Lidská práva a mezinárodní závazky právníkem na kříž přibíjená

09. 12. 2009 | 22:22
Přečteno 16210 krát
Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, který paní Soile Lautsiové z italského Albano Terme přiznal kompenzaci ve výši pět tisic euro za to, že její dvě děti nemohly být ve škole vyučovány ve třídě bez symbolu kříže, vzbudil pohoršené reakce mezi populisty nejrůznějšího střihu. Kauza, ve které se matka dvou 11 a 13letých dětí domáhala toho, aby mohly být vyučovány ve třídě, v níž by nebyly symboly odporující principům sekuliarismu, ve kterých chtěla své děti vychovávat, se nejnověji stala symbolem démonického tažení levicově liberální Evropy proti tradičním hodnotám.

Do absurdní polohy tento styl uvažování převádí ve svém blogu „Kříž soudci ukřižovaný“ Zdeněk Koudelka, který dává rozsudek Evropského soudu pro lidská práva dokonce do spojitosti s Lisabonskou smlouvou a přidáváním lidskoprávního rozměru k Evropské unii skrz její naším prezidentem nemilované listiny práv.

Skutečnost je ovšem taková, že Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl na základě členství Itálie v Radě Evropy a jejího přistoupení k evropské Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kde se Itálie nezávisle na svém členství v Evropské unii zavázala garantovat jistá práva svým obyvatelům. Tato individuální práva nezávisí na EU a nejsou důsledkem našimi národovci démonizované Lisabonské smlouvy.

Itálie ve Štrasburku spor „Lautsiová versus Itálie“ (nikoli „EU versus Itálie“ nebo dokonce „Lautsiová versus EU“) prohrála jednomyslně přijatým verdiktem sedmice soudců kvůli porušení čl. 2 protokolu 1 o právu na vzdělání, ve kterém se Itálie jako stát zavázala: „Při výkonu jakýchkoli funkcí v oblasti výchovy a výuky, které stát vykonává, bude respektovat právo rodičů zajišťovat tuto výchovu a vzdělání ve shodě s jejich vlastním náboženským a filozofickým přesvědčením.“ a čl. 9 Úmluvy, který se týká svobody myšlení, svědomí a náboženství a mimo jiné zakazuje státu omezit jeho vlastní rozhodování v těchto věcech pouze na úroveň nezbytnou pro taxativně vyjmenované oblasti.

Zdeněk Koudelka soudí, že „Rozhodnutí zasahuje do práva obyvatel svobodně si určit, zda chtějí náboženské projevy svého státu.“ Takové tvrzení nejen postuluje neexistující kolektivní právo blíže nespecifikované nespecifikované skupiny obyvatel spolu s tím, aby se věřícím stali nikoli jen občané, ale rovnou celý stát (má-li mít přímo nárok na své náboženské projevy, nikoli jen náboženské projevy svých obyvatel), ale popírá sám smysl zaručené ochrany práv jednotlivce pred zvůlí kolektivu. Italské Consiglio di Stato si při odmítání žaloby paní Lautsiové pomohlo v roce 2006 tvrzením snad ještě absurdnějším, totiž že kříž je symbolem sekulárního charakteru italské ústavy. To Koudelkův předpoklad, že měla být respektována vůle obyvatel ve třídách náboženské symboly mít, fakticky vyvrací již v judikatuře na italské úrovni.

Soudce nemusí získávat „podporu lidu“ pro svá rozhodnutí. Uplatňování práva v členských zemích Rady Evropy není a také být nemá věcí, o které lid případ od případu hlasuje - lynčující dav není lepší alternativou k vládě individuálního diktátora. Vizionáře, kteří věštili, že hněvivá vůle lidu tvoří strašidlo, které obchází Evropu, jsme tu už měli. Odmítání respektování občanských norem, které jsou v hodnotovém základu Rady Evropy a její zastřešující soudní instituce, jen vyvolává jejich duchy.

Stát (ať už je tím míněn kdo chce, v daném případě fakticky italský král ve svých dekretech z let 1924 a 1928) dost dobře nemůže mít volnost si určit, zda chce mít ve školách či úřadech kříž, pokud tím přímo omezí práva svých obyvatel, která se mezinárodní úmluvou zavázal respektovat. Je zbytečné malovat na zeď čerty Lisabonské úmluvy a strašit naše občany tím, že jejich individuální práva zaručená mezinárodními úmluvami mohou být také prakticky vymahatelná. Občanům tato vymahatelnost pouze prospěje. Ztratí nanejvýš vysoce postavení národovci, kteří vidí státní suverenitu jako prostředek, jak nedovolit, aby jejich místní moc byla omezena zákonem a mezinárodními závazky, ale byla jen výsledkem jejich osobní (z)vůle. Opak by byl ukřižováním lidských práv i mezinárodních závazků, ke kterým státy přistoupily.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Karel Mueller napsal(a):

Pane Zlatuška,

EU má být sdružení demokratických států. Tedy alespoň se tak tváří.

Zajímalo by mě, jestli alespoň jeden evropský národ byl v referendu tázán, jestli nejakou multietnickou multi-kulti vůbec chce.
09. 12. 2009 | 22:31

babča napsal(a):

"Při výkonu jakýchkoli funkcí v oblasti výchovy a výuky, které stát vykonává, bude respektovat právo rodičů zajišťovat tuto výchovu a vzdělání ve shodě s jejich vlastním náboženským a filozofickým přesvědčením."

Tak by mě zajímalo, jak by to dopadlo, kdyby se na soud obrátili rodiče ostatních dětí v té třídě, že v souladu se svým náboženským přesvědčením chtějí ve třídě kříže mít.
09. 12. 2009 | 22:47

jirizlatuska napsal(a):

KM: Rozsudek opravdu s EU nesouvisí. ČR například k Evropské úmluvě přistoupila již v roce 1992. Je pravda, že paní Lautsiová je rodilá Finka, pokud ale tohle považujete za "nežádoucí multi-kulti", bylo by podle Vás lepší přestat lít beton do dálnic a začít rychle s obnovou pohraničních opevnění, která se nedodělala za první republiky? Děkuji, o tenhle druh suverenity opravdu nestojím a myslím, že v tom nejsem ani zdaleka sám.
09. 12. 2009 | 22:48

ms napsal(a):

Karel Mueller a jak by znělo ono referendum, které rasy či kultury by měly mít zákaz vstupu do EU a nemohly by státy například některým národům i v rámci EU, třeba Čechům, zakázat vstup ? Navíc pokud vím, tak přistěhovalectví bylo mnohem dříve než nějaká Lisabonská smlouva.
09. 12. 2009 | 22:52

jirizlatuska napsal(a):

babča: Ano, slyšel jsem o kapsáři, který svůj lup obhajoval právem na držení majetku - a ten přece má, když ho drží on, a ne ten, komu ho vytáhl z kapsy. tenhle druh symetrie uplatňování práv bez respektu k právům ostatních má netušené možnosti.
09. 12. 2009 | 22:54

Karel Mueller napsal(a):

Jiří Zlatuška:

Ale nač opevnění? To snad není nutné ... v normálním státě. Jedno však lze: Kdo chce někde žít, musí se v plném rozsahu přizpůsobit a zachovat naprostou loayalitu vůči dané majoritní společnosti. S tím, že každý stát má právo přijmout koho chce. A koho nechce, toho nemusí, aniž by to jakkoliv zdůvodňoval.

Mluvím o suverenních státech, samozřejmě. Nejsem si ovšem jist, jestli něco takového ještě v Evropě existuje ...
09. 12. 2009 | 22:56

Pípa napsal(a):

Ten pán, co tohle napsal je asi chytrý a něco o problematice ví. Jsem rád, že jsem si to mohl přečíst. Jestli je pravda co napsal a já tomu věřím, tak mi potvrdil, že to je jinak než o tom psali jiní. Díky.
09. 12. 2009 | 22:59

Karel Mueller napsal(a):

ms:

Pouze jsem vznesl dotaz, jestli byl nějaký národ tázán. Pokud nebyl, tak nač podiv nad tím, že se nechce, byť s "křížkem po funuse" vzdát svých hodnot a tradic?
09. 12. 2009 | 22:59

yara napsal(a):

Nemusím náboženství všeho druhu, protože si myslím že bůh pokud existuje, určitě "není" ve formě jak si lidé představují. Vědecké poznání a vývoj nutí náboženství neustále korigovat svoje postuláty. Uznávám taky ale, že křesťané neotravují a nevnucují se a tak nějak patří do Evropy a hlavně se už dávno vyrovnali s přehmaty z doby středověku. Sympatický je i budhismus,který do náboženství zatáhl i jógu a různá tělesná cvičení a tím se přiblížil reálnému světu a přírodě. Zato islám s jeho agresivitou a "vyváženým" vztahem k ženám je nebezpečný pro demokratickou EU a celý svět.
Demokratická Evropa je ohrožena
a pokud se nebude důsledně bránit
mohou přijít velké problémy. Nedávno běhal po NETu projev Australského premiéra, který jasně řekl muslimům něco jako, buď budete respektovat naše zvyklosti a náboženství nebo odsud vypadněte! Evropa se musí bránit a chránit svoje zvyklosti a demokracii.
09. 12. 2009 | 23:03

ms napsal(a):

Na přistěhovalectví jsou lidé tázání každých pár let v pravidelných volbách a zatím vždy a všude vyhrávají strany které ho ve větší nebo menší míře tolerují nebo podporují. Protipřistěhovalecké strany jsou zatím všude v menšině. A u onoho referenda právě je důležité znění otázky. Je multikulti například Čech v Německu a Itálii. Má přestěhovaný povinnost přijmou náboženství, které sice možná má většina původních obyvatel ale rozhodně ne všichni atd. Kdybyste se přistěhoval do Itálie, tak byste se povinně stal katolíkem (pokud tedy nejste) a od svých dětí vyžadoval katolicismus.
09. 12. 2009 | 23:05

babča napsal(a):

Pan Zlatuška

No,kdyby ty kříže ve třídě chtěli všichni ostatní rodiče, tak podle Vašeho příměřu by ten kapsář nespíš byla paní Lautsiová.
Jinak dík za Vaše reakce.
09. 12. 2009 | 23:08

Xavier napsal(a):

Babča to trefila a pan Zlatuška se nezmohl na nic víc, než na nechutné obviňování z překrucování práva. 2:0 pro Babču!
09. 12. 2009 | 23:10

jirizlatuska napsal(a):

KM: "... musí se v plném rozsahu přizpůsobit a zachovat naprostou loayalitu vůči dané majoritní společnosti." - Ano, a když plnou loajalitu neprojeví, nastoupí etnické čistky. Děkuji, opravdu nevím, proč bych o tuto suverenitu měl stát a co by mi mohla přinést. Netrpím komplexy do takové míry, abych si je měl potřebu tímto způsobem vybíjet. Vyhánění "jiných" přes různé peripetie v Evropě končilo i vyhlazovacími tábory. I tahle zkušenost ostatně vedla k ustanovení Rady Evropy.
09. 12. 2009 | 23:10

Karel Mueller napsal(a):

V Evropě není stát, kde by nějaké náboženství bylo povinné, nebo se alespoň společensky striktně vyžadovalo hásit se k němu. Mimochodem tento požadavek je prakticky v některých státech USA.
V Itálii by mě nikdo k přihlášení ke katolické církvi nenutil, kříž ve škole jako symbol křesťanství by mi samozřejmě nevadil.
09. 12. 2009 | 23:11

ms napsal(a):

Kříž v soukromé křesťanské škole by mi nevadil. Ve státní škole státu nespojeného církví ovšem. Stejně tak jako by mi například vadily znaky politických stran atd. A to bez ohledu na to jestli zrovna daná partaj by měla většinu.
09. 12. 2009 | 23:14

Karel Mueller napsal(a):

Jiří Zlatuška:
A neříkáte nakonec sám, že vyhánění a čistky byly koneckonců kvůli oné neprojevené loayalitě?
Nebo si chcete stát nechat rozbít a společnost rozvrátit?
09. 12. 2009 | 23:14

Marek napsal(a):

Pane Zlatuško, mluvíte (píšete) jako nějaký zástupce nových pořádků v Evropě, které přece pokročily již tak daleko, že nějaké tradice, zvyky které jsou lidem drahé (a podotýkám že nejsem křesťan) nepotřebujeme, protože již máme něco nového, lepšího. Jako vědce bych si vás dovolil zdvořile upozornit, že toto "něco lepšího" se ještě neosvědčilo tak dalece, jako ty archaické - asi ve škole špatné - kříže. To co máte na mysli jsou zatím jen teorie, které nepřetrvaly zatím ani několik desítek let, na rozdíl od praxe staletí. No - většina lidí s vašimi názory se realitou příliš nezdržuje, spíš jsou asi podstatnější ty teorie.
Pokud budete snad argumentovat zákony a smlouvami, dovolím si připomenout, že jsme tu ještě před 20-ti lety měli socialistické zákony a Varšavskou smlouvu, a jak to s nimi dopadlo, víte sám. A dopadlo to s nimi špatně proto, že jejich zastánci měli radši teorie než realitu.
09. 12. 2009 | 23:34

jirizlatuska napsal(a):

Xavier: Třeba 3:0. A když prijede ze severu spanilá jízda, nahradí se stoprocentní organizovanost třeba kalichem. Něco se mezi tím i vypálí a někdo jiný třeba i spálí, ale to jednotě víry rádi obětujeme. Pak ale úmluvy garantující svobodu vyznání opravdu nepotřebujeme. Děkuji, i 99:0, ale takový svět by mi lákavější nepřipadal.
09. 12. 2009 | 23:38

jj napsal(a):

"Při výkonu jakýchkoli funkcí v oblasti výchovy a výuky, které stát vykonává, bude respektovat právo rodičů zajišťovat tuto výchovu a vzdělání ve shodě s jejich vlastním náboženským a filozofickým přesvědčením.“
Znamená to, že i ostatní rodičové mají toto právo? Můžou chtít, aby ve třídě visel kříž?
09. 12. 2009 | 23:45

Koštěvkoutě napsal(a):

Podle mne kříže a jiné symboly čehokoliv, včetně obrazů současných prezidentů, by se ve veřejné (státní) škole zásadně neměly objevovat. Něco jiného je to u škol soukromých, pokud jsou pod záštitou nějaké ideologie ači nauky pod. Je-li či má-li být občan veden svobodně, tak už i v samotné školní výchově. Pokud někdo chce kříž ve škole (třídě) mít, nechť navštěvuje školu s tímto zaměřením. Howk.
09. 12. 2009 | 23:49

Marek napsal(a):

23.38.48
Opět především úmluvy, abstraktní pravidla, zákony - v podstatě samá teorie, a divil bych se, kdyby nakonec byla úspěšná. A to už proto, že počet jejích zastánců stále klesá, tedy nové příznivce moc neláká (např. většina muslimů na toto "nebere"). Ani to teorii nevadí?
Bohužel s krachem této teorie může přijít krach Evropy jak jí známe, o které tady pořád pane Zlatuško mluvíte. Přemýšlel jste někdy o tomto aspektu, tedy že přehnaný důraz na ochranu ne zcela jasných formálních principů může diskreditovat právě to co je dobré - tedy tu svobodu vyznání?
09. 12. 2009 | 23:51

Milan H. napsal(a):

Pane Zlatuško,
trefil jste se do černého. První blog k problému, který jde do hloubky. Úkolem dnešní školy je připravit děti na to, aby obstály tváří v tvář této pluralitě hodnot a věr, které jsou v Evropě programově od Francouzské revoluce odsouvány do soukromí jednotlivce. V situaci kdy se sekularismus, který je obrovským výdobytkem a výsledkem bolestivých zkušeností náboženských válek, vzdáme, jsme na nejlepší cestě k projevům nábožensky motivovaného násilí, jak jste to správně odhalil. Škola nemá být ateistická, škola má sekulární (mezi tím mnozí kritici rozhodnutí jaksi nerozlišují). Velice děkuji za tenhle blog.
09. 12. 2009 | 23:56

hankacl napsal(a):

Nějak jsem nezachytila informaci, zda v onom italském městě je či není nějaká jiná škola bez křížů, ať státní nebo soukromá. Protože z toho by se dalo usoudit, zda šlo paní Soile Lautsiové o naplnění jejího práva nebo o šprajc.
09. 12. 2009 | 23:58

babča napsal(a):

pan Zlatuška

ta Vaše "spanilá jízda" nemá asi v tomto případě žádnou vypovídající hodnotu.
Když já, nekatolík, přijdu do domácnosti, kde je třeba deset katolíků, považovala bych za drzost a neúctu, kdybych požadovala sundání křížů, aby mě neurážely.
Kdyby naopak deset katolíků přišlo ke mně na návštěvu, považovala bych rovněž za drzost a neúctu, kdyby naopak požadovali vyvěsit všude kříže. Pak už by to totiž nebyl můj domov.
10. 12. 2009 | 00:04

BK napsal(a):

Hm. Náboženské symboly by asi ve školách(tedy těch evropských, ale také třeba australských) viset neměly. Rozhodně ne kříže, které spoustu jinověrců uráží.
Stejně jako se ve svobodné,racionální a k jiným vyznáním tolerantní společnosti nesluší zakazovat dívkám nošení šátků. Kam by to vedlo!
Tmářským Italům to snad někdo vysvětlí. Když ne Finové, on se určitě někdo najde...
10. 12. 2009 | 00:09

jirizlatuska napsal(a):

hankacl: Italske soudy na moznost vyberu jine skoly nepoukazaly, divil bych se, kdyby tenhle argument uz pred soudy nizsich instanci nezaznel, pokud by byl pouzitelny. Misto toho si vymyslely konstrukce o krizi jako symbolu sekularismu, ktere zminuji.

Milan H.: Ano, ateismus s tim skutecne nema co spolecneho. Ten spor muze vest verici matka, ktera si nepreje, aby pri jeji deti byla vira michana se statem a skolou. Zdaleka ne kazdy verici chce mit z deti fundamentalisty. Ani evropska Umluva take neni produkt fanantickych bezvercu. :-)
10. 12. 2009 | 00:13

Milan H. napsal(a):

babča:
jste mimo. Doma si můžete věšet kříže třeba hákové. Veřejná škola má být nábožensky neutrální, ba co víc má připravovat na konflikt náboženských rámců ve sféře soukromé a bez-božnost sféry veřejné. Jak řekl Max Weber v přednášce Věda jako povolání: Dnešek je nábožensky všedním dne. To co je modernímu člověku zatěžko, aby v této každodennosti obstáli a vydrželi to, že náboženské hodnoty odstoupily do soukromé sféry. Pakliže na tyto základní principy sekularismu budeme rezignovat, jsme na nejlepší cestě k náboženským válkám a etnický čistkám, kdy si různí "staří bohové" a různé navzájem konfliktní hodnotové rámce legitimizované zjevením budou činit nárok na ovládnutí veřejného prostoru. Děkuji, ale chci Evropu sekulární, tolerantní a bez nábožensky motivovaného násilí.
10. 12. 2009 | 00:14

Karel Mueller napsal(a):

Marek:

Napsal jste to přesně v obou příspěvcích.
V tom nejlepším případě se Evropa promění v jakýsi ničím nespojený konglomerát kultur a etnik pod nadvládou globálního kapitálu, jejímž vykonavatel bude Brusel a jejíž etnická struktura se bude stále měnit až k postupnému zániku původních obyvatel.
Samozřejmě, islám pravisla multi-kulti už z principu přijmout nemůže a lze očekávat, že po jeho vítězství po dosažení patřičného počtu jeho stoupenců zde zavládnou poměry běžné v islámských státech.
10. 12. 2009 | 00:15

babča napsal(a):

BK

Nemyslíte, že je to věc Italů ? Vám taky nikdo nekafrá do toho, jak to máte doma zařízené.Podotýkám, že nejsem věřící, ale to mě neopravňuje doporučovat to jiným.
10. 12. 2009 | 00:17

babča napsal(a):

Milan H.

Máte pravdu, já chci také Evropu sekulární, ale nelze Italům upírat právo, aby se rozhodli sami Chybí nám jedna informace. A to názory rodičů dětí z dotyčné školy.
Jdu spát. dobrou noc :-)
10. 12. 2009 | 00:23

s... napsal(a):

Marek:
O jakých osvědčených tradicích (navíc v podobě křížů) mluvíte?
1. Křesťanství prodělalo za svou historii tolik změn (přesto, že je postavené na dogmatu!) a rozdělilo se na tolik proudů, že představa křes'tanství jako něčeho konstantního a osvědčeného je velmi lichá.
2. mnohokrát se vyloženě neosvěčilo (vzájemné vyvraždování mezi evangelíky a katolíky, inkvizice, monopol na vzdělání...)

Já mám spíše pocit, že se nám osvědčila občanská práva (starší, než vaše kříže) a posléze práva lidská.
Výhodou sekulárního státu je, že si v něm můžete věřit v Ježíše Krista a nikdo vám to neupírá. V teokracii, tedy ve státě, kde je náboženství součástí práva, by jste třeba musel povině věřit například v Aláha, nebo by vás rekatolizovali, atp.
Nerozumím, co vám příjde špatného a abstraktního na tom, že lidské bytosti mají stejná práva, například právo na vyznání?
O to přeci, dle našich tradic, bojovali čeští stavové.
10. 12. 2009 | 00:26

jirizlatuska napsal(a):

KM: "... vyhánění a čistky byly koneckonců kvůli oné neprojevené loayalitě?" Samozrejme, ze ne, byly kvuli intoleranci tech, kteri vyhaneli, posilali do ghet nebo rovnou plynovali. Na neprojevene loajalite nevidim nic spatneho. Na likvidaci jinakych ano. Neloajalitu k temto likvidatorum pak vidim jednoznacne jako ctnost. A za psychologicky koren intolerance povazuji komplex menecennosti (coz se nevyvraci s tim, ze se muze projevovat jako rasova/etnicka nadrazenost).
10. 12. 2009 | 00:33

Milan H. napsal(a):

babča:

ony v dnešním globalizovaném světě a jednotné Evropě je to tak, že dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech (kterým je i právo na svobodu vyznání), nejsou v kompetenci "Italů". Mezinárodní úmluvy jsou právně nadřazeny nižším autoritám a legislativním předpisům. Takže rodiče si mohou říkat co chtějí, ale o těhle věcech ve veřejném školství rozhodovat nemají. Nesnesou-li pomyšlení, že dítě nebude ve škole hledět na kříž, tak dítě jistě mohou dát na volitelnou výuku náboženství, nebo do soukromé katolické školy. Také přeji dobrou noc.
10. 12. 2009 | 00:33

Václav Matějka napsal(a):

Jen tak mimochodem,nelze podle stejných pravidel napadnout Francii,kvůli zákazu nošení šátků (náboženských symbolů) ve školách?
10. 12. 2009 | 00:40

Karel Mueller napsal(a):

Jiří Zlatuška:

Tady bychom se museli dostat k tomu, co znamená být neloayální.

Když budete zaměstnancem nějaké firmy, tak je od Vás požadována naprostá loayalita. A dodržování etického kodexu a to bez ohledu na zvyklosti a normy společnosti, kde daná firma působí.
Když si to může vynutit firma, tím spíš si to snad může vynutit stát. Nebo už jsou firmy nad státem?

Být loayální k dané zemi znamená především to, že tam nechci zavádět zvyky a zákony, které si přináším z původné země. Jinak jsem kolonizátor.
10. 12. 2009 | 00:42

Karel Mueller napsal(a):

s...:

Mýlíte se. Ona lidská práva musí stát na nějakých hodnotoých základech a ty vytvářív Evropě právě ono křesťanství.

Byla zlomena moc církve, ale nebylo zahozeno křesťanství. Zatím ...
10. 12. 2009 | 00:46

s... napsal(a):

Karel Muler:
Evropa není teokratická, ale sekulární. Nemůže ji tedy spojovat náboženství. Samozřejmě, že evropská kultura je silně ovlivněna křesťanstvím, ale také antikou, osvícenstvím, 30 letou válkou, buržoazními revolucemi, průmyslovou revolucí, 1. a 2. světovou válkou,... Křesťanství, jako jediné pojivo Evropy je naprostý nonsenc. Je pouze součástí kultury. Navíc, jak jsem již uvedl výše v příspěvku pro Marka, křesťanství není nic neměnného.
Vaše temné vize rozpadu Evropy vzcházejí z Vaší mylné představy nehybného starého dobrého světa. Zkuste pročíst učebnici dějepisu a uvidíte, jak divoce se naše kultura proměňovala. Starý dobrý svět je fikce a pokud se dokážeme poučit z hrůz, které jsme na sobě dokázali páchat a vyvarovat se jich, je to jenom dobře. Koncept lidských práv je koncept, který má dlouhou tradici (také křesťanství svého času...), a to, jakým způsobem je dnes formulován a vymáhán je jeden z nevětších výdobytků lidstva.
10. 12. 2009 | 00:52

BK napsal(a):

Babča
No právě, že si nemyslím, že je to jen věcí Italů. Mimochodem si to nemyslí ani ta Finka.
Popravdě, obávám se, aby křesťanské symboly, bez kterých si mnozí z nás dovedou veřejné budovy představit, nebyly díky naší naivní korektnosti nahrazeny jinými.
10. 12. 2009 | 00:55

Karel Mueller napsal(a):

s...:

Pokud jde o křesťanství, tak to samo převzalo leccos s antiky, značný vliv měla např. Platonova filosofie. Ale dobře, mluvme tedy o křesťansko-antickém odkazu (antický odkaz byl znovu objeven v období renezance), na kterém stojí západní civilizace. Samozřejmě lze přidat i ideály VFR a nakonec i socialistické hnutí vzniklé v 19. století (včetně Marxe).

Samo křesťanství na ně reagovalo a přinejmenším protestantská větev se jim značně přizpůsobovala. Ale ať chcete či nikoliv, tak ho lze jako sjednocující prvek použít, všechny státy Evropy jím prošly a alespoň hlavní zásady v nich platí dodnes.

Pokud jde o pohed do dějin, tak se spíš daleko víc podobáme starému Římu, kde roli křesťanství začíná hrát islám.

Znovu opakuji, koncept lidských práv je právně závazný dokument, který musí stát na nějaké ideové základně. Z filosofického hlediska: Neexistuje logicky bezesporný soubor etických norem a proto sám o sobě nemůže stačit. Váš základní omyl je v tom, že si myslíte, že stačí a že bude automaticky nově příchozími akceptován.
10. 12. 2009 | 01:17

babča napsal(a):

BK
nejsme v žádném rozporu, naprosto souhlasím, aby ve a na veřejných budovách nebyly žádné náboženské symboly. Jen se mi nelíbí způsob, jakým se toho v tomto případě dosáhlo. Aby právo bylo přiřknuto jedinci na úkor odebrání téhož práva třeba stovce nebo nevím kolika dalším jedincům. To podle mně jen podněcuje domorodce k nevraživosti a odporu vůči přistěhovalcům odkudkoliv.
10. 12. 2009 | 01:44

el napsal(a):

Jestli jsem to dobře pochopila, Tak Itálie podepsala jakousi úmluvu, a na základě tohoto podpisu musela respektovat individuální právo jedné své obyvatelky. Co je na tom tak diskutabilního? Když něco podepíšu, tak to dodržím, ne?

"Tak by mě zajímalo, jak by to dopadlo, kdyby se na soud obrátili rodiče ostatních dětí v té třídě, že v souladu se svým náboženským přesvědčením chtějí ve třídě kříže mít. "

Taky by mě to zajímalo, ale šlo o státní školu, takže by zřejmě neuspěli.

Podle mě jsou práva jednotlivce primární, a ta práva přece nepodléhají nějakému hlasování, kde většina přehlasuje menšinu. Kdyby se tenhle princip uplatňoval obecně... no ani si nechci ten masakr představovat.

"No,kdyby ty kříže ve třídě chtěli všichni ostatní rodiče, tak podle Vašeho příměřu by ten kapsář nespíš byla paní Lautsiová."

Ta paní se obrátila na soud. Totéž mohou udělat i ostatní rodiče. Nevím, jestli je to možné, ale mohou se snažit, aby se Itálie vyvázala z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

"Kdo chce někde žít, musí se v plném rozsahu přizpůsobit a zachovat naprostou loayalitu vůči dané majoritní společnosti. S tím, že každý stát má právo přijmout koho chce. A koho nechce, toho nemusí, aniž by to jakkoliv zdůvodňoval."

Ale Itálie paní Lautsiovou přijala, má tedy stejná práva jako ostatní Italové, a to i právo obrátit se na soud, má-li pocit, že je na svých právech ukrácena.

"Zajímalo by mě, jestli alespoň jeden evropský národ byl v referendu tázán, jestli nejakou multietnickou multi-kulti vůbec chce."

Jak může být národ tázán? To nedává smysl. Copak se může v nějakém státě vyhlásit referendum jen pro příslušníky jednoho národa? (Jestliže ano, omlouvám se za neznalost, mně to ale připadá absurdní.) A jak by měla znít otázka? Jestli ti, co patří k jinému národu, než je ten oslovený v referendu, se musí odstěhovat? Nebo ti stávající příslušníci jiného národa se vezmou na milost, ale další už přicházet nesmějí? Anebo se vyhlásí referendum, že se nesmí přistěhovat žádný Čech, protože Češi kradou?

"Když budete zaměstnancem nějaké firmy, tak je od Vás požadována naprostá loayalita. A dodržování etického kodexu a to bez ohledu na zvyklosti a normy společnosti, kde daná firma působí."

Ale jestli zástupce té firmy podepíše, že v ní mám stejná práva jako mimo ni...
10. 12. 2009 | 03:21

s... napsal(a):

KM:
Ideová základena lidských práv je jasná:

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Váš koncept jednoho náboženství, který by podle vás zajišťoval homogenitu etických norem, a tedy nekonfliktnost už tady byl. Nefungoval. Vždyť křesťanství se tolikrát rozpadlo a křesťanských válek bylo nespočetně. Váše představa harmonie v čistě křesťanském světě je stejně najivní jako harmonie a homogenita v Islámském světě. Viz sunnité a šíté.

Lidská práva zkrátka zajišťují základní minimum lidské důstojnosti. To je myslím naprosto jasná reakce na děs 2. sv. války, a tedy nejde o pouhou abstrakci, jak tady v diskusi také padlo.

Analogie s Římem je vedle. Řim se rozpadl z jiných důvodů v jiném světě. A rozhodně to byl jeden z nejúspěšnějších státních útvarů a podotýkám, že byl extrémně multi kulti.

Na závěr: kdyby vám chtěl někdo v Turecké škole vnucovat islám, mohl byste ho žalovat u stejného soudu jako ta Finka. Turecko je totiž členem Rady Evropy. Od roku 1949...
10. 12. 2009 | 03:24

mirekP napsal(a):

Děkuji pěkně za takovou vizi. Čeká nás tedy beztvaré přizpůsobení se nicotě. Tj. zrušení vánočních svátků, velikonoc ve školách a zřejmě i jinde. (Vánoční výzdoba - to je přeci rouhání.)

Nějak si neuvědomujeme, že právě naši otcové se zasloužili o to, co tady máme. A jestli nyní dopustíme, aby vše bylo zrušeno ve jménu přistěhovalců, tak nemáme žádné právo na své zvyky.

Ta Finka dobře věděla kde se stěhuje, její děti nikdo do náboženství nenutil a ona přesto ničí tradice starousedlíků.
Nevypadá to s námi moc dobře.

(Nedávno jsem četl článek, že EU už začíná určovat jaká TV má mít jakou spotřebu-obdoba žárovek. Snad nebudeme mít v budoucnu přidělené i litry vzduchu k dýchání.)
10. 12. 2009 | 06:12

Petr z Tábora napsal(a):

Nesouhlasím s Vámi a zastávám názor pana Koudelky a většiny diskutujících pod jeho příspěvkem. Nedomnívám se, že kříž ve třídě je nucením ke katolicismu - podotýkám, že kostel nenavštěvuji.Váš úhel pohledu je obrazně řečeno cestou do pekel. Každý stát si má uchovávat svou kulturní a společenskou identitu.
"Soudce nemusí získávat „podporu lidu“ pro svá rozhodnutí."- samozřejmě, že ne v konkrétním případě, ale obecně nemohou být přeci soudy odtrženy od aktuální úrovně reality. Nemůže vládnout soudcokracie.
10. 12. 2009 | 06:45

jirizlatuska napsal(a):

Petr z Tábora: "Každý stát si má uchovávat svou kulturní a společenskou identitu." No ano, vcetne toho, ze bude mit hloupejsi deti nez jinde - soudci pouzili i argument, ze povinna expozice te nebozenske reklame potlacuje rozvijeni schopnosti kritickeho mysleni (coz ale zpetne vede k tomu, z elidem dobre ve stadu, ktere dela totez). A mimochodem, jeden z tech sedmi soudcu u sebe ma napsano Italie.

"soudcokracie" je nesmysl a pouha parania tech, kterym vadi, ze vladne zakon, nikoli oni. mimo jine je to i chybne utvorene slovo (v cestine maji byt ve slozeninach obe casti ze stejneho jazyka, jazyk je urcite cast ceske kulturni identity).
10. 12. 2009 | 07:11

Petr z Tábora napsal(a):

Pane děkane, každý plaveme na jiné vlně a míjíme se, takže se jistě navzájem nepřesvědčíme. Což nám nebrání strávit příjemný den, který Vám přeji.
"povinna expozice te nebozenske reklame potlacuje rozvijeni schopnosti kritickeho mysleni" - já nepovažuji kříž za náboženskou reklamu, ale projev naší křesťanské civilizace. Je i v našem zájmu, aby se k této civilizaci hlásila většina obyvatel Evropy, pokud ji chceme zachovat do budoucna a nerozpustit pod tlakem agresivnějších kultur. Každá civilizace, která ztratila své kořeny a identitu, tak zanikla.
Teokracie, soudcokracie apod (ty kombinace slov jsem nevymyslel) je něco, co koná bez toho, že by nad tím byla demokratická kontrola. Neznám případ, že by byl soudce v ČR postižen ze evidentně pochybné rozsudky. Pokud soudci neprokážete trestnou činnost, tak je nepostižitelný na rozdíl od všech ostatních profesí.Možná si myslíte, že je to správně. Já si myslím, že je to prostor k ovlivňování a korupci.Není tak vzdálený spor justičního čekatele s prezidentem o jeho jmenování kvůli věku - jinak řečeno, stačí vystudovat, pracovat a nedopustit se trestného činu a už je z dotyčného soudce nad osudy druhých.
10. 12. 2009 | 07:33

Karel Mueller napsal(a):

s...:

Víte, papír snese všechno a snese i větu o lidských právech. Tuším, že za bolševika znělo něco podobného ještě vznešeněji.

Také i zcela odlišnou interpretaci: Takovému Číňanovi -pokud jsou slova lidská práva vůbec přeložitelné - to zní asi jako povinosti poddaného.

Napsal jsem, že neexistuje logicky konsistentní etický kodex a z principu ani existoat nemůže, Nemůže ho tedy poskytnout ani křesťanství. Ale opírá se o určitou ucelenou soustavu, která se v daném prostředí po celé dějiny vytvářela, měla rozhodující vliv na formování a profil společnosti a skutečně může sloužit jako spojovací prvek. Myslíte si, že Američané mají pro nic za nic na bankovkách, že věří v Boha?

Neměl by jste si odporovat. Správně poukazujete na třenice v islámském světě mezi šííty a sunity. Tak to sem obojí přitáhněte a k tomu přidejte křesťanství a značnou část atheistů. A můžeme se začít objímat, snad to objímání přežijeme.

Pokud jde o starý Řím, Řím se stal multi kulti v důsledku natahání otroků do Říma a později i občanů z ostatních provincií. Ale to bylo až poté, co ovládl celý antický svět, jinak vždy platilo klasické V Římě buď Říman. Křesťanství bylo původně náboženství otroků, vládnoucí vrstva ho přizpůsobila tak, aby bylo pro ní přijatelné. Hrálo velmi podobnou roli, jakou hraje dnes na západě islám. Mimochodem - v Římě bylo nakonec víc otroků a levně pracujících neřímanů než potomků původních římských občanů a tak značná část občanů Říma začla žít příživnicky z darů oligarchie kvůli volebnímu právu. Podobnost čistě náhodná?

Křesťanství se ovšem na úpadku Říma vážně podílelo: Např. idea neposkvrněného početí vedlo k extrémnímu puritanství a ženy přestaly rodit děti. Dnes je Evropanky nerodí z jiných důvodů, ale závěr je stejný.
10. 12. 2009 | 08:08

vaclavhorejsi napsal(a):

Jiri Zlatuska to napsal spravne.

Ve statni, resp. verejne skole nemaji nabozenske a ideologicke symboly co delat. To rikam presto, ze povazuji krestanstvi za zasadne dulezity prvek evropske identity.

Prave tak by mi vadilo, kdyby v nejake prevazne ateisticke zemi byly ve skolach deti vystaveny protinabozenske propagande a symbolum (zazil jsem...).

USA jsou jednou z nejvice "krestanskych" zemi na svete, a presto je tam nemyslitelne, aby ve verejnych skolach byly nabozenske symboly.

..
10. 12. 2009 | 08:19

vaclavhorejsi napsal(a):

Karel Mueller:

"idea neposkvrněného početí vedlo k extrémnímu puritanství a ženy přestaly rodit děti."

No, tady jste tedy HODNE ujel...

..
10. 12. 2009 | 08:21

Silvie napsal(a):

Má smysl se k tomuhle vůbec ještě vyjadřovat?

Podle všech eurounijních krasoduchů (včetně těch českých) mají muslimové právo na mešity, ale katolíci je nesmějí ve vlastní zemi "ponižovat" symbolem křesťanství na zdi.

Od Švýcarů se přitom automaticky žádá, aby s nadšením zprznili svou krásnou zemi s tradiční architekturou dalšími minarety.

Vymknuta z kloubů, doba šílí - chce se mi zařvat!
Ať se konečně dostatečně výmluvně vyjádří i občané ostatních zemí ,zda si přejí žít v multi-kulti bordelu! Zatím máme šanci vyhnout se tomu, co nyní sužuje západní země. Pokud se nepoučíme, zasloužíme si to, co zákonitě přijde.

Pan Stejskal sice bude tvrdit, že to bude přenádherný život, který nás kulturně "obohatí", ale já bych mu nevěřila.
Na to jsem poměrně dost zcestovalá.
10. 12. 2009 | 08:26

Daňový poplatník napsal(a):

To Karel Mueler a Marek:
Souhlas, je doplním, že nadnárodní kapitál potřebuje i užitečné idioty, ale protože nikoho nejmenuji, tak snad nikdo nemázne tuto Leninovu myšlenku, vždyť ta idea komubismu je tak čistá a spravedlivá....
10. 12. 2009 | 08:30

Karel Mueller napsal(a):

s...:

Mimochodem jste vzpomněl válku:

Tváří tvář té šílené zkáze a hromadám mrtvol politici usoudili, že jediný lék proti tomu, aby se to mohlo opakovat je maximum monoetnických a monokulturních států, byť to mnohdy bude kruté a snad i nespravedlivé.

Ta zkáza prostě způsobila, že vyhrály na čas odpovědnost a rozum. Asi jen na čas.
10. 12. 2009 | 08:30

Karel Mueller napsal(a):

Vácav Hořejší:

Jak jsem to koupil v Dějinách ženy, tak jsem to prodal. Autor uvedl celé oblasti severní a střední Itálie včetně doby a poklesu.
10. 12. 2009 | 08:46

Lila napsal(a):

ms

Nemohu souhlasit s vaším tvrzením, že ve volbách vždy a všude vyhrávají strany, které přistěhovalectví tolerují nebo podporují. (9.12. 23.05) Mýlíte se!
Otázka imigrační politiky se kupříkladu stala ústředním tématem parlamentních voleb v Dánsku v listopadu 2001. Dosavadní sociálnědemokratická vláda, která nechala přistěhovalectví volný průběh, byla voliči doslova smetena. Dánové tehdy dali jasně najevo, že jim došla trpělivost, že už nechtějí živit početné rodiny negramotných a nepracujících Afričanů; že jim není lhostejný nárůst kriminality a dalších negativních jevů, které jim neregulované přistěhovalectví přineslo.
Oni nebyli apriori proti imigraci, ale vyžadovali stanovení pravidel, která by zabránila přístupu lidem, kteří by zneužívali sociální systém a byli zdrojem problémů, které dřív v Dánsku neznali.
10. 12. 2009 | 08:48

pepr napsal(a):

Každý nechť si pověší doma tolik křížů a zahaluje si obličej, jak se mu zachce, ale do státnch zařízení nepatří ani kříže, ani burky...
10. 12. 2009 | 08:53

ms napsal(a):

Lila, myslím, že se nemýlím,v roce 2001 volby vyhráli liberálové z 31 procenty a druzí byli sociální demokraté s 29 procenty.
10. 12. 2009 | 09:06

Vox populi napsal(a):

Já tu kdesi četl krásnou myšlenku. Tak krásnou, že jsem si ji uložil:

"Nejlepší bude následující dohoda s muslimy:

1. My nebudem immigrovat po milionech do islámských zemí, nebudeme tam stavět kostely, prosazovat atheismus a pití alkoholu, chodit v bikinách a minisukních po městě, šířit pornografii, stavět vepříny a ti Evropani, kteří tam už po generace žili, ti se už dávno stáhli do svých evropských vlastí. (Francouzi z Alžíru, Italové z Lybie,…..)

2. Muslimové nebudou po milionech immigrovat do naších evropských a amerických zemí, nebudou stavět mešity, prosazovat šarii, chodit v šádoru po městě, šířit své hnusné zvyky (bití žen a pod.) a ti, kteří k nám už vnikli, se stáhnou zpět do svých islámských vlastí.
"

Řeknete sami, není to vyrovnané ? Zabránilo by to občanské válce v Evropě, která je jinak nevyhnutelná.
10. 12. 2009 | 09:09

ms napsal(a):

Když do škol patří náboženské symboly, tak co tedy s těmi burkami ? A také jaké symboly tam mají být, co tradiční evropské náboženské znaky jako například obrázky Wotana, Radegasta a Hefaista ? Rozhodně to je naše dědictví a tradice, nevím jestli asiat (nomád, ručník, kšeftař) přitlučený na kříži má mít monopol, přeci jde o přistěhovalce co nám vnutili svůj světonázor a vytlačili to původní co z evropy dělalo evropu ? Dokonce ti cizáci začali stavět ošklivý stavby s křížema, zvonama a věžičkama místo krásných a původně evropských menhirů, svatých hájů a antických chrámů.
10. 12. 2009 | 09:14

JAHA napsal(a):

Ad: autor

"Při výkonu jakýchkoli funkcí v oblasti výchovy a výuky, které stát vykonává, bude respektovat právo rodičů zajišťovat tuto výchovu a vzdělání ve shodě s jejich vlastním náboženským a filozofickým přesvědčením".

Zaiste, mistre pera! Ako ma zaistit tuto vychovu a vzdelanie v zhode s ich vlastnym nabozenskym a filozofickym presvedcenim, pokial su v triede neveriaci, veriaci krestania, moslimovia, budhisti,...satanisti...

Rozsudok podla tohoto clanku znamena, ze tam, kde sa v statnych skolach nevyucuje s ich nabozenskym...presvedcenim(t.j. satanska biblia, koran, tora, novy zakon...) mozu vsetci rodicia takychto deti zazalovat stat a ziskat odstupne.

Obhajovat absurdnosti odvolanim sa na akykolvek absurdny a v praxi nevykonatelny clanok absurdneho zoskupenia - kam sa podel obycajny zrdavy, normalny sedliacky rozum, Europo!
10. 12. 2009 | 09:16

Karel Mueller napsal(a):

Vox populi:

Má to drobnou vadu.

Nemá to šanci na úspěch.

Měl by jste jednoho spojence. Bin Ládina. Vřele by souhlasil, ovšem s tím, že USA opustí všechny základny v muslimském světě.

Takže mohu jen doporučit požádat o audienci u paní Clinton :-).
10. 12. 2009 | 09:17

Vox populi napsal(a):

MS,
Kolik je tu vyznavačů Peruna ? Radegast už sochu má. Kolik má svých věřících ?
10. 12. 2009 | 09:21

ms napsal(a):

Vox populi, číslo rozhoduje ? Nebo to co je tradiční a původní ? To že se nějací vyznavači nějakýho ručníka přitlučenýho na kříži přemnožili to není problém tradice, maj si sbalit kufříky a jít zpátky na blízký východ.
10. 12. 2009 | 09:23

Karel Mueller napsal(a):

Teorie a praxe:

Zkusme opustit akademickou debatu a položme si otázku, jaký to má konkrétní dopad na Itálii a její obyvatele.

Lze očekávat značnou nevraživost ze strany Italů. Jednak z důvodu náboženských a současně nacionálních.

Tento průsečík je velmi nebezpečný - tady už stačí ekonomická krize a na občanskou válku máte zaděláno.

Co asi pan farář teď káže v italských kostelech si mohu snadno představit.
10. 12. 2009 | 09:25

Silvie napsal(a):

Ms,

bohužel, pan Stejskal vám vysvětlí, že by bylo porušením lidských práv, kdybyste muslimce zakázal nosit do školy šátek a burku.
A křížem na zdi byste se mohl dotknout její víry.

Jo, v takové demokracii to žijeme!
V Evropě musí země jako Itálie, Španělsko, Francie atd. živit i ilegály, kteří se jim tam hromadně vyloďují.
Nedejbože poslat je přes moře zpátky - to by bylo přece nelidské! To si raději podřízneme vlastní větev a vlastním dětem utrhneme od úst.

Chování politiků, kteří neustále , i přes odpor 90 procent občanů, podporují imigraci, by se měl trestat jako vlastizrada!
10. 12. 2009 | 09:29

Vox populi napsal(a):

Karel Müller,
Vaše replika má drobnou vadu.
US základny v islámských zemích existují na pronajatých pozemcích, jejich personal se mimo základny projevuje pouze jako velice zdrženliví a movití turisti.

Navíc je jejich přítomnost dočasná. GI´s se v muslimských zemích neusazují a nepožadují respektování svých zvyků hostitelskou zemí.
10. 12. 2009 | 09:30

ms napsal(a):

Vox populi, čirou náhodou vlády oněch GIs nevnucují vládám zemí kde jsou na návštěvě politický systém, koncept euroamerických lidských práv, obchodní povinnosti nebo to s jakým prvkem u sebe doma můžou a nemůžou jezdit na cetrifudze ?
10. 12. 2009 | 09:34

Karel Mueller napsal(a):

Vox populi:

Ale no tak, já s Vámi souhlasím :-).

Jen říkám, co by bin Ládin žádal.
10. 12. 2009 | 09:37

Vox populi napsal(a):

ms,
ano, číslo (nula) rozhoduje. A nezlobte se, ale na takové pitomosti nelze odpovídat. Je to úroveň rozumbradů z mateřské školky.

Křesťanství je v naších zemích už tisíc let tradicí. Pokud se chcete klanět Radegastovi, kdo vám v tom brání ? Snad jen obava, že budete lidem za vola.
10. 12. 2009 | 09:38

Vox populi napsal(a):

Karel Mueller
Já vím, že si (už dlouho) rozumíme. :-))
Oni by to bin Láďíkovi zatrhli sami obyvatelé, protože by přišli o dobré kšefty.
10. 12. 2009 | 09:41

ms napsal(a):

Islám v evropských zemích má také dost dlouhou tradici, podívejte kdy přišel do Španělska nebo od kdy sídlí na Balkáně či kdy se objevil ve Východní evropě - mimochodem velké procento těch přistěhovalců s Islámem kteří jsou ve Švýcarsku, to nejsou Arabové ale Evropané z Bosny či Albánie. Tradiční, místní atd. Tohle není věc dětinskosti, spíše na tom paradoxním příkladu jsem vám chtěl naznačit, že odvolávání se na tradice atd. může být obousečné a že aktuální podoba Evropy vznikla prostě přílivem myšlenek a ideí zvenčí. Evropa dnes, kterou tak strašně bráníme je jinou Evropou než před sto lety a ta byla jiná než před dvěma sty lety atd. A za sto let bude ještě jinak. Kdy a kde je to optimum co máme zachovat.
10. 12. 2009 | 09:43

Lila napsal(a):

ms
Sami Dánové tehdy (v listopadu 2001) vnímali a hodnotili odsunutí sociální demokracie na druhou pozici za liberály z Venstre jako zlomový okamžik ve vývoji země.

Na nutnost zpřísnění podmínek pro imigranty měli tehdy stejný názor udření rybáři (ve 30 vypadající na 50) jako noblesní zástupce šéfredaktora prestižního listu Jyllands-Posten. Jejich argumenty nám připadaly logické a lidsky pochopitelné.
10. 12. 2009 | 09:44

ms napsal(a):

Lila, já jsem původně psal nejen o podpoře ale i toleranci. A Liberálové tolerují přistěhovalectví jen mu dávají jiný právní rámec. Jejich výhra nic nevyvrací. Čistě antipřistěhovalecké strany nikdy nadpoloviční většinu nezískaly.
10. 12. 2009 | 09:47

Vox populi napsal(a):

Islám v evropských zemích má také dost dlouhou tradici, ale pouze jako agresor, vetřelec a NEPŘITEL !
Balkán: Poturčenec horší Turka. Lidová moudrost. Jak mají poturčence na Balkáně rádi jsme viděli v Srebenici.
10. 12. 2009 | 09:50

Silvie napsal(a):

Cestu z toho srabu vidím jen v přitvrzení.
Nepřijímat žádné další přistěhovalce, ty, kteří tu jsou donutit k naprosté asimilaci. Pokud nebudou akceptovat pravidla, ven!!!

Jiné východisko neexistuje.
10. 12. 2009 | 09:52

ms napsal(a):

Vox Populi, to co píšete je s prominutím nonsens. Islám byl stejným agresorem jako křesťanství. Není cosi jako věčné mírumilovné evropské náboženství. V historii se to prostě míchá.
10. 12. 2009 | 09:52

Karel napsal(a):

Ať se to někomu líbí, nebo ne, kultura Evropy má křesťanské základy; jako absolutnímu ateistovi je mi to jasné. Proč asi můžeme mít jen jednu manželku? Proč se asi tak v neděli nechodí do práce? Proč asi tak říkáme "pane Bože" a "Ježiši Kriste"? Kříže je a zůstane symbolem tradice, z které Evropa vyšla. Jen tak mimochodem, už paní podala žalobu na své rodné Finsko? Copak tak asi na něm je, to modré?
10. 12. 2009 | 09:58

SuP napsal(a):

Možná budu opakovat už po někom, ale číst tuto debatu mě trochu vyčerpává.
Nicméně:
Jaký je rozdíl mezi požadavkem finského přistěhovalce do země odlišné náboženské tradice a případným požadavkem muslima, přestěhovaného do Čech, že tu chce mít mešitu?
10. 12. 2009 | 10:00

Vox populi napsal(a):

"aktuální podoba Evropy vznikla prostě přílivem myšlenek a ideí zvenčí"
Osvícenství přišlo z Afriky ?
Newton byl Arab ? Střízlivé a podnikatelské protestanství je dárek islámu, nebo lovců lebek ? Parní stroj sestrojil a nám daroval Dalajláma ?

"..antipřistěhovalecké strany ZATÍM nadpoloviční většinu nezískaly..."

Já také ZATÍM volil ODS. S tím je konec. Znám mnoho lidí, kteří teď budou volit velice radikálně a jinak. Ne ze sympatií, ale aby nas..li politiky. Aby je šokovali. DS v parlamentě by byla šok. Obrovský a (doufejme) i hojivý.
10. 12. 2009 | 10:01

Vox populi napsal(a):

SuP
žádný. Až na to, že Finové nebudou zabíjet atheisty až tu budou mít početní převahu. Muslimové to dělat budou.
10. 12. 2009 | 10:04

Luboš napsal(a):

Vox populi to vystihl úplně přesně. A faktem je také to, že na finské vlajce je opravdu kříž, takže Finka si to asi měla nejdřív vyřídit ve Štrasburku s Finskem (Jak může být na veřejné budově ve Finsku vlajka s náboženským symbolem???), a pak žalovat Itálii...
10. 12. 2009 | 10:24

Mour napsal(a):

Ad autor a Václav Hořejší:

Myslím, že malý kříž visící na stěně ve třídě nijak reálně neomezuje právo rodičů „zajišťovat tuto výchovu a vzdělání ve shodě s jejich vlastním náboženským a filozofickým přesvědčením“. Myslíte, že bych měl právo jakožto případný rodič – kreacionista požadovat, aby ve škole odstranili ze stěny znázornění evolučního stromu života (koneckonců – zastávání evoluční teorie je také - do určité míry – věcí víry)? Čím lze argumentovat proti – konsensem převážné části vědecké obce o velmi pravděpodobné správnosti darwinismu? Právo rodičů „zajišťovat tuto výchovu a vzdělání ve shodě s jejich vlastním náboženským a filozofickým přesvědčením“ žádnou takovou podmínku neobsahuje. A rodič - anarchista by mohl požadovat, aby ze tříd odstranili fota presidenta Klause? Ač právník, mám obavu, že nález ESLP v tomto případě může mít neblahé následky, jelikož není založen na nějaké obecně přijatelné empirii (což by představoval např. zákaz zahalovat si z náboženských důvodů obličej, jelikož by potom např. do školy mohla chodit místo dotyčné její sestra), ale na tom, že přikládá nevinnému náboženskému symbolu, který se stal součástí všeobecné kultury dané společnosti, zcela neadekvátní (přílišný a nesprávný) význam.
10. 12. 2009 | 10:27

Vico napsal(a):

Autor dle mého příhodně se distancoval od článku vysokoškolského učitele ústavního práva Zdeňka Koudelky. S tímto pánem mám vždycky dost velký problém.
On je totiž zároveň i náměstek NSZ Vesecké, příznivec Miloše Zemana a člověk s vysokými politickými ambicemi/kandidatura do PS/. Zvláště u ústavního práva je tragédií, pokud se v odborných statích uplatňuje politicko advokátní způsob výkladu práva.To už tu klidně něco může napsat i Mareček Benda.

Jinak nemá smysl se zapojovat příliš detailně do shora probíhající diskuze skálopevně přesvědčených, kteří se nepohnou ve svých názorech ani o ten jeden příslovečný centimetr.

Jen je úsměvné, jací se tu malují strašáci. Například ta "nemožná" Listina základních práv a svobod, která nejspíše přivede nás a celou Evropu do hrobu, když předtím až po krk zasypána pískem bude kamenována mohamedány.

Dalším strašákem je tu nebezpečí evropské soudcokracie, která by případně mohla být v ochraně lidských práv aktivistická.

Jsem rovněž kritikem občasného aktivismu zejména u soudů, jejichž rozhodnutí jsou konečná - nenapadnutelná řádným ani mimořádným prostředkem.

Ale zároveň děkuji Bohu, že už tu nemusím řešit aktivismus různých těch diktátorů a podobné sebranky onoho starého dobrého světa, který nám tu jaksi pozvolna odchází/kéž by tomu tak bylo/.

Jaký to je vlastně ten svět, na který vzpomíná třeba pan Kuras? Stačí se koukat na televizní kanál Viasat history. Děkuji nechci.
10. 12. 2009 | 10:29

Xavier napsal(a):

Pane Zlatuška, vy té Babče prostě nechcete rozumět! Že by zraněná mužská ješitnost? Vždyť je to tak prostinké!

Ve vašem článku, stejně jako ve vašich diskusních příspěvcích, zaměňujete svobodu vyznání s právem na ochranu před náboženskými symboly. Žádné takové právo však neexistuje. Kdyby byla ona finská dívka nucena k účasti na náboženské výchově, byla by námitka její matky oprávněná. To se však nestalo.
Koncepce lidských práv (u nás proběhlo vše s předstihem a zároveň bylo posléze tvrdě rozdrceno Habsburky) je založena na přesvědčení, že stát nemá být autoritou ve věcech víry (týká se především existence státní církve a perzekuce jiných vyznání). To je něco úplně jiného než to, co hájíte vy, totiž že stát má zajišťovat ochranu občanů před jakýmkoliv světonázorovým vlivem v rámci svých institucí. To je totiž nemožné. Sekulární charakter státu spočívá v oddělenosti od mocenských struktur církve, ne od křesťanských hodnot, ze kterých sekulární stát vychází. Sekulární stát, který se postaví proti těmto hodnotám, absolutizuje sám sebe a stává se institucí, jemuž nelze odepírat poslušnost. Ve Spojených státech, pane Hořejsí, je sice od 80. let zakázáno se ve státních školách na začátek vyučování modlit, ale všichni školáci každé ráno přísahají věrnost Spojeným státům (I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands...). Zajímavé, že ano...?!
10. 12. 2009 | 11:03

důležité napsal(a):

Od 1.1.2010 začiná platit CODEX ALIMENTARIUS. Nejedná se o ochranu spotřebitele, ale o byznys a cílené omezení výživy obyvatelstva!!!

Každá kráva na planetě bude muset být očkována Recombinant Bovine a Growth hormonem.

Každé zvíře určené ke konzumaci bude očkováno antibiotiky a growth hormonem.

Všechny potraviny budou ozařovány.

Neuvěřitelně vysoké limity pro povolené chemické látky v potravinách - znovuzavedení zakázaných pesticidů!

Naopak - živiny jsou posuzovány jako JEDY (!) a limity pro vitamíny jsou výrazně omezeny!

Co se stane s populací, která bude konzumovat nehodnotné jídlo bez živin a vitamínů, si domyslete sami...

Už dnes je v obchodech spousta potravin, které sice vypadají hezky, ale nemají žádnou výživnou hodnotu...od 1.1.2010 to bude oficiální - pod záštiou FAO a WHO!

A co dělají politici a ochránci spotřebitele? Nic...

http://gloria.tv/?media=33061
10. 12. 2009 | 11:36

Silvie napsal(a):

REFLEX - Kdo je na řadě? Bohumil Pečinka
Proč jsou v Nizozemsku vražděni politici a intelektuálové?
Muslimové dnes tvoří osmadvacátý stát Evropské unie
Foto: Isifa.com
Obrazně řečeno, Češi v této věci připomínají návštěvníky mořského parku, kteří se přes tlusté sklo akvária dívají na procesy spojené s diskusemi o limitech přistěhovalectví. Za dalších dvacet let budeme v tom akváriu už i my.
VÝROBA VOLIČŮ
Velká aféra propukla nedávno ve Velké Británii. Poradce expremiéra Tonyho Blaira se přiznal, že velkorysá imigrační politika Labour Party byla od roku 1997 zaměřena k jednomu cíli - vyrobit si nové voliče. Levicoví labouristé měli zjištěno, že devadesát procent přistěhovalců v první generaci volí právě tuto stranu. Za tuto dobu přišlo do Británie přes tři milióny imigrantů, což je zhruba pět procent populace. Imigrační politika se tak stala prodlouženou rukou vnitropolitického boje.
Krátkodobě se tímto možná dají vyhrát jedny volby, ale střednědobě to vyvolává silné společenské tlaky. Výsledkem nezvládnutého náporu cizinců v Británii bylo, že část tradičních levicových voličů převážně z dělnických profesí, kteří se báli o svou práci, se začala přesouvat ke Straně nezávislosti a bohužel i postfašistické Národní straně. Svým sociálním inženýrstvím labouristé zadělali své zemi na budoucí konflikty.
NOVÝ STÁT?
Zvláštním případem imigračních konfliktů je přistěhovalectví z muslimských zemí. Týdeník The Economist před rokem napsal, že 25 miliónů muslimů v západní Evropě tvoří 28. stát Evropské unie.
Nejsilnější debata o tom probíhá v Nizozemsku. Vážný tón dostala ve chvíli, když byl v květnu 2002 zastřelen kritik islámu a politik Pim Fortuyn, jenž prolomil tabu politické korektnosti a otevřeně se vyjadřoval o okolnostech státu ve státě, který větší část muslimů v jeho zemi zavádí. V reakci na jeho smrt vstoupila na scénu Somálka Ayaan Hirsi Ali, která se záhy stala populární v celém světě.
Tato žena byla v mládí násilím podrobena obřízce a později měla být provdána za neznámého muže. Nakonec se zachránila odchodem do tolerantního Nizozemska, vystudovala zde a po Fortuynově smrti se stala obhájkyní hodnot demokratického a liberálního státu.
Ve svém prvním velkém článku napsala, že učení islámu je živnou půdou pro fundamentalismus a terorismus. Podle ní se muslimové už od mládí plně podrobují zákazům a příkazům, které jim ukládá korán. Vztahy v islámském světě jsou striktně hierarchické, plné antisemitismu, vše se zaměřuje na budoucí život. Podle Hirsi Ali je v dnešní době islám neslučitelný s demokratickým státním zřízením.
Tato žena se záhy stala mluvčím mnoha muslimek v západním světě, které mají postavení druhořadých lidí: neplatí pro ně právní stát, jsou zneužívány, je na nich prováděna rodinná msta nebo jsou nuceny k sňatkům. Na toto téma napsala scénář k filmu, který natočil slavný nizozemský režisér Theo van Gogh. Krátce po premiéře byl Gogh nalezen s proříznutým hrdlem a v břiše měl vražený nůž s dopisem, v němž stálo, že na řadě je Hirsi Ali. Od roku 2004 začala tato žena, která se mezitím stala poslankyní, žít s ochrankou.
FATVA
Jejím parlamentním kolegou v liberálně pravicové VVD byl svého času poslanec Geert Wilders. Stejně jako ona obhajoval principy liberálního státu, jako je oddělení náboženství od státu nebo platnost právních norem pro všechny občany. Stejně jako van Gogh nebo Hirsi Ali měl ofenzívní styl, tak typický pro svobodomyslnou nizozemskou kulturu. Nakonec dopadl podobně. Byla na něj uvalena fatva a nyní je na útěku. Mimochodem, jeho Strana svobody je v nizozemských průzkumech popularity na prvním místě.
Když měl tento týden jako řádný poslanec nizozemského parlamentu Wilders vystoupit na půdě Senátu, zrušil jeho návštěvu předseda Přemysl Sobotka s odůvodněním, že pro jeho názory zde není místo. Škoda že si nevzpomněl na tradici filozofa Voltaira a neprohlásil něco v tom smyslu, že s jeho názory nesouhlasí, ale bude hájit jeho právo je říkat, a současně odsoudí způsob, jakým mu islamisté usilují o život. Bohužel jsme se od pana Sobotky, známého svou prezidentskou ambicí, nedočkali ani jednoho, ani druhého. Popřejme mu, aby jednou nebyl na řadě on sám.
10. 12. 2009 | 11:37

Marek napsal(a):

Autor pozabudol na to, že kríž nie je len náboženský symbol, ale i kultúrny (a tak argumentovali i Taliani). A nedokážem si v praxi predstaviť sekularizmus od kultúry. To chce autor zrušiť Vianoce, odstrániť kríže z cintorínov, z miest tragédii a nehôd, premenovať štát San Marino, mesto Los Angeles, San Diego,...?
10. 12. 2009 | 11:44

Vox populi napsal(a):

Náboženské symboly nejsou jen kříž na zdi, ale i celé gotické a barokní malířství a sochařství.
Co s tím ? Muslimové s tím naloží, jako naložili s Budhovými sochami. Jen co jim naši kolaboranti umožní získat většinu.
10. 12. 2009 | 11:51

s... napsal(a):

Xavier:
Sekulární charakter státu spočívá v oddělenosti od mocenských struktur církve, ne od křesťanských hodnot, ze kterých sekulární stát vychází.
Máte na mysli Turecko?

KM:
Podprahově srovnáváte lidská práva z vedoucí úlohou komunistické strany.

To už jste se opravdu rozjel.

Je mi jasné, že víra je věcí emocionální, ale prokazujete jí medvědí službu tím, že diskutujete demagogicky. Ano, demagogie církví se stala vládě křesťanství v Evropě osudnou. Nebyli to musulmani. A demagogie zničí i teokracie na východě. Jen se obávám, že k tomu dojde po další sérii náboženských válek. K tomu připočtěme vymoženost 20 tého století jakou jsou národní státy s jejich národními myšlenkami (jsme lepší) a vyjde nám, že nás úplně jednoduchá budoucnost nečeká.
Zkrátka dodržování lidských práv je jediná možnost, jak zabránit pokračování nekonečného seriálu s názvem "Čiň jiným to, co nechceš, aby oni činili tobě".
10. 12. 2009 | 12:19

Marek napsal(a):

Budeme odstraňovať i zástavy štátov ako Veľká Británia, znak Slovenska a stovky zástav krajína a erbov miest a štátov? Táto symbolika jasne odkazuje na kríž. Tento boj pripomína snahy komunistov. Aj tí nahradili slovenský erb s dvojkrížom erbom s vrchov a ohňom, lebo im prekážala symbolika kríža. A českému levovi zobrali z hlavy korunu a namiesto nej mu dali hviezdu, lebo im koruna pripomínala feudalizmus. Nikdy nepochopili, že ľudia nevidia v českom erbe feudalizmus, ale kultúrne a historické dedičstvo. Preto sa veľmi rýchlo po revolúcii Česko vrátilo k pôvodnej podobe štátneho znaku. Ľudia nikdy umelý výtvor neprijali za svoj. Aj teraz v Taliansku vidíme podobný odpor. Dokonca talianska lavica označila rozhodnutie súdu za porážku zdravého rozumu a liberáli označili rozhodnutie súdu za mylné.
10. 12. 2009 | 12:33

Marek napsal(a):

A neviem si predstaviť, že keby som sa niekde presťahoval, že tam začnem všetkých poučovať a súdiť sa s celou krajinou (a ešte k tomu budem zneužívať na to svoje deti, ktorým by som mal skôr pomáhať zaradiť sa do života v novej krajine). No, aj taký sú rodičia...
Faktom zostáva, že tým krížom ako kultúrnym symbolo Taliani nechceli nikoho urážať a ani nikomu vnucovať. Podobne ako Vianocami. Čiže ide skôr o kultúrne dedičstvo, alebo sentiment a nepripisoval by som tým krížom a Talianom zlý úmysel.
10. 12. 2009 | 12:44

Silvie napsal(a):

Já dost dobře nechápu, proč sem ti imigranti vůbec lezou, když je naše "odporné tradice" tak urážejí?!
Proč je neuráží taky vysávání států, v nichž se coby nezvaní hosté zavrtali?!

Asi to krasoduchům bude znít xenofobně, ale mně je to celkem jedno. Přece se nebude přizpůsobovat domorodec přistěhovalci? Pokud si takhle někdo představuje demokracii, pak si plete pojmy s dojmy.
Dokud naši politici neuvidí v parlamentu na vlastní oči sedět poslance za DS, tak se neproberou. Možná by to jejich "změně pohledu" kapku pomohlo, když už nejsou schopni respektovat přání většiny občanů.
10. 12. 2009 | 12:51

Vox populi napsal(a):

s.....
Turecko bylo sekulární stát. Od Atatürka až do 60.let. Od té doby jde sekularní stát do pr.... (vy víte kam a já to napsat nesmím)
Sekulární stát v Turecku chrání především armáda, které pokrokoví blbci celé Evropy uvědoměle hází klacky pod nohy.
10. 12. 2009 | 13:10

Xavier napsal(a):

S...

Turecko přejalo model, který přivedla na svět poreformační Evropa. Tento model však islámu není vlastní. Je v rozporu s islámskou šárijou, která zavazuje každého muslima přivést celý svět do domu Islámu nastolením prorokových řádů a ustanovení. V islámu neexistuje rozdíl mezi politickou a náboženskou sférou, proto dochází ke konfliktu s euroamerickým chápáním společnosti postaveném buď na občanském či národnostním principu, přičemž někde oba splývají v jeden (např. v USA, dříve ČSR).
10. 12. 2009 | 13:14

Chlodwig napsal(a):

Yara

"Uznávám taky ale, že křesťané neotravují a nevnucují se a tak nějak patří do Evropy a hlavně se už dávno vyrovnali s přehmaty z doby středověku."

"Přehmaty" se děly hlavně v novověku, nejen čarodějnické hony, ale např. i v moderníi době genocida pravoslavných katolickými CHorvaty ve 40. letech. Pokud jde o nevnucování, tak v tom 20. stroletí kdo v Ch orv atsku nepřestopuil nas katolicismus, byl na místě zastřelen.

Vox populi

Ano, dočasná přítomnost. My tady u nás mezitím dokážeme dočasný pobyt cizích vojsk i změřit, protože už nvíme, že jednotkou dočasnosti je 1 Furt...
10. 12. 2009 | 13:30

s... napsal(a):

xavier:
No to už je jiná debata, Islám a lidská práva. To si nechme pod jiný blog, tady se jedná o Koudelkovo "právo na náboženské projevy státu"
Turecko je sekulární již cca 9O let, států, kde je hlavní náboženství Islám a jsou sekulární je také daleko více. Např. Uzbekistán, Bosna a Hercegovina atd...

Je opravdu nebezpečné svět bipolarizovat na Křesťany a Muslimy. Redukce lidí na pouhé nositele dogmatu je úplný nesmysl. Člověk je celá bytost, i když je to zrovna muslim, křesťan, nebo agnostik. A v okamžiku, kdy se přece jenom nějaké ideologii částečně a na velmi krátkou chvíli podaří uádělat z lidí pouhé nositele idologie, eskaluje to v násilí proti jinověrcům. Koneckonců i taková nicotnost jakou je příslušnost k fotbalovému týmu často eskaluje v násilnosti.
Proto je nutné bránit sekulární stát a lidská práva. Nemůžeme se jich přece vzdát pro to, že se svět nevyvíjí synchronně a v některých zemích vládne dosud teokracie. Máme se stát také teokracií?
10. 12. 2009 | 14:36

Taoiseach napsal(a):

Karel Mueller

"EU má být sdružení demokratických států."

Kdo Vám to napovídal? Slyšel jste někdy něco o Jednitném evropském aktu?
10. 12. 2009 | 14:43

Taoiseach napsal(a):

Karel Mueller

"Ale nač opevnění? To snad není nutné ... v normálním státě. Jedno však lze: Kdo chce někde žít, musí se v plném rozsahu přizpůsobit a zachovat naprostou loayalitu vůči dané majoritní společnosti. S tím, že každý stát má právo přijmout koho chce."

1) Je třeba si vybrat: buď volný pohyb osob - nebo právo státu přijmout, koho chce.

2) Když jsem se narodil v této zemi a přitom odmítnu "zachovat naprostou loyalitu vůči dané majoritní společnosti" (čímž asi myslíte ten ksindl, co zrovna převládá ve sněmovně) - co se mnou uděláte? Vyhostíte mě? A kam?

"Pouze jsem vznesl dotaz, jestli byl nějaký národ tázán ... nač podiv..., že se nechce ... vzdát svých hodnot a tradic?"

Kdo má právo mluvit za národ. Kdo má právo říkat, jaké jsou jeho hodnoty a tradice?

"nadvládou globálního kapitálu, jejímž vykonavatel bude Brusel"

Globální kapitál je soukromý. Pokud si myslíte, že se mu desetimiliónová země ubrání spíš než půlmiliardový celek, je to jistě Váš legitimní názor.

"Když budete zaměstnancem nějaké firmy, tak je od Vás požadována naprostá loayalita."

Ano, leč pouze v souvislosti s výkonem zaměstnání podle pracovní smlouvy. Firma nesmí zasahovat do Vašeho soukromí - na to už jsou zákony (i když chápu, že se Vám to nelíbí).

"Ona lidská práva musí stát na nějakých hodnotoých základech"

Nikoli, drahý Watsone: právě lidská práva jsou sama o sobě základní (nejvyšší) hodnotou.

"koncept lidských práv je právně závazný dokument, který musí stát na nějaké ideové základně. Z filosofického hlediska: Neexistuje logicky bezesporný soubor etických norem..."

Zmatení pojmů: koncept je něco úplně jiného než dokument, který je něco úplně jiného než soubor norem.

"neexistuje logicky konsistentní etický kodex"

Což ovšem neznamená, že by základní lidská práva nebyla jasně vymezena - od revolučního prohlášení práv člověka přes poválečnou všeobecnou deklaraci lidských práv až po onu listinu, co tolik vadí firmě Klaus, Koudelka & spol. s r. velmi velmi o.

"Např. idea neposkvrněného početí vedlo k extrémnímu puritanství a ženy přestaly rodit děti"

No konečně něco: to bude ono - hup na to!

"Tváří tvář té šílené zkáze a hromadám mrtvol politici usoudili, že jediný lék proti tomu, aby se to mohlo opakovat je maximum monoetnických a monokulturních států, byť to mnohdy bude kruté a snad i nespravedlivé."

Pokud jste myslel první světovou, tak ano. Ale jaksi to nevyšlo, takže hned po druhé válce začla vznikat jednotná Evropa.

"...a na občanskou válku máte zaděláno. Co asi pan farář teď káže v italských kostelech si mohu snadno představit."

Znám docela dost Italů a žádný z nich takhle vypatlaný není.
10. 12. 2009 | 15:28

Taoiseach napsal(a):

babča

"Když já, nekatolík, přijdu do domácnosti, kde je třeba deset katolíků, považovala bych za drzost a neúctu, kdybych požadovala sundání křížů, aby mě neurážely."

Jenže VEŘEJNÁ škola není domácností katolíků.

"Nemyslíte, že je to věc Italů ?"

Italů je circa 60 miliónů a názory na "věc" mají nepochybně různé. Ale všichni musí dodržovat v Itálii platné právní normy (tedy včetně evropských).
10. 12. 2009 | 15:52

Karel Mueller napsal(a):

s ...:

Neím, jak jste dospěl k závěru, že podprahově srovnávám lidská práva s vedoucí úlohou komunistické strany. Ale jen poznámku k tou, co jste dál napsal.

Víte, já Vám docela rozumím. Sníte o tom, že zaniknou národy a odstraní se nebezpečí opakování historie. Uvedu Vám případ. Jako národ jsme velmi heterogenní, jsme ve středu Evropy a přehnala se tímto územím snad všechna evropská etnika. Když se podívám na fota tříd ze škol, do kterých jsem chodil, tak by jste tam našel všechny typy: Slovany, Němce, Skandinávce, románské i balkánské národy, jak je obvykle známe a představujeme si je. I když je to hrubě nekorektní, tak mohu poznamenat, že genetický faktor skutečně působí, ale to nebudu pitvat.

Důležité ale bylo, že jsme měli všichni napsanou jednu národnost a žádná multi-kulti se ani nevedla, ani by se netolerovala. To bylo rozhodující - proto nedocházelo k žádným vnitřním třenicím a také případný zahraniční zájemce zde neměl žádnou pátou kolonu.

Onou multietnickou multi-kulti dosáhne pravý opak toho, co by jste chtěl. Takový stát je velmi nestabilní a z vnějšku zranitelný. Samozřejmě, to je výhodné pro toho, kdo mu z vnějšku vládne. A samozřejmě se počítá s vládou globálního kapitálu. Jenže ten globální kapitál není a zejména v budoucnu nebude z více důvodů jednotný, na to jsou mj. příliš omezené zdroje a tak nás nutně čekají ekonomické krize. A co to znamená na průsečíku s náboženskou a etnickou nevraživostí jsem napsal jasně.
10. 12. 2009 | 16:41

Karel Mueller napsal(a):

Taoiseach:

- Volný pohyb osob se vztahuje pouze na státy, které mají v tomto směru dohodu a na osoby, která mají jejich občanství. O loayalitě jsem se zmiňoval.

- Kdo má právo mluvit za národ? Slovo právo má v tomto směru dost vágní význam. Samozřejmě, může namítnout, že lidé jsou telata a po patřičné mediální masáži odsohlasí cokoliv. A tu masáž není obtížné zajistit - media mají dávno zahraniční vlastníky. Ale můžete si např. zjistit, jestli chtějí stejné poměry jako v některých západních velkoměstech.

- Možnosti monoetnické a monokulturní desetimilionové země jsou velmi malé, možnosti multi-kulti multietnického půlmiliardového celku jsou nulové.

- Poadavkem loayality stát do Vašeho soukromí nezasahuje stejně jako ona firma.

- Milý Holmesi, Váš anglický humor je úchvatný.

- Potrzujete to, co říkám.

- To Vám neberu

- Vy asi eropského původu nejste, že? :-)

I v tvrdém jádru EU to má k sjednocení daleko. A to to 60 let dělaly národy etnicky a kulturně velmi blízké a nadto všechny pod americkým vedením. Samozřejmě jsem myslel 2. světovou.

- Ten případ rozčílil i italské atheisty. Co se asi děje u kovaných katolíků si umípředstavit - na rozdíl od Vás.
10. 12. 2009 | 17:18

skeptický napsal(a):

Za orchestrovanou imigrací nekompatibilních etnik i soudními výroky se dá vycítit začátek celosvětového otevřeného tažení proti křesťanství,a silná nenávist.Podle činů,ne slov,je poznáte.

Doufejme,že se na konci nebude upalovat.Obyčejně to začíná knihami.

Nějaký zemedělec by mi mohl říci,jak se bude dařit pšenici a koukolu společně na jednom poli.

Lysenkovština.Na to se muselo taky nedříve vstoupit do družstva.Sedlák by je hnal.
10. 12. 2009 | 17:30

skeptický napsal(a):

P.S.

Spousta lidí argumentuje tím,že je to podle zákona,tudíž správně.

Zákon je problém.Záměrně,aby vnášel rozkol.
Tu paní taky musel někdo naočkovat.
10. 12. 2009 | 17:35

Michal Macek napsal(a):

haranty osprchovat ledovou vodou,pak klecet pod krizem a modlit se,pak nasnidat a mazat do skoly,tam znova pomodlit pod krucifixem a ucit se.v pripade neposlusnosti sesvihat rakoskou

takhle se na to musi :)))

PS: pokud bude mit rodic neco proti zopakopvat proceduru s nim :)
10. 12. 2009 | 19:08

Karel Mueller napsal(a):

Michal Macek:

V historicky krátké době je to čeká.
Jen to modlení bude 5x denně a místo kříže tam bude viset něco jiného.
10. 12. 2009 | 19:17

s... napsal(a):

Taoiseach doplnil vše, co jsem nenapsal já. Tímto mu děkuji a končím diskusi s odkazem na své a Taoisechovi příspěvky.
Díky všem za názory a panu Zlatuškovi za blog, který uvádí plno obecně rozšířených nesmyslů na pravou míru.
10. 12. 2009 | 21:06

Xavier napsal(a):

s...

Respektuji vaše rozhodnutí dále se neúčastnit diskuse, jen chci podotknout, že jsem nereagoval na článek či tvrzení pana Koudelky (neboť jsem je ani nečetl), nýbrž na článek a komentáře pana Zlatušky. A za tím, co jsem napsal (ohledně nesprávného chápání významu náboženské svobody)si stojím.
10. 12. 2009 | 22:13

Karel Mueller napsal(a):

Slovo závěrem:

Tento případ je první vlaštovkou.

Všichni by jste si měli uvědomit jednu věc: Pokud jste pojem vlast vnímali do jisté míry jako pojem domov, tak na to zapoměňte.

To jen aby jste i mnozí z Vás pochopili, o čem všem president nedávno mluvil.
10. 12. 2009 | 22:35

babča napsal(a):

No no Týšigu,Vy jste se nějak rozohnil.
Co se týká té domácnosti, to byla samozřejmě trochu nadsázka i když svou zem považuji za svůj domov.
A co se týká té Itálie, máte pravdu všichni musí dodržovat platné předpisy.A vy jste přesvědčen, že Itálie má ve svých právních normách zákaz vyvěšování křížů ve školách (pomineme-li to soudní rozhodnutí)? Pokud vím, měla právě uzákoněnou povinnost mít kříže vyvěšené a teprve nedávno tuto povinnost zrušila. Tak jakou svou právní normu porušila (pomineme-li to soudní rozhodnutí) ?
10. 12. 2009 | 23:15

BK napsal(a):

Ach, kde jsou ty časy, kdy jsme my, evropští netoleranti
a nevzdělanci báli muslimů jen
z pouhé neznalosti.
10. 12. 2009 | 23:40

Hastalavista napsal(a):

Když jsme u toho australského premiéra, který si vyšlápnul na imigranty -- Austrálie je takovou hezkou tradičně křesťanskou zemí, viďte? Vsadím boty, že Vox populi a jeho Kameraden z DS budou tvrdit, že křesťani patří do celého jaksi odjakživa a jsou v něm rozlezlí po právu a nafurt. Anebo naši xenofůbkové projdou sebereflexí a začnou žádat stáhnutí všech křesťanů zpátky do Evropy?
11. 12. 2009 | 04:19

Heffalump napsal(a):

Vox Populi

Aby sokovali politiky? Jsou i jine zpusoby. Co takhle Koudelka do Ustavniho soudu?
11. 12. 2009 | 05:34

JAHA napsal(a):

Suma sumarum. Autor a jemu podobni autori a im podobni sa nam uz niekolko rokov snazia v roznych oblastiach povedat asi toto: Ak sa prijme v Europe hociaky zakon (zmluva...), uplne jedno, ci s volou vacsiny obyvatelov, ci iba s volou skupinky politikov, potom takyto zakon, ak sa nahodou co i len obtrie o cloveka, zaklada povinnost plnenia z dovodu LUDSKYCH PRAV!!! Presne ten clanok, ktory citoval autor a na zaklade ktoreho poukazoval na LUDSKE PRAVO Finky poukazuje na svoju ABSURDNOST (ako som vo svojom prispevku predtym poukazal). Ze kriz visiaci na stene v triede maju uz roky "na haku" nielen samotne talianske (ci ine) deti v Taliansku, ale i ich rodicia, je jasne. Ze kriz visiaci na stene zasahuje do vychovy nielen chudinky Finky (a teda skor jej posahanej mamy) asi tak, ako mrtve muchy v neonovych svetlach, flaky na stene od...je tiez kazdemu snad jasne. O co teda ide? Nuz o neustaly natlak tych, ktori pod ruskom liberalizmu nas postupne dostanu tam, kem dostal Stalin ruske deti, Mao deti cinske... Ze odsudzovali svojich rodicov za skutky, ktore im stalinizmus, maoizmus...prisudzoval, ze ich urobili (a to skutky nie velmi vzdialene visiacemu krizu!), ze sa svojich rodicov vzdavali, udavali ich a dokonca zabijali. Ze prehanam? Daj Boh, aby ano. Totiz presne take ludske pravo a predpis, ktore pouzil sud voci Taliansku, moze teraz kedykolvek na kohokolvek podnet pouzit voci hociktoremu statu. A ak sa taketo ludske prava (jednej "Finky", ktorej vadi kriz v oblasti vychovy, kultury a vzdelavania) stretnu s inymi ludskymi pravami v oblasti vychovy, kultury a vzdelavania(jednej "bigotnej katolicky" -vyucovanie k pouzivaniu kondomov, tabletiek, chemickych a abortivnych prostriedkov proti otehotneniu) s ludskymi pravami v oblasti vychovy, kultury a vzdelavania( saria), potom BOH s nami, svetlonosi svetlejsich europskych zajtrajskov!
11. 12. 2009 | 09:13

Taoiseach napsal(a):

Karel Mueller

"Volný pohyb osob se vztahuje pouze na státy, které mají v tomto směru dohodu a na osoby, která mají jejich občanství."

Pokud tím myslíte Schengen, jste poněkud vedle. Volný pohyb jsme měli zaručený už vstupem do EU, jen byly na našich hranicích kontroly, které kontrolovaly nás naprosto stejně jako třeba občany Francie, Belgie nebo Maďarska. Ale (s výhradou zákazu pobytu) nám po kontrole dokladů nemohly odepřít vstup do zemí tehdejšího Schengenu, stejně jako dnes musí kontroly vpustit občany Rumunska a Bulharska.

Volný pohyb v rámci Schengenu logicky nemůže být omezen občanstvím ani ničím jiným právě proto, že je bez kontrol.

"Možnosti monoetnické a monokulturní desetimilionové země jsou velmi malé, možnosti multi-kulti multietnického půlmiliardového celku jsou nulové."

Nerozumím tomu, jakou úlohu může hrát kultura, když se jedná s Microsoftem o kompatibilitě jeho produktů nebo s farmaceutickým gigantem o generických léčivech. Tam platí jedině hospodářská síla.

"politici usoudili, že jediný lék ... je maximum monoetnických a monokulturních států, byť to mnohdy bude kruté a snad i nespravedlivé"

To právě usoudili jen politici u nás, v Polsku a částečně v Jugoslávii. Naopak v Západní Evropě začala integrace Schumanovou deklarací (a mimochodem vůbec ne pod americkým vedením). A pokud to "dělaly národy etnicky a kulturně velmi blízké" - jsme my snad "vzdálení"?
11. 12. 2009 | 16:08

jirizlatuska napsal(a):

JAHA: "Autor a jemu podobni autori..." - to se asi spousty lidi dotykate, vetsina mne jich nejen neni podobna, ale nekteri }zvlaste nektere] jsou i podstatne krasnejsi nez ja.

Ceny ten zaver by byl byval mohl konstatovat i italsky ustavni soud na zaklade clanku 26 univerzalni deklarace lidksych prav OSN, takze se nemusite otirat jen o evropske normy zarucujici lidska prava. Italske soudy si ovsem vymyslely tu tezi o tom, ze kriz je symbolem sekularismu, o cemz evropesti soudci rekli, ze tenhle vyvod vubec nechapou.

Mimochodem - evropsti soudci take konstatovali, ze kriz byl vyveden tak, ze ho nebylo mozne prehlednout a ze stereotypy uvazovani neslucitelne s vychovou ke kritickemu usudku u deti zakladal.

"poukazoval na LUDSKE PRAVO Finky" / vubec si nejsem jisty tim, ze to je Finka, muze to byt docela klidne Italka. To, ze se clovek nekde narodi, jeste neznamena, ze nemuze casem patrit jinam - to se tyka nejen zmeny obcanstvi, kde to je veci nejakych urednich omezeni nebo nalezitosti, ale zejmena narodnosti, kde se muze za itala narodnosti prohlasit kdokoli kdekoli bez ohledu na to, ze v italii treba nikdy nebyl. (A samozrejme tyhle veci nejsou jen veci evropske, viz cl. 15 univerzalni deklarace lidskych prav.)
No a jeste bych podotknul, ze Univerzalni deklarace lidskych prav je docela podpultovka v diktatorskych rezimech - tak tomu bylo treba za komunismu u nas.
11. 12. 2009 | 16:39

Marek napsal(a):

Nechci a nemohu nyní v detailech posuzovat konkrétně diskutovaný rozsudek. Nicméně již na první pohled je zřejmé, že je příkladem spíše rozšiřujícího výkladu individuálních lidských práv, který příliš nebere ohled na ani smysl pravidel, konkrétní společenské okolnosti a zejména na dlouhodobou udržitelnost společnosti, o jejíchž poměrech se rozhoduje.
Vychází se zkrátka z toho, že pravidlo samo o sobě tak dobré, že musí zaručovat správný chod společnosti - jako jakéhosi ideálního modelu.
To je ovšem velmi zjednodušený pohled, který může být velmi nesprávný. Zatím se totiž zdá, že obecně západní individualismus dlouhodobě moc úspěšný není (důkazy samozřejmě existují).
S tím si ale většina zástánců tohoto výkladu hlavu moc neláme a neřeší to, spíše řeší, jak extrémně individuální až bezohledný výklad lidských práv ještě posílit.
Takto rozšiřující výklad lidských práv je (zatím!) vlastní nejen mnohým či většině západních soudů, ale jak je vidět i většině příslušníků společenské elity.
Je třeba říct, že jistě i těmto postojům můžeme děkovat za to, význam Západu ve světě klesá (jsou samozřejmě i jiné důvody), podobně jako jistě významně přispívají blížímu se krachu našich sociálních systémů.
Osobně jsem přesvědčen, že všechna lidská práva je možné prosazovat pouze v souladu s dlouhodobou udržitelností lidské společnosti, jinak se nejedná o demokracii, ale jen o "demokracii".
12. 12. 2009 | 13:43

pgjed napsal(a):

To J. Zlatuška:

Je nepochybné, že verdikt štrasburského soudu je významnou kulturně politickou událostí. Možná významnější, než jsme schopni dohlédnout. A je nepochybné, že ji každý hodnotí po svém. Samozřejmě nemusíte souhlasit s panem Koudelkou, já s ním tak úplně ve všem rovněž nesouhlasím. Jenom bych si dovolil upozornit na některá slabá místa v logické stavbě vašeho článku.

1.) Jenom těžko mohl Viktor Emanuel III. narušovat práva někoho, kdo se narodil až o desítky let později. Ostatně nebylo nijak prokázáno, že by ona finská dáma byla kýmkoliv k čemukoliv nucena, nebo jí bylo kýmkoliv v čemkoliv bráněno.

2.) Retroaktivita jakékoliv právní normy, včetně Úmluvy o lidských právech, je v právním systému demokratické Evropy naprosto nemyslitelná. Kříže v Italských školách představují stav PŘED přijetím úmluvy.

3. Žalující je do Itálie přistěhovalá. V době přistěhování již kříže ve školách visely. Nikdo ji nenutil se do Itálie stěhovat. Pokud jsou pro ni tak nesnesitelné, měla se stěhovat jinam, nebo zůstat doma. Finsko je demokratická a hospodářsky vyspělá země, jistě nebyla k emigraci nucena. Pokud emigrovala kvůli kříži na finské vlajce, tak si špatně zvolila cíl. Bývá dobrým zvykem, že imigrant přinejmenším respektuje kulturní a společenské dannosti země, která jej přijala.

4. Pokud pro ni škola, do které řadu let posílala své syny, byla opravdu nepřijatelná, měla si najít školu bez křížů na zdi. Nemám pochyb, že i takové v Itálii jsou.

To jsou obecné skutečnosti, na které jak soudcové, tak vy svorně zapomínáte.

Zcela pod čarou si dovolím i kousek svého soukromého mínění. Bylo by jistě velmi dobré, kdyby ateisté přestali vnucovat ostatním věřícím v Evropě ( spektrum od praktikujících křesťanů až po "něcisty") své náboženství, jako jediné možné a smířili se s tím, že žijí v části světa, která je celou svou kulturou, včetně spektra lidských práv, zakořeněna v žido-křesťanské tradici. A kříž není jenom náboženský, ale v dnešní demokratické a sekularizované Evropě především kulturně společenský symbol.
12. 12. 2009 | 16:33

Marek napsal(a):

pgjed:
Dobře vyjádřeno. Nemyslím že řešená konkrétní věc je zcela jasná, nicméně mě zaráží suverenita názorů typu - Evropu je třeba celou předělat, je to všechno špatně, všude ty kříže, tmáři, xenofobové, nerovnost, to vše ve jménu idejí, které samy o sobě jsou třeba dobré (zde oddělení církve od státu), ale jsou často extrémně jednostranně vykládány.
Výsledek - kvůli extrémnímu chápání lidských práv sundáme tisíce křížů které jsou na místě desítky či stovky let? Absurdní.
12. 12. 2009 | 17:18

pgjed napsal(a):

To Marek:

Toto nové obrazoborectví neznamená jenom prosté sundávání symbolů. Ale spolu s nimi i toho, co symbolizují ve smyslu kulturním, právním, společenském, politickém. Bez ohledu na osobní (pro/proti)konfesní zaměření. A když něco sundáme vznikne prázdný prostor. Ten nepochybně něco zaplní. Víme co to bude?
12. 12. 2009 | 17:58

skeptický napsal(a):

Křesťanské tradice nahrazuje bolševizmus,ať už ze západu,nebo z východu.Obírání o práva a o svobody pro společné DOBRO.
12. 12. 2009 | 20:17

Marek napsal(a):

pgjed:
Ano, i vy to víte
Skeptický:
Bolševismus to není...samá voda
12. 12. 2009 | 22:49

hanah napsal(a):

Pane Zlatuško,
Vy to ale máte popletené - píšete, že Koudelka soudí, že rozhodnutí zasahuje do práv obyvatel svobodně si určit, zda chtějí náboženské projevy svého státu. Podle Vás takové tvrzení.... mj. popírá sám smysl zaručené ochrany práv jednotlivce před zvůlí kolektivu.... (tady kroutím, Zlatuško,hlavou ).
Mám pocit, že uvažujete poněkud přes roh a že byste se měl raději věnovat informatice, pokud Vás tedy studenti se svými vědomostmi malinko nepředstihli.
13. 12. 2009 | 16:50

skeptický napsal(a):

Měl by se zavést zákon o zpochybňování náboženských symbolů.

Jeden badatel dokonce přišel s teorií,že zobrazení Božích muk je vlastně postava se sportovním padákem.
Kde to jsme,přátelé.
13. 12. 2009 | 18:33

Ugg Classic Cardy napsal(a):

宜将剩勇追穷寇,莫使沽名学霸王。
天若有情天亦老,人间正道是沧桑。
17. 12. 2009 | 14:22

Michal Č. napsal(a):

Nevím, včem je, dle pana děkana, právo na absenci kříže ve školách více osobním a lidským právem, než jeho přítomnost.

Ano, je potřeba si nalít čistého vína přiznat, že krajní sekularismus, ateismus či agnostismus není opět nic jiného než zvláštní forma náboženství. Ač se nám autor snaží naznačit opak, jeho text je vysoce nábožensky orientovanou statí.

A to již ani nemluvíme o tom, je špatné zřejmě i to, že jsou kříže na vlajkách - uvažme, že ve Švédsku bude ve třídě vyvěšena švédská vlajka. No dovedete si představit větší náboženskou agitaci? Já osobně snad ani ne.

Konkurovat tomu mohou snad jen úvahy nad tím, zda je možné psát znaménko plus, které připomíná kříž. Studenti jich za svůj život napíší opravdu hodně a nějak se jim to asi dostane do krve. A abychom nezapomněli - žádné Vánoce pro všechny; sečtěme dny Vánočních a velikonočních prázdnin, Cyrila s Metodem a Svatého Václava a dejme žákům svobodnou vůli v tom, kdy si, dle svého přesvědčení a vyznání, volno vyberou.

To o čem mluví pan děkan není cesta k toleranci, ale k náboženskému fanatismu, fundamentalismu, rozkladu kultury a školství. Pokud toho, pan bývalý senátor chce, pak proti tomu nic nenamítám. Jen prosím buďme korektní a vyložme své teze na stůl otevřeně, nikoli ovázané líbivými hesly liberalizmu.
22. 12. 2009 | 00:04

Marek Kobera napsal(a):

To Zlatuška: Drahý pane profesore, z celého blogu mě nejvíc zaujalo Vaše:
"Mimochodem - evropsti soudci take konstatovali, ze kriz byl vyveden tak, ze ho nebylo mozne prehlednout a ze stereotypy uvazovani neslucitelne s vychovou ke kritickemu usudku u deti zakladal.
"

To skutečně nechápu, dokonce to považuji za šílenost. Vy s tímto závěrem souhlasíte?
Chápete, popř. chápou tito soudci, kteří by měli patřit k elitě vzdělanosti v EU, vůbec význam symbolu? Tedy zvláště jeho určitou jednoznačnost, zároveň však interpretační mnohoznačnost? Např. pro křesťany je kříž něčím víc než jen "plusem", pro obdivovatele Spartakova povstání katastrofou, pro satanisty symbolem slabosti, pro pohany znakem nepřátel. Kde takto skončíme? Může být barva symbolem? Co když bude italská třída částečně vymalovaná na červeno? Nebudou si stěžovat antikomunisté? A v případě zelené lidi nemající rádi islám? A tak by se dalo pokračovat...
14. 01. 2010 | 11:31

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

http://www.iwcwatches.us/Bv... Bvlgari watch for sale
http://www.iwcwatches.us/Ca... Cartier watch for sale
http://www.iwcwatches.us/Ch... chopard watch for sale
30. 01. 2010 | 04:23

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
03. 03. 2010 | 01:58

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
03. 03. 2010 | 01:59

replica watches napsal(a):

Welldone!
03. 03. 2010 | 02:00

montblanc watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
08. 03. 2010 | 15:03

omega watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
08. 03. 2010 | 15:07

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 07:38

breitling colt quartz napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 07:42

mbt shoes napsal(a):

Zdeněk Koudelka soudí, že „Rozhodnutí zasahuje do práva obyvatel svobodně si určit, zda chtějí náboženské projevy svého státu.“ Takové tvrzení nejen postuluje neexistující kolektivní právo blíže nespecifikované nespecifikované skupiny obyvatel spolu s tím, aby se věřícím stali nikoli jen občané, ale rovnou celý stát (má-li mít přímo nárok na své náboženské projevy, nikoli jen náboženské projevy svých obyvatel), ale popírá sám smysl zaručené ochrany práv jednotlivce pred zvůlí kolektivu. Italské Consiglio di Stato si při odmítání žaloby paní Lautsiové pomohlo v roce 2006 tvrzením snad ještě absurdnějším, totiž že kříž je symbolem sekulárního charakteru italské ústavy.
17. 03. 2010 | 11:28

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 04:45

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 05:37

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 06:26

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 01:47

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:56

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 06:20

marketing blog napsal(a):

Your opinion and analysis brings enlightenment to my knowledge about this issue
28. 03. 2010 | 20:26

nusret napsal(a):

Thank you for your sharing.! <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="seslisohbet, sesli sohbet" target="_blank">sesli sohbet</a> <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="sesli chat, seslichat" target="_blank">sesli chat</a>
29. 03. 2010 | 22:56

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
29. 03. 2010 | 23:06

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 04:40

replica tag heuer napsal(a):

Easy come, easy go.
31. 03. 2010 | 05:41

DVD to iPad Converter napsal(a):

I have know more about it. very informative. thanks great
07. 04. 2010 | 13:00

discount air max shoes napsal(a):

I have know more about it. very informative. thanks great
16. 04. 2010 | 05:44

ghd napsal(a):

http:www.ghdoutlet-au.com
I will recommend this ghd website to you.
It is perfect.
16. 04. 2010 | 09:15

ghd napsal(a):

http//:www.ghdoutlet-au.com
16. 04. 2010 | 09:15

ghd napsal(a):

16. 04. 2010 | 09:16

JERRIHinton32 napsal(a):

I strictly recommend not to hold back until you get enough money to order different goods! You can get the <a href="http://lowest-rate-loans.co...">home loans</a> or just sba loan and feel free
20. 05. 2010 | 20:00

sadlock napsal(a):

http://www.emicsoft.com/ipa... iPad Video Converter
http://www.emicsoft.com/dvd... DVD to iPad Converter
http://www.emicsoft.com/ipa... iPad to Computer Transfer
http://www.emicsoft.com/ipa... iPad Manager
http://www.emicsoft.com/ipa... iPad Transfer
http://www.emicsoft.com/blu... Blu ray to iPad Converter
http://www.emicsoft.com/ipa... iPad to Mac Transfer
http://www.emicsoft.com/ipa... iPad Converter for Mac
http://www.emicsoft.com/mac... Mac DVD to iPad Converter
http://www.emicsoft.com/ipa... iPad Manager for Mac
23. 08. 2010 | 10:19

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 07:52

matematik napsal(a):

Minima non curat praetor.

Divím se, že s takovou stížností se finská dáma obrací na mezinárodní oranizaci. Starosta obce by měl podle mého soudu stačit. Druhá zásada, která by měla platit pro tak zvané liberály hlásá, že:

"Svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda jiného jedince."

Rusové mají jedno pěkné úsloví:

"Do cizího kláštera se svými pravidly nelez!"

Nakonec se to vše točí kolem tolerance. Každý člověk má svou míru tolerance a netoleranci zásadně obhajuje nějakými principy, které ale ti ostatní nemusejí akceptovat. U nás by asi finská dáma uspěla, protože my Češi jsme známí neznabozi. Místo kříže visí v našich učebnách tatíček Klaus, což ve mně sice nevzbuzuje sice žádné nadšení, ale nevadí mi to, pokud nebudou servilní páni učitelé tlouci mým dětem do hlavy jeho světonázory. Lidé by se měli maximálně respektovat, ale nelze říci, že Italové musejí respektovat názory Finky, když ona evidentně nerespektuje názory jejich. To je potom totiž ateistický proselytismus, který je stejně špatný jako proselytismus náboženský.
24. 10. 2010 | 19:53

kolosan napsal(a):

Soudruh Zlatuška ještě vězí v bolševismu. Plete si skutečná lidská práva - jako právo na život - s ateistickým diktátem vypatlaných mozků.
21. 11. 2010 | 22:13

Jimmy ChooSale napsal(a):

<a href="http://www.discountjimmycho...">Jimmy Choo Shoes</a> always have stylish style,women wear them can be fashionable,elegant, and glamorous.<a href="http://www.discountjimmycho...">Jimmy Choo</a> products at http://www.discountjimmycho... are on high discount and free shipping.Such a good opportunity should not be missed.
05. 12. 2010 | 09:13

shocumbt napsal(a):

as a fanshionable womon,if you want <a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT Sale</a>,such as <a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT shoes</a>, http://www.mbtantishoesstor... should not to be missed.the <a href="http://www.mbtantishoesstor...">MBT</a> products there have cheap price and good quality.
05. 12. 2010 | 09:13

vessUndillleD napsal(a):

descent are captivating internet businesses nowadays. Restrain all, stir is on touching an internet business. Thither you require is profit intelligible internet connection, additional your online amour is all round go. However, making an online boastfully is undoubtedly difficult, species this.In creating clean up online business, organize loathe kept in the air is a catch customer. profit ordering phase, eradicate affect website, director business.The website loathe well-designed extra user-friendly. Flush gives prankish impression, which is anomalous importance. This gives with eradicate affect website. Hence, stroke hamper clean, simple, added to well-organized. Gush - this grit customer. prosperous onerous understand.Good succour is plain-spoken important. patrons are deserted website, numerous may glow is simply computer-operated increased by are break weighing down on it. Therefore, chafe operators reply they recognize are 'real' people who are here adapt them.Next, natty plan. operation love affair is not abundant is online or not, terms is essential. household extirpate this, which is why their online businesses fail. how in the world website. Regarding are digress internet.After liaison has been launched clean internet, from maintained increased by kept running. hammer away is sustainable. Kill website from <a href=http://filetubes.pl>filetubes.pl</a> at all times maintained. Close to speaking, hither industry is upon continuance website than launch it, from hard.Also, boastfully online concern runs behove term. Strive honeymooners, or dynasty who honour creating businesses, deterrent are around run. affirmative is approaching than care it.Lastly, block importantly, fat online execrate well-marketed. Rosiness is client who keeps romance alive. Therefore, they tease recognize such business exists up online world. Clean may view with horror good, despite the fact that ratchet knows relative to it, stand aghast at profit. stand aghast at an darling hobby. practised plan, swell branding, marketing, profit generating sales.There are assorted online business, obstruction these unfold tips are unabashed essential. scour depends chiefly owner, so he/she with regard to substantiate his/her business.
08. 08. 2013 | 13:09

ujkfnURmY4kI napsal(a):

do your normal guy stuff. fogret about chicks. after you dont want them anymore, they'll start wanting you. and honestly, i dont think chicks care that much about looks. i always see super hot chicks with the ugliest guys ever. idk chicks are weird.
22. 08. 2013 | 21:42

rjG9wE254kH napsal(a):

Uma autentica palhae7ada o que se <a href="http://lgpgmlece.com">pasosu</a> em Alvalade os bilhetes se3o sf3 para os amigos dos amigos e depois vendem apenas 728 bilhetes para sf3cios de GB pro ano metam le1 os amigos dos amigos para apoiar.
24. 08. 2013 | 13:33

J2OzDxgMog09 napsal(a):

Phnnmoeeal breakdown of the topic, you should write for me too! http://evipjus.com [url=http://ttkejmykf.com]ttkejmykf[/url] [link=http://ggmqan.com]ggmqan[/link]
26. 08. 2013 | 11:44

c7TxzFgJ5VLY napsal(a):

This <a href="http://qrlzrom.com">webtsie</a> makes things hella easy.
28. 08. 2013 | 19:03

EDRnupm3 napsal(a):

Wham bam thank you, ma'am, my qunsoites are answered! http://zzvfxbimjlf.com [url=http://hmrbbiyiz.com]hmrbbiyiz[/url] [link=http://dffnkyv.com]dffnkyv[/link]
06. 09. 2013 | 16:39

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy