O proměnách k lepšímu

12. 05. 2013 | 18:30
Přečteno 3276 krát
Na stránkách médií se vede v posledních letech velký zápas o budoucnost. Tohoto zápolení o budoucnost nejen českou, ale i evropskou a často všelidskou se účastní význačné a respektované osobnosti (včetně univerzitních profesorů) a její výsledky jsou, jak se mi zdá, značně pochybné. Proč? Závěry o budoucnosti vyvozují autoři až příliš často ze současného stavu věcí.

Hlavním důvodem je skutečnost, že většina diskutujících očekává, že zásadní změny mohou proběhnout rychleji, než ve skutečnosti mohou. Zkušenost nás učí, že každá velká změna se děje jen tak, jak se dějí všechny velké věci, tj. téměř neznatelně. To je základní princip, na který nesmíme zapomínat. Jinak se nám může stát, že upadneme do zbytečného zoufalství. Zbytečného proto, že si ani nevšimneme, že se mnoho věcí před našima očima již proměnilo k lepšímu, aniž jsme to vůbec zaznamenali. Buďme k sobě tedy navzájem milosrdní. Každá velká změna chce čas. Vypadá to sice, že se mění vnější podmínky našeho života, ale především se musí odehrát v nás.

Všimnout si, že se něco změnilo k lepším není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Skutečnost se nám jaksi vzpírá. Je třeba naučit se zaměřovat pozornost na to, co přináší přítomná chvíle. Znamená to tedy naučit se intenzivně prožívat celou skutečnost. To ale často nestačí, protože mnoho lidí si nemůže pomoci a vše, co se ve světě děje vnímá jako proces neodvratně směřující ke katastrofě. Psychologové dávno dobře vědí, že se vlastně jedná o určitý druh mentálního filtru a že skutečnost je možné vnímat také jinak, ale tomuto typu lidí se to jen obtížně vysvětluje. Přesto, že existují dobře propracované metody, které mohou takového člověka naučit i pozitivnímu vnímání skutečnosti. Když nic jiného, rozhodně to prospívá alespoň zdraví a životní pohodě takovýchto lidí. A že jich u nás není zrovna málo.

Když jsme v listopadu 1989 na Václavském náměstí a na mnoha jiných místech republiky zvonili klíči na znamení konce komunistického režimu, byli jsme si zcela jisti, že to, co nás čeká, jsou jen a nebo alespoň převážně světlé zítřky. Připouštěli jsme si, že budou hospodářské problémy, věděli jsme o naší hospodářské zaostalosti, ale byli jsme ochotni pracovat a věřili jsme sami sobě.

Koho z nás by napadlo, že hospodářské problémy nebudou ani zdaleka ty hlavní na cestě k přívětivé společnosti (jak já říkám „společnosti oněch lepších časů“). Netrvalo dlouho a byl přijat zákon, který veškerý stranický a státní aparát očistil od spolupracovníků bývalého režimu. Ale chyba lávky. Rozhlížíme se kolem sebe a začínáme se navzájem obviňovat z komunistických praktik. Kde jsou ale ti komunisté? KSČM nemá žádný podíl na moci a ti, kteří se navzájem obviňují, to je jeden větší „demokrat“, než druhý. To nemůže znamenat nic jiného, než, že něco není v hlubších vrstvách naší duševní atmosféry v pořádku.

Když obviňujeme druhé, jedná se obvykle o příznak nějakého našeho selhání a hledání zástupných problémů, abychom je sami před sebou přijatelně zdůvodnili. Skutečné vysvětlení je pro nás natolik nepřijatelné (obvykle je v rozporu s našimi představami o sobě), že ho raději vytěsníme a nahradíme jiným, přijatelnějším. To se nemusí týkat jen politiky, ale i zcela osobního života. Přesto je až zarážející, jak často se v této souvislosti objevuje obvinění z komunistických praktik, i když se často zcela zjevně jedná o klasickou českou závist a staré dobré české intrikánství a nesnášenlivost, jen v mírně aktualizované podobě. Ty jsou ovšem daleko staršího data, než sám komunismus a to jsou podle mého soudu právě ty vlastnosti, na které jsme při naší snaze nastolit u nás poněkud lepší časy narazili ze všeho nejvíce. Již Tomáš Masaryk upozorňoval Čechy na dvě hlavní povahové vady, když říkal: „Nebát se a nekrást!“ Máme přece svobodu, čeho bychom se v současnosti asi tak báli? To jsou všechno nesmysly. Možná snad jen ztráty zaměstnání, nebo o zdraví. To je asi tak všechno, řeknou si čtenáři.

Je tu ale ještě jeden důležitý zdroj přímo panického strachu. Bojíme se sami sobě pohlédnout do tváře a to bylo v dobách Tomáše Masaryka podobné, jako nyní. Jen vnější situace se lišily. Problém, který se prostřednictvím těchto situací manifestuje je stále stejný. Z našich vlastních životních potíží, s kterými nejsme ochotni a často ani schopni se sami poctivě vyrovnat obviníme někoho jiného.

Jsou-li to problémy celospolečenské, pak společnost obviní jednoduše politiky. Potíž je ale v tom, že když se na místa starých politiků dostanou politici noví, kteří ty staré ještě před nedávnem kritizovali a jsou jim nabídnuty stejné možnosti, jako jejich předchůdcům (a jsou rovněž vystaveni podobným tlakům), začnou se ve své většině chovat stejně, jako oni.

Veškerá kritika politiků je tedy zcela zbytečná, pokud my sami nebudeme jiní, než jsme. A jinými se můžeme stát teprve tehdy, až sebe sama přijmeme i se svými nedostatky (jak by řekl psychoterapeut, i se svým stínem). Teprve tehdy, jestliže si plně uvědomím, jaká „špinavá svině“ se skrývá někde v pozadí mé osobnosti, mohu ji začít měnit v čistotné prase domácí, i když to asi nic lehkého nebude. Je to ale počátek cesty. Na rozdíl od přesvědčení, že špinavé svině jsou ti druzí, což zcela bezpečně vede jen ke konfliktům a tedy do záhuby.

Svobodné poměry poskytují jen prostor, který musí být naplněn obsahem. No, a my jsme ho skutečně obsahem naplnili. A právě proto jsou u nás poměry takové, jaké jsou. Naše současné poměry jsou jasným svědectvím o tom, jací jsme my sami a jaký duch ovládá převážnou část naší společnosti.

I když jakýkoli celek je podstatně více, než pouhý součet jeho částí, duch tohoto celku nemůže povstat z ničeho jiného, než právě z jeho částí a pokud části nedoznají proměny, nemůže se změnit ani duch celku. A to je také návod na cestu do lepších časů. Žádný jednodušší nehledejte, neexistuje. Takže se těším „Na shledanou v lepších časech“.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Gerd napsal(a):

Pokud jsem přesvědčen, že politici ve velké většině rozkrádají stát, neznamená to automaticky, že jde o mé selhání, které promítám do politiků. Ne, zloděj zůstane zlodějem.
Zcela zásadní chyba se po r. 1989 odehrála ve třech rovinách, právní, filozofické a hospodářské.
Ve filozofické rovině šlo o předpoklad, že lze vrstvu schopných podnikatelů vytvořit z veksláků a zlodějů.
V hospodářské rovině, že je nezbytné umožnit jakýmkoliv způsobem akumulovat kapitál v rukou některých osob, aby jej pak přetvořili v investice. Tedy to slavné "zhasnutí" a neznalost "špinavých peněz". Václav Klaus ta slova doopravdy řekl, i když důkazy jsou nyní vymazány.
V právní rovině šlo už jen o ten slavný "útěk ekonomů před právníky".
Jestliže v českém státu byla už od počátku zakomponována zásadní chyba ovlivňující demokracii, jde o selhání zastupitelů v Poslanecké sněmovně, nikoliv mé.
Zloděj zůstane zlodějem, je to o charakteru lidí a trestání zlodějen. Toho ale česká policie není schopna, pokud už náhodou ano, zarazí ji justice, a pokud nezarazí případ justice, zarazí jej prezident amnestií.
Možná že za pár let bude přijat zákon, že "Politici se v období od 17.11.1989 do 2013 zasloužili mírou vyšší než obvyklou o rozkradení českého státu a ohrozili tak základy demokracie v ČR."
12. 05. 2013 | 19:20

mb napsal(a):

... dobrý blog ...
12. 05. 2013 | 19:20

lubosek napsal(a):

Za všechno můžu já a zas jen já.Jo a moje žena,taky celej život dře na ty *** kapitalisty,co by jinak byli komunisti jako jejich rodiče.
12. 05. 2013 | 19:41

Bernard Madoff napsal(a):

Pokazila se naše situace pomalu nebo rychle? Někteří ale tvrdí, že jsme rychle dosáhli konečného a nezvratného pokroku, tj. konce dějin a všeho.
12. 05. 2013 | 19:42

ÚSTR napsal(a):

Jen žádné změny k lepšímu. To by byl komunizmus!
12. 05. 2013 | 19:46

Medium v transu napsal(a):

Média mluví z bezvědomí pod nátlakem hypnotizérů (majitelů natištěných dolarů a dluhů s dobrým ratingem)
12. 05. 2013 | 19:48

Joe Ratata napsal(a):

Moc dobře mi dělá,když slyším Kalouska a spol.,že jsem si projedl budoucnost a pouze jeich odpovědné snížení mého budoucího důchodu a placení si zdravotní péče mě může zachránit.
Fakt nevím,co bych si bez nich počal a se mnou všichni ti montéři,zedníci,zemědělci a zdravotní sestry,co se na tom se mnou podíleli.
12. 05. 2013 | 20:01

český maloměšťák napsal(a):

Bernard Madoff
Profesor Ponzi tvrdil, že všechno chce svůj čas. Je čas ukládání, je čas vybírání - je čas nadějí, je čas zklamání.
Takový je prostě už život.
12. 05. 2013 | 20:10

Jana Pechová napsal(a):

Mistrně to vystihnul G. B. Shaw, když pravil, že demokracie je zárukou, že nám nebude vládnuto lépe, než si zasloužíme.
To je tak dokonalý popis situace, že si těžko představit lepší :-)
12. 05. 2013 | 20:13

Soross napsal(a):

Je nejvyšší čas vybrat zisky a zmizet v ráji (daňovém).
12. 05. 2013 | 20:34

MirekS napsal(a):

Začít od sebe má sice něco do sebe, ale je to již otřepané. A tak Vám pravím: "Dobrý den, lepší časy už byly".

Zdraví

MirekS
12. 05. 2013 | 20:36

Arnošt napsal(a):

Proč si nechceme přiznat kde se stala chyba hned při cinkání klíči.? Hlavní tahouni byli lidi kteří si chtěli nakrást ve velkém, a lidi kteří nechtěli poctivě žít a pracovat. Moc uchopila morální spodina, a poctivou práci, tvoření hodnot jsme prohlásili za odporný komunistický zločin
12. 05. 2013 | 21:07

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, za časů sexymozkových jsem tu obvykle končil takto - veselé krizování, bude líp.
Místnímu sockomu, brčálníkům a spol., atd. se to tenkrát moc nelíbilo.
Že by změna ??
Veskriz.
http://wbgarden.com/wbgarden%20end.jpg
12. 05. 2013 | 21:11

Babička byla životní optimistka napsal(a):

Specialista na PR

budujeme světlé zítřky? Proč tomu nevěřit v předluženém státě, že?
12. 05. 2013 | 22:16

kormoran napsal(a):

Bezny socialista ,by ze stromu rad sklizel bankovky , co sklizel! Aby mu k posteli padaly samy ! Na podzim by u listnacu
nebylo k hnuti.
12. 05. 2013 | 22:19

Modrofialový Trafikant napsal(a):

kormoran,

běžný socialista musí na bankovky tvrdě makat. Běžný kapitalista často ani neví odkud je má. Někteří je dokonce tvoří z ničeho, anebo podovodem vytahují bankovky z kapes běžných socialistů, kteří jich mají za námezdnou práci jenom omezené množství.
12. 05. 2013 | 22:26

kormoran napsal(a):

Modrofialový Trafikant napsal(a):

kormoran,

běžný socialista musí na bankovky tvrdě makat. Běžný kapitalista často ani neví odkud je má. Někteří je dokonce tvoří z ničeho, anebo podovodem vytahují bankovky z kapes běžných socialistů, kteří jich mají za námezdnou práci jenom omezené množství.

To je dobre, ze bezny socialista musi na bankovky makat , protoze az pozna jejich opravdovou cenu jeho mysl se zacne menit k normalu.
Bezny kapitalista ma absolutni prehled o svych financich .
Neexistuje nikdo , ktery by finance tvoril z "niceho"
Pokud vyhrajete sportku i tam jste musel investovat , abyste vyhral.
Podvody jsou jina kapitola , kterou nelze prisuzovat ke kapitalismu , ale ke konkretnim osobnostem a v systemu , ktery jim ono zakonne umoznuje. Ten tvori opet osobnosti.
Jinou kapitolou jsou i ti, kteri zakon vzhledem ke sve moralce a etice , ani nepotrebuji.

Cim vice osobnosti, kterym system umozni v co nejvetsi mire si na bankovky "sahnout" a ktere jim de fakto nepatri, se prisuzuje prave k socialismu- znameho slendrianu prerozdelovani-korupce -zlodeji , zlodejickove a prostitutky .

Nic noveho pod sluncem.
12. 05. 2013 | 22:55

vlna špíny na pokračování napsal(a):

No alespoň potěší, že už si Hvížďala svou úvahu o tom, že jsme vlastně všichni esesáci (kde nějak nerozlišuje nasazení u Flakschutzu a příslušností k SS-Totenkopf) nedovolí dát k volné diskuzi a zbaběle ji drží v koňomentářích, kde jsou všichni diskutéři automaticky sledováni.
Což jsme tady jistě taky, ale je tu psychologický rozdíl.

Povídání pana Žáka o tom, jak si svobodu stejně ani nezasloužíme je jen cípkem kampaně, kterou obvyklé adresy sbubnovávají potom, co národ dal najevo, že se pořád ještě nedá zblbnout.

Jsme ve skutečnosti na nejlepší cestě. Začínáme mít názor.
12. 05. 2013 | 23:20

kormoran napsal(a):

On obehrany flasinet o rozkradeni majetku po 89' je komicky , nebot , co mohlo byt ukradeno , tak akorat smradlavy svrsek od monterek , ktery nechal v plechove skrince nejaky uvedomely obcan.

Tovarny , ktere byly po valce prave ukradeny bolsevikem , meli drive konkretni vlastniky a ten vlastnik , ktery (mel to stesti a)nechcipnul v bolsevickem lagru , nebo v pracovnich taborech , si jako starik mohl po 89' (a stesti v 'restituci') vlastni rukou sahnout na stroje , ktere on sam kdysi kupoval!
Takze skveli soudruzi , kteri prisli k majetku o kterem se jim ani nezdalo , nebyli schopni za 40 let investovat do obnovy vyrobnich prostredku a technologii .

Pak se neni treba divit tomu , ze si(dnes jiz ) vyklepani soudruzi vzpominaji na 'zlate' casy .
Ukradli co mohli , vystavili riziku budouci generace a dokonale vyprasili moralku v dnes zaprdene kotline.
Ale sami se spokojene bahnili v bucku.

Soudruzi ! Zalezte pod zem a 1000 let nevystrkujte ty sve rude hlavy!
13. 05. 2013 | 01:02

kormoran napsal(a):

Ti, kteri komunisticky teror prezili ,radovi nestranici, ale profesionalove ve svych oborech, byli opet terorizovani a obtezovani, nebo jim byli nabizeny urcite vyhody ideove rudymi neschopnymi hlavami a to proto , aby mohli rici na tech jejich vymastenych schuzich : "Toto dokazal komunista"!))))

Smoulove od 'A do Z'

Varovani . Komunistickosocialisticky satan , nikdy nespi!
13. 05. 2013 | 01:33

kormoran napsal(a):

Na zaver vyzva. Damy a panove , poctive a logicky pravicove smyslici, nedopustte , nebo bojujte den co den proti temto rudym posahanym dablum a nedejte se zmast ! Vam to nic sice neprinese , ale budouci generace vam budou za to vdecni.
13. 05. 2013 | 01:47

Twist napsal(a):

Změny k lepšímu? To se má polepšit národ nebo pan premiér, který je zbabělý a lže národu, až se mu od huby práší?
13. 05. 2013 | 03:59

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, vážení sockomové, tak nějak vypadala komouši rozkradená země.
Děkuji.
http://media1.osoba.cz/images/media1:50fcd7789cc1d.jpg/foto%2033bi.jpg
Veselé krizování. Už bude jenom líp ...
13. 05. 2013 | 06:44

Občan napsal(a):

On to pan Žák možná myslel dobře, ale svůj morální apel poslal tam, kde chybějí nástroje k jeho realizaci.

My s Kalouskem, Nečasem, kmotry&spol., kromě toho, že je nebudeme volit, víc nenaděláme. Myslím tím nenásilnou cestou.
S jarpory, kormorány a podobnou škodnou pak nenaděláme vůbec nic. Protože ty nemůžeme ani nevolit, ale oni ty kmotry, Kalousky a Nečase budou volit stále dokola, neboť amorální zločinecký režim, jehož jsou protagonisty, jim náramně vyhovuje.

To je problém všech moralistů. Apelují vždy jen na na slušné lidi, kteří už se slušně chovají a jednají, v důsledku čehož jsou těmi slabšími. Lumpové, kterým je morálka srdečně u zadele, na morální apely kašlou a proto jsou těmi silnějšími.
13. 05. 2013 | 06:49

Silvie napsal(a):

Mohl by autor pojmenovat ty "Změny k lepšímu"???

Asi špatně vidím.

Mně přijde, že to jde " cugrunt".
Oklikou se vracíme někam do 30.let a to tedy rozhodně nepokládám za žádnou výhru.
Na takovou mizérii antibolševická hesla a euforické výkřiky o naší "mladé krásné demokracii" moc nezabírají.
13. 05. 2013 | 07:05

lovelock napsal(a):

část problémů,ta "subjektivní" spočívá v tom,že neexistuje ani universální dlouhodobý garant ani nejlepší návod jak zajistit "princip sportu": lepší vyhrává

část problémů.ta "objektivní" -spočívá v tom,že vlastně nikdy není žádné stádium vývoje některé společnosti to nejlepší konečné:

vidíme,že Slované si ze všech etnických ras nejdéle kdysi hodně dávno podrželi i po ní rysy prvotně pospolné společnosti v tzv. Obščině(nemá nic společného s JZD).
Mnozí jiní v té době již byli dále v nutné dělbě práce a tím tehdy i dělbě zisku.Byli dále v práci ale i více lidsky zpět:vzájemně se již zotročovali. Z hradů těch "více vepředu" vyjížděly loupeživé hordy rytířů a jejich podřízených knechtů",které vykrádaly Slovany-pohany v jejich obščinách,kteří žili v hliněných chatrčích a dřevěných srubech -ale tito vykrádaní Slované byli naopak demokratičtí a relativně velmi svobodní. Později se i Slované stávali sami sobě rytíři,knížaty a králi,rady kmenů byly zrušeny,práva všech se dělila již podle postavení ve skupině majetkově a vojenskou pozicí. Tento rys se opakuje v mnoha jiných podobách mnohokrát později.
Ale ovšemže je hodně pravdy i na názoru J.W.Goetha-že jsou doby subjektivní,t.j.reakční a doby pokrokové,t.j.objektivní.
Raketový rozvoj techniky nevede automaticky k plné demokracii a svobodě a ani naopak.Vždy je jejich průsečík-konkrétní společná existence- závislý jednak na vnitřním stupni rozvoje té dané společnosti,jednak na všech vnějších podmínkách dohromady znovu a jinak.Analogií a inheritance nebývá tolik aby určovaly věci z minulosti do přítomnosti výhradně a jednoznačně ony samy.Přece jenom cestou času se tvoří vždy a občas i nové originály stavu společnosti,vždy přechodné.
13. 05. 2013 | 07:08

Saltzman napsal(a):

Jsem uchvácen, jak to za mě napsal pan Čech :-)
Kdybych to jen uměl takhle zformulovat! :-(
13. 05. 2013 | 07:26

Saltzman napsal(a):

Omlouvám se velice za popletení příjmení autora. Jde o pana Žáka pochopitelně :-)))
13. 05. 2013 | 07:28

Silvie napsal(a):

Pan Žák se zřejmě rozhodl podpořit svým optimismem naši vládu, jež se rozhodla lid přesvědčovat, že se má vlastně dobře, namísto toho, aby pro jeho "světlé zítřky" skutečně něco vykonala.

Taková "konstruktivní kritika" frčí už od dob normalizačních.
Když tvrdí taková "myslivna" jako Bendl, že se máme skvěle, tak se prostě máme skvěle!
Jakeš v Červeném hrádku bledne závistí.

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Bendl-na-hrane-Nase-zeme-si-stoji-velice-dobre-Jen-to-nedokazeme-lidem-vysvetlit-271706
13. 05. 2013 | 07:50

antipolitik napsal(a):

Autore, dokud bude politiky, komentátory a médii slovo demokracie používáno jako zaklínadlo a dnes už v podstatě jako bič na kohokoli komu se systém nelíbí a bude lidem tvrzeno, že nic lepšího není, nebylo a nebude, tak si tady můžem blábolit o změnách k lepšímu donekonečna! Žádná proměna nepříjde! Demokracie je vyčpělý režim a byl vyčpělý už v r. 1989, který je potřeba překonat a jít dál! Skočili jsme z jedný vyčpelý sračky do druhý. V každém režimu je procento zmetků a slušných přibližně stejné. Demokracie nedemokracie, co si budem povídat. Dnes už nelze popřít a nemá cenu o tom ani polemizovat, že nám vládne zběř, různá lobby, korupčníci, zloději a defraudanti doslova na všech ůrovních, které má pod palcem údajně "demokratický" stát! Až na pár vyjímek u severních států to už nikde není lepší, všude jsou stejný korupční sračky, lži a podvody na občanech! Po celém tkz. demokratickém světě.
13. 05. 2013 | 08:02

roman napsal(a):

Vážený pane Žáku. Dalo by se s Vámi souhlasit, pokud by vývoj po roce 89 probíhal přirozeně, demokraticky a pomalu. A to se nestalo. Každý zná heslo, že když se tlačí na pilu, tak to nejde. Je to tak jednoduché, že v praxi si to může vyskoušet i ten, který svou práci provádí intelektem, anebo teoreticky. Nepodceňoval bych dobu, kdy docházelo k privatizacím a hlavně velkých a klíčových firem. Nepodceňoval bych skutečnost, jaké typy lidí se dostaly bezpracně a spekulací k majetkům, penězům a moci. Všechno do sebe zapadá a novináři, které já spíše za svou práci kritizuji, někdy o tomto přináší docela věrohodná svědectví.
Každý přece vidí, že cílem bylo rozbít rovnostářství a nastolit jakože spravedlnost. A co se stalo a pořád probíhá? Demokracie a jakákoliv forma rovnostářství je potlačována, vzniká novodobé otrokářství a totalita velkých vlastníků. Xenofobie a umělé kastování lidí je žádoucí, protože se z problémů dá politicky těžit. Začíná být normální, že člověk pracuje a přestává mít na základní potřeby. Zároveň je mu vtlkoukáno do hlavy, že se málo snaží, že má na výběr, že každý kdo chce může zbohatnout. Jako lidský vzor jsou prezentováni úspěšní miliardáři pracující 24 hodin denně, anebo bulvární celebrity. U nás jsou za celebrity povážováni i čistokrevní zloději a podvodníci. Alespoň podle toho jaký prostor jim věnují média a podle toho, jak jsou ignorováni politiky.
Problém ale je, že většina lidí po bohatství tohoto typu vůbec netouží. Pokořený jedinec má jedinou touhu. Mít prostředky na základní potřeby, bydlení a na výchovu dětí v klidném a fungujícím prostředí.
Agresivní jedinci, kterým tato doba dává opět zelenou nejenom u nás, ale i ve světě, nepřinesou žádné společnosti nic dobrého. Jako v historii, zbudou po nich jenom pyramidy a armáda bezvýznamných zotročených lidí, kteří budou nuceni opět zavádět opravdový volný trh a normální směnu zboží a služeb.
13. 05. 2013 | 08:34

modrý edvard napsal(a):

Dobrý blog. Jen autor měl jasně napsat, že zásadní změny K LEPŠÍMU probíhají pomalu a nenápadně.
13. 05. 2013 | 09:34

černobílá někdy trochu deformuje napsal(a):

wbg
Čtení vaší poučné fotografie je trochu jiné, než myslíte.

Zděné budovy, ač bídně omítnuté, pořád stojí. Dokonce v nich byla nedavno měněna elektrika.
Nebyly ještě nahrazeny dřevotřískou, polystyrenem a vlnitým plechem.
Trvanlivost 200 let proti 20.

Dva muži kolem šedesátky jsou viditelně zaměstnaní.

Vzadu kráčí žena s dítětem a veze kočárek.
Tedy 2 děti na 1 poldnou samici.

Ta společnost musí být hluboce v pořádku.
13. 05. 2013 | 11:10

Viola napsal(a):

namísto používání komunistických praktik by se mělo používat k označení negativního jevu kapitalistická praktika a bylo by.
13. 05. 2013 | 12:51

buldatra napsal(a):

Autor píše:

…Veškerá kritika politiků je tedy zcela zbytečná, pokud my sami nebudeme jiní, než jsme. A jinými se můžeme stát teprve tehdy, až sebe sama přijmeme i se svými nedostatky (jak by řekl psychoterapeut, i se svým stínem). Teprve tehdy, jestliže si plně uvědomím, jaká „špinavá svině“ se skrývá někde v pozadí mé osobnosti, mohu ji začít měnit v čistotné prase domácí,…
…Naše současné poměry jsou jasným svědectvím o tom, jací jsme my sami a jaký duch ovládá převážnou část naší společnosti….

Klasický drobek z pecnu chleba, dle kterého autor onen pecen vydedukoval. Ale ten jeho chleba moc jako chleba nevypadá.

Takže věc ta má háček, co háček, hromadu háčků. Například, kdyby ten výše zmiňovaný zcela zbytečně kritizovaný politik byl skutečně stejný jako já, bezvýznamný poslední volič, věděl by, že když něco nekalého provede, někoho, jako například voliče podvede, něco udělá záměrně úplně blbě, někomu umožní, aby kradl a podváděl, věděl by, že nad ním visí damoklův meč.

Že musel by z hrušky dolů a musel by za to pykat. Nést zodpovědnost.
A že už by si víckrát v tomto ranku neškrtl.

Ale to von ne.
Je neodvolatelný ze svého jobu. A navíc, vytvořl si za dobu svého působení spleť zákonů, které mu lumpárničky a lumpárny druhu různého umožňují, legalizují.

A veřejnost nečesaná nemytá to sice ví, ale udělá s tím houby, neboli velký kulový.
Může kritizovat, může řvát a ječet a kopat nožičkama a to je asi tak všecko, co může.
Máme-li být tedy jiní, než jsme, dobrá, ale pak nezbývá, než vzít do rukou vidle a jít udělat pořádek. Páč to je jiné a to tu eště nebolo.

Tento jiný způsob pak bude ilustrovat skutečnost, jací jsme my sami a jaký duch ovládá převážnou část naší společnosti….jak píše autor.

Ne, ono je to jinak.
Je to složitější a zašmodrchanější, je to poměrně složitý systém, který nevznikl nějakou náhodou a který něco deeklaruje a o sobě tvrdí a něco jiného činí.

Říká si to demokracie, ale ve skutečnosti je to jen –kracie, kde demos dělá křoví. Kryl to nazval demokraturou. Ale kdo si v hloubi duše přeje být demokraturokrat?

Jest nám však třeba, aby ta demokracie konečně začala.
Třeba už jen proto, abychom prožili ten rozdíl mezi demokracií a tím, co máme dnes. Pak bychom mohli srovnávat a hodnotit.

Třeba také proto, aby lidem přestaly vládnout stranické sekretariáty, podle toho, co upekly, ale aby měl faktický podíl na rozhodování a moci každý občan této země. Což je jednak motivující a za druhé to umožní každému zažívat pocit odpovědnosti za svá dobrá i blbá rozhodnutí. Na ty pak může být osobně hrd, nebo se může za ně stydět.

Tedy cosi, co dnes nemůže, páč to nezažívá.
Rozhodují za něho sekretariáty partají ústy takzvaných zvolených zástupců a občan je stavěn před hotovou věc a faktickou odpovědnost za ta rozhodnutí nepociťuje (já nic to ti tam nahoře).
A zodpovědnost nepociťují ani ti, co defakto rozhodli, ti, co to spáchali, protože proč by také měli? Nic, ale vůbec nic jim nehrozí, snad kromě kritiky, která vyšumí.
Nikdo je nemůže odvolat, mohou tvořit dle libosti, bez bázně a hany. A tvoří.

Ne, zdaleka neplatí, že jaký volič, taková vláda. Platit to začne, až bude mít volič bič v podobě odvolatelnosti, aby zvolený měl šanci pochopit, jakou váhu má zodpovědnost.
Takže autore, zamyslete se poněkud hlouběji. Plavete na hladině, ale tam toho moc neuvidíte. Leda vlnky. Podívejte se i na dno.
Tam hledejte poučení.
13. 05. 2013 | 14:05

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, děkuji už jsem byl.Pro černobílé to dám v barvě.
Veselé krizování, bude líp ...
http://www.bestwallpapers.net.ru/private/img/prikol/humor_18.01.2010_010.jpg
13. 05. 2013 | 14:05

Ivan H napsal(a):

Tak už přestaňte blbnout a zavolejte zpět ty komunisty. Třeba to ještě půjde opravit, alespoň to nejhorší.
Sice budete muset zase pracovat, ale snad to stojí za to, vždyť se v socíku k smrti nikdo neudřel
13. 05. 2013 | 14:31

Standa M. napsal(a):

Pan Ivan H. A oni ti zloději, lobisti a podrazáci co vytunelovali a rozkradli co tu ještě po těch komunistech zůstalo, ti se udřeli? Když se dnes dívám na p. Koženého a další, nevidím, že by nějak dřeli. Ono se hubou moc nadřít nedá, že. Taky vám mazal med kolem huby, taky jste mu nacpal svoje peníze s poděkováním, aby si je blaze užil. A takových bylo, že? Já nevím, kde jste se válel vy v socíku, ale já i ty co znám, jsme makali. Přesčasy a soboty byly normální. Mimořádné směny, noční, brigády. Proto tady ještě zbylo toho hodněaby to stálo za rozkrádačku. Co tady zůstane nyní po vás?
13. 05. 2013 | 15:13

profesor napsal(a):

Blog autora opětovně dělá z obyčejného lidu nesvéprávnou masu, která za vše může, přinejmenším za to, že se blbě vysrala. A nutí jej k tomu, aby totéž vysrání u patřičných politiků,tunelářů a jim podobných bezmezně obdivovala. Urážíte tento národ pane autore, vnucujete mu svou nesmyslnou představu viny za stav společnosti, aby se styděl a nejlépe někam zalezl a pokud možno vylezl 1x za 4roky a zvolil vlastně kohokoli. Ty Vaše objevené psychologické žvásty nám opravdu pomohou, akorát nase...
13. 05. 2013 | 16:07

šašek z Jihlavy napsal(a):

buldatra
A co když by v takovém případě nikdo nekandidoval? Jen práce, odpovědnost, starosti a žádné prebendy, benefity a privilegia? Našel by se takový blázen nebo altruista, aby se obětoval? Obávám se, že tudy cesta nevede. Lepší se mi zdá léčna Rathem.
13. 05. 2013 | 20:04

Naštvaný občan napsal(a):

Pane Žáku, Vy se považujete za špinavou svini?
03. 06. 2013 | 21:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy