Britové vyvrátili pověry o školném

06. 08. 2012 | 14:00
Přečteno 12375 krát
Spory mezi zastánci a odpůrci reformy vysokých škol ve střihu, který prosazovala Nečasova, Fischerova a Topolánkova vláda, se dají popsat jako spor mezi dvěma skupinami.

V jedné jsou příznivci názoru, že české VŠ potřebují radikální reformu s výraznými tržními prvky. Druzí tvrdí, že mají vycházet z modelu vzdělání jako důležitého veřejného statku a klást důraz na veřejné VŠ v tradičním univerzitním pojetí.

Důležitou složkou tržního přístupu byl požadavek zavedení školného. Povinné zpoplatnění studia vytváří tlak směřující k tichému „zrovnoprávnění“ podmínek fungování škol veřejných a soukromých.

Vytratí-li se z poslání univerzit hodnota vzdělání jako veřejného statku a zavede-li se pro všechny studenty režim, že se za vzdělání platí, protože je to především cesta k dosahování privátních výhod, může snadněji následovat další krok. Soukromým školám vznikne stejný nárok na veřejné finance jako školám veřejným, nebo se výrazně omezí veřejné výdaje na VŠ vzdělávání.

Projekt Reforma terciárního vzdělávání, z něhož si zúčastnění „experti“ odnášeli ročně až miliónové osobní příjmy (zaštítěné někdejší ministryní Miroslavou Kopicovou) a který je nyní jedním z prohřešků, za které Evropská komise zastavila proplácení operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, zdůrazňoval školné jako prvek posilující tržní mechanismy ve vysokém školství.

V čem se to projevilo? Například v tom, že součástí šetření postojů akademických pracovníků českých vysokých škol (konal se v polovině roku 2009 s cílem demonstrovat podporu reformním plánům) byla i teze „Správně nastavené školné by fungovalo jako nástroj zvyšování konkurence mezi školami“. Zavedení školného s tímto cílem bylo zahrnuto mezi hlavní změny, které by chtěli zastánci reformy uskutečnit (průzkum, viz též bod 5 zde). Průzkum zkoumal jen pocitové postoje pro a proti zmíněné tezi. Nebyl to experiment, který by ji mohl potvrdit, nebo vyvrátit. Za takový experiment je nyní možné označit chování britských vysokých škol.

Konzervativní vláda na nich zavedla zvýšené limity pro školné 9000 liber ročně s volností částku si určit. Vláda sama v roce 2010 rozptylovala obavy, že všechny školy nasadí maximum, a tvrdila, že školné dosáhne povoleného maxima jen ve zcela výjimečných případech.

Data z letošního července však ukazují, že představa o školném jako nástroji konkurence mezi školami selhala. Z dvacítky elitních univerzit z tzv. Russel Group stanovilo plných devatenáct rovnou maximální hodnotu a ani pro akademický rok 2013/2014 ji nehodlá snižovat nebo rozlišovat. Výjimkou je London School of Economics s poplatkem 8500 liber, který se od maxima významně neliší.

Prakticky neexistující diferenciace školného – a tedy nemožnost považovat je za prvek tržní hodnoty – panuje v celém VŠ systému. Tři čtvrtiny britských škol včetně bývalých polytechnik účtují maximální hodnotu. Žádný efekt zvýšené konkurence se prostě nedostavil.

Největší podíl na snížených hodnotách školného pro vybrané skupiny studentů má jen státní systém podpory, vynucovaný Úřadem pro spravedlivý přístup ke vzdělání. V tržní metafoře jde o pozitivní vliv státního regulátora, bez kterého by k diferenciaci školného prakticky nedocházelo.

Bez ohledu na pocity zastánců lze konstatovat, že empirické údaje „reformní“ pověru o školném jako faktoru podpory konkurence mezi školami zcela jasně vyvracejí.

(Vyšlo v Právu 2. 8. 2012)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Eleshar napsal(a):

Holt musíme přestat krást a narvat místo toho co nejvíc prachů do vědy. Jinou šanci tahle civilisace asi nemá.
06. 08. 2012 | 14:10

Béda napsal(a):

Já si myslím,že Plzeňská práva neměla být zatracována. Šlo o průkopníky v oboru vzdělávání. Kvalitní vedení v čele s proděkanem Kindlem bylo zárukou,že si turbotituly nakoupí pouze kvalitní odborníci, společenský výkvět.

Čím vyšší regulační studijní poplatky, tím kvalitnější studium.
Ideální pak je, když si nejbohatší studenti bez zbytečného zdržování titul rovnou koupí u vedení školy, přičemž pedagogové mají víc peněz, škola si koupí víc pomůcek a učitelé mají menší kvalitní kolektivy spokojených studentů.

Neviditelná ruka trhu vyřeší spolehlivě všechno - počínaje zdravotnictvím, školstvím, důchody.
06. 08. 2012 | 14:21

Normální 1 napsal(a):

Ale vźdyť naši papalášové nepotřebují vzdělané a chytré lidi. Potřebují jen dělníky, aby platili daně a zbytečně se nerozptylovali za co je vládci utrácejí..
06. 08. 2012 | 14:23

Maximus napsal(a):

Pan Zlatuška patří mezi lidi, kteří se nebojí říci svůj názor, i když není zrovna konformní s názory zrovna vládnoucí partičky. Važme si takových lidí. Naše školství a věda jsou podfinancovány a snad alespoň 5 mld.Kč by mohlo alespoň trochu zlepšit nedobrý stav. Ale to raději postavíme 6-7 km dálnice o nedobré kvalitě, než bychom se snažili financovat oblast, ve které se zatím odlišujeme od Křováků či Somálců. Faktem ovšem je, že tam máme namířeno, pomalu, ale jistě. Tahle vláda kdyby dostala na starost třeba Saharu, tak by se tam za pár let musel dovážet písek!
Pěkný den všem!
06. 08. 2012 | 14:26

Jerry napsal(a):

Osobně se školným souhlasím, aby si mnozí studenti uvědomili,že mají studovat a ne permanentně pařit. Ale školné bych zavedl až po tom, co RNDr.Nečas, Ing.Drábek, Ing.Kalousek etc. složí školné za svá studia na dřevo, když studovali za "dělnické peníze". Jinak jde jen o to, jak snížit platbu státu, aby zbylo na další štoly a tunely.
06. 08. 2012 | 14:31

Da.Rock napsal(a):

Celá reforma postavená na vpuštění trhu do školství je zcela pomýlená. Je to další pravicový nástroj k dosažení ideálního cíle - destrukce společnosti na atomizované jedince, kteří si budou hrát čistě jen na vlastním hřišti, tedy aplikace sobeckosti a egoismu, coby přirozených vlastností, na veškeré lidské jednání. Vrcholem nevkusu je pak na tyto asociální tendence vysvětlovat sociálními hledisky ("proč má chudý nevzdělaný dělník přispívat na vzdělání potenciálně bohatému vysokoškolákovi?")
Smutné je, že tyto zvrácené demagogické argumenty bere za své čím dál větší procento populace. A proč ne? Vždyť být sobecký je tak pohodlné a když už je to nyní dokonce "in", proč se tím tajit?
Společnost (především ta západní) je tím čím dál více oslabována, protože poté co bylo jako nepotřebný balast odhozeno vlastenectví, je solidarita další na řadě. Co pak zbyde z tisíců let budované židovsko-křesťanské civilizace?
06. 08. 2012 | 14:44

gargamel napsal(a):

Jerry (06. 08. 2012 | 14:31 ), vypadá to, že máte "mnohé studenty" za hlupáky. Asi máte důvod, nicméně, neměly by hlupáky vytřídit spíš zkoušky (a náročnost studia vůbec), než školné? Osobně bych radši viděl stát, kde se každému dostane nejlepšího vzdělání na jaké má předpoklady, než na jaké má šrajtofli.
06. 08. 2012 | 14:47

český maloměšťák napsal(a):

K financování školného pomocí půjček v USA /dostupné na netu/ :

PAYING THE PRICE: THE HIGH COST OF PRIVATE STUDENT LOANS AND THE DANGERS FOR
STUDENT BORROWERS /2008/

Dále :
http://www.adn.com/2012/05/13/2463621/student-debt-mounts-as-college.html
1 bilion USD je cca 20 bilionů CZK, při populaci v ČR cca 30 krát menší je to cca úctyhodných 650 mlrd CZK. V podstatě by šlo o dost dobrý byznys. Na takových 6 % - kdyby se jelo....to je docela dobrý kšeft třeba i pro maratoncův Goldman Sachs. Nejen pro Fantociho - až odtáhne z politiky definitivně někam do privátní sféry /podle mě též někam do banky/.

Ostatně vždy jde o dohodu - co tedy chce společnost podporovat /zde ale vzniká paradox - pokud budou jednotné a nízké daňové sazby, tak jde o řešení kvadratury kruhu/. A co naopak hodlá potlačovat.
V aktuální realitě Kradistánu Paranoidního pak podstatu problému vyjádřil Jerry - sice lapidárně a krátce...ale zato velmi trefně.
06. 08. 2012 | 14:56

jenicek napsal(a):

Problematičnost školného je v tom, že právě i kvůli aktivitám senátora Zlatušky (míním tím jeho postoj "dávejme VŠ vzdělání každému") se z VŠ vzdělání stala nutnost na každé jen trochu lepší pracovní místo. A právě tato nepružnost umožňuje školám účtovat libovolně vysoké školné, protože to zaplatit ti lidé prostě musí, když nechtějí dělat kariéru v oboru vybírání popelnic.
Před 20 lety bylo možné dělat ve středním managementu i s pouhou maturitou, dneska maturita neznamená vůbec nic.
06. 08. 2012 | 15:12

schlimbach napsal(a):

Pane autore, díky za vynikající blog :)

Pouštět tržní vztahy do vzdělání i do zdravotnictví může skutečně jen člověk s IQ tykve. Až se jednou stane zázrak a ti, kteří rozhodují a zotročují tento národ, procitnou ze svého tržně svazáckého nadšení, možná pochopí, aby ekonomický a společnenský systém mohl fungovat, je třeba ho postavit na volné cirkulaci finančních zdrojů, rovnoprávném postavení celospolečenského i soukromého vlastnictví i kapitálu. Totiž pouze v tom případě, kdy zde existuje rovnoprávný vztah a je umožnena volná cirkulace, je možné společnost rozvíjet, je možný Zlatý věk, kdy vzdělaní a bohatí lidé vytvářejí bohatou a vzdělanou společnost. Je to možné pouze tehdy, když nastavení systému respektuje individuální možnosti a schopnosti občanů.

Nemá to nic společného s ideologií - je to věc zdravého rozumu a matematiky.

23 let zde předvádějí dílo zkázy tržní komsomolci s klapkami na očích, kteří se nabiflovali několik základních pouček liberalismu postavených na nerealistických očekáváních chování lidí, když očekávané chování lidí dokázali díky jejich ekonomickému zotročení zcela vychýlit od domnělého očekávání.

Ne nadarmo si děti provolávají, když jdou někam, na výlet - jdeme všichni sborem za tím prvním vo..m - u nás to jde takto již 23 let, jak ještě dlouho??? :) :)
06. 08. 2012 | 15:21

jirizlatuska napsal(a):

jenicek: Nikdy jsem postoj "dávejme VŠ vzdělání každému" nezastával ani neobhajoval. Zastával jsem a zastávám postoj, že by se nikomu, kdo má zájem studovat a současně předpoklady k úspěšnému studiu, neměla být uměle odebrána možnost vzdělání dosáhnout - specificky pak že je lepší jim (= s předpoklady a zájmem) dát možnost studovat, než jim vyplácet dávky v nezaměstnanosti (vyzokoškoláci jsou jediná kategorie, ve které v ČR významně neroste procento dlouhodobě nezaměstnaných mladých - resp. jedinou kattegorií, kde zůstal jejich poočet stejný, zatímco v ostatních se zdvojnásobil).

Dále jsem zastával a zastávám názor, že česká populace není svými dispozicemi k tomu, aby vzdělání dosáhla, nijak ve svém celku horší, než populace jiných zemí.

To, že pro řadu pracovních míst dnes potřebujete vyšší vzdělání, než tomu bývalo v minulosti, je prostě fakt - ostatně již Marii Terezii je možní vinit z toho, že počet míst, na která stačí negramotní, je výrazně omezenější, než býval kdysi.
06. 08. 2012 | 15:25

PB napsal(a):

Máte pravdu!
Argumentujete vzorně!
Když Vám však napíši, že školné se vůbec nebude zvyšovat kvůlivá zefektivnění výuky, zlepšení podmínek na VŠ, či větší profesionalizaci kantorů, ale jen a jen pro odměny "těch nahoře", budete souhlasit?
Pane profesore, patříte tady k té lepší části píšících, ale řekněte mi upřímně - Na co jsou Vám a mně tituly, když své poznatky v tomto "agátohanychovském inteligenčním prostředí" do smrti nevyužijeme, záměr státu se jeví jako LIKVIDOVAT školství a nekonečném úvahy o školném a neškolném jsou pouze a jen jako zdražování rohlíků, jízdného a poplatků u doktora?
Můžete zde ještě napsat o pracovitosti Němců a jejich sympatickém sociálním systému, o odpovědnosti islandských politiků či o nulové skandinávské korupci ...
Co si tím pomůžete?
Je to psaní pohádek, které jsme už stokrát slyšeli, objevování Ameriky a kecy o vládě rozpočtové odpovědnosti (pravidlo č.1). Pokud vláda odpovědná není, platí pravidlo č.1.
Vaše "smůla" je v tom, že jste příliš studoval - je nastavené zrcadlo této společnosti.
Já Vás obdivuji, vážím si vás, jste opravdu pojmem.
Pro společnost jste však pouhopouhý daňový poplatník.
06. 08. 2012 | 15:57

gargamel napsal(a):

Článek na související téma (základní a střední školy):
http://blisty.cz/art/64354.html
06. 08. 2012 | 16:00

český maloměšťák napsal(a):

"...In England the public schools are much less corrupted than the universities. In the schools the youth are taught, or at least may be taught, Greek and Latin; that is, everything which the masters pretend to teach, or which, it is expected, they should teach. In the universities the
youth neither are taught, nor always can find any proper means of being taught, the sciences which it is the business of those incorporated bodies to teach. The reward of the schoolmaster in most cases depends principally, in some cases almost entirely, upon the fees or honoraries of his scholars. Schools have no exclusive privileges. In order to obtain the honours of
graduation, it is not necessary that a person should bring a certificate of his having studied a certain number of years at a public school. If upon examination he appears to understand what is taught there, no questions are asked about the place where he learnt it...."

Adam Smith : A Wealth Of The Nations
06. 08. 2012 | 16:02

jogín napsal(a):

Další efekt školného jsou dluhy po absolvování VŠ- v době, kdy by měli mladí lidé mít děti a potřebují získat byt a zařídit domácnost. Výsledkem bude menší počet dětí vysokoškoláků a další zhoršení kvality populace. U nás už od druhé světové války probíhá selekce proti inteligenci, lidé po studiu jsou v horší finanční situaci proti středoškolákům a školné tuto tendenci zesílí. Vliv dědičnosti na IQ je 60%.
06. 08. 2012 | 16:21

Arnie napsal(a):

český maloměšťák
technická: v anglosaských zemích "bilion" je naše miliarda!
Takže vaše úvahy se pohybují v chybných řádech.
06. 08. 2012 | 16:37

ondrejsteffl napsal(a):

Nevím, jak to je, ale na paušální zatracování tržních mechanismů se mi zdá ještě brzy. Trh nefunguje ze dne na den. Skutečnost, že na začátku každá VŠ v GB zkusila nasadit nejvyšší možnou cenu ještě neznamená, že to tak bude ze dva roky. Pravda ale je, že letošním uchazečům o VŠ vzdělávání v GB to moc nepomůže a je to jakýsi experiment s nimi.

O školném obecně si myslím, že je spíše dobré, ale hodně záleží na tom, zda se zavede dobře nebo špatně - záleží na detailech. A zkušenost posledních patnácti let mě učí, že u nás se nakonec každá změna provede špatně. A ve školství zvlášť!
06. 08. 2012 | 16:55

Hovnocuc napsal(a):

Se školným MUSÍM jen souhlasit !
Konečně na vzdělání mají mít nárok jen ty rodiny které dokazují svou životaschopnost
a dokáží lehce obětovat peníze na vzdělání svejch tupejch potomků !!!
Školné by mělo činit minimálně dvojnásobek tzv. dělnického platu -měsíčně cca
nějakách ĚŘ-ŠÉ tis.
A to jen protom aby se nedostali děti nějakých póvlu na VŠ .
Univerzita by mohla být o 50-100 % dražší.To aby tam zase nelezli levobočci nějakého
"velkopodnikatele"-hokynáře.
06. 08. 2012 | 16:56

Jane napsal(a):

Je to už folklór. Tedy zavádění všemožných poplatků. Obvykle to končí "My jsme si mysleli, že ..." a poplatky zůstanou. Vytvoří tak odrazový můstek pro jejich další navyšování.

Příkladů je dost. Zvýšení DPH (my jsme si mysleli, že vybereme víc), poplatky u lékaře (my jsme si mysleli... a netušili jsme, že si za ně lékař koupí nové pneumatiky nebo televizi), nebo in futuro třeba u půjček na školné (my jsme si mysleli, že každý student se rozhodne správně co má studovat a netušili jsme, že 30% absolventů bude bez práce a možnosti dluhy uhradit).
06. 08. 2012 | 17:00

Pavel napsal(a):

TO : Ondřej Šteffl

Na Vás platí odpověď od Jane
06. 08. 2012 | 17:00

Netušil jsem, že pravicové a tržní svazáctví bude novodobý mor české společnosti.
Od zdi ke zdi. Ve jménu těch Vašich tržních mechanismů se tu provádějí mnohé změny v oblastech jako školství a pod., aby později někteří pravicoví fans zjistili :

"...A zkušenost posledních patnácti let mě učí, že u nás se nakonec každá změna provede špatně. A ve školství zvlášť! "
06. 08. 2012 | 17:37

jirizlatuska napsal(a):

Ondřej Šteffl: Britští politici ovšem také slibovali, že nasazení stropu bude jen výjimkou: "£9,000 tuition fees will be the exception, promises Higher Education minister: Universities should only charge the maximum £9,000 a year for tuition fees in “exceptional” circumstances, the Government has said." (http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/8336685/9000-tuition-fees-will-be-the-exception-promises-Higher-Education-minister.html)

Ministr školství Willets tvrdil ještě v únoru, že by univerzity účtující plných 9 tisíc vypadaly dost hloupě ve srovnání s jinými, kam by studenti místo toho šli.

Jinak také stoji za přečtení, kam vedou bodovací systémy, http://www.telegraph.co.uk/education/universityeducation/9450533/Universities-accused-of-socially-engineering-intakes.html a také hodnocení toho, jak funguje ekonomika britských reforem, http://www.if.org.uk/wp-content/uploads/2012/05/False-Accounting_-Why-Higher-Education-Reforms-dont-add-up.pdf

Je otázka, zda má ve školství, kde se rychle mění vnější proměnné a elasticita je z podstaty věci velmi malá, trh šanci fungovat.
06. 08. 2012 | 17:44

Al Jouda napsal(a):

Volme ČSSD - ta to vše vrátí do těch správných kolejí ! Nebo stranu pana Ing. Schlimbacha. Ale musíme se domluvit, abychom volili všichni jednu stranu.
06. 08. 2012 | 17:49

Kelt napsal(a):

Pokud udělám inventuru všeho toho,co tato vláda národní katastrofy vymyslela,realizovala,či hodlá ještě uskutečnit tak docházím k následujícímu výsledku:

Státní rozpočet-diletanství MF Kalouska v plné nahotě-suma jím vyprodukovaných schodků již přesáhla 400 mld.Kč a sumárně 1,6 bilionu !!!!!!!!!!!!!!!Kč pod heslem ÚSPOR.
Nezvládnuté schodky SR řeší neustálým zvyšováním nepřímých daní,dusí domácí spotřebu a nedokáže vybrat jím nastavené daně,ekonomika klesá měsíc od měsíce.

Zdravotnictví-MZ Heger dal volnou ruku zdr.pojišťovám k likvidaci sítě zdr.zařízení,neb není schopen zajistit jejich optimální regionální strukturu a dostupnost,nota bene provázanou s amb.složkou,což je základní jeho povinností.

Školství-nejlepší MŠ dokázal za pár měsíců tento resort naprosto rozvrátit.
Školství je silně podfinancováno a recepty jsou hledány ve školném a slučováním tříd.
Ještě chybí nápad o regulačním poplatku,který by kantoři vybírali každý den v týdnu,čímž by se sloučené třídy mohly dostat do únosných stavů.
Jenom nemohu najít oblast,kde by "nápady"této vlády přinášely pozitivní efekty.
Že bych něco nepostřehl třeba v "důchodové reformě",nebo v systému registrace mot.vozidel,či ve výplatách sociálních dávek?
Či v propracovaném systému budování dálniční sítě,Opencard,IZIPu a nákupu vojenské techniky-dost možná.
06. 08. 2012 | 18:00

Normální 1 napsal(a):

vážený fekální voze cit:

Se školným MUSÍM jen souhlasit !
Konečně na vzdělání mají mít nárok jen ty rodiny které dokazují svou životaschopnost
a dokáží lehce obětovat peníze na vzdělání svejch tupejch potomků !!!
Školné by mělo činit minimálně dvojnásobek tzv. dělnického platu -měsíčně cca
nějakách ĚŘ-ŠÉ tis.
A to jen protom aby se nedostali děti nějakých póvlu na VŠ .
Univerzita by mohla být o 50-100 % dražší.To aby tam zase nelezli levobočci nějakého
"velkopodnikatele"-hokynáře.
Přesně jste vystihl názor naší elity..
06. 08. 2012 | 19:22

Jan Nof napsal(a):

Přečetl jsem si znovu první tři odstavce této stati a naznal, že vykazují veškeré znaky demagogie. Chápu, že panpresor chtěl pokárat předchozí tři vlády. Chápu, že chtěl čtenářům Práva druhým odstavcem naznačit, že patří ke druhé (lepší) skupině. Ale nerozumím tomu, proč se potřeboval zalíbit odsouzením nepopulárního školného. Podotýkám, že v článku není ani zmínka o obecném souhlasu se školným a o kritice konkrétního způsobu jeho zavedení. Nebyl to snad tentýž Jiří Zlatuška, o kterém si můžeme přečíst např. v článku http://www.ilist.cz/clanky/cesti-senatori-chteji-skolne?
06. 08. 2012 | 20:20

xx napsal(a):

Je to trošku nefér argumentace od pana profesora. Jednak bychom museli porovnat nejen výšku školného, ale také zájem studentů o studium. Ten mechanismus samozřejmě nezafunguje ze dne na den. Tržní mechanismus zde začne působit teprve tehdy, až začnou studenti diferencovat v návaznosti na cenu. Tedy, za 9000 tahle škola nestojí, tato ano.

Jak jste si představoval proboha pane "profesore" že ten tržní princip funguje ? Že univerzita které má plno a dlouhodobě málo financí, nasadí nízkou cenu a začne lákat každého ke studiu ?

Ten efekt školného má nejen funkci směrem ke školám ale také směrem ke studentům. Školy které dokáží za cenu 9000 naplnit stav, nebudou mít důvod cenu snižovat. Teprve školy které budou mít málo studentů budou muset začít konkurovat.

To je přesně ta demagogie, kterou tu vidíme kolem dnes a denně. Stát zavede hru na trh s přísnou regulací a přesně danými podmínkami a chytráci jako zde pan "profesor" pak na takové deformovaném prostředí, navíc bez dostatečného časového odstupu u dlouhodobě působících jevů, začne vykládat jak trh selhává.

Pan "profesor" je z IT, takže vysvětlím, nastavíte v BIOSu boot z diskety, pak tam vložíte disketu s MS-DOS a pak po 30 vteřinách začnete nadávat, že ten počítač je pomalej a navíc v něm nefunguje Internet Explorer 9.

Přesně takhle nesmyslné jsou vaše argumenty.
06. 08. 2012 | 20:46

Béda napsal(a):

xx,

nestálo by za to zavést povinné školné již od mateřské školy? Školné má přece pozitivní regulační a stimulační přínos. Ti, kdo jej platí si víc váží studia, raději chodí do školy, jsou odpovědnější. Taky učitelé jsou spokojenější, školám (pokud jim náhodou v adekvátní výši o nezkrátí stát dotace) stoupnou příjmy a střádající podviživeni bankéři, finančníci a lichváři si také přijdou na své. Vždyť na tom prakticky všichni jenom vydělají.
06. 08. 2012 | 20:59

jirizlatuska napsal(a):

xx: "Jak jste si představoval proboha pane "profesore" že ten tržní princip funguje ? Že univerzita které má plno a dlouhodobě málo financí, nasadí nízkou cenu a začne lákat každého ke studiu ?"

Především se podívejte na to, jak si to představují ti, kdo to zvýšené školné zavedli - odkaz na citáty britského ministra školství o tom, že britské univerzity nepůjdou automaticky na maximální hranici, jsem uvedl v diskusi výše.

Jan Nof: Co se týká školného jako nástroje podporujícího konkurenci mezi školami resp. tržní princip ve vzdělání, ode mne podporu tohoto pohledu nenajdete ani z minula. Ke změně názoru na schůdnost zavedení školného jsem se vyjadřoval již x-krát: Zavedení školného vyžaduje netriviální počáteční investici státu, která u nás není. Nadějně vypadající modely (ano, považoval jsem model odložených splátek za schůdný a dobrý, ale data/zkušenosti z jeho užití mne vedou k jiným závěrům dnes - viz třeba blog o absolventské dani). Podkladová data o selektivitě přístupu k VŠ vzdělání u nás považuji za chybně zpracovaná, což se liší od mého pohledu na věc zpřed deseti let. Nebyla k dispozici data o bublinách, která dnes jsou. Zmínka o obecném souhlasu se zavedením školného v článku není, protože tváří tvář datům z posledních let považuji negativní efekty za podstatně větší, než možná pozitiva.
Neschůdnost modelu, který si současná vláda dala do programového prohlášení, je ostatně dnes zřejmá i vládě samé (a model, který se na začátku volebního období zavázala zavést, je model spojený s těmito třemi vládami - odtud zmínka o nich, resp. s Bílou knihou, kde to byla nejpropracovanější část tohoto materiálu), proto to prohlášení také změnila a ministr školství již neuvažuje o zavádění školného ani půjček na ně, i když se nevzdal zavedení zápisného (bez půjček na ně).
06. 08. 2012 | 21:10

xx napsal(a):

Béda: povinné školné ? Co to má společného se svobodou a trhem ? Ona existuje povinná cena housek ? Existuje povinná cena automobilů ? Proč povinné ? Zcela dobrovolné. Ale to se těžko realizuje, když je povinná školní docházka do ZŠ, tu byste musel vynechat ;)

A o školkách a školném mi ani nemluvte, nebo mne rozčílíte. Státní regulace kolem školek mi tedy pořádně hýbou žlučí a přímo zapříčiňují současný bědný stav se školkami ( státní jen pro vyvolené a soukromé drahé - obojí vinou přeregulovanosti ). Řešíme totiž aktuálně a stále již několikátý měsíc umístěnku našeho druhého syna do školky a věru mám problematiku školek nastudovanou do hloubky. A není to zrovna potápění mezi korály v Egyptě, abych parafrázoval to hloubkové studium, spíš bych to přirovnal k hloubkovému průzkumu senkrůvny.

Brr.
06. 08. 2012 | 21:25

Targus napsal(a):

To xx:

Proč by měly školy snižovat školné?
Když všechny ústavy jako jeden muž (tak jako v UK) dají strop, nemusejí mezi sebou zápasit. Jednoduše ten kdo chce studovat, musí vybulit prachy. A protože to je všude stejně, stav bude přesně tentýž, jako když se studovalo zadara. S jediným rozdílem - zkrátí se státní podpora škol a zbude více na rozkrádačky.
Tento systém funguje úplně stejně, jako tržní vztahy v cenotvorbě léků, nafty a benzínu, elektřiny, plynu, bankovních poplatků.
06. 08. 2012 | 21:26

ukululu napsal(a):

Jerry napsal(a):
Osobně se školným souhlasím, aby si mnozí studenti uvědomili,že mají studovat a ne permanentně pařit.
---
Jen tak za studenty nesměle, ale pravdivě připomínám:
S ohledem na všechny životní a školní náklady současné studium rozhodně NENÍ ZADARMO! A pokud myslíte, že mnozí studenti permanentně paří, tak buď uplatňujete zásadu "podle sebe soudím tebe" nebo neznáte ty správné studenty těch správných oborů...
Každý člověk má samozřejmě životní náklady, ale zatímco pracující je vyrovnává platem/mzdou a nepracující soc. dávkami či jinak, tak studenti mají jen pár víceméně nezbytných úlev (např. dotované jízdné, menzy a koleje, levnější pojištění), které ovšem ne všichni mohou/chtějí využít, a zbylé náklady jsou stejné... a věřte, že v akademickém roce brigádami stěží něco zásadního zaplatíte...
Kvalitní studenti je záhodno třídit podle jejich průchodu propracovaným systémem zkoušek s rostoucí odborností a náročnosti, nikoli obsahem jejich peněženky či míry důvěry v nejisté půjčky a ochoty k jistému zadlužení...
A jen tak pro informaci... Časy, kdy se z padesátikoruny dalo přežít týden či dva, jsou nenávratně pryč. Teď je cca 50 Kč (např. oběd stojí cca 60-70) minimální mzda za hodinu práce nejdostupnějších brigád... Má se student učit (pořád je slyšet pláč nad nedostatkem kvalitních odborníků) nebo si vydělávat na chleba? Cena chleba je teď na úrovni 25-35 korun...
06. 08. 2012 | 21:54

ukululu napsal(a):

samozřejmě oprava: Kvalitní studenty je záhodno třídit podle jejich průchodu propracovaným systémem zkoušek s rostoucí odborností a náročnosti, nikoli obsahem jejich peněženky či míry důvěry v nejisté půjčky a ochoty k jistému zadlužení
06. 08. 2012 | 21:58

xx napsal(a):

Když nad tím zpětně přemýšlím, asi jsem se unáhlil v úsudku. On vlastně pan autor nekritizuje obecně školné, ale jeho chybné zavedení v UK tak, že tu konkurenční složku odfiltrovali tím limitem. Prostě nasadili cenu příliš nízko a tudíž není možné aby zafungoval tržní princip.

I když 9000 liber je docela velká suma. Pokud by zavedli podobně vysoký limit u nás, odpovídalo by to zhruba 100 tisícům na rok ( vztaženo na průměrný hrubý příjem ) To by teprve byl humbuk, dovedete si to představit, jaký by to u nás způsobilo poprask ?

Dovedu si také představit, že časem studenti pochopí, že se nevyplatí studovat mizernou školu za stejné peníze jako tu nejlepší a nastane nějaká selekce škol ze strany studentů. Teprve pak vznikne tržní síla, která přiměje některé školy buďto zvýšit kvalitu nebo snížit cenu.

Ale to se nestane ze dne na den. Nákup vzdělání je přecijen složitější proces než nákup housek. A lidé si samozřejmě musí na nové podmínky zvyknout, naučit se je používat.

Při zavádění tržního hospodářství u nás byli taky někteří lidé hysteričtí a plní hrůzy z toho, že chleba bude stát 100 korun a nikdo nedonutí pekaře cenu snížit. Lidi si nedovedli představit nic jiného než státní úřad, který by určil správnou a nepřehnanou cenu. A hle ono to funguje a hladem lidé neumírali. A stejně se to má se všemi státními regulacemi a nařízeními. Strach a omezená představivost omezenců drží státní moc nad vodou a drží také pověry o tom, že co neřídí stát, neřídí nikdo a vznikne katastrofa a chaos.
06. 08. 2012 | 22:03

kočka šklíba napsal(a):

Ukululu chtěla jsem něco podobného napsat, ale přesně jste to vystihl za mě, takže děkuji a podepisuji :).
06. 08. 2012 | 22:06

Béda napsal(a):

xx,

já myslel, že budete štěstím pištět, že můžete svému druhému synkovi připlatit za soukromý nadstandard ve školce. A že pevný v tržních zásadách, hned po zavedení školného se rozhodnete zaplatit za své VŠ vzdělání. A vy tu bulíte, že se vašemu synkovi nedostalo místa v "socialisitické" školce. Tomu nerozumím.
06. 08. 2012 | 22:45

pepa napsal(a):

Béďa - výborné postřehy

ale zaslepencům jako je autor JZ je to jedno, mají od loutkařů úkol a tak konají!!!!!

Kolik pacholků mají loutkaři na výplatní pásce v ČR?????

Vnímají své podíly na podvodném jednání při zastíráním pravých příčin poklesu úrovně ve školství a vzdělanosti?????

Mají vůbec loutky zrcadla a nejsou si směšní?????

Určitě néééééé, chtějí prachy a udržet pozice!!!!!Jako autor.
06. 08. 2012 | 23:06

Papouch napsal(a):

ukululu:

soucasny studentsky zivot z prvni ruky:

http://respekt.ihned.cz/c1-56247480-v-kuzi-oblomova

pohadky o financni narocnosti studia a nemoznosti prace jsou k smichu - ceske vysoke skolstvi jsou vesmes tretirade vykrmny, kde se vysoke nasazeni nevyzaduje, protoze skola ma motivaci platbou za studujiciho maximalizovat stavy
06. 08. 2012 | 23:24

kočka šklíba napsal(a):

Papouchu jo studentka bohemistiky, fakt úsměvné. Jednak děvče potřebovalo udat článek v nějakém časopise či novinách a kdyby tam psala jak se učí a podobně, nikoho by to nezajímalo ;).
Jednak studium bohemistiky je poněkud jiné než třeba přírodovědné nebo technické obory. Moje dcera si může již dva roky nechat o tomto životě, jako Anča, jen zdát. Mohla by tak popisovat jak se třeba 3 dny plazí po podlaze tvoří model.
Nebo jak v některém období 6 hodin denně prosedí u počítače(kromě toho že samozřejmě chodí do školy) a pracuje na ateliérovém zadání, aby jí po týdnu bylo konzuktantem řečeno, že takhle ne, tak další týden to předělává a její jiným konzultantem řečeno že takhle ne ale to předtím bylo docela slušné ;). No to by určitě čtenáře Respektu a podobných tiskovin nezajímalo ;).
A za třetí papouchu dělat závěry na základě jednoho účelového článku je ale opravdu, opravdu naivní.
06. 08. 2012 | 23:59

ivan tomek napsal(a):

S velkym potesenim konstatuji, ze velika vetsina komentatoru je proti skolnemu, jako ja. Jak pise pan Zlatuska, kazdy by mel mit stejnou moznost vzdelani, at chudy ci bohaty. Ve vyssich stupnich vzdelani, ve kterem by naroky mely byt vyssi, filtrovani nastane zkouskami - a o to se musi postarat lide, jako pan Zlatuska :-)

Ucil jsem 30 let na universite v Kanade kde bohuzel studium na universite stoji dost penez, a videl jsem, jak vyborni ale chudsi studenti sice studuji, ale travi mnoho casu praci v dobe, kdy bohatsi studenti mohou studovat.

Podle meho nazoru je rovny moznost studia jednim ze zakladnich prav a nema se zastavit prave na urovni nejvyssi. O tom, ze moderni svet potrebuje co nejvzdelanejsi lidi neni treba psat, ale stoji snad za poznamku, ze to, ze obcane jsou co nejvzdelanejsi je snad jeste dulezitejsi. Staci se podivat na zeme, kde vzdelani prumerneho obcana je na nizke urovni.
07. 08. 2012 | 00:04

Mites napsal(a):

Jedním z velmi omezených zdrojů, které máme, jsou talenty. Domnívám se, že systém, který část talentů eliminuje, k lepší prosperitě země nepovede. Dá se očekávat, že zavedení školného na vysokých školách eliminuje ty talenty, které mají omezenější zdroje. Již současné náklady na studium tyto diskriminují tuto skupinu více, než by mohlo být pro naši budoucnost vhodné.

Jen si ještě dovolím připomenout, že velmi důležitým talentem může být nejen někdo, kdo napíše mnoho vědeckých publikací, ale i někdo, kdo jiné talenty vyhledává a pomáhá jejich rozvoji. A to je věc, která se velmi obtížně hodnotí. Tyto talenty neumíme rozpoznávat ani udržet při životě.
07. 08. 2012 | 00:25

kočka šklíba napsal(a):

Pane Tomku a Mitesi děkuji za argumenty, které jste zde uvedli. K tomu už není snad co dodat :).
07. 08. 2012 | 01:17

Fu-ti napsal(a):

To bych rad vedel proc se chudi z celeho sveta houfne zenou studovat do USA a nehrnou se prilis zpet. Sam znam par takovejch a nezda ze to jsou nejaci zazobani vedychtivci
07. 08. 2012 | 07:02

Béda napsal(a):

Fu-ti,

kolik "chudých lidí, kteří se houfně ženou studovat do USA" osobně znáte, pane Fu-ti?

ps: jinak, jestliže se skutečně nějaký chudý žene studovat do USA, pak jde zřejmě o výjimečně talentovaného studenta, kterého USA v rámci programu vysávání mozků "socialisticky" na studiu zadotují stipendiem. USA totiž na to "mají". Mohou si natlačit dolarů, kolik chtějí. Kdyby státy po vzoru teroristického válkychtivého Íránu (předtím Iráku) odstoupily od dolaru jako od světové měny, nemohly by si USA nic takového dovolit.
07. 08. 2012 | 07:17

Jerry napsal(a):

To ukululu
Bohužel denně jezdím MHD na trase, kde jsou troje koleje VUT a MU. Ač nerad, musím poslouchat debaty studentů, jak se nemají čas učit, protože pařili až do rána atd. Netvrdím, že to dělají všichni. A pokud jste si všiml, chtěl jsem zavést školné až po tom, co všichni ti hoši, co spolu chodí, uhradí školné za "dělnické peníze" za které vystudovali. Aby to bylo spravedlivé pro všechny.
07. 08. 2012 | 08:02

Pavel13 napsal(a):

Nejdříve musím odhalit svůj vztah ke školnému. Jsem z principu pro, ale zavedení vyžaduje určité podmínky. U nás zatím startovní čáru ani nevidíme, vláda ani netuší, kde ji hledat. Nejbližší je mi zde postoj pánů xx a Šteffla.

Doufám, že v GB přípravu nepodcenili. Pan Zlatuška uvádí pouze školné 20 elitních univerzit. Už xx napsal, že by musel uvést i zájem studentů. Pokud je, zřejmě výši školného zájemci akceptují a školy je přesvědčily, že se jim vzdělání za tuto cenu u nich vyplatí. Schází mi údaje o školném z neelitních škol, pokud to chceme nějak vztahovat na nás. Nevím, zda u nás máme vůbec nějakou elitní školu, která by se mohla s těmi britskými měřit.

Jinak se budu opakovat. U nás nejsou školy zadarmo, a to dokonce všech stupňů. Stát přesouvá stále větší část na rodiče a tak se možnosti dětí z majetnějších a nemajetnějších rodin stále více rozevírají. Poplatek za studium státní VŠ je jen dalším krokem tohoto trendu. Co nejvíce schází dneska už desítky let, jsou půjčky na vzdělání.
07. 08. 2012 | 08:02

Skogen napsal(a):

Jenže co nefunguje v Británii, v Česku fungovat bude! A když ne, zavedeme ke školnému regulační poplatky!
07. 08. 2012 | 08:38

jirizlatuska napsal(a):

Pavel13: Stran ostatních anglických škol - nedopatřením mi vypadl odkaz na data o všech britských školách z FT, je to v textu opraveno a odkaz funguje.
07. 08. 2012 | 08:40

Taoiseach napsal(a):

Jiří Zlatuška

Oproti Vleklé Británii je tu ovšem ještě jeden nikoli nepodstatný rozdíl: u nás nefunguje ani není konkrétně navržen systém hodnocení kvality vzdělávání. Takže zevedení školného by "tržně" vedlo k prodeji diplomů bez studia: pokud má každý diplom stejnou hodnotu, uchazeči rádi ušetří čas. Škola přitom ušetří náklady na výuku a bude moci přijímat neomezený počet turbo-studentů, protože se jí nebudou muset mačkat v posluchárnách.

Podle mého je řešením tlak na kvalitu snižování počtu studijních míst a odebíráním akreditací nejméně kvalitním školám (fakultám).
07. 08. 2012 | 09:11

Petr napsal(a):

Nakonec proč neplatit školné? Vždyť se to vyplatí. Lze levou zadní vystudovat VŠ při desítkách funkcí (prý náročných) jako např. Gross, nebo Benda, nebo vystudovat na renomované VŠ třeba ve Sládečkovu jako Hašek.
A jak jim to jde k duhu. I kdyby tito křišťáloví pánové platili školné (jako že jej neplatili), už by jej měli tisíckrát doma.
A to jejich křišťálová politická kariera teprve začíná.
07. 08. 2012 | 09:18

český maloměšťák napsal(a):

Arnie napsal(a):
český maloměšťák
technická: v anglosaských zemích "bilion" je naše miliarda!
Takže vaše úvahy se pohybují v chybných řádech.
06. 08. 2012 | 16:37
-----------
Vaše úvahy se pohybují ve špatných řádech.
US trillion je CZ bilion.

Hezký den.

Z mnou uvedeného odkazu vyjímám : "....Now that Americans owe over $1 trillion in student debt, more than they owe on their credit cards, many people are beginning to see that our country's current way of paying for college cannot ..."
07. 08. 2012 | 09:19

Pavel13 napsal(a):

:Taoiseach
Ten systém hodnocení pro potřebu zájemců o studium je vlastně jednoduchý, měl u nás fungovat už dávno, ale v dohledné době těžko fungovat bude.
Pokud VŠ nabízí studentovi placené studium, musí mu dokázat, že se mu investice vyplatí. Jak jinak to dokázat, než na příjmech absolventů?
Máte pravdu, že bez toho nelze o školném vůbec uvažovat.
07. 08. 2012 | 10:20

Taoiseach napsal(a):

Pavel13

"Jak jinak to dokázat, než na příjmech absolventů?"
No, nevím. Nemělo by to asi být jediné kritérium. Absolventi plzeňských práv většinou berou docela hodně. A povětšinou přímo nebo zprostředkovaně ze státního...
07. 08. 2012 | 10:24

Sejdeme se v bazénu napsal(a):

Sebelepší vysoká škola, ať placená či neplacená, je nanic, pokud člověk nemá přístup k informacím "shůry."
Tím ovšem nemyslím to pořekadlo "Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí."
07. 08. 2012 | 11:35

v + f = s + 2 napsal(a):

školné je v podstatě regulační poplatekm který má stejný charakter jako regulační poplatek ve zdravotnictví. Chodí nám někam lidi a vadí nám to?. Tak zavedeme regulační poplatek. Připomíná mi to hospodského z cimrmanovy hry hospoda na mýtince, kterému vadilo, že mu do hospody vadí lidi. Jen s tím rozdílem, že hospodský nezavedl žádné regulační poplatky.
07. 08. 2012 | 12:07

Houby na půdě napsal(a):

Více, než kdy jindy, vyvstává potřeba zřízení vysoké školy, kde by se vyučovala dovednost( i pro vysoce odborně vysokoškolsky vzdělané jedince) nepanáčkovat před tzv. vlivnými osobnostmi.

Tato dovednost,jakožto nezpochybnitelný veřejný statek první kategorie, by takovéto škole měl zajišťoval statut školy bezplatné, financované z peněz státního rozpočtu, což by mělo být zakotveno v i Ústavě.
07. 08. 2012 | 12:28

xx napsal(a):

Bédo: odpověděl jste si sám, opravdu tomu ani trochu nerozumíte.
07. 08. 2012 | 12:45

Dáša N. napsal(a):

v+f=s+2
Mýtný hospodský nechtěl poplatky přímé, ale vyžadoval, aby si lidé objednávali více piva, což zdůvodňoval tím, že uzenky už docházejí.
07. 08. 2012 | 12:47

Tomáš Louka napsal(a):

Špatný závěr pana Zlatušky. Ano, školy v Británii mají své školné na svém horním maximu. To svědčí ale spíše o tom, že je poplatek patrně nízký a nejeden student by byl ochoten platit víc. Netvrdím, že je správné pak automaticky maximální školné zvýšit. Důsledky vidíme v Americe. Generace zadlužených studentů částkami, za které pořídíte malý dům.

Otázka ale zní jinak. Vedou si lépe ty školy, které školné zavedly, nebo ty, co ho nemají. Jednoznačně lepších výsledky mají ty se školným. Tedy je zodpovězena otázka jestli školné ano či ne v případě, že chceme naše VŠ někam posunout. Otázka pak zní jak má být školné vysoké a kdo a jak ho bude platit.

Je zajímavé, že u nás neexistují sociální stipendia pro nadané studenty z chudých rodin, resp. jsou směšně nízká. To zatím žádnou politickou stranu nenapadlo. Mrháme svými talenty.....

Tom Louka
07. 08. 2012 | 12:52

Stela A. Sádlová napsal(a):

Tom Louka

Proč by měla chudá rodina ze svých daní financovat studium dalším chudým? Vždyť tím byste jen podporoval sociální cítění! S tím je třeba skoncovat.
07. 08. 2012 | 13:09

m.stitek napsal(a):

Školné za jakýchkoliv podmínek neřeší problémy českých VŠ, spíše je naopak prohlubuje. To co snižuje kvalitu vzdělání a trápí VŠ je princip financování. Dokud budou školy dostávat peníze podle počtu studentů, bude existovat tlak, aby školy přijímaly co nejvíce studentů. To nutně vede ke snižené kvalitě výuky. Školné na tom principu vůbec nic nemění. Měni se pouze zdroj, ze kterého ty peníze jdou.
07. 08. 2012 | 13:43

Pavel13 napsal(a):

:Taoiseach
Zabýval jsem se jen vztahem škola - student. Plzeňská práva jsou fungujícím příkladem. Absolventi měli nadprůměrné příjmy a taky něco peněz do titulu investovali, pouze nevíme kolik a komu platili, dělo se to nelegálně. Smutné je, že zvláště ve státním sektoru je jakýkoliv titul nad schopnosti a znalosti. PPF byla produktem, nikoliv příčinou toho bordelu.

Pak je tu ovšem zájem a mezinárodní závazky státu, který musí hlídat kvalitu výuky a zkoušek. To dělá akreditační komise. V případě PPF zafungovala, ale podnikavci ten model hned rozšířili jinde.
07. 08. 2012 | 13:49

Tomáš napsal(a):

On pan autor trochu nepochopil, že školné má smysl úplně jiný: Regulaci počtu studentů ve vztahu k smysluplnosti jejich studia. Bude-li se platit nějaké školné, nebudeme mít na jedné straně nedostatek zubařů a chemiků a na druhé straně tisíc kulturologů v populačním ročníku. Není to jediný problém našeho VŠ, ale je to jeden z klíčových problémů.
07. 08. 2012 | 15:10

gargamel napsal(a):

Tomáši (07. 08. 2012 | 15:10), ten problém dle mého skromného názoru nevyřešíte školným, ale pořádnými středními školami, které ve svých studentech dovedou neubít zájem například o tu chemii. Bez studentů, které to baví, nové schopné chemiky nezískáte ani kdybyste každému, kdo se přihlásí na VŠCHT, vyplácel pětimístné stipendium a všude jinde bylo školné.
Dle mojí skromné zkušenosti jsou na vysokých školách dva mezní typy studentů - ti, kteří chtějí titul a studium berou jako nutné zlo a ti, které to zajímá (většina je samozřejmě někde mezi). Chcete co nejvíc těch druných, a mám docela pochybnosti, že je získáte finančními pobídkami.
07. 08. 2012 | 16:08

Skogen napsal(a):

Tomáš, ale prdlajs. Školné jako regulační poplatek slouží k tomu, aby měl za peníze šanci vystudovat idiot zazobance, který by jinak díky chytřejšímu chuďasovi neměl šanci. Ty peníze samozřejmě slouží ke "zkvalitnění" výuky, tedy, aby se do toho blba aspoň něco vpravilo.

Stipendia jsou pak k tomu, aby z univerzit a vysokých škol vyšlo pár užitečných jedinců.
07. 08. 2012 | 16:14

MartiX napsal(a):

Taky se mi to zda prilis zkratkovita a nevyvazena analyza situace.

Sam uz peknych par let v CR na VS ucim a situace mi prijde cim dal zoufalejsi. Po kolapsu kvality SS vzdelani a maturit v 90.tych letech kulminuje znehodnocovsni urovne VS, a to vcetne nejvyssich vzdelavacich stupnu. Dnes si svou cestu k titulu opravdu najde snad i absolvent pomocne skoly s stredne tezkym intelektualnim deficitem. To, ze takove "vzdelani" neni k nicemu nevadi vubec nikomu! Chyba ovsem neni jen ve studentech, ale zejmena ve statu (ktery chce dohonit a pokud mozno predhonit tabulky EU michajici stejne "hrusky s jabkama")a pak VS samotnych. Z kdejake pedagogicke a zemedelske fakulty se mavnutim proutku staly cele univerzity, ktere jsou schopny rozdavat magisterske (a dokonce i doktorske) diplomy v desitkach nesmyslńych oboru. Akreditacni komise zasahuje jen kdyz se jedna o kapitalni prusvih, a tak nam filosoficke, prirodovedne a informaticke fakulty rostou jak houby po desti (ikdyz nyni je videt aspon naznak odvahy rici NE). Pocet kvalitnich VS pedagogu s odpovidajicim pedagogickym a vedeckym (!) potencialem se rozhdodne dramaticky nezvysuje. Praxe je takova, ze pak na mnohych taky-VS uci a zkousi "kdo jde kolem s diplomem aspon magisterskym". A z VS a presneji univerzit se nam celkove stavaji (a mnohde jiz staly) specializovanejsi stredni skoly, kde vetsina "pedagogu" jen opakuje, co nekdo psal v ucebnici. Nejsmutnejsi je, ze rada techto "pedagogu" nic jineho nepoznala a povazuji to za zcela normalni - co pak chtit od absolventu??? A to se ani nepokousim komentovat soukrome VS.

Cesta ven je jedina - reakreditovat nove a s velmi prisnymi naroky vsechny magisterske studijni programy (ty opravdu nemuseji a nemaji byt vsude). Zcela vyloucit praxy letajicich doc. a prof. Nebat se uzavrit desitky oboru, kde profilove predmety dlouhodobe uci a zkousi "odbornici" bez doc. a nebo aspon PhD a adekvatni aktivitou a praxi. Zavest a nalezite oddelit neuniverzitni typ VS vzdelani mirici na praxi (bc. a omezene mozna ing), kde by se jiz nemusela predstirat smutna komedie s hranim na vedu.
07. 08. 2012 | 18:24

MartiX napsal(a):

S omluvou za preklepy (mylne jsem predpokladal moznost korekce pred uplnym odeslanim :o). MartiX
07. 08. 2012 | 18:31

Pavel napsal(a):

Všechno špatně.
Začínat reformu VŠ školným je jako začínat reformu zdravotnictví regulačními poplatky.Naše vysoké školství/ale samozřejmě i střední a základní/ už delší dobu zaostává za úrovní ve světě.Nebavme se o školném,ale o tom jak zvýšit úroveň školství.A tam je jediný způsob - zvýšit kvalitu výuky a tudíž učitelů. Je to jistě i o výši platů,které umožní přilákat kvalitní profesory i třeba z ciziny,ale i způsobem hodnocení,výběru a vzdělávání vlastních učitelů. Mimochodem ,víte,že Petr Kellner financuje vzdělávání učitelů? Nahrazuje roli státu.Jak smutné.Víte jak nesmyslně byla dosud financována věda na VŠ?Jak dosud chyběla kriteria srovnávání se světovou špičkou?Víte kolik vedoucích pracovníků na VŠ má skutečně odbornou úroveň,aby se mohli srovnávat se světem?
07. 08. 2012 | 18:35

koment napsal(a):

Vážený pane Zlatuško,

britský experiment, tak jak jej popisujete, dokazuje, že školné v této výši je stále výrazně pod hypotetickou "tržní" hodnotou nabízeného vzdělání pro studenty. Skutečný přínos, ať už v peněžní nebo jiné formě, očekávaný studenty, bude odpovídat hodnotě výrazně vyšší. V takovém případě skutečně nemůže mít školné jinou funkci něž mírně regulační a motivační - působící na zodpovědnější přístup studentů ke studiu. K diferenciaci školného, již byste patrně považoval za důkaz konkurence mezi školami, by mohlo dojít až v případě, že by se jeho výše blížila ceně, která by vznikla na svobodném trhu.
Nejsem obeznámen s detaily britského systému, ale soutěž mezi školami se může projevovat i ve snaze mít více platících studentů a rozšiřovat kapacity. To by se ovšem neprojevilo v takto krátké době a neplatilo by to v případě, že i státní dotace by byly závislé čistě na počtu studentů.
07. 08. 2012 | 21:06

kočka šklíba napsal(a):

Tomáši myslím, že se pletete v tomhle: "Bude-li se platit nějaké školné, nebudeme mít na jedné straně nedostatek zubařů a chemiků a na druhé straně tisíc kulturologů..."

Naopak, pokud se bude za studium platit, bude na těchto oborech ještě více studentů. A to proto, že když investujete do studia, chcete ho samozřejmě dokončit, což u tohoto oboru a jemu podobných nebude takový problém, na rozdíl od mnoha přírodovědných a technických oborů. Navíc, pokud budete mít štěstí a seženete brigádu (což je dost obtížné i v Praze), lze si u těchto oborů v klidu přivydělávat (časové možnosti), zase na rozdíl od náročných oborů. A Skogen to vystihl také přesně, bohatí ne moc chytří budou mít právě na těchto oborech titul za peníze s minimální snahou.
07. 08. 2012 | 21:19

Mites napsal(a):

V některých zemích platí, že o některá (typicky ta nejvýnosnější) místa se může ucházet jen někdo, kdo má diplom z některé ze "správných" škol. Ne vždy je za tím kvalita dosaženého vzdělání. Mnohdy je tím skutečným důvodem fakt, že si takovou školu mohou dovolit jen ti z "lepších" rodin. Dalším faktorem je pak účast v různých studentských klubech či spolcích. V reálu pak požadavek na diplom ze správné školy jen požadavkem na to, aby dotyčný byl z té správné party těch, co spolu mluví.

Vstup do takovéhoto klubu pak může být důvodem, proč jsou mnozí ochotni se kriticky zadlužit.

U nás je diplom mnohdy jen papír, který usnadňuje prosazení někoho z party na výhodné místo (případně jeho udržení na pozici vyžadující nějaké formální předpoklady). V takovém případě bývá důležité splnit požadavky hned, aby se v mezidobí nenašel někdo jiný. Proto je u nás tak důležité a populární rychlostudium. Požadavek na spolkové aktivity u nás zatím význam nemá - zatím stačí jiné druhy navazování kontaktů, a tak není třeba pro zastávání výhodné funkce na VŠ trávit tolik času.

Pro ty, kteří rozhodují, jsou VŠ jen sítem oddělujícím alespoň část konkurentů. Experti jsou pak podle nich (a podle některých pouček vybraných ekonomů) jen trošku lepší námezdná síla dostupná na každém rohu.

Dokud se toto nezmění, nebude nahoře ani podpora pro zkvalitnění škol.
07. 08. 2012 | 21:28

jirizlatuska napsal(a):

gargamel: Ano, i když bych dodal, že s tou motivací samozřejmě musíte začít ještě před střední školou.

Máte pravdu s tím stipendiem, navíc nikdo neříká, odkud by se brala podpora údajně potřebných škol, které by své studenty motivovaly tím, že by neúčtovaly školné nebo by je dávaly na velmi nízkou úroveň - vedle by musel být nějaký plánovač míst, který by jim přiděloval větší peníze na provoz, než mají školy, o které je zájem. To je ovšem trh úplně naruby - podporovat školy, kam málokdo chce a nechat na holičkách ty, o které zájem je. Ani ukazatel zaměstnanosti nefunguje, protože může znamenat jen to, že zaměstnavatelé v oboru nejsou ochotni dát slušnou mzdu.

*

Mimochodem, v Británii mají například nejhorší uplatnění z absolventů vysokých škol technici a zejména informatici, data k tomu jsou na http://www.hesa.ac.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=2071&Itemid=141.
07. 08. 2012 | 22:17

ukululu napsal(a):

A) Papouch napsal(a) to ukululu:
"soucasny studentsky zivot z prvni ruky:
http://respekt.ihned.cz/c1-56247480-v-kuzi-oblomova
pohadky o financni narocnosti studia a nemoznosti prace jsou k smichu - ceske vysoke skolstvi jsou vesmes tretirade vykrmny, kde se vysoke nasazeni nevyzaduje, protoze skola ma motivaci platbou za studujiciho maximalizovat stavy"
---
Jak už psala kočka šklíba:
"Studium bohemistiky je poněkud jiné než třeba přírodovědné nebo technické obory."

Jen tak pro příklad: za tři roky bakalářského a dva magisterského studia zoologie jsem byla (ano, jsem studentka) během běžného studijního dne v kavárně maximálně 20x (asi jednou za tři měsíce). Občasné "bohatýrské" večeře asi jednou za dva měsíce a až v magisterském studiu zaběhnuté obědy v restauraci zhruba jednou za dva týdny nepočítám. Většinou nebylo kdy, kam a hlavně za co a tudíž jsem provozovala víceméně dobrovolnou skromnost až askezi. Ale nestěžuji si - místo studentských volnočasových radovánek jsem se věnovala studiu (přednáškám a učení), ale hlavně k němu přidruženým časově náročným činnostem - zejména zpracování biologického materiálu a statistickému zhodnocení dat do bakalářské a pak diplomové práce. Toto opravdu nejde provozovat při přesunech v MHD a zabere to tolik času u mikroskopu a u počítače, že si o brigádě můžete nechat jen zdát...

B) Jerry napsal(a) to ukululu:
"Bohužel denně jezdím MHD na trase, kde jsou troje koleje VUT a MU. Ač nerad, musím poslouchat debaty studentů, jak se nemají čas učit, protože pařili až do rána atd. Netvrdím, že to dělají všichni. A pokud jste si všiml, chtěl jsem zavést školné až po tom, co všichni ti hoši, co spolu chodí, uhradí školné za "dělnické peníze" za které vystudovali. Aby to bylo spravedlivé pro všechny."
---
Teď začnu druhý ročník doktorandského studia - na katedře přestávám být "malým" studentem, a začínám občas nahlížet situaci z pozice vyučujícího. Ano, někdy je to hodně žalostný pohled do lavic, kde sedí lidi, kteří očividně nemají zájem... A rozhodně jsou děsivé zážitky většiny zkoušejících, kteří často musí zkoušet některé "experty" i třikrát, aby tito nakonec prošli s nejhorší možnou známkou... Všechno jen proto, že spravedlivé zdecimování celého ročníku a drastické oddělení zrna od plev, je v současném pokřiveném systému financování VŠ podle kvantity a nikoli kvality studentů prakticky nemyslitelné... Ale tento problém se nevyřeší školným!!!
P.S. co asi budeme mít z toho, když dříve vystudovaní zaplatí školné zpětně? Věřte mi, že zhola nic - byť by to bylo spravedlivé, stále jde o celkově špatný princip... Pokud něco někde ve světě funguje, máme spousty příkladů, že to není záruka toho, že by to mohlo fungovat u nás... Navíc, z USA nebo Spojeného Království se začíná proslýchat, že i jejich zdánlivě osvědčený systém školného má své velké mouchy - zadlužení, nerovnoprávnost a jiné... Zavádět si něco podle cizího vzoru a přitom přihlížet, jak se tento vzorový systém hroutí, je dost masochistická činnost...
07. 08. 2012 | 22:47

Slávek napsal(a):

Zdejší diskuse je stejná jako celá naše společnost od manipulantů přes TY jež mají odpovědnost k sobě, svým dětem a celé republice. Hloupost těch, jež se neštítí zde obhajovat myšlenku liberálů o další rozevírání nůžek soicální nerovnosti v odepírání práva na vzdělání všem je popřením vývoje lidstva a snahou o jeho vrhnutí o minimálně 150 let zpět. Myslím, že J.A. Komenský se musí v "hrobě obracet" co to má za chamtivé a zlodějské potomky, kteří vládnou tomuto národu.
Občané proberte se konečně!!! Nebo chcete, aby v parlamentu seděli právníci bez znalosti alespoň definice právního státu, nebo Vás soudili soudci, jež titul získali jak "hokynáři". Pokud ANO, tak se nesmíme divit, že Ústavní soud ve svém výroku nechápe slovo "bezplatné"... Copak může být ministrem spravedlnosti člověk, jež takovouto sebranku nerozehnal? Kam až tento bordel necháme zajít!!!
08. 08. 2012 | 01:15

Tomáš Fuk napsal(a):

Některé "perly" zarputilých levičáků by se měly tesat do kamene - jako např.Skogenův pláč jak idioti zazobanců budou zabírat místa géniům chuďasů.Hergot proč já v našem malém městě znám několik potomků z doktorských a inženýrských rodin, kteří dnes mají prosperující firmu, nebo jsou v lékařství uznávanými odborníky, eventuálně vedou ve městě pobočku banky, nemohu ale posloužit žádnou uznávanou kapacitou z rodiny např.uklízečky a manipulanta.Takže tak jednoduché to s.Skogene asi nebude, viďte?!A pokud jde o konkrétní školné, včera byl v rozhlase H.K pořad s našimi studenty na Oxfordu a Cambridgi a brali to celkem v pohodě.Je ovšem možné, že jsem jen vyslechl žvásty pár idiotů zazobanců.
08. 08. 2012 | 07:33

neakademik napsal(a):

K jedné drobné změně v propagandistických blábolech ODS došlo. Přestali už vytrubovat, že školné je výhodné hlavně pro studenty z chudých rodin, kteří si na živobytí musí vydělávat i bez školného. Už přestaly ty rozhovory s mladými komparzisty, kteří předstírali, že jsou studenti a vykládali, jak chtějí školné a po skončení natáčení natahovali ruku, aby dostali nějakou mizernou tržní odměnu za svou práci.
08. 08. 2012 | 08:19

Taoiseach napsal(a):

Pavel13

V případě plzeňských práv zareagovala Akreditační komise pozdě a většina podvodníků o diplom nepřišla. Je to dané tím, že AK má velmi omezené pravomoci. Podle mého by to mělo být nastaveno tak, aby v případě vážných problémů ihned odebírala akreditaci. Což by ze začátku, než by se to trochu vyčistilo, muselo jít jako na běžícím páse. Ani tak ale není a nemůže být úkolem AK sestavovat žebříčky škol. Pro začátek by se dalo vycházet z postavení českých škol v mezinárodních žebříčcích. Samozřejmě v rozsahu, v jakém se tam vůbec dostanou. Byť podle mého jsou v tom srovnání výrazně nadhodnoceny anglofonní školy oproti všem ostatním.
08. 08. 2012 | 09:29

Vedec v ilegalite napsal(a):

To Taoiseach:

Akreditační komise plní v českém vysokém školství naprosto negativní roli. Ty "podvody" s tituly začínají ne někde na magisterském stupni studia jako v případě Plzně, ale přímo v profesorském nebo habilitačním řízení. Spousta veřejných škol produkuje docenty a profesory bez jakékoliv publikační činnosti. Například v ekonomii nemá řádově 85 % profesorů žádnou zahraniční publikaci, víc než polovina dokonce nemá publikaci ani v tuzemském impaktu. Tito lidé bez kvality pak infiltrují systém, jsou vděční instituci, která je do tohoto ranku propašovala a pak jim následně z titulu funkcí v různých radách nebo komisích přihrávají různé granty či přímo akreditace. Ti lidé nahoře prostě nejsou kvalitní a tu nekvalitu rozšiřují do nižších pater.

V mezinárodním měřítku snese srovnání maximálně Univerzita Karlova, která je ted někde ve třetí nebo čtvrté stovce světových univerzit. Například v Shanghajském žebříčku je ale značně nadhodnocená z titulu počtu nositelů Nobelovy ceny, UK počítají i Alberta Einsteina a manžele Cori.
08. 08. 2012 | 10:01

Petr S. napsal(a):

Co je divného na tom, že elitní školy nastavily nejvyšší školné?
08. 08. 2012 | 10:24

Taoiseach napsal(a):

Vedec v ilegalite

Nejspíš máte pravdu, ale ono je to propojené. Ti docenti a profesoři na nic infiltrují nebo zakládají fakulty, aby měli kde "učit" a prodejem diplomů rozšiřují svůj vliv.
08. 08. 2012 | 10:28

Mirek napsal(a):

Argument, ze skolne ja na regulovanem maximu a proto nefunguje je stejny, jako kdyz jsme dvacet let tvrdili, ze najemni trh s byty nefunguje, protoze vsichni nastavuji najemne na maximu podle regulace. A ejhle, regulace je dnes de facto zrusena (neboli trzni najemne je az na vyjimky nizsi nez regulovane) - a ono to nahle funguje....

Slova se neshodují s předlohou. Nejste náhodou stroj? ;-)
Stroj nejsem, ale takovehle CAPTCHA obrazky nejsou k videni ani po trech flaskach tvrdeho. Editore, neco, co zvladnou i bezne vysokoskolsky vzdelani lide, a ne jen IT guru a trotlove.
08. 08. 2012 | 11:59

Taoiseach napsal(a):

Mirek

Jinými slovy Vám devět tisíc liber připadá málo. Takhle se těch socek nikdy nezbavíme, není-liž pravda?
08. 08. 2012 | 13:32

Brnčidlo napsal(a):

Až budou restituovány církve, nadaní chudí budou moci studovat pod jejími křídly, jako za starého národního buditele Věka a tím se vrátíme o dvě stě let zpátky. Chudej lid studovat nikdy nemohl, pokud neměl mecenáše. Třeba Hlávku, že. Dnes může mít i syn zedníka a uklizečky vysokou školu, díky komunistům. Jak napsala Stela von Sádlo, je potřeba zlikvidovat sociální pudy. Ty se teď nenosí. Zdůvodňovat školné tím, aby nebylo moc kulturologů a pod. je matoucí. Kulturologii přece nebude studovat někdo, kdo si spočítá, že místa v této branži asi nebudou, když kultura jako taková, musí být také vymýcena. Nastane doba kamenná, přijdeme i oheň, ten bude distribuován jen jedenkrát za čtyři roky v době povinné olympiády, dinosauři budou žrát lidi až všechno sežerou, což již bude brzy.
08. 08. 2012 | 16:24

JARLE HALSNES napsal(a):

Školné, doplatky za prakticky všechny léky a poplatky u lékařů, "spoření" na důchod....To, co by měl financovat stát z daní(NE ŽE BY TO MĚLO BÝT ZDARMA!)se stále větší měrou platí přímo. Daně přitom neklesají. Je to divné? Ne, není, protože tento zkurvený pastát umožňuje daně prostě neplatit. Jen nesmíte být zaměstnanec, to pak odvedete nadpoloviční většinu. Ale takový živnostník, ten zaplatí pár šušní a je to. A firma v "daňovém ráji" jakbysmet. Dokud budou některé politické strany tímto způsobem uplácet své voliče a navíc umožňovat zlodějny všeho druhu, fungovat to tu prostě nebude. Jenže co se dá dělat, pan živnóstník a jeho rodina to ODS zas dají, přece "nesmíme dovolit aby se vrátili komunisti".
09. 08. 2012 | 07:09

Mirek napsal(a):

Taoiseach:
ano, 9000 liber je za Oxford ci Cambridge malo. Trzni hodnota bude minimalne dvojnasobna. Ovsem za lokani skolu to nikdo neda, proto to lokalni nemaji takto vysoko. Tohle si muzou dovolit ty ze svetove spicky - a porad maji dost studentu, nebot pomer kvalita/cenu je vysoky i pri vysokem skolnem.
10. 08. 2012 | 16:32

Andreas napsal(a):

JIRI ZLATUSKA - Moc diky za vas nazor! Naprosty souhlas !!! Nejste osamocen !!!

Jen dodavam:
“ Vždy je těžší bojovat proti víře, než proti vzdělání. “
20. stoleti ... ADOLF HITLER

“ Penize jsou korenem vseho zla. “
15. stoleti ... JAN HUS

PEOPLE IN DEBT ARE EASIER TO CONTROL
https://www.youtube.com/watch?v=q-PfIX41d2s&feature=player_embedded
02. 09. 2012 | 14:51

Zoopgenue napsal(a):

ExxCzuGwxBeg <a href="http://freenike.blog.fc2blog.net/">ナイキスニーカー</a>CxvPkyJncQsv <a href="http://nikeid3.blog.fc2blog.net/">nike</a>NnrKyeTtjFeo <a href="http://freenike3.blog.fc2blog.net/">ナイキ フリー</a>OtnQkfVssVfv <a href="http://nikerunning.blog.fc2.com/">ナイキランニング</a>AteBxlRueYgm <a href="http://スニーカーナイキ.seesaa.net/">シューズナイキ</a>JrdJxnWeaMdj <a href="http://ナ[url=http://nikeスニーカー.seesaa.net/">ナイキシューズ</a>HsdPaeIpaWwb <a href="http://シ[url=http://nikefree6.seesaa.net/">nike free</a>JqqKnrLajPbl <a href="http://freenike.seesaa.net/">nike</a>LshSwuCedCyx

CraBduKqcTuu <a href="http://ナイキランニング.seesaa.net/">nike ランニング</a>TkfCygJvkXtl <a href="http://adidasjersey1.blog.fc2blog.net/">adidas ジャージ</a>GinPdtPfyUlo

VkeJhuXnuSql <a href="http://nikeair3.seesaa.net/">nike エア</a>KqgQtvAngKsh <a href="http://nikesb3.seesaa.net/">nike id</a>OfoErdFmvFdl <a href="http://nikeshoes3.seesaa.net/">nike シューズ</a>VfbYyeBleYkx <a href="http://nikesneakers3.seesaa.net/">free nike</a>JhaEjsCzmFgx <a href="http://nikerunning3.seesaa.net/">nike ランニング</a>VmpXeoCmdVpp
14. 04. 2013 | 23:42

Meascinella napsal(a):

The Secret master the gucci-scene Is Actually Straight forward! <a href="http://growth-management.alachua.fl.us/comprehensive_planning/gucci.html">グッチ 財布</a> New longchamp E book Illustrates A Way To Dominate The longchamp Marketplace <a href="http://growth-management.alachua.fl.us/comprehensive_planning/saclongchamp.php">Sac longchamp</a>

Advanced chanel Publication Divulges Proven Methods To Rule The chanel Marketplace <a href="http://www.21xqt.com/chanel.html">シャネル 財布</a> The Secret For chanel <a href="http://www.21xqt.com/chloe.html">財布 chloe</a> The Astonishing chloe Trick That Are Going To Fool All <a href="http://www.21xqt.com/adidas.html">アディダス シューズ</a> Brand new questions about nike answered and the reasons why you has got to look into each concept of this post. <a href="http://www.21xqt.com/nike.html">ナイキスニーカー</a> Know who's discussing in and around nike and also the actual reason why you ought to get worried. <a href="http://www.21xqt.com/mizuno.html">ミズノゴルフ</a> The Trick For chanel <a href="http://www.chyfc.com/include/adidasjp.html">adidas シューズ</a> Quick guideline aids you with the most important cogs and wheels of adidas and the actions you ought to do this afternoon. <a href="http://www.chyfc.com/style/chaneljp.html">chanel バッグ</a> Something all the others actually does concerning nike and consequently those things you will want to do totally different. <a href="http://www.chyfc.com/cheng/chloejp.html">財布 クロエ</a> Be aware of who's chatting about chanel and reasons why you ought to be worried. <a href="http://www.chyfc.com/cert/mizunojp.html">ミズノゴルフ</a> The key reasons why most people are extremely wrong concerning adidas and as a consequence why you must see this history. <a href="http://www.chyfc.com/templates/nikejp.html">nike シューズ</a> Innovative new adidas Publication Unveil Strategy To Rule The chanel Market <a href="http://www.padgam.com/blog/adidasja.html">adidas originals</a> The simplest way to learn just about every thing there is to know around chloe in nine rather simple steps. <a href="http://www.padgam.com/blog/chanelja.html">chanel バッグ</a> The correct way to learn every aspect there is to find about nike in seven rather simple steps. <a href="http://www.padgam.com/style/chloeja.html">財布 chloe</a> All new questions on adidas addressed not to mention the reason why you really should try to read in detail every word of this specific e book. <a href="http://www.padgam.com/style/mizunoja.html">mizuno</a> This nike Business venture Talk - - Members who cares about nothing benefits?? <a href="http://www.padgam.com/nikeja.html">シューズナイキ</a> The key reasons why so many people are extremely wrong of mizuno and as a consequence why you should check out this history.

Concise review will show you most of the details linked with gucci combined with the things one need to do straight away.<a href="http://www.adidasjp.asia/">adidas</a> Reasons every thing you might have heard of nike is wrong and what you should know.<a href="http://www.adidasjp.asia/">アディダス ランニングシューズ</a> Tips about how to comprehend everything that there is to know relating to nike in seven easy ways.<a href="http://www.nikejpsale.biz/">nike</a> Creative adidas Ebook Exposes The Best Way To Dominate The nike World <a href="http://www.nikejpsale.biz/nike-dunk-ダンク-c-1.html">nike dunk</a> Summary report illustrates the indisputable information regarding nike and precisely how it can certainly harm users.<a href="http://www.nikejpsale.biz/nike-force-フォース-c-2.html">ナイキ エアフォース</a> The thing that all others is doing on the subject of nike and moreover the actions you'd probably like to do totally different.<a href="http://www.nikejpsale.biz/nike-jordan-ジョーデン-c-3.html">nike air jordan</a>
16. 04. 2013 | 13:58

freerelax napsal(a):

One particular double take on bikini <a href="http://plus-size-swimwear.webnode.com/">plus size swimwear</a> Exceptional article provide you with the important points on swimwear which experts state only a couple of users are conscious of. <a href="http://modest-swimwear.webnode.com/">retro swimwear</a> Independent report presents you with Three fresh new stuff around swimwear that no company is bringing up. <a href="http://spanx-swimwear.webnode.com/">spanx swimwear</a> As to why so many people are dead wrong regarding swimwear and reasons why you should check this report. <a href="http://vitamin-a-swimwear.webnode.com/">betsey johnson swimwear</a> The key reason why a lot of stuff that you have read about swimwear is drastically wrong and what you should learn.
Great new swimwear Book Unwraps The Simplest Way To Rule The swimwear Market <a href="http://girls-swimwear.webnode.com/">target swimwear</a> Different questions on swimwear clarified in addition to reasons why you should certainly read through each and every word within this e book. <a href="http://freya-swimwear.webnode.com/">gottex swimwear</a> Everything everyone else engages in on the subject of swimwear and moreover exactly what you are looking to perform completely different. <a href="http://victoria-secret-swimwear.webnode.com/">bra sized swimwear</a> Innovative swimwear Book Demonstrates The Simplest Way To Dominate The swimwear Scene <a href="http://cheap-swimwear.webnode.com/">discount swimwear</a> The latest review reveal the intel upon swimwear and therefore reasons why you need to take action this afternoon.<a href="http://women-swimwear.webnode.com/">women swimwear</a> Exceptional editorial delivers the run data on swimwear that just some consumers know of.
07. 05. 2013 | 21:12

freerelax napsal(a):

A nice double turn on swimwear <a href="http://plus-size-swimwear.webnode.com/">women s swimwear</a> Unique commentary delivers the run data on swimwear that a few persons know of. <a href="http://modest-swimwear.webnode.com/">modest swimwear</a> Independent brief article shows you A number of great new things concerning bikini that not a soul is mentioning. <a href="http://spanx-swimwear.webnode.com/">spanx swimwear</a> Precisely why many people are absolute wrong surrounding swimwear and as a consequence why you should ought to see this story. <a href="http://vitamin-a-swimwear.webnode.com/">swimwear for women</a> Exactly why all sorts of things you have learned about bikini is drastically wrong and exactly what you need learn.
Hot swimwear Ebook Uncovers Ideas On How To Rule The swimwear Market <a href="http://girls-swimwear.webnode.com/">girls swimwear</a> Beginner questions about swimwear answered not to mention the reasons you really need to read through each term of this specific story. <a href="http://freya-swimwear.webnode.com/">waisted swimwear</a> The thing the competition has been doing in the area of swimwear and consequently those actions youwant to do different. <a href="http://victoria-secret-swimwear.webnode.com/">victoria secret swimwear</a> Upcoming swimwear Book Unveil Very Best Way To Dominate The swimwear Market <a href="http://cheap-swimwear.webnode.com/">discount swimwear</a> Progressive review explains the low down for swimwear and also the reason why you must take action right away.<a href="http://women-swimwear.webnode.com/">thong swimwear</a> Rare study gives you the facts around swimwear that experts claim not very many buyers are aware of.
10. 05. 2013 | 04:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy