Hra na vadí-nevadí kolem procesních kliček

15. 02. 2008 | 11:29
Přečteno 8535 krát
V komentářích kolem procedurálních problémů postupu minulé volby se často objevily poněkud poletené argumenty o údajné nekorektnosti nebo nespravedlnosti takového postupu.

Věcně mimo jsou zejména personifikace celé situace do pouhého přetahování velkých stran zastoupených v jednotlivých komorách, jak to například uvedl v úhlu pohledu v Lidových novinách B. Doležal tvrzením, že se k rozhodnutí o veřejném hlasování "dospělo nekorektním způsobem: ČSSD vnutila ODS svou vůli silou." Logika takového úsudku by dovolovala každému, kdo je přehlasován, argumentovat, že byl "přemožen silou". Procedurální postupy mohou samořejmě výsledek následného hlasování o věci, kterých se týká, ovlivnit. V případě existence alternativ však musí existovat jednoznačný způsob, jak je rozhodnout - smyslem jednání konec konců nejsou procedurality, ale hlasování vyjevující vůli zákonodárců.

S ohledem na konkrétní nářky o tom, že to byla ODS, které bylo ukřivděno odmítnutím tajného hlasování navzdory její vůli, je dobré připomenout, že se zde naplnilo známé "Kdo s čím zachází, tím také schází". V úterý 12. února byl publikován nález Ústavního soudu ke kauze reformy veřejných financí. V argumentaci soudců zaujímajících menšinový názor zaznívá zvlášť silně kritika skutečnosti, že většina, kterou v Senátu disponuje ODS, přijala usnesení "nezabývat se" tímto zákonem a potlačilo práva senátorů s jiným názorem se k zákonu vyjadřovat nebo v něm navrhovat změny. Ústavní soud se v přijatém většinovém stanovisku s tímto problémem vyrovnal kritikou politické kultury vyjádřené takovým postupem, nicméně vyšel z teze, že Senát je vzhledem ke Sněmovně méně vlivnou a snadno přehlasovatelnou komorou a tedy se nic, co by vedlo k rozporu s Ústavou a derogaci celého zákona, nestalo.

Nespokojenost s určující úlohou předsedajícího společné schůze, kterým je předseda Poslanecké sněmovny, je nespokojeností s tím, že Senát má menší roli i v rozhodování podle jednacího řádu určujícího způsob řešení procedurálních otázek volby prezidenta. Tyto námitky by snad mohly mít váhu a vést ke změně příslušného jednacího řádu, pokud by je nepronášeli titíž politici, kteří v jiných případech bezohledně potlačí jakýkoli jiný názor, pokud jim to procedurální pravidla dovolí. Jistě, na proceduru volby prezidenta je lépe vidět, než na fakticky horší manipulace při přijímání zákonů ve Sněmovně nebo v Senátu. Pokud si ale v této situaci ODS stěžuje na to, že jí byla někým vnucena cizí vůle, působí to jako volání zloděje, který křičí "chyťte zloděje". Když s uspokojením přijali rozhodnutí Ústavního soudu nezrušit celou reformu veřejných financí, kde oni převálcovali všechny názory, které se byť drobně lišily od jejich, měli by bez zbytečného povyku přijímat situaci, kdy přišlo zkrátka stanovisko jejich. Pochybení, pokud vůbec k nějakému došlo, zde totiž nebylo ani zdaleka tak velké: každý ze volitelů dostal příležitost svobodně svůj hlas svému favoritu prezidentské volby dát. Při projednávání reformy bylo tehdy zvoleným postupem odepřeno právo jen promluvit.

Vrátíme-li se ale k procesním krokům při volbě prezidenta (na které se samozřejmě výše zmíněný výrok Ústavního soudu přímo nevztahuje, i když analogie je zřejmá), je dobré zdůraznit některé rozdíly mezi nároky na rozhodování procedurální a věcné. Vlastní rozhodování ve věci, v tomto případě zvolení prezidenta, může skončit bez přijatého výsledku a bez zvolení konkrétní osoby. Republika se nedostává do krize tím, že některý z kandidátů předstupuje s volebním proslovem popáté, nebo že existuje prodleva mezi koncem funkčního období předchozího prezidenta a avolením jeho nástupce, pokud jeho pravomoci vykonávají Ústavou stanovení činitelé.

Z povahy věci však není myslitelné, aby pouhé rozhodování o dalším postupu skončilo bez jasného výsledku. Jestliže jednací řád předpokládá pro společnou schůzi obou komor shodný způsob volby, je rozhodování o něm, ve kterém nemá hrozit přehlasování jedné komory jinou, založeno na shodné vůli obou komor pro návrh předložený předsedajícím. neshodnou-li se, neexistuje jiná alternativa k nepřijatému návrhu předsedajícího. Nebyl-li přijat návrh hlasovat tajně, není jiné možnosti, než zvolit cestu druhou, tedy volbu veřejnou - separátně hlasovat o této nezbytnosti nemá smysl. Je samozřejmě možné změnit Ústavu nebo jednací řád Sněmovny (některé z nich zmiňue např. Vojtěch Cepl), aby se některé modality tohoto postupu změnily, jedná se ale o změnu zákonných norem, které nejde dělat současně s postupem podle nich.

Pro toto stanovisko existují podklady od legislativních odborníků vlády i Parlamentu. Část procedurálních sporů první volby byla způsobena tím, že věcné důvody v rozhodování parlamentářů málo váží. Před druhou volbou se zástupci politických sil většinově (nikoli však jednomyslně) dohodli na řešení ve stylu chytré horákyně: Neshodnou-li se obě komory na společném stanovisku, rozhodne společné hlasování obou komor dohromady, které Ústava předpokládá jen pro poslední kolo volby prezidenta. V procedurální věci se tak v případě fakticky zamítnutého návrhu bude ad hoc rozhodovat ještě jednou. O tom, že to není tak úplně vpořádku svědčí malá drobnost: Může-li po neúspěšném hlasování dvou komor a požadavku shody nastoupit ještě hlasování druhé o tomtéž s výsledkem daným celkovou většinou, je fáze hlasování po komorách zcela zbytečná. Stačilo by přeci rovnou sečíst hlasy v obou komorách a většina v tomto součtu by byla buď současně většinou v obou komorách, nebo výsledkem "druhého kola" po nesouhlasném výsledku v komorách. Je dobrý důvod, proč tři kola voleb prezidenta stanovuje přímo Ústava a také určuje různá kvóra pro výsledek. "Politické shoda," kterou v úvodu druhé volby prezidenta ohlásil předsedající, zcela zřejmě není konformní s právním stavem.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Kamil napsal(a):

Líbil se mi jeden názor. Prezident by neměl v politice začínat, ale končit. Dále bych se chtěl zeptat, jak hodnotíte příspěvek senátora Bartáka, myslím, že to stojí minimálně k zamyšlení. Děkuji za odpověď.
15. 02. 2008 | 11:57

RUMCAJS napsal(a):

Pane Zlatuška, co kdyby jste šel radši volit.
Ať nejste v podezření, že jste dostal namazáno.
15. 02. 2008 | 12:36

Mour napsal(a):

Pane RUMCAJSI, příspěvek pana Zlatušky považuji za zajímavý a aktuální, kdežto Vaše reakce na něj není ani věcná, ani intelektuálně odpovídající úrovni článku; a navíc bohužel není vůbec vtipná. Co kdybyste to příště zkusil poněkud odpovědněji a lépe?
15. 02. 2008 | 12:51

Alenka napsal(a):

Rumcajsi, senátor podle televizních záběrů sedí na volbě. Ty si fakt myslíš, že si své blogy píše sám nebo aspoň že si je sám na web vyvěšuje? Na to snad má lidi.
15. 02. 2008 | 12:58

Meš napsal(a):

Vypadá to, že jde o text Petry Paroubkové.
15. 02. 2008 | 13:26

Kamil napsal(a):

Moure příspěvek pana Zlatušky se dá napsat jednou rozvinutou větou. Pánové, jako je Zlatuška, nebo Havel, nám ale musí dokázat, že jsou chytřejší, proto své moudramusí co nejvíce znesrozumitelnit.
15. 02. 2008 | 13:26

vlk napsal(a):

Pane senátore, máte na výsost pravdu! Celá demorkacie je postavena na několika sloupech. Významným, ba možná nejvýznamějším z těchto sloupů je pak pravidlo, že pokud něco svobodně odhlasuje většina , pak to prostě platí.

Pan Doležal a samozřejmě modrá pěchota mají jiná pravidla. Zejména pravidlo účelu. Které říká - korektní a přípustné je pouze ajen to, co slouží bezprostřednímu cíli strany s níž sympatizují.

Osobně nevidím žádný rozdíl mezi jejich stanoviskem a stanoviskem jistého Džugašvilliho.
15. 02. 2008 | 14:10

Eliza napsal(a):

2 Kamil: Come, come, elucidate your thoughts! Jak ta rozvinutá věta zní?
15. 02. 2008 | 14:54

Kamil napsal(a):

Budu si muset po sobě číst. Co byste chtěli, už jsem ze školy více než 30 let. Rozvitá aspoň myslím. Jinak díky pane senátore, že jste to dnes neprotahovali.
15. 02. 2008 | 19:25

hanah napsal(a):

Pane senátore,
už na vás někdo podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy ?
15. 02. 2008 | 20:13

Glock napsal(a):

Aha, senátoři ODS v rámci schvalování reformy veřejných financí "vyrobili" pěknou podpásovku a zbylé parlamentní strany se toho chytily a celé to zopakovaly při volbě prezidenta. A TO TEĎ MÁ BÝT NORMOU ?????????
No potěškoště.
15. 02. 2008 | 22:38

textament napsal(a):

Deset důvodů, proč se Václav Klaus nestal výkonným ředitelem CEPu (pohled amatéra z Podhradí)

1) Obrácení poslance ČSSD Evžena Snítilého, který dospěl po 18 letech v ČSSD k názoru, že mu jeho voliči dali mandát hlasovat pro liberálně-konzervativního politika Václava Klause.

2) „Přemluvení“ senátorky Jany Juřenčákové Pavlem Bémem, navzdory jejímu dřívějšímu názoru volit Jana Švejnara, k čemuž jí opakovaně vyzývali starostové Zlínského kraje sdružení z její domovské NSK.

3) Nerespektování většinového prošvejnarovského naladění voličů KDU-ČSL větší částí lidoveckých poslanců a senátorů, za což částečně mohou vleklé aféry Jiřího Čunka. Zejména hlasování dlouholetého Klausova odpůrce Cyrila Svobody a člena komise Ropáka a ex-ministra životního prostředí Libora Ambrozka se vymyká jejich dlouholetým postojům.

4) Zbytkový vliv Miloše Zemana, který pro Klause zajistil dva hlasy ex-poslanců ČSSD Melčáka s Pohankou.

5) Podivné onemocnění a nekomunikace poslankyně Strany Zelených Olgy Zubové, která snížila kvórum na 140 hlasů a psychologicky oslabila tábor volitelů Švejnara a naopak uklidnila Klausovy volitele.
16. 02. 2008 | 01:13

textament napsal(a):

6) Nejednotnost aliance podporující Jana Švejnara, která postupně obnažila všechny doutnající spory a plně nevyužila potenciál přesvědčit některé nerozhodné volitele.

7) Demokratické, svobodné a svědomité hlasování všech 122ti volitelů z ODS, kteří ani na sekundu nezaváhali zvednout ruku pro svého čestného předsedu. (A jistě by ani po případném švejnarovském poklesku nebyli z natolik liberálního poslaneckého&senátorského klubu vyloučeni...)

8) Drtivé vítězství ODS v posledních senátních volbách, umožněné neschopností ostatních stran (zejména SZ a ČSSD) dohodnout společný postup.

9) Vítězství ODS v parlamentních volbách 2006 umožněné implozí Unie svobody a ostatních pravicových stran, nestandardním jednáním plukovníka Jana Kubiceho, resp. vynesení tajného materiálu díky poslancům Severovi a Langerovi, a konfrontačním stylem Jiřího Paroubka.

10) Dlouholetá mediální přízeň Václavu Klausovi od většiny hlavních médií (např. Nova, MFD, LN, HN, Deníky Bohemia a Moravia, Reflex, Týden...), ale i nedostatek kritické reflexe pochybných kroků VK v České televizi a Českém rozhlasu. V době prezidentské volby se to projevilo zejména zdůrazňováním mýtu o „nedůstojné veřejné volbě“ a upřednostněním přidružených afér hrajících ve prospěch ODS (viz odcloněná kauza Weigl – Šlouf).

No, hlavně že se nám "kvalita ovzduší výrazně zlepšila"...
16. 02. 2008 | 01:14

Jahůdka napsal(a):

Gratuluji Vám ke zvolení tak skvělého pana prezidenta! Každý, pravda, nemůže být takový formát jako pan profesor Klaus.
Směji se všem, kteří mu před volbou nenávistně okopávali kotníky. Jak se jim asi spalo?
16. 02. 2008 | 08:45

Petr napsal(a):

Pane Zlatuška, vysvětlete mě jak je to s tím zákonem, poslanec musí volit podle svého svědomí, ale když tak učiní tak ho vyloučí a nazvou zrádce? Co s tím?
16. 02. 2008 | 18:48

jirizlatuska napsal(a):

Petrovi - Myslím, že zákonodárci mají jednat podle svého vědomí a svědomí. Stejně tak ale nemám nic proti tomu, když jejich kolegové vezmou v potaz, jakými pochody se to svědomí řídí. Vyloučení z klubu nebo nazvání zrádcem jsou politické proklamace, neberou nikomu mandát, ani nedrží jeho ruku.

Jako často v jiných životních situacích, i zde bych to viděl také jako otázku míry.

A v posuzování se sám držím Occamovy břitvy - považuji za nadbytečné se přiklánět k důvodům komplikovaným nebo nedoloženým, pokud důvody jednoduché a ty, které jsou nasnadě, stačí. (A nepřu se o to, že zhodnocení těch důvodů je subjektivní.)
18. 02. 2008 | 11:55

vuitton napsal(a):

Přírodní zdroje rostlinných bílkovin, vitamínů, minerálů, stopových prvků a vlákniny.
16. 09. 2009 | 19:48

louis vuitton online shop napsal(a):

GOOD
20. 10. 2009 | 05:37

omega watches napsal(a):

This article is really great! I really like, I hope you continue to fuel
23. 11. 2009 | 17:02

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.! <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="seslisohbet, sesli sohbet" target="_blank">sesli sohbet</a> <a href="http://www.yuregininsesi.com" title="sesli chat, seslichat" target="_blank">sesli chat</a>
29. 03. 2010 | 23:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy