Mezinárodně certifikovaná ostuda

16. 12. 2010 | 14:00
Přečteno 11467 krát
Systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací, jak u nás je z vládní úrovně uplatňován, prošel první fází hodnocení zahraničními experty. První cetifikát škodlivosti tohoto systému pro Českou republiku již tito experti vystavili ve zprávě, kterou představili na konferenci letos v září. Čerstvě byl český vládní přístup kriticky zmiňován na závěrečné konferenci o zkvalitňování způsobu hodnocení dopadu výzkumu a vývoje pro tvorbu politik, která se konala 8. prosince v sídle belgického úřadu pro vědní politiku. Jeden ze členů mezinárodního expertního týmu ho tam uvedl jako příklad naprostého nepochopení složitosti systému výzkumu a vývoje a netriviálnosti jeho financování a tedy evidentního diletantismu v oboru hodnocení výzkumu a vývoje.

Z ostudy české reformy výzkumu, vývoje a inovací máme kabát, který má naději vejít jako výrazně negativní příklad do učebnic. Na domácí půdě ani v důsledku těchto zahraničních posouzení příliš mnoho nemění. Na nedávné výroční konferenci Technologické agentury měli prominentní slovo i lidé, kteří nesou jasnou osobní odpovědnost za toto fiasko české vládní politiky.

Z Rady pro výzkum, vývoj a inovace v nedávné době rezignovalo několik zástupců průmyslové lobby, s nimiž bylo v době jmenování Rady za působení premiéra Fischera spojeno vcelku evidentní vydírání stran toho, nakolik se mají do vládní politiky výzkumu a vývoje mluvit lidé schopní formulovat a před odbornou i širší veřejností i obhajovat politiku výzkumu a vývoje z hlediska veřejného zájmu a nakolik v ní mají zasednout lobbisté, jejichž zájmem je především nasměrování toku veřejných prostředků do firem, jejichž financování by být dáno trhem, nikoli dotacemi z veřejných rozpočtů.

Tato rezignace průmyslových lobbistů může být jistým příslibem, protože by vláda se sama pasovala jen na sbor šašků, kdyby do Rady opět jmenovala stejné osoby, které na členství v tak krátké době po jmenování samy rezignovaly.

Může se ovšem stejně dobře jednat jen o spouštěcí mechanismus, který má za „politické“ vlády zvětšit škody na veřejném zájmu, které se za vlády „úřednické“ v tahanici tehdejší ministryně školství a premiéra kolem váhy „průmyslníků“ v nově jmenované Radě podařilo protlačit, ale přeci jen s jistými limity. Vzpomeňme v této souvislosti způsob, kterým se v důsledku tlaku tehdejší ministryně školství a dnešní místopředsedkyně Rady dostal dostal místo premiérem navrhovaného bývalého rektora Univerzity Pardubice průmyslník, na něhož vzápětí „praskla“ spolupráce s StB. Mají-li dnes stejní aktéři ceremoniální proslovy o „dokončení reformy národního systému výzkumu, vývoje a inovací“, nebylo by ani na takovém směřování nic nepochopitelného. („Perspektivní“ - tj. potíže nedělající - nové členy Rady již údajně jménem místopředsedkyně Rady obvolává mimo jiné pan Janeček).

Před několika týdny mi o předběžných výsledcích mezinárodního auditu VaVaI v ČR vyšel článek v Právu. Ani s časovým odstupem na něm nemám co měnit (materiály z mezinárodního auditu si lze i v českých překladech přečíst na webu MŠMT zde):

Riskujeme zdraví českého výzkumu a vývoje

Výrazné protesty proti „reformě“ financování výzkumu, vývoje a inovací byly na konci minulého volebního období vyvolány drastickými škrty v rozpočtu Akademie věd.

Chyby této reformy byly fakticky přiznány Fischerovou vládou, když slíbila rozpočet Akademie věd na několik let stabilizovat bez ohledu na to, co vycházelo z tzv. „kafemlejnku“, což je název, který se vžil jako označení primitivního přidělování finančních prostředků institucím podle bodovacího systému vyvinutého Radou pro výzkum a vývoj.

Pod záminkou podpory zvyšování kvality byl sestaven systém hodnocení různých druhů publikačních a inovačních výstupů, který podle řady domácích kritiků podporoval namísto kvality kvantitu, v oblasti hodnocení vědeckých publikací používal sporné a matematicky negramotné zpracování publikačních dat, ale především přeléval veřejné prostředky na výzkum a vývoj do firem, kde podporoval zlepšovatelské činnosti s výstupy, které neprocházejí žádnou skutečnou oponenturou.

Přelití peněz do průmyslových podniků způsobilo zmenšení sumy prostředků, které byly k dispozici pro instituce, kde se dělá základní výzkum a vychovávají nové generace vědců v základním i aplikovaném výzkumu – vysokých škol a Akademie věd. Skutečnost, že rozhoduje především kvantita, postavil proti sobě vysoké školy s mnohem většími počty pracovníků i studentů a Akademii věd, jejíž personální složení odpovídá jedné větší výzkumně orientované univerzitě. Početně silnější vysoké školy na sebe začaly strhávat větší množství financí bez ohledu na kvalitu, podprůměrné školy se bez hlasitějších námitek svezly s lepšími.

Moc se koncentrovala

Zastánci „reformy“, zejména drtivá většina členů Topolánkem vedené Rady pro výzkum a vývoj, vážné výhrady ke koncepci celé reformy zlehčovali. Ve dvou letech připomínkových řízení k návrhu zákona i hodnotící metodiky vládní rada podrobně zdůvodněné kritické připomínky opakovaně odmítla a fakticky hodila do koše.

Malá zájmová skupina „reformátorů“ zde opanovala prostor a v důsledku Topolánkova přímého osobního zásahu v Radě pro sebe zabrala i vedení Grantové agentury. Moc se koncentrovala v jejich rukou.

V okamžiku, kdy se v Parlamentu za drobný ústupek opozičnímu poslanci v podobě přijetí změny v pracovních poměrech na vysokých školách celá koncepce stvrdila jako zákon, byl tunel na jednu z posledních nezprivatizovaných oblastí veřejného zájmu prakticky hotov.

Domácí kritika začala být umlčována poukazem na to, že finanční škrty vycházejí ze zákona, proto musí být bez slitování provedeny. Nespokojencům z Akademie věd se začalo naznačovat, že jejich instituce neprodukuje výsledky, které by obstály před domácí konkurencí, a chrání si jen své dobré bydlo.

Je světovým unikátem

Zrcadlo domácím poměrům postavil mezinárodní audit výzkumu a vývoje, který je řešen jako jeden z Evropskou unií financových národních projektů. V jeho rámci byla vysoutěžena renomovaná britská společnost Technopolis, která má rozsáhlé zahraniční zkušenosti s hodnocením výzkumu v různých zemích, disponuje detailní znalostí o řešení hodnocení v rozvinutých zemích světa a má přístup ke skutečně kvalitním zdrojů dat pro bibliometrickoé analýzy.

První hodnotící zpráva, kterou pracovníci Technopolis představili naší odborné veřejnosti na konferenci v Brně 23. září t.r., ukázala velmi přesvědčivě chyby autorů reformy i oprávněnost zásadních výhrad kritiků: Česká reforma je světovým unikátem v tom, jak problematicky intepretovatelná data používá přímo a bez jakéhokoli testování k rozdělování peněz. Nerespektuje zásadní princip velící nedělat změny s velkými meziročními rozdíly aby systém vědeckých institucí mohl bez velkých ztrát na změněné podmínky reagovat. Kvalitní bibliometrická analýza potvrdila, co bylo známo např. ze žebříčků Scimago – nejkvalitnější produkce vědecké práce pochází z Akademie věd následované Univerzitou Karlovou a tyto dvě instituce vedou v každé skupině vědních oborů s výjimkou několika technických, kde je v popředí ČVUT. V počtu publikací se za AV ČR a UK dostane Masarykova univerzita, pokud přidáme hledisko kvalitativní, pak i Univerzita Palackého a Jihočeská univerzita.

Zahráváme si s ohněm

Výsledky auditu vystavují mezinárodní potvrzení selhání Topolánkovy reformy. Doporučení ve zprávě datované 14. září 2010 je v neúprosné: Systém hodnocení, jak byl zaveden, nesmí být dále používán, pokud nechceme riskovat zdraví celého domácího systému výzkumu, vývoje a inovací. Experti z Technopolis vcelku logicky tvrdí, že je lepší nedělat nic, než používat nástroj, který s velkou jistotou jen uškodí. Mělo by se stabilizovat stávající rozdělení prostředků do doby, než bude k dispozici robustnější systém. Nejde tu o konkrétní instituce a jejich zachování nebo zrušení. Jedná se o celou soustavu institucí, ve kterých se v Česku nové vědecké poznatky produkují, vyučují i zavádějí do aplikačního užití.

Kolik dalších varování od nás i z ciziny bude třeba, než vláda skončí s „reformátory“, kteří za tento výsledek mohou?

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy