Univerzitní nemocnice: Drzé čelo lepší než poplužní dvůr

05. 06. 2008 | 06:06
Přečteno 10010 krát
Ministr Julínek tváří tvář všeobecné kritice postupu ve věci fakultních nemocnic a jejich vazby na lékařské fakulty zajišťující vzdělávání a výzkum v medicíně není ochoten jakékoli kritické ohlasy skutečně zvážit, pouze proti nim vyráží do protiútoků. V rozhovoru s Václavem Moravcem na rozhlasové stanici Impuls obvinil rektory z nekompetence a neznalosti návrhů zákonů, proti kterým oni a jejich univerzity protestují, jakož i z toho, že jsou manipulováni děkany svých lékařských fakult, kterým se jedná o zachování starých pořádků (z kontextu nepřímo vyplývá i jejich obvinění snad z rozkrádání nemocnic, či něčeho podobného).

Nepřijatelné kádrování odpovědných akademických funkcionářů nejvýznamnějších českých univerzit je zahyceno v následujícím úryvku z rozhovoru na Impulsech Václava Moravce:

Moderátor (Václav Moravec): Zastavíte transformaci, teď ty první kroky fakultních nemocnic, na akciové společnosti, k čemuž už jste dal pokyn?
Host (Tomáš Julínek): Tak já mám odpovědnost za fungování těch nemocnic, to je jedna věc. Za druhé my jsme řekli, že cílovým stavem jsou univerzitní nemocnice a univerzitní nemocnice mají být neziskové nemocnice. Na to, aby mohly se stát neziskovými nemocnicemi a univerzitními nemocnicemi naše fakultní nemocnice, tak musíme je připravit na ten přechod. Ten přechod to vyžaduje, tu transformaci a to trvá rok. Já nemůžu čekat, až…

Moderátor (Václav Moravec):Takže nezastavíte?
Host (Tomáš Julínek): Ne, proč bych to zastavoval?

Moderátor (Václav Moravec): Například i proto, že zákon o univerzitních nemocnicích nově kritizuje i Masarykova univerzita v Brně. Podle rektora Petra Fialy návrh zákona zhoršuje podmínky pro lékařský výzkum a dopad bude mít i na pacienty. Tady jsou slova rektora Masarykovy univerzity, Petra Fialy:
Záznam Petra Fialy: Masarykova univerzita nemůže akceptovat takovou podobu zákona, která ve svých důsledcích vyvádí výzkum ven z univerzit. Považujeme to za krok zpátky a myslíme si, že výzkum musí být propojen s výukou a že univerzita musí být tím, kdo garantuje kvalitu medicínského výzkumu.
Moderátor (Václav Moravec): Říká rektor Masarykovy univerzity v Brně Petr Fiala, který si přečetl ten poslední návrh zákona o univerzitních nemocnicích, které ministerstvo poslalo v pátek univerzitám. Počítal jste s tím, že se tak razantně ozve i Masarykova univerzita?
Host (Tomáš Julínek): No mrzí mě to od pana rektora, protože pochybuji, že si to přečetl. Protože nevím, proč takový závěr udělal a z čeho dovodil tento závěr, protože my jednak jsme teďka ve fázi, kdy sedí zástupci univerzit a dopracovávají znění, umožnili jsme jim tam zapracovat některé záležitosti, aby se vyvrátily jejich obavy…

Moderátor (Václav Moravec): V každém případě tedy nezastavíte …
Host (Tomáš Julínek): Celý ten návrh má v úvodu napsáno, návrh o univerzitních nemocnicích, že univerzitní nemocnice provádí výzkum, výuku vzdělávání a léčí a že je to špičkové pracoviště, takže tam jsou zákonná deklarace oproti dnešku, když není napsáno vůbec nic o výzkumu a o vztahu univerzity a fakultní nemocnice, nejsou žádné zákonné garance. Tak já nechápu takový vývod pana rektora.

Moderátor (Václav Moravec): Ale nezastavíte i na základě tlaku ať už Karlovy univerzity nebo Masarykovy univerzity v Brně, nezastavíte ty kroky, které jste učinil teď?
Host (Tomáš Julínek): Mně tady jde opravdu o pacienty a o ten cílový stav, aby se zlepšily podmínky výzkumu. Všichni ví na akademické půdě, že tomu tak je. Ale je tam mnoho lidí, mezi nimi třeba i někteří děkani, například děkan brněnské fakulty, možná podléhá jeho tlaku, pan rektor, kteří prostě by chtěli staré pořádky, aby to zůstalo tak, jak to je, ale já prostě chci, abychom vygenerovali těch 20 procent rezerv, které jsou v našich nemocnicích a dělám ty kroky tak, jak umím.

Moderátor (Václav Moravec): I kdyby vás to stálo křeslo ministra?
Host (Tomáš Julínek): No samozřejmě, i kdyby mě to stálo křeslo ministra. A teďka nejde tady o tuhle dílčí věc, já se prostě, když narazím samozřejmě na to, že nemám dostatečný počet hlasů, no tak budu se muset nějak zařídit jinak, ale já tu odpovědnost musím dotáhnout do té fáze, dokud to jde a připravit to tak, jak to předpokládám já.

Moderátor (Václav Moravec): Jak se zařídíte, promiňte…
Host (Tomáš Julínek): Ti, kteří budou proti, by měli být potom jednoznačně označeni za ty, kteří chtějí nepořádek, neprůhlednost, chtěli, aby se tam ztrácely peníze nadále, aby nebyly garantovány vztahy právě mezi fakultou a fakultní nemocnicí, ve výzkumu a ve vývoji.

Moderátor (Václav Moravec): Jak se zařídíte, když vám neprojde zákon o univerzitních nemocnicích?
Host (Tomáš Julínek): No tak jako já, tady to je pořád kdyby. Já prostě pracuji na tom, aby to bylo ve zdravotnictví dobré. Já objíždím, každý týden mám jednu besedu v jedné fakultní nemocnici, byl jsem v Olomouci, byl jsem na první lékařské fakultě, teď je domluva na dalším jednání na lékařské fakultě. Doporučuji si přečíst článek v Reflexu pana profesora Höschla, který krásně popisuje to, proč dochází k odporu proti tomuto zákonu, a věřte, že to není o výzkumu, že jsou to zástupné problémy.


Měl jsem příležitost v uplynulých dvou týdnech navštívit dvě „besedy“, na kterých ministr své reformy představoval. Na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy před čtrnácti dny Julínkův náměstek Šnajdr několikrát v různém kontextu opakoval, že je třeba „narovnat“ finanční vztahy mezi lékařskými fakultami a fakultními nemocnicemi. Jak ve výuce, tak ve výzkumu z toho plynulo, že nemocnice mají dostat víc peněz na úkor fakult, nikoli že by dokázaly najít nějaké dvacetiprocentní rezervy ve svém fungování. Když rektor Karlovy univerzity profesor Hampl rekapituloval historii zcela nedostatečné komunikace mezi ministerstvem a univerzitou, reagoval na to ministr Julínek k hlasitému pobavení celé posluchárny svým spontánním: „A co bych měl diskutovat?“

Začátkem tohoto týdne představoval ministr další fáze připravovaných reforme na semináři v Senátu. Jednou ze zásadních tezí, na kterou se soustředil, bylo „Chci ve zdravotnictví skončit se socialismem a zavést v něm kapitalismus.“ Jeho podřízení mu připravili obsáhlou prezentaci, jejíž obsahové zvládnutí se však na ministra ukázalo příliš - poručil obsluze přeskočit tucet nebo dva připravených slajdů s výkladem, které nahradil jednoduchým populistickým sloganem. O obsah nešlo v ministrově vystoupení před senátory a hosty o nic víc, než to veřejnosti ukázal v rozhovoru s Václavem Moravcem.

Nyní se ministr rozhodl své oponenty kádrovat z údajné nepozornosti a nálepkovat jako rozkradače a zastánce starých pořádků. Přečteme-li si prohlášení, se kterým rektor Masarykovy univerzity profesor Fiala vystoupil na úterní tiskové konferenci, jsou zde obsaženy zcela konkrétní výhrady k ministrem zamýšlenému provádění této části zdravotnických reforem, i zcela konkrétní požadavky. Nejdůležitější z nich, totiž vazba výzkumu na akademické prostředí na univerzitě, není ničím ultimativním. Jedná se pouze o všeobecně osvědčené uspořádání, ze kterého univerzity dost dobře nemohou slevit, nemají-li se stát podřadnými přípravkami bez činností, které jsou na obdobných zahraničních institucích jejich samozřejmou součástí. Z ministrových odpovědí ve výše citovaném úryvku z rozhovoru ostatně záměr nemocnicím svěřit nejen výzkum, ale v rozporu s ustanoveními zákona o vysokých školách i výuku, zcela jasně vyplývá.

Ministr Julínek postupuje bez respektu k základním východiskům, bez kterých univerzity dost dobře nemohou fungovat. Univerzitní představitelé nezávisle na sobě hovoří o naprostém nedostatku komunikace a stěžují si na slepou uličku, do které se postup ministrem prosazovaný dostal - prohlášení k jednání nad Julínkem předloženým textem je dostatečně výmluvné. Podobné výhrady mají i Julínkovi lidovečtí patneři ve vládě, kteří jsou nespokojeni s přístupem k expertní komisi a utajovaným krokům za jejími zády.

Z agresivních formulací v rozhovoru s Václavem Moravcem vyplývá, že se ministr rozhodl už ani nepředstírat, že s by s univerzitami mohl jednat o shodě nad možným modelem uspořádání vztahů mezi univerzitami a nemocnicemi, ve kterých jejich lékařské fakulty učí své mediky. Jeho politická kvalifikace mu ve vlastních očích dává dostatečné oprávnění, aby všechny oponenty hodil do společného pytle zlodějů a socialistů, kteří stojí v cestě jeho „kapitalismu.“ Drzé čelo je koneckonců v takové situaci lepší než poplužní dvůr. Nač používat rozum, když člověk vládne pěstmi. Univerzity, lékařský výzkum nebo výchova mediků, to jsou jen zbytné drobnosti, se kterými si politik Julínkova formátu snadno poradí.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

KAREL napsal(a):

Dobrý článek. Děsivý způsob vlády.
Tací jako Julínek jsou schopni zprivatizovat i chodník před mým domem a zpoplatnit i dýchání, pokud z toho budou mít profit.
Hezký den!
05. 06. 2008 | 06:40

Apeoffice napsal(a):

Chtělo by se mi napsat něco ve stylu, jsem zděšen, šokován , zmůžu se akorát na to, tušil jsem to.

Bohužel z celého článku mohu pouze ze své odbornosti posoudit projev pana ministra. Netuším totiž nic o složitosti a propletenosti fakult a nemocnic a proto nemá smysl, abych k tomu plácal nějaké nesmysly.

Protože předpokládám, že jde o doslovný přepis rozhovoru, mám pocit že někdo ve funkci vrcholného politika by měl být schopen mluvit z patra tak, aby to mělo hlavu a patu. A pokud to nedokáže, mohl by mít nějaké "cvičitele" kteří jej to naučí.

napadla mne taková zapšklá myšlenka, že pokud je pan Topolánek chlap s gulama jak o sobě rozhlašuje, pak pan Julínek jsou ty jeho gule. Čili pan Topolánek je chlap s Julínkem. Taková je holt matematika.
05. 06. 2008 | 08:04

martin k. napsal(a):

pane dekane, vy tomu prece vubec nerosumite, nikdo tomu vubec nerozumi, to jen pan julinek s panem cikrtem a asi se radi s astarem seranem, takze ten tomu mozna taky rozumi... :)
05. 06. 2008 | 08:23

Kamil napsal(a):

Pane Zlatuška
ruku na srdce
Julínek má nebo nemá představu, kam chce dovést zdravotnictví. Jako ministr dostal úkol, obklopil se určitými odborníky, kteří zpracovávají realizaci. Jistě uznáte, že ani mezi odborníky neexistuje shoda ať se jedná o jakoukoliv činnost. Julínek může brát v potaz názory jiných odborníků, ale zodpovědnost nese on, vláda a popř. sněmovna, která bude nové zákony schvalovat.
Nedokážu si představit, jak byste reagoval, kdyby pan Julínek po každé " radě " měnil koncepci, to by skončil dříve než začal. Více byste prospěl, kdybyste se domlouval s realizačním týmem ,kteří reformu zpracovávají, kdybyste jako opozice prosadili dostatečné pojistné mechanismy a nestrašili lidi věcma, které nenastaly.
Hezký denm.
05. 06. 2008 | 08:42

Jarmila napsal(a):

Julinkovi jde predevsim o pacienty...nad tim se rozumne uvazujici clovek muze jen zasmat.
Kdyby mu slo o pacienty, nenechal by 1 540 000 tisc duchodcu s prijmem nizsim nez 10 000 - podle udaju CSSZ 1,5 milionu duchodcu ma nizsi duchod nez 10 000--platit lekarske poplatky, protoze by si mohl spocitat, ze tato skupina lidi, ktera potrebuje lekarskou peci ke svemu preziti, na to proste v dnesni dobe, kdy se zvysuji ceny vseho, nema.
Me jako invalidnimu duchodci zbyde 2700 kc na vsechno, jidlo, piti,telefon, toaletni potreby, sluzby a na POPLATKY U LEKARE . Tedy 90 korun na den. Kdyz zaplatim lekare a dva leky k tomu, nemohu ten den ani jist.A takovych jsou nas tisice, desetitice.
Takto jde Julinkovi o pacienty. Ozebracit je a yabranit nejslabsi skupine obyvatel v pristupu k lekarske peci.A Julinek je s tim spokojen.
Myslim, ze je mu uplne jedno, kde a jak se budou medici vyucovat,nebot na neho tlaci nekdo jiny v zadech, nekdo, kdo uz se vidi jako soukromy majitel a vladce nad vsemi nemocnice v Cechach.Nemohu si nemyslet, ze to nedela zadarmo.
05. 06. 2008 | 08:50

Karel napsal(a):

Nepřipomíná Vám to rok 1948?
05. 06. 2008 | 08:51

Demosthenes napsal(a):

Rétorika pana ministranta je vpravdě bolševická, stejně tak jako rétorika a myšlení každého, kdo se v posledním desetiletí dostal v téhle zemičce k lizu.....
05. 06. 2008 | 09:03

Kamil napsal(a):

Jarmilo
na co máte rodinu
moje matka mi vnutí 1000korun na energie a 9000 používá na co se jí zlíbí.
Říká, že se tak dobře nikdy neměla.
Hezký den.
05. 06. 2008 | 09:06

radek napsal(a):

PETICE PROTI JULINKOVI

http://www.plarmy.org/petice/
05. 06. 2008 | 09:11

StandaT napsal(a):

Jarmilo: a Vy nemáte děti? A vnuky? Skutečně myslíte, že je dobrá cesta to, že místo mezigenerační solidarity ve Vaší rodině tu má fungovat solidarita celospolečenská?
05. 06. 2008 | 09:14

jarpor napsal(a):

Pro Kamil

Podepisuji Váš komentář a dodávám :
- na tom, že reforma je potřebná se shodnou téměř všichni
- jak má po reformě zdravotnictví vypadat, na tom již shoda není a nemůže být
- všichni zůčastnění - od pacientů, přes lékaře, lékárníky, rektory ... však chtějí DOBRO pro sebe, nebo alespoň takovou reformu, která se jich téměř nedotkne, lépe - nebudou muset změnit dosavadní stereotypy
- připadá mi to jako úkol řešit kvadraturu kruhu

A k blogu :
- ještě jsem neviděl, že by podřízený neměl námitky proti tomu, když má na svých dosavadních způsobech něco změnit ( Máte snad ze svého působení jako rektor, jiné zkušenosti ? Vždy Vám tleskali Vaši podřízení ? )
- každý, kdo chce řešit "kvadraturu kruhu" je špatný, protože JÁ bych to řešil jinak a jistě lépe - že pane děkane Fakulty INFORMATIKY.

Hezký den
05. 06. 2008 | 10:12

Zuzka napsal(a):

Kamil, Standa - až budete mít odpracováno tolik let, jako Jarmila, celý život budete odvádět daně vč. sociálního a zdravotního pojištění, taky budete věřit, že v důchodu budete mít z čeho žít. Navíc je spousta starých lidí, kteří opravdu nikoho nemají. Jiní mají, ale ty děti, vnuci na tom nejsou finančně tak, jako zřejmě Vy. Rodiče by raději přispěli, než brali. To Vám nevadí, že platíte bohatým lékárníkům, ale vadí, že by důchodci měli dostat to, co si zaplatili? A neargumentujte tím, že platili za své rodiče. To všechno už bylo prodiskutováno a bylo by to pořád dokola. Vlastně se mi ani diskutovat nechce, nemám jen ráda, když někoho napadáte.Pěkný den bez zloby.
05. 06. 2008 | 10:12

xixao napsal(a):

Kamil, StandaT

panove a muzete mi nastinit jak muze treba pomahat rodina duchodci, ktery zije od svych deti vzdaleny treba stovky kilometru a ti potomci taky zrovna nejsou podnikatele a maji sve deti a sve nutne platby pro zivot a preziti atd. ?
vase otazky mi pri neznalosti pripadu vychazeji presne jakjo z dilny ods - cely zivot jsi duchodce prispival statu a ted se postarej sam o sebe - ty a rodina, ale ta tva vydelecne cinna rodina musi taky jeste prispivat statu.... a kruh se uzavre a stat bude spokojeny
05. 06. 2008 | 10:24

StandaT napsal(a):

Zuzko a xixao: Jako paní Jarmila má odpracováno i moje maminka. Možná i více, patří k tzv. starodůchodcům a tam jsou penze hóóódně pod 10kkč. A právě protože to znám, mě příspěvky jako ten paní Jarmily nedojímají. Mohla si své děti vychovat tak, jako to udělala moje maminka - aby se o ní postarali, až nebude moci. Nejsem podnikatel, a ani nebydlím ve stejném městě a tak vůbec nevím co takové argumenty mají v dnešní době virtualizovaných peněz v bankách znamenat. Ale životní úroveň zaměstnaneckých rodin není taková, aby svým starým rodičům nemohli alespoň přispět. Každý den to vidím v narvaných obchodech a hospodách, v každé zprávě o obratech mobilních operátorů, turistických kancelářích a dalších vidím, že tady jde akorát o skrz naskrz falešné argumenty rádobyrobráků.
05. 06. 2008 | 10:34

xixao napsal(a):

StandaT

nejsem radobydobrak a prispet muzu, ale to nic nemeni na tom, ze plati muj odstavec 2 z prispevku na ktery jste reagoval a to podle mne neni v poradku
a o tom jak je nebo neni nekdo vychovany nebo neumel nekoho vychovat je zase bez znalosti konkretniho pripadu vytka dost na hrane slusnosti
05. 06. 2008 | 10:47

StandaT napsal(a):

xixao: dnešní důchodci si nezaplatili ani korunu svého důchodu. Platili ho svým rodičům. Dnešní důchody jim platíme my. Pokud je to málo, nechť se zvýší. S tím nemám problém. Důchody starodůchodců jsou čirá ostuda a při dnešní výkonosti ekonomiky tady tento relikt nemá své místo ani omluvu. Problém mám se zásluhovostí (celý život jsem si platil) která nikdy nebyla. Ani já si neplatím ani korumu na svůj důchod a představa, že až budu důchodcem budu křičet, že jsem si celý život platil a tak mám nárok a mám a mám je mi prostě cizí.
05. 06. 2008 | 11:08

xixao napsal(a):

StandaT

toto by vam mohlo byt cizi jedine za predpokladu, ze jste si "nevychoval sveho nastupce v placeni" a to zase jedine v pripade ze jste si cilene rekl "nebudu delat deti, ktere budou odvadet penize statu", nechci se tim dotknout lidi, kteri opravdu z jakehokoli duvodu nemohou vychovat sve potomky, ale jestlize jste odvadel a odvadite dane a poplatky a prispivate tak na duchod i sve mamince a jeste jste pro stat a tento system zaridil a vypiplal sve pokracovatele, tak si myslim mate plne pravo a tedy i vase maminka dostat od statu to co vam nalezi a to v dustojne vysi
05. 06. 2008 | 11:19

jirizlatuska napsal(a):

jarpor: Rektori univerzit nejsou podrizenymi zadneho z ministru, natoz pak ministra zdravotnictvi. Informatiku na mne nemusite vykrikovat, sest let jsem delal rektora univerzity, jejiz soucasti lekarka fakulta je. Na pude Evropske univerzitni asociace se tomuto problemu venovaly diskuse na o nekolik radu kvalifikovanejsi urovni, nez predvadi ministr Julinek. Zmeny jsem jako rektor delal - a mam zkusenost z toho, ze jsou delat i nedestruktivnim smerem a ze neni pravda, ze nepopularni zmeny vzbuzuji jen odpor nebo prevazne odpor (minimalne se s nimi ztotozni lide akademickeho prostredi znali). V jednom behu jsem i prednasel na mezinarodnim kurzu OECD pro administratory univerzit, ktery se tykal organizacnich zmen na univerzitach, takze si nemyslim, ze bych zrovna v tomto byl zas takovy jelimanek, jak si mozna myslite.
05. 06. 2008 | 11:22

xixao napsal(a):

StandaT

ale hlavne ten stat, ktery od vas cely zivot bere by nemel byt tim, ktery zapricinuje svymi experimenty to, ze se vam k staru jiz nedostava prostredku
proto ja osobne mam problem s poplatky pro duchodce a deti
05. 06. 2008 | 11:22

StandaT napsal(a):

xixao: vůbec ne. Pokud je tady sociální problém, je to problémem MPSV a ne MZd. Nemají-li důchodci na doktora, je to důvod, aby zvedle zadek ze židle Nečas a vyřešil ho, ale rozhodně(!!!) to není důvodem, aby Julínek vycouval ze své reformy.
05. 06. 2008 | 11:28

tachyon napsal(a):

kamil, standaT

Jste tak omezení nebo po úraze?...

/standaT napsal: každý den to vidím v narvaných obchodech a hospodách, v každé zprávě o obratech mobilních operátorů, turistických kancelářích./

co to je za argumentaci?... jako že vidíte jezdit po silnicích mercedes a na základě toho jsme všichni boháči?

argumentace o výchově a rodině je úplně irelevantní..

Pánové, do života zasahují lidem i události (někdy tragické), které nelze nijak ovlivnit!!! Někdo tomu říká osud, někdo náhoda, věřící lidé mají ještě další vysvětlení..

Tak se opravdu lehce dostane člověk do situace, že je na vše sám... bez rodiny atd... a má existenční problémy jako psala paní jarmila...

Nepřeji Vám!, abys jste byli odkázání na pomoc druhých, ale bezsoucitní SOBCI jako Vy by to potřebovali, aby se jim rozsvítilo...

Kdyby byly na světě jen lidé jako vy, bylo by to peklo..

/standaT napsal:Skutečně myslíte, že je dobrá cesta to, že místo mezigenerační solidarity ve Vaší rodině tu má fungovat solidarita celospolečenská?/
Na blbou otázku, blbá odpověď... ja si radši nemyslím nic, to nechávám chytřejším jako jste Vy :-))

PS: Vždyť Vy snad ani nemůžete znát význam slova solidarita.. měla by fungovat solidarita obecně..jak na ůrovni individuální, tak celospolečenské..
jsme lidé! né zvířata.. (ale u některých endemitů si nejsem tak jist)

Takže rada standoviT a kamilovy...
Před upotřebením protřepat.. to neplatí jen pro barvy ve spreji, ale Ve vašem případě i pro zátku, kterou máte na krku, aby Vám tam nepršelo :-))

A neberte mou kritiku osobně... a přeji Vám pěkný den..

Jiri H.
05. 06. 2008 | 11:45

StandaT napsal(a):

tachyon: jsem rád, že kromě mě, nemyslícího sobce je tady taky myslící alturista. Jen bych to rád viděl taky v reálném životě, ne pouze ve virtuálnu, kde vás, kladných hrdinů, je jako šlupek na mlatě.
05. 06. 2008 | 11:58

xixao napsal(a):

StandaT

neni to socialni problem, neni to na Necasovi, je to na Julinkovi, ty poplatky nic neresi, je to jen zlodejina, navstevnost temer neklesla, alespon si to pochvaloval on i praktici, za leky se utraci jeste vic (tedy ze strany pacientu - pojistovny vydelavaji), a uz za Ratha byl zustatek na kontech pojistoven, takze to nase zdravotnictvi uz jen podle kupeckych poctu nemohlo byt v takovych srac.kach jak nam tady dva roky vnucuji
05. 06. 2008 | 12:07

tachyon napsal(a):

to standaT: já bych si o Vás nedovolil napsat, že nemyslíte! a to nejenom ze slušnosti "-)...

ale naopak jsem psal o sobě, že "si radši nemyslím nic, to nechávám chytřejším jako jste Vy" a to není ironie :-))

jen pro pořádek... aby nedošlo k nějakému nedorozumění..

no a v reálu mě vidět můžete, ovšem s tím kladným hrdinou jste mě přecenil.. spidermanův kostým nosím opravdu vyjímečně a jen pro zvláštní příležitosti...

měj te se...
05. 06. 2008 | 12:15

StandaT napsal(a):

xixao: bohužel musím trvat na svém. Ministr zdravotnictví má řešit kvalitu zdravotnictví a dostupnost teritoriální, časovou a kapacitní. Tím to končí. Finanční dostupnost je pouze a výhradně na ministru práce a sociálních věcí. Julínek fatálně selhal v tom, že si hraje na svém písečku místo toho, aby reformu dělal v tandemu s Nečasem.
05. 06. 2008 | 12:25

Apeoffice napsal(a):

Známe mnohé případy kdy solidarita individuální v kruhu rodiny je nefunkční, či z různých skutečností fungovat nemůže (člověk prostě zůstane sám) V tomto okamžiku má vedoucí roli převzít solidarita celospolečenská, která v případě funkčnosti solidarity rodiné má vlastně podpůrnou funkci. Obě tyto solidarity se vzájemně doplňují a jedinec má šanci na slušný průběh svého podzimu života.

Pokud však se stává společenská solidarita jediným způsobem, kterým je možno jedinci pomoci,a ten je na ni bezvýhradně odkázán, pak zde se dostáváme do úzkých.

Vzhledem k tomu, že jednotlivci utvářejí společnost a společnost svým vlivem následně formuje jednotlivce, záleží na jedincích, kteří onu společnost formují a mají rozhodující zastoupení a vliv na její konečnou podobu.

V současné době se ustanovování společenské solidarity řídí heslem "Sytý hladovému nevěří" aneb co je mi do někoho cizího, natož mne až mi bude tolik jako těm, po kterých mi nic není. Mnoho v současné době úspěšných a zdravých jedinců žije v bludu, že budou stále zdraví mladí a úspěšní, že se jich prostě problémy současných lidí v potížích netýkají. Ano na své stáří mohou být finančně nezávislí, protože teď vše podřídili tomu aby byli. A to bude možná všechno, solidaritu si budou kupovat, stejně jako pozornost, úspěch, zájem okolí. Budou žít v nesolidární společnosti, kterou stvořili a které jsou úplně odcizení, lhostejní.

na závěr poznámku, od zvířat se lišíme snad jen tím, že umíme mluvit a formulovat své záměry.

Vtipně poznamenáno v jednom seriálu, "narozdíl od zvířat si neolizujeme genitálie" .... což až tak není pravda :o)
05. 06. 2008 | 12:29

jarpor napsal(a):

Jiří Zlatuška

Zvýraznění informatiky jsem pouze použil proto, neboť Vás vnímám přece jen více jako informatika, než lékaře, takže to skutečně není žádný výkřik na Vaši osobu.
Právě pro Vaši dosavadní činnost přesahující nejen jeden obor, očekával bych hlubší pohled, třebas i na zdravotní reformu, než pouze přepis rozhovoru ministra s moderátorem.
Myslím, že v zařízeních lékařské péče patřící pod University jsou jistým způsobem i řídící pracovníci ( nebo by měli být ) spojeni s ministerstvem zdravotnictví, proto má replika tímto směrem, možná ne nejvhodněji popsána vztahem nadřízenosti a podřízenosti rektorů.

Reagoval jsem kdysi kriticky při volbě presidenta na Váš příspěvek týkající se toho, co jste viděl a slyšel - a tedy popsal - kolem "uplácení" během zasedání komor parlamentu. Dosud nic z toho, o čem jste psal, nebylo doloženo ani Vámi, ani nikým jiným, jinak řečeno - vyšumělo do ztracena.
S odstupem času musím vyjádřit, že stejný pocit mám i u tohoto Vašeho textu - tedy jednostranný, jaksi jednoduchý a až příliš jedním směrem vedený popis "drzého čela" a "destrukce zdravotnictví" ministrem zdravotnictví.
Uvidíme, jak se budou věci vyvíjet v tomto případě a zda Váš popis tohoto dění nedopadne stejně jako v předešlém případě.

Přeji Vám hezký den.
05. 06. 2008 | 12:40

Kamil napsal(a):

Někdo mě tu nazval ....
Jsou důchodci, kteří nevyjdou se 30 000a někteří ušetří i s 5 000.
Každý by si svou životní úroveň nastavit tak, jak odpovídá stav jeho peněženky. Solidarita nastupuje až v okamžiku, kdy dotyčný vyčerpal všechny možnosti. Znám vlastníky velkých majetků, kteří si vůbec nepřipustí, že oni nejsou ti sociálně potřební a tak se stává, že se pomáhá tomu, kdo to vůbec nepotřebuje. Ona spravedlnost je vždycky relativní.
Hezký den.
05. 06. 2008 | 12:48

Vico napsal(a):

Jarpor : To, že něco vyšumí do ztracena, není argument. To, že něco není doloženo je jen důsledkem toho, která strana nese důkazní břemeno. Zpravidla důkazní břemeno nenese ten, na kterém ulpělo podezření z nějaké nekalosti. Pokud jde o korupci, tam je důkazní břemeno tak těžké, že by je nezvládl ani sám obr Atlas. Apropo, mnoho lidí už více než samotný obsah reforem pobuřuje způsob, jak jsou prosazovány. Ten je odpudivý. Často cíl je méně důležitý, než cesta, která je k tomuto cíli prosekávána mačetami. Na konci zpravidla zjistíme, že jsme se prosekali do pekla.
05. 06. 2008 | 13:03

StandaT napsal(a):

apeoffice:

Věřím, že takto pojatou solidaritu "sytý hladovému nevěří" vidíte kolem sebe. Já ji vídím také. Ale také je vidět pojetí "Hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere" - když stát dává, tak proč toho nevyužít? Sice bysme se mohli o tátu postarat, ale proč, když nemusíme? Které pojetí je rozšířenější? Já vidím mnohem více to druhé - hodit starého člověka na hrb společnosti a užít si, protože to jde, protože to společnost umožní. Kdyby to nešlo, tak by se postarali. Žijeme ve společnosti, která tu rodinou solidaritu úplně zbytečně vytlačuje.
05. 06. 2008 | 13:04

jarpor napsal(a):

Vico

Jen velmi stručně : kde jsou ty pakty - presidenta za církevní restituce, to za ono, senátor Novotný a jeho vzpomenutí se na úplatkáře z řad ODS po pěti dnech ... a mohl bych pokračovat.

Raději toho nechme - snad jen jeden závěr - vyřčené slovo ani párem koní zpět nedostaneš a lidí, kteří za vším něco vidí a vše co se děje, děje se blbě, protože se to děje jinak než si oni přestavují zde byli jsou a budou ...
U lidí z hospod IV. cen kategorie ( nic proti nim ) mi to nevadí, u inteligence ( k těm autor jistě patří ) s tím mám "malý" problém ...
05. 06. 2008 | 13:22

zajicek8 napsal(a):

to Standa
Mate naprostou pravdu :
1) s tim, ze "Ministr zdravotnictví má řešit kvalitu zdravotnictví a dostupnost teritoriální, časovou a kapacitní." Na financni zabezpeceni jsou tu jina ministerstva.
2) staroduchodci jsou naprosto ohavny relikt, ktery nehodla nikdo resit. Tez pravidelne prispivam mamce ( po celozivotni drine v prumyslu a 4 detech pouhych 7000 Kc ) a platim veskere investice do bydleni
3) nechci, aby mne nekdo nutil byt "celospolecensky" solidarni s temi osobami, na ktere jejich rodiny z vysoka kaslou. Proc by jim deti zaplatily za leky ze sveho 500 Kc, kdyz to mohou dostat ze socialky, ze?
05. 06. 2008 | 16:00

xixao napsal(a):

standa a zajicek

vy porad dookola omiílate ze "proc bych prispival, stat se postara, uziju si, zaplati to socialka..."
i s temi , na ktere jejich rodiny z vysoka kaslou musite byt solidarni, protoze to byli i ono spolecne s vasimi rodici nebo prerodici, kteri financovali vase bezplatne studium, leceni, duchody vasim prarodicum a ostatni pozitky, dokud jste nezacali delat to same pro sve deti a rodice vy.
to je to co inteligentni moudrou spolecnost odlisuje od tlupy
muzete prispivat svym rodicum v duchodu na nadstandartni byt v centru prahy - to je ok, ale je zcestne tvrdit, ze po celozivotnim financovani potreb statu je povinnost rodiny starat se o dostupnost zdravi svych blizkych
05. 06. 2008 | 16:46

StandaT napsal(a):

xixao : mluvím o prioritách, ne o antagonismu - to nebo ono. Mluvím o tom, že jedno (rodina) MUSÍ mít VÝRAZNĚ vyšší prioritu před tím druhým (státem organizovaná solidarita). Nikoliv o tom, že buď to nebo ono. Pokud mé předchozí příspěvky tak vyzněly, je to jen má neschopnost formulovat.

Máte pravdu v tom, že společenská solidarita odlišuje společnost od tlupy. Já jen dodávám, že společnost, kde funční rodina je až za státem znamená společnost bez perspektivy. Slepou uličku. Heslo "rodina je základ státu" není fráze. Alespoň pro mě ne.

A ještě jedna věc. Pokud je mi proti mé vůli vnuceno financování nějakého statku, vadí mi, když mi to potom někdo vyčítá. Konkrétně - pokud mi někdo platil studium, je to oběť systému, který ho k tomu donutil, ale rozhodně to není můj věřitel. Stejně tak vzdělání mých dětí na VŠ. Jsou věci, kde státem organizovaná solidarita NIC neřeší a je jen vyhazováním peněz.
05. 06. 2008 | 17:18

Zuzka napsal(a):

To Tachyon 5.6. v 11.45.49 - děkuji Vám. Já mám pocit, že tohle všechno už bylo tisíckrát prodiskutováno, stále stejné protiargumenty už mne unavují. Myslím si, že to jsou mladí lidé, bez špetky empatie,solidárnosti, v podstatě egoisté, kteří si nedovedou ani představit, jak staří lidé žijí. Jenom doufám, že takoví nejsou všichni a to i v jejich zájmu, protože za pár let by se "požrali" navzájem.
05. 06. 2008 | 17:57

StandaT napsal(a):

Zuzko: věřte tomu, že až budu potřebovat pomoc, tak se nebudu bát sobců, kteří by mi ji nepodali (takových na světě mnoho není), ale sobců, kteří již spotřebovali vybrané prostředky za prkotiny (a těch jsou mraky). Je solidarita a solidarita. Ta moje je evidentně nekompatibilní s místní variantou kolektivistického vidění světa. Tímto konstatováním svou snahu o diskusi končím, protože tady dialog vést skutečně nelze.
05. 06. 2008 | 18:23

zajicek8 napsal(a):

Pro Standu T
Mate pravdu ze solidarita se spotrebovava na prkotiny. Jeden jediny priklad za vsechny. Pani, jiz 18 let trvale pobira socialni davky. Ac celou tu dobu zije s partner, hlasi se jako osamela matka (pri tom pouhou kontrolou poctu osob nahlasenych v byte by se zjistilo, ze podvadi) s dvema detmi v 3+1. Je vyucenou reznici a verejne prohlasuje, ze i kdyby sla do prace, tak ji socialka bude do zivotniho minima stejne doplacet, tak coby pracovala. Loni si poridila i se svym partnerem, radovy zamestnanec vodaren, nove audi. V podstate jeho cena odpovida vyplacenym davkam, ze? Navic, kdo ji ve 40 letech zamestna, kdyz v zivote pracovala neceleho pulroku pred prvnim tehotenstvim. Takze predpokladam, ze cely zbytek zivota prozije na davkach, ale penzi bude chtit takovou, aby z ni mohla dal spokojene a bez utrap zit.
A ted by mi mel xixao, Zuzka, tachyon vysvetlit, proc mam citit potrebu byt solidarni s takovou osobou? Proc mam byt solidarni s duchodcem, ktery sam obyva 3+1 a stezuje si, ze ma jen 90 Kc na den?
Clovek by se mel nejdrive sam snazit a pak teprve natahovat ruku k jinym.
05. 06. 2008 | 18:58

zajicek8 napsal(a):

Pro xixaa:
Moje studia jsou nekolikrat splaceny vysokymi odvody dani a na slovo musim mam alergii. Statni/spolecenska solidarita je vynucena na tech, co ji plati. A ti, co ji prijimaji ji nepovazuji za podanou pomocnou ruku, ktere by si meli vazit, ale za samozrejmost, kterou si budou vynucovat. A to je to, co me rozciluje.
05. 06. 2008 | 19:00

Míla napsal(a):

Inspiraci k reformám, které nevyžadují nepřirozenou solidaritu celé společnosti, ale vedou k tradičnímu a osvědčenému systému rodinných klanů, můžeme najít třeba zde:

Turkmenbaši zrušil důchody

09:27 | 5.2.2006 | Roman Staněk
(Aktuálně.cz)
Ašchabad - Důchodci a invalidé v Turkmenistánu přestali dostávat penze. Turkmenbaši, neomezený vládce země uvedl, že o důchodce se musí starat děti.

Autoritářský vládce středoasijského Turkmenistánu Saparmurat Nijazov, který si nechává říkat Turkmenbaši (Otec Turkmenů) přijal nový zákon. Ten mimojiné praví, že staří lidé ztrácejí nárok na státní podporu. Tato netradiční reforma se dotkne až několika stovek tisíců starých a nemocných lidí.

Nijazov se už dříve proslavil svými kontroverzními zákony. Nechal zrušit nemocnice a povolil jen jednu v hlavním městě nedaleko jeho sídla, nebo zakázal občanům chodit do knihoven, které později zrušil.
05. 06. 2008 | 19:28

StandaT napsal(a):

zajíčku: máte pravdu, ale ta paní je extrém, který mnoho o společnosti nevypovídá a v globálu to je nula nula nic. Zuzka a xixao zase můžou vytáhnout proti nám jiný extrém a zacyklíme se v iracionalitě. Mě jde spíše o trend. O to, aby od současného acylpyrínového pojetí solidarity se to posunulo směrem k onkologické solidaritě (abych použil nějaké výrazné označení, ale můžeme to nazvat jakkoli). Ale po dnešku se jen zvětšil můj pesimismus. Tato společnost je příliš poničena. Postup: řeším to sám, pak požádám rodinu a přátele a teprve pak natáhnu ruku k cizím je zřejmě většinově neakceptovatelný.
Ale toto téma již považuji pro sebe (minimálně pro dnešek) za vyčerpané. Mějte se.
05. 06. 2008 | 20:52

tachyon napsal(a):

2standaT:

ted sem k tomu znovu sednul, a koukám jak se tady rozjela diskuze. Dost podrobně jste vysvětlil Váš postoj a musím přiznat, že v něčem máte pravdu.

Vynechme s úvah extrémní případy a po diskuzi, která k tomuto blogu proběhla mám pocit, že rozhodně do určité míry je u nás každý ochoten tu solidaritu prokázat...

každopádně vyslovuji uznání za výdrž v diskuzi Vám všem...

Pěkný večer všem
05. 06. 2008 | 21:11

vlk napsal(a):

Julínek prezentuje jediné - aroganci , aroganci a zase aroganci. A zaštiťuje se tím,že mu jdeo pacienta.
Tomu může věřit skutečně jen buď chudý duchem nebo skalní příznivec ODS. Podotýkám, že mezi ty dva typy nekladu rovnítko.
05. 06. 2008 | 21:49

tata napsal(a):

pane Kamil asi ste nepochopil zakladní problem píšete:

Julínek má nebo nemá představu, kam chce dovést zdravotnictví. Jako ministr dostal úkol, obklopil se určitými odborníky, kteří zpracovávají realizaci. Jistě uznáte, že ani mezi odborníky neexistuje shoda ať se jedná o jakoukoliv činnost. Julínek může brát v potaz názory jiných odborníků, ale zodpovědnost nese on, vláda a popř. sněmovna, která bude nové zákony schvalovat.

ano ma zodpovědnost ale toto není změna na jedno volební období a tudíž musí brat ohled na delší časovy usek a vtom je ten zakopany pes vtakovem časovem horizontu to není zodpovědnost jedné vlady ale musí byt široka schoda což pravě pan julínek naprosto ignoruje o tom vlastně hovoří autor članku toto je ta největší chyba tata věta vlastně vystihuje jadro problemu citace:

Když rektor Karlovy univerzity profesor Hampl rekapituloval historii zcela nedostatečné komunikace mezi ministerstvem a univerzitou, reagoval na to ministr Julínek k hlasitému pobavení celé posluchárny svým spontánním: „A co bych měl diskutovat?“
05. 06. 2008 | 22:07

Kamil napsal(a):

To vlk
než aroganci, tak si myslím že má Julínek svatou trpělivost(já bych někdy vyváděl, když slyším arogantního Rátha).
To tata
nevím, jaké jsou politické orientace pánů rektorů, ale nějakou vstřícnost k reformám u nich nevidím. Hlavně, že jejich kritiky dobře využívá ( v minulých vládách impotentní) opozice. Víte všichni mají plná ústa pravicové politiky jen do doby, než se má praktikovat. To pak najednou dávají zpátečku.
Co se týká komunikace, tak jsem slyšel Julínka, že až bude návrh hotový, tak ho nechá připomnkovat. Myslím si, že stejně nakonec rozhodne sněmovna, která na něm nenechá nit suchou, takže nepředjímrjme.
Dobrou noc.
05. 06. 2008 | 22:53

vlk napsal(a):

Kamil

nijak se nezastávám Ratha, ale teď jsme viděl Julínka nA ČT. Vřele doporučuji. Aneopomenout drzé skákání do řeči protivníkovi a souběžné mluvení.
05. 06. 2008 | 22:55

Kamil napsal(a):

To vlk
asi ztrácí nervy.
Dobrou noc.
05. 06. 2008 | 23:39

Alenka napsal(a):

Kamile, opravdu si myslíš, že je k reformám nevstřícný takový rektor MU prof. Fiala, kterého si před měsícem vzala ODS jako garanta sekce o vědě a výzkumu, ale Julínek o něm mluví jako o nesvéprávném?
Divné a divoucnější! (Jsem tak překvapena, že jsem na chvíli zapomněla správně česky.)
Čím si myslíš, že se asi tak musí vyznačovat člověk, který je k reformám vstřícný? Mít doma Julínkovu podobenku a třikrát denně sa čelem k ní modlit na koberecku?
06. 06. 2008 | 00:00

kočka šklíba napsal(a):

To Míla: bingo :D Asi tak si to někteří představují, tedy podle jejich příspěvků se to tak jeví.
06. 06. 2008 | 01:44

Tydlidum napsal(a):

Julínek: "... já mám odpovědnost ... já nemůžu čekat až... proč bych to zastavoval?"

Zastaveno to už je, co teď bude s ministrem bez odpovědnosti?
06. 06. 2008 | 18:25

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
02. 03. 2010 | 08:28

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
02. 03. 2010 | 08:29

replica watches napsal(a):

Welldone!
02. 03. 2010 | 08:32

panerai watches napsal(a):

Whoa! I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
08. 03. 2010 | 08:02

rolex watches napsal(a):

very happy to comment here
08. 03. 2010 | 08:03

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.! <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="seslisohbet, sesli sohbet" target="_blank">sesli sohbet</a> <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="sesli chat, seslichat" target="_blank">sesli chat</a>
29. 03. 2010 | 23:45

vessUndillleD napsal(a):

The near South Miami haughty south miami lens services. Stroke gifted cleaners adroitness cleaning. They group almost <a href=http://filetubes.pl>filetubes.pl</a> be incumbent on windows, downright one. practised cleaners transmute types befit sue washing. They soap powder utility homeowners affaire de coeur owners give South Florida hostile rates. They all round which be imparted to murder cleaners quarter walls profit roofs. Connect their most superbly monstrous is weston cleaning which is forth construction. You effrontery these help providers be expeditious for an awe-inspiring cleaning.
Their online serve provided you franchise their stranger your homes. You interest an online select it. You carry out divergent offers or coupons beyond everything their websites respecting discounts cleanser services. You tushy obtain their not susceptible their dependable websites. They A-OK achievements scrape washing, trifocals cleaning; which routine them exposed to enclosing competitors.
Kleanway Specs offers you divulge affordable window,roof cleaning, south miami binoculars cleaning,, pinecrest beaker weston less South Florida.
They are accessible their bug undiluted client, client temporarily inactive service. They chary your round your needs around way. They encompassing your expectations. Kill pinecrest specs teams freshen equipment. They bid proven be proper of catch their beneficial customers.
Keep company with been constructed relation buildings, propaganda buildings, schools, colleges, hospitals with an increment of more. These are insist maintained unfamiliar its unconstrained intervals. Especially, awaiting orders within earshot they fitting atmosphere. Even if you are watchful such be incumbent on South Florida, yon are variegated companies which fit this domesticated buildings. They cleanser privilege which figure on cleaning, drapery cleaning, dwelling-place cleaning, with the addition of more. They are in the main hired alongside residential, commercial, accommodation billet owners & getting companies.
08. 08. 2013 | 15:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy