Univerzitní nemocnice: Drzé čelo lepší než poplužní dvůr

05. 06. 2008 | 06:06
Přečteno 10319 krát
Ministr Julínek tváří tvář všeobecné kritice postupu ve věci fakultních nemocnic a jejich vazby na lékařské fakulty zajišťující vzdělávání a výzkum v medicíně není ochoten jakékoli kritické ohlasy skutečně zvážit, pouze proti nim vyráží do protiútoků. V rozhovoru s Václavem Moravcem na rozhlasové stanici Impuls obvinil rektory z nekompetence a neznalosti návrhů zákonů, proti kterým oni a jejich univerzity protestují, jakož i z toho, že jsou manipulováni děkany svých lékařských fakult, kterým se jedná o zachování starých pořádků (z kontextu nepřímo vyplývá i jejich obvinění snad z rozkrádání nemocnic, či něčeho podobného).

Nepřijatelné kádrování odpovědných akademických funkcionářů nejvýznamnějších českých univerzit je zahyceno v následujícím úryvku z rozhovoru na Impulsech Václava Moravce:

Moderátor (Václav Moravec): Zastavíte transformaci, teď ty první kroky fakultních nemocnic, na akciové společnosti, k čemuž už jste dal pokyn?
Host (Tomáš Julínek): Tak já mám odpovědnost za fungování těch nemocnic, to je jedna věc. Za druhé my jsme řekli, že cílovým stavem jsou univerzitní nemocnice a univerzitní nemocnice mají být neziskové nemocnice. Na to, aby mohly se stát neziskovými nemocnicemi a univerzitními nemocnicemi naše fakultní nemocnice, tak musíme je připravit na ten přechod. Ten přechod to vyžaduje, tu transformaci a to trvá rok. Já nemůžu čekat, až…

Moderátor (Václav Moravec):Takže nezastavíte?
Host (Tomáš Julínek): Ne, proč bych to zastavoval?

Moderátor (Václav Moravec): Například i proto, že zákon o univerzitních nemocnicích nově kritizuje i Masarykova univerzita v Brně. Podle rektora Petra Fialy návrh zákona zhoršuje podmínky pro lékařský výzkum a dopad bude mít i na pacienty. Tady jsou slova rektora Masarykovy univerzity, Petra Fialy:
Záznam Petra Fialy: Masarykova univerzita nemůže akceptovat takovou podobu zákona, která ve svých důsledcích vyvádí výzkum ven z univerzit. Považujeme to za krok zpátky a myslíme si, že výzkum musí být propojen s výukou a že univerzita musí být tím, kdo garantuje kvalitu medicínského výzkumu.
Moderátor (Václav Moravec): Říká rektor Masarykovy univerzity v Brně Petr Fiala, který si přečetl ten poslední návrh zákona o univerzitních nemocnicích, které ministerstvo poslalo v pátek univerzitám. Počítal jste s tím, že se tak razantně ozve i Masarykova univerzita?
Host (Tomáš Julínek): No mrzí mě to od pana rektora, protože pochybuji, že si to přečetl. Protože nevím, proč takový závěr udělal a z čeho dovodil tento závěr, protože my jednak jsme teďka ve fázi, kdy sedí zástupci univerzit a dopracovávají znění, umožnili jsme jim tam zapracovat některé záležitosti, aby se vyvrátily jejich obavy…

Moderátor (Václav Moravec): V každém případě tedy nezastavíte …
Host (Tomáš Julínek): Celý ten návrh má v úvodu napsáno, návrh o univerzitních nemocnicích, že univerzitní nemocnice provádí výzkum, výuku vzdělávání a léčí a že je to špičkové pracoviště, takže tam jsou zákonná deklarace oproti dnešku, když není napsáno vůbec nic o výzkumu a o vztahu univerzity a fakultní nemocnice, nejsou žádné zákonné garance. Tak já nechápu takový vývod pana rektora.

Moderátor (Václav Moravec): Ale nezastavíte i na základě tlaku ať už Karlovy univerzity nebo Masarykovy univerzity v Brně, nezastavíte ty kroky, které jste učinil teď?
Host (Tomáš Julínek): Mně tady jde opravdu o pacienty a o ten cílový stav, aby se zlepšily podmínky výzkumu. Všichni ví na akademické půdě, že tomu tak je. Ale je tam mnoho lidí, mezi nimi třeba i někteří děkani, například děkan brněnské fakulty, možná podléhá jeho tlaku, pan rektor, kteří prostě by chtěli staré pořádky, aby to zůstalo tak, jak to je, ale já prostě chci, abychom vygenerovali těch 20 procent rezerv, které jsou v našich nemocnicích a dělám ty kroky tak, jak umím.

Moderátor (Václav Moravec): I kdyby vás to stálo křeslo ministra?
Host (Tomáš Julínek): No samozřejmě, i kdyby mě to stálo křeslo ministra. A teďka nejde tady o tuhle dílčí věc, já se prostě, když narazím samozřejmě na to, že nemám dostatečný počet hlasů, no tak budu se muset nějak zařídit jinak, ale já tu odpovědnost musím dotáhnout do té fáze, dokud to jde a připravit to tak, jak to předpokládám já.

Moderátor (Václav Moravec): Jak se zařídíte, promiňte…
Host (Tomáš Julínek): Ti, kteří budou proti, by měli být potom jednoznačně označeni za ty, kteří chtějí nepořádek, neprůhlednost, chtěli, aby se tam ztrácely peníze nadále, aby nebyly garantovány vztahy právě mezi fakultou a fakultní nemocnicí, ve výzkumu a ve vývoji.

Moderátor (Václav Moravec): Jak se zařídíte, když vám neprojde zákon o univerzitních nemocnicích?
Host (Tomáš Julínek): No tak jako já, tady to je pořád kdyby. Já prostě pracuji na tom, aby to bylo ve zdravotnictví dobré. Já objíždím, každý týden mám jednu besedu v jedné fakultní nemocnici, byl jsem v Olomouci, byl jsem na první lékařské fakultě, teď je domluva na dalším jednání na lékařské fakultě. Doporučuji si přečíst článek v Reflexu pana profesora Höschla, který krásně popisuje to, proč dochází k odporu proti tomuto zákonu, a věřte, že to není o výzkumu, že jsou to zástupné problémy.


Měl jsem příležitost v uplynulých dvou týdnech navštívit dvě „besedy“, na kterých ministr své reformy představoval. Na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy před čtrnácti dny Julínkův náměstek Šnajdr několikrát v různém kontextu opakoval, že je třeba „narovnat“ finanční vztahy mezi lékařskými fakultami a fakultními nemocnicemi. Jak ve výuce, tak ve výzkumu z toho plynulo, že nemocnice mají dostat víc peněz na úkor fakult, nikoli že by dokázaly najít nějaké dvacetiprocentní rezervy ve svém fungování. Když rektor Karlovy univerzity profesor Hampl rekapituloval historii zcela nedostatečné komunikace mezi ministerstvem a univerzitou, reagoval na to ministr Julínek k hlasitému pobavení celé posluchárny svým spontánním: „A co bych měl diskutovat?“

Začátkem tohoto týdne představoval ministr další fáze připravovaných reforme na semináři v Senátu. Jednou ze zásadních tezí, na kterou se soustředil, bylo „Chci ve zdravotnictví skončit se socialismem a zavést v něm kapitalismus.“ Jeho podřízení mu připravili obsáhlou prezentaci, jejíž obsahové zvládnutí se však na ministra ukázalo příliš - poručil obsluze přeskočit tucet nebo dva připravených slajdů s výkladem, které nahradil jednoduchým populistickým sloganem. O obsah nešlo v ministrově vystoupení před senátory a hosty o nic víc, než to veřejnosti ukázal v rozhovoru s Václavem Moravcem.

Nyní se ministr rozhodl své oponenty kádrovat z údajné nepozornosti a nálepkovat jako rozkradače a zastánce starých pořádků. Přečteme-li si prohlášení, se kterým rektor Masarykovy univerzity profesor Fiala vystoupil na úterní tiskové konferenci, jsou zde obsaženy zcela konkrétní výhrady k ministrem zamýšlenému provádění této části zdravotnických reforem, i zcela konkrétní požadavky. Nejdůležitější z nich, totiž vazba výzkumu na akademické prostředí na univerzitě, není ničím ultimativním. Jedná se pouze o všeobecně osvědčené uspořádání, ze kterého univerzity dost dobře nemohou slevit, nemají-li se stát podřadnými přípravkami bez činností, které jsou na obdobných zahraničních institucích jejich samozřejmou součástí. Z ministrových odpovědí ve výše citovaném úryvku z rozhovoru ostatně záměr nemocnicím svěřit nejen výzkum, ale v rozporu s ustanoveními zákona o vysokých školách i výuku, zcela jasně vyplývá.

Ministr Julínek postupuje bez respektu k základním východiskům, bez kterých univerzity dost dobře nemohou fungovat. Univerzitní představitelé nezávisle na sobě hovoří o naprostém nedostatku komunikace a stěžují si na slepou uličku, do které se postup ministrem prosazovaný dostal - prohlášení k jednání nad Julínkem předloženým textem je dostatečně výmluvné. Podobné výhrady mají i Julínkovi lidovečtí patneři ve vládě, kteří jsou nespokojeni s přístupem k expertní komisi a utajovaným krokům za jejími zády.

Z agresivních formulací v rozhovoru s Václavem Moravcem vyplývá, že se ministr rozhodl už ani nepředstírat, že s by s univerzitami mohl jednat o shodě nad možným modelem uspořádání vztahů mezi univerzitami a nemocnicemi, ve kterých jejich lékařské fakulty učí své mediky. Jeho politická kvalifikace mu ve vlastních očích dává dostatečné oprávnění, aby všechny oponenty hodil do společného pytle zlodějů a socialistů, kteří stojí v cestě jeho „kapitalismu.“ Drzé čelo je koneckonců v takové situaci lepší než poplužní dvůr. Nač používat rozum, když člověk vládne pěstmi. Univerzity, lékařský výzkum nebo výchova mediků, to jsou jen zbytné drobnosti, se kterými si politik Julínkova formátu snadno poradí.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy