Z absolventské daně by vysoké školy mohly dostat peníze hned

24. 10. 2011 | 09:00
Přečteno 6343 krát
Absolventskou daň je možné koncipovat tak, že přinese peníze školám hned, nezatíží státní rozpočet rozpočet a nevede ke zbytečné administrativě. Pokud by se využil mechanismus povinné daňové asignace, eliminovalo by to i riziko, že vybraná daň bude vynaložena na něco jiného. Jádrem námitek proti navrhovanému systému odloženého školného byl nepoměr mezi náklady a výnosy a zamlčované problematické rysy ministrem Dobešem navrhovaného modelu, vůči kterému má vhodně konstruovaná absolventská daň zřetelné přednosti.

Z absolventské daně by šly peníze na VŠ hned

Daniel Münich kritizuje údajné létající třísky racionality u jiných (Absolventská daň není lepší studentské půjčky, LN 14. 10., text nejbližší tomuto článku viz web ekonomické rady), měl by se však podívat na pokácený les u sebe.

Kritika v článku Chybné vládní plány jen vyždímají studenty (LN 11. 10.) se týkala konkrétních plánů představených ministerstvem školství na konferenci 7. 10. V rozporu s Münichovým tvrzením nemají splácet jen absolventi. Kdo při studiu neuspěje, splácí také, a bez odkladu. Opak by byl zneužitelný, výplaty garancí bankám by dál zatížily státní rozpočet. (Tvrdá platba od neúspěšných studentů je problematická, ne fiskálně, ale věcně, dokud si školy a jejich vyučující nedokážou obhájit reliabilitu svých metod a obsahu zkoušení.) Münich také pomíjí, že se mají odkládat splátky jistiny, nikoli úroků. Výhodou půjčky oproti daním prý je to, že dlužníci mají v rukou smlouvy. Výhodou pro koho? Zásadou pacta sunt servanda, smlouvy se musí plnit, si banky splacení dluhů vynutí, i kdyby parlament špatný model zrušil.

V kritice marginália o absolventské dani Münich nesprávně uvádí, že by školy na peníze dlouho čekaly. Dostávaly by je hned: daň by měli platit samozřejmě i minulí absolventi, přesně jak to například uvedla v roce 2008 rektorka Greenwichské univerzity baronka Blackstoneová, která v Británii školné jako ministryně školství v roce 1997 zaváděla, ve výkladu o přednostech absolventské daně před školným: „Každý, kdo měl v minulosti prospěch ze získaného vzdělání, by neměl mít problém s tím, aby splatil svou trošku zpět.“

Psal jsem o „variantě“ absolventské daně, Münich citaci komolí. Schůdná cesta, jež při stejném výnosu zatíží zhruba stejný okruh plátců, tj. tři nejvyšší příjmové decily (1,5 milionu z celkem pěti milionů ekonomicky aktivních osob), jako splácení jistiny půjčky po dosažení nadprůměrných příjmů se dá spočítat na papíru rozměru restauračního ubrousku. S odstupňováním částek reflektujícím, že nejvyšší decil má průměr příjmů dvakrát vyšší než decil osmý, se lze dostat na odvedených 2500–7000 Kč na hlavu v této skupině plátců daně ročně.

Námitka danění úspěšných je nemístná. V Dobešově systému zaplatí úspěšní za státní garance. Bude to podíl jejich daní na úhradách za nesplácené půjčky, jen to není na první pohled vidět.

Jádrem námitek proti navrhovanému systému odloženého školného nebyla jedna věta o relativní výhodnosti vhodně konstruované absolventské daně, ale nepoměr mezi náklady a výnosy a zamlčované problematické rysy Dobešem navrhovaného a Münichem obhajovaného modelu. Na závěrečné konferenci mezinárodního auditu výzkumu a vývoje v ČR 13. 10. padla z pléna otázka, zda fatálně chybná reforma u nás byla výsledkem hloupých chyb, nebo úmyslem někoho (na tom vydělat). Britský expert řekl, že neví, a reálnou možnost zisku pro malou zájmovou skupinu nijak nevyloučil. Školné patřilo do balíku Topolánkových 5P a myšlenkový trust za ním se významně překrývá se strůjci změn, které mezinárodní audit prokázal jako naprosto pochybené. Neopakujme podobné chyby.

(Vyšlo v Lidových novinách 18. 10. 2011)Co se konkrétností „varianty“ absolventské daně týká, dá se schůdná cesta snadno naznačit, pokud není člověk rozhodnut zuby nehty bránit jednu jedinou cestu, za kterou je dobře honorována v rámci téměř stomilionového ministerského projektu skupina ekonomicky na věci velmi zainteresovaných osob s úzkou vazbou na ISEA, k jehož expertům se počítá i Daniel Münich (místo přiznání vlastní zainteresovanosti na konkrétním prosazovaném modelu se raději rozepisuje o středověkých zbraních). Odložíme-li tuto předpojatost, je možné vyjít z následujícího:

Nereálné je individuálně testovat plátce daně. Lze přijít se způsoby výpočtu, které daň spočítají i pro malé procento těch, kteří vysokou školu neabsolvovaly, nicméně mají vysoký příjem a tato část daně je pro ně snesitelnou progresí (dal by se udělat opt-out, pokud by to vadilo ústavně). Ne všichni z nich musí být absolventy, nicméně tato nepřesnost pojmenování je podobná jako u odloženého školného, keré rovněž v současném návrhu není odloženým, nýbrž školným placeným hned ze zadlužení. Daň by proto bylo možné vyměřit těm, co mají nadprůměrný příjem, což je cca 35 procent, případně nadprůměrný příjem na člena domácnosti, kde se rovněž dostaneme k proporci cca 30 procent ze všech, z pěti milionů pracovníků se tedy bavíme o cca 1,5 milionu těxh, kdo by platili. Potřebujeme ročně vybrat to, co by nějakých 250 tisíc studentů platilo na školném, tj. cca 5 miliard Kč., tj. v průměru nejvýše nějakých 3500 Kč ročně. Poměr mezi osmým a desátým příjmovým decilem je cca 1:2 a nejméně v tomto poměru by se dala rozložit platba mezi tuto skupinu poplatníků, takže výsledná hodnota roční této daně by se pohybovala mezi cca 2500 Kč u těch, kteří by těsně překročili rozhodnou hranici, po 5500 u těch s úplně nejvyššími příjmy. Sedmdesáti procent ekonomicky činných by se netýkala platba žádná. Nikdo by nenesl náklady na státní garance nesplácených půjček na školné. Neplatily by se zbytečně úroky, které v zaváděném systému nejhůře dopadnou na ty, kterým bude nejdelší dobu trvat splácení, tj. na nejchudší. Ukazují-li dnes statistiky na to, že se vysokoškolské vzdělání stává univerzálním a vstupuje do něj 60 procent populace, a zvážíme-i dosahovaný nárůst příjmů v průměru o 80 procent u absolventů vysokých škol oproti ostatním, bude v dlouhodobé perspektivě třicet procent platících z ekonomicky činných dobře korelovat s výskytem vysokoškoláků mezi nimi a není třeba utrácet za mechanismus náročného individuálního testování. Neochotu státu financovat adekvátně vysoké školy by tento model řešil lépe, než se to může podařit modelu se školným a studentskými půjčkami, jak je aktuálně připravován. Rozpočet vybraných peněz na vysoké školy lze navíc udělat sofistikovaněji, než jen podle počtu studentů - např. podle proporcí absolventů - a zahrnout tak i posílení kvalitativní složky financování.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

skeptický napsal(a):

To už říkal Heydrich nebo Frank,Češi žádné vysoké školy nepotřebují.

Vše potřebné jako PC,pravdu a lásku,oteplování,sexuální přeorientaci a genderové studie zvládnou na obecné.
24. 10. 2011 | 09:12

Martin napsal(a):

Zavedení absolventské daně retrospektivně naštěstí v právním řádu ČR není možné a Zlatuška to moc dobře ví, jenom to tak zkouší :-) Tedy pokud by se to zavedlo, je možné očekávat první peníze nejdříve po třech resp. pěti letech až vystudují první absolventi.
A samozřejmě je nutno absolventskou daň odmítnout jako celek protože je to nic než socialistický nesmysl, kdy se náklady na ni přenesou na bedra těch pár úspěšných vysokoškoláků kteří ještě zůstali v ČR. Lemplové a ti co zdrhli někam za moře to platit nebudou, samozřejmě.
Proto je v případě zavedení školného vhodné zavést individuální půjčky klidně s garancí dvou dalších osob, aby školné zaplatil skutečně každý a nikoliv zase jenom ti ze kterých se to dá snadno dostat a ostatní se z toho vyvlečou.
24. 10. 2011 | 09:16

gaia napsal(a):

Martin
s garancí dvou dalších osob...

no kde by ti nebozí studenti ty dvě osoby hledali? Je dost nebezpečné, někomu ručit, zejména ještě ručit za cosi nehmotného, co se v případě potřeby nedá na uhrazení dluhů prodat.
24. 10. 2011 | 10:05

David napsal(a):

Systém školného doprovázeného studentskými půjčkami je

stejně nesmyslný,

jako zavedení absolventské daně.

V první fázi reformy by stačilo jen to, aby jsme z našich daní neplatili studium 10 procent zahraničních studentů a stát už konečně přestal finančně podporovat čistě soukromé školy, které velmi často stejně jen prodávají tituly.

Jinak doporučuji si přečíst článek Jana Kellera:

"Deset důvodů, proč nezavádět školné"

http://blisty.cz/art/53033.html
24. 10. 2011 | 10:12

Občan napsal(a):

Super nápad!
Jako testovací nástřel navrhuji retroaktivně zdanit Payney, Münichy, Tomské, Bednáře, Zlatušky a všechny ostatní z "elity", kteří vystudovali ZADARMO (a to doslova, protože studijní náklady tehdy byly zlomkovité oproti dnešku) za socíku a dnes tu horují pro zavedení školného.
Až uvidíme, jak se to osvědčí u nich, pak by se to mohlo zavést plošně.

Jo, mimochodem - neplkali jste, pánové, před několikerými volbami náhodou něco v tom smyslu, že se daně nebudou zvyšovat a že se nebudou zavádět nové?
24. 10. 2011 | 10:43

Almo G™ napsal(a):

Jedna totální hloupost má být nahrazena jinou totální hloupostí?

Pokud nejde o hloupý žert, nechápu, co opravňuje autora k tomu nutit vysokoškoláky s minimální mzdou ještě vydírat a nutit platit tisíce ročně za to, "že mají lepší příležitosti".

Přitom jediný spravedlivý systém = progresivní daně = za lepší příležitosti splácejí jen ti, kdo získali šanci je uplatnit, vůbec není zmíněn.

Každý, kdo navrhuje podobné legislativní zmetky, by měl hned na začátku prokázat, že si svá studia i s úroky přepočtené na dnešní ceny zaplatil.

Jsem zvědav, kolik z těch, kdo minule autora chválili, jsou stejně nadšeni i jeho návrhem.

V tomto případě je bohužel úplně jedno, jestli Munichův nebo Zlatuškův návrh.
24. 10. 2011 | 10:44

gaia napsal(a):

Občan

já bych zavedla i daň z blbosti.A to klidně i dopředu. Každý člověk přeci někdy v životě udělá chybu, tak ať za ni zaplatí třeba předem.
24. 10. 2011 | 10:48

Občan napsal(a):

To martin:

Nejenže to není možné retrospektivně (byť by to bylo zajímavé, občas si střihnout na chvíli třeba něco ze středověkého práve), ale ono se to hlavně nesmí RETROAKTIVNĚ (tedy se zpětnou platností).

Půjčky jsou stejně velká pitomost jako další daně. Nevydělávajícímu studentovi nikdo nepůjčí, stát nemá čím ručit, student ručitele taky nesežene a navíc polovina VŠ absolventů nikdy, po celý svůj aktivní život nedosáhne ani na průměrný plat.
24. 10. 2011 | 10:52

škola života napsal(a):

Ve Španělsku je nezaměstnanost vysokoškoláků 20% a míří to i k nám, vydělávat mohou jen dělníci, u nás poníženi a po 89 nejvíce dostali na frak, VŠ pedagogové si budou brzy muset hledat jinou profesi, neb nebude na jejich platy
24. 10. 2011 | 10:53

Občan napsal(a):

To Gaia:

Dobrý nápad! To se bude Mírovi líbit :o))
24. 10. 2011 | 10:53

Dalibor Štys napsal(a):

Skeptický a občan
Pořád si myslím, že kdo na to má, měl by školné platit. Cizinec nebo Čech. Získané peníze by se měly využít ve prospěch těch, kdo se na vysokou školu přes zkoušky dostali, plní si své studijní povinnosti a nemají dost prostředků, aby si vybrali školu podle svých schopností.

Ovšem zjevně někteří blogeři si kladou za cíl tuto myšlenku všem znechutit. :-(

David
Vysoké školy jsou místem získávání a předávání vědomostí. A to univerzálně, mezinárodně. Proto na ně zahraniční studenti patří, je to ve prospěch zejména těch českých studentů. Ještě nekolikrát to zopakuji, pak nad tím možná čtenáři začnou přemýšlet. Interacionalita je jedním z všeobecně uznávaných kritérií kvality vysokých škol.
24. 10. 2011 | 10:59

gaia napsal(a):

Dalibor Štys

nemají dost prostředků, aby si vybrali školu podle svých schopností.
Jak tomu mám roumět? To jako, že by se jim měli poskytnout prostředky, aby si mohli diplom koupit?
24. 10. 2011 | 11:05

jogín napsal(a):

Škola života: vysokoškolští pedagogové si budou hledat místa už od nového roku. Peníze za výzkumné záměry a centra jsou ze tří čtvrtin v pekle a prachy tečou přes TAČR do podniků. Peníze na mzdy spadly na dvě třetiny a další rok spadnou na polovinu.
24. 10. 2011 | 11:11

skeptický napsal(a):

Dneska je to jedna velká vesnice.Státní dluh ať v česku nebo americe se stejně splácí stejným lidem,tak co.Netřeba zavírat hranice,nevolník tady i tam.

Když v létě nevyděláte 30,000 dolarů na tuici,a neregistrujete se na další rok,dnes jdou banky po vás do měsíce.Každá universita má na to vlastní banku.To byste musel dělat nájemného vraha nebo pašovat drogy na kila to vydělat.

Hlavně v tom musí figurovat banky.Jediná košer cesta.Vyzkoušeno.
Taky tady chodil,a hlavně chodí študovat každý blbec.Lepší bohatý blbec.Chudí blbci ať platí potom.Z toho se pak odvíjí práce pro exekutory,a další zájmové složky.
24. 10. 2011 | 11:17

škola života napsal(a):

jogín

mzdy jsou nízké, člověk, který si chce pořídit bydlení, musí vytáhnout minimálně 2 melouny, dítě prý po promoci stojí 2 miliony, když už nepočítáme nic , tak to jsou 4 miliony, člověk je aktivní tak 40 let, to zn. že jen na tyto 2 položky při průměrném platu musí pracovat 13 let. A kde je to ostatní? Nebude život v ČR dražší, než co zde bude možno vydělat?
24. 10. 2011 | 11:22

Občan napsal(a):

To Dalibor Štys:

Zahraniční studenty nikdo ze škol nevyhání. Jen platí stejné školné jako ti naši - samozřejmě za využití mezinárodních podpůrných programů.

A co se školného týče - Vaši větu nechápu. Studenti si nevybírají školy PO přijímačkách, ale PŘED nimi. To, zda si řádně plní své povinnosti, se u studenta nepozná hned, ale školné hned zaplatit musí. Školné tudíž bude limitovat uchazeče o studium PŘEDEM a sousta z nich to vzdá, čím promarníme jejich talent.
A dále pak to povede k ponižování studentů, kteří se budou muset pravidelně doprošovat podpor a stipendií. Což považuji za nemravné.
24. 10. 2011 | 11:33

schlimbach napsal(a):

Musím říci, že mě skutečně fascinují neustálé ideologické boje o "myšlenky", které jsou tak daleko odervány od podstaty reality, že si začínám dělat starosti, že budeme muset asi jako společnost zabřednout do toho ideologického bahna až po krk, než uvidíme to skutečné a nejjednodušší řešení -(

ono to řešení je spojeno s uvědoměním si, že peníze opravdu, ale opravdu nerostou na stromech, ani na poli a ani v dolech se nedají vykopat, o smysluplnosti podojit krávu Milku, která by nadojila alespoň plný džber penízků, bych také silně pochyboval ...
24. 10. 2011 | 11:36

glass-topped ceender napsal(a):

Zlatuško, už jsi zaplatil za svoje BEZPLATNÁ studia? Když se zvýší poplatky, tak je samozřejmě DOPLATÍŠ, vidˇ?
24. 10. 2011 | 11:46

idaybo napsal(a):

"Zavedení absolventské daně retrospektivně naštěstí v právním řádu ČR není možné a Zlatuška to moc dobře ví, jenom to tak zkouší."

Klidně může zacvakat dobrovolně. Nikdo mu nebrání.
24. 10. 2011 | 11:48

český maloměšťák napsal(a):

Připadá mi to rozumné. Pokud se otestují příjmy a pokud takto vzniklý cash flow bude použít motivačně - není to špatné řešení.
Když už se tedy nedají finance zajistit tak, že se sebere různým Řebíčkům minulým, přítomným a budoucím. /což je velmi smutné a posílá to daňového poplatníka opět do oslí ohrady/
24. 10. 2011 | 12:25

neo napsal(a):

1) daň už je dnes stanovena v % , takže více platí ti s vyšší mi příjmy a tedy i ti, kteří vystudovali, neb je zřejmé, že mezi vš je průměrná mzda vyšší.

2) absolventská daň postrádá vůči školnému podstatnou funkci a to je fce motivační.
24. 10. 2011 | 12:54

jirizlatuska napsal(a):

Martin, Obcan: Na dani, ktera by v hornich trech decilech prijmu zavedla rocni polozku ve zminovanem rozmezi do budoucich danovych priznani by nebylo nic retroaktivniho.

Almo G™: Povinna asignace by byla velmi mirnou a pevne zastropovanou progresivitou zdaneni, nic jineho to neni. Vyrovnala by minule absolventy (jako treba mne) s budoucimi, pricemz pro ty druhe by byla mirnejsi.

David: Zahranicni studenti prispivaji kvalite skol a jejich selektivnim odrazenim muzeme skoly poskodit vic, nez kolik usetrime (= to, co usetrime nebude stacit na to, aby kvalite pomohlo vic, nez jaky by byl vypadek). Zahranicni studenti v cizim jazyce si dnes plati i u nas, na tom neni nutne moc menit. Systemy zalozene na tom, ze studium domacich je dotovano vybranymi penezi od zahranicnich, vykazuji zretelnou nestabilitu financovani.
24. 10. 2011 | 13:11

komisař Rex napsal(a):

jak by mohla minulé absolventy vyrovnat s budoucími, když ti minulí by ji platit nemuseli?
24. 10. 2011 | 13:16

jirizlatuska napsal(a):

neo: U odlozenych splatek je motivace behem studia hypoteticka. Lonska OECD Education at a Glance napriklad uvadi, ze vazba mezi dokoncovanim studia a placenim skolneho neni. O tom, ze by ministr Dobes povazoval system skolneho, ktery chce zavest, za motivacni, vyjadruji pochybnost jiz v predchozim blogu (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-zlatuska.php?itemid=14498) - motivovat by bylo totiz v prve rade dobre studenty "preferovanych oboru", u tech se naopak planuje jim skolne odpoustet (= dat jejich skolam mene penez, nebo jim je dat na ukor skol, kde "motivace" pouzivana bude).
Z moznych alternativ bych oosbne provazoval za nejprijatelnejsi prvek zapisne v primerene nizke hodnote, zhruba jak to pred casem uvadela Univerzita Karlova.
24. 10. 2011 | 13:18

jirizlatuska napsal(a):

komisar Rex: Platili by ji vsichni, kdo by meli prijem v hornich trech decilech (= o neco vic, nez prumernu prijem v CR). Vsichni = i minuli, krome dalsich kategorii.
24. 10. 2011 | 13:20

komisař Rex napsal(a):

to chcete trestat úspěšné? Odpověděl by pravicový politik, jinak odpůrce progresivní daně. Vyšel by z toho dobře akorát elektrikář Gott a šička Bílá
24. 10. 2011 | 13:24

komisař Rex napsal(a):

a ještě, stanovit hranici 30 tisíc je dle mého dost nízko a povede akorát k likvidaci nižší střední třídy, ta si pak s VŠ vydělá pomalu stejně, jako dostane socka s více dětmi na dávkách a tyto děti na tom budou stejně jako děti nepřizpůsobivých, tudíž bez motivace k nějakému učení, vidím to na rozvrat školství a budoucích generací. pokud nějaké další daně, tak myslím tak od dvojnásobku vámi uváděné hranice a spíš ještě výš.
24. 10. 2011 | 13:33

Občan napsal(a):

To Jiří Zlatuška:

Moment, moment! To tedy doufám, že by VŠ daň platili pouze absolventi VŠ a nikdo další.
Protože nevím, jak byste ji chtěl vyrazit z těch, kdo VŠ sice nějakou dobu studovali, ale z nějakých důvodů neabsolvovali. Jenže potom se míjí s účinkem školného, protože platit by měli všichni, kdo VŠ studují, nikoli pouze ti, kdo absolvovali.

Takže to je další z kaménků úrazu Vaší koncepce.

Další balvan jsou různá znuděná děťátka, která obrážejí VŠ jen proto, že doma to je otrava. Pracovat nikdy v životě nebudou, takže z nich absolventskou daň v životě nevydolujete, ačkoli mají peněz jak šlupek.

Prostě ten koncept nedává smysl...
24. 10. 2011 | 13:49

schlimbach napsal(a):

ve svém návrhu ekonomické reformy předpokládám, že každý student střední školy bude platit na školném cca 10 000 korun a student VŠ nejméně 20 000 korun ...
24. 10. 2011 | 14:04

schlimbach napsal(a):

doplněk .. samozřejmě měsíčně ...
24. 10. 2011 | 14:06

Almo G™ napsal(a):

Autor: Trvalá pokuta za talent, píli a pomoc státu. Nechci. Děkuji pěkně.
24. 10. 2011 | 14:10

Almo G™ napsal(a):

P.S. Vše už bylo obsaženo v progresivní dani. Trochu více platil ten, kdo využil jednu z mnoha příležitostí, které život nabízí. Ale nechápu, proč by měl chudý vysokoškolák mít větší procento daně, než kdejaký vekslák, který jede ve stamilionech, protože využil jiných příležitostí ve společnosti a státu než svůj talent a píli a dělá jen bílého koně pro kamaráda politika. Třeba jen dobré známosti či vydíracího potenciálu. To je prostě princip postavený na hlavu. Nechápu, jak ho můžete vážně prosazovat.
24. 10. 2011 | 14:17

jirizlatuska napsal(a):

komisař Rex: Nevidim nic o 30 letech. Vase "trestani uspesnych" je ve vsech modelech.

Obcan: studium bych vubec netestoval; dal by se udelat nejaky opt-out, ale s ohledem na to, kdo by byli platci, bych ho povazoval za zbytecny.

Almo G™: V progresivni dani vse obsazeno nebylo. Nebyla tam jasna asignace konkretni castky, takze se penize mohly ve statnim rozpoctu mohly pouzit na cokoli, nebylo tam take zastropovani fixni rozcni castkou, procentni sazba navic se preci jen chova trochu jinak, nez pevna castka z hlavy.
Ale mate pravdu v tom, ze s ohledem na nizkou uroven financovani vzdelani u nas by melo byt mozne doplnit do rozpoctu vysokych skol vic, nez se jakymkoli mechanismem vybere, pouze na to neni ochota strujcu rozpoctu. Zaplata pres Dobesovo skolne a pujcky pouze oddali problem - castky budou vysokym skolam nabihat pomalu, protoze budou platit jen novi studenti, navic cena za sanaci statnich garanci bankam poskytujicim pujcky, prijde s jeste vetsim zpozdenim a jeji naklady ponesou ve svem rozpoctu az vlady, ktere petrve prijdou (garance se nicmene zapocitaji do dluhu verejnych rozpoctu, coz zdrazuje i jine uvery). Oproti tomu je fixni dane s pevnou asignaci efektivnejsi, prinasi penize hned (hned plati vsech 1,5 milionu poplatniku v prislusnych prijmovych pasmech) a respektuje fakt, ze s 60+ procentnim vstupem na vysoke skoly plus splacenim od tech, kteri presahnou prumerny prijem, se jedna o platbu stejne tridy platcu dane, jen se k tomu neplati uroky bankam, protoze se nemuselo pracovat s penezi z budoucich prijmu.
Vekslak se zdanitelnym prijem by platil take.

A nic neprosazuji, tvrdim jen, ze by to byl model lepsi nez ministrem Dobesem aktualne pripravovany system skolneho a pujcek na ne. Tento srovnavaci soud neni totez, co tvrzeni o tom, ze by neco melo byt zavedeno.
24. 10. 2011 | 14:41

Almo G™ napsal(a):

Autor: "Nebyla tam jasna asignace konkretni castky, takze se penize mohly ve statnim rozpoctu mohly pouzit na cokoli"

Jak důležitá je "asignace konkretni castky", jsme viděli nedávno u důchodového účtu, z utrácení jehož přebytků si Klaus vyrobil pověst "zodpovědného hospodáře". V normální zemi by za to min. okamžitě opustil veškeré funkce (nebo seděl ve vězení?).

Ale abychom nešli zbytečně do historie: Jak vypadá "asignace konkretni castky" můžeme právě sledovat u povodňové daně: http://zpravy.ihned.cz/c1-52324980-lhal-kalousek-penize-z-povodnove-dane-mozna-vubec-nepujdou-na-zaplavy

Stejně tak VŠ absolventskou daní budeme dále financovat velkoformátové krádeže a školám se bude dále utahovat rozpočet.

Návrh je nesmyslný, dokud se krade ve velkém. Tedy ještě dlouho. Jestli je lepší z hlediska inkasa státu, neřeším, protože je STEJNĚ špatný jako Munichův z hlediska studenta.

Je mi jedno, jestli ekonomická mafie získá díky Vašemu návrhu peníze k rozkradení díky Vašemu návrhu dříve než podle Municha.

Zabraňme nejprve obrovským krádežím a nebude třeba ani Munichův návrh, ani Váš.
24. 10. 2011 | 14:55

Občan napsal(a):

To Schlimbach:

Neblázněte!
Kde by to ti studenti vzali? To jsou šílenéí sumy, které navíc vůbec nepočítají s dalšími náklady na studium! Kdem áte ubytování, cestovné, knihy, pomůcky, povinné školní aktivity?
24. 10. 2011 | 15:07

Občan napsal(a):

To Jiří Zlatuška:

Další šutrák.
PROČ zastropování????? PROČ by, probůh, měly děti Martina Romana, jejich otec má roční příjem ve výši stovek milionů Kč, platit stejně jako děti řekněme úspěšného vynálezce, který má roční příjem 1 milion Kč?
Všude na světě to funguje tak, že děti bohatých rodičů platí plnou plabu bez jakéhokoli zastropování a ti chudší platí školné regulované nebo žádné. Tak proč by zrovna v ČR měli být nejbohatší opět sanováni chudšími?

Jako by těch zvrhlostí nebylo v tomhle režimu už tak dost...
24. 10. 2011 | 15:12

schlimbach napsal(a):

Občan

kde by na to vzali? Dostali by to od systému, který skrze jejich spotřebu, stejně jako spotřebu dalších ekonomicky neaktivních lidí emituje do oběhu peníze (je to jeden ze 4 kanálů, kterými se tak děje). Proto ten systém nepotřebje banky a další instituce, které ožebračují společnost atd.
Víte, nemohu si pomoci, ale všichni se zde navzájem dohadujete a "žerete" co a jak bude lepší a přitom podstatu problému zcela ignorujete, včetně nejjednoduššího řešení, které se nabízí a které je jako jediné efektivní ...
24. 10. 2011 | 15:25

Dalibor Štys napsal(a):

jogín:

Není možno vše posuzovat optikou UK. Jsou i školy, kde prostředky RVO - dle kafemlejnku - propadávají na fakulty s minimálním "desátkem" pro rektorát. A na nich jsou na tom již v posledních dvou letech nositelé (publikačně) úspěšných výzkumných záměrů často i o dost lépe než v době záměrů.

Abych zabránil neporozumění, můj názor dlouhodobě je, že institucionální peníze na výzkum by měly jít tam, kde je akreditován společně magisterský a doktorský program. A to ve stálé výši, která se (například) odvodí od průměrných nákladů na takový obor v OECD. A to se všemi důsledky ... Bohužel by se takto dostala akreditační komise do stejné pozice v níž je dnes Rada pro výzkum, vývoj a inovace, teoreticky poradní sbor, který ale fakticky rozhoduje o obřích penězích.

Svým způsobem podobný a výhodně depersonalizovaný byl první model výzkumných záměrů, kde se jejich výše odvozovala od průměru výše získaných grantů za předchozí období (např. 5 let). Také tento způsob zohledňoval nákladnost oboru a jeho kvalitu na dané instituci. Poslední dva použité způsoby, výzkumný záměr jako projekt a kafemlejek, byly výrazně horším řešením.
24. 10. 2011 | 15:26

Dalibor Štys napsal(a):

gaia
Studuje tam, kde mu maminka navaří, případně na méně náročné škole, kde si může hodně přivydělávat. Ale to jsem už dlouze vysvětloval.

Občan
Kdo nechce porozumět, neporozumí.
24. 10. 2011 | 15:28

Vaše Banka napsal(a):

Čistější než absolventská daň by byla daň z přijetí mezi vyvolené. Ať zaplatí zápisné ten, kdo dostane výnosné místo ve správní radě finančního ústavu nebo v jeho výkonném vedení, jako tiskového mluvčího velké zahraniční korporace nebo státního podniku. Zároveň to bude mít sociální aspekt - dá tím najevo, že bude proacvat nejen pro svou kapsu, ale i pro lidi. Já sama bych to prosazovala na schůzi své správní rady!!
24. 10. 2011 | 17:07

komisař Rex napsal(a):

když něco kupuji, musím vědět co a za kolik. A zaplatit chci podle toho a ne kolik kdo ze mne vyždíme. Tudíž pokud platit za studia, tak by mělo být jasné, kolik které stojí. Určitě medicína bude stát víc, než práva, pro jejihž studim není potřeba nákladných laboratoří a pomůcek, jako pro prvé uvedené. A když budu studovat na knihovnici, tak to asi zas bude levnější, než ta práva. A když to zaplatím, tak chci mít pokoj a ne platit prostřednictvím daní dále až do smrti. Takže si myslím, že takový návrh by byl dost těžko proveditelný, každá účtárna by musela vés účet, jak dlouho má dotyčný ještě platit a ten by zas měl dostávat výpisy, kolik mu ještě k zaplacení zbývá, aby věděl, jak se zařídit. A když by změnil práci a bral zas jinou částku, pořád by to musel někdo přepočítávat a vést evidenci. Připadá mně to na hlavu.
Navíc, i kdyby to zavedli zítra, tak by platby začaly chodit nejdříve za 5 let, spíš později.
24. 10. 2011 | 17:10

jirizlatuska napsal(a):

Obcan 24. 10. 2011 | 15:12: Zkuste se drzet tematu. Porovnavam alternativu vuci navrhu skolneho placenho z ze studentske pujcky poskytnute bankou s garanci statu. Tvrdim, ze vhodne konstruovana absolventska dan je s potrebnym vynosem bez zbytecnych transakcnich nakladu a s mensimi negativnimi socialnimi efekty lepsi nez ministruv navrh.
Problem, zda si nekdo ma nebo nema vse platit sam, neresim (a neshodnu se s Vami s ohledem na majetne rodice studentu ani v diagnoze, ani v navrhu reseni.

komisar Rex 24. 10. 2011 | 17:10: Nepredpokladal jsem zadny konec plateb. Rozumite vymezeni, ze danovou povinnost by meli vsichni, kteri se vedou prijmem do nejvyssich tri decilu (a jen v danich za roky, kdy by se tak stalo)? Nebylo by co sledovat.
24. 10. 2011 | 19:05

Jemnický napsal(a):

Dalibor Štys

Asi jste Dalibore mladý a perspektivní učenec, který je hrdý na pár publikací, které stejně budou za pár let zapomenuty i s jejich nadprůměrným IF. Asi jste už brzy zapomněl, že student, který nastoupí do vědeckého ústavu po ukončení studia, má pár šupů na výplatu. Pokud není například z Brna a okolí, tak si musí pořídit byt (většinou mu na něj banka nedá ani hypotéku), pokud je ženat a manželka na mateřské, tak musí silně vypomoci rodiče, aby klouček mohl dělat vědu. Když klouček prozře a uvidí, jak je jeho školné nebo absolventská daň prožírána universitním papalášstvem (jen se koukněte se na ty vyžrané vědecké mocipány), tak se mírně nahněvá a řekne, no toto toto, je to vůbec možné.

Celé toho blábolení o školném a absolventské dani má asi takový význam, jako pšouk ve vichřici.
Už to tady naznačili ostatní, pokud se nepřestane krást ze státní kasy, bude školné jen další nášup na stůl papalášstva.

Přečtěte si v HN z minulého týdne (tuším, že ze středy) moudro o vědě z úst jednoho z nich.

V dokonalé úctě,

Jemnický
24. 10. 2011 | 19:20

Dalibor Štys napsal(a):

Jemnický

Dávno ne mladý a perspektivní, právě naopak, jsem ve věku těch mladších papalášů (napřesrok 50). A pokud jde o moje IF, ty zdaleka nejsou nejlepší a na svých článcích si vážím spíše toho, že jsem je udělal sám a v Česku a přesto jsem jich pár slušně prosadilo. IF je spíš o popularitě a tu nikdo z Česka nezíská. Vždy to budou mít snazší lidé, kterým někdo otevřel dveře, samozřejmě za spoluautorství. O to nestojím.

Spíš se těším, že se v brzku prosadí a prodá některá naše technologie. Pokud její součástí bude i software s nějakou novou aplikovanou matematikou na kterou jsem přišli, bude mne to skutečně těšit. A ta matematika se oblafnout nedá, ta buď funguje nebo ne. IF ne-IF

Budu tedy mluvit konkrétně. Stále více si vážím Jihočeské univerzity, kde rektorát spotřebovává 6% penez na vědu. Asi jsem měl na papaláše nakonec kliku, i když jsem s nimi často nesouhlasil.

Dále mohu říci, že jsem sehnal vcelku dost peněz a ty rozdělil mezi své spolupracovníky a studenty. Taky jsme jim sehnal levné, i když skromné, bydlení a oni si ty peníze ušetřili. Takže můžou i slušně odstartovat, pokud mají zájem. Našimi letními školami prošlo přes 400 zájemců o exaktní experimentální vědu, je to na hranici naší kapacity.

Z mé činnosti težili nejen studenti a vědci z univerzity, ale i hned tři ústavy AVČR. Experimentálně jsem, myslím, ukázal, že se všechno dalo dělat jinak a o dost lépe.

I já se poroučím v dokonalé úctě.
24. 10. 2011 | 20:20

František Mlejnek napsal(a):

A když absolventi nebudou mít tak vysoký plat, aby mohli takovou daň zaplatit? Přijde exekutor a vyhodí jejich rodiče pod most?
24. 10. 2011 | 21:18

Miky napsal(a):

Pane zlatuška!
Proč mermomocí chcete odrbat ty nejchudší studenty a jejich rodiny?!
24. 10. 2011 | 22:44

Jemnický napsal(a):

Dalibor Štys

Zdravím Dalibore,
máme společného známého Viktora Krchňáka, měl jsem možost s ním zažít dost legrace v Edinburgu na jedné konferenci o peptidech na konci miulého století, vlastně i tisíciletí.
Vážím si každého vědce, který tady zůstal a mnohdy ze země vydupal novou laboratoř a nové téma. Vím, jak je to tady obtížné. Nové Hrady mám rád, někdy se zastavím, až pojedu na universitu, kde jsem kdysi dávno začínal.

Přeji hezký večer.

Jemnický
24. 10. 2011 | 23:15

JARLE HALSNES napsal(a):

A proč? Nejprve regulérně zdaňte OSVČ, neplatící prakticky žádné daně a bude peněz dost.
25. 10. 2011 | 09:38

P. frish napsal(a):

Martin napsal(a):
Zavedení absolventské daně retrospektivně naštěstí v právním řádu ČR není možné..

Ts vztahuje jen na právňí státy. To sem npleťte.
komisar Rex: Platili by ji vsichni, kdo by meli prijem v hornich trech decilech (= o neco vic, nez prumernu prijem v CR). Vsichni = i minuli, krome dalsich kategorii.

Tak to je daň z přímu, jenže lidi s nižším vzděláním dostanou slevu.

A co ti co vystudovali v zahraničí?

Všichni ti 'experti' z USA co tu pracujou. Budou platit?
26. 10. 2011 | 19:16

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
04. 09. 2012 | 23:41

Arrinsbrics napsal(a):

<a href=http://buypropeciaonlineone.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>buy propecia online</a> - <a href=http://buypropeciaonlineone.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>buy generic propecia</a> , http://buypropeciaonlineone.com/#sblog.aktualne.centrum.cz buy propecia
06. 09. 2012 | 05:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy