Jak jednoduché (aneb Holešovská výzva)

17. 03. 2012 | 15:11
Přečteno 23031 krát
Holešovská výzva je sama o sobě dokument vyjadřující zoufalství nad současným stavem naší země. Vyčítá českým politikům, že rozkrádají společný majetek ve velkém a usiluje o odstoupení vlády a presidenta. A její mluvčí, který je pod výzvou podepsán, pan Slávek Popelka, je přesvědčen, že politické strany musí být zrušeny a že by občané měli o všech důležitých věcech rozhodovat prostřednictvím referend.

Asi bych nevěnoval Holešovské výzvě příliš velkou pozornost, kdyby pan Slávek Popelka nevystupoval 16.3. 2012 v pořadu České televize Hyde park. Že je pan Popelka a spolu s ním velké množství lidí rozhořčen tím, co se u nás děje je vcelku pochopitelné. Je ale zcela nepochopitelné, že jeho iniciativa (podle toho, co říkal) nemá ani tu nejmenší představu, jak postupovat, až dosáhne svého cíle, tedy odstoupení vlády a presidenta. Pan Popelka neustále opakoval, že stejně nemáme již co ztratit, protože to prý již horší být nemůže. Hluboce se mýlí. Letmý pohled do nedávných dějin ukazuje, že stále máme co ztratit a stále může být hůř. Nevím, jak jsou na tom jiné osobnosti, které reprezentují tuto výzvu, ale pan Popelka se z naší vlastní minulosti vůbec nepoučil. A z toho mám velkou obavu.

Mluví o tom, že politické strany nemají nadále v politickém životě místo, že musí zaniknout. Proč? Kradou přece všechny. Jen skutečně obyčejní poctiví a slušní lidé mají právo prostřednictvím přímého hlasování rozhodnout, kdo bude v politice. Tak to je pro mne skutečně novina. Až dosud jsem si myslel, že vždy a za všech okolností kradou jen a jen lidé a nyní se dozvídám, že v politice jsou to také politické strany.

A co ti slušní a prostí lidé, kteří při minulých volbách dobře věděli, koho volí? Současné vládní strany svou politiku dopředu a také své záměry nadmíru jasně deklarovaly. To si snad ti obyčejní a poctiví voliči, kteří dali tolik hlasů „osvědčené ODS“ a kteří přesvědčovali svou bábu a dědka, aby raději nechodili k volbám, protože by mohli (nedej bože) volit strany, které by i jim mohly přidat nějaký ten drobínek ze společného talíře a tím své syny, dcery a vnoučata připravit o blahobyt, který jim tato reprezentace bezpochyby nachystala. Osobně si myslím, že jednání členů současné vlády je velice nerozumné. Nehledají dorozumění s lidmi, kteří mají na řešení politických problémů opačný názor a snaží se všem vnutit řešení, která vyžadují velké oběti jen silou. Nicméně, přestože jsem tuto koalici nevolil (nebo možná právě proto), nemusím ji také považovat za zdroj veškerého zla.

Ten leží někde úplně jinde, jak se na to snažím soustavně poukazovat. Totiž v našem sklonu zbavit se osobní zodpovědnosti a vždy ukázat na nějakého jediného viníka (nebo skupinu viníků), který má naši situaci na svědomí a kterého je třeba se zbavit, například na politiky. Po nich přijdou ti čistí. Jak budou vybráni? To teď není důležité, říká pan Popelka. Na to bude dost času, až vznikne vláda odborníků, která bude trvat půl roku. Je možné jednoduše dokázat, že vybrat takovéto lidi jakýmkoli hlasováním, ať přímým nebo nepřímým je z principu nemožné, pokud morální charakter české společnosti zůstane na stejné úrovni, na které se nachází v tuto chvíli.

Samozřejmě, i já si dovedu představit, že se také v České republice bude o všech důležitých věcech rozhodovat prostřednictvím referenda. Švýcarsko dokazuje, že takový systém je dobře realizovatelný (o technickém zabezpečení není třeba ani mluvit). Konec konců nedávno Švýcaři zase jednou rozhodovali a velice odpovědně. Odbory navrhly prodloužit dovolenou o dva týdny a také značné navýšení základní mzdy. Vláda občanům vysvětlila, že by takováto rozhodnutí v tuto chvíli velice ohrozilo konkurenceschopnost švýcarského hospodářství. Oba návrhy byly v referendu zamítnuty. To dokazuje, že jsou na omylu ti, kteří tvrdí, že rozhodování prostřednictvím referenda musí být vždy neodpovědné a že občané v každém případě rozhodují jen podle úzkoprsých a krátkodobých zájmů.

Také to ale něco vypovídá o charakteru společnosti, ve které se takový způsob rozhodování uplatňuje. Zastupitelská demokracie není rozhodně příčinou toho, proč se u nás krade. Pokud se sami nezměníme, pak nám žádná likvidace politických stran nepomůže, protože to je další nesmysl z produkce pana Slávka Popelky. Politické strany existují například i ve Švýcarsku.

Centralistické uspořádání většiny politických stran, které poskytuje vedení stran většinu rozhodovacích pravomocí je skutečně ke stranické korupci mimořádně náchylné. Chybí zde totiž kontrola zdola. Ti, co nemají žádnou moc ani přístup ke stranickým prostředkům, nemohou efektivně kontrolovat ty, kteří tím vším disponují. Stanovy jim to prostě neumožňují.

Ale to přece není jediný možný model moderní politické strany. Pan Popelka sám říkal, že uvažují o založení nového politického hnutí, stranou být ale nechtějí. To jsou ale jen slova. Ať druhým ukáží, že jsou politickým klubem, který to umí jinak, veřejnost to určitě ocení. Zatím se to u nás nepovedlo nikomu. Dokonce ani ve Straně zelených, kterou pan Popelka volil. Vždy se našli lidé (zvláště zkušení právníci), kteří spolu s předními funkcionáři strany, na prvním místě těmi profesionálními přesvědčili ostatní, že věci jinak fungovat nemohou.

Tím jsou ale vinni především oni hypotetičtí obyčejní a slušní lidé pana Slávka Popelky. On si asi ještě nevšiml, že na internetových stránkách u nás již léta mezi sebou válčí různé kategorie obyčejných, slušných lidí. Všichni sami sebe považují za ty jedině slušné a ty ostatní téměř za vyvrhele. Přesně tak i představitelé současné vlády, kterým zřejmě nikdo nevysvětlí, že i odboráři to mohou myslet s Českou republikou dobře.

A na závěr mluvčí této bohulibé a zoufalé iniciativy si představuje, že lidé by z okolí navrhovali na různé politické funkce další slušné a poctivé lidi, o kterých vědí, že by se na tato místa jistě hodili. Jen aby je nevybíraly politické strany. Nebudeme se v této chvíli zabývat tím, jak by bylo toto velké množství návrhů dále vyhodnocováno. Ale položme si jednoduchou otázku. Jak může někdo druhý vědět, kdo z jeho okolí se hodí, aby byl schopen obstát se ctí v prostředí silných morálních tlaků, které čekají i na ty, kteří se rozhodnou pracovat byť jen v regionální politice?

Mnohokrát jsme již psali o tom, s jakým zápalem a nasazením (a dokonce i s osobním obětováním) odešla řada lidí pracovat do politiky. Přesto většina z nich neobstála. Mnozí z nich si ani neuvědomovali, že se dopouštějí nějakého nepatřičného jednání. Stačilo jim, když si byli jisti, že to, co dělali, mysleli dobře. Jenže to právě nestačí. Je třeba také dobře konat. Vědí to Švýcaři, vědí to i Angličané, ale obávám se, že my to ještě ve své většině asi nevíme.

Pan Slávek Popelka a jeho společníci jsou toho zářným příkladem. Čeho příkladem? Jak snadno se i dobře myšlená snaha může proměnit ve svůj pravý opak. Zvláště ve chvíli, kdy lidé prožívají zoufalství a strach z budoucnosti. Něco podobného u nás nastalo po katastrofě druhé světové války. A prvním, čím jsme začali, byla opět likvidace demokratických politických stran. Kromě jiného pod záminkou, že byly zkorumpované. A skutečně byly? Částečně určitě ano. Ona ta zkorumpovanost se totiž vždy týká občanů země, kteří jsou dále členy politických stran a naučili se jich využívat jako vhodného nástroje ke svému obohacení. Právě tak, jako v současné době. Ale tím, že jsme vyhověli tomuto požadavku, jsme zcela podlomili obranyschopnost celého demokratického uspořádání poválečné Československé republiky.

To umožnilo obsadit KSČ nejvýznamnější místa ve státní správě. Zbylé strany jí to ještě usnadnily. Snažily se totiž komunistům co nejvíce zalíbit. Byli v té době neobyčejně populární. První poválečné volby vyhráli. Když hrozilo, že v druhých by se jim už zdaleka tak dobře nevedlo, museli zakročit. A to ze svého postavení mohli docela dobře zařídit. Ale nemohlo by se to ani tehdy podařit, kdyby je nepodporovalo tolik obyčejných, slušných a poctivých lidí, kteří byli nezlomně přesvědčeni, že horší už to být stejně nemůže. A na tento názor měli naši předkové po válce rozhodně větší morální právo, že my dnes. Přesto jednali chybně a tragické důsledky se dostavily téměř okamžitě. A je tomu tak vždy, když jsme přesvědčeni, že si vlastní budoucnost můžeme vykoupit na úkor druhých. Vůbec nepodezřívám pana Popelku a jeho druhy, že by se nechali inspirovat únorovými událostmi z roku 1948.

Chci jen ilustrovat neodbytný sklon lidské mysli neustále vyhledávat nějaká jednoduchá řešení. Přestaňme konečně na něco takového spoléhat. K ničemu nevedou. Komické ale je, že lidé na Holešovskou výzvu slyší možná právě proto, že je tak jednoduchá. Někdo jim jasně ukáže, kdo je jejich nepřítelem a proti komu se mají obrátit. Jde na mě hrůza. Tak jednoduše skutečné proměny určitě nedosáhneme. V žádném případě nikomu nebráním, aby vládě dal hlasitě najevo svou nespokojenost. Rozhodně je to lepší, než lhostejnost k veřejnému životu, kterou tolik lidí tak okázale projevuje. Naivita pana Slávka Popelka je ale nebetyčná a také mimořádně nebezpečná.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Sladký napsal(a):

Bella Ciao- skvělý příspěvek,klobouk dolů.
19. 03. 2012 | 08:41

jin napsal(a):

Marde ,jestli má někdo dělat za dvacetinu toho co on dává sekretářce a snad ještě schvalovat pozlacení podlahy z jeho daní,to už neni demokrcie ,ale zvůle novodobé šlechty .Kdyby přinášeli aspoň nějaké hodnoty,ale co oni dokázali ???Přestaňte si plést závist s nespokojeností s plýtváním a rozkrádáním !!!
19. 03. 2012 | 08:43

jin napsal(a):

Marde ,jestli má někdo dělat za dvacetinu toho co on dává sekretářce a snad ještě schvalovat pozlacení podlahy z jeho daní,to už neni demokrcie ,ale zvůle novodobé šlechty .Kdyby přinášeli aspoň nějaké hodnoty,ale co oni dokázali ???Přestaňte si plést závist s nespokojeností s plýtváním a rozkrádáním !!!
19. 03. 2012 | 08:46

Sladký napsal(a):

Bella Ciao 8.29- skvělý příspěvek, klobouk dolů!
19. 03. 2012 | 08:52

Pavel. Š. Mostecký napsal(a):

Pane Žáku, o jakých tzv. demokratických politických stranách mluvíte?
P.S. Myslíte těch pár tisícovek politických hochštaplerů, modrobolševických a orandžádobolševických svazáků, politických přeběhlíků, regionálních kmotrů a dalších pochybných individuí, co se u koryt drží už 20 let?
19. 03. 2012 | 08:57

Laco napsal(a):

Pane Žáku, je skvělé, že rozhořčení pana Popelky nad tím co se v současné době u nás děje vcelku sdílíte. Mohu souhlasit i s tím, že vystoupení pana Popelky v pořadu Hydepark bylo nepřipravené i naivní. Ale už nemohu souhlasit s Vaši kritikou vůči jeho osobě i Holešovské výzvě, tak jak jste ji předvedl Vy. Pokud cítíte i Vy, že se v tomhle státě něco špatného děje, tak byste měl spíše vyvinout jakési úsilí pomoci usměrnit a podpořit Holešovskou výzvu a její příznivce, dát jí vizi, cestu...radu a ne jen kritizovat. Ale asi Vám současný systém také vyhovuje a proto dělate kroky jak myšlenky a kroky Holešovské výzvy otupit a zdiskreditovat. Je to jednoduší, že? A navíc Vám to nijak nemůže ublížit...a navíc to nestojí ani žádnou práci. Vy se přece máte dobře i v této době, tak proč protestovat, proč shazovat vládu. Čím déle tento stav bude, tím pro Vás lépe. Neznám Vás...pana Popelu už ano. Neznám Vás...ale Váš komentář mě donutil reagovat, i když se diskuzí moc nezúčastňuji. Přesně tyhle lidi jako jste Vy současný systém přesně potřebuje. Lidi, kteří si taky kopnou když už se do někoho kope. Opravdu skvělé. Oproti panu Popelkovi jste opravdová nula, Vám by se totiž nikdy nepodařilo uskutečnit to, co se panu Popelkovi podařilo založením a činností Holešovské výzvy...
19. 03. 2012 | 09:01

Laco napsal(a):

Pane Žáku, je skvělé, že rozhořčení pana Popelky nad tím co se v současné době u nás děje vcelku sdílíte. Mohu souhlasit i s tím, že vystoupení pana Popelky v pořadu Hydepark bylo nepřipravené i naivní. Ale už nemohu souhlasit s Vaši kritikou vůči jeho osobě i Holešovské výzvě, tak jak jste ji předvedl Vy. Pokud cítíte i Vy, že se v tomhle státě něco špatného děje, tak byste měl spíše vyvinout jakési úsilí pomoci usměrnit a podpořit Holešovskou výzvu a její příznivce, dát jí vizi, cestu...radu a ne jen kritizovat. Ale asi Vám současný systém také vyhovuje a proto dělate kroky jak myšlenky a kroky Holešovské výzvy otupit a zdiskreditovat. Je to jednoduší, že? A navíc Vám to nijak nemůže ublížit...a navíc to nestojí ani žádnou práci. Vy se přece máte dobře i v této době, tak proč protestovat, proč shazovat vládu. Čím déle tento stav bude, tím pro Vás lépe. Neznám Vás...pana Popelu už ano. Neznám Vás...ale Váš komentář mě donutil reagovat, i když se diskuzí moc nezúčastňuji. Přesně tyhle lidi jako jste Vy současný systém přesně potřebuje. Lidi, kteří si taky kopnou když už se do někoho kope. Opravdu skvělé. Oproti panu Popelkovi jste opravdová nula, Vám by se totiž nikdy nepodařilo uskutečnit to, co se panu Popelkovi podařilo založením a činností Holešovské výzvy...
19. 03. 2012 | 09:02

modrý edvard napsal(a):

Doplňuji kvalifikaci prof. Krejčího:
Podle Ministerstva vnitra ČR je evidován v seznamu spolupracovníků Státní bezpečnost v celé řadě kategorií[2] pod krycími jmény Oskar a Kaláb od roku 1975. Krejčí spolupracoval s 11. oddělením II. správy StB (zaměřena na mládež, vědu, školství a kultura) a s X. správou StB (zaměřena na boj proti vnitřnímu nepříteli) jakožto důvěrník, agent a dokonce i jako rezident, tedy zvláště spolehlivý a prověřený tajný spolupracovník, jenž organizoval práci dalších agentů, kteří mu byli svěřeni, a předával výsledky jejich činnosti.[zdroj?]
19. 03. 2012 | 09:16

Silvie napsal(a):

Alex a další,

my musíme pracovat s "materiálem", který tady je.
Myslíte si snad, že všichni ti současní profesionální politici půjdou dobrovolně od válu? Ne, jenom přelezou (někteří již po x-té) do nové pol.strany, která je udrží ještě chvíli u koryt. Na každou novou stranu se zákonitě nalepí spousta kariéristů bez skupulí, jakých se právě snažíme zbavit.
Proto mluvím spíše o tlaku změnit stávající pol.strany a pol.styl, jakkoliv se mi všechny!!! zajídají. U starých stran má veřejnost jednu výhodu - zná své papenheimské.
Jsem stejně nespkojená ,jako vy, ale jsem na rozdíl od vás realista. Poučením mi byla šílená strana Věci veřejné.
19. 03. 2012 | 09:24

SuP napsal(a):

anti politik -
To je celkem jednoduché. Založit stranu s programem:
1."Žádný program!"
2."Chceme žít z ruky do huby"
3."Stejně tak chceme i vládnout!"
Určitě vyhrajete volby. Zvlášť když si vezmete za maskota Sobotku.
19. 03. 2012 | 09:28

Bořislav napsal(a):

Popelka nemá jasný politický program. Ale má pravdu, nemůžeme dále žít v systému kde vláda má jediný program- zvýšíme dane, sebereme důchody, zrušíme školy, nemocnice a požárníky, pohotovosti a policejní stanice - a možná se letos zadlužíme JENOM 105 miliard. A přitom se bude po stovkách m,iliard rozkrádat
19. 03. 2012 | 09:54

pgjed napsal(a):

Nejprve, proč je mně Holešovská výzva nesympatická a proč ji nepodporuji. Nevím, co je zač pan Popelka, ale po té, co jsem si na stránkách Holešovsdké výzvy přečetl několik životopisů těch, kteří výzvu podporují (schéma zhruba, nadšený osmašedesátník, který za normalizace zjistil, že kariéru udělá jenom vstupem do KSČ, ale jinak se ničeho nedopustil a je čistý jako lilium a dnes je rozhořčený a zklamaný demokrat), nevím, co bych si s takovými lidmi říkal a cokoliv pozitivního od nich může očekávat jenom blázen.

Druhý problém spočívá v tom, že se ani nenamáhají nabízet alternativu současného nečaso-kalousko-sobotko-dobešo-klauso filipovského svinčíku. Co tedy chtějí a co bude následující vteřinu, kdy všichni, jejichž odstoupení požadují, odstoupí? Zavládne anarchie, ukáže se v plné nahotě podstata nejlepší privatizace dle Klause, zhasnout?

A úřednická vláda? Exkomunistů Fishera a Janoty, spisovatelky pornocanců a kdovíkoho ještě? Banda, která ani ne za rok naseká 180 miliard dluhů, aniž cokoliv pozitivního přinese? Děkuji nechci.

Přál bych si konzervativní vládu a parlament pracovitých skromných lidí, kteří si vystačí s platy do 100 tis. Kč měsíčně, budou šetřit na zbytečnostech a nebudou okrádat obyčejné lidi. Vládu a parlament lidí,kteří jsou jak zodpovědní politici, tak zdatní odborníci důkladně prověření praxí. Zcela určitě nechci synky, kteří se od školy živí jenom hraběcími řečmi, jako, Nečas, Sobotka, Hašek... a nikdy nedělali ani to, co vystudovali, nebo lidí, kteří nikdy nedělali nic praktického v oboru, který mají řídit, jako Kalousek, Bendl, Gandalovič... A zcela určitě nechci, aby rozpočet sestavovali lidé, jako byl pan Janota, kteří sestaví jakýkoliv rozpočet, jakékoliv vládě, od Štrougala, přes Klause a Paroubka až po Topolánka a ani se při tom nečervenají. A to jsou přání, která, při vší úctě,pantátové z Holešova nejsou schopni splnit.
19. 03. 2012 | 09:56

Laco napsal(a):

Pro pgjed : Hmmm...taky jenom kritika...nějaká přání...ale řešení žádný...dobrý...hlavně že umíme kritizovat....názor na Vás mám stejný jako na pana Žáka...viz výše...
19. 03. 2012 | 10:01

TNT napsal(a):

Vrána vráně oči nevyklove, Žák je stejný zloděj jako dnešní papaláši, je logické, že je hájí --- ale čím více politiků útočí na Holešovskou výzvu, tím větší bude mít podporu ve společnosti
19. 03. 2012 | 10:05

takynázor napsal(a):

Modrý Edvard
A co máte proti této profesi. Zeptejte se ministra vnitra, je stejně potřebná, jako každá jiná.
Nyní už víme, že ti estebáci dělali vlastně záslužnou věc, když šli po krku těm současným vejlupkům a jejich sympatizantům.
19. 03. 2012 | 10:09

Alex napsal(a):

Silvie
Vy opravdu často vystřelíte z kanónů než to promyslíte. Kde a jak jste došla k tomu, že podle mne ti profláklí odejdou dobrovolně a kde nějakou moji víru v novou stranu jakoukoli?
Váš názor ohledně nových stran přece plně sdílím. Stejně jako ten tlak, jenž donutí samy politické strany vzměnit ty profláklé - buď pod tím jednotným tlakem té občanské společnosti nebo u nejbližších voleb.
Jenom tvrdím, že i ten Popelka si nechal vnutit tu jarporovinu, že musí vědět, co pak třeba po svržení špatné vlády nebo se sám politickou prací zapojit.
Mistr jarpor, SuP a další holt když se jim porouchá ledička. Opravář jim tu ledničku neopraví, tak se nepoohlédnou po druhém, ale vrhnou se do opravy sami.
Opakuji, to si nechal vnutit do palice i ten Popelka.
Ale co mne s ním spojuje je nespokojenost s něčím nebo s někým. Ale jistěže máme jako občané tu moc donutit ty stávající politické strany, aby ty profláklé politiky sami vyměnili - demokracie nám tu možnost přece dává. Jak ve volbách tak i mimo ně. Ideologicky předpojatí troubové jako SuP či jarpor se budou chovat vždycky jen ideologicky nikoli rozumem. Tohle nejsou občané, to jsou ty ovce. Občanovi normálnímu nic nebrání spojit se v požadavku na něčím odchodu. Mimo volby či ve volbách. Mimo volby to nemusí znamenat jen dostatečný počet lidí v ulicích, ale jednotné veřejné mínění, že ten a ten má odejít okamžitě. Pokud to pro jeho stranu znamená, že skončí jako VV nyní podle preferencí s nějakými necelými dvěma procenty, budete se divit, jak je budou ty strany bez rozdílu náboženství sami vyhazovat. Musí to, ale znamenat, že pokud to neučiní - ty volební preference se musí naplnit. Troubové jako SuP či jarpor nebo Mard nic nezmění, to jsou jen ideologicky propláchnuté palice. Totéž autor s tím svým mravopoučováním začít od sebe.
Sama cítíte, že když volič pravice přejde od ODS k TOP a ta se o volbách spojí v koalici s tou ODS, tak ten volič si prostě nepomohl. Je třeba i ve volbách postupovat čistě. Poslat toho, kdo se proflákl ať jako celek nebo svými jednotlivci prostě d opozice ne do další vládnoucí koalice. O nic jiného nejde. A pak stačí úplně jen dvě politické strany, ba je to ideální. Cílem občana je rozumná a kompetentní vláda, nezajímají ho ideologie a ideologické kecy - ty zajímají skutečné pitomce. Takto to přece chodí všude na světě - jen ne u nás. Venku to funguje, tady ne. Tady lidé hledají furt něco originálního včetně autora. Teprve až se většina lidí vykašle na ideologie a bude volit jen podle výkonu právě vládnoucí stranu či strany, teprve pak budeme patřit k té vyspělé demokracii, začne to fungovat a budeme tu mít alespoň tak kompetentní politiky jak kdekoli jinde a na obou stranách. A bude tu teprve pak fungovat i tamní politická kultura.
19. 03. 2012 | 10:18

anti politik napsal(a):

Silvie divím se, že při Vaší inteligenci papouškujete názory politických spin doktorů! Pouhý příklad-Drábek (to jen jeden jediný z mnoha desítek politických zmetků a zlodějů) klidně okrade za bílého dne celý národ o miliardy (nic se neděje, kámoši politici jsou ve fýdu a v pohodě) a vy mluvíte o programu, když lidi ze zoufalství nad tím nekončícím a nekonečným českým politickým hnojem vyjádří nespokojenost!
19. 03. 2012 | 10:21

Mard napsal(a):

Radovan II. napsal: Kalousek je v hluboko v totalitě. Tam také zakazovali jíné názory a tvrdili, že je tady demokracie. Dějiny se vrací a tak brzy. Jaká je to demokracie, když vláda jedné strany diktuje své špatné návrhy a 9 milionů má mlčet ???

Hele, ty rozumbrado co tady všechny poučuješ - o jakých 9 milionech tady plácáš? Víš kolik hlasů voličů získala dohromady koalice ODS, TO09 a VV?!? A to jsou těžko zpochybnitelné hlasy, neboť byly spočítány ve volbách, na rozdíl od těch tvých dojmů z nočníku! Nikdo nikoho nezakazuje, pokud si pan Popelka myslí že mu udělá dobře jít do televize, tak ho tam pustí, aspoň má obyvatelstvo možnost vidět co je to za mimoně. Rovněž nevidím že by někdo chtěl aby 9 miliónů mlčelo :-)
Je jasné že politiku současné koalice těm, kteří žijí z cizích peněz nikterak nevyhovuje, protože se jim omezují příjmy. Ano, bohužel je těžká doba, a hýření na cizí účet skončilo. Nikdo už nebude státům půjčovat tak, jak to bylo v minulých 30-ti letech.
19. 03. 2012 | 10:33

Alex napsal(a):

Silvie
A jen doplním, pokud si myslíte, že všechny politické strany jsou a budou na to stejně, že ty volby nefungují, jak jsem Vám popsal, tím spíše pak je třeba vyjít do ulice a soustředit se na tu demisi někoho nebo celé vlády. Anti politik a nejen on Vám říká jen to, že ta situace na okamžitou demisi současný vlády tu už dávno je.
19. 03. 2012 | 10:35

Mard napsal(a):

Laco napsal: tak byste měl spíše vyvinout jakési úsilí pomoci usměrnit a podpořit Holešovskou výzvu a její příznivce, dát jí vizi, cestu...radu a ne jen kritizovat.

Vážený pane kolego, možná chápete, že někdy má určitá činnost smysl a někdy ne. Pokud se budete snažit o tlačení balvanu nahoru do kopce, tak zjistíte že to jde mnohem hůř, než když balvan kutálíte rovně, nemluvě už o kutálení z kopce dolů. Poradit Holešovské výzvě je jako pomáhat Hitlerovi a jeho kumpánům z pivnic se dostat k moci. Ne. Holešovská výzva potvrdila, že místo kde byla Vysoká škola SNB se hodí pouze pro Vysokou školu SNB a nic jiného.
19. 03. 2012 | 10:39

Kanalnik napsal(a):

sorry lidi, ale vy, kteri tady kritizujete pana Zaka z nejakeho placeneho postupu a obhajoby teto vlady atp. si evidentne sedite na vedeni, nebo jste clanek necetli - pan Zak vubec tuto vladu neobhajuje, ale varuje pred nebezpecim bezkoncepcni jednoduchosti a anarchie
19. 03. 2012 | 10:45

Mard napsal(a):

anti politik napsal: Drábek (to jen jeden jediný z mnoha desítek politických zmetků a zlodějů) klidně okrade za bílého dne celý národ o miliardy

Vážený pane, vy nejste anti-politik, ale spíše anti-rozum. Trestní čin krádeže je definován v zákoně takto: "kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní" a vy se svým alternativním rozumem tvrdíte že nějaký Drábek si přisvojil nějaké miliardy? Má je na svém účtu, nebo si to vybral ve zlatě či diamantech? Pokud pod tím jménem uvádíte ministra Drábka, tak ve skutečnosti je tomu tak, že stát má méně peněz a ministr Drábek jich jen méně rozdal. Rozdal ne ukradl! Snad pochopíte ten rozdíl.
19. 03. 2012 | 10:46

Mard napsal(a):

Alex napsal: Troubové jako SuP či jarpor nebo Mard nic nezmění, to jsou jen ideologicky propláchnuté palice.

Děkuji. Když nějaký tuplovaný trouba jako vy, není spokojen s mými názory, tak to je spíše doklad jejich správnosti. V okamžiku kdyby mě začali chválit parazité, tak bych se obával že jsem někde udělal chybu.
Silvie, nenechte si od něj nic nabulíkovat. Myslím že pravdu máte spíše vy!
19. 03. 2012 | 10:51

Laco napsal(a):

Aha...takže se na všechno vykašlem...a budeme se dívat každou neděli v TV na Kalouska jak si s touto republikou dělá co chce, budeme tiše nadávat a ráno v pondělí půjdeme do práce nebo na pracák anebo třeba na sociálku. Po určité době si přečteme volební kandidátky jednotlivých stran, které nám opět budou svými sliby lhát a říkat nám jak nás potřebují, protože bez nás občanů voličů to přece nejde...a jen co upustíme ten lístek do urny, tak na nás všichni zapomenou a budou krást dál bez rozdílu barvy, protože barvu, která je právě u moci živí nějaká Gorila v pozadí. A my zase budeme koukat na TV ..tiše nadávat a ráno půjdeme do práce, nebo na pracák nebo možná na sociálku...tedy jestli ještě nějaká bude existovat...bože to je ale vize...bože to je ale demokracie...bože jaká demokracie...? Jak vůbec někdo může veřejnosti ve veřejnoprávní televizi říci, že HV je útok na systém demokracie? Bože na jaký systém? Může mi to někdo objasnit? Osobně si myslím, že v tomhle státě se demokracie vůbec ješět nevyvinula....tak jaký systém?
19. 03. 2012 | 10:52

Mard napsal(a):

Pro pgjed:
Ano, plně se s Vámi ztotožňuji. Také bych chtěl aby náš stát byl spravován slušnými, skromnými a přitom rozumnými lidmi. Bohužel to vylučuje současný volební systém. Dříve měli hlas jen lidé kteří měli nějaký majetek a tomu odpovídaly i jejich volební hlasy. Komu myslíte že dá hlas odsouzený zločinec v base nebo parazit, který celý život žije za peníze daňových poplatníků? Takže síla hlasu by měla záviset na množství peněz odvedených do státního rozpočtu formou daní. Tedy ten, kdo platí vysoké daně by se měl i více hlasy podílet na určování toho, co se s těmito penězi stane.
19. 03. 2012 | 10:56

Iktomi napsal(a):

Po přečtení značné části diskusí tento názor: 90 % diskutujících si článek autora neráčila přečíst celý. Pokud snad přečetla, vůbec o něm nepřemýšlela. Pokud přemýšlela, pak blbě. A s tímto materiálem chcete cokoliv změnit?
19. 03. 2012 | 10:56

Mard napsal(a):

Laco napsal: Po určité době si přečteme volební kandidátky jednotlivých stran, které nám opět budou svými sliby lhát

Lid má takovou vládu jakou si zaslouží. Když lidem nevadí lháři na kandidátce, tak bohužel pak máme lháře v parlamentu. Proč se domníváte že VŠICHNI lžou? Nemůže aspoň jeden NELHAT? A pokud ano, tak proč lidí nevolí pouze tohoto jednoho pravdomluvného?
Objasním Vám, proč se také domnívám že HV je nacistická idea. HV prosazuje zrušení politických stran a volbu třeba nedědičného krále. To nevede k ničemu jinému než vládě diktátora. Bohužel historie nedává naději na to, aby král by moudrý a rozumný, když by se musel bát aby jej někdo neodvolal v referendu. To pak bude dělat nerozumnou populistickou politiku, která nepřinese nic dobrého. Podívejte se, jak běžní lidé rozhodují - kolik lidí má exekuci, kolik lidí nemá práci ani úspory - a takový stát by jste chtěl? Stát bez peněz, zadlužený, zkrachovaný a s exekucí na krku? Ano, pokud by vládl populistický lid, pak by to asi tak skončilo. Je potřeba aby vládla skupina lidí, která se navzájem kontroluje a navzájem si radí. To je historicky nejlepší řešení. A HV není nic jiného než hnutí nespokojených, ale nespokojených bez rozumu a myšlenky. Stejně jako měli ožralci v pivnicích, co podporovali Hitlera a založili s ním NSDAP.
19. 03. 2012 | 11:05

Laco napsal(a):

Pro Marda : Cituji "Podívejte se, jak běžní lidé rozhodují - kolik lidí má exekuci, kolik lidí nemá práci ani úspory - a takový stát by jste chtěl? Stát bez peněz, zadlužený, zkrachovaný a s exekucí na krku?"...milý Marde, to je ale přece současný stav nebo se mýlím? Tak proč se ptáte, jestli by tohle někdo chtěl? Ne nechtěl..a proto je potřeba s tím něco dělat, víte? Nebo si mám myslet, že Vám tento stav taky vyhovuje jako panu Žákovi?
19. 03. 2012 | 11:13

Alex napsal(a):

Mard
A hovoříte z nějakých jiných pozic? Vy, SuP či jarpor? Vy tři nepoznáte ani když spadne atomovka. Došlo Vám co už došlo i Kalouskovi? Pokud z rozpočtu vypadnou peníze EU a školskej Dobeš už se svou tvrdohlavostí a "kometentností" postará, aby nebyly (zřejmě nevíte, co se u něj děje), jsme už téměř najisto v Řecku.
Na co horšího chcete ještě čekat? A to, že jste trumberové? To je přece zase můj názor. Nic více, nic méně.
Vy máte v hlavince opravdu obrovskej galymatyáš - a ve všem.
19. 03. 2012 | 11:13

Laco napsal(a):

Pro Marda : a mimo jiné...to jestli byly volební sliby lží může volič posoudit až po určitě době... v době, kdy strany slibují je jejich volební program pořád ještě slib...takže jak má občan poznat lháře na kandidátce? To že strany ve svých programech lžou tvrdím proto, že za x volebních období po roce 1989 žádná strana své sliby nesplnila...tudíž voličům lhala a vycházím tedy ze skušeností...stalo se to totiž pravidlem...proto jsem napsal, cituji : "budou svými sliby lhát". Tvrzení, že svým hlasem dávám té či oné straně mandát k uzavření koalice je mylné. Je to svým způsobem podvod na voličích, protože tím, že uzavřu s někým koalici znamená vždy nějaký ústupek z volebního programu, jiným slovy nemohu splnit všechno co jsem slíbil...tudíž lžu.
19. 03. 2012 | 11:24

Alex napsal(a):

Silvie
Abyste porozuměla plně. Lidi jsou a kompetentní, ne že ne. Jen ty strany je třeba dokopat k tomu, aby je hledali ony a ne občané. Pochopila? To je mimojiné i součást pracovní náplně těch politických stran. Ne občana.
SuPové, jarporové či Mardové budou pro ideologické zaslepení tvrdit do zblbení jen to, že ta druhá strana je horší. Chtějí neměnnost. Nikoli rozhejbání normálního demokratického mechanismu. Nestaví-li strany kompetentní lidi, je třeba je dokopat aby je stavěli. Nemají-li je, aby je hledali. Je to jejich práce - ne Vaše či má.
19. 03. 2012 | 11:29

Laco napsal(a):

Pro Alexe : souhlasím, ale strany to nedělají...pak je třeba je rozhýbat...dokopat...a to může v této situaci udělat jenom občan nebo se mýlím?
19. 03. 2012 | 11:33

tata napsal(a):

pane STANDA T

TAKŽE MA OMLUVA,když to byla ironie.

PANE Sup......NEVŠIML SEM SI ŽE BYCH neplatil dan,to připadá v uvahu kolem 10000 hrubeho a to už je opravdu hranice jen na přežití,třeba už 13000 hrubeho platite dan kolem 550 korun a to jste hrubě pod celorepublikovym pruměrem mzdy........takže nebudu komentovat kdo tape.

ANO KRASNĚ JSTE KOMENTOVAL že zustane lidem,ovšem určité skupině to už nak obchazíte,tady je ten zakopany pes co lidi jako vy nechtěj vidět,že v regionech kde není prace sou mzdy drženy na minimalní vyši,pak je logicke že tytolidé využivají tohoto k větším ziskum,no a logicke že přispěje větším zdaněním.

TAKŽE cesta snižit všem 1 procento by samozřejmě jen rozevřelo nužky v socialním smiru,samozřejmě že by ty obyčejní logicky křičeli nebot by zvyhodnovalo jen tu nejbohatší čast a v statní pokladně by to chybělo,chapu že ve vaší peněžece by bylo vic,proto taky tak nepřimo schvalujete tuto vladu a bagatelizujete její obrovské chyby.......ono konečně už těm dole není nic moc co brat tak že se začne brat i u vas a to už začne křičet vaše vrstva

pane ALEX

SNAD UŽ touto větou..........Takže síla hlasu by měla záviset na množství peněz odvedených do státního rozpočtu formou daní. Tedy ten, kdo platí vysoké daně by se měl i více hlasy podílet na určování toho, co se s těmito penězi stane.
.......
to je vesve podstatě řečeno naplno co ti druzí tady zabalují.VY MAKEJTE a držte chubu,mi rozhodnem co je spravné ma cenu reagovat?
19. 03. 2012 | 11:36

Alex napsal(a):

Laco
Přece samo sebou. Jak na těch náměstích, tak prostřednictvím veřejného mínění (oni si ti politici bez výjimky prohlížejí preference a průzkumy veřejného míněn hned jak se každé ráno probudí - zleva nebo zprava) a prostřednictvím voleb. Máte naprostou pravdu - jediné co potřebujete - kašlat na ideologie. Buď to někdo dělá dobře nebo špatně. Když špatně - nemilosrdně ven. Občan tu není odtoho, aby jakkoli polkitiky stejně jako ty opraváře ledniček suploval. prostě musí vyzkoušet jiného, v politice opozici. Nepovede-li se pak znovu její opozici - POZOR - s JINÝMI LIDMI.
19. 03. 2012 | 11:42

český maloměšťák napsal(a):

V dobách, kdy objektivně dojde k tomu, že se jako realné ukazují dvě alternativy - tedy alternativa spíše rudá a alternativa fašistická...se na stranu fašistickou přidávají ti, kteří:
1. patří mezi ty, kdo dosud prospívali díky korupci a nefunkční státní správě
2. jsou přesvědčeni, že fašistická alternativa zvítězí
3. většina majitelů výrobních prostředků (strach ze znárodnění, nepokojů obecně - fašistická alternativa je přeci alternativou "pořádku")
4. většina těch, kdo jsou primárně či sekundárně placeni ze státního rozpočtu
5. lidský odpad, který doufá, že se v době změn seberecykluje na něco užitečnějšího

Na stranu " rudých" pak ostatní(zjednodušeně) plus lidský odpad dle bodu 5.

První alternativě nelze dát humanistický rozměr - tím, že se pospupně odsegreguje lidský odpad.
Druhé ano. Ale pouze za předpokladu, že se změna odehraje pokojně a dojde k odhalení, odsouzení apotrestání SKUTEČNÝCH viníků - nikoliv zástupných či symbolických obětí. To je velmi podstatné !!!

To je stručný a zjednodušený popis, jak se lidé rozhodují v dobách, kdy dochází ke skokovým socioekonomickým změnám polarizované společnosti.

V ČEZku , na Moravě a v Slezsku je pak velmi významný ještě jeden faktor - totiž ten, že většina populace uvažuje v modu " uvidím, jak se to vyvrbí a pak se přidám na správnou stranu". Z této většiny pak dává další většina přednost tkzv. Velké Vydatlované Revoluci - před tím, že by zvedli zadek od kompjůtru.

Což dává zapravdu skeptikům - kteří něvěří, že si občané Kádevítkostánu Klausoidního zaslouží, aby si vládli sami.
My - čeští maloměšťáci - pak patříme k umírněným skeptikům.
19. 03. 2012 | 11:44

Laco napsal(a):

Alex

souhlasím. Jen jsem zvědavý co udělají média, Žákové, politici a další z dnešní protivládní demonstrace ProAlt v 17.00 na Klárově. Popelka je fašista rozbíjející demokratický systém...co bude potom Pavel Čižinský?
19. 03. 2012 | 11:47

dalimír napsal(a):

Pánové v česku nastal čas voprášit rudou zástavu ! Je to opravdu v téhle skorumpované kapitalistickodemogratické spol.nutné ! O tom nemusí nikdo dlouze přemýšlet ! Rudí mají jasný program a já věřím že tenhle stát dají do latě a s demogratickými mafiány udělají krátký proces ! A o tom to je ! Dl.
19. 03. 2012 | 11:50

průměrný občan napsal(a):

Ano, autor kritiky má pravdu. Holešovická výzva je naivní, ale alespoň dává politikům najevo, že se o jejich činnostech všeobecně ví a také se všeobecně ví, že jsou to činnosti vesměs záporné, často nezákonné či přímo protiústavní. Byli jsme už i svědky zločinného spolčení ohledně neoprávněného získávání akademických titulů na právnické fakultě v Plzni a tato organizovaná trestná činnost byla jako vždy bagatelizována. O manipulovaných předražených státních zakázkách se šířeji nezmiňuji, byl bych trapný, že popisuji něco tak notoricky známého všem. Jako veřejnost jsme byli i svědky přímých vazeb politiků na organizovaný zločin spojený nejen s korupcí, ale také s nájemnými vraždami a další mimořádně závažnou trestnou činností. Mafiánské struktury pronikly i na vrchní státní zastupitelství a také do policie a státní bezpečnostní informační služby. Nespokojená je celá široká veřejnost, dokonce i ti naivní.
19. 03. 2012 | 11:55

modrý edvard napsal(a):

takynazor: proč si myslíte, že ho kritizuji?
pgjed: Nesouhlasím s kritikou Nečase (pracoval v tesle Rožnov) a Janoty (podle mě je sestavování rozpočtu odborná práce, asi jako navrhování mostů)
19. 03. 2012 | 12:05

Alex napsal(a):

Laco
O Popelkovi si to nemyslím. Myslím, že je to normální nespokojený občan. Vím, že se distancuje od odborů a ProAltu - to je spíše ten malér - opět jak jinak z ideologických pozic. Ale mohu se jako kdokoli mýlit. Neznám ho, píšu podle toho, jak se mi jeví a podle toho jaké informace mám. A z toho mi vyplývá to rozdrobení té nespokojenosti i z jeho strany.
Povšimněte si dalšího ideologicky uvažujícíhi občánka - Dalimíra, ten má jasno - kdo se prohlásí za pravici, ten bude mít jeho hlas - ti rudí jsou špatní z pdstaty - to je ten většinovej trouba, kterej u nás brání fungování demokraciejako kdekoli jinde. On sám se zavřel do totality a do volby jediné správné strany. Je to komouš naruby. Bez jakéhokoli mozku.
19. 03. 2012 | 12:08

mko napsal(a):

Tahle debata jasně ukazuje, proč také v Česku prostě lépe nebude. Sešlost povětšinou hlupců napravuje svět. Většina debatujících ani neumí číst nebo nechápe psaný text.
Ne že by tahle země neměla problémy. Je jich hodně a nejsou malé. Tak to všechno zbouráme a pak se uvidí. Vyjedou blaničtí rytíři, přijde spasitel nebo krteček, chytrej Honza nebo Krakonoš, možná přijde i kouzelník – a propukne ráj na zemi.
„Také bych chtěl, aby náš stát byl spravován slušnými, skromnými a přitom rozumnými lidmi.“ napsal Mard přede mnou a já se s jeho názorem ztotožňuji. Naprosto netuším, kde je vzít. Samozřejmě, že nějaké znám, ale nikdo je (už) do veřejné správy nedostane. Nedivím se jim.
Rozčilujeme se nad našimi politiky, ale to je jen náš obraz v zrcadle. Cožpak nepovažujeme vlastně za skoro normální podvádět ve škole, na daních, uplácet STK, úřady, špitály, krást kde to jen trochu jde (fabriky, obchody, v lese, na poli, kabely na dráze, pracovní dobu, SW, atd. atd.), kupovat kradené, honit protekce … Nemáme morálku, nectíme zákon, ale nikdy za nic nemůžeme, vždycky je to někdo jiný.
Někteří z nás jsou námi voleni do odpovědností obecních či státních, vzrostou jim možnosti a oni je využívají. To my bychom přece nikdy neudělali!
To ONI jsou hajzlové, MY jsme spravedliví.
Sdílím s „kanálníkem“ názor, že nemáme lidi na slušně fungující společnost. Nejen na ty nahoře, ale ani na ty dole. Prostá plnoletá existence nedělá z člověka OBČANA. Volíme jako idioti a pak se divíme. Navíc ještě pravdu nelze nalézt hlasováním.

Jakej pán, takovej krám. Můžete nesouhlasit, to jistě situaci zgruntu změní.
19. 03. 2012 | 12:16

Milan napsal(a):

Holešovská iniciativa si musí uvědomit,že svrhnout tuto vládu není žádná legrace ! Tady jde o stotisícová koryta a těch se vláda jen tak nevzdá !Počítám ,že do Holeš.iniciativy vláda infiltruje svoje agenty provokatéry,aby způsobili provokace a policie mohla zasáhnout !je chybou,že se iniciativa nespojila s ČSSD a odbory protože v jednotě je síla !Mluvčí iniciativy ví co chce,ale na vedení státu musí být určitá inteligence !Nelze naplánovat krok A(svržení vlády( a nevědět jaký bude krok B a C !)ČSSD zatím zachraňuje,že Holešovičtí omítli vytvořit stranu to by mohlo ČSSD odčerpat 50% hlasů !Rozhodně ČSSD nesmí usnout na vavřínech a myslet si že budou mít automaticky v r.2014 stejný výsledek jako na Slovensku ! Milionáři se lehce nevzdají !!!!Vláda chybila ,že rozdala miliony na statisícové odměny úředníkům a teď chce utahovat opsky invalidům a důchodcům !Vláda určitě padne,otázka je kdy ??????
19. 03. 2012 | 12:18

Návnada napsal(a):

Bořislav:

Kdo se tady měl dobře? Pár estébáků jinak ostatní se měli špatně jinak by nevyšli do ulic. To že požadlvali víc než je legitimní požadavek.

Vládl udržitelný stav? Málem jsem spadnut smíchem že žide. Leda pro příslušníky StB,komunistické papaláše a jejich sluhy jinak ostatní lidé žili v bídě.

Sladký:

Soudruhu Sladký vzdlemem k tomu že jste kovaný komunista tak se s vámi přít nebudu protože vy máte úlpně rudý mozek jak ti z Hol. výzvy.
19. 03. 2012 | 12:23

Návnada napsal(a):

Z vyjádření Hol. výzvy jasně vyplývá že chtějí svrhnout vládu, ale nechtějí převzat jakoukoliv zodpovědnost. Nechtějí být politickou stranou a chtějí aby problémi řešil někdo jiný (protože pokud by je měli řešit oni znamenalo by to provádět i nepopulární ale potřebné opatření

Takovéto rudé enklávy vydávající se za občanskou společnost a za rozhněvanou většinu obyvatel jsme tu měli několikrát Ne Základnám,ProAlt a teť Holešovická výzva
19. 03. 2012 | 12:30

český maloměšťák napsal(a):

Návnada
Máte tam spoustu chyb - v é vaší agitce.
A docela zábavných - dokonce i morbidně zábavných. Dokonce tak morbidně zábavných - že zavánějí antisemitismem : "že žide" .

Nervy ?
Hmm - taky bych byl na nervy, kdyby mně hrozilo, že někdo přijde na mé lumpárny a neujdu trestu....
19. 03. 2012 | 13:11

český maloměšťák napsal(a):

mko
Také se domnívám, že za vše nesou odpovědnost záškoláci, výčepní ve stáncích s občerstvením a zelináři na tržnicích, podvodní motoristi na STK, sklerotičtí referenti na úřadech, zdravotní sestřičky a lapiduši, zloději písku, hloupé prodavačky v Albertu, babky co kradou dříví v lese a řepu /zdravím pepku !/ na poli, romští kabeláři, simulanti, hackeři a kraďoši témat fejetonků nevalné úrovně.
Nikolivěk ministři, předsedové vlád, prezidenti, policejní ředitelé, státní vrchní zástupci, kmotři, jejich kumpáni ve státní správě a v bankách.
Ti jsou v tom nevinně - jsou pouhými oběťmi vášní a úchylek výše zmíněných.

Zdislav Obrtník, t. č. Praha - Bohnice.
Autor Bohnické výzvy.
19. 03. 2012 | 13:21

buldatra napsal(a):

Holešovská výzva říká v podstatě A. Ale kde je B,C, D, atd.?

Chceme-li něco nám všem společného změnit k lepšímu, změnit to demokratickou cestou, abychom měli ve výsledku demokracie více a ne méně, je dobré prodiskutovat, jak by to po proběhlé změně mělo vypadat. Je dobré myslet na zlepšení současného neutěšeného stavu, myslet na budoucnost.
Pakliže se něco změní-nezmění ve stylu Slovenské gorily, nezmění se vlastně vůbec nic. Mají tam totéž, co měli i předtím, pouze s větším kraválem.
Takže, pokud chceme změnu, dobrá. Ale, co vlastně chceme? A chceme s tím něco dělat sami, nebo chceme, aby to něco někdo (někdo Sobotka a ČSSD) udělal za nás? A když to udělá, co se změní? Obávám se, že se nezmění nic.

Dovolím si citát, páč se mi zdá býti vhodným pro tuto příležitost:
Mnozí političtí revolucionáři… nevidí, že nová elita, která je motivována stejně jako ta stará, bude mít sklon ...obnovovat starou společnost", tj. chovat se stejně jako ti před nimi. (Erich Fromm: Mít nebo být)
Alternativu vidím v diskuzi o přímé, respektive o polopřímé demokracii a o vhodném způsobu, jak ji prosadit.
19. 03. 2012 | 13:35

Mard napsal(a):

Laco napsal:kolik lidí má exekuci, kolik lidí nemá práci ani úspory - a takový stát by jste chtěl? Stát bez peněz, zadlužený, zkrachovaný a s exekucí na krku?"...milý Marde, to je ale přece současný stav nebo se mýlím?

No naštěstí se mýlíte. Současný stav našeho státu je relativně dobrý. Zadluženost malá, nerovnováha rozpočtu spíše nízká, vláda se s tím něco snaží dělat, atd. Zkrátka domnívám se že tak špatně jako Portugalsko nebo Řecko na tom nejsme. Takže krach České Republice v nejbližší době opravdu nehrozí, a to jsem moc rád.
Nicméně potom co jsem shlédl názory Holešovské výzvy, tak začínám mít obavy, abychom na tom za chvíli nebyli mnohem hůř. Oni jsou v pozici horolezců, kteří nespokojeni s délkou výstupu se rozhodnou raději přeříznout lano!
19. 03. 2012 | 13:44

Mard napsal(a):

Alex napsal(a): Vy máte v hlavince opravdu obrovskej galymatyáš - a ve všem.

Jo, k tomu se hrdě hlásím. Ano, spousta věcí mi není jasná a musím o nich přemýšlet. Ale jsem rád, že vy tohle provádět nemusíte, protože vy se opravdu s obsahem hlavy nemusíte zatěžovat. :-)
19. 03. 2012 | 13:46

jarpor napsal(a):

mko

"Tahle debata jasně ukazuje, proč také v Česku prostě lépe nebude. Sešlost povětšinou hlupců napravuje svět. Většina debatujících ani neumí číst nebo nechápe psaný text.
Ne že by tahle země neměla problémy. Je jich hodně a nejsou malé. Tak to všechno zbouráme a pak se uvidí. Vyjedou blaničtí rytíři, přijde spasitel nebo krteček, chytrej Honza nebo Krakonoš, možná přijde i kouzelník – a propukne ráj na zemi."

Souhlasím s Vámi... O tom, jaká pravda je ve vašem citovaném... jasně svědčí i následná reakce českého maloměšťáka z 13:21 ...

nebo

když Dalimír napíše :

"Pánové v česku nastal čas voprášit rudou zástavu ! Je to opravdu v téhle skorumpované kapitalistickodemogratické spol.nutné ! O tom nemusí nikdo dlouze přemýšlet ! Rudí mají jasný program a já věřím že tenhle stát dají do latě a s demogratickými mafiány udělají krátký proces ! A o tom to je ! Dl.
19. 03. 2012 | 11:50"

načež Alex, pán, který přece "ví", kdo jsou ideologickými zaslepenci, trumpety... protože nadšeně neagitují za HV...

napíše následně :

"Povšimněte si dalšího ideologicky uvažujícíhi občánka - Dalimíra, ten má jasno - kdo se prohlásí za pravici, ten bude mít jeho hlas - ti rudí jsou špatní z pdstaty - to je ten většinovej trouba, kterej u nás brání fungování demokraciejako kdekoli jinde. On sám se zavřel do totality a do volby jediné správné strany. Je to komouš naruby. Bez jakéhokoli mozku.
19. 03. 2012 | 12:08"

Co více dodat ?
Snad jen to, že nemám nic proti tomu, jsem-li dán do společnosti s Mardem a SuPem.... a jsme-li my podle pana Alexe trumpety, pak pan Alex prakticky prokázal, proč je trotl na druhou. Nejen "pochopením" kam zařadil Dalimíra... ale i s "dohlédnutím" důsledků aktivit jistého Popelky...

Hezký den
19. 03. 2012 | 13:49

Mard napsal(a):

Laco napsal:jestli byly volební sliby lží může volič posoudit až po určitě době... v době, kdy strany slibují je jejich volební program pořád ještě slib...takže jak má občan poznat lháře na kandidátce?
No pokud nepoznáte že někdo na kandidátce je podvodník, tak jak poznáte že podvodník je ten, koho doporučuje Pepík odvedle, jak to navrhuje Holešovská výzva?!? Strany jsou alespoň nějaká záruka že se budou chovat jejich lidé trochu konzistentně. Jasně že můžou jejich kandidáti po zvolení utéct ze strany a hlásat jiné názory, jasně že ani nemusí utíkat a můžou hlásat jiné věci (krásný příklad byla třeba Strana Zelených). Ale alespoň nějakou malou záruku máte. A tu u Pepíkem doporučeného Františka nemáte žádnou!
19. 03. 2012 | 13:50

český maloměšťák napsal(a):

buldatra
Ano - coby autor Bohnické výzvy jsem také pro důkladnou diskuzi a až pak pro nějaké uvážlivé skutky.
Mám také připraven scénář takové diskuze.
Celý projekt jsem nazval Velkou Březnovou Datlovací Revolucí - a vyvrcholit by měl společným prohlášením všech datlů i datlyň v březnu 2022 /pokud však mezitím nedojde ke konci světa či změně takové, že se VBDR ukáže jako nadbytečnou, zpozdilou nebo trapnou/.

Začněme tedy.
Zkusme letos dosáhnouti prvního dílčího cíle - stanovení si rámce slušné, věcné, korektní a pro věc přínosné diskuze.
Jako první bod navrhuji, abych byl oslovován " Velký vezíre".

Dávám hlasovat . /uzávěrka hlasování je v srpnu r. 2012 - do té doby si to nechte pořádně rozležet v hlavě a tak různě/

Hezký předrevoluční den vinšuji.
19. 03. 2012 | 13:52

Mard napsal(a):

Laco napsal: Popelka je fašista rozbíjející demokratický systém.

Copak Popelka tvrdí něco o silném státě? Ne, Popelka je spíše nacista - tedy národní socialista. S fašistou nemá nic společného. Bohužel lidé to u nás díky komunistickému zmatení zaměňují. Komoušům se nijak nehodilo do krámu, že nacisté byli socialisté a měli mnoho sociálních řešení, která navíc ještě uváděli do praxe.
19. 03. 2012 | 13:54

Alex napsal(a):

Tato
Reagovat cenu má. Už proto, že se šíří jako mor to, že je-li občan nespokojený nesmí to dát najevo jinak než při volbách. A chce-li tu nespokojenost projevit mimo volby, musí nabídnout alternativu nebo začít sám aktivně politicky pracovat - taková typická jarporovina. Přečtěte si diskusi, koukněte se po blozích a uvidíte kolik lidí si tohle nechalo podsunout.
Včetně toho Popelky, za což ho mlátěj po hubě ze všech stran. On není povinen znát řešení a jesti ho hledá mimo politické strany, pak to asi něco vypovídá spíše o stavu těch stran než o tom, že by byl on cvok.
Mimochodem nikdo z těch mudrců, co ho odsuzují včetně autora mu neodpověděl jiným návrhem - než že takto ne, ač jsou stavem politické scény dojati úplně stejně - kromě SuPů, jarporů, Dalimilů či Mardů.
Typ autor či buldatra zase dají vplen v podstatě hodnotově obdobný návrh jak sami hodnotí ten Popelkův.
19. 03. 2012 | 13:56

český maloměšťák napsal(a):

Hmm - dle Jeho Excelence jarpora (ODS), který včera národu sdělil, že hodlá sdílet pravdu jen v podobě jarporovité...je příspěvek českého maloměšťáka verifikací té jeho pravdy - takto v podání mno.

Dámy a pánové - jak jsem rád tomu, že jsem se nemýlil, když jsem před časem tvrdil, že jarpor je buď blázen nebo děcko.

Neb tkzv. "pravda" v podání Jeho Excelence jarpora (zastupitel za ODS) je skutečně cosi tak bizarního, že připomíná klapajícího kačera na provázku či napůl ocumlané lízátko vražené do nosní dírky.
19. 03. 2012 | 13:57

Mard napsal(a):

Milan napsal:Vláda určitě padne,otázka je kdy ??????

No určitě nejpozději po dalších volbách. Do té doby může vládnou na základě výsledku předcházejících voleb.
19. 03. 2012 | 13:58

český maloměšťák napsal(a):

Mimochodem - máte nový cíl.

Odbory. /plánují na 21. 4. protesty , které chtějí koordinovat s jinými iniciativami/. Takže si přibruste jazyk a naplňte patrony vztekem.

Maucta.
19. 03. 2012 | 13:58

Jitka napsal(a):

Ten "fousatý" bambula neumí ani pořádně psát Česky a neustále opakuje..... poctiví, slušní voliči. Ne blbí, hloupí přitroublí pitomci.
19. 03. 2012 | 14:00

Mard napsal(a):

buldatra napsal: Alternativu vidím v diskuzi o přímé, respektive o polopřímé demokracii a o vhodném způsobu, jak ji prosadit.
No to je problém. Vy chcete aby o deficitu rozpočtu rozhodoval nevzdělaný Pepek od krav a měl stejný hlas, jako profesor ekonomie na VŠ? To je trochu problém, nemyslíte?
19. 03. 2012 | 14:01

Mard napsal(a):

Alex napsal: On není povinen znát řešení a jesti ho hledá mimo politické strany, pak to asi něco vypovídá spíše o stavu těch stran než o tom, že by byl on cvok. Mimochodem nikdo z těch mudrců, co ho odsuzují včetně autora mu neodpověděl jiným návrhem - než že takto ne, ač jsou stavem politické scény dojati úplně stejně - kromě SuPů, jarporů, Dalimilů či Mardů.

Milý Alexi, já nemohu za to že vy čtete jen to, co se vám hodí do vaší ideologické duševní pohody. Já napsal že by možným řešením bylo, aby ve volbách byl hlas voliče diferencován dle objemu daní, které odvedl do rozpočtu. To by mohlo být řešení.
Nikoliv se chovat jako Popelka, který vztekle chce odříznout kovový nosník od stropu a když ostatní namítají že nám pak spadne střecha na hlavu, tak vy se jeho zastáváte, že dělá dobře, že střechu stavěli lajdáci. Možná ano, ale každopádně až nám spadne na hlavu, díky tomu že bude chybět kus sloupu díky Popelkovi, tak bude ještě hůř. Není možné pitomci dovolit aby způsobil zkázu.
19. 03. 2012 | 14:09

jarpor napsal(a):

Jsou repliky nicků, na které má smysl reagovat, polemizovat s nimi, neboť i přes rozdílnost názorů, lze považovat tyto nocky za rozumné bytosti.
Jsou repliky jiných, na které reagovat smysl nemá. To je příklad repliky z 13:57. S prvokem, jednobuněčným živočichem, se polemizovat nedá.

A odbory ... že budou koorinovat ?
No konečně... Zruší se politické strany, soudy, prezident ... a bude pan Zavadil... a ten ráj...
v Řecku taky proti politice vlády vystupují a odpor organizují odbory... ó, ti se mají...

Hezký den
19. 03. 2012 | 14:14

Alex napsal(a):

Mard
Vy kubo, proč bych si měl hlavinku namáhat a vymejšlet vymyšlené. Tak jak to funguje všude. Podělá-li někdo něco v politice pod tlakem veřejnosti odchází. Bohužel dokud českou veřejnost budou většinově reprezentovat rozumbradové jakéhokoli typu vymýšlející něco jiného, ať už poctivě hledající nebo účelově rozbíjející jednotu nespokojenců. Jarpor si počká až ta rozezlenost dostane takové grády, že mu podpálí auťák na ulici ani pak nepochopí a bude se dožadovat ochrany policie, kterou ovšem v rámci systémových úspor předtím jako aktivní politik zdecimoval tupým propuštěním. On přece někam dohlédne.
Jo dohlédne, tak maximálně na špičku svý boty.
19. 03. 2012 | 14:19

dalimír napsal(a):

Jarpore zařadte si mne třeba i do luteránského kalendáře ,mě je to fuk ! O diskuze s takovými jako jste vy stejně nestojím ! Napíši si zde co mám na srdci a pro mne padla ! Zdravím Dl.
19. 03. 2012 | 14:20

český maloměšťák napsal(a):

Jeho Excelence jarpor/ODS/ - formulátor "pravdy" - také ztrácí glanc. Zajímavé.
Dalimír je Ltrouba a komouš naruby", další je "prvok a jednobuněčný živočich", pak je zde " Alex trumpeta"...

Mno - nervičky tak hrajou i lázeňskému švihákovi, zastupiteli za ODS a souběžně statutárovi obchodní společnosti...."věcnému" věčnému komikovi Jeho Excelenci jarporovi.

Který souzní jen se svými, že...přičemž ostatním ale vytýká ideologickou předpojatost.
----------------------------------------------
Toto může činit pouze blázen nebo děcko.
Nezlobte se, ale je to tak. To nejde zpochybnit. (snad jeětě duševní nemocí akutního charakteru by toto šlo vysvětliti)

Howgh. (o pohybnou zábavu formou ještě pochybnějšího "koorinování" nestojí snad nikdo - kromě bláznů nebo děcek)

Snad jen kolega datel buldatra - kdyby se ozval. A zahájil tak diskuzi o VBDR (jak na Velkou Březnovou Datlovací Revoluci 2022 se dobře připraviti, aby snažení vniveč nepřišlo a zmaru místo úspěchu dosaženo tak nebylo).
19. 03. 2012 | 14:25

buldatra napsal(a):

Velký vizíre,

potažmo maloměšťáku z ČEZka, Moravy a Slezska:
jak to tak sleduji, vidím, že nějaké řečičky a datlování nejsou vám echt, páč nejspíš jste maloměšťák činu, zvyklý vlítnout do toho rovnýma nohama. Inu proti gustu žádný dišputát. Tak tedy přestaňte datlovat a vlítněte na to.

Já moc rovné nohy nemám, takže hned tak do něčeho nevlítnu.
Jsem pomalý, pomale myslící vesničan, uvyklý vidle své nejdříve řádně připravit, nabrousit, násadu zkontrolovat a teprve pak ten nástroj bez zbytečného kraválu a plýtvání silami použít, to si pište.
S vidlemi vetchými, tupými a celkově nepřipravenými se lze dožít toliko práce kvapné, málo platné, zbytečné.

Jako bonus nabízím něco k nahlédnutí, popřípadě k úvaze:

http://www.hzpd.cz/
19. 03. 2012 | 14:28

stejskal napsal(a):

... Žena mi pak před spaním vyprávěla, že když vyjížděla autem na pláň nad naším domem, uviděla dva zajíce, kteří proti sobě stáli na zadních nohách a předníma packama do sebe mlátili jako nějací praštění ušatí boxeři...

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-burian.php?itemid=15867

Hezký den všem.

Libor Stejskal
19. 03. 2012 | 14:30

Ostravak ostravski napsal(a):

To je omyl,pane Žáku,nebezpeční jsou kavárenští mektalové,jako vy!!! Pana Popelky si vážím,i kdyby jen za to že narozdíl od vás zvedl řiť a něco dělá,vy jen mektáte,mektáte a mektáte!!!!
19. 03. 2012 | 14:32

někdo napsal(a):

Realistický plán jak svrhnout vládu zločinecké organizace ODS a dinosaura Kalouska:
1. Vybrat vešké účty v bankách v hotovosti
2. Přestat nakupovat, když už něco nakoupit musím, tak buď v zahraničí nebo v šedé ekonomice.
3. Optimalizovat daně

Pokud to udělá nadkritické množství lidí, česká ekonomika se zhroutí a spolu s ní i tato vláda neumětelů.
19. 03. 2012 | 14:37

Alex napsal(a):

Jarporku
pozor nějak se rozohňujete. Zase tak nějak typicky nad tím, co jste si vycucal z palce, že řekl ten druhý. Jinak jsem rád, že tak transparentně přiznáváte Vaši domácí praxi - když k V8m přijde opravář - je zřejmé, že vaše první otázka zní, zda je vyznání pravého či levého. Podle odpovědi víte najisto, kterej je ten machr, co to umí dobře. Pokud ne a neumí to, nastoupíte podle svých vejšplechtů sám a věc si prostě opravíte.
Ale jinak pozor na cévku. Svět by přišel o vskutku významného myslitele.
19. 03. 2012 | 14:37

Petr napsal(a):

Jak to tady čtu, tak vidim, že nás nic dobrého nečeká. Stačí vzpomenout na tu předchozí revoluci. Mafie, které ovládají tento stát, mají jistě své scénáře a své lidi na patřičných místech i pro tuto eventualitu. To budou potom ti odbornící, kteří nastoupín po křiklounech, kteří kromě toho, že je všechno špatně nekokážou říci jak by to konkrétně mělo být dobře. Aitor příspěvku má ale jistě pravdu v tom, jaký národ taková vláda a pokud nezkorumpovatelných a morálně čistých lidí je hrstka, těžko můžeme očekávat, že budou sedět zrovna ve vládě.
19. 03. 2012 | 14:43

jarpor napsal(a):

Alexíku,

i v tom opravování pračky jste vedle... jako v mnohém dalším...

Na tu cévku byste spíše měl dávat bacha sám... při rozohňování se ke každému, kdo nevidí spasitele v Popelkovi... a věřte, že jsem ani netušil, kolika lidem jsem, dle Vás, včetně Popelkovi, cosi "podsunul"... :-))

Pane Stejskale, s těmi zajíci boxery to bylo a je trefné...

Hezký den
19. 03. 2012 | 14:57

Alex napsal(a):

Mard
Ježkovy voči. To Vám to člověk musí podávat polopaticky. Vy jste jen troškujiný typ než jarpor a Dalimil. Vy zase hledáte jen a jen nějakou svou originální cestu. Ten návrh myslíte opravdu vážně? Pak se nedivte, že jste tam, kde sám soudíte toho Popelku. Jen proto, že si necháte vnutit tu pitomost, že musíte mít i řešení, když jste z těmi politiky nespokojen?
Že si necháte vnutit pitomost, že když donutíte ať už jednohoprofláklého ministra nebo celou profláklou vládu k demisi, že to je něco co někoho nutí dávat naprosto pitomou otázku a co po svržení vlády. Inu přijde jiná. Jak to chcete dělat jinak.
Ukažte mi jedinou vyspělejší zemi, kde vládne vláda se stranou, jejíž praktiky se propírají před souní stolicí. To jde opravdu jen v Česku. Všude jinde by už jen kvůli tomuhle nikdo do ulic zamířit vůbec nemusel. Bohužel u nás holt zřejmě musí snad dojít až na tu defenestraci, aby se jarporek jako aktivní politik poroučel sám, nebudou-li s ním lidé spokojeni. Fakt si myslíte, že takový jarporek, pokud je profláklý, že je nenahraditelný?
19. 03. 2012 | 15:00

sedlak napsal(a):

svrbí mne jazyk, ale musím to napsat.."slušná účast" řekl John James...tady se asi něco děje ;-)
19. 03. 2012 | 15:15

nevymytýmozek napsal(a):

Co se dá čekat od blogerů tohoto webu, snad ne, že by se vyjádřili proti svému chlebodárci. Vše je jen o lidech...chamtivých, cynických, sobeckých za každého režimu ve svůj prospěch.
Pak o těch co jsou líní živit se poctivou prací a umí jen žvanit pro každého koho chleba jedí i kdyby to byl dabel sám.
Každému není dáno umění žvanit a lhát a ani se nezačervenat.
Proto drtíte slušné lidi jako jsou představitelé HV ?
STYDÍME SE ZA VÁS !

Klidně mě cenzore smaž, hlas lidu neumlčíš
PODPORUJI
19. 03. 2012 | 15:26

SuP napsal(a):

milý Alexi -
Váš příměr s ledničkou je značně nepřesný, řekl bych až ustřelený. Ti Vaši "nespokojení" můžou mít v ulicích úspěch až v případě, že se nasere i těch 52% spokojených, kteří vůbec nechodí k volbám. A zkuste se jich zeptat, kdy to bude, protože se nezdá, že by se to k tomu vyvíjelo. Co se týká ledničky, tu neopravuju. Zato když u 6 let starého auta odřu blatník, nehodím ho ze skály jak radíte vy, ale nechám vyměnit ten blatník, protože vím, včem a jak jezdím. Zkuste uvažovat trochu v širších souvislostech, ne tolik jako radikál bez zodpovědnosti.
19. 03. 2012 | 15:28

SuP napsal(a):

Tato -
Ve vší úctě, ve svých 63 jsem si myslel, že asi vám, co to znamená "mluvit do dubu". Jen s vámi mi to připadá spíš jako "do sekvoje".

Jarpor -
To je dneska facha co? V sobotu a v neděli to tu bylo skoro na umření a jen přijde pondělí a občani se dostanou ke služebním počítačům, to je hned živo! No zase to za 3/4 hodiny všechno zmrtví až budou stíhat MHD. Nicméně taky máš ten dobrej pocit, že je tu někdo hrozně nervózní?
19. 03. 2012 | 15:44

Radovan II. napsal(a):

Pane Žáku, občané jsou už tak otráveni - ti normální, že se už nechtějí dívat ani na zprávy v TV. Nechtějí se stresovat, Co je to za vládu, co tak otravuje své občany ????
Co jsou za lidé ti odesáci, topáci a veverky. Zapomněli z jakých daní žijí, kdo je živí ? Kdyby nebylo obyčejných pracující, museli by se pást.
Arogance těchto lidí, co si hrají na politiky je otřesná. Tvrdí, že pár lidí, je nespokojeno, bohužel jsou jich milióny, ale ne všichni mají odvahu jít protestovat, někteří by mohli být vyhození z práce. Bohužel. EU by konečně měla vědět jak špatná je situace v ČR. Na co máme europoslance všech stran, hlavně levicové, že neumí o kolapsu v Česku iformovat vedení EU ???
Tak aspoň občané v ulicí EU upozorní na politický kolaps v Česku, pohár už dávno přetekl, bohatí se cpou kaviárem, pak sedí na zlatých WC, koupou se ve zlatých vanách atd. Obyčejní občané nemohou vyjít s výplatou. Stále se propouští občané, jen tak, aby se ušetřilo. Propouští se odborníci a ruší se důležitá místa. Ale na ministerstvech, kde o sebe úředníci zakopávají, často bez vzdělání se nepropouští. Také radnice a hejtmanství jsou často plná zbytečných úředníků, bez odbornosti. Tam se nepropouští, aby se získali voličské hlasy.
FUJ !!! Občané musí buď vyměnit co nejdříve vládu, nebo vláda vyměnit národ.
Co se povede ?
Conzore nemaž a nauč se pořádně anglicky !
19. 03. 2012 | 15:47

SuP napsal(a):

Vykydale -
Jestli chceš být titulován "Velký vezíre", to bys nesměl být zadělanej od hnoje, cos ho před tím kydal......
:´-)
19. 03. 2012 | 15:48

jih napsal(a):

Je stale zrejmnejsi ze si lid voli stale horsi a horsi politiky. Je tedy na case vymenit lid a nahradit jej nejakou vhodnou iniciativou.
19. 03. 2012 | 15:51

pgjed napsal(a):

To Stejskal:

Jeto typický projev souboje zaječích samců. Ostatně je doba honcování zajíců. Když jedu z vinohradu večer, musím dávat pozor, abych jich několik nepřejel, jak jsou zblblí.

To Laco:
Hluboce se mýlíte. Myslím, že na tomto blogu je obecně známo, že já řešení mám a rozhodně to není nedomyšlenost, jako Holešovská výzva. Vykřikovat u piva a nebo na náměstí, to vyjde na stejno. Bohužel, řešení, které preferuji, nemá po léta žádnou zvláštní podporu. Proto nemá a zřejmě ani v nejbližší budoucnosti nebude mít významnější vliv na celkové dění, ke škodě všech. Bohužel, málokdo z těch, kteří pláčou za něčím, o co je dříve socdem, dnes topodsvv vláda připravila, si uvědomí, že právě přišli o produkt skromného vlivu lidovců na státní politiku.

To Mard:
Volební systém za nic nemůže a nic neřeší. Měli jsme téměř čistý poměrný, dnes máme spíše většinový, přesto je problém sestavit vládu a jsou voleni stále titíž, nebo velmi podobní darebáci! A volba funguje tak, že je stále více darebáků a slušní a pracovití jsou stále více vyháněni z politiky. Proč to tak je? Protože voliči jsou úplně blbí. 4 roky frflají a nadávají u piva, nebo chodí hulákat někam na náměstí, místo toho, aby se snažili poznat, kdo je kdo a zapamatovat si co dělá a nevolit hajzlíky, ani hajzlíkovské partaje. A když příjdou volby, nechají si zmoravcovat hlavu a jdou a hodí to jedni kalousbergrům, druzí ODS, třetí socdem a čtvrtí veverkám, nebo nějakému podobnému objevu. Stále kolem dokola. Někteří zvlášť přemýšliví se nechají nachytat na kampaň o vykroužkování darebáků,kteří jim do politiky nalezou zpět zadními vrátky a tahají tam za provázky.... Jo a ten nápad s váhou hlasu podle daní? Ještě to tak! Nebo máte dojem, že ti pitrakalové jsou právě ti mudrci, kteří nás spasí? Já bych se spíše bál, že mají ještě na něco zálusk. A Tomáše, nebo Jana Baťovy nevzkřísíte. Ostatně, když naši dědci a otcové mohli, stejně si místo nich vybrali kdejaké Beneše a podobné vykuky. My si snad ani slušné a poctivé úpolitiky nezasloužíme.
19. 03. 2012 | 15:59

SuP napsal(a):

Nedavno jsem vám sem hodil perlu, cituji:
"Je čím dál více zřejmé, že většina kritiky současné vlády a jejich kroků je výrazem frustrace velké části spoluobčanů z polistopadového vývoje v ČR. Zejména frustrace z toho, že "nám slibovali", jak se budeme mít líp. Ačkoli líp se sice máme, ale spousta jiných než my se má ještě mnohem líp. Tato frustrace nedovolí připustit, že my, co se máme "jen málo líp", jsme pro to nic neudělali a závidíme. A korunu tomu dávají tím, že by chtěli svrhávat vlády."

K tomu dodávám jen - DODAVATELSKY.
Pro ty, kdo by nevěděli, co to znamená dodavatelsky, uvedu 2 příklady. Dodavatelsky stavět znamená "nechat si postavit". Analogicky je možno dodavatelsky kouřit (ale to nepatří do této vysoce intelektuálské debaty). Tedy svrhávat vládu dodavatelsky znamená "nechat ji svrhnout". Však on se nějakej Popelka najde, budu se na to dívat v televizi .....
19. 03. 2012 | 16:08

vyzývatel napsal(a):

Nechápu,jak se někdo může tázat, co je to za strany (ODS,TOP,VV).Když již "vládnou" dosti dlouho na to, aby se nikdo takto blbě nemusel ptát. Ano jsou to sobečtí, zlodějští vládci, kteří hrabou pro sebe, ovšem může se stát,že budou brzy hrabat pod sebe. Kam tedy patří? do želez, to dnes již ví většina lidu tohoto státu. Jenom ti patolízalové (jako v každé společnosti) s nimi táhnou, ti co z toho mají zisky, jejich přítelíčkové, které "oni" potřebují.
Nic zatím nebude potřeba udělat - jenom generální stávku - třeba jednodenní a pak uvidíte jak budou pos.....
19. 03. 2012 | 16:09

Alex napsal(a):

Milej SuPe vo tom to právě je. Co se tý nesokojenosti týká, jste mimo 52% nespokojenost ještě nikde nikoho neshodila. 70% ano.Jaké % by podle Vás dnes odpovědělo na otázku spokojen s vládou či nikoli. A nedělejte z voličů blbce.
V Německu odstupuje prezident jen kvůli podezření ze střetu zájmů při stavbě svého domu. Tady máte vládu, jejíž třetina je propírána před soudem z poněkud nestandardních praktik. Už jen pro tohle by v tom Německu byli dávno předčasné volby, už ve chvíli, kdy se ty praktiky provalily. Ono totiž vůbec nejde o nějaký blatník, ale o brzdy, bez kterých jaksi bezpečně jezdit nemá. Jezdit můžete i s tím pomačkaným blatníkem, pokud ničemu jinému nepřekáží. Ten Váš malér spočívá v tom, že špatně posuzujete charakter té vady. A zase se budeme hádat, kdo má pravdu, že - jak je to s tím blatníkem vůči tomu soudu. A to vskutku smysl nemá. Proto i můj výrok, že Vy byste nepoznal ani kdybyvedle Vás vybuchla atomovka.
Když už nejste s to normálně porozumět, zkuste se zamyslet, proč to v tom Německu funguje jinak a proč je tam pro 99% lidí normální, co pro Váš typ ne.
Co se týká té ekonomické politiky - tam jste na tom podobně. Nicméně o ní nemusí padnout ani slovo. Měl by plně postačit ten soud s VV. Pro Vás osobně to zřejmě nemá na nic vůbec žádný vliv a ono má doslova a do písmene ráže té atomovky.
Takže to zkuste s tím zamyšlením přece jen Vy.
19. 03. 2012 | 16:15

SuP napsal(a):

pgjed -
Dát Vám za pravdu mi nedělá potíž. Možná se právě přiblížila doba kdy je potřeba volit malé neparlamentní strany. Dlouho jsem tuto praxi odmítal, nicméně je zřejmé, že jiným způsobem než takto není možné velké strany nezvolit. A případnej Fico-čeko ať se svým vítězstvím zadáví i se svými voliči. A v kombinaci s raketovým startem šedé ekonomiky by v tom byl čert, abychom nedosáhli rozumné změny ústavy v oblasti volebního systému.
19. 03. 2012 | 16:20

ddavid napsal(a):

Takže Miroslavu Žákovi vůbec nevadí, že žije v totalitě, nikoliv v demokracii? Žádná svoboda, žádný kapitalismus, jen mafiánské řízení státu. No, řízení! Dryjáčnické rozkrádání v miliardách. Všehoschopní, zvl. vládní politici, již stát zprivatizovali, zbývá pár drobností, např. justice - ta se zsatím zcela zprivatizovat nepovedla. Pan Popelka z HV sice není vynikající řečník (také se předem omluvil, že mu to nebude v ČT nijak moc odsejpat), ale dostal občany v desetitisích na shromáždění, kde bylo jasně řečeno, že toto drancování země vyvolenými mafiánskými klany musí přestat. Je zvláštní, že o této problematice Žák nepíše, ale investigativně rozcupuje HV.
19. 03. 2012 | 16:24

SuP napsal(a):

Alex -
Čtete nepozorně texty, které chcete rozporovat. To vám jen čistě z piety fandím, abych nemusel dovozovat, že psaný text nechápete.
Jestli pro vás je tahle vláda "brzdy", tak pro mě vlády jako takové nejsou víc než "blatník". To byste možná pochopil, kdybyste se někdy živil vlastní prací. A s atomovkou jste vedle vy. Nerad se tu opakuji, od toho je tu dost jiných, že?, ale jsem školenej na důstojníka štábu civilní obrany a výbuchem atomovky jsme se probírali aspoň 2 měsíce v kuse. Takže na rozdíl od vás vím, jak se podle velikosti záblesku určí mohutnost výbuchu. A víte proč? Aby bylo mořno včas zajistit dostatečnou kapacitu bulddozerů a nafty na hloubení hromadných hrobů. A o takových znalostech si vy asi těžko můžete nechat snít.
19. 03. 2012 | 16:37

obyčejný člověk napsal(a):

Pane Žák, úplně, jako by náhodou, jste zapomněl analyzovat příklad islandských přátel, kteří se nebáli jít do, podle Vás do nesmyslného řešení. Leccos se jim zdařilo, ale především řešili okrádání společnosti nadnárodními bankami. v tom je potřeba začít i tady. Sám asi dobře víte, že je to alfa a omega všeho počínání. Sám asi víte, kolik jsme z našich daní, bez toho, že by se nás někdo zeptal, zda to dovolíme, nalili do jejich prázdných kas. A teď v tom pokračují a dále nás nejen svými poplatky okrádají. Jste asi zkušený pisálek, ale Váš záměr je bohužel nepoctivý.
19. 03. 2012 | 16:46

Scarabeus napsal(a):

Mard:

Jen ty výsledky nemá Petr Nečas zdaleka takové jako Steve Jobs.
19. 03. 2012 | 16:52

Alex napsal(a):

SuP
To opravdu stačí - milej SuPe. Nedivím se, že se s jarporkem k sobě tisknete ja dva teplí bratři. Rozdí mezi Vámi opravdu není. Máte potíže jak se čtením tak zřejmě i s vyjadřováním. A tu profesi? Tu jste snad ani neměl prozrazovat. Nejste Vy ten fanda co sbírá plunový masky a ve sklep paneláků si pouští filmy CO se zkušebními výbuchy atomovek?
19. 03. 2012 | 17:01

jarpor napsal(a):

SuP

Pravdu píšeš... hodně nervózní...

A ten příměr - mám se líp, ale proč se někteří mají ještě líp... ten "sedí"... a abych nebyl "čten", třeba milým Alexíkem, že schvaluji zlodějny, pak za zlodějnu, se má sedět a kradené vrátit majiteli. Bez úvozovek a bez stranických preferencí zloděje...

Ke komu se tiskne "studený" Alex, není třeba rozebírat...

Hezký podvečer
19. 03. 2012 | 17:37

StandaT napsal(a):

tata: neomlouvejte se za to, že jste nepochopil ironii. Očekával jsem omluvu za to, že jste mi připsal názory kovaného levičáka.
19. 03. 2012 | 18:01

StandaT napsal(a):

SuP, Jarpor, silvie: tak blbí zase nejsou. Jen provokujou jakoby nechápavostí.
19. 03. 2012 | 18:02

Vandal napsal(a):

cokoliv, co pomůže dostat zločinecké svině od koryt před soud, je dobré. Keců za těch dvacet let bylo ažaž, a politici se dopracovali k nebetyčné aroganci, bezohlednosti a zločinosti.
Teď nastal čas zúčtování, ty samočistící procesy ve fungující demokracii, kde je zpětná vazba mezi politiky a občany, a kde si politici nedovolí ignorovat řád, platný pro všechny občany, a pokud ano, skončí před soudem a leckdy ve vězení, tak teď místo nich přijde drsná, jak šmirgl, změna, a prudká. Arogantní političtí panáci, dnešní Jakešové a Štěpáni, přebarvení na modro, dostanou záhul, o jakém se jim ani ve snu nezdálo. Přijde zemětřesení na politické scéně, bude to evoluční skok přímo úměrný tomu dvacetiletému zahnívání. Konečně! Národ zde není pro politiky, ale politici pro národ. Pokud tomu tak není, je to špatné, a musí se to změnit!
Vláda věcí tvých, lide, k tobě se navrátí.
DO ULIC!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avanti popolo!
19. 03. 2012 | 18:17

sedlak napsal(a):

raději HV než odbory přihřívající si svoji polívčičku http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/odbory-nastoupi-do-ulic-21-dubna-chytry-termin
19. 03. 2012 | 18:58

Almo G napsal(a):

Alex: tentokrát hodně dobrý... Napsal jste hodně věcí i za mě. Je smutné sledovat jak stádo už po sté bučí, co mu bylo podsunuto. Že není plán B (vzpomínáte?), že odpor proti asociální vládě není program a bů a bů a bů...
19. 03. 2012 | 21:44

Mard napsal(a):

Alex napsal: Ukažte mi jedinou vyspělejší zemi, kde vládne vláda se stranou, jejíž praktiky se propírají před souní stolicí.

No zase to nepřehánějte. Jeden amorální typ (Bárta) vzal ze své kapsy peníze a dal je jiným amorálním lidem (kteří si stěžovali že z 50 tisíc korun měsíčně nevyjdou). Je to sice hrozné, ale ne nejhorší. Nejde o nějakou korupci (tam musí být veřejný zájem) ani o nějakém rozkrádání veřejných prostředků (Bárta to dával ze svého), jde jen o obraz jejich morálních poměrů, který je (souhlasím s vámi) hrozný. Ale to že je to před soudem, to jsem rád - vy si myslíte že v jiných zemích si nestrkají politici navzájem obálky?!? Například že ve slavné EU v Bruseli se neuplácí? No tomu jistě sám nevěříte. Takže buďme rádi že u nás je to před soudem. Alespoň je to důkaz o tom, že policie, zastupitelstvo a soudy fungují. Víc mě vadí třeba to, že milej Gross má desítky miliónů z ničeho nic a žádný soud se nekoná. To mi vadí víc. Ani s velkou pravděpodobností nepoctivý pan Řebíček nestojí před soudem, stejně jako pan Palas, který je velmi pravděpodobně ze stejného těsta. To je vám jedno? Raději by jste preferoval, aby nebyly žádné procesy?
19. 03. 2012 | 22:10

Mard napsal(a):

Radovan II. napsal: Co jsou za lidé ti odesáci, topáci a veverky. Zapomněli z jakých daní žijí, kdo je živí ? Kdyby nebylo obyčejných pracující

To jsou komunistické floskule milý pane. Dnes je většina zisku tvořena ve finančních operacích (prý až 2/3 dle statistiků) a kde máte nějakého obyčejného pracujícího? Šikovný český podnikatel dnes může zadat návrh výrobku do Indie, nechat vyrobit v Číně a prodává mu jej bude celosvětová americká firma. Kde máte toho obyčejného pracujícího? Doufám že si uvědomujete klesající význam obyčejného pracujícího v celosvětovém měřítku? Dnes už nikoho moc nezajímá parta kopáčů, ale potřebuje bagristu pro svrchní hloubení, místo zedníků nastupují technologové litého betonu, atd. Honem se oprostěte od vašeho spoléhání se na "obyčejného pracujícího", protože časem to bude ještě větší minorita než dnes.
19. 03. 2012 | 22:18

Mard napsal(a):

Alex napsal: Co se tý nespokojenosti týká, jste mimo 52% nespokojenost ještě nikde nikoho neshodila. 70% ano.Jaké % by podle Vás dnes odpovědělo na otázku spokojen s vládou či nikoli. A nedělejte z voličů blbce.

Z voličů blce dělati netřeba! Bohužel. Stačí se podívat na to, jak většina lidí rok nebo dva roky po volbách úpí koho to zase volili. To je stejné, jako stádo blbů co si vezme půjčku na dovolenou nebo vánoční nákupy a za rok úpí že mají na krku exekuci. Smiřte se s tím že lidé jsou blbci. Bohužel je to smutné, může nás to mrzet, ale moc se s tím dělat nedá. Proč si myslíte že je všude nějaká reklama?!? Myslíte že prodejci jen vyhazují peníze oknem? Ne, vědí že se jim to vyplatí! Blb jde, vidí Kalouska na bilboardu a pak mu hodí hlas do urny. Hrůza.

A co se týče nespokojenosti. No pochopitelně že i já jsem hluboce nespokojen. Vidím co všechno by se dalo dělat lépe. Ale to neznamená že bych si jako kretén myslel, že vláda nějakýho Pepka Vyskoč by byla lepší než ta dnešní.
19. 03. 2012 | 22:25

Mard napsal(a):

Scarabeus napsal: Mard - Jen ty výsledky nemá Petr Nečas zdaleka takové jako Steve Jobs.

No to teda nemá zcela určitě :-( Ke škodě nás všech. Na druhou stranu jsem si jist, že kdyby místo Nečase zde vládl Steve Jobs, tak by asi hodně lidí protestovalo. Zejména Holešovská výzva :-)
19. 03. 2012 | 22:29

Scarabeus napsal(a):

Mard:

Že by z nebe přišel vládnout do ČR nový mesiáš? No nevěřím na to, ale kéž by.

K vládnutí je potřebná jiná kvalifikace než k řízení počítačové firmy. Dobré vládnutí je postaveno na 3 vzdělanostních pilířích, právo, ekonomie, 3. pilíř (osobně nazývám) duchovní, tzn. filozofie, sociologie, psychologie, historie, .... to jen vzdělání, dále dobrý/á charakter/morálka vládce, protože nejtěžší je zkouška mocí, dobré výsledky na nižších stupních vlády, tzn. město a kraj, nižší funkce na státní úrovni.

Pokud by u nás vládl někdo se schopnosti Steva Jobse, s příslušným vzděláním k vládnutí, tak bych určitě neprotestoval. Domnívám se, že jeho prvním krokem by bylo vyhození, ze státních služeb, Nečase, Kalouska, Drábka, Dobeše, ..... pokud by to zákony umožňovaly (čistě teoreticky, což neumožňují) tak i Klause.

Akcionáři firmy Apple jsou s řízením firmy Stevem Jobsem velmi spokojení, akcionáři, už asi jejich většina, "firmy" ČR, tzn. občané ČR, jsou s řízením "firmy" Petrem Nečasem velmi nespokojeni, zaplňují náměstí.
19. 03. 2012 | 23:07

Jokles napsal(a):

A všichni poslouchejte ! Přečetl jsem si jak úvodní článek p. Žáka, tak i následnou "diskusi". Z té diskuse jsem zděšen ! Velmi rozumný rozbor situace p. Žáka snad nikdo (až na výjímky) nikdo nečetl, natož aby domyslel ! Ta přemíra zaslepených tupců, co tady "hodnotí" p.Žáka a slepě žene prosté zoufalé občany do dalšího podvodu buď nemá základní špetku znalostí o politických praktikách, či základů demokracie, případně zdravého rozumu. V krajním případě to by mohlo dopadnout, jako v Egyptě, kdy "revoluce zvítězila" a moci se chopila armáda, která jí tak snadno už nepustí. Horší příklad je třeba z Libye. A o to zřejmě Popelkovi jde, neboť jinak bych jej musel považovat za naprostého a nebezpečného diletanta, který neví do čeho jde a co jej, i zbytek zblblých občanů, čeká. Nás ostatních, bohužel pak nepřímo také. vsadím se, že Popelka si nikdy nepřečetl ani jedno z velkých děl klasiků o státu a revoluci, kde by musel přiznat svou dosavadní neskutečnou naivitu. A když jsme u toho, tak jistě nečetl nic o tom, jak si Hurvínek představoval válku. Škoda. Ale občané pomalu a jistě už přestávají býti "ovčany" ! Těch max 2 tisíce lidí na Václavském náměsti je vzhledem ke stavu obecné nespokojenosti žalostně málo ! To dokazuje, že lidé už tak snadno nikomu nenaletí. Něco podobného čeká i Babiše, jen co se projeví, co vlastně chce . Deklarovat pouze "vládu odborníku a boj proti korupci" prostě nestačí. Navíc "ulomit hrot" hněvu občanů se najednou chystá i prožluklý odborář Zavadil s ambicemi stoupnout si včas do čela případnému pohybu mas. A samozřejmě následně kandidovat do Senátu, či EU parlamentu ! A z Brusselu jsou pak ty vaše problémy, občané, velmi, velmi vzdálené... Každému myslícímu tvoru musí být jasné, že pokud tady nebude nová politická strana s naprosto jasným a závazným programem a představou o uspořádání společnosti, který osloví většinu občanů této země a ti ji pak budou volit k vítězství, nezmění se v této zemí vůbec nic ! Bohužel taková strana dnes u nás není ! A rozhodně to nejsou ani sálově revoluční KSČM, nebo socani ! Neboť je jedno, zda v USA vládnou demokraté, nebo republikáni, stejně tak, jako je jedno, zda u nás vládnou ODS, nebo ČSSD, nebo TOP, či bůhví kdo, když výsledek je stále tentýž a jen stále horší ! Jiná cesta, než volební vítězství v demokratických volbách, prostě neexistuje. Proto tento režim vítá takovéto popelkovsko-odborové happeningy, se kterými se bez zapocení hravě vyrovná ! A to vám chtěl p. Žák říci ! A možná právě proto se zde v diskusi ozvala celá plejáda potrefených nadháněčů, dokonce i TV se "demokraticky " přidala a opakovaně informuje veřejnost, že budou další demonstrace popelkovsko-odborové demonstrace s chybějícím dovětkem, že vláda se "celá třese strachy" ! Revoluce, upřesňující si program během útoku je zákonitě v historií předem prohraná ! A krach těchto akci přináší pro občany jen další pocit bezmoci a beznaděje. Proto vás vyzývám, šetřete energii na těžký boj s protivníkem, který je nesmírně silný a použije na svou záchranu všech prostředků, kterými disponuje. A těch je mnoho ! My máme jen ty demokratické volby. Pro to musíme získat účast především nevolící většiny občanů, kteří nejdou volit, protože nemají koho ! bZkuste si proto přečíst článek p. Žáka ještě jednou a bez emocí...
19. 03. 2012 | 23:15

český maloměšťák napsal(a):

ad Apple
Zřejmě poprvé v historii Applu obdrží akcionáři dividendu.
Nebo se alespoň realizuje zpětný odkup.
Akcionáři spolku, kterému šéfuje Nečas obdrží tak maximálně Kalouskovu složenku, mastnější než kdy jindy. Plus pokles životní úrovně. Jako bonus.

Tož tak , milí obhájci neobhajitelného.
19. 03. 2012 | 23:33

Scarabeus napsal(a):

český maloměšťák:

Akcie firmy Apple stoupají, (pomyslné) akcie ČR klesají.

Jen jestli Kalousek zaplatil tu složenku alespoň sám za sebe, když byla adresována všem občanům ČR, on je přece také občan ČR.

S Kalouskem nevydržela ani manželka.
http://www.novinky.cz/domaci/262320-ministr-kalousek-se-rozvedl.html
19. 03. 2012 | 23:47

Emča napsal(a):

Plně podporuji vládu trojky, která sice nevyhrála volby, ale o to více se tím zaštituje. Je potřeba, aby vládli tito kutilové pravice dokonce svého volebního období a ještě více zdevastovali vše na co sáhnou,nebo se pdívají, aby si konečně
voliči těchto užili co pomohli podělat.A to měl jistě na mysli i autor článku.
Emča
20. 03. 2012 | 00:05

PK napsal(a):

to jokles

Zmatečný komentář
20. 03. 2012 | 04:31

Alex napsal(a):

Mard
Bohužel, neporozuměl jste. V tom Německu s mnoha věcmi nemají Němci problém mít stejný názor, na ulici tam proto, težko dojde. V Čechách? Co Čech to jiný názor - i na to kradení. To je důvod, proč ti Němci jsou jinde s těmi politiky a my úplně někde jinde. Snad je to už srozymitelné. Sám to dokládáte. SuP také - a přirovnává to k blatníku. Opravdu těžká věc. Co se týká míry té nekompetentnost, tam už je to horší s médii. Ale ty informace jsou. Bohužel je to skutečně tak, že co Čech to znalec na všechno - někteří bez jakých koli informací o problematice vydávají soudy. Takoví poznají, že barák může spadnout, teprve, když jim na tu hlavu spadne. Dokud se jarporové, Mardové či SuPové budou chovat jako Češi a ne jako ti Němci, těžko se u nás něco změní. Ono, když to chodí takto, asi to nic kompetentního nebude -
http://zpravy.idnes.cz/znemoznili-me-rika-ticha-ministryne-hanakova-a-rozdava-vypovedi-pxn-/domaci.aspx?c=A120314_1748050_domaci_jw
A fakt je dobrý bejt pravicovým fandou a ničím víc.
20. 03. 2012 | 05:23

Aymar napsal(a):

Od určité doby si víc začínám vážit lidí, kteří zvednou zadek ze židle a jdou prodat svou kůži do ulic. Je to mnohem méně pohodlné než psát do blogu moudrá slova o tom, že ti, kdo ty zadky zvedli, jsou hlupáčkové, kteří nevědí, co chtějí a neumějí mluvit před kamerou.
20. 03. 2012 | 10:20

Roman napsal(a):

Mnoho občanů je ve finanční tísni a proto sází číselné loterie ! Fortuna provozuje zahraniční loterie zejm.lukrativni Italskou a Maďarsou ! Je třeba skontrolovat ,zda čísla vylosovaná v zahraničí odpovídají číslům,které uvádí Fortuna ! Bylo by třeba zjistit zda Fortuna nemá vazbu na zahraniční partnery a nezasílá jim informace jaká čísla sázející vsadili protože je zná !!!!Důvřuj,ale prověřuj !
20. 03. 2012 | 11:53

Jarka napsal(a):

Váda demisi !!!!!!!!! Je proti lidu této země !!!
20. 03. 2012 | 11:54

lilith napsal(a):

panu popelkovi fandím.je úplně fuk.kdo stojí v čele holešovské výzvy. důležité je to,že po23 šílených letech zlodějin, kourupce,bezpráví,nezaměstnanosti,poplivání lidských práv a žalostného stavu zoufalých lidí bez práce a v dluzích se našel někod.komu to není lhostejné a chce nás všechny.otrávené a znechucené lidi sjednotit.a nabízí řešení.stav v čr je katastrofální a neudržitelný.přebujelost a přeplácensot státní správy ruku v ruce s tuneláří bohatými podnikateli ,pro které lidé dřou za smměšnou min.mzdu už musí sksončit!!nenearodila jsme se proto,abycch dřela za pár korun na péakáž ,která si vyplácí miliony.
20. 03. 2012 | 11:58

Lspeedy napsal(a):

No jo, píárista se nezapře, placený výplach mozků a samé lži...
Vy máte představu, jak se toho současného marasmu zbavit? Pokud ne, tak držte ústa, protože narozdíl o této iniciativy vy máte POVINNOST ji mít, jako příživník placený z našich daní...
"Současné vládní strany svou politiku dopředu a také své záměry nadmíru jasně deklarovaly." - to už jste si zřejmě ujel na fetu, absolutní opak je pravdu - současné vládní strany svpoji politiku dopředu tajily a popíraly...kdo tvrdil, že v žádném případě nezvýší daně a dal to dokonce do své smlouvy s voliči?

Buď jste za své lži placený, nebo jste neskutečně hloupý...
20. 03. 2012 | 12:41

Hugo napsal(a):

Nechci dlouhou diskusi, ale pan Popelka má částečnou pravdu a je potřeba vylít tu žumpu která u nás vládne. Ale:
je nutno před novou volbou uzákonit Odvolatelnost politiků,soudců a prostě všech volených a jmenovaných funkcí.
Zavést trestní zodpovědnost za jejich rozhodování a zrušit veškerou imunitu.
Jak hlásá soudruh Kradousek zavést pro všechny stejná pravidla, což obsahuje pro pány posrance, a jiné cestovat za své,jíst za své,kupovat si tužky a telefonovat za své. Přece mají od nás platy za které si to můžou dovolit. Nám tohle již dávno tohle vše zrušili.
Abych se ještě vrátil k té odvolatelnosti,
Slušný ministr by přece odstoupil v případě své chyby, ale jelikož my nemáme slušné ministry,ani soudce dokonce ani starosty, tak se musíme občas proti nim bouřit a někteří podlehnou tlaku, ale takový Vondra,Nečas.Drábek. školský Dobeš.,John kterému nesmrdí koruna. Spící ministr zahraničí a podobně. Nechci jmenovat všechny ale proč můžou dávat odměny svým souložnicím ze státního,proč jim to nedají ze svého,a co na to jejich manželky.
Prostě budou li mít proč přemýšlet a chtít udělat něco ve prospěch nás všech tak se také musí bát o svoje koryta jako dělný lid.
20. 03. 2012 | 12:59

Yossarian napsal(a):

Autor: skvělá úvaha! Bohužel je vidět, že ona "slušná" většina (co umí jen po hospodách a internetových diskusích nadávat na politiku, cikány a jak se u nás krade) to stále nedokáže pochopit, i když to od Vás dostane pod nos na stříbrném podnose.

Bohužel vláda se drží moci zuby nehty, protože veverky vědí, že po pádu vlády bude následovat odchod do nebytí. ODS i TOP mají aktuálně malé preference a TOP se ještě nepovedlo ODS dostatečně marginalizovat. Tohle vše se bohužel odehrává na pozadí zadlužování této země a rozkrádání veřjných financí.
20. 03. 2012 | 15:12

Yossarian napsal(a):

Hugo: politici přece JSOU odvolatelní, stejně tak soudci. Na všechno tu dávno jsou (většinou) funkční zákony- stačí si jejich dodržování vynutit. To se ale neděje.

Dám malý příklad: Vondra + promopro. Ten člověk nese MINIMÁLNĚ politickou zodpovědnost. Co se děje? Případ pomalu teče doztracena. Místo toho, aby Nečas Vondru odvolal (když už ten člověk s křivou hubou má i křivý charakter a není schopen odstoupit sám - a předtím ještě vyházet na hodinu všechny zodpovědné náměstky a úředníky) a sám tyto úředníky nevyházel, celý případ bagatelizuje jen proto, že Vondra je ze stejné politické strany.

Přidám jinou věc: tolik neoblíbený Paroubek (kterého ani já nikdy moc rád neměl) měl aspoň tolik soudnosti, že všechny evidentně rozkrádačkové průšvihy, které vybublaly až na veřejnost, nemilosrdně řezal. Nejsem blázen a je mi jasné, že ani ten Paroubek nebyl svatý, ale důležité je prostě aspoň ZAČÍT tyhle nešvary potírat. Jakmile se začne, tak to půjde samo (a Paroubka to semele nakonec taky). Pochopili to i novináři, kteří dříve ve značné míře nepokrytě stranili ODS - dnes už to berou hlava nehlava (zůstala jen Drtinová, Tachecí a podobné bývalé svazačky). Bohužel současná vláda věci spíše vrací do starých "jánabráchu" kolejí.
20. 03. 2012 | 15:24

Yossarian napsal(a):

LSpeedy: tolik naivity se jen tak nevidí. Bylo přece JASNÉ, co přijde, dostane-li se ODS a její satelity k moci. A smlouva? Kolikrát tyhle modré straky porušily své slovo? Vždyť to přece není poprvé. Stačí se podívat na toho kleptomaniakálního a egocentrického eurofobního senila na Hradě a člověku je všechno jasné.
20. 03. 2012 | 15:30

Janas napsal(a):

Máte pravdu pane Žáku.Není to jednoduché a nebude to jednoduché.Ale tohle je vývoj společnosti.Vy jste vyrůstal v jiných časem a pod jiným vlivem.Dnešní mladá a střední generace to prostě cítí jinak a budou se dle toho chovat.Tohle je prostě vývoj společnosti a je to tak dobře.Je lepší se posunout dopředu,i když to bude bolet,než přešlapovat na místě.
20. 03. 2012 | 15:43

mna napsal(a):

Vážený pane, uvědomujete si že vás živí a ty vaše plytké kecy, které nikomu nic nedají , 70 % lidí našeho národa. I když je jich hodně díky takovým jako jste vy bez práce, tak stejně vás živý! Drábek jim vezme vše i čest, aby vás uživil za plytkost. Je jasné, že nemáte žádné sociální cítění a to proto že se nemusíte namáhat a nevíte co je práce, která je potřebná pro národ a má výrobní hodnoty. Když by vy jste byl bez práce tak by se dostaly peníze pro ty chudý. Bylo by hodně rodin co by si polepšili. To se vám to řeční když nevíte co je bídaa kam dřív dát peníze.
20. 03. 2012 | 16:06

kis napsal(a):

Vždy jsem si říkal, kam vláda dává naše peníze, vždyť z nás dere co může. A proč se zuby nechty stále drží koryt i tím nejsprostším způsobem jako lží a pomluvami. A dnes vyšlo najevo, že zatím nejsou důkyzy, ale že 20 miliard posílá Hečas s Kalouskem někam do zahraničí každý měsíc. Tak je mě teď jasné, že chtějí něco před národem ututlat, jak korupci nebo dluhy nebo i možná zašantročili naši republiku. Najděte si Parlamentní listy.
20. 03. 2012 | 16:15

elphsn generally napsal(a):

Nebezpeční pro tento národ jsou lidé jako vy !!!!
Nešiřte poplašné zprávy a nelžete.
Styďte se !!!
20. 03. 2012 | 20:27

jkaman napsal(a):

Fandím HV, jsou to slušní lidé :-)
20. 03. 2012 | 20:30

Kresta napsal(a):

• Jde na mě hrůza. To jsou slova autora článku. Kalousek si může dovolit zneužít mu poskytnutého mediálního prostoru a vychrstnout na jim zubožované a již zoufalé lidi takové svinstvo, že přirovná nynější jejich pozvednutí hlasu na náměstích k "malíři pokojů" Hitlerovi. A aby v tom Kalousek nebyl sám, Miroslav Žák, zaměstnanec min. školství, jakoby se právě probudil, když lidé vyšli z podnětu Holešovské výzvy na náměstí, aby dali najevo svůj hněv a maje takovou vážnou obavu o naši budoucnost rychle píše tento článek-blog, aby všechny ty nespokojené a naštvané občany vyděsil únorem 48 (a k tomu účelu si vypomáhá v článku několika manipulativními zkratkami v popisu poválečného běhu událostí). Doufám, že se taky najde někdo, kdo připomene náležitým mediálním způsobem, jaké to bylo v listopadu 89 a hned po něm, jak to měli ty davy lidí na náměstích, ale i lidé z disentu, do detailu vše promyšlené, protože kdyby tomu tak nebylo, tak by se přece nedalo v r. 89 začít něco nového. Podle autora by tehdy neměli co hledat na náměstích, pokud neměli např. napsanou novou ústavu, neměli pozakládané nové politické strany atd. Jenže všichni víme, a ví to i autor, že revoluční změny takto nikdy neprobíhají. Co jej tedy motivuje k tomu, aby nespokojené a naštvané občany tak děsil?
• Miroslavu Žákovi zcela uniká to, že tak jako v r. 89 i nyní budou nejprve na pořadu akce spontánní, akce sestávající z masy lidí jinak různých pohledů, ale sjednocených na tom zásadním, že tohle co tady je už nechtějí (nikdo však ani nenaznačuje o tom, že chtěl něco jiného než pravou demokracii) a že tedy tyto zcela zdeformované mocenské struktury, mající s demokracií pramálo společného, musí být odstraněny, a to vše proto a přesto, že se zatím nikde nerýsuje žádná jasná a propracovaná alternativa, kterou by lid byl ochoten přijmout.
• Tak se podívejme blíže co všechno nám Miroslav Žák podsouvá.
• "Naivita pana Slávka Popelka je ale nebetyčná a také mimořádně nebezpečná." - jednoznačná snaha zahnat do kouta a vyloučit z dalšího dění nikoliv jen Popelku, ale všechny kdo se k němu a k Holešovské výzvě jakkoli přiklonili. Sám přitom žádnou alternativu východiska z téhle situace ani nenaznačuje. Patrně proto, že se mu ani o žádnou změnu nejedná.
"Je ale zcela nepochopitelné, že jeho iniciativa (podle toho, co říkal) nemá ani tu nejmenší představu, jak postupovat, až dosáhne svého cíle, tedy odstoupení vlády a presidenta." - a bylo tohle nepochopitelné i v listopadu 89? Navíc, jak a proč k tomuhle závěru autor došel, se lze zatím jen divit, zvláště pokud četl, jak sám uvádí, co je psáno na web Holešovské výzvy, mj. -"Deklarace Holešovské výzvy - co dál? (schválená NR, Praha, 8. 2. 2012):
Holešovská výzva je volným sdružením, vznikla spontánně, existuje velmi krátkou dobu a funguje výhradně na základě dobrovolné činnosti svých organizátorů.
V tomto krátkém časovém období spontánního vzniku nebylo reálné hned formulovat body našeho programu pro následné období.
Deklarujeme však, že na formulaci těchto bodů pracujeme a současně vyzýváme naše příznivce ke spoluúčasti při formulování následných kroků, které aktuálně budeme předkládat."
20. 03. 2012 | 22:01

Kresta napsal(a):

Pokr.:
• "A co ti slušní a prostí lidé, kteří při minulých volbách dobře věděli, koho volí?" - celý ten odstavec je hrozně manipulativní a zmatečný. A jak k tomuhle autor vlastně dospěl, že ti lidé dobře věděli koho volí? Jak ti lidé - voliči mohli vědět to, co jim bylo pečlivě zamlčováno a jak měli rozpoznat, jak jsou manipulováni za účelem dosažení zcela zcestných zájmů těch, kterým tyto strany ve skutečnosti slouží, zájmů, které s demokracií nemají nic společného, likvidují ji a přesto tady jsou a rozhodují o celé společnosti?
• V odstavci začínajícím slovy - "Ale to přece není jediný možný model ..." nakonec autor dospívá k závěru, že "Vždy se našli lidé (zvláště zkušení právníci), kteří spolu s předními funkcionáři strany, na prvním místě těmi profesionálními přesvědčili ostatní, že věci jinak fungovat nemohou." Má to tedy znamenat, že ty přední funkcionáře stran a právníky necháme být, aby měli klid na práci?
• Autorova manipulace vytvářením paralel s poválečným obdobím např. slovy - "Něco podobného u nás nastalo po katastrofě druhé světové války. A prvním, čím jsme začali, byla opět (???) likvidace demokratických politických stran. Kromě jiného pod záminkou, že byly zkorumpované.", je jakoby přes kopírák dřívější Klausovo zastrašování údajným nebezpečím nového Února (praktikoval to donedávna, než přesedlal na boj s EU). Co tím však Klaus sledoval, je dnes již každému jasné pane Žáku.
• Autor možná chtěl obecně něco významného veřejnosti sdělit, jenže textem, plným myšlenkových zvratů a protiřečení, navíc i různých manipulací, to svědčí o něčem zcela jiném.
20. 03. 2012 | 22:03

Čenda napsal(a):

Když vypukly nepokoje ve Francii,lid chtěl chleba, tak pro elitu to byla lůza a císařovna to dokumentovala slovi, "když nemají chleba, ať jedí koláče". Nová elita v Česku, na pravo i levo, se usadila ve výnosnách postech a opakuje stejné chyby. Jsou to pomýlení lidé, lůza v ulicích nám nebude diktovat. Marx měl pravdu. "revoluce dělají masy ale nikdy ne ke svému prospěchu. Ámen.
20. 03. 2012 | 23:30

Mard napsal(a):

To je zajímavé kolik lidí se nechá strhnou nahnědlými národně sociálními kecy. V minulosti i dnes. Hitler stejně jako Holešovská výzva se zjevně nespletli v předpokladu že blbců je hodně.
20. 03. 2012 | 23:50

THIS napsal(a):

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Jak zbytečné, podobné kecy nesou znaky politické impotence a nedůvěryhodnosti.
21. 03. 2012 | 00:12

Alex napsal(a):

Mard
Ono ty nahnědlé duchy ale něco či někdo vyvolává. Opravdu jsem se dostal na stránky, kde právníci mezi sebou diskutovali zcela vážně, zda lze či nelze Klause spojovat s nahnědlými.
21. 03. 2012 | 03:33

Petr Miller napsal(a):

Velmi dobrá analýza... díky

Popelka je jak naivní, tak i primitivně jednoduchý křikloun s neschopností dohlédnout dále, než za nejbližší roh. Stejně jako jiní, kteří neustále vykřikují o defenestracích, revolucích či rozkrádání. Stejně jako parlamentní opozice, která již před mnoha lety naprosto rezignovala na jakýkoliv konstruktivní program.
Všude jen negace, obstrukce, boření, destrukce, rušení, alibismus. Dokud se tady tohle nezmění, tak z tohoto marasmu nikdy nevybředneme.
21. 03. 2012 | 09:31

jíra napsal(a):

Petr Miller

Hlásím se k vaší jistě vysoce pozitivní, podnětné, tvořící, konstruktivní, odrušovací a zodpovědné naprosto konkrétní a jasné chartě národa! Konečně díky vám z toho marasmu vybředáme. Ó, díky! :)))

Víte, někdo s tím začít musí, nést svou kůži na trh, nechat si třeba i nadávat. Stejně tak leccos vyčítají dnes Havlovi, že to nebylo dokonalé. A je tu někdo dnes lepší? Nezáviďte, že vy jste to nebyl a nevyčítejte, že to tedy nebylo nakonec tak úžasné, jaké by to bylo s vámi v čele, je to laciné, nízké a velmi průhledné.
22. 03. 2012 | 01:57

JARLE HALSNES napsal(a):

Pan Popelka je jako malý kluk, že pane autore...
A pamatujete, co říkal jistý Miroslav Štěpán na Václaváku v listopadu 1989? Proč jen mi to připadá tak stejné? Demonstranti byli malé děti a Strana vzyzývala ke klidu na práci.
22. 03. 2012 | 07:16

Logik3D napsal(a):

Logikou 3D jde všechno. Žádná demokracie, žádný kapitalismus, žádný socialismus, žádné podobné zřízení, ... ale jen a pouze Logika 3D. Nyní si už každý můžeme namodelovat nejen svůj život podle své chuti. Modelování naučí logice 3D a také ukáže jak by mělo vše vypadat.
O tomto by měly "Národní Rada", "Holešovská výzva", "ACTA", a VŠECHNY jiné vývojové spolky diskutovat, ale musí si nejdřív namodelovat "podtrženo" JEDINÝ společný a nezvratitelný cíl (osobně mám Logiku 3D). Pomocí společného logického modelu pak můžete učit dav, média, vědce a vlády. Naučte všechny jen ZLO IGNOROVAT.
Modelování je tímto také mocný nástroj pro vědce, jak přivést svět na logickou cestu (chcete-li selský rozum) a to rychlou evolucí bez násilí. Ono totiž jinak než logicky to nejde. Jen když porovnáte Logiku 3D s vaší koncepcí požadovaných změn, vypadá to, jakoby byla z velké části na Logice 3D založena, avšak vám tam vždy bude chybět konečný cíl, nebo-li soulad všech cílů. Není čemu se divit, když neznáte vzorec 3D.
Vhodným modelem, který je vždy založen na vzorci a logice 3D, lze toto vyřešit. Mayský "vývojový" kalendář je téměř rozluštěn a to za pomocí Logiky a vzorce 3D.

http://ideal.intelekt.sweb.cz/
Zde najdete více v článku o Číslech a Logice (hl. na 1. straně 2. poznámka) a co je důležité, že tam najdete první aplikaci na modelování cílů a jejich ochran. Pokud NAMODELUJETE něco k vývoji a TOTO "hmatatelné" budete propagovat, logickými a nezvratnými fakty TOTO dokládat, ... pak vám uvěří VŠICHNI ...
TOTO bude to pravé ořechové ... TOTO bude společný vývojový CÍL a jeho OCHRANA ... TOTO je Logika 3D.

PS nyní máte návod a prostředek, učte se, informujte, spolupracujte, modelujte a konejte ...

Toť vše co jsem napsal na Facebooku do příspěvku "Holešovská výzvy". Přeberte si to dle vaší logické libosti.
29. 03. 2012 | 14:43

cajan napsal(a):

vsechny nazory jsem precetl lidi proboha tohle dohadovani nas nezachrani tahle vlada musi pryc i z nacelnikem vzdyt se podivejte co se tam deje duvera pak zase neduvera ani se nam normalnim lidem smejou,ale kdo bude mit porad hloubeji do kapsy oni ne zase jenom mi.
25. 04. 2012 | 17:01

rebel napsal(a):

co nase deti jsem delnik s cim dal mensim prijmem proc,protoze jsem sveril svuj hlas zlodejum a lharum jeste se mi kazdy den vysmivaji v televizi jak oni se maji za penize delniku to skonci pani teka a neco.
26. 04. 2012 | 18:02

obycejny obcan napsal(a):

jedine vladu postavit mimo zakon zabavit majetky a pozavirat za korupci,myslim ze by se dala pouzit i vlastizrada.Bylo by hned na duchody atd.Obnovit zemedelstvi,prumysl to bude asi hodne tezke,nejsem politik tak sory pisu jak mi huba narostla ja jsem nasranej a pripravenej,zdravim vsechny stejne nasrany.
30. 04. 2012 | 08:26

bojovnik napsal(a):

kdo se boji nesmi do lesa je uz toho moc co tato vlada dela a delat chce otocili kabaty a chteji diktovat nam lidem uz tak mame utazene opasky na posledni poutko co muzeme jeste stratit,dustojnost a co bude dal,ja si myslim ze se musime ale vsichni tvrde postavit a ukazat tem darmozroutum kde je pravda,ja jsem pripraveny a co vi.
06. 05. 2012 | 20:12

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy