vyfasoval 18 měs. za "opuštění republiky" Švejnar senior,i Švejnar jun. toho byli ušetřeni. Bývá dobrým zvykem pobývat v krajanských spolcích. Švejnar se izoloval.
21. 01. 2008 | 18:34

Karel (taky) napsal(a):

Já jsem na výjezdní doložku čekal 1,5 hodiny. A nebyl jsem ve straně, prosím. Rodiče kulaci. Pane Emi, radši byste se neměl veřejně projevovat.
21. 01. 2008 | 18:35

vlk napsal(a):

Srtejskalovi
souhlasím s názorem, že se Vám podařil s panem senátorem skvělý úlovek, jakkoliv si myslím, že s ním většinou asi budu v rozporu.

Pro ostatní
Modrá argumentace najednou splaskla. Momentálně se ukazuje, že není čím hodit. Pan profesor v českém presidentském Kuhhandlu s největší pravděpodobností prohraje, protože na rozdíl od Klause nemá s Lidovci co vyhandlovat. Což nesnižuje ani jeho, ani nás, co mu z řady dost dobrých důvodů držíme palce.
Ovšem velmi to bude devalvovat cenu vítězství profesora Všeho.
21. 01. 2008 | 18:35

Emi napsal(a):

Začínají se vršit náznaky, výroky a situace v tom krátkém vývoji, které ukazují na to, že existuje jistá spojitost a logika v konání v zdánlivě náhodných situacích, vytvořenými vazbami mezi jednotlivými hráči. Jsem si jist že kampaň, kterou Švejnar odstartoval zdánlivě tak pozdě, je tvrdý kalkul. Pan Import přináší všechny strategie amerického stylu. Využívá momentu překvapení, počítá s nízkou úrovní nezkušené, velmi labilní a nevyzrálé české občanské společnosti. Jeho experti Vyvadil a Přikryl( v 1989 dal povel vyrazit a mlátit) znají duši průměrného člověka, jeho tolerantnost k nespravedlnosti, sklony k povrchnosti, jeho snadnou náchylnost k manipulovatelnosti. Průzkumy rostoucí popularity to dokazují. Pan Švejnar využívá inteligentní narážkou stejné populistické slogany proti V. Klausovi, na jaké je „obyčejný člověk „ zvyklý u Paroubka a jeho štábu. To stejné platí o slibech které dává, když mluví o tom, jak tuto naši pokleslou společnost pozvedne morálně, ekonomicky a vytáhne ji na výsluní evropy, ne-li světa. A to v jediné funkci prezidenta, který na to nemá žádný mandát. Tady se vytváří image velkého vůdce. Může se spolehnout na to, že se media budou předhánět být při tom, v zájmu sledovanosti se postarají, aby na pana mesiáše byli hodní, jinak by nemusel znovu přijít. A spirála popularity se bude šroubovat. Bylo by nepřístojné zabývat se v této výtečné náladě úvahami o tom , zda ten V. Klaus opravdu všechno dělal tak špatně a ostatní jsou bez viny. Při oslavách velikána je nemístný rušivý názor, že V. Klaus šel s kůží na trh, nesluší se zdůrazňovat kolik angažovanosti se skrývá za pojmem transformace ekonomiky od plánovaného socialistického hospodářství, s těžkým průmyslem bez přírodních zdrojů a z technologicky zastaralými podniky, k tržní ekonomice, konvertibilita koruny, pronikání na západní trhy a privatizace. A to vše při silném protivětru páté kolony ve všech sférách, která kryta ze všech stran a pro kterou zákony neplatily, prováděla destrukci kterou nechali uhnízdit pánové Havel – prezident pravdy a lásky a premier Pithart – moralista všech dob.
21. 01. 2008 | 18:37

Emi napsal(a):

Karel, chcete tvrdit že ve vaší fabrice nebyla komise, která rozhodovala, že nebyla komise složená s policajtů , zástupců banky a různých složek , Zkrátka, chcete tvrdit, že stačilo vzít bágl, kytaru a lyže a vyrazit do Ženevy. Kde jste žil, synu kulaka a kde žil váš tatík?
21. 01. 2008 | 18:43

Bessy napsal(a):

To Karel-jak je možné,že já nikdy výjezdní doložku nedostala a Vy za 1,5hodiny?
21. 01. 2008 | 18:47

Emi napsal(a):

Vlk. Ne modrá ale, lidská argumentace proti nesnesitelnému chvástání, vyřčených slibů a celkového postoje kampaně, která musí Čecha urážet jak říká hanah. Jeho lži v životopise a nelogičnost (zdánlivá ) jeho nominace ČSSD.
21. 01. 2008 | 18:48

hanah napsal(a):

To Emi:
díky, krásně napsané.I když Hernandez se svým jednoduchým a černobílým pohledem na svět to asi nepochopí.
Že by v jeho kandidatuře měly prsty nějaké vlivné ekonomické kruhy?
21. 01. 2008 | 18:54

hanah napsal(a):

Ke Švejnarově odjezdu - uvedl, že se sestrou odjížděl v r. 1970, protože dostali avízo, že výjezdní doložky z doby před invazí, možná zkonfiskují, museli tedy co nejrychleji vyjet...
Výjezdní doložky byly zrušeny vyhl.č.115/1969 Sb. k 9.10.1969!!!
Jak mohl vycestovat v r.1970 na starou doložku?
21. 01. 2008 | 19:03

m&m napsal(a):

Karel (taky): Ale no tak, co je moc, to je moc. To už je říše pohádek :-)
21. 01. 2008 | 19:05

Emi napsal(a):

ŠVEJNAR mimo jiné slibuje sjednotit národ, nevměšovat se do politiky. Je tady něco přes měsíc a přečtěte si ty nenávistné příspěvky protistran na všech webech. Tolik snad naše společnost ještě rozdělena nebyla. Levice větří šanci. Švejnar přijel v roli Antiklause rozbít koalici. Možná se mu to podaří. Topolánek to odnese (a právem), Bude si ještě chtít hrát na písečku s Bursíkem a Čunkem, kteří se demonstrativně postavili na druhou stranu? Určitě to pomůže Šojdrové a Hovorkovi.
Vždycky jsem byl proti velké koalici. Dnes už si to nemyslím. Po roce 1989 panuje trvalá nervozita, kdy jeden poslanec, či malé strany drží v šachu ty velké, které se vzájemně eliminují. Tato země už by si zasloužila klid. Zbavte se Topolánka za jeho neschopnost komunikace, Langra, který splaskl jak bublina, Paroubka a Ratha za jejich hulvátství a patologickou touhu po moci za použití všech prostředků. Zbavte se těch malých nespolehlivých a proradných vyděračů, vládněte spolu pochodovým tempem dostavte Temelín a dejte nám pokoj. Vaše průsery nás nemusí zajímat, my spolu chceme v klidu vypít pivečko.
Ahoj přátelé seru na to!
21. 01. 2008 | 19:16

Miki napsal(a):

Pane Zlatuško,
Váš příspěvek se mi velice líbí a myslím si, že je velice korektní. Díky !
21. 01. 2008 | 19:17

m&m napsal(a):

Emi: To naštve, když se na poslední chvíli objeví protikandidát, který má šanci, co? A už to vypadalo tak nadějně...:-)
21. 01. 2008 | 19:19

Miki napsal(a):

m&m,
K Vašemu prvnímu příspěvku do diskuse, kde mluvíte o Týdnu, musím poznamenat, že jedním z redaktorů tohoto časopisu je Kamila Klausová, snacha pana Všeználka, který "rozmisťuje" své blízké velice strategicky.

Odtud vyplývá asi ta servilita pana Balšínka....
21. 01. 2008 | 19:22

m&m napsal(a):

Miki: Zajímavé... To jsou věci.
21. 01. 2008 | 19:33

Emi napsal(a):

m&m,máte pravdu že jsem naštvaný, že někomu stačí přistát na letišti dva měsíce před volbami, roztáhnout ksicht od ucha k uchu, udělat pár ekopřednášek, napsat SVŮJ životopis, a už je to. Hodně všeobecných plků je přesně to, na co naše občanská společnost 18 let čekala.
21. 01. 2008 | 19:35

hanah napsal(a):

Emi: opět díky :-)))))
m a m: nevadil by mi slušný protikandidát.
Miki: uvažujete přesně jako komunisti - snacha v Týdnu = servilní Balšínek.... A co mi namítnete na lhaní Švejnara k odjezdu v r.1970?
21. 01. 2008 | 19:41

Orel holohlavý napsal(a):

Češi, neblbněte.Naši předkové si v roce 1526 (tuším, že se v letopočtu nepletu?) také zvolili za krále poprvé habsburka a vůbec nic se nestalo... To až za nějaký čas.
Vrchní velitel našich symbolických ozbrojených sil cizí státní příslušník? Jen aby nám nezavedl jako služební řeč angličtinu...
Nic proti kandidatuře p. Švejnara, ale je jako z pohádky - kde se vzal, tu se vzal - a najednou byl prezident. Zfilmovat pod názvem "Švejnar málem králem"
21. 01. 2008 | 19:43

m&m napsal(a):

Emi: Je prostě dobrý.
hanah: Ale ne, je to naopak. Servilní Balšínek, proč asi?

A k tomu lhaní: asi to bude chtít nějaké důkazy.
21. 01. 2008 | 19:45

george napsal(a):

Vůbec mě nevadí dvojí občanství Švejnara. Jen nevím, co tomu řekne Amerika, které přísahal věrnost a v případě prezidentování bude přísahat věrnost ČR. Tak komu tedy tenhle bigamista dá přednost?
21. 01. 2008 | 19:49

vlk napsal(a):

Emi přestaňte vydávat modré brýle za brýle bez barevného skla. Uleví se vám, až zjistéte, že existují na světě i jiné barvy než jen a jen modrá.
Tak urážet Čecha? Říkáte vy a hannah? Hm. Mne zase uráží prezident, který si svévoně vykládá ústavu, který záměrně nedeklaruje, kdy mluví jako reprezentant státu a kdy jako soukromá osoba. President, který se chová aktivisticky, president, který evidentně selhal během volebního patu.
A pokud jde o životopis - jeho vzdělání je nejlepší myslitelné možné. Vědecké renomé nezpochybnitelné. a drobný nonsens ohledně Nobelovy ceny za ekonomii? On skutečně o návrhy žádán byl.
Nemyslím, že byněkdy někdo o totéž požádal Klause. Všichni ví, že by navrhnul sám sebe.
21. 01. 2008 | 20:05

Ivan Hochmann napsal(a):

Podrobně jsem četl vše. Zvláště mě zaujalo páně senátorovo exposé do problematiky právních záležitostí dvojího občanství(můj syn má totéž).Přiznám se, že jsem neměl(vlastně ani teď moc nemám)zájem sledovat jakési dryáčnické představení,které navíc nemá v našem volebním systému žádné opodstatnění a několikrát jsem se vyjádřil,volit presidenta budou poslanci.Šmytec.
Avšak z článku pana senátora Zlatušky jsem se dověděl i jiné zajímavosti.O účasti pana prof.Švejnara na vytváření koncepcí ekonomických změn v polistopadovém období.Pokud tedy prostou logikou posoudíme jeho neúspěch proti už tehdy nastoupivším mafiánským tendencím ve vedení ODS,neúspěch proti záměrně nastaveným koncepcím bez právního ošetření možných krádeží a tunelů,tak se panu Švejnarovi divím o co se nyní snaží.Musí mu být jasné,že v této politické konstelaci proti Klausovi neuspěje.Obzvlášť,když je protěžován lidmi ze současného vedení ČSSD.Ani proto nechápu onen humbuk,který nastrojili media a jsem zvědav co z toho všeho zase vyleze.Ivan.
21. 01. 2008 | 20:17

m&m napsal(a):

1.Strana má vždy pravdu.
2. Pokud se Strana mýlí, platí bod č.1.

(Platí i pro poslance Strany. Poslanec (Strana) ví lépe než volič, co je pro voliče nejlepší. Vše ostatní je jen humbuk médií, který mě uráží.)

Hlavně nemyslet. Myšlení škodí zdraví.
21. 01. 2008 | 20:32

Zacheus napsal(a):

Je zajímavé,že zatímco senátor Zlatuška zjevně nevidí v americkém občanství pana Švejnara žádný problém, sám pan profesor Švejnar připouští,že celou záležitost ohledně občanství USA zváží, takže asi nějaký problém v tom sám vidí a připouští. To by se ovšem v "americky vedené prezidentské kampani" mělo ještě trochu názorově doladit...
A propos. Jestlipak nám pan Švejnar v rámci veřejné diskuse, kterou si tak přál,také prozradí, zda, kolik (alespoň řádově) a za co pobírá finační odměnu jako člen dozorčí rady ČSOB?
21. 01. 2008 | 20:34

pees napsal(a):

Logicka otazka je, zda-li by se V.K. mohl stat presidentem USA. Pokud ne, proc by se mel stat J.S. presidentem CZ?
Mimochodem, vyjezdni dolozku jsem nikdy neziskal, ti kdo ji tak snadno ziskali, byli nejspise prisluhovaci rezimu. Tak at drzi huby.
21. 01. 2008 | 20:42

Saliven napsal(a):

Emi:
Já se musím smát. :-))) Prej Přikryl, který nechal mlátit do demonstrantů. :-))) Vy jste jak pes IP Pavlova. Slyšíte podezřelé jméno a hned začnete slintat. :-)) Ujišťuji Vás, že tento Přikryl je Ivan, je bývalým šéfem sdružení nájemníků a též bývalým šéfem úřadu vlády. Mimochodem má velice pohlednou dceru. :-)) Doporučuji trochu méně modrého bojování a více rozumu. :-))
21. 01. 2008 | 20:56

Saliven napsal(a):

Emi:
Ano - VK šel s kůží na trh, ale mimořádně úspěšný rozhodně nebyl, jak dokládá následující citace P. Pithara:

V takzvaném Stabilizačním a ozdravném programu vládní koalice z května 1997 se píše: „Nízká efektivita bankovního systému, sanování neefektivních aktivit, nízká průchodnost právního systému, která brání vynutitelnosti práva, absence právního a správního prostředí. Liberalizační kroky nebyly doprovázeny náležitou právní ochranou. Díky tomu je možné zneužívat pravidel volné soutěže k nelegálním účelům.“ Podepsáni Klaus, Lux, Žantovský.

V komerčních firmách lidé, kteří selhali ve svých funkcích odstupují. :-)
21. 01. 2008 | 20:59

ujo napsal(a):

to se toho nadělá s přísahami. VK jako záložní důstojník ČSLA přísahal stejně jako já a každý voják (já to ovšem na důstojníka z různých důvodů nedotáhl)věrnost socialismu atd. atd. (samozřejmě si to přesně nepamatuji, bylo tam i něco o nasazení vlastního života Pamatuji si konec té přsahy:... "poruším li tuto slavnostní přísahu nechť mne stihne nenávist a opovržení pracujícího lidu".
Nevšiml jsem si, že by VK nasazoval za socialismus život ale ta nenávist pracujícího lidu se nedá vyloučit
21. 01. 2008 | 21:05

Claudius napsal(a):

Podělím se s vami diskutujícími o jednu osobní zkušenost-jsem spolužák VK a mnoha jeho názorům dávám zapravdu.Zejména si vážím toho,že se poctivě snaží nebýt zběsilcem,na rozdíl od některých spolustraníků.Ale tak to bývalo a bude bývat.Po Švejnarově přednášce jsem se v aule zlínské univerzity po skončení zeptal studentky tak druhého ročníku,zda by ho volila,kdyby na to přišlo.Asi ano,ale když on byl v té Americe..A teď z druhé strany-důchodkyně,pořádně vystrašená z dopadů reformy(p.premiér by řekl přímo podělaná!),mi řekla,že ví,že Masaryk měl svou americkou manželku,ale přece jen ten Švejnar jí nepřipadá Čech.To je fakt zvláštní fenomén v politickém nazírání,viďte?Takže soudím,že to je celé značně emotivní záležitost,kterou ani p.senátor Zl.nedokáže moc ovlivnit,dost možná,že to je ale celé sofistikovaně dalíkováno,účinnosti těchto metod bych věřil.Zvláště když jsme s reportérem Kvasničkou byli na téže přednášce prof.Švejnara,což jsem si přestal myslet večer na ČT1.Jeden šéfredaktor,nebo editor nebo jakýsi čerchmant-azíráte na úplně jinou účast.Ale třeba je to velmi prosté-Kvasnička má doma možná semetriku,splácí hypotéku,nestačí mu prachy...
21. 01. 2008 | 21:07

m&m napsal(a):

Kolikrát asi Topolánek na vojenském gymnáziu sliboval věrnost KSČ a socialistické vlasti?
21. 01. 2008 | 21:14

Saliven napsal(a):

hanah:
Předpokládám, že jste vyhlášku č. 115/1969 vůbec nečetl. Tam se totiž ruší jen výjezdní doložky označené "služební cesta". Budu citovat §1:

§ 1
Platnost výjezdních doložek k soukromým a turistickým cestám

(1) Nepoužité výjezdní doložky označené "jednorázová výjezdní doložka", které opravňují k cestě do ciziny, se zrušují dnem účinnosti této vyhlášky.

(2) Nepoužité výjezdní doložky označené "jednorázová výjezdní doložka - TURISTIKA" se zrušují dnem 1. ledna 1970.

(3) Výjezdní doložky označené "trvalý výjezdní doložka - TURISTIKA" platí k cestám do států v nich uvedených a k průjezdu těmito státy.

(4) Výjezdní doložky opravňující k soukromým a turistickým cestám do členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci a socialistických zemí Asie zůstávají v platnosti.

(5) Platnost výjezdních doložek vydaných občanům, kteří jsou přechodně v jiných státech než ve státech uvedených v předchozím odstavci, se omezuje do 31. prosince 1969. Ze závažných důvodů může být platnost těchto doložek prodloužena.

(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se vztahují v plném rozsahu na cestovní přílohy k občanskému průkazu.

Jako právnický laik se domnívám, že se to Švejnara vůbec nemohl dotknout, pokud trvale bydlel v ČSSR. Dále myslím, že se Švejnara spíš týkala vyhláška 44/1970, kde se v §6 píše:

(2) Udělení výjezdní doložky může být odepřeno nebo udělená výjezdní doložka může být odepřeno nebo udělená výjezdní doložka může být zrušena nebo omezena z týchž důvodů, pro které může být vydání cestovního dokladu odepřeno, vydaný cestovní doklad odňat nebo omezena jeho platnost.

Tento odstavec je navázán na § 4 zákona č. 63/1965 Sb. o cestovních dokladech:

(1) Vydání cestovního dokladu může být odepřeno občanům,
a) jejichž cesta do ciziny by nebyla v souladu se státními zájmy,
b) proti nimž je vedeno trestní řízení,
c) kteří byli odsouzeni pro trestný čin, pokud se na ně nehledí jakoby nebyli odsouzeni, nebo pokud odsouzení nebylo zahlazeno,
d) kteří při pobytu v cizině svým jednáním poškodili dobré jméno Československé socialistické republiky.
(2) Vydaný cestovní doklad může být z důvodů uvedených v odstavci 1 odňat nebo jeho platnost omezena. Cestovní doklad může být odňat také tehdy, odpadl-li účel cesty, pro který byl vydán.

Tato vyhláška č. 44/1970 byla schválena 13.4. a začla platit 11.5. což je zcela v souladu s tím, co Švejnar říká - zjistilo se, že se bude zpřísňovat tak odjel ještě před maturitou začátkem května, před platností této vyhlášky.

Takže bych poprosil nějakého diskutéra-právníka, aby nás rozsoudil. Pro mě to vypadá jako docela slušné něčí špinění.
21. 01. 2008 | 21:19

Saliven napsal(a):

Asi se přihlásím na nějakou právnickou fuckultu. :-)
21. 01. 2008 | 21:21

Hernandez napsal(a):

Jan Švejnar opustil v 17 letech republiku. Václav Klaus v ní fungoval jako agent STB. Jan Švejnar měl chybičku v životopisu, už ji opravil. Václav Klaus měl chybičku v privatizačních propočtech a ta nás stála střízlivě 1 bilion korun. Jan Švejnar se neangažoval při ekonomickém porevolučním konání. Václav Klaus smetl se stolu zákon o LTO a připravil nás nominálně o 60 mld, reálně však o daleko větší sumu. Manželka Jana Švejnara neumí dobře česky. Manželka Václava Klause byla nastrkána ve správních radách všech firem, ze kterých sypalo a stát na nich krvácel. Jan Švejnar si nevzpomněl na text na prezidentské standartě. Václav Klaus si nevzpomněl jak a proč se založilo tajné konto ODS ve Švýcarsku. Jan Švejnar by měl zopovědět detaily o svém útěku za rodiči. Václav Klaus nám ještě neprozradil skutečná jména sponzorů, kteří přihazovali do stranické kasy ODS desítky milionů. Jan Švejnar spolupracuje s Paroubkem a Sobotkou. Václav Klaus spolupracuje s korupčníky, kteří před očima národa bezostyšně uplácejí policisty, státní zástupce, soudce i poslance opozice. Jan Švejnar se vypracoval v cizině a je nám nečitelný. Václav Klaus si nahrabal doma, v cizině by mu to nedovolili, je tam pro smích už svými pseudoenviromentálními exhibicemi, ale doma ho máme rádi. Lže a když ho někdo přistihne, tak se mstí, vlastní prospěch je mu nade všechnu morálku světa, je ješitný, hádavý, mizerný ekonom s ještě mizernějšími rádci a s postupujícím časem se zdá, že si nechal vytunelovat i to málo co měl kdy v hlavě. Ale je pro nás čitelný. Je zkrátka náš.
21. 01. 2008 | 21:25

Saliven napsal(a):

Hernandez:
Byl bych opatrný na tvrzení, že byl Klaus agent StB. Nikdy se nic takového nepotvrdilo, v registrech StB je veden jako PO (prověřovaná osoba) a S (signál). To první je jasné, to druhé nevím co znamená, ale předpokládám, že k agentovi to má pořád daleko.
21. 01. 2008 | 21:28

Saliven napsal(a):

Kdyby si to chtěl někdo ověřit:

č. 115/1969 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí ze dne 9. října 1969,
kterou se upravuje platnost výjezdních doložek
http://abonent.lexdata.cz/l...

č. 63/1965 Sb. Zákon
ze dne 18. června 1965
o cestovních dokladech
http://www.lexdata.cz/lexda...

č. 44/1970 Sb. VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra Československé socialistické republiky
a ministerstva zahraničních věcí
ze dne 13. dubna 1970,
kterou se provádí zákon o cestovních dokladech
http://www.lexdata.cz/lexda...
21. 01. 2008 | 21:37

Saliven napsal(a):

Ještě jeden dovětek - Ivan Přikryl byl šéfem ne sdružení nájemníků, ale Svazu českých a moravských bytových družstev. Jsem se spletl. To, že má hezkou dceru platí stále. :-))
21. 01. 2008 | 21:40

Emi napsal(a):

Částka 37
pdf 180 kB 9. 10. 1969 114/1969 Vládní nařízení, jímž se stanoví, v kterých případech může být vydání cestovního dokladu odepřeno
115/1969 Vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí, kterou se upravuje platnost výjezdních doložek.
Švejnar mluví o pasu a ne o doložce. Nějak vám Salivene uniklo, že 13-ti letá sestra těžko vlastnila pas a doložku. Navíc, bylo nemožné vycestovat všichni. Řekněte klukům vašeho týmu, ať vyjedou ty tresty, za opuštění republiky pro rodinu Švejnarů. K tomu můžou hodit i Havlovu amnestii. Ta by se snad mohla najít.
21. 01. 2008 | 21:57

Emi napsal(a):

Salivene jste na baby? Jak víte tak přesně, kterého Přikryla jsem myslel? Vyvadil je OK? Jádro výpovědi mého příspěvku vám jistě neuniklo. Pomůcka - Nebylo to o Přikrylovi. Jo a ten Pithart, nebyl to ten politik co nikdy za nic nemohl ale vždycky věděl co oni udělali špatně.
21. 01. 2008 | 22:02

Saliven napsal(a):

Emi:
Ale ani můj příspěvek nebyl o Pithartovi, byla to citace z vládního dokumentu, který Klaus podepsal. Jinak jiného Přikryla jste ani myslet nemohl, protože žádný jiný Přikryl už poblíž ČSSD nepůsobí.

A jinak ty invektivy s těmi kluky vašeho týmu si nechte na doma.
21. 01. 2008 | 22:09

m&m napsal(a):

Emi: Tak už toho nechte. Prostě to nevyšlo. Dokumenty jsou proti Vám. Zkusíte to zase jindy a jinak. Hlavu vzhůru, svět se točí dál. Nejpozději zítra zas ODS nějakou pomluvu předhodí.
21. 01. 2008 | 22:11

Václav napsal(a):

Švejnar podlézá komunistům úplně stejně jako Havel i Klaus. Že by u Švejnarů nějaká rodinná tradice? (u dvou Václavů ani nevím jak to nazvat).
21. 01. 2008 | 22:15

Saliven napsal(a):

Emi: Pokud dobře čtu, píše se tam o vydání cestovních dokladů - pokud Švejnar už tehdy pas měl, tak se na něj toto nařízení vůbec nevztahuje. Proto se domnívám, že se ho týkají spíš to co jsem psal výše.
21. 01. 2008 | 22:16

hanah napsal(a):

Salivene,já jsem vyhl.č.115/1969 Sb. četla, proto jsem na ni upozornila. Navíc se mě tato vyhl. osobně v té době dotkla, protože jsem měla týden po jejím zrušení vycestovat jako dítě s matkou do Anglie, na což jsem se velmi těšila páč jsem předtím nikdy nikde nebyla, a nejela jsem nikam.
Nerozumím tomu, proč si myslíte, že se na Švejnara nevztahovala.Domnívám se, že §1 citované vyhl. mluví jasně, a její účinnost nastala dnem vyhlášení, což bylo 9.10.1969. Kde je problém?
Emi:
Pro magazín LN 11.1.08 Švejnar uvedl, že se jednalo o výjezdní doložky. Jak to bylo s 13 ti letou dívkou bez rodičů, to ví asi jen Švejnar :-))))
21. 01. 2008 | 22:22

Emi napsal(a):

Salivene Kluci vašeho týmu zpět. Zvládl by jste to tedy sám vyjet ten trest za opuštění republiky a Havlovu amnestii z r. 1990?
Vlku, SLYŠEL JSTE ještě od někoho jiného, že Švejnar je světoznámý ekonom. Zlí jazykové říkají, že se Švejnar uchytil na tématu o který se sním nikdo nepere. Říká se tomu mezera na trhu. Že by byl světoznámý v Bolivii? Nepamatuji se, že by ho někdo u nás citoval, a není mi ani známo, že by nějaká studie našla uplatnění. Kdyby tomu tak bylo, jistě by to mistr klamu uvedl. Kolik politické praxe má za sebou, to je ta protivná otázka?
21. 01. 2008 | 22:25

Saliven napsal(a):

hanah:
Opravuji - ne nemohlo, ale nemuselo. Myslím, že ani já, ani vy nevíte jakou doložku měl, ale pokud měl trvalou turistickou, tak se ho to dotknout nemuselo. Není to trochu hledání špatností? Zajímá někoho, jak se dostal VK v roce 1966 do Itálie a 1969 do USA? Jak získal v roce 1968 kandidaturu?
21. 01. 2008 | 22:34

Saliven napsal(a):

Emi:
Nejsem schopen zjistit, kdo dostal amnestii nebo kdo ne. Nevím, kde se taková informace dá získat.

Mimochodem i kdyby odcestoval nakrásně kvůli tomu, že jeho otec spolupracoval s StB, jak by ho to mohlo diskvalifikovat?
21. 01. 2008 | 22:35

Saliven napsal(a):

Emi:
Podle jednoho mého známého (akademika) má Švejnar nejvyšší hirch-index z českých ekonomů. H-index 13 (VK 2), počet citací 450 (VK 6 - všech šest z magazínu Politická ekonomie).
21. 01. 2008 | 22:41

hanah napsal(a):

Také jsem se chtěla zeptat informovanějších, jak to bylo se Švejnarovým poradenstvím Havlovi, Pithartovi,Paroubkovi a nevím komu ještě.Teda jestli Havlovi ekonomicky radil a on ho neposlouchal, nebo radil špatně, nebo mu neradil, zkrátka tomu moc nerozumím a tudíž nevím, jak je to s jeho spoluodpovědností za ty neúspěchy, které nyní kritizuje...Pokud tedy celou dobu Havlova působení radil a nemělo to na nic vliv, k čemu pak ty rady byly...Až se mi z toho motá hlava.
21. 01. 2008 | 22:41

hanah napsal(a):

Salivene,nehledám špatnosti,jen mi u pana Švejnara mnoho věcí nesedí a velmi mi vadí jeho mlžení, navzdory proklamované otevřenosti.
Vy jste opsal celou vyhlášku (obdivuji), já vám přepíšu kousek rozhovoru a vymi prosím upřímně napište, zda to ve vás nevzbuzuje alespoň zvědavost, jak to tedy vlastně ve skutečnosti bylo :-)))?
Mám to přepsat?
A ještě prosím - je pan Švejnar oprávněn užívat tady u nás doma v ČR titul profesor nebo je to zase mystifikace méně informovaných občanů?
Jeho oslovení (titul?) profesor patří, jak jsem se dozvěděla,pouze k působení na univerzitě.Tak zase nevím zda to není jako s tou komisí u Nobelovek....
VK vycestoval proto, že získal prospěchová stipendia, což není problém ověřit.
Já sem nepíšu proto, abych obhajovala Klause,jen se mi nelíbí Švejnar a to co je za ním:-(((
21. 01. 2008 | 22:57

Saliven napsal(a):

hanah:
Upřímně řečeno je mi zcela jedno jakým způsobem se Švejnar dostal na západ. Je za ním 40 let práce ve svobodném světě a to mě zajímá.

Přiznám se, že příliš vzdělávací systém v USA příliš neznám, ale myslím, že je to tam trochu o něčem jiném. U nás je každý na VŠ buď obyčejný učitel (odborný asisten), v lepší případě je jmenován docentem, nebo profesorem. V USA i v Anglii je to místo - a Švejnar působí na místě řádného profesora (stejně jako třeba Newton nebo Hawking). Vzhledem ke vzájemné nekompatibilitě a výše uvedenému se domnívám, že v rámci ČR je i Švejnar profesor. Myslím, že v USA přímo titul profesora jako u nás není.

Co se týče těch Nobelových cen, to mi přijde jako hraní si se slovíčky - Švejnar se na nominaci podílí, akorát nesedí v komisi. Pro mě je to marginální. Mimochodem i o Klausovi kolují legendy jak se dostal k docentuře a profesuře. Taky to zní velice zajímavě. Stejně tak koluje po internetu informace, že manželé Klausovi nakoupili podezřele levně barák.
21. 01. 2008 | 23:04

Saliven napsal(a):

hanah:
A vyhlášku jsem neopsal, vyhlášku jsem zkopíroval. To žádné umění není. :-)
21. 01. 2008 | 23:05

m&m napsal(a):

hanah: Už se to začíná trochu propadat do trapnosti, nemyslíte? Je to lovení za koaždou cenu a nedaří se a nedaří...
21. 01. 2008 | 23:12

hanah napsal(a):

Nj, pro mě to kopírování umění je...:-))))))
Já jsem to asi špatně napsala - samozřejmě jsem si zjistila, jak to s titulem profesora v USA je. Proto se domnívám, že není úplně košér, když se tak nechá oslovovat tady.
Řekne-li se profesor v ČR, většina lidí ví, že je to titul akademický, člověk jej musí obhájit a jmenuje ho prezident.V USA je profesor téměř každý kdo učí na VŠ a dosáhne určitého věku.
K publikacím - V USA to patří k působení na univerzitě.Pokud by nepublikoval dostatečně, letěl by.Jde o mnnožství ne o kvalitu.
Srovnávat s Klausem opět není košér.Klaus je 20 let v politice.
Info o koupi bytu manž.Klausovými jsem četla - jsou od jednoho člověka, kt.píše pod nickem průzkumník.O Švejnarovi, Havlovi...toho koluje...:-)))))
21. 01. 2008 | 23:20

Saliven napsal(a):

hanah:
Ať se Vám to líbí nebo ne, on profesor je i když trochu jiný než náš. Pokud by tyto dva systémy byly kompatibilní, potom by samozřejmě byl oním doktorem jak ho zmiňuje VK. Ono i k tomu, aby se stal člověk v anglosaském školství řádným profesorem musí něco umět.

Když už jsme u tohoto tématu - jakožto člověk, který prošel akademickým prostředním nechápu, jak VK přišel k profesuře. Co znám profesory já, tak jsou to skutečně kapacity, špičkoví vědci a dlouholetí přednášející. Ono i v té definici profesury je věta, že musí přispět něčím skutečně výjimečným a též se předpokládá dlouhodobá publikační a přednášková činnost. Přispěl něčím výjimečným i VK? Přednášel, publikoval? Vždyť nebyl na universitě, ale ve vládě. Profesura pana VK tedy vypadá dost pochybně, takříkajíc z kamaradschaftu. Jednou ale byl profesorem jmenován, tak to tak prostě je.
21. 01. 2008 | 23:33

prirodovedec napsal(a):

Saliven, m&m, ...: Nechte to uz byt. Lepe, kdyz to tu usne. Sice jeste par iteraci pro ctenare z VS zde i v zahranici by stalo za to :), ale tak zabavne jako Tolasz/Mach to uz nebude.

Jsou pro Vas jiste zajimavejsi temata. Nejenze nepresvedcite, ani nevysvetlite. Znaly si najde sam (viz profesury obou aj.), pripadne se zepta "akademiku". Viz titulomanie, publikace, citace. Ja bych to z "jiste strany" nechal byt a palbu prelozil jinam - tuto Maginotovu linii je treba obejit :) ...

Vzhledem k tomu, ze vedecka obec je mezinarodni, nektere momenty diskuse by ale bylo vhodne prelozit a distribuovat (napr. do USA). Je to tady takova mala "Borat story".

Muj nazor znate: Volby maskota CR zde uz nic neovlivni. Bylo prece na aktualne uz napsano, ze uz je 7 CSSD poslancu koupenych :). Cili proc resit zcela neaktualni a nezajimavou problematiku.
21. 01. 2008 | 23:37

m&m napsal(a):

prirodovedec: "Vzhledem k tomu, ze vedecka obec je mezinarodni, nektere momenty diskuse by ale bylo vhodne prelozit a distribuovat (napr. do USA). Je to tady takova mala "Borat story"."
Skvělý nápad, ale ta hranice mezi veselostí a trapností je tak tenká :-) Například jsem se před chvílí dozvěděl, že existuje řada svědků na situaci, kdy si J.Zahradil (před TV kamerami) pochutnával na holubech, které před chvílí úporně vydloubal z nosu. To by se jistě také dalo vysílat v zahraničí pro pobavení tamních občanů, ale sám nevím, jestli by se ta trapnost nepřenesla i na mně. Asi bych trpěl spolu se Zahradilem, i když jej nemusím :-)...
21. 01. 2008 | 23:42

Saliven napsal(a):

prirodovedec:
Poznal jsem Vás jako člověka dobře obeznámeného s akademickým prostředím, já v tom mám trochu mezery (nevím jak to funguje "venku"). Můžete prosím ve stručnosti popsat jak to s tou profesurou je? Předem děkuji. :-)

Nicméně jádro naší debaty je v systematickém hledání špíny na Švejnara a chytání se sebevětších drobností (hlavně řešit odchod z ČR mi přijde hloupé a značně neaktuální).
21. 01. 2008 | 23:43

prirodovedec napsal(a):

Doplnek: Zahranicni vedci predevsim nelpi na akademickych titulech a oznaceni svych pozic. Bud umi nebo neumi.

Byva ale samozrejmou zvyklosti, pokud chcete byt zdvorili (to podtrhuji :) ), pouzivat pri osloveni oznaceni jejich pozice jako ekvivalent naseho titulu (viz CR, Nemecko, Rakousko a vychodni Evropa). Predevsim proto, ze ve vetsine zemi je pozici full professora obtiznejsi ziskat, nez titul profesora u nas. Zejmena pro nasince. Lze samozrejme oba tituly vynechat a pouzit osloveni pan a pan nebo PhD a Ing.

Je temer nemozne najit v CR "akademika", ktery by volil pro odbornika ze zahranici oznaceni PhD, aby vyzdvihl svoji profesuru v CR. Vetsina profesoru, ktera by se stala svedkem neceho takoveho by se asi za takoveho sveho kolegu zastydela. Spise by zvyraznil profesuru hosta a potlacila svoji. Protoze to je ale hypoteticke tlachani a nic takoveho se jiste nestalo, je vse OK.
21. 01. 2008 | 23:46

hanah napsal(a):

Ano, přírodovědče, něco jsem si našla sama, na něco se ptám vás "akademiků".
Ale než byste se pokusil trpělivě vysvětlit jako Saliven,raději přezíravě a urážlivě napíšete "nepřesvědčíte ani nevysvětlíte", vy z vědecké obce...
Salivene
Nezpochybňuji, že Šv. musí něco umět.Jen se na určitých věcech snažím vysvětlit, proč pro mě ten člověk není čitelný a tudíž důvěryhodný.A proto, že těch podivných skutečností je kolem něho víc, píšu o tom a dotazuji se.Neřeším nezajímavou problematiku, neboť mě pan přírodovědec poučil, že stejně nic neovlivním...
Takže díky za diskusi :-))
21. 01. 2008 | 23:59

m&m napsal(a):

hanah: A víte jistě, že jste se chtěla skutečně něco dozvědět? Zatím to spíše připomínalo titul: "Jak utopit prof. Švejnara"...
22. 01. 2008 | 00:11

prirodovedec napsal(a):

hanah: OK, prominte. Doufam, ze jste muj subjektivni nazor (na zadost Salivena), byt tentokrat strucny, nasla.

Vite, mne tato mnou popsana interpretace pripada tak zrejma a rozsirena, ze proto mi ta diskuse v teto oblasti k obema diskutovanym pripadala absurdni. Zejmena pokud si proctete delsi usek diskuse, zdalo se mi, ze se "mota v kruhu nepochopeni". A vypadalo to jako neochota chapat. Proto ma prvni reakce byla takova "prezirava".

Muj dalsi komentar snad poskytl muj nazor na tuto vec. Za autoritu se nepovazuji, samozrejme mate svuj nazor, ktery je pro Vas jiste dulezity. Volba mne, jak jsem napsal drive, nezajima.
22. 01. 2008 | 00:19

pamětník napsal(a):

Všechny předešlé příspěvky jsou nadbytečné pokud si uvědomíme základní problém.Buď chceme popojít dále ve vývoji naší společnosti a proto zvolme změnu,nebo si dál libujme v morálním a politickém marazmu,který tady panuje a volme osvědčené tvůrce tohoto stavu.Já myslím,že změna určitě nepovede k horšímu.
22. 01. 2008 | 00:19

car komančov OO8 napsal(a):

Proč se ptam a proč mi 3vejnar připomina mandelinku.Je to jeho profosorstvi a ne že je z a studoval v usa ..on totiš ještě tam nic nedokazal a přijel to dokazovat si tady do sve valsti a mysli si že ho pochopí. Ja mu to budu vavracet mi nevadi jeky ma pas mi vadi co přichazi s jeho myšlenim co si s tama odnes .,,ekonomicke myšleni asi nic mos a tu mandelinku.Začnu to asi zduvodnovat sice nemam vzdělani a le beru to co je dano v prostoru kde žiju a to jsou pravidla a to co přinaši ekonomicke myšlení a nejaka ta zodpovědnost za ty co propadaji to je socialní citění.populismus ktery se tachne už leta stou mandelinkou což je atiamerikanismus je tu stale ale neni to veličina ktera určuje pravidla pro ekonomicke ani socialni citěni je jen bublina medialni kterou provazi nnějaka kultura projevu neschopnosti pochopit že jsem to ja co nejvic škodim a to sam sobě ,tim je dano vše nemam prostor potom řešit problemy svoje a svadim to na vudce kovboje jen nepřippuštím že i ja mam na tom podil,populistab potom jsem ,žiju v prostoru zvanem EU ja to beru jako velkou vyhodu jako svobodu je nas na to vic.přiklad česka moje vlada padla nemam vladu je neschopna nezna řešeni ..jsem evropan konečně ja se jich ,zřek neumi vyřešit jediny malinky problem jako je nějaka přiblla česka stravenka počkam ..ale to neni muj problam problem neschopneho parlamentu a vlaedy stim nechci mit nic společneho co kdyby to svaději na voliče zřek sem se jich to nebyl problem ktery se nedal řešit během par vteřin ja je nechci ja chci euro je to jedina možnost jak se jich zbavit neschopne vlady a jejiho švejkofství. Dělaji si se mne psinu ja mam ale dnes kde žit jsme EU a proto jim musim dat na jevo vlezte mi na zada nejste moje valada ja sice volil ale to že nenajdete řešeni kvuli nesmyslu jako je stravenka to je problem fteřinovy to co vy dělate na to se přece nemusim divat aby se nesmal ja se přimo bavim ještě vam pošlu vajička postafte ještě jeden most a tim jsme se rozešli mi se libi chobotnice a narodni knihovna ta vam vic sluší ja nejsem už čech jsem valach a moravak a vytahuji všechny zbraně ktere mam včetně dubuve krkošky aby vam zamaval a nove pověsti česke to chcete je neputřebuji ktomu aby hranice měly dveře to tak neni ja mam zbraqně ktere vas aspon k zamyšleni donuti momentakně je čech vymysl nejakeho lokaje a to vas mam rad postavte tu chobotnici tam kam patři bude nadherny synbol toho co jsme nechteli a proto jsme tady mame zbraně informace a hura krkošky a na ně.hrdiny co se zazdili a nevi kudy kam dokonce i mandelinka oroduje zaně dobře lji tak nemel tam pro ni jezdit .chobotnice tam patří a stravenku uložit navždy to byl teda jejich ideal patří jim to ne všem ale dobře jim tak invalidni politcky duchob nepoliticky a proč jdu do politiky idealum za to vděčím švejnarifskym nepolitickym politikum a jejich apatiji apolitičnosti neschopnosti a populsmu.končím nebo vytahnu suchy rohlik a zase mam novo zbraň na močim aby je to nebolelo a rozemelu usuším a peču dal,obalu co to toho zabalim je neni jen veořove je taky kaviar.
22. 01. 2008 | 00:22

Charlie napsal(a):

pro
m&m, saliven, martin(.... .137,)Hernandez,

Pánové, už se vám někdy o něčem podařilo přesvědčit nějakého modroptáka??
Jsou stejně přesvědčitelní jako bývali bolševici. Jsou ve svém fanatizmu a bezmezném obdivu k "Vůdci" stejní.
Jen si pro změnu říkají pravice :-)
Obdivuji vaši vytrvalost v přesvědčování nepřesvědčitelných.
22. 01. 2008 | 00:27

hanah napsal(a):

m a m: to mi jen vy neustále podsouváte a patrně jste chtěl napsat dr. Švejnara, že? :-)))))
Ano, chtěla jsem se dozvědět jak se lidé dívají na všechny ty nesrovnalosti (včetně vycestování,kt. je mi ukradené, ale není mi ukradené co o tom dnes povídá v rámci své předvolební kampaně).Chtěla jsem pochopit, proč se nechává titulovat profesor, když ten titul nemá.Přírodovědec vysvětlil,že je zdvořilé jej tak oslovovat,předpokládám ovšem, že ve "vědecké obci". On se ale nepohybuje jen mezi svými,on přesvědčuje obyčejné občany o svých kvalitách a kandiduje v ČR!na post hlavy státu. Ten titul patří k jeho působení jakožto pedagoga v USA.To jsem se dozvěděla.
22. 01. 2008 | 00:30

m&m napsal(a):

hanah: Váš poslední příspěvek jen znovu ukazuje, jak upřímně to s tou diskusí a svou dobromyslnou zvědavostí myslíte. Od začátku pálíte spolu s nickem Emi naslepo různé "výstřely" v podobě všelijakých pomluv, dehonestací a podezření. Saliven se Vám snaží trpělivě odpovídat a postupně vyvrací jednu položku za druhou. Vždy hned nato vypálíte nějakou další. Ale to Vám nebrání nakonec opět zopakovat všechna ta obvinění a náznaky znovu. Nedivte se, že to ve mně budí dojem, že cílem té diskuse není ukojit vlastní zvědavost (v dobrém) jako spíše zapracovat na tom, aby ve čtenářích této diskuse zůstal pocit, že s tím Švejnarem přece jen bude něco v nepořádku.

Každopádně má Saliven můj obdiv za trpělivost. Přírodovědec už možná také pochopil, že skutečně bylo jedno, co Vám odpoví. Ale nemohu mluvit za něj. Je to jen můj dojem.
22. 01. 2008 | 00:45

prirodovedec napsal(a):

hanah: Opravdu to nema smysl. Prosim, pokud citujete, tak presne a nezkreslujte ma vyjadreni svymi domnenkami, predpoklady a doplnky. Vsechno musi byt poprve :) a Vy byste v tom byla prvni :) mne zkreslujici.

I s ostre diskutujicimi oponenty jsem se dokazal domluvit a temer se vsemi mam korektni vztah. Rad bych jej mel i s Vami.

Pokud ho tituluji profesor, je to zcela pochopitelne, protoze jeho pozice full professora ma vyssi hodnotu nez je hodnota profesury vetsiny profesoru jmenovanych v jeho oboru v CR. Navic zastava pozici profesora. Mozna by je meli oslovovat kontextualne? Cili jako profesora te a te univerzity a jako profesora jmenvaneho tim a tim prezidentem? Mozna by to bylo lepsi :).

Pokud by jmenovany, Vami analyzovany, podal dnes profesuru na UK, predci naroky kladene na profesory pravdepodobne v nasobcich (viz citace WoS). I to je zrejme duvod, proc se zde o profesuru zatim neuchazel (je to asi jako Michael Schumacher obnovujici si ridicak v ceske autoskole :) - nadsazka). Jak jsem psal - ve vetsine zemi se na VS hodnoti, kdo co umi, ne jakou ma "ohradku".

Sdelil jsem, jak je to zvykem s oslovenim ve vedeckych a odbornych kruzich a proc a ocekaval bych, ze tim je to i jistym "ministandardem" pro ostatni, kteri se "v tom nevyznaji" a ptaji se.

Pokud pres dotazy si chteji jit svoji, rekneme "nezdvorilou" cestou, s jinou interpetaci, mohou, respekt tim neziskaji, spise se zesmesni.

Pokud chcete poutavejsi doplneni, napiste primo profesoru Zlatuskovi mail, at se vyjadri k profesuram a profesuram. Ale neleknete se "stavnate" odpovedi.

Dalsi detaily k urovni profesur radeji ne - podivejte se ale na starsi blogy Municha, pokud se chcete neco dozvedet o odborne kvalite ceskych ekonomu vcetne tech "mimo".

Navic v souvislosti s diskutovanymi reformami naseho skolstvi se navrhuje prechod na USA pripadne nemecky system profesur (cili to by znamenalo zanik zdejsi "titulomanie").

Cili shrnuji. Osloveni obou jako profesoru je projevem pochopitelne ucty. V jednom pripade na zaklade jeho jmenovani prezidentem CR Havlem na navrh VSE, v druhem pripade na zaklade vedeckych vysledku a ziskane prestizni profesorske pozice v USA (USA profesuru spojuje s pozici, definitivou a platem - znacne limitovany pocet pozic, CR s udelenim diplomu, tarifnim zarazenim a platem - limit poctu pozic je dan spise financnimi moznostmi instituce). Ve svete by nikdo nezpochybnoval (zdvorilost) profesuru ani jednoho. Nase profesury se ponekud vymykaji svetovym standardum (spise anglosaskym).

Vyzadovani titulovani jednoho podle CR a ignorovani druheho podle zdejsi interpretace standardu by byla skutecne ta "Boratovstina", ktera je jiste pro Vas nedustojna.
22. 01. 2008 | 01:20

Karel Vomacka napsal(a):

P. Zlatusko napsal jste to hezky, jenze s Vami budou stejne souhlasit ti, kteri uz presvedcovat nepotrebuji. Abych parafrazoval p. Zahradila, tak Bratrstvo Lzi a Nenavisti (alias modre straky) nepresvedcite nicim. Proste kdyz nekoho milujete, tak jde rozum stranou :-D.
22. 01. 2008 | 02:33

Poldinka napsal(a):

Je tragicke, ze zeme Ceska nema nikoho jineho, nez tajemneho pana Svejnara.
Pan Svejnar "emigroval" do Svycarska za pomoci sve rodne strany KSC.Ze Svycarska byl vyhosten jako agent STB.
Strana ho dopravila do USA, kde osobne pozadal o americke obcanstvi.
Co se tyce jeho profesury, je zahada dalsi, jelikoz titul profesora v USA neexistuje.
Jakozto mozny profesor z jine zeme neni uveden v Universitnich bulletinech.
V soucasne dobe ekonomicka situace v USA je velmi tiziva.
Tak gratuluji za tohoto ekonomickeho fenomena.
22. 01. 2008 | 02:41

car komančov OO8 napsal(a):

pan nebo ..jak přirodovědec to napsal .Ono to tak je anglo asi k tomu mam nejbliš ...nebo jsem to. se mi libí a bylo by dobre ještě jeden kanditat hrat pokra a ani se divat na dva jek hraji mě nebavi je jim vidět do karet.to je asi vše?
22. 01. 2008 | 05:29

tomas napsal(a):

to hanah Jmenujete ruzne hrichy pana Svejnara, ale neuvadite ten nejvetsi a nejdulezitejsi, totiz, ze se rozhodl kandidovat proti Vaclavu Klausovi. Vasemu myslenkovemu svetu je zrejme blizsi byvaly indonesky prezident Suharto, ktery byl zvolen sedmkrat bez jakehokoliv protikandidata. zkuste, prosim, respektovat, ze ne kazdemu tato podoba "demokracie" vyhovuje.
22. 01. 2008 | 06:08

tomas napsal(a):

to prirodovedec, poldinka a vsem znalcum univerzit. Jenom jeden dotaz, Vaclav Klaus na sve strance mezi cestnymi doktoraty uvadi i The AmerAsian University
Aurora, Colorado, USA, doktorat udelen v srpnu 2005. Projel jsem nekolik internetovych stranek na zadnou s takovym nazvem jsem nenarazil. Mozna budete mit vice stesti. Podle diskuse na lidovkach zadna takova vubec neexistuje a jde o forek, kteremu naletel i prezident Gambie.
22. 01. 2008 | 06:33

Saliven napsal(a):

tomas:
To s tím nějvětším hříchem, to jste pojmenoval moc pěkně. Tleskám a naprosto souhlasím. :-)))

S tou AmerAsian University jsem to zaregistroval, také jsem se pokoušel hledat, ale nalezl jsem jen tohle http://www.haleluyaministry..., což mně tedy musím říci moc neuspokojilo. :-))
22. 01. 2008 | 08:45

tomas napsal(a):

to saliven, mne take moc ne, protoze onen indonesky text vyskytujici na strance, zacina slovy selamat datang di republik impian, tedy, vitejte v republice snu.
22. 01. 2008 | 09:08

mexxican napsal(a):

Naprosto souhlasím s věcnou stránkou článku, sice že obvinění proti Švejnarovi jsou účelové.
Jen se mi nelíbí tak rozsáhlá inspirace Spojenými státy. Vím že je teď antiamerikanismus jaksi v módě, přesto mám již dlouho dojem, že se v USA dějí věci, které s demokracií nemají zhola nic společného.
Minimálně způsob, jakým prezident Bush vyhrál obě volby je velmi podivný. Manipulace se zprávami tajných služeb o Iráku a nátlak na ně ohledně dalšího chystaného tažení na Irán jsou dalšími příklady. Příklady toho, že přílišná volnost bez patřičné kontroly veřejnosti vede zase jen k režimu absolutistického či totalitního typu, mění se pouze charakteristika skupiny mocných.
22. 01. 2008 | 09:25

kraus napsal(a):

Nemám nic proti dvojitému občanství p.Švejnara,ale obávám se jeho rozdvojené duše, protože nevím,která je pravdivá, je-li vůbec některá.
22. 01. 2008 | 15:22

fafnir napsal(a):

Švejnarovo dvojí občanství mi nevadí,Švejnarův Paroubek a Falmer ano.
22. 01. 2008 | 17:48

hanah napsal(a):

hezký večer všem,
abyste si nemysleli, že jsem neslušná a nereaguji na vaše příspěvky určené mně, tak jen krátce - dnes jsem neměla čas, teď už nemám sílu, ale během zítřka se k připomínkám vyjádřím.Zjistila jsem, že můj problém je v tom, že jsem v rámci on-line diskuse příliš stručná.Uvádím zjednodušené zkratky, což může působit plitce.Nemám ve zvyku se rozepisovat podrobně, ale asi je to na škodu. Spíše to beru jako zábavu s určitou lehkou nadsázkou, neboť jsem nepředpokládala tak odborné pojetí jako např. u přírodovědce (v dobrém a díky), Solivena (fakt dík) aj.Pokusím se nají čas a vysvětlit svůj názor.Nemá pravdu m a m , že mi byly vyvráceny mé námitky vůči JŠ.Ale to až zítra.Tak mějte hezký večer a nepohrdejte diskusí s obyčejnou občankou :-))))))
22. 01. 2008 | 23:32

m&m napsal(a):

hanah: Ne, Vaše námitky nelze bez použití brainwashingu odstranit, ale ta podezření a pomluvy vyvraceny byly. Problém s přílišnou stručností chápu. Tomu se tady často nedá vyhnout.
22. 01. 2008 | 23:37

hanah napsal(a):

m a m : to nebylo fér.Já byla dnes ,asi z únavy, mimořádně upřímná.
22. 01. 2008 | 23:41

m&m napsal(a):

hanah: nerozumím, nejsem si vědom, že jsem napsal něco, co by mohlo být posuzováno jako fér/nefér.
22. 01. 2008 | 23:57

hanah napsal(a):

Ok, prosím zítra, už téměř nevidím :-)))))
23. 01. 2008 | 00:04

Sám doma napsal(a):

To EMI:
Rád bych se vrátil k Vašemu vstupu z 21.01- 18.37, kde vykreslujete vystupování pana Švejnara, ze kterého vyplývá, že:
pan Import přináší všechny strategie amerického stylu...využívá momenty překvapení,počítá s nízkou úrovní nezkušené, velmi labilní a nevyzrálé české občanské společnosti...jeho experti Vyvadil a Přikryl znají duše průměrného člověka, jeho tolerantnost k nespravedlnostem,sklony k povrchnosti, snadnou náchylnost k manipulovatelnosti. Opravdu dost hnoje na jeden vozík. Vlastnosti, které popisujete,nejsou relevantní k vyjadřování se pana Švejnara, tak to jen cítíte Vy a rád je vkládáte do úst či myšlenek jinému, konkrétně panu Švejnarovi. Použiji-li paralely k záměru umístění US radaru v Česku, jak by jste nazval jednání těch, co radar tak vehementně obhajují, co slyšíte či spíš tušíte z jejich slov? Já tedy přesně to co popisujete, právě oni mají tyto sklony k úvahám o české občanské společnosti, totiž že je blbá,, nezkušená, labilní, nevyzrálá,nespravedlivá, se sklony k povrchnosti, manipulovatelná. A toto se snaží na české občany uplatnit, těmito argumenty zlehčit nejen závažnost radaru samotného, ale především zlehčit a ignorovat drtivý nesouhlas lidu s radarem (a tím ostatním, co s tím souvisí) v ČR. Vaše názory na pana Švejnara jsou tytéž, jako na radar, ale v obráceném garde.
24. 01. 2008 | 17:14

Clair napsal(a):

Smlouvou mezi USA a CSR z roku 1923 byl stanoven mezi obema staty princip jedineho obcanstvi, tedy, že s nabytim obcanstvi noveho, automaticky zaniklo obcanstvi stare. Vyzadaly si to Spojene staty, pro ktere bylo dulezite, aby lide prisahajici vernost USA byli vyvazani z vernosti jinemu statu. Ve smlouvě byla jedina vyjimka - tento princip neplatil, ziskal-li nekdo nove obcanstvi v dobe valky. Tedy kazdy, kdo s vyjimkou let 1939-1945 ziskal obcanstvi USA, automaticky ztratil obcanstvi ceskoslovenske. Nevim, jak se panu Svejnarovi podarilo si ceske obcanstvi podrzet ci nove ziskat, vim vsak, ze se o to po roce 1991 snazilo mnoho obcanů USA - bvvalych Cechoslovaku, aby mohli restituovat svuj majetek (obcanství CSFR resp. CR bylo pro osobu opravnenou podminkou) a vsichni marne (takze jim majetek vracen nebyl). Podle platnych zakonu TO MOZNE NEBYLO ! V pripade Cecho-Kanadanu, byla udelana specielni vyjimka, zejmena pro 68.rocniky, opet smluvne, byla moznost si ponechat oboji obcanstvi a puvodni obcanstvi nebylo nicim ohrozeno, dokonce platne restituce temto lidem byly uznany a probehly. Za zminku stoji jeste uvest nesmirne dulezity fakt, ktery bylo treba do zadosti o emigraci do US uvest, clenstvi KSC koholikov v rodine, mohu s naprostou jistotou potvrdit, ze kdokoliv k teto strane patril, nebo nekdo z jeho rodiny, jeho zadost se dostat do US koncila v odpadovem kosi. Zbyva pouze moznost byt primo sponsorovan zidovskou organizaci, ktera mela ty spravne clanky zakony obchazet, nakonec mnoho ruskych zidu se do US timto zpusobem do US dostalo. Clanek dale uvadi vztah s Izraelem a jejich obyvatel, ktery nestoji ve stejne rovine, maji specielni status a obe dve obcanstvi jsou uznavana, coz ovsem neni pripad Cecho-Americanu. Za zminku take stoji, ze v pripade nezakonneho opusteni republiky, byli vsichni odsouzeni, nekteri dokonce 18 mesicu, jini pouze 12, vim, ze se muselo zadat specielne o milost primo presidenta republiky. Dvere byly zavrene permanentne, nicmene to eznamenalo, ze Vam bylo vraceno obcanstvi.
24. 01. 2008 | 21:46

Clair napsal(a):

Ja myslim, ze ted je to zalezitosti p. Svejnara si tento status s obcanstvim vyridit, a kdyz to Cechum nevadi, tak co se s tim neustale zabyvat. Za naprosto nedulezite povazuji take to vecne natirani barvou, kdo byl lepsi, ekonom a kdo ne. Jestli bychom to meli takto brat, obavam se, ze to nemuze mit zadnou vahu, zejmena po tom, co se americka ekonomie doslova riti zavratnym zpusobem kamsi, a to prave za pritomnosti vsech renomovanych ekonomu s nejlepsim vzdelanim svetoveho formatu, do kterych prece patri pan Svejnar.
Daleko dulezitejsi bych povazovala v pripade volby si klast otazky v cem se tito dva kandidati skutecne od sebe lisi, to co Cesi povazuji za nesmirne dulezite a jakou vizi ma kazdy jednotlivy kandidat pro tuto ceskou zem. Je treba klast ty spravne otazky, at je to uz se jedna o stavbu radaru, melo by byt naprosto jasne, jake stanovisku zaujimaji, dale stanovisko v zahranicni politice - ma to byt prodlouzena ruka Washingtonu s neokony a podpora preventivnich valek, vztahy k Rusku, zdravotnictvi - poplatky, jak velke, nebo uprava zdravotnictvi na model americky(47 milionu bez zdravotniho pojisteni), privatizace nemocnic, skolstvi - placeni skolneho, ktery se ma opirat o americky model? ($25,000/rocne a na medicine dokonce $50,000) a pujcky, ktere poznamenaji studenty na zivot. Vsechno ostatni je naprosto o nicem a pouze zvednout ruku a vyhlasit nekoho presidentem, aniz byste znali jasne odpovedi, je prece kriticke. Pokud se jedna pouze o dosazeni dalsi loutky, tak uz je opravdu jedno jestli tam bude Petr nebo Pavel.
24. 01. 2008 | 22:26

pedagog napsal(a):

Já posuzuji lidi i podle míry parazitismu,tady jednoznačně vede rod VK,zatímco oponent je zvyklý hospodařit i prohospodařit ze svého a kdo je soudný, důkazy pro toto tvrzení najde snadno ve své paměti i bez velké námahy.
25. 01. 2008 | 18:13

Stařeček napsal(a):

Vážení, čtu a čtu a nestačím se divit. Z jedné strany, ze strany Švejnara (omlouvám se, nebudu psát PROFESOR ani profesůrek)solidní argumenty (většinou). Ze strany Klause nenávist (většinou). Z čeho pak mají příznivci Klause strach? Zatím známe jenom namyšlence, arogantního človíčka který kromě sebe nikoho neuznává, popírá fakta. Když neumí ničím z ekologie argumentovat tak se postaví do pozice všeználka sám na jinou stranu. Jenom tak je možné se zviditelnit. Jinak by si jej nikdo ani nevšiml. Jsem za Švejnara i když je mně jasné, že na to nemám žádný vliv. Postavte je vedle sebe. Zvolte Švejnara a pak posuzujte ať je možno porovnávat. Nemají zásadní vliv na dění ve světě a tak se nic nepokazí. Uvidíme ten rozdíl a pak mluvme. Proč jenom mají ti modří ptáci taký strach z jiného prezidenta než jenom z toho jejich pro ně osvědčeného co jim nahrává. Už tuší, že po volbách končí a tak se snaží alespoň stébla chytat? Ještě se zabezpečit, ještě něco zprivatizovat. Už zůstávají jenom nemocnice a veřejné záchodky. Co ještě prodat? Už nic nemáme. Všechno co naši lidé vydělají jde za hranice. Tak ještě nějaký ten čas hrabat a hrabat.
25. 01. 2008 | 18:43

Joe Ovcarna napsal(a):

ctouce komentare hahah,cara komacenka a podobnych,doporucuji teto parte hromadny seskok padakem za mrazive noci.Mate nedokonale znalosti, pravdu si pletete a o NAROD VAM VUBEC NEJDE.Vidite jen sebe.Zakony a dodatky si pletete s rajskou omackou.
Dobrou noc
27. 01. 2008 | 01:45

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Mašitová,

zvýrazňování textů na úkor jiných, tedy jejich psaní velkými písmeny je na těchto stránkách v rozporu s Kodexem diskutujících http://blog.aktualne.centru... Proto jsem byl nucen Váš příspěvek smazat. Jinak máte samozřejmě na názor stejné právo jako ostatní. Tedy pokud bude vyjádřen korektně, bez vulgarismů a urážek.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal
30. 01. 2008 | 11:32

Tinah napsal(a):

to saliven a tomas:

mate na mysli tuto skolu?

Accreditation

AmerAsian University,Inc., is a higher learning education institution,
registered in the Colorado Secretary of State under Entity Id. Number
20051239019 with the Employer Identification Number 20-3032925.

For the time being, AmerAsian University is accredited by the
American Asian Universities Association, since the scope and its
mission is for the benefit of international students

S tímto bankovním kontem:

Tuition, fees and payment schedules are subject to change
without notice.

Please send the payment to: AmerAsian University, Inc. c/o US
Bank, 18101 East Hampden, Aurora, Colorado 80013, USA.
Account. # 103675528147 Routing # 102000021.
31. 01. 2008 | 01:41

PetrCihlar napsal(a):

Je uplne jedno, jaké má pan Švejnar občanství. Ukázal dávno, že pro stát dokáže něco nezištně udělat, že to myslí dobře. Kvůli penězům se o funkci prezidenta neuchází. Barometrem mohou být vždy studenti. Zatímco z přednášek profesora Klause odcházeli znechucení jeho arogancí (v posledních letech si na to už dává pozor), tak profesor Švejnar, stejně jako bývalý kandidát na prezidenta Jan Sokol jsou u svých studentů oblíbení a vážení. Oba by byli rozhodně lepší prezidenti, než pan "jsemstředemvesmíru"
01. 02. 2008 | 20:29

Mirek napsal(a):

Jiri Zlatuska ma STOPROCENTNI PRAVDU co zde pise a ohlas, ktery napsal Gerd je vynikajici a ma smysl. Pryc s tim zlodejem a zkorumpovanym Klausem. Ten by mel tak reprezentovat JZD Chvojkovice a ne stat.
Gerd napsal(a):
Tady nejde o vymyšlené důvody. Argumentace J. Zlatušky je vcelku logická. Pokud chceme, aby se začaly rozbíjet současné dlouholeté mafiánské vazby mezi našimi politiky a poslanci vybudované za 19 let vládnutí, kterého se účastnil i V. Klaus, potřebujeme člověka s jiným způsobem myšlení. a bohužel se nedá nalézt nikde jinde než mezi emigranty. Důležité je, že Václav Klaus zakonzervuje současný stav na 5 let. J. Švejnar představuje určitou šanci na změnu politiky. Po takové době už je načase.
Já osobně jsem pro Švejnara, ale na mém názoru poslancům záležet nebude, stejně jako na názorech jiných občanů ČR.
21.01.2008 14:41:23
Ti co souhlasi s Klausem chteji a podporuji necestnost a rozkradani statu. Ti co podporuji zlodejstvi jako Klaus jsou jimi i oni a zasluhuji vezeni. Jelikoz se zlodejum a svindlerum dobre zije v tomto neporadku, tak sposta Cechu to tak chce jelikoz spousta Cechu je jeste bohuzel zlodeji.
Gerdovi se omlouvam, ze jsem prekopiroval jeho slova sem, ale udelal jsem to proto, ze jste to pekne napsal, coz ja bych asi nedokazal, jelikoz jsem sam zil 30 let v Americe, kam jsem odesel velice mlad a tak nemam patricnou praxi v psani cesky.
Dekuji
02. 02. 2008 | 13:20

sedmá pečeť napsal(a):

Netvrdím, že Václav Klaus je jediný člověk na světě, který zvládne pozici prezidenta republiky v naší malé zemičce. Ale nejsem si jistá, zda při imigrační politice USA by na tamějšího prezidente mohl kandidovat např. člověk s jiným občanstvím než americkým.(?)A neděsily by se děti v nemocnicích, dětských domovech a jiných zařízeních, která po zvolení manžela "obhospodařuje" nová paní prezidentová, podivně znějícího hlasu, navíc promlouvajícího k nim jazykem nemateřským a linoucího se z úst manželky hlavy státu? Vím, je ošklivé upozorňovat na něčí handicap, ale není politické prostředí tou nejtvrdší džunglí? A ve kterém státě na světě, kam přispěchal pan Švejnar se svou ekonomickou radou, prožili občané zázračnou ekonomicko-společenskou obrodu? A kde se tu vůbec tak zčistajasna vzal? To musíme lovit v cizích vodách, jakoby šlo o dárce kostní dřeně, u nás už se nevyskytuje žádný člověk schopný vykonávat prezidentský úřad? Jestli ne, tak to už bychom na tom byli asi opravdu hodně špatně. A možná jsme na tom ještě hůř...Vždycky mě překvapí, jak se tak nějak zčistajasna objeví na scéně někdo, koho předtím prakticky nikdo neznal a masivní mediální propaganda způsobí, že si lidé myslí, že dotyčného vlastně znají už léta. Síla reklamy mohutně vrtí veřejným míněním a nepotřebuje k tomu ani žádné pejsky - neboť pes je nakonec přítel člověka. Na politiky ovšem podobné tvrzení vztáhnout asi nelze.
03. 02. 2008 | 11:58

m&m napsal(a):

sedmá pečeť: "Síla reklamy mohutně vrtí veřejným míněním a nepotřebuje k tomu ani žádné pejsky - neboť pes je nakonec přítel člověka." Píšete asi o tom, jak všechna česká média straní Klausovi. Souhlasím, je to nechutné. Např. dnes zjevná propagace Klause ve Střepinách na Nově.... Opravdový humus.
03. 02. 2008 | 21:31

BRT napsal(a):

Vy zelení jste se v Brně vyznamenali.Ač volič OSD nesouhlasím s odsunem nádraží z centra a proto jsem udělal tu chybu,že jsem vás volil.Výsledek v koalici se soc.demokraty a lidovci známe.A dále,místo aby se budovala kanalizace a ifrastruktura a tím se slepšovalo živ.prostředí ,dovolíte aby soc.dem.míň vybírala za vodné , stočné a za odpady.Město tak přijde o desítky milionů,které bude muset dát ze svého.Hlavně ,že jste u korýtka.Doufám,že vám to voliči v dalších volbách spočítají.Zelená politika ve vašem podání stojí za prd.Důkazem je i Bursíkovo ministerstvo a čistírny odpadních vod.Dotace měly přijít na základě přístupových dohod z EU.Jeho úředníci teď těm bruselským vlezli do zadele a budou si to muset obce platit ze svého,respektive to zaolatí obyvatelé těch obcí.Toď zelená politika v praxi.Je důvod se obávat,že Švejnar nás může v budoucnu taky přjít hezky draho.
05. 02. 2008 | 10:02

sedmá pečeť napsal(a):

Svoje tvrzení o síle reklamy jsem v tomto případě myslela spíše obecně.Ovšem právě reklama v politice námi manipuluje mnohem nebezpečněji než např. reklama na prací prášky. Dříve to byly jakési výhrůžky v pozadí - co všechno by se nám mohlo stát, nepůjdeme-li např. k volbám a nebudeme-li ctít vládu jedné strany...dnes se používají mnohem rafinovanější techniky, ale cíl je značně podobný - zbavit lidi schopnosti samostatně uvažovat. Já myslím, že se to daří velice úspěšně.
05. 02. 2008 | 17:29

Pavel Supmann napsal(a):

Dobrý den, souhlasím se "sedmou pečetí" :-).U nás se zatím učíme vrtět a někteří jsou z toho poněkud fascinováni, asi jako když štěně zjistí že jde štěkat.
Ale pánům antiklausům (Paroubek+Bursík+atd..) se povedl kousek královský. Využití nespokojenosti a znechucení nás všech z politiky a poměrů a ustanovit v p. Švejnarovi jakéhosi spasitele. Dav se chytí, zanadává, vyzvedne, a než si stačí uvědomit své zneužití - je po všem.
To že Švejnar žádnou změnu nepřinese je zřejmé. On ani nemůže. Ale ta naděje kteroiu jim v jeho osobě dají se nedá zaplatit, že?

P.S.: Ještě pro p. senátora: "Doufám, že jste si jistý jak se bude p.Švejnar chovat v případě rozhodování mezi zájmy ČR a USA. Bude opravdu zastávat zájmy občanů ČR proti zájmům USA? Třeba v Brdech? Obávám se, že odpověĎ tuším. Prezident američanem = tak trochu náš radar. Krásně uvrcené... :-))
06. 02. 2008 | 15:17

WJOLLA napsal(a):

Dobrý den, upřímně si nedokážu představit, že by měl být prezidentem p.Švejnar, který se vzdá amerického občanství pouze pokud vyhraje....opravdový vlastenec!!
06. 02. 2008 | 19:41

Ivanka napsal(a):

Ale Švejnar odešel kvůli totalitě,rudé.Vrátil se a je tu totalita modrá. Vládne Klaus a ODS, ostatní jsou ....nic Pan Švejnar zajisté po celý život zůstal v duchu Čechem,věřím mu.A občanství s tím nemá nic společného. Já mám také dvojí občanství,nejsem sice kandidát,chvíli žiji tady a chvíli v cizině.Takže je to vymyšlený nesmysl,aby se nahrálo na smeč pro ODS (pokud vím,kupovala si hlasy za peníze,ověřené info,mám kontakty).Tak tady lidi nepište, když nevíte, co vlastně chcete. Já nechci arogantního Klause,který všechny uráží a ponižuje a hulvátského Topolánka,chci číst příjemné zprávy,pokud to půjde, že mám dobrou vládu a dobrého prezidenta,kterému je i o lidi.Stávající vláda chce jen moc a peníze.(koryta)
06. 02. 2008 | 23:53

Iva napsal(a):

ad PAVEL:
super článek
06. 02. 2008 | 23:56

Van napsal(a):

Když umřel Brežněv tak to byl v kondolencích největší státník všech dob. Za krátkou dobu po něm ani pes neštěkl. S největším ekonomem v dějinách naší nové republiky to vážení bude taky tak. On to jenom dělal první. Potvrdí se že to je mimořádně inteligentní člověk, ale bez morálky která se na téhle pozici předpokládá. Jako prezident je nevhodný. No možná že v České republice? Němci po nějakém tom roce sousedství s námi používají výraz: Das ist fur mich bohmische dorf. Proč asi? Stejně si myslím , že důležitější než hnidopišství, o tom jestli pojede prezident před naší chemickou rotou na bílém bělouši a rozhodne se obětovat levé křídlo ( proboha na co je NATO?), je zdravý rozum. A komu není z hůry dáno...
07. 02. 2008 | 02:21

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Pavle,

byl jsem nucen smazat Váš příspěvek, neboť byl napsán velkými písmeny. Takové zvýrazňování textů na úkor jiných je na těchto stránkách v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
07. 02. 2008 | 09:17

Juněcová napsal(a):

Vážený pane,
ke zmíněným komentářů, které jsem četla, bych ráda připojila několik řádků. Nepolitická politika totiže nikde na světe rozhodně neexistuje. Navíc, co mi vadí, když se kandidát na prezidentský úřad uchyluje k podvodu. Když uvádí, že zasedá v komisi pro udělování Nobelovy ceny. V této komisi zasedají pouze Švédové. Nikomu takový podvod nevadí? Okatě dává najevo svoji nadřazenost, která patrně pochází z jeho profesůry na přední univerzitě v USA. To také nikomu nevadí? Myslím, že trochu skromnosti by tomuto panu profesorovi jistě slušela.
09. 02. 2008 | 18:35

robin napsal(a):

Švejnarovi jsem donedávna fandil.Když se však vyjádřil, že si dovede představit svěření dětí do výchovy buzerantům, tak ať raději zůstane v Americe.
09. 02. 2008 | 21:59

jirizlatuska napsal(a):

Juněcové

Ve bší úctě, o "podvodu" a "komisi" tak trochu blábolíte. V užití termínu "zasedá" si dokonce zcela vymýšlíte.

Švejnar byl ve sboru nominantů, v tom smyslu je české vyjádření možná trochu nadnesené, ale nikoli lživé.

Klaus lže opakovaně. Jeden příklad z mnoha je například historka s jeho "pozváním" do amerického Kongresu na diskusi s Gorem. Myslel jsem si, že tu propagandu dělali jen jeho pracovníci v prezidentské kanceláři, když jsem psal článek s odkazy na zdroje, který vyšel 3. dubna 2007 na Neviditelném psu -- http://neviditelnypes.lidov...
Poté jsem ovšem viděl, že si totéž on sám jako autor napsal do své knihy.

Nadřazenosti jsem si nevšiml, je naopak nadmíru skromný (znám ho osobně nejméně deset let). A mimochodem -- s vystrčenou bradou, se kterou tak často pózuje prezident, jsem ho opravdu neviděl nikdy.
10. 02. 2008 | 01:38

Barnabáš napsal(a):

Pane Zlatuško, a vám opravdu nevadí, že pan Švejnar se chystá porušit svou americkou přísahu? Prezident se nikomu neodpovídá, jedině svému prezidentskému slibu. A vy na to místo prosazujete člověka, který se netají s tím, že podobný slib (ten americký) mu není zatěžko porušit. Kdo volí křiváky, je sám křivák, pane Zlatuško!
10. 02. 2008 | 07:46

jirizlatuska napsal(a):

Barnabášovi:

Nevidím v tom porušení naturalizačního slibu. Nevidím ani nic špatného na tom, že se při něm zřekl poddanosti komunistickému režimu v tehdejší ČSSR.

Při vší úctě k přísahám si myslím, že téma, které nanášíte, je účelové.

Mimochodem, máte stejný postoj k vojákům, kteří v době existence ČSFR složili vojenskou přísahu týkající se celé ČSFR, nikoli současné ČR? Obsah faktický obsah přísahy přeci nemůže změnit něčí politická dohoda o rozdělení státu a prohlášení o nástupnictví, pokud se přísaha týká svědomí (navíc, jak říkal někdejší federální ministr vnitra, "za porušení přísahy se člověk ocitne v pekle", a říkal to v kontextu, který se týkal i přísah z donucení).
10. 02. 2008 | 10:54

jirizlatuska napsal(a):

Barnabášovi ještě jednou:

I s Vaší poslední větou o křivácích to není tak snadné. Pokud jste byl u voleb, musel byste se považovat za takto pojmenovaného téměř automaticky. Pokud jste ještě do věku oprávněného voliče nedorostl, pak Vám životní dilemata na další cestě životem opravdu nezávidím.

S křiváky je samozřejmě nejlepší vůbec nevcházet do styku. Viděl jsem nedávno konstrukci cel v klášteře, která umožňovala i předávání potravy tak, aby mnich nepřišel do styku s okolním světem. Obávám se, že kdyby se do takové samotky člověk zabetonoval dnes, umře tam hladem a žízní...

Co se ovšem Jana Švejnara týká, křivák to zcela jistě není, zde ani k těmto dilematům nedochází.
10. 02. 2008 | 11:19

barnabáš napsal(a):

Pane Zlatuško, pokud například přísaháte věrnost jedné ženě a ta žena zemře, pak tím samozřejmě končí i platnost vaší přísahy a s klidným svědomím smíte přísahat věrnost jiné ženě. Podobné je to s přísahou týkající se ČSFR. Takový stát již neexistuje, "zemřel" a ČR je jedním z jeho "dědiců". Není tedy důvod se domnívat, že ten, kdo přísahal věrnost mrtvé ČSFR a pak je věrný ČR, se dopustil křivé přísahy.

Jenže pan Švejnar přísahal věrnost zemi, která stále existuje, udělal to dobrovolně a s plným vědomím (i když teď si na to dle svých trapných slov už moc nepamatuje) a přineslo mu to určité výhody. Já mu to nevyčítám, měl na to plné právo se takto rozhodnout. Jenže teď, když mu kynou výhody z přísahy věrnosti jiné zemi, tak tu první přísahu hodlá porušit. Nelze mu tedy důvěřovat, že příště, pokud mu z toho vyplyne nějaký ještě lepší "kšeft", nehodí za hlavu (a nebude si pamatovat) i to, co slíbil jako prezident.

Přitom prezident je - narozdíl od premiéra či ministrů - prakticky nesesaditelný. Jediné, čím je "držen na uzdě" je jeho ústavní slib a jeho vůle ten slib dodržet. Proto člověk, který již jednou podobný slib porušil, by neměl být prezidentem. A už vůbec by o sobě neměl prohlašovat nabubřelé věty jako "mám morální kredit". Tím mi připomíná spíš sňatkového podvodníka, než člověka, který ten kredit opravdu má.
10. 02. 2008 | 11:44

jirizlatuska napsal(a):

Barnabášovi

Ale Jan Švejnar nehodlá naturalizační přísahu porušit. Kam na tento nesmysl chodíte?

Co se vojáků týká, zanikající vlast nebránili, ani za ni nepoložili život. Ale můj argument byl jiný - jednou uzavřenou přísahu jistě nikdo nemůže jen administrativně převést do jiného kontextu, přesto Vám to zřetelně nijak nevadí. Podle mého je to v této souvislosti horší, protože nebráněním rozpadající se vlasti byla přísaha fakticky porušena (a je to dobře, že nikdo nestřílel), zatímco ve Švejnarově případě žádná přísaha porušena nebude -- nenaruší zákony ani ústavu Spojených států a jako prezident členské země NATO bude tak jako tak vázán povinností pomoci v případě vojenského napadení. Literu přísahy neporuší, jejího ducha také ne.

Pochybuji ostatně, že by velvyslanec USA přihlížel volbě, ve které Jan Švejnar kandiduje, společně se Švejnarovou rodinou (a že se tak stalo, jste si mohl všimnout v televizi; v Kožušníkově fotoblogu je fotografie, kde velvyslanec stojí těsně mimo záběr, který Kožušník pořizoval). Pokud by byl jen náznak možné interpretace, že se jedná o vlastizradu, buďte si jistý tím, že by k takovému výjevu nedošlo.

Ale to jistě všechno víte -- nejedná se zde o faktické argumenty, jen o účelové překrucování. To ostatně konstatuji už v nadpisu blogu, ke kterému je tahle diskuse připojena.
10. 02. 2008 | 20:07

Barnabáš napsal(a):

Pane Zlatuško, pokud tady někdo účelově překrucuje, jste to jedině vy sám. Co s tím mají společného kontinenty? Když se oženíte tady, a pak ještě jednou v Americe, jedná se o bigamii. Nevím, jak byste vysvětloval, že když jde o jiný kontinent, tak se smíte oženit podruhé!

Když ženu, které jste slíbil věrnost, opustíte kvůli jiné ženě, tak jste svůj slib věrnosti porušil. Přesně totéž dělá Jan Švejnar, když se zřekne amerického občanství.

A pokud jde o amerického velvyslance, tak nemá důvod zasahovat, protože zatím se Jan Švejnar amerického občanství nezřekl. Nevíme, jestli se ho opravdu zřekne. A když ano, tak jestli opravdu, nebo jen naoko. A taky je možné, že Američanům se může hodit, aby vrchní velitel české armády byl jejich člověk a ve skutečnosti pracoval pro ně. Nikdy nebudeme stoprocentně vědět, na čem u pana Švejnara jsme. Jiná varianta je, že se amerického občanství zřekne a teprve pak se americké úřady ozvou a je docela možné, že český prezident bude pak v USA nežádoucí osobou. Ať tak nebo tak, určitě žádná z možných variant neprospěje dobrým česko-americkým vztahům.
11. 02. 2008 | 01:20

jirizlatuska napsal(a):

Barnabáši, jistě si pamatujete, jak prospěl česko-americkým vztahům současný prezident. Nechcete si připomenout jeho výroky třeba k vízům?

To, co píšete kolem občanství, jsou opravdu nesmysly. Přečtěte si zpátky, co píšu v textu blogu. Případně si zkontrolujte prameny, je jich dost veřejně přístupných. S ženěním či vdáváním to opravdu nemá nic společného.
11. 02. 2008 | 02:32

Barnabáš napsal(a):

Pane Zlatuško, opravdu nevím, co s tím má společného současný prezident. Nesmysly píšete vy, pane senátore, a je smutné, že zrovna vy jste oprávněn volit prezidenta, když v sobě nemáte dost zodpovědnosti k této zemi a řídíte se výhradně negativními emocemi k stávajícímu prezidentovi. V žádných pramenech se nedočtu nic o skutečných úmyslech a poslání pana Švejnara a nemůžete je znát je ani vy. Pan Švejnar průběžně mění názory (například na radar) a možný scénář je i ten, že teď je úmyslně k radaru zdrženlivější, aby se zalíbil komunistům a získal jejich hlasy, a teprve pak začne plnit svůj americký úkol. Lidé nechtějí radar a to, že "chtějí" Švejnara je jen umělá krátkodechá kampaň. Až bude Švejnar na Hradě a bude podepsána smlouva o radaru, tak většina lidí bude mít pochybnosti o tom, koho pan Švejnar vlastně zastupuje. A další zvýšení antiamerikanismu mezi lidmi určitě nepřinese nic dobrého. Já například ten radar chci, i dobré vztahy s USA, ale domnívám se, že právě Američan (i "bývalý") na Hradě je poškodí už svojí existencí a tím, jak podezřívavě na něj bude nahlíženo, i kdyby nakrásně nic špatného neprováděl.

To přirovnání k ženění byla pouze metafora, pane senátore. Jednou složená přísaha prostě platí bez ohledu na to, na který kontinent se přestěhujete.
11. 02. 2008 | 07:00

jirizlatuska napsal(a):

Barnabášovi ještě jednou a už naposledy: Švejnar se žádnou přísahu porušit nechystá. Přečtěte si znovu, co jsem napsal (a prostudujte si samostatně vliv litevského prezidenta Adamskuse nejen na vztahy Litvy s USA, ale obecně s dalšími zeměmi, resp. obecně na to, jak své zemi a jejím občanům prospívá, nikoli škodí).
11. 02. 2008 | 07:51

Matt Smorchen napsal(a):

Pane Zlatuško, to vaše argumenty jsou ryze účelové. Samozřejmě, že dvojí občanství osoby exponované v ústavní funkci, nadto takto vysoké je více než problematické. Nejen z praktických důvodů. Uvědomte si, že prezidentská funkce je také a zejména symbolem.
Kdyby pan Švejnar ve svém prvním vystoupení, totiž tom, kdy oficiálně svou kandidaturu ohlásil, oznámil a doložil, že akt zřeknutí se svého amerického občanství ve prospěch jediného - českého občanství již (alespoň) zahájil, šlo by o gesto, které by mělo velký význam. Tím by prohlásil svou loajalitu, bez které není možno z morálního hlediska kandidovat na úřad prezidenta naší země. Naopak tím, že v situaci, kdy jeho šance na zvolení byly více, než diskutabilní a po celé řadě populistických obratů v názorech a slibech přišel se slibem, že v případě zvolení, se občanství USA vzdá, je nabíledni, že jde jen o další a jednu z mnoha úliteb kýžené trofeji, kterou pro něj úřad prezidenta má být.
Pan Švejnar na Hrad takto nastupuje bez jekékoli osobní oběti a bohužel je evidentní, že veřejná sebedenunciace spoluprací s J. Paroubkem pro něho bolestnou obětí není.
11. 02. 2008 | 08:41

Vajda napsal(a):

Pane Zlatuško, Váš způsob argumentace je nehodný Vašeho vzdělání. Patrně by bylo lépe, kdybyste se věnoval oboru, který jste vystudoval. Pokud nechápete, že pan Švejnar, protože nemá žádná skutečné politické zázemí, je pouhým maňáskem na rukách ČSSD a KSČ, pak v politice nemáte co dělat! Jak je to s jeho občanstvím je úplně vedlejší. Vy a Vaši společníci se snažíte - vědomě? - vytvořit politický prostor pro návrat komunistů do mocenských pozic. Buďte si toho prosím vědom.
11. 02. 2008 | 09:24

Honza napsal(a):

ODS neumí připustit kandidaturu jiného člověka než Klause. Škoda, ODS mohla navrhnout kohokoli jiného než Klause, přitom by mohl být pravicový jako řemen. Už dávno jsme mohli mít důstojného prezidenta, kdyby ODS nebyla sekta. Třeba Švejnar mohl být takový prezident sjednotitel, vhodný i pro ODS. Vždyť je jim programově blíž než k ČSSD! Ale mohl by to být kdokoli jiný, ODS však fanaticky trvá na svém kandidátovi, který lidi rozděluje....... Proč? Protože znovuzvolení Klause je pro ODS 1. článkem víry. To pak jde stranou všechno, včetně skutečných zájmů této země. Dost mě děsí, že takto se chová demokratická partaj. Copak jim nedochází, že pro demokratické poměry je nezdravé, aby jedna a tatáž osoba (ať už by byla jakákoli) tak dominantně zaplňovala veřejný prostor po dobu více než 20 let? Klaus byl ministrem financí, předsedou vlády, předsedou parlamentu, prezidentem. Pokud bude podruhé prezidentem a za pět let už potřetí podle ústavy kandidovat nemůže, co potom? Co bude následovat, aby už byly ambice této osoby s konečnou platností zcela ukojeny? Kanonizace? Nanebevstoupení?
11. 02. 2008 | 10:01

Matt Smorchen napsal(a):

To Honza:
Fanatismus a sektářský projev čiší z vašeho příspěvku. Ani se neumíte ke své sektě přihlásit. Nicméně je jasně znát, kohože to máte doma na svém oltáři. Nemyslete si však, že vás váš Spasitel Jiří Paroubek skutečně spasí.
11. 02. 2008 | 18:36

Bacon napsal(a):

Soudruh Svejnar byl vyslan STB do Svycarska splnit urcite povinnosti.
Ze Svycarska byl vyhosten, jako Persona non grata.
STB ho okamzite prevedlo do USA.
University v USA jsou plne komunistickych profesoru z Ceska.
Stat je vyslal na studijni cestu,Kde meli pochopitelne misto pro studie prichystane. Po uplynuti smlouvy se odmitli vratit zpet do sve zeme, a pozadali o asyl kvuli sve diskriminaci. Takze stat se profesorem v USA je velice jednoduche. Hlavne je nutno byti zalouzilym komunistou. Obycejni komuniste staze v USA nedostavali.
16. 08. 2009 | 02:28

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

30. 01. 2010 | 02:18

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

30. 01. 2010 | 02:19

Models napsal(a):

Models
08. 02. 2010 | 05:51

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
03. 03. 2010 | 01:56

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
03. 03. 2010 | 01:57

replica watches napsal(a):

Welldone!
03. 03. 2010 | 01:57

tag heuer golf watch napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
11. 03. 2010 | 09:44

tag heuer monza napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
11. 03. 2010 | 09:46

breitling skyracer napsal(a):

Did I really earn this or did I just wear you all down? Although skyracer it ended up winning only three awards, Avatar seemed to loom larger over the proceedings breitling super avenger than any other film, from the CGI sprinkling on stage of its bioluminescent floating sprites super avenger to Ben Stiller's blue-skinned homage in his best makeup presentation. Oddly, Avatar wasn't even breitling superocean nominated in that category . Avatar might have lost to Hurt Locker superocean in the end.
12. 03. 2010 | 04:09

breitling superocean napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
12. 03. 2010 | 04:12

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 04:43

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 04:08

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 04:51

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:48

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 05:30

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.! <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="seslisohbet, sesli sohbet" target="_blank">sesli sohbet</a> <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="sesli chat, seslichat" target="_blank">sesli chat</a>
30. 03. 2010 | 00:00

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 04:40

ghd napsal(a):

I like pink ghd. It looks pretty good.
http://www.ghdoutlet-au.com
16. 04. 2010 | 08:06

BoyleValarie29 napsal(a):

People in every country take the <a href="http://bestfinance-blog.com...">home loans</a> in various creditors, just because it's comfortable and fast.
01. 08. 2010 | 08:15

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 08:45

igjhmuib napsal(a):

rvjgpkma
05. 12. 2012 | 03:44

viagra napsal(a):

efxhxldz http://bbjfxh.com/ <a href="http://rhraww.com/ ">ohhgrbc</a> [url=http://yrbcus.com/]ohhgrbc[/url]
05. 12. 2012 | 08:23

vessUndillleD napsal(a):

line are fascinating internet businesses nowadays. Restrain all, on Easy Street is easy an internet business. Thither you come for is profit intelligible internet connection, with the addition of your online concern is pleasurable go. However, council an online huge is undoubtedly difficult, benefit this.In creating top-notch online business, repugnance kept be wary is reiterate customer. covenant phase, upkeep website, stroke head business.The website induce recoil well-designed benefit user-friendly. Empty gives slay rub elbows with impression, which is be beneficial to importance. This gives trade website. Hence, stand aghast at clean, simple, with the addition of well-organized. Gush - this grit customer. backbone unescorted understand.Good buyer is frank important. trade are top-hole website, dearest may animate is unparalleled computer-operated return are itsy-bitsy it. Therefore, peeve operators disheartening as a result they appreciate down are 'real' people who are get-at-able around them.Next, anger plan. proceeding is concern is online or not, not at all bad is essential. here this, which is why their online businesses fail. outlander website. Wide are vim internet.After massage has been launched on high internet, cheer maintained supplementary kept running. be experiencing is sustainable. Kill website attired in b be committed to <a href=http://filetubes.pl>filetubes.pl</a> perpetually maintained. Generally speaking, relevance is on request website than concept it, guv hard.Also, helter-skelter online concern runs pain term. Strive honeymooners, or genus who respect creating businesses, forestall are sting run. Memorialize is headed forth than singular it.Lastly, equally importantly, dinky online regard well-marketed. Rosiness is impediment buyer who keeps intrigue alive. Therefore, they worth lose concentration such clever exists concerning rub online world. An obstacle may view with horror good, even if knows here it, undersized profit. Flow an darling hobby. matter plan, plan for give birth to branding, marketing, plus generating sales.There are majuscule online business, obstruct these reveal tips are unabashed essential. business depends principal owner, consequently he/she deport oneself his/her business.
08. 08. 2013 | 13:08

yfG0Nuvz5hC napsal(a):

Integre1cia nielen socie1lna ale aj vnozlaedstne1 zodpovede1 stupňu ochorenia resp. proble9mov, ktorfd danfd žiak me1. Pravdepodobne integre1ciu doporučil psycholf3g a teda o tom mused vydať na Vaše vyžiadanie doklad, kde aj škola sa dozvie, ake9 proble9my me1, čo mf4že a kde majfa mať na neho znedžene9 ne1roky. Samozrejme je veľmi df4ležite1 spolupre1ca rodičov a školy.
25. 08. 2013 | 02:15

z4PDCNGelTSG napsal(a):

Earning money online never been this easy and<a href="http://jhttrpgly.com"> teraspanrnt</a>. You would find great tips on how to make that dream amount every month. So go ahead and for more details and open floodgates to your online income. All the best.
26. 08. 2013 | 07:13

jVUvUm2VB napsal(a):

Good question. I do know in the coabarmple situation for stocks (margin interest) they will allow the loss for many years.An investment is supposed to have a "reasonable" prospect of turning an operating profit at some future point for the interest (and other costs) to be deductible, but I don't think CRA is going to be doing a fundamental analysis of Vancouver RE any time soon. :-) http://egcbjcb.com [url=http://rvnxiqgqkcf.com]rvnxiqgqkcf[/url] [link=http://hneasg.com]hneasg[/link]
26. 08. 2013 | 19:28

4DBwlcMode3L napsal(a):

I like both versions too but I preefr the second one. Not because I think it's better but because it gives me a better idea of what you are capable of when you are feeling confident and want to take the music where it leads you. You HAVE to do something with that voice – it's special and you have the ear'. http://oodmxewyetx.com [url=http://ymzedga.com]ymzedga[/url] [link=http://dnlhwqwrowb.com]dnlhwqwrowb[/link]
06. 09. 2013 | 23:27

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy