09. 09.

Vysoké školy v klientelistické pavučině služebního zákona?

Vladimíra Dvořáková Přečteno 987 krát Přidat komentář

Kdo bude rozhodovat o tom, kdo bude či nebude úředníkem s „definitivou“? Budou to vysloužilí (ale stále vlivní) politici nebo podnikatelé ve vzdělávání nebo regionální „kmotři“? Buďme klidní, mohou to být všichni dohromady.

Více »

03. 09.

Kastrace a služební zákon

Vladimíra Dvořáková Přečteno 2583 krát Přidat komentář

Včerejší vystoupení pana prezidenta v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ke služebnímu zákonu svým způsobem uzavřelo kruh absurdit při jeho projednávání.

Připomeňme si, že prezident jej vnutil do projednání v prvním čtení (bez toho nebyl ochoten jmenovat vládu), čímž vytvořil podmínky pro nestandardní projednávání již tak nestandardního zákona, který byl přijat v roce 2002 a jehož účinnost byla 5x odložena. Je smutné, že nezazněly výrazněji hlasy upozorňující na absurditu tohoto postupu, protože přijetí zákona v prvním čtení nijak nemění právní prostředí a tudíž jako podmínka jmenování vlády bylo zcela nesmyslné. Bylo by asi příliš nadsazené odkazovat se na Franze Kafku, protože to, co následovalo, byla spíše česká bramboračka.

Právě v rovině této bramboračky zazněly výtky hlavy státu, kdy prezident zmiňoval řadu kritiků tohoto zákona. Pokud pominu již tradiční atak vůči mediální sféře (tentokrát s přirovnáním k domovnici), nejmenovitý, ale jednoznačný výpad proti svému soupeři v prezidentské volbě (neumětelství), což patří k neodmyslitelným částem vystoupení pana prezidenta, tak se tentokrát dostal i k odborné vědecké terminologii. Zjevně ho zaujal pojem kastrace, který jsem použila v souvislosti s tím, že z instituce generálního ředitelství se najednou stal jakýsi náměstek ministra vnitra. Pan prezident zmínil, že jsem použila sexuální výraz (že by Sigmund Freud?), já jsem se domnívala, že používám odbornou terminologii z oboru biologie (používaný například i v botanice), kdy jde o tak zásadní zásah do organismu, že se zabrání rozmnožování, tj. laicky a obrazně řečeno, zabrání se přinést plody. Myslím si, že takový byl koaličně opoziční zásah; po něm již není možné, aby plodem tohoto zákona byla depolitizovaná státní správa.

Proč? Vysvětlení není pro laickou veřejnost jednoduché, ale zkusme to přes jednoduchou definici instituce od Samuela Huntingtona. Každou funkční instituci (a státní správa je institucí) charakterizují tři základní rysy: Odlišnost od vnějšího prostředí (v tomto případě se přes generální ředitelství a generálního ředitele měla státní správa dostat mimo sféru politiky, tj. mělo se zabránit jejímu propojování s politikou), trvalost, tj. mít schopnost odolávat vnějším změnám (v tomto případě na fungování státní správy neměly mít vliv politické změny, střídání vlád) a autonomie, která umožní vytvářet vlastní pravidla (přesunem na ministerstvo vnitra se tato kompetence ztratila, z onoho náměstka se stane maximálně metodik, který snad bude moci cosi doporučovat). Ani jeden z těchto základních definičních znaků instituce návrh zákona nesplňuje. Co nám tedy tato opozičně koaliční (nebo koaličně opoziční) dohoda přinesla?

Pan prezident ve svém vystoupení své nepříznivé stanovisko soustředil na politické náměstky, jež i po všech změnách v zákoně zůstali. To bylo jistě dobře uvážené, občany to potěší, protože nemají rádi cokoli politického. V logice onoho původního (tzv. neumětelského) koaličního návrhu, političtí náměstci měli pomáhat ministrovi s politickým řízením ministerstva (například vyjednávat v parlamentě, s koaličními či opozičními představiteli apod.), neměli ovšem zasahovat do řízení resortu z odborného hlediska, k tomu tam mají být odborní náměstci. Šlo tedy opět o jednoznačné rozlišení politické (strany, která za resort odpovídá) a administrativní odpovědnosti. V této logice to funguje v Německu. Ale v tuto chvíli fakticky neexistující nezávislé instituce je to asi úplně jedno. Jistě se budeme i nadále setkávat s „politickými odborníky“, dovedenými jednotlivými ministry či vnucenými koaličními partnery, kteří budou silně zasahovat do řízení resortu bez znalostí věci nebo v přímém napojení na některé lobbistické zájmy, jak chce ještě zjednodušit ODS.

Abych se držela kulinářské terminologie. Zdá se, že z připravované bramboračky se nám nakonec stal dort od pejska a kočičky. Mám obavy, že „bříško“ z tohoto dortu nebude bolet jen onoho zlého a chamtivého psa, ale nás všechny.

Více »

24. 08.

Nechtěli jsme superúředníka, budeme mít superministerstvo

Vladimíra Dvořáková Přečteno 1217 krát Přidat komentář

Práce na změně služebního zákona probíhá na ministerstvu vnitra v naprostém utajení, konec konců, proč by veřejnost něco měla vědět. Jde přeci jen o pouhý zákon, který měl pomoci omezit korupci. A navíc utajovat informace patří na ministerstvu vnitra jaksi k náplni práce. A tak nezbývá nic jiného než čekat, s čím se těsně před projednáváním zákona vyleze, přemýšlet, zda se vůbec zákon bude ještě projednávat ve výborech nebo se to rovnou rychle odhlasuje. Ostatně, nebylo by to poprvé, kdy by poslanci nevěděli, o čem hlasují.
Ale počkejme si a vraťme se ještě k některým výrokům politiků, které stihli pronést, než se téma zcela vytratilo z veřejného prostoru. O nesmyslnosti tvrzení, že převodem na ministerstvo vnitra původně navrhovaný generální ředitel si zachová stejné kompetence, jsem psala již v minulém blogu. Teď se zamysleme nad jiným tvrzením, že lidé přicházející zvenčí (tj. zejména z podnikatelské sféry), přivanou svěží vítr do zkostnatělých byrokratických struktur. Obrazně řečeno: přivanou, zavanou a odvanou…
A v tom je jádro pudla. Představme si, že se připravuje nová legislativa nebo třeba jen vyhlášky, normy, standardy týkající se nějakého odvětví. Přijde nám špičkový manažer ze soukromé firmy z tohoto odvětví a tento manažer jistě dané problematice rozumí. Při práci ve vysoké funkci ve státní správě se nejen dostane k informacím, které jiné firmy nemají, ale bude přímo obsah těchto zákonů či podzákonných norem vytvářet. Až splní svůj úkol, tak se mu firma jistě patřičně odmění. Říká se tomu princip otáčivých dveří – vejdeš, něco ovlivníš a vyjdeš a navíc s informacemi a kontakty k nezaplacení. Samozřejmě mohou existovat i polootáčivé dveře – kdo si ještě vzpomene na to, jak jeden bývalý šéf BIS se po odchodu stal vedoucím Casina, které vlastnila ruskojazyčná mafie?
Všechny civilizované země se samozřejmě snaží, aby se prostor pro takovéto propojení státní a soukromé sféry minimalizoval. Vezmeme-li v úvahu, že u nás do toho ještě přímo vstupuje politika (což měl zákon omezit, ale zřejmě omezovat nebude), tak není překvapivé, že možnost přijímat úředníky zvenčí se stalo součástí velkého politického boje. Nejde jen o trafiky…
Zároveň je zjevné, že se zde vytváří již druhé superministerstvo. Prvním je ministerstvo financí, ke kterému patří Finančně analytický útvar. Ten vznikl z iniciativy EU, aby se omezilo praní špinavých peněz. Byli jsme poslední zemí, která jej vytvořila, a jsme jediná země, kde není tento útvar nezávislý, ale je podřízen ministrovi, který se tak může dostávat k velmi citlivým informacím. Navíc ministr financí fakticky určuje, jaké peníze bude mít státní správa k dispozici. Druhé superministerstvo bude ministerstvo vnitra. Vezmeme-li v úvahu zkušenosti spjaté s érou některých bývalých ministrů, například Standy (Grosse) či Íčka (Langer), nebo vzpomeneme-li na takové nedávné drobnosti jako byli dva policejní prezidenti, tak se opravdu máme na co těšit.

17. 08.

Opoziční smlouva č. 2

Vladimíra Dvořáková Přečteno 7048 krát Přidat komentář

A konečně je klid. Kalouskova opozice se na služebním zákoně dohodla s koalicí, média nám zprostředkovávají optimistické obrázky, jak legislativci coby pilní mravenečkové rychle dávají dohromady změny v paragrafech služebního zákona. Poklidné vody nezčeřil ani pan prezident, který se hned na počátku nemalou měrou zasloužil o „netradiční“ způsob projednávání tohoto klíčového zákona; ve svém komentáři lehce něco vytknul a zároveň trochu pochválil. Prostě pohoda. V tuto chvíli si jen málokdo uvědomuje, že jsme vlastně svědky „Opoziční smlouvy č. 2“.

Ta první v roce 1998 po „mobilisační“ kampani probíhající ve „spálené zemi“ vyústila v dohodu Václava Klause a Miloše Zemana a nejen tak ukončila (respektive nezahájila) slibovanou protikorupční „akci čisté ruce“, ale možnosti korupce ještě rozšířila, když se strany „spravedlivě“ rozdělily o posty ve správních a dozorčích radách nejrůznějších institucí. Vytvořil se tak větší prostor pro stranické „trafiky“, zároveň s tím vzrostl vliv politiků, nikoli politický ale kořistnický.

Ta druhá opoziční smlouva se realizuje nyní. Také jí předcházela velká mobilizační kampaň zaměřené na „odstranění“ Kalouska, také se sliboval boj proti korupci. Služební zákon jako nejdůležitější součást protikorupčních opatření byl ve volebních programech i v koaliční dohodě, mnoho poslanců i senátorů z různých stran se zavázalo k jeho podpoře, přípravu zákona monitorovaly nevládní organizace (zejména sdružené v Rekonstrukci státu). Výsledkem je dohoda Kalouskovy opozice a vládní koalice na variantě zákona, kterou pravděpodobně postihne osud většiny našich protikorupčních zákonů – budou bezzubé. A je dokonce dost pravděpodobné, že korupční prostor ve velké politice ještě zvýší.

O tom, co se přesně dohodlo, vlastně moc nevíme. Kalouskova opozice (v níž je Kalousek nejen nekorunovaným králem, ale podle četnosti vystupování v médiích zřejmě i tiskovým mluvčím) si v parlamentu bouřlivě stěžovala na to, že neměla dostatek času k prostudování zákona. Takže nyní, ke všeobecné spokojenosti, budou mít nejen poslanci, ale také odborníci z řad veřejnosti asi dva dny na to, aby se s prací desítek legislativců předem seznámili, než začne druhé čtení zákona. A pak to již asi půjde ráz na ráz. Dohoda je uzavřena. Jak transparentní projednávání u zákona, který má být vlajkovou lodí protikorupčních opatření této vládní koalice, u zákona, který je hodně složitý a kde nastavené vztahy, kompetence, hierarchie, kvalifikační požadavky na uchazeče o funkce, předcházení střetů zájmů, organizace vzdělávání a úřednických zkoušek hrají velkou roli a kde i drobné změny, mohou zcela zlikvidovat jeho účinnost. Ale tady nešlo o dílčí změny, ale o zásadní změnu celé koncepce. Ono opravdu není jedno, jestli je někdo generálním ředitelem na Úřadu vlády nebo jen náměstkem ministra vnitra; mluvit o stejných kompetencích je výsměch zdravému rozumu. On také ředitel školy i školník mají zajišťovat hladký průběh vzdělávacího procesu na škole a stejné kompetence zjevně nemají.

Na závěr jen poznámku k Evropské unii. Veřejnosti se prezentuje, že tento zákon musíme udělat kvůli EU. Ano, EU tlačí na přijetí zákona, protože ji nebaví dávat miliardy na projekty, které jsou nekvalitní, jsou zdrojem politických trafik, případně rozkradené, protože je zde silné propojení politicko-ekonomických skupin ovlivňujících fungování státní správy. Ale ten zákon nepřijímáme kvůli EU, potřebujeme ho především my, protože v černé díře mizí miliardy a mělo by být v našem zájmu vyčerpat jak evropské tak „vlastní“ peníze maximálně efektivně.

Opoziční smlouva č. 2 nastavuje podmínky do budoucna, z marasmu, který systémově nastavila opoziční smlouva č. 1, jsme se ještě nedostali. Opoziční smlouva č. 2 se nesporně dotkne i dalších zákonů. Proslýchá se, že další významný protikorupční zákon (zavádějící registr smluv) se bude vyznačovat tím, že všechny podstatné informace budou začerněné. Uvidíme… Mimochodem, máme před senátními volbami – ptejme se kandidátů, jak se jim takto pojatý „boj“ proti korupci líbí.

07. 08.

Amico di Amici již otevírá šampaňské – kastrace služebního zákona probíhá úspěšně

Vladimíra Dvořáková Přečteno 9277 krát Přidat komentář

Projednávání služebního zákona je skvělou ilustrací toho, jak se mnozí politici snaží zabránit omezení korupčního prostředí v Čechách. Strategie je jasná - zákon, vzhledem k jeho protikorupčnímu potenciálu, nelze odmítnout; formálně se k němu hlásí řada politiků, obsahovaly jej volební programy politických stran a navíc na nás tlačí „Evropa“ (kterou již přestalo bavit vyhazovat evropské peníze do černé díry pod jménem Česká republika). A tak jsme si v Čechách opět zahráli hru na přijímání zákona, který vlastně mnozí politici nechtějí, ale nemohou to říci přímo, a tak jej v zájmu „vylepšení“ alespoň vykastrují.

Více »

27. 06.

O tom, co v Událostech komentářích nezaznělo

Vladimíra Dvořáková Přečteno 10505 krát Přidat komentář

Byla jsem včera pozvána do Čt 24, abych vystoupila v Událostech komentářích k rozhodnutí slovenského soudu, že pan Babiš nebyl spolupracovníkem StB. Byla jsem tam pozvána jako politoložka, tj. předpokládala jsem, že veřejnosti dám pohled odborný, který bude i odborně (ve srozumitelné formě) prezentován. Vzhledem k tomu, že moje vysvětlování nakonec probíhalo formou krátkých, stále přerušovaných, výpovědí, chtěla bych veřejnosti objasnit, co jsem vlastně chtěla sdělit; z daného vystoupení to skutečně nemohla pochopit.

Z odborného hlediska jde o téma zajímavé z mnoha důvodů. Především je to sama otázka lustrací, kde je evidentní, že žaloby lidí, kteří byli označeni za spolupracovníky StB, u soudů neprocházejí (jak v Čechách tak na Slovensku).. Soudy opakovaně konstatují, na základě obdobné žaloby, jakou podal pan Babiš na Ústav paměti národa, že předložené dokumenty (případně svědci) nedokládají v dostatečné míře skutečnost, že by dotyčný vědomě spolupracoval s StB. Rozhodnutí soudů jsou důležitá, byť se mohou dostávat do důkazní nouze, protože právě procedura nezávislého soudního rozhodnutí naplňuje skutečný rozchod s minulostí, nikoli jakýsi akt msty.

Druhým zajímavým problémem je, že se zde politici snaží vytvořit dojem, že rozhodnutí zahraničního soudu (zdůrazňuji, nejde o trestní řízení) by mělo zásadním způsobem ovlivňovat politickou scénu v České republice a novináři si tento diskurs nechávají vnutit. To je ale přání právě politiků, aby společnost přejímala jejich vidění světa. Rozhodnutí nijak nesouvisí s procedurou jmenování či odvolání ministra či s podmínkami na jeho jmenování. To je z politologického hlediska důležité. Samozřejmě současné rozhodnutí je pro pana Babiše i pro celou koalici příznivé z hlediska oslovení veřejnosti, opozici se z téhož důvodu nelíbí. Mohlo by se to stát záminkou rozkolu v koalici, ale takovou záminkou v zásadě může být cokoli. Na to nemusí být člověk politolog, aby k tomuto závěru došel a nevidím důvod, proč o tom s politologem hovořit.

V diskusi s politologem jsme se mohli dostat ještě dále. Je zde skutečně zákonná povinnost ministrů předkládat lustrační osvědčení? Je skutečností, že běžně ministři lustrační osvědčení předkládali a dalo by se to označit za určitou zvyklost. Lustrační zákon to ovšem podle mého názoru nevyžaduje, protože se vztahuje na funkce ve státní správě. Je ministr úředníkem ve státní správě? V souvislosti se správním řízením (v druhé instanci) možná ano, ovšem u ministra jednoznačně převládá posvěcení jeho funkce parlamentem (reprezentujícím lid), který dává důvěru vládě. Proto se také od ministrů, na rozdíl od vysokých státních úředníků, nevyžaduje bezpečnostní prověrka (stejně jako od členů parlamentu či prezidenta). Navíc ústava jmenování ministrem nepodmiňuje lustračním osvědčením.

Možná by bylo dobré veřejnosti v diskusi připomenout, že přijetí lustračního zákona bylo zdůvodňováno bezpečnostními důvody. Na počátku transformace byly asi pochopitelné obavy, aby do vysokých funkcí ve státní správě nepřišli agenti StB a nesnažili se křehkou demokracii destabilizovat. Dalo se předpokládat, že je časem nahradí vybudované kontrolní instituce. V roce 1998 vznikl Národní bezpečnostní úřad, který měl uskutečňovat bezpečnostní prověrky, jejichž součástí samozřejmě měla být a je i případná spolupráci s StB. Vybudování tohoto úřadu souviselo s naším vstupem do NATO. Lustrace ale zrušeny nebyly a nově vzniklý úřad odrážel tehdejší atmosféru i dělbu moci danou opoziční smlouvou. Jeho nastavení a fungování až do roku 2006 (kdy se NATO opravdu už naštvalo) umožňovalo podivné kontakty s panem Mrázkem (než byl zavražděn), Krejčířem (než zmizel), s Větrovcem (než byl zatčen) apod. Je opravdu nyní pro bezpečnost naší země důležitý lustrační zákon nebo spíše skutečné nastavení kontrolních institucí, tlak na dodržování pravidel a procedur (viz jejich porušování například ze strany ministryně Válkové při otázce jmenování soudce či snahy získat informace, na něž neměla právo)?

Z hlediska politologa je také zajímavé připomenout postup prezidenta, který podmínil jmenování vlády tím, že parlament přijme služební zákon v prvním čtení. Logika tohoto kroku (služební zákon lustrace ministra neřeší) je skutečně zvláštní, politolog si ale dopady uvědomuje. Pokud chcete ze zákona udělat bramboračku, je dobrého ho přijmout v prvním čtení, pak teprve dělat komplexní pozměňovací návrh; spolu s tvůrčí iniciativou poslanců zvyšujete míru pravděpodobnosti, že zákon bude dost bezzubý.

Dala se jistě rozvíjet i jiná témata související s politologií; třeba politické hrátky a jejich dopady na podobu bádání v ústavech typu Ústavu paměti národa. A na všechny tyto otázky mohou být samozřejmě i různé odborné pohledy. Samozřejmě času pro komentáře je vždy málo, přesto pokud chce televize ve vysílání stanovisko odborníka, tak by měl mít šanci hovořit o odborných věcech, nikoli se stát pouhým komentátorem bonmotů pana Kalouska či sporů mezi různými politiky. Není dobré, aby si veřejnoprávní média nechávala od politiků vnutit témata, přístupy a schémata. Ze zkušenosti vím, že na Události komentáře se většinou dívají lidé, kteří jednoduchá vyjádření nevyžadují a kteří si cení toho, pokud se na politiku díváme i z jiného pohledu než v rozměrech naší rozhádané politické scény. To koneckonců potvrzují i reakce, které jsem na včerejší vystoupení dostala.

01. 06.

Jistá pravidla a nejisté výsledky (nebo raději naopak?)

Vladimíra Dvořáková Přečteno 4793 krát Přidat komentář

Demokracie se od nedemokracie liší zejména v tom, že má jasně nastavena pravidla, ale dopředu nezná výsledky. Vyhrát může každý. Nedemokracie si naopak nejdříve určí výsledky a tomu přizpůsobuje pravidla. V této zemi se bohužel od počátku transformace na pravidla moc nehrálo, podstatný byl výsledek a ten odpovídal momentálním (politickým, osobním, …) potřebám. To je jedna základních příčin současného marasmu.

Více »

04. 05.

Nechci slevu zadarmo - aneb jak opět „ušetřit“ se zákonem o státní službě

Vladimíra Dvořáková Přečteno 1380 krát Přidat komentář

To, že přijímání zákona o státní službě nebude procházkou růžovou zahrádkou, se dalo očekávat. Ale spíše se předpokládalo, že hlavní nebezpečí bude v pozměňovacích návrzích některých (asi nejen) opozičních poslanců, kteří se pokusí zajistit i do budoucna možnou politickou kontrolu nad státní správou. Zdá se ovšem, že zádrhel nastává již nyní v koaličních jednáních. Lze pochopit kompromisy v dílčích otázkách (nikdy není jen jedno možné relativně dobré řešení, bohužel vždycky je mnoho relativně špatných řešení), ale je zde velké riziko, že špatné kompromisy změní logiku zákona. Z mého pohledu vidím dva stěžejní problémy: první se týká vzdělávání a úřednické zkoušky (viz minulý blog), druhý skutečného zajištění nezávislosti, odbornosti a kontinuity státní služby. Podle zpráv a vystoupení některých politiků v médiích včerejší a předvčerejší jednání snad přistoupilo na vzdělávání úředníků i úřednickou zkoušku. V tuto chvíli je ale obtížné posoudit konkrétní podobu; doufejme, že jde o pozitivní výsledek, nikoli o nástroj nátlaku na úředníky či prostředek pro vyvádění peněz pro soukromé subjekty.
Druhý problém zatím vyřešen nebyl. Naplnění principů nezávislosti, odbornosti a kontinuity státní služby jednoznačně ovlivňuje prostor pro trafiky, korupci a klientelismus. Myslím si, že by odborná veřejnost, nevládní organizace i nejrůznější protikorupční aktivisté měli výsledný kompromis velmi sledovat. Především je nutné nepodlehnout zavádějícím argumentům, že politický vliv na státní správu je dán nutností dohlížet na realizaci politických rozhodnutí. Politická rozhodnutí a jejich realizace jsou ale dvě různé věci a dvě roviny rozhodování. S jistou mírou zjednodušení je možné vztah politiků a úředníků přirovnat k architektovi a staviteli. O podobě stavby a jejích parametrech rozhoduje architekt a nese za svůj návrh odpovědnost; postup prací, výběr technologií, odbornou kvalitu pracovníků určuje stavitel a nese za to odpovědnost. Pokud stavitel zjistí, že architekt doporučuje materiály, které nutně povedou ke zřícení stavby, tak se může realizaci vzepřít. I architekt má jistě právo upozornit, že stavitel nerealizuje správně jeho záměr. Ale o tom, kdo bude architektem a kdo stavitelem rozhoduje majitel. V našem případě – veřejnost. Politik získává právo rozhodovat na základě voleb, úředník na základě odbornosti, transparentních výběrových postupů vyplývajících ze zákona o státní službě.
Dalším argumentem bývá finanční náročnost, superúředník i generální ředitelství nás přijdou na mnoho peněz. Tím se vlastně argumentuje již od roku 2002, více než 12 let tedy takto vydatně „šetříme“. Konzervativní odhady jsou, že neprofesionalita, korupce a klientelismus ve státní správě nás stojí minimálně sto miliard ročně. Jak dlouho ještě chceme takto šetřit?
A v neposlední řadě působivým argumentem, který by mohl výrazně eliminovat efektivitu zákona, je obraz všemocného „superúředníka“, jehož pravomoci je proto nutné výrazně omezit, či jeho funkci zcela zrušit. Samozřejmě v každé funkci je nutné vyvažovat pravomoci a odpovědnost, ale bezmocná „figurka“ nám nepomůže. Klíčové musí být nastavení profesionálních parametrů – vzdělání, praxe, nestranickost. A k tomu opět – transparentnost. Při výběru by veřejnost měla znát odborné životopisy všech uchazečů. To by ostatně mělo platit nejen u výběru generálního ředitele, ale u všech výběrových řízení.
Je samozřejmě řada konkrétních věcí, na které bychom si měli dávat pozor. Co zásadního by zákon měl a neměl umožňovat?
• Po volbách by neměla být možná výměna státních tajemníků (náměstků) pro věci služby, odborných státních tajemníků, sekčních šéfů, tj. všech těch, kteří jsou ve služebním poměru.
• Ministr si určuje vlastní kabinet, politické náměstky. Tito lidé nejsou přímými nadřízenými pracovníků ve služebním poměru. Podílejí se na politických návrzích, nikoli na konkrétním způsobu jejich realizace.
• Počet osob ve vysokých funkcí bez služebního poměru (poradci apod.) musí být omezen. Ministr nemůže sám závažným způsobem měnit strukturu ministerstva, vytvářet či rušit jednotlivá oddělení.
• Jmenování do všech vyšších funkcí musí vyžadovat jasně definovanou kvalifikaci a jasně definovaný počet let působení ve státní správě. V případě, že počet let je splněn, ale od působení ve státní správě uplynulo určité období, musí být jasně definovaný možný střet zájmů (příchod ze soukromé firmy působící v oblasti, do níž úředník nastupuje). Musí být zákaz odchodu ze státní služby do soukromé sféry ve stejné oblasti, v níž úředník působí.
• Výběrové komise by měly být složeny výhradně z odborníků s povinností zveřejnit jejich odborný životopis; stejně tak by měl být zveřejněn odborný životopis všech uchazečů o daný post. V takovém případě je možné mít i rovné zastoupení odborníků jmenovaných „politicky“ a jmenovaných „státní správou“.
Je otázkou, co vše je předmětem sporu v koaličních vyjednáváních, je otázkou, co vše se někdo pokusí změnit v průběhu poslaneckých pozměňovacích návrhů. Ale hlídejme alespoň základní principy, nebo další roky budeme opět „šetřit“ a z takto mnohonásobně ušetřených prostředků podporovat stranické trafiky, různé šíbry, kmotry …

27. 04.

O vzdělanostní společnosti bez vzdělávané státní správy

Vladimíra Dvořáková Přečteno 3207 krát Přidat komentář

Všichni víme, že některé fráze, včetně té, že je nutné budovat společnost založenou na vzdělání či přímo vzdělanostní ekonomiku, se častým opakováním dosti vyprazdňují. To však neznamená, že v zásadě nejsou pravdivé. Když to zjednoduším, tak v postupující globalizaci buď budeme schopni vytvářet výrobky s přidanou hodnotou, nebo budeme jen jednou z montoven světa. O tom, v jakém prostředí se usídlíme, bude rozhodovat kvalita pracovní síly a také kvalita státní správy. V obojím případě slovo kvalita znamená schopnost celoživotního vzdělávání.

Podle občasných mediálních vyjádření jednotlivých členů koalice či opozičních politiků se zdá, že jednou z klíčových otázek, která doprovází diskusi o zákonu o státní službě, je stále otázka úřednické zkoušky a celkově vzdělávání ve státní správě (kromě diskuse o superúředníkovi a generálním ředitelství, ale o tom snad příště).

Jaká jsou pro a proti? Pokud pominu názor jednoho poslance na semináři v ústavněprávním výboru Sněmovny, že jeho manželka je úřednice a pokud by prošla úřednická zkouška, tak on nesmí domů, nejčastější argument je, že by uchazeč o místo měl již pří výběrovém řízení prokázat patřičné znalosti. Kde je ale získá? Zaplatí si další vzdělání u externích subjektů, kteří tak budou formovat státního úředníka? Něčeho obdobného jsem již byla svědkem, vzdělávání úředníků státní služby bylo a je nejen dobrým „kšeftem“, ale především nástrojem vytváření klientelistických (či přímo korupčních) vazeb. Bylo by zajímavé sledovat, zda by se názor na úřednickou zkoušku nezměnil, pokud by stát dal najevo, že tuto službu bude „outsourcovat“. To by bylo lobbistů za vzdělávání státní správy!

Dalším argumentem bývá cena. Nedomnívám se, že by to mělo být nějak dramatické, protože úřednická zkouška by měla zahrnovat pouze základní znalosti jako například etický kodex, základní práva a povinnosti úředníka, principy fungování státní správy a jednání s občany (principy dobrého vládnutí), protikorupční mechanismy ve státní správě, apod. Dobře připravený e-learningový materiál a zkušební testy, jež by umožnily testování na základě řešení konkrétních modelových situací, není nic nového ani obtížného, dokonce ani převratně drahého (pokud se to ovšem opět někomu „nezadá“ za velké peníze).

Úřednická zkouška, po jejímž absolvování se následně uzavírá služební poměr, tak vytváří základní profesionální standard úředníka. Nepodceňujme ani symboliku a vytváření vztahu ke státu, profesionalizaci výkonu služby, posílení právního vědomí. Možná by také zeslábly i jisté „velkopanské“ manýry, které se leckdy vyskytují v jednání politiků vůči úředníkům, či šikana, která také není neznámou ve státní správě. Na tuto zkoušku by pak mělo navazovat další vzdělávání podle potřeb resortu, jednotlivých odborů. Jádrem by mělo být vzdělávání organizované samotným resortem podle aktuálních potřeb a poskytované zevnitř (nadřízený proškolí své podřízené pracovníky) – pro specifické otázky pak vyžádané vzdělávání expertů z veřejných či státních vysokých škol. Vzdělávání musí posilovat skutečné znalosti a nikoli tolik oblíbené „manažerské“ dovednosti. Pokud někdo chce získat lepší kvalifikaci jako „manažer“, nechť si takovéto vzdělání skutečně sám dodělá.

A na závěr ještě stručná poznámka k postojům některých politiků, kteří „hájí“ právo úředníků se nevzdělávat. Vzdělávání, osobní růst, uspokojení z toho, že svou práci dělá profesionálně, patří k základním potřebám člověka; pokud někomu tato potřeba chybí, neměl by být vyhledávaným pracovníkem ani ve státní ale ani v soukromé sféře. Nebo opravdu chceme, aby platil princip, který mi kdysi vysvětlovala vysoce postavená pracovnice státní správy: nejlepší kariéru má před sebou někdo, kde je hloupý a líný. Hloupý, protože udělá, co mu kdo přikáže a neuvědomuje si žádná rizika, a líný, protože si nikdy neklade otázky a nezajímá se o to, co se kolem děje. Chceme to?

06. 03.

Pokračující rozhovor s Václavem Žákem o zákonu o státní službě aneb co je potřeba si pohlídat

Vladimíra Dvořáková Přečteno 1556 krát Přidat komentář

V. D. Včera jsme s Václavem Žákem diskutovali o tomto důležitém zákonu spíše z hlediska toho, proč je nutné ho přijmout, co a jak by u nás mohl zlepšit. Především jsme se zabývali postavením úředníků, jejich ochrany před přímým vlivem politiků, ale také nutností jejich profesionalizace, vzděláváním, což s sebou přináší také nejrůznější úskalí. Dneska se zaměříme na to, jak vlastně by státní správa fungovala z hlediska nastavení celé instituce. Máme u nás mnohé zkušenosti, kdy drobné posuny a pozměňováky změnily celou logiku navrhovaného zákona (třeba z poskytování informací o trestním řízení zákon stal náhubkový zákon) či z něj udělaly hlídacího psa, kterému vytrhaly všechny zuby.

Václave, je zde několik funkcí, které jsou nové. Vzniká například Generální ředitelství státní služby, které bude státní správu řídit. Bývalá vláda argumentovala tím, že například post generálního ředitele státní služby je příliš drahý a vlastně zbytečný.

V. Ž. Argumentaci předchozí vlády nelze brát vážně, tzv. zákon o úřednících, kterým chtěla nahradit služební zákon, byl parodií, která by legalizovala stávající neudržitelný stav. V současné době není ještě úplně jasné, jak má podle koaličních představ státní správa fungovat. Jasné je aspoň to, že by mělo jít o veřejnoprávní úpravu, tedy že by služební zákon měl být v jistých mezích podobný zákonu, kterým se řídí např. policie. Jinými slovy: tak jako v policii existuje hierarchie, bude existovat hierarchie i ve státní službě. Ta hierarchie musí být zakončena hlavou, která nebude mít bezprostřední vazbu na výsledek voleb. Jak je to důležité, je vidět na příkladu Nejvyššího státního zástupce. Kdyby se měnil po každých volbách, stěží bychom se posunuli v zápase s hospodářskou kriminalitou tak, jak se tomu stalo v posledních letech.
Generální ředitel státní správy bude obdobou policejního prezidenta. Samotný úřad bude garantem jednotného konceptu státní správy. Protože za výkon státní správy odpovídá vláda, je logické, že vznikne při Úřadu vlády. Generálního ředitele by také měla jmenovat vláda. Ingerence prezidenta do jeho jmenování, jak ji navrhovala Rusnokova vláda, je nelogická a v případě prezidenta, který nechápe, že některé jeho pravomoci mají ceremoniální charakter, dokonce nebezpečná. Ovšem ještě důležitější než jmenování je způsob odvolávání. V každém případě by se mělo jednat o postup podle předem stanovených kritérií a přezkoumatelný soudem. Tak také návrh vypadá.

V.D. Dobře. Bude ho jmenovat vláda, ale jak zabránit tomu, aby to nebyla další trafika pro vysloužilé politiky či spolustraníky, a tím se vlastně politický vliv na státní správu ještě posiloval, nemluvě o tom, že to může být člověk zcela neschopný.

V. Ž. Zabránit se nedá ničemu. Vzhledem k tomu, že ho bude vybírat koaliční vláda a pokud bude rozumná, bude to konzultovat s opozicí, existuje jistá šance, že vyberou někoho, kdo bude skutečně profesionálním státním úředníkem. Takoví lidé kupodivu existují. Stačí připomenout bývalého ombudsmana Varvařovského. Nejde totiž jen o odbornost a praxi ve státní správě - takových lidí jsou mraky, ale o samostatnost a mravní integritu. Kvalitní soudce by například byl také dobrým kandidátem.

V.D. A máme tu další funkce, pod nimiž se veřejnost většinou nedokáže nic představit – státní tajemník pro věci služby, odborný státní tajemník , státní tajemník (bez přívlastků), personální ředitel. Jaký je mezi tím vlastně rozdíl?
V. Ž Tady se obávám, že se podařilo vytvořit značně nepřehlednou situaci. Státní tajemník v různých zemích znamená velmi odlišné funkce. Pokud pominu USA, kde pojem státní tajemník znamená ministr zahraničí, tak pro nás mohou být zajímavé dva modely. V Německu státní tajemník znamená náměstka ministra. Ministr může mít až čtyři náměstky – tedy státní tajemníky. Dva jsou profesionální úředníci a řídí ministerstvo, tzn. smějí dávat příkazy odborným útvarům, dva političtí, kteří pomáhají ministrovi v komunikaci s vnějškem, zejména s parlamentem. Političtí náměstci mohou být ovšem pouze z té strany, ze které je ministr, čímž se zajišťuje politická odpovědnost dané politické strany za resort. V Rakousku je státní tajemník něco jako německý politický státní tajemník, ovšem s tím rozdílem, že může být i z jiné politické strany. Ovšem tento státní tajemník -stejně jako ten německý - nesmí dávat žádné příkazy odbornému aparátu! U nás je dosavadní praxe, kterou se zatím řídí i Sobotkova vláda, přivádět na ministerstva koaliční náměstky, kteří mají rozhodovací kompetence. A to je špatně.
V koaličním návrhu se uvádí, že by na každém ministerstvu mělo existovat maximálně 6 náměstků, alias státních tajemníků. Jeden z nich bude mít na starosti personalistiku včetně možnosti ovlivnit nominaci ostatních státních tajemníků, to je ten státní tajemník pro věci služby. V jiných organizacích než jsou ministerstva, bude hrát jeho roli personální ředitel.
Podstatné je, že ostatní státní tajemníci se budou vybírat z okruhu osob, které splňují požadavky na představené (úředníky ve vedoucích postaveních) ve státní správě, tj. budou mít určitou praxi ve státní správě, vzdělání apod. To by znamenalo, že po určité době bude státní správa na ministerstvech složená z profesionálních úředníků. Přitom politickou odpovědnost za výkon ministerstva ponese jenom politický reprezentant té strany, z níž je ministr.
Je to skutečně ambiciózní představa. Těžko si ale lze představit, že se politické strany budou rády svých politicky nominovaných náměstků vzdávat.

V.D. Na druhou stranu, docela logicky vyznívají argumenty, že by ministr měl mít šanci vybrat si své spolupracovníky. Nést politickou odpovědnost a mít kolem sebe lidi, kterým nevěřím, se kterými se těžko spolupracuje.

V.Ž. V navrženém systému bude mít ministr právo volbu státních tajemníků ovlivnit. Osobně se domnívám, že snaha postavit mezi ministra a státní správu čínskou zeď, tj. že by musel ministerstvo řídit s nevyměnitelnými náměstky, by byla nerozumná. Ministr sice bude ovlivňovat tým, se kterým bude ministerstvo řídit, ale v náměstkovských pozicích budou pouze profesionální státní úředníci, nikoliv kamarádi, které si přivedl z ulice.

V.D. Všichni ale víme, že se na úřadech objevovali a objevují nejrůznější poradci, kteří hodně ovlivňovali rozhodnutí, přitom nenesli žádnou odpovědnost a fakticky neměli žádnou oficiální pozici. Na poradce se nevztahuje služební zákona (většinou přicházejí a odcházejí s politikem), ale nemělo by být jejich postavení nějak ošetřeno?

V.Ž. To je právě problém. Abychom mohli posoudit, jak bude navržený koncept fungovat vcelku, museli bychom vědět, jak si vládní koalice představuje kabinet ministra, který není součástí služebního zákona. Tam by mělo být určeno, jaký okruh spolupracovníků si ministr bude smět přivést sebou, a do jakých pozici je bude moci umístit. A samozřejmě také, jakou roli v kabinetu budou hrát zástupci dalších koaličních stran. Představa, že si ministr přivede zástupce každé koaliční strany a ti si přivedou svoje poradce, by asi zákon o státní službě znehodnotila.

V.D. Pochopila jsem dobře, že ani tento zákon nezabrání, aby si premiér či ministr přivedl jako šéfa svého kabinetu nějakou paní, bez dokončené vysoké školy a dával ji stotisícové odměny? Nebo že vedle premiéra bude mít kancelář jakýsi lobbista, který sice nebude brát žádný plat, ale bude fakticky premiéra „řídit“.

V. Ž. Snad ne. O penězích by měl obecně rozhodovat státní tajemník pro věci služby. Ovšem protože členové kabinetu ministra nebudou součástí státní služby, kdo ví?

V.D. Hodně kritiků hovoří o tom, že přijetím služebního zákona se zakonzervuje současný stav a mnoho neschopných lidí, respektive klientelistických sítí, zůstanou definitivně ve státní správě. Navíc se zdá, že je snaha některé lidi do určitých postavení dostat ještě před platností zákona. Je to problém ze střednědobé či dlouhodobé perspektivy?

V.Ž. Takové riziko nepochybně existuje. Mimochodem, zápas o to, kdo obsadí Generální ředitelství státní správy, byl jedním z důvodů, proč služební zákon není dodnes účinný.
Naštěstí definitivně to tak být nemusí. Kromě zkoušek, které ovšem mohou šikovní úředníci s klientelistickými vazbami skládat bez problémů, by mělo hodně záležet na definici a interpretaci bezúhonnosti. Úředník, který nosí „carevně“ dárečky nebo se vyskytuje na párty pořádaných lobbisty, nemá ve státní správě co dělat. Čištění státní správy by měl být trvalý proces. Snad je zbytečné dodávat, že předpokladem pro to je, aby kápa neseděla ve vládě. O to by se měli postarat voliči.
Mimochodem, bezúhonnost fakticky řeší i problém lustrací. Na rozdíl od lustračního zákona, který je plošnou revoluční normou, bude zapletení s represivními složkami komunistického režimu konečně posuzováno na základě individuálního přezkumu.
Je v návrhu či v jeho připravovaných připomínkách ještě nějaký problém?
Nepřipadá mi logické nastavení institucí, na které se NEMÁ služební zákon vztahovat. Vyloučení institucí, jako je Nejvyšší kontrolní úřad, je kapitulací před chaosem, který se do institucí státu dostal v porevoluční době. V případě NKÚ mám na mysli politicky nominované kolegium. Jak se zdá, ani Sobotkova vláda si netroufá opravit diletantismus devadesátých let.

V.D. Na co si dát pozor?

V.Ž. Teď bude nejdůležitější sledovat kompromisy, protože proti návrhu zákona se zvedne mračno námitek. Zaužívaná praxe byla tak sladká, že se s ní nebude spousta politických stran chtít rozloučit. Neméně velký, ne-li větší tlak vznikne i ze strany státní správy samotné. Úředníci budou vnímat zkoušky a hodnocení jako svoje existenční ohrožení.
Ústup od požadavku, aby každý úředník skládal úřednickou zkoušku, můžeme brát jako předobraz toho, co se bude dít. Koaliční pozměňovací návrh silně omezil benefity, např. přilepšení k penzi, které obsahovala původně Špidlou navrhovaná norma. Dá se tedy říct, že cukru je málo, zato biče je dost. Proto očekávat nadšení z přijímání služebního zákona v žádném případě nelze. Teď bude třeba pečlivě sledovat, jaké pozměňovacími návrhy budou předkládat nejrůznější aktéři. Udržet zájem veřejnosti o tak složitou normu bude nepochybně velmi obtížné.

V.D. Určitě. Ale pokud se nepodaří tento zákon uhlídat, aby byl alespoň krokem vpřed, tak se ze stávajícího marasmu nedostaneme.

Včerejší rozhovor viz:
http://blog.aktualne.cz/blogy/vladimira-dvorakova.php?itemid=22385

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Alvarová Alexandra · Antoš Marek B Balabán Miloš · Bárta Vít · Bartlová Milena · Bečková Kateřina · Bednář Miloslav · Bednář Ondřej · Bělobrádek Pavel · Bém Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bezděk Vladimír · Bezděková Iva · Bielinová Petra · Blaževič Igor · Bobek Miroslav · Boleslav Milan · Boučková Tereza · Boudal Jiří · Bratinka Pavel · Brixi Hana · Brom Zdeněk · Burian Jan · Bursík Martin C Candole James de · Cerman Ivo · Co čteme, posloucháme, na co se díváme...  Č Čermák Luděk · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Drobek Aleš · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fiala Petr G Gregor Kamil H Haas Tomáš · Hamáček Jan · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Havlík Petr · Havrda Marek · Heller Šimon · Herman Daniel · Hesová Zora · Hlaváček Petr · Hnízdil Jan · Hokeš Tomáš · Hollan Matěj · Holmerová Iva · Holomek Karel · Honsová Dagmar · Honzák Radkin · Horký Petr · Horváth Drahomír Radek · Hořejší Václav · Hovorka Ludvík · Hradilková Jana · Hudeček Tomáš · Hudema Marek · Hvížďala Karel CH Chmelař Aleš · Chromý Heřman J Janeček Karel · Janeček Vít · Janouch František · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · John Radek · Just Jiří · Just Vladimír K Kabelka Ladislav · Kadlec Petr · Kalhousová Irena · Kalousek Miroslav · Kameník Martin · Klan Petr · Klepal Jakub · Klíma Vít · Komárek Michal · Komárek Stanislav · Königsmarková Ivana · Kopač Petr · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Košák Pavel · Kotecký Vojtěch · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kožušník Edvard · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Krnáčová Adriana · Křeček Stanislav · Kubát Ondřej · Kubr Milan · Kudrna Zdeněk · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kuták Aleš · Kužílek Oldřich L Líbal Vladimír · Lipold Jan · Liška Ondřej · Lomová Olga M Macek Lukáš · Macháček Martin · Marksová-Tominová Michaela · Matoušek Karel · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Moldan Bedřich · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Navrátil Vojtěch · Novák Martin P Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Payne Jan · Pecák Radek · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Peychl Ivan · Pikora Vladimír · Poc Pavel · Pohled zblízka · Pohledy světových lídrů · Polák Milan · Potůček Martin · Pražskej blog · Procházka Adam · Pultarová Tereza R Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Roithová Zuzana · Růžička Michal · Rychlík Jan S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Sedlák Vojtěch · Shanaáh Šádí · Schmidt Hans-Jörg · Schwarzenberg Karel · Skuhrovec Jiří · Slimáková Margit · Smith Michael · Sobotka Bohuslav · Sokačová Linda · Sokol Tomáš · Soukenka Petr · Sportbar · Spurný Matěj · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Suchánek Jan · Suchardová Michaela · Sůva Lubomír · Svoboda Bohuslav · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syková Eva Š Šilerová Jana · Šimáček Martin · Škop Michal · Škromach Zdeněk · Šmíd Milan · Špidla Vladimír · Špinková Martina · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Jan · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Tejc Jeroným · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Tolasz Radim · Tomášek Pavel · Tomský Alexander · Tošovský Michal · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tutter Jiří U Urban Jan · Urban Václav V Vácha Marek · Vajnerová Štěpánka · Vančura Martin · Veis Jaroslav · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vondráček Ondřej W Wagenknecht Lukáš · Wagnerová Eliška · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahradil Jan · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zděnek Michal · Ze šuplíku · Zelený Milan · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy