Problematická socha pro Brno

14. 08. 2009 | 08:00
Přečteno 20907 krát
Podpora města Brna úsilí o odhalení sochy Edvarda Beneše nese rysy trapnosti. Mnoho z velkých témat posledních dvaceti let se nese ve znamení nápravy nebo alespoň bolestivého vyrovnávání se s dědictvím, které nám E. Beneš svými činy na sklonku života odkázal – Košický vládní program, znárodnění, dekrety a posléze i předání výkonné moci ve státě do rukou komunistů.

Bez ohledu na práci, kterou pro samostatné Československo jako spolupracovník Masarykův učinil, je problematické mu dnes stavět pomníky. Jeho objetí se Stalinem předznamenalo mizérii, kterou většina našich obyvatel musela procházet podstatnou částí svého života.

Nic na tom nemění ani Benešovo pozdní procitnutí, kdy čtrnáct dní před svou smrtí poslal do exilu své bezmocné: „Lžou všichni bez výjimky, to je společný rys všech komunistů, zejména ruských. Mou největší chybou bylo, že jsem do poslední chvíle odmítal věřit, že mne Stalin chladnokrevně a cynicky obelhal, jak v roce 1935, tak později, a že jeho ujišťování mně i Masarykovi bylo úmyslným a cílevědomým podvodem.

Brno nemá zvláštního důvodu E. Beneše v dnešních dnech uctívat a utrácet veřejné prostředky na vztyčení modly, která víc než co jiného slouží jako provokace. Sentiment starých pánů, kteří věc organizují, ovšem na tyto námitky neuslyší a naše novodobá národní historie nese příliš sporných momentů, aby výhrady k jejich jistě ušlechtilým úmyslům musely ve výsledku převážit.

Pokud však socha má v Brně stát, měli bychom ji doprovodit sdělením výhrad v duchu podobném, jako stojí třeba v Litomyšli na soše Nejedlého. Ferdinanda Peroutka má v úvodu své stati „Byl Edvard Beneš vinen?“ slova, která si pro vytesání do podstavce dovoluji navrhnout:

Edvard Beneš vedl s pevnou odhodlaností svůj národ dvěma světovými krizemi, roku 1914 i roku 1939; když národ upadl do třetí krize, když místo německých uchvatitelů bylo třeba čelit uchvatitelům komunistickým, když germánské násilí bylo vystřídáno násilím slovanským, tento muž jakoby byl vyšel ze své formy. Co se dělo v jeho srdci, je jiná věc. Jestliže na prahu nebes budeme souzeni podle svých citů, není pochyby, že je nevinen. Neboť demokratická víra ani na okamžik nevyhasla v jeho srdci ani se nezakalila v jeho mozku. Jestliže však budeme souzeni podle svých činů, pak stejně není pochyby, že Edvard Beneš potvrdil komunistický uchvatitelský akt v únoru 1948. Neučinil nic, aby odhalil jeho násilnost. Fungoval po nějakou dobu jako sací papír, kterým se osušovalo písmo na ortelech, jež vydávali noví diktátoři. Dovolil násilníkům, aby se dovolávali jeho demokratické autority.
– F. Peroutka, 1949.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Gerd napsal(a):

Vyznamenání kontorverzních Mašínů strhlo lavinu vyrovnávání se se stejně kontroverzními politiky. Činy těchto lidí by měly soudit až další generace, zejména historici s časovým odstupem. Mnohé kulty osobností padly se smrtí zakladatelů a další až se změnou pohledu na historii. Vysvětlování činů všech politiků je víceméně upravováno podle strany, která zvítězí.
Jedním takovým ideálním příkladem je válka Severu proti Jihu v USA. Ve skutečnosti šlo o právo členských států o vystoupení, teprve po několika vojenských prohrách Severu se z toho učinila válka za zrušení otroctví. A dnes se děti ve školách učí, jak šlo o válku za zrušení otroctví od samého počátku.
14. 08. 2009 | 08:25

schlimbach napsal(a):

to autor
vždycky mě pobaví, když někdo hodnotí jednání jiného s odstupem desítek let a je mu vše jasné. Pokud si pamatuji ze školy i z jiných pramenů, moc komunistům předal, protože vyhráli volby již v roce 1946, získali podporu většiny národa. Bylo to v době, kdy nálada obyvatelstva i jejich naděje reagovaly na prožitou válku, kdy lidé chtěli žít jinak. Lidé nevěděli nic o zákulisních jednáních a praktikách všech ve válce zúčastněných stran. Viděli vítěznou Rudou armádu, jak jim veze svobodu. Nikdo nemohl v té době vědět, jak se to vyvine a celkem silně pochybuji, že to věděl někdo z komunistických představitelů. Beneš byl bezesporu čestný muž, nikdo mu to nemůže upřít a nikdo mu nemůže upřít, že se i přes své pochyby zachoval v souladu s ústavou a vůlí většiny lidu. Konec konců, do jeho poslední role v instalaci nástupu komunismu ho postavili zcela jiní a konkrétní lidé.
14. 08. 2009 | 09:01

Čochtan napsal(a):

válka Severu proti Jihu,... dodnes válka, ve které padlo nejvíc Američanů. Víc než v druhé světové !
Není to strašné ? Bratrovražedná válka, takové ztráty kvalitních lidí a kvůli čemu ?
14. 08. 2009 | 09:07

Lex napsal(a):

Pane Zlatuško:

"292/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. dubna 2004 o zásluhách Edvarda Beneše

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Edvard Beneš se zasloužil o stát.
§ 2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Špidla v. r."
14. 08. 2009 | 09:21

Paterik napsal(a):

schlimbach:

nejde o to, že by Beneš neměl žádné zásluhy. Nicméně po Mnichově se víceméně přeorientoval na východ, což je poněkud překvapivé, protože přeci musel vidět, jak Stalin zametl s Polskou exilovou vládou. Musel také jistě vědět, co je Gottwald zač a těžko mohl ve 48 plakat nad tím, že ho postavili před hotovou věc. Není pravděpodobné, že by proti Hitlerovi a Stalinovi mohl vyhrát, ale jeho role byla už spíše tragická. Proto si nemyslím, že by pomník byl na místě, spíš by si ho zasloužil Hácha.

Lex:

takovéto zákony pokládám za výsměch. To už si mohou poslanci odhlasovat třeba hezké počasí...
14. 08. 2009 | 09:47

student napsal(a):

Pane profesore Zlatuško,
a víte snad o nějakém pomníku na území
československa, který není problematický ?
14. 08. 2009 | 09:53

Jirka H napsal(a):

Lex:
Pan Zlatuška tento zákon určitě zná. Ale jen zákonem se přece člověk státníkem nebo velikánem dějin nestane. Já si představuji skutečného státníka, jako člověka, který vidí dále než ostatní lidé, který má vizi a nebojí se ji prosazovat i navzdory nepochopení současníků. Lidé jako Robert Schuman, Konrád Adenauer, Alcide de Gasperi, Winston Churchill a pod. A při vší úctě, takové kvality prezident Edvard Beneš postrádal.
14. 08. 2009 | 10:01

Paterik napsal(a):

Jirka H.

já bych byl opatrný i s tím Churchillem. Řada jeho vojenských rozhodnutí byla velmi sporná a při rozhovorech se Stalinem hrál vyloženě druhé housle.
14. 08. 2009 | 10:15

xixao napsal(a):

pane autore

prestante se v ramci predvolebni sebeagitace otirat o cloveka, jehoz kvalit, natoz uspechu a postaveni a nerku-li moralniho kreditu, jste nedosahl a zjevne nikdy nedosahnete

a ta zminka o predani moci komunistum ..., no to uz zavani politickym skolenim ods

nebudte trapny - receno slusne
14. 08. 2009 | 10:19

Karlík napsal(a):

Pane Zlatuško, jen dvě věci:

1. nesuďte historii dnešníma očima
2. je licoměrné vytýkat Benešovi, že naletěl Stalinovi, když mu naletěla větší politická esa a vládci mocností jako Roosevelt a Churchill.
14. 08. 2009 | 10:25

xixao napsal(a):

paterik

nemyslite ze s tim hachou jste trosku prestrelil ?

on i Benes volili oba podle meho nazoru v tu chvili schudnejsi cestu

nevim, kdo z nich volil lepe, oba meli jiste jeste nejakou alternativu, ale to bylo na nich, ale Hachuv postoj je mi v kontextu tehdejsich realii mene sympaticky...
14. 08. 2009 | 10:25

jirizlatuska napsal(a):

Jirka H: Jistě, byl jsem v Senátu, když se usnesl poměrem 44:6 na zamítnutí návrhu tohoto zákona (Poslanecká sněmovna to poté přehlasovala): http://www.senat.cz/xqw/xer... resp. http://www.senat.cz/xqw/xer...
14. 08. 2009 | 10:35

Alibernet napsal(a):

Sním či bdím, souhlasím s panem Zlatuškou!
Beneš sice nikoho na popraviště neposlal, je ale podepsán pod největší krádeží ve 20.století. Nevím, jestli byl demokrat, ale jelikož byl národní socialista, tak o tom pochybuji.
14. 08. 2009 | 10:38

jirizlatuska napsal(a):

Karlík: Dnešníma očima? Peroutka slova, která doporučuji, napsal roku 1947. (Kromě toho se sochy staví symbolům, které znázorněné osoby představují pro současníky vztyčování sochy - a ta má být vztyčena v dnešní době.)
14. 08. 2009 | 10:43

jirizlatuska napsal(a):

Karlík: pardon, 1949, samozřejmě.
14. 08. 2009 | 10:44

Paterik napsal(a):

Xixao:

ne to si nemyslím. Hácha věděl, že bude vykonávat funkci obětního beránka, zatímco Beneš před tím utekl do Londýna. Hácha mohl odmítnout, ale pokud by zničená a ponížená republika neměla vedení, stala by se automaticky kolonií. Hácha se nestal druhým Petainem, snažil se katastrofu aspoň zmírnit. Jeho funkce byla "hřbitov", znamenalo to automaticky opovržení, ale Benešovi se to z Londýna lehko moralizovalo. On sám nést tohle břemeno odvahu neměl.

Bylo to podobné jako s protektorátní armádou. Měla být německou hračkou, která by předstírala existenci státu, ale přitom byla němcům spíš překážkou. I tito vojáci byli po válce opovrhováni, ačkoliv řada z nich v průběhu jejich působení v Itálii přeběhla k místním partyzánům...
14. 08. 2009 | 10:49

Daňový poplatník napsal(a):

To Schlimbach
... Beneš byl bezesporu čestný muž, nikdo mu to nemůže upřít..
četl jsem toho nejen od Beneše, ale i od Benešových současníků dost na to, abych neměl odvahu něco takového tvrdit, Beneš byl mistrem intrik a formálních řešení, takže nevím, zda nedopadl tak, jak dopadnout musel, a s ním se vezla i tehdejší ČSR.
Pomník, proč ne, když to nebude z peněz daňových poplatníků.
14. 08. 2009 | 11:06

Karlík napsal(a):

Pro autora:

To bylo na Vás, ne na Peroutku...

PS. je strašně jednoduché svádět všechno špatné po roce 1945 na jednoho člověka - Beneše, když (až na pár vyjímek) se stejně chovala a podporovala ho drtivá většina politiků z demokratických stran. Ti jsou najednou svatí, za nic nemohou a tak se to hodí na Beneše...

PPS. jen taková perlička – víte, že zákon Lex Schwarzenberg prosazovala i taková demokratka jako Milada Horáková?
14. 08. 2009 | 11:23

Milan Bukovecký napsal(a):

Komunistický puč v roce 1948, který měl sofistikované plánovače, nemohl Beneš zastavit. Tak jako nemohl zastavit zradu Západu v roce 1938. Byl to muž elity, představitel akademického myšlení počátků 20-tého století a jeho osudové „chyby“ demokrata, koho jiného než jeho, se podepsaly na neblahém osudu Československa. Tak by se asi mohly nazvat, z dnešního pohledu, viditelné kroky našeho exprezidenta. To neviditelné, stále ve stínu Masaryka, Fierlinger ho fízloval, atavizmus nevole pologramotné bolševické a nyní postbolševické generace, Gottwald, Stalin, Masaryk ml. atd. Ani král si nemůže dělat co chce. To je to, co hlavně vzbuzuje nevoli vůči Benešovi. Jsou to skryté viny ostatních, které mu přisuzujeme. Nebudeme si namlouvat. Socha v Brně sedí, jako poklice na hrnci, tak jako by seděla v Praze. Už jenom proto, že Beneš znal své pappenheimské.

P.S. Ve čtyřicátých a padesátých letech mě vychovávali prarodiče na venkově. Byl jsem nemocný, ležel v babiččině posteli, čekal na zázrak. Přitom jsem přečetl jejich poklad. Byl skryt pod matrací. Časopisecké vydání pohřbů Masaryka, Masaryka ml., Beneše, Benešova kniha 6 let v exilu a další. Četl jsem je a díval se na idoly mých prarodičů a rodičů. Tehdy jsem tomu nerozuměl. Tak jako pan Zlatuška dnes, kdy stojí tváří tvář své pokroucené pravdě.
14. 08. 2009 | 11:26

Jirka H napsal(a):

Jiří Zlatuška:
Psal jsem, že o tom zákonu víte, a ne že jste ho podporoval. Stejně tak souhlasím s vašim dnešním příspěvkem.
14. 08. 2009 | 11:29

Vysedlina pathologická napsal(a):

Já bych nechala postavit pomník Emilu Háchovi a po tři roky nechala ve výroční den jeho smrti sloužit mši za odpuštění Háchy nám Čechům.
14. 08. 2009 | 11:30

Jirka H napsal(a):

Paterik:
Máte pravdu s tím Churchillem.
14. 08. 2009 | 11:32

Vysedlina pathologická napsal(a):

To Čochtan
Válka Severu proti Jihu byla podle mě válkou proti nevolnictví a otroctví, nikoliv "bratrovražedná".
14. 08. 2009 | 11:33

tomas.p napsal(a):

Na bourání pomníků jsme přímo experti.
Není to tak trochu projev jistý malosti, která nás pronásleduje?
Já osobně bych navrhoval postavit takovou univerzální sochu, něco ale Jára Cimrman a jenom bych měnil ceduličky.
Ušetříme tím spoustu prachů a konec konců i emocí.
14. 08. 2009 | 11:52

BL napsal(a):

re: tomas.p: dobry napad, co tak cedulicky nemenit, ale jen pridavat, takovy cesky Stanley cup :-). I prace menice neco stoji, ty ctyri sroubky :-)
14. 08. 2009 | 11:56

Ben napsal(a):

F.Peroutka vystihl E.Beneše přesně.

Jestli pomník bude, lepší slova na podstavec těžko hledat...
14. 08. 2009 | 12:16

jirizlatuska napsal(a):

Milan Bukovecký: "tak jako by sedela v Praze" - ona v Praze sedi, v Brne ma byt jen jeji kopie (coz je samo osobe tak trochu politicky kyc), navic pred buduvou ve ktere jiz hlava dotycneho (busta) uvnitr nedaleko vchodu je. To, co pisete, ovsem nevyvraci to Peroutkovo zasadni: "Edvard Beneš potvrdil komunistický uchvatitelský akt v únoru 1948. Neučinil nic, aby odhalil jeho násilnost. Fungoval po nějakou dobu jako sací papír, kterým se osušovalo písmo na ortelech, jež vydávali noví diktátoři. Dovolil násilníkům, aby se dovolávali jeho demokratické autority." To neni *moje* pravda - to, ze byli po 1948 byli lide persekvovani za to, ze byli Benesovi priznivci, je fakt. (Co se zrady Zapadu tyka - Benes jeste v roce 1941 pri jednani londynskeho kabinetu obhajoval svuj postup s tim, ze bylo zasadne dulezite ochranit pred zavlecenim do valky Sovetsky svaz. Za klicove pro dnesni staveni pomniku nicmene povazuji to, co v citatu opakuji vyse.)

Jirka H: Nepolemizoval jsem, jen doplnoval. :-)
14. 08. 2009 | 12:29

Vysedlina pathologická napsal(a):

Úplně vyjímečně napíšu znovu k Háchovi, i když článek je o Benešovi.
Emil Hácha by si zasloužil pomník.
A Beneš nebyl Masaryk. A také nemusel nechat Háchu jako nemocného nemohoucího starce, po návratu po válce, zavřít až do smrti, s jakýmsi osobním obviněním ze zrady. Beneš nemusel za války utéct. Mohl zůstat a s břemenem rozhodování za stát se poprat sám. Zdá se, že zradu máme v krvi, že to nevidíme.
14. 08. 2009 | 12:54

gek napsal(a):

vysedlina patologicka

domnívám se, na rozdíl od vás, že názor, že ve válce Severu proti Jihu, šlo prvotně a primárně o udržení (težce zbudované) Unie a ne o to, zda negroes budou zbaveni pout otroctví, je jednoznačně historicky správnější, než účelová a emotivní rouška namlouvající školákům i dospělým, kteří nejsou schopni racionálně myslet nebo preferují pohádky, že obrovské finační, hospodářské a lidské zdroje, které si počátek, průběh a konečná porážka Jihu na straně Severu vyžadovaly, byly motivovány a hnány potřebou osvobodit černochy z otroctví.

Znovu, uvažte přitom, že tvrdá segregace v USA fungovala dalších 100 let, v polovině 20. století, což napovídá tomu, že obětovat bohatství a životy ve prospěch těch, kteří nejen v 60. letech a nejen v USA nebyli považováni za úplné lidi, asi skutečně nebylo tím motivačním faktorem.
14. 08. 2009 | 13:34

Lex napsal(a):

Milan Bukovecký
Plná podpora Vašemu textu. Miluji soudce, kteří vynášejí své soudy sedmdesát či šedesát let poté, soudce, kteří nyní vyhrávají ty tehdy "prohrané" války. Plné huby moudrostí prýštících z dnešních podmínek. Tyto soudce bych rád viděl na místě těch tehdejších "chybujících". Zpozdilé hrdiny.

Jiří Zlatuška
Ano, tak se k tomu postavili i poslanci KDU-ČSL v hlasování o senátním vetu. Hlasovali proti nebo se zdrželi. Zato jedenadvacet poslanců ODS podpořilo přehlasování Senátu. Dík. Byli to ti, kteří právě dokázali dohlédnout ten skutečný rozměr tehdejších situací a tehdejších rozhodnutí (tedy myslím si já a spousta dalších).

Jirka H.
Já samozřejmě vím, že pan Zlatuška ten zákon zná. Já jen, že není jen jeho názor. A také pro připomenutí, že ten politický názor šel napříč politickým spektrem, proti (nebo se zdrželi) se unisono postavili jen lidovci a US-DEU. I to má svou vypovídací hodnotu.

Paterik
Anebo medaile Mašínům.
14. 08. 2009 | 13:39

Milan Bukovecký napsal(a):

Jiří Zlatuška:

Vybral jste si muže, který se nemůže bránit. Nyní, kdy každý demokrat může muže z elity kritizovat, jakoby jste opomenul i jinačí muže elity, kluzké povahy, kteří se na vládnoucí muže elity nabalí a zmanipulují ho, protože nemocí elity, je moc elity, slabost na moc a peníze. Peroutka, který se jistě dobře čte a byl vynikající novinář a spisovatel, mohl napsat své pocity a zklamání Benešem. Zvržený novým režimem a kanibalskými agitátory, mohl. Mohl se klidně i splést, měl na to právo. Vy ne, pane Zlatuška, vy ne. Protože byste se pak vyrovnal zástupu šmíráků, závistivců a kolaborantů, kteří Beneše obklopili a které byste tím rehabilitoval.

Hezký den

Milan Bukovecký

P.S. Nejsem schopen posoudit citlivost a pojem politický kýč, umístění pomníku. Bavím se jen o Benešovi a jeho roli. Zdá se, že jste s tím zašel daleko a měl jste si rozmyslet, co tím sledujete.
14. 08. 2009 | 13:41

Gerd napsal(a):

Vysedlina pathologická,
válka severu proti jIhu byla v první fázi o právu státu USA vystoupit, teprve později šlo o válku proti otroctví. Pozdější historický výklad, značně pokroucený, úplně zakryl fakt, že:
-K občanské válce už Spojené státy mířily mnohem dříve než v roce 1861. Důvodem se staly hospodářské a společenské rozdíly mezi Severem a Jihem. Proti průmyslovému a farmářskému Severu stál otrokářsko-plantážnický Jih, pěstovala se zde monokulturní bavlna.

- V roce 1860 zlomili republikáni hegemonii demokratů a prezidentem se stal A. Lincoln. Umírněný republikán, který si přál hlavně jednotnou Unii lhostejno jakým způsobem. Nechtěl ovšem dopustit další rozšiřování otroctví, s čímž se nesmířily vládnoucí kruhy na Jihu, a proto se rozhodly odtrhnout od Unie. 20. prosince 1860 tak učinila Jižní Karolína, do konce února 1861 pak Alabama, Mississippi, Florida, Georgia, Lousiana, Texas, po zahájení války pak Virginie, Arkansas, Severní Karolína a Tennessee – tyto státy vytvořily Konfederaci, v jejichž čele stanul Jefferson Davis.

- Původní cíle Severu a Jihu se před válkou značně lišily. Sever chtěl obnovit politickou jednotu a omezit otrokářství do původních států, kdežto Jih chtěl otrokářství udržet a rozšířit.

- 4. března 1861 pronesl Lincoln svoji nástupní řeč, ve které ujistil Jižany, že nemá v úmyslu vměšovat se do záležitostí otrokářství v těch státech, kde je zavedeno. Zdůraznil ovšem, že jejich příslušnost k Unii je věčná. V té době se už ale Unie bránila v pevnosti Fort Sumter, kterou obléhali Konfederovaní a nakonec se Unie musela vzdát. Tím v podstatě začala válka. 19. dubna Lincoln vyhlásil blokádu jižních přístavů. Během léta v některých pohraničních státech probíhaly tvrdé boje o to, ke které straně se ve válce připojí.

- 1. ledna 1863 podepsal Lincoln Prohlášení o osvobození otroků. Ve vojenských leženích Unie se totiž objevovali uprchlí otroci a generálové nevěděli co s nimi. Teď se černoši mohli hlásit o službu v unionistické armádě. V roce 1862 byl také schválen zákon o volném přídělu půdy na západě. Každý mohl s rodinou dostat 160 akrů státní půdy.

- válka skončila 9. dubna 1865 v Appomattoxu
14. 08. 2009 | 13:41

Paterik napsal(a):

gek:

je ovšem třeba vzít v úvahu, že otrokářství je ekonomicky dosti neefektivní systém. Jih byl ve svém odtržení motivován nejspíš tím, aby se veškerá moc nepřesunula na ekonomicky silnější sever.
14. 08. 2009 | 13:42

děda napsal(a):

''Vertreiberpresident und Völkermärder '' -President vyhnání a vrah národů .- Tak nazývají sudet.Němci pres. Beneše. - Nezapomínejme na jeho zásluhy o vznik ČSR a pomník mu postavme! Nezapomínejme na proruskou náladu po r.1945 a obsazení mocenských center v republice komunisty.Vzepřít se SSSR nabylo po válce možné.
14. 08. 2009 | 13:42

Vysedlina pathologická napsal(a):

To Gerd
Hm, děkuji. Hmm. Jo otroctví, to opravdu neobdivuji, zrovna jako porobu národů.
14. 08. 2009 | 13:52

jirizlatuska napsal(a):

Milan Bukovecký: Mýlíte se, nebyl to můj výběr - ani v případě zákona, ani v případě sochy.
14. 08. 2009 | 13:54

Vysedlina pathologická napsal(a):

To děda
Jak nazývají Němci našeho presidenta je mi úplně fuk. Stvořili hitlera a jsou za něj odpovědni.
14. 08. 2009 | 13:56

jirizlatuska napsal(a):

Lex: "Politický názor šel napříč politickým spektrem" - to je s ohledem na senátní poměr 44 proti tomu nesmyslnému zákonu a jen 6 pro skutečně pozoruhodná interpretace.

děda: "Vzepřít se SSSR nabylo po válce možné." - O tom by se sice dala vést polemika, a stejně byste i o Háchovi jistě tvrdil, že vzepřít se Německu nebylo před váklou možné (případně byste přidal konstatování o pro německé náladě v Sudetách).

Netýká se to ale jádra výše citovaného: "Edvard Beneš potvrdil komunistický uchvatitelský akt v únoru 1948. Neučinil nic, aby odhalil jeho násilnost. Fungoval po nějakou dobu jako sací papír, kterým se osušovalo písmo na ortelech, jež vydávali noví diktátoři. Dovolil násilníkům, aby se dovolávali jeho demokratické autority."
14. 08. 2009 | 14:07

Paterik napsal(a):

Děda:

o vyhánění národů se rozhodovalo úplně jinde - a to v Moskvě. Poláci se rozhodně nechtěli posunout o polovinu na západ, nicméně Stalin na tom trval a západní "demokraté" prostě jen kývali hlavami.

Lex:

s tím nemůžu souhlasit. Zaprvé účel medaile je jiný než účel zákona. Samotný akt oceňování je vysoce subjektivní a v našich zeměpisných šířkách se nepojí s žádnými privilegii. Zadruhé je otázkou, zdali je ozbrojený odpor vůči totalitnímu režimu legitimní či ne. Pokud bychom dospěli k názoru že ne, museli bychom ze stejného důvodu pokárat ukrajinské rolníky za to, že se vzbouřili proti úředně zcela legálnímu nařízení ohledně povinných dávek.
14. 08. 2009 | 14:13

Meňo napsal(a):

BENEŠ VADIL A VADÍ
neschopným, myslím.
Komunisté Beneše nesnášeli, ve škole jsme se o něm takřka neučili, a známý je citát jednoho KSČ-pohlavára, že "Beneš byl tajtrlík" (přitom mu onen soudruh nesahal ani po kotníky, co se týče duchovního rozměru jeho osobnosti).
Také pragmatici ODS Beneše zrovna nemusí. Je přece jednodušší slepě kopírovat cizí vzory zahraniční (to nedá tolik přemýšlení), zejména americké (do nástupu Obamy). Takže od Beneše se zase neučíme, k naší škodě.
Když to vezmu pozpátku, Beneše nejvíc nenáviděli hitlerovští Němci. Neboť on to byl, kdo se zasadil spolu s TGM o samostatný svobodný demokratický stát ČSR 1918, on vedl zahraniční politiku a později stát jako prezident přes nástrahy sousední fašistické hrozby, po dobu okupace vedl londýnskou exilovou vládu, zasloužil se o konečné vítězství protihitlerovské koalice (a o místo ČSR v ní). Po zásluze jej triumfálně vítali občané po návratu z exilu v r.1945.
Historicky dnes nedoceněn jeho význam, zejména jsou přetřásány jeho Dekrety, které jsou stavěny do jiného světla, než jak byly v době jejich vzniku (nelze poválečnou situaci měřit současnými měřítky).
Rodiště v Kožlanech u Rakovníka by si myslím zasloužilo nějaký památník nebo něco takového.
Zdraví M:
14. 08. 2009 | 14:15

jirizlatuska napsal(a):

Meňo: "... Beneše nejvíc nenáviděli ..." - přečtěte si znovu Peroutkův citát. O nenávisti k Benešovi se v něm nehovoří, nevymýšlejte si.
14. 08. 2009 | 14:30

hv napsal(a):

Překvapujeme, že se někdejší senátor za LiRa, která se pak přejmenovala na liberalove.cz a která si do letošního programu před eurovolbami dala do programu zrušení tzv. benešových dekretů, ani slůvkem o těchto dekretech nezmínil. O vyhnání téměř tří milionů spoluobčanů na základě principu kolektivní viny. (S tím souvisí i omilostnění česko-slovenských vrahů sudetských Němců, přičemž Beneš k těm vraždám právě v Brně nepřímo vybízel, když prohlásil, že německý problém je třeba v Československu "vylikvidovat".) O ukradení velkých podniků jejich vlastníkům.
14. 08. 2009 | 15:13

zdesta napsal(a):

Řidič tramvaje kritizuje postupy posádky havarovaného raketoplánu.Dr.Beneš byl normální člověk ve vysoké politické funkci,žádný mýtus.Člověk chybující jako každý z nás.Po bitvě je každý generálem nebo soudcem.Značně složité dobové souvislosti tehdejšího světa se moc do úvah neberou. Dr.Beneš měl udělat to či ono a basta.Neudělal-jak jednoduché.Nezasluhuje si žádnou úctu,všechno pohnojil.
14. 08. 2009 | 15:19

jirizlatuska napsal(a):

hv: Nechcete se nejdriv naucit cist? Je to dovednost, kterou mohu pro zivot doporucit. Hodi se nejen pro blogovani.
14. 08. 2009 | 15:27

Monika napsal(a):

Václav Černý líčí se svých Pamětech poslední setkání s Edvardem Benešem, které se uskutečnilo 12. března 1948 v Sezimově Ústí, takto:

„Bylo to mnohem horší, než jsem čekal. Prezident vypadal strašně, zestárl o dvacet let, vpadl se, zhroutil. Mužíček jakoby navlečený do cizích šatů, boty si zřejmě nešněroval sám. Tvář popelavá, oči vyděšené, zalité vodou. Pohyby loutky, mechanismu pokaženého dítětem: při kroku vpřed se mu noha sama vymrští, nepružná, v kolenu neohnuta, jako by paal šikmo na tvář, zbaven rovnováhy. (…) poprvé v životě ho slyším spílat: Lháři, Podvodníci, Ničemové. To na adresu našich i moskevských stalinistů. Nejvíc snad nenávidí Fierlingera, pro toho má jen jméno „zrádce“. „Rozdupat jako hada.“ „Fierlinger musí viset na nejbližším stromě.“ (…) A toto je JEHO verze událostí: Přijmout demisi ministrů byl PŘINUCEN, bylo mu hroženo OBČANSKOU VÁLKOU. Nechtěl připustit „nové Lipany“. Přímo se však děsí představy, že by měl platit za Háchu č. 2. Odmítá odpovědnost za výsledky krize, nebyl informován o úmyslu demokratických ministrů demitovat, byl by jim poradil nedělat to, postavili ho před hotovou věc. Neměl armádu za sebou, Svobodovo ujišťování, že armáda jde za svým prezidentem, je obojaká floskule, i armáda by byla rozdvojena. (…) Ptá se znovu a znovu, je-li národ náležitě informován, rozumí-li národ jeho chování, je-li si národ vědom, že byl znásilněn proti své vůli. Budoucnost vidí temně: jsme vsazeni bez možnosti nápravy na rozjetý vůz, na ten nepravý, nemáme již volnost o svém osudu rozhodovat, jdeme do katastrofy

Téhož večer se prof. Černý setkává u Langerů s Ferdinandem Peroutkou: „Podle Peroutky je nutné dr. Beneše již vůbec odepsat z československé politiky, selhal, a to dokonce dvakrát, přijal demisi demokratických ministrů napříč svému slibu a nesplnil další slib, podat sám demonstrační demisi ihned, jakmile vítězové přijdou s první protiústavní věcí. -Peroutka si klade otázku, stojí-li tento národ ještě za to, aby se pro něj bojovalo…“

Václav Černý: Paměti III. Atlantis, 1992. str. 184-190
14. 08. 2009 | 15:36

Čochtan napsal(a):

Dědo, Mörder se to píše ! Jako česky mord.
14. 08. 2009 | 16:17

Čochtan napsal(a):

"Edvard Beneš se zasloužil o stát".
Spíš : "Edvard Beneš se zasloužil o vznik státu." tak je to správně. Dalo by se i přidat: "a nedokázal zamezit jeho přeměně v sovětskou gubernii". Ale to stejně nebylo v jeho moci. Kdyby všichni západní politici byli stejně realističtí a prozíraví jako Churchil nebo Patton, dopadlo by vše jinak. To je holt tak, když míroví štváči se dostanou k moci.
14. 08. 2009 | 16:25

Vysedlina pathologická napsal(a):

Když se vrátil prezident Beneš z exilu a byl vítán jako president osvoboditel, nechal ihned zavřít Dr. Emila Háchu. Ten byl těžce nemocen a upoután na lůžko. Byl zavřen bez soudního procesu. Dost brzy zemřel, opuštěn, když byl tak zbaven i poslední opory pečovatelské ruky jedné příbuzné.
Než byl přinucen Hácha před válkou odcestovat k Hitlerovi, ještě se ujišťoval, že podpora západních mocností není možná. Ne! Když svolal ministry české vlády, aby se poradil před cestou, nepřišel ANI JEDEN!
Nechali ho odjet do Berlína bez jediného slůvka podpory. Tam onemocněl. Od té doby a toho večera se již nikdy zdravotně nevzpamatoval.
Málokdo ví, že než přijal funkci prezidenta, radil se se svou rodinou, jestli přijmout roli obětního beránka. Rodina ho nezrazovala. Věřila mu. Byl si celou dobu vědom své role. Nebýt jeho, nemohl by svou roli hrát ani Beneš venku. Když byl Hácha těžce nemocný již doma upoután na lůžko, řekl své příbuzné pečovatelce, že nebude lidmi nikdy pochopen. Ale jeho naděje prý spočívá u Boha, který se nikdy nemýlí. Zemřel tak, jak sám předpověděl. Doposledka byl politikem a filosofem, a to i ve vězení, neprotestoval, a jen se modlil. Zemřel bez přikrývky, na prknech a nebyl u něho v tu chvíli nikdo. Čest jeho památce.
14. 08. 2009 | 16:34

Alarien napsal(a):

Nevidím valného smyslu stavět komukoli pomníky v době převládající ignorance a neúcty k jakýmkoli hodnotám. V níž čest je terčem posměchu a pojem vlastenectví byl vyprázdněn hopsáním při/po fotbalových či hokejových zápasech a skandováním hesel „Kdo neskáče, není Čech“, v horším případě „Čechy Čechům“. Bude to nejspíše jen další volná plocha pro sprejery, o bitevním poli nejrůznějších politických exhibicionistů nemluvě. Ten malý velký muž by si ho však přesto zasloužil. Už jen jako memento nevděku a ztráty paměti, všem svatouškům navzdory. Byl to politik evropského formátu, nejlepší ministr zahraničí, jakého republika kdy měla. Excelentní diplomat, spiritus agens Společnosti národů. Hrál s kartami, které dostal. A hrál nejlépe, jak uměl. Po pravdě řečeno, nevím, kdo by na jeho místě hrál lépe. Masaryk ho ocenil slovy, že bez něj by nebylo republiky a myslel tím roli, kterou hrál při jednáních ve Versailles. Jeho orientace na Francii, tradičního soupeře Německa a v prvních poválečných letech formálně vůdčí zemi z řad vítězných mocností, byla logická. Od Locarna však věděl, že jsme proti Německu sami. Stavba Maginotovy linie to jen potvrzovala. Jeho pokus o obnovení předválečné konstelace sil prostřednictvím spojenecké dohody se Sovětským svazem v roce 1935 byl rovněž logický. Bohužel, vše záviselo na Francii a ochotě Britů přimět Poláky ke spolupráci. V době Mnichova nás však Francie pod tlakem Britů nechala na holičkách. Ještě předtím však udělal Beneš geniální tah. Nabídl maximální ústupky sudetským Němcům s plným vědomím, že je jako pátá kolona Německa nebudou moci přijmout a světové mocnosti uvidí pravý stav věcí. Strach z války a celková nepřipravenost na nový konflikt je však přiměla dívat se jinam. Zkuste se vžít do jeho situace po noční demarši britského a francouzského velvyslance, kdy mu brutálně sdělili, že v případě odmítnutí mnichovského diktátu budeme označeni za rušitele míru a budeme muset čelit Německu sami. Pomoc Sovětského svazu byla smluvně závislá na reakci Francie, navíc za dané geografické i politické situace fakticky nereálná. Zkuste jít do války bez naděje na spojenecký zásah, se slabším letectvem, prstencem nedokončených pevností, otevřeným podbřiškem po anšlusu Rakouska, se separatisty na Slovensku v zádech. A s plánem ústupu armády do slovenských hor! Oficiální prvorepubliková propaganda dala Benešovi přízvisko »prezident Budovatel«. Po druhé světové válce mohl být s klidným svědomím zván prezidentem Obnovitelem či Osvoboditelem jako T.G. Masaryk. Protože ten stát doslova vydupal ze země. Kolem něj vzniklo hlavní centrum zahraničního odboje, bylo to jeho úsilí (vedle obětí domácího odboje a nacistických represí), jež vedlo postupně k uznání československé exilové vlády západními mocnostmi. A bylo to trauma Mnichova a rostoucí role Sovětského svazu ve válce, která ho vedla do Moskvy. Neseděl však v Jaltě a nedělil Evropu na sféry vlivu. Věřil v roli mostu mezi Západem a Východem. Ti, kteří mu vytýkají slabost v únoru 1948, by se měli nejprve zamyslet nad vinou těch ostatních. Ani Jan Masaryk demisi nepodal, byl to debakl těch, kteří udělali gesto a nechali je oba v tom samotné. Oba byli bytostní demokraté a nasadit armádu proti lidem v ulicích odmítli. V situaci, jaká byla, by to ostatně sotva pomohlo. Samozřejmě, Beneš byl jen člověk. I on dělal chyby, kdo je však nedělá, kdo je bez viny, aby si troufl házet kamenem?
14. 08. 2009 | 16:42

Milan Bukovecký napsal(a):

Lex

Díky. Fascinuje mě prázdnota jeho blogu. Napsaná jen tak, nevyrovnaná, bez invence, drzá a násilnická, ani na halekačku to nemá. V žádném případě se nemůže ani přiblížit ke starým textům Benešovy a Peroutkovy doby. Je to děs a vyčtené plky intelektuálního řezníka na slepeckém výletě.

Milan Bukovecký
14. 08. 2009 | 16:43

Martin napsal(a):

Že se nestydíte kopat do Beneše, po válce je každý generálem, stydím se za vás. Beneš je poslední pořádný prezident před Klausem. Zbývá dodat, že s urputností jakou v roce 2009 Zlatuška kope do Beneše, tak by nade vší pochybnost v roce 1948 líbal komunistům a stalinistům ruce.
14. 08. 2009 | 16:44

Havrlík napsal(a):

Tragédie je když vysokoškolský profesor zastává kolaborantské názory jako vyšité z protektorátní propagandy.
14. 08. 2009 | 16:52

Andromeda napsal(a):

A kdo byl, Martine, z těch dvou pořádných presidentů lepší, Beneš nebo Klaus? Klaus si s Grebeníčkem na balkon v Lánech vlezl, Beneš s Gottwaldem na balkon sice nešel, ale zase mu to umožnil na Staromáku a před mnohem větším davem. Tak nevím?
14. 08. 2009 | 17:09

Lex napsal(a):

Jiří Zlatuška
Pane Zlatuško, o průřezu jsem psal, pokud se jedná o usnesení Poslanecké sněmovny, kterým přehlasovala senátní veto, z mého příspěvku je to zcela jasné. Jinak, pokud se holedbáte poměrem 44:6, tak si dovolím připomenout (ne Vám, Vy jste tam byl a v KOD hlasoval "pro" zamítnutí), že to je dohromady 50 hlasů z 65 přítomných z celkem 81 senátorů (16 senátorů při hlasování chybělo - účast nic moc, z vašeho klubu byla neúčast 25%, průměrná 20%).

Milan Bukovecký 13:41:16
Opět tleskám. A zkusím dodat: Hodnotit skutky dávných politiků z dob, které, byť demokratických, jsou nesouměřitelné se současností, přísluší pouze historikům, a třeba nám, laikům (pak je to laické hodnocení, které nemá nárok na relevanci). V žádném případě ne současným politikům nebo osobám, které o politický mandát byť jen usilují. Z jejich úst jde o faleš (a to je velmi mírné pojmenování, asi bych měl být podstatně expresivnější). Jde o parazitování svých vlastních politických ambicí na těch, kteří - jak píšete - se již nemohou bránit. Oni by se možná ani nebránili. Oni by se možná těm dnešním mudrlantům, jejichž velikost vůči nim dosahuje tak akorát na okopávání kotníků, vysmáli. A protože nemohou, zkusme to udělat za ně!
Hezké odpoledne! Lex

P.S.
Rád bych se dočkal (samozřejmě nedočkám), až historie bude hodnotit tyto současné "velikány", kteří se přímo nebo i nepřímo podíleli na mravním, kulturním a hodnotovém úpadku, jak jej poměrně přesně nedávno popsal Václav Havel (ale to bych se opakoval z příspěvku na jiném blogu).
14. 08. 2009 | 17:24

pierre napsal(a):

autor promine, ale thema je prislis komplexni na to, aby bylo "vyrizeno" (nechci pouzit slovo odflaknuto) timto zjednodusenym blogem.. od autora jsem neocekaval takove lacine zjednoduseni komplexni problematiky tykajici se osoby e. benese samotneho (jakkoliv byla benesova osobnost v urcitem aspektu kontroversni) a tehdejsi historickych okolnosti (aniz by vzal v uvahu trauma mnichova, okolnosti okolo smlouvy z r. 1943, osud polske exilove vlady a benesovy obavy pri jednani se stalinem, aby csl. exilovou vladu v londyne nepotkal stejny osud, nemluve o komplexnosti situace po r. 1945 a kolem unora 48, roli demokratickych ministru, kteri vsechnu odpovednost "hodili" na nemocneho na benese... etc... etc...). to zjednoduseni je prekvapujici a nedustojne seriosniho pristupu k teto problematice... a bylo by byvalo lepe, kdyby si autor tento clanek zcela odpustil... je rovnez videt, ze autor nezna dobre ferdinanda peroutku a jeho zpusob mysleni... peroutkuv citat je vytrzen z kontextu... byl psan peroutkou stale jeste traumatisovanym z unora 48.. a bylo treba vzit v uvahu i jine, pozdejsi, peroutkovy uvahy k teto problematice...
.
souhlasim v podstate s lexem a milanem bukoveckym
.
hezky den
14. 08. 2009 | 18:05

bower napsal(a):

Benes se sice zaslouzil o stat, podle me jako prezident vsak totalne selhal a take on ma vliv na to, kam zeme po valce smerovala. Tady by se naopak dalo rict, ze se zaslouzil o konec demokratickeho ceskoslovenska. Je sice pravda, ze zadny z prezidentu (snad krome Hachy) nezazil slozitejsi obdobi, vzdy mel vsak moznost cestne odejit a nenechat se vmanipulovat tam, kam treba nechtel. Rovnez to, jak se zachoval napr. k J. A. Batovi, ktery byl v obdobi druhe svetove valky nejvetsim mecenase ceske exilove vlady, je jedna velka ostuda. Tech veci, kterych se Benesovi nepovedlo je tolik, ze zastinuji jeho zasluhy o vznik samostatneho statu.
14. 08. 2009 | 20:07

Naštvaný napsal(a):

Rozumím-li dobře nadpisu, tak ten Zlatuška vůbec nezná historii, anebo se šroubuje do něčeho, čemu nerozumí. "Kdyby nebylo Beneše, nebylo by republiky." Vy jste to Zlatuško ještě nečetl? Obdobně se onehdy rozeřval jeden, prý profesor dějepisu z Německa, na Karlštejně, jak je možné, že tam nejsou vystaveni němečtí králové. Takže vám je líto, že máme Československo, byť si muselo i v moderních dějinách projít očistcem, které mu připravily mnohé evropské země. Ještě že máme dnes prezidenta, který na základě toho očistce dějiny chápe realisticky. Velkou školou mu bezesporu byl právě prezident budovatel. A ne nějaký dovšehokecal, víte Zlatuško?
14. 08. 2009 | 20:40

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
"po Mnichově se víceméně přeorientoval na východ, což je poněkud překvapivé," Jak pro koho. Po zradě Československa Velkou Británií v Mnichově jiná alternatíva nebyla.
14. 08. 2009 | 21:24

Chápavý napsal(a):

Vom má Zlatuška vztek, že ten pomník nebude vztyčen jemu. Škoda času mu na tu snůšku nesmyslů odpovídat. Když je přesvědčen, že je chytřejší než TGM. Jinak by to nemohol napsat.
14. 08. 2009 | 21:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pane profesore, Vás osobně bude socha Edvarda Beneše provokovat?
Vaše starosti na mou hlavu.
14. 08. 2009 | 21:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Milan Bukovecký:
Vážím si Vašeho postoje a plně ho podporuji. Věřím, že ne všichni vysokoškolští profesoři jsou tak jednostranní v interpretaci našich dějin.
14. 08. 2009 | 21:43

Komandír napsal(a):

Je ostudou, jestli mezi vysokoškolskými profesory figurují němečtí kolaboranti. Skutečně takto hodnotit , jak hodnotí ní Zlatuška Beneše po téměř 70. letech je slaboduché. Pozice, v jaké se tehdy nacházel Beneš, by nikdo z dnešních manipulátoru nevyřešil lépe. Myslíte si, že by to mohl být Havel, Klaus. A to nemluvím o Bushových přátelích z Česka.Je skandální, když světový řezník posledních let Bush byl obdivován moravskými Valachy, Havly, Vondry,3vancenbergry.....
14. 08. 2009 | 22:19

Paterik napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

překvapivé to poněkud je, když uvážíme, že Beneš musel vidět, jak Stalin zatočil s Poláky. Mnichovská zrada byla jistě živou noční můrou, ale proti Stalinovu jednání to byla téměř selanka. Beneš taky musel vědět, jaké politické zřízení v Sovětském svazu panuje, takže jeho obrat je spíš vítězstvím naděje nad rozumem.
14. 08. 2009 | 22:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
Překvapivé jen pro naivy. Po zradě Československa Velkou Británií v Mnichově jiná alternatíva nebyla. Ostatně tehdejší Polsko bylo první, které po Mnichovu se připojilo k Německu a obsadilo část našeho území.
14. 08. 2009 | 22:46

Dvořák napsal(a):

Morálka p.Zlatušky a všech politopadových kašparů kteří se na Hradě a ve vládě vystřídali, nesahá dr.Benešovi ani do výše podpadků polobotek. Mě velmi nepřekvapuje to, že lidi čestné a hodnoty věčné, rozbijí zásadně a vždy semité !
14. 08. 2009 | 22:46

jirizlatuska napsal(a):

Lex kolem dochazky (14.08.2009 17:24:04): Vyssi ucast by nic na vysledku nezmenila, maximalne by hlasu pro zamitnuti bylo jeste vic. Navic nevim, proc vubec absencemi argumentujete - v PSP chybelo na hlasovani 17 poslancu, tj. o jednoho vic (http://www.psp.cz/sqw/hlasy...) a nepovazuji za nevyznamne, ze se pouze u komunistu (komandir ostatne vi, ze Benes svou pozici v 1948 vyresil nejlepe...) nenasel nikdo, kdo by nehlasoval proti tomuto zakonu. kdyz se v PSP hlasovalo podruhe (http://www.psp.cz/sqw/hlasy...), vsimnete si, ze z CSSD se napr. zdrzel i Z. Koudelka.

Z. Matyas: Jako brnensky obcan, zastupitel a radni za pocituji za podporu mesta primerenou miru studu. Za provokaci bych to neoznacil, pokud se o necem vyjadruji jako o trapnosti, tezko to muze byt provokace - zkuste mi nevkladat do ust neco jineho, nez jsem napsal. (A podotykam, ze jsem nenavrhoval bourani kdysi postavenych soch, ani odstraneni busty v budove, pred kterou ma kopie prazske sochy v Brne stat - oznacuji velmi mirnymi slovy jako problematicke a trapne mu stavet sochu novou). Sve starosti si necham pro sebe, nestojim o to, abyste si je daval na hlavu.

*

Musim rict, ze ke starym panum z brnenskeho vyboru pro sochu mam respekt, prestoze s nimi nesouhlasim. Jiste by se od antisemitu a la Dvořák nebo luzy kricici o kolaboraci distancovali.

S ohledem na me datum narozeni je narceni z kolaborace absurdni a u pisatelum prokazuje neznalost vyznamu slov, ktera pouzivaji, resp. demonstruje hloubku uvah, ktere jsou schopni - bez ohledu na to, jakeho jsem se mohl dopustit myslenkoveho zlocinu. Orwell se na to ostatne hodi. Vztycovani teto modly je predevsim nastrojem, jak ovladat minulost. Zdivocele reakce na pripomenuti, co predevsim Benes pro dnesek znamena, tomu odpovidaji.

Jen doufam, ze tu na mne nekdo v tomhle stylu nevytahne, ze jsem proti jinym zakladatelum nasi statnosti kolaboroval uz se Slavnikovci. To bych si uz opravdu netroufal hanbou vyjit na ulici...
14. 08. 2009 | 23:39

kub napsal(a):

Před FI nebude nic? Co takhle Goedela?
14. 08. 2009 | 23:40

Zbyněk Matyáš napsal(a):

jirizlatuska:
" - zkuste mi nevkladat do ust neco jineho, nez jsem napsal." Domníváte se, pane profesore, že bych si dovolil slovem ´provokace´ ještě kazit už tak dost špatný text?
"Brno nemá zvláštního důvodu E.
Beneše v dnešních dnech uctívat a utrácet veřejné prostředky na vztyčení modly, která víc než co jiného slouží jako provokace."
Zvláštní - tak krátká paměť u informatika. Pane profesore, zkuste si stát za svým slovem.
P.S.: Jako brněnskému rodáku mi připadá divné, že některý zastupitel a radní města, ve kterém jsem vyrůstal, může cítit trapnost za postavení sochy prezidentovi E. Benešovi. Věřím, že ne všichni profesoři university, kterou jsem absolvoval, zastávají tak podivný názor.
15. 08. 2009 | 00:11

jirizlatuska napsal(a):

kub: Myslim, ze bych do toho nesel (neni navic jasne, jestli se tam casem nebude jeste neco stavet). Ten Karel Nepras ve dvore mi jako abstrakce prijde mnohem prihodnejsi. :-)
15. 08. 2009 | 00:18

jirizlatuska napsal(a):

Z. Matyas: O.K., netusil jsem, ze muzete vypadat z kontextu natolik, abyste nevedel, vuci tento druh provokace miri.
15. 08. 2009 | 00:24

Zbyněk Matyáš napsal(a):

jirizlatuska:
Je mi líto, ale ani po opakovaném pozorném pročtení článku opravdu nevím, "vuci tento druh provokace miri." Anebo se snad obáváte, že sochu budou považovat za provokaci Sudetoněmecké krajanské sdružení v Rakousku?
15. 08. 2009 | 00:48

jirizlatuska napsal(a):

ZM: Staci mi spousty lidi, kteri kvuli puci v 1948 museli za hranice, stejne tak potomci mrtvych Nemcu (zejmena pak antifasistu mezi nimi, ale nejen jich) z pogromu ruzneho druhu po kvetnu 1945, plus okradeni v privatizaci, abych zminil aspon par. Myslim, ze obsah druhe vety blogu je dostatecnou charakterizaci. A niceho se neobavam, jen tvrdim, ze to provokace a pouze nastroj ovladani minulosti je (konec koncu proto mel treba zakon o Benesovi nejsilnejsi podporu od komunistu - na rozdil od zakona o Masarykovi, kdy byli komuniste naopak proti.)
15. 08. 2009 | 01:32

Hurá napsal(a):

Souhlasím s panem Zlatuškou a sochu bych mu rozhodně nestavěl. Jinak bych téma Beneš decentně raději opustil. Nejvíc se ale bojím toho, že nějakého šílence napadne na vykonstruovaných lžích postavit sochu Havlovi !
15. 08. 2009 | 02:17

Midori napsal(a):

Děkuji těm přítomným, kteří vyjádřili panu prezidentovi Benešovi podporu.
Na rozdíl od autora tohoto hloupého blogu nehodného Čecha a vysokoškolského pedagoga si dokáži představit, jakým nesmírným tlakům byl pan prezident vystaven a jaká šachová partie o naše bytí a nebytí se hrála.
15. 08. 2009 | 02:26

F. Adamec napsal(a):

Laskave metody bolshevismu a NATO - balkanske reznice:
Vaclav Havel trpi midraky, v mladi sedaval na kline nacistum a bolshevikum, matka mu citala dila Kavky a Nietzscheho, nedostudoval vysokou skolu a nemohl studovat v USA, jako jeho bratr Ivan. Vaclac Havel se stal u komunistu a vyznavacu Marxova lidskeho kapitalu nadclovekem, jako Stalin, Hitler, Zbigniew Brzezinski, Nixon, Carter, Reagan, Clinton a Bush. Nekolik mesicu po rozpadu zelezne opony Vaclav Havel s komunistickou Chartou 77, a s vymi StB a KGB ridil komunisticky puc v Praze, za podpory Sorose. Dosadil bolsheviky, StB a KGB, Calfu, generala Vacka, komunisticke prognostiky - tunelare Klause a Dlouheho do vlady CSFR.

Vaclav Havel vyzval k humanitarnimu bombardovani Evropy - Balkanu, pri otevreni Muzea holocaustu ve Washingtonu v roce 1993. Jako bezdetny oznacil EU za impotentni. Zrusil, se svou mafii bolsheviku, zemskou samospravu Cech, Moravy a Slezska. K Cecham pripojil a okupoval cast povodi Moravy a Odry. Pragobolshevici ignorovali Ustavu CR, Chartu zakladnich prav EU. V roce 1995 Vaclav Havel prohlasil rasisticke Benesovy dekrety za nedilnou soucast ceskeho pravniho radu.

V roce 2009 reditel CIA Leon Panetta priznal, ze CIA opakovane podvadela nejen americke zakonodarce a skryvala pred nimi "vyznamné ciny". Zhrzena a podvedena Hillary Clinton je balkanska reznice, svym militantnim tlakem na manzela, aby bombardoval Evropu - Balkan. Marie Jana Korbelova - Albright byla jejim vzorem v USA a OSN, pravicovy americky intelektual T. Fleming ji nazval „balkanskou reznici“. Valecny zlocinec Javier Solana, tajemnik NATO, zahajil Havlovo humanitarni bombardovani Evropy na Balkane 24. brezna 1999, pomoci 680 bombarderu NATO. Zkorumpovanemu Kavanovi, podle StB Katovi, volala Albright, chtela do 15 minut souhlas s preletem ozbrojenych letadel bolshevizovaneho a teroristickeho NATO nad uzemim CR. Kdo odskodni zmrzacene civilisty, zeny, deti a rodiny zabitych? Kdo zaplati za skody kolem 50 miliard US dolaru? Kdo zaplati a opravi vyloupene a znicene starobyle pravoslavne klastery a chramy (150) na Balkane? Kdo bude dalsim reznikem v Hindukusi a jinde?

„Co si pan Clinton ústy paní Clintonové myslí o této záležitosti?“ zněla studentova otázka, která šéfku americké diplomacie viditelně rozladila. Nechápavě se rozhlédla po sále, kde dotaz spustil hlasité reakce, a spustila: „Počkat. Vy chcete, abych vám pověděla, co si myslí můj manžel? Můj manžel není ministrem zahraničí, tím jsem já.“

Smluvne-opozicni ustavni a soudni mafie socialnich a obcanskych exkomunistu CSSD-ODS-TOP09 si uziva statniho deficitniho rozpoctu a monopolu, ktery vytvorila.
15. 08. 2009 | 05:01

F. Adamec napsal(a):

Pomniky vyvolenych pragobolsheviku:
Militantni rise, pakty, staty, narody a rody se udrzuji, zadluzuji a rozpadaji militantnimi idejemi, ze kterych vznikly.
Vyvoleni bolshevici a radni nad Prahou obsadili symboly komunisticke totality Ceske televize a Ceskeko rozhlasu, Kavci hory, Husovo, Zizkovo, Masarykovo, Gottwaldovo, Stalinovo, Havlovo, Klausovo a Paroubkovo komunisticke mauzoleum a panopikum, militantni czechismus a bolshevismus zalozeny na rasismu a okupaci cizich uzemi s odlisnou kulturou. Bolshevicka mafie "MY" - narcis a spol se nestitila v otazce vedecke, obcanstvi, narodnosti, prava cloveka na vlastni zivot a majetek hlasovat za jine.

Tomas Jan Masarik (TJM), narozen 7.3.1850 v Hodonine, nenavidel nemce. Jeho zrejme nevlastni otec Jozef Masarik byl negramotny koci z Kopcan u Skalice na Slovensku, matka Terezie Kropackova byla Nemka z Hustopec na Morave.
1865 TJM ziskal revolucni ideje, utekl z uceni z Vidne i z Cejce, byl vyloucen z gymnazia ve Straznici na Morave, Hodonine a v Brne.
1905 TJM/TGM: Muzove... a jini nestili se v otazce vedecke hlasovat. Veci, ne historie, veci ne vyvoj, je to heslo realismu, jak mu rozumim (vedecky a materialisticky).
1907 TGM: Jsem smysleni nejen socialniho, nybrz primo socialistickeho. To jsem rekl jiz nejednou. Ze nejsem marxistou, to je take znamo, ... Pokladam proste za svou povinnost venovat svou zivotni praci povzneseni hospodarskemu, mravnimu, a vubec duchovnímu trid hospodarsky slabych, agitoval TGM na volicske schuzi ve Valasskem Mezirici.
1908 T.G. MASARYK - CESKA OTAZKA: "In concreto byl ukol: utvorit a rozsirit samostanou a samobytnou kulturu ceskou ... na jednotném nazoru na svet a na zivot. ... Palacky byl zavisly na Kantovi, Havlicek na Bolzanovi, Smetana a jini na Hegelovi, a pozdeji utikali k Herbartovi... Zabirani uzemi ciziho uzemi a obyvatelstva je nepotrebne... Ja jsem stat, narod a lid, musi si rict dnes kazdy, kdo politicky mysli, ... " str. 234, nakladatelstvi SVOBODA, Praha 1990. Autor Ludvik XIV: „Stat, to jsem ja.“
1917 TGM k jednotkam ceske brigady v Rusku: „s narodem nemeckym neni mozny mir, s nim nutno bojovat nuz na nuz. Ano, nuz na nuz, az dokonce, coz neni nelidske!“ „Budeme k bolsevikum naprosto loyalnimi, nebot my Cechoslovaci milujeme Rusko a prejeme si, aby bylo silnou a svobodnou demokracii“.
1918 TGM k Cechum a Slovakum v Chicagu: „Revoluce, pri niz by se predkladaly ucty, byla by pro deti a ne pro rozumne lidi.“
1918: TGM zaslal britske vlade memerandum s nazvem: Independent Bohemia (Nezavisla Bohemia).
1920: Cechoslovaci predali bolsevikum jen cast ukradeneho carskeho podladu a admirala Kolcaka, zemrel s vykrikem: „Spasibo vam, czecho-sabaki!“

1924 Ottuv obchodni slovnik: "Slovensko bude nasi kolonialni zemi. Je mylnym nazorem domnivati se, jako by snad kolonialni zeme nesmela s materskou hraniciti. Priklad je Rusko se Sibiri". Masarykuv militantni narod cecho-slovaku ziskal cast ruskeho carskeho pokladu, 18 vagonu pro Legio banku v Praze, a Zakarpatskou Rus, za ucast ceskych bolsheviku na Velke rijnove revoluci. Na Zakarpatske Rusi si Masaryk a Bata privlastnili si laciny cesko-slovensky-ukrajinsky pracovni a surovinovy kapital ve 30. letech, podle Batova militantniho snu, "Budovani statu pro 50 000 000 lidi".

Valtr Komarek v komunisticke CSAV se chtel stat generalnim tajemnikem KSC. Chartisti - bolshevici obdrzeli Komarkovu a Trojanovu Prognozu z komunistickeho prognostickeho a ekonomickeho ustavu CSAV. Chartisti a clenove CSAV, KSC, StB a KGB se podileli na zpracovani Vaculikova (UVKSC) komunistickeho manifestu 2000 slov: "Predevsim budeme odporovat nazorum, kdyby se vyskytly, ze je mozne delat nejakou demokratickou obrodu bez komunistu, popripade proti nim. Bylo by to nespravedlive, ale take nerozumne. Komuniste maji vybudovane organizace, ..." Mlynar (Zdenek Muller) exclen UVKSC v USA: "Vy jste nam opravdu verili, ze Narodni fronta, spolecna vlada komunistu s demokratickymi stranami, muze dlouhodobe fungovat? Pamatujte si, ze komuniste se o moc deli, jen kdyz musi". Multistranici - tunelari, drive socialisti a komunisti, potom smluvne opozicni obcansti a socialni demokrate, TOP09.
15. 08. 2009 | 05:10

Luboš napsal(a):

Zlatuško, tohle si můžeš psát v zatuchlých univerzitních budovách, ale na pomník se to nehodí, to jistě při své inteligenci chápeš :-)
15. 08. 2009 | 05:54

Doktor napsal(a):

Historii píšou vítězové
15. 08. 2009 | 08:32

Dužina napsal(a):

Beneš především trpěl Parkinsonem a Alzheimerovýn syndromem. V podstatě již r.1938 nebyl schopen pregnantně přemýšlet.Veden svou ctižádostivou manželkou, se snažil do poslední chvíle udržet mýtus o svém prezidentství. Ve skutečnosti tuto funkci opustil svou abdikaci 5.10.1938. Vše, co dál podnikl bylo předstírané a v rozporu z ústavou I.republiky i té poválečné.
15. 08. 2009 | 08:45

Martin napsal(a):

Souhlas s autorovým názorem, skvělá výstižná tečka citátem F. Peroutky.

Námitky typu "nesuďte jeho činy z dnešního pohledu" nejsou relevantní.
Kritický pohled na činy E. Beneše, která máme dnes, měli již tehdy mnozí jeho současníci- jak v britském exilu, tak zde doma- jak výše krásně dokumentuje onen Peroutkův příspěvek.
Kdyby tyto hlasy poslechl a nehnal naši zemi do chřtánu Stalina a jeho českých poskoků, byl by z něho hrdina...takhle je z něho jen silně kontroverzní politik...
15. 08. 2009 | 09:00

Paterik napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

vzhledem k tomu, že Stalin už předtím v součinnosti s Hitlerem zabral třetinu Polska, pak po napadení Hitlerem uznal exilovou vládu, kterou vzápětí vyšachoval ze hry a dosadil loutkovou vládu napojenou na Moskvu, nevím jak mohl Beneš uvěřit, že jeho podobný osud nepotká. To, jak jste správně řekl, vyžaduje skutečnou porci naivity.
15. 08. 2009 | 09:03

autor napsal(a):

Výstižný článek, Beneš nejpozději po roco 1941 totálně zklamal. Jeho příklon k Sovětskému svazu a jeho činy ale hlavně snad mlčení v roce 1948 jsou neodpustitelné. Pokud se za první světové války a po ní zasloužil o vznik demokratického Československa, tak jeho zásluhy jsou začerněny tím, co dělal později.
15. 08. 2009 | 09:51

cibule napsal(a):

Tolik chyb vidí po šedesáti a více letech mnozí tak "prozíraví" na nebohém Benešovi, zatímco si vesele volí do svého čela představitele, kteří svým vzděláním, rozhledem, vystupováním a charakterem nesahají Benešovi ani pod ty pověstné kotníky.
15. 08. 2009 | 09:54

pasgrát paroubEEG napsal(a):

pomníky jsou na hovno a v Brně bez zeleně zvlášť
15. 08. 2009 | 10:10

Milan Bukovecký napsal(a):

Jiří Zlatuška

Díky Vám pokračuje dehonestace Beneše nevědoucími. Vaše falešná příchylnost ke starým pánům, kterým vsouváte do úst své křeče, je obrazem současné krize morálky. Vůbec Vám nepomůžu. Sáhl jste někam, na co nemáte právo. Měl byste balit!

Milan Bukovecký
15. 08. 2009 | 10:18

Lex napsal(a):

jirizlatuska
Pane Zlatuško, ten zákon jsem připomněl jen okrajově. Není ani předmětem Vašeho blogu. Přirozeně nemůže ani zajistit přirozenou úctu Benešovi. Je jenom autoritativním vyjádřením státu jeho zásluhám. Že jste jej nepodpořil Vy, ani Senát, ani KDU-ČSL a US v Poslanecké sněmovně? Co na tom? Mnohem významnější zákony s obrovským dopadem na společnost jsou přijímány systémem "převálcování" opozice o jeden jediný hlas. A jsou platné a účinné. No nic.
K tomu, že si na Edvardu Benešovi (neříkejte, že Vám jde o jeho sochu v Brně) přihříváte svou politickou polívčičku už jste pomlčel. A to jsem byl ve svém vyjádření dost razantní.
V reakci Zbyňku Matyášovi píšete: "Staci mi spousty lidi, kteri kvuli puci v 1948 museli za hranice...". Pane Zlatuško, ten pomník se nemá stavět Gottwaldovi ale BENEŠOVI! Vy víte, co by následovalo, kdyby Beneš demisi ministrů podle návrhu K.G. nepřijal? Konečně píšete: "Vztycovani teto modly je predevsim nastrojem, jak ovladat minulost. Zdivocele reakce na pripomenuti, co predevsim Benes pro dnesek znamena, tomu odpovidaji." Kdyby tato slova nebyla trapná (a pro mne nepochopitelné, že mohla vzejít z pera vysokoškolského pedagoga), mohlo by stačit se jim zasmát. Jejich prostřednictvím Vám. Zeptám se Vás: "Institucionalizaci bádání o tzv. totalitních režimech s přesně stanovenými kádrovými předpoklady profesionálních badatelů, a dosavadní výstupy tohoto vědeckého pracoviště, za ovládání minulosti byste neráčil považovat?"
15. 08. 2009 | 11:13

Hans napsal(a):

Nějak mi tu chybí to, jak se uměl vypořádat s J.A.Baťou a jak prominul trestné činy těm, co zlikvidovali sudetské Němce už po válce.
15. 08. 2009 | 11:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

jirizlatuska:
Ve Vašem jednostranně zkresleném a zjednodušeném podání tedy E. Beneš vyvolal či přinejmenším byl příčinou politického zvratu v únoru 1948. Je vidět, že o tehdejších událostech selektívně víte či vědět chcete velice málo, což je na vysokoškolského pedagoga dost povážlivé. Co se týče provokace, po prvním Vašem pokusu o popření ani napotřetí jsem se nedozvěděl, koho podle Vás by postavení sochy prezidenta E. Beneše mělo provokovat. Žádná odpověď, taky odpověď.
15. 08. 2009 | 12:16

liberál z Brna napsal(a):

myslím, že vztyčit v Brně sochu EB je podobně rozumné jako jezdeckou sochu Joštovi, pokud to někdo chce mít na svém-soukrommém pozemku, prosím. Na veřejné místo, za veřejné peníze, to nepatří. Místo o soše bychom měli diskutovat o českém národním socialismu benešovců (dnes ODS, ČSSD) a legendě úžasnosti první republiky. Co třeba novelizovat zákon: Edvard Beneš se zasloužil "o totalitní" stát. ?
15. 08. 2009 | 12:21

grőssling napsal(a):

Kdo jsou to ti, kterým pomník vadí a jejichž jménem pan Zlatuška volá

„Pokud však socha má v Brně stát, měli bychom ji doprovodit sdělením výhrad……..“

Nejzuřivějšími a nejpočetnějšími nepřáteli památky Edvarda Beneše jsou samozřejmě bývalí a někteří současní čeští Němci a také české organizace ( mezi nimi na prvním místě katolická církev ) a politické strany, které mají s těmito nepřáteli České republiky společné zájmy.
O tom, že se cosi u nás v tichosti dálo a děje, svědčí projevy na letošním 60. Sudetoněmeckém dni ( 30. a 31. května 2009, Augsburk), téměř ignorování sjezdu českými médii ( v německém vlatsnictví ) a také seznam čestných hostů z České republiky).

Co bylo zejména alarmující je skutečnost, že mezi hosty byli tři vysocí státní úředníci, v té době již Fischerovy vlády ( nicméně upečeno bylo jistě za vlády Topolánka ).

Stručně řečeno, seznam těch, které si bývalí čeští Němci na sjezdu pochvalovali je téměř shodný s těmi, kteří litovali pádu vlády Topolánka ( katolická církev, Zelení, ČSL, část ODS, Fanklub VH ).
Zde je seznam čestných hostů z Česka:
Tomáš Dittrich, Křesťanská misijní společnost, Praha.

Daniel Hermann, Ministerstvo kultury CR, Praha.

Karel Herr, bývalý starosta Mariánských Lázní.

Dr. Jan Hloušek, Ministerstvo zahraničních věcí, Praha.

Profesor dr. Rudolf Kučera, předseda Panevropské unie Čech a Moravy, Praha.

Ján Mlynárik, historik, Praha.

Irena Kuncová, předsedkyně Zemského shromáždění Nemců v Cechách, na Moravě a ve Slezsku.

Ivo Losman, konzul ČR v Mnichově.

Irena Nováková, předsedkyně Kulturního svazu Němců v CR.

Dr. Peter Rojik, Kulturní svaz Němců v CR.

Dr. Jaroslav Šonka, Evropská akademie, Berlín.

Petr Uhl, novinář a bojovník za občanská práva, nositel Karlovy ceny SL 2008, Praha.

Zde překlady nejdůležitějších projevů a pochvaly hodným Čechům před nastoupenou jednotkou.
Dozvíte se, že mezi ty hodné zařadili sudetští Němci bývalé ministry Schwarzenberga, Lišku, Svobodu, Gandaloviče, hezké čtení to je.
http://www.blisty.cz/2009/8...
Na pana Zlatušku se v Agsburku nedostalo, tak možná příště.
Ještě pár poznámek k Zlatuškovým důvodům proč sochu Edvarda Beneše nestavět.
1.
Prý by byla provokací.
Provokací vůči komu ? V Brně jde pouze o věc zastupitelů města. Jsem si jist, že pokud by město vypsalo referendum, velká většina Brňanů by byla pro instalaci sochy.
2.
Edvard Beneš si takovou pozornost nezaslouží, jeho rozhodnutí, zejména od roku 1935 byla nesprávná.
Prosím, který z vedoucích Evropských politiků po roce 1918 u našich sousedů dosáhl pro svůj stát a národ více ?
3.
Instalace druhého odlitku již instalované sochy je kýčem.
Pravda, Edvard Beneš by si zasloužil v Brně sochu zcela novou. Jen na okraj připomínám, že socha Winstona Churchilla na stejnojmenném náměstí v Praze má svůj originál v Londýně. Že bych přeslechl volání pana Zlatušky z roku 1999 o kýčovité akci za přítomnosti Margaret Tatcherové ?
15. 08. 2009 | 12:26

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
V opačném reálném gardu bych mohl replikovat, že Chamberlain předhodil Československo Hitlerovi, takže kdo tehdy vlastně jako spojenec připadal v úvahu? Ostatně se Stalinem se posléze spojili i Churchill a Roosewelt, když jim teklo do bot, nepřipadá Vám tedy divné vytýkat toto spojenectví jenom Benešovi?
O polské agresi v součinnosti s Hitlerem vůči ČSR jsem se už zmínil, samozřejmě marně, nehodí se.
15. 08. 2009 | 12:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lex:
Demise v 1948 byla nesmyslným počinem. I kdyby ji E. Beneš nepřijal a po pádu vládu podle plánu by byla ustavena úřednická vláda, je zřejmé, jak by v tehdejších poměrech to dopadlo. V podstatě stejně jiným způsobem, takové bylo ve světě rozdělení světa už od Jalty.
15. 08. 2009 | 12:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

grőssling:
"Kdo jsou to ti, kterým pomník vadí a jejichž jménem pan Zlatuška volá" Od pana profesora by toto sdělení vyznělo férověji.
15. 08. 2009 | 12:49

Igor napsal(a):

Tak významná osobnost českých dějin si zaslouží úctu. Jenže Češi jsou k sobe nejkritičtější a nedokážou pochopit, že nikdo není dokonalý... to nebyl ostatně ani někdy tak opěvovaný Masaryk (a jak on to opěvování nesnášel).

Edvard Beneš neprovel nic zlého, co by nesouviselo s jeho přesvědčením. Stačí si přečíst jeho paměti, aby člověk pochopil, proč se u Mnichova rozhodl nebránit se (jakkoliv by ho při opačném rozhodnutí lidé nenáviděli stejně, nebo ještě více). Vše odčinil prací v exilu. Když pak došlo k odsunu /nikoliv vyhnání, to je německá propaganda, dnes hodně pronikla i k nám... nejraději to používají lidé z Dělnické strany a jim podobní/, tak to nebyla přímo Benešova věc, ale bylo to mezinárodně dohodnuté (sám Churchill například říkal, že dojde k šílenému krveprolití, u nás až na pár incidentů ke genocidě rozhodně nedošlo). Odsun není nic veselého, ale nemůžeme ho brát z dnešního měřítka. Byl součástí války a tak je nutné ho brát. Nebýt války, nebýt Hitlera, tak není odsunu. Sice fašisté (Gajda) o odsunu přemýšleli i před válkou, ale to je jako když teď chce někdo vracet diktát Habsburků... nikdy k tomu vlastně z jejich iniciativy nedojde.

Odsunem se nemůžeme chlubit, ale musíme pochopit že byl a hlavně proč byl - co tomu předcházelo. Šílený rasistický nacionalismus... zákonitě pak lidé měli tendence vylívat si zlost na Němcích (a bohužel i na antifašistech).

Beneš je velkou osobností naší historie a pomníky by se mu určitě stavět měli. Sám říkal, že se jednou objeví hlasy, které budou chtít zpochybnit odsun, budou mu říkat jinak /vyhnání/ a budou chtít vše vrátit zpět. Ta doba je zde, přesně jak předpověděl. A nejhorší na tom je, že s Němci začínají kolaborovat Češi (a to nejen z Dělnické strany a dalších neonacistických uskupeních), ale i někteří normální lidé. Je to ostuda...
15. 08. 2009 | 13:19

Ne321 napsal(a):

Kdo to byl Benes? Odporna kreatura. Slaboch, hlupak a zbabelec, ktery se cely zivot tulil k mocnym a svoji dulezitost si dodaval ublizovanim bezbrannym. Muz, ktery ve tricatemdevatem dojate dekoval Hachovi za to ze po jeho uteku prevzal prezidentsky titul ve znicenem state a ve ctyricatempatem ho nechal za to same uz jako umirajiciho starce zavrit. Muz jehoz podpis a jmeno nesou zakony odpornejsi nez ty Norimberske, muz ktery utekl z kazde bitvy, kazdeho sporu pokud jen trochu hrozilo, ze se druha strana muze branit.
Benes byl nejvetsi hrich Masaryka, ktery bohuzel jako spousta vyznamnych muzu nesnasel kolem sebe podobne jako on sam a mel tendenci se obklopovat poslusnymi nulami. Nic proti tomu dokud byl sam u moci, ale udelat zbabelou poslusnou nulu svym nastupcem, to byl konec. republiky.
15. 08. 2009 | 17:59

Transmutátor napsal(a):

Mám za to, že to co Dr.Eduard Beneš zanechal tomuto státu po všech zradách tzv."demokracií a selháních všech bylo důsledkem předešlého: Tím mám na mysli opakovaně prokázaný fakt, že on nepodceňoval své nepřátele, ale velmi ochotně, s naivní důvěřivostí přeceňoval své tzv.spojence.A všichni dosud zde diskutující se zabejčilou zlou vůlí ignorují jeden z nejzávažnějších faktů: O poválečné sovětizaci Československa rozhodl Rosewelt s Curchilem v Teheránu na summitu se Stalinem. Přislíbili ČSR Stalinovi jako politické léno a výhradní, resp. exlusivní odměnu za to, že se jeho armáda zastaví až v Berlíně. Průběh tehdy probíhající války dával Hitlerovi a Wermachtu důvodné naděje na vítězství. Spojenci, rozumí se U.S.A měla technologie, zbraně etc., ale neměla lidi. Ty měl Stalin a obětoval 20.00000 milionů životů svých občanů. A to nebylo zadarmo. Tak, že přestaňte se laskavě pane profesore a senátore navážet do mrtvých. A Vy všichni čeští koloušci jakbysmet. Jste ostudně trapní.
15. 08. 2009 | 18:37

Transmutátor napsal(a):

...pane Matyáši,podpis demise v r. 1948 (pokud to nevíte) byl důsledkem tvrdého fyzického a psychického teroru za okolností, kdy se Dr.Eduard Beneš nacházel již po dvou mozkových příhodách (mrtvicích)upoután v Sezimově Ústí na lůžko. Pachatelé byli: Klement Gotwald, Alexej Čepička, Reicin a údajně ( a údajně rovněž mj.Schram, kterého uvádím s rezervou a bez záruky.) Ostatně Dr.E.Beneš zanedlouho zemřel.Prosím pana senátora Zlatušku a všechny diskutující aby uvedli jedno jediné jméno evropského politika, který byl od Trianonu až do onoho hořkého konce v r.1948 podroben tak mimořádně tvrdé a permanentní pracovní zátěži a stresu. Ukažte mě jednoho evropského politika, který byl za ta dlouhá léta zrazen postupně všemi.(Fakt, že před pár lety německý kancléř a socialista Schroder označil v rozhlasovém intervieuw záměr českého města o vztyčení pomníku za provokaci svědčí o tom, že se ta denacifikace u sousedů nějak nepovedla.) Ostatně splnil se jim tisíciletí starý sen. Tuto zemi dobyli po r.1989 bez jediného výstřelu.Došlo na slova prvého poválečného kancléře Erhardta po podpisu smlouvy "O uhlí a oceli" v Evianu: "Jsme na kolenou a musíme pracovat tak dlouho a tak tvrdě až bude Německo silnou a respektovanou zemí....Pak si tu Evropu prostě koupíme"
15. 08. 2009 | 18:54

Ne321 napsal(a):

to Trasnmutator: Benese nikdo nezradil, ale jakozto bezpaterni slaboch mel problemy sehnat jakekoliv spojence, protoze ho nikdo nebral vazne.
O postaveni Benese nejlepe vypovidaji Goebelsovy deniky z doby Mnichovske krize. Je tam krasne videt to pohrdani Benesem ze strany nemecke politicke elity. Nemci si dovolili vyhrozovat valkou v dobe naproste nepripravenosti, protoze meli moc dobre spocitano, ze slaboch Benes se sesype pod tlakem a k zadne valce nedojde.
15. 08. 2009 | 19:47

prirodovedec napsal(a):

Ne321: Rozumim spravne, ze pro Vas je Goebels nemecka politicka elita? :)
15. 08. 2009 | 20:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Transmutátor:
Děkuji za připomínku. Fakta o tehdejším zdravotním stavu E. Beneše jsou mi známa, zdá se však, že je neznal F. Peroutka.
15. 08. 2009 | 20:36

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ne321:
Jenom ubožák, Pavle, zdůvodňuje své nadávky Goebblesem.
15. 08. 2009 | 20:45

Jestřáb napsal(a):

Já bych pana Zlatušku poslal makat někam do dolů,aby ho přešly ty dementní úvahy. Jsem docela zvědav, co by dělal v kůži prezidenta Beneše on.
15. 08. 2009 | 21:05

jirizlatuska napsal(a):

Transmutátor: Shroeder ma samozrejme provokaci pravdu a spojovat dnesniho socialistu s udajne "nepovedenou denacifikaci" je trochu mimo misu. Spis bych se dival domu - kdyz dnesni nacelnik zdejsich socialistu hovori o etnickych problemech z toho, ze se deti pristehovalcu nauci cesky a zapusti tu koreny, je z toho citit pach etnickych cistek a etnicky degenrovaneho prostredi. Zidy nam vyhladili naciste, o Romy jsme se s nimi tak trochu starali i my, Nemce jsme s Benesem po valce vyhnali a zbyli jsme zde sami jen mezi sebou, vse jine je pro nas hrozne.
Zamyslena socha je v dnesni dobe jen symbolem vlastenceni, na ktere slysi bolsevici a nacionaliste. Z toho, co si ctu vyse od grősslinga, je citit volani po narodnich soudech, coz je zrejme take plod teto mentality. Dekuji, nechci - a nevidim nic dobreho, k cemu by to melo vest.
15. 08. 2009 | 21:20

jirizlatuska napsal(a):

Jestřáb: Režim, který nepohodlné občany do dolů násilím posílal, aby je jejich úvahy přešly, jsme tu měli (a dělal samozřejmě i horší věci). Předání moci tomuto režimu se týká Peroutkova poznámka, kterou v blogu cituji. To, že se Vám s tímto viděním světa nelíbí, co píšu, mi přijde docela logické. To, že se především Váš typ lidí dnes o stavění model Benešovi tak moc zasazuje, rovněž.
15. 08. 2009 | 21:55

Transmutátor napsal(a):

K Zdeňkovi Matyášovi: O dosažení demise se mezi svými,(rozumí se komunisty) tehdy hned v r.1948 chvástal sám "Kléma".O brutálním nátlaku a teroru na Dr.Beneše se ovšem nezmínil. Pak tuto skutečnost, kromě pamětníků vzpomenul až Pavel Tigrid někdy okolo r.1970 v nějakém článku snad s panem Liehmem a pak tady v Praze až po r.1990 při dekorování těch co se zasloužili o stát.Pokud si vzpomínám, tak se hovořilo v hloučku se skoro devadesátiletým odbojářem a spisovatelem, který přiletěl až z Kanady.
15. 08. 2009 | 22:40

Martin napsal(a):

Postavění pomníku Dr.Beneše v Brně je velice důležité z mezinárodního pohledu. Osobně s ním z tohoto důvodu souhlasím. Neznám z historie jakéhokoliv státu politika bez vady. Dr. Beneš stál s národem ve všech jeho nejtěžších chvílích a poctivě mu sloužil. Sloužil mu tak, že musel i popřít hodnoty, které považoval za důležité... Nikdo se ho neptal co cítí... Nyní je v diskuzi mnoho chytráků, kteří na něho plijou. Co dokázali oni vyjímečného? Jakou váhu mohou mít jejich slova, když v současném každodenním životě jsou schopni za peníze ke všemu? Výsledky voleb jasně říkají co si myslíme o hodnotách, které Dr. Beneš vyznával. A je to velice smutné poznání, že za sliby, peníze jsou voliči schopni zvolit mezinárodní gaunery a lumpy... Pomník Dr. Beneše je symbolem pro velmi malou menšinu lidí, kteří mu rozumí- neříkám, že souhlasí.
15. 08. 2009 | 22:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

jirizlatuska:
"Zamyslena socha je v dnesni dobe jen symbolem vlastenceni, na ktere slysi bolsevici a nacionaliste." Nikoliv, pane profesore, zamýšlená socha prezidenta E. Beneše je v dnešní době symbolem obrany proti 1)zjednodušujícímu výkladu histórie v prosudetoněmeckých intencích ignorujících či překrucujících historické souvislosti; 2) snaze mnohých sudetoněmeckých kruhů o revizi pro ně nepříznivých důsledků války s využitím Lisabonské smlouvy ihned, jakmile začne platit.
Český národ, pane profesore, po mnohých trpkých historických zkušenostech většinou není tak naivní, aby akceptoval propagandu jakéhokoliv politického směru, která popírá realitu.
15. 08. 2009 | 23:45

Ondřej Švorc napsal(a):

Podívejte se, pane Zlatuško. Dr. Edvard Beneš je bezesporu jednou z nejdůležitějších a nejtragičtějších postav naší historie. Ale na rozdíl od jiných národních hrdinů on trpí podstatnou nevýhodou: neumřel před pěti sty léty. Dlouhou dobu byl oslavován Jan Žižka, má dodnes své sochy. Přes všechno to, čím se zasloužil o stát (a nebo právě tím) to byl vlastně bandita! Pokud chcete stavět sochy jen glorifikovaným modlám, budiž. Myslím ale, že mnohem přínosnější je, stavět je lidem. Kteří, pokud jsou sochy hodni, nikdy nejsou idealizovanými modlami, ale vždy tragickými hrdiny. Pouze, pokud je přijmeme takové, jací byli, přijmeme svou vlastní minulost.
Pěkný den.
15. 08. 2009 | 23:48

Karel Kuba napsal(a):

Nechcete náhodou postavit sochu Mašínům, nebo Topolínkovi? Může tam být zpodobněn jako Priap.
Povšiml si někdo, že Beneš byl v Anglii jako soukromá osoba až do doby, kdy ho SSSR uznal jako prezidenta?
16. 08. 2009 | 04:07

kmet napsal(a):

Z příspěvků je patrno, že ještě mnoho desítek let musí uplynout, než ve vědomí lidí vymizí jim naočkované národovecké bludy. Beneš nepřinesl nikdy nic kladného. Při vytvoření ČSR má svým nacionalistickým myšlením hlavní vinu na katastrofě roku 1938 (nejen čeští NBěmci byli nespokojení!!),
politikou za války předurčil výsledky voleb 1946 a puič 1948. Za to mu stavět pomníky? Ten zákon, oceňující zsláhy o stát, je výsměch!
16. 08. 2009 | 05:34

Historik napsal(a):

Beneš je po Žižkovi největší český zločinec. Byl to mstivý padouch, který se v Moskvě spojil s Gottwaldem, aby mohl zlikvidovat agrární stranu jako budovatelku vyspělé prvorepublikové demokracie, aby mohl okrást Jana Baťu a amnestovat vrahy, kteří v roce 1945 svévolně podřezávali kazdého, kdo se budovatelům českého národního socializmu nechtěl nepodřídit.
16. 08. 2009 | 08:19

děda napsal(a):

Je trapné tu polemiku zde číst....A N O ''Pres. Beneš se zasloužil o stát.''Zapomínáte,že když se obrátil na armádu /gen.Svoboda/,byla mu pomoc odmítnuta.V dehdejší době,kdy se proti SSSR nesmělo psát /gulagy! ,a většina lidu viděla v SSSR naše ''osvoboditele'' -nepřijetím demise by způsobil rozvrat společnosti. Ano - Háchu neměl nechat ve vězení, a l e jeho zásluhy o znovuzrození ČSR a o odsun Němců jsou mnohem větší. Jsem p r o pomník!
16. 08. 2009 | 08:20

Jenda napsal(a):

když jsme zlikvidovali sovětský tank jako pomník, tak nemá smysl vůbec stavět pomníky. Stejně si nikdo nic nepamatuje.

Vůbec bych se nedivil, kdyby se děti ve škole učili, že nás osvobodili Němci a okupovali Rusové v čele s Eduardem Benešem - sovětským soudruhem.
16. 08. 2009 | 09:05

doktor napsal(a):

Autorovi: Pamatuji, jak k základnímu kamenu Benešova pomníku na tehdejším Rudém, předtím Lažanského, dnes Moravském náměstí, který tam byl položen na podzim 1948,a později odstraněn, chodili každoročně demonstrovat studenti proti poúnorovému režimu, a pak proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Byli vždy náležitě přivítání policií a po roce 1968 i Lidovými milicemi. O tom jako Brňák nic nevíte, pane profesore? Brno si za války zažilo s brněnskými Němci své. Beneše vnímalo jako osvoboditele, a ve volbách 1946 v Brně nevyhráli komunisté, ale Benešovi Národní socialisté.
16. 08. 2009 | 09:17

doktor napsal(a):

Historikovi:
Takovou snůšku lží bych od "historika" nečekal. Bez Benešovy práce v době 1.světové války by nebylo Československa, Beneš byl absolutně neúplatný (srovnejte s dnešními politiky), žil skromně, byl vzdělaný (JUDr. plus docent sociologie) a předvídavý. Agrární strana se zlikvidovala sama, svým bratříčkováním s Hitlerem v dobách 2. republiky. Má vinu i na šikanování českých (sudetských) Němců v dobách velké hospodářské krize: byla tak nepřímo jedním z vyvolavatelů spojení českých Němců s Hitlerem. Ti pováleční "vrazi" nikoho nepodřezávali, jen ukazovali na kolaboranty s Němci. Mezi ně patřili i politici z bývalé agrární strany. Pokud znáte všechny okolnosti Února 1948, musíte vědět, že Beneš se choval čestně a statečně. Opačně se chovali čeští pravicoví politikové, kteří Únor vyvolali, a všechno pak hodili na presidenta. Než se o historii vyjádříte,"historiku", měl byste o ní něco vědět.
16. 08. 2009 | 09:29

Martin napsal(a):

(Jsem Brňák aby nebylo pochyb). Pane Zlatuška, podívejte se podle diskuze na čí straně stojíte. Na straně sebemrskačů nebo v horším případě zaplacených provokatérů. Provokaterů zaplacených zahraničím, kterým je Českomoravská země na překážku. Vždycky byla a bude. Jsme obkloponi nepřátelským prostředím a nenapadá mě jiné přirovnání než - podobně jako Israel. Laskavě však nepřirovnávejte naše sousedy k arabům, takto to NENÍ myšleno.
Intelektuální sebemrskačství pramení z malosti a touze být "chytřejší/kritičtější" než ostatní. Tento postoj však nic neříká o objektivním hodnocení Dr. Beneše. A je úplně mimo srovnáváme-li na základě historického pozadí, historicko kulturní úrovně a informačních zdrojů za kterých se MUSEL dělat rozhodutí.
16. 08. 2009 | 09:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Karel Kuba:
"Beneš byl v Anglii jako soukromá osoba až do doby, kdy ho SSSR uznal jako prezidenta"
Upřesňuji:
´Čs. exilová vláda byla Velkou Británií prozatímně uznána v červenci 1940, plného uznání Beneš dosáhl 18. července 1941, kdy SSSR i Velká Británie definitivně uznaly československou exilovou vládu.´
http://cs.wikipedia.org/wik...
K zoufalým blábolům individuí "historika" a "kmeta" škoda cokoliv dodávat.
16. 08. 2009 | 11:20

Martin Ambros napsal(a):

Vážený pane profesore,
velmi mne překvapil Váš článek. Myslel jsem, že jako člověk vzdělaný a dlouhodobě působící v akademické oblasti, očekával bych spíše, že oceníte snahu o důstojné navrácení osobnosti našeho druhého prezidenta místo jeho hanění.
Rosporuplnost osobnosti Dr. Beneše vznikla až díky jeho negaci ze strany komunistů potřebujících umenšit Benešovy zásluhy o stát ve svůj prospěch. Naše země nikdy předtím ani potom neměla státníka Benešova formátu. Jako člověk omylný jistě měl chyby, ale nesuďme ho pohledem dnešním, my víme jak tehdejší doba dopadla, on to nevěděl a dělal vše co myslel, že je pro blaho země a to v mezích demokracie. Pokud hledáme viníky za příchod komunistů k moci, dekrety a podobně, hledejme hlavně v první řadě v sobě. Na dlouhou dobu jsme se vzdali možnosti mít odpovědnost za vlastní rozhodnutí a zvykli jsme si, že vždy bude někdo odsouzen za chyby, a to i za cenu, že je nevinný.
Pane profesore, nechovejte se stejně jako komunisté, kteří hledali v osobě Dra. Beneše vzor buržoalisty hodný negace. Nebuďte líný a zkuste více času věnovat historii, kvalitní literatury je dost, a archivy jsou dnes již otevřené nejen pro komunistiké vypravěče dějin.
Před Vámi vybranými citacemi bych upřednostnil jinou, mnohem starší, jejím autorem je pan profesor a první prezident Dr. T.G. Masaryk, ten Vám snad nevadí. T.G.M. uvedl: Bez Beneše bychom republiku nevybudovali.
Ti, kdož vyčítají Benešovi chyby, měli by chvíli zažít jeho dobu, nebo alespoň naslouchat těm kteří jeho dobu zažili a ne těm, kteří z důvodů zištných dnes hledají možnost jak prolomit dekrety ve prospěch svých německých pánů.

Pro ty co mají jiný názor než profesor Zlatuška, doplňuji několik informací.
Pomník dr. Edvarda Beneše bude odhalen dne 28. října tohoto roku před budovou právnické fakulty v Brně na ulici Veveří. Finanční prostředky shromáždila Československá obec legionářská a každý má možnost ještě přispět na účet:

35-8680640277/0100 (Účet Čs.Obce Legionářské, s povolením veřejné sbírky)

Pro mne osobně bude jednou ctí říci dětem, nebo vnukům, že i já mohl přispět pro dobrou věc.
16. 08. 2009 | 11:39

Hadr napsal(a):

V první rade to zkurvili Češi sami, protože volili v šestačtyricátem komunisty. Beneš byl jen produktem své doby. Vysídlení Nemcu za Sudet , kdy zahynuli tisíce obyčejných lidí jenom proto, že se narodili jako Nemci, je dodnes neodpustitelným hríchem a Nemci si to setsakramentsky dobre pamatují.Pár lumpu bylo treba povešet, kandelábru bylo v republice vždy dost. Že tleskali Hitlerovi? A co delali Češi celých 40 let ? Komu tleskali ?
Jestli si vemete vznik první CSR, kdo se to zasloužil o její vznik? Nejak se zapomína na Slováka Štefánika. Nebýt totiž jeho, tak ani Masaryk by se nebyl dostal do franc. salonu, o hajzlovi Benešovi ani nemluve. Takže bylo lepší se Stefánika zbavit a jednoduše ho sestrelit. Nebo si myslíte, že to bylo jinak ? Byl jsem svedkem rozhovoru dvou mužu, Čechu, kterí se bavili o tom, jak stríleli z bratislavských kasáren na italské letadlo. Bohužel jsou už oba v Pánu. Napokon, kde by jím dal dnes za pravdu, že ?
Takže vážení, postave Benešovi pomník nejen v Brne, ale kdekoliv jinde. Bude to jen vizitka českého IQ!
16. 08. 2009 | 12:49

josef napsal(a):

O etice Benese hovori to, ze se nechal v exilu v Anglii financne podporovat m.j. T. Batou, keremu se odmenil po valce nercenim ze spluprace s Nemci, okuüanty a znarodnil mu dekretem tovarny ve Zline. Tovarny, ve kterych Bata vyrabel ve valku boty jak pro obyvatelstvo tak i pro armadu, dal praci spouste lidi a zamezil jejich nasazeni v Reichu na nucenych pracich.
16. 08. 2009 | 13:46

jos napsal(a):

Pane Zlatuško,
Rysy trapnosti má Váš blog, ne osobnost E.Beneše,či snaha postavit mu v Brně pomník.
Nikdo dodnes přesně neví, co si dohodly velmoci v Jaltě a Teheránu, kde jsou zjevně kořeny jak následujícího rozdělení Evropy, tak i uchopení moci komunisty v Československu v roce 1948. Jenom Vy a Vám podobní máte jasno. Bez ohledu na geopolitickou situaci, bez ohledu na fakta, vinen je Beneš.Společně s F.Peroutkou vesele přehlížíte trapně naivní, až malichernou politiku vůdčích osobností demokratických stran v celém období Národní Fronty do roku 1948, kteří svou při s komunisty prohráli a svou nepředloženou a nepromyšlenou demisí umožnili,aby komunistický puč dostal zdání legality. A kteří v rozhodující chvíli klidně nechali osud země v rukou starého, nemocného a vyčerpaného muže, aby ho pak,podobně jako vy i Peroutka, mohli alibisticky obviňovat ze všeho možného, včetně toho,že je zradil. Tak velké ignorování faktů, jaké jste předvedl ve svém blogu, je u vysokého universitního funkcionáře až zarážející. Ale úplně mě dorazil váš příspěvek v diskusi 15.08.2009 21:20:53.
Člověk, který argumentuje propagandistickými bláboly z novin a který nositele odlišného názoru prohlašuje za bolševiky a národovce,to je neuvěřitelná ukázka úrovně myšlení člověka, který se u nás dostal na vysokou úroveň v politice. Vaše názory na Beneše, pane profesore, patří do průniku názorů esesáků a estebáků. Oběma skupinám Beneš vadil stejně jako vám.
16. 08. 2009 | 15:29

doktor napsal(a):

Josefe, máte to popletené. Londýnská čsl. vláda byla (údajně, podle brazilské Baťovy dcery) podporována JANEM ANTONÍNEM BAŤOU, který byl majitelem Baťova světového koncernu. J.A.Baťa sice strávil válku v Brazílii (do USA nesměl, byl tam zapsán na černou listinu), ale řídil odtud i za války své závody v Protektorátu, které vyráběly pro Wehrmacht. Jiné doklady neexistují. Synovec J.A.Bati TOMÁŠ BAŤA, kterému bylo v roce 1938 24 let, a který se po roce 1989 halasně hlásil k Česku, měl plno práce s nově založenou baťovskou firmou BATAWA v Kanadě, která mimo jiné vyráběla pro Spojence zbraně. Naši emigraci nepodporoval, a jeho podíl na majetku firmy v Československu v jeho nepřítomnosti po celou válku zastupovala ve Zlíně jeho matka. Od firmy Baťa v Protektorátě se ani J.A.Baťa, ani jeho nevlastní synovec T.Baťa junior nikdy nedistancovali. Ve světě se ovšem neprosadil Jan Antonín, ale průbojnější Tomáš Baťa junior. V jeho podnicích se o J.A.Baťovi nesměl nikdo ani zmínit. Myslím si, že ta "podpora Beneše Baťou" je jen fáma, která měla po roce 1990 přispět k návratu českého baťovského majetku Baťům. Ale kterým?
16. 08. 2009 | 15:58

Pišta napsal(a):

Komunisté volby v roce 1946 vyhráli hlavně proto, že v té době byly už zakázány všechny "nesocialistické politické strany", že bylo "dohodnuto", že předsedou vlády musí být zástupce levice, že byl domluven vznik "revolučních národních výborů" a "národní fronty" zestátnění "klíčového průmyslu" a bank. Že byla zakázana "kritika SSSR a komunistů" v tisku. To všechno dohodl Beneš s Gottwaldem a ostatnimi "moskevskými", při týden trvajících jednáních v Moskvě v prosinci roku 1943. Jednáních, při kterých nebyl přítomen ani jeden člen londýnské vlády kromě Beneše. Ani Jan Masaryk ministr zahraničí ani předseda londýnské vlády Šrámek. Tam byla přehozena výhybka směrem k "vítěznému únoru". Tam se upeklo to, co vyvrcholilo "košickým vládním programem". Hlavním důvodem proč k tomu vůbec došlo byla Benešova "vstřícnost" ke Stalinovi , výměnou za "předběžný souhlas s odsunem". Jistě nebyla náhoda , že text smlouvy o "poválečné atd..." ,vypracoval a poslal Stalinovi sám Beneš, vzápětí poté, co obdržel telegram o tom že "soudruh Stalin souhlasí" troufám si dokonce říci, že i postoj západu při jednáních v Jaltě a Teheránu, byl touto smlouvou ovlivněn. Beneš odsun Němců považoval za svůj největší životní úspěch a určitě by se divil, že dnes se na jeho roli při schvalování tohoto aktu zapomíná.
16. 08. 2009 | 16:17

Pišta napsal(a):

Ještě k fámě o podpoře Beneše. Nevím zda a kolik peněz poskytl Benešovi Baťa, ale co vím zcela jistě , že do Londýna z USA odjížděl Beneš s dvaceti tisíci dolarů, které na něj vybrali američtí krajani. Z těch peněz platil svůj pobyt a pobyt svého doprovodu až do doby, kdy byl potvrzen ve funci prezidenta a byla uznána jeho vláda. Potom už svůj pobyt mohl financovat z peněz ČSR uložených na kontě Londýnské banky.
16. 08. 2009 | 16:23

Vico napsal(a):

Na jiném blogu se vedly diskuze, proč třeba ve Švédsku, ale i v sousedním Polsku vlaje mnohem více státních vlajek, než-li u nás. Vysvětlení, proč tomu tak je, se různila. Po přečtení článku pana Zlatušky a nemalé části příspěvků pod článkem, musí být skoro každému jasné, proč tomu tak je. My se za své dějiny stydíme. Prakticky skoro nic a nikdo neobstojí. Jak by mohl obstát Edvard Beneš, který byl hned několikrát během svého prezidentství postaven do situace jako žádný jiný státník. Být v čele malé země mezi drtícími mlýnskými kameny...nedovedu si představit ani jediného našeho současného politika, který by obstál alespoň ze čtvrtiny tak, jako maličký Beneš.

Jasně, vytesejte do kamene všechny jeho chyby. Když už sochu, tak s vysvětlující tabulkou...Proč jen Angličané nemají stejný nápad pod sochou Winstona vytesat, jak to za I.WW posr.l v bitvě u Gallipoli.

Jó vlajkama mávat, to by se vám líbilo.
16. 08. 2009 | 17:42

jirizlatuska napsal(a):

Zbyněk Matyáš (15.08.2009 23:45:48): Asi jste mne přesvědčil, pokud je zamýšlená socha prezidenta E. Beneše je v dnešní době symbolem obrany proti ... snaze mnohých sudetoněmeckých kruhů o revizi pro ně nepříznivých důsledků války s využitím Lisabonské smlouvy ihned, jakmile začne platit", nemám proti tomu co říci, podobně jako proti Martinově srovnání s Izraelem a údajném obklopení nepřátelským prostředím. Žádná nebezpečí tohoto typu sice nevidím a nenapadá mne, jaká by mohla být, ale uznávám, že situace může být skutečně zlá. K tomu je Beneše třeba - stejně jako pomáhal zakládat stát (toho se týká jeho pochvala od TGM, na kterou upozorňuje Martin Ambros - jak může být relevantní k tomu, co píše Peroutka Benešovi v době, kdy byl TGM dáávno po smrti nevím, ale asi to mělo být něco jako proroctví), pak jeho nejlepší možná rozhodnutí v roce 1938 a 1948, o období dekretů po 1945 i participace na vzniku Národní fronty před tím nemluvě.

Dnes Beneše živého k tomu, aby čelil i Lisabonské smlouvě podobně úspěšně, jako čelil ohrožení v minulosti, nemáme. Pomůže nám tedy jeho bronzová skulptura. Ano, s tím nelze, než souhlasit. Zde mám ale zásadní výhrady ke způsobu realizace. Beneš by měl být vypodoben na způsob model slovanských bůžků, včetně paprsků za hlavou. Trávník před právnickou fakultou je k umístěná naprosto nevhodný, protože je pravděpodobné, že k němu budou denně táhnout davy, které k této modle budou dávat oběti (představuji si něco civilního, na způsob každodenních prefabrikovaných krabiček domorodců na Bali, mohly by se prodávat v supermarketech). Vhodné by bylo tradiční místo někde na kopci, což může být nepraktické. navrhoval bych proto zahradu v areálu v Černovicích, kde je zároveň i potřebná odborná pomoc. Pokud by tuto funkci odporu proti Lisabonské smlouvě měla hrát i pražská socha, mohou pražané uvažovat o přesunu do parku v Bohnicích. Za těchto vážných okolností ohrožení vnějším nepřítelem je ovšem za předpokladu této změny umístění bezpředmětné uvažovat o mnou navrhovaném textu na podstavec.
16. 08. 2009 | 17:47

Pišta napsal(a):

"V Londýně nám byla několikrát položena otázka, zdali nemáme obavy, že jsme zašli příliš daleko a že jsme svou samostatnost vložili příliš do rukou Sovětského svazu.Odpovídal jsem, že šlo o budoucí zajištění proti budoucímu opakování nějakého nového Mnichova a ŽE PEVNĚ DOUFÁME, ŽE V SOVĚTSKÝ SVAZ VĚŘIT MŮŽEME. U nás alespoň tato naděje a víra byly upřímně míněné" E.Beneš Paměti str.301. vydání z roku 1947 (!!!) Půl roku před vítězným únorem. Neuplynul ani rok a už byl internován v domácím vězení a bědoval, že ho komunisti se Stalinem zradili. A Fierlingera, kterého sám dosadil jako premiéra, chtěl věšet "na nejbliší strom " ? TGM měl v době prvního odboje nejbližších spolupracovníku víc-namátkou dr.Milan Hodža a dr. Štefan Osuský americký Slovák a právník.Čím to asi bylo, že právě ty dva považoval za války za své osobní nepřátele?
16. 08. 2009 | 19:36

Milan Bukovecký napsal(a):

Jiří Zlatuška

Vaše odpovědi jsou bezedné prázdnoty a školácký pokus o efektní reakci. Připomínají zlatou mládež, narušenou idiocií amerického věku. Exhibujete v defektním představení, kde dezorientovaný spoléháte na stafáž počítačové generace. Váš problém nemůžete, jako nabiflovaný skleněný robot, vyhrát. Schází Vám sebereflexe a emoční inteligence. Nikdy to nedohoníte.

Milan Bukovecký
16. 08. 2009 | 20:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

jirizlatuska:
Pane profesore, já přece vím, že Vás nemohu přesvědčit, ani kdybych chtěl. Nevidím valného významu se přebíjet argumenty, ale Vaše tvrzení o Benešově soše jako symbolu "vlastenceni, na ktere slysi bolsevici a nacionaliste" bylo třeba uvést na pravou míru. Víte, můj otec dělal v Brně zastupitele v době, kdy za tuto činnost nejenže nebyly žádné prebendy, ale hrozila smrt, protože byl členem ilegálního Národního výboru. Jsem rád, že Váš blog si už nemůže přečíst.
"Žádná nebezpečí tohoto typu sice nevidím a nenapadá mne, jaká by mohla být," Koho tedy zamýšlená socha má podle Vás provokovat?
16. 08. 2009 | 20:37

Milan Bukovecký napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Vážený pane, docela Vám závidím, schopnost komunikace s druhotně negramotným. Pozoruji, jak pomalu a jistě odhalujete historii své rodiny. Nevidím jediný důvod, abych to dělal já. Myslím, že ani Vy nemusíte. Nechat se vytočit bez skrupulózním, je pro jiné. Vaši hlavu na talíři si nezaslouží. Vztek je jako strach. Patří k sobě. Přál bych si, abychom se spolu sešli u něčeho jiného, ne tak bolavého. Mumla mě přestává bavit. Zřejmě o to jde. Přestat bavit. Ani mu nevadí, že špínu má za nehty.

Hezký večer

Milan Bukovecký
16. 08. 2009 | 21:37

Lex napsal(a):

Člověka maně napadá slovo "flagelantství". A to Jiří Zlatuška zdaleka není lídr takových názorů. Jenomže ta asociace je klamná. Flagelanti - sebemrskači - bičují po zádech sebe. Naši flagelanti svými imaginárními důtkami bičují po zádech národ. Jejich vlastní kůže na zádech je ale alabastrová. Skutečně, příkladně čecháčkovské. Mohou být Moravané čecháčkovští?
16. 08. 2009 | 23:13

Martin napsal(a):

P. Zlatuška po přečtení "denně táhnout davy" ..."které k této modle budou dávat oběti" jste v mých očích klesl na úroveň servisáka IT. Jak něco takového co nemá ani vtip můžete napsat? Utrpěl jste vzdělání nebo ne? Tohle je opravdu lidovka z Padovce... zcela nemístná u pomníku kohokoliv. Zesměšňujete pouze sám sebe.
Děkuji lidem jako je Pišta, doktor, Vico, Matyáš kteří mají prožitý svůj názor. Na rozdíl od vyčtených ideí pana Zlatušky - "rádoby vtipného".
Děkuji za informaci Martinu Ambrosovi o účtě na který jménem zemřelých členů naší rodiny rád přispěji.
Lidem s vaším vzděláním nelze radit- vy máte radit jiným. To je vaše odpovědnost. Pokud nevidíte co se děje, co se stalo --- to je opravdu těžké, patrně jste příliš zahleděn do sebe nebo do každodenní povinnosti obstarat chleba rodině. V tom druhé případě smekám - v prvním pliju...
16. 08. 2009 | 23:20

Ne321 napsal(a):

to prirodovedec: Jak jaky je tedy spravny termin pro jednoho z deseti nejmocnejsich lidi ve state?
17. 08. 2009 | 08:11

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Milan Bukovecký:
Vážený pane, nejsem vzteklý ani vytočený. Rodinný příklad jsem užil jako protiargument proti páně profesorovu "Jako brnensky obcan, zastupitel a radni za pocituji za podporu mesta primerenou miru studu". Raději ať se stydí pan Zlatuška než potomci těch, kteří za národ a republiku opravdu bojovali.
Dále: postoj pana Zlatušky a jemu podobných není jen názor v osobní rovině, nýbrž politický směr v něčí prospěch. Stojí za povšimnutí téměř úporné vyhýbání se odpovědi na mou otázku, koho že zamýšlená socha má provokovat. Je totiž očividně absurdní, když proti instalaci sochy našeho bývalého prezidenta protestuje nějaké cizí krajanské sdružení. Proto se snažím komunikovat i s názorovým protivníkem.
17. 08. 2009 | 09:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lex:
"Naši flagelanti svými imaginárními důtkami bičují po zádech národ." Přesně, zbývá jen dodat, v čím zájmu.
17. 08. 2009 | 09:38

Martin Ambros napsal(a):

Vizualizace a grafické řešení pomníku

http://www.flickr.com/photo...
17. 08. 2009 | 09:42

buldatra napsal(a):

Tak nevím, nevím, ale snad jen pan Zlatuška Benešovi sochu tak trošičku závidí, nejsa sám ještě odborně vysochán, tedy zvěčněn a umístěn na důstojné místo, kde z výšky svého podstavce by shlížel na brněnské voliče, jako věčná připomínka jeho skvělého období zastupitelského. Samozřejmě bez příslušné vysvětlující cedule by to nešlo. Otázkou zůstává jen volba příslušného materiálu k vytvoření výtvoru, který by podtrhl jeho význam. Napadá mě …………, ale to by se asi dost prodražilo.

Možná by nebylo od věci, vytvořit někde v Brně prostor pro instalaci soch všech brněnských zastupitelů. Takové brněnské zastupitelské sochořadí, jakési panoptikum, tedy cosi, co ještě, kromě metra, delfinária, rozhledny, lanovky, sjezdovky a dalších radovánek Brno nemá.
Ke každé soše by byla přikutána vysvětlující cedule, větší, či menší, na které by se skvěl text s oponenturou k
životním peripetiím každého zastupitele, k jeho úspěchům i „úspěchům“. Vyjádřit by se na ceduli mohl každý s výjimkou dotčeného vysochaného.

Myslím, že by to pana zastupitele a autora blogu potěšilo, an by byl proveden z trvanlivého materiálu a nikdo, včetně holubů, by na něho nezapomněl.
17. 08. 2009 | 11:40

hutor napsal(a):

S panem Zlatuskou ve vsem souhlasim. Komuniste pro me symbolizuji jednu nepeknou stranku moji/nasi povahy, kterou ale odhalit pro me neni tezke (pro narod to bylo trochu tezsi) a proto jsem schopen se ji ubranit. Benes naproti tomu symbolizuje rovnez nepeknou stranku povahy, kterou ale odhalit a branit se ji, je pro me nepomerne tezsi. Totiz ve jmenu dobra prijimat kompromisy, snazit se kalkulovat dopredu a volit sve tahy rozumem s cilem maximalizovat dobro. Ze tato cesta je zlem sama o sobe, k tomu jsem se dopracoval az ve strednim veku a na rozhodovani tohoto typu je kazdodenni zalezitosti. Benes je pro me neni vzorem nejen obdobim po roce 45 ale celym svym zivotem. Z Masarykova "nebat se a nekrast" si vzal jen druhou cast.
17. 08. 2009 | 11:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

hutor:
Nepěknou stránku povahy - nejen naší - lze vidět především v jednoznačném posuzování lidí a událostí po více než půlstoletí, kdy je všechno jasné i školákům.
Když už jste takový génius, mohl byste snad poradit všem politikům světa, jak dělat politiku bez kompromisů a neskončit diktaturou.
17. 08. 2009 | 12:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Martin Ambros:
Vážený pane,
díky za Váš vstup do diskuze. Vizualizace pomníku ukazuje, že dílo bude zdařilé a proto i z tohoto důvodu posílám ze svého důchodu na jeho realizaci. S přáním všeho dobrého Z.M.
17. 08. 2009 | 13:06

Lex napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Bolševik kdysi říkal: "V žoldu imperialistických hrdlořezů" atp. Také varoval před "revanšisty". Změnilo se znaménko před závorkou.
Nepochybuji, že v případě autora jde jen a jen o jeho vlastní zájem, přesněji řečeno o zájem nás všech, který je dobrý jistě tehdy, je-li shodný s tím jeho. Nebo alespoň zájem všech Brňanů, kteří budou muset ten - cituji - "politický kýč" vídat a tak nechtě oslavovat onu "temnou skvrnu" na našich dějinách. A dokonce se tak budou nechtě připojovat k provokaci - cituji -"spousty lidi, kteri kvuli puci v 1948 museli za hranice, stejne tak potomci mrtvych Nemcu (zejmena pak antifasistu mezi nimi, ale nejen jich) z pogromu ruzneho druhu po kvetnu 1945, plus okradeni v privatizaci".
Tož tak nějak.
Hezký den. Lex
17. 08. 2009 | 13:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lex:
"Mluvili jsme o problému prezidenta Beneše. Možná, že nebyl žádný speciální problém. Snad to byl problém malého státu, vedle velkého uchvatitele"
Tak zní jedna ze závěrečných vět článku F. Peroutky, z něhož autor blogu vybral větu jinou, méně významnou, neboť smysl a celý duch Peroutkova článku zhutněně vyjadřuje právě ta téměř poslední věta.
Slzy nad "spoustami lidí", jejichž převážná většina s jásotem vítala Hitlerovy vojáky v 1939 a aktívně přispěla k rozpoutání WWII, jsou slzy krokodýlí. Němečtí antifašisté mohli zůstat a také zůstali, s některými jejich potomky jsem chodil do školy.
V odkazu na článek v lidovkách uvedeném autorem blogu jsem si ještě všimnul jedné zvláštní pikantnosti: "Proti vztyčení sochy už ostře protestoval předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Rakousku Gerhard Zeihsel. Ve svém prohlášení, které zveřejnilo Sudetendeutsche Post, napadá bývalé české legionáře s tím, že není divu, že právě jejich následovníci usilují o postavení Benešovy sochy. Legionáři, kteří podle Zeihsela v Rusku vraždili a loupili všude, kam přišli, logicky vidí svého hrdinu v Benešovi, který se vydáním svých dekretů přičinil o genocidu sudetských Němců." Názory rakouských sudetských Němců na čs. legionáře se pozoruhodně shodují s názory sovětských i našich bolševiků. :)
17. 08. 2009 | 13:59

Pavel Mi napsal(a):

Navrhuji kompromis. Místo pomníku presidentu Benešovi, odhalit v Kounicových kolejích na patřičném místě pamětní desku s nípisem: V TĚCHTO MÍSTECH, NEMEČTÍ OBYVATELÉ BRNA, ZA PROVOLÁVÁNÍ SLÁVY ADOLFU HITLEROVI S NADŠENÍM SLEDOVALI POPRAVY ČECHŮ
18. 08. 2009 | 09:04

Martin napsal(a):

Umístění před právnickou fakultu je navíc velice zdařilé z mnoha důvodů. Dr. Beneš sám byl právník a jeho dekrety jsou právně zdařilé, uvědomíme-li si za jakých okolností a v jakých souvislostech vznikaly - za jakých podmínek exilová vláda FUNGOVALA. Nejednalo se o osobní ambice jednotlivce, ale o organizovanou několikaletou činnost. Obdivuhodný je samotný tento fakt. Dnes je něco podobného pro mě nepředstavitelné. Udělal to co udělal... a my se svými zkušenostmi, na to DOBRÉ MUSÍME NAVÁZAT.
Je tedy na místě studentům připomenout, že právem je třeba se řídit za jakýchkoliv okolností. Možná tato myšlenka by mohla být i mottem pomníku.
To jirizlatuska: přirovnání k Izraeli je obrazné a podněcující národní obranné reflexi. Jistě - EU má na osobní vazby kladný vliv. Zároveň lze sledovat, že náš stát se díky zaprodancům rozpouští jak cukr ve vodě. Kromě neprodaných a nevyvezených památek, o které se budeme muset starat tak jako tak... nás vůči světu prezentuje co? Srovnávajte laskavě s dobou kdy náš stát vznikl.
To PavelMi: Máte částečně pravdu, ale není doba na kompromisi. Tu desku je potřeba opravit a odhalit také. Je to smutná pamětihodná událost na kterou se rádo zapomíná - zejména na tu spontánní účast... Mohu potvrdit z vyprávění ženy, která byla na poli za zdí...
18. 08. 2009 | 11:33

Pavel Mi napsal(a):

To Martin
Váš názor akceptuji, ale navrhovanou desku bych doplnil proroctvím brněnských Němců po válce: Do deseti let povstane Německo znovu a potom tu nebude jedinýho Čecha
18. 08. 2009 | 13:20

Monika napsal(a):

Proboha, lidi, co se to tady tak hloupě dohadujete? (Největší křiklouni a „národní buditelé“ přitom nejsou s to napsat větu bez pravopisné chyby. Jak symptomatické!)

Jistěže je to vrcholná trapnost! Pan Zlatuška má stoprocentní pravdu. Kdyby vám na Benešovi skutečně záleželo, odhalíte mu v Brně originální sochu, nikoli ODLITEK sochy pražské, co už stojí před Černínským palácem. Kdo to kdy viděl, odhalovat kopie? Nebo už ani na aspoň trochu poctivou sochu nemáte finance? Ani na blbou sochu? Vaši prapradědkové si v daleko těžších dobách postavili velké divadlo a desítky soch, a vy se tu držkujete a vztekáte o obyčejnej odlitek?? Jestli tohle není trapnost, tak co potom??

Jinak: ne náhodou se v Čechách i na Moravě říkávalo: když rozum spí, odhalují se sochy… Tak dobrou noc a sladké sny
18. 08. 2009 | 23:29

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Proboha, Moniko, co se to tady tak hloupě dohadujete? Pan Zlatuška nemá ani procento pravdy.
"Kdo to kdy viděl, odhalovat kopie?" Např. v Praze: http://tisk.cirkev.cz/z-dom...
Na rozdíl od Vašich tvrzeních o údajných pravopisných chybách já jsem naopak četl od odpůrců E. Beneše vulgární nadávky prezidentovi republiky. Jak symptomatické!
19. 08. 2009 | 02:49

Milan Bukovecký napsal(a):

Monika

Jste mimo mísu. Otočila jste kolečko úplně někam jinam. Nemá cenu opakovat pana Matyáše. Koláč je snědený. Čeká se na pana Zlatušku. Škoda, že jste mu pomohla zvednout drobky.

Milan Bukovecký
19. 08. 2009 | 07:58

Monika napsal(a):

Vážený pane Matyáši,

k Vašemu odkazu. To je ale něco zcela jiného: odhaluje se kopie sloupu, který byl ZNIČEN zfanatizovaným davem, tudíž originál už neexistuje. - V Brně se však bude odhalovat socha, která STÁLE STOJÍ v Praze! Trapnost nad trapnost. - Dokonce ani maloměstská galerie v městečku, které jsem letos navštívila, nevystaví prachsprostou kopii, zatímco v Brně si KOPII postaví do veřejného prostoru a ještě se za to buší v prsa. Co trapnost, hanba je to!

Nemluvě o tom, že výsledek může být právě opačný: Němec si řekne: hehe, tak to je dobré, on už jim ten Beneš nestojí ani za to, aby mu udělali normální sochu, když sem plácnou kopii…

Vážený pane Bukovecký,

souhlasím s tím, že koláč je sněden. Lépe: vyprodán. Češi prodali všechno, od Škodovky po nanuk Míša. Teď nemají ani na obyčejnou sochu, a tak budou vztyčovat ODLITEK sochy již existující. Co naplat, nová doba.

Toto jsou jen mé skromné myšlenky, které zde láskyplně předkládám, aniž bych je komukoli nutila. Jinými slovy: Nevadí mi, když si svůj názor ponecháte a budete za kopii zápasit do posledního dechu.

Příjemný den Vám i panu Matyášovi

M.
19. 08. 2009 | 11:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Monika:
"vy se tu držkujete a vztekáte o obyčejnej odlitek" Máte snad na mysli pana Zlatušku?

Milan Bukovecký:
Na expresívním vstupu Moniky se mi jeví nejpikantnější označení "křiklouni a národní buditelé". Správně patří na sudetské Němce, ti stále vytahují své křivdy a nároky, nadávají a nostalgicky vzpomínají na časy, kdy byli Herrenvolk. Jejich sympatizanti od nás jim dělají službu ´užitečných idiotů´.
19. 08. 2009 | 11:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Monika:
"socha Winstona Churchilla na stejnojmenném náměstí v Praze má svůj originál v Londýně. Že bych přeslechl volání pana Zlatušky z roku 1999 o kýčovité akci za přítomnosti Margaret Tatcherové ? 15.08.2009 12:26:59 "
Dobrou chuť!
19. 08. 2009 | 12:07

Milan Bukovecký napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Stahovači mrtvol se znovu hlásí. Jejich historická pamětˇ vygumovala excesy jichž se dopustili na našich národech, ale také nám znovu připomněli, že Beneš udělal správně a Němce pomohl vyhnat. Vzal na sebe odpovědnost, kterou mu zejména vyčítají ti, kteří se podíleli na jejich pogromech. Pamatuji si:
Je to vytrženo z mých vzpomínek. Pan Volák sedí na stole v kuchyni a kouká na mou nádhernou a pobouřenou matku. Volák popíjí alkohol. Strašně se opije. Vypráví o Vyšehradské skále. Sedím na židli a Němce mi vodili před pistoli. Střílel jsem je do týla, chlubil se, padali dolů. Pak ho popadl amok, slina mu tekla od úst, viděl dˇábla. Může za to Beneš, ječel, přestože to byla jeho a jiných, naprosto jiná a pomstychtivá akce, navíc, v roce 1945. Je mi proti srsti obhajovat něco, co je neobhajitelné. Je tu však Beneš a jeho role. Rozhodl správně a to temné, co měly naše národy v mozcích, mu nelze v žádném případě přisuzovat.

Milan Bukovecký
19. 08. 2009 | 13:22

Martin napsal(a):

To Monika: Vy budete poučovat o gramatice? Myslíte si, že váš nagativistický přisprostlý slovník s jedinou myšlenkou je něco co zde chybělo? Nene. Jděte klidně zpátky do hospody kde vám vaši primitivní údernost spolustraníci baští. Repliky soch jsou normální. Vůbec ne trapné. Napišete-li stejnou hloupost o soše Svobody pak vás lituji. Zřejmě jste nic nedokázala a tady si vyléváte zlost.
Navíc je diskuze o nečem jiném. Laskavě čtěte naž začnete hubačit!!!
19. 08. 2009 | 14:18

Monika napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Taky je to nehoráznost! A nemluvím za pana Zlatušku, ale za sebe. Praha nemá sochu W.S. Churchilla, má jen repliku, obyčejnou kopii. Když se před ní omylem octne nachmelený Angličan, v první chvíli nevěří svým očím a s otevřenými ústy žasne, jak se najednou mohl octnout na Parliament Square. Než mu dojde, že stojí před trapnou kopií.

Na sochu prý nebyly peníze. To je teda úcta! Nota bene k člověku, který jako jediný v západní Evropě odmítal Mnichovskou smlouvu a byl by se o ČSR pral. (Méně známé je, že později, to už seděl v premiérském křesle, se chvilku zabýval myšlenkou, že by Hitlerovi Československo ponechal jakožto kořist výměnou za klid zbraní, ale to už je jiná věc, pro jistotu takřka spolehlivě zapomenutá.)

Nechci domýšlet, co si o tom Thatcherová asi myslela, o téhle replice. Navíc postavit Churchilla na místo, kde stál Antonín Zápotocký, k Domu odborových svazů, to je fakt jak z Kocourkova.

A vůbec, když už se daří trapnostem v Praze, není přece důvod, proč je za každou cenu vyvážet do Brna.
19. 08. 2009 | 14:46

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Monika:
Myslím, že jsem už dostatečně věrohodně prokázal, že instalace a odhalení kópie sochy není něco, co by muselo občana hanbou lomcovat. Když se Vám ovšem chce, máte možnost, jenom do toho netahejte ostatní.
Pro Vaše pochopení mé otázky na koho směrujete svůj výrok "vy se tu držkujete a vztekáte o obyčejnej odlitek" dodávám polopatě, že pochybnosti ohledně sochy jako první projevil autor blogu. Je tedy jenom logické, že Vaše expresívní konstatování by mělo směřovat na něj, což ovšak nesmyslně vyvrací Váš stoprocentní souhlas s jeho názorem. Bylo by dobré si ujasnit, o co Vám vlastně jde.
19. 08. 2009 | 18:05

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Milan Bukovecký:
Je zřejmé, že tažení proti Benešovým dekretům je předvším cílená politická kampaň. Skutečný zájemce o zjištění objektívní pravdy se sám může přesvědčit, že většina protidekretových argumentů je silně přehnaná.
http://www.psp.cz/docs/laws...
Faktem je, že divoké odsuny byly provázen excesy mnohých pomstychtivých Čechů, z kterých mnozí nalezli odvahu "k boji" až po nebezpečí. Tak to bývá v každých převratech kdekoliv v každé době a je nesmyslem z toho dělat české specifikum.
Pro naše současné opraváře dějin je příznačné, že jejich obzor historického vidění začíná v 1945.
19. 08. 2009 | 18:29

Monika napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Neprokázal jste nic. Aby byla odhalována REPLIKA existující sochy osobnosti (např. politika nebo umělce), k tomu nedochází nikde. Navíc se jedná o odlitek díla ne až tak významného sochaře (významná byla jeho žena Leopolda Dostálová, ale to je jiná věc). Což celé věci nasazuje korunu ještě větší směšnosti.

Pochybnosti ohledně KOPIE sochy v žádném případě nenadnesl autor blogu. Ty už tu byly od počátku. Neboť v Brně měla PŮVODNĚ stát ORIGINÁLNÍ socha, na kterou mělo být vypsáno výběrové řízení. Nedošlo k tomu jen kvůli nedostatku peněz.

„Existuje všeobecná zásada, že pomník se má tvořit do daného prostředí, které má určité urbanistické zákonitosti a estetický vzhled. Dali jsme odboru kultury magistrátu za pravdu, že máme vytvořit pro Brno něco s trvalou hodnotou pro místo, kam bude socha navržena."
Jan Kruml - Výbor pro pro postavení pomníku prezidentu Benešovi

Název toho výboru je legrační. Jaký pomník? Pomník nemůže být kopií něčeho, co už existuje. Už to je trapný nesmysl. Aby byl důstojný, mělo by se jednat o originální dílo. Odhalovat repliku, to je kocourkovská fraška, výsměch namísto uctění.

Mějte se hezky

M.
19. 08. 2009 | 21:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

" ...Rada města v čele s primátorem J. Kaslem projekt památníku pro Mexiko ocenila a schválila návrh věnovat hlavnímu městu Mexika zvětšenou kopii sochy autora O. Španiela v ceně 544.950 Kč. Tutéž kopii sochy město Praha připravovalo k odhalení na Hradčanském náměstí ke 150. výročí narození T. G. Masaryka v březnu 2000. ...Ve středu 20. 12. 2000 odhalila velvyslankyně ČR v Mexiku PhDr. Věra Zemanová spolu s panem Franciscem Rubiem v luxusním obchodním středisku Plaza Masaryk v Mexico City bustu prvního československého prezidenta T. G. Masaryka....Bronzová busta je kopií busty českého sochaře J. Mařatky"
http://www.mzv.cz/mexico/cz...
"Slavnostní odhalení sochy proběhlo 1.7.1994. Kopie sochy byla také 3.7.1997 umístěna do porodnice v Apolinářské ulici."
http://www.atlasceska.cz/pr...
" V parku řed Společenským domem byla v roce 1994 v rámci oslav 100. výročí založení firmy Baťa odhalena socha T. Bati, která je kopií sochy v anglickém městě Tilbury"
http://www.uh.cz/chriby/o.html
"Velká kopie sochy, která je již několik let umístěna ve švýcarském Montreux byla umístěna nad vchodem do londýnského divadla Dominion, které je domovem muzikálu We Will Rock You"
http://queen.musichall.cz/f...
"POMNÍK KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO
Pomník Karla Havlíčka na borovském náměstí je kopií sochy Josefa Strachovského. Originál se nachází v Kutné Hoře. Pomník byl v Borové slavnostně odhalen 25. 8. 1901."
http://www.havlickovaborova...
"Pomník padlým občanům Rohoznice stojí severně od silnice k Poličanům na nízkém návrší U Borového od r. 1920...Pomník padlým občanům Rohoznice stojí severně od silnice k Poličanům na nízkém návrší U Borového od r. 1920. Velkoryse pojatý památník se jmény padlých občanů je korunován zdařilou sochou lva drtícího v tlapách dvouhlavého orla - symbol vítězství českého národa nad rakouskou monarchií. K němu vede kamenné schodiště s nízkým zábradlím, kolem stojí čtveřice lip. Pozoruhodný a nákladný památník v současnosti bohužel stojí stranou zájmu a neudržován rychle chátrá.
Kopie pomníku, rovněž z dílny hořického sochaře Josefa Deyla, stojí od r. 1922 také v Třebnouševsi a v Chlumu."
http://www.hlavati.cz/_hlav...
19. 08. 2009 | 23:11

Zbyněk Matyáš napsal(a):

A je klid.
21. 08. 2009 | 16:12

Martin napsal(a):

Monika svůj úkol splnila. Svým žabomyším problémem manipulativně odvedla diskuzi od obsahu. Zifčák v sukních? Zlatuška pod nickem?
24. 08. 2009 | 11:00

jirizlatuska napsal(a):

Pridavam jeste odkaz na dopis Jána Mlynárika, který reagoval 21.8. na tento text v LN, je to třetí dopis v odkaze http://www.lidovky.cz/dopis...
27. 08. 2009 | 11:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

jirizlatuska:
Pane profesore, děkuji Vám, prakticky jste verifikoval můj předpoklad o vazbě na Sudetskoněmecké krajanské sdružení. Ján Mlynárik je velmi aktívním exponentem této tzv. národnostní skupiny(?!), stěží však někde najdeme odkazy na jeho práce z padesátých a šedesátých let o dělnickém hnutí. Co se týče samotného článku v lidovkách, jde o typicky ideologicky selektívní přístup historiků včetně překrucování slov v Benešově projevu v 1946, pro něž historie česko-německých vztahů začíná rokem 1945.
Nyní jsou ještě více zřejmé důvody pro postavení sochy E.B.
27. 08. 2009 | 21:04

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Opravna:
....typicky ideologicky selektívní přístup historika..pro něhož...
27. 08. 2009 | 21:07

Milan Bukovecký napsal(a):

Jiří Zlatuška

Máme Vás na lopatě. Už se nezmůžete ani na floskule á la Mudr. Rath. Za všechny smyšlenky a konstrukce byste měl dobrovolně odjet do Indie, vstoupit do kláštera a meditovat. Přitom se naučit hrát na sitár. Teprve až byste nastudoval sásanu, mohl byste jít na břeh řeky Gangy, svléknout se do naha, oholit tělo a skočit do vody. Byla by to dlouhá a očistná doba. Pak byste šel pěšky domů a za naturálie hrál písně které zlidověly, pořád bosý. Přitom by Vám narostly lepší myšlenky. Bohužel, někteří z nás tu možná nebudou, když byste se přiznal k pravdě. Což takhle to zkusit hned?

Milan Bukovecký
27. 08. 2009 | 22:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Milan Bukovecký:
Btw. je docela zajímavé a možná příznačné, že pan historik na text článku nereagoval zde. :)
31. 08. 2009 | 18:20

jirizlatuska napsal(a):

Zbyněk Matyáš: Není na tom nic zajímavého - regoval na můj dopis, který v LN vyšel 12.8. se shodným textem.
01. 09. 2009 | 11:34

Zbyněk Matyáš napsal(a):

jirizlatuska:
Děkuji za potvrzení. Socha prezidenta Beneše tedy podle Vás je "vztyčení modly, která víc než co jiného slouží jako provokace" Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Vaše zdrženlivost při odpovědích na mou opakovanou otázku je proto pochopitelná.
01. 09. 2009 | 22:30

jirizlatuska napsal(a):

Zbyněk Matyáš: Odkazuji na své dřívější kajícné 16.08.2009 17:47:59. Na této rovině opravdu nemám, co bych k tomu víc dodal.
02. 09. 2009 | 01:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

jirizlatuska:
Stačilo by sdělit, koho že podle Vás má socha provokovat.
04. 09. 2009 | 06:13

mxalisha napsal(a):

<a href="http://www.iherbal.in">penis enlargement</a> * <a href="http://www.nherbal.com">penis enlargement</a> *<a href="http://www.herbalviagra.in">herbal Viagra</a> * <a href="http://www.femaleviagra.in">female viagra</a> *<a href="http://www.maleviagra.in">male viagra</a>
<a href="http://www.iherbal.in">breast enlargement</a> * <a href="http://www.nherbal.com">male enhancement</a> *<a href="http://www.herbalviagra.in">herbal Viagra</a> * <a href="http://www.femaleviagra.in">female viagra</a> *<a href="http://www.maleviagra.in">male viagra</a> * <a href="http://www.herbalcareindia.com">Penis enlargement</a> *
<a href="http://www.penisenlargement...">Penis enlargement</a>*<a href="http://www.rajaramagro.com">agriculture tourism</a>
12. 11. 2009 | 21:38

led light napsal(a):

GREAT SITE
16. 11. 2009 | 14:32

desi masala napsal(a):

dont tell me dear
09. 12. 2009 | 22:55

distance education napsal(a):

good job
09. 12. 2009 | 22:55

health tips napsal(a):

main nahi manta dude
09. 12. 2009 | 22:56

bollywood actress napsal(a):

bollywood actress
09. 12. 2009 | 22:57

photography napsal(a):

Thanks for posting the links to each one. Makesit easy to read more about it.
16. 01. 2010 | 14:00

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
03. 03. 2010 | 01:56

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
03. 03. 2010 | 01:57

replica watches napsal(a):

Welldone!
03. 03. 2010 | 01:57

panerai watches napsal(a):

That what you say help me greatly. Many thanks.
08. 03. 2010 | 09:46

rolex watches napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
08. 03. 2010 | 09:47

tag heuer golf watch napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
11. 03. 2010 | 09:48

tag heuer monza napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
11. 03. 2010 | 09:49

mbt shoes napsal(a):

Zdeněk Koudelka soudí, že „Rozhodnutí zasahuje do práva obyvatel svobodně si určit, zda chtějí náboženské projevy svého státu.“ Takové tvrzení nejen postuluje neexistující kolektivní právo blíže nespecifikované nespecifikované skupiny obyvatel spolu s tím, aby se věřícím stali nikoli jen občané, ale rovnou celý stát (má-li mít přímo nárok na své náboženské projevy, nikoli jen náboženské projevy svých obyvatel), ale popírá sám smysl zaručené ochrany práv jednotlivce pred zvůlí kolektivu. Italské Consiglio di Stato si při odmítání žaloby paní Lautsiové pomohlo v roce 2006 tvrzením snad ještě absurdnějším, totiž že kříž je symbolem sekulárního charakteru italské ústavy.
17. 03. 2010 | 11:27

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 04:45

Kobyla napsal(a):

Nejsem si jistý,že by se E. Beneš zasloužil o stát.Jeho postoj k obraně státu v 1938 a následný útěk nezaslouží žádný obdiv.Jeho paktování s komunisty a podepsání smlouvy se SSSR jen dokazuje jeho bezbranost.Exilová vláda schválená jen představiteli různých států je chabou náplastí na rozervanou hrdost českého národa a ve své podstatě nemá žádnou politickou váhu. a jen se musím nad tou "vládou" pousmát.Jeho oficiální zvolení v r. 1946 bylo jen další agonií tohoto bezesporu inteligentního. člověka.
24. 03. 2010 | 14:47

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 01:48

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:48

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.! <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="seslisohbet, sesli sohbet" target="_blank">sesli sohbet</a> <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="sesli chat, seslichat" target="_blank">sesli chat</a>
29. 03. 2010 | 23:08

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 04:46

Links of London store napsal(a):

I ran all the way to the main gate, and then I waited a second till I got my breath. I have no wind, if you want to know the truth. I'm quite a heavy smoker, for one thing--that is, I used to be. They made me cut it out.
31. 03. 2010 | 16:50

men-s watches napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship
02. 04. 2010 | 10:32

replica watches napsal(a):

Stát nemá přispívat na patentovou loterii
06. 04. 2010 | 09:19

replicawatches napsal(a):

07. 04. 2010 | 09:58

logodesigns1 napsal(a):

[...]Interesting, Prblematicka socha pro Brnoo [...]
07. 04. 2010 | 10:21

logo design napsal(a):

[...]chabou náplastí na rozervanou hrdost českého národa a ve své podstatě nemá žádnou politickou váhu. a jen se musím nad tou "vládou" pousmát.Jeho oficiální zvolení v r. 1946 bylo jen další agonií tohoto[...]
07. 04. 2010 | 10:22

logo designs napsal(a):

nice fact.
07. 04. 2010 | 10:22

website design napsal(a):

[...]Vaše zdrženlivost při odpovědích na mou opakovanou otázku je proto pochopitelná. [...]
07. 04. 2010 | 10:23

web site design napsal(a):

lepší slova na podstavec těžko hledat... Jestli pomník bude,
07. 04. 2010 | 10:24

DVD to iPad Converter napsal(a):

I have know more about it. very informative. thanks great
07. 04. 2010 | 13:01

Breguet watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
12. 04. 2010 | 03:45

omega watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
13. 04. 2010 | 09:49

ghd napsal(a):

Now we have the promotion about the ghd straightners.
Don't let it pass!
http://www.ghdoutlet-au.com
16. 04. 2010 | 08:08

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
19. 04. 2010 | 04:59

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
19. 04. 2010 | 05:00

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
20. 04. 2010 | 04:49

Cooper25Vivian napsal(a):

I received my first <a href="http://lowest-rate-loans.com">loan</a> when I was not very old and that aided my business a lot. But, I need the collateral loan once more time.
13. 05. 2010 | 05:16

vcx napsal(a):

!…<a href="http://www.hzbaima.com/">杭州网站建设、杭州网页设计</a>……
是国内领先的通过搜索引擎优化seo、网站优化技术进行网站推广<a href="http://www.hztcdl.cn/">杭州搬家公司</a>!。
是国内领先的通过搜索引擎优化seo、网站优化技术进行网站推广。<a href="http://www.hzdgyy.com.cn/">google排名</a><br/>!
<br/><a href="http://www.hzbaima.cn/">网站推广、网站排名</a>、,
,…<a href="http://www.hzkeke.cn/">实验室家具</a>是国内领先的通过搜索引擎优化seo、网站优化技术进行网站推广
。<a href="http://www.kingzo.com/">钻石</a>!
…。<a href="http://www.hztqjd.cn/">上海侦探</a>…,
结婚、订婚戒指]!<a href="http://www.hztdjp.cn/">杭州特价机票</a>,。
18. 05. 2010 | 02:41

hfg napsal(a):

![网址= http://www.hzbaima.com/]杭州网站建设,杭州网页设计[/ url]插入侦探公司专业提供绍兴婚姻调查服务,提供与网络营销主题相关的信息资讯,
... [网址= http://www.hztcdl.cn/]杭州搬家公司[/ url]插入策划书下载
<br/>![网址= http://www.hzdgyy.com.cn/]谷歌排名[/ url]插入... <br/>
!... [网址= http://www.hzbaima.cn/]网站推广,网站排名[/网址]
<br/>![网址= http://www.hzkeke.cn/]实验室家具[/ url]插入。<br/>
[网址= http://www.kingzo.com/]钻石[/ url]插入。
是国内领先的通过搜索引擎优化搜索引擎优化网站优化技术进行网站推广![网址= http://www.hztqjd.cn/]上海侦探[/ url]插入。
!<br/> [网址= http://www.hztdjp.cn/]杭州特价机票[/ url]插入<br/> ...
18. 05. 2010 | 02:42

gdg napsal(a):


杭州网站建设、杭州网页设计、!。杭州搬家公司。。 …。google排名、
…!网站推广、网站排名, …实验室家具…策划书下载,是国内领先的通过搜索引擎优化seo、网站优化技术进行网站推广钻石
。、、上海侦探…结婚、订婚戒指] !!杭州特价机票。
18. 05. 2010 | 02:43

sadlock napsal(a):

http://www.emicsoft.com/ipa... iPad Video Converter
http://www.emicsoft.com/dvd... DVD to iPad Converter
http://www.emicsoft.com/ipa... iPad to Computer Transfer
http://www.emicsoft.com/ipa... iPad Manager
http://www.emicsoft.com/ipa... iPad Transfer
http://www.emicsoft.com/blu... Blu ray to iPad Converter
http://www.emicsoft.com/ipa... iPad to Mac Transfer
http://www.emicsoft.com/ipa... iPad Converter for Mac
http://www.emicsoft.com/mac... Mac DVD to iPad Converter
http://www.emicsoft.com/ipa... iPad Manager for Mac
23. 08. 2010 | 10:30

Jimmy ChooSale napsal(a):

<a href="http://www.discountjimmycho...">Jimmy Choo</a> products are stylish person must have for everyday chic,they can adds you elegant,sexy and noble greatly.If you want to buy <a href="http://www.discountjimmycho...">Jimmy Choo Shoes</a>,have a try at http://www.discountjimmycho... will never be disappointed.
05. 12. 2010 | 09:07

shocumbt napsal(a):

<a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT</a> are stylish womon must have, http://www.mbtantishoesstor... offer all kinds of <a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT Sale</a> products with high quality,you can got <a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT shoes</a> at a low price here, why not make an action now.
05. 12. 2010 | 09:08

cheap clothes online napsal(a):

I have never read such a wonderful article and I am coming back tomorrow to continue reading.
http://www.belowbulk.com
09. 01. 2011 | 07:03

cheap clothes napsal(a):

The article is worth reading, I like it very much. I will keep your new articles.
http://www.belowbulk.com
09. 01. 2011 | 07:04

utenresept napsal(a):

I have noticed your pages a while ago, just never really got a chance to post anything back.
Viagra kvinner <a href="http://www.archive.org/details/ViagraForKvinnerApotekPNett.Cialis10">viagra uten resept</a> viagra http://www.archive.org/details/ViagraForKvinnerApotekPNett.Cialis10 - viagra uten resept resept.
Acheter cialis bon marche http://www.archive.org/details/AcheterCialisBonMarche.ViagraPaiementParCheque - viagra paiement par cheque <a href="http://www.archive.org/details/AcheterCialisBonMarche.ViagraPaiementParCheque">acheter cialis bon marche</a> viagra paiement par mastercard.
16. 02. 2011 | 16:50

marcheprix napsal(a):

fix your theme. I use IE8beta1 and your theme is not compatibly to my IE. In firefox3.6 is ok. viagra promo <a href="http://gravatar.com/viagrapromo">promo viagra</a>
http://gravatar.com/viagrapromo - viagra bon marche
20. 02. 2011 | 00:04

Trenvill napsal(a):

Really a educative and informative post, the post is good in all regards,I am glad to read this post. Viagra sans ordonnance france http://www.archive.org/details/AchatKamagraFrance.ChercheViagraSansOrdonnance - viagra sans ordonnance france viagra sans ordonnance france <a href="http://www.archive.org/details/AchatKamagraFrance.ChercheViagraSansOrdonnance">cherche viagra sans ordonnance</a>.
21. 02. 2011 | 13:06

Glentwo napsal(a):

Interesting way to look at it. For the most part, I agree with you. Viagra generique en pharmacie http://www.archive.org/details/ViagraPromo.ViagraGeneriqueEnPharmacie - viagra generique en pharmacie viagra 100 mg generique,viagra discount <a href="http://www.archive.org/details/ViagraPromo.ViagraGeneriqueEnPharmacie">viagra promo</a>.
22. 02. 2011 | 02:05

avilua napsal(a):

It is hard to find knowledgeable people on this article, but you sound like you know what you are talking about. viagra en belgique http://www.archive.org/details/VenteViagraBelgiquePourHomme - achat viagra en belgique vente viagra belgique <a href="http://www.archive.org/details/VenteViagraBelgiquePourHomme">achat viagra en belgique</a>, viagra generique <a href="http://www.archive.org/details/ViagraPromo.ViagraGeneriqueEnPharmacie">viagra promo</a> http://www.archive.org/details/ViagraPromo.ViagraGeneriqueEnPharmacie - viagra promo achat kamagra <a href="http://www.archive.org/details/AchatKamagraFrance.ChercheViagraSansOrdonnance">achat kamagra</a> http://www.archive.org/details/AchatKamagraFrance.ChercheViagraSansOrdonnance - cherche viagra.
25. 02. 2011 | 22:19

Acavamal napsal(a):

The post is good,I am glad to read this post. Viagra prix en pharmacie <a href="http://www.archive.org/details/LevitraPasCher.ViagraPetitPrix">Levitra pas cher</a> , http://www.archive.org/details/LevitraPasCher.ViagraPetitPrix - Viagra prix en France Achat Levitra pas cher.
27. 02. 2011 | 09:54

clomifen kaufen napsal(a):

The layout for your web site is a bit off in OmniWeb. clomifen ohne rezept <a href="http://www.archive.org/details/ClomifenKaufenOhneRezeptClomidBestellen">clomifen ohne rezept</a> http://www.archive.org/details/ClomifenKaufenOhneRezeptClomidBestellen - clomid bestellen
11. 03. 2011 | 00:29

levitra pas cher napsal(a):

acheter levitra pas cher http://www.archive.org/details/LevitraPasCher.ViagraPetitPrix - acheter levitra pas cher <a href="http://www.archive.org/details/LevitraPasCher.ViagraPetitPrix">acheter levitra pas cher</a>.
11. 03. 2011 | 13:04

wjjgjoou napsal(a):

http://www.hermesbirkincheap.com/ - Hermes Birkin|Hermes Birkin Handbags
29. 05. 2011 | 00:39

dypeIrretssex402 napsal(a):

<a href="http://www.accommodation.ulster.ac.uk/radetails.php">cialis uk</a> or 595,
<a href="http://www.accommodation.ulster.ac.uk/incident.php">viagra generic online</a> or 792,
<a href="http://www.accommodation.ulster.ac.uk/roomlist.php">viagra online uk</a> or 322,
<a href="http://www.accommodation.ulster.ac.uk/defectreport.php">viagra no prescription</a> or 486,
<a href="http://www.accommodation.ulster.ac.uk/RentCredit.php">cialis without prescription</a> or 214
28. 06. 2011 | 11:34

carbblocker napsal(a):

<a href=http://cplex60pills.com/>dietrine carb blocker</a> Thank you very much for the information great post, found it on Yahoo.
14. 07. 2011 | 09:54

uniquehoodia napsal(a):

<a href=http://www.hoodiapill.info/>hoodia pills</a>, Keep operating a blog, appreciate the flow on your blogs! .
31. 07. 2011 | 14:03

maleextrau napsal(a):

<a href=http://lossoflibido.info/>maleextra</a>, Thanks a lot for the help.
05. 08. 2011 | 23:42

hahSubacill napsal(a):

teen pink porn
12. 09. 2011 | 17:40

hahSubacill napsal(a):

asian teen lesbian porn pictures <a href="http://goldpornteen.insanejournal.com/">gold porn teen</a> teen masage porn <a href="http://arabicteenporn.insanejournal.com/">arabic teen porn</a> teen porn pictures cum <a href="http://bloneteenporn.insanejournal.com/">blone teen porn</a> old man on teen boys porn <a href="http://teenpornthumbsd.insanejournal.com/">teen porn thumbsd</a> porn tube mature teen <a href="http://teencastingporn.insanejournal.com/">teen casting porn</a> teen punk girl porn video
12. 09. 2011 | 22:46

hahSubacill napsal(a):

6uft young teen porn porn <a href="http://lesbianlipes.insanejournal.com/">lesbian lipes</a> porn teen prague <a href="http://teenamitureporn.insanejournal.com/">teen amiture porn</a> teen porn engines <a href="http://lesbianhormonal.insanejournal.com/">lesbian hormonal</a> teen vintage porn tube <a href="http://teenpornvideos.insanejournal.com/">teen porn videos</a> teen porn little <a href="http://teentrixieporn.insanejournal.com/">teen trixie porn</a> teen fuck porn nude <a href="http://teentrannyporn.insanejournal.com/">teen tranny porn</a> 4gng2hpk halle barry teen sex porn video
13. 09. 2011 | 05:25

hahSubacill napsal(a):

9now young teen porn video ddl <a href="http://lesbianbroghton.insanejournal.com/">lesbian broghton</a> teen lesbian amiture porn in school <a href="http://lesbianbos.insanejournal.com/">lesbian bos</a> older man and young teen porn <a href="http://readlesbian.insanejournal.com/">read lesbian</a> couple seduce naive teen porn <a href="http://teenamitureporn.insanejournal.com/">teen amiture porn</a> porn vid teen <a href="http://teenpornshrines.insanejournal.com/">teen porn shrines</a> big tits teen porn vids clips <a href="http://piercedteenporn.insanejournal.com/">pierced teen porn</a> 6jeh5kjv young japanese porn teen
13. 09. 2011 | 09:27

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://strfarzb.livejournal.com>Спецподготовка. Тренажер ПДД 2009</a>|
скачать wingate СЃ РєСЂСЏРєРѕРј Le Robert, Nathan - Французский язык. Спряжение глаголов. Справочник <a href=http://pknlxccg.livejournal.com>3d программы</a>|
Скачать драйвер для hp deskjet 1180c Powerdvd 10 ultra keygen <a href=http://edxuwuii.livejournal.com>Windows xp sp 3 кряк</a>|
джонни Рґ dvdrip скачать torrents самообучения <a href=http://nbjmzvsv.livejournal.com>Скачать драйвер для epson stylus photo r220</a>|
26. 09. 2011 | 16:48

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://krjoccpl.livejournal.com>warcraft 3 1.22a скачать</a>|
starcraft 2 eta key generator torrent Бушидо путь РІРѕР№РЅР° / UWFi-BUSHIDO 7TV Rus - 1995, Р±РѕРё без <a href=http://rtzcfnqc.livejournal.com>скачать тотал командер русская версия</a>|
Sony ericsson c8000 инсткция 3gp video converter 3.1 скачать <a href=http://jmdctefo.livejournal.com>imperia total war торрент</a>|
РњРѕСЂСЃРєРѕР№ Р±РѕР№ РїРѕ блютуз F1 2010 codemasters crack <a href=http://owzcevfa.livejournal.com>Типовой проект школы скачать</a>|
26. 09. 2011 | 18:21

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://pknlxccg.livejournal.com>3d программы</a>|
скачать 3dsmax7 miranda kerr фото <a href=http://ehlzbovp.livejournal.com>crack wings of liberty</a>|
Adobe Cs4 Crack mapinfo 7 скачать <a href=http://tmdeifbx.livejournal.com>Linux Kit для Playstation 2</a>|
Pcstitch pro лекарство РєСЂСЏРє Crack для dsl speed v4 1 <a href=http://xgvjeqve.livejournal.com>скачать Winning Eleven 7</a>|
26. 09. 2011 | 19:52

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://jujuqwld.livejournal.com>скачать Wii Sports Resort</a>|
скачать Wizardry Mobility radeon 9700 driver скачать <a href=http://fgkjlmzm.livejournal.com>psycroptic ob servant скачать torrent</a>|
скачать сумерки для РєРїРє торрент Вконтакте диджей новая версия скачать <a href=http://afybqhll.livejournal.com>скачать jane s hotel: family hero</a>|
Драйвер asus p4ge vm Crack печать чеков <a href=http://eyyncyxz.livejournal.com>скачать мусульманские картинки</a>|
26. 09. 2011 | 21:22

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://wwpbsbby.livejournal.com>PROMT</a>|
Abbyy Fine Reader 8 Драйвера aver tv 505 <a href=http://bacfjpan.livejournal.com>Драйвер для sony ericsson w550i</a>|
Скачать программы для samsung s5250 скачать Neverwinter Nights 2: Storm of Zehir <a href=http://cqcpvcfu.livejournal.com>Кряк + для касперского 6.0</a>|
Скачать драйвер для видеокарты ati radeon hd 2600 xt темы для РіСѓРіР» С…СЂРѕРј <a href=http://oywywkvd.livejournal.com>Драйвера для windows 7 trendnet</a>|
26. 09. 2011 | 22:08

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://pkpaimir.livejournal.com>кряк для crysis warhead</a>|
скачать sockschain 3.8 СЃ варез портала скачать lex live cd full usb 2009 hiren s bootcd 9.8 rus c narod.ru <a href=http://enisivfx.livejournal.com>скачать переключатель клавиатуры</a>|
скачать Police: Tactical Training скачать aftocad viewer <a href=http://rvdwkpev.livejournal.com>скачать программму электронный учебник</a>|
Canyon cnr wcam43g драйвера Скачать 3gp video converter key <a href=http://prydtllf.livejournal.com>детские мультфильмы через торент</a>|
26. 09. 2011 | 23:45

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://xjzuhpdj.livejournal.com>скачать maxthon 1.3.3</a>|
penspinning видео скачать USDownloader Plus 1.35.40 Update 22.06.2010 RuS Portabl <a href=http://zwjwsxeb.livejournal.com>Скачать патч для pes 2006</a>|
скачать программу чтобы интернет стал быстрее Pinnacle Studio 14 HD Ultimate Collection 200 <a href=http://jeszktbb.livejournal.com>Скачать драйвер для canon bjc</a>|
транспортная карта РјРѕСЃРєРІС‹ как скачать blazedtv 3.5 скачать ключ <a href=http://sliuplrt.livejournal.com>grabber скачать freeware</a>|
27. 09. 2011 | 01:17

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://jhxjuxil.livejournal.com>manual fl studio v9</a>|
djvupro скачать беслптано Кряк к карты тарожелание <a href=http://wqecaqib.livejournal.com>process explorer rus</a>|
большой расход топлива РІ опель вектра 1995 Рі скачать cce sp rus full <a href=http://utulwtso.livejournal.com>темя для mozilla firefox</a>|
Драйвер sapphire radeon 4650 agp Сумерки Рассвет / Twilight Breaking Dawn <a href=http://rshplndu.livejournal.com>Драйвер для сетевой контроллер</a>|
27. 09. 2011 | 02:54

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://uqzmnxcr.livejournal.com>civilization call to power</a>|
Ip tv player сын маски скачать rapidshare <a href=http://ruvjiwsd.livejournal.com>муниципальное управление реферат</a>|
скачать The Baldur's Gate Collection Лов радио скачать песни <a href=http://dhsdfych.livejournal.com>mbutton скачать</a>|
РєСЂСЏРє алавар РёРіСЂС‹ скачать бесплатно Windows XP SP3 RU Best XP Edition Release 10.5.5 05.2010 <a href=http://dzhnklqc.livejournal.com>Мы из будущего 2 2010</a>|
27. 09. 2011 | 03:42

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://nbjmzvsv.livejournal.com>Драйвера для ethernet-контроллера windows xp</a>|
скачать k line codec pack igry-v-samsung-sgh-g600 <a href=http://raxgtrwe.livejournal.com>W.Wisozkiy-Collekziya.22.CD.2001-2007.rar</a>|
1СЃ предприятие 8 РєРЅРёРіР° скачать Crack аверс-расписание <a href=http://jmdctefo.livejournal.com>imperia total war торрент</a>|
Tony hawk s american wasteland s СЂСѓСЃСЃРєРѕ-казахский переводчик transkaz 2006 скачать <a href=http://duxijdru.livejournal.com>скачать photoshop tv говорит и показывает фотошоп</a>|
27. 09. 2011 | 04:28

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://igwwyiay.livejournal.com>скачать новый видео мадонна celebration</a>|
GTA San Andreas - Криминальная Р РѕСЃСЃРёСЏ Spore 2008 Rus <a href=http://fvnluwfz.livejournal.com>скачать трансформеры2 двдрип</a>|
Игры лизбиянки египетский РєРѕРґ РєРЅРёРіР° <a href=http://doldldvd.livejournal.com>скачать mirtesen</a>|
quicktime player скачать 7.4.2 лекарство кейген скачать каникулы строгого режима РІ hd <a href=http://kvdzurwh.livejournal.com>скачать Saddle Up: Time to Ride</a>|
27. 09. 2011 | 06:02

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://ehlzbovp.livejournal.com>crack веселая ферма crack</a>|
где скачать прошивка 3.0 скачать a state of trance 400 <a href=http://worinsoi.livejournal.com>Step 7 MicroWin Updates SP4 SP5 SP6 2010</a>|
Rome total war онлайн летел горел.mp3 скачать <a href=http://fyjrgnls.livejournal.com>Panasonic Maintenance Console 5.1.1.3 Rus на SOFT-SOFT.RU</a>|
скачать Fuzzy & Floppy Создать iso образ <a href=http://pidqamhj.livejournal.com>Полевые транзисторы</a>|
27. 09. 2011 | 06:51

Incabanycle napsal(a):

{<a href=http://yuuddkfj.livejournal.com>{Radeon 9200 series драйвер|скачать песню jay-z the blueprint 3 2009}</a>|
Русификатор для РёРіСЂС‹ crysis assassins creed 2 сервер <a href=http://dfhawkke.livejournal.com>Tt budget s1401 скачать драйвер</a>|
VA - РЎРѕСЋР· РІРѕСЂРѕРІСЃРєРѕР№ 11 2010 РљСЂСЏРє Рє веселой ферме2 <a href=http://hvvhibie.livejournal.com>Скачать numlock calculator</a>|
РљСЂСЏРє pdf converter Драйвера для камер logitech <a href=http://xjhpevob.livejournal.com>rubuntu скачать</a>|
27. 09. 2011 | 10:48

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://cfwyijob.livejournal.com>itunes 8.0 скачать</a>|
Latina Anal Heartbreakers 2007 DVDRip Masha i Medved, 1-13 serii 2009-2010 DVDRip <a href=http://raxgtrwe.livejournal.com>Сталин перед судом пигмеев</a>|
скачать it-english Скачать драйверы для avertv studio 307 <a href=http://jrfziztw.livejournal.com>Roxio CinePlayer DVD Decoder for Windows XP v2.31</a>|
Драйвера для всех моделей ноутбуков РїРѕРґ Windows XP Hiren s скачать программу nod32 сключами <a href=http://hizkougn.livejournal.com>скачать ключи к антивирусу касперский</a>|
27. 09. 2011 | 12:28

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://owzcevfa.livejournal.com>Типовой проект школы скачать</a>|
PS2 emulator PCSX2 0.9.7 bios РЅРѕ СЏ СѓР±СЊСЋ того кто скажет что СЏ РЅРµ пара тебе скачать mp3 <a href=http://tkayihfm.livejournal.com>Nero 8.3.7.1 кейген</a>|
Hp 1220 драйвер Русский шансон - Лучшие песни 4в1 2009 <a href=http://qsiaowsc.livejournal.com>Jpgscan</a>|
лука мудищев скачать видео Скачать спам Р±РѕС‚ для гарены <a href=http://tkayihfm.livejournal.com>soft 2009 free скачать</a>|
27. 09. 2011 | 14:09

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://ihoxphwp.livejournal.com>скачать nocd the lord of the rings war of the ring русская версия</a>|
скачать программы для взлома msn Animated Wallpaper Maker 2.5.1 <a href=http://cqcpvcfu.livejournal.com>Кряк + для касперского 6.0</a>|
Крякнуть mp3 плеер Audiospy С‚aблеткa лекaрство crack <a href=http://undljgwa.livejournal.com>скачать Druuna: Morbus Gravis</a>|
РІ петлюра песня маринка скачать РјРї3 скачать проигрыватели РЅР° xp <a href=http://cdcnsmuj.livejournal.com>доту алстарс</a>|
27. 09. 2011 | 16:33

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://chsfhcvk.livejournal.com>Кряк на usergate 5.0</a>|
скачать генератор календарей 1.81 скачать драйвер hp deskjet 4200 <a href=http://pjhqnlwv.livejournal.com>Fallout new vegas fomm скачать</a>|
Amd turion ii p 540 Asus k50in скачать драйвера xp <a href=http://mtvjizkv.livejournal.com>Adobe photoshop cs 5</a>|
Как крякнуть пароль почты РљСЂСЏРє РЅР° luxor 1.0.5.34 <a href=http://dkkpvhlc.livejournal.com>скачать кряк для игр невософт</a>|
27. 09. 2011 | 18:10

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://nwwyfvay.livejournal.com>voice changer crack</a>|
Драйверы canon i-sensys mf 4018 Hp 2600 драйвер <a href=http://fzpqefml.livejournal.com>aion расписание осад</a>|
G.I. Joe The Rise of Cobra EUR Подзаебало <a href=http://rtzcfnqc.livejournal.com>скачать тотал командер русская версия</a>|
скачать аську для телефона jimm 0.5.2b скачать activex control <a href=http://xgvjeqve.livejournal.com>скачать Winning Eleven 7</a>|
27. 09. 2011 | 22:06

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://rtzcfnqc.livejournal.com>скачать тотал командер русская версия</a>|
скачать программу тест компьютера Майкрософт Word Exel 2010 RTM х86, х64 combo 14.0.4763 Vl Русский <a href=http://lissvygk.livejournal.com>Autodesk autocad 2007 rus</a>|
Gta san andreas real cars 2010 pc mod скачать Р·РІСѓРєРё бандитов РёР· РёРіСЂС‹ сталкер mp3 <a href=http://rvdwkpev.livejournal.com>скачать программму электронный учебник</a>|
скачать драйвер nvidia geforce 8600 gt скачать темы windows 7 black для xp <a href=http://krjoccpl.livejournal.com>Counter strike 1.6 crack</a>|
27. 09. 2011 | 22:51

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://hizkougn.livejournal.com>скачать ключи к антивирусу касперский</a>|
Человек разумный sony playstation 3 РёРіСЂС‹ <a href=http://kcratlsr.livejournal.com>SimLock 3.11 - разблокировка телефонов</a>|
Скачать драйвера sony ericsson z610i bfbc2game exe <a href=http://wpeyrney.livejournal.com>Молоденькую девушку трахает собака! - Animal dog zoo passion NEW</a>|
Скачать драйвер для сканера mustek 1200 ub скачать xilisoft mp4 converter 5.1.23.0515 serial русификатор <a href=http://vzlzziro.livejournal.com>Nero Vision 9 Crack</a>|
28. 09. 2011 | 01:07

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://soulbcmh.wordpress.com>скачать видеодрайвер для asus a6r</a>|
ветлицкая посмотри РІ глаза nintendo ds lite РёРіСЂС‹ <a href=http://tpvwppbp.wordpress.com>Драйвер для hp scanjet g2710</a>|
скачать РёРіСЂСѓ gran turismo 4 pc Asus x5di веб камера драйвер <a href=http://cwnnvrpf.wordpress.com>Nvidia сетевые карты драйвера</a>|
Скачать драйвер hp deskjet 610c Шаблоны презентаций для Power Point 2007 РѕС‚ ThemeGallery <a href=http://tvqpgsaq.wordpress.com>Дальнобойщики 3 cracked zor1911</a>|
29. 09. 2011 | 16:23

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://eqdrtwhv.wordpress.com>Htc wildfire 3d игры</a>|
Keygen для divx 6.8.4.5 Mobility radeon 9700 driver скачать {<a href=http://bvugxluj.wordpress.com>{Драйвер canyon cnr cp2g|Драйверы звуковой карты креатив}</a>|
Скачать драйвер РЅР° сканер mustek ub 1200 plus actual spy РєСЂСЏРє скачать <a href=http://ybxmvzrj.wordpress.com>fifa street 3 psp скачать</a>|
Aircrack-ng руководство РїРѕ использованию Skygrabber xp v2.7.2 РєСЂСЏРє <a href=http://bgcogtyh.wordpress.com>Операционные системы, среды и оболочки Учебное пособие</a>|
29. 09. 2011 | 18:11

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://rssgfrec.wordpress.com>бочаров маркин основы логики</a>|
Osmos 2009 RUS Самоучитель акустической гитары <a href=http://ryxtutjg.wordpress.com>Hp 1000 картридж</a>|
Верная Р СѓРєР° Друг Индейцев / Old Surehand 1965 DVD9 скачать электронный переводчик СЃ казаский <a href=http://cjmpgyyy.wordpress.com>Бах Ричард - Сборник произведений- Золотая коллекция книга</a>|
Программа для салонов красоты Читы для 2.2 3 <a href=http://mxbpvqqr.wordpress.com>Как крякнуть maya 2009</a>|
29. 09. 2011 | 19:02

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://srbkfvhj.wordpress.com>Badcopy pro v3.75.0608 ключ кряк</a>|
Nasledie / TRON Legacy 2010 TS Обновление драйверов видеокарты radeon <a href=http://eqybgzha.wordpress.com>скачать ломанный фрапс</a>|
css no steam patch РљСЂСЏРє для acronis disk director suite 10.0 <a href=http://hgkvsmja.wordpress.com>Aвк 3 2.6.0 crack</a>|
скачать power recovery 4.1 скачать virtual 7 <a href=http://bamkwpbz.wordpress.com>Fuck Me In The Bathroom 4 2010 DVDRip</a>|
29. 09. 2011 | 20:43

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://dhsdfych.livejournal.com>скачать easy mp3 downloader кряк</a>|
Moon river sinatra Драйвера для принтера hp laser jett <a href=http://Piusisipi.livejournal.com>Программу google earth</a>|
ms word 2000 скачать Need for Speed- Hot Pursuit 2010 <a href=http://ybsgpuwp.livejournal.com>Ураганные хроники 1 - 190</a>|
Драйвера для веб камеры microsoft Скачать драйвер для принтера hp psc 1310 <a href=http://Zaireefyve.livejournal.com>Пусть говорят / Цапки 2010 SATRip</a>|
03. 10. 2011 | 13:49

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://pocumoot.livejournal.com>Скачать драйверы на samsung j700</a>|
behenyl alcohol D link dir 300 драйвера <a href=http://jmdctefo.livejournal.com>скачать видео конвертор на кпк</a>|
скачать district 9 clinton shorter mp3 crfскачать office 2003 <a href=http://oywywkvd.livejournal.com>Mf100 драйвер билайн</a>|
скачать самую РЅРѕРІСѓСЋ chemaxs Counter-Strike 1.6 v35 2008 PC <a href=http://rxppkiir.livejournal.com>CQ61-210ER pci контроллер извлечения данных на</a>|
03. 10. 2011 | 14:41

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://fzpqefml.livejournal.com>igru Odisseya cherepashki 2 / Turtle Odyssey 2 na russkom yazike</a>|
skype online без установки July player ключ <a href=http://kugutall.livejournal.com>3gp converter скачать</a>|
Скачать pro evolution 5 Новогодние приключения Маши и Вити 1975 DVDRip <a href=http://hijqfjcj.livejournal.com>Hospital Tycoon rus</a>|
Драйвера для samsung np-r20y Crack для rtl biathlon 2009 <a href=http://pocumoot.livejournal.com>базу данных ГИБДД Ростов-на-Дону</a>|
03. 10. 2011 | 15:31

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://Weirhel.livejournal.com>Radeon 4650 скачать драйвера</a>|
Драйвера windows xp для сетевых карт Скачать бесплатно программу skype РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРј <a href=http://zwjwsxeb.livejournal.com>скачать 7loader</a>|
Патч v43 pes2011 exe <a href=http://doqoflea.livejournal.com>бесплатная карта европы гармин скачать</a>|
Р° ты РЅРµ сдерживай слез иванушки скачать mp3 скачать Indiana Jones and the Staff of Kings <a href=http://fojoluck.livejournal.com>скачать battlefield 2142 full</a>|
03. 10. 2011 | 18:07

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://rhynrrmg.livejournal.com>Nero 8.3.2.1 ultra Официальная русская версия</a>|
Мультконцерт Детские песни РёР· советских мультфильмов by SandY СЃР±РѕСЂРЅРёРє скачать velvet assassin rus для xbox 360 СЃ vip-file <a href=http://vuwoalum.livejournal.com>Причины кризиса предприятия</a>|
девочка которая хотела счастья скачать дэльта форс <a href=http://Dulcirozud.livejournal.com>tflex-cad 11 кряк скачать</a>|
sky мальчик ищет маму РљСЂСЏРє для 1СЃ бухгалтерии 8.1 <a href=http://undljgwa.livejournal.com>сервер для cod4</a>|
03. 10. 2011 | 18:56

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://jrfziztw.livejournal.com>qnx 6.4 скачать</a>|
РљСЂСЏРє для РјРёРЅРё РёРіСЂ титульный лист реферата РїРѕ госту <a href=http://xpprzrbt.livejournal.com>Твои веселые друзья зверята DVDRipUA 43 из 51</a>|
Radeon hd 5650 драйвер xp скачать музыку софт программы <a href=http://wliwybft.livejournal.com>Anvil studio</a>|
deskjet d1460 скачать драйвер Scanjet 3500 драйвер <a href=http://sliuplrt.livejournal.com>Crack масяня и пляжные заморочки</a>|
03. 10. 2011 | 20:42

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://jigohere.livejournal.com>Mobility radeon hd 5145 драйвер</a>|
QuickTime 7.65 Расплата за любовь 2001 DVDRip <a href=http://rxppkiir.livejournal.com>Nero v.9.4.26.0 Reloaded Ru</a>|
скачать Mosquito Combat: Wings Over Europe Драйвер для флешки apacer <a href=http://Pazitnil.livejournal.com>кряк для соло нa клaвиaтуре</a>|
skype 4 2 Отзывы РѕР± отеле saski РІ кракове <a href=http://soqidamn.livejournal.com>скачать программу keygen</a>|
03. 10. 2011 | 22:21

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://gusocebu.livejournal.com>Фильм Знахарь 1982г</a>|
Теоремы Рё задачи комбинаторной геометрии скачать diablo2 <a href=http://sapeeuro.livejournal.com>скачать Fire Hawk: Thexder - The Second Contact</a>|
Скачать Just Cause 2007/RUS скачать РєСЂСЏРє для nevosoft <a href=http://Jacquelynoti.livejournal.com>Визитры 2 сезон</a>|
Videostudio 12 активация Последний патч для obliviona <a href=http://undljgwa.livejournal.com>сервер для cod4</a>|
03. 10. 2011 | 23:09

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://tawzldcj.livejournal.com>Кряк для игры куриная атака</a>|
ultraiso v8.6.2.2011 скачать wxmsw28u core vc custom dll <a href=http://srvjewnv.livejournal.com>drayvera-i-po-dlja-panasonic-vdr-d250</a>|
Драйвер canon lbp 5200 скачать ключь Рє kaspersky internet security 2009 <a href=http://gimeaire.livejournal.com>скачать Lands of Lore: The Throne of Chaos</a>|
бланк 3 ндфл 2011 рэкетир 2 скачать торрент трекером <a href=http://jifohutu.livejournal.com>Ceedo personal 2.1 кряк</a>|
04. 10. 2011 | 00:48

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://yfickgne.livejournal.com>Cinema 4d Crack</a>|
скачать агент РЅР° nokia Mustek 2400 cu драйвер <a href=http://cajecave.livejournal.com>Скачать дрова для windows 7</a>|
XXXL Новогодний Танцевальный 50 50 2010 Иран Conflict <a href=http://xazaglow.livejournal.com>Platinum Hide IP v.2.0.7.2 razmer 1.71mb</a>|
скачать программу сбора бонусов Motorola br50 <a href=http://Lindonneh.livejournal.com>Stevie Wonder</a>|
04. 10. 2011 | 01:40

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://gejebelt.livejournal.com>Скачать драйвер canoscan lide 60</a>|
Драйвера для canon ip2000 Партизан игра crack <a href=http://pajeegth.livejournal.com>igru Odisseya cherepashki 2 / Turtle Odyssey 2 na russkom yazike</a>|
spore 2005 winsockfix скачать tcgkfnyj <a href=http://opcdbylw.livejournal.com>Патч 1.22</a>|
РіРґРµ скачать утилиту для настройки висты Windows 7 Ultimate Pre SP1 2 in 1 x86/x64/Rus Activ <a href=http://Ludovikaasoh.livejournal.com>140 проектов домов</a>|
04. 10. 2011 | 04:57

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://riqeking.livejournal.com>Скачать драйвера для genius i look 111</a>|
zverdvd 2009.02.18 windows xp service pack 3 lego v9.2.3 wpi v3.0 СЃР±РѕСЂРЅРёРє драйверов РѕС‚ zver 6.0 скачать spray paint brush скачать <a href=http://utulwtso.livejournal.com>скачать прогу real player</a>|
простые программы на delphi 7 скачать adobe audition с русификатором <a href=http://jhxjuxil.livejournal.com>QuickTime v7.65 Pro Serial</a>|
daemon tools гаджет скачать hlds update tool <a href=http://wodudaze.livejournal.com>Скачать дораму моя принцесса</a>|
04. 10. 2011 | 05:48

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://feyihash.livejournal.com>Windows 7 Maksimalnaya / Ultimate x86 / x64 2xDVD Russian</a>|
скачать Warlords Battlecry Белая Ворона - Рок-Опера 1990 <a href=http://adepispud.livejournal.com>Flash cs5 keygen</a>}
скачать фильм крестная мать адоб флеш плеер для мобильного <a href=http://rowaberg.livejournal.com>acronis true image 11 home скачать crack key</a>|
File recovery rus презентация powerpoint онлайн <a href=http://edxuwuii.livejournal.com>скачать билеты пдд 2004</a>|
04. 10. 2011 | 06:39

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://kcratlsr.livejournal.com>Астра раскрой 4.2 crack</a>|
скачать наутилус помпилиус zombies ate my neighbors <a href=http://Ebertoaraso.livejournal.com>Pro Evolution Soccer 2011</a>|
Игра смерть шпионам crack Карибский РєСЂРёР·РёСЃ 1.2 crack скачать <a href=http://mzezjsbc.livejournal.com>скачать driver cable nokia n95 8gb</a>|
скачать программу digital photo recovery 2.0.1.5 crack для fraps <a href=http://dvqurqto.livejournal.com>Sandisk драйвер для флешки</a>|
04. 10. 2011 | 07:30

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://dfhawkke.livejournal.com>Ati rv530 драйвер</a>|
скачать profimail for windows mobile 2.87 ключ Борисовна-Детская РєСѓС…РЅСЏ <a href=http://dfhawkke.livejournal.com>Ati rv530 драйвер</a>|
nod32 smart security скачать 1СЃ бухгалтерия самоучитель скачать <a href=http://Rozeleopopi.livejournal.com>Скачать crack crimsonland 1.9.8</a>|
GTA Бой СЃ тенью 2 2008/RUS Драйвер lbp 1120 xp <a href=http://tosacope.livejournal.com>hp scanjet 3500c драйвер скачать</a>|
04. 10. 2011 | 12:48

Incabanycle napsal(a):

<a href=http://Rosinavutet.livejournal.com>Зеланд 2009, Эзотерика, DVDRip</a>|
скачать барс веб-мониторинг образования Решебник РїРѕ истории 7 класс Косулина <a href=http://bhjjssnj.livejournal.com>Драйвер экрана ialmrnt5</a>|
Mega keygen Пираты / Pirates XXX 2005 DVDRip - СЃ СЂСѓСЃСЃРєРёРј переводом <a href=http://rfpkglye.livejournal.com>книгу. Юрий Шалыганов. Проект Россия 4. Большая идея</a>|
Скачать аську на телефон jad Doom 2 <a href=http://boguapus.livejournal.com>Crack 3d sex villa</a>|
04. 10. 2011 | 14:34

garaendarolve napsal(a):

gay anal pleasure vidoes <a href=http://mandymoorenude.livejournal.com/>MANDY MOORE NUDE</a> men anal dildo п»ї<a href=http://susanhowardnude.livejournal.com/>SUSAN HOWARD NUDE</a> anal sex heals hemmorhoids <a href=http://sonyaeddynude.livejournal.com/>SONYA EDDY NUDE</a> free anal prolapse gallery п»ї<a href=http://susanhowardnude.livejournal.com/>SUSAN HOWARD NUDE</a> first teen anal sex video <a href=http://lizasnydernude.livejournal.com/>LIZA SNYDER NUDE</a>
10. 10. 2011 | 13:28

garaendarolve napsal(a):

anal squamous cell carcinoma dogs <a href=http://lanitoddnude.livejournal.com/>LANI TODD NUDE</a> anal sex tear <a href=http://ellendrewnude.livejournal.com/>ELLEN DREW NUDE</a> anal sex accident poop video <a href=http://adelemaranude.livejournal.com/>ADELE MARA NUDE</a> free downloads big ass anal <a href=http://ellendrewnude.livejournal.com/>ELLEN DREW NUDE</a> pros cons of anal douche <a href=http://mirandakerrnude.livejournal.com/>MIRANDA KERR NUDE</a>
10. 10. 2011 | 15:15

garaendarolve napsal(a):

free hardcore anal cumshot porn <a href=http://kimfieldsnude.livejournal.com/>KIM FIELDS NUDE</a> free porn potos anal <a href=http://kirstyhumenude.livejournal.com/>KIRSTY HUME NUDE</a> girlongirl anal <a href=http://jeanarthurnude.livejournal.com/>JEAN ARTHUR NUDE</a> gay anal beads clip <a href=http://dorisdaynude.livejournal.com/>DORIS DAY NUDE</a> firsttime anal mpg archives <a href=http://brookeberrynude.livejournal.com/>BROOKE BERRY NUDE</a>
10. 10. 2011 | 21:07

garaendarolve napsal(a):

hotgoo anal <a href=http://sonyaeddynude.livejournal.com/>SONYA EDDY NUDE</a> mother and daughter anal vacation <a href=http://amandabeardnude.livejournal.com/>AMANDA BEARD NUDE</a> brazillan anal sex <a href=http://janelynchnude.livejournal.com/>JANE LYNCH NUDE</a> huge anal ball <a href=http://lizasnydernude.livejournal.com/>LIZA SNYDER NUDE</a> free virgen anal movies <a href=http://ellefanningnude.livejournal.com/>ELLE FANNING NUDE</a>
10. 10. 2011 | 21:58

garaendarolve napsal(a):

latina with anal obsesion <a href=http://ellendrewnude.livejournal.com/>ELLEN DREW NUDE</a> anal vore videos <a href=http://vidaguerranude.livejournal.com/>VIDA GUERRA NUDE</a> crying can't do anal <a href=http://judievansnude.livejournal.com/>JUDI EVANS NUDE</a> when is national anal month <a href=http://gigiricenude.livejournal.com/>GIGI RICE NUDE</a> amatures anal sluts in pain <a href=http://lizasnydernude.livejournal.com/>LIZA SNYDER NUDE</a>
11. 10. 2011 | 00:30

garaendarolve napsal(a):

sexo anal demo <a href=http://annbdavisnude.livejournal.com/>ANN B DAVIS NUDE</a> ebony anal hardcore sex <a href=http://guyfierinude.livejournal.com/>GUY FIERI NUDE</a> mature german anal women <a href=http://dorisdaynude.livejournal.com/>DORIS DAY NUDE</a> big ass anal sex <a href=http://dorisdaynude.livejournal.com/>DORIS DAY NUDE</a> prostate anal butt plug <a href=http://sethrogennude.livejournal.com/>SETH ROGEN NUDE</a>
11. 10. 2011 | 02:15

HeteOwele napsal(a):

online chat rooms for adults <a href="http://xozefoq.wordpress.com/2011/11/02/if-you-were-someone-else-would-you-marry-you/">free chat rooms adults </a>
11. 11. 2011 | 21:26

uggs napsal(a):

Upright job! Good share,you article very great, very usefull for us…thank you
21. 11. 2011 | 15:39

nSUKdHkFOM napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#2170>buy soma online</a> soma pills ingredients - buy watson soma online
12. 02. 2013 | 16:36

PSHossewiz napsal(a):

Компания Sapros существует на рынке сдачи в наем самосвалов в Самаре и области более десяти лет. За этот срок в предприятии создался большой парк спецтехники, сложилась внутренняя материально-техническая и строительная база, был получен профессиональный опыт в области подъемной спец техники и перевозок. Ассоциация Сапрос предоставляет услуги по аренде техники крупнейшим строительным и производственным фирмам Самары и соседних городов, так и руководителям малого бизнеса, частным заказчикам.

Sapros Ru: <a href=http://sapros.ru>погрузчик </a>
13. 12. 2013 | 08:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy