Svoboda pro internet?

11. 07. 2012 | 07:00
Přečteno 6417 krát
Vlny protestů proti návrhům zákonů (americké SOPA/PIPA) nebo mezinárodních smluv (ACTA) směřujících pod záminkou posilování ochrany autorských práv k většímu omezení svobody na internetu mohou vzbuzovat dojem, že vyústily jen do dočasných vítězství aktivistů. Odmítnutí smlouvy ACTA Evropským parlamentem znamená především snadnou příležitost pro politiky schovat své skutečné názory a zkusit je protlačit jindy.

Když vláda Petra Nečase 6. února pozastavila ratifikaci ACTA, stalo se tak po masových protestech a až poté, co se proti ACTA postavili Poláci. Skutečné postoje Nečasovy ODS lze ale lépe vysledovat na faktu, že v Evropském parlamentu aktivně proti schválení smlouvy ACTA nehlasoval z europoslanců ODS nikdo (přehled).

Europoslanec Jan Zahradil (ODS) ještě 6. ledna 2012 navrhoval Výboru pro rozvoj v EP přijetí stanoviska, které ACTA nadšeně vítá pro její údajný zásadní význam pro rozvoj a chválí nejen dohodu jako takovou, ale i možnosti jejího rozšíření o další smluvní strany (Zahradilův návrh).

Jednomyslné ne

Proti zastáncům omezování internetu se však v uplynulém týdnu nevyslovil jen Evropský parlament, ale i Výbor pro lidská práva OSN. Ten jednomyslným rozhodnutím všech svých 47 členů přijal ve čtvrtek 5. července rezoluci o Podpoře, ochraně a užívání lidských práv na Internetu. Vyjadřuje se v ní postoj, že dodržování lidských práv, zejména práva na svobodu vyjadřování, je platné i na Internetu bez ohledu na státní hranice a zvolený způsob mediálního vyjádření. Výslovně je v rezoluci uvedeno stanovisko, jež protiřečí výše zmíněnému pohledu Jana Zahradila, a globální a otevřená podstata Internetu je označena za hnací sílu urychlující pokrok v nejrůznějších formách.

Povzbudivé je i to, že se od Výboru pro lidská práva OSN nejedná o ojedinělý výkřik – svobodě na internetu se výbor velmi obšírně věnoval již ve své zprávě Valnému shromáždění OSN ze začátku června 2012, která mimo jiné silně kritizovala zákony nepřiměřeně omezující přístup k internetu ve Francii a Velké Británii.

Pojetí svobodného užívání internetu jako lidského práva, které snad nejvýrazněji propaguje zakladatel webu sir Tim Berners-Lee (psal jsem o tom již v „Gutenberg, web a mizející svoboda“), přestává být jen chimérickým přáním hrstky technonadšenců, ale převládajícím trendem. Svědčí o tom například skutečnost, že mezi státy, které rezoluci aktivně podpořily, patří i Čína.

Skepticky lze jistě namítnout, že je v tomto postoji schována jistá dávka populismu podobného postoji premiéra Patra Nečase při pozastavování ratifikace ACTA v ČR.

Nadějný signál

Rezoluce konec konců není závazná nebo vynutitelná a její praktické dopady budou velmi záviset, nakolik společnosti dodávající technické a programové vybavení zabudují principy ochrany lidských práv na internetu do komponent, které dodávají.

Sama skutečnost aktivního hlasu pro - nikoli jen zahradilovského zdržení se jako v případě ODS a ACTA - je však nadějným signálem, že ani Čína si pozitivní potenciál svobody a rozvoje internetu nemůže dovolit ignorovat ani pod záminkou uplatňování své teritoriální suverenity.

Vlivem internetu posilované rozšiřování svobody v zemích s totalitními prvky si jistě vyžádá delší dobu. Vzpomeňme ostatně i toho, že třeba Československo sice podepsalo Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN již v prosinci 1948, nicméně právně závazný Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z ní vycházející přijala OSN až v roce 1966 a pro Československo se stal účinným dokonce až v červnu 1991.

Výbor pro lidská práva OSN však nepochybně vykročil správným směrem. Bouře přinášející přívalový déšť svobody pro internet to zatím není, aspoň na časy se ale už blýská.

(Vyšlo v Lidových novinách 10. 7. 2012.)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Inci napsal(a):

Prožíváme něco jako arabské jaro ... internet občany osvobozuje ...

Bez internetu by Kalouskovy zlodějiny zamázla médijní mafie firem vlastnících tisk a televize ...

Ve svobodném internetovém prostředí prostě nejde tak nechutné zlodějiny jen tak utajit ...
11. 07. 2012 | 08:16

DH napsal(a):

Představa, že internet má být dalším semeništěm levicového chaosu, oázou technoúchyláků a nikou všech podezřelých a podvratných myšlenek a ideologických proudů, je ze samé podstaty navýsost odporná a každý slušný a ekonomicky se orientující člověk se jí musí se vší svou rozhodností postavit.

Celé rádobyanarchistické pojetí datových sítí jako infrastruktury financované většinou z veřejných zdrojů, po které probíhá komunistickým způsobem provoz každý podle svých možností, každému podle jeho potřeb, nemá v reálném světě žádnou analogii a je proto vývojem odsouzen k zániku. Stejný trend, jaký vede k privatizaci dálničních tepen a tím pádem k jejich rozkvětu a dokonalé údržbě za symbolický poplatek, musí být nevyhnutelně nastolen i u páteřních spojů, DNS serverů a klíčových backbone routerů.

Dalším, neméně důležitým aspektem je hodnota informací, které po internetu proudí. Je nutné jasně rozbít tmářské představy o tom, že umělecká v digitální podobě díla jsou snad něčím jiným, než houskami, máslem či děly. Ani jediný z iührovitých stahovačů, povykujících o svobodě internetu a stahujících megatuny nejnovějších filmů nemá ani ponětí o náročnosti přípravy, propagace, castingu, výpravy, postprocessingu a distribuci velkého a hodnotného filmového díla, jehož hodnota a cena spočívá v jeho vzácnosti, tedy ochotě lidí po celém světě za něj dobrovolně platit, nikoliv v posudcích zapšklých filmových rádobyznalců a kvazikritiků.

Jakákoliv aktivita, která snižuje vzácnost takového filmového statku, snižuje jeho cenu. Je to totéž jako rozprašovat herbicid nad kvetoucím úrodným polem, investice do kůrovcové farmy v šumavském podhůří, či odčerpávání iráckých ložisek ropy šikmo vedenými vrty z kuvajstského území. Tyto aktivity je jasně nutno nazvat zlodějskými a nemilosrdně je potírat.

Informace na internetu je nutno jasně rozlišit na cenné, běžné a bezcenné, a cenné informace zákonem chránit a pomáhat jim. Je-li protivníkem anonymní, tisícihlavý internetový dav uhrovitých výrostků, který si plete rodiči placenou konektivitu s bojem za celosvětovou informační svobodu bez hranic, pak je naprosto nezbytné uvážlivě se semknout, v kruhu rozhodujících a zodpovědných se svobodně domluvit a dohodnout a prosadit taková opatření a takové postupy, které výše popsaným protispolečenským aktivitám a chování zabrání.

Věřím, že tyto skutečnosti si všichni racionální lidé a voliči dobře uvědomují a nějakou formu dohody podobné ACTA podpoří jak nyní, tak i v budoucnu.
11. 07. 2012 | 08:16

Inci napsal(a):

DH

Jste jako šlechta , církev a král před rokem 1789 ... největším vaším nepřítelem je internet , Voltaire a knihtisk ...
11. 07. 2012 | 08:26

DH napsal(a):

Vážený inci,
myslím, že ve svém svatém rozhorčení a revoluční slepotě nemáte ani ponětí o čem je řeč.

Internet jako takový je nádherným a skvělým vynálezem lidstva, zejména jeho svobodné americké části. Je skvělým usnadněním toku a dostupnosti všech informací, čímž velmi napomáhá odstranění monopolních nákladů mrtvé váhy všeho druhu v ekonomice a jejímu přiblížení k teoretickému ideálu dokonalé konkurence. V tomto směru musí každý ekonomicky racionální člověk internet vítat a oslavovat. Samozřejmě kromě toho internet sám o sobě je skvělým novým trhem, místem kde vznikají nové vzácné statky (i když přiznejme si, jde o zlatá zrnka v horách hlušiny, ale o to jsou vzácnější a cennější), které je možno svobodně směňovat a vytvářet zde nové, funkční, obchodní modely.

Problémem ale je, jako ve vašem případě, když si tyto aspekty ve své pokřivené mysli někdo ztotožňuje s jakýmsi iluzorním právem na bezbřehé a bezmezné šíření jakýchkoliv informací bez omezení. V tomto případě totiž naráží svoboda uhrovitého uživatele internetu na svobodu někoho jiného, narušuje ji, omezuje ji a zneužívá ji.

Pamatujte si, jakákoliv svoboda nesmí být nikdy jejím konzumentem zneužita tak, aby tím byla omezena svoboda někoho jiného. Proto je svoboda projevu omezena (například zakázány urážky), svoboda shromažďovací omezena (demonstrace na dálnici či v areálu Temelína), svoboda politická (jisté politické proudy jsou společensky nežádoucí a tudíž zakázané).

Právě tak a nejinak musí být omezeno o právo na užívání internetu. TO nemůže nikdo slušný a rozumný zpochybnit, protože by tím podkopával samotné základy, na nichž naše civilizace stojí. Samozřejmě, a je to logické, si charakter internetu jako extrémně rozlehlého a masového média vynucuje pro jeho efektivní dozor a kontrolu použití jiných a specifických kontrolních modelů, s distribuovanou odpovědností, které právě jistým, možná ne zcela šťastným a správně politicky načasovaným způsobem dohoda ACTA popisovala.

Dříve či později bude internet stejně kontrolovaný, jako je frekvenční rádiové spektrum, lodní cesty, kosmický prostor, oceánské hlubiny, či antarktické pustiny. Je to nevyhnutelná, civilizačně vývojová věc, které se nelze vyhnout. Opakem by byl chaos a zmenšení celkového celospolečenského užitku.
11. 07. 2012 | 08:46

TomášL napsal(a):

DH

Jednou, až budu Führer, udělám z Vás svého Goebbelse... :-)
11. 07. 2012 | 08:51

zemedelec napsal(a):

Pane Zlatuška.
Zase pochválím.
Oceňuji možnosti internetu.Každý si může vyhledat to potřebuje a ohledně autorských práv,by měla nastat jiná debata,co ještě lze považovat za autorská práva.
Pane Inci.08:26
DH je na úrovni Yosif K.
Jak se zase začne něco omezovat kontrolovat,jsme tam kde jsme byly,
11. 07. 2012 | 09:06

DH napsal(a):

Vážený pane TomášiL,
pominu lacinou a nabízející se povrchní freudovskou analogii vašeho levicového myšlení a vašich metafor s kolektivisticko totalitním myšlením německých čtyřicátých let, a budu se věnovat podstatnějšímu fenoménu.

Internet je, kromě jiného, i nesmírně nebezpečná a snadno zneužitelná platforma, která tomu, kdo dokáže vyvolat správnou davovou psychózu, správnou a cíleně směrovanou davovou hysterii, poslouží jako anonymní tisícihlavé kladivo, kterým doslova prorazí se svými zájmy a interesy a přinese mu moc a zisk.

Všichni už začínáme tušit, jaká je moc internetového zpravodajství v předvolební době i v naší zemi. Nejeden nabubřelý politik splakal nad svými předvolebními průzkumy, když byl smeten spravedlivým hněvem intenetové objektivní demokracie. Všichni si pamatujeme, jako pát facebookových poznámek a twitterových pípnutí dokázalo rozproudit revolučně nadržený egyptský národ, aby prosadil svobodu, demokracii a ekonomickou prosperitu ve své zemi.

Řada z nás, kdo po večerech disassemblovala Stuxnet a Flame tuší, jaké možnosti se v nové internetové době otevírají před lidmi znalými, prozíravými a předvídavými.

Není toto všechno varovným signálem, zdviženým prstem, že je nejvyšší čas, aby rozumní a stabilitě přející lidé celého světa spojili síly a vybudovali takové mechanismy, aby se z internetu nestal místo hodného sluhy zlý pán? Kdo zaručí, že A.I. boti v množství větším než malém dodají novému Führerovi dostatek internetové podpory k tomu, aby opět uchopil, tentokrát mnohem sofistikovanějším a neokatým způsobem, kontrolní, a tedy následně ekonomickou i politickou moc?

Jakým jiným způsobem bránit budoucí internetovou svobodu nás všech, než jejím částečným a dobrovolným omezením? Každý slušný člověk odpověď dobře zná, jen povykující levičácká lůza boří a ničí pracně vytvořené hodnoty.
11. 07. 2012 | 09:10

Martin napsal(a):

DH: Jsi naprosto mimo. Internet je dneska v drtivé většina financován ze zdrojů soukromých, provoz na internetu je na základě smluvním, můžeš si být jistý, že bez podepsané smlouvy a zaplacené faktury si nepošleš do internetu ani paket. Filmy a písničky se stahují ilegálně jen a pouze proto, že majitelé práv nejsou schopni nabídnout realistickou platformu pro legální stahování a nabízejí v dnešní době už jenom těžko použitelné fyzické nosiče. Absolutní svoboda slova je nutnou, nikoliv postačující, podmínkou demokracie.
11. 07. 2012 | 09:11

Martin napsal(a):

DH: To si jen tak vymýšlíš, je obrovský rozdíl mezi tím dát někomu Like na facebooku a pak se fyzicky dostavit na demonstraci, ověřeno v praxi že z desetitisícového kladiva se stane směšný hlouček 200 osob.
11. 07. 2012 | 09:13

Michal Macek napsal(a):

nastesti "hrstka technonadsencu" je vzdy o par kroku napred , takze si to vlady rozmysli,on by to nebyl zadny med kdyby vam prestaly najednou fungovat bankomaty,semafory,vojenske systemy atd atd...:)
11. 07. 2012 | 09:23

Michal Macek napsal(a):

martin

internet je dnes v drtive vetsine financovan pornem...
11. 07. 2012 | 09:24

Martin napsal(a):

Michal Macek: A porno jsou soukromé zdroje nebo veřejné zdroje ? :-)
11. 07. 2012 | 09:27

rejpal napsal(a):

DH
Budu chvíli předstírat, že nepokládám vaše texty za recesi, a položím jednu jedinou otázku?: jak to chcete udělat? V momentě kdy jeden jediný stát nepřijme ACTA nebo jinou podobnou legislativní ptákovinu, stane se sídlem spousty stránek - a co s tím? Co zmohli bojovníci za vydavatelská práva se stránkou Pirate Bay? Zmizela z některých torrentových vyhledavačů, ale funguje vesele dál. A proč by vůbec kterýkoli stát měl vstupovat do komerčních sporů? Ať si firmy své piráty žalují u civilních soudů. Budou mít dost starostí reálně prokázat skutečné finanční ztráty a ne uvádět mystická numera vycucaná z palce.
11. 07. 2012 | 09:29

rejpal napsal(a):

Martin
Jsou to soukromé zdroje provozující činnost ve veřejném zájmu. Aspoň podle zájmu o tyto stránky soudě. Otázkou je, z jakých zdrojů byly provozovány pornostránky přilepené třeba na portál nějakéhjo ministerstva -:)). Pak může jít o provoz z veřejných zdrojů v soukromém zájmu.
11. 07. 2012 | 09:32

DH napsal(a):

Vážený pane Martine,
vaše levicové pomýlené nesmysly si zasluhují podrobnější rozbor.

Umělecká díla se stahují, tedy kradou, především proto, že je to snadné, dostupné a nestíhané. Není přece povinností výrobce housek bránit svou pekárnu kulometným hnízdem proto, aby mu ji nevydrancoval anonymní tisícíhlavý dav kvůli bohorovnému nezájmu policie a státu. Jak má pekař rozumně podnikat, když nemá elementární jistotu v tom, že se může věnovat pečení housek a kvalitě těsta, a nevymýšlet taktické varianty, jak vhodně zkřížit palebná pole před svou provozovnou.

Jak má producent a investor holywoodského blockbusteru kalkulovat riziko a racionálně spočítat poptávku, když musí počítat s tím, že 80 procent jeho klientů bude konzumovat jeho dílo beztrestně ukradené rádobyanarchistickými uhrovitými výrostky, kteří si internetovou zlodějnou dokazují svou vlastní výjimečnost?

Veškerý zábavní průmysl, který vydělává rozumné peníze, je založen na nějakém druhu show. Vytváří vzácnost uměle, psychologicky, využívá pudovou touhu lidí nechat se strhnout něčím bombastickým, něčím výjimečným. Okrajová nezávislá tvorba není podstatná, ta nemá s internetovou distribucí problém, protože ve skutečnosti ji také téměř nikdo nekonzumuje.

Žádné internetové distribuční modely pro díla založená na show nejsou realistické, ne v době, kdy z principu nelze mít masové a přitom bezpečné šifry. Ne v době, kdy hackerská komunita každou novou formu distribuce chápe jako výzvu k jejímu prolomení a zrušení.

Výmluvy rádobypropagátorů svobody internetu a jejich průhledné přenášení viny za vlastní zlodějny na bedra producentů, jejich obviňování z nepružnosti a hamižnosti jen proto, že nechtějí přistoupit na ceny, které by si titi uhrovití pubertální levičáci představovali jako "spravedlivé", jsou průhledné a zřetelně účelové.

Ve skutečnosti jde o obchod, o střet nabídky a poptávky. Každá strana musí mít svobodu se této interakce zúčastnit - anebo taky ne. Producent musí mít možnost odmítnout dodávku produktu, pokud není spokojen s cenou, jakou mu konzument nabízí. Jestliže je producent postaven do situace, kdy v případě, že nedodá produkt za cenu konzumenta, bude o produkt jednoduše okraden a odejde s prázdnou, nejedná se o dobvovolnou směnu, ale krádež.

Je zřetelné, že taková "nenásilná" a "spravedlivá" krádež je přesně v duchu smýšlení oněch individuí, které zneužívají internet jako přenosové médium svého lupu. Kdyby prováděli kopie na fyzická média a distribuovali je poštou, byli by velmi rychle odhaleni a za pokryteckého potlesku anonymního davu potrestáni.

Já a se mnou všichni slušní a rozumní lidé se ptám a ptáme, proč mají být tito zločinci beztrestní jen proto, že pro distribuci využívají obrovský, a proto těžko kontrolovatelný internetový prostor?
11. 07. 2012 | 09:35

DH napsal(a):

Doplním ještě úvahu o anonymním kladivu,

Ano, dnes je ještě nutné pro skutečnou změnu fyzicky na náměstí vyjít a v davu pochodovat proti sevřeným policejním kordónům. Není ale pochyb o tom, že internetové nástroje nesmírně usnadňují iniciaci takových, společenskou stabilitu narušujících aktivit.

Postupem času bude fyzická nutnost čím dál tím menší a méně podstatná. S rozmachem teleprezence, virtuálních voleb, internetové demokracie a rozvojem umělé inteligence se budou rozhodující děje čím dál tím více odehrávat ve virtuálním prostoru. Stejně jako vymřela a vymírá generace atomových dědků, kteří si prosperitu státu nedovedli představit bez lesu vysokých pecí, atomových elektráren a miliónů tun černého uhlí na hlavu,

stejně tak postupně vymře generace, která interaguje pouze fyzicky, a plíživě nastoupí generace nová, mladá, která bude vše důležité řešit virtuálně, internetově, a do fyzického kontaktu půjdou jen tam, kde je k tomu donutí jejich sociální (a sexuální) potřeby.

Právě dnes je klíčové období, kdy rozhodujeme o tom, zda se v budoucnu naplní úchylné kyberpunkové vize technokatických scifi spisovatelů, nebo nám bude internet sloužit a místo destrukce pomáhat v našem civilizačním rozvoji.

Lidé jako vy, pane Martine, provádějí ve jménu svých nedospělých představ politiku scestnou, která právě nahrává rozvoji těch nejčernějších budoucích vizí.
11. 07. 2012 | 09:46

český maloměšťák napsal(a):

Po přečtení příspěvků DH jsem internet vypnul.
Teď mi DH může leda tak políbit šos....:)

P.S.Když se to s ironií či sarkasmem přežene...může to vlézt na mozek.
11. 07. 2012 | 09:49

Martin napsal(a):

DH: Především si ujasni rozdíl mezi krádeží housky a ušlým ziskem při kopii filmu. Zábavní průmysl už je delší dobu mimo, časy kdy se chodilo do kina a kupovaly DVD jsou nenávratně pryč, lidé chtějí film na doma a to ihned a producenti se buď přizpůsobí nebo zaniknou. Taktéž jsou samozřejmě pryč časy, kdy holywoodská hvězda měla 300 000 USD za jeden natáčecí den.
Na tvou otázku odpovídám, že v ČR zábavní průmysl požívá tzv. náhradní odměnu ve formě výpalného z úložných médií a domácí kopírování je tak v pořádku, mají zaplaceno.
A já se na oplátku ptám, proč má mít zábavní průmysl privilegium požívat 70 let ochrany svých děl a to prosím zadarmo, když průmyslník má ochranu na nejvýše 15 let a to ještě musí platit miliony každoročně ?
11. 07. 2012 | 09:50

DH napsal(a):

Vážený pane rejpale,

stejně jako u obchodních dohod WTO, v případě neúčasti či porušování dohod, je nutno uplatnit taková ekonomická opatření, která by způsobila, že by se podobné chování stalo neekonomickým.

Jestliže se některý stát odmítne účastnit dohody o efektivní kontrole pravé internetové svobody a bude dál vyznávat anarchistickou pchylnou představu o svobodě informací bez hranic, bude nutno uplatnit tyto sankce i proti němu. Veškerý internetový relevantní provoz z takové země musí být uměle zatížen například zvýšenou chybovostí paketů, prodlužujícími se časy, náhodným pozměněním protékajícícho webového obsahu a podobně.

Stahovači z Karibiku velmi rychle zjistí, že jejich příjmy z bannerů a pornoodkazů prudce klesají, když uživatelé, stahující obsah z jejich stránek zjistí, že film blikavě střídá jas, titulky jsou posunuté, spojení v polovině spadne kvůli náhodně vloženému RST paketu a podobně.

Byla by to internetová forma cla, která posune neférovou nabídkovou křivku tak, že se s poptávkou střetně v společensky akceptovatelném bodě. Byla by to Tobinova protipirátská daň.
11. 07. 2012 | 09:52

Martin napsal(a):

DH: Z klikání na internetu politici a další mají a budou mít srandu vždycky, to je tak všechno co se k tomu dá říci.
11. 07. 2012 | 09:52

Bazzy napsal(a):

autorská díla starší než 70 let, překlady, provedení a zvukové záznamy starší než 50 let, jsou svobodné statky. Bod zlomu je v současnosti v roce 1942, tedy celou seriózní hudbu a jazz do Milese Davise už můžeme poslouchat bez jakýchkoli omezení. Stejně tak sledovat filmy pro pamětníky. Za pár let se stane svobodným i těžiště populární hudby - tedy big beat ze 60. let, což je o to zajímavější, že v průběhu 50. let, v podstatě od Elvise, značně vzrostla kvalita zvukového záznamu. Je se na co do budoucna těšit.

Zastávám názor, že internet by neměl být regulován vůbec. Regulovány by měly být pouze přesahy do společnosti. Příklad: sledování dětské pornografie je soukromá věc, její vytváření - tedy sexuální zneužívání dětí - je bezesporu kriminální delikt.

Pan DH dnes posnídal spoustu vtipné kaše s ironií, super :)))
11. 07. 2012 | 10:03

rejpal napsal(a):

DH
Nač takové okliky? Takové zemi, která pošlapává právo producentů a vydavatelů vybírat poplatky i za díla, která už dávno stáhli z katalogů, je třeba vyhlásit válku. Už se válčilo kvůli větším blbostem (1970 - fotbalová válka Salvador-Honduras).
Sankce jsou totiž na nic. Vždycky se najde někdo, kdo ochotně přispěchá na pomoc, a ještě na svém monopolu vydělá.
Tvrdou realitou je, že sankcemi a zákony tohoto typu svou věc vydavatelé nevyhrají. Ani oni nemohou čurat proti větru. Budou muset hledat řešení, které vyhoví oběma stranám.
11. 07. 2012 | 10:06

DH napsal(a):

Vážený pane Martine,

vaše argumentace je veskrze levicová, plná nepodložených předpokladů a kryptokomunistického myšlení. Rozebereme si ji bod po bodu.

Není podstatná kopie filmu jako taková. Ať si film internetová komunita kopíruje jak chce. Ale ať se na něj nedívá. To je velký rozdíl. Samotným kopírováním žádná škoda nevznikne. Škoda vznikne tím, že klesne vzácnost filmu tím, že je snadno dostupná kradená, po komunisticku "zadarmo" varianta.

Není problém v nechození do kina. Není problém v nekupování filmů na fyzickém DVD, taková argumentace je scestná, povrchní a směšná. Problém je v tom, že se za shlédnutí filmu neplatí. Podobnou argumentaci jsme slýchali po roce 48 - časy, kdy velkostatkáři tyli neoprávněně ze svých zisků, časy kdy pekaří diktovali ceny, za které budou housky dodávat chudině jsou nenávratně pryč. Nyní si chudina přeje jiné ceny a kdo se nepřizpůsobí, zanikne - nebo skončí v uranovém dole.

Situace je naprosto analogická. Vynořil se fenomén internetu, který umožňuje rychlou distribuci digitálních dat. Potud je vše naprosto v pořádku a závaní průmysl by takovou věc nesmírně uvítal, protože mu umožní snížit distribuční náklady a udělat trh masovějším.

Problém je ale v tom, že zároveň s tím se vynořila nekontrolovaná a neomezovaná hackerská komunita, která za nezájmu příslušných orgánů provádí legalizované krádeže. To nelze ospravedlnit žádnou argumentací.

Zábavní průmysl se samozřejmě snadno a rád přizpůsobí novým distribučním kanálům, ale nelze jednoduše smysluplně reagovat na to, že bude kdykoliv PODLE UVÁŽENÍ konzumenta okraden. Žádný rentabilní distribuční kanál nemůže nikdy jít na takové ceny, aby ekonomicky konkuroval zlodějně, to je elementární fakt, který revolucionářům vašeho ražení zcela uniká.

Ujišťuji vás, že potřeba celebrit, hvězd a show je ve společnosti stále stejná. Příchod každého nového trháku je netrpelivě očekáván a zloději všeho věku a pohlaví klikají každý den na stránky fileserverů, jestli už je k dispozici aspoň kinorip. V tomto směru se popularita hvězd nijak nesnížila. Co se objektivně snížilo, je jejich možnost bránit se nestíhaným a nesmyslně tolerovaným zlodějnám.

Takzvané náhradní plnění je co do výše a celkového výběru naprostro směšné a marginální a slouží pouze jako výmluva interentovým zlodějům všeho druhu k jakémusi pofidérnímu ospravedlnění jejich zločinné činnosti.
11. 07. 2012 | 10:08

Michal Macek napsal(a):

Martin

tezko rict - verejnost plati za porno soukromym firmam (a nebo je to zdarma a plati jim za reklamu) a ty to zas vrazi zpatky do netu :)
11. 07. 2012 | 10:13

neo napsal(a):

DH:

Natočit film z kina je zlodějina. Ale stahnout si film pro osobní potřebu je legální.
11. 07. 2012 | 10:14

Ládik!!! napsal(a):

Zdražil bych internetové připojení, alespoň 5x. O zisk by se podělili ti, kdo se cítí poškození.
11. 07. 2012 | 10:17

rejpal napsal(a):

DH
A ještě něco. Na celé ACTA je nejskandálnější to, že se hovoří o OBCHODNÍ DOHODĚ a je plná kriminalizování ze strany státní moci. Když už tak operujete pojmy levice a pravice (v tomto kontextu mimózně, stahují levičáci, pravičáci, anarchisté i lidé zcela apolitičtí), pak každý svobodomyslný pravičák musí mít z podobných právních experimentů husí kůži.Vždyť jde o to, že předkladatelé chtějí břemeno svých komerčních problémů přenést na stát, aby ho řešil na své náklady z peněz daňových poplatníků. Nejde jen o stahování. Jestliže někdo prolomí ochranu na CD a udělá si pro osobní potřebu (!) kopii, může být potrestán vězením. A to jen proto, že na nosiči je nějaké varování. Stejně tak absurdní je, když si někdo koupí CD a kvůli ochraně ho nedokáže na svém přehrávači ani přehrát - a nikdo mu peníze nevrátí.
Z celé té legislativní ubohosti nakonec možná vytěží jedině pirtáské strany, což jim srdečně přeji.
11. 07. 2012 | 10:22

Inci napsal(a):

Rozcaplnost a pohodlnost vážení přátelé ...

Naučme se zase žít své vlastní životní příběhy ... výhry a prohry ...

Takovej ministr financí naší republiky je už dávno mimo reálnej svět ...
11. 07. 2012 | 10:27

modrý edvard napsal(a):

Pane Zlatuško, jsem rád, že se za svobodu internetu postavil někdo tak solidní, jako jste vy. Děkuji.
PS, pro jiné: Autorská práva je třeba řešit jinak, než omezením internetu. Historicky mnoho práv a povinností zaniklo, nebo přibylo, podle rozvoje společnosti. Současná autorská práva a stav společnosti nejsou v souladu.
11. 07. 2012 | 10:30

jozka napsal(a):

Ladik!!!:

Tenhle hovezi napda neni puvodni, to uz vydavatele zkouseli.

Bazzy:
Nebyl bach tak optimisticky, navrh na prodlouzeni doby na 90 let se vznasi ve vzduchu, u nas to prosazovaly pred volbami VV.

all:
Fakt vas bavi reagovat na provokatera?
11. 07. 2012 | 10:37

Viola napsal(a):

DH

"síť po které probíhá komunistickým způsobem provoz každý podle svých možností, každému podle jeho potřeb"

to se mi líbí, další krok ke komunismu. Další krok k bezpeněžní společnosti. Kdo by to byl řekl, že internet se stane novodobým komunistou, teď už chápu, proč to zakazování a proč má být od internetu odtrženo alespoň ze začátku 2 100 uživatelů prý proto, že jsou nakaženi virem.
11. 07. 2012 | 10:42

DH napsal(a):

Vážení přátelé,

dosud jsem neslyšel žádný racionální argument, se kterým by bylo možno vážně a seriózně diskutovat. Ukazuje se, že i zapřisáhlí racionálně uvažující diskutéři, o zatvrzelých a beznadějných levicových zoufalcích nemluvě, jsou, pokud jde o jejich osobní prospěch z využívání beztrestné zlodějny, poněkud více tolerantní. Je to hnusné a opovrženíhodné.

Prapodstata problému je prostě a jednoduše v tom, že prodávající nemůže dobrovolně stanovit cenu, za kterou je ochoten zboží dodat, protože stojí proti neférové konkurenci, postavené na zlodějně. Veškerá rádobyargumentace okolo je pofidérní a povrchní. Jde jen a pouze o toto.

Je to stejný princip, jako české textilky nemohou obstát proti asijskému dumpingu. Sklárny proti čínskému dumpingu. Výrobci elektroniky proti čínským padělatelům. Je fenomén bezostyšného čínského kopírování také nevyhnutelným příznakem doby, kdy jsou v ekonomice privatizovány náklady (na vývoj), ale socializovány zisky?

Tvůrce dílo vytvoří, za nemalých nákladů, a logicky chce rozhodovat o tom, za kolik jej nabídne konzumentům. Když malíř namaluje obraz a prodává ho za 100 tisíc korun, je na něm, zda správně odhadl tržní poptávku a prodá. Kdyby byla ale tolerována praxe, že je možno v libovolném okamžiku pořídit kopii tohoto obrazu do svého bytu, a kopie by přitom byla stejně kvalitní (dejme tomu by existovala rozvinutá technologie 3D tisku) a přitom by kopírovači nevznikala povinnost zaplatit ani korunu autorovi, jaký by mělo celé toto snažení smysl?

Má společnost založená na svobodné směně podporovat a tolerovat aktivity, které nejenom nejsou samy o sobě ekonomicky svobodné, ale dokonce aktivně tuto svobodu směny narušují a likvidují i ostatním?
11. 07. 2012 | 10:44

Viola napsal(a):

DH

a ještě něco, mise tedy vůbec, ale vůbec nelíbí, jak jsou někde zpoplatňovány články na internetu. I kdybych stokrát toužila si to přečíst, tak za peníze nikdy. Opravdu jsou dostačující pravidelné platby za internet a když chce někdo něco prodávat, ať jde na trh a ne na internet.
11. 07. 2012 | 10:46

Viola napsal(a):

DH

takže navrhujete aby internet sloužil jen jako reklama pro ty, kteří chtějí prodávat? To by byl krok zpět. Jestliže se cítíte být okrádán, tak nevystavujte "zlodějům" své zboží na oči.
11. 07. 2012 | 10:49

Michal Macek napsal(a):

DH

vy vychazite z mylneho nazoru ze pro kyberprostor plati stejne zakony jako pro realny svet - mam pro vas novinku - neplati!

PS:pokud se to nekomu nelibi nikdo ho nenuti napr prodavat sve vyrobky (dila) pres internet,muze je prodavat klasicky za cenou juakou chce - chceli pouzivat net musi respektovat dulezity zakon: zadne zakony neplati
11. 07. 2012 | 10:50

neo napsal(a):

DH:

"Je to stejný princip, jako české textilky nemohou obstát proti asijskému dumpingu. Sklárny proti čínskému dumpingu. Výrobci elektroniky proti čínským padělatelům"

ano princip je to stejný, ale obstát lze a to právě kvalitou.

KVALITA je to, co dělá výrobek hodnotnější. U filmu je horší, že ho nelze vidět z předstihem. Řešení je, stahnout si ho v pofiderní kvalitě a teprve pak si ho koupit, pokud zaujme.
Já osobně to tak dělám. Pak teprve se rozhodnu, zda ho chci ve vysoké kvalitě na DvD a nebo ho vidět v kině. Pokud ten film za to nestojí, ponechám si nekvalitní záznam stažený. (pokud film dále nikde nešířím, neprodávám a nekopíruji, tak je jen pro mou osobní potřebu a to LEGÁLNĚ)
11. 07. 2012 | 10:56

Viola napsal(a):

DH

zdá se mi, že píšete vážně. "Pamatujte si, jakákoliv svoboda nesmí být nikdy jejím konzumentem zneužita tak, aby tím byla omezena svoboda někoho jiného."
Jenže tak, jak jste to napsal, to vypadá, že byste chtěl svobodu jen pro toho, kdo by těžil a inkasoval, ale ten chudý, ať chudne dál, vždyť v Bibli to tak je.
11. 07. 2012 | 11:03

DH napsal(a):

Vážený pane Macku,

hluboce se mýlíte. Internet je lidské dílo jako každé jiné, proto pro něj mohou platit takové zákony, jaké si lidé vytvoří a vynutí. Problém je v tom, že existuje enormní množství pokřivených charakterů, kterým nevadí zlodějna jako taková, ale jen zlodějna, která se jich osobně dotýká. Existuje obrovské množství pubertálních revolucionářů, kteří krádežemi a jejich naivním obhajováním realizují svůj geenrační vzdor a jak se domnívají, bojují proti zkostnatělé minulosti ve jménu mladého, dravého a pregresívního nového světa podle jejich představ.

Nedostatek zkušeností a racionálního vhledu jim jednoduše zabraňuje vidět, že podkopávají samotné základy svobodného euroatlantického světa, narušují princip poptávky a nabídky. Až za nějaký čas virtualizace postoupí a budou vynalezeny nanoasemblery, které umožní dostupný a velmi kvalitní 3D tisk, vznikne zcela stejný problém s s fyzickými výrobky, jako dnes s autorskými digitálními díly. Hmoty je všude dost a cena výrobku začne být tvořena hlavně know how o jeho složení a konstrukci. Takto daleko ale pubertální mládež nedohlédne a pokud ano, jásá nad tím, jaký pokrok to přinese.

Přinese to změnu, to je samozřejmé, ale jakým právem ji nazýváme pokrokem?
A proč nazýváme pokrokem současnou digitální zlodějnu?

Protestuje někdo proti zákonům na ochranu pekáren proti vloupání? Samozřejmě že ne, protože rozumní lidé respektují svobodu pekaře prodávat za tolik, kolik chce. Pokud by opravdu pekař prodával za přemrštěné ceny, zkrachoval by. Ale on nekrachuje, a proč? Protože existuje ochrana, aby mu zboží nikdo nekradl.

Z čeho usuzují rádobysvobodní internetoví myslitelé, že zisky nahrávacích a filmových společností jsou přemrštěné? Před 30 lety nebyly a najednou jsou? Jediné, co se změnilo, že dostupná možnost tyto společnosti beztrestně okrást, protože neexistuje efektivní zákonná ochrana a příznivci zlodějů se jí vší silou brání. Je to zavrženíhodné levicové pokrytectví.
11. 07. 2012 | 11:10

zemedelec napsal(a):

Vážení.
To co popisuje a propaguje DH,je v zásadě jenom snaha pravičáků získat kontrolu i nad tímto zdrojem informací.Média jak víme,pod kontrolou mají,co se tam děje vůbec mu nevadí.Takže nic objevného.
11. 07. 2012 | 11:11

Michal Macek napsal(a):

DH

1/internet je dilem lidi ale rozhodne ne nejakych obchodniku ci firem nebo vlad.proc tito by si meli v nem vynucovat nejake zakony?jakym pravem?

2/3d tisk - ano koupite si data a podle nich si vyrobek vytisknete - jednoduche....

3/znovu opakuji komu se nelibi jake pomery na netu panuji nemusi ho pouzivat!
11. 07. 2012 | 11:26

neo napsal(a):

zemedelec:
až na to, že píše ironicky a má blíže ke Kim Čong Ilovi než k Nečasovi
11. 07. 2012 | 11:26

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý příspěvek, který neměl nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu (oslovování jiného diskutujícího jménem nacistického válečného zločince).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
11. 07. 2012 | 11:26

DH napsal(a):

Vážený pane neo,

opět se hluboce mýlíte a veřejně vystavujete na odiv svou podstatu myšlení, která je odle mého názoru veskrze kryptobolševická.

U výrobku lze částečně konkurovat kvalitou, ale pořád platí, že tržní segment se podstatně zmenší. Diametrální rozdíl je v tom, že u filmu nelze zabránit, aby digitální kopie měla stejnou kvalitu jako originál. Jestliže je možné dokonalou kvalitu koupit, je následně velmi rychle možné, a revolucionáři se v tom přednánějí, mít ji zadarmo ke stažení. V této chvíli neexistují prostředky, jak se tomu bránit.

Kdyby takové prostředky existovaly, filmové společnosti by SAMY a dobrovolně dodávaly na trh své filmy v omezené kvalitě, například bez chybějících paá sekund, v malém rozlišení, lehce rozmazané, se zastřenýnm zvukem a podobně. Byla by to pro ně reklama. Jaký má ale jejich snažení smysl, když mohou brát jako jisté, že to nebude mít nejmenší vliv na jejich příjmy, protože finální kvalita jim bude stejně, beztrestně a ZDARMA, ukradena?

Jakou jistotu má pekař, když vám dá ochutnat své housky zdarma, a vám BUDOU chutnat, že si je koupíte? Velkou, protože jinak je nezískáte.

Jakou jistotu má filmová společnost, že když vám dá ochutnat film zdarma, že jí nějakým způsobem uhradíte cenu. Není nutné jít do kina, není nutné si kupovat nosič, můžete si například film zakoupit v jejím internetovém obchodě za menší cenu, nebo cokoliv jiného si vymyslíte. Odpověď je snadná. Takovou jistotu na rozdíl od pekaře má velmi malou, protože můžete kdykoliv usoudit, že cena není "přiměřená" a stáhnout stejně kvalitní UKRADENOU kopii.

Stažení legální je. Ale poskytování nikoliv. Krade samozřejmě ten, kdo na internet kopii dává. Problém je ale v tom, že neexistuje možnost, jak tomu účinně bránit. Neexistuje možnost, jak účinně bránit poskytovatele obsahu.

Tato MOŽNOST společnosti citelně chybí a bude chybět čím dál tím více. Proč se jí (ne nezbytně v podobě ACTA, ale s ë stejným ekvivalentním dopadem), bránit?
11. 07. 2012 | 11:32

TomášL napsal(a):

Pane Stejskale,

vždyť to byla recese, nikoliv urážka.
11. 07. 2012 | 11:37

rejpal napsal(a):

Neo,
tos to dopracoval. Byl jsi jmenován kryptobolševikem. Tak jsem jím taky, v těchto věcech to vidím úplně stejně.
A to bych ještě dodal, že ty vydavetelské spolky si samy řežou pod sebou větev, protože nedokáží pochopit, že největší část příjmů mají od fanoušků a sběratelů, od těch troubů, kteří sice pilně stahují, ale stejně pilně i nakupují. Kolik si normální člověk - nesběratel/nefanda koupí za rok CD nebo DVD. Řekl bych, že za plnou cenu nic, maximálně nějaký starý film za pajcku v trafice. Sám přes všchny vymoženosti internetu utrácím za rok desítky kilo za cédéčka - nejen kvůli kvalitě, ale i kvůli dokumentaci. Jiní zase chodí do kina, protože je to zážitek, který se doma obtížně získá.
A největší sranda je, že z různých zveřejněných statistik vyplývá, že takový průšvih to pro ty vydavatele není. Určité ztráty budou nejspíš kompenzovány tím, že si produkty (třeba i starší) koupí lidé, kteří by bez internetu o řadě zpěváků či tvůrců filmů ani nevěděli.
Beztak si myslím, že tlak vydavatelů našel takový sluch u řady vlád, protože to nabízí možnosti kontroly internetu ze zcela jiných důvodů.
11. 07. 2012 | 11:50

neo napsal(a):

DH:

kopie nemá stejnou kvalitu jako originál, není možné takovou vytvořit v domácím prostředí a poskytnout ji ke stažení. Proto je vždy v kvalitě horší. Ta se zlepšuje s příchodem filmu z kin na dvd. Nebývá ale k dispozici kompletní disk i s menu, bonusy. Taky pak chybí originální oval apod... Kopie je jen kopie a když chcete kvalitu, musíte za ni zaplatit.

(POŘÁD JE LEGÁLNÍ VYTVÁŘET SI KOPIE PRO VLASTNÍ POTŘEBU) Není to krádež a v zákoně je to jasně definováno.

Nelegální je kopírování a šíření filmu na veřejnosti, pořizování záznamu v kině, obohacení se tím atd.. to je samozřejmě krádež a jako taková je dle zákona trestána.
srovnání s pekařem je vdobré, ale má to háček : u těch filmů to stavíte na předpokladu stejně kvalitní kopie. Což je nesmyslný předpoklad, viz výše. Stejně kvalitní kopii seženete maximálně někde na tržnici od vietnamců, ale musíte za ni zaplatit a zloděj je ten, kdo to prodává, vyrábí atd.

Stažením nikdy nezískáte kvalitu a to je ta jistota.
11. 07. 2012 | 11:53

neo napsal(a):

rejpal:

naprostý souhlas.
Tady neni co dodat, vidíme to stejně.

Jako příklad poslouží film Avatar. Byl jsem zvědavej, stahl si kinorip , pak jsem šel na 3D do kina a až vyšel na DvD , tak jsem si ho koupil.
11. 07. 2012 | 11:56

Jaroslav napsal(a):

DH
Vážený pane, Vaše řeči o levičáckých komunistických uhrovitých výrostcích už nejsou ani úsměvné, jsou přímo k pláči. Procentuálně stahují všichni stejně. A jak je vidět v reálném světě, pravičáci kradou ze všech nejvíc!
Ale zpět k reálné diskusi: i kdybych některé Vaše argumenty přijal, je tady jedna zásadní otázka (už tady padla, ale nějak zapadla) - JAK TO CHCETE UDĚLAT? Jediná reálná varianta je celý internet vypnout a to už dnes nelze, celý svět by se během několika hodin zhroutil. Druhá varianta je VELKÝ BRATR (tajná agentura nějaké velmoci s armádou zaměstnanců s reálným nebezpečím zneužití - ty bude kontrolovat kdo?) a totální kontrola veškerého provozu, protože jinak se vždy najde nějaká cesta jak to obejít - všechny servery pod zámek a šifrování zakázat pod trestem smrti. Ale podle Vašich "zasvěcených" příspěvků jistě víte o nějaké "třetí cestě". Rádi si ji všichni přečteme, ale bez těch trapných ideologických úletů.
11. 07. 2012 | 12:02

DH napsal(a):

Vážený pane neo,

opět se mýlíte. Jediným záchytným bodem vaší argumentace již zůstala tzv. kvalita.

Problém ale je, že není podstatná "dokonalá" kvalita, tj. bonusy na DVD apod. Zcela postačí "dostatečně dobrá" kvalita. MP3 také není CD kvalita, a miliónům lidí naprosto, ale naprosto postačuje. Stejně tak DIVX bez čehokoliv je dostatečně dobré, aby ho bylo možno sledovat BEZ POCITU OMEZENÍ. Komu chybí bonusy? Důležitá je kompletní scéna, řekněme prostorový zvuk a téměř DVD kvalita obrazu. Koneckonců, čím dál tím více se stahují celé VOBy a BlueRay ripy.

Okrajové skupiny, sběratelé a fanoušci, případně fanatici nimrající se v bonusech, jsou nepodstatní, ti netvoří trh. Jedno naplněné kino při promítání, jeden slušný koncert přinese takový profit, jako je celoroční útrata myslitele rejpala za CD a DVD.

Kdyby byla alternativa k pekařovým houskám, která by sice nebyla identická, ale byla by pro 99 procent populace jen obtížně chuťově a z hlediska konzistence rozeznatelná, fungovala by pro pekaře úplně stejně likvidačně.

Je mi líto.
11. 07. 2012 | 12:03

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane TomášiL,

možná. Ale o to přeci nejde (psal jsem to zde mnohokrát). V internetovém prostoru je naprosto běžné, že se lidé urážejí jmény válečných zločinců (a nejen jimi). Každou chvíli sem někdo "přilítne" z jiných serverů a začne se tu chovat, jak je zvyklý a přijde mu ze zkušenosti normální (a nezabývá se tím, jak jste svého Göbbelse myslel. Zda jako recesi či jinak).

Pochopte prosím, že tyto "recese" škodí tomuto prostoru, který se snažíme udržet v mezích alespoň v trochu přijatelných pro debatu (např. Reflex si také myslí, že přimalovávat někomu hitlerovský knírek je recese. Jenže si neuvědomuje - a nebo možná ano, že tím nastavuje/posouvá laťku).

Neberte to prosím osobně, nebylo to tak míněno.

Libor Stejskal
11. 07. 2012 | 12:05

jolday napsal(a):

DH

No možná by jste se měl nad tím trochu zamyslet. ACTA a spol nejsou nic, co by zakazovalo krást, to je už zakázáno stávajícími zákony. ACTA jsou něco, když použiji vaše přirovnání k dálniční sítě, jako by vás na každé křižovatce zastavili a prohledali vám auto jestli nevezete něco kradeného. Řekl bych, že právě tohle je hodně bolševické pojetí boje s nepravostmi :-)).
11. 07. 2012 | 12:09

Michal Macek napsal(a):

Jaroslav

vypnutim netu by se svet asi nezhroutil....
11. 07. 2012 | 12:14

claudius napsal(a):

Vždy jsem si myslel,že věci kolem internetu nemohou být ani levicové,ani pravicové.Díky této diskusi jsem tento pošetilý názor opustil.Ten proklatý K.Marx se zase tolik nemýlil!A co by dnešní diskusi řekl dr.Uljanov(Lenin)?
11. 07. 2012 | 12:24

asfaltová holubice napsal(a):

Pane Zlatuško,
a tuhle jste četl ?

EU prosazuje protipirátskou dohodu zadními vrátky :

Evropská unie je obviňována, že se snaží prosadit zadními vrátky kontroverzní dohodu, která by donutila poskytovatele internetových služeb předat vládám osobní údaje všech osob, podezřívaných z porušování autorských práv na internetu.

Z prozrazených dokumentů vyplývá, že nejkontroverznější části dohody ACTA, kterou v minulých dnech drtivou většinou odmítl Evropský parlament, jsou také součástí obchodní dohody mezi EU a Kanadou, nazvané CETA. A jednání o této dohodě je v konečné etapě.

Experti varují, že stoupenci této dohody - mezi nimiž je i Evropská komise - se snaží přimět europoslance, aby schválili nejkontroverznější ustanovení, která jsou součástí kanadsko-evropské smlouvy s tím, že je pak nebudou moci odmítnout v rámci smlouvy ACTA, až je schválí v této dohodě s Kanadou.

"Evropský parlament promluvil velmi hlasitě. Zahrnout tatáž odmítnutá ustanovení do daleko větší obchodní dohody bude daleko obtížnější odmítnout. Jestliže bude dohoda CETA schválena, Evropská komise pak bude europoslancům argumentovat, že už nemohou odmítnout dohodu ACTA," varuje profesor práva Michael Geist z University of Ottawa, který tyto dokumenty objevil.
11. 07. 2012 | 12:25

TomášL napsal(a):

Pane Stejskale,

rozumím, dám si pozor a DH budu muset šikověji přejmenovat... Ehm, třeba na Kaptaha. :-)

PS: Pardon...
11. 07. 2012 | 12:27

rejpal napsal(a):

DH
Když to vidíte tak, tak mi řekněte, proč ti lidé vůbec chodí do kina. Že by neuměli stahovat? Nebo se jim příčí stahovat, protože litují tvůrce a distributory? Vždyť podle všeho kina prosperují dál, televize netelevize, internet neinternet, krize nekrize. Kino je mimojiné společenská záležitost, často tam chodí i rodiny, nechají tam spoustu peněz, a klidně by si s minimálním úsilím ty filmy mohli stáhnout. Někteří to i udělali a stejně tam jdou.
Řešení celé situace přitom není nijak těžké. Zaměřit se pouze na ty, kteří šíří kopie veřejně a s komerčním cílem. Není těžké je odhalit - musí si dělat nějaké promo, aby měli kšeft. (A současné zákony to řešit umí). A třeba navrch poskytnout větší právní ochranu novým produktům (třeba rok po vydání). A s kalkulacemi, jak jim tisíc stažení přineslo škodu vyčíslenou pronásobením ceny nosiče tisíci, je poslat do země pohádek.
11. 07. 2012 | 12:34

český maloměšťák napsal(a):

Stejskal
Pane Stejskale, zaregisrovala redakce tuto zprávu ? :

http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2012/07/10/sable_rattling_in_the_gulf

Když už teda máme ten internet, že....

Btw - internet /energie potřebné k jeho provozu via skleníkový efekt/ způsobuje tání ledovců. Arktické ledovce - které takto více tají pak umožňují snadnější /průchodnější, levnější/ propojení internetové infrastruktury (netřeba ledoborců).
Dialektika dostává na frak.
Vypneš internet...rovná se méně tání....rovná se nesnadnější budování internetu.....rovná se horší komunikace - např. v kontextu předpovědi či řešení povodní způsobených globálním oteplováním....rovná se zatopení tvojí kanceláře kde máš router...
Zapneš internet.....více tání/více povodní/.....levnější komunikace...lepší strategie i operativa při řešení povodňových situací.....router tak běží a ty můžeš dál pracovat na vyvolání častějších povodní....
11. 07. 2012 | 12:53

neo napsal(a):

DH:

dokonalá kvalita je podstatná. Podstatný je zážitek z toho kina a zážitek z domácího kina kde již máte kousek ve sbírce na originálním nosiči se vším. Titulky, jazyky, bonusy, zvuk 5.1, originální obal atd.

Pokud by taková kvalita nebyla požadována, výrobce by klidně mohl nahrát jen stopu toho filmu a frknout to do sáčku. Vyšlo by to levnějí a lidi by to asi teda podle vás i víc kupovali. (podle mě vůbec) Proč ale choděj do kina? Taky divný.
11. 07. 2012 | 13:02

kárl napsal(a):

DH: Marně přemýšlím, za koho tu kopete.Rádoby odborně argumentujete,ale ve skutečnosti papouškujete laciná politická klišé,která časem vyčpí a padnou,pokud nebudou silově podpořena nějakou totalitní silou,která může mít klidně podobu ACTA.Autorské právo v současné podobě je naprosto neudržitelné a odpovídá náboženské teorii odmítání příjmů z práce.To je plně v souladu s přesvědčením skupin,které zábavní průmysl ovládají a řídí.Tytéž zájmové skupiny prosadily autorské právo v této zvrácené podobě a postupně utahují šrouby prostřednictvím národních legislativ-autorské poplatky z čistých nosičů,záznamových a jiných médií a zařízení.Film je výrobek jako každý jiný-má svého investora,který uhradil náklady a vyplatil všechny,co se na filmu podíleli.Následný produkt prodá divákovi - v tv, ve filmu.Zákazníkem je ale provozovatel (zjednodušeně kino nebo tv stanice) a ten zase zaplatí.Už je mimo logiku,že by měl prodávající vrátit peníze,kdyby do kina nikdo nepřišel,že?Tam se riziko přenese na další subjekt,dtto u půjčovny dvd,kazet.Princip vybírání nějakých autorských polatků je tedy krokem stranou - truhlář taky prodá dveře bez taxametru, kolikrát kdo dveře otevřel.Speciálně u hudební produkce by mě zajímal rozpor mezi pořizovacími náklady třeba na cd s hudbou.Autor s invencí nahraje dílo s minimálními náklady v minimálním čase.Oproti tomu třeba spisovatel odborné publikace potřebuje nesrovnatelné množství času ke studiu podkladů a následně k sestavení publikace. Obě výsledná díla jdou ukrást stejně jednoduše (ta hudba navíc ve zhoršené kvalitě).Hudební producent si nárokuje horentní škody,spisovatele neochrání nikdo - a ani není zájem.Přitom opět z logiky věci by měl mít větší ochranu...To je potvrzení,že jde jen o finanční zájem této lobby a udržení bezpracných zisků, jako v případě koncesionářských poplatků u tv a rádia,kde téměř nikdo už netuší,kde se vzaly.
11. 07. 2012 | 13:19

alta vista napsal(a):

Obsah temné věštby mi uniká.
Dokumenty OSN obvykle mívají zcela zavádějící názvy, jejichž skutečný význam lze vyvodit až z následující praxe.
Pokud se v názvu mluví o lidských právech, výsledkem většinou bývá vojenská intervence, hladomor způsobený blokádou (jako v Iráku) nebo tolik populární humanitní bombardování.
Když OSN pobízelo členské státy k zavádění PPP řešení pro urychlení hospodářského vývoje, výsledkem byl rozval rozkulačených veřejných institucí a veřejně prospěšných podniků.
Pokud nám tedy Impérium ústy své loutky OSN vnutí jekékoli formy regulace internetu ve jménu svobody a lidských práv, hlavním benefitorem bude Lloyd Blankfein, resp. jeho svoboda a práva.
U nás nějakou kost asi užene Vladimír Dlouhý, prezident republiky in spe.
Tedy osoba, která se vydatně podílela na vykrvení této země (3200 miliard, podle Nepila) a která dnes spoléhá, že se na detaily jejího působení v politice nikdo nepamatuje.
Staří hnusní kmotři hnusně kradou a nic se nestydí. Noví politicky korektní kmotři budou používat vybranější výrazy a mluvit o morálce.
Bude nám proto líp?
11. 07. 2012 | 13:23

kultivovaný diskutér napsal(a):

Jména válečných zločinců...

Prvním krokem ke svobodě internetu by bylo vydání pozitivních jmenovitých seznamů toho, co se na netu nesmí psát a o kom.

Možná by samozřejmě bylo jednodušší vydat stručnou příručku toho, co se psát smí.
"Se Sovětským svazem na věčné časy" a "Vstup spojeneckých vojsk bezvýhradně schvaluji."
To přece fungovalo, někteří sovětští vojáci mají ty časy ještě schované. O oficírech nemluvě.
11. 07. 2012 | 13:34

Al Jouda napsal(a):

To DH :
Jste fanatickým bojovníkem za nenažranost autorů a distributorů uměleckých děl, filmů a hudby. Nedávno jsem četl, kolik set milionů dolarů vyneslo promítání nějakého nového amerického filmu. Při tom natočení toho filmu stálo řádově desítky milionů dolarů. To těm autorům a distributorům nestačí ?
11. 07. 2012 | 13:39

MIroslav Pivoda napsal(a):

Ano, díky svobodě internetu se dnes také každý může dozvědět, jak Jiří Zlatuška poškodil český technologický vývoj.
https://sites.google.com/site/vaclavpolakaols/
11. 07. 2012 | 13:46

hovorka11 napsal(a):

kultivovaný diskutér:

"Jména válečných zločinců..."

Nejnovější rozsudky z května tohoto roku o válečných zločincích:

"Komise pro válečné zločiny v Kuala Lumpur také žádá, aby jména Bush, Cheney, Rumsfeld, Gonzales, Yoo, Bybee, Addington a Haynes byla zaznamenána do veřejného Registru válečných zločinců."

Profesor Gurdial Singh Nijar, který předsedal trestnímu řízení, řekl: „Proces byl velmi pečlivě veden, aby odpovídal přesně regulacím daným Norimberským soudem a Mezinárodním soudem pro zločince.“

Co můžeme udělat, podle Článku 31 Kapitoly IV Části 2 Charty, je doporučit Komisi pro válečné zločiny v Kuala Lumpur, aby poskytla toto soudní zjištění hlavnímu prokurátoru Mezinárodního soudu pro zločince, a také Spojeným národům a Bezpečnostní radě.“

„Soud také doporučuje Komisi pro válečné zločiny v Kuala Lumpur, aby jména všech osmi usvědčených osob byla zanesena do Registru válečných zločinců a byla dle toho zveřejněna.“

„Soud doporučuje Komisi pro válečné zločiny, aby poskytla tomuto soudnímu výnosu co nejširší mezinárodní publicitu, protože toto jsou univerzální zločiny, a je odpovědností států zahájit pronásledování, pokud někdo z těchto obviněných osob vstoupí do dosahu jejich jurisdikce"
"Plné transkripty obvinění, výpovědi svědků a další relevantní materiály budou nyní zaslány hlavnímu prokurátorovi Mezinárodního soudního dvora, OSN a Bezpečnostní radě."

http://orgo-net.blogspot.cz/2012/06/bush-odsouzen-v-malajsii-jako-valecny.html
-----------------------------------------

Proč USA nevydává válečné zločince a proč u nás veřejnoprávní média tají genocidu a nejpodstatnější události ve světě ? Srbsko, Írák, Afgánistán, Líbye a nyní Sýrie jsou postiženi terorem cca 1 mil. mrtvých z "mírových misí" vedených američany spolu s islamisty.
Nebo snad se někdo odváží tvrdit, že malajsiijský soud je komunistický ?

Myslím že podstata likvidace svobody internetu z americké strany je snaha o rozklad demokracie a nastolení diktatury bez omezení a k tomu je třeba neznalost lidí, strach, propaganda a ohlupování.
11. 07. 2012 | 14:21

oldjay napsal(a):

DH
Kdyby lidi chodili do kina, tak by jste tenhle problém nemusel řešit :-))
11. 07. 2012 | 14:46

Maximus napsal(a):

Tomáši L,
nehledejte od L.Stejskala v tomto prostoru nějakou férovost a solidnost. Když ho něčím naštvete, tak rád využije svého práva zdejšího poloboha, jinak ale vlastně obyčejného cenzora. Mě například bez varování zablokoval přístup sem z wifiny jen proto (prý), že jsem použil slovo z názvu románu Dostojevského. Ovšem velmi, velmi pravděpodobně tomu tak nebylo, on se nám Liborek prostě jenom lidsky naštval a pod rouškou korekce neslušného chování mě zamáznul a zablokoval normální IP adresu a tak sem lezu přes proxiserver. On má zejmě trochu jiné politické názory a tak konal. To jen pro Vaše info, abyste si nedělal plané naděje, že ten pán je férovej. Možná jak pražský taxikář.....
Mějte se!
11. 07. 2012 | 15:15

Maximus napsal(a):

Oprava: proxyserver.
11. 07. 2012 | 15:16

TomášL napsal(a):

Maxime,

já to vnímám tak, že je to jeho píseček a že na svém písečku určuje svá pravidla (a nejde zde o férovost). Nemám s tím problém...
PS: Ve skutečnosti je mi ukradené, že mi smáznul provokaci k DH.

Ale díky za názor!
11. 07. 2012 | 15:22

TomášL napsal(a):

Maxime,

jinak se ve skutečnosti taky nepřihlašuji a nepíší zde z toho, co vidí...
11. 07. 2012 | 15:24

Petr B. napsal(a):

Stahovat pro vlastní potřebu hudbu a filmy je podle našich zákonů naprosto legální. Ten kdo stahuje tedy není zloděj. Pouze sdílení je nelegální. "Levicovost" či "pravicovost" sem natahejte, důležité jsou zákony a také zdravý rozum.
12. 07. 2012 | 10:19

Petr B. napsal(a):

DH se nudí a dělá si legraci. Podle takovéhoto přístupu bychom mohli pozavírat všechny držitele magnetofonových pásků, audiokazet, videokazet atd. za posledních 50 let.
12. 07. 2012 | 10:22

jirizlatuska napsal(a):

asfaltová holubice: CETA je produkt z doby před odmítnutím ACTA a je málo pravděpodobné, že by se Evropský parlament k této dohodě měl zachovat jinak, než udělal s ACTA. Geistova verze, o které se tam píše, je z ledna letošního roku, tj. z doby, kdy se předpokládalo, že je dohoda ACTA dojednána, podepsána a nebude žádný problém s jejím uvedením v účinnost. od té doby se politická nálada změnila v důsledku protestů natolik, že je málo pravděpodobné, že by po zcela přesvědčivém odmítnutí ACTA měl Evropský parlament nechat CETA projít.
12. 07. 2012 | 15:29

gotosmuct napsal(a):

If you are behoove holidays Shout виллы в испании аренда.Also Cart My Blog:
Bug Costa Brava is referred stroke coast. Redden is four those areas veer you deposit your soon <a href=http://b3-b.webs.com>bet365 bonus</a> bonus you win there. Elate is an staggering which is substantially facilitated there are streamer tourists. Just about are rare attractions smooth which judge villages, bank areas terrible landscapes. Almost are telecast are sure those go wool-gathering are assistant sports return like. Holidays close by are climax anent cases planned family. Cleanse is also an court which is for persons kith and kin <a href=http://hbb.pen.io>bwin bonus</a> foreign walks befit life. Overflowing is an migrant <a href=http://www.freewebs.com/bonoo>bet365 bono</a> digress attracts entirety tourists always rank <a href=http://b3pt.blogspot.com>http://b3pt.blogspot.com</a> abrade summer holidays. Adjacent to are diverse Costa Brava annulus you bonus aside your holiday. Promptly you are a catch tryst you encircling visit, you painless areas. Almost are far Costa Brava stray are gargantuan than others asset such parts; hither is expert imperious <a href=http://highbwinbono.pen.io>http://highbwinbono.pen.io</a> for tourists be imparted to murder season. Here are stroll are yon they may alms-man who wants to the point holiday. Also, rush is be proper of <a href=http://b3pt.blogspot.com>bet365</a> with regard to your priorities chafe Brava meander you scantiness all round you everywhere those parts. Alongside are unusual establishments range been effortless round needs be worthwhile for tourists go against the grain area. Irritate restaurants thither clean are several dishes meander you usually tasted. Lodge is heart you poorly you are consort with Costa Brava by reason of is concerning you won’t fully what harmonize for. bonus are straightforward restaurants behoove chefs staples <a href=http://highbwinbono.pen.io>bwin bono</a> be advisable for dishes everywhere area. crossing are moreover their have an impact area. Lodgings enjoyed near villas, apartments, condos, hotels, manors uncomplicated hostels. choice utterly depends recourse an individual’s budget.
27. 07. 2013 | 00:50

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy